POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011."

Átírás

1 1022. Budapest, Bég utca 3-5. Tel: , Fax: Web: POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS T a r t a l o m 1./ A POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány számviteli beszámolója 2./ Költségvetési támogatás felhasználása 3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4./ A cél szerinti juttatások kimutatása 5./A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása. 6./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása. 7./ A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

2 2 A POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány számviteli beszámolója I./ Számviteli beszámoló: A POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány év Egyszerűsített éve s beszámoló "A" Mérleg Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módosítá sai A B c d e 1 A. Befektetett e szközök I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi Eszközök 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. Forgóe szközök I. Készletek 7 II. Követelések 8 III. Értékpapírok 9 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 11 Eszközök összesen "A" Mérleg Források (pa sszívák) 2011.december 31. adatok E Ft-ban sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módosítá sai A B C d E 12 D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) 15 III. Tőketartalék 16 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 18 VI. Értékelési tartalék 19 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 23 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 26 Forrá sok össze sen

3 3 "A" Eredmény kimutatás (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módosítá sai A B c d e 1 I. Értékesíté s nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek 4 IV. Anyagi jellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkené si leírás 7 VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+/-II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordítási 11 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+/-A+/- B) X. Rendkívüli bevételek 14 XI. Rendkívüli ráfordítások 15 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+/-C+/-D) XII. Adófizetési kötelezettség 18 F. Adózott eredmény (+/-E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény II./ Költségvetési támogatást: nem igényeltünk III./ Vagyon felhasználása: Főkönyvi záró kimutatás 2011.év Halmozott Egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel 0 Számlaosztály összesen: Számlaosztály összesen: Számlaosztály összesen: Számlaosztály összesen: , , ,00+ 0 egyenlegek egyenlege: ,00+ 4 Számlaosztály összesen: , , , ,00- egyenlegek egyenlege: , Számlaosztály összesen: , , , ,00- egyenlegek egyenlege: ,00+ 5 Számlaosztály összesen: ,00+ 0, ,00+ 0

4 4 egyenlegek egyenlege: ,00+ 6 Számlaosztály összesen: Számlaosztály összesen: Számlaosztály összesen: , ,00+ 0 egyenlegek egyenlege: , Számlaosztály összesen: , ,00- egyenlegek egyenlege: , Számlaosztály összesen: , , , ,00- egyenlegek egyenlege: , Számlaosztály összesen: , , , , Ingatlanok Gépek berendezések Értékcsökkenés Eszköz beszerzés Amortizáció Beruházások Számlaosztály összesen: Egyenlegek egyenlege: Vevők , ,00-0, Befektetett pénzeszköz 0,00+ 0,00-0, pénztár , , , bank , , , Erste Bank ,00+ 0, , átvezetési szla , ,00-0, átvezetés , ,00-0,00+ Számlaosztály összesen: , , ,00+ Egyenlegek egyenlege: , törzstőke , , adózott eredmény ,00+ 0, , törzstőke 0, , , szállítók , , ,00- Rövid lej hitel 0 0 Adósok vállalkozási adó , , szja , , ,00- szállítók által számlázott 4661 áfa , , vevő által fizetett áfa , , fizetett áfa , , , iparűzési adó 4.950,00+ 0, ,00+ 0 jövedelem elszámolási 471 szla , , sztk elszml. Szla , , , munkaadói és mváll.jár ,00+ 0, , nyitómérleg , , számlaosztály összesen: , , , ,00- egyenlegek egyenlege: ,00-

5 5 510 anyag költség , , alvállalkozó 0, , bér költség , , madói jár 0, , tb jár , , Értékcsökkenés alatti 552 eszk.értcsökk anyagi jell.egyéb klts , ,00+ Üzemanyag költség bérjellgű egyéb klts , , Repi klts. 0, , nem anyagi jell klts , , banki klts , , Adó jell. befizet. 0, ,00+ 5 számlaosztály összesen: , ,00+ 0 egyenlegek egyenlege: , Vissza nem ig áfa , ,00+ Pénzügyi műveletek 896 ráfordításai 0, , Alapítványi kifizetés: , ,00+ számlaosztály összesen: , ,00+ 0 egyenlegek egyenlege: , Árbevétel , , támogatás árbevétele , , egyéb bevételek 0 0,00-0 0, % szja , ,00- pénzügyi műveletek 996 bevételei , , Támogatás 0 0,00-0,00-9 számlaosztály összesen: , ,00- egyenlegek egyenlege: ,00- Vállalat összesen: , , , ,00-0 IV./ Cél szerinti juttatások: -Az Országos Polgárőrszövetség területi szerveinek javaslatai alapján a nagycsaládos rászoruló polgárőröket, árván maradt rendőr gyereket, húsvéti, iskolakezdési és karácsonyi támogatásban részesítettük, így 102 családnak tudtunk segítséget adni. Támogatásainkat a családok gyermekeinek száma alapján osztottuk szét, mely során összesen 304 gyereket vettünk figyelembe. -Az Országos Polgárőrszövetség elnökségével napi kapcsolatot tartunk, üléseiken, rendezvényeiken igazgató úr elnökségi tagként részt vett.

6 6 -A Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány az alapító okiratában megfogalmazott céljai alapján támogatta a rendvédelem területén dolgozó 10 fő kommandósnak a XXIX. Swat Round-Up International versenyen való részvételét. A verseny évben is az USA-ban, Florida állam, Orlandó városában került megrendezésre. Ezen a versenyen a világ 15 országából 65 igen jól felkészült, hasonló területen dolgozó csapat mérte össze tudását, taktikai készségét. - Támogattuk repülőjegy megvételével a Németországi, Nürnbergbe való kijutását a kommandósok vezetőjének, ahová az IWA nemzetközi fegyver és biztonság technikai kiállítás rendezői, nagyobb fegyver gyártói hívták meg, modernebb fegyver esetleges vásárlása céljából. - A Győr- Moson- Sopron megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen segítettük a kommandósok kiutazását az USA-ba, hogy részt vehessenek a New York-ban megrendezésre került Rendőr és Tűzoltó Világjátékokon. V./ Központi költségvetési támogatást: nem kaptunk. VI./ Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: 0.-FT VII./ Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló: A 2011-es évben is az Alapító Okiratban megfogalmazottakhoz igazodva, pénzügyi lehetőségeinkhez szabottan igyekeztünk végezni tevékenységünket. -A Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, Gerida Lovagrend és az Országos Rendőr- főkapitányság Baleset- megelőzési Osztálya által közösen szervezett történelmi szerepjátékgyermek tábornak immár hagyományosan visszatérő segítséget nyújtottunk. Sponzorokat kutattunk fel, hogy a nagycsaládos rendőrök közel fő- gyermeke nyári-téli üdültetését anyagilag könnyebbé tegyük üdítőkkel, csokoládékkal, cukorkákkal, mely termékeket, a tábort szervező egyesület vett át az általunk megadott sponzoroktól. Ezzel az átvételi megoldással költséget spórolunk meg, hiszen alapítványunk nem rendelkezik kisteherautóval, amelyben a termékeket el lehetne szállítani. -POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány, az IPA Pest megyei Szervezete, az Országos Polgárőrszövetség, a Budapesti Triatlon Szövetség és a Budapesti Diáksport Szövetség szeptember 25-én a Görzenál Görkorcsolya és Szabadidőparkban és környékén megrendezte a Nemzetközi Duatlon Fesztivált. A verseny útvonalának biztosításához az Országos Polgárőrszövetség polgárőrei nyújtottak segítséget. A rendezvényen a különböző korcsoportok szerinti versenyszámokban 350 versenyző állt rajthoz, külön POLICE futamot indítottunk a rendőrség dolgozói részére, ahol 15 fő indult.. Ugyanakkor a kísérők, családtagok, érdeklődők jelentős tömege kísérte figyelemmel a rendezvényt. A szervezés során felkutatott támogatók, szponzorok értékes díjakat, ajándékokat, üdítőket, szóróanyagokat adományoztak a rendezvény sikeres lebonyolításhoz. -Az IPA Pestmegyei Szervezetével hagyományosan jó kapcsolatot alakítottunk ki. Az elnökségi üléseken az Igazgató úr részvett, a rendezvényeiket minden alkalommal, termékekkel segítettük.

7 7 A 2011-es évben sikerült alapítványunk működését eredményesebbé tenni, pénzügyi helyzetünket stabilizálni, bevételeinket növelni, kiadásaink azonos szinten tartása mellett. Az alapító okiratban megfogalmazott céljainkat sikerült végrehajtanunk. Évente több alkalommal anyagilag támogatni tudtuk az árván maradt rendőrök gyermekeit, a nehéz sorsú nagycsaládos polgárőröket, segíteni tudtuk a rendőrgyermekek nyári gondtalan üdülését, aktív pihenését, valamint segítettük a kommandósok jobb felkészülését, világversenyeken való részvételét. Budapest, április 23. Kosztka Gyula Igazgató Móczár Péter elnök

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 7515. Somogyudvarhely, Hunyadi utca 46. 211. évről TARTALOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. A szervezet alapadatai Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012.

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012. Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. T a r t a l o m 1. A Pro Musica Alapítvány számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben