November december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: NOVEMBER. 15. ÉVF. 11. SZÁM december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma Eleni Tsakopoulos Kounalakis asszony, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete részt vett a VOSZ Elnökségének november 9-i ülésén November

2 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

3 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

4 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

5 Szervezeti Hírek 3 Prima Primissima 2010 A Prima Primissima díjat Demján Sándor, a VOSZ Elnöksége támogatásával 2003-ban alapította, amelynek keretében évenként 10 kategóriában euró értékû díj kerül kiosztásra. Célja a hazai tudomány, kultúra és mûvészet kiemelkedô képviselôinek pártoktól független támogatása, díjazása, valamint a nagyközönség figyelmének felkeltése kulturális, tudományos értékeink iránt. A kategóriánként 3 3 személy már biztosan legalább Prima Díjas, egyúttal Prima Primissima jelölt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Elnöksége és a Prima Primissima Kuratóriuma a Vállalkozók Napja rendezvénysorozatának alkalmából tartott ülésén közvetlenül a Prima Primissima Díjátadó Gálaest elôtt, közjegyzô jelenlétében titkos szavazással dönt kategóriánként a 2 2 Prima díjas és kategóriánként 1 Prima Primissima díjas személyérôl (Mûvészetek Palotája, december 3. Minden kategóriában tehát 1 Prima Primissima Díjat (50 ezer euró) és 2 Prima Díjat (10 ezer 10 ezer euró) ítélnek oda. Közönségdíj: A tíz kategóriában jelölt személyek közül, a kommunikációs kampányt figyelemmel kísérôk telefonon, sms-ben, szavazólapokon és online szavazhatnak a jelöltekre. A 30 jelöltbôl a leadott szavazatok alapján kerül ki a Közönségdíj nyertese, aki szintén 50 ezer euró díjazásban részesül, melyet Dr. Csányi Sándor ajánlott fel magánvagyonából. A Közönségdíj nyertesére szavazók között egy db személygépkocsit sorsolnak ki.

6 4 Szervezeti Hírek A évi Prima díjasok (Prima Primissima jelöltek) névsora kategóriánként: MAGYAR IRODALOM Czakó Gábor Csaba Író. A Várkonyi Krónika, a Luca néni föltámadása, az Eufémia, az 5 kötet Magyar Rémmese, az Adorján és Seborján, a Megváltó szerzôje, több lap szerkesztôje. A Beavatás címû tv-s esszésorozat készítôje. Munkásságát József Attila-díjjal is elismerték. Gergely Ágnes Író, költô, mûfordító. Az Ajtófélfámon jel vagy, A tolmács, a Stációk, az ôrizetlenek szerzôje. James Joyce és Dylan Thomas mûveit fordította magyarra. Összegyûjtött versei az Útérintô címû kötetben jelentek meg. Kossuth-díjas. Moldova György Író. A Ha jönne az angyal, a Malom a pokolban, Az elbocsátott légió, Negyven prédikátor szerzôje. Több riportkönyvet írt: Akit a mozdony füstje megcsapott, Bûn az élet, a Szabadíts meg a gonosztól!. A hazai szatíra meghatározó alkotója. Kossuth-díjas.

7 Szervezeti Hírek 5 MAGYAR SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZET Jancsó Miklós Filmrendezô. Az Oldás és kötés, a Szegénylegények, Fényes szelek, a Kék Duna keringô, Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten és az Oda az igazság rendezôje. A Cannes-i és a Velencei fesztiválon is elismerték. Kétszeres Kossuth-díjas. Koltai Lajos Operatôr, rendezô. Legendás filmek fûzôdnek nevéhez: a Megáll az idô, az Angi Vera, a Találkozás Vénusszal, és a Csodálatos Júlia operatôre. Elsô rendezése a Kertész Imre Nobel-díjas mûve alapján készült Sorstalanság volt 2005-ben. Az Oscar-díjas Mephisto operatôre. Kossuth-díjas mûvész. Sándor György Egyszemélyes színház: író, rendezô, elôadómûvész humoralista. 15 önálló estet mutatott be, 12 könyve jelent meg. Legemlékezetesebb tévés alakítása a Burda-szabásmintás. Fôbb kitüntetései: Jászai-díj, Magyar Örökség-Díj, Tisztikereszt, Középkereszt.

8 6 Szervezeti Hírek MAGYAR KÉPZÔMÛVÉSZET Farkas Ádám Szobrászmûvész. Kôvel, bronzzal és fával dolgozik. Több egyéni kiállítása volt itthon és külföldön. Fôbb alkotásai: a Szentendrei Köszöntôszobor, A Föld ereje, a Kôemlék a jövôbôl, Az erô nyoma és a Recski emlékmû. Munkácsy-díjas, érdemes mûvész. Haraszty István Szobrászmûvész. A hazai mobil szobrászat közkedvelt alkotója. Rendszeresen résztvevôje hazai és külföldi kiállításoknak. Fôbb alkotásai: Mintamadár, Fügemagozó, Agyágyú, Stemplire várva és a Deák Dénes-szökôkút. Kossuth-díjas alkotó. Kubinyi Anna Textilmûvész. Egyéni szövéstechnikája: plasztikus textil. Korábban a természet jelenségei, ma az ôsi és népmûvészeti hagyaték motívumkincse inspirálja. Fôbb mûvei: Gyökerek, Erôvonalak, Ezeréves Fa, Erdélyi Töredék, Székelykapuk, Kôrösi Csoma Emléktextil.

9 Szervezeti Hírek 7 MAGYAR TUDOMÁNY Rubik Ernô Építészmérnök, feltaláló. A Magyar Mérnök Akadémia örökös tiszteletbeli elnöke, a Rubik Stúdió igazgatója. Nevéhez több logikai játék a Kígyó, a Bûvös négyzetek fûzôdik. A világszerte ismert és népszerû Rubik-kocka feltalálója. Kossuth-díjas alkotó. Tulassay Tivadar Gyermekgyógyász. A SOTE I. sz. Gyermekklinika vezetôje óta az egyetem rektora. A születés utáni adaptáció élettanáról és a koraszülöttség késôi hatásairól végzett kutatásai nemzetközi hírûek. Munkásságát Gábor Dénes-díjjal is elismerték. Vékás Lajos Széchenyi-díjas jogász professzor, akadémikus, jogászgenerációk nevelôje, között az ELTE rektora. Több európai egyetem vendégprofesszora, a Hamburgi Egyetem díszdoktora. Kutatási területei: magyar- és összehasonlító polgári jog, nemzetközi magánjog.

10 8 Szervezeti Hírek MAGYAR OKTATÁS ÉS KÖZNEVELÉS Dávid Katalin Széchenyi- és Magyar Örökség-Díjas mûvészettörténész. Több száz tanulmány és könyv szerzôje. Leghíresebb munkái a keresztény ikonográfia és bibliai jelképek világát tárják fel. Egyházi munkásságát a Vatikán pápai Aranykereszttel ismerte el. Dévény Anna Gyógytornász, mûvészi torna szakedzô. A nevét viselô módszer kidolgozója, amely a mozgássérülések valamennyi területén kimagasló eredményeket mutat fel. A róla elnevezett alapítvány vezetôje. Batthyány-Strattman László-díjas. Keserü Katalin Mûvészettörténész, egyetemi tanár. Vezette a Mûcsarnokot és az Ernst Múzeumot. Kiállításai, könyvei és más megnyilatkozásai a századi magyar mûvészet értékeit tárják fel. Széchenyi-díjas, az Európai Tudományos és Mûvészeti Akadémia tagja.

11 Szervezeti Hírek 9 MAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTÔMÛVÉSZET Balázs Mihály Építész, egyetemi docens. Fôbb középületei: katolikus templomok Budapesten, Kazincbarcikán, Fehérgyarmaton, Sopronban és Gyôrben, egyetemi épületek Budapesten és Nyíregyházán, a MATÁV Igazgatási Központja Budapesten, a Pécsi Tudásközpont. Kossuth-díjas alkotó. Nagy Tamás Építész. Elsôsorban templomok és iskolák tervezôje. Válogatott munkái: Evangélikus templom Dunaújvárosban és Balatonbogláron, Római katolikus templom Gödöllôn és az Aszódi Evangélikus Gimnázium. Munkásságát Ybl Miklós-díjjal is elismerték. Varga Levente Építész. Középületeket, fôként oktatási-nevelési és egészségügyi épületeket tervez. Fôbb alkotásai: a Pestújhelyi Kórház sebészeti épülete Tomay Tamással, a debreceni Szívsebészet, a pécsi Kardiológia új épületei Csikós Zoltánnal. Kossuth-díjas.

12 10 Szervezeti Hírek MAGYAR SAJTÓ Heltai Péter Televíziós újságíró, producer, könyvkiadó. Évekig az MTV vezetô munkatársa. Az InfoRádió és a Budapesti Kommunikációs Fôiskola egyik alapítója. Több könyv szerzôje, kiadója. Kamera Hungária és Filmszemle- fôdíjas. Pro Minoritate-díjas. Kiss Róbert Richárd Turisztikai szakújságíró. 155 országban forgatott útifilmet, rangos turisztikai lapok szakírója. Számos könyve jelent meg. A Tv2 Világszám Magazinjának házigazdája, és az InfoRádió Világszám mûsorának szerkesztô-mûsorvezetôje. Pulitzer-emlékdíjas. Veiszer Alinda Mûsorvezetô. Záróra címû mûsorában több, mint félezer mélyinterjút készített. Volt a Kultúrház, a Miért? címû történelmi magazin, a Nyugat 100 és a Radnóti 100 éve címû sorozat házigazdája is. Munkáját többek között Junior Prima-díjjal is elismerték.

13 Szervezeti Hírek 11 MAGYAR NÉPMÛVÉSZET ÉS KÖZMÛVELÔDÉS Baán László A Szépmûvészeti Múzeum fôigazgatója. Vezetése alatt az intézmény mûködése teljesen megújult, s korszerû, európai rangú múzeummá vált. Vonzó kiállításaival új utakat nyitott a közönség felé, így a világ 50 leglátogatottabb kiállítóhelye közé került. Csík Zenekar A Magyarországon immár 22 éve mûködô Csík Zenekar a magyar népzene hiteles tolmácsolója. A népzenét és a könnyû mûfajokat egyedi módon ötvözi. Számtalan lemeze jelent meg, legutóbb, 2010-ben a Szívest Örömest címû. Az együttes Magyar Örökség-Díjas. Nyírség Néptáncegyüttes 1984 óta az ország egyik legjelentôsebb, Csokonai-Díjas és Megyei Prima Díjas tánccsoportja. Célja a néphagyományok ôrzése, újraalkotása. Az elmúlt évtizedekben kifejlesztette a ma már Nyírség Mûhely néven emlegetett pedagógiai rendszert.

14 12 Szervezeti Hírek MAGYAR ZENEMÛVÉSZET Érdi Tamás Zongoramûvész. Mozart CD-éi külföldön is sikert arattak. Schubert szólólemezéért Gundel-díjjal jutalmazták. Chopin CD-jét 2004-ben adták ki. 25 országban adott koncertet. Itthon szinte minden szimfonikus zenekarral fellépett. Junior Prima-díjas. Magyar Rádió Gyermekkórus A 7 16 éves gyerekekbôl álló, Bartók-Pásztory-díjas, Grammy-díjra is jelölt kórus 55 éve, széles repertoárjával különleges szerepet tölt be a zenei életben. Rendszeresen fellép rangos európai fesztiválokon is, számos CD, rádió és TV felvételt készít. Tokody Ilona Világhírû operaénekesnô, az Operaház Örökös Tagja. A világ nagy operaházaiban, koncerttermeiben lépett fel. Híres szerepei: Melinda, Mimi a 3 Tenorral, Leonorák, Aida, Liú, Desdemona. Állami díjak mellett Kossuthés Bartók Pásztory-díj birtokosa.

15 Szervezeti Hírek 13 MAGYAR SPORT Buzánszky Jenô Labdarúgó, edzô. Olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, negyvenkilencszeres válogatott. Az Aranycsapat tagja volt. Játszott az 1953-as angolok elleni legendás, világraszóló találkozón. A Magyar Labdarúgó Szövetség volt alelnöke. Széchenyi-díjban részesült. Erdei Zsolt Ökölvívó. Amatôrként olimpiai bronzérmes, világbajnoki aranyérmes, kétszeres Európa bajnoki aranyérmes. Profiként két súlycsoport világbajnoka volt ben a Magyar Ökölvívó Szakszövetség az Év profi bokszolója elismerést adományozta neki. Monspart Sarolta Tájfutó, sífutó, mesteredzô, sportvezetô. 14-szeres magyar bajnok és világbajnok tájfutó. Sífutásban hatszoros magyar bajnok. Az elsô nô Európában, aki 3 órán belül futotta a maratoni távot. Élsportoló kora óta hirdeti mindnyájunknak: Mozdulj!

16 14 Szervezeti Hírek Tájékoztató a VOSZ Elnökségének és Ellenôrzô Bizottságának együttes ülésérôl Idôpont: november óra Helyszín: WestEnd Hilton Budapest 1062 Budapest, Váci út 1-3. Jelenlét: jelenléti ív szerint Az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete, Eleni Tsakopoulos Kounalakis asszony megtisztelte jelenlétével ülésünket és a napirendek elôtt rövid tájékoztatót tartott a testületi tagoknak. A nagykövet asszony hozzászólásában méltatta hazánk és az Amerikai Egyesült Államok kiváló kapcsolatát és felhívta a figyelmet a két ország gazdasági együttmûködésének lehetôségeire és fontosságára. Hangsúlyozta, hogy az USA magyarországi befektetôi hisznek országunkban és a jövôben újabb invesztíciók is várhatók. A testületi ülés napirendi javaslata 1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett munkáról Elôadó: Gablini Gábor helyettes soros elnök Dávid Ferenc fôtitkár 2. A VOSZ álláspontja az Új Széchenyi Terv vitairatról ( A talpra állás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programjáról ) Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök Chikán Attila, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke 3. Elôterjesztés az "Év Vállalkozója" kitüntetô cím adományozására Elôadó: Perlusz László ügyvezetô igazgató 4. Egyebek Határozatok /1. Gablini Gábor és Dávid Ferenc tájékoztatást adott az elôzô testületi ülés óta végzett fontosabb munkákról. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta /2. A testület ismételten napirendre tûzte, megvitatta és véglegezte a Szövetségnek az Új Széchenyi Terv vitairatról készített álláspontját. Az idevonatkozó határozat egyhangú szavazással került elfogadásra /3. Az Év Vállalkozója kitüntetô cím adományozására vonatkozó elôterjesztést az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta /4. A VOSZ Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szekció megalakulását a testület egyhangú szavazással jóváhagyólag tudomásul vette. Kmf. Dr. Dávid Ferenc fôtitkár

17 Szervezeti Hírek 15 Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és az elvégzett munkáról szeptember november Szeptember 16-án Jász-Nagykun-Szolnok megyében került megrendezésre a év elsô Megyei Prima díjátadó gálája. A rendkívül igényes, magas színvonalú rendezvényen a térség vállalkozóin kívül részt vettek: a VOSZ ügyvezetô elnöke, soros elnöke, megyei- és szekcióelnökök, a titkári szervezet vezetôi, Szlovénia nagykövetasszonya, számos önkormányzati tisztségviselô is. 2. Szeptember 20-án a VOSZ ügyvezetô igazgatója részt vett a VOSZ Sportvállalkozási Szekció elnökségi ülésén, ahol a Széchenyi Kártya Program ismertetése és az ezzel kapcsolatos kérdések tisztázása fontos napirendi pontként szerepelt. 3. Szeptember utolsó napjaiban folytattuk a Széchenyi Kártya Program népszerûsítését szolgáló rendezvénysorozatot. Kecskeméten, Szegeden, Pécsett és Szekszárdon tartottunk nagy érdeklôdéssel kísért fórumot. 4. Október 1-jén elindult a VOSZ Borsod megyei internetes oldala a címen. 5. Október 6-án a VOSZ társadalmi és hivatali vezetése kapcsolatépítô találkozón vett részt Szlovénia hazánkba akkreditált nagykövetével és elsô ügyvivôjével. 6. Október 11. napján a VOSZ felhívást intézett az üzleti szféra képviselôihez a vörös iszap károsultjainak megsegítése érdekében. 7. Október 14. napján a Parlament Felsôházi termében - az OTSZ-szel közösen - tartottuk a "Szövetkezeti Bankok és a Kis - és Középvállalkozások 3. Európai Fóruma" címû rendezvényt. A konferencián beszédet mondott a Magyar Köztársaság miniszterelnöke is. 8. Október 18-án ülést tartott a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága. Napirend: Az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos VOSZ álláspont véglegezése 9. Október 18-án és október 19-én a KA- VOSZ Zrt.-vel közösen kétnapos szakmai továbbképzést szerveztünk a VOSZ Irodák és a VOSZ pontok munkatársai részére. 10. Október 21. napján levélben jeleztük a nemzetgazdasági miniszternek, hogy az ágazati különadóról szóló - már elfogadott - törvényt pontosítani kell. 11. Október 22-én megrendezésre került a Somogy Megyei Prima díjátadó gála, ahol a térség vállalkozói, valamint mûvészei, tudósai, közéleti személyiségei

18 16 Szervezeti Hírek töltöttek együtt egy színvonalas estét és adóztak a magyar géniusz elôtt. 12. Október 22-én megkezdôdött az adó -és járuléktörvényeknek az OÉT fórumán történô megtárgyalása, november 5. napján a évi bérekrôl is konzultált a plenáris fórum. 13. Október 25-én megbeszélést folytattunk Kemény Péter úrral, aki a VOSZ delegáltja az újjáalakult Közbeszerzések Tanácsában. 14. Október 26-án és október 27-én kétnapos szakmai fórumot szervezetünk a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba delegált VOSZ képviselôk, a megyei és szekció elnökök részvételével. 15. A VOSZ október 31-én együttmûködési megállapodást kötött a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Elômozdításának Kínai Tanácsával (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT). A megállapodást a VOSZ részérôl Demján Sándor írta alá Sanghajban. 16. November 3. napján hatodik alkalommal került megrendezésre az Európai Kereskedelem Napja, "Verseny, Foglalkoztatás, Kereskedelem" címmel. 17. November 4-én tárgyalást folytattunk a Magyar Szerkezetépítô Vállalkozók Szövetsége vezetôivel, a szervezet VOSZhoz való csatlakozásáról. 18. November 5-én megrendezésre került a Gyôr-Moson-Sopron megyei Prima díjátadó gála, amely mára a térség kiemelkedô kulturális és közéleti rendezvényévé nôtte ki magát. 19. A beszámolási idôszakban hat alkalommal készítettünk elektronikus hírlevelet, amely széles körben került terjesztésre. 20. Megnyitottuk legújabb VOSZ pontunkat a Haller utcában, amelynek fô profilja a Széchenyi Kártya Program termékkörének forgalmazása a térség vállalkozóinak körében, erôsítve ezzel a Szövetség jelenlétét Budapesten. Budapest, november 8. Dávid Ferenc fôtitkár Perlusz László ügyvezetô igazgató

19 Szervezeti Hírek 17 A VOSZ Együttmûködési Megállapodást írt alá a Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanáccsal október 31-én Sanghajban Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és hivatalos delegációja jelenlétében Demján Sándor, a VOSZ ügyvezetô elnöke együttmûködési megállapodást irt alá Wan Jifei-jel, a Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanács elnökével. A dokumentumban a két fél delegációk cseréjét, információk kölcsönös áramoltatását vállalja annak érdekében, hogy a két ország illetve a két szervezet tagjai közötti gazdasági és befektetési kapcsolatok tovább fejlôdjenek. Az aláírást követô kétoldalú megbeszélésen Demján Sándor és Wan Jifej abban is megállapodott, hogy 2011-re munkaprogramot dolgoznak ki a következô hónapokban a megállapodás megvalósítása érdekében. A VOSZ ügyvezetô elnöke meghívta partnerét, hogy az OECD mellett mûködô BIAC (Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottság) 2011 áprilisában Budapesten sorra kerülô konferenciáján vegyen részt és ismertesse azokat a lehetôségeket, melyet Kína külföldi partnereinek ajánl.

20 18 Szervezeti Hírek

21 Szervezeti Hírek 19

22 20 Szervezeti Hírek Az Európai Kereskedelem Napja: hatodik éve Magyarországon A VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciójának szervezésében, a VOSZ támogató közremûködésével immár hatodik alkalommal került megrendezésre az Európai Kereskedelem Napja szakmai konferencia, amelyre az érdekvédelmi és érdekérvényesítô szövetségek egyedülálló országos összefogása mellett az EuroCommerce nemzetközi lobbi szövetség bevonására idén is sor került. Az Európai Parlament mellett mûködô legnagyobb kereskedelmi szövetség, az Euro- Commerce valamennyi uniós tagállam legfontosabb kereskedelmi szövetségeit, szervezeteit és vállalatait képviseli. Az idei Európai Kereskedelem Napja érdekessége, hogy tíz ország képviseletében, Dr. Rainhardt von Leoprechting elnökletével az EuroCommerce november 2-án Magyarországon ülésezett, és Európát érintô aktuális kereskedelmi témákat vitatták meg. Krisán László, a VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciójának elnöke nyitotta meg a szakmai találkozót, majd felkérte az elôadókat beszédjük megtartására. Alkotmányba is ütközhet a különadó A szokásosnál keményebb hangot vettek az Európai Kereskedelem Napján az elôadók, amely elsôsorban a magyar kormány stabilizációs programjához kapcsolódó ágazati különadóval magyarázható. Diszkriminatív és az alkotmányba is ütközhet az egyes ágazatokat terhelô különadókról szóló törvény. Problémás, hogy a kiskereskedelemre vonatkozó közteher legnagyobb részét összesen hat vállalkozás fizeti meg mondta Dr. Rainhardt von Leoprechting, az Európai Kereskedelem Napját életre hívó EuroCommerce (európai kereskedelmi érdekvédelmi szervezet) elnöke. Leoprechting kitért arra is, hogy a kereskedelem fejlôdésében itthon elengedhetetlen, hogy a bankok csökkentsék a bankkártyás tranzakciók után az interchange díjakat. Dr. Horváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára megköszönte a kiskereskedelemnek a közös tehervállalást, illetve megerôsítette, hogy a kormány különadó tervei három évre szólnak. Azt is elmondta, hogy a különadó mellett élénkíteni kívánják a keresletet, a személyi jövedelemadó csökkentésével, ez pedig kompenzálhatja a kiesô forgalmat. Feiner Péter, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke kiemelte, hogy nehéz csendben elsiklani azon tény mellett, hogy a kormány olyan kereskedelmi forgalmat is megadóztat a kereskedelmen keresztül, amelyhez magának a kereskedelemnek semmi köze. A forgalom 75 százaléka jellemzôen a beszállítókat, gyártókat illeti. Gablini Gábor, a VOSZ helyettes soros elnöke kitért a feketegazdaságra. Úgy véli az

23 Szervezeti Hírek 21 elsôdleges ellenségei a gazdaságnak az illegálisan mûködô vállalkozások. Gablini leszögezte, hogy a VOSZ elvárja a kormánytól, hogy fogalmazza meg markánsan és közérthetôen, hogy a törvényes keretek között mûködô vállalkozásoké az elsôbbség, és a feketegazdaság szereplôit vagy a legalitás irányába kell terelni, vagy meg kell szüntetni tevékenységüket. Az Európai Kereskedelem Napja alkalmából rendezett szakmai fórum résztvevôi a hazai és az uniós kiskereskedelem jövôjérôl beszéltek. A szakemberek szerint a magyar és egyben az uniós GDP növekedésbôl aligha lehet

24 22 Szervezeti Hírek kihagyni a kiskereskedelmet, lévén az ipar után a második legnagyobb termelôje a nemzeti összterméknek. Vagyis a kiskereskedelem versenyképességét szem elôtt kell tartania a kormányoknak. Ugyancsak szóba került a feketekereskedelem, a résztvevôk szeretnék, ha a kormány a jelenleginél határozottabban lépne fel az illegális vállalkozásokkal szemben. Számomra a kerekasztal beszélgetésben a legérdekesebb az volt, hogy három különbözô véleménycsoport rajzolódott ki. Egyrészt a kormányzatnak az álláspontja, másrészt az operatív oldalról a kereskedelmi szervezetek képviselôjének álláspontja és egészen más kérdéseket feszegettek az EuroCommerce szervezet vezetôi. Ily módon nem született hazai kereskedelmi ágazatot érintô konszenzus, de ami még ennél is érdekesebb, hogy egészen más problémák feszítik az Európai Unió legfeljelentebb kereskedelmi szereplôit, mint ahogy 2010-ben mi látjuk ezt Magyarországon összegezte a fórumbeszélgetés moderátora, Kozák Ákos a GfK Hungária Piackutató Intézet ügyvezetô igazgatója. Az Európai Kereskedelem Napjának évi kitüntetettjei: Klauzál Gábor Díjak: Gyalay-Korpos Gyula, ECE Projektmanagement Budapest Kft. ügyvezetô igazgatója Kiss Sándor, a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára Tóthné Prenner Beáta, egyéni vállalkozó Tóth Géza, az Univer COOP Zrt. vezérigazgatója Krénusz Ferenc, az Óbudai Autójavító Kft. ügyvezetô igazgatója Miniszteri Elismerés: Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. elnök vezérigazgatója Széplakiné Végh Tímea, a VOSZ Fejér megyei Információs és Szolgáltató irodavezetôje Magyar Kereskedelemért Nagydíj: Csoltó Tiborné, az Unió Coop Zrt. boltvezetôje Szél Krisztina, az Ivanics Kft. biztosítási ügyintézôje Jámbor Andrea, a dm Kft. eladó-pénztárosa Molnár Mária, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. dolgozója Lakatos Tamás, az Auchan Magyarország Kft. dolgozója Jakab Tibor, a Zarges Kft. logisztikai vezetôje Háttéranyag A konferencia ebben az évben három fô téma verseny, foglalkoztatottság és kereskedelem köré épült, hiszen a jelen gazdasági helyzetben e tényezôknek külön-külön, de összefüggéseiben is rendkívül fontos és meghatározó szerepe van a gazdaság fellendítésében. A konferencia jelentôségét adta, hogy kereskedelemi szektort érintô égetôen fontos kérdések is napirendre kerültek. Verseny A magyar kereskedôk törekednek arra, hogy boltjaik polcain belföldön gyártott termékek legyenek túlsúlyban, mert saját érdekük is, hogy az ebbôl fakadó logisztikai és ár elônyöket kihasználják. Az ár és minôség tekintetében a hazai termékek versenyképessége azonban elengedhetetlen, melynek megteremtése a gazdaságpolitika feladata. Foglalkoztatottság Az idei harmadik negyedévben javultak a foglalkoztatási adtok; a éves foglalkoztatottak létszáma 3 millió 823 ezer fô volt, ami 39 ezer fôvel több, mint az elôzô év azonos idôszakában derült ki a Központi Statisztikai Hivatal októberi jelentésébôl. A munkanélküliségi ráta az idei legalacsonyabb szintre csökkent, 11 százalék alá süllyedt. A férfiak foglalkoztatási mutatói az elôzô év azonos idôszakához képest nem romlottak, foglalkoztatási arányuk megegyezett az egy évvel korábbival. Eközben a nôk foglalkoztatása már 2010 elsô negyedévétôl folyamatosan javult. A következô években kiemelt figyelmet kell fordítani a kereskedelmi szektor munkál-

25 Szervezeti Hírek 23 tatói szerepének hangsúlyozására. Tíz százalék feletti munkanélküliség mellett a szakma munkaerô-felvevô képessége meghatározó jelentôségû. Az unió országaiban a kereskedelemben dolgozók száma meghaladja a 30 millió fôt, a teljes európai GDP 11 százalékát a kereskedelmi szektor adja. A kereskedelmi szektort vizsgálva a nôk foglalkoztatása különösen magas. Magyarországon meghaladja az 550 ezer fôt az ágazatban dolgozók száma, melynek 55%-át a nôk adják fôvel. Az élelmiszer kereskedelemben a nôk aránya 80-90% közötti. A kereskedelemben jól alkalmazható a részmunkaidôs (atipikus) foglalkoztatási forma, ahol a hölgyek ismét hangsúlyos szerepet kapnak. Világszerte a vállalati vezetôk 44 százaléka számít arra, hogy az elkövetkezendô két évben nôni fog az újra munkába álló anyák száma derült ki a Regus 2010 márciusában készített felmérésébôl. A rugalmas munkakörülmények kialakításával a munkába visszatérô anyák és a vállalatok egyaránt nyerhetnek. Egy hazai, a KSH által végzett felmérés szerint 2010 januárjától júniusig terjedô idôszakban a nô dolgozott teljes munkaidôben, míg a részmunkaidôben foglalkoztatott nôk száma elérte a 137 ezret. Hazánkban a kormány növelni szeretné a nôk részmunkaidôs foglalkoztatását, amely elsôsorban a kisgyermekes anyáknak jelenthet megoldást. Járulékcsökkentésen alapuló ösztönzô rendszer is szerepel a kormány idei második akciótervében. Ha valaki nyolc óra helyett kétszer négy órában nôi munkaerôt alkalmaz, 27 helyett 20 százalék tb-járulékot fizet csak jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A hölgyek részmunkaidôs foglalkoztatása tehát jelentôs vállalkozói élômunkaköltség megtakarítást eredményezhet. Kereskedelem A kereskedelmi szektor nemzetgazdaságban betöltött fontos, - méltánytalanul figyelmen kívül hagyott szerepét a VOSZ évek óta hangsúlyozza. A hagyományos értelemben vett kiskereskedelmi egységeknek nemcsak a foglalkoztatásra gyakorolt hatása meghatározó, hanem az árbevételi oldalról eredô adófizetési képesség sem elhanyagolható. Az Eurostat gyorsbecslése szerint augusztusban az Európai Unió 27 tagállamában az elôzô év azonos idôszakához mérten átlagosan 0,8, az eurózóna országaiban 0,6%-kal növekedtek a kiskereskedelmi eladások. Az országok nem teljes körére rendelkezésre álló adatok szerint 10 tagállamban tapasztaltak bôvülést, 1-ben stagnálást, 9-ben csökkenést. A legnagyobb növekedést (6,7%) Lengyelországban, a legnagyobb visszaesést (6,9%) Litvániában mérték. A KSH felmérése alapján, Magyarország tekintetében a kiskereskedelmi szektor forgalomára vonatkozó, 2005 óta tartó növekedési tendencia 2008-ban megállt és az elôzô évhez képest hazánk összes régiójában csökkenést mutatott. Míg a kiskereskedelmi szektor milliárd forint forgalmat realizált ban, addig a tavalyi érték megközelítôleg a milliárdot érte el. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelmi üzletek eladásai 2010 augusztusában lényegében nem változtak, az elsô nyolc hónapban 2,8%-kal kisebb volumenû forgalmat bonyolítottak az elôzô év azonos idôszakához képest. A konferencia célja Az Európai Kereskedelem Napja rendezvény fô üzenete volt, hogy a kereskedelmet, - mint az egyik legnagyobb GDP elôállító, a legnagyobb ÁFA befizetô és a legtöbb munkavállalót foglalkoztató ágazatot fókuszba állítsa. A konferencia mindezek érdemi megvitatását, a hazai és nemzetközi tapasztalatok átadását, a szakmai és politikai döntéshozókkal történô eredmény centrikus párbeszédét segítette. Meghívottak ebben az évben is a kereskedelmi szövetségek képviselôi, az EuroCommerce vezetôsége, a kormányzat témáért felelôs tisztségviselôi, a gazdasági élet fontos kiemelkedô szereplôi, az Európa Parlamenti képviselôk és kereskedelmi partnerek voltak. A szakmai fórum célja volt, hogy a mai magyar közéletben a jelenlegi kereskedelemellenes hangulatot enyhítse, valamint javítsa az értékesítô munka és a kereskedelem társadalmi megítélését. VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció

MEGVÁLASZTOTTÁK A 2009-ES ÉV PRÍMÁIT

MEGVÁLASZTOTTÁK A 2009-ES ÉV PRÍMÁIT MEGVÁLASZTOTTÁK A 2009-ES ÉV PRÍMÁIT A gazdasági világválság és a magyarországi pénzügyi-gazdasági krízis ellenére a Prima Primissima Alapítvány töretlen erővel folytatja 2003-ban megkezdett hagyományát.

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Megválasztották a 2010. év Prímáit

Megválasztották a 2010. év Prímáit Megválasztották a 2010. év Prímáit A Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma, valamint az Alapító mellett működő Társadalmi Tanácsadó Testület a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Tanácstermében megtartott

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 23130/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére A szabad vállalkozási zónák létrehozásáról és a kedvezmények igénybevételének

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a területfejlesztési szakmai koordinációs feladatok

Részletesebben

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is!

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! A Prima Primissima díj történetének eddigi 11 éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben,

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Confederation of Hungarian Employers and Industrialists 1 Tisztelt Olvasó! Dr. Futó Péter elnök A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI Magyar Gasztroenterológiai Alapítvány Dr. Kuntz Alapítvány Dr. Rolf Madaus Alapítvány MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI ALAPÍTVÁNY (ALAPÍTVA: 1989.) A Magyar

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29.

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. A munkaerőpiac tagozódása 1. Klasszikus munkaviszony (tipikus) 2. Atipikus

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

K I E G É S Z I T Ő M E L L É K L E T PÁPAI FÚVÓSOK EGYESÜLETE 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához A Pápai Fúvósok Egyesületét a Veszprém Megyei Bíróság 3286. számon jegyezte be, a végzés 2011.

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. szeptember 27-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

3. Adószám: 3/a. A cég/vállalkozás alapításának időpontja:

3. Adószám: 3/a. A cég/vállalkozás alapításának időpontja: Az alábbi címre kérjük kitöltve visszaküldeni: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Koordinációs és Marketing Igazgatóság 1372 Budapest 5., Pf.: 452 ADATLAP Melléklet a vállalkozási exportra való szakmai

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011.

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011. Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10 Közhasznúsági jelentés 1 Tartalom: 1. Számviteli beszámoló (eredmény kimutatás és mérleg)

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011.

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának Működési Rendje A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban

Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban Vállalkozásfejlesztési konferencia Győr 2011. május 17. Helyzetértékelés Rendkívül alacsony foglalkoztatási szint, 60,4%-os foglalkoztatási

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január 01. -

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Kitörési pontok a vállalkozások számára. 2012. június 14.

Kitörési pontok a vállalkozások számára. 2012. június 14. Kitörési pontok a vállalkozások számára 2012. június 14. Forrás: Aveco, NGM A Bizottság közzétette tavaszi 2012. és 2013. évre vonatkozó gazdasági előrejelzéseit. Mindkét évben 3 százalékos szint alá becsülve

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

2008.évi. Közhasznúságú Jelentés. Adószám: 19670168-1-43. Cégbírósági végzés: 1991.augusztus 15.9.Pk.66 166/2.

2008.évi. Közhasznúságú Jelentés. Adószám: 19670168-1-43. Cégbírósági végzés: 1991.augusztus 15.9.Pk.66 166/2. Műegyetemi Kórus Egyesület 2008.évi Közhasznúságú Jelentés 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Adószám: 19670168-1-43 Cégbírósági végzés: 1991.augusztus 15.9.Pk.66 166/2. Közhasznúsági végzés kelte, száma:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.12.06. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben