KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH"

Átírás

1 KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

2

3

4

5 KIESELBACH GALÉRIA Kieselbach Galéria, Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: , , Fax: /

6 A katalógus anyagát összeállította Paintings selected by: KIESELBACH TAMÁS mûvészettörténész, igazságügyi festményszakértô MÁTHÉ FERENC festménybecsüs EINSPACH GÁBOR igazságügyi festményszakértô A katalógust szerkesztette Edited by: KIESELBACH ANITA A katalógusban szereplô tanulmányokat írta Molnos Péter, Barki Gergely, Rum Attila, Dr. Rockenbauer Zoltán, Csernitzky Mária, Bernáth Mária, Tóth Károly The studies that appear in the catalogue have been written by Péter Molnos, Gergely Barki, Attila Rum, Zoltán Rockenbauer PhD, Mária Csernitzky, Mária Bernáth, Károly Tóth Asszisztens Assistants: KIS KORNÉL, MODLA ZSUZSANNA, SZÛCS ANDRÁS M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH Kiadta Published by: KIESELBACH GALÉRIA Fotó Photographs by: DARABOS GYÖRGY Grafikai tervezés Design by: KIESELBACH ANITA, MÁRKUS LAURA Nyomdai elôkészítés Prepress by: BOTYIK ATTILA Nyomás és kötés Printed by: MESTER NYOMDA

7 KIESELBACH GALÉRIA

8 1 GIOVANNI DOMENICO TIEPOLO ( ) MÁRIA, 1780 KÖRÜL MÁRIA, c ,5 31,5 cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelzés nélkül Unsigned Védett No export PROVENIENCIA PROVENANCE - Egykor feltehetôen a velencei Del Zotto gyûjteményben. - Lajos Viktor fôherceg (Erzherzog Ludwig Viktor) gyûjteményében a klessheimi kastélyban. REPRODUKÁLVA REPRODUCED - Enyedy Lukács és neje Zsótér Ilona hagyatéka, Brentano Cimaroli Lujza Báróné hagyatéka valamint fôúri és különbözô más magánbirtokból származó mûtárgyak. Ernst Múzeum XXII. aukciós katalógusa, Budapest, tétel, 53. o. XIX. tábla - Te évszázadok kegyence A festôk és Velence Szerk. Barkóczi István. Kiállítási katalógus. Szépmûvészeti Múzeum, Budapest, oldal - Giandomenico Tiepolo. Capriccio térben és idôben. Szerk. Czére Andrea. Kiállítási katalógus. Szépmûvészeti Múzeum, Budapest, oldal, 11. kat. sz. IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Giambattista Tiepolo és fiainak, Domenico és Lorenzo rézkarcai. Kiállítási katalógus. Budapest, Országos Szépmûvészeti Múzeum, Adriano Mariuz: Giandomenico Tiepolo. Venezia, Alfieri, Giandomenico Tiepolo. Capriccio térben és idôben. Szerk. Czére Andrea. Kiállítási katalógus. Budapest, Szépmûvészeti Múzeum, KIÁLLÍTVA EXHIBITED - Dorotheum 316. mûvészeti aukciója Sammlung Erzherzog Ludwig Viktor. Gesamteinrichtung Schloß Kleßheim. Wien, Dorotheum, (Velencei mester, 1750 körül, Giandomenico Tiepolo iránya meghatározással). - Ernst Múzeum XXII. aukciója Enyedy Lukács és neje Zsótér Ilona hagyatéka, Brentano Cimaroli Lujza Báróné hagyatéka valamint fôúri és különbözô más magánbirtokból származó mûtárgyak. Budapest, Ernst Múzeum, tétel, 53. o. (Giandomenico Tiepolo: Mária, 1780 körül, Lajos Viktor fôherceg klessheimi gyûjteményébôl, 39,5 x 31,5 cm meghatározással.) - Te évszázadok kegyence A festôk és Velence Budapest, Szépmûvészeti Múzeum, Giandomenico Tiepolo. Capriccio térben és idôben.. Budapest, Szépmûvészeti Múzeum, október február 27. Giovanni Domenico Tieoplo ( ) a velencei klasszicizáló késô barokk és rokokó festészet kiemelkedô mestere. Mûvészcsaládba született, apja az itáliai freskófestészet legvirtuózabb képviselôje, Giovanni Battista Tiepolo, testvére a madridi spanyol királyi udvar festôjeként ismertté vált Lorenzo Tiepolo volt. Életmûve rendkívül gazdag és változatos: festmények mellett grafikai és falfestészeti munkái is a korszak kiemelkedô mûvei közé tartoznak. A most bemutatott alkotás hûen jellemzi Giandomenico munkásságának jellegzetes, érett festészeti stílusát. Életmûvében több hasonló kompozíció ismert: Adriano Mariuz 1971-es, Velencében kiadott nagymonográfiája alapján a festmény legismertebb párhuzama a washingtoni National Gallery of Art által ôrzött Madonna a kezében sármányt tartó gyermek Jézussal. A Máriát egyedül ábrázoló darabok közül a padovai Museo Civico és a Szépmûvészeti Múzeum ôriz egy-egy fontos példányt. Az ismert párhuzamok alapján 1780 körülre datálható mû provenienciája tekintélyt parancsoló: egykor I. Ferenc József császár és király legfiatalabb fivére, Lajos Viktor fôherceg birtokolta, a klessheimi kastélyában ôrzött kollekció részeként. Magyarországon 1923-ban bukkant fel elsô alkalommal az Ernst Múzeum aukcióján, amelynek katalógusában reprodukálták is. Az elegáns, letisztult Madonna-kompozíció színei a velencei kolorizmus festészeti hagyományához kapcsolódnak, könnyed formáival és lazúros festésmódjával méltó módon reprezentálja a velencei késôbarokk egyik kiemelkedô mesterét. Tóth Károly Giovanni Battista Tiepolo: Szûz Mária hat szenttel, Szépmûvészeti Múzeum, Budapest Giovanni Battista Tiepolo: Madonna a kezében sármányt tartó gyermek Jézussal, National Gallery of Art, Washington 4 K I E S E L B A C H G A L É R I A

9 1

10 2 ID. MARKÓ KÁROLY ( ) ROMANTIKUS TÁJ (RUTH ÉS BOÁZ TALÁLKOZÁSA), 1859 KÖRÜL ROMANTIC LANDSCAPE (THE MEETING OF RUTH AND BOAZ), c cm Gouache, gumiarábikum, ceruza, papír Gouache, gum arabic, pencil on paper Jelzés nélkül Unsigned PROVENIENCIA PROVENANCE - Egykor Teresa Barzellotti tulajdonában, Firenze. IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Pogány Ö. Gáborné: Id. Markó Károly ( ). Budapest, Corvina, Szvoboda Dománszky Gabriella: Markó. Budapest, Corvina, Markó Károly és köre. Mítosztól a képig. Szerk. Bellák Gábor Dragon Zoltán Hessky Orsolya. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Id. Markó Károly: Ruth és Boáz, Bécs, Belvedere 6 K I E S E L B A C H G A L É R I A

11 2

12 3 3 THAN MÓR ( ) MULATOZÓ OLASZ TÁRSASÁG, 1859 MERRIMENT, ,5 63,5 cm Vegyes technika, papír Mixed technique on paper Jelezve balra lent Signed lower left: A.Than Mor Róma K I E S E L B A C H G A L É R I A

13 DB LITOGRÁFIA DUNA-MENTI LÁTKÉPPEKKEL EREDETI FÉLBÔR KÖTÉSBEN A KÖTET MELLÉKLETÉBEN TELJES TÉRKÉP TALÁLHATÓ A DUNA-VÖLGYÉRÔL, DONAU-STROM, cm JAKOB ALT ( ) ALDOPH KUNIKE ( ) PEST LÁTKÉPE, 1826 ELÔTT VIEW OF PEST, BEFORE cm Litográfia, papír Lithography on paper Jelezve balra lent Signed lower left: Gez. v. J. Alt Jelezve jobra lent Signed lower right: Druck v. Kunike A litográfia 186 Duna-menti látképpel eredeti félbôr kötésben egybekötve a Zweyhundert vier und sechzig Donau-Ansichten nach dem Laufe des Donaustromes von seinem Ursprung bis zu seinem Ausflusse in das schwarze Meer. Herausgegeben von Adolph Kunike. Wien, Grund, címû kötetben. K I E S E L B A C H G A L É R I A 9

14 5 5 BRODSZKY SÁNDOR ( ) BALATONI TÁJ A BADACSONNYAL SZIGLIGET FELÖL, 1870-ES ÉVEK BALATON LANDSCAPE WITH THE BADACSONY (VIEW FROM SZIGLIGET), 1870 s 26 40,5 cm Olaj, karton Oil on cardboard Jelzés nélkül Unsigned Hátoldalon Reverse: Brodszky Sándor hagyatéka 10 K I E S E L B A C H G A L É R I A

15 6 6 BRODSZKY SÁNDOR ( ) BUDA LÁTKÉPE A SVÁBHEGYRÔL, HÁTTÉRBEN SZIVÁRVÁNNYAL, 1860-AS ÉVEK BUDA VIEW FROM SVÁBHEGY WITH A RAINBOW, 1860 s cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve jobbra lent Signed lower right: Brodszky S Hátoldalon Reverse: Brodszky Sándor: Részlet a Svábhegyrôl K I E S E L B A C H G A L É R I A 11

16 7 NÁDLER RÓBERT ( ) HAJÓK A DUNÁN HÁTTÉRBEN A BUDAI VÁRRAL, 1890 KÖRÜL BOATS ON THE DANUBE WITH THE BUDA CASTLE, c ,5 28 cm Olaj, fa Oil on panel Jelezve jobbra lent Signed lower right: Nádler R Nádler Róbert: A budai Duna-part a Budai várral, (részlet) Budapest Történeti Múzeum Fôvárosi Képtár Ligeti Antal: Buda és Pest látképe, (részlet) Budapest Történeti Múzeum Fôvárosi Képtár 12 K I E S E L B A C H G A L É R I A

17 7

18 8 MOLNÁR JÓZSEF ( ) ZSUZSANNA A FÜRDÔBEN (ZSUZSANNA ÉS A VÉNEK), 1869 SUSAN BATHING (SUSAN AND THE ELDERS), cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve balra lent Signed lower left: Molnár J KIÁLLÍTVA EXHIBITED - Országos Magyar Képzômûvészet Társulat kiállítása, REPRODUKÁLVA REPRODUCED - Turcsányi Erzsébet: Molnár József Budapest, Pázmány Péter Tudományegyetem, képtábla. Életmûkatalógus-szám: Turcsányi Molnár József: Pompeji nôk, 1875 körül, magántulajdon 14 K I E S E L B A C H G A L É R I A

19 8

20 9 SKUTECZKY DÖME ( ) DOMINIK SKUTECKÝ ( ) MESÉT HALLGATÓ GYEREKEK (ÉRDEKES MESE), 1888 ZAUJÍMAVÁ ROZPRÁVKA, 1888 CHILDREN LISTENING TO FAIRY TALE, cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve jobbra lent Signed lower right: Skuteczky D. 88 KIÁLLÍTVA EXHIBITED - Országos Magyar Képzômûvészeti Társulat évi ôszi kiállítása. Mûcsarnok, Budapest, (Kat Érdekes mese) - Internationale Ausstellung. Glaspalast, München, (feltehetôen kiállítva) REPRODUKÁLVA REPRODUCED - Vojtech Tilkovsky: Dominik Skuteczký. Život a dielo. Pozsony, IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Vojtech Tilkovský: Dominik Skutecký. Život a dielo. Bratislava, Tvar, Magda Keletiová: Dominik Skutecký. Bratislava, Pallas, Jan Abelovský Katarina Bajcurová: Art in Changing Times. Painting and Sculpture in Slovakia Bratislava, München magyarul. Magyar mûvészek Münchenben Szerk. Bakó Zsuzsanna Hessky Orsolya. Kiállítási katalógus. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Életmûkatalógus-szám: Tilkovsky 1954, 77. Skuteczky Döme (Dominik Skutecký): Piac Besztercebányán (Trh v Banskej Bystrici), Szlovák Nemzeti Galéria, Pozsony 16 K I E S E L B A C H G A L É R I A

21 9

22 A Pozsony megyei Kisgajáron, 1850-ben született Skuteczky Döme már tízéves kora elôtt Bécsbe került, ahol késôbb a város neves szobrásza, Johann Meixner fogadta mûtermébe. Idôvel a festészet mellett döntött: 1866 és 1867 között a császárváros Mûvészeti Akadémiáján tanult, majd ösztöndíjjal Velencében tölthetett néhány évet tôl Münchenben, majd Bécsben, 1876 és 1884 között ismét Velencében dolgozott. A helyi mûvészeti élet jellegzetes és kedvelt figurájává vált, szoros barátság és mûveikben közeli stiláris rokonság fûzte az ottocento neves olasz mestereihez, Favrettóhoz, Ettore Titohoz és August von Pettenkofenhez. Ekkor készült anekdotikus életképei bár rendkívül aprólékosan formáltak fénytôl ragyogó színeikkel, ropogós felületkezelésükkel és a plein air hatások hangsúlyozásával már-már az impresszionistákat idézik. Skuteczky finom egyensúlyozása a modernitás és a hagyomány között rendkívül népszerûvé tette kortársai között. Angol és amerikai mûkereskedôk versengtek képeiért: a neves londoni Wallis cég és a hosszú ideig Van Goghot is alkalmazó párizsi Goupil képkereskedés állandó vásárlói voltak. Vevôi általában rögtön elkészülésük után lecsaptak friss kompozícióira, így csupán néhány képe került kiállításra: kezdetben a bécsi Mûegyletben, majd a budapesti Mûcsarnok tárlatain jelentkezett a nagyközönség elôtt. Reprodukcióit sorra közölték a kor vezetô mûvészeti folyóiratai, a La revue del art ancienne et moderne, a Bergamoban kiadott Emporium és a Die Kunst. Az egy évvel besztercebányai letelepedése elôtt, 1888-ban festett Érdekes mese címû kép Skuteczky mûvészi felfogásának minden olyan vonását magán viseli, mely rendkívüli sikereket hozott számára kortársai között. A választott, elsô látásra hétköznapi egyszerûségével, idôtlen bájával lenyûgözô jelenet a nézô számára több, egymás után feltáruló szimbolikus üzenetet hordoz. A primér látvány értelmezésének elsô szintje csupán a történet egyszerû leolvasása: árnyékos, idilli kertben gyerekek hallgatják egy fiatal lány meséjét. Skuteckzy már ebben az olvasatban is igazi csemegét kínál, mikor a hallott történet gyermekekre gyakorolt hatását, az eltérô karakterek elbájoló reakcióit pazar lélekábrázoló képességgel osztja meg a festmény szemlélôjével. De a keresetlennek tûnô jelenet mögött alig rejtve a festészettörténet egyik, több évszázados múltra visszatekintô toposza is felcsillan: az Érdekes mese az életkorok, az egymás mellett élô generációk univerzális tartalmakat hordozó ábrázolása, ahol a szereplôk elhelyezése, a kompozícióban betöltött szerepük ugyanúgy a szimbolikus megjelenítés eszköze, mint az egyes alakok megformálásakor használt színek. A passzívan hallgató gyermekek, az ôket szórakoztató fiatal lány, a háttérben hímezô, dolgozó nôk és a már újra a gyermeki szférához sorolt, velük együtt ábrázolt idôs asszony az emberi élet alapvetô stációinak megjelenítôi. Ruházatuk az ártatlanságot kifejezô fehértôl, a nyiladozó érzékiséget megjelenítô telt kárminon át a feketébe hajló ultramarinig a színek nyelvén követi a szereplôk sorsát az indulástól a földi pálya lezárásáig. Az efféle kortárs miliôbe helyezett szimbolikus utalás a kor jellegzetes és kedvelt mûvészi fogása volt, ám Skutetzky képét készítôjének virtuóz technikája, a legjobb velencei mesterekkel egyenrangú festôi tehetsége magasan e jól ismert zsánerképek színvonala fölé helyezi. A nézôt inspiráló, továbbgondolásra csábító anekdota, a jelenet tartalmi szintje tökéletesen kimunkált, mégis a mai szemlélôt inkább a magabiztos festôi technika, a kiérlelt kompozíció és a ragyogó kolorit ragadja meg. Az egymásra rímelô színek, a nemes szövetek, a reflexekkel érzékivé tett textilek, a látszólag véletlenül kiválasztott, mégis jellegzetes, korfestô tárgyak mint a thonet szék vagy a felolvasó lány érdekes formájú szalmakalapja az alázatos és munkájában örömét lelô festô elmélyült tudásáról és ritka színkultúrájáról adnak számot. A nagy olasz virtuózokat, Favrettot vagy Mancinit idézô ropogós faktúra, a csábító anyagfestés, a finoman modellált kolorit, a fák levelei között átszüremlô fénynyalábok és a földön feltûnô tünékeny fényfoltok egyaránt azt igazolják, hogy a kor magyar festôi közül alig jutott bárki is közelebb ahhoz a nemzetközi, Párizs, London, München és Milánó kiemelkedô mûkereskedéseiben diadalra jutott irányzathoz, mely páratlan népszerûségre szert téve ötvözte a modern, plein air látásmódot a zsánerfestészet hagyományaival. Az Érdekes mese melynek heligravure másolatát 1890-ben az Országos Magyar Képzômûvészeti Társulat mûlapként is kiadta nem csupán a Skuteczky-életmû egyik fô darabja, de a magyar zsánerpiktúra egészében is kiemelkedô helyet foglal el. Molnos Péter Képünk reprodukciója Vojtech Tilkovsky Dominik Skutecky címû könyvében Giacomo Favretto: Az egér, Pinacoteca di Brera, Miláno 18 K I E S E L B A C H G A L É R I A

23

24 10 BIHARI SÁNDOR ( ) BOLDOG CSALÁD (SZOLNOKI ÉLETKÉP), 1880-AS ÉVEK HAPPY FAMILY, 1880 s cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve jobbra fent Signed upper right: Bihari S IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Bihari Sándor hagyatéki kiállítása, Katalógus. Budapest, Mûcsarnok, Bihari Sándor emlékkiállítása. Katalógus. Budapest, Fényes Adolf Terem, Egri Mária: A szolnoki mûvésztelep. Budapest, Képzômûvészeti Alap Kiadóvállalata, Bihari Sándor: Csónakázás a Zagyván, magántulajdon Bihari Sándor: Vasárnap délután, Magyar Nemzeti Galéria 20 K I E S E L B A C H G A L É R I A

25 10

26 11 SZINYEI MERSE PÁL ( ) NAPFÉNYES DOMBOLDAL, 1905 KÖRÜL SUNNY HILL-SIDE, c cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve balra lent Signed lower left: Szinyei IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Malonyay Dezsô: Szinyei Merse Pál. Budapest, Lampel R. Könyvkereskedése, Lázár, Béla: Paul Merse von Szinyei. Eine Vorläufer der Pleinairmalerei. Leipzig, Klinkhardt u. Biebermann, Hoffmann Edith: Szinyei Merse Pál ( ). Budapest, Országos Magyar Szépmûvészeti Múzeum, Bernáth Mária: Szinyei Merse Pál. Budapest, Corvina, Végvári Lajos: Szinyei Merse Pál ( ). Budapest, Képzômûvészeti Kiadó, A Majális festôje közelrôl. Szinyei Merse Pál levelezése, önéletrajzai, visszaemlékezések. Szerk. Szinyei Merse Anna. Budapest, Akadémiai Kiadó, Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál élete és mûvészete. Magyar Nemzeti Galéria Corvina, Ferenczy Károly: Majális (Nyári nap), 1906, Magyar Nemzeti Galéria 22 K I E S E L B A C H G A L É R I A

27 11

28 Szinyei Merse Pál helye megkérdôjelezhetetlen a közép-európai és magyar plein air festészet élvonalában. Nemzetközi elismertségét jól mutatja, hogy Lázár Béla a korszak ismert mûvészeti írója már 1911-ben német nyelvû monográfiát írt róla, melyet Lipcsében, A plein air festészet elôfutára alcímmel adtak ki. A magyar képzômûvészet történetének ikonszerû fômûvét, az 1873-ban festett Majálist a millenniumi kiállítás után megvásárolta a Szépmûvészeti Múzeum, sôt, Petrovics Elek igazgatósága alatt már külön teremben mutatták be festményeit az intézmény városligeti palotájában. Életmûvének elismerése, törekvéseinek megértése a kezdeti idôkben azonban közel sem volt annyira egyértelmû, mint ahogy azt a nevét feltétel nélkül tisztelô utókor gondolhatná. Az ôt ért kritikák, elsôsorban színeinek tüzes teltségét elítélô vélemények miatt 1884 után közel tíz évre felhagyott a festészettel. Visszavonult vidéki birtokára, s élte a gazdálkodók hétköznapi mindennapjait. A Münchenbôl hazatérô nagybányai fiatalok azonban szinte elôdükként fedezték fel mûvészetét, s ez a hirtelen, váratlanul érkezô elismerés újra a festészet felé terelte Szinyeit. A most bemutatott alkotás az életmûnek ebbôl a második periódusából, az 1905 körüli évekbôl származik, amint azt írja Szinyei Merse Anna a képrôl készült szakvéleményében. Közeli társai között említhetjük azokat a kiemelkedô alkotásokat, amelyeket az egy évtizeddel azt megelôzô nagybányai látogatás és a mûvésztelepen szerzett élmények hatására festett. A kevés darabból álló életmû ismeretében különösen nagy öröm, hogy egy korábban ismeretlen mû bukkant fel hosszú évtizedek lappangása után. A kép háttérben húzódó dombok lágy ívei a középtér növényzetének, a fák lombjainak formáira reflektálnak. Az elôtér napfényes mezôjének szikrázó zöldjei és sárgái jól mutatják Szinyei vonzódását a tompítatlan színek erejéhez, ám ezzel együtt is érezhetô, hogy számára a táj a látvány önmagában való szépsége mellett is jelentôs részben a hangulati elem kiemelésére szolgál. Tájképeinek nagyrészét így feltehetôen a most felbukkant alkotást is - felvidéki családi birtokán, Jernyén és környékén festette, megragadva az ottani dombok, erdôk és rétek intim hangulatát, kifejezve az otthon, a nyugalmat árasztó, háborítatlan miliô harmonikus békéjét. Stílusának kellemes lekerekítettsége, a ragyogó, mégis finoman kézben tartott színvilág üdesége Szinyei képeit már életében rendkívül népszerûvé tették. Nem csupán a Szépmûvészeti Múzeum, de korának legjelentôsebb mûgyûjtôi is gyakori vásárlói közé tartoztak. Az európai jelentôségû kollekciót építô Kohner Adolf, a franciás ízlését nem csupán festôként, de mûgyûjtôként is csillogtató Hatvany Ferenc vagy éppen a világhírnévig emelkedô Nemes Marcell egyaránt rajongott mûveiért, de jeles darabokat választott gyûjteményébe az inkább a magyar festészet klasszikusaiért rajongó Wolfner József is. Német kapcsolatainak köszönhetôen mûveinek egy része idegenben talált vásárlókra, amely máig tartó németországi elismertségének alapját is adja és tovább öregbíti a magyar festészet hírnevét itthon és külföldön egyaránt. Tóth Károly Szinyei Merse Pál: Gesztenyefa, Magyar Nemzeti Galéria Szinyei Merse Pál: Balaton, magántulajdon 24 K I E S E L B A C H G A L É R I A

29

30 12 FERENCZY KÁROLY ( ) JÁNOSSY BÉLA ÉS NEJE, 1906 BÉLA JÁNOSSY AND HIS WIFE, ,5 cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve balra fent Signed upper left: Ferenczy Károly 1906 PROVENIENCIA PROVENANCE - Egykor Jánossy Béla gyûjteményében. KIÁLLÍTVA EXHIBITED - Nemzeti Szalon elsô csoport kiállítása, Budapest, Nemzeti Szalon, március, kat. sz Ferenczy Károly ( ) gyûjteményes kiállítása. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, november május 27. REPRODUKÁLVA REPRODUCED - Genthon István: Ferenczy Károly Budapest, Képzômûvészeti Alap Kiadója, kép - Genthon István: Ferenczy Károly Budapest, Corvina, kép - Ferenczy Károly ( ) gyûjteményes kiállítása. Szerk. Boros Judit Plesznivy Edit. Kiállítási katalógus. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Ferenczy Valér: Ferenczy Károly. Budapest, Nyugat, [1934] kat. sz. - Genthon István: Ferenczy Károly Budapest, Képzômûvészeti Alap Kiadója, kat. sz. - Genthon István: Ferenczy Károly Budapest, Corvina, kat. sz. - Ferenczy Károly ( ) gyûjteményes kiállítása. Szerk. Boros Judit Plesznivy Edit. Kiállítási katalógus. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, kat. sz. Jelen képünk a Nemzeti Szalon 1907-es kiállításán. 26 K I E S E L B A C H G A L É R I A

31 12

32 13 IVÁNYI GRÜNWALD BÉLA ( ) MÛTEREMBEN (FESTÉS ELÔTT), 1904 IN THE STUDIO (BEFORE PAINTING), cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve jobbra lent Signed lower right: Grünwald Béla PROVENIENCIA PROVENANCE - Feltehetôen Gartner Margit vásárolta meg a Nemzeti Szalon 1906-os Iványi-kiállításán. (Nemzeti Szalon Almanach, Budapest, ) KIÁLLÍTVA EXHIBITED - Országos Magyar Képzômûvészeti Társulat Tavaszi Nemzetközi Kiállítása, Mûcsarnok, (339. Festés elôtt) - Grünwald Iványi Béla gyûjteményes kiállítása, Nemzeti Szalon, (73. Mûteremben) REPRODUKÁLVA REPRODUCED - Országos Magyar Képzômûvészeti Társulat Tavaszi Nemzetközi Kiállítása, Mûcsarnok, Katalógus - Grünwald Iványi Béla gyûjteményes kiállítása, Nemzeti Szalon, Katalógus. - Malonyay Dezsô: A fiatalok. Budapest, Telepy Katalin: Iványi Grünwald Béla korai munkássága, valamint a Kecskemétre költözés okai és elôzményei. In: Cumania VI., Kecskemét, kép. - Szabó László: Iványi-Grünwald. Budapest, kép. - Szabó László: Iványi-Grünwald Béla. Budapest, IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Malonyay Dezsô: A fiatalok. Budapest, Lázár Béla: Iványi-Grünwald Béla. Budapest, Telepy Katalin: Iványi Grünwald Béla korai munkássága, valamint a Kecskemétre költözés okai és elôzményei. In: Cumania VI., Kecskemét, Telepy Katalin: Iványi-Grünwald Béla. Budapest, Szabó László: Iványi-Grünwald. Budapest, Szabó László: Iványi-Grünwald Béla. Budapest, Ferenczy Károly: Festô és modell, 1904, Magyar Nemzeti Galéria Iványi Grünwald Béla Mûteremben címû képe nem sokkal elkészülte után, 1905-ben, a Mûcsarnok tavaszi kiállításán került elôször a közönség elé, majd alig egy esztendôvel késôbb, a Nemzeti Szalon gyûjteményes tárlatán újra bemutatták. Mindkét kiállítás katalógusa, s Malonyay Dezsô 1906-ban, A fiatalok címmel megjelent könyve is közölte reprodukcióját. Iványi, s kortárs méltatói tehát a korai évek egyik kiemelkedô mûveként tekintettek e szokatlanul nagyméretû festményre. Évtizedekkel késôbb született összefoglaló munkák is elemezték jelentôségét: Lázár Béla 1921-es Iványi-kötetében és Réti nevezetes Nagybánya-könyvének lapjain a festô római ösztöndíjas éveinek mûvészi termésébôl egyaránt ezt a mûvet emelték ki. Telepy Katalin, 1985-ben megjelent monográfiájában szintén közölte rövid elemzését, s megjegyezte, hogy a kép sajnos elveszett vagy lappang. A Mûteremben címû festmény 1904-ben, Iványi mindeddig kevésbé ismert, római ösztöndíjas idôszakában készült. A római ösztöndíj fogalma a 20. századi magyar mûvészet történetében olyan szorosan összekapcsolódott Gerevich Tibor nevével, s a Collegium Hungaricum intézményével, hogy csupán kevesek elôtt ismert ennek majd három évtizeddel korábbi elôzménye. Fraknói Vilmos püspök közel tíz éves elôkészítô munka után, 1904-ben írta ki elôször alapítványának bibliai tárgyú képekkel megpályázható ösztöndíjait, melynek festô és szobrász nyertesei egy esztendôt tölthettek az olasz fôvárosban, háborítatlan mûvészi alkotómunkával. Iványi Grünwald 1904-ben utazhatott ki Rómába, ahová felesége és gyermeke mellett a súlyosan tüdôbeteg Maticska Jenôt is magával vitte. A következô év elején, a Mûvészet címû folyóirat rövid levélben számolt be az elsô ösztöndíjasok letelepedésének körülményeirôl: Róma egyik legfestôibb pontján, böcklini ciprusok és piniáktól környezve, vonul meg a magyar mûvészház, Ventura, római építész alkotása. A román stílben tartott kétemeletes épület kettôs terasszal bír s úgy a földszint, mint a két felsô emelet külön-külön mûtermet és lakást foglal magában. Egyébként a római mûvészházban ezidôszerint csöndes, szorgalmas munka folyik. A két festô: Grünwald Béla és Hegedûs László, a nyáron át a Borghese-kert szépségeit vitték vásznukra. Az 1905-ös Mûcsarnokbeli kiállítás és az egy évvel késôbbi Nemzeti Szalonban rendezett gyûjteményes tárlat katalógusainak tanúsága szerint Iványi itt készült mûveinek zöme valóban parkrészlet és városkép, valamint számos kisebb és nagyobb méretû pasztelltanulmány. A Rómában született képek közül témájával és jelentôs méretével is kiemelkedik a most bemutatott festmény. Iványi képe a festészet történetében igen kedvelt, a mûvészt feleségével együtt ábrázoló, évszázados tradíciókra visszavezethetô önarcképtípusnak egy sajátos, zsánerszerû jelenetben megfogalmazott példája. A festmény fôszereplôje az elôtérben álló, a mûterem ablakán beesô délutáni fénnyel övezett, a homályba burkolt háttérbôl sziluettszerûen kiemelkedô nôi alak, kinek tükröt tartó gesztusa nem csupán a nôiesség jellegzetes attribútumaként értelmezhetô, de egyben a mûvészi alkotás mibenlétére, a valóság leképezésére, a múló pillanat megragadására vonatkozó rafinált utalás is. Iványi mûvének korabeli értékelôi egyöntetûen a fény-árnyék kezelésre koncentráltak: a napfényes, sugárzó nagybányai plein-air képek után valóban meglepô lehetett a Rómában készült festmények súlyosabb, mélyebb, egyöntetûbb koloritja. Míg Lázár Béla 1921-es monográfiájában caravaggió-i sötétséget emlegetve kárhoztatja Iványit a kemény árnyékokért, addig Petrovics Elek az 1941-es hagyatéki kiállítás katalógusában a római képek sejtelmes romantikájáról beszél. Mai szemmel, az életmû egészét tekintve, a Mûteremben címû festmény formai és kolorisztikus sajátosságai egy szerves belsô fejlôdés logikus állomásának tûnnek. Iványi tömbökben fogalmazó, nagyvonalú látásmódjával, a beállítás és a fénykezelés eszközével megteremtett sziluett-hatással jelentôs lépést tett a késôbbi években uralkodóvá váló dekorativitás irányába. A megfestés módjában, a széles, telt, vitalitást sugárzó ecsetkezelésben, s a forma letapogatásának mikéntjében még mindig Ferenczy Károly kikerülhetetlen hatása érzôdik, de már az ellépés, az új út ígérete is tetten érhetô. Molnos Péter 28 K I E S E L B A C H G A L É R I A

33 13

34 14 POLL HUGÓ ( ) BRETAGNE-I VITORLÁSOK, 1910 KÖRÜL SAILING BOATS IN BRETAGNE, c cm Pasztell, papír Pastell on paper Jelezve jobbra lent Signed lower right: Poll H Johan Barthold Jongkind: A Szajna Bas-Meudon-nál, The Cleveland Museum of Art, Cleveland 30 K I E S E L B A C H G A L É R I A

35 14

36 15 KÖVÉR GYULA ( ) LÁMPA, 1909 KÖRÜL LAMP, c ,5 60 cm Olaj, vászon Oil on canvas Jelezve balra lent Signed lower left: Kövér Gyula... IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Kövér Gyula gyûjteményes kiállítása a Könyves Kálmán Szalonjában. Katalógus Édouard Vuillard: A nagy lámpa alatt Saint-Jacut-ben, magántulajdon Eduard Vuillard: Lámpa, K I E S E L B A C H G A L É R I A

37 15

38 16 MÁRFFY ÖDÖN ( ) NÔ MACSKÁVAL, 1906 KÖRÜL WOMAN WITH A CAT, c ,5 cm Olaj, karton Oil on cardboard Jelezve balra fent Signed upper left: Márffy Hátoldalon Reversed: Kiállítási raglap: Nô macskával IRODALOM BIBLIOGRAPHY - Passuth Krisztina: A Nyolcak festészete. Budapest, Corvina, Passuth Krisztina: Márffy. Budapest, Corvina, Rockenbauer Zoltán: Márffy. Életmûkatalógus. Budapest, Makláry Artworks, Rockenbauer Zoltán: Márffy. Budapest, Corvina, KIÁLLÍTVA EXHIBITED - Márffy Ödön kiállítása, Nagyvárad, Vármegyeháza nagyterme, április Kat. sz. 54. Nô macskával Életmûkatalógus-szám: Jó egy évtizeddel ezelôtt Márffy Ödön korai pre-fauve korszaka szinte teljesen ismeretlen volt mind a mûvészettörténészek, mind a nagyközönség elôtt. Jóllehet a fiatal Márffy három szerzôi tárlaton (Budapest, 1907; Nagyvárad, 1909; Arad 1910) is bemutatta a párizsi tanulóévek idején, illetve közvetlenül a hazatérést követôen festett mûveit, 1909 után ezek a festmények eltûntek a kiállításokról és közel egy évszázadon át jobbára magángyûjtemények falai között lappangtak. Az aukciós piac rendszerváltozás utáni megélénkülésével, valamint a magyar vadak, és köztük Márffy Ödön, életmûvének módszeres feltárása során egyre-másra bukkantak fel a pályakezdés jellegzetes nôi portréi, Márffy Ödön: Nô tükörrel, 1906 körül, magántulajdon párizsi és bruges-i tájképei, enteriôrjei. Ma már a korabeli újságreprodukciókkal, fotókkal együtt több tucat festményt tudunk azonosítani ebbôl az idôszakból, és ekként be tudjuk határolni a festôi korai stílusfejlôdését. Márffy a Fôvárosi Tanács ösztöndíjával 1902-tôl 1906-ig tanult Párizsban. Kezdetben a Julian Akadémián Jean-Paul Laurens-hoz járt, majd hamarosan átiratkozott az École des Beaux Arts-ban, Fernand Cormon osztályába. A szigorú, konzervatív mester keze alól az idôk folyamán olyan újító világnagyságok is kikerültek, mint Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Picabia, Matisse vagy Soutine. Márffy így a párizsi akadémiákon nemcsak a mesterségeket sajátította el, de francia évfolyamtársai révén megismerkedett a legmodernebb irányzatokkal is. Érdeklôdése elsôsorban a posztimpresszionisták, a nabis-k és a fauve-ok felé fordult. Az útkeresés idôszakában e stílusjegyek mintegy egymással versengve jelentkeztek nála: leginkább Manet, Bonnard, Vuillard, Rippl-Rónai, Matisse és Cézanne hatása ismerhetô fel alkotásain. Bár a fauvizmusra már annak indulásakor (1905) felfigyelt, igazán vaddá csak Nyergesújfalun, 1908-tól vált Márffy mûvészete; Cézanne erôteljes hatása pedig 1910-tôl érzôdik stílusán. Pályája során mindvégig szívesen festett arcképeket. A korai idôszakból ismert festmények zöme tájkép és portré. Nôportréit ekkoriban nagy foltokban felrakott tiszta színekbôl komponálta, rendszerint kihasználva a kontraszt adta hatást. Foltfestészeten alapul egyebek mellett a Nô tükörrel, a Sárgakalapos lányka, a Profil fehér kalappal vagy a Szalmakalapos nô. E portrék bár csak elnagyoltan mutatják az arcvonásokat, nyilvánvalóan modellek után készültek, és Márffy jól láthatóan gondot fordított rá, hogy túlságosan ne rugaszkodjék el a valóságtól szín- vagy formai kísérletek kedvéért. A most elôkerült Nô macskával e sorba illik. Márffy azonban nem mindig választotta az élénk kontrasztot mint például a Sárgakalapos lányka esetében számos képének színhasználata inkább Manet kései remekét: a La Famme au chat (Nô macskával) címû mûvet idézi, amely akár elôképül is szolgálhatott festményünknek. Manet hatását a magyar festô más portréin is lemérhetjük, egyebek mellett a csak korabeli reprodukciókról ismert Bar-leány-on. Bár a macskás arckép nem szerepelt az 1905-ös párizsi Ôszi Szalon 25 olaj- és öt pasztellképet számláló Manet retrospektívjén, Márffy aki minden bizonnyal látta a tárlatot más oldalról is nyerhetett inspirációt a festményéhez, nevezetesen a japán Utamaro ( ) itt kiállított fametszeteibôl. A japonizmus a XIX. Század második felétôl hódított Franciaországban, és Márffy képének némely kompozíciós eleme a beállítás, a hajviselet, a falon lévô japán legyezô, a zöldellô bambuszra emlékeztetô levelek mutatják, hogy ô sem maradt érzéketlen a japán mûvészet iránt. A nô-macska párhuzam melyet Baudlaire is megénekelt verseiben ugyancsak szervesen illeszkedik a századforduló divatosnak tekinthetô témái közé. A már említett Manet-festmény mellett, Márffy ekkori példaképe, Bonnard is szívesen ábrázolt nôt macskával, hogy kihangsúlyozza a modell érzékiségét. Megjegyzendô, hogy ekkoriban a közönségesnek tartott házi cirmos helyett inkább a fekete-fehér tarka cica dívott így Manet-képén vagy Vaszary János 1909-ben készült Macskás nôjén is ez a típus látható. Márffy festményének hátoldalán található céldulatöredéken jól olvasható a cím: Nô macskával ami szinte bizonyossá teszi, hogy képünk szerepelt 1909-ben Nagyváradon Márffy Ödön gyûjteményes kiállításán, és megegyezik a katalógusban 54. számon szereplô Nô macskával tétellel. Az is valószínûnek tûnik, hogy Márffy ekkoriban szignálta a képet, mert a szignó-típus az 1909 körül használt aláírásoknak felel meg leginkább. Mindazonáltal a stílus és a megfestés módja alapján valószínû, hogy a festmény 1906 körül vagy nem sokkal késôbb készülhetett. Dr. Rockenbauer Zoltán 34 K I E S E L B A C H G A L É R I A

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben

Fekete testek, fehér testek A cigány képe a 19-20. században Vázlat * Kovács Éva

Fekete testek, fehér testek A cigány képe a 19-20. században Vázlat * Kovács Éva Fekete testek, fehér testek A cigány képe a 19-20. században Vázlat * Kovács Éva Az alábbi gondolatkísérletre egy váratlan és megtisztelő felkérés adott számomra lehetőséget. 1 A kremsi (Ausztria) Kunsthalleban

Részletesebben

MAGYAR MÚZEUMOK. 2004/2 NYAR HUNGARIAN MUSEUMS Volume 10 Number 2

MAGYAR MÚZEUMOK. 2004/2 NYAR HUNGARIAN MUSEUMS Volume 10 Number 2 MAGYAR MÚZEUMOK 2004/2 NYAR HUNGARIAN MUSEUMS Volume 10 Number 2 SUMMER Európa és Magyarország Europa and Hungary Képek a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokából Pictures from the Historical Gallery

Részletesebben

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

Á nos amours passés! *

Á nos amours passés! * Á nos amours passés! * Vendégségben Mészöly Dezsőnél Mészöly Dezső Kossuth-díjas író, költő, műfordító 1918. augusztus 27-én született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának elvégzése

Részletesebben

A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945

A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945 S. Nagy Katalin A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945 Egyre többször olvassa az ember kritika helyett, hogy ki zsidó, kinek a felesége az, és így tovább. Mintha egy mûvésznek nem a mûvészete

Részletesebben

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Horvát Csaba Lajos Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. január 1. óta működik Kecskemét Megyei Jogú

Részletesebben

A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN

A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN M A R T O S G Á B O R A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN MAGYAR MŰGYŰJTŐ ÉS KOLLEKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETE NÉZŐPONTOK 9 FEJEZETEK EGY MŰGYŰJTŐ KISMESTER KOLLEKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL 13 A MESTITZ-GYŰJTEMÉNY

Részletesebben

4.4.2. ILLUSZTRÁLT FOLYÓIRATOK 4.4.2.1. ÁTTEKINTÉS

4.4.2. ILLUSZTRÁLT FOLYÓIRATOK 4.4.2.1. ÁTTEKINTÉS 4.4.2. ILLUSZTRÁLT FOLYÓIRATOK 4.4.2.1. ÁTTEKINTÉS 224 A 19. századi cigány ábrázolások legbővebb forrásai az illusztrált folyóiratok évfolyamai. A kérdéses időszakban, az első megjelenés időrendjében

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MARTOS GÁBOR

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MARTOS GÁBOR Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MARTOS GÁBOR HOGYAN LEHET CSOMÓT KERESNI A CÁPÁN?, AVAGY A MŰKERESKEDELEM, MINT ÉRTÉKKÉPZŐ Filozófiatudományi Doktori Iskola A

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Mûépítész a mûemlékek városában. CSÁK MÁTÉ soproni épületei

Mûépítész a mûemlékek városában. CSÁK MÁTÉ soproni épületei Mûépítész a mûemlékek városában CSÁK MÁTÉ soproni épületei Mûépítész a mûemlékek városában Csák Máté soproni épületei Mûépítész a mûemlékek városában Csák Máté soproni épületei Vadas József bevezetôjével

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. Készült a Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum Derkovits-kutatócsoportja és az MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet Tudománytörténeti

Részletesebben

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN BOJTOS ANIKÓ LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN A FALKÉPEK KIVITELEZÉSE A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének kifestése az egyik legnagyobb ilyen természetû vállalkozás volt

Részletesebben

hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten

hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten Kós Károly emlékkönyv Összeállította Kuszálik Péter MENTOR KIADÓ Marosvásárhely, 2003 Kiadói tanács Gálfalvi György / Kovács András Ferenc

Részletesebben

magyar 2007/4 tél Volume 13 Number 4

magyar 2007/4 tél Volume 13 Number 4 magyar múzeumok 2007/4 tél HUNGARIAN MUSEUMS Volume 13 Number 4 winter 125 éve született Kodály Zoltán Zoltán Kodály Born 125 Years Ago A Kodály testvérek (balról jobbra): Zoltán (1882-1967), Pál (1886-1948)

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. www.budapest16.hu 3 Elfogadták az idei költségvetést 11 Negyed

Részletesebben

Nem sűlyed az emberiség!

Nem sűlyed az emberiség! Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

A város megvette a kempinget

A város megvette a kempinget BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2014. 5. SZÁM TARTALOM Hemzõ Károly sportfotói Hemzõ Károly életmûvét mintegy 150 képben mutatja be a Vaszary Villában látható kiállítás.

Részletesebben

A plakát mint a kereskedelem és az ipar vizuális eszköze. jelige: PPKE-BTK/15/001

A plakát mint a kereskedelem és az ipar vizuális eszköze. jelige: PPKE-BTK/15/001 A plakát mint a kereskedelem és az ipar vizuális eszköze jelige: PPKE-BTK/15/001 Bevezetés... 4 1. A plakát kommunikációs jelentősége... 7 1.1. Mi a plakát?... 8 1.2. Küzdelem a figyelemért... 8 1.3. Nem

Részletesebben