az alapiskola osztálya és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az alapiskola osztálya és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára"

Átírás

1

2 Helena Kopecká Erika Muchová az alapiskola osztálya és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára a pre ročník základnej školy ročník gymnázia s osemročným štúdiom Slovenské pedagogické nakladateľstvo

3 Szerzők Mgr. Helena Kopecká Mgr. Erika Muchová Lektorálták Lektorovali: Mgr. Slavomír Lesňák Mgr. Viera Minárová Translation Mgr. Bolemant Lilla, PhD. A magyar fordítást lektorálta Maďarský preklad lektorovala: Mgr. Lengyel Júlia Illustrations akademická maliarka Táňa Žitňanová Grafický dizajn SPN Mladé letá, s. r. o. Jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma szeptember 24-én /41867:4-919 szám alatt mint a Polgári nevelés tankönyvét az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Az engedélyezési szám 5 évig érvényes. Első kiadás, 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /41867:4-919 zo dňa 24. septembra 2012 ako učebnicu občianskej náuky pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov. Prvé vydanie, 2012 Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv. Zodpovedná redaktorka Dudás Anna Technická redaktorka Milena Smolinská Výtvarná redaktorka Ľubica Suchalová Vyšlo vo vydavateľstve Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s. r. o. Sasinkova 5, Bratislava Vytlačil Polygraf print, spol. s r. o., Prešov ISBN

4 Bevezetés Kedves lányok és fiúk! Ez a tankönyv az alapiskola polgári nevelés tankönyveinek az utolsó része. Szól azonban a nyolcosztályos gimnáziumok 4. évfolyamának tanulóihoz is. A közgazdaság és a pénzügyek világába kalauzol benneteket. Megismertet a gazdaság és a közgazdaságtan alapvető fogalmaival, amelyek a társadalomban létező gazdasági kapcsolatok megértéséhez szükségesek. Tartalmi és formai szempontból a 8. évfolyam számára készült tankönyv folytatása. A tananyagot kötelező és kiegészítő részre osztottuk. A kötelező rész minden iskolafajtára egyformán vonatkozik. A kiegészítő tananyagot azok az iskolák használhatják fel, amelyek a polgári nevelést magasabb óraszámban oktatják. A kötelező tananyag egy tematikus egységet alkot A társadalom gazdasági élete címmel, és három részre osztottunk. Segítségetekre lesz a közgazdaságtan alapfogalmainak megértésében, és alapvető információkat találtok itt a vállalkozásról, valamint a pénzügyekben való tájékozódásban is némi jártasságot szereztek. A kiegészítő tananyag a kötelező tananyag tartalmához kapcsolódik, bővíti és elmélyíti a kötelező rész anyagát. Olyan témákkal gazdagítottuk, amelyek a pénzügyi tudás alapiskolai nemzeti sztenderdjén alapulnak. Segít abban, hogy tájékozódni tudjatok a bankok, biztosítók, takarékszövetkezetetek világában, megismerjétek és élni tudjatok fogyasztói, felhasználói jogaitokkal, és képesek legyetek a mindennapi életben gazdálkodni a pénzzel. A tananyag szövege az, amit el kell sajátítanotok. Az egyes témák bevezetőiben a kulcsfogalamakat kiemeltük. Tudjuk, hogy a közgazdasági téma számotokra új és igényes, ezért a tananyag szövegét áttekinthetően osztottuk fel, és grafikonokkal, képekkel, sémákkal egészítettük ki, amelyek segítenek a szöveg jobb megértésében. A tananyagot követő kérdéseket úgy fogalmaztuk meg, hogy segítsenek számotokra kideríteni, megértettétek-e az átvett anyagot. Minden anyaghoz tartoznak Feladatok és javaslatok. Ezek nehézségi szintje eltérő. Önállóan, csoportosan vagy a pedagógus segítségével is megoldhatjátok őket. Lehetőséget adnak arra, hogy kreativitásotokat fejlesszétek, és a megtanultakat felhasználjátok a konkrét helyzetekben. Az Összefoglalás a tananyag átismétlésében és megerősítésében segít. A Szótárban új kifejezésekkel találkoztok. Az Érdekességek rovat csak a kötelező tananyagban fordul elő. Kiegészítő információkat találtok hozzá az egyes témákhoz, amelyek motivációként is szolgálhatnak, illetve önálló munkára és a megtanult anyag elmélyítésére serkentenek benneteket. A tesztfeladatokban ellenőrizhetitek, milyen tudásanyagot és képességeket sikerült elsajátítanotok. Kívánunk nektek izgalmas és élvezetes felfedezéseket a közgazdaságtan és a pénzügyek világában! A szerzők 3

5 Tartalom A társadalom gazdasági élete Alapfogalmak 1. A szükségletek és a javak / 5 2. A termelési folyamat / 7 3. A közgazdaságtan és a gazdaság / Az alapvető gazdasági kérdések / A gazdaság típusai / A piaci mechanizmus / 19 Tesztfeladatok / 22 A vállalkozás alapformái 7. A vállalat és a vállalkozás / A vállalat gazdálkodása / A vállalkozás jogi formái / Hogyan legyünk vállalkozók? / A fogyasztás és a fogyasztók / 35 A pénz és a pénzintézetek a piacgazdaságban 12. A pénz és a pénz funkciói / A bankok és a takarékszövetkezetek / A biztosítók / 43 Tesztfeladatok / 46 Kiegészítő tananyag 1. A banki termékek és szolgáltatások / A takarékoskodás / A biztosítás fajtái / Az euró a Szlovák Köztársaságban / A személyes pénzügyek / A háztartások gazdálkodása / Az állami költségvetés / Az adó és adórendszer / A fogyasztói érdekvédelem / A reklám hatása a fogyasztókra / A fogyasztói jogok az Európai Unióban / 69 Pénzügyi tudásteszt / 71 Melléklet / 72

6 A TÁRSADALOM GAZDASÁGI ÉLETE Alapfogalmak 1. A SZÜKSÉGLETEK ÉS A JAVAK Kulcsfogalmak: szükségletek, elsődleges szükségletek, másodlagos szükségletek, javak, gazdasági (ritka) javak, anyagi és nem anyagi javak Elgondolkoztatok-e már azon, hogy mi mindenre van szükségünk az élethez? Valószínűleg nagyon sok minden eszetekbe jutna. Mi is a szükséglet tulajdonképpen? A SZÜKSÉGLETEK ÉS AZOK KIELÉGÍTÉSE A szükséglet valaminek a hiánya. Életünk során gyakran érezzük, hogy valamire szükségünk van: például ételre, italra, pihenésre, beszélgetésre, tanulásra. Az emberi társadalom fejlődésével együtt fejlődnek a szükségletek is. Néhány megszűnik, egyúttal azonban rögtön másféle, új szükségletek jelennek meg (kulturális élmény, házfelújítás, internetes kommunikáció stb.) Szükségletek elsődleges másodlagos A szükségletek lehetnek: elsődlegesek az élet elengedhetetlen feltételei: víz-, élelem-, öltözet-, lakásszükséglet, másodlagos kielégítésük nélkül is megvan az ember, de fontosak a fejlődése szempontjából, pl. autó birtoklása, mások barátsága, koncertlátogatás. Minden emberi tevékenység célja valamilyen szükséglet kielégítése, a hiány megszüntetése. Mivel az emberek lehetőségei nem egyformák, a szükségleteiket sem tudják egyformán kielégíteni. Néhányuk megelégszik az alapvető szükségletekkel (étel, ital, lakás), másoknak autójuk van, kirándulni járnak stb. Nem egyformán érzékelik a szükségletek hiányát, saját fontossági sorrendjüknek megfelelően elégítik ki őket. Van, aki egy szépen berendezett lakást helyez előtérbe, van, aki a továbbtanulást vagy a könyvvásárlást. JAVAK A szükségletek kielégítésére szolgálnak a javak. A javak olyan hasznos dolgok, amelyek az emberi szükségleteket kielégítik. Különféle formáit ismerjük. Hozzáférhetőségük szerint szabad javak gazdasági javak Jellegük szerint anyagi javak nem anyagi javak 5

7 Hozzáférhetőségük szerint megkülönböztetünk: szabad javakat a természetben szabadon, elegendő mennyiségben fordulnak elő, és mindenki számára elérhetőek (a folyó- és tengervíz, a levegő, az erdei termések stb.), gazdasági (ritka) javakat korlátozott mértékben fordulnak elő, és nagyrészt az ember által előállított javak. Gazdasági ritkaságuk nemcsak korlátozott mennyiségükből ered, hanem hasznosságukból is, mert bizonyos szükségleteket elégítenek ki (kenyér, ház, lábbeli). Jellegük szerint ismerünk: anyagi javakat a természetből nyerik vagy állítják elő őket (nyersanyagok, iskolapad, nyaraló, könyv, fogkefe), nem anyagi javakat természeti folyamat eredménye (napsugárzás) vagy szolgáltatások (cipőjavítás, költöztető szolgálat, kozmetikai szalon, képzés, egészségügyi ellátás). Az ember nem képes kielégíteni minden szükségletét, mivel a javak többsége, amelyekre szüksége van, a gazdasági, vagyis ritka javak közé tartozik. Ezért mindig el kell döntenie, melyiket választja ki közülük, és melyekről mond le. A racionálisan gondolkodó ember úgy válogat a javak közül, hogy a lehető legnagyobb mértékben kielégítse szükségleteit. A szükségletek minden emberi tevékenység alapját képezik. A szükségletek valaminek a hiányát jelentik. Kielégítésükre a javak szolgálnak. A gazdasági javak ritkák, mert állandó hiányuk tapasztalható, csupán meghatározott mennyiségben állnak rendelkezésre, és elő kell állítanunk őket. Az ember a szükségleteit saját értékhierarchiája alapján elégíti ki aszerint, hogy az egyes szükségleteknek milyen fontosságot tulajdonít. Szómagyarázat racionális ésszerű, gazdaságos, célszerű hierarchia rangsor, fokozatok rendszere prioritás első, elsődleges hely Kérdések 1. Mi a szükséglet? Mondjatok példákat! 2. Hogyan és miben különböznek az őskori és a mai ember szükségletei? 3. Mik a javak? A javak milyen fajtáit ismeritek? 4. Mitől függ az emberi szükségletek kielégítése? Feladatok és javaslatok 1. Gondolkodjatok el azon, milyen szükségleteitek vannak! a) Írjátok le a füzetbe azt a 9 szükségletet, amelyek szerintetek a legfontosabbak! b) Alkossatok csoportokat, és döntsétek el, hogyan teszitek fontossági sorrendbe a szükségleteket a következő séma szerint: az első sorban lesz a legfontosabb szükséglet, utána két nagyon fontos, aztán három fontos, kettő kevésbé fontos és az utolsó sorban egy, amely a legkevésbé fontos c) A csoportok egy-egy tagja ismertesse az osztállyal a szükségletek felosztását, és indokolja meg azt! 6

8 2. Próbáljátok felosztani a képen látható javakat szabad, ritka, anyagi és nem anyagi javakra! Döntéseteket indokoljátok meg! ásványi anyagok közlekedési rendszer folyómeder út élelmiszer erdei termés szántóföld költöztető szolgálat napsugárzás pad a parkban egészségügyi ellátás hűtőszekrény Maslow szükséglet-piramisa A. Maslow amerikai pszichológus kidolgozta az emberi szükségletek piramisát. Alapvetően hierarchikus felépítésű: minél lejjebb foglalnak helyet a javak a piramisban, annál nagyobb a prioritásuk, annál fontosabbak. Az önmegvalósítás szükséglete Az elismerés, a tisztelet szükséglete A szeretet, az elfogadás, az összetartozás szükséglete A biztonság szükséglete Alapvető fiziológiai szükségletek 2. A TERMELÉSI FOLYAMAT Kulcsfogalmak: bemenet (input), termelési tényezők, természeti források, munka, tőke, kimenet (output), termék, szolgáltatás, reprodukció (termelés), alternatív források felhasználása Már tudjuk, hogy a ritka (gazdasági) javak nagy részét az embernek kell előállítania megtermelnie ahhoz, hogy szükségleteit kielégíthesse. 7

9 A termelés az a tevékenység, amely folyamán a termelési tényezők (bemenetek) a termelési folyamat során hasznos termékekké és szolgáltatásokká válnak. Képzeljetek el egy szabóműhelyt. Egy alkalmi ruha megvarrásához szükségünk van szövetre, cérnára, gombra, ollóra, varrógépre és vasalóra, elektromos energiára és a varrónő munkájára. A bemenetek és a munka eredménye az alkalmi ruha lesz. Bemenet, termelési tényezők termőföld és a természeti erőforrások munka tőke Gyártás Kimenetek termékek szolgáltatások A TERMELÉS BEMENETEI Minden termelés megkövetel bizonyos termelési tényezőket bemeneteket. Ezek mindazok a javak, amelyeket felhasználunk a termelési folyamatban. A termelési bemenetek öszszességét termelési tényezőknek nevezzük. Három csoportba oszthatjuk őket: 1. A termőföld és a természeti források mindaz, amit az ember a természetből nyer, pl. a természeti kincsek, a víz, a levegő. 2. A munka céltudatos és célirányos emberi tevékenység, amelyet a termelés folyamatában fejtünk ki. A természeti források és a munka nem a termelés eredményei, elsődleges termelési tényezőknek nevezzük őket. 3. A tőke fizikai tőke: azok a javak alkotják, amelyeket arra állítottak elő, hogy felhasználhassák őket a termelés folyamán (gépek, berendezések, épületek, számítógépek), pénzügyi tőke: az a pénz, amelyen új termelőcsarnokot vagy nyersanyagot vásárolhatunk a termeléshez. A tőke mennyisége korlátlan. A termelési tényezők nem végtelenek, ezért értékesek. A gazdasági tényezők szűkössége okozza azt, hogy a társadalomnak mindig döntenie kell, hogyan használja ki azokat effektíven ahhoz, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat állítsunk elő, amelyekre szükségünk van. A termelési tényezőket sokféle célra felhasználhatjuk sokféle terméket állíthatunk elő belőlük. Ez a források alternatív felhasználása. A fát például felhasználhatjuk fűtőanyagként, de készíthetünk belőle bútort, papírt stb. GYÁRTÁSI KIMENETEK A gyártási kimenetek a termékek és a szolgáltatások. 1. A termékek olyan anyagi jellegű gazdasági javak, amelyek felhasználásra (cipő, ruházat, élelmiszer) vagy további termelésre szolgálnak (a pékség automata gyártószalagja). 2. A szolgáltatások nem kézzel fogható gazdasági javak, amelyek bizonyos tevékenységek által elégítik ki szükségleteinket (színházi előadás, számítógép-javító szerviz, szabászat). A termékek és a szolgáltatások, amelyek a piacon kaphatók, áruvá válnak. Mivel az emberi szükségletek szünet nélkül kielégítésre szorulnak (minden nap kell ennünk), a termelésnek is állandóan ismétlődnie kell. Ezt az állandó folyamatot nevezzük újratermelésnek (reprodukciónak). A termelés olyan emberi tevékenység, amelynek célja termékek és szolgáltatások előállítása a szükségletek kielégítése céljából. A termelés bemenetei a természeti források, a munka és a tőke. A termőföld és a természeti források nem a megelőző termelés eredményei. A munka összefügg az emberrel, munkaképességével és munkakedvével. A tőke a termelési folyamat eredménye. A termelési tényezők alternatív felhasználása is lehetséges. A termelés kimenetei a termékek és a szolgáltatások. Az ismétlődő termelés az újratermelés. 8

10 Szómagyarázat termelés fogyasztásra szolgáló anyagi javak előállítása effektivitás gazdaságosság, a források lehető legteljesebb mértékű felhasználása alternatív választható Kérdések 1. Magyarázzátok meg, mi a különbség a szolgáltatás, a javak, a termékek és az áru között! 2. Magyarázzátok meg a termelési folyamat fogalmát, bemeneteit és kimeneteit! 3. Magyarázzátok meg, mit jelent a termelési tényezők gazdasági szűkössége! Feladatok és javaslatok 1. Egy egyszerű termelési folyamatra példa lehet a palacsintasütés. Írjátok le ennek az édességnek az elkészítési folyamatát a termelési tényezők szempontjából, és nevezzétek meg a termelési folyamat egyes fázisait! Segít ebben az előző oldalon található táblázat és az alábbi képek is. LISZ Í TEJ Ó TÚR VAJ 2. Soroljatok fel további példákat a termelési folyamatra, és határozzátok meg a termelés bemeneteit és kimeneteit! Segít a következő példa. Szabászat: termelési folyamat termelési bemenetek és kimenetek Termelési bemenetek Termelési kimenetek DIVATÁR U 3. A következő emberi tevékenységek közül melyik esetben beszélünk a munkáról úgy mint termelési tényezőről? a) A pedagógus egy szakfolyóiratot olvas, hogy abban aktuális információkat találjon. b) Valaki egy bulvárlapot lapoz pihenésképpen. c) Az óvónéni az óvodában játszik a gyerekekkel. 9

11 A fenntartható termelés célja, hogy a termelési folyamatok okozta környezetszennyezést csökkentse. A termelési folyamatoknak úgy kéne működniük, hogy minél kisebb mértékben szennyezzék a környezetet. A természeti források, mint a levegő és a víz kímélésnek egyik módja az, hogy a termékek élettartamát növeljük; környezetbarát termelési módszereket (pl. újrahasznosítható reklámtáskák gyártása) használunk; új technológiákat vezetünk be, például a hulladék másodlagos nyersanyagként való felhasználását; csökkentjük az energiafelhasználást a termelésben; kevésbé energiaigényes fogyasztókat gyártunk. Az állam büntetést befizetendő illetéket állapít meg a környezetszennyezésért. 3. A KÖZGAZDASÁGTAN ÉS A GAZDASÁG Kulcsfogalmak: közgazdaságtan (ökonómia), gazdaság, mikroökonómia, makroökonómia, ritka források (a források szűkössége) A gazdálkodás alapfogalmaival naponta találkozunk a családban és a háztartásban. Szüleitek naponta biztosítják az egész család szükségleteit, amikor élelmiszert, cipőt, ruhát vásárolnak, kifizetik a lakbért, a villanyszámlát stb. A KÖZGAZDASÁGTAN Már az ókori Görögországban is foglalkoztak a tudósok a gazdaság kérdéseivel mind a háztartásokkal, mind az állammal kapcsolatban. Az ökonómia (gazdaság) szó a görög oikonomia (oikos ház, és nomos törvény) szóból származik, jelentése pedig otthoni gazdálkodás vagy háztartásvezetés. Az ökonómia mint tudományág a 18. század második felében alakult ki. Megalapítójának Adam Smith angol közgazdászt tartják. Az eddig tanultakból már tudjátok, hogy a szükségletek kielégítésére szolgáló források (szántóföld, víz, nyersanyagok, pénz stb.) mennyisége korlátozott. Ezért az egyének, a vállalkozók és az egész társadalom dönteni kényszerül, mire használja fel a ritka forrásokat, és mely szükségleteit elégítse ki. Például ha van 200 eurónk, vehetünk rajta biciklit vagy sílécet, de egyszerre mindkettőt nem. A társadalomnak ugyanígy döntenie kell, hogyan használja fel a lehető leghatékonyabban a termelési tényezőket ahhoz, hogy legyen elegendő élelem, működjön az iskolarendszer és az egészségügy. A ritka források ezen problémája mindenhol érvényes, és ennek megoldásával foglalkozik az ökonómia. A közgazdaságtan olyan tudomány, amely azt kutatja, milyen módon használja fel az adott társadalom a ritka forrásokat hasznos termékek előállítására, és hogyan osztja el őket a lakosság különféle csoportjai között. A közgazdaságtan tehát csak a ritka források feletti döntésekkel foglalkozik, mert ezeknek a mennyisége korlátozott. A közgazdaságtan legegyszerűbb definíciója az, hogy a gazdaságról szóló tudomány. MIKROÖKONÓMIA ÉS MAKROÖKONÓMIA A közgazdaságtan később két részre oszlott: mikroökonómiára és makroökonómiára. A mikroökonómia (mikro kicsi) az egyén (fogyasztó) és a termelő (vállalat) viselkedését vizsgálja a piacon. Arra a kérdésre ad választ például, hogy: Miért részesítenek előnyben a fogyasztók bizonyos árut? Mi alapján döntenek vásárláskor? A vállalatok miért egy meghatározott árufajtát kínálnak? Hogyan állapítják meg az egyes termékek árát? A makroökonómia (makro nagy) a gazdaság mint egész működésével foglalkozik. A következő kérdésekre keresi a választ: Hogyan oldjuk meg a munkanélküliség kérdését? Mennyi terméket gyárt és ad el az egész gazdaság? Mi az áremelések oka? Milyen árut exportáljunk az Európai Unióba? Milyen termékeket hozzunk be? 10

12 GAZDASÁG A gazdaság az emberek gazdasági tevékenységét jelenti. Magában foglalja a javak és szolgáltatások előállítását, szétosztását, cseréjét és felhasználását. A gazdaság célja a társadalom szükségleteinek a kielégítése. Minden gazdaságnak három alapvető gazdasági kérdéssel kell foglakoznia: Mit termeljen? Hogyan termeljen? Kinek termeljen? Részletesebben a következő témakörnél foglalkozunk majd ezekkel. A közgazdaságtan és a gazdaság szorosan összefüggenek, és hatással vannak egymásra. KÖZGAZDASÁGTAN elmélet A közgazdaságtan és a gazdaság kapcsolata elméleti alapon vizsgálja a ritka források felhasználását és elosztását GAZDASÁG gazdasági tevékenység az elméleti ismereteket felhasználja a gazdasági tevékenységben (gyakorlatban) A közgazdaságtan olyan tudomány, amely azt vizsgálja, hogyan használja fel a társadalom a szűkös javakat hasznos termékek előállítására, és hogyan osztja el azokat a lakosság egyes csoportjai között. Csupán a ritka forrásokról való döntésekkel foglalkozik. A közgazdaságtant mikroökonómiára és makroökonómiára osztjuk fel. A mikroökonómia az egyén (fogyasztó) és a termelő (vállalat) viselkedését vizsgálja a piacon. A makroökonómia a gazdaság mint egész működésével foglalkozik. A közgazdasági tudás segít a mindennapi élet problémáinak megoldásában. Szómagyarázat szűkösség a források korlátozottságát, hiányát, hasznosságát, effektív felhasználását jelenti Kérdések 1. Saját szavaitokkal magyarázzátok el, mit kutat az ökonómia! 2. Miért foglalkozik az ökonómia csupán a szűkös javak felhasználásával? 3. Mit vizsgál a mikroökonómia, és mit a makroökonómia? Feladatok és javaslatok 1. A pedagógus felírja a tábla közepére az ökonómia szót (lásd a sémát). Ugyanezt teszik a tanulók a füzetükben (esetleg papíron). A tanulók feladata szabadon leírni és bekeretezni mindent, ami eszükbe jut az ökonómia szó kapcsán (pl. élelmiszer, mozi, termék, üzlet). Amikor a tanulók befejezik a feladatot (4-5 perc alatt), a papír szélére felírják a szavak számát. Végül a táblán összefoglaljuk az egyes fogalmakat. Egy tanuló felolvas mindent, amit leírt a füzetébe. A pedagógus beírja a táblára rajzolt sémába. A többiek ezt kiegészítik további fogalmakkal, amelyeket ők írtak le a füzetükbe. ÖKONÓMIA 11

13 2. Mely problémákat vizsgálja a mikro- és melyeket a makroökonómia az alább felsorolt közgazdaságtani problémák közül? a) munkanélküliség b) a háztartások fogyasztása c) a kisüzemek gazdálkodása d) az Európai Unió gazdasága e) az élelmiszerárak növekedése 3. Magyarázzátok meg saját szavaitokkal Adam Smith gondolatát a piac láthatatlan kezéről! Arisztotelész ( Kr. e.) Nagy jelentőséggel bír az a gondolata, hogy a gazdasági tevékenység alapja a termelés és az árucsere az emberi szükségletek kielégítésének céljából. A gazdaság szón azt a gazdasági tevékenységet értette, amelynek segítségével az emberi szükségletek kielégíthetők. Az ökonómia kifejezés szinonimája a gazdaság. Ebből következik, hogy: az állam ökonómiája a nemzetgazdaságot jelenti, a vállalat ökonómiája a vállalati gazdálkodást jelenti, a háztartás gazdálkodását pedig a háztartás ökonómiájának is nevezhetjük. 4. AZ ALAPVETÕ GAZDASÁGI KÉRDÉSEK Kulcsfogalmak: Mit termeljünk?, Hogyan termeljünk?, Kinek termeljünk?, effektivitás Adam Smith ( ) 1776-ban tette közzé A nemzetek gazdagsága című művét, amely a modern ökonómia alapja lett. A gazdaság működését szerinte az ember, a tulajdon és a vállalkozás szabadsága teszi lehetővé. Adam Smith-től származik a piac láthatatlan keze kifejezés. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság legtöbb kérdésének megoldása a piacon keresztül történik. A piacon találkoznak a termelők és a fogyasztók, és itt határozzák meg az áru értékét. A termelők a piacra dobják a szükséges árut, a fogyasztók pedig lehetőségeik szerint megvásárolják azt. Mindez a tevékenység az állam bárminemű központi irányítása nélkül megy végbe. Ennek ellenére olyan pontosan működik, mintha egy láthatatlan kéz irányítaná. Minden gazdaság, vállalkozó, cég vagy egyén három kérdést kell, hogy szem előtt tartson: Mit termeljen? Hogyan termeljen? Kinek termeljen? E kérdések megoldásában segít az ökonómia. MIT TERMELJÜNK? A válasz erre a kérdésre azt jelenti, hogy meg kell határoznunk, hogy milyen fajta terméket és milyen mennyiségben termeljünk: Állítsunk elő több élelmiszert vagy inkább számítógépet; több használati tárgyat vagy inkább több luxuscikket? Termeljünk kevesebb jó minőségű farmert, vagy inkább több olcsó nadrágot? Termeljünk használati cikkeket (mobiltelefon, kerékpár, póló), vagy inkább autópályát építsünk? 12

14 mikor termeljünk? Téli árut télen vagy már nyáron fogunk gyártani? Mikor kezdjünk hozzá a karácsonyi díszek, és mikor a húsvéti tojások gyártásához? A legegyszerűbb az lenne, ha a társadalom elő tudná állítani mindazokat a termékeket, amelyekre az embereknek szükségük van, és olyan mennyiségben, hogy mindenki szükségletét kielégítse. Azonban már tudjuk, hogy ez nem lehetséges, mert a termelési források korlátozottak. Ezért kell újra és újra döntenünk. HOGYAN TERMELJüNK? A társadalomban ez annak eldöntését jelenti, hogy ki fog termelni, és milyen forrásokból: Állami, magántulajdonú vagy szövetkezeti vállalatok fognak-e termelni? Nagy- vagy kisvállalatokról lesz-e szó? Miből fogjuk előállítani a villamos energiát? Szénből, vízből, atomenergiából vagy a nap és a szél segítségével? Milyen alapanyagokat használunk fel: természetes vagy szintetikus anyagokat? milyen technikával és milyen technológiai módszerekkel? Modern gépeket vásárolunk, vagy kézi gyártást használunk? Modernebb technológiai módszereket fogunk-e használni, mint eddig? A válasz ezekre a kérdésekre nem egyszerű, keresni kell az egész társadalomnak megfelelő döntéseket. A legfontosabb úgy termelni, hogy a termelés folyamán a legnagyobb effektivitást érjük el. Az effektivitás azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb mértékben felhasználjuk a forrásokat, nem pazarolunk (pl. bútorkészítéskor, cipőkészítéskor a lehető legkevesebb hulladék keletkezzen, és ha keletkezik is, megoldjuk ennek további felhasználását). KINEK TERMELJüNK? Ez azt jelenti, hogy meghatározzuk, ki lesz a fogyasztó, hogyan osztódnak el a termelés eredményei. Mindenkinek egyformán osztjuk el vagy a bevételüknek megfelelően? Hogyan osztjuk el a termékeket a háztartások és a vállalatok között? Azt akarjuk, hogy többet keressenek a magasan képzett emberek, vagy a legalacsonyabban képzett munkások? Jó helyzetben legyenek azok az emberek is, akik elutasítják a munkát? A válaszok keresésekor figyelembe kell venni, hogy a lakosság egyes csoportjainak átlagos életszínvonalát megtartsuk, valamint azt is, hogy a környezet se károsodjon. A gazdaság alapvető kérdéseivel, hogy Mit termeljünk?, Hogyan termeljük?, Kinek termeljünk? minden társadalomnak, kistermelőnek, nagyüzemnek vagy egyénnek foglalkoznia kell. Mivel a termelési források minden társadalomban korlátozottak, hiány tapasztalható, ezért újra és újra döntenünk kell, mely szükségleteinket elégítjük ki, hogy a megelégedés a lehető legnagyobb legyen. A források effektív felhasználásáról akkor beszélünk, amikor minden forrást a lehető legnagyobb mértékben felhasználtunk, és nincsenek veszteségeink. Szómagyarázat életszínvonal a táplálkozás, a lakás, az öltözködés, a háztartás felszereltsége, az egészségügyi ellátás, az iskolarendszer, a kulturális intézmények stb. színvonalát értjük rajta, valamint a munka mennyiségét és fajtáját, a munka-, a természeti környezet, a szabadidő eltöltésének színvonalát stb. Kérdések 1. Mit jelent a gazdaság három alapvető kérdése? 2. Indokoljátok meg, miért kell minden gazdaságnak foglakoznia a három alapkérdéssel! 13

15 3. Mi az effektivitás? Hozzatok példákat a környezetetekből az effektív és a nem effektív gazdálkodásra! 4. Effektív-e családotok gazdálkodása? Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni? Feladatok és javaslatok 1. Jan Botaska magánvállakozó. Cége lábbeliket gyárt. Milyen alapvető problémákkal kell foglalkoznia? Segítsetek Botaska úrnak az alapvető gazdasági kérdések megoldásával! Dolgozzatok a képekkel! Mit gyártsunk? Hogyan gyártsunk? Kinek gyártsunk? Mit gyártsunk? Hogyan gyártsunk? Kinek gyártsunk? 2. Hogyan oldjátok meg a Mit?, Hogyan?, Kinek? három gazdasági kérdést a karácsonyi ajándékok vásárlásakor nővéretek/bátyátok, édesanyátok, édesapátok számára, ha 10 -tok van? 3. Minden társadalomnak a legfejlettebbtől a legkevésbé fejlettig három gazdasági kérdést kell megválaszolnia. Alkossatok csoportokat! Mindegyik csoport más-más társadalomban oldja meg a három kérdést! Használjátok fel a földrajzból és a történelemből szerzett ismereteiteket! Társadalomtípusok: 1. őskori társadalom 2. indiánok 3. afrikai törzsek 4. középkori társadalom 5. Alaszka lakosai 6. a 21. század fejlett társadalma 14

16 Ma egymilliárd ember él a világon extrém szegénységben, vagyis Szlovákia lakosságának 200-szorosa. Az extrém szegénység például azt jelenti, hogy az emberek kevesebb mint napi egy dollárból tartják fenn magukat. Sokan közülünk egy kávéra, egy hosszabb telefonhívásra vagy egy folyóiratra többet költenek, mint amennyi egy ennyire szegény ember napi megélhetésére jut. A világ lakosságának csaknem fele (kb. 2,5 milliárd ember) kevesebb mint napi két dollárból él. (Zajac, L. Návojský, A.: Panáčik proti chudobe. Metodická príručka pre učiteľov základných škôl. Bratislava, 2006, 8. o.) 5. A GAZDASÁG TÍPUSAI Kulcsfogalmak: utasításos gazdaság, piacgazdaság, vegyesgazdaság, tulajdon Van olyan gazdaság, amely a három alapkérdést utasításokkal oldja meg; van, amely a piacon keresztül vagy a kettő keverékével. Ennek alapján a következő gazdaságtípusokat különböztetjük meg. Gazdaságtípusok Piacgazdaság Utasításos gazdaság Vegyesgazdaság Keletkezés Nyugat-Európa, 17. és 18. század a 19. században terjed el a 20. század 20-as évei a Szovjetunióban a 2. világháború után Közép- és Kelet-Európa országai, Kína, Észak- -Kórea, Kuba, Vietnam, Mongólia a 19. és a 20. század fordulója, a világgazdasági válság ( ) után terjedt el manapság az EU országai, az USA, Japán, a világ legtöbb országában Jellemzői a magántulajdon túlsúlyban van piaci mechanizmus szabad vállakozás a konkurencia léte az állami tulajdon túlsúlya központi tervezés központilag meghatározott árak, bérek nincs konkurencia különféle tulajdonformák, de túlsúlyban van a magántulajdon szabad vállalkozás piaci mechanizmus a konkurencia léte az állam korlátozott beavatkozása a gazdaságba Ki foglalkozik a gazdaság alapkérdéseivel a piac az állam a piac és az állam A PIACGAZDASÁG A piacgazdaságban a gazdaság alapvető kérdéseiről a piac dönt. A piacgazdaság a piaci mechanizmus segítségével működik. Ez azt a folyamatot jelenti, amelyben kapcsolatba kerül a kereslet és a kínálat, és ennek eredménye a piaci ár (a piaci mechanizmussal részletesebben a következő témakörben foglalkozunk majd). A szabad vállalkozás azt jelenti, hogy az egyének új vállalatokat alapíthatnak, vagy felszámolhatják az eddigieket. 15

17 Hogyan dönt a piacgazdaság a három gazdasági alapkérdésről? Mit termeljünk? a fogyasztó dönti el. Tőle függ, mely terméket vásárolja meg, és melyet nem. Hogyan termeljünk? a konkurencia (versenyszellem) dönt az azonos termékek gyártói között. Az a gyártó, amelyik jobb minőségű és olcsóbb árut képes előállítani, kiszorítja ellenfelét a piacról. Kinek termeljünk? a piac dönti el a kereslet és a kínálat alapján. Ez függ a fogyasztók bevételétől, valamint az áru és a szolgáltatás árától is. Annak termelünk, akinek van pénze a megtermelt áru megvásárlására. A piacgazdaság hiányosságai közé tartozik a munkanélküliség és az árak instabilitása, a szegények és a gazdagok közötti nagy különbségek, a környezetvédelem (a termelés hatásai a környezetre) iránti közönyösség. AZ UTASÍTÁSOS GAZDASÁG Az utasításos gazdaságban az alapvető gazdasági kérdésekben az állam dönt. A központi tervezés azt jelenti, hogy az állam utasítja a vállalatokat, mit és hogyan fognak termelni. Létezik egy központi terv (pl. ötéves terv), amellyel az állam a három alapkérdésről dönt. A központi tervben meg van határozva, hogy mit kell termelni, milyen forrásokból és milyen technológiával. Az állam központilag határozza meg a béreket és az árakat. Az utasításos gazdaság idején például egy liter tej Szlovákia minden üzletében ugyanannyiba került, és akár tíz évig sem változott. Hiánygazdaságról beszélünk, ahol mindig valamilyen áru hiányzott, másból viszont készlet halmozódott fel, mert senki sem vásárolta. Az emberek nem választhattak szabadon, ami csökkentette a munkakedvüket, valamint újítási és termelési készségüket is. VEGYESGAZDASÁG A vegyesgazdaság a gazdaság magasabb szintjét képviseli. A piacgazdaság minden jegyét felhasználja, de az állam korlátozott beavatkozása is jellemzi. Alapja a piaci mechanizmus. Mivel a piaci mechanizmus nem tökéletes, nem képes megoldani a gazdaság minden problémáját, ezért az államnak is be kell avatkoznia. Az állam jogi határozatokat (törvények, kormányrendeletek) hoz: gondoskodik az egészségügyről, az iskolaügyről, a rendőrségről, a hadseregről, az energiaellátásról, védi az egészségkárosultakat, az időseket, meghatározza a létminimum összegét, a munkanélküli segély nagyságát stb. Kellő figyelmet szentel a környezetvédelemnek is. A gyakorlatban egyszerűsítve ezt a gazdaságtípust is piacgazdaságnak nevezik. A Szlovák Köztársaság/Slovenská republika gazdasága 1989-től az utasításos gazdaságból fokozatosan ve-gyesgazdasággá változott. A TULAJDON A tulajdon fogalma azt jelenti, hogy valamit birtokolunk, a tulajdonunkban van, pl. gépkocsi, cég, telek stb. A tulajdonnak különféle formáit ismerjük, amit az alábbi séma ábrázol. Tulajdon magán- állami szövetkezeti községi/városi 16

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő.

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő. 1. Minden olyan jószágkosarat, amely azonos szükségletkielégítési szintet (azonos hasznosságot) biztosít a fogyasztó számára,.. nevezzük a. költségvetési egyenesnek b. fogyasztói térnek c. közömbösségi

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk.

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk. KÖZGAZDASÁGTAN 1. ÓRA A közgazdaságtan gazdasági környezet tudományágazat, melyet mi is befolyásolunk nem csak a környezetünk. Környezet fajtája = Gazdasági környezet = mesterséges környezet, ember teremtette.

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június Vázlat 1

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése

A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 77 D1 Magyar pénzek Ki vagy mi látható az egyes magyar pénzérméken, bankjegyeken? Írd a pontozott

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány. A közgazdaságtan lényege:

MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány. A közgazdaságtan lényege: 1 MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány A közgazdaságtan lényege: Gazdálkodás - összehangolási folyamat A közgazdaságtan a termelési körfolyamattal foglalkozik: javak termelését, elosztását,cseréjét,és

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

BERALMAR TECNOLOGIC S.A.

BERALMAR TECNOLOGIC S.A. BERALMAR TECNOLOGIC S.A. A PETROL-KOKSZ HASZNÁLTÁNAK ELTERJEDÉSE FŐ ÜZEMANYAGKÉNT KÖZÉP-EURÓPÁBAN ÉS A BALKÁN TÉRSÉGBEN Balatonvilágos, 2013. október 10. A VÁLLALAT A BERALMAR berendezéseket tervez, gyárt

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

2013.09.13. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek

2013.09.13. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek. Hogyan hoznak döntéseket az emberek Chapter. Előadás Közgazdaságtan Economy oikonomos (görög) az aki a háztartást vezeti Háztartás sok döntés Szűkös erőforrásokat oszt szét Képesség, erőfeszítés, vágy Társadalom sok döntés Szétoszt erőforrásokat

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os A Freeway To Success hasonlóan gondolkodó vállalkozók csapata, amely azért működik együtt, hogy tagjainak biztosítsa a vagyonteremtéshez szükséges eszközöket és információkat. A Freeway To üzlettulajdonosokból,

Részletesebben

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 A vám típusai A vám az importált termékre kivetett

Részletesebben

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter 3. szemináriumi ZH A csoport Név: NEPTUN-kód: A feladatlapra írja rá a nevét és a NEPTUN kódját! A dolgozat feladatainak megoldására maximálisan 90 perc áll rendelkezésre. A helyesnek vált válaszokat a

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet Dr. Szántó Szilvia Marketingkörnyezet Az előadás témái 1./ Marketingkörnyezet jellemzése 2./ A mikrokörnyezet alkotóelemei 3./ A makrokörnyezet jellemzése Marketingkörnyezet Azok a külső tényezők és erők,

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok Mikroökonómia Vizsgafeladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye a következı:

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A gazdaság szerkezeti vázlata

A gazdaság szerkezeti vázlata 3. lecke Hogyan működik a iac? A iacelemzés alafogalmai. A keresleti, a kínálati oldal és az egyensúly. A mikroökonómiai iacmodell: a Marshallkereszt. A keresleti és kínálati görbék kezelése. Példák és

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9.

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. 1 /11 3. hét A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. PIACI GYNÚLY TÚLKRLT, TÚLKÍNÁLAT ha p =

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az technológia rövid bemutatása Perényi Gábor Iroda: H-1031 Budapest, Nánási út 42/B. Székhely: H-9985 Felsőszölnök, Alsó-Jánoshegy 6. Tel/Fax:

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben