Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke"

Átírás

1 Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011

2 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre Tudományos közlemény 1. Mit érnek az értékek? Világosság, 1979/4. 2. Teóriák az oktatás megújításáról. Medvetánc, 1982/ o. 3. A tudásgyár és igazgatása. Az oktatásirányítás technológiai modelljének kialakulása a múlt század végi Amerikában. Világosság, 1983/1. 4. Nyugat- és észak-európai tapasztalatok a középiskolázás egységesítésében. Magyar Pedagógia, 1983/2. 5. Ki építhet tantermeket? Helyi törekvések és oktatásfejlesztés. Medvetánc, 1984/4-1985/1. 6. Régi követelmények, új igazgatók. Ifjúsági Szemle, 1986/4. 7. Politika, tudomány és gyakorlati pedagógia az 1945 utáni magyar oktatásügyben. Magyar Pedagógia, 1986/ Feszültségek és új utak a éves korosztály képzésében Angliában. Szakképzési Szemle, 1987/1. 9. Reform és várakozás az oktatásügyben. Valóság, 1987/ Új tanárpolitika körvonalai. In: Csak reformot ne... Szerk. Lukács Péter, Várhegyi György. Bp. 1989, Edukáció. 11. Rend és fegyelem az iskolában. Magyar Pedagógia, 1989/ Szakember vagy hivatalnok? A tanári munka az általános iskolai mőködési szabályzatokban. Pedagógiai Szemle, 1990/ A tanári szakma változásai. Iskolakultúra. Társadalomtudomány. 1991/ Kapcsolat az európai oktatási rendszerekkel. Új Pedagógiai Szemle, 1992/ Iskola, társadalom, szakma, állam. Vélemények egy oktatási törvénykoncepcióról. In: Törvény és iskola. Javaslat a közoktatás törvényi szabályozására. Szerk. Gazsó Ferenc, Halász Gábor, Mihály Ottó. Bp. 1992, Iskolafejlesztési Alapítvány. pp Várhegyi György-gyel: Az iskolai fegyelmi szabályozás mint kutatási probléma. In: Tessék megnevelni! Fegyelmi ügyek az iskolában. Szerk.: Várhegyi György. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Fegyelmi szabályozás az iskolában. In: Tessék megnevelni! pp Tanárok - Európában. In: Halász Gábor (Szerk.): Az oktatás jövıje és az európai kihívás. Bp. Edukáció, pp Deák Zsuzsával: A pedagógusszakma az ezredforduló Magyarországán. Gondolatok a VI. Nevelésügyi Kongresszus kapcsán. Új Pedagógiai Szemle, pp Szakmai szervezıdés és érdekérvényesítés. Educatio, 1993/ o. 21. Csapdák és lehetıségek késın jövık számára. Változások az oktatásban. Társadalmi Szemle, 1994/ o. 22. Gondolatok a közép-európai tranzitváróban. Új Pedagógiai Szemle, 1994/3. pp Kontroll és autonómia a tanári szakmában. Magyar Pedagógia, 94. évf sz (1994) 24. Hungary. In: Sjoerd Karsten, Dominique Majoor (Eds.)Education in East Central Europe. Educational Changes after the Fall of Communism. Münster, New York, Waxmann. pp European Studies in Education. Vol. 1.

3 25. Darvas Péterrel: Teachers and Politics in Central Eastern Europe. In: Mark B. Ginsburg (Ed.), The Politics of Educators' Work and Life. Garland, New York, London, pp Somos Lajos, 1952-ben, a III. B-rıl. Magyar Pedagógia, sz o. 27. Halász Gáborral, Surányi Bálinttal: Secondary Education for All? The Hungarian Case. Curriculum Studies, pp Az iskolai intézményrendszer átalakulása és az önkormányzati iskolafenntartás. In: Nagy Mária (Szerk.): Önkormányzatok és a közoktatás. (Szerk.) Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza, o. 29. Tanítói és tanáregyesületek Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, 1996/ o. 30. Iskolai eredményesség és helyi döntéshozatal egy magyar kisvárosban. Esettanulmány. Új Pedagógiai Szemle, o. 31. Új törekvések a dán oktatásban. Iskolakultúra, sz o. 32. A tanári munka és a szabályozási környezet változásai. Új Pedagógiai Szemle, o Hungary - Market Economy and Educational Changes. In: Arild Tjeldvoll and Peter Nagy (Ed.): Democracy or Nationalism? Education in Post-Communist Europe. University of Oslo, Institute for Educational Research. Report no pp A tanárok közalkalmazotti státusa Magyarországon. In: Vámos Dóra (Szerk.): Hatékonyság és közszolgáltatás. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Közszolgálati Tanulmányi Központ, Bp o. 35. Tanárok, települések, régiók. Educatio, 1997/ o. 36. Tanári pálya és életkörülmények. Educatio, 1998/ o. 37. Szakmai szervezıdések a magyar közoktatásban. Iskolakultúra, 1998/ o. 38. Teacher Training in Central Europe: recent developments. European Journal of Education, Vol. 33. No pp A tanári pálya választása. Educatio, 1998/3. pp Deák Zsuzsával: A közoktatásban foglalkoztatott tanárok munkája egy vizsgálat tükrében. In: Vámos Dóra (Szerk.): Hatékonyság és közszolgáltatás. BKE, Bp o. 41. Közoktatás a politikai rendszerváltozás utáni Közép-Európában. Új Pedagógiai Szemle, 1999/ o. Nagy-Kozoktatás 42. Traditions in Transition: Schooling and Society in Hungary. In: Mazurek, K., Winzer, 43. M.; Majorek, Cz. (Eds.): Education in a Global Society: A Comparative Perspective. Allyn & Bacon, pp Tanári munka és minıség. Educatio, 1999/ o. 45. Pedagógusok, szakmai szervezetek és világnézeti elkötelezettség a kilencvenes évek magyarországi közoktatásában. In: Nagy Péter Tibor (Szerk.): Oktatáspolitika és vallásszabadság. Új Mandátum, Bp o. 46. (Társszerzıkkel): Magyarország. In: Balázs Éva, Halász Gábor (Szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában. Okker, Bp Pedagógusok. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.) Jelentés a magyar közoktatásról, OKI, Bp, o A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés a kilencvenes évek magyar oktatási rendszerében. Új Pedagógiai Szemle, o

4 50. Tanárok a világban és az osztálytermekben. In: Falus Iván (Szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány körébıl. Osiris, Bp o. 51. Önbecsérzet, tudásvágy. Viták a Néptanítók Lapja 1901-es évfolyamában. Iskolakultúra, 2001/ o. 52. HERA: Egy önmeghatározási kísérlet. Educatio, 2001/ o. 53. Primary Schooling, Large and Small. Pedagogy, Culture & Society, Vol. 9. No pp Felkészítés és iskolai gyakorlat a cigány tanulók nevelése/oktatása területén. Iskolakultúra, 2001/ o. 55. Cigány tanulók nevelése. A tanárok beszélnek a pedagógusképzésrıl. In: Buda András (Szerk.) [2002]: Pedagógia és hermeneutika. Debrecen. Pallas Debrecina o. 56. A cigány tanulókkal kapcsolatos pedagógiai problémák a pedagógusképzésben és a fiatal pedagógusok munkájában. Új Pedagógiai Szemle, 2002/ o Tanulók, munkaterheik és iskolai eredményességük. Új Pedagógiai Szemle, 2002/ o Cigány tanulók az iskolában. A tanárok beszélnek. Magyar Pedagógia (2002), 102. évf. 3. sz o Teachers. European Education, Vol.35. Spring. No.1. pp Európai munkacsoport a tanárképzés fejlesztéséért. Pedagógusképzés, 2003/ o. 61. Iskolák a topon? A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. In: Mindenki középiskolája o. Nagy-Iskolak 62. Imre Nórával: Pedagógusok. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet, Bp o Pedagógusok, továbbképzésen. In: Simon Mária (Szerk.): Válaszol az iskola. Országos Közoktatási Intézet, Bp o Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában. Egy európai szakértıi bizottság tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle, o Igazgatók és iskoláik. Szakképzési Szemle, o. 67. Pedagógusképzés. (Szerk.) Educatio, 2004/ Pályakezdés, mint a pedagógusképzés középsı fázisa. Educatio, 2004/ o. 8&rlz=1T4SUNA_enHU314HU314&q=p%c3%a1lyakezd%c3%a9s%2c+mint 69. A tanárok értékelése politikák és gyakorlatok. In: Simon Mária, Kósa Barbara (Szerk.): Minıség, eredményesség, hatékonyság. Országos Közoktatási Intézet, o. 70. A pedagógusszakma megújításának kihívásai. (Szerk.) Az Oktatási Minisztérium és az Országos Közoktatási Intézet szakmai szemináriuma. OM, Magyar tanító, 1911-ben. Iskolakultúra, 2006/ o. 72. Pedagógusok a továbbképzésrıl. Pedagógusképzés, 2005/ o. 73. Varga Júliával: Pedagógusok. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet, Bp o.

5 74. Tanárok hangja, osztálytermi viselkedésük. In: Lannert Judit, Nagy Mária (Szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Országos Közoktatási Intézet, Bp o. 75. Small scale, large scale: a comparative methodological experiment in searching for reality. Pedagogy, Culture & Society. Vol. 14. No pp Tanárok a változások motorjai vagy kerékkötıi? Új Pedagógiai Szemle, 2007/ o. 77. A tanárok szakmai kultúrái és az iskola eredményessége. In: Korom Erzsébet (Szerk): Kihívások a XXI. Század iskolájában. Szeged, o. 78. A pedagógusok szakmai kompetenciái. In: Tanulmányok a neveléstudomány körébıl (Szerk.). Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, T.XXXIV. 79. Második esély típusú képzés és a tanári kompetenciák. In: Györgyi Zoltán (Szerk.): Az integráció érdekében. Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet, Bp o. 80. Tanári kompetenciák nemzetközi összehasonlítás. Pedagógusképzés, 2008/ o. 81. Egy tanítóképzıs évfolyam pályaképe. 20. századi esettanulmány. In: Pukánszky Béla (Szerk.): A neveléstörténet-írás új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 82. Egy amerikai Berlinben. In: Pusztay Gabriella, Rébay Magdolna (Szerk.): Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Csokonai Kiadó, Debrecen, o. 83. Tanárképzés és a Bologna-folyamat. Educatio, sz o. 84. Tanári kompetenciák és a hátrányos helyzető tanulók nevelése. In: Nagy Mária (Szerk.): A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés (Szerk.). Eszterházy Károly Fıiskola, Eger o. Lektorált szakkönyv 85. Pedagógusok, bérek, érdekek. (Szerk.) Bp. 1990, Edukáció. 86. Annási Ferenccel, Halász Gáborral (Szerk.): Önkormányzatok és közoktatás. Bp Akadémiai Kiadó. 87. Tanári szakma és professzionalizálódás. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, o. 88. Tanári pálya és életkörülmények, 1996/97. Tanulmánykötet (Szerk.) Országos Közoktatási Intézet Okker Kiadó, Education in Hungary 1997 (Compiled by). National Institute of Public Education, Baska Gabriellával, Szabolcs Évával: Magyar tanító, Iskolakultúra, Pécs, Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán. (Szerk.) Országos Közoktatási Intézet, Bp Lannert Judittal (Szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Országos Közoktatási Intézet, Bp o A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés (Szerk.). Eszterházy Károly Fıiskola, Eger Keller Magdolnával és Mogyorósi Zsolttal: A nevelés társadalmi alapjai. Eger, Eszterházy Károly Fıiskola.

6 Hivatkozási jegyzék Halász Gábor, Lukács Péter, Nagy Mária (Szerk.): Oktatás és politika. MM Vezetıképzı Intézete. Bp Kozma Tamás (2001): Oktatás és politika: rendszerváltó viták. Iskolakultúra, 2001/ Nagy Mária: Az iskolai innováció. Kézirat. MTA PKCS. Bp Reisz Terézia (2000): Újító pedagógusok és pedagógiai innováció. Iskolakultúra, 2000/ o. Nagy Mária: Utasítás önállóságra. Oktatáskutató Intézet, Kézirat, (Tervezéshez kapcsolódó kutatások, 103.) 3. Kozma Tamás (1992): Reformvitáink. Educatio. 4. Darvas Péter (1993): Tanárok és politika. Educatio, 1993/4. 5. Sáska Géza (2001): Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el. Iskolakultúra, 2001/ Nagy Mária: Politika, tudomány és gyakorlati pedagógia az 1945 utáni magyar oktatásügyben. Magyar Pedagógia, 1986/ Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor Nagy Mária: Végrehajtók vagy döntéshozók? In: A tervezés és döntés anatómiája. Budapest, Oktatáskutató Intézet, o. 7. Kozma Tamás: Rejtızködık és leleplezık. Korai oktatáspolitika-kutatások Magyarországon. Educatio, 2010/ o. Nagy Mária: Válság és változások az oktatáspolitikában. Budapest, Oktatáskutató Intézet, Iskolamester, Kozma Tamás: Rejtızködık és leleplezık. Korai oktatáspolitika-kutatások Magyarországon. Educatio, 2010/ o. Nagy Mária: Rend és fegyelem az iskolában. Magyar Pedagógia, Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor Nagy Mária: Politikaformálás a települési önkormányzatokban. In: Annási Ferenc, Halász Gábor, Nagy Mária (Szerk.): Önkormányzatok és közoktatás. Bp Akadémiai Kiadó. 10. Balázs Éva (1998): Iskolavezetés és iskolavezetık Magyarországon. In: Balázs Éva (Szerk.): Iskolavezetık a 90-es években. Bp. Okker Kiadó, o. Nagy Mária: Szakmai szervezıdés és érdekérvényesítés. = Educatio, 1993/ o. 11. Halász Gábor (2001) A magyar közoktatás az ezredfordulón. Bp. Okker Kiadó. Nagy Mária: Kontroll és autonómia a tanári szakmában. Magyar Pedagógia, o. 12. Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor

7 Nagy Mária: Tanári szakma és professzionalizálódás. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, Szabó László Tamás (1996): Európai dimenziók a tanárképzésben. Educatio, 1996/ Szabó László Tamás (1998): Tanárképzés Európában. Bp. Educatio Kiadó. 15. Nagy Péter Tibor (1998): Tantervpolitika a századvégen. Educatio, 1998/ Balázs Éva (1999): Önfejlesztı iskolák. Egy alapítványi kezdeményezéső innováció. In: Vágó Irén (Szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Bp, Okker Kiadó. 17. Zrinszky László (2000): Iskolaelméletek és iskolai élet. Bp. Okker Kiadó. 18. Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor 19. Berta Zita, A nevelés tartalmának változása ( közötti pedagógiai szakfolyóiratok elemzése alapján. In: Boreczky Ágnes (Szerk.): Pedagógiai mőhely : beszélgetések : in honorem Vastagh Zoltán, Pécs, PTE Tanárképzı Intézet Pedagógiai Tanszék, Nagy Péter Tibor, A nevelés történetétıl az oktatáspolitikáig. In: Bárdossy Ildikó Forray R. Katalin Kéri Katalin (Szerk.), Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez, Pécs, 2006, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, pp Bárdossy Ildikó, A curriculumfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdései. In: Bárdossy Ildikó Forray R. Katalin Kéri Katalin (Szerk.), Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez, Pécs, 2006, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, pp Szabó László Tamás:Pedagógusképzés és továbbképzés Nagy Mária: Somos Lajos, 1952-ben, a III. B-rıl. Magyar Pedagógia, 1995/ Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor Nagy Mária (Szerk.): Önkormányzatok és a közoktatás. (Szerk.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza, Lannert Judit (1996): Változások a hazai iskolarendszerben. Educatio, 1996/ Imre Anna (1997): Iskolafenntartó társulások. Educatio, 1997/ Nagy Mária: A tanári munka és a szabályozási környezet változásai. = Új Pedagógiai Szemle, o. 26. Deák Zsuzsa (1998): A pedagógusok munkája. In: Tanári pálya és életkörülmények, 1996/97. Tanulmánykötet (Szerk.) Országos Közoktatási Intézet- Okker Kiadó, 1998, Mária Nagy: Teacher Training in Central Europe: recent developments. Kézirat. (Megjelent: European Journal of Education, Vol. 33. No pp ) 27. Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): (1997) Jelentés a magyar közoktatásról Bp. Országos Közoktatási Intézet.

8 28. Kelemen Elemér (2000): Oktatásügyi változások Kelet-Közép-Európában az 1990-es években. Magyar Pedagógia, 2000/ Szabó Ildikó, Falus Katalin (2000): Politikai szocializáció közép-európai módra. A magyar sajátosságok. Magyar Pedagógia, 2000/ o. 30. Strietska-Ilina, Olga (2001): Research on vocational education and training at the crossroads of transition in Central and Eastern Europe. In: Descy, Pascaline; Tessaring, Manfred (eds.): Training in Europe. Vol. 3. Cedefop. Pp Nagy Mária: Tanári pálya és életkörülmények, 1996/97. Tanulmánykötet (Szerk.) Országos Közoktatási Intézet- Okker Kiadó, Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): (1997) Jelentés a magyar közoktatásról Bp. Országos Közoktatási Intézet. 32. Balázs Éva, Szabó Ildikó (1998): Pedagógusok vagy iskolamenedzserek? Vezetıi szerepértelmezések tükrözıdése az igazgatók továbbképzésében és jövıképében. In: : Balázs Éva (Szerk.): Iskolavezetık a 90-es években. Bp. Okker Kiadó, o. 33. Vágó Irén (1998): Közoktatási modernizáció. In: : Balázs Éva (Szerk.): Iskolavezetık a 90-es években. Bp. Okker Kiadó, o. 34. Papp János (2000): Alkotás vagy széklábfaragás: Az értelmiségi lét esélyei a tanári pályán. Új Pedagógiai Szemle, 2000/ o. Nagy Mária: Közoktatás a politikai rendszerváltozás utáni Közép-Európában. Új Pedagógiai Szemle, 1999/ o. 35. Halász Gábor, Lannert Judit (2000): Az oktatás társadalmi és gazdasági környezete. In: Halász Gábor, Lannert Judit (Szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról Bp. Országos Közoktatási Intézet o. 36. Halász Gábor (2001) A magyar közoktatás az ezredfordulón. Bp. Okker Kiadó. Nagy Mária: Pedagógusok, szakmai szervezetek és világnézeti elkötelezettség a kilencvenes évek magyarországi közoktatásában. In: Nagy Péter Tibor (Szerk.): Oktatáspolitika és vallásszabadság. Új Mandátum, Bp o. 37. Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor 38. Az egyháziak, az egyházak és az oktatás nemzedékek vallásossága In: Évkönyv I(2006/1) Theológus és Lelkész Szak Vallástanár Szak, WJLF-Wesley János kiadó Bp,2006, Szerk.: Majsai Tamás, kézirata Nagy Péter Tibor: Az egyháztagok iskolázottsága Baska Gabriella, Nagy Mária, Szabolcs Éva: Magyar tanító, Iskolakultúra, Pécs, Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években. Iskolakultúra, sz o. Nagy Mária (2006): Magyar tanító, 1911-ben Géczi János, Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány, Pécs, Iskolakultúra (Iskolakultúra-könyvek 31. ) Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években. Iskolakultúra, sz o.

9 Nagy Mária: A tanítóság a századelın, a statisztikai adatok tükrében. In: Baska-Nagy- Szabolcs, Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor Nagy Mária: Önbecsérzet és tudásvágy. In: Baska-Nagy-Szabolcs, Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor 45. Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években. Iskolakultúra, sz o. Nagy Mária: HERA: Egy önmeghatározási kísérlet. Educatio, 2001/ o. 46. Lannert Judit: Az oktatáskutatás és fejlesztés helyzete napjainkban. Educatio, 2010/ o. Nagy Mária: Iskolák a topon? A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. In: Mindenki középiskolája o. 47. Vágó Irén: Erıforrások a hat-nyolc évfolyamos gimnáziumokban. Iskolakultúra, sz o. 48. Garami Erika: A legkiválóbb középiskolák területi különbségei. In.: Educatio 2009/2 pp Vágó Irén: Ki mit talált ki?. In.: Iskolakultúra 2005/11 p Nagy Mária: Pályakezdés, mint a pedagógusképzés középsı fázisa. Educatio, 2004/ Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Trezor 51. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp Szőcs Norbert Fejes József Balázs (2010): A deszegregációs intézkedéseket támogató Hallgatói Mentorprogram lehetıségei a pedagógusképzésben Fejes_2010_Mentorprogram.KGYkonf.pdf Nagy Mária: Tanári kompetenciák nemzetközi összehasonlítás. Pedagógusképzés, 2008/ o. 53. Némethné Tóth Ágnes: Tanári attitődök és inkluzív nevelés. Magyar Pedagógia, 109. évf. 2. sz o. 54. Szebeni Rita: A kompetencia alapú oktatás egy pedagógusszemélyiség vizsgálat tükrében. Iskolakultúra, sz o. Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában. Új pedagógiai Szemle, 2004/4-5. sz o. 55. Lakatosné Török Erika, Kárpáti Andrea: Az informatikai kompetencia, a pedagógiai gyakorlat és az innovációs sikeresség összefüggései az európai digitális tananyagportál magyar kipróbálói csoportjában. Magyar Pedagógia, 109. évf. 3. szám o.

10 56. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp Kárpáti Andrea, Hunya Márta: Kísérlet a tanárok IKT-kompetenciája közös európai referenciakeretének kialakítására a U-Teacher Projekt I. In.: Új Pedagógiai Szemle, február Kopasz Katalin, Gingl Zoltán, Makra Péter, Papp Katalin: A virtuális méréstechnika kísérleti lehetıségei a közoktatásban. In.: Fizikai Szemle, sz. p Dorner Helga, Kárpáti Andrea: Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. In.: Magyar Pedagógia, szám p Kárpáti Andrea : Tanárok informatikai kompetenciájának fejlesztése. In.: Iskolakultúra, sz. p Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest, Holik Ildikó: Kompetenciafejlesztés a tanárképzésben ml Nagy Mária (1991): A tanári szakma változása Géczi János, Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány, Pécs, Iskolakultúra (Iskolakultúra-könyvek 31. ) Nagy Mária: Kapcsolat az európai oktatási rendszerekkel. In: Új Pedagógiai Szemle, XLII. évf., 3. sz., Berta Zita, A nevelés tartalmának változása ( közötti pedagógiai szakfolyóiratok elemzése alapján. In: Boreczky Ágnes (Szerk.): Pedagógiai mőhely : beszélgetések : in honorem Vastagh Zoltán, Pécs, PTE Tanárképzı Intézet Pedagógiai Tanszék, Nagy Mária: Szakember vagy hivatalnok? In: Pedagógiai Szemle, XL. évf., 6. sz., Berta Zita, A nevelés tartalmának változása ( közötti pedagógiai szakfolyóiratok elemzése alapján. In: Boreczky Ágnes (Szerk.): Pedagógiai mőhely : beszélgetések : in honorem Vastagh Zoltán, Pécs, PTE Tanárképzı Intézet Pedagógiai Tanszék, Nagy Mária (1994). Hungary, in: Karsten/Majoor 1994, Bessenyei István Mártonffi György, A gazdaság versenyképessége és az oktatás (A magyar, osztrák és holland példa), Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtan tanszék, Nagy Mária (é. n.): Pedagógusok a pedagógus-továbbképzésrıl.

11 67. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp Jelentés a magyar közoktatásról Nagy Mária VargaJúlia(2006): Tanárok. Megjelent: Halász Gábor Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest, 7. fejezet. 69. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp Nagy Mária(2001): Tanárok a világban és az osztálytermekben. Tanulmányok a neveléstudomány körébıl. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának győjteménye. Osiris Kiadó, Budapest, o. 70. Kárpáti Andrea, Tanárképzés, továbbképzés. In: Zöldkönyv II. A megújítás külsı elıfeltételei. pp a neveléstudomány körébıl,2001, Osiris Kiadó, Budapest. 71. Bárdossy Ildikó, A curriculumfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdései. In: Bárdossy Idikó-Forray R. Katalin- Kéri Katalin (Szerk..): Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez, Pécs, 2006, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, pp Dorner Helga, Kárpáti Andrea: Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. In.: Magyar pedagógia, szám p Halász Gábor-Lukács Péter-Nagy Mária, Oktatáspolitika és oktatásirányítás. (Sokszorosítás.) Oktatáskutató Intézet, O 73. Kozma Tamás, Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet, Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Innováció az oktatásügyben. (Sokszorosítás) Oktatáskutató Intézet, o Kozma Tamás, Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Helyi stratégiák az oktatásügy fejlesztésében. (Sokszorosítás.) Oktatáskutató Intézet, 1983 Kozma Tamás, Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,

12 Nagy Mária (1996): Új törekvések a dán oktatásban Géczi János, Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány, Pécs, Iskolakultúra (Iskolakultúra-könyvek 31. ) Nagy Mária: Tanárok "hangja", osztálytermi viselkedésük, Országos Közoktatási Intézet Horváth Zsuzsanna: Szintleírások és teljesítményszintek a közoktatásban. In.: Iskolakultúra sz. p Mrázik Julianna: A TANÁROK HANGJA Pedagógustevékenységek megítélése az oktatás egyes szereplıi körében: Doktori (PhD) értekezés Nagy Mária (1999): Közoktatás a politikai rendszerváltás utáni Közép-Európában. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz. 79. Szabó Ildikó- Falus Katalin :: Politikai szocializáció közép-európai módra Jelentés a magyar közoktatásról Nagy Mária: A tanári pálya választása. Educatio, 1998/3 pp Köcséné Szabó Ildikó: Tanárokat képez e a tanárképzı fıiskola?: Pályaszocializációs vizsgálat a Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskolán. In: Pedagógiai Mőhely: beszélgetések Nagy Krisztina: Segítı hivatásokat választó hallgatók pályaorientációja a Partiumban : Doktori (Phd )értekezés Nagy Mária (1999): A helyitanterv-készítés az iskolai változások folyamatában. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ. 83. Jelentés a magyar közoktatásról Nagy Mária (1999): Az iskolai személyzet létszámváltozása a kilencvenes évek magyar iskoláiban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ. 84. Jelentés a magyar közoktatásról 2000http:// Nagy Mária (1998): Szakmai szervezıdések a magyar közoktatásban. Iskolakultúra, Jelentés a magyar közoktatásról 2000http:// Nagy Mária: Tanári munka és minıség. Educatio, 1999/ Horváth Zsuzsa :Értékelés és minıségfejlesztés a nyitott iskolában. Nyitott iskola tanuló társadalom Konferencia (2003)

13 Nagy Mária: A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés a kilencvenes évek magyar oktatási rendszerében Új Pedagógiai Szemle, 2001/3.pp Garami Erika: Kutatás közbenwww.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1404 Nagy, Mária (2003): Teachers. European Education, Vol. 35, No. 1, Spring 2003, pp Chris Cooper: Public Education in Hungarywww.lehigh.edu/~incbeug/Attachments/Martindale/Cooper.dochttp:// high.edu/~incntr/publications/perspectives/v24/public_education.pdf Nagy Mária (2002): Cigány tanulók az iskolában. A tanárok beszélnek, Magyar Pedagógia (2002): 3. sz., Szőcs Norbert Fejes József Balázs (2010): A deszegregációs intézkedéseket támogató Hallgatói Mentorprogram lehetıségei a pedagógusképzésbenhttp:// Fejes_2010_Mentorprogram.KGYkonf.pdf 90. Mrázik Julianna: A TANÁROK HANGJA Pedagógustevékenységek megítélése az oktatás egyes szereplıi körében: Doktori (PhD) értekezés Rezenziók: 91. Pıcze Gábor, Új Pedagógiai Szemle, 1994/5. (Pedagógusok, bérek, érdekek. (Szerk.) Bp. 1990, Edukáció. c. könyvrıl) 92. Szebenyi Péter, Új Pedagógiai Szemle, 1995/ o. (Tanári szakma és professzionalizálódás. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, c. könyvrıl) 93. Horánszky Nándor: Tanítóbarát könyv. Új Pedagógiai Szemle, 2002/4. (Baska Gabriella, Nagy Mária, Szabolcs Éva l: Magyar tanító, Iskolakultúra, Pécs, c. könyvrıl) 94. Keller Magdolna Pusztai Gabriella: Középiskolai vademecum. Iskolakultúra, (Mindenki középiskolája. Országos Közoktatási Intézet, Bp c. könyvrıl) 95. Váradi Luca: A szomorú iskola. Szociológiai Szemle, 2008/ o. (Lannert Judit-Nagy Mária (Szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Országos Közoktatási Intézet, Bp c. könyvrıl).

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Előadások konferencián:

Előadások konferencián: Előadások konferencián: 2012 Híves Tamás: A határ menti oktatás - A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című TÁMOP 3.1.1 konferencián 2012. február 1. Pécs Híves Tamás: A

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

November 6. csütörtök

November 6. csütörtök RÖVID PROGRAM Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-8. 9.30 17.30 Regisztráció November 6. csütörtök 10.30 11.00 MEGNYITÓ (Aula) A részvevőket köszönti Tóth Zoltán, a konferencia

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program

Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program Április 28. (1. nap) Április 29. (2. nap) 9.00 Regisztráció () Regisztráció () 9.00 Megnyitó 9.50 9.50 10.10 Megnyitó: Arató Ferenc, konferencia

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Vitaindító a Struktúrák és folyamatok szekcióban Lannert Judit VII. Országos Nevelésügyi Kongresszus Budapest, 2008. augusztus 26. Az

Részletesebben

AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II.

AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II. FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Biró Zsuzsanna Hrubos Ildikó Lovász Gabriella Pásztor Adél AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II. Oklevélmelléklet minták The system of the

Részletesebben

Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- )

Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- ) Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- ) A kutatócsoport aktív belsı magja: Dömsödy Andrea, Gaskó Krisztina, Hajdú Erzsébet, Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit,

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Módszertani Központ Témadolgozat,1973/II. egy szakmunkástanuló kollégiumban, Ifjúság 1973/2. Szakmunkásnevelés 1974/4.

Módszertani Központ Témadolgozat,1973/II. egy szakmunkástanuló kollégiumban, Ifjúság 1973/2. Szakmunkásnevelés 1974/4. Dr. Benedek István: Publikációs jegyzék a kollégiumi nevelés-oktatással kapcsolatos tanulmányokról 1. Benedek István:A szakmunkásképzı intézetek és kollégiumok klubjai Fıvárosi Ifjúsági Mővelıdési Központ

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bicsák Zsanett Ágnes Neptun kód: G8MOPW Doktori Iskola: Humán Tudományok Doktori Iskola Iktatószám: Tételszám: Tárgy: DEENKÉTK/314/2014. PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Dr. Kaposi József 2014

Dr. Kaposi József 2014 Dr. Kaposi József 2014 A változások hajóerői és korlátai A változások jelentős része európai/nemzetközi trendek hazai megjelenése: Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése,

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

HOLIK ILDIKÓ főiskolai docens, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

HOLIK ILDIKÓ főiskolai docens, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA HOLIK ILDIKÓ főiskolai docens, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Brezsnyánszky L. Holik I. (2000): A demokrácia-nevelés elemei a pedagógiai programokban.

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Pedagógusjelöltek értékstruktúrájának és erkölcsi értékfogalmaik szilárdságának néhány sajátossága egy vizsgálat tükrében. A BGYTF 1993-as oktatói pályázatán II. helyezést

Részletesebben

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei 1. Tudományfejlődési paradigmák és értelmezések a nevelés tudományában 2. Nevelési elvek, hatások és módszerek összefüggései

Részletesebben

Volatilitásváltozatosság. globalizáció. big data. digitális darwinizmus. lakóhelyváltások 7X. munkahelyváltások 6X. oktatás átalakulása

Volatilitásváltozatosság. globalizáció. big data. digitális darwinizmus. lakóhelyváltások 7X. munkahelyváltások 6X. oktatás átalakulása Trendek Technológiai változás technikai fejlődés: a 21. század = előző 20.000 év 2020-ra 200 milliárd okos eszköz az IoT-n 2030-ig online agy számítógép kapcsolat 4D nyomtatás Volatilitásváltozatosság

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

Fontosabb publikációk

Fontosabb publikációk Fontosabb publikációk Önálló munkák: 1. Középiskolák és felsôoktatási intézmények együttműködése a felsôfokú tanulmányokra való felkészítésben és a hallgatók kiválasztásában. Budapest, FPK, 1980. 143 p.

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban

Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban Témavezető: Dr. Makai Katalin Készítette: Tátraháziné Staub Zita Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv- és beszédfejlesztő továbbképzési szak

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza,

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1988.07.24. E-mail: nyusti.szilvia@gmail.com Tanulmányok 2011- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Survey statisztika

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó

Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság. Meghívó Meghívó az Közgazdaság-tudományi Intézet és az MTA a által rendezett Munkaerőpiaci kutatások 2015 című szakmai konferenciára A konferencia támogatója a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány Teleki Degenfeld

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

PROF. DR. KOZMA TAMÁS

PROF. DR. KOZMA TAMÁS PROF. DR. KOZMA TAMÁS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG fıbb publikációs adatok Lásd részletesen: KPA http://www.mtakpa.hu (Kozma Tamás) I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven: 2 2. Külföldön magyarul: 0 3. Magyarországon

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Kőbányai Futófesztivál, Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Eredmény 2 km N Ring Dóra N (2004) 0:10:42 2

Kőbányai Futófesztivál, Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Eredmény 2 km N Ring Dóra N (2004) 0:10:42 2 Kőbányai Futófesztivál, 2012.05.27. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Eredmény 2 km N2004-2005 1 395 Ring Dóra N2004-2005 (2004) 0:10:42 2 464 Országh Júlia N2004-2005 (2004) 0:10:45 2 km F2004-2005

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, 3 Sáska Géza

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, 3 Sáska Géza Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, demokrácia Centralizáció, decentralizáció, demokrácia 3 Sáska Géza Menekülés az iskolától 23 Forray

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

IV. Könyvfejezet 1. Külföldön idegen nyelven

IV. Könyvfejezet 1. Külföldön idegen nyelven PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Deli Éva Buda Mariann: Tanulástanítás. Az élvezetes tanulás. (Modern pedagógia a gyakorlatban 4.) 2007. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. Buda Mariann: A gyermeki agresszió.

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben