JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól Határozatok száma 181/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat Napirend Határozatok tárgya 182/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 183/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény évi I. félévi költségvetési végrehajtásáról szóló beszámoló 184/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat bölcsődében és családi napköziben dolgozók béremelésére vonatkozó döntés 185/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat KEOP-1.1.1/C/13 azonosító számú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázattal kapcsolatos önerőre vonatkozó döntés 186/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat kiegészítő támogatás igénylésének jóváhagyása 187/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat Kisteleki Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények között kötendő megállapodás jóváhagyása 188/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat Világ Királynője Engesztelő Mozgalom részére támogatás nyújtása 189/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat Árpád utca páratlan oldalán való közlekedéssel kapcsolatos döntés 190/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs létrehozásához szükséges épület biztosítása 191/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat Rácz István 034/15 hrsz.-ú és a 034/13 hrsz.-ú ingatlanra beadott vételi szándék 192/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat a Kisteleki Polgárőrség Közhasznú Egyesület részére Ft kifizetésének jóváhagyása 193/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat Dr. Szekeres Szilvia részére tulajdonosi hozzájárulás megadása 194/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat folyószámla hitelszerződés módosítása 195/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat járdák rendbetétele 196/2013. (IX.25.) Kt. sz. határozat Biztos Kezdet Gyerekház évi támogatás igénylése iránti pályázat benyújtása Kistelek Város Képviselő-testület 19/2013.( IX.25.) Kt. rendelet a évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.12.) Kt. rendelet módosításáról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 20/2013. (IX.25.) Kt.sz. rendelete közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének következményéről

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25. napján megtartott 16. számú rendes nyílt üléséről.(meghívó: 1. számú melléklet) Ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Dr. Pálinkás Pál alpolgármester Darabos Gábor alpolgármester Dr. Hajdú Imre képviselő Szabó Sándor képviselő Horváth János képviselő Csányi József képviselő Gyimesi Zoltán képviselő Kácsor Péter képviselő Igazoltan távol: - Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Terecskei Erzsébet - jegyző Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető Fekete Istvánné- Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettes Lakosság részéről jelen van 3 fő, Vedrédi Ferencné, Szatmári Béla, Békési Pál. (jelenléti ív: 2. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester: Köszöntök mindenkit a soron következő testületi ülésen. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. A kiküldött napirendi pontokat megkapta mindenki. Ehhez van egy módosító javaslatom, a Fecskeház igénylése iránti kérelem elbírálást levennénk napirendről, azért mert csak két pályázat érkezett be és még nincs a köztudatban, hogy felszabadult egy lakás. Az egyebekben van nekem néhány olyan a dolog amivel elő szeretnék jönni. A kiküldött napirendi ponthoz van e egyéb észrevétel vagy javaslat, vagy ami nem fér bele az egyebekbe? A testület 9 fővel van jelen. Észrevétel, javaslat: nincs Nagy Sándor polgármester: Aki egyetért a kiküldött napirendi pontokkal kérem kézfelnyújtással jelezze. A testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadta el. 181/2013. (IX. 25.) Kt.sz. határozat A Képviselő testület Nagy Sándor polgármester javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: évi költségvetés módosítása

4 2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 3. Tájékoztató a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 4. KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatika korszerűsítése tárgyú pályázathoz szükséges önerőre vonatkozó döntés 5. A helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatással kapcsolatos döntés 6. Polgármesteri hivatallal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása 7. Kisteleki Horgászegyesület elnökének tájékoztatója 8. Világ Királynője Engesztelő Mozgalommal kapcsolatos döntések 9. Kisteleki Polgárőrség Közhasznú Egyesület írásbeli tájékoztatás iránti kérése 10. Lakossági kérelem az Árpád utca páratlan oldalán történő kerékpár használattal kapcsolatban 11. Közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének következményeiről szóló rendelet tervezet megvitatása 12. Játszótereken felmerülő problémák megvitatása 13. Tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 14. Egyebek I. Napirendi pont évi költségvetés módosítása Nagy Sándor polgármester: A évi költségvetés módosítást a pénzügyi bizottság tárgyalta, a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta. Ez arról szól, hogy az időközben beérkezett egyéb előirányzatok, ilyen például, amit BM önerőből hozzányertünk, vagy a gyermekétkeztetésre kaptunk plusz támogatást, bérkompenzációt azokat a rendeletben módosítanunk kell. Kata ki szeretnéd-e ezt egészíteni? (Előterjesztés, rendelet tervezete a 3. számú melléklet) Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Nem, ha az előterjesztéshez van valami kérdés, akkor szívesen válaszolok. A módosítási összeg Ft, amivel az eredeti költségvetést emelni szeretnénk. Nagy Sándor polgármester: Erre változik a főszám. Kácsor Péter képviselő: Önkormányzatnál a 3. oldalon a módosított előirányzat szerint a 10 fő az 23-ra nőtt az önkormányzatnál, a GESZT azt értem, mert az induló történet létszám átcsoportosítás van és az önkormányzatnál a 10-ről 23 főre?

5 Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Azt mindjárt megnézem, lehet, hogy csak elírás. Nagy Sándor polgármester: 1. sz. melléklet, 2. számú melléklet. Kácsor Péter képviselő: 2. számú melléklet 3. oldal Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: a közmunkás létszám miatt valószínűleg Nagy Sándor polgármester: Eredeti előirányzat 10, módosított előirányzat 23. Kácsor Péter képviselő: Ott van egy plusz 13-as növekedés. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Helyes az észrevétel, az azért, mert a teljesítésben is 23 fő van, mivel közmunkás létszám került beépülésre a rendszerbe. Ilyen esetben szoktuk hozzá a létszámot is igazítani, ez évvégén lehet, hogy csökken vagy nő annak függvényében, hogy éppen milyen egyéb támogatott munkakörök kerülnek és ez mindig csak ideiglenes, ez nem végleges. De mostanában féléves teljesítések alapján éppen ezért indokolt, hogy 10 zel fejlesztjük, de a tényleges hatodik havi létszám 23 fő volt. És ez a közmunkás programnak egy része az önkormányzatnál jelentkezik. Kácsor Péter képviselő: Ha valaki bejön, mert felvesszük. Nagy Sándor polgármester: Vagy egyáltalán közmunkásként bejön a rendszerbe. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Annyira nagy az eredeti 10 fő és a teljesített 23 fő között a különbség, hogy érdemes megemelni. Ez évvégén még változhat. Kácsor Péter képviselő: Köszönöm, így már értem. Gyimesi Zoltán képviselő: A 3. számú mellékletnél van egy olyan, hogy dologi kiadás és az eredeti előirányzat 270 ezer és a módosított 397 ezer. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Itt van az elején, az indoklásban szerepel egész sok tétel, ezek támogatásból eredően, illetve az intézmények közötti átrendeződésből. Itt a tartalékba eleven helyeztünk a gyermekétkeztetési feladatok miatt is, illetve a biztos kezdet gyerekháznál is szerepel. Ezek mind évközi átrendeződések. A sorok közötti átcsoportosítások, amit itt nem jeleztem nektek, nem emeli meg a kiadási előirányzatot. Másik sorról átvettük és a dologi kiadásokra helyeztük át, ez az év közbeni átcsoportosítás, ami nem jár a költségvetési főösszeg módosításával, csak belső átcsoportosítást jelent. A költségvetés főösszege csak ezzel a 146 millió Ft-tal változott. Egy része emelkedett, másik része másik sorból került áthúzásra Gyimesi Zoltán képviselő: A céltartalék miért nőtt 3 ezerről 13 ezerre. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Az előirányzatba vannak olyan feladatok amire kaptunk pótelőirányzatot, de még a féléves teljesítés nem indokolja, hogy ott használjam fel, év végén még más rosszabb feladatra is átcsoportosíthatjuk annak függvényében, hogy lesz e rá igény. Jelenleg tartalékba helyeztük, de háromnegyed évkor vagy évvégén fel tudjuk használni. Nagy Sándor polgármester: Például gyermekétkeztetési feladatokra volt egy pályázati lehetőség, normatíva igénylés, ott egyébkén 1 millió 313 ezer Ft-tal többet kaptunk az eredeti tervezett szerint. Ezt most elvileg tartalékba helyeztük.

6 Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Fel fogjuk használni csak annak függvényében, hogy hol lesz rá szükség, de gyermekétkeztetési feladatokra, dologi kiadásokra fog elmenni. Gyimesi Zoltán képviselő: És ez a hiteltörlesztés 173 ezerről 300 ezerre? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: A konszolidációból adódik, ennek a bevételi oldala is ott van a másik oldalon. Gyimesi Zoltán képviselő: Amit legutóbb elfogadtunk, amit leírtál az anyagban, hogy mennyi Kisteleknek az adóssága? Gombosné nagy Katalin gazdasági vezető: Az már a féléves beszámoló anyaga, most még a költségvetés módosításánál vagyunk. Nagy Sándor polgármester: További kérdés? Kérdés: Nincs Hozzászólás: nincs Nagy Sándor polgármester: Aki a évi költségvetés módosítást elfogadásra alkalmasnak találja, kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a költségvetés módosítását, a rendelet tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Kistelek Város Képviselő-testület 19/2013.( IX.25.) Kt. rendelet a évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.12.) Kt. rendelet módosításáról (rendelet 4. számú melléklet) II. Napirendi pont Beszámoló a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Nagy Sándor polgármester: A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Kata ki szeretnéd-e egészíteni valamivel. (beszámoló 5. számú melléklet) Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Igen. A szöveges beszámolóban is kitértem és a bizottságnak is jeleztem, hogy a költségvetés elfogadása óta fontos megemlíteni, hogy az intézménystruktúra megváltozott és amikor a költségvetést elfogadtuk, akkor a Térségi Intézményi Társulás fenntartásában lévő oktatási intézmények (óvoda, bölcsőde) az önkormányzat rendeletében kerültek jóváhagyásra. Viszont a Magyar Államkincstárnak tett adatszolgáltatásban márciusban a központi informatikai rendszer már nem így kezelte, ott már nem az önkormányzathoz rendelte az ő költségvetésüket, hanem a fenntartójához a térséghez, és ez a mi rendeletünkben nem így szerepel. Emiatt a teljesítési adatok a beszámolóban a kincstári adatszolgáltatással megegyezően kerültek leadásra, és ezek nagyobb eltérést mutathatnak egyes sorokon vagy teljesítési oszlopokon, és ez ezért indokolt. Illetve a következő napirendbe hoztam egy külön beszámolót, ami ennek az intézménynek a beszámolója. Az ő költségvetésüket a Térségi Intézményi Társulás fogja jóváhagyni. Ez csak egy technikai jellegű dolog, előtte évekig mindig a gesztor önkormányzatnál szerepelt. A társulások július 1.-től átszerveződtek és ez is indokolta, hogy mindenütt a fenntartó alá kerültek generálásra ezek az intézmények. A számszaki adatokhoz van e kérés?

7 Kácsor Péter képviselő: Ha jól értelmezem nagyságrendileg számottevő hitelünk csak a kötvényből az 1 millió 800 ezer eurónyi, a többi az elkopott ugye. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: a hosszú lejáratúból igen. Kácsor Péter képviselő: jó hát az most, hogy 500 ezer folyószámlahitel van. Nagy Sándor polgármester: A Szegvárnál volt 32 millió, az lett kettővel csökkentbe amikor az ingatlant eladtuk, így maradt 30 millió, annak az egyik felét kifizettük most, egy részlet még van. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: A konszolidáció után volt 33 millió, előtte jeleztünk 3 millió nagyságrendet, most volt törlesztés 15 millió és jövő évre áthúzódó utolsó törlesztésünk 15 millió, és nincs más. A rövid lejáratú hitel azok folyamatosan jön megy mozog, hosszú lejáratú hitelünk nincs több. Nagy Sándor polgármester: További kérdés? Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs Nagy Sándor polgármester: Aki a évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 182/2013. (IX. 25.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Erről a polgármester, jegyző, Gazdasági Iroda jegyzőkönyvi kivonaton értesítés kap. III. Napirendi pont Tájékoztató a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Nagy Sándor polgármester: Erre egy kicsit kitértünk már, de Katának megadom ehhez a napirendi ponthoz a szót. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: ismerteti az előterjesztést. (előterjesztés 6. számú melléklet) Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Csak az intézmény anyagát hoztuk, a társulásét nem. Csak egy javaslattal kell élni, hogy a társulási Tanács felé tegyen a testület egy javaslatot, hogy az intézmény beszámolóját elfogadja. Mivel az intézményi struktúrába négy intézmény van benne, és

8 nagyobb részt kisteleki intézmények, ezért javaslatot kell tenni a társulásnak, hogy ezt fogadja el. Nagy Sándor polgármester: A Társulási Tanács az, aki a beszámolót elfogadja, a képviselő-testület a tanácsnak az elfogadásra javaslatot tehet. Én azt javaslom, hogy ezt a beszámolót a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasoljuk. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Itt az előirányzat módosításból annyit érint az intézmény, hogy bérkompenzációt kaptak az intézmények és az oktatási intézmények a bérkompenzációt tőlünk finanszírozásként megkapják, mint Kistelek város gesztora kapja az állami támogatást, ő osztja szét a különböző intézményeknek. Náluk ennyi változás van. Az intézményt költségvetés szempontjából olyan nagy változás nem érinti, mint az önkormányzatot. Nagy Sándor polgármester: kérdés? Kácsor Péter képviselő: nem tudom, hogy ide tartozik e, hogy bölcsőde kapcsán van két személy, azt se tudom, hogy most beszéljünk e róla. Nagy Sándor polgármester: beszéljünk róla most. Kácsor Péter képviselő: csak azért mert érinthet költségvetést. Van két személy, aki óvodapedagógusként vannak jelen a bölcsődében. Nagy Sándor polgármester: A napirendet zárjuk le, aki a társulási tanácsnak elfogadásra javasolja kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 183/2013. (IX. 25.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény évi I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolója tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület a Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa részére elfogadásra javasolja a jegyzőkönyv mellékletét képező TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény évi I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját. Erről a polgármester, jegyző, Gazdasági Iroda, Társulási Tanácsjegyzőkönyvi kivonaton értesítés kap. Nagy Sándor polgármester: Ehhez a napirendhez csatolnánk azt a kérdést, amit Peti fölvetett. Most pedagógus pályamodellt megismerhette mindenki, ennek része az óvodapedagógus. Mi fenntartói és működtetői vagyunk az óvodának, ezért az óvodapedagógus bére még tőlünk megy. Az óvodapedagógus is a rendelet alapján ebbe a fizetésemelésbe beletartozik. A rendelet alapján nem tartozik bele a nem kötelező feladatként működtetett bölcsőde. Ugyanakkor nagyon komoly feszéltséget okoz, hogy egy épületbe, egy intézménybe az összes óvodapedagógus, aki az óvodába dolgozó kap ezer forintos fizetésemelést, míg aki bölcsődei gondozóként nem kötelező feladatot lát el, az nem tartozik ebbe a történetbe. Megkerestek minket, Titeket is már, igazgató urat is, és kérik, hogy amennyiben lehet ők is ebbe a rendszerbe beletartozzanak. Természetesen az önkormányzat adhat ilyet, de ezt az állam nem támogatja. Az össze többit az állam támogatja,

9 hiszen kötelező feladatként határozta meg. Az önkormányzat bevállalhatja a költséget a költségvetéséből, mint nem kötelező feladatot. Én azt mondtam a dolgozóknak, hogy amit lehet megpróbálok megtenni, hogy ne legyen ez a feszültség. Ugyanakkor ez a feszültség továbbnő, mivel a családi napközibe is ugyanúgy vannak óvónők, azok is ugyanúgy nem tartoznak ebbe a körbe. Darabos Gábor alpolgármester: 4 főről beszélünk. Nagy Sándor polgármester: Róluk is kell beszélni. Azt látom kicsit gondnak, hogy ez nem kötelező feladat. Mi most beadunk nevezzük önhikis pályázatot a kötelező feladatok nem fenntartható részére állami támogatásként, ugyanakkor meg nem kötelező feladatokat tartunk fenn. Én azt mondtam, hogyha adnánk is, akkor külön megbízási szerződés alapján. Ezt a bérfeszültséget országosan nem szerencsés fenntartani, nem jól átgondolt a történt, pont ilyen esetben mikor egy intézményről van szó, és ráadásul óvodapedagógus végzettsége is megvan. Bölcsődébe csecsemőgondozói végzettséggel is el lehetne látni a feladatot, nekik nem kötelező, hogy egyetemi vagy főiskolai végzettsége legyen, de én is érzem a problémát. Kiszámoltattam, hogy ez nagyjából mit jelent. Darabos Gábor alpolgármester: ez negyedévre 1 millió 200 ezer forint. Nagy Sándor polgármester: 1 millió 200 ezer Ft. Horváth János képviselő: mindenestül? Nagy Sándor polgármester: igen Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: négy főt számoltunk, kiterjesztve a családi napközis problémára is. Dr. Hajdú Imre képviselő: de azok ketten állítólag pályázatosok. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: nincs összefüggésben a dolog, szociális intézményről beszélünk. Dr. Hajdú Imre képviselő: és ki lett megkérdezve, fel lett valaki hívva, államkincstár például? Nagy Sándor polgármester. persze Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: jogszabályt megnéztük. Dr. Hajdú Imre képviselő: és hogyan lehet megoldani. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: önerőből Dr. Hajdú Imre képviselő: így lehet csak megoldani? Nagy Sándor polgármester: arra van lehetőség, hogy az önkormányzat saját önerejéből kipótolja. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: És munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés. És a kinevezésükbe ezt nem tudod beépíteni, mert a jogszabály nem rájuk vonatkozóan határozott meg béremelést. Ha kinevezésébe belenyúlunk, akkor munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés lehet. Mivel a költségvetésben minket nagyon köt az önként és nem önként vállalt feladatok elkülönítése,

10 ezért csak költségvetési évben, november 30-ig tudunk gondolkozni. A decemberi bérek már a következő költségvetést terhelik, és arról még nem tudjuk, hogy arra a fedezet hogyan lesz vagy hogyan nem lesz. Nem tudjuk a normatíva rendezését. Jelenleg az óvodapedagógusok béremelésére vonatkozó normatíva támogatás emelése az országgyűlés előtt van és ott is erre a 3 hónapra biztosítják ennek a fedezetét központilag. Bölcsődéről nincs szó. Csányi József képviselő: annyit tegyünk hozzá, hogy az életpályamodellnek csak egy része a bér, ha a bért megemeljük ettől a pedagógusok az életpálya modellbe nem fognak tudni részt venni, mivel ennek an egy előmeneteli rendszere is. És ez újabb pénzügyi vonzatokat vonz maga után. Ez csak egy dolog lehet határozott idejű kereset kiegészítés munkáltatói döntés alapján, szeptember 1.-től november 30.-ig. Egy kérdés van, hogy az önkormányzatnak van-e erre pénze. Ha véletlenül nem akkor vissza kell venni a fizetést. Darabos Gábor alpolgármester: és a másik probléma, hogy az óvodai létszámok 25 fő, és itt ebben a bölcsődében 7-en ha vannak. Összlétszámuk 15, közel a fele szokott általában ott lenni. Nem tudtak két csoportot kialakítani, mert nincs annyi gyerek. Gyimesi Zoltán képviselő: az a baj, hogy máshova viszik a gyerekeket. Darabos Gábor alpolgármester: igen, ez a másik probléma. Kácsor Péter képviselő: csak próbálj pedagógus fejjel is gondolkodni, aki nem tehet arról, hogy annak idején amikor haza lett hívva kapott egy ígéretet, hogy megpróbálják őt is úgy kezelni, ahogy egyébként óvodapedagógusként az óvodában lenne, és nem feltétlenül csak ő tehet arról, hogy csak hét gyerek van a bölcsődébe és arról sem tehet, hogy ez nem kötelező önkormányzati feladat, hanem önként vállalt feladat, és ő csak szeretne oly módon fizetést kapni, ahogy a mellett lévő óvodapedagógus kap. Tehát ha az ő fejével gondolkodunk. Gondolkodhatunk önkormányzati fejjel, akkor meg az a véleményem amiről itt beszéltünk, csak az ember is ott van a feladat végén. Darabos Gábor alpolgármester: ebben igazad van, de ebből nem is lenne olyan nagy probléma és nem gondolkoznánk ezen, ha nem lenne az a probléma amit Zoli megemlített. Ez már egy éve probléma. Az önkormányzati bölcsődébe nem akarják elvinni a gyerekeket, máshova el akarják vinni, ahol még többet is kerül. Nagy Sándor polgármester: szerintem nincs szakmai probléma. Darabos Gábor alpolgármester: nincs szakmai probléma, csak ha tele lenne az a bölcsőde nem lenne ekkora probléma. Dr. Hajdú Imre képviselő: nincs lehetőség áthelyezni. Valakit nekem mondtak, hogy olyan szerződése van ami jövőre lejár. Addig nem lehet valahogy kigazdálkodni, amíg az egyik emberkét át tudnánk rakni annak a helyére? Nagy Sándor polgármester: a bölcsőde egy kicsit speciális eset, szociális intézménynek minősül. A bölcsődébe ezen dolgozón kívül tudomásom szerint csak egy dolgozónak van olyan, akinek megvan ez a csecsemőgondozói végzettsége. Még az sem lehet, hogy a csoportbővítés miatt az óvodába felvett két óvónőt, miért nem a bölcsődébe vettük fel, mert nem alkalmas. Aki a bölcsődébe van két fő külön tanfolyamot elvégeztek, ezen kívül még Kunstárné Irénkének van meg. Az sem lehet, hogy az óvodába adunk nekik lehetőséget és onnan áthozunk a bölcsődébe, nem tudod megcsinálni mert ez egy speciális történet. Egy lehetőség van, ebben az átmeneti időszakban egy külön megbízási szerződéssel lehetne megoldani, hogy ne zavarjon be semmi másba. Ezen kellene nekünk elgondolkodni. Én azt hiszem, ez országos történet, nemcsak egyedi. Én azt javaslom, ha Ti is úgy

11 érzitek arra adjatok jogosítványt, hogy próbáljuk kitalálni, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Szándékot fejezzük ki, hogy jó lenne megteremteni vagy inkább hagyjuk. Megnézzük, hogy hogyan lehetne megteremteni és választ adunk. Három hónapról beszélünk. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: igen, mert a december már egy másik költségvetés. Nagy Sándor polgármester: talán addigra már okosabbak leszünk, látjuk a jövő évi költségvetést. Vagy mi a véleményetek? Darabos Gábor alpolgármester: első lépésben tisztázni kell velük, hogy nem jár nekik, mert szerintük ez törvény szerint jár. Dr. Hajdú Imre képviselő: azért kérdeztem, hogy utána lett járva, nézve? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: jogszabályban egyértelműen le van írva, hogy gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben pedagógusi munkakörben lévő dolgozókra vonatkozik ez a bértábla. Nekik csecsemőgondozói munkakörük van. Nagy Sándor polgármester: más kérdés, hogy a végzettségük mi? Dr. Hajdú Imre képviselő: mi alapján jár, ez a kérdés. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: munkaköre alapján. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: a munkaköre alapján, de ez nagyon egyszerű, mert a kincstári rendszerbe ahogy megnyitja a kinevezését abba a pillanatba mutatja neki, hogy nem jár. Dr. Hajdú Imre képviselő: tehát a munkaköre, nem az iskola alapján. Ez már egy előrelépés. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: ezt mi az ügyintézőkkel is megbeszéltük, ők is tudják. Kácsor Péter képviselő: valószínű itt lehet a félreértés. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: ezt megbeszéltük a jegyző asszony is én is megnéztem jogszabályba. Munkakörről beszélünk és az ő munkakörük nem ez sajnos. Darabos Gábor alpolgármester: mert ők azt a számot mutogatják, amire a fizetést kapjuk, de az nem a munkakörre vonatkozik, hanem a végzettségre. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: ez abból adódik, hogy a FEOR szám úgy szól, hogy óvodapedagógus és csecsemőgondozó, de a kinevezésükbe és a munkaköri leírásukba nem az. Kácsor Péter képviselő: csecsemő-és kisgyermeknevelő 2032-es. Darabos Gábor alpolgármester: de a munkaköre után kapja. Horváth János képviselő: a kormánynak kiemelt szándéka volt, hogy a bölcsődéknek a létszámát emeljék, azért, hogy a kismamák minél előbb visszamenjenek dolgozni. És most itt állunk, hogy nekünk kell ezt kiegészíteni. Mi a valószínűsége annak, hogy ebből lesz valami. Nagy Sándor polgármester: erre nem tudok választ adni, szerintem ez a feszültség máshol is van.

12 Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: országosan nagyon sok olyan intézmény van, ahol egységes óvoda-bölcsőde működik, ott ez még nagyobb probléma. Dr. Hajdú Imre képviselő: De nekik van egy olyan végzettségük, amire ott szükség van, ők elvégeztek egy pluszt. Tehát nem úgy van, hogy őket felhozzuk óvodába, mert nem találunk helyettük senkit. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Csecsemőgondozó az középfokú, nem felsőfokú végzettség. Dr. Hajdú Imre képviselő: ezt akkor azzal magyarázzuk, hogy azért nem hozzuk fel őket óvodába, holott akkor megkapnák a fizetésemelést, mert nekik van egy plusz elvégzett tanfolyam, és amiatt mert van nekik ezért nem kapnak pénzt. Valahol ők így is gondolkozhatnak. Darabos Gábor alpolgármester: igen, viszont nem kötelező feladat, ahol most ő dolgozik. Gyimesi Zoltán képviselő: azon is el kellene gondolkozni, hogy vannak olyan helyek ahova visznek a szülők gyerekeket, nem tudom, hogy aki ilyet vállal, annak megvan e a végzettsége hozzá? Azt is meg kell vizsgálni. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: működési engedély kell hozzá, ahhoz kell a végzettség igazolása. Gyimesi Zoltán képviselő: vannak olyanok, akik egy pár gyereket megőriznek. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: családi napköziként működik tulajdonképpen. Gyimesi Zoltán képviselő: felvetődik, hogy ha oda elviszik, neki van e valamilyen végzettsége. Dr. Hajdú Imre képviselő: ha történik valami és nincs, akkor az elég nagy baj. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: családgondozói végzettség kell. Gyimesi Zoltán képviselő: ezért lehet lényegesen kevesebb gyerek a bölcsődében. Darabos Gábor alpolgármester: az többe kerül, ha magánbölcsődébe viszi, mintha ide a bölcsődébe hozná. Miért oda viszi? Dr. Hajdú Imre képviselő: van ilyen Kisteleken? Nagy Sándor polgármester: persze, ehhez bocsánat nekünk nincs közünk. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: nem tőlünk kapja az engedélyt, hanem a Kormányhivataltól, mi nem tudjuk ellenőrizni, hogy van-e engedélye. Nagy Sándor polgármester: én azt gondolom, hogy jó, hogy van egy ilyen lehetőség a szülő előtt. Csányi József képviselő: az önkormányzatnál ott van a pedagógiai asszisztensi munkakör, azt tanári végzettséggel is el lehet látni, ha valaki megszorul és nem lesz munkája, de akkor nem kaphatja meg a pedagógusi életpálya modellt. Munkakörre nem lehet elszámolni. Valahol rugalmas a rendszer, de itt nem. Az hogy most valaki főiskolával vagy egyetemmel tanít 6. osztályban vagy 8.- ban ott lehet mind a kettő és figyelembe kell venni a legmagasabb végzettséget, de itt nem. Kácsor Péter képviselő: sajnos a versenyszférában is így van, bármilyen cégnél alkalmaznak a

13 betöltött munkakört veszik alapul és nem pedig a végzettséget. Dr. Pálinkás Pál alpolgármester: én csak egy példát mondok, hogy a rendelő intézetben a labor működése beszűkül, öten dolgoztak a laborban, hárman átkerültek másik beosztásba, ketten ott vannak a betegirányító pultnál és levették a fizetésüket. Kácsor Péter képviselő: szándékot fejezzük ki, hogy valami megoldást keresünk. Nagy Sándor polgármester: fogalmazzuk meg a szándékot. Darabos Gábor alpolgármester: megpróbálunk rá megoldást keresni. Csányi József képviselő: erre biztos nem lesz kormányzati lépés, mert ez egy lavina, hiszen ha egy középfokú végzettségűt betesz a rendszerbe azt mind az állam fizet. Nagy Sándor polgármester: Egyszerre mindnet nem lehet megoldani. Persze jó lenne az önkormányzati dolgozóknak is, a harmadiknak is. Horváth János képviselő: 3 hónapra 1 millió 200 ezer forint, a központi rendeletbe ha mégis beleteszik, ha most vissza vesszük oda akkor? Darabos Gábor alpolgármester: nem veheted vissza. Nagy Sándor polgármester: ha határozott időre, akkor igen. Csányi József képviselő: egy dolog lehet, ha a Kjt. szerint van alkalmazva, a januártól például a Kjt.-nek az alaprészétől kezdve fölmenő rendszerbe emelve, hiszen a pedagógusok kikerülnek, a technikai dolgozók középfokú végzettségűek ott emelné, akkor az ő bérük is emelkedne. Darabos Gábor alpolgármester: így van. Nagy Sándor polgármester: fejezzük ki azt a szándékot, hogy szándékozunk megoldani nekik, és 8 napon belül vagy összehívunk egy gyors rendkívülit, vagy mindenkit -ben kiértesítünk, hogy milyen módon. Ha Ti is ebben egyetértek, akkor kérek erre egy szavazást, erre a szándékra és erre Katával kitalálunk valami megoldást. Dr. Hajdú Imre képviselő: van-e arra esély, hogy abból a munkakörből ők valaha is óvodapedagógusként dolgozzanak? Nagy Sándor polgármester: persze. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: ha óvodába átkerül. Nagy Sándor polgármester: ők akartak bölcsődébe Dr. Hajdú Imre képviselő: én azt értem, de van e esélyük, lesz e üresedés? Nagy Sándor polgármester: egy év múlva valakinek lejár a szerződése. Dr. Hajdú Imre képviselő: és akkor őket és nem mást át lehet tenni? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: igen, áthelyezéssel.

14 Darabos Gábor alpolgármester: de akkor mi lesz a bölcsődével? Nagy Sándor polgármester: majd akkor meghirdetjük a bölcsődei állást. Dr. Hajdú Imre képviselő: őt már akkor úgy vesszük fel, hogy azt tudjuk mondani neki, hogy Te biztos ennyi pénzért fogsz dolgozni. Darabos Gábor alpolgármester: őket is úgy vettük fel. Nagy Sándor polgármester: akkor előnyösebb volt bölcsődei dolgozónak lenni. Itt az a lényeg, hogy házon belül ugyanazzal a végzettséggel egyik embernek jár a másiknak nem. Azt mondom, hogy erre a három hónapra nézzük meg, és akkor már van egy jövő évre költségvetés ismeretünk. Más kérdés, ha közbe kiderül, hogy beleférnek, akkor leadjuk a névsort. Dr. Hajdú Imre képviselő: azt bele lehet e írni, hogy nemcsak a költségvetési szempontból nézzük, hanem azt mondjuk, ha lesz üresedés akkor mindenképpen őket vesszük előre, a lehetőséget felajánljuk, tehát nem mást keresünk. Nagy Sándor polgármester: persze. Akkor egyrészt az fogalmazódott meg, hogy a képviselő-testület szándékozik a kompenzációt saját erőből, költségvetés terhére pótolni, ha ennek nincs állami finanszírozása határozott időre három hónapig ennek a költségvetési év végéig azaz november 30.- ig terjedő időszakra oly módon, hogy az őket megillető kiegészítést megkapják önkormányzati keretből, és azzal a szándékkal tárgyalunk velük, hogyha ez egyébként 3 hónap után nem kap állami finanszírozási lehetőséget, akkor ők egyébként elsőbbségi lehetőséget élveznek abban, hogy nekik kell elsőként felajánlani ha óvodapedagógusi állás felszabadul. Ezzel nekik előválasztási joguk van. Darabos Gábor alpolgármester: és ez itt két emberről vagy négy emberről van szó? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: nem tehetsz különbséget, a családi napközi is ugyanolyan gyermekvédelmi intézmény. Nagy Sándor polgármester: határozati javaslatot kiegészítjük kettő ember vagy négy emberre vonatkozzon? Én azt gondolom, hogy óvodapedagógus és óvodapedagógus között nem tudunk különbséget tenni. Kácsor Péter képviselő: Csak a kisebb problémát oldjuk meg, ha csak a bölcsődénél maradunk. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: mert utána akkor jöhetnek a családi napköziből, hogy ők miért nem kaptak. Nagy Sándor polgármester: akkor négy dolgozóra, az előbb említett javaslattal. Aki ezt a szándékot támogatja kérem kézfelnyújtással jelezze. Felelős polgármester, gazdasági vezető, határidő 8 nap. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 184/2013. (IX. 25.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődében és családi napköziben dolgozók béremelésére vonatkozó döntés tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

15 1. A Képviselő - testület szándékát fejezi ki, hogy a bölcsődében és a családi napköziben dolgozó 4 fő béremelését - amennyiben állami támogatás nem jár- az önkormányzat költségvetésének terhére három hónapra, november 30.-ig terjedő időszakra megpróbálja finanszírozni. 2. A Képviselő-testület szándékát fejezi ki továbbá, hogy amennyiben a három hónapot követően a béremelés állami finanszírozást nem kap és amennyiben óvodapedagógusi állás szabadul fel, úgy első helyen az érintett dolgozók részére ajánlja fel az álláshelyet. Felelős: polgármester, gazdasági vezető Határidő: 8 nap. Erről a Polgármester, a Jegyző, Gazdasági Iroda a jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. IV. Napirendi pont KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatika korszerűsítése tárgyú pályázathoz szükséges önerőre vonatkozó döntés Nagy Sándor polgármester: erről már tárgyaltunk többször, meg is hoztuk ehhez a támogató nyilatkozatot, de most forintra pontosan megkaptuk ennek a költségvetését. A beruházás teljes költsége Kistelekre vonatkozólag 44 millió 800 ezer Ft. Tudjátok, ez jelent edényt, 1 m3-es gyűjtő kocsit, chipp rendszert. Ennek önereje Ft. Erre azt mondta a bizottság, hogy támogatjuk a éves költségvetés terhére. A 2014-es költségvetés terhére vesszük figyelembe. Van e ehhez kérdés? (előterjesztés 7. számú melléklet) Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs Nagy Sándor polgármester: aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 185 /2013. (IX.25.) Kt.sz. határozat Kistelek Város Önkormányzat Képviselőterületének megtárgyalta Nagy Sándor Polgármester KEOP-1.1.1/C/13 azonosító számú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázattal kapcsolatos önerőre vonatkozó döntés tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/ azonosító számú a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázat megvalósításához a szükséges önerőt ( Ft) a pályázati ütemezésnek megfelelő összegben biztosítja a évi költségvetésében.

16 Felelős: Polgármester Határidő: projekt támogatási döntéséről szóló értesítést követő soros képviselő-testületi ülés A határozatról a polgármester, Jegyző, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás jegyzőkönyvi kivonatos értesítést kapnak. V. Napirendi pont A helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatással kapcsolatos döntés Nagy Sándor polgármester: ezt hívták régen ÖNHIKI-nek. Ez most arról szól, hogy ez gyakorlatilag nem önerő, beadjuk e ezt a pályázatot, ami egyébként a kötelező feladatok fenntartására szolgál, nincs semmi kötelezettség. Kata gyűjti ki azokat a kötelező feladatokhoz kapcsolódó számlákat, amihez be lehet adni. A bizottság és én is azt mondom, hogy adjuk be, mert ez nagy segítség. (előterjesztés 8. számú melléklet) Dr. Hajdú Imre képviselő: amit olvastam, hogy a szállítói kiadásokra? Nagy Sándor polgármester: igen, régen ez volt az ÖNHIKI soha nem nyertünk mértékadóan csak 1999-ben talán, mert nekünk a fejlesztéseink sokkal magasabbak voltak. Nagy Sándor polgármester: ismerteti a határozati javaslatot. Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs Nagy Sándor polgármester: Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 186 /2013. (IX.25.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a kiegészítő támogatás igénylésének jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás benyújtásának feltételeiről szóló 39/2013. (VII.31) BM rendelete alapján a támogatás igényléséhez szükséges pályázat benyújtását jóváhagyja. Erről a polgármester, jegyző, Gazdasági Iroda jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. VI. Napirendi pont Polgármesteri hivatallal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása

17 Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: ismerteti az előterjesztést, a munkamegosztási megállapodásokat. (előterjesztés, munkamegosztási megállapodások 9. számú melléklet) Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: nem tudom a megállapodással kapcsolatban van e kérdés. Ez annyiban jelent változást az életünkbe, hogy a polgármesteri hivatal került kijelölésre az összes intézmény, mint gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv. Ez egy picit a társulásokkal van összefüggésben ugyanis a társulások július 1-től nem rendelkeznek munkaszervezettel, mindenütt ki kellett jelölni egy intézményt, aki gazdálkodással foglalkozó személyzettel rendelkezik. Eddig is voltak együttműködési megállapodások, de ezeket frissíteni kellett minden intézményre vonatkozóan. Aki hozzánk tartozik társulás és gesztorai vagyunk mindenhol Kistelek Város Polgármesteri Hivatal került kijelölésre. Ezek az együttműködési megállapodások a gazdálkodásra térnek ki, hogy kinek milyen feladata van. Ebbe beletartozik a kisebbségi önkormányzat, önkormányzat és intézményei, térségi intézményi társulás és intézménye, Többcélú társulás és intézménye, Víziközmű Társulás, és mindenhol a polgármesteri hivatal köti a megállapodást ezekkel a költségvetési szervekkel. Mindenkié egyforma, hierarchia van benne, egyesével meg kell kötni mindenkinek. Ezeket a megállapodásokat a júliusi változás kapcsán frissítettük fel. Kácsor Péter képviselő: a kiküldött anyagokban több helyen az aláírásnál ugyanazok szerepelnek, pl. Víziközmű Társulásnál is Angéla és Erdélyi Csilla van feltüntetve. Legalábbis a hozzám eljutatott anyagban nem lett javítva végén. Formaiság, csak javítsátok ki. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: lehet rosszul lett becsatolva, mert nálam még jók voltak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Én belejavítottam, mert testület volt társulási tanács helyett. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: papír alapon rendben volt. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ugyanígy a kisebbségnél is ki kell javítani. Köszönjük az észrevételt. Kácsor Péter képviselő: Ezt a polgármesteri hivatal térítésmentesen végzi? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: igen Kácsor Péter képviselő: az összes szervezet részére? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: igen Kácsor Péter képviselő: ez nagy ajándék azért, azt kell, hogy mondjam. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: a beszámolóban próbáltam pár mondatban összefoglalni az intézménystruktúrát. 11 intézmény tartozik a gazdasági irodához. A kincstári szigorítások és a számviteli változások miatt havi adatszolgáltatásra vagyunk kötelezve papíralapon, főkönyvi kivonatot csatolva jegyző és gazdasági vezető aláírásával. Nagyon szigorú lett a rendszer. Kácsor Péter képviselő: ha a humán infrastruktúrát vagy a beletett szervezeti tudást nem is nézzük, csak a papírt, a szoftvert,amit Ti is használtok annak díja van, az kőkemény pénz. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: minden társulásnak a beszámolója itt készül el, 30.-ig kell elfogadni, az ÁFA bevallások, a pénzforgalmi jelentések, mérleg, a leltár, mindet Kistelek Város Polgármesteri Hivatala végzi. Kácsor Péter képviselő: nekem az lenne a javaslatom, hogy ne is most, de a későbbiekben ezen

18 gondolkodjunk el. Ez örült nagy luxus egyrészt, még akkor is, ha a miénk bizonyos esetekben, de azért nem mindenhol. Itt azért vannak olyan intézmények, ahol van olyan külső forrás, amiből meg lehetne oldani ennek a feladatnak ha nem is teljes mértékben a kompenzálását. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: próbálkoztunk az érdekeltségi hozzájárulással a többcélú társulásnál, csak a díjak nagyon nehezen folynak be. A többcélú társulásnál ez már két éve felmerült, hogy a központi irányítás költségét legalább intézményvezetői szinten a szociális intézménynél a települések költségvetésük arányában hozzájáruljanak. Dr. Hajdú Imre képviselő: Ez csak megállapodás kérdése. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: a költségvetésben is rögzítettük. Kácsor Péter képviselő: fizetési hajlandóság nincs. Dr. Hajdú Imre képviselő: de megállapodtunk. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: a költségvetésben településenként le van bontva, hogy ki milyen mértékbe kell, hogy hozzájáruljon a központi irányításhoz. A hat településből talán három az, aki rendszeresen tud fizetni. Darabos Gábor alpolgármester: az egészségügyben pont ez a gond. Horváth János képviselő: akkor, ahogy mondod Kata, ez olyan, mint a mentőszolgálat és a központi ügyelet. Kácsor Péter képviselő: ugyanaz, ott is kell hozzájárulást fizetni. A többcélúnak ki most a vezetője? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: a többcélúnak elnök úr a vezetője és a munkaszervezet megszűnt, Gyerekesély Iroda működik jelenleg. Az, hogy hogy lesz a program megszűnése után még nem tudjuk. Kácsor Péter képviselő: és a Víziközmű Társulásnál ott az Ildi alkalmazott vagy nem alkalmazott? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: nincs alkalmazás jelenleg, ott csak a projektet kezeli a társulás, mert ő volt a pályázat nyertese. Kácsor Péter képviselő: és az hogy van, hogy külön intézményként van a megállapodásba feltüntetve? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: mert a társulás maga beszámolóval és költségvetéssel rendelkezik. A társulás egy költségvetési szerv. Én a megállapodásban nem költségvetési szervet írtam, hanem zárójelben megjegyeztem, hogy továbbiakban intézmény. Ő, mint gazdálkodó szervezet nem rendelkezik gazdálkodó egységgel, önállóan működő gazdálkodó szervezet, de nincs neki gazdálkodó egysége, ezért mindenhol meg kellett jelölni egy polgármesteri hivatalt és nálunk mindenütt a gesztor került megjelölésre. Kácsor Péter képviselő: köszönöm. Nagy Sándor polgármester: további kérdés? Kérdés: nincs

19 Hozzászólás: nincs Nagy Sándor polgármester: Aki a polgármesteri hivatallal kötött együttműködési megállapodások jóváhagyását elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 187 /2013. (IX.25.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a Kisteleki Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények között kötendő megállapodás jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület jelen jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodásokat jóváhagyja. A határozatról a polgármester, jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. VII. Napirendi pont Kisteleki Horgászegyesület elnökének tájékoztatója Nagy Sándor polgármester: ismerteti a tájékoztatót. (tájékoztató 10. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: Szilárdi Antal a Kisteleki Horgászegyesület elnöke megkeresett engem egy levéllel, kérte, hogy tájékoztassam a képviselő-testületet is. Ezt mindenki megkapta. A Szegedi Törvényszék nyilvántartásba vette az egyesületet. Annyi kiegészítést szeretnék hozzá tenni, hogy megkerestek bennünket, hogy tegyünk egy szándéknyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy vízterületre a kezelési jogot részükre átadjuk. Ez így sajnos nem működik, nem a kezelési jogot adjuk át, hanem a használatot biztosítjuk. Ezt a szándéknyilatkozatot én meg is tettem. Ez törzsvagyonnak számít, akármilyen szándéknyilatkozatot nem adhatunk, de ez nekik elégséges azt mondták. Ezzel kapcsolatban van e valami kérdés. Kácsor Péter képviselő: én utána mentem a dolgoknak. Nyílván az elsődleges szándék az, hogy minél hamarabb horgászat legyen a tavon. Elég kacifántos volt ott a helyzet és azt most elég nehéz helyrehozni, nevezetesen, hogy még a mai napig sem horgásztó az a horgásztó. Ahhoz hogy az horgásztó legyen az első lépés az most ez. Végső soron majd a KÖFE-től, mint hatóságtól kell kapnunk egyszer egy vízkezelési jog, és majd az lesz a végső megoldás, ha azt átadjuk, ha át akarjuk adni a horgászegyesületnek. Nagy Sándor polgármester: azért kellett most csak egy szándéknyilatkozat. Kácsor Péter képviselő: így van, azért volt a félreértés hogy nem a vízkezelési vagy a vízhasználati jogot adjuk át, hanem csak egy kezelési-használati jogot a tóra, de nem a víz kezelését. Ez majd egy másik kérés, ami a tényleges horgásztatást lehetővé teszi. Nagy Sándor polgármester: köszönjük szépen az elnök úrtól a tájékoztatást. VIII. Napirendi pont Világ Királynője Engesztelő Mozgalommal kapcsolatos döntések

20 Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti az előterjesztést. (előterjesztés 11. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Az előterjesztésként mindenki megkapta- Komlóska Község polgármestere keresett meg, hogy egy engesztelő kápolnát szeretnének felállítani, ezt közadományból szeretnék véghezvinni. Az országba minden önkormányzatot megkerestek, hogy egy darab terméskővel vagy pár ezer forinttal járuljunk hozzá ehhez az építkezéshez. Ennek a mozgalomnak tagjai kívánunk e lenni, belépési szándékunkat akarjuk e kifejezni? Darabos Gábor alpolgármester: szerintem ezzel nem szabad foglalkozni. Nagyon szép ez a dolog, de ha az ország összes települése elindul ebbe az irányba akkor szétszakadunk. Nagy Sándor polgármester: én egy Ft-tal támogatnám Ft-ot elfogadtok? Aki a Ft támogatást elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egy tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 188 /2013. (IX.25.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testülete megtárgyalta a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom részére támogatás nyújtása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kápolna építéséhez Ft támogatást nyújt a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom részére. A határozatról a polgármester, jegyző, Komlóska Község polgármestere jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap. Nagy Sándor polgármester: Csányi József képviselő úr jelezte, hogy hivatalos elfoglaltság miatt el kell mennie. A képviselő-testület továbbra is határozatképes, hiányzik egy fő. A képviselő-testület 8 fővel van jelen. IX. Napirendi pont Kisteleki Polgárőrség Közhasznú Egyesület írásbeli tájékoztatás iránti kérése Nagy Sándor polgármester: ismerteti az egyesület megkeresését. (polgárőrség levele 12. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: a polgárőrség megkeresett bennünket egy levéllel, mely szerint Tóth János elnök úr tájékoztatást szeretne kérni és kezdeményezni azt, hogy az annak idején részünkről nem megkötött együttműködési megállapodást vizsgáljuk felül és szeretné kezdeményezni, hogy megkössük. A levélben írja, hogy Nagy Sándor polgármester úr többször hivatkozott arra, hogy a képviselő-testület jóváhagyásával nem kötöttünk együttműködési megállapodást. Megkapták ezt a levelet ugye? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: igen Nagy Sándor polgármester: meg szeretném erősíteni, hogy a képviselő-testület annak idején egyhangúlag úgy döntött, hogy a megállapodást nem kívánja aláírni. Egyeztettem ebben kapitány úrral is. A mostani álláspontunka az, hogy természetesen, mint a mostani búcsún is dolgozunk együtt, ezért fizettünk is azt hiszem Ft-ot, de akkor a polgárőrséggel kapcsolatos mindenféle körülmények miatt a képviselő-testület elvonatkoztatta magát ettől az aláírástól. Ez így volt ugye?

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Június 27. NAPJÁN MEGTARTOTT 15. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Június 27. NAPJÁN MEGTARTOTT 15. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Június 27. NAPJÁN MEGTARTOTT 15. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Kötvény 3. gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 01-jén du. 14 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről Helye: Sóskút tanácsterme Jelen vannak: csatolt

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rg ysoroza t

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rg ysoroza t Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (178-180) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. MÁRCIUS 31-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: 30/2008. (III. 31.) számú határozata a civil szervezeteknek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1653/1/2015 Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 9.30 órakor megtartott soros ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét.

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5. napján 15,30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. február 27. 16.00 órától 17.30 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26.

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jegyzőkönyv készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18. napján tartott üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Farkas Ildikó elnök,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben