Rádiófigyelő Szolgálati használatra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1989.05.01. - 55 - Rádiófigyelő Szolgálati használatra"

Átírás

1 Rádiófigyelő Hírek München, május 01. Hírek 14:00 Magyarországon hivatalos és nem hivatalos rendezvényeken ünnepelték Május 1-ét. A Felvonulás-téri hivatalos nagygyűlést Nagy Sándor a SZOT főtitkára nyitotta meg. Nagy, többek között szó szerint azt mondotta; hogy Május 1-je Magyarországon azoknak az ünnepe, akik egyre többet dolgoznak, de egyre kevésbé képesek boldogulni. Megállapította; hogy az elmúlt másfél évben a gazdasági stabilizálás megteremtését célzó erőfeszítéseket nem koronázta siker, viszont ezzel szemben növekszik ciz adósság, a költségvetés hiánya és az infláció, ugyanakkor csökkenek a reálbérek és az életszínvonal. A SZOT nevében azt mondottéi; hogy ez a szakszervezet már nem ugyanolyan mint tegnap volt és soha többé nem lesz ugyanolyan mint volt. Ezek után a SZOT Ifjúsági Tanácsának tagja, Tatár Árpád mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy a politika csődöt mondott a hétköznapi társadalmi problémák előtt és a megoldás helyett fegyvereit a dolgozókkal szemben csörgeti. Leszögezte: Az országnak olyan vezetőkre van szüksége akik hétfői mondanivalójukat kedden is vállalni tudják. Aki nem ilyen, azt - mint megjegyezte - tisztelettel felkérik, hogy álljon fére. Grósz Károly főtitkár felszólalásában azt állította, hogy az MSZMP helyes, korszerű politikájával képviseli mindenekelőtt a munkások érdekeit. Szocializmus ellenes erők megnyilvánulásának minősítette azokat a bírálatokat, amelyek kétségbe vonják az MSZMP őszinte szándékát. +++

2 Rádiófigyelő Az MSZMP és a szociáldemokrácia I München, május 1. (Kármentő Imre) Magyar híradó j : Kommunista vezetők újabban szívesen emlegetik az állítólagos rokonságot pártjuk és a szociáldemokrácia között. A Grósz-féle pártvezetésnek ez a törekvése kapott hangzott azon a nemzetközi konferencián, amelyet április végén bonyolított le a kommunista párt Társadalomtudományi Intézete. A szociáldemokrácia és a nyugati politikai rendszerek címmel megtartott kétnapos eszmecserén az intézet helyettes vezetője azt állította, hogy az MSZMP történelmi folytatója a magyarországi kommunista és szociáldemokrata mozgalomnak. Ugyan talán csak ő tudja, miképpen lehetett a magyar szociáldemokráciának a folytatása az az MSZMP, amelyik mindig is a Magyar Kommunista Pártot, illetve a KMP vallotta történelmi elődjének és előzménynek. Hogy csak egyetlen példát mondjak a pártkongresszusok sorszámozása is ezt mutatja. Azt viszont mindenki tudja, hogy a magyar kommunista és a szociáldemokrata apárt 1947-ben nem asszimilálódott egymáshoz, hanem az elődjét mindenesetői felfalta az utóbbit. Az idősebbek még jól emlékeznek rá, hogy az erőszakkal egyesített pártban tűzzel-vassal irtották a szociáldemokrata hagyományokat, sőt nem csak azokat, de sokszor magukat a szociáldemokratákat is, akik közül soknak börtön, internálás, politikai megsemmisülés lett a sorsa. Az MSZMP mind a mai napig nem tagadta meg a proletárdiktatúra elméletét, nem utasította el ünnepélyesen a leninizmust. A belső pártirányítás mindmáig a demokratikus centralizmusnak elkeresztelt diktatórikus rendszerre épült. A vezetőség csak a legutóbbi két-három évben tett némi engedményt az utóbbi tekintetében, elismerve a különféle politikai platformok, pártonbelüli létezésének szabadságát, de még mindig vonakodik megadni a frakciók létjogát. \ A pártvezetés többségi csoportja nem hajlandó engedni a reformszárny sürgetésének, nem akar rendkívüli pártkongresszust összehívni. Pedig ez hozhatná meg a tényleges fordulatot afelé, hogy bolsevik jellegű pártból szociáldemokrata jellegűvé váljék az MSZMP, ami egyébként csakugyan nélkülözhetetlen feltétele a valóságos magyar demokrácia létrejöttének és megmaradásának. A (..?) mélységesen őszinte vizsgálata és feltárása helyett a jövőt megalapozó mélyreható változások helyett a Grósz-féle pártvezetés fogcsikorgatva megadott engedményekkel próbálkozik. Kénytelen azonban lépésről-lépésre hátrálni és ez tovább rombolja presztizsét. Ebben a szituációban egyenesen groteszk módon hat Grósz kijelentése: miszerint az MSZMP erkölcsi kötelességének tartja, hogy segítse a feltámadott szociáldemokrata pártot. A szociáldemokraták aligha köszönik meg neki

3 Rádiófigyelő ezt a nagylelkűséget, de ez az ő dolguk. Mindenkire tartozik viszont az a kérdés, miért van szükség Grósz szerint is külön szociáldemokrata pártra, ha egyszer az MSZMP a szociáldemokorata hagyományok folytatója. Bár a mind aktívabban politizáló magyar társadalmat nem tartom naivnak, a magukat szociáldemokratává átfestő' kommunisták láttán néha azért szeretnék felkiáltani, vigyázat mázolva il /se

4 Rádiófigyelő Szaporodó névtelen levelek -r München, május 1. (Román István) Magyar híradó A Népszava március 29-iki számában arról panaszkodik, hogy az utóbbi két hónapban feltűnően megszaporodtak a névtelen levelek szerkesztőségének postájában és jócskán akadnak hamis névvel ellátottak. Ezt állapítja meg: - A felháborodott hangú levelek többségére írott válaszok a címzett ismeretlen megjegyzéssel kerülnek hozzánk vissza. Leírva a fővárosi tanács egyik fiatal főosztályvezetőjének tapasztalatait is, aki előzőleg egy budapesti peremkerületben volt VB. titkár. Ő elmondta, hogy új beosztásának alig három hónapja alatt több névtelen vádaskodó, rágalmazó, bejelentő levelet kapott mint azt megelőzően VB. titkárságának majdnem két éve alatt. A levelek legtöbbje csip-csup ügyekről szól, de mindegyikre jellemző, hogy a riasztók a bűnösökkel szemben példás szankciót követel. Ehhez hozzáteszi a Népszava újságírónője: - Megrágalmazni valakit tények, bizonyítékok nélkül x névtelen nincs ennél riasztóbb jelenség. Ezt a megállapítást tovább fűzném. Van ettől is riasztóbb jelenség ha egy lap névtelen leveleket kezd el közölni és erre is vannak már példák, az újsütetű magyarországi lapokban. Előfordulhat, hogy valamelyik szerkesztőség egy névtelen levélben fontos közérdekű bejelentést lát vagy látni vélt, de akkor utána jár, utána kell járnia (...?) nem kell azonban jogtudósnak lenni, hogy az ember tudja a sajtógengszterizmus tipikus esete névtelen és egyben rágalmazó levelek közlésével tenni egy kelendővé egy lapot. Az ilyennek (...?) speciális közönsége, azok akik az alantas pletykák hallgatásának és továbbadásának szerelmesei, de egy ilyen olvasó rétegre csak a legalacsonyabb színvonalú lapok építenek. A másik riasztó jelenség a magyar sajtóban az ellenőrizhetetlen, de szenzációsnak ható hírek elburjánzása. Sajnos erre is vannak példák. A magyarországi sajtószabadság kibontakozása biztató, de idejében észre kell venni, hogy egyes lapok hová süllyednek.

5 Rádiófigyelő - Érdemes még Kovács Ildikó cikkére visszatérni és járó következtetéseiből idézni: i - Nézeteltéréseinket jószerével csak bunkóval tudjuk megoldani Sanda módon névtelenség mögé bújva. Tolerancia? Mi az? Hiányzik a demokráciára való edzés. Ha egyikük sem ijeszt még valamivel. Van íratlan sajtóerkölcs is, hogy az írott jogról ne is szóljak. +++ il /se \

6 . ' -. -! Rádiófigyelő Akadémiai napok _! (Juhász László) y München, május 1. Magyar híradó Az Európai Protestáns Szabad Egyetem akadémiai napjairól tudósít Juhász László az ausztriai Felsőőrről - Felsőőr csak az április 4-iki bevásárló invázió alkalmával látott több magyar rendszámú gépkocsit mint ezekben a napokban. Az akadémiai napok résztvevődnek ugyanis csaknem a fele hazai magyar és ugyancsak sokat ingázó, akik reggel átjönnek Magyarországról, meghallgatják az előadásokat este pedig hazatérnek. Az akadémiai nem itt a helyszínen hanem Bécsben a belvárosi református templomban nyitotta meg szombaton délután a szabadegyetem elnöke Bártfai Gyula. Ott hangzott el az első előadás is. Csoóri Sándortól, Mi a magyar címen. Az előadó a jelenlegi válsághelyzetből arra a következtetésre jutott, hogy abból csak sajátos magyar úton juthat ki a nemzet, a most folyó úgymond szárazforradalom segítségével. Vasárnap délelőtt a felsőőri református templomban megtartott istentisztelet után Gyenge Imre lelkész Felsőőr múltjával ismertette meg a vendégeket. Kende Péter délutáni előadását: Mi a magyar nyugatról nézve Csoóri Sándor vezette be. Rámutatott az előadó által szerkesztett Párizsi magyar fűzetek fontosságára, és kiemelte a nyugati magyar rádiók és sajtók jelentőségét a magyar változásokban. Ezzel magyarázta, hogy az elmúlt 15 évben a magyar nép sokkal bölcsebben viselkedett mint a kormány. Csoóri szerint a tavalyi őrségváltás után várt változás eddig még nem következett be. Nem az az utódlás ha Kádár után Grósz jön, hanem ha egy rossz rendszer után jó jön - mondotta Csoóri. Kende Péter szerint a magyar jelenleg ébredő éppen talpraállni készülő nemzet. Mint mondotta: ma is forradalom van Magyarországon, amelynek célja békés eszközökkel a rendszer megváltoztatása. A magyarságnak ha eljut a demokráciához és a piacgazdálkodáshoz olyan magyarságképet kell kialakítania, amely harmónikusana bele tud illeszkedni az európai környezetbe. Ha ez nem sikerül akkor a jövő magyarságával ugyanolyan problémák lesznek mint a tegnapival. A talpraálló nemzet nem engedheti meg magának, hogy egy narancshéjjon csússzon el - mondotta Kende. Vasárnap este Domahidi Miklós nyugati magyar író életművét Takolczay Lajos irodalomtörténész méltatta. A közönség részlelteket hallott az író készülő könyvéből a Zsoldos regényből. Szigethi Géza irodalomtörténész Domahidi 1849-es történelmi regényét elemezve I.,' «

7 Rádiófigyelő rámutatott 1849-ben letettük a fegyvert, 1956-ban azonban kiverték a kezünkből. Tanuljunk meg úgy helytállni, hogy többé ne tudják kiverni a kezünkből a fegyvert mondotta. - A mai főelőadás témája Magyarországi változások és a határontúli kisebbségek. Tamás Gáspár Miklós az erdélyi magyarság helyzetét -elemző fejtegetését, valamint a felvidéki, délvidéki és kárpátaljai magyarság sorsát vizsgáló kiegészítő előadásokat idő hiányában holnapi, keddi híradóban ismertetjük. +++ il /se s

8 Rádiófigyelő Platformok (Gordon Tamás) München, május 1. Magyar híradó Miközben Grósz Károly egyre sűrűbben morfondírozik a platformszabadság kérdéséről, a kommunista párt-berkekben nemigen talál meghallgatásra. Másodlagosnak tűnik, hogy a pártvezetés elfogadja-e vagy sem. Fontosabb, hogy igen,is léteznek platformok, amelyek, ha úgy tetszik sürgetik az önmagukkal való szembenézést. Bizonyítéka ennek, hogy a Békés megyei pártértekezlet is azokhoz csatlakozik, akik rendkívüli kongresszus vagy pártértekezlet összehívását követelik. Hasonlóan döntött a soproni városi MSZMP-értekezlet is. Egy ilyen kongresszus óhatatlanul a reform és a konzervatív szárny megmérettetését jelentené és kiderülne, hogy a centrum, amelyhez állítólag a pártfőtitkár is tartozik csak langyos, igazából nem vállalt vélemények gyűjtőhelye. A pártkongresszus vagy értekezlet tisztázhatja a kommunista párton belüli erőviszonyokat. Es utána talán már nem kell kétértelmű rébuszfejtésekbe bocsátkoznunk, amikor az olyan felszólalásokat értelmezzük, mint például Szűrös Mátyásé az Országosgyűlés elnökéé. Orosházán a minap elismerte, hogy a parlament összetétele vitatható, nem tükrözi a belpolitikai helyzetet. De akkor miért tartja legitimnek, jogszereűnek? Miért ennek az Országgyűlésnek kell szerinte jóváhagynia az új választójogi törvényt, avagy a párttörvényt? - akkor, amikor maga is kívánatosnak tartja, hogy visszaállítsák a törvényhozás megfelelő szerepét és tekintélyét. +++ zsó /se

9 Rádiófigyelő i Segítség a szegényeknek (Gordon Tamás) München, május 1. Magyar híradó A Magyar Vöröskereszt és a Független Kisgazdapárt XXII. kerületi szervezetei közös akciót indítanak a kerület szegényeinek megsegítésére.. Fölkérik a lakosságot, hogy holnaptól nélkülözhető ruhaneműjét juttassa el a Vöröskereszt XXII. kerületi Kossuth Lajos uti helységébe. +++

10 ,- Rádiófigyelő ' 9 Nagygyűlés München, május 1. Magyar híradó ~Elsőként Zsillé Zoltánt kapcsoljuk Budapestről. Sikerült-e megbirkóznod a roppant széles körű választékkal, mint a Szabad Európa Rádió egyetlen tudósítója? - Ha nem egy szál tudósítót küld, hanem a hazai sajtó és rádió munkatársai is neki dolgoznak, átfogó képet a független demokratikus magyar szakszervezetek népligeti majálisáról, akkor is helikopteres stáb sjegítségével tudott volna adni. Rengeteg stand, rengeteg látni, hallani és olvasni való a mai egyetlen napilappal a Szocáldemokrata Népszavával, egész napos program a Jurta Színházban, ahol a demokratikus pártok és szervezetek félóránként adják át egymásnak a helyet. És rengeteg ember, talán csak a rendőrök között 101 és 120 közötti számokat viselő civilrendőrök tudnék megbecsülni, hogy 80 vagy 120 ezer ember van-e jelen. Mert állandóan mozgásban vannak, jönnek és mennek, minden korosztály, nagyon sok gyerek. És rengeteg ismerős, barát, akik örömre, ünneplésre nemigen van más okuk ebben az országban az embereknek, egymásnak örülnek és függetlenségüket ünneplik. Ezzel a mai nappal vissza szeretnénk venni egy gyönyörű ünnepet - mondotta Forgách Pál a \TDDSZ országos választmányának tagja, a délelőtt 11 órakor a Jurta Színházban külföldi szakszervezeti küldöttek részvételével tartott szolidaritási nagygyűlésen. Ez a nap sokak tudatában a kötelező díszes felvonulások napja, amelyen harsogó indulók dallamára hatalmas oltárképszerűen felnagyított fényképek alatt munkaverseny-sikereket hirdető táblákkal vonul el jóságos vezetői előtt a munkásság. Ebből nem sok maradt a Jóságos vezetőknek mára. A városligeti nagygyűlés, amelyből néhány képet csak a televízióból láttam, hiszen nem arra érkeztem, részvevőinek száma körülbelül úgy aranylott a népligetihez, mint a március 15-iki hivatalos és nem hivatalos ünnepségek közönsége. Nagy Sándor bevezető szavait hallgatva Grósz Károly, a főszónok idegesen dobolt az ujjaival, mint az a vendég, akit idegesít a túlságosan közlékeny kiszolgáló személyzet. Grósz heves kirohanást intézett az előző vezetés ellen,. amely mérhetetlen anyagi és erkölcsi károkat okozott az országnak. Erre a demagógiára nem is igen lehet másképp válaszolni, mint azzal a népligeti transzparenssel, mely világosan megmondja, hogy a Grósz-féle vezetés is ugyanahhoz az

11 Rádiófigyelő előző, és remélhetőleg nem hosszú életű vezetéshez sorolja és a történelem lomtárába kívánja. A felírat így szólt: Hat a lomtalanítás. Egy szendvicsember vakmerően ezt írta a mellére: Éljen Grósz Károly, de mielőtt a tömegből valaki kézzel foghatóan kifejezhette volna a véleményét, gyorsan megmutatta a hátát: 5000 forintból. A Jurta Színházba eljutni nem volt könnyű dolog, és jó egy órába tellett, hiszen a tudósító is percenként bukkant egy-egy régi ismerősre. Ahogy mondani szokták, valóban mindenki ott volt. És ott van, hiszen a programok, politikai és kulturális rendezvények késő estig tartanak. Délelőtt még azt hirdette a (...) ezeknek még egy rendes esőre sem telik. Sajnos délutánra kiderült, hogyha (...) igen, és eleredt az eáő. De az emberek maradtak. A fiatal független szakszervezetek 10 fácskát ültettek el a Népligetben, amely őket magukat jelképezi, az eddig megalakult nyolc független szakszervezetet, közös képviselőformában független szakszervezetek demokratikus ligáját, egy fát pedig a Szolidaritás küldöttsége ültetett el. Képviseltetik magukat a Munka Világszövetség és a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége is. Amint Forgách Pál rámutatott, az ő barátságukon, figyelmükön, szolidaritásukon is múlik, hogy sikerül-e amire vállalkoztunk. Sikerül-e visszaadnunk a hozzánk csatlakozóknak az összefogás élményét, a közös fellépés örömét. Sikerül-e fölébresztenünk a munkásmozgalom régi hagyományait egy kihagyott emberöltő után? Sikerül-e a kaparj kurta ideológián felülemelkedni? Sikerül-e az önzés, gyűlölködés, irigység, kapzsiság helyébe a szolidaritás eszményét állítani? Sikerül-e a széttagoltság, bezárkózás helyébe a közösség élményét visszaadni? Ez a mai majális itt a Népliget füvén ennek első próbája. Romhányi László a Jurta Színház igazgatója gulyás levessel vendégelt meg, az ő szobájában alakult ki egy rögtönzött beszélgetés a Magyar Filmhíradó munkatársaival, írókkal, művészekkel. A részt vevők egyetértettek abban, hogy mindezekben a nehéz feladatokban a Szabad Európa Rádiónak is fontos szerepe marad, részese kell, hogy legyen, mert hiszen része a magyar sajtónak és kultúrának. +++ zsó /se

2005. december 5., hétfő

2005. december 5., hétfő SAJTÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓS FŐOSZTÁLY 1518 BUDAPEST 112, PF. 43 I. BÉRC U. 13-15. 372-9546, 9544, 9541 372-9556 HTMH@HTMH.GOV.HU HATÁRON TÚLI MAGYAROK HIVATALA REGGELI SAJTÓFIGYELŐ i1 2005. december 5., hétfő

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

STÁDIUM. 56 még egyszer! Pozsgay Imre. Tudtam, hogy csak egyetlen erő szervezhető meg a rendszerváltással szemben

STÁDIUM. 56 még egyszer! Pozsgay Imre. Tudtam, hogy csak egyetlen erő szervezhető meg a rendszerváltással szemben STÁDIUM A Tartalomból Balázs Józsefre emlékezünk Az én sorsom a magyar népzene. Fazekas István beszélgetése ifj. Csoóri Sándor népzenésszel Győri László és Petrőcz Éva versei Fábián Bálint találkozása

Részletesebben

A magyar sorsot több húron játsszák

A magyar sorsot több húron játsszák SZÁZ ÉVE SZÜLETETT KOVÁCS IMRE E SZEREDI PÁL A magyar sorsot több húron játsszák Kovács Imre emlékére (1913. március 10. 1980. október 27.) gy ember, egy cselekedet attól válik a múlt értékévé, ha azt

Részletesebben

Kettős állampolgárság

Kettős állampolgárság 2003. július 8. (Magyar Szó-Publicisztika) Kettős állampolgárság Jogi akadálya nincs annak, hogy a vajdasági magyarság megkapja a magyar állampolgárságot. Ezt egyfelõl Zoran Zivkovic szerb miniszterelnök

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon

Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon PPEK 628 Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon Közi Horváth József Rafinált vallásüldözés Magyarországon mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Szabó Zoltán levelei Buday Györgyhöz, 1934 1935

Szabó Zoltán levelei Buday Györgyhöz, 1934 1935 Varga Katalin akciónk egészen komoly 1 Szabó Zoltán levelei Buday Györgyhöz, 1934 1935 A fennmaradt dokumentumok véletlene úgy hozta, hogy Szabó Zoltán az első üdvözletében 1934 újév napján, az utolsó

Részletesebben

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA BEVEZETÉS. ^ Ez a füzet az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban, az október 23-a és november 4-e között elhangzott rádióadások,

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között II. rész 3. 3. Az összeesküvő, összetartó, világuralomra törekvő zsidó A zsidó világ-összeesküvés

Részletesebben

ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT

ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT RÁKOSI MÁTYÁS ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT TARTALOM A KÖVETKEZŐ LÁNCSZEM A KÖVETKEZŐ LÁNCSZEM A PÁRT: ÉLCSAPAT A MARXIZMUS-LENINIZMUS A GYŐZELEM EGYETLEN ÚTJA HARMINCÉVES A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT A NÉPI DEMOKRÁCIA

Részletesebben

Békemenet, Éhségmenet, Hazugságmenet!

Békemenet, Éhségmenet, Hazugságmenet! 2013. FEBRUÁR 9. MUNKÁSPÁRT 2013. FEBRUÁR 9. 1 200 forint Békemenet, Éhségmenet, Hazugságmenet! A Békemenet fideszes, az Éhségmenet MSZP-s üzlet. Nem az emberekért, azok boldogulásáért vonulnak, hanem

Részletesebben

XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS

XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS * * * Hatvan év szolgálat 337 GALL JÁNOS A forradalmi párt létrejöttének és szerepének kérdéséhez 341 MARŢIAN NICIU A nemzetközi viszonyok a Román Kommunista Párt felfogásában

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

- A VÉG KEZDETE - 2010. MÁJUS 19.

- A VÉG KEZDETE - 2010. MÁJUS 19. KILAKOLTATÁS - A VÉG KEZDETE - 2010. MÁJUS 19. Kedves Elvtársunk! A természet néha lesújt ránk a dialektikájával együtt. Az anyatermészet már sokszor bebizonyította, hogy vele szórakozni nem lehet. Lehet

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. LXVI. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2010. JÚNIUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN HÁLÁVAL ÉS SZERETETTEL Június első vasárnapja 1952 óta ünnepe a pedagógusoknak.

Részletesebben

KUBA: folyamatosság. Munkás! Dolgozó! Május 1. a Te ünneped! A Munkáspárt a Te pártod! és megújulás MÁJUS 1. ÚJRA ELVONULÁS!

KUBA: folyamatosság. Munkás! Dolgozó! Május 1. a Te ünneped! A Munkáspárt a Te pártod! és megújulás MÁJUS 1. ÚJRA ELVONULÁS! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 17. SZÁM 2005. április 29. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP Hozz egy vörös zászlót! MÁJUS 1. ÚJRA ELVONULÁS! 10 órától a Kodály köröndrõl a Városligetbe!

Részletesebben

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE!

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

Kuti László HADITUDÓSÍTÁSOK. Egy frontharcos tudósitásai az érdekegyeztetés harcmezejéről

Kuti László HADITUDÓSÍTÁSOK. Egy frontharcos tudósitásai az érdekegyeztetés harcmezejéről Kuti László HADITUDÓSÍTÁSOK Egy frontharcos tudósitásai az érdekegyeztetés harcmezejéről Q-ti Egy frontharcos tudósításai az érdekegyeztetés harcmezejéről 1999. 1 Kuti László 1990 óta vesz részt az Értelmiségi

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Sajtóvilág. Március 15-e a Pilvaxban Átadtuk szakszervezetünk kitüntetéseit - Szili Katalin köszöntője. Megverték a Fideszt és az MSZP-t is!

Sajtóvilág. Március 15-e a Pilvaxban Átadtuk szakszervezetünk kitüntetéseit - Szili Katalin köszöntője. Megverték a Fideszt és az MSZP-t is! Az igazság tisztelete, a nyilvánosság igazsághoz való jogának biztosítása az újságíró legfőbb kötelezettsége. (IFJ etikai kódex) az újságírók, szerkesztőségi alkalmazottak, kiadói dolgozók érdekvédelmi

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2

VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2 VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2 2002 Tizennégy cigányszervezet csatlakozott ahhoz a megállapodáshoz, amelyet a 2002- es országgyûlési választásokon való együttmûködésrôl

Részletesebben