Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk"

Átírás

1 Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata december 16-án órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban, melyre ezúton tisztelettel meghívja községünk lakosságát h köszöntője Adventi gyertyagyújtás Egyházi vezetők karácsonyi áldása Író Sándor római katolikus plébános Ének: Pásztorok, pásztorok örvendezve Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész Ének: Mennyből az angyal Sugárné Damó Márta református lelkész Ének: Dicsőség, mennyben az. HIMNUSZ h Az Öveges József Általános Iskola tanulóinak karácsonyi műsora VENDÉGLÁTÁS Az elmúlt hetekben utcáink nagy változáson mentek át: minden megszépült, minden csillogóvá, fényessé vált. Ünneplőbe öltöztettük házainkat, tereinket. A városok főterei apró faházakkal teltek meg, a levegőben édes illatok terjengnek és a hangszórókból karácsonyi dallamok szállnak felénk. A vásárban járva szívünk megtelik vágyakkal, izgalmakkal, reményekkel. Mire vágyunk? Mit remélünk? Azt, hogy amit már tavaly sem találtunk a fa alatt, talán az idén ott lesz? Azt, hogy az óhajtott tárgyra vetett sóvárgó pillantásainkat talán észreveszi valaki szeretteink közül? Azt, hogy valaki úgy gondolja, mi ezt megérdemeljük, mi ezt kiérdemeltük? Azt, hogy meg tudunk szerezni mindent, amit kigondoltunk, meg tudunk tenni mindent, amit elterveztünk? Aztán elfog az aggodalom, hogy rövid az időnk, hogy nem tudunk elkészülni, hogy nem lesz Hírmondó december XV. évf. 7. szám Szeretetteljes békés karácsonyt kívánunk! Szákszend Község Önkormányzata Készülődés meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk ürömmé. De talán a vásárban felállított Betlehem előtt egy pillanatra megállva átéljük az ádvent igazi vágyát, egy szebb, teljesebb, mélyebb, jobb élet vágyát. Mélyebbet a hitben, az Istennel való érintkezésben s jobbat a szív és lélek harmóniájában. S megértjük, hogy az igazi ajándék Jézus, aki ingyen jött közénk, akit nem érdemeltünk ki, akit nem szereztünk meg, hanem aki önként, szeretetből jött. Akit nem fogadott be Betlehem, mert tele volt. Tele idegennel, jövevénnyel, pletykával, lármával. Neki ott nem volt helye. De vajon van-e helye a szívünkben? Vagy az is olyan, mint Betlehem volt egykor? Nincs benne hely Istennek. Befogad mindent, csak őt nem? Pedig ahogy Angelus Silesius is írja: Ha Jézus százszor is születne Betlehemben, elvesznél, ha nem jönne el szívedbe. Ott a jászol előtt átélhetjük annak izgalmát, reményét, hogy a karácsony kegyelemteljes, gyertyafényes, fenyőillatos ünnepén a kis Jézust örvendezve fogadhatjuk. Igazi mély örömmel, mely nem táncol, ficánkol, mint a gyertya fénye, de nem is tűnik el és foszlik szét egyszerre egyetlen ki szellőtől. Öröm, hogy Jézus közénk jött, hogy velünk van és velünk is marad örökre. Örömökben gazdag, kegyelemteljes karácsonyt kívánok mindnyájunknak! Szabó Nóra Orsolyita postuláns

2 A képviselő-testület november 15.-én rendkívüli ülést tartott, amelyen az alábbi napirendi pontok szerepeltek: 1. Javaslat EMVA falumegújításés falufejlesztésre vonatkozó pályázat benyújtására. Európai Mezőgazdasági vidékfejlesztési alapból a falumegújítás- és falufejlesztésre pályázati kiírás történt. Benyújtási határideje november 30. Négy területen a zöldfelületek rendezésére, a szendi volt községháza tetőszerkezetének és nyílászáróinak felújítására, valamint a faluközpontban parkolók kialakítására kíván az Önkormányzat pályázatot benyújtani, melyekhez a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A beruházások bekerülési értéke Ft + ÁFA. Az elnyerhető maximális támogatás Ft. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a pályázat benyújtását. 2. Központi orvosi ügyelet ellátása. Az Oroszlányi Többcélú Társulás javaslatot tett a Központi Ügyeleti Rendszer átszervezésére, annak külső cég által történő működtetésére. A képviselő-testület jelezte részvételi szándékát az új ügyeleti rendszerhez való csatlakozásról. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban törvényességi észrevételt tett a kormányhivatal, miszerint nemcsak Oroszlány városának, hanem az ügyeleti rendszert igénybevevő önkormányzatoknak is szerepelni kell az ajánlatkérők között. Képviselő-testület elfogadta a törvényességi észrevételben foglaltakat december Önkormányzati Hírek A képviselő-testület november 28.-án megtartott munkaterv szerinti ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről. A lejárt határidejű határozatok végrehajtása megtörtént. Jelenleg 3 fő közmunkás dolgozik, a falu közterületeinek rendezésében vesznek részt. Folyamatosan ellenőrzik a lezárt beruházásokat. A falumegújítás- és falufejlesztésre vonatkozó pályázat összeállításra került és benyújtásra került. Dad községgel a közös hivatal létrehozására a tárgyalások folytatódtak, de székhely kérdésében még nem döntöttek. Szükséges lenne a közös testületi ülés összehívása az esetlegesen felmerülő kérdések tekintetében. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta. 2. Javaslat a Szákszend Község Önkormányzatának magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet elfogadására. Az állam által az önkormányzat részére átengedett központi bevételek óta folyamatosan csökkennek, ezért szükséges a forrást megteremteni a költségvetés kiegészítésére. Emiatt kell bevezetni a településen a magánszemélyek kommunális adóját. A helyi adókról szóló évi C. törvény szabályozza az új adóval kapcsolatos szabályokat. A rendelet meghatározza az adótárgyát, az adóalanyok körét, valamint az adómentességeket. Az adó mértéke az adótárgyanként: Ft/év. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCVI. törvény 32.. szerint: az adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adómértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Képviselő-testület a rendeletet elfogadta. 2. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítására. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Az adórendelet ármegállapító felülvizsgálatát a költségvetési koncepció előkészületeivel egy időben célszerű végrehajtani. Az adórendelet a fizetendő adó mértékének megismerhetővé tételére legalább egy hónapos időtartamot biztosítani kell az adózók számára. A településünkön állandó és ideiglenes jellegű iparűzési adó került bevezetésre. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni mérték jelenleg 1,4%, amely a törvényi minimum, évi költségvetési törvénytervezet szerint az Önkormányzatoknál elvárt adót vesz figyelembe a jogalkotó, melynek mértéke az iparűzési adóalap 2 %-al számított összegének 25%-a. Az Önkormányzat állami támogatásnál ez az összeg levonásra (beszámításra) kerül. A képviselő-testület az iparűzési adó mértéket 1,7%-ban fogadta el. 3. Javaslat Szákszend Község Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 9/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy vagyonrendeletünk több olyan rendelkezést is tartalmaz (pl: önkormányzati vagyon fogalma, minősítése), melyet magasabb szintű jogszabályok szabályoznak, ezért azok megszüntetése indokolt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény (4) bekezdése alapján a képviselő-testületnek rendeletben kell meghatároznia a vagyonkezelői jog ellenértékét és a vagyonkezelői jog ellenőrzésének szabályait. (Folytatás a következő oldalon)

3 2012. december (Folytatás az előző oldalról) A rendelet 7..(2) bekezdését hatályon kívül helyezni, mivel a nemzeti vagyongazdálkodás feladatait a nemzeti vagyonról szóló törvény részletesen szabályozza. Az alaprendelet10.. (4) bekezdését szintén hatályon kívül kell helyezni, mivel magasabb szintű jogszabály szabályozza. Ugyancsak hatályon kívül kell helyezni a követelésekről való lemondás szabályait, mert ez szintén magasabb jogszabályban megállapított kérdéskör. A képviselő-testület a rendeletmódosítást elfogadta. 4. Tájékoztató Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás háromnegyed éves gazdálkodásáról. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87.. (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás háromnegyed éves gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. A kötelező feladatainak eleget tett, működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésre állt. Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda bevétele Ft, kiadása Ft. Az Öveges József Általános Iskola és Könyvtár bevétele Ft, kiadása Ft. A Társulás egészét tekintve a bevételek 77%-ra, a kiadások 74 %-ra teljesültek. Fentiek alapján a Társulás évi háromnegyed éves gazdálkodásáról elmondható, hogy a működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere az év során folyamatosan biztosított volt. A képviselő-testület a Társulás évi háromnegyed éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Ft pénzforgalmi bevétel Ft pénzforgalmi kiadás településenkénti részletezésben az 1.,2.,3.,4.,5., számú mellékletnek megfelelően, Szákszend vonatkozásban Ft pénzforgalmi bevétel Ft pénzforgalmi kiadás fogadta el. 5. Beszámoló Szákszend Község Önkormányzatának I-III. negyedévi költségvetési teljesítéséről. Az Áht a alapján a polgármester a költségvetési koncepció ismertetéséhez írásban tájékoztatja a képviselő-testület az önkormányzat háromnegyed éves helyzetéről. Szákszend Község Önkormányzat a MÁK felé háromnegyedévi mérlegjelentés a leadott anyag és könyvelés alapján készül a képviselő-testület részére a tájékoztató a mellékletekkel együtt. A törvényi előírás szerint a tájékoztatónak tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulást, azok időarányos teljesítését, a tartalékok felhasználását. Önkormányzatunk évi költségvetése a beszámolás időszakában, mind a bevételek, mind a kiadások teljesítését tekintve az időarányos mértékben teljesült. A képviselő-testület az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési teljesítéséről készült beszámolót Ft pénzforgalmi bevétel Ft pénzforgalmi kiadás fogadta el. 6. Beszámoló Szákszend Község Polgármesteri Hivatalának I-III. negyedévi költségvetési teljesítéséről. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző Az Áht. törvény változásai miatt január 1-jétől az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal külön adatbázisban dolgozik. A Hivatal működésére a fedezetet az Önkormányzat biztosítja. A Hivatal működése zavartalan volt. A kiadások teljesítése időarányos volt. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót Ft pénzforgalmi bevétellel Ft pénzforgalmi kiadással fogadta el. 7. Javaslat Szákszend Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójának elfogadására. A korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően a évi költségvetési koncepciót is egy rendkívül bizonytalan helyzetben kell megalkotni. Számolni kell a szabályozási környezet változásaival, a stagnáló gazdasággal, valamint az állami támogatások jelentősen átalakuló rendszerével. A közszféra átalakítása és a működtetése (kormányhivatal, járás), a formálódó feladat-finanszírozási rendszer pedig hosszabb távon is behatárolja az önkormányzat mozgásterét. A koncepciót az Áht. 24..(1) bekezdésének megfelelően a Magyarország évi költségvetéséről szóló törvény tervezete, annak általános és fejezeti indokolása, valamint az Állami Számvevőszék költségvetési törvényjavaslatról készült véleményezése alapján állítottuk össze. A költségvetési törvény tervezete abból indul ki, hogy január 1-jétől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagy részét, illetve egyéb feladathoz 3 (Folytatás a következő oldalon)

4 december (Folytatás az előző oldalról) szorosan nem kötődő támogatások egy részét is átirányítják a központi költségvetésbe, ezért új finanszírozási struktúra alakul ki, amely elszakad a normatív támogatási rendszertől. A helyi önkormányzatok működésének támogatása. A települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott feladatihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott részével (gépjárműadó eddigi 100%-ról 40%-ra, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg 25%-val) és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. Csökken továbbá a helyben maradó személyi jövedelemadó összege is, 8 %-ról 3 %-ra. Köznevelési normatívákat érintő változások. Iskolák fenntartását és működtetését január elsejétől az állam látja el. Önkormányzatnál marad az iskolai étkeztetés. Az önkormányzat feladata marad az óvodai ellátás, melyet az állam - az óvódapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bérének és közterheinek - a költségvetési törvénytervezetben szereplő képlet szerinti összeggel támogat. Szociális normatívákat érintő változások. - pénzbeli ellátások terén a járási hivatalhoz kerülnek (normatív ápolási díj, időskorúak járadéka), - jegyzői hatáskörben lévő segélyek a jövőben létalapként egyesülnek. a.) alaptámogatás (foglalkozást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély). b.) kiegészítő támogatás (lakásfenntartási támogatás) évre a következő fejlesztési feladatokat ütemezi be az önkormányzat: a.) Barokk Magtár -ban Fellner Jakab életét és helyi értékeket bemutató hely kialakítása (nyertes pályázat), b.) Falumegújítás- és fejlesztés keretében beadott pályázat nyertessége esetén (Fő utcai emlékmű, szendi katolikus templom, Húsbolt és a Jáger kút környezetének rendezés, volt Szendi községháza tetőszerkezetének felújítása, faluközpontban parkolók kialakítása) c.) Kritikus helyeken csapadékvíz elevezetése. Biztosítja továbbá: - a közterületek folyamatos rendben tartását, - az önkormányzati intézmények működőképességét, - a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, - a takarékos gazdálkodás elveinek érvényesítését. A képviselő-testület az önkormányzat évi koncepcióját elfogadta. 8. Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése. Az oroszlányi kistérség önkormányzatai Bokod, Dad, Kecskéd. Kömlőd, Oroszlány és Szákszend október 10.-én- alakították meg az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulást. A Társulás alapvető célja egyes kötelező önkormányzati feladatok ellátásában történő együttműködés volt, melyhez a központi költségvetés az éves költségvetési törvényekben kiegészítő normatíva formájában ösztönző támogatást biztosított. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezet társulásra ösztönző, kiegészítő normatívákat már nem tartalmaz, így a működés csak az önkormányzatok által befizetett tagdíjból, illetve az átadott pénzeszközökből lehetséges csak. Az átmenti időszakban lehetőség van a társulások megszüntetésére, vagy a Mötv. rendelkezéseinek megfelelő átalakítására. A Társulás megszüntetése estén: - a közösen ellátott feladatok kötelezettsége visszaszáll az önkormányzatra, esetünkben a belső ellenőrzés, - a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont vagyonfelosztási szerződésben kell felosztani, - Társulás pénzügyi beszámolási kötelezettségének eleget kell tenni, és a zárszámadást el kell készíteni. A képviselő-testület egyetértett az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás január 1. napjától történő megszüntetésével. 9. Javaslat a védőnői állás pályázati kiírására. A község tartós helyettesítéssel oldja meg a védőnői feladatokat október 15-e óta. A TB finanszírozás a tartós helyettesítés miatt 60 %-a annak, mint a törvényben meghatározott pontok után járna. A képviselő-testület a TB finanszírozást meghatározó jogszabály változásáig, helyettesítéssel kívánja megoldani a védőnői feladatok ellátását a településen. 10. Varga Tamás (2942 Nagyigmánd, Pápay u.6.) szolgalmi jog bejegyzési kérelme. A szorgalmi jog bejegyzése az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi út területében elhelyezkedő tűzvíztároló megközelítésére vonatkozik. A képviselő-testület hozzájárult az érintett területeken a szolgalmi jog bejegyzéséhez. 11/ Egyebek E napirendi pont keretében a képviselő-testület lakáskorszerűsítési támogatáshoz (szennyvíz csatorna bekötés), valamint az Oroszlányi Többcélú Társulás megszüntetésével kapcsolatban szolgáltatási szerződések (Gordius pénzügyi program, Web szolgáltatás) meghosszabbításához járult hozzá. Több napirendi pont nem lévén a polgármester berekesztette az ülést. Szákszend, december 7. Deákné dr. Schiffner Márta jegyző

5 2012. december Ötven évvel ezelőtt, 1962-ben kezdődött meg a tanítás a Szákszend központjában lévő régi iskolaépületben, és 25 éve adták át az iskola új épületszárnyát. Az ünnepségsorozat hetében felidézésre kerültek az elmúlt fél évszázad legemlékezetesebb pillanatai, az iskola névadójáról is megemlékeztünk, Öveges József professzorról, akinek a nevét egy évtizede viseli az intézmény. A programsorozat az Öveges vetélke- Köszöntötték községünk szépkorú lakóit Közel három és félszáz meghívót postáztak ki Szákszend önkormányzatának idősek napi rendezvényére, amelyre sokan fogadták el a szíves invitálást. László Kálmán polgármester üdvözölte elsőként a község szépkorú polgárait, külön is megemlékezve a 90 év felettiekről, akik hatan élnek jelenleg a községben. Mint azt a település vezetője kiemelte: A mi generációnk önöktől örökölte ezt a települést, mely az önök élete során folyamatosan szépült, fejlődött. Önök voltak, akik kemény munkával tették ilyenné, építettek benne hajlékot, nevelték a következő generációt, s amikor eljött az idő, nekünk adták azt a stafétabotot, amit Iskolánkban történt dővel vette kezdetét. A diákoknak interaktív kísérletekre kellett készülniük, s számot kellett adniuk a fizikusprofesszor élettörténetéről is. Ezzel párhuzamosan az alsós gyerekek mesedélutánon vettek részt. A hét közepén az egészséges életmódé volt a főszerep, a tanulók finomabbnál finomabb gyümölcssalátákkal készítettek, kóstoltak, önök is szüleiktől vettek át. Kezünkbe adták azt a lehetőséget, hogy most mi tegyük meg mindazt, amit meg kell tennünk családunkért, Szákszendért. A nemes gondolatokat követően a Kiskuckó óvoda apróságai kedveskedtek műsorukkal a nagyiknak, dédiknek, s ezzel megkezdődött a közel kétórás szórakoztató program, mely során színpadra léptek a helyi modern táncosok, s nem utolsó sorban a győri színház művészei, akik operett összeállításukkal szereztek kellemes perceket a meghívott vendégeknek. Kettős jubileum, fél évszázadra emlékeztünk és ökopontokat is gyűjthettek mindazok, akik gyalog mentek iskolába. Az régi iskolaépületben került bemutatásra az a kiállítás, ami az elmúlt ötven év történetét dolgozta fel s készült egy Jubileumi évkönyv, melyben a kezdetektől napjainkig foglalták öszsze az osztálynévsorokat és osztályfőnököket. Elkészült a fontos kordokumentum digitális változata is, melyet a község honlapján: hu, AKTUÁLIS menüben megtekinthetnek. A hét legfontosabb eseményére november 10-én került sor. Az ünnepi megemlékezést követően, Palotainé Papp Éva, László Kálmán jelenlegi és (Folytatás a következő oldalon) 5

6 december (Folytatás az előző oldalról) Valkó Jenő volt polgármester megkoszorúzta a névadó, Öveges József emléktábláját, végül az intézményt egykor irányító igazgatók az udvaron elültették azt az életfát, ami a fél évszázados, magas színvonalú, generációk sorát gondozó, oktató-nevelőmunkának állít emléket. Itt az újság hasábjain keresztül közöljük, a Jubileumi ünnepélyen, november 10-én elhangzott ünnepi beszédet teljes terjedelmében. Ha az ünnep elérkezik életedbe, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárakban írják piros betűkkel S nemcsak a naptárnak vannak piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel. Márai Sándor gondolataival köszöntöm kollégáim és iskolánk tanulóifjúsága nevében valamennyi megjelent kedves vendégünket. Köszöntöm László Kálmán és Valkó Jenő polgármester urat, Deákné dr. Schiffner Márta és Somogyi Kálmánné jegyzőaszszonyt, településünk képviselőtestületének tagjait a kistérség igazgatóját Horváth Csabáné igazgatóasszonyt, iskolánk volt igazgatóit, pedagógusait, dolgozóit, a szülői szervezet képviselőjét az egyházak képviselőit, meghívott kedves vendégeinket. Szükség van az ünnepnapokra! Hogy miért? Tudni kell megállni, felidézni, visszanézni, értékelni az elvégzett munkát, büszkének lenni elért eredményeinkre, erőt meríteni a továbbhaladáshoz, új utakat lehetőségeket keresve. Számunkra, az Öveges József Általános Iskola számára piros betűs ünnepnap ez a mai. Az iskolánk fennállásának 50. évfordulóját ünnepeljük, és szeretném, ha közösen idéznénk fel az elmúlt 50 évet, annak minden örömét, nehézségét, olykor megvalósíthatatlannak tűnő kihívásait. Az ötven évről azt tartják, hogy a meglett ember életének az eleje. Az ifjúkor már elmúlott, a középnek számító évek is elmasíroztak. Így van ez az iskola történetében is, bár az idő múlása az iskola falai között maga az állandóság, hiszen a megállíthatatlan idő ellenére, minden esemény, amely benne született megmarad, féltve őrzött emlékeinkben. Nem múlt el nyomtalanul a fél évszázad, főleg ha két évszámmal hitelesíthetjük Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó vagy jókor kimondott szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk. A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani. A csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért aztán akár szárazság idején is képesek termőre fordulni. Vendégeink közül sokak számára ez az időszak a saját fiatalságát idézi, azokat az éveket, amelyekben aktívan tevékenykedtek,legjobb tudásuk szerint oktatták nevelték a rájuk bízott nebulókat, a legnagyobb alázattal,sokszor nagyon mostoha körülmények közt. Az 1600 lélekszámú település éltében az iskola mindig is meghatározó szerepet töltött be, és hiszem, hogy tölt be napjainkban is., hiszen, alakítja, formálja a felnövekvő generáció szemléletmódját, gondolkodását, viszonyulását a világhoz. Hogyan is kezdődött az itteni élet? Nagyon messziről indultunk! Ha az időben visszatekintünk, akkor az 1700 as évek végéig kell visszanéznünk. Az iskola régi szárnyának felépítéséig és átadásáig a két településrészen külön-kölön összevont osztályokban folyt az oktatás. A mai gyermek csupán Móra Ferenc Kincskereső kisködmönéből tudhatja, hogy az egész napos iskola reggel 8 órakor, a reggeli imádsággal kezdődött. A délelőtti tanítás délig tartott, ezután a gyerekek hazamentek ebédelni, és a délutáni tanításra 1 órára visszamentek az iskolába. A szendi település részen három, míg szákon, két helyen folyt a tanítás. Vértes László igazgató a következőképpen emlékszik vissza az 1930 as évek összevont osztályainak tanítási problémáira: Az összevont osztályok tanítása problémát okozott annak idején, elsősorban a tankönyvellátás terén. Hiányosak voltak a tankönyvek, tekintettel arra, hogy testvérről testvérre szálltak, szakadozottak voltak, tehát roszszak. Akkor már előírás volt a füzetbeírás is, de ezt megoldani nem lehetett. A tanulóknak kellett venni, ezeknek csak % -a tudta otthonról biztosítani. Ha azt akarta, hogy füzete legyen a tanulónak, akkor ezt a tanítónak kellett megvásárolnia. A padok 8 személyesek, agyonfaragottak, ez is nehezítette a leírást. A régi iskola is szegényes volt. Térkép, méterrúd, liter, deciliteresen és egynéhány kísérleti eszközön kívül mással nem rendelkeztek ben nyitotta meg kapuit az új iskola. Az első 10 évben a felsős tanulók tanulhattak itt. Ez az iskola akkor a környék egyik legszebb, legjobban felszerelt iskolája lett. Igaz, hogy még házak sem voltak körülötte. Később hatalmas jelentősége lett annak, hogy ide épült az iskola, mert e köré alakult ki a szákszendi faluközpont. Hiányok azért még maradtak, régi vágya nem teljesülhetett az építkezést szorgalmazó akkori iskolaigazgatónak, tornaterem és politechnika terem nem épült az új iskolához. Alakulhatott viszont végre kinek-kinek érdeklődési körének megfelelő (Folytatás a következő oldalon)

7 2012. december szakkör: modellező, málnatermesztő, galamb-tenyésztő, méhész. Az épülethez ugyanis egy közel 500 négyszögölnyi szabad terület és gyakorlókert is tartozott, mely az iskolaudvar végén volt. Elsősorban a helyi adottságok és persze az igények határozták meg tehát a szakkörök jellegét ben ide költözött az alsó tagozat is, ezért kétműszakos tanítás folyt. Reggel fél nyolctól este hat-hét óráig tartott a tanítás és a különböző foglalkozások. Közben a tíz éve még modern, jól felszerelt iskolát is korszerűsíteni kellett. A régi széntüzeléses öntöttvas kályhák, amik télen ontották a meleget, amikben a tanítás végére már parázs sem maradt. Hamuzás, feltöltés este, hogy kezdődhessék a tanítás reggel, az a rendszer elavulttá vált, korszerűsítésre volt szükség. Bevezették a központi fűtést, elkészült a vizesblokk, és a kézilabdapálya. Akkoriban itt élénk kisdobos és úttörőélet folyt, mert az iskola élete öszszefonódott a Táncsics Mihály Úttörőcsapatéval. A tanulók tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön, kulturális szemléken, sportrendezvényeken vettek részt, és értek el rangos helyezéseket. A tanulólétszám 200 fő körül mozgott. Ismét szűknek bizonyult az épület. Megkezdődött tehát a szervezése az iskola bővítésének ban jelentős állami és bankkölcsönnel, valamint a helyi lakosok társadalmi munkájával elkezdődött egy új iskolaépület alapozása augusztusában-25 éve - átadták a szocreál stílusban épült, lapos tetejű, modern földszintes iskolaépületet, mely közvetlenül a másikkal szemben épült fel. Az építkezésben nagy segítséget nyújtott a helyi termelőszövetkezet, az Oroszlányi Hőerőmű és az Oroszlányi városi Tanács is. Igaz ugyan, hogy stílusában és jellegében teljesen eltért az 1962-ben épülttől, mégis örömmel vették birtokba a tanulók és az itt tanító pedagógusok. Itt állt egy vadonatúj iskolaépület berendezések nélkül. Kölcsönpadokkal, asztalokkal és egyéb felszerelési tárgyakkal sikerült szeptemberben beindítani a tanítást, immár állandó délelőttös műszakban. Az új épületben széles, világos folyosó, négy tanterem, egy természettudományi előadó, technika terem, igazgatói, nevelői szoba, szertárak, mosdók kaptak helyet. A tornatermet csak egy fél évvel később sikerült átadni. Megvalósult ezzel mindenki álma. Nem kellett a tantermekben, zsibongóban tornáztatni a gyerekeket, tágas, nagyméretű tornacsarnokban tarthatták ettől fogva a testnevelés órákat. A község apraja-nagyja egyéb sportcélokra szintén igénybe vette a helyiséget. A rendszerváltozás után sok minden megváltozott itt is. Folyamatosan, de némileg lassú ütemben fejlődött az iskola felszereltsége. Kialakítottak egy számítástechnika tantermet, először csupán négy számítógéppel, de beindult a számítástechnika oktatása is. A természettudományi szaktantermet a lehető legmodernebb, mindenféle kísérletezésnek megfelelő bútorzattal és eszközökkel szerelték fel től rohamos fejlődésen és átalakuláson ment át az intézmény. A pályázati rendszer nagyon sok előnyhöz juttatta az iskolát. Pályázaton nyert összegből az alsó tagozatos épületben olyan mozgásfejlesztő terem kialakítására került sor, amelyik egyedi felszereltségével a hiperaktív és a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek nyújt napjainkig segítséget. Az itt tartott, a helyi tantervbe beépített tanítási órákat egy speciális mozgásfejlesztő eljárással, ún. Ayres-módszerrel hozzáértő, erre felkészített pedagógusok vezették.. A Maci-terem -nek elnevezett tanterem a gyerekek egyik kedvelt tartózkodási helye lett. Az iskola udvarát körbekerítették, addig ugyanis bárki szabadon használhatta az udvart, a kézilabdapályát, sajnos komoly károkat okozva az udvar felszerelési tárgyaiban ban részben önkormányzati saját erőből, részben pályázaton elnyert pénzből több lépcsős beruházás eredményeként került kialakításra a tetőtérben a tanári szoba konyhával, gardróbbal, a nevelői mosdók, a gazdasági iroda, az igazgatói és a helyettesi iroda. A két épület között felépült aula világos, tágas, meleg és barátságos, megfelel azoknak az elvárásoknak, melyeket ezzel a helyiséggel szemben támasztanak. Ezzel együtt készült el az új tágas, világos számítástechnika terem, ahová egy teljes osztály tanulói egyszerre tudnak a gépek mellé ülni. Hatalmasat fejlődött az eszközpark. Jelenleg az intézmény 125 tanulóját 12 pedagógus tanítja, és 5 fős technikai személyzet segíti az oktató-nevelő munkát. Aktív segítői az itt folyó munkának a szülői munkaközösség tagjai is. Korrekt a kapcsolat a fenntartó önkormányzat és az iskola vezetése között is. A Diákönkormányzat komoly jogosítványokkal rendelkezik, javaslataikat, ötleteiket a tantestület figyelembe veszi (pl. Az iskola logóját a Diákönkormányzat által kiírt logópályázat nyertese készítette el. Ez díszíti most az iskolazászlót, a jelvényeket, a mezeket.) november 10-én ünnepélyes keretek között az intézmény Öveges József nevét vette fel. Példaértékű emberi és pedagógiai magatartásáról, valamint szakmai hozzáértéséről ismert fizikaprofesszor neve az iskola számára új hagyományok kiépítését teszi lehetővé. Kedves vendégeink! Úgy gondolom, hogy volt kiktől és volt mit átörökíteni. A köszönet szavait ezért intézményünk volt igazgatói, pedagógus kollégái felé szeretném intézni, akik meghatározói voltak az elmúlt éveknek. Sokan közülük egész életüket szentelték a gyerekek tanításának oktatásának, a szabadidős tevékenységek megszervezésének, azok lebonyolításának. Szákszenden nincs olyan gyerek, felnőtt akinek ne lenne egy egy kedves, életre szóló emléke az őt tanító tanító néniről, bácsiról., legyen az egy leírt szó, egy gondolat, egy gesztus egy dicséret, vagy csak egy mosoly! Példát mutattak emberségből ű, tisztességből,becsületből. Hogy megérte e? Erre a kérdésre mindenki a szíve legmélyén adja meg a választ. De az mindent elmond, hogy itt vannak köztünk, velünk emlékeznek, idézik fel az eltelt éveket. Hiszen egy gyertya láng- 7 (Folytatás a következő oldalon)

8 december ja nem halványul el attól, ha azzal egy másik gyertyát is lángra gyújtanak! Köszönet érte! Településünk vezetése minden időben lehetősége szerint segítette az iskolában folyó munkát. Hosszú egyeztetések, átgondolt gazdálkodás, jövőbelátó tervezés, a kínálkozó pályázati lehetőségek megragadása és kihasználásának eredményét láthatják, ha végigsétálnak az iskola épületében. Egyszemélyes tanulóasztalok tágas, otthonosan kialakított világos tantermek, egy közösségi tér, amely ünnepélyek, rendezvények helyszíne is egyben. Korszerű világítótestek, nyílászáró szerkezetek beépítésére is sor került ban. A legutolsó nagy beruházásra 2010-ben volt, amikor a tornaterem lapos teteje átépítésre került. Új tetőszerkezetet kapott. Valamennyiük nevében köszönöm azt az elszánt törekvést, a kreatív gondolkodást, és fejlesztő munkát, ami lehetővé tette a felnövekvő nemzedék iskoláztatásának mindenkor korszerű és helyi megvalósítását. Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak megköszönve munkájukat, akik kívülről segítik mindennapi munkánkat. A szákszendi Öveges József Általános Iskola bár nem rendelkezik nagy történelmi múlttal, de értékes, tartalmas munkát végző, a gyerekek és a tanulás szolgálatában álló jó pedagógusgárda Karácsonyi ünnepi programok és szentmisék rendje 2012 Rorate hajnali szentmisék rendje: Kedd: szendi katolikus templom reggel 6 órakor. Csütörtök: szendi katolikus templom reggel 6 órakor. Pásztorjáték Szenden: december 23-én (vasárnap) órakor szentmise és azt követően pásztorjáték lesz. Karácsonyi szentmisék rendje Dec. 24-én (hétfő) Vigília éjféli szentmise Szákszenden a szendi templomban: Dec. 25-én (kedd) URUNK SZÜLETÉSE - KARÁ- CSONY parancsolt ünnep Szend: fél évszázados munkája az, amit ránk hagyományoztak. Iskolánkat mindig is a gyermekek mindenek feletti érdeke hatotta át és kell, hogy áthassa ezután is. Újabb és újabb évfolyamok indultak útjukra az iskola falai közül, generációk nőttek fel, s mára már többüknek a gyermeke és unokája is iskolánk tanulója. Új pedagógusok, alkalmazottak jöttek telve lelkesedéssel, tenni akarással s majd távoztak a sorstól vezérelve más utakra, vagy a ledolgozott éveket hátrahagyva, megérdemelten nyugdíjba vonultak. A körforgás folyamatos, nincs megállás! Mai tanítók és tanárok valamennyien tapasztaljuk, hogy a tudományostechnikai és a gazdasági-társadalmi fejlődés hatására viszonylag gyorsan változnak az iskolával szemben támasztott követelmények. A fejlődésnek ez a felgyorsulása befolyást gyakorol a tanított tantárgyak anyagára, a tanítás módszereire és eszközeire, szervezeti formáira, szükségképpen kényszeríti ki a tanítás menetének, a tanítási óra szerkezetének megújítását. Ehhez társul az a tény, hogy a társadalom mind több szolgáltatást vár el az iskolától. A család szerepe megváltozott; megnövelte az iskola nevelői felelősségét, mind több gyermeket kényszerít arra, hogy napjának nagyobb részét az iskolában töltse. Így a pedagógushivatással járó teendők is megváltoztak. Ezen kihívások megoldása alkalmazkodást, kitartó munkát és folyamatos önképzést kíván meg mai munkatársaimtól. Tudom, hogy erre készek, és mindet megtesznek azért, hogy iskolánk sikeresen működjön a jövőben is. Végezetül engedjék meg, hogy a volt igazgató pedagógus kollégáknak kívánjak nagyon jó egészséget, lehetőségeket azokhoz a tevékenységekhez, amelyekre aktív éveikben nem jutott megfelelő idő. Leljék örömüket családjukban. Éljenek meg még nagyon szép éveket! A katedrán álló kollégáknak pedig kellő erőt, energiát, eredményes munkavégzést, az előttünk álló változásokhoz pedig kellő pedagógiai elhivatottságot kívánok. Hiszem, hogy az iskola jövőbeni szerepe iskolánk névadójától vett gondolattal továbbra sem lehet más, miszerint Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra. Palotainé Papp Éva Intézményegység-vezető Katolikus ünnepi alkalmak Dec. 26-án (szerda) SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ ünnepe Szend: Dec. 27-én (csütörtök) SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA ünnep Szend: Dec. 28-án (péntek) APRÓSZENTEK ünnepe munkanap Szend: Dec. 30-án (vasárnap) A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁ- RIA, JÓZSEF ünnepe Szend: Dec. 31-én (hétfő) ÉVVÉGI HÁLAADÁS Szend: január 1-én (kedd) SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANY- JA - ÚJÉV főünnep Szend: Író Sándor plébános

9 2012. december Aki énekel, az duplán imádkozik Az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztust, a mindenség királyát ünnepli egyházunk. Ez alkalomból nagy szeretettel fogadtuk templomunkba a tatabányai Bárdos Lajos vegyes kórust, akik örömmel jöttek immár másod ízben énekelni hozzánk. Jótékonysági kórus hangversenyüknek a bevétele a templom felújítását szolgálta. Pillanatok alatt hangversenyterembe érezhettük magunkat. Szeimann Zsuzsanna és Murányi Ferenc vezényletével Mozart, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán és más középkori egyházi és világi műveket hallhattunk. Repertoárjukat színesítette a tatabányai Árpád Gimnázium csengő hangú diákjai, Fiskál Csenge, Szőcs Zsanett, Bankó Bianka, népdal csokrai. Ők mindhárman Szeimann Zsuzsanna tanítványai, akik szintén lelkesen csatlakoztak a jótékonysági felhívás hallatán a koncerthez. Végül Író Sándor plébános úr meleg köszönő szavakkal búcsúzott a kórustól, reménykedve hogy a közel jövőben ismét vendégül láthatjuk ezt a nagyszerű csapatot községünkben. 9 Karácsonyi alkalmak az evangélikus gyülekezetben December 23-a vasárnap Istentiszteletet tartunk Szákon 9:30 kor és Szenden 10:30 kor. December 24-én 16:30 kor a Száki templomban tartunk szent esti karácsonyi Istentiszteletet, Szenden 18:00 kor. December 25-én Szákon 9:30 kor tartunk Úrvacsorás Istentiszteletet, Szenden 11:00 kor tartunk Úrvacsorás Istentiszteletet. December 26-án a megszokott időben tartjuk Istentiszteleteinket. Szákon 9:30- kor, Szenden 10:30kor várom testvéreimet. December 30-án a szokott időben tarjuk Istentiszteleteinket, 9:30 valamint 10:30-kor. December 31-én Óév esti Istentiszteletet tartunk. Szákon 17:00 kor, Szenden 18:00-ra várom testvéreimet. Január 1-én Szákon 9:30-kor, Szenden 11:00-kor tarjuk Újévi Istentiszteletünket. Az ádventi időszakban és a karácsonyi készülődésben kívánok mindenkinek áldott, békés napokat! Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész Várom, hogy eljöjjön Ádvent kezdődik december 2-án, vasárnap. Várjuk, hogy eljöjjön a szabadítás. Ezen a két szón gondolkodom. Várakozás, eljövetel. Némi feszültséget érzek e szavak között. Mert várni csak is azt lehet, ami vagy aki eljön. Mert nincs értelme várni azt, ami nem jön el. Talán sokan várunk ilyenkor mégis valamire. Karácsony környékén a legtöbb ember, mégis csak áhítva gondol arra, hogy de jó lenne szeretni és szeretve lenni. Együtt leülni az asztal körül, énekelni, beszélgetni, játszani és végre teljes szívből megbocsátani azt, ami a múltban történt. Talán ezt várjuk, hogy ez eljöjjön. Közben meg veszszük az ajándékot, igyekszünk úgy beosztani az időnket, hogy a munkahelyen se legyen gond és otthon is legyünk. Daráljuk a diót és a mákot. Nézzük a recepteket, mit is süssünk, főzzünk karácsonyra. Mindeközben várjuk, hogy eljöjjön Hogy eljöjjön és megszülessen valami, amit elvesztettünk, amit elhagytunk. Mert ajándék ide vagy oda, kalács ide vagy oda, egyedül maradhatunk akkor, ha nem születik meg bennem, bennünk az eljövetel. Az az eljövetel, amiben meg lehet érezni, hogy MÁR ELFOGDTAK. Szeretve vagyok. Mert talán ez az első. Elhinni és elfogadni, hogy szerethető vagyok. Hogy van valaki, aki azért jött közénk, hogy ezt elmondja Neked. Szeretlek, elfogadlak, átölellek. Úgy, ahogy vagy. Kaláccsal vagy nélküle, gazdagon vagy szegényen, tömegben vagy magányosan. Örömben vagy bánatban. Azt gondolom, ezt várjuk mindannyian és mindig. Elfogadást, megértést, odafigyelést és szavakat is Szeretlek. Most. Nem csak tegnap, vagy mikor derűs voltál és rendes. Nem csak akkor, mikor figyelmes voltál és kedves velem. Nem a múltban szeretlek, hanem most. Szerethető vagy. Hidd el. Ezt tudom neked adni, így ádventben, karácsony előtt. Szerethető vagy. Már elfogadtak, olyannak, amilyen vagy. Ezt a szerethetőséget érdemes megosztani és átadni karácsonykor. Azt a szerethetőséget, elfogadást, amire talán te is vársz. Az eljövetelig, karácsony napjáig van még idő. Ezért is van Ádvent. Ez a felkészülés időszaka, a várakozás időszaka. Kívánom, hogy ne csak a kalács vagy az új ajándék telefon kösse le a figyelmedet. A szívedet készítsd fel és gondold végig, érezd át, hogy szerethető vagy és szeretni tudó vagy. Erre vágysz Te is és erre vágyik az is, aki melletted, körülötted, veled él. Várjuk és akarjuk, hogy megszülessen bennünk a karácsonyi üzenet! Hidd el. Már elfogadtak Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész

10 december Református ünnepi alkalmak December 15-én, szombaton délelőtt órai kezdettel karácsonyi játszóházat tartunk a gyülekezeti házunkban, melyen a gyerekek mézeskalácsot sütnek, és karácsonyi díszeket készítenek. Mindenkit szeretettel várunk! December 24-én, Szentesti Ünnepi Istentisztelet a gyermekek szereplésével délután kor. December 25-én, karácsony első napján Úrvacsorás Istentisztelet délelőtt órakor. December 26-án, karácsony másod napi Istentisztelet délelőtt 9 órakor. December 31-én, Óév utolsó napján délután órakor Istentisztelet. Január 1-én, délelőtt 9 órakor Újév első napi Istentisztelet. Áldott adventi készülődést, és ünnepeket kívánunk mindenkinek! Sugárné Damó Márta Református lelkész Véradás Osztálytalálkozó október október 20-án gyűlt össze a Faluházban az 1965-ben végzett általános iskolai tanulók nagy része, pontosabban az életben levők több mint 2/3-a. Rendhagyó találkozó volt ez, hiszen a 47 évvel ezelőtti eseményekre emlékezett. Az osztály két évvel ezelőtt elhatározta, hogy lehetőség szerint minden évben találkozik és a részvételi arány bizonyítja, hogy az érdeklődés a találkozó iránt nem csökkent. Eddig nem adtunk számot találkozóinkról a helyi lapban, ezért most néhány számadattal utalok az eltelt időre. Végzett tanulók száma. 37 fő Elhalálozott: 8 fő Megjelent: 19 fő Sokan elkerültek falunkból más településekre, részükről még nagyobb az érdeklődés, az igény a találkozókra, mint a helyben lakó társaiknak. Pedig velük is szívesen találkoznánk, s azt csak reméljük, hogy nem rossz emlékeink tartják vissza az együttléttől. A betegség miatt távolmaradóknak ezúton is kívánunk január 8.- án, óra között véradást tartunk a Faluházban, melyre minden 18 éven felülit hívunk és várunk. A vér életet ment kérjük, segítse a rászorulókat! Önzetlen segítségüket megköszönjük minden véradónak 500 Ft-os vásárlási utalványt és ajándékot adunk. Magyar Vöröskereszt Vérellátó Állomás mihamarabbi felgyógyulást! Sajnos sok tanárunk, tanítónk már nem lehet köztünk, s az életben levők is idősek, így találkozóink nélkülük zajlanak. Szívesen halottunk volna a ma már félretett nevelési elveikről, amit többségük a diákcsínyek felidézésével igencsak követendőnek tartana a mai napig is. Találkozónk igen jó hangulatban telt, zenész gondoskodott a talpalávalóról, hajnalig tartó vígassággal zárult az összejövetel. Reméljük még sok ilyen találkozón vehetünk részt.

11 2012. december Több mint kétszáz csomaggal érkezett a Mikulás Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az úrnak és nem embereknek tennétek. /Kol(3:23)/ 11 Hagyomány Szákszenden, hogy minden 14 év alatti gyerek meghívót kap a falumikulás programjára. Az önkormányzat által finanszírozott, az óvoda és iskola szülői közössége által szervezett eseményre több mint 200-an voltak hivatalosak, így nem csoda, hogy gyerekek és szüleik sokasága tartott szombaton délután a Faluházba. Elsőként az iskola irodalmi körének jelenete idézte fel a fehérszakállú érkezését megelőző készülődést, majd a gyerekek dallal hívták a télapót, aki a szíves invitálást követően meg is jelent a színpadon. De nemcsak ő, hanem az a 225 ajándékcsomag is, melyek átadásakor volt aki verssel, énekkel mondott köszönetet, s ők plusz csokoládét kaptak a Mikulás puttonyából. A szülői szervezetek tagjai az ajándékok kiosztását követően forró teával látták vendégül a meghívott gyermekeket. Meghívó Szeretettel várunk mindenkit január 12-én órától a faluházban negyedik alkalommal megrendezésre kerülő hagyományőrző katolikus jótékonysági egyházi BÁLUNKRA Bál fővédnöke: Vastag Csaba A jó hangulatról a Jázmin duó gondoskodik Belépő jegyek ára 3000 ft/fő, amely a vacsorát és az aperitifet tartalmazza Jegyek elővételben megvásárolhatók: Müllerné Marcsinál: , Bodóné Tündinél: Köszönjük az adományokat és tombola felajánlásokat szákszendi r. katolikus egyházközség

12 december Gazdálkodók, Őstermelők figyelmébe! Változás! Tájékoztatom Önöket, hogy a január elsejétől felálló járási rendszerek a falugazdász hálózatban is változásokat okoznak. Szákszend eddig a K-E megyei Kormányhivatal Kisbéri Kerületi Hivatalához tartozott. A jövőben az oroszlányi járás része lesz, amivel az illetékességi szabályok szerint a következő évtől sem a kisbéri Kerületi Hivatal, sem jómagam nem lesz már illetékes a településen. Utódom a közeljövőben fog majd tájékoztatást adni a évi fogadóórák részleteiről. Kívánok Önöknek békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog új évet! Behek Marcell falugazdász Lakossági tájékoztató Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az évi XLII. Törvény és a 27/1996.(X.30) BM. Sz. rendeletben előírt kötelező kéményseprő-ipari munkák közül a második kéményellenőrzést és tisztítást, valamint az elmaradt szolgáltatási díj beszedését végezzük, ütemtervünk szerint december 10-től a teljes településen. Magyar Kémény Kft. SZÁKSZEND KÖZSÉG HONLAPJA Figyelmükbe ajánljuk Szákszend Község Honlapját, a www. szakszend.hu oldalon. A legfrissebb hírek, események mellett, információt kaphatnak a polgármesteri hivatal, önkormányzat, a község intézményeinek, és civilszervezeteinek elérhetőségeiről, és adatairól. A galériában a rendezvényeken készült fotókat tekinthetik meg. Szákszendi A Szákszendi Ön kor mány zat ha von ta meg je le nõ in gye nes in for má ci ós lap ja. Ki ad ja a Szákszendi Pol gár mes te ri Hi va tal. Fe le lõs ki adó: Lász ló Kál mán pol gár mes ter. Fel nõtt ügye let: Min den hét köz nap du. 16 órá tól reg gel 8 órá ig, -Szom ba ton, va sár nap és ün nepnap okon 24 órá ban biz to sít ügye le tet. -Ügyeleti időn kívül, munkanapokon 8-16 óráig orvosi segítséget a 34/ as számon lehet kérni. Gyer mek or vo si ügye let: -hét köz nap órá ig -hét vé gén, ün nep nap okon 9-11 órá ig, il let ve órá ig biz to sított, egyéb ként ké szen lét mû kö dik. He lye: Orosz lány, Al kot mány út 2. Szak or vo si ren de lõ in té zet KÖZ PON TI OR VO SI ÜGYE LET TE LE FON SZÁ MA: 34/ , 30/ E.ON Áram szol gált. Rt hi ba be je len tés: 06-40/ Mo bil ról: 06-/30-/ hi ba be je len tés: 06/ (hét vé gén is hív ha tó) Le vél ben: 9027 Gyõr, Kan dó Kál mán u VÍZ MÛ Fo gyasz tá si Iro da Orosz lány:

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Május első vasárnapja Anyák napja, szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, jó

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Néptáncfesztivál tizenegyedszer Fotó: MZS XX. évf. 2. szám, 2010. február-március Nemzeti Ünnep Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testülete tisztelettel meghívja

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás...

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás... Máriapócs Város Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Papp Bertalan Szerkesztő: Szerkesztő bizottság Honlap: www.mariapocs.hu E-mail: pocsiujsag@gmail.com Tel.: (42) 554-501 2013. december Röviden a tartalomból:

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál 2. oldal 2014. december Rendhagyó kiállítás Emlékezés a Kopjafánál Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2014. december 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár december havi programja és

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Melléklet: 2014-es falinaptár!

Melléklet: 2014-es falinaptár! XV. évfolyam 12. szám 2013. december Tar ta lom ból: Melléklet: 2014-es falinaptár Adventi gyertyagyújtás 2013 képekben Szociális Munka Napja Ilyen volt 2013 Ongán! Szép magyar beszéd 2013 versenyeredményei

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

VÁMOSSZABADI Mi újság?!

VÁMOSSZABADI Mi újság?! VÁMOSSZBDI Mi újság?! 2015. március XI. évfolyam 1. szám Polgármesteri köszöntő Kedves Vámosszabadiak! Sok szeretettel köszöntöm a megújult első számának olvasóit. Mint látható, a faluújság modern külsővel

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 20. SZÁM (572) 2012. DECEMBER 07. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA Koncert és jótékonyság

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,-Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el.

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,-Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el. 2013. március 28. 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el. Tartalom A jel gondolatok húsvéthoz Iskolai szülői szervezet Önkormányzati tervek a költségvetés

Részletesebben

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30.

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja Engedélyszám: ISSN 2062-6339 Példányszám: 1200 db Főszerkesztő: Dr Szikszay Péter Szerkesztők: Tölli Andrea,

Részletesebben

SZILVESZTER ÖNKORMÁNYZATI HÍREK VÁLASZTÁS 2010. Szeretetteljes, békés karácsonyt kívánok minden kedves sajóvámosi lakosnak.

SZILVESZTER ÖNKORMÁNYZATI HÍREK VÁLASZTÁS 2010. Szeretetteljes, békés karácsonyt kívánok minden kedves sajóvámosi lakosnak. 2010. december XVI. évfolyam 3. szám Szeretetteljes, békés karácsonyt kívánok minden kedves sajóvámosi lakosnak. Juhász Gyula: Karácsony felé ÖNKORMÁNYZATI HÍREK VÁLASZTÁS 2010 2010. október 4.-én eredményes

Részletesebben