Aláírásra került a évi ágazati bér- és szociális megállapodás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aláírásra került a 2011. évi ágazati bér- és szociális megállapodás"

Átírás

1 2011. február XV. évfolyam, 2. szám A PADOSZ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Aláírásra került a évi ágazati bér- és szociális megállapodás EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK! Már decemberében elkezdődtek a tárgyalások a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság keretein belül. A többfordulós vitákról készült emlékeztetők, valamint az egyeztetések részletei jelen cikkünk kapcsolódó anyagaiban a EVDSZ honlapján nyomon követhetőek. A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) és az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezete (EVDSZ) szorosan együttműködött ezen a területen is. Az EVDSZ szövetségi vezetősége legutoljára február 2-án részletesen foglalkozott a bér- és szociális tárgyalások aktuális problémáival. Az emlékeztető mellékletét képezi többek között az a szakszervezeti állásfoglalás, Folytatás a 3. oldalon PADOSZ választás február PADOSZ Nyugdíjas Tagozat Közgyűlés február :00 NŐNAPI köszöntés március 8. 8:00 Elnök és elnökhelyettesek választása február 15. (kedd) 6:00-tól február 18. (péntek) 15:00-ig február 14-én a PADOSZ Választási Szabályzatának megfelelően, a Közös Bizalmi Testület órakor megtartott ülésén az elnök és elnökhelyetteseket Jelölő Bizottság személyi javaslatait a Testület elfogadta, és döntött a jelöltek szavazólapra történő felkerüléséről az alábbiak szerint: Elnök jelölt: Elnökhelyettes jelöltek: Lőrincz László Bocsor István A tartalomból: Érdekképviselet, munkavédelmi érdekképviselet Ágazati bér- és szociális megállapodás, 2011 Különadó, vagy valami más? Weisz Mátyás A balszerencsés méregzsák meséje 6-7 A PADOSZ alapszabálya szerint egy elnök és két elnökhelyettes választható.

2 Oldal 2 A PADOSZ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Érdekképviselet, munkavédelmi érdekképviselet Vigyázz magadra, figyelj másokra! Az egészséget és a munkabiztonságot veszélyeztető rendellenességet jelezzék a munkahelyi vezetőiknek vagy a bejelentő rendszeren keresztül a munkáltatónak! Mit kell tudni a Munkavédelmi Bizottságról? A munkavédelmi képviselők a munkahelyi érdekképviselet egy speciális szakmai érdekképviseleti rendszerét építik fel. Alapvető jogaik és működésük a munkavédelmi törvényben került meghatározásra. A munkavédelmi törvény szerint, annál a gazdálkodó szervezetnél, ahol három vagy több munkavédelmi képviselő tevékenykedik, ott a képviselők bizottságot hozhatnak létre a munkavállalók jogainak hatékonyabb érvényesítése érdekében. Munkahelyi szinten a munkavédelem legmagasabb fóruma a paritásos testület, melynek a munkáltatói és munkavállalói oldalán azonos számú rendes, valamint póttagjai vannak. Az érdekvédelemről szólva elsősorban a szakszervezetek jutnak az eszünkbe. Napjainkban gyakran kérdés, szükség van-e egyáltalán szakszervezetre, érdekvédelemre? Ahol működik, ott megoszlanak a vélemények, ahol nem működik, azt mondják, jó lenne. Sok esetben az élet ad választ a kérdésekre. Ami biztos, mióta foglalkoztatás van, a munkát végző ember biztonsága, egészsége és jó léte mindig fontos területe volt a munkaadók és munkavállalók közötti érdekegyeztetésnek, természetesen minden esetben a kor társadalmi igénye szerint. A jobb munkakörülmények megteremtését az egészséges munkahelyek kialakítását ma már törvények, jogszabályok írják elő a munkáltatóknak. Csupán a szabályzók önmagukban kevesek a munkavédelem megvalósításához a balesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzéséhez. Fontos és szükséges a munkáltatók és a munkavállalók együttműködése. Hazánkban a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos általános érdekeinek képviseletére és védelmére működnek: - a szakszervezetek (több szinten), - az üzemi tanácsok, - a felügyelő bizottságok munkavállalók által delegált tagjai, - a munkavédelmi képviselők. A szakszervezetek tevékenysége nem csak a munkakörülmények javítására és a bérkérdésekre korlátozódik, de a munkavédelem is stratégiai kérdés számukra. Rendelkeznek minden olyan jogosultsággal, mely lehetőséget biztosít számukra, hogy ezen a területen is kulcsszerepet játszanak. A gazdasági társaságok szintjén a munkahelyi jelenlétükkel, ágazati szinten az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban és országos szinten az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottságában. A munkavédelmi képviselők a munkahelyi érdekképviselet egy speciális szakmai érdekképviseleti rendszerét építik fel. Alapvető jogaik és működésük a munkavédelmi törvényben került meghatározásra. A munkavédelmi törvény szerint, annál a gazdálkodó szervezetnél, ahol három vagy több munkavédelmi képviselő tevékenykedik, ott a képviselők bizottságot hozhatnak létre a munkavállalók jogainak hatékonyabb érvényesítése érdekében. Munkahelyi szinten a munkavédelem legmagasabb fóruma a paritásos testület, melynek a munkáltatói és munkavállalói oldalán azonos számú rendes, valamint póttagjai vannak. A Paksi Atomerőmű Munkavédelmi Bizottsága (továbbiakban bizottság) 2010-ben is 13 fővel működött. A munkavédelmi képviselők feladataikat a megválasztásuknak megfelelően az illetékességi területeiken végzik. A bizottság működésének feltételeit a jogszabályon felül a munkáltatóval megkötött Együttműködési Megállapodás is biztosítja. A bizottság működésének szabályait saját ügyrendjében szabályozza. Az adott évre vonatkozó célok és feladatok a munkatervben f o g a l m a z ó d n a k m e g (Munkavédelmi Bizottság honlap). A feladatok egyben a munkavédelmi képviselők munkahelyi tevékenységébe is beépülnek. A munkavédelmi képviselők az elmúlt évben nem számoltak be feladataikat akadályozó tényezőről, munkavállalói jogsérelemről. A bizottság és a munkáltató együttműködése, a korábbi évekhez hasonlóan jó. A képviselők a szakmai fejlődésüket támogató képzésen, konferenciákon résztvettek. A bizottság üléseit havi rendszerességgel tartotta, napirendjén rendszeresen szerepelt a PA Zrt. munkavédelmi helyzetének értékelése, valamint a kockázatértékelés felülvizsgálatának eredménye a munkavédelmi szemlék tapasztalatai. A villamosenergia-ipari ágazaton belül működő munkavédelmi képviselők fórumának tagja és a szervezett programok rendszeres részvevői vagyunk. A munkáltató képviselőivel folytatott munkavédelmi konzultációk során mindig hangsúlyt kapott a munkavállalók szerepe a munkavégzésre vonatkozó szabályok betartásának és a védőeszközök használatának fontossága. A bizottság továbbiakban is a munkavállalókkal és a munkáltatóval kiépített jó kapcsolatára alapozva kívánja a munkáját végezni. Felhívjuk a munkavállalók figyelmét, hogy az egészséget és a munkabiztonságot veszélyeztető rendellenességet jelezzék a munkahelyi vezetőiknek vagy a bejelentő rendszeren keresztül a munkáltatónak. Vigyázz magadra, figyelj másokra! Szabó B. PA Zrt. MvB

3 Oldal 3 XV. évfolyam, 2. szám Aláírásra került a évi ágazati bér- és szociális megállapodás Folytatás az 1. oldalról mely részletesen elemzi a munkáltatói oldal javaslatát és érvel a munkavállalói oldal megállapodás-tervezete mellett. Látható, hogy az álláspontok már közeledtek egymáshoz, azonban még voltak véleménykülönbségek is. További mellékletként szerepel egy érdekérvényesítési lépéseket tartalmazó dokumentum. Ez arra az esetre készült, ha nem sikerült volna megállapodni a február 9-én. Ebből végigkövethető milyen akciókra készült a két ágazati szakszervezet. Az emlékeztető mellékletét képezi továbbá az a dokumentum is, mely a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződésnek a szakszervet által tervezett módosítási javaslatát tartalmazza. A többfordulós és vitákkal tarkított tárgyalássorozat végül eredményre vezetett és megszületett a villamosenergia-iparban a évi bér- és szociális megállapodás. A következő hetek feladata az lesz, hogy a már aláírt ágazati megállapodásra alapozva társaságcsoport szinten és helyi szinteken is megszülessenek a megállapodások. Aláírták a munkavállalók évi keresetének reálértéke legalább megőrzésre kerüljön.

4 Oldal 4 A PADOSZ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Különadó, vagy valami más? A törvény megalkotója bizony úgy járt, mint az a koca kertész, aki a gyomokkal benőtt kertjében kaszával tett rendet. A PADOSZ felkérésére elkészítettem a hivatkozott törvény az irányú módosítását, hogy a becsületes munkával, jogszerűen megszerzett jövedelmek utólagos elvonására ne kerülhessen sor. Az elmúlt év karácsonya előtt az országgyűlés törvényt alkotott, amely december 30-án hatályba is lépett. A törvény szerint (2010. évi CXXIV.tv.), az abban meghatározott személyi kör, az abban előírt adóalap után különadót köteles fizetni. Az adó mértéke sem akármi: 98%. Ez bizony inkább nevezhető jövedelem elvonásnak, sem mint adónak. Az adó természetéhez tartozik egy jogállamban legalább is a méltányosság és arányosság elve. A történet szépségéhez tartozik, hogy január 1-ig visszamenőleges hatályú. Ennek megfelelően olyan jövedelem elvonását teszi lehetővé, amely az esetek döntő részben már régen nem áll az alanyok rendelkezésére. Vajon miért született meg ez a törvény és valóban azt eredményezi, amelyet a törvényalkotó megtenni szándékozott? Köztudott, hogy a törvényalkotónál, de a köznépnél is az milliós pofátlan végkielégítések és egyéb jogcímeken lenyúlt kifizetések verték ki a biztosítékot. Ezen felháborodva és felindulva elkezdődött az ötletelés, hogy milyen módon lehetne visszaszerezni ezeket a pénzeket. Végül megszületett a hivatkozott törvény. A megalkotója ezzel bizony úgy járt, mint az a koca kertész, aki a gyomokkal benőtt kertjében kaszával tett rendet. Ezzel azt érte el, hogy a kultúrnövényeket is lekaszálta. Azt azonban tudnia kellett volna, hogy a gyom a kaszálást követően ismét szárba szökken, míg a kultúrnövények döntő része elpusztul. Vajon valódi szándék volt a csoportos létszámleépítés következtében elbocsátott emberek végkielégítésének, a több évtizedes tisztességes munkavégzés után nyugdíjba vonulók kollektív szerződésen alapuló juttatásának utólagos elvonása? Meggyőződéssel vallom, hogy NEM. A miniszterelnök úr a hétfői beszédében, többek között azt mondta: ne legyünk restek kijavítani a hibáinkat sem!. Valóban, az igazi nagyság abban mutatkozik meg, ha belátjuk tévedéseinket, hibáinkat, és még inkább abban, ha képesek vagyunk azokat kijavítani. Az előző gondolatokra alapozva a PADOSZ felkérésére elkészítettem a hivatkozott törvény az irányú módosítását, hogy a becsületes munkával, jogszerűen megszerzett jövedelmek utólagos elvonására ne kerülhessen sor. A szakszervezetek (nem csak a p a k s i, h a n e m a villamosenergia-ipar többi szakszervezete is) ezt a törvénymódosítási javaslatot hivatalosan eljuttatták a törvényalkotókhoz. Bízva a miniszter úr és a törvényalkotók bölcsességében, remélem a szakszervezetek kezdeményezése sikeres lesz. A módosítás során továbbra is lehetőség lesz a mindenki által erkölcstelennek, aránytalannak ítélt jogosulatlan jövedelmek elvonására, de kizárólag csak arra. Dr Kiss Mihály

5 Oldal 5 Szakszervezeti tanmese Az egér egy lyukból nézi a parasztot és a parasztaszszonyt, amint egy csomagot bont fel. Elszörnyülködve látja, hogy egérfogó van benne. Kiszalad az udvarra, és kiabál: -Egérfogó, egérfogó! A tyúk ránéz, és azt mondja: - Tudom, hogy nagyon félsz, de nekem nincs mitől félnem. Az egér a disznóhoz szalad. A disznó röfög egy kicsit, és azt mondja: - Sajnálom, ez rám nem vonatkozik, de imádkozni fogok érted. Az egér a tehénhez menekül. A tehén elbőgi magát: - Egérke, sajnálom, de nem az én bőrömről van szó! Az egér lehajtott fejjel tér haza. Még azon az éjszakán a házban nagy zajjal lecsapódott az egérfogó. A parasztasszony sietett megnézni, mit fogott az egérfogó. A sötétben nem vette észre, hogy mérges kígyó esett a csapdába, és az állat megmarta a lábát. A paraszt bevitte a kórházba a feleségét. Nemsokára hazaengedték, de még mindig lázas volt. A paraszt tyúkot vágott és erőlevest készített az asszonynak, de szenvedése nem múlt el. Jöttek a barátok, egész nap ápolták, gondoskodtak róla. A paraszt disznót vágott, hogy legyen mit enni, de semmi sem segített, az asszony meghalt. A temetésre sokan eljöttek. A paraszt tehenet vágott, hogy legyen elég ennivaló a halotti toron. Az egér szomorúan nézte végig a halotti tort. XV. évfolyam, 2. szám Sajnálom, ez rám nem vonatkozik, de imádkozni fogok érted. Választás február án Múlt év szeptemberében a PADOSZ Nyugdíjas Tagozatnál kezdődött a tisztségviselők választása. Nyugdíjba vonuló tisztségviselőktől fiatal munkatársak vették át staféta botot. Széles körben ismeretes, hogy a belépés önkéntes, ellenben a bizalmi, főbizalmi választás már nem jelentkezés alapján történik. Az adott területen a munkatársak választják maguk közül a társukat, aki képviseli őket. A munkavállalók és elsősorban a PADOSZ tagjainak érdekeit pártpolitikától mentes szemlélettel képviselik. F e b r u á r á n PADOSZ elnök, két elnökhelyettes választására kerül sor. E három napon választunk, újraválasztunk. A PADOSZ Nyugdíjas Tagozat közel 370 fővel a sikeres választás érdekében biztosítja, hogy az első két napon a PA Zrt. Nyugdíjas Klub helyiségében a szavazást azon tagjainak, akik 18- án valamilyen okból a Tagozat Közgyűlésén nem tudnak részt venni. Tekintettel arra, hogy idős emberek, betegek, kórházi kezelés alatt állnak igény szerint mozgó urnával felkeressük tagtársunkat. Úgyszintén mozgó urnával Balatonfüredre is elmegyünk, ahol aktív, valamint nyugdíjas társaink vannak. Azt szokták mondani: semmit se adnak ingyen! A sikerért meg kell dolgozni! A szavazásunkkal bizalmat adunk a választott vezetőinknek. Nem mindegy, hogy milyen százalékos arányban. Éppen ezért érezzük kötelességünknek a szavazáson részt venni! Mi idősek ott leszünk! Aktív munkavállalók, PADOSZ-os társaink, barátaink, Ti is legyetek ott a szavazáson! Majoros János Nyugdíjas Tagozatvezető EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!

6 Oldal 6 GYIMESI LÁSZLÓ KÉRDEZD MEG BULENDÁT! (folytatásokban) Bulenda Jánost személyesen ismertem. Azoknak a régi gázgyári szociáldemokratáknak az egyike volt, akiknek minden lépését mind a Horthy-korszakban, mind a "létező szocializmusban" az állandó, kirekesztő gyanú övezte, sőt a Szálasi rezsim napjaiban, a Rákosi korszak egyes éveiben a puszta életük megőrzése sem volt kis feladat. A PADOSZ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Előszó helyett: Vallomás a megadhatatlan tartozásról Amit olvasnak, nem szépirodalom. A következő írások a hétköznapok szorításában született széljegyzetek csupán, csali- és tanmesék, példabeszédek - alulnézetből - a munka világának folyamataihoz. Négy munkásember beszélget a sörözőben; egyikük - a legtapasztaltabb - próbálja átadni gondolatait a többieknek. Balga bölcsességek, bölcs balgaságok hálójába szeretnék együtt befogni az igazságot, a saját igazságukat. Talán érdemes figyelni rájuk, hiszen az olvasón kívül manapság alig-alig vállalja valaki ezt a fáradságot. Bulenda Jánost személyesen ismertem. A történetekben húsz évvel megfiatalítottam, a valóságos főszereplő nem érte meg a rendszerváltást. Sokat köszönhetek neki: azoknak a régi gázgyári szociáldemokratáknak az egyike volt, akiknek minden lépését mind a Horthy-korszakban, mind a "létező szocializmusban" az állandó, kirekesztő gyanú övezte, sőt a Szálasi rezsim napjaiban, a Rákosi korszak egyes éveiben a puszta életük megőrzése sem volt kis feladat. A valódi Bulenda János, és társai, Órás István, Szőnyi Imre, Szászvári István, Kónya Lajos, Májusi bácsi, s a többiek figyeltek fel rám, a fiatal melósra, szinte munkába állásom napján, alig tizennyolc éves koromban, ők vettek rá a szakszervezeti munkára, ők biztattak folyamatos tanulásra. Egész pályám, egész életem másként alakult volna, ha nem járom ki az ő iskolájukat, ha minden döntésemkor nem derengenének fel mögöttem egyetértő mosollyal vagy rosszalló fejcsóválással ma is. A szocdem túlvilágba átmentett Vakegér különtermében ma is politizálnak, tagbélyeget árulnak, s remélem, amikor melléjük telepszem, nem állnak fel rosszallóan: elment az idő, sietünk... Köszönettel tartozom nekik, elsősorban az öreg szakinak, s vele mindazoknak, akik megértették velem: csak velük együtt lehetek egész, szabad, független, európai és magyar ember, s az őket kisemmiző bármilyen hatalom engem is becsületemben, emberségemben gyaláz meg. Tudják, tudjuk helyünket e földön - s azt körmünk szakadtáig megvédjük. Térjenek be Önök is a Vakegérbe, mielőtt elsodorják azt - vendégeivel együtt - egy életidegen világ érzéketlen zsoldos-csapatai. Keressék Bulendát, ott lesz. Sörhabos bajszát végigsimítva éppen új történetbe kezd. A balszerencsés méregzsák meséje Komor csend honolt a Vakegérben, még Bulenda szaki, az örökös szakszervezeti bizalmi is hallgatott. Nem csörrentek a poharak, a máskor oly víg koccintások zaja sem sértette fel a betonkeménnyé sűrűsödött csöndet. A mogorva lakatos hangja szinte belerobbant a némaságba: minden szem rászegeződött. - Kilépek a szakszervezetből, Jani bátyám. Ki, ha a rosseb eszi is! Ne, ne próbálj lebeszélni! Ezt kellett megérnem harminc dolgos év után... A sumák Lala mögé kerültem! Még a plakátok bárgyú figurái is bólogatni látszottak, még a hajdani szex-bálványok, szépségkirálynők mosolya is résztvevően villant rájuk. Mindenki tudta, ma volt a béremelés a sikeresen privatizált egykori szocialista élüzemben. S nyilvánvalóan nagy-nagy sérelem érte a komor lakatost. - Lépjél ki, fiam, senki sem tart vissza... - dohogta Bulenda szaki, s tovább vizsgálgatta formátlan bütykeit. - Ha te azt gondolod, hogy miattunk kerültél a sor végére, megteheted. De amíg megiszod velem az utolsó sörödet, hallgass meg egy történetet!

7 Oldal 7 XV. évfolyam, 2. szám Az asztaltársaság egy emberként sóhajtott fel. Megint egy példabeszéd! De hát, ha sör is jár mellé, elviselik. Úgy is nyomasztó volt már a szokatlan némaság. - Volt egyszer, hol nem volt, éldegélt a hegyek között egy szegény favágó a feleségével. Szorgalmasan dolgozott, reggelente kibaktatott az erdőre, napestig vágta a fát. - Tudjuk, tudjuk, hűvös halomba! - kotyogott bele Péter, a legfiatalabb kolléga. - Nem költő volt, csak normális favágó - villant rá az örökös szakszervezeti bizalmi szeme, némi elismeréssel vegyes szemrehányással. - Figyelj csak! Míg a favágó az erdőn tette a dolgát, otthon az asszony ellátta a háztartást, az állatokat, főzött, mosott, vasalt, takarított, veteményezett a ház körül... Ha a szorgalmát nézzük, cseppet sem maradt el a férje mögött. Történt egyszer, hogy hegyi martalócok törtek rá a fiatal favágóra. Elszedték mindenét, még a cifra ingét is lehúzták. Elkeseredett nagyon, s azonnal hazaindult. Persze, korán érkezett, nem volt kész még a vacsora. Újra dühbe gurult, s alaposan eltángálta az aszszonykát. - Csak nem? - hümmögött a leghallgatagabb szaktárs, s ki tudja miért, elvörösödött. - De igen. Sírdogált az asszony, reggelig nem szólt az urához, s csak azután kelt fel, amikor a férj már újra az erdőt járta. Hogy, hogy nem aznap egy hatalmas barnamedve tört rá a favágónkra, s úgy megkergette, hogy a harmadik völgyig szaladt. Mire hazavánszorgott, késő este lett, persze, hogy elhűlt a vacsora. Újra elagyabugyálta az asszonyt, s éhesen ment lefeküdni. Másnap, amikor kiért az irtásra, mit látott? A szépen felhalmozott farakásokat szétdöntötték, a legszebbek rönköket, boronákat ellopták, a többit meg legurították a hegyoldalba. Dühöngött, káromkodott a favágó, s amikor hazament, most már szinte megszokásból az asszonykán töltötte ki a mérgét. - Nagy bolond volt, meg kell adni! A feleség meg csak tűrte? - kérdezte Péter. - Tűrte, egy szót sem szólt, még csak nem is sírt. De a tekintete megváltozott. - Ajjaj, az a legrosszabb! - gondolta Sanyi, a hallgatag szaktárs, de nem szólt semmit, csak oldalba bökte Józsit. - Negyednap meg a gonosz hegyi szellemekkel találkozott a pasas, mi? - gúnyolódott a komor lakatos. - Nincs nekem időm ilyen marhaságokra! - Várj, várj - csitította őt Bulenda szaki. - Már a végén járunk a történetnek. Mire kiiszod az utolsó sörödet, be is fejezem. Nem találkozott a mi emberünk a negyedik napon sem szellemekkel, sem egyébbel, dolgozott magányosan, napszálltáig. S mikor hazaérkezett, mit látott? Nem volt kitakarítva a ház, az állatok éhesen bőgtek, a palánták kornyadoztak, sehol egy tiszta ing, hidegen ásított a tűzhely. S persze az asszonyka se volt sehol. Úgy eltűnt, hogy sohasem látta többé. De eltűnt vele együtt a favágó becsülete is a faluban. Hiába dolgozott ugyanolyan szorgalmasan, mint azelőtt, nem volt megállása. Tudjátok, milyen a falu szája! Nagyon rájár arra, aki tehetetlen dühében a társát, a támaszát bántja... S mikor hazaérkezett, mit látott? Nem volt kitakarítva a ház, az állatok éhesen bőgtek, a palánták kornyadoztak, sehol egy tiszta ing, hidegen ásított a tűzhely. S persze az asszonyka se volt sehol. Úgy eltűnt, hogy sohasem látta többé. Szedelőzködtek. Bulenda szaki szemüvege rávillant a lakatosra. - Aztán, Józsi, ha tényleg kilépsz, hozd be nekem a tagkönyvedet. Ráérsz holnapután is... - Fene tudja, hova keverte el az asszony! - vakkant vissza a mogorva lakatos. - Csak nem keresgéltetem vele a második műszak után! De Jani bátyám, te bejönnél velem holnap a műhelyfőnökhöz? Folytatjuk

8 EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK! PAKSI ATOMERŐMŰ DOLGOZÓINAK SZAKSZERVEZETE Látogasson a Praktiker áruházba 2011-ben is! A Praktiker a megadott napokon 10%- os kedvezményt biztosít minden termék árából, beleértve az akciós termékeket is (kivéve: dohányáru, élelmiszer, tégla, cserép). A kedvezmény bizonyos időközönként elérhető minden magyarországi Praktiker áruházban, az EVDSZ tagkártya felmutatásával minden hónap egy hétvégéjén (péntek-szombat-vasárnap): Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Várható események: PADOSZ elnök, elnökhelyettes választás február PADOSZ Nyugdíjas Tagozat Közgyűlés február :00 PA Zrt. Nyugdíjas Klub A nyugdíjas szakszervezeti tagok ez alkalommal is leadhatják szavazatukat a PADOSZ elnök, elnökhelyettes választáson. HAVONTA A BEJÁRATOKNÁL ÉS AZ INTRANETEN! A PADOSZ Információs Kiadványa Szerkeszti: Az Információs Bizottság munkacsoportja Felelős kiadó: Lőrincz László elnök Kiadványszerkesztés: Szécsényi Csilla Emília Telefon: (50) 87-08, Bizalmi képzés február Balatonfüred A következő ciklusra megválasztott tisztségviselők részére képzés és fórum a Paksi Atomerőmű Zrt. és az EVDSZ vezetői részvételével. KÖZELEG A NŐNAP! Amikor az ember nőkről ír, tollát szivárványba kell mártania, és a sorokra pillangók porát kell szórnia." Diderot Tisztelettel felhívjuk a PADOSZ nő tagjainak figyelmét, hogy március 8-án ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot! Az irodaépület földszinti tanácstermében 8 órakor várjuk szeretettel kolléganőinket.

Konfliktus a villamosenergia-iparban!

Konfliktus a villamosenergia-iparban! 1 PAKSI ATOMERŐMŰ DOLGOZÓINAK SZAKSZERVEZETE XIV. évfolyam, 1. szám 2010. január Konfliktus a villamosenergia-iparban! 2009. december 16-án a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ülésén a

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak

A résztvevõk a minisztérium meghívására vettek részt az egyeztetésen, majd a délután megtartott sajtótájékoztatón elhangzottak CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Mi lesz veled Mt.? Az új Munka Törvénykönyve-tervezet 293. -ának mintegy fele hátrányosan érintené

Részletesebben

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu. Őzmentő FER Tűzoltók

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu. Őzmentő FER Tűzoltók E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu pszichotrop XXI. évfolyam Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu 2015. január Önmagadért-velünk! Őzmentő FER Tűzoltók Az uszálytöltő melletti tóba menekült egy őz, miután

Részletesebben

Egy csapat vagyunk. Fekete László, Bognár Piroska, Mosonyi György és dr. Gulyásné Hende Bernadett.

Egy csapat vagyunk. Fekete László, Bognár Piroska, Mosonyi György és dr. Gulyásné Hende Bernadett. M O L V E G Y É S Z S Z A K S Z E R V E Z E T hírforrás 2010 március Országos Vegyész-találkozó Nagyatádon Egyénileg sebezhetőbbek vagyunk Aki megpróbál felülkerekedni, szerepet téveszt Vegyész arcok Száz

Részletesebben

Keress minket a VDSZ honlapján!

Keress minket a VDSZ honlapján! Ne morgolódj, mozgolódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szeptember IX. 6. szám 2008. szeptember A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Mozgásban az ifjúsági tagozat A VDSZ Ifjúsági

Részletesebben

Miért kell elmenni szavazni?

Miért kell elmenni szavazni? A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekû adatokat megismerje, illetôleg terjessze. (A Magyar Köztársaság alkotmánya 61. [1]) 2006. JÚLIUS

Részletesebben

Vasúti Érdekegyeztető Tanács 2009. szeptember 15. 2009. szeptember 15.

Vasúti Érdekegyeztető Tanács 2009. szeptember 15. 2009. szeptember 15. Vasúti Érdekegyeztető Tanács Elnök (Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre): Szeretném megkérdezni, van-e bármilyen akadálya a kezdésnek. Tehát, akkor szeretném rögzíteni, hogy a VDSZSZ részéről jött jelzés, hogy

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Szolidaritás a közszférával

Szolidaritás a közszférával Ne mor go lódj, moz go lódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. december IX. 9. szám 2008. december A 100éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

Kuti László HADITUDÓSÍTÁSOK. Egy frontharcos tudósitásai az érdekegyeztetés harcmezejéről

Kuti László HADITUDÓSÍTÁSOK. Egy frontharcos tudósitásai az érdekegyeztetés harcmezejéről Kuti László HADITUDÓSÍTÁSOK Egy frontharcos tudósitásai az érdekegyeztetés harcmezejéről Q-ti Egy frontharcos tudósításai az érdekegyeztetés harcmezejéről 1999. 1 Kuti László 1990 óta vesz részt az Értelmiségi

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 13 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 13 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 13 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 GONDOZÁSI KÖZPONT 25 DISZPÉCSER SZOLGÁLAT 31 KRÍZISAUTÓ 40

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Magazin 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Akadémia2 Döntött az elnökség Csongrádi tanyaprogram Összefogás a betörések megelőzése érdekében Az Aegon Országos Kármegelőzési Program középpontjában

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. május

hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. május hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. május 5 KONTAKT Videótolmács-szolgáltatás 26 Kiválóság díj 2012 Hallássérültek A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének havi lapja CXXII. évfolyam

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Kis Papp László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke

Kis Papp László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke 478 interjú intézményekben dolgoznak, vagy a városok, ahol ezek az intézmények működnek, akkor azt látjuk, hogy nem örülnek neki, hiszen megszűnik egy kulturális centrum, az értelmiségiek elmennek, foglalkoztatási

Részletesebben

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Közpénz és talicska Vezércikk Kultúra vagy közélet? NOVÁK LAJOS legutóbbi képviselő-testületi A ülésen három sorsdöntő döntés született, az egyik szerint újra lehetetlenné

Részletesebben

Megalakult a városi képviselő-testület

Megalakult a városi képviselő-testület XIX. évf. 37. szám 2010. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Sokan örültek a hétvégi lakossági elektronikus hulladékgyűjtő akciónak városunkban. (2.

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés 2014. március - április 1200 XX. 3-4. Berecz András a Faluházban Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2014. május 12-én hétfőn 18.30 órakor Szigetmonostor Faluházba (Árpád u. 15.), ahol Magyarország legismertebb

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

Az Otthon Melegére várva

Az Otthon Melegére várva Nyitás, keményebb hang Az MSZP tiszaújvárosi szervezetének vendége volt Mesterházy Attila, korábbi pártelnök. /5. oldal Ülésezett az önkormányzat Második olvasatban tárgyalta, és csaknem 8 milliárdos főösszeggel

Részletesebben