Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk"

Átírás

1 Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata december 16-án órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban, melyre ezúton tisztelettel meghívja községünk lakosságát h köszöntője Adventi gyertyagyújtás Egyházi vezetők karácsonyi áldása Író Sándor római katolikus plébános Ének: Pásztorok, pásztorok örvendezve Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész Ének: Mennyből az angyal Sugárné Damó Márta református lelkész Ének: Dicsőség, mennyben az. HIMNUSZ h Az Öveges József Általános Iskola tanulóinak karácsonyi műsora VENDÉGLÁTÁS Az elmúlt hetekben utcáink nagy változáson mentek át: minden megszépült, minden csillogóvá, fényessé vált. Ünneplőbe öltöztettük házainkat, tereinket. A városok főterei apró faházakkal teltek meg, a levegőben édes illatok terjengnek és a hangszórókból karácsonyi dallamok szállnak felénk. A vásárban járva szívünk megtelik vágyakkal, izgalmakkal, reményekkel. Mire vágyunk? Mit remélünk? Azt, hogy amit már tavaly sem találtunk a fa alatt, talán az idén ott lesz? Azt, hogy az óhajtott tárgyra vetett sóvárgó pillantásainkat talán észreveszi valaki szeretteink közül? Azt, hogy valaki úgy gondolja, mi ezt megérdemeljük, mi ezt kiérdemeltük? Azt, hogy meg tudunk szerezni mindent, amit kigondoltunk, meg tudunk tenni mindent, amit elterveztünk? Aztán elfog az aggodalom, hogy rövid az időnk, hogy nem tudunk elkészülni, hogy nem lesz Hírmondó december XV. évf. 7. szám Szeretetteljes békés karácsonyt kívánunk! Szákszend Község Önkormányzata Készülődés meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk ürömmé. De talán a vásárban felállított Betlehem előtt egy pillanatra megállva átéljük az ádvent igazi vágyát, egy szebb, teljesebb, mélyebb, jobb élet vágyát. Mélyebbet a hitben, az Istennel való érintkezésben s jobbat a szív és lélek harmóniájában. S megértjük, hogy az igazi ajándék Jézus, aki ingyen jött közénk, akit nem érdemeltünk ki, akit nem szereztünk meg, hanem aki önként, szeretetből jött. Akit nem fogadott be Betlehem, mert tele volt. Tele idegennel, jövevénnyel, pletykával, lármával. Neki ott nem volt helye. De vajon van-e helye a szívünkben? Vagy az is olyan, mint Betlehem volt egykor? Nincs benne hely Istennek. Befogad mindent, csak őt nem? Pedig ahogy Angelus Silesius is írja: Ha Jézus százszor is születne Betlehemben, elvesznél, ha nem jönne el szívedbe. Ott a jászol előtt átélhetjük annak izgalmát, reményét, hogy a karácsony kegyelemteljes, gyertyafényes, fenyőillatos ünnepén a kis Jézust örvendezve fogadhatjuk. Igazi mély örömmel, mely nem táncol, ficánkol, mint a gyertya fénye, de nem is tűnik el és foszlik szét egyszerre egyetlen ki szellőtől. Öröm, hogy Jézus közénk jött, hogy velünk van és velünk is marad örökre. Örömökben gazdag, kegyelemteljes karácsonyt kívánok mindnyájunknak! Szabó Nóra Orsolyita postuláns

2 A képviselő-testület november 15.-én rendkívüli ülést tartott, amelyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek: 1. Javaslat EMVA falumegújításés falufejlesztésre vonatkozó pályázat benyújtására. Európai Mezőgazdasági vidékfejlesztési alapból a falumegújítás- és falufejlesztésre pályázati kiírás történt. Benyújtási határideje november 30. Négy területen a zöldfelületek rendezésére, a szendi volt községháza tetőszerkezetének és nyílászáróinak felújítására, valamint a faluközpontban parkolók kialakítására kíván az Önkormányzat pályázatot benyújtani, melyekhez a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A beruházások bekerülési értéke Ft + ÁFA. Az elnyerhető maximális támogatás Ft. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a pályázat benyújtását. 2. Központi orvosi ügyelet ellátása. Az Oroszlányi Többcélú Társulás javaslatot tett a Központi Ügyeleti Rendszer átszervezésére, annak külső cég által történő működtetésére. A képviselő-testület jelezte részvételi szándékát az új ügyeleti rendszerhez való csatlakozásról. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban törvényességi észrevételt tett a kormányhivatal, miszerint nemcsak Oroszlány városának, hanem az ügyeleti rendszert igénybevevő önkormányzatoknak is szerepelni kell az ajánlatkérők között. Képviselő-testület elfogadta a törvényességi észrevételben foglaltakat december Önkormányzati Hírek A képviselő-testület november 28.-án megtartott munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről. A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. Jelenleg 3 fő közmunkás dolgozik, a falu közterületeinek rendezésében vesznek részt. Folyamatosan ellenőrzik a lezárt beruházásokat. A falumegújítás- és falufejlesztésre vonatkozó pályázat összeállításra került és benyújtásra került. Dad községgel a közös hivatal létrehozására a tárgyalások folytatódtak, de székhely kérdésében még nem döntöttek. Szükséges lenne a közös testületi ülés összehívása az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta. 2. Javaslat a Szákszend Község Önkormányzatának magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet elfogadására. Az állam által az önkormányzat részére átengedett központi bevételek óta folyamatosan csökkennek, ezért szükséges a forrást megteremteni a költségvetés kiegészítésére. Emiatt kell bevezetni a településen a magánszemélyek kommunális adóját. A helyi adókról szóló évi C. törvény szabályozza az új adóval kapcsolatos szabályokat. A rendelet meghatározza az adótárgyát, az adóalanyok körét, valamint az adómentességeket. Az adó mértéke az adótárgyanként: Ft/év. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCVI. törvény 32.. szerint: az adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adómértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Képviselő-testület a rendeletet elfogadta. 2. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítására. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Az adórendelet ármegállapító felülvizsgálatát a költségvetési koncepció előkészületeivel egy időben célszerű végrehajtani. Az adórendelet a fizetendő adó mértékének megismerhetővé tételére legalább egy hónapos időtartamot biztosítani kell az adózók számára. A településünkön állandó és ideiglenes jellegű iparűzési adó került bevezetésre. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni mérték jelenleg 1,4%, amely a törvényi minimum, évi költségvetési törvénytervezet szerint az Önkormányzatoknál elvárt adót vesz figyelembe a jogalkotó, melynek mértéke az iparűzési adóalap 2 %-al számított összegének 25%-a. Az Önkormányzat állami támogatásnál ez az összeg levonásra (beszámításra) kerül. A képviselő-testület az iparűzési adó mértéket 1,7%-ban fogadta el. 3. Javaslat Szákszend Község Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 9/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy vagyonrendeletünk több olyan rendelkezést is tartalmaz (pl: önkormányzati vagyon fogalma, minősítése), melyet magasabb szintű jogszabályok szabályoznak, ezért azok megszüntetése indokolt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény (4) bekezdése alapján a képviselő-testületnek rendeletben kell meghatároznia a vagyonkezelői jog ellenértékét és a vagyonkezelői jog ellenőrzésének szabályait. (Folytatás a következő oldalon)

3 2012. december (Folytatás az előző oldalról) A rendelet 7..(2) bekezdését hatályon kívül helyezni, mivel a nemzeti vagyongazdálkodás feladatait a nemzeti vagyonról szóló törvény részletesen szabályozza. Az alaprendelet10.. (4) bekezdését szintén hatályon kívül kell helyezni, mivel magasabb szintű jogszabály szabályozza. Ugyancsak hatályon kívül kell helyezni a követelésekről való lemondás szabályait, mert ez szintén magasabb jogszabályban megállapított kérdéskör. A képviselő-testület a rendeletmódosítást elfogadta. 4. Tájékoztató Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás háromnegyed éves gazdálkodásáról. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87.. (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás háromnegyed éves gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. A kötelező feladatainak eleget tett, működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésre állt. Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda bevétele Ft, kiadása Ft. Az Öveges József Általános Iskola és Könyvtár bevétele Ft, kiadása Ft. A Társulás egészét tekintve a bevételek 77%-ra, a kiadások 74 %-ra teljesültek. Fentiek alapján a Társulás évi háromnegyed éves gazdálkodásáról elmondható, hogy a működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere az év során folyamatosan biztosított volt. A képviselő-testület a Társulás évi háromnegyed éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Ft pénzforgalmi bevétel Ft pénzforgalmi kiadás településenkénti részletezésben az 1.,2.,3.,4.,5., számú mellékletnek megfelelően, Szákszend vonatkozásban Ft pénzforgalmi bevétel Ft pénzforgalmi kiadás fogadta el. 5. Beszámoló Szákszend Község Önkormányzatának I-III. negyedévi költségvetési teljesítéséről. Az Áht a alapján a polgármester a költségvetési koncepció ismertetéséhez írásban tájékoztatja a képviselő-testület az önkormányzat háromnegyed éves helyzetéről. Szákszend Község Önkormányzat a MÁK felé háromnegyedévi mérlegjelentés a leadott anyag és könyvelés alapján készül a képviselő-testület részére a tájékoztató a mellékletekkel együtt. A törvényi előírás szerint a tájékoztatónak tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulást, azok időarányos teljesítését, a tartalékok felhasználását. Önkormányzatunk évi költségvetése a beszámolás időszakában, mind a bevételek, mind a kiadások teljesítését tekintve az időarányos mértékben teljesült. A képviselő-testület az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési teljesítéséről készült beszámolót Ft pénzforgalmi bevétel Ft pénzforgalmi kiadás fogadta el. 6. Beszámoló Szákszend Község Polgármesteri Hivatalának I-III. negyedévi költségvetési teljesítéséről. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Az Áht. törvény változásai miatt január 1-jétől az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal külön adatbázisban dolgozik. A Hivatal működésére a fedezetet az Önkormányzat biztosítja. A Hivatal működése zavartalan volt. A kiadások teljesítése időarányos volt. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót Ft pénzforgalmi bevétellel Ft pénzforgalmi kiadással fogadta el. 7. Javaslat Szákszend Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójának elfogadására. A korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően a évi költségvetési koncepciót is egy rendkívül bizonytalan helyzetben kell megalkotni. Számolni kell a szabályozási környezet változásaival, a stagnáló gazdasággal, valamint az állami támogatások jelentősen átalakuló rendszerével. A közszféra átalakítása és a működtetése (kormányhivatal, járás), a formálódó feladat-finanszírozási rendszer pedig hosszabb távon is behatárolja az önkormányzat mozgásterét. A koncepciót az Áht. 24..(1) bekezdésének megfelelően a Magyarország évi költségvetéséről szóló törvény tervezete, annak általános és fejezeti indokolása, valamint az Állami Számvevőszék költségvetési törvényjavaslatról készült véleményezése alapján állítottuk össze. A költségvetési törvény tervezete abból indul ki, hogy január 1-jétől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagy részét, illetve egyéb feladathoz 3 (Folytatás a következő oldalon)

4 december (Folytatás az előző oldalról) szorosan nem kötődő támogatások egy részét is átirányítják a központi költségvetésbe, ezért új finanszírozási struktúra alakul ki, amely elszakad a normatív támogatási rendszertől. A helyi önkormányzatok működésének támogatása. A települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott feladatihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott részével (gépjárműadó eddigi 100%-ról 40%-ra, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg 25%-val) és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. Csökken továbbá a helyben maradó személyi jövedelemadó összege is, 8 %-ról 3 %-ra. Köznevelési normatívákat érintő változások. Iskolák fenntartását és működtetését január elsejétől az állam látja el. Önkormányzatnál marad az iskolai étkeztetés. Az önkormányzat feladata marad az óvodai ellátás, melyet az állam - az óvódapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bérének és közterheinek - a költségvetési törvénytervezetben szereplő képlet szerinti összeggel támogat. Szociális normatívákat érintő változások. - pénzbeli ellátások terén a járási hivatalhoz kerülnek (normatív ápolási díj, időskorúak járadéka), - jegyzői hatáskörben lévő segélyek a jövőben létalapként egyesülnek. a.) alaptámogatás (foglalkozást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély). b.) kiegészítő támogatás (lakásfenntartási támogatás) évre a következő fejlesztési feladatokat ütemezi be az önkormányzat: a.) Barokk Magtár -ban Fellner Jakab életét és helyi értékeket bemutató hely kialakítása (nyertes pályázat), b.) Falumegújítás- és fejlesztés keretében beadott pályázat nyertessége esetén (Fő utcai emlékmű, szendi katolikus templom, Húsbolt és a Jáger kút környezetének rendezés, volt Szendi községháza tetőszerkezetének felújítása, faluközpontban parkolók kialakítása) c.) Kritikus helyeken csapadékvíz elevezetése. Biztosítja továbbá: - a közterületek folyamatos rendben tartását, - az önkormányzati intézmények működőképességét, - a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, - a takarékos gazdálkodás elveinek érvényesítését. A képviselő-testület az önkormányzat évi koncepcióját elfogadta. 8. Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése. Az oroszlányi kistérség önkormányzatai Bokod, Dad, Kecskéd. Kömlőd, Oroszlány és Szákszend október 10.-én- alakították meg az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulást. A Társulás alapvető célja egyes kötelező önkormányzati feladatok ellátásában történő együttműködés volt, melyhez a központi költségvetés az éves költségvetési törvényekben kiegészítő normatíva formájában ösztönző támogatást biztosított. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezet társulásra ösztönző, kiegészítő normatívákat már nem tartalmaz, így a működés csak az önkormányzatok által befizetett tagdíjból, illetve az átadott pénzeszközökből lehetséges csak. Az átmenti időszakban lehetőség van a társulások megszüntetésére, vagy a Mötv. rendelkezéseinek megfelelő átalakítására. A Társulás megszüntetése estén: - a közösen ellátott feladatok kötelezettsége visszaszáll az önkormányzatra, esetünkben a belső ellenőrzés, - a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont vagyonfelosztási szerződésben kell felosztani, - Társulás pénzügyi beszámolási kötelezettségének eleget kell tenni, és a zárszámadást el kell készíteni. A képviselő-testület egyetértett az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás január 1. napjától történő megszüntetésével. 9. Javaslat a védőnői állás pályázati kiírására. A község tartós helyettesítéssel oldja meg a védőnői feladatokat október 15-e óta. A TB finanszírozás a tartós helyettesítés miatt 60 %-a annak, mint a törvényben meghatározott pontok után járna. A képviselő-testület a TB finanszírozást meghatározó jogszabály változásáig, helyettesítéssel kívánja megoldani a védőnői feladatok ellátását a településen. 10. Varga Tamás (2942 Nagyigmánd, Pápay u.6.) szolgalmi jog bejegyzési kérelme. A szorgalmi jog bejegyzése az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi út területében elhelyezkedő tűzvíztároló megközelítésére vonatkozik. A képviselő-testület hozzájárult az érintett területeken a szolgalmi jog bejegyzéséhez. 11/ Egyebek E napirendi pont keretében a képviselő-testület lakáskorszerűsítési támogatáshoz (szennyvíz csatorna bekötés), valamint az Oroszlányi Többcélú Társulás megszüntetésével kapcsolatban szolgáltatási szerződések (Gordius pénzügyi program, Web szolgáltatás) meghosszabbításához járult hozzá. Több napirendi pont nem lévén a polgármester berekesztette az ülést. Szákszend, december 7. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző

5 2012. december Ötven évvel ezelőtt, 1962-ben kezdődött meg a tanítás a Szákszend központjában lévő régi iskolaépületben, és 25 éve adták át az iskola új épületszárnyát. Az ünnepségsorozat hetében felidézésre kerültek az elmúlt fél évszázad legemlékezetesebb pillanatai, az iskola névadójáról is megemlékeztünk, Öveges József professzorról, akinek a nevét egy évtizede viseli az intézmény. A programsorozat az Öveges vetélke- Köszöntötték községünk szépkorú lakóit Közel három és félszáz meghívót postáztak ki Szákszend önkormányzatának idősek napi rendezvényére, amelyre sokan fogadták el a szíves invitálást. László Kálmán polgármester üdvözölte elsőként a község szépkorú polgárait, külön is megemlékezve a 90 év felettiekről, akik hatan élnek jelenleg a községben. Mint azt a település vezetője kiemelte: A mi generációnk önöktől örökölte ezt a települést, mely az önök élete során folyamatosan szépült, fejlődött. Önök voltak, akik kemény munkával tették ilyenné, építettek benne hajlékot, nevelték a következő generációt, s amikor eljött az idő, nekünk adták azt a stafétabotot, amit Iskolánkban történt dővel vette kezdetét. A diákoknak interaktív kísérletekre kellett készülniük, s számot kellett adniuk a fizikusprofesszor élettörténetéről is. Ezzel párhuzamosan az alsós gyerekek mesedélutánon vettek részt. A hét közepén az egészséges életmódé volt a főszerep, a tanulók finomabbnál finomabb gyümölcssalátákkal készítettek, kóstoltak, önök is szüleiktől vettek át. Kezünkbe adták azt a lehetőséget, hogy most mi tegyük meg mindazt, amit meg kell tennünk családunkért, Szákszendért. A nemes gondolatokat követően a Kiskuckó óvoda apróságai kedveskedtek műsorukkal a nagyiknak, dédiknek, s ezzel megkezdődött a közel kétórás szórakoztató program, mely során színpadra léptek a helyi modern táncosok, s nem utolsó sorban a győri színház művészei, akik operett összeállításukkal szereztek kellemes perceket a meghívott vendégeknek. Kettős jubileum, fél évszázadra emlékeztünk és ökopontokat is gyűjthettek mindazok, akik gyalog mentek iskolába. Az régi iskolaépületben került bemutatásra az a kiállítás, ami az elmúlt ötven év történetét dolgozta fel s készült egy Jubileumi évkönyv, melyben a kezdetektől napjainkig foglalták öszsze az osztálynévsorokat és osztályfőnököket. Elkészült a fontos kordokumentum digitális változata is, melyet a község honlapján: hu, AKTUÁLIS menüben megtekinthetnek. A hét legfontosabb eseményére november 10-én került sor. Az ünnepi megemlékezést követően, Palotainé Papp Éva, László Kálmán jelenlegi és (Folytatás a következő oldalon) 5

6 december (Folytatás az előző oldalról) Valkó Jenő volt polgármester megkoszorúzta a névadó, Öveges József emléktábláját, végül az intézményt egykor irányító igazgatók az udvaron elültették azt az életfát, ami a fél évszázados, magas színvonalú, generációk sorát gondozó, oktató-nevelőmunkának állít emléket. Itt az újság hasábjain keresztül közöljük, a Jubileumi ünnepélyen, november 10-én elhangzott ünnepi beszédet teljes terjedelmében. Ha az ünnep elérkezik életedbe, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárakban írják piros betűkkel S nemcsak a naptárnak vannak piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel. Márai Sándor gondolataival köszöntöm kollégáim és iskolánk tanulóifjúsága nevében valamennyi megjelent kedves vendégünket. Köszöntöm László Kálmán és Valkó Jenő polgármester urat, Deákné dr. Schiffner Márta és Somogyi Kálmánné jegyzőaszszonyt, településünk képviselőtestületének tagjait a kistérség igazgatóját Horváth Csabáné igazgatóasszonyt, iskolánk volt igazgatóit, pedagógusait, dolgozóit, a szülői szervezet képviselőjét az egyházak képviselőit, meghívott kedves vendégeinket. Szükség van az ünnepnapokra! Hogy miért? Tudni kell megállni, felidézni, visszanézni, értékelni az elvégzett munkát, büszkének lenni elért eredményeinkre, erőt meríteni a továbbhaladáshoz, új utakat lehetőségeket keresve. Számunkra, az Öveges József Általános Iskola számára piros betűs ünnepnap ez a mai. Az iskolánk fennállásának 50. évfordulóját ünnepeljük, és szeretném, ha közösen idéznénk fel az elmúlt 50 évet, annak minden örömét, nehézségét, olykor megvalósíthatatlannak tűnő kihívásait. Az ötven évről azt tartják, hogy a meglett ember életének az eleje. Az ifjúkor már elmúlott, a középnek számító évek is elmasíroztak. Így van ez az iskola történetében is, bár az idő múlása az iskola falai között maga az állandóság, hiszen a megállíthatatlan idő ellenére, minden esemény, amely benne született megmarad, féltve őrzött emlékeinkben. Nem múlt el nyomtalanul a fél évszázad, főleg ha két évszámmal hitelesíthetjük Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó vagy jókor kimondott szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk. A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani. A csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért aztán akár szárazság idején is képesek termőre fordulni. Vendégeink közül sokak számára ez az időszak a saját fiatalságát idézi, azokat az éveket, amelyekben aktívan tevékenykedtek,legjobb tudásuk szerint oktatták nevelték a rájuk bízott nebulókat, a legnagyobb alázattal,sokszor nagyon mostoha körülmények közt. Az 1600 lélekszámú település éltében az iskola mindig is meghatározó szerepet töltött be, és hiszem, hogy tölt be napjainkban is., hiszen, alakítja, formálja a felnövekvő generáció szemléletmódját, gondolkodását, viszonyulását a világhoz. Hogyan is kezdődött az itteni élet? Nagyon messziről indultunk! Ha az időben visszatekintünk, akkor az 1700 as évek végéig kell visszanéznünk. Az iskola régi szárnyának felépítéséig és átadásáig a két településrészen külön-kölön összevont osztályokban folyt az oktatás. A mai gyermek csupán Móra Ferenc Kincskereső kisködmönéből tudhatja, hogy az egész napos iskola reggel 8 órakor, a reggeli imádsággal kezdődött. A délelőtti tanítás délig tartott, ezután a gyerekek hazamentek ebédelni, és a délutáni tanításra 1 órára visszamentek az iskolába. A szendi település részen három, míg szákon, két helyen folyt a tanítás. Vértes László igazgató a következőképpen emlékszik vissza az 1930 as évek összevont osztályainak tanítási problémáira: Az összevont osztályok tanítása problémát okozott annak idején, elsősorban a tankönyvellátás terén. Hiányosak voltak a tankönyvek, tekintettel arra, hogy testvérről testvérre szálltak, szakadozottak voltak, tehát roszszak. Akkor már előírás volt a füzetbeírás is, de ezt megoldani nem lehetett. A tanulóknak kellett venni, ezeknek csak % -a tudta otthonról biztosítani. Ha azt akarta, hogy füzete legyen a tanulónak, akkor ezt a tanítónak kellett megvásárolnia. A padok 8 személyesek, agyonfaragottak, ez is nehezítette a leírást. A régi iskola is szegényes volt. Térkép, méterrúd, liter, deciliteresen és egynéhány kísérleti eszközön kívül mással nem rendelkeztek ben nyitotta meg kapuit az új iskola. Az első 10 évben a felsős tanulók tanulhattak itt. Ez az iskola akkor a környék egyik legszebb, legjobban felszerelt iskolája lett. Igaz, hogy még házak sem voltak körülötte. Később hatalmas jelentősége lett annak, hogy ide épült az iskola, mert e köré alakult ki a szákszendi faluközpont. Hiányok azért még maradtak, régi vágya nem teljesülhetett az építkezést szorgalmazó akkori iskolaigazgatónak, tornaterem és politechnika terem nem épült az új iskolához. Alakulhatott viszont végre kinek-kinek érdeklődési körének megfelelő (Folytatás a következő oldalon)

7 2012. december szakkör: modellező, málnatermesztő, galamb-tenyésztő, méhész. Az épülethez ugyanis egy közel 500 négyszögölnyi szabad terület és gyakorlókert is tartozott, mely az iskolaudvar végén volt. Elsősorban a helyi adottságok és persze az igények határozták meg tehát a szakkörök jellegét ben ide költözött az alsó tagozat is, ezért kétműszakos tanítás folyt. Reggel fél nyolctól este hat-hét óráig tartott a tanítás és a különböző foglalkozások. Közben a tíz éve még modern, jól felszerelt iskolát is korszerűsíteni kellett. A régi széntüzeléses öntöttvas kályhák, amik télen ontották a meleget, amikben a tanítás végére már parázs sem maradt. Hamuzás, feltöltés este, hogy kezdődhessék a tanítás reggel, az a rendszer elavulttá vált, korszerűsítésre volt szükség. Bevezették a központi fűtést, elkészült a vizesblokk, és a kézilabdapálya. Akkoriban itt élénk kisdobos és úttörőélet folyt, mert az iskola élete öszszefonódott a Táncsics Mihály Úttörőcsapatéval. A tanulók tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön, kulturális szemléken, sportrendezvényeken vettek részt, és értek el rangos helyezéseket. A tanulólétszám 200 fő körül mozgott. Ismét szűknek bizonyult az épület. Megkezdődött tehát a szervezése az iskola bővítésének ban jelentős állami és bankkölcsönnel, valamint a helyi lakosok társadalmi munkájával elkezdődött egy új iskolaépület alapozása augusztusában-25 éve - átadták a szocreál stílusban épült, lapos tetejű, modern földszintes iskolaépületet, mely közvetlenül a másikkal szemben épült fel. Az építkezésben nagy segítséget nyújtott a helyi termelőszövetkezet, az Oroszlányi Hőerőmű és az Oroszlányi városi Tanács is. Igaz ugyan, hogy stílusában és jellegében teljesen eltért az 1962-ben épülttől, mégis örömmel vették birtokba a tanulók és az itt tanító pedagógusok. Itt állt egy vadonatúj iskolaépület berendezések nélkül. Kölcsönpadokkal, asztalokkal és egyéb felszerelési tárgyakkal sikerült szeptemberben beindítani a tanítást, immár állandó délelőttös műszakban. Az új épületben széles, világos folyosó, négy tanterem, egy természettudományi előadó, technika terem, igazgatói, nevelői szoba, szertárak, mosdók kaptak helyet. A tornatermet csak egy fél évvel később sikerült átadni. Megvalósult ezzel mindenki álma. Nem kellett a tantermekben, zsibongóban tornáztatni a gyerekeket, tágas, nagyméretű tornacsarnokban tarthatták ettől fogva a testnevelés órákat. A község apraja-nagyja egyéb sportcélokra szintén igénybe vette a helyiséget. A rendszerváltozás után sok minden megváltozott itt is. Folyamatosan, de némileg lassú ütemben fejlődött az iskola felszereltsége. Kialakítottak egy számítástechnika tantermet, először csupán négy számítógéppel, de beindult a számítástechnika oktatása is. A természettudományi szaktantermet a lehető legmodernebb, mindenféle kísérletezésnek megfelelő bútorzattal és eszközökkel szerelték fel től rohamos fejlődésen és átalakuláson ment át az intézmény. A pályázati rendszer nagyon sok előnyhöz juttatta az iskolát. Pályázaton nyert összegből az alsó tagozatos épületben olyan mozgásfejlesztő terem kialakítására került sor, amelyik egyedi felszereltségével a hiperaktív és a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek nyújt napjainkig segítséget. Az itt tartott, a helyi tantervbe beépített tanítási órákat egy speciális mozgásfejlesztő eljárással, ún. Ayres-módszerrel hozzáértő, erre felkészített pedagógusok vezették.. A Maci-terem -nek elnevezett tanterem a gyerekek egyik kedvelt tartózkodási helye lett. Az iskola udvarát körbekerítették, addig ugyanis bárki szabadon használhatta az udvart, a kézilabdapályát, sajnos komoly károkat okozva az udvar felszerelési tárgyaiban ban részben önkormányzati saját erőből, részben pályázaton elnyert pénzből több lépcsős beruházás eredményeként került kialakításra a tetőtérben a tanári szoba konyhával, gardróbbal, a nevelői mosdók, a gazdasági iroda, az igazgatói és a helyettesi iroda. A két épület között felépült aula világos, tágas, meleg és barátságos, megfelel azoknak az elvárásoknak, melyeket ezzel a helyiséggel szemben támasztanak. Ezzel együtt készült el az új tágas, világos számítástechnika terem, ahová egy teljes osztály tanulói egyszerre tudnak a gépek mellé ülni. Hatalmasat fejlődött az eszközpark. Jelenleg az intézmény 125 tanulóját 12 pedagógus tanítja, és 5 fős technikai személyzet segíti az oktató-nevelő munkát. Aktív segítői az itt folyó munkának a szülői munkaközösség tagjai is. Korrekt a kapcsolat a fenntartó önkormányzat és az iskola vezetése között is. A Diákönkormányzat komoly jogosítványokkal rendelkezik, javaslataikat, ötleteiket a tantestület figyelembe veszi (pl. Az iskola logóját a Diákönkormányzat által kiírt logópályázat nyertese készítette el. Ez díszíti most az iskolazászlót, a jelvényeket, a mezeket.) november 10-én ünnepélyes keretek között az intézmény Öveges József nevét vette fel. Példaértékű emberi és pedagógiai magatartásáról, valamint szakmai hozzáértéséről ismert fizikaprofesszor neve az iskola számára új hagyományok kiépítését teszi lehetővé. Kedves vendégeink! Úgy gondolom, hogy volt kiktől és volt mit átörökíteni. A köszönet szavait ezért intézményünk volt igazgatói, pedagógus kollégái felé szeretném intézni, akik meghatározói voltak az elmúlt éveknek. Sokan közülük egész életüket szentelték a gyerekek tanításának oktatásának, a szabadidős tevékenységek megszervezésének, azok lebonyolításának. Szákszenden nincs olyan gyerek, felnőtt akinek ne lenne egy egy kedves, életre szóló emléke az őt tanító tanító néniről, bácsiról., legyen az egy leírt szó, egy gondolat, egy gesztus egy dicséret, vagy csak egy mosoly! Példát mutattak emberségből ű, tisztességből,becsületből. Hogy megérte e? Erre a kérdésre mindenki a szíve legmélyén adja meg a választ. De az mindent elmond, hogy itt vannak köztünk, velünk emlékeznek, idézik fel az eltelt éveket. Hiszen egy gyertya láng- 7 (Folytatás a következő oldalon)

8 december ja nem halványul el attól, ha azzal egy másik gyertyát is lángra gyújtanak! Köszönet érte! Településünk vezetése minden időben lehetősége szerint segítette az iskolában folyó munkát. Hosszú egyeztetések, átgondolt gazdálkodás, jövőbelátó tervezés, a kínálkozó pályázati lehetőségek megragadása és kihasználásának eredményét láthatják, ha végigsétálnak az iskola épületében. Egyszemélyes tanulóasztalok tágas, otthonosan kialakított világos tantermek, egy közösségi tér, amely ünnepélyek, rendezvények helyszíne is egyben. Korszerű világítótestek, nyílászáró szerkezetek beépítésére is sor került ban. A legutolsó nagy beruházásra 2010-ben volt, amikor a tornaterem lapos teteje átépítésre került. Új tetőszerkezetet kapott. Valamennyiük nevében köszönöm azt az elszánt törekvést, a kreatív gondolkodást, és fejlesztő munkát, ami lehetővé tette a felnövekvő nemzedék iskoláztatásának mindenkor korszerű és helyi megvalósítását. Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak megköszönve munkájukat, akik kívülről segítik mindennapi munkánkat. A szákszendi Öveges József Általános Iskola bár nem rendelkezik nagy történelmi múlttal, de értékes, tartalmas munkát végző, a gyerekek és a tanulás szolgálatában álló jó pedagógusgárda Karácsonyi ünnepi programok és szentmisék rendje 2012 Rorate hajnali szentmisék rendje: Kedd: szendi katolikus templom reggel 6 órakor. Csütörtök: szendi katolikus templom reggel 6 órakor. Pásztorjáték Szenden: december 23-én (vasárnap) órakor szentmise és azt követően pásztorjáték lesz. Karácsonyi szentmisék rendje Dec. 24-én (hétfő) Vigília éjféli szentmise Szákszenden a szendi templomban: Dec. 25-én (kedd) URUNK SZÜLETÉSE - KARÁ- CSONY parancsolt ünnep Szend: fél évszázados munkája az, amit ránk hagyományoztak. Iskolánkat mindig is a gyermekek mindenek feletti érdeke hatotta át és kell, hogy áthassa ezután is. Újabb és újabb évfolyamok indultak útjukra az iskola falai közül, generációk nőttek fel, s mára már többüknek a gyermeke és unokája is iskolánk tanulója. Új pedagógusok, alkalmazottak jöttek telve lelkesedéssel, tenni akarással s majd távoztak a sorstól vezérelve más utakra, vagy a ledolgozott éveket hátrahagyva, megérdemelten nyugdíjba vonultak. A körforgás folyamatos, nincs megállás! Mai tanítók és tanárok valamennyien tapasztaljuk, hogy a tudományostechnikai és a gazdasági-társadalmi fejlődés hatására viszonylag gyorsan változnak az iskolával szemben támasztott követelmények. A fejlődésnek ez a felgyorsulása befolyást gyakorol a tanított tantárgyak anyagára, a tanítás módszereire és eszközeire, szervezeti formáira, szükségképpen kényszeríti ki a tanítás menetének, a tanítási óra szerkezetének megújítását. Ehhez társul az a tény, hogy a társadalom mind több szolgáltatást vár el az iskolától. A család szerepe megváltozott; megnövelte az iskola nevelői felelősségét, mind több gyermeket kényszerít arra, hogy napjának nagyobb részét az iskolában töltse. Így a pedagógushivatással járó teendők is megváltoztak. Ezen kihívások megoldása alkalmazkodást, kitartó munkát és folyamatos önképzést kíván meg mai munkatársaimtól. Tudom, hogy erre készek, és mindet megtesznek azért, hogy iskolánk sikeresen működjön a jövőben is. Végezetül engedjék meg, hogy a volt igazgató pedagógus kollégáknak kívánjak nagyon jó egészséget, lehetőségeket azokhoz a tevékenységekhez, amelyekre aktív éveikben nem jutott megfelelő idő. Leljék örömüket családjukban. Éljenek meg még nagyon szép éveket! A katedrán álló kollégáknak pedig kellő erőt, energiát, eredményes munkavégzést, az előttünk álló változásokhoz pedig kellő pedagógiai elhivatottságot kívánok. Hiszem, hogy az iskola jövőbeni szerepe iskolánk névadójától vett gondolattal továbbra sem lehet más, miszerint Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra. Palotainé Papp Éva Intézményegység-vezető Katolikus ünnepi alkalmak Dec. 26-án (szerda) SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ ünnepe Szend: Dec. 27-én (csütörtök) SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA ünnep Szend: Dec. 28-án (péntek) APRÓSZENTEK ünnepe munkanap Szend: Dec. 30-án (vasárnap) A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁ- RIA, JÓZSEF ünnepe Szend: Dec. 31-én (hétfő) ÉVVÉGI HÁLAADÁS Szend: január 1-én (kedd) SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANY- JA - ÚJÉV főünnep Szend: Író Sándor plébános

9 2012. december Aki énekel, az duplán imádkozik Az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztust, a mindenség királyát ünnepli egyházunk. Ez alkalomból nagy szeretettel fogadtuk templomunkba a tatabányai Bárdos Lajos vegyes kórust, akik örömmel jöttek immár másod ízben énekelni hozzánk. Jótékonysági kórus hangversenyüknek a bevétele a templom felújítását szolgálta. Pillanatok alatt hangversenyterembe érezhettük magunkat. Szeimann Zsuzsanna és Murányi Ferenc vezényletével Mozart, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán és más középkori egyházi és világi műveket hallhattunk. Repertoárjukat színesítette a tatabányai Árpád Gimnázium csengő hangú diákjai, Fiskál Csenge, Szőcs Zsanett, Bankó Bianka, népdal csokrai. Ők mindhárman Szeimann Zsuzsanna tanítványai, akik szintén lelkesen csatlakoztak a jótékonysági felhívás hallatán a koncerthez. Végül Író Sándor plébános úr meleg köszönő szavakkal búcsúzott a kórustól, reménykedve hogy a közel jövőben ismét vendégül láthatjuk ezt a nagyszerű csapatot községünkben. 9 Karácsonyi alkalmak az evangélikus gyülekezetben December 23-a vasárnap Istentiszteletet tartunk Szákon 9:30 kor és Szenden 10:30 kor. December 24-én 16:30 kor a Száki templomban tartunk szent esti karácsonyi Istentiszteletet, Szenden 18:00 kor. December 25-én Szákon 9:30 kor tartunk Úrvacsorás Istentiszteletet, Szenden 11:00 kor tartunk Úrvacsorás Istentiszteletet. December 26-án a megszokott időben tartjuk Istentiszteleteinket. Szákon 9:30- kor, Szenden 10:30kor várom testvéreimet. December 30-án a szokott időben tarjuk Istentiszteleteinket, 9:30 valamint 10:30-kor. December 31-én Óév esti Istentiszteletet tartunk. Szákon 17:00 kor, Szenden 18:00-ra várom testvéreimet. Január 1-én Szákon 9:30-kor, Szenden 11:00-kor tarjuk Újévi Istentiszteletünket. Az ádventi időszakban és a karácsonyi készülődésben kívánok mindenkinek áldott, békés napokat! Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész Várom, hogy eljöjjön Ádvent kezdődik december 2-án, vasárnap. Várjuk, hogy eljöjjön a szabadítás. Ezen a két szón gondolkodom. Várakozás, eljövetel. Némi feszültséget érzek e szavak között. Mert várni csak is azt lehet, ami vagy aki eljön. Mert nincs értelme várni azt, ami nem jön el. Talán sokan várunk ilyenkor mégis valamire. Karácsony környékén a legtöbb ember, mégis csak áhítva gondol arra, hogy de jó lenne szeretni és szeretve lenni. Együtt leülni az asztal körül, énekelni, beszélgetni, játszani és végre teljes szívből megbocsátani azt, ami a múltban történt. Talán ezt várjuk, hogy ez eljöjjön. Közben meg veszszük az ajándékot, igyekszünk úgy beosztani az időnket, hogy a munkahelyen se legyen gond és otthon is legyünk. Daráljuk a diót és a mákot. Nézzük a recepteket, mit is süssünk, főzzünk karácsonyra. Mindeközben várjuk, hogy eljöjjön Hogy eljöjjön és megszülessen valami, amit elvesztettünk, amit elhagytunk. Mert ajándék ide vagy oda, kalács ide vagy oda, egyedül maradhatunk akkor, ha nem születik meg bennem, bennünk az eljövetel. Az az eljövetel, amiben meg lehet érezni, hogy MÁR ELFOGDTAK. Szeretve vagyok. Mert talán ez az első. Elhinni és elfogadni, hogy szerethető vagyok. Hogy van valaki, aki azért jött közénk, hogy ezt elmondja Neked. Szeretlek, elfogadlak, átölellek. Úgy, ahogy vagy. Kaláccsal vagy nélküle, gazdagon vagy szegényen, tömegben vagy magányosan. Örömben vagy bánatban. Azt gondolom, ezt várjuk mindannyian és mindig. Elfogadást, megértést, odafigyelést és szavakat is Szeretlek. Most. Nem csak tegnap, vagy mikor derűs voltál és rendes. Nem csak akkor, mikor figyelmes voltál és kedves velem. Nem a múltban szeretlek, hanem most. Szerethető vagy. Hidd el. Ezt tudom neked adni, így ádventben, karácsony előtt. Szerethető vagy. Már elfogadtak, olyannak, amilyen vagy. Ezt a szerethetőséget érdemes megosztani és átadni karácsonykor. Azt a szerethetőséget, elfogadást, amire talán te is vársz. Az eljövetelig, karácsony napjáig van még idő. Ezért is van Ádvent. Ez a felkészülés időszaka, a várakozás időszaka. Kívánom, hogy ne csak a kalács vagy az új ajándék telefon kösse le a figyelmedet. A szívedet készítsd fel és gondold végig, érezd át, hogy szerethető vagy és szeretni tudó vagy. Erre vágysz Te is és erre vágyik az is, aki melletted, körülötted, veled él. Várjuk és akarjuk, hogy megszülessen bennünk a karácsonyi üzenet! Hidd el. Már elfogadtak Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész

10 december Református ünnepi alkalmak December 15-én, szombaton délelőtt órai kezdettel karácsonyi játszóházat tartunk a gyülekezeti házunkban, melyen a gyerekek mézeskalácsot sütnek, és karácsonyi díszeket készítenek. Mindenkit szeretettel várunk! December 24-én, Szentesti Ünnepi Istentisztelet a gyermekek szereplésével délután kor. December 25-én, karácsony első napján Úrvacsorás Istentisztelet délelőtt órakor. December 26-án, karácsony másod napi Istentisztelet délelőtt 9 órakor. December 31-én, Óév utolsó napján délután órakor Istentisztelet. Január 1-én, délelőtt 9 órakor Újév első napi Istentisztelet. Áldott adventi készülődést, és ünnepeket kívánunk mindenkinek! Sugárné Damó Márta Református lelkész Véradás Osztálytalálkozó október október 20-án gyűlt össze a Faluházban az 1965-ben végzett általános iskolai tanulók nagy része, pontosabban az életben levők több mint 2/3-a. Rendhagyó találkozó volt ez, hiszen a 47 évvel ezelőtti eseményekre emlékezett. Az osztály két évvel ezelőtt elhatározta, hogy lehetőség szerint minden évben találkozik és a részvételi arány bizonyítja, hogy az érdeklődés a találkozó iránt nem csökkent. Eddig nem adtunk számot találkozóinkról a helyi lapban, ezért most néhány számadattal utalok az eltelt időre. Végzett tanulók száma. 37 fő Elhalálozott: 8 fő Megjelent: 19 fő Sokan elkerültek falunkból más településekre, részükről még nagyobb az érdeklődés, az igény a találkozókra, mint a helyben lakó társaiknak. Pedig velük is szívesen találkoznánk, s azt csak reméljük, hogy nem rossz emlékeink tartják vissza az együttléttől. A betegség miatt távolmaradóknak ezúton is kívánunk január 8.- án, óra között véradást tartunk a Faluházban, melyre minden 18 éven felülit hívunk és várunk. A vér életet ment kérjük, segítse a rászorulókat! Önzetlen segítségüket megköszönjük minden véradónak 500 Ft-os vásárlási utalványt és ajándékot adunk. Magyar Vöröskereszt Vérellátó Állomás mihamarabbi felgyógyulást! Sajnos sok tanárunk, tanítónk már nem lehet köztünk, s az életben levők is idősek, így találkozóink nélkülük zajlanak. Szívesen halottunk volna a ma már félretett nevelési elveikről, amit többségük a diákcsínyek felidézésével igencsak követendőnek tartana a mai napig is. Találkozónk igen jó hangulatban telt, zenész gondoskodott a talpalávalóról, hajnalig tartó vígassággal zárult az összejövetel. Reméljük még sok ilyen találkozón vehetünk részt.

11 2012. december Több mint kétszáz csomaggal érkezett a Mikulás Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az úrnak és nem embereknek tennétek. /Kol(3:23)/ 11 Hagyomány Szákszenden, hogy minden 14 év alatti gyerek meghívót kap a falumikulás programjára. Az önkormányzat által finanszírozott, az óvoda és iskola szülői közössége által szervezett eseményre több mint 200-an voltak hivatalosak, így nem csoda, hogy gyerekek és szüleik sokasága tartott szombaton délután a Faluházba. Elsőként az iskola irodalmi körének jelenete idézte fel a fehérszakállú érkezését megelőző készülődést, majd a gyerekek dallal hívták a télapót, aki a szíves invitálást követően meg is jelent a színpadon. De nemcsak ő, hanem az a 225 ajándékcsomag is, melyek átadásakor volt aki verssel, énekkel mondott köszönetet, s ők plusz csokoládét kaptak a Mikulás puttonyából. A szülői szervezetek tagjai az ajándékok kiosztását követően forró teával látták vendégül a meghívott gyermekeket. Meghívó Szeretettel várunk mindenkit január 12-én órától a faluházban negyedik alkalommal megrendezésre kerülő hagyományőrző katolikus jótékonysági egyházi BÁLUNKRA Bál fővédnöke: Vastag Csaba A jó hangulatról a Jázmin duó gondoskodik Belépő jegyek ára 3000 ft/fő, amely a vacsorát és az aperitifet tartalmazza Jegyek elővételben megvásárolhatók: Müllerné Marcsinál: , Bodóné Tündinél: Köszönjük az adományokat és tombola felajánlásokat szákszendi r. katolikus egyházközség

12 december Gazdálkodók, Őstermelők figyelmébe! Változás! Tájékoztatom Önöket, hogy a január elsejétől felálló járási rendszerek a falugazdász hálózatban is változásokat okoznak. Szákszend eddig a K-E megyei Kormányhivatal Kisbéri Kerületi Hivatalához tartozott. A jövőben az oroszlányi járás része lesz, amivel az illetékességi szabályok szerint a következő évtől sem a kisbéri Kerületi Hivatal, sem jómagam nem lesz már illetékes a településen. Utódom a közeljövőben fog majd tájékoztatást adni a évi fogadóórák részleteiről. Kívánok Önöknek békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog új évet! Behek Marcell falugazdász Lakossági tájékoztató Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az évi XLII. Törvény és a 27/1996.(X.30) BM. Sz. rendeletben előírt kötelező kéményseprő-ipari munkák közül a második kéményellenőrzést és tisztítást, valamint az elmaradt szolgáltatási díj beszedését végezzük, ütemtervünk szerint december 10-től a teljes településen. Magyar Kémény Kft. SZÁKSZEND KÖZSÉG HONLAPJA Figyelmükbe ajánljuk Szákszend Község Honlapját, a www. szakszend.hu oldalon. A legfrissebb hírek, események mellett, információt kaphatnak a polgármesteri hivatal, önkormányzat, a község intézményeinek, és civilszervezeteinek elérhetőségeiről, és adatairól. A galériában a rendezvényeken készült fotókat tekinthetik meg. Szákszendi A Szákszendi Ön kor mány zat ha von ta meg je le nõ in gye nes in for má ci ós lap ja. Ki ad ja a Szákszendi Pol gár mes te ri Hi va tal. Fe le lõs ki adó: Lász ló Kál mán pol gár mes ter. Fel nõtt ügye let: Min den hét köz nap du. 16 órá tól reg gel 8 órá ig, -Szom ba ton, va sár nap és ün nepnap okon 24 órá ban biz to sít ügye le tet. -Ügyeleti időn kívül, munkanapokon 8-16 óráig orvosi segítséget a 34/ as számon lehet kérni. Gyer mek or vo si ügye let: -hét köz nap órá ig -hét vé gén, ün nep nap okon 9-11 órá ig, il let ve órá ig biz to sított, egyéb ként ké szen lét mû kö dik. He lye: Orosz lány, Al kot mány út 2. Szak or vo si ren de lõ in té zet KÖZ PON TI OR VO SI ÜGYE LET TE LE FON SZÁ MA: 34/ , 30/ E.ON Áram szol gált. Rt hi ba be je len tés: 06-40/ Mo bil ról: 06-/30-/ hi ba be je len tés: 06/ (hét vé gén is hív ha tó) Le vél ben: 9027 Gyõr, Kan dó Kál mán u VÍZ MÛ Fo gyasz tá si Iro da Orosz lány:

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből

Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 2856 Szákszend, Száki u. 91. Tel/fax: 34/371-524 e-mail: hivatal@szakszend.hu Ügyiratszám: 65-9/2015. Kivonat a képviselő-testület könyvéből Szákszend

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből

Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 2856 Szákszend, Száki u. 91. Tel/fax: 34/371-524 e-mail: hivatal@szakszend.hu Ügyiratszám: 65-8/2015. Kivonat a képviselő-testület könyvéből Szákszend

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 79/2014.(VI.30.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. július 1től 2014.

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a137/2013.(xii.16.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. január 1től 2014.

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Ü L É S T E R V Ülés tervezett időpontja Előterjesztések leadásának időpontja Bizottsági ülés időpontja 2015. január 28. 2015. január 16. 2015. január 19-23. 2015. január 30. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS 2015.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve I. Általános rendelkezések A képviselő-testületi ülések általában a Községháza épületében kerülnek megtartásra. Más helyszín esetén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: E 76/2015

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: E 76/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E 76/2015 Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 1. sz. módosítása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: József Attila ÁMK Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában való működésének vizsgálata

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben