ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság"

Átírás

1 ENERGIAOKTATÁS A holnap energiafogyasztóinak tanítása Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság EURÓPAI BIZOTTSÁG

2 Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2006 ISBN Európai Közösségek, 2006 Sokszorosítása engedélyezett, amennyiben a forrást feltüntetik. A kézirat befejezésének dátuma: október 20. A fényképek az Európai Közösségek, Samantha Carney, Hugh Jenkins, és a Brüsszeli Energiaügynökség szíves hozzájárulásával jelennek meg. Külön köszönettel tartozunk a II. Brüsszeli Európai Iskola diákjainak, tanárainak és a szülőknek a fényképezéseken való részvételükért. Printed in Belgium

3 ENERGIAOKTATÁS A jobb energiafelhasználás elsajátítása Európa polgárainak az elkövetkező évtizedekben számos kihívással kell szembenézniük. Gyermekeinknek és az ő gyerekeiknek együtt kell majd élniük az éghajlatváltozás következményeivel. Egyúttal Európának egyre nagyobb mennyiségben kell majd energiát importálnia, mivel a fosszilis tüzelőanyag-tartalékok erőteljesen csökkennek, és az árak magasabbak, mint valaha. Számos ember úgy érzi, hogy nem tud megfelelni ezeknek a kihívásoknak. Úgy vélik, hogy az egyes ember nem tehet semmit annak érdekében, hogy megváltozzanak a dolgok. De mindenki tehet valamit, és ha mindenki tesz valamit, akkor ezek együttesen sokat számítanak: bánjunk hát takarékosan az általunk használt energiával! Jelentős változás következhet be, ha az energiahatékony készülékek használatával és az energiatakarékos szolgáltatások igénybevételével csökkentjük az általunk felhasznált energia mennyiségét, és ha ügyelünk arra, hogy ne pazaroljuk az energiát. Hiszek benne, hogy Európa képes a teljesítmény korlátozása nélkül energiafelhasználását 2020-ig reálértékben 20%-kal csökkenteni a fogyasztói szokások megváltoztatásával és a hatékonyabb energiatechnológiákba történő beruházással így valójában a kevesebb több lesz. Ez hasznos mind a társadalom egésze számára, mind a vállalatoknak, valamint az egyes állampolgároknak és a családoknak is. A kevesebb energia használata alacsonyabb energiaszámlákat jelent. Nem az önkéntes energiakorlátozásokért kardoskodom csupán arra van szükség, hogy az emberek elgondolkodjanak saját energiafelhasználási szokásaikról. Kapcsolja ki a televíziót ne tartsa készenléti állapotban! Használjon energiatakarékos villanykörtét! Szigetelje a tetőt! Ha új autót vesz, válasszon egy üzemanyag-takarékos és kevésbé környezetszennyező modellt, és ügyeljen a megfelelő abroncsnyomásra! Sétáljon, kerékpározzon, vagy használja a tömegközlekedést, amikor csak teheti! Felmerülhet Önben a kérdés, hogy miért kellene a gyermekeket bevonni, amikor ezekért a dolgokért mi, felnőttek vagyunk felelősek. Az oktatási kezdeményezések azonban kulcsfontosságúak az energiafelhasználással kapcsolatos tudatosság fokozása során. Egykori tanárként, igazgatóként és mint Lettország volt oktatási minisztere jól ismerem ezen kezdeményezések fiatalokra gyakorolt hatását, és tudom, hogy a gyermekek képesek befolyásolni családjukat és általában a felnőtteket. Jelen kiadvány felvázolja energiagazdálkodás kihívásait, kiemeli az oktatás szerepét a szokások megváltozásában, és bemutatja, hogy hogyan tudott már néhány fiatal hatással lenni az energiafelhasználásra. A kontinensünk számos pontjáról származó esettanulmányok ismertetik a lehetőségeket, illetve reményeim szerint számos új projektre ösztönöznek majd. Az energiahatékonyság javítása legfőbb célkitűzésem. De Európa ezt a célt csak akkor valósíthatja meg, ha az mindenkinél elsődlegessé válik. Biztos vagyok benne, hogy gyermekeinkkel közösen képesek vagyunk változtatni. Andris Piebalgs az Európai Bizottság energiaügyi biztosa 1

4

5 ENERGIAOKTATÁS Tartalomjegyzék Andris Piebalgs energiaügyi biztos előszava 1 Energia és Európa 4 Az energiaoktatás célok és célkitűzések 7 Esettanulmány: A Nap Rathenow iskoláiban 10 Megváltoztathatja-e szokásainkat az energiaoktatás? 11 Esettanulmány: Gyermekerő! 14 Az energiaoktatás költséghatékony 15 Esettanulmány: A RES-oktatás sikere Spanyolországban 17 Esettanulmány: Az olasz vonal 18 Különböző játékosok és szerepek 19 Mik az Energiaügynökségek? 22 Esettanulmány: Az energiabusz 23 A gyermekek válaszolnak 24 Esettanulmány: Motiváció Meath grófságban 27 A végrehajtás korlátai 28 Esettanulmány: Diákok megtakarításai 30 Mi az EU szerepe? 31 Esettanulmány: Kids4Energy 35 További információk és források

6 Energia és Európa Európában növekszik az energia iránti kereslet. Az EU jelenleg energiájának 50%-át Európán kívülről importálja, leginkább olaj és gáz formájában gyakran bizonytalan politikájú országokból. Ez az energiaszámla évente 240 milliárd eurós negatív kereskedelmi mérleget eredményez. Az előrejelzések szerint a jelenleg megfigyelhető tendenciák és az atomenergia jövőbeni hasznosíthatóságának bizonytalansága miatt a as évre az EU teljes energiaigényének 70%-a importfüggő lesz. Az Unió 25 tagállama évente millió tonna olajnak megfelelő energiát fogyaszt, ami 500 milliárd euro kiadást jelent azaz személyenként több, mint 1000 eurót. Az energiaigény 2015-re akár az millió tonnát is elérheti. energiaforrások arányának megnövelésével. Európa olyan új és megújuló energiatechnológiákba fektet be, amelyek többféle energiaforrást kínálnak, és csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az energiaegyenlet igény oldala azonban ugyanilyen fontos, és az EU-politikában erre is figyelmet kell fordítani. 1. ábra: Teljes energiafogyasztás, 2020-ig kivetítve (EU-25) Emellett a globális energiaigény is egyre nő, ahogy a Kínához és Indiához hasonló fejlődő országok jelentős gazdasági erőkké válnak. Nagyon valószínű, hogy az energia ára tovább fog nőni, különösen az egyre fogyó fosszilis tüzelőanyagoké. Az energiafogyasztás az üvegházhatású gázkibocsátásnak is az egyik fő okozója (78%) az EU-ban aminek egyharmada a közlekedésben használt energiának tudható be. Európa a Kiotói Jegyzőkönyvben ígéretet tett az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, az éghajlatváltozás elleni globális küzdelem részeként. Európa jövőbeli gazdasági fejlődését komolyan veszélyezteti az energiaimportoktól való nagymértékű függés, a magas árak és az éghajlatváltozás. Erre a kihívásra kétféleképpen tudunk válaszolni: az igény lecsökkentésével, illetve az új és megújuló Mtoe (millió tonna olajegyenérték) Megújuló Atomenergia Természetes gáz Olaj Szilárd Forrás: Primes baseline, Európai Energia és Közlekedés a fő forgatókönyvek a jövőre nézve (European energy and transport scenarios on key drivers.) Európai Bizottság, 2004.

7 ENERGIAOKTATÁS Kevesebbel többet Az energiahatékonyság növelése nem jelenti azt, hogy Európa polgárainak az energiamegtakarítás érdekében le kell mondaniuk tevékenységeikről. Az új technológiák és a hatékonyabb energiafelhasználási szokások valójában épp arra adnak lehetőséget a polgároknak, hogy többféle tevékenységet folytassanak, hiszen azok nem a kényelmüket korlátozzák, hanem sokkal inkább életkörülményeiket javítják. A Factor 4 jelentés ( 1 ) megállapítása szerint az erőforrástermelékenységet négyszeresére növelhetjük, azaz négyszer akkora értékű energiát nyerhetünk az általunk használt véges természetes forrásokból. Az energiahatékonyság javítása ebből kifolyólag nemcsak a költségek csökkentését és a fenntarthatóság növelését jelenti, hanem a gyorsabb gazdasági növekedést és az új munkahelyek lehetőségét is. Az energiahatékonyság növelése az EU energiapolitikájának egyik legfontosabb feladata. Az energiahatékonyságról szóló, nemrég megjelent zöld könyv ( 2 ) az energiahatékonyság kérdését minden európai polgár számára napirendre kívánja tűzni. A dokumentum olyan gyakorlati eljárásokat ír le, amelyekkel az EU energiafogyasztását 2020-ra 20%-kal lehetne csökkenteni. E költségkímélő eljárásoknak az energiahatékony technológiák használata és a fogyasztói szokások változtatása is részét képezi. Ez, a növekedési előrejelzéseket is figyelembe véve, az EU-25-ök energiafogyasztását az 1990-es szintre helyezné vissza, ami Németország és Finnország jelenlegi együttes fogyasztásának megfelelő energiamegtakarítást jelentene! Ezen megtakarítások fele megvalósítható lenne, ha a tagállamok pontosan végrehajtanák az épületekről, háztartási gépekről és energiaszolgáltatásokról szóló, jelenleg hatályos európai törvényhozás rendeleteit. További 10% múlik mindannyiunk képzelőtehetségén és kezdeményezőkészségén, amihez azonban az embereknek el kell kezdeniük megváltoztatni a szokásaikat. A hatékonyabb energiahasználat elérésének lehetőségei a társadalom minden szektorában jelen vannak, az ipartól a kereskedelmen, a szolgáltatókon, a boltokon és az építőiparon át a közlekedésig és az egyéni háztartásokig mindenki hozzájárulhat a folyamathoz. A társadalom minden rétegének megvan a maga szerepe: a nemzeti, regionális és helyi döntéshozóktól a bankokig, nemzetközi intézményekig és egyes polgárokig. A zöld könyvben felsorolt lehetőségek 60 milliárd eurós megtakarítást jelenthetnek Európa energiaszámláját tekintve, az egyéni háztartásokban pedig évi eurót. Az energiahatékonyság a háztartási energiaszámlákat kézzelfoghatóan csökkentheti, és közvetlenül javíthatja Európa polgárainak mindennapi életét. Emellett az új energiatechnológiák kifejlesztésével hozzájárulhat a munkalehetőségek és a növekedés fellendüléséhez, segíthet Európának a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségei teljesítésében, és egyúttal enyhítheti a jövő generációit fenyegető veszélyeket is. A szokások megváltoztatása Az energiahatékonyság egy tág fogalom de a zöld könyv két területet körvonalaz: az energia jobb kihasználása energiahatékony technológiák által, és energiamegtakarítás a fogyasztók tudatosságának és szokásainak megváltoztatásával. Az energiahatékonyság röviddel ezelőtt még főként a technológiákról szólt: a legjobb technológiák használatával csökkenteni az energiafogyasztást, mind a kínálat, mind pedig a kereslet terén. A példák közt megemlíthető egy öreg bojler cseréje egy olyanra, amely egyharmaddal kevesebb energiát fogyaszt, az energiatakarékos égők használata, és az elektromos készülékek teljes kikapcsolása. ( 1 ) Négyes szorzó Dupla jólét, félannyi forrásfelhasználás, Jelentés a Római Klub részére (Factor 4 Doubling wealth, halving resource use, A report to the Club of Rome); Ernst Ulrich von Weizsäcker, ( 2 ) Többet kevesebbel Zöld könyv az energiahatékonyságról, COM(2005)

8 INTELLIGENSEN AZ ENERGIÁRÓL Az elektromos készülékek készenléti állapotának egyre elterjedtebb használata a háztartási energiaszámlákat akár 10%-kal is növelheti az a kis piros lámpa az Ön pénznyelőjét jelképezi! Az irányelvek azonban bővülnek, hogy olyan széles körű társadalmi tevékenységekre is kiterjedjenek, mint az oktatás területe hiszen az új technológiák hatása alacsony lesz, ha a fogyasztókat nem tudjuk rávenni arra, hogy használják azokat. A fogyasztói szokások megváltoztatását az energiamegtakarításnak az egyénre és a társadalomra gyakorolt előnyeinek fokozott tudatosítása kell, hogy vezesse. Ezen terület politikai intézkedései magukba foglalnák a tömegközlekedés vonzóbbá tételét az autózás alternatívájaként, valamint tartalmaznának olyan oktatási kezdeményezéseket is, amelyek segítenek a háztartásoknak a fűtésszámlák csökkentésében, jobb szigetelés és a termosztát helyes használata által. Egy másik példa az abroncsnyomás ellenőrzése a járműveken már egy, az előírtnál alacsonyabb nyomású abroncs is elég ahhoz, hogy az Ön autójának üzemanyag-használata 4%-kal emelkedjen. Miért van szükség az oktatásra? Az 1990-es években az energiahatékonyság növelésének éves aránya 1,4% volt ez az arány azóta azonban lecsökkent, és jelenleg 0,5%-on stagnál. Új erőfeszítésre van szükség. Kulcsfontosságú, hogy minden polgár energiatudatos legyen, továbbá döntő fontosságúak az oktatás és az iskolák ismeretterjesztő kezdeményezései is. Az oktatásnak stratégiai szerepe van az energiahatékonyság növelésében. A tagállamok az oktatás területén természetesen kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek, de a Bizottság feladata, hogy ezen a területen hozzájáruljon a meglévő ismeretek és programok elterjedéséhez, és hogy támogassa a legjobb gyakorlatot. Az ezen a területen végzett jelenlegi és jövőbeni tevékenységekről a tájékoztató füzet végén talál leírást. Az Intelligens Energia Európa (IEE) közösségi program az energiahatékonyságot és a megújuló energiák alkalmazását ösztönző, nem technológiai jellegű tevékenységeket támogatja. A program célja a fenntartható fejlődés energetikai vonatkozásainak ösztönzése az energiaellátás biztonságának, a verseny elvének és a környezetvédelem céljainak kiegyensúlyozott támogatásával. Az IEE program 2003-tól 2006-ig tart, és négy fő tevékenységi köre van: SAVE: az energiahatékonyság növelése és az energia racionális hasznosítása, különös tekintettel az ipari felhasználásra és az épületekre Altener: az új és a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése a villamos áram és hő előállításában, és ezek beépítése a helyi rendszerekbe STEER: energetikai kezdeményezések támogatása a közlekedés területén, beleértve az üzemanyag-ellátás sokoldalúsítását Coopener a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság támogatása a fejlődő országokban Az energiaoktatási projekteket finanszírozó programban a legfőbb tevékenységet a 2. horizontális kulcsakció (Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan) képviseli. Oktatási projektek finanszírozása emellett a SAVE és a STEER tevékenységek keretében is zajlik. SAVE: 2. vertikális kulcsakció A szociális lakások utólagos felszerelése (Retrofitting of social housing) (Bérlők és lakásszövetkezetek, stb. oktatása és képzése). STEER: 9. vertikális kulcsakció Politikai intézkedések az energiahatékony közlekedésért (Policy measures for energy efficient transport Gyermekek és diákok oktatása a közlekedési szokások következményeiről). A program második szakaszát a as időszakra a Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (CIP) részeként alkotják meg, amely az európai kis- és középvállalkozásokat (KKVkat) fogja támogatni a lisszaboni stratégia keretében. A program egy új kezdeményezése a 2005-től 2008-ig futó Fenntartható Energia Európának (Sustainable Energy Europe) kampány, melynek célja a fenntartható forrásokból nyert energia előállításának és használatának népszerűsítése és támogatása.

9 ENERGIAOKTATÁS Az energiaoktatás célok és célkitűzések Az energiatudatosságot elősegítő és a szokások megváltoztatására ösztönző kezdeményezések iskolákban való alkalmazása több tekintetben összefügg az előírt iskolai tanmenettel. A nevelés beilleszthető a humán-, a társadalom- és természettudományi órákba, valamint etikai kérdéskörökbe is. A témakör mind gyakorlati tanulmányokban, mind elméleti tervezetekben jól alkalmazható. Jelentős a történelmi vonatkozása, és széles körű művészi, kulturális és tudományos interpretációnak ad teret. Emellett ösztönözni tudja a fiatalokat, és befolyásolhatja szélesebb társadalmi közösségüket, a barátokon és a családon át. Az oktatás területén a tartalomra, a források rendelkezésre bocsátására és az időbeni beosztásra vonatkozó döntéshozatal természetesen nemzeti, és gyakran regionális szinten zajlik. A kulturális nézőpontok, az életkor és a nemzeti prioritások mind kihatnak a tanulási környezetre és annak irányelveire. Az energiával kapcsolatos sok esetben azonos problémákat érintő kérdések azonban Európa-szerte jelen vannak, így azok beépítése a tantervbe európai szinten kellene, hogy történjen. A tanulási folyamat azonban ennek ellenére a diákok hátterének megfelelő helyi intézkedésekre kell, hogy koncentráljon. Az energia, annak előállítása, átalakítása és felhasználása már most is jelentős hatással van a környezeti tanulmányokra. Az energiaoktatásnak össze kell kapcsolnia az energiát, a környezetet és a gazdaságot, racionális alapot biztosítva ezzel a döntéshozatal számára. Számos, a környezeti problémákról szóló oktatási tanfolyam tartalmaz energiafelhasználási tanulmányokat is de általában csak a fenntartható fejlődés szemszögéből. Ezért még mindig szükség van olyan speciális, az energiahasználatot oktató anyagok megtervezésére, amelyek a jelen és a jövő energiafogyasztóinak szokásaiban tartós változásokat eredményezhetnek. Az ilyen tanfolyamoknak az energiahasználat okozta károkon túl koncentrálniuk kell ennek a véges forrásnak az értékére is. De mik lennének az energiaoktatás célkitűzései? Ki részesülne ebben az oktatásban? Milyen módszereket lehetne felhasználni? Az utóbbi két kérdést a tájékoztató későbbi részeiben tárgyaljuk. Az energiaoktatás három általános célkitűzése a következő: 1. a társadalom és az egyének lehetséges hozzájárulásának azonosítása; 2. a problémákkal és azok hátterével kapcsolatos tudatosság növelése; és 3. ezen tevékenység előnyeinek magyarázata. 6 7

10 1. Szerepek Minden oktatási kezdeményezésben ki kell hangsúlyozni a társadalom különböző tagjainak eltérő szerepeit az energiahasználatban. Nagyon fontos az, hogy tudatában legyünk az egyénként, családként, háztartásként, diákként vagy szervezetként használt energiának, mind az egyén, mind pedig a közösség szintjén és ugyanilyen fontos az a hatás is, amelyet azzal érhetünk el, ha nem pazaroljuk az energiát. Az emberek központi szereplők az energia bölcs és hatékony felhasználásának biztosításában. Az oktatás a megértés alapjául szolgálhat, és egy olyan információs csatornát jelenthet, amelyre a polgároknak szükségük van ahhoz, hogy ésszerű döntéseket hozzanak, és hogy tudatában legyenek a pazarlásnak. Mindenkinek törekednie kell arra, hogy a leghatékonyabb technológiákat válassza a munkában és otthon annak biztosításaként, hogy otthon, a munkahelyen és a járművekben a lehető legmagasabb szintű energiahatékonyság legyen jelen. A diákokat magukat arra kellene ösztönözni, hogy tegyenek javaslatokat a társadalom energiaproblémáit megoldó stratégiákra. 2. A tudatosság növelése Elsődleges fontosságú, hogy minden életkorú tanulóban tudatosítsuk, hogy az energia központi szerepet játszik a modern életben, valamint hogy a tanulók tisztában legyenek az energia előállításával, átalakításával és felhasználásával, illetve ezen folyamatok következményeivel. Ennek része a környezettel, valamint a múltbéli és a jövőbeni energiaválság okaival kapcsolatos tudatosság fejlesztése. A jelenleg vagy a jövőben rendelkezésre álló (mind megújuló, mind nem megújuló) energiaforrások széles skálájában rejlő lehetőségek, annak költségeinek és hatásainak, valamint az ezek közti választás következményeinek megértése értékes képességeket jelenthet a tanulók életében. Ez minden szempontot magában foglal (társadalmi-kulturális, gazdasági, környezeti stb.), ugyanakkor az energia helyi elérhetőségét és követelményeit is tükröznie kell, a helyi éghajlati és kulturális jellemzőkkel együtt. Az oktatás anyagának ugyanakkor összhangban kell maradnia a nemzeti és nemzetközi prioritásokkal, a Gondolkodj globálisan cselekedj lokálisan program értékeit tükrözve. A diákoknak a jelenlegi energiapolitikai intézkedések következményeinek kiértékelése által fel kellene tudniuk ismerni azokat a holisztikus megoldásokat a saját helyi helyzetükre alkalmazva, amelyek fenntarthatók, praktikusak és megfizethetők. Az idősebb diákok alternatív politikai stratégiákat is javasolhatnak.

11 ENERGIAOKTATÁS Egy oktatási programnak biztosítania kell az elmélet és a gyakorlat közötti egyensúlyt, tehát a helyi forrásoktól és elvárásoktól függően az előadások és bemutatók mellett tartalmaznia kell gyakorlati készségfejlesztő, tervezési és előállítási feladatokat is (lásd A Nap Rathenow iskoláiban esettanulmányt). Mivel egy új kezdeményezésről van szó, minden tananyag tervezésénél célszerű meghagyni a rugalmasság és a dinamikus változtatás lehetőségét, hiszen a körülmények, a technológiák és az elvárások is változnak. Az energiaoktatásnak fejlesztenie kell a gyakorlati készséget is, hasznos képességeket adva a jövőbeni elhelyezkedéshez. A közvetlenül alkalmazható, az energiaszektor jelenlegi és jövőbeni elvárásaival kapcsolatos képességek fő mozgatórugói lehetnek az ilyen tanfolyamok létrehozásának. 3. Előnyök Az oktatási kezdeményezéseknek világosan kell bemutatniuk a szokások megváltoztatásának azaz az energiatudatosság választásának kedvező következményeit. Az energiamegtakarítás pénzmegtakarítást jelent. Néhány egyszerű lépéssel jelentős összegeket lehet megtakarítani. A személyes haszon az emberi motiváció egyik alapköve. De a pozitív, kimutatható társadalmi előnyökkel társuló egyéni haszon egy még jobb és tartósabb motiváló erő. Az energiafogyasztás általános csökkentésének és a tisztább energia fokozott használatának kombinációja kimutathatóan csökkenti a levegőszennyezést, és ebből következően kedvezően hat az egészségre. Az új energiatechnológiák alkalmazása, amiben Európa világvezető, jó hír az európai munkahelyek és a jólét számára. Az üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkenése enyhíti az éghajlatváltozás hatásait. 8 9

12 A NAP RATHENOW ISKOLÁIBAN AZ ÖTLET A kelet-németországi Rathenow városa több éve aktív az energiahatékonyság támogatásának területén. Az 1996-ban alapított helyi energiaügynökség 1997 óta egy energiagazdálkodásról szóló, újszerű projektet vezet az iskolákban. A projekt teljes mértékben beépül az alaptantervbe, diákok, tanárok és egyéb iskolai alkalmazottak vesznek benne részt gyakorlati és szórakoztató energiamegtakarítási projektek formájában. A projekt egyik újítása az, hogy az iskolák visszakapják az energiamegtakarításaik 80%-át, hogy azzal további energiamegtakarítási befektetéseket és egyéb tevékenységeket finanszírozzanak. A projekt része egy 1 kw-os fényelektromos (PV) rendszer létrehozása az iskolákban, a diákok és a tanárok gyakorlati részvételével a fizikatantervben. A napelemeket az iskola áramellátására kapcsolják, ami évente 800 kwh megtakarítást jelenthet egy átlagos iskolának. Egy másik újító ötlet az, hogy a PV-napelemek napi teljesítményét egy számítógép követi, majd az interneten keresztül továbbítja egy Napenergia Társasághoz. Ez az adatcsere összeköti a projektben részt vevő iskolákat. AZ EREDMÉNY A projektben részt vevő mind a kilenc rathenowi iskola jelentős csökkenésről számolt be az energiafogyasztást illetően. A projekt első hároméves szakasza végén az egyéni csökkenések 10% és 15% között voltak, az összmegtakarítás pedig euro volt. A projekt értékelése kimutatta, hogy a diákok és a tanárok energiatudatossága mind az iskolán belül, mind az iskolai környezeten kívül nagymértékben megnőtt. Rathenowban további iskolák kapnak PV-eszközöket, és a programot az óvodákra is kiterjesztik.

13 ENERGIAOKTATÁS Megváltoztathatja-e szokásainkat az energiaoktatás? Eszméink és ismereteink nagy részét, illetve felnőttkori viselkedésünk alapjait az iskolai évek alatt sajátítjuk el. Az iskolarendszerek képesek megváltoztatni az egyén hozzáállását azáltal, hogy új eszméket és felfogásokat mutatnak be neki, és azáltal, hogy olyan társadalmi és elemzőképességeket adnak a diáknak, amelyekkel lehetővé válik az életben adódó választási lehetőségek ésszerű értékelése. Az energiafogyasztással közvetlen kapcsolatban álló egyik paramétert a szokásaink jelentik. Az energiafogyasztásra jellemző egyéni szokások számos tényező függvényei, melyek közül a hozzáállás, a jövedelem és az energiaárak a legfontosabbak. Kevésbé közvetlenül kapcsolódik az energiapolitika (az adózást beleértve) és a technológia jelenléte, mivel ezek az árak, illetve a jövedelem függvényei. A kormányok a szokások megváltoztatását hagyományosan magasabb energiaárakkal, adókkal vagy új technológiák kötelező bevezetésével próbálják elérni. Maradandó szokásváltozást azonban csak akkor tudunk elérni, ha az egyént meggyőzzük ennek hasznáról a külső tényezők önmagukban nem elégségesek. Példa erre az üzemanyagfogyasztás csökkenése az olajválság következtében megemelkedett árak hatására. Miután az árak újra csökkentek, a fogyasztás ismét megnőtt ami bizonyítja, hogy a szokásváltozást pusztán a magasabb árak okozták. A szokások megváltozásához tehát új értékek bevezetésére van szükség olyan értékekre, amelyek a társadalom minden rétegét elérik. Elmélet A tanítás-tanulás folyamatában rendszerint két megközelítést alkalmaznak: oktatási modellek melyek az ismeret és a készségek közvetlen elsajátításához kapcsolódnak, valamint pszichológiai modellek melyek a viselkedéselméleten alapulnak. Az energiatudatosságra összpontosító oktatási rendszerek általában számos különböző szakaszból állnak. Az első lépésben az energiával kapcsolatos ismereteket és készségeket közvetítenek. Ez a fiatalokat saját vélemény kialakítására bátorítja az energiáról. Ezt döntéshozatal majd végrehajtás útján érik el. Az ismeretszerzés és az ismeretek felhasználása közötti szoros kapcsolat, amely megváltoztathatja a szokásokat, általánosan elfogadott bár nem támasztja alá minden tanulmány. Az energiaoktatást célszerű olyan pszichológiai módszertanokkal is alátámasztani, amelyek a gyerekeket motiválják társadalmi kapcsolataikban. Különösen nagy jelentőséggel bír a projektalapú tanulás néven ismert módszer, melynek során a gyerekek elemzik a helyzetet, válaszokat kutatnak fel, és megoldásokat javasolnak. Az oktatás nyilvánvaló hatással lehet a hozzáállásra a szokások megváltoztatásának érdekében, emellett megismertetheti az egyéneket azzal az energiapolitikával és technológiával, melyek révén megváltozhat gondolkodásmódjuk

14 Gyakorlat Az elkötelezett pedagógia elnevezésű pszichológiai módszer is bizonyította gyakorlati értékét, különösen akkor, ha a módszer alkalmazását alapos előkészület előzte meg. Ennek a folyamatnak is az a legfontosabb hajtóereje, hogy az egyéneket felelősségvállalásra bátorítsa, ami által azok saját maguk változtatják meg magatartásukat és magukévá teszik a projekt alapelveit. Ezen módszernek egy kitűnő példája az Altener program egy EU által finanszírozott kezdeményezés a megújuló energiaforrások támogatására keretében kifejlesztett projektek egyike. A projekt, melynek neve Gyermekerő az energiáért (lásd Gyermekerő! esettanulmány), kilenc európai régióban került kivitelezésre, köztük Franciaország Provence- Alpes-Côte d Azur területén, ahol a csapatot R-V Joule professzor vezette. Ebben a kutatásalapú programban tizenegy általános iskola vett részt. A program célja 9 10 év közötti gyermekek ökológiai tudatosságának fejlesztése volt. A résztvevőket arra próbálták rászoktatni, hogy inkább zuhanyozzanak a fürdőkádban való fürdés helyett, ne hagyják a vizet folyni fogmosás közben stb. A gyakorlatot a as tanév alatt hajtották végre 700 gyermek és 28 olyan tanár részvételével, akiket kifejezetten erre a projektre képeztek ki az elkötelezett pedagógia módszerével. A cél az volt, hogy a gyerekeken át a családokat is érdekeltté tegyék, hogy bennük is tudatosítsák az energiamegtakarítás fontosságát, pl. a televízió teljes kikapcsolása által a készenléti állapot használata helyett. A projekt lefolyása után az energiahatékonyság tudatosságának és a környezet védelmének általános növekedése volt megfigyelhető. Joule professzor a siker kulcsát így írja le: megfelelő kommunikáció nem elég, hogy a folyamatban jelen legyen a»ki mit mond, kinek és milyen csatornán keresztül«, hanem világossá kell tenni azt is, hogy»mit tehet az egyén«. Joule további gondolatai az általa írt tanulmányban találhatók, melynek eredeti címe Des intentions aux actes citoyens ( 3 ) (A szándékoktól az állampolgári cselekvésig). ( 3 ) Joule, R.V., (2004); Des intentions aux actes citoyens, Cerveau & Psycho, 7, oldal.

15 ENERGIAOKTATÁS Humor egy hasznos eszköz A szokások változtatására irányuló tanulási és tanítási folyamatok egy másik hasznos eszköze a humor. A humor az egyik fontos alapköve a norvégiai Esőcsinálók nemzeti programnak, mely a nemzeti energiaügynökség, az Enova SF megbízásából az iskolákkal és a televízióval folytatott együttműködés széles körű tapasztalataira épít. A projekt értékelése pozitív, meggyőző eredményeket és viselkedésbeli változást mutatott ki, véli a koordinátor, és a rendkívül megnőtt nézőszámnak köszönhetően a televízió használata költséghatékonyabb volt, mintha kizárólag a hagyományos oktatási csatornákat alkalmaztuk volna. A sikeres norvég elképzelés lényege az volt, hogy a gyerekeket a saját területükön foglalkoztatták, mely során a válaszokat versenyek, játékok és csapatmunka formájában keresték, azaz nem közvetlenül tanították őket, hanem a tanulás a cselekvés által, burkoltan zajlott. Számos foglalkozást szerveztek, többek között iskolai, egyesületi, és internetes rendezvényeket, valamint televíziós programokat sugároztak az energia témakörben köztük az Energia Kihívást, egy valóság TV műfajú műsort. Ezután született meg az Esőcsinálók elképzelés a fent említett és egyéb módszerek alkalmazásával amely egy holisztikus megközelítést képvisel, és melynek márkaneve a nemzeti televízión, rendezvényeken, az interneten és a Norvégia minden általános iskolájában kiosztott anyagokon keresztül ért el a gyerekekhez. Liv Lindseth, az Enova SF képviseletében a nemzeti szintű program koordinátora, így foglalja össze az eredményeket: a projekt pozitívan hatott a gyerekek életére, a megfelelő humor, interaktivitás és részvétel segítségével

16 GYERMEKERŐ! AZ ÖTLET A Gyermekerő az energiáért (FEE) projekt nyolc ország kilenc energiaügynökségét hozta össze folyamán. Ez a nemzetközi erőfeszítés az ALTENER program támogatásával jött létre, a megújuló energiaforrások és az ésszerű energiahasználat tudatosításának céljával, éves iskolás gyerekek számára. Az iskolák a projekt segítségével az energiát egy tanéven át speciális témaként tanulmányozták. A segédanyagok gyakorlókönyveket és dokumentációkat, energiával kapcsolatos hírleveleket és egy internetes oldalt (Rexnet) tartalmaztak, ahol a különböző országok iskolái információt cserélhettek egymással. A projektalapú iskolai munka egy információs bevezető szakasszal indult, amit tanulmányi kirándulások és gyakorlatok követtek, melyek során a diákok véleményt alkothattak. A munka egy nyilvános kiállítás megrendezésével zárult. A gyakorlatoknak otthoni és iskolai energiavizsgálatok is részei voltak. AZ EREDMÉNY Az FEE programban Belgium, Franciaország, Görögország, Olaszország, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság vett részt, összesen 100 iskolával. Az országok némileg eltérő hangsúlyt fektettek a projektrendszer egyes részeire, de mindegyik ország hasonló szintű sikerről számolt be, és néhány országban folytatják az ilyenfajta kezdeményezéseket. Belgiumban a Brüsszeli Energiaügynökség elindított egy folyamatosan futó FEE projektet, a helyi, regionális és nemzeti kormányzatok támogatásával. A projekt egyik fontos része volt, hogy széles körű közösségi részvételre ösztönzött. A gyerekek egyértelműen felelősséget vállaltak az energiatudatosság terén, és családjaikra és barátaikra is hatással voltak.

17 ENERGIAOKTATÁS Az energiaoktatás költséghatékony Az energiaoktatás alkalmazása hosszú távon a legköltséghatékonyabb módszer az energiamegtakarítás és energiahatékonyság növelésére. A világban számos tanulmány erősíti meg ezt a megállapítást: ezekből két példát mutatunk be itt. Brazília A brazil kormány 1985-ben egy nemzeti elektromosságmegőrzési programot hozott létre (Procel). A Procel állami és helyi közművek, állami ügynökségek, magáncégek, egyetemek és kutatóintézetek energiahatékonysági projektjeit finanszírozta tól a Procel támogatásokra, alkalmazottakra, tanácsadókra szánt alapköltségvetése 20 millió dollár volt, emellett évi kb. 140 millió dollárt költöttek a projektek finanszírozására. A Procel becslése szerint a program tevékenységei 1998-ban együttesen kb. 5,3 terawattóra (TWh/év) éves megtakarítást eredményeztek ez Brazília teljes áramfogyasztásának 1,8%-a. Emellett a Procelnek tulajdonítható további 1,4 TWh áram előállítása, az abban az évben lezajlott erőműjavításoknak köszönhetően. Az energiamegtakarítás és a kiegészítő áramfejlesztés jóvoltából a közművek elkerülhették kb megawatt (MW) új teljesítmény kiépítését, ami új erőművekbe, energiaátviteli, illetve elosztási létesítményekbe befektetett kb. 3,1 milliárd dollár értékű megtakarítást eredményezett. 1. táblázat: Az energiafogyasztás csökkentésére irányuló tevékenységek költséghatékonyságának elemzése Brazíliában, Tevékenység Megtakarított energia Befektetések 1999-ben Költséghatékonyság (GWh/év) (ezer USD) (USD/kWh) Oktatási 69,71 744,86 0,01 Továbbképzés Ipari Közvilágítás Középületek Veszteségek Lakossági Kereskedelmi 8,89 64,02 172,87 21,68 368,01 21,99 17,86 187, , , , , , ,55 0,02 0,06 0,09 0,13 0,14 0,15 0,15 Forrás: Procel. A táblázatot az Energiaoktatás: az ésszerű energiahasználat elemzése (Energy Education: breaking up rational energy use) forrásból vettük át. Szerzők: Dias et al, Energy Policy 32 (2004), Eredeti adatok forrása: 99.pdf

18 A Procel 1999-ben részletes elemzést végzett a költségvetéseiről és tevékenységeiről, amelyből kiderült, hogy az oktatási és képzési tevékenységek sokkal költséghatékonyabbak voltak bármely más kezdeményezésnél és több mint két nagyságrenddel hatékonyabbak az általános marketingstratégiáknál (lásd 1. táblázat). Belgium A Brüsszeli Környezetgazdálkodási Intézet (IBGE-BIM) ( 4 ) a közel 1 millió lakosú Brüsszeli Fővárosi Régió környezeti és energetikai felügyeleti szerve. Az IBGE-BIM Brüsszel lakosainak szószólójaként lép fel az életkörnyezethez kapcsolódó témákban, valamint kutató, tervező, tanácsadó és tájékoztató intézményként működik a szabályozás terén. Emellett különböző engedélyeket és rendelkezéseket ad ki, felügyelő és ellenőrző ügynökségként. Az intézet hatáskörébe tartoznak Brüsszelben a hulladék, levegőminőség, zaj, parkok és erdők, víz, talaj és energia területei. Ezekre a területekre számos közös probléma jellemző, és az intézet a levegőminőség rendszeres felmérésének keretében egy sor olyan intézkedés költségeit kalkulálta ki, amelyek az energiafogyasztás, és ezáltal a CO 2 kibocsátásának mértékét csökkentenék. A Brüsszelre érvényes adatok azt mutatják, hogy csupán a lakossági fűtés használatára vonatkozó szokások megváltoztatásával amihez nincs szükség befektetésre is közel 3%-kal csökkenthető a lakossági energiafogyasztás. Más intézkedésekhez viszonyítva mint a szigetelés alkalmazása vagy a bojler cseréje újabb, hatékonyabb modellekre a szokások megváltoztatásának költség-haszon aránya kivételesnek tekinthető. A következő két esettanulmány A RES-oktatás sikere Spanyolországban és Az olasz meló a viszonylag olcsó, de hatékony kommunikációs/oktatási kezdeményezések széles skálájából mutat példát. ( 4 )

19 ENERGIAOKTATÁS A RES-OKTATÁS SIKERE SPANYOLORSZÁGBAN AZ ÖTLET A Spanyolország délnyugati részén található Extremadura térség Agenex Energiaügynöksége a tevékenységei közismertté tételét, valamint a régióban együttműködési kapcsolatok létrehozását elősegítő kampány részeként életre hívta a Megújuló energiaforrások (RES) az iskolában elnevezésű projektet. A 2003 első felében kivitelezett projekt célcsoportját főként általános és középiskolák éves diákjai alkották. A projekt szándéka az volt, hogy a megújuló energia, az energiahatékonyság és megtakarítás jelenlegi helyzetének és a társadalom előtt álló energetikai kihívások bemutatásával, valamint egy optimista jövőkép felvázolásával ragadja meg a diákok képzeletét és érdeklődését. A kezdeményezést a Badajoz és Cáceres megyék helyi hatóságai támogatták. AZ EREDMÉNY A projekt 10 iskolába látogatott el, és közel 1000 diákot ért el. Az előadásokat úgy tervezték, hogy azok a tananyagot különös tekintettel a természettudomány órákra kiegészítsék, és hogy a diákok életkorához lehessen őket igazítani. Az előadások alatt a diákok aktív részvétellel ismerkedhettek meg különféle napenergia-anyagokkal, és minden résztvevő egy tájékoztató füzetet kapott, melyet megmutathatott családjának és barátainak. Minden részt vevő iskola egy katalógust is kapott, benne a Megújuló energiát Európának indítókampány (Renewable energy for Europe Campaign for take-off) eredményeivel. Az Agenex munkája rámutatott arra, hogy a régió iskolái nem rendelkeztek elegendő információval a megújuló energiák terén. Számos iskola mutatkozik azonban nyíltnak arra, hogy az energiaoktatást a tananyagba beépítse, és érdekli őket a megújuló energiát bemutató alkalmazások lehetősége. Ez az alacsony költségű projekt könnyen megismételhető

20 AZ OLASZ VONAL AZ ÖTLET Az Energia az iskolában projektet 2002-ben kezdeményezték Olaszország Ancona térségében, azzal a céllal, hogy egy tananyagcsomaggal lássák el a régió középiskoláit. A választott működési formában három kommunikátor tartott alapos kutatásra épülő előadásokat, egy sor dokumentációval és audiovizuális segédanyaggal alátámasztva. Az energiamegtakarításról és megújuló energiáról szóló elvihető tájékoztató füzetek, illetve egyéb oktatási- és reklámanyagok álltak a diákok és a tanárok rendelkezésére. A három kommunikátor háromnapos képzésben részesült a helyi energiaügynökség, az Agenzia per il Risparmio Energetico di Ancona szervezésében, és a projektet helyi hatóságokkal együttműködve, illetve a helyi energiaszektor neves cégeinek finanszírozásával hozták létre. Az iskolai látogatások és a kapcsolódó rendezvények logisztikai részét is az ügynökség szervezte meg. AZ EREDMÉNY A 2002-es projektben kb. 700 diák és 50 tanár vett részt, 32 tanóra és a diákok által egy helyi szélturbina-erőműbe tett 11 tanulmányi kirándulás keretében. Az előadásokat 90 percesre tervezték, de sok iskolában meghosszabbították a rendelkezésre álló időt a diákok és a tanárok lelkes kérdéseinek hatására! A projektet teljes körű értékelés követte, mely során a diákok és a tanárok külön kérdőíveket töltöttek ki, valamint a szervezést és a segédanyagokat illetően több javítási javaslat született. A projekt jelentős és pozitív hatást gyakorolt az anconai iskolákra. A projektet a kezdés óta évente megismétlik.

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Válaszok a leggyakrabban feltett kérdéseikre

Válaszok a leggyakrabban feltett kérdéseikre Strukturális alapok 2014-2020 Gyakorlati útmutató Hogyan tervezzünk egy több alapból finanszírozott működési programot az épületállomány energiahatékony felújítására Ön tervezi azokat a működési programokat,

Részletesebben

Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI. titkár CEAB

Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI. titkár CEAB Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI dr Miklos Nemeth MIGSZ főtitkf titkár Főtitkár CEPI-CEAB CEAB CEPI Nemzetközi non-profi szervezet, Brüsszeli székhellyel,

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

RURENER ALAPSZABÁLY A RURENER TAGOK. Alapelvei, jogai és kötelezettségei

RURENER ALAPSZABÁLY A RURENER TAGOK. Alapelvei, jogai és kötelezettségei RURENER ALAPSZABÁLY A RURENER TAGOK Alapelvei, jogai és kötelezettségei 1 Felelősségkizárás Jelen kiadvány tartalmáért kizárólag a szerzőket terheli felelősség. Nem feltétlenül tükrözi az Európai Közösségek

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Build Up Skills Hungary I. projekt konferencia Budapest, Ramada Resort

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésére A globális energiapiac új realitásai A pénzügyi válság hatása A magánberuházások

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Változási esettanulmány Assen város példáján

Változási esettanulmány Assen város példáján Változási esettanulmány Assen város példáján A kontextus és helyi kihívások bemutatása Assen városa ambiciózus fenntarthatósági célt tűzött ki maga elé,amely keretében 2015-ig (ill. 2020-ig) számos fenntarthatósági

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. 1. szám 2012. január. Tartalom. Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban...

TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. 1. szám 2012. január. Tartalom. Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban... TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, fejlesztési ügynökségeknek, szakmai és civil szervezeteknek istockphoto Tartalom Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban... 2 Tudásbázis létrehozása Európa

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klímaügyi-, és Energiapolitikai Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser Handa Orsolya Regionális fejlesztések sekért felelős s projekt menedzser IEE háttereh EU 2020 : Versenyképesség Fenntarthatóság Energiabiztonság Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan A változáshoz

Részletesebben

Tájékoztató a Pro Energia Alapítvány Kuratóriuma által odaítélt támogatásokról. Budapest, 2010. október 15.

Tájékoztató a Pro Energia Alapítvány Kuratóriuma által odaítélt támogatásokról. Budapest, 2010. október 15. Tájékoztató a Pro Energia Alapítvány Kuratóriuma által odaítélt támogatásokról Budapest, 2010. október 15. 1 A Pro Energia Alapítvány Kuratóriuma összhangban az alapító okiratban rögzített célkitűzéseivel,

Részletesebben

A közösségi energia szerepe a jövő energiaellátásában

A közösségi energia szerepe a jövő energiaellátásában A közösségi energia szerepe a jövő energiaellátásában Botár Alexa, MTVSZ A rendezvény a szervezők felelőssége, nem feltétlen tükrözi az EU álláspontját. Sem az EACI, sem az Európai Bizottság nem felelős

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Flottamenedzsment Konferencia

Flottamenedzsment Konferencia Flottamenedzsment Konferencia 2010. január 29. Budapest Balogh Nikoletta Projekt Menedzser Geonardo Kft. Geonardo Kft. Budapesti KKV 1999-ben alapítva Főbb területeink: Környezetvédelem Vízgazdálkodás

Részletesebben

FLEAT Flottamenedzsment Konferencia 2009. január r 29, Budapest

FLEAT Flottamenedzsment Konferencia 2009. január r 29, Budapest FLEAT Flottamenedzsment Konferencia 2009. január r 29, Budapest Kapcsolat: Hartyányi Roland, Európa Média Kht. Tel.: (+36-1) 453-3801, Fax: (+36-1) 436-9038 info@europamedia.org, www.europamedia.org INFO@EUROPAMEDIA.HU

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

Kezeljük a stresszt!

Kezeljük a stresszt! A munkavédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek #EUManageStress Kezeljük a stresszt! www.healthy-workplaces.eu Nevezési felhívás Európai Helyes Gyakorlat Díjak A

Részletesebben

Az új energiahatékonysági irányelv

Az új energiahatékonysági irányelv Az új energiahatékonysági irányelv Dr. Hevesi Zsófia Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3% 1,5% Energiahatékonysági munkacsoport ülés 2012. október 9., Budapest

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Jó gyakorlatok a megújuló energia felhasználásának területéről Nagykanizsa, 2014. március 26. Előadó:

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

G E overn E EE j pro ekt kt

G E overn E EE j pro ekt kt GovernEE projekt A projekt háttere, előzmény A Good Governance in Energy Efficiency Jó kormányzás az energiahatékonyság területén! - Energiabiztonság és a klímaváltozás problémája - Energia hatékonyság

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28.

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28. Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon Bohoczky Ferenc ny. vezető főtanácsos az MTA Megújuló Albizottság tagja Budapest, 2008. május 28. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia 2014 Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában CONSTRUMA 33. Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2014. április 2-6. Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozat XXV. Gazdasági Tevékenységet SegítőSzolgáltatási Osztály

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozat XXV. Gazdasági Tevékenységet SegítőSzolgáltatási Osztály Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozat XXV. Gazdasági Tevékenységet SegítőSzolgáltatási Osztály Megújuló Energiák Szakmai Osztálya TAGSÁG Osztályelnök: Ferenczi Csaba Alelnökök:

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Dr. Nemcsok Dénes Helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Energy Saving Environmental Program 1

Energy Saving Environmental Program 1 AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁBAN ENERGIAKÖZÖSSÉGEK NYITÓRENDEZVÉNY 2011 November 25 GÖDÖLLŐ Quirin Andrásné GREEN DEPENDENT INDEPENDENT Ha energiafüggő vagyok és odafigyelek

Részletesebben

Lehetne zöldebb a magyar energiarendszer? Tények és lehetőségek a hazai költségvetés tükrében

Lehetne zöldebb a magyar energiarendszer? Tények és lehetőségek a hazai költségvetés tükrében Lehetne zöldebb a magyar energiarendszer? Tények és lehetőségek a hazai költségvetés tükrében Felsmann Balázs - 2010. március 10. 1 Magyarországi helyzet Válságkezelő kormányprogram vs. fenntartható energiarendszer

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA 6 / FOLYAMATOS KIHÍVÁS Ahhoz, hogy esélyünk legyen a katasztrofális éghajlatváltozás elkerülésére, Európa politikáinak, kibocsátásainak, gazdaságainak és társadalmainak

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az EU bankjaként gazdaságilag életképes, fenntartható beruházásokat finanszírozunk, támogatunk szaktudásunkkal Európa határain belül és túl. Az EU 28 tagállamának

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Új követelmények a hőtermelők energiahatékonyságával szemben

Új követelmények a hőtermelők energiahatékonyságával szemben Új követelmények a hőtermelők energiahatékonyságával szemben Az Európai Unió előírása szerint 2015 szeptember 26-ától a fűtőberendezéseknek és tárolóknak meg kell felelniük bizonyos energiahatékonysági

Részletesebben

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az energiapolitika alapjai ELLÁTÁSBIZTONSÁG-POLITIKAI ELVÁRÁSOK GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MINIMÁLIS KÖLTSÉG ELVE KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006 [Épületenergetikai tanúsítás] P03 15-06-2006 Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Franciaország www.buildingsplatform.eu Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi

Részletesebben

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Az új épületenergetikai és klímavédelmi Az új épületenergetikai és klímavédelmi szabályozási rendszer Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Tartalom Energetikai EU direktívák Épületenergetikai direktíva

Részletesebben

A Biztonságosabb Internet Program bemutatása

A Biztonságosabb Internet Program bemutatása A Biztonságosabb Internet Program bemutatása Dr. Krasznay Csaba HP Magyarország / Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat / Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jogszabályok A biztonságtudatosság, mint feladat Nemzeti

Részletesebben