Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke"

Átírás

1 Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011

2 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre Tudományos közlemény 1. Mit érnek az értékek? Világosság, 1979/4. 2. Teóriák az oktatás megújításáról. Medvetánc, 1982/ o. 3. A tudásgyár és igazgatása. Az oktatásirányítás technológiai modelljének kialakulása a múlt század végi Amerikában. Világosság, 1983/1. 4. Nyugat- és észak-európai tapasztalatok a középiskolázás egységesítésében. Magyar Pedagógia, 1983/2. 5. Ki építhet tantermeket? Helyi törekvések és oktatásfejlesztés. Medvetánc, 1984/4-1985/1. 6. Régi követelmények, új igazgatók. Ifjúsági Szemle, 1986/4. 7. Politika, tudomány és gyakorlati pedagógia az 1945 utáni magyar oktatásügyben. Magyar Pedagógia, 1986/ Feszültségek és új utak a éves korosztály képzésében Angliában. Szakképzési Szemle, 1987/1. 9. Reform és várakozás az oktatásügyben. Valóság, 1987/ Új tanárpolitika körvonalai. In: Csak reformot ne... Szerk. Lukács Péter, Várhegyi György. Bp. 1989, Edukáció. 11. Rend és fegyelem az iskolában. Magyar Pedagógia, 1989/ Szakember vagy hivatalnok? A tanári munka az általános iskolai mőködési szabályzatokban. Pedagógiai Szemle, 1990/ A tanári szakma változásai. Iskolakultúra. Társadalomtudomány. 1991/ Kapcsolat az európai oktatási rendszerekkel. Új Pedagógiai Szemle, 1992/ Iskola, társadalom, szakma, állam. Vélemények egy oktatási törvénykoncepcióról. In: Törvény és iskola. Javaslat a közoktatás törvényi szabályozására. Szerk. Gazsó Ferenc, Halász Gábor, Mihály Ottó. Bp. 1992, Iskolafejlesztési Alapítvány. pp Várhegyi György-gyel: Az iskolai fegyelmi szabályozás mint kutatási probléma. In: Tessék megnevelni! Fegyelmi ügyek az iskolában. Szerk.: Várhegyi György. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Fegyelmi szabályozás az iskolában. In: Tessék megnevelni! pp Tanárok - Európában. In: Halász Gábor (Szerk.): Az oktatás jövıje és az európai kihívás. Bp. Edukáció, pp Deák Zsuzsával: A pedagógusszakma az ezredforduló Magyarországán. Gondolatok a VI. Nevelésügyi Kongresszus kapcsán. Új Pedagógiai Szemle, pp Szakmai szervezıdés és érdekérvényesítés. Educatio, 1993/ o. 21. Csapdák és lehetıségek késın jövık számára. Változások az oktatásban. Társadalmi Szemle, 1994/ o. 22. Gondolatok a közép-európai tranzitváróban. Új Pedagógiai Szemle, 1994/3. pp Kontroll és autonómia a tanári szakmában. Magyar Pedagógia, 94. évf sz (1994) 24. Hungary. In: Sjoerd Karsten, Dominique Majoor (Eds.)Education in East Central Europe. Educational Changes after the Fall of Communism. Münster, New York, Waxmann. pp European Studies in Education. Vol. 1.

3 25. Darvas Péterrel: Teachers and Politics in Central Eastern Europe. In: Mark B. Ginsburg (Ed.), The Politics of Educators' Work and Life. Garland, New York, London, pp Somos Lajos, 1952-ben, a III. B-rıl. Magyar Pedagógia, sz o. 27. Halász Gáborral, Surányi Bálinttal: Secondary Education for All? The Hungarian Case. Curriculum Studies, pp Az iskolai intézményrendszer átalakulása és az önkormányzati iskolafenntartás. In: Nagy Mária (Szerk.): Önkormányzatok és a közoktatás. (Szerk.) Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza, o. 29. Tanítói és tanáregyesületek Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, 1996/ o. 30. Iskolai eredményesség és helyi döntéshozatal egy magyar kisvárosban. Esettanulmány. Új Pedagógiai Szemle, o. 31. Új törekvések a dán oktatásban. Iskolakultúra, sz o. 32. A tanári munka és a szabályozási környezet változásai. Új Pedagógiai Szemle, o Hungary - Market Economy and Educational Changes. In: Arild Tjeldvoll and Peter Nagy (Ed.): Democracy or Nationalism? Education in Post-Communist Europe. University of Oslo, Institute for Educational Research. Report no pp A tanárok közalkalmazotti státusa Magyarországon. In: Vámos Dóra (Szerk.): Hatékonyság és közszolgáltatás. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Közszolgálati Tanulmányi Központ, Bp o. 35. Tanárok, települések, régiók. Educatio, 1997/ o. 36. Tanári pálya és életkörülmények. Educatio, 1998/ o. 37. Szakmai szervezıdések a magyar közoktatásban. Iskolakultúra, 1998/ o. 38. Teacher Training in Central Europe: recent developments. European Journal of Education, Vol. 33. No pp A tanári pálya választása. Educatio, 1998/3. pp Deák Zsuzsával: A közoktatásban foglalkoztatott tanárok munkája egy vizsgálat tükrében. In: Vámos Dóra (Szerk.): Hatékonyság és közszolgáltatás. BKE, Bp o. 41. Közoktatás a politikai rendszerváltozás utáni Közép-Európában. Új Pedagógiai Szemle, 1999/ o. Nagy-Kozoktatás 42. Traditions in Transition: Schooling and Society in Hungary. In: Mazurek, K., Winzer, 43. M.; Majorek, Cz. (Eds.): Education in a Global Society: A Comparative Perspective. Allyn & Bacon, pp Tanári munka és minıség. Educatio, 1999/ o. 45. Pedagógusok, szakmai szervezetek és világnézeti elkötelezettség a kilencvenes évek magyarországi közoktatásában. In: Nagy Péter Tibor (Szerk.): Oktatáspolitika és vallásszabadság. Új Mandátum, Bp o. 46. (Társszerzıkkel): Magyarország. In: Balázs Éva, Halász Gábor (Szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában. Okker, Bp Pedagógusok. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.) Jelentés a magyar közoktatásról, OKI, Bp, o A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés a kilencvenes évek magyar oktatási rendszerében. Új Pedagógiai Szemle, o. 49.

4 50. Tanárok a világban és az osztálytermekben. In: Falus Iván (Szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány körébıl. Osiris, Bp o. 51. Önbecsérzet, tudásvágy. Viták a Néptanítók Lapja 1901-es évfolyamában. Iskolakultúra, 2001/ o. 52. HERA: Egy önmeghatározási kísérlet. Educatio, 2001/ o. 53. Primary Schooling, Large and Small. Pedagogy, Culture & Society, Vol. 9. No pp Felkészítés és iskolai gyakorlat a cigány tanulók nevelése/oktatása területén. Iskolakultúra, 2001/ o. 55. Cigány tanulók nevelése. A tanárok beszélnek a pedagógusképzésrıl. In: Buda András (Szerk.) [2002]: Pedagógia és hermeneutika. Debrecen. Pallas Debrecina o. 56. A cigány tanulókkal kapcsolatos pedagógiai problémák a pedagógusképzésben és a fiatal pedagógusok munkájában. Új Pedagógiai Szemle, 2002/ o Tanulók, munkaterheik és iskolai eredményességük. Új Pedagógiai Szemle, 2002/ o Cigány tanulók az iskolában. A tanárok beszélnek. Magyar Pedagógia (2002), 102. évf. 3. sz o Teachers. European Education, Vol.35. Spring. No.1. pp Európai munkacsoport a tanárképzés fejlesztéséért. Pedagógusképzés, 2003/ o. 61. Iskolák a topon? A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. In: Mindenki középiskolája o. Nagy-Iskolak 62. Imre Nórával: Pedagógusok. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet, Bp o Pedagógusok, továbbképzésen. In: Simon Mária (Szerk.): Válaszol az iskola. Országos Közoktatási Intézet, Bp o Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában. Egy európai szakértıi bizottság tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle, o Igazgatók és iskoláik. Szakképzési Szemle, o. 67. Pedagógusképzés. (Szerk.) Educatio, 2004/ Pályakezdés, mint a pedagógusképzés középsı fázisa. Educatio, 2004/ o. 8&rlz=1T4SUNA_enHU314HU314&q=p%c3%a1lyakezd%c3%a9s%2c+mint 69. A tanárok értékelése politikák és gyakorlatok. In: Simon Mária, Kósa Barbara (Szerk.): Minıség, eredményesség, hatékonyság. Országos Közoktatási Intézet, o. 70. A pedagógusszakma megújításának kihívásai. (Szerk.) Az Oktatási Minisztérium és az Országos Közoktatási Intézet szakmai szemináriuma. OM, Magyar tanító, 1911-ben. Iskolakultúra, 2006/ o. 72. Pedagógusok a továbbképzésrıl. Pedagógusképzés, 2005/ o. 73. Varga Júliával: Pedagógusok. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet, Bp o.

5 74. Tanárok hangja, osztálytermi viselkedésük. In: Lannert Judit, Nagy Mária (Szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Országos Közoktatási Intézet, Bp o. 75. Small scale, large scale: a comparative methodological experiment in searching for reality. Pedagogy, Culture & Society. Vol. 14. No pp Tanárok a változások motorjai vagy kerékkötıi? Új Pedagógiai Szemle, 2007/ o. 77. A tanárok szakmai kultúrái és az iskola eredményessége. In: Korom Erzsébet (Szerk): Kihívások a XXI. Század iskolájában. Szeged, o. 78. A pedagógusok szakmai kompetenciái. In: Tanulmányok a neveléstudomány körébıl (Szerk.). Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, T.XXXIV. 79. Második esély típusú képzés és a tanári kompetenciák. In: Györgyi Zoltán (Szerk.): Az integráció érdekében. Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet, Bp o. 80. Tanári kompetenciák nemzetközi összehasonlítás. Pedagógusképzés, 2008/ o. 81. Egy tanítóképzıs évfolyam pályaképe. 20. századi esettanulmány. In: Pukánszky Béla (Szerk.): A neveléstörténet-írás új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 82. Egy amerikai Berlinben. In: Pusztay Gabriella, Rébay Magdolna (Szerk.): Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Csokonai Kiadó, Debrecen, o. 83. Tanárképzés és a Bologna-folyamat. Educatio, sz o. 84. Tanári kompetenciák és a hátrányos helyzető tanulók nevelése. In: Nagy Mária (Szerk.): A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés (Szerk.). Eszterházy Károly Fıiskola, Eger o. Lektorált szakkönyv 85. Pedagógusok, bérek, érdekek. (Szerk.) Bp. 1990, Edukáció. 86. Annási Ferenccel, Halász Gáborral (Szerk.): Önkormányzatok és közoktatás. Bp Akadémiai Kiadó. 87. Tanári szakma és professzionalizálódás. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, o. 88. Tanári pálya és életkörülmények, 1996/97. Tanulmánykötet (Szerk.) Országos Közoktatási Intézet Okker Kiadó, Education in Hungary 1997 (Compiled by). National Institute of Public Education, Baska Gabriellával, Szabolcs Évával: Magyar tanító, Iskolakultúra, Pécs, Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán. (Szerk.) Országos Közoktatási Intézet, Bp Lannert Judittal (Szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Országos Közoktatási Intézet, Bp o A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés (Szerk.). Eszterházy Károly Fıiskola, Eger Keller Magdolnával és Mogyorósi Zsolttal: A nevelés társadalmi alapjai. Eger, Eszterházy Károly Fıiskola.

6 Hivatkozási jegyzék Halász Gábor, Lukács Péter, Nagy Mária (Szerk.): Oktatás és politika. MM Vezetıképzı Intézete. Bp Kozma Tamás (2001): Oktatás és politika: rendszerváltó viták. Iskolakultúra, 2001/ Nagy Mária: Az iskolai innováció. Kézirat. MTA PKCS. Bp Reisz Terézia (2000): Újító pedagógusok és pedagógiai innováció. Iskolakultúra, 2000/ o. Nagy Mária: Utasítás önállóságra. Oktatáskutató Intézet, Kézirat, (Tervezéshez kapcsolódó kutatások, 103.) 3. Kozma Tamás (1992): Reformvitáink. Educatio. 4. Darvas Péter (1993): Tanárok és politika. Educatio, 1993/4. 5. Sáska Géza (2001): Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el. Iskolakultúra, 2001/ Nagy Mária: Politika, tudomány és gyakorlati pedagógia az 1945 utáni magyar oktatásügyben. Magyar Pedagógia, 1986/ Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor Nagy Mária: Végrehajtók vagy döntéshozók? In: A tervezés és döntés anatómiája. Budapest, Oktatáskutató Intézet, o. 7. Kozma Tamás: Rejtızködık és leleplezık. Korai oktatáspolitika-kutatások Magyarországon. Educatio, 2010/ o. Nagy Mária: Válság és változások az oktatáspolitikában. Budapest, Oktatáskutató Intézet, Iskolamester, Kozma Tamás: Rejtızködık és leleplezık. Korai oktatáspolitika-kutatások Magyarországon. Educatio, 2010/ o. Nagy Mária: Rend és fegyelem az iskolában. Magyar Pedagógia, Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor Nagy Mária: Politikaformálás a települési önkormányzatokban. In: Annási Ferenc, Halász Gábor, Nagy Mária (Szerk.): Önkormányzatok és közoktatás. Bp Akadémiai Kiadó. 10. Balázs Éva (1998): Iskolavezetés és iskolavezetık Magyarországon. In: Balázs Éva (Szerk.): Iskolavezetık a 90-es években. Bp. Okker Kiadó, o. Nagy Mária: Szakmai szervezıdés és érdekérvényesítés. = Educatio, 1993/ o. 11. Halász Gábor (2001) A magyar közoktatás az ezredfordulón. Bp. Okker Kiadó. Nagy Mária: Kontroll és autonómia a tanári szakmában. Magyar Pedagógia, o. 12. Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor

7 Nagy Mária: Tanári szakma és professzionalizálódás. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, Szabó László Tamás (1996): Európai dimenziók a tanárképzésben. Educatio, 1996/ Szabó László Tamás (1998): Tanárképzés Európában. Bp. Educatio Kiadó. 15. Nagy Péter Tibor (1998): Tantervpolitika a századvégen. Educatio, 1998/ Balázs Éva (1999): Önfejlesztı iskolák. Egy alapítványi kezdeményezéső innováció. In: Vágó Irén (Szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Bp, Okker Kiadó. 17. Zrinszky László (2000): Iskolaelméletek és iskolai élet. Bp. Okker Kiadó. 18. Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor 19. Berta Zita, A nevelés tartalmának változása ( közötti pedagógiai szakfolyóiratok elemzése alapján. In: Boreczky Ágnes (Szerk.): Pedagógiai mőhely : beszélgetések : in honorem Vastagh Zoltán, Pécs, PTE Tanárképzı Intézet Pedagógiai Tanszék, Nagy Péter Tibor, A nevelés történetétıl az oktatáspolitikáig. In: Bárdossy Ildikó Forray R. Katalin Kéri Katalin (Szerk.), Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez, Pécs, 2006, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, pp Bárdossy Ildikó, A curriculumfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdései. In: Bárdossy Ildikó Forray R. Katalin Kéri Katalin (Szerk.), Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez, Pécs, 2006, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, pp http://www.scribd.com/doc/ /Tananyagok-a-pedagogia-szakosalapkepzeshez 22. Szabó László Tamás:Pedagógusképzés és továbbképzés Nagy Mária: Somos Lajos, 1952-ben, a III. B-rıl. Magyar Pedagógia, 1995/ Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor Nagy Mária (Szerk.): Önkormányzatok és a közoktatás. (Szerk.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza, Lannert Judit (1996): Változások a hazai iskolarendszerben. Educatio, 1996/ Imre Anna (1997): Iskolafenntartó társulások. Educatio, 1997/ Nagy Mária: A tanári munka és a szabályozási környezet változásai. = Új Pedagógiai Szemle, o. 26. Deák Zsuzsa (1998): A pedagógusok munkája. In: Tanári pálya és életkörülmények, 1996/97. Tanulmánykötet (Szerk.) Országos Közoktatási Intézet- Okker Kiadó, 1998, Mária Nagy: Teacher Training in Central Europe: recent developments. Kézirat. (Megjelent: European Journal of Education, Vol. 33. No pp ) 27. Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): (1997) Jelentés a magyar közoktatásról Bp. Országos Közoktatási Intézet.

8 28. Kelemen Elemér (2000): Oktatásügyi változások Kelet-Közép-Európában az 1990-es években. Magyar Pedagógia, 2000/ Szabó Ildikó, Falus Katalin (2000): Politikai szocializáció közép-európai módra. A magyar sajátosságok. Magyar Pedagógia, 2000/ o. 30. Strietska-Ilina, Olga (2001): Research on vocational education and training at the crossroads of transition in Central and Eastern Europe. In: Descy, Pascaline; Tessaring, Manfred (eds.): Training in Europe. Vol. 3. Cedefop. Pp Nagy Mária: Tanári pálya és életkörülmények, 1996/97. Tanulmánykötet (Szerk.) Országos Közoktatási Intézet- Okker Kiadó, Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): (1997) Jelentés a magyar közoktatásról Bp. Országos Közoktatási Intézet. 32. Balázs Éva, Szabó Ildikó (1998): Pedagógusok vagy iskolamenedzserek? Vezetıi szerepértelmezések tükrözıdése az igazgatók továbbképzésében és jövıképében. In: : Balázs Éva (Szerk.): Iskolavezetık a 90-es években. Bp. Okker Kiadó, o. 33. Vágó Irén (1998): Közoktatási modernizáció. In: : Balázs Éva (Szerk.): Iskolavezetık a 90-es években. Bp. Okker Kiadó, o. 34. Papp János (2000): Alkotás vagy széklábfaragás: Az értelmiségi lét esélyei a tanári pályán. Új Pedagógiai Szemle, 2000/ o. Nagy Mária: Közoktatás a politikai rendszerváltozás utáni Közép-Európában. Új Pedagógiai Szemle, 1999/ o. 35. Halász Gábor, Lannert Judit (2000): Az oktatás társadalmi és gazdasági környezete. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Bp. Országos Közoktatási Intézet o. 36. Halász Gábor (2001) A magyar közoktatás az ezredfordulón. Bp. Okker Kiadó. Nagy Mária: Pedagógusok, szakmai szervezetek és világnézeti elkötelezettség a kilencvenes évek magyarországi közoktatásában. In: Nagy Péter Tibor (Szerk.): Oktatáspolitika és vallásszabadság. Új Mandátum, Bp o. 37. Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor 38. Az egyháziak, az egyházak és az oktatás nemzedékek vallásossága In: Évkönyv I(2006/1) Theológus és Lelkész Szak Vallástanár Szak, WJLF-Wesley János kiadó Bp,2006, Szerk.: Majsai Tamás, kézirata 39. Nagy Péter Tibor: Az egyháztagok iskolázottsága Baska Gabriella, Nagy Mária, Szabolcs Éva: Magyar tanító, Iskolakultúra, Pécs, Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években. Iskolakultúra, sz o. Nagy Mária (2006): Magyar tanító, 1911-ben Géczi János, Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány, Pécs, Iskolakultúra (Iskolakultúra-könyvek 31. ) 42. Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években. Iskolakultúra, sz o.

9 Nagy Mária: A tanítóság a századelın, a statisztikai adatok tükrében. In: Baska-Nagy- Szabolcs, Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor Nagy Mária: Önbecsérzet és tudásvágy. In: Baska-Nagy-Szabolcs, Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor 45. Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években. Iskolakultúra, sz o. Nagy Mária: HERA: Egy önmeghatározási kísérlet. Educatio, 2001/ o. 46. Lannert Judit: Az oktatáskutatás és fejlesztés helyzete napjainkban. Educatio, 2010/ o. Nagy Mária: Iskolák a topon? A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. In: Mindenki középiskolája o. 47. Vágó Irén: Erıforrások a hat-nyolc évfolyamos gimnáziumokban. Iskolakultúra, sz o. 48. Garami Erika: A legkiválóbb középiskolák területi különbségei. In.: Educatio 2009/2 pp Vágó Irén: Ki mit talált ki?. In.: Iskolakultúra 2005/11 p Nagy Mária: Pályakezdés, mint a pedagógusképzés középsı fázisa. Educatio, 2004/ Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor 51. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp Szőcs Norbert Fejes József Balázs (2010): A deszegregációs intézkedéseket támogató Hallgatói Mentorprogram lehetıségei a pedagógusképzésben Fejes_2010_Mentorprogram.KGYkonf.pdf Nagy Mária: Tanári kompetenciák nemzetközi összehasonlítás. Pedagógusképzés, 2008/ o. 53. Némethné Tóth Ágnes: Tanári attitődök és inkluzív nevelés. Magyar Pedagógia, 109. évf. 2. sz o. 54. Szebeni Rita: A kompetencia alapú oktatás egy pedagógusszemélyiség vizsgálat tükrében. Iskolakultúra, sz o. Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában. Új pedagógiai Szemle, 2004/4-5. sz o. 55. Lakatosné Török Erika, Kárpáti Andrea: Az informatikai kompetencia, a pedagógiai gyakorlat és az innovációs sikeresség összefüggései az európai digitális tananyagportál magyar kipróbálói csoportjában. Magyar Pedagógia, 109. évf. 3. szám o.

10 56. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp Kárpáti Andrea, Hunya Márta: Kísérlet a tanárok IKT-kompetenciája közös európai referenciakeretének kialakítására a U-Teacher Projekt I. In.: Új Pedagógiai Szemle, február 58. Kopasz Katalin, Gingl Zoltán, Makra Péter, Papp Katalin: A virtuális méréstechnika kísérleti lehetıségei a közoktatásban. In.: Fizikai Szemle, sz. p Dorner Helga, Kárpáti Andrea: Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. In.: Magyar Pedagógia, szám p Kárpáti Andrea : Tanárok informatikai kompetenciájának fejlesztése. In.: Iskolakultúra, sz. p Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest, Holik Ildikó: Kompetenciafejlesztés a tanárképzésben ml Nagy Mária (1991): A tanári szakma változása Géczi János, Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány, Pécs, Iskolakultúra (Iskolakultúra-könyvek 31. ) Nagy Mária: Kapcsolat az európai oktatási rendszerekkel. In: Új Pedagógiai Szemle, XLII. évf., 3. sz., Berta Zita, A nevelés tartalmának változása ( közötti pedagógiai szakfolyóiratok elemzése alapján. In: Boreczky Ágnes (Szerk.): Pedagógiai mőhely : beszélgetések : in honorem Vastagh Zoltán, Pécs, PTE Tanárképzı Intézet Pedagógiai Tanszék, Nagy Mária: Szakember vagy hivatalnok? In: Pedagógiai Szemle, XL. évf., 6. sz., Berta Zita, A nevelés tartalmának változása ( közötti pedagógiai szakfolyóiratok elemzése alapján. In: Boreczky Ágnes (Szerk.): Pedagógiai mőhely : beszélgetések : in honorem Vastagh Zoltán, Pécs, PTE Tanárképzı Intézet Pedagógiai Tanszék, Nagy Mária (1994). Hungary, in: Karsten/Majoor 1994, Bessenyei István Mártonffi György, A gazdaság versenyképessége és az oktatás (A magyar, osztrák és holland példa), Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtan tanszék, Nagy Mária (é. n.): Pedagógusok a pedagógus-továbbképzésrıl.

11 67. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp Jelentés a magyar közoktatásról Nagy Mária VargaJúlia(2006): Tanárok. Megjelent: Halász Gábor Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest, 7. fejezet. 69. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp Nagy Mária(2001): Tanárok a világban és az osztálytermekben. Tanulmányok a neveléstudomány körébıl. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának győjteménye. Osiris Kiadó, Budapest, o. 70. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp a neveléstudomány körébıl,2001, Osiris Kiadó, Budapest. 71. Bárdossy Ildikó, A curriculumfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdései. In: Bárdossy Idikó-Forray R. Katalin- Kéri Katalin (Szerk..): Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez, Pécs, 2006, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, pp http://www.scribd.com/doc/ /Tananyagok-a-pedagogia-szakosalapkepzeshez 72. Dorner Helga, Kárpáti Andrea: Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. In.: Magyar pedagógia, szám p http://www.magyarpedagogia.hu/document/Dorner_Karpati_MP1083.pdf Halász Gábor-Lukács Péter-Nagy Mária, Oktatáspolitika és oktatásirányítás. (Sokszorosítás.) Oktatáskutató Intézet, O 73. Kozma Tamás, Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet, Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 74. Innováció az oktatásügyben. (Sokszorosítás) Oktatáskutató Intézet, o Kozma Tamás, Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Helyi stratégiák az oktatásügy fejlesztésében. (Sokszorosítás.) Oktatáskutató Intézet, 1983 Kozma Tamás, Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1983

12 Nagy Mária (1996): Új törekvések a dán oktatásban Géczi János, Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány, Pécs, Iskolakultúra (Iskolakultúra-könyvek 31. ) Nagy Mária: Tanárok "hangja", osztálytermi viselkedésük, Országos Közoktatási Intézet Horváth Zsuzsanna: Szintleírások és teljesítményszintek a közoktatásban. In.: Iskolakultúra sz. p http://epa.oszk.hu/00000/00011/00148/pdf/ pdf 78. Mrázik Julianna: A TANÁROK HANGJA Pedagógustevékenységek megítélése az oktatás egyes szereplıi körében: Doktori (PhD) értekezés Nagy Mária (1999): Közoktatás a politikai rendszerváltás utáni Közép-Európában. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz. 79. Szabó Ildikó- Falus Katalin :: Politikai szocializáció közép-európai módra 80. Jelentés a magyar közoktatásról Nagy Mária: A tanári pálya választása. Educatio, 1998/3 pp Köcséné Szabó Ildikó: Tanárokat képez e a tanárképzı fıiskola?: Pályaszocializációs vizsgálat a Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskolán. In: Pedagógiai Mőhely: beszélgetések 82. Nagy Krisztina: Segítı hivatásokat választó hallgatók pályaorientációja a Partiumban : Doktori (Phd )értekezés Nagy Mária (1999): A helyitanterv-készítés az iskolai változások folyamatában. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ. 83. Jelentés a magyar közoktatásról Nagy Mária (1999): Az iskolai személyzet létszámváltozása a kilencvenes évek magyar iskoláiban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ. 84. Jelentés a magyar közoktatásról 2000http://www.ofi.hu/tudastar/jelentesmagyar/felhasznalt-irodalom Nagy Mária (1998): Szakmai szervezıdések a magyar közoktatásban. Iskolakultúra, Jelentés a magyar közoktatásról 2000http://www.ofi.hu/tudastar/jelentesmagyar/felhasznalt-irodalom Nagy Mária: Tanári munka és minıség. Educatio, 1999/ Horváth Zsuzsa :Értékelés és minıségfejlesztés a nyitott iskolában. Nyitott iskola tanuló társadalom Konferencia (2003)

13 Nagy Mária: A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés a kilencvenes évek magyar oktatási rendszerében Új Pedagógiai Szemle, 2001/3.pp Garami Erika: Kutatás közbenwww.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1404 Nagy, Mária (2003): Teachers. European Education, Vol. 35, No. 1, Spring 2003, pp Chris Cooper: Public Education in Hungarywww.lehigh.edu/~incbeug/Attachments/Martindale/Cooper.dochttp://www.le high.edu/~incntr/publications/perspectives/v24/public_education.pdf Nagy Mária (2002): Cigány tanulók az iskolában. A tanárok beszélnek, Magyar Pedagógia (2002): 3. sz., Szőcs Norbert Fejes József Balázs (2010): A deszegregációs intézkedéseket támogató Hallgatói Mentorprogram lehetıségei a pedagógusképzésbenhttp://www.staff.u-szeged.hu/~fejesj/pdf_cikkek/szucs- Fejes_2010_Mentorprogram.KGYkonf.pdf 90. Mrázik Julianna: A TANÁROK HANGJA Pedagógustevékenységek megítélése az oktatás egyes szereplıi körében: Doktori (PhD) értekezés Rezenziók: 91. Pıcze Gábor, Új Pedagógiai Szemle, 1994/5. (Pedagógusok, bérek, érdekek. (Szerk.) Bp. 1990, Edukáció. c. könyvrıl) 92. Szebenyi Péter, Új Pedagógiai Szemle, 1995/ o. (Tanári szakma és professzionalizálódás. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, c. könyvrıl) 93. Horánszky Nándor: Tanítóbarát könyv. Új Pedagógiai Szemle, 2002/4. (Baska Gabriella, Nagy Mária, Szabolcs Éva l: Magyar tanító, Iskolakultúra, Pécs, c. könyvrıl) 94. Keller Magdolna Pusztai Gabriella: Középiskolai vademecum. Iskolakultúra, (Mindenki középiskolája. Országos Közoktatási Intézet, Bp c. könyvrıl) 95. Váradi Luca: A szomorú iskola. Szociológiai Szemle, 2008/ o. (Lannert Judit-Nagy Mária (Szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Országos Közoktatási Intézet, Bp c. könyvrıl).

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Vitaindító a Struktúrák és folyamatok szekcióban Lannert Judit VII. Országos Nevelésügyi Kongresszus Budapest, 2008. augusztus 26. Az

Részletesebben

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei 1. Tudományfejlődési paradigmák és értelmezések a nevelés tudományában 2. Nevelési elvek, hatások és módszerek összefüggései

Részletesebben

Fontosabb publikációk

Fontosabb publikációk Fontosabb publikációk Önálló munkák: 1. Középiskolák és felsôoktatási intézmények együttműködése a felsôfokú tanulmányokra való felkészítésben és a hallgatók kiválasztásában. Budapest, FPK, 1980. 143 p.

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Publikációk és sajtóvisszhang

Publikációk és sajtóvisszhang Publikációk és sajtóvisszhang az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje IKT és iskolafejlesztés 6.7.1. elemi projektjének keretében

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 1. Kovács László Tarcsa Zoltán: Nevelés, művelődés, minőség: a

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Curriculum vitae. Tanulmányok, végzettségek

Curriculum vitae. Tanulmányok, végzettségek Név: Baló András Kálmán Születési hely, idő: Kaposvár, 1953. május 3. Cím: 1077 Budapest, Dohány u. 28. Telefon: 06-30-855-3227, 352-8471 Curriculum vitae Tanulmányok, végzettségek Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2013

Magyar Tudomány Ünnepe 2013 Magyar Tudomány Ünnepe 2013 EURÓPAI STRATÉGIA 2020 és Magyarország tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2013. november 7. A konferencia védnöke: Vastagh Pál főiskolai tanár, az Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus i Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Forrás 1. Balogh, L. (2012): Professor F.J. Mönks, the Greatest

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

Cím(ek) 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 59. Telefonszám(ok) 418-0338 Mobil: 06-70/294-8073 Fax(ok) martonfi.gyorgy@gmail.

Cím(ek) 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 59. Telefonszám(ok) 418-0338 Mobil: 06-70/294-8073 Fax(ok) martonfi.gyorgy@gmail. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) MÁRTONFI György Cím(ek) 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 59. Telefonszám(ok) 418-0338 Mobil: 06-70/294-8073 Fax(ok) E-mail(ek) martonfi.gyorgy@ofi.hu

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

A közoktatás változásának tendenciái

A közoktatás változásának tendenciái A közoktatás változásának tendenciái Bevezetés A világtrendek összefoglalása Hogyan válaszolnak erre az egyes (nemzeti) oktatáspolitikák? Martin Trow szerint elit oktatás tömegesedés általánossá válás

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Intézményfenntartási és strukturális változások

Intézményfenntartási és strukturális változások Intézményfenntartási és strukturális változások Új típusú társulási, intézményfenntartási megoldások megjelenése a magyar közoktatásban VII. Nevelésügyi Kongresszus, 2008. augusztus 1 Általános iskolák

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735. Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar

Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735. Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Taskó Tünde Anna Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735 taskot@ektf.hu Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Testnevelés- elmélet és Pedagógia Tanszék, Főépület, II. 80.

Testnevelés- elmélet és Pedagógia Tanszék, Főépület, II. 80. Önéletrajz CV Személyes információk: Név: Születési idő, hely: Tanszék: E-mail: Csáki István 1987.06.07. Mátészalka Testnevelés- elmélet és Pedagógia Tanszék, Főépület, II. 80. csaki@tf.hu Végzettség:

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.)

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) IMRE ANNA BERÉNYI ESZTER ORSZÁGOS

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Ethicsport Gömör kupa 2013.06.02.

Ethicsport Gömör kupa 2013.06.02. Ethicsport Gömör kupa 2013.06.02. Abszolút eredmények 1. Fejes Gábor 1989 Dédestapolcsány / Dr. Bátorfi Agria KTK E/M1 10:17:00 11:00:43 0:43:43 2. Zelei Ádám 1986 Saxum-Greenzero E/M1 10:57:00 11:44:21

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Orosháza, Táncsics u. 2 5900 Telefon: 68/411-362 68/411-502 Fax: 68/416-515 E-mail: tancsics@tancsics-ohaza.sulinet.hu Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium

Részletesebben

A közoktatás Magyarországon a 21. század első évtizedének végén

A közoktatás Magyarországon a 21. század első évtizedének végén Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A közoktatás Magyarországon a 21. század első évtizedének végén Problémák és perspektívák Köztársasági Elnöki Oktatási Konferencia Magyar Tudományos Akadémia,

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Pannon Egyetem Minıségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes A magyar felsıoktatás jellemzıi

Részletesebben

A köznevelés-fejlesztés fő irányai

A köznevelés-fejlesztés fő irányai Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A köznevelés-fejlesztés fő irányai Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. Hatékonyság,

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben