NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. ASZTALFOGLALÁS: +36/ március HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05."

Átírás

1 I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A Pronas és a város vezetése évek óta küzd a szemétéget megépítése ellen. Ügyükhöz az osztrák nagykövetet is igyekeznek megnyerni, s látogatásra hívták Szentgotthárdra. ASZTALFOGLALÁS: +36/ ANDANTE HALNAPOK március HÚSVÉTI AJÁNLATOK április Az elmúlt héten Szentgotthárdon járt dr. Michael Zimmermann, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövete a Pronas meghívására. A diplomata Viniczay Tibor polgármesterrel folytatott megbeszélése után a Pronas vezet ségének társaságában ismerkedett a város környezeti adottságaival, s a zsidó temet b l megtekintette a város panorámáját (képünkön). A nagykövet járt a helyi Szállásadók Szövetsége elnökénél, és a Pronas elnöke, Soós Zoltán invitálására látogatást tett egy jurtában, amely annak idején a szemétéget elleni tiltakozás egyik jelképe volt. Több helyszínre is ellátogatott az osztrák nagykövet, beszélgetett az itt él kkel, hogy személyes tapasztalatot szerezzen a helyiek véleményér l az éget m vel kapcsolatban. Megismertették a magas rangú vendéget a város földrajzi helyzetével, adottságaival, panorámájával. A Pronas vezet i és a civil lakosság arról kívánta meggy zni Zimmermann nagykövetet, hogy három nemzeti park szomszédságában b n lenne az egykori tiszta leveg t egy szemétéget vel tönkretenni, hiszen Szentgotthárdon a múlt században több évtizedig tüd szanatórium m ködött, kihasználva a város tiszta leveg jét. A tervezett éget m pedig nagyságrendekkel növelné a környezeti szennyezést, s ennek a kés bbiekben ma még beláthatatlan következményei lennének.

2 INGATLANT VÁSÁROLNA? MEGKERESSÜK ÖNNEK A LEGJOBB HITELT! HÍREK, KÖZÉLET 3 KÖZÉLETI VISSZATEKINT JÁTÉK- ÉS RUHABÖRZE Február 20-án szombaton az Életfa Baráti Kör szervezésében másodszor került megrendezésre a Baba-mama ruhaés játékbörze a Színházban. A rendezvény látogatottsága többszörösen felülmúlta a novemberiét, kellemes családi délutánt tölthetett el az, aki a Színházba látogatott. A vásárláson kívül programok is várták a résztvev ket. Míg a szül k vásároltak, addig a gyerekek a játszóházban tölthették az id t, illetve 15 órától interaktív mesejátékban vehettek részt. Dézsi Réka dúla Papás- mamás vajúdási praktikák cím el adásán, illetve az azt követ kerekasztal beszélgetésen szép számmal vettek részt a várandós kismamák és a leend apukák. HONISMERETI KLUB ALAKULT totta meg. Az önkormányzat évi m ködése során mind a képvisel testület, mind az intézmények a takarékos gazdálkodást kell, hogy szem el tt tartsák. A évi költségvetés e Ft m ködési hiánnyal lett tervezve, ugyanakkor az önkormányzat folyószámla hitele jelenleg 275 millió Ft. Ezért minden költségvetési szerv vezet jének és a képvisel knek is a nem létfontosságú kiadástól, annak jóváhagyásától tartózkodniuk kell. SAJTÓREGGELI Március 12-én sajtóreggelire hívta Viniczay Tibor polgármester a sajtó képvisel it. A kötetlen beszélgetés során szó esett a város anyagi helyzetér l, az oktatás helyzetér l, a fürd r l. Legéget bb feladatként a munkahely-teremtést említette a polgármester. Azt is elmondta, hogy jelent s megtakarítást eredményezett az integrált intézményrendszer létrehozása, ugyanakkor több területen nem sikerült a képvisel -testülettel elfogadtatni a racionalizációt. JEGYZET MÉLTÓSÁGGAL ÜNNEPELNI SZERZ : MOLNÁR PIROSKA Március 15-e mindenki ünnepe. Jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Március 15-én minden emlékez kokárdát t z a ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom idejéb l ered, s a magyar szabadságharcosok viseltek el ször nemzeti szín szalagot. A trikolór azóta is a nemzet egységét jelképezi március 15-e visszafordíthatatlanul utat nyitott a polgári társadalom, a modern nemzetállam létrejöttének. Megkezd dhetett egy polgári átalakulási folyamat, amely a nemzet jöv jét évszázadokra meghatározta. Pet fi naplójában ezt írta e jeles napról: Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben. Március 15-e eszméjét a magyar történelemben a különböz politikai er k sokszor próbálták meghamisítani és aktuálpolitikai célokból kihasználni, kisajátítani ben a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeink sorába emelte március 15-ét, mint a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napját. S míg a 162 évvel ezel tti napon rendbontás nélkül zajlottak az események, addig az utóbbi években csak a rend rkordon akadályozta meg a parlamenti zászlófelvonás eseményének megzavarását. Szinte már polgárháború dúlt a nagyvárosok utcáin egy-egy nemzeti ünnepen. Annak idején Landerer és Heckenast nyomdagépének lefoglalása er szak nélkül zajlott le. Landerer instrukciókat súgott a fiataloknak, majd bezáratta magát a f nöki irodába, míg kinyomtatták a Nemzeti dalt és a 12 pontot. A Helytartótanácsban is vér és er szak nélkül zajlottak az események ben újsághír, hogy rendbontás nélkül zajlottak az ünnepi események. Az index hírportál tudósítása szerint Budapesten a BRFK 1900 rend rrel biztosította a rendezvények nyugalmát. Az ünnepi beszédek sem nélkülözték a politikai csörtéket. A méltóságteljes megemlékezés helyett kampányoltak a politikusok. Minden politikai er saját híveinek rendezett ünnepséget. Kevés városban ünnepeltek együtt a pártok. Szentgotthárdon - szerencsére - évek óta közösen ünnepelnek pártok, egyházak, civil szervezetek. Idén március 15-én is így történt ez. Nem lengettek árpádsávos zászlót, nem zavarták meg a szónokot. Igaz, lelkes, egyetért tapssal sem ünnepelték beszédének fordulatait. A közönség inkább a gyerekeket jutalmazta kitartó tapssal, akik évr l évre igényes m sorral, szép versekkel teszik méltóságteljessé nemzeti ünnepeinket. AZ EGÉSZSÉGÜGYI KONCEPCIÓRÓL TÁRGYALTAK A KÉPVISEL K ÚJ FEJLESZTÉSI IRÁNYOK Március 11-én megalakult a Móra Könyvtárban a honismereti klub. Egyel re önkéntesen szervez d, a honismereti kutatómunka iránt érdekl d társaságról van szó. Céljuk, hogy rendszerezett kutatómunkával hozzájáruljanak a település történetének feltárásához, fotók, dokumentumok gy jtésével, rendszerezésével, interjúk készítésével gyarapítsák és a nagyközönség elé tárják azt az ismeretanyagot, amelyre méltán lehetnek büszkék a szentgotthárdi lokálpatrióták. ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST A képvisel -testület február 24-i ülésén elfogadta a város költségvetését. Kiadási f összegét e forintban, bevételi f összegét e forintban, hiányát e forintban állapí- KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODA ÉS BÖLCS DE Július 1-jét l megsz nik a Tótágas Közalapítvány. A képvisel -testület a Játékvár Óvoda feladatkörének bölcs dei feladatellátással történ kib vítését tervezi az intézmény többcélú, közös igazgatású közoktatási intézménnyé történ átszervezésével. A képvisel -testület a Tótágas Közalapítvány vagyonát a jöv beni közös igazgatású intézmény keretén belül létrehozandó bölcs dei intézményegység részére átadja, s kiköti, hogy az intézmény köteles az átadott vagyont a megsz nt közalapítvány alapító okiratában meghatározott célokhoz hasonló célokra fordítani. Februári ülésükön az egészségügyi koncepcióról tárgyaltak a képvisel k. Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepcióját 1999-ben fogadta el a képvisel testület. Az azóta eltelt id szak alatt változott a világ, más prioritások, más célkit zések és szükségletek jelentkeztek. Az egészségügyi ellátás fenntartása Szentgotthárdon jelenleg évente a normatíván felül 22 millió forintba kerül az önkormányzatnak. A fenntartható fejlesztés és m ködtetés érdekében olyan fejlesztések megvalósítása szükséges, amelyek vagy a fenntartás költségeit csökkentik, vagy bevétel növelését teszik lehet vé. Összességében a meglév alap- és szakellátások színvonalának megtartása és az igényekhez igazodó fejlesztése a kívánatos cél. A fejlesztési irányok között épületek felújítása, korszer sítése, a szakrendel tet terének beépítésével új orvosi rendel kialakítása is szerepel. A javaslatok között szerepelt a város egészségügyi és szociális intézményei közötti együttm ködés er sítése a humán kapacitás és a technikai eszközök jobb kihasználása érdekében. A szolgáltatások szélesítésével, az egynapos sebészeti m tétek bevezetésével, az egészségturizmus lehet ségeinek kihasználásával növelhet k lennének a bevételek.

3 4 KÖZÉLET GARANTÁLT EURÓS NYUGDÍJ 100% T KEGARANCIÁVAL! VAN EGY FOLYÓ, AMELY ÖSSZEKÖT ÉS MEG IS OSZT BENNÜNKET RÁBA FÓRUM GOTTHÁRDON TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA Február 18-án rendezte meg Szentgotthárd Város Önkormányzata, a PRO- NAS és a REFLEX Környezetvédelmi Egyesület "A Rába szennyezése osztrák szemszögb l" c. Rába Fórumot a Hotel Lipa konferenciatermében. UNIÓS FORRÁSBÓL KOMPLEX EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÉPÜL CSÖRÖTNEKEN CSÖRÖTNEK, A MINTAFALU TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Február 12-én rakták le annak az egészségügyi szolgáltató központnak az alapkövét Csörötnek központjában, amely uniós pályázati támogatásból épül. Az új egészségházban háziorvosi rendel, fogorvosi rendel, véd n i tanácsadó, valamint gyógyszertár is helyet kap. A komplex egészségház várhatóan 2010 szeptemberében már fogadhatja a betegeket. A nemzetközi konferencián a Rába-habzás témakörében érintett valamennyi osztrák vízügyi hatóság és a három b rgyár képviseltette magát. A fórum els dleges célja az információ- és véleménycsere volt, az eddig megtett, a jelenleg folyamatban lév és a jöv t érint intézkedésekr l. A programot Viniczay Tibor, Szentgotthárd város polgármestere nyitotta meg, majd Kovács Ferenc, avas Megyei Közgy lés elnöke és V. Németh Zsolt országgy lési képvisel köszöntötte az érdekl d ket. A rendezvényen részt vett még Bebes István országgy lési képvisel és Márkus Ferenc, az rségi Nemzeti Park igazgatója is. Kiss Katalin, a PRONAS elnökségi tagja el szavában ismertette, hogy hosszú évek óta gondot okoz a Rába szenynyezése, habzása, amely a 2006/2007. évt l er teljes lakossági tiltakozáshoz vezetett, és ez a probléma mind Ausztriában, mind Magyarországon nagy nyilvánosságot kapott. A PRONAS id vel átváltott a kooperatív stratégiára, felvette a kapcsolatot az osztrák hatóságokkal és az ipari létesítmények vezet ivel. Az utóbbi 2-3 évben az ígérgetések helyett végre több osztrák intézkedés is történt, és ezek hatására a helyzet ma már lényegesen kedvez bb. A bevezet után a meghívott el adók osztrák szemszögb l vázolták fel a csaknem egy évtizede fennálló környezetszennyezés megállítása érdekében tett lépéseket. Wilfried Schimon, az osztrák Környezetvédelmi Minisztérium vízügyi szekcióvezet je a fórumot fontos mérföldk nek tekintette. Jelent s beruházásokat vállaltak, amihez az osztrák állam és a tartományok nyújtottak támogatást. Ausztria eddig 6 millió eurót fordított a Rábát érint környezetvédelmi beruházásokra, és további 3,5 millió euró áll még rendelkezésre. Dr. Oliver Gans, az Osztrák Környezetvédelmi Hivatal képvisel je a 2008-as "Rába Survey" közös akció eredményeit ismertette a jelenlév kkel. Johann Wiedner és Gerhard Spatzierer, a Stájer és Burgenlandi Tartományi Hivatalok vízgazdálkodási osztályvezet i a tartományi szint intézkedésekr l számoltak be. Dieter Knoppek, a Boxmark cég környezetvédelmi vezet je, valamint Andreas Kindermann, a wollsdorfi b rgyár ügyvezet je a gyáraikban megtett intézkedéseket, eredményeket ismertette. Az el adásokat követ hozzászólások összegzéseként Wilfried Schimon kifejtette, hogy a mai fórum megteremtette a kommunikáció alapjait a hatóságok, ipari üzemek, állampolgárok, környezetvéd k és civilek között. Csörötnek önkormányzata úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz, amellyel egészségügyi szolgáltatások fejlesztése valósítható meg július 28-án alá is írták a nyertes pályázat szerz dését. A Komplex Egészségügyi Szolgáltató Központ létrehozásához a Nyugat-dunántúli Operatív program 60 milliós támogatását a Vas Megyei Önkormányzat ötmillió forinttal egészítette ki, s Csörötnek önkormányzata is jelent s önrészt, csaknem húszmillió forintot vállalt. Az új egészségházban háziorvosi rendel, fogorvosi rendel, véd n i tanácsadó és gyógyszertár is helyet kap. Várhatóan 2010 szeptemberében már fogadhatja a betegeket a komplexum. Idén február 12-én rakták le az új központ alapkövét a falu központjában. Az ünnepélyes alapk -letételre a projektindító rendezvényen került sor. Kocsis SZEREPL KET VÁR A TÖRTÉNELMI NAPOKHOZ A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET CSATA ÉS JELMEZVERSENY SZERZ : KÁROLY ANDREA Zsolt, Csörötnek polgármestere az ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy ez a beruházás a mikrotérség számára is fontos, hiszen két-három település egészségügyi ellátását valósítják meg általa. Tompa László, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagja a fejlesztési politika mérföldkövének nevezte az eseményt. Ezzel a lépéssel olyan fejlesztés indul - fogalmazott -, amely meghatározza Csörötnek és a szomszédos települések egészségügyi ellátását. V. Németh Zsolt országgy lési képvisel arról beszélt, hogy olyan fejlesztés kezd dik, ami túlmutat a kötelez feladatokon. Ezzel a létesítménnyel az önkormányzat a csörötnekiek boldogulását segíti. Az ünnepélyes alapk -letétel utáni sajtótájékoztatón Kocsis Zsolt elmondta, hogy a képvisel -testület fontosnak tartja az egészségügyet, s ezzel a projekttel a kor színvonalának megfelel egészségház épül. Az épület és környezete teljes kör en akadálymentes lesz. A modern épület és az újonnan beszerzend eszközök, valamint a személyzet hozzáértése a biztosíték arra, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak az új egészségházban. Külön kiemelte a gyógyszertár m ködését, hiszen hosszú évek óta ez az ellátás hiányzott a településr l. Tompa László azt emelte ki a tájékoztatón, hogy Csörötnek élen jár a pályázásban, s a polgármester agilitásának eredményeképpen több projekt is megvalósulhat a településen pályázati forrásból. V. Németh Zsolt is elismerését fejezte ki a fejlesztésekkel kapcsolatban. Új programelemekkel b vítve rendezi meg a Pannon Kapu Kulturális Egyesület július 30. és augusztus 1. között a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozatot. Az esemény kapcsán jelmezversenyt hirdet az egyesület, mely július 30-án, a sorozat nyitóeseményeként kerül megrendezésre a Színházban; korabeli ruhákba beöltözött jelmezeseket várnak majd a szervez k. Az elképzelés szerint a csata mozzanatai is megelevenednek július 31-én (szombaton) este a Rába partján. A nagyszabású, látványos eseményhez, a csata megelevenítéséhez fiatalos, vállalkozó kedv, játszani szeret szerepl k - egyének és baráti társaságok - jelentkezését várja az egyesület április 30-ig. Jelentkezés és b vebb felvilágosítás kérhet személyesen az egyesület irodájában (Kossuth L. u. 7.) vagy az os telefonszámon.

4 ADÓSSÁGRENDEZ HITEL? MEGOLDÁST KÍNÁLUNK. KÖZÉLET 5 ÚJ ATTRAKCIÓVAL B VÜL A TÉRSÉG TURISZTIKAI KÍNÁLATA KALAND & JÁTÉK TUDÓSÍTÓ:KÁROLY ANDREA Március 13-án került sor a refektóriumban a Kaland & Játék interaktív turisztikai program bemutatására és tesztnapjára. A programot PIERROT, a projekt kitalálója és megvalósítója indította útjára Görög László színm vész - a történet f h se - kíséretében. A Kaland és Játék a város-, illetve térségnézés olyan interaktív, játékos formája, amely lehet vé teszi, hogy az ideérkez turista ne csak a szállását jelent települést, hanem az egész térséget megismerje itt-tartózkodása alatt. Alapgondolata, hogy a vendég úgy fedezze fel a térséget, hogy közben részesévé válik egy történetnek, amelyet némi nyomozással rekonstruálni kell. Mindeközben olyan útvonalon mozog, amellyel bejárja a térséget, megismeri annak nevezetességeit, megmutatni kívánt értékeit. Az útvonal állomásait rejtvények kötik össze, melyek megfejtése, a nyomozás, a siker elérése valamint a felfedezés, megismerés vágya együttesen hat minden résztvev re, így a látogató valójában élményturistává válik: az élmény hatására egyrészt nagyobb eséllyel lesz visszatér vendég, másrészt az élménynek hírét viszi. A játékcsomag várhatóan néhány héten belül 4-5 környékbeli helyszínen, elérhet áron megvásárolható lesz mind a turisták, mind a helyiek számára. Ennek EZER PERC A TELEPÜLÉSÉRT A történelmi Vasvármegye kialakulása, a létrejöttér l való méltó megemlékezés, a megye történetének felelevenítése és a mai lakosság megyetudatának er sítése érdekében Vas Megye Közgy lése Emlékbizottságot hozott létre a megye egészét átfogó és az itt él k minél szélesebb korosztályának bevonásával tervezett programok kialakítására, koordinálására. A megye ezeréves múltjáról megemlékez eseménysor augusztus 20. és augusztus 20. között kerül megrendezésre. A millenniumi rendezvénysorozat egyik kiemelt programja az 1000 perc a településért c. mozgalom elindítása, amelynek célja, révén juthatnak olyan információkhoz a játékos kedv ek, amelynek alapján elkezdhetik és végigvihetik az izgalmas nyomozást. A program 11 helyszínt foglal magában a szentgotthárdi kistérségben és az rségben, amelyek bejárásához autóra is szükség van. A játék kitalálója és megvalósítója PIER- ROT (Private Moon Studios), aki nemcsak zenei vonalon, de a kalandjátékok területén is nem egyszer bizonyított már nemzetközi szinten is. A program tesztnapján a játékot egy sz kebb kör, néhány csapat tesztelte el zetesen, hogy a nagyközönséghez kerülését megel z en véleményeket, visszajelzéseket kapjon róla. A projekt Szentgotthárd Város és TérségeTöbbcélú KistérségiTársulás támogatásával valósul meg, amelynek kapcsán lehet ség nyílik a helyi és térségi turisztikai vállalkozók számára, hogy a szolgáltatásaikat népszer sítsék a programhoz kapcsolódó marketing anyagokon, reklámhordozó felületeken. Ezzel kapcsolatban már most várják a turisztikai vállalkozók érdekl dését. hogy ösztönözze és el segítse a településeket az értékápolásra, a meglév természeti, történelmi, építészeti, kulturális értékeik, hagyományaik meg rzésére; elfeledett vagy megbúvó helyi értékek, különlegességek feltárására és új értékek létrehozására. A februári testületi ülésen a képvisel k úgy döntöttek, hogy az önkormányzat részt kíván venni a Vas Megyei Közgy - lés Emlékbizottsága által meghirdetett 1000 perc a településért mozgalomban a várkerti szabadtéri színpad rendbetételének és felújításának programjával. A MÁRCIUSI FORRADALOM 162. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTÉK MAGYAR VAGYOK TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Március 15-én ünnepelték Szentgotthárdon a 48-as forradalom és szabadságharc 162. évfordulóját. A koszorúzás után a SZOI Széchenyi Iskola ünnepi m sorát láthatta a közönség a színházteremben. Ünnepi köszönt t V. Németh Zsolt országgy lési képvisel mondott. Március 15-e délutánján a Kossuthdomborm nél kezd dött a megemlékezés. A fúvószenekar zenéjére helyezték el koszorúikat, a megemlékezés virágait az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek, az egyházak és a pártok képvisel i. Viniczay Tibor pol- gármesterrel V. Németh Zsolt országgy lési képvisel koszorúzott. Megtisztelte jelenlétével az ünnepséget Bebes István polgármester, országgy lési képvisel. A SZENTGOTTHÁRDÉRT KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA A közalapítvány kuratóriuma még 2009-ben elhatározta, hogy javasolja az önkormányzatnak a szabadtéri színpad felújítását. Ehhez pályázati forrást kell keresni, társadalmi munkára, felajánlásokra kérni a szentgotthárdiakat. Egyúttal elhatározta az alapítvány, hogy a számlájára befolyó adófelajánlásokat is erre a célra fordítja. Ismét adománygy jtésre hívja azokat a A hagyományokhoz híven a fúvósok menetzenéjére vonult az ünnepl közönség a színházba. Az ünnepi szónok a térség országgy lési képvisel je volt. Allegorikus ünnepi köszönt jében a természet megújulását az egykori és a mai történelmi-politikai eseményekkel állította párhuzamba. A természet mint jelkép végigvonult a beszédben. A tavaszi szél kifújja az áporodott leveg t - fogalmazott a szónok. - A márciusi ünnepet azért szeretjük, mert szabadságvágyunk egybeesik a természet megújulásával - folytatta V. Németh Zsolt. Mint fogalmazott, ennek az ünnepnek a fénye 162 év alatt sem kopott meg. Felidézte az egykori történelmi eseményeket, s két emblematikus dátumot emelt ki: március 15-ét és április 11-ét. A március 15-i események eredménye az áprilisi törvények. A márciusi ifjak személyes sorsát is felidézte a szónok. Bár nevükhöz f z dik március 15-e minden eseménye, kés bb, a szabad választásokon az ország vezetését mégsem rájuk bízták, hanem Kossuthra, Széchenyire, Batthyányra. Kivételes nemzedék volt a 48-as, kivételesen tiszta kez. Az ünnepi beszéd az egykori és a mai politikai események között is párhuzamot vont. A szónok hangsúlyozta az áprilisi törvények jelent ségét. Ezáltal sz nt meg a régi rend, s kezd dött egy új építése. Jelképes jelent séget tulajdonít az április 11-i választásnak, hiszen az egykori emblematikus dátumra, az áprilisi törvények kihirdetésére emlékezteti. Az ünnepi beszéd után a SZOI Széchenyi Iskola 5-8. évfolyamának ünnepi m sorát láthatta a közönség a színházteremben. A Magyar vagyok m sorcímet rögtön a Pet fi-verssel is er sítették. Az egykori történelmi eseményeket a korszak jelent s költ inek m veivel, toborzó dalokkal, látványos zászlólengetéssel idézték meg. A zászló központi szerepet játszott a m sorban, s a természet megújulását az el adott dalok is kifejezték. A m sort Háziné Molnár Magdolna állította össze és tanította be Dancs Józsefné és Soós János közrem ködésével. Sok ismert vers hangzott el, sok népszer dallam csendült fel a m sorban, s az el adók méltán kaptak vastapsot a közönségt l. magánszemélyeket, akik fontosnak tartják, hogy Szentgotthárd egykor szebb napokat megélt szabadtéri színpada megújuljon, a szabadtéri rendezvények méltó helye legyen. Adófelajánlásokat a közalapítvány adószámára, a pénzbeli felajánlásokat a számú számlájára várja.

5 6 HÁTTÉR MOST KELL TENNIE A NYUGDÍJAS ÉVEK ANYAGI BIZTONSÁGÁÉRT! MULTIFUNKCIONÁLIS KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS KÖZPONT LESZ A SZÍNHÁZ SZENTGOTTHÁRD JÖV KÉPE SZERZ : MOLNÁR PIROSKA Szentgotthárd nagyszabású projekttel pályázott a városközpont megújítására. Ennek megvalósulásaként megújulna a színház épülete, s az átalakítással multifunkcionális közösségi kulturális központként m ködne. A pályázati projekt keretében a városközpont meghatározó épülete, a magtártemplom újulhatna meg. Az épület jelenleg színházteremként és az aulája kiállító-teremként funkcionál. Egy korábbi program keretében turisztikai fejlesztés valósult meg, 2008 óta látogatóközpont m ködik a földszinten. Az épület déli oldala alatt k tár helyezkedik el, ez azonban az alacsony belmagasság miatt nem látogatható. Az egykori ciszter templom falait feltárták, de méltó bemutatásuk még várat magukra. A templom és a színház közötti teret szabadtéri rendezvényekre használják, a f bejárat el tti burkolt tér gyülekez helyként szolgál. A városfejlesztési stratégiában a színház épülete multifunkcionális közösségi kulturális központként szerepel. Elkészült a felújítási tervdokumentáció, amely felmérte az épület m - szaki állapotát, s elkészítette a tervezési programot. A m emlék épület felújítása elodázhatatlan - állapítja meg a tervdokumentáció. Ugyanakkor azzal is számol, hogy ilyen nagy volumen rekonstrukció egy ütemben nem valósulhat meg. Ezért a felújítást több lépcs ben ütemezték. S a prioritási sorrendben figyelembe vették a szakmai érvek mellett a város pénzügyi teherbíró képességét is. A projekt keretében az akadálymentesítésre, a vizesblokkok, a büfé, a ruhatár felújítására, a tet szerkezet és -héjalás komplex felújítására, h szigetelésére, valamint a f tött terek homlokzati nyílászáróinak felújítására és h szigetel képességük fokozására kerül sor. Az egyik legfontosabb célkit zés az épület akadálymentesítése, hogy a fejlesztések eredményeképpen az épület minél inkább alkalmas legyen a fogyatékkal él k fogadására. Mivel a jelenlegi bejárat megtartása esetén igen bonyolult m szaki megoldással lehetne az akadálymentesítést megvalósítani, a tervez k az épület déli homlokzatát megnyitva képzelik el az új f bejáratot. Új f bejárat létesítésével küls, önálló építészeti elemként megjelen akadálymentes felvonó tenné lehet vé az épületbe jutást. Ezáltal a közösségi terek közvetlenül elérhet k lesznek. A félszinten lév akadálymentes illemhelyek egykaros lépcs njáróval lesznek elérhet k. Szükség van a kiszolgáló helyiségek (vizesblokkok, öltöz k) felújítására. Itt teljes rekonstrukcióra kerül sor, amely magában foglalja a gépészeti, villamossági rendszer felújítását, a szell z rendszer cseréjét és a f tés rekonstrukcióját. Természetesen létesülnek akadálymentes illemhelyek is. A büfé helye nem, viszont arculata jelent sen megváltozik. A pult átépítése és a büfé térben elhelyezett további vitrinek segítségével alapfunkcióján túl bemutató térként is szolgál. Megújul a büfé gépészeti, villamossági felszerelése, új álmennyezet, valamint bútorzat is készül. A büfé terének a kiállító tért l történ mobil leválasztásával lehet vé válik a helyiség multifunkcionális kihasználása. Elkerülhetetlen a színpad felújítása is. Legfontosabb feladat a színpad fa padozatának cseréje, mert az mára a kiálló szögek, illetve egyenetlen alátámasztás miatt veszélyessé vált. Az akadálymentesítés jegyében az érkez szint közelében lév ülések egy részét kiemelve, kerekesszékes fér helyek kialakítására kerül majd sor. Szükség van a homlokzat felújítására, valamint a k burkolatok átrakására. Az épület legsérülékenyebb elemei a nyílászárók. Nem a károsodásuk miatt szükséges els sorban a cseréjük, hanem a rossz h szigetel képességük miatt. S ez jelent s tehertétel az intézmény költségvetésében. Az új nyílászárókkal jelent s f tési költség takarítható meg. Árnyékolóval klímaberendezés nélkül is komfortossá tehet az épület. Sor kerül a tervek szerint a k tár üvegfallal történ lezárására, ugyanakkor interaktív tájékoztató táblák segítségével az itt lév értékek megismerhet k lesznek. S a tervek szerint sor kerül a színházépület tet szerkezetének megújítására is. A MENTÁLIS PROBLÉMÁK KEZELÉSÉRE KÖZÖS PROJEKTET VALÓSÍT MEG SZENTGOTTHÁRD ÉS A MURAVIDÉK A LELKI EGÉSZSÉG MEG RZÉSE GK INFORMÁCIÓ Február 26-án Te anovciban került sor a Mental Health projekt nyitó rendezvényére. A lelki egészség meg rzését célzó program Szlovénia és Magyarország együttm ködésében valósul meg, saprojektben partner a szentgotthárdi önkormányzat és avárosi Gondozási Központ. A projekt nyitó rendezvényének Te anovci két éve átadott egészség oázisa adott otthont. A megnyitón a résztvev ket Franc Cipot, Moravske Toplice polgármestere köszöntötte, majd Pochán Miklós szentgotthárdi alpolgármester fejezte ki elismerését a projekt megvalósítóinak. Egy helyzetfelmérés bizonyította, hogy szükség van ilyen szolgáltatásokra. Különösen a gazdaságilag aktív népesség körében jellemz, hogy a napi munka során stresszhatások érik ket, s a tartós stressz lelki panaszokhoz és ebb l ered en munkahelyi kiégéshez vezet. A tartós stressz miatti alkalmazkodási zavarok egyre szélesebb gazdasági nehézséggé válnak, a betegállományban lév aktív népesség aránya egyre magasabb. A 65 év feletti személyek célcsoportját leginkább a depreszszió és a szorongásos betegségek sújtják, amelyek gyakran az id skori változásokra vezethet k vissza. Különösen aggasztó a n k, a gyerekek és a fiatalkorúak mentális egészsége. Ezek azok a célcsoportok, amelyeket a leggyakrabban sújtják a különböz élethelyzetekb l fakadó lelki zavarok, mégis legritkábban éppen k fordulnak segítségért. Ezeket a betegségeket anonim módon a legeredményesebb kezelni, és sem a Muravidéken, sem Vas megyében nem áll rendelkezésre ilyen szolgáltató intézmény. Ez a szükséglet hozta létre azt a projektet, amelynek megvalósításához az Európai Unió 542 ezer eurós támogatást adott. A lelki egészség meg- rzése projekt alapvet küldetése a megel zés. A szlovéniai egészség oázisban terveznek kialakítani olyan helyiségeket, ahol a mentális problémákkal küzd, de anonimitást igényl betegekkel egyénileg foglalkoznak a szakemberek. Mint elmondták, els sorban a Moravske Toplicébe látogató turisták számára szeretnének szolgáltatást nyújtani, de a helyi lakosság is igénybe veheti a szolgáltatásokat. Egy olyan egészségturizmus kialakítása az intézet célja, amellyel mind a turizmus fejlesztése, mind az egészségmeg rzés megvalósítható. Mindazok hasznára valósítjuk meg a projektet, akik erre rászorulnak - fogalmazott Franc Cipot polgármester. Megmutatta az érdekl d knek az egészség oázis tet terében kialakítandó termeket, amelyek a Mental Health program megvalósítására szolgálnak. Olyan szakemberek fognak az intézményben dolgozni, akik különböz korosztályok számára mentális gondozást, megel zést végeznek. Fábián Béláné, avárosi Gondozási Központ vezet je arról beszélt, hogy eddig kevés figyelem irányult a mentális egészség meg rzésére. Tapasztalata szerint a testi és fizikai betegségekr l nyíltan beszélnek, mentális problémáikat azonban többnyire titkolják az emberek. A Mental Health program azokat igyekszik megtalálni, akik mentális problémákkal küzdenek, s számukra olyan környezetben biztosítani a gyógyulást, amely különbözik a hivatalos egészségügyi intézményekt l. Hamarosan Szentgotthárdon is elkezd dik a projekt megvalósítása.

6 T KE- ÉS HOZAMGARANTÁLT MEGOLDÁSOK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK. KULTÚRA 11 AKI EGYSZER MEGSZERETTE A SPORTOT, AZ NEHEZEN TUD BEL LE KISZÁLLNI MEGTISZTEL ELISMERÉS SZLOVÉNIÁBÓL RIPORTER: TÓTH BÁLINT Igaz, hogy már jócskán benne vagyunk a 2010-es esztend ben, ám ennek az anyagnak - úgy gondolom - még most is elég nagy hírértéke lehet. Történt ugyanis, hogy tavaly év végén Császár Tamás szentgotthárdi pedagógus a Szlovén Olimpiai Bizottság elismerésében részesült. BERTA FERENC GOBELIN MUNKÁIBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS A VÁROSI GALÉRIÁBAN GOBELIN FÉRFI KÉZT L TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA Berta Ferenc gobelin munkáiból összeállított kiállítás nyílt március 22-én a Városi Galériában. A tárlatot Csuk Ferenc ajánlotta a látogatók figyelmébe. Császár Tamás, vagy ahogyan városunkban szinte mindenki ismeri, Nagycsaszi 1960-ban született Szentgotthárdon. Tamás elmondása szerint már gyermekkorában életre szóló barátságot kötött a sporttal, hiszen szinte minden szabadidejét a futballnak szentelte. A szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, és ekkor már a szombathelyi Haladás igazolt labdarúgója volt. A gimnázium elvégzése után felvételt nyert a Berzsenyi Dániel Tanárképz F iskolára, ahol testnevelés-szlovén szakos pedagógusi diplomát szerzett. A labdarúgást a diploma megszerzése után Szentgotthárdon az NB III-as együttesben folytatta, mellette tanított a szakmunkásképz ben, majd Rábagyarmaton, Rátóton és Fels szölnökön, ahol napjainkban is dolgozik. Magáról a díjról, ennek el zményeir l és az átadásról az érintett nyilatkozott lapunknak. - Hogyan kerültél a Szlovén Olimpiai Bizottság látókörébe, mi ez adíj, és kik kaphatják meg? - Azt mindenképp szeretném elmondani, hogy édesanyám révén, aki szlovén anyanyelv, magam is magyarországi szlovénnek vallom magam, és ez a díj szempontjából lényeges. Hogy a kérdésre válaszoljak, 10 éve már hogy Rábatótfaluban az ifjúsági csapat edz jeként tevékenykedem, mellette a fels szölnöki általános iskolában testnevelést tanítok a nemzetiségi fiataloknak. Ezt a díjat azok kaphatják, meg akik az adott évben sokat tettek a fiatalok sportos életmódra való neveléséért. - Mekkora szerepe lehetett annak a díj odaítélésekor, hogy az éppen aktuális csapatoddal rendre részt vesztek a Határ menti Szlovének Sporttalálkozóján? - Ezt a sporteseményt már több mint két évtizede el ször a jugoszláv, majd a szlovén Olimpiai Bizottság koordinálja, ahol több sportágban mérik össze tudásukat az anyaországbéli, a magyarországi, az olaszországi és az ausztriai szlovén ajkú fiatalok. Ezeken a sporttalálkozókon már hatodik éve én vezetem a labdarúgócsapatot, és eddig öt arany- és egy ezüstérmet tudtunk szerezni. - Miképp értesültél arról, hogy a díjazottak között vagy? novemberében jött egy meghívó, majd egy telefonos értesítés, hogy Ljubljanába kellene utaznom ezért és ezért. Ezt a tényt egy régi jó ismer söm, a Lendván él Szekeres Vilmos - aki egyébként tagja a szlovén Olimpiai Bizottságnak - is meger sítette. - Ha jók az információim, akkor ez volt az els alkalom, hogy nem az anyaországban él sportoló, sportvezet kapta ezt a díjat? - Így van, és ennek tükrében még nagyobb megtiszteltetésként fogom fel. Úgy gondolom, hogy ez a díj a megszerzett érmek és sportélmények mellett az eddig elvégzett munkának is az elismerése. - Gondolom, ez az elismerés inspirálóan fog hatni, hogy az elmúlt évtizedekben felhalmozott tapasztalatot, tudást továbbra is megpróbáld átadni a nemzetiségi fiataloknak? - Természetesen, hiszen aki egyszer megszerette a sportot, az nehezen tud bel le kiszállni. Amíg er m engedi, mindenképp szeretnék e területen tovább tevékenykedni, mert pedagógusként, testnevel ként nem is kívánhat felemel bbet magának senki, mint a gyerekekkel való foglalatosságot. Berta Ferenc 1927-ben született Zalaegerszegen egy nyolcgyermekes családban. Eredeti szakmáját tekintve szabó. A II. világháború alatt, 1944 decemberében önkéntesen bevonult katonának. A háborút követ en 1948-ban Németországba települt. Jelenleg kétlaki életet él. Németországban az évb l azonban csak 1-2 hónapot tölt, a többi id t a mindig is hazájának vallott Magyarországon, Zalaegerszegen. És hogyan került kapcsolatba városunkkal? A szentgotthárdi temet ben régi bajtársai sírját kutatva, a könyvtár ajánlásával jutott el két éve Csuk Ferenchez. Másfél évig tartó közös munkájuk eredményeként valamennyi, az december 11-i bombázás során elhunyt katonatársa kilétét sikerült felderíteniük. A PROGRAMAJÁNLÓ beszélgetések, kutatások során az élet más területeire is szó terel dött, melynek eredménye mostani szentgotthárdi kiállítása. Kezdetben csak szolid csendéletek, falurészletek elevenedtek meg keze nyomán. Aztán 20 éve egy képeslapot kapott kedves ismer sét l, melynek hátlapja a magyar címert ábrázolta angyalokkal. Ett l kezdve fordult témáiban a magyar történelem s hazája, Magyarország felé. Így láthatjuk mostani kiállításán avérszerz dés, a Honfoglalás és az Aradi vértanúk cím képeit is. Egyegy ilyen nagyméret m egy év alatt készül el gondos, aprólékos munkával. M vészete nem megvásárolható, soha nem adja el elkészült alkotásait. Tárlatát április 2-áig tekinthetik meg az érdekl d k avárosi Galériában. Március Pless Attila zongoram vész hangversenye a Refektóriumban - a hangversenybérlet-sorozat 3. koncertje Március Egészségünk titkai - Tóth Gábor, élelmiszeripari mérnök el adása a Színház aulájában az Oltalom Egészségvéd Alapítvány szervezésében Április Húsvétváró játszóház a Színház aulájában Április Egészségünk titkai el adássorozat a Színházban - Hogyan gy zzük le a stresszt? Hogyan er sítsük meg idegrendszerünket? El adó: Szabó Attila tanár, író Április éve az Európai Unióban - Nemzetközi karikatúra-kiállítás megnyitója a Városi Galériában Április Frakk, a macskák réme - zenés mesejáték a Színházban, a Fogi Színház el adásában. Április és Ifjúsági Filharmónia el adásai a Színházban - a Budapest Ragtime Band koncertjei Április Egészségünk titkai el adás-sorozat a Színházban - A magas vérnyomás életmódbeli okai és életmóddal történ gyógyítása El adó: Sonnleitner Károly életmód-tanácsadó Április 18. Ezoterikus Nap a Színházban Április A Takács Jen Zeneiskola tanári koncertje a Refektóriumban - a hangversenybérlet sorozat 4. koncertje Április Egészségünk titkai el adás-sorozat a Színházban - Alternatív rákgyógyítás elméletben és gyakorlatban El adó: Wolfgang Köbel természetgyógyász Április Fúvószenekari- és kóruskoncert a Színházban A St. Gotthard Spa & Wellness programjai: Április 3-5. Húsvét

7 12 CIVIL TÜKÖR, VÁLASZTÁS 2010 TANÁCSADÁS VÁLLALKOZÁSOKNAK: ADÓOPTIMALIZÁLÁS A CÉGEKNEK... ÚJ PÉLDAKÉPEKET KELL AZ IFJÚSÁG ELÉ ÁLLÍTANI GY ZIKÉK ÉS FEKETEPÁKÓK HELYETT ÉSSZEL, SZÍVVEL, KÉZZEL TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT Dúró Dóra, a Jobbik Oktatási és Kulturális Kabinetjének vezet je tartott el adást Szentgotthárdon március 4-én, ismertetve pártja oktatáspolitikai elképzeléseit. A fórumon számos helybeli pedagógus és több iskolaigazgató is részt vett. KONCERTLEMEZZEL JELENTKEZIK A FÚVÓSZENEKAR KONCERT ÚJ FÚVÓS CD-VEL Szentgotthárd Város Fúvószenekara április 24-én szombaton órai kezdettel koncertet ad a színházban, bemutatva legújabb repertoárját. A m sorban közrem ködik a Városi Vegyeskar. A hangverseny egyúttal nyitánya az esti nagyszabású városi zenész bálnak, melyet a zeneiskola szül i munkaközösségével karöltve rendeznek az egyesületek. A koncerten el ször lesz megvásárolható a Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület gondozásában megjelen második fúvószenekari CD, amely színes zenei válogatást tartalmaz az elmúlt évek legsikeresebb fúvóskoncertjeib l. A fórum elején Bana Tibor, a Jobbik Vas megyei elnöke, az 5. választókerület képvisel -jelöltje megköszönte a nevére leadott mintegy kétezer kopogtatócédulát. Elmondta, hogy els ként a Jobbik gy jtötte össze az ország összes választókörzetében a jelöl cédulákat. Megnevezte a párt miniszterelnök-jelöltjét és államf jelöltjét is, el bbit Vona Gábor, utóbbit Morvai Krisztina személyében. Dúró Dóra kabinetvezet oktatáspolitikai el adásában Vona Gábor pártelnököt idézve hangsúlyozta: az oktatás a legjobb befektetés, a társadalom reprodukciója múlik rajta. A jelenlegi rendszer egyik legf bb hibájának a szelekció hiányát tartja a Jobbik. Az el adó példaként említette, hogy 2009-ben ugyanannyi els s kezdte meg tanulmányait az általános iskolákban, mint ahányan felvételt nyertek a fels oktatásba. Ez megfogalmazása szerint abnormális jelenség, melyet a Magyar Bálint-féle SZDSZes oktatáspolitika idézett el a mindenkinek diplomát jelszavával. A szelekció hiányából következik, hogy az egyetemi oktatás színvonala egyre rosszabb, emiatt a diplomák is kevésbé piacképesek. Nem véletlen, hogy évente tízezernyi új diplomás válik munkanélkülivé. A magyar fiatalok külföldre vándorlása pedig egy második generációs emigrációt indított el. Miért nem találnak itthon boldogulást? Melyik kormány figyelt eddig erre? - tette fel költ inek szánt kérdéseit Dúró Dóra, majd kijelentette: Nem kell mindenkinek diploma, és nem is alkalmas mindenki arra, hogy f iskolára, egyetemre járjon! A Bolognai-rendszert is meg kell szüntetni, mert zagyva, és vissza kell állítani a hagyományos és jól bevált magyar f iskolai, egyetemi oktatási struktúrát, valamint a képzés piramis rendszerét. Ugyanakkor mindenki tehetséges valamiben, s hogy miben, azt kell id ben megtalálnia az iskolának, és ezt a képességét kell minél el bb kibontakoztatnia. Meg kell becsülni a teremt munkát, mert minden szakma, minden munka fontos! Az el adó az ész, a szív és a kéz együttes fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta a szakképzésben is. A kabinetvezet kitért a nemzettudat er sítésének fontosságára is, amely szintén els sorban az iskola feladata lenne. Új példaképeket, királyokat, szenteket kell az ifjúság elé állítani a gy zikék és feketepákók helyett - mondta. Az oktatásüggyel szoros kapcsolatban áll a Jobbik ifjúságpolitikai koncepciója, melyet olyannyira fontosnak tartanak, hogy pártjuk eleve ifjúságpolitikai kormányban gondolkodik. A kultúra kapcsán az el adó felvetette a magyarság történetét feldolgozó játékfilmek gyártásának szükségességét, mindez jó reklám lehetne az országnak, egyúttal a magyarságtudatot is er sítené. A Jobbik störténeti Intézet felállítását is tervezi. Kérdésekre válaszolva Dúró Dóra elmondta, hogy a Jobbik visszaállítaná az osztályozást és a buktatást az alsó tagozatban, és lehet vé tenné, hogy a renitens, kezelhetetlen gyerekeket kizárhassa az iskola, méghozzá úgy, hogy tankötelezettségének további biztosítása a szül t, és nem az iskolát terhelné. Szó volt a pedagógus-diák viszony megváltozásáról is. Dúró Dóra elmondta, hogy az elmúlt 20 évben eszköztelenné váltak a pedagógusok, és általánossá vált az iskolai er szak, f leg a cigány többség helyeken, iskolákban. Vissza kell állítani a hagyományos pedagógus-szerepet, mert a pedagógus a nemzet legfontosabb szerepl je, a fiatalok számára k a követend példa. 1 % - A LEGJOBB VÁLASZTÁS Az adóbevallás id szaka egyben az 1%-ok felajánlásának az id szaka is. A város civil szervezetei idén is várják a szentgotthárdi polgárok segítségét. Az adójukat felajánlók egy kis figyelmességgel összességében jelent s támogatáshoz juttathatják a helybeli egyesületeket. Szentgotthárdon az alábbi alapítványok és egyesületek várják a felajánlásokat (ABC-sorrendben): Egészségesebb Jöv ért Alapítvány Farkasfa Jöv jéért Egyesület Horgász Egyesület Szentgotthárd Jakabházi Faluszépít Egyesület Kézilabda Klub Kutyabarátok Egyesülete Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete Rábafüzesért Egyesület Szentgotthárd Énekegyesület Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért Alapítvány Szentgotthárdért Közalapítvány Szentgotthárdi BarokkTemplomért Alapítvány Szentgotthárdi Civil Fórum Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete SzentgotthárdiVSE Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány Tehetségekért Alapítvány Tótágas Közalapítvány (Forrás: Szentgotthárdi Civil Fórum) Számukra megfelel életpálya-modellt dolgozna ki a Jobbik, változtatva egyebek mellett a megalázóan alacsony fizetéseken is. VÁLASZTÁSI PROGRAMOK FIDESZ FÓRUM V. Németh Zsolt országgy lési képvisel vendégeként Kontur Pál, a Fidesz munkástagozatának elnöke tart fórumot március 27-én szombaton órai kezdettel a refektóriumban. JOBBIK FÓRUMOK Bana Tibor, a Jobbik országgy lési képvisel -jelöltje március 26-án, pénteken 17 órai kezdettel Rábafüzesen, március 29-én, hétf n 17 órai kezdettel Rábatótfaluban, március 29-én hétf n 19 órai kezdettel Zsidán, április 1-jén csütörtökön 17 órai kezdettel Rábakethelyen, április 7-én szerdán 18 órai kezdettel pedig Máriaújfaluban tart lakossági fórumot. JOBBIK KAMPÁNYZÁRÓ Április 9-én, pénteken 19 órai kezdettel kerül sor a Jobbik Magyarországért Mozgalom szentgotthárdi szervezetének kampányzáró rendezvényére a Színház aulájában. TISZTELT OLVASÓINK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Demokrata Fórum (MDF) és a Lehet Más a Politika (LMP) képvisel -jelöltjei lapzártáig nem éltek a Gotthárdi Körkép által írásban és szóban is felajánlott ingyenes megjelenési lehet séggel, ezért nem kerültek e pártok és jelöltjei bemutatásraválasztási Rovatunkban.

8 ... ÉS PRIVÁT T KEKÉPZÉS A TULAJDONOSOKNAK. HÍVJA TANÁCSADÓINKAT! VÁLASZTÁS MEGFELEL PARLAMENTI KÉPVISELETTEL SOKKAL DINAMIKUSABBAN FEJL DHETNE A TÉRSÉG AZ MSZP SZERINT A HÁLA NEM POLITIKAI KATEGÓRIA RIPORTER: RÁPLI RÓBERT Oroszvári Péter Vas megye 5. választókerületének szocialista képvisel -jelöltje. 28 éves, n tlen ban végzett a szombathelyi f iskolán számítástechnika-tanárként. Jelenleg végz s hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodás és menedzsment képzési szakán, kisvállalkozások szakirányon. Ezzel párhuzamosan a Budapesti M szaki Egyetemen mesterképzésben vesz részt.tanulmányai mellett 10 éve dolgozik. Politikai pályafutásáról és választási programjáról kérdeztük. - Szentgotthárdon kevésbé ismerhetik, s mindezt nem mulasztják el felróni Önnek politikai ellenfelei sem. Milyen politikai pályafutás áll Ön mögött? ben léptem be a Magyar Szocialista Pártba, 2002 és 2006 között Szombathely Megyei Jogú Város Oktatási és Ifjúsági Bizottságának, illetve Informatikai Bizottságának voltam a tagja ban a Derkovits lakótelepen él k bizalmából önkormányzati képvisel lettem és 2008 között vezettem a megyeszékhely Oktatási és Ifjúsági Bizottságát. Lényegében már középiskolás koromban kezdtem a politizálást különféle diákönkormányzatokban, ifjúsági érdekképviseleti szervezetekben. S miután az elmúlt években volt szerencsém a Miniszterelnöki Hivatalban is dolgozni - Kiss Péter mellett közigazgatási vonalon -, elmondhatom, hogy fiatal korom ellenére rendelkezem a kell politikai és közigazgatási ismeretekkel. Tudni kell, hogy a politika egy k kemény szakma, amit megérteni, megtanulni sok id. Következésképpen nem lehet az egyetemi padból kikerülve vagy az utcáról beesve hirtelen sikeres politikussá válni. A miértek és hogyanok átlátása, a tapasztalatszerzés többéves folyamat, a szándék itt nem elég. Aki nem rendelkezik a megfelel politikai rutinnal, azt egyszer en fölzabálja a közigazgatás és a bürokrácia gépezete. Úgy gondolom, nekem ett l már nem kell tartanom, ezért is vállaltam el a megtisztel képvisel -jelöltséget. - Miért épp a baloldalt választotta az ifjúsági mozgalmak után? - Volt egyrészt egy meghatározó családi indíttatásom, de az igazán nyomós ok mégis az volt számomra, hogy amikor a Fidesz-kormány alatt középiskolás voltam, a Vasi Diákszövetséget a Fidesz teljesen indokolatlanul elkönyvelte baloldali ifjúsági szervezetnek, amit roppant felháborítónak tartottunk. Mi ugyanis ott politikával direktben soha nem találkoztunk, nem voltak politikus vendégeink sem a rendezvényeken, képzéseken. A beskatulyázás abban az id szakban egyéb pályázati lehet ségek híján azt eredményezte, hogy elapadtak a minisztériumi támogatási források, mivel a jobboldali civil szervezetek nyertek. Megjegyzem, nem a miénk volt az egyetlen civil szervezet, amelyik így járt. Igazából ez hozott össze az MSZP-vel, rövidesen beléptem a pártba, majd a Fiatal Baloldalba is. Kés bb, miután éppen Szombathelyen mondta ki feloszlását a Fiatal Baloldal, hogy megújulva, Societas néven m ködjön tovább, megválasztottak az utódszervezet ügyvezet elnökhelyettesének. A szocialista párt 2002-es sikeres választási kampányában már aktívan közrem ködtem, 2006-ban pedig Gaál Angelikának voltam a kampányf nöke Vas megye 2. számú választókörzetében. Büszke vagyok rá, hogy abban a körzetben múlta felül országosan a legnagyobb mértékben, mintegy 15 százalékkal, korábbi választási eredményét az MSZP. - Fiatalos lendülettel Dél-Vasért - szól a választási szlogenje. A fiatalság és a lendület elég lesz a választásokon? - Tény, hogy ez a választókörzet óriási kihívás a szocialista pártnak, mert itt még soha nem nyert baloldali jelölt. Különféle próbálkozások voltak, ám fiatal jelölt még nem volt, abban bízunk, hogy talán ez hozhat majd plusz szavazatokat. Egyet azért nem szabad elfelejtenünk, amikor a dél-vasi körzetr l beszélünk! Németh Zsolt 12 éve képvisel je a térségnek, amelyb l 4 év fideszes és 8 év szocialista kormányzás volt. 12 év alatt ez a része a megyének és a régiónak nem tudott felzárkózni, ki kell mondani, hogy elmaradott térséggé vált. Pedig az önkormányzatok többségét 2006 óta a Fidesz irányítja. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy a pénzek kizárólag Budapestre mentek volna. Nem lehet azt állítani, hogy ne lett volna lehet ség eredményt elérni, hiszen a térség a jelent s szocialista lobbi révén mégiscsak több milliárdot kapott infrastruktúrafejlesztésre, iskola-felújításra, fürd fejlesztésre. Ehhez azonban a fideszes képvisel vajmi keveset tudott a 3 ciklus alatt hozzátenni. De példálózhatnánk akár a debreceni mintával is, a cívisváros hatékony fideszes képviseletével. Vajon miért nem sikerült itt hasonló fejlesztéseket elérni? A Fidesz azzal kampányol, hogy itt az id és változás kell. Ez igaz, de hogy ezt ebben a körzetben ki is merik plakátolni, ez azért elgondolkodtató! S ha a Jobbik sikerér l kérdeznek, akkor el szoktam mondani azt is, hogy ebben a választókörzetben csakis a Fidesznek köszönhet a radikálisok el retörése. Az áprilisi választásokra visszatérve: ha racionálisan döntenének az emberek, akkor nem támogatnának egy olyan jelöltet, aki 12 év alatt nem tudott változást hozni. Sajnos, mindezek ellenére valószín leg újra megszavazzák majd Németh Zsoltot képvisel nek, ahogy eddig is, és kevésbé respektálják majd a szocialisták térségért tett er feszítéseit, de hát jól ismerjük már Pozsgai Imre kesernyés szállóigéjét, miszerint a hála nem politikai kategória. - Mi lehet a kulcs a térség felzárkóztatásához, fejlesztéséhez a következ id szakban? - Az imént említett, meglehet sen szerteágazó politikusi tevékenységem révén jól ismerem a térség ügyeit és az itt él k problémáit, mégha ezt ellenfeleim kétségbe is vonják. Vallom ugyanakkor, hogy Szentgotthárdnak, de Körmendnek, Vasvárnak és riszentpéternek, valamint a vonzáskörzetükben lév településeknek is határozott és önálló képviselet kell az országgy lésben - úgy vélem, ez a legfontosabb. Megfelel parlamenti képviselettel ugyanis sokkal többet fejl dhetett volna a térség az elmúlt években is, és nem szakadt volna le a megye más részeit l. Fejlesztési forrástól és uniós támogatástól estünk el pusztán azért, mert gyenge és er tlen, pártérdekeket szolgáló képviselete volt Dél-Vasnak az országgy lésben. Hiszem, hogy a fejl dés és gyarapodás ügye nem lehet pártpolitikai kérdés. Ehhez azonban valóban változásra, friss er re és új lendületre van szükség. - Milyen konkrét programja van Önnek és pártjának Szentgotthárd és térsége vonatkozásában? - Vitathatatlan, hogy az itt él knek éget szüksége lenne biztos megélhetést jelent munkahelyekre, jobb közbiztonságra, tiszta folyóra, káros anyagoktól mentes környezetre és megbízható egészségügyre. A környezetvédelem kapcsán szükséges hangsúlyoznom, hogy a szocialista kormányzat minden lehetséges lépést megtett, hogy segítse Szentgotthárd szemétéget elleni küzdelmét, ahogy az itt él k, a civilek is a lehet ségeik maximumáig elmentek, amit személy szerint is igen nagyra értékelek. Tudni kell, hogy Magyarországon talán a szentgotthárdi környezetvéd knek sikerült el ször áttörni azt a kommunikációs határt, melyen túl országszerte, és valamelyest a határokon túl is megismerhették a problémát. Mindezek ismeretében az Európai Unió kudarcának tekinteném, ha felépülne az éget m. Ha más megoldás nem marad, jómagam is támogatnám, hogy éljünk a radikális eszközökkel, az építkezés fizikai megakadályozásával. Ez más demokráciákban és más környezetvédelmi ügyekben is meglehet sen hatékony eszköznek bizonyult. Legfontosabb feladataink közé tartozik a munkahelyteremtés segítése és a régóta tervezett 8-as és 86-os út felújítása, azok elkerül szakaszainak megépítése. Emellett része terveinknek a településközpontok megújítása is, és legalább ilyen fontos, hogy tovább folytatódjon a különböz községekben a m vel dési házak, templomok, utcák, járdák felújítása. Személyes álláspontom, hogy az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése terén Szentgotthárd eddig is nagy áldozatot vállalt, jelent s el relépés történt e területen az elmúlt években. Ha a szükséges fejlesztési területet keressük, én mégis inkább az iparfejlesztésre helyezném a hangsúlyt, már csak azért is, mert a tömeges munkahelyteremtésnek inkább lehet ez a záloga. Szentgotthárd az iparfejlesztéshez rendelkezik a megfelel infrastrukturális háttérrel, ipari parkkal, és - ne feledjük - jelent s ipari múlttal. Meggy z désem, hogy a legjobb az lenne a városnak és az itt lakóknak, ha folytatódna az OPEL gyár idetelepülésével elkezd dött iparosítási folyamat. Sokszáz, jelenleg munkanélküli szentgotthárdi tanulta ki az elmúlt évtizedekben a gépipari és könny ipari szakmákat, k ehhez értenek. Biztos vagyok benne, hogy a fizikai dolgozók megélhetésük forrását sokkal szívesebben látnák a tanult szakmájukban, mintsem gyógymassz rként vagy animátorként, hogy hirtelen két turisztikai példát említsek. Ezért is gondolom úgy, hogy a politikusoknak, és persze a leend országgy lési képvisel nek is mindenekel tt az itt él kiválóan képzett, gyakorlattal rendelkez, de állástalan szakmunkások munkához jutásának feltételeit kell megteremteniük. Jómagam mindenekel tt ezért fogok dolgozni, amennyiben a választópolgároktól lehet séget kapok rá, illetve ha politikai tisztségeim révén megadatik, hogy bármilyen módon részt vállaljak a vasi, és azon belül a dél-vasi térségi politikában.

9 14 SPORT LAKÁS-EL TAKARÉKOSÁGI PROGRAMOK ADÓKEDVEZMÉNNYEL! A SZENTGOTTHÁRDI FUTÓ KENYAI ELLENFELEIT MEGEL ZVE GY ZÖTT OLASZORSZÁGI DIADAL A tavalyi évben kiváló eredményekkel el rukkoló Koszár Zsolt idén is rzi remek formáját, hiszen február végén újabb rangos nemzetközi versenyen utasította maga mögé a teljes mez nyt. Február 21-én 9. alkalommal rendezték meg az olaszországivitoriovenetoban a Maratonino della Vittoria Alata elnevezés nemzetközi félmaratoni futóversenyt, melyen Koszár Zsolt, a Vossen Szentgotthárd atlétája is rajthoz állt. A közel 1000 indulót felvonultató mez nyben Koszáron kívül még ketten képviselték a magyar színeket. Érdemes megemlíteni, hogy az olaszországi versenyen az elmúlt hat évben mindig kenyai futó diadalmaskodott. A versenyz knek két körben kellett teljesíteniük a 21,1 km-es távot. A szentgotthárdi versenyz az els kör végén a kenyaiaktól kissé lemaradva a 3-4.-helyen futott a VEDAC-os (Veszprém) Kovács Tamással, aki egyébként Universiádé 9. hellyel is büszkélkedhet. A második kör közepén 16 km-nél aztán elkezdte - a már lassan a névjegyévé váló - felzárkózását, melynek eredményeként 500 méterrel a verseny vége el tt sikerült utolérnie a két kenyait. A közönség tombolt, és szorított az európai futó sikeréért, ami meg is valósult, hiszen Koszár Zsolt 1 másodperces el nnyel megnyerte a viadalt. Az elmúlt hetek kemény id járásának és még keményebb tréningjeinek köszönhet en a Vossen versenyz je remekül futott, és jó úton jár, hogy megismételje, esetleg túlszárnyalja a 2009-es esztend eredményeit. A remélt sikerek elérésében mindenképp nagy segítséget jelent számára az a szentgotthárdi vállalkozói csoport, amely úgy gondolta, hogy anyagi és egyéb téren is támogatja t céljai elérésében. F szponzorként nyújt támogatást a Caffe Picasso étterem, míg további szponzorációval Vincze Csaba Tabak- 1, avirtuart Kft., a Borhotel, a Club 3-as, a Gotthard Card és Papp Zoltán Poki massage segíti Zsolt zavartalan felkészülését távlati célja, a 2012-es londoni olimpiai játékokon való részvétel elérésében. Az olaszországi verseny végeredménye: 1. Koszár Zsolt (Vossen Szentgotthárd), 2. Julius KipkurgatToo (Kenya), 3. Mattew Kiprotich Rugat (Kenya) A TÓTFALUNÁL A BENNMARADÁS, A GOTTHÁRDNÁL AZ ÉLMEZ NY A CÉL TAVASZI RAJT A FOCISTÁKNÁL RIPORTER: TÓTH BÁLINT november 21-én ért véget az szi szezon a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. Ezt követ en városunk két legmagasabban jegyzett csapata a Joka Szentgotthárdi VSE és a Rábatótfalu is pihen re vonult, majd januártól újult er vel készültek a tavaszi rajtra. Nagyon nehéz helyzetb l várhatják a bajnokság tavaszi nyitányát Rábatótfaluban, hiszen a csapat sszel mindössze 9 pontot gy jtve a 15. helyen fejezte be a bajnoki küzdelmeket. Fontos változás a klubnál, hogy a korábbi kiváló labdarúgót, az NB II-t is megjárt Bartakovics Gábort választották az egyesület elnökévé, és a szakmai munkát a tavaszi idényben is Merkli József irányítja. Els dleges cél a csapatnál a megyei I. osztályú tagság megtartása, ennek érdekében történtek mozgások a keretben. Távozott a rutinos háló r, Sömenek Róbert, és egy csatár, a körmendi Bíró Gyula. Ezzel ellentétben az érkezési oldalon nagyobb volt a változás. A tavasszal újra tótfalusi színekben szerepel Krajczár, Kovács, Sipos, Pónácz és Mór. Ebb l a névsorból kit nik, hogy a támadójátékon szeretnének javítani a csapatnál, ugyanis sszel elég vérszegény el re játékot produkált az együttes. Merkli József elmondása szerint az öt lejátszott edz mérk zésen elég vegyes képet kapott a gárda felkészültségér l, de bízik benne, hogy az újonnan érkez k új ritmust is hoznak egyben, melynek következtében sikerülhet elkerülni a kiesést. Kedvez bb helyzetb l kezd dött a munka Szentgotthárdon, ahol az szi szezon végén a csapattal remek sorozatot produkáló (4 gy zelem, 1 döntetlen) Heiter László irányításával indult a felkészülés. Az együttes sszel 19 pontot szerezve a 9. helyen telelt, de ennél mind a vezet ség, mind a szakmai stáb és a szurkolók is el rébb szeretnék látni a társulatot a bajnoki táblázaton. A célokról és a téli változásokról Heiter László nyilatkozott. - Január 26-án kezdtük az edzéseket, és a havas pályák ellenére próbáltunk minél többet a szabadban edzeni, és labdás gyakorlatokkal igyekeztünk a szükséges er nlétet megszerezni, de természetesen tornatermi foglalkozásokat is tudtunk tartani a Városi Sportcsarnokban. Szerencsére a mostoha id járási körülmények ellenére sikerült három edz mérk zést is lejátszanunk, egyet havas, kett t pedig m füves pályán. Mint sok más csapatnál, nálunk is átalakult a keret. Távozott Sipos, Kovács és Dancsecs, k viszszatértek Rábatótfaluba. Érkezett a rutinos Nagy Zsolt Ausztiából, Kovács Tamás Lendváról, Horváth György Rádócról és Horváth Richárd Viszákról, így a keretünk véleményem szerint er södött. Úgy gondolom, hogy ha nem jön közbe komolyabb sérülés vagy hosszabb eltiltás, akkor az els 7 hely valamelyikén végezhet a társaság. Lapunk megjelenésekor már 3 fordulón túl lesznek a csapatok, így az ezeken a mérk zéseken elért eredményekb l már lehet következtetni arra, hogy az itt vázolt elképzelésekb l mik valósultak meg csapatainknál. A GY ZELEM KAPUJÁBAN BUKOTT EL AZ IFJÚ NAGYMESTER SAKKVERSENY PORTISCHSAL TUDÓSÍTÓ: TÓTH BÁLINT A szlovén színekben versenyz Alekszandar Beljavszkij nyerte a Szentgotthárdon rendezett Gott'Art Kupa nemzetközi sakktornát, amelynek március 3-i utolsó fordulójában hozzá hasonlóan Portisch Lajos is gy zött a nagy ígéret, Rapport Richárd ellen. Másfél héten át, február végét l március elejéig tartották városunkban a Gott'Art Kupa nemzetközi sakk nagymester- és mesterversenyt, melynek helyszíne az impozáns Gott'Art Wellnes&Conference Hotel volt. A körmérk zéses viadal zárónapján sem lankadt a játékosok harci kedve, így érdekes partikat láthattak az érdekl d k. A mesterverseny utolsó fordulójában négy parti is remivel végz dött, de minden mérk zés nagy izgalmak közepette zajlott. Dicséret illeti a két szombathelyi játékost, Gergácz Attilát és Nagy Gábort, akik remekül helytálltak a kupa egésze alatt. A mesterversenyt Rudolf Anna nyerte 6.5 ponttal, míg Gergácz 6 pontot gy jtve ezüstérmet szerzett. A nagymestereknél az érdekl dés középpontjában a két veretlen, az el z fordulóban Szentgotthárdon nagymesteri normát teljesít szombathelyi Rapport Richárd a Nemzet Sportolója, Por- tisch Lajos ellen ült asztalhoz. Rapportról el kell mondani, hogy 13 évesen 11 hónaposan és 6 naposan lett Magyarország történetének legifjabb nemzetközi nagymestere. Egymásnak is ugrott a két éljátékos, és sokáig az ifjú Rapport irányított. A parti felénél a 72 éves Portisch kiszabadult a szorításból, és lépésr l lépésre javítva pozícióján megadásra késztette a szombathelyi versenyz t. A nagy harcos Beljavszkij szintén begy jtötte a teljes pontot a junior magyar bajnok Fodor Tamás ellen, így félpontos el nnyel megnyerte az els ízben megrendezett Gott' Art Kupát. A Gott'Art Kupa végeredménye: 1. Alekszandr Beljavszkij (szlovén) 6.5 pont, 2-3. Portisch Lajos és Rapport Richárd 6 pont, 4. BánuszTamás 5 pont. SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS KÖRNYÉKÉNEK KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA ISSN Kiadó, alapító: Virtuart Kreatív Stúdió Kft. F szerkeszt : Rápli Róbert Szerkeszt k: Károly Andrea, Molnár Piroska, Tóth Bálint Lektor: Molnár Piroska Nyomás: Yeloprint Kft. Terjesztés: Savaria Post Kft. A szerkeszt ség címe: Hirdetésfelvétel: (94) , (06 20) A Gotthárdi Körkép név, logó, valamint az újságban szerepl írások és fényképek a Virtuart Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Felhasználásukhoz a kiadó engedélye szükséges. Médiapartnerünk a portál.

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK I. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. NOVEMBER 8. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

TARTALOMMUTATÓ. 1. A Társulás 2009. évi költségvetési határozatának módosítása.

TARTALOMMUTATÓ. 1. A Társulás 2009. évi költségvetési határozatának módosítása. TARTALOMMUTATÓ 1. A Társulás 2009. évi költségvetési határozatának módosítása. 2. A SZOI pótelőirányzat kérelme. 3. Pályázati lehetőség A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

Nem tagadjuk a változás szükségességét, de...

Nem tagadjuk a változás szükségességét, de... Dugódíjak külföldön London (Anglia) A londoni közgyűlés 2003-ban vezette be a behajtási díjat, amely hétköznapokon reggel 7 és este 6 óra között 10 fontba (mintegy 3600 forint) kerül. A díjfizetési kötelezettség

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára 1 Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata Pilis Város Önkormányzata 2014. június Türr István Képző

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

Civil hetilap 2009. 8. szám

Civil hetilap 2009. 8. szám Civil hetilap 2009. 8. szám Ügyészség, Bíróság és a szocialisták Gyurcsány Ferenc miniszterelnök távoztában, még regnálásának egyik utolsó aktusaként megtámadta a Magyar Köztársaság ügyészeit és bíráit.

Részletesebben

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 2016 AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 2016 AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 2016 AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL Előadó: LÁZÁR Vilmos Ideje: 2016. február 20. Helye: Magyar Sport Háza, Konferenciaterem Budapest, Istvánmezei út 1-3. TESTÜLETI ÉLETÜNK

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E GIONÁLIS ÁLLAMIGA ZGATÁSI HIVATAL GYŐR BESZÁMOLÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚLII REGIIONÁLIIS ÁLLAMIIGAZGATÁSII HIIVATAL 2009.. ÉVII TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYŐR, 2010. JANUÁR 26. 2 I. 1. A törvényességi

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

Rövidített sportágvezetői értékelések:

Rövidített sportágvezetői értékelések: Szakmai értékelés: A csapat összetétele atlétika 14 fő judo 8 fő műugrás 1 fő Rg. 6 fő sportlövészet 10 fő taekwondo 1 fő tenisz 3 fő torna 5 fő úszás 8 fő vívás 16 fő vízilabda 13 fő Összesen 85 fő A

Részletesebben

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek!

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek! Tavaszi Kiállítás és Fesztivál Április 25-én szombaton és 26-án vasárnap ismét megrendezésre kerül a Sportcsarnokban a Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. A szokásos termék- és árubemutatókon kívül állandó

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

I. 2-328/2003. Üi: Bakai Ildikó

I. 2-328/2003. Üi: Bakai Ildikó 1 / 6 I. 2-328/2003. Üi: Bakai Ildikó Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.) SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szövetségünk feladatát az alapszabályában

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

Nők a parlamentben, 1990 2014

Nők a parlamentben, 1990 2014 Tanulmányok Nők a parlamentben, 1990 2014 Koncz Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára E-mail: professor.katalin.koncz@gmail.com A rendszerváltást követően Magyarországon és a térség országaiban

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés 2008/1/XII. számú MAB határozat 2008. január 25. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése TanÖsvény Természetjárásért Egyesület 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Szekszárd, 2010. március 26. Berlinger Anita elnök 1, Számviteli beszámoló TanÖsvény Természetjárásért

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

SIOSZ ELNÖKI BESZÁMOLÓ a 2013-as évr l

SIOSZ ELNÖKI BESZÁMOLÓ a 2013-as évr l SIOSZ ELNÖKI BESZÁMOLÓ a 2013-as évr l Általános összefoglaló: A Sportiskolák Országos Szövetsége 1997-ben Szolnokon, egy sportiskolás konferencián alakult meg. A szervezet hivatalos bejegyzése 2002-ben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a 2015-2019. időszakra 6.0 (2015-02-11) Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2011. november 24. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2011. november 24. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről TÁJÉKOZTATÓ a 2011. november 24. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről Ó z d, 2012. február 16. Osztályok jelentései alapján összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Oktatási,

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet!

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet! Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet! A köznevelés átalakuló rendszerében a nagyobb állami szerepvállalás célja az, hogy az ország minden iskolájában egyformán magas színvonalú

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szeleste-Pósfa Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szeleste-Pósfa SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1883 A kérelmező

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

Regionális Marketingstratégiát Megalapozó Felmérés Nyugat-Pannon (WESTPA) EU Régió Eredmények Budapest 00. augusztus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1.1 Előzmények és célok... 1. Metodika.... Összefoglaló,

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. március 24-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata

Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület felnőttképzési központjának, valamint a kapcsolódó II. világháborús emlék- és

Részletesebben

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Ifjúságnevelési, Közművelődési,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Történelemt@nítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemt@nítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemt@nítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 1. (próba)szám 2010. február www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/szucsik-agnes-husz-ev-alatt-kozel-hatvan-orszagoskozismereti-tortenelmi-verseny/

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879 kutatás közben 879 KUTATÁS KÖZBEN A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában Cikkünk áttekinti az ukrajnai civil szektor szociális területen kifejtett tevékenységét 1990-től napjainkig,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala munkatársai

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala munkatársai Veszprém Megyei Önkormányzat Közgy lésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/185-31/2007. E L T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK. Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda

Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK. Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Tartalom Helyzetelemzés... 3 Szociális helyzet a településen... 3 Közszolgáltatások

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2010. évi tevékenységéről, és javaslat a 2011. évi elvárásokra és irányelvekre

Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2010. évi tevékenységéről, és javaslat a 2011. évi elvárásokra és irányelvekre 1. sz. melléklet Beszámoló a tiszaújvárosi KEF 2010. évi tevékenységéről, és javaslat a 2011. évi elvárásokra és irányelvekre A 2001-ben alakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a korábban kidolgozott, aktualizált

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

Balatoni Regionális TDM Szövetség Beszámoló a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács 2012. április 20.-i ülésére

Balatoni Regionális TDM Szövetség Beszámoló a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács 2012. április 20.-i ülésére 1.A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szükségessége Új igényekkel jelentkező, ún. multiopcionális üdülővendégek, globális méretűre tágult piac, gyilkos konkurenciaharc a versenytársak között, belső

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben