Aláírásra került a évi ágazati bér- és szociális megállapodás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aláírásra került a 2011. évi ágazati bér- és szociális megállapodás"

Átírás

1 2011. február XV. évfolyam, 2. szám A PADOSZ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Aláírásra került a évi ágazati bér- és szociális megállapodás EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK! Már decemberében elkezdődtek a tárgyalások a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság keretein belül. A többfordulós vitákról készült emlékeztetők, valamint az egyeztetések részletei jelen cikkünk kapcsolódó anyagaiban a EVDSZ honlapján nyomon követhetőek. A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) és az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezete (EVDSZ) szorosan együttműködött ezen a területen is. Az EVDSZ szövetségi vezetősége legutoljára február 2-án részletesen foglalkozott a bér- és szociális tárgyalások aktuális problémáival. Az emlékeztető mellékletét képezi többek között az a szakszervezeti állásfoglalás, Folytatás a 3. oldalon PADOSZ választás február PADOSZ Nyugdíjas Tagozat Közgyűlés február :00 NŐNAPI köszöntés március 8. 8:00 Elnök és elnökhelyettesek választása február 15. (kedd) 6:00-tól február 18. (péntek) 15:00-ig február 14-én a PADOSZ Választási Szabályzatának megfelelően, a Közös Bizalmi Testület órakor megtartott ülésén az elnök és elnökhelyetteseket Jelölő Bizottság személyi javaslatait a Testület elfogadta, és döntött a jelöltek szavazólapra történő felkerüléséről az alábbiak szerint: Elnök jelölt: Elnökhelyettes jelöltek: Lőrincz László Bocsor István A tartalomból: Érdekképviselet, munkavédelmi érdekképviselet Ágazati bér- és szociális megállapodás, 2011 Különadó, vagy valami más? Weisz Mátyás A balszerencsés méregzsák meséje 6-7 A PADOSZ alapszabálya szerint egy elnök és két elnökhelyettes választható.

2 Oldal 2 A PADOSZ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Érdekképviselet, munkavédelmi érdekképviselet Vigyázz magadra, figyelj másokra! Az egészséget és a munkabiztonságot veszélyeztető rendellenességet jelezzék a munkahelyi vezetőiknek vagy a bejelentő rendszeren keresztül a munkáltatónak! Mit kell tudni a Munkavédelmi Bizottságról? A munkavédelmi képviselők a munkahelyi érdekképviselet egy speciális szakmai érdekképviseleti rendszerét építik fel. Alapvető jogaik és működésük a munkavédelmi törvényben került meghatározásra. A munkavédelmi törvény szerint, annál a gazdálkodó szervezetnél, ahol három vagy több munkavédelmi képviselő tevékenykedik, ott a képviselők bizottságot hozhatnak létre a munkavállalók jogainak hatékonyabb érvényesítése érdekében. Munkahelyi szinten a munkavédelem legmagasabb fóruma a paritásos testület, melynek a munkáltatói és munkavállalói oldalán azonos számú rendes, valamint póttagjai vannak. Az érdekvédelemről szólva elsősorban a szakszervezetek jutnak az eszünkbe. Napjainkban gyakran kérdés, szükség van-e egyáltalán szakszervezetre, érdekvédelemre? Ahol működik, ott megoszlanak a vélemények, ahol nem működik, azt mondják, jó lenne. Sok esetben az élet ad választ a kérdésekre. Ami biztos, mióta foglalkoztatás van, a munkát végző ember biztonsága, egészsége és jó léte mindig fontos területe volt a munkaadók és munkavállalók közötti érdekegyeztetésnek, természetesen minden esetben a kor társadalmi igénye szerint. A jobb munkakörülmények megteremtését az egészséges munkahelyek kialakítását ma már törvények, jogszabályok írják elő a munkáltatóknak. Csupán a szabályzók önmagukban kevesek a munkavédelem megvalósításához a balesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzéséhez. Fontos és szükséges a munkáltatók és a munkavállalók együttműködése. Hazánkban a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos általános érdekeinek képviseletére és védelmére működnek: - a szakszervezetek (több szinten), - az üzemi tanácsok, - a felügyelő bizottságok munkavállalók által delegált tagjai, - a munkavédelmi képviselők. A szakszervezetek tevékenysége nem csak a munkakörülmények javítására és a bérkérdésekre korlátozódik, de a munkavédelem is stratégiai kérdés számukra. Rendelkeznek minden olyan jogosultsággal, mely lehetőséget biztosít számukra, hogy ezen a területen is kulcsszerepet játszanak. A gazdasági társaságok szintjén a munkahelyi jelenlétükkel, ágazati szinten az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban és országos szinten az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottságában. A munkavédelmi képviselők a munkahelyi érdekképviselet egy speciális szakmai érdekképviseleti rendszerét építik fel. Alapvető jogaik és működésük a munkavédelmi törvényben került meghatározásra. A munkavédelmi törvény szerint, annál a gazdálkodó szervezetnél, ahol három vagy több munkavédelmi képviselő tevékenykedik, ott a képviselők bizottságot hozhatnak létre a munkavállalók jogainak hatékonyabb érvényesítése érdekében. Munkahelyi szinten a munkavédelem legmagasabb fóruma a paritásos testület, melynek a munkáltatói és munkavállalói oldalán azonos számú rendes, valamint póttagjai vannak. A Paksi Atomerőmű Munkavédelmi Bizottsága (továbbiakban bizottság) 2010-ben is 13 fővel működött. A munkavédelmi képviselők feladataikat a megválasztásuknak megfelelően az illetékességi területeiken végzik. A bizottság működésének feltételeit a jogszabályon felül a munkáltatóval megkötött Együttműködési Megállapodás is biztosítja. A bizottság működésének szabályait saját ügyrendjében szabályozza. Az adott évre vonatkozó célok és feladatok a munkatervben f o g a l m a z ó d n a k m e g (Munkavédelmi Bizottság honlap). A feladatok egyben a munkavédelmi képviselők munkahelyi tevékenységébe is beépülnek. A munkavédelmi képviselők az elmúlt évben nem számoltak be feladataikat akadályozó tényezőről, munkavállalói jogsérelemről. A bizottság és a munkáltató együttműködése, a korábbi évekhez hasonlóan jó. A képviselők a szakmai fejlődésüket támogató képzésen, konferenciákon résztvettek. A bizottság üléseit havi rendszerességgel tartotta, napirendjén rendszeresen szerepelt a PA Zrt. munkavédelmi helyzetének értékelése, valamint a kockázatértékelés felülvizsgálatának eredménye a munkavédelmi szemlék tapasztalatai. A villamosenergia-ipari ágazaton belül működő munkavédelmi képviselők fórumának tagja és a szervezett programok rendszeres részvevői vagyunk. A munkáltató képviselőivel folytatott munkavédelmi konzultációk során mindig hangsúlyt kapott a munkavállalók szerepe a munkavégzésre vonatkozó szabályok betartásának és a védőeszközök használatának fontossága. A bizottság továbbiakban is a munkavállalókkal és a munkáltatóval kiépített jó kapcsolatára alapozva kívánja a munkáját végezni. Felhívjuk a munkavállalók figyelmét, hogy az egészséget és a munkabiztonságot veszélyeztető rendellenességet jelezzék a munkahelyi vezetőiknek vagy a bejelentő rendszeren keresztül a munkáltatónak. Vigyázz magadra, figyelj másokra! Szabó B. PA Zrt. MvB

3 Oldal 3 XV. évfolyam, 2. szám Aláírásra került a évi ágazati bér- és szociális megállapodás Folytatás az 1. oldalról mely részletesen elemzi a munkáltatói oldal javaslatát és érvel a munkavállalói oldal megállapodás-tervezete mellett. Látható, hogy az álláspontok már közeledtek egymáshoz, azonban még voltak véleménykülönbségek is. További mellékletként szerepel egy érdekérvényesítési lépéseket tartalmazó dokumentum. Ez arra az esetre készült, ha nem sikerült volna megállapodni a február 9-én. Ebből végigkövethető milyen akciókra készült a két ágazati szakszervezet. Az emlékeztető mellékletét képezi továbbá az a dokumentum is, mely a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződésnek a szakszervet által tervezett módosítási javaslatát tartalmazza. A többfordulós és vitákkal tarkított tárgyalássorozat végül eredményre vezetett és megszületett a villamosenergia-iparban a évi bér- és szociális megállapodás. A következő hetek feladata az lesz, hogy a már aláírt ágazati megállapodásra alapozva társaságcsoport szinten és helyi szinteken is megszülessenek a megállapodások. Aláírták a munkavállalók évi keresetének reálértéke legalább megőrzésre kerüljön.

4 Oldal 4 A PADOSZ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Különadó, vagy valami más? A törvény megalkotója bizony úgy járt, mint az a koca kertész, aki a gyomokkal benőtt kertjében kaszával tett rendet. A PADOSZ felkérésére elkészítettem a hivatkozott törvény az irányú módosítását, hogy a becsületes munkával, jogszerűen megszerzett jövedelmek utólagos elvonására ne kerülhessen sor. Az elmúlt év karácsonya előtt az országgyűlés törvényt alkotott, amely december 30-án hatályba is lépett. A törvény szerint (2010. évi CXXIV.tv.), az abban meghatározott személyi kör, az abban előírt adóalap után különadót köteles fizetni. Az adó mértéke sem akármi: 98%. Ez bizony inkább nevezhető jövedelem elvonásnak, sem mint adónak. Az adó természetéhez tartozik egy jogállamban legalább is a méltányosság és arányosság elve. A történet szépségéhez tartozik, hogy január 1-ig visszamenőleges hatályú. Ennek megfelelően olyan jövedelem elvonását teszi lehetővé, amely az esetek döntő részben már régen nem áll az alanyok rendelkezésére. Vajon miért született meg ez a törvény és valóban azt eredményezi, amelyet a törvényalkotó megtenni szándékozott? Köztudott, hogy a törvényalkotónál, de a köznépnél is az milliós pofátlan végkielégítések és egyéb jogcímeken lenyúlt kifizetések verték ki a biztosítékot. Ezen felháborodva és felindulva elkezdődött az ötletelés, hogy milyen módon lehetne visszaszerezni ezeket a pénzeket. Végül megszületett a hivatkozott törvény. A megalkotója ezzel bizony úgy járt, mint az a koca kertész, aki a gyomokkal benőtt kertjében kaszával tett rendet. Ezzel azt érte el, hogy a kultúrnövényeket is lekaszálta. Azt azonban tudnia kellett volna, hogy a gyom a kaszálást követően ismét szárba szökken, míg a kultúrnövények döntő része elpusztul. Vajon valódi szándék volt a csoportos létszámleépítés következtében elbocsátott emberek végkielégítésének, a több évtizedes tisztességes munkavégzés után nyugdíjba vonulók kollektív szerződésen alapuló juttatásának utólagos elvonása? Meggyőződéssel vallom, hogy NEM. A miniszterelnök úr a hétfői beszédében, többek között azt mondta: ne legyünk restek kijavítani a hibáinkat sem!. Valóban, az igazi nagyság abban mutatkozik meg, ha belátjuk tévedéseinket, hibáinkat, és még inkább abban, ha képesek vagyunk azokat kijavítani. Az előző gondolatokra alapozva a PADOSZ felkérésére elkészítettem a hivatkozott törvény az irányú módosítását, hogy a becsületes munkával, jogszerűen megszerzett jövedelmek utólagos elvonására ne kerülhessen sor. A szakszervezetek (nem csak a p a k s i, h a n e m a villamosenergia-ipar többi szakszervezete is) ezt a törvénymódosítási javaslatot hivatalosan eljuttatták a törvényalkotókhoz. Bízva a miniszter úr és a törvényalkotók bölcsességében, remélem a szakszervezetek kezdeményezése sikeres lesz. A módosítás során továbbra is lehetőség lesz a mindenki által erkölcstelennek, aránytalannak ítélt jogosulatlan jövedelmek elvonására, de kizárólag csak arra. Dr Kiss Mihály

5 Oldal 5 Szakszervezeti tanmese Az egér egy lyukból nézi a parasztot és a parasztaszszonyt, amint egy csomagot bont fel. Elszörnyülködve látja, hogy egérfogó van benne. Kiszalad az udvarra, és kiabál: -Egérfogó, egérfogó! A tyúk ránéz, és azt mondja: - Tudom, hogy nagyon félsz, de nekem nincs mitől félnem. Az egér a disznóhoz szalad. A disznó röfög egy kicsit, és azt mondja: - Sajnálom, ez rám nem vonatkozik, de imádkozni fogok érted. Az egér a tehénhez menekül. A tehén elbőgi magát: - Egérke, sajnálom, de nem az én bőrömről van szó! Az egér lehajtott fejjel tér haza. Még azon az éjszakán a házban nagy zajjal lecsapódott az egérfogó. A parasztasszony sietett megnézni, mit fogott az egérfogó. A sötétben nem vette észre, hogy mérges kígyó esett a csapdába, és az állat megmarta a lábát. A paraszt bevitte a kórházba a feleségét. Nemsokára hazaengedték, de még mindig lázas volt. A paraszt tyúkot vágott és erőlevest készített az asszonynak, de szenvedése nem múlt el. Jöttek a barátok, egész nap ápolták, gondoskodtak róla. A paraszt disznót vágott, hogy legyen mit enni, de semmi sem segített, az asszony meghalt. A temetésre sokan eljöttek. A paraszt tehenet vágott, hogy legyen elég ennivaló a halotti toron. Az egér szomorúan nézte végig a halotti tort. XV. évfolyam, 2. szám Sajnálom, ez rám nem vonatkozik, de imádkozni fogok érted. Választás február án Múlt év szeptemberében a PADOSZ Nyugdíjas Tagozatnál kezdődött a tisztségviselők választása. Nyugdíjba vonuló tisztségviselőktől fiatal munkatársak vették át staféta botot. Széles körben ismeretes, hogy a belépés önkéntes, ellenben a bizalmi, főbizalmi választás már nem jelentkezés alapján történik. Az adott területen a munkatársak választják maguk közül a társukat, aki képviseli őket. A munkavállalók és elsősorban a PADOSZ tagjainak érdekeit pártpolitikától mentes szemlélettel képviselik. F e b r u á r á n PADOSZ elnök, két elnökhelyettes választására kerül sor. E három napon választunk, újraválasztunk. A PADOSZ Nyugdíjas Tagozat közel 370 fővel a sikeres választás érdekében biztosítja, hogy az első két napon a PA Zrt. Nyugdíjas Klub helyiségében a szavazást azon tagjainak, akik 18- án valamilyen okból a Tagozat Közgyűlésén nem tudnak részt venni. Tekintettel arra, hogy idős emberek, betegek, kórházi kezelés alatt állnak igény szerint mozgó urnával felkeressük tagtársunkat. Úgyszintén mozgó urnával Balatonfüredre is elmegyünk, ahol aktív, valamint nyugdíjas társaink vannak. Azt szokták mondani: semmit se adnak ingyen! A sikerért meg kell dolgozni! A szavazásunkkal bizalmat adunk a választott vezetőinknek. Nem mindegy, hogy milyen százalékos arányban. Éppen ezért érezzük kötelességünknek a szavazáson részt venni! Mi idősek ott leszünk! Aktív munkavállalók, PADOSZ-os társaink, barátaink, Ti is legyetek ott a szavazáson! Majoros János Nyugdíjas Tagozatvezető EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!

6 Oldal 6 GYIMESI LÁSZLÓ KÉRDEZD MEG BULENDÁT! (folytatásokban) Bulenda Jánost személyesen ismertem. Azoknak a régi gázgyári szociáldemokratáknak az egyike volt, akiknek minden lépését mind a Horthy-korszakban, mind a "létező szocializmusban" az állandó, kirekesztő gyanú övezte, sőt a Szálasi rezsim napjaiban, a Rákosi korszak egyes éveiben a puszta életük megőrzése sem volt kis feladat. A PADOSZ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Előszó helyett: Vallomás a megadhatatlan tartozásról Amit olvasnak, nem szépirodalom. A következő írások a hétköznapok szorításában született széljegyzetek csupán, csali- és tanmesék, példabeszédek - alulnézetből - a munka világának folyamataihoz. Négy munkásember beszélget a sörözőben; egyikük - a legtapasztaltabb - próbálja átadni gondolatait a többieknek. Balga bölcsességek, bölcs balgaságok hálójába szeretnék együtt befogni az igazságot, a saját igazságukat. Talán érdemes figyelni rájuk, hiszen az olvasón kívül manapság alig-alig vállalja valaki ezt a fáradságot. Bulenda Jánost személyesen ismertem. A történetekben húsz évvel megfiatalítottam, a valóságos főszereplő nem érte meg a rendszerváltást. Sokat köszönhetek neki: azoknak a régi gázgyári szociáldemokratáknak az egyike volt, akiknek minden lépését mind a Horthy-korszakban, mind a "létező szocializmusban" az állandó, kirekesztő gyanú övezte, sőt a Szálasi rezsim napjaiban, a Rákosi korszak egyes éveiben a puszta életük megőrzése sem volt kis feladat. A valódi Bulenda János, és társai, Órás István, Szőnyi Imre, Szászvári István, Kónya Lajos, Májusi bácsi, s a többiek figyeltek fel rám, a fiatal melósra, szinte munkába állásom napján, alig tizennyolc éves koromban, ők vettek rá a szakszervezeti munkára, ők biztattak folyamatos tanulásra. Egész pályám, egész életem másként alakult volna, ha nem járom ki az ő iskolájukat, ha minden döntésemkor nem derengenének fel mögöttem egyetértő mosollyal vagy rosszalló fejcsóválással ma is. A szocdem túlvilágba átmentett Vakegér különtermében ma is politizálnak, tagbélyeget árulnak, s remélem, amikor melléjük telepszem, nem állnak fel rosszallóan: elment az idő, sietünk... Köszönettel tartozom nekik, elsősorban az öreg szakinak, s vele mindazoknak, akik megértették velem: csak velük együtt lehetek egész, szabad, független, európai és magyar ember, s az őket kisemmiző bármilyen hatalom engem is becsületemben, emberségemben gyaláz meg. Tudják, tudjuk helyünket e földön - s azt körmünk szakadtáig megvédjük. Térjenek be Önök is a Vakegérbe, mielőtt elsodorják azt - vendégeivel együtt - egy életidegen világ érzéketlen zsoldos-csapatai. Keressék Bulendát, ott lesz. Sörhabos bajszát végigsimítva éppen új történetbe kezd. A balszerencsés méregzsák meséje Komor csend honolt a Vakegérben, még Bulenda szaki, az örökös szakszervezeti bizalmi is hallgatott. Nem csörrentek a poharak, a máskor oly víg koccintások zaja sem sértette fel a betonkeménnyé sűrűsödött csöndet. A mogorva lakatos hangja szinte belerobbant a némaságba: minden szem rászegeződött. - Kilépek a szakszervezetből, Jani bátyám. Ki, ha a rosseb eszi is! Ne, ne próbálj lebeszélni! Ezt kellett megérnem harminc dolgos év után... A sumák Lala mögé kerültem! Még a plakátok bárgyú figurái is bólogatni látszottak, még a hajdani szex-bálványok, szépségkirálynők mosolya is résztvevően villant rájuk. Mindenki tudta, ma volt a béremelés a sikeresen privatizált egykori szocialista élüzemben. S nyilvánvalóan nagy-nagy sérelem érte a komor lakatost. - Lépjél ki, fiam, senki sem tart vissza... - dohogta Bulenda szaki, s tovább vizsgálgatta formátlan bütykeit. - Ha te azt gondolod, hogy miattunk kerültél a sor végére, megteheted. De amíg megiszod velem az utolsó sörödet, hallgass meg egy történetet!

7 Oldal 7 XV. évfolyam, 2. szám Az asztaltársaság egy emberként sóhajtott fel. Megint egy példabeszéd! De hát, ha sör is jár mellé, elviselik. Úgy is nyomasztó volt már a szokatlan némaság. - Volt egyszer, hol nem volt, éldegélt a hegyek között egy szegény favágó a feleségével. Szorgalmasan dolgozott, reggelente kibaktatott az erdőre, napestig vágta a fát. - Tudjuk, tudjuk, hűvös halomba! - kotyogott bele Péter, a legfiatalabb kolléga. - Nem költő volt, csak normális favágó - villant rá az örökös szakszervezeti bizalmi szeme, némi elismeréssel vegyes szemrehányással. - Figyelj csak! Míg a favágó az erdőn tette a dolgát, otthon az asszony ellátta a háztartást, az állatokat, főzött, mosott, vasalt, takarított, veteményezett a ház körül... Ha a szorgalmát nézzük, cseppet sem maradt el a férje mögött. Történt egyszer, hogy hegyi martalócok törtek rá a fiatal favágóra. Elszedték mindenét, még a cifra ingét is lehúzták. Elkeseredett nagyon, s azonnal hazaindult. Persze, korán érkezett, nem volt kész még a vacsora. Újra dühbe gurult, s alaposan eltángálta az aszszonykát. - Csak nem? - hümmögött a leghallgatagabb szaktárs, s ki tudja miért, elvörösödött. - De igen. Sírdogált az asszony, reggelig nem szólt az urához, s csak azután kelt fel, amikor a férj már újra az erdőt járta. Hogy, hogy nem aznap egy hatalmas barnamedve tört rá a favágónkra, s úgy megkergette, hogy a harmadik völgyig szaladt. Mire hazavánszorgott, késő este lett, persze, hogy elhűlt a vacsora. Újra elagyabugyálta az asszonyt, s éhesen ment lefeküdni. Másnap, amikor kiért az irtásra, mit látott? A szépen felhalmozott farakásokat szétdöntötték, a legszebbek rönköket, boronákat ellopták, a többit meg legurították a hegyoldalba. Dühöngött, káromkodott a favágó, s amikor hazament, most már szinte megszokásból az asszonykán töltötte ki a mérgét. - Nagy bolond volt, meg kell adni! A feleség meg csak tűrte? - kérdezte Péter. - Tűrte, egy szót sem szólt, még csak nem is sírt. De a tekintete megváltozott. - Ajjaj, az a legrosszabb! - gondolta Sanyi, a hallgatag szaktárs, de nem szólt semmit, csak oldalba bökte Józsit. - Negyednap meg a gonosz hegyi szellemekkel találkozott a pasas, mi? - gúnyolódott a komor lakatos. - Nincs nekem időm ilyen marhaságokra! - Várj, várj - csitította őt Bulenda szaki. - Már a végén járunk a történetnek. Mire kiiszod az utolsó sörödet, be is fejezem. Nem találkozott a mi emberünk a negyedik napon sem szellemekkel, sem egyébbel, dolgozott magányosan, napszálltáig. S mikor hazaérkezett, mit látott? Nem volt kitakarítva a ház, az állatok éhesen bőgtek, a palánták kornyadoztak, sehol egy tiszta ing, hidegen ásított a tűzhely. S persze az asszonyka se volt sehol. Úgy eltűnt, hogy sohasem látta többé. De eltűnt vele együtt a favágó becsülete is a faluban. Hiába dolgozott ugyanolyan szorgalmasan, mint azelőtt, nem volt megállása. Tudjátok, milyen a falu szája! Nagyon rájár arra, aki tehetetlen dühében a társát, a támaszát bántja... S mikor hazaérkezett, mit látott? Nem volt kitakarítva a ház, az állatok éhesen bőgtek, a palánták kornyadoztak, sehol egy tiszta ing, hidegen ásított a tűzhely. S persze az asszonyka se volt sehol. Úgy eltűnt, hogy sohasem látta többé. Szedelőzködtek. Bulenda szaki szemüvege rávillant a lakatosra. - Aztán, Józsi, ha tényleg kilépsz, hozd be nekem a tagkönyvedet. Ráérsz holnapután is... - Fene tudja, hova keverte el az asszony! - vakkant vissza a mogorva lakatos. - Csak nem keresgéltetem vele a második műszak után! De Jani bátyám, te bejönnél velem holnap a műhelyfőnökhöz? Folytatjuk

8 EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK! PAKSI ATOMERŐMŰ DOLGOZÓINAK SZAKSZERVEZETE Látogasson a Praktiker áruházba 2011-ben is! A Praktiker a megadott napokon 10%- os kedvezményt biztosít minden termék árából, beleértve az akciós termékeket is (kivéve: dohányáru, élelmiszer, tégla, cserép). A kedvezmény bizonyos időközönként elérhető minden magyarországi Praktiker áruházban, az EVDSZ tagkártya felmutatásával minden hónap egy hétvégéjén (péntek-szombat-vasárnap): Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Várható események: PADOSZ elnök, elnökhelyettes választás február PADOSZ Nyugdíjas Tagozat Közgyűlés február :00 PA Zrt. Nyugdíjas Klub A nyugdíjas szakszervezeti tagok ez alkalommal is leadhatják szavazatukat a PADOSZ elnök, elnökhelyettes választáson. HAVONTA A BEJÁRATOKNÁL ÉS AZ INTRANETEN! A PADOSZ Információs Kiadványa Szerkeszti: Az Információs Bizottság munkacsoportja Felelős kiadó: Lőrincz László elnök Kiadványszerkesztés: Szécsényi Csilla Emília Telefon: (50) 87-08, Bizalmi képzés február Balatonfüred A következő ciklusra megválasztott tisztségviselők részére képzés és fórum a Paksi Atomerőmű Zrt. és az EVDSZ vezetői részvételével. KÖZELEG A NŐNAP! Amikor az ember nőkről ír, tollát szivárványba kell mártania, és a sorokra pillangók porát kell szórnia." Diderot Tisztelettel felhívjuk a PADOSZ nő tagjainak figyelmét, hogy március 8-án ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot! Az irodaépület földszinti tanácstermében 8 órakor várjuk szeretettel kolléganőinket.

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan.

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. BUDAPEST 2015. március 4. BORHIDI

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? 2015. február

Mi újság. a PADOSZ - nál? 2015. február Mi újság 2015. február P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X I X. É V F O L Y A M 2. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y A Villamosenergia-ipari

Részletesebben

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe ÉRDEKEGYEZTETÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL Kivonat az OMMF 2004 I. negyedévi munkabaleseti

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Kongresszusra készülünk!

Kongresszusra készülünk! PAKSI ATOMERŐMŰ DOLGOZÓINAK SZAKSZERVEZETE XII. évfolyam, 9. szám 2008. novemberi szám Kongresszusra készülünk! A Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége VI. kongresszusa 2008. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL ÉRDEKVÉDELEM- ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL 1 2 Várható szervezeti

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról év

az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról év 15. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról 2012. év 2012. november

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Beszámoló

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Beszámoló Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók i Szövetsége Beszámoló az EVDSZ VI. Kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról 2010. év 2010. november 19. Beszámoló az EVDSZ VI. kongresszusának

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Beszámoló a munkavédelmi képviselők XI. Országos Fórumáról

Beszámoló a munkavédelmi képviselők XI. Országos Fórumáról MUNKAVÉDELEM 1.2 Beszámoló a munkavédelmi képviselők XI. Országos Fórumáról Tárgyszavak: munkavédelem; érdekképviselet; tájékoztatás; szabályozás; szakmai szervezet; munkabiztonság. 2005. június 1-jén

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011.

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának Működési Rendje A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A FA- ÉS BÚTORIPARBAN.

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A FA- ÉS BÚTORIPARBAN. ÉRDEKVÉDELEM- ÉRDEKKÉPVISELET ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A FA- ÉS BÚTORIPARBAN. 2007. június 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL INFORMÁCIÓ MUNKAVÉDELMI INFORMÁCIÓS

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Az üzemi tanács, üzemi megbízott (továbbiakban: ÜT) választásával kapcsolatos teendőket a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél Mi újság 2016. január P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y Legalább egymilliárd

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

MAGYAR VEGYIPARI ENERGIAIPARI ÉS ROKONSZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

MAGYAR VEGYIPARI ENERGIAIPARI ÉS ROKONSZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE MAGYAR VEGYIPARI ENERGIAIPARI ÉS ROKONSZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE Cseh János Elérhetőség: Tel: 1 4612-462 Mobil: 20 414-7985 E-mail: janoscs@vdsz.hu 1 GONDOLATOK! KÉRDÉSEK? Mit jelent

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM. A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai.

MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM. A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai. MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM Eredmények és aktuális feladatok a munkavédelemben A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai. A képviselet

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV II. félév 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban

Részletesebben

Össztűz zúdult a Kollektív Szerződésünkre

Össztűz zúdult a Kollektív Szerződésünkre 2012. szeptember XVI. évfolyam, 8.szám A PADOSZ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Össztűz zúdult a Kollektív Szerződésünkre A nyári szabadságolás idején az év talán egyik legforróbb napján átadta a Villamosenergia-ipari

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

Ü Z E M I T A N Á C S é s M U N K A V É D E L M I K É P V I S E L Ő K 1 V Á L A S Z T Á S A!

Ü Z E M I T A N Á C S é s M U N K A V É D E L M I K É P V I S E L Ő K 1 V Á L A S Z T Á S A! 1. sz. Melléklet A Választási Bizottság hirdetménye Ü Z E M I T A N Á C S é s M U N K A V É D E L M I K É P V I S E L Ő K 1 V Á L A S Z T Á S A! A... üzemi tanácsának és munkavédelmi képviselők megválasztására

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE Preambulum A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, tagönkormányzataival (továbbiakban: hallgatói

Részletesebben

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből BUDAPEST 2010. MÁRCIUS 23. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Részletesebben

A 2010. ÉVI MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐI VÁLASZTÁSRÓL

A 2010. ÉVI MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐI VÁLASZTÁSRÓL T Á J É K O Z T A T Ó A 2010. ÉVI MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐI VÁLASZTÁSRÓL Mint ismeretes, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) úgy rendelkezik, hogy a munkavédelmi képviselők

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról 175. sz. Egyezmény a részmunkaidős foglalkoztatásról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1994.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E IPSOS ZRT. SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 1096 BUDAPEST, THALY KÁLMÁN U. 39. MINTA: Nyilvántartási azonosító: 378-0001 8 MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E HELYSÉG: Budapest:...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

SZINT TÉMAKÖR CÉL FELADAT CSELEKVÉS HAT.ID. FELELŐS MEGJ.

SZINT TÉMAKÖR CÉL FELADAT CSELEKVÉS HAT.ID. FELELŐS MEGJ. Az EVDSZ aktív tevékenysége a nemzetközi szervezetekben Konferenciákon, értekezleteken való részvétel. folymatos Nemzetközi tapasztalatok hasznosítása Tájékoztatás konferenciákról, értekezletekről. Tájékoztatás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Fejér Jámbor Ferencné Szakszervezet megnevezése:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

A munkavédelemről szóló törvény változásai

A munkavédelemről szóló törvény változásai A munkavédelemről szóló törvény változásai Munkavédelmi képviselő választása A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8. napjával hatályba lépett módosítása értelmében

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7.

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7. Közgyűlési jegyzőkönyv Készült 2010. december 05-én 8,30 órakor a TKTE határozatképtelenség miatt megismételt - közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt.

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket!!

Kellemes Ünnepeket!! HBM HÍRLAP 2013. április 4.évfolyam 4.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Kellemes Ünnepeket!! Locsoló vers Jó reggelt,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

MOST AKKOR JÁR? vagy NEM JÁR? a VASÁRNAPI PÓTLÉK!

MOST AKKOR JÁR? vagy NEM JÁR? a VASÁRNAPI PÓTLÉK! HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. november 4.évfolyam 11.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) MOST AKKOR JÁR? vagy

Részletesebben

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. 276. (1) Kollektív szerződést köthet a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETE

AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETE AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1999. május 27. Módosítva: 2004. november 19. Módosítva: 2009. november 30. 2 I. Az Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezetének

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 1 2. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató Az EVDSZ 2013-2014. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ I. Taggyűlése számára 2014. november 25. 2 Az EVDSZ

Részletesebben

Biztonságos és balesetmentes bölcsődei munkakörnyezet kialakításának gyakorlati ismérvei - bölcsődei szakemberek és vezetők részére

Biztonságos és balesetmentes bölcsődei munkakörnyezet kialakításának gyakorlati ismérvei - bölcsődei szakemberek és vezetők részére Biztonságos és balesetmentes bölcsődei munkakörnyezet kialakításának gyakorlati ismérvei - bölcsődei szakemberek és vezetők részére Előadó: Somorácz Balázs Okleveles munkavédelmi mérnök, Munkabiztonsági

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: Szabolcs-Szatmár-Bereg KOORDINÁTOR NEVE: Timkó József

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

UNIO: Egység, összevonás, összefogás

UNIO: Egység, összevonás, összefogás 2010. október XIV. évfolyam, 8. szám A PADOSZ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA UNIO: Egység, összevonás, összefogás A társadalmi szervezetek egyik jellemzője, hogy magánszemélyek valamilyen közös gondolat, közös

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A munkahelyekért a megszorítások ellen

A munkahelyekért a megszorítások ellen 2013. október XVII. évfolyam, 8. szám A PADOSZ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA A munkahelyekért a megszorítások ellen Az Energia Bizottság tárgyalta a Szociális Párbeszéd Bizottság legutóbbi üléséről szóló beszámolót,

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben