Kína és a túlhevülés kockázatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kína és a túlhevülés kockázatai"

Átírás

1 Kína és a túlhevülés kockázatai Nagy Márton Miskolc 212. November

2 Tartalom 1. A kínai gazdaság szerkezete nagyvonalakban 2. Felmerülő kockázatok és kezelésük Az előadás megállapításai az előadó véleményét tükrözik és nem feltétlenül azonosak az MNB hivatalos álláspontjával.

3 1. A kínai gazdaság szerkezete - nagyvonalakban 2. Felmerülő kockázatok és kezelésük Az előadás megállapításai az előadó véleményét tükrözik és nem feltétlenül azonosak az MNB hivatalos álláspontjával.

4 Kína alacsony fejlettségű felzárkózó ország Egy főre jutó GDP alakulása vásárlóerő paritáson 5 dollár dollár Kína USA Japán Forrás: Világbank. 4

5 dinamikus gazdasági növekedéssel A kínai GDP komponensei és éves változása 4 milliárd dollár % Végső fogyasztás Bruttó felhalmozás Nettó export GDP változása, év/év (jobb skála) Forrás: Világbank. 5

6 A gazdaság szerkezete gyorsan változik A GDP ágazatok szerinti megoszlása 1 GDP százalékában Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatások Forrás: Világbank. 6

7 amely a nagyfokú urbanizáció tükrében nem meglepő A városokban élők aránya a teljes népességen belül 6 % Városi népesség aránya Forrás: Világbank. 7

8 A városokba vándorló munkaerőre szükség van a beruházások magas szintje miatt Beruházások aránya Kína GDP-jében 6 GDP százalékában GDP százalékában Beruházások Forrás: IMF WEO. 8

9 Kína India Indonézia Korea Mexikó Töröko. Kanada Spanyolo. Franciao. Brazília Japán Olaszo. Németo. Egyesült Áll. Egyesült Kir. A beruházások GDP-n belüli aránya nemzetközi összehasonlításban is rendkívül magasnak számít Beruházások aránya a GDP-n belül nemzetközi összehasonlításban 6 GDP százalékában GDP százalékában Forrás: IMF WEO. 9

10 A megtakarítások mértéke jelentős, amely hozzájárul a folyó fizetési mérleg többletéhez Megtakarítások és a folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 6 GDP százalékában GDP százalékában Folyó fizetési mérleg egyenlege (jobb skála) Megtakarítás Forrás: IMF WEO. 1

11 A megtakarítások magas szintje elsősorban intézményi okokkal magyarázható A megtakarítási hajlandóság lehetséges okai: 1. Jövedelembizonytalanság 2. Nyugdíjrendszer hiányosságai, öngondoskodás fontossága 3. Kulturális okok (Lásd még: globális egyensúlytalanságok a fizetési mérlegekben azonban ez a téma külön előadást igényelne!) Marcos et al. (21): Income Uncertainty and Household Savings in China. IMF Working Paper, No. 1/

12 A hitel- és betéti kamatlábakat az állam mesterségesen alacsonyan tartja (financial repression) A diszkontráta, a hitelkamatláb és a betéti kamatláb alakulása Kínában 14 % % Hitelkamatláb Betéti kamatláb Diszkontráta Forrás: IMF IFS. Megjegyzés: a hatóságok a bankok által alkalmazott betéti és hitelkamatlábakat adminisztratív módon határozzák meg. 212 nyara óta kisebb liberalizáció látható: a bankok a benchmark betéti kamatlábtól maximum 1 százalékkal eltérhetnek (pozitív irányba), míg a hitelkamattól maximum 3 százalékkal (az eddigi 1 százalék helyett, negatív irányba). 12

13 amely alacsony reálkamatlábat jelent a gazdasági szereplők számára A fogyasztói árak éves alakulása és a reálkamatláb változása 2 % Infláció, fogyasztói árak (év/év) Reál kamatláb Forrás: IMF IFS. 13

14 Az alacsony reálkamatláb strukturális következményekkel jár - Az alacsony hitelkamatok miatt a beruházások nagyobb hányada tűnik jövedelmezőnek - Ez hozzájárul a beruházások GDP-n belüli magas részarányához - Az alacsony betéti kamatok vonzóvá teszik az egyéb befektetési lehetőségeket azonban ezek szűkössége miatt a megtakarítások hajlamosak egy-egy részpiacot felfűteni (ld. ingatlanpiac később) 14

15 A jegybank az export támogatása érdekében aktívan befolyásolja az árfolyamot A jüan/dollár árfolyam alakulása 1995 és 212 között 9, jüan/dollár 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, Árfolyam (jüan/dollár) Forrás: IMF IFS. 15

16 amelynek egyik következménye a devizatartalékok halmozódása A kínai devizatartalék nagysága milliárd dollárban és a GDP százalékában 35 milliárd dollár GDP százalékában Hivatalos tartalékok Tartalékok/GDP (jobb skála) Forrás: Világbank. 16

17 Mindez az infláció elkerülése érdekében sterilizációs kényszerrel jár A jegybank külföldi valutát vásárol hazai valutáért Pénzmennyiség nő inflációs nyomás Bankrendszer tartalékrátájának növelése multiplikátor csökken Nyílt piaci műveletek monetáris bázis csökken Pénzmennyiség csökken 17

18 Összegezve az eddigieket - Kína exportorientált felzárkózó ország, - A GDP-n belül nagy szerepe van a beruházásoknak, - A gazdaság irányításában rendkívüli jelentősége van az államnak és a bürokratikus koordinációnak (tőkekorlátozások, hitelkoncessziók stb.) Forrás: IMF IFS. 18

19 1. A kínai gazdaság szerkezete - nagyvonalakban 2. Felmerülő kockázatok és kezelésük Az előadás megállapításai az előadó véleményét tükrözik és nem feltétlenül azonosak az MNB hivatalos álláspontjával.

20 A es válság Kínát a külső kereslet és így az export visszaesésén keresztül érintette A kínai export nagysága és éves változása 1 8 milliárd dollár % Áruk és szolgáltatások exportja Export változása, év/év (jobb skála) Forrás: Világbank. 2

21 23.jan. 23.júl. 24.jan. 24.júl. 25.jan. 25.júl. 26.jan. 26.júl. 27.jan. 27.júl. 28.jan. 28.júl. 29.jan. 29.júl. 21.jan. 21.júl. 211.jan. 211.júl. 212.jan. 212.júl. A válság hatására bekövetkező finanszírozási feszültségek átmenetinek bizonyultak 7 A kínai CDS-felár változása CDS-felár Forrás: Thomson Reuters. 21

22 A subprime válság nem rendítette meg a bankok jövedelmezőségét sem Kereskedelmi banki jövedelemmutatók és a nem-teljesítő hitelek aránya 25 % % 2, , ,1 5,5 2,4 1,6 1, NPL ráta ROE ROA (jobb skála) Forrás: IMF Country Report, No. 12/

23 A központi kormányzat gyorsan reagált állami költekezéssel A központi kormányzat strukturális egyenlege 1,5 potenciális GDP százalékában potenciális GDP százalékában 1,5 1 1,5,5 -,5 -, ,5-1, ,5-2, Központi kormányzat strukturális egyenlege -3 Forrás: Világbank. 23

24 és monetáris enyhítéssel A hitel/gdp arány, pénz és kvázi pénz mennyiségének alakulása 16 GDP százalékában % Bankszektor hazai hitelállománya Pénz és kvázi pénz növekedési ütem, év/év (jobb skála) Forrás: Világbank. 24

25 Magyaro. Egyiptom Ukrajna Románia Mexikó Kazakhsztán Fülöp-szig. Horváto. Venezuela Dél-Afrika Peru Indonézia Korea Kolumbia Nigéria Lengyelo. Oroszo. Chile India Töröko. Thaiföld Malájzia Brazília Libanon Kína A hatóságok megemelték a bankrendszer hitelezési kvótáit, így jelentős mennyiségű hitel áramlott a gazdaságba Hitelnövekedés 29 és 211 között, nemzetközi összehasonlításban 6 % Forrás: IMF Global Financial Stability Report, 212 April. 25

26 Hitel/GDP (%) Kína elválik a hasonló fejlettségű országoktól hitel/gdp mutató alapján Hitel/GDP értékek nemzetközi összehasonlításban, az egy főre jutó GDP függvényében 21-ben Kína GDP/fő (PPP dollár) Forrás: Világbank. 26

27 A hitelmennyiség nagymértékű növekedése következtében a hitel/gdp arány meghaladja trendértékét Hitel/GDP arány trendtől való eltérése és gazdasági növekedés Kínában 2 % 16 1, ,5 4 -, , Trendtől való eltérés Gazdasági növekedés, év/év (jobb skála) Forrás: IMF Global Financial Stability Report, 211 September, Világbank. Megjegyzés: a bal oldali függőleges tengely megmutatja, hogy a szórás hányszorosával tér el a hitel/gdp arány a trendértéktől

28 A hitelnövekedés jelentős része az önkormányzatok beruházásait finanszírozta Önkormányzati hitelek ágazat és lejárat szerinti megoszlása 1,3%,3% 2,8% 1,2% 7,9% 1% 9% 9,5% 4,8% 1,6% 36,7% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 24,9% Önkormányzati építkezések Szállítás Építési terület Oktatás, technológia, egészség Mezőgazdaság Környezetvédelem Helyi pénzügyi kockázatok kezelése Ipar Energia Egyéb 1% % vagy később Forrás: IMF Country Report, No. 12/195. Megjegyzés: Becslések szerint a önkormányzati szektorba kiáramlott hitelek mértéke megközelítette az 17 milliárd dollárt. (Martin, 212: China s Banking System: Issues for Congress. CRS Report for Congress.) 28

29 melyek megtérülése bizonytalan A hitelek folyósítása a fiskális és monetáris stimulus hevében történt, egy részük nem jövedelmező hosszú távon A hitelek jelentős része nem közvetlenül az önkormányzatokhoz, hanem általuk alapított mérlegen kívüli vállalatokhoz került, így a potenciális veszteségek nagysága nehezen átlátható 29

30 A hitelek felfűtötték a kínai ingatlanpiacot Reál áremelkedés az ingatlanpiacon 26 és 211 között nemzetközi összehasonlításban 1 % Brazília Hong Kong SAR Szingapúr Kína India Malájzia Mexikó Korea Dél-Afrika Indonézia Forrás: IMF Global Financial Stability Report, 212 April. 3

31 Singapore Wellington Toronto Los Angeles New York Chongqing London Guangzhou Sydney Tokyo Tianjin Hong Kong Shenzhen Shanghai Beijing különösen a nagyvárosokban Nagyvárosi lakásárak az éves átlagjövedelemhez viszonyítva Forrás: IMF Country Report, No. 12/195. Ld. még: Ahuja et al. (21): Are House Prices Rising Too Fast in China? IMF Working Paper, No. 1/

32 Soft landing Történelmi tapasztalat: a nagyfokú hitelezés társulva az árak fenntarthatatlan emelkedésével stabilitási kockázatot jelent Az árak éles csökkenése a fedezetek elértéktelenedéséhez vezet, amely a bankrendszer veszteségeit is növeli A jegybank több eszközt is bevetett a soft landing érdekében: M2 növekedési ütemcél csökkentése a 29-es 28%-ról 21-ben 17%- ra Kötelező tartalékráta emelése Hitelezési kvóták ismételt alkalmazása LTV arány szabályozása Jelzáloghitelek kamatlábának emelése a befektetési célú lakásvásárlásokra vonatkozóan Belföldi likviditás csökkentése jegybanki kötvények alkalmazásával 32

33 211.febr. 211.márc. 211.ápr. 211.máj. 211.jún. 211.júl. 211.aug. 211.szept. 211.okt. 211.nov. 211.dec. Az ingatlanárak a legtöbb városban csökkenni kezdtek 211-ben Növekvő, változatlan és csökkenő lakásárakkal jellemezhető városok aránya % Növekedés Csökkenés Nincs változás Forrás: IMF Global Stability Report, 212 April. 33

34 Az árak csökkenése azonban változatlanul feszültséget okozhat Az árak lassú csökkenése is kedvezőtlen több gazdasági szereplő számára, ld. ingatlan befektetők, bankok, ingatlantulajdonosok A lakásberuházások csökkenése a beruházások és ezen keresztül a GDP csökkenéséhez is hozzájárul A beruházások csökkenése az input iparágak jövedelmi helyzetét is erodálja, így ezen ágazatok hiteleinek minőségét is rontja Mindez a monetáris politikára mozgásterére is hat: a gazdasági növekedés élénkítése és az ingatlanpiac hűtése ellenkező előjelű intézkedéseket igényel 34

35 A rövidtávú kockázatok kezelésére a kormányzatnak elegendő tere van Bruttó államadósság GDP-hez viszonyított arányának alakulása 2 és 211 között 4 GDP százalékában GDP százalékában Központi kormányzat bruttó adóssága Forrás: Világbank. 35

36 és a kötelező tartalékráta is csökkenthető Időszak Kötelező tartalékráta aug. 28 8% 6% 6-9% 9-17,5% Nagy bankok Kis bankok 28 szept - 28 dec. 17,5%-ról 15,5%-ra 17,5%-ról 13,5%-ra 29 15,5% 13,5% 21 jan jún. 15,5%-ról 21,5%-ra 13,5%-ról 19,5%-ra 212 máj. 2% 16,5% Forrás: Ma et al. (211): China s evolving reserve requirements. BIS Working Paper, No. 36. Cím: Minta Cím - Előadó: Minta Előadó 36

37 A pénzügyi közvetítés átalakulásának kockázata: a kínai árnyékbankrendszer Banki és nembanki közvetítés Kínában - Versenyelőny a hagyományos, szabályozott bankokkal szemben (ld. betéti kamatplafon) - Az árnyékbankrendszer csökkenti a közvetlen jegybanki beavatkozások hatását Forrás: IMF Country Report, No. 12/

38 Közép- és hosszú távú strukturális kockázatok: fenntartható-e az extenzív kínai gazdasági növekedés? 15 és 64 év közötti lakosság múltbeli és becsült alakulása 11 millió fő Forrás: UN. 38

39 Az export- és beruházás központú növekedési modell nem fenntartható A válság hatására csökkenő külső kereslet rámutatott az exportorientáltság hátrányaira IMF-ajánlás: át kell helyezni a növekedés fókuszát a belső fogyasztásra Ennek eszközei lehetnek: Árfolyam felértékelése (vásárlóerő növekedés) Pénzügyi liberalizáció (források hatékonyabb allokációja) A fogyasztás fiskális támogatása (pl. VAT-on keresztül) Háztartások jövedelmének növelése (béreket terhelő költségek csökkentése) Oktatás, egészségügy, nyugdíjrendszer reformja 39

40 A nemzetközi összehasonlítás alapján is fokozható a fogyasztás szerepe a GDP-ben A fogyasztás aránya a GDP-hez az egy főre jutó GDP függvényében Forrás: Világbank. 4

41 Összefoglalva Ciklikus kockázatok Subprime válság, eurozóna adósságválsága Külső kereslet csökkenése Ingatlanpiaci boom, önkormányzati beruházások kockázatai Monetáris politika szűkülő mozgástere Strukturális kockázatok Exportorientáltság Beruházások magas aránya a GDP-n belül Alacsony reálkamatláb (financial repression) Árfolyambefolyásolás fenntarthatatlansága, globális egyensúlytalanságok, árnyékbankrendszer Forrás: saját szerkesztés. 41

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL Idõközi felülvizsgálat 28. OKTÓBER Jelentés a pénzügyi stabilitásról (idõközi felülvizsgálat) 28. október Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit

Részletesebben

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL MNB-füzetek 1. 5. NOVeMBeR Jelentés a pénzügyi stabilitásról 1. november Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 185 Budapest, Szabadság tér 8

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

MEDDIG TARTHAT A LAKOSSÁGI HITEL BOOM MAGYARORSZÁGON? *, **

MEDDIG TARTHAT A LAKOSSÁGI HITEL BOOM MAGYARORSZÁGON? *, ** . ÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZÁM Tardos Gergely Vojnits Tamás MEDDIG TARTHAT A LAKOSSÁGI HITEL BOOM MAGYARORSZÁGON? *, ** Az elmúlt öt év átlagában a lakossági hitelek állománya Magyarországon évi % feletti ütemben

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. SWD(2015) 36 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2015. évi országjelentés Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló

Részletesebben

Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2.

Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2. Karvalits Ferenc: A gazdaságpolitika lehetőségei és felelőssége Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlése, 2010. október 2. Az államadósság hiteles, érdemi csökkentésével, tartós strukturális, kiadásoldali

Részletesebben

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss

Részletesebben

GLOBÁLIS PÉNZÜGYI VÁLSÁG A JELENLEGI TÉNYLEG MÁS? DR. NAGY GYULA 1

GLOBÁLIS PÉNZÜGYI VÁLSÁG A JELENLEGI TÉNYLEG MÁS? DR. NAGY GYULA 1 GLOBÁLIS PÉNZÜGYI VÁLSÁG A JELENLEGI TÉNYLEG MÁS? DR. NAGY GYULA 1 Abstract Napjainkban sokan keresik a választ, van-e általános törvényszerűség a válságok kialakulásában, illetve azok lefolyásában? Melyek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 A SZÉLL KÁLMÁN TERV ALAPJÁN Budapest, 2011. április Tartalom Előszó...1 1. Gazdaságpolitikai célok...2 2. Makrogazdasági kilátások...6

Részletesebben

1. Nemzetközi áttekintés

1. Nemzetközi áttekintés GKI Gazdaságkutató Zrt. Szűkülő likviditás a bankszektorban A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

TANULMÁNYKÖTET A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEIRO L

TANULMÁNYKÖTET A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEIRO L TANULMÁNYKÖTET A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEIRO L Növekedési Hitelprogram Az első 18 hónap Jelen kiadvány a mintegy másfél éve elindított Növekedési Hitelprogramot és annak eddigi eredményeit

Részletesebben

Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért!

Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 12. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Tartalom Az Európai Unió versenyképességének gyenge pontjai...3 MNB: a versenyszférában az átlagkereset idén 3,5 százalékkal nő...6 Válság

Részletesebben

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1 Baksay Gergely Berki Tamás Csaba Iván Hudák Emese Kiss Tamás Lakos Gergely Lovas Zsolt P. Kiss Gábor: Az államadósság alakulása 1998 és 212 között Magyarországon: trendek, okok, hatások*, 1 Az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás?

Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás? Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás? E cikk egy gazdaságpolitikai szempontból is fontos, az Európai Unió számos tagországában aktuális közgazdasági kérdésre

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése 945 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november (945 968. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

Részletesebben

Balás Tamás Nagy Márton: A devizahitelek forinthitelekre történő átváltása*

Balás Tamás Nagy Márton: A devizahitelek forinthitelekre történő átváltása* Balás Tamás Nagy Márton: A devizahitelek forinthitelekre történő átváltása* 24-től a rendkívül dinamikus háztartási devizahitelezés szűkítette a monetáris politika hatékonyságát, miközben a már felépült

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 2014. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 4 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 4 2.2.

Részletesebben

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 4 II. Helyzetelemzés... 6 1. Világgazdasági környezet... 6 2. A magyar külkereskedelem jellemzői...

Részletesebben

HITELINTÉZETI SZEMLE ÁCS ATTILA. Út a válsághoz

HITELINTÉZETI SZEMLE ÁCS ATTILA. Út a válsághoz 278 HITELINTÉZETI SZEMLE ÁCS ATTILA Út a válsághoz Ezen írás megkísérli feltárni a jelenlegi likviditási és gazdasági válság kiváltó okait, jelentős részben akadémiai, kisebb részben befektetési banki

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 2015. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 5 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában*

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 1. szám, 215. március, 8 11. o. A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Kékesi Zsuzsa Kóczián Balázs Sisak Balázs A válságot követően 214 végéig

Részletesebben

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt Sajtóközlemény száma: 08/275 AZONNALI KIADÁSRA 2008. november 6. Nemzetközi Valutaalap Washington, D.C. 20431 Amerikai Egyesült Államok Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében:

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság helyzete, jellemzői és kilátásai, és a magyar gazdaság növekedésére való hatásai Készült a Költségvetési Tanács Titkársága

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 32-45. o. Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Halmosi Péter 1 A kilencvenes évek elején a világgazdaságot

Részletesebben

A gazdasági válság és a magyar bútorgyártás

A gazdasági válság és a magyar bútorgyártás A gazdasági válság és a magyar bútorgyártás Gyallai Gábor* Angol cím A világgazdaság minden kétséget kizáróan nehéz évek előtt áll. Kiapadnak a pénzforrások, megrendelést veszítenek a cégek, tízezrek kerülnek

Részletesebben