Vállalkozások vagyongazdálkodása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozások vagyongazdálkodása"

Átírás

1 Vállalkozások vagyongazdálkodása Egy vállalkozás vagyonát meghatározott módon csoportokba rendezzük, osztjuk fel. Ezt a számvitel által használt mérleggel tesszük. Mint tudjuk két nagy csoportra (oldalra) bontható: az eszközökre mely azt megmutatja Miben?/Miből? áll a vállalkozás vagyona, és a forrásokra mely megmutatja, Honnan?/Milyen forrásból? áll a vagyon. Az Eszközoldalon Fordított likviditási sorrendben (milyen gyorsan tehető pénzzé az adott jószág) kerülnek bejegyzésre a vagyonelemek. További két csoport jelenik meg attól függően, hogy az eszköz előretervezetten éven belül, vagy túl szolgálja majd a vállalkozást. Ezek a befektetett-(éven túl), illetve forgóeszközök (éven belül). További alcsoportok a befektetett eszközökön belül: immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök. Forgóeszközökön belül: készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök. Forrásoldalon a rendelkezésre álló tőke található. Ezt nem kell nekünk egyelőre olyan részletességgel tudnunk, mint az eszközoldalt, most csak saját, illetve idegen tőke csoportokat tekintünk. Saját forrás az, amit a befektetők (tulajdonosok) véglegesen a vállalkozás részére bocsátanak, illetve a vállalkozás maga termeli ki. Idegen tőke az, ami csak ideiglenesen tartózkodik a vállalkozásnál, vissza/be kell fizetni, például a felvett hitelek. Elsőként kezdeném a: Tárgyi eszközgazdálkodás sal Mik is ezek? Olyan kézzel fogható, materiális eszközök, alkatrészek, gépek, tartozékok, pótalkatrészek, melyek behatárolják a vállalkozás tevékenységi körét, korlátozzák a gyártható termékek körét és minőségét (pl.: esztergagéppel vagy betonkeverővel nem lehet kenyeret sütni), fokozatosan, több részben adják át értéküket az általuk előállított terméknek (pl.: az esztergagépen megmunkált minden egyes termék koptatja a gépet, mely mivel kopik csökken az értéke, de a kopás/gyártás során értékesebb lett a termék, mert meg lett munkálva). Csoportosítani lehet őket: Fajta szerint:- ingatlanok és ingatlan bérleti joga - műszaki berendezések, gépek, járművek(melyek szervesen kapcsolódnak a vállalkozás profiljához pl.: raktározó cég targoncája) - egyéb berendezések, felszerelések, járművek (melyek nem csatlakoznak a cég munkaköréhez pl.: raktározó cég ügyvezető igazgatójának a felső kategóriás autója) - tenyészállatok - beruházások (üzembe még nem helyezett tárgyi eszközök) - beruházásokra adott előlegek - tárgyi eszközök értékhelyesbítése Rendeltetés szerint lehetnek a vállalkozás profiljához szorosan kapcsolódóak (üzletkörön belüliek) illetve nem szorosan kapcsolódóak (üzletkörön kívüliek), hasonlóképpen mint a rakodást szolgáló targonca, és a főnök munkába-járós autójának az esete az előzőekben. Használat szerint lehetnek használatban lévők, illetve kívüliek. Az utóbbiba két alcsoport is tartozik, a még nincs használatban, azaz a beruházás kategória, és a már használatból kivont eszközök. Beszerzés módja szerint lehetnek új, használt, bérelt, illetve lízingelt eszközei a vállalkozásnak. 1/6

2 Tárgyi eszközök élettartama Különböző szempontok alapján különbözőek lehetnek, ezek a tényezők: Fizikailag lehetséges élettartam, amely azt jelenti, hogy míg az eszköz javíthatatlanná nem válik, addig használja a vállalkozás. Normatív élettartam, amely a gazdasági, technikai avulást is figyelembe veszi, pl.: informatikai eszközök. Tényleges működési élettartam, melyet előre meg szokott határozni a vállalkozás, mennyi ideig akarja a vállalkozás ténylegesen működtetni az eszközt. Ennek maximális értéke a fizikailag lehetséges élettartam, és általában a minimuma (legalábbis tervben) az eszköz megtérülésének ideje (lásd BERUHÁZÁSOK előadás). Elsődleges, másodlagos, harmadlagos stb. élettartam, mely abból adódik, hogy ha már egy vállalkozás nem használ tovább egy eszközt, akkor eladhatja, átruházhatja (más jogi személynek), ahol újra használatba lesz véve, így kezdődik az eszköz következő élettartami ciklusa. (jellemző a fenntartható fejlődés gondolatára, azaz lehetőleg minél később vonjuk ki a használatból). Ami az egyik vállalkozásnak már elavult, az lehet, hogy a másiknak még értékes munkaeszköz. Egy mérnöki vagy egy grafikai stúdió mindig a legkorszerűbb számítógépeket használja. Az általuk már nem használtat még bátran használhatják pl. irodai munkára. Gazdaságos élettartam, mely szerint a vállalkozás a költségek minimalizálására törekszik. A költségeket az egyszeri (létesítéskori), és a folyó (üzemeltetés során felmerülő) költségekből számolja. Azt vizsgálja érdemes-e még javítgatni az eszközt, vagy érdemesebb-e egy újabb, korszerűbb, jobb minőséget gyártó eszközt vásárolni, azaz mikor érdemes lecserélni a gépet, illetve hogy érdemesebb-e egy kevésbé jó minőséget vásárolni, tudva hogy annak magasabbak lesznek a fenntartási (üzemeltetési) költségei, vagy inkább egy jobb minőséget vásárolni, amelyikkel valószínűleg kevesebb baj lesz munka közben. Itt figyelembe kell venni azt is, hogy amíg javítás alatt van az eszköz, addig nem lehet vele dolgozni, tehát elmaradt haszonnal is kell számolni, nemcsak a javítás költségével. Tárgyi eszközök értékelése Itt is mint mindenütt, többféle érték létezik, melyek mind másféle mutatószámként funkcionálnak. Ezek a következők: Könyv szerinti érték, mely a számviteli eljárások módszerével számolt mindenkori tervezett értékcsökkenést magában foglaló érték. (Bruttó bekerülési érték, nettó érték. Lásd később.) Újra beszerzési érték: azt mutatja, hogy ha esetlegesen újra be kellene szerezni az eszközt, az éppen mennyibe kerülne. Eladási érték= mindenkori piaci érték Hozamok (bevételek) tőkésített összegével számított érték: kifejezi mennyi értéket állít elő (-ott) elő az eszköz. Bruttó bekerülési érték: az az érték, mely az eszköz vásárlását is beleértve az üzembe helyezéssel bezárólag az eszközzel kapcsolatban felmerül. Pl.:a fizetéskori banki átutalás díjától az üzembe helyezés költségén, a betanítás költségén át a beszerelés és a használathoz szükséges alkatrészek/kiegészítők beszerzésének áráig. Mindenkori nettó érték: a bruttó bekerülési érték, és a felmerülő értékcsökkenés különbsége. Amortizáció Számítunk tárgyi eszközök amortizációját. Ez költségnem. Funkciói az értékátvitel: a kopó gép értéke az előállított termék része lesz az anyag nem vész el csak átalakul, azaz 2/6

3 ahogyan a gép értéket állít elő, úgy csökken a saját értéke. Jövedelemszabályozó szerep: Fontos, hogy abban az időszakban csökkentse az eredményt, amikor az eszköz használatban van. Mivel költség, ezért ráfordítás, ezért befolyásolja az adott időszak eredményét. Azaz attól függően, hogy mekkora értékcsökkenést számolunk el az adott évben, attól függően fog változni a vállalkozás nyeresége (jövedelme). Pótlási alap: az elhasználódott eszköz pótlására szolgáló alap, a vállalkozás gyűjt a következő eszközre. Az amortizációs időszak végére egy másik gép megvásárlására elegendő összegnek kell rendelkezésre állnia. Bővítés, mely során a jelenleg használt eszköz mellé vesznek egy újabbat, vagy jobbat, és párhuzamosan vannak használva. Lényeges szempont lehet, hogy a régi gép esetleg nem fog ugyanolyan minőséget produkálni, mint az új, és így a terméknek nem lesz egyenletes a minősége, ami rossz politika lehet a vevők felé. A jó minőséget nem tudjuk realizálni az árban. Fontos az amortizációt megtervezni, hogy milyen ütemben, mennyi idő alatt, mekkora értékben fog az eszköz értéke csökkenni, és hogy mekkora lesz a maradványértéke (tehát az az érték, amelyik az amortizációs időszak végén lesz, azaz akkor, amikor a vállalkozás már nem akarja tovább használni. Ezt tervben rögzítik. Az értékcsökkenés az idő és az érték függvényében többféle képen is végbemehet, a főbb típusok a következők: időarányos és teljesítményarányos. Az időarányos további csoportokra bontható: Azonos idő alatt azonos mértékben csökken az értéke ez eszköznek. (A maradványérték nincs feltüntetve.) A használati időszak elején gyorsan, majd lassan veszt az értékéből az eszköz. (A maradványérték nincs feltüntetve.) 3/6

4 Hosszú ideig kicsi az amortizáció, majd pedig drasztikus mértékben megugrik. (A maradványérték nincs feltüntetve.) Pénzeszköz-gazdálkodás Mint az amortizációt, ezt is tervezi a vállalkozás, ezt költségvetés (büdzsé, cash-flow előrejelzés, pénzforgalmi előrejelzés) készítésének hívjuk. A költségvetés készítésénél a készpénzforgalmi előrejelzés, illetve az előzetes mérleg és eredménykimutatás készítése a cél. Ez különböző altervekből áll össze. Ezek: Értékesítési terv: pl. havi bontásban mennyi terméket tud értékesíteni a vállalkozás, és mennyiért. Ezt a marketing és a kereskedelmi osztály fogja megállapítani a piaci kereslet alapján. Pl.: Januá Február r Forgalom (db.) Árbevétel (forgalom x egységár) Termelési terv: függ a tervezett forgalomtól, azaz az értékesítési tervtől, továbbá készletet fel is kell halmozni a következő ciklusra is (biztonsági készlet: a következő időszak elején is ki tudjuk szolgálni a vevőket), így alakul ki a gyártandó mennyiség. Januá Február r Forgalom (db.) (+) Tervezett késztermék zárókészlet állomány (-) Késztermék nyitókészlet állomány Gyártandó mennyiség A tervezett késztermék zárókészlet állománya a következő ciklus forgalmának az x%-ával szokott megegyezni, hiszen a biztonsági készlet a következő hónapra szükséges. A következő ciklus nyitókészlet állománya egyenlő az előző hónap nyitóállományával (azért, mert mint a számvitel mérlegében, a nyitó és záró adatoknak meg kell egyezniük az egymást követő időszakban, hiszen ami a feleslegben megmaradt hó végén, azzal kezdjük a következő elején, mivel ezt már nem kell legyártani, ezzel csökkenthetjük az adott hónapban legyártandó mennyiségeket.). Az előzőekből következik, hogy a táblázatunk alapján decemberben a zárókészlet állománya 20 volt, márciusban a nyitókészlet 40 lesz, így a tervezet forgalom 400. Mivel a folyamat végén a készpénzforgalom lesz a nagy kérdés, ezért a megtervezett gyártandó mennyiségből kiszámoljuk, mennyibe is fog ez kerülni, ehhez készül a közvetlen munkabér költség terv, az üzemi általános költség terv, és az esetleges beruházási tervek. Mint az értékesítési tervnél a készletszint, itt az alapanyagszint a fontos és mérvadó, melyet a következő terv szabályoz: 4/6

5 Beszerzési terv: a beszerzési terv a gyártandó mennyiségből (termelési terv eredménye) indul ki. Azt nézi, hogy mennyi alapanyagot kell beszerezni a tervezett gyártáshoz. Ehhez figyelembe kell venni az előző hónap alapanyag zárókészlet állományát, ami az adott időszak nyitóállománya lesz (hasonlóan a termelési tervhez). Ez lesz az alapanyag biztonsági készlet, ami azért szükséges, hogy az időszak elején tudjanak termelni. A beszerzendő alapanyag mennyiség tehát az adott időszakban legyártandó termékek és a szükséges zárókészlet állomány mennyisége csökkentve a már meglévő időszak eleji nyitókészlet állománnyal. Itt is fennállnak az előző bekezdés szabályszerűségei, pl.: hogy az alapanyag zárókészlet állománya a következő hónap gyártandó mennyiségének az x%-a. A gyártandó mennyiség db termék -re vonatkozik, ezt át kell számolni alapanyagra. Azaz pl. a gyártandó mennyiség 230 pár cipő, így 230 pár cipőre elegendő talpat, bőrt stb. kell beszerezni a záró- és nyitóállományokat is figyelembe véve. Továbbá számolnunk kell az esetleges selejttel, a keletkező hulladékkal, esetleges dézsmával (ami leesik véletlenül a kamionról ), amennyivel több alapanyagot kell beszerezni. Januá Február r Gyártandó mennyiség (db) (+) Tervezett alapanyag zárókészlet állomány (-) Alapanyag nyitókészlet állomány Beszerzendő mennyiség A készpénzforgalmi előrejelzésbe bele kell venni a folyó költségeket a Pénzkiadások -nál, amibe beletartozhatnak az anyagokra kifizetett számlák, a bérek, a vállalat általános költségei (közvetett költségek igazgatás, adminisztráció) azzal, hogy azokat a költségeket kell figyelembe venni, amelyeket az adott időszakban kifizetnek (tehát az amortizációt nem szabad beleszámolni!). Ezenkívül a már meglévő hó eleji készpénzállományt, a nem szokásos, napi kiadásokat, bevételeket, mint például a banki kölcsönök felvételét, visszafizetését, a tárgyi eszköz vásárlást és értékesítést, az alaptőke emelést és leszállítást stb. a Finanszírozások -nál. A Többlet/Hiány sor mutatja meg, hogy a napi bevételek és kiadások után hogyan áll a kassza. Hasonlóan a gyártási és beszerzési tervekhez, itt is van egy minimális tervezett készpénzállomány, ami a következő időszak elején történő kifizetésekhez lehet szükséges (biztonsági készpénztartalék: nem jó, ha hó végén lenullázódunk, kiürül a zsebünk, azaz legyen valamennyi mindig a kasszában. Ezt levonva megkapjuk, hogy mennyi pénzre van szükségünk, illetve mennyi felesleges, azaz befektetéshez felhasználható pénzünk marad (a finanszírozások rész). Ha a Többlet/Hiány sorhoz előjelesen hozzáadjuk a Finanszírozás sort, megkapjuk, hogy mennyi pénzünk lesz a hó végén a kasszában, aminek nagyobbnak kell lennie a Minimális készpénzegyenleg -nél. Az értékesítési tervtől indulva minden arra irányul, hogy készpénzforgalmi előrejelzés készíthető legyen, mely a következő képen néz ki: 5/6

6 Magyarázatok: - Ami zárójelben van, az negatív előjelű => kiadás. - A készpénzbevételhez kellett nekünk az értékesítési terv. - Minimális készpénzegyenleg: ennyinek kell hónap végén minimum a pénztárban lennie. - Finanszírozások: nem rendszeres pénzbevételnek/pénzkiadásnak minősülő ügyletek. - A banki átutalások ebben a példában 500 ezer forintonként történik. (Ezt a vállalkozás előzőleg a számviteli politikában rögzíti.) Így az első hónál a 800 ezer forintos igényt = ezer forint felvételével teljesíti. Februárban 1600 ezer forint áll rendelkezésünkre, amit befektetésre tudunk használni. Ebből visszafizethetjük az előző hónap 1 milliós hitelfelvételét, valamint 500 ezer forintot betettünk a bankba. a záróegyenleg értéke = Többlet (hiány) +/- Finanszírozások Összefoglalás: 6/6

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CG HARDVER. version 2014.03.31. 10:32:23. 2003-2014 ECOSIM Kft., Budapest

KÉZIKÖNYV CG HARDVER. version 2014.03.31. 10:32:23. 2003-2014 ECOSIM Kft., Budapest version 2014.03.31. 10:32:23 CG HARDVER 2003-2014 ECOSIM Kft., Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way,

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK

4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 1 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK 4.1. A finanszírozás elvei 4.2. A finanszírozással kapcsolatos főbb elméletek 4.3. A WACC kiszámítása 2 4.1. FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK CÉLJA I. Csökkenteni

Részletesebben

ÜZLETI TERVEK KÉSZÍTÉSE

ÜZLETI TERVEK KÉSZÍTÉSE VÁLLALKOZÓI KÉPZÉS ÜZLETI TERVEK KÉSZÍTÉSE LIMEX Kft SZOMBATHELY, Kisfaludy S. u. 57. Tel, fax: 94/508-980 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETI TERV ELKÉSZÍTÉSE 3 1.1. Az eredményterv 3 1.2. A piac felvevőképességének

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK I. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 1. Kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) Tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve a természetre, az emberre,

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

Készüljünk az éves könyvviteli zárlatra! (1.)

Készüljünk az éves könyvviteli zárlatra! (1.) Szereted, ha az adóü gy si m a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2010. /09. (adó) Mentőöv 2010. nove mber 05. Készüljünk az éves könyvviteli zárlatra! (1.) Folyamatos könyvelésünk helyességéről időszakonként

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD. Ingatlanok, gépek és berendezések

IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD. Ingatlanok, gépek és berendezések IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD Ingatlanok, gépek és berendezések CÉL 1. A jelen standard célja az ingatlanok, gépek és berendezések számviteli kezelésének bemutatása, hogy a pénzügyi kimutatások

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz

Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz 1. A vállalkozások erőforrásai és vagyona IV. Esettanulmányok 1. A Mosoly Bt. 2006 januárja óta foglalkozik rendezvényszervezéssel.

Részletesebben