Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK"

Átírás

1 Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet/ TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK (1) TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK Nıi menedzserek, Bp., Aula, 2001, p. 208 KÖNYVRÉSZLETEK Gender implications of labour market policy in Central and Eastern Europe after the economic transformation and EU accession (Czech Republic, Hungary, Slovenia), Megjelenés alatt Křížková, Alena-Nagy, Beata-Kanjuo Mrčela, Aleksandra (2008) In: Christina Klenner und Simone Leiber (Eds.) Welfare States and Gender in Central-Eastern Europe (CEE) (working title) VS Verlag, Megjelenés alatt Challenging the Male Norm of Employment: Evidence from Sweden, Norway, and Hungary In: Kabeer, Naila-Stark, Agneta-Magnus, Edda (eds.) Global Perspectives on Gender Equality. Reversing the Gaze, Routledge, New York, 2008, UNRISD Research in Gender and Development Women in Leading Positions in Hungary In: Craft, Claudia (ed.) Geschlechterbeziehungen in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Soziale Praxis un Konstruktionen von Geschlechterbildern, München, 2008, R. Oldenburg Verlag A társadalmi nem szerepe a vezetésben Magyarországon - Érzékelése és magyarázatai In: Nagy Beáta (szerk.) Szervezet, menedzsment és nemek (szerk.) Bp., Aula, p Az asszonyoknak egy szalónt kellett teremtenünk Nõk és klubélet a századforduló Budapestjén In: Gyáni Gábor-Nagy Beáta (szerk.) Nık a modernizálódó magyar társadalomban, Debrecen, Csokonai Kiadó, Azonosság vagy különbözıség a foglalkoztatás férfias normái In: Sándor Klára (szerk.) Pápai Feminizmus, Bp., Szabó Miklós Liberális Alapítvány, 2006, Women in Management In: Nagy I.-Pongrácz T.-Tóth I. Gy. (eds.) Changing Roles. Report on the Situation of Women and Men in Hungary 2005, TÁRKI, Bp Nık a vezetésben In: Nagy I.-Pongrácz T.-Tóth I. Gy. (szerk.) Szerepváltozások. Jelentés a nık és férfiak helyzetérıl TÁRKI-IcsSzEM, Bp

2 A nıi civil szektor. Nonprofit civil szervezetek tevékenysége a nık egyenlıségének elımozdítása érdekében In: Palasik Mária-Sípos Balázs (szerk.) Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? A nıi szerepek változása a 20. századi Magyarországon Napvilág Kiadó, Bp Vezetıi stílusváltás nıi vezetık a gazdasági életben. In: Helmich Dezsı-Szántó Zoltán (szerk.) Metodológia, társadalom, gazdaság. In memoriam Bertalan László. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Bp., Hungary In: Walter, Lynn (ed.) The Greenwood Encyclopedia of Women s Issues Worldwide: Europe, Greenwood, Westport, 2003, Women in the Economic Elite. In: Domsch, M. Ladwig, D. Tenten, E. (eds.) Gender Equality in Central and Eastern European Countries, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003, Az otthon mővészetének mővelése Nıi szerepek a Gödöllıi Mővésztelepen In: Gellér Katalin (szerk.) A Gödöllıi Mővésztelep , Gödöllıi Múzeum, 2003, Women's Career in: Lengyel, Gy. Zs. Rostoványi (eds.) The Small Transfomation Akadémiai, Bp., 2001, Women's Career in: Lévai, Katalin Tóth, István György (eds.) The Changing Role of Women. Bp., TÁRKI, Munkahelyi elımenetel In: Pongrácz Tiborné - Tóth István György (szerk.) Szerepváltozások - Jelentés a nık és férfiak helyzetérıl TÁRKI-Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, Karrier nıi módra in Lévai Katalin - Tóth István György (szerk.) Szerepváltozások - Jelentés a nık helyzetérıl TÁRKI-Munkaügyi Minisztérium, Budapest, Kisvárosi vállalkozók In: Lengyel György (szerk.) Megszőnt és mőködı vállalkozások, MVA Kutatási Füzetek 7. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Budapest, 1997, Nık a gazdaságban: az elfelejtett szereplık In: Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jubileumi konferencia 1995, BKE Mit tanulhat a szociológia a társadalomtörténettıl? In: Varga A. L. (szerk.) Vera (nem csak) a városban Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére, Hajnal István Kör, Debrecen Weibliche Führungskräfte in der ungarischen Planwirtschaft und beim Übergang zur Marktwirtschaft, 1991 In: P. Meusburger-A. Klinger (eds.) Vom Plan zum Markt - eine Untersuchung am Beispiel Ungarns (szerk.) Physica-Verlag, Heidelberg, 1995, Nık keresıtevékenysége Budapesten a 20. század elsı felében In: Hadas Miklós (szerk.) Férfiuralom - Írások nıkrıl, férfiakról, feminizmusról Replika Kör, Budapest 1994 (Replika Könyvek 2.)

3 SZERKESZTETT KÖNYVEK Szervezet, menedzsment és nemek Aula, Bp., p. Nık a modernizálódó magyar társadalomban, Debrecen, Csokonai Kiadó, 2006 (társszerkesztı: Gyáni Gábor) 320 p. Az európai integráció társadalmi feltételei és hatásai Aula, Bp., (társszerkesztı: Lengyel György) 248 p. Szerep és alkotás - Nıi szerepek a társadalomban és az alkotómővészetben, Csokonai, Debrecen, 1997 (társszerkesztı: S. Sárdi Margit) 313 p. LEKTORÁLT FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK The Evaluation of Male and Female Managers at a Local Municipality in Hungary Gender in Management: An International Journal. Volume 23 issue 1. (Társszerzı: Vicsek Lilla) Mit ér a nıi vezetı szava? Férfi és nıi vezetık megítélése önkormányzati dolgozók körében Századvég, Új Folyam 41. szám 2006/ (Társszerzı: Vicsek Lilla) Nemek kultúrája egy önkormányzatnál. A szervezeti kultúra és a nemek közötti viszonyok összefüggései, Szociológiai Szemle, 2006/ (Társszerzı: Vicsek Lilla) The Gendered Management in Hungary Perceptions and Explanations Women in Management Review vol. 20, No , Kirekesztés vagy befogadás? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében. Szociológiai Szemle 2003/ Tőzoltó leszel s katona - a budapesti közgazdászhallgatók társadalmi összetételének és motivációjának változásai a kilencvenes évek közepén Közgazdasági Szemle január Üzleti karrier és képzettség Educatio (Nık) 1996 ısz, V. évf. 3. sz Üzletasszonyok és üzletemberek: nıi és férfi vállalkozók az 1990-es évek elején Szociológiai Szemle 1995/ Nık a gazdasági elitben: az üvegplafon Info-Társadalomtudomány Women in Management Szociológiai Szemle 1994/ Nık a politikában (recenzió) Szociológiai Szemle 1994/ Nıi utazók a férfiak világában (recenzió) Tér és Társadalom 1993/1-2. p Nık a vezetésben Szociológiai Szemle 1993/ Nôi vezetôk - férfiakra szabott szerepben Aula - Társadalom és Gazdaság 1993/

4 T. Kuczi - Gy. Lengyel - B. Nagy - Á. Vajda: Entrepreneurs and Potential Entrepreneurs (The chances of getting independent) Society and Economy Vol. XIII. (1991) Nr. 2. Aula, Budapest University of Economic Sciences Kuczi Tibor - Lengyel György - Nagy Beáta - Vajda Ágnes: Vállalkozók és potenciális vállalkozók (Az önállósodás esélyei) Századvég 1991/ EGYÉB PUBLIKÁCIÓK Gender and career development Hungary (2007) In: EIROnline, European Industrial Relations Observatory on-line Kirekesztés vagy befogadás? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében. Kultúra és Közösség Mővelıdéstörténeti folyóirat III. folyam VIII. évfolyam 2004/1. (újraközlés a Szociológiai Szemle nyomán) TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ a BKÁE Társadalomtudományi Karán. Magyar Felsıoktatás: Az Oktatási Minisztérium folyóirata, Nık a kávésok és a kávéházi alkalmazottak között Budapesti Negyed, szám 1996 nyár ısz (Budapest, a kávéváros) (Reprint: tavasz-nyár szám) The Secret of Success: Hungarian Female Managers and Entrepreneurs Kobieta in Bizness (Women and Business) 1998/3-4.. (2) KONFERENCIA KIADVÁNYOK New Career Perspectives - Women entrepreneurs in Hungary In: Fleischmidt-Magyari- Vincze-Zentai (eds.) Women and Men in East European Transition, Summer School, Cluj, 1996, Cluj-Napoca, 1997 Társasélet a klubok keretében in: Rendi társadalom - polgári társadalom Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján Kuczi T. Lengyel Gy. Nagy B. Vajda A.: Entrepreneurs and Potential Entrepreneurs (The chances of getting independent) In: Economic Institutions, Actors and Attitudes: East-Central Europe in Transition (eds. Lengyel, Offe, Tholen) Sociological Working Papers Vol Budapest University of Economic Sciences, Department of Sociology (3) KONFERENCIA ELİADÁSOK Siker kicsiben és nagyban - magyar nıi vállalkozók és menedzserek életútjai In: Laczkó Zsuzsa és Soltész Anikó (szerk.) A nık munkaerıpiaci helyzete Magyarországon -a vállalkozás mint alternatíva SEED, Budapest

5 Gender-tudatosság az önkormányzatoknál. In: Baumann Fruzsina (szerk.) Nemek esélyegyenlıség egy önkormányzatnál. Budapesti Szociális Forrásközpont, (4) TANULMÁNYOK Gender mainstreaming in Hungary. An analysis of employment policies from a gender perspective, The Hungarian national report, External report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 Equality between women and men, Kézirat, 2007 Borbíró Fanni Juhász Borbála Nagy Beáta Pál Kata: Férfibeszéd családról és munkáról, Kutatási zárótanulmány, The Gender Pay Gap in Hungary. The Hungarian national report, External report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 Equality between women and men, Kézirat, 2006 Reconciliation of work and private life in Hungary, External report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 Equality between women and men, Kézirat, 2005 Reconciliation of work and private life in Hungary. The Hungarian national report, External report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 Equality between women and men, Kézirat, 2005 Social Inclusion, Gender and Disadvantaged Groups The Hungarian national report, External report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 Equality between women and men, Kézirat 2005 Assessment of the 2004 National Action Plan for Employment from a Gender Perspective, Hungary, 2004, The Hungarian national report, External report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 Equality between women and men, European Work and Employment Research Centre, University of Manchester, G(ender)G(eneration)G(ap) In: Lengyel György (szerk.) Információs technológia és életminıség, Budapest, p Nık a gazdaságban: a menedzserek, Szociológiai Mőhelytanulmányok BKE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 1997 Kuczi T.-Gy Lengyel-Nagy B.- Vajda Á: Entrepreneurs and Potential Entrepreneurs (The chances of getting independent) In: Lengyel, Offe, Tholen (eds.) Economic Institutions, Actors and Attitudes: East-Central Europe in Transition Sociological Working Papers Vol Budapest University of Economic Sciences, Department of Sociology Klubok, kaszinók, társaskörök: az elit társaséletének színhelyei in: Szociológiai Mőhelytanulmányok 5.kötet MKKE Szociológia Tanszék,

6 (5) EGYÉB KÖZLEMÉNYEK (népszerősítı, tájékoztató stb.) Legyünk-e kvótanık? július szám Mit tehet az Európai Unió a nemek közti egyenlıtlenség megszüntetéséért? PR Herald 2000 december Létezik-e nıies vezetési stílus? Világgazdaság, november 27. Nık a vezetésben: sok-e a kevés? Világgazdaság, december 20. Interjú: Betörni a fiúklubba Magyar Narancs, évf. 46. szám p

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

FÓKUSZ A MUNKAVÁLLALÁS ÉS GYERMEKVÁLLALÁS PARADOXONA BEVEZETÕ GONDOLATOK. NAGY Beáta

FÓKUSZ A MUNKAVÁLLALÁS ÉS GYERMEKVÁLLALÁS PARADOXONA BEVEZETÕ GONDOLATOK. NAGY Beáta Szociológiai Szemle 2009/3, 81 91. FÓKUSZ A MUNKAVÁLLALÁS ÉS GYERMEKVÁLLALÁS PARADOXONA BEVEZETÕ GONDOLATOK NAGY Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet H-1093 Budapest,

Részletesebben

Nők a vállalati vezetőtestületekben és irányításban Magyarországon

Nők a vállalati vezetőtestületekben és irányításban Magyarországon 52 TANULMÁNYOK Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Nők a vállalati vezetőtestületekben és irányításban Magyarországon Magyarországon napjainkra többszörösen is paradox helyzet állt elő: egyrészt az utóbbi

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

Hárs Ágnes Simonovits Bori Sik Endre: Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség?

Hárs Ágnes Simonovits Bori Sik Endre: Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? Hárs Ágnes Simonovits Bori Sik Endre: Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Hárs Ágnes Simonovits Bori

Részletesebben

A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS EGYES GONDOLATI ELŐZMÉNYEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI. Bevezetés

A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS EGYES GONDOLATI ELŐZMÉNYEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2013. 137. 1. pp. 28 39. A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS EGYES GONDOLATI ELŐZMÉNYEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI RAPKAY BENCE ILLÉS SÁNDOR STÁRICS ROLAND CONTEMPLATION ON LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4. Történelem és társadalomtudományok History and Social Sciences www.belvedere.meridionale.hu belvedere@jgypk.u-szeged.hu szerk@belvedere.meridionale.hu ISSN 1419-0222 (Nyomtatott) ISSN 2064-5929 (Online)

Részletesebben

A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái

A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái MŐHELYTANULMÁNYOK MT-DP 2008/11 DISCUSSION PAPERS A rejtett gazdaságból való kilépés dilemmái Esettanulmány budapesti futárszolgálatok, 2006-2008 FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY

Részletesebben

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Medgyesi Márton Róbert Péter

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 A nők egyenjogúságának megteremtése érdekében végzett nemzetközi és hazai tevékenység

Részletesebben

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet ISBN 978-963-08-7372-7 2013 Kutatópont Minden jog fenntartva! Felelős kiadó: Zotter Judit Szerzők: Ádám Szilvia, Domokos Tamás, Gazsó Tibor, Kitta Gergely, Makay Zsuzsanna,

Részletesebben

Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY. Toarniczky Andrea. Szocializáció multikulturális szervezetben.

Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY. Toarniczky Andrea. Szocializáció multikulturális szervezetben. Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszék TÉZISGYŰJTEMÉNY Toarniczky Andrea Szocializáció multikulturális szervezetben című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Bakacsi Gyula Toarniczky Andrea

Részletesebben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Engler Ág nes A ta nul mány tár sa dal mi ne mi meg kö ze lí tés ben tár gyal ja a fel sô fo kú in téz mé

Részletesebben

HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK. Szerkesztette: Kaiser Tamás

HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK. Szerkesztette: Kaiser Tamás HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK Szerkesztette: Kaiser Tamás HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK Szerkesztette: Kaiser Tamás

Részletesebben

CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN

CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN Tomka Béla CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN ük OSIRIS ZSEBKÖNYVTÁR! Tomka Bélaj CSALÁDFEJLŐDÉS A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN: KONVERGENCIA VAGY DIVERGENCIA?

Részletesebben

Felébredt ez a nép... 1

Felébredt ez a nép... 1 Binder Mátyás: Felébredt ez a nép... 1 A magyarországi romák/cigányok etnikai nemzeti önszerveződési folyamatairól I. Bevezetés Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

POLARIZÁCIÓ FÜGGŐSÉG KRÍZIS. Eltérő térbeli válaszok

POLARIZÁCIÓ FÜGGŐSÉG KRÍZIS. Eltérő térbeli válaszok POLARIZÁCIÓ FÜGGŐSÉG KRÍZIS Eltérő térbeli válaszok Budapest Békéscsaba, 2014 Polarizáció Függőség Krízis Eltérő térbeli válaszok Polarizáció Függőség Krízis Eltérő térbeli válaszok Szerkesztők: Nagy

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek?

Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? Csoba Judit Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? A munkanélküliek munkavállalói képessége és hajlandósága A munkanélküliség számos feltételezett oka közül napjainkban egyre gyakrabban felmerülő érv, hogy

Részletesebben

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban ***

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** Az ÁFSZ belső és kiszerveződött pályaorientációs szolgáltatói

Részletesebben

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK?

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? A fiatalok aktív állampolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és A szakirodalom alapján Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Az állami, az államilag támogatott (felekezeti) és a független magániskolák

Az állami, az államilag támogatott (felekezeti) és a független magániskolák 520 egyházak és oktatás A KÜLÖNBÖZŐ FENNTARTÁSÚ ISKOLÁK HATÉKONYSÁGA: NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS* Az állami, az államilag támogatott (felekezeti) és a független hatékonysága már eddig is sok pedagógiai,

Részletesebben