November december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: NOVEMBER. 15. ÉVF. 11. SZÁM december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma Eleni Tsakopoulos Kounalakis asszony, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete részt vett a VOSZ Elnökségének november 9-i ülésén November

2 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

3 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

4 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

5 Szervezeti Hírek 3 Prima Primissima 2010 A Prima Primissima díjat Demján Sándor, a VOSZ Elnöksége támogatásával 2003-ban alapította, amelynek keretében évenként 10 kategóriában euró értékû díj kerül kiosztásra. Célja a hazai tudomány, kultúra és mûvészet kiemelkedô képviselôinek pártoktól független támogatása, díjazása, valamint a nagyközönség figyelmének felkeltése kulturális, tudományos értékeink iránt. A kategóriánként 3 3 személy már biztosan legalább Prima Díjas, egyúttal Prima Primissima jelölt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Elnöksége és a Prima Primissima Kuratóriuma a Vállalkozók Napja rendezvénysorozatának alkalmából tartott ülésén közvetlenül a Prima Primissima Díjátadó Gálaest elôtt, közjegyzô jelenlétében titkos szavazással dönt kategóriánként a 2 2 Prima díjas és kategóriánként 1 Prima Primissima díjas személyérôl (Mûvészetek Palotája, december 3. Minden kategóriában tehát 1 Prima Primissima Díjat (50 ezer euró) és 2 Prima Díjat (10 ezer 10 ezer euró) ítélnek oda. Közönségdíj: A tíz kategóriában jelölt személyek közül, a kommunikációs kampányt figyelemmel kísérôk telefonon, sms-ben, szavazólapokon és online szavazhatnak a jelöltekre. A 30 jelöltbôl a leadott szavazatok alapján kerül ki a Közönségdíj nyertese, aki szintén 50 ezer euró díjazásban részesül, melyet Dr. Csányi Sándor ajánlott fel magánvagyonából. A Közönségdíj nyertesére szavazók között egy db személygépkocsit sorsolnak ki.

6 4 Szervezeti Hírek A évi Prima díjasok (Prima Primissima jelöltek) névsora kategóriánként: MAGYAR IRODALOM Czakó Gábor Csaba Író. A Várkonyi Krónika, a Luca néni föltámadása, az Eufémia, az 5 kötet Magyar Rémmese, az Adorján és Seborján, a Megváltó szerzôje, több lap szerkesztôje. A Beavatás címû tv-s esszésorozat készítôje. Munkásságát József Attila-díjjal is elismerték. Gergely Ágnes Író, költô, mûfordító. Az Ajtófélfámon jel vagy, A tolmács, a Stációk, az ôrizetlenek szerzôje. James Joyce és Dylan Thomas mûveit fordította magyarra. Összegyûjtött versei az Útérintô címû kötetben jelentek meg. Kossuth-díjas. Moldova György Író. A Ha jönne az angyal, a Malom a pokolban, Az elbocsátott légió, Negyven prédikátor szerzôje. Több riportkönyvet írt: Akit a mozdony füstje megcsapott, Bûn az élet, a Szabadíts meg a gonosztól!. A hazai szatíra meghatározó alkotója. Kossuth-díjas.

7 Szervezeti Hírek 5 MAGYAR SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZET Jancsó Miklós Filmrendezô. Az Oldás és kötés, a Szegénylegények, Fényes szelek, a Kék Duna keringô, Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten és az Oda az igazság rendezôje. A Cannes-i és a Velencei fesztiválon is elismerték. Kétszeres Kossuth-díjas. Koltai Lajos Operatôr, rendezô. Legendás filmek fûzôdnek nevéhez: a Megáll az idô, az Angi Vera, a Találkozás Vénusszal, és a Csodálatos Júlia operatôre. Elsô rendezése a Kertész Imre Nobel-díjas mûve alapján készült Sorstalanság volt 2005-ben. Az Oscar-díjas Mephisto operatôre. Kossuth-díjas mûvész. Sándor György Egyszemélyes színház: író, rendezô, elôadómûvész humoralista. 15 önálló estet mutatott be, 12 könyve jelent meg. Legemlékezetesebb tévés alakítása a Burda-szabásmintás. Fôbb kitüntetései: Jászai-díj, Magyar Örökség-Díj, Tisztikereszt, Középkereszt.

8 6 Szervezeti Hírek MAGYAR KÉPZÔMÛVÉSZET Farkas Ádám Szobrászmûvész. Kôvel, bronzzal és fával dolgozik. Több egyéni kiállítása volt itthon és külföldön. Fôbb alkotásai: a Szentendrei Köszöntôszobor, A Föld ereje, a Kôemlék a jövôbôl, Az erô nyoma és a Recski emlékmû. Munkácsy-díjas, érdemes mûvész. Haraszty István Szobrászmûvész. A hazai mobil szobrászat közkedvelt alkotója. Rendszeresen résztvevôje hazai és külföldi kiállításoknak. Fôbb alkotásai: Mintamadár, Fügemagozó, Agyágyú, Stemplire várva és a Deák Dénes-szökôkút. Kossuth-díjas alkotó. Kubinyi Anna Textilmûvész. Egyéni szövéstechnikája: plasztikus textil. Korábban a természet jelenségei, ma az ôsi és népmûvészeti hagyaték motívumkincse inspirálja. Fôbb mûvei: Gyökerek, Erôvonalak, Ezeréves Fa, Erdélyi Töredék, Székelykapuk, Kôrösi Csoma Emléktextil.

9 Szervezeti Hírek 7 MAGYAR TUDOMÁNY Rubik Ernô Építészmérnök, feltaláló. A Magyar Mérnök Akadémia örökös tiszteletbeli elnöke, a Rubik Stúdió igazgatója. Nevéhez több logikai játék a Kígyó, a Bûvös négyzetek fûzôdik. A világszerte ismert és népszerû Rubik-kocka feltalálója. Kossuth-díjas alkotó. Tulassay Tivadar Gyermekgyógyász. A SOTE I. sz. Gyermekklinika vezetôje óta az egyetem rektora. A születés utáni adaptáció élettanáról és a koraszülöttség késôi hatásairól végzett kutatásai nemzetközi hírûek. Munkásságát Gábor Dénes-díjjal is elismerték. Vékás Lajos Széchenyi-díjas jogász professzor, akadémikus, jogászgenerációk nevelôje, között az ELTE rektora. Több európai egyetem vendégprofesszora, a Hamburgi Egyetem díszdoktora. Kutatási területei: magyar- és összehasonlító polgári jog, nemzetközi magánjog.

10 8 Szervezeti Hírek MAGYAR OKTATÁS ÉS KÖZNEVELÉS Dávid Katalin Széchenyi- és Magyar Örökség-Díjas mûvészettörténész. Több száz tanulmány és könyv szerzôje. Leghíresebb munkái a keresztény ikonográfia és bibliai jelképek világát tárják fel. Egyházi munkásságát a Vatikán pápai Aranykereszttel ismerte el. Dévény Anna Gyógytornász, mûvészi torna szakedzô. A nevét viselô módszer kidolgozója, amely a mozgássérülések valamennyi területén kimagasló eredményeket mutat fel. A róla elnevezett alapítvány vezetôje. Batthyány-Strattman László-díjas. Keserü Katalin Mûvészettörténész, egyetemi tanár. Vezette a Mûcsarnokot és az Ernst Múzeumot. Kiállításai, könyvei és más megnyilatkozásai a századi magyar mûvészet értékeit tárják fel. Széchenyi-díjas, az Európai Tudományos és Mûvészeti Akadémia tagja.

11 Szervezeti Hírek 9 MAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTÔMÛVÉSZET Balázs Mihály Építész, egyetemi docens. Fôbb középületei: katolikus templomok Budapesten, Kazincbarcikán, Fehérgyarmaton, Sopronban és Gyôrben, egyetemi épületek Budapesten és Nyíregyházán, a MATÁV Igazgatási Központja Budapesten, a Pécsi Tudásközpont. Kossuth-díjas alkotó. Nagy Tamás Építész. Elsôsorban templomok és iskolák tervezôje. Válogatott munkái: Evangélikus templom Dunaújvárosban és Balatonbogláron, Római katolikus templom Gödöllôn és az Aszódi Evangélikus Gimnázium. Munkásságát Ybl Miklós-díjjal is elismerték. Varga Levente Építész. Középületeket, fôként oktatási-nevelési és egészségügyi épületeket tervez. Fôbb alkotásai: a Pestújhelyi Kórház sebészeti épülete Tomay Tamással, a debreceni Szívsebészet, a pécsi Kardiológia új épületei Csikós Zoltánnal. Kossuth-díjas.

12 10 Szervezeti Hírek MAGYAR SAJTÓ Heltai Péter Televíziós újságíró, producer, könyvkiadó. Évekig az MTV vezetô munkatársa. Az InfoRádió és a Budapesti Kommunikációs Fôiskola egyik alapítója. Több könyv szerzôje, kiadója. Kamera Hungária és Filmszemle- fôdíjas. Pro Minoritate-díjas. Kiss Róbert Richárd Turisztikai szakújságíró. 155 országban forgatott útifilmet, rangos turisztikai lapok szakírója. Számos könyve jelent meg. A Tv2 Világszám Magazinjának házigazdája, és az InfoRádió Világszám mûsorának szerkesztô-mûsorvezetôje. Pulitzer-emlékdíjas. Veiszer Alinda Mûsorvezetô. Záróra címû mûsorában több, mint félezer mélyinterjút készített. Volt a Kultúrház, a Miért? címû történelmi magazin, a Nyugat 100 és a Radnóti 100 éve címû sorozat házigazdája is. Munkáját többek között Junior Prima-díjjal is elismerték.

13 Szervezeti Hírek 11 MAGYAR NÉPMÛVÉSZET ÉS KÖZMÛVELÔDÉS Baán László A Szépmûvészeti Múzeum fôigazgatója. Vezetése alatt az intézmény mûködése teljesen megújult, s korszerû, európai rangú múzeummá vált. Vonzó kiállításaival új utakat nyitott a közönség felé, így a világ 50 leglátogatottabb kiállítóhelye közé került. Csík Zenekar A Magyarországon immár 22 éve mûködô Csík Zenekar a magyar népzene hiteles tolmácsolója. A népzenét és a könnyû mûfajokat egyedi módon ötvözi. Számtalan lemeze jelent meg, legutóbb, 2010-ben a Szívest Örömest címû. Az együttes Magyar Örökség-Díjas. Nyírség Néptáncegyüttes 1984 óta az ország egyik legjelentôsebb, Csokonai-Díjas és Megyei Prima Díjas tánccsoportja. Célja a néphagyományok ôrzése, újraalkotása. Az elmúlt évtizedekben kifejlesztette a ma már Nyírség Mûhely néven emlegetett pedagógiai rendszert.

14 12 Szervezeti Hírek MAGYAR ZENEMÛVÉSZET Érdi Tamás Zongoramûvész. Mozart CD-éi külföldön is sikert arattak. Schubert szólólemezéért Gundel-díjjal jutalmazták. Chopin CD-jét 2004-ben adták ki. 25 országban adott koncertet. Itthon szinte minden szimfonikus zenekarral fellépett. Junior Prima-díjas. Magyar Rádió Gyermekkórus A 7 16 éves gyerekekbôl álló, Bartók-Pásztory-díjas, Grammy-díjra is jelölt kórus 55 éve, széles repertoárjával különleges szerepet tölt be a zenei életben. Rendszeresen fellép rangos európai fesztiválokon is, számos CD, rádió és TV felvételt készít. Tokody Ilona Világhírû operaénekesnô, az Operaház Örökös Tagja. A világ nagy operaházaiban, koncerttermeiben lépett fel. Híres szerepei: Melinda, Mimi a 3 Tenorral, Leonorák, Aida, Liú, Desdemona. Állami díjak mellett Kossuthés Bartók Pásztory-díj birtokosa.

15 Szervezeti Hírek 13 MAGYAR SPORT Buzánszky Jenô Labdarúgó, edzô. Olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, negyvenkilencszeres válogatott. Az Aranycsapat tagja volt. Játszott az 1953-as angolok elleni legendás, világraszóló találkozón. A Magyar Labdarúgó Szövetség volt alelnöke. Széchenyi-díjban részesült. Erdei Zsolt Ökölvívó. Amatôrként olimpiai bronzérmes, világbajnoki aranyérmes, kétszeres Európa bajnoki aranyérmes. Profiként két súlycsoport világbajnoka volt ben a Magyar Ökölvívó Szakszövetség az Év profi bokszolója elismerést adományozta neki. Monspart Sarolta Tájfutó, sífutó, mesteredzô, sportvezetô. 14-szeres magyar bajnok és világbajnok tájfutó. Sífutásban hatszoros magyar bajnok. Az elsô nô Európában, aki 3 órán belül futotta a maratoni távot. Élsportoló kora óta hirdeti mindnyájunknak: Mozdulj!

16 14 Szervezeti Hírek Tájékoztató a VOSZ Elnökségének és Ellenôrzô Bizottságának együttes ülésérôl Idôpont: november óra Helyszín: WestEnd Hilton Budapest 1062 Budapest, Váci út 1-3. Jelenlét: jelenléti ív szerint Az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete, Eleni Tsakopoulos Kounalakis asszony megtisztelte jelenlétével ülésünket és a napirendek elôtt rövid tájékoztatót tartott a testületi tagoknak. A nagykövet asszony hozzászólásában méltatta hazánk és az Amerikai Egyesült Államok kiváló kapcsolatát és felhívta a figyelmet a két ország gazdasági együttmûködésének lehetôségeire és fontosságára. Hangsúlyozta, hogy az USA magyarországi befektetôi hisznek országunkban és a jövôben újabb invesztíciók is várhatók. A testületi ülés napirendi javaslata 1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett munkáról Elôadó: Gablini Gábor helyettes soros elnök Dávid Ferenc fôtitkár 2. A VOSZ álláspontja az Új Széchenyi Terv vitairatról ( A talpra állás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programjáról ) Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök Chikán Attila, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke 3. Elôterjesztés az "Év Vállalkozója" kitüntetô cím adományozására Elôadó: Perlusz László ügyvezetô igazgató 4. Egyebek Határozatok /1. Gablini Gábor és Dávid Ferenc tájékoztatást adott az elôzô testületi ülés óta végzett fontosabb munkákról. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta /2. A testület ismételten napirendre tûzte, megvitatta és véglegezte a Szövetségnek az Új Széchenyi Terv vitairatról készített álláspontját. Az idevonatkozó határozat egyhangú szavazással került elfogadásra /3. Az Év Vállalkozója kitüntetô cím adományozására vonatkozó elôterjesztést az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta /4. A VOSZ Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szekció megalakulását a testület egyhangú szavazással jóváhagyólag tudomásul vette. Kmf. Dr. Dávid Ferenc fôtitkár

17 Szervezeti Hírek 15 Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és az elvégzett munkáról szeptember november Szeptember 16-án Jász-Nagykun-Szolnok megyében került megrendezésre a év elsô Megyei Prima díjátadó gálája. A rendkívül igényes, magas színvonalú rendezvényen a térség vállalkozóin kívül részt vettek: a VOSZ ügyvezetô elnöke, soros elnöke, megyei- és szekcióelnökök, a titkári szervezet vezetôi, Szlovénia nagykövetasszonya, számos önkormányzati tisztségviselô is. 2. Szeptember 20-án a VOSZ ügyvezetô igazgatója részt vett a VOSZ Sportvállalkozási Szekció elnökségi ülésén, ahol a Széchenyi Kártya Program ismertetése és az ezzel kapcsolatos kérdések tisztázása fontos napirendi pontként szerepelt. 3. Szeptember utolsó napjaiban folytattuk a Széchenyi Kártya Program népszerûsítését szolgáló rendezvénysorozatot. Kecskeméten, Szegeden, Pécsett és Szekszárdon tartottunk nagy érdeklôdéssel kísért fórumot. 4. Október 1-jén elindult a VOSZ Borsod megyei internetes oldala a címen. 5. Október 6-án a VOSZ társadalmi és hivatali vezetése kapcsolatépítô találkozón vett részt Szlovénia hazánkba akkreditált nagykövetével és elsô ügyvivôjével. 6. Október 11. napján a VOSZ felhívást intézett az üzleti szféra képviselôihez a vörös iszap károsultjainak megsegítése érdekében. 7. Október 14. napján a Parlament Felsôházi termében - az OTSZ-szel közösen - tartottuk a "Szövetkezeti Bankok és a Kis - és Középvállalkozások 3. Európai Fóruma" címû rendezvényt. A konferencián beszédet mondott a Magyar Köztársaság miniszterelnöke is. 8. Október 18-án ülést tartott a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága. Napirend: Az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos VOSZ álláspont véglegezése 9. Október 18-án és október 19-én a KA- VOSZ Zrt.-vel közösen kétnapos szakmai továbbképzést szerveztünk a VOSZ Irodák és a VOSZ pontok munkatársai részére. 10. Október 21. napján levélben jeleztük a nemzetgazdasági miniszternek, hogy az ágazati különadóról szóló - már elfogadott - törvényt pontosítani kell. 11. Október 22-én megrendezésre került a Somogy Megyei Prima díjátadó gála, ahol a térség vállalkozói, valamint mûvészei, tudósai, közéleti személyiségei

18 16 Szervezeti Hírek töltöttek együtt egy színvonalas estét és adóztak a magyar géniusz elôtt. 12. Október 22-én megkezdôdött az adó -és járuléktörvényeknek az OÉT fórumán történô megtárgyalása, november 5. napján a évi bérekrôl is konzultált a plenáris fórum. 13. Október 25-én megbeszélést folytattunk Kemény Péter úrral, aki a VOSZ delegáltja az újjáalakult Közbeszerzések Tanácsában. 14. Október 26-án és október 27-én kétnapos szakmai fórumot szervezetünk a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba delegált VOSZ képviselôk, a megyei és szekció elnökök részvételével. 15. A VOSZ október 31-én együttmûködési megállapodást kötött a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Elômozdításának Kínai Tanácsával (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT). A megállapodást a VOSZ részérôl Demján Sándor írta alá Sanghajban. 16. November 3. napján hatodik alkalommal került megrendezésre az Európai Kereskedelem Napja, "Verseny, Foglalkoztatás, Kereskedelem" címmel. 17. November 4-én tárgyalást folytattunk a Magyar Szerkezetépítô Vállalkozók Szövetsége vezetôivel, a szervezet VOSZhoz való csatlakozásáról. 18. November 5-én megrendezésre került a Gyôr-Moson-Sopron megyei Prima díjátadó gála, amely mára a térség kiemelkedô kulturális és közéleti rendezvényévé nôtte ki magát. 19. A beszámolási idôszakban hat alkalommal készítettünk elektronikus hírlevelet, amely széles körben került terjesztésre. 20. Megnyitottuk legújabb VOSZ pontunkat a Haller utcában, amelynek fô profilja a Széchenyi Kártya Program termékkörének forgalmazása a térség vállalkozóinak körében, erôsítve ezzel a Szövetség jelenlétét Budapesten. Budapest, november 8. Dávid Ferenc fôtitkár Perlusz László ügyvezetô igazgató

19 Szervezeti Hírek 17 A VOSZ Együttmûködési Megállapodást írt alá a Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanáccsal október 31-én Sanghajban Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és hivatalos delegációja jelenlétében Demján Sándor, a VOSZ ügyvezetô elnöke együttmûködési megállapodást irt alá Wan Jifei-jel, a Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanács elnökével. A dokumentumban a két fél delegációk cseréjét, információk kölcsönös áramoltatását vállalja annak érdekében, hogy a két ország illetve a két szervezet tagjai közötti gazdasági és befektetési kapcsolatok tovább fejlôdjenek. Az aláírást követô kétoldalú megbeszélésen Demján Sándor és Wan Jifej abban is megállapodott, hogy 2011-re munkaprogramot dolgoznak ki a következô hónapokban a megállapodás megvalósítása érdekében. A VOSZ ügyvezetô elnöke meghívta partnerét, hogy az OECD mellett mûködô BIAC (Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottság) 2011 áprilisában Budapesten sorra kerülô konferenciáján vegyen részt és ismertesse azokat a lehetôségeket, melyet Kína külföldi partnereinek ajánl.

20 18 Szervezeti Hírek

21 Szervezeti Hírek 19

22 20 Szervezeti Hírek Az Európai Kereskedelem Napja: hatodik éve Magyarországon A VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciójának szervezésében, a VOSZ támogató közremûködésével immár hatodik alkalommal került megrendezésre az Európai Kereskedelem Napja szakmai konferencia, amelyre az érdekvédelmi és érdekérvényesítô szövetségek egyedülálló országos összefogása mellett az EuroCommerce nemzetközi lobbi szövetség bevonására idén is sor került. Az Európai Parlament mellett mûködô legnagyobb kereskedelmi szövetség, az Euro- Commerce valamennyi uniós tagállam legfontosabb kereskedelmi szövetségeit, szervezeteit és vállalatait képviseli. Az idei Európai Kereskedelem Napja érdekessége, hogy tíz ország képviseletében, Dr. Rainhardt von Leoprechting elnökletével az EuroCommerce november 2-án Magyarországon ülésezett, és Európát érintô aktuális kereskedelmi témákat vitatták meg. Krisán László, a VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciójának elnöke nyitotta meg a szakmai találkozót, majd felkérte az elôadókat beszédjük megtartására. Alkotmányba is ütközhet a különadó A szokásosnál keményebb hangot vettek az Európai Kereskedelem Napján az elôadók, amely elsôsorban a magyar kormány stabilizációs programjához kapcsolódó ágazati különadóval magyarázható. Diszkriminatív és az alkotmányba is ütközhet az egyes ágazatokat terhelô különadókról szóló törvény. Problémás, hogy a kiskereskedelemre vonatkozó közteher legnagyobb részét összesen hat vállalkozás fizeti meg mondta Dr. Rainhardt von Leoprechting, az Európai Kereskedelem Napját életre hívó EuroCommerce (európai kereskedelmi érdekvédelmi szervezet) elnöke. Leoprechting kitért arra is, hogy a kereskedelem fejlôdésében itthon elengedhetetlen, hogy a bankok csökkentsék a bankkártyás tranzakciók után az interchange díjakat. Dr. Horváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára megköszönte a kiskereskedelemnek a közös tehervállalást, illetve megerôsítette, hogy a kormány különadó tervei három évre szólnak. Azt is elmondta, hogy a különadó mellett élénkíteni kívánják a keresletet, a személyi jövedelemadó csökkentésével, ez pedig kompenzálhatja a kiesô forgalmat. Feiner Péter, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke kiemelte, hogy nehéz csendben elsiklani azon tény mellett, hogy a kormány olyan kereskedelmi forgalmat is megadóztat a kereskedelmen keresztül, amelyhez magának a kereskedelemnek semmi köze. A forgalom 75 százaléka jellemzôen a beszállítókat, gyártókat illeti. Gablini Gábor, a VOSZ helyettes soros elnöke kitért a feketegazdaságra. Úgy véli az

23 Szervezeti Hírek 21 elsôdleges ellenségei a gazdaságnak az illegálisan mûködô vállalkozások. Gablini leszögezte, hogy a VOSZ elvárja a kormánytól, hogy fogalmazza meg markánsan és közérthetôen, hogy a törvényes keretek között mûködô vállalkozásoké az elsôbbség, és a feketegazdaság szereplôit vagy a legalitás irányába kell terelni, vagy meg kell szüntetni tevékenységüket. Az Európai Kereskedelem Napja alkalmából rendezett szakmai fórum résztvevôi a hazai és az uniós kiskereskedelem jövôjérôl beszéltek. A szakemberek szerint a magyar és egyben az uniós GDP növekedésbôl aligha lehet

24 22 Szervezeti Hírek kihagyni a kiskereskedelmet, lévén az ipar után a második legnagyobb termelôje a nemzeti összterméknek. Vagyis a kiskereskedelem versenyképességét szem elôtt kell tartania a kormányoknak. Ugyancsak szóba került a feketekereskedelem, a résztvevôk szeretnék, ha a kormány a jelenleginél határozottabban lépne fel az illegális vállalkozásokkal szemben. Számomra a kerekasztal beszélgetésben a legérdekesebb az volt, hogy három különbözô véleménycsoport rajzolódott ki. Egyrészt a kormányzatnak az álláspontja, másrészt az operatív oldalról a kereskedelmi szervezetek képviselôjének álláspontja és egészen más kérdéseket feszegettek az EuroCommerce szervezet vezetôi. Ily módon nem született hazai kereskedelmi ágazatot érintô konszenzus, de ami még ennél is érdekesebb, hogy egészen más problémák feszítik az Európai Unió legfeljelentebb kereskedelmi szereplôit, mint ahogy 2010-ben mi látjuk ezt Magyarországon összegezte a fórumbeszélgetés moderátora, Kozák Ákos a GfK Hungária Piackutató Intézet ügyvezetô igazgatója. Az Európai Kereskedelem Napjának évi kitüntetettjei: Klauzál Gábor Díjak: Gyalay-Korpos Gyula, ECE Projektmanagement Budapest Kft. ügyvezetô igazgatója Kiss Sándor, a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára Tóthné Prenner Beáta, egyéni vállalkozó Tóth Géza, az Univer COOP Zrt. vezérigazgatója Krénusz Ferenc, az Óbudai Autójavító Kft. ügyvezetô igazgatója Miniszteri Elismerés: Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. elnök vezérigazgatója Széplakiné Végh Tímea, a VOSZ Fejér megyei Információs és Szolgáltató irodavezetôje Magyar Kereskedelemért Nagydíj: Csoltó Tiborné, az Unió Coop Zrt. boltvezetôje Szél Krisztina, az Ivanics Kft. biztosítási ügyintézôje Jámbor Andrea, a dm Kft. eladó-pénztárosa Molnár Mária, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. dolgozója Lakatos Tamás, az Auchan Magyarország Kft. dolgozója Jakab Tibor, a Zarges Kft. logisztikai vezetôje Háttéranyag A konferencia ebben az évben három fô téma verseny, foglalkoztatottság és kereskedelem köré épült, hiszen a jelen gazdasági helyzetben e tényezôknek külön-külön, de összefüggéseiben is rendkívül fontos és meghatározó szerepe van a gazdaság fellendítésében. A konferencia jelentôségét adta, hogy kereskedelemi szektort érintô égetôen fontos kérdések is napirendre kerültek. Verseny A magyar kereskedôk törekednek arra, hogy boltjaik polcain belföldön gyártott termékek legyenek túlsúlyban, mert saját érdekük is, hogy az ebbôl fakadó logisztikai és ár elônyöket kihasználják. Az ár és minôség tekintetében a hazai termékek versenyképessége azonban elengedhetetlen, melynek megteremtése a gazdaságpolitika feladata. Foglalkoztatottság Az idei harmadik negyedévben javultak a foglalkoztatási adtok; a éves foglalkoztatottak létszáma 3 millió 823 ezer fô volt, ami 39 ezer fôvel több, mint az elôzô év azonos idôszakában derült ki a Központi Statisztikai Hivatal októberi jelentésébôl. A munkanélküliségi ráta az idei legalacsonyabb szintre csökkent, 11 százalék alá süllyedt. A férfiak foglalkoztatási mutatói az elôzô év azonos idôszakához képest nem romlottak, foglalkoztatási arányuk megegyezett az egy évvel korábbival. Eközben a nôk foglalkoztatása már 2010 elsô negyedévétôl folyamatosan javult. A következô években kiemelt figyelmet kell fordítani a kereskedelmi szektor munkál-

25 Szervezeti Hírek 23 tatói szerepének hangsúlyozására. Tíz százalék feletti munkanélküliség mellett a szakma munkaerô-felvevô képessége meghatározó jelentôségû. Az unió országaiban a kereskedelemben dolgozók száma meghaladja a 30 millió fôt, a teljes európai GDP 11 százalékát a kereskedelmi szektor adja. A kereskedelmi szektort vizsgálva a nôk foglalkoztatása különösen magas. Magyarországon meghaladja az 550 ezer fôt az ágazatban dolgozók száma, melynek 55%-át a nôk adják fôvel. Az élelmiszer kereskedelemben a nôk aránya 80-90% közötti. A kereskedelemben jól alkalmazható a részmunkaidôs (atipikus) foglalkoztatási forma, ahol a hölgyek ismét hangsúlyos szerepet kapnak. Világszerte a vállalati vezetôk 44 százaléka számít arra, hogy az elkövetkezendô két évben nôni fog az újra munkába álló anyák száma derült ki a Regus 2010 márciusában készített felmérésébôl. A rugalmas munkakörülmények kialakításával a munkába visszatérô anyák és a vállalatok egyaránt nyerhetnek. Egy hazai, a KSH által végzett felmérés szerint 2010 januárjától júniusig terjedô idôszakban a nô dolgozott teljes munkaidôben, míg a részmunkaidôben foglalkoztatott nôk száma elérte a 137 ezret. Hazánkban a kormány növelni szeretné a nôk részmunkaidôs foglalkoztatását, amely elsôsorban a kisgyermekes anyáknak jelenthet megoldást. Járulékcsökkentésen alapuló ösztönzô rendszer is szerepel a kormány idei második akciótervében. Ha valaki nyolc óra helyett kétszer négy órában nôi munkaerôt alkalmaz, 27 helyett 20 százalék tb-járulékot fizet csak jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A hölgyek részmunkaidôs foglalkoztatása tehát jelentôs vállalkozói élômunkaköltség megtakarítást eredményezhet. Kereskedelem A kereskedelmi szektor nemzetgazdaságban betöltött fontos, - méltánytalanul figyelmen kívül hagyott szerepét a VOSZ évek óta hangsúlyozza. A hagyományos értelemben vett kiskereskedelmi egységeknek nemcsak a foglalkoztatásra gyakorolt hatása meghatározó, hanem az árbevételi oldalról eredô adófizetési képesség sem elhanyagolható. Az Eurostat gyorsbecslése szerint augusztusban az Európai Unió 27 tagállamában az elôzô év azonos idôszakához mérten átlagosan 0,8, az eurózóna országaiban 0,6%-kal növekedtek a kiskereskedelmi eladások. Az országok nem teljes körére rendelkezésre álló adatok szerint 10 tagállamban tapasztaltak bôvülést, 1-ben stagnálást, 9-ben csökkenést. A legnagyobb növekedést (6,7%) Lengyelországban, a legnagyobb visszaesést (6,9%) Litvániában mérték. A KSH felmérése alapján, Magyarország tekintetében a kiskereskedelmi szektor forgalomára vonatkozó, 2005 óta tartó növekedési tendencia 2008-ban megállt és az elôzô évhez képest hazánk összes régiójában csökkenést mutatott. Míg a kiskereskedelmi szektor milliárd forint forgalmat realizált ban, addig a tavalyi érték megközelítôleg a milliárdot érte el. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelmi üzletek eladásai 2010 augusztusában lényegében nem változtak, az elsô nyolc hónapban 2,8%-kal kisebb volumenû forgalmat bonyolítottak az elôzô év azonos idôszakához képest. A konferencia célja Az Európai Kereskedelem Napja rendezvény fô üzenete volt, hogy a kereskedelmet, - mint az egyik legnagyobb GDP elôállító, a legnagyobb ÁFA befizetô és a legtöbb munkavállalót foglalkoztató ágazatot fókuszba állítsa. A konferencia mindezek érdemi megvitatását, a hazai és nemzetközi tapasztalatok átadását, a szakmai és politikai döntéshozókkal történô eredmény centrikus párbeszédét segítette. Meghívottak ebben az évben is a kereskedelmi szövetségek képviselôi, az EuroCommerce vezetôsége, a kormányzat témáért felelôs tisztségviselôi, a gazdasági élet fontos kiemelkedô szereplôi, az Európa Parlamenti képviselôk és kereskedelmi partnerek voltak. A szakmai fórum célja volt, hogy a mai magyar közéletben a jelenlegi kereskedelemellenes hangulatot enyhítse, valamint javítsa az értékesítô munka és a kereskedelem társadalmi megítélését. VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is!

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! A Prima Primissima díj történetének eddigi 11 éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben,

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

MEGVÁLASZTOTTÁK A 2009-ES ÉV PRÍMÁIT

MEGVÁLASZTOTTÁK A 2009-ES ÉV PRÍMÁIT MEGVÁLASZTOTTÁK A 2009-ES ÉV PRÍMÁIT A gazdasági világválság és a magyarországi pénzügyi-gazdasági krízis ellenére a Prima Primissima Alapítvány töretlen erővel folytatja 2003-ban megkezdett hagyományát.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Az év társadalomtudatos vállalkozása Magyarország 2007. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Shadow ECOFIN - pénzügyi árnyékkonferencia Budapest, 2011. április 08-09. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 57/2013. számú vezérigazgatói utasítás A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alapított gróf Károlyi Sándor-díj adományozásának szabályzata (A szabályzatot az

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

3. Adószám: 3/a. A cég/vállalkozás alapításának időpontja:

3. Adószám: 3/a. A cég/vállalkozás alapításának időpontja: Az alábbi címre kérjük kitöltve visszaküldeni: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Koordinációs és Marketing Igazgatóság 1372 Budapest 5., Pf.: 452 ADATLAP Melléklet a vállalkozási exportra való szakmai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben