Csery Péter IMF-hitelek Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csery Péter IMF-hitelek Európában"

Átírás

1 Csery Péter IMF-hitelek Európában Az IMF fontos nemzetközi szervezet, de funkciójával kapcsolatban ellentmondó vélemények, elképzelések élnek a köztudatban, amelyek akadályozzák az IMF tevékenységének objektív megítélését. Jelen elemzésünkkel és infografikánkkal az a célunk, hogy a tényekre alapozva megvilágítsuk és szemléltessük a Valutaalap valós 1

2 szerepét, olyan lényegi kérdésekre fókuszálva, mint az IMF rendeltetése, az EU-hoz fűződő viszonya, bevételi forrásai és hitelezési gyakorlata. Az IMF küldetése A Nemzetközi Valutaalapot 1945-ben hozták létre, azzal a céllal, hogy a nemzetközi gazdasági együttműködés kereteként szolgáljon. A politikai és gazdasági döntéshozók úgy vélték, hogy egy ilyen szilárd gazdasági együttműködés által elkerülhetőek az 1929-es recesszióhoz hasonló események. Az évtizedek során számos ország csatlakozott a washingtoni székhelyű világszervezethez, amelyik jelenleg 187 taggal rendelkezik. Az IMF hivatalosan három csatornán keresztül kívánja fenntartani a pénzügyi stabilitást: többszintes (globális, regionális és állami) szintű felügyeletet gyakorol, hiteleket nyújt, és tanácsokkal látja el a tagállamait. A legfontosabb tevékenység ezek közül a hitelezés, amit a tagdíjbefizetésekből, a saját aranykészletéből, és egyéb hitelekből finanszíroz a Valutaalap. Az EU és az IMF Az elmúlt években tizennégy európai ország (hét EU-s tagállam) vett fel valamilyen típusú hitelt a Valutaalaptól. Ezek közül az államok közül mindössze három tartozik az eurózónához. A Valutaalap térhódítása azonban itt is valószínűsíthető, mert a jelenlegi tervek szerint az EU pénzügyminiszterei kulcsszerepet szánnak az IMF-nek az euróövezet megmentésében. Fontos megjegyezni, hogy az IMF és az EU együttműködése nem újkeletű, hiszen az Európai Központi Bank már 1998 óta részt vesz a Valutaalap Ügyvezető Igazgatóságának ülésein. 2

3 Ráadásul egy alapszabály-módosításnak köszönhetően az eurózónabeli államokkal folytatott konzultációkba minden esetben bevonják az érintett EU-s intézmények képviselőit is. De a valutaunión kívüli országok esetében is szoros kooperáció figyelhető meg az EU és az IMF között ban alakult ki az a máig érvényes gyakorlat, hogy az EU-s tagállamok hiteltárgyalásaira a Valutaalap és az Európai Bizottság közös küldöttséget delegál. Ezt jól példázza Magyarország 2008-ban folytatott tárgyalása az IMF/EU delegációval, amelyik egy 12,3 milliárd eurós hitelkeret megállapításával zárult. A magyar kormányok eddig 9 milliárd eurót hívtak le a keretből, amit a szerződés szerint 2012 és 2014 között kell visszafizetni. Természetesen ezt felülírhatja, ha a Fellegi Tamás vezette magyar küldöttségnek sikerül egy új hitelszerződésben megegyeznie az IMF-fel. Viszont ha Magyarország előreláthatóan képtelen lesz teljesíteni a visszafizetési kötelezettségeit, akkor meglehetősen romolhatnak a magyar fél tárgyalási pozíciói. Érdemes megemlíteni, hogy Magyarország és az IMF közös múltja a rendszerváltás előtti időre nyúlik vissza, hiszen Magyarország már 1982-ben csatlakozott a Valutaalaphoz. A magyar állam 1984-ben vette fel az első kisebb összegű (készenléti) hitelt, amit később még öt kölcsön követett, és eddig a lehívott összegek, a szerződésben vállaltaknak megfelelően, minden alkalommal visszafizetésre kerültek. Hitelezés Az IMF megalakulása óta kiterjedt hitelezési tevékenységet folytat. A statisztikai adatok szerint ötből négy tagországnak hitelezett már az IMF fennállása során. Természetesen a hitelt kérő országok, illetve a hitelösszegek az évek során 3

4 folyamatosan változtak, hasonlóan az egyes hitelkonstrukciókhoz és azok kondícióihoz. De a cél mindig az volt, hogy az IMF szemben a piaci szereplőkkel kiszámítható kondíciók mellett nyújtson pénzügyi segítséget a gazdasági problémákkal küzdő államoknak, megnyugtatva ezzel a piacokat. Viszont a stabil segítségért cserében a Valutaalap olyan intézkedéseket vár el a kormányoktól, amelyekkel korrigálják a gazdasági egyensúlytalanságokat. Ez jelentősen beszűkíti a mindenkori kormányzatok mozgásterét, és a példák azt mutatják, hogy a várt intézkedések végrehajtása gyakran együtt jár a politikai tőke elvesztésével. Az IMF-fel való együttműködés előnyeinek és hátrányainak mérlegelése után, 2008 óta összesen tizennégy európai ország folyamodott kölcsönért a Valutaalaphoz. A jelenleg is futó hitelprogramok zöme úgynevezett készenléti megállapodás, de találhatunk közöttük rugalmas, elővigyázatossági, valamint kibővített megállapodást is. Az egyes hitelkonstrukciók között egyfajta súlyossági rangsort lehet felállítani, annak alapján, hogy mi a célja az adott kölcsönnek, és az IMF milyen feltételeket szab hozzá. A cél és a kondíciók pedig egyedül a hitelt felvevő ország gazdasági állapotától függenek. Rugalmas (FCL) Az IMF kínálatában a legenyhébb opció az úgynevezett rugalmas hitelcsomag, amelynek legfőbb jellemzője, hogy tulajdonképpen szabad felhasználásra folyósítja a Valutaalap. Ebben az esetben tehát nem határoznak meg szigorú feltételeket, sőt még a hitelösszeg felső határát sem rögzítették előzetesen, vagyis minden a tárgyalásokon dől el. Viszont az FCL- t csak erős gazdasági fundamentumokkal bíró, 4

5 pénzügyileg kvalifikált államok kaphatnak. Jelenleg Európában csak Lengyelország rendelkezik ilyen hitelkerettel. Elővigyázatossági (PLL) Az elővigyázatossági kölcsönt pont a gazdasági világválságra való tekintettel reformálta meg az IMF, hogy a hagyományos válságkezelést még hatékonyabb megelőző eszközökkel párosítva igazi megoldást nyújthasson az egyes államok számára. Elsősorban azoknak az országoknak ajánlott ez az alternatíva, amelyeket már elértek a válság hullámai, vagy potenciálisan érintettek lehetnek a negatív folyamatokban. A PLL-t azonban már komoly feltételekhez köti az IMF. Ezek között szerepel olyan előzetes intézkedések megtétele, amelyek elősegítik az IMF által támogatott gazdasági/pénzügyi program megvalósítását. Habár a program elemeinek kialakításakor figyelembe veszik a hitelfelvevő körülményeit, de a legfőbb cél mindig ugyanaz: helyreállítani az egyensúlyt és megteremteni a makroökonómiai stabilitást (növekedés beindítása). Készenléti (SBA) Napjainkban a legnépszerűbbnek számító konstrukció a készenléti hitelcsomag, amelyet eddig kilenc európai ország vett igénybe. Érdekes adat, hogy a GDP arányában számított hiteltartozás szerinti rangsorban az első öt ország mindegyike ilyen hitelt vett fel. Az SBA egyébként már 1952-től elérhető a tagállamok számára, de válságra való tekintettel 2009-ben az IMF megemelte a lehívható hitelkeretet és egyszerűsítette a hitelkondíciókat. Az SBA azon országoknak jelenthet hathatós 5

6 segítséget, amelyeknek gyorsan, nagy összegű hitelre van szükségük, hogy fenntarthassák a külső finanszírozásukat (pl.: lejáró államkötvények kiváltása) és helyreállíthassák a befektetői bizalmat. Készenléti hitelt bármely tagállam kérvényezhet, a részletes kondíciók itt is tárgyalások során kerülnek meghatározásra, de alapvetően három csoportba sorolhatóak: kvantitatív feltételek (költségvetési hiány), kulcsterületeken végrehajtott intézkedések, valamint a rendszeres felülvizsgálatokon való megfelelés. Kibővített megállapodás (EFF) A kibővített megállapodás jellegét tekintve sok hasonlóságot mutat a készenléti csomaggal, de van egy nagyon fontos különbség. A készenléti, az ideiglenes pénzzavar kezelésére szolgáló rövid lejáratú kölcsön, míg az EFF olyan közép/hosszú távú hitel, amelyik elsősorban a gazdasági struktúrák gyengeségéből fakadó problémák kezelésére szolgál. A legfontosabb feltétel ebben az esetben a strukturális reformok szakszerű végrehajtása, amelyet az IMF Végrehajtó Bizottsága felügyel. A hitelösszeg megállapításánál meglehetősen rugalmasan járhat el a Valutaalap. Figyelembe véve az egyedi körülményeket, a limittel rendelkező normál megállapodás mellett, az IMFnek lehetősége van speciális hitelszerződések megkötésére is, amelynek összeghatára előzetesen nincs rögzítve. Következtetések Láthatjuk tehát, hogy az IMF aktuális hitelkínálatát a világválság hatására megváltozott keresletnek megfelelően alakította ki. Az államok eltérő gazdasági helyzetét, fejlettségi állapotát és válságérzékenységét figyelembe véve olyan 6

7 rugalmas megoldásokat próbál nyújtani, amelyek nagy mozgásteret engednek a tárgyalásokon mind az IMF-nek, mind a hitelt felvevő államoknak. Pozitívuma ennek a rugalmasságnak, hogy lehetővé teszi olyan egyedi hitel-megállapodások megszületését, amelyek ténylegesen hozzájárulhatnak az államoknak a válságból történő kilábalásához. A negatívuma azonban, hogy - előre rögzített határokon belül lehetőséget biztosít a döntéshozóknak, hogy esetleg ne teljesen ugyanazon mércét alkalmazzák a hitelfeltételek megszabásakor. Mindez jelentősen csorbíthatja a transzparenciát, valamint ronthatja az IMF általános megítélését. Kétsebességes Európa vagy Észak vs. Dél paradigma? Az IMF hitelek koncentrációját szemlélve pedig arra a következtetésre juthatunk, hogy a kétsebességes Európa koncepciója egyre inkább valósággá válik, hiszen a legtöbb hitel az eurózónán kívülre áramlik. Azonban ez a konklúzió nem teljesen helytálló. Egyrészt a legnagyobb GDP-arányos hitellel éppen egy euróövezeti állam, Görögország rendelkezik, de Portugália is óriási, 6,2%-os IMF-adósságot halmozott fel. Ha a fennálló adósságokat az aktív népességre vetítjük, akkor azt mondhatjuk, hogy minden egyes munkaképes görög állampolgár több mint 1,1 millió, míg minden portugál 571 ezer forintnak megfelelő összeggel tartozik az IMF-nek (eurostat adatok). Tehát az eurózónán belül már most komoly repedések mutatkoznak. Másrészt, ha egy kicsit a jövőbe tekintünk és az események dinamikájára, valamint a fő tendenciákra fókuszálunk, akkor azt láthatjuk, hogy még több eurót használó állam kényszerülhet rá a jövőben, hogy a Valutaalap segítségét kérje. Ilyen potenciális ország Olaszország, vagy Spanyolország. Az IMF hitelezési tevékenysége, tehát csak látszólag utal a kétsebességes Európa kialakulására. Meglátásunk szerint a hitelkoncentráció azért keltheti ezt a látszatot, 7

8 mert valóban kirajzolódik egy európai törésvonal, csakhogy ez nem az eurózóna és a többi tagállam között húzódik, hanem az eltérő gazdasági, politikai kultúrával rendelkező Észak és Dél között. Az északi államok, amelyek a német típusú szigorú költségvetési politika és a kiegyensúlyozott, stabil gazdasági növekedés képviselői pl.: Németország, Ausztria, Dánia, de még olyan volt szocialista országok is, mint Szlovákia, Lengyelország, vagy Csehország sokkal ellenállóbbnak bizonyultak a válság negatív hatásival szemben. Ezek az országok, úgy tűnik, hogy elhúzódó recesszió idején is képesek magukat külső segítség nélkül finanszírozni. Ellentétben a délies kulturális jegyeket magukon viselő, expanzív költségvetési politikát folytató államokkal, amelyek közül már Görögország, Portugália, Magyarország, Románia, Szerbia, Koszovó, és Albánia is csak az IMF nyújtotta hitelekből volt képes talpon maradni. A két kakukktojás Írország és Izland, amelyek rendkívül sajátos gazdasági szerkezetük miatt kerültek bajba. Ráadásul valószínűsíthető, hogy ez a kör tovább fog bővülni, ha az új olasz és spanyol kormány ténylegesen a Valutaalaphoz fordul majd. Az infografikáért köszönet Tóth Zoltánnak, teljes verziója megtekinthető a meglatod.hu weboldalon. Az ábra elkészítéséhez az Eurostat és az IMF statisztikáit használtuk: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ancljmgdpbeedfhpcxpdofrazc1dm3d3awxqskxz Umc 8

Mint köztudott, Magyarország 1982. május

Mint köztudott, Magyarország 1982. május Csáki György IMF-hitelek Magyarországnak, 1996 2008 Összefoglaló: Magyarország 1982 májusa óta tagja az IMF-nek, és azóta 11 alkalommal kapott hitelt az alaptól. A hitelek támogatták a gazdasági átalakulást

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI Készítette: Szakács Zsófia Budapest,

Részletesebben

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS HATÁSÁRA BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A MAGYAR PÉNZÜGYI- ILLETVE

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

1. A PÉNZPIACOK SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

1. A PÉNZPIACOK SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS V. fejezet - Pénz- és tőkepiacok szabályozása BEVEZETÉS A pénz- és tőkepiacok egymás mellett hullámzása; elkülönülésük, majd közeledésük A bankolás és az értékpapírhoz kapcsolódó különböző ügyletfajták

Részletesebben

Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás?

Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás? Kiss Gergely: Gyors hitelnövekedés: egyensúlyi felzárkózás vagy kockázatos eladósodás? E cikk egy gazdaságpolitikai szempontból is fontos, az Európai Unió számos tagországában aktuális közgazdasági kérdésre

Részletesebben

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG

Jelentés. az ország állapotáról. 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG Jelentés az ország állapotáról 2010 nyarán GAZDASÁGI TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 TÁRSADALMI FOLYAMATOK 9 Kedvezőtlen demográfiai trendek 9 Számos akadály kedvezőtlenül hat a gyermekvállalásra

Részletesebben

1. Nemzetközi áttekintés

1. Nemzetközi áttekintés GKI Gazdaságkutató Zrt. Szűkülő likviditás a bankszektorban A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. március (279 298. o.) Kállay László Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Támogatás-túladagolás a magyar gazdaságfejlesztésben? Magyarországon az elmúlt évtizedben

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban*

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Tanulmányok A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Kelemen Nóra, a KSH tanácsosa E-mail: Nora.Kelemen@ksh.hu 2004. május 1-jén Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország,

Részletesebben

Ister-Granum. Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés

Ister-Granum. Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés Ister-Granum Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés... 7 I. Gazdaságstratégiai vizsgálat... 20 I.1.

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

Trendforduló után a sörgyártók. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja. Két hét alatt két meg szorító csomag

Trendforduló után a sörgyártók. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja. Két hét alatt két meg szorító csomag Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 8. szám A tartalomból... Trendforduló után a sörgyártók Csíkné dr. Kovács Klára, a szakmai szövetség elnöke

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007 2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán

Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007 2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán Törésvonalak az Európai Unió költségvetési forrásainak elosztásában, a 2007 2013 pénzügyi keretmegállapodás kapcsán Borkó Tamás Fodor Krisztina Oszlay András Munkafüzet 20. 2007. június 30. 1 Törésvonalak

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Készítette: Berde Éva Készült a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében Budapest, 2010. január Tartalomjegyzék Vezetői

Részletesebben

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA,

Részletesebben

A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra

A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. szeptember (800 818. o.) MARJÁN ATTILA A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra Az euró bevezetése lökést adott az európai tõkepiacok növekedéséhez

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben

Műhelytanulmányok 101.

Műhelytanulmányok 101. Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of World Economics MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Műhelytanulmányok

Részletesebben

Az Akadémiai Kiadó a Gazdaságpolitikai kerekasztal

Az Akadémiai Kiadó a Gazdaságpolitikai kerekasztal Móczár József Fut velem egy rossz szekér? Gondolatok az EU-ról a Minden Egész eltörött című könyv tanulmányozása közben (szerk. Muraközy László, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013) Levelezési e-cím: moczar@uni-corvinus.hu

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben