az alapiskola osztálya és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az alapiskola osztálya és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára"

Átírás

1

2 Helena Kopecká Erika Muchová az alapiskola osztálya és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára a pre ročník základnej školy ročník gymnázia s osemročným štúdiom Slovenské pedagogické nakladateľstvo

3 Szerzők Mgr. Helena Kopecká Mgr. Erika Muchová Lektorálták Lektorovali: Mgr. Slavomír Lesňák Mgr. Viera Minárová Translation Mgr. Bolemant Lilla, PhD. A magyar fordítást lektorálta Maďarský preklad lektorovala: Mgr. Lengyel Júlia Illustrations akademická maliarka Táňa Žitňanová Grafický dizajn SPN Mladé letá, s. r. o. Jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma szeptember 24-én /41867:4-919 szám alatt mint a Polgári nevelés tankönyvét az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Az engedélyezési szám 5 évig érvényes. Első kiadás, 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /41867:4-919 zo dňa 24. septembra 2012 ako učebnicu občianskej náuky pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov. Prvé vydanie, 2012 Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv. Zodpovedná redaktorka Dudás Anna Technická redaktorka Milena Smolinská Výtvarná redaktorka Ľubica Suchalová Vyšlo vo vydavateľstve Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s. r. o. Sasinkova 5, Bratislava Vytlačil Polygraf print, spol. s r. o., Prešov ISBN

4 Bevezetés Kedves lányok és fiúk! Ez a tankönyv az alapiskola polgári nevelés tankönyveinek az utolsó része. Szól azonban a nyolcosztályos gimnáziumok 4. évfolyamának tanulóihoz is. A közgazdaság és a pénzügyek világába kalauzol benneteket. Megismertet a gazdaság és a közgazdaságtan alapvető fogalmaival, amelyek a társadalomban létező gazdasági kapcsolatok megértéséhez szükségesek. Tartalmi és formai szempontból a 8. évfolyam számára készült tankönyv folytatása. A tananyagot kötelező és kiegészítő részre osztottuk. A kötelező rész minden iskolafajtára egyformán vonatkozik. A kiegészítő tananyagot azok az iskolák használhatják fel, amelyek a polgári nevelést magasabb óraszámban oktatják. A kötelező tananyag egy tematikus egységet alkot A társadalom gazdasági élete címmel, és három részre osztottunk. Segítségetekre lesz a közgazdaságtan alapfogalmainak megértésében, és alapvető információkat találtok itt a vállalkozásról, valamint a pénzügyekben való tájékozódásban is némi jártasságot szereztek. A kiegészítő tananyag a kötelező tananyag tartalmához kapcsolódik, bővíti és elmélyíti a kötelező rész anyagát. Olyan témákkal gazdagítottuk, amelyek a pénzügyi tudás alapiskolai nemzeti sztenderdjén alapulnak. Segít abban, hogy tájékozódni tudjatok a bankok, biztosítók, takarékszövetkezetetek világában, megismerjétek és élni tudjatok fogyasztói, felhasználói jogaitokkal, és képesek legyetek a mindennapi életben gazdálkodni a pénzzel. A tananyag szövege az, amit el kell sajátítanotok. Az egyes témák bevezetőiben a kulcsfogalamakat kiemeltük. Tudjuk, hogy a közgazdasági téma számotokra új és igényes, ezért a tananyag szövegét áttekinthetően osztottuk fel, és grafikonokkal, képekkel, sémákkal egészítettük ki, amelyek segítenek a szöveg jobb megértésében. A tananyagot követő kérdéseket úgy fogalmaztuk meg, hogy segítsenek számotokra kideríteni, megértettétek-e az átvett anyagot. Minden anyaghoz tartoznak Feladatok és javaslatok. Ezek nehézségi szintje eltérő. Önállóan, csoportosan vagy a pedagógus segítségével is megoldhatjátok őket. Lehetőséget adnak arra, hogy kreativitásotokat fejlesszétek, és a megtanultakat felhasználjátok a konkrét helyzetekben. Az Összefoglalás a tananyag átismétlésében és megerősítésében segít. A Szótárban új kifejezésekkel találkoztok. Az Érdekességek rovat csak a kötelező tananyagban fordul elő. Kiegészítő információkat találtok hozzá az egyes témákhoz, amelyek motivációként is szolgálhatnak, illetve önálló munkára és a megtanult anyag elmélyítésére serkentenek benneteket. A tesztfeladatokban ellenőrizhetitek, milyen tudásanyagot és képességeket sikerült elsajátítanotok. Kívánunk nektek izgalmas és élvezetes felfedezéseket a közgazdaságtan és a pénzügyek világában! A szerzők 3

5 Tartalom A társadalom gazdasági élete Alapfogalmak 1. A szükségletek és a javak / 5 2. A termelési folyamat / 7 3. A közgazdaságtan és a gazdaság / Az alapvető gazdasági kérdések / A gazdaság típusai / A piaci mechanizmus / 19 Tesztfeladatok / 22 A vállalkozás alapformái 7. A vállalat és a vállalkozás / A vállalat gazdálkodása / A vállalkozás jogi formái / Hogyan legyünk vállalkozók? / A fogyasztás és a fogyasztók / 35 A pénz és a pénzintézetek a piacgazdaságban 12. A pénz és a pénz funkciói / A bankok és a takarékszövetkezetek / A biztosítók / 43 Tesztfeladatok / 46 Kiegészítő tananyag 1. A banki termékek és szolgáltatások / A takarékoskodás / A biztosítás fajtái / Az euró a Szlovák Köztársaságban / A személyes pénzügyek / A háztartások gazdálkodása / Az állami költségvetés / Az adó és adórendszer / A fogyasztói érdekvédelem / A reklám hatása a fogyasztókra / A fogyasztói jogok az Európai Unióban / 69 Pénzügyi tudásteszt / 71 Melléklet / 72

6 A TÁRSADALOM GAZDASÁGI ÉLETE Alapfogalmak 1. A SZÜKSÉGLETEK ÉS A JAVAK Kulcsfogalmak: szükségletek, elsődleges szükségletek, másodlagos szükségletek, javak, gazdasági (ritka) javak, anyagi és nem anyagi javak Elgondolkoztatok-e már azon, hogy mi mindenre van szükségünk az élethez? Valószínűleg nagyon sok minden eszetekbe jutna. Mi is a szükséglet tulajdonképpen? A SZÜKSÉGLETEK ÉS AZOK KIELÉGÍTÉSE A szükséglet valaminek a hiánya. Életünk során gyakran érezzük, hogy valamire szükségünk van: például ételre, italra, pihenésre, beszélgetésre, tanulásra. Az emberi társadalom fejlődésével együtt fejlődnek a szükségletek is. Néhány megszűnik, egyúttal azonban rögtön másféle, új szükségletek jelennek meg (kulturális élmény, házfelújítás, internetes kommunikáció stb.) Szükségletek elsődleges másodlagos A szükségletek lehetnek: elsődlegesek az élet elengedhetetlen feltételei: víz-, élelem-, öltözet-, lakásszükséglet, másodlagos kielégítésük nélkül is megvan az ember, de fontosak a fejlődése szempontjából, pl. autó birtoklása, mások barátsága, koncertlátogatás. Minden emberi tevékenység célja valamilyen szükséglet kielégítése, a hiány megszüntetése. Mivel az emberek lehetőségei nem egyformák, a szükségleteiket sem tudják egyformán kielégíteni. Néhányuk megelégszik az alapvető szükségletekkel (étel, ital, lakás), másoknak autójuk van, kirándulni járnak stb. Nem egyformán érzékelik a szükségletek hiányát, saját fontossági sorrendjüknek megfelelően elégítik ki őket. Van, aki egy szépen berendezett lakást helyez előtérbe, van, aki a továbbtanulást vagy a könyvvásárlást. JAVAK A szükségletek kielégítésére szolgálnak a javak. A javak olyan hasznos dolgok, amelyek az emberi szükségleteket kielégítik. Különféle formáit ismerjük. Hozzáférhetőségük szerint szabad javak gazdasági javak Jellegük szerint anyagi javak nem anyagi javak 5

7 Hozzáférhetőségük szerint megkülönböztetünk: szabad javakat a természetben szabadon, elegendő mennyiségben fordulnak elő, és mindenki számára elérhetőek (a folyó- és tengervíz, a levegő, az erdei termések stb.), gazdasági (ritka) javakat korlátozott mértékben fordulnak elő, és nagyrészt az ember által előállított javak. Gazdasági ritkaságuk nemcsak korlátozott mennyiségükből ered, hanem hasznosságukból is, mert bizonyos szükségleteket elégítenek ki (kenyér, ház, lábbeli). Jellegük szerint ismerünk: anyagi javakat a természetből nyerik vagy állítják elő őket (nyersanyagok, iskolapad, nyaraló, könyv, fogkefe), nem anyagi javakat természeti folyamat eredménye (napsugárzás) vagy szolgáltatások (cipőjavítás, költöztető szolgálat, kozmetikai szalon, képzés, egészségügyi ellátás). Az ember nem képes kielégíteni minden szükségletét, mivel a javak többsége, amelyekre szüksége van, a gazdasági, vagyis ritka javak közé tartozik. Ezért mindig el kell döntenie, melyiket választja ki közülük, és melyekről mond le. A racionálisan gondolkodó ember úgy válogat a javak közül, hogy a lehető legnagyobb mértékben kielégítse szükségleteit. A szükségletek minden emberi tevékenység alapját képezik. A szükségletek valaminek a hiányát jelentik. Kielégítésükre a javak szolgálnak. A gazdasági javak ritkák, mert állandó hiányuk tapasztalható, csupán meghatározott mennyiségben állnak rendelkezésre, és elő kell állítanunk őket. Az ember a szükségleteit saját értékhierarchiája alapján elégíti ki aszerint, hogy az egyes szükségleteknek milyen fontosságot tulajdonít. Szómagyarázat racionális ésszerű, gazdaságos, célszerű hierarchia rangsor, fokozatok rendszere prioritás első, elsődleges hely Kérdések 1. Mi a szükséglet? Mondjatok példákat! 2. Hogyan és miben különböznek az őskori és a mai ember szükségletei? 3. Mik a javak? A javak milyen fajtáit ismeritek? 4. Mitől függ az emberi szükségletek kielégítése? Feladatok és javaslatok 1. Gondolkodjatok el azon, milyen szükségleteitek vannak! a) Írjátok le a füzetbe azt a 9 szükségletet, amelyek szerintetek a legfontosabbak! b) Alkossatok csoportokat, és döntsétek el, hogyan teszitek fontossági sorrendbe a szükségleteket a következő séma szerint: az első sorban lesz a legfontosabb szükséglet, utána két nagyon fontos, aztán három fontos, kettő kevésbé fontos és az utolsó sorban egy, amely a legkevésbé fontos c) A csoportok egy-egy tagja ismertesse az osztállyal a szükségletek felosztását, és indokolja meg azt! 6

8 2. Próbáljátok felosztani a képen látható javakat szabad, ritka, anyagi és nem anyagi javakra! Döntéseteket indokoljátok meg! ásványi anyagok közlekedési rendszer folyómeder út élelmiszer erdei termés szántóföld költöztető szolgálat napsugárzás pad a parkban egészségügyi ellátás hűtőszekrény Maslow szükséglet-piramisa A. Maslow amerikai pszichológus kidolgozta az emberi szükségletek piramisát. Alapvetően hierarchikus felépítésű: minél lejjebb foglalnak helyet a javak a piramisban, annál nagyobb a prioritásuk, annál fontosabbak. Az önmegvalósítás szükséglete Az elismerés, a tisztelet szükséglete A szeretet, az elfogadás, az összetartozás szükséglete A biztonság szükséglete Alapvető fiziológiai szükségletek 2. A TERMELÉSI FOLYAMAT Kulcsfogalmak: bemenet (input), termelési tényezők, természeti források, munka, tőke, kimenet (output), termék, szolgáltatás, reprodukció (termelés), alternatív források felhasználása Már tudjuk, hogy a ritka (gazdasági) javak nagy részét az embernek kell előállítania megtermelnie ahhoz, hogy szükségleteit kielégíthesse. 7

9 A termelés az a tevékenység, amely folyamán a termelési tényezők (bemenetek) a termelési folyamat során hasznos termékekké és szolgáltatásokká válnak. Képzeljetek el egy szabóműhelyt. Egy alkalmi ruha megvarrásához szükségünk van szövetre, cérnára, gombra, ollóra, varrógépre és vasalóra, elektromos energiára és a varrónő munkájára. A bemenetek és a munka eredménye az alkalmi ruha lesz. Bemenet, termelési tényezők termőföld és a természeti erőforrások munka tőke Gyártás Kimenetek termékek szolgáltatások A TERMELÉS BEMENETEI Minden termelés megkövetel bizonyos termelési tényezőket bemeneteket. Ezek mindazok a javak, amelyeket felhasználunk a termelési folyamatban. A termelési bemenetek öszszességét termelési tényezőknek nevezzük. Három csoportba oszthatjuk őket: 1. A termőföld és a természeti források mindaz, amit az ember a természetből nyer, pl. a természeti kincsek, a víz, a levegő. 2. A munka céltudatos és célirányos emberi tevékenység, amelyet a termelés folyamatában fejtünk ki. A természeti források és a munka nem a termelés eredményei, elsődleges termelési tényezőknek nevezzük őket. 3. A tőke fizikai tőke: azok a javak alkotják, amelyeket arra állítottak elő, hogy felhasználhassák őket a termelés folyamán (gépek, berendezések, épületek, számítógépek), pénzügyi tőke: az a pénz, amelyen új termelőcsarnokot vagy nyersanyagot vásárolhatunk a termeléshez. A tőke mennyisége korlátlan. A termelési tényezők nem végtelenek, ezért értékesek. A gazdasági tényezők szűkössége okozza azt, hogy a társadalomnak mindig döntenie kell, hogyan használja ki azokat effektíven ahhoz, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat állítsunk elő, amelyekre szükségünk van. A termelési tényezőket sokféle célra felhasználhatjuk sokféle terméket állíthatunk elő belőlük. Ez a források alternatív felhasználása. A fát például felhasználhatjuk fűtőanyagként, de készíthetünk belőle bútort, papírt stb. GYÁRTÁSI KIMENETEK A gyártási kimenetek a termékek és a szolgáltatások. 1. A termékek olyan anyagi jellegű gazdasági javak, amelyek felhasználásra (cipő, ruházat, élelmiszer) vagy további termelésre szolgálnak (a pékség automata gyártószalagja). 2. A szolgáltatások nem kézzel fogható gazdasági javak, amelyek bizonyos tevékenységek által elégítik ki szükségleteinket (színházi előadás, számítógép-javító szerviz, szabászat). A termékek és a szolgáltatások, amelyek a piacon kaphatók, áruvá válnak. Mivel az emberi szükségletek szünet nélkül kielégítésre szorulnak (minden nap kell ennünk), a termelésnek is állandóan ismétlődnie kell. Ezt az állandó folyamatot nevezzük újratermelésnek (reprodukciónak). A termelés olyan emberi tevékenység, amelynek célja termékek és szolgáltatások előállítása a szükségletek kielégítése céljából. A termelés bemenetei a természeti források, a munka és a tőke. A termőföld és a természeti források nem a megelőző termelés eredményei. A munka összefügg az emberrel, munkaképességével és munkakedvével. A tőke a termelési folyamat eredménye. A termelési tényezők alternatív felhasználása is lehetséges. A termelés kimenetei a termékek és a szolgáltatások. Az ismétlődő termelés az újratermelés. 8

10 Szómagyarázat termelés fogyasztásra szolgáló anyagi javak előállítása effektivitás gazdaságosság, a források lehető legteljesebb mértékű felhasználása alternatív választható Kérdések 1. Magyarázzátok meg, mi a különbség a szolgáltatás, a javak, a termékek és az áru között! 2. Magyarázzátok meg a termelési folyamat fogalmát, bemeneteit és kimeneteit! 3. Magyarázzátok meg, mit jelent a termelési tényezők gazdasági szűkössége! Feladatok és javaslatok 1. Egy egyszerű termelési folyamatra példa lehet a palacsintasütés. Írjátok le ennek az édességnek az elkészítési folyamatát a termelési tényezők szempontjából, és nevezzétek meg a termelési folyamat egyes fázisait! Segít ebben az előző oldalon található táblázat és az alábbi képek is. LISZ Í TEJ Ó TÚR VAJ 2. Soroljatok fel további példákat a termelési folyamatra, és határozzátok meg a termelés bemeneteit és kimeneteit! Segít a következő példa. Szabászat: termelési folyamat termelési bemenetek és kimenetek Termelési bemenetek Termelési kimenetek DIVATÁR U 3. A következő emberi tevékenységek közül melyik esetben beszélünk a munkáról úgy mint termelési tényezőről? a) A pedagógus egy szakfolyóiratot olvas, hogy abban aktuális információkat találjon. b) Valaki egy bulvárlapot lapoz pihenésképpen. c) Az óvónéni az óvodában játszik a gyerekekkel. 9

11 A fenntartható termelés célja, hogy a termelési folyamatok okozta környezetszennyezést csökkentse. A termelési folyamatoknak úgy kéne működniük, hogy minél kisebb mértékben szennyezzék a környezetet. A természeti források, mint a levegő és a víz kímélésnek egyik módja az, hogy a termékek élettartamát növeljük; környezetbarát termelési módszereket (pl. újrahasznosítható reklámtáskák gyártása) használunk; új technológiákat vezetünk be, például a hulladék másodlagos nyersanyagként való felhasználását; csökkentjük az energiafelhasználást a termelésben; kevésbé energiaigényes fogyasztókat gyártunk. Az állam büntetést befizetendő illetéket állapít meg a környezetszennyezésért. 3. A KÖZGAZDASÁGTAN ÉS A GAZDASÁG Kulcsfogalmak: közgazdaságtan (ökonómia), gazdaság, mikroökonómia, makroökonómia, ritka források (a források szűkössége) A gazdálkodás alapfogalmaival naponta találkozunk a családban és a háztartásban. Szüleitek naponta biztosítják az egész család szükségleteit, amikor élelmiszert, cipőt, ruhát vásárolnak, kifizetik a lakbért, a villanyszámlát stb. A KÖZGAZDASÁGTAN Már az ókori Görögországban is foglalkoztak a tudósok a gazdaság kérdéseivel mind a háztartásokkal, mind az állammal kapcsolatban. Az ökonómia (gazdaság) szó a görög oikonomia (oikos ház, és nomos törvény) szóból származik, jelentése pedig otthoni gazdálkodás vagy háztartásvezetés. Az ökonómia mint tudományág a 18. század második felében alakult ki. Megalapítójának Adam Smith angol közgazdászt tartják. Az eddig tanultakból már tudjátok, hogy a szükségletek kielégítésére szolgáló források (szántóföld, víz, nyersanyagok, pénz stb.) mennyisége korlátozott. Ezért az egyének, a vállalkozók és az egész társadalom dönteni kényszerül, mire használja fel a ritka forrásokat, és mely szükségleteit elégítse ki. Például ha van 200 eurónk, vehetünk rajta biciklit vagy sílécet, de egyszerre mindkettőt nem. A társadalomnak ugyanígy döntenie kell, hogyan használja fel a lehető leghatékonyabban a termelési tényezőket ahhoz, hogy legyen elegendő élelem, működjön az iskolarendszer és az egészségügy. A ritka források ezen problémája mindenhol érvényes, és ennek megoldásával foglalkozik az ökonómia. A közgazdaságtan olyan tudomány, amely azt kutatja, milyen módon használja fel az adott társadalom a ritka forrásokat hasznos termékek előállítására, és hogyan osztja el őket a lakosság különféle csoportjai között. A közgazdaságtan tehát csak a ritka források feletti döntésekkel foglalkozik, mert ezeknek a mennyisége korlátozott. A közgazdaságtan legegyszerűbb definíciója az, hogy a gazdaságról szóló tudomány. MIKROÖKONÓMIA ÉS MAKROÖKONÓMIA A közgazdaságtan később két részre oszlott: mikroökonómiára és makroökonómiára. A mikroökonómia (mikro kicsi) az egyén (fogyasztó) és a termelő (vállalat) viselkedését vizsgálja a piacon. Arra a kérdésre ad választ például, hogy: Miért részesítenek előnyben a fogyasztók bizonyos árut? Mi alapján döntenek vásárláskor? A vállalatok miért egy meghatározott árufajtát kínálnak? Hogyan állapítják meg az egyes termékek árát? A makroökonómia (makro nagy) a gazdaság mint egész működésével foglalkozik. A következő kérdésekre keresi a választ: Hogyan oldjuk meg a munkanélküliség kérdését? Mennyi terméket gyárt és ad el az egész gazdaság? Mi az áremelések oka? Milyen árut exportáljunk az Európai Unióba? Milyen termékeket hozzunk be? 10

12 GAZDASÁG A gazdaság az emberek gazdasági tevékenységét jelenti. Magában foglalja a javak és szolgáltatások előállítását, szétosztását, cseréjét és felhasználását. A gazdaság célja a társadalom szükségleteinek a kielégítése. Minden gazdaságnak három alapvető gazdasági kérdéssel kell foglakoznia: Mit termeljen? Hogyan termeljen? Kinek termeljen? Részletesebben a következő témakörnél foglalkozunk majd ezekkel. A közgazdaságtan és a gazdaság szorosan összefüggenek, és hatással vannak egymásra. KÖZGAZDASÁGTAN elmélet A közgazdaságtan és a gazdaság kapcsolata elméleti alapon vizsgálja a ritka források felhasználását és elosztását GAZDASÁG gazdasági tevékenység az elméleti ismereteket felhasználja a gazdasági tevékenységben (gyakorlatban) A közgazdaságtan olyan tudomány, amely azt vizsgálja, hogyan használja fel a társadalom a szűkös javakat hasznos termékek előállítására, és hogyan osztja el azokat a lakosság egyes csoportjai között. Csupán a ritka forrásokról való döntésekkel foglalkozik. A közgazdaságtant mikroökonómiára és makroökonómiára osztjuk fel. A mikroökonómia az egyén (fogyasztó) és a termelő (vállalat) viselkedését vizsgálja a piacon. A makroökonómia a gazdaság mint egész működésével foglalkozik. A közgazdasági tudás segít a mindennapi élet problémáinak megoldásában. Szómagyarázat szűkösség a források korlátozottságát, hiányát, hasznosságát, effektív felhasználását jelenti Kérdések 1. Saját szavaitokkal magyarázzátok el, mit kutat az ökonómia! 2. Miért foglalkozik az ökonómia csupán a szűkös javak felhasználásával? 3. Mit vizsgál a mikroökonómia, és mit a makroökonómia? Feladatok és javaslatok 1. A pedagógus felírja a tábla közepére az ökonómia szót (lásd a sémát). Ugyanezt teszik a tanulók a füzetükben (esetleg papíron). A tanulók feladata szabadon leírni és bekeretezni mindent, ami eszükbe jut az ökonómia szó kapcsán (pl. élelmiszer, mozi, termék, üzlet). Amikor a tanulók befejezik a feladatot (4-5 perc alatt), a papír szélére felírják a szavak számát. Végül a táblán összefoglaljuk az egyes fogalmakat. Egy tanuló felolvas mindent, amit leírt a füzetébe. A pedagógus beírja a táblára rajzolt sémába. A többiek ezt kiegészítik további fogalmakkal, amelyeket ők írtak le a füzetükbe. ÖKONÓMIA 11

13 2. Mely problémákat vizsgálja a mikro- és melyeket a makroökonómia az alább felsorolt közgazdaságtani problémák közül? a) munkanélküliség b) a háztartások fogyasztása c) a kisüzemek gazdálkodása d) az Európai Unió gazdasága e) az élelmiszerárak növekedése 3. Magyarázzátok meg saját szavaitokkal Adam Smith gondolatát a piac láthatatlan kezéről! Arisztotelész ( Kr. e.) Nagy jelentőséggel bír az a gondolata, hogy a gazdasági tevékenység alapja a termelés és az árucsere az emberi szükségletek kielégítésének céljából. A gazdaság szón azt a gazdasági tevékenységet értette, amelynek segítségével az emberi szükségletek kielégíthetők. Az ökonómia kifejezés szinonimája a gazdaság. Ebből következik, hogy: az állam ökonómiája a nemzetgazdaságot jelenti, a vállalat ökonómiája a vállalati gazdálkodást jelenti, a háztartás gazdálkodását pedig a háztartás ökonómiájának is nevezhetjük. 4. AZ ALAPVETÕ GAZDASÁGI KÉRDÉSEK Kulcsfogalmak: Mit termeljünk?, Hogyan termeljünk?, Kinek termeljünk?, effektivitás Adam Smith ( ) 1776-ban tette közzé A nemzetek gazdagsága című művét, amely a modern ökonómia alapja lett. A gazdaság működését szerinte az ember, a tulajdon és a vállalkozás szabadsága teszi lehetővé. Adam Smith-től származik a piac láthatatlan keze kifejezés. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság legtöbb kérdésének megoldása a piacon keresztül történik. A piacon találkoznak a termelők és a fogyasztók, és itt határozzák meg az áru értékét. A termelők a piacra dobják a szükséges árut, a fogyasztók pedig lehetőségeik szerint megvásárolják azt. Mindez a tevékenység az állam bárminemű központi irányítása nélkül megy végbe. Ennek ellenére olyan pontosan működik, mintha egy láthatatlan kéz irányítaná. Minden gazdaság, vállalkozó, cég vagy egyén három kérdést kell, hogy szem előtt tartson: Mit termeljen? Hogyan termeljen? Kinek termeljen? E kérdések megoldásában segít az ökonómia. MIT TERMELJÜNK? A válasz erre a kérdésre azt jelenti, hogy meg kell határoznunk, hogy milyen fajta terméket és milyen mennyiségben termeljünk: Állítsunk elő több élelmiszert vagy inkább számítógépet; több használati tárgyat vagy inkább több luxuscikket? Termeljünk kevesebb jó minőségű farmert, vagy inkább több olcsó nadrágot? Termeljünk használati cikkeket (mobiltelefon, kerékpár, póló), vagy inkább autópályát építsünk? 12

14 mikor termeljünk? Téli árut télen vagy már nyáron fogunk gyártani? Mikor kezdjünk hozzá a karácsonyi díszek, és mikor a húsvéti tojások gyártásához? A legegyszerűbb az lenne, ha a társadalom elő tudná állítani mindazokat a termékeket, amelyekre az embereknek szükségük van, és olyan mennyiségben, hogy mindenki szükségletét kielégítse. Azonban már tudjuk, hogy ez nem lehetséges, mert a termelési források korlátozottak. Ezért kell újra és újra döntenünk. HOGYAN TERMELJüNK? A társadalomban ez annak eldöntését jelenti, hogy ki fog termelni, és milyen forrásokból: Állami, magántulajdonú vagy szövetkezeti vállalatok fognak-e termelni? Nagy- vagy kisvállalatokról lesz-e szó? Miből fogjuk előállítani a villamos energiát? Szénből, vízből, atomenergiából vagy a nap és a szél segítségével? Milyen alapanyagokat használunk fel: természetes vagy szintetikus anyagokat? milyen technikával és milyen technológiai módszerekkel? Modern gépeket vásárolunk, vagy kézi gyártást használunk? Modernebb technológiai módszereket fogunk-e használni, mint eddig? A válasz ezekre a kérdésekre nem egyszerű, keresni kell az egész társadalomnak megfelelő döntéseket. A legfontosabb úgy termelni, hogy a termelés folyamán a legnagyobb effektivitást érjük el. Az effektivitás azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb mértékben felhasználjuk a forrásokat, nem pazarolunk (pl. bútorkészítéskor, cipőkészítéskor a lehető legkevesebb hulladék keletkezzen, és ha keletkezik is, megoldjuk ennek további felhasználását). KINEK TERMELJüNK? Ez azt jelenti, hogy meghatározzuk, ki lesz a fogyasztó, hogyan osztódnak el a termelés eredményei. Mindenkinek egyformán osztjuk el vagy a bevételüknek megfelelően? Hogyan osztjuk el a termékeket a háztartások és a vállalatok között? Azt akarjuk, hogy többet keressenek a magasan képzett emberek, vagy a legalacsonyabban képzett munkások? Jó helyzetben legyenek azok az emberek is, akik elutasítják a munkát? A válaszok keresésekor figyelembe kell venni, hogy a lakosság egyes csoportjainak átlagos életszínvonalát megtartsuk, valamint azt is, hogy a környezet se károsodjon. A gazdaság alapvető kérdéseivel, hogy Mit termeljünk?, Hogyan termeljük?, Kinek termeljünk? minden társadalomnak, kistermelőnek, nagyüzemnek vagy egyénnek foglalkoznia kell. Mivel a termelési források minden társadalomban korlátozottak, hiány tapasztalható, ezért újra és újra döntenünk kell, mely szükségleteinket elégítjük ki, hogy a megelégedés a lehető legnagyobb legyen. A források effektív felhasználásáról akkor beszélünk, amikor minden forrást a lehető legnagyobb mértékben felhasználtunk, és nincsenek veszteségeink. Szómagyarázat életszínvonal a táplálkozás, a lakás, az öltözködés, a háztartás felszereltsége, az egészségügyi ellátás, az iskolarendszer, a kulturális intézmények stb. színvonalát értjük rajta, valamint a munka mennyiségét és fajtáját, a munka-, a természeti környezet, a szabadidő eltöltésének színvonalát stb. Kérdések 1. Mit jelent a gazdaság három alapvető kérdése? 2. Indokoljátok meg, miért kell minden gazdaságnak foglakoznia a három alapkérdéssel! 13

15 3. Mi az effektivitás? Hozzatok példákat a környezetetekből az effektív és a nem effektív gazdálkodásra! 4. Effektív-e családotok gazdálkodása? Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni? Feladatok és javaslatok 1. Jan Botaska magánvállakozó. Cége lábbeliket gyárt. Milyen alapvető problémákkal kell foglalkoznia? Segítsetek Botaska úrnak az alapvető gazdasági kérdések megoldásával! Dolgozzatok a képekkel! Mit gyártsunk? Hogyan gyártsunk? Kinek gyártsunk? Mit gyártsunk? Hogyan gyártsunk? Kinek gyártsunk? 2. Hogyan oldjátok meg a Mit?, Hogyan?, Kinek? három gazdasági kérdést a karácsonyi ajándékok vásárlásakor nővéretek/bátyátok, édesanyátok, édesapátok számára, ha 10 -tok van? 3. Minden társadalomnak a legfejlettebbtől a legkevésbé fejlettig három gazdasági kérdést kell megválaszolnia. Alkossatok csoportokat! Mindegyik csoport más-más társadalomban oldja meg a három kérdést! Használjátok fel a földrajzból és a történelemből szerzett ismereteiteket! Társadalomtípusok: 1. őskori társadalom 2. indiánok 3. afrikai törzsek 4. középkori társadalom 5. Alaszka lakosai 6. a 21. század fejlett társadalma 14

16 Ma egymilliárd ember él a világon extrém szegénységben, vagyis Szlovákia lakosságának 200-szorosa. Az extrém szegénység például azt jelenti, hogy az emberek kevesebb mint napi egy dollárból tartják fenn magukat. Sokan közülünk egy kávéra, egy hosszabb telefonhívásra vagy egy folyóiratra többet költenek, mint amennyi egy ennyire szegény ember napi megélhetésére jut. A világ lakosságának csaknem fele (kb. 2,5 milliárd ember) kevesebb mint napi két dollárból él. (Zajac, L. Návojský, A.: Panáčik proti chudobe. Metodická príručka pre učiteľov základných škôl. Bratislava, 2006, 8. o.) 5. A GAZDASÁG TÍPUSAI Kulcsfogalmak: utasításos gazdaság, piacgazdaság, vegyesgazdaság, tulajdon Van olyan gazdaság, amely a három alapkérdést utasításokkal oldja meg; van, amely a piacon keresztül vagy a kettő keverékével. Ennek alapján a következő gazdaságtípusokat különböztetjük meg. Gazdaságtípusok Piacgazdaság Utasításos gazdaság Vegyesgazdaság Keletkezés Nyugat-Európa, 17. és 18. század a 19. században terjed el a 20. század 20-as évei a Szovjetunióban a 2. világháború után Közép- és Kelet-Európa országai, Kína, Észak- -Kórea, Kuba, Vietnam, Mongólia a 19. és a 20. század fordulója, a világgazdasági válság ( ) után terjedt el manapság az EU országai, az USA, Japán, a világ legtöbb országában Jellemzői a magántulajdon túlsúlyban van piaci mechanizmus szabad vállakozás a konkurencia léte az állami tulajdon túlsúlya központi tervezés központilag meghatározott árak, bérek nincs konkurencia különféle tulajdonformák, de túlsúlyban van a magántulajdon szabad vállalkozás piaci mechanizmus a konkurencia léte az állam korlátozott beavatkozása a gazdaságba Ki foglalkozik a gazdaság alapkérdéseivel a piac az állam a piac és az állam A PIACGAZDASÁG A piacgazdaságban a gazdaság alapvető kérdéseiről a piac dönt. A piacgazdaság a piaci mechanizmus segítségével működik. Ez azt a folyamatot jelenti, amelyben kapcsolatba kerül a kereslet és a kínálat, és ennek eredménye a piaci ár (a piaci mechanizmussal részletesebben a következő témakörben foglalkozunk majd). A szabad vállalkozás azt jelenti, hogy az egyének új vállalatokat alapíthatnak, vagy felszámolhatják az eddigieket. 15

17 Hogyan dönt a piacgazdaság a három gazdasági alapkérdésről? Mit termeljünk? a fogyasztó dönti el. Tőle függ, mely terméket vásárolja meg, és melyet nem. Hogyan termeljünk? a konkurencia (versenyszellem) dönt az azonos termékek gyártói között. Az a gyártó, amelyik jobb minőségű és olcsóbb árut képes előállítani, kiszorítja ellenfelét a piacról. Kinek termeljünk? a piac dönti el a kereslet és a kínálat alapján. Ez függ a fogyasztók bevételétől, valamint az áru és a szolgáltatás árától is. Annak termelünk, akinek van pénze a megtermelt áru megvásárlására. A piacgazdaság hiányosságai közé tartozik a munkanélküliség és az árak instabilitása, a szegények és a gazdagok közötti nagy különbségek, a környezetvédelem (a termelés hatásai a környezetre) iránti közönyösség. AZ UTASÍTÁSOS GAZDASÁG Az utasításos gazdaságban az alapvető gazdasági kérdésekben az állam dönt. A központi tervezés azt jelenti, hogy az állam utasítja a vállalatokat, mit és hogyan fognak termelni. Létezik egy központi terv (pl. ötéves terv), amellyel az állam a három alapkérdésről dönt. A központi tervben meg van határozva, hogy mit kell termelni, milyen forrásokból és milyen technológiával. Az állam központilag határozza meg a béreket és az árakat. Az utasításos gazdaság idején például egy liter tej Szlovákia minden üzletében ugyanannyiba került, és akár tíz évig sem változott. Hiánygazdaságról beszélünk, ahol mindig valamilyen áru hiányzott, másból viszont készlet halmozódott fel, mert senki sem vásárolta. Az emberek nem választhattak szabadon, ami csökkentette a munkakedvüket, valamint újítási és termelési készségüket is. VEGYESGAZDASÁG A vegyesgazdaság a gazdaság magasabb szintjét képviseli. A piacgazdaság minden jegyét felhasználja, de az állam korlátozott beavatkozása is jellemzi. Alapja a piaci mechanizmus. Mivel a piaci mechanizmus nem tökéletes, nem képes megoldani a gazdaság minden problémáját, ezért az államnak is be kell avatkoznia. Az állam jogi határozatokat (törvények, kormányrendeletek) hoz: gondoskodik az egészségügyről, az iskolaügyről, a rendőrségről, a hadseregről, az energiaellátásról, védi az egészségkárosultakat, az időseket, meghatározza a létminimum összegét, a munkanélküli segély nagyságát stb. Kellő figyelmet szentel a környezetvédelemnek is. A gyakorlatban egyszerűsítve ezt a gazdaságtípust is piacgazdaságnak nevezik. A Szlovák Köztársaság/Slovenská republika gazdasága 1989-től az utasításos gazdaságból fokozatosan ve-gyesgazdasággá változott. A TULAJDON A tulajdon fogalma azt jelenti, hogy valamit birtokolunk, a tulajdonunkban van, pl. gépkocsi, cég, telek stb. A tulajdonnak különféle formáit ismerjük, amit az alábbi séma ábrázol. Tulajdon magán- állami szövetkezeti községi/városi 16

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk.

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk. KÖZGAZDASÁGTAN 1. ÓRA A közgazdaságtan gazdasági környezet tudományágazat, melyet mi is befolyásolunk nem csak a környezetünk. Környezet fajtája = Gazdasági környezet = mesterséges környezet, ember teremtette.

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány. A közgazdaságtan lényege:

MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány. A közgazdaságtan lényege: 1 MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány A közgazdaságtan lényege: Gazdálkodás - összehangolási folyamat A közgazdaságtan a termelési körfolyamattal foglalkozik: javak termelését, elosztását,cseréjét,és

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (2008-ra vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján)

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (2008-ra vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján) Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. szeptember Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-265-7 Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (2008-ra vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (a 2010-re vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján)

Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (a 2010-re vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján) Az árszínvonal összehasonlítása az európai országok között (a 2010-re vonatkozó vásárlóerőparitás-számítások alapján) Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Bevezetés... 2 A fogyasztási kiadások

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 99 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Általános bevezető Fogalmak a mai alkalomra: - kereslet/keresleti függvény/keresleti görbe - kínálat/kínálati függvény/keresleti görbe

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter

szemináriumi A csoport Név: NEPTUN-kód: Szabó-Bakos Eszter 3. szemináriumi ZH A csoport Név: NEPTUN-kód: A feladatlapra írja rá a nevét és a NEPTUN kódját! A dolgozat feladatainak megoldására maximálisan 90 perc áll rendelkezésre. A helyesnek vált válaszokat a

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV Kérjük, hogy lehetőség szerint jelen kérdőívet a szervezet elsőszámú döntéshozója töltse ki!

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A termelési tényezők piaca 8. lecke A gazdasági szereplők piaci kapcsolatai

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok Mikroökonómia Vizsgafeladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye a következı:

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Beszállítói buktatók Autóipari Tanácsadó Klaszter Merre tovább, magyar autóipar?

Beszállítói buktatók Autóipari Tanácsadó Klaszter Merre tovább, magyar autóipar? Autóipari Tanácsadó Klaszter Merre tovább, magyar autóipar? 1 Hitelválság Hogy is van ez: amikor működik a pénzvilág, akkor kapitalizmus van, amikor meg nem, akkor szocializmus? (az államtól kérünk pénzt

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 011. május 19. III. feladatsor 1. oldal. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal Elért pontszám: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

Részletesebben

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os A Freeway To Success hasonlóan gondolkodó vállalkozók csapata, amely azért működik együtt, hogy tagjainak biztosítsa a vagyonteremtéshez szükséges eszközöket és információkat. A Freeway To üzlettulajdonosokból,

Részletesebben

7-8. osztályos kategória II. forduló

7-8. osztályos kategória II. forduló ISKOLA NEVE:. CSAPAT NEVE: TELEPÜLÉS:. 7-8. osztályos kategória II. forduló A megoldásokat, kérjük, hogy csak egyféle módon küldjék vissza: e-mailhez csatolva, elektronikus formátumban (pl. beszkennelve

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között Franciország 2011.01.20-2011.01.20 (117/00084/2011) 8 fő Dr Hende Csaba Napidíj: 17 EUR (7.720 HUF), Repülőjegy:364.998 HUF Horvátország 2011.01.24-2011.01.24 (117/00117/2011) 11 fő Dr. Hende Csaba Napidíj:

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként:

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként: Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei Témák és ezek ismertetése szintenként: TÉMÁK A közgazdaságtan alapfogalmai, főbb kérdései, vizsgálódási módszerei A piaci mechanizmus alapvető elemei, működése,

Részletesebben

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5.

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. A politikai és gazdasági rendszerváltás éveit követően megszűnt a kormányzati szervezésű és államilag jegyzett építők napjának

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Daniela Ďurajková Dáša Vargová

Daniela Ďurajková Dáša Vargová Daniela Ďurajková Dáša Vargová az alapiskola osztálya és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára a pre ročník základnej školy ročník gymnázia s osemročným štúdiom Slovenské pedagogické nakladateľstvo

Részletesebben

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete www.kisleptek.hu

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KULCSFONTOSSÁGÚ ÉV A DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK SIKERE SZEMPONTJÁBÓL JEAN-FRANCOIS FENECH, VEZÉRIGAZGATÓ

KULCSFONTOSSÁGÚ ÉV A DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK SIKERE SZEMPONTJÁBÓL JEAN-FRANCOIS FENECH, VEZÉRIGAZGATÓ KULCSFONTOSSÁGÚ ÉV A DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK SIKERE SZEMPONTJÁBÓL JEAN-FRANCOIS FENECH, VEZÉRIGAZGATÓ ANALÓG LEKAPCSOLÁS: EURÓPAI KITEKINTÉS ASO befejezıdött Luxemburg 2006 Hollandia 2006

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet Dr. Szántó Szilvia Marketingkörnyezet Az előadás témái 1./ Marketingkörnyezet jellemzése 2./ A mikrokörnyezet alkotóelemei 3./ A makrokörnyezet jellemzése Marketingkörnyezet Azok a külső tényezők és erők,

Részletesebben

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Mintacím szerkesztése A hulladékgazdálkodás új rendszere A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Vámosi Oszkár ügyvezető Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

HONNAN HOVÁ: SÜLLYEDÜNK VAGY EMELKEDÜNK?

HONNAN HOVÁ: SÜLLYEDÜNK VAGY EMELKEDÜNK? HONNAN HOVÁ: SÜLLYEDÜNK VAGY EMELKEDÜNK? Prof. Dr. Csath Magdolna Szent István Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdász Klub Sopron 2013. szeptember 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Ábrák 3.

Részletesebben