VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Fıiskola Külkereskedelmi Fıiskolai Kar Szakdiplomácia Szakirányú Továbbképzés SZAKDOLGOZAT VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK Belsı konzulens: Dr. Majoros Pál C. Sc. Fıiskolai tanár Fentor-Majer Amanda 2007.

2 Tartalomjegyzék Táblázatok jegyzéke... 3 Ábrák jegyzéke... 3 Bevezetés A Budapesti Olimpia politikai és gazdasági realitása A társadalom és a politika közös akaratának szükségessége A döntéshozók megnyerése A közvélemény megnyerése A magánszféra megnyerése Mőszaki igények Amik hiányoznak, de van rá 13 évünk A szóba jöhetı helyszínek Egyéb felmerülı kérdések Az olimpiák finanszírozása Az Olimpiai Charta követelményei a rendezı várossal szemben Az állami és magántıke szerepe az olimpiák történetében Költségek a 2020-as rendezés esetén Az olimpiai fejlesztések költsége (közvetlen költségek) A közlekedési infrastruktúra fejlesztése (közvetett költségek) Milyen lehetséges finanszírozási források állnak rendelkezésre Az OCOG költségvetése Az OCOG bevételei Az OCOG kiadásai Néhány szó az utólagos hasznosításról A rendezés elınyei és kockázatai, nyertesek és vesztesek, hatások és ellenhatások Esélylatolgatás

3 5.1. A makrogazdasági környezet szerepe Világgazdasági kitekintés Európa fejlıdése Magyarország lehetıségei az elızıek függvényében Az elveszített labdarúgó EB hatásai és tanulságai A jó menedzselés szerepe A NOB várható hozzáállása A BOM Egyesület szerepe Befejezés Irodalomjegyzék Mellékletek

4 Táblázatok jegyzéke 1. Az olimpia költsége A 2020-as rendezés költsége A közlekedés- fejlesztés költsége A finanszírozás szerkezete Költségkategóriák A BSZB fıbb kiadásai és bevételei TOP bevételek és az OCOG részesedése Jegyeladások alakulása A várható budapesti jegyárbevétel Az érmeprogram bevétele Az budapesti OCOG bevételei A ceremóniák költsége Hirdetési és promóciós költségek Az OCOG által finanszírozott beruházások A budapesti OCOG kiadásai A sportlétesítmények utólagos hasznosítása, mint az olimpia megrendezésének feltétele

5 Ábrák jegyzéke 1. Az olimpiai létesítmények várható elhelyezkedése Az olimpiai játékok finanszírozási modellje Münchentıl Sydneyig A Budapesti Olimpia költség-finanszírozás modellje Televíziós közvetítésekbıl származó bevételek A sydney-i olimpia hatásmátrixa Európai és amerikai válaszadók segítség nélküli visszaemlékezése Calgaryra és Edmontonra

6 Bevezetés Szakdolgozatom témájául egy 2005-ben indult kezdeményezést, a Budapesti Olimpiai Játékok 2020-ban történı megrendezését választottam. Azzal a nem titkolt, személyes indíttatású céllal kezdtem a témához, hogy kiderüljön számomra, vajon ez csak egy jól hangzó ötlet, vagy egy valós, elérhetı cél-e. Én is, mint a legtöbb ember- csak a felületes szemlélı oldaláról, minimális információval rendelkezvén tudtam véleményt alkotni. Ennek lényege az volt, hogy érzelmileg támogattam, de racionálisan, a napi híradásokra támaszkodva enyhén szólva kételkedtem. A rendelkezésemre álló anyagok tanulmányozása során gyorsan kiderült, hogy ez egyáltalán nem csak egy jól hangzó ötlet. Megértettem, hogy az olimpia nem csupán hatalmas sportesemény, hanem lehetıség a kiugró gazdasági növekedésre, az ország teljes megújulására. Ezért mindenképpen szükséges és kívánatos a behatóbb tanulmányozás. Tisztában vagyok azzal, hogy ma még nem lennénk képesek egy olimpiát megrendezni, de ezt nem is ma kell, viszont az odavezetı úton most kell elindulni. Ha most mi nem, akkor Prága vagy Varsó teszi meg helyettünk, és akkor végleg elveszítjük a lehetıséget, hogy a régióvezetı szerepet megszerezzük. Magyarország a nyári olimpiák történetének hetedik legeredményesebb sportnemzete. De ami még ennél is megdöbbentıbb a világon a harmadik az egy fıre jutó olimpiai érmek számát tekintve. 157 olimpiai arany, 137 ezüst és 158 bronzéremmel büszkélkedhetünk. Ennek ellenére az országok olimpiai örökranglistájának elsı tíz helyezettje közül az egyedüli, aki még nem rendezhetett olimpiát. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy a NOB már csak ránk vár...( Melléklet 4.) A téma tehát aktuális, mert elindult egy civil szervezet, a BOM Egyesület hogy elérje a témában a nemzeti konszenzust és fontos, mert majd kiderül, hogy ez egy elıremenekülési lehetıség a gazdaság felélesztésére. Dolgozatomból reményeim szerint világossá válik, van-e politikai és gazdasági realitása. Vizsgálom, hogy hogyan áll a kérdéshez a társadalom és a politikusok, hogyan és mivel lehet ıket megnyerni az ügy érdekében. 5

7 Látni fogjuk, milyen finanszírozási szerkezettel lehet egy ilyen hatalmas projektet kivitelezni, hogyan alakult az állami és magántıke szerepe az olimpiák történetében. A dolgozat legfontosabb, szerintem rendezési kötelezettséget bizonyító része a költségelemzés. Ebben részletesen kitérek a költségek összetevıire, külön-külön az olimpia közvetlen és közvetett költségeire nem kifelejtve azt sem, milyen veszélyektıl kell megóvnunk feltétlenül gazdaságunkat. Ki fog derülni, hogy az olimpia rendezése, Magyarország vizsgált idıszakra vetített GDP-jének mintegy 1 százaléka. Ez már önmagában is kedvcsináló lehet. Azt is megvizsgáltam, képes-e az Olimpiai Szervezı Bizottság az önellátásra, vagy állami finanszírozásra szorul. Nem szorul... És persze azt is, hogy milyen lehetıségek vannak a felépített speciális létesítmények veszteség nélküli utólagos hasznosítására. Erre is van megoldás. A dolgozat végén sort kerítek egy kis esélylatolgatásra, hogy tisztán lássuk, van e reális lehetısége a Budapesti Olimpia megrendezésének. A megíráshoz szükséges szakirodalom terjedelmére nem lehet panasz, bár tegyük hozzá, hogy nem sok, speciálisan a budapesti olimpiával foglalkozó mő jelent meg eddig. Ez nyilván azért van így, mert ez egy társadalmigazdasági elemzéssel járó pályázat, mely nem statikus, hanem dinamikus, állandóan pillanatról-pillanatra változó folyamat. Ezt magam is tapasztaltam. A dolgozat írása alatt több olyan esettel találkoztam, amit még a beadás elıtt át kellett, vagy be kellett írni. Ilyen módosulás volt például a BOM hivatalos elnevezésének megváltozása. Eredetileg a mozgalom neve, és ebbıl adódik a rövidítés: Budapesti Olimpiai Mozgalom. Míg Budapest városa írásbeli beleegyezését adta a név használatához, addig a MOB (Magyar Olimpiai Bizottság), mint legnagyobb ellenlábas, megvétózta az Olimpia szó használatát, mondván, hogy ezt csak ık használhatják. Így egy gyors köz-véleménykutatást rendelt meg a mozgalom azzal a szándékkal, hogy kiderüljön, mivel azonosítják az emberek a BOM szót. Mivel kiemelkedıen magas százalékban az emberek ma már pontosan tudják, hogy a BOM a Budapesten megrendezendı olimpiát támogató mozgalom, így egy huszárvágással a név BOM Egyesület -re változtatták. 6

8 De az is a minap vált ismertté ( a kézirat lezárása elıtt egy nappal), hogy van egy olimpikonokból álló csoport, és jelen esetben ez az igazán érdekes, akik inkább a BOM által önmaga reklámozására költött pénzt az utánpótlás-nevelésre fordítaná. İk csak azt felejtették ki, hogy a BOM nem közpénzbıl dolgozik. Ezt a történetet is utólag illesztettem be a véleményemmel egyetemben. Nagy segítségemre szolgáltak azonban többek között H. Preuss mővei, beleértve azt az egyet is, melyet magyarra fordítottak, illetve a PricewaterhouseCoopers Budapesti Olimpiáról készített, több száz oldalas Megvalósíthatósági Tanulmánya, valamint a BOM által rendszeresen összegyőjtött cikkek és hírlevelek, melyeket rendelkezésemre bocsátottak. Kutatásaimban még nagy hasznát vettem a napi és hetilapoknak illetve az internetnek. Az interneten volt alkalmam fórumozók értı és hozzá nem értı véleményeit olvasni, melyek remek képet festettek az emberek gondolkodásáról. Végül meg kell, köszönjem a segítséget, a lelkiismeretes törıdést és az építı kritikát Dr. Majoros Pál kandidátus, fıiskolai tanár, Jean Monnet professzornak. Köszönettel tartozom Staár Beatrixnek, a BOM sajtófınökének is, aki rendelkezésemre bocsátotta a sok értékes irodalmat és folyamatosan tájékoztatott a BOM körül zajló eseményekrıl. 7

9 1. A Budapesti Olimpia politikai és gazdasági realitása 1.1. A társadalom és a politika közös akaratának szükségessége A budapesti olimpia ügye nem párt ügy, nem egy város és nem egy érdekcsoport ügye, hanem össztársadalmi, közös, nemzeti ügy. Elıkészítése és lebonyolítása négy parlamenti ciklust ölel át. Ezért tehát szükséges a mindenkori parlamenti pártok, valamint a Fıváros és a résztvevı városok egyetértése, hiszen nem megengedhetı az, hogy az egyik párt támogassa, majd a következı, esetlegesen más összetételő kormány ne pártfogolja, majd az újra következı mégis az ügy mellé álljon. Így az ország lejáratását érnénk el csupán. Nagyon fontos, hogy a pártok képviselıin keresztül az egész társadalom megértse, hogy az olimpia pártsemleges. Anélkül, hogy belekezdenénk az olimpizmus történetének részletes elemzésébe, meg kell, hogy említsük, Coubertin bárónak sem volt könnyő elhitetni korának közéleti személyiségeivel és rajtuk keresztül a társadalommal, hogy olimpiára bizony szüksége van a világnak. Számtalan akadályon verekedte át magát az évek során. Amikor 1890 után az antiolimpizmusukról híres boulangeristák elvesztették hatalmukat, Coubertin ebben az új társadalmi-politikai helyzetben újra nekilendült, hogy meggyızze a konzervatív erıket. Meg kellett azonban értenie, hogy az általa az oktatásba is beépíteni kívánt profi sport és olimpia ötlete nem fog átmenni a kongresszuson. (Már csak azért sem, mert az ötletet a folyamatos sportolásra, Angliából hozta.) Így ír errıl: Az 1892-es novemberi összejövetel elıtt azt hittem, javaslatom visszhangja önmagában 8

10 is hathatósan támogatja majd egy nemzetközi kongresszus összehívását, amelyen-mint azt naivul elképzeltem-részt vennének a kormányok és egyetemek hivatalos képviselıi. Megértettem, hogy engedményt kell tennem. Hogyan tovább? Gyorsan eldöntöttem, hogy a tervezett kongresszusról nem mondok le, csak éppen más címkét használok. Ez a más címke az amatırség volt. El kezdte szervezni a trükkös kongresszust. Körutazásra indult Európában, majd az Egyesült Államokban, hogy híveket, pártolókat toborozzon. Nem kevés sikerrel. Az általa megbízott szervezıbizottság mindeközben hatalmas gonddal találta ki a védnökök és pártoló tagok névsorát. (Zárójelben tegyük hozzá, ez kísértetiesen hasonlít a BOM Egyesület -továbbiakban: BOM - jelenlegi tevékenységéhez.) Volt köztük király, trónörökös, grófok, hercegek, bárók. Tudták, hogy minél elıkelıbb a névsor, annál nagyobb az esély, hogy meggyızzék az ilyen dolgokra sokat adó politikusokat. Ez azóta sem változott június 16-án megtartották az igen elıkelıre sikerült kongresszust, ahol ellenvetés nélkül, egyöntetően szavazott az 1500 résztvevı az olimpizmus mellett. Az olimpiai játékok létét Coubertin báró úgy érezte biztonságban, ha létrehozhatott egy szilárd alapelvekkel rendelkezı szervezetet. Ez lett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, alapszabálya pedig a módosításokkal ugyan, de máig érvényben lévı Olimpiai Charta. A NOB alapító tagjai között szerepelt egy magyar is, dr. Kemény Ferenc alreáliskolai igazgató is. Kemény között a Sorbonne-on tanult, és itt megismerkedett Coubertinnel. A Magyar Világ címő bulvárlap 1936-ban azt írta, hogy ık ketten tervelték ki a modern olimpiákat»velocipédezve a Bois de 9

11 Boulogne platánjai alatt«erısen megkérdıjelezhetı, nyilván csak az újságírói fantázia terméke volt A döntéshozók megnyerése A politikusoknak, mind országos, mind helyi szinten érdeke egy jó olimpia megrendezése. A kormányzat számára az olimpia haszna három területen jelenik meg: a nemzetközi kapcsolatok, a nemzeti közhangulat és a PR területén. 2 Elıfordult már az is, hogy egy ország a nála bekövetkezett változásokat, vagy erejét akarta bemutatni a világnak az olimpia megrendezésével. Nyilván Moszkvának is volt ilyen indíttatása az 1980-as olimpia rendezésével. München az 1972-es olimpiával azt demonstrálta, hogy végleg megszabadult náci múltjától, 3 vagy Dél-Korea, aki fejlett technológiájának felsorakoztatásával, fejlıdı ország imázsát akarta felváltani. De említhetjük a 2008-as Játékokat rendezı Kínát, aki növekvı világgazdasági súlyát akarja nyomatékosítani. ITermészetesen Budapest is szeretné magát megmutatni a világnak 17, akkorra 30 évvel a rendszerváltás után. A politikusoknak, a mindenkori választások megnyerése érdekében célja a gazdaság ösztönzése. Erre kiváló alkalom egy olimpia megrendezése, de errıl egy késıbbi fejezetben. Most térjünk vissza a jelenbe, hazánkba! 2001-ben a FIDESZ kormánydöntést hozott a nyári Olimpiai Játékok 2012-es megrendezésére. Kormányhatározat született az olyan teendıkrıl, mint megvalósíthatósági 1 Dr Takács Ferenc: Az olimpizmus története 2 Preuss, Holger: Az olimpiai játékok gazdasági háttere, Budapest, Sanoma Budapest Zrt, p Hatting interjú, in: Preuss, H.,2004.p

12 tanulmány elkészíttetése és elıkészítı bizottság létrehozása. A Fıvárosi Közgyőlés határozatban foglalt állást. Támogathatónak tartotta az olimpia megrendezését, de csak kormánygaranciákkal. Anélkül, hogy belemennénk a politizálás zsákutcájába, meg kell jegyezni, hogy sajnos a FIDESZ elkövetett egy hibát, amikor pártja mellé helyezte az olimpia rendezésének gondolatát. Aláírásokat győjtött, és a kérdıíveken egymás mellé helyezte a párt és az olimpia logóját. Ebben a kiélezett helyzető, két részre szakadt társadalomban ez nagy hiba volt. Az olimpiának mindvégig kívül kell maradnia a választási vitatémák körén. Soha nem lehet kampányeszköz. Szerencsére ez már a múlt, hiszen a BOM-nak sikerült pártsemlegessé tenni a mozgalmat. Úgy tőnik ezt a politikusaink is megértették és elfogadták. Jánosi György, már az MSZP színeiben, mint sportminiszter 2003-ban kijelentette, hogy támogatható az olimpia ügye, de a 2012-es dátum, túl nagy terhet róna a társadalomra, így késıbbi idıpontot javasolt. Ezzel együtt az olimpia ötlete egy idıre elhalt, mert akkor az MSZP nem akart támogatni egy FIDESZ-es kezdeményezést. A budapesti olimpia gondolata 2005-ben éledt újra, amikor a BOM, mint civil szervezet felkarolta. Jelenleg ott tart az ügy, hogy megvan az ötpárti egyetértés. (Melléklet 2a,b) április 4-én, bizottsági meghallgatáson vettek részt a BOM vezetıi, miután egyeztettek a pártok elnökeivel. Ez azért is fontos, mert az Olimpiai Charta kimondja: a rendezı város országának Kormánya köteles kötelezettség- vállalási okiratot benyújtani a NOB szervezetéhez, amelyben a nevezett Kormány vállalja, hogy az ország, valamint az ország közhatalmat gyakorló szervei eleget tesznek az Olimpiai Charta rendelkezéseinek, és tiszteletben tartják azokat. 11

13 2007 ıszén folyamatban van az un. Olimpiai Törvény elıkészítése is. Ezt eredetileg ısszel tervezték elfogadtatni, de a költségvetés tárgyalásának heves hangulatába nem illı téma Parlament elé terjesztését, inkább a évi tavaszi ülésszakra halasztották. Dr. Siegler Konrád, a BOM által az Olimpia Törvény tervezetének elkészítésére felkért Siegler Ügyvédi Iroda (Weil, Gotshal & Manges) vezetıje elmondta, hogy a nagy nemzeti vállalkozások politikai támogatásáról és megvalósításáról korábban is már többször törvényben rendelkezett az Országgyőlés (Sugárút építésérıl 1870-ben, a millenniumi építkezésekrıl 1896-ban, majd a Budapest Sportcsarnok újjáépítésérıl 2000-ben). Véleménye szerint a különleges szabályozás oka minden esetben az volt, hogy a létezı szabályozási környezet nem volt, és ma sem képes hasonló nagy projektek kezelésére és lebonyolítására, ezért az ilyen nagy nemzeti projektek megvalósulása érdekében pozitív diszkriminációt kellett és kell alkalmazni. A politikusok és a közélet szereplıinek megnyerése tehát jó úton halad, mondhatni, sikeresen megvalósult A közvélemény megnyerése A közvélemény megnyerése semmivel sem egyszerőbb a politikusok megnyerésénél. Oda-vissza dolgozik, mint hatás-ellenhatás. Ha ui. a közvélemény nagyon ellenáll, akkor a politika is kihátrál az eszme mögül, mivel nem meri felvállalni a választási vereség lehetıségét. Ha viszont a közvélemény bizonytalan, de azt látja, hogy az általa támogatott politikai erı az olimpia rendezése mellett teszi le voksát, sıt a politikusokon kívül egyéb közéleti személyiségek, mint pl. a sztárok is felvállalják a 12

14 támogató szerepét, a közvélemény is elhiszi, hogy van realitása az ügynek. Nagyon fontos az emberek véleménye, még a NOB is figyelemmel kíséri. Ezért elengedhetetlen a tájékoztatásuk. Ezt a BOM, TV- és rádió reklámokon keresztül tette meg, nem kis sikerrel. Sajnos éppen a napokban hangzott el a Tények c. hírmősorban, hogy maroknyi sportolóból, sıt olimpikonból álló társaság kifogásolta, hogy ezt a hirdetésekre költött pénzt miért nem fordítják inkább a sportra közvetlenül, vagy utánpótlás kinevelésére. 4 Sajnos a nyilatkozó és a kommentár sem adta a nézı tudtára, hogy a BOM civil szervezet, saját pénzeszközökkel rendelkezik, melyet a támogató cégtıl kap, és önállóan dönt, mire költi. Az ı vagyona tehát nem közpénz. A nyilatkozónak tehát azt javasolhatjuk, hozzon létre egy civil szervezetet, szerezzen támogatókat és nevelje ki az általa hiányolt utánpótlást. Visszatérve, további részletes információ- átadás a közvéleménynek, elengedhetetlen. Tudatosítani kell az emberekben, hogy az eltérı méretek ellenére az utóbbi 20 év olimpiái a rendezı városokban jövedelemnövekedést és új munkahelyeket teremtettek. Ráadásul ez nem csak az olimpia idejére érvényes, hanem az utána következı évekre is. 5 Az angol közvélemény 70 százaléka támogatja, 20 százaléka semleges, 12 százaléka ellenzi a 2012-es londoni olimpiát. A 70 százalék minimálisnak tekinthetı (a 2012-es olimpiára kandidáló városok közül Moszkva 77 százalék, Párizs 85 százalék, Madrid 91 százalék társadalmi támogatást tudhatott maga mögött - forrás: NOB), ehhez remekül közelít a budapesti közvélemény-kutatás eredménye. A BOM megbízásából a Szonda-Ipsos február 12-e és 16-a között készített 2000 fıs, telefonos, országos reprezentatív felmérést, melyben azt 4 TV2, Tények Preuss, p

15 vizsgálta, hogy mekkora ma a társadalmi támogatottsága az olimpia megpályázásának. A megkérdezettek 79 százaléka szerint az Olimpia Budapestre hozatala Magyarország történetének egyik legnagyobb sikere lenne. 53 százalékuk szerint pedig a Budapesti Olimpia ügye alkalmas arra, hogy a mai politikai megosztottságban nemzeti egységet teremtı téma legyen. A megkérdezettek 77 százaléka támogatja, hogy Budapest ben nyújtsa be a jelentkezését a 2020-as nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére. Ezt a Budapestiek 70 százaléka, megyeszékhelyek lakóinak 74 százaléka, míg a községekben élık 83 százaléka gondolja így. A felmérésbıl kiderül továbbá az is, hogy a megkérdezettek többsége pontosan látja és érti az olimpiarendezés hosszú távú, társadalmi és gazdasági életre gyakorolt pozitív hatásait. A lakosság 72 százaléka szerint egy hazánkban megrendezett olimpia növelné az ország gazdasági, politikai és kulturális súlyát a világban, így hosszú távon biztosított lenne az ország régiós vezetı szerepe. 77 százalék szerint az olimpiának köszönhetıen javul majd a közlekedés, míg 66 százalék véli úgy, hogy egy Budapesten rendezett olimpia pozitív hatással lesz a vidék fejlıdésére. 81 százaléka a megkérdezetteknek a turizmus felélénkülését várja a hazai rendezéstıl, ami szintén kedvezı hatást jelent a vidék számára. Az elemzıket is meglepte az az eredmény, hogy a gazdasági megszorítások ellenére a magyar lakosság 61 százaléka hajlandó lenne 13 éven át évi 4000 Ft-tal támogatni a hazai rendezéső olimpiát, míg a májusi Szonda-Ipsos felmérés adatai alapján a megkérdezettek csupán 53 százaléka támogatta ezt az elképzelést, ráadásul az adófizetık 61 százaléka fordítaná adója 1 százalékát az olimpia támogatására. 14

16 Az aktuális közvélemény-kutatás ismét azt igazolja, hogy egy hazai rendezéső olimpia hosszú távú társadalmi és gazdasági célokat szolgál, mellyel az ország túlnyomó többsége most is tisztában van, ezért a jelenlegi politikai és gazdasági helyzetben is szeretné, hogy történjenek meg azok a kormányzati és fıvárosi döntések és lépések melyek lehetıvé teszik, hogy Budapest megpályázza 2011-ben a 2020-as olimpia megrendezését A magánszféra megnyerése 17 évvel a rendszerváltás után a magyar gazdaság elmondhatja, hogy komoly, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezı versenyszférája van. A magyar üzletemberek és szakemberek rátermettsége vitathatatlan, de nem csak ıket fogja érdekelni ez a megaberuházás, hanem rengeteg külföldi tıkét is vonz majd. Két közeli példán keresztül is bemutathatjuk a fejlıdés lehetıségeit. Barcelona (1992) és Spanyolország kiemelkedıen sikeres olimpiája után a világ újra felfedezte a város és az ország szépségeit. Hatalmas mértékben nıttek a külföldi beruházások között minden évben megduplázódott a külföldi beruházások növekedési üteme. 7 Összesen több mint 200 amerikai és több jelentıs japán vállalat telepedett le Katalóniában és környékén. 8 6 www. budapestiolimpia. hu 7 Preuss, p Garcia, S. (1993), Barcelona und die Olympischen Spiele, in H. Häussermann and W. Siebel (eds), Festivalisierung der Stadtpolitik. Stadtentwicklung durch große Projekte, Leviatha. Zeitschrift für Sozialwissenschaft, vol. 13, Opladen, pp in Preuss, p

17 Az 1996-os olimpia megrendezését követıen Atlantát is sok vállalkozó fedezte fel, mint lehetséges beruházások nagy kiterjedéső, keleti parti telephelyét. 9 A magánszféra megnyerésére igen komoly esély van, hiszen a nemzetközi tapasztalatok is bizonyítják a jövedelmezı beruházás lehetıségét Mőszaki igények A PricewaterhouseCoopers 2002-ben készítette elsı tanulmányát az olimpia megvalósíthatóságáról. Ezt 2006-ban a BOM megrendelésére aktualizálta. Az akkor felsorolt, szükséges projektek közül, már jó néhány megvalósult. Egyébként ez fontos jellemzıje az olimpiai tervezésnek, mert az évek során számtalan olyan beruházás van, mely az olimpia nélkül is megvalósulna, tehát a késıbbiekben nem terheli az olimpia költségvetését. A további hivatkozások alapját a PricewaterhouseCoopers tanulmány adja (lezárva: június). A PricewaterhouseCoopers projektlistája 2002-ben 100 elemet tartalmazott. Ebbıl azóta 5 projekt befejezıdött, 11 projekt kivitelezése a tanulmány készítésekor folyamatban volt. 9 Preuss, p

18 Amik hiányoznak, de van rá 13 évünk A PricewaterhouseCoopers tanulmánya megállapítja, hogy Budapest és Magyarország jelen állapotában nem alkalmas olimpia rendezésére. Sem a sport, sem pedig a közlekedési infrastruktúrája nem megfelelı. Csak címszavakban szükségünk van a következı beruházásokra: egy központi olimpiai stadion 4 labdarúgó stadion 11 fedett csarnok 16 speciális sportlétesítmény fıs olimpiai és fıs médiafalu 300 km autópálya 400 km egyéb gyorsforgalmi út 25 km metró illetve gyorsvasút 61 km városi fıút 3 közúti híd 1350 km vasútvonal rekonstrukciója (ne feledjük, hogy ezek 2002-es igények, melyekbıl azóta jó pár megvalósult) Ezeknek a fejlesztéseknek túlnyomó többsége szerepel a ıszén meglévı, olimpiától független középtávú és távlati fejlesztési tervekben. Bizonyos közlekedési fejlesztéseket azonban késıbbrıl kell elıre hozni. Így az olimpia nem más, mint gyorsított infrastruktúra-fejlesztés. A második fejezetben ennek elemzésére részletesen sor kerül. 17

19 A szóba jöhetı helyszínek A PricewaterhouseCoopers megvalósíthatósági tanulmány három lehetséges helyszínt vizsgált. I. változat: Duna menti Olimpia Súlypontok: Csepel sziget és környéke, valamint a Puskás Ferenc Stadion és környéke. Eredménye a Duna menti zóna fejlesztése, a folyó menti alul-hasznosított területek használatba vétele és rendezése. Kisebb mértékben elısegíti a rehabilitációt és egyes barnamezıs területek revitalizációját. II. változat: A városmegújítás olimpiája Súlypontok: A Csepel sziget északi része, a Puskás Ferenc Stadion és tágabb környéke, dunai szigetek és az aquincumi Duna part. A hangsúlyt a rehabilitációra és az átmeneti zóna tartalékainak kihasználására, valamint a barnamezıs területek reurbanizációjára fekteti, de Duna menti helyszíneivel hozzájárul a fenti említett kihasználatlan folyópartok hasznosításához és rendezéséhez. III. változat: Északi olimpiai park Súlypontja az M3-M0 csomópont, Békásmegyer-Szentendre közötti Duna menti sáv lett volna, de ezt a Fıvárosi Közgyőlés júniusában végleg elvetette. 10 Legvalószínőbbnek jelenleg az elsı változat tőnik. 10 www. budapestiolimpia. hu 18

20 1. ábra Az olimpiai létesítmények várható elhelyezkedése Forrás: Olimpia 2012 megvalósíthatósági tanulmány, Alapelv, hogy az olimpia olyan területekre kerüljön, ahol a város és az olimpia érdekei egybeesnek szoros a városhoz kapcsolódás ahol az olimpiai imázs és a város imázs kölcsönösen erısítik egymást Az olimpia két, filozófiával alátámasztható egységre koncentrálódik: Duna mente ( A felejthetetlen olimpia zónája ) Puskás Stadion és környéke ( A klasszikus sportsikerek zónája ) Esetleg azaz érzése lehet a térkép tanulmányozójának, hogy hiszen ez teljesen le fogja tiporni Budapestet. Nos ez részben igaz, részben nem. 19

21 Ne felejtsük el, hogy ez Budapest olimpiája és nem az agglomerációé. Nem beszélve arról, hogy a környezı településeknek pont akkora, ha nem nagyobb és kezelhetetlenebb problémát jelentene, ha bizonyos rendezvényekkel, esetleg az olimpiai- vagy média faluval terhelnénk ıket. Másrészrıl a terv akár még zseniálisnak is nevezhetı. A belvárost teljesen kikerüli. Minden esemény a kiskörúton kívülre esik. A Csepelsziget kiváló lehetıséget nyújthat a sportolóknak, hogy fáradalmaikat nyugodt helyen pihenjék ki, és újult erıvel jelenjenek meg a következı versenyen. Az is jó szolgálatot tehet, hogy a média-falut, nem mindennapi nyüzsgésével alaposan elkülönítették a sportolóktól. További óriási elınye lehet a Duna menti változatnak, hogy végre megtanulnánk élni a Dunán. Kiváló lehetıséget nyújt a folyó a közlekedésben, a város tehermentesítését illetıen. A sportolók és a média képviselıi is utazhatnának az egyes eseményekre hajóval. Mindkét változat esetében vidéki helyszíneket is be kell vonni. Ezt a NOB engedélyezi is. A labdarúgó selejtezıket Debrecen, Gyır, Székesfehérvár és Szeged rendezhetné. A lovaglás és az íjászat Gödöllın, a vitorlás versenyek Balatonfüreden lennének Egyéb felmerülı kérdések Azt itt felsorolt kérdések egy része a költségekkel foglalkozó részben még részletesen elemzésre kerülnek. 20

22 Szálláshelyek: A NOB nem lesz elragadtatva a szállodai szoba hiányunktól. Várhatóan nem ez lesz a pályázat legjobb része. Az olimpiához köthetı szállodai beruházások költsége 50 Mrd forintra tehetı. Ez, a PricewaterhouseCoopers szerint, 100 százalékban magántıkébıl finanszírozható. Információ és technológia: Magyarország távközlési és informatikai szempontból jó felkészültséggel rendelkezik, de a soha nem látott mérvő igények miatt további fejlesztésekre lesz szüksége, minek utólagos hasznosításával sem lesz probléma. Biztonság: Ez lehet a pályázat egyik szők keresztmetszete. Magyarország ugyanis ez idáig távol maradt a terror fenyegetettségtıl. Teljesen újszerő feladat lesz ez a magyar rendırségnek és a haderınek. Ez kb fı bevonását jelenti. A Time Magazin szerint Athén 2004-ben 1,5 Mrd. US-t (300 Mrd Ft) költött a biztonságra, tizenkétszer többet az eredetileg tervezettnél! Egészségügy: A pályázatban be kell mutatni az ország lakosságának általános egészségi színvonalát. Bár az egészségügy nagy változások elıtt áll, ezek vélhetıen elıbbre viszik az egészségügyet, így a beadás idejére megfelelı sürgısségi betegellátás és kórházak állnak rendelkezésre. A magyar orvosképzés egyébként is méltán híres a világban. A pályázatban szerepeltetni kell a Paralimpiai Játékok egészségügyi programját és szükségleteit is. Környezetvédelem : Az olimpiai mozgalom 3 alappillére a NOB szerint: sport, kultúra, környezetvédelem. Közeli példa az úszó EB esete, amikor a környezetvédık konfliktusba kerültek a beruházókkal és így majdnem meghiúsult a rendezvény. A PricewaterhouseCoopers tanulmánya három idısíkra osztja az olimpia környezeti hatásait. 21

23 1. Az elıkészítés idıszaka, amikor az építkezések helyszínén átmeneti kedvezıtlen hatások érvényesülnek. A környezetvédelmi költségek a létesítmények beruházás programjában szerepelnek. 2. A játékok ideje alatt Budapest állandó lakos számának 30százalékát meghaladó napi extra terhelés várható. Ez minden területen jelentkezni fog, úgy mint szennyvízkezelés, közlekedés, hulladéktermelés, közterületek igénybe vétele. Ezek, a szennyvízkezelés kivételével fılétesítményi beruházás nélkül megoldható. 3. A Játékok után viszont, mint pozitív hatás megmarad a számtalan fejlesztés és zöldterület. Meteorológia: Magyarország éghajlata még viszonylag kiszámíthatónak mondható. A legmegfelelıbb idıpont a májustól szeptemberig tartó idıszak lehet. Paralimpia: A Paralimpiát 2 héttel az Olimpia után rendezik. A létesítmények minimális átalakítással, kivétel nélkül használhatók. Az akadálymentesítést az EU 2010-ig egyébként is elıírja, így ezekkel a költségekkel a PricewaterhouseCoopers nem számolt. Önkéntesek: Egyre többen vesznek szívesen részt a játékok lebonyolításában. Ez részben költségmegtakarítást, részben nemzeti öntudatépítést jelent. Barcelonában , Sydneyben , Londonban várhatóan már önkéntes vesz részt. Magyarországon ilyen mérvő közös megmozdulás még sohasem volt, de talán nem válna az ország kárára. 22

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON Konzulens: Husz Anikó Főiskolai adjunktus Készítette: Hegedüs Eszter Idegenforgalmi

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

Olimpia Budapesten álom vagy valóság? kpmg.hu

Olimpia Budapesten álom vagy valóság? kpmg.hu SPORTTANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK Olimpia Budapesten álom vagy valóság? kpmg.hu Az Olympic Agenda 2020 elfogadása A pályázat és a garancialevelek átadásának határideje a jelentkező városoknak A pályázat

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A NOB DÖNTÉSI FOLYAMATA ÉS A SIKERT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A NOB DÖNTÉSI FOLYAMATA ÉS A SIKERT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 3...2 3.1 A NOB SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT...2 3.1.1 A NOB szervezeti felépítése...2 3.1.2 A rendező város kiválasztásának folyamata...3 3.2 OLIMPIAI KÖVETELMÉNYEK...8 3.1.3 A pályázati

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK ÉS FINANSZÍROZÁS

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK ÉS FINANSZÍROZÁS 5...2 5.1 ÖSSZEFOGLALÓ...2 5.2 BENCHMARKING KUTATÁS ÉS ELEMZÉS...4 5.2.1 Bevezetés...4 5.2.2 A kiválasztott benchmark városok olimpiai célú infrastrukturális beruházásainak összehasonlítása...8 5.3 INFRASTRUKTURÁLIS

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban BAROSS GÁBOR PROGRAM: Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban Pályázati azonosító: DA_ELEM_07-NOSSZEGE Nyilvántartási szám: BAROSS_DA07-DA_ELEM_07-2008-0011 Munkaszakasz

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar FILMBIZTOSÍTÁS. Szerzı: Monory Csaba Bulcs Konzulens: Gyuris Tibor

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar FILMBIZTOSÍTÁS. Szerzı: Monory Csaba Bulcs Konzulens: Gyuris Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar FILMBIZTOSÍTÁS Szerzı: Monory Csaba Bulcs Konzulens: Gyuris Tibor Pénzügy szak, Aktuárius szakirány 2011 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése

A kiindulópont: gazdaságirányítási válság. Megoldás helyett: a problémák növelése 11 A kiindulópont: gazdaságirányítási válság Magyarországon mindenekelıtt gazdaságirányítási válság van. A gazdaság súlyos zavarai, gyenge teljesítménye, a fejlett világtól való folyamatos és gyorsuló

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben