A PMI viselkedési kézikönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PMI viselkedési kézikönyve"

Átírás

1 A PMI viselkedési kézikönyve

2 A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve

3 Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel? A vállalati előírásoknak megfelel-e? Ez a helyes cselekedet? Vajon a vállalaton kívül állók hogyan vélekednek a dologról? Mit gondolnának erről például a vevők, a munkánknak teret adó közösség és általában az emberek Emlékezz az alábbi szabályokra Ismerd meg a munkádra vonatkozó jogszabályokat és vállalati irányelveket. Kövesd ezeket az irányelveket mindig. Ha bármikor bizonytalan vagy abban, hogy mi a helyes, kérdezz. Addig kérdezz, amíg meg nem kapod a választ. A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve a Philip Morris International Inc. vállalatra és közvetlen vagy közvetett módon tulajdonában lévõ leányvállalataira vonatkozik, amelyekre a továbbiakban együttesen Philip Morris International, PMI vagy a vállalat néven hivatkozunk.

4 Az Elnök üzenete A Philip Morris International munkavállalói részére: Büszke vagyok arra, hogy a Philip Morris International munkavállalója lehetek. Karrierem során megtanultam, hogy a PMI munkavállalói jó emberek. Levelemmel szeretném ismételten megerősíteni az igazgatóság és saját magam elvárásait a kézikönyv betartásával kapcsolatban. Minden cselekedetünk egy egyszerű elven alapszik: Üzleti céljaink megvalósítása során tisztességesen és az érvényes jogszabályokat minden tekintetben betartva járunk el. Ez így helyes, és üzletileg is kifizetődő. Ha tisztességesen járunk el, azzal elnyerjük vevőink, fogyasztóink, részvényeseink, munkatársaink, a szabályozó testületek, szállítóink, valamint az életünk és munkánk színterét alkotó közösségek bizalmát vagyis mindazokét, akiknek bizalma elengedhetetlen sikerünkhöz. A Philip Morris International vezető jogkövetési tisztviselője felelős a törvénytisztelő és tisztességes magatartást szabályozó program megvalósulásának ellenőrzéséért PMI-szerte, együttműködve a vezetőkkel és a központi funkciókkal. A tisztesség melletti elkötelezettségünk kulcsfontosságú eszköze a Philip Morris International Törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve. A kézikönyv számos, vállalatainkra vonatkozó alapszabályt ismertet, továbbá azt a személyes felelősséget, hogy mindenkinek fel kell szólalnia, ha jóhiszeműen úgy gondolja, valami nincs rendben. Kérünk, olvasd el figyelmesen a kézikönyvet. Ezáltal te is biztos lehetsz abban, hogy tetteid mindig megfelelnek a PMI helyes cselekedetek iránti elkötelezettségének. Semmi sem lehet fontosabb, mint a jogkövető és tisztességes magatartás iránti elkötelezettségünk; sem pénzügyi, sem marketingcélok, sem az, hogy felülkerekedjünk a piaci versenyben. Nem állhat alapvető kötelezettségünk felett az sem, hogy megfeleljünk főnökünk elvárásainak. A jogkövető és tisztességes magatartás iránti elkötelezettségünknek mindig első helyen kell állnia. Ez a kézikönyv arról szól, hogy kik vagyunk és döntéseink által kivé válunk. Arról szól, hogyan folytatjuk üzleti tevékenységünket mindig és mindenhol. Együtt, a kézikönyv betűjét és szellemét követve biztosíthatjuk, hogy mindenki büszke lehessen arra, hogy a Philip Morris International-nél dolgozik. Üdvözlettel: Louis C. Camilleri Elnök Philip Morris International Inc március

5 Tartalom Tudnivalók a PMI viselkedési kézikönyvéről 2 Mi a kézikönyv célja? 2 Kire vonatkozik a kézikönyv? 3 A te személyes elkötelezettséged a helyes cselekvés mellett 3 Mi a helyzet azokkal, akik mások felettesei? 3 Minden olyan normát ismertet a kézikönyv, amit ismernem kell? 4 Mi a helyzet az egyes országok különböző törvényeivel? Kérdések és észrevételek felvetése 4 A felszólalás kötelessége Hová fordulhatsz segítségért? 5 Kihez fordulhatok segítségért? 5 Nincs megtorlás 6 A jogkövetési segélyvonal 6 Mi történik, ha felhívom a segélyvonalat? 7 Felvethetek egy észrevételt névtelenül? A PMI Törvénytisztelő és tisztességes magatartás programjai Mi a céljuk? 7 Jogkövetési szerkezet Munkakörnyezet 8 Mi a célunk? 8 Egyenlő foglalkoztatási lehetőség és változatosság 8 Zaklatásmentes munkakörnyezet 9 A munkavállalók egészségének megőrzése és biztonsága 9 Munkavállalói titoktartás 10 Kábítószer és alkohol a munkahelyen Érdekellentétek, ajándékok és reprezentáció 11 Mi a célunk? 11 Érdekellentétek 13 Ajándékok és reprezentációs juttatások elfogadása 16 Ajándékok és reprezentációs juttatások adása Üzletvitel 18 Mi a célunk? 18 Versenyjogi törvények 21 Információk a versenytársakról 22 Pénzmosás és csempészet 23 Kereskedelmi korlátozások, exportszabályozások és bojkottról szóló törvények 25 Vám és közvetett adó 25 A kormány mint vevő 27 Nemzetközi vesztegetés és korrupció 28 Bizalmas információ, szellemi tulajdon és szerzői jog 29 Tisztességtelen üzleti gyakorlatok

6 A fogyasztókkal való bánásmód 30 Mi a célunk? 30 Termékminőség 31 Termékek reklámja és promóciója 32 Kiskorúak védelme 33 A vevőkkel, illetve fogyasztókkal kapcsolatos adatok titkossága Vállalati információk, erőforrások és pénzügyi adatszolgáltatás 34 Mi a célunk? 34 Pontos könyvelés, nyilvántartás és pénzügyi beszámolók 35 Munkaidő 35 Vállalati tulajdon és erőforrások 36 Belső információk 36 Vállalati lehetőségek 37 Számítógép-használat és hálózati biztonság 38 Vállalati vagyon 38 Bennfentes kereskedelem 39 Befektetői kapcsolatok és a média 39 Iratkezelés 40 Kéretlen javaslatok Közösség és társadalom 41 Mi a célunk? 41 Törvénytisztelő és példamutató környezetvédelem 42 Politikai kampánytevékenység, kapcsolattartás kormányzati tisztviselőkkel és közalkalmazottakkal 43 Gyermek- és kényszermunka 43 Állami információkérés és vizsgálatok 44 Támogatás/hozzájárulás nyilvánosságra hozatala 45 Munkavállalók képzése és a kézikönyv tudomásul vételével kapcsolatos nyilatkozat 46 A jogkövetési segélyvonal számai és belső elérhetőségek Minden munkavállalótól elvárjuk a következőkben részletesen ismertetett kézikönyv és a PMI Alapelveink és Irányelveink ismeretét és betartását. A kézikönyvnek és a PMI Alapelveink és Irányelveinknek nem célja olyan szerződéses jogok létrehozása, és ezt nem is teszi amelyek munkavállalók, részvénytulajdonosok, vevők, szállítók vagy versenytársak által a vállalat ellenében érvényesíthetők. Inkább abban segítenek, hogy mindannyian megértsük, munkavállalóként milyen elvárásoknak kell megfelelnünk ahhoz, hogy mindig tisztességesen járjunk el. A kézikönyv és a PMI Alapelveink és Irányelveink legfrissebb verziója megtalálható a PMI intranetes oldalán.

7 Tudnivalók a PMI viselkedési kézikönyvéről Mi a kézikönyv célja? A PMI szilárdan elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenységét a törvény betűjével és szellemével összhangban, valamint a vállalat Alapelveiben és irányelveiben megjelenő elfogadott üzleti magatartási normák szerint végezze. A normák be nem tartása helytelen, és igen súlyos károkat okozhat a vállalat és munkavállalói számára. A tisztesség azt jelenti, hogy megfelelünk azon normáknak (törvények és vállalati előírások), amelyek mellett elköteleztük magunkat. A PMI számára semmi sem fontosabb. A PMI viselkedési kézikönyve olyan lényeges törvényekbe és előírásokba nyújt betekintést, amelyeket a PMI minden munkavállalójának követnie kell. A kézikönyv azzal a céllal készült, hogy segítsen: Megérteni és követni a munkánkkal kapcsolatos, a tisztességre és a jogkövetésre vonatkozó alapvető szabályokat; Megtudni, hogy mikor és hol lehet tanácsot kérni vagy hangot adni aggodalmunknak. A kézikönyv fontos vállalati előírásokat rendszerez és összegez egy kényelmesen kezelhető irányelvben. Mint azt a későbbiekben részletezzük, a kézikönyv mindössze kiindulópontnak tekinthető azt egyéb vállalati előírások egészítik ki, beleértve a PMI Alapelveit és irányelveit, amelyek a te munkádra is vonatkozhatnak. Kire vonatkozik a kézikönyv? A PMI-nál dolgozó minden munkavállaló és tisztviselő köteles követni a kézikönyvben foglalt erkölcsi normákat, továbbá a kézikönyvben keresni útmutatást, ha a PMI nevében jár el. Azok a munkavállalók, akik olyan harmadik felekkel (például tanácsadókkal) tartanak kapcsolatot, akik eljárhatnak a PMI nevében, kötelesek kellő figyelmet fordítani arra, hogy munkájukat a kézikönyv elveivel összhangban végezzék. Akik szállítókkal és a PMI vagy egy leányvállalata telephelyén átmenetileg dolgozókkal tartanak kapcsolatot, szükség esetén iránymutatásért forduljanak felettesükhöz, a jogkövetési osztályhoz vagy a jogi osztályhoz. Amennyiben arra gyanakszol (vagy tudod), hogy valamely, a PMI nevében eljáró harmadik fél, szállító vagy határozott idejű szerződéssel bíró munkavállaló a PMI-al vagy egy leányvállalatával folytatott üzleti tevékenysége során a kézikönyvben vázolt elvekkel ellentétesen jár el, haladéktalanul értesítsd felettesed, a jogkövetési osztályt, a jogi osztályt, vagy hívd a jogkövetési segélyvonalat. A PMI viselkedési kézikönyve 2

8 A te személyes elkötelezettséged a helyes cselekvés mellett Mi a helyzet azokkal, akik mások felettesei? A kézikönyv a helyes viselkedés melletti elkötelezettségünket fejezi ki. Azzal, hogy a PMI-nál dolgozol, te is úgy döntöttél, hogy támogatod ezt az elkötelezettséget. Ismerd meg a kézikönyvet és a saját munkádra vonatkozó PMI Alapelveket és Irányelveket és mindig kövesd azokat. Aki nem követi ezeket a normákat, az kockázatnak teszi ki magát, munkatársait és a PMI-t. Ezen túlmenően fegyelmi eljárásnak is elébe nézhet, ami felmondással végződhet. A felettes beosztásban dolgozóknak további kötelezettségei is vannak a kézikönyv alapján: Példamutatás megmutatni, mit jelent tisztességesen eljárni. Biztosítani, hogy beosztottjaik elegendő tudással, tréninggel és erőforrással rendelkezzenek ahhoz, hogy a törvényt, a kézikönyv normáit és a PMI Jogkövetési alapelveket és irányelveket követni tudják. Figyelemmel kísérni beosztottjaik jogkövető magatartását, ideértve a határozott idejű szerződéssel bíró munkavállalókat és a bérelt munkaerőt. Érvényt szerezni a kézikönyv normáinak és a PMI minden Jogkövetési alapelvének és irányelvének. Támogatni azokat a munkavállalókat, akik jóhiszeműen kérdést vagy aggályt fogalmaznak meg a törvénytisztelő és tisztességes magatartással kapcsolatban. A kérdéseket vagy aggályokat felvető munkavállalókkal szemben soha semmilyen retorziót nem szabad alkalmazni. A normaszegés lehetséges eseteinek jelentése a menedzsment megfelelő szintjének, a jogi osztálynak, a személyügyi osztálynak, a jogkövetési osztálynak, vagy a jogkövetési segélyvonal igénybe vétele. A PMI viselkedési kézikönyvéről Minden olyan normát ismertet a kézikönyv amelyet ismernem kell? A kézikönyv a tisztességes magatartásunk alapja. Ugyanakkor nem célja minden olyan törvény vagy előírás ismertetése, amely rád vonatkozhat. Ismerd meg azokat a szabályokat, amelyek rád vonatkoznak. Például: A PMI Jogkövetési alapelvek és irányelvek, amelyek C jelzést kaptak, megerősítik jelen kézikönyvben foglalt előírásokat, és együttesen egyetlen, világszerte egységes szabályrendszert alkotnak a PMI számára. Abban az országban, ahol dolgozol, érvényben lehetnek olyan további törvények és szabályok, amelyek rád vonatkoznak. Amennyiben szeretnél többet megtudni a rád vonatkozó törvényekről, Jogkövetési alapelvekről és irányelvekről, tekintsd meg a kézikönyvben i jelöléssel ellátott további információkat, kérdezd meg közvetlen vezetődet, lépj kapcsolatba a megfelelő funkció vezetőjével, a jogkövetési osztállyal vagy a jogi osztállyal. A PMI viselkedési kézikönyve 3

9 Mi a helyzet az egyes országok különböző törvényeivel? A PMI a világon mindenhol folytat üzleti tevékenységet, ami azt jelenti, hogy a munkavállalókra különböző országok és szervezetek, például az Európai Unió jogszabályai vonatkoznak. Mindannyiunk jelentős felelőssége, hogy ismerjük és kövessük a ránk vonatkozó törvényeket, bárhol is dolgozunk. Az összes PMI vállalat anyavállalata, a Philip Morris International Inc. az Egyesült Államokban bejegyzett szervezet. Emiatt és egyéb okokból az Egyesült Államok törvényei akkor is érvényesek lehetnek, amikor a vállalat az Egyesült Államokon kívül folytat üzleti tevékenységet. Más országok is kiterjeszthetik törvényeik hatályát a határokon kívülre. i Amennyiben tevékenységedre vonatkozó törvényekkel kapcsolatban kérdésed merülne fel, minden esetben fordulj tanácsért a jogi osztályhoz. Kérdések és észrevételek felvetése A felszólalás kötelessége Vállalatunk nem tud eleget tenni a tisztességes viselkedés iránti elkötelezettségének, ha mi mint egyének nem szólalunk fel, amikor erre szükség van. Ezért fontos az, hogy a munkádra vonatkozó törvényi és erkölcsi kötelezettségek ismerete mellett ne hallgasd el, ha: Bizonytalan vagy abban, hogyan kell megfelelően eljárni, és tanácsra van szükséged; Úgy gondolod, hogy valaki a PMI nevében eljárva olyan dolgot tesz (esetleg tett, vagy készül megtenni), amely törvényellenes, a PMI Jogkövetési alapelveivel és irányelveivel, vagy ezzel a kézikönyvvel ellentétes; Úgy gondolod, hogy helytelen eljárás résztvevőjévé váltál; Úgy gondolod, hogy valaki, aki jóhiszeműen ilyen kérdést vagy aggályt vetett fel, megtorlás áldozata lett. A PMI viselkedési kézikönyve 4

10 Hová fordulhatsz segítségért Kihez fordulhatok segítségért? Mi a teendő a tisztességes és jogkövető viselkedés normáival kapcsolatban felmerülő kérdések és aggályok esetén? Keményen dolgozunk azért, hogy a nyitott és őszinte kommunikációnak megfelelő környezetet tartsunk fenn. Ezért ha jogi, vagy üzleti magatartással kapcsolatos problémád merül fel, több lehetőséged is van. A legfontosabb: ha kérdésed vagy észrevételed van, ne hallgasd el. Észrevételedet a lehető legnagyobb mértékben bizalmasan kezeljük, amennyire azt a vállalat arra irányuló igényei engedik, hogy a problémát kivizsgálja és megoldja, valamint a jogszabályokat betartsa. Szabályok betartásával kapcsolatos problémával legjobb először a felettesedhez fordulni. Segítséget vagy tanácsot kaphatsz még: A felettesed felettesétől A leányvállalat, funkció vagy osztály vezetőjétől A jogkövetési osztálytól A jogi osztálytól A személyügyi osztálytól A vezető jogkövetési tisztviselőtől A kézikönyv végén általános elérhetőségeket találsz. Ezen túlmenően a kézikönyvben i jelölés szerepel minden olyan bekezdés mellett, ahol további segítséget vagy iránymutatást kaphatsz a kézikönyv adott bekezdésével kapcsolatban. Nincs megtorlás Az a munkavállaló, aki jóhiszeműen tanácsot kér, a szabályok betartásával kapcsolatban lehetséges problémát vet fel, vagy feltételezett mulasztást jelent, a kézikönyv szerint jár el és helyesen cselekszik. A PMI nem enged megtorlást ilyen személyekkel szemben. A megtorló intézkedéseket alkalmazó személyek ellen fegyelmi eljárás indul, amely akár felmondással is együtt járhat. Amennyiben arra gyanakszol, hogy téged vagy bármely munkatársadat a szabályok betartására vonatkozó bejelentés miatt megtorlás ér, azonnal fordulj a jogkövetési osztályhoz. A megtorlással kapcsolatos felszólalásokat komolyan vesszük. A megtorlással kapcsolatos állításokat kivizsgáljuk, és megfelelő intézkedéseket hozunk. A PMI viselkedési kézikönyve 5

11 Jogkövetési segélyvonal A legtöbb probléma megoldható az érintett felek közötti közvetlen kommunikációval, vagy a probléma felvetésével a fenti személyek egyikének. Mindemellett, ha kényelmetlennek éreznéd a fent megjelölt lehetőségek használatát, vagy névtelenül szeretnél jelenteni egy vélt vagy lehetséges szabályszegést, hívd a jogkövetési segélyvonalat. A jogkövetési segélyvonalat egy független cég működteti, amely a hívásokat jelenti a PMI részére, hogy az reagálni tudjon a törvénytisztelő és tisztességes magatartással kapcsolatban felmerült aggályokra. A segélyvonal a hét minden napján, napi 24 órában üzemel telefonvonal és webes vonal formájában. A segélyvonal minden olyan országból hívható, ahol vállalatainknak munkavállalói vannak, a webes vonal pedig minden internet-hozzáféréssel rendelkező helyről elérhető. Fordítási szolgáltatás is igénybe vehető több mint 100 nyelven. Bizonyos országokban a jogkövetési segélyvonal használatára speciális szabályok vonatkoznak, munkatársaik pedig csak meghatározott viselkedési területekhez kapcsolódó hívásokat fogadhatnak. Ilyen esetben saját vállalatodtól kapsz tájékoztatást. i A jogkövetési segélyvonal telefonon vagy online történő elérésének lehetőségeit a kézikönyv végén találod. Mi történik, ha felhívom a segélyvonalat?? Kérdés: Úgy gondolom, hogy a felettesem olyan dolgot tesz, ami a kézikönyv szerint helytelen. Félek jelenteni, mert megnehezítheti a munkámat. Mit tegyek? A segélyvonalhoz érkező bejelentések lefordításra, majd továbbításra kerülnek a vállalat részére a további intézkedések megtétele érdekében. A megfelelő osztályok, mint a személyügy, a belső ellenőrzés vagy a jogi osztály hozzájárulására is szükség lehet a felvetés kivizsgálásához és megoldásához. Emellett a vezető jogkövetési tisztviselő is rendszeresen ellenőrzi a bejelentéseket és a meghozott intézkedéseket, és szükség esetén jelent a felső vezetésnek és az Igazgatótanács Audit Bizottságának. Mindent megteszünk azért, hogy hívásodat gyors válaszlépés kövesse, különösen akkor, ha ezt a körülmények indokolják. Ha vizsgálatra kerül sor, a problémát haladéktalanul kivizsgáljuk, és biztosítjuk, hogy szükség esetén megtörténjenek a megfelelő korrekciós intézkedések. Válasz: Amennyiben erről nem szeretnél közvetlenül a feletteseddel beszélni, próbálkozz a kézikönyv Hová fordulhatsz segítségért? részében felsorolt lehetőségek egyikével. Ebben a helyzetben ideális megoldás a jogkövetési segélyvonal hívása is. A PMI a megtorlásnak semmilyen formáját nem tűri el senkivel szemben, aki jóhiszeműen jogkövetési problémát vet fel. A PMI viselkedési kézikönyve 6

12 Felvethetek egy észrevételt névtelenül? Amellett, hogy a PMI arra bátorít mindenkit, hogy személyesen vállalja, ha felszólal, a jogkövetési segélyvonalon lehetőség van névtelen bejelentést tenni. A segélyvonal sorszámot rendel a bejelentéshez, így azok a munkavállalók is visszatérhetnek válaszért, illetve közölhetnek további információt, akik nem szeretnék nevüket megadni. A PMI mindenkit arra bátorít, hogy személyesen vállalja, ha a jogkövetési segélyvonalhoz fordul. Egyebek mellett neved megadásával is sokat segíthetsz a probléma kivizsgálásában, és mint azt fent ismertettük, a PMI határozott szabályokkal rendelkezik, amelyek kizárják a kézikönyv értelmében tett jóhiszemű bejelentések miatti megtorlást. A PMI Törvénytisztelő és tisztességes magatartás programjai Mi a céljuk? Jogkövetési szerkezet A kézikönyv több, mint normáink egyszerű leírása. Ez a vállalatszintű törvénytisztelő és tisztességes magatartás programunk központi eleme, melyet saját igazgatóságunk és a felső vezetésünk, valamint minden PMI-leányvállalat vezetése és funkcionális vezetői csoportjai is támogatnak. A jogkövetési programot a PMI vezető jogkövetési tisztviselője irányítja. A vezető jogkövetési tisztviselő a PMI felső vállalati vezetőivel és a PMI Igazgatótanács Audit Bizottságával megvizsgálja a vállalat jogkövetési programját. A PMI törvénytisztelő és tisztességes magatartás programját a vezető jogkövetési tisztviselő és a vállalatok menedzsmentje kísérik figyelemmel. Ez a következő felelősségi köröket foglalja magában: Szerepek és felelősségi körök hozzárendelése a jogkövetési programhoz Jogkövetési képzések és kommunikáció ellenőrzése A jogkövetés ellenőrzésének figyelemmel követése Belső jogkövetési vizsgálatok koordinálása A kézikönyvvel kapcsolatos fegyelmi eljárások és egyéb jogsértések ellenőrzése A jogkövető magatartással kapcsolatos problémák felvetésére és az aggasztó jelenségek jelentésére rendelkezésre álló erőforrások megfigyelése A PMI viselkedési kézikönyve 7

13 Munkakörnyezet Mi a célunk? A PMI elkötelezett híve olyan munkahelyek fenntartásának, amelyek biztonságosak, szakmailag megfelelők, támogatják a csapatmunkát, a változatosságot és a bizalmat. Ehhez hozzátartozik az a legszilárdabb elkötelezettség is, hogy mindenki számára egyenlő foglalkoztatási lehetőségeket biztosítsunk. Tiszteletben tartjuk munkavállalóink választott szakszervezethez való csatlakozásának döntési jogát. Egyenlő foglalkoztatási lehetőség és változatosság A PMI régóta kulturálisan sokszínű és kívánatos munkahelynek számít. Fajra, bőrszínre, vallásra, nemi identitásra, életkorra, nemzetiségre, szexuális irányultságra, fogyatékosságra, állampolgárságra, családi állapotra vagy más jogilag védett állapotra való tekintet nélkül keressük, alkalmazzuk, fejlesztjük és léptetjük elő munkatársainkat, folytatjuk le a fegyelmi eljárásokat és biztosítjuk az egyéb alkalmazási feltételeket. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a munkavállalók fogyatékosságainak, hitének és vallásos gyakorlatainak megfelelő környezetet biztosítunk. A munkavállalók ezen túlmenően további védelmet élvezhetnek a helyi jogszabályok és rendelkezések alapján. i Amennyiben további kérdésed merülne fel a méltányos foglalkoztatási lehetőségekkel vagy a méltányos foglalkoztatással kapcsolatban, lépj kapcsolatba helyi vagy regionális személyügyi képviselőddel. Zaklatásmentes munkakörnyezet? Kérdés: Női munkavállaló vagyok. Egy férfi munkatárs rendszeresen személyes megjegyzéseket tesz megjelenésemre, ami számomra kellemetlen. Megkértem, hogy hagyja abba, de nem tette. Mit tehetek? A szakmai munkakörnyezet azt is jelenti, hogy a zaklatás semmilyen formáját nem tűrjük. A zaklatás lehet szóbeli, fizikai vagy vizuális viselkedés, melynek célja vagy hatása bántó, ellenséges vagy megfélemlítő körülmények kialakítása. Ezen belül szexuális zaklatásnak tekinthető többek között a szexuális közeledés, a szexuális szívességek kérése, a nem kívánatos fizikai érintkezés vagy a sorozatosan előforduló és kéretlen szexuális ajánlatok. Egyéb tiltott magatartási formák: bántó faji, etnikai, vallási, korral kapcsolatos vagy szexuális tárgyú tréfák vagy sértések; sértő képek vagy karikatúrák terjesztése vagy mutogatása; hangposta, , vagy egyéb elektronikus eszközök használata becsmérlő vagy diszkriminatív információkra. Az efféle viselkedésnek nincs helye a PMI-nál. i Ismerned és követned kell a PMI 02-C, Foglalkoztatás alapelveit és irányelveit. Válasz: Felvetheted és fel is kell vetned a problémát. Ezt többféleképpen is megteheted. A kézikönyv Hová fordulhatsz segítségért? részében több lehetőséget is találsz. A PMI viselkedési kézikönyve 8

14 A munkavállalók egészségének megőrzése és biztonsága? Kérdés: Saját munkavédelmi normáink jelentősen megha ladják az országban érvényes előírásokat, versenytársaink pedig csak a helyi előírásokat követik. Nem kellene nekünk is hasonlóképpen tenni? Válasz: Nem. Ragaszkodnunk kell vállalatunk saját munkavédelmi követelményeihez. A PMI elkötelezett amellett, hogy a munkavállalók számára biztonságos munkahelyet biztosítson, mindenhol, ahol jelen van, akkor is, ha ez továbbmegy a helyi előírásoknál. Munkavállalói titoktartás A PMI elkötelezett amellett, hogy munkavállalóinak biztonságos munkakörnyezetet nyújtson. A biztonság különösen fontos a gyártási helyeken, amelyekre különleges munkahelyi biztonsági szabályok vonatkoznak, és az olyan munkavállalók esetében, akinek feladata munkaidejük jelentős részében járművek vezetése. Minden munkavégzési helyre vonatkoznak biztonsági szabályok, amelyeket követni kell. Vállalatunk megfelel a vonatkozó egészségügyi és biztonsági törvényeknek, továbbá saját egészségügyi és biztonsági követelményeinknek is, amelyek a törvényi előírásoknál gyakran szigorúbb feltételeket szabnak. Mindemellett a biztonsági szabályok megléte önmagában nem elégséges. Vállalatunk biztonság iránti elkötelezettsége azt jelenti, hogy mindannyiunknak figyelemmel kell lenni a biztonsági kockázatokra munkavégzés közben. Minden munkavállalónak és a vállalatunk területén dolgozó más cégek munkavállalóinak is ismerniük kell a munkájukhoz kapcsolódó egészségügyi és biztonsági követelményeket. A biztonságos munkakörnyezet azt is jelenti, hogy a munkahely erőszakmentes. Fenyegetésnek (sem burkolt, sem nyílt formában), megfélemlítésnek és erőszaknak nincs helye a PMI-nál; az efféle viselkedést nem is tűrjük. i Ismerned és követned kell a PMI 08-C, Környezet-, egészség- és munkavédelem és biztonság (EHS) alapelveit és irányelveit, valamint a többi egészségügyi, munkavédelmi és biztonsági követelményeket is. Munkavállalóinkat ösztönözzük arra, hogy bármilyen veszélyes eljárást (beleértve a fenyegetést és megfélemlítést is) jelentsenek felettesüknek, vezetőjüknek, a helyi biztonsági megbízottnak vagy a személyügyi osztálynak. A PMI tiszteletben tartja a munkavállalók személyes adatainak bizalmas jellegét. Ez azt jelenti, hogy személyes adatokhoz a vállalatnak csak azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkeznek, és akiknél ezt egyértelmű vállalati cél teszi szükségessé. A személyes adatokhoz hozzáférő munkavállalók kötelesek az adatokat megfelelően és bizalmasan kezelni. Megfelelő engedélyezés nélkül soha ne adj ki munkavállalókra vonatkozó személyes adatokat senkinek a PMI-n kívül. Vállalatunk elkötelezettsége a munkavállalói titoktartást tekintve nem ad felhatalmazást a nem megfelelő személyes viselkedésre a munkahelyen. A vállalati számítógépek például hivatalos használatra és korlátozott személyes használatra szolgálnak, nem vállalaton kívüli tevékenységekre. A vállalat fenntartja a jogot ahhoz - a vonatkozó törvényi korlátok figyelembevételével,- hogy a vállalati erőforrások segítségével:a munkahelyen létrejött bármely kommunikációs csatornához, adatokhoz és információkhoz hozzáférjen, azokat ellenőrizze és használja. Ez kiterjedhet többek között az intranet- vagy internethasználatra, ekre, hangpostaés telefonbeszélgetésekre, valamint számítógépes fájlokra. i A munkavállalói titoktartást számos törvény és kormányzati szerv rendeletei szabályozzák, valamint a PMI 03-C, Személyes adatok védelme is foglalkozik vele. Amennyiben kérdésed merülne fel, fordulj a jogi osztályhoz. Munkakörnyezet A PMI viselkedési kézikönyve 9

15 Kábítószer és alkohol munkahelyen? Kérdés: Észrevettem, hogy felettesem lehelete alkoholszagú, már korán reggel is, és zavartnak tűnik. Attól tartok, ha szembesítem ezzel, vagy bárkinek elmondom, abból botrányos jelenet adódhat, vagy megpróbál kirúgatni. Mit tegyek? A munkához tiszta gondolkodás és gyakran gyors reagálási képesség kell, amelyen a munkatársak vagy a fogyasztók biztonsága múlhat. Alkohol vagy kábítószer befolyása alatt, esetleg helytelen gyógyszerhasználat esetén csökken a munkavállaló azon képessége, hogy munkáját a lehető legjobban végezze. Ez az oka annak, hogy a PMI szabályai szigorúan tiltják a kábítószerrel vagy alkohollal történő visszaélést a munka során. A fenti szabályok megszegését rendkívül szigorúan vesszük. i Amennyiben bármilyen formában kábítószerrel vagy alkohollal történő visszaélést tapasztalsz, jelentsd. Válasz: Elég bizonyíték mutatkozik ahhoz, hogy azt gondoljuk, valóban fennáll a probléma, így köteles vagy azt haladéktalanul jelenteni. A rendelkezésre álló erőforrásokat a kézikönyv Hová fordulhatsz segítségért? részében találod. A biztonságos munkakörnyezet kritikus fontosságú válla latainknál. A PMI a megtorlásnak semmilyen formáját sem tűri el veled szemben, és lépéseket tesz védelmed érdekében. A PMI viselkedési kézikönyve 10

16 Érdekellentétek, ajándékok és reprezentáció Mi a célunk? A PMI munkavállalójaként közös céljaink megvalósításáért dolgozunk lojalitással és elfogultság nélkül, olyan döntéseket hozva, amelyek a vállalat legjobb érdekeit szolgálják függetlenül személyes vagy egyéb külső hatásoktól. Érdekellentétek? Kérdés: Szerződtetni kell egy céget, amely helyi takarítási szolgáltatást nyújt, és jelentős időt fordítunk a megfelelő cég felkutatására. Nem spórolhatnánk meg a vállalat számára jelentős mennyiségű időt és energiát a bátyám cégének szerződtetésével, mivel tudom, hogy megbízhatóan elvégeznék a munkát? Válasz: Nem. Egy vállalat szerződtetése pusztán azért, mert megbízol a bátyádban, nem megfelelő üzleti eljárás, és ellentétes beszerzési követelményeinkkel. Ezen túlmenően érdekellentét jön létre a bátyád segítségére irányuló vágyad és a legversenyképesebb szállító kiválasztásához szükséges tárgyilagosságod között. Ugyanakkor, ha megteszed a megfelelő nyilatkozatot, és kivonod magad a szállító kiválasztásának folyamatából (továbbá abban más olyan személy sem vesz részt, aki a te beosztottad), bátyád cége versenybe szállhat a munkáért a többi minősített szállító között. Munkavállalóink sokféle tevékenység részesei a vállalaton kívüli életükben. Érdekellentét akkor léphet fel, ha valakinek személyes, társadalmi, pénzügyi vagy politikai tevékenysége nem egyeztethető össze a vállalat iránti lojalitásával és tárgyilagos szemléletével. A vállalat ügyeinek őszinte és etikus intézésére vonatkozó kötelezettség magába foglalja a valós és látszólagos érdekellentétek megfelelő kezelését is. Ehhez időnként az érdekellentétet el kell kerülni, és minden esetben szükséges minden valós vagy látszólagos érdekellentét teljes felfedése. Az érdekellentét kialakulásának gyakori módjai Külső foglalkoztatás vagy vállalati társulás. Tényleges vagy lehetséges érdekellentétet jelent, ha másodállással rendelkezel, szolgáltatásokat nyújtasz, igazgatóként vagy tanácsadóként működsz egy olyan szervezetnél, amely versenytárs, vevő, áruk vagy szolgáltatások szállítója. (Ugyanez a pont vonatkozik arra is, ha olyan szervezetnek dolgozol, amely versenytárssá, vevővé vagy szállítóvá kíván válni.) Az ilyen kapcsolatok bizonyos fajtái semmilyen körülmények között sem megengedhetők például olyan cégnél dolgozni, vagy olyan cégnek nyújtani szolgáltatást, amellyel a vállalatnál végzett munkád során kapcsolatban állsz. Versenytársakkal, vevőkkel vagy szállítókkal történő semmilyen külső társulás nem megengedett, kivéve: Ha erre vonatkozó írásos jóváhagyással rendelkezel felettesedtől; és Feletteseddel együtt megszerzitek a jogkövetési osztály erre vonatkozó írásbeli jóváhagyását. Munka és vállalati társulás közeli hozzátartozókkal. Közeli hozzátartozók munkával kapcsolatos tevékenysége szintén okozhat érdekellentéteket. Amennyiben tudomásodra jut, hogy egy közeli hozzátartozód (az Érdekellentétek egyéb szempontjai részben meghatározottak szerint) versenytárs, vevő vagy szállító számára végez munkát, vagy nyújt szolgáltatásokat, vagy közeli rokonod a PMI-nél dolgozik és jelenlegi munkaköreikből kifolyólag érdekellentét merül vagy merülhet fel, haladéktalanul értesítsd felettesed és a jogkövetési osztályt. A jogkövetési osztály eldönti, hogy szükséges-e bármilyen lépés a helyzet kezelésére. Általában rokon nem állhat üzleti kapcsolatban veled, veled azonos vállalati egységnél dolgozó személlyel, illetve a beosztottaiddal, továbbá nem állhatsz közvetett vagy közvetlen felettesi kapcsolatban olyan dolgozóval, aki közeli rokonod. A fentiek alóli kivételekhez a jogkövetési osztály jóváhagyása szükséges. Figyelmet kell fordítani arra is, hogy bizalmas üzleti információt ne hozz rokonod tudomására. A PMI viselkedési kézikönyve 11 Érdekellentétek, ajándékok és reprezentáció

17 Érdekellentétek (folytatás) Igazgatóság. Időnként előfordul, hogy egy munkavállalót felkérnek igazgatósági tagnak egy másik szervezetnél. Ez bizonyos esetekben valós vagy látszólagos érdekellentétet, illetve akár jogi problémát is okozhat. Mielőtt elfogadnád egy olyan szervezet igazgatósági tagságát, amely bármilyen módon kapcsolódik vállalatainkhoz (beleértve a nonprofit szervezeteket), minden esetben kérj írásos jóváhagyást a vezető jogkövetési tisztviselőtől, aki egyeztet a jogi osztállyal. Befektetések. A munkavállalóknak és közeli rokonaiknak figyelmet kell fordítani arra, hogy befektetéseik ne okozzanak olyan érdekellentétet, amely hátrányosan érintheti a munkavállaló objektív döntéshozási képességeit a PMI nevében hozott döntései során. Érdekellentét alakulhat ki, ha a befektetés versenytársakat, szállítókat vagy vevőket érint. Minden jelentős érdekeltséghez, amely versenytárs, szállító vagy vevő viszonylatában merül fel, felettesed és a vezető jogkövetési tisztviselő előzetes írásos jóváhagyása szükséges. Jelentős érdekeltségnek tekinthető minden olyan gazdasági érdekeltség, amely ítélőképességedet befolyásolhatja, vagy annak látszatát keltheti. A nyilvános kereskedésű befektetési alapok, indexkövető alapok, vagy hasonló értékpapír-összetételek, amelyek esetében az egyéni befektetőnek nincs befolyása arra nézve, hogy milyen befektetések kerülnek az alapba, nem jelentenek érdekellentétet. Bizonyos befektetések minden estben helytelenek: Soha ne fektess be olyan szállítónál, akinek a kiválasztásában vagy értékelésében részt veszel, akivel tárgyalásokat folytatsz, illetve ha olyan beosztottad van, aki ilyen felelősségi körrel rendelkezik; és Soha ne fektess be olyan vevőnél, akivel te tartod fenn az üzleti kapcsolatokat, illetve ha olyan beosztottad van, aki ilyen felelősségi körrel rendelkezik. Ugyanakkor az, hogy egy befektetés okoz-e érdekellentétet, általában józan mérlegelés tárgya. Amikor arról döntesz, hogy egy befektetés okozhat-e érdekellentétet, tegyél fel magadnak három kérdést: A befektetés befolyásolja-e bármilyen módon a vállalat számára hozott döntéseimet? A befektetést hogyan fogják tekinteni mások a vállalatnál, például munkatársaim? Gondolhatják-e, hogy ez befolyásolja a vállalatnál végzett munkámat? Hogyan tekintenek a kívülállók az eseményre, például vevők, szállítók részvényesek vagy akár a sajtó? A PMI viselkedési kézikönyve 12

18 Érdekellentétek (folytatás) Egyéb, az érdekellentétekkel kapcsolatos szempontok Közeli hozzátartozók. Mint az előző bekezdésben is látható, egy közeli hozzátartozó tevékenysége okozhat valós vagy látszólagos érdekellentétet. Ez abban az esetben fordul elő, amikor egy munkavállaló lojalitása megoszlik, vagy megoszlani látszik a közeli hozzátartozó (aki egy bizonyos érdekkörrel rendelkezik) és a PMI között (amely más érdekekkel rendelkezhet). Közeli hozzátartozó lehet: férj vagy feleség, szülők vagy mostohaszülők, gyermekek vagy mostohagyermekek, testvérek, mostohatestvérek, unokaöcs vagy unokahúg, nagynéni vagy nagybácsi, nagyszülők, unokák és a házastársi kapcsolatból eredő rokonság. A közeli hozzátartozókat érintő szabályok az azonos háztartásban élőkre is vonatkoznak (függetlenül attól, hogy a helyi törvények az ilyen kapcsolatot hivatalosan elismerik, vagy sem), arra a személyre, akivel együtt élsz, vagy akivel szoros személyes vagy romantikus kapcsolatot tartasz fenn. Érdekellentét kapcsán felmerülő kérdések esetén nem vagy köteles tájékozódni azon családtagjaid tevékenységéről, akik nem élnek veled együtt. A háztartásodon kívül élő családtagok esetében csak a számodra ismert körülményeket kell figyelembe venned. Potenciális szállítók, vevők és versenytársak. Érdekellentét szempontjából a szállító, vevő és versenytárs megjelölések a tényleges és a potenciális szállítókra, vevőkre és versenytársakra egyaránt vonatkoznak. Ha úgy gondolod, hogy érdekellentét áll fenn, vagy másokban felmerülhet a gyanú, hogy tevékenységed vagy kapcsolatod érdekellentétet okoz, haladéktalanul számolj be a helyzetről írásban a jogkövetési osztálynak. i Az érdekellentétek elektronikus formában is jelenthetők a PMI jogkövetési osztály intranetes oldalán. Ha bármilyen kérdésed merülne fel a jelentés megtételének módjával vagy bármi mással az érdekellentétekkel kapcsolatban, fordulj a jogkövetési osztályhoz. Ajándékok és reprezentációs juttatások elfogadása A PMI sok szállítóval áll kapcsolatban, és a szállítók alapvetően hozzájárulnak vállalatunk sikeréhez. Ezért a szállítóinkkal és üzletfeleinkkel kialakított kapcsolatainknak a józan üzleti megfontoláson és a tisztességes bánásmódon kell alapulniuk. Az ajándékok és reprezentációs juttatások ugyan jót tehetnek az üzleti kapcsolatoknak, de meg is nehezíthetik, hogy objektíven gondolkodjunk arról a személyről, akitől kaptuk. Röviden: az ajándékok és a reprezentáció érdekellentéteket szülhetnek. Ajándék és reprezentáció lehet minden értékkel bíró dolog, például árengedmények, kölcsönök, készpénz, bármely termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvező feltételek, szolgáltatások, jutalmak, fuvarozás, járművek vagy üdülési lehetőségek igénybevétele, részvények vagy egyéb értékpapírok, részvényekkel kapcsolatos ajánlattételekben való részvétel, otthoni beruházások, jegyek és ajándékutalványok. MEGJEGYZÉS: Egyes leányvállalatok szigorúbb szabályokat is alkalmazhatnak az ajándékokkal és a reprezentációval kapcsolatban. Ezen leányvállalatok munkavállalói nem fogadhatnak el olyan ajándékot vagy reprezentációs juttatást, amellyel megsértenék az adott leányvállalat szabályait. A PMI viselkedési kézikönyve 13

19 Ajándékok és reprezentációs juttatások elfogadása (folytatás)? Kérdés: Egy szállító értékesítési képviselője felajánl neked egy tetszetős tollat, amelyet a cége a szerződések aláírásakor használ, azonban van az ajánlatban egy kis csapda. Csak akkor kaphatod meg a tollat, ha támogatod az értékesítési képviselő álláspontját a beszerzési csapat többi tagja felé. Mivel a toll értéke valószínűleg kevesebb 250 dollárnál, elfogadhatod az ajándékot? Válasz: Nem, mert az értékesítési képviselő az ajándékért ellentételezést kért ( quid pro quo, azaz valamit valamiért szabály), csak akkor adja neked a tollat, ha kap valamit cserébe. Bár ez kis jelentőségű ügynek tűnhet, a valamit valamiért körébe tartozó esetek a mindig helytelen ajándékok és reprezentáció közé tartoznak. A PMI munkavállalóinak és azok közeli hozzátartozóinak adott ajándékok és reprezentációs juttatások három kategóriába sorolhatók: ÁLTALÁBAN RENDBEN Némely ajándék és reprezentáció olyan csekély értékű, hogy esetükben nincs is szükség jóváhagyásra. Ebbe a kategóriába tartoznak az olyan bármely forrásból származó ajándékok és reprezentációs juttatások, amelyek együttes piaci értéke egy naptári évben nem haladja meg a 250 dollárt (kivéve, ha az alább részletezett Mindig helytelen kategóriába sorolhatók). Ezek szerint addig nincs szükség jóváhagyásra, amíg az egy forrásból származó alábbi juttatások együttes értéke nem lépi túl a 250 dollárt: Esetenként közös étkezések az üzletfelekkel Szokványos sport-, színházi és egyéb kulturális események Más ésszerű mértékű és szokásos ajándékok és reprezentációs juttatások Hasonlóképpen, az általában vevőknek adott jelképes értékű reklám tárgyak, például tollak, naptárak, kávéscsészék elfogadásához nincs szükség jóváhagyásra. MINDIG HELYTELEN Más ajándékok és reprezentációs juttatások elfogadása egyszerűen helytelen, mindegy, hogy látszólag vagy valójában, így ezek elfogadása soha nem engedhető meg, és ezeket senki nem hagyhatja jóvá. A munkavállalók soha: Nem fogadhatnak el olyan ajándékot vagy reprezentációs juttatást, amely jogellenes, vagy amely törvénysértéshez vezetne; Nem fogadhatnak el készpénzt vagy készpénz-helyettesítő eszközt (például átruházható vagy pénzre váltható ajándékutalványt, banki csekket, pénzutalványt, befektetési értékpapírt, forgatható értékpapírt, kölcsönt, részvényt vagy részvényopciót); Nem kérhetnek vagy fogadhatnak el semmit önmagában vagy egy megállapodás részeként egy ajándék vagy reprezentáció ellenértékeként ( quid pro quo -szabály); Nem részesülhetnek olyan reprezentációs juttatásban, amely kellemetlen, szexuális irányultságú, vagy egyéb módon ellentmond az egymás iránti kölcsönös tisztelet követelményének; Nem vehetnek részt olyan tevékenységben, amellyel az ajándékot vagy reprezentációt nyújtó személyt tudatosan saját munkáltatója szabályainak megsértésére késztetik. A PMI viselkedési kézikönyve 14

20 Ajándékok és reprezentációs juttatások elfogadása (folytatás) MINDIG KÉRDEZZ Ha egy ajándék vagy reprezentációs juttatás nem illik egyik kategóriába sem, nem egyértelmű, hogy elfogadása megengedhető vagy nem megengedhető. Ilyenkor írásbeli jóváhagyást kell kérned a PMI 14-C Együttműködés kormányzati tisztviselőkkel és üzleti partnerekkel. Politikai tevékenység alapelveinek és irányelveinek megfelelően. Ebbe a kategóriába tartoznak az alábbi példák, amikor az egy jelenlegi vagy lehetséges szállítótól vagy vevőtől származik: Egy azonos forrásból származó ajándékok és reprezentáció, amelyek teljes forgalmi értéke bármely naptári évben meghaladja a 250 dollárt. Különleges eseményeken való részvétel: például világbajnoki meccsek, a Super Bowl (az amerikaifutball-bajnokság döntője) (ezek értéke általában több mint 250 dollár). Egy napnál hosszabb ideig tartó utazás vagy vendéglátás. Ésszerű mérlegeléssel és többek között az alábbi tényezők figyelembevételével dől el, hogy egy, a Mindig kérdezz kategóriába tartozó ajándék vagy reprezentációs juttatás jóváhagyásra kerül-e: Az ajándék vagy reprezentáció befolyásolhatja-e az objektivitásodat Van-e kereskedelmi célja az adott eseménynek (például, ha az adott eseményen üzleti kérdéseket is megvitattok) Milyen példát mutatsz a többi munkavállalónak Milyen színben tűnne fel az ajándék vagy juttatás a többi munkavállaló és a kívülállók előtt Az ajándékokkal és a reprezentációval kapcsolatos további szempontok: Szállítók és vevők értesítése. Tájékoztass ezen vállalati követelményekről mindenkit, akivel üzleti tevékenységet folytatsz, vagy kívánsz folytatni. Teendők abban az esetben, ha nem megengedhető ajándékot kaptál. Azonnal vissza kell adnod minden készpénzt vagy készpénz-helyettesítő eszközt, például átruházható vagy pénzre váltható ajándékutalványt, banki csekket, pénzutalványt, befektetési értékpapírt, forgatható értékpapírt, kölcsönt, részvényt vagy részvényopciót. Egyéb, az általában elfogadható szintet meghaladó értékű ajándékoknál, amennyiben a vezető jogkövetési tisztviselő szerint az ajándék visszaadása nem célravezető vagy nem kívánatos, az ajándékot vállalati használat, értékesítés vagy adományozás céljából át kell adnod a vezető jogkövetési tisztviselőnek. A képek, írószerkészletek és egyéb hasonló tárgyak a vezető jogkövetési tisztviselő írásbeli engedélyével vagy a leányvállalatodnál megszokott eljárás szerint használhatók a vállalati irodában, azonban a vállalat tulajdonában maradnak. Ha ez helyénvaló, küldhetsz egy levelet az ajándékozónak, amelyben ismerteted a vállalat ajándékozásra vonatkozó követelményeit. i Ha bármilyen kérdésed vagy problémád merül fel az ajándékokkal és a reprezentációval kapcsolatban, fordulj felettesedhez vagy jogkövetési osztályhoz. Leányvállalatod további követelményeket is előírhat. Győződj meg róla, hogy ismered ezeket. A PMI viselkedési kézikönyve 15

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14.

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14. Magatartási Kódex enntartható Megbízható Becsületesség Integritás izalom Tisztelet tartalomjegyzék Bevezető Alison Cooper üzenete 1. fejezet tisztesség 2. fejezet Felelős kereskedelmi gyakorlat 3 fejezet

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz A becsületesség ereje Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalat

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX )Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE 40 320 300 280 SW S SE ISCAR Komplett szerszámmegoldások forgácsoláshoz IT.TE.DI. Speciális csúcsminőségű

Részletesebben

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó Üzleti Alapelvek Compliance jogszerű működés tartalomjegyzék bevezetés Tisztelt Kollégák! Bevezetés A Üzleti alapelvek 1 Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése

Részletesebben

ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására

ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására A Transparency International (TI) vezetô nemzetközi civil szervezet, melynek célja a korrupció

Részletesebben

I. fejezet A törvény hatálya

I. fejezet A törvény hatálya A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYTANÁCSÁNAK A Tpvt.-vel 1 KAPCSOLATOS ELVI JELENTŐSÉGŰ DÖNTÉSEI 2 2013 (egységes szerkezetben a korábbi években kiadott elvi jelentőségű döntésekkel) 3 I. fejezet A törvény

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL (2000) Készítette: Ügyvédi Iroda TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM?... 1 2. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM LEGFONTOSABB JOGI KÉRDÉSEI... 3

Részletesebben

A Deutsche Telekom Csoport adatkezelésre és személyes adatok védelmére vonatkozó Eljárási Szabályzata. Előzmények

A Deutsche Telekom Csoport adatkezelésre és személyes adatok védelmére vonatkozó Eljárási Szabályzata. Előzmények A Deutsche Telekom Csoport adatkezelésre és személyes adatok védelmére vonatkozó Eljárási Szabályzata Előzmények (1) Az információs és kommunikációs rendszerek egyre növekedő összekapcsolódása következtében

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

Vevőkre, Szállítókra és Üzleti partnerekre vonatkozó Adatvédelmi Kódex

Vevőkre, Szállítókra és Üzleti partnerekre vonatkozó Adatvédelmi Kódex Vevőkre, Szállítókra és Üzleti partnerekre vonatkozó Adatvédelmi Kódex Bevezetés A D.E MASTER BLENDERS 1753 a D.E MASTER BLENDERS 1753 Magatartás Kódexében rögzítettek szerint elkötelezte magát Vevői,

Részletesebben

Eljárási Szabályzat által érintett területek és annak alkalmazása

Eljárási Szabályzat által érintett területek és annak alkalmazása Előzmények (1) Az információs és kommunikációs rendszerek egyre növekedő együttműködése, az ügyfelek, értékesítési partnerek, munkavállalók és részvényesek személyes adatainak védelme a Deutsche Telekom

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Összeférhetetlenségi irányelvek (policy) Kiadta: Compliance Önálló Osztály Budapest, 2009. július 16. 1 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI IRÁNYELVEK (POLICY) A befektetési vállalkozásokról

Részletesebben