HR HÍRLEVÉL Március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HR HÍRLEVÉL. 2011. Március"

Átírás

1 HR HÍRLEVÉL Március

2 MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások Speciális szakmai tesztelés Kompetencia alapú tesztelés Munkaerő-közvetítés, direkt keresés Munkaerő-kölcsönzés Cafeteria tanácsadás Cafeteria bevezetés Cafeteria adminisztráció Hivatalos ügyintézés Otthon keresés Költöztetés Beilleszkedési szolgáltatás 1 Márciusi köszöntő A múlt év második felében jellemzően felfüggesztett és lezárt pályázati lehetőségek, márciusától új köntösben elérhetőek. A foglalkoztatással kapcsolatos pályázati lehetőségek mellett munkaügyi cikkünkben bemutatjuk azokat a járulékmegtakarító kedvezményeket és támogatásokat, melyek hatékony energiahordozók lehetnek a válság utáni időszakra. Márciusi ExPat hírünkben az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül történő rövidebb távú utazásra vonatkozó biztosítási lehetőségeket mutatjuk be, melyek közül részletesebben kitérünk az Európai Egészségbiztosítási Kártya ismertetésére. A béren kívüli juttatások kedvezményes adókulcsa az egyes juttatásokhoz kötött értékhatárhoz kötött, amelyet a gyakorlatban az adóhatóság a kiosztási ívek alapján is vizsgál. Cafeteria cikkünk arra tér ki, melyek azok a kiosztási ívekkel kapcsolatos gyakorlati hibák, melyekre érdemes a jövőben kellő figyelmet fordítani! Jamniczky Andrea HR igazgató, partner MUNKAÜGY Több nap, mint kolbász, avagy pénzügyi források a munkáltatók számára A foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek az összköltségen belül jelentős hányadot képviselnek. Ezen összeg fajsúlyos részét képezik azon munkáltatót terhelő közterhek, melyek megfizetése kapcsán a jelenleg érvényben lévő kedvezmények és támogatási lehetőségek segítséget jelenthetnek. A foglalkoztatással kapcsolatos pénzügyi forrásokat két részre bontottuk: az Új Széchenyi Tervben kiírtakra, illetve az egyéb állami támogatásokra, mely utóbbiak többsége az illetékes munkaügyi központokon keresztül vehető igénybe. Az Új Széchenyi Terv A pályázat kiíróinak szándéka az új program keretében alapvetően a támogatási rendszer egyszerűbbé és kifizetési szempontból gyorsabbá tétele. A központi szerepet kapott foglalkoztatás bővítésére, munkahelyteremtésre, közvetett módon munkahelymegőrzésre vagy munkahelyi képzésekre irányuló támogatások alapvetően a mikro-, kis-, és középvállalkozásokat kívánják felkarolni. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél Március 2

3 KKV-nak minősülünk? Sok vállalkozás már azelőtt konkrét elképzelésekkel rendelkezik, mielőtt pályázati lehetőségeket venne igénybe, de ott vérzik el, hogy nem felel meg a KKV besorolásnak! A pályázatok böngészésekor érdemes elsőként azt megnézni, hogy az adott kiírás a pályázók mely körét, jogi formáját és méretét preferálja, hiszen többségében a mikro-, kis- és középvállalkozások élvezik az állam kegyeit. Nézzük meg, mi alapján döntik el, hogy KKV-nak minősül az adott vállalkozás, vagy sem! A vállalkozás méretét illetően az Európai Bizottság 800/2008/EK rendeletének 1. sz. mellékletében definiált vállalkozások minősülnek mikro-, kis- és középvállalkozásnak. Fontos megjegyeznünk, hogy nemcsak a pályázni kívánó vállalkozás alkalmazotti és létszámadatait kell, hogy vizsgáljuk azokban az esetekben, ahol a partnervállalkozás vagy a kapcsolt vállalkozás fogalmát kimerítő típusba esik vállalkozásunk! Ez főként azokat a vállalkozásokat érinti, amelyek külföldi anyacégek leányvállalataiként végzik tevékenységüket Magyarországon. Meglehet, hogy a leányvállalat beleesne a KKV típusba, de társasági szerződése, alapító okirata rendelkezik az anyavállalat meghatározó befolyásáról. Ez érintheti a szavazati jogokat, az igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testület tagjainak a többségét stb. Konkrét esetünkben így a pályázni kívánó magyarországi leányvállalat köteles az anyavállalatának adataival együtt megállapítani a létszám és pénzügyi adatokat. A rendezett munkaügyi kapcsolatok, mint kritérium A rendezett munkaügyi kapcsolatok fogalmát az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezései vezették be 2006-ban, melynek feltételeit a központi költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból nyújtott támogatások többségénél is érvényesíteni kell. A támogatást igénylő munkáltatóknak - annak érdekében, hogy támogatásban részesüljenek - a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerének meg kell felelniük. Az Áht. taxatíve felsorolja azokat a munkaügyi tényállásokat, melyek kizáró okok a pályázatok elbírálásánál. Ezeket két csoportra bonthatjuk: Munkaügyi tényállások, melyek fennállása esetén a pályázatokból azonnali kizárással járnak, ha a munkáltató a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettséget elmulasztja, a munkavállalók képviselőivel vagy a szakszervezet, üzemi tanács, illetve közalkalmazotti tanács képviselőjével összefüggésben a szakszervezet szervezését biztosító szabályokat megsérti, vagy a Munka Törvénykönyve 23. -a (4) bekezdésében meghatározott, a munkáltatót a szakszervezeti kifogással érintett intézkedés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó kötelezettség teljesítését elmulasztja, vagy a Munka Törvénykönyve 28. -ának (1) bekezdésében meghatározott munkáltatói kötelezettségét elmulasztja. Munkaügyi tényállások, melyek két éven belüli ismételt fennállása a pályázatokból való kizárást eredményezi: a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések közül a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszony tartalmának meg nem felelő megállapodás kötése [Munka Törvénykönyve 75/A. -a], jogszabályban vagy kollektív szerződésben - ideértve a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződést is - megállapított munkabér összegével, valamint a munkabér védelmével összefüggésben a munkabér kifizetésének határidejével kapcsolatos rendelkezések megsértése, a munkaidő-nyilvántartás hiánya vagy kettős munkaidő-nyilvántartás vezetése [Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdés a) pont], külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztása, a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, a Munka Törvénykönyve 193/D. -a (1) bekezdésében foglalt a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályok megsértése, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél Március 3

4 Egyéb állami támogatások Cikkünk kapcsán összegyűjtöttük azokat a foglalkoztatással kapcsolatos állami pályázati kiírásokat, melyek pénzügyi mankót jelenthetnek a gazdasági társaságok részére a foglalkoztatni kívánt, illetve a jelenleg is foglalkoztatott munkaerő járulékait, munkabérét, munkába járás és munkahelyi képzési költségeinek megtérítését illetően. Egyes esetekben akár a munkáltatói felmondással érintett munkavállaló munkabérét és járulékait is finanszírozzák! START kártyák A START kártya 2005-ös bevezetése óta két új családtaggal bővült a START kártya család. A kártyák alapvetően járulékkedvezményt jelentenek a munkáltatónak, ami a munkavállaló részéről előnyt jelenthet egy esetleges állásinterjú során. A START kártyát pályakezdő fiatalok válthatják ki, akik tanulmányaik befejezését követően első ízben létesítenek munkaviszonyt. A START Plussz kártya a legalább 12 hónapja (pályakezdők esetén 6 hónapja) álláskeresőként nyilvántartott személyek vagy gyesről, gyed-ről, gyet-ről visszatérők, ápolási díj folyósítását követően munkába állók elhelyezkedését, szintén az igénybe vehető járulékkedvezménnyel segíti. A START EXTRA kártya az 50 év feletti vagy alapfokú iskolai végzettségű álláskeresők részére váltható ki. A kártya birtokában a munkáltató az első évi foglalkoztatásban teljes mértékben mentesül a 27%-os járulékfizetési kötelezettsége alól! Részmunkaidős foglalkoztatás A részmunkaidős foglalkoztatásos támogatási konstrukcióban meghatározott járulékkedvezményt a december 31-ét követően gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállalók esetén alkalmazhatjuk. A 7%-os járulékkedvezmény a gyermekgondozási szabadságról [Mt (5) bek. a) pont] visszatérő, illetve a szabadság idejére létesített részmunkaidős munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók után vehető igénybe. A támogatás mindkét munkavállaló után akkor is igényelhető, ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló, illetve a gyermekgondozási szabadság lejártát követően vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására felvett munkavállaló heti órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el feladataikat. 3 hónapja regisztrált munkanélküli támogatása A 3 hónapja regisztrált munkanélküliek támogatását célzó kiírás nevéből adódóan az érintett személyek foglalkoztatásának közterhei alóli mentességet ad a munkáltató számára. A munkáltató a teljes társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége alól mentességet kap! Az álláskeresők mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint civil szervezeteknél történő foglalkoztatásának járulékkedvezménye A mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint civil szervezeteknél felvett álláskereső után fizetendő társadalombiztosítási járulék megfizetése alól mentesülhetünk. A munkáltató a foglalkoztatás megkezdésétől számított legfeljebb egy évig veheti igénybe a támogatást. A kedvezmény további kitétele, hogy teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 130%- ának, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén ezen összeg időarányos részének megfelelő járulékalap után érvényesíthető. Vállalkozások támogatása a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-áig Az idei évtől elérhető TÁMOP program keretében a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott kérelem alapján kaphatunk támogatást, ha TÁMOP programban résztvevő, bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatunk teljes munkaidőben, munkaviszony keretében. A támogatás legfeljebb nyolc hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható és a munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében, teljes munkaidőben történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, valamint a támogatás folyósítási időtartama további 50%-ának megfelelő időtartamban. A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel a Start kártyák által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek! BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél Március 4

5 Munkahelymegtartó képzés támogatása Munkahelymegtartó képzésekhez kapcsolódó támogatás iránti kérelemmel azon személyek képzésének támogatása valósul meg, akik munkaviszonyban állnak, azonban rendszeres foglalkoztatásuk képzés nélkül nem biztosítható. A képzéshez kapcsolódó költségek így részben vagy egészben megtéríthetők. Szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatása Azt a szakképzett pályakezdő álláskeresők munkatapasztalatait gyarapító munkáltatót támogatja az állam,amely vállalja a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását napi legalább négy órás munkaidőben. A támogatás mértéke a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső bruttó munkabére és járulékainak %-ig terjedhet. A támogatást a foglalkoztatás időtartamára, de legfeljebb 365 napra lehet megállapítani. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása A megváltozott munkaképességű munkavállalókat most anyagi szempontból könnyebben tudjuk foglalkoztatni! A konstrukció lényege, hogy a munkavállaló bérének és járulékainak %-a támogatható abban az esetben, ha a munkaadó a megváltozott munkaképességű munkavállalót munkaviszonyban - képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkakörben és munkahelyen foglalkoztatja. Munkahelymegőrzés támogatása Az állam a munkahelymegőrzést kívánja támogatni azokban a nehéz helyzetekben is, amikor a munkáltató a működésével összefüggő okból rendes felmondással kívánja megszüntetni munkavállalója munkaviszonyát! A rendes felmondással érintett munkavállaló munkabére és járulékai együttes összegének százalékáig terjedő támogatás igényelhető. Fontos megjegyezni, hogy a vissza nem térítendő támogatás természetesen csak abban az esetben folyósítható, ha a munkáltató vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél Március 5

6 Munkahelyteremtő támogatása beruházás Csoportos személyszállítás, helyközi utazás támogatása A támogatás célja, hogy új munkahelyek létrehozását eredményező beruházásokat ösztönözzön, többlettámogatást biztosítson az ország gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű térségeiben. A beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft igényelhető, régiónként eltérő 10-50%-os támogatási intenzitással. A kiírás keretében alapvető cél a munkába járással összefüggő terhek csökkentése a csoportos személyszállítás és helyközi utazás támogatása. Ezen pályázatokban a munkahely és a lakóhely (tartózkodási hely) közötti csoportos személyszállítás, illetve a bérlet vagy üzemanyag munkáltatói költségeit térítik meg. Jelen cikkünkben érintett pályázati forrásokról további ismertetőt érhet el a oldalon, ahol e-book formájában részletesen ismertetjük az egyes kiírásokat! Brella Zoltán / Máriás Attila MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS? Készüljön fel velünk! Kérje a BDO Magyarország munkaügyi átvilágítás szolgáltatását, mely lényegében egy olyan munkaügyi kockázatértékelés, amely során munkaügyi szaktanácsadó munkatársunk a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény szempontrendszere és a munkaügyi ellenőrzések módszertana alapján tételesen és szúrópróbaszerűen - átvilágítja a cég munkaügyi rendszerét, mely alapján meghatározásra kerülnek a munkaügyi működés azon kritikus pontjai, amelyek egy esetleges hatósági ellenőrzés során munkaügyi bírság kiszabásának alapját képezhetik. Kérje ingyenes konzultációnkat, melynek keretében munkaügyi ellenőrzési tapasztalattal rendelkező tanácsadónk felkeresi Önt! BDO Magyarország Munkaügyi tanácsadás Időpont egyeztetés: BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél Március 6

7 2EXPAT Orvosi ellátás külföldön elrettentő fizetési terhek nélkül Sokan tapasztaltuk már, hogy külföldi utazásunk során eltérő véleményeket hallunk arról, hogyan és milyen orvosi ellátásra vagyunk jogosultak az EU-n belül. Sokan a külön utasbiztosítás megkötését javasolják, van, aki valamilyen szolgáltatás mellé, pl. a bankkártyával járó biztosításra hivatkoznak, és mostanában egyre sűrűbben hallunk az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról is. Természetesen ugyanezek a gondolatok merülnek fel azokban is, akik külföldről hazánkba látogatnak. Vegyük sorra az előbb említett lehetőségeket: Európai Egészségbiztosítási Kártya Az Európai Egészségbiztosítási Kártya pontos meghatározására és a vele járó feltételek bemutatására az OEP részletes tájékoztatójában írtakat vettem alapul. A tájékoztatóban foglaltak alapján, azon Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel, egy másik tagállamban vagy szerződő államban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat. Utasbiztosítás biztosítócégen keresztül Az utazás időtartamára kötött utasbiztosítás feltételeit természetesen minden biztosító cég egyénileg határozza meg. Mielőtt megkötnénk, részletes felvilágosításhoz juthatunk a cég honlapjáról, vagy akár személyesen a biztosító irodájában is. Nyaraláshoz, utazáshoz általában különféle csomagokat választhatunk, melyekhez napi díjtételeket határoznak meg a biztosító cégek. Sok esetben a csomagok közti különbséget a biztosítási összeg mértéke jelenti, és mi dönthetjük el, hogy melyik napidíjat és vele járó biztosítási csomagot választjuk. Ahhoz, hogy az igényünknek legmegfelelőbb biztosítási ajánlatot megtaláljuk, biztosítási kalkulátor oldalakon is tudunk tájékozódni. Szolgáltatáshoz kötődő utasbiztosítás A szolgáltatás mellé járó utasbiztosítást maga a szolgáltatást nyújtó cég határozza meg. Ilyen lehet például a bankkártya, előfizetés mellé járó biztosítás. Ennek hátterében szintén biztosító cég áll, mellyel a szolgáltatást nyújtó cég korábban megállapodást kötött. Ebben az esetben az igénybevett szolgáltatás mellé meghatározott biztosítási csomag jár. Mielőtt emellett döntünk, érdemes a biztosítás tartalmáról és feltételeiről pontosan tájékozódnunk és a cégtől idegen nyelvű igazolást kérnünk. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél Március 7

8 A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igazolható, amit éppen ezért ezt utazásunk előtt ki kell váltanunk, és külföldön is magunknál kell tartanunk. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát 36 hónapra adják ki és az alábbi országokban érvényes: Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus (görög rész), Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és Szlovénia. A választás nehéz, hiszen egy-egy külföldön igénybevett orvosi ellátás összegének hallatán gyakran megbotránkozunk. Éppen ezért fontos, hogy mindent számításba véve és a lehetőségeket feltérképezve megalapozottan hozzuk meg döntésünket. Ezek után érdemes belegondolnunk abba is, hogy milyen utánajárást jelent egy külföldi számára a Magyarországon történő orvosi ellátásra való jogosultság elintézése: a legtöbb kérdés már a jogosultság megítélése során felmerül, és akkor az ügyintézés útvesztőjét még nem is említettük. Áprilisi számunkban a külföldiek Magyarországon történő orvosi ellátását fejtjük ki részletesen. Zórándy Nóra BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél Március 8

9 3CAFETERIA Mit kell tudni a béren kívüli juttatások kiosztása kapcsán? Ügyfeleinknél gyakran tapasztaljuk, hogy az utalvány formájában adott juttatásokkal összefüggésben keletkező átadás-átvételi ívek nem az adóhatóság elvárásainak megfelelően készülnek. Sajnos ez a későbbiek során problémát okozhat, erre való tekintettel szeretnénk néhány dologra felhívni a figyelmet. A juttatás időpontja A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 69. (5) bekezdése alapján a béren kívüli juttatások után az adókötelezettséget a juttatás hónapjára kell megállapítani és a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adók és járulékok bevallását, megfizetését az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőig kell megtenni. Kiosztási ív dátum, aláírás A juttatás időpontját az átadás-átvételi dokumentumokon szereplő dátum és aláírás képes egyértelműen és hitelt érdemlően igazolni. Itt jegyezzük meg, hogy például az utalványszolgáltatók által biztosított kiosztási ívek számos esetben azért hibásak, mert azokon nem, vagy nem minden munkavállaló tekintetében szerepel az átvétel időpontjának dátuma ben a legtöbb cafeteria elemnek kedvezményesen adható havi kerete van és ezekhez kapcsolódóan ugyancsak a dátummal ellátott átadás-átvételi dokumentumokkal tudja a foglalkoztató igazolni, hogy azokat havonta kapta a munkavállaló és nem egy összegben. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél Március 9

10 A dátumozott átadás-átvételi dokumentumok hiányában a munkáltató hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az előírt értékhatár és az egyszeri juttatás követelményét betartotta-e, ezzel mintegy megkérdőjelezhetővé téve a kedvezményes adókulcs igénybevételének jogosultságát. Ehhez kapcsolódóan megjegyezzük, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvény 9. (2) bekezdésének b) pontja is rögzíti, hogy a bevétel megszerzésének időpontja a dolog, értékpapír, váltó, csekk és más okirat esetében a tulajdonjog megszerzésének napja vagy ha ez a korábbi időpont az a nap, amelyen azt a magánszemély vagy javára más személy birtokba vette [ ]. Ahogy arra már utaltunk a törvény 69. (5) bekezdése kimondja, hogy a juttatónak az adót a juttatás hónapja kötelezettségeként, a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adók és járulékok bevallását, megfizetését az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre kell bevallania, illetőleg megfizetnie. Brella Zoltán Máriás Attila Nemes János MUNKAÜGYI KONFERENCIÁK a Milton és a BDO Magyarország szervezésében április 15 HR MBA Motiváció felsőfokon Munkaidőkeret a munkaügyi ellenőrzések tükrében Professzionális április 28 workshop HR MBA Szervezeti racionalizálás és változásmenedzsment a HR május 13 szemszögéből A 10 legfontosabb munkaügyi irat, melyet a munkaügyi felügyelők május 25 ellenőriznek június 07 A munkaügyi gazdálkodás racionalizálása A bankszektorban lezajlott munkaügyi ellenőrzések tanulságai, aktuális június 08 munkaügyi kihívások A jelentkezési lap letölthető a weboldalról, további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető telefon: BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi tanácsadás HR Hírlevél Március 10

11 Összeállításunk figyelemfelhívó jellegű és nem helyettesíti az ügyletek részletes vizsgálatát, mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat! Kiadásért és szerkesztésért felel: Jamniczky Andrea HR igazgató, partner ISSN BDO Magyarország Tanácsadó Kft Budapest, Nagy Jenő u. 10. Telefon: Fax: Hírlevelünk a legnagyobb gondossággal készült, mindamellett nem zárhatók ki elírások és más hibák, melyekért nem tudunk felelősséget vállalni. Személyzeti szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül irodánkat. Jamniczky Andrea HR igazgató, partner Máriás Attila munkaügyi szaktanácsadó Nemes János HR menedzser, cafeteria tanácsadó Zórándy Nóra recruitment tanácsadó

HR HÍRLEVÉL. 2011. Augusztus

HR HÍRLEVÉL. 2011. Augusztus HR HÍRLEVÉL 2011. Augusztus MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A munka világa A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci, munkaügyi, munkajogi tudnivalókat,

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti Cseres-Gergely & Varadovics Szolgáltatások Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (lmp-eszközök)

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

Munkaerő piaci támogatások

Munkaerő piaci támogatások Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Munkavállalót terhelő adók és járulékok: SZJA (16 %) Nyugdíjjárulék (10%) MNYP tag esetén is! Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Előterjesztés. A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Előterjesztés. A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1239 /2009-SZMM MUNKAANYAG Előterjesztés A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról (a 2009. március 20-i OÉT ülést követően átdolgozott szöveg) Budapest,

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben