HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA"

Átírás

1 HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS ÉVI BESZÁMOLÓ. 1

2 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI DECEMBER A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRŐL. 1.-A MAGYAR SZOCIALAISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELŐDEI - AZ ÁLLAMPÁRT FELELŐSEK: 2-G.-AZ OKTÓBER 23-ÁN KIROBBANT FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC SZOVJET MEGSZÁLLÓKKAL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN TÖRTÉNT VÉRBEFOJTÁSÁÉRT, AZ AZT KÖVETŐ RÉMURALOMÉRT ÉS MEGTORLÁSÉRT, KÉTSZÁZEZER MAGYAR EMBER HAZÁJÁBÓL VALÓ KÉNYSZERŰ ELMENEKÜLÉSÉÉRT. 2-I.- MINDAZOKÉRT A KÖZTÖRVÉNYES BŰNCSELEKMÉNYEKÉRT, AMELYEKET POLITIKAI INDITÉKBÓL KÖVETTEK EL, AMELYEKET AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS POLITIKAI INDÍTÉKBÓL NEM ÜLDÖZŐTT. 3.- A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELŐDEI, VALA- MINT A KOMMUNISTA IDEOLÓGIA JEGYÉBEN KISZOLGÁLÁSUKRA LÉTREHOZ OTT EGYÉB POLITIKAI SZ ERVEZ ETEK, BŰNŐZŐ SZERVE- ZETEK VOLTAK, AMELYEK VEZETŐI EL NEM ÉVÜLŐ FELELŐSSÉGGEL TARTOZNAK AZ ELNYOMÓ RENDSZER FENNTARTÁSÁÉRT, IRÁNYÍTÁSÁÉRT, AZ ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEKÉRT ÉS A NEMZET ELÁRULÁSÁÉRT. 6.- MINDEN MAGYAR POLGÁR, AKI A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁVAL SZEMBEN ELLENÁLÁST TANÚSÍTOTT, AKIT A DIKTATÚRA KISZOLGÁLÓI EMBERI MÉLTÓSÁGÁBAN ÉS JOGAIBAN MEGSÉRTETTEK VAGY IGAZSÁGTALANUL ÜLDÖZTEK. HA E JOGSÉRTÉSEKBEN NEM VETT RÉSZT, ELISMERÉST ÉS ERKÖLCSI ELÉGTÉTELT ÉRDEMEL. 2

3 KÁNYÁDI SÁNDOR: CSENDES POHÁRKÖSZÖNTŐ ÚJÉV REGGELÉN Nem kívánok senkinek se különösebben nagydolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog. Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre. Tiszta szívből ezt kívánom. Szaporodjon ez az ország Emberségbe, hitbe, kedvbe, s ki honnan jött, soha soha ne feledje. Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk A többit majd apródonként megcsináljuk. Végül pedig azt kívánom, legyen béke. Gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe! (1956) (Simon András grafikája) 3

4 ORBÁN VIKTOR MINSZTERELNÖK ÚR BESZÉDE A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁN. (2013. FEBRUÁR 25.) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezők! Egy olyan korszak küszöbén állunk, amikor különösen fontossá válik az emlékezés és az emlékezet. Napról napra fogyatkozik azok száma, akik még szemtanúi voltak a világtörténelem legnagyobb gaztetteinek. A társadalmak az által formálják önképüket, s teszik azt nemzedékeken át folytonossá, hogy kialakítják az emlékezés kultúráját. Emlékezés és emlékezet nélkül nem létezhet sem család, sem közösség, sem nemzet. Fossz meg valakit a múltjától, és azt tehetsz vele, amit akarsz. Bármerre járunk a világon, minden olyan emlékmű, amely a kommunizmus áldozatainak állít emléket, ugyanazt a gondolatot testesíti meg: megtörtént. Megtörtént, és most már rajtatok a sor, hogy kérdezzetek! A mi feladatunk, hogy megteremtsük az emlékezés azon időpontjait és helyszíneit, ahol ezzel a kérdéssel minden egyes nemzedék szembesülni tud. Ennek nyomán nyilvánítottuk február 25-ét a kommunizmus emléknapjává. Emlékeznünk kell arra, hogy a mögöttünk hagyott XX. század volt az emberiség történetének talán legvéresebb évszázada. Milliók megkínzása, megnyomorítása és elpusztítása köthető a század két szörnyű ideológiájához, a nácizmushoz és a kommunizmushoz. A kettő nem is áll olyan távol egymástól, mint első pillanatban gondolná az ember. József Attila megsejtett ebből valamit, amikor ezt írta: talán dünnyögj egy új mesét, fasiszta kommunizmusét. Csak az 1931 és 1953 között működtetett kolimai, 100 tábort magába foglaló hálózat önmagában a hatszorosa volt Franciaország területének. Az itthon maradottakat eltiltották a legalapvetőbb emberi érzés, a másik ember sorsa miatt érzett fájdalom kifejezésétől, így végső soron eltiltották őket az emberséges élettől. A meggyilkoltaknak, megkínzottaknak, elhurcoltaknak, kisemmizetteknek és kitelepítetteknek még a nevét sem volt szabad kimondani. Még a nevüket is el akarták törölni. Még a halottakat sem volt szabad eltemetni. A kommunista diktatúra útját jeltelen sírok ezrei szegélyezték, melyekbe arccal lefelé, dróttal átkötözve dobálták a testeket. Illyés Gyula mondatai törnek föl az ember emlékezetéből: a zsarnokság ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál előtt a Rákoskeresztúri Újköztemető 298-as, 300-as és 301-es parcellája a nemzeti összetartozás és a kommunizmus elleni tiltakozás szimbolikus helyszínévé vált. Itt nyugszanak azok a politikusok, közéleti emberek, katonák, munkások, parasztok, diákok, akiket az 1945 és 1956 utáni törvénytelen perekben halálra ítéltek. Amikor először megadhattuk a végtisztességet, fontosnak tartottuk, hogy Nagy Imre és társai mellett az áldozatok újratemetésén legyen egy jelképes, hatodik koporsó is. A hatodik koporsó jelképezte azokat a pesti srácokat, akik fegyverrel a kézben estek el. Jelképezte azokat a gazdákat, akiket halálra vertek. Jelképezte azokat a tüntetőket, akikkel a sortüzek végeztek. És jelképezte azokat az embereket, akiket az ÁVH kínzókamráiban gyötörtek halálra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekünk ma az a feladatunk, hogy egy olyan országot építsünk, ahol senkit sem lehet hátrányosan megkülönbözetni neme, származása, vallása, politikai nézete, nemzeti vagy nyelvi hovatartozása miatt. Ezért alkottunk olyan új Alaptörvényt, amely minden korábbinál szélesebb jogokat biztosít, deklarálja az emberi méltóság sérthetetlenségét, a szabadsághoz, a személyi biztonsághoz való jogot és a tulajdon védelmét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekünk ma azonban az is feladatunk, hogy ne engedjük meg, hogy azok az áldozatok, akiket a diktatúra képtelen volt az emlékezetünkből kitörölni, most mégis feledésbe merüljenek. Ne engedjük meg, hogy egy sehová sem vezető számháború keretei között a kommunizmus és a nemzetiszocializmus bűneit kijátsszák egymás ellen, mert sohasem szabad elfelejtenünk, hogy miképpen Pilinszky írja a gyűjtőtábor a körülhatárolt bizonytalan formájú terület, és ez függet- 4

5 len attól, hogy milyen szimbólum van a kapuja fölött. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy amíg egyetlen ember él Magyarországon, akit a diktatúra jelképét viselő emberek hurcoltak el vagy kínoztak meg, addig az ilyen jelképek tiltásának feloldása nem időszerű, és szemben áll mindazzal, amit hazánk új alaptörvénye emberi méltóságként meghatároz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nemzet együtt érző szívvel és a hála gondolatával hajt ma fejet az áldozatok emléke előtt. (Forrás:orbanviktor.hu) ES PARCELLA. 5

6 Megemlékezés Kistarcsán A "Kommunizmus áldozatainak emléknapján" Styop Ferencné megemlékező beszédében Illyés Gyulát idézte: "A múlt nincs magától" Nagy igazság ez!a történelmi múltat, emlékeinket gondozni, ápolni kell ahhoz, hogy a múltat idéző emlékek mellett az emlékezők történetei és gondolati is megmaradjanak a nép emlékezetében, jelent és jövőt formáló önismeretében....most ismét felerősödött a remény, hogy a jelenlegi politikai erő képes lesz az igazságtételre, és emlékezőket is nevel. Olyan köztudatot, iskolát segít életre, amely egészséges nemzeti öntudatra nevel. Erre kötelez bennünket azok emléke, akik már nem lehetnek közöttünk, valamint gyermekek, unokák tartós vagy fellobbanó érdeklődése,mélyülő tisztelete, megértése. Vakmerő gyávaság lesz, megbocsáthatatlan bűn, ha a kínálkozó politikait, történelmi lehetőséggel nem fogunk élni. Styop Ferencné pár gondolatot idézett Ramon Cue Romano: "MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET" című verséből. A polgármester Úr átvette az '56-os Szövetség lyukas lobogóját. Azt ígérte, hogy majd a közel jövőben elkészülő Múzeumban helyezik el. Az Emléklap átadása után a megjelentek koszorúzással tisztelegtek a kopjafánál. 6

7 MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODA KÖZLEMÉNYE Budapest, február 25., hétfő (OS) - Duplájára emelkedik a kommunizmus áldozatainak juttatása Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár hétfő délután részt vett a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ), az közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége (PEK) és a Recski Szövetség budapesti megemlékezésén. A tanácskozáson a résztvevők tájékoztatást kaptak az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást jogtalanul elszenvedettek jutatásának idei 50 százalékos, jövőre, pedig újabb 50 százalékos megemeléséről, amiről a kormány a közelmúltban hozott döntést. Az intézkedés értelmében a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak, a rendőrhatósági őrizet mellett munkatáborban fogva tartottak, az 1956-os forradalomban résztvevők és az 1945 és 1963 közötti koncepciós perek elítéltjeinek juttatása január 1-től 50 százalékkal emelkedik ben további 50 százalékos emelésre kerül sor a 2012-ben folyósított életjáradék alapot figyelembe véve. Orbán Viktor köszöntőjében azt mondta: sajnálja, hogy az Alkotmánybíróság tapintatlan volt és az önkényuralmi jelképek betiltására vonatkozó jogszabályt úgy helyezte hatályon kívül, hogy annak még nem jött el az ideje. Addig, amíg nem egyszerűen történelmi emlékezet, hanem sok, köztünk lévő ember számára megélt napi szenvedés volt a diktatúra, addig "tapintatlan Önökkel szemben egy olyan döntés, amely úgy tesz, mintha nem történtek volna meg azok a diktatúrák, amelyeknek a jelképeit Magyarországon még hoszszú ideig nem szabadna viselni" - fogalmazott. Boross Péter volt miniszterelnöknek reggel az Új Köztemetőben elmondott szavaira visszautalva Orbán Viktor úgy vélekedett: a legfontosabb a "soha többé". Soha többé ne fordulhasson elő, hogy még egyszer olyan szenvedéseken kelljen átmennie a nemzetnek, mint amilyen szenvedéseken át kellett menni a huszadik század második felében - mondta a miniszterelnök. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke Kiadó: Kormányzati Információs Központ Miniszterelnöki Sajtóiroda BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET. 7

8 MI A HAZA? A HAZA SZÜLETÉSTŐL SÍRIG TARTÓ SZERELEM. VALÓJÁBAN ISTEN ADOMÁNYÁBÓL VALÓ KEGYELEM. ISTEN, HAZA, CSALÁD, EZ A MAGYAR SZENTHÁROMSÁG. A HAZA AZ A SZÜLŐFÖLD, A MAGYAR UGAR, MELY SZÜLÖTTJÉHEZ SOSE VOLT FUKAR. AKIK SZERETTÉK, SZOLGÁLTÁK ÉS VÉDTÉK, AZOK ASZTALÁN MINDIG VOLT GAZDAG TERÍTÉK. A HAZA ÉDESANYA, FELESÉG ÉS TESTVÉR, NEM HIÁBA FOLYT ÉRTE OLY SOK MAGYAR VÉR. NEM LEHET LEÍRNI AZT AZ ÉRZÉST, MELY HOZZÁ KÖT. A KÖTELÉK ELSZAKÍTHATATLAN ÉS ÖRÖK. LEHETSZ A VILÁG MÁSIK VÉGÉN, NEM MÚLIK VÁGYÓDÁSOD, MINDÉG CSAK A HAZÁT, A MAGYAR FÖLDET LÁTOD. IDEGENBEN A JÓ MÓD NEM TUD ANNYIT ADNI, MELYET A SZEGÉNY ÁRVA HAZA NE TUDNA ELLENSÚLYOZNI. HA MEGBÁNTOD, DE MEGBÁNÁSOD ŐSZINTE, MINT IGAZI ÉDESANYA, VISSZAFOGAD KEGYEIBE. VAN-E HÁT SZENTEBB ÉRZÉS A HAZASZERETETNÉL? HA NEM ÉREZTED VOLNA, IGAZÁN SZEGÉNY LENNÉL. TOLDI SZABÓ GÉZA MÁRCIUS. 8

9 ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚR KÖSZÖNTŐJE A KOSSUTH ÉS SZÉCHENYI-DÍJAK, VALAMINT A MAGYAR ÉRDEMREND KITÜNTETÉSEINEK ÁTADÁSÁN Hölgyeim és Uraim, tisztelt Díjazottak, kedves Vendégek! Az igazság az idő gyermeke, nem a tekintélyé írta Francis Bacon. Az alkotó ember igazságát is az idő szüli meg, ahogy az idő gyermekévé válik a teljesítmény, a megbecsülés, az alkotók és kutatók iránti tisztelet is. Történelmünk és kultúrtörténetük ezredéves öröksége azt mutatja, hogy az idő mindig igazsággá tette tudósaink teljesítményét, művészeink alkotásait. A legnemesebbeket. A nemzeti ünnepen átadott kitüntetésekkel évről évre, arra teszünk kísérletet, hogy felgyorsítsuk azt az időt, amely igazsággá emeli legkiválóbbjaink gondolatait, eredményeit, alkotásait, teljesítményét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! március 15. politikai nemzetünk születésnapja. A polgári felemelkedésért indított küzdelmünk ünnepe. Olyan alkalom, amikor azt is kifejezésre juttatjuk, hogy nemzetünk boldogulásához mennyi mindent tettek hozzá mindazok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak történelmünk során. Mindazok, akik személyes teljesítményükkel alapozták meg március 15. céljainak 1867 után megszülető sikereit. Az idén 200 éve született Eötvös József írta: Minden ismeret egyesek, által találtatott fel, minden tudományos haladás és minden, mi a művészet körében kitűnő, egyesek műve, s mégis, a nemzet joggal büszke tudományára és művészetére, mert a nemesebb ág, melyet az egyes szorgalma beoltott, csak annyiban nőhet, mennyiben a törzs, amelybe beoltatott, a nemesebb ággal rokon. A nemzet sikerét ma is a legkiválóbbak teljesítménye alapozza meg. És ezek a kivételes teljesítmények a közösség tagjainak közös kincsévé válva segítik elő a nemzet felemelkedését. A most kitüntetettek életük értelmét, célját az alkotásban találták meg. Abban, hogy maradandó, a közösség elismerésére méltó értéket hozzanak létre. Azzal pedig, hogy a maguk területén képesek voltak szorgalmuk, tudásuk, tehetségük legjavát adni, valójában mindannyiunkat megajándékoztak. Ki könyvvel, ki színpadi alakítással, ki tudós gondolattal, ki egyedülálló mérnöki vagy művészi inspirációval. Ki egy fontos innovációval, ki egy világraszóló sporteredménnyel, de mindenképp egy olyan egyedülálló teljesítménnyel, amit ő és csakis ő hozhatott létre. Ezek a teljesítmények, mindaz, amit Önök hoztak létre, egész nemzetünket is jobbá, gazdagabbá teszik. Mert mindazzal, amit Önök elértek, azzal ránk is hatnak, bennünket is gyarapítanak. Minket is alkotásra, tudásunk, tehetségünk és szorgalmunk legjavának mozgósítására ösztönöznek. (Forrás: Internet) 9

10 MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉG AZ ÚJPESTEN Pénteken 10 órakor, az Újpest-központ aluljáróban, a Bem Néptáncegyüttes toborzójával kezdődött meg Újpest Önkormányzatának hagyományos megemlékezése, nemzeti ünnepünk, március 15-e tiszteletére. A táncosok pár perces műsorral invitáltak minden újpestit az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére rendezett ünnepségre, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola aulájába és a Petőfi-szoborhoz. Újpest Önkormányzatának hagyományos koszorúzási ünnepsége 11 órakor kezdődött. Az ünnepi műsort a Bem Néptáncegyüttes vezette fel, majd a Tungsram Kodály Zoltán Férfikar Mint büszke sólyom című dalt adta elő. Ezt követően Wintermantel Zsolt nyitotta meg az ünnepséget. Úgy gondolom, manapság a szabadságról és a szabadság szeretetéről sok szó esik, a haza szeretetéről viszont annál kevesebb. Sokan gondolják úgy, hogy a haza szeretet nagy tetteit csak kivételes történelmi korszakokban lehet gyakorolni. Úgy gondolom, a haza szeretetét itt és most a kis tettekben is megélhetjük. Ezért fordítsuk hát tekintetünket magunk felé. A hazának arra a szegletére, amelynek biztosan ismerjük határait, és amely hazának magunk is mindennap alakíthatjuk a történelmét: tekintsünk legszűkebb hazánkra, Újpestre. Hogyan éljük meg a hazaszeretetet, azaz szűkebb hazánk, Újpest szeretetét? Úgy gondolom, a haza szeretetét itt és most a kis tettekben is megélhetjük hangsúlyozta ünnepi beszédében a polgármester. Wintermantel Zsolt rámutatott: szeretem a hazámat, amikor gyermekként megtanulok egy verset, hogy Újpest ünnepét szebbé tegyem, ha felmosom a lépcsőházat az ajtóm előtt, ha rendben tartom a kertemet, házam előtt az utcát, lenyírom a füvet, télen ellapátolom a havat, ha vállalom egy játszótér játékainak újrafestését, ha ruhát gyűjtök vagy süteményt sütök az itt élő szegény gyerekeknek, ha fát ültetek a közterekre, ha az utcán felveszek egy eldobott nejlonzacskót, amit olyasvalaki dobott el, aki még nem tudja, hogy a hazát így is lehet szeretni. És végül: szeretem a hazámat, Újpestet, hogyha részt veszek a közösség életében, hogyha eljövök erre a közösségi ünnepre, erre a megemlékezésre. A beszédet követően a Tungsram Kodály Zoltán kórus újabb dala, majd a Babits Mihály Gimnázium diákjainak hangulatos műsora következett, amely nagyszerűen megelevenítette és a helyszínre varázsolta a forradalmi hangulatot. A műsor zárásaként az ünneplők közösen elénekelték a Szózatot és a Székely himnuszt, majd a Petőfi-szobornál helyezték el a megemlékezés virágait. Az Újpesti Önkormányzat nevében Wintermantel Zsolt polgármester és Hollósi Antal országgyűlési képviselő helyezett el koszorú és tisztelgett a forradalom hősei előtt, majd sorra fejet hajtottak a helyi pártok, civil szervezetek, ifjúsági- és emlékszervezetek, sportegyesület képviselői is. Ezzel zárult az idei, kissé rendhagyó megemlékezés március idusán, az 1948-as forradalom és szabadságharc kitörésének 165. évfordulóján. (G.R.) 10

11 SZÖVETSÉGÜNK ELNÖKE OKTÓBER 23-A ALKALMÁBÓL AZ 1956-OS MENEKÜLTEK BEFOGADÁSA, VALAMINT '56-OS SZABADSÁGHARCUNK EM- LÉKÉNEK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN FOLYTATOTT KIMAGASLÓ TEVÉKENYSÉ- GÜK ELISMERÉSEKÉNT, SZÖVETSÉGÜNK ELNÖKE AZ ALÁBBI SZEMÉLYEKNEK ADOMÁNYOZOTT SZÖVETSÉGI KITÜNTETÉST. SZÖVETSÉGI NAGYKERESZT OSZKAR BRAUNDNER EZREDES ÚRNAK AZ IPA NEMZETKÖZI RENDŐRI SZERVEZET SALZBURG TARTOMÁNYI NY. ELNÖKÉNEK SZÖVETSÉGI KISKERESZT JOHAN HUTZINGER ÚRNAK BERGHEIM POLGÁRMESTERÉNEK REINHOLD JAKSCH FŐHADNAGY ÚRNAK RAINER REGIMEN MÚZEUM MUNKATÁRSÁNAK JUBILEUMI EZÜSTÉREM MAG.DORA MUNKÁCSI ÚRHÖLGYNEK ELŐADÓMŰVÉSZ MAG. EVA OTT ÚRHÖLGYNEK A BARTÓK BÉLA TÁRSASÁG ALAPÍTÓ ELNÖKÉNEK MOSSHAMMER CSALÁDNAK '56-BAN MENEKÜLT CSALÁDOK SEGÍTŐINEK SZABADSÁGHARCOS LYUKAS ZÁSZLÓ BARTÓK BÉLA TÁRSASÁGNAK BERGHEIM POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK IPA NEMZETKÖRI RENDŐRI SZERVEZET SALZBURG TARTOMÁNYI HIVATALÁNAK MARIA PLAN KASTÉLYSZÁLLÓNAK-SALSBURG RAINER REGIMENT MÚZEUMNAK-SALSBURG SZÖVETSÉGÜNK ELNÖKÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ELISMERÉSEKET DR. FARKAS LÁSZLÓ ALELNÖK ADTA ÁT DECEMBER 2-ÁN. 11

12 12

13 13

14 MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET Kicsi húgunk, te drága Magyarország! Magadra hagytunk Tégedet. Míg fényes nappal Rád törtek gyalázva, S Európa szívéről letéptek rőt kezek. Keresztútján a művelt világnak Magadra hagytunk Tégedet. Hogy körülálltuk földre tiprott tested, A hulló jaj és forró vér felett, Melynek árjával bepermetezted Ruháinkat, - mi csak szónokoltunk és vitatkoztunk, De senki előre egy lépést se tett, Csak kezeinket emeltük az égnek, S magadra hagytunk Tégedet. Szemünk láttára tapostak a sárba, Nem távoli őserdők megett, De Európa szívében, hol drága Múltunk őre a Fórum és a Parthenon meredt A dómokra, mely visszhangként hordta A vádat, amit Dante emelt érted, Hogy bölcsesség, jog széthullt darabokra S Beethoven dala kilencszer zokogja: Az életünk új barbár korba tévedt. S bár vállainkon húsz évszázad súlya, Elárultuk múltunkat és újra Vak félelembe fúlt a tett, S magadra hagytunk Tégedet. Bűvölten néztük mozdulatlan Hogy gázol át törvényen az ellen, S a szörnyetegnek végső pillanatban Hogy étvágya beteljen Áldozatként a szörnyű lakomára Kis húgunkat dobtuk oda s holnap Új áldozatra vajon kit sorolnak Bűnöd csak az volt, hogy a szabadságot Kívántad, mint a kék magas Büszke királya a sas. És annyi volt hős fiadnak vétke, Hogy hitvesüket úgy hívták enyém, Hogy anyjukat is úgy hívták enyém, Hogy lányukat is úgy akarták hívni, S a földbe, melybe búzát s vért vetettek, enyém -nek hívták a hazát, történelmet. Óh Isten mondd hát vétek ez? Ezért tiportak le, s mi szabadok Magadra hagytunk Tégedet! Kicsiny húgunk, te drága Magyarország! A lelkünk mélye és a városok Jazz-hangos éje, karikás-szemű hajnalok A vádat hordják, Hogy letiportak s friss véred kiált A szabad ember foltatlan ruháján. A munkások olajos öltönyén S a vasárnapi vasalt nadrágokon Nincs, ki lemossa véredet, Mit vád-piros ajakkal égetett A homlokunkra húszezer halott: - Világ porondján fényes nappalon Megint magunkra hagytatok! - És üldözni fog majd e bűnnek árnya: A béke szavát elfojtja a jaj, A szabadság új árulást takar. S ha ajkunk olykor igazságot hirdet Saját vétkünkkel hazudtol meg minket, Mert lelkük mélyén érzik már a népek, Hogy bűneiknek súlyos agyaglába Megindult és sár tapad nyomába És árulásuk, árulásba hal, És nincs nagy nemzet, addig míg e bélyeg Rajtunk ég, - és homlokunk az égnek Nem tárhatjuk, hisz láncban a magyar. Mert Európa szívében előttünk Fényes nappalon megtörténhetett, Hogy meggyaláztak szép kicsi húgunk, S mi magadra hagytunk Tégedet. Ramon Cué Romano( ) jezsuita pap 1957-ben kiadott egy verseskötetet "Sangrede Hungaria" (Magyarország vére) címmel. Ebből a kötetből való ez a megrázó költemény. 14

15 LANDOLT A VÖRÖS CSILLAG KISTARCSÁN Ha bárhol az országban meghallják: Kistarcsa, először az internálótábor jut eszébe az embereknek. Nem szép emlékű hely városunk a vörös csillag árnyékában. Példátlan gaztetteket követtek el a tábor falain belül. Kínoztak, vallattak, megöltek ártatlan embereket. Hogy mást ne említsek, négy papot is halálra vertek itt. Meszlényi Zoltán püspököt ítélet nélkül tartották fogva és kínozták halálra. XVI. Benedek pápa 2009-ben hagyta jóvá boldoggá avatását. Itt tartották fogva embertelen körülmények között Faludi Györgyöt, Csurka Istvánt, és több ezer férfit és nőt, akiknek nem is tudhatjuk a nevét, mert rengeteg iratot megsemmisítettek. A vörös csillag árnyéka tehát meglehetősen nagyra nőtt Kistarcsán. Ráadásul megnyomorította az itt lakókat is lelkileg. Városunk lakossága a mai napig nem tudta igazán feldolgozni az idegen test működését. Sok idős ember emlékszik még a félelem, rettegés korszakára. Nem felejtették el a borzalmakat az itt raboskodottak családtagjai sem. Kistarcsa Város Önkormányzata nem mehet el szó nélkül a mártírok és közemberek szenvedése mellett, ezért egy emlékhely létrehozását tervezi Kistarcsai Terror Háza elnevezéssel, ahol méltó emléket állíthat az itt szenvedőknek, és azért, hogy figyelmeztessék az utókort: Többet ez nem fordulhat elő! Emlékeztetni kell a fiatalokat, a vállukat megrándítókat, a Na és -t kiejtő percemberkéket arra, hogy a vörös métely mérhetetlen szenvedést okozott ebben az országban. Legfőbb ideje, hogy elvásson a vörös csillag véglegesen nemcsak Kistarcsán, hanem az egész világon. (Solymosi Sándor Polgármester úr beszéde) A volt internálótáborban történt eseményen Solymosi Sándor polgármester és ifj. Juhász István alpolgármester méltó helyére tette a tiltott önkényuralmi jelképet. Az önkormányzat Fideszes képviselőcsoportja, valamint az 56-os Magyarok Világszövetsége így tiltakozott az Alkotmánybíróság azon döntése ellen, amellyel megsemmisítette a tiltott önkényuralmi jelképek használatára vonatkozó paragrafust. A város polgármestere bejelentette, hogy emlékhelyet alakítanak majd ki a volt internálótáborban azok emlékére, akik a második világháború, a Rákosi-rezsim, valamint az 56-os forradalom utáni évek idején itt raboskodtak. 15

16 2012. DECEMBER 12-I KÜLDÖTTGYŰLÉSÜNK 16

17 17

18 18

19 AZ 56-OS SZÖVETSÉG ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK KÖZLEMÉNYE Budapest, március 7. csütörtök (OS) - Döbbenten értesültünk a FIDESZ székháznál a mai napon lezajlott erőszakos eseményekről. Ezen cselekedet nagyon hasonlít az emlékeinkben élő 1945 utáni időkben történt provokációkhoz. Mélyen elítéljük az irányítókat és zsoldosaikat. Az ilyen cselekedeteket köztörvényes bűncselekménynek tekintjük. Egyetértünk a rendőrség és a FIDESZ vezetőinek higgadt reagálásával, De eddig és ne tovább. Követeljük az anyagi kárt okozók felelősségre vonását. Biztosítjuk Magyarország Kormányát, hogy országunk biztonságának érdekében tett intézkedéseit támogatjuk. Fazekas János László országos elnök Kiadó: 56-os Országos Központ Forrás: OS Országos Sajtószolgálat MTI nonprofit Zrt. Minden jog fenntartva. 19

20 KEMÉNY SZAVAK BÖJTE CSABÁTÓL A 9 éve egyetemi padsorokat koptató szegedi HÖK diákvezér mellesleg megvette a Royal szállodát. És sorolhatnák az oktatók a vizsgákon nulla teljesítményt nyújtók, diákoknak alig nevezhetők, hosszú sorát. A mai hallgatók kb. 2/3 része csak valamilyen diplomát szeretne, azután a "majd-csak-lesz-velem-valami" filozófiát vallja magáénak. Egy nemrég kiváló eredménnyel végzett fiatal orvos azt mondta, hogy volt évfolyamtársainak 90%-hoz, soha nem menne el, mivel a 6 év alatt, csak bukdácsoltak a vizsgákon, és ha sikerült egy-egy U.V., akkor nagy bulikat csaptak. Sajnos az ilyen buliknak jómagam és még kb. 200 lakó is szem-, és fültanúi vagyunk szinte hetente lakókörzetünkben. Akkor kellett volna utcára menni, "FORRADALMAT CSINÁLNI ", amikor meg lehetett volna akadályozni, hogy lerabolják az országot, teljesen tönkretegyék a gazdaságot, lenullázzák a munkahelyeket. Hová lett a munka becsülete? Tele van az ország felsőfokú végzettségű pályaelhagyóval. ELGONDOLKODTATÓ. Jó szakmunkást meg lámpával kell keresni. De azért ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ma már milliók élnek létminimum közeli szinten. Azok akik, most annyira a demonstráló fiatalokkal éreznek, bizony sokan nem járhattak volna egyetemre, ha a kedves papa, esetleg nagypapa, nem lett volna JÓ KÁ- DER! Kérem nem visszavágni: deorbánnékkal, hanem esetleg 5 percig gondolkodni! AJÁNLOM mindenki figyelmébe a következő mondatokat. "Igen, folyamatosan félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene, hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt, és őseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt még a Kárpát-medencében. Nehéz a magyar ember sorsa? Igen, vagy kilóval átlagban valóban nehezebb a kelleténél, és ezért kell, fogyókúrázzunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt a Kárpát-medencében!" /Böjte Csaba/ 20

21 SIK SÁNDOR: RÓZSAKOSZORÚ Minden ige már betellett. Az elgördült szikla mellett Két fehér angyal lebeg. És felelvén egy a másnak, Énekelnek és hárfáznak Szép angyali éneket. "Jaj, hogy hullott drága vére Gethsemáne friss füvére! keresztények sírjatok!" "Szél a felhőt szertefújja. Él a Krisztus! Alleluja! Emberek! Feltámadott!" "Véres ajkán ostoroknak Izzó gyöngyszemek csorognak, Forró vére földre hull." "Fényben fürdik fönn a Tábor, Zeng az ég és zúg a távol: Fényes felhőn száll az Úr." "Vérzi főjét ráfonódva Sebző tüskék szörnyű csókja. Szánjátok meg, emberek!" "Szeretetét ránk lehelte: Ég a pünkösd izzó Lelke, Zúgnak élő nagy szelek." "Nézd a véres nagy keresztet! Jaj, sebes két térde reszket, Jaj, le kell roskadnia." "Rózsaszínű fellegekben A mosolygó mennybe lebben Asszonyunk szűz Mária." "Föld megindul, holt megéled. Jaj, kereszten függ az élet! Minden elvégeztetett." "Énekelnek alleluját, Boldogasszony koszorúját Szép angyali seregek." Így dalolt az angyalének, És mindenek figyelének, Fű, fa, virág hallgatott. Minden hívek koszorúja Énekelje: Alleluja! Él az Úr! Feltámadott! 21

22 PÁPAVÁLASZTÁS Pápák névsora a múlt századtól: 256. XIII. Leó (Gioacchino Pecci) február július Szent X. Piusz (Giuseppe Melchiorre Sarto) augusztus augusztus XV. Benedek (Giacomo della Chiesa) szeptember január XI. Piusz (Achille Ratti) február február XII. Piusz (Eugenio Pacelli) március október XXIII. János (Angelo Giuseppe Roncalli) október június VI. Pál (Giovanni Battista Montini) június augusztus I. János Pál (Albino Luciani) augusztus szeptember Boldog II. János Pál (Karol Wojtyla) október április XVI. Benedek (Joseph Ratzinger) április február Ferenc (Jorge Mario Bergoglio) március

23 POSTÁNKBÓL MA MÁR (MAJDNEM) ÍGY ÍRNÁ MEG ARANY JÁNOS Este van, este van: elpihen a világ! Tévé előtt gunnyaszt mind az egész család. Villog a képernyő, rombolja az elmét, Sokan ebben lelik életük értelmét. Csapong a hülyeség, az eget sodorván: Horror, krimi, thriller az összes csatornán. Frankenstein, Dracula, örülnek a kölykök, A mama kedvence: nyafka Golden Girl-ök. Véres-vajas kenyér a temető falán Batman, ET-kukac jönnek egymás után. Reggeltől estelig örömüket lelik Ahogy a gengszterek egymást ütik-verik. Étkezés helyett is a Supermant nézik S míg a "dolgukat&quot", bilin ülve végzik A képernyő elől el nem mozdulnának, Napfényt, fákat, mezőt, talán nem is látnak. Háziasszony nem főz, nincs helye panasznak, Wrigley gumit rágnak, rája kólát isznak. Zúg a rock-popzene, ártalmas a fülnek, Hónapról hónapra egyre csak hülyülnek. Gyereket nevelni? Eszükbe sem szökik, Sokkal egyszerűbb, ha tévé elé lökik. Ott aztán fejlődik, egyre okosodnak, Sokan nem hogy írni, de olvasni sem tudnak. Tévé előtt hasal, a kiszolgált kutya, Évek óta nézi, azért olyan buta. Haza jön a gazda, munkából fáradtan, Felbont egy üveg sört, s tévé elé huppan. Üveges szemekkel bámulja a krimit, Éppen egy kispapnak szúrják ki a szemit. Autók nyikorognak, robbannak a házak, Kéjelegve nézi, amint torkot vágnak. Emberevő cápa, kisgyereket fal fel, Akit fürdés közben, szüleitől mart el. Élvezi a család, Hasfelmetsző Jack-et, S hogy kell beváltani fedezetlen csekket. 23

24 Bankot kirabolni, csupán egy pillanat, Tisztviselőt, rendőrt, lövik mint a nyulat. Spriccel, folyik a vér, a padló is síkos, Ilyenkor a tévét kikapcsolni tilos! Egyik gyerek titkon, apja zsebébe nyúlt, Hátha talál benne almát, netán kisnyúlt. Egyiket sem leli: helyettük a halál: Csőre töltve nehéz belga pisztolyt talál. Fegyver nélkül járni életveszély máma, Hálával gondolnak,,nagy Amerikára&quot!" Hogy ez hová vezet, leírni is félek, Ettől,,nemesedik&quot"; a gyermeki lélek! Pisztoly, bicska, bomba és egy rozsdás bökő, Így ragyog előttünk,,egy új vagy szebb, boldogabb jövő? BÖLCSESSÉGEK A MAGYARNAK MINDENKORI S MOST IS LEGNAGYOBB ELLENSÉGE A MAGYAR. TÖLÜNK FÜGG MINDEN, CSAK AKARJUNK EGYNEK MINDEN NEHÉZ: SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN SZÉCSHENYI A BÖLCS NEM HÓDOL BE A TÖMEG MEGGONDOLATLAN AKARATÁNAK, HANEM MAGA SZAB ANNAK IRÁNYT. LAZSECSNYIKOV. 24

25 ELHUNYT DR. HEGEDŰS LÓRÁNT PÖSPÖK ÚR A Szatmári Református Egyházmegye őszinte részvétét tolmácsolja a püspök úr családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt. Megyénkben sokszor tartott előadást, igehirdetési szolgálatokat végzett. Szívesen jött többször is Szatmárnémetibe és Erdődre. A hallgatóság ámulva hallgatta a zsenit, Isten ajándéka volt. Miközben hallgatták őt nagyon jó volt református magyarnak lenni. Isten áldja emlékezetét! Életének 83. esztendejében elhunyt dr. Hegedűs Lóránt lelkipásztor, teológus. A Duna melléki Egyházkerület nyugalmazott püspöke kiemelkedő szerepet játszott a magyar református egyház megújulásának elindításában. Hegedűs Lóránt november 11-én született Hajdúnánáson. Érettségi után a budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta tanulmányait. Előbb Bicskén, majd a budapesti Kálvin téri gyülekezetben volt segédlelkész Ravasz László püspök alatt ban a teológusokkal együtt ő is az október 23-ai felvonulás részese volt. A Rádiónál először elesett forradalmi mártírok tiszteletére, az ifjak kérésére, ő húzta meg a Kálvin téri templom harangját, amit a környező templomok harangjai követtek. Az október 25-ei véres csütörtökön a munkásokkal és a diákokkal együtt vonult ő is fegyvertelenül a Parlament elé. A forradalom idején vállalt szerepe miatt el kellett hagynia a fővárost, ezután Nagykőrösön, Monoron, Komlón, Alsónémediben volt segédlelkész tól két évtizeden át a bukovinai székely Hidas gyülekezetének, között a budapesti Szabadság téri Református Egyházközségnek volt lelkipásztora között a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöki tisztét töltötte be, 1991 és 2002 között a Duna melléki Egyházkerület püspöke volt tól 2004-ig volt a budapesti Kálvin téri Református Egyházközség lelkésze, 1995-ben megválasztották a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának ügyvezető elnökének ben a Magyar Reformátusok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé választották ban a Veszprémi Egyetem címzetes egyetemi tanára lett, ig a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, majd tiszteletbeli professzora. Kolozsvárott díszdoktorrá avatták. Előadásokat és igeszolgálatokat tartott a határon túli magyarság körében, többek között Torontóban, Bázelben, New Yorkban, Los Angelesben, Párizsban, Londonban, Sydneyben, Kolozsvárott ban az amerikai Princeton Theológiai Szemináriuma hívja meg egy szemeszterre. Itt született meg az angol nyelven írt The Concept of the Transcendence" (A transzcendencia fogalma) című műve, mely később könyv alakban is megjelent. Magyar nyelven megjelent könyvei közül legismertebb talán a Nyitás a végtelenre című, melyben Ady Endre, József Attila, Németh László életművével foglakozik, teológiai-esztétikai szempontból. Dr. Hegedűs Lóránt lelkipásztori, igehirdetői, tudományos és közéleti, egyházkormányzói tevékenysége ismert idehaza és külföldön egyaránt. Teológusként, önálló gondolkodóként is méltó folytatója a Ravasz László-i örökségnek. Hazai és külhoni egyetemek állandó és örömmel látott előadója. Professzori ill. pedagógiai tevékenységét is a belső igényesség jellemezte. Tudományos pályáját számos magyar és világnyelven írt könyv és több száz tanulmány és cikk dokumentálja. Teológusként az Ige teológusának tarthatjuk enciklopédikus távlatokkal. Igehirdetései, előadásai, írásai át vannak szőve a nemzet és a haza sorsa iránt érzett felelősséggel, prófétai bátorsággal szól az abortusz, az egyke, az alkoholizmus, az öngyilkosság nemzetpusztító következményeiről. A kommunista rezsim összeomlásának küszöbén Hegedűs Lóránt nagy hatású tanulmánya ( Míg tart a ma...") a teológiai tisztánlátás igényével szólt a társadalomban és az egyházban szükségszerű megújulásról és folyamatosságról. Oszlopos szerepe van a református egyház megújulásának elindításában, az egyház demokratizálódásában, szervezetei átalakításában. Irányítása alatt kezdődik meg az új törvénykönyv kidolgozása, a református egyház ősi iskoláinak visszaszerzése s azok beindítása, a külkapcsolatok és egyéb ökumenikus kapcsolatok átértékelése és új alapokra helyezése, a református egyház társadalmi-közéleti szerepének kiépítése az új politikai viszonyok közepette. (Forrás: Internet) 25

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 12.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 12. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 12. www.budapest16.hu 2 A testületi ülésről jelentjük 4 Zápszony

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához

Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2005. február 3. - XVI. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft Mit képzelsz, ki vagy te? 3 Rendkívüli ünnep Nagylókon 4 Mindenkinek érdeke! 5 Vadócba rózsát

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink! XXI. évfolyam 1. szám 2014. március Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink! Hozz rá víg esztendőt Alig két hónapja, szilveszter éjfélkor valamennyien azt énekeltük:

Részletesebben

Köszönet a helytállásért» Szabó Tamás polgármesteri András, a kerület polgári

Köszönet a helytállásért» Szabó Tamás polgármesteri András, a kerület polgári 2 önkormányzat 4 közérdekű 9 mesterségem címere 10-11 múltidéző Személyre szabott segítségnyújtás Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők dr. Csomor Ervin Dallamok szárnyán Interjú Tomhauser Noémivel

Részletesebben

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: HORVÁTH DÁVID 1956 üzenete Ünnepségek, megemlékezések

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

Gyomaendrődiek 5. Világtalálkozója

Gyomaendrődiek 5. Világtalálkozója A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 180 Ft XIX. évfolyam 9. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2012. szeptember Gyomaendrődiek 5. Világtalálkozója Kedves Olvasók! Nagyon sokan

Részletesebben

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Flóra néni gyémántdiplomája

Flóra néni gyémántdiplomája BADACSONY XVIII. évfolyam 10. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Flóra néni gyémántdiplomája 2008. október Fotó: Holczinger Gyémántdiplomát kapott Holczinger Jánosné, amelyet nevében Stankovics

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

Eperfesztivál május 29-31.

Eperfesztivál május 29-31. 273. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl 2014. évi költségvetési zárszámadást a Képviselô-testület elfogadta. 2015. április

Részletesebben

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december Karácsonyi levél Kedves Diáktársaink,

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe Dunakeszi polgár X. évfolyam 8. szám 2010 augusztus Önkormányzati választás 2010 (Összeállításunk a 6-7. oldalon) Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe (Írásunk a 4. oldalon) Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Mire költik a befizetett adót? Minden évben az egyik legfontosabb közgyűlési

Mire költik a befizetett adót? Minden évben az egyik legfontosabb közgyűlési ÉRDI Ingyenes havilap 12 000 példányban LAP XIII. évfolyam 2. szám 2015. február 19.. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2013. március Március 15. nemzeti ünnep története 1848. március 15. egyik legnagyobb nemzeti ünnepe a magyarságnak, melynek története

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 1. szám január 17.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 1. szám január 17. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 1. szám január 17. www.budapest16.hu 4 Jól jártak az autogramgyűjtők 5 Szunyi bácsi,

Részletesebben

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvári Újság Vasvár, 2008. június 19. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvár legrégebbi civil szervezete, a Vasvár

Részletesebben

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM XXIV. évfolyam, 2012 11. november TARTALOM Járási kirendeltség lesz a város 3. Akikre büszkék vagyunk Átadták a kerékpárutat A magyar termőföld védelmében 4. 8. 9. Takarítási akciót hirdetnek az önkéntesek

Részletesebben

MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL

MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 5. szám 2013. szeptember-október Ingyenes MAGUNK DÖNTÜNK AZ ORSZÁG SORSÁRÓL Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. - A sírban. S majd jön ideje a

Részletesebben

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 11. (289.) szám 2014 november A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Megalakult az önkormányzat képviselő-testülete Fotó: Balogh Miklós www.vecsesitajekoztato.hu

Részletesebben