November december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: NOVEMBER. 15. ÉVF. 11. SZÁM december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma Eleni Tsakopoulos Kounalakis asszony, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete részt vett a VOSZ Elnökségének november 9-i ülésén November

2 Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai emlékeztetôk stb.) az egymást követô számok megôrzését és visszatérô alkalmazását kívánják meg tagjainktól. Így a VOSZ-Híreken keresztül több ezer vállalkozáshoz küldhetô tartós üzenet. A VOSZ tagjai általában évek óta mûködô, a közös érdekérvényesítést is fontosnak tartó cégek, így gazdasági hatásuk a tagsági számot jelentôsen felülmúló. Egy oldalas fekete-fehér hirdetés (160 mm x 240 mm) Ft + ÁFA féloldalas fekete-fehér hirdetés: (160 mm x 120 mm) Ft + ÁFA negyedoldalas fekete-fehér hirdetés: (80 mm x 120 mm) Ft + ÁFA színes hirdetés: 50% felár A VOSZ tagjait 10% kedvezmény illeti meg a fenti hirdetési összegbôl. Üzleti partnereink megrendeléseiket a VOSZ-TAN Kft. címére (1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: , ), míg az ellenértékét számla alapján rendezhetik. A tárgyhó 5-ig beérkezô megrendelés és hírdetési anyag még az adott hónapban megjelenik a VOSZ-Hírekben. VOSZ-Hírekben való hirdetés egyúttal a VOSZ célkítûzéseinek támogatása is! VOSZ KÖZPONT ELÉRHETÔSÉGE Címe: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. (Porta Irodaház) Postacíme: H-1107 Budapest, Mázsa tér 2 6. Telefon: (36-1) , Telefax: (36-1) címe: Internet honlap:

3 Szervezeti Hírek 1 VOSZ iroda tölti ki:... Számla száma:... Befizetési dátum és a csekk száma:... Beléptetô megye:... VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BELÉPÉSI NYILATKOZAT Vállalkozás neve: Vállalkozás típusa: Vállalkozás címe: megye:... Irányítószám:.... Város, község: Út, utca, tér, park, ltp:.... Házszám:... Vállalkozás postacíme: Vállalkozást képviselô neve:... beosztása:..... Vállalkozás adószáma: Vállalkozás KSH számjele: Elérhetôség Telefon:... Fax: Mobiltelefon:... Weblap: Alakulás éve:. Vállalkozás létszáma:... tag,.... alkalmazott:.... A vállalkozás tevékenységi köre: A TEÁOR kód szerinti tevékenység:......

4 2 Szervezeti Hírek A Szövetség r e n d e s tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve bármely olyan jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás, továbbá minden érdekképviselet, egyesület, szövetség, amely a VOSZ Alapszabályát elfogadja. A VOSZ céljait és törekvéseit az Alapszabály, az általa nyújtott szolgáltatások körét a VOSZ Hírek címû újság tartalmazza. A Szövetség p á r t o l ó tagja lehet minden bel- és külföldi jogi és nem jogi személyiségû vállalkozás és magánszemély. A Szövetség t á r s u l t tagja lehet egyesület, munkaadói, gazdasági, szakmai, vállalkozói érdekképviselet. A pártoló, illetve társult tagja a Szövetség küldöttközgyûlésén tanácskozási joggal vehet részt. A küldöttek, tisztségviselôk választásban nem vesznek részt, illetve küldöttnek, tisztségviselônek nem választhatók. Tagdíjfizetés ellenében, viszont az igénye szerinti szolgáltatás illeti meg. A szolgáltatásra való jogosultság az erre a célra szolgáló igazolással vehetô igénybe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Rendes tagja, Pártoló tagja, Társult tagja kívánok lenni. (megfelelô rész aláhúzandó) A Szövetség Alapszabályát ismerem és elfogadom..... Ft tagdíj fizetését vállalom. A tagdíj mértéke VOSZ TAGDÍJAK A belépés vagy megszûnés idôpontjára tekintet nélkül a tagdíj mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb; 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál; 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál; 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtôl 250 millió forint számviteli nettó árbevételig 100 ezer forintnál; Rendkívül indokolt esetben és idôkorláttal (legfeljebb a tárgyévre) az Ügyvezetô Elnökség által mérsékelhetô vagy elengedhetô a tagdíj. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendô. Szolgáltatást igénybevevô új tag esetén a területileg illetékes VOSZ iroda útján történik a belépés, és a VOSZ Titkársága regisztrálja az új belépôket. Lehetôség van közvetlen VOSZ Titkársági regisztrációra is., hónap nap..... cégszerû aláírás

5 Szervezeti Hírek 3 Prima Primissima 2010 A Prima Primissima díjat Demján Sándor, a VOSZ Elnöksége támogatásával 2003-ban alapította, amelynek keretében évenként 10 kategóriában euró értékû díj kerül kiosztásra. Célja a hazai tudomány, kultúra és mûvészet kiemelkedô képviselôinek pártoktól független támogatása, díjazása, valamint a nagyközönség figyelmének felkeltése kulturális, tudományos értékeink iránt. A kategóriánként 3 3 személy már biztosan legalább Prima Díjas, egyúttal Prima Primissima jelölt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Elnöksége és a Prima Primissima Kuratóriuma a Vállalkozók Napja rendezvénysorozatának alkalmából tartott ülésén közvetlenül a Prima Primissima Díjátadó Gálaest elôtt, közjegyzô jelenlétében titkos szavazással dönt kategóriánként a 2 2 Prima díjas és kategóriánként 1 Prima Primissima díjas személyérôl (Mûvészetek Palotája, december 3. Minden kategóriában tehát 1 Prima Primissima Díjat (50 ezer euró) és 2 Prima Díjat (10 ezer 10 ezer euró) ítélnek oda. Közönségdíj: A tíz kategóriában jelölt személyek közül, a kommunikációs kampányt figyelemmel kísérôk telefonon, sms-ben, szavazólapokon és online szavazhatnak a jelöltekre. A 30 jelöltbôl a leadott szavazatok alapján kerül ki a Közönségdíj nyertese, aki szintén 50 ezer euró díjazásban részesül, melyet Dr. Csányi Sándor ajánlott fel magánvagyonából. A Közönségdíj nyertesére szavazók között egy db személygépkocsit sorsolnak ki.

6 4 Szervezeti Hírek A évi Prima díjasok (Prima Primissima jelöltek) névsora kategóriánként: MAGYAR IRODALOM Czakó Gábor Csaba Író. A Várkonyi Krónika, a Luca néni föltámadása, az Eufémia, az 5 kötet Magyar Rémmese, az Adorján és Seborján, a Megváltó szerzôje, több lap szerkesztôje. A Beavatás címû tv-s esszésorozat készítôje. Munkásságát József Attila-díjjal is elismerték. Gergely Ágnes Író, költô, mûfordító. Az Ajtófélfámon jel vagy, A tolmács, a Stációk, az ôrizetlenek szerzôje. James Joyce és Dylan Thomas mûveit fordította magyarra. Összegyûjtött versei az Útérintô címû kötetben jelentek meg. Kossuth-díjas. Moldova György Író. A Ha jönne az angyal, a Malom a pokolban, Az elbocsátott légió, Negyven prédikátor szerzôje. Több riportkönyvet írt: Akit a mozdony füstje megcsapott, Bûn az élet, a Szabadíts meg a gonosztól!. A hazai szatíra meghatározó alkotója. Kossuth-díjas.

7 Szervezeti Hírek 5 MAGYAR SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZET Jancsó Miklós Filmrendezô. Az Oldás és kötés, a Szegénylegények, Fényes szelek, a Kék Duna keringô, Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten és az Oda az igazság rendezôje. A Cannes-i és a Velencei fesztiválon is elismerték. Kétszeres Kossuth-díjas. Koltai Lajos Operatôr, rendezô. Legendás filmek fûzôdnek nevéhez: a Megáll az idô, az Angi Vera, a Találkozás Vénusszal, és a Csodálatos Júlia operatôre. Elsô rendezése a Kertész Imre Nobel-díjas mûve alapján készült Sorstalanság volt 2005-ben. Az Oscar-díjas Mephisto operatôre. Kossuth-díjas mûvész. Sándor György Egyszemélyes színház: író, rendezô, elôadómûvész humoralista. 15 önálló estet mutatott be, 12 könyve jelent meg. Legemlékezetesebb tévés alakítása a Burda-szabásmintás. Fôbb kitüntetései: Jászai-díj, Magyar Örökség-Díj, Tisztikereszt, Középkereszt.

8 6 Szervezeti Hírek MAGYAR KÉPZÔMÛVÉSZET Farkas Ádám Szobrászmûvész. Kôvel, bronzzal és fával dolgozik. Több egyéni kiállítása volt itthon és külföldön. Fôbb alkotásai: a Szentendrei Köszöntôszobor, A Föld ereje, a Kôemlék a jövôbôl, Az erô nyoma és a Recski emlékmû. Munkácsy-díjas, érdemes mûvész. Haraszty István Szobrászmûvész. A hazai mobil szobrászat közkedvelt alkotója. Rendszeresen résztvevôje hazai és külföldi kiállításoknak. Fôbb alkotásai: Mintamadár, Fügemagozó, Agyágyú, Stemplire várva és a Deák Dénes-szökôkút. Kossuth-díjas alkotó. Kubinyi Anna Textilmûvész. Egyéni szövéstechnikája: plasztikus textil. Korábban a természet jelenségei, ma az ôsi és népmûvészeti hagyaték motívumkincse inspirálja. Fôbb mûvei: Gyökerek, Erôvonalak, Ezeréves Fa, Erdélyi Töredék, Székelykapuk, Kôrösi Csoma Emléktextil.

9 Szervezeti Hírek 7 MAGYAR TUDOMÁNY Rubik Ernô Építészmérnök, feltaláló. A Magyar Mérnök Akadémia örökös tiszteletbeli elnöke, a Rubik Stúdió igazgatója. Nevéhez több logikai játék a Kígyó, a Bûvös négyzetek fûzôdik. A világszerte ismert és népszerû Rubik-kocka feltalálója. Kossuth-díjas alkotó. Tulassay Tivadar Gyermekgyógyász. A SOTE I. sz. Gyermekklinika vezetôje óta az egyetem rektora. A születés utáni adaptáció élettanáról és a koraszülöttség késôi hatásairól végzett kutatásai nemzetközi hírûek. Munkásságát Gábor Dénes-díjjal is elismerték. Vékás Lajos Széchenyi-díjas jogász professzor, akadémikus, jogászgenerációk nevelôje, között az ELTE rektora. Több európai egyetem vendégprofesszora, a Hamburgi Egyetem díszdoktora. Kutatási területei: magyar- és összehasonlító polgári jog, nemzetközi magánjog.

10 8 Szervezeti Hírek MAGYAR OKTATÁS ÉS KÖZNEVELÉS Dávid Katalin Széchenyi- és Magyar Örökség-Díjas mûvészettörténész. Több száz tanulmány és könyv szerzôje. Leghíresebb munkái a keresztény ikonográfia és bibliai jelképek világát tárják fel. Egyházi munkásságát a Vatikán pápai Aranykereszttel ismerte el. Dévény Anna Gyógytornász, mûvészi torna szakedzô. A nevét viselô módszer kidolgozója, amely a mozgássérülések valamennyi területén kimagasló eredményeket mutat fel. A róla elnevezett alapítvány vezetôje. Batthyány-Strattman László-díjas. Keserü Katalin Mûvészettörténész, egyetemi tanár. Vezette a Mûcsarnokot és az Ernst Múzeumot. Kiállításai, könyvei és más megnyilatkozásai a századi magyar mûvészet értékeit tárják fel. Széchenyi-díjas, az Európai Tudományos és Mûvészeti Akadémia tagja.

11 Szervezeti Hírek 9 MAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTÔMÛVÉSZET Balázs Mihály Építész, egyetemi docens. Fôbb középületei: katolikus templomok Budapesten, Kazincbarcikán, Fehérgyarmaton, Sopronban és Gyôrben, egyetemi épületek Budapesten és Nyíregyházán, a MATÁV Igazgatási Központja Budapesten, a Pécsi Tudásközpont. Kossuth-díjas alkotó. Nagy Tamás Építész. Elsôsorban templomok és iskolák tervezôje. Válogatott munkái: Evangélikus templom Dunaújvárosban és Balatonbogláron, Római katolikus templom Gödöllôn és az Aszódi Evangélikus Gimnázium. Munkásságát Ybl Miklós-díjjal is elismerték. Varga Levente Építész. Középületeket, fôként oktatási-nevelési és egészségügyi épületeket tervez. Fôbb alkotásai: a Pestújhelyi Kórház sebészeti épülete Tomay Tamással, a debreceni Szívsebészet, a pécsi Kardiológia új épületei Csikós Zoltánnal. Kossuth-díjas.

12 10 Szervezeti Hírek MAGYAR SAJTÓ Heltai Péter Televíziós újságíró, producer, könyvkiadó. Évekig az MTV vezetô munkatársa. Az InfoRádió és a Budapesti Kommunikációs Fôiskola egyik alapítója. Több könyv szerzôje, kiadója. Kamera Hungária és Filmszemle- fôdíjas. Pro Minoritate-díjas. Kiss Róbert Richárd Turisztikai szakújságíró. 155 országban forgatott útifilmet, rangos turisztikai lapok szakírója. Számos könyve jelent meg. A Tv2 Világszám Magazinjának házigazdája, és az InfoRádió Világszám mûsorának szerkesztô-mûsorvezetôje. Pulitzer-emlékdíjas. Veiszer Alinda Mûsorvezetô. Záróra címû mûsorában több, mint félezer mélyinterjút készített. Volt a Kultúrház, a Miért? címû történelmi magazin, a Nyugat 100 és a Radnóti 100 éve címû sorozat házigazdája is. Munkáját többek között Junior Prima-díjjal is elismerték.

13 Szervezeti Hírek 11 MAGYAR NÉPMÛVÉSZET ÉS KÖZMÛVELÔDÉS Baán László A Szépmûvészeti Múzeum fôigazgatója. Vezetése alatt az intézmény mûködése teljesen megújult, s korszerû, európai rangú múzeummá vált. Vonzó kiállításaival új utakat nyitott a közönség felé, így a világ 50 leglátogatottabb kiállítóhelye közé került. Csík Zenekar A Magyarországon immár 22 éve mûködô Csík Zenekar a magyar népzene hiteles tolmácsolója. A népzenét és a könnyû mûfajokat egyedi módon ötvözi. Számtalan lemeze jelent meg, legutóbb, 2010-ben a Szívest Örömest címû. Az együttes Magyar Örökség-Díjas. Nyírség Néptáncegyüttes 1984 óta az ország egyik legjelentôsebb, Csokonai-Díjas és Megyei Prima Díjas tánccsoportja. Célja a néphagyományok ôrzése, újraalkotása. Az elmúlt évtizedekben kifejlesztette a ma már Nyírség Mûhely néven emlegetett pedagógiai rendszert.

14 12 Szervezeti Hírek MAGYAR ZENEMÛVÉSZET Érdi Tamás Zongoramûvész. Mozart CD-éi külföldön is sikert arattak. Schubert szólólemezéért Gundel-díjjal jutalmazták. Chopin CD-jét 2004-ben adták ki. 25 országban adott koncertet. Itthon szinte minden szimfonikus zenekarral fellépett. Junior Prima-díjas. Magyar Rádió Gyermekkórus A 7 16 éves gyerekekbôl álló, Bartók-Pásztory-díjas, Grammy-díjra is jelölt kórus 55 éve, széles repertoárjával különleges szerepet tölt be a zenei életben. Rendszeresen fellép rangos európai fesztiválokon is, számos CD, rádió és TV felvételt készít. Tokody Ilona Világhírû operaénekesnô, az Operaház Örökös Tagja. A világ nagy operaházaiban, koncerttermeiben lépett fel. Híres szerepei: Melinda, Mimi a 3 Tenorral, Leonorák, Aida, Liú, Desdemona. Állami díjak mellett Kossuthés Bartók Pásztory-díj birtokosa.

15 Szervezeti Hírek 13 MAGYAR SPORT Buzánszky Jenô Labdarúgó, edzô. Olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, negyvenkilencszeres válogatott. Az Aranycsapat tagja volt. Játszott az 1953-as angolok elleni legendás, világraszóló találkozón. A Magyar Labdarúgó Szövetség volt alelnöke. Széchenyi-díjban részesült. Erdei Zsolt Ökölvívó. Amatôrként olimpiai bronzérmes, világbajnoki aranyérmes, kétszeres Európa bajnoki aranyérmes. Profiként két súlycsoport világbajnoka volt ben a Magyar Ökölvívó Szakszövetség az Év profi bokszolója elismerést adományozta neki. Monspart Sarolta Tájfutó, sífutó, mesteredzô, sportvezetô. 14-szeres magyar bajnok és világbajnok tájfutó. Sífutásban hatszoros magyar bajnok. Az elsô nô Európában, aki 3 órán belül futotta a maratoni távot. Élsportoló kora óta hirdeti mindnyájunknak: Mozdulj!

16 14 Szervezeti Hírek Tájékoztató a VOSZ Elnökségének és Ellenôrzô Bizottságának együttes ülésérôl Idôpont: november óra Helyszín: WestEnd Hilton Budapest 1062 Budapest, Váci út 1-3. Jelenlét: jelenléti ív szerint Az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete, Eleni Tsakopoulos Kounalakis asszony megtisztelte jelenlétével ülésünket és a napirendek elôtt rövid tájékoztatót tartott a testületi tagoknak. A nagykövet asszony hozzászólásában méltatta hazánk és az Amerikai Egyesült Államok kiváló kapcsolatát és felhívta a figyelmet a két ország gazdasági együttmûködésének lehetôségeire és fontosságára. Hangsúlyozta, hogy az USA magyarországi befektetôi hisznek országunkban és a jövôben újabb invesztíciók is várhatók. A testületi ülés napirendi javaslata 1. Tájékoztató az elôzô testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és a végzett munkáról Elôadó: Gablini Gábor helyettes soros elnök Dávid Ferenc fôtitkár 2. A VOSZ álláspontja az Új Széchenyi Terv vitairatról ( A talpra állás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programjáról ) Elôadó: Demján Sándor ügyvezetô elnök Chikán Attila, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke 3. Elôterjesztés az "Év Vállalkozója" kitüntetô cím adományozására Elôadó: Perlusz László ügyvezetô igazgató 4. Egyebek Határozatok /1. Gablini Gábor és Dávid Ferenc tájékoztatást adott az elôzô testületi ülés óta végzett fontosabb munkákról. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta /2. A testület ismételten napirendre tûzte, megvitatta és véglegezte a Szövetségnek az Új Széchenyi Terv vitairatról készített álláspontját. Az idevonatkozó határozat egyhangú szavazással került elfogadásra /3. Az Év Vállalkozója kitüntetô cím adományozására vonatkozó elôterjesztést az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta /4. A VOSZ Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szekció megalakulását a testület egyhangú szavazással jóváhagyólag tudomásul vette. Kmf. Dr. Dávid Ferenc fôtitkár

17 Szervezeti Hírek 15 Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrôl és az elvégzett munkáról szeptember november Szeptember 16-án Jász-Nagykun-Szolnok megyében került megrendezésre a év elsô Megyei Prima díjátadó gálája. A rendkívül igényes, magas színvonalú rendezvényen a térség vállalkozóin kívül részt vettek: a VOSZ ügyvezetô elnöke, soros elnöke, megyei- és szekcióelnökök, a titkári szervezet vezetôi, Szlovénia nagykövetasszonya, számos önkormányzati tisztségviselô is. 2. Szeptember 20-án a VOSZ ügyvezetô igazgatója részt vett a VOSZ Sportvállalkozási Szekció elnökségi ülésén, ahol a Széchenyi Kártya Program ismertetése és az ezzel kapcsolatos kérdések tisztázása fontos napirendi pontként szerepelt. 3. Szeptember utolsó napjaiban folytattuk a Széchenyi Kártya Program népszerûsítését szolgáló rendezvénysorozatot. Kecskeméten, Szegeden, Pécsett és Szekszárdon tartottunk nagy érdeklôdéssel kísért fórumot. 4. Október 1-jén elindult a VOSZ Borsod megyei internetes oldala a címen. 5. Október 6-án a VOSZ társadalmi és hivatali vezetése kapcsolatépítô találkozón vett részt Szlovénia hazánkba akkreditált nagykövetével és elsô ügyvivôjével. 6. Október 11. napján a VOSZ felhívást intézett az üzleti szféra képviselôihez a vörös iszap károsultjainak megsegítése érdekében. 7. Október 14. napján a Parlament Felsôházi termében - az OTSZ-szel közösen - tartottuk a "Szövetkezeti Bankok és a Kis - és Középvállalkozások 3. Európai Fóruma" címû rendezvényt. A konferencián beszédet mondott a Magyar Köztársaság miniszterelnöke is. 8. Október 18-án ülést tartott a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága. Napirend: Az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos VOSZ álláspont véglegezése 9. Október 18-án és október 19-én a KA- VOSZ Zrt.-vel közösen kétnapos szakmai továbbképzést szerveztünk a VOSZ Irodák és a VOSZ pontok munkatársai részére. 10. Október 21. napján levélben jeleztük a nemzetgazdasági miniszternek, hogy az ágazati különadóról szóló - már elfogadott - törvényt pontosítani kell. 11. Október 22-én megrendezésre került a Somogy Megyei Prima díjátadó gála, ahol a térség vállalkozói, valamint mûvészei, tudósai, közéleti személyiségei

18 16 Szervezeti Hírek töltöttek együtt egy színvonalas estét és adóztak a magyar géniusz elôtt. 12. Október 22-én megkezdôdött az adó -és járuléktörvényeknek az OÉT fórumán történô megtárgyalása, november 5. napján a évi bérekrôl is konzultált a plenáris fórum. 13. Október 25-én megbeszélést folytattunk Kemény Péter úrral, aki a VOSZ delegáltja az újjáalakult Közbeszerzések Tanácsában. 14. Október 26-án és október 27-én kétnapos szakmai fórumot szervezetünk a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba delegált VOSZ képviselôk, a megyei és szekció elnökök részvételével. 15. A VOSZ október 31-én együttmûködési megállapodást kötött a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Elômozdításának Kínai Tanácsával (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT). A megállapodást a VOSZ részérôl Demján Sándor írta alá Sanghajban. 16. November 3. napján hatodik alkalommal került megrendezésre az Európai Kereskedelem Napja, "Verseny, Foglalkoztatás, Kereskedelem" címmel. 17. November 4-én tárgyalást folytattunk a Magyar Szerkezetépítô Vállalkozók Szövetsége vezetôivel, a szervezet VOSZhoz való csatlakozásáról. 18. November 5-én megrendezésre került a Gyôr-Moson-Sopron megyei Prima díjátadó gála, amely mára a térség kiemelkedô kulturális és közéleti rendezvényévé nôtte ki magát. 19. A beszámolási idôszakban hat alkalommal készítettünk elektronikus hírlevelet, amely széles körben került terjesztésre. 20. Megnyitottuk legújabb VOSZ pontunkat a Haller utcában, amelynek fô profilja a Széchenyi Kártya Program termékkörének forgalmazása a térség vállalkozóinak körében, erôsítve ezzel a Szövetség jelenlétét Budapesten. Budapest, november 8. Dávid Ferenc fôtitkár Perlusz László ügyvezetô igazgató

19 Szervezeti Hírek 17 A VOSZ Együttmûködési Megállapodást írt alá a Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanáccsal október 31-én Sanghajban Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és hivatalos delegációja jelenlétében Demján Sándor, a VOSZ ügyvezetô elnöke együttmûködési megállapodást irt alá Wan Jifei-jel, a Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanács elnökével. A dokumentumban a két fél delegációk cseréjét, információk kölcsönös áramoltatását vállalja annak érdekében, hogy a két ország illetve a két szervezet tagjai közötti gazdasági és befektetési kapcsolatok tovább fejlôdjenek. Az aláírást követô kétoldalú megbeszélésen Demján Sándor és Wan Jifej abban is megállapodott, hogy 2011-re munkaprogramot dolgoznak ki a következô hónapokban a megállapodás megvalósítása érdekében. A VOSZ ügyvezetô elnöke meghívta partnerét, hogy az OECD mellett mûködô BIAC (Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottság) 2011 áprilisában Budapesten sorra kerülô konferenciáján vegyen részt és ismertesse azokat a lehetôségeket, melyet Kína külföldi partnereinek ajánl.

20 18 Szervezeti Hírek

21 Szervezeti Hírek 19

22 20 Szervezeti Hírek Az Európai Kereskedelem Napja: hatodik éve Magyarországon A VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciójának szervezésében, a VOSZ támogató közremûködésével immár hatodik alkalommal került megrendezésre az Európai Kereskedelem Napja szakmai konferencia, amelyre az érdekvédelmi és érdekérvényesítô szövetségek egyedülálló országos összefogása mellett az EuroCommerce nemzetközi lobbi szövetség bevonására idén is sor került. Az Európai Parlament mellett mûködô legnagyobb kereskedelmi szövetség, az Euro- Commerce valamennyi uniós tagállam legfontosabb kereskedelmi szövetségeit, szervezeteit és vállalatait képviseli. Az idei Európai Kereskedelem Napja érdekessége, hogy tíz ország képviseletében, Dr. Rainhardt von Leoprechting elnökletével az EuroCommerce november 2-án Magyarországon ülésezett, és Európát érintô aktuális kereskedelmi témákat vitatták meg. Krisán László, a VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekciójának elnöke nyitotta meg a szakmai találkozót, majd felkérte az elôadókat beszédjük megtartására. Alkotmányba is ütközhet a különadó A szokásosnál keményebb hangot vettek az Európai Kereskedelem Napján az elôadók, amely elsôsorban a magyar kormány stabilizációs programjához kapcsolódó ágazati különadóval magyarázható. Diszkriminatív és az alkotmányba is ütközhet az egyes ágazatokat terhelô különadókról szóló törvény. Problémás, hogy a kiskereskedelemre vonatkozó közteher legnagyobb részét összesen hat vállalkozás fizeti meg mondta Dr. Rainhardt von Leoprechting, az Európai Kereskedelem Napját életre hívó EuroCommerce (európai kereskedelmi érdekvédelmi szervezet) elnöke. Leoprechting kitért arra is, hogy a kereskedelem fejlôdésében itthon elengedhetetlen, hogy a bankok csökkentsék a bankkártyás tranzakciók után az interchange díjakat. Dr. Horváth Endre, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára megköszönte a kiskereskedelemnek a közös tehervállalást, illetve megerôsítette, hogy a kormány különadó tervei három évre szólnak. Azt is elmondta, hogy a különadó mellett élénkíteni kívánják a keresletet, a személyi jövedelemadó csökkentésével, ez pedig kompenzálhatja a kiesô forgalmat. Feiner Péter, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke kiemelte, hogy nehéz csendben elsiklani azon tény mellett, hogy a kormány olyan kereskedelmi forgalmat is megadóztat a kereskedelmen keresztül, amelyhez magának a kereskedelemnek semmi köze. A forgalom 75 százaléka jellemzôen a beszállítókat, gyártókat illeti. Gablini Gábor, a VOSZ helyettes soros elnöke kitért a feketegazdaságra. Úgy véli az

23 Szervezeti Hírek 21 elsôdleges ellenségei a gazdaságnak az illegálisan mûködô vállalkozások. Gablini leszögezte, hogy a VOSZ elvárja a kormánytól, hogy fogalmazza meg markánsan és közérthetôen, hogy a törvényes keretek között mûködô vállalkozásoké az elsôbbség, és a feketegazdaság szereplôit vagy a legalitás irányába kell terelni, vagy meg kell szüntetni tevékenységüket. Az Európai Kereskedelem Napja alkalmából rendezett szakmai fórum résztvevôi a hazai és az uniós kiskereskedelem jövôjérôl beszéltek. A szakemberek szerint a magyar és egyben az uniós GDP növekedésbôl aligha lehet

24 22 Szervezeti Hírek kihagyni a kiskereskedelmet, lévén az ipar után a második legnagyobb termelôje a nemzeti összterméknek. Vagyis a kiskereskedelem versenyképességét szem elôtt kell tartania a kormányoknak. Ugyancsak szóba került a feketekereskedelem, a résztvevôk szeretnék, ha a kormány a jelenleginél határozottabban lépne fel az illegális vállalkozásokkal szemben. Számomra a kerekasztal beszélgetésben a legérdekesebb az volt, hogy három különbözô véleménycsoport rajzolódott ki. Egyrészt a kormányzatnak az álláspontja, másrészt az operatív oldalról a kereskedelmi szervezetek képviselôjének álláspontja és egészen más kérdéseket feszegettek az EuroCommerce szervezet vezetôi. Ily módon nem született hazai kereskedelmi ágazatot érintô konszenzus, de ami még ennél is érdekesebb, hogy egészen más problémák feszítik az Európai Unió legfeljelentebb kereskedelmi szereplôit, mint ahogy 2010-ben mi látjuk ezt Magyarországon összegezte a fórumbeszélgetés moderátora, Kozák Ákos a GfK Hungária Piackutató Intézet ügyvezetô igazgatója. Az Európai Kereskedelem Napjának évi kitüntetettjei: Klauzál Gábor Díjak: Gyalay-Korpos Gyula, ECE Projektmanagement Budapest Kft. ügyvezetô igazgatója Kiss Sándor, a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára Tóthné Prenner Beáta, egyéni vállalkozó Tóth Géza, az Univer COOP Zrt. vezérigazgatója Krénusz Ferenc, az Óbudai Autójavító Kft. ügyvezetô igazgatója Miniszteri Elismerés: Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. elnök vezérigazgatója Széplakiné Végh Tímea, a VOSZ Fejér megyei Információs és Szolgáltató irodavezetôje Magyar Kereskedelemért Nagydíj: Csoltó Tiborné, az Unió Coop Zrt. boltvezetôje Szél Krisztina, az Ivanics Kft. biztosítási ügyintézôje Jámbor Andrea, a dm Kft. eladó-pénztárosa Molnár Mária, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. dolgozója Lakatos Tamás, az Auchan Magyarország Kft. dolgozója Jakab Tibor, a Zarges Kft. logisztikai vezetôje Háttéranyag A konferencia ebben az évben három fô téma verseny, foglalkoztatottság és kereskedelem köré épült, hiszen a jelen gazdasági helyzetben e tényezôknek külön-külön, de összefüggéseiben is rendkívül fontos és meghatározó szerepe van a gazdaság fellendítésében. A konferencia jelentôségét adta, hogy kereskedelemi szektort érintô égetôen fontos kérdések is napirendre kerültek. Verseny A magyar kereskedôk törekednek arra, hogy boltjaik polcain belföldön gyártott termékek legyenek túlsúlyban, mert saját érdekük is, hogy az ebbôl fakadó logisztikai és ár elônyöket kihasználják. Az ár és minôség tekintetében a hazai termékek versenyképessége azonban elengedhetetlen, melynek megteremtése a gazdaságpolitika feladata. Foglalkoztatottság Az idei harmadik negyedévben javultak a foglalkoztatási adtok; a éves foglalkoztatottak létszáma 3 millió 823 ezer fô volt, ami 39 ezer fôvel több, mint az elôzô év azonos idôszakában derült ki a Központi Statisztikai Hivatal októberi jelentésébôl. A munkanélküliségi ráta az idei legalacsonyabb szintre csökkent, 11 százalék alá süllyedt. A férfiak foglalkoztatási mutatói az elôzô év azonos idôszakához képest nem romlottak, foglalkoztatási arányuk megegyezett az egy évvel korábbival. Eközben a nôk foglalkoztatása már 2010 elsô negyedévétôl folyamatosan javult. A következô években kiemelt figyelmet kell fordítani a kereskedelmi szektor munkál-

25 Szervezeti Hírek 23 tatói szerepének hangsúlyozására. Tíz százalék feletti munkanélküliség mellett a szakma munkaerô-felvevô képessége meghatározó jelentôségû. Az unió országaiban a kereskedelemben dolgozók száma meghaladja a 30 millió fôt, a teljes európai GDP 11 százalékát a kereskedelmi szektor adja. A kereskedelmi szektort vizsgálva a nôk foglalkoztatása különösen magas. Magyarországon meghaladja az 550 ezer fôt az ágazatban dolgozók száma, melynek 55%-át a nôk adják fôvel. Az élelmiszer kereskedelemben a nôk aránya 80-90% közötti. A kereskedelemben jól alkalmazható a részmunkaidôs (atipikus) foglalkoztatási forma, ahol a hölgyek ismét hangsúlyos szerepet kapnak. Világszerte a vállalati vezetôk 44 százaléka számít arra, hogy az elkövetkezendô két évben nôni fog az újra munkába álló anyák száma derült ki a Regus 2010 márciusában készített felmérésébôl. A rugalmas munkakörülmények kialakításával a munkába visszatérô anyák és a vállalatok egyaránt nyerhetnek. Egy hazai, a KSH által végzett felmérés szerint 2010 januárjától júniusig terjedô idôszakban a nô dolgozott teljes munkaidôben, míg a részmunkaidôben foglalkoztatott nôk száma elérte a 137 ezret. Hazánkban a kormány növelni szeretné a nôk részmunkaidôs foglalkoztatását, amely elsôsorban a kisgyermekes anyáknak jelenthet megoldást. Járulékcsökkentésen alapuló ösztönzô rendszer is szerepel a kormány idei második akciótervében. Ha valaki nyolc óra helyett kétszer négy órában nôi munkaerôt alkalmaz, 27 helyett 20 százalék tb-járulékot fizet csak jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A hölgyek részmunkaidôs foglalkoztatása tehát jelentôs vállalkozói élômunkaköltség megtakarítást eredményezhet. Kereskedelem A kereskedelmi szektor nemzetgazdaságban betöltött fontos, - méltánytalanul figyelmen kívül hagyott szerepét a VOSZ évek óta hangsúlyozza. A hagyományos értelemben vett kiskereskedelmi egységeknek nemcsak a foglalkoztatásra gyakorolt hatása meghatározó, hanem az árbevételi oldalról eredô adófizetési képesség sem elhanyagolható. Az Eurostat gyorsbecslése szerint augusztusban az Európai Unió 27 tagállamában az elôzô év azonos idôszakához mérten átlagosan 0,8, az eurózóna országaiban 0,6%-kal növekedtek a kiskereskedelmi eladások. Az országok nem teljes körére rendelkezésre álló adatok szerint 10 tagállamban tapasztaltak bôvülést, 1-ben stagnálást, 9-ben csökkenést. A legnagyobb növekedést (6,7%) Lengyelországban, a legnagyobb visszaesést (6,9%) Litvániában mérték. A KSH felmérése alapján, Magyarország tekintetében a kiskereskedelmi szektor forgalomára vonatkozó, 2005 óta tartó növekedési tendencia 2008-ban megállt és az elôzô évhez képest hazánk összes régiójában csökkenést mutatott. Míg a kiskereskedelmi szektor milliárd forint forgalmat realizált ban, addig a tavalyi érték megközelítôleg a milliárdot érte el. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelmi üzletek eladásai 2010 augusztusában lényegében nem változtak, az elsô nyolc hónapban 2,8%-kal kisebb volumenû forgalmat bonyolítottak az elôzô év azonos idôszakához képest. A konferencia célja Az Európai Kereskedelem Napja rendezvény fô üzenete volt, hogy a kereskedelmet, - mint az egyik legnagyobb GDP elôállító, a legnagyobb ÁFA befizetô és a legtöbb munkavállalót foglalkoztató ágazatot fókuszba állítsa. A konferencia mindezek érdemi megvitatását, a hazai és nemzetközi tapasztalatok átadását, a szakmai és politikai döntéshozókkal történô eredmény centrikus párbeszédét segítette. Meghívottak ebben az évben is a kereskedelmi szövetségek képviselôi, az EuroCommerce vezetôsége, a kormányzat témáért felelôs tisztségviselôi, a gazdasági élet fontos kiemelkedô szereplôi, az Európa Parlamenti képviselôk és kereskedelmi partnerek voltak. A szakmai fórum célja volt, hogy a mai magyar közéletben a jelenlegi kereskedelemellenes hangulatot enyhítse, valamint javítsa az értékesítô munka és a kereskedelem társadalmi megítélését. VOSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Szekció

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. Okt. NOV. 18. ÉVF. 6. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Prima Primissima választás

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. FEBR. MÁRC. 18. ÉVF. 2. SZÁM VOSZ Elnökségi ülés Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor Pályázat vizsgabizottsági

Részletesebben

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen

Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. OKTÓBER. 14. ÉVF. 10. SZÁM Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám Idén is lesz Prima-díj Idén is támogatja a VOSZ megyei szervezete a Príma-díjat, és ez évben is megválasztják

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

Tartalom. JÓ, HA TUDJUK A szeptember-októberben megjelent egyes jogszabályokról (24-25. oldal) A gyulai céhmesterek utódai

Tartalom. JÓ, HA TUDJUK A szeptember-októberben megjelent egyes jogszabályokról (24-25. oldal) A gyulai céhmesterek utódai Tartalom Átalakuló érdekegyeztetés Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) legfontosabb céljaként azt jelölte meg, hogy 2014-ben Magyarország legyen Európa leginkább

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit XVI. évfolyam 2014. 1. szám január Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit Tabu 1. 2010 előtt a

Részletesebben

A KÁPB 2011. évi szakmai tevékenysége Éves beszámoló

A KÁPB 2011. évi szakmai tevékenysége Éves beszámoló Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (KÁPB) Textil-, Ruházati-, Bőr,- Cipőipar, Textiltisztítás 1054 Budapest, Báthory utca 20. telefon: 428 70 95, telefax: 428 70 81, e-mail: vujkovk@lab.hu A KÁPB

Részletesebben

Itt az Új Széchenyi Terv! Napirenden a szakképzés versenyképessége Vállalkozók estje a kamarában

Itt az Új Széchenyi Terv! Napirenden a szakképzés versenyképessége Vállalkozók estje a kamarában XVII. évfolyam 2. szám 2011 március Itt az Új Széchenyi Terv! Napirenden a szakképzés versenyképessége Vállalkozók estje a kamarában Az Új Széchenyi Terv országjáró körútján Szegedre és Vásárhelyre érkezett.

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. 3.

Tartalomjegyzék 2. 3. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő 4 Főtitkári értékelő Major Gábor főtitkár 7 Az IVSZ szervezete 8 Az elnökség felépítése 8 Az IVSZ testületei 9 Az IVSZ tagsága taglétszám, tagság alakulása 10 Szakmai érdekvédelem,

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel XVII. évfolyam 7. szám 2011 október Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel Egy sikeres pályázatnak köszönhetően kamaránk szakképzési

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

Keress minket a VDSZ honlapján!

Keress minket a VDSZ honlapján! Ne morgolódj, mozgolódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szeptember IX. 6. szám 2008. szeptember A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Mozgásban az ifjúsági tagozat A VDSZ Ifjúsági

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben