ÖKOINDIKÁTOR 99. Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia-Magyarország

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖKOINDIKÁTOR 99. Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia-Magyarország 2007-2013"

Átírás

1 Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia-Magyarország Naložba v vašo prihodnost Operacijo delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Befektetés a jövőbe A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

2 Tartalomjegyzék 1 Standard ökoindikátorok használata Standard ökoindikátorok Termék környezetre gyakorolt hatása Mit értünk az öko kifejezés alatt? Használat és korlátozások Ökoinidkátorok egysége 5 2 Standard ökoindikátorok leírása Nyersanyagtermelés Termelési folyamatok Szállítás Energia Hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás Hulladékfeldolgozásra vonatkozó indikátorok negatív értékei 10 3 Használati útmutató Lépés: Ökoindikátor számítási céljának meghatározása Lépés: Életciklus meghatározása Lépés: Anyagok és folyamatok meghatározása Lépés: Űrlap kitöltése Lépés: Eredmények értelmezése 14 4 Ökoindikátor 99 módszer Az ökoindikátorok kiszámításának három lépése A hatás mérlegelése (3. lépés) Kibocsátás kármodellje Földhasználat kármodellje Erőforrások kármodellje Folyamatok leltározása (1. lépés) Bizonytalanságok A modellek helyes használatából fakadó bizonytalanságok Adatokkal kapcsolatos bizonytalanságok 23 5 Források 27 2

3 1 STANDARD ÖKOINDIKÁTOROK HASZNÁLATA A kézikönyv ezen szakasza termékmenedzsereknek és mérnököknek szól, akik szeretnék a standard ökoindikátor értékeket a termékrendszer környezeti szempontjainak értékelésére felhasználni. Noha az említett standard értékek használata alapvetően igen egyszerű, nagyon fontos megérteni annak alapját, valamint tudatában lenni az ökoindikátorok előnyeivel és korlátaival STANDARD ÖKOINDIKÁTOROK A standard ökoindikátorok számszerű értékek, amelyek tükrözik egy adott termék vagy folyamat környezetre gyakorolt hatásait. Az említett indikátorok megtalálhatók e kézikönyv egyes oldalain. Megfelelő LCA szoftver további indikátorok kiszámolását teszi lehetővé. A standard ökoindikátorok segítségével a termékmenedzserek és mérnökök elemezhetik az adott termékek környezetre gyakorolt hatásait annak teljes életciklusa során. Segítségével ugyanakkor különböző tervezési alternatívák is összehasonlíthatók. A kézikönyvben megtalálható, hogyan kell a standard indikátorokat korlátaikkal együtt használni. A standard ökoindikátorokat meglehetősen bonyolult módszer segítségével lehet kiszámítani. Aprólékosabb leírása pedig a The Eco-indicator 99 Methodology report módszertani jelentésben található, mellékleteivel együtt (elérthető a honlapon) TERMÉKEK KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSA Minden termék egy bizonyos mértékig káros a környezetre. A nyersanyagot ki kell termelni, a terméket gyártani, csomagolni és szállítani. A termék használata közben is keletkezhetnek környezeti hatások, az energia- és anyaghasználatából kifolyólag. Használata után a terméket kidobjuk. Ha szeretnénk a termék környezetre gyakorolt hatásait felmérni, fontos a teljes életszakaszát átvizsgálni. Az életciklus-elemzés vagy röviden LCA (ang. Life Cycle Assessment) a termék teljes életútja során vizsgálja annak környezetre gyakorolt potenciális hatásait. Mostanáig a tervezőnek, aki az életciklus-elemzés eredményét a termék tervezésénél akarta felhasználni, két problémával kellet szembesülnie: 1. A teljes életciklus-elemzés eredményei nehezen értelmezhetők. Életciklus-elem zés keretein belül meg lehet határozni a termék életciklusának hozzájárulását az üvegházhatáshoz, savasodáshoz és egyéb környezeti problémához, míg viszont az összkörnyezeti hatás nem ismert. Az ok a kiegyensúlyozott környezeti hatások hiánya. 2. Környezeti adatok gondos gyűjtése a termék életciklusa során meglehetősen bonyolult és időigényes. Ennek eredménye pedig az, hogy az LCA elemzés nem végezhető maga a tervezési folyamat alatt. 3

4 Az ökoindikátorok projektje az említett problémákat a következőképpen oldotta meg: 1. Az LCA módszer súlyozási módszerrel történő kiterjesztésével. Ez lehetővé tette egyetlen eredmény kiszámítását teljes környezeti hatásra nézve, a már előre kiszámított hatások alapján. Ezt az eredményt nevezzük ökoindikátornak. 2. A leggyakoribb anyagok és folyamatok adatait előre gyűjtötték. Ezek alapján történt az ökoindikátor kiszámítása. Az anyagokat és folyamatokat úgy határozták meg, hogy egymásnak megfelelnek. Így továbbra is változatlan marad egy kilogramm polietilén gyártásának indikátora, amely közül az egyik indikátor egy kilogramm polietilén fröccsöntésének kiszámítására, a másik pedig a polietilén égetésére vonatkozik. Egy adott anyag vagy folyamat ökoindikátora tehát az a szám, amely jelzi az anyag vagy folyamat környezetre gyakorolt hatását az életciklus-elemzés adatai alapján. Minél magasabb az indikátor értéke, annál nagyobb a környezetre gyakorolt hatás MIT ÉRTÜNK AZ ÖKO KIFEJEZÉS ALATT? A környezetről szóló értekezések, a környezet kifejezésének hiányos meghatározása miatt, gyakran zavarosak. Az ökoindikátor 99 módszer esetében a környezet kifejezés háromtípusú kárt jelent: 1. Az emberi egészség. Ebbe a kategóriába soroljuk a betegségeket és azok számát, valamint a környezeti hatások által elhunytak számát. A hatások a következők lehetnek: éghajlatváltozások, az ózonréteg elvékonyodása, rákkeltő hatások, légúti hatások és ionizáló (nukleáris) sugárzás. 2. Ökoszisztémák minősége. Ebbe a kategóriába a biológiai sokféleségre gyakorolt hatások tartoznak, főleg az edényes növények és alacsonyabb élőlények tekintetében. A hatások a következők: öko-toxicitás, savasodás, autrofizáció és földhasználat. 3. Források. Ebbe a kategóriába az energiatöbblet tartozik, amely a jövőben szükséges lesz alacsonyabb minőségű ásványi és fosszilis energiahordozók gyártásához. A földhasználat körébe a mezőgazdasági és ömlesztett források kimerülését (homok és kavics) soroljuk. Az említett hatások mellett létezik néhány további hatás is, amelyek hozzájárulhatnak mindhárom károsodási kategóriához. A módszer a legfontosabb hatásokat foglalja magába, de sajnos az efféle módszerek nem tökéletesek. A módszer másik korlátozása a károsodási kategóriák felépítésében rejlik. Például tartalmazhatnák még az anyagi jóllét csökkenését vagy a kulturális örökség elszegényedését, viszont a módszer fejlesztői nem így döntöttek. 4

5 1.4. HASZNÁLAT ÉS KORLÁTOZÁSOK A tervezési folyamat során általában több lehetőség létezik. A tervező elemzi ezeket a lehetőségeket, és kiválasztja számára a legmegfelelőbb tervezési megoldást. Ahhoz, hogy lehetővé tegyük a környezettudatos tervezési lehetőségeket, az elemzéskor és kiválasztáskor szükséges a termék környezetvédelmi szempontjait is figyelembe venni. A standard ökoindikátorok értékeit pont ezzel a céllal dolgozták ki, és a tervezők segédeszközeként szolgál. Olyan eszközről van szó, amelyet a környezetbarát tervezési alternatívák keresésére használnak, és belső használatra alkalmas. Az ökoindikátor standard értékei nem felelnek meg a környezeti marketingben való vagy az öko-címkézés során történő használatra, sem pedig annak bizonyítására, hogy az A termék jobb a B terméknél. Továbbá az ökoindikátor standard értékei nem használhatók kormány eszközeként szabványok és iránymutatások elkészítésekor. Az ökoindikátoroknak csak egy céljuk van, mégpedig a környezetbarát termékek. Olyan eszközökről van tehát szó, amelyek vállalatoknál vagy különböző ágazatokban alkalmazhatók ÖKOINDIKÁTOROK EGYSÉGE Az ökoindikátorok standard értékeit dimenzió nélküli értékeknek tekinthetjük. Elnevezésként az ökoindikátor pontot használjuk (Pt). Az ökoindikátorok listáján a leggyakrabban használt egység a mili-point (mpt), így például 700 mpt = 0,7 Pt. Az említett pontok abszolút értéke nem annyira fontos, mint a termékek és alkotórészeik közti relatív különbség összehasonlítása. A skála szerint 1 Pt értéke egy átlagos európai lakos évi környezeti terhelésének ezredrészét jelenti. Ezt az értéket úgy lehet kiszámítani, hogy elosztjuk a teljes környezeti terhelést Európában a lakosság számával és megszorozzuk 1000-rel (skála tényezője). 5

6 2 STANDARD ÖKOINDIKÁTOROK LEÍRÁSA Az ökoindikátor 99 standard értékei a következőknek állnak rendelkezésére: Anyagok. A gyártási folyamatok indikátorainak alapja 1 kilogramm anyag. Gyártási folyamatok. Különböző anyagok feldolgozása és átalakítása. Minden folyamatnál olyan egységgel kifejezve, amely egy adott folyamathoz alkalmas (pld. egy négyzetméter hengerelt lemez vagy kilogramm extrudált műanyag). Szállítási folyamatok. Ezek kifejezése többnyire tonna-kilométer egységben történik. Energiatermelő folyamatok. Az egységek villamos- és hőenergiában adottak. Eltávolítási folyamatok. Kifejezve kilogrammonként, nyersanyagok és hulladék feldolgozási módja szerinti felosztás. Ezek kiszámításához az átlagos európai értékeket használjuk. A mutatók meghatározásakor az anyag és folyamat kifejezésekre külön meghatározást használunk. A meghatározásokat a folytatásban mutatjuk be NYERSANYAGTERMELÉS A nyersanyagtermelés indikátorainak meghatározásakor minden folyamatot figyelembe kell venni, a nyersanyag kitermelésétől a termelés végső szakaszáig. Ide tartoznak a szállítási folyamatok is, egészen a termelési lánc végső fázisáig. Melyik folyamatról van szó, azt az ökoindikátorok listáján való értelmezésből lehet megállapítani. Műanyag esetében például minden folyamatot figyelembe vesznek, a kőolaj kitermelésétől egészen a szemcsék gyártásáig; az acéllemeznél fontos minden folyamat, az ásvány és koksz kitermelésétől a gördülési folyamatig. Az alapeszközök gyártását (gépek, épületek, stb.) viszont nem tartalmazza TERMELÉSI FOLYAMATOK A feldolgozási folyamathoz kapcsolódó ökoindikátorok a folyamat által történő kibocsátásokhoz és a hozzá szükséges energiatermelés folyamatához kapcsolódnak. Az alapeszközök gyártását (gépek és minták) nem tartalmazza SZÁLLÍTÁS A szállítási folyamatok tartalmazzák az üzemanyag kitermelése és a szállításhoz szükséges energiatermelés által kibocsátott káros anyagok hatását. Az egység 1 tonna (1000 kg) anyag szállítása 1 kilométeres (1 tkm) távolságban. Közúti közlekedésben szállított ömlesztett rakomány esetében más egységet használnak. Közúti közlekedés. Szállításkor a tömeg a kulcsfontosságú tényező (tonna * km), abban az esetben pedig, ha a térfogat számít meghatározó tényezőnek, más in- 6

7 dikátort határoznak meg (m 3 * km). Vasúti közlekedés. Ennek alapja a dízel vagy elektromos vontatás és az átlagos terhelés közti átlagos európai arány. Légi közlekedés különböző típusú teherszállító repülőgépeknek. A számításoknál előrelátott a rakodás hatékonysága az európai áltagos körülményekhez képest. Figyelembe vették a járművek üres visszatérésének lehetőségét. A befektetési alapok amelyek közé a teherautó gyártása, közúti és vasúti infrastruktúra kiépítése és a teherszállító repülőgépek kezelése a repülőtéren tartozik mind szerepelnek a módszerben, hiszen a felsoroltak egyike sem elhanyagolható ENERGIA Az energia indikátorok az üzemanyag beszerzésére és előállítására, valamint az energiaátalakításra és villamosenergia-termelésre vonatkoznak. Ebben az esetben az energiaátalakítás átlagos hatékonyságának eredményeit használják fel. A villamos energia összegének kiszámításához különböző üzemanyagokat vesznek figyelembe, amelyeket Európában a villamos energia termeléséhez használnak. Az ökoindikátor az ipari folyamatokhoz szükséges nagyfeszültségű villamos energiára volt fejlesztve, valamint a háztartásokban és kisebb iparokban használt alacsony feszültségű villamos energiára. A különbség ugyanis a hálózati veszteségben és a szükséges infrastruktúrában rejlik (pl. kábelekben). Az európai átlag mellett adottak konkrét indikátorok is sok országra vonatkozóan. Az országok közti nagy különbség a villamos energia előállításához szükséges különböző technológia használatának tulajdonítható. A napenergia felhasználásához napelemeket használtak, amelyeket lakóházaknál alkalmaznak. Ebben az esetben a környezeti hatás elsősorban a napelemek és egyéb berendezés gyártásából és rakodásából ered HULLADÉKFELDOLGOZÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS Minden termék nincs egyformán eltávolítva. Ezért tehát fontos az indikátorok esetében alaposan megfontolni, melyik hulladékfeldolgozási módszer a legmegfelelőbb. Ha a termék főleg papírt és üveget tartalmaz és úgy tervezték, hogy az anyagot a papír és üveg konténerekbe lehet elhelyezni, feltételezhetjük, hogy a háztartások többsége az ilyen hulladékot elkülöníti a többi hulladéktól. Ha azonban a termék csak kis mértékben tartalmaz papír és üveg komponenseket, nem ésszerű azt elvárni, hogy ezeket az anyagokat szelektálva gyűjtsük. Ilyen esetekben a legvalószínűbb, hogy a termék a települési hulladék feldolgozó rendszerben végzi. Kiszámították mindkét eset lehetséges kimenetelét. Emellett megtervezték az égetés, hulladéklerakón történő lerakás és a termékek újrahasznosításának forgatókönyvét. Különösen az újrahasznosítás forgatókönyve nem ismert a gyakorlatban. Háztartási hulladék. Egy átlagos háztartásban különböző anyagok gyűlnek össze és kerülnek szelektálásra, mint például az üveg- és papírhulladék vagy a kom- 7

8 posztálásra alkalmas szerves anyag. A többi hulladék a kukában landol, és így a települési hulladék-feldolgozó rendszerben végzi. A háztartási hulladék forgatókönyve az Ökoindikátor 99 módszerben az átlagos európai háztartásban történő hulladékgazdálkodáson alapul. Települési hulladék. A települési hulladék forgatókönyvében a hagyományos európai hulladékgazdálkodás szerepel. Ebben az esetben feltételezett, hogy a hulladék egy bizonyos arányát a hulladéklerakóban tárolják, a többit pedig elégetik. A szemétszállítók környezetre gyakorolt hatása is szerepel a módszerben. Égetés. Feltételezzük, hogy az égetés egy szokásos svájci üzemben történik átlagos tisztító rendszerrel (2000). E helyzet nem az európai átlagot jelenti, viszont ez az elkövetkező években fokozatosan megváltozik. Az acél és alumínium aránya szintén feldolgozott és újrahasznosított hulladék égetése után keletkezett salakból készül. Ugyanakkor az égetés során hőenergia keletkezik, amelyet elektromos energiává alakítanak át. Eltávolítás a hulladéklerakóba. A hulladéklerakóba történő eltávolítás alapja a modern svájci hulladéklerakó példája (2000) víztisztítással és jó tömítéssel, így viszonylag kevés káros anyag jut a talajvízbe. Újrahasznosítás. Az újrahasznosítási folyamatok környezeti terhelést okoznak (csakúgy, mint más egyéb folyamat), viszont hasznos termékeket is eredményeznek. Ezek a termékek környezeti szempontból előnyösek, hiszen általuk elkerüljük a termék máshol történő gyártását. Az ökoindikátorok táblázatában bemutatásra kerültek a környezeti terhelések és a termék használatának előnyei is. A probléma abban rejlik, hogy a terhelés és az előny is esetek közt változó. Ez többek közt a beáramló anyag tisztaságától és a kiáramló anyag minőségétől függ. Ezért fontos az ökoindikátorok javasolt értékeit ideális, azaz kedvező körülményekként értelmezni. Éppen ezért az adatok nem feltétlenül megbízhatók és gondos használatot igényelnek. A háztartási hulladék, területi hulladék, égetés és hulladéklerakóba történő eltávolítás forgatókönyvei közti kölcsönhatás grafikus ábrázolása az 1. ábrán látható. 8

9 1. ábra: Hulladékok (szürke négyzetek) forgatókönyvének és kölcsönhatásuknak sematikus ábrázolása. A forgatókönyvek kiválasztása a felhasználó feladata. A hulladék kezelésével kapcsolatos adatokat a legfontosabb műanyag, fém és csomagolóanyagokat figyelembe véve határozták meg. Az építőanyagok és vegyszerek esetében nem létezik hulladékkezelési folyamat. A nem éghető építőanyagokat gyakran a hulladéklerakókban tárolják, vagy útépítési anyagként, illetve durva frakcióiként használják. Azok az építési anyagok, amelyek kémiailag semlegesek, nincsenek hatással a környezetre, csak helyet foglalnak el a hulladéklerakóban. Az ökoindikátor módszerben megadott az ilyen hulladék tárolási mennyiségének általános értéke. Ez az érték csak 10 méter magas hulladék esetében érvényes. Ha a magassága csak 5 méter, az indikátor értékét meg kell kétszerezni. Vegyi anyagok eltávolítása esetében a helyzet némileg bonyolultabb, hiszen nem tudunk egy átlagos értéket megadni, kivéve talán a hűtőfolyadékok esetében HULLADÉKFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ INDIKÁTOROK NEGATÍV ÉRTÉKEI A hulladék ártalmatlanításának némely forgatókönyve negatív számokat mutat. Ez akkor fordul elő, amikor a hulladék feldolgozása során hasznos melléktermékeket kapunk, amelyeket lehetséges újrahasznosítani vagy újrafelhasználni. A nyert energia- és anyagáramlás környezeti szempontból nyereségnek számít. Ha összegyűlt 1 kilogramm hulladék vas, valahol máshol ennyivel kevesebb nyersvasat kell kitermelni. Ezt helyettesítési szabálynak nevezzük. Sok esetben, különösen az újrahasznosításnál a levonás magasabb a folyamat környezetre gyakorolt hatásaitól, amely az indikátorok negatív értékét okozza. 9

10 3 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az ökoindikátorok megfelelő használata érdekében mindig figyelembe kell venni a következő lépéseket: 1. Ökoindikátor számítási céljának meghatározása. 2. Életciklus meghatározása. 3. Anyagok és folyamatok meghatározása. 4. Űrlap kitöltése. 5. Eredmények értelmezése. Legtöbb esetben ajánlott, hogy először egyszerű és durva számításokkal kezdjük. A későbbi szakaszokban egyéb részleteket is figyelembe vehetünk, módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük az adatokat. Ezzel nem veszítünk sok időt a részletekkel LÉPÉS: ÖKOINDIKÁTOR SZÁMÍTÁSI CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA Leírást készítünk az elemzett termékről vagy a termék komponenséről. Meghatározzuk, hogy az elemzés egy adott termékre összpontosul vagy különböző termékek közti összehasonlításra. Meghatározzuk a szükséges pontosság szintjét. Ha a számítás célja a legfontosabb termelési folyamatok által okozott környezeti hatások általános benyomásának megszerzése, elegendő az említett pontokat figyelembe venni. Az eredmények csak megközelítő feltételezések lesznek és a fő folyamatok bekapcsolása. A későbbi szakaszban pedig részletesebben szemügyre vehetjük a probléma alternatív szempontjait, vagy összehasonlíthatjuk az új tervezést a meglévővel. Ebben az esetben az összehasonlítás érdekében nagyobb következetességre és szilárd, jó alapokra van szükség. Amikor összehasonlításról van szó, elhanyagolhatók azok a komponensek vagy folyamatok, amelyek mindkét termék életciklusánál azonosak LÉPÉS: ÉLETCIKLUS MEGHATÁROZÁSA Készítsünk sematikus áttekintést a termék életciklusáról, amelynél egyforma figyelmet szenteljünk a termelésre, felhasználásra és a hulladékgazdálkodásra. Az életciklus értékelés lényeges tulajdonsága, hogy elemzi a termék teljes életciklusát és nem csak magát a terméket. Ezért fontos a termék (sematikus) leírása mellett elkészítenünk az életciklus vázlatát is. A termék működése és a hulladékgazdálkodás forgatókönyve fontos elemei a leírásnak. Az otthoni használatra alkal- 10

11 mas kávéautomata leegyszerűsített életciklusa lent látható. Az ilyen folyamatfa (process tree) hasznos betekintést ad a további elemzésbe. Kávémag Papír Polisztirén Alumínium Acél Üveg Szállítás és termelés Sz gyártása Fröccs öntés Extrudálás Össz enyomás és formálás Formálás Csomagolás Víz Használat Csomagolás Kávé és sz eltávolítása Gépek és csomagolás eltávolítása 2. ábra: Otthoni használatra alkalmas kávéautomata leegyszerűsített életciklusa LÉPÉS: ANYAGOK ÉS FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA Meghatározzuk a funkcionális egységet. Meghatározunk minden megfelelő folyamatot a folyamatfa alapján. Elkészítjük az esetleges hiányzó adatok feltevéseit. Az LCA módszernél a termék, életciklus és működés leírását funkcionális egységnek nevezzük. A funkcionális egység és a termékről szóló adatok alapján meghatározható a folyamat fa minden egyes folyamatának összege. Különösen az összehasonlítások esetében fontos, hogy minden termék funkcionális egysége azonos legyen. A funkcionális egység egy adott termék illetve szolgáltatás hatásának kvantitatív mérése. Az LCA összehasonlító tanulmányoknál fontos, hogy a rendszereket egyenértékű funkciók, azaz funkcionális egységek alapján hasonlítsuk össze. Például, különböző italcsomagolások összehasonlításának egyenértékű funkción kell alapulnia, azaz az ital bizonyos térfogatán. Ebben az esetben a funkciós egységet a következőképpen definiáljuk: csomagolás tömege, amely szükséges az ital specifikus térfogatának tartalmazásához. 11

12 Mivel a termék életciklusának részletes információi nem ismertek, ezért fontosak a megközelítések becslései, amelyek két intézkedéshez vezethetnek: A folyamat részletes vagy teljes lezárása. Ez csak abban az esetben fogadható el, ha a kihagyott rész hozzájárulása kisebb a többihez képest. A felhasználó felbecsüli a mennyiségeket. Jobb, ha először több becslést készítünk, és csak később keressük meg a részletes adatokat, ha ez szükségesnek bizonyul. Funkcionális egységek példái Eldobható pelenka összehasonlítása mosható pelenkával. A pelenka célja felszívni a vizeletet és a székletet, mielőtt a csecsemő képes lenne a bili használatára. Az összehasonlítás funkcionális egysége a következő lehetne: pelenkák és folyamatok száma 30 hónapos időtartamra. Ez magába foglalja a mosható pelenkák mosását és szárítását LÉPÉS: ŰRLAP KITÖLTÉSE Meghatározzuk az anyagokat és folyamatokat, valamint azok mennyiségét. Megkeressük az ökoindikátorok megfelelő értékeit. Kiszámítjuk az öko-pontok értékét úgy, hogy megszorozzuk a mennyiséget a mutatók értékével. Összeadjuk az öko-pontok részösszegét összértékbe. Az ökoindikátor kiszámításában egy egyszerű űrlap lehet a segítségünkre. A lista lemásolható személyes használatra. Az említett táblázaton kívül az ökoindikátorok meghatározását szolgáló speciális szoftver is elérhető. Ha kiderül, hogy hiányzik az anyag vagy folyamat indikátorának értéke, ez problémát okozhat, amelyet két módon oldhatunk meg: Ellenőrizzük, ha a hiányzó indikátor jelentősen hozzájárul a teljes környezetre gyakorolt hatáshoz. Kicseréljük az ismeretlen indikátort ismerttel. Ha megnézzük az indikátorok listáját, láthatjuk, hogy az indikátorok értékei (pld. műanyag) mindig hasonlóak. Ez alapján felbecsülhető a hiányzó indikátor értéke. Megkérjük a környezetvédelmi szakértőt, számítsa ki a hiányzó indikátort. Ehhez számos szoftvercsomag áll rendelkezésére. 12

13 Anyagok és folyamatok kihagyása az indikátorok hiányos értékei miatt csak akkor fogadható el, ha egyértelmű, hogy az adott rendszer részének hozzájárulása nagyon alacsony. Általában viszont jobb az indikátorok értékét felbecsülni, mint pedig kihagyni LÉPÉS: EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE Egyesítjük megállapításainkat az eredményekkel. Ellenőrizzük a feltevések és bizonytalanságok befolyását. Megváltoztatjuk a befejezést (ha szükséges). Ellenőrizzük, ha a számítás célja teljesült. Ennél a lépésnél az életciklus legfontosabb folyamatai és szakaszai kerülnek elemzésre, azaz a legolcsóbb alternatívák. Mindig fontos ellenőrizni a feltevések és bizonytalanságok befolyását a folyamatok eredményeire. Mi történik az eredménnyel, ha kicsit változtatunk a felbecsült paramétereken? Vajon akkor a fő következtetés változatlan marad vagy megváltoznak a termék előnyei és preferenciái? Ha így van, a feltételezéseket pontosabban kell meghatározni és további információt kell keresni. Az ökoindikátor módszer felhasználójának tisztában kell lennie azzal, hogy az ökoindikátorok standard értékei nem pontosak. 13

14 4 MÓDSZER E kézikönyv mellékletében található ökoindikátorok értékeinek kiszámolása speciálisan kifejlesztett módszer alapján történt. A módszer részletesebb leírása az Ökoindikátor 99 módszertani jelentésben található (Eco-indicator 99 methodology report), amely elérthető a honlapon AZ ÖKOINDIKÁTOROK KISZÁMÍTÁSÁNAK HÁROM LÉPÉSE Az ökoindikátorok kiszámításához három lépés szükséges: 1. Minden jelentős kibocsátás, természeti erőforrások és földhasználat feljegyzése azokban a folyamatokban, amelyek a termék életciklusát képezik. Ez szokásos eljárás az életciklus-elemzésnél (LCA). 2. Károk kiszámítása, amelyeket ezek az áramok okoznak az ember egészségét, ökoszisztémák minőségét és az erőforrások kihasználását illetően. 3. E három kárkategória mérlegelése. A 3. ábrán láthatók ezek a lépesek, amelyeket a későbbiekben részletesebben ismertetünk. 3. ábra: Az ökoindikátorok kiszámításának általános módszere. 14

15 4.2. A HATÁS MÉRLEGELÉSE (3. LÉPÉS) A hatás mérlegelésének lépése a módszer legfontosabb és legvitatottabb lépése. Az LCA módszernél a kibocsátások és az erőforrások kihasználása 10 vagy akár több különböző hatáskategóriával fejezhető ki, mint például az acidifikáció (savasodás), ózonréteg elvékonyodása, ökotoxicitás és az erőforrások kihasználása. A szakértők és nem szakértők munkájához nagyon nehéz meghatározni az absztrakt hatáskategóriák fontossági tényezőit. A gond abban rejlik, hogy sokuk nem tudja felfogni ezen hatáskategóriák fontosságát, azok következményei ismerete nélkül. További problémát okoz az a tény is, hogy a 10 hatáskategória viszonylag soknak számít a mérlegelést illetően. Az Ökoindikátor 99 módszer kidolgozásakor elkezdték a mérlegelés folyamatának tervezését is, és felmerült az a kérdés, milyen információkat képes a csoport bevinni a mérlegelésbe. A befejezés az volt, hogy a csoportot nem érdemes a hatáskategóriák mérlegelésére kérni, hanem az említett hatáskategóriák által okozott károk mérlegelésére. Ezzel korlátozták a mérlegelési pontokat kizárólag 3 kárkategóriára: 1. Emberi egészség károsodása, az elveszített életévek és az egészségkárosodás éveinek számával kifejezve. Ezt csoportosították az Egészségkárosodással korrigált életévek indexében (DALY Disability Adjusted Life Years), amelyet a Világbank és az Egészségügy Világszervezet is alkalmaz. 2. Ökoszisztémák minőségének károsodása, kifejezve különböző fajok adott területen és adott időben történő veszteségével. 3. Erőforrások károsodása, kifejezve az ásványi anyagok és fosszilis tüzelőanyagok kitermeléséhez szükséges energiával. A csoportot e projekt keretében az LCA svájci érdekelt fél 365 személye állította össze [Mettier 1999]. Ezt a csoportot az Európa teljes népességére nézve sajnos nem tekinthetjük reprezentatívnak. A döntést e csoport mellett az a feltételezés hozta meg, miszerint az ilyen csoport jobban megérti a feltett kérdéseket. A korlátozás ellenére az eredményeket széles körben használják világszerte. A csoport eredményei azt mutatják, hogy tagjai az emberi egészség károsodását és az ökoszisztémák minőségének károsodását azonos fontosságúnak vélték, míg az erőforrások károsodását kevésbe fontosnak találták. Kármodell (2. lépés) Ahhoz, hogy súlyokat használhassunk a három kárkategóriánál, szükséges komplex kármodellek kidolgozása. Ezen modellek sematikus ábrázolása a 4. ábrán látható. 15

16 4. ábra: Kármodell részletesebb bemutatása (2. lépés) KIBOCSÁTÁS KÁRMODELLJE A kibocsátások okozta kár kiszámításához 4 lépés szükséges [Hofstetter 1998]: Sors elemzése Amikor a vegyi anyag a környezetbe kerül, levegőn, vízen és talajon keresztül utat talál magának. Hogy hova fog az anyag kerülni, és mennyi ideig marad ott, az az anyag és rekeszek tulajdonságától függ. A jól oldódó anyag a víztartályban fog összegyűlni, míg a szerves részecskékkel könnyen kötődő anyag különböző talajtípusokban végzi. A másik szempont pedig a lebomlás, hiszen a szerves anyagoknak korlátozott az élettartamuk. Az úgynevezett sorselemzés modell keretein belül kialakult a rekeszek és az anyag lebomlása közti transzfer. Eredményként kiszámolható a vízben, levegőben, talajban és élelmiszerben levő koncentráció. 16

17 5. ábra: Sorsmodell sematikus ábrázolása, amelyet mérgezés esetében használnak. Más típusú használt anyagok esetében más sorsmodelleket használnak. Kitettség A kiszámított koncentrációk alapján megállapíthatjuk az adott anyagok mennyiségét az emberekre, növényekre és más életformákra nézve. Hatáselemzés Amikor közismert az anyag hatásának való kitettség, lehetséges meghatározni a betegségek típusát és gyakoriságát, valamint más hatásokat is. Kárelemzés A várható betegségek most már kár egységgel is kifejezhetők. Például ha tudjuk, hogy egy bizonyos mértékű kitettség további 10 esetnél okozhat bizonyos rákos megbetegedést, adatokat kaphatunk a megbetegedett emberek átlagos életkoráról és a halálozási valószínűség átlagáról. Az eredmények alapján kiszámolható az elveszített életévek és az egészségkárosodás éveinek száma betegség vagy kórházi kezelés miatt. Az ökoszisztémákra gyakorolt toxikus hatások esetében kiszámították a növények és alacsonyabb fajok toxikus stressznek való kitettségét, míg a savasodás és eutrofizáció esetében felállították a növények várható kihalási modelljét (potenciális kihalás aránya). A nagyobb fajokra mint például a madarakra vagy emlősökre gyakorolt hatást nem lehet kiszámítani, viszont léteznek igazolt feltevések, miszerint a növényeken vagy alacsonyabb fajokon okozott kár a fejlettebb állatoknál is kárt okozhat. A legtöbb anyag káros hatásának kiszámítása az európai szintnek megfelelően történt. Egyes anyagok esetében, mint például az üvegházhatású gázok, ózon lebontó gázok, hosszú élettartamú radioaktív anyagok, a kárt globális szinten számították ki, hiszen az említett anyagok világszerte megtalálhatók. 17

18 FÖLDHASZNÁLAT KÁRMODELLJE Az emberiség nagy földterületeket használ városi és mezőgazdasági célokra. Ez fontos oka egyes fajok kihalási veszélyeztetésének, ezért fontos, hogy az ökoindikátor tartalmazza a földterületek használatának következményeit is. Ebben az esetben is kár egységnek számít a fajok kihalása. A földhasználat különböző típusai más-más hatással vannak a talajra. Például: egy burkolt parkolón kevesebb növényfaj található, mint egy gyepen. Területi megfigyelések kutatása alapján [Köllner 1999] kifejlesztettek egy skálát a fajok sokféleségének kifejezésére a földhasználat típusának megfelelően. A bonyodalmat az a tény okozza, miszerint a fajok sokszínűsége a terület nagyságától függ. Ez azt jelenti, hogy a parkolók építése és használata nem csupán a parkoló területére van hatással, hanem környékére is, hiszen a természeti területek a parkoló kiépítése miatt leszűkülnek. Ezt regionális hatásnak nevezzük. Az ökoindikátor 99 esetében figyelembe vették a regionális és helyi hatásokat is ERŐFORRÁSOK KÁRMODELLJE Az ásványi anyagok kitermelésével csökkentjük más erőforrások minőségét. Ennek oka az, hogy az emberiség először a rendelkezésre álló legjobb forrásokat használja fel, míg a kevésbe minőséges forrásokat a jövő generációira hagyja. Például, a bronzkorszakban őseink találtak olyan ásványokat, amelyek néhány százalék rezet tartalmaztak, míg a mai átlagos réztartalom 0,7%-os. Az erőforrásokon okozott kárt a jövő generációi fogják legjobban megérezni, hiszen több erőfeszítésbe kerül majd a fennmaradt források kitermelése. Ezt az erőfeszítést energia-túltengésnek nevezzük [Müller-Wenk 1998]. Ugyanez vonatkozik a fosszilis tüzelőanyagokra is, bár ebben az esetben nem használhatjuk a koncentráció kifejezést. Sok statisztikai adat azonban azt mutatja, hogy a könynyen elérhető fosszilis tüzelőanyag, mint például a kőolaj kitermelése folyamatosan csökken. Ez nem azt jelenti, hogy a fosszilis tüzelőanyagok végével nézünk szembe, hanem hogy gyengébb minőségű források alkalmazása lesz szükséges, mint amilyen a palaolaj. Ebben az esetben is lehetőség van az alacsonyabb minőséget energia-túltengésbe fordítani, mivel a palaolajból előállított olaj folyamata sokkal több energiát igényel, mint a hagyományos nyersolaj esetében. 6. ábra: Rendelkezésre álló források és az ásványok osztálya közti arány logaritmikus skálája. A meredek vonal azt jelzi, hogy a hozzáférhetőség növekszik, ha az emberiség hajlandó és képes elfogadni az alacsonyabb koncentrációjú ásványokat. A vízszintes vonal pedig azt jelenti, hogy alacsonyabb koncentráció esetében sem fog a hozzáférhetőség nőni. Az utóbbi eset több problémát jelenthet, mint az első [Chapman 83]. 18

19 4.3. FOLYAMATOK LELTÁROZÁSA (1. LÉPÉS) A standard ökoindikátorok esetében elsősorban az ESU-ETH Zürich által kifejlesztett energia adatbázist használták [ESU 1996]. Ezek az adatok jól ismertek és dokumentáltak. Az említett adatok mellett a SimaPro LCA szoftvereszköz adatait is felhasználták. Az ilyen adatok leltározásánál fontos az egységes módszer használata, amely figyelembe veszi a következő szempontokat: rendszer korlátai (mit tartalmaz és mit nem), allokáció (milyen az eljárás ipari folyamatok esetében, amelyek egynél több terméket gyártanak), regionális szempontok (holland, svájci vagy átlagos európai adatok használata), adatok minőségének megkérdőjelezése (aktualitás, ábrázolás, átlagos és modern technológia stb.) BIZONYTALANSÁGOK Az indikátorok kiszámolásához alkalmazott módszernél fontos figyelmet fordítani a bizonytalanságokra is. Kétféle bizonytalanságot különböztetünk meg: 1. a modellek helyes használatából fakadó bizonytalanságok, 2. adatokkal kapcsolatos bizonytalanságok. Az első típusú bizonytalanság értékválasztást tartalmaz, mint például a kármodell keretében meghatározott időtartam, vagy a hatás alkalmazásának kérdése, még akkor is, ha tudományos bizonyítékok is alátámasztják annak hiányosságát. Az adatokkal kapcsolatos bizonytalanságok a mérésre és a hatások előrejelzésére vonatkoznak. Az ilyen bizonytalanság viszonylag könnyen kezelhető és kifejezhető tartományként vagy standard deviációként. A modell helyességére vonatkozó bizonytalanságokat nagyon nehéz tartományként kifejezni A MODELLEK HELYES HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ BIZONYTALANSÁGOK A környezeti hatások körüli vitákban elhangzott vélemények igen eltérőek. Ez talán a tudásszintek közti különbség vagy más-más nézetek eredménye. Vannak, akik azzal érvelnek, hogy a hosszú távú hatások fontosabbak a rövid távú hatásoknál, míg mások úgy vélik, hogy a környezeti problémák hosszú távra a technológia fejlesztésével és megfelelő intézkedések elfogadásával oldhatók meg. A másik különbség abban rejlik, hogy néhány személyt bizonyos kérdések csak akkor foglalkoztatnák, ha elég tudományos bizonyíték állna rendelkezésükre, míg mások úgy vélik, hogy minden esetleges hatást komolyan figyelembe kell venni. Ezeket a teljesen különböző nézeteket nem lehet egyeztetni és lehetetlen megállapítani, hogy a szempont helyes vagy helytelen. Az ökoindikátor 95 módszer fejlesztői sokszor szembesültek olyan modellek kiválasztásával, amelyek ezektől a különböző nézőpontoktól függnek. Mivel minden egyes szempontra nem lehetséges 19

20 kidolgozni egy adott változatot, a szempontok három archetípusát alkalmazták. A nagyon leegyszerűsített meghatározás, amely csak három kritériumon alapul, a következő: Időbeli szempont Kezelés Bizonyítékok elvárt szintje H (hierarhista) Rövid távú és hosszú távú közti egyensúly A helyes politika megakadályozhat számtalan problémát A befogadás konszenzuson alapul I (individualista) Rövid távú A technológia megakadályozhat számtalan problémát Kizárólag bebizonyított hatások E (egalitarista): Nagyon hosszú távú A problémák katasztrófához vezethetnek Minden esetleges hatás Ezek az archetípusok kulturális elmélet keretéből származnak [Thompson 1990 in 1998 Hofstetter] és gyakran használják őket a társadalomtudományban. Természetesen ez az elmélet nem kívánja azt szuggerálni, hogy csak három embertípus létezik. Az archetípusok konceptuális modellek, a legtöbb ember a mindennapi életben mindhárom szempontot használja. Ebből kifolyólag az ökoindikátor 99 módszer három változatát különböztetjük meg. A kézikönyvben feltüntetett számértékek a H (hierarhista) változaton alapulnak, amely alapértelmezettnek számít. Más változatok az LCA szoftver keretében állnak rendelkezésre, és felhasználhatók a modellezési folyamatok eredményre való hatásának kutatásánál. A panel folyamat során (3. lépés) is lehetséges volt megkülönböztetni az archetípusokat. A leltározás (1. lépés) esetében ezt nem próbálták ki, mivel standard, rendelkezésre álló adatokkal dolgoztak ADATOKKAL KAPCSOLATOS BIZONYTALANSÁGOK Az adatokkal kapcsolatos bizonytalanságok teljesen más kérdésekkel szembesülnek. Például amikor egy embercsoport bizonyos anyag hatásának van kitéve, szembesülünk a várható rákos megbetegedések számával vagy egy adott ásvány koncentrációjának bizonytalanságával. Az ökoindikátor 99 módszertani jelentésben szerepel szinte az összes, emberi egészségre és az ökoszisztémákra gyakorolt hatás, valamint a panel folyamat valamennyi bizonytalansága. Sajnos viszont a savasodásra, eutrofizációra és erőforrás-felhasználásra, valamint a normalizációs értékekre vonatkozó bizonytalanságok nem állnak rendelkezésre. A bizonytalanságok kezelésekor fontos megkülönböztetni az abszolút és relatív bizonytalanságot. Az utóbbiak esetében az indikátorok közti különbségek bizonytalanságára gondolunk. Ez a relatív bizonytalanság gyakorlati használatban a leg- 20

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL Simon Andrea VÁZLAT 1. Problémafelvetés 2. Elemzés módszertana 3. Életciklus-szakaszok 4. A mintaépület bemutatása 5. Eredmények kiértékelése

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése Szennyvíziszapártalmatlanítási módok életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay Zoltán Nonprofit Kft. XVII. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2015. Szeptember 17-18. Bay

Részletesebben

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay-Logi Életciklus-elemzés Az életciklus-elemzés keretrendszere Cél és tárgy meghatározás Adatleltár,

Részletesebben

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010 LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010 Mire alkalmas az LCA? Talajremediáció csökkenti a helyi környezeti problémákat de az alkalmazott technológiáknak vannak helyi,

Részletesebben

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Dr. Tóthné dr. Szita Klára Miskolci Egyetem regszita@gold.uni-miskolc.hu Főbb témakörök Az elemzés célja Miért a hűtőgép? Az Electrolux környezeti

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza

Részletesebben

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉS JÖVİJE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN. HULLADÉKKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LCA-ELEMZÉSSEL. Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia 2012.

Részletesebben

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE Mérőné Dr. Nótás Erika egyetemi docens, Szent István Egyetem Bányai Csilla környezetmérnök hallgató, Szent István Egyetem Célkitűzések Egy újratölthető és egy nem újratölthető

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője. Plazma a villám energiájának felhasználása. A plazmatrónon belüli elektromos kisülés energiája 1,5 elektronvolt, amely az elektromos vonalas kisülés hőmérsékletének, legaláb 15 000 С felel meg. Bazaltszerü

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

VI. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés. Dr. Tamaska László Veszprémi Egyetem 2003. február. 17.

VI. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés. Dr. Tamaska László Veszprémi Egyetem 2003. február. 17. VI. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Dr. Tamaska László Veszprémi Egyetem 2003. február. 17. technikai eszközök (TÉ,( TT,, LCA, KTT......); menedzsment eszközök (KÁÉ( KÁÉ,, ISO 1400X, EMAS, benchmarking,,

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László. http://www.kmprojekt.hu

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László. http://www.kmprojekt.hu A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László http://www.kmprojekt.hu egy gondolat az elıadóról vegyészmérnök Veszprém, 1990 környezeti menedzser Bologna, 1996 1991-2002 Veszprémi Egyetem 2002- KM-Projekt

Részletesebben

ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Sziráky Flóra Zita

ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Sziráky Flóra Zita ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL Sziráky Flóra Zita Előadás vázlata CO 2 kibocsátás szabályozása Technológiák áttekintése Saját kutatás

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése Manek Enikı Környezettan BSc Témavezetı: Farkas Zénó Tudományos munkatárs ELTE escience Regionális Egyetemi Tudásközpont 1 Az elıadás tartalma Bevezetés

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: «A» Energetikai gazdaságtan Név: 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás: Munkaidő: 90 perc Azonosító: Gyakorlatvezető: Vass Bálint Lipcsei Gábor Buzea Klaudia Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Bio Energy System Technics Europe Ltd Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap

Részletesebben

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Katalin AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára használt

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Építési termékek és épületek életciklusa

Építési termékek és épületek életciklusa Építési termékek és épületek életciklusa BME MET 2014.12.11. Előadó: Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Magasépítési Tanszék EITKIC 12 projekt zárókonferencia Életciklus-elemzés Az életciklus-elemzés definíciója

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

Műanyagok és környezetvédelem

Műanyagok és környezetvédelem Műanyagok és környezetvédelem 1 Vázlat Műanyagok és környezet mennyiség energia Megoldás életút-analízis megelőzés, tervezés újrafeldolgozás kémiai hasznosítás égetés Biológiailag lebontható polimerek

Részletesebben

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő a Földet körülvevő gázok keveréke. Tiszta állapotban színtelen, szagtalan. Erősen lehűtve cseppfolyósítható. A cseppfolyós levegő világoskék folyadék,

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

Környezettudatos informatikai rendszerek kialakítása a gyakorlatban. Baranyák Zoltán HUMUSZ

Környezettudatos informatikai rendszerek kialakítása a gyakorlatban. Baranyák Zoltán HUMUSZ Környezettudatos informatikai rendszerek kialakítása a gyakorlatban Baranyák Zoltán HUMUSZ Egyre több számítógép globális hatás! Jelenleg ~ 1 milliárd számítógép világszerte Ebbıl ~ 1/3 hordozható és növekszik

Részletesebben

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8 ÉLETCIKLUS ELEMZÉS Sántha Zsuzsanna S7E2G8 MI IS AZ AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS??? Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) más néven életciklus-becslés, életciklusértékelés, vagy életciklus-vizsgálat

Részletesebben

Az újrahasznosított író-nyomó papírok használatának elősegítése

Az újrahasznosított író-nyomó papírok használatának elősegítése Az újrahasznosított író-nyomó papírok használatának elősegítése Graczka Sylvia Projektgazda: Reflex Egyesület KEOP-6.1.0/B/11-2011-0020 Környezeti tanácsadás fejlesztése a Nyugat-Dunántúlon fókuszban a

Részletesebben

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-12-13. Horváth Elek, ügyvezető Gépsystem Kft. A Gépsystem

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Szerves ipari hulladékok energetikai célú hasznosításának vizsgálata üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István

Részletesebben

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN Jelenlegi állapot és kihívások a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Kft. szemszögéből Előadó: Gadácsi-Borosi Aranka ECO-Design koordinátor Agenda Knorr-Bremse Vasúti Jármű

Részletesebben

LCA - életciklus felmérés

LCA - életciklus felmérés LCA - életciklus felmérés alkalmazása a környezetmenedzsmentben Sára Balázs - FEBE ECOLOGIC KÖRINFO konferencia BME, 2010.05.28. Rövid bemutatkozás 1995. BME - ökotoxikológiai tesztek, felmérések 1997.

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

egy gondolat az előadóról

egy gondolat az előadóról 2005 Made in EcoDesign Awareness Raising Campaign for Electrical & Electronics SMEs az LCA, mint eszköz és szolgáltatás a KKV-k fejlesztéseiben (útban az öko-tervezés felé ) Dr. Tamaska László KM-Projekt

Részletesebben

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET BERUHÁZÁSI TERVEZET VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Feladat Termékek Cél Vörösiszap és egyéb ipari hulladékok hasznosítására alkalmas létesítmény megvalósítása innovatív

Részletesebben

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József Hegyesi József Gödöllő, 2012 Tartalom 1. Alapfogalmak 2. Az életciklus-elemzés felépítése 3. Életciklus-elemzés a gyakorlatban Alapfogalmak Életciklus-elemzés*: Egy termék hatásrendszeréhez tartózó bement,

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények.

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények. EGYÉB HULLADÉKOK 6.1 Üveg a települési szilárd hulladékban Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények. Az üvegpalack és öblösüveg nyersanyaga a homok, CaCO

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT

Részletesebben

TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó homoki tölgyese?

TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó homoki tölgyese? TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló 1. Hol található a világ legnagyobb trópusi erdőterülete? a. A Kongó-medencében. b. Amazóniában. c. Pápua-Új Guineán. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök Az LCA Center egyesület bemutatása István Zsolt elnök 1 Mi az LCA? Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) más néven életciklus-becslés, életciklus-értékelés, vagy életciklus-vizsgálat egy termék,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására Ember- és környezetbarát megoldás a panel épületek felújítására Panel Mi legyen vele? Magyarországon kb. kétmillió ember él panellakásban Felújítás Felújítás Biztonság Környezetvédelem Esztétika Energiatakarékosság

Részletesebben

PurgeMax. Nagy teljesítményű, költséghatékony tisztítási megoldás

PurgeMax. Nagy teljesítményű, költséghatékony tisztítási megoldás Csökkenti a gépek állásidejét és az anyagveszteséget Javítja a termelékenységet és a kiesési arányt Csökkenti a költségeket Csiga és fröccshenger A csiga és a fröccshenger a fröccsöntéses műanyaggyártás

Részletesebben

Eco echo szalvéták. Célja. Fenntartható irányvonal, környezetvédelem. Koncepció leírása

Eco echo szalvéták. Célja. Fenntartható irányvonal, környezetvédelem. Koncepció leírása Eco echo szalvéták Célja Fenntartható irányvonal, környezetvédelem Koncepció leírása Nyers anyag, újrahasznosított anyag tónus, Tissue és Dunisoft, komposztálhatóság Koncepció neve Eco echo Minőség Dunisoft

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Műanyaghulladék menedzsment

Műanyaghulladék menedzsment Műanyaghulladék menedzsment 1. Előadás 2015. IX. 11. Dr. Ronkay Ferenc egyetemi docens Elérhetőség: T. ép. 314. ronkay@pt.bme.hu Ügyintéző: Dobrovszky Károly dobrovszky@pt.bme.hu A bevezető előadás témája

Részletesebben

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György ÉMI TÜV SÜD Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése Magasházy György 2016.11.29. ÉMI - TÜV SÜD 2016. 12. 01. Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén Slide 1 Szakértelem és tapasztalat

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT 2014. június 27. A biomassza és a földhő energetikai

Részletesebben

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja AMECO3. 2014 június

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja AMECO3. 2014 június Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja 3 2014 június Általános bemutatása : A szoftver acélszerkezetű épületek és hidak életciklus elemzésével foglalkozik A számítások az ISO 14040 & 44-nek

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése Szennyvíziszapártalmatlanítási módok életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay Zoltán Nonprofit Kft. X. LCA Center Konferencia Budapest, 2015. december 9. Bay Zoltán Nonprofit

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

A napelemek környezeti hatásai

A napelemek környezeti hatásai A napelemek környezeti hatásai különös tekintettel az energiatermelő zsindelyekre Készítette: Bathó Vivien Környezettudományi szak Amiről szó lesz Témaválasztás indoklása Magyarország tetőire (400 km 2

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Energetikai Szakkollégium Egyesület Csetvei Zsuzsa, Hartmann Bálint 1 Általános ismertető Az energiaszektor legdinamikusabban fejlődő iparága Köszönhetően az alábbiaknak: Jelentős állami és uniós támogatások Folyamatosan csökkenő költségek

Részletesebben

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09. FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA Bánréti Tibor ÉMI Felvonó- és Mozgólépcső Felügyelet oszt. vez. hely. Adatok az ELA-tól: ELA = European Lift

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger SZENNYVÍZISZAP 2013 HALADUNK, DE MERRE? Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger 1 Ami összeköt a közös múltunk Ami hasonló: Területe: 83 870 km2, lakossága:

Részletesebben

Magyarország műanyagipara 2009-2010

Magyarország műanyagipara 2009-2010 Magyarország műanyagipara 2009-2010 (Hogyan is állunk?) Észak-Magyarországi Műanyagipari Klaszter III. Műanyagipari Konferencia Budapest, 2011.április 27. Ollár Péter MMSZ 1 Műanyag-feldolgozás eloszlása

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország Tervezés Kivitelezés Szerviz 2 BIOGÁZ, TERMÉSZETESEN. BIOGÁZ. A JÖVŐ ENERGIAFORRÁSA. Mi a közös a tehénlepény és hatórányi kerékpározásban? Mindkettő ugyanakkora

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Témakörök Zöld gazdaság és munkahelyteremtés Közgazdasági megközelítések Megújuló energiaforrások Energiatervezés Foglakoztatási

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

SV (KIEGÉSZÍTŐ SZÓJEGYZÉK) 2008 MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

SV (KIEGÉSZÍTŐ SZÓJEGYZÉK) 2008 MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK SV (KIEGÉSZÍTŐ SZÓJEGYZÉK) 2008 MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK MEGJEGYZÉS 2 I. MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK AZ A M FEJEZETEKHEZ AZ ÁRUK ÉS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK TEKINTETÉBEN A kiegészítő szójegyzék 19 fejezetből (és 42

Részletesebben

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK 80%-a (5000 kg/fő/év) kerámia, kő, homok... Ebből csak kb. 7% a iparilag előállított cserép, cement, tégla, porcelán... 14%-a (870 kg/fő/év) a polimerek csoportja, melynek kb. 90%-a

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12.

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12. 6. Előadás Visszatekintés: a normális eloszlás Becslés, mintavételezés Reprezentatív minta A statisztika, mint változó Paraméter és Statisztika Torzítatlan becslés A mintaközép eloszlása - centrális határeloszlás

Részletesebben

Az életciklus szemlélet megjelenése a hulladékról szóló törvényben és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben

Az életciklus szemlélet megjelenése a hulladékról szóló törvényben és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben Az életciklus szemlélet megjelenése a hulladékról szóló törvényben és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben Nemes Mariann fejlesztéskoordinációs referens VIII. Életciklus-elemzési szakmai konferencia

Részletesebben

GLYCUNIC SOLAR EX napkollektor hőközlő folyadék

GLYCUNIC SOLAR EX napkollektor hőközlő folyadék Termék leírás: A GLYCUNIC SOLAR EX alacsony toxicitású propilénglikol alapú hőközlő folyadék koncentrátum, minden napkollektoros alkalmazáshoz A GLYCUNIC SOLAR EX szerves sav inhibitor technológiát alkalmaz.

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben