A PMI viselkedési kézikönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PMI viselkedési kézikönyve"

Átírás

1 A PMI viselkedési kézikönyve

2 A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve

3 Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel? A vállalati előírásoknak megfelel-e? Ez a helyes cselekedet? Vajon a vállalaton kívül állók hogyan vélekednek a dologról? Mit gondolnának erről például a vevők, a munkánknak teret adó közösség és általában az emberek Emlékezz az alábbi szabályokra Ismerd meg a munkádra vonatkozó jogszabályokat és vállalati irányelveket. Kövesd ezeket az irányelveket mindig. Ha bármikor bizonytalan vagy abban, hogy mi a helyes, kérdezz. Addig kérdezz, amíg meg nem kapod a választ. A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve a Philip Morris International Inc. vállalatra és közvetlen vagy közvetett módon tulajdonában lévõ leányvállalataira vonatkozik, amelyekre a továbbiakban együttesen Philip Morris International, PMI vagy a vállalat néven hivatkozunk.

4 Az Elnök üzenete A Philip Morris International munkavállalói részére: Büszke vagyok arra, hogy a Philip Morris International munkavállalója lehetek. Karrierem során megtanultam, hogy a PMI munkavállalói jó emberek. Levelemmel szeretném ismételten megerősíteni az igazgatóság és saját magam elvárásait a kézikönyv betartásával kapcsolatban. Minden cselekedetünk egy egyszerű elven alapszik: Üzleti céljaink megvalósítása során tisztességesen és az érvényes jogszabályokat minden tekintetben betartva járunk el. Ez így helyes, és üzletileg is kifizetődő. Ha tisztességesen járunk el, azzal elnyerjük vevőink, fogyasztóink, részvényeseink, munkatársaink, a szabályozó testületek, szállítóink, valamint az életünk és munkánk színterét alkotó közösségek bizalmát vagyis mindazokét, akiknek bizalma elengedhetetlen sikerünkhöz. A Philip Morris International vezető jogkövetési tisztviselője felelős a törvénytisztelő és tisztességes magatartást szabályozó program megvalósulásának ellenőrzéséért PMI-szerte, együttműködve a vezetőkkel és a központi funkciókkal. A tisztesség melletti elkötelezettségünk kulcsfontosságú eszköze a Philip Morris International Törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve. A kézikönyv számos, vállalatainkra vonatkozó alapszabályt ismertet, továbbá azt a személyes felelősséget, hogy mindenkinek fel kell szólalnia, ha jóhiszeműen úgy gondolja, valami nincs rendben. Kérünk, olvasd el figyelmesen a kézikönyvet. Ezáltal te is biztos lehetsz abban, hogy tetteid mindig megfelelnek a PMI helyes cselekedetek iránti elkötelezettségének. Semmi sem lehet fontosabb, mint a jogkövető és tisztességes magatartás iránti elkötelezettségünk; sem pénzügyi, sem marketingcélok, sem az, hogy felülkerekedjünk a piaci versenyben. Nem állhat alapvető kötelezettségünk felett az sem, hogy megfeleljünk főnökünk elvárásainak. A jogkövető és tisztességes magatartás iránti elkötelezettségünknek mindig első helyen kell állnia. Ez a kézikönyv arról szól, hogy kik vagyunk és döntéseink által kivé válunk. Arról szól, hogyan folytatjuk üzleti tevékenységünket mindig és mindenhol. Együtt, a kézikönyv betűjét és szellemét követve biztosíthatjuk, hogy mindenki büszke lehessen arra, hogy a Philip Morris International-nél dolgozik. Üdvözlettel: Louis C. Camilleri Elnök Philip Morris International Inc március

5 Tartalom Tudnivalók a PMI viselkedési kézikönyvéről 2 Mi a kézikönyv célja? 2 Kire vonatkozik a kézikönyv? 3 A te személyes elkötelezettséged a helyes cselekvés mellett 3 Mi a helyzet azokkal, akik mások felettesei? 3 Minden olyan normát ismertet a kézikönyv, amit ismernem kell? 4 Mi a helyzet az egyes országok különböző törvényeivel? Kérdések és észrevételek felvetése 4 A felszólalás kötelessége Hová fordulhatsz segítségért? 5 Kihez fordulhatok segítségért? 5 Nincs megtorlás 6 A jogkövetési segélyvonal 6 Mi történik, ha felhívom a segélyvonalat? 7 Felvethetek egy észrevételt névtelenül? A PMI Törvénytisztelő és tisztességes magatartás programjai Mi a céljuk? 7 Jogkövetési szerkezet Munkakörnyezet 8 Mi a célunk? 8 Egyenlő foglalkoztatási lehetőség és változatosság 8 Zaklatásmentes munkakörnyezet 9 A munkavállalók egészségének megőrzése és biztonsága 9 Munkavállalói titoktartás 10 Kábítószer és alkohol a munkahelyen Érdekellentétek, ajándékok és reprezentáció 11 Mi a célunk? 11 Érdekellentétek 13 Ajándékok és reprezentációs juttatások elfogadása 16 Ajándékok és reprezentációs juttatások adása Üzletvitel 18 Mi a célunk? 18 Versenyjogi törvények 21 Információk a versenytársakról 22 Pénzmosás és csempészet 23 Kereskedelmi korlátozások, exportszabályozások és bojkottról szóló törvények 25 Vám és közvetett adó 25 A kormány mint vevő 27 Nemzetközi vesztegetés és korrupció 28 Bizalmas információ, szellemi tulajdon és szerzői jog 29 Tisztességtelen üzleti gyakorlatok

6 A fogyasztókkal való bánásmód 30 Mi a célunk? 30 Termékminőség 31 Termékek reklámja és promóciója 32 Kiskorúak védelme 33 A vevőkkel, illetve fogyasztókkal kapcsolatos adatok titkossága Vállalati információk, erőforrások és pénzügyi adatszolgáltatás 34 Mi a célunk? 34 Pontos könyvelés, nyilvántartás és pénzügyi beszámolók 35 Munkaidő 35 Vállalati tulajdon és erőforrások 36 Belső információk 36 Vállalati lehetőségek 37 Számítógép-használat és hálózati biztonság 38 Vállalati vagyon 38 Bennfentes kereskedelem 39 Befektetői kapcsolatok és a média 39 Iratkezelés 40 Kéretlen javaslatok Közösség és társadalom 41 Mi a célunk? 41 Törvénytisztelő és példamutató környezetvédelem 42 Politikai kampánytevékenység, kapcsolattartás kormányzati tisztviselőkkel és közalkalmazottakkal 43 Gyermek- és kényszermunka 43 Állami információkérés és vizsgálatok 44 Támogatás/hozzájárulás nyilvánosságra hozatala 45 Munkavállalók képzése és a kézikönyv tudomásul vételével kapcsolatos nyilatkozat 46 A jogkövetési segélyvonal számai és belső elérhetőségek Minden munkavállalótól elvárjuk a következőkben részletesen ismertetett kézikönyv és a PMI Alapelveink és Irányelveink ismeretét és betartását. A kézikönyvnek és a PMI Alapelveink és Irányelveinknek nem célja olyan szerződéses jogok létrehozása, és ezt nem is teszi amelyek munkavállalók, részvénytulajdonosok, vevők, szállítók vagy versenytársak által a vállalat ellenében érvényesíthetők. Inkább abban segítenek, hogy mindannyian megértsük, munkavállalóként milyen elvárásoknak kell megfelelnünk ahhoz, hogy mindig tisztességesen járjunk el. A kézikönyv és a PMI Alapelveink és Irányelveink legfrissebb verziója megtalálható a PMI intranetes oldalán.

7 Tudnivalók a PMI viselkedési kézikönyvéről Mi a kézikönyv célja? A PMI szilárdan elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenységét a törvény betűjével és szellemével összhangban, valamint a vállalat Alapelveiben és irányelveiben megjelenő elfogadott üzleti magatartási normák szerint végezze. A normák be nem tartása helytelen, és igen súlyos károkat okozhat a vállalat és munkavállalói számára. A tisztesség azt jelenti, hogy megfelelünk azon normáknak (törvények és vállalati előírások), amelyek mellett elköteleztük magunkat. A PMI számára semmi sem fontosabb. A PMI viselkedési kézikönyve olyan lényeges törvényekbe és előírásokba nyújt betekintést, amelyeket a PMI minden munkavállalójának követnie kell. A kézikönyv azzal a céllal készült, hogy segítsen: Megérteni és követni a munkánkkal kapcsolatos, a tisztességre és a jogkövetésre vonatkozó alapvető szabályokat; Megtudni, hogy mikor és hol lehet tanácsot kérni vagy hangot adni aggodalmunknak. A kézikönyv fontos vállalati előírásokat rendszerez és összegez egy kényelmesen kezelhető irányelvben. Mint azt a későbbiekben részletezzük, a kézikönyv mindössze kiindulópontnak tekinthető azt egyéb vállalati előírások egészítik ki, beleértve a PMI Alapelveit és irányelveit, amelyek a te munkádra is vonatkozhatnak. Kire vonatkozik a kézikönyv? A PMI-nál dolgozó minden munkavállaló és tisztviselő köteles követni a kézikönyvben foglalt erkölcsi normákat, továbbá a kézikönyvben keresni útmutatást, ha a PMI nevében jár el. Azok a munkavállalók, akik olyan harmadik felekkel (például tanácsadókkal) tartanak kapcsolatot, akik eljárhatnak a PMI nevében, kötelesek kellő figyelmet fordítani arra, hogy munkájukat a kézikönyv elveivel összhangban végezzék. Akik szállítókkal és a PMI vagy egy leányvállalata telephelyén átmenetileg dolgozókkal tartanak kapcsolatot, szükség esetén iránymutatásért forduljanak felettesükhöz, a jogkövetési osztályhoz vagy a jogi osztályhoz. Amennyiben arra gyanakszol (vagy tudod), hogy valamely, a PMI nevében eljáró harmadik fél, szállító vagy határozott idejű szerződéssel bíró munkavállaló a PMI-al vagy egy leányvállalatával folytatott üzleti tevékenysége során a kézikönyvben vázolt elvekkel ellentétesen jár el, haladéktalanul értesítsd felettesed, a jogkövetési osztályt, a jogi osztályt, vagy hívd a jogkövetési segélyvonalat. A PMI viselkedési kézikönyve 2

8 A te személyes elkötelezettséged a helyes cselekvés mellett Mi a helyzet azokkal, akik mások felettesei? A kézikönyv a helyes viselkedés melletti elkötelezettségünket fejezi ki. Azzal, hogy a PMI-nál dolgozol, te is úgy döntöttél, hogy támogatod ezt az elkötelezettséget. Ismerd meg a kézikönyvet és a saját munkádra vonatkozó PMI Alapelveket és Irányelveket és mindig kövesd azokat. Aki nem követi ezeket a normákat, az kockázatnak teszi ki magát, munkatársait és a PMI-t. Ezen túlmenően fegyelmi eljárásnak is elébe nézhet, ami felmondással végződhet. A felettes beosztásban dolgozóknak további kötelezettségei is vannak a kézikönyv alapján: Példamutatás megmutatni, mit jelent tisztességesen eljárni. Biztosítani, hogy beosztottjaik elegendő tudással, tréninggel és erőforrással rendelkezzenek ahhoz, hogy a törvényt, a kézikönyv normáit és a PMI Jogkövetési alapelveket és irányelveket követni tudják. Figyelemmel kísérni beosztottjaik jogkövető magatartását, ideértve a határozott idejű szerződéssel bíró munkavállalókat és a bérelt munkaerőt. Érvényt szerezni a kézikönyv normáinak és a PMI minden Jogkövetési alapelvének és irányelvének. Támogatni azokat a munkavállalókat, akik jóhiszeműen kérdést vagy aggályt fogalmaznak meg a törvénytisztelő és tisztességes magatartással kapcsolatban. A kérdéseket vagy aggályokat felvető munkavállalókkal szemben soha semmilyen retorziót nem szabad alkalmazni. A normaszegés lehetséges eseteinek jelentése a menedzsment megfelelő szintjének, a jogi osztálynak, a személyügyi osztálynak, a jogkövetési osztálynak, vagy a jogkövetési segélyvonal igénybe vétele. A PMI viselkedési kézikönyvéről Minden olyan normát ismertet a kézikönyv amelyet ismernem kell? A kézikönyv a tisztességes magatartásunk alapja. Ugyanakkor nem célja minden olyan törvény vagy előírás ismertetése, amely rád vonatkozhat. Ismerd meg azokat a szabályokat, amelyek rád vonatkoznak. Például: A PMI Jogkövetési alapelvek és irányelvek, amelyek C jelzést kaptak, megerősítik jelen kézikönyvben foglalt előírásokat, és együttesen egyetlen, világszerte egységes szabályrendszert alkotnak a PMI számára. Abban az országban, ahol dolgozol, érvényben lehetnek olyan további törvények és szabályok, amelyek rád vonatkoznak. Amennyiben szeretnél többet megtudni a rád vonatkozó törvényekről, Jogkövetési alapelvekről és irányelvekről, tekintsd meg a kézikönyvben i jelöléssel ellátott további információkat, kérdezd meg közvetlen vezetődet, lépj kapcsolatba a megfelelő funkció vezetőjével, a jogkövetési osztállyal vagy a jogi osztállyal. A PMI viselkedési kézikönyve 3

9 Mi a helyzet az egyes országok különböző törvényeivel? A PMI a világon mindenhol folytat üzleti tevékenységet, ami azt jelenti, hogy a munkavállalókra különböző országok és szervezetek, például az Európai Unió jogszabályai vonatkoznak. Mindannyiunk jelentős felelőssége, hogy ismerjük és kövessük a ránk vonatkozó törvényeket, bárhol is dolgozunk. Az összes PMI vállalat anyavállalata, a Philip Morris International Inc. az Egyesült Államokban bejegyzett szervezet. Emiatt és egyéb okokból az Egyesült Államok törvényei akkor is érvényesek lehetnek, amikor a vállalat az Egyesült Államokon kívül folytat üzleti tevékenységet. Más országok is kiterjeszthetik törvényeik hatályát a határokon kívülre. i Amennyiben tevékenységedre vonatkozó törvényekkel kapcsolatban kérdésed merülne fel, minden esetben fordulj tanácsért a jogi osztályhoz. Kérdések és észrevételek felvetése A felszólalás kötelessége Vállalatunk nem tud eleget tenni a tisztességes viselkedés iránti elkötelezettségének, ha mi mint egyének nem szólalunk fel, amikor erre szükség van. Ezért fontos az, hogy a munkádra vonatkozó törvényi és erkölcsi kötelezettségek ismerete mellett ne hallgasd el, ha: Bizonytalan vagy abban, hogyan kell megfelelően eljárni, és tanácsra van szükséged; Úgy gondolod, hogy valaki a PMI nevében eljárva olyan dolgot tesz (esetleg tett, vagy készül megtenni), amely törvényellenes, a PMI Jogkövetési alapelveivel és irányelveivel, vagy ezzel a kézikönyvvel ellentétes; Úgy gondolod, hogy helytelen eljárás résztvevőjévé váltál; Úgy gondolod, hogy valaki, aki jóhiszeműen ilyen kérdést vagy aggályt vetett fel, megtorlás áldozata lett. A PMI viselkedési kézikönyve 4

10 Hová fordulhatsz segítségért Kihez fordulhatok segítségért? Mi a teendő a tisztességes és jogkövető viselkedés normáival kapcsolatban felmerülő kérdések és aggályok esetén? Keményen dolgozunk azért, hogy a nyitott és őszinte kommunikációnak megfelelő környezetet tartsunk fenn. Ezért ha jogi, vagy üzleti magatartással kapcsolatos problémád merül fel, több lehetőséged is van. A legfontosabb: ha kérdésed vagy észrevételed van, ne hallgasd el. Észrevételedet a lehető legnagyobb mértékben bizalmasan kezeljük, amennyire azt a vállalat arra irányuló igényei engedik, hogy a problémát kivizsgálja és megoldja, valamint a jogszabályokat betartsa. Szabályok betartásával kapcsolatos problémával legjobb először a felettesedhez fordulni. Segítséget vagy tanácsot kaphatsz még: A felettesed felettesétől A leányvállalat, funkció vagy osztály vezetőjétől A jogkövetési osztálytól A jogi osztálytól A személyügyi osztálytól A vezető jogkövetési tisztviselőtől A kézikönyv végén általános elérhetőségeket találsz. Ezen túlmenően a kézikönyvben i jelölés szerepel minden olyan bekezdés mellett, ahol további segítséget vagy iránymutatást kaphatsz a kézikönyv adott bekezdésével kapcsolatban. Nincs megtorlás Az a munkavállaló, aki jóhiszeműen tanácsot kér, a szabályok betartásával kapcsolatban lehetséges problémát vet fel, vagy feltételezett mulasztást jelent, a kézikönyv szerint jár el és helyesen cselekszik. A PMI nem enged megtorlást ilyen személyekkel szemben. A megtorló intézkedéseket alkalmazó személyek ellen fegyelmi eljárás indul, amely akár felmondással is együtt járhat. Amennyiben arra gyanakszol, hogy téged vagy bármely munkatársadat a szabályok betartására vonatkozó bejelentés miatt megtorlás ér, azonnal fordulj a jogkövetési osztályhoz. A megtorlással kapcsolatos felszólalásokat komolyan vesszük. A megtorlással kapcsolatos állításokat kivizsgáljuk, és megfelelő intézkedéseket hozunk. A PMI viselkedési kézikönyve 5

11 Jogkövetési segélyvonal A legtöbb probléma megoldható az érintett felek közötti közvetlen kommunikációval, vagy a probléma felvetésével a fenti személyek egyikének. Mindemellett, ha kényelmetlennek éreznéd a fent megjelölt lehetőségek használatát, vagy névtelenül szeretnél jelenteni egy vélt vagy lehetséges szabályszegést, hívd a jogkövetési segélyvonalat. A jogkövetési segélyvonalat egy független cég működteti, amely a hívásokat jelenti a PMI részére, hogy az reagálni tudjon a törvénytisztelő és tisztességes magatartással kapcsolatban felmerült aggályokra. A segélyvonal a hét minden napján, napi 24 órában üzemel telefonvonal és webes vonal formájában. A segélyvonal minden olyan országból hívható, ahol vállalatainknak munkavállalói vannak, a webes vonal pedig minden internet-hozzáféréssel rendelkező helyről elérhető. Fordítási szolgáltatás is igénybe vehető több mint 100 nyelven. Bizonyos országokban a jogkövetési segélyvonal használatára speciális szabályok vonatkoznak, munkatársaik pedig csak meghatározott viselkedési területekhez kapcsolódó hívásokat fogadhatnak. Ilyen esetben saját vállalatodtól kapsz tájékoztatást. i A jogkövetési segélyvonal telefonon vagy online történő elérésének lehetőségeit a kézikönyv végén találod. Mi történik, ha felhívom a segélyvonalat?? Kérdés: Úgy gondolom, hogy a felettesem olyan dolgot tesz, ami a kézikönyv szerint helytelen. Félek jelenteni, mert megnehezítheti a munkámat. Mit tegyek? A segélyvonalhoz érkező bejelentések lefordításra, majd továbbításra kerülnek a vállalat részére a további intézkedések megtétele érdekében. A megfelelő osztályok, mint a személyügy, a belső ellenőrzés vagy a jogi osztály hozzájárulására is szükség lehet a felvetés kivizsgálásához és megoldásához. Emellett a vezető jogkövetési tisztviselő is rendszeresen ellenőrzi a bejelentéseket és a meghozott intézkedéseket, és szükség esetén jelent a felső vezetésnek és az Igazgatótanács Audit Bizottságának. Mindent megteszünk azért, hogy hívásodat gyors válaszlépés kövesse, különösen akkor, ha ezt a körülmények indokolják. Ha vizsgálatra kerül sor, a problémát haladéktalanul kivizsgáljuk, és biztosítjuk, hogy szükség esetén megtörténjenek a megfelelő korrekciós intézkedések. Válasz: Amennyiben erről nem szeretnél közvetlenül a feletteseddel beszélni, próbálkozz a kézikönyv Hová fordulhatsz segítségért? részében felsorolt lehetőségek egyikével. Ebben a helyzetben ideális megoldás a jogkövetési segélyvonal hívása is. A PMI a megtorlásnak semmilyen formáját nem tűri el senkivel szemben, aki jóhiszeműen jogkövetési problémát vet fel. A PMI viselkedési kézikönyve 6

12 Felvethetek egy észrevételt névtelenül? Amellett, hogy a PMI arra bátorít mindenkit, hogy személyesen vállalja, ha felszólal, a jogkövetési segélyvonalon lehetőség van névtelen bejelentést tenni. A segélyvonal sorszámot rendel a bejelentéshez, így azok a munkavállalók is visszatérhetnek válaszért, illetve közölhetnek további információt, akik nem szeretnék nevüket megadni. A PMI mindenkit arra bátorít, hogy személyesen vállalja, ha a jogkövetési segélyvonalhoz fordul. Egyebek mellett neved megadásával is sokat segíthetsz a probléma kivizsgálásában, és mint azt fent ismertettük, a PMI határozott szabályokkal rendelkezik, amelyek kizárják a kézikönyv értelmében tett jóhiszemű bejelentések miatti megtorlást. A PMI Törvénytisztelő és tisztességes magatartás programjai Mi a céljuk? Jogkövetési szerkezet A kézikönyv több, mint normáink egyszerű leírása. Ez a vállalatszintű törvénytisztelő és tisztességes magatartás programunk központi eleme, melyet saját igazgatóságunk és a felső vezetésünk, valamint minden PMI-leányvállalat vezetése és funkcionális vezetői csoportjai is támogatnak. A jogkövetési programot a PMI vezető jogkövetési tisztviselője irányítja. A vezető jogkövetési tisztviselő a PMI felső vállalati vezetőivel és a PMI Igazgatótanács Audit Bizottságával megvizsgálja a vállalat jogkövetési programját. A PMI törvénytisztelő és tisztességes magatartás programját a vezető jogkövetési tisztviselő és a vállalatok menedzsmentje kísérik figyelemmel. Ez a következő felelősségi köröket foglalja magában: Szerepek és felelősségi körök hozzárendelése a jogkövetési programhoz Jogkövetési képzések és kommunikáció ellenőrzése A jogkövetés ellenőrzésének figyelemmel követése Belső jogkövetési vizsgálatok koordinálása A kézikönyvvel kapcsolatos fegyelmi eljárások és egyéb jogsértések ellenőrzése A jogkövető magatartással kapcsolatos problémák felvetésére és az aggasztó jelenségek jelentésére rendelkezésre álló erőforrások megfigyelése A PMI viselkedési kézikönyve 7

13 Munkakörnyezet Mi a célunk? A PMI elkötelezett híve olyan munkahelyek fenntartásának, amelyek biztonságosak, szakmailag megfelelők, támogatják a csapatmunkát, a változatosságot és a bizalmat. Ehhez hozzátartozik az a legszilárdabb elkötelezettség is, hogy mindenki számára egyenlő foglalkoztatási lehetőségeket biztosítsunk. Tiszteletben tartjuk munkavállalóink választott szakszervezethez való csatlakozásának döntési jogát. Egyenlő foglalkoztatási lehetőség és változatosság A PMI régóta kulturálisan sokszínű és kívánatos munkahelynek számít. Fajra, bőrszínre, vallásra, nemi identitásra, életkorra, nemzetiségre, szexuális irányultságra, fogyatékosságra, állampolgárságra, családi állapotra vagy más jogilag védett állapotra való tekintet nélkül keressük, alkalmazzuk, fejlesztjük és léptetjük elő munkatársainkat, folytatjuk le a fegyelmi eljárásokat és biztosítjuk az egyéb alkalmazási feltételeket. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a munkavállalók fogyatékosságainak, hitének és vallásos gyakorlatainak megfelelő környezetet biztosítunk. A munkavállalók ezen túlmenően további védelmet élvezhetnek a helyi jogszabályok és rendelkezések alapján. i Amennyiben további kérdésed merülne fel a méltányos foglalkoztatási lehetőségekkel vagy a méltányos foglalkoztatással kapcsolatban, lépj kapcsolatba helyi vagy regionális személyügyi képviselőddel. Zaklatásmentes munkakörnyezet? Kérdés: Női munkavállaló vagyok. Egy férfi munkatárs rendszeresen személyes megjegyzéseket tesz megjelenésemre, ami számomra kellemetlen. Megkértem, hogy hagyja abba, de nem tette. Mit tehetek? A szakmai munkakörnyezet azt is jelenti, hogy a zaklatás semmilyen formáját nem tűrjük. A zaklatás lehet szóbeli, fizikai vagy vizuális viselkedés, melynek célja vagy hatása bántó, ellenséges vagy megfélemlítő körülmények kialakítása. Ezen belül szexuális zaklatásnak tekinthető többek között a szexuális közeledés, a szexuális szívességek kérése, a nem kívánatos fizikai érintkezés vagy a sorozatosan előforduló és kéretlen szexuális ajánlatok. Egyéb tiltott magatartási formák: bántó faji, etnikai, vallási, korral kapcsolatos vagy szexuális tárgyú tréfák vagy sértések; sértő képek vagy karikatúrák terjesztése vagy mutogatása; hangposta, , vagy egyéb elektronikus eszközök használata becsmérlő vagy diszkriminatív információkra. Az efféle viselkedésnek nincs helye a PMI-nál. i Ismerned és követned kell a PMI 02-C, Foglalkoztatás alapelveit és irányelveit. Válasz: Felvetheted és fel is kell vetned a problémát. Ezt többféleképpen is megteheted. A kézikönyv Hová fordulhatsz segítségért? részében több lehetőséget is találsz. A PMI viselkedési kézikönyve 8

14 A munkavállalók egészségének megőrzése és biztonsága? Kérdés: Saját munkavédelmi normáink jelentősen megha ladják az országban érvényes előírásokat, versenytársaink pedig csak a helyi előírásokat követik. Nem kellene nekünk is hasonlóképpen tenni? Válasz: Nem. Ragaszkodnunk kell vállalatunk saját munkavédelmi követelményeihez. A PMI elkötelezett amellett, hogy a munkavállalók számára biztonságos munkahelyet biztosítson, mindenhol, ahol jelen van, akkor is, ha ez továbbmegy a helyi előírásoknál. Munkavállalói titoktartás A PMI elkötelezett amellett, hogy munkavállalóinak biztonságos munkakörnyezetet nyújtson. A biztonság különösen fontos a gyártási helyeken, amelyekre különleges munkahelyi biztonsági szabályok vonatkoznak, és az olyan munkavállalók esetében, akinek feladata munkaidejük jelentős részében járművek vezetése. Minden munkavégzési helyre vonatkoznak biztonsági szabályok, amelyeket követni kell. Vállalatunk megfelel a vonatkozó egészségügyi és biztonsági törvényeknek, továbbá saját egészségügyi és biztonsági követelményeinknek is, amelyek a törvényi előírásoknál gyakran szigorúbb feltételeket szabnak. Mindemellett a biztonsági szabályok megléte önmagában nem elégséges. Vállalatunk biztonság iránti elkötelezettsége azt jelenti, hogy mindannyiunknak figyelemmel kell lenni a biztonsági kockázatokra munkavégzés közben. Minden munkavállalónak és a vállalatunk területén dolgozó más cégek munkavállalóinak is ismerniük kell a munkájukhoz kapcsolódó egészségügyi és biztonsági követelményeket. A biztonságos munkakörnyezet azt is jelenti, hogy a munkahely erőszakmentes. Fenyegetésnek (sem burkolt, sem nyílt formában), megfélemlítésnek és erőszaknak nincs helye a PMI-nál; az efféle viselkedést nem is tűrjük. i Ismerned és követned kell a PMI 08-C, Környezet-, egészség- és munkavédelem és biztonság (EHS) alapelveit és irányelveit, valamint a többi egészségügyi, munkavédelmi és biztonsági követelményeket is. Munkavállalóinkat ösztönözzük arra, hogy bármilyen veszélyes eljárást (beleértve a fenyegetést és megfélemlítést is) jelentsenek felettesüknek, vezetőjüknek, a helyi biztonsági megbízottnak vagy a személyügyi osztálynak. A PMI tiszteletben tartja a munkavállalók személyes adatainak bizalmas jellegét. Ez azt jelenti, hogy személyes adatokhoz a vállalatnak csak azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkeznek, és akiknél ezt egyértelmű vállalati cél teszi szükségessé. A személyes adatokhoz hozzáférő munkavállalók kötelesek az adatokat megfelelően és bizalmasan kezelni. Megfelelő engedélyezés nélkül soha ne adj ki munkavállalókra vonatkozó személyes adatokat senkinek a PMI-n kívül. Vállalatunk elkötelezettsége a munkavállalói titoktartást tekintve nem ad felhatalmazást a nem megfelelő személyes viselkedésre a munkahelyen. A vállalati számítógépek például hivatalos használatra és korlátozott személyes használatra szolgálnak, nem vállalaton kívüli tevékenységekre. A vállalat fenntartja a jogot ahhoz - a vonatkozó törvényi korlátok figyelembevételével,- hogy a vállalati erőforrások segítségével:a munkahelyen létrejött bármely kommunikációs csatornához, adatokhoz és információkhoz hozzáférjen, azokat ellenőrizze és használja. Ez kiterjedhet többek között az intranet- vagy internethasználatra, ekre, hangpostaés telefonbeszélgetésekre, valamint számítógépes fájlokra. i A munkavállalói titoktartást számos törvény és kormányzati szerv rendeletei szabályozzák, valamint a PMI 03-C, Személyes adatok védelme is foglalkozik vele. Amennyiben kérdésed merülne fel, fordulj a jogi osztályhoz. Munkakörnyezet A PMI viselkedési kézikönyve 9

15 Kábítószer és alkohol munkahelyen? Kérdés: Észrevettem, hogy felettesem lehelete alkoholszagú, már korán reggel is, és zavartnak tűnik. Attól tartok, ha szembesítem ezzel, vagy bárkinek elmondom, abból botrányos jelenet adódhat, vagy megpróbál kirúgatni. Mit tegyek? A munkához tiszta gondolkodás és gyakran gyors reagálási képesség kell, amelyen a munkatársak vagy a fogyasztók biztonsága múlhat. Alkohol vagy kábítószer befolyása alatt, esetleg helytelen gyógyszerhasználat esetén csökken a munkavállaló azon képessége, hogy munkáját a lehető legjobban végezze. Ez az oka annak, hogy a PMI szabályai szigorúan tiltják a kábítószerrel vagy alkohollal történő visszaélést a munka során. A fenti szabályok megszegését rendkívül szigorúan vesszük. i Amennyiben bármilyen formában kábítószerrel vagy alkohollal történő visszaélést tapasztalsz, jelentsd. Válasz: Elég bizonyíték mutatkozik ahhoz, hogy azt gondoljuk, valóban fennáll a probléma, így köteles vagy azt haladéktalanul jelenteni. A rendelkezésre álló erőforrásokat a kézikönyv Hová fordulhatsz segítségért? részében találod. A biztonságos munkakörnyezet kritikus fontosságú válla latainknál. A PMI a megtorlásnak semmilyen formáját sem tűri el veled szemben, és lépéseket tesz védelmed érdekében. A PMI viselkedési kézikönyve 10

16 Érdekellentétek, ajándékok és reprezentáció Mi a célunk? A PMI munkavállalójaként közös céljaink megvalósításáért dolgozunk lojalitással és elfogultság nélkül, olyan döntéseket hozva, amelyek a vállalat legjobb érdekeit szolgálják függetlenül személyes vagy egyéb külső hatásoktól. Érdekellentétek? Kérdés: Szerződtetni kell egy céget, amely helyi takarítási szolgáltatást nyújt, és jelentős időt fordítunk a megfelelő cég felkutatására. Nem spórolhatnánk meg a vállalat számára jelentős mennyiségű időt és energiát a bátyám cégének szerződtetésével, mivel tudom, hogy megbízhatóan elvégeznék a munkát? Válasz: Nem. Egy vállalat szerződtetése pusztán azért, mert megbízol a bátyádban, nem megfelelő üzleti eljárás, és ellentétes beszerzési követelményeinkkel. Ezen túlmenően érdekellentét jön létre a bátyád segítségére irányuló vágyad és a legversenyképesebb szállító kiválasztásához szükséges tárgyilagosságod között. Ugyanakkor, ha megteszed a megfelelő nyilatkozatot, és kivonod magad a szállító kiválasztásának folyamatából (továbbá abban más olyan személy sem vesz részt, aki a te beosztottad), bátyád cége versenybe szállhat a munkáért a többi minősített szállító között. Munkavállalóink sokféle tevékenység részesei a vállalaton kívüli életükben. Érdekellentét akkor léphet fel, ha valakinek személyes, társadalmi, pénzügyi vagy politikai tevékenysége nem egyeztethető össze a vállalat iránti lojalitásával és tárgyilagos szemléletével. A vállalat ügyeinek őszinte és etikus intézésére vonatkozó kötelezettség magába foglalja a valós és látszólagos érdekellentétek megfelelő kezelését is. Ehhez időnként az érdekellentétet el kell kerülni, és minden esetben szükséges minden valós vagy látszólagos érdekellentét teljes felfedése. Az érdekellentét kialakulásának gyakori módjai Külső foglalkoztatás vagy vállalati társulás. Tényleges vagy lehetséges érdekellentétet jelent, ha másodállással rendelkezel, szolgáltatásokat nyújtasz, igazgatóként vagy tanácsadóként működsz egy olyan szervezetnél, amely versenytárs, vevő, áruk vagy szolgáltatások szállítója. (Ugyanez a pont vonatkozik arra is, ha olyan szervezetnek dolgozol, amely versenytárssá, vevővé vagy szállítóvá kíván válni.) Az ilyen kapcsolatok bizonyos fajtái semmilyen körülmények között sem megengedhetők például olyan cégnél dolgozni, vagy olyan cégnek nyújtani szolgáltatást, amellyel a vállalatnál végzett munkád során kapcsolatban állsz. Versenytársakkal, vevőkkel vagy szállítókkal történő semmilyen külső társulás nem megengedett, kivéve: Ha erre vonatkozó írásos jóváhagyással rendelkezel felettesedtől; és Feletteseddel együtt megszerzitek a jogkövetési osztály erre vonatkozó írásbeli jóváhagyását. Munka és vállalati társulás közeli hozzátartozókkal. Közeli hozzátartozók munkával kapcsolatos tevékenysége szintén okozhat érdekellentéteket. Amennyiben tudomásodra jut, hogy egy közeli hozzátartozód (az Érdekellentétek egyéb szempontjai részben meghatározottak szerint) versenytárs, vevő vagy szállító számára végez munkát, vagy nyújt szolgáltatásokat, vagy közeli rokonod a PMI-nél dolgozik és jelenlegi munkaköreikből kifolyólag érdekellentét merül vagy merülhet fel, haladéktalanul értesítsd felettesed és a jogkövetési osztályt. A jogkövetési osztály eldönti, hogy szükséges-e bármilyen lépés a helyzet kezelésére. Általában rokon nem állhat üzleti kapcsolatban veled, veled azonos vállalati egységnél dolgozó személlyel, illetve a beosztottaiddal, továbbá nem állhatsz közvetett vagy közvetlen felettesi kapcsolatban olyan dolgozóval, aki közeli rokonod. A fentiek alóli kivételekhez a jogkövetési osztály jóváhagyása szükséges. Figyelmet kell fordítani arra is, hogy bizalmas üzleti információt ne hozz rokonod tudomására. A PMI viselkedési kézikönyve 11 Érdekellentétek, ajándékok és reprezentáció

17 Érdekellentétek (folytatás) Igazgatóság. Időnként előfordul, hogy egy munkavállalót felkérnek igazgatósági tagnak egy másik szervezetnél. Ez bizonyos esetekben valós vagy látszólagos érdekellentétet, illetve akár jogi problémát is okozhat. Mielőtt elfogadnád egy olyan szervezet igazgatósági tagságát, amely bármilyen módon kapcsolódik vállalatainkhoz (beleértve a nonprofit szervezeteket), minden esetben kérj írásos jóváhagyást a vezető jogkövetési tisztviselőtől, aki egyeztet a jogi osztállyal. Befektetések. A munkavállalóknak és közeli rokonaiknak figyelmet kell fordítani arra, hogy befektetéseik ne okozzanak olyan érdekellentétet, amely hátrányosan érintheti a munkavállaló objektív döntéshozási képességeit a PMI nevében hozott döntései során. Érdekellentét alakulhat ki, ha a befektetés versenytársakat, szállítókat vagy vevőket érint. Minden jelentős érdekeltséghez, amely versenytárs, szállító vagy vevő viszonylatában merül fel, felettesed és a vezető jogkövetési tisztviselő előzetes írásos jóváhagyása szükséges. Jelentős érdekeltségnek tekinthető minden olyan gazdasági érdekeltség, amely ítélőképességedet befolyásolhatja, vagy annak látszatát keltheti. A nyilvános kereskedésű befektetési alapok, indexkövető alapok, vagy hasonló értékpapír-összetételek, amelyek esetében az egyéni befektetőnek nincs befolyása arra nézve, hogy milyen befektetések kerülnek az alapba, nem jelentenek érdekellentétet. Bizonyos befektetések minden estben helytelenek: Soha ne fektess be olyan szállítónál, akinek a kiválasztásában vagy értékelésében részt veszel, akivel tárgyalásokat folytatsz, illetve ha olyan beosztottad van, aki ilyen felelősségi körrel rendelkezik; és Soha ne fektess be olyan vevőnél, akivel te tartod fenn az üzleti kapcsolatokat, illetve ha olyan beosztottad van, aki ilyen felelősségi körrel rendelkezik. Ugyanakkor az, hogy egy befektetés okoz-e érdekellentétet, általában józan mérlegelés tárgya. Amikor arról döntesz, hogy egy befektetés okozhat-e érdekellentétet, tegyél fel magadnak három kérdést: A befektetés befolyásolja-e bármilyen módon a vállalat számára hozott döntéseimet? A befektetést hogyan fogják tekinteni mások a vállalatnál, például munkatársaim? Gondolhatják-e, hogy ez befolyásolja a vállalatnál végzett munkámat? Hogyan tekintenek a kívülállók az eseményre, például vevők, szállítók részvényesek vagy akár a sajtó? A PMI viselkedési kézikönyve 12

18 Érdekellentétek (folytatás) Egyéb, az érdekellentétekkel kapcsolatos szempontok Közeli hozzátartozók. Mint az előző bekezdésben is látható, egy közeli hozzátartozó tevékenysége okozhat valós vagy látszólagos érdekellentétet. Ez abban az esetben fordul elő, amikor egy munkavállaló lojalitása megoszlik, vagy megoszlani látszik a közeli hozzátartozó (aki egy bizonyos érdekkörrel rendelkezik) és a PMI között (amely más érdekekkel rendelkezhet). Közeli hozzátartozó lehet: férj vagy feleség, szülők vagy mostohaszülők, gyermekek vagy mostohagyermekek, testvérek, mostohatestvérek, unokaöcs vagy unokahúg, nagynéni vagy nagybácsi, nagyszülők, unokák és a házastársi kapcsolatból eredő rokonság. A közeli hozzátartozókat érintő szabályok az azonos háztartásban élőkre is vonatkoznak (függetlenül attól, hogy a helyi törvények az ilyen kapcsolatot hivatalosan elismerik, vagy sem), arra a személyre, akivel együtt élsz, vagy akivel szoros személyes vagy romantikus kapcsolatot tartasz fenn. Érdekellentét kapcsán felmerülő kérdések esetén nem vagy köteles tájékozódni azon családtagjaid tevékenységéről, akik nem élnek veled együtt. A háztartásodon kívül élő családtagok esetében csak a számodra ismert körülményeket kell figyelembe venned. Potenciális szállítók, vevők és versenytársak. Érdekellentét szempontjából a szállító, vevő és versenytárs megjelölések a tényleges és a potenciális szállítókra, vevőkre és versenytársakra egyaránt vonatkoznak. Ha úgy gondolod, hogy érdekellentét áll fenn, vagy másokban felmerülhet a gyanú, hogy tevékenységed vagy kapcsolatod érdekellentétet okoz, haladéktalanul számolj be a helyzetről írásban a jogkövetési osztálynak. i Az érdekellentétek elektronikus formában is jelenthetők a PMI jogkövetési osztály intranetes oldalán. Ha bármilyen kérdésed merülne fel a jelentés megtételének módjával vagy bármi mással az érdekellentétekkel kapcsolatban, fordulj a jogkövetési osztályhoz. Ajándékok és reprezentációs juttatások elfogadása A PMI sok szállítóval áll kapcsolatban, és a szállítók alapvetően hozzájárulnak vállalatunk sikeréhez. Ezért a szállítóinkkal és üzletfeleinkkel kialakított kapcsolatainknak a józan üzleti megfontoláson és a tisztességes bánásmódon kell alapulniuk. Az ajándékok és reprezentációs juttatások ugyan jót tehetnek az üzleti kapcsolatoknak, de meg is nehezíthetik, hogy objektíven gondolkodjunk arról a személyről, akitől kaptuk. Röviden: az ajándékok és a reprezentáció érdekellentéteket szülhetnek. Ajándék és reprezentáció lehet minden értékkel bíró dolog, például árengedmények, kölcsönök, készpénz, bármely termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvező feltételek, szolgáltatások, jutalmak, fuvarozás, járművek vagy üdülési lehetőségek igénybevétele, részvények vagy egyéb értékpapírok, részvényekkel kapcsolatos ajánlattételekben való részvétel, otthoni beruházások, jegyek és ajándékutalványok. MEGJEGYZÉS: Egyes leányvállalatok szigorúbb szabályokat is alkalmazhatnak az ajándékokkal és a reprezentációval kapcsolatban. Ezen leányvállalatok munkavállalói nem fogadhatnak el olyan ajándékot vagy reprezentációs juttatást, amellyel megsértenék az adott leányvállalat szabályait. A PMI viselkedési kézikönyve 13

19 Ajándékok és reprezentációs juttatások elfogadása (folytatás)? Kérdés: Egy szállító értékesítési képviselője felajánl neked egy tetszetős tollat, amelyet a cége a szerződések aláírásakor használ, azonban van az ajánlatban egy kis csapda. Csak akkor kaphatod meg a tollat, ha támogatod az értékesítési képviselő álláspontját a beszerzési csapat többi tagja felé. Mivel a toll értéke valószínűleg kevesebb 250 dollárnál, elfogadhatod az ajándékot? Válasz: Nem, mert az értékesítési képviselő az ajándékért ellentételezést kért ( quid pro quo, azaz valamit valamiért szabály), csak akkor adja neked a tollat, ha kap valamit cserébe. Bár ez kis jelentőségű ügynek tűnhet, a valamit valamiért körébe tartozó esetek a mindig helytelen ajándékok és reprezentáció közé tartoznak. A PMI munkavállalóinak és azok közeli hozzátartozóinak adott ajándékok és reprezentációs juttatások három kategóriába sorolhatók: ÁLTALÁBAN RENDBEN Némely ajándék és reprezentáció olyan csekély értékű, hogy esetükben nincs is szükség jóváhagyásra. Ebbe a kategóriába tartoznak az olyan bármely forrásból származó ajándékok és reprezentációs juttatások, amelyek együttes piaci értéke egy naptári évben nem haladja meg a 250 dollárt (kivéve, ha az alább részletezett Mindig helytelen kategóriába sorolhatók). Ezek szerint addig nincs szükség jóváhagyásra, amíg az egy forrásból származó alábbi juttatások együttes értéke nem lépi túl a 250 dollárt: Esetenként közös étkezések az üzletfelekkel Szokványos sport-, színházi és egyéb kulturális események Más ésszerű mértékű és szokásos ajándékok és reprezentációs juttatások Hasonlóképpen, az általában vevőknek adott jelképes értékű reklám tárgyak, például tollak, naptárak, kávéscsészék elfogadásához nincs szükség jóváhagyásra. MINDIG HELYTELEN Más ajándékok és reprezentációs juttatások elfogadása egyszerűen helytelen, mindegy, hogy látszólag vagy valójában, így ezek elfogadása soha nem engedhető meg, és ezeket senki nem hagyhatja jóvá. A munkavállalók soha: Nem fogadhatnak el olyan ajándékot vagy reprezentációs juttatást, amely jogellenes, vagy amely törvénysértéshez vezetne; Nem fogadhatnak el készpénzt vagy készpénz-helyettesítő eszközt (például átruházható vagy pénzre váltható ajándékutalványt, banki csekket, pénzutalványt, befektetési értékpapírt, forgatható értékpapírt, kölcsönt, részvényt vagy részvényopciót); Nem kérhetnek vagy fogadhatnak el semmit önmagában vagy egy megállapodás részeként egy ajándék vagy reprezentáció ellenértékeként ( quid pro quo -szabály); Nem részesülhetnek olyan reprezentációs juttatásban, amely kellemetlen, szexuális irányultságú, vagy egyéb módon ellentmond az egymás iránti kölcsönös tisztelet követelményének; Nem vehetnek részt olyan tevékenységben, amellyel az ajándékot vagy reprezentációt nyújtó személyt tudatosan saját munkáltatója szabályainak megsértésére késztetik. A PMI viselkedési kézikönyve 14

20 Ajándékok és reprezentációs juttatások elfogadása (folytatás) MINDIG KÉRDEZZ Ha egy ajándék vagy reprezentációs juttatás nem illik egyik kategóriába sem, nem egyértelmű, hogy elfogadása megengedhető vagy nem megengedhető. Ilyenkor írásbeli jóváhagyást kell kérned a PMI 14-C Együttműködés kormányzati tisztviselőkkel és üzleti partnerekkel. Politikai tevékenység alapelveinek és irányelveinek megfelelően. Ebbe a kategóriába tartoznak az alábbi példák, amikor az egy jelenlegi vagy lehetséges szállítótól vagy vevőtől származik: Egy azonos forrásból származó ajándékok és reprezentáció, amelyek teljes forgalmi értéke bármely naptári évben meghaladja a 250 dollárt. Különleges eseményeken való részvétel: például világbajnoki meccsek, a Super Bowl (az amerikaifutball-bajnokság döntője) (ezek értéke általában több mint 250 dollár). Egy napnál hosszabb ideig tartó utazás vagy vendéglátás. Ésszerű mérlegeléssel és többek között az alábbi tényezők figyelembevételével dől el, hogy egy, a Mindig kérdezz kategóriába tartozó ajándék vagy reprezentációs juttatás jóváhagyásra kerül-e: Az ajándék vagy reprezentáció befolyásolhatja-e az objektivitásodat Van-e kereskedelmi célja az adott eseménynek (például, ha az adott eseményen üzleti kérdéseket is megvitattok) Milyen példát mutatsz a többi munkavállalónak Milyen színben tűnne fel az ajándék vagy juttatás a többi munkavállaló és a kívülállók előtt Az ajándékokkal és a reprezentációval kapcsolatos további szempontok: Szállítók és vevők értesítése. Tájékoztass ezen vállalati követelményekről mindenkit, akivel üzleti tevékenységet folytatsz, vagy kívánsz folytatni. Teendők abban az esetben, ha nem megengedhető ajándékot kaptál. Azonnal vissza kell adnod minden készpénzt vagy készpénz-helyettesítő eszközt, például átruházható vagy pénzre váltható ajándékutalványt, banki csekket, pénzutalványt, befektetési értékpapírt, forgatható értékpapírt, kölcsönt, részvényt vagy részvényopciót. Egyéb, az általában elfogadható szintet meghaladó értékű ajándékoknál, amennyiben a vezető jogkövetési tisztviselő szerint az ajándék visszaadása nem célravezető vagy nem kívánatos, az ajándékot vállalati használat, értékesítés vagy adományozás céljából át kell adnod a vezető jogkövetési tisztviselőnek. A képek, írószerkészletek és egyéb hasonló tárgyak a vezető jogkövetési tisztviselő írásbeli engedélyével vagy a leányvállalatodnál megszokott eljárás szerint használhatók a vállalati irodában, azonban a vállalat tulajdonában maradnak. Ha ez helyénvaló, küldhetsz egy levelet az ajándékozónak, amelyben ismerteted a vállalat ajándékozásra vonatkozó követelményeit. i Ha bármilyen kérdésed vagy problémád merül fel az ajándékokkal és a reprezentációval kapcsolatban, fordulj felettesedhez vagy jogkövetési osztályhoz. Leányvállalatod további követelményeket is előírhat. Győződj meg róla, hogy ismered ezeket. A PMI viselkedési kézikönyve 15

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

Versenyjogi megfelelés

Versenyjogi megfelelés Versenyjogi megfelelés Versenykorlátozó megállapodások Martinovic Boris Vizsgáló Főtanácsos, GVH Székesfehérvár, 2013.05.23. Disclaimer Az elhangzottak az előadó személyes véleményét tükrözik, és nem tekintendők

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Korrupcióellenes kézikönyv

Korrupcióellenes kézikönyv Korrupcióellenes kézikönyv Mire kell ügyelned? Mit kell tenned? Tartalom Fő üzenet Fő üzenet 3 Bevezetés 4 A te felelősséged 5 A vezetők felelőssége 5 A Telenor Way 6 Korrupció elleni fellépés 8 Kenőpénz

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A jelen összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai: - az adott befektetési szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől ŰRLAP FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT, ÜZLETI DÖNTÉSEK TISZTESSÉGTELEN BEFOLYÁSOLÁSA, ÉS JOGSÉRTŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ REKLÁM BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A

Részletesebben

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve Etika kérdése A Borealis etikai irányelve 2 Etika kérdése Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a SIKERHEZ A PMI VISELKEDÉSI KÉZIKÖNYVE

ÚTMUTATÓ a SIKERHEZ A PMI VISELKEDÉSI KÉZIKÖNYVE ÚTMUTATÓ a SIKERHEZ A PMI VISELKEDÉSI KÉZIKÖNYVE a vezérigazgató üzenete Kedves Munkatársak! Nagy örömömre szolgál, hogy megoszthatom veletek a PMI Útmutató a sikerhez című kiadványát, amely frissített

Részletesebben

ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER

ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER Vásárlás előtt ismerje meg a jogait! Vásárlóként, amikor egy termékért vagy szolgáltatásért fizet akár online, akár egy boltban, saját országában vagy bárhol az EU-ban,

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél 2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda havonta tájékoztatja

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA 1. Az Összeférhetetlenségi politika célja Jelen szabályzat célja az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) prudens működésének biztosítása,

Részletesebben

Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32.

Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32. Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32. Tel/Fax:72/444-877, 72/441-677 e-mail: esztergar.kertvaros@gmail.com Házirend

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX GLOBÁLIS ELKÖTELEZETTSÉG A SZABÁLYKÖVETÉS IRÁNT

ETIKAI KÓDEX GLOBÁLIS ELKÖTELEZETTSÉG A SZABÁLYKÖVETÉS IRÁNT Európai változat (2012. október) ETIKAI KÓDEX GLOBÁLIS ELKÖTELEZETTSÉG A SZABÁLYKÖVETÉS IRÁNT Az AGC-csoport vezérigazgatójának üzenete Az átdolgozott etikai kódex bevezetésekor Az AGC-csoport minden

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu } jövedelemforrás: a munkanélküliség anyagi ellehetetlenüléshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet } szocializációs közeg: nap jelentős

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Az AGC Csoport Etikai Kódexe

Az AGC Csoport Etikai Kódexe Az AGC Csoport Etikai Kódexe Az AGC Csoport Etikai Kódexe A vállalati büszkeséggel párosuló fejlődésért és növekedésért Az AGC Csoport valamennyi tagjának, A környező üzleti világ nem marad változatlan

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E A PPENINN NYRT. B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E V O N A T K O Z Ó S Z A B Á L Y Z A T T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója alapján, az egységes jogalkalmazás elősegítésére Szerző: dr. Garancsy Georgina jogász, hivatalos

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Viselkedési Kódex Tartalom

Viselkedési Kódex Tartalom Viselkedési Kódex 2 Viselkedési Kódex Tartalom Tartalom Viselkedési Kódex 3 Tartalom 1. Bevezetés 4 2. Helyes nagykereskedelmi gyakorlat 6 3. A PHOENIX vevői, szállítói és versenytársai 3.1 Tisztességes

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex

A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Kiadó: Raben Group Szerző: a Raben Group Etikai Bizottsága Készítettet: Raben Group marketing csoport Célcsoport: a

Részletesebben