Isar szolárpark, Bayerischer Landtag (müncheni tartományi parlament)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Isar szolárpark, Bayerischer Landtag (müncheni tartományi parlament)"

Átírás

1 Isar szolárpark, Bayerischer Landtag (müncheni tartományi parlament) A bajor tartományi parlamenten elhelyezett fotovillamos berendezés egy nagy, az egész városra kiterjedı szolárpark-koncepció részét képezi. Köszönhetıen az Isar Szolárpark 2004 koncepciónak, 2004 decembere óta már a müncheni tartományi parlament tetején is hasznosítják a napból származó energiát. A fotovillamos berendezés moduljait a Green City lakossági szolárberendezéseinek telepítése során helyezték üzembe a bajor parlament tetejére, a hivatalos felavatásra pedig március 17-én került sor Alois Glück tartományi parlamenti elnök (CSU) valamint több tartományi képviselı társaságában. Egy korábban kihelyezett jelzıtábla segítségével hívták fel a képviselık, a közigazgatási munkatársak és nem utolsósorban a polgárok figyelmét, hogy a tetın az égi energia éppen árammá alakul át. Méghozzá nem is kevéssé, a berendezés teljesítménye ugyanis nem kevesebb, mint 20,04 kw P.

2 Szolárpark, Garching 2010-ben Garching városának egy integrált éghajlatvédelmi koncepció keretében, a Green City Energy -vel karöltve sikerült létesítenie a város elsı szolárparkját. A Solarpark Garching I névre keresztelt lakossági szolárpark üzemeltetıje a már említett Green City Energy, Garching városa pedig társalapítóként a projektben használt legnagyobb tetıfelület rendelkezésre bocsátásával járult hozzá a sikerhez. A közösségi projektben május közepe óta vehetnek részt a város polgárai, melynek keretében 3 hónap leforgása alatt, a közösség által biztosított közel 3400 m 2 -nyi tetıfelületen mintegy 340 kilowatt (kwp) összteljesítményő fotovillamos berendezés létesítésére került sor. További nagyobb tetıfelületek kerülnek majd bevonásra, hogy teljesíthessék a városi tanács által január 20-án hozott rendeletben elıírt, minimum 400kWp teljesítményt. Mindezt a tervezett napenergia-támogatások csökkentése elıtt kell véghezvinni. A szolárpark összteljesítménye kb. 608 kw p Termelt energiamennyiség kb KWh/a Berendezések száma 9 Alkalmazott modulok Heckert Solar, Innotech Solar, Inventux Alkalmazott inverter SMA Termelési érték 980 kwh/kw p Árammal ellátott háztartások száma évente 230 Beruházás teljes összege EUR Üzembevétel ideje 2010 A 2010-es Német Fenntarthatósági Díjra országszerte beadott 560 pályázat közül a fenntartható beruházások kategóriáján belül a garchingi lakossági szolárpark a legjobb három közé került. A zsőri a következıképpen indokolta döntését: A Solarpark Garching I minden egyes szolárberendezése egy nagy, a lakosságot is érintı modellbe lett összefogva. Ezzel lehetıséget biztosít a város polgárainak, hogy így - tárgyi eszköz formájában - már akár 1000 eurós összeg beruházásával részt vehessenek megújuló energiák kiépítésében. Ezzel nem csak magasabb fokú önálló energiaellátást és decentralizált tulajdonosi struktúrát érnek el, de növelik a lakosság környezettudatosságát és társadalmi szerepvállalását is.

3 A Green City Energy GmbH minden kivitelezési feladat megvalósításához környékbeli közepes mérető vállalkozásokat foglalkoztat, serkentve ezzel a helyi gazdasági vérkeringést és újabb bevételi lehetıségeket kínálva a városok és községek részére a bérleti díjakból és adókból befolyó hasznok által. Egy stabil üzleti modellrıl van tehát szó; a Green City Energy GmbH által a befektetık profitálnak elsısorban a megközelítıleg 6%-os éves hozamból, a berendezések telepítésének területén szerzett 10 éves tapasztalatukból, a megújuló energia területén elindított 170 projektbıl és nem utolsósorban a 13 megvalósított lakossági energia alapból..

4 Fotovillamos berendezések Haimhausen községben Haimhausen, egy München északi részén fekvı község, 2006-ban egy napelemerımő építése mellett döntött, melyet a Phoenix Solar vállalat segítségével valósítottak meg. 11 hét leforgása alatt db 1,1 MW P összteljesítményő modult szereltek fel és csatlakoztattak a hálózathoz. Az üzembe helyezést követıen a község a meglévı szolárpark kiépítése mellett dönött, így a Phoenix Solar vállalat csupán 9 hét leforgása alatt újabb modult telepített, melyek üzembe helyezésére 2010 júliusában került sor. A második berendezéssel együtt így az összkapacitás 2,55 MW P -ra emelkedett. Áttekintés számokban: Haimhausen 1 Haimhausen 2 Névleges teljesítmény 1,12 MW p 2,552 MW p Éves termelés kb MWh kb MWh Kötelezı átvételi ár/kwh 0,406 EUR 0,2843 EUR Kötelezı átvételi ár évente kb EUR kb EUR CO 2 -megtakarítás évente kb. 611,8 t kb ,03 t Modulok száma Építés módja szabadtéri szabadtéri

5 Ackermannbogen, München - napenergián alapuló helyi főtési projekt A kitőnı fekvéső új városnegyed, az Am Ackermanbogen, az alapító idıkbıl származó Schwabing és az Olympiapark között fekszik. Egy építési pályázat eredményeként kisebb városi házak és nagyobb többemeletes lakóházak épültek fel ebben a városnegyedben. A városnegyed kialakításánál az egyik fontos cél az volt, hogy a minıségi építészetet és az ideális szabadtér kihasználást összhangba hozzák a napenergián alapuló helyi főtési rendszer kísérleti projekt különleges követelményeivel. A napenergián alapuló helyi főtési rendszer egész évben biztosítja a lakások használati melegvízzel való ellátását, ezen túlmenıen pedig télen a főtésrıl is gondoskodik. A lakóépületek tetıszerkezetére szerelt nagyfelülető napkollektorok a nyári napsugárzással hıt termelnek. Ez egy vezetékrendszeren keresztül (szoláris győjtı-hálózat) a nagy szezonális tározóba jut, melynek víztartalma ıszig közel 90 fokra melegszik fel. Télen pedig ez a folyamat megfordul, és a tározóból elvont hı egy másik vezetékrendszeren keresztül (helyi főtési hálózat) a lakóépületekbe jut. A napenergiával ellátott lakónegyed négy nagy lakótömbbıl valamint 8 kisebb városi lakóépületbıl áll. Ez 319 lakást, összesen négyzetméter alapterületet foglal magába. Az épületek a magas hıszigetelési szabványnak (alacsony energiafelhasználású épület) megfelelıen kerültek kivitelezésre. Három lakótömb tetején helyezték el a napkollektorokat, amelyek lefedik majdnem az egész tetıfelületet és összesen kb négyzetmétert tesznek ki. Az egész létesítmény központi részét az energiaközpont képezi, ami a tároló mellett helyezkedik el és esztétikai okokból szintén abba a dombba lett besüllyesztve, amelyben a tároló is található. Itt fut össze minden szállítóvezeték és irányítórendszer. Itt történik a tárolókba történı hıraktározás illetve a hıelvonás, a lakások főtéssel való ellátása valamint a távhı becsatlakoztatása, amennyiben a napenergia nem lenne elegendı. Az energiaközpontba egy innovatív abszorpciós hıszivattyú is telepítésre került, ami növeli a teljes rendszer hatékonyságát.

6 A szezonális hıtárolórendszer köbméter vizet képes raktározni, a 26 méter átmérıjével és a 16 méteres magasságával impozáns építményt képez. A külsı burkolata betonból készült. Belülrıl rozsdamentes acéllal lett kibélelve, a vastag szigetelés pedig megakadályozza a hıvesztést. A tárolót dombszerően integrálták a zöldövezeti lakónegyedrészbe, ezáltal hangszigetelı falként szolgál az Ackermannbogen-nél, és télen pedig szánkódombként lehet használni.

7 Nullenergiás projekt, München Riem - vásárváros A 34 különbözı mérető ( m 2 lakófelülető), egytıl egyig déli tájolású lakásokból álló NEST SolaR2 lakótelep Münchenben, Riem vásárvárosban található. A lapostetık egyrészrıl energiatermelésre (szoláris áram, szoláris hı) szolgálnak, másfelıl közösségi tetıteraszként is használják az emeletes lakások és sorházak privát tetıkertjei felett. A közös mélygarázs felett elhelyezkedı zöld belsı udvarban magánkertek és egy játszótér lett kialakítva. A lakótelep építtetési koncepciója eltér a megszokottól; a jövıbeli lakók nem csak saját lakásuk megtervezésbe, de még a közösségi épületek, mint például a társalkodó, a vendégek számára kialakított apartman, a mosókonyha, sıt, az energiakoncepció tervezésébe is be lettek vonva. A nullenergiás projekt koncepciójának lényege, hogy az energiahatékonyság növelésével a főtéshez, használati melegvízhez és áramfelhasználáshoz szükséges elsıdleges energiaszükségletet olyan mértékőre csökkentse, hogy azt (saját) megújuló energiával mőködı berendezések használatával teljes mértékben fedezni lehessen. A cél elérése érdekében az épületek a passzívház standard elıírások szerint (a darmstadti Passzívház Intézet igazolásával) készültek, legfeljebb 15 kwh/m 2 a főtési energia szükséglettel. A 90 m 2 felülető termikus szolárberendezésnek köszönhetıen csökken a melegvíz- és részben a főtési energiaszükséglet, a főtéshez és a melegvízhez szükséges maradék hıt pedig egy 50 kw teljesítményő (nagy szolár puffertárolóval rendelkezı) pellet kazánnal fedezik. A háztartásban felhasznált energiaszükségletet egyéb mőszaki megoldásokkal, energiahatékony háztartási eszközökkel valamint a felhasználók tájékoztatásával, felvilágosításával igyekeznek visszaszorítani és elérni ezzel a München város által kitőzött 17 kwh/m 2 -es célértéket. A teljes áramszükséglet fedezésérıl egy 60 kwp teljesítményő fotovillamos berendezés gondoskodik.

8 Fotovillamos berendezés: szolártetı - Messe München Az E.ON Energie, a Siemens és a Stadtwerken München (müncheni kommunális szolgáltatók) által a Messe München (müncheni vásárközpont) pavilonjainak tetejére felszerelt világviszonylatban az akkori legnagyobb tetıre szerelt fotovillamos berendezés jó üzemelési eredményeket tud felmutatni. A szolártetı költségeit 50%-ban az E.ON Energie viselte. A Siemens és a Stadtwerke München fejenként 10-10%-al, a Bajor Állam 20%-al járult hozzá a költségekhez. A beruházási összeg fennmaradó 10%-át pedig a Német Szövetség finanszírozta a megújuló energiák támogatására fenntartott keretbıl. A beruházás megvalósítását 1997 augusztusában kezdték el, az üzembe helyezésre pedig már viszonylag korán, november 19-én sor került. A Riemben található müncheni vásárközpont 6 pavilonjának tetején helyezték üzembe MW összteljesítményő szoláris áramot termelı berendezést, mely a szolármodulnak és a mintegy 8000 m 2 -es modulfelületnek köszönhetıen hosszú ideig viselte a világ legnagyobb tetıre szerelt szolár berendezése címet. A München-Riem-i szolártetı már 2008 januárjában túlszárnyalta az üzembe helyezéstıl számított 10 Millió kwh áram termelését, ami közel 4000 háztartás éves energiaszükségletének fedezésére is elegendı. Év MWh betáplált áram , ,5 A berendezés az évenkénti 1 millió kwh áram szállításával kiemelkedı üzemelési eredményt mutat fel eddigi rekordját azonban 2003-ban állította be millió kwh teljesítménnyel. A szolártetı építési és üzemeltetési munkálatai során szerzett ismereteket újabb, nagy MW nagyságú szolárberendezések létesítésénél hasznosították.

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN

ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Épületenergetika, HUHR/1001/2.2.1/0009 ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK ÉS KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN Szabó Márta, PhD 2012. július Épületenergetika, HUHR/1001/2.2.1/0009 ALACSONY

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára. www.eumayors.eu 1

INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára. www.eumayors.eu 1 INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára www.eumayors.eu 1 TÁRGYMUTATÓ Felelős kiadó: Covenant of Mayors Office (Polgármesterek Szövetsége Irodája) Grafikai

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés Medgyasszay Péter: Fenntartható ház? Természetesen! avagy hogyan határozható meg Magyarországon a fenntartható ház kritériumrendszere, fenntarthatók-e a passzívházak? 1 Problémafelvetés Tényként kezelhetjük,

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉS 2015.

OTTHONTEREMTÉS 2015. OTTHONTEREMTÉS 2015. Lakásépítések, lakásfelújítások Magyarországon Budapest, 2015. április A 2014-ban megépült 8.358 db. lakás csak arra elég, hogy a magyar lakásállomány több mint 400 évente újuljon

Részletesebben

PARTNER: HARGITA MEGYEI TANÁCS

PARTNER: HARGITA MEGYEI TANÁCS PARTNER: HARGITA MEGYEI TANÁCS MEGNEVEZÉS: FENNTARTHATÓ KÖZÉPÜLETEK CDC Consulting Kft. szakértő: CSÁK Lászó, PhD, PgDip, FeRSA 2014 1 TARTALOM KÉRDÉSFELVETÉS... 3 CÉLKITŰZÉSEK... 14 A MUNKAFOLYAMAT LEÍRÁSA...

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

Ahol élni jó Budapest

Ahol élni jó Budapest Ahol élni jó Budapest Intelligens helyi megoldások egy feltörekvő európai nagyvárosért A kiadvány a Studio Metropolitana és az MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI közreműködésével készült www.siemens.hu

Részletesebben

ENERGIA Hírlevél A JÖVŐ ENERGIÁJA A JELENKORNAK! A TARTALOMBÓL. VII. évfolyam 1. szám 2015. január

ENERGIA Hírlevél A JÖVŐ ENERGIÁJA A JELENKORNAK! A TARTALOMBÓL. VII. évfolyam 1. szám 2015. január A JÖVŐ ENERGIÁJA A JELENKORNAK! VII. évfolyam 1. szám 2015. január Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havonta megjelenő kiadványa Kiadja: ENEREA Nonprofit Kft. A TARTALOMBÓL

Részletesebben

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 1. melléklet /2013 (III.28) határozathoz ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK 7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK Az épületenergetika az Európai Unió energia és klímapolitikájának egyik fő prioritási területe. Az épületek energiahatékonyságáról

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

Közel nulla energiaigényű épületek képzés Oktatási anyag Összeállította: dr. Ifj. Kistelegdi István DLA Szerkesztette: Tóth András

Közel nulla energiaigényű épületek képzés Oktatási anyag Összeállította: dr. Ifj. Kistelegdi István DLA Szerkesztette: Tóth András Közel nulla energiaigényű épületek képzés Oktatási anyag Összeállította: dr. Ifj. Kistelegdi István DLA Szerkesztette: Tóth András 2015. február-március Tartalom 1. Modul: NZEB Építészet... 4 1.1 Bevezetés...

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa I. évf. 1. szám, 2009. november Bemutatkozik az Energia Ügynökség Az Észak-alföldi régió adottságai kiválóak

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 75. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról (t e r v e z e t) E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc

Részletesebben