Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon"

Átírás

1 Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon Készítette: Dr. Rékassy Balázs Készült az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet megbízásából Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest, március

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 4 2 A kiegészítő egészségbiztosítások formái és típusai az Európai Unióban Nemzetközi tapasztalatok Háttér Köz- és Magán egészségbiztosítás, a magánbiztosítások típusai Miért is nem következett be árcsökkenés a magán egészségbiztosítók területén:? For profit vagy non profit biztosító Mik a magán egészségbiztosítás növekedésének a lehetőségei? 15 3 Kiegészítő egészségbiztosítás lehetséges területe Magyarországon 23 4 A magyar kiegészítő egészségbiztosítási piac jellemzői és mérete Üzleti biztosítók Biztosítótársaságok személybiztosítási szolgáltatásai Önkéntes egészségpénztárak Egészségpénztárak szolgáltatásai Egészségpénztárak kiadásai Egészségpénztári megtakarítások Egészségpénztári Szolgáltatások minőségbiztosítása 39 5 Az egészségbiztosítás komplex rendszerének modellje A szolgáltatás alapelvei A biztosítás szintjei Kiegészítő, magán egészségbiztosításból finanszírozott biztosítási szint (complementary) 46 Kiegészítő/alternatív biztosítások - 2 -

3 6 Összefoglaló: 49 Felhasznált irodalom 51 Mellékletek 52 7 Összefoglaló felosztás az üzleti biztosítók lehetséges (elvi) szerepéről Helyettesítő biztosítás Részvétel a kötelező társadalombiztosítás rendszerében Nem teljeskörű biztosítás mellett teljes ellátási csomag nyújtása üzleti biztosítási alapon Kiegészítő biztosítás A kötelező co-payment finanszírozása Közfinanszírozási intézményben a közfinanszírozású ellátás mellett igénybevett szolgáltatások Nem közfinanszírozott intézményben igénybevett szolgáltatások Egyes kockázatokat átvállaló biztosítás 54 8 A biztosítások kockázatmegosztásának elvi modellje 56 9 A kockázat-szelekció elvi lehetőségei A teljeskörű biztosítottsági kötelezettség kérdése A co-payment kérdése 69 Kiegészítő/alternatív biztosítások - 3 -

4 1 Bevezetés A nyugat európai országokhoz képest a magyar egészségbiztosítás sajátossága, hogy a rendszerváltozás óta a kiegészítő egészségbiztosítások nem tudtak megfelelő teret nyerni, így nem tudják az egészségügyi finanszírozási rendszerben betölteni szerepüket. Továbbra is él az a gyakorlat, hogy az állami, egységes rendszer kiterjed minden szolgáltatásra és a betegút minden területére a megelőzéstől, az alap-, szakellátástól, fekvőbeteg ellátástól az ápoláson keresztül a rehabilitációig. A mindent, mindenkinek, magas minőségben és ingyenesen szocialista alapelve mára már világossá vált, hogy nem valósítható meg, de viszont nem alakultak ki azok a definiciók, határok, amelyek világossá, és áttekinthetővé tudnák tenni a különböző szereplők, és biztosítási szintek jellegét, és szerepét a magyar egészségügy szabályozásában és finanszírozásában. A piacgazdaság legnehezebben az egészségbiztosítás piacára tudott mindez idő alatt betörni. Az egészségügy sajátos, háromszereplős piacán a lakosság (betegek) és a szolgáltatók (orvosok, egészségügyi ellátók) heterogenitása mellett a finanszírozó (biztosító) piaca teljes homogenitást, monopolhelyzetet mutat. Így nem teremtődik meg a szabályozott kerete, a társadalombiztosítás mellett, az egyéni igényeket kielégíteni képes kiegészítő egészségbiztosítás rendszerének. Mindezen problémák mellett, ma is létezik a társadalombiztosítási járulékfizetésen felüli, egyéni egészségügyi hozzájárulás a betegek részéről, de ez döntően közvetlen (out of pocket), és nem, előre megtakarított folyamatos díjfizetési formában történik, hanem a paraszolvenciában, illetve egyéb co-paymentben (döntően gyógyszer egyéni hozzájárulás) jelentkezik. A rendszerváltás óta a szlogenek szintjén mindenképpen cél az, hogy a paraszolvencia szerepe visszaszoruljon, illetve megszűnjön, mivel a rendszer modernizációját alapjaiban bénítja meg. De ne higyjük, hogy a magánbiztosítás bevezetése megoldja a hazai egészésgügy szükős forrásainak kérdéskörét, vagy egymagában képes a paraszolvencia helyére, előtakarékosságként, és plusz jutatásokért járó legális forrásként belépni. Nemzetközi Kiegészítő/alternatív biztosítások - 4 -

5 tapasztalatok bizonyították, hogy a magán egészségbiztosítások nem képesek csökkententeni a közkiadások mértékét. Ez egészségügyi finanszírozás válságtünetei ugyanúgy kimutathatók azokban az országokban, ahol a szolidaritáson alapuló betegbiztosítás dominál, mint ott, ahol a piaci érdekviszonyok kerültek jobban előtérbe. Az egészségügy finanszírozási problémáira a különböző országok eltérő válaszokat igyekeznek adni. Gyakran nincs összefüggés a finanszírozás mértéke és az egészségügyi szükségletek tényleges költsége között. Mindenütt megfigyelhető a különböző típusú egészségbiztosítási rendszerek egymás mellett élése, egymásra épülése. Felmerül a kérdés, hogy a magyar egészségbiztosítási rendszer milyen átalakuláson ment keresztül az elmúlt 12 évben, hol tart most, jelenleg milyen hatások alakítják és milyen eszközökkel lehet ezt az átalakulást befolyásolni. A magán egészségbiztosításnak befolyásoló szerepe van az egészségbiztosítási rendszer elé állított célok teljesítésében. A magán egészségbiztosítás hatással van az egészségügyi rendszer egészére. Ennek ellenére a dolgozat készítői nem látnak reális esélyt, és szakmailag sem javasolják a helyettesítő biztosítási forma megalapozását, bizonyos magasabb jövedelmemmel rendelkező kör, társadalmi csoport kiengedését a társadalombiztosítás köréből. Úgy gondoljuk, hogy a hazai rendszer reformjánál lehetséges alternatíva, egy olyan több szintű biztosítási rendszer megvalósítása, amelynél - bizonyos alapvető szolgáltatások minden állampolgárnak, biztosítási jogviszonytól függetlenül biztosítottak (mentés, vérellátó, köz-népegészségügy, prevenciós felvilágosítás, stb.), - bizonyos egészségügyi szolgáltatások a TB finanszírozásból korlátozás nélkül igénybevehetőek (háziorvosi ellátás) és bizonyos kör, csak adott korlátozással vehető igénybe teljes támogatás mellett, (60+40% felosztása a kórházi finanszírozásnak) Kiegészítő/alternatív biztosítások - 5 -

6 - a harmadik körbe olyan kiegészítő finanszírozás tartozik, amely a második kör részbeni korlátozásait hivatott kiegészíteni és ezáltal a korlátozás mentességet biztosítani, (nem helyben történő, orvost megválasztó igény esetén a II. körből csak az ellátás 60% finanszírozható, az ellátás finanszírozásának a nem területileg illetékes helyen történő igénybevétele esetén 40% ebből fizetendő.) - negyedik szint a kiegészítő biztosítások, egészségpénztárak köre. Itt döntően olyan szolgáltatások szerepelnek, amelyek egy elő-takarékosságot képeznek, és döntően nem egészségi állapot hirtelen rosszabbodásának megszüntetésében játszanak szerepet, hanem a váratlan költségek egyenlő teherviselésében, plusz egészségi állapot megőrzésében, javításában kiegészítő szolgáltatások, termékek megvásárlásához nyújtanak előtakarékosságot, biztosítást, egészségpénztári kedvezményeket. A fenti elképzelés hozzájárulhat a költségek visszafogásához, a racionálisabb igénybevételhez, és igen jelentős lépés lehet a hazai egészségügy modernizációjában. A téma ezen dolgozaton felüli jobb, és részletesebb kifejtéséhez, megvitatatásához szakmai fórum által történő vita megtartása javasolt. Kiegészítő/alternatív biztosítások - 6 -

7 2 A kiegészítő egészségbiztosítások formái és típusai az Európai Unióban 2.1 Nemzetközi tapasztalatok A hazai egészségügy reformja keretében, a tartós és fenntartható finanszírozhatóság érdekében szükség van az egészségügy finanszírozásának, a biztosítási rendszernek átalakítására. Több szakmai elképzelés jelentős szerepet lát a magán egészségbiztosítás megerősítésében, úgy mint befolyásoló eszközben, amely hatással van az egészségügyi közkiadások pénzügyi nehézségeinek csökkentésében, az egyéni választás szabadságának növelésében, és a rendszer hatékonyságának növelésében, illetve - a Magyarországon oly magas - közvetlen, ellátás-függő kifizetések (out-of-pocket payments) mérséklésében. Evvel szemben a magán egészségbiztosítás (Private Health Insurance - PHI) ellenzői irányából elhangzó érvek, hogy a magán egészségbiztosítás pont a sebezhető társadalmi csoportokat zárja ki az ellátásokból, és a kormány helyzetét nehezíti meg az egészségügyi kiadások féken tartásában. Jelen tanulmányunk a magán egészségbiztosítással kapcsolatos főbb jellemzőket igyekszik bemutatni a nemzetközi (OECD és EUs országok) helyzetén keresztül, azaz a magán egészségbiztosítási piac relatív előnyeit, és hátrányait mutatja be. Majd a magyar magán egészségfinanszírozás jelen helyzetét, és az esetleges hazai megoldási lehetőségeket, kitörési pontokat hivatott elemezni, annak érdekében, hogy a hazai döntéshozók pontosabb képet kaphassanak a magán egészségbiztosítás hazai megteremtésének lehetőségeiről, és annak a hazai egészségügyi reformban betöltendő szerepéről. 2.2 Háttér A fejlett országok egészségügyi rendszereinek általános problémája a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. Ennek fő okai általánosan ismertek, és elfogadottak: a lakosság korösszetételének megváltozása, a szolgáltatások lehetőségeinek, körének, és költségeinek növekedése, a vásárlói tudatosság emelkedő szintje. Kiegészítő/alternatív biztosítások - 7 -

8 Az egészségügyi rendszerek szervezésével foglalkozók egyik fontos feladata, több elvárás egyidejű biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése, a hatékonyság növelése, és a finanszírozhatóság biztosítása. A magán egészségbiztosításnak befolyásoló szerepe van a fenti célok teljesítésében. A magán egészségbiztosítás hatással van az egészségügyi rendszer egészére. Befolyásolja az esélyegyenlőséget: finanszírozási esélyegyenlőséget, hozzáférési esélyeket; méltányosság a költségeket és a hatékonyságot: minőséget: magán és az állami szektor felhasználói oldalán (a szolgáltatások mérete és aránya) a szolgáltatások és a támogatások árait, a szolgáltatások igénybevételének mértékét; bizonyítékokon alapuló orvosláson (evidence based medicine) és annak elterjedésén, a szolgáltatások minőségén keresztül; és a rendszer flexibilitását (responsiveness): lakossági elégedettség, választás, és választhatóság, várakozási idő, ( - egyes országokban ez jelentős) a minőségről alkotott percepciónkban. Nem várható viszont csoda, általános és minden országra érvényes megoldás a magán egészségbiztosítás elemzéséből, hiszen a tradíciók, a hagyományok, társadalmi elvárások, és meglévő rendszerek különbözősége eltérővé teszi az egyes országokban a magán egészségbiztosítás szerepét. Mégis az OECD országok között alkothatóak olyan koncepcionális alcsoportok, amelyek bizonyos hasonlóságokkal rendelkeznek a biztosítási rendszerükben, így a nemzetközi összehasonlításnak értelmét adják. Kiegészítő/alternatív biztosítások - 8 -

9 2.2.1 Köz- és Magán egészségbiztosítás, a magánbiztosítások típusai Distinkciót az egészségbiztosítási fedezet finanszírozásának főbb forrásának metódusában találjuk meg: Míg a köz- (public) egészségbiztosítás az állam által beszedett adókból, vagy jövedelem arányos, célzott adókból, például társadalombiztosítási járulékból finanszírozott, addig a magán egészségbiztosítás egy definiált szolgáltatási körre irányuló szolgáltatás biztosítása, amely privát (nem jövedelem-függő) fizetésből (biztosítási díj) kerül kigazdálkodásra egy biztosító által létrehozott kockázatközösség keretein belül. A kockázatközösség létrehozásának értelme, a kockázat és annak várható költségeinek csoportban történő egyenletes (vagy bizonyos előre meghatározott elveken alapuló) eloszlásában rejlik. Ami az egyes emberek szempontjából kockázatmegosztás, az a biztosító szempontjából kockázatgyűjtés ), ezáltal csökkenti az egyes személyeket fenyegető kockázatot. A kockázatgyűjtés azért képes csökkenteni a kockázatot, mert noha az esemény bekövetkezése bármely adott egyén szempontjából megjósolhatatlan, az egész csoportban bekövetkező események száma már megjósolható (noha nem tudjuk, hogy a csoport mely tagjainál lépnek fel). A biztosítás tartalma, (fedezet köre) általában előre szerződésben meghatározott a biztosított illetve a biztosító között, amely a fizetés vagy az egészségügyi ellátásra vonatkozó fedezet módját és feltételeit rögzíti. A magán egészségbiztosítás szolgáltatások körében való részvétel többnyire szabadon választott, sok esetben a munkakör függőek. (csoportos, céges vagy munkaköri biztosítások). Kötelező, alap-magán egészségbiztosítást ismerünk Svájcban, vagy kötelező magán egészségbiztosítást kötniük azoknak a társadalmi csoportoknak, akik kilépnek a szociális rendszer szolgáltatásaiból Németországban. Vannak olyan OECD országok, ahol a magán egészségbiztosításnak meghatározó szerepe van az egészségügy finanszírozásában, és többségben vannak olyanok, ahol csak kiegészítő szerepet kap. Kiegészítő/alternatív biztosítások - 9 -

10 Meghatározó szerep, azaz alapvető szolgáltatásokat is nyújt a magán egészségbiztosítás, például USA-ban, Hollandiában (24,7%), Németországban, vagy kisebb társadalmi rétegek számára Belgiumban (magánvállalkozók kisebb, kórházon kívüli ellátásra), Spanyolországban (köztisztviselők), vagy Ausztriában (0,2% - néhány magánvállalkozó) számra. Azok, akik nem rendelkeznek fedezettel az állami közellátás által, vagy azért mert a.) nem jogosultak igénybevenni a közfinanszírozott biztosítást. Ezt alapvető (principal) magán egészségbiztosításnak hívjuk, vagy b.) úgy döntöttek, hogy kilépnek az alapbiztosítási körből, és helyettesítő (substitute) magán egészségbiztosítás-t választják alternatív biztosításként. Duplikációs szerepkörnek hívjuk, azt ahol a magán egészségbiztosítás teljes egészében vagy részben ugyanolyan körű szolgáltatásokra terjed ki, amelyeket az állami egészségügy biztosít. Szemben a helyettesítő (substitute) biztosítással, amely bizonyos meghatározott társadalmi csoportokra jött létre. Számos országban, amely köz-egészségbiztosítást nyújt egy alapvető csomagra, ott a magán egészségbiztosítás kiegészítő szolgáltatásokra specializálódott, olyan rizikókra nyújt fedezetet, amelyeket a köz- vagy alapvető biztosítási csomag nem tartalmaz, (fogászat, luxus ellátás, gyógyszer, long term care, rehabilitáció, alternatív gyógyászat, extra hotel szolgáltatások, stb.) (pótlólagos Supplementary). Harmadik típus, amikor közellátási csomag által megkívánt, igénybevétel esetén történő hozzájárulás (co-payment) kiváltására jött létre, (complementary kiegészítő) az egészségbiztosítás. A fenti kategóriákból akár több is megfigyelhető egy-egy országban, de döntően egy a jellemző, domináns. A különböző típusú magán biztosítások, az országok különbözősége ellenére, az Európai Unió országairól áltanosságban elmondhatjuk, hogy az alap koncepció, hogy az egészségügy állami vagy egyéb közfinanszírozásból (biztosítás) finanszírozott és Kiegészítő/alternatív biztosítások

11 jellegét tekintve, minden lakos számára igyekszik hozzáférést biztosítani, a fizetési képességtől függetlenül. Ezen tény eredményeképpen, az egészségügyi ellátás finanszírozása terén a magánbiztosítás lehetőségei igen limitáltak. Európában a magán egészségbiztosítás döntően a pótlólagos ( supplementary) biztosítás a magasabb jövedelemmel, magasabb végzettséggel rendelkező rétegek biztosítása. Kötelező egészségbiztosítás típusai az Európai Unióban Hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz Tásadalom biztosítás Nemzeti egészségügyi rendszer Jövedelmi plafon Nincs jövedelmi plafon Különböző szintek Általános D A B DK P I NL F L IE GR UK E SW FIN Kiegészítő egészségpénztárak hozzájárulása a kötelező rendszerhez A vegyes rendszereken belül a magán egészségbiztosításnak különböző szerepe lehet a rendszer finanszírozásában. (pl. az állam megtilt vagy elvár bizonyos privát szolgáltatásokat. A legmagasabb a magán egészségbiztosítás szerepe Hollandiában, ott 17,7% a teljes finanszírozás magán biztosításból befolyó része, de mindez a legtöbb Uniós országban 5% alatti. Az elmúlt évek egészségügyi kiadásainak növekedése a közszolgáltatások mellett növekvő egyéni hozzájárulásának fedezésére létrejövő biztosítások formájában valósult meg. Ennek ellenére nemzetközi tanulmányok alapján elmondhatjuk, hogy az Kiegészítő/alternatív biztosítások

12 egyéni magán kiegészítő biztosítások piaca az Európai Unión belül nem nő, hanem stagnál. Növekedés, a munkahelyi, béren kívüli jutatásként biztosított kiegészítő biztosítások piacán figyelhető meg. (Általában itt társul a biztosítással a legnagyobb adókedvezmény is.) Ugyanennél a szegmensnél megfigyelhető, hogy az árnövekedés, a biztosítóval szemben álló partner (általában munkáltató) méreténél, és felkészültségénél fogva, kisebb mértékű, mint az egyéni biztosítások keretében, a biztosítottak számára nagyobb előnyöket, flexibilisebb biztosítási formát, és jobb árakat jelent. Érdekes, de az EU kb évvel ezelőtt (EU Council Directive 92/49/EEC) igyekezett támogatni és szabályozni a kiegészítő egészségbiztosítások létrejöttét, és elterjedésének formáit. Az elképzelés az volt, hogy a nagyobb verseny csökkentetni fogja az árakat, jobb biztosítási ajánlatokat és szolgáltatásokat fog biztosítani az EU állampolgárai számára. Az eredmény meglepően nem jelentkezett az egyéni magán egészségbiztosítás piacán, az árak gyorsabban nőttek, mint az eü.-i közkiadások mértéke. (Ennek eredményeképpen Németországban illetve Nagy-Britanniában kötelezővé tették, hogy a magánbiztosítók közzétegyék az árnövekedésük várható mértékét) A kiegészítő egészségbiztosítások viszonylag limitált szerepük ellenére megfigyelhető, hogy a differenciálódó igények mellett gyorsabb növekedést mutatnak a finanszírozott szolgáltatások tekintetében, mint a társadalombiztosítások. Kiegészítő/alternatív biztosítások

13 1990 = 100% Önkéntes egészségpénztárak hozzájárulása az egészségügyi szolgáltatásokhoz Európai Unióban Önkéntes pénztárak Egészségügyi szolgáltatások Társadalombiztosítás finanszírozása forrás: MUTUAL SOCIETIES IN EUROPE (Contribution of AIM to the preparation of a European Commission policy document) - January Miért is nem következett be árcsökkenés a magán egészségbiztosítók területén? - Elsősorban a vásárlói információs asszimmetria miatt. Egy több termékes piacon, nagyon kevés az a vásárló, aki megfelelőképpen tud dönteni, és informált döntést hozni, hogy neki éppen mi a legmegfelelőbb biztosítás. Ebben a helyzetben az egyéni vásárlók nem tudják hatékonyan alkuszi, árbefolyásoló pozíciójukat érvényesíteni a biztosítóval szemben. Bizonyítékok mutatják, hogy a több EUs tagországban a vásárlóknak nincs megfelelő döntési képességük a megfelelő biztosítás megtalálásra, ennélfogva vásárlók nagy eséllyel nem megfelelő biztosítást kötik, illetve a biztosítóknak a megfelelő standardizált (magán egészségbiztosítási) ellátási csomag híján nem érdekük az összehasonlíthatóság megteremtése, és az igazi árverseny megindítatása. Kiegészítő/alternatív biztosítások

14 A helyzetet tovább rontja, hogy amennyiben megvalósulna az igazi verseny, a biztosítók költségcsökkentő magatartása erősödne, amely a rizikó szelekció növelésében nyilvánul: a biztosítók igyekeznének az alacsony rizikócsoportúakat magukhoz kötni, és a magasabb rizikójú csoportokat elutasítani. Ez pedig esélyegyenlőségi, társadalmi igazságossági kérdéseket vett fel. Különösen érvényes ez a helyettesítő substitute PHI területén. Szakmai kutatások azt mutatják, hogy azokban az országokban, ahol a magán és az állami egészségügy közötti határok elmosódottak, különösen, ha a szolgáltatás kapacitása limitált, a szolgáltatókat a magán és az állami biztosítóból is finanszírozottak, és ha a magán van olyan flexibilis, hogy a finanszírozásban előnyöket tud nyújtani, úgy az torzulást mutat az erőforrások allokációja, és a hozzáférési esélyegyenlőség terén. A rizikószelekciós lépése a biztosítóknak természetesen az állami szabályozással valamilyen mértékben csökkenthető lenne, (pl. kötelező beléptetni minden jelentkezőt, automatikus szerződés megújítás, vagy limitálni a kizáró betegségeket.) de ez nagyban megváltoztatná, az amúgy is változó, magán egészségbiztosítási piacot For profit vagy non profit biztosító Történelmi hagyományai vannak a non-profit jellegű biztosítóknak, amelyeknél a szolidaritás elvűség meghatározó elemként működik, de az elmúlt időben megfigyelhető a for-profit jellegű biztosítók piachódító szerepe. Ennek ellenére, még további probléma, a határon túli egészségbiztosítás kezelése. Az Unió alapszabálya az állampolgárok szabad mozgása. Ennek ellenére, még a nemzetközi háttérrel rendelkező magán egészségbiztosítóknál sem tapasztalható széle körbena más EUs tagországban működő biztosítás. A fő magyarázat, az országspecifikus háttér eltérés az egészségügyi rendszerek között. Kiegészítő/alternatív biztosítások

15 2.2.4 Mik a magán egészségbiztosítás növekedésének a lehetőségei? Az EU tagországai elkötelezettek a társadalom összes tagja számára biztosított közfinanszírozású egészségügyi rendszerek fenntartásában, de a közfinanszírozás biztosíthatósága egyre növekvő kérdés nagyobb problémát vett fel minden ország számára. Az ismert okok, mint a társadalom öregedése, az új technológiák költségei, a társadalom növekvő elvárásai mind olyan tényezők, amelyek növelik az egészségügyi ellátórendszerrel szemben való elvárásokat, és ezáltal a költségnövekedést olyan mértékben fokozzák, hogy az már kérdővé teszi a társadalom közösségi fizetőképességét. Ennek az eredményeképpen várható, hogy egyes kormányok nem lesznek képesek megfelelő szintű egészségügyi ellátás biztosítására az egész társadalom számára, így a lakosság kvázi rá lesz utalva, hogy alternatív finanszírozási formákat kell, hogy keressen. Ebben az esetben a magán egészségbiztosítók számára szignifikáns lehetőség nyílik, hogy nagyobb szerepet kapjanak az egészségügyi ellátás finanszírozásában. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül (ahogy az USA példáján is látszik), hogy a magán egészségbiztosítások növekedése, nem fogja a közkiadások csökkenését automatikusan maga után vonni. A közfinanszírozásból való kiengedés lehetősége, és helyettesítő magánbiztosítás megkötésének lehetősége, úgy tűnik, jelenleg nem prioritás egyik ország egészségpolitikája számára sem. Ahogy Németországban megadatott a lehetősége, hogy magas jövedelemmel rendelkező egyének kiugorjanak, a valóság azt mutatja, hogy igen kevesen élnek evvel a lehetőséggel. Vagy példának hozhatnánk a belga, vagy a holland egészségbiztosítás rendszerét, ahol bizonyos csoportok számára nem kötelező az állami ellátás, mégis a mostani kormányok célja a kötelező egészségbiztosítás fenntartása az egész társadalom számára. Kiegészítő/alternatív biztosítások

16 A kötelező szolgáltatások körének explicit csökkentése növelheti az igényt a (complementary) kiegészítő biztosítások körének növekedésére, míg kevésbé nyilvánvaló csökkentés lehet, hogy növeli a (supplementary) pótlólagos-biztosítások körében. De nem szabad figyelmen kívül, hogy a biztosítók által nem feltétlenül cél ezen kiegészítő biztosítások igényeinek kielégítése, azaz megfelelő szolgáltatások biztosítása, mivel ezek teljesítése nem tartozik a profitábilis szolgáltatások körébe. Az olyan jellegű pótlólagos (supplementary) biztosítások kiszolgálása lehet egy bővülő piaci lehetőség, mivel itt jelentős a magánszektor kapacitásbeli lehetősége. Fogászat, luxus ellátás, gyógyszer, long term care, rehabilitáció, alternatív gyógyászat, extra hotel szolgáltatások, stb. Érdekes kérdés az adókedvezmény kérdése a magán egészségbiztosítások esetében. Az adókedvezmény mellett kardoskodók véleménye szerint a magán egészségbiztosítások növekedése csökkenti az állami egészségügyi kiadásokat. Ez az állítás tudományosan nem bizonyított. Evvel szemben viszont a magánbiztosítás után járó adókedvezmény esélyegyenlőségi kérdéseket vett fel. Előnyben részesíti az adózó jövedelemmel rendelkezőket, pl. a nyugdíjasokkal szemben. Pláne a jövedelem bizonyos százalékában járó adókedvezmény - egy több sávos adórendszer esetén a magasabb jövedelműeknek nagyobb előnyt biztosíthat, és az árérzékenységet torzítja, addicionális költségeket jelent. Továbbá megteremti a lehetőségét egy esetleges adó megkerülésre, vagy esetleges csalásra. Amennyiben az adókedvezmény a magán egészségbiztosítások esetében drága, regresszív, és nem sikeres az igény növelésében, segítésében amint több ország gyakorlati tapasztalata mutatja - a döntéshozók számára megfontolandó lehet, hogy azok az erőforrások, amelyeket az adókedvezményre fordítanak, azok jobban felhasználhatóak az állami finanszírozású egészségügy minőségi és mennyiségi javítására. A magán biztosítások mellett kardoskódók egyik fő érve, hogy a magán egészségbiztosítások egyik közvetett előnye, nagyobb biztosítási fegyelem megteremtése. Valóban a magán biztosító jelentős erőforrást fordít az adminisztráció fenntartására, teszi ezt az egyéni számlavezetés, átláthatóság, és a profitabilitás Kiegészítő/alternatív biztosítások

17 biztosítása érdekében. Ezáltal és a kisebb méreténél fogva, nehezebben valósítható meg a méretgazdaságosság, így a müködési költségei jelentősen magasabbak lesznek. Nemzetközileg bizonyított tény, hogy míg az állami biztosítók üzemeltetési költsége tört részei a magán biztosítók üzemeltetésre fordított díjának. Működési költségek összevetése az üzleti biztosítók és az OEP esetében a teljes kiadásokhoz viszonyítva. (Adatforrás: PSZÁF Beszámoló 2004 statisztikai melléklet, OEP). Kiegészítő/alternatív biztosítások

18 A működési költségek viszonyítása a non-profit pénztárak és az OEP esetében a teljes kiadáshoz képest Adatforrás: PSZÁF Beszámoló 2004 statisztikai melléklet, OEP. Másik figyelembeveendő érv a magán egészségbiztosítással összefüggő magán egészségügyi szolgáltatók szolgáltatási jellege. A flexibilitás, üzleti érzék, nagyobb verseny helyzet következtében a beteg számára látható és érzékelhető témákban a minőségre, kiszolgálásra, betegközpontú ellátásra a magán szolgáltatók jobban ügyelnek. (A kisebb esetszám, a kisebb méret következtében ez nem feltétlenül mondható el, a szolgáltatások valós, orvos-szakmai minőségére, de ez egy más, nehezebben mérhető kérdés.) Az érv, hogy a magán szolgáltatók jobb, és magasabb minősége magával fogja húzni az állami szolgáltatások minőségét megfontolandó tény. (de nem szabad figyelmen kívűl hagynunk, hogy a magánszolgáltatók az állami biztosítási, finanszírozási rendszerrel esélyegyenlőség és tiszta verseny biztosítása esetén -, is képesek szerződni, és jó minőségű szolgáltatást nyújtani. Kiegészítő/alternatív biztosítások

19 Általánosságban elmondható, hogy a privát biztosítások fejlettsége nagymértékben függ az adott ország nemzeti egészségbiztosítási rendszer szervezettségétől, az infrastruktúra fejlettségétől, az orvosi szakma szervezettségétől, érdekérvényesítő képességétől, tulajdonosi struktúrától, a politikai tényezőktől, a népegészségügyi és demográfiai tendenciáktól. Ugyanakkor a különbségek ellenére mindenhol megfigyelhető egy vegyes rendszer kialakulása. Németországban, Hollandiában a lakosság 20%-a csatlakozott önkéntes biztosításokhoz. Ausztriában, Dániában, Franciaországban főleg co-payment biztosítások szerveződtek. Franciaországban a lakosság kb. 60%-a tagja úgynevezett Mutualité -nek. Nagy Britanniában és a skandináv országokban a lakosság kb. 10%-a vesz részt kiegészítő biztosításban, amely az egészségügyi költségek 5-10%-t fedezi. Közép-Európában általánosságban jelenleg a magánbiztosítás nem tölt be jelentős szerepet az egészségügyben. A magánbiztosítás térhódítását figyelhetjük meg Szlovéniában, Bulgáriában és Horvátországban is. Összefoglalva kijelenthetjük, a magán egészségbiztosítások nem jelentenek jelentős forrást a fejlett országok döntő többségénél, és szerepük limitált. Ennek ellenére, a hazai gyakorlat, mely szerint igen magas a lakosság közvetlen egészségügyi kiadása, esetlegesen megteremheti a jogos alapját egy kiegészítő biztosítás rendszerének. Ugyanakkor igen óvatosan és alaposan kell eljárnunk az esélyegyenlőség további rontásának elkerülése érdekében. Amennyiben továbbra is célunk az egészségügy hozzáférésének, és hozzáférési esélyegyenlőségének biztosítása úgy alapvetően a közfinanszírozott egészségügy háza táján kell a reformokra koncentrálni. Kiegészítő/alternatív biztosítások

20 1. Táblázat: Privát egészségbiztosítás részaránya az egyes országokban Ország Teljes eü. Egészségügyi közkiadás Privát Privát kiadás a mértéke és típusa egészségbiztosítá egészségbiz- GDP %- s mértéke tosítás ban jellege Anglia 6,7% 83,7%, Ausztria 8,2% 70,5% Belgium 8,8% 89,7% Dánia 8,3% 81,9% Finnország 6,9% 76,3% minden állampolgárra kiterjedő társadalombiztosítás, főként közszolgáltatókkal 99% kötelező biztosítás, vegyes köz- és magán szolgáltatókkal Majdnem minden állampolgárra kiterjedő társadalombiztosítás Adóból finanszírozott, minden állampolgárra kiterjed, közszolgáltatókkal Adóból finanszírozott, minden állampolgárra kiterjed, közszolgáltatókkal A társadalom 11%-a 38%, 2,75 millió szerződés Kevesebb mint 5% 27%-a vesz részt a lakosságnak fogászati célú privát biztosításban 10%, nem jelentős Kiegészítő, a legmagasabb jövedelműeknél elismert pénztár Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő/alternatív biztosítások

21 Ország Teljes eü. Egészségügyi közkiadás Privát Privát kiadás a mértéke és típusa egészségbiztosítá egészségbiz- GDP %- s mértéke tosítás ban jellege Francia- 9,6% 76,4% 12%, Kiegészítő, ország majdnem minden állampolgárra kiterjedő a társadalom 60%-a tagja mutualité -nek növekvő jelentőségű társadalombiztosítás, vegyes köz- és magán szolgáltatókkal Görögorszá 8,3% 56,8%, Kiegészítő g a lakosság 95%-ára kiterjedő társadalombiztosítás, a társadalom 2%-a, magas az egyéni közszolgáltatókkal költés Hollandia 8,6% 70,4%, Írország 6,4% 75,8%, társadalom- és privát biztosítás, főként magánszolgáltatók adóból finanszírozott, közszolgáltatókkal 28% Elismert pénztárak és kiegészítő a társadalom 42%-a Luxemburg 5,9% 92,3%, Németország 10,6% 74,6%, minden állampolgárra kiterjed, magánszolgáltatókkal a lakosság 85%-ra kiterjedő társadalombiztosítás, vegyes köz- és magán szolgáltatókkal Kis mértékű 5%, a társadalom 11,4%- a Kiegészítő Kiegészítő, egyes foglalkoztatási ágakban elismert pénztár Kiegészítő/alternatív biztosítások

EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLAKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK SPECIÁLIS KÉRDÉSEI

EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLAKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK SPECIÁLIS KÉRDÉSEI EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLAKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK SPECIÁLIS KÉRDÉSEI Egészségbiztosítási alapismeretek - társadalombiztosítás és magán biztosítás az egészségügyben Dr. Kóti Tamás Egészségügy átalakulása az elmúlt

Részletesebben

Az OEP és az. kapcsolata.

Az OEP és az. kapcsolata. Az OEP és az Önkéntes Egészségpénztárak kapcsolata. VII. Pénztárkonferencia 2004. November 4-5. dr. Kameniczky István Az OEP szemlélete WHO definíciója: Az egészség a teljes fizikai, szellemi szociális

Részletesebben

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák

Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák Egészségfinanszírozás Magyarországon - tények, problémák, alternatívák 2014. november 17. marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Dr. Lukács Marianna IV. Egészséginformációs Fórum, KSH-TÁRKI 2007. május 23-24. Témáink Az önkéntes egészségpénztár

Részletesebben

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE XIII. század ispotályok, kórházak: bányászok gyógyítása (1224: Selmec) 1496 az elsõ bányatársláda Thurzó János bányájában alakult 1840: két törvény is rendelkezik

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

- A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája

- A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája Mi az egészségpénztár? - A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája - Egy speciális számla, ahol a gyűjtött megtakarításokat csak egészségügyi célok érdekében lehet felhasználni - A társadalombiztosítás

Részletesebben

Új Pillér. Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár

Új Pillér. Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár Új Pillér Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár 2015 A lényeg Az Új Pillér a Patika Egészségpénztár prémium-pénztára Mint egy független egészségügyi bank Az Új

Részletesebben

Ön miben jobb, mint a többiek?

Ön miben jobb, mint a többiek? A Földön élő két bármelyik ember genetikai kódja között kevesebb, mint 0,0003% a különbség. Enriques, J. As the Future Catches You: How Genomics&Other Forces are Changing Your Life, Work, Health&Wealth,

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás)

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/magánszemélyeknek/corvinus A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) 2013. november BCE, Biztosításmatematika

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 4. elıadás: Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Az egészség nem várhat!

Az egészség nem várhat! Az egészség nem várhat! UNIQA Európai értékek Európa szívéből Az UNIQA Ausztria vezető betegségbiztosítója 8,2 millió osztrák negyedének van betegségbiztosítása Minden 2. biztosított így több mint 1 millió

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

Az egészségbiztosítás Franciaországban. François Maresquier, vezérigazgató

Az egészségbiztosítás Franciaországban. François Maresquier, vezérigazgató Az egészségbiztosítás Franciaországban François Maresquier, vezérigazgató A rendszer alapjai Három szereplő a rendszerben Kötelező biztosítás Kiegészítő biztosítás Magánszemélyek CNAM GAMEX MSA RAM Egyéb

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

A magánbetegbiztosítás

A magánbetegbiztosítás A magánbetegbiztosítás A jogi keretfeltételek korlátozott felmondási lehetőségek a betegbiztosítási szerződések csak élethosszig köthetőek a biztosítottra, kivéve a rövid távú biztosításokat, amelyek futamideje

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár Medicina 2000 Szakellátási Konferencia Balatonfüred 2008.

Részletesebben

Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport

Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport Prof. Dr. MIHÁLYI Péter: Az egészségügyi reform fő irányai és az egészségpénztárak kapcsolata 2006. november 9. 1 Mi a baj a magyar egészségügyben?

Részletesebben

Tájékoztató a kompenzációs rendszer keretében választható juttatások köréről Forrás: ORFK intranet (2009.01.28. szerda 14:12) 1. Melegétkezési utalvány Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkezés, közétkeztetés

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

SZOCIÁLIS GAZDASÁG / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG A szociális gazdaság, mint egy lehetséges válasz..

SZOCIÁLIS GAZDASÁG / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG A szociális gazdaság, mint egy lehetséges válasz.. A szociális gazdaság jelentősége Európában SZOCIÁLIS GAZDASÁG / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG A szociális gazdaság, mint egy lehetséges válasz.. Európa az 1990 es években kudarcot vallott a növekedés és a foglalkoztatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOSAN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI ÉS TDK-TÉMÁK

ÁLTALÁNOSAN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI ÉS TDK-TÉMÁK 1 ÁLTALÁNOSAN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI ÉS TDK-TÉMÁK Ssz. Cím Konzulens 1. Környezeti ártalmak és egészségi állapot összefüggései Dr.Kvarda Attila 2. Marketing és menedzsment az egészségügyben Horváth

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010..

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010.. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2010.. Egészségpénztárak és AXA Piac 60 milliárd bevétel 50 milliárd szolgáltatási kiadás 50 milliárd vagyon Axa 77 milliárdbevétel 6 milliárd szolgáltatási kiadás

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. szeptember 27-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek Tartalom 1. Bemutatkozik a SIGNAL Biztosító 2. Milyen kedvezményes szolgáltatásokat kínálunk? Egyéni biztosítások Csoportos biztosítások 3. Értékesítés támogatás,

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban 1/5 Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban I. Társadalombiztosítási járulékok 1. A társadalombiztosítás jellemzői Németország a világ egyik leghatékonyabb szociális ellátórendszerével

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 29-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Nyugdíjmentés öngondoskodás

Nyugdíjmentés öngondoskodás Nyugdíjmentés öngondoskodás A postások szolgálatában a 15 éves önkéntes nyugdíjpénztár Postások Szakmai Egyesülete 2011.06.23. A PÉNZTÁR KÜLDETÉSE 2 Célunk, hogy az öngondoskodás megvalósításában felelős

Részletesebben

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás)

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) 2014. november BCE, Biztosításmatematika szakirány dr. Lukács Marianna BCE c. egyetemi docens az

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére

A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére 2012. évi események Pannónia Önsegélyező Pénztár, az önsegélyező pénztárak élvonalában Az önsegélyező

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek alapvető modelljei

Az egészségügyi rendszerek alapvető modelljei Az egészségügyi rendszerek alapvető modelljei Dr. Kincses Gyula egészségpolitológus 1/23 Kincses Gyula, 2011. Az egészségügyi rendszerek tipizálásának nehézségei Az egészségügyi rendszerek hihetetlenül

Részletesebben

Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól

Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól Dr. Szebelédi Ferenc 2013. április 17. Előadás témái I. Szervezeti kérdések II. Gazdálkodás III. Tagszervezés IV. Elektronikus irat V. Szolgáltatások

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ,

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató) 2013 április, Budapesti Corvinus Egyetem Haladó pénzügytan dr.

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Érték alapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás az egészségügyben. Corvinus Egészségpolitikai Konferenciák 2012/1.

MEGHÍVÓ. Érték alapú szolgáltatás és biztosítás vásárlás az egészségügyben. Corvinus Egészségpolitikai Konferenciák 2012/1. Corvinus Egészségpolitikai Konferenciák 2012/1 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Biztosítási Oktató és Kutató Csoport Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Emberi erőforr forrás s egészs szségének megtartása, mint megújul julóenergiaforrás s a jövőbenj Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Adómentes juttatási elemek 2012-ben 1. Vissza

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG 1 INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG A szociális ellátás kulcskérdései Mikor egy szociális szolgáltatást értékelni akarunk, akkor a következő szempontokat szokták vizsgálni: Szolgáltatások

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára?

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára? Tisztelt Munkáltató! Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény 1993 óta Magyarországon is lehetőséget teremt arra, hogy a cégek és vállalkozások hozzájáruljanak munkavállalóik aktívabb,

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 6. elıadás: A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok Az alább leírtak nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak.

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára FONTOS! 21 KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 2011 JANUÁR 1 A Prémium Megoldás Kft. munkatársai nevében

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

EURACADEMY OBSERVATORY

EURACADEMY OBSERVATORY EURACADEMY OBSERVATORY AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL TÁMOGATOTT ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS EURÓPAI OBSZERVATÓRIUMA A VIDÉKI EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK, MIKRO KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA WP2: Az

Részletesebben