A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2011. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása"

Átírás

1 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) évi elemi költségvetésének szöveges indoklása Általános indoklás A évi költségvetés tervezése során bevételeinket és kiadásainkat a hatályos alapító okirat szerinti alaptevékenység által meghatározott szakfeladatoknak megfelelően alakítottuk ki. A bevételek tervezése a augusztus 13.-án készült előzetes terv alapulvételével, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott a évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló Tájékoztató valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gazdasági Ügyekért felelős helyettes államtitkár által kiadott, a évi intézményi költségvetés tervezése tárgyú körlevél (a továbbiakban: körlevél) előírásainak megfelelően készült év során az irányító szervvel együttműködve áttekintettük, értékeltük, illetve meghatároztuk azon állami feladatok körét, melyet a Hivatalnak el kell látni, ezzel megteremtettük a feladat alapú tervezés lehetőségét. Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a évi várható teljesítés alakulását, a bevételekre ható nemzetgazdasági folyamatokat. A évi tervezett bevételek biztosítják a Hivatal évi feladatellátását, illetve működését, az engedélyezett létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító okirat, illetve Szervezeti Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével. A bányafelügyelet működését közhatalmi és működési bevételekből fedezi. A közhatalmi bevételekhez kapcsolódó bevételek meghatározó hányadát a felügyeleti díj képezi, melynek a fizetésére a bányatelek jogosultja, valamint a földgáztárolói, -szállítói és elosztói, PB-gáz forgalmazói engedélyes kötelezett. A bányatelek jogosultjai tekintetében a évben fizetendő felügyeleti díj számítási alapját a évre a bányajáradék önbevallásban bevallott ásványi nyersanyag érték képezi. A évi várható számítási alap nagyságának meghatározásánál feltételeztük, hogy az I. félévben érvényesült tendenciák a második félévben is érvényesülnek. a) a szilárd ásványi nyersanyagok után évben fizetendő felügyeleti díj 22 %-kal marad el a évi értéktől. A csökkenést a kitermelt mennyiség visszaesése eredményezi. b) a szénhidrogének után évben fizetendő felügyeleti díj növekedését a kitermelt földgáz mennyiségének és az érték meghatározásánál figyelembe veendő fajlagos érték több mint 25 %-os emelkedése eredményezi. A évre tervezett felügyeleti díj mértékét a fenti tényezők, illetve a 2010 évi teljesítési adatok figyelembe vételével állapítottuk meg. A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter a KHEM/158/1/2010. számú levelében kijelölte az MBFH-t, a Magyar Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (továbbiakban ELGI) pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására. A kijelölés alapján az MBFH és az ELGI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási megállapodás szerint, az ELGI

2 gazdálkodással kapcsolatos, és üzemeltetési feladatait az MBFH látja el, ezért előirányzatainkat ennek megfelelően alakítottuk ki. Az ELGI Alapító Okirata értelmében önállóan működő közintézet, az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait az MBFH költségvetése tartalmazza. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter kijelölése alapján január 1-től az MBFH látja el a Magyar Állami Földtani Intézet (Továbbiakban: MÁFI) gazdálkodásával, könyvvezetésével és az adatszolgáltatással, valamint a működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Ezen feladatokat az MBFH az Ámr a alapján elkészített MBFH/1797/1/2010. számon iktatott és jóváhagyott, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás alapján látja el. Az MÁFI Alapító Okirata értelmében önállóan működő közintézet, az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait, tekintettel arra, hogy a kijelölésre a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény kihirdetése után került sor az MBFH költségvetése nem tartalmazza. A személyi juttatásokat, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítottuk meg, bérfejlesztéssel nem számoltunk, az előirányzat fedezetet nyújt 180 fő törvény szerinti személyi juttatásaira. A munkaadókat terhelő járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük, az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére. A dologi kiadások megtervezésénél figyelembe vettük a takarékossági szempontokat. Kiadásainkat évi várható teljesítésének megfelelően módosítottuk, korrigálva a évi előirányzat maradvány összegével. Az előirányzat nem tartalmazza az Arany János utcai ingatlan üzemeltetési költségeit, tekintettel arra, hogy az ingatlan vagyonkezelési joga várhatóan átadásra kerül az MNV Zrt. részére. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban Bt. Vh) 25 -ának (4) bekezdése alapján a bányászati bírság összegének 60%-át biztonsági, munkavédelmi kutatásokra és ezek megvalósítására, az ipartörténeti jelentőségű bányászati emlékek felkutatására és megőrzésére, a bányász szakma hagyományainak ápolására, a bányászati szakirodalom támogatására, az e tevékenységekhez szükséges feltételek biztosítására, továbbá a bányászati országos gyűjtőkörrel rendelkező iparági múzeumok működési támogatására kell fordítani. Ezen feladat költségeire a Hivatal dologi kiadásai nyújtanak fedezetet, figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 100/E. (3) bekezdésére. A felhalmozási kiadások előirányzatát - figyelembe véve a takarékosság követelményének érvényesítését, a bevételek és kiadások várható alakulását rangsorolási szempontok kialakításával terveztük meg. A évi költségvetés tervezése során kiadásaink és bevételeink alapjául a bázis év szolgál, az egyes előirányzatok indoklását az alábbiakban ismertetjük.

3 Kiadások indoklása: I. Személyi juttatások e Ft A személyi juttatások, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek megállapításra. A személyi juttatások előirányzata nem tartalmazza a 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján évben kifizetésre kerülő kompenzáció összegét. A cafetéria rendszer keretében adott juttatásokat a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó egyes szervekre vonatkozó, a cafetéria-juttatáshoz kapcsolódó rendelkezésekről szóló 4/2011. (I. 25.) NFM utasítás 3. -a alapján határoztuk meg évre jutalmat nem terveztünk. 1. Rendszeres személyi juttatások: e Ft A rendszeres személyi juttatásokat az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítottuk meg, bérfejlesztéssel nem számoltunk. Az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kifizetésekre. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: Alapilletmény: e Ft Az alapilletményeket 180 fő tekintetében 12 hónapra terveztük meg. Az előirányzat tartalmazza a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) által garantált soros előrelépések költségeit, valamint a Ktv. 43. (4) bekezdése szerint megállapított alapilletmény eltérítés összegét. Illetménykiegészítés: e Ft Az illetménykiegészítés előirányzatát az alapilletménynek megfelelően állapítottuk meg. Nyelvpótlék: e Ft - nyelvpótlék 76 fő részére került megállapításra. Egyéb kötelező illetménypótlékok: e Ft - Vezetői pótlék 39 fő részére került megállapításra. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások: e Ft Gépjármű-vezetési pótlék és szakképzettségi pótlék összegét tartalmazza az előirányzat. A képzettségi pótlékokat a bányafelügyelet Szervezeti és Működési szabályzatának 3. sz. függeléke alapján állapítottuk meg az alábbi mértékben: - 75 %-os mérték 6 fő - 50 %-os mérték 57 fő - 40 %-os mérték 9 fő - 30%-os mérték 12 fő A gépjármű- vezetési pótlék a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 6.1. pontja alapján 92 fő részére került megállapításra.

4 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: e Ft Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat: e Ft Az előirányzat a kormánytisztviselők helyettesítésre szóló megbízásának költségeire nyújt fedezetet. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: e Ft A munkavállalók részére kifizethető céljuttatást terveztük ezen a soron figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr). 86. (2) bekezdésének előírásait. 3. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai: e Ft Jubileumi jutalom: e Ft A évben keletkező jogosultág szerinti jubileumi jutalom került megtervezésre ezen a soron az alábbi bontásban: - 30 éves 3 fő - 35 éves 1 fő A jubileumi jutalom előirányzatát a kormánytisztviselők jogállásáról szóló évi LVIII. törvény szabályainak megfelelően állapítottuk meg. Napidíj: e Ft A kormánytisztviselők külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjat terveztük ezen a soron. Biztosítási díjak: e Ft A Hivatalnál működtetett cafetéria rendszer keretében a munkatársak nyilatkozata alapján az önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknak - a munkavállalók részére - átutalandó munkáltatói hozzájárulás összegét terveztük ezen a soron. Egyéb sajátos juttatások: e Ft Továbbtanulók költségtérítéseinek támogatása (10 fő tanulmányi szerződés szerinti költségeinek fedezetére). A bányafelügyeletnél problémát jelent a megfelelő szakember utánpótlás, az ellátandó feladat speciális szakmai igénye miatt a munkaerő piacról nehéz megfelelő kész szakembert foglalkoztatni, ezért a Hivatal különös figyelmet fordít a szakemberek továbbképzésére. 4. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései: e Ft Üdülési hozzájárulás: 989 e Ft A Hivatalnál működtetett cafetéria rendszer keretében a munkatársak nyilatkozata alapján az üdülési csekk összegét terveztük ezen a soron. Közlekedési költségtérítés: e Ft

5 A teljes munkaidőben foglalkoztatottak, munkába járással kapcsolatos költségtérítését a évi teljesítési adatok figyelembevételével állapítottuk meg e Ft értékben. A helyi közlekedési bérlet előirányzatát a munkatársak nyilatkozata alapján terveztük a cafetéria rendszer keretében e Ft értékben. Étkezési hozzájárulás: e Ft A munkatársak nyilatkozatatuk alapján étkezési utalványt igényelhetnek, az általuk meghatározott mértékben, mely 180 fő tekintetében 12 hónapra került megtervezésre a cafetéria rendszer keretében. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás: e Ft A hivatali telefonok személyi jövedelemadó törvény által vélelmezett magáncélú használatának költségét terveztük ezen a soron 2000 e Ft értékben A Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveghez nyújtott költségtérítés összegét 9000 e Ft értékben terveztük. Az internet otthoni használatának támogatását, illetve az iskolakezdési támogatás előirányzatát a munkatársak nyilatkozata alapján terveztük a cafetéria rendszer keretében 965 e Ft értékben. 5. Szociális jellegű juttatások: e Ft Szociális támogatás A Ktv 49/H -a alapján a munkatársak szociális jellegű juttatására 2000 e Ft, a 49/J -a alapján, a nyugállományú köztisztviselők szociális jellegű juttatásainak fedezetére tervezett előirányzat 2000 e Ft. 6. Külső személyi juttatások: e Ft Állományba nem tartozók juttatásai: e Ft A külső személyi juttatások között a feladatellátáshoz minimálisan szükséges megbízási szerződéseket vettük figyelembe. Az előirányzat fedezetet nyújt a felmentési időre járó illetmények kifizetésére. 4 fő saját dolgozónak megbízási díj kifizetését terveztük, garázsmesteri tevékenység ellátására e Ft értékben. A Hivatali járművek üzemben tartási felelősségből adódó feladatok kötelező ellátása szükségessé teszi ezen megbízások kiadását. Az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a gazdálkodási feladatok ellátására (nem saját dolgozó) köt megbízási szerződést évben a Hivatal e Ft értékben. A szerződések megkötését indokolja, hogy a Hivatal évtől ellátja ELGI illetve évtől a MÁFI üzemeltetési és gazdálkodási feladatait. Ezen üzemeltetési feladatok többletfeladatot jelentenek, melynek finanszírozására szükséges fedezet részben rendelkezésre áll a Hivatal költségvetésében, azonban a feladat növekedésével a létszám előirányzat nem emelkedett.

6 2010. évben 14 fő kérte felmentését nyugdíjjogosultságára való tekintettel, a felmentési időre járó évben kifizetendő illetményt terveztük e Ft értékben. II. Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft Társadalombiztosítási járulék: e Ft Egészségügyi hozzájárulás: 500 e Ft Táppénz hozzájárulás: e Ft A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások járulék- köteles része alapján került megtervezésre, az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzat nem nyújt fedezetet a évben kifizetésre kerülő kompenzáció többletköltségeként jelentkező járulékfizetési kötelezettségekre. III. Dologi és egyéb folyó kiadások: e Ft 1. Készletbeszerzés: e Ft Az üzemeltetési, fenntartási, valamint szakmai feladat ellátásához szükséges készletbeszerzésünket a évi teljesítési adatok alapján terveztük. 2. Kommunikációs szolgáltatások: e Ft A távközlési díjakat, valamint az informatikai háttért igénylő feladatok megvalósítása érdekében szükségessé váló költségeket terveztük ezen a soron, a évi teljesítési adatok figyelembe vételével. 3. Szolgáltatási kiadások: e Ft A szolgáltatási kiadások biztosítják többek között a Hivatal, valamint az ELGI elhelyezését biztosító ingatlanok üzemeltetési fenntartási kiadásait az alábbiak szerint: Bérleti és lízing díjak e Ft Gázenergia szolgáltatás e Ft Villamos-energia szolgáltatás e Ft Víz- és csatornadíjak e Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások e Ft Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások e Ft (takarítás, szemétszállítás, portaszolgálat, posta stb) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai e Ft Az előirányzat nem tartalmazza a MÁFI vagyonkezelésében lévő ingatlanok üzemeltetési fenntartási kiadásait. 4. Működési célú általános forgalmi adó kiadások: e Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója e Ft

7 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése e Ft Az általános forgalmi adó előirányzatát a készletek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele előirányzata, valamint a szolgáltatás nyújtása után keletkező, a központi költségvetést megillető és az adóhatóságnak teljesítendő befizetési kötelezettség alapján terveztük, figyelembe véve az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban ÁFA tv.) rendelkezéseit. 5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások: eft A kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata a bázis előirányzatnak megfelelő mértékben került megtervezésre, érvényesítve ezzel a takarékossági szempontokat. Belföldi kiküldetés eft Külföldi kiküldetés eft Reprezentáció eft Reklám és propaganda kiadások 100 eft 6. Egyéb dologi kiadások: e Ft A hivatal hatékonyabb működéséhez, valamint a szakmai színvonalának emeléséhez hozzájárulva a Bányafelügyelet támogatja a munkatársak szakmai konferenciákon, értekezleteken való részvételét. A költségek racionalizálása, a kiadások rangsorolhatósága érdekében a Hivatal képzési tervet készít évben, melynek keretében elkészíti az ún. belső képzések tervezetét is. Ezen a soron terveztük továbbá a különféle kiadások szolgáltatások prognosztizálható mértékét, amely más előirányzaton nem számolható el (közbeszerzési díjak, hatósági díjak stb.), a évi teljesítési adatok figyelembevételével. 7. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés: e Ft Szellemi jellegű tevékenységre kifizetést a belső ellenőrzési feladatok ellátása, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása teszi szükségessé e Ft értékben. figyelemmel a Ktv. 1. -ának (9) bekezdésének, valamint az Ámr. 82. (3) bekezdésének előírásaira. 8. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés: e Ft A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 11. (1) bekezdésében előírt befizetési kötelezettségünket terveztük ezen a soron. 9. Adók, díjak, befizetések: e Ft Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó: e Ft - A cafetéria rendszer alapján kifizetendő juttatások, illetve a telefon vélelmezett magáncélú használata után fizetendő munkáltatói személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás e Ft Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések: e Ft

8 - Cégautó adó Díjak egyéb befizetések: e Ft - Járművek műszaki vizsgáztatásának díja - Biztosítási díjak - Autópálya díjak - Kincstári szolgáltatások díja. IV. Támogatás értékű, kiadások: e Ft Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek e Ft A támogatás értékű működési kiadások előirányzata tartalmazza a statútumr. 6. (4) bekezdése szerinti közreműködés költségeit. Ezen feladatok hatékony megoldására az MBFH és az ELGI közreműködési megállapodásban rögzíti az Intézet által elvégzendő közreműködési feladatokat, illetve meghatározza azok végrehajtásának kereteit, módját, felelőseit, az eredmények összefoglalási és átadási módját, valamint költségigényét. Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek e Ft A statútumr. 6. (4) bekezdése szerinti közreműködés keretén belül szükséges informatikai beruházások, illetve jármű beszerzés költségeinek fedezetére. A technikai fejlődés felgyorsulása következtében a kutatások technikai feltételeinek megváltozása az alapfeladat megfelelő színvonalú ellátása érdekében szükségessé, illetve indokolttá teszi az ELGI a működéséhez szükséges eszközállomány korszerűsítését. Az ilyen típusú fejlesztéshez mely a saját bevételek teljesíthetőségére pozitív kihatással bírna - szükséges forrás az Intézmény költségvetésében nem áll rendelkezésre, ezért ennek megvalósításához nyújt fedezetet az előirányzat. V. Felhalmozási kiadások: e Ft A felhalmozási kiadások előirányzata az alábbi feladatok ellátására nyújt fedezetet. Intézményi beruházások kiadásai: e Ft Ingatlan vásárlás e Ft értékben. Az ingatlan vásárlás indokai a következők. A Szolnoki bányakapitányság eredeti létesítése óta közintézményi, irodai célra nem, vagy kevéssé alkalmas ingatlanban került elhelyezésre. Az eredeti funkciója szerint családi ház építményt többször toldattal bővítették, annak udvarára irodaház céljára szintén alkalmatlan további önálló lakóház szerkezetet helyeztek el. A es évek között végrehajtott szakszerűtlen és célszerűtlen átalakítások valamint az azóta eltelt időben hiányzó felújítás korszerűsítés mára a működés alapfeltételeit is veszélyezteti, az épület állaga oly mértékben leromlott, hogy az nem csak diszfunkcionális élet-balesetveszélyes is. Gépjármű beszerzés e Ft értékben. A gépjármű beszerzését, az elhasználódott, gazdaságtalan üzemeltetésű személygépjárművek cseréje indokolja. Informatikai eszköz beszerzés e Ft értékben.

9 2011. évben szükségessé válik a Hivatal informatikai rendszerét kiszolgáló szerver cseréje. Felújítás: e Ft Ingatlan felújítás: e Ft értékben Figyelemmel a vagyonkezelői jogokból eredő kötelezettségekre az MBFH Columbus utcai székházának energetikai felújítása, évben megkezdődött. Ennek megfelelően megvalósult a nyílászárók cseréje, és előkészítés alatt van a fűtés korszerűsítése, ennek keretében a meglévő elavult kazán cseréje, vagy felújítása. A megfelelő energiahatékonyság elérése céljából a fentieken túlmenően szükséges az épület homlokzatának, és tetőjének szigetelése. Ingatlan felújítás: e Ft értékben A több éve tartó közigazgatási reformfolyamat következtében megváltozott feladatellátás miatt szükségessé vált az ELGI vagyonkezelésében lévő ingatlanok használatának alaptevékenységi feladatok ellátásának megfelelő ésszerűsítése, valamint az ésszerű hasznosítás feltételeinek megteremtése. KIADÁSOK ÖSSZESEN: e Ft Bevételek indoklása: 1. Közhatalmi bevételek: e Ft Igazgatási szolgáltatási díj: e Ft Az 57/2005.(VII.7.) sz. GKM rendelet alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díjbevételek, valamint a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékéről szóló, az MBFH elnökének az 1/4/2010. számú utasításával módosított 1/15/2007. MBFH számú utasítása alapján fizetendő költségtérítés díjbevétele került megtervezésre ezen a soron. Felügyeleti jellegű tevékenység díja: e Ft A Bt. 43 (9) bekezdése értelmében, illetve a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet szerint fizetendő felügyeleti díjakat tartalmazza az előirányzat, figyelembe véve a kőolaj prognosztizálható világpiaci árát. Bírságbevétel: e Ft A Bt a alapján kiszabott bírság bevételt terveztük ezen a soron, figyelembe véve a Bt. Vhr ának előírásait.

10 2. Működési bevételek: e Ft Szolgáltatások ellenértéke: e Ft Munkavédelmi, műszaki-biztonsági vizsgáztatási tevékenység bevételét terveztük ezen a soron a tevékenységet a 101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet melléklet 3.4., 3.6. és 3.8. pontja alapján végzi a Hivatal. Egyéb sajátos bevétel: e Ft A közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték; pályázati díj, az apák szabadság megváltásának és annak közterheinek megtérítésének összegét terveztük ezen az előirányzaton. Alkalmazottak térítése: e Ft A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal vendégszobái, Oktatási Központja szolgálati lakásai igénybevételének, valamint a lakás célú ingatlan bérlésének rendjéről szóló 1/29/2010. elnöki utasítás alapján, a Hivatal vagyonkezelésében lévő ingatlanokban üzemeltetett vendégszoba használatáért a dolgozók által fizetett térítési díj, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tulajdonában lévő mobiltelefonok használatának szabályzatáról szóló 1/6/2010. elnöki utasítás alapján a dolgozóknak kiszámlázott telefonköltség összegét terveztük ezen a soron. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele e Ft A bírósági ítéletek alapján az MBFH-t megillető perköltség, illetve a késedelmes fizetésből eredő késedelmi kamat bevételét terveztük az előirányzaton. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja e Ft A működési bevételek általános forgalmi adó bevételét tartalmazza az előirányzat, figyelembe véve az ÁFA törvény előírásait. 3. Támogatásértékű működési bevételek: e Ft Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséggel (OMMF) kötött együttműködési megállapodás alapján, az MBFH által fenntartott közcélú állami munkavédelmi információs rendszer működtetésének pénzügyi forrása, az OMMF részéről működési célú pénzeszköz formájában kerül átadásra. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: e Ft

11 Létszám indoklása: A évi kincstári költségvetés alapján a Bányafelügyelet engedélyezett nyitó létszáma 180 főben került meghatározásra, az előirányzatokat az engedélyezett létszámnak megfelelő mértékben terveztük. B u d a p e s t, február 18. Jászai Sándor elnök

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2009. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2009. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2009. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása Általános indoklás A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43. (9) bekezdése értelmében,

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) évi elemi költségvetésének szöveges indoklása A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2008. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása Általános indoklás A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43. (9) bekezdése értelmében,

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722678 1051 14 0700 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1.14. EINSTEIN TÖRZS

1.14. EINSTEIN TÖRZS K1110-002301 rovat adatai K1110-002301 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-002302 rovat adatai K1110-002302 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-003101 rovat

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 329343 1051 20 1600 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722975 1051 14 1200 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900. Zalaegerszeg, Posta út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391, E-mail: zegigyermekotth@t.online.hu Elemi költségvetés

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 791452 1251 01 0008 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1081 Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megvitatása

ELŐTERJESZTÉS. Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megvitatása Szám: 105-7/2016. ELŐTERJESZTÉS Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó együttes ülésére, továbbá

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 630061 1051 20 1600 035213 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1096 Budapest

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 12 0600...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT évi költségvetésének szöveges indoklása

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT évi költségvetésének szöveges indoklása A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 2012. évi költségvetésének szöveges indoklása 2012. évi bevételek Egyéb sajátos bevétel 4 147 000,-Ft - ellátottak szülei által területileg illetékes önkormányzatokhoz

Részletesebben

2014. évi elemi költségvetés indoklása

2014. évi elemi költségvetés indoklása 2014. évi elemi költségvetés indoklása Fejezet száma: [ 20 Cím/ alcím: 02/03 Szektor: 1051 Típus: 01 Intézmény megnevezése Költségvetési szerv székhelye 8200 Veszprém, Kossuth utca 10. ÁHT azonosító: 747086

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

4. n a p i r e n d i p o n t

4. n a p i r e n d i p o n t 4. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 215. január 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Az Esély Szociális, Családsegítő

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

2011. évi költségvetés

2011. évi költségvetés 2011. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalamazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2010. dec.): 4 fő további

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 460947 1251 09 0200 900100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4024 Debrecen

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben