ÚTI JELENTÉS Külföldi hivatalos tartózkodásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTI JELENTÉS Külföldi hivatalos tartózkodásról"

Átírás

1 Szervezeti egység neve: MNVH nevében utazó külsős szakértő ÚTI JELENTÉS Külföldi hivatalos tartózkodásról FVM VKSZI Résztvevő neve: Weisz Miklós Résztvevő beosztása: szakértő A kiküldetés helye (ország, város, intézmény): Belgium, Brüsszel A kiküldetés időpontja, időtartama: július A kiküldetés célja: (konferencia részvétel, tanulmányút stb.): Konferencia részvétel Rendezvény elnevezése: "The CAP post 2013" konferencia Meghívás esetén a fogadó fél neve, címe: DG AGRI Szakmai beszámoló A több mint 600 résztvevővel lezajlott konferencián bemutatásra kerültek a közös agrárpolitika 2013 után nyilvános vita eredményei. A Bizottság év végére tervezett álláspontjához a vita eredményeit alapvetően fel kívánják használni. A közel 5700 beérkezett hozzászólásokat összegezték, a négy kérdésre adott választ az alábbiakban lehet összefoglalni: 1. kérdés: Miért van szüksége az Európai Uniónak, a Közöz Agrárpolitikára? A válaszadók zöme úgy gondolja, hogy az elmúlt évek KAP reformjai alapvetően jó irányúak voltak. A Közös Agrárpolitika alapvető szerepet játszik az EU-n belül az azonos versenyfeltételek és esélyegyenlőség megteremtésében. A KAP rendkívül fontos az európai élelmiszerbiztonság szempontjából, ezt az összes válaszadó szinte első helyen említette. Az érvelések kitértek a KAP azon funkciójára, hogy a mezőgazdasági termelés fenntartása és az ezáltal biztosított különböző közjavak fontosak a fogyasztók számára. A vélemények azonban megoszlanak a KAP módszereit illetően.

2 Többen a méltányos bevétel biztosítását, mások a közjavak termelésének ellentételezését helyezték előtérbe. Néhány hozzászólás a közjavak előállítását, mint a KAP központi funkcióját említették, és a támogatásokat a valódi közjavakat előállító termelők számára tartják indokoltnak. 2. kérdés: Mit várnak az európai polgárok a mezőgazdaságtól? Különféle hozzászólásokban alapvetően egyetértenek abban, hogy az európai mezőgazdaságnak: megfelelő mennyiségű és minőségű, biztonságos és egészséges élelmiszert kell előállítania elfogadható áron, okszerűen kell gazdálkodni a természeti erőforrásokkal (termőföld fenntartható használata) hozzá kell járulnia a vidékfejlesztési célkitűzésekhez A vitához hozzászólók egy része, elsősorban a zöld szervezetek, a környezetvédelmi, klímaváltozással kapcsolatos, a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatos funkcióit emelték ki a KAP-nak. Kiemelt szerepe van ezentúl a mezőgazdasági ágazat foglalkoztatási szerepének a vidéki térségekben. A véleményt beküldő polgárok megbízható minőségű élelmiszerekhez megfizethető áron szeretnének hozzájutni. Ugyanakkor a termelőknek is tisztességes jövedelem szintet kell elérniük. 3. kérdés: Miért kell a Közös Agrárpolitikát megreformálni? A mezőgazdasági termékek és input anyagok árában bekövetkező ingadozásokat a termelők és a fogyasztók nehezen képesek kezelni. Ugyanakkor a kereslet az élelmiszeripari termékek iránt folyamatosan nő, és növekedni fog. Ezen globális változásokhoz a Közös Agrárpolitikának alkalmazkodnia kell ami nem érhető el az adminisztráció egyszerűsítése nélkül. A környezeti, egészségi és fenntarthatósági szempontoknak a jövőben nagyobb szerepet kell kapniuk. Az átláthatóság (élelmiszerek eredete, összetevői) is egyre inkább fontos a fogyasztó számára. 4. kérdés: Milyen eszközökre van szükségünk a holnap Közös Agrárpolitikájának sikeréhez? A válaszadók alapvetően úgy vélik, hogy a KAP jelenlegi célkitűzései, irányai a jövőre nézve is megfelelő kiindulási alapot adnak. Vannak ugyanakkor, akik a KAP radikális átalakítását szorgalmazzák, és környezetközpontúbb, a közjavak előállítását középpontba helyező KAP-ot szeretnének. A beérkezett válaszokban számos javaslat szerepelt a Közös Agrárpolitika eszközeinek átalakítására, például új piaci eszközök, képzési programok, promóciók, helyi stratégiák, fejlesztések. Többen a KAP-ot inkább egy kizárólag a rászorulókat (kedvezőtlen térségekben gazdálkodók, biogazdálkodók) támogató rendszerként képzelik el. A beérkezett válaszok összesítéséből összefoglalásként elmondható, hogy átfogó reformokra, és nem részmegoldásokra van szükség a korábban említett kihívások kezelésére. Az élelmezés-, élelmiszerbiztonság továbbra is alapvető funkciója a KAP-nak, a közjavak előállításának költségeit a piac nem fedezi. Ezért a KAP-nak központi kérdésként kell kezelnie, hogy a termelők megfelelő ellentételezést kapjanak az előállított közjavakért és szolgáltatásokért. A KAP két pilléres szerkezete átgondolást igényel több szempontból is, nem utolsó sorban az új tagállamok felzárkóztatása szempontjából. A beérkezett közel 5700 hozzászólásból Magyarországról 40 érkezett. A kétnapos konferenciát Dacian Ciolos nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a bizottság az európai mezőgazdaság fenntartását tartja szem előtt. Ez egy életmód, mely mindannyiunk életminőségét meghatározza. A Közös Agrárpolitika már több mint 50 éve teszi lehetővé a megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerek előállítását, azonban napjainkban a KAP-nak globális kihívásokkal kell szembenéznie (élelmiszer biztonság, áringadozás, klímaváltozás). A biodiverzitás fenntartása, a hagyományos vidéki életmód fenntartása mellett a KAP-nak hozzá kell járulnia az EU 2020 stratégiához is. A Tanácstól érkező hozzászólás (Sabine Laruelle) kiemelte a szeptember i agrárminiszteri találkozót. Paulo de Castro a Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnöke a környezeti problémákat, a fenntarthatóság kérdését, és a klímaváltozást egyszerre említette európai és világméretű kihívásként. Ezek kezeléséhez egy erős európai agrárpolitikára van szükség, lakossági és intézményi

3 konszenzussal. Hidat kell építeni a vidék és a város között. Hangsúlyozta, hogy a KAP nemcsak ágazati politika, hanem társadalmi is. Kiemelt funkciója a KAP-nak a munkahelyek teremtése elsősorban a fiatalok számára. Ezután került bemutatásra a fentiekben részletezett, társadalmi vitára érkezett válaszok eredménye. Érdekesség, hogy a szélsőséges vélemények elsősorban nem a brit, hanem a német és a francia gazdáktól érkeztek. A konferencia első napjának délelőttjén előadást tartott Joris Baecke, (CEJA, Fiatal Gazdák Európai Tanácsa) aki bemutatta a fiatal gazdálkodók gazdaságindítással kapcsolatos problémáit, elsősorban a földszerzés és hitelhez jutás nehézségeit. A gazdaságindítás első évei kulcsfontosságúak a fiatal gazdák számára, ezért ennek segítéséhez kötelezővé kell tenni a fiatal gazdák induló támogatását minden tagállamban, egy pénzügyi csomagot kell elérhetővé tenni a fiatal gazdák számára, (támogatott hosszú lejáratú, garantált hitelek) a hosszú távú befektetések érdekében. Az új Közös Agrárpolitikának prioritásként kell kezelnie a generációváltást, csak így akadályozható meg a további rural exodus. Az európai gazdálkodóknak mindössze 7 %-a tartozik a 35 év alatti gazdálkodókhoz, közel 4,5 millió gazdálkodó 10 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt. A délelőtti előadások után néhány kérdésre és hozzászólásra volt lehetőség:. Délután 4 párhuzamos szekcióban folytatódott a konferencia (1. élelmezésbiztonság, 2. vidéki társadalmak jövője, 3. környezet és közjavak, 4. minőség, sokszínűség, egészség). Az 1. szekció az élelmezésbiztonsággal foglalkozott, amit kínálati politikának is hívhatunk, vagy másképp a kínálat biztonságának. A KAP számára kihívás lesz a természeti adottságokból eredő hátrányok kezelése (pl. a különböző talajok termőképessége, eltérő termésátlagok, igazodó támogatások) az élelmezésbiztonság garantálása mellett.. Az élelmezésbiztonság mellett az energiabiztonság is figyelemre méltó terület, hiszen míg az EU élelmiszerből nagyrészt önellátó, addig ugyanez energiából nem mondható el. Egyes hozzászólások szerint az élelmezésbiztonság nem is a KAP tárgya, hiszen Európában nincsenek jelentős élelmiszerbiztonsági problémák. Statisztikai adatok alapján az EU élelmiszer importja és exportja is nőtt az elmúlt években. A nagyobb eltérések a feldolgozott termékek és a nyersanyagok között vannak. A vita során elhangzott, hogy az élelmezésbiztonságról beszélni kell, mert kb. 40 millió fogyasztó az EU-ban sem jut elegendő élelmiszerhez. Az európai háztartások a jövedelmüknek kb. 21 %-át költik élelmiszerre, ezért az áringadozások nem csak a termelőket, hanem a fogyasztókat is jelentősen érinti. A konferencia nyitónapjának estéjén a Szent Catherina téren az egyes tagállamok ország-sátrakban mutatták be tradicionális termékeiket kóstolásra, népzene és tánc kíséretében. A kétnapos kiállítást több ezer ember látogatta meg. 19-én este pedig csak a konferencia résztvevői tehették ezt, így informális megbeszélésekre is lehetőség nyílt a résztvevők között. A konferencia második napján az előző napi szekció ülések összegzésére került sor. Az azt követő előadások közül kiemelendő Padraig Walshe COPA elnök előadása, aki a családi gazdaságokat vette védelmébe, akik egyre nehezebben tudnak megbirkózni az áringadozásokkal. Álláspontja szerint nem várhatjuk el a gazdáktól, hogy mind több és több élelmiszert termeljenek, egyre kevesebb (illetve ingadozó) árak, kifizetések mellett. Az EU rendelkezik a világon a legszigorúbb élelmiszerminőségi előírásokkal és ha ez fent szeretnénk tartani, akkor erős agrárpolitikára van szükség. Paolo Bruni a COGECA elnöke elsőként az árak stabilizálása érdekében a piacok működésének javítását említette meg, másodikként kiemelte a gazdák pozíciójának erősítését az élelmiszerláncon belül. Végül, de nem utolsó sorban pedig olyan kísérő intézkedéseket (innováció, K+F, szövetkezések) javasolt, amelyek a versenyképességek javítják. Délután szintén 4 szekcióban folytatódott a konferencia (1. élelmiszer termelési kapacitás fenntartása az EU-ban, 2. vidéki társadalmak sokszínűségének és életképességének fenntartása, 3. szükséges mennyiségű közjavak biztosítása, 4. élelmiszerkínálat és minőség sokszínűsége) Az 1. szekcióban érdekes vita alakult ki a különböző biztosítások és garanciarendszerek körül, főleg a public-private mezőgazdasági biztosítási modellel kapcsolatban. Itt ugyanis felmerül az a veszély, hogy amit eddig a gazdálkodóknak adtunk támogatást, azt ezután a privát biztosítók kap(hat)nák meg.

4 Ezért a függetlenített közvetlen támogatásoknak továbbra is kiemelt szerepe kell, hogy legyen a KAPban, hiszen a gazdák részben ezzel tudják kiküszöbölni a piaci áringadozásokat. A fogadó és a meglátogatott intézmények részéről történő kezdeményezések, a kapcsolatok fenntartására, illetőleg bővítésére (meghívás stb.): - Egyéb megjegyzések, javaslatok: A konferenciát Dacian Ciolos beszéde zárta, aki a vita és kommunikáció folytatására hívta a hallgatóságot, mivel a kétnapos konferencián számos ajtót nyitottak meg a résztvevők. A társadalmi vita megmutatta, hogy az európaiak teljes mértékben egyetértenek a Közös Agrárpolitika szükségességével, amely a társadalmat szolgálja. A közösségi támogatásoknak ösztönöznie kell a versenyképes, fenntartható mezőgazdaságot, biztosítania kell a gazdaságok hosszú távú jövőjét, és fenntartható gazdálkodói gyakorlatait, valamint meg kell őriznie a gazdálkodókat és munkahelyeket a vidéki területeken. A KAP két pillérét fenn kell tartani, de nem a jelenlegi szerkezetben. A következő 7 kihívással kell szembenéznünk: 1. Az EU nem tudja magát elszigetelni a világgazdasági folyamatoktól 2. Élelmezésbiztonság 3. Környezeti kihívások 4. Gazdasági kihívások 5. Területi kihívások 6. Európai sokszínűség 7. Egyszerűsítés Beszámoló mellékletei: - Honlapos közzététel: Dátum: Budapest, Weisz Miklós s.k. Aláírás: résztvevő(k) Melléklet: Külföldi kiutazások üvegzseb adatai

5 1. számú melléklet Kiutazással kapcsolatos közpénz felhasználás adatai Költségelemek Napidíj Szállásköltség Utasbiztosítás Utazás költsége* Egyéb költségek** összköltség Költség Nem volt HUF A résztvevő saját költségén A résztvevő saját költségén Nem volt HUF * repülőjegy és illetékei, buszjegy, személygépkocsi költség stb. **program részvételi díj, taxi, tömegközlekedés stb.

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 672/5 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A KAP jövője 2020-ig:

Részletesebben

Mezőgazdasági politika

Mezőgazdasági politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Mezőgazdasági politika Partnerség Európa és a gazdálkodók között Az EU közös agrárpolitikája élelmiszer-ellátásunkért, vidéki térségeinkért, környezetünkért

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu Felelős Kiadó: Halmos Gergő Készült a BirdLife International Vision for Rural Europe című kiadványa alapján.

Részletesebben

ÚTON AZ ÚJ KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA FELÉ. Slow Food Policy Paper on CAP

ÚTON AZ ÚJ KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA FELÉ. Slow Food Policy Paper on CAP ÚTON AZ ÚJ KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA FELÉ Slow Food Policy Paper on CAP HU Úton az új közös agrárpolitika felé Kialakítása és eddigi története alapján a közös agrárpolitika (továbbiakban KAP) számos kritikus

Részletesebben

EOQ Minőségügyi Világkongresszus Budapest, 2011. június 20.

EOQ Minőségügyi Világkongresszus Budapest, 2011. június 20. EOQ Minőségügyi Világkongresszus Budapest, 2011. június 20. Minőségszabályozás és innováció az agráriumban Az elnökségi prioritásunk részét képező minőségcsomaghoz kapcsolódóan adott helyet a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A közös agrárpolitika

A közös agrárpolitika A közös agrárpolitika Folytatása következik ÉVES a Közös Agrárpolitika Készen a jövőre P A R T N E R S É G E U R Ó P A É S A G A Z D Á L K O D Ó K K Ö Z Ö T T Mezőgazdaság és vidékfejlesztés A Europe Direct

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÖRŐNÉ DUNAY ANNA GÖDÖLLŐ 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból

A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból 717 TA NULMÁNY A Közös Agrárpolitika reformja magyar (kutatói) szempontból UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: EU Közös Agrárpolitika, nemzeti agrárstratégia, versenyképesség, közjavak. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. Készítette: Eruditio Oktatási Zrt. Budapest, 2012. november 12.

ZÁRÓJELENTÉS. Készítette: Eruditio Oktatási Zrt. Budapest, 2012. november 12. ZÁRÓJELENTÉS A fenntartható működési programokra vonatkozó nemzeti stratégiák értékelése a zöldség-, gyümölcságazatban című kutatáshoz kapcsolódó zárójelentés Készítette: Eruditio Oktatási Zrt. Budapest,

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010.

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010. SZAKDOLGOZAT Géczi Bernadett 2010. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY MAGYARORSZÁG AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERE

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben