Készítette: Együtt az Abaúji Megújuló Energiák Termesztéséért és Felhasználásáért Szakmai Egyesület

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Együtt az Abaúji Megújuló Energiák Termesztéséért és Felhasználásáért Szakmai Egyesület"

Átírás

1 Döntés előkészítő rendszer napelemes beruházásokhoz Készítette: Együtt az Abaúji Megújuló Energiák Termesztéséért és Felhasználásáért Szakmai Egyesület Hidasnémeti, július 1.

2 Tartalomjegyzék 1. A napenergia A földfelszínre jutó napenergia A napsugárzás Magyarországon A napelemek A napelemek működése Napelem típusai és jellemzői Amorf szilikon vékonyfilm napelem Monokristályos napelem Polikristályos napelem Hydrid napelem Nanostrukturált festék alapú napelem A napelem hőfokfüggése Inverterek főbb jellemzői Szolár akkumulátorok A napelem elhelyezése égtáj és dőlési szög alapján A napelemek hatásfokának számítása A napenergia alkalmazásának gyakorlati formái Szigetüzemű Hálózati visszatáplálás Napelem típusok összehasonlítása A Háztartási Méretű Kiserőmű méretű megújuló villamosenergia-termelő tároló - fogyasztó csatlakozásával összefüggő hasznok és költségek a legfontosabb érintettek számára A projektgazda felmérésének szempontjai Műszaki környezet felmérésének szempontjai Pénzügyi környezet felmérésének szempontjai Jogi környezet felmérésének szempontjai Műszaki megoldások változatelemzése kwp hálózatra kapcsolt, tetőre szerelt naperőmű kwp hálózatra kapcsolt, egytengelyes napkövetőre szerelt naperőmű

3 5. Gazdaságossági számítások Érzékenységvizsgálat Érzékenység a beruházási összeg változása esetén Érzékenység további rezsicsökkentéskor saját fogyasztás esetén Érzékenység elektromos jármű beszerzése esetén A évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (VET) szabályozásai a háztartási méretű kiserőművek vonatkozásában Releváns magyar jogszabályok gyűjteménye Releváns szlovák jogszabályok gyűjteménye Felhasznált irodalom

4 1. A napenergia A Nap bolygórendszerünk központja, gáznemű, gömb alakú, kb. másfél millió km átmérőjű sugárzó test, melynek külső felülete közel 6000 K. A központi csillagunkból évente 3,2-3, kw napenergia sugárzódik a Földre a légkörön áthaladva. Ennek a hatalmas energiamennyiségnek köszönhető, hogy a -270 ºC hőmérsékletű űrben száguldó bolygónk felszínén kialakulhatott (és fennmaradhatott) az élet. A napsugárzás és a Földről a világűrbe távozó hő normál esetben egyensúlyban van (1. ábra), így a kialakult közepes hőmérséklet állandó értéken marad. 1. ábra Forrás: A földfelszínre jutó napenergia A napsugárzás energiahozamát a sugárzás intenzitása fejezi ki (W/m2). A földi atmoszférán kívül a napsugárzás intenzitása éves periodicitással W/m2 között ingadozik, a Nap - Föld távolság folyamatos változásának függvényében (1. táblázat). Ennek az un. napállandónak az általánosan elfogadott átlagértéke 1353 W/m

5 1. táblázat A Nap sugárzásintenzitása Minden évben mintegy TWh energia érkezik a Föld felszínére a Napból. Összehasonlításképpen az emberiség éves elsődleges energiafelhasználása TWhnál alig több, vagyis a napenergiás potenciál 8000-szer nagyobb, mint a világ energiaigénye. Még ha csak a szárazföldek km2 területét vesszük is figyelembe (a Föld felszínének 29%-a) a besugárzott energia akkor is 2300-szor nagyobb az energiaigénynél. Még azzal a feltételezéssel is, hogy a besugárzott energiának csak a tört része használható fel az emberek céljaira, a rendelkezésre álló napenergia még mindig elegendő a teljes energiaigény kielégítésére. A napsugárzás teljesítményből (4x1023 kw) mindössze kw éri el a földfelszínt. A földfelszínt elérő sugárzás 2/3-a direkt, 1/3-a diffúz sugárzás. A Napból érkező sugárzás teljes színképe az alábbi tartományokra oszlik: λ = 0,29-0,4 μm ibolyántúli sugárzás (UV) teljesítményének részaránya 9%, λ = 0,4-0,75 μm látható fénytartomány, részaránya 49%, λ = 0,75 μm nem látható, infravörös (hő-) sugárzás, részaránya 42%

6 A légkör határát elérő párhuzamos sugárnyalábokból álló közvetlen (direkt) sugárzás energiatartalma jelentősen csökken légkörben megtett útja során. A légkör határát elérő sugárzást részben elnyelik, részben megtörik, részben visszaverik a légkör részecskéi. A direkt sugárzás egy része rendezetlen irányú, szórt (diffúz) sugárzássá alakul. Az ideális esettől eltérően a valóságban a légkörben a sugárzás útja tovább nehezül a természetes és a civilizációs szennyeződések miatt. Ez az un. homályosság (T), mely egy mért pillanatérték, s a földrajzi adottságoktól, a beépítettségtől, a helyi szennyezőktől, ill. a széljárástól függ. A növekvő légszennyezés a homályossági tényező mértékét évről évre növeli, rontva ezzel a napsugárzás felhasználható energiatartalmának mennyiségét. A sugárzásintenzitás mennyiségét tekintve a legjelentősebb változás akkor következik be, amikor a felhősödéssel kisebb-nagyobb mértékben megszűnik a felszínre érkező közvetlen sugárzás. A különféle időjárási viszonyok más és más mértékű felhősödéssel járnak, s így különféle intenzitást jelentenek: erősen felhős időben: W/m2 gyengén felhős, átlagos időben: W/m2 derült, nyári idő esetén: W/m2 Az intenzitás maximális értéke nyáron, derült időben is csak ritkán lépi át a 1000 W/m2 értéket. A legtöbb besugárzást a Föld északi félén júliusban kapjuk, annak ellenére, hogy a nappalok már valamivel rövidebbek, a Nap delelési magassága kisebb, viszont a felhőzet mennyisége csekélyebb, mint nyár elején. Legcsekélyebb a besugárzás decemberben, a nagy borultság és a rövid nappalok miatt (2. ábra)

7 2. ábra Napi globál sugárzás különböző égboltoknál 1.2. A napsugárzás Magyarországon A napenergiával foglalkozó szakirodalmak szerint a statisztikailag várható napsugárzás összege a következő hatásoktól függ: a napállandónak megfelelő intenzitáscsökkentése a normál légkör lenyelése és szórása miatt, a földfelszínről származó légkörszennyezés, amit a már előzőekben ismertetett homályossággal vesznek figyelembe, a geometriai viszony a Nap iránya és az elnyelő felület normálisa között, a felhős égbolt hatása. Hazánkban már 1870-ben kiépült a meteorológiai megfigyelő-hálózat, így a napsugárzásról (is) számos adat áll rendelkezésre. Ma a megfigyelőállomásokon a napsugárzás két fontos tulajdonságát: az intenzitást és a napfénytartamot mérik. A besugárzás energiahozama mellett fontos tudnunk, hogy milyen hosszú időn át érkezik ez az energia a földfelszínre. Erről a napsütéses órák száma, vagyis a - 7 -

8 napfénytartam ad tájékoztatást. A napfénytartam az a szám, amely megadja, hogy egy adott helyen egy adott időszak alatt hány órán keresztül süt a nap. A gyakorlatban ezt az értéket napi, havi, vagy évi összegekben adják meg. Magyarországon a napos órák száma átlagosan 2100 óra évente. 3. ábra Magyarország globálsugárzása Magyarországon a legtöbb besugárzás a Tiszántúl déli területein tapasztalható, viszonylag nagyobb még a sugárzás a Dunántúlon illetve az Alföld déli vidékein. Legkevesebb besugárzásban a nyugati határszél és az Északi-középhegység térsége részesül. A besugárzás területi eloszlását két tényező határozza meg: a földrajzi szélesség, valamint a felhőzet mennyisége. Hazánk területén (az országon belül tapasztalható kis szélességkülönbség miatt) a felhőzet nagysága a besugárzás döntőbb tényezője, amelyet a 4 ábra szemléltet. 4. ábra Magyarország globálsugárzása és felhőborítottsága - 8 -

9 2. A napelemek A napelemek olyan eszközök, amelyek a fénysugárzás energiáját közvetlenül villamos energiává alakítják. Az energiaátalakítás alapja az, hogy a fény elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket generál, amelyeket az eszközben az elektrokémiai potenciálok, illetőleg az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít. Ennek megfelelően minden olyan (szilárdtest, folyadék, vákuum) rendszer működhet, mint fényenergia-átalakító, amelyben az előbbi feltételek érvényesülnek. A napenergia rendszerek megvalósítása során ugyanúgy alapvető kérdés a hatásfok és a költségek viszonya, mint az egyéb energiatermelő rendszerek tervezésekor. A napenergia rendszerek esetében viszont mind a hatásfok, mind pedig a költségek sokkal szélesebb tartományban mozoghatnak az alkalmazott technológiának megfelelően, mint ahogyan az más energiatermelő rendszerek felépítésekor megszokott. 2.1 A napelemek működése A napelemek két fajta anyagot tartalmaznak, ezeket gyakran p - típusú és n - típusú félvezetőknek nevezzük. Bizonyos hullámhosszú fény alkalmas a félvezetők atomjainak ionizációjára, ezáltal a beeső fotonok többlet töltéshordozókat hoznak létre. A pozitív töltéshordozók (lyukak) a p - rétegben, míg a negatív töltéshordozók (elektronok) az n- rétegben lesznek többségben. A két ellentétes töltésű réteg töltéshordozói habár vonzzák egymást csak egy külső áramkörön keresztül áramolva képesek rekombinálódni, a köztük lévő potenciál lépcső miatt. A foto - elektromos cella teljesítményét a következő három tényező határozza meg: a szolár cella anyagának típusa és mérete, a fény intenzitása, a fény hullámhossza. Az egyszerű Si kristály alapú szolár cellák például nem képesek a napsugárzás energiájának 25 %-nál többet elektromos árammá alakítani, mivel az infravörös tartományban a fénynek nincs elég energiája, hogy ionizálja a félvezető atomjait. Polikristályos Si szolár cellák hatásfoka 20 % körüli, az amorf Si celláké 10 %. Egy tipikus Si kristály alapú szolár cella 1.5 W / 100 cm2 teljesítményt ad le 0.5 V DC feszültség és 3 A áram formájában teljes nyári napsütésnél (1000 W / m2). A leadott - 9 -

10 teljesítmény szinte egyenesen arányos a napsütés intenzitásával. Egy fontos tulajdonsága a szolár celláknak, hogy a cella feszültsége nem függ a méretétől, és nem befolyásolja a fény intenzitásának változása sem. Így a szolár cella áramerőssége szinte egyenes arányban van a cella méretével és a fény intenzitásával. Tehát a különböző napelemek összehasonlítására a áramerősség / felületegység (A / cm2) mérőszám ad felvilágosítást. A szolár cellákat sok különböző méretben és formában állítják elő, a felhasználási területnek megfelelően, a bélyeg méretűektől a néhány 10 centiméteresig. A cellák összekapcsolásával szolár modulokhoz jutunk. Ezekből a modulokból állítják elő a felhasználó számára a szolár rendszert. A napelemes rendszerek mérete egyebek közt függ a napsugárzás mennyiségétől, az elhelyezéstől és a felhasználói igényektől. A napelemes rendszer a szolár cellákon kívül tartalmazza még az elektromos csatlakozásokat, az illesztési eszközöket, teljesítmény szabályozókat, és az akkumulátorokat. 2.2 Napelem típusai és jellemzői Alapvetően három fő típust különbözetünk meg, ezek az amorf kristályos napelem, mono- és polikristályos napelemeket különböztetünk meg. Ezeknek hatásfokuk és az előállítási költségük nagyon eltérő egymástól. A következőkben ismertetésre kerülnek a napelemek típusai Amorf szilikon vékonyfilm napelem Ez a legelterjedtebb típus, mert olcsó az előállítási költsége. A hatásfoka 4-6% között van, ami alulmarad a többihez képest. Mivel kicsi a hatásfoka ezért jóval nagyobb felületet igényel az elhelyezése. Az amorf napelem a szórt fényt jobban hasznosítja, mint a közvetlen napfényt. Az élettartamuk csak 10 év körül van. 5. ábra Amorf típusú napelem

11 2.2.2 Monokristályos napelem 15-17% közötti hatásfokkal bíró napelem. A monokristályos napelem a közvetlen napfényt hasznosítja jobban, de a szórt napfényben már kevésbé tudja hasznosítani. Élettartama 30év körül van. 6. ábra Monokristályos napelem Polikristályos napelem Ennek a hatásfoka is már megközelíti a monokristályos napelemét, aminek hatásfoka 10-13% között van. Élettartama 25év körül van. 7. ábra Polikristályos napelem Hydrid napelem A hybrid napelemes rendszer két féle PV technológiát ötvöz. A hybrid napelem monokristályos cellákat és vékonyfilm amorf szilikonos technológiákat ötvözi. A technológia előnye, hogy magas hőmérsékletnél is jól működik és magasabb a hatásfoka (több mint 18%), mint a hagyományos napelemek Nanostrukturált festék alapú napelem A nanostrukturált félvezető anyag felületére fényérzékeny festéket hordanak fel (ezek fényelnyelőek és úgy viselkednek, mint egy molekuláris antenna). A nanostrukturált félvezető anyagnak óriási a belső felülete, éppen azért, hogy a fényelnyelést maximalizálni, a cella méretét pedig csökkenteni lehessen. A fényt nem a félvezető anyag, hanem elsősorban a festékmolekulák fogják fel. Ez azt jelenti, hogy a napelem nagyobb spektrumot tud felhasználni

12 2.3 A napelem hőfokfüggése A napelemek hőfokfüggése jelentős, így normális jelenség, hogy télen a rövid nappalok során, ha hideg van, de erősen süt a nap, többet termelnek, mint augusztusban. 8. ábra Napelemek hőfokfüggése 2.4 Inverterek főbb jellemzői Inverterek szinuszos kimeneti jelalakjuknak és nagy indítóáram leadási képességüknek köszönhetően igen széleskörűen alkalmazhatóak a legkülönfélébb felhasználásokhoz. Kitűnő paramétereik (magas hatásfok, alacsony üresjárati áramfelvétel, sokrétű védelmi funkciók, alacsony tömeg, stb.) miatt az alább felsorolt területeken méltán népszerűek és közkedveltek. Farmokon, tanyákon, hétvégi házakban gyakran nem megoldott a hálózati 230V-os betáplálás, illetve a bevezetése a helyi áramszolgáltató által túl költséges lenne. Ilyenkor több megoldás is lehetséges. A legismertebb talán a benzin- vagy dízelüzemű aggregátor alkalmazása, amelynek, amellett hogy nagy zajkibocsátással rendelkezik, túl költséges az üzemeltetése. Előnye a nagy teljesítmény-leadási képesség (több kw is lehet). A másik kevesek által ismert környezetbarát alternatíva a 230V - 50Hz-es feszültség előállítása akkumulátorból egy inverter segítségével. Az akkumulátorok feltöltése történhet közvetlenül hálózatról egy hagyományos akkutöltő segítségével (pl. hétvégi házak, horgásztanyák esetében, természetesen más helyszínen), illetve az alternatív energiák (szélenergia, napenergia, stb.) folyamatos és ingyenes felhasználásával. A kiválasztásnál gondoljunk arra, ha bővíteni szeretnénk a napelem rendszerünket, akkor ajánlott nagyobb teljesítményű invertert választani

13 9. ábra Inverter 10. ábra Inverter vesztesége vezetékek függvényében 2.5 Szolár akkumulátorok Az akkumulátorok töltés-kisütés száma (kora) nagyon meghatározza a kapacitását. Az akkumulátorok teljes kapacitásának 75 %-át lehet ideális használatot tervezve felhasználni használatkor (kisütéskor)

14 11. ábra Kinyerhető tényleges kapacitás a töltés-kisütések számában SOC (State Of Charge) az akkumulátor aktuális töltöttségét jelzi. Fontos megjegyezni, hogy az SOC érték nem azonos a még rendelkezésre álló kapacitással. A rendelkezésre álló kapacitás még sok más egyéb tényező függvénye az SOC mellett. Az SOC és a névleges teljesítmény szorzata nyújt információt a maradék kapacitásról, ami még mindig nem fejezi ki pontosan a felhasználható maradék kapacitást, mivel nem számol például az akkumulátor elöregedésével stb. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, az SOC értéke 100%, teljesen lemerülten az SOC 0%. 12. ábra Az akkumulátor aktuális töltöttsége

15 Ha egy akkumulátor fel van töltve, a töltés szabályozónak ezt tudni kell a túlterhelés okozta sérülés elkerülése miatt. Ugyanez igaz a lemerítés fázisára is, a töltés szabályozónak tudnia kell, hogy az akkumulátor közel került a lemerült állapothoz. Számos módszer létezik az akkumulátorok töltöttségének megállapítására, az egyik legelterjedtebb ezek közül a feszültség mérése. Az állandó feszültség érték a terhelés leválasztásánál napelemes rendszerekben gyakran nem megfelelő eljárás az alacsony kisütési áram miatt. Jobb megoldás, ha a töltő/kisütő áramot figyelembe vesszük a terhelés leválasztásánál. Még ez a módszer sem biztosítja a tökéletes terhelés leválasztást, ugyanis nem számol a külső hőmérséklettel, az akkumulátor életkorával, az egyéb külső körülményekkel. Csak egy pontosan kiszámított SOC érték mellett lehet az akkumulátorról biztonságosan leválasztani a terhelést. Az akkumulátor megfelelő méretezése garantálja, hogy az inverter ki tudja szolgálni a magas teljesítmény igényű fogyasztókat is. Néhány fogyasztó, mint például a hűtő, fagyasztó, szivattyú indításkor nagyon magas áramot vesz fel egy rövid ideg, ezen készülékek kiszolgálásához fontos a megfelelő inverter kiválasztása nagyon magas túlterhelési kapacitással. Az akkumulátort szintén megfelelően kell méretezni, hogy elegendő áramot szolgáltasson az inverter felé. A következő formulával méretezhetjük az akkumulátort: az akkumulátor kapacitása (C_akku) legalább ötszöröse, mint a névleges teljesítménye az inverternek (P_inv_nom [W]) osztva a névleges feszültségével az akkumulátornak (U_akku_nom [V]). C_akku >= 5 * P_inv_nom / U_akku_nom 13. ábra Akkumulátor kapacitása

16 2.6 A napelem elhelyezése égtáj és dőlési szög alapján A napelemeket nem mindegy, hogy milyen tájolás és dőlésszög szerint helyezzük el. Egy rosszul megválasztott beállítás miatt csökken a villamos energia előállításának mennyiség. Magyarországon déli tájolás és 40 -os dőlési szöget szokás megadni. Az alábbi ábrán a napsugárzás-jövedelem csökkenése az elnyelő felület dőlésszöge és tájolása függvényében. A napelem táblákat úgy is helyezhetjük el, hogy egy napkövető rendszert építünk, ami követi a Nap mozgását és így jóval optimálisabb teljesítményt érhetünk. Ennek a napkövetős rendszernek a hátránya, hogy bonyolult automatizálási rendszer szükséges és megnöveli a napelem rendszer költségét. 14. ábra Tájolás és a dőlésszög 2.7 A napelemek hatásfokának számítása A napelemek alapanyaguktól és technológiájuktól függően különböző hatásfokkal képesek villamos energiát termelni. A hatásfok kiszámítására a következő alapképletet használjuk. Pm= fényelem által leadott maximális teljesítmény E= napsugárzás energiája (W/m2) Ac= napelem felülete (m2) A hatásfokot a környezeti és a konstrukcióval összefüggő tényezők egyaránt

17 befolyásolják. A környezeti tényezők közül a hőmérséklet a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella felületének tisztaságát és a megvilágítás erősségét is. 2.8 A napenergia alkalmazásának gyakorlati formái Napelemes energiarendszerek esetében beszélhetünk úgynevezett szigetüzemről, és esetlegesen hálózati visszatáplálásról, valamint ezek kombinációjáról Szigetüzemű Szigetüzemről akkor beszélünk, ha a villamos energiát napelem modulokkal termeljük, és az energiát akkumulátorokban tároljuk. (Természetesen itt értendő a két elem közé bekötött töltő berendezés is). A fogyasztókat ennek segítségével elláthatjuk akár 12V, vagy 24 V egyenfeszültséggel. Amennyiben szükség van rá inverter segítségével akár ~230V feszültségű fogyasztókat is üzemeltethetünk. Jellemző megoldási módja a szigetüzemnek (például tanyák) villamosítása, melyek messze esnek a közcélú villamos energia hálózattól. Itt azonban fontos mérlegelni, hogy melyik rendszert érdemesebb telepíteni. A napelemes rendszert, vagy a közcélú hálózatot. Ezért összehasonlítandó a napelemes és a közcélú létesítési mód beruházási, illetve fenntartási költségei. 15. ábra Szigetüzemű hálózat

18 2.8.2 Hálózati visszatáplálás Hálózati visszatáplálásról akkor beszélünk, ha a napelemek által szolgáltatott feszültséget közvetlenül váltakozó feszültséggé alakítjuk át, így látjuk el a fogyasztókat. Amikor viszont nincs fogyasztás, akkor az arra alkalmas inverter segítségével a hálózatra táplálunk rá. Amennyiben a napelemek nem termelnek villamos energiát, természetesen azt a hálózatról vételezünk. A hálózati visszatáplálás jellemző formája az olyan családi házak, amelyek rendelkeznek már villamos hálózattal. Ha többlet energia termelődik, akkor azt vissza lehet táplálni a hálózatra, és erre a célra kialakított (kétirányú) speciális mérőóra számlálja. Az áramszolgáltatók 2003 óta kötelesek átvenni a zöldenergiát. 16. ábra Hálózati visszatáplálás 2.9 Napelem típusok összehasonlítása Napelemes cella Hatékonyság (%) Energiasűrűség (kwp/m2) Költség Hybrid napelem 18+ Monokristályos Polikristályos Vékonyfilm A Háztartási Méretű Kiserőmű méretű megújuló villamosenergia-termelő tároló - fogyasztó csatlakozásával összefüggő hasznok és költségek a legfontosabb érintettek számára évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (VET) pontja szerint: Háztartási méretű kiserőmű: olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kva-t

19 HMKE méretű DG, RES Villamos Energiatermelő Tároló Fogyasztó Haszon: hozzáférés a villamos energia hálózathoz rendszerhasználati díj nélkül, üzleti lehetőség állami támogatással, bekapcsolódás a műszakilag, kereskedelmileg optimalizált, stabil vagy mobil célú Költség: villamos energia üzletbe, csatlakozáshoz szükséges az okos termelő tároló fogyasztó berendezések, eszközök beszerzése valamint a csatlakozó vezetékek kiépítése vagy csatlakozási díj megfizetése, engedélyek és minősítési bizonyítványok beszerzésének adminisztratív költségei, a termelői és a csatlakozó vezeték fenntartása és üzemletetése Elosztó Haszon: növekvő eszközérték, csökkenő hálózati veszteség, csatlakozási díj, Költség: csatlakozási pont kijelölésének költsége, újonnan telepített közcélú vezetékek és berendezések fenntartásának költsége, komplexebb rendszerirányítási feladatok költsége. Rendszerirányító Költség: komplexebb rendszerirányítási feladatok, szabályozási kapacitások rendszerben tartásának költsége 4. A projektgazda felmérésének szempontjai 4.1. Műszaki környezet felmérésének szempontjai 1. A beruházó székhelye 1.1. ország, 1.2. település,

20 1.3. irányítószám, 1.4. utca, tér, köz, tanya név, 1.5. házszám, 1.6. helyrajzi szám, 1.7. GPS koordináták. 2. A beruházás helyszíne 2.1. ország, 2.2. település, 2.3. irányítószám, 2.4. utca, tér, köz, tanya név, 2.5. házszám, 2.6. helyrajzi szám, 2.7. GPS koordináták. 3. A beruházás helyszínének területi adottságai 3.1. A helyrajzi szám szerinti szabad, egybefüggő terület négyzetméterben (m 2 ) A szabad, egybefüggő terület oldalainak hossza (m*m) A terület fekvése: Észak Dél Nyugat Kelet Észak Észak-Kelet Észak Észak-Nyugat Dél Dél-Kelet Dél Dél-Nyugat 3.4. A terület dőlésszöge %-ban A terület növényzete: gyep, rét %-ban bokor %-ban fa %-ban 3.6. A terület talajtani viszonyai: homokos, laza feltalaj, középkötött feltalaj, kötött, agyagos feltalaj A terület településrendezési besorolása: Belterület (igen nem) Külterület (igen nem) művelési ág alól kivett, szántó művelési ágú, rét, legelő művelési ágú, gyümölcsös művelési ágú

21 3.8. A terület benapozottsága: nyáron %, ősszel %, télen %, tavasszal % A területet érő árnyékolás (naptakarás) oka szomszédos építmény (igen nem), saját építmény (igen nem), szomszédos növényzet (igen nem), saját növényzet (igen nem) A naptakarás megszüntethetősége Naptakarás megszüntethető (igen nem) A terület beépítettsége: lakóépület m 2, %, ipari létesítmény m 2, %, mezőgazdasági épület m 2, %, egyéb létesítmény m 2, %, nincs építmény m 2, % Az épületek/építmények tetőfelülete: lapostető (m 2 ), nyeregtető (m 2 ), sátortető (m 2 ) Az épületek/építmények tetőfedése: beton/bitumen, cserép, zsindely, pala, hullámpala. 4. A terület infrastruktúrával való ellátottsága 4.1. Úthálózat Szilárd burkolatú közút vezet hozzá (igen nem), Szilárd burkolatú magánút vezet hozzá (igen nem), Földút vezet hozzá (igen nem), Belső úthálózata van-e (igen nem)? 4.2. Villamos hálózat Közcélú villamos vezeték vezet-e a területhez (igen nem)? Ha igen, akkor kisfeszültségű hálózati csatlakozása van (igen nem), középfeszültségű hálózati csatlakozása van (igen nem) Kisfeszültségű hálózati csatlakozás esetén a csatlakozási pont meghatározása: a 2. pont szerinti helyszínen csatlakozik, más helyszínen csatlakozik:

22 helyrajzi szám, GPS koordináták, távolság a 2. pont szerinti helyszíntől (m) saját tulajdonú területen, közterületen Kisfeszültségű közcélú villamos hálózatra történő csatlakozás esetén a lekötött kapacitás: fázis, A fázis, A Középfeszültségen közcélú villamos hálózatra saját transzformátoron keresztül történő csatlakozási pont meghatározása a 2. pont szerinti helyszínen csatlakozik, más helyszínen csatlakozik: helyrajzi szám, GPS koordináták, távolság a 2. pont szerinti helyszíntől (m) saját tulajdonú területen, közterületen Középfelszültségű közcélú villamos hálózatra saját transzformátoron keresztül történő csatlakozás esetén: a transzformátor típusa, a transzformátor paraméterei. 5. A terület villamos energia felhasználása 5.1. A területen jelenleg van villamos energia fogyasztó (igen-nem) A területen van-e tervezett villamos energia fogyasztó létesítése, bővítése (igennem)? Ha 5.1. és/vagy 5.2. igen, akkor mekkora az éves fogyasztás (kwh, MWh)? A jelenlegi villamos energia fogyasztás (kwh) A jelenlegi villamos energia fogyasztás havi bontásban (január-december) A jelenlegi villamos energia fogyasztás napi periodicitása: egyenletes, döntően nappali, döntően éjszakai, változó, gyors be és kikapcsolású eszközök miatt változó. 6. A terület villamos energia termelése A területen jelenleg van villamos energia termelés (igen-nem) Ha 6.1. igen, akkor az energia forrása: Nap (igen-nem) Szél (igen-nem) Víz (igen-nem)

23 Biomassza (igen-nem) Geotermia (igen-nem) Fosszilis (igen-nem) 6.3. A beépített kapacitás Nap (MWp) Szél (MWp) Víz (MWp) Biomassza (MWp) Geotermia (MWp) Fosszilis (MWp) 6.4. A beépített villamos energia termelő kapacitás éves termelése Nap (MWh) Szél (MWh) Víz (MWh) Biomassza (MWh) Geotermia (MWh) Fosszilis (MWh) 7. A terület közcélú villamos hálózatának tulajdonosa, kezelője 7.1. Név 7.2. Cím 7.3. Elérhetőségek (telefon, , fax) 8. A beruházó jelenlegi, szerződött villamos energia kereskedője 8.1. Név 8.2. Cím 8.3. Elérhetőségek (telefon, , fax) 9. A beruházó jelenlegi mérlegköri felelőse 9.1. Név 9.2. Cím 9.3. Elérhetőségek (telefon, , fax) 10. A területre és/vagy a beruházóra vonatkozó villamos energia forgalom adatai: A jelenlegi csatlakozási helyen a fogyasztásra szerződött mennyiség (MWh) A jelenlegi csatlakozási helyen a villamos energia termelésre szerződött mennyiség (MWh). 11. A tervezett naperőmű célja Fogyasztás csökkentő (igen-nem) Döntően a közcélú hálózatra történő betáplálás (igen-nem)

24 12. A beruházó tervezett, saját villamos energia felhasználásának módjai A beruházó tervez-e saját akkumulátor telep létesítését (igen-nem)? A beruházó tervei-e saját villamos jármű (BEV) töltőállomás létesítését (igen-nem)? Ha igen, akkor milyen típust? Gyorstöltő DC AC AC/DC kw normáltöltő Mi a beruházás tervezett időpontja? A beruházó tervezi-e saját BEV beszerzését, működtetését (igen-nem)? Ha a igen, akkor milyen járművet? személy (db), kisteher (db), busz (db), teher (db), munkagép (db) Ha a igen, akkor mikorra tervezi a beszerzés időpontját, mennyi km futást tervez egy évre? Általános PV telepítési szabályok: Lekötött kapacitás alapján: 1 A lekötött kapacitás 3-3,5 kwp beépített kapacitás telepítésére ad lehetőséget 1 fázisú hálózat esetén. Lekötött kapacitás alapján: 1 A lekötött kapacitás 2 kwp beépített kapacitás telepítésére ad lehetőséget 3 fázisú hálózat esetén. Napkövető napenergia rendszer telepítési helyigénye: 10*10 méteres, burkolatlan sík terület. Egy napelem panel tetőre történő telepítési helyigénye 1,6 m 2. Tetőfelület tájolása legyen déli, délnyugat. Napelemek dőlésszöge telepítési helyszíntől függően o között Pénzügyi környezet felmérésének szempontjai 1. Az ügyfél alanya-e az ÁFA-nak (igen-nem)? 2. A tervezett naperőmű beruházás finanszírozása Önerőből (igen-nem), 2.2. Önerő maximális összege (Ft), 2.3. Banki finanszírozás ((igen-nem), 2.4. Ha 2.3. igen, akkor hitelszerződése van-e (igen-nem)? 2.5. EU és/vagy hazai vissza nem térítendő támogatás igénybevétele (igen-nem),

25 2.6. Ha 2.5. igen, akkor: Támogatási szerződés van-e (igen-nem)? Pályázat elkészült-e (igen-nem)? Pályázat benyújtásra került-e (igen-nem)? Pályázat hiánypótlásra került-e (igen-nem)? 2.7. Ha igen, akkor a támogatás összege (Ft) Ha igen, akkor milyen típusú és milyen teljesítményű a tervezett PV panel, inverter, PV összteljesítménye (kwp), PV éves termelése EU és/vagy hazai visszatérítendő támogatás igénybevétele (igen-nem), Ha 2.9. igen, akkor: Támogatási szerződés van-e (igen-nem)? Pályázat elkészült-e (igen-nem)? Pályázat benyújtásra került-e (igen-nem)? Pályázat hiánypótlásra került-e (igen-nem)? Ha igen, akkor a támogatás összege (Ft) Ha igen, akkor milyen típusú és milyen teljesítményű a tervezett PV panel, inverter, PV összteljesítménye (kwp), PV éves termelése. 3. Magánszemély bevételei vagy jogi személyiség mérlege alapján jogosult-e hitelkonstrukció igénybevételére finanszírozáshoz (igen-nem)? 4. Magánszemély bevételei vagy jogi személyiség mérlege és vagyoni helyzetük alapján képesek-e a pályázathoz, vagy hitelhez szükséges önerő finanszírozására (igen-nem)? 5. Az ügyfél tud-e fedezetet nyújtani az eszköz megvalósításával összefüggésben (igen-nem)? 4.3. Jogi környezet felmérésének szempontjai 1. A beruházó jogállása magánszemély, 1.2. magánvállalkozás, 1.3. korlátolt felelősségű társaság, 1.4. zártkörű részvénytársaság, 1.5. nyíltan működő részvénytársaság, 1.6. költségvetési szerv, vagy intézménye

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Előadó: Laszkovszky Csaba 1 Naperőmű kapacitás Világviszonylatban (2011) 2 Naperőmű kapacitás Európai viszonylatban (2011) 3 Kínai Gyártók Prognosztizált Napelem árai

Részletesebben

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület Napenergiás jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Új technika az épületgépészetben

Részletesebben

1. A Nap, mint energiaforrás:

1. A Nap, mint energiaforrás: A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától

Részletesebben

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Pénzes László Műszaki szakértő Visegrád, 2012. 05. 9-10-11. Az előadás témája Megújuló energiaforrások A napenergia jelentősége Hálózati

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június ÖSSZEFOGLALÓ a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól (28-215) 216. június 1. Bevezető A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény alapján a,5 MW alatti beépített

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

A napenergia alapjai

A napenergia alapjai A napenergia alapjai Magyarország energia mérlege sötét Ahonnan származik Forrás: Kardos labor 3 A légkör felső határára és a Föld felszínére érkező sugárzás spektruma Nem csak az a spektrum tud energiát

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi

Részletesebben

A napelemek környezeti hatásai

A napelemek környezeti hatásai A napelemek környezeti hatásai különös tekintettel az energiatermelő zsindelyekre Készítette: Bathó Vivien Környezettudományi szak Amiről szó lesz Témaválasztás indoklása Magyarország tetőire (400 km 2

Részletesebben

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető FŐGÁZ Visegrád 2015. Április 16. Mit is jelent a decentralizált energiatermelés? A helyben

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatán Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály 1 Előadás témája: ELMŰ-ÉMÁSZ egyszerűsített eljárás kontra háztartási méretű kiserőmű (hmke) Kiserőművek

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Katalin AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára használt

Részletesebben

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja.

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. A 2007. évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki létesíthet termelői kapacitást.

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése (PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése M E E 60. Vándorgyűlés és Konferencia A1 Szekció: - Új utakon az energiatermelés Darvas István Kft. 30kWp teljesítményű PV - fotovillamos

Részletesebben

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG Családi ház, Németország Fogadó Kis gazdaság, Németország Fogadó 2 LG 10 kw monokristályos napelemmel

Részletesebben

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi - igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi a rendszert? Sziget- vagy hálózatra visszatápláló üzemű lesz? Mekkora a villamos-energia felhasználása? Hol van alkalmas terület ingatlanán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

NAPELEMES RENDSZEREK

NAPELEMES RENDSZEREK NAPELEMES RENDSZEREK Napelemes rendszerek A napelemes rendszereknek alapvetően két fajtája van. A hálózatba visszatápláló (On- Grid) és a szigetüzemű (Off-Grid) rendszerek. A hálózatba visszatápláló rendszert

Részletesebben

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése 1112 Budapest XI. Gulyás u 20. Telefon : 246-1783 Telefax : 246-1783 e-mail: mail@solart-system.hu web: www.solart-system.hu KVÁZIAUTONÓM

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznositásának helyzete

A napenergia fotovillamos hasznositásának helyzete A napenergia fotovillamos hasznositásának helyzete Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzás Potenciál Napelemek (mennyiség, ár, költség, hatásfok, gyártás) Alkalmazások Grid paritás Sugárzási energia

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

Egy hazai naperőmű tapasztalatai

Egy hazai naperőmű tapasztalatai METÁR konferencia, MVM székház 2016. október 11. Egy hazai naperőmű tapasztalatai Gaál József ügyvezető PV erőmű projekt szabályozási környezete 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet A költségvetési intézmények

Részletesebben

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK

Farkas István és Seres István HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK Farkas István és Seres István FIZIKA ÉS FOLYAMAT- IRÁNYÍTÁSI TANSZÉK HÁLÓZATRA KAPCSOLT FOTOVILLAMOS RENDSZER MŐKÖDTETÉSI TAPASZTALATAI KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM 2103,

Részletesebben

Kitzinger Zsolt Áramtermelés nap- és szélenergiával Felhasználási területek Tetszőleges céllal felhasználható elektromos áram előállítása Tanyavillamosítás, hétvégi házak villamosítása Egyedi vízellátás

Részletesebben

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27 28. Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése KOVÁCS Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs MTA KRTK Regionális

Részletesebben

Napelemes rendszer a háztartásban

Napelemes rendszer a háztartásban Napelemes rendszer a háztartásban Dr. Kádár Péter kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu 1 Vázlat Szigetüzem Hálózati termelés ÓE KVK VEI laboratórium 2 Típusmegoldások Kategória jelleg tipikus költség összkapacitás

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE. MAKROVIRKA Integráció fejlesztése Javaslat 2012.

NÓGRÁD MEGYE. MAKROVIRKA Integráció fejlesztése Javaslat 2012. NÓGRÁD MEGYE MAKROVIRKA Integráció fejlesztése Javaslat 2012. NÓGRÁD MEGYEI MAKROVIRKA Célkitűzés: NÓGRÁD MEGYE zéró emissziós, DG, RES, elektromos energia előállítási, intelligens töltési, tárolási, és

Részletesebben

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció) Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

Galambos Erik. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, május 15.

Galambos Erik. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, május 15. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, 2012. május 15. Galambos Erik Szent István Egyetem, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék Páter K. u. 1., H-2103 Gödöllő

Részletesebben

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép

Részletesebben

Napelem, napelemes rendszerek - családi házra

Napelem, napelemes rendszerek - családi házra Napelem, napelemes rendszerek családi házra Napelem, napelemes rendszerek tervezése, szállítása, kivitelezése Hogyan mûködik a hálózatra kapcsolt napelemes rendszer? A napelemek (poli ill. monokristályos)

Részletesebben

A napelemes villamosenergiatermelés hazai és nemzetközi helyzete

A napelemes villamosenergiatermelés hazai és nemzetközi helyzete A napelemes villamosenergiatermelés hazai és nemzetközi helyzete Pálfy Miklós Okleveles Villamosmérnök Címzetes egyetemi docens Solart-System Igazgató Magyar Napenergia Társaság Fotovillamos Szakosztály

Részletesebben

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel 500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel Szerző: Michael Debreczeni Dipl.-Ing. (FH) megújuló energiák Greentechnic Hungary Kft A megújuló energiák között a napenergia

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

Hálózati csatlakozási terv

Hálózati csatlakozási terv Hálózati csatlakozási terv 32,5/30,0 DC/AC kw p Háztartási Méretű Napelemes Kiserőműhöz Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz. 39470/307 2016. Április [A háztartási méretű kiserőmű

Részletesebben

Fotovillamos helyzetkép

Fotovillamos helyzetkép Fotovillamos helyzetkép Pálfy Miklós Solart-System www.solart-system.hu 1 Bevezetés Sugárzás Potenciál Napelemek (mennyiség, ár, költség, hatásfok, gyártás) Alkalmazások www.solart-system.hu 2 Sugárzási

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

Photovoltaikus rendszerek a KT-Electronic-tól

Photovoltaikus rendszerek a KT-Electronic-tól Photovoltaikus rendszerek a KT-Electronic-tól Nagypál Mihály KT-Electronic Kft. Műszaki igazgató 2012. Május 10.-12. 6. RENEXPO Termékek I. Mono kristályos PV panel TPVXX 180-300Wp Poly kristályos PV panel

Részletesebben

5 kw-os polikristályos napelemes rendszer

5 kw-os polikristályos napelemes rendszer 5 kw-os polikristályos 20 db. Sharp 250 Wp japán polikristályos napelem IG TL 5.0 Készleten lévő Preimium minőségű 5 kw-os telepítését megrendelést követően három munkanapon belül telepítjük. A rendszer

Részletesebben

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon 1.) BEVEZETŐ A fotoelektromos napenergia-technológia fejlődése és terjedése miatt, ma már egyre szélesebb

Részletesebben

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt László György üzletfejlesztési projekt menedzser Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető 1856. Fővárosi

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok I. Háztartási méretű kiserőmű fogalma 2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.)

Részletesebben

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL Energiatudatos épülettervezés KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL 2015.04.03. Tartalomjegyzék MAGYARORSZÁG NAPENERGIA VISZONYAI A NAP SUGÁRZÁSÁNAK FOLYAMATA A NAP SUGÁRZÁSÁBÓL TERMELHETŐ VILLAMOS

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP Varga Pál elnök, MÉGNAP Globális helyzetkép Forrás: EA Solar Heating & Cooling Programme Solar Heat Worldwide, 2016 A többi megújuló-energia hasznosítási módhoz hasonlítva, az éves hőenergia termelés tekintetében

Részletesebben

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie.

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie. SZENT ISTVÁN EGYETEM A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI MTA Budapest, 2011. november 9. GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 2103 Gödöllő

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznositása

A napenergia fotovillamos hasznositása A napenergia fotovillamos hasznositása Pálfy Miklós Okleveles Villamosmérnök Címzetes egyetemi docens Solart-System Igazgató Magyar Napenergia Társaság Fotovillamos Szakosztály vezetője Magyar Elektrotechnikai

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével

Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével Alsózsolca Város Önkormányzata Óvoda energiaellátásának korszerősítése napelemes, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével Javaslatok Zsíros Sándorné Alsózsolca Város Polgármestere Készítette: Tıkés

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére!

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére! A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA Leírás telepítő szakemberek részére! ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A Sun Power berendezés a 24 V-os Telcoma automatizációk mozgatására lett tervezve, szükségtelenné téve a 230

Részletesebben

GoodWill Energy Kft. Megújuló jelen a jövőért!

GoodWill Energy Kft. Megújuló jelen a jövőért! GoodWill Energy Kft. Megújuló jelen a jövőért! Napelem a mindennapokban és a pályázatokban 1162 Budapest, Timur utca 74. www.gwenergy.hu; info@gwenergy.hu Napelemes rendszer működése Hálózatra visszatápláló

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁHOZ KÖTŐDŐ KIÍRÁSOK INFORMÁCIÓS NAPJA. Tábori Péter,Tóth Tamás

ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁHOZ KÖTŐDŐ KIÍRÁSOK INFORMÁCIÓS NAPJA. Tábori Péter,Tóth Tamás ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁHOZ KÖTŐDŐ KIÍRÁSOK INFORMÁCIÓS NAPJA Tábori Péter,Tóth Tamás -Szélenergia -Vízenergia -Napenergia -Biomassza -Geotermikus energia Megújuló Energiaforrások A földre sugárzott

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Grabner Péter Magyar Energia Hivatal Absztrakt: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) elfogadása

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer Környezetbarát Esztétikus Könnyű Takarékos Időtálló Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Innovatív gondolkodásmód, folyamatos fejlesztés,

Részletesebben

Solar-Pécs. Napelem típusok ismertetése. Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid

Solar-Pécs. Napelem típusok ismertetése. Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid Napelem típusok ismertetése Monokristályos Polikristályos Vékonyréteg Hibrid előnyök Monokristályos legjobb hatásfok: 15-18% 20-25 év teljesítmény garancia 30 év élettartam hátrányok árnyékra érzékeny

Részletesebben

Vállalkozási szerződés-módosítás

Vállalkozási szerződés-módosítás Vállalkozási szerződés-módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr. MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Napsugárzás Mérlege Összesen: =100% napsugárzás =30% reflexió a világűrbe =2% ózon

Részletesebben

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás helyzetkép és jövőkép Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS

VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS A Föld megújuló természetforrásai közül a szélenergia- és napenergia-technológiák alkalmazása adnak lehetőséget arra is, hogy az ember saját maga állítsa elő villamos energiájának,

Részletesebben

A napelemek fizikai alapjai

A napelemek fizikai alapjai A napelemek fizikai alapjai Dr. Rácz Ervin Ph.D. egyetemi docens intézetigazgató-helyettes kari oktatási igazgató Óbudai Egyetem, Villamosenergetikai Intézet Budapest 1034, Bécsi u. 94. racz.ervin@kvk.uni-obuda.hu

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználó és felhasználási hely adatai magánszemély esetén Partnerszám: Felhasználási hely címe: Szerződésszám: Érintett elszámolási mérő gyári száma: Felhasználó neve: Születési

Részletesebben

A napelemes - fotovillamos rendszerekről

A napelemes - fotovillamos rendszerekről A napelemes - fotovillamos rendszerekről A fotovillamos (PV) rendszerek a napsugárzást alakítják át közvetlenül környezetbarát elektromos energiává. Az energia termelő rendszer általában az áramszolgáltatói

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre

Részletesebben

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉS FOTOVOLTAIKUS PANELEKKEL SZABADALMAZOTT SZLOVÁK TERMÉK LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK TERMÉKKATALÓGUS A LOGITEX márkájú vízmelegítők egy új műszaki megoldást képviselnek a vízmelegítés

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

A jelen fényforrása a LED

A jelen fényforrása a LED Termékkatalógus 2009 A jelen fényforrása a Shuji Nakamura, aki vezető szerepet játszott a kék fényt kibocsátó anyagok kifejlesztésében most visszatért. Nakamura a kilencvenes években szerzett hírnevet

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

Megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások Energiatárolási módok Marcsa Dániel Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék 2015 tavaszi szemeszter Energiatárolók 1) Akkumulátorok: ólom-savas 2) Akkumulátorok: lítium-ion

Részletesebben

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc Napkollektorok telepítése Előadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-előállítás Fűtés-kiegészítés Medence fűtés Technológiai melegvíz-előállítása Napenergiahozam éves

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! Energiaracionlizálás Cégünk kezdettől fogva jelentős összegeket fordított kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésre. Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk:

Részletesebben

Igénybejelentéstől bekapcsolásig

Igénybejelentéstől bekapcsolásig Igénybejelentéstől bekapcsolásig Háztartási méretű kiserőművek közcélú villamos hálózatra kapcsolásának lépései az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. ellátási területén Budapest, 2010. X. 27. Rabi Zoltán

Részletesebben

Európa - Magyarország 2014. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Európa - Magyarország 2014. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés I. Napenergia konferencia 2010. Növekedési terv 2020-ig

Részletesebben

Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata

Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata ESPAN- Pilotprojekt: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez kötött energiatároló rendszerek vizsgálata Az ESPAN (WP 4) Pilotprojekt zárójelentésének rövid összefoglalója: Savas ólomakkumulátor bázisú, helyhez

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben

A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt.

A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt. A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt. Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 Célok Az eszköz bemutatása A leképzett

Részletesebben

6000 Kecskemét Szarvas u. 24. email: info.esteemkft@gmail.com internet:www.dmlrom.ro

6000 Kecskemét Szarvas u. 24. email: info.esteemkft@gmail.com internet:www.dmlrom.ro Polgármesteri Hivatal Kecel Tárgy: Árajánlat ad-vesz mérővel üzemelő, hálózatra visszatápláló üzemmódban működő napelemes (háztartási) kiserőmű létesítésére Haszilló Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt

Részletesebben

Napelemes akkumulátor-töltő készletek lakókocsikhoz, lakóautókhoz, hajókhoz

Napelemes akkumulátor-töltő készletek lakókocsikhoz, lakóautókhoz, hajókhoz Napelemes akkumulátor-töltő készletek lakókocsikhoz, lakóautókhoz, hajókhoz Aki szeret néha kiszakadni a városi, civilizált és a technika minden csodájával telített életkörülmények közül és a szereti a

Részletesebben

A napenergia fotovillamos hasznosítása

A napenergia fotovillamos hasznosítása A napenergia fotovillamos hasznosítása Pálfy Miklós Okleveles Villamosmérnök Címzetes egyetemi docens Solart-System Magyar Napenergia Társaság Fotovillamos Szakosztály vezetője Magyar Elektrotechnikai

Részletesebben

Helyzetkép a fotovillamos energiaátalakításról

Helyzetkép a fotovillamos energiaátalakításról Helyzetkép a fotovillamos energiaátalakításról Pálfy Miklós Okleveles Villamosmérnök Címzetes egyetemi docens Solart-System Magyar Elektrotechnikai Egyesület Energetikai Informatika Szakosztály Elnökség

Részletesebben

A napenergia hasznosítás lehetőségei

A napenergia hasznosítás lehetőségei A napenergia hasznosítás lehetőségei Energetikai szakmai nap Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 2015. 09. 25. A Föld energiaforrása, a földi élet fenntartója a Nap Nap legfontosabb

Részletesebben