PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására kiírandó energetikai pályázaton való részvétel támogatásáról. 87/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat a II. félévi ülésterv elfogadásáról. 88/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat a Napfényes családi napközi című projekt beadását támogatja. 89/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat Püspökladányi Holding Kft. eszközbeszerzésének támogatásáról. 90/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat a távhőszolgáltatási díjakkal kapcsolatos állásfoglalásról. 91/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat a víziközművel kapcsolatos eszközök tulajdonjogának rendezése érdekében tárgyi eszközök vásárlása a Városüzemeltető Kft-től, illetve a Holding Kft-től. 92/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat támogatás biztosításáról a lengyelországi iskolalátogatási program útiköltségéhez a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat részére. 93/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat által benyújtandó TÁMOP /2 jelű Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat támogatásáról. 94/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által benyújtandó TÁMOP /2 jelű Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat támogatásáról. 95/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat a dr. Lénárt Sándor háziorvossal kötött szerződés, illetve a dr. Szakács Piroska Jolán háziorvossal kötött szerződés módosításáról. 96/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat a házi gyermekorvosokkal kötött megállapodás módosításáról. 97/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat szakfeladatrendjének módosításáról. 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 18/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 19/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet Püspökladány Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dombi Imréné polgármester, Márkus Gábor és Kiss Zsigmond alpolgármesterek, Petőné Papp Margit, Szabó Attiláné tanácsnokok, dr. Felszeghy Szabolcs, Kovács Krisztina, Tóth László, Duró Ferenc, Borsos László, Kincses László képviselők, Keserű László jegyző, Karacs Zoltán jegyzőkönyvvezető, 15 fő érdeklődő. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 11 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kiss Zsigmond alpolgármestert és Tóth László képviselőt javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 10 igen, 1 fő nem szavazott. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Kiss Zsigmond alpolgármestert és Tóth László képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte. Az elmúlt testületi ülésen tettem egy felajánlást, ezt szeretném most kézzel foghatóvá tenni és átadni polgármester asszony részére. Kiegészítettem a sportról szóló terveimmel. Kincses László képviselő egy fekete dossziéban átnyújtja a jelzett dokumentumokat Dombi Imréné polgármester részére. A meghívóban szereplő napirendekhez megkapták képviselőtársaim az anyagot. Az utolsó napirendhez, az SZMSZ módosítására tett előterjesztéshez most került kiosztásra egy kiegészítés. Javaslom, hogy a 6/b. napirendet az 1. napirend után tárgyaljuk. Aki a kiegészítést és a napirend sorrendjének módosítását elfogadja, kérem szavazzon.

3 2 A szavazás eredménye: 11 igen szavazat. N a p i r e n d : 1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Dombi Imréné polgármester 2. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről. Előadó: Macsaj-Kovács András elnök 3. Tájékoztató a Román Nemzetiségi Önkormányzat működéséről. Előadó: Cozma-Callini Eduard-Octavian elnök 4. Tájékoztató a mezőőri szolgáltatásokról. Előadó: Dombi Imréné polgármester 5. Előterjesztés az önkormányzat II. félévi üléstervének jóváhagyására. Előadó: Dombi Imréné polgármester 6. K ü l ö n f é l é k a) Előterjesztés a Napfényes Támogató Szociális Egyesület TÁMOP /1. kódszámú, Munka és a magánélet összehangolása alternatív gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása című pályázaton történő részvételének támogatásáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester b) Előterjesztés energetikai pályázaton való részvételről. Előadó: Dombi Imréné polgármester c) Előterjesztés Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. eszközbeszerzési kérelméről. Előadó: Dombi Imréné polgármester d) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzatának távhő ármegállapítással és árváltozással kapcsolatos állásfoglalásra. Előadó: Dombi Imréné polgármester e) Előterjesztés a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítására. Előadó: Dombi Imréné polgármester f) Előterjesztés Víziközművel kapcsolatos eszközök vásárlásáról.

4 Előadó: Dombi Imréné polgármester 3 g) Előterjesztés a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Dombi Imréné polgármester h) Előterjesztés a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat támogatási igényének jóváhagyására. Előadó: Dombi Imréné polgármester i) Előterjesztés a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat a TÁMOP /2 - Innovatív iskolák fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatának támogatásáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester j) Előterjesztés a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a TÁMOP /2-Innovatív iskolák fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatának támogatásáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester k) Előterjesztés feladat-ellátási szerződés módosítására. Előadó: Dombi Imréné polgármester l) Előterjesztés gyermekorvosokkal kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására. Előadó: Dombi Imréné polgármester m) Előterjesztés SZMSZ módosítására. Előadó: Dombi Imréné polgármester 1. Napirend szóbeli kiegészítése Június 1-jén Kiss Zsigmond alpolgármester úrral és Nagy Miklóssal a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű vezérigazgatójával tárgyaltam. Ide tartozik még, hogy június 12-én Csernátoni Istvánt a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemigazgatóját fogadtam. A két dolgot egyben szeretném elmondani, hiszen szorosan összefüggenek januárjában született egy testületi határozat, miszerint a víziközmű-törvény változása miatt csatlakozniuk kell az önkormányzatoknak valamilyen vízműhöz, mégpedig olyan feltételek alapján, amelyek július 1-től az fogyasztói

5 4 egyenértéket elérik. Meg is született a határozat február 2-án, melyben négy pontban jelölte meg a képviselő-testület azt a szándékot, hogy a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-hez fogunk csatlakozni. Ezek között nagyon fontos kitétele volt a képviselő-testületnek az, hogy a dolgozók, akik jelenleg a Városüzemeltető Kft-nél dolgoznak, átvételre kerüljenek, a díjak a jogszabályoknak megfelelőek legyenek, a vagyon önkormányzati tulajdonban maradjon, és a bérleti díjakra vonatkozóan határozott meg a képviselő-testület előirányzatokat számomra. A határozatban felhatalmazott a képviselő-testület az üzemeltetési megállapodás aláírására. Amit a testület előírt, azt a TRV vállalta. A februári határozatot követően a TRV és az önkormányzat nagyon sokszor tárgyalt áprilisban elkészült egy szerződéstervezet, melyben az szerepel, hogy május 1-jétől fog csatlakozni Püspökladány a TRV-hez. Ezt a szerződést nem írtam alá. Az a vagyont, amely után a TRV fizetni fogja a bérleti díjat, és amely önkormányzati tulajdonban van, illetve ott is marad, az önkormányzatnak fel kell értékeltetnie. A tárgyalások első pontja az volt, hogy ezt a felértékelést ki fogja kifizetni, hiszen ez több millió Ft. A TRV szerint ezt az önkormányzatnak kell kifizetnie. Kértem, hogy ezzel kapcsolatban folytassunk tárgyalásokat. Mivel erre hetekig nem került sor amiatt, hogy nem jött el a TRV képviselője, felvettük a kapcsolatot a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű-vel. Javában folytak a tárgyalások, és több ponton is egyetértettünk, amikor a TRV ismét megjelent, hogy folytassuk velük a tárgyalásokat. Folytattuk is, de közben már a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű-nél is készültek a szerződések. Tehát két szálon folyt a tárgyalás. A TRV-vel sikerült megállapodnunk abban, hogy regionális központ lesz Püspökladány, a dolgozókat átveszik, a díjakat szinten tartják, a vagyon az önkormányzat tulajdonában marad. Ezen kívül sikerült kiharcolnunk, hogy az újtelepi városrész szennyvízberuházásának önerejét a TRV átvállalja, tehát nem az önkormányzatnak kell kifizetnie. Az értékbecsléssel kapcsolatban még mindig folynak a tárgyalások, de úgy gondolom, hogy ebben is meg tudunk állapodni. Úgy néz ki, hogy a TRV egy részt be fog vállalni az értékbecslés költségéből. A bérleti díjat az amortizáció alapján fogja fizetni, ez törvényben előírt. Az nem mindegy, és ez a tárgyalásaink során nagyon fontos kérdés volt, hogy annak a víziközmű vagyonnak a felújítási munkálatait ki fogja végezni, ami után bérleti díjat fizet a TRV. A tárgyalások során sikerült arra az álláspontra jutni, hogy alvállalkozók bevonásával püspökladányi vállalkozók, esetleg a saját cégünk fogja elvégezni ezeket a munkákat. A bérleti díjaknál nagyon fontos elkülöníteni két dolgot, a víziközmű vagyon után törvény határozza meg, hogy mennyi bérleti díjat fizessen a szolgáltató, illetve az ingatlanokra is lehet bérleti díjat fizetni. Mivel Püspökladányban lesz egy központ, amely ellátja a szolgáltatást, ehhez ingatlan kell, gépek kellenek, erre is fizet a TRV bérleti díjat, amelyet az önkormányzat a költségvetésében, mint bérleti díjat, arra fordít, amire akar. Ennél az összegnél vannak még olyan pontok, amelyeket egyeztetnünk kell. Tehát szerződés még nincs aláírva. Amennyiben a TRV-vel sikerül úgy megállapodnia a városnak, hogy az még pozitívabb lesz a város számára, abban az

6 5 esetben a felhatalmazás alapján megtehetem. Amennyiben a bérleti díjban és az értékbecslésben nem tudunk előbbre jutni a TRV-vel, testületi ülést kell összehívnunk, mert ha a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Vízmű RT jobb feltételeket biztosít, akkor vissza kell vonni a felhatalmazást, hogy aláírhatom a TRV-vel a szerződést, és új határozatot kell hozni. Június 6.-án a püspökladányi nevelőszülőket fogadtam. Püspökladányban elég jól működik a nevelőszülői hálózat. Azoknál a gyermekeknél, akik kint vannak családoknál, a vér szerinti szülőknek láthatása van. Püspökladányban ez úgy működik, hogy korábban a Gyermekjóléti Szolgálat helyiségeiben tudtak találkozni a vér szerinti szülők a gyermekeikkel, jelenleg pedig az egyik általános iskolában van egy helyiség kijelölve erre a célra. Azzal a kéréssel fordultak hozzám a nevelőszülők, hogy amennyiben lehetőség van rá, ne az iskolában, hanem az önkormányzat által kijelölt másik helyen legyenek ezek a találkozók. Azt mondtam a nevelőszülőknek, hogy gondolkodni fog rajta a képviselő-testület, hol legyen az a hely, ahol nyugodtan tudnak találkozni és beszélgetni a szülők és a gyermekek. Június 7-én Budapesten Nádasi Tamással tárgyaltam pályázatokkal kapcsolatban. A polgármesteri jelentésben el lett írva a neve. Az országos médiából hallhatjuk, hogy nagyon sok olyan lehetősége van Magyarországnak, amivel nem élnek az önkormányzatok, a vállalkozások. Értem ezt arra, hogy nagyon sok uniós forrás nem kerül lehívásra. Nádasi Tamás úrral azzal kapcsolatban tárgyaltam, hogy hogyan lehetne ezeket az európai uniós pályázatokat úgy megcélozni, hogy abból forrás legyen a településeken. Úgy lehet ezekre a forrásokra pályázni, hogy több településnek össze kell fognia, hiszen nem egymilliárdos, hanem jóval nagyobb összegekre lehet pályázni. Püspökladány egymaga meg sem tudja tenni, hogy egymilliárd Ft-os pályázatot adjon be, hiszen ennek önereje, stb. van. Azonban, ha több, hasonló település összefog, akkor meg tudják célozni a nagyobb volumenű pályázatokat. Ehhez az kell, hogy ezek a települések elkészítsék azokat a terveket, stratégiai irányokat, amelyeket egybe tudnak hangolni. Hasonló elképzeléssel kell, hogy rendelkezzenek. Amennyiben sikerül ezt olyan formába önteni, hogy közösen be lehet adni ezekre az uniós forrásokra a pályázatot, abban az esetben el lehet indulni a pályázatokon. Folytatni fogjuk ezzel kapcsolatban a tárgyalásokat. Meg kell találnunk azokat a településeket, akikkel ebben együtt tudnánk dolgozni. Június 11-én dr. Ficzere Andrea ügyvezetővel tárgyaltam a házi gyermekorvosi tevékenység ellátásával kapcsolatban. A szerződés első pontja január 14-én került módosításra. Jelezte felém igazgató asszony, hogy az önkormányzatnak és az egészségügyi intézménynek közösen kell áttekintenie ezeket a szerződéseket. Kitért még igazgató asszony a háziorvosi tevékenység ellátására is. Itt is felül kell vizsgálni a szerződéseket, mégpedig úgy, hogy az a háziorvosainknak mindenképpen pozitív legyen. A fogorvosi tevékenységről is beszéltünk, ez is kötelező feladata az önkormányzatnak. Itt a szerződéskötések 2002-ben történtek

7 6 meg, ezeket is át kell beszélnünk. Természetesen igazgató asszony köti ezeket a szerződéseket, de tájékoztatnia kell bennünket a szerződéskötés időpontjáról, illetve arról, hogy ezek a szerződések mit tartalmaznak. Az igazgató asszonnyal való tárgyalásról készült feljegyzés itt van nálam. Június 13-án Szabó Gabriellával a püspökladányi TESCO vezetőjével egyeztettem. Több körben tárgyaltunk már igazgató asszonnyal a buszjáratok beindításával kapcsolatban. Most úgy látszik, a részükről lesz egy kis finanszírozás ehhez. Ezen kívül igazgató asszony felajánlotta, hogy a TESCO pénztárai mögött lévő, kihasználatlan üzlethelyiségeket a település olyan rendezvényeire, mint pl. véradás, szívesen odaadják. Beszéltünk még arról is, hogy a város óvodásainak, iskolásainak nagyon szívesen bemutatnák a pékségben folyó munkát. Egy új lehetőséget indítanak el a városban, PET-palackokra 20 Ft-ot, aludobozokra pedig 40 Ft-ot fizetnek zsákonként. Elmondtam igazgató asszonynak, hogy van Püspökladányban egy vállalkozó, aki ellátja a buszközlekedést. Egy közös találkozót fogok kezdeményezni, hogy a vállalkozó, illetve igazgató asszony üljenek le, és beszéljék meg. Úgy gondolom, hogy a megállapodás már rájuk fog tartozni. Június 14-én az ING Biztosító képviselőivel egyeztettem munkahelyteremtéssel kapcsolatban. Az ING Biztosító bővíteni szeretné a tevékenységi körét, illetve a területét, ezzel kapcsolatban kerestek meg. Arra voltak kíváncsiak, hogy milyen arányú Püspökladányban a munkanélküliség, illetve a segítségemet kérték abban, hogy a Munkaügyi Központtal felvegyék a kapcsolatot, és olyan kollégákat találjanak, akik a biztosítónál dolgoznának. Aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel, a biztosító alkalmazná. Ugyanezen a napon Borbélyné Fülöp Hajnalka tetétleni polgármester asszonnyal tárgyaltam. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban van egy olyan lehetőség, ami határon átnyúló, települések közötti együttműködésre ad lehetőséget. Ehhez az szükséges, hogy legyen Magyarországon település, akik összefognak és közösen tudnak dolgozni. Illetve külföldön meg vannak határozva azok az országok, akikkel együtt lehet működni és pályázatokat lehet beadni. Olyan lehetőségek nyílnak meg a települések számára, amely egy közös cél érdekében, együttműködéssel elérhető. Ezzel kapcsolatban tárgyaltam polgármester asszonnyal. Úgy gondolom, hogy a kistérségben a többi polgármesterrel is végig fogom ezt tárgyalni, hiszen ez egy olyan lehetőség, amivel élni kell. Az együttműködési területek: turizmus, kultúra, közlekedés, egészségügy, oktatás, környezetvédelem, munkahelyteremtés, szociális szolgáltatások, sport, és ami számunkra fontos, a mezőgazdaság. Ezeken a területeken keressük az együttműködést. Szerintem ennél a dolognál fel fognak gyorsulni az események, majd a képviselő-testület dönti el, hogy indulunk-e benne vagy nem, de addig még nagyon sok tárgyalást kell lefolytatnunk.

8 7 Június 15-én Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztériumban tárgyaltam Henger Ágnes befektetési főosztályvezető asszonnyal és Kun Csaba úrral, a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőjével. Egy német befektető is ott volt ezen a megbeszélésen. Az ok, amiért hívattak engem a minisztériumba, emlékeznek rá képviselőtársaim, hogy tavaly elkészítettünk egy dokumentációt a város kitörési pontjaként. Ezt több helyre el is juttattuk, és most jött el az idő, amikor behívattak Budapestre, mert egy német befektető érdeklődik a lehetőség iránt. A tárgyaláson elmondtam, hogy Püspökladány ezt a beruházást hogyan képzeli el, hol tudunk területet adni, stb. A német befektetőnek nagyon tetszettek az elképzeléseink, és három évvel ezelőtt ezt a beruházást Németországban már meg is valósította a cége. Amikor a tárgyalás folyamán én mentem bele a részletek ismertetésébe, azt láttam, hogy a német befektető egyre zavartabb lesz. Arra gondoltam, hogy valami félreérthetőt mondtam, de amikor befejeztem az előadást, az első kérdése az volt, hogy befektetési lehetőségről szóló könyvet hány példányban készítettük el. Akkor mondta el, hogy Németországban megvalósították azt a beruházást, amit mi leírtunk, de a fejlesztők nem írták le ilyen részletesen, pontosan azért, hogy védett legyen. Úgy éreztem, hogy ezt Püspökladányban is szeretnék megvalósítani, hogy ne menjen tovább a mi elképzelésünk. Ehhez befektetői tőke kell. Az akarat megvan a német befektető részéről. Folytatni fogjuk a tárgyalásokat, a minisztérium képviselője szerint 2-3 hónap múlva tudunk erre visszatérni, amikor új információval tudnak szolgálni a város számára. Kérdések Legelőször azt szeretném kérdezni, hogy a vízi-közmű átadással kapcsolatos témakörben lehetett-e indoka a többhónapos csendnek, vagy annak, hogy a tárgyalás nem folyamatosan zajlott, az, hogy személycsere zajlott a TRV-nél vezetői kategóriában, most ugyanis egy számomra ismeretlen nevet olvasok itt az ügyvezetői címnél. Szeretném megtudni, hogy milyen céget vagy szervezetet képviselt Nádasi Tamás? A Nemzetgazdasági Minisztériumban folytatott tárgyalás előzménye volt, hogy elkészült a kiajánlás Püspökladányról, amelyet én valószínűleg nagyon korai állapotában olvashattam, mert emlékeimben nem jön elő semmilyen konkrétum, hogy mi lehet az a nagy titok, amitől a német befektető egy kicsit zavartan kezdett el viselkedni. Ilyenről eddig nem tudtam, örülnék neki, ha többet tudhatnánk. Jó lett volna, ha ebből a kiajánlóból minden képviselő kapott volna egy példányt. Kétszer szerepel az anyagban a Koleszár Erzsébettel, illetve a Hajdú Lajosnéval való tárgyalás. Szeretném tudni, hogy a tárgyalások miről szóltak.

9 Ugyanígy a június 12-én dr. Hegedűs Ilonával folytatott egyeztetést is szeretnénk részleteiben megismerni 8 Május 31-én délután a Csenki Imre néptanítói díj átadás részletesen megemlített az anyagban, ugyanakkor a június án megtartott iskolai tanévzárókról nincs említés sem. Miért? az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Arra a kérdésre, hogy befolyásolta-e a vezetőváltás a TRV-vel folytatott tárgyalásunkat, nem tudok választ adni. A tárgyalások a TRV és az önkormányzat között zajlanak. Amennyiben pl. változás történne a polgármester személyében, nem a polgármesterrel köt szerződést a TRV, hanem a várossal. A polgármesternek van helyettese, és ő tárgyal, ha a polgármesterrel történik valami. A TRV-nél ugyanígy történik, a vezetőnek van helyettese. Itt nem személyek kötnek szerződést, hanem az önkormányzat és a TRV. A Nádasi Tamással való tárgyalásra én úgy mentem oda, hogy mint tudják képviselőtársaim, mi mindenképpen a fürdővel szeretnénk foglalkozni, fejleszteni, amire forrásokat kell, hogy keressünk, hiszen nem mindegy, mennyi pénzből valósítjuk meg, milyen támogatású pályázatokkal, mert az önerőt a városnak kell odatennie. Tehát a fürdővel kapcsolatban mentem erre a tárgyalásra, hiszen nekünk ez egy fejlesztendő terület, amire nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Koleszár Erzsébet és Hajdu Lajosné neve azért szerepel kétszer, mert velük kétszer tárgyaltam. Koleszár Erzsébettel az egyik tárgyalás közvetlenül a táncház után volt. Itt nem tudtunk olyan körülmények között beszélni, hogy az előremutató lett volna, ezért jött be hozzám másnap, hogy értékeljük ezt a nagyon szép rendezvényt, illetve a segítségemet kérte, hiszen minden évben el szoktak menni az együttessel kirándulásokra, és az anyagi helyzetükről számolt be. Úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek nagyon ügyesek, és törődnünk kell velük. Hajdú Lajosnéval is kétszer tárgyaltam. Néhány napirend múlva fogunk tárgyalni a Napfényes Támogató Szociális Egyesület által benyújtani kívánt pályázat támogatásáról. Ezzel kapcsolatban tárgyaltam Rózsikával. Július 12-én dr. Hegedűs Ilonával egyeztettem. Az ezzel kapcsolatos napirendről Előterjesztés gyermekorvosokkal kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására is tárgyalunk a mai ülésen.

10 9 Május 31-én került sor a Csenki díjak átadására. Ezúton is szeretnék a három kitüntetettnek gratulálni. Nagyon szép és megható rendezvény volt, ahol gyermekek köszöntötték a pedagógusokat. BORSOS LÁSZLÓ képviselő Június 18-án finanszírozással kapcsolatban tárgyalt polgármester asszony a Többcélú Intézmény tagintézményeinek igazgatóival és gazdasági szakemberekkel. Kérdezném, hogy ez egy szimpla megbeszélés volt pl. a támogatás időarányos felhasználásáról, vagy esetleg más témája is volt? az alábbi választ adta Borsos László képviselő kérdésére Finanszírozással kapcsolatban tárgyaltam, ami később egy tárgyalássorozat lett. Ennek az előzménye, hogy június 16-án szombaton kaptam egy telefonhívást főigazgató asszonytól, melyben tájékoztatott arról, hogy megérkeztek a gázszámlák a Többcélú Intézménybe, és kérték a részletfizetési lehetőségeket. A gázszolgáltató az igényelt 6 hónapos részletfizetéshez nem járult hozzá, csak 3 hónapot engedélyezett. Az összeg közel 20 MFt. Főigazgató asszony akkor készült egy hétre Lengyelországba a diákjaival testvérvárosi látogatásra, egy olyan intézménybe, ahol sérült gyermekekkel foglalkoznak. Akkor azt mondtam neki, hogy készüljenek a kirándulásra, a jövő héten meg fogjuk oldani. Amikor hétfőn bejöttem dolgozni, a pénzügyes kollégákkal összeültünk, hogy megnézzük ezeket a dolgokat, illetve bekértem azokat a számlákat, amivel szembe kell, hogy nézzen a Többcélú Intézmény re és 2011-re eft-nyi gázszámla érkezett, amelyből van olyan, amelyet 3 hónap alatt kell kifizetni, és van olyan, amelyet folyamatosan kell befizetni. Ezért hívattam össze a tagintézmény-vezetőket, illetve főigazgató asszonynak a helyettesét, hogy ezt beszéljük meg, mert azt képviselőtársaim nagyon jól tudják, hogy a törvényi változások miatt a folyószámla-hitelünk és a működési hitelünk december 21-én lejár. Az önkormányzatnál a pénzügyi helyzet lehetővé teszi, hogy kifizessük ezeket a számlákat, de mivel itt és évi számlákról van szó, ezt a tavalyi költségvetésben a testület az intézmény részére bocsátotta, tehát megkapták a finanszírozást a működésre. Azért volt szükség ezekre a tárgyalásokra, hogy lássuk, ha mi kifizetjük ezeket a számlákat, az összeg hogyan fog visszafolyni az önkormányzathoz, hiszen bennünket is szorít majd december 21- én a visszafizetési kötelezettség. A kollégák megértették a problémát, érezték azt, hogy súlyos problémával állunk szemben. Azt beszéltük meg, hogy kedden leülnek a pénzügyes kolléganőkkel, és megnézik, hogy hol lehet spórolni az intézményben. Én már csak a végeredményt láttam, mely szerint vannak olyan pályázati pénzek, amelyeket be tudnak majd forgatni a törlesztésekbe. Az első részletfizetési nap június 27-e, tehát a tegnapi nap volt. Ennek az összege eft, amit el kellett

11 10 utalnunk annak érdekében, hogy ne kössék ki a gázt az intézményben. Arra kértem a tagintézmény-vezetőket, illetve főigazgató asszonyt hétfőn, hogy készítsenek egy ütemtervet decemberig, hogy milyen forrásokból kerül ez az összeg visszafizetésre az önkormányzat számlájára. Ez az ütemterv el is készült. Köszönöm az együttműködést. Lehet, hogy félreérthető volt, amit kérdeztem, én nem a május 31-ei rendezvényről érdeklődtem, hanem, hogy miért nem volt benne a beszámolóban a tanévzáró? Egy új kérdést tennék fel. A dr. Ficzere Andrea ügyvezetővel való tárgyalásnak volt-e témaköre az a kis területfoglalási csata, amely az SZTK bejáratánál elhelyezett Patika feliratú molinó kapcsán alakult ki a hivatal és az intézmény között. Ha volt, akkor miért nem látom a dr. Hegedűs Melinda nevét a tárgyalók között, hiszen mint azt érdekes módon a könyvvizsgálótól megtudtuk, a patikának semmi köze nincs az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-hez. Mint tudjuk, gyakorlatilag ez nem lehet igaz, ezt az állítást a Ficzere doktornővel való beszélgetés is igazolja. Szeretném megkérdezni azt is, hogy volt-e a beszélgetés témája az, hogy az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága gyakorlatilag egy éve működésképtelen? Illetve volt-e a beszélgetés témája az, bár ezt dr. Hegedűs Melinda gyógyszerész asszonnyal kellett volna megbeszélni, hogy a Pharmaház Kft. Felügyelő Bizottsága pedig két éve nem is állt fel. Tehát ilyen alapon mi, mint önkormányzati többségi tulajdonos a Felügyelő Bizottságban a jogainkat nem tudjuk gyakorolni. A Pénzügyi Bizottság ülésén ezeket a kérdéseket feltettem. Elmondtam, hogy miről tárgyaltam ügyvezető asszonnyal. Molinó ügyben nem tárgyaltam. Az elmúlt képviselő-testületi ülésen elhangzott több olyan hozzászólás, ami a molinóra irányult. A Polgármesteri Hivatal munkatársai felvették a kapcsolatot azzal, aki kihelyezte, és intézkedtek. A tanévzáró nem szerepel a polgármesteri jelentésben, nem értem, mit szeretne ezzel kapcsolatban kérdezni képviselő úr. A kérdéseim többségére megkaptam a választ, de van két témakör, amit ki kell bontani. Itt most lakossági panaszt fogalmazok meg, amikor azt mondom, hogy hiányolták polgármester asszonyt a tanévzárókról. Ezt a történetet ki kell egészítsem a május 31-ei eseményekkel, ami pedig a Csenki díj átadás volt. Ott nagyon sokan, mondjuk azt, hogy tüntetőleg távolmaradtak a rendezvénytől. Óriási a

12 11 közfelháborodás a városban, és a díjat május 31. napja óta senki díjnak hívják. El kell gondolkodni, hogy mi lehet ennek a magyarázata, és bár az elején fontolgattam magamban, hogy erről egyáltalán beszéljek-e, azt szeretném kérni, hogy a testületi ülés végén legyen egy zárt napirend, ahol ezt megbeszélhetjük. Nem kívánok most ebbe mélyebben belemenni. Két éve, a Pharmaház Kft. megalapítása óta ez a kft. Felügyelő Bizottság nélkül működik. Lehet, hogy erre a jogszabály lehetőséget ad, ezt nem vitatom, viszont elég nagy fokú gálánsság, utólag nézve hanyagság az önkormányzat részéről, hogy ebbe az intézménybe Felügyelő Bizottságot ki sem nevezett. Az események fényében, ismeretében ez egy minimum eft-os mulasztás. A hitelfelvétel körülményeiről igen későn értesülhettünk hivatalosan. Úgy gondolom, hogy mind a Ficzere doktornővel, mind a Hegedűs Melinda doktornővel lenne mit megbeszélni. Ezért szomorúan kell konstatálnom, hogy az Egészségügyi Bizottság a hónapban nem ülésezett, pedig napirendje bőséggel lehetett volna. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésének végén én ezt észrevételeztem, és kértem, hogy az Ügyrendi Bizottság tegyen azirányú lépéseket, hogy mi volt ennek az oka. Azt is elmondtam, hogy mivel a szociális gondozói intézményben is sok olyan anomália tapasztalható, ami nem megnyugtató a képviselők többsége számára, ismeretlen információkat tartalmaz, és nyugtalanító információkat, ezért azt kértem, hogy januárt 1-től június 20-áig, vagyis a testületi ülés előtti időszakig készüljön egy nyilvántartás, hogy a különböző gondozási ágazatokban mennyi gondozottat láttak el nap mint nap. Legnagyobb sajnálatomra ezt a kérésemet az Ügyrendi Bizottság nem tudta érvényesíteni, ezért ezt kérem most a testülettől. Azt mondta képviselő úr, hogy a pedagógusok távol maradtak a rendezvénytől. A pedagógus napi meghívók elmentek az intézményekbe. Úgy gondolom, hogy ezt mindenki maga dönti el, hogy eljön-e egy rendezvényre vagy sem. Az egészségügyi kft-vel kapcsolatban azt tudom mondani, testületi határozat kell arról, hogy a Felügyelő Bizottság fel fog-e állni. Amíg én nem kapok ilyen felhatalmazást, addig erre nem kerülhet sor. A mai ülésen fogjuk tárgyalni a következő félévi üléstervet. Úgy gondolom, hogy minden képviselőnek megvan arra a lehetősége, hogy leadja a javaslatait. Bízom benne, hogy képviselő úr élt ezzel. Amennyiben a képviselő-testület hoz egy olyan döntést, hogy Felügyelő Bizottságot kell felállítani, akkor azt meg fogjuk tenni. Elnézést, ha egy népies fordulattal élek, de ne üljünk fordítva a lóra. Nem egyéni képviselői indítvány kérdése az ilyesmi, nekünk ez kötelességünk. Ezt a kötelességet gyakorlatilag 1,5-2 éve mulasztjuk. A mulasztást a leggyorsabban

13 12 pótolni kell. Ezt már hónapok óta napirendre kellett volna tűzni, és mivel eddig nem tettük meg, úgy gondolom, hozzájárultunk a kialakult helyzethez, a - 92 MFt-hoz, azzal a hanyagsággal, amit a testület itt bemutatott ebben a tekintetben. Az, hogy mi gyakorlatilag egy hónappal ezelőtt értesültünk arról, hogy mi folyik ebben a műintézményben több mint 1 éve, egyet jelent, hogy mi, mint testület, ebben a két kérdésben hanyagul jártunk el. Ki volt az elkövető, kinek kellett volna felterjesztenie, és ki nem figyelt oda rá, ezek belső ellenőrzési kérdések, amit sajnálattal kell tapasztalnom, hogy úgy látszik, az önkormányzatban nem működik jól. KESERŰ LÁSZLÓ jegyző A Pharmaház Kft-ben a képviselő-testület közvetett tulajdonnal rendelkezik, ugyanis az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. az egyik alapítója. A májusi képviselő-testületi ülést követően felvettük a kapcsolatot Mancsinczky László ügyvéd úrral, aki a szükséges dokumentumokat, alapító okiratokat, szerződéseket bekérte, és egy átfogó vizsgálatot fog elvégezni a Pharmaház Kft-vel kapcsolatban, magával a kft. tevékenységével kapcsolatosan, a szükséges dokumentumok meglétéhez kötődő tevékenységekkel kapcsolatosan, illetve a kölcsönszerződéssel kapcsolatosan. Ügyvéd úrral folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és amint megérkezik a szakértői véleménye, az nyilvánvalóan a képviselő-testület elé fog kerülni. Úgy gondolom képviselő úr, hogy Ön ül fordítva a lovon. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 10 igen, 1 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a polgármesteri jelentést elfogadta. Interpellációkra adott válaszok DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő az interpellációjára adott választ elfogadja. Közérdekű bejelentések DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő Képviselői fogadóórámon többen is szóvá tették a korábban is már tapasztalt parkgondozási munkálatokat. Próbáltam megnyugtatni a panaszt tevőket azzal, hogy

14 13 most olyan technikai zavar van a munkálatokat végző cégnél, ami miatt a cég nevében átmenetileg is elnézést kértem. Ettől függetlenül szeretném kérni a sövény-nyírást, különösen azokon a helyeken, ahol a közúti közlekedés beláthatóságát akadályozzák, pl. a Bezerédi utcáról való kihajtásnál lévő sövényekre, a park körüli terület sövényeire, illetve szeretném, ha fokozott figyelmet fordítanának a Petőfi utcai sövények gondozására is közlekedésbiztonsági okok miatt. KOVÁCS KRISZTINA képviselő A Kolozsvári utcán az állomástól a rendőrség felé jövet a járda mellett felnő a gaz, és eltömődtek a lefolyók, a belvízelvezető rácsai. Szeretném kérni a Városfejlesztési Irodát, értesítse a közút kezelőjét, hogy legyen kedves kitisztítani ezeket a lefolyókat, mert ha esik az eső, megáll a víz, és felverik a vizet a járókelőkre. Megnyílt az Ifjúsági Ház a hétvégén, szeretném, ha azok is értesülnének róla, akik ezt nem tudták. A fiatalokat szeretettel várják, akik kialakítanák azt a működési rendszert, ami jó az ifjúságunknak. Köszönöm mindazok munkáját, akik ebben részt vettek. Nagyon sok civil szervezet és magánember igyekezett munkát vállalni azért, hogy átadásra kerülhessen ez a ház. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok Szeretném bejelenteni, hogy a héten már elkezdődött Püspökladány legszebb épületének, a Petőfi S. u. 9. szám alatti, ún. nagypetőfi iskola épületének tetőcseréje, bízva abban, hogy amennyiben lesz rá lehetőség, folytatódik. Tudjuk, hogy ennek 90%-a pályázati alap, de 10% önerőt az önkormányzatnak kell hozzátennie. KISS ZSIGMOND alpolgármester Szeretnék beszámolni egy jó dologról, aminek a végére értünk. Tavaly októberben elindult egy tárgyalás polgármester asszony és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal képviselője között abban az ügyben, hogy egy befektetésbarát település részesei lehessünk mi is. Elindultak a képzések, amelyen én és a Városfejlesztési Iroda képviselői vettek részt, Jeney Tibor és Tóthné Marika. Ezen a héten hétfőn ennek a dolognak a záró rendezvénye, ahol Püspökladány város megkapta a Befektető Településekért Program oklevelét, amelyet most szeretnék átadni polgármester asszonynak. Kiss Zsigmond alpolgármester átnyújtja a jelzett oklevelet Dombi Imréné polgármester részére. Az egész országban 44 település tudott eredményesen részt venni a programban, egyébként 58 település indult. Hajdú-Bihar Megyében négyen kapták meg ezt az

15 14 oklevelet. Arról szólt a program, hogy tulajdonképpen fel kellet térképezni Püspökladány lehetőségeit úgy az oktatás, mint az ipar, befektetés területén, amihez készítettünk egy prezentációt Püspökladány város beruházási lehetőségeiről. Ez egy közel 40 oldalas anyag, amelyet minden képviselőtársamnak a rendelkezésére bocsátunk. Az egyik legjobb eredményt értük el a program során, ami arra jogosít bennünket, hogy használhatjuk a befektetésbarát település nevet, és a logót is. Ezen kívül bekerültünk egy olyan adatbázisba, amelyet maga a Külgazdasági Minisztérium készít el, és a jövőben Püspökladány városát is ki fogják ajánlani. Minden egyes befektető a Külgazdasági Minisztériumot keresi meg, az pedig kiajánlja a városokat, településeket az adott profiloknak, igényeknek megfelelően. Bízom benne, hogy ennek a munkának hozadéka is lesz a jövőben. Gratulálok a kollégáimnak és a városnak is. Várjuk a befektetőket. Szeretném megkérdezni, hogy a zárt ülésre tett javaslatomról történik-e döntés, szavazás? A közérdekű bejelentésem a már hagyománnyá váló éves visszaemlékezésről szól. Egy évvel ezelőtt választották meg polgármester asszonyt a város vezetőjévé, amihez én akkor az első napon, a legkorábbi időpontban gratuláltam. Az első beszélgetésünk az előttünk álló feladatokról szólt. Én akkor fellebbentettem a fátylat arról a problémáról, amelyet addig jeleztem többször, de inkognitóban, név nélkül, hogy milyen gondok tapasztalhatók az egészségügyi intézményben. A beszélgetést tettek követték, polgármester asszony találkozott a sérelmeket elszenvedett doktorral, majd amikor véget ért ez a találkozó, ahol én is részt vehettem, azt mondta nekem polgármester asszony, hogy mentsük meg az illetőt. A legnagyobb sajnálatomra be kell jelentenünk a lakosságnak, hogy nem sikerült megmenteni. Ábrám Csilla doktornő a héten befejezte püspökladányi tevékenységét. Azt kell gondolnom, hogy miközben az elmúlt egy évben minden egyes testületi ülésen valamilyen módon próbáltam azt segíteni, hogy ne csak őt mentsük meg, hanem a püspökladányi egészségügyet mentsük meg abból a káoszból, amiben van, abból a kifejezetten pénzszivattyúnak használt, idegenek által kizsarolt állapotából, amiben van. Ezek után azt kell mondanom, nem csoda, hogy polgármester asszonynak volt miről beszélgetnie az ügyvezetővel, még akkor is, ha ez esetleg nem publikus. Ezt csak azért bocsátom előre, mert Önnel egy elég terjedelmes, 67 perces interjú készült a ladányi tévében. Úgy látszik, hogy a közpénz nem olyan túl drága. Ha ilyen hosszú ideig tart egy beszélgetés, azt hiszem, az már embert próbáló. Általában arra szoktak hivatkozni, hogy én hosszan beszélek. Így aztán most

16 15 megtapasztaltuk azt, hogy milyen az, amikor a riporter és a riportalany egymásnak pávatáncot járva körüludvarolja egymást, és megbeszélik, hogy milyen szép is volt itt ez az elmúlt egy év. Számomra tanulságos volt ez az egész, bizonyos részleteit itt már idéztük, pl. a munkahelyteremtést. Biztos vagyok benne, hogy a napirend során vagy még a következő hónapokban több alkalom lesz, hogy erről részletesebben beszéljek. Az időm rövid, ezért csak annyit mondanék most: köszönet a hozzáállásért, örülök, hogy keresnek az emberek mondta polgármester asszony, nem mernek keresni, ezt már kevésbé értem, ugyanakkor, ha felhívnak, hogy segítsek valamiben, akkor kialakul egy bizalom. Hát akkor polgármester asszony, amikor csörög a telefon és kiírja a nevet, és nem veszi fel, majd 1-2 perccel később csörög a telefon, ami nem írja ki a nevet, és felveszi, az nem a bizalom kialakulásának a jele. Végtelenül sajnálom, hogy elveszítettünk egy értékes embert. A napirendekkel kapcsolatban szeretném mondani, hogy azzal kezdtük, hogy megválasztottuk a jegyzőkönyv-hitelesítőket, majd szavaztunk a napirendi pontokról. Úgy gondolom, ezen már túl vagyunk. Azt mondja képviselő úr, hogy nem publikus, amit én Ficzere igazgató asszonnyal tárgyaltam. Dehogynem. A feljegyzést is direkt elhoztam. El is mondtam, hogy a háziorvosok, fogorvosok szerződéseiről tárgyaltunk, és még fogunk is tárgyalni. Itt nincs olyan, hogy nem publikus. Az azonban, amikor egy ladányi ember megkeres a problémájával, amíg felhatalmazást nem kapok rá, hogy azt megosszam harmadik személlyel, addig azt gondolom, hogy az, amit elmond, pl. hogy nem tudja meglátogatni a gyermekét a kórházban, mert nincs rá pénze, vagy nem tudja kiváltani a gyógyszerét, arról nem beszélhetek. Ugyanez vonatkozik a képviselőkre is, Önre is. A telefonnal kapcsolatban bizony nagyon sokszor van úgy, hogy tárgyalásban vagyok, és nem tudom felvenni a telefont. Amikor vége van a tárgyalásnak vissza szoktam hívni mindenkit. Egyébként ha a Polgármesteri Hivatal titkárságán keresnek, a visszahívásokat a kolléganő minden esetben megteszi. Kérdések DURÓ FERENC képviselő A tiszacsegei üdülővel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e előrelépés az ügyben? JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta Újabb információt nem tudok mondani.

17 16 BORSOS LÁSZLÓ képviselő Kincses úr egy ügyrendi módosítást javasolt, amiről úgy gondolom, hogy nyugodtan szavazhat a testület. Kaphatnék-e tájékoztatást néhány mondatban azoktól a képviselőktől, akik testvérvárosi látogatáson voltak? KESERŰ LÁSZLÓ jegyző A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata tartalmazza azt, hogy az ülés megkezdését követően a polgármester megállapítja, hogy határozatképes-e a képviselő-testület, ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztására, majd a napirendek megszavazására kerül sor. Ügyrendi észrevétel keretében nyilván akkor van helye a napirendi pontok kiegészítésének, amikor a szavazás még nem történik meg. Kincses képviselő úr a vélemények kategóriában mondta el azt a javaslatát, hogy zárt ülés keretében lenne észrevétele. Ez már a napirend megszavazását követően történt. A képviselő-testület tagjainak testvérvárosi látogatásához szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy a testületi ülésen a képviselő kérdést a polgármesterhez, alpolgármesterhez, jegyzőhöz, illetve az előterjesztőhöz tehet. Azt gondolom, hogy arra mód és lehetőség van, hogy polgármester asszony szót adjon azoknak a képviselőknek, akik külföldi látogatáson vettek részt, vagy esetleg egy soron következő testületi ülés keretében beszámoló is készülhet a témakörben. A testvérvárosi látogatás alkalmával főigazgató asszony részt vett a delegációban, és nem mint képviselő, hanem mint főigazgató volt ott, hiszen azok a tárgyalások, amelyek tavaly elkezdődtek Lengyelországgal, az általános iskoláinkra vonatkoznak. Szeretném tájékoztatni képviselő urat, hogy augusztusban lesz itt a Segítő Kezeknek egy olyan rendezvénye a Jurta táborban, ahová mi is meg fogjuk hívni a lengyel barátainkat, és akkor mi látjuk vendégük a beteg gyerekeket egy hétig. Tehát a képviselők közül senki nem vett részt ezen a látogatáson, főigazgató, mint intézményvezető asszony volt ott, hiszen a meghívás az iskolának, az intézménynek szólt. A gyermekeknek nagyon nagy élmény volt ez az utazás. Kezdeményezni fogom, hogy egy délután a kísérőtanárokkal, gyermekekkel üljünk le, és a gyerekek meséljék el, hogy milyen is volt ez az út. Tőlük szeretném hallani, hogy milyen nyomot hagyott bennük ez a kirándulás. Amennyiben nincs más mód, mint a szervezeti és működési szabályzathoz ragaszkodni, ahelyett, hogy a természetes és elvárható képviselői érdeklődéssel és

18 17 empátiával befogadnánk a kezdeményezést, ami a diszkrécióra vonatkozik, azt elég nagy sajnálattal veszem tudomásul. Remélem, hogy ez a következő pillanatokban még változhat. Ugyanis abban az esetben kénytelen vagyok nyíltan beszélni róla, és az nagyon rossz lenne. Ezt nem fenyegetésnek szánom, hanem kerüljük el az ezzel kapcsolatos dolgokat. Elég baj az, hogy ezek a dolgok így napirendre kerülhetnek. A múlt havi testületi ülésen, amikor az iskola beszámolója volt, én egy kérdéskört kihagytam, egyrészt azért, mert összekötődik azzal, amit zárt ülésen szeretnék mondani, másrészt, mert nem kívántam a tanév utolsó napjait bármivel megzavarni. Azt gondoltam, ha lezárul a tanév, akkor beszélhetünk róla. Egy évvel ezelőtt már indítványoztam, hogy az iskolai beszámolókat lehetőleg a tanév lezárta után tárgyaljuk, és ne közben, mert így egy év késéssel beszélgetünk dolgokról. Mi most a 2010/2011-es tanév adatait ismertük meg, ugyanakkor augusztusban már megbeszélhettük volna a 2011/2012-es tanévet is. Ezt azért sajnálom, mert úgy látszik, a tavalyi felvetésemnek nem volt foganatja. Szeretném megismételni. A kérdésem arra vonatkozik, hogy volt egy kitétele ennek a beszámolónak, mégpedig, hogy minden gyermeknek biztosított a gyógytestnevelés, de sajnos gyakran érdektelenség miatt a gyermekek nem jelennek meg a foglalkozáson. Ennek a mondatnak az értelmezését kérném, ha lehetséges zárt ülésen. BORSOS LÁSZLÓ képviselő Úgy gondolom, hogy ügyrendi javaslatot bármikor lehet tenni a testületi ülés közben. Az már más kérdés, hogy a polgármester asszony ezt befogadja-e. Ez már az ő kompetenciája, joga és kötelessége. A testvérvárosi látogatással kapcsolatban csak annyit kértem volna, hogy osszák meg velünk az élményeiket, tapasztalataikat azok a képviselők, akik az elmúlt időszakban részt vettek ilyen látogatásokon. Azt gondoltam, hogy ennek polgármester asszony teret ad. Pontosan tudom egyébként, hogy kérdést feltenni, interpellálni a mindenkori polgármesterhez kell, ezért úgy fogalmaztam meg, hogy kérdés, illetve kérés lenne ez részemről, ha van rá lehetőség. Valóban sokkal ésszerűbb a tanév végén a beszámolót megtartani. Képviselő úr, ha emlékszik rá, az I. féléves üléstervet decemberben fogadtuk el. Ha akkor észrevette, hogy ez a beszámoló a május havi napirendek között szerepel, örültem volna, ha jelzéssel él, hiszen át tudtuk volna tenni egy későbbi hónapra. Arra kérem az irodavezetőket, vegyék figyelembe majd Kincses képviselő úr javaslatát a jövő évi ülésterv összeállításakor.

19 18 Az ügyrenddel kapcsolatban úgy gondolom, hogy mindig lehetnek olyan dolgok a képviselők részéről, amiről fontos és kell is beszélni. Azt érzékelem képviselő úr, hogy amiről Ön szeretne beszélni zárt ülésen, mindenképpen azt szeretné, hogy jegyzőkönyvbe kerüljenek. Persze. Azt javaslom, hogy erről döntsünk, mert nagy valószínűséggel valami olyan fontos eseményről lehet szó, amit meg szeretne osztani a testülettel képviselő úr. Aki egyetért a Kincses képviselő úr felvetésével, hogy zárt ülés keretében egy napirendi pontot tárgyaljunk meg, és azt felvegyük a napirendi pontok közé, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 10 igen, 1 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület elfogadta Kincses képviselő úr zárt ülésre vonatkozó javaslatát. Amennyiben Finnországra gondol Borsos képviselő úr, az egy tanácskozás volt. Oda azokat a településeket hívták Magyarországról, amelyek rendelkeznek finn testvérvárosi kapcsolattal. Tehát nem testvérvárosi látogatás volt. Egyébként a finnekkel az elmúlt kb. 5 évben nem is találkoztunk. MÁRKUS GÁBOR alpolgármester Megvártam a szavazást az ügyrendi kérdésről. Természetesen bármelyik képviselőtársamnak lehet olyan indítványa, amelyet akár zárt ülésen, meg kell tárgyalni, azonban azt gondolom, hogy Kincses képviselő úr ezt nem most találta ki, ezért a testületi ülés kezdete előtt jelzéssel élhetett volna polgármester asszony vagy jegyző úr felé. Tehát nincs ennek akadálya, hiszen rendre szokott zárt ülés lenni, de akkor is lehetne ezt a szándékot jelezni, amikor készülnek az anyagok. KISS ZSIGMOND alpolgármester Június 4-9-ig voltunk Finnországban. Minden 3. évben szokott lenni ilyen konferencia, legutóbb Magyarországon volt, most pedig Helsinkiben. Három napig voltunk Helsinkihez kb. 30 km-re egy félszigeten, ahol folyamatosan konferenciákra jártunk. Elég fárasztó volt, hiszen reggeltől estig tartottak ezek a konferenciák. A lényege tulajdonképpen az önkormányzatiságra épült. Hogy jelenleg milyen változások vannak itt nálunk, milyen módon fog az önkormányzatiság megváltozni. Finnországban is ugyanúgy porondon van a

20 19 változás, három éve vitatkoznak a politikusok arról, hogy milyen módon változtassák meg az önkormányzati rendszert. Mi teljesen más úton haladunk. A fő kérdés az volt, ugye Finnország a világ legfejlődőbb országa, jövedelemtermelő képessége az egyik legnagyobb a világon, és mindennek ellenére ők is át akarják alakítani az önkormányzati rendszerüket. Ők nem belülről kezdték ezt a rendszert mozgatni, hanem a településeket próbálják egymás alá beintegrálni. A rendezvény megnyitóján Magyarország képviseletében jelen volt Tállai úr, ő mondta el az eddig történteket. A harmadik nap végén egy kirándulást tettünk Hameenlinnába, a testvérvárosunkba. Ez is a program része volt. Közel 60 település vett részt a konferencián. Ez arra alkalmas volt mindenképpen, hogy kapcsolatokat szerezzünk, és nem csak Finnországban, hanem Magyarországon is. Jónéhány polgármesterrel, képviselővel beszélgettünk, telefonszámot cseréltünk. Hameenlinnában egy napot töltöttünk, ahol megnéztük egy mezőgazdasági főiskola gyakorló területét, azt, hogy hogyan próbálnak almatermesztést kifejleszteni. Nagyon kezdetleges náluk ez a módszer, hiszen teljesen más talajon kell ebben elindulniuk. Náluk főképpen az eper honos, ezt tálalják fel minden ebédnél, vacsoránál. A testvérváros polgármesterével folytatott megbeszélésen megállapítottuk, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat elég laza volt az utóbbi időben, a korábbi vezetés idején még elég sűrűn jártunk ki Finnországba, a kórusunk is volt kint. Abban állapodtunk meg, hogy a mi kapcsolatunkat nem a gazdasági oldalra kell vinni a nagy távolság miatt, hanem inkább a kultúra, a sport felé, és leginkább a gyermekek csereüdültetésével lehetne valami módon elindulni. A polgármester asszonnyal történt egyeztetés után meghívtuk őket most augusztus 20-ára, és bízunk benne, hogy eljönnek. BORSOS LÁSZLÓ képviselő Köszönöm alpolgármester úrnak a tájékoztatást. Úgy vettem ki a szavaiból, hogy ez egy hasznos tanácskozás volt, és amikor feltettem a kérdést, ezek szerint nem fogalmaztam rosszul, hiszen volt benne testvérvárosi látogatás is, még ha csak egy napos is. Kérem, hogy a jövőben az ilyen látogatásokról, tárgyalásokról, meghívásokon való részvételről a képviselő-testület és a lakosság kapjon néhány mondatos tájékoztatást. Úgy gondolom, hogy ennek semmi akadálya. Egyébként képviselő úr Önök is részt vettek egy ausztriai tárgyaláson, amikor a kazánokat nézték meg, amellyel kapcsolatban mi is indultunk pályázaton, arról is lehetett volna tájékoztatni a nézőközönséget. BORSOS LÁSZLÓ képviselő Amikor mi kint voltunk Burgerlandban beszámolót ugyan nem, de az adott napirendi pontnál erre utaltunk, és a tapasztalatokról beszéltünk is.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2003. június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 71-13/2009. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. április 7-én 19,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Szászik Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 19-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

Vasúti Érdekegyeztető Tanács 2009. szeptember 15. 2009. szeptember 15.

Vasúti Érdekegyeztető Tanács 2009. szeptember 15. 2009. szeptember 15. Vasúti Érdekegyeztető Tanács Elnök (Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre): Szeretném megkérdezni, van-e bármilyen akadálya a kezdésnek. Tehát, akkor szeretném rögzíteni, hogy a VDSZSZ részéről jött jelzés, hogy

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben