Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23."

Átírás

1 Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben Helyi közéleti periodika július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat Szeretettel várunk Mindenkit a IV. Pándi Meggyfesztiválra! Részletek a 21. oldalon július 13., szombat, Pándi Művelődési Ház és annak parkja A Polgárőrség hírei 13. A Tornádó HSE sikerei 24. II. Tápiómenti Maraton II. Tájházi Majális 19.

2 2 Pándi Tükör KURÍR július T A R T A L O m KURÍR Önkormányzati hírek... 3 Növényi hulladékégetéssel kapcsolatos szabályok... 4 Fellendült a kis falunk élete... 5 Búcsúzik a 8. osztály... 8 Pedagógus nap A Mozgáskorlátozottak hírei A Polgárőrség hírei AZ ÉLET KORONÁJA Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat Egyházi hírek KAVALKÁD Hősök Napja Losonci kirándulás Tájház Disznóvágás II. Tájházi Majális Ungár Ágnes Cecilia: Ha május, akkor majális! IV. Pándi Meggyfesztivál A Nyugdíjas Klub hírei Múltunk Új sorozat SPORT-TÁRS Tornádó HSE A N E G Y E D É V G O N D O L A T A E dicső, gazdag történelmű úri népségtől lakott ország tegnap szerencsésen elérte a legbalkánibb nívót. Az a gyalázatosságában is mulattató komédia, mely ez ország keserves parlamentjében tegnap lefolyt, bele fog kerülni a történelembe. Néznek bennünket kultúrnépek. Látják képtelenségünket a haladásra, látják, hogy szamojéd erkölcsökkel terpeszkedünk, okvetetlenkedünk Európa közepén, mint egy kis itt felejtett középkor. Látják, hogy üresek és könnyűk vagyunk, ha nagyot akarunk csinálni, zsidót ütünk, ha egy kicsit, már józanodni kezdünk, rögtön sietünk felkortyantani bizonyos ezeréves múlt kiszínezett dicsőségének édes italából. Látják, hogy semmittevők és mihasznák vagyunk, nagy népek sziklavára, a parlament, nekünk csak arra jó, hogy lejárassuk. Mi lesz ennek a vége szeretett úri véreim? Mert magam is ősmagyar volnék, s nem handlézsidó, mint ahogy ti címeztek mindenkit, aki különb, mint ti. A vége az lesz, hogy úgy kitessékelnek bennünket innen mintha itt sem lettünk volna. Ady Endre (1902. január 31., Nagyváradi Napló) I m p r e s s z u m PÁNDI TÜKÖR Helyi közéleti periodika Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat (2214 Pánd, Fő u. 84.) Honlap: Lapszerkesztők: Lázók József, Major Pálné, Safranyik Zoltánné Nyomdai előállítás: Katona Nyomda Kft. (2766 Tápiószele, Holló út 5.) Hirdetésfelvétel és információ: Készült: 350 példányban ISSN Minden jog fenntartva! Kedves Pándi Lakosok! Szeretnénk még egyszer megköszönni azoknak, akik hozzájárultak kislányunk, Barbika gyógyulásához, ami sikeresen végződött a mostani eredmények szerint, de sajnos csak tünetmentes 5 év után mondják ki azt orvosilag, hogy gyógyult. Nagyon sokat köszönhetünk mindazoknak, akik kétszer is segítettek és legfőképpen a barátainknak akik megszervezték a pénz gyűjtést és a jótékonysági bált. Ezért hálásak vagyunk mindenkinek, köszönjük szépen, hogy segítettek és hogy mellettünk álltak egy éven keresztül hogy a kislányunk meggyógyuljon. Köszönettel: Malatinczki Mónika és Elefánti Róbert

3 2013. július KURÍR Pándi Tükör 3 Ö n k o r m á n y z a t i h í r e k Pánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március június hónapokban megtartott testületi ülésein az alábbi döntéseket hozta: március 18. A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Nagykátai Rendőrkapitányság évi szakmai tevékenységéről és Pánd település közbiztonsági helyzetéről szóló értékelő jelentést vitatta meg és fogadta el a testület. Ezt követően elfogadásra került a temető üzemeltetőjének évben munkájáról szóló beszámoló és az önkormányzatnál, - intézményeinél évben végzett belső ellenőrzési jelentés. Döntés született a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás további működtetéséről és a társulási megállapodás módosításáról március 25. Közmeghallgatás - Lakossági Fórum A község aktuálisan érintő/foglalkoztató témákról tájékoztatták a meghívottak: -Lajmer György r.alezredes Nagykáta Rendőrkapitányság kapitányságvezető, -Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat képviselője László Sándor -Csatorna-építés kivitelezője Duna Aszfalt képviselője- Poór János -ÖKOVÍZ új vízszolgáltató képviselői? Majercsik Sándor és Pawlikné Terecskei Anna Ezt követően Lázók József Polgármester tájékoztatta a lakosságot a Képviselő-testület évre vonatkozó Gazdasági Programja alapján a már elvégzett és az ezt követően várható feladatokról április 29. A NSZKF Családsegítő, -és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védőnői Szolgálat évi munkájáról, a község gyermekvédelmi helyzetéről és a jegyzői hatáskörben végzett évi tevékenységről szóló beszámoló került elfogadásra. A testület jóváhagyta a Községi Óvoda és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítását. Elfogadásra került a vagyongazdálkodásról szóló rendelet és a közép, - hosszútávú vagyongazdálkodási terv. A bezárt Községi Konyha teljes körű felújítására nyílt pályázat. A testület döntése alapján a pályázat nem kerül beadásra, hanem az ott működő vállalkozás bérletét tartja fent a továbbiakban is május 17. A hónap elejei esőzések okozta károk miatt vis-maior pályázat beadásáról döntött a képviselőtestület a: - A Kölcsey utcában lévő pinceomlás és a - Dózsa György utcai partomlás veszélyelhárítására május 27. A Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány és a Baranyi István Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójának elfogadása. Új vízi-közmű szolgáltatóhoz évtől való csatlakozással kapcsolatos döntések elfogadása. Központi díjszabás bevezetése miatt a hulladékszállítási,- és vízdíj összegéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése A Helyi Építési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a Képviselő-testület a község területén lévő önkormányzati utakra vonatkozóan Lakó-pihenő övezet forgalmi tábla kihelyezéséről döntött.

4 4 Pándi Tükör KURÍR július A növényi hulladékégetés szabályozásával bővült a települési környezet védelméről szóló helyi rendelet. A módosítás az alábbiakat tartalmazza: Növényi hulladékégetéssel kapcsolatos szabályok (1) A község belterületén az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot március 1. és október 30. napja között lehet égetni, hétfői napokon óra és szombati napokon 8-10 óra közti időpontokban, emberi tartózkodás céljára szolgáló épülettől legalább 10 méteres távolságra. (2) Tilos az égetés az év többi napján, valamint vasárnap és ünnepnapokon. (3) Csak száraz avar és növényi hulladék égethető. Az elégetendő avar és száraz növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékok. (4) Az égetéssel kapcsolatos előírások, amelyeket minden esetben be kell tartani: - szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható legyen - a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlen hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani - a növényi hulladékégetés befejezés után a helyszint gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást- vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni - a tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszint és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A módosítás június 15. napjától lépett hatályba A Polgármesteri Hivatal munkarendjét érintő alábbi módosítások kerültek elfogadásra: Igazgatási szünet (1) Pánd Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala év munkarendjében a nyári igazgatási szünet augusztus 12-től augusztus 25. napjáig tart. /utolsó munkanap: augusztus 9. péntek, első munkanap: augusztus 26. hétfő/ A hivatali szervezet vezetője a nyári igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítja a zavartalan ügymenetet és feladatellátást. (2) Téli igazgatási szünet december 23-tól január 5-ig tart, mely időszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. (3)Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik: A nyári igazgatási szünetben minden csütörtöki napon 9.00 órától óráig a Hivatalban az ügyintézés ügyelet tartása mellett - valósul meg, a többi napokon a Hivatal zárva tart. Téli igazgatási szünetben ügyelet: december 23. hétfő 9-12 óráig. Január hónapban az ügyelet a szociális ellátások kifizetésének függvénye, a többi napokon a Hivatal zárva tart június 24. Módosításra került az Önkormányzat és intézményei évi költségvetése. A helyi szociális igazgatásról és ellátásokról módosított rendelet került elfogadásra. A képviselő-testület bizottságai póttagokkal bővültek. Települési értéktár létrehozásának lehetőségét a testület elvetette. Major Pálné jegyző

5 2013. július KURÍR Pándi Tükör 5 F e l l e n d ü l t a k i s f a l u n k é l e t e Pár sort szeretnék írni az elmúlt hónapok eseményeiről. Először is: újfent megváltoztak a szociális rendszer egyes pontjai, melyek a szociális segélyre, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkoznak. A szociális segélyt kapó családokat érintő passzus, mely az oktatási rendszerre is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ha a gyermek meghaladja a tanórai hiányzások limitszámát vagy a környezetét nem tartja rendezetten, akkor a szülő nem vehet részt a közmunkaprogramban, illetve foglalkoztatásban. Természetesen ezzel egyáltalán nem értek egyet, hiszen nem kivonni kell a munka világából az embereket, hanem ösztönözni, hogy részt vegyenek és dolgozzanak. Az is nagy meglepetésként ért, hogy a térségben megszüntetésre kerültek azon iskolák, ahol fejlesztő vagy felzárkóztató oktatás volt mint pl. Nagykáta. Így ezek Dabasra, Örkényre és Budapestre kerültek, de nem mérlegelték, hogy azért nem mindegy, hogy Nagykátára járnak a gyerekek vagy olyan távolságra helyezik ezeket az intézményeket, ahova még a közlekedés sem megoldott, nem beszélve arról, hogy ezekre a gyerekekre vonatkozóan az utazás is körülményes és hosszú, ami kb. 6 óra időtartamú. A másik: a fogyatékossággal élők jövedelmét eddig a fogyatékosság fokának és mértékének megfelelően állapították meg, most pedig egységesítették. Nagyon nagy baj, hogy mire utánanéz az ember és valamilyen formában megérti és tanulmányozza, addigra egyik napról a másik napra a törvényhozók kényük-kedvük szerint módosítják. Az ember így sajnos nem naprakész, hiszen nagyon nehéz a törvényváltozásokat nyomon követni. Ez azt is maga után vonja, hogy sajnos még az érintetteket sem tudják megfelelően, a szakterület szerint tájékoztatni. Ami jó, hogy helyben fellendült az élet, rengeteg programot szerveznek, így majálist, a futóversenyzők számára vendégvárást és sok más egyéb programot, melyeket a tájház bemutatásával egybekötve rendeznek meg. Érdemes elmenni, én megnéztem, és nagyon sok régi, egyedinek számító tárggyal van berendezve. Csak gratulálni tudok, nekem kimondottan élvezetes volt, hogy beszélgethettünk a régi időkről, a hagyományokról. Csak javasolni tudom mindenkinek, hogy aki teheti, látogasson el és nézze meg falunk tájházát, régi kultúráink színességét, valamint emlékeinket felidézve. Ez egy nagyon jó kikapcsolódás! Külön köszönet a szervezőknek és az iskola igazgatónőjének, Mocsári Csillának, hogy az általános iskolások részt vehettek a Budapestre szervezett, margitszigeti futóversenyen, megemlékezve a bostoni merénylet áldozatairól. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a Polgárőrség korábban még csak papíron létezett, mostanra azonban már rendszeresen megszervezett járőrözés folyik a községben, mellyel biztosítják a faluban a biztonságot. A Polgárőrség a falu lakosságának összetételétől függetlenül közösen működik. Gondolom, most már sokan értesültek róla, hogy pályázat útján, melyre csak a polgármesterek pályázhattak a Vidékfejlesztési Minisztériumnál, újabb sikert ért el a képviselő-testület. Ez egy programsorozat keretén belül kezdődött el, mely először a vetőburgonya ültetését érintette. Bárki részt vehet, aki vállalja azon feltételeket, hogy megműveli a földjét vagy kis kertjét és elülteti, a termeséből pedig a programban előírt feltételeket teljesíti. Azon személyek a második programban már kis állatokra tarthatnak igényt, természetesen ezek is feltételhez kötöttek. Nagyon sokan, majd 150 család igényelte és kezdte el ezt a programot, attól függetlenül, hogy egy hónap csúszási idővel indult, mert sokan már elvetették a burgonyát. Ez azt is mutatja, hogy valami elkezdődött, hogy mindenki lehetőséget adva magának és családja megélhetését elősegítve megtermelhesse a maga javát és ne a másét vigye el! Én csak úgy nevezem: gazdálkodj okosan, majd az Isten is megsegít! Dicséretes, hogy megrendezték a Hősök Napját, melyet a Szoborkertben tartottak meg. Megnyitó beszédet mondott Lázók József polgármester, majd az iskolások műsora következett, azután pedig ágyúszó mellett koszorúkat helyeztek el a megemlékezők az emlékműveknél, ezzel is tiszteletüket téve és emlékezve hősi halottainkra. Röviden csak ennyit, sok sikert kívánok mindenkinek munkájához, legfőképp az elindított programsorozathoz! Heka Lászlóné Irénke, az LD szervezet elnöke

6 6 Pándi Tükör KURÍR július A Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány felhívása Pánd Község Önkormányzata 1997-ben alapította meg az alapítványt, abból a célból, hogy támogatásban részesíthesse a községben élő pándi gyermekek és ifjak közük azokat akik: - iskolájukban tanúsított előmenetelük alapján képesek a továbbtanulásra, szakközépiskolában vagy gimnáziumban, - zenében, énekben tehetségesek és e vonalon továbbképzésben vesznek részt, - képzőművészetben tehetségesek és ebben továbbképzésben vesznek részt, - a népi művészetekben, kultúrában, zenében, énekben, táncban, népi iparművészetekben és sport tevékenységben kimagaslót nyújtók és e vonalon továbbtanulók. Felhívjuk a tanuló ifjúság figyelmét, hogy a 2013-as tanévben tanulmányi ösztöndíjra lehet pályázni alapítványunknál. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a tanév végén a tanuló tanulmányi átlaga legalább a 4,2-es szintet érje el. Pályázat beadásának határideje: Várjuk azon tanulók pályázatait is, akik a felsorolt művészetekben, illetve valamilyen sportágban jeleskednek és e tevékenységükhöz anyagi támogatásra van szükségük. Ebben az esetben a tanulmányi átlag, legalább közepes. Pályázat beadásának határideje: a tanulmányi év végétől egész évben. A pályázati adatlap kitöltése mellett minden pályázathoz csatolni kell a év végi bizonyítvány fénymásolatát is. A pályázat nyerteseit írásban értesítjük. A Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány a évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból Ft-ban részesült. Köszönjük minden felajánlónak és kérjük Önöket, hogy a évi szja bevallás kitöltésekor is gondoljanak alapítványunkra. Az alapítvány adószáma: II. Tápiómenti Bicogó Maraton május 25. Útvonal: Úri, Gomba, Bénye, Káva Pánd, Tápióbicske, Tápióság Bicogó maraton: A csapatban 1 futó volt, a többiek kerékpáron kísérték. Váltani az útvonal során bármikor, tetszőleges időpontban lehetett

7 2013. július KURÍR Pándi Tükör 7 Pályázati adatlap 1 Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány Pályázó neve:. Születési hely: idő: Lakcim:.. Telefonszám cím:. Iskola neve, címe:.. A tanuló év végi tanulmányi átlaga 2 : Fogalmazza meg pár mondatban, hogy melyek a továbbtanulási-, pályaválasztási tervei? Milyen művészeti-, sport tevékenységet végez, milyen eredményeket ért el 3? 1 Benyújtási határidő: június év végi bizonyítvány másolat benyújtása szükséges 3 Az eredmények igazolását szolgáló dokumentumok fénymásolatát kérjük a pályázathoz csatolni

8 8 Pándi Tükör KURÍR július B ú c s ú z i k a 8. o s ztá l y Mintha tegnap lett volna, mégis négy évvel ezelőtt volt az az évnyitó, melyen izgatott gyerekek hada várta kíváncsian, hogy az újonnan érkező pedagógusok közül melyik is lesz az osztályfőnöke. Az akkori 5. osztály egymást bökdösve találgatta, hogy szerintük a szőke lesz az övéké.és így is lett. Azon az évnyitón még kétségekkel teli álltam mellettük, hogy jól döntöttem-e amikor a már jól ismert gyerekeket és iskolát lecseréltem egy teljesen idegenre. Ma már biztosan tudom, hogy jó döntést hoztam, itt van a helyem. A kezdeti nehézségek ellenére az általam demokratikus diktatúrának nevezett, és így is vezetett osztályközösség meghozta a gyümölcsét. Az elmúlt pár évben sok iskolai és községi ünnepélyt tettünk színesebbé. A farsangokat megújítottuk, a jelmezeink mellett igyekeztünk valami produkcióval is szórakoztatni a közönséget. Többször szerepeltünk néptánccal a március 15- ei ünnepélyeken. Minden megrendezett Meggyfesztivál műsorában számíthattak ránk. Az iskola 100 éves évfordulójára is több műsorszámmal készültünk, valamint

9 2013. július KURÍR Pándi Tükör 9 táncoltunk a Tájházért rendezett programokon, idén a majálison is. Kirándulni sajnos csak egyszer jutottunk el a négy év alatt, de mindenkinek nagy élmény volt bebarangolni Eger városát. Ha időnk és anyagi lehetőségeink engedik, akkor idén még Tatára szeretnénk ellátogatni. Karácsony előtt két adventi vasárnapon kézműves vásárt és adventi műsort szerveztünk, melyen a gyerekek a saját készítésű tárgyaikat árulták, a szülők pedig süteménnyel és forralt borral kedveskedtek az érdeklődőknek. A hideg idő és az ellendrukkerek ellenére is sokan eljöttek, és minden tekintetben pozitív módon értékeltük az adventi vásárt. A bevétel a 8. osztály osztálypénzét gyarapította, hiszen a mi szervezésünkben történt, a 8. osztályos szülők segítségével. Ezen összeg egyik részéből áprilisban színházba mentünk Budapestre a Thália Színházba, ahol a Veled Uram c. történelmi rockoperát néztük meg, a többi részét pedig kirándulásra vagy a ballagásra költjük.

10 10 Pándi Tükör KURÍR július Áprilisban, egy régi hagyományt felelevenítve, egy gálaest keretében búcsúztunk az iskolától és a falu lakóitól. A műsorban a korábban már bemutatott hét produkción kívül egy meglepetés táncot is előadtunk. A műsorszámok között az osztályról és a gyerekekről készített videoklippekkel szórakoztattuk a közönséget. A belépők, a felajánlások és a büfé tiszta bevétele teljes mértékig fedezi a tabló költségeit. Ezúton is köszönünk minden támogatást és részvételt, reméljük emlékezetes este volt. Reméljük, ha lesznek hasonló programjaink, egyre többen megtisztelnek minket jelenlétükkel a falu elöljárói és köztiszteletben álló személyei közül is. Ez a négy mozgalmas esztendő hihetetlen gyorsan repült el mind a gyerekek, mind az én számomra. Alig, hogy megismertem, megszerettem őket, már útjukra is kell engednem őket. nekem sem lesz könnyű,de nekik sem. A nyolc év alatt jól összekovácsolódtak és egy egymást támogató, megértő és toleráns osztályközösséget alkotnak, mely védőhálót is jelent a számukra, ami óvta, védte őket idáig. Remélem sokan maradnak majd később szülőfalujukban és alapítanak itt családot, mert a falunak szüksége van fiatalokra. De ha mégis messzire sodorja őket majd az élet, akkor is szívesen térnek majd vissza, mert a szép emlékek az itt töltött évekről visszaszólítják szívüket.

11 2013. július KURÍR Pándi Tükör 11 Kívánom, hogy minden álmuk váljon valóra és köszönöm, hogy sok ötletemet és tervemet megvalósíthattam Velük és Általuk. Dévai Györgyi Kedves búcsúzó nyolcadik osztályosok! Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos vasárnap estét! Pirosra tapsolta mindenki, mind a két kezét! Csodálatos volt amit véghez vittetek, énekben, táncban, Rég volt már részünk ilyen nagyon jó szórakozásban!. Fáradtság nem látszott arcotokon a végén sem! Pedig a lelketeket is beleadtátok rendesen! A sok átöltözés, a sokféle koreográfia, Minden tánchoz, előadáshoz másik ruha!. Volt ott minden, Galga menti karikás, néptánc, Tangó, zsidó tánc és Hegedűs a háztetőn! Tverge és családja megjelent előttünk, Aztán az 50-es évekből az Afrikába repültünk!. Dicséret illeti az Osztályfőnök nőt, és főleg benneteket! Ilyen tartalmas műsort mostanában senki sem rendezett! Nem értünk rá ásítani, unatkozni, nem hagytatok rá időt! Akár csak feletettek a nyolc év, úgy repült el felettünk az idő!. Elénekelhetjük most mi a nézők minden ballagónak: " Úgy rohan az idő, megállítanám, d nem lehet, Mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább!" Tegnap nekünk is rohant az idő ezen a szép estén!. Köszönjük a sok fáradságot amit beleöltetek a szórakoztatásunkra!.szeretettel: Ungár Ágnes Cecilia Pedagógus nap Június első hétvégéje 1951 óta ünnep: pedagógus nap. Nem valami fontos, kitüntetett, hangos ünnep. Nem is kell, hogy az legyen. Csak egy lehetőség, hogy a gyermek és a szülei megköszönje az óvónéninek, tanárainak, hogy sokat dolgozik értük. Ezen a napon kis műsorral köszöntik a gyerekek, a diákok, oktatóikat, nevelőiket. Mindenkinek eszébe jut ilyenkor az óvoda, az iskola, a ballagás, a diploma. A lecke és dolgozatírás, a dicséret és a feddés. Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó! Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta ránk. Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a pedagógust pedagógussá teszik. Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs hogy milyen nehéz mesterség, milyen még egy munka, ahol ilyen nagy hatása szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak. Nincs munka, amikor amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk. Hasonlíthatom a pedagógusi munkát a csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földbe megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért aztán akár szárazság esetén is képesek termőre fordulni. Ezúton és ezekkel a sorokkal köszönöm meg munkájukat községünk óvónőinek, pedagógusainak, tanárainak és mindazoknak akik gyermekeink nevelésében, tanításában nap mint nap részt vállalnak. Munkájukhoz égészséget, erőt, jókedvet kívánok! Lázók József polgármester

12 12 Pándi Tükör KURÍR július Kedves Pedagógusok! Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Önöket! Köszönöm volt tanáraimnak a sok szeretet, példamutatást, és tanítást! Minden napjukon a legtöbbet és a legjobbat próbálják adni a TUDÁST! Mi lenne velünk, ha nem lettek volna Konc Endre, Mihálylovics Pálné, Udvarhelyi István, Lukács Béla, Fleck Otto, a teljesség igénye nélkül.. Ha nem lettek volna olyan tanáraink, oktatóink, mint Kőhalmi Vilmos? Ha a gyermekeinket nem tanították volna írni, olvasni, számolni? Ma már az unokámat is Önök: Kedves Pedagógusok oktatják, nevelik! Mi nagyszülők, szülők, és diákok: mindezt hálás szívvel KÖSZÖNJÜK!. Június első vasárnapja, jeles nap a naptárban a Pedagógusok napja! Sok szeretettel köszönti önöket a Magyar nép apraja és nagyja! Kedves Mocsári Csilla és Pánd Általános Iskola Tanárai Sok boldogságot! Volt pedagógusoknak pedig nyugodt, megérdemelt pihenést kívánok!. Fogadják szeretettel ezt a jelképes köszöntőt! Sok szeretettel és tanárai előtt tisztelegve: Ungár Ágnes Cecilia A M o z g á s k o r l á t o z o t t a k h í r e i MOZGÁSKOLÁTOZOTTAK KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGYESÜLETÉNEK TÁPIÓMENTI SZERVEZETE 2214 PÁND ÚJ ÉLET ÚT 2 Tel: Mobil: Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk egy pár jogi változásra felhívni a figyelmet. Mint már többen is tapasztalhatták, hogy az olyan, mint a pénzbeli Közlekedési Támogatás december 31.-től megszűnt évben a kérelmeket ig majd ig lehet benyújtani, a Területi Kormányhivatalnál. A támogatásra jogosultak igényeinek elbírálására ig, majd ig kerül sor. Kérelmi nyomtatványok letölthetők: Április 27.-én Ócsára voltunk hivatalosak, ahol a klubcsoport egy része jelen volt. Többeknek kedvezett a szerencse, mivel nyertek a tombolán. Az Ócsaiak reggel parasztflekkennel várta az érkező vendégeket. Szeretnénk megköszönni az Önkormányzati Hivatal segítségét, hogy el tudtunk jutni Ócsára. Egy éve elmúlt, hogy megalakult a Mozgáskorlátozottak Pándi klub csoportja. Ide szeretettel várunk minden sorstársunkat, aki ki szeretne egy kicsit kizökkenni, a mindennapi egyhangúságból. Alkalmaink: minden hónap 3. hétfőjén van 14 órától, 16 óráig. Mindenkori változást megbeszélünk. A Klubcsoport és a Vezetőség nevében: Szabó Istvánné, a Szervezet titkára

13 2013. július KURÍR Pándi Tükör 13 A Polgárőrség hírei Szeretettel köszöntöm kedves Olvasóinkat, a Polgárőr Egyesület nevében! Ismét eltelt egy dolgos negyedév. Mostanra mindenki túl van szántáson vetésen, sőt már az első kapáláson is. Nincsenek ezzel másként a polgárőrök sem. A napi egyéb elfoglaltság mellett elvégezték a tavaszi munkálatokat, és a fennmaradó szabadidejükben tették a dolgukat a falu közbiztonságának javításáért is. Elég szép eredményről számolhatunk be erről az időszakról is. Éjszakánként jelen voltunk falu útjain és közterületein. Volt, aki gyalogosan, volt ki kerékpárral vagy saját gépkocsival. A negyedév alatt összesen 368 órát járőröztünk. Többször előfordult, hogy látszólag céltalanul az utcán lévő emberek miután észrevettek bennünket, és tapasztalták, hogy rendszeresen visszatérve mi is figyelemmel kísérjük őket, végül hazamentek. Ezeket a tapasztalatainkat és az Önöktől kapott egyéb információkat megosztva a rendőrséggel, több személlyel szemben rendőrségi illetve büntetőeljárást kezdeményeztek. Hasonlóan Önöktől kapott tájékoztatások és használható személyleírások alapján a Monori Rendőrkapitányságnak sikerült elfognia azt a két nőt, akik március- április hónapokban, főként a délelőtti órákban több házba is bementek. A bezárt kapu nem okozott akadályt. Ha valakit otthon találtak különböző mesékkel vagy egy pohár vizet kértek, vagy érdeklődtek nincs e valami eladnivaló használt holmi. Arról nincs pontos információnk, hogy hány háznál nem találtak otthon senkit, és onnan mit vittek el. Mint kiderült, ez egy több főből álló jól szervezett csapat volt, Monori székhellyel. Felosztották maguk között, ki melyik faluban portyázik. Mindezek eredményeként javult a faluban a helyzet, bár még mindig történnek nemkívánatos események. Mindezzel összefüggésben a következőkre szeretnénk személyesen Önt is kérni. Ha valahol egy bűncselekmény elkövetését látja, tapasztalja, akkor közvetlenül a rendőrséget értesítse. Sajnos a létszámunkból adódó lehetőségeink még nem teszik lehetővé, hogy állandó készenléti szolgálatot szervezzünk. Ha az elkövetésről mi kapunk információt, mire körbe értesítve egymást 2-3 fő az egyéb tevékenységét abba tudja hagyni, annyira szalonképessé teszi magát, hogy megjelenése olyan legyen, mint egy polgárőrhöz illik és mire a helyszínre érünk, akkorra az elkövetők már meszsze járnak. Akkor már mi is csak azt tudjuk tenni, hogy a helyszínről felhívjuk a rendőrséget, akik akkor kiküldik a nyomrögzítőket. Viszont ha időben kap a rendőrség bejelentést, van rá esély, hogy a helyszínen vagy annak közelében elfogják az elkövetőket. Bizonyára ismeri, csak emlékeztetőleg: A rendőrség központi számai 107 vagy 112, innen kell kérni a Nagykátai kapitányságot. Vonalas telefonról ingyenesen hívható közvetlenül a Nagykátai kapitányság az alábbi számokon: 29-es körzet majd ; ; vagy Ha viszont olyan gyanús jeleket, cselekvéseket látnak, tapasztalnak, ami a megszokottól eltér kérjük, jelezzék felénk. Ilyenek lehetnek akár, hogy az ideiglenesen vagy véglegesen elhagyott házakat elég feltűnően nézegetik. Ha felismerik őket mindenkinek egyszerűbb, ha viszont nem, akkor legalább egy két személyről kellene elfogadható személyleírás. Lehet, hogy még csak terepszemlét tartanak, ami önmagában még nem büntetendő kategória, de mi is oda tudunk jobban figyelni. Másik hasonló lehet, ha valamelyik szomszéd, pl. vas nagy kaput darabol fel, hogy a vasudvarba le tudja adni, de tudható, hogy neki nem is volt vaskapuja és nem azt cserélte le. Lehet akár, hogy a szomszédnak hírtelen lett egy kerékpárja, amit éppen átfest. Lehet, hogy a hozzánk beérkezett információ alapján mi azt tudjuk, hogy a falu másik végén pedig éppen keresnek egy elveszett kerékpárt. Így a mozaikok összerakhatóak. Ezek csak példák, de bármi más is előfordulhat, ami eltér a megszokottól, és gyanús lehet. Hiszen a falu védelme, nyugalma és békéje, a nemkívánatos események visszaszorítása nem csak a polgárőrök, hanem mindannyiunk közös ügye. Arról nem is beszélve, hogy mint polgárőrök nem egy külön kaszt vagyunk. Ugyanúgy a falu lakói, Önnek vagy a másik embernek rokona, szomszédja, barátja, jó ismerőse. De Ön is tartozhat a táborunkhoz, akik szervezett formában akarunk tenni a falunk nyugalmáért. Persze mindez a törekvés nem pótolhatja mindazt, hogy elsődlegesen mindenki saját maga vigyázzon a meglévő értékére. Bizonyára és egyben szerencsére kevesen vették észre, hogy a közelmúltban a Fő út árkainak mélyítése közben egy gázcső megsérült. A Polgármesteri Hivatal és a Gázművek értesítése mellett azonnal megkezdtük a forgalomelterelést, egy gázrobbanást megelőzendően a Móricz Zsigmond utcán keresztül a hiba teljes kijavításáig. Szerencsés véletlen, hogy az egyik Polgárőrünk a közel-

14 14 Pándi Tükör KURÍR; AZ ÉLET KORONÁJA július ben lakik, otthon tartózkodott és perceken belül a helyszínen tudott lenni. A járőrözési feladatokon túl is aktívan részt veszünk a falu életében. Március 15-én a Polgárőr Egyesület is elhelyezte a megemlékezés koszorúját a szoborkertben, leróva tiszteletét a hősök emléke előtt. A bálokon és egyéb rendezvényeken biztosítási feladatokat végeztünk. A május elsejei majálisból is kivettük a részünket. Igaz a tagságunk jelentős része tagja a Tájház és Helytörténeti Egyesületnek is. Így volt, aki mindkét tagsága révén alaposan kidolgozta magát. A rendezvény zavartalanságát 30.-án estétől egész éjjel a tájház udvarán 3 fővel, a Közösségi ház mögötti faháznál 2 fővel, majd elsején reggeltől az utolsó darab anyag elszállításáig 4 fővel biztosítottuk. Mindenki jól érezte magát, atrocitásra, olyan eseményre melybe be kellett volna avatkozni, intézkedés vált volna szükségessé, nem történt. Nem polgárőrségi dolog, de ha már a majálisnál tartunk, mindannyiunk nevében gratulálok a majális szervezőinek, és a lebonyolításban résztvevő tagoknak és nem tagoknak, akik önként és fáradságot nem ismerve dolgoztak azért, hogy mi mindannyian - a falu lakossága - jól érezhessük magunkat. A következő nagy rendezvény a polgárőr nap volt. Ezt nem mi itt helyben találtuk ki, a törvényalkotók döntöttek úgy hogy június 27-ét illetve a hozzá legközelebb álló hétvégét a Polgárőrség Napjává nyilvánítja. Ebből az alkalomból június 29.-én tartottuk a pándi polgárőrségi napot. Ilyen a faluban még nem volt, de remélem, hagyományt tudunk ennek is teremteni. Meghívott külső vendégeink voltak a Pest Megyei, valamint a Járási Rendőrkapitány, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke. A program részeként a meghívott vendégeink rövid tájékoztatást adtak a fennhatóságuk alá tartozó terület (melynek szerves része vagyunk) közbiztonsági helyzetéről valamint a rendőrség, a lakosság és a polgárőrség együttműködéséről. A helyi elnökség beszámolót tartott a helyi állapotokról. Lehetőség nyílt mintegy fórum keretében kérdések feltételére, illetve a felmerülő kérdések megválaszolására. Ebéd után kultúrműsorral kedveskedtünk a vendégeknek. A Polgárőr Egyesület nevében: Gyémánt József Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat (Jn. 14,15) (Olvassuk el János evangéliumának 14. fejezetéből a verseket) Isten és ember, ember és Isten között a legszorosabb kötelék a szeretet. Tudjuk, ez az Isten részéről megvalósult, hiszen egyszülött Fiát adta a mi megváltásunkra, de vajon, megvalósul-e az mi részünkről? Ezért kezdi a kijelentést Jézus a ha szócskával. Ha szerettek engem! Az emberek úgy tartják, hogy a legmélyebb szeretet az anyai szeretet. A gondoskodó, féltő, elhordozó szeretet tölti be a szívüket gyermekeikért. Vajon nem így van-e Isten is a mi irányunkba? Mi megtapasztaltuk édesanyánk felénk irányuló szeretetét? Bizonyára, kisgyerekkorunktól kezdve jelen van az életünkben? De vajon megtapasztaltuk az Isten szeretetét, amely kiáradt még születésünk előtt? Hiszen Isten úgy szeret bennünket, hogy még meg sem születtünk, már meghalt értünk a golgotai kereszten. Jézus azt mondja: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ő ezt nagyon jól tudta, hiszen szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. A szeretet próbája az engedelmesség. A szeretet János irataiban nem csupán érzelmi megnyilvánulás, hanem tettek sorozata, amely összhangban van az Úr akaratával. A szeretet a mások javát szolgáló tett, a Jézus parancsa iránti engedelmesség és annak megtartása. Felvetődhet a kérdés, vajon képes vagyok-e én erre a szeretetre? Hiszen azt látjuk, tapasztaljuk életünk során, hogy az érzelmekre, a kimondott szavakra képesek vagyunk, de a cselekedetekre már kevésbé. Sokkal könnyebben kimondjuk valaki felé, hogy szeretjük, mint azt, hogy cselekedeteinkkel bizonyítsuk is. Jézus azt mondja nekünk az olvasásra javasolt rész elején: Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi! Vagyis higgyük el, ő képessé és késszé tud tenni bennünket az engedelmességre. Mi magunktól ezt megtenni nem tudjuk, de ha kérjük a mennyei Atyát, Szentlelke segítségével megadhatja nekünk.

15 2013. július AZ ÉLET KORONÁJA Pándi Tükör 15 Mi szoktunk-e imádkozni? Szoktunk-e kérni Istentől? Ha igen, akkor mit kérünk? Megrendeljük az anyagiakat magunknak, hogy jól menjen sorunk? Kérünk munkahelyet, pénzt, kenyeret, ruhát, meleg lakást? Vagy könyörögünk egészségért, hosszú életért? Itt ennél Jézus sokkal többet ígér! Azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Jézus csodákat tett, és azt ígéri az őt követőknek is. Persze nem olyan csodát, hogy vakokat gyógyítunk meg, süketeket teszünk hallóvá, még halottat sem támasztunk fel a szó szoros értelmében, de a mindennapok csodáinak részeseivé válunk. Amikor megjelenik az életünkben a türelem, jóság, amikor nem irigykedünk másokra, nem kérkedünk, nem fuvalkodunk fel. Nem viselkedünk bántóan, nem keressük a magunk hasznát, nem gerjedünk haragra, nem rójuk fel senkinek a rosszat. Bizony erre a csodára csak a Szentlélek tud késszé tenni bennünket. Mint ahogy a szeretetből fakadó engedelmességre is! Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat mondja az írásban Jézus. Melyek ezek a parancsolatok, tehetjük fel a kérdést. Mert ha már megértettük, hogy a Szentlélek munkálja bennünk a szeretetből fakadó engedelmességet, akkor tudnunk kell, mit vár el tőlünk a mi Urunk! A válasz nagyon egyszerű: megtartjátok az én parancsolataimat! Vagyis, lássuk meg, aki a Sínai-hegyen a két kőtáblára írt, nem más, mint aki a Golgata-hegyen meghalt! Aki azt mondja: Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat a szövetségkötéskor azt mondta: irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. A parancsolat összefoglalva pedig a következő: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Krisztus parancsolatai magukban foglalnak mindent, ami jó, és mindent, amit Isten követelt meg tőlünk. A cselekedet, amit Krisztus parancsol, lehet megegyező a hajlamainkkal, vagy az érdekeinknek megfelelő, de ha ezen az alapon tesszük meg, azzal nem az Úr Jézus Krisztust szolgáljuk. Amit Krisztus parancsol, azt parancsolhatják olyanok is, akiknek a tekintélyét elfogadjuk, s akiknek a javát szolgálni akarjuk, de ha ezen az alapon tevékenykedünk, akkor emberi parancsolatokat tartunk be, nem a Krisztuséit. Ne tévesszenek meg a tévtanítások: amit cselekszel az életben rosszat, jót, azt majd az utolsó ítéletkor összevetik, és ha az életed során tett jócselekedetek többek, mint a rosszak, akkor mehetsz a mennyek országába! Eleve, ha azért teszek valami jót, hogy elismerjék, akkor azt törlik a mennyben! Krisztus parancsolatait csak akkor tartom be, ha azért teszem meg, amit parancsol, mert Ő parancsolja. Ha szeretem Krisztust, az Ő parancsolatait pártatlanul megtartom. Ha bármit azért teszek, mert Krisztus parancsolja, akkor mindent megteszek, amit parancsol, nem válogatok. Ha szeretem Krisztust, jókedvűen tartom meg a parancsolatait. Kiváltságnak fogom tartani, hogy engedelmeskedhetek a törvényének. A gondolat, hogy ezek a parancsolatok attól származnak, Akit a kiválósága és a kedvesség miatt szeretek, rávesz, hogy a törvényét is szeressem, hisz annak is kiválónak kell lennie, mivel az Övé, s ugyanazon okból arra is alkalmasnak kell lennie, hogy a boldogságomat segítse elő. Ha szeretem Krisztust, kitartóan megtartom a parancsolatait. Ha valóban szeretem Őt, soha nem szűnök meg Őt szeretni, s ha soha nem szűnök meg Őt szeretni, soha nem szűnök meg Neki engedelmeskedni. (Dr. John Brown 19. századi skót gondolkodó) Jézus feltámadása után megjelent a tanítványainak többször is. Egyszer, amikor a Galileai tengeren halásztak, és megkérdezte Pétert: jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Te tudod, én úgy szeretlek téged, hogy meghaltam érted! És te? Ma ugyanez a Jézus itt van közöttünk is Szentlelke által, és elmondja nekünk is: Meghaltam értetek a Golgota keresztjén, ti vajon szerettek-e engem annyira, hogy megtartjátok az én parancsolataimat? Ágoston Géza református lelkipásztor

16 16 Pándi Tükör AZ ÉLET KORONÁJA július E g y h á z i h í r e k Április 20-án női szeretetvendégséget tartottunk Versengő asszonyok a családban címmel. Sámuel első könyvében olvasunk egy férfiről, aki két feleséget vett magának. Egyiküknek, Peninnának születtek gyermekei, a másiknak, Annának pedig nem. Abban az időben nagy dicsőségnek számított a sok gyermek, és nagy szégyennek, ha egy asszony nem tudott szülni. Peninna ezért sokat bosszantotta a meddő társát, aki csak sírt, de nem vágott vissza. Megállapítottuk, hogy valószínűleg ez a szelídség is oka volt annak, hogy a férj őt jobban szerette, mint a versengő társát. Ma már a törvények nem engedik a többnejűséget, de a helyzet mégis ismerős lehet nekünk is, mert sokan szenvednek a családban az anyósuktól, a menyüktől, vagy éppen a sógornőjüktől. A közös háztartásban élő nők meg tudják keseríteni egymás és a férjek életét. Anna nem a párjának panaszkodott, hanem Istennek. A gyermektelenséget is neki mondta el a templomban. A jelen lévő pap imádságára meg is hallgatta Isten, és nemsokára fiút szült, akit Istennek ajánlott. Ő lett Sámuel próféta, aki meghatározó személyiség Isten népének az életében. Itt kitértünk arra a vélekedésre, hogy egyesek szerint nem kell templomba menni ahhoz, hogy imádkozzunk. Ez igaz, de a keresztyénség közösségi vallás, Isten úgy rendelkezik, hogy egymás terhét hordozzuk. Vagyis egyes problémákat csak akkor oldja meg, ha a gyülekezet közösségében hangzik érte imádság. Május 5. Közel 40 hittanos gyermek készült verssel ezen a vasárnapon. Megható volt látni a tele padsorokat, és azt is, hogy milyen fegyelmezetten hallgatták a prédikációt. A műsor végén minden édesanya kapott egy kis cserép virágot Kenéz Edit adományaként. Ezúton köszönjük meg neki emlékezve a Biblia soraira: A jókedvű adakozót szereti és gazdagon megáldja az Isten. Május 10. Az óvodai ballagáson a tiszteletes úr is búcsúztatta a kicsiket. Könyvet és emléklapot adott át nekik a gyülekezet ajándékaként. Május 12-én 5 gyermek konfirmált. Előző szombaton este vizsgáztak a presbiterek előtt több mint 100 kérdésből. Vasárnap már csak egy részét kellett felmondaniuk. Hangos válaszaikkal emlékeztették a volt konfirmandusokat a régen tanultakra, illetve tanították a nem konfirmáltakat a Biblia alapigazságaira. A fogadalomtétel után Ágoston Géza lelkész megáldotta őket. Gyenes Pálné gondnok köszöntötte a konfirmált fiatalokat, akik a gyülekezettől egy Bibliát kaptak ajándékba. Imádkozzunk azért, hogy hűségesek legyenek Istenhez és a gyülekezethez! Ezen a vasárnapon a 10 éve konfirmáltak emléklapot kaptak. Május 19. Pünkösd Ezen a napon arra emlékezünk, és azt ünnepeljük, hogy Krisztus halála után elküldte a Szent Lelkét, aki által mindig velünk van. Az kapja meg Isten lelkét, aki megvallja bűneit, és életét tudatosan Isten uralma alá rendeli. Köszöntöttük a 25 éve konfirmáltakat, akik közösen vettek velünk úrvacsorát. Minden kedden és csütörtökön reggeli áhítatot tart a lelkipásztor az iskolában. Azért imádkoznak, hogy tudjanak szót fogadni, legyen békesség és nyugalom az iskolában, csökkenjen az agresszív gyerekek száma, hogy sikeresen feleljenek, hogy a pedagógusok tudásuk legjavát adják. Ágostonné Szőcs Anna

17 2013. július KAVALKÁD Pándi Tükör 17 Pánd község ünnepi megemlékezése a Hősök Napja alkalmából a Szoborkertben H ő s ö k N a p j a Tisztelettel adóztunk emlékük előtt a Szoborkertben. Sajnos az időjárás az idei ünnepeinken nem fogad bennünket kegyeibe. Elég kevesen voltunk, de nagyon szép és méltó megemlékezést tartott a Polgármester úr! Köszönjük! Az iskolás szavalat és a rézágyú kellő hangulatot adott az emlékezéshez, a koszorúzáshoz! "Vándor mindegy mi vagy: Bányász, földműves vagy művész! A legjobb barátod nyugszik itt! Így gondolj rá míg élsz! Egy pár percre állj meg itt!, hullajtsd reá a hála könnyeit! Feláldozta érted életét, mindenét! Meghalt, hogy élhessen a Haza és a Nép!" (Iszakovszkij) A Hősök emléke előtti tiszteletadásunk Pándi emberek, a Szoborkertnél álljatok meg egy néma percre! Az emlékműnél egy néma főhajtással, a hősökre emlékezve! Feláldozták azt, ami a legnagyobb kincs, pótolhatatlan: Az életet! Hiába várták őket haza anya, feleség és gyermekek! Szegény hazánkban sokszor öntözte magyar vér a haza földjét, Mindig voltak hősök, akik föláldozták a családot, az életet: a Hazáért! Megérdemlik a szép Szoborkertben álló emlékművet, kopjafát! Megérdemlik az utókor tiszteletét, és minden Pándi ember háláját! Köszönjük a hősök önfeláldozását! Azt hogy van még Magyar Hazánk! Vérükkel öntözték, életüket adták! Köszönjük a Hősöknek a Magyar Hazát! Ungár Ágnes Cecilia

18 18 Pándi Tükör KAVALKÁD július L O S O N C I K I R Á N D U L Á S április 13-án a Pándi Református Egyházközség javaslatára nagysikerű kirándulást sikerült szervezni Losoncra. Ezt bizonyítja, hogy 64-en utaztunk ki. Igénybe kellett venni a hivatal kisbuszát. Az ottani polgármesteri hivatal képviselője, Maria Sarova nagyszerű és tartalmas programot állított össze nekünk. Az egész napunk be volt osztva, nagyon sok mindent megmutatott nekünk Losoncból, ami csodálatos volt, mindenütt hozzáértő történészek, professzorok vártak minket. Láthattuk a Szilassy kastélyt és a Szilassy sírokat is. Sajnos nem valami szép látvány volt. Pedig igazán kár értük. Mária nagyszerű ebédről is gondoskodott. Ezen a remek napon remélem mindenki jól érezte magát és legközelebb is elmegyünk. Gál Sándor Trianoni megemlékezés a pándi református templom szoborparkjában

19 2013. július KAVALKÁD Pándi Tükör 19 T Á J H Á Z H Í R E K Disznóvágás Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a disznóvágást anyagilag támogatták, ott dolgoztak: Galambosi Sándor, Gál János, Deák János, Lázók József, Hugyák Csaba, a Pándi Tájház és Helytörténeti Egyesület tagjai és Molnár Sándor, aki 50 forinttal olcsóbban adta a malackát. A nagysikerű disznóvágáson előkerült a régi pörkölő és a hurkatöltő is. Egész napot a jó kedv jellemezte, mindenki nagy örömmel dolgozott, meg is lett az eredménye. Volt hús a majálisra. Van szalonna vindófliba a zsír a kredencben. Este az egyesület tagjait vacsorával vártuk, hurka és sült oldalas volt a menü. Jó páran megjelentek, még nótaszó is volt. Az egész disznóvágást a egyesületi tagdíjból, illetve adományokból finanszíroztuk. Mindenkinek még egyszer tiszta szívemből köszönöm! Gál Sándor elnök II. Tájházi Majális Falunk Tájháza megújult külsővel, belsővel várta a gondtalan nap eltöltésére hozzánk érkező látogatókat. A falut megmozgató program nagy előkészítést igényelt. Külső, belső meszelés Boros László, külső fal, lábazat tapasztás Pinga Sanyi bácsi és Mészáros Pál munkáját dicséri. Konyha és a szoba takarítását, elrendezését Lázókné Juci néni, Molnárné Margit néni, Hubainé Irma, Csókásiné Margó segítségével készítettük. Virágos kertben és a díszítésnek a virágokat Kenéz Edit adományozta. Tereprendezés fő gondnokunk Mohácsi András és segítői keze munkáját dicséri. A májfát Bodri Balázs és fiatalemberrel közösen az éjszaka során felállították, majd az akkor már működő mozgó Clubban ünnepelték meg. Kilenc órától vártuk a gyerekeket régi, falusi játékokkal. Ezekért Deákné. Erzsike, Fanni óvónéni, Mocsári István és Emma, Pintér Szandi, Holes Anita volt felelős. A bátrakat Csillag Nikol lovagoltatta. A műsor hangosítását és az egész napos zenét Bertókné Varga Éva és az iskolások csinálták. A rendre a polgárőrök vigyáztak. Az információs pultban Mohácsi Viki, Balog Erika igazította útba a látogatókat. Három üstben főtt az ebéd, Holes Illés és Molnárné Margit néni vezénylésével. Kürtöskalácsot Boros Erzsébet és társai sütötték egész nap. Kulcsos kalácsot hozzáértő kezek dagasztották, gyúrták, fonták, amit a Pándi Pékség kemencéi sütöttek ropogósra. A ház kemencéje egész nap üzemelt. Fűtönk Lázók József polgármester volt. Itt sült meg a kenyér és a lángos is. Vendégeket vártunk még Szlovákiából is, őket kis csapatunk a faházban látta vendégül, amit kedvességük, szeretetük tette feledhetetlenné. Legújabb látványosságunk: Drótos Mészáros Sándor adománya a ritkaságnak számító ROSTA, valamint a Major Erzsébet felajánlása, nagyon régi sublót, amit Kovács János újjávarázsolt. Messziről jött látogatók, régen elköltözött pándiak, ellátogató falusiak örömmel vették a tájházban bemutatott tárgyak, fényképek sokaságát. Nem csak ígérték, hozták is a féltve őrzött tárgyaikat. Pándról szóló tesztek kitöltésekor sok, szinte elfeledett emléket idéztek fel.

20 20 Pándi Tükör KAVALKÁD július A délutáni műsorok alatt, ahol a legkisebbtől a legidősebbekig felléptek, nagy sikert arattak. Számomra nagy örömet okozott a Szociális Otthon lakóinak műsora. Öröm volt őket látni, hogy milyen boldogok, szeretet sugárzott belőlük. A nap zárásaként a Baranta Harcművészeti Csoport bemutatóját láthattuk. Harci eszközöket mindenki ki is próbálhatta. Egész nap az udvaron a Lakatos sátorban lehetett vásárolgatni, a mozgó Clubban pedig szomjat oltani. Hugyák Csaba egész nap fotózott, ezeket, a képeket fel is töltötte a facebook-on a Tájház oldalára. Fent leírt nevek teljesség nélkül lett felsorolva, aki kimaradt a felsorolásból azoknak is köszönöm önzetlen munkájukat! A jó hangulatot az önzetlen összefogás, Isten áldása és a kegyes időjárás garantálta. Marsai Anikó Ungár Ágnes Cecilia: Ha Május, akkor Majális! Tisztelt vendégek, kedves pándiak! Szeretettel köszöntjük, akik itt vannak! Romos épület, gondozatlan porta, Ma már a nap is boldogan beragyogja! Sok szorgos kéz, rengeteg sok munka, Így lett ilyen szép a Tájházunk mára! Kaptunk mi sok segítséget, építőanyagot, Zöldséget, kenyeret és sok-sok emberi jót! Van az egyesületnek egy lelkes kis csapata, Akik a munkát, szerszámot két kézzel is megfogta! Kalákába építjük-szépítjük Pánd gyöngyszemét! Így aki rá néz, felnőtt és gyermek megdobogtatja a szívét! Május Elseje: a munka és szórakozás ünnepe, Immár a 2. Majálisra hívunk benneteket! Hagyományt szeretnénk teremteni mindenkinek, Érezze jól magát itt, Vendég, Pándi és gyermek! Eladó lány is akad ezen a portán! Ezt hirdeti fennen ez a szép Májusfánk! Virágba borult a felébredt természet, Mi pedig egy kis szórakozást kínálunk nektek! Lesz itt minden: Zene, tánc és ének, Gondoskodnak róla, gyermekek és " vének"! Hogy a has se maradjon éhen, a torok szárazon, Kínálunk ételt, italt és kemencében sült kalácsot! Előre gondoltunk a sok éhes szájra, Ezért lett a márciusi télben a disznó levágva! Sok szorgos ember dolgozott meg érte, Legyen elég leves, hurka, kolbász nektek ebédre! Legyen a mai nap olyan emlék nektek, Hogy jövőre is boldogan, örömmel gyertek! Felsorolni nehéz, ki mindenki segített minket, Ezért egy szóval: Minden segítséget köszönünk nektek! Kezdődjön hát ezek után a felhőtlen szórakozás, Vers, köszöntő, gyermek és nyugdíjas tánc! Lesz arcfestés, lángos evő verseny! Ki fut jobban a zsákban?: Hát azt megnézem! Felnőttek, gyermekek érezzétek jól magatokat! Egyetek-igyatok! szórakozás ragyogja be a napunkat! Majális csak egyszer van minden évben! Kedves Édesanyák! Vasárnap az Isten éltessen! Köszönjük hogy eljöttetek hozzánk, Ez a Majális az embereket is összekovácsolják! Sok szép hagyományt őriz Pánd a mi kis falunk, Elég volt a szóból: Kedves Vendégek, Barátok Mulassatok!

21 2013. július KAVALKÁD Pándi Tükör 21 IV. Pándi Meggyfesztivál és Falunap július 13. (szombat), Pánd A rendezvény helyszíne a Művelődési Ház és annak parkja Mindenkit szeretettel meghívunk és várunk a PÁNDI MEGGYFESZTIVÁLRA! PROGRAM: Vendégvárás kora reggeltől Vásár a Művelődési Ház parkjában és a Sugár úti részen Főzőverseny Kézművesek, kirakodók, vásárosok, vidámpark, kiállítások Templomban református ünnepi istentisztelet 10 órától Kishonthy Katalin festőművésznő magángalériája (Fő út 96.) egész nap látogatható Tájház (Fő út 37.) egész nap megtekinthető Különböző mókás játékok megmérettetések gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt pl: meggymaglövő verseny, zsákban futás, gólyalábon futás stb. Kiállítások a Művelődési Házban Kézműves foglalkozások gyerekeknek; gyermek játszóház Arc-, henna- és pólófestés A Művelődési Ház színpadán 13 órától műsorok Este és egész nap zenés mulatság minden korosztály számára Pándi meggy és abból készült termékek vására Szotyola zenekar a gyerekek szórakoztatására Ódor Cintia (operett, musical) Triász Zenekar (elfelejtett dalok, Sipos Péter, Jankai Béla, Kálmán) A műsor változtatási jogát fenntartjuk Főzőverseny Helyben és otthon elkészített sütemények, italok versenye. Minden ételben, italban, süteményben lehetőleg meggy legyen. Nevezés: július 10.-ig tel: a Művelődési Házban A verseny célja a pándi meggy népszerűsítése és ezen keresztül falunk megismertetése. A verseny ideje: , szombat 8 óra Verseny helye: A Pándi Művelődési Ház parkja A verseny megnyitása 8 óra 45 perckor, 9 órakor a verseny kezdete, eredményhirdetés óra között.

Pándi Tükör ÚJ! Az aszfaltkeverő üzem-ügy háttere 3. Kopjafaavatás március 15-én

Pándi Tükör ÚJ! Az aszfaltkeverő üzem-ügy háttere 3. Kopjafaavatás március 15-én ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2012. június XX I. évfolyam / 2., 81. szám NYÁR Az aszfaltkeverő üzem-ügy háttere 3. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd

Részletesebben

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón.

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón. Pándi Tükör 1941 1941 PÁND KÖZSÉG ÉLETÉNEK TÜKRE Helyi közéleti periodika 2013. december 22. évfolyam/ 4., 87. szám TÉL 24 oldal Ára: 180 forint Kontakt: kultur3@citromail.hu Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 4. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. április Overdose világvágtája Akik újra megismertetik ALAG nevét a világgal (Írásunk a 27. oldalon) Fotó: KesziPress 2 Dunakeszi Polgár tartalom

Részletesebben