Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke"

Átírás

1 Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011

2 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre Tudományos közlemény 1. Mit érnek az értékek? Világosság, 1979/4. 2. Teóriák az oktatás megújításáról. Medvetánc, 1982/ o. 3. A tudásgyár és igazgatása. Az oktatásirányítás technológiai modelljének kialakulása a múlt század végi Amerikában. Világosság, 1983/1. 4. Nyugat- és észak-európai tapasztalatok a középiskolázás egységesítésében. Magyar Pedagógia, 1983/2. 5. Ki építhet tantermeket? Helyi törekvések és oktatásfejlesztés. Medvetánc, 1984/4-1985/1. 6. Régi követelmények, új igazgatók. Ifjúsági Szemle, 1986/4. 7. Politika, tudomány és gyakorlati pedagógia az 1945 utáni magyar oktatásügyben. Magyar Pedagógia, 1986/ Feszültségek és új utak a éves korosztály képzésében Angliában. Szakképzési Szemle, 1987/1. 9. Reform és várakozás az oktatásügyben. Valóság, 1987/ Új tanárpolitika körvonalai. In: Csak reformot ne... Szerk. Lukács Péter, Várhegyi György. Bp. 1989, Edukáció. 11. Rend és fegyelem az iskolában. Magyar Pedagógia, 1989/ Szakember vagy hivatalnok? A tanári munka az általános iskolai mőködési szabályzatokban. Pedagógiai Szemle, 1990/ A tanári szakma változásai. Iskolakultúra. Társadalomtudomány. 1991/ Kapcsolat az európai oktatási rendszerekkel. Új Pedagógiai Szemle, 1992/ Iskola, társadalom, szakma, állam. Vélemények egy oktatási törvénykoncepcióról. In: Törvény és iskola. Javaslat a közoktatás törvényi szabályozására. Szerk. Gazsó Ferenc, Halász Gábor, Mihály Ottó. Bp. 1992, Iskolafejlesztési Alapítvány. pp Várhegyi György-gyel: Az iskolai fegyelmi szabályozás mint kutatási probléma. In: Tessék megnevelni! Fegyelmi ügyek az iskolában. Szerk.: Várhegyi György. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Fegyelmi szabályozás az iskolában. In: Tessék megnevelni! pp Tanárok - Európában. In: Halász Gábor (Szerk.): Az oktatás jövıje és az európai kihívás. Bp. Edukáció, pp Deák Zsuzsával: A pedagógusszakma az ezredforduló Magyarországán. Gondolatok a VI. Nevelésügyi Kongresszus kapcsán. Új Pedagógiai Szemle, pp Szakmai szervezıdés és érdekérvényesítés. Educatio, 1993/ o. 21. Csapdák és lehetıségek késın jövık számára. Változások az oktatásban. Társadalmi Szemle, 1994/ o. 22. Gondolatok a közép-európai tranzitváróban. Új Pedagógiai Szemle, 1994/3. pp Kontroll és autonómia a tanári szakmában. Magyar Pedagógia, 94. évf sz (1994) 24. Hungary. In: Sjoerd Karsten, Dominique Majoor (Eds.)Education in East Central Europe. Educational Changes after the Fall of Communism. Münster, New York, Waxmann. pp European Studies in Education. Vol. 1.

3 25. Darvas Péterrel: Teachers and Politics in Central Eastern Europe. In: Mark B. Ginsburg (Ed.), The Politics of Educators' Work and Life. Garland, New York, London, pp Somos Lajos, 1952-ben, a III. B-rıl. Magyar Pedagógia, sz o. 27. Halász Gáborral, Surányi Bálinttal: Secondary Education for All? The Hungarian Case. Curriculum Studies, pp Az iskolai intézményrendszer átalakulása és az önkormányzati iskolafenntartás. In: Nagy Mária (Szerk.): Önkormányzatok és a közoktatás. (Szerk.) Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza, o. 29. Tanítói és tanáregyesületek Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, 1996/ o. 30. Iskolai eredményesség és helyi döntéshozatal egy magyar kisvárosban. Esettanulmány. Új Pedagógiai Szemle, o. 31. Új törekvések a dán oktatásban. Iskolakultúra, sz o. 32. A tanári munka és a szabályozási környezet változásai. Új Pedagógiai Szemle, o Hungary - Market Economy and Educational Changes. In: Arild Tjeldvoll and Peter Nagy (Ed.): Democracy or Nationalism? Education in Post-Communist Europe. University of Oslo, Institute for Educational Research. Report no pp A tanárok közalkalmazotti státusa Magyarországon. In: Vámos Dóra (Szerk.): Hatékonyság és közszolgáltatás. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Közszolgálati Tanulmányi Központ, Bp o. 35. Tanárok, települések, régiók. Educatio, 1997/ o. 36. Tanári pálya és életkörülmények. Educatio, 1998/ o. 37. Szakmai szervezıdések a magyar közoktatásban. Iskolakultúra, 1998/ o. 38. Teacher Training in Central Europe: recent developments. European Journal of Education, Vol. 33. No pp A tanári pálya választása. Educatio, 1998/3. pp Deák Zsuzsával: A közoktatásban foglalkoztatott tanárok munkája egy vizsgálat tükrében. In: Vámos Dóra (Szerk.): Hatékonyság és közszolgáltatás. BKE, Bp o. 41. Közoktatás a politikai rendszerváltozás utáni Közép-Európában. Új Pedagógiai Szemle, 1999/ o. Nagy-Kozoktatás 42. Traditions in Transition: Schooling and Society in Hungary. In: Mazurek, K., Winzer, 43. M.; Majorek, Cz. (Eds.): Education in a Global Society: A Comparative Perspective. Allyn & Bacon, pp Tanári munka és minıség. Educatio, 1999/ o. 45. Pedagógusok, szakmai szervezetek és világnézeti elkötelezettség a kilencvenes évek magyarországi közoktatásában. In: Nagy Péter Tibor (Szerk.): Oktatáspolitika és vallásszabadság. Új Mandátum, Bp o. 46. (Társszerzıkkel): Magyarország. In: Balázs Éva, Halász Gábor (Szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában. Okker, Bp Pedagógusok. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.) Jelentés a magyar közoktatásról, OKI, Bp, o A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés a kilencvenes évek magyar oktatási rendszerében. Új Pedagógiai Szemle, o. 49.

4 50. Tanárok a világban és az osztálytermekben. In: Falus Iván (Szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány körébıl. Osiris, Bp o. 51. Önbecsérzet, tudásvágy. Viták a Néptanítók Lapja 1901-es évfolyamában. Iskolakultúra, 2001/ o. 52. HERA: Egy önmeghatározási kísérlet. Educatio, 2001/ o. 53. Primary Schooling, Large and Small. Pedagogy, Culture & Society, Vol. 9. No pp Felkészítés és iskolai gyakorlat a cigány tanulók nevelése/oktatása területén. Iskolakultúra, 2001/ o. 55. Cigány tanulók nevelése. A tanárok beszélnek a pedagógusképzésrıl. In: Buda András (Szerk.) [2002]: Pedagógia és hermeneutika. Debrecen. Pallas Debrecina o. 56. A cigány tanulókkal kapcsolatos pedagógiai problémák a pedagógusképzésben és a fiatal pedagógusok munkájában. Új Pedagógiai Szemle, 2002/ o Tanulók, munkaterheik és iskolai eredményességük. Új Pedagógiai Szemle, 2002/ o Cigány tanulók az iskolában. A tanárok beszélnek. Magyar Pedagógia (2002), 102. évf. 3. sz o Teachers. European Education, Vol.35. Spring. No.1. pp Európai munkacsoport a tanárképzés fejlesztéséért. Pedagógusképzés, 2003/ o. 61. Iskolák a topon? A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. In: Mindenki középiskolája o. Nagy-Iskolak 62. Imre Nórával: Pedagógusok. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet, Bp o Pedagógusok, továbbképzésen. In: Simon Mária (Szerk.): Válaszol az iskola. Országos Közoktatási Intézet, Bp o Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában. Egy európai szakértıi bizottság tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle, o Igazgatók és iskoláik. Szakképzési Szemle, o. 67. Pedagógusképzés. (Szerk.) Educatio, 2004/ Pályakezdés, mint a pedagógusképzés középsı fázisa. Educatio, 2004/ o. 8&rlz=1T4SUNA_enHU314HU314&q=p%c3%a1lyakezd%c3%a9s%2c+mint 69. A tanárok értékelése politikák és gyakorlatok. In: Simon Mária, Kósa Barbara (Szerk.): Minıség, eredményesség, hatékonyság. Országos Közoktatási Intézet, o. 70. A pedagógusszakma megújításának kihívásai. (Szerk.) Az Oktatási Minisztérium és az Országos Közoktatási Intézet szakmai szemináriuma. OM, Magyar tanító, 1911-ben. Iskolakultúra, 2006/ o. 72. Pedagógusok a továbbképzésrıl. Pedagógusképzés, 2005/ o. 73. Varga Júliával: Pedagógusok. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet, Bp o.

5 74. Tanárok hangja, osztálytermi viselkedésük. In: Lannert Judit, Nagy Mária (Szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Országos Közoktatási Intézet, Bp o. 75. Small scale, large scale: a comparative methodological experiment in searching for reality. Pedagogy, Culture & Society. Vol. 14. No pp Tanárok a változások motorjai vagy kerékkötıi? Új Pedagógiai Szemle, 2007/ o. 77. A tanárok szakmai kultúrái és az iskola eredményessége. In: Korom Erzsébet (Szerk): Kihívások a XXI. Század iskolájában. Szeged, o. 78. A pedagógusok szakmai kompetenciái. In: Tanulmányok a neveléstudomány körébıl (Szerk.). Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, T.XXXIV. 79. Második esély típusú képzés és a tanári kompetenciák. In: Györgyi Zoltán (Szerk.): Az integráció érdekében. Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet, Bp o. 80. Tanári kompetenciák nemzetközi összehasonlítás. Pedagógusképzés, 2008/ o. 81. Egy tanítóképzıs évfolyam pályaképe. 20. századi esettanulmány. In: Pukánszky Béla (Szerk.): A neveléstörténet-írás új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 82. Egy amerikai Berlinben. In: Pusztay Gabriella, Rébay Magdolna (Szerk.): Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Csokonai Kiadó, Debrecen, o. 83. Tanárképzés és a Bologna-folyamat. Educatio, sz o. 84. Tanári kompetenciák és a hátrányos helyzető tanulók nevelése. In: Nagy Mária (Szerk.): A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés (Szerk.). Eszterházy Károly Fıiskola, Eger o. Lektorált szakkönyv 85. Pedagógusok, bérek, érdekek. (Szerk.) Bp. 1990, Edukáció. 86. Annási Ferenccel, Halász Gáborral (Szerk.): Önkormányzatok és közoktatás. Bp Akadémiai Kiadó. 87. Tanári szakma és professzionalizálódás. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, o. 88. Tanári pálya és életkörülmények, 1996/97. Tanulmánykötet (Szerk.) Országos Közoktatási Intézet Okker Kiadó, Education in Hungary 1997 (Compiled by). National Institute of Public Education, Baska Gabriellával, Szabolcs Évával: Magyar tanító, Iskolakultúra, Pécs, Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán. (Szerk.) Országos Közoktatási Intézet, Bp Lannert Judittal (Szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Országos Közoktatási Intézet, Bp o A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés (Szerk.). Eszterházy Károly Fıiskola, Eger Keller Magdolnával és Mogyorósi Zsolttal: A nevelés társadalmi alapjai. Eger, Eszterházy Károly Fıiskola.

6 Hivatkozási jegyzék Halász Gábor, Lukács Péter, Nagy Mária (Szerk.): Oktatás és politika. MM Vezetıképzı Intézete. Bp Kozma Tamás (2001): Oktatás és politika: rendszerváltó viták. Iskolakultúra, 2001/ Nagy Mária: Az iskolai innováció. Kézirat. MTA PKCS. Bp Reisz Terézia (2000): Újító pedagógusok és pedagógiai innováció. Iskolakultúra, 2000/ o. Nagy Mária: Utasítás önállóságra. Oktatáskutató Intézet, Kézirat, (Tervezéshez kapcsolódó kutatások, 103.) 3. Kozma Tamás (1992): Reformvitáink. Educatio. 4. Darvas Péter (1993): Tanárok és politika. Educatio, 1993/4. 5. Sáska Géza (2001): Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el. Iskolakultúra, 2001/ Nagy Mária: Politika, tudomány és gyakorlati pedagógia az 1945 utáni magyar oktatásügyben. Magyar Pedagógia, 1986/ Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor Nagy Mária: Végrehajtók vagy döntéshozók? In: A tervezés és döntés anatómiája. Budapest, Oktatáskutató Intézet, o. 7. Kozma Tamás: Rejtızködık és leleplezık. Korai oktatáspolitika-kutatások Magyarországon. Educatio, 2010/ o. Nagy Mária: Válság és változások az oktatáspolitikában. Budapest, Oktatáskutató Intézet, Iskolamester, Kozma Tamás: Rejtızködık és leleplezık. Korai oktatáspolitika-kutatások Magyarországon. Educatio, 2010/ o. Nagy Mária: Rend és fegyelem az iskolában. Magyar Pedagógia, Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor Nagy Mária: Politikaformálás a települési önkormányzatokban. In: Annási Ferenc, Halász Gábor, Nagy Mária (Szerk.): Önkormányzatok és közoktatás. Bp Akadémiai Kiadó. 10. Balázs Éva (1998): Iskolavezetés és iskolavezetık Magyarországon. In: Balázs Éva (Szerk.): Iskolavezetık a 90-es években. Bp. Okker Kiadó, o. Nagy Mária: Szakmai szervezıdés és érdekérvényesítés. = Educatio, 1993/ o. 11. Halász Gábor (2001) A magyar közoktatás az ezredfordulón. Bp. Okker Kiadó. Nagy Mária: Kontroll és autonómia a tanári szakmában. Magyar Pedagógia, o. 12. Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor

7 Nagy Mária: Tanári szakma és professzionalizálódás. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, Szabó László Tamás (1996): Európai dimenziók a tanárképzésben. Educatio, 1996/ Szabó László Tamás (1998): Tanárképzés Európában. Bp. Educatio Kiadó. 15. Nagy Péter Tibor (1998): Tantervpolitika a századvégen. Educatio, 1998/ Balázs Éva (1999): Önfejlesztı iskolák. Egy alapítványi kezdeményezéső innováció. In: Vágó Irén (Szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Bp, Okker Kiadó. 17. Zrinszky László (2000): Iskolaelméletek és iskolai élet. Bp. Okker Kiadó. 18. Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor 19. Berta Zita, A nevelés tartalmának változása ( közötti pedagógiai szakfolyóiratok elemzése alapján. In: Boreczky Ágnes (Szerk.): Pedagógiai mőhely : beszélgetések : in honorem Vastagh Zoltán, Pécs, PTE Tanárképzı Intézet Pedagógiai Tanszék, Nagy Péter Tibor, A nevelés történetétıl az oktatáspolitikáig. In: Bárdossy Ildikó Forray R. Katalin Kéri Katalin (Szerk.), Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez, Pécs, 2006, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, pp Bárdossy Ildikó, A curriculumfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdései. In: Bárdossy Ildikó Forray R. Katalin Kéri Katalin (Szerk.), Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez, Pécs, 2006, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, pp http://www.scribd.com/doc/ /Tananyagok-a-pedagogia-szakosalapkepzeshez 22. Szabó László Tamás:Pedagógusképzés és továbbképzés Nagy Mária: Somos Lajos, 1952-ben, a III. B-rıl. Magyar Pedagógia, 1995/ Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor Nagy Mária (Szerk.): Önkormányzatok és a közoktatás. (Szerk.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza, Lannert Judit (1996): Változások a hazai iskolarendszerben. Educatio, 1996/ Imre Anna (1997): Iskolafenntartó társulások. Educatio, 1997/ Nagy Mária: A tanári munka és a szabályozási környezet változásai. = Új Pedagógiai Szemle, o. 26. Deák Zsuzsa (1998): A pedagógusok munkája. In: Tanári pálya és életkörülmények, 1996/97. Tanulmánykötet (Szerk.) Országos Közoktatási Intézet- Okker Kiadó, 1998, Mária Nagy: Teacher Training in Central Europe: recent developments. Kézirat. (Megjelent: European Journal of Education, Vol. 33. No pp ) 27. Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): (1997) Jelentés a magyar közoktatásról Bp. Országos Közoktatási Intézet.

8 28. Kelemen Elemér (2000): Oktatásügyi változások Kelet-Közép-Európában az 1990-es években. Magyar Pedagógia, 2000/ Szabó Ildikó, Falus Katalin (2000): Politikai szocializáció közép-európai módra. A magyar sajátosságok. Magyar Pedagógia, 2000/ o. 30. Strietska-Ilina, Olga (2001): Research on vocational education and training at the crossroads of transition in Central and Eastern Europe. In: Descy, Pascaline; Tessaring, Manfred (eds.): Training in Europe. Vol. 3. Cedefop. Pp Nagy Mária: Tanári pálya és életkörülmények, 1996/97. Tanulmánykötet (Szerk.) Országos Közoktatási Intézet- Okker Kiadó, Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): (1997) Jelentés a magyar közoktatásról Bp. Országos Közoktatási Intézet. 32. Balázs Éva, Szabó Ildikó (1998): Pedagógusok vagy iskolamenedzserek? Vezetıi szerepértelmezések tükrözıdése az igazgatók továbbképzésében és jövıképében. In: : Balázs Éva (Szerk.): Iskolavezetık a 90-es években. Bp. Okker Kiadó, o. 33. Vágó Irén (1998): Közoktatási modernizáció. In: : Balázs Éva (Szerk.): Iskolavezetık a 90-es években. Bp. Okker Kiadó, o. 34. Papp János (2000): Alkotás vagy széklábfaragás: Az értelmiségi lét esélyei a tanári pályán. Új Pedagógiai Szemle, 2000/ o. Nagy Mária: Közoktatás a politikai rendszerváltozás utáni Közép-Európában. Új Pedagógiai Szemle, 1999/ o. 35. Halász Gábor, Lannert Judit (2000): Az oktatás társadalmi és gazdasági környezete. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Bp. Országos Közoktatási Intézet o. 36. Halász Gábor (2001) A magyar közoktatás az ezredfordulón. Bp. Okker Kiadó. Nagy Mária: Pedagógusok, szakmai szervezetek és világnézeti elkötelezettség a kilencvenes évek magyarországi közoktatásában. In: Nagy Péter Tibor (Szerk.): Oktatáspolitika és vallásszabadság. Új Mandátum, Bp o. 37. Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor 38. Az egyháziak, az egyházak és az oktatás nemzedékek vallásossága In: Évkönyv I(2006/1) Theológus és Lelkész Szak Vallástanár Szak, WJLF-Wesley János kiadó Bp,2006, Szerk.: Majsai Tamás, kézirata 39. Nagy Péter Tibor: Az egyháztagok iskolázottsága Baska Gabriella, Nagy Mária, Szabolcs Éva: Magyar tanító, Iskolakultúra, Pécs, Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években. Iskolakultúra, sz o. Nagy Mária (2006): Magyar tanító, 1911-ben Géczi János, Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány, Pécs, Iskolakultúra (Iskolakultúra-könyvek 31. ) 42. Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években. Iskolakultúra, sz o.

9 Nagy Mária: A tanítóság a századelın, a statisztikai adatok tükrében. In: Baska-Nagy- Szabolcs, Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor Nagy Mária: Önbecsérzet és tudásvágy. In: Baska-Nagy-Szabolcs, Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor 45. Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években. Iskolakultúra, sz o. Nagy Mária: HERA: Egy önmeghatározási kísérlet. Educatio, 2001/ o. 46. Lannert Judit: Az oktatáskutatás és fejlesztés helyzete napjainkban. Educatio, 2010/ o. Nagy Mária: Iskolák a topon? A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. In: Mindenki középiskolája o. 47. Vágó Irén: Erıforrások a hat-nyolc évfolyamos gimnáziumokban. Iskolakultúra, sz o. 48. Garami Erika: A legkiválóbb középiskolák területi különbségei. In.: Educatio 2009/2 pp Vágó Irén: Ki mit talált ki?. In.: Iskolakultúra 2005/11 p Nagy Mária: Pályakezdés, mint a pedagógusképzés középsı fázisa. Educatio, 2004/ Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor 51. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp Szőcs Norbert Fejes József Balázs (2010): A deszegregációs intézkedéseket támogató Hallgatói Mentorprogram lehetıségei a pedagógusképzésben Fejes_2010_Mentorprogram.KGYkonf.pdf Nagy Mária: Tanári kompetenciák nemzetközi összehasonlítás. Pedagógusképzés, 2008/ o. 53. Némethné Tóth Ágnes: Tanári attitődök és inkluzív nevelés. Magyar Pedagógia, 109. évf. 2. sz o. 54. Szebeni Rita: A kompetencia alapú oktatás egy pedagógusszemélyiség vizsgálat tükrében. Iskolakultúra, sz o. Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában. Új pedagógiai Szemle, 2004/4-5. sz o. 55. Lakatosné Török Erika, Kárpáti Andrea: Az informatikai kompetencia, a pedagógiai gyakorlat és az innovációs sikeresség összefüggései az európai digitális tananyagportál magyar kipróbálói csoportjában. Magyar Pedagógia, 109. évf. 3. szám o.

10 56. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp Kárpáti Andrea, Hunya Márta: Kísérlet a tanárok IKT-kompetenciája közös európai referenciakeretének kialakítására a U-Teacher Projekt I. In.: Új Pedagógiai Szemle, február 58. Kopasz Katalin, Gingl Zoltán, Makra Péter, Papp Katalin: A virtuális méréstechnika kísérleti lehetıségei a közoktatásban. In.: Fizikai Szemle, sz. p Dorner Helga, Kárpáti Andrea: Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. In.: Magyar Pedagógia, szám p Kárpáti Andrea : Tanárok informatikai kompetenciájának fejlesztése. In.: Iskolakultúra, sz. p Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest, Holik Ildikó: Kompetenciafejlesztés a tanárképzésben ml Nagy Mária (1991): A tanári szakma változása Géczi János, Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány, Pécs, Iskolakultúra (Iskolakultúra-könyvek 31. ) Nagy Mária: Kapcsolat az európai oktatási rendszerekkel. In: Új Pedagógiai Szemle, XLII. évf., 3. sz., Berta Zita, A nevelés tartalmának változása ( közötti pedagógiai szakfolyóiratok elemzése alapján. In: Boreczky Ágnes (Szerk.): Pedagógiai mőhely : beszélgetések : in honorem Vastagh Zoltán, Pécs, PTE Tanárképzı Intézet Pedagógiai Tanszék, Nagy Mária: Szakember vagy hivatalnok? In: Pedagógiai Szemle, XL. évf., 6. sz., Berta Zita, A nevelés tartalmának változása ( közötti pedagógiai szakfolyóiratok elemzése alapján. In: Boreczky Ágnes (Szerk.): Pedagógiai mőhely : beszélgetések : in honorem Vastagh Zoltán, Pécs, PTE Tanárképzı Intézet Pedagógiai Tanszék, Nagy Mária (1994). Hungary, in: Karsten/Majoor 1994, Bessenyei István Mártonffi György, A gazdaság versenyképessége és az oktatás (A magyar, osztrák és holland példa), Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtan tanszék, Nagy Mária (é. n.): Pedagógusok a pedagógus-továbbképzésrıl.

11 67. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp Jelentés a magyar közoktatásról Nagy Mária VargaJúlia(2006): Tanárok. Megjelent: Halász Gábor Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest, 7. fejezet. 69. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp Nagy Mária(2001): Tanárok a világban és az osztálytermekben. Tanulmányok a neveléstudomány körébıl. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának győjteménye. Osiris Kiadó, Budapest, o. 70. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp a neveléstudomány körébıl,2001, Osiris Kiadó, Budapest. 71. Bárdossy Ildikó, A curriculumfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdései. In: Bárdossy Idikó-Forray R. Katalin- Kéri Katalin (Szerk..): Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez, Pécs, 2006, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, pp http://www.scribd.com/doc/ /Tananyagok-a-pedagogia-szakosalapkepzeshez 72. Dorner Helga, Kárpáti Andrea: Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. In.: Magyar pedagógia, szám p http://www.magyarpedagogia.hu/document/Dorner_Karpati_MP1083.pdf Halász Gábor-Lukács Péter-Nagy Mária, Oktatáspolitika és oktatásirányítás. (Sokszorosítás.) Oktatáskutató Intézet, O 73. Kozma Tamás, Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet, Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 74. Innováció az oktatásügyben. (Sokszorosítás) Oktatáskutató Intézet, o Kozma Tamás, Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Helyi stratégiák az oktatásügy fejlesztésében. (Sokszorosítás.) Oktatáskutató Intézet, 1983 Kozma Tamás, Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1983

12 Nagy Mária (1996): Új törekvések a dán oktatásban Géczi János, Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány, Pécs, Iskolakultúra (Iskolakultúra-könyvek 31. ) Nagy Mária: Tanárok "hangja", osztálytermi viselkedésük, Országos Közoktatási Intézet Horváth Zsuzsanna: Szintleírások és teljesítményszintek a közoktatásban. In.: Iskolakultúra sz. p http://epa.oszk.hu/00000/00011/00148/pdf/ pdf 78. Mrázik Julianna: A TANÁROK HANGJA Pedagógustevékenységek megítélése az oktatás egyes szereplıi körében: Doktori (PhD) értekezés Nagy Mária (1999): Közoktatás a politikai rendszerváltás utáni Közép-Európában. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz. 79. Szabó Ildikó- Falus Katalin :: Politikai szocializáció közép-európai módra 80. Jelentés a magyar közoktatásról Nagy Mária: A tanári pálya választása. Educatio, 1998/3 pp Köcséné Szabó Ildikó: Tanárokat képez e a tanárképzı fıiskola?: Pályaszocializációs vizsgálat a Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskolán. In: Pedagógiai Mőhely: beszélgetések 82. Nagy Krisztina: Segítı hivatásokat választó hallgatók pályaorientációja a Partiumban : Doktori (Phd )értekezés Nagy Mária (1999): A helyitanterv-készítés az iskolai változások folyamatában. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ. 83. Jelentés a magyar közoktatásról Nagy Mária (1999): Az iskolai személyzet létszámváltozása a kilencvenes évek magyar iskoláiban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ. 84. Jelentés a magyar közoktatásról 2000http://www.ofi.hu/tudastar/jelentesmagyar/felhasznalt-irodalom Nagy Mária (1998): Szakmai szervezıdések a magyar közoktatásban. Iskolakultúra, Jelentés a magyar közoktatásról 2000http://www.ofi.hu/tudastar/jelentesmagyar/felhasznalt-irodalom Nagy Mária: Tanári munka és minıség. Educatio, 1999/ Horváth Zsuzsa :Értékelés és minıségfejlesztés a nyitott iskolában. Nyitott iskola tanuló társadalom Konferencia (2003)

13 Nagy Mária: A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés a kilencvenes évek magyar oktatási rendszerében Új Pedagógiai Szemle, 2001/3.pp Garami Erika: Kutatás közbenwww.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1404 Nagy, Mária (2003): Teachers. European Education, Vol. 35, No. 1, Spring 2003, pp Chris Cooper: Public Education in Hungarywww.lehigh.edu/~incbeug/Attachments/Martindale/Cooper.dochttp://www.le high.edu/~incntr/publications/perspectives/v24/public_education.pdf Nagy Mária (2002): Cigány tanulók az iskolában. A tanárok beszélnek, Magyar Pedagógia (2002): 3. sz., Szőcs Norbert Fejes József Balázs (2010): A deszegregációs intézkedéseket támogató Hallgatói Mentorprogram lehetıségei a pedagógusképzésbenhttp://www.staff.u-szeged.hu/~fejesj/pdf_cikkek/szucs- Fejes_2010_Mentorprogram.KGYkonf.pdf 90. Mrázik Julianna: A TANÁROK HANGJA Pedagógustevékenységek megítélése az oktatás egyes szereplıi körében: Doktori (PhD) értekezés Rezenziók: 91. Pıcze Gábor, Új Pedagógiai Szemle, 1994/5. (Pedagógusok, bérek, érdekek. (Szerk.) Bp. 1990, Edukáció. c. könyvrıl) 92. Szebenyi Péter, Új Pedagógiai Szemle, 1995/ o. (Tanári szakma és professzionalizálódás. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, c. könyvrıl) 93. Horánszky Nándor: Tanítóbarát könyv. Új Pedagógiai Szemle, 2002/4. (Baska Gabriella, Nagy Mária, Szabolcs Éva l: Magyar tanító, Iskolakultúra, Pécs, c. könyvrıl) 94. Keller Magdolna Pusztai Gabriella: Középiskolai vademecum. Iskolakultúra, (Mindenki középiskolája. Országos Közoktatási Intézet, Bp c. könyvrıl) 95. Váradi Luca: A szomorú iskola. Szociológiai Szemle, 2008/ o. (Lannert Judit-Nagy Mária (Szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Országos Közoktatási Intézet, Bp c. könyvrıl).

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet/ TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK (1) TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó Sáska Géza: Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el! Iskolakultúra 2001/2 Lapunk tavaly októberi és novemberi számában adtuk közre Báthory Zoltán áttekintését a nyolcvanas évek oktatáspolitikai

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Az interaktív tábla néhány módszertani lehetősége a közoktatásban és a tanárképzésben

Az interaktív tábla néhány módszertani lehetősége a közoktatásban és a tanárképzésben Iskolakultúra Online, 2, (2008) 176-187 Iskolakultúra Online Az interaktív tábla néhány módszertani lehetősége a közoktatásban és a tanárképzésben Kelemen Rita * Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

Kedvenc tanáraink toplistája

Kedvenc tanáraink toplistája 100. szám 100. szám 100. szám Újabb főiskolai fejlesztések Hauser Zoltán, Závecz Ferenc és Tóth Imre 2007. január 15-én szerződést kötö a főiskola épületeinek további fejlesztéséről. A PPP-programban megvalósuló

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK?

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? A fiatalok aktív állampolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és A szakirodalom alapján Kutatási összefoglaló

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Az oktatásügyi szervezetkutatások helyzete és feladatai

Az oktatásügyi szervezetkutatások helyzete és feladatai M T A p e d A g ó g i A i k u T A T ó c s o p o r T rendszer- és szervezetkutatás (iskolakutatás) 16. kozma Tamás Az oktatásügyi szervezetkutatások helyzete és feladatai kézirat Budapest, 1976 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/2. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.2.32 Simon Tünde PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola A vizuális kommunikáció képességcsoportjának

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Általános iskolai szegregáció, II. rész

Általános iskolai szegregáció, II. rész Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (462 479. o.) KERTESI GÁBOR KÉZDI GÁBOR Általános iskolai szegregáció, II. rész Az általános iskolai szegregálódás folyamata Magyarországon és az iskolai teljesítménykülönbségek

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉG A FÖLDRAJZOKTATÁSRÓL EGY FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. Bevezetés

HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉG A FÖLDRAJZOKTATÁSRÓL EGY FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 2. pp. 115 123. HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉG A FÖLDRAJZOKTATÁSRÓL EGY FELMÉRÉS TÜKRÉBEN ÜTŐNÉ VISI JUDIT PROGRESS REPORT AND PERSPECTIVES ON GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE LIGHT

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet ISBN 978-963-08-7372-7 2013 Kutatópont Minden jog fenntartva! Felelős kiadó: Zotter Judit Szerzők: Ádám Szilvia, Domokos Tamás, Gazsó Tibor, Kitta Gergely, Makay Zsuzsanna,

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben