HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA"

Átírás

1 HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS ÉVI BESZÁMOLÓ. 1

2 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI DECEMBER A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRŐL. 1.-A MAGYAR SZOCIALAISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELŐDEI - AZ ÁLLAMPÁRT FELELŐSEK: 2-G.-AZ OKTÓBER 23-ÁN KIROBBANT FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC SZOVJET MEGSZÁLLÓKKAL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN TÖRTÉNT VÉRBEFOJTÁSÁÉRT, AZ AZT KÖVETŐ RÉMURALOMÉRT ÉS MEGTORLÁSÉRT, KÉTSZÁZEZER MAGYAR EMBER HAZÁJÁBÓL VALÓ KÉNYSZERŰ ELMENEKÜLÉSÉÉRT. 2-I.- MINDAZOKÉRT A KÖZTÖRVÉNYES BŰNCSELEKMÉNYEKÉRT, AMELYEKET POLITIKAI INDITÉKBÓL KÖVETTEK EL, AMELYEKET AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS POLITIKAI INDÍTÉKBÓL NEM ÜLDÖZŐTT. 3.- A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELŐDEI, VALA- MINT A KOMMUNISTA IDEOLÓGIA JEGYÉBEN KISZOLGÁLÁSUKRA LÉTREHOZ OTT EGYÉB POLITIKAI SZ ERVEZ ETEK, BŰNŐZŐ SZERVE- ZETEK VOLTAK, AMELYEK VEZETŐI EL NEM ÉVÜLŐ FELELŐSSÉGGEL TARTOZNAK AZ ELNYOMÓ RENDSZER FENNTARTÁSÁÉRT, IRÁNYÍTÁSÁÉRT, AZ ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEKÉRT ÉS A NEMZET ELÁRULÁSÁÉRT. 6.- MINDEN MAGYAR POLGÁR, AKI A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁVAL SZEMBEN ELLENÁLÁST TANÚSÍTOTT, AKIT A DIKTATÚRA KISZOLGÁLÓI EMBERI MÉLTÓSÁGÁBAN ÉS JOGAIBAN MEGSÉRTETTEK VAGY IGAZSÁGTALANUL ÜLDÖZTEK. HA E JOGSÉRTÉSEKBEN NEM VETT RÉSZT, ELISMERÉST ÉS ERKÖLCSI ELÉGTÉTELT ÉRDEMEL. 2

3 KÁNYÁDI SÁNDOR: CSENDES POHÁRKÖSZÖNTŐ ÚJÉV REGGELÉN Nem kívánok senkinek se különösebben nagydolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog. Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre. Tiszta szívből ezt kívánom. Szaporodjon ez az ország Emberségbe, hitbe, kedvbe, s ki honnan jött, soha soha ne feledje. Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk A többit majd apródonként megcsináljuk. Végül pedig azt kívánom, legyen béke. Gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe! (1956) (Simon András grafikája) 3

4 ORBÁN VIKTOR MINSZTERELNÖK ÚR BESZÉDE A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁN. (2013. FEBRUÁR 25.) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezők! Egy olyan korszak küszöbén állunk, amikor különösen fontossá válik az emlékezés és az emlékezet. Napról napra fogyatkozik azok száma, akik még szemtanúi voltak a világtörténelem legnagyobb gaztetteinek. A társadalmak az által formálják önképüket, s teszik azt nemzedékeken át folytonossá, hogy kialakítják az emlékezés kultúráját. Emlékezés és emlékezet nélkül nem létezhet sem család, sem közösség, sem nemzet. Fossz meg valakit a múltjától, és azt tehetsz vele, amit akarsz. Bármerre járunk a világon, minden olyan emlékmű, amely a kommunizmus áldozatainak állít emléket, ugyanazt a gondolatot testesíti meg: megtörtént. Megtörtént, és most már rajtatok a sor, hogy kérdezzetek! A mi feladatunk, hogy megteremtsük az emlékezés azon időpontjait és helyszíneit, ahol ezzel a kérdéssel minden egyes nemzedék szembesülni tud. Ennek nyomán nyilvánítottuk február 25-ét a kommunizmus emléknapjává. Emlékeznünk kell arra, hogy a mögöttünk hagyott XX. század volt az emberiség történetének talán legvéresebb évszázada. Milliók megkínzása, megnyomorítása és elpusztítása köthető a század két szörnyű ideológiájához, a nácizmushoz és a kommunizmushoz. A kettő nem is áll olyan távol egymástól, mint első pillanatban gondolná az ember. József Attila megsejtett ebből valamit, amikor ezt írta: talán dünnyögj egy új mesét, fasiszta kommunizmusét. Csak az 1931 és 1953 között működtetett kolimai, 100 tábort magába foglaló hálózat önmagában a hatszorosa volt Franciaország területének. Az itthon maradottakat eltiltották a legalapvetőbb emberi érzés, a másik ember sorsa miatt érzett fájdalom kifejezésétől, így végső soron eltiltották őket az emberséges élettől. A meggyilkoltaknak, megkínzottaknak, elhurcoltaknak, kisemmizetteknek és kitelepítetteknek még a nevét sem volt szabad kimondani. Még a nevüket is el akarták törölni. Még a halottakat sem volt szabad eltemetni. A kommunista diktatúra útját jeltelen sírok ezrei szegélyezték, melyekbe arccal lefelé, dróttal átkötözve dobálták a testeket. Illyés Gyula mondatai törnek föl az ember emlékezetéből: a zsarnokság ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál előtt a Rákoskeresztúri Újköztemető 298-as, 300-as és 301-es parcellája a nemzeti összetartozás és a kommunizmus elleni tiltakozás szimbolikus helyszínévé vált. Itt nyugszanak azok a politikusok, közéleti emberek, katonák, munkások, parasztok, diákok, akiket az 1945 és 1956 utáni törvénytelen perekben halálra ítéltek. Amikor először megadhattuk a végtisztességet, fontosnak tartottuk, hogy Nagy Imre és társai mellett az áldozatok újratemetésén legyen egy jelképes, hatodik koporsó is. A hatodik koporsó jelképezte azokat a pesti srácokat, akik fegyverrel a kézben estek el. Jelképezte azokat a gazdákat, akiket halálra vertek. Jelképezte azokat a tüntetőket, akikkel a sortüzek végeztek. És jelképezte azokat az embereket, akiket az ÁVH kínzókamráiban gyötörtek halálra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekünk ma az a feladatunk, hogy egy olyan országot építsünk, ahol senkit sem lehet hátrányosan megkülönbözetni neme, származása, vallása, politikai nézete, nemzeti vagy nyelvi hovatartozása miatt. Ezért alkottunk olyan új Alaptörvényt, amely minden korábbinál szélesebb jogokat biztosít, deklarálja az emberi méltóság sérthetetlenségét, a szabadsághoz, a személyi biztonsághoz való jogot és a tulajdon védelmét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekünk ma azonban az is feladatunk, hogy ne engedjük meg, hogy azok az áldozatok, akiket a diktatúra képtelen volt az emlékezetünkből kitörölni, most mégis feledésbe merüljenek. Ne engedjük meg, hogy egy sehová sem vezető számháború keretei között a kommunizmus és a nemzetiszocializmus bűneit kijátsszák egymás ellen, mert sohasem szabad elfelejtenünk, hogy miképpen Pilinszky írja a gyűjtőtábor a körülhatárolt bizonytalan formájú terület, és ez függet- 4

5 len attól, hogy milyen szimbólum van a kapuja fölött. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy amíg egyetlen ember él Magyarországon, akit a diktatúra jelképét viselő emberek hurcoltak el vagy kínoztak meg, addig az ilyen jelképek tiltásának feloldása nem időszerű, és szemben áll mindazzal, amit hazánk új alaptörvénye emberi méltóságként meghatároz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nemzet együtt érző szívvel és a hála gondolatával hajt ma fejet az áldozatok emléke előtt. (Forrás:orbanviktor.hu) ES PARCELLA. 5

6 Megemlékezés Kistarcsán A "Kommunizmus áldozatainak emléknapján" Styop Ferencné megemlékező beszédében Illyés Gyulát idézte: "A múlt nincs magától" Nagy igazság ez!a történelmi múltat, emlékeinket gondozni, ápolni kell ahhoz, hogy a múltat idéző emlékek mellett az emlékezők történetei és gondolati is megmaradjanak a nép emlékezetében, jelent és jövőt formáló önismeretében....most ismét felerősödött a remény, hogy a jelenlegi politikai erő képes lesz az igazságtételre, és emlékezőket is nevel. Olyan köztudatot, iskolát segít életre, amely egészséges nemzeti öntudatra nevel. Erre kötelez bennünket azok emléke, akik már nem lehetnek közöttünk, valamint gyermekek, unokák tartós vagy fellobbanó érdeklődése,mélyülő tisztelete, megértése. Vakmerő gyávaság lesz, megbocsáthatatlan bűn, ha a kínálkozó politikait, történelmi lehetőséggel nem fogunk élni. Styop Ferencné pár gondolatot idézett Ramon Cue Romano: "MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET" című verséből. A polgármester Úr átvette az '56-os Szövetség lyukas lobogóját. Azt ígérte, hogy majd a közel jövőben elkészülő Múzeumban helyezik el. Az Emléklap átadása után a megjelentek koszorúzással tisztelegtek a kopjafánál. 6

7 MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODA KÖZLEMÉNYE Budapest, február 25., hétfő (OS) - Duplájára emelkedik a kommunizmus áldozatainak juttatása Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár hétfő délután részt vett a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ), az közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége (PEK) és a Recski Szövetség budapesti megemlékezésén. A tanácskozáson a résztvevők tájékoztatást kaptak az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást jogtalanul elszenvedettek jutatásának idei 50 százalékos, jövőre, pedig újabb 50 százalékos megemeléséről, amiről a kormány a közelmúltban hozott döntést. Az intézkedés értelmében a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak, a rendőrhatósági őrizet mellett munkatáborban fogva tartottak, az 1956-os forradalomban résztvevők és az 1945 és 1963 közötti koncepciós perek elítéltjeinek juttatása január 1-től 50 százalékkal emelkedik ben további 50 százalékos emelésre kerül sor a 2012-ben folyósított életjáradék alapot figyelembe véve. Orbán Viktor köszöntőjében azt mondta: sajnálja, hogy az Alkotmánybíróság tapintatlan volt és az önkényuralmi jelképek betiltására vonatkozó jogszabályt úgy helyezte hatályon kívül, hogy annak még nem jött el az ideje. Addig, amíg nem egyszerűen történelmi emlékezet, hanem sok, köztünk lévő ember számára megélt napi szenvedés volt a diktatúra, addig "tapintatlan Önökkel szemben egy olyan döntés, amely úgy tesz, mintha nem történtek volna meg azok a diktatúrák, amelyeknek a jelképeit Magyarországon még hoszszú ideig nem szabadna viselni" - fogalmazott. Boross Péter volt miniszterelnöknek reggel az Új Köztemetőben elmondott szavaira visszautalva Orbán Viktor úgy vélekedett: a legfontosabb a "soha többé". Soha többé ne fordulhasson elő, hogy még egyszer olyan szenvedéseken kelljen átmennie a nemzetnek, mint amilyen szenvedéseken át kellett menni a huszadik század második felében - mondta a miniszterelnök. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke Kiadó: Kormányzati Információs Központ Miniszterelnöki Sajtóiroda BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET. 7

8 MI A HAZA? A HAZA SZÜLETÉSTŐL SÍRIG TARTÓ SZERELEM. VALÓJÁBAN ISTEN ADOMÁNYÁBÓL VALÓ KEGYELEM. ISTEN, HAZA, CSALÁD, EZ A MAGYAR SZENTHÁROMSÁG. A HAZA AZ A SZÜLŐFÖLD, A MAGYAR UGAR, MELY SZÜLÖTTJÉHEZ SOSE VOLT FUKAR. AKIK SZERETTÉK, SZOLGÁLTÁK ÉS VÉDTÉK, AZOK ASZTALÁN MINDIG VOLT GAZDAG TERÍTÉK. A HAZA ÉDESANYA, FELESÉG ÉS TESTVÉR, NEM HIÁBA FOLYT ÉRTE OLY SOK MAGYAR VÉR. NEM LEHET LEÍRNI AZT AZ ÉRZÉST, MELY HOZZÁ KÖT. A KÖTELÉK ELSZAKÍTHATATLAN ÉS ÖRÖK. LEHETSZ A VILÁG MÁSIK VÉGÉN, NEM MÚLIK VÁGYÓDÁSOD, MINDÉG CSAK A HAZÁT, A MAGYAR FÖLDET LÁTOD. IDEGENBEN A JÓ MÓD NEM TUD ANNYIT ADNI, MELYET A SZEGÉNY ÁRVA HAZA NE TUDNA ELLENSÚLYOZNI. HA MEGBÁNTOD, DE MEGBÁNÁSOD ŐSZINTE, MINT IGAZI ÉDESANYA, VISSZAFOGAD KEGYEIBE. VAN-E HÁT SZENTEBB ÉRZÉS A HAZASZERETETNÉL? HA NEM ÉREZTED VOLNA, IGAZÁN SZEGÉNY LENNÉL. TOLDI SZABÓ GÉZA MÁRCIUS. 8

9 ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚR KÖSZÖNTŐJE A KOSSUTH ÉS SZÉCHENYI-DÍJAK, VALAMINT A MAGYAR ÉRDEMREND KITÜNTETÉSEINEK ÁTADÁSÁN Hölgyeim és Uraim, tisztelt Díjazottak, kedves Vendégek! Az igazság az idő gyermeke, nem a tekintélyé írta Francis Bacon. Az alkotó ember igazságát is az idő szüli meg, ahogy az idő gyermekévé válik a teljesítmény, a megbecsülés, az alkotók és kutatók iránti tisztelet is. Történelmünk és kultúrtörténetük ezredéves öröksége azt mutatja, hogy az idő mindig igazsággá tette tudósaink teljesítményét, művészeink alkotásait. A legnemesebbeket. A nemzeti ünnepen átadott kitüntetésekkel évről évre, arra teszünk kísérletet, hogy felgyorsítsuk azt az időt, amely igazsággá emeli legkiválóbbjaink gondolatait, eredményeit, alkotásait, teljesítményét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! március 15. politikai nemzetünk születésnapja. A polgári felemelkedésért indított küzdelmünk ünnepe. Olyan alkalom, amikor azt is kifejezésre juttatjuk, hogy nemzetünk boldogulásához mennyi mindent tettek hozzá mindazok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak történelmünk során. Mindazok, akik személyes teljesítményükkel alapozták meg március 15. céljainak 1867 után megszülető sikereit. Az idén 200 éve született Eötvös József írta: Minden ismeret egyesek, által találtatott fel, minden tudományos haladás és minden, mi a művészet körében kitűnő, egyesek műve, s mégis, a nemzet joggal büszke tudományára és művészetére, mert a nemesebb ág, melyet az egyes szorgalma beoltott, csak annyiban nőhet, mennyiben a törzs, amelybe beoltatott, a nemesebb ággal rokon. A nemzet sikerét ma is a legkiválóbbak teljesítménye alapozza meg. És ezek a kivételes teljesítmények a közösség tagjainak közös kincsévé válva segítik elő a nemzet felemelkedését. A most kitüntetettek életük értelmét, célját az alkotásban találták meg. Abban, hogy maradandó, a közösség elismerésére méltó értéket hozzanak létre. Azzal pedig, hogy a maguk területén képesek voltak szorgalmuk, tudásuk, tehetségük legjavát adni, valójában mindannyiunkat megajándékoztak. Ki könyvvel, ki színpadi alakítással, ki tudós gondolattal, ki egyedülálló mérnöki vagy művészi inspirációval. Ki egy fontos innovációval, ki egy világraszóló sporteredménnyel, de mindenképp egy olyan egyedülálló teljesítménnyel, amit ő és csakis ő hozhatott létre. Ezek a teljesítmények, mindaz, amit Önök hoztak létre, egész nemzetünket is jobbá, gazdagabbá teszik. Mert mindazzal, amit Önök elértek, azzal ránk is hatnak, bennünket is gyarapítanak. Minket is alkotásra, tudásunk, tehetségünk és szorgalmunk legjavának mozgósítására ösztönöznek. (Forrás: Internet) 9

10 MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉG AZ ÚJPESTEN Pénteken 10 órakor, az Újpest-központ aluljáróban, a Bem Néptáncegyüttes toborzójával kezdődött meg Újpest Önkormányzatának hagyományos megemlékezése, nemzeti ünnepünk, március 15-e tiszteletére. A táncosok pár perces műsorral invitáltak minden újpestit az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére rendezett ünnepségre, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola aulájába és a Petőfi-szoborhoz. Újpest Önkormányzatának hagyományos koszorúzási ünnepsége 11 órakor kezdődött. Az ünnepi műsort a Bem Néptáncegyüttes vezette fel, majd a Tungsram Kodály Zoltán Férfikar Mint büszke sólyom című dalt adta elő. Ezt követően Wintermantel Zsolt nyitotta meg az ünnepséget. Úgy gondolom, manapság a szabadságról és a szabadság szeretetéről sok szó esik, a haza szeretetéről viszont annál kevesebb. Sokan gondolják úgy, hogy a haza szeretet nagy tetteit csak kivételes történelmi korszakokban lehet gyakorolni. Úgy gondolom, a haza szeretetét itt és most a kis tettekben is megélhetjük. Ezért fordítsuk hát tekintetünket magunk felé. A hazának arra a szegletére, amelynek biztosan ismerjük határait, és amely hazának magunk is mindennap alakíthatjuk a történelmét: tekintsünk legszűkebb hazánkra, Újpestre. Hogyan éljük meg a hazaszeretetet, azaz szűkebb hazánk, Újpest szeretetét? Úgy gondolom, a haza szeretetét itt és most a kis tettekben is megélhetjük hangsúlyozta ünnepi beszédében a polgármester. Wintermantel Zsolt rámutatott: szeretem a hazámat, amikor gyermekként megtanulok egy verset, hogy Újpest ünnepét szebbé tegyem, ha felmosom a lépcsőházat az ajtóm előtt, ha rendben tartom a kertemet, házam előtt az utcát, lenyírom a füvet, télen ellapátolom a havat, ha vállalom egy játszótér játékainak újrafestését, ha ruhát gyűjtök vagy süteményt sütök az itt élő szegény gyerekeknek, ha fát ültetek a közterekre, ha az utcán felveszek egy eldobott nejlonzacskót, amit olyasvalaki dobott el, aki még nem tudja, hogy a hazát így is lehet szeretni. És végül: szeretem a hazámat, Újpestet, hogyha részt veszek a közösség életében, hogyha eljövök erre a közösségi ünnepre, erre a megemlékezésre. A beszédet követően a Tungsram Kodály Zoltán kórus újabb dala, majd a Babits Mihály Gimnázium diákjainak hangulatos műsora következett, amely nagyszerűen megelevenítette és a helyszínre varázsolta a forradalmi hangulatot. A műsor zárásaként az ünneplők közösen elénekelték a Szózatot és a Székely himnuszt, majd a Petőfi-szobornál helyezték el a megemlékezés virágait. Az Újpesti Önkormányzat nevében Wintermantel Zsolt polgármester és Hollósi Antal országgyűlési képviselő helyezett el koszorú és tisztelgett a forradalom hősei előtt, majd sorra fejet hajtottak a helyi pártok, civil szervezetek, ifjúsági- és emlékszervezetek, sportegyesület képviselői is. Ezzel zárult az idei, kissé rendhagyó megemlékezés március idusán, az 1948-as forradalom és szabadságharc kitörésének 165. évfordulóján. (G.R.) 10

11 SZÖVETSÉGÜNK ELNÖKE OKTÓBER 23-A ALKALMÁBÓL AZ 1956-OS MENEKÜLTEK BEFOGADÁSA, VALAMINT '56-OS SZABADSÁGHARCUNK EM- LÉKÉNEK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN FOLYTATOTT KIMAGASLÓ TEVÉKENYSÉ- GÜK ELISMERÉSEKÉNT, SZÖVETSÉGÜNK ELNÖKE AZ ALÁBBI SZEMÉLYEKNEK ADOMÁNYOZOTT SZÖVETSÉGI KITÜNTETÉST. SZÖVETSÉGI NAGYKERESZT OSZKAR BRAUNDNER EZREDES ÚRNAK AZ IPA NEMZETKÖZI RENDŐRI SZERVEZET SALZBURG TARTOMÁNYI NY. ELNÖKÉNEK SZÖVETSÉGI KISKERESZT JOHAN HUTZINGER ÚRNAK BERGHEIM POLGÁRMESTERÉNEK REINHOLD JAKSCH FŐHADNAGY ÚRNAK RAINER REGIMEN MÚZEUM MUNKATÁRSÁNAK JUBILEUMI EZÜSTÉREM MAG.DORA MUNKÁCSI ÚRHÖLGYNEK ELŐADÓMŰVÉSZ MAG. EVA OTT ÚRHÖLGYNEK A BARTÓK BÉLA TÁRSASÁG ALAPÍTÓ ELNÖKÉNEK MOSSHAMMER CSALÁDNAK '56-BAN MENEKÜLT CSALÁDOK SEGÍTŐINEK SZABADSÁGHARCOS LYUKAS ZÁSZLÓ BARTÓK BÉLA TÁRSASÁGNAK BERGHEIM POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK IPA NEMZETKÖRI RENDŐRI SZERVEZET SALZBURG TARTOMÁNYI HIVATALÁNAK MARIA PLAN KASTÉLYSZÁLLÓNAK-SALSBURG RAINER REGIMENT MÚZEUMNAK-SALSBURG SZÖVETSÉGÜNK ELNÖKÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ELISMERÉSEKET DR. FARKAS LÁSZLÓ ALELNÖK ADTA ÁT DECEMBER 2-ÁN. 11

12 12

13 13

14 MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET Kicsi húgunk, te drága Magyarország! Magadra hagytunk Tégedet. Míg fényes nappal Rád törtek gyalázva, S Európa szívéről letéptek rőt kezek. Keresztútján a művelt világnak Magadra hagytunk Tégedet. Hogy körülálltuk földre tiprott tested, A hulló jaj és forró vér felett, Melynek árjával bepermetezted Ruháinkat, - mi csak szónokoltunk és vitatkoztunk, De senki előre egy lépést se tett, Csak kezeinket emeltük az égnek, S magadra hagytunk Tégedet. Szemünk láttára tapostak a sárba, Nem távoli őserdők megett, De Európa szívében, hol drága Múltunk őre a Fórum és a Parthenon meredt A dómokra, mely visszhangként hordta A vádat, amit Dante emelt érted, Hogy bölcsesség, jog széthullt darabokra S Beethoven dala kilencszer zokogja: Az életünk új barbár korba tévedt. S bár vállainkon húsz évszázad súlya, Elárultuk múltunkat és újra Vak félelembe fúlt a tett, S magadra hagytunk Tégedet. Bűvölten néztük mozdulatlan Hogy gázol át törvényen az ellen, S a szörnyetegnek végső pillanatban Hogy étvágya beteljen Áldozatként a szörnyű lakomára Kis húgunkat dobtuk oda s holnap Új áldozatra vajon kit sorolnak Bűnöd csak az volt, hogy a szabadságot Kívántad, mint a kék magas Büszke királya a sas. És annyi volt hős fiadnak vétke, Hogy hitvesüket úgy hívták enyém, Hogy anyjukat is úgy hívták enyém, Hogy lányukat is úgy akarták hívni, S a földbe, melybe búzát s vért vetettek, enyém -nek hívták a hazát, történelmet. Óh Isten mondd hát vétek ez? Ezért tiportak le, s mi szabadok Magadra hagytunk Tégedet! Kicsiny húgunk, te drága Magyarország! A lelkünk mélye és a városok Jazz-hangos éje, karikás-szemű hajnalok A vádat hordják, Hogy letiportak s friss véred kiált A szabad ember foltatlan ruháján. A munkások olajos öltönyén S a vasárnapi vasalt nadrágokon Nincs, ki lemossa véredet, Mit vád-piros ajakkal égetett A homlokunkra húszezer halott: - Világ porondján fényes nappalon Megint magunkra hagytatok! - És üldözni fog majd e bűnnek árnya: A béke szavát elfojtja a jaj, A szabadság új árulást takar. S ha ajkunk olykor igazságot hirdet Saját vétkünkkel hazudtol meg minket, Mert lelkük mélyén érzik már a népek, Hogy bűneiknek súlyos agyaglába Megindult és sár tapad nyomába És árulásuk, árulásba hal, És nincs nagy nemzet, addig míg e bélyeg Rajtunk ég, - és homlokunk az égnek Nem tárhatjuk, hisz láncban a magyar. Mert Európa szívében előttünk Fényes nappalon megtörténhetett, Hogy meggyaláztak szép kicsi húgunk, S mi magadra hagytunk Tégedet. Ramon Cué Romano( ) jezsuita pap 1957-ben kiadott egy verseskötetet "Sangrede Hungaria" (Magyarország vére) címmel. Ebből a kötetből való ez a megrázó költemény. 14

15 LANDOLT A VÖRÖS CSILLAG KISTARCSÁN Ha bárhol az országban meghallják: Kistarcsa, először az internálótábor jut eszébe az embereknek. Nem szép emlékű hely városunk a vörös csillag árnyékában. Példátlan gaztetteket követtek el a tábor falain belül. Kínoztak, vallattak, megöltek ártatlan embereket. Hogy mást ne említsek, négy papot is halálra vertek itt. Meszlényi Zoltán püspököt ítélet nélkül tartották fogva és kínozták halálra. XVI. Benedek pápa 2009-ben hagyta jóvá boldoggá avatását. Itt tartották fogva embertelen körülmények között Faludi Györgyöt, Csurka Istvánt, és több ezer férfit és nőt, akiknek nem is tudhatjuk a nevét, mert rengeteg iratot megsemmisítettek. A vörös csillag árnyéka tehát meglehetősen nagyra nőtt Kistarcsán. Ráadásul megnyomorította az itt lakókat is lelkileg. Városunk lakossága a mai napig nem tudta igazán feldolgozni az idegen test működését. Sok idős ember emlékszik még a félelem, rettegés korszakára. Nem felejtették el a borzalmakat az itt raboskodottak családtagjai sem. Kistarcsa Város Önkormányzata nem mehet el szó nélkül a mártírok és közemberek szenvedése mellett, ezért egy emlékhely létrehozását tervezi Kistarcsai Terror Háza elnevezéssel, ahol méltó emléket állíthat az itt szenvedőknek, és azért, hogy figyelmeztessék az utókort: Többet ez nem fordulhat elő! Emlékeztetni kell a fiatalokat, a vállukat megrándítókat, a Na és -t kiejtő percemberkéket arra, hogy a vörös métely mérhetetlen szenvedést okozott ebben az országban. Legfőbb ideje, hogy elvásson a vörös csillag véglegesen nemcsak Kistarcsán, hanem az egész világon. (Solymosi Sándor Polgármester úr beszéde) A volt internálótáborban történt eseményen Solymosi Sándor polgármester és ifj. Juhász István alpolgármester méltó helyére tette a tiltott önkényuralmi jelképet. Az önkormányzat Fideszes képviselőcsoportja, valamint az 56-os Magyarok Világszövetsége így tiltakozott az Alkotmánybíróság azon döntése ellen, amellyel megsemmisítette a tiltott önkényuralmi jelképek használatára vonatkozó paragrafust. A város polgármestere bejelentette, hogy emlékhelyet alakítanak majd ki a volt internálótáborban azok emlékére, akik a második világháború, a Rákosi-rezsim, valamint az 56-os forradalom utáni évek idején itt raboskodtak. 15

16 2012. DECEMBER 12-I KÜLDÖTTGYŰLÉSÜNK 16

17 17

18 18

19 AZ 56-OS SZÖVETSÉG ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK KÖZLEMÉNYE Budapest, március 7. csütörtök (OS) - Döbbenten értesültünk a FIDESZ székháznál a mai napon lezajlott erőszakos eseményekről. Ezen cselekedet nagyon hasonlít az emlékeinkben élő 1945 utáni időkben történt provokációkhoz. Mélyen elítéljük az irányítókat és zsoldosaikat. Az ilyen cselekedeteket köztörvényes bűncselekménynek tekintjük. Egyetértünk a rendőrség és a FIDESZ vezetőinek higgadt reagálásával, De eddig és ne tovább. Követeljük az anyagi kárt okozók felelősségre vonását. Biztosítjuk Magyarország Kormányát, hogy országunk biztonságának érdekében tett intézkedéseit támogatjuk. Fazekas János László országos elnök Kiadó: 56-os Országos Központ Forrás: OS Országos Sajtószolgálat MTI nonprofit Zrt. Minden jog fenntartva. 19

20 KEMÉNY SZAVAK BÖJTE CSABÁTÓL A 9 éve egyetemi padsorokat koptató szegedi HÖK diákvezér mellesleg megvette a Royal szállodát. És sorolhatnák az oktatók a vizsgákon nulla teljesítményt nyújtók, diákoknak alig nevezhetők, hosszú sorát. A mai hallgatók kb. 2/3 része csak valamilyen diplomát szeretne, azután a "majd-csak-lesz-velem-valami" filozófiát vallja magáénak. Egy nemrég kiváló eredménnyel végzett fiatal orvos azt mondta, hogy volt évfolyamtársainak 90%-hoz, soha nem menne el, mivel a 6 év alatt, csak bukdácsoltak a vizsgákon, és ha sikerült egy-egy U.V., akkor nagy bulikat csaptak. Sajnos az ilyen buliknak jómagam és még kb. 200 lakó is szem-, és fültanúi vagyunk szinte hetente lakókörzetünkben. Akkor kellett volna utcára menni, "FORRADALMAT CSINÁLNI ", amikor meg lehetett volna akadályozni, hogy lerabolják az országot, teljesen tönkretegyék a gazdaságot, lenullázzák a munkahelyeket. Hová lett a munka becsülete? Tele van az ország felsőfokú végzettségű pályaelhagyóval. ELGONDOLKODTATÓ. Jó szakmunkást meg lámpával kell keresni. De azért ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ma már milliók élnek létminimum közeli szinten. Azok akik, most annyira a demonstráló fiatalokkal éreznek, bizony sokan nem járhattak volna egyetemre, ha a kedves papa, esetleg nagypapa, nem lett volna JÓ KÁ- DER! Kérem nem visszavágni: deorbánnékkal, hanem esetleg 5 percig gondolkodni! AJÁNLOM mindenki figyelmébe a következő mondatokat. "Igen, folyamatosan félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene, hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt, és őseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt még a Kárpát-medencében. Nehéz a magyar ember sorsa? Igen, vagy kilóval átlagban valóban nehezebb a kelleténél, és ezért kell, fogyókúrázzunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt a Kárpát-medencében!" /Böjte Csaba/ 20

21 SIK SÁNDOR: RÓZSAKOSZORÚ Minden ige már betellett. Az elgördült szikla mellett Két fehér angyal lebeg. És felelvén egy a másnak, Énekelnek és hárfáznak Szép angyali éneket. "Jaj, hogy hullott drága vére Gethsemáne friss füvére! keresztények sírjatok!" "Szél a felhőt szertefújja. Él a Krisztus! Alleluja! Emberek! Feltámadott!" "Véres ajkán ostoroknak Izzó gyöngyszemek csorognak, Forró vére földre hull." "Fényben fürdik fönn a Tábor, Zeng az ég és zúg a távol: Fényes felhőn száll az Úr." "Vérzi főjét ráfonódva Sebző tüskék szörnyű csókja. Szánjátok meg, emberek!" "Szeretetét ránk lehelte: Ég a pünkösd izzó Lelke, Zúgnak élő nagy szelek." "Nézd a véres nagy keresztet! Jaj, sebes két térde reszket, Jaj, le kell roskadnia." "Rózsaszínű fellegekben A mosolygó mennybe lebben Asszonyunk szűz Mária." "Föld megindul, holt megéled. Jaj, kereszten függ az élet! Minden elvégeztetett." "Énekelnek alleluját, Boldogasszony koszorúját Szép angyali seregek." Így dalolt az angyalének, És mindenek figyelének, Fű, fa, virág hallgatott. Minden hívek koszorúja Énekelje: Alleluja! Él az Úr! Feltámadott! 21

22 PÁPAVÁLASZTÁS Pápák névsora a múlt századtól: 256. XIII. Leó (Gioacchino Pecci) február július Szent X. Piusz (Giuseppe Melchiorre Sarto) augusztus augusztus XV. Benedek (Giacomo della Chiesa) szeptember január XI. Piusz (Achille Ratti) február február XII. Piusz (Eugenio Pacelli) március október XXIII. János (Angelo Giuseppe Roncalli) október június VI. Pál (Giovanni Battista Montini) június augusztus I. János Pál (Albino Luciani) augusztus szeptember Boldog II. János Pál (Karol Wojtyla) október április XVI. Benedek (Joseph Ratzinger) április február Ferenc (Jorge Mario Bergoglio) március

23 POSTÁNKBÓL MA MÁR (MAJDNEM) ÍGY ÍRNÁ MEG ARANY JÁNOS Este van, este van: elpihen a világ! Tévé előtt gunnyaszt mind az egész család. Villog a képernyő, rombolja az elmét, Sokan ebben lelik életük értelmét. Csapong a hülyeség, az eget sodorván: Horror, krimi, thriller az összes csatornán. Frankenstein, Dracula, örülnek a kölykök, A mama kedvence: nyafka Golden Girl-ök. Véres-vajas kenyér a temető falán Batman, ET-kukac jönnek egymás után. Reggeltől estelig örömüket lelik Ahogy a gengszterek egymást ütik-verik. Étkezés helyett is a Supermant nézik S míg a "dolgukat&quot", bilin ülve végzik A képernyő elől el nem mozdulnának, Napfényt, fákat, mezőt, talán nem is látnak. Háziasszony nem főz, nincs helye panasznak, Wrigley gumit rágnak, rája kólát isznak. Zúg a rock-popzene, ártalmas a fülnek, Hónapról hónapra egyre csak hülyülnek. Gyereket nevelni? Eszükbe sem szökik, Sokkal egyszerűbb, ha tévé elé lökik. Ott aztán fejlődik, egyre okosodnak, Sokan nem hogy írni, de olvasni sem tudnak. Tévé előtt hasal, a kiszolgált kutya, Évek óta nézi, azért olyan buta. Haza jön a gazda, munkából fáradtan, Felbont egy üveg sört, s tévé elé huppan. Üveges szemekkel bámulja a krimit, Éppen egy kispapnak szúrják ki a szemit. Autók nyikorognak, robbannak a házak, Kéjelegve nézi, amint torkot vágnak. Emberevő cápa, kisgyereket fal fel, Akit fürdés közben, szüleitől mart el. Élvezi a család, Hasfelmetsző Jack-et, S hogy kell beváltani fedezetlen csekket. 23

24 Bankot kirabolni, csupán egy pillanat, Tisztviselőt, rendőrt, lövik mint a nyulat. Spriccel, folyik a vér, a padló is síkos, Ilyenkor a tévét kikapcsolni tilos! Egyik gyerek titkon, apja zsebébe nyúlt, Hátha talál benne almát, netán kisnyúlt. Egyiket sem leli: helyettük a halál: Csőre töltve nehéz belga pisztolyt talál. Fegyver nélkül járni életveszély máma, Hálával gondolnak,,nagy Amerikára&quot!" Hogy ez hová vezet, leírni is félek, Ettől,,nemesedik&quot"; a gyermeki lélek! Pisztoly, bicska, bomba és egy rozsdás bökő, Így ragyog előttünk,,egy új vagy szebb, boldogabb jövő? BÖLCSESSÉGEK A MAGYARNAK MINDENKORI S MOST IS LEGNAGYOBB ELLENSÉGE A MAGYAR. TÖLÜNK FÜGG MINDEN, CSAK AKARJUNK EGYNEK MINDEN NEHÉZ: SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN SZÉCSHENYI A BÖLCS NEM HÓDOL BE A TÖMEG MEGGONDOLATLAN AKARATÁNAK, HANEM MAGA SZAB ANNAK IRÁNYT. LAZSECSNYIKOV. 24

25 ELHUNYT DR. HEGEDŰS LÓRÁNT PÖSPÖK ÚR A Szatmári Református Egyházmegye őszinte részvétét tolmácsolja a püspök úr családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt. Megyénkben sokszor tartott előadást, igehirdetési szolgálatokat végzett. Szívesen jött többször is Szatmárnémetibe és Erdődre. A hallgatóság ámulva hallgatta a zsenit, Isten ajándéka volt. Miközben hallgatták őt nagyon jó volt református magyarnak lenni. Isten áldja emlékezetét! Életének 83. esztendejében elhunyt dr. Hegedűs Lóránt lelkipásztor, teológus. A Duna melléki Egyházkerület nyugalmazott püspöke kiemelkedő szerepet játszott a magyar református egyház megújulásának elindításában. Hegedűs Lóránt november 11-én született Hajdúnánáson. Érettségi után a budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta tanulmányait. Előbb Bicskén, majd a budapesti Kálvin téri gyülekezetben volt segédlelkész Ravasz László püspök alatt ban a teológusokkal együtt ő is az október 23-ai felvonulás részese volt. A Rádiónál először elesett forradalmi mártírok tiszteletére, az ifjak kérésére, ő húzta meg a Kálvin téri templom harangját, amit a környező templomok harangjai követtek. Az október 25-ei véres csütörtökön a munkásokkal és a diákokkal együtt vonult ő is fegyvertelenül a Parlament elé. A forradalom idején vállalt szerepe miatt el kellett hagynia a fővárost, ezután Nagykőrösön, Monoron, Komlón, Alsónémediben volt segédlelkész tól két évtizeden át a bukovinai székely Hidas gyülekezetének, között a budapesti Szabadság téri Református Egyházközségnek volt lelkipásztora között a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöki tisztét töltötte be, 1991 és 2002 között a Duna melléki Egyházkerület püspöke volt tól 2004-ig volt a budapesti Kálvin téri Református Egyházközség lelkésze, 1995-ben megválasztották a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának ügyvezető elnökének ben a Magyar Reformátusok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé választották ban a Veszprémi Egyetem címzetes egyetemi tanára lett, ig a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, majd tiszteletbeli professzora. Kolozsvárott díszdoktorrá avatták. Előadásokat és igeszolgálatokat tartott a határon túli magyarság körében, többek között Torontóban, Bázelben, New Yorkban, Los Angelesben, Párizsban, Londonban, Sydneyben, Kolozsvárott ban az amerikai Princeton Theológiai Szemináriuma hívja meg egy szemeszterre. Itt született meg az angol nyelven írt The Concept of the Transcendence" (A transzcendencia fogalma) című műve, mely később könyv alakban is megjelent. Magyar nyelven megjelent könyvei közül legismertebb talán a Nyitás a végtelenre című, melyben Ady Endre, József Attila, Németh László életművével foglakozik, teológiai-esztétikai szempontból. Dr. Hegedűs Lóránt lelkipásztori, igehirdetői, tudományos és közéleti, egyházkormányzói tevékenysége ismert idehaza és külföldön egyaránt. Teológusként, önálló gondolkodóként is méltó folytatója a Ravasz László-i örökségnek. Hazai és külhoni egyetemek állandó és örömmel látott előadója. Professzori ill. pedagógiai tevékenységét is a belső igényesség jellemezte. Tudományos pályáját számos magyar és világnyelven írt könyv és több száz tanulmány és cikk dokumentálja. Teológusként az Ige teológusának tarthatjuk enciklopédikus távlatokkal. Igehirdetései, előadásai, írásai át vannak szőve a nemzet és a haza sorsa iránt érzett felelősséggel, prófétai bátorsággal szól az abortusz, az egyke, az alkoholizmus, az öngyilkosság nemzetpusztító következményeiről. A kommunista rezsim összeomlásának küszöbén Hegedűs Lóránt nagy hatású tanulmánya ( Míg tart a ma...") a teológiai tisztánlátás igényével szólt a társadalomban és az egyházban szükségszerű megújulásról és folyamatosságról. Oszlopos szerepe van a református egyház megújulásának elindításában, az egyház demokratizálódásában, szervezetei átalakításában. Irányítása alatt kezdődik meg az új törvénykönyv kidolgozása, a református egyház ősi iskoláinak visszaszerzése s azok beindítása, a külkapcsolatok és egyéb ökumenikus kapcsolatok átértékelése és új alapokra helyezése, a református egyház társadalmi-közéleti szerepének kiépítése az új politikai viszonyok közepette. (Forrás: Internet) 25

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke Kedves Bajtársnőnk, Bajtársunk! Tisztelt Látogató! Összeállításunkban 2015. május 14-től megtekinthetik azokat a fontosabb eseményeket, programokat, amelyeken részt vettünk, vagy amelyeket mi szervezetünk.

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése A pénztár záró egyenleg: 77 A valutapénztár záró egyenlege: 77 A bankszámla záró egyenlege: 6 624 A lekötött bankszámla egyenlege: 55 000

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Közhasznú tevékenység ráfordításai évben. I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Közhasznú tevékenység ráfordításai évben. I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Közhasznú tevékenység ráfordításai 2010. évben I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 615 600 adatok eft-ban I. Anyagköltség 5 020 1. Kitűntetések,oklevelek 3 496 2. Nyomtatvány, irodaszer 788 3. Igazolványok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek 19666718-9499-517-01 Statisztikai számjel Országos Polgárőr Szövetség 1077 Budapest Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013 év Keltezés: Budapest, 2014.március

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év II. A költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatást Támogatás Felhasználás Felhasználás összege Elszámolás nyújtó megnevezése Időpontja Összege (Ft) célja Előző évi Tárgyévi Tárgyévet követő időpontja

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Az Apáthy

Részletesebben

2012. évi. Közhasznú jelentése

2012. évi. Közhasznú jelentése KÖZJEGYZŐK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. évi Közhasznú jelentése Kelt:... 2012. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉS Tartalom 1. sz. melléklet A költségvetési támogatás felhasználásáról 2. sz. melléklet A 2012. évi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Elfogadta a Kuratórium május 29-i ülésén.

VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Elfogadta a Kuratórium május 29-i ülésén. VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2006. Elfogadta a Kuratórium 2007. május 29-i ülésén. Kelt Vácott, 2007. május 25. napján T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II.

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés Statisztikai számjel: 19035165-9499-331-02 Adószám: 19035165 1-02 PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB 7623. Pécs, Mártírok u.7. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. május 2. Dr. Szőke Gergely László 1 PÉCS-NORMANDIA

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés 2011. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2012. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Trampolin Sportegyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Veszprém, 2012. március 27. aláírás I. Számviteli beszámoló Trampolin Sportegyesület közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege adatok E Ft-ban A tétel

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 1188 Budapest, Határ u. 26/b Telefon: +36-20-229-54-56 Web: www.jogaoktatok.hu E-mail: mjsze108@gmail.com Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Statisztikai számjel:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 4027 Debrecen Füredi út 76. I. Közhasznú beszámoló - Eredménylevezetés - Mérleg II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület

Magyar ILIAS Közösség Egyesület Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085. Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.január 25-2011.december 31 számviteli évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. Budapest,

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. Budapest, A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány Kiegészítő melléklet 2014 Budapest, 2015.04.14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány 2. képviselő: Maróthy

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KECSKÉS LÁSZLÓ TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY

KECSKÉS LÁSZLÓ TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY Közhasznú egyéb szervezet neve: KECSKÉS LÁSZLÓ TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY Címe: 2900 Komárom, Beöthy Zs. U. 32 Adószáma: 18614464-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 2011. A

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Székhely: 7827 Beremend, Szabadság tér 1. Alapítás éve: 2006. Bejegyzés sorszáma:1562 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet.

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 19. (3) a) Számviteli beszámoló A NOFKA évi mérlege

Közhasznúsági jelentés 19. (3) a) Számviteli beszámoló A NOFKA évi mérlege Közhasznúsági jelentés 19. (3) a) Számviteli beszámoló A NOFKA 2012. évi mérlege ESZKÖZÖK (aktívák) 2012. év E Ft A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök - III. Befektetett pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 19. (3) a) Számviteli beszámoló A NOFKA évi mérlege

Közhasznúsági jelentés 19. (3) a) Számviteli beszámoló A NOFKA évi mérlege Közhasznúsági jelentés 19. (3) a) Számviteli beszámoló A NOFKA 2009. évi mérlege ESZKÖZÖK (aktívák) 2009. év E Ft A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök - III. Befektetett pénzügyi

Részletesebben

2012.01.01.-2012.12.31.

2012.01.01.-2012.12.31. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3. 3/18. A számviteli törvény szerinti civil szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.01.01.-2012.12.31. Budapest, 2013. május

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány 1223.Budapest Közgazdász utca 9-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 évről Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Jelky Szakközépiskola Alapítvány 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Adószám:

Jelky Szakközépiskola Alapítvány 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Adószám: Beszámoló a 2015 évben végzett munkáról A Jelky Szakközépiskola Alapítvány 2011-ben jött létre az alábbi célokkal: az iskola hagyományainak ápolása, hírnevének megerősítése, az oktatás színvonalának emelése,

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló

Közhasznúsági beszámoló Közhasznúsági beszámoló Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél,illetve közhasznú egyéb szervezetnél.

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fö u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fö u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fö u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évi Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

Részletesebben