Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23."

Átírás

1 Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben Helyi közéleti periodika július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat Szeretettel várunk Mindenkit a IV. Pándi Meggyfesztiválra! Részletek a 21. oldalon július 13., szombat, Pándi Művelődési Ház és annak parkja A Polgárőrség hírei 13. A Tornádó HSE sikerei 24. II. Tápiómenti Maraton II. Tájházi Majális 19.

2 2 Pándi Tükör KURÍR július T A R T A L O m KURÍR Önkormányzati hírek... 3 Növényi hulladékégetéssel kapcsolatos szabályok... 4 Fellendült a kis falunk élete... 5 Búcsúzik a 8. osztály... 8 Pedagógus nap A Mozgáskorlátozottak hírei A Polgárőrség hírei AZ ÉLET KORONÁJA Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat Egyházi hírek KAVALKÁD Hősök Napja Losonci kirándulás Tájház Disznóvágás II. Tájházi Majális Ungár Ágnes Cecilia: Ha május, akkor majális! IV. Pándi Meggyfesztivál A Nyugdíjas Klub hírei Múltunk Új sorozat SPORT-TÁRS Tornádó HSE A N E G Y E D É V G O N D O L A T A E dicső, gazdag történelmű úri népségtől lakott ország tegnap szerencsésen elérte a legbalkánibb nívót. Az a gyalázatosságában is mulattató komédia, mely ez ország keserves parlamentjében tegnap lefolyt, bele fog kerülni a történelembe. Néznek bennünket kultúrnépek. Látják képtelenségünket a haladásra, látják, hogy szamojéd erkölcsökkel terpeszkedünk, okvetetlenkedünk Európa közepén, mint egy kis itt felejtett középkor. Látják, hogy üresek és könnyűk vagyunk, ha nagyot akarunk csinálni, zsidót ütünk, ha egy kicsit, már józanodni kezdünk, rögtön sietünk felkortyantani bizonyos ezeréves múlt kiszínezett dicsőségének édes italából. Látják, hogy semmittevők és mihasznák vagyunk, nagy népek sziklavára, a parlament, nekünk csak arra jó, hogy lejárassuk. Mi lesz ennek a vége szeretett úri véreim? Mert magam is ősmagyar volnék, s nem handlézsidó, mint ahogy ti címeztek mindenkit, aki különb, mint ti. A vége az lesz, hogy úgy kitessékelnek bennünket innen mintha itt sem lettünk volna. Ady Endre (1902. január 31., Nagyváradi Napló) I m p r e s s z u m PÁNDI TÜKÖR Helyi közéleti periodika Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat (2214 Pánd, Fő u. 84.) Honlap: Lapszerkesztők: Lázók József, Major Pálné, Safranyik Zoltánné Nyomdai előállítás: Katona Nyomda Kft. (2766 Tápiószele, Holló út 5.) Hirdetésfelvétel és információ: Készült: 350 példányban ISSN Minden jog fenntartva! Kedves Pándi Lakosok! Szeretnénk még egyszer megköszönni azoknak, akik hozzájárultak kislányunk, Barbika gyógyulásához, ami sikeresen végződött a mostani eredmények szerint, de sajnos csak tünetmentes 5 év után mondják ki azt orvosilag, hogy gyógyult. Nagyon sokat köszönhetünk mindazoknak, akik kétszer is segítettek és legfőképpen a barátainknak akik megszervezték a pénz gyűjtést és a jótékonysági bált. Ezért hálásak vagyunk mindenkinek, köszönjük szépen, hogy segítettek és hogy mellettünk álltak egy éven keresztül hogy a kislányunk meggyógyuljon. Köszönettel: Malatinczki Mónika és Elefánti Róbert

3 2013. július KURÍR Pándi Tükör 3 Ö n k o r m á n y z a t i h í r e k Pánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március június hónapokban megtartott testületi ülésein az alábbi döntéseket hozta: március 18. A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Nagykátai Rendőrkapitányság évi szakmai tevékenységéről és Pánd település közbiztonsági helyzetéről szóló értékelő jelentést vitatta meg és fogadta el a testület. Ezt követően elfogadásra került a temető üzemeltetőjének évben munkájáról szóló beszámoló és az önkormányzatnál, - intézményeinél évben végzett belső ellenőrzési jelentés. Döntés született a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás további működtetéséről és a társulási megállapodás módosításáról március 25. Közmeghallgatás - Lakossági Fórum A község aktuálisan érintő/foglalkoztató témákról tájékoztatták a meghívottak: -Lajmer György r.alezredes Nagykáta Rendőrkapitányság kapitányságvezető, -Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat képviselője László Sándor -Csatorna-építés kivitelezője Duna Aszfalt képviselője- Poór János -ÖKOVÍZ új vízszolgáltató képviselői? Majercsik Sándor és Pawlikné Terecskei Anna Ezt követően Lázók József Polgármester tájékoztatta a lakosságot a Képviselő-testület évre vonatkozó Gazdasági Programja alapján a már elvégzett és az ezt követően várható feladatokról április 29. A NSZKF Családsegítő, -és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védőnői Szolgálat évi munkájáról, a község gyermekvédelmi helyzetéről és a jegyzői hatáskörben végzett évi tevékenységről szóló beszámoló került elfogadásra. A testület jóváhagyta a Községi Óvoda és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítását. Elfogadásra került a vagyongazdálkodásról szóló rendelet és a közép, - hosszútávú vagyongazdálkodási terv. A bezárt Községi Konyha teljes körű felújítására nyílt pályázat. A testület döntése alapján a pályázat nem kerül beadásra, hanem az ott működő vállalkozás bérletét tartja fent a továbbiakban is május 17. A hónap elejei esőzések okozta károk miatt vis-maior pályázat beadásáról döntött a képviselőtestület a: - A Kölcsey utcában lévő pinceomlás és a - Dózsa György utcai partomlás veszélyelhárítására május 27. A Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány és a Baranyi István Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójának elfogadása. Új vízi-közmű szolgáltatóhoz évtől való csatlakozással kapcsolatos döntések elfogadása. Központi díjszabás bevezetése miatt a hulladékszállítási,- és vízdíj összegéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése A Helyi Építési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a Képviselő-testület a község területén lévő önkormányzati utakra vonatkozóan Lakó-pihenő övezet forgalmi tábla kihelyezéséről döntött.

4 4 Pándi Tükör KURÍR július A növényi hulladékégetés szabályozásával bővült a települési környezet védelméről szóló helyi rendelet. A módosítás az alábbiakat tartalmazza: Növényi hulladékégetéssel kapcsolatos szabályok (1) A község belterületén az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot március 1. és október 30. napja között lehet égetni, hétfői napokon óra és szombati napokon 8-10 óra közti időpontokban, emberi tartózkodás céljára szolgáló épülettől legalább 10 méteres távolságra. (2) Tilos az égetés az év többi napján, valamint vasárnap és ünnepnapokon. (3) Csak száraz avar és növényi hulladék égethető. Az elégetendő avar és száraz növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékok. (4) Az égetéssel kapcsolatos előírások, amelyeket minden esetben be kell tartani: - szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható legyen - a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlen hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani - a növényi hulladékégetés befejezés után a helyszint gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást- vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni - a tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszint és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A módosítás június 15. napjától lépett hatályba A Polgármesteri Hivatal munkarendjét érintő alábbi módosítások kerültek elfogadásra: Igazgatási szünet (1) Pánd Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala év munkarendjében a nyári igazgatási szünet augusztus 12-től augusztus 25. napjáig tart. /utolsó munkanap: augusztus 9. péntek, első munkanap: augusztus 26. hétfő/ A hivatali szervezet vezetője a nyári igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítja a zavartalan ügymenetet és feladatellátást. (2) Téli igazgatási szünet december 23-tól január 5-ig tart, mely időszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. (3)Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik: A nyári igazgatási szünetben minden csütörtöki napon 9.00 órától óráig a Hivatalban az ügyintézés ügyelet tartása mellett - valósul meg, a többi napokon a Hivatal zárva tart. Téli igazgatási szünetben ügyelet: december 23. hétfő 9-12 óráig. Január hónapban az ügyelet a szociális ellátások kifizetésének függvénye, a többi napokon a Hivatal zárva tart június 24. Módosításra került az Önkormányzat és intézményei évi költségvetése. A helyi szociális igazgatásról és ellátásokról módosított rendelet került elfogadásra. A képviselő-testület bizottságai póttagokkal bővültek. Települési értéktár létrehozásának lehetőségét a testület elvetette. Major Pálné jegyző

5 2013. július KURÍR Pándi Tükör 5 F e l l e n d ü l t a k i s f a l u n k é l e t e Pár sort szeretnék írni az elmúlt hónapok eseményeiről. Először is: újfent megváltoztak a szociális rendszer egyes pontjai, melyek a szociális segélyre, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkoznak. A szociális segélyt kapó családokat érintő passzus, mely az oktatási rendszerre is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ha a gyermek meghaladja a tanórai hiányzások limitszámát vagy a környezetét nem tartja rendezetten, akkor a szülő nem vehet részt a közmunkaprogramban, illetve foglalkoztatásban. Természetesen ezzel egyáltalán nem értek egyet, hiszen nem kivonni kell a munka világából az embereket, hanem ösztönözni, hogy részt vegyenek és dolgozzanak. Az is nagy meglepetésként ért, hogy a térségben megszüntetésre kerültek azon iskolák, ahol fejlesztő vagy felzárkóztató oktatás volt mint pl. Nagykáta. Így ezek Dabasra, Örkényre és Budapestre kerültek, de nem mérlegelték, hogy azért nem mindegy, hogy Nagykátára járnak a gyerekek vagy olyan távolságra helyezik ezeket az intézményeket, ahova még a közlekedés sem megoldott, nem beszélve arról, hogy ezekre a gyerekekre vonatkozóan az utazás is körülményes és hosszú, ami kb. 6 óra időtartamú. A másik: a fogyatékossággal élők jövedelmét eddig a fogyatékosság fokának és mértékének megfelelően állapították meg, most pedig egységesítették. Nagyon nagy baj, hogy mire utánanéz az ember és valamilyen formában megérti és tanulmányozza, addigra egyik napról a másik napra a törvényhozók kényük-kedvük szerint módosítják. Az ember így sajnos nem naprakész, hiszen nagyon nehéz a törvényváltozásokat nyomon követni. Ez azt is maga után vonja, hogy sajnos még az érintetteket sem tudják megfelelően, a szakterület szerint tájékoztatni. Ami jó, hogy helyben fellendült az élet, rengeteg programot szerveznek, így majálist, a futóversenyzők számára vendégvárást és sok más egyéb programot, melyeket a tájház bemutatásával egybekötve rendeznek meg. Érdemes elmenni, én megnéztem, és nagyon sok régi, egyedinek számító tárggyal van berendezve. Csak gratulálni tudok, nekem kimondottan élvezetes volt, hogy beszélgethettünk a régi időkről, a hagyományokról. Csak javasolni tudom mindenkinek, hogy aki teheti, látogasson el és nézze meg falunk tájházát, régi kultúráink színességét, valamint emlékeinket felidézve. Ez egy nagyon jó kikapcsolódás! Külön köszönet a szervezőknek és az iskola igazgatónőjének, Mocsári Csillának, hogy az általános iskolások részt vehettek a Budapestre szervezett, margitszigeti futóversenyen, megemlékezve a bostoni merénylet áldozatairól. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a Polgárőrség korábban még csak papíron létezett, mostanra azonban már rendszeresen megszervezett járőrözés folyik a községben, mellyel biztosítják a faluban a biztonságot. A Polgárőrség a falu lakosságának összetételétől függetlenül közösen működik. Gondolom, most már sokan értesültek róla, hogy pályázat útján, melyre csak a polgármesterek pályázhattak a Vidékfejlesztési Minisztériumnál, újabb sikert ért el a képviselő-testület. Ez egy programsorozat keretén belül kezdődött el, mely először a vetőburgonya ültetését érintette. Bárki részt vehet, aki vállalja azon feltételeket, hogy megműveli a földjét vagy kis kertjét és elülteti, a termeséből pedig a programban előírt feltételeket teljesíti. Azon személyek a második programban már kis állatokra tarthatnak igényt, természetesen ezek is feltételhez kötöttek. Nagyon sokan, majd 150 család igényelte és kezdte el ezt a programot, attól függetlenül, hogy egy hónap csúszási idővel indult, mert sokan már elvetették a burgonyát. Ez azt is mutatja, hogy valami elkezdődött, hogy mindenki lehetőséget adva magának és családja megélhetését elősegítve megtermelhesse a maga javát és ne a másét vigye el! Én csak úgy nevezem: gazdálkodj okosan, majd az Isten is megsegít! Dicséretes, hogy megrendezték a Hősök Napját, melyet a Szoborkertben tartottak meg. Megnyitó beszédet mondott Lázók József polgármester, majd az iskolások műsora következett, azután pedig ágyúszó mellett koszorúkat helyeztek el a megemlékezők az emlékműveknél, ezzel is tiszteletüket téve és emlékezve hősi halottainkra. Röviden csak ennyit, sok sikert kívánok mindenkinek munkájához, legfőképp az elindított programsorozathoz! Heka Lászlóné Irénke, az LD szervezet elnöke

6 6 Pándi Tükör KURÍR július A Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány felhívása Pánd Község Önkormányzata 1997-ben alapította meg az alapítványt, abból a célból, hogy támogatásban részesíthesse a községben élő pándi gyermekek és ifjak közük azokat akik: - iskolájukban tanúsított előmenetelük alapján képesek a továbbtanulásra, szakközépiskolában vagy gimnáziumban, - zenében, énekben tehetségesek és e vonalon továbbképzésben vesznek részt, - képzőművészetben tehetségesek és ebben továbbképzésben vesznek részt, - a népi művészetekben, kultúrában, zenében, énekben, táncban, népi iparművészetekben és sport tevékenységben kimagaslót nyújtók és e vonalon továbbtanulók. Felhívjuk a tanuló ifjúság figyelmét, hogy a 2013-as tanévben tanulmányi ösztöndíjra lehet pályázni alapítványunknál. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a tanév végén a tanuló tanulmányi átlaga legalább a 4,2-es szintet érje el. Pályázat beadásának határideje: Várjuk azon tanulók pályázatait is, akik a felsorolt művészetekben, illetve valamilyen sportágban jeleskednek és e tevékenységükhöz anyagi támogatásra van szükségük. Ebben az esetben a tanulmányi átlag, legalább közepes. Pályázat beadásának határideje: a tanulmányi év végétől egész évben. A pályázati adatlap kitöltése mellett minden pályázathoz csatolni kell a év végi bizonyítvány fénymásolatát is. A pályázat nyerteseit írásban értesítjük. A Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány a évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból Ft-ban részesült. Köszönjük minden felajánlónak és kérjük Önöket, hogy a évi szja bevallás kitöltésekor is gondoljanak alapítványunkra. Az alapítvány adószáma: II. Tápiómenti Bicogó Maraton május 25. Útvonal: Úri, Gomba, Bénye, Káva Pánd, Tápióbicske, Tápióság Bicogó maraton: A csapatban 1 futó volt, a többiek kerékpáron kísérték. Váltani az útvonal során bármikor, tetszőleges időpontban lehetett

7 2013. július KURÍR Pándi Tükör 7 Pályázati adatlap 1 Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány Pályázó neve:. Születési hely: idő: Lakcim:.. Telefonszám cím:. Iskola neve, címe:.. A tanuló év végi tanulmányi átlaga 2 : Fogalmazza meg pár mondatban, hogy melyek a továbbtanulási-, pályaválasztási tervei? Milyen művészeti-, sport tevékenységet végez, milyen eredményeket ért el 3? 1 Benyújtási határidő: június év végi bizonyítvány másolat benyújtása szükséges 3 Az eredmények igazolását szolgáló dokumentumok fénymásolatát kérjük a pályázathoz csatolni

8 8 Pándi Tükör KURÍR július B ú c s ú z i k a 8. o s ztá l y Mintha tegnap lett volna, mégis négy évvel ezelőtt volt az az évnyitó, melyen izgatott gyerekek hada várta kíváncsian, hogy az újonnan érkező pedagógusok közül melyik is lesz az osztályfőnöke. Az akkori 5. osztály egymást bökdösve találgatta, hogy szerintük a szőke lesz az övéké.és így is lett. Azon az évnyitón még kétségekkel teli álltam mellettük, hogy jól döntöttem-e amikor a már jól ismert gyerekeket és iskolát lecseréltem egy teljesen idegenre. Ma már biztosan tudom, hogy jó döntést hoztam, itt van a helyem. A kezdeti nehézségek ellenére az általam demokratikus diktatúrának nevezett, és így is vezetett osztályközösség meghozta a gyümölcsét. Az elmúlt pár évben sok iskolai és községi ünnepélyt tettünk színesebbé. A farsangokat megújítottuk, a jelmezeink mellett igyekeztünk valami produkcióval is szórakoztatni a közönséget. Többször szerepeltünk néptánccal a március 15- ei ünnepélyeken. Minden megrendezett Meggyfesztivál műsorában számíthattak ránk. Az iskola 100 éves évfordulójára is több műsorszámmal készültünk, valamint

9 2013. július KURÍR Pándi Tükör 9 táncoltunk a Tájházért rendezett programokon, idén a majálison is. Kirándulni sajnos csak egyszer jutottunk el a négy év alatt, de mindenkinek nagy élmény volt bebarangolni Eger városát. Ha időnk és anyagi lehetőségeink engedik, akkor idén még Tatára szeretnénk ellátogatni. Karácsony előtt két adventi vasárnapon kézműves vásárt és adventi műsort szerveztünk, melyen a gyerekek a saját készítésű tárgyaikat árulták, a szülők pedig süteménnyel és forralt borral kedveskedtek az érdeklődőknek. A hideg idő és az ellendrukkerek ellenére is sokan eljöttek, és minden tekintetben pozitív módon értékeltük az adventi vásárt. A bevétel a 8. osztály osztálypénzét gyarapította, hiszen a mi szervezésünkben történt, a 8. osztályos szülők segítségével. Ezen összeg egyik részéből áprilisban színházba mentünk Budapestre a Thália Színházba, ahol a Veled Uram c. történelmi rockoperát néztük meg, a többi részét pedig kirándulásra vagy a ballagásra költjük.

10 10 Pándi Tükör KURÍR július Áprilisban, egy régi hagyományt felelevenítve, egy gálaest keretében búcsúztunk az iskolától és a falu lakóitól. A műsorban a korábban már bemutatott hét produkción kívül egy meglepetés táncot is előadtunk. A műsorszámok között az osztályról és a gyerekekről készített videoklippekkel szórakoztattuk a közönséget. A belépők, a felajánlások és a büfé tiszta bevétele teljes mértékig fedezi a tabló költségeit. Ezúton is köszönünk minden támogatást és részvételt, reméljük emlékezetes este volt. Reméljük, ha lesznek hasonló programjaink, egyre többen megtisztelnek minket jelenlétükkel a falu elöljárói és köztiszteletben álló személyei közül is. Ez a négy mozgalmas esztendő hihetetlen gyorsan repült el mind a gyerekek, mind az én számomra. Alig, hogy megismertem, megszerettem őket, már útjukra is kell engednem őket. nekem sem lesz könnyű,de nekik sem. A nyolc év alatt jól összekovácsolódtak és egy egymást támogató, megértő és toleráns osztályközösséget alkotnak, mely védőhálót is jelent a számukra, ami óvta, védte őket idáig. Remélem sokan maradnak majd később szülőfalujukban és alapítanak itt családot, mert a falunak szüksége van fiatalokra. De ha mégis messzire sodorja őket majd az élet, akkor is szívesen térnek majd vissza, mert a szép emlékek az itt töltött évekről visszaszólítják szívüket.

11 2013. július KURÍR Pándi Tükör 11 Kívánom, hogy minden álmuk váljon valóra és köszönöm, hogy sok ötletemet és tervemet megvalósíthattam Velük és Általuk. Dévai Györgyi Kedves búcsúzó nyolcadik osztályosok! Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos vasárnap estét! Pirosra tapsolta mindenki, mind a két kezét! Csodálatos volt amit véghez vittetek, énekben, táncban, Rég volt már részünk ilyen nagyon jó szórakozásban!. Fáradtság nem látszott arcotokon a végén sem! Pedig a lelketeket is beleadtátok rendesen! A sok átöltözés, a sokféle koreográfia, Minden tánchoz, előadáshoz másik ruha!. Volt ott minden, Galga menti karikás, néptánc, Tangó, zsidó tánc és Hegedűs a háztetőn! Tverge és családja megjelent előttünk, Aztán az 50-es évekből az Afrikába repültünk!. Dicséret illeti az Osztályfőnök nőt, és főleg benneteket! Ilyen tartalmas műsort mostanában senki sem rendezett! Nem értünk rá ásítani, unatkozni, nem hagytatok rá időt! Akár csak feletettek a nyolc év, úgy repült el felettünk az idő!. Elénekelhetjük most mi a nézők minden ballagónak: " Úgy rohan az idő, megállítanám, d nem lehet, Mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább!" Tegnap nekünk is rohant az idő ezen a szép estén!. Köszönjük a sok fáradságot amit beleöltetek a szórakoztatásunkra!.szeretettel: Ungár Ágnes Cecilia Pedagógus nap Június első hétvégéje 1951 óta ünnep: pedagógus nap. Nem valami fontos, kitüntetett, hangos ünnep. Nem is kell, hogy az legyen. Csak egy lehetőség, hogy a gyermek és a szülei megköszönje az óvónéninek, tanárainak, hogy sokat dolgozik értük. Ezen a napon kis műsorral köszöntik a gyerekek, a diákok, oktatóikat, nevelőiket. Mindenkinek eszébe jut ilyenkor az óvoda, az iskola, a ballagás, a diploma. A lecke és dolgozatírás, a dicséret és a feddés. Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó! Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta ránk. Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a pedagógust pedagógussá teszik. Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs hogy milyen nehéz mesterség, milyen még egy munka, ahol ilyen nagy hatása szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak. Nincs munka, amikor amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk. Hasonlíthatom a pedagógusi munkát a csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földbe megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért aztán akár szárazság esetén is képesek termőre fordulni. Ezúton és ezekkel a sorokkal köszönöm meg munkájukat községünk óvónőinek, pedagógusainak, tanárainak és mindazoknak akik gyermekeink nevelésében, tanításában nap mint nap részt vállalnak. Munkájukhoz égészséget, erőt, jókedvet kívánok! Lázók József polgármester

12 12 Pándi Tükör KURÍR július Kedves Pedagógusok! Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Önöket! Köszönöm volt tanáraimnak a sok szeretet, példamutatást, és tanítást! Minden napjukon a legtöbbet és a legjobbat próbálják adni a TUDÁST! Mi lenne velünk, ha nem lettek volna Konc Endre, Mihálylovics Pálné, Udvarhelyi István, Lukács Béla, Fleck Otto, a teljesség igénye nélkül.. Ha nem lettek volna olyan tanáraink, oktatóink, mint Kőhalmi Vilmos? Ha a gyermekeinket nem tanították volna írni, olvasni, számolni? Ma már az unokámat is Önök: Kedves Pedagógusok oktatják, nevelik! Mi nagyszülők, szülők, és diákok: mindezt hálás szívvel KÖSZÖNJÜK!. Június első vasárnapja, jeles nap a naptárban a Pedagógusok napja! Sok szeretettel köszönti önöket a Magyar nép apraja és nagyja! Kedves Mocsári Csilla és Pánd Általános Iskola Tanárai Sok boldogságot! Volt pedagógusoknak pedig nyugodt, megérdemelt pihenést kívánok!. Fogadják szeretettel ezt a jelképes köszöntőt! Sok szeretettel és tanárai előtt tisztelegve: Ungár Ágnes Cecilia A M o z g á s k o r l á t o z o t t a k h í r e i MOZGÁSKOLÁTOZOTTAK KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGYESÜLETÉNEK TÁPIÓMENTI SZERVEZETE 2214 PÁND ÚJ ÉLET ÚT 2 Tel: Mobil: Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk egy pár jogi változásra felhívni a figyelmet. Mint már többen is tapasztalhatták, hogy az olyan, mint a pénzbeli Közlekedési Támogatás december 31.-től megszűnt évben a kérelmeket ig majd ig lehet benyújtani, a Területi Kormányhivatalnál. A támogatásra jogosultak igényeinek elbírálására ig, majd ig kerül sor. Kérelmi nyomtatványok letölthetők: Április 27.-én Ócsára voltunk hivatalosak, ahol a klubcsoport egy része jelen volt. Többeknek kedvezett a szerencse, mivel nyertek a tombolán. Az Ócsaiak reggel parasztflekkennel várta az érkező vendégeket. Szeretnénk megköszönni az Önkormányzati Hivatal segítségét, hogy el tudtunk jutni Ócsára. Egy éve elmúlt, hogy megalakult a Mozgáskorlátozottak Pándi klub csoportja. Ide szeretettel várunk minden sorstársunkat, aki ki szeretne egy kicsit kizökkenni, a mindennapi egyhangúságból. Alkalmaink: minden hónap 3. hétfőjén van 14 órától, 16 óráig. Mindenkori változást megbeszélünk. A Klubcsoport és a Vezetőség nevében: Szabó Istvánné, a Szervezet titkára

13 2013. július KURÍR Pándi Tükör 13 A Polgárőrség hírei Szeretettel köszöntöm kedves Olvasóinkat, a Polgárőr Egyesület nevében! Ismét eltelt egy dolgos negyedév. Mostanra mindenki túl van szántáson vetésen, sőt már az első kapáláson is. Nincsenek ezzel másként a polgárőrök sem. A napi egyéb elfoglaltság mellett elvégezték a tavaszi munkálatokat, és a fennmaradó szabadidejükben tették a dolgukat a falu közbiztonságának javításáért is. Elég szép eredményről számolhatunk be erről az időszakról is. Éjszakánként jelen voltunk falu útjain és közterületein. Volt, aki gyalogosan, volt ki kerékpárral vagy saját gépkocsival. A negyedév alatt összesen 368 órát járőröztünk. Többször előfordult, hogy látszólag céltalanul az utcán lévő emberek miután észrevettek bennünket, és tapasztalták, hogy rendszeresen visszatérve mi is figyelemmel kísérjük őket, végül hazamentek. Ezeket a tapasztalatainkat és az Önöktől kapott egyéb információkat megosztva a rendőrséggel, több személlyel szemben rendőrségi illetve büntetőeljárást kezdeményeztek. Hasonlóan Önöktől kapott tájékoztatások és használható személyleírások alapján a Monori Rendőrkapitányságnak sikerült elfognia azt a két nőt, akik március- április hónapokban, főként a délelőtti órákban több házba is bementek. A bezárt kapu nem okozott akadályt. Ha valakit otthon találtak különböző mesékkel vagy egy pohár vizet kértek, vagy érdeklődtek nincs e valami eladnivaló használt holmi. Arról nincs pontos információnk, hogy hány háznál nem találtak otthon senkit, és onnan mit vittek el. Mint kiderült, ez egy több főből álló jól szervezett csapat volt, Monori székhellyel. Felosztották maguk között, ki melyik faluban portyázik. Mindezek eredményeként javult a faluban a helyzet, bár még mindig történnek nemkívánatos események. Mindezzel összefüggésben a következőkre szeretnénk személyesen Önt is kérni. Ha valahol egy bűncselekmény elkövetését látja, tapasztalja, akkor közvetlenül a rendőrséget értesítse. Sajnos a létszámunkból adódó lehetőségeink még nem teszik lehetővé, hogy állandó készenléti szolgálatot szervezzünk. Ha az elkövetésről mi kapunk információt, mire körbe értesítve egymást 2-3 fő az egyéb tevékenységét abba tudja hagyni, annyira szalonképessé teszi magát, hogy megjelenése olyan legyen, mint egy polgárőrhöz illik és mire a helyszínre érünk, akkorra az elkövetők már meszsze járnak. Akkor már mi is csak azt tudjuk tenni, hogy a helyszínről felhívjuk a rendőrséget, akik akkor kiküldik a nyomrögzítőket. Viszont ha időben kap a rendőrség bejelentést, van rá esély, hogy a helyszínen vagy annak közelében elfogják az elkövetőket. Bizonyára ismeri, csak emlékeztetőleg: A rendőrség központi számai 107 vagy 112, innen kell kérni a Nagykátai kapitányságot. Vonalas telefonról ingyenesen hívható közvetlenül a Nagykátai kapitányság az alábbi számokon: 29-es körzet majd ; ; vagy Ha viszont olyan gyanús jeleket, cselekvéseket látnak, tapasztalnak, ami a megszokottól eltér kérjük, jelezzék felénk. Ilyenek lehetnek akár, hogy az ideiglenesen vagy véglegesen elhagyott házakat elég feltűnően nézegetik. Ha felismerik őket mindenkinek egyszerűbb, ha viszont nem, akkor legalább egy két személyről kellene elfogadható személyleírás. Lehet, hogy még csak terepszemlét tartanak, ami önmagában még nem büntetendő kategória, de mi is oda tudunk jobban figyelni. Másik hasonló lehet, ha valamelyik szomszéd, pl. vas nagy kaput darabol fel, hogy a vasudvarba le tudja adni, de tudható, hogy neki nem is volt vaskapuja és nem azt cserélte le. Lehet akár, hogy a szomszédnak hírtelen lett egy kerékpárja, amit éppen átfest. Lehet, hogy a hozzánk beérkezett információ alapján mi azt tudjuk, hogy a falu másik végén pedig éppen keresnek egy elveszett kerékpárt. Így a mozaikok összerakhatóak. Ezek csak példák, de bármi más is előfordulhat, ami eltér a megszokottól, és gyanús lehet. Hiszen a falu védelme, nyugalma és békéje, a nemkívánatos események visszaszorítása nem csak a polgárőrök, hanem mindannyiunk közös ügye. Arról nem is beszélve, hogy mint polgárőrök nem egy külön kaszt vagyunk. Ugyanúgy a falu lakói, Önnek vagy a másik embernek rokona, szomszédja, barátja, jó ismerőse. De Ön is tartozhat a táborunkhoz, akik szervezett formában akarunk tenni a falunk nyugalmáért. Persze mindez a törekvés nem pótolhatja mindazt, hogy elsődlegesen mindenki saját maga vigyázzon a meglévő értékére. Bizonyára és egyben szerencsére kevesen vették észre, hogy a közelmúltban a Fő út árkainak mélyítése közben egy gázcső megsérült. A Polgármesteri Hivatal és a Gázművek értesítése mellett azonnal megkezdtük a forgalomelterelést, egy gázrobbanást megelőzendően a Móricz Zsigmond utcán keresztül a hiba teljes kijavításáig. Szerencsés véletlen, hogy az egyik Polgárőrünk a közel-

14 14 Pándi Tükör KURÍR; AZ ÉLET KORONÁJA július ben lakik, otthon tartózkodott és perceken belül a helyszínen tudott lenni. A járőrözési feladatokon túl is aktívan részt veszünk a falu életében. Március 15-én a Polgárőr Egyesület is elhelyezte a megemlékezés koszorúját a szoborkertben, leróva tiszteletét a hősök emléke előtt. A bálokon és egyéb rendezvényeken biztosítási feladatokat végeztünk. A május elsejei majálisból is kivettük a részünket. Igaz a tagságunk jelentős része tagja a Tájház és Helytörténeti Egyesületnek is. Így volt, aki mindkét tagsága révén alaposan kidolgozta magát. A rendezvény zavartalanságát 30.-án estétől egész éjjel a tájház udvarán 3 fővel, a Közösségi ház mögötti faháznál 2 fővel, majd elsején reggeltől az utolsó darab anyag elszállításáig 4 fővel biztosítottuk. Mindenki jól érezte magát, atrocitásra, olyan eseményre melybe be kellett volna avatkozni, intézkedés vált volna szükségessé, nem történt. Nem polgárőrségi dolog, de ha már a majálisnál tartunk, mindannyiunk nevében gratulálok a majális szervezőinek, és a lebonyolításban résztvevő tagoknak és nem tagoknak, akik önként és fáradságot nem ismerve dolgoztak azért, hogy mi mindannyian - a falu lakossága - jól érezhessük magunkat. A következő nagy rendezvény a polgárőr nap volt. Ezt nem mi itt helyben találtuk ki, a törvényalkotók döntöttek úgy hogy június 27-ét illetve a hozzá legközelebb álló hétvégét a Polgárőrség Napjává nyilvánítja. Ebből az alkalomból június 29.-én tartottuk a pándi polgárőrségi napot. Ilyen a faluban még nem volt, de remélem, hagyományt tudunk ennek is teremteni. Meghívott külső vendégeink voltak a Pest Megyei, valamint a Járási Rendőrkapitány, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke. A program részeként a meghívott vendégeink rövid tájékoztatást adtak a fennhatóságuk alá tartozó terület (melynek szerves része vagyunk) közbiztonsági helyzetéről valamint a rendőrség, a lakosság és a polgárőrség együttműködéséről. A helyi elnökség beszámolót tartott a helyi állapotokról. Lehetőség nyílt mintegy fórum keretében kérdések feltételére, illetve a felmerülő kérdések megválaszolására. Ebéd után kultúrműsorral kedveskedtünk a vendégeknek. A Polgárőr Egyesület nevében: Gyémánt József Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat (Jn. 14,15) (Olvassuk el János evangéliumának 14. fejezetéből a verseket) Isten és ember, ember és Isten között a legszorosabb kötelék a szeretet. Tudjuk, ez az Isten részéről megvalósult, hiszen egyszülött Fiát adta a mi megváltásunkra, de vajon, megvalósul-e az mi részünkről? Ezért kezdi a kijelentést Jézus a ha szócskával. Ha szerettek engem! Az emberek úgy tartják, hogy a legmélyebb szeretet az anyai szeretet. A gondoskodó, féltő, elhordozó szeretet tölti be a szívüket gyermekeikért. Vajon nem így van-e Isten is a mi irányunkba? Mi megtapasztaltuk édesanyánk felénk irányuló szeretetét? Bizonyára, kisgyerekkorunktól kezdve jelen van az életünkben? De vajon megtapasztaltuk az Isten szeretetét, amely kiáradt még születésünk előtt? Hiszen Isten úgy szeret bennünket, hogy még meg sem születtünk, már meghalt értünk a golgotai kereszten. Jézus azt mondja: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ő ezt nagyon jól tudta, hiszen szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. A szeretet próbája az engedelmesség. A szeretet János irataiban nem csupán érzelmi megnyilvánulás, hanem tettek sorozata, amely összhangban van az Úr akaratával. A szeretet a mások javát szolgáló tett, a Jézus parancsa iránti engedelmesség és annak megtartása. Felvetődhet a kérdés, vajon képes vagyok-e én erre a szeretetre? Hiszen azt látjuk, tapasztaljuk életünk során, hogy az érzelmekre, a kimondott szavakra képesek vagyunk, de a cselekedetekre már kevésbé. Sokkal könnyebben kimondjuk valaki felé, hogy szeretjük, mint azt, hogy cselekedeteinkkel bizonyítsuk is. Jézus azt mondja nekünk az olvasásra javasolt rész elején: Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi! Vagyis higgyük el, ő képessé és késszé tud tenni bennünket az engedelmességre. Mi magunktól ezt megtenni nem tudjuk, de ha kérjük a mennyei Atyát, Szentlelke segítségével megadhatja nekünk.

15 2013. július AZ ÉLET KORONÁJA Pándi Tükör 15 Mi szoktunk-e imádkozni? Szoktunk-e kérni Istentől? Ha igen, akkor mit kérünk? Megrendeljük az anyagiakat magunknak, hogy jól menjen sorunk? Kérünk munkahelyet, pénzt, kenyeret, ruhát, meleg lakást? Vagy könyörögünk egészségért, hosszú életért? Itt ennél Jézus sokkal többet ígér! Azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Jézus csodákat tett, és azt ígéri az őt követőknek is. Persze nem olyan csodát, hogy vakokat gyógyítunk meg, süketeket teszünk hallóvá, még halottat sem támasztunk fel a szó szoros értelmében, de a mindennapok csodáinak részeseivé válunk. Amikor megjelenik az életünkben a türelem, jóság, amikor nem irigykedünk másokra, nem kérkedünk, nem fuvalkodunk fel. Nem viselkedünk bántóan, nem keressük a magunk hasznát, nem gerjedünk haragra, nem rójuk fel senkinek a rosszat. Bizony erre a csodára csak a Szentlélek tud késszé tenni bennünket. Mint ahogy a szeretetből fakadó engedelmességre is! Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat mondja az írásban Jézus. Melyek ezek a parancsolatok, tehetjük fel a kérdést. Mert ha már megértettük, hogy a Szentlélek munkálja bennünk a szeretetből fakadó engedelmességet, akkor tudnunk kell, mit vár el tőlünk a mi Urunk! A válasz nagyon egyszerű: megtartjátok az én parancsolataimat! Vagyis, lássuk meg, aki a Sínai-hegyen a két kőtáblára írt, nem más, mint aki a Golgata-hegyen meghalt! Aki azt mondja: Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat a szövetségkötéskor azt mondta: irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. A parancsolat összefoglalva pedig a következő: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Krisztus parancsolatai magukban foglalnak mindent, ami jó, és mindent, amit Isten követelt meg tőlünk. A cselekedet, amit Krisztus parancsol, lehet megegyező a hajlamainkkal, vagy az érdekeinknek megfelelő, de ha ezen az alapon tesszük meg, azzal nem az Úr Jézus Krisztust szolgáljuk. Amit Krisztus parancsol, azt parancsolhatják olyanok is, akiknek a tekintélyét elfogadjuk, s akiknek a javát szolgálni akarjuk, de ha ezen az alapon tevékenykedünk, akkor emberi parancsolatokat tartunk be, nem a Krisztuséit. Ne tévesszenek meg a tévtanítások: amit cselekszel az életben rosszat, jót, azt majd az utolsó ítéletkor összevetik, és ha az életed során tett jócselekedetek többek, mint a rosszak, akkor mehetsz a mennyek országába! Eleve, ha azért teszek valami jót, hogy elismerjék, akkor azt törlik a mennyben! Krisztus parancsolatait csak akkor tartom be, ha azért teszem meg, amit parancsol, mert Ő parancsolja. Ha szeretem Krisztust, az Ő parancsolatait pártatlanul megtartom. Ha bármit azért teszek, mert Krisztus parancsolja, akkor mindent megteszek, amit parancsol, nem válogatok. Ha szeretem Krisztust, jókedvűen tartom meg a parancsolatait. Kiváltságnak fogom tartani, hogy engedelmeskedhetek a törvényének. A gondolat, hogy ezek a parancsolatok attól származnak, Akit a kiválósága és a kedvesség miatt szeretek, rávesz, hogy a törvényét is szeressem, hisz annak is kiválónak kell lennie, mivel az Övé, s ugyanazon okból arra is alkalmasnak kell lennie, hogy a boldogságomat segítse elő. Ha szeretem Krisztust, kitartóan megtartom a parancsolatait. Ha valóban szeretem Őt, soha nem szűnök meg Őt szeretni, s ha soha nem szűnök meg Őt szeretni, soha nem szűnök meg Neki engedelmeskedni. (Dr. John Brown 19. századi skót gondolkodó) Jézus feltámadása után megjelent a tanítványainak többször is. Egyszer, amikor a Galileai tengeren halásztak, és megkérdezte Pétert: jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Te tudod, én úgy szeretlek téged, hogy meghaltam érted! És te? Ma ugyanez a Jézus itt van közöttünk is Szentlelke által, és elmondja nekünk is: Meghaltam értetek a Golgota keresztjén, ti vajon szerettek-e engem annyira, hogy megtartjátok az én parancsolataimat? Ágoston Géza református lelkipásztor

16 16 Pándi Tükör AZ ÉLET KORONÁJA július E g y h á z i h í r e k Április 20-án női szeretetvendégséget tartottunk Versengő asszonyok a családban címmel. Sámuel első könyvében olvasunk egy férfiről, aki két feleséget vett magának. Egyiküknek, Peninnának születtek gyermekei, a másiknak, Annának pedig nem. Abban az időben nagy dicsőségnek számított a sok gyermek, és nagy szégyennek, ha egy asszony nem tudott szülni. Peninna ezért sokat bosszantotta a meddő társát, aki csak sírt, de nem vágott vissza. Megállapítottuk, hogy valószínűleg ez a szelídség is oka volt annak, hogy a férj őt jobban szerette, mint a versengő társát. Ma már a törvények nem engedik a többnejűséget, de a helyzet mégis ismerős lehet nekünk is, mert sokan szenvednek a családban az anyósuktól, a menyüktől, vagy éppen a sógornőjüktől. A közös háztartásban élő nők meg tudják keseríteni egymás és a férjek életét. Anna nem a párjának panaszkodott, hanem Istennek. A gyermektelenséget is neki mondta el a templomban. A jelen lévő pap imádságára meg is hallgatta Isten, és nemsokára fiút szült, akit Istennek ajánlott. Ő lett Sámuel próféta, aki meghatározó személyiség Isten népének az életében. Itt kitértünk arra a vélekedésre, hogy egyesek szerint nem kell templomba menni ahhoz, hogy imádkozzunk. Ez igaz, de a keresztyénség közösségi vallás, Isten úgy rendelkezik, hogy egymás terhét hordozzuk. Vagyis egyes problémákat csak akkor oldja meg, ha a gyülekezet közösségében hangzik érte imádság. Május 5. Közel 40 hittanos gyermek készült verssel ezen a vasárnapon. Megható volt látni a tele padsorokat, és azt is, hogy milyen fegyelmezetten hallgatták a prédikációt. A műsor végén minden édesanya kapott egy kis cserép virágot Kenéz Edit adományaként. Ezúton köszönjük meg neki emlékezve a Biblia soraira: A jókedvű adakozót szereti és gazdagon megáldja az Isten. Május 10. Az óvodai ballagáson a tiszteletes úr is búcsúztatta a kicsiket. Könyvet és emléklapot adott át nekik a gyülekezet ajándékaként. Május 12-én 5 gyermek konfirmált. Előző szombaton este vizsgáztak a presbiterek előtt több mint 100 kérdésből. Vasárnap már csak egy részét kellett felmondaniuk. Hangos válaszaikkal emlékeztették a volt konfirmandusokat a régen tanultakra, illetve tanították a nem konfirmáltakat a Biblia alapigazságaira. A fogadalomtétel után Ágoston Géza lelkész megáldotta őket. Gyenes Pálné gondnok köszöntötte a konfirmált fiatalokat, akik a gyülekezettől egy Bibliát kaptak ajándékba. Imádkozzunk azért, hogy hűségesek legyenek Istenhez és a gyülekezethez! Ezen a vasárnapon a 10 éve konfirmáltak emléklapot kaptak. Május 19. Pünkösd Ezen a napon arra emlékezünk, és azt ünnepeljük, hogy Krisztus halála után elküldte a Szent Lelkét, aki által mindig velünk van. Az kapja meg Isten lelkét, aki megvallja bűneit, és életét tudatosan Isten uralma alá rendeli. Köszöntöttük a 25 éve konfirmáltakat, akik közösen vettek velünk úrvacsorát. Minden kedden és csütörtökön reggeli áhítatot tart a lelkipásztor az iskolában. Azért imádkoznak, hogy tudjanak szót fogadni, legyen békesség és nyugalom az iskolában, csökkenjen az agresszív gyerekek száma, hogy sikeresen feleljenek, hogy a pedagógusok tudásuk legjavát adják. Ágostonné Szőcs Anna

17 2013. július KAVALKÁD Pándi Tükör 17 Pánd község ünnepi megemlékezése a Hősök Napja alkalmából a Szoborkertben H ő s ö k N a p j a Tisztelettel adóztunk emlékük előtt a Szoborkertben. Sajnos az időjárás az idei ünnepeinken nem fogad bennünket kegyeibe. Elég kevesen voltunk, de nagyon szép és méltó megemlékezést tartott a Polgármester úr! Köszönjük! Az iskolás szavalat és a rézágyú kellő hangulatot adott az emlékezéshez, a koszorúzáshoz! "Vándor mindegy mi vagy: Bányász, földműves vagy művész! A legjobb barátod nyugszik itt! Így gondolj rá míg élsz! Egy pár percre állj meg itt!, hullajtsd reá a hála könnyeit! Feláldozta érted életét, mindenét! Meghalt, hogy élhessen a Haza és a Nép!" (Iszakovszkij) A Hősök emléke előtti tiszteletadásunk Pándi emberek, a Szoborkertnél álljatok meg egy néma percre! Az emlékműnél egy néma főhajtással, a hősökre emlékezve! Feláldozták azt, ami a legnagyobb kincs, pótolhatatlan: Az életet! Hiába várták őket haza anya, feleség és gyermekek! Szegény hazánkban sokszor öntözte magyar vér a haza földjét, Mindig voltak hősök, akik föláldozták a családot, az életet: a Hazáért! Megérdemlik a szép Szoborkertben álló emlékművet, kopjafát! Megérdemlik az utókor tiszteletét, és minden Pándi ember háláját! Köszönjük a hősök önfeláldozását! Azt hogy van még Magyar Hazánk! Vérükkel öntözték, életüket adták! Köszönjük a Hősöknek a Magyar Hazát! Ungár Ágnes Cecilia

18 18 Pándi Tükör KAVALKÁD július L O S O N C I K I R Á N D U L Á S április 13-án a Pándi Református Egyházközség javaslatára nagysikerű kirándulást sikerült szervezni Losoncra. Ezt bizonyítja, hogy 64-en utaztunk ki. Igénybe kellett venni a hivatal kisbuszát. Az ottani polgármesteri hivatal képviselője, Maria Sarova nagyszerű és tartalmas programot állított össze nekünk. Az egész napunk be volt osztva, nagyon sok mindent megmutatott nekünk Losoncból, ami csodálatos volt, mindenütt hozzáértő történészek, professzorok vártak minket. Láthattuk a Szilassy kastélyt és a Szilassy sírokat is. Sajnos nem valami szép látvány volt. Pedig igazán kár értük. Mária nagyszerű ebédről is gondoskodott. Ezen a remek napon remélem mindenki jól érezte magát és legközelebb is elmegyünk. Gál Sándor Trianoni megemlékezés a pándi református templom szoborparkjában

19 2013. július KAVALKÁD Pándi Tükör 19 T Á J H Á Z H Í R E K Disznóvágás Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a disznóvágást anyagilag támogatták, ott dolgoztak: Galambosi Sándor, Gál János, Deák János, Lázók József, Hugyák Csaba, a Pándi Tájház és Helytörténeti Egyesület tagjai és Molnár Sándor, aki 50 forinttal olcsóbban adta a malackát. A nagysikerű disznóvágáson előkerült a régi pörkölő és a hurkatöltő is. Egész napot a jó kedv jellemezte, mindenki nagy örömmel dolgozott, meg is lett az eredménye. Volt hús a majálisra. Van szalonna vindófliba a zsír a kredencben. Este az egyesület tagjait vacsorával vártuk, hurka és sült oldalas volt a menü. Jó páran megjelentek, még nótaszó is volt. Az egész disznóvágást a egyesületi tagdíjból, illetve adományokból finanszíroztuk. Mindenkinek még egyszer tiszta szívemből köszönöm! Gál Sándor elnök II. Tájházi Majális Falunk Tájháza megújult külsővel, belsővel várta a gondtalan nap eltöltésére hozzánk érkező látogatókat. A falut megmozgató program nagy előkészítést igényelt. Külső, belső meszelés Boros László, külső fal, lábazat tapasztás Pinga Sanyi bácsi és Mészáros Pál munkáját dicséri. Konyha és a szoba takarítását, elrendezését Lázókné Juci néni, Molnárné Margit néni, Hubainé Irma, Csókásiné Margó segítségével készítettük. Virágos kertben és a díszítésnek a virágokat Kenéz Edit adományozta. Tereprendezés fő gondnokunk Mohácsi András és segítői keze munkáját dicséri. A májfát Bodri Balázs és fiatalemberrel közösen az éjszaka során felállították, majd az akkor már működő mozgó Clubban ünnepelték meg. Kilenc órától vártuk a gyerekeket régi, falusi játékokkal. Ezekért Deákné. Erzsike, Fanni óvónéni, Mocsári István és Emma, Pintér Szandi, Holes Anita volt felelős. A bátrakat Csillag Nikol lovagoltatta. A műsor hangosítását és az egész napos zenét Bertókné Varga Éva és az iskolások csinálták. A rendre a polgárőrök vigyáztak. Az információs pultban Mohácsi Viki, Balog Erika igazította útba a látogatókat. Három üstben főtt az ebéd, Holes Illés és Molnárné Margit néni vezénylésével. Kürtöskalácsot Boros Erzsébet és társai sütötték egész nap. Kulcsos kalácsot hozzáértő kezek dagasztották, gyúrták, fonták, amit a Pándi Pékség kemencéi sütöttek ropogósra. A ház kemencéje egész nap üzemelt. Fűtönk Lázók József polgármester volt. Itt sült meg a kenyér és a lángos is. Vendégeket vártunk még Szlovákiából is, őket kis csapatunk a faházban látta vendégül, amit kedvességük, szeretetük tette feledhetetlenné. Legújabb látványosságunk: Drótos Mészáros Sándor adománya a ritkaságnak számító ROSTA, valamint a Major Erzsébet felajánlása, nagyon régi sublót, amit Kovács János újjávarázsolt. Messziről jött látogatók, régen elköltözött pándiak, ellátogató falusiak örömmel vették a tájházban bemutatott tárgyak, fényképek sokaságát. Nem csak ígérték, hozták is a féltve őrzött tárgyaikat. Pándról szóló tesztek kitöltésekor sok, szinte elfeledett emléket idéztek fel.

20 20 Pándi Tükör KAVALKÁD július A délutáni műsorok alatt, ahol a legkisebbtől a legidősebbekig felléptek, nagy sikert arattak. Számomra nagy örömet okozott a Szociális Otthon lakóinak műsora. Öröm volt őket látni, hogy milyen boldogok, szeretet sugárzott belőlük. A nap zárásaként a Baranta Harcművészeti Csoport bemutatóját láthattuk. Harci eszközöket mindenki ki is próbálhatta. Egész nap az udvaron a Lakatos sátorban lehetett vásárolgatni, a mozgó Clubban pedig szomjat oltani. Hugyák Csaba egész nap fotózott, ezeket, a képeket fel is töltötte a facebook-on a Tájház oldalára. Fent leírt nevek teljesség nélkül lett felsorolva, aki kimaradt a felsorolásból azoknak is köszönöm önzetlen munkájukat! A jó hangulatot az önzetlen összefogás, Isten áldása és a kegyes időjárás garantálta. Marsai Anikó Ungár Ágnes Cecilia: Ha Május, akkor Majális! Tisztelt vendégek, kedves pándiak! Szeretettel köszöntjük, akik itt vannak! Romos épület, gondozatlan porta, Ma már a nap is boldogan beragyogja! Sok szorgos kéz, rengeteg sok munka, Így lett ilyen szép a Tájházunk mára! Kaptunk mi sok segítséget, építőanyagot, Zöldséget, kenyeret és sok-sok emberi jót! Van az egyesületnek egy lelkes kis csapata, Akik a munkát, szerszámot két kézzel is megfogta! Kalákába építjük-szépítjük Pánd gyöngyszemét! Így aki rá néz, felnőtt és gyermek megdobogtatja a szívét! Május Elseje: a munka és szórakozás ünnepe, Immár a 2. Majálisra hívunk benneteket! Hagyományt szeretnénk teremteni mindenkinek, Érezze jól magát itt, Vendég, Pándi és gyermek! Eladó lány is akad ezen a portán! Ezt hirdeti fennen ez a szép Májusfánk! Virágba borult a felébredt természet, Mi pedig egy kis szórakozást kínálunk nektek! Lesz itt minden: Zene, tánc és ének, Gondoskodnak róla, gyermekek és " vének"! Hogy a has se maradjon éhen, a torok szárazon, Kínálunk ételt, italt és kemencében sült kalácsot! Előre gondoltunk a sok éhes szájra, Ezért lett a márciusi télben a disznó levágva! Sok szorgos ember dolgozott meg érte, Legyen elég leves, hurka, kolbász nektek ebédre! Legyen a mai nap olyan emlék nektek, Hogy jövőre is boldogan, örömmel gyertek! Felsorolni nehéz, ki mindenki segített minket, Ezért egy szóval: Minden segítséget köszönünk nektek! Kezdődjön hát ezek után a felhőtlen szórakozás, Vers, köszöntő, gyermek és nyugdíjas tánc! Lesz arcfestés, lángos evő verseny! Ki fut jobban a zsákban?: Hát azt megnézem! Felnőttek, gyermekek érezzétek jól magatokat! Egyetek-igyatok! szórakozás ragyogja be a napunkat! Majális csak egyszer van minden évben! Kedves Édesanyák! Vasárnap az Isten éltessen! Köszönjük hogy eljöttetek hozzánk, Ez a Majális az embereket is összekovácsolják! Sok szép hagyományt őriz Pánd a mi kis falunk, Elég volt a szóból: Kedves Vendégek, Barátok Mulassatok!

21 2013. július KAVALKÁD Pándi Tükör 21 IV. Pándi Meggyfesztivál és Falunap július 13. (szombat), Pánd A rendezvény helyszíne a Művelődési Ház és annak parkja Mindenkit szeretettel meghívunk és várunk a PÁNDI MEGGYFESZTIVÁLRA! PROGRAM: Vendégvárás kora reggeltől Vásár a Művelődési Ház parkjában és a Sugár úti részen Főzőverseny Kézművesek, kirakodók, vásárosok, vidámpark, kiállítások Templomban református ünnepi istentisztelet 10 órától Kishonthy Katalin festőművésznő magángalériája (Fő út 96.) egész nap látogatható Tájház (Fő út 37.) egész nap megtekinthető Különböző mókás játékok megmérettetések gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt pl: meggymaglövő verseny, zsákban futás, gólyalábon futás stb. Kiállítások a Művelődési Házban Kézműves foglalkozások gyerekeknek; gyermek játszóház Arc-, henna- és pólófestés A Művelődési Ház színpadán 13 órától műsorok Este és egész nap zenés mulatság minden korosztály számára Pándi meggy és abból készült termékek vására Szotyola zenekar a gyerekek szórakoztatására Ódor Cintia (operett, musical) Triász Zenekar (elfelejtett dalok, Sipos Péter, Jankai Béla, Kálmán) A műsor változtatási jogát fenntartjuk Főzőverseny Helyben és otthon elkészített sütemények, italok versenye. Minden ételben, italban, süteményben lehetőleg meggy legyen. Nevezés: július 10.-ig tel: a Művelődési Házban A verseny célja a pándi meggy népszerűsítése és ezen keresztül falunk megismertetése. A verseny ideje: , szombat 8 óra Verseny helye: A Pándi Művelődési Ház parkja A verseny megnyitása 8 óra 45 perckor, 9 órakor a verseny kezdete, eredményhirdetés óra között.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét á z h i y g e k e r e D Hírek zám 7. s am foly v é X. s júliu. 9 2 00 t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Községi kitüntetések

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I.

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I. Z S U R K K Ö Z S É G Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete A helyi tűzgyújtási szabályokról Zsurk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014. március

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Mottó Esküvő után keresztelünk

Mottó Esküvő után keresztelünk A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 2010. évi gasztronómiai versenyének programja Mottó Esküvő után keresztelünk 2010. április 15-17. BUDAPESTI Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Újszilvás Község Önkormányzata LEADER Szilvafás Újszilvásért Újszilvás 1 622 520 Ft. Pándi-meggy gyümölcsfák. Tápiósági tábor infrastrukturális

Újszilvás Község Önkormányzata LEADER Szilvafás Újszilvásért Újszilvás 1 622 520 Ft. Pándi-meggy gyümölcsfák. Tápiósági tábor infrastrukturális CÉLTERÜLET: 1001529 NEM LHH HAJT-A CSAPAT AKCIÓCSOPORT ARCULATÁNAK FEJLESZTÉSE Község Önkormányzata Szilvafás ért 1 622 520 Ft ért Alapítvány Alma-sokk 1 600 200 Ft Pánd Község Önkormányzata Pándi-meggy

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben