Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester adták át hivatalosan is a teljesen átépült és felújított, kibõvített Aradi utcai bölcsõdét. T. Mészáros András elmondta, hogy az ANTSZ már be akarta záratni az ban épült és azóta teljesen elhasználódott bölcsõdét, emiatt az önkormányzatnak saját forrásból el kellett kezdenie a felújítást. Mintegy 340 milió forintos beruházással duplájára emelték a férõhelyek számát, és nem csak felújították, de új szárnyat is építettek hozzá. Ez is példája annak, hogy az önkormányzat jó célokra költi az adófizetõk forintjait. Soltész Miklós államtitkár a tudósító kérdésére elmondta, hogy a kormány 2013-ig tovább folytatja a bölcsõdepítési programot, és habár tavaly az érdi önkormányzat nem jutott pályázati forráshoz, de az idén és ezután is még nyitva áll az út akár egy új bölcsõde építéséhez. A kormány eltökélt a családsegítõ program folytatására, amelynek szerves része az adókedvezmény csakúgy, mint a nõk négyórás, részmunkaidõs foglalkoztatása. Safarik Imréné, Irénke, a bölcsõde elõzõ vezetõje tavaly ment nyugdíjba, és mint elmondta, még a tervek elkészültekor õ volt a vezetõ A modern, korszerû bölcsõdének nagyon örül, mert pontosan látja a különbséget a régi és az új között, és szívesen látogat régi munkahelyére. Tavaly novemberben új építményadó bevezetése mellett döntött a fideszes többségû közgyûlés. Január elsejével a forgalmi érték alapú helyett négyzetméter alapú adó került bevezetésre. A lakó épületeknél 400 Ft/m 2, a nem lakás célú építményeknél 800 Ft/m 2 az adó mértéke. A helyi MSZP tiltakozott, kivárt és tüntetést szervezett a Polgárok Háza elé. A létszámról megoszlanak a vélemények: az ellenzék szerint legalább 1000 fõ tüntetett, akik ellen tüntettek, azok szerint a demonstrálók száma éppen, hogy elérte a fõt. A számháború a lényegen nem változtat: tüntetés volt a helyi építményadó és a város vezetõi ellen. A helyzetrõl T. Mészáros András polgármestert kérdeztem. Olvad a biztosíték? Utcára került az MSZP Egy demonstráció margójára... A szervezõk szerint ezernél is többen voltak, a fénykép tanúsága szerint alig háromszázan Polgármester úr! Tavaly októberben elsöprõ választási gyõzelem, most meg tüntetés a város vezetõi ellen. Számított erre? Az ellenzék nehezen vette és veszi tudomásul a nagyarányú választási vereséget. A személyem ellen tavaly tavasszal elindult támadások folyamatosak. Eddig egyszemélyes céltábla voltam, most legújabban Segesdi János alpolgármester úr is célkeresztbe került, így már ketten vagyunk. De komolyra fordítva a szót: az ellenzéknek szíve-joga, hogy tiltakozzon a város vezetésével szemben. Ennek többféle módja létezik, az egyik például az utcai politizálás. A tüntetõk hiányolták Önt. Gondolom, szerették volna, ha élõben hallja a bekiabálásokat és megjegyzéseket. Elterjedt, hogy a hivatalból a hátsó ajtón távozott, rendõri védelem mellett. Este háromnegyed hétig voltam a hivatalban, és vártam a demonstrálók vezetõit, mert állítólag aláírásokat gyûjtöttek és egy petíciót kívántak átadni, de ez nem történt meg. Egyébként a megszokott módon, a fõbejáraton mentem el. Mit kellett volna tennem? Kimenni és reklamálni? Felelõsségre kellett volna vonnom Bakai-Nagy Zitát és a szocialistákat, hogy mi lesz már, hol van az a petíció, hadd írjam alá? Az vicces lett volna, ha beáll a tüntetõk közé... Ott még nem tartunk! A demonstrációt a szocialisták szervezték, amit én tiszteletben tartok. Az ellenzék által szervezett tüntetésen semmi keresnivalója a város vezetõinek, ha csak külön nem kérik a szervezõk, hogy vegyünk részt és válaszoljunk a kérdésekre. Ilyen felkérés nem volt, amin persze nem csodálkozom, hiszen a racionális válaszokkal esetleg tompítani lehetett volna a felhangokat. Mert el lehetett volna mondani a tüntetõknek, hogy a város vezetõi soha nem tartották és nem tartják adócsalóknak az érdieket! Még akkor sem, ha néhány ezer érdi polgár elfelejtett önbevallást készíteni és adót fizetni. Itt elsõsorban az önbevallásra tenném a hangsúlyt, mert törvény írja elõ, hogy az építménytulajdonosnak önbevallást kell tennie, külön felszólítás nélkül. Én elfogadom, hogy akik Érden egy-két éve vásároltak lakóházat, errõl nem tudtak, és azért nem készítettek önbevallást. Ebben lehetett volna sokkal precízebb a helyi tájékoztatásunk, de tudomásom szerint az Érdi Újságon keresztül minden évben tájékoztatjuk a lakosságot. De még azt is elfogadom, hogy nem olvasták az újságot. (Folytatás a 2. oldalon) Miért pont én? Az emberek szeretik azt hinni, hogy kívülrõl szemlélhetik a világot. Ülnek a kényelmes karosszékben a tévé elõtt, nézik a híradót, és szörnyülködnek az ott látott háborúkon, földrengéseken, szökõárakon, baleseteken. Nézik a tüntetéseket, az éhhalál küszöbén tengõdõ etióp gyerekeket, a szakadékba zuhant busz roncsai közül kihúzott halottakat, az összedõlt házakat, a rendõrökkel öszszecsapó francia diákokat, és megnyugodva konstatálják, hogy ez mind máshol, külföldön, másik földrészen történik. Mert velük, ugye, ilyen nem eshet meg. Aztán egyszer csak felemelkedik a devizahitelük, megszûnik a munkahelyük, összetörik az autójuk, megbetegszenek, és akkor csodálkozva kérdezik: miért pont én? Miért pont engem? Miért pont az enyémet? Összement a világ. Néhány évszázada kicsiny volt, aztán kitágult, mára meg összement. Ellátunk tízezer kilométerekre, és ami ott történik, hatással van a mi életünkre is. Évtizedekig hallottuk, leginkább az utóbbi idõben, hogy a legfontosabbak mi vagyunk, az egyén. Valósítsuk meg önmagunkat, legyünk individuum, önálló akarat, független, büszke egyén. Pedig a társadalom legkisebb egysége nem az egyén, hanem a család, utána a lakóközösség, a falu, a város, majd a nemzet és így tovább. Ami a világgal történik, az történik az országgal, és ami az országgal, az a városunkkal, és ami a várossal, az a családdal és velünk. Nem tudjuk kihúzni magunkat a történések alól, sorra kerülünk mi is, ha nem elõbb, hát utóbb. Hogy szûkebb pátriánknál maradjunk: az történik velünk, ami Érddel, és az történik Érddel, ami velünk. Ha kátyúba hajtunk, minden érdi belehajt, és ha adót fizetünk, abból minden érdi kap, azzal együtt, hogy mi is kapunk a másiktól. Lehet számolgatni, hogy ki mennyit ad és mennyit kap, de mert nem egyénenként kapjuk, nem is tudjuk ezt pontosan megbecsülni. Mert aki elõtt leaszfaltozzák az utat, vagy akinek felveszik a gyerekét óvodába, akit kivizsgálnak az új szakrendelõben, az a befizetéséhez képest rengeteget kap. Aki reggel beül autójába, elszáguld Budapestre dolgozni és viszi magával a gyereket is, este fáradtan becsukja maga mögött a kertkaput, az esetleg sokat ad és alig kap valamit. Sokan elcsodálkoznának, ha a kapott szolgáltatást mindig leszámlázná az önkormányzat. Iskolai tandíj: 250 ezer forint. Néhány kátyú a ház elõtt: 25 ezer forint. Világítás: 8 ezer forint. A számok persze fiktívek, de talán el lehet gondolkozni azon, hogy egy város üzemeltetése ugyanúgy pénzbe kerül, mint a saját lakásunké, házunké. Tavalyi adatok szerint a maastrichti kritériumok szerint számolt államadósság a GDP közel 80 százaléka, összesen milliárd forint, azaz fejenként bõ 2 millió. Ezt az irdatlan mennyiségû adósságot az MSZP- SZDSZ vezette kormányok halmozták fel, megduplázva az általuk átvettet. Most az MSZP helyi szervezete szervezett Érden tüntetést az adófizetés ellen, holott ennek az adósságállománynak köszönhetjük azt, hogy az állam nem tudja teljes mértékben finanszírozni az önkormányzatok kötelezõ feladatait. Az a szocialista Bakai-Nagy Zita szónokol az ország tönkretételérõl, aki rajongó tinédzserként ugrálta körül Gyurcsány Ferencet, az õszödi böszmét... Miért pont nekünk mondja? ORLAI SÁNDOR Következõ számunk február 24-én jelenik meg!

2 2 Az idei évet a megújulás, 2012-t az elrugaszkodás, 2013-at az emelkedés, 2014-et pedig a gyarapodás évének nevezte Orbán Viktor hétfõn Budapesten, a Millenárison elmondott, hagyományos országértékelõ beszédében. A kormányfõ szólt az új alkotmányról is, amely szerinte lezárja majd a múltat; továbbá kijelentette: mindenkinek, aki munkaképes, dolgoznia kell. A miniszterelnök szerint 2010 az összefogás éve volt, amellyel létrehozták a minden további remény alapját jelentõ változást, 2011 a megújulás éve, amikor átszervezik és új alkotmányos alapokra helyezik Magyarországot, 2012 pedig az elrugaszkodás éve lesz, amikor az ország visszanyeri elvesztett egyensúlyi helyzetét az emelkedés éve lesz, amikor láthatóvá válik, hogy Magyarország megindult felfelé, 2014 pedig a gyarapodásé, amikor az emberek kézzel fogható bizonyítékot kapnak arra, hogy az erõfeszítéseknek volt értelmük. Ez a terv, sokmillió magyar ember közös terve, amely nem a szocializmus ötéves terve, hanem egy lehetõség, de nem egy a sok közül, hanem az utolsó vagy az utolsó utáni, a sírból viszszahozott lehetõség, a szakadék felé csúszó ember zuhanás elõtti utolsó lehetõsége - mondta. Orbán Viktor beszédében Magyarország átszervezése kulcskérdésének nevezte az alkotmányt. Szerinte olyan új alaptörvényre van szükség, amely a magyar szellem megnyilatkozása, élesen elhatárolódik a magyarságot megnyomorító korszaktól, lezárja a múltat, valamint szilárd, végleges alapot teremt Magyarországnak, és ezzel biztonságba helyezi a jövõt; így lehet a megújulásból újjászületés. Kitért arra is: ahhoz, hogy Magyarország Ki érti ezt? Tüntetett az MSZP nyugdíjas tagozata Lezajlott az MSZP - Civil Érdek Meggyesek által szervezett ellenzéki összefogás tüntetése a helyi ingatlanadó ellen. Az érdi MSZP elnökasszonya, Bakai-Nagy Zita ugyan úgy konferálta, hogy a Jobbik is szervezõje volt, ezt azonban Pulai Edina és Battai Zoltán határozottan cáfolták, és kijelentették, hogy a szocialisták valótlanságot állítottak. Ha valaki jobbikos meg is jelent a tüntetésen, azt kizárólag civilként tehette. A tüntetésen a fõ szónok Szûcs Gábor volt, aki a lakosság tönkretételével, a vállalkozások ellehetetlenítésével vádolta a városvezetést, és azt állította, hogy a Fidesz az egész országot teszi tönkre. Van valami diszkrét bája annak, hogy nyolc évnyi szocialista országvezetés után, amikor az államadósságot megduplázták és emiatt nem jut pénz az önkormányzatoknak, most a tönkretevõk vádolják az õ hibájukat helyre hozni akarókat. Az a Bakai-Nagy Zita állt ki a tüntetõk elé, aki szerelmes kamaszlányként ugrált Gyurcsány Fletó körül. Gyere vissza, Feri! énekelte. Inkább szõke, mint ciklon. A tüntetésen a rendõrség becslése szerint 250-en, a jegyzetíró szerint an vettek részt, nagyjából az MSZP nyugdíjas tagozata, kiegészítve egyéb szocialistákkal, a Civil Érdek tagjaival és (nem) meglepõ módon érdi kereszténydemokratákkal, akik úgy látszik, tovább mélyítik a szocialistákkal való együttmûködésüket. Ezt megerõsíti egy pikáns részlet is, ugyanis a résztvevõk beszámolója szerint megjelent a Fidesz ellen szervezett tüntetésen (a szónokok az ország tönkretételével vádolták a Fideszt) dr. Aradszki András Fidesz-KDNP-s országgyûlési képviselõ felesége, sõt, alá is írta az MSZP aláírásgyûjtõ ívét, amelyen a következõt olvashatjuk a lap alján: Aláírásommal és személyes adataimmal hitelesítettem egyetértésemet A fele is sok petícióval. Hozzájárulok, hogy az MSZP adataimat az Adatvédelmi Törvény szerint kezelje. A Fidesz-KDNP-s országgyûlési képviselõ felesége így bekerült az MSZP adatbázisába, mint feltételezett szimpatizáns. Ehhez csak gratulálni tudunk. Vajon megbeszélte-e ezt otthon férjével? Két fáklyával is tüntetett dr. Schütz István, aki az elõzõ ciklusban elõbb a Fidesz-frakció, majd a KDNP-frakció tagja volt a közgyûlésben. Természetesen Jakab Béla is ott volt, lévén leghûségesebb szövetségese Döcsakovszky Bélának, akirõl viszont most az a hír terjeng, hogy kifelé áll szekere rúdja az érdi MSZP-bõl. Mondjuk, ez nem lep meg, mert komoly tehertétel õ az amúgy is a szétesés határán billegõ szocialista kiscsoportnak. Hogy mennyire tárgyilagosak voltak a résztvevõk beszámolói, azt az is jelzi, hogy a létszámot ra taksálták, és költöttek egy legendát is, miszerint T. Mészáros András polgármester két rendõr kíséretében kimenekült a hátsó ajtón. Természetesen ebbõl egy szó sem igaz, hiszen a kabinet tagjaival, néhány képviselõvel és a jegyzetíróval együtt az irodájában tartózkodott jóval azután is, hogy a tüntetõk hazamentek. Fél óra alatt ugyanis feloszlott a tömeg, mivel kezdõdött kedvenc tévémûsoruk, a Való Világ. (Megjegyzem: a tüntetõk közül a Magyar Kultúra Napján senkit sem lehetett látni a rendezvényeken.) 18 óra után már csak mintegy harmincan ácsorogtak a Polgárok Háza elõtt, a többiek elfoglalták megszokott helyüket a tévéfotelben. VITRIO L. Az érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat folytatja Táncházát! Ágics Katinka tanárnõ vezetésével délszláv táncokat tanítanak a volt II. Lajos Általános Iskola épületében minden hónap 2. péntekén délután 6 órától. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! Évértékelés legyûrje az államadósságot, mindenkinek, aki munkaképes, dolgoznia kell. "Nem mindenki azért munkanélküli ma Magyarországon, mert nem kap munkát. Nagy hiba lenne egyenlõségjelet tenni azok közé, akik dolgozni akarnak, de nem kapnak munkát, és azok közé, akik tudnának ugyan dolgozni, de úgy gondolják, hogy segélyen vagy egyéb állami juttatáson élni mégiscsak kényelmesebb, és amellett ebbõlabból pénzt is lehet csinálni. Ha másból nem, hát tyúklopásból" - fejtette ki, kijelentve: gondoskodni kell méltó módon mindenkirõl, aki nem képes munkából megélni, de csak azokról a megújulás éve: a megújulás újjászületés, küzdelem, küldetés. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok! zárta szavait Orbán Viktor. A miniszterelnök országértékelõ beszédére reagálva Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetõje az elmúlt kilenc hónap bátor kormányzati lépéseit a nyugdíjrendszer megmentését és az adórendszer átalakítását emelte ki az MTInek. Mint fogalmazott: a kormányfõ kettõs szerepben mutatkozott be, a romeltakarító és veszélyre figyelmeztetõ, illetve a távlatokat és irányt mutató szerepben. (MTI) HAZATALÁLÁS Vetített elõadássorozat és beszélgetés az Érdi Hagyományéltetõk rendezésében Az elõadások idõpontja: minden hónap elsõ szerdája, 18 óra Helyszín: Albert Üzletház rendezvényterme 2030 Érd, Gellért u. 2. (buszmegálló) Következõ elõadás: március 2. Borsi István: A Nap népe, az Igézõk c. elõadása Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! Olvad a biztosíték? Utcára került az MSZP Egy demonstráció margójára... (Folytatás az 1. oldalról) Nem lett volna egyszerûbb a forgalmi érték alapú adót megemelni? De, az lett volna a legegyszerûbb. Azonban nem az emelés volt a cél, hanem egy mérhetõ, átlátható rend kialakítása. A forgalmi alapú adó vég nélküli vitákra, konfliktushelyzetekre adhat okot. Gondoljuk végig: 2010-ben db adótárgyról készült önbevallás, az átlag forgalmi érték forint volt. Az építmények átlaga 96 négyzetméter. Ez alapján átlagban forintra jött ki a lakások négyzetméter ára. Ezzel szemben nagy bizonyossággal állítom, hogy Érden ez az érték ezer forint/m 2 között változik. Újra szeretném hangsúlyozni, hogy a forgalmi érték megállapítása mindig vitatható. Ezzel szemben a négyzetméter alapú adó bevezetése mellett szólt a megállapítás egzaktsága, hiszen mûszakilag korrekt módon mérhetõ, bõvítés, átépítés esetén is korrekt módon ellenõrizhetõ. A négyzetméter alapú építményadóra való áttérés logikus. A tüntetõk nem is emiatt reklamáltak, hanem a négyzetméter után fizetendõ adó mértékét kifogásolták: szégyentelen sarcról beszéltek, amivel a felelõtlenül gazdálkodó városvezetést állították szembe. Soha nem állítottuk, hogy van jó adórendelet. Én sem szívesen fizetek adót! Mégis, a közösség céljait, feladatait csak az egyének által befizetett közpénzbõl finanszírozhatjuk. Csak egy közbevetés: emlékezzünk csak viszsza, amikor a kormány a 16%-os adót javasolta (vagyis csökkentette a mértéket), az ellenzék azt is alpári módon támadta. Az elsõ félév tapasztalatai után újra tárgyaljuk, és egy jobb, szociálisan igazságos és differenciáltabb, a kisvállalkozók szempontjaira érzékenyebb adórendeletet fogunk alkotni. De addig is, ahol szociális gondot okoz az adó megfizetése, ott egyedi méltányosság alapján adómérséklést biztosítunk. Ehhez személyesen ragaszkodtam és ragaszkodom a rendelet elkészítésének elsõ pillanatától kezdve. Hangsúlyozottan javasolom a szocialistáknak, hogy várjuk meg az elsõ félév eredményeit, és a tapasztalatok alapján tárgyaljuk újra a rendeletet. Reményeim szerint pozitív értelemben, mert amennyiben sikerül bõvíteni az adófizetõk körét, akkor módunk lesz méltányosan eljárni. Ezt többször elmondtam a legutóbbi közgyûlésen, de az ellenzéknek szelektív a hallása: csak arra figyelnek oda, amibõl õk profitálni tudnak. A felelõtlen gazdálkodásunk egy másik megalapozatlan hazugság. Már negyedik éve az ellenzék napirendjén van. Kedves szocialisták! Ha felelõtlen dolog szakrendelõt, iskolát és gimnáziumot építeni, ha felelõtlen dolog a csatornázás, az óvoda építése, a felszíni vízelvezetés, a szennyvíztisztító bõvítése, akkor vállalom. Egyébként olyan emberek kritizálnak, akik Érden még semmit sem hoztak létre, mondhatnám örökös veszekedésük, frusztráltságuk az, ami jellemzi õket. Nekünk most az a dolgunk, hogy intézzük a város dolgait, s ezt tesszük. A szennyvíztisztító bõvítésére kiírt pályázat sikeresen lezárult, hamarosan lezárulnak a csatornahálózat építési pályázatai és megindulhat a kivitelezés. A gazdálkodásunkról pedig reális lehet képet kapni a napokban megvitatásra kerülõ évi költségvetésbõl. Az ellenzék által utcára vitt helyi építményadó rendelet akkor csak egy taktikai elem, a stratégia továbbra is a polgármester támadása, lejáratása? Valóban, áttételesen ugyan, de elsõsorban engem támadnak. Ez rendben is lenne, mert ez az egyik dolguk. Az ellen sincs kifogásom, hogy támadják az építményadót. Viszont mielõtt támadják, jó lenne, ha el is olvasnák, és helyesen értelmeznék. A fogadóóráimon a ki számolta ki, hogy ennyi lesz adója? Kérdésemre gyakori válasz, hogy nem én nem számoltam ki, a szomszédom mondta, hogy nekem majd ennyit, meg ennyit kell fizetni! Bízom abban, hogy akik demonstráltak, azoknak nem a szomszéd állapította meg az adójukat, és abban meg különösen reménykedem, hogy nem azok demonstráltak, akik eddig nem adtak be adóbevallást. D.H. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ ,

3 3 Inkább a saját szemének higgyen! Az utóbbi idõben is nagyon sokan érdeklõdtek a csatorna társulatnál a beruházás elõrehaladása iránt. Ez érthetõ, hisz talán nincs is olyan ember a városban, aki ne várná, hogy végre megvalósuljon az évtizedek óta várt beruházás! Az alábbiakban két olyan kérdésre igyekszem közérthetõ válaszokat adni, amelyek tapasztalatom szerint foglalkoztatják az érintetteket. Az elsõ, hogy mikor, milyen ütemezésben valósul meg a beruházás. A második, hogy mi a helyzet a pénzügyekkel, megvan-e a pénz, amibõl ki kell fizetni a számlákat. Természetesen ennél sokkal több kérdés van, de a terjedelmi okok miatt most ezekkel tudunk foglalkozni. Az ütemezés terén ugyanazt tudjuk mondani, amit több éve, a beruházás szervezésének kezdete óta mondunk. Bizonyára emlékszik a kedves Olvasó, hogy 2008 tavaszán, amikor elkezdtük a Csatorna Társulatot szervezni, felállítottunk egy ütemezést arra nézve, hogy miként lehet elérni azt, hogy 2013 közepére Érden megvalósuljon a program: meglegyen a szükséges tisztító kapacitás és kiépüljön a hiányzó szennyvízcsatorna hálózat. Egy közel 5 évig tartó programot dolgoztunk ki. Pontosan tudtuk, hogy ennek elsõ 2,5-3 éve azzal fog eltelni, hogy meg kell szereznünk a támogatási forrásokat és le kell folytatni a szükséges engedélyezési, közbeszerzési eljárásokat. Bizonyára ismert, hogy nagyrészt sikerült teljesíteni a kitûzött célokat: a hazai pozitív döntés után Brüsszelben is rábólintottak a támogatásra. Így tehát megvan a pénz, már csak az elõírt eljárásban ki kell választani a kivitelezõket és meg is valósítani. Bármilyen furcsa is, de egy ekkora beruházásban kevesebb idõt igényel a fizikai kivitelezés, mint az elõkészítõ munkák és a pályáztatási eljárás! Érdemes tudni azt is, hogy a legkritikusabb beruházási elem, a tisztítókapacitás kiépítése elkezdõdött. Talán már az újság megjelenésének idõpontjában fel is vonult a kivitelezõ a terepre és el is kezdte a munkát. Ez azt jelenti, hogy 2012 végére, 2013 elejére minden jel szerint el tud készülni ez a projektelem. Tehát nem lesz akadálya annak, hogy az idõközben kiépülõ csatorna hálózat mentén levõ ingatlanok a kitûzött határidõig ráköthessenek a hálózatra. Így van ez még akkor is, ha a közbeszerzési eljárások furcsaságai miatt meg kellett ismételni a kivitelezõ kiválasztására szolgáló eljárást, ami várhatóan idén tavasszal fejezõdik be. Tehát még ebben az évben elkezdõdik a csatorna hálózat kivitelezése is, amelynek két évig tart. A tervezõ cégnél készítettek egy olyan ütemezést, amely minden egyes, a programban szereplõ utcát beosztott erre az idõszakra. Ezt a tervezett ütemezést kapja meg minden pályázó, aki a kivitelezést szeretné végezni. A szabályok szerint a végsõ ütemezést a nyertes pályázóval közösen megállapított ütemterv fogja adni. Tehát a kivitelezési közbeszerzés lezárultáig bármennyire is kérik nem lehetséges ezen ütemezés publikálása, hisz ebben lehetnek még változások. Szeretném eloszlatni azt a félreértést is, amit egyes helyeken hallottam. Az ütemezés szerint egyszerre fognak neki a város minden részén a munkának. Elõzetesen 30 olyan helyet mértek fel, ahol neki lehet fogni a meglévõ csatornahálózat folytatásának, de ez a szám kis szervezéssel ötvenre bõvíthetõ. Ezek tehát egymástól független helyek, Érdligettõl Újtelepig, Parkvárostól Óvárosig. Ez azt is jelenti, hogy az ütemezés során elsõsorban azok az utcák fognak elõbb megépülni, amelyek a már meglévõ hálózathoz közelebb esnek, hisz a mûszaki szükségszerûség ezt diktálja. Több szakember egybehangzó állítása szerint, ha idõre meglesz a tisztító kapacitás, akkor teljesen nyugodt tempóban ki lehet építeni a hálózatot és lehet rákötni határidõben az ingatlanokat a szennyvízcsatornára. A másik kérdés a beruházáshoz szükséges pénzügyi források rendelkezésre állása. Bizonyára ismert, hogy Érden a szükséges pénzeszközök mértéke a következõ (ezer forintban): Összesen: KEOP finanszírozás Saját forrás (önrész) A KEOP pályázati finanszírozást (24,5 milliárd Ft) a pályázó önkormányzat megteremtette. Ez tehát rendelkezésre áll. A saját forrás mintegy 5,4 milliárd forintos összegére a Közgyûlés legutóbbi döntése értelmében egy olyan banki konstrukciót sikerült megszervezni, amely biztonságossá teszi a beruházás pénzügyeit. Ez utóbbi értelmében a bank azt vállalta, hogy 5,4 milliárd forint mértékig rendelkezésre bocsátja az önrész kifizetéséhez szükséges pénzeszközöket. Tehát olyan nem fordulhat elõ, hogy a vállalkozó benyújtja a számlát és ne lenne rá pénz a beruházónál. Az sem fordulhat elõ, hogy a program végére elfogy a pénz, hisz már most írásba adja a bank, hogy egészen a végéig mindig biztosítja az önrészhez szükséges összegeket. Az is nagyon fontos, hogy ez egy maximum összeg! Csak azt a pénzt adja a bank, amit még nem fizettek be a társulati tagok! Tehát érdemes arra biztatni a tagokat, hogy minél nagyobb arányban fizessék be, mert ennyivel kevesebb banki finanszírozást kell igénybe venni! Természetesen a társulati tagok közül is nagyon sokan már befizették a rájuk esõ részt. A mellékelt bankszámla kivonatból látható, hogy az Érdi Csatornamû Társulat bankszámláin január 31-én Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a beérkezett egyösszegû befizetéseket, valamint a részletekben fizetõk társulatnál maradó részét is (785 Ft a havi 2605 Ft-ból). A kivonat teljes terjedelmében megtekinthetõ a Társulat weboldalán (www.erdicsatornazas.hu ). Az OTP Lakástakarékpénztár december 31-i jelentése szerint a társulati tagok LTP számláin összesen Ft volt. Ez tartalmazza az LTP befizetéseket, a megkapott állami támogatásokat, illetve mindezek után a kamatokat. Tehát a tervezettnek megfelelõ mértékben fizették be a hozzájárulásokat a társulati tagok. Ismert, hogy sokan részletekben fizetik a hozzájárulást. Õk több éven át, 2016 végéig fogják befizetni a teljes összeget. Amikor ez megtörténik, akkor az eddig összegyûjtött összegekbõl a bank visszakapja az addig rendelkezésre bocsátott összeget. A fennmaradó részt pedig a víziközmûvekért kapott bérleti díjból lehet törleszteni. Összefoglalásként tehát: a beruházás a tervezett ütemezésnek megfelelõen halad, és egészen a program végéig biztosított az önrész finanszírozása. Most már csak egy egészen kis idõszakra kell a türelem, ameddig lezárulnak a közbeszerzések és elkezdõdnek az utcákban a munkálatok! SIMÓ KÁROLY A vadember Avadember természetesen szintén a homo sapiens fajhoz tartozik és nem tévesztendõ össze a vad emberrel, amelyik gyakran némi szeszesitalnak az elfogyasztásától szok megvadulni. Az ilyenfélét talán a homo korcsmarikus fajmeghatározással tudnánk osztályozni, vagy póriasan részeg disznónak is nevezhetnénk. Ami persze nem szép dolog a tohonya és jámbor húsárukra nézvést, mert ki látott már mosléktól dorbézoló sertést. A vadember valahol a távoli Brazília fehér ember nem járta, szerencsés történelmû dzsungelében él. Nemrég fedezték fel egy arra kóborló repülõgéprõl. Azon melegében fénykép- és videofelvételeket is készítettek róla a levegõbõl. Egyéb kontaktusra nem került sor, mert szerencsére a roppant õserdõben nincs leszállópálya. A vadember természetesen nem egyedül volt, hisz mint bármely más ember, õ is társas lény. A felvételekbõl az derült ki, hogy egy egész törzs lehet odalenn a hatalmas fák alatt. Látni lehetett néhány jókora méretû, pálmalevél borítású, masszív házat, rendezett tisztást, asszonyokat, gyermekeket. Nem voltak túlöltözöttek. Ágyékkötõ, valamilyen fonalakra fûzött kösöntyûk, meg nyakláncok tették ki a ruhatárukat. Láthatóan jó fizikai kondícióban voltak, sem kövéreknek, sem soványaknak nem látszottak. Pár napja olvastam és láttam az interneten a felfedezésükrõl a tudósítást, és azóta jó néhányszor elgondolkodtam, milyen is lehet abban a sivár, zöld rengetegben egy ember, egy család, vagy akár egy egész törzs élete? Reggel természetesen a vadember is felkel. Magától, pont amikor úgy érzi, hogy eleget aludt. Szinte felfoghatatlan. Nincs vekkerórája, nem tudja beállítani a mobilján az ébresztési idõt, de még a rádióján, vagy a televízióján sincs olyan program, amelyik az elõre beállított idõben, a kedvenc szignáljával veri ki az álmot a szemébõl. Nem kell kibotorkálnia a konyhába, hogy lefõzzön egy kávét, vagy kikeverjen egy nescafét, remegõ kézzel rágyújtson, és a boros-bocskor okosságaira lassan újra induljon a vérkeringése és visszasettenkedjék az öntudata is. De csak azért, hogy rájöjjön, már megint késésben van, és hiába lebegett fel még az imént is a félébrenlét tompa állapotában elõtte, hogy végre péntek van, kitisztult aggyal kénytelen rájönni, hogy csak csütörtök. És még a gyereket is fel kell valahogyan vernie és iskolába indítani. Aztán nem kell megküzdenie a munkába menés idegtépõ majd egy órájával. Dugó, dugó, mindenütt dugó. Amerre a szem ellát, autó autót ér. A hülye vadember nem is tudna egy ilyen szerkezetet elvezetni. Mennyivel fejlettebbek vagyunk nála. Fogalma sincs például a munkaidõrõl, a fegyelemrõl, mennyire fontos a karrierépítés, hogy minél nagyobb fizetést tudjunk elérni. A pénz, a pénz, a mindent mozgató pénz, amit annyiféle módon próbál a modern és fejlett európai ember megszerezni. Fõállás, mellékállás, túlóra, jó csúszópénzes állás, emelem építés, szórólapozás, üzletelés, vagy egyszerûen, hogy lehetne legalább egy kicsit korruptnak lenni. A vadember nem ismeri még a postás fogalmát sem, nem, hogy azt a fura görcsös gyomor-összehúzódást, amit a zöldruhás ember becsengetése vált ki, ha ajánlott levelet hozott. Kitalálni, amíg elõveszi a kis aláírós füzetkéjét, hogy az apeh-tõl jött-e a felszólítás, vagy mégis csak sikerült belefutni egy traffipaxba a múlt hónapban. Esetleg a bank küldi az újabb utolsó figyelmeztetést, hogy ha nem fizeti be nyolc napon belül az elmaradt részletet, azonnali hatállyal felmondja a szerzõdést. A szegény vadembert soha egyetlen alkalommal sem hívják fel, hogy gratuláljanak neki, õ és a párja nyertek egy három napos wellness hétvégét, pusztán annyi a dolguk, hogy elmenjenek egy kétórás elõadásra, ahol vásárolhatnak egy világra szóló üdülési jogot, de ha nem, hát feltörlik velük az elõadóterem padlóját. A vadember szörnyen ingerszegény környezetben kénytelen tengetni az életét. Közel-távol soha életében nem lát egyetlen kiürült pet palackot sem, és kibelezett, árokpartra dobott hûtõgépet, vagy televíziót sem látott még. Nem kunyerálják adója egy százalékát sem kutyabarátok, sem környezetvédelmi önkéntesek, sem pedig egyházak. Felfoghatatlan módon tökéletesen érti a Jézus-i tanítást, hogy a mezõk liliomai öltöztetve, az ég madarai pedig táplálva vannak, pedig sem nem vetnek, sem nem aratnak, egyszerûen csak rábízzák magukat a Teremtõjükre. A vadember teljesen meg van fosztva esténként a Széles Szájú Szandika által nyújtott vizuális élménytõl. Nem borzonghat az egymással versengõ virtuális csatornák henteslegény hírszerkesztõi által a képernyõre varázsolt, vérben, fájdalomban és szerencsétlenségben való dagonyától. Egyszóval primitív és elmaradott hozzánk, felvilágosult európai emberekhez képest. Pedig a vadember külsõleg teljesen hozzánk hasonló. Földig ér a lába és neki is a két füle közé szorult a feje. Gyanítom, hogy belsõleg sem nagyon különbözhet tõlünk. Jókedvû és talán néha szomorú is (ha elugrik a vacsorának való), valószínûleg szerelmes természetû is, hisz egész helyes kinézetû nõk és férfiak alkotják a törzset, és helyes kis lurkóik is vannak. Ha túléli a gyermekkorban rá leselkedõ veszélyeket, teljesen jó életkilátásokkal bírhat. Annak ellenére, hogy sem belépnie, sem pedig kilépnie nem kellett soha egyetlen magán nyugdíjpénztárba sem. Nem akar többet elvenni a természettõl, mint amire szüksége lehet. Ennek fejében a természet sem veri el rajta, amit rajtunk: háborúk, békétlenség, magányosság, depresszió, szorongások, fóbiák, letehetetlen terhek, kilátástalan élethelyzetek. Ha valahogyan idekeveredne a Föld nevû bolygóra egy idegen és igazán értelmes civilizáció küldöttsége, mit gondolna a technika és a pénz rabjává vált, néhány nagystílû kókler által mozgatott világunkról? Itt találná-e a földi Ember, a homo sapiens igazi lényegét, vagy kénytelen lenne megpróbálni a brazíliai õserdõben megkeresni azt? KOPOR TIHAMÉR Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak Az elmúlt hetek esõzései komoly zavarokat és károkat okoztak Érden is,

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló Ingyenes kétheti lap 8000 példányban ÉRDI V. évfolyam LAP 18. szám 2007. szeptember 6. Sajtógárdisták Sportcsarnokot Érdnek! Rendkívüli közgyûlés A veszedelmes lajbi A csatornázásról Ifjúságpolitikai tréning

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

Lehetõség fejlesztésre

Lehetõség fejlesztésre XXIV. évfolyam, 13. szám 2014. április 3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 4 Választási tudnivalók Információk olvashatók a szavazás rendjéről, ideértve a szavazókörök címjegyzékét

Részletesebben

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Írásaink a 3 5. oldalon Fotó: Paksi Hírnök archív Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Mire költik a befizetett adót? Minden évben az egyik legfontosabb közgyűlési

Mire költik a befizetett adót? Minden évben az egyik legfontosabb közgyűlési ÉRDI Ingyenes havilap 12 000 példányban LAP XIII. évfolyam 2. szám 2015. február 19.. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XXI. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A mai napon - a szerelmesek napján - kezdjük el építtetni a hegy legmagasabb pontján az új Kisfaludy Kilátót - mondta Csizmarik

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés 2014. március - április 1200 XX. 3-4. Berecz András a Faluházban Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2014. május 12-én hétfőn 18.30 órakor Szigetmonostor Faluházba (Árpád u. 15.), ahol Magyarország legismertebb

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat.

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat. XIX. ÉVF. 1 2. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2009. JANUÁR 28. WWW.UJBUDA.HU Az új

Részletesebben

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást:

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást: Metródöntés! ŐRMEZŐ KELENFÖLD GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY A kormány január 14-i ülésén véglegesen és visszavonhatatlanul döntött a 4-es metró állami finanszírozásának

Részletesebben

10000Ft-ot. A hõsökre emlékeztek. Érdi Mûvésztelep. Érmesek. A jövõ világsztárjai

10000Ft-ot. A hõsökre emlékeztek. Érdi Mûvésztelep. Érmesek. A jövõ világsztárjai XXIII. évfolyam, 29. szám 2013. augusztus 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 3 Csatorna-helyzetkép Az ötszáz kilométeres csatornahálózat mintegy 95 százaléka már a földben van.

Részletesebben

Közellátás 2008. Újpesten a helyzet változatlan?

Közellátás 2008. Újpesten a helyzet változatlan? Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. január 25., II. évf., 2. szám hivatalos Újpesti lapja Napló www.ujpest.hu Közellátás 2008 Újpesten a helyzet változatlan? FOTÓ:HORVÁTH

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű

Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű újság nyugdíjba készülő főszerkesztője, mert úgy gondolja, összeszokott, jól együttműködni tudó csapatot hagy maga után. 15. oldal

Részletesebben

XXII. évfolyam 9. szám 2014. március 4. Megjelenik: hetente. Növekvõ foglalkoztatottság. Csökkenõ munkanélküliség Józsefvárosban

XXII. évfolyam 9. szám 2014. március 4. Megjelenik: hetente. Növekvõ foglalkoztatottság. Csökkenõ munkanélküliség Józsefvárosban XXII. évfolyam 9. szám 2014. március 4. Megjelenik: hetente Növekvõ foglalkoztatottság Csökkenõ munkanélküliség Józsefvárosban ÖNKORMÁNYZAT Negyedével csökkent az álláskeresõk száma Józsefvárosban A VIII.

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

10 12 14 Hajléktalanok sorsa KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Megváltozott az ingatlaneladás adózása. Horoszkóp 2008-ra

10 12 14 Hajléktalanok sorsa KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Megváltozott az ingatlaneladás adózása. Horoszkóp 2008-ra A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 1. szám I 2008. január 15. I Megjelenik: kéthetente 10 12 14 Hajléktalanok sorsa Megváltozott az ingatlaneladás adózása Horoszkóp 2008-ra KÉPES

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2010 12. szám ÖN K O R K É P huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu FAGYPONT ALATT Semmiből sem lesz kevesebb

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit

Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. április 10. Ingyenes Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit A télies idő és a kitartó esőzés megtette a hatását: a megszokottól kevesebben

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére XVIII. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente 2012. március 22. Energetikai korszerûsítés a Kerék utcai iskolában Jelenleg a külsõ homlokzatot és a tetõt szigetelik, majd a gépészeti munkálatok következnek

Részletesebben