Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában"

Átírás

1 Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában MET IX. Energia Műhely TELEPÜLÉSENERGETIKAI KÖRKÉP CONSRUMA 32, dr. Fábián Zsolt főtitkár Magyar Önkormányzatok Szövetsége

2 A települési energiafelhasználás sajátosságai évi CLXXXIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 20. távhőszolgáltatás;

3 A települési energiafelhasználás jellege fogyasztó jellegű, távhő és az ehhez kapcsolt villamos energia termelés napelemes villamos energia termelés, nem jelentős. villamos és a fűtési célú energia villamos energia alapvetően a villamos hálózatból származik, hálózatra kapcsolt napelemes energiatermelés közvilágítás hőenergia felhasználása elsődlegesen a fűtési, a konyhai és a használati meleg víz hőenergia: gáz, biomassza (alapvetően tűzifa) elégetése villamos energia közvetlen hőtermelés konyhatechnológiáknál távhő: gáz, termálvíz ipari erőművek hulladék hője közlekedés: helyi közlekedés, gáz, gázolaj, benzin, villamos energia

4 Önkormányzati energetika jelentősége A helyi önkormányzatok energiára fordított kiadása 2009-ben meghaladta a 100 milliárd Ftot. Az energia áremelkedés következtében az üzemeltetési költségek többszörösére növekedtek, pl. a gázár az önkormányzatok részére 1994 és 2011 között 12.3-szorosára, a villamos energia ára 6.6-szorosára emelkedett A végső energiafelhasználás szektoronként 2007 PJ % Összesen 794,4 100,0 Ipar 141,5 17,8 Közlekedés 191,7 24,1 Lakossság 232,5 29,4 Egyéb 119,5 15,0 Mezőgazdaság 20,9 2,6 Nem energetikai 88,3 11,1 Dr. Járosi Márton nyomán lakossági energiafelhasználás 30 % 75,85% fűtés 10,73% melegvíz 7,15% főzés a használati melegvíz 42% villamos, 31%-ban gáz 17%-ban távhő Fűtés 60% földgáz 17,72% távfűtés 93 településen távfűtő rendszer, távfűtött lakások száma kb. 650 ezer A primer energiafelhasználás fő területei 2007 PJ % Összesen 1125,5 100,0 Végső felhasználás 794,4 70,6 Átalakítási veszteség 256,3 22,8 Saját felhasználás és veszteség 74,8 6,6

5 Gödöllő energiafelhasználása 2010-ben a Gödöllői Önkormányzat működési költsége 7.7 milliárd forint - az 1.9 milliárd forintos dologi kiadás 16 %-a, 303 millió forint az energiaköltség, ebből millió a közvilágítás, ezen felül - a Kalória Kft. közétkeztetés 116 millió forintos dologi kiadás 23 %-a, 27 millió forint az energia költség - a Távhő Kft. energiaköltsége közel 300 millió forint, (2011-ben 190 millió Ft gáz, 71 millió Ft hő a gázmotorból, 17 millió Ft villamos energia költség, gázmotor 19 millió Ft bérleti díj bevétel) Az önkormányzat és intézményeinek és társaságainak összes energiaköltsége közel 700 millió forint, 1

6 Az energiaellátás sajátosságai az energiaellátó rendszerek centralizációja: néhány nagy energiaforrás és a kiterjedt elosztóhálózat villamos és gáz energia előállítása és elosztása villamos energia szolgáltatás teljes körű, monopolhelyzet gázellátás monopolhelyzete nem teljes körű, biomassza városokban, a lakótelepeken, a választási lehetőség nincs, távfűtött lakások a centralizált energiaellátó rendszerekben jelentős politikai hatalom koncentrálódik, ezért a decentralizált vagy centralizált megoldások közötti választás nem csak technológiai és gazdasági kérdés decentralizáció: a szélgenerátorok és a kapcsolt üzemű gázmotorok terjedése ezer MW kapcsolt üzemű villamos termelő kapacitás, az erőművi kapacitás mintegy 10 %-a.

7 előnye: Centralizált rendszer hatékony energia felhasználás, alacsony, de képzett munkaerő igény, költséghatékonyság, kézben tartható, szabványosság egyszerűbben megkövetelhető, környezetbarát, hatékony hatósági ellenőrzés, baleseti kockázat alacsony, hátránya: növekvő hálózati veszteség, költséges, bonyolult hálózat, labilitás kockázata, nagy kiterjedésű üzemzavar kockázata, magas beruházási költség, hosszú megtérülési idő, externális költségek figyelmen kívül hagyása, monopol helyzet, fogyasztó kiszolgáltatottsága, jelentős természeti beavatkozás, lakott területektől nagy távolság, kapcsolt üzem nehézkes, költséges energiahordozó váltás,

8 Decentralizált rendszer előnye: helyi viszonyokhoz alkalmazkodó, a helyi viszonyokhoz illeszkedő fogyasztástermelés csökkenő elosztó hálózati veszteség, csökkenő költség, kisebb tőkebefektetés egyszerűbb üzemeltetés, automatizált kis rendszerek csökkentik a szinkronizálási gondokat kapcsolt energiatermelés lehetősége, nagyobb hatásfok, megújulók alkalmazása munkahelyteremtés, hátránya: nehezebb központi tervezhetőség, teherelosztás problémái, tartalék biztosítása, magasabb fajlagos beruházási költség környezetvédelmi, karbantartási kérdések, hatósági eszközök iránti nagyobb követelmények,

9 Az állam szerepe Az energiagazdaságban az állam szerepe elsődleges, energiapolitika, stratégia alkotás, törvényhozás, szabványosítás, környezetvédelmi kontroll, gazdaság irányítása, fejlesztési irányok meghatározása, adóztatás, energia-politikai célok Energiapolitikai célok Energia importfüggőség csökkentése Energiatakarékossággal Energiahatékonysággal Megújulók részarányának növelésével Beszerzési útvonalak diverzifikálásával Energiaszegénység csökkentése Állam szabályozó szerepének növelése (energiaárak) Új alkuk az energiaszolgáltatókkal Támogatások extraprofittá konvertálásának megakadályozása Fogyasztóvédelem szerepének megerősítése 10

10 A Nemzeti Energiastratégia főbb elemei Alapvető cél - Ellátásbiztonság - Versenyképesség - Fenntarthatóság Eszközök: - Energiahatékonyság, energiatakarékosság - Megújuló energia források - Atomenergia - Regionális infrastruktúra, egységes európai piac - Kormányzati intézkedések, KÁT kivezetése Hatások - hőigény csökkenése, távfűtés, geotermikus energia - Villamos energiaigény növekedése, hőszivattyú, közlekedés - Megújuló energiák bővülése, biomassza, hulladék - Energiatudatos magatartási formák - Atomenergia széleskörű alkalmazása Szükséges a hosszú távú szabályozás

11 Az állam árszabályozó szerepe, adópolitika energiapolitikai cél: az állam szabályozó szerepének növelése, az energiaszolgáltatókkal kötendő új alkuk kötése, a támogatások extraprofittá konvertálásának megakadályozása adó: gáz ÁFA-ja 10-ről 25 %, a villamos energia ÁFÁ 0-ról 25 %-ra emelkedett különadók, vezeték adó, távfűtés célú gáz 5 % árkiegészítés, kötelező felvásárlási ár, hatósági ár, 10 %-os lakossági árcsökkentés, Következmények: zavarok a távfűtésben közületi fogyasztók, önkormányzati intézmények energiaköltségeinek növekedése, szolgáltatók csökkenő bevétele, karbantartás, üzembiztonság színvonalának csökkenése növekvő veszteségek, állami kompenzáció szükségessége rászorultságtól független, minden fogyasztóra kiterjedő állami támogatás,

12 Kapcsolt üzemű energiatermelés Az elhibázott szabályozás ezer MW gázmotor teljesítmény 2006-ban a hazai összes nettó villamos energiatermelés 21.8 %-a 2010-ben 13.5 %, termelő kapacitás kihasználtsága alig haladja meg az 50 %-ot

13 A termál energia hasznosítása "Tudatosítanunk kell, hogy a környezetbarát távhő szolgáltatás országos energiapolitikai eszköz, az Országgyűlés által elfogadott 2030-ig irányt mutató Nemzeti Energiastratégia végrehajtásának fontos eszköze. Kiváló lehetőség a klímavédelem és a fenntartható fejlődés szolgálatában, ezért jogi szabályozással is erősíteni kell a nemzeti vagyon részét képező távhőrendszerek védelmét. A távhő rekonstrukciójához, a szükséges fejlesztésekhez tehát elengedhetetlenül szükséges az integrált közgondolkodás és rendszerszintű energiapolitika irányába való elmozdulás. Tudatában kell lennünk annak, hogy a fentiek híján a nemzetgazdaságnak növekvő primerenergiafelhasználással, növekvő CO 2 -kibocsátással, növekvő földgázimporttal, hiányzó áram- és hőtermelő kapacitással és dráguló távhővel kell szembenéznie. Mindezek alapján célunk, hogy a földgázalapú központi fűtéssel versenyezni tudó, kompetitív távhő szektort hozzunk létre. Távhő versenyképessége szűk mezsgyén: 5 %-os ÁFA Kapcsolt energia termelés termál hasznosítás korszerűsítés Termál hasznosítás problémái: magas beruházási költségek és a lelőhely bizonytalansága elhúzódó adminisztráció koncessziós kötelezettség Távhő Fejlesztési Cselekvési Terv

14 Pályázati rendszer A pályázati rendszer ellentmondásai: nem segítik elő a megújulók elterjedését. A jelentős %-os támogatás, presztízs-, a végig nem gondolt beruházások, magas árak fenntartása, nem veszi figyelembe a fenntarthatóságot, nem ösztönzi a beruházókat a leggazdaságosabb, fenntartható megoldások alkalmazására, pazarlásra ösztönöz, a magasan tartott ÁFA és egyéb állami elvonás jelentősen terheli a beruházást. Hosszú távú jogi szabályozás hiánya, fenntarthatóság, Budapest és Pest megye egy régióba sorolása az uniós támogatások szempontjából igen hátrányos helyzetbe hozta Pest megyét, jóllehet a megye önmagában jogosult lenne az ország többi régiójához hasonló támogatásra. Emiatt a pályázatok nagy része a Pest-megyei pályázók számára nem érhető el. Ez nagy mértékben rontja az ország abszorpciós képességét is, hiszen a hátrányos térségek önkormányzatai önerő hiányában kevésbé tudják igénybe venni a pályázati forrásokat, mint a Pest-megyeiek

15 Az önkormányzatok finanszírozása A feladatfinanszírozás bevezetése, államosítás A településeket megillető, központi költségvetésből származó forrás csökkenésének mértéke meghaladja az önkormányzatoktól elkerülő feladatok ellátásának korábbi költségét. az állami támogatások a saját bevételekkel együtt sem elégségesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására, ezért az önkormányzatok még a legdrasztikusabb takarékossági intézkedések bevezetésével sem képesek költségvetésüket egyensúlyba hozni. A jelenlegi források az önkormányzatok különös tekintettel a községek feladatainak ellátására (még a kötelező feladatok ellátására sem) nem elegendők. Az elégtelen finanszírozás következményeként a lakosság szolgáltatásokkal való ellátásának színvonala jelentősen romlik, az esetek többségében ellehetetlenül, kritikus helyzetet előidézve a településeken. A helyzetet tovább rontja, hogy az önként vállalt feladatok finanszírozása is megszűnik. A jelenlegi finanszírozás visszafordíthatatlan folyamatot indít el a településeken, ugyanis a felszámolt, megszüntetett ellátás későbbi újraindítására vagy egyáltalán nem, vagy kizárólag jelentős többlet költséggel lesz reális lehetőség.

16 Intézményfenntartás, távfűtés önkormányzatokról szóló törvény 13.. (1). 20. a távhőszolgáltatást az önkormányzatok kötelező feladatává teszi. Ugyanezen törvény 117. (1) és (2) rendelkezik arról is, hogy a feladatellátásához szükséges forrást az állam a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül biztosítja. A távhőszolgáltatás: alacsony fizetési hajlandóság, a kintlévőségek, korszerűtlen, rossz műszaki állapot, komoly nehézségekkel küzdött. A kialakított új támogatási rendszer, a kapcsolt energiatermelés ellehetetlenülése még az eddigieknél is komolyabb problémát fog okozni. A geotermikus energiafelhasználás válsága, megújulókkal kapcsolatos uniós követelmények teljesítése önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésű épületek (óvoda, iskola, művelődési ház, könyvtár stb.) fűtése, világítása,

17 Az öngondoskodás elve Az új önkormányzati törvény nagy súlyt fektet a települések önfenntartó képességének erősítésére, az öngondoskodás, az önellátás növelésére. A 6.. szerint: A helyi önkormányzat feladatai ellátása során: a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit... b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait; A 15.. szerint: A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. A súlyos munkanélküliségi problémákkal küszködő magyar vidék helyzetének javításához a foglalkoztatás növelésén, a munkahely teremtésen keresztül vezet az út. Ez pedig automatikusan vezet az önfenntartó képesség javulásához. A közfoglalkoztatás ebben a folyamatban fontos szerepet játszik. A közfoglalkoztatás keretében különösen nagy lehetősége van az önkormányzatoknak a helyi igények helyben történő kielégítésére, az élelmiszer termelésben, a tüzelőanyag ellátásban, a környezet rendben tartásában és a közterületek fenntartásában.

18 Szakember ellátottság Az önkormányzatok és az önkormányzat hatókörébe tartozó lakossági energiafelhasználás az ország összes energiafelhasználásának mintegy felét teszi ki. Míg a vállalkozói szféra általában rendelkezik az energia hatékony felhasználáshoz szükséges ismeretekkel, a lakosság és az önkormányzati szféra jelentős segítséget igényel ahhoz, hogy ezen a téren felismerje saját érdekeit és szükségleteit. A kisebb települések, de még a néhány ezer lakosúak sem rendelkeznek ahhoz forrásokkal, hogy jól képzett energetikusokat foglalkoztassanak, túl azon, hogy egy kis település néhány intézménye nem is tölti ki egy szakembernek a teljes munkaidejét.

19 Felkészülés a as fejlesztési időszakra A Nemzetgazdasági Hivatal kidolgozta a évekre Magyarország fejlesztésének alapelveit. Ezek között kiemelten szerepel az energiagazdaság. A közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP), az Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP), a Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) közvetlenül érinti az energiagazdaságot. Ezen belül a kiemelendő a nemzeti zöld- és kékgazdaság fejlesztése fenntartható, alternatív, hazai természeti erőforrásokra (föld, víz, földhő, ásványkincsek, élelmiszer feldolgozás), a zöld- és low-carbon gazdaságra, a KKV-kra és a nemzeti közszolgáltatásokra alapozott térségi és helyi autonóm gazdaságfejlesztés. A kitörési pontokra épülő növekedésünk 7 lehetséges fejlesztési területe közül a nemzeti függőségeink csökkentése, az autonóm energiaellátás zöldgazdaság-fejlesztéssel, a geotermális potenciál kihasználásával, az energiafüggetlenség és az energiahatékonyság növelése lehetőséget biztosít az energiagazdaság alapvető átalakítására. A fordulatot igénylő válságtüneteink 7 lehetséges fejlesztési területe közül is fontos szerepe van az autonóm és öngondoskodó térségi gazdasági és energetikai rendszereink helyreállításának, a helyi termelés-fogyasztás, társadalmi innovációk elősegítésének, az energiahatékonyság és megújuló energetikai potenciál kihasználása javításának.

20 Következtetések, Következtetések: Fogyasztás jelentős része, szűk mozgástér a termelésben és fogyasztásban, Rendezési tervi, építéshatósági eszközök Energiatakarékosság felújításhoz kapcsolva, Biomassza hasznosítás korlátozott Jelentős termálenergia potenciál Szélenergia korlátozott Napenergia, nagy perspektíva Biogáz alacsony potenciál Hulladék, hosszú távon, korlátozott

21 Javaslatok A kitűzött célok elérése érdekében az összes szereplőnek megvan a tennivalója, de az államnak alapvetően meg kell változtatni az irányító szerepét. A cselekvés fő irányai a pályázati rendszer, az adó és szabályozási rendszer átalakítása, a munkahely teremtés ösztönzése és a decentralizáció elősegítése. A fejlesztés fő iránya: az energiahatékonyság növelése a termál energia hasznosításának elősegítése a távfűtés fejlesztése, bővítése napelemek alkalmazása és alkalmazása a hőszivattyús rendszereknél napelemek alkalmazása a közlekedési eszközök energiaellátásában kis teljesítményen a biomassza hasznosítása, összefüggésben az önellátással és a munkahely-teremtéssel önkormányzati energetikus hálózat, energia tanácsadó iroda létrehozása, működtetése

22 Köszönöm a figyelmet Dr. Fábián Zsolt főtitkár

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3 ÖSSZEGZÉS 28 1 TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ............................................ 2 BEVEZETÉS................................................................................ 3 Összetett problémák,

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 1. melléklet /2013 (III.28) határozathoz ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben