VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Fıiskola Külkereskedelmi Fıiskolai Kar Szakdiplomácia Szakirányú Továbbképzés SZAKDOLGOZAT VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK Belsı konzulens: Dr. Majoros Pál C. Sc. Fıiskolai tanár Fentor-Majer Amanda 2007.

2 Tartalomjegyzék Táblázatok jegyzéke... 3 Ábrák jegyzéke... 3 Bevezetés A Budapesti Olimpia politikai és gazdasági realitása A társadalom és a politika közös akaratának szükségessége A döntéshozók megnyerése A közvélemény megnyerése A magánszféra megnyerése Mőszaki igények Amik hiányoznak, de van rá 13 évünk A szóba jöhetı helyszínek Egyéb felmerülı kérdések Az olimpiák finanszírozása Az Olimpiai Charta követelményei a rendezı várossal szemben Az állami és magántıke szerepe az olimpiák történetében Költségek a 2020-as rendezés esetén Az olimpiai fejlesztések költsége (közvetlen költségek) A közlekedési infrastruktúra fejlesztése (közvetett költségek) Milyen lehetséges finanszírozási források állnak rendelkezésre Az OCOG költségvetése Az OCOG bevételei Az OCOG kiadásai Néhány szó az utólagos hasznosításról A rendezés elınyei és kockázatai, nyertesek és vesztesek, hatások és ellenhatások Esélylatolgatás

3 5.1. A makrogazdasági környezet szerepe Világgazdasági kitekintés Európa fejlıdése Magyarország lehetıségei az elızıek függvényében Az elveszített labdarúgó EB hatásai és tanulságai A jó menedzselés szerepe A NOB várható hozzáállása A BOM Egyesület szerepe Befejezés Irodalomjegyzék Mellékletek

4 Táblázatok jegyzéke 1. Az olimpia költsége A 2020-as rendezés költsége A közlekedés- fejlesztés költsége A finanszírozás szerkezete Költségkategóriák A BSZB fıbb kiadásai és bevételei TOP bevételek és az OCOG részesedése Jegyeladások alakulása A várható budapesti jegyárbevétel Az érmeprogram bevétele Az budapesti OCOG bevételei A ceremóniák költsége Hirdetési és promóciós költségek Az OCOG által finanszírozott beruházások A budapesti OCOG kiadásai A sportlétesítmények utólagos hasznosítása, mint az olimpia megrendezésének feltétele

5 Ábrák jegyzéke 1. Az olimpiai létesítmények várható elhelyezkedése Az olimpiai játékok finanszírozási modellje Münchentıl Sydneyig A Budapesti Olimpia költség-finanszírozás modellje Televíziós közvetítésekbıl származó bevételek A sydney-i olimpia hatásmátrixa Európai és amerikai válaszadók segítség nélküli visszaemlékezése Calgaryra és Edmontonra

6 Bevezetés Szakdolgozatom témájául egy 2005-ben indult kezdeményezést, a Budapesti Olimpiai Játékok 2020-ban történı megrendezését választottam. Azzal a nem titkolt, személyes indíttatású céllal kezdtem a témához, hogy kiderüljön számomra, vajon ez csak egy jól hangzó ötlet, vagy egy valós, elérhetı cél-e. Én is, mint a legtöbb ember- csak a felületes szemlélı oldaláról, minimális információval rendelkezvén tudtam véleményt alkotni. Ennek lényege az volt, hogy érzelmileg támogattam, de racionálisan, a napi híradásokra támaszkodva enyhén szólva kételkedtem. A rendelkezésemre álló anyagok tanulmányozása során gyorsan kiderült, hogy ez egyáltalán nem csak egy jól hangzó ötlet. Megértettem, hogy az olimpia nem csupán hatalmas sportesemény, hanem lehetıség a kiugró gazdasági növekedésre, az ország teljes megújulására. Ezért mindenképpen szükséges és kívánatos a behatóbb tanulmányozás. Tisztában vagyok azzal, hogy ma még nem lennénk képesek egy olimpiát megrendezni, de ezt nem is ma kell, viszont az odavezetı úton most kell elindulni. Ha most mi nem, akkor Prága vagy Varsó teszi meg helyettünk, és akkor végleg elveszítjük a lehetıséget, hogy a régióvezetı szerepet megszerezzük. Magyarország a nyári olimpiák történetének hetedik legeredményesebb sportnemzete. De ami még ennél is megdöbbentıbb a világon a harmadik az egy fıre jutó olimpiai érmek számát tekintve. 157 olimpiai arany, 137 ezüst és 158 bronzéremmel büszkélkedhetünk. Ennek ellenére az országok olimpiai örökranglistájának elsı tíz helyezettje közül az egyedüli, aki még nem rendezhetett olimpiát. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy a NOB már csak ránk vár...( Melléklet 4.) A téma tehát aktuális, mert elindult egy civil szervezet, a BOM Egyesület hogy elérje a témában a nemzeti konszenzust és fontos, mert majd kiderül, hogy ez egy elıremenekülési lehetıség a gazdaság felélesztésére. Dolgozatomból reményeim szerint világossá válik, van-e politikai és gazdasági realitása. Vizsgálom, hogy hogyan áll a kérdéshez a társadalom és a politikusok, hogyan és mivel lehet ıket megnyerni az ügy érdekében. 5

7 Látni fogjuk, milyen finanszírozási szerkezettel lehet egy ilyen hatalmas projektet kivitelezni, hogyan alakult az állami és magántıke szerepe az olimpiák történetében. A dolgozat legfontosabb, szerintem rendezési kötelezettséget bizonyító része a költségelemzés. Ebben részletesen kitérek a költségek összetevıire, külön-külön az olimpia közvetlen és közvetett költségeire nem kifelejtve azt sem, milyen veszélyektıl kell megóvnunk feltétlenül gazdaságunkat. Ki fog derülni, hogy az olimpia rendezése, Magyarország vizsgált idıszakra vetített GDP-jének mintegy 1 százaléka. Ez már önmagában is kedvcsináló lehet. Azt is megvizsgáltam, képes-e az Olimpiai Szervezı Bizottság az önellátásra, vagy állami finanszírozásra szorul. Nem szorul... És persze azt is, hogy milyen lehetıségek vannak a felépített speciális létesítmények veszteség nélküli utólagos hasznosítására. Erre is van megoldás. A dolgozat végén sort kerítek egy kis esélylatolgatásra, hogy tisztán lássuk, van e reális lehetısége a Budapesti Olimpia megrendezésének. A megíráshoz szükséges szakirodalom terjedelmére nem lehet panasz, bár tegyük hozzá, hogy nem sok, speciálisan a budapesti olimpiával foglalkozó mő jelent meg eddig. Ez nyilván azért van így, mert ez egy társadalmigazdasági elemzéssel járó pályázat, mely nem statikus, hanem dinamikus, állandóan pillanatról-pillanatra változó folyamat. Ezt magam is tapasztaltam. A dolgozat írása alatt több olyan esettel találkoztam, amit még a beadás elıtt át kellett, vagy be kellett írni. Ilyen módosulás volt például a BOM hivatalos elnevezésének megváltozása. Eredetileg a mozgalom neve, és ebbıl adódik a rövidítés: Budapesti Olimpiai Mozgalom. Míg Budapest városa írásbeli beleegyezését adta a név használatához, addig a MOB (Magyar Olimpiai Bizottság), mint legnagyobb ellenlábas, megvétózta az Olimpia szó használatát, mondván, hogy ezt csak ık használhatják. Így egy gyors köz-véleménykutatást rendelt meg a mozgalom azzal a szándékkal, hogy kiderüljön, mivel azonosítják az emberek a BOM szót. Mivel kiemelkedıen magas százalékban az emberek ma már pontosan tudják, hogy a BOM a Budapesten megrendezendı olimpiát támogató mozgalom, így egy huszárvágással a név BOM Egyesület -re változtatták. 6

8 De az is a minap vált ismertté ( a kézirat lezárása elıtt egy nappal), hogy van egy olimpikonokból álló csoport, és jelen esetben ez az igazán érdekes, akik inkább a BOM által önmaga reklámozására költött pénzt az utánpótlás-nevelésre fordítaná. İk csak azt felejtették ki, hogy a BOM nem közpénzbıl dolgozik. Ezt a történetet is utólag illesztettem be a véleményemmel egyetemben. Nagy segítségemre szolgáltak azonban többek között H. Preuss mővei, beleértve azt az egyet is, melyet magyarra fordítottak, illetve a PricewaterhouseCoopers Budapesti Olimpiáról készített, több száz oldalas Megvalósíthatósági Tanulmánya, valamint a BOM által rendszeresen összegyőjtött cikkek és hírlevelek, melyeket rendelkezésemre bocsátottak. Kutatásaimban még nagy hasznát vettem a napi és hetilapoknak illetve az internetnek. Az interneten volt alkalmam fórumozók értı és hozzá nem értı véleményeit olvasni, melyek remek képet festettek az emberek gondolkodásáról. Végül meg kell, köszönjem a segítséget, a lelkiismeretes törıdést és az építı kritikát Dr. Majoros Pál kandidátus, fıiskolai tanár, Jean Monnet professzornak. Köszönettel tartozom Staár Beatrixnek, a BOM sajtófınökének is, aki rendelkezésemre bocsátotta a sok értékes irodalmat és folyamatosan tájékoztatott a BOM körül zajló eseményekrıl. 7

9 1. A Budapesti Olimpia politikai és gazdasági realitása 1.1. A társadalom és a politika közös akaratának szükségessége A budapesti olimpia ügye nem párt ügy, nem egy város és nem egy érdekcsoport ügye, hanem össztársadalmi, közös, nemzeti ügy. Elıkészítése és lebonyolítása négy parlamenti ciklust ölel át. Ezért tehát szükséges a mindenkori parlamenti pártok, valamint a Fıváros és a résztvevı városok egyetértése, hiszen nem megengedhetı az, hogy az egyik párt támogassa, majd a következı, esetlegesen más összetételő kormány ne pártfogolja, majd az újra következı mégis az ügy mellé álljon. Így az ország lejáratását érnénk el csupán. Nagyon fontos, hogy a pártok képviselıin keresztül az egész társadalom megértse, hogy az olimpia pártsemleges. Anélkül, hogy belekezdenénk az olimpizmus történetének részletes elemzésébe, meg kell, hogy említsük, Coubertin bárónak sem volt könnyő elhitetni korának közéleti személyiségeivel és rajtuk keresztül a társadalommal, hogy olimpiára bizony szüksége van a világnak. Számtalan akadályon verekedte át magát az évek során. Amikor 1890 után az antiolimpizmusukról híres boulangeristák elvesztették hatalmukat, Coubertin ebben az új társadalmi-politikai helyzetben újra nekilendült, hogy meggyızze a konzervatív erıket. Meg kellett azonban értenie, hogy az általa az oktatásba is beépíteni kívánt profi sport és olimpia ötlete nem fog átmenni a kongresszuson. (Már csak azért sem, mert az ötletet a folyamatos sportolásra, Angliából hozta.) Így ír errıl: Az 1892-es novemberi összejövetel elıtt azt hittem, javaslatom visszhangja önmagában 8

10 is hathatósan támogatja majd egy nemzetközi kongresszus összehívását, amelyen-mint azt naivul elképzeltem-részt vennének a kormányok és egyetemek hivatalos képviselıi. Megértettem, hogy engedményt kell tennem. Hogyan tovább? Gyorsan eldöntöttem, hogy a tervezett kongresszusról nem mondok le, csak éppen más címkét használok. Ez a más címke az amatırség volt. El kezdte szervezni a trükkös kongresszust. Körutazásra indult Európában, majd az Egyesült Államokban, hogy híveket, pártolókat toborozzon. Nem kevés sikerrel. Az általa megbízott szervezıbizottság mindeközben hatalmas gonddal találta ki a védnökök és pártoló tagok névsorát. (Zárójelben tegyük hozzá, ez kísértetiesen hasonlít a BOM Egyesület -továbbiakban: BOM - jelenlegi tevékenységéhez.) Volt köztük király, trónörökös, grófok, hercegek, bárók. Tudták, hogy minél elıkelıbb a névsor, annál nagyobb az esély, hogy meggyızzék az ilyen dolgokra sokat adó politikusokat. Ez azóta sem változott június 16-án megtartották az igen elıkelıre sikerült kongresszust, ahol ellenvetés nélkül, egyöntetően szavazott az 1500 résztvevı az olimpizmus mellett. Az olimpiai játékok létét Coubertin báró úgy érezte biztonságban, ha létrehozhatott egy szilárd alapelvekkel rendelkezı szervezetet. Ez lett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, alapszabálya pedig a módosításokkal ugyan, de máig érvényben lévı Olimpiai Charta. A NOB alapító tagjai között szerepelt egy magyar is, dr. Kemény Ferenc alreáliskolai igazgató is. Kemény között a Sorbonne-on tanult, és itt megismerkedett Coubertinnel. A Magyar Világ címő bulvárlap 1936-ban azt írta, hogy ık ketten tervelték ki a modern olimpiákat»velocipédezve a Bois de 9

11 Boulogne platánjai alatt«erısen megkérdıjelezhetı, nyilván csak az újságírói fantázia terméke volt A döntéshozók megnyerése A politikusoknak, mind országos, mind helyi szinten érdeke egy jó olimpia megrendezése. A kormányzat számára az olimpia haszna három területen jelenik meg: a nemzetközi kapcsolatok, a nemzeti közhangulat és a PR területén. 2 Elıfordult már az is, hogy egy ország a nála bekövetkezett változásokat, vagy erejét akarta bemutatni a világnak az olimpia megrendezésével. Nyilván Moszkvának is volt ilyen indíttatása az 1980-as olimpia rendezésével. München az 1972-es olimpiával azt demonstrálta, hogy végleg megszabadult náci múltjától, 3 vagy Dél-Korea, aki fejlett technológiájának felsorakoztatásával, fejlıdı ország imázsát akarta felváltani. De említhetjük a 2008-as Játékokat rendezı Kínát, aki növekvı világgazdasági súlyát akarja nyomatékosítani. ITermészetesen Budapest is szeretné magát megmutatni a világnak 17, akkorra 30 évvel a rendszerváltás után. A politikusoknak, a mindenkori választások megnyerése érdekében célja a gazdaság ösztönzése. Erre kiváló alkalom egy olimpia megrendezése, de errıl egy késıbbi fejezetben. Most térjünk vissza a jelenbe, hazánkba! 2001-ben a FIDESZ kormánydöntést hozott a nyári Olimpiai Játékok 2012-es megrendezésére. Kormányhatározat született az olyan teendıkrıl, mint megvalósíthatósági 1 Dr Takács Ferenc: Az olimpizmus története 2 Preuss, Holger: Az olimpiai játékok gazdasági háttere, Budapest, Sanoma Budapest Zrt, p Hatting interjú, in: Preuss, H.,2004.p

12 tanulmány elkészíttetése és elıkészítı bizottság létrehozása. A Fıvárosi Közgyőlés határozatban foglalt állást. Támogathatónak tartotta az olimpia megrendezését, de csak kormánygaranciákkal. Anélkül, hogy belemennénk a politizálás zsákutcájába, meg kell jegyezni, hogy sajnos a FIDESZ elkövetett egy hibát, amikor pártja mellé helyezte az olimpia rendezésének gondolatát. Aláírásokat győjtött, és a kérdıíveken egymás mellé helyezte a párt és az olimpia logóját. Ebben a kiélezett helyzető, két részre szakadt társadalomban ez nagy hiba volt. Az olimpiának mindvégig kívül kell maradnia a választási vitatémák körén. Soha nem lehet kampányeszköz. Szerencsére ez már a múlt, hiszen a BOM-nak sikerült pártsemlegessé tenni a mozgalmat. Úgy tőnik ezt a politikusaink is megértették és elfogadták. Jánosi György, már az MSZP színeiben, mint sportminiszter 2003-ban kijelentette, hogy támogatható az olimpia ügye, de a 2012-es dátum, túl nagy terhet róna a társadalomra, így késıbbi idıpontot javasolt. Ezzel együtt az olimpia ötlete egy idıre elhalt, mert akkor az MSZP nem akart támogatni egy FIDESZ-es kezdeményezést. A budapesti olimpia gondolata 2005-ben éledt újra, amikor a BOM, mint civil szervezet felkarolta. Jelenleg ott tart az ügy, hogy megvan az ötpárti egyetértés. (Melléklet 2a,b) április 4-én, bizottsági meghallgatáson vettek részt a BOM vezetıi, miután egyeztettek a pártok elnökeivel. Ez azért is fontos, mert az Olimpiai Charta kimondja: a rendezı város országának Kormánya köteles kötelezettség- vállalási okiratot benyújtani a NOB szervezetéhez, amelyben a nevezett Kormány vállalja, hogy az ország, valamint az ország közhatalmat gyakorló szervei eleget tesznek az Olimpiai Charta rendelkezéseinek, és tiszteletben tartják azokat. 11

13 2007 ıszén folyamatban van az un. Olimpiai Törvény elıkészítése is. Ezt eredetileg ısszel tervezték elfogadtatni, de a költségvetés tárgyalásának heves hangulatába nem illı téma Parlament elé terjesztését, inkább a évi tavaszi ülésszakra halasztották. Dr. Siegler Konrád, a BOM által az Olimpia Törvény tervezetének elkészítésére felkért Siegler Ügyvédi Iroda (Weil, Gotshal & Manges) vezetıje elmondta, hogy a nagy nemzeti vállalkozások politikai támogatásáról és megvalósításáról korábban is már többször törvényben rendelkezett az Országgyőlés (Sugárút építésérıl 1870-ben, a millenniumi építkezésekrıl 1896-ban, majd a Budapest Sportcsarnok újjáépítésérıl 2000-ben). Véleménye szerint a különleges szabályozás oka minden esetben az volt, hogy a létezı szabályozási környezet nem volt, és ma sem képes hasonló nagy projektek kezelésére és lebonyolítására, ezért az ilyen nagy nemzeti projektek megvalósulása érdekében pozitív diszkriminációt kellett és kell alkalmazni. A politikusok és a közélet szereplıinek megnyerése tehát jó úton halad, mondhatni, sikeresen megvalósult A közvélemény megnyerése A közvélemény megnyerése semmivel sem egyszerőbb a politikusok megnyerésénél. Oda-vissza dolgozik, mint hatás-ellenhatás. Ha ui. a közvélemény nagyon ellenáll, akkor a politika is kihátrál az eszme mögül, mivel nem meri felvállalni a választási vereség lehetıségét. Ha viszont a közvélemény bizonytalan, de azt látja, hogy az általa támogatott politikai erı az olimpia rendezése mellett teszi le voksát, sıt a politikusokon kívül egyéb közéleti személyiségek, mint pl. a sztárok is felvállalják a 12

14 támogató szerepét, a közvélemény is elhiszi, hogy van realitása az ügynek. Nagyon fontos az emberek véleménye, még a NOB is figyelemmel kíséri. Ezért elengedhetetlen a tájékoztatásuk. Ezt a BOM, TV- és rádió reklámokon keresztül tette meg, nem kis sikerrel. Sajnos éppen a napokban hangzott el a Tények c. hírmősorban, hogy maroknyi sportolóból, sıt olimpikonból álló társaság kifogásolta, hogy ezt a hirdetésekre költött pénzt miért nem fordítják inkább a sportra közvetlenül, vagy utánpótlás kinevelésére. 4 Sajnos a nyilatkozó és a kommentár sem adta a nézı tudtára, hogy a BOM civil szervezet, saját pénzeszközökkel rendelkezik, melyet a támogató cégtıl kap, és önállóan dönt, mire költi. Az ı vagyona tehát nem közpénz. A nyilatkozónak tehát azt javasolhatjuk, hozzon létre egy civil szervezetet, szerezzen támogatókat és nevelje ki az általa hiányolt utánpótlást. Visszatérve, további részletes információ- átadás a közvéleménynek, elengedhetetlen. Tudatosítani kell az emberekben, hogy az eltérı méretek ellenére az utóbbi 20 év olimpiái a rendezı városokban jövedelemnövekedést és új munkahelyeket teremtettek. Ráadásul ez nem csak az olimpia idejére érvényes, hanem az utána következı évekre is. 5 Az angol közvélemény 70 százaléka támogatja, 20 százaléka semleges, 12 százaléka ellenzi a 2012-es londoni olimpiát. A 70 százalék minimálisnak tekinthetı (a 2012-es olimpiára kandidáló városok közül Moszkva 77 százalék, Párizs 85 százalék, Madrid 91 százalék társadalmi támogatást tudhatott maga mögött - forrás: NOB), ehhez remekül közelít a budapesti közvélemény-kutatás eredménye. A BOM megbízásából a Szonda-Ipsos február 12-e és 16-a között készített 2000 fıs, telefonos, országos reprezentatív felmérést, melyben azt 4 TV2, Tények Preuss, p

15 vizsgálta, hogy mekkora ma a társadalmi támogatottsága az olimpia megpályázásának. A megkérdezettek 79 százaléka szerint az Olimpia Budapestre hozatala Magyarország történetének egyik legnagyobb sikere lenne. 53 százalékuk szerint pedig a Budapesti Olimpia ügye alkalmas arra, hogy a mai politikai megosztottságban nemzeti egységet teremtı téma legyen. A megkérdezettek 77 százaléka támogatja, hogy Budapest ben nyújtsa be a jelentkezését a 2020-as nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére. Ezt a Budapestiek 70 százaléka, megyeszékhelyek lakóinak 74 százaléka, míg a községekben élık 83 százaléka gondolja így. A felmérésbıl kiderül továbbá az is, hogy a megkérdezettek többsége pontosan látja és érti az olimpiarendezés hosszú távú, társadalmi és gazdasági életre gyakorolt pozitív hatásait. A lakosság 72 százaléka szerint egy hazánkban megrendezett olimpia növelné az ország gazdasági, politikai és kulturális súlyát a világban, így hosszú távon biztosított lenne az ország régiós vezetı szerepe. 77 százalék szerint az olimpiának köszönhetıen javul majd a közlekedés, míg 66 százalék véli úgy, hogy egy Budapesten rendezett olimpia pozitív hatással lesz a vidék fejlıdésére. 81 százaléka a megkérdezetteknek a turizmus felélénkülését várja a hazai rendezéstıl, ami szintén kedvezı hatást jelent a vidék számára. Az elemzıket is meglepte az az eredmény, hogy a gazdasági megszorítások ellenére a magyar lakosság 61 százaléka hajlandó lenne 13 éven át évi 4000 Ft-tal támogatni a hazai rendezéső olimpiát, míg a májusi Szonda-Ipsos felmérés adatai alapján a megkérdezettek csupán 53 százaléka támogatta ezt az elképzelést, ráadásul az adófizetık 61 százaléka fordítaná adója 1 százalékát az olimpia támogatására. 14

16 Az aktuális közvélemény-kutatás ismét azt igazolja, hogy egy hazai rendezéső olimpia hosszú távú társadalmi és gazdasági célokat szolgál, mellyel az ország túlnyomó többsége most is tisztában van, ezért a jelenlegi politikai és gazdasági helyzetben is szeretné, hogy történjenek meg azok a kormányzati és fıvárosi döntések és lépések melyek lehetıvé teszik, hogy Budapest megpályázza 2011-ben a 2020-as olimpia megrendezését A magánszféra megnyerése 17 évvel a rendszerváltás után a magyar gazdaság elmondhatja, hogy komoly, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezı versenyszférája van. A magyar üzletemberek és szakemberek rátermettsége vitathatatlan, de nem csak ıket fogja érdekelni ez a megaberuházás, hanem rengeteg külföldi tıkét is vonz majd. Két közeli példán keresztül is bemutathatjuk a fejlıdés lehetıségeit. Barcelona (1992) és Spanyolország kiemelkedıen sikeres olimpiája után a világ újra felfedezte a város és az ország szépségeit. Hatalmas mértékben nıttek a külföldi beruházások között minden évben megduplázódott a külföldi beruházások növekedési üteme. 7 Összesen több mint 200 amerikai és több jelentıs japán vállalat telepedett le Katalóniában és környékén. 8 6 www. budapestiolimpia. hu 7 Preuss, p Garcia, S. (1993), Barcelona und die Olympischen Spiele, in H. Häussermann and W. Siebel (eds), Festivalisierung der Stadtpolitik. Stadtentwicklung durch große Projekte, Leviatha. Zeitschrift für Sozialwissenschaft, vol. 13, Opladen, pp in Preuss, p

17 Az 1996-os olimpia megrendezését követıen Atlantát is sok vállalkozó fedezte fel, mint lehetséges beruházások nagy kiterjedéső, keleti parti telephelyét. 9 A magánszféra megnyerésére igen komoly esély van, hiszen a nemzetközi tapasztalatok is bizonyítják a jövedelmezı beruházás lehetıségét Mőszaki igények A PricewaterhouseCoopers 2002-ben készítette elsı tanulmányát az olimpia megvalósíthatóságáról. Ezt 2006-ban a BOM megrendelésére aktualizálta. Az akkor felsorolt, szükséges projektek közül, már jó néhány megvalósult. Egyébként ez fontos jellemzıje az olimpiai tervezésnek, mert az évek során számtalan olyan beruházás van, mely az olimpia nélkül is megvalósulna, tehát a késıbbiekben nem terheli az olimpia költségvetését. A további hivatkozások alapját a PricewaterhouseCoopers tanulmány adja (lezárva: június). A PricewaterhouseCoopers projektlistája 2002-ben 100 elemet tartalmazott. Ebbıl azóta 5 projekt befejezıdött, 11 projekt kivitelezése a tanulmány készítésekor folyamatban volt. 9 Preuss, p

18 Amik hiányoznak, de van rá 13 évünk A PricewaterhouseCoopers tanulmánya megállapítja, hogy Budapest és Magyarország jelen állapotában nem alkalmas olimpia rendezésére. Sem a sport, sem pedig a közlekedési infrastruktúrája nem megfelelı. Csak címszavakban szükségünk van a következı beruházásokra: egy központi olimpiai stadion 4 labdarúgó stadion 11 fedett csarnok 16 speciális sportlétesítmény fıs olimpiai és fıs médiafalu 300 km autópálya 400 km egyéb gyorsforgalmi út 25 km metró illetve gyorsvasút 61 km városi fıút 3 közúti híd 1350 km vasútvonal rekonstrukciója (ne feledjük, hogy ezek 2002-es igények, melyekbıl azóta jó pár megvalósult) Ezeknek a fejlesztéseknek túlnyomó többsége szerepel a ıszén meglévı, olimpiától független középtávú és távlati fejlesztési tervekben. Bizonyos közlekedési fejlesztéseket azonban késıbbrıl kell elıre hozni. Így az olimpia nem más, mint gyorsított infrastruktúra-fejlesztés. A második fejezetben ennek elemzésére részletesen sor kerül. 17

19 A szóba jöhetı helyszínek A PricewaterhouseCoopers megvalósíthatósági tanulmány három lehetséges helyszínt vizsgált. I. változat: Duna menti Olimpia Súlypontok: Csepel sziget és környéke, valamint a Puskás Ferenc Stadion és környéke. Eredménye a Duna menti zóna fejlesztése, a folyó menti alul-hasznosított területek használatba vétele és rendezése. Kisebb mértékben elısegíti a rehabilitációt és egyes barnamezıs területek revitalizációját. II. változat: A városmegújítás olimpiája Súlypontok: A Csepel sziget északi része, a Puskás Ferenc Stadion és tágabb környéke, dunai szigetek és az aquincumi Duna part. A hangsúlyt a rehabilitációra és az átmeneti zóna tartalékainak kihasználására, valamint a barnamezıs területek reurbanizációjára fekteti, de Duna menti helyszíneivel hozzájárul a fenti említett kihasználatlan folyópartok hasznosításához és rendezéséhez. III. változat: Északi olimpiai park Súlypontja az M3-M0 csomópont, Békásmegyer-Szentendre közötti Duna menti sáv lett volna, de ezt a Fıvárosi Közgyőlés júniusában végleg elvetette. 10 Legvalószínőbbnek jelenleg az elsı változat tőnik. 10 www. budapestiolimpia. hu 18

20 1. ábra Az olimpiai létesítmények várható elhelyezkedése Forrás: Olimpia 2012 megvalósíthatósági tanulmány, Alapelv, hogy az olimpia olyan területekre kerüljön, ahol a város és az olimpia érdekei egybeesnek szoros a városhoz kapcsolódás ahol az olimpiai imázs és a város imázs kölcsönösen erısítik egymást Az olimpia két, filozófiával alátámasztható egységre koncentrálódik: Duna mente ( A felejthetetlen olimpia zónája ) Puskás Stadion és környéke ( A klasszikus sportsikerek zónája ) Esetleg azaz érzése lehet a térkép tanulmányozójának, hogy hiszen ez teljesen le fogja tiporni Budapestet. Nos ez részben igaz, részben nem. 19

21 Ne felejtsük el, hogy ez Budapest olimpiája és nem az agglomerációé. Nem beszélve arról, hogy a környezı településeknek pont akkora, ha nem nagyobb és kezelhetetlenebb problémát jelentene, ha bizonyos rendezvényekkel, esetleg az olimpiai- vagy média faluval terhelnénk ıket. Másrészrıl a terv akár még zseniálisnak is nevezhetı. A belvárost teljesen kikerüli. Minden esemény a kiskörúton kívülre esik. A Csepelsziget kiváló lehetıséget nyújthat a sportolóknak, hogy fáradalmaikat nyugodt helyen pihenjék ki, és újult erıvel jelenjenek meg a következı versenyen. Az is jó szolgálatot tehet, hogy a média-falut, nem mindennapi nyüzsgésével alaposan elkülönítették a sportolóktól. További óriási elınye lehet a Duna menti változatnak, hogy végre megtanulnánk élni a Dunán. Kiváló lehetıséget nyújt a folyó a közlekedésben, a város tehermentesítését illetıen. A sportolók és a média képviselıi is utazhatnának az egyes eseményekre hajóval. Mindkét változat esetében vidéki helyszíneket is be kell vonni. Ezt a NOB engedélyezi is. A labdarúgó selejtezıket Debrecen, Gyır, Székesfehérvár és Szeged rendezhetné. A lovaglás és az íjászat Gödöllın, a vitorlás versenyek Balatonfüreden lennének Egyéb felmerülı kérdések Azt itt felsorolt kérdések egy része a költségekkel foglalkozó részben még részletesen elemzésre kerülnek. 20

22 Szálláshelyek: A NOB nem lesz elragadtatva a szállodai szoba hiányunktól. Várhatóan nem ez lesz a pályázat legjobb része. Az olimpiához köthetı szállodai beruházások költsége 50 Mrd forintra tehetı. Ez, a PricewaterhouseCoopers szerint, 100 százalékban magántıkébıl finanszírozható. Információ és technológia: Magyarország távközlési és informatikai szempontból jó felkészültséggel rendelkezik, de a soha nem látott mérvő igények miatt további fejlesztésekre lesz szüksége, minek utólagos hasznosításával sem lesz probléma. Biztonság: Ez lehet a pályázat egyik szők keresztmetszete. Magyarország ugyanis ez idáig távol maradt a terror fenyegetettségtıl. Teljesen újszerő feladat lesz ez a magyar rendırségnek és a haderınek. Ez kb fı bevonását jelenti. A Time Magazin szerint Athén 2004-ben 1,5 Mrd. US-t (300 Mrd Ft) költött a biztonságra, tizenkétszer többet az eredetileg tervezettnél! Egészségügy: A pályázatban be kell mutatni az ország lakosságának általános egészségi színvonalát. Bár az egészségügy nagy változások elıtt áll, ezek vélhetıen elıbbre viszik az egészségügyet, így a beadás idejére megfelelı sürgısségi betegellátás és kórházak állnak rendelkezésre. A magyar orvosképzés egyébként is méltán híres a világban. A pályázatban szerepeltetni kell a Paralimpiai Játékok egészségügyi programját és szükségleteit is. Környezetvédelem : Az olimpiai mozgalom 3 alappillére a NOB szerint: sport, kultúra, környezetvédelem. Közeli példa az úszó EB esete, amikor a környezetvédık konfliktusba kerültek a beruházókkal és így majdnem meghiúsult a rendezvény. A PricewaterhouseCoopers tanulmánya három idısíkra osztja az olimpia környezeti hatásait. 21

23 1. Az elıkészítés idıszaka, amikor az építkezések helyszínén átmeneti kedvezıtlen hatások érvényesülnek. A környezetvédelmi költségek a létesítmények beruházás programjában szerepelnek. 2. A játékok ideje alatt Budapest állandó lakos számának 30százalékát meghaladó napi extra terhelés várható. Ez minden területen jelentkezni fog, úgy mint szennyvízkezelés, közlekedés, hulladéktermelés, közterületek igénybe vétele. Ezek, a szennyvízkezelés kivételével fılétesítményi beruházás nélkül megoldható. 3. A Játékok után viszont, mint pozitív hatás megmarad a számtalan fejlesztés és zöldterület. Meteorológia: Magyarország éghajlata még viszonylag kiszámíthatónak mondható. A legmegfelelıbb idıpont a májustól szeptemberig tartó idıszak lehet. Paralimpia: A Paralimpiát 2 héttel az Olimpia után rendezik. A létesítmények minimális átalakítással, kivétel nélkül használhatók. Az akadálymentesítést az EU 2010-ig egyébként is elıírja, így ezekkel a költségekkel a PricewaterhouseCoopers nem számolt. Önkéntesek: Egyre többen vesznek szívesen részt a játékok lebonyolításában. Ez részben költségmegtakarítást, részben nemzeti öntudatépítést jelent. Barcelonában , Sydneyben , Londonban várhatóan már önkéntes vesz részt. Magyarországon ilyen mérvő közös megmozdulás még sohasem volt, de talán nem válna az ország kárára. 22

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

2 A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE...2

2 A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE...2 2...2 2.1 A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FELÉPÍTÉSE...2 2.2 MEGJEGYZÉSEK A JELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN...5 2.3 FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE...5 2. FEJEZET 1 2 2.1 A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Részletesebben

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Olympic Agenda 2020 elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlés 2015. február 6. Agenda 2020 - Cél

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ELŐZETES ADATOK. A BOM Alapítvány számára készített közvélemény-kutatásból. Budapest, január 21.

ELŐZETES ADATOK. A BOM Alapítvány számára készített közvélemény-kutatásból. Budapest, január 21. ELŐZETES ADATOK A BOM Alapítvány számára készített közvélemény-kutatásból Budapest, Az Ipsos Zrt. 2012-ben is elnyerte a Business Superbrands díjat. 1./ Bizonyára hallott róla, hogy Budapest megpályázta

Részletesebben

LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK

LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK A megvalósíthatósági tanulmány célja Megvalósíthatósági tanulmány: döntéstámogató elemzés A pályázati kiírásnak megfelelően feladatunk egy olyan átfogó elemzés elkészítése,

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések

Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések Az adóbevételi elıirányzatok megalapozottsága a számvevıszéki ellenırzések tükrében Domokos László elnök Állami Számvevıszék (2012. június 7. Nemzetközi Adókonferencia) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

A 2024-es Budapesti Olimpia Gazdasági Előnyei

A 2024-es Budapesti Olimpia Gazdasági Előnyei A 2024-es Budapesti Olimpia Gazdasági Előnyei 2016. szeptember 16. Közgazdász-vándorgyűlés, Kecskemét Fekete Miklós Tartalomjegyzék 1. Fundamentumok 2. Agenda 2020 3. Az olimpiai terv 4. Gazdasági hatások

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Olimpiai pályázat Budapest 2024. Schmitt Pál 2015. november 17. K E P

Olimpiai pályázat Budapest 2024. Schmitt Pál 2015. november 17. K E P Olimpiai pályázat Budapest 2024 Schmitt Pál 2015. november 17. K E P KEZDETEK Az olimpiai játékok története, fejlődése Ókori olimpiai játékok i.e. 776 i.sz. 393 I. Theodóziusz Olympia - Görögország atlétikai

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IRODÁJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyarországon 2010-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IRODÁJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyarországon 2010-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KONGRESSZUSI IRODÁJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA a Magyarországon 2010-ben megrendezett nemzetközi rendezvényekrıl A Magyar Kongresszusi Iroda (MKI) partnerei közremőködésével 2010-ben is figyelemmel

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése

Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat 77. sz. elnökségi őlés 3. napirendi pont Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése Budapest, 2009. március 3. Cholnokyné Ferenczi

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:...

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:... Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETÉS... 7 A TERÜLETI ALAPON SZERVEZETT GAZDASÁG STRUKTÚRÁJA... 15 1. Bevezetés... 15 2. A területi rendszerő gazdaság irányításának alapjai... 16 3. A területi

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

A Budapesti Olimpia közlekedési kérdései Előadó: Takács Miklós igazgató, Főmterv Zrt.

A Budapesti Olimpia közlekedési kérdései Előadó: Takács Miklós igazgató, Főmterv Zrt. A Budapesti Olimpia közlekedési kérdései Előadó: Takács Miklós igazgató, Főmterv Zrt. 2016. május 11. Honnan indultunk? Az egész országban nincs egyetlen olimpiára alkalmas sportlétesítmény 100 elemű közlekedésfejlesztési

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KOCKÁZAT ELEMZÉS

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KOCKÁZAT ELEMZÉS 22...2 22.1 BEVEZETÉS...2 22.2 A KOCKÁZATOK FELSOROLÁSA...2 22.3 ELŐZETES KOCKÁZATFELMÉRÉS A 2005-IG TARTÓ PÁLYÁZATI IDŐSZAKBAN...3 22.4 ELŐZETES KOCKÁZATOK FELSOROLÁSA AZ ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZBAN 2005-TŐL

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében Készítette: Bodnár Emese

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 6. A vállalatértékelési és az ingatlanértékelési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2007. február 2007. július DR. GRACZKA GYULA Tanácsos, tudományos és technológiai (TéT) attasé MOSZKVA Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Budapest 1 1. Oroszország tudományos

Részletesebben

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog 1. Bevezetés szellemi tulajdon koncepciója 2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog Nemrégiben olvastam egy cikket, ami egy brit kutatást mutatott be: 2-4 éves gyermekeknél vizsgálták

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben