SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc."

Átírás

1 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE HELYETTESÍTÉS JÚBILEUMI 157 ÉTKEZÉSI HJÁR UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS TISZTELETDÍJ SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ JÁRULÉKOK ÖSSZES GYÓGYSZER 2 2 IRODASZER,NYOMTATV Sz POGRAM KÖNYV, FOLYÓIRAT POSTA, TELEFON BIZTOSITÁSI DIJAK 130 ÜZEMANYAG JÁRMÜ KARBANTART KIKÜLDETÉS GÁZ ÁRAM VÍZ FENNTART. KIAD TISZTITÓSZER TÁRGYI ESZK. BESZ KARBANTARTÁS MUNKÁLTATÓI BEFIZET TOVÁBBKÉPZÉS VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS ÁFA MUNKARUHA SZÁMLAVEZETÉS RENDEZVÉNYEK Repi-Rek DOLOGI KIAD. ÖSSZ ÁTADOTT PÉNZ 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FÜGGŐ KIADÁSOK KIADÁSOK MIND ÖSSZ

2

3 Az önkormányzat működési bevétele 2013.év I.félév tény 1./A.sz.melléklet Támogatás óvoda körjegy. szoc.társ többi önk. -ban első félév saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek átengedett központi adók 0 SZJA helyben maradó része 0 SZJA kiegészítés 0 gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó 0 iparűzésiadó bírság és pótlék környezetvédelmi bírság egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Késedelmi kamat - egyéb bev központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok egyes jöv.pótló támogatása egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétel Központi költségvetéstől 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülről egyházatól háztartásoktól non-profit szervezetektől 0 kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány pénzügyi műveletek,hitelek 0 függő, átfutó bevételek Működési bevételek összesen:

4 Az önkormányzat felhalmozási bevétele I.félév tény Támogatás óvoda körjegyz. szoc.társ önkorm I.félév intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstől 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból 0 helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérs.társulástól 0 egyéb önk.társulástól 0 helyi kisebbségi önkormányzattól 0 felhalmozási és tőke jell.bevétel. 0 felhalm.célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj 0 lakásértékesítés 0 építési telek és ingatlaneladás 0 egyéb értékesítés 0 részvények, osztalék felhalm.kölcsön visszatér Hitelfelvétel 0 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Működési és felhalmozási bevételek összesen:

5 KIADÁSOK 2013.I.FÉLÉV 2.sz.melléklet félév MEGNEVEZÉS terv mód.e.i. tény KONYHA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA KöRJEGYZŐSÉG SZOC. TÁRSULÁS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMŰVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT MEZŐŐRI SZOLGÁLAT NORMATÍVA VISSZAFIZETÉS CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁSI KISKOLA-KONYHA BERUHÁZÁS ISKOLA FELÚJÍTÁS ÖNKORM FELÚJÍTÁS KÖRJEGYZŐSÉG FELÚJÍTÁS ÓVODA BERUHÁZÁS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS KÖRJEGYZŐSÉG LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA FELHALMOZÁSI KADÁSOK FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.ÖNKORM 1046 FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.SZOC.SZ. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD.KÖRJ. KADÁSOK MIND ÖSSZESEN

6 KONYHA 2/a sz.melléklet ezer ft Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e félév Közalk. Illetmény Egyéb juttatás Betegsz 72 Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár Járulékok összesen Vásárolt élelmezés Gyógyszer 5 5 Irodaszer 16 Tárgyi eszk Munkaruha Készlet Telefondíj Számítógép progr Szállítási szolg. Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karb., kis jav. szolg Egyéb üz., fennt. szolgáltatás Áfa Munkáltató által fiz. SZJA Dologi kiadások összesen Működési kiadások

7 ÓVODA 2/B sz. melléklet Ezer FT Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e I.fév Közalk. Illetmény Közalk. egyéb sajátos juttatás Egyéb jogviszony dolg.bére 1040 Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás Megbízási díj Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár Egyéb.m.t. járulék Járulékok összesen Vásárolt élelmezés Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtóanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszk Munkaruha Egyéb készlet Telefondíj - internet Egyéb kommunikációs szolg. 41 Bérleti díj Szállítási szolg Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karb., kis jav. szolg Egyéb üz., fennt. szolgáltatás Vás. term., szolg. Áfa Hirdetés 5 Belf. Kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások 31 Munkáltató által fiz. Járulékok Bankköltség (pénzügyi szolg.) Számlázott szellemi tevékenység Díjak, egyéb befizetések Dologi kiadások összesen Függő kiadás 688 Működési kiadások Beruházás 497 Felújítás Mindösszesen

8 KÖRJEGYZŐSÉG 2/c.számú melléklet MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód 2013.I.fév Köztisztviselők illetménye Jubíleumi jutalom Költségtérítés Utazási kiadások Megbizási díjak Nem rendszeres személyi Jegyzőnő végkielégítése 3068 szabadság megváltása 366 felmentési időre járó bére 767 Személyi juttatások Jegyzőnő járulékai 1141 Munkáltatót terhelő járulékok Táppénz hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen Irodaszer,nyomtatvány Közlönyök,folyóiratok Üzemanyag Tárgyieszközök Tisztítószerek telefon, internet Számítógép szolgáltatás Gáz Áram Víz Irodai eszközök javítása Karbantartási kiadások Fenntartási kiadások posta Szla.vezetés Áfa Kiküldetés Reprezentáció-reklám Továbbképzés kifizetői szja Biztosítási díj Munkahelyvédelmi terv befiz. 74 Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen: Függő átfutó kiadások 40 Kiadások mind:

9 2/e.sz.melléklet KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.m.e.i 2013.I.fév Közalakalm.illetménye Étkezési hozzájár Közmunkások munkabére Személyi juttatások Közmunkások járulékai Közalkalmazottak járuléka Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen Közfoglalk.dologi kiad Hajtó, kenőanyag Tárgyieszköz Munkaruha Egyéb készlet - anyag Telefon Gáz Áram Közvilágítás Víz Karbantartás / út-árok,épület/ Közvilágítás karbantartás Gép karbantartás Egyéb fenntartási Tovább számlázott szolg Áfa Kiküldetés Kiadvány Munkáltatói szja Pályázat -szakértő.-egyéb klg Biztosítás Dologi kiadások összesen: Kiadások mind összesen

10 2/f.sz.melléklet EGÉSZSÉGÜGY MEGNEVEZÉS terv 2013.mód.e.i 2013.félév KÖZALKALMAZOTTAK ILL ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR TAKARÍTÓNŐ SZEMÉLYI JUTTAT SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES JÁRULÉKOK ÖSSZESEN SZAKMAI ANYAG,KÉSZL IRODASZER NYOMTATV KÖNYV,FOLYÓIRAT OLTÓANYAG TÁRGYI ESZKÖZ BESZER MUNKARUHA TISZTITÓSZER TELEFON,POSTA SZGÉP SZOLGÁLTATÁS SZÁLLÍTÁS 0 0 GÁZ ÁRAM VÍZ,VESZÉLY HULL.ELSZ ÉPÜLET KARBANTART GÉPEK,BEREND.KARB. EGYÉB FENNTART.KIAD ÁFA KIKÜLDETÉS TOVÁBBKÉPZÉS 5 5 MUNKÁLTATÓI SZJA BIZTOSITÁSI DIJAK DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ KIADÁSOK MIND ÖSSZ

11 SEGÉLYEZÉS 2/g.sz.melléklet MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i 2013.I.félév Rendszeres szoc.s Lakásfennt. Támog. I Ápolási díj + tb jár Időskorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi Rendkív.nevelési Tüzifa támogtaás 284 Természetbeni gyerm.védelmi Nyári gyermekétkeztetés 285 Iskolatej Átmeneti szoc.segély Temetési segély Köztemetés Temetési kölcsön Szociális kölcsön Közgyógy ellátás Anyasági támogatás Közlekedési támog. Ösztöndijak Támogatások mind

12 2/h.sz.mellékl KÖZMŰVELŐDÉS Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e I.félév Közalkalmazottak illetm Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Jubíleumi jutalom Személyi juttatások össz Szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájár Járulékok összesen Irodaszer Könyv, folyóirat Tárgyieszköz beszerzés Tisztítószer Telefon - posta Szakmai anyag 42 Szállítás Gáz Áram Víz Karbantartás Egyéb fenntartási kiadás Áfa Kiküldetés Reklám,reprezentáció Biztosítás Munkáltatói szja Falunapi rendezvények Dologi kiadások össz Kiadások mind összesen

13

14 2/i.sz.mellék ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.2013.I.félév Polgármester bére és klg.térítés Takarítónő bére és szem.juttat Képviselői tiszteletdíj Bizottsági külső tagok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Járulékok összesen Irodaszer,nyomtatvány 10 Folyóiratok Tárgyieszközök 4 Telefon Számítógép szolgáltatás 10 Fenntartási kiadások Továbbszámlázás Szla.vezetés Áfa ÁFA befizetés Reklám Reprezentáció ügyvédi klg.-eljárási díj-pályázat Munkáltatói szja Biztosítási díj 30 Dologi kiadások Kiadások mind össz

15 2/J.sz.melléklet Támogatások és átadott pénzek MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i I.félév Tüzoltóegyesület Tegyesület fenntartási kiad Sportegyesület Sport egyesület fenntartás Helyi stúdió Helyi stúdió müködtetés Polgármesteri keret Egyéb támogatások Baglashegyi Fesztivál Erdélyi ízek napja Mozgáskorlátozottak 10 SZM bál 20 Dalárda támogatás 5 Rendőrkapitányság 50 Roma Nemzetiségi Önkorm 100 Tagdijak és átadott pénzek: Tűzvédelmi Közalapítv Vadgazdálkodás Töosz tagdíj Árvízkárosultak támogat 50 Meszek-Dráva Munka és Tűzvédelmi Pedag.Szakszolg.átadva Katasztrófavédelem 139 Hatósági Igazgatási tagdíj Többcélú Kist.Társ Gyermekjóléti Mikrótárs Ügyelethez átadva Nefela tagdíj 1 1 Belső ellenőrzés hjár Balatongyöngye Hulladékgazdálkodás tagd 800 Bújlak körj.elszámolás Támogatások összesen:

16

17 2/k.sz.mellékl 2/k.sz.mellékl MEZEI ŐRSZOLGÁLAT MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i 2013.I.fév Közalakalmazottak illetm Étkezési hozzájárulás Személyi juttatások össz Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen Munkáltatói szja Telefon Anyag és készlet Kiküldetés Munkaruha Áfa Egyéb fenntartási kiad Dologi kiadások össz Kiadások mind összesen

18 3.sz.melléklet Felújítások 2013.félév tény Feladat megnevezése 2013.terv I.félév tény Pályázati támogatással tervezett Óvodai épület felújítás nyílászáró csere / 3000 Iskolai konyha felújítás Közvilágítási hálózat felújítása Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása Egyéb kisebb felújítások: Ady Endre u 2.épület 82 Ady Endre u 3.kerítés 21 Magyari u 5. kerítés 25 Hegyi utak felújítása 1000 Kossuth-Május 1.utca járda 2000 Árok 44 Összesen: Felújítások mindösszesen: Beruházások félév tény 4.számú melléklet Feladat megnevezése Pályázati támogatással megvalósuló 2013.év terv félév tény Sétány 4265 Pályázati támogatás nélkül Településrendezési terv 254 Kerékpár út 2139 Fűnyíró és szegélyvágó 265 Pihenőhely kialakítása 1500 Beruházások mindösszesen: 8423 Felújítások, beruházások összesen:

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. harmadik negyedévi költségvetésének

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben