HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA"

Átírás

1 HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS ÉVI BESZÁMOLÓ. 1

2 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI DECEMBER A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRŐL. 1.-A MAGYAR SZOCIALAISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELŐDEI - AZ ÁLLAMPÁRT FELELŐSEK: 2-G.-AZ OKTÓBER 23-ÁN KIROBBANT FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC SZOVJET MEGSZÁLLÓKKAL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN TÖRTÉNT VÉRBEFOJTÁSÁÉRT, AZ AZT KÖVETŐ RÉMURALOMÉRT ÉS MEGTORLÁSÉRT, KÉTSZÁZEZER MAGYAR EMBER HAZÁJÁBÓL VALÓ KÉNYSZERŰ ELMENEKÜLÉSÉÉRT. 2-I.- MINDAZOKÉRT A KÖZTÖRVÉNYES BŰNCSELEKMÉNYEKÉRT, AMELYEKET POLITIKAI INDITÉKBÓL KÖVETTEK EL, AMELYEKET AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS POLITIKAI INDÍTÉKBÓL NEM ÜLDÖZŐTT. 3.- A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELŐDEI, VALA- MINT A KOMMUNISTA IDEOLÓGIA JEGYÉBEN KISZOLGÁLÁSUKRA LÉTREHOZ OTT EGYÉB POLITIKAI SZ ERVEZ ETEK, BŰNŐZŐ SZERVE- ZETEK VOLTAK, AMELYEK VEZETŐI EL NEM ÉVÜLŐ FELELŐSSÉGGEL TARTOZNAK AZ ELNYOMÓ RENDSZER FENNTARTÁSÁÉRT, IRÁNYÍTÁSÁÉRT, AZ ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEKÉRT ÉS A NEMZET ELÁRULÁSÁÉRT. 6.- MINDEN MAGYAR POLGÁR, AKI A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁVAL SZEMBEN ELLENÁLÁST TANÚSÍTOTT, AKIT A DIKTATÚRA KISZOLGÁLÓI EMBERI MÉLTÓSÁGÁBAN ÉS JOGAIBAN MEGSÉRTETTEK VAGY IGAZSÁGTALANUL ÜLDÖZTEK. HA E JOGSÉRTÉSEKBEN NEM VETT RÉSZT, ELISMERÉST ÉS ERKÖLCSI ELÉGTÉTELT ÉRDEMEL. 2

3 KÁNYÁDI SÁNDOR: CSENDES POHÁRKÖSZÖNTŐ ÚJÉV REGGELÉN Nem kívánok senkinek se különösebben nagydolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog. Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre. Tiszta szívből ezt kívánom. Szaporodjon ez az ország Emberségbe, hitbe, kedvbe, s ki honnan jött, soha soha ne feledje. Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk A többit majd apródonként megcsináljuk. Végül pedig azt kívánom, legyen béke. Gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe! (1956) (Simon András grafikája) 3

4 ORBÁN VIKTOR MINSZTERELNÖK ÚR BESZÉDE A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁN. (2013. FEBRUÁR 25.) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezők! Egy olyan korszak küszöbén állunk, amikor különösen fontossá válik az emlékezés és az emlékezet. Napról napra fogyatkozik azok száma, akik még szemtanúi voltak a világtörténelem legnagyobb gaztetteinek. A társadalmak az által formálják önképüket, s teszik azt nemzedékeken át folytonossá, hogy kialakítják az emlékezés kultúráját. Emlékezés és emlékezet nélkül nem létezhet sem család, sem közösség, sem nemzet. Fossz meg valakit a múltjától, és azt tehetsz vele, amit akarsz. Bármerre járunk a világon, minden olyan emlékmű, amely a kommunizmus áldozatainak állít emléket, ugyanazt a gondolatot testesíti meg: megtörtént. Megtörtént, és most már rajtatok a sor, hogy kérdezzetek! A mi feladatunk, hogy megteremtsük az emlékezés azon időpontjait és helyszíneit, ahol ezzel a kérdéssel minden egyes nemzedék szembesülni tud. Ennek nyomán nyilvánítottuk február 25-ét a kommunizmus emléknapjává. Emlékeznünk kell arra, hogy a mögöttünk hagyott XX. század volt az emberiség történetének talán legvéresebb évszázada. Milliók megkínzása, megnyomorítása és elpusztítása köthető a század két szörnyű ideológiájához, a nácizmushoz és a kommunizmushoz. A kettő nem is áll olyan távol egymástól, mint első pillanatban gondolná az ember. József Attila megsejtett ebből valamit, amikor ezt írta: talán dünnyögj egy új mesét, fasiszta kommunizmusét. Csak az 1931 és 1953 között működtetett kolimai, 100 tábort magába foglaló hálózat önmagában a hatszorosa volt Franciaország területének. Az itthon maradottakat eltiltották a legalapvetőbb emberi érzés, a másik ember sorsa miatt érzett fájdalom kifejezésétől, így végső soron eltiltották őket az emberséges élettől. A meggyilkoltaknak, megkínzottaknak, elhurcoltaknak, kisemmizetteknek és kitelepítetteknek még a nevét sem volt szabad kimondani. Még a nevüket is el akarták törölni. Még a halottakat sem volt szabad eltemetni. A kommunista diktatúra útját jeltelen sírok ezrei szegélyezték, melyekbe arccal lefelé, dróttal átkötözve dobálták a testeket. Illyés Gyula mondatai törnek föl az ember emlékezetéből: a zsarnokság ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál előtt a Rákoskeresztúri Újköztemető 298-as, 300-as és 301-es parcellája a nemzeti összetartozás és a kommunizmus elleni tiltakozás szimbolikus helyszínévé vált. Itt nyugszanak azok a politikusok, közéleti emberek, katonák, munkások, parasztok, diákok, akiket az 1945 és 1956 utáni törvénytelen perekben halálra ítéltek. Amikor először megadhattuk a végtisztességet, fontosnak tartottuk, hogy Nagy Imre és társai mellett az áldozatok újratemetésén legyen egy jelképes, hatodik koporsó is. A hatodik koporsó jelképezte azokat a pesti srácokat, akik fegyverrel a kézben estek el. Jelképezte azokat a gazdákat, akiket halálra vertek. Jelképezte azokat a tüntetőket, akikkel a sortüzek végeztek. És jelképezte azokat az embereket, akiket az ÁVH kínzókamráiban gyötörtek halálra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekünk ma az a feladatunk, hogy egy olyan országot építsünk, ahol senkit sem lehet hátrányosan megkülönbözetni neme, származása, vallása, politikai nézete, nemzeti vagy nyelvi hovatartozása miatt. Ezért alkottunk olyan új Alaptörvényt, amely minden korábbinál szélesebb jogokat biztosít, deklarálja az emberi méltóság sérthetetlenségét, a szabadsághoz, a személyi biztonsághoz való jogot és a tulajdon védelmét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekünk ma azonban az is feladatunk, hogy ne engedjük meg, hogy azok az áldozatok, akiket a diktatúra képtelen volt az emlékezetünkből kitörölni, most mégis feledésbe merüljenek. Ne engedjük meg, hogy egy sehová sem vezető számháború keretei között a kommunizmus és a nemzetiszocializmus bűneit kijátsszák egymás ellen, mert sohasem szabad elfelejtenünk, hogy miképpen Pilinszky írja a gyűjtőtábor a körülhatárolt bizonytalan formájú terület, és ez függet- 4

5 len attól, hogy milyen szimbólum van a kapuja fölött. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy amíg egyetlen ember él Magyarországon, akit a diktatúra jelképét viselő emberek hurcoltak el vagy kínoztak meg, addig az ilyen jelképek tiltásának feloldása nem időszerű, és szemben áll mindazzal, amit hazánk új alaptörvénye emberi méltóságként meghatároz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nemzet együtt érző szívvel és a hála gondolatával hajt ma fejet az áldozatok emléke előtt. (Forrás:orbanviktor.hu) ES PARCELLA. 5

6 Megemlékezés Kistarcsán A "Kommunizmus áldozatainak emléknapján" Styop Ferencné megemlékező beszédében Illyés Gyulát idézte: "A múlt nincs magától" Nagy igazság ez!a történelmi múltat, emlékeinket gondozni, ápolni kell ahhoz, hogy a múltat idéző emlékek mellett az emlékezők történetei és gondolati is megmaradjanak a nép emlékezetében, jelent és jövőt formáló önismeretében....most ismét felerősödött a remény, hogy a jelenlegi politikai erő képes lesz az igazságtételre, és emlékezőket is nevel. Olyan köztudatot, iskolát segít életre, amely egészséges nemzeti öntudatra nevel. Erre kötelez bennünket azok emléke, akik már nem lehetnek közöttünk, valamint gyermekek, unokák tartós vagy fellobbanó érdeklődése,mélyülő tisztelete, megértése. Vakmerő gyávaság lesz, megbocsáthatatlan bűn, ha a kínálkozó politikait, történelmi lehetőséggel nem fogunk élni. Styop Ferencné pár gondolatot idézett Ramon Cue Romano: "MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET" című verséből. A polgármester Úr átvette az '56-os Szövetség lyukas lobogóját. Azt ígérte, hogy majd a közel jövőben elkészülő Múzeumban helyezik el. Az Emléklap átadása után a megjelentek koszorúzással tisztelegtek a kopjafánál. 6

7 MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODA KÖZLEMÉNYE Budapest, február 25., hétfő (OS) - Duplájára emelkedik a kommunizmus áldozatainak juttatása Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár hétfő délután részt vett a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ), az közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége (PEK) és a Recski Szövetség budapesti megemlékezésén. A tanácskozáson a résztvevők tájékoztatást kaptak az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást jogtalanul elszenvedettek jutatásának idei 50 százalékos, jövőre, pedig újabb 50 százalékos megemeléséről, amiről a kormány a közelmúltban hozott döntést. Az intézkedés értelmében a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak, a rendőrhatósági őrizet mellett munkatáborban fogva tartottak, az 1956-os forradalomban résztvevők és az 1945 és 1963 közötti koncepciós perek elítéltjeinek juttatása január 1-től 50 százalékkal emelkedik ben további 50 százalékos emelésre kerül sor a 2012-ben folyósított életjáradék alapot figyelembe véve. Orbán Viktor köszöntőjében azt mondta: sajnálja, hogy az Alkotmánybíróság tapintatlan volt és az önkényuralmi jelképek betiltására vonatkozó jogszabályt úgy helyezte hatályon kívül, hogy annak még nem jött el az ideje. Addig, amíg nem egyszerűen történelmi emlékezet, hanem sok, köztünk lévő ember számára megélt napi szenvedés volt a diktatúra, addig "tapintatlan Önökkel szemben egy olyan döntés, amely úgy tesz, mintha nem történtek volna meg azok a diktatúrák, amelyeknek a jelképeit Magyarországon még hoszszú ideig nem szabadna viselni" - fogalmazott. Boross Péter volt miniszterelnöknek reggel az Új Köztemetőben elmondott szavaira visszautalva Orbán Viktor úgy vélekedett: a legfontosabb a "soha többé". Soha többé ne fordulhasson elő, hogy még egyszer olyan szenvedéseken kelljen átmennie a nemzetnek, mint amilyen szenvedéseken át kellett menni a huszadik század második felében - mondta a miniszterelnök. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke Kiadó: Kormányzati Információs Központ Miniszterelnöki Sajtóiroda BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET. 7

8 MI A HAZA? A HAZA SZÜLETÉSTŐL SÍRIG TARTÓ SZERELEM. VALÓJÁBAN ISTEN ADOMÁNYÁBÓL VALÓ KEGYELEM. ISTEN, HAZA, CSALÁD, EZ A MAGYAR SZENTHÁROMSÁG. A HAZA AZ A SZÜLŐFÖLD, A MAGYAR UGAR, MELY SZÜLÖTTJÉHEZ SOSE VOLT FUKAR. AKIK SZERETTÉK, SZOLGÁLTÁK ÉS VÉDTÉK, AZOK ASZTALÁN MINDIG VOLT GAZDAG TERÍTÉK. A HAZA ÉDESANYA, FELESÉG ÉS TESTVÉR, NEM HIÁBA FOLYT ÉRTE OLY SOK MAGYAR VÉR. NEM LEHET LEÍRNI AZT AZ ÉRZÉST, MELY HOZZÁ KÖT. A KÖTELÉK ELSZAKÍTHATATLAN ÉS ÖRÖK. LEHETSZ A VILÁG MÁSIK VÉGÉN, NEM MÚLIK VÁGYÓDÁSOD, MINDÉG CSAK A HAZÁT, A MAGYAR FÖLDET LÁTOD. IDEGENBEN A JÓ MÓD NEM TUD ANNYIT ADNI, MELYET A SZEGÉNY ÁRVA HAZA NE TUDNA ELLENSÚLYOZNI. HA MEGBÁNTOD, DE MEGBÁNÁSOD ŐSZINTE, MINT IGAZI ÉDESANYA, VISSZAFOGAD KEGYEIBE. VAN-E HÁT SZENTEBB ÉRZÉS A HAZASZERETETNÉL? HA NEM ÉREZTED VOLNA, IGAZÁN SZEGÉNY LENNÉL. TOLDI SZABÓ GÉZA MÁRCIUS. 8

9 ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚR KÖSZÖNTŐJE A KOSSUTH ÉS SZÉCHENYI-DÍJAK, VALAMINT A MAGYAR ÉRDEMREND KITÜNTETÉSEINEK ÁTADÁSÁN Hölgyeim és Uraim, tisztelt Díjazottak, kedves Vendégek! Az igazság az idő gyermeke, nem a tekintélyé írta Francis Bacon. Az alkotó ember igazságát is az idő szüli meg, ahogy az idő gyermekévé válik a teljesítmény, a megbecsülés, az alkotók és kutatók iránti tisztelet is. Történelmünk és kultúrtörténetük ezredéves öröksége azt mutatja, hogy az idő mindig igazsággá tette tudósaink teljesítményét, művészeink alkotásait. A legnemesebbeket. A nemzeti ünnepen átadott kitüntetésekkel évről évre, arra teszünk kísérletet, hogy felgyorsítsuk azt az időt, amely igazsággá emeli legkiválóbbjaink gondolatait, eredményeit, alkotásait, teljesítményét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! március 15. politikai nemzetünk születésnapja. A polgári felemelkedésért indított küzdelmünk ünnepe. Olyan alkalom, amikor azt is kifejezésre juttatjuk, hogy nemzetünk boldogulásához mennyi mindent tettek hozzá mindazok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak történelmünk során. Mindazok, akik személyes teljesítményükkel alapozták meg március 15. céljainak 1867 után megszülető sikereit. Az idén 200 éve született Eötvös József írta: Minden ismeret egyesek, által találtatott fel, minden tudományos haladás és minden, mi a művészet körében kitűnő, egyesek műve, s mégis, a nemzet joggal büszke tudományára és művészetére, mert a nemesebb ág, melyet az egyes szorgalma beoltott, csak annyiban nőhet, mennyiben a törzs, amelybe beoltatott, a nemesebb ággal rokon. A nemzet sikerét ma is a legkiválóbbak teljesítménye alapozza meg. És ezek a kivételes teljesítmények a közösség tagjainak közös kincsévé válva segítik elő a nemzet felemelkedését. A most kitüntetettek életük értelmét, célját az alkotásban találták meg. Abban, hogy maradandó, a közösség elismerésére méltó értéket hozzanak létre. Azzal pedig, hogy a maguk területén képesek voltak szorgalmuk, tudásuk, tehetségük legjavát adni, valójában mindannyiunkat megajándékoztak. Ki könyvvel, ki színpadi alakítással, ki tudós gondolattal, ki egyedülálló mérnöki vagy művészi inspirációval. Ki egy fontos innovációval, ki egy világraszóló sporteredménnyel, de mindenképp egy olyan egyedülálló teljesítménnyel, amit ő és csakis ő hozhatott létre. Ezek a teljesítmények, mindaz, amit Önök hoztak létre, egész nemzetünket is jobbá, gazdagabbá teszik. Mert mindazzal, amit Önök elértek, azzal ránk is hatnak, bennünket is gyarapítanak. Minket is alkotásra, tudásunk, tehetségünk és szorgalmunk legjavának mozgósítására ösztönöznek. (Forrás: Internet) 9

10 MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉG AZ ÚJPESTEN Pénteken 10 órakor, az Újpest-központ aluljáróban, a Bem Néptáncegyüttes toborzójával kezdődött meg Újpest Önkormányzatának hagyományos megemlékezése, nemzeti ünnepünk, március 15-e tiszteletére. A táncosok pár perces műsorral invitáltak minden újpestit az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére rendezett ünnepségre, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola aulájába és a Petőfi-szoborhoz. Újpest Önkormányzatának hagyományos koszorúzási ünnepsége 11 órakor kezdődött. Az ünnepi műsort a Bem Néptáncegyüttes vezette fel, majd a Tungsram Kodály Zoltán Férfikar Mint büszke sólyom című dalt adta elő. Ezt követően Wintermantel Zsolt nyitotta meg az ünnepséget. Úgy gondolom, manapság a szabadságról és a szabadság szeretetéről sok szó esik, a haza szeretetéről viszont annál kevesebb. Sokan gondolják úgy, hogy a haza szeretet nagy tetteit csak kivételes történelmi korszakokban lehet gyakorolni. Úgy gondolom, a haza szeretetét itt és most a kis tettekben is megélhetjük. Ezért fordítsuk hát tekintetünket magunk felé. A hazának arra a szegletére, amelynek biztosan ismerjük határait, és amely hazának magunk is mindennap alakíthatjuk a történelmét: tekintsünk legszűkebb hazánkra, Újpestre. Hogyan éljük meg a hazaszeretetet, azaz szűkebb hazánk, Újpest szeretetét? Úgy gondolom, a haza szeretetét itt és most a kis tettekben is megélhetjük hangsúlyozta ünnepi beszédében a polgármester. Wintermantel Zsolt rámutatott: szeretem a hazámat, amikor gyermekként megtanulok egy verset, hogy Újpest ünnepét szebbé tegyem, ha felmosom a lépcsőházat az ajtóm előtt, ha rendben tartom a kertemet, házam előtt az utcát, lenyírom a füvet, télen ellapátolom a havat, ha vállalom egy játszótér játékainak újrafestését, ha ruhát gyűjtök vagy süteményt sütök az itt élő szegény gyerekeknek, ha fát ültetek a közterekre, ha az utcán felveszek egy eldobott nejlonzacskót, amit olyasvalaki dobott el, aki még nem tudja, hogy a hazát így is lehet szeretni. És végül: szeretem a hazámat, Újpestet, hogyha részt veszek a közösség életében, hogyha eljövök erre a közösségi ünnepre, erre a megemlékezésre. A beszédet követően a Tungsram Kodály Zoltán kórus újabb dala, majd a Babits Mihály Gimnázium diákjainak hangulatos műsora következett, amely nagyszerűen megelevenítette és a helyszínre varázsolta a forradalmi hangulatot. A műsor zárásaként az ünneplők közösen elénekelték a Szózatot és a Székely himnuszt, majd a Petőfi-szobornál helyezték el a megemlékezés virágait. Az Újpesti Önkormányzat nevében Wintermantel Zsolt polgármester és Hollósi Antal országgyűlési képviselő helyezett el koszorú és tisztelgett a forradalom hősei előtt, majd sorra fejet hajtottak a helyi pártok, civil szervezetek, ifjúsági- és emlékszervezetek, sportegyesület képviselői is. Ezzel zárult az idei, kissé rendhagyó megemlékezés március idusán, az 1948-as forradalom és szabadságharc kitörésének 165. évfordulóján. (G.R.) 10

11 SZÖVETSÉGÜNK ELNÖKE OKTÓBER 23-A ALKALMÁBÓL AZ 1956-OS MENEKÜLTEK BEFOGADÁSA, VALAMINT '56-OS SZABADSÁGHARCUNK EM- LÉKÉNEK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN FOLYTATOTT KIMAGASLÓ TEVÉKENYSÉ- GÜK ELISMERÉSEKÉNT, SZÖVETSÉGÜNK ELNÖKE AZ ALÁBBI SZEMÉLYEKNEK ADOMÁNYOZOTT SZÖVETSÉGI KITÜNTETÉST. SZÖVETSÉGI NAGYKERESZT OSZKAR BRAUNDNER EZREDES ÚRNAK AZ IPA NEMZETKÖZI RENDŐRI SZERVEZET SALZBURG TARTOMÁNYI NY. ELNÖKÉNEK SZÖVETSÉGI KISKERESZT JOHAN HUTZINGER ÚRNAK BERGHEIM POLGÁRMESTERÉNEK REINHOLD JAKSCH FŐHADNAGY ÚRNAK RAINER REGIMEN MÚZEUM MUNKATÁRSÁNAK JUBILEUMI EZÜSTÉREM MAG.DORA MUNKÁCSI ÚRHÖLGYNEK ELŐADÓMŰVÉSZ MAG. EVA OTT ÚRHÖLGYNEK A BARTÓK BÉLA TÁRSASÁG ALAPÍTÓ ELNÖKÉNEK MOSSHAMMER CSALÁDNAK '56-BAN MENEKÜLT CSALÁDOK SEGÍTŐINEK SZABADSÁGHARCOS LYUKAS ZÁSZLÓ BARTÓK BÉLA TÁRSASÁGNAK BERGHEIM POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK IPA NEMZETKÖRI RENDŐRI SZERVEZET SALZBURG TARTOMÁNYI HIVATALÁNAK MARIA PLAN KASTÉLYSZÁLLÓNAK-SALSBURG RAINER REGIMENT MÚZEUMNAK-SALSBURG SZÖVETSÉGÜNK ELNÖKÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ELISMERÉSEKET DR. FARKAS LÁSZLÓ ALELNÖK ADTA ÁT DECEMBER 2-ÁN. 11

12 12

13 13

14 MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET Kicsi húgunk, te drága Magyarország! Magadra hagytunk Tégedet. Míg fényes nappal Rád törtek gyalázva, S Európa szívéről letéptek rőt kezek. Keresztútján a művelt világnak Magadra hagytunk Tégedet. Hogy körülálltuk földre tiprott tested, A hulló jaj és forró vér felett, Melynek árjával bepermetezted Ruháinkat, - mi csak szónokoltunk és vitatkoztunk, De senki előre egy lépést se tett, Csak kezeinket emeltük az égnek, S magadra hagytunk Tégedet. Szemünk láttára tapostak a sárba, Nem távoli őserdők megett, De Európa szívében, hol drága Múltunk őre a Fórum és a Parthenon meredt A dómokra, mely visszhangként hordta A vádat, amit Dante emelt érted, Hogy bölcsesség, jog széthullt darabokra S Beethoven dala kilencszer zokogja: Az életünk új barbár korba tévedt. S bár vállainkon húsz évszázad súlya, Elárultuk múltunkat és újra Vak félelembe fúlt a tett, S magadra hagytunk Tégedet. Bűvölten néztük mozdulatlan Hogy gázol át törvényen az ellen, S a szörnyetegnek végső pillanatban Hogy étvágya beteljen Áldozatként a szörnyű lakomára Kis húgunkat dobtuk oda s holnap Új áldozatra vajon kit sorolnak Bűnöd csak az volt, hogy a szabadságot Kívántad, mint a kék magas Büszke királya a sas. És annyi volt hős fiadnak vétke, Hogy hitvesüket úgy hívták enyém, Hogy anyjukat is úgy hívták enyém, Hogy lányukat is úgy akarták hívni, S a földbe, melybe búzát s vért vetettek, enyém -nek hívták a hazát, történelmet. Óh Isten mondd hát vétek ez? Ezért tiportak le, s mi szabadok Magadra hagytunk Tégedet! Kicsiny húgunk, te drága Magyarország! A lelkünk mélye és a városok Jazz-hangos éje, karikás-szemű hajnalok A vádat hordják, Hogy letiportak s friss véred kiált A szabad ember foltatlan ruháján. A munkások olajos öltönyén S a vasárnapi vasalt nadrágokon Nincs, ki lemossa véredet, Mit vád-piros ajakkal égetett A homlokunkra húszezer halott: - Világ porondján fényes nappalon Megint magunkra hagytatok! - És üldözni fog majd e bűnnek árnya: A béke szavát elfojtja a jaj, A szabadság új árulást takar. S ha ajkunk olykor igazságot hirdet Saját vétkünkkel hazudtol meg minket, Mert lelkük mélyén érzik már a népek, Hogy bűneiknek súlyos agyaglába Megindult és sár tapad nyomába És árulásuk, árulásba hal, És nincs nagy nemzet, addig míg e bélyeg Rajtunk ég, - és homlokunk az égnek Nem tárhatjuk, hisz láncban a magyar. Mert Európa szívében előttünk Fényes nappalon megtörténhetett, Hogy meggyaláztak szép kicsi húgunk, S mi magadra hagytunk Tégedet. Ramon Cué Romano( ) jezsuita pap 1957-ben kiadott egy verseskötetet "Sangrede Hungaria" (Magyarország vére) címmel. Ebből a kötetből való ez a megrázó költemény. 14

15 LANDOLT A VÖRÖS CSILLAG KISTARCSÁN Ha bárhol az országban meghallják: Kistarcsa, először az internálótábor jut eszébe az embereknek. Nem szép emlékű hely városunk a vörös csillag árnyékában. Példátlan gaztetteket követtek el a tábor falain belül. Kínoztak, vallattak, megöltek ártatlan embereket. Hogy mást ne említsek, négy papot is halálra vertek itt. Meszlényi Zoltán püspököt ítélet nélkül tartották fogva és kínozták halálra. XVI. Benedek pápa 2009-ben hagyta jóvá boldoggá avatását. Itt tartották fogva embertelen körülmények között Faludi Györgyöt, Csurka Istvánt, és több ezer férfit és nőt, akiknek nem is tudhatjuk a nevét, mert rengeteg iratot megsemmisítettek. A vörös csillag árnyéka tehát meglehetősen nagyra nőtt Kistarcsán. Ráadásul megnyomorította az itt lakókat is lelkileg. Városunk lakossága a mai napig nem tudta igazán feldolgozni az idegen test működését. Sok idős ember emlékszik még a félelem, rettegés korszakára. Nem felejtették el a borzalmakat az itt raboskodottak családtagjai sem. Kistarcsa Város Önkormányzata nem mehet el szó nélkül a mártírok és közemberek szenvedése mellett, ezért egy emlékhely létrehozását tervezi Kistarcsai Terror Háza elnevezéssel, ahol méltó emléket állíthat az itt szenvedőknek, és azért, hogy figyelmeztessék az utókort: Többet ez nem fordulhat elő! Emlékeztetni kell a fiatalokat, a vállukat megrándítókat, a Na és -t kiejtő percemberkéket arra, hogy a vörös métely mérhetetlen szenvedést okozott ebben az országban. Legfőbb ideje, hogy elvásson a vörös csillag véglegesen nemcsak Kistarcsán, hanem az egész világon. (Solymosi Sándor Polgármester úr beszéde) A volt internálótáborban történt eseményen Solymosi Sándor polgármester és ifj. Juhász István alpolgármester méltó helyére tette a tiltott önkényuralmi jelképet. Az önkormányzat Fideszes képviselőcsoportja, valamint az 56-os Magyarok Világszövetsége így tiltakozott az Alkotmánybíróság azon döntése ellen, amellyel megsemmisítette a tiltott önkényuralmi jelképek használatára vonatkozó paragrafust. A város polgármestere bejelentette, hogy emlékhelyet alakítanak majd ki a volt internálótáborban azok emlékére, akik a második világháború, a Rákosi-rezsim, valamint az 56-os forradalom utáni évek idején itt raboskodtak. 15

16 2012. DECEMBER 12-I KÜLDÖTTGYŰLÉSÜNK 16

17 17

18 18

19 AZ 56-OS SZÖVETSÉG ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK KÖZLEMÉNYE Budapest, március 7. csütörtök (OS) - Döbbenten értesültünk a FIDESZ székháznál a mai napon lezajlott erőszakos eseményekről. Ezen cselekedet nagyon hasonlít az emlékeinkben élő 1945 utáni időkben történt provokációkhoz. Mélyen elítéljük az irányítókat és zsoldosaikat. Az ilyen cselekedeteket köztörvényes bűncselekménynek tekintjük. Egyetértünk a rendőrség és a FIDESZ vezetőinek higgadt reagálásával, De eddig és ne tovább. Követeljük az anyagi kárt okozók felelősségre vonását. Biztosítjuk Magyarország Kormányát, hogy országunk biztonságának érdekében tett intézkedéseit támogatjuk. Fazekas János László országos elnök Kiadó: 56-os Országos Központ Forrás: OS Országos Sajtószolgálat MTI nonprofit Zrt. Minden jog fenntartva. 19

20 KEMÉNY SZAVAK BÖJTE CSABÁTÓL A 9 éve egyetemi padsorokat koptató szegedi HÖK diákvezér mellesleg megvette a Royal szállodát. És sorolhatnák az oktatók a vizsgákon nulla teljesítményt nyújtók, diákoknak alig nevezhetők, hosszú sorát. A mai hallgatók kb. 2/3 része csak valamilyen diplomát szeretne, azután a "majd-csak-lesz-velem-valami" filozófiát vallja magáénak. Egy nemrég kiváló eredménnyel végzett fiatal orvos azt mondta, hogy volt évfolyamtársainak 90%-hoz, soha nem menne el, mivel a 6 év alatt, csak bukdácsoltak a vizsgákon, és ha sikerült egy-egy U.V., akkor nagy bulikat csaptak. Sajnos az ilyen buliknak jómagam és még kb. 200 lakó is szem-, és fültanúi vagyunk szinte hetente lakókörzetünkben. Akkor kellett volna utcára menni, "FORRADALMAT CSINÁLNI ", amikor meg lehetett volna akadályozni, hogy lerabolják az országot, teljesen tönkretegyék a gazdaságot, lenullázzák a munkahelyeket. Hová lett a munka becsülete? Tele van az ország felsőfokú végzettségű pályaelhagyóval. ELGONDOLKODTATÓ. Jó szakmunkást meg lámpával kell keresni. De azért ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ma már milliók élnek létminimum közeli szinten. Azok akik, most annyira a demonstráló fiatalokkal éreznek, bizony sokan nem járhattak volna egyetemre, ha a kedves papa, esetleg nagypapa, nem lett volna JÓ KÁ- DER! Kérem nem visszavágni: deorbánnékkal, hanem esetleg 5 percig gondolkodni! AJÁNLOM mindenki figyelmébe a következő mondatokat. "Igen, folyamatosan félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene, hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt, és őseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt még a Kárpát-medencében. Nehéz a magyar ember sorsa? Igen, vagy kilóval átlagban valóban nehezebb a kelleténél, és ezért kell, fogyókúrázzunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt a Kárpát-medencében!" /Böjte Csaba/ 20

21 SIK SÁNDOR: RÓZSAKOSZORÚ Minden ige már betellett. Az elgördült szikla mellett Két fehér angyal lebeg. És felelvén egy a másnak, Énekelnek és hárfáznak Szép angyali éneket. "Jaj, hogy hullott drága vére Gethsemáne friss füvére! keresztények sírjatok!" "Szél a felhőt szertefújja. Él a Krisztus! Alleluja! Emberek! Feltámadott!" "Véres ajkán ostoroknak Izzó gyöngyszemek csorognak, Forró vére földre hull." "Fényben fürdik fönn a Tábor, Zeng az ég és zúg a távol: Fényes felhőn száll az Úr." "Vérzi főjét ráfonódva Sebző tüskék szörnyű csókja. Szánjátok meg, emberek!" "Szeretetét ránk lehelte: Ég a pünkösd izzó Lelke, Zúgnak élő nagy szelek." "Nézd a véres nagy keresztet! Jaj, sebes két térde reszket, Jaj, le kell roskadnia." "Rózsaszínű fellegekben A mosolygó mennybe lebben Asszonyunk szűz Mária." "Föld megindul, holt megéled. Jaj, kereszten függ az élet! Minden elvégeztetett." "Énekelnek alleluját, Boldogasszony koszorúját Szép angyali seregek." Így dalolt az angyalének, És mindenek figyelének, Fű, fa, virág hallgatott. Minden hívek koszorúja Énekelje: Alleluja! Él az Úr! Feltámadott! 21

22 PÁPAVÁLASZTÁS Pápák névsora a múlt századtól: 256. XIII. Leó (Gioacchino Pecci) február július Szent X. Piusz (Giuseppe Melchiorre Sarto) augusztus augusztus XV. Benedek (Giacomo della Chiesa) szeptember január XI. Piusz (Achille Ratti) február február XII. Piusz (Eugenio Pacelli) március október XXIII. János (Angelo Giuseppe Roncalli) október június VI. Pál (Giovanni Battista Montini) június augusztus I. János Pál (Albino Luciani) augusztus szeptember Boldog II. János Pál (Karol Wojtyla) október április XVI. Benedek (Joseph Ratzinger) április február Ferenc (Jorge Mario Bergoglio) március

23 POSTÁNKBÓL MA MÁR (MAJDNEM) ÍGY ÍRNÁ MEG ARANY JÁNOS Este van, este van: elpihen a világ! Tévé előtt gunnyaszt mind az egész család. Villog a képernyő, rombolja az elmét, Sokan ebben lelik életük értelmét. Csapong a hülyeség, az eget sodorván: Horror, krimi, thriller az összes csatornán. Frankenstein, Dracula, örülnek a kölykök, A mama kedvence: nyafka Golden Girl-ök. Véres-vajas kenyér a temető falán Batman, ET-kukac jönnek egymás után. Reggeltől estelig örömüket lelik Ahogy a gengszterek egymást ütik-verik. Étkezés helyett is a Supermant nézik S míg a "dolgukat&quot", bilin ülve végzik A képernyő elől el nem mozdulnának, Napfényt, fákat, mezőt, talán nem is látnak. Háziasszony nem főz, nincs helye panasznak, Wrigley gumit rágnak, rája kólát isznak. Zúg a rock-popzene, ártalmas a fülnek, Hónapról hónapra egyre csak hülyülnek. Gyereket nevelni? Eszükbe sem szökik, Sokkal egyszerűbb, ha tévé elé lökik. Ott aztán fejlődik, egyre okosodnak, Sokan nem hogy írni, de olvasni sem tudnak. Tévé előtt hasal, a kiszolgált kutya, Évek óta nézi, azért olyan buta. Haza jön a gazda, munkából fáradtan, Felbont egy üveg sört, s tévé elé huppan. Üveges szemekkel bámulja a krimit, Éppen egy kispapnak szúrják ki a szemit. Autók nyikorognak, robbannak a házak, Kéjelegve nézi, amint torkot vágnak. Emberevő cápa, kisgyereket fal fel, Akit fürdés közben, szüleitől mart el. Élvezi a család, Hasfelmetsző Jack-et, S hogy kell beváltani fedezetlen csekket. 23

24 Bankot kirabolni, csupán egy pillanat, Tisztviselőt, rendőrt, lövik mint a nyulat. Spriccel, folyik a vér, a padló is síkos, Ilyenkor a tévét kikapcsolni tilos! Egyik gyerek titkon, apja zsebébe nyúlt, Hátha talál benne almát, netán kisnyúlt. Egyiket sem leli: helyettük a halál: Csőre töltve nehéz belga pisztolyt talál. Fegyver nélkül járni életveszély máma, Hálával gondolnak,,nagy Amerikára&quot!" Hogy ez hová vezet, leírni is félek, Ettől,,nemesedik&quot"; a gyermeki lélek! Pisztoly, bicska, bomba és egy rozsdás bökő, Így ragyog előttünk,,egy új vagy szebb, boldogabb jövő? BÖLCSESSÉGEK A MAGYARNAK MINDENKORI S MOST IS LEGNAGYOBB ELLENSÉGE A MAGYAR. TÖLÜNK FÜGG MINDEN, CSAK AKARJUNK EGYNEK MINDEN NEHÉZ: SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN SZÉCSHENYI A BÖLCS NEM HÓDOL BE A TÖMEG MEGGONDOLATLAN AKARATÁNAK, HANEM MAGA SZAB ANNAK IRÁNYT. LAZSECSNYIKOV. 24

25 ELHUNYT DR. HEGEDŰS LÓRÁNT PÖSPÖK ÚR A Szatmári Református Egyházmegye őszinte részvétét tolmácsolja a püspök úr családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt. Megyénkben sokszor tartott előadást, igehirdetési szolgálatokat végzett. Szívesen jött többször is Szatmárnémetibe és Erdődre. A hallgatóság ámulva hallgatta a zsenit, Isten ajándéka volt. Miközben hallgatták őt nagyon jó volt református magyarnak lenni. Isten áldja emlékezetét! Életének 83. esztendejében elhunyt dr. Hegedűs Lóránt lelkipásztor, teológus. A Duna melléki Egyházkerület nyugalmazott püspöke kiemelkedő szerepet játszott a magyar református egyház megújulásának elindításában. Hegedűs Lóránt november 11-én született Hajdúnánáson. Érettségi után a budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta tanulmányait. Előbb Bicskén, majd a budapesti Kálvin téri gyülekezetben volt segédlelkész Ravasz László püspök alatt ban a teológusokkal együtt ő is az október 23-ai felvonulás részese volt. A Rádiónál először elesett forradalmi mártírok tiszteletére, az ifjak kérésére, ő húzta meg a Kálvin téri templom harangját, amit a környező templomok harangjai követtek. Az október 25-ei véres csütörtökön a munkásokkal és a diákokkal együtt vonult ő is fegyvertelenül a Parlament elé. A forradalom idején vállalt szerepe miatt el kellett hagynia a fővárost, ezután Nagykőrösön, Monoron, Komlón, Alsónémediben volt segédlelkész tól két évtizeden át a bukovinai székely Hidas gyülekezetének, között a budapesti Szabadság téri Református Egyházközségnek volt lelkipásztora között a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöki tisztét töltötte be, 1991 és 2002 között a Duna melléki Egyházkerület püspöke volt tól 2004-ig volt a budapesti Kálvin téri Református Egyházközség lelkésze, 1995-ben megválasztották a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának ügyvezető elnökének ben a Magyar Reformátusok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé választották ban a Veszprémi Egyetem címzetes egyetemi tanára lett, ig a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, majd tiszteletbeli professzora. Kolozsvárott díszdoktorrá avatták. Előadásokat és igeszolgálatokat tartott a határon túli magyarság körében, többek között Torontóban, Bázelben, New Yorkban, Los Angelesben, Párizsban, Londonban, Sydneyben, Kolozsvárott ban az amerikai Princeton Theológiai Szemináriuma hívja meg egy szemeszterre. Itt született meg az angol nyelven írt The Concept of the Transcendence" (A transzcendencia fogalma) című műve, mely később könyv alakban is megjelent. Magyar nyelven megjelent könyvei közül legismertebb talán a Nyitás a végtelenre című, melyben Ady Endre, József Attila, Németh László életművével foglakozik, teológiai-esztétikai szempontból. Dr. Hegedűs Lóránt lelkipásztori, igehirdetői, tudományos és közéleti, egyházkormányzói tevékenysége ismert idehaza és külföldön egyaránt. Teológusként, önálló gondolkodóként is méltó folytatója a Ravasz László-i örökségnek. Hazai és külhoni egyetemek állandó és örömmel látott előadója. Professzori ill. pedagógiai tevékenységét is a belső igényesség jellemezte. Tudományos pályáját számos magyar és világnyelven írt könyv és több száz tanulmány és cikk dokumentálja. Teológusként az Ige teológusának tarthatjuk enciklopédikus távlatokkal. Igehirdetései, előadásai, írásai át vannak szőve a nemzet és a haza sorsa iránt érzett felelősséggel, prófétai bátorsággal szól az abortusz, az egyke, az alkoholizmus, az öngyilkosság nemzetpusztító következményeiről. A kommunista rezsim összeomlásának küszöbén Hegedűs Lóránt nagy hatású tanulmánya ( Míg tart a ma...") a teológiai tisztánlátás igényével szólt a társadalomban és az egyházban szükségszerű megújulásról és folyamatosságról. Oszlopos szerepe van a református egyház megújulásának elindításában, az egyház demokratizálódásában, szervezetei átalakításában. Irányítása alatt kezdődik meg az új törvénykönyv kidolgozása, a református egyház ősi iskoláinak visszaszerzése s azok beindítása, a külkapcsolatok és egyéb ökumenikus kapcsolatok átértékelése és új alapokra helyezése, a református egyház társadalmi-közéleti szerepének kiépítése az új politikai viszonyok közepette. (Forrás: Internet) 25

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése A pénztár záró egyenleg: 77 A valutapénztár záró egyenlege: 77 A bankszámla záró egyenlege: 6 624 A lekötött bankszámla egyenlege: 55 000

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Közhasznú Egyesület. 9200.Mosonmagyaróvár,Dr. Gyárfás u.3. 2011.évi Közhasznúsági jelentése

Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Közhasznú Egyesület. 9200.Mosonmagyaróvár,Dr. Gyárfás u.3. 2011.évi Közhasznúsági jelentése Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Közhasznú Egyesület 9200.Mosonmagyaróvár,Dr. Gyárfás u.3. 2011.évi Közhasznúsági jelentése Mosonmagyaróvár,2012. Május 30. Gede Zoltán elnök 1 8 9 7 4

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 2 év. Komlóért Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 2 év. Komlóért Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 2 év egyéb szervezet megnevezése 7300 Komló, 48-as tér 1. címe Keltezés: 2013. május 21. Leimszider Attila az

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8 Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8 2009. március Békéscsab ai Keresztyén Ifjúsá gi Egyesület 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11. Tel/fax: 66/638-375

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A beszámolási időszak: 2010.01.01-től 2010.12.31-ig. Az 1997.évi CLVL törvény 19 -ának (1) bekezdése szerint. a) Számviteli beszámoló: 1-es melléklet csatolva. A közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG 1133. Budapest, Váci út 76.III.em. Nyilvántartási szám: 13.150 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Közhasznú Kulturális Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Közhasznú Kulturális Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról özhasznúsági jelentés a Békés Megyei Szimfonikus enekar özhasznú ulturális Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról A közhasznúsági jelentés tartalma: 1) számviteli beszámoló, 2) költségvetési támogatás felhasználása,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1-2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: "A TEMPO" Koncertfúvós Zenekar Közhasznú Egyesület 2. Elnök: dr. Baska Ferenc 3. Székhely: 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Nagycenk, Kiscenki u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I/A. Mérleg I/B. Közhasznú eredmény kimutatás és tájékoztató adatok 2. Kimutatás a

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 1105 Budapest Téglavető u. 34. I/5. adószám: 18186751-2-42 2008. évéről Az Egyesület 2009. április 30-án elkészítette 2008. december

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a HUNGARNET Egyesület 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a HUNGARNET Egyesület 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUNGARNET Egyesület 2010. évi beszámolójához Budapest, 2011.március 29. Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke 1/6 Szabályozási háttér A Fővárosi Bíróság a Magyar Felsőoktatási

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év II. A költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatást Támogatás Felhasználás Felhasználás összege Elszámolás nyújtó megnevezése Időpontja Összege (Ft) célja Előző évi Tárgyévi Tárgyévet követő időpontja

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület 6726 Szeged, Kállay Albert u. 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szeged, 2012. február 10. elnök Az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek 19666718-9499-517-01 Statisztikai számjel Országos Polgárőr Szövetség 1077 Budapest Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013 év Keltezés: Budapest, 2014.március

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

GULYÁS PÁL DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GULYÁS PÁL DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GULYÁS PÁL DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Debrecen, 2012. 1 Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 1. A Gulyás Pál Diáksport Egyesület 2011. évben központi költségvetési

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012. MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Budapest, 2012. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezetı alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

ESÉLYT A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKNEK ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ESÉLYT A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKNEK ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ESÉLYT A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKNEK ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 1. Az Alapítvány rövid bemutatása Az Alapítvány létrejöttének rövid távú célja: a hátrányos

Részletesebben

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Az Apáthy

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2006 Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete székhely: 2225. Üllı, Pesti út 124. adószám: 18664940213 közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú szervezet kiemelkedıen

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10.

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület 6500 Baja, Viza u. 13. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Baja, 2010. április 10. Bertáné

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007-évről

Közhasznúsági jelentés 2007-évről Magyar Jóga Társaság Egyesület 8200 Veszprém Ady Endre u. 77/D. 4/9. 88-403-558, 30-237-0838 yoga@yoga.hu Közhasznúsági jelentés 2007-évről A számviteli beszámoló Mérleg Eszközök (aktívák) 2007 december

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 1126 Budapest, Böszörményi út 21. : 1531 Bp., Pf. 28 : 355-1182, 224-5151 Fax: 224-5157 BM : 36-101, Fax: 36-108 Email: foig@nbsz.gov.hu Adószám: 181 82147-1-43

Részletesebben

AZ EGYESÜLET 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

AZ EGYESÜLET 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE AZ EGYESÜLET 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Az alapszabály V. fejezete rögzíti, hogy a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik t között az éves költségvetés elfogadása. Az Elnökség az alapszabályban meghatározott

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pécs, 2010. március 20. A SOPIANAE Ifjúsági Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009. esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sopianae Ifjúsági Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2005 Budapest, 2006. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7.

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 27. Szőke Zsolt elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Lélek-Hang Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2013. évre vonatkozóan

A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2013. évre vonatkozóan KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2013. évre vonatkozóan A jelentés fordulónapja: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fö u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fö u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fö u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évi Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről Szabadságharcosokért Közalapítvány 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. B e s z á m o l ó a Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről A Szabadságharcosokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány)

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Az évet 46.000 Ft maradvánnyal kezdtük ekkor érkezett meg a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól a 0.000 Ft pályázati támogatás.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Lovas Jövőjéért Egyesület Lovas, Fő u. 8. KSH azonosító: 721338 Jogállás: közhasznú Bírósági bejegyzés száma: 60.067/2009/5. A Lovas Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Tartalma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY

BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Adószám: 18981850-1-08 Számlaszám: Halászi Takarékszövetkezet 58600252-11127044 BATRÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Templom tér 3. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23.

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. 2011. évi Közhasznúsági jelentése.. elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Élményakadémia Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720. Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: 18376926-1-06 Cégjegyzékszám: 06-09-013703 KSH szám: 18376926-8532-599-06 2011

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Statisztikai számjele: 836963-933-69-3 Adószáma: 8369633 Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

Szöveges értékelés Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény, az egyesülési

Részletesebben

Szöveges melléklet. a 2014. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Statisztikai számjele: 19001229-9003-517-01. Bejegyző határozat száma:

Szöveges melléklet. a 2014. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Statisztikai számjele: 19001229-9003-517-01. Bejegyző határozat száma: Statisztikai számjele: 19001229-9003-517-01 Bejegyző határozat száma: 16.PK.61305/1990/02 Szervezet megnevezése: Népművészeti Egyesületek Szövetsége NESZ Szervezet címe: 1011. Budapest, Szilágyi Dezső

Részletesebben

BOT TYÁN EQUUS KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY

BOT TYÁN EQUUS KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjeel leenttééss a 2010.. éévii gazzdál lkodássrról l 2010.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója egyéb szervezet megnevezése 1039 Budapest, Budakalász u.1. címe Keltezés: Budapest, 2012. március 31. Szucskieviczné

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben