VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Fıiskola Külkereskedelmi Fıiskolai Kar Szakdiplomácia Szakirányú Továbbképzés SZAKDOLGOZAT VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK Belsı konzulens: Dr. Majoros Pál C. Sc. Fıiskolai tanár Fentor-Majer Amanda 2007.

2 Tartalomjegyzék Táblázatok jegyzéke... 3 Ábrák jegyzéke... 3 Bevezetés A Budapesti Olimpia politikai és gazdasági realitása A társadalom és a politika közös akaratának szükségessége A döntéshozók megnyerése A közvélemény megnyerése A magánszféra megnyerése Mőszaki igények Amik hiányoznak, de van rá 13 évünk A szóba jöhetı helyszínek Egyéb felmerülı kérdések Az olimpiák finanszírozása Az Olimpiai Charta követelményei a rendezı várossal szemben Az állami és magántıke szerepe az olimpiák történetében Költségek a 2020-as rendezés esetén Az olimpiai fejlesztések költsége (közvetlen költségek) A közlekedési infrastruktúra fejlesztése (közvetett költségek) Milyen lehetséges finanszírozási források állnak rendelkezésre Az OCOG költségvetése Az OCOG bevételei Az OCOG kiadásai Néhány szó az utólagos hasznosításról A rendezés elınyei és kockázatai, nyertesek és vesztesek, hatások és ellenhatások Esélylatolgatás

3 5.1. A makrogazdasági környezet szerepe Világgazdasági kitekintés Európa fejlıdése Magyarország lehetıségei az elızıek függvényében Az elveszített labdarúgó EB hatásai és tanulságai A jó menedzselés szerepe A NOB várható hozzáállása A BOM Egyesület szerepe Befejezés Irodalomjegyzék Mellékletek

4 Táblázatok jegyzéke 1. Az olimpia költsége A 2020-as rendezés költsége A közlekedés- fejlesztés költsége A finanszírozás szerkezete Költségkategóriák A BSZB fıbb kiadásai és bevételei TOP bevételek és az OCOG részesedése Jegyeladások alakulása A várható budapesti jegyárbevétel Az érmeprogram bevétele Az budapesti OCOG bevételei A ceremóniák költsége Hirdetési és promóciós költségek Az OCOG által finanszírozott beruházások A budapesti OCOG kiadásai A sportlétesítmények utólagos hasznosítása, mint az olimpia megrendezésének feltétele

5 Ábrák jegyzéke 1. Az olimpiai létesítmények várható elhelyezkedése Az olimpiai játékok finanszírozási modellje Münchentıl Sydneyig A Budapesti Olimpia költség-finanszírozás modellje Televíziós közvetítésekbıl származó bevételek A sydney-i olimpia hatásmátrixa Európai és amerikai válaszadók segítség nélküli visszaemlékezése Calgaryra és Edmontonra

6 Bevezetés Szakdolgozatom témájául egy 2005-ben indult kezdeményezést, a Budapesti Olimpiai Játékok 2020-ban történı megrendezését választottam. Azzal a nem titkolt, személyes indíttatású céllal kezdtem a témához, hogy kiderüljön számomra, vajon ez csak egy jól hangzó ötlet, vagy egy valós, elérhetı cél-e. Én is, mint a legtöbb ember- csak a felületes szemlélı oldaláról, minimális információval rendelkezvén tudtam véleményt alkotni. Ennek lényege az volt, hogy érzelmileg támogattam, de racionálisan, a napi híradásokra támaszkodva enyhén szólva kételkedtem. A rendelkezésemre álló anyagok tanulmányozása során gyorsan kiderült, hogy ez egyáltalán nem csak egy jól hangzó ötlet. Megértettem, hogy az olimpia nem csupán hatalmas sportesemény, hanem lehetıség a kiugró gazdasági növekedésre, az ország teljes megújulására. Ezért mindenképpen szükséges és kívánatos a behatóbb tanulmányozás. Tisztában vagyok azzal, hogy ma még nem lennénk képesek egy olimpiát megrendezni, de ezt nem is ma kell, viszont az odavezetı úton most kell elindulni. Ha most mi nem, akkor Prága vagy Varsó teszi meg helyettünk, és akkor végleg elveszítjük a lehetıséget, hogy a régióvezetı szerepet megszerezzük. Magyarország a nyári olimpiák történetének hetedik legeredményesebb sportnemzete. De ami még ennél is megdöbbentıbb a világon a harmadik az egy fıre jutó olimpiai érmek számát tekintve. 157 olimpiai arany, 137 ezüst és 158 bronzéremmel büszkélkedhetünk. Ennek ellenére az országok olimpiai örökranglistájának elsı tíz helyezettje közül az egyedüli, aki még nem rendezhetett olimpiát. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy a NOB már csak ránk vár...( Melléklet 4.) A téma tehát aktuális, mert elindult egy civil szervezet, a BOM Egyesület hogy elérje a témában a nemzeti konszenzust és fontos, mert majd kiderül, hogy ez egy elıremenekülési lehetıség a gazdaság felélesztésére. Dolgozatomból reményeim szerint világossá válik, van-e politikai és gazdasági realitása. Vizsgálom, hogy hogyan áll a kérdéshez a társadalom és a politikusok, hogyan és mivel lehet ıket megnyerni az ügy érdekében. 5

7 Látni fogjuk, milyen finanszírozási szerkezettel lehet egy ilyen hatalmas projektet kivitelezni, hogyan alakult az állami és magántıke szerepe az olimpiák történetében. A dolgozat legfontosabb, szerintem rendezési kötelezettséget bizonyító része a költségelemzés. Ebben részletesen kitérek a költségek összetevıire, külön-külön az olimpia közvetlen és közvetett költségeire nem kifelejtve azt sem, milyen veszélyektıl kell megóvnunk feltétlenül gazdaságunkat. Ki fog derülni, hogy az olimpia rendezése, Magyarország vizsgált idıszakra vetített GDP-jének mintegy 1 százaléka. Ez már önmagában is kedvcsináló lehet. Azt is megvizsgáltam, képes-e az Olimpiai Szervezı Bizottság az önellátásra, vagy állami finanszírozásra szorul. Nem szorul... És persze azt is, hogy milyen lehetıségek vannak a felépített speciális létesítmények veszteség nélküli utólagos hasznosítására. Erre is van megoldás. A dolgozat végén sort kerítek egy kis esélylatolgatásra, hogy tisztán lássuk, van e reális lehetısége a Budapesti Olimpia megrendezésének. A megíráshoz szükséges szakirodalom terjedelmére nem lehet panasz, bár tegyük hozzá, hogy nem sok, speciálisan a budapesti olimpiával foglalkozó mő jelent meg eddig. Ez nyilván azért van így, mert ez egy társadalmigazdasági elemzéssel járó pályázat, mely nem statikus, hanem dinamikus, állandóan pillanatról-pillanatra változó folyamat. Ezt magam is tapasztaltam. A dolgozat írása alatt több olyan esettel találkoztam, amit még a beadás elıtt át kellett, vagy be kellett írni. Ilyen módosulás volt például a BOM hivatalos elnevezésének megváltozása. Eredetileg a mozgalom neve, és ebbıl adódik a rövidítés: Budapesti Olimpiai Mozgalom. Míg Budapest városa írásbeli beleegyezését adta a név használatához, addig a MOB (Magyar Olimpiai Bizottság), mint legnagyobb ellenlábas, megvétózta az Olimpia szó használatát, mondván, hogy ezt csak ık használhatják. Így egy gyors köz-véleménykutatást rendelt meg a mozgalom azzal a szándékkal, hogy kiderüljön, mivel azonosítják az emberek a BOM szót. Mivel kiemelkedıen magas százalékban az emberek ma már pontosan tudják, hogy a BOM a Budapesten megrendezendı olimpiát támogató mozgalom, így egy huszárvágással a név BOM Egyesület -re változtatták. 6

8 De az is a minap vált ismertté ( a kézirat lezárása elıtt egy nappal), hogy van egy olimpikonokból álló csoport, és jelen esetben ez az igazán érdekes, akik inkább a BOM által önmaga reklámozására költött pénzt az utánpótlás-nevelésre fordítaná. İk csak azt felejtették ki, hogy a BOM nem közpénzbıl dolgozik. Ezt a történetet is utólag illesztettem be a véleményemmel egyetemben. Nagy segítségemre szolgáltak azonban többek között H. Preuss mővei, beleértve azt az egyet is, melyet magyarra fordítottak, illetve a PricewaterhouseCoopers Budapesti Olimpiáról készített, több száz oldalas Megvalósíthatósági Tanulmánya, valamint a BOM által rendszeresen összegyőjtött cikkek és hírlevelek, melyeket rendelkezésemre bocsátottak. Kutatásaimban még nagy hasznát vettem a napi és hetilapoknak illetve az internetnek. Az interneten volt alkalmam fórumozók értı és hozzá nem értı véleményeit olvasni, melyek remek képet festettek az emberek gondolkodásáról. Végül meg kell, köszönjem a segítséget, a lelkiismeretes törıdést és az építı kritikát Dr. Majoros Pál kandidátus, fıiskolai tanár, Jean Monnet professzornak. Köszönettel tartozom Staár Beatrixnek, a BOM sajtófınökének is, aki rendelkezésemre bocsátotta a sok értékes irodalmat és folyamatosan tájékoztatott a BOM körül zajló eseményekrıl. 7

9 1. A Budapesti Olimpia politikai és gazdasági realitása 1.1. A társadalom és a politika közös akaratának szükségessége A budapesti olimpia ügye nem párt ügy, nem egy város és nem egy érdekcsoport ügye, hanem össztársadalmi, közös, nemzeti ügy. Elıkészítése és lebonyolítása négy parlamenti ciklust ölel át. Ezért tehát szükséges a mindenkori parlamenti pártok, valamint a Fıváros és a résztvevı városok egyetértése, hiszen nem megengedhetı az, hogy az egyik párt támogassa, majd a következı, esetlegesen más összetételő kormány ne pártfogolja, majd az újra következı mégis az ügy mellé álljon. Így az ország lejáratását érnénk el csupán. Nagyon fontos, hogy a pártok képviselıin keresztül az egész társadalom megértse, hogy az olimpia pártsemleges. Anélkül, hogy belekezdenénk az olimpizmus történetének részletes elemzésébe, meg kell, hogy említsük, Coubertin bárónak sem volt könnyő elhitetni korának közéleti személyiségeivel és rajtuk keresztül a társadalommal, hogy olimpiára bizony szüksége van a világnak. Számtalan akadályon verekedte át magát az évek során. Amikor 1890 után az antiolimpizmusukról híres boulangeristák elvesztették hatalmukat, Coubertin ebben az új társadalmi-politikai helyzetben újra nekilendült, hogy meggyızze a konzervatív erıket. Meg kellett azonban értenie, hogy az általa az oktatásba is beépíteni kívánt profi sport és olimpia ötlete nem fog átmenni a kongresszuson. (Már csak azért sem, mert az ötletet a folyamatos sportolásra, Angliából hozta.) Így ír errıl: Az 1892-es novemberi összejövetel elıtt azt hittem, javaslatom visszhangja önmagában 8

10 is hathatósan támogatja majd egy nemzetközi kongresszus összehívását, amelyen-mint azt naivul elképzeltem-részt vennének a kormányok és egyetemek hivatalos képviselıi. Megértettem, hogy engedményt kell tennem. Hogyan tovább? Gyorsan eldöntöttem, hogy a tervezett kongresszusról nem mondok le, csak éppen más címkét használok. Ez a más címke az amatırség volt. El kezdte szervezni a trükkös kongresszust. Körutazásra indult Európában, majd az Egyesült Államokban, hogy híveket, pártolókat toborozzon. Nem kevés sikerrel. Az általa megbízott szervezıbizottság mindeközben hatalmas gonddal találta ki a védnökök és pártoló tagok névsorát. (Zárójelben tegyük hozzá, ez kísértetiesen hasonlít a BOM Egyesület -továbbiakban: BOM - jelenlegi tevékenységéhez.) Volt köztük király, trónörökös, grófok, hercegek, bárók. Tudták, hogy minél elıkelıbb a névsor, annál nagyobb az esély, hogy meggyızzék az ilyen dolgokra sokat adó politikusokat. Ez azóta sem változott június 16-án megtartották az igen elıkelıre sikerült kongresszust, ahol ellenvetés nélkül, egyöntetően szavazott az 1500 résztvevı az olimpizmus mellett. Az olimpiai játékok létét Coubertin báró úgy érezte biztonságban, ha létrehozhatott egy szilárd alapelvekkel rendelkezı szervezetet. Ez lett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, alapszabálya pedig a módosításokkal ugyan, de máig érvényben lévı Olimpiai Charta. A NOB alapító tagjai között szerepelt egy magyar is, dr. Kemény Ferenc alreáliskolai igazgató is. Kemény között a Sorbonne-on tanult, és itt megismerkedett Coubertinnel. A Magyar Világ címő bulvárlap 1936-ban azt írta, hogy ık ketten tervelték ki a modern olimpiákat»velocipédezve a Bois de 9

11 Boulogne platánjai alatt«erısen megkérdıjelezhetı, nyilván csak az újságírói fantázia terméke volt A döntéshozók megnyerése A politikusoknak, mind országos, mind helyi szinten érdeke egy jó olimpia megrendezése. A kormányzat számára az olimpia haszna három területen jelenik meg: a nemzetközi kapcsolatok, a nemzeti közhangulat és a PR területén. 2 Elıfordult már az is, hogy egy ország a nála bekövetkezett változásokat, vagy erejét akarta bemutatni a világnak az olimpia megrendezésével. Nyilván Moszkvának is volt ilyen indíttatása az 1980-as olimpia rendezésével. München az 1972-es olimpiával azt demonstrálta, hogy végleg megszabadult náci múltjától, 3 vagy Dél-Korea, aki fejlett technológiájának felsorakoztatásával, fejlıdı ország imázsát akarta felváltani. De említhetjük a 2008-as Játékokat rendezı Kínát, aki növekvı világgazdasági súlyát akarja nyomatékosítani. ITermészetesen Budapest is szeretné magát megmutatni a világnak 17, akkorra 30 évvel a rendszerváltás után. A politikusoknak, a mindenkori választások megnyerése érdekében célja a gazdaság ösztönzése. Erre kiváló alkalom egy olimpia megrendezése, de errıl egy késıbbi fejezetben. Most térjünk vissza a jelenbe, hazánkba! 2001-ben a FIDESZ kormánydöntést hozott a nyári Olimpiai Játékok 2012-es megrendezésére. Kormányhatározat született az olyan teendıkrıl, mint megvalósíthatósági 1 Dr Takács Ferenc: Az olimpizmus története 2 Preuss, Holger: Az olimpiai játékok gazdasági háttere, Budapest, Sanoma Budapest Zrt, p Hatting interjú, in: Preuss, H.,2004.p

12 tanulmány elkészíttetése és elıkészítı bizottság létrehozása. A Fıvárosi Közgyőlés határozatban foglalt állást. Támogathatónak tartotta az olimpia megrendezését, de csak kormánygaranciákkal. Anélkül, hogy belemennénk a politizálás zsákutcájába, meg kell jegyezni, hogy sajnos a FIDESZ elkövetett egy hibát, amikor pártja mellé helyezte az olimpia rendezésének gondolatát. Aláírásokat győjtött, és a kérdıíveken egymás mellé helyezte a párt és az olimpia logóját. Ebben a kiélezett helyzető, két részre szakadt társadalomban ez nagy hiba volt. Az olimpiának mindvégig kívül kell maradnia a választási vitatémák körén. Soha nem lehet kampányeszköz. Szerencsére ez már a múlt, hiszen a BOM-nak sikerült pártsemlegessé tenni a mozgalmat. Úgy tőnik ezt a politikusaink is megértették és elfogadták. Jánosi György, már az MSZP színeiben, mint sportminiszter 2003-ban kijelentette, hogy támogatható az olimpia ügye, de a 2012-es dátum, túl nagy terhet róna a társadalomra, így késıbbi idıpontot javasolt. Ezzel együtt az olimpia ötlete egy idıre elhalt, mert akkor az MSZP nem akart támogatni egy FIDESZ-es kezdeményezést. A budapesti olimpia gondolata 2005-ben éledt újra, amikor a BOM, mint civil szervezet felkarolta. Jelenleg ott tart az ügy, hogy megvan az ötpárti egyetértés. (Melléklet 2a,b) április 4-én, bizottsági meghallgatáson vettek részt a BOM vezetıi, miután egyeztettek a pártok elnökeivel. Ez azért is fontos, mert az Olimpiai Charta kimondja: a rendezı város országának Kormánya köteles kötelezettség- vállalási okiratot benyújtani a NOB szervezetéhez, amelyben a nevezett Kormány vállalja, hogy az ország, valamint az ország közhatalmat gyakorló szervei eleget tesznek az Olimpiai Charta rendelkezéseinek, és tiszteletben tartják azokat. 11

13 2007 ıszén folyamatban van az un. Olimpiai Törvény elıkészítése is. Ezt eredetileg ısszel tervezték elfogadtatni, de a költségvetés tárgyalásának heves hangulatába nem illı téma Parlament elé terjesztését, inkább a évi tavaszi ülésszakra halasztották. Dr. Siegler Konrád, a BOM által az Olimpia Törvény tervezetének elkészítésére felkért Siegler Ügyvédi Iroda (Weil, Gotshal & Manges) vezetıje elmondta, hogy a nagy nemzeti vállalkozások politikai támogatásáról és megvalósításáról korábban is már többször törvényben rendelkezett az Országgyőlés (Sugárút építésérıl 1870-ben, a millenniumi építkezésekrıl 1896-ban, majd a Budapest Sportcsarnok újjáépítésérıl 2000-ben). Véleménye szerint a különleges szabályozás oka minden esetben az volt, hogy a létezı szabályozási környezet nem volt, és ma sem képes hasonló nagy projektek kezelésére és lebonyolítására, ezért az ilyen nagy nemzeti projektek megvalósulása érdekében pozitív diszkriminációt kellett és kell alkalmazni. A politikusok és a közélet szereplıinek megnyerése tehát jó úton halad, mondhatni, sikeresen megvalósult A közvélemény megnyerése A közvélemény megnyerése semmivel sem egyszerőbb a politikusok megnyerésénél. Oda-vissza dolgozik, mint hatás-ellenhatás. Ha ui. a közvélemény nagyon ellenáll, akkor a politika is kihátrál az eszme mögül, mivel nem meri felvállalni a választási vereség lehetıségét. Ha viszont a közvélemény bizonytalan, de azt látja, hogy az általa támogatott politikai erı az olimpia rendezése mellett teszi le voksát, sıt a politikusokon kívül egyéb közéleti személyiségek, mint pl. a sztárok is felvállalják a 12

14 támogató szerepét, a közvélemény is elhiszi, hogy van realitása az ügynek. Nagyon fontos az emberek véleménye, még a NOB is figyelemmel kíséri. Ezért elengedhetetlen a tájékoztatásuk. Ezt a BOM, TV- és rádió reklámokon keresztül tette meg, nem kis sikerrel. Sajnos éppen a napokban hangzott el a Tények c. hírmősorban, hogy maroknyi sportolóból, sıt olimpikonból álló társaság kifogásolta, hogy ezt a hirdetésekre költött pénzt miért nem fordítják inkább a sportra közvetlenül, vagy utánpótlás kinevelésére. 4 Sajnos a nyilatkozó és a kommentár sem adta a nézı tudtára, hogy a BOM civil szervezet, saját pénzeszközökkel rendelkezik, melyet a támogató cégtıl kap, és önállóan dönt, mire költi. Az ı vagyona tehát nem közpénz. A nyilatkozónak tehát azt javasolhatjuk, hozzon létre egy civil szervezetet, szerezzen támogatókat és nevelje ki az általa hiányolt utánpótlást. Visszatérve, további részletes információ- átadás a közvéleménynek, elengedhetetlen. Tudatosítani kell az emberekben, hogy az eltérı méretek ellenére az utóbbi 20 év olimpiái a rendezı városokban jövedelemnövekedést és új munkahelyeket teremtettek. Ráadásul ez nem csak az olimpia idejére érvényes, hanem az utána következı évekre is. 5 Az angol közvélemény 70 százaléka támogatja, 20 százaléka semleges, 12 százaléka ellenzi a 2012-es londoni olimpiát. A 70 százalék minimálisnak tekinthetı (a 2012-es olimpiára kandidáló városok közül Moszkva 77 százalék, Párizs 85 százalék, Madrid 91 százalék társadalmi támogatást tudhatott maga mögött - forrás: NOB), ehhez remekül közelít a budapesti közvélemény-kutatás eredménye. A BOM megbízásából a Szonda-Ipsos február 12-e és 16-a között készített 2000 fıs, telefonos, országos reprezentatív felmérést, melyben azt 4 TV2, Tények Preuss, p

15 vizsgálta, hogy mekkora ma a társadalmi támogatottsága az olimpia megpályázásának. A megkérdezettek 79 százaléka szerint az Olimpia Budapestre hozatala Magyarország történetének egyik legnagyobb sikere lenne. 53 százalékuk szerint pedig a Budapesti Olimpia ügye alkalmas arra, hogy a mai politikai megosztottságban nemzeti egységet teremtı téma legyen. A megkérdezettek 77 százaléka támogatja, hogy Budapest ben nyújtsa be a jelentkezését a 2020-as nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére. Ezt a Budapestiek 70 százaléka, megyeszékhelyek lakóinak 74 százaléka, míg a községekben élık 83 százaléka gondolja így. A felmérésbıl kiderül továbbá az is, hogy a megkérdezettek többsége pontosan látja és érti az olimpiarendezés hosszú távú, társadalmi és gazdasági életre gyakorolt pozitív hatásait. A lakosság 72 százaléka szerint egy hazánkban megrendezett olimpia növelné az ország gazdasági, politikai és kulturális súlyát a világban, így hosszú távon biztosított lenne az ország régiós vezetı szerepe. 77 százalék szerint az olimpiának köszönhetıen javul majd a közlekedés, míg 66 százalék véli úgy, hogy egy Budapesten rendezett olimpia pozitív hatással lesz a vidék fejlıdésére. 81 százaléka a megkérdezetteknek a turizmus felélénkülését várja a hazai rendezéstıl, ami szintén kedvezı hatást jelent a vidék számára. Az elemzıket is meglepte az az eredmény, hogy a gazdasági megszorítások ellenére a magyar lakosság 61 százaléka hajlandó lenne 13 éven át évi 4000 Ft-tal támogatni a hazai rendezéső olimpiát, míg a májusi Szonda-Ipsos felmérés adatai alapján a megkérdezettek csupán 53 százaléka támogatta ezt az elképzelést, ráadásul az adófizetık 61 százaléka fordítaná adója 1 százalékát az olimpia támogatására. 14

16 Az aktuális közvélemény-kutatás ismét azt igazolja, hogy egy hazai rendezéső olimpia hosszú távú társadalmi és gazdasági célokat szolgál, mellyel az ország túlnyomó többsége most is tisztában van, ezért a jelenlegi politikai és gazdasági helyzetben is szeretné, hogy történjenek meg azok a kormányzati és fıvárosi döntések és lépések melyek lehetıvé teszik, hogy Budapest megpályázza 2011-ben a 2020-as olimpia megrendezését A magánszféra megnyerése 17 évvel a rendszerváltás után a magyar gazdaság elmondhatja, hogy komoly, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezı versenyszférája van. A magyar üzletemberek és szakemberek rátermettsége vitathatatlan, de nem csak ıket fogja érdekelni ez a megaberuházás, hanem rengeteg külföldi tıkét is vonz majd. Két közeli példán keresztül is bemutathatjuk a fejlıdés lehetıségeit. Barcelona (1992) és Spanyolország kiemelkedıen sikeres olimpiája után a világ újra felfedezte a város és az ország szépségeit. Hatalmas mértékben nıttek a külföldi beruházások között minden évben megduplázódott a külföldi beruházások növekedési üteme. 7 Összesen több mint 200 amerikai és több jelentıs japán vállalat telepedett le Katalóniában és környékén. 8 6 www. budapestiolimpia. hu 7 Preuss, p Garcia, S. (1993), Barcelona und die Olympischen Spiele, in H. Häussermann and W. Siebel (eds), Festivalisierung der Stadtpolitik. Stadtentwicklung durch große Projekte, Leviatha. Zeitschrift für Sozialwissenschaft, vol. 13, Opladen, pp in Preuss, p

17 Az 1996-os olimpia megrendezését követıen Atlantát is sok vállalkozó fedezte fel, mint lehetséges beruházások nagy kiterjedéső, keleti parti telephelyét. 9 A magánszféra megnyerésére igen komoly esély van, hiszen a nemzetközi tapasztalatok is bizonyítják a jövedelmezı beruházás lehetıségét Mőszaki igények A PricewaterhouseCoopers 2002-ben készítette elsı tanulmányát az olimpia megvalósíthatóságáról. Ezt 2006-ban a BOM megrendelésére aktualizálta. Az akkor felsorolt, szükséges projektek közül, már jó néhány megvalósult. Egyébként ez fontos jellemzıje az olimpiai tervezésnek, mert az évek során számtalan olyan beruházás van, mely az olimpia nélkül is megvalósulna, tehát a késıbbiekben nem terheli az olimpia költségvetését. A további hivatkozások alapját a PricewaterhouseCoopers tanulmány adja (lezárva: június). A PricewaterhouseCoopers projektlistája 2002-ben 100 elemet tartalmazott. Ebbıl azóta 5 projekt befejezıdött, 11 projekt kivitelezése a tanulmány készítésekor folyamatban volt. 9 Preuss, p

18 Amik hiányoznak, de van rá 13 évünk A PricewaterhouseCoopers tanulmánya megállapítja, hogy Budapest és Magyarország jelen állapotában nem alkalmas olimpia rendezésére. Sem a sport, sem pedig a közlekedési infrastruktúrája nem megfelelı. Csak címszavakban szükségünk van a következı beruházásokra: egy központi olimpiai stadion 4 labdarúgó stadion 11 fedett csarnok 16 speciális sportlétesítmény fıs olimpiai és fıs médiafalu 300 km autópálya 400 km egyéb gyorsforgalmi út 25 km metró illetve gyorsvasút 61 km városi fıút 3 közúti híd 1350 km vasútvonal rekonstrukciója (ne feledjük, hogy ezek 2002-es igények, melyekbıl azóta jó pár megvalósult) Ezeknek a fejlesztéseknek túlnyomó többsége szerepel a ıszén meglévı, olimpiától független középtávú és távlati fejlesztési tervekben. Bizonyos közlekedési fejlesztéseket azonban késıbbrıl kell elıre hozni. Így az olimpia nem más, mint gyorsított infrastruktúra-fejlesztés. A második fejezetben ennek elemzésére részletesen sor kerül. 17

19 A szóba jöhetı helyszínek A PricewaterhouseCoopers megvalósíthatósági tanulmány három lehetséges helyszínt vizsgált. I. változat: Duna menti Olimpia Súlypontok: Csepel sziget és környéke, valamint a Puskás Ferenc Stadion és környéke. Eredménye a Duna menti zóna fejlesztése, a folyó menti alul-hasznosított területek használatba vétele és rendezése. Kisebb mértékben elısegíti a rehabilitációt és egyes barnamezıs területek revitalizációját. II. változat: A városmegújítás olimpiája Súlypontok: A Csepel sziget északi része, a Puskás Ferenc Stadion és tágabb környéke, dunai szigetek és az aquincumi Duna part. A hangsúlyt a rehabilitációra és az átmeneti zóna tartalékainak kihasználására, valamint a barnamezıs területek reurbanizációjára fekteti, de Duna menti helyszíneivel hozzájárul a fenti említett kihasználatlan folyópartok hasznosításához és rendezéséhez. III. változat: Északi olimpiai park Súlypontja az M3-M0 csomópont, Békásmegyer-Szentendre közötti Duna menti sáv lett volna, de ezt a Fıvárosi Közgyőlés júniusában végleg elvetette. 10 Legvalószínőbbnek jelenleg az elsı változat tőnik. 10 www. budapestiolimpia. hu 18

20 1. ábra Az olimpiai létesítmények várható elhelyezkedése Forrás: Olimpia 2012 megvalósíthatósági tanulmány, Alapelv, hogy az olimpia olyan területekre kerüljön, ahol a város és az olimpia érdekei egybeesnek szoros a városhoz kapcsolódás ahol az olimpiai imázs és a város imázs kölcsönösen erısítik egymást Az olimpia két, filozófiával alátámasztható egységre koncentrálódik: Duna mente ( A felejthetetlen olimpia zónája ) Puskás Stadion és környéke ( A klasszikus sportsikerek zónája ) Esetleg azaz érzése lehet a térkép tanulmányozójának, hogy hiszen ez teljesen le fogja tiporni Budapestet. Nos ez részben igaz, részben nem. 19

21 Ne felejtsük el, hogy ez Budapest olimpiája és nem az agglomerációé. Nem beszélve arról, hogy a környezı településeknek pont akkora, ha nem nagyobb és kezelhetetlenebb problémát jelentene, ha bizonyos rendezvényekkel, esetleg az olimpiai- vagy média faluval terhelnénk ıket. Másrészrıl a terv akár még zseniálisnak is nevezhetı. A belvárost teljesen kikerüli. Minden esemény a kiskörúton kívülre esik. A Csepelsziget kiváló lehetıséget nyújthat a sportolóknak, hogy fáradalmaikat nyugodt helyen pihenjék ki, és újult erıvel jelenjenek meg a következı versenyen. Az is jó szolgálatot tehet, hogy a média-falut, nem mindennapi nyüzsgésével alaposan elkülönítették a sportolóktól. További óriási elınye lehet a Duna menti változatnak, hogy végre megtanulnánk élni a Dunán. Kiváló lehetıséget nyújt a folyó a közlekedésben, a város tehermentesítését illetıen. A sportolók és a média képviselıi is utazhatnának az egyes eseményekre hajóval. Mindkét változat esetében vidéki helyszíneket is be kell vonni. Ezt a NOB engedélyezi is. A labdarúgó selejtezıket Debrecen, Gyır, Székesfehérvár és Szeged rendezhetné. A lovaglás és az íjászat Gödöllın, a vitorlás versenyek Balatonfüreden lennének Egyéb felmerülı kérdések Azt itt felsorolt kérdések egy része a költségekkel foglalkozó részben még részletesen elemzésre kerülnek. 20

22 Szálláshelyek: A NOB nem lesz elragadtatva a szállodai szoba hiányunktól. Várhatóan nem ez lesz a pályázat legjobb része. Az olimpiához köthetı szállodai beruházások költsége 50 Mrd forintra tehetı. Ez, a PricewaterhouseCoopers szerint, 100 százalékban magántıkébıl finanszírozható. Információ és technológia: Magyarország távközlési és informatikai szempontból jó felkészültséggel rendelkezik, de a soha nem látott mérvő igények miatt további fejlesztésekre lesz szüksége, minek utólagos hasznosításával sem lesz probléma. Biztonság: Ez lehet a pályázat egyik szők keresztmetszete. Magyarország ugyanis ez idáig távol maradt a terror fenyegetettségtıl. Teljesen újszerő feladat lesz ez a magyar rendırségnek és a haderınek. Ez kb fı bevonását jelenti. A Time Magazin szerint Athén 2004-ben 1,5 Mrd. US-t (300 Mrd Ft) költött a biztonságra, tizenkétszer többet az eredetileg tervezettnél! Egészségügy: A pályázatban be kell mutatni az ország lakosságának általános egészségi színvonalát. Bár az egészségügy nagy változások elıtt áll, ezek vélhetıen elıbbre viszik az egészségügyet, így a beadás idejére megfelelı sürgısségi betegellátás és kórházak állnak rendelkezésre. A magyar orvosképzés egyébként is méltán híres a világban. A pályázatban szerepeltetni kell a Paralimpiai Játékok egészségügyi programját és szükségleteit is. Környezetvédelem : Az olimpiai mozgalom 3 alappillére a NOB szerint: sport, kultúra, környezetvédelem. Közeli példa az úszó EB esete, amikor a környezetvédık konfliktusba kerültek a beruházókkal és így majdnem meghiúsult a rendezvény. A PricewaterhouseCoopers tanulmánya három idısíkra osztja az olimpia környezeti hatásait. 21

23 1. Az elıkészítés idıszaka, amikor az építkezések helyszínén átmeneti kedvezıtlen hatások érvényesülnek. A környezetvédelmi költségek a létesítmények beruházás programjában szerepelnek. 2. A játékok ideje alatt Budapest állandó lakos számának 30százalékát meghaladó napi extra terhelés várható. Ez minden területen jelentkezni fog, úgy mint szennyvízkezelés, közlekedés, hulladéktermelés, közterületek igénybe vétele. Ezek, a szennyvízkezelés kivételével fılétesítményi beruházás nélkül megoldható. 3. A Játékok után viszont, mint pozitív hatás megmarad a számtalan fejlesztés és zöldterület. Meteorológia: Magyarország éghajlata még viszonylag kiszámíthatónak mondható. A legmegfelelıbb idıpont a májustól szeptemberig tartó idıszak lehet. Paralimpia: A Paralimpiát 2 héttel az Olimpia után rendezik. A létesítmények minimális átalakítással, kivétel nélkül használhatók. Az akadálymentesítést az EU 2010-ig egyébként is elıírja, így ezekkel a költségekkel a PricewaterhouseCoopers nem számolt. Önkéntesek: Egyre többen vesznek szívesen részt a játékok lebonyolításában. Ez részben költségmegtakarítást, részben nemzeti öntudatépítést jelent. Barcelonában , Sydneyben , Londonban várhatóan már önkéntes vesz részt. Magyarországon ilyen mérvő közös megmozdulás még sohasem volt, de talán nem válna az ország kárára. 22

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Olympic Agenda 2020 elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlés 2015. február 6. Agenda 2020 - Cél

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ESEMÉNYMENEDZSMENT A PEKINGI OLIMPIAI JÁTÉKOK KAPCSÁN

ESEMÉNYMENEDZSMENT A PEKINGI OLIMPIAI JÁTÉKOK KAPCSÁN ESEMÉNYMENEDZSMENT A PEKINGI OLIMPIAI JÁTÉKOK KAPCSÁN Szabados Gábor Peking 2008 Bej csing Bejcsing huanjing ni huan = Üdvözöljük Pekingben! jing ni Gondolatmenet Témák Sikertényezők A szervezőbizottság

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VII. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonkenese, 2009. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitőzése Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ A MAGYARORSZÁGI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉBEN Dr. Magyar Bálint A PPP elınyei a felsıoktatásban 1. Forrásszegény gazdasági környezetben

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/3. szám, Május

Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/3. szám, Május Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1 Hírlevél - 2007/3. szám, Május Hírlevél - 2007/3. szám, Május 2 MI KELL AHHOZ, HOGY BEFEKTETŐT TALÁLJUNK VÁLLALKOZÁSUNKHOZ? Induló vagy korai, növekedési szakaszban lévő

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából Héjj Tibor ügyvezetı elıadása Budapest, 2009. június 22. Már a középkorban felismerték,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Önkormányzat hiteleirıl, kölcsöneirıl,

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16.

Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. Statisztikai számjel: 21165719 8621 113 14 Cégjegyzékszám: 14-14-309396 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Kaposvár

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Készült a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésére 2008. január 10. (Németh Pál) Tartalom: 1. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

I. Pályázati feltételek

I. Pályázati feltételek Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltó laktanya felújításának támogatására A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-9411-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszerősített

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

Tantárgy követelmény

Tantárgy követelmény Tantárgy követelmény Félév elfogadása (aláírás megszerzése): elıadások látogatása ajánlott gyakorlatokon való részvétel kötelezı. ZH eredménye legalább 15 pont. egyéni feladat elkészítése (leadási határidı:

Részletesebben

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület meghatározása 1.1. Az egyesület megnevezése Élı Erdély Egyesület, továbbiakban Egyesület. 1.2. Az Élı Erdély Egyesület

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke ÜZLETI JELENTÉS A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód, Kossuth L. u. 59. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Tájékoztatni szeretném Önöket, a hulladékszállítás és gazdálkodás területén

Részletesebben

BİVÜLİ BUDAPESTI GAZDASÁG SZŐKÜLİ FİVÁROSI KÖLTSÉGVETÉS

BİVÜLİ BUDAPESTI GAZDASÁG SZŐKÜLİ FİVÁROSI KÖLTSÉGVETÉS az ország gazdasági motorja Az egy lakosra jutó GDP 2006-ban a fıvárosban közel háromszorosa volt Magyarország en kívüli átlagának. A megtermelt országos bruttó hazai termék 34%-a fıvárosból származott.

Részletesebben

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában Egyházy Zoltán szaktanácsadó, KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI INTEGRÁLT KÖZREMŐKÖDİ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

Tárgy: A Pálmások Szövetsége és a CSMKIK Kistérségi Elnöksége véleménye a 2012. április 26-i képviselı-testületi ülés napirendi elıterjesztéseihez

Tárgy: A Pálmások Szövetsége és a CSMKIK Kistérségi Elnöksége véleménye a 2012. április 26-i képviselı-testületi ülés napirendi elıterjesztéseihez - 1 Pálmások Szövetsége és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Kistérségi Elnöksége Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szirbik Imre Úr polgármester

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 8. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 03.án megtartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) A Hátrányos helyzető-, tehetséges tőzoltó gyermekek továbbtanulásának támogatása Alapítvány alapító okirata az alapító akaratnyilvánításával

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl.

BESZÁMOLÓ. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl. BESZÁMOLÓ az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl. Vecsés Vecsés, 2011. május 1 1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás A

Részletesebben

ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Balatonföldvár, 2007. május 8-9.

ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Balatonföldvár, 2007. május 8-9. KTE Mérnöki Kamara MAÚT ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Balatonföldvár, 2007. május 8-9. Az államreform közlekedési szakterületet (különös tekintettel a közútra) érintı kérdései

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY PÁLYÁZATI ESÉLYEK

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY PÁLYÁZATI ESÉLYEK 21...2 21.1 ELEMZÉSE...2 21.2 A KÉRDŐÍV MINŐSÉGE...3 21.3 KORÁBBI KRITIKÁK...7 21.4 MIÉRT BUDAPEST?...8 21.5 KÜLSŐ KORLÁTOK...10 21.6 KÖVETKEZTETÉSEK...13 21. FEJEZET 1 21 21.1 ELEMZÉSE Budapest esélyeinek

Részletesebben

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai

A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai A Paksi Atomerımő Zrt. társadalmi, gazdasági vonatkozásai és legfontosabb beruházásai Csanádi András gazdasági igazgató Óbudai Egyetem 2011. október 5. 2 Társadalmi és gazdasági hatások Társadalmi és gazdasági

Részletesebben

Elektronikus számla a felhőből

Elektronikus számla a felhőből All rights reserved N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft. Elektronikus számla a felhőből Péter Zsolt N-Ware Kft. DOCUWORLD Elektronikus számlázás Konferencia 2012. január 26. Miről lesz szó? E-számla a

Részletesebben

Az Olimpiai Csapat. Megítélés a lakosság és a támogatók körében. GfK Hungária 2012. szeptember - október

Az Olimpiai Csapat. Megítélés a lakosság és a támogatók körében. GfK Hungária 2012. szeptember - október Az Olimpiai Csapat Megítélés a lakosság és a támogatók körében GfK Hungária 2012. szeptember - október GfK 2012 Közvélemény-kutatás és szponzori megkérdezés 2012. október 1 A Magyar Olimpiai bizottság

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben