ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület május 24.- i zárt ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés Városközpont fejlesztı Projekt Nonprofit Kft évi mérlegbeszámoló elfogadására ELİTERJESZTİ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Elıterjesztés készítéséért felelıs: Harazin István Elıterjesztést véleményezi még: NÉV: Tóth Erika Pénzügyi Osztály NÉV: Gazdasági Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Pénzügyi osztály C.C. Audit Kft. Manufaktura Kft. VVFT Irattár Elıterjesztést ellenırizte: Elıterjesztést jóváhagyta: ME01m CONSACT DOC_SYS /QAS

2 Elıterjesztés a Képviselı testület május 24. i ülésére Tárgy: Javaslat a Vecsés Városközpont fejlesztı Projekt Nonprofit Kft évi mérlegbeszámoló elfogadására Elıterjesztı: Szlahó Csaba, polgármester Leíró: Harazin István Tisztelt Képviselı testület! Vecsés Város Önkormányzat Képviselı testülete évben döntött arról, hogy létrehozza a Vecsés Városközpont fejlesztı Projekt Nonprofit Kft-t,(VVFT) amely 100%-ban az Önkormányzat tulajdona. A VVFT kiemelt feladata a Közép Magyarországi Operatív Program kereteibıl elnyert pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatokat ellátása. A Kft június szeptember 21 ig tartó idıszakban elı társaságként (eszköz és forrás eredmény 0 Ft), a szeptember december 31 ig. tartó intervallumban már társaságként (eszköz forrás 498 eft valamint eredmény 2 eft) mőködött. Így a 2009 es év a évi beszámoló összehasonlításánál nem nyújt, illetve nem nyújthat viszonyítási támpontot évben a cég árbevétele eft volt, az eszköz forrás fıösszeg eft lett. A társaság mérleg szerinti eredménye eft. A évi egyszerősített mérleget a VVFT Felügyelı Bizottsága a május 5.-i ülésén elfogadta. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 141. (2) bekezdése szerint a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. A fentiek szerint az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselı testület elé: Határozati javaslat 1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı testülete a Vecsés Városközpont fejlesztı Projekt Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolóját eft mérlegfıösszeggel eft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el azzal, hogy az eredményt eredménytartalékba helyezi. Felelıs: Szlahó Csaba, polgármester Határidı: május 31.

3 Vecsés, május 19. Szlahó Csaba polgármester Mellékletek: évi egyszerősített éves beszámoló (aktivák, passzivák, eredménykimutatás) - kiegészítı melléklet - alapítói határozat - könyvvizsgálói jelentés

4 Kiegészítı melléklet A VECSÉS Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft december 31-i fordulónappal elkészített egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletbe azokat az adatokat kell felvenni, amelyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének, mőködése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetık, a hitelezık számára a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplıkön túlmenıen szükségesek. A vállalkozás elnevezése: VECSÉS Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft Rövidített elnevezése: VECSÉS Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft Adószáma: KSH száma: Cégjegyzékszáma: Bankkapcsolat: OTP BANK NYRT ( ) Bejegyzésének idıpontja: szeptember 21. Alakulás idıpontja: július 23. Tulajdonos: Vecsés Város Önkormányzata (100%) 2220 Vecsés, Szent István tér 1. Jegyzett tıke összege: ,-Ft Profilja: Épületépítési projekt szervezése Székhely: 2220 Vecsés, Szent István tér 1. Telephely: 2220 Vecsés, Károly u. 2. Ügyvezetı: ig Szakáli Loránd 1031 Budapest, Torma Károly u. 4. I/4. Ügyvezetı: tıl Harazin István 2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 21. Könyvelés: Manifaktura Kft, Sipos Zoltán (MKVK ) Könyvvizsgálat: C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft (Nysz: ) dr. Szebellédi István kamarai tag könyvvizsgáló (Bjsz: ) A társaság céltartalékot nem képzett. A társaságnak nincsenek garanciális és környezetvédelmi kötelezettségei. A társaságnak nincsenek hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségei. A vállalkozás mérlegkészítési és értékelési elveit nem változtatta meg. A társaság kutatás-fejlesztési tevékenységet nem folytatott. A társaság rendkívüli tételeket nem számolt el. A társaság készletekkel nem rendelkezett. A társaság értékvesztést, értékhelyesbítést nem számolt el, más vállalkozást nem tulajdonol. Az egyéb szolgáltatások értéke a fıkönyvi bontás szerint alakult. Export értékesítés nem volt. A társaság üzleti tevékenységet elıször 2010-ben folytatott. A társaság a cégbíróságon bejelentett non-profit tevékenységét 2010-ben nem folytatta. A társaság beruházási tevékenysége a telephelyen mőködı iroda felszerelésére irányult.

5 A társaság egyszerősített éves beszámolót készít, A típusú mérleg és A típusú, összköltség eljárással összeállított eredménykimutatással. A társaság a könyveit a kettıs könyvvitel rendszerében vezeti. A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés idıpontja január 31. Értékcsökkenési leírásnál a lineális módszert választja a várható használati idı függvényében. A 100eFt alatti egyedi beszerzési értékő eszközökre alkalmazza az egyösszegő használatbavételkori leírást. Állóeszköztükör eft Tárgyi eszközök Bruttó nyitó bruttó érték változás Bruttó záró Értékcsökkenés ÉCS nyitó változás ÉCS záró Nettó érték nyitó változás Nettó záró A társaság (két) ügyvezetıje részére megbízási díjként (nem munkaviszony alapján) történt kifizetés (összesen bruttó 4733eFt). A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 3 fı. Bérköltség alakulása (eft) 2010 Vezetık Alkalmazottak Megbízás Egyéb Bérköltség Napidíj 626 Költségtérítés 111 Étkezési utalvány 96 Repi 182 A társaság iparőzési adó kötelezettsége (Vecsés) 2010-re 332eFt. Társasági adó kötelezettsége 229eFt. Társasági adó alapját növelte a reprezentáció (182eFt) és (9eFt) nem a vállalkozás érdekében kifizetett összeg (tulajdonos nevére szóló telefoncsekk), csökkentette a megképzett fejlesztési tartalék (1350eFt) és a 2009-es év elhatárolt negatív adóalapja (2eFt). Könyvvizsgáló díjazásának aránya 2010: 100% auditálási díj, 0% egyéb jogcím. Lekötött tartalék alakulása 2010: fejlesztési tartalék képzése eredménytartalékból 2010-ben 1350eFt értékben, adóbevallással egyezıen. Saját tıke alakulása (eft) 2010

6 Jegyzett tıke Eredménytartalék Lekötött tartalék MSZE ST Nyitó Változás Záró A vállalkozás helyzetét jellemzı mutatók 1. Befektetett eszközök fedezettsége Saját tıke 3007 = x 100 = 454% Befektett eszközök Eszközök fordulatszáma Értékesítés nettó árbevétele = = 5,98 Eszközök összesen Tıkeszerkezet Idegen tıke 2223 = x 100 = 43% Passzívák összesen Gyorsráta Likvid pénzeszközök 2265 = = 1,02 Rövid lejáratú kötelezettségek 2211 Vecsés, ügyvezetı

7 Alapítói határozat amely a VECSÉS Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft székhelyén (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) készült május 24-én. Jelen van: Szlahó Csaba polgármester, Vecsés Város Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében Harazin István ügyvezetı, Az ügyvezetı elıterjeszti a napirendi pontokat. - A társaság évi egyszerősített éves beszámolójának elfogadása. Az ügyvezetı elıterjeszti az alábbi javaslatokat: Harazin István ismerteti a beszámoló fıbb adatait. Megállapítja, hogy a mérlegfıösszeg 5230 eft és az adózás utáni eredmény 2509 eft. A társaság mérleg szerinti eredménye 2509 eft. A társaságnak a 2010-es az elsı teljes üzleti éve, ahol gazdasági tevékenységet folytatott. Ezért az elızı évre vonatkozó adatok a tárgyévivel nem összemérhetık. A beszámolót elfogadásra javasolja. 1/( ) alapítói határozat Az alapító a mérlegfıösszeget 5230 eft és a mérleg szerinti eredményt 2509 eft összegben elfogadja. Az eredményt az eredménytartalékba helyezi. Az alapító felhatalmazza Harazin István ügyvezetıt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a beszámoló közzététele érdekében. kmf Harazin István ügyvezetı Szlahó Csaba polgármester Vecsés Város Önkormányzata, mint alapító képviseletében

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához Várpalota, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság neve:

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben