Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület október 21-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város Képviselő-testülete Ft. azaz hetvennégyezer forint- fedezetet biztosít az új szennyvíztisztító telephez való út telekalakítására. Fedezet: Kötvény A telekalakítás folyamatban van. 334/2010.(VIII.06.)Kt.sz. Modinvest Építőipari- Beruházó- és Kereskedelmi Kft. kivitelezői árajánlata A céggel a szerződés megkötésre került. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a Jánoshalma Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, Kivitelezési feladatok elvégzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az ajánlati felhívásra a Modinvest Építőipari- Beruházó- és Kereskedelmi Kft kivitelezői árajánlatot, valamennyi rész tárgyában. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidő: augusztus /2010.(VIII.06.)Kt.sz. Jánoshalma belterületi utjainak fejlesztése tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás kiírása A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a Jánoshalma Város Önkormányzata, mint

2 ajánlatkérő által, Jánoshalma belterületi utjainak fejlesztése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen. A Képviselő-testület a pályázat továbbhaladása céljából új egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról dönt Jánoshalma belterületi utjainak fejlesztése tárgyában. Az eljárás lebonyolításával a HBF Hungaricum Kft-t bízza meg azzal, hogy a megbízási díjat a dokumentációért befizetett díjak teszik ki. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidő: augusztus. 06. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes kiválasztásra került, a szerződés megkötése folyamatban van. 337/2010.(VIII.18.)Kt.sz. Ivóvízminőség-javító RMT véleményezése 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. által elkészített Ivóvízminőség Javítása kétfordulós pályázati konstrukció, KEOP kódszámú Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányát hiányosnak tartja, mert: - a korábban elkészített CBA számítások és az RMT-ben szereplő számítások eltérő tartalmúak, valamint - a jelenlegi jánoshalmi víztisztító intenzifikálásra vonatkozó szakmai indokolással nem egészítette ki, amelyet korábban már több alkalommal kért a Jánoshalmi Önkormányzat. 2. Az 1. pontban megfogalmazottak miatt a Képviselő-testület azt kéri a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Tanácsától, hogy a minőségbiztosításra való benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatát abban az esetben adja meg amennyiben a hiányosságok kijavításra, illetve kiegészítésre kerülnek. Ennek érdekében a Képviselő-testület javasolja a Társulás Tanácsának: - hogy kérje fel a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumot - mint az RMT megrendelőjét, hogy követelje meg a vállalkozótól az RMT CBA számításaival kapcsolatos pontosításokat, valamint az RMT kiegészítését a jelenlegi jánoshalmi víztisztító intenzifikálásra vonatkozó szakmai indokolással. - a Társulási Tanács kérje fel a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium munkaszervezetének projektmenedzserét, hogy kérjen írásbeli állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi jánoshalmi víztisztító intenzifikálása érvényesíthető-e a közbeszerzési eljárás során. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: augusztus 19.

3 A kiegészített RMT-t megkaptuk, azt a Képviselő-testület ismételten véleményezte, a polgármester a szükséges intézkedést megtette. 338/2010.(VIII.18.)Kt.sz. Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak bővítése Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak névsorát az alábbi személyekkel egészíti ki: Apró Atilláné Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 13. Iván Kitti Jánoshalma, Czobor u. 90. Koszorús Ildikó Jánoshalma, Kisfaludy u. 19. Kökény Ágnes Jánoshalma, Kinizsi u. 2. Lábadiné Tolnai Márta Jánoshalma, Rigó u. 2. A póttagok az esküt letették. 339/2010.(VIII.18.)Kt.sz. Helyi Választási Bizottság Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg: Dr. Ádám István Jánoshalma, Fecske u. 20. Somogyiné Sági Piroska Jánoshalma, Jókai u. 70. Menyhárt Tamás Jánoshalma, Téglagyár u. 4. Póttagok: A tagok az esküt letették, munkájukat elvégezték.. Győry János Jánoshalma, Kálvária u. 24. Ötvös Géza Jánoshalma, Magyar L. u /2010.(IX.14.)Kt.sz. Főtér rekonstrukció A jelenleg térkő burkolattal ellátott járda kerüljön felszedésre, mert felszedése műszakilag indokolt. Mivel a jelenlegi térkő burkolattal ellátott járda a lakosok és az üzlettulajdonosok hozzájárulásával készült, a felbontott térkő szorosan a főtérhez kapcsolódóan kerüljön lerakásra. Az üzletek vonalában lévő hársfák kerüljenek kiszedésre, helyükre gömb kőris kerüljön.

4 A járda felszedésre és a Városgazda telephelyén deponálásra került. A hársfák kivágása megtörtént. 342/2010.(IX.14.)Kt.sz. Buszmegálló kiépítésével kapcsolatos terv A terv módosítása a későbbiekben megtörtént. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a buszmegálló kiépítésével kapcsolatban nem fogadja el az előterjesztés részét képező 1-3. sz. mellékletekben lévő tervet. 343/2010.(IX.14.)Kt.sz. Buszmegálló kiépítésével kapcsolatos terv A Fejlesztési, Stratégiai Bizottság, valamint a Városgazdálkodási Bizottság egy rendkívüli ülés keretében foglalkozzon a buszmegálló kiépítésével kapcsolatos tervvel. Molnárné Faddi Rita tervezővel kibővített ülésen próbáljanak egy közös irányvonalat meghatározni a terveket illetően. A bizottságok a munkájukat elvégezték. Az új terv elkészült, egyeztetés alatt van, választ még nem kaptunk az Örökségvédelmi Hivataltól. 344/2010.(IX.14.)Kt.sz. Tájékoztató Jánoshalma Város Önkormányzat év I. félévi gazdálkodásáról A polgármester a szükséges intézkedést megtette. Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és intézményei I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 345/2010.(IX.14.)Kt.sz. Beszámoló a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság javaslatára a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás év I. félévi munkájáról szóló beszámolóját, a melléklet szerint, illetve a járdák bejárása kapcsán az előző 4 pontban ismertetett feladatok végrehajtását tűzi ki célul.

5 A Képviselő-testület felkéri a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét, hogy tegyen hatékony intézkedéseket a városközpontban kistérségi beruházásban épített járdák hibáinak javítása érdekében. A megtett intézkedésekről a Képviselő-testület visszajelzést kér. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges Határidő: szeptember 20. A döntésről a munkaszervezetet értesítettük, a megtett intézkedésről még visszajelzés nem érkezett. 346/2010.(IX.14.)Kt.sz. EU önerő alap pályázat Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 8/2010. (II.26) ÖM rendelet alapján az alábbiak szerint: Pályázó megnevezése: Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő testület határozatának száma: Tervezett fejlesztés: Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: A fejlesztés összköltsége: Pénzügyi ütemezése: 38/2010.(II.15.) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme HUF 2010 év 2011 év Összesen EU alapokból igényelt forrás összege Pályázó saját forrásai Természetbeni Pénzbeni Ebből: pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás összege A beruházás összköltsége Saját forrás biztosításának módja: HUF készpénz EU alapokból igényelt forrás biztosítása: HUF vissza nem térítendő támogatás A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: október 01. A pályázat az október 1-i határidőre benyújtásra került. 347/2010.(IX.14.)Kt.sz. EU önerő alap pályázat

6 Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 8/2010. (II.26) ÖM rendelet alapján az alábbiak szerint: Pályázó megnevezése: Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő testület határozatának száma: Tervezett fejlesztés: Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: A fejlesztés összköltsége: 164/2008.(IV.15.) Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Jánoshalma Város Integrált fejlesztése HUF Pénzügyi ütemezése: 2010 év 2011 év Összesen EU alapokból igényelt forrás összege Pályázó saját forrásai Természetbeni Pénzbeni Ebből: pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás összege A beruházás összköltsége Saját forrás biztosításának módja: HUF készpénz EU alapokból igényelt forrás biztosítása: HUF vissza nem térítendő támogatás A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: október 01. A pályázat az október 1-i határidőre benyújtásra került. 348/2010.(IX.14.)Kt.sz. EU önerő alap pályázat Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 8/2010. (II.26) ÖM rendelet alapján az alábbiak szerint: Pályázó megnevezése: Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő testület határozatának száma: Tervezett fejlesztés: Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: A fejlesztés összköltsége: Pénzügyi ütemezése: 213/2010.(V.26.) Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a Jánoshalmi Általános Iskolában HUF 2010 év 2011 év 2012 év Összesen

7 EU alapokból igényelt forrás összege Pályázó saját forrásai Természetbeni Pénzbeni Ebből: pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás összege A beruházás összköltsége Saját forrás biztosításának módja: HUF készpénz EU alapokból igényelt forrás biztosítása: HUF vissza nem térítendő támogatás A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: október 01. A pályázat az október 1-i határidőre benyújtásra került. 349/2010.(IX.14.)Kt.sz. EU önerő alap pályázat Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 8/2010. (II.26) ÖM rendelet alapján az alábbiak szerint: Pályázó megnevezése: Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő testület határozatának száma: 80/2010.(II.25.) Tervezett fejlesztés: Közösségi közlekedés fejlesztése a komplex Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: A fejlesztés összköltsége: Pénzügyi ütemezése: programmal kezelendő LHH kistérségekben Buszpályaudvar Jánoshalmán HUF 2010 év 2011 év Összesen EU alapokból igényelt forrás összege Pályázó saját forrásai Természetbeni Pénzbeni Ebből: pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás összege A beruházás összköltsége Saját forrás biztosításának módja: HUF készpénz EU alapokból igényelt forrás biztosítása: HUF vissza nem térítendő támogatás A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: október 01. A pályázat az október 1-i határidőre benyújtásra került.

8 350/2010.(IX.14.)Kt.sz. Fedezet biztosítása az IPA pályázat végrehajtásához Jánoshalma Város Képviselő-testülete az IPA pályázat végrehajtásához, előfinanszírozásához 6,5 millió forint fedezetet biztosít, amelynek megtérülése márciusban várható. Fedezete: kötvény A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Bácskai Szüreti Napok rendezvénnyel kapcsolatban okt. 15-ig felmerült kiadások: 1 db Rendezvény sátor beszerzése ,- Ft Hang- és fénytechnika bérlése (Lajtha Kft Jh.) ,- Ft TV felvétel és egyszeri lejátszás (Bács TV) ,- Ft Kézműves foglalkozás lebonyolítása, alapanyag vásárlás ,- Ft (Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Alapítvány) Vendégek szállásdíja (Hunyadi Iskola Kollégiuma) ,- Ft Plakát, meghívó (Kópia Kft) ,- Ft 351/2010.(IX.14.)Kt.sz. Városközpont rehabilitációhoz keretösszeg meghatározása A Képviselő-testület támogatja a DAOP-5.1.2/A-2f jelű, Jánoshalma Város Integrált fejlesztése elnevezésű pályázat előrehaladását azzal, hogy bruttó Ft keretösszeget határoz meg fenti pályázat megvalósítása során felmerülő szükséges és elkerülhetetlen költségekre, amelyek között Polgármester Úr megítélése szerint szerepelhet a tervezői művezetés díjának összege 1,8 m Ft+ ÁFA összegben. Fedezet: kötvény A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidő: szeptember 28.

9 A keret összegből a trafó áthelyezés tervezése folyamatban van, pontos összeg a költségeket illetően még nem ismert, a tervezői művezetést egyenlőre nem kértük, a tervezővel ezután történik egyeztetés. 352/2010.(IX.14.)Kt.sz. Jánoshalmi küldöttség Lengyelországi látogatása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Ft összegben fedezetet biztosít a jánoshalmi delegáció Lengyelországba, Nawojowa-ba történő utazása kapcsán felmerülő költségekre. A küldöttség látogatásának célja: részvétel az Agropromocja Nemzetközi Mezőgazdasági Szakkiállítás és Vásáron valamint Nawojowa-i Városnapok rendezvénysorozaton, amely szeptember 2-6. között kerül megrendezésre. Költségnemek: utazás (üzemanyag, útdíj), tolmácsolás, utasbiztosítás. Fedezet: a évi Jánoshalmi Napok költségvetéséből megmaradt összeg. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal A delegáció látogatása megtörtént. Lengyelországi út kapcsán felmerült kiadások összege ,- Ft az alábbiak szerint: Utasbiztosítás , Ft Autóbusz költsége ,- Ft Tolmács megbízási díja bruttó ,- Ft + a kifizetőt terhelő járulékok összege ,- Ft A küldöttség által vitt ajándékok számla szerinti értéke ,- Ft A lengyel testvértelepülés visszatérítése: Ft volt, amelyet szeptember 9-én megkaptunk. 353/2010.(IX.14.)Kt.sz. Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. támogatási kérelme Jánoshalma város Képviselő-testülete a évi költségvetés forráshiányára tekintettel nem tud támogatást nyújtani a Felső- Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft részére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse Zalántai Endre urat, a Nonprofit Kft ügyvezetőjét.

10 A határozatról a Kft írásban értesítést kapott. Határidő: szeptember /2010.(IX.14.)Kt.sz. Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. kezességvállalási kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete ,- Ft értékben kezességet vállal a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft hitelfelvételéhez. A kezességvállalási szerződés-tervezetet aláírás előtt jóváhagyásra a Képviselő-testületnek el kell küldeni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse Zalántai Endre ügyvezető urat. Határidő: szeptember 20. A határozatról a Kft írásban értesítést kapott. 355/2010.(IX.14.)Kt.sz. Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetbe foglalt módosítását a mellékelt előterjesztés szerint. Az SzMSz módosítás hatályba lépett. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a szükséges intézkedést tegye meg. Felelős: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző 356/2010.(IX.14.)Kt.sz. Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. féléves beszámolója Jánoshalma Város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Kft. ügyvezető igazgatójának, dolgozóinak, a művészetoktatásban dolgozó pedagógusoknak a végzett munkájukért és elfogadja a Lajtha László Művészeti és

11 A határozatról a Kft írásban értesítést kapott. Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóját, a melléklet szerint. 357/2010.(IX.14.)Kt.sz. Pelikán Kft. féléves beszámolója A határozatról a Kft írásban értesítést kapott. Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft év I. félévi munkájáról szóló beszámolóját, a melléklet szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges 358/2010.(IX.14.)Kt.sz. Városgazda Kft. féléves beszámolója A határozatról a Kft írásban értesítést kapott. Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Városgazda Kft év I. félévi munkájáról szóló beszámolóját, a melléklet szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges 359/2010.(IX.14.)Kt.sz. Viziközmű üzemeltetési szerződés módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Városgazda Kft és Jánoshalma Város Önkormányzata között január 1- jei hatállyal létrejött Viziközmű Üzemeltetési Szerződés I. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerint.

12 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást az Önkormányzat nevében eljárva írja alá. Határidő: szeptember 20. A Viziközmű Üzemeltetési Szerződés módosítása aláírásra került. 362/2010.(IX.14.)Kt.sz. Bursa Hungarica pályázat Jánoshalma Város Képviselő- testülete nem kíván csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A polgármester a szükséges intézkedést megtette. 363/2010.(IX.14.)Kt.sz. Jánoshalmi Napok vendéglátási költségei Jánoshalma Város Képviselő-testülete tudomásul veszi és jóváhagyja a Jánoshalmi Napok rendezvény során a nagy csoporttal érkező testvértelepülések - Tusnádfürdő, Korond, Nawojowo - buszainak visszautazás előtti tankolási költségét, összesen ,- Ft összegben. Fedezet: Town TWINING-PÁLYÁZAT A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A ,- Ft üzemanyag költség án kifizetésre került.

13 364/2010.(IX.14.)Kt.sz. Jánoshalmi Napok pénzügyi beszámolója Jánoshalma Város Képviselő testülete elfogadja a Jánoshalmi Napok pénzügyi beszámolóját. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges a polgármestert, a szükséges A polgármester a szükséges intézkedést megtette. 365/2010.(IX.14.)Kt.sz. Jánoshalmi Napok vendéglátásának elismerése Jánoshalma Város Képviselő testülete köszönetét fejezi ki a Jánoshalmi Napok szervezésében közreműködő hivatali dolgozóknak. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A polgármester a szükséges intézkedést megtette, a hivatali dolgozókat értesítette. 366/2010.(IX.14.)Kt.sz. Nyugdíjasok és Magányosok Klubja Új Pávakör Egyesület támogatásról való lemondása Jánoshalma Város Képviselő-testülete sajnálattal, de tudomásul veszi a Nyugdíjasok és Magányosok Klubja Új Pávakör Egyesület, támogatásról való lemondását. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.

14 A döntésről a Nyugdíjasok és Magányosok Klubja Új Pávakör Egyesületet értesítettük.. 367/2010.(IX.14.)Kt.sz. Jánoshalmi Futball Club támogatása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Nyugdíjasok és Magányosok Klubja Új Pávakör Egyesület által lemondott ,-Ft támogatási összeget, a Jánoshalmi Futball Clubnak, mint a legnagyobb létszámot tömörítő szervezetnek adja át. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A Jánoshalmi Futball Club támogatási szerződése a támogatási összeg vonatkozásában módosításra került szeptember 20-án. 369/2010.(IX.14.)Kt.sz. Jánoshalma anno című fényképkiállítás költségeihez fedezet biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város Önkormányzata nevére kiállított számla ellenében ,- Ft keretösszegig járul hozzá a Thorma János Múzeum által megrendezett Jánoshalma anno című fényképkiállítás plakátok- és meghívók költségeihez, valamint a kiállítási anyagok szállítási kiadásaihoz. Fedezet: a Jánoshalmi Napok bevételeinek pénzmaradványa. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg ,- Ft nyomdai költség kifizetésre került október 11-én. 372/2010.(IX.14.)Kt.sz. Hunyadi Iskola Kollégiumi Pedagógiai Programja Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és

15 Kollégium egységes szerkezetű Kollégiumi Pedagógiai Programját a melléklet szerint. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal A döntésről a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot értesítettük, akik újabb módosítást kértek. 373/2010.(IX.14.)Kt.sz. Hunyadi Iskola Kollégiumi Házirendje Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egységes szerkezetű Kollégiumi Házirendjét a melléklet szerint. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal A döntésről a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot értesítettük. 374/2010.(IX.14.)Kt.sz. Rekultivált hulladéklerakók bérbeadása Jánoshalma Város Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy további külön nyilatkozat nélkül hozzájárul az egyes önkormányzatok területén lévő rekultivált hulladéklerakókon ezt követően megvalósuló beruházások megvalósításához, amennyiben a szakhatósági és egyéb szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, és ez nem ellentétes a támogatási szerződéssel. Nyilatkozik továbbá, hogy tulajdoni igényt nem jelent be másik önkormányzat rekultivált területén megvalósult beruházásra, felépítményre. A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Csongrád Város Önkormányzatát értesítse.

16 A határozatról Csongrád Város Önkormányzatát tájékoztattuk. 375/2010.(IX.14.)Kt.sz. Tanácsné Nagy Violetta lakásügye A lakásbérleti szerződés megkötésre került. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 31-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja Tanácsné Nagy Violetta Jánoshalma Magyar L. u. 19. fszt. 1. sz. alatti lakos augusztus 31-ig szóló, a Jánoshalma Magyar L. u. 19. fszt. 1. sz. alatti lakásbérletre vonatkozó szerződését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására. Határidő: szeptember /2010.(IX.14.)Kt.sz. Nagy Béláné lakásügye Jánoshalma Város Képviselő-testülete augusztus 31-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja Nagy Béláné Jánoshalma Rákóczi F. u. 10. I. emelet 2. sz. alatti lakos augusztus 31-ig szóló, a Jánoshalma Rákóczi F. u. 10. I. emelet 2. sz. alatti lakásbérletre vonatkozó szerződését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására. Határidő: szeptember 15. A lakásbérleti szerződés megkötésre került. 378/2010.(IX.14.)Kt.sz. Ivóvízminőség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP részletes megvalósíthatósági tanulmányának ismételt véleményezése Jánoshalma Város Képviselő-testületének Városgazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra az alábbiakat.

17 Mivel megállapítható, hogy a 337/2010.(VIII.18.)Kt. sz. testületi határozatban rögzített eltérések átvezetésre kerültek a javított RMTben, ezért javasolja a bizottság a testületnek a javított RMT elfogadását. A bizottság kéri a társulás elnökségét, hogy a Jánoshalmi Viziközmű intenzifikálására vonatkozó szakmai indoklást vegye figyelembe és törekedjen arra, hogy a szakmai indoklás írásban is a társulat elé kerüljön. Továbbá javasolja a bizottság a testületnek, hogy mindaddig, amíg ennek a kérésnek az előkészítők eleget nem tesznek, pénzügyi forrást ne biztosítson a projekthez. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: A polgármester a szükséges intézkedést megtette. 379/2010.(IX.14.)Kt.sz. Tájékoztató a Kazinczy utcai útépítésről A tájékoztató készítője a döntést tudomásul vette. Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Kazinczy utcai útépítésről szóló tájékoztatót. 383/2010.(X.01.)Kt.sz. Baranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft. ajánlatának elfogadása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a bíráló bizottság javaslatát, nyertes ajánlattevőnek a Baranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft. Pécs, Eperfás u. 3. nyilvánítja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidő: értelem szerűen Felelős: (mindenkori) polgármester A közbeszerzési eljárás sikeres volt, a szerződés megkötése folyamatban van. ( az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül nem lehet szerződést kötni.

18 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót szíveskedjen elfogadni. Jánoshalma, október 14. Tisztelettel: Czeller Zoltán polgármester

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. ÁPRILIS 30-ÁN

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben