Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester adták át hivatalosan is a teljesen átépült és felújított, kibõvített Aradi utcai bölcsõdét. T. Mészáros András elmondta, hogy az ANTSZ már be akarta záratni az ban épült és azóta teljesen elhasználódott bölcsõdét, emiatt az önkormányzatnak saját forrásból el kellett kezdenie a felújítást. Mintegy 340 milió forintos beruházással duplájára emelték a férõhelyek számát, és nem csak felújították, de új szárnyat is építettek hozzá. Ez is példája annak, hogy az önkormányzat jó célokra költi az adófizetõk forintjait. Soltész Miklós államtitkár a tudósító kérdésére elmondta, hogy a kormány 2013-ig tovább folytatja a bölcsõdepítési programot, és habár tavaly az érdi önkormányzat nem jutott pályázati forráshoz, de az idén és ezután is még nyitva áll az út akár egy új bölcsõde építéséhez. A kormány eltökélt a családsegítõ program folytatására, amelynek szerves része az adókedvezmény csakúgy, mint a nõk négyórás, részmunkaidõs foglalkoztatása. Safarik Imréné, Irénke, a bölcsõde elõzõ vezetõje tavaly ment nyugdíjba, és mint elmondta, még a tervek elkészültekor õ volt a vezetõ A modern, korszerû bölcsõdének nagyon örül, mert pontosan látja a különbséget a régi és az új között, és szívesen látogat régi munkahelyére. Tavaly novemberben új építményadó bevezetése mellett döntött a fideszes többségû közgyûlés. Január elsejével a forgalmi érték alapú helyett négyzetméter alapú adó került bevezetésre. A lakó épületeknél 400 Ft/m 2, a nem lakás célú építményeknél 800 Ft/m 2 az adó mértéke. A helyi MSZP tiltakozott, kivárt és tüntetést szervezett a Polgárok Háza elé. A létszámról megoszlanak a vélemények: az ellenzék szerint legalább 1000 fõ tüntetett, akik ellen tüntettek, azok szerint a demonstrálók száma éppen, hogy elérte a fõt. A számháború a lényegen nem változtat: tüntetés volt a helyi építményadó és a város vezetõi ellen. A helyzetrõl T. Mészáros András polgármestert kérdeztem. Olvad a biztosíték? Utcára került az MSZP Egy demonstráció margójára... A szervezõk szerint ezernél is többen voltak, a fénykép tanúsága szerint alig háromszázan Polgármester úr! Tavaly októberben elsöprõ választási gyõzelem, most meg tüntetés a város vezetõi ellen. Számított erre? Az ellenzék nehezen vette és veszi tudomásul a nagyarányú választási vereséget. A személyem ellen tavaly tavasszal elindult támadások folyamatosak. Eddig egyszemélyes céltábla voltam, most legújabban Segesdi János alpolgármester úr is célkeresztbe került, így már ketten vagyunk. De komolyra fordítva a szót: az ellenzéknek szíve-joga, hogy tiltakozzon a város vezetésével szemben. Ennek többféle módja létezik, az egyik például az utcai politizálás. A tüntetõk hiányolták Önt. Gondolom, szerették volna, ha élõben hallja a bekiabálásokat és megjegyzéseket. Elterjedt, hogy a hivatalból a hátsó ajtón távozott, rendõri védelem mellett. Este háromnegyed hétig voltam a hivatalban, és vártam a demonstrálók vezetõit, mert állítólag aláírásokat gyûjtöttek és egy petíciót kívántak átadni, de ez nem történt meg. Egyébként a megszokott módon, a fõbejáraton mentem el. Mit kellett volna tennem? Kimenni és reklamálni? Felelõsségre kellett volna vonnom Bakai-Nagy Zitát és a szocialistákat, hogy mi lesz már, hol van az a petíció, hadd írjam alá? Az vicces lett volna, ha beáll a tüntetõk közé... Ott még nem tartunk! A demonstrációt a szocialisták szervezték, amit én tiszteletben tartok. Az ellenzék által szervezett tüntetésen semmi keresnivalója a város vezetõinek, ha csak külön nem kérik a szervezõk, hogy vegyünk részt és válaszoljunk a kérdésekre. Ilyen felkérés nem volt, amin persze nem csodálkozom, hiszen a racionális válaszokkal esetleg tompítani lehetett volna a felhangokat. Mert el lehetett volna mondani a tüntetõknek, hogy a város vezetõi soha nem tartották és nem tartják adócsalóknak az érdieket! Még akkor sem, ha néhány ezer érdi polgár elfelejtett önbevallást készíteni és adót fizetni. Itt elsõsorban az önbevallásra tenném a hangsúlyt, mert törvény írja elõ, hogy az építménytulajdonosnak önbevallást kell tennie, külön felszólítás nélkül. Én elfogadom, hogy akik Érden egy-két éve vásároltak lakóházat, errõl nem tudtak, és azért nem készítettek önbevallást. Ebben lehetett volna sokkal precízebb a helyi tájékoztatásunk, de tudomásom szerint az Érdi Újságon keresztül minden évben tájékoztatjuk a lakosságot. De még azt is elfogadom, hogy nem olvasták az újságot. (Folytatás a 2. oldalon) Miért pont én? Az emberek szeretik azt hinni, hogy kívülrõl szemlélhetik a világot. Ülnek a kényelmes karosszékben a tévé elõtt, nézik a híradót, és szörnyülködnek az ott látott háborúkon, földrengéseken, szökõárakon, baleseteken. Nézik a tüntetéseket, az éhhalál küszöbén tengõdõ etióp gyerekeket, a szakadékba zuhant busz roncsai közül kihúzott halottakat, az összedõlt házakat, a rendõrökkel öszszecsapó francia diákokat, és megnyugodva konstatálják, hogy ez mind máshol, külföldön, másik földrészen történik. Mert velük, ugye, ilyen nem eshet meg. Aztán egyszer csak felemelkedik a devizahitelük, megszûnik a munkahelyük, összetörik az autójuk, megbetegszenek, és akkor csodálkozva kérdezik: miért pont én? Miért pont engem? Miért pont az enyémet? Összement a világ. Néhány évszázada kicsiny volt, aztán kitágult, mára meg összement. Ellátunk tízezer kilométerekre, és ami ott történik, hatással van a mi életünkre is. Évtizedekig hallottuk, leginkább az utóbbi idõben, hogy a legfontosabbak mi vagyunk, az egyén. Valósítsuk meg önmagunkat, legyünk individuum, önálló akarat, független, büszke egyén. Pedig a társadalom legkisebb egysége nem az egyén, hanem a család, utána a lakóközösség, a falu, a város, majd a nemzet és így tovább. Ami a világgal történik, az történik az országgal, és ami az országgal, az a városunkkal, és ami a várossal, az a családdal és velünk. Nem tudjuk kihúzni magunkat a történések alól, sorra kerülünk mi is, ha nem elõbb, hát utóbb. Hogy szûkebb pátriánknál maradjunk: az történik velünk, ami Érddel, és az történik Érddel, ami velünk. Ha kátyúba hajtunk, minden érdi belehajt, és ha adót fizetünk, abból minden érdi kap, azzal együtt, hogy mi is kapunk a másiktól. Lehet számolgatni, hogy ki mennyit ad és mennyit kap, de mert nem egyénenként kapjuk, nem is tudjuk ezt pontosan megbecsülni. Mert aki elõtt leaszfaltozzák az utat, vagy akinek felveszik a gyerekét óvodába, akit kivizsgálnak az új szakrendelõben, az a befizetéséhez képest rengeteget kap. Aki reggel beül autójába, elszáguld Budapestre dolgozni és viszi magával a gyereket is, este fáradtan becsukja maga mögött a kertkaput, az esetleg sokat ad és alig kap valamit. Sokan elcsodálkoznának, ha a kapott szolgáltatást mindig leszámlázná az önkormányzat. Iskolai tandíj: 250 ezer forint. Néhány kátyú a ház elõtt: 25 ezer forint. Világítás: 8 ezer forint. A számok persze fiktívek, de talán el lehet gondolkozni azon, hogy egy város üzemeltetése ugyanúgy pénzbe kerül, mint a saját lakásunké, házunké. Tavalyi adatok szerint a maastrichti kritériumok szerint számolt államadósság a GDP közel 80 százaléka, összesen milliárd forint, azaz fejenként bõ 2 millió. Ezt az irdatlan mennyiségû adósságot az MSZP- SZDSZ vezette kormányok halmozták fel, megduplázva az általuk átvettet. Most az MSZP helyi szervezete szervezett Érden tüntetést az adófizetés ellen, holott ennek az adósságállománynak köszönhetjük azt, hogy az állam nem tudja teljes mértékben finanszírozni az önkormányzatok kötelezõ feladatait. Az a szocialista Bakai-Nagy Zita szónokol az ország tönkretételérõl, aki rajongó tinédzserként ugrálta körül Gyurcsány Ferencet, az õszödi böszmét... Miért pont nekünk mondja? ORLAI SÁNDOR Következõ számunk február 24-én jelenik meg!

2 2 Az idei évet a megújulás, 2012-t az elrugaszkodás, 2013-at az emelkedés, 2014-et pedig a gyarapodás évének nevezte Orbán Viktor hétfõn Budapesten, a Millenárison elmondott, hagyományos országértékelõ beszédében. A kormányfõ szólt az új alkotmányról is, amely szerinte lezárja majd a múltat; továbbá kijelentette: mindenkinek, aki munkaképes, dolgoznia kell. A miniszterelnök szerint 2010 az összefogás éve volt, amellyel létrehozták a minden további remény alapját jelentõ változást, 2011 a megújulás éve, amikor átszervezik és új alkotmányos alapokra helyezik Magyarországot, 2012 pedig az elrugaszkodás éve lesz, amikor az ország visszanyeri elvesztett egyensúlyi helyzetét az emelkedés éve lesz, amikor láthatóvá válik, hogy Magyarország megindult felfelé, 2014 pedig a gyarapodásé, amikor az emberek kézzel fogható bizonyítékot kapnak arra, hogy az erõfeszítéseknek volt értelmük. Ez a terv, sokmillió magyar ember közös terve, amely nem a szocializmus ötéves terve, hanem egy lehetõség, de nem egy a sok közül, hanem az utolsó vagy az utolsó utáni, a sírból viszszahozott lehetõség, a szakadék felé csúszó ember zuhanás elõtti utolsó lehetõsége - mondta. Orbán Viktor beszédében Magyarország átszervezése kulcskérdésének nevezte az alkotmányt. Szerinte olyan új alaptörvényre van szükség, amely a magyar szellem megnyilatkozása, élesen elhatárolódik a magyarságot megnyomorító korszaktól, lezárja a múltat, valamint szilárd, végleges alapot teremt Magyarországnak, és ezzel biztonságba helyezi a jövõt; így lehet a megújulásból újjászületés. Kitért arra is: ahhoz, hogy Magyarország Ki érti ezt? Tüntetett az MSZP nyugdíjas tagozata Lezajlott az MSZP - Civil Érdek Meggyesek által szervezett ellenzéki összefogás tüntetése a helyi ingatlanadó ellen. Az érdi MSZP elnökasszonya, Bakai-Nagy Zita ugyan úgy konferálta, hogy a Jobbik is szervezõje volt, ezt azonban Pulai Edina és Battai Zoltán határozottan cáfolták, és kijelentették, hogy a szocialisták valótlanságot állítottak. Ha valaki jobbikos meg is jelent a tüntetésen, azt kizárólag civilként tehette. A tüntetésen a fõ szónok Szûcs Gábor volt, aki a lakosság tönkretételével, a vállalkozások ellehetetlenítésével vádolta a városvezetést, és azt állította, hogy a Fidesz az egész országot teszi tönkre. Van valami diszkrét bája annak, hogy nyolc évnyi szocialista országvezetés után, amikor az államadósságot megduplázták és emiatt nem jut pénz az önkormányzatoknak, most a tönkretevõk vádolják az õ hibájukat helyre hozni akarókat. Az a Bakai-Nagy Zita állt ki a tüntetõk elé, aki szerelmes kamaszlányként ugrált Gyurcsány Fletó körül. Gyere vissza, Feri! énekelte. Inkább szõke, mint ciklon. A tüntetésen a rendõrség becslése szerint 250-en, a jegyzetíró szerint an vettek részt, nagyjából az MSZP nyugdíjas tagozata, kiegészítve egyéb szocialistákkal, a Civil Érdek tagjaival és (nem) meglepõ módon érdi kereszténydemokratákkal, akik úgy látszik, tovább mélyítik a szocialistákkal való együttmûködésüket. Ezt megerõsíti egy pikáns részlet is, ugyanis a résztvevõk beszámolója szerint megjelent a Fidesz ellen szervezett tüntetésen (a szónokok az ország tönkretételével vádolták a Fideszt) dr. Aradszki András Fidesz-KDNP-s országgyûlési képviselõ felesége, sõt, alá is írta az MSZP aláírásgyûjtõ ívét, amelyen a következõt olvashatjuk a lap alján: Aláírásommal és személyes adataimmal hitelesítettem egyetértésemet A fele is sok petícióval. Hozzájárulok, hogy az MSZP adataimat az Adatvédelmi Törvény szerint kezelje. A Fidesz-KDNP-s országgyûlési képviselõ felesége így bekerült az MSZP adatbázisába, mint feltételezett szimpatizáns. Ehhez csak gratulálni tudunk. Vajon megbeszélte-e ezt otthon férjével? Két fáklyával is tüntetett dr. Schütz István, aki az elõzõ ciklusban elõbb a Fidesz-frakció, majd a KDNP-frakció tagja volt a közgyûlésben. Természetesen Jakab Béla is ott volt, lévén leghûségesebb szövetségese Döcsakovszky Bélának, akirõl viszont most az a hír terjeng, hogy kifelé áll szekere rúdja az érdi MSZP-bõl. Mondjuk, ez nem lep meg, mert komoly tehertétel õ az amúgy is a szétesés határán billegõ szocialista kiscsoportnak. Hogy mennyire tárgyilagosak voltak a résztvevõk beszámolói, azt az is jelzi, hogy a létszámot ra taksálták, és költöttek egy legendát is, miszerint T. Mészáros András polgármester két rendõr kíséretében kimenekült a hátsó ajtón. Természetesen ebbõl egy szó sem igaz, hiszen a kabinet tagjaival, néhány képviselõvel és a jegyzetíróval együtt az irodájában tartózkodott jóval azután is, hogy a tüntetõk hazamentek. Fél óra alatt ugyanis feloszlott a tömeg, mivel kezdõdött kedvenc tévémûsoruk, a Való Világ. (Megjegyzem: a tüntetõk közül a Magyar Kultúra Napján senkit sem lehetett látni a rendezvényeken.) 18 óra után már csak mintegy harmincan ácsorogtak a Polgárok Háza elõtt, a többiek elfoglalták megszokott helyüket a tévéfotelben. VITRIO L. Az érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat folytatja Táncházát! Ágics Katinka tanárnõ vezetésével délszláv táncokat tanítanak a volt II. Lajos Általános Iskola épületében minden hónap 2. péntekén délután 6 órától. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! Évértékelés legyûrje az államadósságot, mindenkinek, aki munkaképes, dolgoznia kell. "Nem mindenki azért munkanélküli ma Magyarországon, mert nem kap munkát. Nagy hiba lenne egyenlõségjelet tenni azok közé, akik dolgozni akarnak, de nem kapnak munkát, és azok közé, akik tudnának ugyan dolgozni, de úgy gondolják, hogy segélyen vagy egyéb állami juttatáson élni mégiscsak kényelmesebb, és amellett ebbõlabból pénzt is lehet csinálni. Ha másból nem, hát tyúklopásból" - fejtette ki, kijelentve: gondoskodni kell méltó módon mindenkirõl, aki nem képes munkából megélni, de csak azokról a megújulás éve: a megújulás újjászületés, küzdelem, küldetés. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok! zárta szavait Orbán Viktor. A miniszterelnök országértékelõ beszédére reagálva Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetõje az elmúlt kilenc hónap bátor kormányzati lépéseit a nyugdíjrendszer megmentését és az adórendszer átalakítását emelte ki az MTInek. Mint fogalmazott: a kormányfõ kettõs szerepben mutatkozott be, a romeltakarító és veszélyre figyelmeztetõ, illetve a távlatokat és irányt mutató szerepben. (MTI) HAZATALÁLÁS Vetített elõadássorozat és beszélgetés az Érdi Hagyományéltetõk rendezésében Az elõadások idõpontja: minden hónap elsõ szerdája, 18 óra Helyszín: Albert Üzletház rendezvényterme 2030 Érd, Gellért u. 2. (buszmegálló) Következõ elõadás: március 2. Borsi István: A Nap népe, az Igézõk c. elõadása Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! Olvad a biztosíték? Utcára került az MSZP Egy demonstráció margójára... (Folytatás az 1. oldalról) Nem lett volna egyszerûbb a forgalmi érték alapú adót megemelni? De, az lett volna a legegyszerûbb. Azonban nem az emelés volt a cél, hanem egy mérhetõ, átlátható rend kialakítása. A forgalmi alapú adó vég nélküli vitákra, konfliktushelyzetekre adhat okot. Gondoljuk végig: 2010-ben db adótárgyról készült önbevallás, az átlag forgalmi érték forint volt. Az építmények átlaga 96 négyzetméter. Ez alapján átlagban forintra jött ki a lakások négyzetméter ára. Ezzel szemben nagy bizonyossággal állítom, hogy Érden ez az érték ezer forint/m 2 között változik. Újra szeretném hangsúlyozni, hogy a forgalmi érték megállapítása mindig vitatható. Ezzel szemben a négyzetméter alapú adó bevezetése mellett szólt a megállapítás egzaktsága, hiszen mûszakilag korrekt módon mérhetõ, bõvítés, átépítés esetén is korrekt módon ellenõrizhetõ. A négyzetméter alapú építményadóra való áttérés logikus. A tüntetõk nem is emiatt reklamáltak, hanem a négyzetméter után fizetendõ adó mértékét kifogásolták: szégyentelen sarcról beszéltek, amivel a felelõtlenül gazdálkodó városvezetést állították szembe. Soha nem állítottuk, hogy van jó adórendelet. Én sem szívesen fizetek adót! Mégis, a közösség céljait, feladatait csak az egyének által befizetett közpénzbõl finanszírozhatjuk. Csak egy közbevetés: emlékezzünk csak viszsza, amikor a kormány a 16%-os adót javasolta (vagyis csökkentette a mértéket), az ellenzék azt is alpári módon támadta. Az elsõ félév tapasztalatai után újra tárgyaljuk, és egy jobb, szociálisan igazságos és differenciáltabb, a kisvállalkozók szempontjaira érzékenyebb adórendeletet fogunk alkotni. De addig is, ahol szociális gondot okoz az adó megfizetése, ott egyedi méltányosság alapján adómérséklést biztosítunk. Ehhez személyesen ragaszkodtam és ragaszkodom a rendelet elkészítésének elsõ pillanatától kezdve. Hangsúlyozottan javasolom a szocialistáknak, hogy várjuk meg az elsõ félév eredményeit, és a tapasztalatok alapján tárgyaljuk újra a rendeletet. Reményeim szerint pozitív értelemben, mert amennyiben sikerül bõvíteni az adófizetõk körét, akkor módunk lesz méltányosan eljárni. Ezt többször elmondtam a legutóbbi közgyûlésen, de az ellenzéknek szelektív a hallása: csak arra figyelnek oda, amibõl õk profitálni tudnak. A felelõtlen gazdálkodásunk egy másik megalapozatlan hazugság. Már negyedik éve az ellenzék napirendjén van. Kedves szocialisták! Ha felelõtlen dolog szakrendelõt, iskolát és gimnáziumot építeni, ha felelõtlen dolog a csatornázás, az óvoda építése, a felszíni vízelvezetés, a szennyvíztisztító bõvítése, akkor vállalom. Egyébként olyan emberek kritizálnak, akik Érden még semmit sem hoztak létre, mondhatnám örökös veszekedésük, frusztráltságuk az, ami jellemzi õket. Nekünk most az a dolgunk, hogy intézzük a város dolgait, s ezt tesszük. A szennyvíztisztító bõvítésére kiírt pályázat sikeresen lezárult, hamarosan lezárulnak a csatornahálózat építési pályázatai és megindulhat a kivitelezés. A gazdálkodásunkról pedig reális lehet képet kapni a napokban megvitatásra kerülõ évi költségvetésbõl. Az ellenzék által utcára vitt helyi építményadó rendelet akkor csak egy taktikai elem, a stratégia továbbra is a polgármester támadása, lejáratása? Valóban, áttételesen ugyan, de elsõsorban engem támadnak. Ez rendben is lenne, mert ez az egyik dolguk. Az ellen sincs kifogásom, hogy támadják az építményadót. Viszont mielõtt támadják, jó lenne, ha el is olvasnák, és helyesen értelmeznék. A fogadóóráimon a ki számolta ki, hogy ennyi lesz adója? Kérdésemre gyakori válasz, hogy nem én nem számoltam ki, a szomszédom mondta, hogy nekem majd ennyit, meg ennyit kell fizetni! Bízom abban, hogy akik demonstráltak, azoknak nem a szomszéd állapította meg az adójukat, és abban meg különösen reménykedem, hogy nem azok demonstráltak, akik eddig nem adtak be adóbevallást. D.H. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ ,

3 3 Inkább a saját szemének higgyen! Az utóbbi idõben is nagyon sokan érdeklõdtek a csatorna társulatnál a beruházás elõrehaladása iránt. Ez érthetõ, hisz talán nincs is olyan ember a városban, aki ne várná, hogy végre megvalósuljon az évtizedek óta várt beruházás! Az alábbiakban két olyan kérdésre igyekszem közérthetõ válaszokat adni, amelyek tapasztalatom szerint foglalkoztatják az érintetteket. Az elsõ, hogy mikor, milyen ütemezésben valósul meg a beruházás. A második, hogy mi a helyzet a pénzügyekkel, megvan-e a pénz, amibõl ki kell fizetni a számlákat. Természetesen ennél sokkal több kérdés van, de a terjedelmi okok miatt most ezekkel tudunk foglalkozni. Az ütemezés terén ugyanazt tudjuk mondani, amit több éve, a beruházás szervezésének kezdete óta mondunk. Bizonyára emlékszik a kedves Olvasó, hogy 2008 tavaszán, amikor elkezdtük a Csatorna Társulatot szervezni, felállítottunk egy ütemezést arra nézve, hogy miként lehet elérni azt, hogy 2013 közepére Érden megvalósuljon a program: meglegyen a szükséges tisztító kapacitás és kiépüljön a hiányzó szennyvízcsatorna hálózat. Egy közel 5 évig tartó programot dolgoztunk ki. Pontosan tudtuk, hogy ennek elsõ 2,5-3 éve azzal fog eltelni, hogy meg kell szereznünk a támogatási forrásokat és le kell folytatni a szükséges engedélyezési, közbeszerzési eljárásokat. Bizonyára ismert, hogy nagyrészt sikerült teljesíteni a kitûzött célokat: a hazai pozitív döntés után Brüsszelben is rábólintottak a támogatásra. Így tehát megvan a pénz, már csak az elõírt eljárásban ki kell választani a kivitelezõket és meg is valósítani. Bármilyen furcsa is, de egy ekkora beruházásban kevesebb idõt igényel a fizikai kivitelezés, mint az elõkészítõ munkák és a pályáztatási eljárás! Érdemes tudni azt is, hogy a legkritikusabb beruházási elem, a tisztítókapacitás kiépítése elkezdõdött. Talán már az újság megjelenésének idõpontjában fel is vonult a kivitelezõ a terepre és el is kezdte a munkát. Ez azt jelenti, hogy 2012 végére, 2013 elejére minden jel szerint el tud készülni ez a projektelem. Tehát nem lesz akadálya annak, hogy az idõközben kiépülõ csatorna hálózat mentén levõ ingatlanok a kitûzött határidõig ráköthessenek a hálózatra. Így van ez még akkor is, ha a közbeszerzési eljárások furcsaságai miatt meg kellett ismételni a kivitelezõ kiválasztására szolgáló eljárást, ami várhatóan idén tavasszal fejezõdik be. Tehát még ebben az évben elkezdõdik a csatorna hálózat kivitelezése is, amelynek két évig tart. A tervezõ cégnél készítettek egy olyan ütemezést, amely minden egyes, a programban szereplõ utcát beosztott erre az idõszakra. Ezt a tervezett ütemezést kapja meg minden pályázó, aki a kivitelezést szeretné végezni. A szabályok szerint a végsõ ütemezést a nyertes pályázóval közösen megállapított ütemterv fogja adni. Tehát a kivitelezési közbeszerzés lezárultáig bármennyire is kérik nem lehetséges ezen ütemezés publikálása, hisz ebben lehetnek még változások. Szeretném eloszlatni azt a félreértést is, amit egyes helyeken hallottam. Az ütemezés szerint egyszerre fognak neki a város minden részén a munkának. Elõzetesen 30 olyan helyet mértek fel, ahol neki lehet fogni a meglévõ csatornahálózat folytatásának, de ez a szám kis szervezéssel ötvenre bõvíthetõ. Ezek tehát egymástól független helyek, Érdligettõl Újtelepig, Parkvárostól Óvárosig. Ez azt is jelenti, hogy az ütemezés során elsõsorban azok az utcák fognak elõbb megépülni, amelyek a már meglévõ hálózathoz közelebb esnek, hisz a mûszaki szükségszerûség ezt diktálja. Több szakember egybehangzó állítása szerint, ha idõre meglesz a tisztító kapacitás, akkor teljesen nyugodt tempóban ki lehet építeni a hálózatot és lehet rákötni határidõben az ingatlanokat a szennyvízcsatornára. A másik kérdés a beruházáshoz szükséges pénzügyi források rendelkezésre állása. Bizonyára ismert, hogy Érden a szükséges pénzeszközök mértéke a következõ (ezer forintban): Összesen: KEOP finanszírozás Saját forrás (önrész) A KEOP pályázati finanszírozást (24,5 milliárd Ft) a pályázó önkormányzat megteremtette. Ez tehát rendelkezésre áll. A saját forrás mintegy 5,4 milliárd forintos összegére a Közgyûlés legutóbbi döntése értelmében egy olyan banki konstrukciót sikerült megszervezni, amely biztonságossá teszi a beruházás pénzügyeit. Ez utóbbi értelmében a bank azt vállalta, hogy 5,4 milliárd forint mértékig rendelkezésre bocsátja az önrész kifizetéséhez szükséges pénzeszközöket. Tehát olyan nem fordulhat elõ, hogy a vállalkozó benyújtja a számlát és ne lenne rá pénz a beruházónál. Az sem fordulhat elõ, hogy a program végére elfogy a pénz, hisz már most írásba adja a bank, hogy egészen a végéig mindig biztosítja az önrészhez szükséges összegeket. Az is nagyon fontos, hogy ez egy maximum összeg! Csak azt a pénzt adja a bank, amit még nem fizettek be a társulati tagok! Tehát érdemes arra biztatni a tagokat, hogy minél nagyobb arányban fizessék be, mert ennyivel kevesebb banki finanszírozást kell igénybe venni! Természetesen a társulati tagok közül is nagyon sokan már befizették a rájuk esõ részt. A mellékelt bankszámla kivonatból látható, hogy az Érdi Csatornamû Társulat bankszámláin január 31-én Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a beérkezett egyösszegû befizetéseket, valamint a részletekben fizetõk társulatnál maradó részét is (785 Ft a havi 2605 Ft-ból). A kivonat teljes terjedelmében megtekinthetõ a Társulat weboldalán (www.erdicsatornazas.hu ). Az OTP Lakástakarékpénztár december 31-i jelentése szerint a társulati tagok LTP számláin összesen Ft volt. Ez tartalmazza az LTP befizetéseket, a megkapott állami támogatásokat, illetve mindezek után a kamatokat. Tehát a tervezettnek megfelelõ mértékben fizették be a hozzájárulásokat a társulati tagok. Ismert, hogy sokan részletekben fizetik a hozzájárulást. Õk több éven át, 2016 végéig fogják befizetni a teljes összeget. Amikor ez megtörténik, akkor az eddig összegyûjtött összegekbõl a bank visszakapja az addig rendelkezésre bocsátott összeget. A fennmaradó részt pedig a víziközmûvekért kapott bérleti díjból lehet törleszteni. Összefoglalásként tehát: a beruházás a tervezett ütemezésnek megfelelõen halad, és egészen a program végéig biztosított az önrész finanszírozása. Most már csak egy egészen kis idõszakra kell a türelem, ameddig lezárulnak a közbeszerzések és elkezdõdnek az utcákban a munkálatok! SIMÓ KÁROLY A vadember Avadember természetesen szintén a homo sapiens fajhoz tartozik és nem tévesztendõ össze a vad emberrel, amelyik gyakran némi szeszesitalnak az elfogyasztásától szok megvadulni. Az ilyenfélét talán a homo korcsmarikus fajmeghatározással tudnánk osztályozni, vagy póriasan részeg disznónak is nevezhetnénk. Ami persze nem szép dolog a tohonya és jámbor húsárukra nézvést, mert ki látott már mosléktól dorbézoló sertést. A vadember valahol a távoli Brazília fehér ember nem járta, szerencsés történelmû dzsungelében él. Nemrég fedezték fel egy arra kóborló repülõgéprõl. Azon melegében fénykép- és videofelvételeket is készítettek róla a levegõbõl. Egyéb kontaktusra nem került sor, mert szerencsére a roppant õserdõben nincs leszállópálya. A vadember természetesen nem egyedül volt, hisz mint bármely más ember, õ is társas lény. A felvételekbõl az derült ki, hogy egy egész törzs lehet odalenn a hatalmas fák alatt. Látni lehetett néhány jókora méretû, pálmalevél borítású, masszív házat, rendezett tisztást, asszonyokat, gyermekeket. Nem voltak túlöltözöttek. Ágyékkötõ, valamilyen fonalakra fûzött kösöntyûk, meg nyakláncok tették ki a ruhatárukat. Láthatóan jó fizikai kondícióban voltak, sem kövéreknek, sem soványaknak nem látszottak. Pár napja olvastam és láttam az interneten a felfedezésükrõl a tudósítást, és azóta jó néhányszor elgondolkodtam, milyen is lehet abban a sivár, zöld rengetegben egy ember, egy család, vagy akár egy egész törzs élete? Reggel természetesen a vadember is felkel. Magától, pont amikor úgy érzi, hogy eleget aludt. Szinte felfoghatatlan. Nincs vekkerórája, nem tudja beállítani a mobilján az ébresztési idõt, de még a rádióján, vagy a televízióján sincs olyan program, amelyik az elõre beállított idõben, a kedvenc szignáljával veri ki az álmot a szemébõl. Nem kell kibotorkálnia a konyhába, hogy lefõzzön egy kávét, vagy kikeverjen egy nescafét, remegõ kézzel rágyújtson, és a boros-bocskor okosságaira lassan újra induljon a vérkeringése és visszasettenkedjék az öntudata is. De csak azért, hogy rájöjjön, már megint késésben van, és hiába lebegett fel még az imént is a félébrenlét tompa állapotában elõtte, hogy végre péntek van, kitisztult aggyal kénytelen rájönni, hogy csak csütörtök. És még a gyereket is fel kell valahogyan vernie és iskolába indítani. Aztán nem kell megküzdenie a munkába menés idegtépõ majd egy órájával. Dugó, dugó, mindenütt dugó. Amerre a szem ellát, autó autót ér. A hülye vadember nem is tudna egy ilyen szerkezetet elvezetni. Mennyivel fejlettebbek vagyunk nála. Fogalma sincs például a munkaidõrõl, a fegyelemrõl, mennyire fontos a karrierépítés, hogy minél nagyobb fizetést tudjunk elérni. A pénz, a pénz, a mindent mozgató pénz, amit annyiféle módon próbál a modern és fejlett európai ember megszerezni. Fõállás, mellékállás, túlóra, jó csúszópénzes állás, emelem építés, szórólapozás, üzletelés, vagy egyszerûen, hogy lehetne legalább egy kicsit korruptnak lenni. A vadember nem ismeri még a postás fogalmát sem, nem, hogy azt a fura görcsös gyomor-összehúzódást, amit a zöldruhás ember becsengetése vált ki, ha ajánlott levelet hozott. Kitalálni, amíg elõveszi a kis aláírós füzetkéjét, hogy az apeh-tõl jött-e a felszólítás, vagy mégis csak sikerült belefutni egy traffipaxba a múlt hónapban. Esetleg a bank küldi az újabb utolsó figyelmeztetést, hogy ha nem fizeti be nyolc napon belül az elmaradt részletet, azonnali hatállyal felmondja a szerzõdést. A szegény vadembert soha egyetlen alkalommal sem hívják fel, hogy gratuláljanak neki, õ és a párja nyertek egy három napos wellness hétvégét, pusztán annyi a dolguk, hogy elmenjenek egy kétórás elõadásra, ahol vásárolhatnak egy világra szóló üdülési jogot, de ha nem, hát feltörlik velük az elõadóterem padlóját. A vadember szörnyen ingerszegény környezetben kénytelen tengetni az életét. Közel-távol soha életében nem lát egyetlen kiürült pet palackot sem, és kibelezett, árokpartra dobott hûtõgépet, vagy televíziót sem látott még. Nem kunyerálják adója egy százalékát sem kutyabarátok, sem környezetvédelmi önkéntesek, sem pedig egyházak. Felfoghatatlan módon tökéletesen érti a Jézus-i tanítást, hogy a mezõk liliomai öltöztetve, az ég madarai pedig táplálva vannak, pedig sem nem vetnek, sem nem aratnak, egyszerûen csak rábízzák magukat a Teremtõjükre. A vadember teljesen meg van fosztva esténként a Széles Szájú Szandika által nyújtott vizuális élménytõl. Nem borzonghat az egymással versengõ virtuális csatornák henteslegény hírszerkesztõi által a képernyõre varázsolt, vérben, fájdalomban és szerencsétlenségben való dagonyától. Egyszóval primitív és elmaradott hozzánk, felvilágosult európai emberekhez képest. Pedig a vadember külsõleg teljesen hozzánk hasonló. Földig ér a lába és neki is a két füle közé szorult a feje. Gyanítom, hogy belsõleg sem nagyon különbözhet tõlünk. Jókedvû és talán néha szomorú is (ha elugrik a vacsorának való), valószínûleg szerelmes természetû is, hisz egész helyes kinézetû nõk és férfiak alkotják a törzset, és helyes kis lurkóik is vannak. Ha túléli a gyermekkorban rá leselkedõ veszélyeket, teljesen jó életkilátásokkal bírhat. Annak ellenére, hogy sem belépnie, sem pedig kilépnie nem kellett soha egyetlen magán nyugdíjpénztárba sem. Nem akar többet elvenni a természettõl, mint amire szüksége lehet. Ennek fejében a természet sem veri el rajta, amit rajtunk: háborúk, békétlenség, magányosság, depresszió, szorongások, fóbiák, letehetetlen terhek, kilátástalan élethelyzetek. Ha valahogyan idekeveredne a Föld nevû bolygóra egy idegen és igazán értelmes civilizáció küldöttsége, mit gondolna a technika és a pénz rabjává vált, néhány nagystílû kókler által mozgatott világunkról? Itt találná-e a földi Ember, a homo sapiens igazi lényegét, vagy kénytelen lenne megpróbálni a brazíliai õserdõben megkeresni azt? KOPOR TIHAMÉR Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Szociális Bizottság 2014. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben

Látványcsapatsportok. támogatása. Vízilabda Utánpótlás nevelés

Látványcsapatsportok. támogatása. Vízilabda Utánpótlás nevelés Látványcsapatsportok támogatása Vízilabda Utánpótlás nevelés Jogszabályi áttekintés 2011. évi LXXXII. Tv. 22/C. rendelkezik a látvány csapatsportok adókedvezményéről Támogató lehet: a TA hatálya alá tartozó

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 104-10/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Beszállítói buktatók Autóipari Tanácsadó Klaszter Merre tovább, magyar autóipar?

Beszállítói buktatók Autóipari Tanácsadó Klaszter Merre tovább, magyar autóipar? Autóipari Tanácsadó Klaszter Merre tovább, magyar autóipar? 1 Hitelválság Hogy is van ez: amikor működik a pénzvilág, akkor kapitalizmus van, amikor meg nem, akkor szocializmus? (az államtól kérünk pénzt

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

A kormány ahol, tud segít! Korózs Lajos Elnökségi tag Szociológus

A kormány ahol, tud segít! Korózs Lajos Elnökségi tag Szociológus A kormány ahol, tud segít! Korózs Lajos Elnökségi tag Szociológus GyED és TGYÁS A GYED-en és TGYÁS-en lévő kismamák jövedelempótlékot igényelhetnek a kormánytól, mely akár 100 (azaz egyszáz) Ft is lehet.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Építményadó. 5. Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 3.

1. Általános rendelkezések. 2. Építményadó. 5. Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 3. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013.(XII. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (egységes szerkezetben, hatályos 2014. május 8-tól) Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

az építményadóról 1. Értelmező rendelkezések 1. 2. Adókötelezettség 2. 3. Az adó alanya és kötelességei 3.

az építményadóról 1. Értelmező rendelkezések 1. 2. Adókötelezettség 2. 3. Az adó alanya és kötelességei 3. 154 EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2012. (XI. 30.) ÖR, 1/2012. (I. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 53/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Részletesebben

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése a 3/2010.(11.24.) számú érdekeltségi hozzájárulás egységnyi

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról 1

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról 1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetbe foglalva 202. január 2., hatályos 202. január -től) Révfülöp Nagyközség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 11/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről Határozatok száma: 67-68. TARTALOMJEGYZÉK 67/2014.(XII.18.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére A HELYI ADÓK MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. OKTÓBER 6. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2014. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat szociális

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:... /2012. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 3000 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Magánszemély (Egyéni vállalkozó) részére Adózó neve:... Születési neve:...

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Nevelek csatlakoztatása Gödhöz

Nevelek csatlakoztatása Gödhöz Nevelek csatlakoztatása Gödhöz A csatlakozás várható időpontja: legkorábban a helyhatósági választások, de legvalószínűbben 2015. jan. 1. A csatlakozás feltétele: Ilka lakópark átminősítése gazdaságikereskedelmi

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2014. február 12-én, szerdán, 10 óra 10 perckor

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2013. július 5-től hatályos állapot

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2013. július 5-től hatályos állapot EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2013. július 5-től hatályos állapot Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2010 (XII. 16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Pécel Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 30/2014.(III.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor?

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Hogyan lehet sokkal nagyobb a fűtésköltség, mint azt Ön várta? Nádas Krisztián Ön ingatlanvásárlás előtt áll Talán már ki is nézte a megfelelőt:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő,

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához 7/c. számú melléklet Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához Értékelési szempont Szociális segély értékelési pont rendszere (DJB) Kollégiumi felvétel értékelési

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. január 20-i ülésének jegyzőkönyve 1/2010. (I.20.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata a temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; döntés a hidegségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról. A Tündérrózsa Óvoda költségvetése

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI Ahhoz, hogy valaki járni tudjon, először meg kell tanulnia felállni; ez a felállás, a megkapaszkodás programja jelentette

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. október 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2013

PÁLYÁZATI ADATLAP 2013 EMKE Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület Teleki Társaság Teleki Magyar Ház - http://telekihaz.erdely.org Cím: 430322-RO, Baia Mare-Nagybánya, strada Minerilor Thököly utca nr. 5-7. szám Telefonszám:

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2010. április 15-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 19-i rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben