KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH"

Átírás

1 KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

2

3

4

5 KIESELBACH GALÉRIA Kieselbach Galéria, Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: , , Fax: /

6 A katalógus anyagát összeállította Paintings selected by: KIESELBACH TAMÁS mûvészettörténész, igazságügyi festményszakértô MÁTHÉ FERENC festménybecsüs EINSPACH GÁBOR igazságügyi festményszakértô A katalógust szerkesztette Edited by: KIESELBACH ANITA A katalógusban szereplô tanulmányokat írta Molnos Péter, Barki Gergely, Rum Attila, Dr. Rockenbauer Zoltán, Csernitzky Mária, Bernáth Mária, Tóth Károly The studies that appear in the catalogue have been written by Péter Molnos, Gergely Barki, Attila Rum, Zoltán Rockenbauer PhD, Mária Csernitzky, Mária Bernáth, Károly Tóth Asszisztens Assistants: KIS KORNÉL, MODLA ZSUZSANNA, SZÛCS ANDRÁS M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH Kiadta Published by: KIESELBACH GALÉRIA Fotó Photographs by: DARABOS GYÖRGY Grafikai tervezés Design by: KIESELBACH ANITA, MÁRKUS LAURA Nyomdai elôkészítés Prepress by: BOTYIK ATTILA Nyomás és kötés Printed by: MESTER NYOMDA

7 KIESELBACH GALÉRIA

8 1 GIOVANNI DOMENICO TIEPOLO ( ) MÁRIA, 1780 KÖRÜL MÁRIA, c ,5 31,5 cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelzés nélkül Unsigned Védett No export PROVENIENCIA PROVENANCE - Egykor feltehetôen a velencei Del Zotto gyûjteményben. - Lajos Viktor fôherceg (Erzherzog Ludwig Viktor) gyûjteményében a klessheimi kastélyban. REPRODUKÁLVA REPRODUCED - Enyedy Lukács és neje Zsótér Ilona hagyatéka, Brentano Cimaroli Lujza Báróné hagyatéka valamint fôúri és különbözô más magánbirtokból származó mûtárgyak. Ernst Múzeum XXII. aukciós katalógusa, Budapest, tétel, 53. o. XIX. tábla - Te évszázadok kegyence A festôk és Velence Szerk. Barkóczi István. Kiállítási katalógus. Szépmûvészeti Múzeum, Budapest, oldal - Giandomenico Tiepolo. Capriccio térben és idôben. Szerk. Czére Andrea. Kiállítási katalógus. Szépmûvészeti Múzeum, Budapest, oldal, 11. kat. sz. IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Giambattista Tiepolo és fiainak, Domenico és Lorenzo rézkarcai. Kiállítási katalógus. Budapest, Országos Szépmûvészeti Múzeum, Adriano Mariuz: Giandomenico Tiepolo. Venezia, Alfieri, Giandomenico Tiepolo. Capriccio térben és idôben. Szerk. Czére Andrea. Kiállítási katalógus. Budapest, Szépmûvészeti Múzeum, KIÁLLÍTVA EXHIBITED - Dorotheum 316. mûvészeti aukciója Sammlung Erzherzog Ludwig Viktor. Gesamteinrichtung Schloß Kleßheim. Wien, Dorotheum, (Velencei mester, 1750 körül, Giandomenico Tiepolo iránya meghatározással). - Ernst Múzeum XXII. aukciója Enyedy Lukács és neje Zsótér Ilona hagyatéka, Brentano Cimaroli Lujza Báróné hagyatéka valamint fôúri és különbözô más magánbirtokból származó mûtárgyak. Budapest, Ernst Múzeum, tétel, 53. o. (Giandomenico Tiepolo: Mária, 1780 körül, Lajos Viktor fôherceg klessheimi gyûjteményébôl, 39,5 x 31,5 cm meghatározással.) - Te évszázadok kegyence A festôk és Velence Budapest, Szépmûvészeti Múzeum, Giandomenico Tiepolo. Capriccio térben és idôben.. Budapest, Szépmûvészeti Múzeum, október február 27. Giovanni Domenico Tieoplo ( ) a velencei klasszicizáló késô barokk és rokokó festészet kiemelkedô mestere. Mûvészcsaládba született, apja az itáliai freskófestészet legvirtuózabb képviselôje, Giovanni Battista Tiepolo, testvére a madridi spanyol királyi udvar festôjeként ismertté vált Lorenzo Tiepolo volt. Életmûve rendkívül gazdag és változatos: festmények mellett grafikai és falfestészeti munkái is a korszak kiemelkedô mûvei közé tartoznak. A most bemutatott alkotás hûen jellemzi Giandomenico munkásságának jellegzetes, érett festészeti stílusát. Életmûvében több hasonló kompozíció ismert: Adriano Mariuz 1971-es, Velencében kiadott nagymonográfiája alapján a festmény legismertebb párhuzama a washingtoni National Gallery of Art által ôrzött Madonna a kezében sármányt tartó gyermek Jézussal. A Máriát egyedül ábrázoló darabok közül a padovai Museo Civico és a Szépmûvészeti Múzeum ôriz egy-egy fontos példányt. Az ismert párhuzamok alapján 1780 körülre datálható mû provenienciája tekintélyt parancsoló: egykor I. Ferenc József császár és király legfiatalabb fivére, Lajos Viktor fôherceg birtokolta, a klessheimi kastélyában ôrzött kollekció részeként. Magyarországon 1923-ban bukkant fel elsô alkalommal az Ernst Múzeum aukcióján, amelynek katalógusában reprodukálták is. Az elegáns, letisztult Madonna-kompozíció színei a velencei kolorizmus festészeti hagyományához kapcsolódnak, könnyed formáival és lazúros festésmódjával méltó módon reprezentálja a velencei késôbarokk egyik kiemelkedô mesterét. Tóth Károly Giovanni Battista Tiepolo: Szûz Mária hat szenttel, Szépmûvészeti Múzeum, Budapest Giovanni Battista Tiepolo: Madonna a kezében sármányt tartó gyermek Jézussal, National Gallery of Art, Washington 4 K I E S E L B A C H G A L É R I A

9 1

10 2 ID. MARKÓ KÁROLY ( ) ROMANTIKUS TÁJ (RUTH ÉS BOÁZ TALÁLKOZÁSA), 1859 KÖRÜL ROMANTIC LANDSCAPE (THE MEETING OF RUTH AND BOAZ), c cm Gouache, gumiarábikum, ceruza, papír Gouache, gum arabic, pencil on paper Jelzés nélkül Unsigned PROVENIENCIA PROVENANCE - Egykor Teresa Barzellotti tulajdonában, Firenze. IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Pogány Ö. Gáborné: Id. Markó Károly ( ). Budapest, Corvina, Szvoboda Dománszky Gabriella: Markó. Budapest, Corvina, Markó Károly és köre. Mítosztól a képig. Szerk. Bellák Gábor Dragon Zoltán Hessky Orsolya. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Id. Markó Károly: Ruth és Boáz, Bécs, Belvedere 6 K I E S E L B A C H G A L É R I A

11 2

12 3 3 THAN MÓR ( ) MULATOZÓ OLASZ TÁRSASÁG, 1859 MERRIMENT, ,5 63,5 cm Vegyes technika, papír Mixed technique on paper Jelezve balra lent Signed lower left: A.Than Mor Róma K I E S E L B A C H G A L É R I A

13 DB LITOGRÁFIA DUNA-MENTI LÁTKÉPPEKKEL EREDETI FÉLBÔR KÖTÉSBEN A KÖTET MELLÉKLETÉBEN TELJES TÉRKÉP TALÁLHATÓ A DUNA-VÖLGYÉRÔL, DONAU-STROM, cm JAKOB ALT ( ) ALDOPH KUNIKE ( ) PEST LÁTKÉPE, 1826 ELÔTT VIEW OF PEST, BEFORE cm Litográfia, papír Lithography on paper Jelezve balra lent Signed lower left: Gez. v. J. Alt Jelezve jobra lent Signed lower right: Druck v. Kunike A litográfia 186 Duna-menti látképpel eredeti félbôr kötésben egybekötve a Zweyhundert vier und sechzig Donau-Ansichten nach dem Laufe des Donaustromes von seinem Ursprung bis zu seinem Ausflusse in das schwarze Meer. Herausgegeben von Adolph Kunike. Wien, Grund, címû kötetben. K I E S E L B A C H G A L É R I A 9

14 5 5 BRODSZKY SÁNDOR ( ) BALATONI TÁJ A BADACSONNYAL SZIGLIGET FELÖL, 1870-ES ÉVEK BALATON LANDSCAPE WITH THE BADACSONY (VIEW FROM SZIGLIGET), 1870 s 26 40,5 cm Olaj, karton Oil on cardboard Jelzés nélkül Unsigned Hátoldalon Reverse: Brodszky Sándor hagyatéka 10 K I E S E L B A C H G A L É R I A

15 6 6 BRODSZKY SÁNDOR ( ) BUDA LÁTKÉPE A SVÁBHEGYRÔL, HÁTTÉRBEN SZIVÁRVÁNNYAL, 1860-AS ÉVEK BUDA VIEW FROM SVÁBHEGY WITH A RAINBOW, 1860 s cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve jobbra lent Signed lower right: Brodszky S Hátoldalon Reverse: Brodszky Sándor: Részlet a Svábhegyrôl K I E S E L B A C H G A L É R I A 11

16 7 NÁDLER RÓBERT ( ) HAJÓK A DUNÁN HÁTTÉRBEN A BUDAI VÁRRAL, 1890 KÖRÜL BOATS ON THE DANUBE WITH THE BUDA CASTLE, c ,5 28 cm Olaj, fa Oil on panel Jelezve jobbra lent Signed lower right: Nádler R Nádler Róbert: A budai Duna-part a Budai várral, (részlet) Budapest Történeti Múzeum Fôvárosi Képtár Ligeti Antal: Buda és Pest látképe, (részlet) Budapest Történeti Múzeum Fôvárosi Képtár 12 K I E S E L B A C H G A L É R I A

17 7

18 8 MOLNÁR JÓZSEF ( ) ZSUZSANNA A FÜRDÔBEN (ZSUZSANNA ÉS A VÉNEK), 1869 SUSAN BATHING (SUSAN AND THE ELDERS), cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve balra lent Signed lower left: Molnár J KIÁLLÍTVA EXHIBITED - Országos Magyar Képzômûvészet Társulat kiállítása, REPRODUKÁLVA REPRODUCED - Turcsányi Erzsébet: Molnár József Budapest, Pázmány Péter Tudományegyetem, képtábla. Életmûkatalógus-szám: Turcsányi Molnár József: Pompeji nôk, 1875 körül, magántulajdon 14 K I E S E L B A C H G A L É R I A

19 8

20 9 SKUTECZKY DÖME ( ) DOMINIK SKUTECKÝ ( ) MESÉT HALLGATÓ GYEREKEK (ÉRDEKES MESE), 1888 ZAUJÍMAVÁ ROZPRÁVKA, 1888 CHILDREN LISTENING TO FAIRY TALE, cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve jobbra lent Signed lower right: Skuteczky D. 88 KIÁLLÍTVA EXHIBITED - Országos Magyar Képzômûvészeti Társulat évi ôszi kiállítása. Mûcsarnok, Budapest, (Kat Érdekes mese) - Internationale Ausstellung. Glaspalast, München, (feltehetôen kiállítva) REPRODUKÁLVA REPRODUCED - Vojtech Tilkovsky: Dominik Skuteczký. Život a dielo. Pozsony, IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Vojtech Tilkovský: Dominik Skutecký. Život a dielo. Bratislava, Tvar, Magda Keletiová: Dominik Skutecký. Bratislava, Pallas, Jan Abelovský Katarina Bajcurová: Art in Changing Times. Painting and Sculpture in Slovakia Bratislava, München magyarul. Magyar mûvészek Münchenben Szerk. Bakó Zsuzsanna Hessky Orsolya. Kiállítási katalógus. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Életmûkatalógus-szám: Tilkovsky 1954, 77. Skuteczky Döme (Dominik Skutecký): Piac Besztercebányán (Trh v Banskej Bystrici), Szlovák Nemzeti Galéria, Pozsony 16 K I E S E L B A C H G A L É R I A

21 9

22 A Pozsony megyei Kisgajáron, 1850-ben született Skuteczky Döme már tízéves kora elôtt Bécsbe került, ahol késôbb a város neves szobrásza, Johann Meixner fogadta mûtermébe. Idôvel a festészet mellett döntött: 1866 és 1867 között a császárváros Mûvészeti Akadémiáján tanult, majd ösztöndíjjal Velencében tölthetett néhány évet tôl Münchenben, majd Bécsben, 1876 és 1884 között ismét Velencében dolgozott. A helyi mûvészeti élet jellegzetes és kedvelt figurájává vált, szoros barátság és mûveikben közeli stiláris rokonság fûzte az ottocento neves olasz mestereihez, Favrettóhoz, Ettore Titohoz és August von Pettenkofenhez. Ekkor készült anekdotikus életképei bár rendkívül aprólékosan formáltak fénytôl ragyogó színeikkel, ropogós felületkezelésükkel és a plein air hatások hangsúlyozásával már-már az impresszionistákat idézik. Skuteczky finom egyensúlyozása a modernitás és a hagyomány között rendkívül népszerûvé tette kortársai között. Angol és amerikai mûkereskedôk versengtek képeiért: a neves londoni Wallis cég és a hosszú ideig Van Goghot is alkalmazó párizsi Goupil képkereskedés állandó vásárlói voltak. Vevôi általában rögtön elkészülésük után lecsaptak friss kompozícióira, így csupán néhány képe került kiállításra: kezdetben a bécsi Mûegyletben, majd a budapesti Mûcsarnok tárlatain jelentkezett a nagyközönség elôtt. Reprodukcióit sorra közölték a kor vezetô mûvészeti folyóiratai, a La revue del art ancienne et moderne, a Bergamoban kiadott Emporium és a Die Kunst. Az egy évvel besztercebányai letelepedése elôtt, 1888-ban festett Érdekes mese címû kép Skuteczky mûvészi felfogásának minden olyan vonását magán viseli, mely rendkívüli sikereket hozott számára kortársai között. A választott, elsô látásra hétköznapi egyszerûségével, idôtlen bájával lenyûgözô jelenet a nézô számára több, egymás után feltáruló szimbolikus üzenetet hordoz. A primér látvány értelmezésének elsô szintje csupán a történet egyszerû leolvasása: árnyékos, idilli kertben gyerekek hallgatják egy fiatal lány meséjét. Skuteckzy már ebben az olvasatban is igazi csemegét kínál, mikor a hallott történet gyermekekre gyakorolt hatását, az eltérô karakterek elbájoló reakcióit pazar lélekábrázoló képességgel osztja meg a festmény szemlélôjével. De a keresetlennek tûnô jelenet mögött alig rejtve a festészettörténet egyik, több évszázados múltra visszatekintô toposza is felcsillan: az Érdekes mese az életkorok, az egymás mellett élô generációk univerzális tartalmakat hordozó ábrázolása, ahol a szereplôk elhelyezése, a kompozícióban betöltött szerepük ugyanúgy a szimbolikus megjelenítés eszköze, mint az egyes alakok megformálásakor használt színek. A passzívan hallgató gyermekek, az ôket szórakoztató fiatal lány, a háttérben hímezô, dolgozó nôk és a már újra a gyermeki szférához sorolt, velük együtt ábrázolt idôs asszony az emberi élet alapvetô stációinak megjelenítôi. Ruházatuk az ártatlanságot kifejezô fehértôl, a nyiladozó érzékiséget megjelenítô telt kárminon át a feketébe hajló ultramarinig a színek nyelvén követi a szereplôk sorsát az indulástól a földi pálya lezárásáig. Az efféle kortárs miliôbe helyezett szimbolikus utalás a kor jellegzetes és kedvelt mûvészi fogása volt, ám Skutetzky képét készítôjének virtuóz technikája, a legjobb velencei mesterekkel egyenrangú festôi tehetsége magasan e jól ismert zsánerképek színvonala fölé helyezi. A nézôt inspiráló, továbbgondolásra csábító anekdota, a jelenet tartalmi szintje tökéletesen kimunkált, mégis a mai szemlélôt inkább a magabiztos festôi technika, a kiérlelt kompozíció és a ragyogó kolorit ragadja meg. Az egymásra rímelô színek, a nemes szövetek, a reflexekkel érzékivé tett textilek, a látszólag véletlenül kiválasztott, mégis jellegzetes, korfestô tárgyak mint a thonet szék vagy a felolvasó lány érdekes formájú szalmakalapja az alázatos és munkájában örömét lelô festô elmélyült tudásáról és ritka színkultúrájáról adnak számot. A nagy olasz virtuózokat, Favrettot vagy Mancinit idézô ropogós faktúra, a csábító anyagfestés, a finoman modellált kolorit, a fák levelei között átszüremlô fénynyalábok és a földön feltûnô tünékeny fényfoltok egyaránt azt igazolják, hogy a kor magyar festôi közül alig jutott bárki is közelebb ahhoz a nemzetközi, Párizs, London, München és Milánó kiemelkedô mûkereskedéseiben diadalra jutott irányzathoz, mely páratlan népszerûségre szert téve ötvözte a modern, plein air látásmódot a zsánerfestészet hagyományaival. Az Érdekes mese melynek heligravure másolatát 1890-ben az Országos Magyar Képzômûvészeti Társulat mûlapként is kiadta nem csupán a Skuteczky-életmû egyik fô darabja, de a magyar zsánerpiktúra egészében is kiemelkedô helyet foglal el. Molnos Péter Képünk reprodukciója Vojtech Tilkovsky Dominik Skutecky címû könyvében Giacomo Favretto: Az egér, Pinacoteca di Brera, Miláno 18 K I E S E L B A C H G A L É R I A

23

24 10 BIHARI SÁNDOR ( ) BOLDOG CSALÁD (SZOLNOKI ÉLETKÉP), 1880-AS ÉVEK HAPPY FAMILY, 1880 s cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve jobbra fent Signed upper right: Bihari S IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Bihari Sándor hagyatéki kiállítása, Katalógus. Budapest, Mûcsarnok, Bihari Sándor emlékkiállítása. Katalógus. Budapest, Fényes Adolf Terem, Egri Mária: A szolnoki mûvésztelep. Budapest, Képzômûvészeti Alap Kiadóvállalata, Bihari Sándor: Csónakázás a Zagyván, magántulajdon Bihari Sándor: Vasárnap délután, Magyar Nemzeti Galéria 20 K I E S E L B A C H G A L É R I A

25 10

26 11 SZINYEI MERSE PÁL ( ) NAPFÉNYES DOMBOLDAL, 1905 KÖRÜL SUNNY HILL-SIDE, c cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve balra lent Signed lower left: Szinyei IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Malonyay Dezsô: Szinyei Merse Pál. Budapest, Lampel R. Könyvkereskedése, Lázár, Béla: Paul Merse von Szinyei. Eine Vorläufer der Pleinairmalerei. Leipzig, Klinkhardt u. Biebermann, Hoffmann Edith: Szinyei Merse Pál ( ). Budapest, Országos Magyar Szépmûvészeti Múzeum, Bernáth Mária: Szinyei Merse Pál. Budapest, Corvina, Végvári Lajos: Szinyei Merse Pál ( ). Budapest, Képzômûvészeti Kiadó, A Majális festôje közelrôl. Szinyei Merse Pál levelezése, önéletrajzai, visszaemlékezések. Szerk. Szinyei Merse Anna. Budapest, Akadémiai Kiadó, Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál élete és mûvészete. Magyar Nemzeti Galéria Corvina, Ferenczy Károly: Majális (Nyári nap), 1906, Magyar Nemzeti Galéria 22 K I E S E L B A C H G A L É R I A

27 11

28 Szinyei Merse Pál helye megkérdôjelezhetetlen a közép-európai és magyar plein air festészet élvonalában. Nemzetközi elismertségét jól mutatja, hogy Lázár Béla a korszak ismert mûvészeti írója már 1911-ben német nyelvû monográfiát írt róla, melyet Lipcsében, A plein air festészet elôfutára alcímmel adtak ki. A magyar képzômûvészet történetének ikonszerû fômûvét, az 1873-ban festett Majálist a millenniumi kiállítás után megvásárolta a Szépmûvészeti Múzeum, sôt, Petrovics Elek igazgatósága alatt már külön teremben mutatták be festményeit az intézmény városligeti palotájában. Életmûvének elismerése, törekvéseinek megértése a kezdeti idôkben azonban közel sem volt annyira egyértelmû, mint ahogy azt a nevét feltétel nélkül tisztelô utókor gondolhatná. Az ôt ért kritikák, elsôsorban színeinek tüzes teltségét elítélô vélemények miatt 1884 után közel tíz évre felhagyott a festészettel. Visszavonult vidéki birtokára, s élte a gazdálkodók hétköznapi mindennapjait. A Münchenbôl hazatérô nagybányai fiatalok azonban szinte elôdükként fedezték fel mûvészetét, s ez a hirtelen, váratlanul érkezô elismerés újra a festészet felé terelte Szinyeit. A most bemutatott alkotás az életmûnek ebbôl a második periódusából, az 1905 körüli évekbôl származik, amint azt írja Szinyei Merse Anna a képrôl készült szakvéleményében. Közeli társai között említhetjük azokat a kiemelkedô alkotásokat, amelyeket az egy évtizeddel azt megelôzô nagybányai látogatás és a mûvésztelepen szerzett élmények hatására festett. A kevés darabból álló életmû ismeretében különösen nagy öröm, hogy egy korábban ismeretlen mû bukkant fel hosszú évtizedek lappangása után. A kép háttérben húzódó dombok lágy ívei a középtér növényzetének, a fák lombjainak formáira reflektálnak. Az elôtér napfényes mezôjének szikrázó zöldjei és sárgái jól mutatják Szinyei vonzódását a tompítatlan színek erejéhez, ám ezzel együtt is érezhetô, hogy számára a táj a látvány önmagában való szépsége mellett is jelentôs részben a hangulati elem kiemelésére szolgál. Tájképeinek nagyrészét így feltehetôen a most felbukkant alkotást is - felvidéki családi birtokán, Jernyén és környékén festette, megragadva az ottani dombok, erdôk és rétek intim hangulatát, kifejezve az otthon, a nyugalmat árasztó, háborítatlan miliô harmonikus békéjét. Stílusának kellemes lekerekítettsége, a ragyogó, mégis finoman kézben tartott színvilág üdesége Szinyei képeit már életében rendkívül népszerûvé tették. Nem csupán a Szépmûvészeti Múzeum, de korának legjelentôsebb mûgyûjtôi is gyakori vásárlói közé tartoztak. Az európai jelentôségû kollekciót építô Kohner Adolf, a franciás ízlését nem csupán festôként, de mûgyûjtôként is csillogtató Hatvany Ferenc vagy éppen a világhírnévig emelkedô Nemes Marcell egyaránt rajongott mûveiért, de jeles darabokat választott gyûjteményébe az inkább a magyar festészet klasszikusaiért rajongó Wolfner József is. Német kapcsolatainak köszönhetôen mûveinek egy része idegenben talált vásárlókra, amely máig tartó németországi elismertségének alapját is adja és tovább öregbíti a magyar festészet hírnevét itthon és külföldön egyaránt. Tóth Károly Szinyei Merse Pál: Gesztenyefa, Magyar Nemzeti Galéria Szinyei Merse Pál: Balaton, magántulajdon 24 K I E S E L B A C H G A L É R I A

29

30 12 FERENCZY KÁROLY ( ) JÁNOSSY BÉLA ÉS NEJE, 1906 BÉLA JÁNOSSY AND HIS WIFE, ,5 cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve balra fent Signed upper left: Ferenczy Károly 1906 PROVENIENCIA PROVENANCE - Egykor Jánossy Béla gyûjteményében. KIÁLLÍTVA EXHIBITED - Nemzeti Szalon elsô csoport kiállítása, Budapest, Nemzeti Szalon, március, kat. sz Ferenczy Károly ( ) gyûjteményes kiállítása. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, november május 27. REPRODUKÁLVA REPRODUCED - Genthon István: Ferenczy Károly Budapest, Képzômûvészeti Alap Kiadója, kép - Genthon István: Ferenczy Károly Budapest, Corvina, kép - Ferenczy Károly ( ) gyûjteményes kiállítása. Szerk. Boros Judit Plesznivy Edit. Kiállítási katalógus. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Ferenczy Valér: Ferenczy Károly. Budapest, Nyugat, [1934] kat. sz. - Genthon István: Ferenczy Károly Budapest, Képzômûvészeti Alap Kiadója, kat. sz. - Genthon István: Ferenczy Károly Budapest, Corvina, kat. sz. - Ferenczy Károly ( ) gyûjteményes kiállítása. Szerk. Boros Judit Plesznivy Edit. Kiállítási katalógus. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, kat. sz. Jelen képünk a Nemzeti Szalon 1907-es kiállításán. 26 K I E S E L B A C H G A L É R I A

31 12

32 13 IVÁNYI GRÜNWALD BÉLA ( ) MÛTEREMBEN (FESTÉS ELÔTT), 1904 IN THE STUDIO (BEFORE PAINTING), cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve jobbra lent Signed lower right: Grünwald Béla PROVENIENCIA PROVENANCE - Feltehetôen Gartner Margit vásárolta meg a Nemzeti Szalon 1906-os Iványi-kiállításán. (Nemzeti Szalon Almanach, Budapest, ) KIÁLLÍTVA EXHIBITED - Országos Magyar Képzômûvészeti Társulat Tavaszi Nemzetközi Kiállítása, Mûcsarnok, (339. Festés elôtt) - Grünwald Iványi Béla gyûjteményes kiállítása, Nemzeti Szalon, (73. Mûteremben) REPRODUKÁLVA REPRODUCED - Országos Magyar Képzômûvészeti Társulat Tavaszi Nemzetközi Kiállítása, Mûcsarnok, Katalógus - Grünwald Iványi Béla gyûjteményes kiállítása, Nemzeti Szalon, Katalógus. - Malonyay Dezsô: A fiatalok. Budapest, Telepy Katalin: Iványi Grünwald Béla korai munkássága, valamint a Kecskemétre költözés okai és elôzményei. In: Cumania VI., Kecskemét, kép. - Szabó László: Iványi-Grünwald. Budapest, kép. - Szabó László: Iványi-Grünwald Béla. Budapest, IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Malonyay Dezsô: A fiatalok. Budapest, Lázár Béla: Iványi-Grünwald Béla. Budapest, Telepy Katalin: Iványi Grünwald Béla korai munkássága, valamint a Kecskemétre költözés okai és elôzményei. In: Cumania VI., Kecskemét, Telepy Katalin: Iványi-Grünwald Béla. Budapest, Szabó László: Iványi-Grünwald. Budapest, Szabó László: Iványi-Grünwald Béla. Budapest, Ferenczy Károly: Festô és modell, 1904, Magyar Nemzeti Galéria Iványi Grünwald Béla Mûteremben címû képe nem sokkal elkészülte után, 1905-ben, a Mûcsarnok tavaszi kiállításán került elôször a közönség elé, majd alig egy esztendôvel késôbb, a Nemzeti Szalon gyûjteményes tárlatán újra bemutatták. Mindkét kiállítás katalógusa, s Malonyay Dezsô 1906-ban, A fiatalok címmel megjelent könyve is közölte reprodukcióját. Iványi, s kortárs méltatói tehát a korai évek egyik kiemelkedô mûveként tekintettek e szokatlanul nagyméretû festményre. Évtizedekkel késôbb született összefoglaló munkák is elemezték jelentôségét: Lázár Béla 1921-es Iványi-kötetében és Réti nevezetes Nagybánya-könyvének lapjain a festô római ösztöndíjas éveinek mûvészi termésébôl egyaránt ezt a mûvet emelték ki. Telepy Katalin, 1985-ben megjelent monográfiájában szintén közölte rövid elemzését, s megjegyezte, hogy a kép sajnos elveszett vagy lappang. A Mûteremben címû festmény 1904-ben, Iványi mindeddig kevésbé ismert, római ösztöndíjas idôszakában készült. A római ösztöndíj fogalma a 20. századi magyar mûvészet történetében olyan szorosan összekapcsolódott Gerevich Tibor nevével, s a Collegium Hungaricum intézményével, hogy csupán kevesek elôtt ismert ennek majd három évtizeddel korábbi elôzménye. Fraknói Vilmos püspök közel tíz éves elôkészítô munka után, 1904-ben írta ki elôször alapítványának bibliai tárgyú képekkel megpályázható ösztöndíjait, melynek festô és szobrász nyertesei egy esztendôt tölthettek az olasz fôvárosban, háborítatlan mûvészi alkotómunkával. Iványi Grünwald 1904-ben utazhatott ki Rómába, ahová felesége és gyermeke mellett a súlyosan tüdôbeteg Maticska Jenôt is magával vitte. A következô év elején, a Mûvészet címû folyóirat rövid levélben számolt be az elsô ösztöndíjasok letelepedésének körülményeirôl: Róma egyik legfestôibb pontján, böcklini ciprusok és piniáktól környezve, vonul meg a magyar mûvészház, Ventura, római építész alkotása. A román stílben tartott kétemeletes épület kettôs terasszal bír s úgy a földszint, mint a két felsô emelet külön-külön mûtermet és lakást foglal magában. Egyébként a római mûvészházban ezidôszerint csöndes, szorgalmas munka folyik. A két festô: Grünwald Béla és Hegedûs László, a nyáron át a Borghese-kert szépségeit vitték vásznukra. Az 1905-ös Mûcsarnokbeli kiállítás és az egy évvel késôbbi Nemzeti Szalonban rendezett gyûjteményes tárlat katalógusainak tanúsága szerint Iványi itt készült mûveinek zöme valóban parkrészlet és városkép, valamint számos kisebb és nagyobb méretû pasztelltanulmány. A Rómában született képek közül témájával és jelentôs méretével is kiemelkedik a most bemutatott festmény. Iványi képe a festészet történetében igen kedvelt, a mûvészt feleségével együtt ábrázoló, évszázados tradíciókra visszavezethetô önarcképtípusnak egy sajátos, zsánerszerû jelenetben megfogalmazott példája. A festmény fôszereplôje az elôtérben álló, a mûterem ablakán beesô délutáni fénnyel övezett, a homályba burkolt háttérbôl sziluettszerûen kiemelkedô nôi alak, kinek tükröt tartó gesztusa nem csupán a nôiesség jellegzetes attribútumaként értelmezhetô, de egyben a mûvészi alkotás mibenlétére, a valóság leképezésére, a múló pillanat megragadására vonatkozó rafinált utalás is. Iványi mûvének korabeli értékelôi egyöntetûen a fény-árnyék kezelésre koncentráltak: a napfényes, sugárzó nagybányai plein-air képek után valóban meglepô lehetett a Rómában készült festmények súlyosabb, mélyebb, egyöntetûbb koloritja. Míg Lázár Béla 1921-es monográfiájában caravaggió-i sötétséget emlegetve kárhoztatja Iványit a kemény árnyékokért, addig Petrovics Elek az 1941-es hagyatéki kiállítás katalógusában a római képek sejtelmes romantikájáról beszél. Mai szemmel, az életmû egészét tekintve, a Mûteremben címû festmény formai és kolorisztikus sajátosságai egy szerves belsô fejlôdés logikus állomásának tûnnek. Iványi tömbökben fogalmazó, nagyvonalú látásmódjával, a beállítás és a fénykezelés eszközével megteremtett sziluett-hatással jelentôs lépést tett a késôbbi években uralkodóvá váló dekorativitás irányába. A megfestés módjában, a széles, telt, vitalitást sugárzó ecsetkezelésben, s a forma letapogatásának mikéntjében még mindig Ferenczy Károly kikerülhetetlen hatása érzôdik, de már az ellépés, az új út ígérete is tetten érhetô. Molnos Péter 28 K I E S E L B A C H G A L É R I A

33 13

34 14 POLL HUGÓ ( ) BRETAGNE-I VITORLÁSOK, 1910 KÖRÜL SAILING BOATS IN BRETAGNE, c cm Pasztell, papír Pastell on paper Jelezve jobbra lent Signed lower right: Poll H Johan Barthold Jongkind: A Szajna Bas-Meudon-nál, The Cleveland Museum of Art, Cleveland 30 K I E S E L B A C H G A L É R I A

35 14

36 15 KÖVÉR GYULA ( ) LÁMPA, 1909 KÖRÜL LAMP, c ,5 60 cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve balra lent Signed lower left: Kövér Gyula... IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Kövér Gyula gyûjteményes kiállítása a Könyves Kálmán Szalonjában. Katalógus Édouard Vuillard: A nagy lámpa alatt Saint-Jacut-ben, magántulajdon Eduard Vuillard: Lámpa, K I E S E L B A C H G A L É R I A

37 15

38 16 MÁRFFY ÖDÖN ( ) NÔ MACSKÁVAL, 1906 KÖRÜL WOMAN WITH A CAT, c ,5 cm Olaj, karton Oil on cardboard Jelezve balra fent Signed upper left: Márffy Hátoldalon Reversed: Kiállítási raglap: Nô macskával IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Passuth Krisztina: A Nyolcak festészete. Budapest, Corvina, Passuth Krisztina: Márffy. Budapest, Corvina, Rockenbauer Zoltán: Márffy. Életmûkatalógus. Budapest, Makláry Artworks, Rockenbauer Zoltán: Márffy. Budapest, Corvina, KIÁLLÍTVA EXHIBITED - Márffy Ödön kiállítása, Nagyvárad, Vármegyeháza nagyterme, április Kat. sz. 54. Nô macskával Életmûkatalógus-szám: Jó egy évtizeddel ezelôtt Márffy Ödön korai pre-fauve korszaka szinte teljesen ismeretlen volt mind a mûvészettörténészek, mind a nagyközönség elôtt. Jóllehet a fiatal Márffy három szerzôi tárlaton (Budapest, 1907; Nagyvárad, 1909; Arad 1910) is bemutatta a párizsi tanulóévek idején, illetve közvetlenül a hazatérést követôen festett mûveit, 1909 után ezek a festmények eltûntek a kiállításokról és közel egy évszázadon át jobbára magángyûjtemények falai között lappangtak. Az aukciós piac rendszerváltozás utáni megélénkülésével, valamint a magyar vadak, és köztük Márffy Ödön, életmûvének módszeres feltárása során egyre-másra bukkantak fel a pályakezdés jellegzetes nôi portréi, Márffy Ödön: Nô tükörrel, 1906 körül, magántulajdon párizsi és bruges-i tájképei, enteriôrjei. Ma már a korabeli újságreprodukciókkal, fotókkal együtt több tucat festményt tudunk azonosítani ebbôl az idôszakból, és ekként be tudjuk határolni a festôi korai stílusfejlôdését. Márffy a Fôvárosi Tanács ösztöndíjával 1902-tôl 1906-ig tanult Párizsban. Kezdetben a Julian Akadémián Jean-Paul Laurens-hoz járt, majd hamarosan átiratkozott az École des Beaux Arts-ban, Fernand Cormon osztályába. A szigorú, konzervatív mester keze alól az idôk folyamán olyan újító világnagyságok is kikerültek, mint Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Picabia, Matisse vagy Soutine. Márffy így a párizsi akadémiákon nemcsak a mesterségeket sajátította el, de francia évfolyamtársai révén megismerkedett a legmodernebb irányzatokkal is. Érdeklôdése elsôsorban a posztimpresszionisták, a nabis-k és a fauve-ok felé fordult. Az útkeresés idôszakában e stílusjegyek mintegy egymással versengve jelentkeztek nála: leginkább Manet, Bonnard, Vuillard, Rippl-Rónai, Matisse és Cézanne hatása ismerhetô fel alkotásain. Bár a fauvizmusra már annak indulásakor (1905) felfigyelt, igazán vaddá csak Nyergesújfalun, 1908-tól vált Márffy mûvészete; Cézanne erôteljes hatása pedig 1910-tôl érzôdik stílusán. Pályája során mindvégig szívesen festett arcképeket. A korai idôszakból ismert festmények zöme tájkép és portré. Nôportréit ekkoriban nagy foltokban felrakott tiszta színekbôl komponálta, rendszerint kihasználva a kontraszt adta hatást. Foltfestészeten alapul egyebek mellett a Nô tükörrel, a Sárgakalapos lányka, a Profil fehér kalappal vagy a Szalmakalapos nô. E portrék bár csak elnagyoltan mutatják az arcvonásokat, nyilvánvalóan modellek után készültek, és Márffy jól láthatóan gondot fordított rá, hogy túlságosan ne rugaszkodjék el a valóságtól szín- vagy formai kísérletek kedvéért. A most elôkerült Nô macskával e sorba illik. Márffy azonban nem mindig választotta az élénk kontrasztot mint például a Sárgakalapos lányka esetében számos képének színhasználata inkább Manet kései remekét: a La Famme au chat (Nô macskával) címû mûvet idézi, amely akár elôképül is szolgálhatott festményünknek. Manet hatását a magyar festô más portréin is lemérhetjük, egyebek mellett a csak korabeli reprodukciókról ismert Bar-leány-on. Bár a macskás arckép nem szerepelt az 1905-ös párizsi Ôszi Szalon 25 olaj- és öt pasztellképet számláló Manet retrospektívjén, Márffy aki minden bizonnyal látta a tárlatot más oldalról is nyerhetett inspirációt a festményéhez, nevezetesen a japán Utamaro ( ) itt kiállított fametszeteibôl. A japonizmus a XIX. Század második felétôl hódított Franciaországban, és Márffy képének némely kompozíciós eleme a beállítás, a hajviselet, a falon lévô japán legyezô, a zöldellô bambuszra emlékeztetô levelek mutatják, hogy ô sem maradt érzéketlen a japán mûvészet iránt. A nô-macska párhuzam melyet Baudlaire is megénekelt verseiben ugyancsak szervesen illeszkedik a századforduló divatosnak tekinthetô témái közé. A már említett Manet-festmény mellett, Márffy ekkori példaképe, Bonnard is szívesen ábrázolt nôt macskával, hogy kihangsúlyozza a modell érzékiségét. Megjegyzendô, hogy ekkoriban a közönségesnek tartott házi cirmos helyett inkább a fekete-fehér tarka cica dívott így Manet-képén vagy Vaszary János 1909-ben készült Macskás nôjén is ez a típus látható. Márffy festményének hátoldalán található céldulatöredéken jól olvasható a cím: Nô macskával ami szinte bizonyossá teszi, hogy képünk szerepelt 1909-ben Nagyváradon Márffy Ödön gyûjteményes kiállításán, és megegyezik a katalógusban 54. számon szereplô Nô macskával tétellel. Az is valószínûnek tûnik, hogy Márffy ekkoriban szignálta a képet, mert a szignó-típus az 1909 körül használt aláírásoknak felel meg leginkább. Mindazonáltal a stílus és a megfestés módja alapján valószínû, hogy a festmény 1906 körül vagy nem sokkal késôbb készülhetett. Dr. Rockenbauer Zoltán 34 K I E S E L B A C H G A L É R I A

FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED

FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED A Magyar Nemzeti Galéria 2011. november 29-én megnyíló Ferenczy Károly (1862 1917) gyűjteményes kiállításán közel 150 festmény és 80 grafika kerül bemutatásra.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez (A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet melléklete alapján) Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez Készítette: MIHELIK MAGDOLNA. (aláírás) NYERGESÚJFALU,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2010. március 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Csáth Géza [Brenner József] levele Kosztolányi Dezsőhöz. (Földes, 1916. június 13. 4 folio (8 beírt oldal) 214x136 mm. Tintaírás,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium RÉVÉSZ EMESE 1967, Munkács Művészettörténet Tanszék, tanársegéd revart@freemail.hu reveszemese@btk.ppke.hu FOGADÓ ÓRA: hétfő, szerda KUTATÁSI TERÜLET: 19-20. századi magyar festészet; 19. századi sokszorosított

Részletesebben

K I E S E L B A C H G A L É R I A

K I E S E L B A C H G A L É R I A KIESELBACH GALÉRIA Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: 00-36-1-269-3148 00-36-1-269-3149 Fax: 00-36-1-269-2219 e-mail: gallery@kieselbach.hu www.kieselbach.hu A katalógus anyagát összeállította:

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED LAPPANGÓ FERENCZY KÁROLY MŰVEK FESTMÉNYEK

FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED LAPPANGÓ FERENCZY KÁROLY MŰVEK FESTMÉNYEK FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED A Magyar Nemzeti Galéria 2011. november 29-én megnyíló Ferenczy Károly (1862 1917) gyűjteményes kiállításán közel 150 festmény és 80 grafika kerül bemutatásra.

Részletesebben

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153. Kubizmusról magyar nyelven (kronológiában): (munka alatt) Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.htm Apollinaire,

Részletesebben

T É L I K É P A U K C I Ó 2 0 1 1

T É L I K É P A U K C I Ó 2 0 1 1 KIESELBACH T É L I K É P A U K C I Ó 2 0 1 1 M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH Az aukció anyagát összeállította: KIESELBACH TAMÁS mûvészettörténész MÁTHÉ FERENC festménybecsüs EINSPACH GÁBOR

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ NKA KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 4906/00277-AS SZÁMÚ PÁLYÁZATÁHOZ MAGYAR NEMZETI GALÉRIA SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ NKA KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 4906/00277-AS SZÁMÚ PÁLYÁZATÁHOZ MAGYAR NEMZETI GALÉRIA SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ NKA KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 4906/00277-AS SZÁMÚ PÁLYÁZATÁHOZ MAGYAR NEMZETI GALÉRIA SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM I. MEGVALÓSÍTÁS MONET, GAUGUIN, SZINYEI MERSE, RIPPL-RÓNAI Impresszionista

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A gazdasági tevékenység lényege és területei. A kereskedelem feladatai és formái. A kereskedelem szerepe és kapcsolatrendszere a nemzetgazdaságban. 2. A piac fogalma.

Részletesebben

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ I. olaj, farost 80x100 1984 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ III. olaj, farost 70x100 1984 2 HORTOBÁGY (LOVAK) olaj, farost 60x90 1982 HORTOBÁGY

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez IV. A 19. század második felének művészete. A realizmus. 10. osztály

Jegyzetek művészettörténethez IV. A 19. század második felének művészete. A realizmus. 10. osztály Jegyzetek művészettörténethez IV. 10. osztály A 19. század második felének művészete A realizmus A klasszicista és romantikus irányzatokkal szemben megerősödnek a realista törekvések - a művészek a valóság

Részletesebben

Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát

Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát bemutatja Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát Budapest TAKÁCS FERENC FESTÉSZETE 2001 őszén megkeresett minket egy dél-magyarországi gyűjtő barátunk, és egy festőművészt ajánlott a figyelmünkbe.

Részletesebben

Barcsay Jenő. Barcsay Jenő Született 1900. január 14. Elhunyt 1988. április 2. (88 évesen) Budapest Foglalkozása. művész

Barcsay Jenő. Barcsay Jenő Született 1900. január 14. Elhunyt 1988. április 2. (88 évesen) Budapest Foglalkozása. művész Barcsay Jenő Barcsay Jenő Született 1900. január 14. Elhunyt 1988. április 2. (88 évesen) Budapest Foglalkozása művész Barcsay Jenő portré szobra, Szentendre 1 Nagybarcsai Barcsay Jenő (Katona, 1900. január

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100

Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100 Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100 Izzócsere 2013, olaj/vászon, 2x 120x50 Délutáni cocktail 2013 olaj/vászon, 140x90 Tábortűz 2013 olaj/vászon, 50x60 Épület 2014, olaj, vászon, 30c24 Hátsókert 2014, olaj,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN

A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN M A R T O S G Á B O R A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN MAGYAR MŰGYŰJTŐ ÉS KOLLEKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETE NÉZŐPONTOK 9 FEJEZETEK EGY MŰGYŰJTŐ KISMESTER KOLLEKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL 13 A MESTITZ-GYŰJTEMÉNY

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1998-1999 University of Art and Design, Vantaa-Finnország 1994-1999 Magyar Iparművészeti Egyetem, Szőnyeg

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.04.13. Kulturális Javak Bizottsága 2015. április 13-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.04.13. 1) Ismeretlen mester, 17. század vége: Allegorikus nőalak

Részletesebben

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja Minden jog fenntartva. 2009 Koller Galéria Győjteményfelmérés (Példa István gyüjteménye) Az alábbiakban egy 23 mőtárgyból

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1) Beszámoló a KJB 2014. évi munkájáról (Dr. Buzinkay Péter, a KJB titkára) 2) A Kétséges eredetiségű kulturális javak adatbázisának

Részletesebben

2 n Pécsi Pilch Dezső (1888-1949) Velence (Szent Márk tér), 1931 Venice (St. Mark s Square), 1931

2 n Pécsi Pilch Dezső (1888-1949) Velence (Szent Márk tér), 1931 Venice (St. Mark s Square), 1931 2 1 1 n Scheiber Hugó (1873-1950) Könyökére támaszkodó férfi, 1925 körül Man Leaning His Elbow, c.1925 60 x 43 cm Pasztell, papír Pastell on paper Jelezve balra lent Signed lower left: Scheiber H. 2 n

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés KJB / 2015.09.14. Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2015.09.14. 1. Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 Endenich, 1900): Golgota, 1884 (vászon, olaj, 460 x 712 cm,

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Egry József és művészete. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros.

Egry József és művészete. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Egry József és művészete Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Modern magyar művészet A XX. század első felének magyar művészeti irányzatai. http://mek.oszk.hu/03400/03467/html/hatter.htm

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2006. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2006. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2006. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. október 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Dobyaschofsky, Franz Joseph (Bécs, 1818 Bécs, 1867): Jelenet (Egy keresztény mártírnő halála), 1836, Olaj, vászon, 76x100 cm, Jelezve

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szikora Tamás. festő. (Nyíregyháza, 1943. november 24. )

Szikora Tamás. festő. (Nyíregyháza, 1943. november 24. ) Szikora Tamás festő (Nyíregyháza, 1943. november 24. ) 1970 1976: Magyar Képzőművészeti Főiskola, festő szak, mestere: Fónyi Géza, Sarkantyu Simon. 1977 1980: Derkovits ösztöndíj. 1985 1986: a Magyar Iparművészeti

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BENKŐ CSILLA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ I. A munkaközösség helyzetének elemzése - a munkaközösség tagjai

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. január 20-i ülés A Seuso-kincs nyilvántartásba vétele (2013.12.16.) 1 MTA Könyvtárból ellopott könyv felbukkanása (Jeruzsálem, 2014.01.21.) Az ülés napirendje 1) Beszámoló

Részletesebben

MAPPÁK. A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85

MAPPÁK. A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85 MAPPÁK A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85 B. 330 x 250 mm-es mappa 2) Aggok háza, 1939-1944 23 paszpartúzott és 15 paszpartú nélküli rajz C. 375 x 245 mm-es mappák 3) Első

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Vaszary. magángyűjteményekben

Vaszary. magángyűjteményekben Vaszary magángyűjteményekben v i r á g j u d i t g a l é r i a é s a u k c i ó s h á z Vaszary magángyűjteményekben v i r á g j u d i t g a l é r i a é s a u k c i ó s h á z Vaszary v i r á g j u d i t

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI

HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: GAZDA LÁSZLÓ 47. BÍRÓ KATALIN HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 47. SZÁM BÍRÓ KATALIN HOLLÓ LÁSZLÓ

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

30. évad 2008 szeptember 2009 május

30. évad 2008 szeptember 2009 május 30. évad 2008 szeptember 2009 május SZEPTEMBER 24. szerda, 16 óra - Éves közgyűlésünk megtartása B. fszt. Előadóterem. A tagok felének meg nem jelenése esetén 16.30 órakor kezdődik Szünetben Boross László

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG

R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG FRED FABER FOTÓIVAL 2004 NYARÁN ISMERKEDTEM MEG, LUXEM- BURGI KIÁLLÍTÁSOM IDEJÉN. KÉT ESTE KB. 1000 DIÁT VETÍTETT LE NEKEM.

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

KIÁLLÍTÁS ON VIEW INFORMÁCIÓ / INFORMATION. Kieselbach Galéria 2012. május 25. június 5., minden nap 10 18 óráig

KIÁLLÍTÁS ON VIEW INFORMÁCIÓ / INFORMATION. Kieselbach Galéria 2012. május 25. június 5., minden nap 10 18 óráig KIESELBACH 2 0 1 2. J Ú N I U S 6. S Z E R D A H O T E L M A R R I O T T 1052 BUDAPEST, APÁCZAI CSERE JÁNOS U. 4. Az aukció anyagát összeállította: AZ ÁRVERÉST VEZETI: WINKLER NÓRA KIESELBACH TAMÁS mûvészettörténész

Részletesebben

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr Elektrográfiák és síkplasztikák K o p p á n y 2007 A borítón az Időgép című elektrogáfia látható. Hungary 1956 Koppány Attila festőművész

Részletesebben

Bolgár György: Vasárnap délutána Grande Jatte-szigeten

Bolgár György: Vasárnap délutána Grande Jatte-szigeten Bolgár György: Vasárnap délutána Grande Jatte-szigeten Bolgár György Vasárnap délután a Grande Jatte-szigeten (Részlet) kép-regény (Részlet) ATHENAEUM Athenaeum 2000 Könyvkiadó Kft. www.athenaeum.hu ISBN

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Magyar otthon MERÉSZEN ELEGÁNS. Otthonok és Kertek

Magyar otthon MERÉSZEN ELEGÁNS. Otthonok és Kertek Magyar otthon MERÉSZEN ELEGÁNS 22 Otthonok és Kertek Hûvös elegancia, egyszerû vonalvezetés és csipetnyi barokkos hangulat keveredik a Budapest kertvárosában található családi ház stílusában. A finom anyagok

Részletesebben

Angyalföldi SZABÓ ZOLTÁN

Angyalföldi SZABÓ ZOLTÁN Angyalföldi SZABÓ ZOLTÁN 1929-ben született Angyalföldön. A Képzőművészeti Főiskola festő szakán 1958-ban fejezte be tanulmányait. Néhány évvel később megkapta a tehetséges fiatal alkotók támogatására

Részletesebben

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 22/6. Füsti Molnár Etelka (1927-1988)

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra A legvidámabb barakk Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947 SZEPTEMBER Szeptember 10. (kedd) 18 óra Pece-parti Párizs: Nagyvárad XX. századi költészete, festészete Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel

Részletesebben

VINCE. tavasz nyár. Amikor van egy kis pénzem, könyveket vásárolok, és ha marad belôle, akkor költök ennivalóra és ruhára. Erasmus (1469 1536)

VINCE. tavasz nyár. Amikor van egy kis pénzem, könyveket vásárolok, és ha marad belôle, akkor költök ennivalóra és ruhára. Erasmus (1469 1536) VINCE Amikor van egy kis pénzem, könyveket vásárolok, és ha marad belôle, akkor költök ennivalóra és ruhára 2010 tavasz nyár Erasmus (1469 1536) Egy legendás mûvész újrafelfedezése: Kovásznai György (1934

Részletesebben

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében)

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Szekszárd régi utcáit, a már alig létező pincesorokat, ill.

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

aukció 1. tétel - Zórád Ernő (1911-2004): Tabáni délután 2. tétel - Szentiványi Lajos (1909-1973): Pipacsos csendélet kikiáltási ár: 130 000 HUF

aukció 1. tétel - Zórád Ernő (1911-2004): Tabáni délután 2. tétel - Szentiványi Lajos (1909-1973): Pipacsos csendélet kikiáltási ár: 130 000 HUF aukció Hatodik önálló és jótékonysági aukciója aukció időpontja 2014.03.31. hétfő 18:00 rendezi Premier Galéria helyszín Veyron Kávézóban, cím: Kecskemét, Horog utca 9. elérhetőségek 06/30-9-383-027 premiergaleria@gmail.com

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Prutkay Péter ÉLETRAJZ. 1947 március 24-én született Budapesten. 1969 kiállító művész

Prutkay Péter ÉLETRAJZ. 1947 március 24-én született Budapesten. 1969 kiállító művész Prutkay Péter ÉLETRAJZ 1947 március 24-én született Budapesten 1969 kiállító művész TAGSÁGOK 1972 Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, majd Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1975 Magyar Képzőművészek

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

LXI1I. ^IPPL-RONAI JÓZSEF. GyÜJTEMÉNyES KIÁLLÍTÁSA RENDEZTÉK: ERNST LAJOS ÉS LÁZÁR BÉLA AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA, BUDAPEST, 1923 OKTÓBER HÓ

LXI1I. ^IPPL-RONAI JÓZSEF. GyÜJTEMÉNyES KIÁLLÍTÁSA RENDEZTÉK: ERNST LAJOS ÉS LÁZÁR BÉLA AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA, BUDAPEST, 1923 OKTÓBER HÓ ERNST^ MÚZEUM LXI1I. KIÁLLÍTÁSAI ^IPPL-RONAI JÓZSEF GyÜJTEMÉNyES KIÁLLÍTÁSA RENDEZTÉK: ERNST LAJOS ÉS LÁZÁR BÉLA AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA, BUDAPEST, 1923 OKTÓBER HÓ ERNST-MÜZEUM MŰVÉSZKÖNYVEI. írja: Dr.

Részletesebben

Bedő Rudolf (Budapest 1891. május 31. Budapest 1978. február 18.) műgyűjtő, gyáros, művészeti író

Bedő Rudolf (Budapest 1891. május 31. Budapest 1978. február 18.) műgyűjtő, gyáros, művészeti író 2014. szeptember 14. Bedő Rudolf (Budapest 1891. május 31. Budapest 1978. február 18.) műgyűjtő, gyáros, művészeti író Édesapja: Bedő (Bettelheim) Béla (Pécs 1862. szeptember 2. 1916. június 11.) Édesanyja:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 4

Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 4 Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 4 Kieselbach 2 0 1 4. o k t ó b e r 6. H O T E L M A R R I O T T 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4. Az árverést vezeti: Winkler Nóra Az aukció anyagát

Részletesebben

PROHÁSZKA LÁSZLÓ. 1953-ban született Budapesten. Művészeti író. Leg - utóbbi írását 2011. 8. számunkban

PROHÁSZKA LÁSZLÓ. 1953-ban született Budapesten. Művészeti író. Leg - utóbbi írását 2011. 8. számunkban PROHÁSZKA LÁSZLÓ 1953-ban született Budapesten. Művészeti író. Leg - utóbbi írását 2011. 8. számunkban közöltük. 1 Fitz Péter (főszerk.): Kortárs magyar művészeti lexikon, 2. kötet. Enciklopédia, Budapest,

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

MŰTÁRGYHAMISÍTÁS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSBEN

MŰTÁRGYHAMISÍTÁS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSBEN MŰTÁRGYHAMISÍTÁS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSBEN dr. Kármán Gabriella dr. Emőd Péter HENT Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport 2013. június 25. A NEMZETKÖZI MŰKERESKEDELEM A 21. SZÁZADBAN évi 25 35 milliárd dollár

Részletesebben

MICHAL HAJNAL HAJNAL MIHÁLY

MICHAL HAJNAL HAJNAL MIHÁLY MICHAL HAJNAL HAJNAL MIHÁLY HAJNAL MIHÁLY Prágában élô, magyar származású festô- és grafikusmûvész kiállítása Támogatók: Közép-európai Kulturális Intézet A címlapon: Monparnasse, acryl, vászon,150 x 120

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

Kieselbach T é l i k é p a u k c i ó 2 0 1 4

Kieselbach T é l i k é p a u k c i ó 2 0 1 4 Kieselbach T é l i k é p a u k c i ó 2 0 1 4 K I E S E L B A C H K Ö N Y V E K modern magyar festészet - átfogó kötetek MODERN MAGYAR FESTÉSZET 1892-1919, Budapest, 2003 DIE MODERNE IN DER UNGARISCHEN

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2009. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2009. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2009. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben