Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás A megújuló energiák fajtái Biomassza Napenergia Geotermia Szélenergia Vízenergia Egyéb megújuló energiák Környezetvédelem és megújuló energiaforrások Megújuló energia hasznosítás az Európai Unióban Megújuló energia hasznosítási lehetőségek Magyarországon A KKV-k energiahatékonyság-növelési és a megújuló energia hasznosítási lehetőségei Megújuló energia hasznosítási technológiák és gyakorlati alkalmazások Napkollektoros hőellátás Hőszivattyús hőellátás Biomassza alapú hőellátás Napelemes villamosenergia-ellátás (fotovillamos rendszerek) Szélgenerátoros villamosenergia-ellátás és szélerőgépek alkalmazása A megújuló energia projektek finanszírozási lehetőségei Felhasznált irodalom A megújuló energia hasznosítással kapcsolatos fontosabb jogszabályok A témához kapcsolódó fontosabb honlapok

2 4 Megújuló energiaforrások az EU-ban és Magyarországon BEVEZETÉS, AJÁNLÁS A hazai kis- és középvállalkozói szektor fejlődése az elmúlt másfél évtizedben az erős piaci verseny körülményei között zajlott, a hatékonysági kényszer jelentősen hatott a napjainkra kialakult vállalati szerkezetre. A kisés középvállalkozások kiemelkedően fontos szerepet játszanak a nemzetgazdaság termelésének növelésében és a foglalkoztatásban; a vállalati szektoron belül a foglalkoztatás kétharmadát a kis- és középvállalkozások adják. A versenyképességük megőrzése érdekében a hatékonyság további növelése elengedhetetlen. Ennek egyik fontos eszköze az energiahatékonyság-növelés és a megújuló energiaforrások együttes alkalmazása. A takarékos és környezetbarát energiagazdálkodás egyrészről közvetlenül hozzájárul a vállalkozás hatékony működésének elősegítéséhez az energiaköltségek csökkentése által, másrészt segíti az egészséges és fenntartható környezet kialakítását és a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás elleni tevékenységeket. Jelen kiadvány ehhez kíván segítséget nyújtani a hazai kis- és középvállalkozások számára, bemutatva az Európai Unió számos tagországában eredményesen alkalmazott vállalati energiamenedzsment rendszer kialakításának módját, az energiahatékonyság-növelési és a megújuló energia hasznosítási lehetőségeket. Köszönetet mondok a kiadvány valamennyi szerzőjének, hogy munkájukkal, szakmai felkészültségükkel hozzájárultak a kiadvány létrejöttéhez. A szerzők nevében is külön megköszönöm Ari Andreának, dr. Hárs Titanillának és Kazai Zsoltnak a közreműködését, akik a kiadvány megjelenéséhez részanyagok gondos és szakszerű elkészítésével jelentős segítséget adtak. A kiadvány szerzői és közreműködői remélik, hogy sok hazai kis- és középvállalkozás fogja haszonnal forgatni e kiadványt, és megtalálja benne mindazon ismereteket, amelyek segítségével a vállalkozásuk energiahatékonysága, ezáltal versenyképessége tovább növelhető. Mészáros Géza szerkesztő

3 Vállalkozók Európában 5 1. A MEGÚJULÓ ENERGIÁK FAJTÁI Megújuló energiaforrások alatt azokat az energiaforrásokat értjük, amelyek hasznosítása közben a forrás nem csökken, hanem azonos ütemben újratermelődik, vagy megújul. Az iparosítást megelőző időkben és a fejlődő országok nagy részében ma is - az emberiség energiaellátása főként megújuló energián alapult (vízimalmok, szélmalmok, fatüzelés, mezőgazdasági melléktermékek tüzelése stb.) A megújuló energiaforrások felhasználása igen sokoldalú lehet. Hagyományosan legfontosabb alkalmazási területük az alapvetően fűtési célú hőenergia termelés, az utóbbi időben azonban a villamosenergiatermelés vált hangsúlyossá, és a jövőben várhatóan jelentős szerepet kapnak a járművek üzemanyagaként való felhasználásban is. Nemzetközi osztályozás szerint négy megújuló energiaforrás létezik: a Nap, a Föld forgási energiája, a gravitáció és a geotermális energia. A hétköznapi értelemben vett megújuló energiaforrások közvetlenül vagy közvetett módon a Napból származnak. A napenergiát közvetlen módon három területen hasznosíthatjuk: napkollektorokkal a fűtés és használati melegvíz készítés területén, napelemekkel elektromos áram előállításához mindkét esetben technológiai berendezésekről beszélünk - valamint az építészetben az ún. passzív napenergia-hasznosítással. Közvetett módon a napenergiából származik a szél, a víz, a biomassza, és a tenger hullámok energiája. Léteznek időjárástól függő (pl. nap, szél) és időjárás független (pl. geotermikus) megújuló energiaforrások. Az 1. sz. ábra bemutatja, hogy egy szakértői csoport számításai szerint a legfontosabb megújuló energia fajták éves elméleti potenciálja hogyan aránylik az emberi társadalom éves összes energiafelhasználásához. Látható, hogy a Napnak a Földre beeső sugárzása olyan állandó energiaforrást jelent a Föld számára, amelynek energiamennyisége szer nagyobb, mint az emberiség teljes energia felhasználása. (Egyes számítások szerint a Föld sivatagaira jutó napsugárzás kb. 1%-ával ki lehetne váltani a teljes fosszilis energiahordozó-felhasználást.) Emellett a rendelkezésre álló szélenergia, óceán energia és biomassza energia potenciál is egyenként meghaladja az emberiség jelenlegi energiaszükségletét. Nyilvánvaló, hogy a technológiailag és gazdaságilag hasznosítható potenciál lényegesen alacsonyabb az ábrán bemutatott elméleti aránynál (erre vonatkozóan is készülnek különböző szakértői becslések), de az arányok mindenképpen figyelemre méltóak.

4 6 Megújuló energiaforrások az EU-ban és Magyarországon 1. sz. ábra A legfontosabb megújuló energiák potenciálja és az emberi társadalom energiafelhasználásának aránya Forrás: Renewables for Power Generation Status-Prospekt 2003 IEA/OECD A megújuló energiák alapvetően két fő forrásból származnak: a napenergiából és a geotermikus energiából. A napenergia hasznosítás egyrészt történhet közvetlenül, különféle technikai eszközök segítségével, másrészt közvetve a fotoszintézis folyamatán keresztül. A 2. sz. ábra a megújuló energiák csoportosítását mutatja be.

5 Vállalkozók Európában 7 A megújuló energiaforrások csoportosítása 2. sz. ábra Forrás: Pataky T. Dr. Unk Jánosné: Települések mérnöki műveletei és létesítményei. BME. Tankönyvkiadó A különböző országok eltérő természeti adottságai más-más megújuló energia hasznosítási lehetőségét biztosítják. Ebben a fejezetben röviden ismertetésre kerülnek a Magyarország számára fontos megújuló energia fajták és legjellemzőbb alkalmazási területeik, kiemelve a magyarországi hasznosítási lehetőségeket. 1.1 Biomassza A biomassza valamely élettérben egy adott pillanatban jelen levő szerves anyagok és élőlények összessége. (Barótfi I.1999 p. 5.) A biomassza a Föld felületén egyenetlenül oszlik el. A sarkok felől az egyenlítő felé az élőlények tömege, fajtáinak száma növekszik. Az éghajlattól függően eltérő az élővilág sűrűsége, vagyis a biomassza mennyisége a Föld egyes területein.

6 8 Megújuló energiaforrások az EU-ban és Magyarországon Energetikai célokra szinte kizárólag a növényi anyagokat (fitomassza) hasznosítjuk, míg az állati eredetű biomasszát (zoomassza) csak kevés esetben Ez utóbbira lehet példa, amikor pl. vágóhídi hulladékot kevernek növényi anyagokkal biogáz-termelés céljából. Az energetikai célra hasznosított biomasszát legalább kétféleképpen csoportosíthatjuk. Egyrészt az anyag halmazállapota szerint, másrészt pedig a keletkezési hely, vagy eredet szerint. Halmazállapot szerint beszélhetünk szilárd, folyékony és gáznemű biomasszáról (1. sz. táblázat). A biomassza csoportosítása halmazállapot szerint 1. sz. táblázat szilárd folyékony gáznemű fásszárú növények (természetes és ültetvényerdők) lágyszárú növények (szalma, nád, energiafű stb.) hígtrágya szerves eredetű metán (depóniagáz, biogáz) A biomassza származási helye szerint pedig az alábbi csoportokat különböztetjük meg: - elsődleges biomassza: a teljes földi növényzet, a napenergia felhasználásával, fotoszintézis révén keletkezik. - másodlagos biomassza: az állati eredetű biomassza, mely alapvetően az elsődleges biomasszából keletkezik, annak lebontásával, majd újraépítésével. (különböző állati szerves trágyák) - harmadlagos biomassza: a biomasszák feldolgozásával, illetve felhasználásával összefüggően keletkező biomasszaként kezelhető anyag, mely különböző idegen anyagokat is tartalmazhat (pl. élelmiszerés különböző szerves, humán eredetű hulladékok). A fentiekből látható, hogy a biomassza, mint fogalom, még az energetikai értelmezésben is rendkívül összetett, többféle alapanyagot és technológiát takar. A biomassza energetikai célú hasznosítása előtt meg kell fontolni, hogy a felhasználandó növényi alapanyag típusától függően mekkora részt hasznosítunk energetikai célra, és mekkorát élelmiszertermelésre. A növényi alapanyagokat ugyanis valahol meg kell termelnünk. Ez a legtöbb esetben korábban élelmezési célra hasznosított területen történik. Tévhit ugyanis az, hogy nagy tömegű, energetikai célú termelést a művelés alól kivont,

7 Vállalkozók Európában 9 rosszabb minőségű területeken is folytathatunk. Az energetikai célú növénytermesztésnek, az élelmiszercélúhoz hasonlóan alapvető eleme a gazdaságosság, vagyis egységnyi területen a lehető legnagyobb tömeghozam elérése a cél, minél rövidebb idő alatt, minél hatékonyabban. Ehhez ugyanúgy jó talajadottságú termőterületekre van szükség, a rosszabb minőségű területeken alacsonyabb hozam mellett csak kiemelt földalapú támogatással éri meg termelni. Más kategóriát képvisel a növénytermesztésből és állattenyésztésből származó melléktermékek, hulladékok hasznosítása. Itt természetesen nincs konfliktus az élelmiszer- és az energetikai célú termesztés között, hisz a hulladékok ártalmatlanításával egy nagyon fontos környezetvédelmi célt is sikerül elérni. A mezőgazdasági eredetű hulladékok viszont az ország energiaigényéhez képest csak csekély energetikai potenciált képviselnek. A biomassza alkalmazása körüli ellentmondásosság másik forrása a környezetvédelmi okokra vezethető vissza. Itt szintén egy tévhitet érdemes eloszlatni, mivel a korábban gyakran hangoztatott érv, miszerint a biomassza alkalmazása a CO2-kibocsátás szempontjából semleges, sajnos nem állja meg a helyét. Bármilyen növény elégetésekor ugyan valóban annyi CO2 szabadul fel, mint amit a növény a növekedése során, fotoszintézis útján magába kötött, de egy technológia alkalmazása során a teljes életciklust kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a növény termesztéséhez, betakarításához, szállításához, feldolgozásához, a létesítmények építéséhez, a végtermék szállításához, a hulladékok elhelyezéséhez/ártalmatlanításához stb. felhasznált energiát és az abból származó kibocsátásokat is számításba kell vennünk, amikor összehasonlítjuk az egyes technológiákat. A biomassza-felhasználás tehát soha nem lesz CO2-semleges, noha általában nagyságrendekkel kedvezőbb értékeket produkál a fosszilis energiahordozókkal szemben. Probléma igazából akkor merül fel, amikor a rendelkezésre álló alapanyag-mennyiséget nem hatékonyan, vagyis pazarló módon hasznosítják, és több energiát fektetnek a biomassza előállításába, mint amennyit az egésszel nyerni lehet. A biomassza-hasznosítás szakmai területe folyamatos mozgásban van. Összetettsége és a fent említett konfliktusok kiküszöbölése okán folyamatos kutatás-fejlesztés zajlik, újabb- és hatékonyabb eljárásokat dolgoznak ki, melyek rövid időn belül felülírhatják és kiszoríthatják a jelenlegieket. A biomassza hasznosításon belül is vannak azonban olyan területek, melyek meglehetősen nagy hagyományokkal rendelkeznek, és amelyek már ma is magas műszaki színvonalat és hatásfokot képviselnek. Ilyen a szilárd biomassza közvetlen eltüzelése, melyről bővebben szólunk a. továbbiakban.

8 10 Megújuló energiaforrások az EU-ban és Magyarországon Alapanyagok, felhasználási területek Mielőtt bármelyik technológiát kiemelnénk, érdemes áttekinteni a ma energiatermelési célra leggyakrabban hasznosított alapanyag-típusokat és technológiákat. A 2. sz. táblázat összefoglalja ezeket. Alapanyag típusa Az egyes biomassza-alapanyagok felhasználási módjai Feldolgozás technológiája Lágyszárúak szalma, aprítás, energiafű pelletálás/fermentáció Nyert energiahordozó halmazállapot Energiatermelés technológiája szilárd/gáz apríték, pellet/biogáz apríték/pelletkazán, gázmotor 2. sz. táblázat nád aprítás apríték szilárd kazán hő Fásszárúak hasábfa aprítás, apríték/brikett/pellet szilárd brikettálás/pelletálás Olajosnövények repce, napraforgó Gabonanövények búza, kukorica Nyert energia típusa hő/ hő+vill. energia hő/ hő+vill. energia észterezés dízelolaj folyékony dízelmotor mechanikus/hő/ hő+vill. energia közvetlen tüzelés/faelgázosítás erjesztés+desztilláció Magas keményítő tartalmú növények burgonya, erjesztés+desztilláció csicsóka Magas cukortartalmú növények cukorcirok, erjesztés+desztilláció cukorrépa etanol folyékony belső égésű motor etanol folyékony belső égésű motor etanol folyékony belső égésű motor mechanikus/hő/ hő+vill. energia mechanikus/hő/ hő+vill. energia mechanikus/hő/ hő+vill. energia

9 Vállalkozók Európában 11 A táblázatból látható, hogy az alapanyagok szinte mindegyike felhasználható hő-, villamosenergia-termelésre, vagy mechanikus/mozgási energia előállítására. A táblázat a lehetőségeket mutatja be, ezért tüntettük fel pl. a bioüzemanyagoknál, az etanolnál és a dízelnél, hogy ezek is felhasználhatók hő- és villamosenergia-termelésre is, akár kisebb-nagyobb erőművekben, annak ellenére, hogy ma döntően gépjárművek meghajtása céljából termelik őket. Szilárd A biomassza a szén, a kőolaj és a földgáz után a világon jelenleg a negyedik helyen áll az energiafelhasználáson belül. Világátlagban a felhasznált energia kb. 10 %-át, fejlődő országokban 35 %-át biomassza felhasználásával nyerik. A biomassza valamely élettérben egy adott pillanatban jelen levő szerves anyagok és élőlények összessége. Ezek a szárazföldön és vízben található mikroorganizmusok, növények, állatok tömegei vagy már közvetett, transzformáción átesett (ember, állat, feldolgozó iparok) keletkező biológiai eredetű termékek és hulladékok. A biomassza tüzelése, tárolása történhet közvetlen formában (tűzifa, faapríték) vagy mechanikai átalakítást követően. A mechanikai átalakítás leggyakoribb formája a pellett, brikett készítése, amely során a könnyebb kezelhetőség és szállítás céljából a biomasszát háromirányú présekkel összepréselik. Folyékony (bioüzemanyag) A bioüzemanyagok gyártására fordított energia egy igen vitatott téma. A biohajtóanyagok előállítása nem a potenciális lehetőségek, hanem az igények szerint alakul. Az adott bio-üzemanyag előállításának gyártástechnológiai feltételei sem minden esetben tisztázottak. (Marosvölgyi, 2006) Magyarországon hazai termelésű alapanyagokból ezer tonna használható fel biodízel/biogázolaj gyártására, ebből azonban legfeljebb a hazai bekeveréshez szükséges ezer tonna motorhajtóanyag állítható elő. A jelenlegi 83 ezer tonna/év bioetanol gyártási kapacitás több mint tízszeresére növekedhet, a gabonafeleslegből megfelelő gyártókapacitások kiépülése esetén akár ezer tonna bioetanol is megtermelhető lenne belföldön. Azaz közel 1,0 millió tonna etanol előállítása várható mintegy 3,0 millió tonna gabona (főleg kukorica) felhasználásával. Az uniós prognózisok 2010-re 5,6 millió tonna, 2015-re pedig 9,3 millió tonna bioetanol igényről szólnak. Ezzel szemben az EU-ban 2006-ban 1,7 millió tonna bioetanolt állítottak elő.

10 12 Megújuló energiaforrások az EU-ban és Magyarországon A biodízel- és bioetanolgyárak területi elhelyezésénél, illetve beruházásainál figyelemmel kell lenni az alapanyagbázis rendelkezésre állására, a keletkezett melléktermékeknek lehetőleg helyben történő felhasználására, csökkentve a logisztikai költségeket, amelyek nagy szállítási távolságok esetén jelentősek lehetnek. Gáznemű (biogáz, depóniagáz) A biogáz, mint alternatív megújuló energiaforrás jelentősége növekvő, amely részben az új energiaforrások keresésének, részben a környezetvédelmi gondok enyhítésének is köszönhető. A biogáz részben hulladékból és melléktermékekből, részben speciálisan erre a célra termelt növényekből állítható elő. A melléktermékek közül fontos szerepet játszanak az állati trágyák és vágóhídi hulladékok, amelyeket a fermentációs folyamat során a biogáz üzemek ártalmatlanítanak is (környezetvédelmi előnyök). Ugyanígy a kommunális hulladékok és szennyvíziszapok biogáztermelés céljára történő felhasználása esetén, ahol azok ártalmatlanítása legalább annyira fontos, mint a belőlük származó energia. A megfelelő gázkihozatal és hatékonyság eléréséhez azonban a biogáz üzemekbe nagyobb energiatartalmú elsősorban mezőgazdasági eredetű alapanyagok (silókukorica, cukorcirok, teljes gabonanövény, szár- és rostmaradék stb.) bevitele is szükséges. A biogáz üzem létesítésénél komplexen szükséges áttekinteni a helyben rendelkezésre álló és kiegészíthető alapanyagbázist, a gázfelhasználás és a hulladék hőhasznosításának lehetőségeit. A biogáz termelés hatékonysága és költségei függnek a választott technológiáktól (nedves vagy száraz, tartályos vagy csőfermentor), az üzem méretétől, a gázés a hulladékhő hasznosításától. A méret szerint a 0,5-2,0 MW közötti üzemek hatékonysága elfogadható, amelyek alapanyagigénye ezer tonna MW-onként. A beruházási költségek a méret növekedésének függvényében exponenciálisan csökkennek, de ugyanígy a hulladékhő hasznosításának növelésével is jelentősen rövidíthető a beruházás megtérülése. Kisebb méretben, szilárd istállótrágyák és biohulladék esetén a száraz fermentoros biogáz termelés kínál jobb megoldást, nagytömegű hígtrágyák és szennyvíziszapok esetében a nedves fermentációs technológia az előnyösebb. 1.2 Napenergia A nap sugárzása közvetlen (direkt) és közvetett (diffúz) módon jut el a Föld felszínére. Amint az a korábbiakban bemutattuk, a Napból egy év alatt a

11 Vállalkozók Európában 13 Földre érkező energiamennyiség tizenhétezerszer nagyobb, mint az emberiség éves energia felhasználása. A napenergia hasznosítás közvetlen módjai: fotovillamos (aktív) hasznosításkor napelemek segítségével villamos energia állítható elő, amellyel közvetlenül, vagy tárolás után villamosenergia-fogyasztóberendezések működtethetők. hőenergia hasznosítás, amely passzív vagy aktív módon történhet: o passzív hasznosítás történhet az épületek megfelelő tájolásával, egyéb építészeti megoldásokkal (jelen tanulmányban nem részletezzük) o aktív hasznosítás esetén napkollektor, valamint gépészeti eszközök segítségével vizet melegítünk fel a napenergia segítségével (használati melegvíz készítés, fűtésrásegítés). Az aktív napenergia-hasznosítás elvét a 3. sz. ábra mutatja be. Az aktív napenergia hasznosítás elve 3. sz. ábra

12 14 Megújuló energiaforrások az EU-ban és Magyarországon A napkollektoros hőenergia-termelés és a napelemes villamosenergiatermelés gyakorlati megoldásait a kiadvány későbbi fejezeteiben részletesen is bemutatjuk. A napkollektoros rendszerek megfelelő kialakítás mellett a használati melegvíz előállítás és az esetenkénti fűtés rásegítés mellett a nyári időszakban az épületek hűtésére és légkondicionálására is alkalmassá tehetők (abszorpciós hűtés). E technológiák elterjedését a berendezések jelenleg még magas ára korlátozza, de hosszabb távon szélesebb körű alkalmazással is lehet számolni. További közvetlen napenergia hasznosítási lehetőséget jelent a koncentrált naperőművek (CSP) létesítése, amelyek nagyméretű tükrök segítségével fókuszálják a napsugárzást egy központi hőfejlesztő berendezésbe, és a termelt hő gőzturbinák segítségével villamosenergia-előállítását teszi lehetővé. Ezek a rendszerek főként az egyenlítőhöz közeli területeken jelentenek gazdaságos energia előállítási lehetőséget, ahol a napsütéses órák száma a magyarországinál lényegesen nagyobb. 1.3 Geotermia A kitermelt geotermikus energia hasznosítása igen változatos: alkalmazzák belső terek fűtésére, melegvíz-szolgáltatásra, termálfürdőkben, ipari célokra és a mezőgazdaságban. A termálvíz fűtési és melegvíz-szolgáltatási hasznosítása kommunális, de a mezőgazdaságot (pl. növényházak, fóliaházak, baromfitelepek, istállók, stb. fűtése) is érintő terület. Ez utóbbi ágazatban lehetőség nyílik speciális alkalmazásokra a fűtési időszakon kívül is (terményszárítás, haltenyésztés). Ezeknél az alkalmazásoknál a termálvíz előnye nem csupán fűtőolaj vagy földgáz megtakarításában jelentkezik, hanem a koncentráltság és a sokrétű hasznosíthatóság miatt vállalkozások alapítására, kereskedelmi tevékenység indítására is alkalmat nyújt, egy adott térség komplex fejlesztéséhez (termelés, kommunális ellátás, termálfürdő, sportuszoda) járul hozzá. Másrészről az előkezelés és szükség esetén a hőkicserélés lehetővé teszi a hagyományos fűtő- és melegvíz-hálózatok üzemeltetését magas hőmérsékletű hévízzel, így nincs szükség külön átviteli rendszerek kiépítésére. A hazai hévizek minősége és mennyisége lehetővé teszi hévízkútjaink komplex és többlépcsős hasznosítását. A komplex hasznosításon az egyes alkalmazási területek párhuzamos kapcsolását (pl. kommunális hasznosítás mellett ipari hasznosítás) vagy a szezonális kihasználását (télen fűtés, nyáron

13 Vállalkozók Európában 15 hűtés) értjük. A többlépcsős hasznosítás esetén mely egyben komplexitást is jelent a felhasználási területek hőmérséklet szerinti sorba kapcsolását értjük. Kutatások folynak az ún. kis entalpiájú hévízből nyert energián alapuló villamosáram-fejlesztés gazdaságos megoldása, az un. kettősfolyadékciklusú áramfejlesztő rendszerek kialakítása érdekében. (Pataki, 2005 in Hárs, 2006) A geotermikus energiahasznosítás újabbnak számító, még részben kutatott területe a földalatti forró kőzetek hőjének a felszínről lejuttatott hőhordozó közeg segítségével való kivonása. Ezt forró - száraz kőzetes (Hot Dry Rock vagy Enhanced Geothermal System, HDR vagy EGS) eljárásnak nevezik, és kb m mély furatokra szükségesek hozzá, ahol a kőzet hőmérséklete C közötti. A kőzetrétegbe vizet sajtolnak, mely felhevül és egy szállító furaton keresztül jut a felszínre. A C hőmérsékletű víz hőcserélő közbeiktatásával adja le energiatartalmának egy részét, majd ismét visszapréselik a fellazított kőzetrétegbe. (Hárs, 2006) A geotermikus energia hasznosítása a világon mindenhol nyereséges és környezetbarát tevékenység, a károsanyag-kibocsátás (emisszió) csökkentésének egyik leghatékonyabb eszköze. 1.4 Szélenergia A szélenergiát ipari méretekben az országos villamos hálózatra termelő szélerőművek hasznosítják. Emellett számos helyen megfontolandó kis teljesítményű (100kW alatti) szélgenerátorok vagy szélmotorok alkalmazása helyi energiaigények kielégítésére (pl. tanyavillamosítás, öntözési rendszerek, vízszivattyúzás stb.) A szélenergia potenciál tér- és időbeli eloszlását igen nehéz meghatározni, a pontos értékekhez hosszú idejű mérésre van szükség minél több helyen és magasságban. A kihasználható szélenergia mennyiségét a méréseken alapuló számításokkal és becsléssel lehet megállapítani. Természetesen a szélsebességen és a szélteljesítményen kívül egyéb tényezők is befolyásolják a villamos energia termelő szélerőmű parkoknak a létrehozását, például jogi, környezet- és természetvédelmi, biztonsági, gazdaságossági stb. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy különféle okok miatt Magyarország földrajzi területének kb. 65%-a alkalmatlan, szélerőművek telepítésére, un. tiltott területnek minősül (település belterülete, vízfelület, védett terület, villamos távvezeték megközelítés stb.) A 60 méteres magasságban mért 5 m/s érték feletti szélsebességű nem tiltott területeken a szélenergia 100 %-os hasznosítása egymagában fedezhetné az

14 16 Megújuló energiaforrások az EU-ban és Magyarországon ország jelenlegi 35 TWh-ás villamosenergia-igényének kb. a felét. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ilyen módon termelt villamos energiával az év minden időszakában fedezhető lenne az országos igény. A szélsebesség változása miatt beleértve a szélcsendes időszakokat is a szélenergia mindig csak kiegészítő energiaforrás lesz, mivel a szélerőművek alkalmazásának alapvető problémája, hogy rendelkezésre álló szélteljesítmény és a fogyasztók által igényelt villamos teljesítmény időbeli lefutása jelentősen eltér. A különbséget más hagyományos vagy alternatív energiaforrásokból kell biztosítani, illetve meg kell oldani a szélenergiával termelt villamos energia tárolását. A villamos energia tárolásának több műszaki megoldása is ismert, például a szivattyús-tározó vízerőművek alkalmazása, vagy erre alkalmas akkumulátor telepek működtetése stb. Az utóbbi években fejlődésnek indult a völgyidőszakban termelt villamos energiával történő hidrogén előállítás, és ennek tüzelőanyag-cellákban történő hasznosítása villamosenergia-termelésre a fogyasztói csúcsidőszakban. Kisebb energiaigényű vállalkozások, háztartások energiaellátására a néhány kw teljesítményű, alacsonyabb szélkerék felállítása lehetséges. Ezek a rendszerek kisebb szélsebesség esetén is működőképesek. A megtermelt villamos energia akkumulátorok segítségével tárolható, illetve a szélenergiával közvetlenül mechanikai munka is végezhető (pl. öntözéshez, vízkiemeléshez stb.). 1.5 Vízenergia A víz energiáját az emberiség már a történelmi időkben is használta. A régi kultúrákban a vízkerekeket alkalmazták a mezőgazdasági területek öntözésére és ivóvíz ellátásra. A vízenergia hasznosítás reneszánsza 1830-tól köszöntött be, ekkor jelentek meg az első vízturbinák és szorították ki a vízkerekeket. A turbinák a nagy esésű és nagy energiájú vizet is tudták hasznosítani, és 1866-tól egy generátor segítségével villamos árammá tudták alakítani mozgási energiájukat. Törpe vízerőmű - Teljesítménye nem haladja meg az 1MW-ot. Jelentős részük korábban malomként funkcionált, ezeket később bővítették ki a generátorral. Ezek a kis berendezések rendkívül vízállás-függők, alacsony vízállás esetén általában leállítják őket. A régi törpe-erőművek szinte kizárólag vízkerékkel üzemelnek. Folyami vízerőmű - A folyókra telepített, azok mozgási energiáját hasznosító, általában közepes teljesítményű erőművek.

15 Vállalkozók Európában 17 Gát erőmű - gát által felduzzasztott folyó vizének helyzeti (potenciális mozgási) energiáját hasznosító erőmű. Hatalmas beruházást igényel, ezáltal olyan helyre érdemes telepíteni, ahol a víz esési magassága nagy, és hozama legalább közepes. A legnagyobb vízerőművek ebből a típusból kerülnek ki. A gát erőművek speciális alkalmazási területe a villamosenergia-tárolás. Ezt speciális szivattyú-turbina berendezésekkel valósítják meg. Éjszaka, amikor az áram átvételi ára alacsony, illetve a villamosenergia-fogyasztás a lehetséges termelésnél kevesebb, villamos áram többlet keletkezik az elosztóhálózaton. Ilyenkor ezeknél a gátaknál a szivattyúk felszivattyúzzák a vizet, mely majd a nappali csúcsidőszakban termel majd áramot a generátoron. A megoldás nem veszteségmentes, de egyre több villamos hálózaton alkalmazzák, ahol erre a természeti és földrajzi adottságok rendelkezésre állnak. 1.6 Egyéb megújuló energiák A tengerparttal rendelkező országok számára az apály-dagály, a tengeri hullámok és a tengerek hőjének hasznosítása is megújuló energia hasznosítási lehetőség. A jövő legígéretesebb másodlagos szekunder energiahordozóinak a hidrogén és a metanol látszanak, természetesen a villamos energia mellett. Jelentős ráfordításokkal folynak a fejlett gazdaságú országokban mind a hidrogén, mind a metanol energetikai alkalmazásaival kapcsolatos kutatások, és az un. hidrogéngazdaság illetve a metanolgazdaság kiépítésére vonatkozó stratégiák kidolgozása és megvalósítása. A hidrogénnek elsősorban a környezetvédelmi előnyei a meghatározóak, később a gazdaságiak is azok lesznek, és mindezek felett a legfontosabb a fenntarthatóság: előállítható megújuló energiaforrásokból vagy hasadóanyag segítségével is, tehát karbon-mentes energiaellátást ígér. A metanol melletti érvek is megfontolandók: gazdaságos előállíthatóság, egyszerű tárolás és szállítás a jelenleg is meglévő infrastruktúra felhasználásával stb. A hidrogén a Földön szabadon nem, de vegyületeiben hatalmas mennyiségben fordul elő. Ezekből a vegyületekből lehet előállítani energia felhasználásával, így fosszilis tüzelőanyagokból például földgázból reformálás segítségével, vagy vízbontással megújuló és egyéb nem fosszilis alapú energiahordozók felhasználásával. Fejlesztik a még korszerűbb radiokémiai és plazmakémiai eljárásokat, a bakteorológiai módszereket, sőt a mesterséges fotoszintézis is segíthet. A hidrogén-technológia következő lépéseként meg kell oldani a tisztítási, tárolási és szállítási kérdéseket.

16 18 Megújuló energiaforrások az EU-ban és Magyarországon Évente mintegy 45 millió tonna hidrogént állítanak elő, és ennek a 96%-át fosszilis tüzelőanyagból, főleg az egésznek mintegy a felét földgázból (4. sz. ábra). A szén és a szénhidrogének jelentik ma a fő energiaforrást. A hidrogénnek mintegy 40%-a manapság a kőolaj-feldolgozás és a földgázszintézis melléktermékeként keletkezik. A jövőbeli cél a hidrogén megújuló energiaforrások segítségével történő előállításának növelése, és a fosszilis energia alapú hidrogén termelés csökkentése. Várható, hogy a nukleáris energia szerepe jelentősen nő a hidrogén előállítási technológiák között. A hidrogén előállítás jelene és várható jövője 4. sz. ábra szén 16% elektrolízis 4% nap-, szél-, vízerőmű atomerőmű közvetlen nukleáris közvetlen napenergia elektrolízis kőolaj 30% földgáz 50% biomassza az éves termelés ~45 millió tonna ennek 96%-a fosszilis tüzelőanyagból a piaci kereslet évente 6%-kal nő földgáz szén Forrás: Stróbl, 2007 A hidrogén sok területen használható. Felhasználásával villamos energia termelhető tüzelőanyag-cellákkal, amely ígéretes alkalmazást jelent a járművek hajtása esetében is. A hidrogén-technológiára épülő energiaellátás ma még viszonylag drága, de a technológiák ára gyorsan csökken. Már jelenleg is versenyképes áron kínálnak közvetlenül hidrogénnel, vagy metanollal működő tüzelőanyag-cellás áramforrásokat 1-5 kw-os teljesítmény tartományban telekommunikációs rendszerek, számítógép hálózatok stb. tartalék áramforrásaként, szünetmentes energiaellátáshoz. A

17 Vállalkozók Európában 19 fajlagos szén-dioxid-kibocsátásban a hidrogén előnyei vitathatatlanok, de a teljes ellátási hatásláncot tekintve a széles körű elterjedés csak egy-két évtized múlva várható. (Stróbl, 2007) A hidrogén jelentős előnyei mellett alkalmazásának jelenleg komoly akadályát jelenti, hogy biztonságos tárolása, szállítása ma még csak részben megoldott. A hidrogéngazdaság mellett alternatívaként erősödik a metanolgazdaság fejlesztése irányában kifejtett kutatói aktivitás. A metanol biztonságosan tárolható, szállítható, a hagyományos energiaellátó infrastruktúra viszonylag csekély átalakítással erre a célra felhasználható, vannak már közvetlenül metanollal működő tüzelőanyagcellák, illetve a metanolból a felhasználás helyén hidrogén állítható elő különféle energetikai technológiák céljára. A legújabb kutatások szerint a hagyományos erőművek által kibocsátott széndioxid felhasználható lehet metanol előállítására is, amely technológia óriási jelentőségű lehet a klímaváltozás mérséklésében (Oláh, 2007). A hidrogén és a metanol energetikai hasznosítása jelenleg még korlátozott, de számos referencia rendszer már működik. Mindkét szakterületen jelentős kutatások folynak, és már napjainkban is kaphatók a piacon erre alkalmas berendezések, rendszerek.

18 20 Megújuló energiaforrások az EU-ban és Magyarországon 2. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A fosszilis energiahordozók felhasználása a környezetünkben számtalan környezeti elemet károsít, melynek kapcsán világszerte törekednünk kell a légszennyezés vízszennyezés talajszennyezés üvegházhatás mértékének csökkentésére. A Föld hőmérsékletét a Napból érkező és a Föld felszínéről a világűrbe távozó sugárzási energia egyensúlya határozza meg. A légkörben egyes gázok a Napból érkező rövid hullámhosszú sugárzást akadálytalanul átengedik, de a földfelszín felől érkező hosszúhullámú sugárzást elnyelik. Ettől az alsó légkör felmelegszik, s ezek is hősugarakat bocsátanak ki magukból, vagyis ez által a talaj közelében tartják a meleget. Az üvegházhatás természetes folyamat, amely nélkül a földi hőmérséklet 33 0 C- kal alacsonyabb lenne. A természetben - az emberi tevékenységektől függetlenül - előforduló üvegházhatású gázok közül a legfontosabbak a vízgőz, a szén-dioxid, a metán, és a dinitrogén-oxid. Az üvegházhatásáért kiemelten hat gázhalmazállapotú vegyület, illetve vegyületcsoport a felelős. Ezek a gázok a következők: szén-dioxid (CO2), metán (CH4), dinitrogén-oxid (N2O), fluorozott szénhidrogének (HFC vegyületek), perfluorkarbonátok (PFC vegyületek), kén-hexafluorid (SF6). Minden üvegházhatású gáz különböző mértékben járul hozzá a globális felmelegedéshez sugárzási tulajdonságától, molekuláris tömegétől és légköri tartózkodási idejétől függően. A globális melegítési potenciál (GWP) az az általánosan elfogadott index, mely megmutatja, hogy adott tömegű üvegházhatású gáz meghatározott időszak alatt általában 100 évet vesznek mekkora sugárzási kényszerrel rendelkezik azaz mennyire melegíti a légkört - ugyanakkora tömegű szén-dioxidhoz képest.

19 Vállalkozók Európában 21 Az 5. sz. ábra a szén kibocsátás, a CO2 koncentráció és a hőmérséklet alakulását mutatja be az elmúlt 1000 éves időtartamban. Az ábrán jól látható az összefüggés a CO2 koncentráció növekedése és a hőmérséklet emelkedése között. Az ábra azt is mutatja, hogy a több évszázadon keresztül tartó stagnálást, illetve meghatározott határok közötti ingadozást követően a XIX. század közepétől megkezdődött a CO2 koncentráció erőteljes növekedése, amelyet az ipari forradalom, a gőzgépek elterjedése és ezzel összefüggően a szén felhasználás fokozódása okozott. CO2 koncentráció és a hőmérséklet alakulást az elmúlt 1000 évben 5. sz. ábra Forrás: A szén-dioxid kibocsátás jelentős mértékben energetikai eredetű, vagyis tüzelőanyagok égetéséből származik. Alacsonyabb szén-dioxid kibocsátás csak a széntartalmú tüzelőanyagok felhasználásának csökkentésével érhető el. Az erre vonatkozó kutatások többsége szerint a légkör széndioxidkoncentrációjának megnövekedése kiszámíthatatlanná teszi az időjárást, és soha nem tapasztalt meteorológiai szélsőségekhez vezet. A metán kibocsátását az állattartás jelentősen befolyásolja. A dinitrogénoxid elsősorban a mezőgazdasági tevékenységgel áll összefüggésben. Csökkenő mezőgazdasági tevékenység tehát kevesebb dinitrogén-oxid kibocsátást eredményez.

20 22 Megújuló energiaforrások az EU-ban és Magyarországon A vízgőznek a levegőben való tartózkodási ideje mindössze 10 nap, de a másik három fő összetevőé (széndioxid, metán, dinitrogén-oxid) év. Minden egyes üvegházhatású gáz az eltérő tulajdonságai alapján különböző mértékben járul hozzá a globális felmelegedéshez. Az energiatermelés, az ipar és a közlekedés jelentős forrásai a globális felmelegedést előidéző gázok kibocsátásának. A világgazdasági és a társadalmi fejlődést, valamint a földi éghajlat érzékenységét számításba véve a tudományos kutatók értékelése szerint további 1,1-6,4 o C közötti mértékben várható 2100-ra a melegedés. Hazánkban az átlaghőmérséklet emelkedése mellett a következő évtizedekre az éves csapadék átlagos mennyiségének csökkenése és a csapadékeloszlás átrendeződése várható, továbbá a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedése. A hazánkra előjelzett változások a természetes ökoszisztémákat, az erdőállományokat, a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást, és az emberi egészséget egyaránt érintik. Az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását szén-dioxid egyenértékben mérik (CO2-eq). A legfrissebb felmérések szerint Magyarországon a kibocsátás 2006-ban 78,6 millió tonna szén-dioxid egyenérték volt. Ez az érték a évhez képest 2%-kal kevesebb, viszont a közlekedésből származó kibocsátások ugyanakkor erőteljes növekedést mutatnak. A Kiotói Jegyzőkönyv ratifikálásával hazánk 6%-os csökkentést vállalt az es évek átlagos kibocsátási szintjéhez viszonyítva, amelyet 2006-ban sikerült teljesíteni. A legfontosabb üvegházhatású gáz továbbra is a szén-dioxid, amely az összes kibocsátás 77%-áért felel. A metán 10%-os súlyt képvisel a teljes ÜHG kibocsátásban, amely elsősorban az állattenyésztés és a hulladékgazdálkodás során keletkezik, de a földgáz szállításakor is elillan belőle. A 12%-os részarányú dinitrogén-oxid elsősorban a mezőgazdasági talajokból, illetve vegyipari termelés következtében kerül a levegőbe. A fluor tartalmú gázok összesen 1%-ot képviselnek, de tendenciájuk növekvő, főleg a hűtő- és klíma-berendezések alkalmazása miatt. A teljes ÜHG kibocsátás több mint háromnegyede az energiaszektor számlájára írható. A mezőgazdaság 11%-kal, az ipari folyamatok további 8%-kal járulnak hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához, míg a hulladék szektor 5%-ot képvisel a leltárban. Az erdők (és a földhasználati változások) viszont általában nyelőként viselkednek, vagyis kivonják a széndioxidot a levegőből: 2006-ban csaknem 6 millió tonnát.

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Zöld energiát okosan

Zöld energiát okosan Zöld energiát okosan avagy, A biomassza energetikai célú hasznosításának környezeti fenntarthatósági feltételei Készítette: Kazai Zsolt 2008. június Tartalomjegyzék Elszó...3 A biomassza maga...4 A biomassza

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE

A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE Új MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2007-2013 TANULMÁNY A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE VITAANYAG Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft, és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kovács Antal Pécs, 2010 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Kovács Antal Kommunikáció a társadalommal, mint atomenergiafogyasztóval

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.2 Energiagazdálkodás legfontosabb műszaki alapfogalmai... 6 2 Energiaforrások...

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA 1 A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány tartós közérdekű céljai:

Részletesebben