ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság"

Átírás

1 ENERGIAOKTATÁS A holnap energiafogyasztóinak tanítása Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság EURÓPAI BIZOTTSÁG

2 Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2006 ISBN Európai Közösségek, 2006 Sokszorosítása engedélyezett, amennyiben a forrást feltüntetik. A kézirat befejezésének dátuma: október 20. A fényképek az Európai Közösségek, Samantha Carney, Hugh Jenkins, és a Brüsszeli Energiaügynökség szíves hozzájárulásával jelennek meg. Külön köszönettel tartozunk a II. Brüsszeli Európai Iskola diákjainak, tanárainak és a szülőknek a fényképezéseken való részvételükért. Printed in Belgium

3 ENERGIAOKTATÁS A jobb energiafelhasználás elsajátítása Európa polgárainak az elkövetkező évtizedekben számos kihívással kell szembenézniük. Gyermekeinknek és az ő gyerekeiknek együtt kell majd élniük az éghajlatváltozás következményeivel. Egyúttal Európának egyre nagyobb mennyiségben kell majd energiát importálnia, mivel a fosszilis tüzelőanyag-tartalékok erőteljesen csökkennek, és az árak magasabbak, mint valaha. Számos ember úgy érzi, hogy nem tud megfelelni ezeknek a kihívásoknak. Úgy vélik, hogy az egyes ember nem tehet semmit annak érdekében, hogy megváltozzanak a dolgok. De mindenki tehet valamit, és ha mindenki tesz valamit, akkor ezek együttesen sokat számítanak: bánjunk hát takarékosan az általunk használt energiával! Jelentős változás következhet be, ha az energiahatékony készülékek használatával és az energiatakarékos szolgáltatások igénybevételével csökkentjük az általunk felhasznált energia mennyiségét, és ha ügyelünk arra, hogy ne pazaroljuk az energiát. Hiszek benne, hogy Európa képes a teljesítmény korlátozása nélkül energiafelhasználását 2020-ig reálértékben 20%-kal csökkenteni a fogyasztói szokások megváltoztatásával és a hatékonyabb energiatechnológiákba történő beruházással így valójában a kevesebb több lesz. Ez hasznos mind a társadalom egésze számára, mind a vállalatoknak, valamint az egyes állampolgároknak és a családoknak is. A kevesebb energia használata alacsonyabb energiaszámlákat jelent. Nem az önkéntes energiakorlátozásokért kardoskodom csupán arra van szükség, hogy az emberek elgondolkodjanak saját energiafelhasználási szokásaikról. Kapcsolja ki a televíziót ne tartsa készenléti állapotban! Használjon energiatakarékos villanykörtét! Szigetelje a tetőt! Ha új autót vesz, válasszon egy üzemanyag-takarékos és kevésbé környezetszennyező modellt, és ügyeljen a megfelelő abroncsnyomásra! Sétáljon, kerékpározzon, vagy használja a tömegközlekedést, amikor csak teheti! Felmerülhet Önben a kérdés, hogy miért kellene a gyermekeket bevonni, amikor ezekért a dolgokért mi, felnőttek vagyunk felelősek. Az oktatási kezdeményezések azonban kulcsfontosságúak az energiafelhasználással kapcsolatos tudatosság fokozása során. Egykori tanárként, igazgatóként és mint Lettország volt oktatási minisztere jól ismerem ezen kezdeményezések fiatalokra gyakorolt hatását, és tudom, hogy a gyermekek képesek befolyásolni családjukat és általában a felnőtteket. Jelen kiadvány felvázolja energiagazdálkodás kihívásait, kiemeli az oktatás szerepét a szokások megváltozásában, és bemutatja, hogy hogyan tudott már néhány fiatal hatással lenni az energiafelhasználásra. A kontinensünk számos pontjáról származó esettanulmányok ismertetik a lehetőségeket, illetve reményeim szerint számos új projektre ösztönöznek majd. Az energiahatékonyság javítása legfőbb célkitűzésem. De Európa ezt a célt csak akkor valósíthatja meg, ha az mindenkinél elsődlegessé válik. Biztos vagyok benne, hogy gyermekeinkkel közösen képesek vagyunk változtatni. Andris Piebalgs az Európai Bizottság energiaügyi biztosa 1

4

5 ENERGIAOKTATÁS Tartalomjegyzék Andris Piebalgs energiaügyi biztos előszava 1 Energia és Európa 4 Az energiaoktatás célok és célkitűzések 7 Esettanulmány: A Nap Rathenow iskoláiban 10 Megváltoztathatja-e szokásainkat az energiaoktatás? 11 Esettanulmány: Gyermekerő! 14 Az energiaoktatás költséghatékony 15 Esettanulmány: A RES-oktatás sikere Spanyolországban 17 Esettanulmány: Az olasz vonal 18 Különböző játékosok és szerepek 19 Mik az Energiaügynökségek? 22 Esettanulmány: Az energiabusz 23 A gyermekek válaszolnak 24 Esettanulmány: Motiváció Meath grófságban 27 A végrehajtás korlátai 28 Esettanulmány: Diákok megtakarításai 30 Mi az EU szerepe? 31 Esettanulmány: Kids4Energy 35 További információk és források

6 Energia és Európa Európában növekszik az energia iránti kereslet. Az EU jelenleg energiájának 50%-át Európán kívülről importálja, leginkább olaj és gáz formájában gyakran bizonytalan politikájú országokból. Ez az energiaszámla évente 240 milliárd eurós negatív kereskedelmi mérleget eredményez. Az előrejelzések szerint a jelenleg megfigyelhető tendenciák és az atomenergia jövőbeni hasznosíthatóságának bizonytalansága miatt a as évre az EU teljes energiaigényének 70%-a importfüggő lesz. Az Unió 25 tagállama évente millió tonna olajnak megfelelő energiát fogyaszt, ami 500 milliárd euro kiadást jelent azaz személyenként több, mint 1000 eurót. Az energiaigény 2015-re akár az millió tonnát is elérheti. energiaforrások arányának megnövelésével. Európa olyan új és megújuló energiatechnológiákba fektet be, amelyek többféle energiaforrást kínálnak, és csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az energiaegyenlet igény oldala azonban ugyanilyen fontos, és az EU-politikában erre is figyelmet kell fordítani. 1. ábra: Teljes energiafogyasztás, 2020-ig kivetítve (EU-25) Emellett a globális energiaigény is egyre nő, ahogy a Kínához és Indiához hasonló fejlődő országok jelentős gazdasági erőkké válnak. Nagyon valószínű, hogy az energia ára tovább fog nőni, különösen az egyre fogyó fosszilis tüzelőanyagoké. Az energiafogyasztás az üvegházhatású gázkibocsátásnak is az egyik fő okozója (78%) az EU-ban aminek egyharmada a közlekedésben használt energiának tudható be. Európa a Kiotói Jegyzőkönyvben ígéretet tett az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, az éghajlatváltozás elleni globális küzdelem részeként. Európa jövőbeli gazdasági fejlődését komolyan veszélyezteti az energiaimportoktól való nagymértékű függés, a magas árak és az éghajlatváltozás. Erre a kihívásra kétféleképpen tudunk válaszolni: az igény lecsökkentésével, illetve az új és megújuló Mtoe (millió tonna olajegyenérték) Megújuló Atomenergia Természetes gáz Olaj Szilárd Forrás: Primes baseline, Európai Energia és Közlekedés a fő forgatókönyvek a jövőre nézve (European energy and transport scenarios on key drivers.) Európai Bizottság, 2004.

7 ENERGIAOKTATÁS Kevesebbel többet Az energiahatékonyság növelése nem jelenti azt, hogy Európa polgárainak az energiamegtakarítás érdekében le kell mondaniuk tevékenységeikről. Az új technológiák és a hatékonyabb energiafelhasználási szokások valójában épp arra adnak lehetőséget a polgároknak, hogy többféle tevékenységet folytassanak, hiszen azok nem a kényelmüket korlátozzák, hanem sokkal inkább életkörülményeiket javítják. A Factor 4 jelentés ( 1 ) megállapítása szerint az erőforrástermelékenységet négyszeresére növelhetjük, azaz négyszer akkora értékű energiát nyerhetünk az általunk használt véges természetes forrásokból. Az energiahatékonyság javítása ebből kifolyólag nemcsak a költségek csökkentését és a fenntarthatóság növelését jelenti, hanem a gyorsabb gazdasági növekedést és az új munkahelyek lehetőségét is. Az energiahatékonyság növelése az EU energiapolitikájának egyik legfontosabb feladata. Az energiahatékonyságról szóló, nemrég megjelent zöld könyv ( 2 ) az energiahatékonyság kérdését minden európai polgár számára napirendre kívánja tűzni. A dokumentum olyan gyakorlati eljárásokat ír le, amelyekkel az EU energiafogyasztását 2020-ra 20%-kal lehetne csökkenteni. E költségkímélő eljárásoknak az energiahatékony technológiák használata és a fogyasztói szokások változtatása is részét képezi. Ez, a növekedési előrejelzéseket is figyelembe véve, az EU-25-ök energiafogyasztását az 1990-es szintre helyezné vissza, ami Németország és Finnország jelenlegi együttes fogyasztásának megfelelő energiamegtakarítást jelentene! Ezen megtakarítások fele megvalósítható lenne, ha a tagállamok pontosan végrehajtanák az épületekről, háztartási gépekről és energiaszolgáltatásokról szóló, jelenleg hatályos európai törvényhozás rendeleteit. További 10% múlik mindannyiunk képzelőtehetségén és kezdeményezőkészségén, amihez azonban az embereknek el kell kezdeniük megváltoztatni a szokásaikat. A hatékonyabb energiahasználat elérésének lehetőségei a társadalom minden szektorában jelen vannak, az ipartól a kereskedelmen, a szolgáltatókon, a boltokon és az építőiparon át a közlekedésig és az egyéni háztartásokig mindenki hozzájárulhat a folyamathoz. A társadalom minden rétegének megvan a maga szerepe: a nemzeti, regionális és helyi döntéshozóktól a bankokig, nemzetközi intézményekig és egyes polgárokig. A zöld könyvben felsorolt lehetőségek 60 milliárd eurós megtakarítást jelenthetnek Európa energiaszámláját tekintve, az egyéni háztartásokban pedig évi eurót. Az energiahatékonyság a háztartási energiaszámlákat kézzelfoghatóan csökkentheti, és közvetlenül javíthatja Európa polgárainak mindennapi életét. Emellett az új energiatechnológiák kifejlesztésével hozzájárulhat a munkalehetőségek és a növekedés fellendüléséhez, segíthet Európának a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségei teljesítésében, és egyúttal enyhítheti a jövő generációit fenyegető veszélyeket is. A szokások megváltoztatása Az energiahatékonyság egy tág fogalom de a zöld könyv két területet körvonalaz: az energia jobb kihasználása energiahatékony technológiák által, és energiamegtakarítás a fogyasztók tudatosságának és szokásainak megváltoztatásával. Az energiahatékonyság röviddel ezelőtt még főként a technológiákról szólt: a legjobb technológiák használatával csökkenteni az energiafogyasztást, mind a kínálat, mind pedig a kereslet terén. A példák közt megemlíthető egy öreg bojler cseréje egy olyanra, amely egyharmaddal kevesebb energiát fogyaszt, az energiatakarékos égők használata, és az elektromos készülékek teljes kikapcsolása. ( 1 ) Négyes szorzó Dupla jólét, félannyi forrásfelhasználás, Jelentés a Római Klub részére (Factor 4 Doubling wealth, halving resource use, A report to the Club of Rome); Ernst Ulrich von Weizsäcker, ( 2 ) Többet kevesebbel Zöld könyv az energiahatékonyságról, COM(2005)

8 INTELLIGENSEN AZ ENERGIÁRÓL Az elektromos készülékek készenléti állapotának egyre elterjedtebb használata a háztartási energiaszámlákat akár 10%-kal is növelheti az a kis piros lámpa az Ön pénznyelőjét jelképezi! Az irányelvek azonban bővülnek, hogy olyan széles körű társadalmi tevékenységekre is kiterjedjenek, mint az oktatás területe hiszen az új technológiák hatása alacsony lesz, ha a fogyasztókat nem tudjuk rávenni arra, hogy használják azokat. A fogyasztói szokások megváltoztatását az energiamegtakarításnak az egyénre és a társadalomra gyakorolt előnyeinek fokozott tudatosítása kell, hogy vezesse. Ezen terület politikai intézkedései magukba foglalnák a tömegközlekedés vonzóbbá tételét az autózás alternatívájaként, valamint tartalmaznának olyan oktatási kezdeményezéseket is, amelyek segítenek a háztartásoknak a fűtésszámlák csökkentésében, jobb szigetelés és a termosztát helyes használata által. Egy másik példa az abroncsnyomás ellenőrzése a járműveken már egy, az előírtnál alacsonyabb nyomású abroncs is elég ahhoz, hogy az Ön autójának üzemanyag-használata 4%-kal emelkedjen. Miért van szükség az oktatásra? Az 1990-es években az energiahatékonyság növelésének éves aránya 1,4% volt ez az arány azóta azonban lecsökkent, és jelenleg 0,5%-on stagnál. Új erőfeszítésre van szükség. Kulcsfontosságú, hogy minden polgár energiatudatos legyen, továbbá döntő fontosságúak az oktatás és az iskolák ismeretterjesztő kezdeményezései is. Az oktatásnak stratégiai szerepe van az energiahatékonyság növelésében. A tagállamok az oktatás területén természetesen kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek, de a Bizottság feladata, hogy ezen a területen hozzájáruljon a meglévő ismeretek és programok elterjedéséhez, és hogy támogassa a legjobb gyakorlatot. Az ezen a területen végzett jelenlegi és jövőbeni tevékenységekről a tájékoztató füzet végén talál leírást. Az Intelligens Energia Európa (IEE) közösségi program az energiahatékonyságot és a megújuló energiák alkalmazását ösztönző, nem technológiai jellegű tevékenységeket támogatja. A program célja a fenntartható fejlődés energetikai vonatkozásainak ösztönzése az energiaellátás biztonságának, a verseny elvének és a környezetvédelem céljainak kiegyensúlyozott támogatásával. Az IEE program 2003-tól 2006-ig tart, és négy fő tevékenységi köre van: SAVE: az energiahatékonyság növelése és az energia racionális hasznosítása, különös tekintettel az ipari felhasználásra és az épületekre Altener: az új és a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése a villamos áram és hő előállításában, és ezek beépítése a helyi rendszerekbe STEER: energetikai kezdeményezések támogatása a közlekedés területén, beleértve az üzemanyag-ellátás sokoldalúsítását Coopener a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság támogatása a fejlődő országokban Az energiaoktatási projekteket finanszírozó programban a legfőbb tevékenységet a 2. horizontális kulcsakció (Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan) képviseli. Oktatási projektek finanszírozása emellett a SAVE és a STEER tevékenységek keretében is zajlik. SAVE: 2. vertikális kulcsakció A szociális lakások utólagos felszerelése (Retrofitting of social housing) (Bérlők és lakásszövetkezetek, stb. oktatása és képzése). STEER: 9. vertikális kulcsakció Politikai intézkedések az energiahatékony közlekedésért (Policy measures for energy efficient transport Gyermekek és diákok oktatása a közlekedési szokások következményeiről). A program második szakaszát a as időszakra a Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (CIP) részeként alkotják meg, amely az európai kis- és középvállalkozásokat (KKVkat) fogja támogatni a lisszaboni stratégia keretében. A program egy új kezdeményezése a 2005-től 2008-ig futó Fenntartható Energia Európának (Sustainable Energy Europe) kampány, melynek célja a fenntartható forrásokból nyert energia előállításának és használatának népszerűsítése és támogatása.

9 ENERGIAOKTATÁS Az energiaoktatás célok és célkitűzések Az energiatudatosságot elősegítő és a szokások megváltoztatására ösztönző kezdeményezések iskolákban való alkalmazása több tekintetben összefügg az előírt iskolai tanmenettel. A nevelés beilleszthető a humán-, a társadalom- és természettudományi órákba, valamint etikai kérdéskörökbe is. A témakör mind gyakorlati tanulmányokban, mind elméleti tervezetekben jól alkalmazható. Jelentős a történelmi vonatkozása, és széles körű művészi, kulturális és tudományos interpretációnak ad teret. Emellett ösztönözni tudja a fiatalokat, és befolyásolhatja szélesebb társadalmi közösségüket, a barátokon és a családon át. Az oktatás területén a tartalomra, a források rendelkezésre bocsátására és az időbeni beosztásra vonatkozó döntéshozatal természetesen nemzeti, és gyakran regionális szinten zajlik. A kulturális nézőpontok, az életkor és a nemzeti prioritások mind kihatnak a tanulási környezetre és annak irányelveire. Az energiával kapcsolatos sok esetben azonos problémákat érintő kérdések azonban Európa-szerte jelen vannak, így azok beépítése a tantervbe európai szinten kellene, hogy történjen. A tanulási folyamat azonban ennek ellenére a diákok hátterének megfelelő helyi intézkedésekre kell, hogy koncentráljon. Az energia, annak előállítása, átalakítása és felhasználása már most is jelentős hatással van a környezeti tanulmányokra. Az energiaoktatásnak össze kell kapcsolnia az energiát, a környezetet és a gazdaságot, racionális alapot biztosítva ezzel a döntéshozatal számára. Számos, a környezeti problémákról szóló oktatási tanfolyam tartalmaz energiafelhasználási tanulmányokat is de általában csak a fenntartható fejlődés szemszögéből. Ezért még mindig szükség van olyan speciális, az energiahasználatot oktató anyagok megtervezésére, amelyek a jelen és a jövő energiafogyasztóinak szokásaiban tartós változásokat eredményezhetnek. Az ilyen tanfolyamoknak az energiahasználat okozta károkon túl koncentrálniuk kell ennek a véges forrásnak az értékére is. De mik lennének az energiaoktatás célkitűzései? Ki részesülne ebben az oktatásban? Milyen módszereket lehetne felhasználni? Az utóbbi két kérdést a tájékoztató későbbi részeiben tárgyaljuk. Az energiaoktatás három általános célkitűzése a következő: 1. a társadalom és az egyének lehetséges hozzájárulásának azonosítása; 2. a problémákkal és azok hátterével kapcsolatos tudatosság növelése; és 3. ezen tevékenység előnyeinek magyarázata. 6 7

10 1. Szerepek Minden oktatási kezdeményezésben ki kell hangsúlyozni a társadalom különböző tagjainak eltérő szerepeit az energiahasználatban. Nagyon fontos az, hogy tudatában legyünk az egyénként, családként, háztartásként, diákként vagy szervezetként használt energiának, mind az egyén, mind pedig a közösség szintjén és ugyanilyen fontos az a hatás is, amelyet azzal érhetünk el, ha nem pazaroljuk az energiát. Az emberek központi szereplők az energia bölcs és hatékony felhasználásának biztosításában. Az oktatás a megértés alapjául szolgálhat, és egy olyan információs csatornát jelenthet, amelyre a polgároknak szükségük van ahhoz, hogy ésszerű döntéseket hozzanak, és hogy tudatában legyenek a pazarlásnak. Mindenkinek törekednie kell arra, hogy a leghatékonyabb technológiákat válassza a munkában és otthon annak biztosításaként, hogy otthon, a munkahelyen és a járművekben a lehető legmagasabb szintű energiahatékonyság legyen jelen. A diákokat magukat arra kellene ösztönözni, hogy tegyenek javaslatokat a társadalom energiaproblémáit megoldó stratégiákra. 2. A tudatosság növelése Elsődleges fontosságú, hogy minden életkorú tanulóban tudatosítsuk, hogy az energia központi szerepet játszik a modern életben, valamint hogy a tanulók tisztában legyenek az energia előállításával, átalakításával és felhasználásával, illetve ezen folyamatok következményeivel. Ennek része a környezettel, valamint a múltbéli és a jövőbeni energiaválság okaival kapcsolatos tudatosság fejlesztése. A jelenleg vagy a jövőben rendelkezésre álló (mind megújuló, mind nem megújuló) energiaforrások széles skálájában rejlő lehetőségek, annak költségeinek és hatásainak, valamint az ezek közti választás következményeinek megértése értékes képességeket jelenthet a tanulók életében. Ez minden szempontot magában foglal (társadalmi-kulturális, gazdasági, környezeti stb.), ugyanakkor az energia helyi elérhetőségét és követelményeit is tükröznie kell, a helyi éghajlati és kulturális jellemzőkkel együtt. Az oktatás anyagának ugyanakkor összhangban kell maradnia a nemzeti és nemzetközi prioritásokkal, a Gondolkodj globálisan cselekedj lokálisan program értékeit tükrözve. A diákoknak a jelenlegi energiapolitikai intézkedések következményeinek kiértékelése által fel kellene tudniuk ismerni azokat a holisztikus megoldásokat a saját helyi helyzetükre alkalmazva, amelyek fenntarthatók, praktikusak és megfizethetők. Az idősebb diákok alternatív politikai stratégiákat is javasolhatnak.

11 ENERGIAOKTATÁS Egy oktatási programnak biztosítania kell az elmélet és a gyakorlat közötti egyensúlyt, tehát a helyi forrásoktól és elvárásoktól függően az előadások és bemutatók mellett tartalmaznia kell gyakorlati készségfejlesztő, tervezési és előállítási feladatokat is (lásd A Nap Rathenow iskoláiban esettanulmányt). Mivel egy új kezdeményezésről van szó, minden tananyag tervezésénél célszerű meghagyni a rugalmasság és a dinamikus változtatás lehetőségét, hiszen a körülmények, a technológiák és az elvárások is változnak. Az energiaoktatásnak fejlesztenie kell a gyakorlati készséget is, hasznos képességeket adva a jövőbeni elhelyezkedéshez. A közvetlenül alkalmazható, az energiaszektor jelenlegi és jövőbeni elvárásaival kapcsolatos képességek fő mozgatórugói lehetnek az ilyen tanfolyamok létrehozásának. 3. Előnyök Az oktatási kezdeményezéseknek világosan kell bemutatniuk a szokások megváltoztatásának azaz az energiatudatosság választásának kedvező következményeit. Az energiamegtakarítás pénzmegtakarítást jelent. Néhány egyszerű lépéssel jelentős összegeket lehet megtakarítani. A személyes haszon az emberi motiváció egyik alapköve. De a pozitív, kimutatható társadalmi előnyökkel társuló egyéni haszon egy még jobb és tartósabb motiváló erő. Az energiafogyasztás általános csökkentésének és a tisztább energia fokozott használatának kombinációja kimutathatóan csökkenti a levegőszennyezést, és ebből következően kedvezően hat az egészségre. Az új energiatechnológiák alkalmazása, amiben Európa világvezető, jó hír az európai munkahelyek és a jólét számára. Az üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkenése enyhíti az éghajlatváltozás hatásait. 8 9

12 A NAP RATHENOW ISKOLÁIBAN AZ ÖTLET A kelet-németországi Rathenow városa több éve aktív az energiahatékonyság támogatásának területén. Az 1996-ban alapított helyi energiaügynökség 1997 óta egy energiagazdálkodásról szóló, újszerű projektet vezet az iskolákban. A projekt teljes mértékben beépül az alaptantervbe, diákok, tanárok és egyéb iskolai alkalmazottak vesznek benne részt gyakorlati és szórakoztató energiamegtakarítási projektek formájában. A projekt egyik újítása az, hogy az iskolák visszakapják az energiamegtakarításaik 80%-át, hogy azzal további energiamegtakarítási befektetéseket és egyéb tevékenységeket finanszírozzanak. A projekt része egy 1 kw-os fényelektromos (PV) rendszer létrehozása az iskolákban, a diákok és a tanárok gyakorlati részvételével a fizikatantervben. A napelemeket az iskola áramellátására kapcsolják, ami évente 800 kwh megtakarítást jelenthet egy átlagos iskolának. Egy másik újító ötlet az, hogy a PV-napelemek napi teljesítményét egy számítógép követi, majd az interneten keresztül továbbítja egy Napenergia Társasághoz. Ez az adatcsere összeköti a projektben részt vevő iskolákat. AZ EREDMÉNY A projektben részt vevő mind a kilenc rathenowi iskola jelentős csökkenésről számolt be az energiafogyasztást illetően. A projekt első hároméves szakasza végén az egyéni csökkenések 10% és 15% között voltak, az összmegtakarítás pedig euro volt. A projekt értékelése kimutatta, hogy a diákok és a tanárok energiatudatossága mind az iskolán belül, mind az iskolai környezeten kívül nagymértékben megnőtt. Rathenowban további iskolák kapnak PV-eszközöket, és a programot az óvodákra is kiterjesztik.

13 ENERGIAOKTATÁS Megváltoztathatja-e szokásainkat az energiaoktatás? Eszméink és ismereteink nagy részét, illetve felnőttkori viselkedésünk alapjait az iskolai évek alatt sajátítjuk el. Az iskolarendszerek képesek megváltoztatni az egyén hozzáállását azáltal, hogy új eszméket és felfogásokat mutatnak be neki, és azáltal, hogy olyan társadalmi és elemzőképességeket adnak a diáknak, amelyekkel lehetővé válik az életben adódó választási lehetőségek ésszerű értékelése. Az energiafogyasztással közvetlen kapcsolatban álló egyik paramétert a szokásaink jelentik. Az energiafogyasztásra jellemző egyéni szokások számos tényező függvényei, melyek közül a hozzáállás, a jövedelem és az energiaárak a legfontosabbak. Kevésbé közvetlenül kapcsolódik az energiapolitika (az adózást beleértve) és a technológia jelenléte, mivel ezek az árak, illetve a jövedelem függvényei. A kormányok a szokások megváltoztatását hagyományosan magasabb energiaárakkal, adókkal vagy új technológiák kötelező bevezetésével próbálják elérni. Maradandó szokásváltozást azonban csak akkor tudunk elérni, ha az egyént meggyőzzük ennek hasznáról a külső tényezők önmagukban nem elégségesek. Példa erre az üzemanyagfogyasztás csökkenése az olajválság következtében megemelkedett árak hatására. Miután az árak újra csökkentek, a fogyasztás ismét megnőtt ami bizonyítja, hogy a szokásváltozást pusztán a magasabb árak okozták. A szokások megváltozásához tehát új értékek bevezetésére van szükség olyan értékekre, amelyek a társadalom minden rétegét elérik. Elmélet A tanítás-tanulás folyamatában rendszerint két megközelítést alkalmaznak: oktatási modellek melyek az ismeret és a készségek közvetlen elsajátításához kapcsolódnak, valamint pszichológiai modellek melyek a viselkedéselméleten alapulnak. Az energiatudatosságra összpontosító oktatási rendszerek általában számos különböző szakaszból állnak. Az első lépésben az energiával kapcsolatos ismereteket és készségeket közvetítenek. Ez a fiatalokat saját vélemény kialakítására bátorítja az energiáról. Ezt döntéshozatal majd végrehajtás útján érik el. Az ismeretszerzés és az ismeretek felhasználása közötti szoros kapcsolat, amely megváltoztathatja a szokásokat, általánosan elfogadott bár nem támasztja alá minden tanulmány. Az energiaoktatást célszerű olyan pszichológiai módszertanokkal is alátámasztani, amelyek a gyerekeket motiválják társadalmi kapcsolataikban. Különösen nagy jelentőséggel bír a projektalapú tanulás néven ismert módszer, melynek során a gyerekek elemzik a helyzetet, válaszokat kutatnak fel, és megoldásokat javasolnak. Az oktatás nyilvánvaló hatással lehet a hozzáállásra a szokások megváltoztatásának érdekében, emellett megismertetheti az egyéneket azzal az energiapolitikával és technológiával, melyek révén megváltozhat gondolkodásmódjuk

14 Gyakorlat Az elkötelezett pedagógia elnevezésű pszichológiai módszer is bizonyította gyakorlati értékét, különösen akkor, ha a módszer alkalmazását alapos előkészület előzte meg. Ennek a folyamatnak is az a legfontosabb hajtóereje, hogy az egyéneket felelősségvállalásra bátorítsa, ami által azok saját maguk változtatják meg magatartásukat és magukévá teszik a projekt alapelveit. Ezen módszernek egy kitűnő példája az Altener program egy EU által finanszírozott kezdeményezés a megújuló energiaforrások támogatására keretében kifejlesztett projektek egyike. A projekt, melynek neve Gyermekerő az energiáért (lásd Gyermekerő! esettanulmány), kilenc európai régióban került kivitelezésre, köztük Franciaország Provence- Alpes-Côte d Azur területén, ahol a csapatot R-V Joule professzor vezette. Ebben a kutatásalapú programban tizenegy általános iskola vett részt. A program célja 9 10 év közötti gyermekek ökológiai tudatosságának fejlesztése volt. A résztvevőket arra próbálták rászoktatni, hogy inkább zuhanyozzanak a fürdőkádban való fürdés helyett, ne hagyják a vizet folyni fogmosás közben stb. A gyakorlatot a as tanév alatt hajtották végre 700 gyermek és 28 olyan tanár részvételével, akiket kifejezetten erre a projektre képeztek ki az elkötelezett pedagógia módszerével. A cél az volt, hogy a gyerekeken át a családokat is érdekeltté tegyék, hogy bennük is tudatosítsák az energiamegtakarítás fontosságát, pl. a televízió teljes kikapcsolása által a készenléti állapot használata helyett. A projekt lefolyása után az energiahatékonyság tudatosságának és a környezet védelmének általános növekedése volt megfigyelhető. Joule professzor a siker kulcsát így írja le: megfelelő kommunikáció nem elég, hogy a folyamatban jelen legyen a»ki mit mond, kinek és milyen csatornán keresztül«, hanem világossá kell tenni azt is, hogy»mit tehet az egyén«. Joule további gondolatai az általa írt tanulmányban találhatók, melynek eredeti címe Des intentions aux actes citoyens ( 3 ) (A szándékoktól az állampolgári cselekvésig). ( 3 ) Joule, R.V., (2004); Des intentions aux actes citoyens, Cerveau & Psycho, 7, oldal.

15 ENERGIAOKTATÁS Humor egy hasznos eszköz A szokások változtatására irányuló tanulási és tanítási folyamatok egy másik hasznos eszköze a humor. A humor az egyik fontos alapköve a norvégiai Esőcsinálók nemzeti programnak, mely a nemzeti energiaügynökség, az Enova SF megbízásából az iskolákkal és a televízióval folytatott együttműködés széles körű tapasztalataira épít. A projekt értékelése pozitív, meggyőző eredményeket és viselkedésbeli változást mutatott ki, véli a koordinátor, és a rendkívül megnőtt nézőszámnak köszönhetően a televízió használata költséghatékonyabb volt, mintha kizárólag a hagyományos oktatási csatornákat alkalmaztuk volna. A sikeres norvég elképzelés lényege az volt, hogy a gyerekeket a saját területükön foglalkoztatták, mely során a válaszokat versenyek, játékok és csapatmunka formájában keresték, azaz nem közvetlenül tanították őket, hanem a tanulás a cselekvés által, burkoltan zajlott. Számos foglalkozást szerveztek, többek között iskolai, egyesületi, és internetes rendezvényeket, valamint televíziós programokat sugároztak az energia témakörben köztük az Energia Kihívást, egy valóság TV műfajú műsort. Ezután született meg az Esőcsinálók elképzelés a fent említett és egyéb módszerek alkalmazásával amely egy holisztikus megközelítést képvisel, és melynek márkaneve a nemzeti televízión, rendezvényeken, az interneten és a Norvégia minden általános iskolájában kiosztott anyagokon keresztül ért el a gyerekekhez. Liv Lindseth, az Enova SF képviseletében a nemzeti szintű program koordinátora, így foglalja össze az eredményeket: a projekt pozitívan hatott a gyerekek életére, a megfelelő humor, interaktivitás és részvétel segítségével

16 GYERMEKERŐ! AZ ÖTLET A Gyermekerő az energiáért (FEE) projekt nyolc ország kilenc energiaügynökségét hozta össze folyamán. Ez a nemzetközi erőfeszítés az ALTENER program támogatásával jött létre, a megújuló energiaforrások és az ésszerű energiahasználat tudatosításának céljával, éves iskolás gyerekek számára. Az iskolák a projekt segítségével az energiát egy tanéven át speciális témaként tanulmányozták. A segédanyagok gyakorlókönyveket és dokumentációkat, energiával kapcsolatos hírleveleket és egy internetes oldalt (Rexnet) tartalmaztak, ahol a különböző országok iskolái információt cserélhettek egymással. A projektalapú iskolai munka egy információs bevezető szakasszal indult, amit tanulmányi kirándulások és gyakorlatok követtek, melyek során a diákok véleményt alkothattak. A munka egy nyilvános kiállítás megrendezésével zárult. A gyakorlatoknak otthoni és iskolai energiavizsgálatok is részei voltak. AZ EREDMÉNY Az FEE programban Belgium, Franciaország, Görögország, Olaszország, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság vett részt, összesen 100 iskolával. Az országok némileg eltérő hangsúlyt fektettek a projektrendszer egyes részeire, de mindegyik ország hasonló szintű sikerről számolt be, és néhány országban folytatják az ilyenfajta kezdeményezéseket. Belgiumban a Brüsszeli Energiaügynökség elindított egy folyamatosan futó FEE projektet, a helyi, regionális és nemzeti kormányzatok támogatásával. A projekt egyik fontos része volt, hogy széles körű közösségi részvételre ösztönzött. A gyerekek egyértelműen felelősséget vállaltak az energiatudatosság terén, és családjaikra és barátaikra is hatással voltak.

17 ENERGIAOKTATÁS Az energiaoktatás költséghatékony Az energiaoktatás alkalmazása hosszú távon a legköltséghatékonyabb módszer az energiamegtakarítás és energiahatékonyság növelésére. A világban számos tanulmány erősíti meg ezt a megállapítást: ezekből két példát mutatunk be itt. Brazília A brazil kormány 1985-ben egy nemzeti elektromosságmegőrzési programot hozott létre (Procel). A Procel állami és helyi közművek, állami ügynökségek, magáncégek, egyetemek és kutatóintézetek energiahatékonysági projektjeit finanszírozta tól a Procel támogatásokra, alkalmazottakra, tanácsadókra szánt alapköltségvetése 20 millió dollár volt, emellett évi kb. 140 millió dollárt költöttek a projektek finanszírozására. A Procel becslése szerint a program tevékenységei 1998-ban együttesen kb. 5,3 terawattóra (TWh/év) éves megtakarítást eredményeztek ez Brazília teljes áramfogyasztásának 1,8%-a. Emellett a Procelnek tulajdonítható további 1,4 TWh áram előállítása, az abban az évben lezajlott erőműjavításoknak köszönhetően. Az energiamegtakarítás és a kiegészítő áramfejlesztés jóvoltából a közművek elkerülhették kb megawatt (MW) új teljesítmény kiépítését, ami új erőművekbe, energiaátviteli, illetve elosztási létesítményekbe befektetett kb. 3,1 milliárd dollár értékű megtakarítást eredményezett. 1. táblázat: Az energiafogyasztás csökkentésére irányuló tevékenységek költséghatékonyságának elemzése Brazíliában, Tevékenység Megtakarított energia Befektetések 1999-ben Költséghatékonyság (GWh/év) (ezer USD) (USD/kWh) Oktatási 69,71 744,86 0,01 Továbbképzés Ipari Közvilágítás Középületek Veszteségek Lakossági Kereskedelmi 8,89 64,02 172,87 21,68 368,01 21,99 17,86 187, , , , , , ,55 0,02 0,06 0,09 0,13 0,14 0,15 0,15 Forrás: Procel. A táblázatot az Energiaoktatás: az ésszerű energiahasználat elemzése (Energy Education: breaking up rational energy use) forrásból vettük át. Szerzők: Dias et al, Energy Policy 32 (2004), Eredeti adatok forrása: 99.pdf

18 A Procel 1999-ben részletes elemzést végzett a költségvetéseiről és tevékenységeiről, amelyből kiderült, hogy az oktatási és képzési tevékenységek sokkal költséghatékonyabbak voltak bármely más kezdeményezésnél és több mint két nagyságrenddel hatékonyabbak az általános marketingstratégiáknál (lásd 1. táblázat). Belgium A Brüsszeli Környezetgazdálkodási Intézet (IBGE-BIM) ( 4 ) a közel 1 millió lakosú Brüsszeli Fővárosi Régió környezeti és energetikai felügyeleti szerve. Az IBGE-BIM Brüsszel lakosainak szószólójaként lép fel az életkörnyezethez kapcsolódó témákban, valamint kutató, tervező, tanácsadó és tájékoztató intézményként működik a szabályozás terén. Emellett különböző engedélyeket és rendelkezéseket ad ki, felügyelő és ellenőrző ügynökségként. Az intézet hatáskörébe tartoznak Brüsszelben a hulladék, levegőminőség, zaj, parkok és erdők, víz, talaj és energia területei. Ezekre a területekre számos közös probléma jellemző, és az intézet a levegőminőség rendszeres felmérésének keretében egy sor olyan intézkedés költségeit kalkulálta ki, amelyek az energiafogyasztás, és ezáltal a CO 2 kibocsátásának mértékét csökkentenék. A Brüsszelre érvényes adatok azt mutatják, hogy csupán a lakossági fűtés használatára vonatkozó szokások megváltoztatásával amihez nincs szükség befektetésre is közel 3%-kal csökkenthető a lakossági energiafogyasztás. Más intézkedésekhez viszonyítva mint a szigetelés alkalmazása vagy a bojler cseréje újabb, hatékonyabb modellekre a szokások megváltoztatásának költség-haszon aránya kivételesnek tekinthető. A következő két esettanulmány A RES-oktatás sikere Spanyolországban és Az olasz meló a viszonylag olcsó, de hatékony kommunikációs/oktatási kezdeményezések széles skálájából mutat példát. ( 4 )

19 ENERGIAOKTATÁS A RES-OKTATÁS SIKERE SPANYOLORSZÁGBAN AZ ÖTLET A Spanyolország délnyugati részén található Extremadura térség Agenex Energiaügynöksége a tevékenységei közismertté tételét, valamint a régióban együttműködési kapcsolatok létrehozását elősegítő kampány részeként életre hívta a Megújuló energiaforrások (RES) az iskolában elnevezésű projektet. A 2003 első felében kivitelezett projekt célcsoportját főként általános és középiskolák éves diákjai alkották. A projekt szándéka az volt, hogy a megújuló energia, az energiahatékonyság és megtakarítás jelenlegi helyzetének és a társadalom előtt álló energetikai kihívások bemutatásával, valamint egy optimista jövőkép felvázolásával ragadja meg a diákok képzeletét és érdeklődését. A kezdeményezést a Badajoz és Cáceres megyék helyi hatóságai támogatták. AZ EREDMÉNY A projekt 10 iskolába látogatott el, és közel 1000 diákot ért el. Az előadásokat úgy tervezték, hogy azok a tananyagot különös tekintettel a természettudomány órákra kiegészítsék, és hogy a diákok életkorához lehessen őket igazítani. Az előadások alatt a diákok aktív részvétellel ismerkedhettek meg különféle napenergia-anyagokkal, és minden résztvevő egy tájékoztató füzetet kapott, melyet megmutathatott családjának és barátainak. Minden részt vevő iskola egy katalógust is kapott, benne a Megújuló energiát Európának indítókampány (Renewable energy for Europe Campaign for take-off) eredményeivel. Az Agenex munkája rámutatott arra, hogy a régió iskolái nem rendelkeztek elegendő információval a megújuló energiák terén. Számos iskola mutatkozik azonban nyíltnak arra, hogy az energiaoktatást a tananyagba beépítse, és érdekli őket a megújuló energiát bemutató alkalmazások lehetősége. Ez az alacsony költségű projekt könnyen megismételhető

20 AZ OLASZ VONAL AZ ÖTLET Az Energia az iskolában projektet 2002-ben kezdeményezték Olaszország Ancona térségében, azzal a céllal, hogy egy tananyagcsomaggal lássák el a régió középiskoláit. A választott működési formában három kommunikátor tartott alapos kutatásra épülő előadásokat, egy sor dokumentációval és audiovizuális segédanyaggal alátámasztva. Az energiamegtakarításról és megújuló energiáról szóló elvihető tájékoztató füzetek, illetve egyéb oktatási- és reklámanyagok álltak a diákok és a tanárok rendelkezésére. A három kommunikátor háromnapos képzésben részesült a helyi energiaügynökség, az Agenzia per il Risparmio Energetico di Ancona szervezésében, és a projektet helyi hatóságokkal együttműködve, illetve a helyi energiaszektor neves cégeinek finanszírozásával hozták létre. Az iskolai látogatások és a kapcsolódó rendezvények logisztikai részét is az ügynökség szervezte meg. AZ EREDMÉNY A 2002-es projektben kb. 700 diák és 50 tanár vett részt, 32 tanóra és a diákok által egy helyi szélturbina-erőműbe tett 11 tanulmányi kirándulás keretében. Az előadásokat 90 percesre tervezték, de sok iskolában meghosszabbították a rendelkezésre álló időt a diákok és a tanárok lelkes kérdéseinek hatására! A projektet teljes körű értékelés követte, mely során a diákok és a tanárok külön kérdőíveket töltöttek ki, valamint a szervezést és a segédanyagokat illetően több javítási javaslat született. A projekt jelentős és pozitív hatást gyakorolt az anconai iskolákra. A projektet a kezdés óta évente megismétlik.

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban

Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban Innovatív megoldások infrastruktúrák, közszolgáltatások, hatékony irányítási rendszereinek kidolgozására Közép-Európa csökkenő népességű régióiban Eredmények és tapasztalatok A projekt az Európai Unió

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

közlekedõ gyerekek közlekedõ gyerekek EURÓPAI BIZOTTSÁG 14 7 KH-32-00-031-EN-C

közlekedõ gyerekek közlekedõ gyerekek EURÓPAI BIZOTTSÁG 14 7 KH-32-00-031-EN-C ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ A jövõ vajon a gyermekeinké? Bizonyítsuk be, hogy igen! Már ma lássunk hozzá annak megváltoztatásához, hogy városunk miként halad elõre a jövõ generációival Vizsgáljuk meg a gyermekek számára

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Regionális stratégiák és a népesség elöregedése. Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer

Regionális stratégiák és a népesség elöregedése. Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer Regionális stratégiák és a népesség elöregedése Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer Martin Ferry, Európai Politikák Kutatóközpontja, Strathclyde-i Egyetem Richard Baker, Age Concern England.

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

A vállalkozások átadásának megkönnyítése

A vállalkozások átadásának megkönnyítése Útmutató-sorozat A kkv-fejlesztési politika támogatása a strukturális alapokból A vállalkozások átadásának megkönnyítése Enterprise and Industry 3 3 Útmutató-sorozat A kkv-fejlesztési politika támogatása

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE A TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben