NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. ASZTALFOGLALÁS: +36/ március HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05."

Átírás

1 I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A Pronas és a város vezetése évek óta küzd a szemétéget megépítése ellen. Ügyükhöz az osztrák nagykövetet is igyekeznek megnyerni, s látogatásra hívták Szentgotthárdra. ASZTALFOGLALÁS: +36/ ANDANTE HALNAPOK március HÚSVÉTI AJÁNLATOK április Az elmúlt héten Szentgotthárdon járt dr. Michael Zimmermann, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövete a Pronas meghívására. A diplomata Viniczay Tibor polgármesterrel folytatott megbeszélése után a Pronas vezet ségének társaságában ismerkedett a város környezeti adottságaival, s a zsidó temet b l megtekintette a város panorámáját (képünkön). A nagykövet járt a helyi Szállásadók Szövetsége elnökénél, és a Pronas elnöke, Soós Zoltán invitálására látogatást tett egy jurtában, amely annak idején a szemétéget elleni tiltakozás egyik jelképe volt. Több helyszínre is ellátogatott az osztrák nagykövet, beszélgetett az itt él kkel, hogy személyes tapasztalatot szerezzen a helyiek véleményér l az éget m vel kapcsolatban. Megismertették a magas rangú vendéget a város földrajzi helyzetével, adottságaival, panorámájával. A Pronas vezet i és a civil lakosság arról kívánta meggy zni Zimmermann nagykövetet, hogy három nemzeti park szomszédságában b n lenne az egykori tiszta leveg t egy szemétéget vel tönkretenni, hiszen Szentgotthárdon a múlt században több évtizedig tüd szanatórium m ködött, kihasználva a város tiszta leveg jét. A tervezett éget m pedig nagyságrendekkel növelné a környezeti szennyezést, s ennek a kés bbiekben ma még beláthatatlan következményei lennének.

2 INGATLANT VÁSÁROLNA? MEGKERESSÜK ÖNNEK A LEGJOBB HITELT! HÍREK, KÖZÉLET 3 KÖZÉLETI VISSZATEKINT JÁTÉK- ÉS RUHABÖRZE Február 20-án szombaton az Életfa Baráti Kör szervezésében másodszor került megrendezésre a Baba-mama ruhaés játékbörze a Színházban. A rendezvény látogatottsága többszörösen felülmúlta a novemberiét, kellemes családi délutánt tölthetett el az, aki a Színházba látogatott. A vásárláson kívül programok is várták a résztvev ket. Míg a szül k vásároltak, addig a gyerekek a játszóházban tölthették az id t, illetve 15 órától interaktív mesejátékban vehettek részt. Dézsi Réka dúla Papás- mamás vajúdási praktikák cím el adásán, illetve az azt követ kerekasztal beszélgetésen szép számmal vettek részt a várandós kismamák és a leend apukák. HONISMERETI KLUB ALAKULT totta meg. Az önkormányzat évi m ködése során mind a képvisel testület, mind az intézmények a takarékos gazdálkodást kell, hogy szem el tt tartsák. A évi költségvetés e Ft m ködési hiánnyal lett tervezve, ugyanakkor az önkormányzat folyószámla hitele jelenleg 275 millió Ft. Ezért minden költségvetési szerv vezet jének és a képvisel knek is a nem létfontosságú kiadástól, annak jóváhagyásától tartózkodniuk kell. SAJTÓREGGELI Március 12-én sajtóreggelire hívta Viniczay Tibor polgármester a sajtó képvisel it. A kötetlen beszélgetés során szó esett a város anyagi helyzetér l, az oktatás helyzetér l, a fürd r l. Legéget bb feladatként a munkahely-teremtést említette a polgármester. Azt is elmondta, hogy jelent s megtakarítást eredményezett az integrált intézményrendszer létrehozása, ugyanakkor több területen nem sikerült a képvisel -testülettel elfogadtatni a racionalizációt. JEGYZET MÉLTÓSÁGGAL ÜNNEPELNI SZERZ : MOLNÁR PIROSKA Március 15-e mindenki ünnepe. Jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Március 15-én minden emlékez kokárdát t z a ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom idejéb l ered, s a magyar szabadságharcosok viseltek el ször nemzeti szín szalagot. A trikolór azóta is a nemzet egységét jelképezi március 15-e visszafordíthatatlanul utat nyitott a polgári társadalom, a modern nemzetállam létrejöttének. Megkezd dhetett egy polgári átalakulási folyamat, amely a nemzet jöv jét évszázadokra meghatározta. Pet fi naplójában ezt írta e jeles napról: Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben. Március 15-e eszméjét a magyar történelemben a különböz politikai er k sokszor próbálták meghamisítani és aktuálpolitikai célokból kihasználni, kisajátítani ben a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeink sorába emelte március 15-ét, mint a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napját. S míg a 162 évvel ezel tti napon rendbontás nélkül zajlottak az események, addig az utóbbi években csak a rend rkordon akadályozta meg a parlamenti zászlófelvonás eseményének megzavarását. Szinte már polgárháború dúlt a nagyvárosok utcáin egy-egy nemzeti ünnepen. Annak idején Landerer és Heckenast nyomdagépének lefoglalása er szak nélkül zajlott le. Landerer instrukciókat súgott a fiataloknak, majd bezáratta magát a f nöki irodába, míg kinyomtatták a Nemzeti dalt és a 12 pontot. A Helytartótanácsban is vér és er szak nélkül zajlottak az események ben újsághír, hogy rendbontás nélkül zajlottak az ünnepi események. Az index hírportál tudósítása szerint Budapesten a BRFK 1900 rend rrel biztosította a rendezvények nyugalmát. Az ünnepi beszédek sem nélkülözték a politikai csörtéket. A méltóságteljes megemlékezés helyett kampányoltak a politikusok. Minden politikai er saját híveinek rendezett ünnepséget. Kevés városban ünnepeltek együtt a pártok. Szentgotthárdon - szerencsére - évek óta közösen ünnepelnek pártok, egyházak, civil szervezetek. Idén március 15-én is így történt ez. Nem lengettek árpádsávos zászlót, nem zavarták meg a szónokot. Igaz, lelkes, egyetért tapssal sem ünnepelték beszédének fordulatait. A közönség inkább a gyerekeket jutalmazta kitartó tapssal, akik évr l évre igényes m sorral, szép versekkel teszik méltóságteljessé nemzeti ünnepeinket. AZ EGÉSZSÉGÜGYI KONCEPCIÓRÓL TÁRGYALTAK A KÉPVISEL K ÚJ FEJLESZTÉSI IRÁNYOK Március 11-én megalakult a Móra Könyvtárban a honismereti klub. Egyel re önkéntesen szervez d, a honismereti kutatómunka iránt érdekl d társaságról van szó. Céljuk, hogy rendszerezett kutatómunkával hozzájáruljanak a település történetének feltárásához, fotók, dokumentumok gy jtésével, rendszerezésével, interjúk készítésével gyarapítsák és a nagyközönség elé tárják azt az ismeretanyagot, amelyre méltán lehetnek büszkék a szentgotthárdi lokálpatrióták. ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST A képvisel -testület február 24-i ülésén elfogadta a város költségvetését. Kiadási f összegét e forintban, bevételi f összegét e forintban, hiányát e forintban állapí- KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODA ÉS BÖLCS DE Július 1-jét l megsz nik a Tótágas Közalapítvány. A képvisel -testület a Játékvár Óvoda feladatkörének bölcs dei feladatellátással történ kib vítését tervezi az intézmény többcélú, közös igazgatású közoktatási intézménnyé történ átszervezésével. A képvisel -testület a Tótágas Közalapítvány vagyonát a jöv beni közös igazgatású intézmény keretén belül létrehozandó bölcs dei intézményegység részére átadja, s kiköti, hogy az intézmény köteles az átadott vagyont a megsz nt közalapítvány alapító okiratában meghatározott célokhoz hasonló célokra fordítani. Februári ülésükön az egészségügyi koncepcióról tárgyaltak a képvisel k. Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepcióját 1999-ben fogadta el a képvisel testület. Az azóta eltelt id szak alatt változott a világ, más prioritások, más célkit zések és szükségletek jelentkeztek. Az egészségügyi ellátás fenntartása Szentgotthárdon jelenleg évente a normatíván felül 22 millió forintba kerül az önkormányzatnak. A fenntartható fejlesztés és m ködtetés érdekében olyan fejlesztések megvalósítása szükséges, amelyek vagy a fenntartás költségeit csökkentik, vagy bevétel növelését teszik lehet vé. Összességében a meglév alap- és szakellátások színvonalának megtartása és az igényekhez igazodó fejlesztése a kívánatos cél. A fejlesztési irányok között épületek felújítása, korszer sítése, a szakrendel tet terének beépítésével új orvosi rendel kialakítása is szerepel. A javaslatok között szerepelt a város egészségügyi és szociális intézményei közötti együttm ködés er sítése a humán kapacitás és a technikai eszközök jobb kihasználása érdekében. A szolgáltatások szélesítésével, az egynapos sebészeti m tétek bevezetésével, az egészségturizmus lehet ségeinek kihasználásával növelhet k lennének a bevételek.

3 4 KÖZÉLET GARANTÁLT EURÓS NYUGDÍJ 100% T KEGARANCIÁVAL! VAN EGY FOLYÓ, AMELY ÖSSZEKÖT ÉS MEG IS OSZT BENNÜNKET RÁBA FÓRUM GOTTHÁRDON TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA Február 18-án rendezte meg Szentgotthárd Város Önkormányzata, a PRO- NAS és a REFLEX Környezetvédelmi Egyesület "A Rába szennyezése osztrák szemszögb l" c. Rába Fórumot a Hotel Lipa konferenciatermében. UNIÓS FORRÁSBÓL KOMPLEX EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÉPÜL CSÖRÖTNEKEN CSÖRÖTNEK, A MINTAFALU TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Február 12-én rakták le annak az egészségügyi szolgáltató központnak az alapkövét Csörötnek központjában, amely uniós pályázati támogatásból épül. Az új egészségházban háziorvosi rendel, fogorvosi rendel, véd n i tanácsadó, valamint gyógyszertár is helyet kap. A komplex egészségház várhatóan 2010 szeptemberében már fogadhatja a betegeket. A nemzetközi konferencián a Rába-habzás témakörében érintett valamennyi osztrák vízügyi hatóság és a három b rgyár képviseltette magát. A fórum els dleges célja az információ- és véleménycsere volt, az eddig megtett, a jelenleg folyamatban lév és a jöv t érint intézkedésekr l. A programot Viniczay Tibor, Szentgotthárd város polgármestere nyitotta meg, majd Kovács Ferenc, avas Megyei Közgy lés elnöke és V. Németh Zsolt országgy lési képvisel köszöntötte az érdekl d ket. A rendezvényen részt vett még Bebes István országgy lési képvisel és Márkus Ferenc, az rségi Nemzeti Park igazgatója is. Kiss Katalin, a PRONAS elnökségi tagja el szavában ismertette, hogy hosszú évek óta gondot okoz a Rába szenynyezése, habzása, amely a 2006/2007. évt l er teljes lakossági tiltakozáshoz vezetett, és ez a probléma mind Ausztriában, mind Magyarországon nagy nyilvánosságot kapott. A PRONAS id vel átváltott a kooperatív stratégiára, felvette a kapcsolatot az osztrák hatóságokkal és az ipari létesítmények vezet ivel. Az utóbbi 2-3 évben az ígérgetések helyett végre több osztrák intézkedés is történt, és ezek hatására a helyzet ma már lényegesen kedvez bb. A bevezet után a meghívott el adók osztrák szemszögb l vázolták fel a csaknem egy évtizede fennálló környezetszennyezés megállítása érdekében tett lépéseket. Wilfried Schimon, az osztrák Környezetvédelmi Minisztérium vízügyi szekcióvezet je a fórumot fontos mérföldk nek tekintette. Jelent s beruházásokat vállaltak, amihez az osztrák állam és a tartományok nyújtottak támogatást. Ausztria eddig 6 millió eurót fordított a Rábát érint környezetvédelmi beruházásokra, és további 3,5 millió euró áll még rendelkezésre. Dr. Oliver Gans, az Osztrák Környezetvédelmi Hivatal képvisel je a 2008-as "Rába Survey" közös akció eredményeit ismertette a jelenlév kkel. Johann Wiedner és Gerhard Spatzierer, a Stájer és Burgenlandi Tartományi Hivatalok vízgazdálkodási osztályvezet i a tartományi szint intézkedésekr l számoltak be. Dieter Knoppek, a Boxmark cég környezetvédelmi vezet je, valamint Andreas Kindermann, a wollsdorfi b rgyár ügyvezet je a gyáraikban megtett intézkedéseket, eredményeket ismertette. Az el adásokat követ hozzászólások összegzéseként Wilfried Schimon kifejtette, hogy a mai fórum megteremtette a kommunikáció alapjait a hatóságok, ipari üzemek, állampolgárok, környezetvéd k és civilek között. Csörötnek önkormányzata úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz, amellyel egészségügyi szolgáltatások fejlesztése valósítható meg július 28-án alá is írták a nyertes pályázat szerz dését. A Komplex Egészségügyi Szolgáltató Központ létrehozásához a Nyugat-dunántúli Operatív program 60 milliós támogatását a Vas Megyei Önkormányzat ötmillió forinttal egészítette ki, s Csörötnek önkormányzata is jelent s önrészt, csaknem húszmillió forintot vállalt. Az új egészségházban háziorvosi rendel, fogorvosi rendel, véd n i tanácsadó és gyógyszertár is helyet kap. Várhatóan 2010 szeptemberében már fogadhatja a betegeket a komplexum. Idén február 12-én rakták le az új központ alapkövét a falu központjában. Az ünnepélyes alapk -letételre a projektindító rendezvényen került sor. Kocsis SZEREPL KET VÁR A TÖRTÉNELMI NAPOKHOZ A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET CSATA ÉS JELMEZVERSENY SZERZ : KÁROLY ANDREA Zsolt, Csörötnek polgármestere az ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy ez a beruházás a mikrotérség számára is fontos, hiszen két-három település egészségügyi ellátását valósítják meg általa. Tompa László, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagja a fejlesztési politika mérföldkövének nevezte az eseményt. Ezzel a lépéssel olyan fejlesztés indul - fogalmazott -, amely meghatározza Csörötnek és a szomszédos települések egészségügyi ellátását. V. Németh Zsolt országgy lési képvisel arról beszélt, hogy olyan fejlesztés kezd dik, ami túlmutat a kötelez feladatokon. Ezzel a létesítménnyel az önkormányzat a csörötnekiek boldogulását segíti. Az ünnepélyes alapk -letétel utáni sajtótájékoztatón Kocsis Zsolt elmondta, hogy a képvisel -testület fontosnak tartja az egészségügyet, s ezzel a projekttel a kor színvonalának megfelel egészségház épül. Az épület és környezete teljes kör en akadálymentes lesz. A modern épület és az újonnan beszerzend eszközök, valamint a személyzet hozzáértése a biztosíték arra, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak az új egészségházban. Külön kiemelte a gyógyszertár m ködését, hiszen hosszú évek óta ez az ellátás hiányzott a településr l. Tompa László azt emelte ki a tájékoztatón, hogy Csörötnek élen jár a pályázásban, s a polgármester agilitásának eredményeképpen több projekt is megvalósulhat a településen pályázati forrásból. V. Németh Zsolt is elismerését fejezte ki a fejlesztésekkel kapcsolatban. Új programelemekkel b vítve rendezi meg a Pannon Kapu Kulturális Egyesület július 30. és augusztus 1. között a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozatot. Az esemény kapcsán jelmezversenyt hirdet az egyesület, mely július 30-án, a sorozat nyitóeseményeként kerül megrendezésre a Színházban; korabeli ruhákba beöltözött jelmezeseket várnak majd a szervez k. Az elképzelés szerint a csata mozzanatai is megelevenednek július 31-én (szombaton) este a Rába partján. A nagyszabású, látványos eseményhez, a csata megelevenítéséhez fiatalos, vállalkozó kedv, játszani szeret szerepl k - egyének és baráti társaságok - jelentkezését várja az egyesület április 30-ig. Jelentkezés és b vebb felvilágosítás kérhet személyesen az egyesület irodájában (Kossuth L. u. 7.) vagy az os telefonszámon.

4 ADÓSSÁGRENDEZ HITEL? MEGOLDÁST KÍNÁLUNK. KÖZÉLET 5 ÚJ ATTRAKCIÓVAL B VÜL A TÉRSÉG TURISZTIKAI KÍNÁLATA KALAND & JÁTÉK TUDÓSÍTÓ:KÁROLY ANDREA Március 13-án került sor a refektóriumban a Kaland & Játék interaktív turisztikai program bemutatására és tesztnapjára. A programot PIERROT, a projekt kitalálója és megvalósítója indította útjára Görög László színm vész - a történet f h se - kíséretében. A Kaland és Játék a város-, illetve térségnézés olyan interaktív, játékos formája, amely lehet vé teszi, hogy az ideérkez turista ne csak a szállását jelent települést, hanem az egész térséget megismerje itt-tartózkodása alatt. Alapgondolata, hogy a vendég úgy fedezze fel a térséget, hogy közben részesévé válik egy történetnek, amelyet némi nyomozással rekonstruálni kell. Mindeközben olyan útvonalon mozog, amellyel bejárja a térséget, megismeri annak nevezetességeit, megmutatni kívánt értékeit. Az útvonal állomásait rejtvények kötik össze, melyek megfejtése, a nyomozás, a siker elérése valamint a felfedezés, megismerés vágya együttesen hat minden résztvev re, így a látogató valójában élményturistává válik: az élmény hatására egyrészt nagyobb eséllyel lesz visszatér vendég, másrészt az élménynek hírét viszi. A játékcsomag várhatóan néhány héten belül 4-5 környékbeli helyszínen, elérhet áron megvásárolható lesz mind a turisták, mind a helyiek számára. Ennek EZER PERC A TELEPÜLÉSÉRT A történelmi Vasvármegye kialakulása, a létrejöttér l való méltó megemlékezés, a megye történetének felelevenítése és a mai lakosság megyetudatának er sítése érdekében Vas Megye Közgy lése Emlékbizottságot hozott létre a megye egészét átfogó és az itt él k minél szélesebb korosztályának bevonásával tervezett programok kialakítására, koordinálására. A megye ezeréves múltjáról megemlékez eseménysor augusztus 20. és augusztus 20. között kerül megrendezésre. A millenniumi rendezvénysorozat egyik kiemelt programja az 1000 perc a településért c. mozgalom elindítása, amelynek célja, révén juthatnak olyan információkhoz a játékos kedv ek, amelynek alapján elkezdhetik és végigvihetik az izgalmas nyomozást. A program 11 helyszínt foglal magában a szentgotthárdi kistérségben és az rségben, amelyek bejárásához autóra is szükség van. A játék kitalálója és megvalósítója PIER- ROT (Private Moon Studios), aki nemcsak zenei vonalon, de a kalandjátékok területén is nem egyszer bizonyított már nemzetközi szinten is. A program tesztnapján a játékot egy sz kebb kör, néhány csapat tesztelte el zetesen, hogy a nagyközönséghez kerülését megel z en véleményeket, visszajelzéseket kapjon róla. A projekt Szentgotthárd Város és TérségeTöbbcélú KistérségiTársulás támogatásával valósul meg, amelynek kapcsán lehet ség nyílik a helyi és térségi turisztikai vállalkozók számára, hogy a szolgáltatásaikat népszer sítsék a programhoz kapcsolódó marketing anyagokon, reklámhordozó felületeken. Ezzel kapcsolatban már most várják a turisztikai vállalkozók érdekl dését. hogy ösztönözze és el segítse a településeket az értékápolásra, a meglév természeti, történelmi, építészeti, kulturális értékeik, hagyományaik meg rzésére; elfeledett vagy megbúvó helyi értékek, különlegességek feltárására és új értékek létrehozására. A februári testületi ülésen a képvisel k úgy döntöttek, hogy az önkormányzat részt kíván venni a Vas Megyei Közgy - lés Emlékbizottsága által meghirdetett 1000 perc a településért mozgalomban a várkerti szabadtéri színpad rendbetételének és felújításának programjával. A MÁRCIUSI FORRADALOM 162. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTÉK MAGYAR VAGYOK TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Március 15-én ünnepelték Szentgotthárdon a 48-as forradalom és szabadságharc 162. évfordulóját. A koszorúzás után a SZOI Széchenyi Iskola ünnepi m sorát láthatta a közönség a színházteremben. Ünnepi köszönt t V. Németh Zsolt országgy lési képvisel mondott. Március 15-e délutánján a Kossuthdomborm nél kezd dött a megemlékezés. A fúvószenekar zenéjére helyezték el koszorúikat, a megemlékezés virágait az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek, az egyházak és a pártok képvisel i. Viniczay Tibor pol- gármesterrel V. Németh Zsolt országgy lési képvisel koszorúzott. Megtisztelte jelenlétével az ünnepséget Bebes István polgármester, országgy lési képvisel. A SZENTGOTTHÁRDÉRT KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA A közalapítvány kuratóriuma még 2009-ben elhatározta, hogy javasolja az önkormányzatnak a szabadtéri színpad felújítását. Ehhez pályázati forrást kell keresni, társadalmi munkára, felajánlásokra kérni a szentgotthárdiakat. Egyúttal elhatározta az alapítvány, hogy a számlájára befolyó adófelajánlásokat is erre a célra fordítja. Ismét adománygy jtésre hívja azokat a A hagyományokhoz híven a fúvósok menetzenéjére vonult az ünnepl közönség a színházba. Az ünnepi szónok a térség országgy lési képvisel je volt. Allegorikus ünnepi köszönt jében a természet megújulását az egykori és a mai történelmi-politikai eseményekkel állította párhuzamba. A természet mint jelkép végigvonult a beszédben. A tavaszi szél kifújja az áporodott leveg t - fogalmazott a szónok. - A márciusi ünnepet azért szeretjük, mert szabadságvágyunk egybeesik a természet megújulásával - folytatta V. Németh Zsolt. Mint fogalmazott, ennek az ünnepnek a fénye 162 év alatt sem kopott meg. Felidézte az egykori történelmi eseményeket, s két emblematikus dátumot emelt ki: március 15-ét és április 11-ét. A március 15-i események eredménye az áprilisi törvények. A márciusi ifjak személyes sorsát is felidézte a szónok. Bár nevükhöz f z dik március 15-e minden eseménye, kés bb, a szabad választásokon az ország vezetését mégsem rájuk bízták, hanem Kossuthra, Széchenyire, Batthyányra. Kivételes nemzedék volt a 48-as, kivételesen tiszta kez. Az ünnepi beszéd az egykori és a mai politikai események között is párhuzamot vont. A szónok hangsúlyozta az áprilisi törvények jelent ségét. Ezáltal sz nt meg a régi rend, s kezd dött egy új építése. Jelképes jelent séget tulajdonít az április 11-i választásnak, hiszen az egykori emblematikus dátumra, az áprilisi törvények kihirdetésére emlékezteti. Az ünnepi beszéd után a SZOI Széchenyi Iskola 5-8. évfolyamának ünnepi m sorát láthatta a közönség a színházteremben. A Magyar vagyok m sorcímet rögtön a Pet fi-verssel is er sítették. Az egykori történelmi eseményeket a korszak jelent s költ inek m veivel, toborzó dalokkal, látványos zászlólengetéssel idézték meg. A zászló központi szerepet játszott a m sorban, s a természet megújulását az el adott dalok is kifejezték. A m sort Háziné Molnár Magdolna állította össze és tanította be Dancs Józsefné és Soós János közrem ködésével. Sok ismert vers hangzott el, sok népszer dallam csendült fel a m sorban, s az el adók méltán kaptak vastapsot a közönségt l. magánszemélyeket, akik fontosnak tartják, hogy Szentgotthárd egykor szebb napokat megélt szabadtéri színpada megújuljon, a szabadtéri rendezvények méltó helye legyen. Adófelajánlásokat a közalapítvány adószámára, a pénzbeli felajánlásokat a számú számlájára várja.

5 6 HÁTTÉR MOST KELL TENNIE A NYUGDÍJAS ÉVEK ANYAGI BIZTONSÁGÁÉRT! MULTIFUNKCIONÁLIS KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS KÖZPONT LESZ A SZÍNHÁZ SZENTGOTTHÁRD JÖV KÉPE SZERZ : MOLNÁR PIROSKA Szentgotthárd nagyszabású projekttel pályázott a városközpont megújítására. Ennek megvalósulásaként megújulna a színház épülete, s az átalakítással multifunkcionális közösségi kulturális központként m ködne. A pályázati projekt keretében a városközpont meghatározó épülete, a magtártemplom újulhatna meg. Az épület jelenleg színházteremként és az aulája kiállító-teremként funkcionál. Egy korábbi program keretében turisztikai fejlesztés valósult meg, 2008 óta látogatóközpont m ködik a földszinten. Az épület déli oldala alatt k tár helyezkedik el, ez azonban az alacsony belmagasság miatt nem látogatható. Az egykori ciszter templom falait feltárták, de méltó bemutatásuk még várat magukra. A templom és a színház közötti teret szabadtéri rendezvényekre használják, a f bejárat el tti burkolt tér gyülekez helyként szolgál. A városfejlesztési stratégiában a színház épülete multifunkcionális közösségi kulturális központként szerepel. Elkészült a felújítási tervdokumentáció, amely felmérte az épület m - szaki állapotát, s elkészítette a tervezési programot. A m emlék épület felújítása elodázhatatlan - állapítja meg a tervdokumentáció. Ugyanakkor azzal is számol, hogy ilyen nagy volumen rekonstrukció egy ütemben nem valósulhat meg. Ezért a felújítást több lépcs ben ütemezték. S a prioritási sorrendben figyelembe vették a szakmai érvek mellett a város pénzügyi teherbíró képességét is. A projekt keretében az akadálymentesítésre, a vizesblokkok, a büfé, a ruhatár felújítására, a tet szerkezet és -héjalás komplex felújítására, h szigetelésére, valamint a f tött terek homlokzati nyílászáróinak felújítására és h szigetel képességük fokozására kerül sor. Az egyik legfontosabb célkit zés az épület akadálymentesítése, hogy a fejlesztések eredményeképpen az épület minél inkább alkalmas legyen a fogyatékkal él k fogadására. Mivel a jelenlegi bejárat megtartása esetén igen bonyolult m szaki megoldással lehetne az akadálymentesítést megvalósítani, a tervez k az épület déli homlokzatát megnyitva képzelik el az új f bejáratot. Új f bejárat létesítésével küls, önálló építészeti elemként megjelen akadálymentes felvonó tenné lehet vé az épületbe jutást. Ezáltal a közösségi terek közvetlenül elérhet k lesznek. A félszinten lév akadálymentes illemhelyek egykaros lépcs njáróval lesznek elérhet k. Szükség van a kiszolgáló helyiségek (vizesblokkok, öltöz k) felújítására. Itt teljes rekonstrukcióra kerül sor, amely magában foglalja a gépészeti, villamossági rendszer felújítását, a szell z rendszer cseréjét és a f tés rekonstrukcióját. Természetesen létesülnek akadálymentes illemhelyek is. A büfé helye nem, viszont arculata jelent sen megváltozik. A pult átépítése és a büfé térben elhelyezett további vitrinek segítségével alapfunkcióján túl bemutató térként is szolgál. Megújul a büfé gépészeti, villamossági felszerelése, új álmennyezet, valamint bútorzat is készül. A büfé terének a kiállító tért l történ mobil leválasztásával lehet vé válik a helyiség multifunkcionális kihasználása. Elkerülhetetlen a színpad felújítása is. Legfontosabb feladat a színpad fa padozatának cseréje, mert az mára a kiálló szögek, illetve egyenetlen alátámasztás miatt veszélyessé vált. Az akadálymentesítés jegyében az érkez szint közelében lév ülések egy részét kiemelve, kerekesszékes fér helyek kialakítására kerül majd sor. Szükség van a homlokzat felújítására, valamint a k burkolatok átrakására. Az épület legsérülékenyebb elemei a nyílászárók. Nem a károsodásuk miatt szükséges els sorban a cseréjük, hanem a rossz h szigetel képességük miatt. S ez jelent s tehertétel az intézmény költségvetésében. Az új nyílászárókkal jelent s f tési költség takarítható meg. Árnyékolóval klímaberendezés nélkül is komfortossá tehet az épület. Sor kerül a tervek szerint a k tár üvegfallal történ lezárására, ugyanakkor interaktív tájékoztató táblák segítségével az itt lév értékek megismerhet k lesznek. S a tervek szerint sor kerül a színházépület tet szerkezetének megújítására is. A MENTÁLIS PROBLÉMÁK KEZELÉSÉRE KÖZÖS PROJEKTET VALÓSÍT MEG SZENTGOTTHÁRD ÉS A MURAVIDÉK A LELKI EGÉSZSÉG MEG RZÉSE GK INFORMÁCIÓ Február 26-án Te anovciban került sor a Mental Health projekt nyitó rendezvényére. A lelki egészség meg rzését célzó program Szlovénia és Magyarország együttm ködésében valósul meg, saprojektben partner a szentgotthárdi önkormányzat és avárosi Gondozási Központ. A projekt nyitó rendezvényének Te anovci két éve átadott egészség oázisa adott otthont. A megnyitón a résztvev ket Franc Cipot, Moravske Toplice polgármestere köszöntötte, majd Pochán Miklós szentgotthárdi alpolgármester fejezte ki elismerését a projekt megvalósítóinak. Egy helyzetfelmérés bizonyította, hogy szükség van ilyen szolgáltatásokra. Különösen a gazdaságilag aktív népesség körében jellemz, hogy a napi munka során stresszhatások érik ket, s a tartós stressz lelki panaszokhoz és ebb l ered en munkahelyi kiégéshez vezet. A tartós stressz miatti alkalmazkodási zavarok egyre szélesebb gazdasági nehézséggé válnak, a betegállományban lév aktív népesség aránya egyre magasabb. A 65 év feletti személyek célcsoportját leginkább a depreszszió és a szorongásos betegségek sújtják, amelyek gyakran az id skori változásokra vezethet k vissza. Különösen aggasztó a n k, a gyerekek és a fiatalkorúak mentális egészsége. Ezek azok a célcsoportok, amelyeket a leggyakrabban sújtják a különböz élethelyzetekb l fakadó lelki zavarok, mégis legritkábban éppen k fordulnak segítségért. Ezeket a betegségeket anonim módon a legeredményesebb kezelni, és sem a Muravidéken, sem Vas megyében nem áll rendelkezésre ilyen szolgáltató intézmény. Ez a szükséglet hozta létre azt a projektet, amelynek megvalósításához az Európai Unió 542 ezer eurós támogatást adott. A lelki egészség meg- rzése projekt alapvet küldetése a megel zés. A szlovéniai egészség oázisban terveznek kialakítani olyan helyiségeket, ahol a mentális problémákkal küzd, de anonimitást igényl betegekkel egyénileg foglalkoznak a szakemberek. Mint elmondták, els sorban a Moravske Toplicébe látogató turisták számára szeretnének szolgáltatást nyújtani, de a helyi lakosság is igénybe veheti a szolgáltatásokat. Egy olyan egészségturizmus kialakítása az intézet célja, amellyel mind a turizmus fejlesztése, mind az egészségmeg rzés megvalósítható. Mindazok hasznára valósítjuk meg a projektet, akik erre rászorulnak - fogalmazott Franc Cipot polgármester. Megmutatta az érdekl d knek az egészség oázis tet terében kialakítandó termeket, amelyek a Mental Health program megvalósítására szolgálnak. Olyan szakemberek fognak az intézményben dolgozni, akik különböz korosztályok számára mentális gondozást, megel zést végeznek. Fábián Béláné, avárosi Gondozási Központ vezet je arról beszélt, hogy eddig kevés figyelem irányult a mentális egészség meg rzésére. Tapasztalata szerint a testi és fizikai betegségekr l nyíltan beszélnek, mentális problémáikat azonban többnyire titkolják az emberek. A Mental Health program azokat igyekszik megtalálni, akik mentális problémákkal küzdenek, s számukra olyan környezetben biztosítani a gyógyulást, amely különbözik a hivatalos egészségügyi intézményekt l. Hamarosan Szentgotthárdon is elkezd dik a projekt megvalósítása.

6 T KE- ÉS HOZAMGARANTÁLT MEGOLDÁSOK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK. KULTÚRA 11 AKI EGYSZER MEGSZERETTE A SPORTOT, AZ NEHEZEN TUD BEL LE KISZÁLLNI MEGTISZTEL ELISMERÉS SZLOVÉNIÁBÓL RIPORTER: TÓTH BÁLINT Igaz, hogy már jócskán benne vagyunk a 2010-es esztend ben, ám ennek az anyagnak - úgy gondolom - még most is elég nagy hírértéke lehet. Történt ugyanis, hogy tavaly év végén Császár Tamás szentgotthárdi pedagógus a Szlovén Olimpiai Bizottság elismerésében részesült. BERTA FERENC GOBELIN MUNKÁIBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS A VÁROSI GALÉRIÁBAN GOBELIN FÉRFI KÉZT L TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA Berta Ferenc gobelin munkáiból összeállított kiállítás nyílt március 22-én a Városi Galériában. A tárlatot Csuk Ferenc ajánlotta a látogatók figyelmébe. Császár Tamás, vagy ahogyan városunkban szinte mindenki ismeri, Nagycsaszi 1960-ban született Szentgotthárdon. Tamás elmondása szerint már gyermekkorában életre szóló barátságot kötött a sporttal, hiszen szinte minden szabadidejét a futballnak szentelte. A szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, és ekkor már a szombathelyi Haladás igazolt labdarúgója volt. A gimnázium elvégzése után felvételt nyert a Berzsenyi Dániel Tanárképz F iskolára, ahol testnevelés-szlovén szakos pedagógusi diplomát szerzett. A labdarúgást a diploma megszerzése után Szentgotthárdon az NB III-as együttesben folytatta, mellette tanított a szakmunkásképz ben, majd Rábagyarmaton, Rátóton és Fels szölnökön, ahol napjainkban is dolgozik. Magáról a díjról, ennek el zményeir l és az átadásról az érintett nyilatkozott lapunknak. - Hogyan kerültél a Szlovén Olimpiai Bizottság látókörébe, mi ez adíj, és kik kaphatják meg? - Azt mindenképp szeretném elmondani, hogy édesanyám révén, aki szlovén anyanyelv, magam is magyarországi szlovénnek vallom magam, és ez a díj szempontjából lényeges. Hogy a kérdésre válaszoljak, 10 éve már hogy Rábatótfaluban az ifjúsági csapat edz jeként tevékenykedem, mellette a fels szölnöki általános iskolában testnevelést tanítok a nemzetiségi fiataloknak. Ezt a díjat azok kaphatják, meg akik az adott évben sokat tettek a fiatalok sportos életmódra való neveléséért. - Mekkora szerepe lehetett annak a díj odaítélésekor, hogy az éppen aktuális csapatoddal rendre részt vesztek a Határ menti Szlovének Sporttalálkozóján? - Ezt a sporteseményt már több mint két évtizede el ször a jugoszláv, majd a szlovén Olimpiai Bizottság koordinálja, ahol több sportágban mérik össze tudásukat az anyaországbéli, a magyarországi, az olaszországi és az ausztriai szlovén ajkú fiatalok. Ezeken a sporttalálkozókon már hatodik éve én vezetem a labdarúgócsapatot, és eddig öt arany- és egy ezüstérmet tudtunk szerezni. - Miképp értesültél arról, hogy a díjazottak között vagy? novemberében jött egy meghívó, majd egy telefonos értesítés, hogy Ljubljanába kellene utaznom ezért és ezért. Ezt a tényt egy régi jó ismer söm, a Lendván él Szekeres Vilmos - aki egyébként tagja a szlovén Olimpiai Bizottságnak - is meger sítette. - Ha jók az információim, akkor ez volt az els alkalom, hogy nem az anyaországban él sportoló, sportvezet kapta ezt a díjat? - Így van, és ennek tükrében még nagyobb megtiszteltetésként fogom fel. Úgy gondolom, hogy ez a díj a megszerzett érmek és sportélmények mellett az eddig elvégzett munkának is az elismerése. - Gondolom, ez az elismerés inspirálóan fog hatni, hogy az elmúlt évtizedekben felhalmozott tapasztalatot, tudást továbbra is megpróbáld átadni a nemzetiségi fiataloknak? - Természetesen, hiszen aki egyszer megszerette a sportot, az nehezen tud bel le kiszállni. Amíg er m engedi, mindenképp szeretnék e területen tovább tevékenykedni, mert pedagógusként, testnevel ként nem is kívánhat felemel bbet magának senki, mint a gyerekekkel való foglalatosságot. Berta Ferenc 1927-ben született Zalaegerszegen egy nyolcgyermekes családban. Eredeti szakmáját tekintve szabó. A II. világháború alatt, 1944 decemberében önkéntesen bevonult katonának. A háborút követ en 1948-ban Németországba települt. Jelenleg kétlaki életet él. Németországban az évb l azonban csak 1-2 hónapot tölt, a többi id t a mindig is hazájának vallott Magyarországon, Zalaegerszegen. És hogyan került kapcsolatba városunkkal? A szentgotthárdi temet ben régi bajtársai sírját kutatva, a könyvtár ajánlásával jutott el két éve Csuk Ferenchez. Másfél évig tartó közös munkájuk eredményeként valamennyi, az december 11-i bombázás során elhunyt katonatársa kilétét sikerült felderíteniük. A PROGRAMAJÁNLÓ beszélgetések, kutatások során az élet más területeire is szó terel dött, melynek eredménye mostani szentgotthárdi kiállítása. Kezdetben csak szolid csendéletek, falurészletek elevenedtek meg keze nyomán. Aztán 20 éve egy képeslapot kapott kedves ismer sét l, melynek hátlapja a magyar címert ábrázolta angyalokkal. Ett l kezdve fordult témáiban a magyar történelem s hazája, Magyarország felé. Így láthatjuk mostani kiállításán avérszerz dés, a Honfoglalás és az Aradi vértanúk cím képeit is. Egyegy ilyen nagyméret m egy év alatt készül el gondos, aprólékos munkával. M vészete nem megvásárolható, soha nem adja el elkészült alkotásait. Tárlatát április 2-áig tekinthetik meg az érdekl d k avárosi Galériában. Március Pless Attila zongoram vész hangversenye a Refektóriumban - a hangversenybérlet-sorozat 3. koncertje Március Egészségünk titkai - Tóth Gábor, élelmiszeripari mérnök el adása a Színház aulájában az Oltalom Egészségvéd Alapítvány szervezésében Április Húsvétváró játszóház a Színház aulájában Április Egészségünk titkai el adássorozat a Színházban - Hogyan gy zzük le a stresszt? Hogyan er sítsük meg idegrendszerünket? El adó: Szabó Attila tanár, író Április éve az Európai Unióban - Nemzetközi karikatúra-kiállítás megnyitója a Városi Galériában Április Frakk, a macskák réme - zenés mesejáték a Színházban, a Fogi Színház el adásában. Április és Ifjúsági Filharmónia el adásai a Színházban - a Budapest Ragtime Band koncertjei Április Egészségünk titkai el adás-sorozat a Színházban - A magas vérnyomás életmódbeli okai és életmóddal történ gyógyítása El adó: Sonnleitner Károly életmód-tanácsadó Április 18. Ezoterikus Nap a Színházban Április A Takács Jen Zeneiskola tanári koncertje a Refektóriumban - a hangversenybérlet sorozat 4. koncertje Április Egészségünk titkai el adás-sorozat a Színházban - Alternatív rákgyógyítás elméletben és gyakorlatban El adó: Wolfgang Köbel természetgyógyász Április Fúvószenekari- és kóruskoncert a Színházban A St. Gotthard Spa & Wellness programjai: Április 3-5. Húsvét

7 12 CIVIL TÜKÖR, VÁLASZTÁS 2010 TANÁCSADÁS VÁLLALKOZÁSOKNAK: ADÓOPTIMALIZÁLÁS A CÉGEKNEK... ÚJ PÉLDAKÉPEKET KELL AZ IFJÚSÁG ELÉ ÁLLÍTANI GY ZIKÉK ÉS FEKETEPÁKÓK HELYETT ÉSSZEL, SZÍVVEL, KÉZZEL TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT Dúró Dóra, a Jobbik Oktatási és Kulturális Kabinetjének vezet je tartott el adást Szentgotthárdon március 4-én, ismertetve pártja oktatáspolitikai elképzeléseit. A fórumon számos helybeli pedagógus és több iskolaigazgató is részt vett. KONCERTLEMEZZEL JELENTKEZIK A FÚVÓSZENEKAR KONCERT ÚJ FÚVÓS CD-VEL Szentgotthárd Város Fúvószenekara április 24-én szombaton órai kezdettel koncertet ad a színházban, bemutatva legújabb repertoárját. A m sorban közrem ködik a Városi Vegyeskar. A hangverseny egyúttal nyitánya az esti nagyszabású városi zenész bálnak, melyet a zeneiskola szül i munkaközösségével karöltve rendeznek az egyesületek. A koncerten el ször lesz megvásárolható a Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület gondozásában megjelen második fúvószenekari CD, amely színes zenei válogatást tartalmaz az elmúlt évek legsikeresebb fúvóskoncertjeib l. A fórum elején Bana Tibor, a Jobbik Vas megyei elnöke, az 5. választókerület képvisel -jelöltje megköszönte a nevére leadott mintegy kétezer kopogtatócédulát. Elmondta, hogy els ként a Jobbik gy jtötte össze az ország összes választókörzetében a jelöl cédulákat. Megnevezte a párt miniszterelnök-jelöltjét és államf jelöltjét is, el bbit Vona Gábor, utóbbit Morvai Krisztina személyében. Dúró Dóra kabinetvezet oktatáspolitikai el adásában Vona Gábor pártelnököt idézve hangsúlyozta: az oktatás a legjobb befektetés, a társadalom reprodukciója múlik rajta. A jelenlegi rendszer egyik legf bb hibájának a szelekció hiányát tartja a Jobbik. Az el adó példaként említette, hogy 2009-ben ugyanannyi els s kezdte meg tanulmányait az általános iskolákban, mint ahányan felvételt nyertek a fels oktatásba. Ez megfogalmazása szerint abnormális jelenség, melyet a Magyar Bálint-féle SZDSZes oktatáspolitika idézett el a mindenkinek diplomát jelszavával. A szelekció hiányából következik, hogy az egyetemi oktatás színvonala egyre rosszabb, emiatt a diplomák is kevésbé piacképesek. Nem véletlen, hogy évente tízezernyi új diplomás válik munkanélkülivé. A magyar fiatalok külföldre vándorlása pedig egy második generációs emigrációt indított el. Miért nem találnak itthon boldogulást? Melyik kormány figyelt eddig erre? - tette fel költ inek szánt kérdéseit Dúró Dóra, majd kijelentette: Nem kell mindenkinek diploma, és nem is alkalmas mindenki arra, hogy f iskolára, egyetemre járjon! A Bolognai-rendszert is meg kell szüntetni, mert zagyva, és vissza kell állítani a hagyományos és jól bevált magyar f iskolai, egyetemi oktatási struktúrát, valamint a képzés piramis rendszerét. Ugyanakkor mindenki tehetséges valamiben, s hogy miben, azt kell id ben megtalálnia az iskolának, és ezt a képességét kell minél el bb kibontakoztatnia. Meg kell becsülni a teremt munkát, mert minden szakma, minden munka fontos! Az el adó az ész, a szív és a kéz együttes fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta a szakképzésben is. A kabinetvezet kitért a nemzettudat er sítésének fontosságára is, amely szintén els sorban az iskola feladata lenne. Új példaképeket, királyokat, szenteket kell az ifjúság elé állítani a gy zikék és feketepákók helyett - mondta. Az oktatásüggyel szoros kapcsolatban áll a Jobbik ifjúságpolitikai koncepciója, melyet olyannyira fontosnak tartanak, hogy pártjuk eleve ifjúságpolitikai kormányban gondolkodik. A kultúra kapcsán az el adó felvetette a magyarság történetét feldolgozó játékfilmek gyártásának szükségességét, mindez jó reklám lehetne az országnak, egyúttal a magyarságtudatot is er sítené. A Jobbik störténeti Intézet felállítását is tervezi. Kérdésekre válaszolva Dúró Dóra elmondta, hogy a Jobbik visszaállítaná az osztályozást és a buktatást az alsó tagozatban, és lehet vé tenné, hogy a renitens, kezelhetetlen gyerekeket kizárhassa az iskola, méghozzá úgy, hogy tankötelezettségének további biztosítása a szül t, és nem az iskolát terhelné. Szó volt a pedagógus-diák viszony megváltozásáról is. Dúró Dóra elmondta, hogy az elmúlt 20 évben eszköztelenné váltak a pedagógusok, és általánossá vált az iskolai er szak, f leg a cigány többség helyeken, iskolákban. Vissza kell állítani a hagyományos pedagógus-szerepet, mert a pedagógus a nemzet legfontosabb szerepl je, a fiatalok számára k a követend példa. 1 % - A LEGJOBB VÁLASZTÁS Az adóbevallás id szaka egyben az 1%-ok felajánlásának az id szaka is. A város civil szervezetei idén is várják a szentgotthárdi polgárok segítségét. Az adójukat felajánlók egy kis figyelmességgel összességében jelent s támogatáshoz juttathatják a helybeli egyesületeket. Szentgotthárdon az alábbi alapítványok és egyesületek várják a felajánlásokat (ABC-sorrendben): Egészségesebb Jöv ért Alapítvány Farkasfa Jöv jéért Egyesület Horgász Egyesület Szentgotthárd Jakabházi Faluszépít Egyesület Kézilabda Klub Kutyabarátok Egyesülete Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete Rábafüzesért Egyesület Szentgotthárd Énekegyesület Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért Alapítvány Szentgotthárdért Közalapítvány Szentgotthárdi BarokkTemplomért Alapítvány Szentgotthárdi Civil Fórum Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete SzentgotthárdiVSE Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány Tehetségekért Alapítvány Tótágas Közalapítvány (Forrás: Szentgotthárdi Civil Fórum) Számukra megfelel életpálya-modellt dolgozna ki a Jobbik, változtatva egyebek mellett a megalázóan alacsony fizetéseken is. VÁLASZTÁSI PROGRAMOK FIDESZ FÓRUM V. Németh Zsolt országgy lési képvisel vendégeként Kontur Pál, a Fidesz munkástagozatának elnöke tart fórumot március 27-én szombaton órai kezdettel a refektóriumban. JOBBIK FÓRUMOK Bana Tibor, a Jobbik országgy lési képvisel -jelöltje március 26-án, pénteken 17 órai kezdettel Rábafüzesen, március 29-én, hétf n 17 órai kezdettel Rábatótfaluban, március 29-én hétf n 19 órai kezdettel Zsidán, április 1-jén csütörtökön 17 órai kezdettel Rábakethelyen, április 7-én szerdán 18 órai kezdettel pedig Máriaújfaluban tart lakossági fórumot. JOBBIK KAMPÁNYZÁRÓ Április 9-én, pénteken 19 órai kezdettel kerül sor a Jobbik Magyarországért Mozgalom szentgotthárdi szervezetének kampányzáró rendezvényére a Színház aulájában. TISZTELT OLVASÓINK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Demokrata Fórum (MDF) és a Lehet Más a Politika (LMP) képvisel -jelöltjei lapzártáig nem éltek a Gotthárdi Körkép által írásban és szóban is felajánlott ingyenes megjelenési lehet séggel, ezért nem kerültek e pártok és jelöltjei bemutatásraválasztási Rovatunkban.

8 ... ÉS PRIVÁT T KEKÉPZÉS A TULAJDONOSOKNAK. HÍVJA TANÁCSADÓINKAT! VÁLASZTÁS MEGFELEL PARLAMENTI KÉPVISELETTEL SOKKAL DINAMIKUSABBAN FEJL DHETNE A TÉRSÉG AZ MSZP SZERINT A HÁLA NEM POLITIKAI KATEGÓRIA RIPORTER: RÁPLI RÓBERT Oroszvári Péter Vas megye 5. választókerületének szocialista képvisel -jelöltje. 28 éves, n tlen ban végzett a szombathelyi f iskolán számítástechnika-tanárként. Jelenleg végz s hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodás és menedzsment képzési szakán, kisvállalkozások szakirányon. Ezzel párhuzamosan a Budapesti M szaki Egyetemen mesterképzésben vesz részt.tanulmányai mellett 10 éve dolgozik. Politikai pályafutásáról és választási programjáról kérdeztük. - Szentgotthárdon kevésbé ismerhetik, s mindezt nem mulasztják el felróni Önnek politikai ellenfelei sem. Milyen politikai pályafutás áll Ön mögött? ben léptem be a Magyar Szocialista Pártba, 2002 és 2006 között Szombathely Megyei Jogú Város Oktatási és Ifjúsági Bizottságának, illetve Informatikai Bizottságának voltam a tagja ban a Derkovits lakótelepen él k bizalmából önkormányzati képvisel lettem és 2008 között vezettem a megyeszékhely Oktatási és Ifjúsági Bizottságát. Lényegében már középiskolás koromban kezdtem a politizálást különféle diákönkormányzatokban, ifjúsági érdekképviseleti szervezetekben. S miután az elmúlt években volt szerencsém a Miniszterelnöki Hivatalban is dolgozni - Kiss Péter mellett közigazgatási vonalon -, elmondhatom, hogy fiatal korom ellenére rendelkezem a kell politikai és közigazgatási ismeretekkel. Tudni kell, hogy a politika egy k kemény szakma, amit megérteni, megtanulni sok id. Következésképpen nem lehet az egyetemi padból kikerülve vagy az utcáról beesve hirtelen sikeres politikussá válni. A miértek és hogyanok átlátása, a tapasztalatszerzés többéves folyamat, a szándék itt nem elég. Aki nem rendelkezik a megfelel politikai rutinnal, azt egyszer en fölzabálja a közigazgatás és a bürokrácia gépezete. Úgy gondolom, nekem ett l már nem kell tartanom, ezért is vállaltam el a megtisztel képvisel -jelöltséget. - Miért épp a baloldalt választotta az ifjúsági mozgalmak után? - Volt egyrészt egy meghatározó családi indíttatásom, de az igazán nyomós ok mégis az volt számomra, hogy amikor a Fidesz-kormány alatt középiskolás voltam, a Vasi Diákszövetséget a Fidesz teljesen indokolatlanul elkönyvelte baloldali ifjúsági szervezetnek, amit roppant felháborítónak tartottunk. Mi ugyanis ott politikával direktben soha nem találkoztunk, nem voltak politikus vendégeink sem a rendezvényeken, képzéseken. A beskatulyázás abban az id szakban egyéb pályázati lehet ségek híján azt eredményezte, hogy elapadtak a minisztériumi támogatási források, mivel a jobboldali civil szervezetek nyertek. Megjegyzem, nem a miénk volt az egyetlen civil szervezet, amelyik így járt. Igazából ez hozott össze az MSZP-vel, rövidesen beléptem a pártba, majd a Fiatal Baloldalba is. Kés bb, miután éppen Szombathelyen mondta ki feloszlását a Fiatal Baloldal, hogy megújulva, Societas néven m ködjön tovább, megválasztottak az utódszervezet ügyvezet elnökhelyettesének. A szocialista párt 2002-es sikeres választási kampányában már aktívan közrem ködtem, 2006-ban pedig Gaál Angelikának voltam a kampányf nöke Vas megye 2. számú választókörzetében. Büszke vagyok rá, hogy abban a körzetben múlta felül országosan a legnagyobb mértékben, mintegy 15 százalékkal, korábbi választási eredményét az MSZP. - Fiatalos lendülettel Dél-Vasért - szól a választási szlogenje. A fiatalság és a lendület elég lesz a választásokon? - Tény, hogy ez a választókörzet óriási kihívás a szocialista pártnak, mert itt még soha nem nyert baloldali jelölt. Különféle próbálkozások voltak, ám fiatal jelölt még nem volt, abban bízunk, hogy talán ez hozhat majd plusz szavazatokat. Egyet azért nem szabad elfelejtenünk, amikor a dél-vasi körzetr l beszélünk! Németh Zsolt 12 éve képvisel je a térségnek, amelyb l 4 év fideszes és 8 év szocialista kormányzás volt. 12 év alatt ez a része a megyének és a régiónak nem tudott felzárkózni, ki kell mondani, hogy elmaradott térséggé vált. Pedig az önkormányzatok többségét 2006 óta a Fidesz irányítja. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy a pénzek kizárólag Budapestre mentek volna. Nem lehet azt állítani, hogy ne lett volna lehet ség eredményt elérni, hiszen a térség a jelent s szocialista lobbi révén mégiscsak több milliárdot kapott infrastruktúrafejlesztésre, iskola-felújításra, fürd fejlesztésre. Ehhez azonban a fideszes képvisel vajmi keveset tudott a 3 ciklus alatt hozzátenni. De példálózhatnánk akár a debreceni mintával is, a cívisváros hatékony fideszes képviseletével. Vajon miért nem sikerült itt hasonló fejlesztéseket elérni? A Fidesz azzal kampányol, hogy itt az id és változás kell. Ez igaz, de hogy ezt ebben a körzetben ki is merik plakátolni, ez azért elgondolkodtató! S ha a Jobbik sikerér l kérdeznek, akkor el szoktam mondani azt is, hogy ebben a választókörzetben csakis a Fidesznek köszönhet a radikálisok el retörése. Az áprilisi választásokra visszatérve: ha racionálisan döntenének az emberek, akkor nem támogatnának egy olyan jelöltet, aki 12 év alatt nem tudott változást hozni. Sajnos, mindezek ellenére valószín leg újra megszavazzák majd Németh Zsoltot képvisel nek, ahogy eddig is, és kevésbé respektálják majd a szocialisták térségért tett er feszítéseit, de hát jól ismerjük már Pozsgai Imre kesernyés szállóigéjét, miszerint a hála nem politikai kategória. - Mi lehet a kulcs a térség felzárkóztatásához, fejlesztéséhez a következ id szakban? - Az imént említett, meglehet sen szerteágazó politikusi tevékenységem révén jól ismerem a térség ügyeit és az itt él k problémáit, mégha ezt ellenfeleim kétségbe is vonják. Vallom ugyanakkor, hogy Szentgotthárdnak, de Körmendnek, Vasvárnak és riszentpéternek, valamint a vonzáskörzetükben lév településeknek is határozott és önálló képviselet kell az országgy lésben - úgy vélem, ez a legfontosabb. Megfelel parlamenti képviselettel ugyanis sokkal többet fejl dhetett volna a térség az elmúlt években is, és nem szakadt volna le a megye más részeit l. Fejlesztési forrástól és uniós támogatástól estünk el pusztán azért, mert gyenge és er tlen, pártérdekeket szolgáló képviselete volt Dél-Vasnak az országgy lésben. Hiszem, hogy a fejl dés és gyarapodás ügye nem lehet pártpolitikai kérdés. Ehhez azonban valóban változásra, friss er re és új lendületre van szükség. - Milyen konkrét programja van Önnek és pártjának Szentgotthárd és térsége vonatkozásában? - Vitathatatlan, hogy az itt él knek éget szüksége lenne biztos megélhetést jelent munkahelyekre, jobb közbiztonságra, tiszta folyóra, káros anyagoktól mentes környezetre és megbízható egészségügyre. A környezetvédelem kapcsán szükséges hangsúlyoznom, hogy a szocialista kormányzat minden lehetséges lépést megtett, hogy segítse Szentgotthárd szemétéget elleni küzdelmét, ahogy az itt él k, a civilek is a lehet ségeik maximumáig elmentek, amit személy szerint is igen nagyra értékelek. Tudni kell, hogy Magyarországon talán a szentgotthárdi környezetvéd knek sikerült el ször áttörni azt a kommunikációs határt, melyen túl országszerte, és valamelyest a határokon túl is megismerhették a problémát. Mindezek ismeretében az Európai Unió kudarcának tekinteném, ha felépülne az éget m. Ha más megoldás nem marad, jómagam is támogatnám, hogy éljünk a radikális eszközökkel, az építkezés fizikai megakadályozásával. Ez más demokráciákban és más környezetvédelmi ügyekben is meglehet sen hatékony eszköznek bizonyult. Legfontosabb feladataink közé tartozik a munkahelyteremtés segítése és a régóta tervezett 8-as és 86-os út felújítása, azok elkerül szakaszainak megépítése. Emellett része terveinknek a településközpontok megújítása is, és legalább ilyen fontos, hogy tovább folytatódjon a különböz községekben a m vel dési házak, templomok, utcák, járdák felújítása. Személyes álláspontom, hogy az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése terén Szentgotthárd eddig is nagy áldozatot vállalt, jelent s el relépés történt e területen az elmúlt években. Ha a szükséges fejlesztési területet keressük, én mégis inkább az iparfejlesztésre helyezném a hangsúlyt, már csak azért is, mert a tömeges munkahelyteremtésnek inkább lehet ez a záloga. Szentgotthárd az iparfejlesztéshez rendelkezik a megfelel infrastrukturális háttérrel, ipari parkkal, és - ne feledjük - jelent s ipari múlttal. Meggy z désem, hogy a legjobb az lenne a városnak és az itt lakóknak, ha folytatódna az OPEL gyár idetelepülésével elkezd dött iparosítási folyamat. Sokszáz, jelenleg munkanélküli szentgotthárdi tanulta ki az elmúlt évtizedekben a gépipari és könny ipari szakmákat, k ehhez értenek. Biztos vagyok benne, hogy a fizikai dolgozók megélhetésük forrását sokkal szívesebben látnák a tanult szakmájukban, mintsem gyógymassz rként vagy animátorként, hogy hirtelen két turisztikai példát említsek. Ezért is gondolom úgy, hogy a politikusoknak, és persze a leend országgy lési képvisel nek is mindenekel tt az itt él kiválóan képzett, gyakorlattal rendelkez, de állástalan szakmunkások munkához jutásának feltételeit kell megteremteniük. Jómagam mindenekel tt ezért fogok dolgozni, amennyiben a választópolgároktól lehet séget kapok rá, illetve ha politikai tisztségeim révén megadatik, hogy bármilyen módon részt vállaljak a vasi, és azon belül a dél-vasi térségi politikában.

9 14 SPORT LAKÁS-EL TAKARÉKOSÁGI PROGRAMOK ADÓKEDVEZMÉNNYEL! A SZENTGOTTHÁRDI FUTÓ KENYAI ELLENFELEIT MEGEL ZVE GY ZÖTT OLASZORSZÁGI DIADAL A tavalyi évben kiváló eredményekkel el rukkoló Koszár Zsolt idén is rzi remek formáját, hiszen február végén újabb rangos nemzetközi versenyen utasította maga mögé a teljes mez nyt. Február 21-én 9. alkalommal rendezték meg az olaszországivitoriovenetoban a Maratonino della Vittoria Alata elnevezés nemzetközi félmaratoni futóversenyt, melyen Koszár Zsolt, a Vossen Szentgotthárd atlétája is rajthoz állt. A közel 1000 indulót felvonultató mez nyben Koszáron kívül még ketten képviselték a magyar színeket. Érdemes megemlíteni, hogy az olaszországi versenyen az elmúlt hat évben mindig kenyai futó diadalmaskodott. A versenyz knek két körben kellett teljesíteniük a 21,1 km-es távot. A szentgotthárdi versenyz az els kör végén a kenyaiaktól kissé lemaradva a 3-4.-helyen futott a VEDAC-os (Veszprém) Kovács Tamással, aki egyébként Universiádé 9. hellyel is büszkélkedhet. A második kör közepén 16 km-nél aztán elkezdte - a már lassan a névjegyévé váló - felzárkózását, melynek eredményeként 500 méterrel a verseny vége el tt sikerült utolérnie a két kenyait. A közönség tombolt, és szorított az európai futó sikeréért, ami meg is valósult, hiszen Koszár Zsolt 1 másodperces el nnyel megnyerte a viadalt. Az elmúlt hetek kemény id járásának és még keményebb tréningjeinek köszönhet en a Vossen versenyz je remekül futott, és jó úton jár, hogy megismételje, esetleg túlszárnyalja a 2009-es esztend eredményeit. A remélt sikerek elérésében mindenképp nagy segítséget jelent számára az a szentgotthárdi vállalkozói csoport, amely úgy gondolta, hogy anyagi és egyéb téren is támogatja t céljai elérésében. F szponzorként nyújt támogatást a Caffe Picasso étterem, míg további szponzorációval Vincze Csaba Tabak- 1, avirtuart Kft., a Borhotel, a Club 3-as, a Gotthard Card és Papp Zoltán Poki massage segíti Zsolt zavartalan felkészülését távlati célja, a 2012-es londoni olimpiai játékokon való részvétel elérésében. Az olaszországi verseny végeredménye: 1. Koszár Zsolt (Vossen Szentgotthárd), 2. Julius KipkurgatToo (Kenya), 3. Mattew Kiprotich Rugat (Kenya) A TÓTFALUNÁL A BENNMARADÁS, A GOTTHÁRDNÁL AZ ÉLMEZ NY A CÉL TAVASZI RAJT A FOCISTÁKNÁL RIPORTER: TÓTH BÁLINT november 21-én ért véget az szi szezon a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. Ezt követ en városunk két legmagasabban jegyzett csapata a Joka Szentgotthárdi VSE és a Rábatótfalu is pihen re vonult, majd januártól újult er vel készültek a tavaszi rajtra. Nagyon nehéz helyzetb l várhatják a bajnokság tavaszi nyitányát Rábatótfaluban, hiszen a csapat sszel mindössze 9 pontot gy jtve a 15. helyen fejezte be a bajnoki küzdelmeket. Fontos változás a klubnál, hogy a korábbi kiváló labdarúgót, az NB II-t is megjárt Bartakovics Gábort választották az egyesület elnökévé, és a szakmai munkát a tavaszi idényben is Merkli József irányítja. Els dleges cél a csapatnál a megyei I. osztályú tagság megtartása, ennek érdekében történtek mozgások a keretben. Távozott a rutinos háló r, Sömenek Róbert, és egy csatár, a körmendi Bíró Gyula. Ezzel ellentétben az érkezési oldalon nagyobb volt a változás. A tavasszal újra tótfalusi színekben szerepel Krajczár, Kovács, Sipos, Pónácz és Mór. Ebb l a névsorból kit nik, hogy a támadójátékon szeretnének javítani a csapatnál, ugyanis sszel elég vérszegény el re játékot produkált az együttes. Merkli József elmondása szerint az öt lejátszott edz mérk zésen elég vegyes képet kapott a gárda felkészültségér l, de bízik benne, hogy az újonnan érkez k új ritmust is hoznak egyben, melynek következtében sikerülhet elkerülni a kiesést. Kedvez bb helyzetb l kezd dött a munka Szentgotthárdon, ahol az szi szezon végén a csapattal remek sorozatot produkáló (4 gy zelem, 1 döntetlen) Heiter László irányításával indult a felkészülés. Az együttes sszel 19 pontot szerezve a 9. helyen telelt, de ennél mind a vezet ség, mind a szakmai stáb és a szurkolók is el rébb szeretnék látni a társulatot a bajnoki táblázaton. A célokról és a téli változásokról Heiter László nyilatkozott. - Január 26-án kezdtük az edzéseket, és a havas pályák ellenére próbáltunk minél többet a szabadban edzeni, és labdás gyakorlatokkal igyekeztünk a szükséges er nlétet megszerezni, de természetesen tornatermi foglalkozásokat is tudtunk tartani a Városi Sportcsarnokban. Szerencsére a mostoha id járási körülmények ellenére sikerült három edz mérk zést is lejátszanunk, egyet havas, kett t pedig m füves pályán. Mint sok más csapatnál, nálunk is átalakult a keret. Távozott Sipos, Kovács és Dancsecs, k viszszatértek Rábatótfaluba. Érkezett a rutinos Nagy Zsolt Ausztiából, Kovács Tamás Lendváról, Horváth György Rádócról és Horváth Richárd Viszákról, így a keretünk véleményem szerint er södött. Úgy gondolom, hogy ha nem jön közbe komolyabb sérülés vagy hosszabb eltiltás, akkor az els 7 hely valamelyikén végezhet a társaság. Lapunk megjelenésekor már 3 fordulón túl lesznek a csapatok, így az ezeken a mérk zéseken elért eredményekb l már lehet következtetni arra, hogy az itt vázolt elképzelésekb l mik valósultak meg csapatainknál. A GY ZELEM KAPUJÁBAN BUKOTT EL AZ IFJÚ NAGYMESTER SAKKVERSENY PORTISCHSAL TUDÓSÍTÓ: TÓTH BÁLINT A szlovén színekben versenyz Alekszandar Beljavszkij nyerte a Szentgotthárdon rendezett Gott'Art Kupa nemzetközi sakktornát, amelynek március 3-i utolsó fordulójában hozzá hasonlóan Portisch Lajos is gy zött a nagy ígéret, Rapport Richárd ellen. Másfél héten át, február végét l március elejéig tartották városunkban a Gott'Art Kupa nemzetközi sakk nagymester- és mesterversenyt, melynek helyszíne az impozáns Gott'Art Wellnes&Conference Hotel volt. A körmérk zéses viadal zárónapján sem lankadt a játékosok harci kedve, így érdekes partikat láthattak az érdekl d k. A mesterverseny utolsó fordulójában négy parti is remivel végz dött, de minden mérk zés nagy izgalmak közepette zajlott. Dicséret illeti a két szombathelyi játékost, Gergácz Attilát és Nagy Gábort, akik remekül helytálltak a kupa egésze alatt. A mesterversenyt Rudolf Anna nyerte 6.5 ponttal, míg Gergácz 6 pontot gy jtve ezüstérmet szerzett. A nagymestereknél az érdekl dés középpontjában a két veretlen, az el z fordulóban Szentgotthárdon nagymesteri normát teljesít szombathelyi Rapport Richárd a Nemzet Sportolója, Por- tisch Lajos ellen ült asztalhoz. Rapportról el kell mondani, hogy 13 évesen 11 hónaposan és 6 naposan lett Magyarország történetének legifjabb nemzetközi nagymestere. Egymásnak is ugrott a két éljátékos, és sokáig az ifjú Rapport irányított. A parti felénél a 72 éves Portisch kiszabadult a szorításból, és lépésr l lépésre javítva pozícióján megadásra késztette a szombathelyi versenyz t. A nagy harcos Beljavszkij szintén begy jtötte a teljes pontot a junior magyar bajnok Fodor Tamás ellen, így félpontos el nnyel megnyerte az els ízben megrendezett Gott' Art Kupát. A Gott'Art Kupa végeredménye: 1. Alekszandr Beljavszkij (szlovén) 6.5 pont, 2-3. Portisch Lajos és Rapport Richárd 6 pont, 4. BánuszTamás 5 pont. SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS KÖRNYÉKÉNEK KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA ISSN Kiadó, alapító: Virtuart Kreatív Stúdió Kft. F szerkeszt : Rápli Róbert Szerkeszt k: Károly Andrea, Molnár Piroska, Tóth Bálint Lektor: Molnár Piroska Nyomás: Yeloprint Kft. Terjesztés: Savaria Post Kft. A szerkeszt ség címe: Hirdetésfelvétel: (94) , (06 20) A Gotthárdi Körkép név, logó, valamint az újságban szerepl írások és fényképek a Virtuart Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Felhasználásukhoz a kiadó engedélye szükséges. Médiapartnerünk a portál.

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK I. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. NOVEMBER 8. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

SIOSZ ELNÖKI BESZÁMOLÓ a 2013-as évr l

SIOSZ ELNÖKI BESZÁMOLÓ a 2013-as évr l SIOSZ ELNÖKI BESZÁMOLÓ a 2013-as évr l Általános összefoglaló: A Sportiskolák Országos Szövetsége 1997-ben Szolnokon, egy sportiskolás konferencián alakult meg. A szervezet hivatalos bejegyzése 2002-ben

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága. Tisztelt Bizottság!

Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága. Tisztelt Bizottság! Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága Tisztelt Bizottság! Az alábbiakban küldöm az Önök által kért beszámolót. Rendel mben a fogászati alapellátás keretén belül a város II. számú

Részletesebben

A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 1996.

A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 1996. A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 1996. Kudarcokat, de fontos eredményeket is hozó sok tanulsággal szolgáló esztend volt a Magyar Kollégium m ködésének hetedik esztendeje. Számszer adatok A Magyar Kollégiumnak

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

Eseménynaptár 2011. 2011. Az önkéntesség európai éve

Eseménynaptár 2011. 2011. Az önkéntesség európai éve Eseménynaptár 2011. 2011. Az önkéntesség európai éve 2011. február 10. Híranyag küldés a Gotthárdi Körkép havilap szerkesztőségébe: Civil Fórumhoz tartozó szervezetek adószámainak ismertetése, az adó 1%-ának

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 20. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS

I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. DEKORÁCIÓ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS, KIADÓI TEVÉKENYSÉG WEBDESIGN, WEBHOSTING S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA VIRTUART KREATÍV STÚDIÓ

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB közhasznú szervezet VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 1 / 5 Bevezet rendelkezések: 1. Az INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB (továbbiakban: Egyesület) a az Alapszabály és a Szervezeti és M ködési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ 1/656-1/2015/I Üi.: Varga Erika Tárgy: Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping

Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping Szakmai eszmecsere az osztrák testvérvárosban a turisztikai egyesület tagjaival A hatékony turisztikai munkához pénz kell,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZ KÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2014. június 18-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

OlimpIKON- sorozat. Klauzál Ház április. Im Memoriam Koló kiállítás. Április 14. szombat 19 óra

OlimpIKON- sorozat. Klauzál Ház április. Im Memoriam Koló kiállítás. Április 14. szombat 19 óra Klauzál Ház április Április 10. 18 óra, Színházterem A költészet napja tiszteletére WASS ALBERT EST SZERELMEM, ERDÉLY - Rékasi Károly előadása Jegyárak: elővételben 800, helyszínen 1.200 Ft Április 14.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2007. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győr 2017. Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győr 2017. Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét Egy szellemben egész Európa! 2017 Győr 1990-ben hívta életre Jacques Rogge az t (EYOF) annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson az ifjúsági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2013 Január-2013 December 1 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! Beszámoló a 2013.január.01.-2013. december 31. között

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

FOTO RENDEZVÉNYEK 150 FOIG NAPI MENÜ 550 FT-ÉRT MÉRSÉKELT ÁRAK NAPI AJÁNLATOK INGYENES PARKOLÁS LÉGKONDICIONÁLT HELYISÉGEK

FOTO RENDEZVÉNYEK 150 FOIG NAPI MENÜ 550 FT-ÉRT MÉRSÉKELT ÁRAK NAPI AJÁNLATOK INGYENES PARKOLÁS LÉGKONDICIONÁLT HELYISÉGEK I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. JÚLIUS 5. DEKORÁCIÓ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS, KIADÓI TEVÉKENYSÉG WEBDESIGN, WEBHOSTING S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA VIRTUART KREATÍV STÚDIÓ

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2011-2012.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV Az Angyali Szolgálat Alapítvány els kuratóriumi ülésér l

JEGYZ KÖNYV Az Angyali Szolgálat Alapítvány els kuratóriumi ülésér l JEGYZ KÖNYV Az Angyali Szolgálat Alapítvány els kuratóriumi ülésér l Id pont: 2008. június 21. 15.00. óra Helyszín: 1194 Budapest, Katona József utca 24. Jelen vannak: Bársony Ferenc kuratóriumi elnök,

Részletesebben

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről Hírlevél 3. szám Tartalom Köszöntő Beszámoló a szerződéskötésről Egyéb információk a projektről 1. 2. 3. Bemutatkozik a Projektiroda 4. Kedves Olvasóink! Tisztelettel köszöntjük Önöket hírlevelünk 3. számának

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Tisztelt Diósjen i választópolgárok!

Tisztelt Diósjen i választópolgárok! Tisztelt Diósjen i választópolgárok! Rövid bemutatkozás 1958-ban születtem Budapesten. 1982-ben itt végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Vállalati jogászként dogoztam, majd 1984-ben letettem

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

Káli-medence-Balaton Turisztikai Egyesület. K vágóörs Község Önkormányzat Képvisel Testülete részére. Horváth Dezs Polgármester Úr Részére

Káli-medence-Balaton Turisztikai Egyesület. K vágóörs Község Önkormányzat Képvisel Testülete részére. Horváth Dezs Polgármester Úr Részére Horváth Dezs Polgármester Úr Részére Tisztelt Polgármester Úr! Az alábbiak szerint javasolom a Káli-medence-Balaton Turisztikai Egyesület és Önkormányzatuk közötti megállapodás tartalmát megtárgyalásra

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete Nyírbátor város címerének, zászlajának és pecsétjének használatáról Az 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Csapatbemutató kiadványa

Csapatbemutató kiadványa BÉKÉSCSABAI NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB Csapatbemutató kiadványa A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kedves Olvasó, Sportbarát! Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül,

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.v.

Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.v. S ZOMBATI M AGYAR ISKOLA ÉS Ó VODA FRANKFURTBAN Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.v. LINGUA HUNGARICA LEHRERVEREIN FRANKFURT E.V. Az egyesület f tevékenységi köre: Magyar nyelvoktatás szombatonként

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGIÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. lk/o sz.: I. 341-812008. E/oodó: Opauszki Zoltán Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron.

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron. I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 3. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

ARNOCLEAN Cégbemutató

ARNOCLEAN Cégbemutató 2013 LEGFONTOSABB CÉLUNK: hogy Ügyfeleink igényeinek és elvárásainak a legmagasabb színvonalon, a legkiválóbb minőségben és a legszélesebb körben tegyünk eleget. KÜLDETÉSÜNK Tények igazolják, hogy a technikailag

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi október hónap 09. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2014. május 6. 1 Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014.

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

térítésmentes foglalkoztatási lehetőség munkaadók számára Érdemes az Ön cégének is kihasználni a TÁMOP 1.4.1. program által kínált lehetőséget, melyben 3,5 hónap időtartamra, 2009 márciusától, ingyenesen

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Mi az a min ség kihívása?

Mi az a min ség kihívása? 55 th EOQ Congress as World Quality Congress, Budapest 2011 Pre-congress Workshop Túlélés és versenyzés a mai komplex világban: A min ség kihívása Professor Michael Kaye Emeritus Professor of Operations

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás Előadó: Erdélyi Krisztina Marketing és Pr csoportvezető Tudta-e Ön a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1867. évi alapítása óta áll a főváros szolgálatában? a zöldterületek

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l A Törzsvásárlói Rendszer m ködtetésének célja A Kertész Áruházak Kft. partnerkapcsolatainak b vítése, meglév partnerkapcsolatai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Nivegy-völgyi IfiSzálló pályázatot hirdet kedvezményes nyári táborozásra, osztálykirándulásra, erdei iskolára Nivegy-völgyben

Nivegy-völgyi IfiSzálló pályázatot hirdet kedvezményes nyári táborozásra, osztálykirándulásra, erdei iskolára Nivegy-völgyben Cím: Kedvezményes nyári táborozás, osztálykirándulás, erdei iskola, a Nivegy-völgyben Kiíró: Nivegy-völgyi IfiSzálló Határid : Folyamatos Érvényes: 2014. 05. 31. Tárgymutató: nyári táborozás, erdei iskola,

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L

Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉR L VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2014-05-28 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057

A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057 A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057 Felhívása TÁMOP 5.4.5 A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

A Deutsche Bank AG-nál elhelyezett betétek és befektetések két német védelmi rendszer hatálya alá esnek:

A Deutsche Bank AG-nál elhelyezett betétek és befektetések két német védelmi rendszer hatálya alá esnek: A Deutsche Bank AG-nál elhelyezett betétek és befektetések két német védelmi rendszer hatálya alá esnek: 1. Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH (EdB), a német kereskedelmi bankok törvényben

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Tel.: 99/532-040 Fax.: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:Pereszteg

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2015. február 09-én 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Kortalanul XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Szeptember 29., 14.00 KORTALANUL XIV. IDŐSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNYSOROZAT ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA Október 1., 13.00-14.00

Részletesebben