2012. évi. Közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi. Közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 SZARVASI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE évi Közhasznúsági jelentése Könyvvizsgálatra nem kötelezett. Szarvas, 2013 március 22. Rágyanszky István elnök

2 KÖZHASZNÚ JELENTÉS a Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre Mérleg Kiegészítő Közhasznú Jelentése A közhasznúsági jelentés 2012 december 31-i fordulónappal készült. Beszámolási időszak: január december A Kör bemutatása: 1.1 Azonosító adatok: Adószáma: Bankszámla szám: Bírósági bejegyzés száma: Pk /89 Statisztikai számjele: Elérhetősége: Székhelye: 5540 Szarvas Vajda Péter u. 20. Telephelye és levelezési címe: 5540 Szarvas Vajda Péter u. 20. Telefon száma: 66/ Faxszáma: 66/ száma: Honlap: 1.3 Tevékenysége általában: A Baráti Kör én alakult mint civil szervezet től közhasznú társadalmi szervezet A kör célja, állandóan kapcsolatot teremteni a szarvasi evangélikus gimnázium volt tanulói között, ébren tartani az Alma Mater megbecsülésének tudatát, ápolni, fejleszteni, nemzedékekről-nemzedékekre tovább adni azt a hazafias szellemet, amely a gimnázium volt növendékeit áthatja, a gimnázium kiválóságai (tanárok és volt növendékek)emlékének szellemi hagyatékának méltó ápolása, széleskörű társadalmi bázist teremtve támogatni a gimnázium célkitűzéseit, pályázatok kiírásával felkelteni a gimnázium tanulóinak érdeklődését kűlönőző tudományág iránt, a Kör évi ösztöndíjával és jutalmazásaival serkenteni,nemes tanulmányi vetélkedésre a gimnázium diákjait. Fő tevékenysége a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a kulturális örökség megóvása. 1.4 A szervezet vezetése: A Kör legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: - az elnökség, a választmány, és a számvizsgáló bizottság tagjai akiket a közgyűlés 5 évi időtartamra választ.

3 2. Számviteli beszámoló ( 2012 évtől kettős könyvitel ) A kör 2012 évi közhasznú tevékenységének bevétele: Ft A közhasznú tevékenység összes ráfordításai: Ft Tárgyévi közhasznú eredménye: Ft A bevételek és kiadások részletezése a jelentés utolsó fejezetében található. 3. A 2012 évi költségvetési támogatások felhasználása 2012 évben személyi jövedelemadó 1%-ából érkezett Ft. mely 2012 évben Ft összeget használtunk fel, a külömbözetet 2013 évben a kiváló tanulók díjazására fogjuk felhasználni. (a számszaki beszámoló tartalmazza a részletezést ). A Körünk 2012 márciusában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Alap Program (NEA) működési pályázatára, Ft támogatást nyertünk, mely összeget a 2012-es évben nem kaptuk meg. 4. A Kör vagyona Előző év Tárgy év Induló tőke - - Eredménytartalék Ft Ft Közh.tev. eredménye Ft Ft Saját tőke Ft Ft Pénzeszközök tárgyévi záró összege Bankszámla Pénztár Összesen: Ft 749.-Ft Ft Tagdíjbevétel: A Kör 2012 évi tagdíjbevétele Ft volt, melyet 179 tag fizetett be. 5. A Kör 2012-es évben nem végzett beruházást, mivel a NEA felé nyújtott be pályázatából tudta volna megvalósítani, de sajnos a benyújtott 1 millió forintból csak Ft összeget kaptunk. melyet 2013 év februárjában küldték el.

4 6. Kör 2012 évi szöveges és számszaki beszámolója az alábbiakban kerül részletezésre. A 2012évi feladatainkat a tervünk határozta meg, melyet május hóban megtartott közgyűlésünk fogadta el. A évről ugyancsak elmondhatjuk, hogy tartalmas volt kulturális és egyéb programok vonatkozásában. A gimnázium volt igazgatója, 2004 évben, a hagyományőrzés keretén belül elindította és megszervezte az iskola arcképcsarnokát, melynek továbbfejlesztése ebben az évben is folytatódott. További feladatunk, a 2013es évben az arcképcsarnok tovább fejlesztése. Örömmel tájékoztatjuk a résztvevőket, hogy elkészült az Egyesület Honlapja. Az Internet már 600 iskolánkban végzett diák adatait tartalmazza, további feladatunk e honlap bővítése, és tagok toborzása. A Gimnázium tanulóinak segítséget nyújtottunk belföldi és külföldi versenyekre, ahol szép eredményeket értek el. Elmondhatjuk, hogy felkészülésükben sokat segítettek a gimnázium tanárai. Az Egyesület vezetősége elfogadta, az Én is voltam diák, címmel sorozat indítását ahol a régi öregdiákok elmondják fiatalkori élményeiket. Az első ilyen sorozat 2006 májusában Melis György operaénekessel kezdődött, mely előadás ra nagyon sok érdeklődő érkezett, a 2006 december 9-i közgyűlésen Dankó Pál, 2007 évben Dr. Dörnyei Sándor, 2008 évi mérlegzáró közgyűlésünkön Dr. Lovász György, 2009 évi közgyűlésünkön, évben Dr. Bakos Jánosné, 2011 évben Dr. Molitorisz Pál diákkori élményeikről tájékoztattak bennünket, melyet nagy érdeklődéssel hallgattunk. Az 1914-es hősöknek emléktáblát állítottunk 2006-ban, a Gimnázium első emeleti folyosóján, melynek teljes anyagi fedezetét az Egyesület finanszírozta évben ennek továbbfejlesztése megtörtént, majd 2011 április 15-én az I. világháború vajdás áldozataira emlékeztünk. Az ünnepi beszédet Molnár Béla a gimnázium történelem tanára tartotta. A 2012-es évben a II. világháború vajdás áldozataira emlékeztünk április 30-án felavattuk azt az emléktáblát, melyet a Szarvas Város Önkormányzata és Körünk állított DR. Hanzó Lajos emlékére. Az emléktáblát a volt gimnáziumi épület falán (Óvonőképző) helyeztük el novemberében megjelent az immár második éve az Öregdiákok Baráti Köre által kiadott évkönyv, amely bemutatja a tanév legfőbb eseményeit, eredményeit. Az évkönyv egy fejezete Körünk céljait, tevékenységét is vázolja. A Mendöl Tibor földrajztudós szobrának elkészítése tovább folytatódott, melyet a Szarvasi és Orosházi Önkormányzat is fog támogatni, az Egyesületen kívül. Az Egyesületünk 2007 évben pályázatot nyújtott be, a Mendöl Tibor szoborral kapcsolatban, a Képző és Iparművészeti Lektorátus címére, ahol Pályázatunkat Ft összeg erejéig. el fogadták, és az összeget részünkre átutalták. A szobor elkészítése, és kifizetése is a 2011-es évben megtörtént, jelenleg az alapzat elkészítésén, valamint elhelyezésén dolgozzunk.

5 2012 május hóban pályázatot nyújtottunk be, a Nemzeti Civil Szervezetek működési programjához, melyben támogatást kértünk.. Pénzhiány miatt, pályázatunk csak Ft összeget nyert. Ezen összeg átutalása 2013 február hóban érkezett meg. További pályázatokat nyújtottunk be a Nemzeti Civil Szervezethez, sajnos pénzhiány miatt ezeket elutasították. A 2012-es évben is hagyományhoz híven, nyugdíjas tanárainkat karácsonyi ünnepséggel lepjük meg Továbbiakban pénzügyi helyzetünket szeretnénk bemutatni a számok tükrében. Elmondhatjuk, hogy pénzügyi helyzetünk az előző évhez képest változatlan. I. Bevételeink 2012-ban a következőképpen alakultak. Közhasznú bevétel Generali Biztosító Ft Tagi befizetés (179+ fő, átlag 981 Ft/fő ) Tagi támogatások Kamat jóváírás 363- Szem jöv. adó 1 % -ból érkezett: Oktatási Minisztérium (pályázat ) 0.- Békés megyei Önkormányzat 0.- Rendezvény támogatása 0.- Szarvasi Önkormányzat 0.- NEA Támogatás ( pályázat ) 0.- Támogatás vállalkozóktól Egyéb Szülői Munkaközösségek támogatásai Szarvasért Alapítvány 0.- Pro Renova támogatása (pályázat) 0.- Betét lekötés kamata Értékpapir osztaléka Összes köszhasznú bevétel Ft ebből: Apeh % Nettó mely figyelembe vehető a közhasznúságnál

6 II. Kiadások (felhasználás) 2012 évben a következőképpen alakultak 1. / APEH 1 % felhasználásra Ft ebből: Működési költségekre felhasznált összeg 30%-a. - banki költségekre telefon költségre postaköltségre fénymásolásra Összesen : Ft Célszerinti felhasználásra 70 %-a. - történelmi versenyre emléktábla továbbfejlestése kiváló tanulók díjazása múzeumok látogatására belépő jegyek Összesen: / NEA támogatás felhasználása Ft ebből: - könyvelési dij pályázat írási dij bank költség telefon költségek nyomtatványokra posta költségre / Működési költség támogatásokból, tagdijakból Ft ebből: - telefon költség posta költség terem bérlet kiküldetési rendelvény + személyek szállitása koszorú pályázat készítési díj nevezési dij nyomtat klt könyvelési díj emléktábla készitése Hősök fala takaritás anyagköltség belépőjegyek múzeumokba

7 - bank költség cégtelefon adó cégtelefon eho befiz regisztrációs dij repi költség mosási költség néptáncruha kölcsönzés banki inmformáció banki kamat klt Összes kiadás /költség / Ft III évi pénzügyi eredmény Ft IV évi mérleg szerinti pénzügyi eredmény előző évekkel együtt (2012 évi nyitó Ft pénz eredmény Ft ) Mérleg pénzügyi eredménye Ft Pénztárban OTP egyszámlán Optima Érték papirban Betét lekötés Kötelezettségek IV.Taglétszámunk alakulása Taglétszámunk az elmúlt években minimális növekedést mutatott A 2012-es évben létszámunk nem emelkedett, viszont a tagdíjat fizetők létszáma nőtt. Továbbra is az a célja az Egyesületnek, hogy a létszámát növelje, amit elsősorban fiatalok beléptetésével szeretné elérni, a fiatalítás és a fejlődés érdekében. Nyilvántartott tagok Új tagok Fizető tagok l996-ban 153 fő 18 fő 99 fő l997-ben 160 fő 8 fő 98 fő 1998-ban 168 fő 14 fő 109 fő 1999-ben 167 fő 7 fő 99 fő 2000-ben 175 fő 4 fő 81 fő 2001-ben 179 fő 4 fő 89 fő 2002-ben 170 fő 30 fő 123 fő 2003-ban 180 fő 10 fő 140 fő 2004-ben 230 fő 50 fő 200 fő

8 2005-ben 240 fő 10 fő 120 fő 2006-ban 240 fő 10 fő 101 fő 2007-ben 240 fő 0 fő 124 fő 2008-ben 240 fő 0 fő 135 fő 2009-ben 240 fő 0 fő 169 fő 2010-ben 240 fő 0 fő 172 fő 2011-ben 240 fő 0 fő 88 fő 2012-ben 240 fő 0 fő 179 fő Feladataink : - taglétszám emelése - körlevél 2013április havi kiküldés - terv, rendszeres program elkészítése Szarvas, 2013 március 22. Rágyanszky István elnök

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A beszámolási időszak: 2010.01.01-től 2010.12.31-ig. Az 1997.évi CLVL törvény 19 -ának (1) bekezdése szerint. a) Számviteli beszámoló: 1-es melléklet csatolva. A közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A SZEGEDI SZLOVÁKOK EGYESÜLETÉNEK 2008. ÉVRŐL SZÓLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A SZEGEDI SZLOVÁKOK EGYESÜLETÉNEK 2008. ÉVRŐL SZÓLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A SZEGEDI SZLOVÁKOK EGYESÜLETÉNEK 2008. ÉVRŐL SZÓLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom I. A szervezet alapadatai II. A szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege III. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. Adószáma: 19174617-1-13 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1./ Az Egyesület azonosító adatai: Az Egyesület neve: Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET. 2014. év

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET. 2014. év Orsós Magnó Múzeum Alapítvány 2696 Terény, Kossuth L. u. 10. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2014. év Terény, 2015. május 10. kuratórium elnöke 2 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Az Orsós Magnó Múzeum Alapítványt a

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Kreatív Bázis Alapítvány 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 1.

Kreatív Bázis Alapítvány 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 1. 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 1. Közhasznúsági fokozata: közhasznú Nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.60075/2011/2, 2011.03.01. Adószáma: 18205712241 KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben