Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23."

Átírás

1 Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben Helyi közéleti periodika július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat Szeretettel várunk Mindenkit a IV. Pándi Meggyfesztiválra! Részletek a 21. oldalon július 13., szombat, Pándi Művelődési Ház és annak parkja A Polgárőrség hírei 13. A Tornádó HSE sikerei 24. II. Tápiómenti Maraton II. Tájházi Majális 19.

2 2 Pándi Tükör KURÍR július T A R T A L O m KURÍR Önkormányzati hírek... 3 Növényi hulladékégetéssel kapcsolatos szabályok... 4 Fellendült a kis falunk élete... 5 Búcsúzik a 8. osztály... 8 Pedagógus nap A Mozgáskorlátozottak hírei A Polgárőrség hírei AZ ÉLET KORONÁJA Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat Egyházi hírek KAVALKÁD Hősök Napja Losonci kirándulás Tájház Disznóvágás II. Tájházi Majális Ungár Ágnes Cecilia: Ha május, akkor majális! IV. Pándi Meggyfesztivál A Nyugdíjas Klub hírei Múltunk Új sorozat SPORT-TÁRS Tornádó HSE A N E G Y E D É V G O N D O L A T A E dicső, gazdag történelmű úri népségtől lakott ország tegnap szerencsésen elérte a legbalkánibb nívót. Az a gyalázatosságában is mulattató komédia, mely ez ország keserves parlamentjében tegnap lefolyt, bele fog kerülni a történelembe. Néznek bennünket kultúrnépek. Látják képtelenségünket a haladásra, látják, hogy szamojéd erkölcsökkel terpeszkedünk, okvetetlenkedünk Európa közepén, mint egy kis itt felejtett középkor. Látják, hogy üresek és könnyűk vagyunk, ha nagyot akarunk csinálni, zsidót ütünk, ha egy kicsit, már józanodni kezdünk, rögtön sietünk felkortyantani bizonyos ezeréves múlt kiszínezett dicsőségének édes italából. Látják, hogy semmittevők és mihasznák vagyunk, nagy népek sziklavára, a parlament, nekünk csak arra jó, hogy lejárassuk. Mi lesz ennek a vége szeretett úri véreim? Mert magam is ősmagyar volnék, s nem handlézsidó, mint ahogy ti címeztek mindenkit, aki különb, mint ti. A vége az lesz, hogy úgy kitessékelnek bennünket innen mintha itt sem lettünk volna. Ady Endre (1902. január 31., Nagyváradi Napló) I m p r e s s z u m PÁNDI TÜKÖR Helyi közéleti periodika Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat (2214 Pánd, Fő u. 84.) Honlap: Lapszerkesztők: Lázók József, Major Pálné, Safranyik Zoltánné Nyomdai előállítás: Katona Nyomda Kft. (2766 Tápiószele, Holló út 5.) Hirdetésfelvétel és információ: Készült: 350 példányban ISSN Minden jog fenntartva! Kedves Pándi Lakosok! Szeretnénk még egyszer megköszönni azoknak, akik hozzájárultak kislányunk, Barbika gyógyulásához, ami sikeresen végződött a mostani eredmények szerint, de sajnos csak tünetmentes 5 év után mondják ki azt orvosilag, hogy gyógyult. Nagyon sokat köszönhetünk mindazoknak, akik kétszer is segítettek és legfőképpen a barátainknak akik megszervezték a pénz gyűjtést és a jótékonysági bált. Ezért hálásak vagyunk mindenkinek, köszönjük szépen, hogy segítettek és hogy mellettünk álltak egy éven keresztül hogy a kislányunk meggyógyuljon. Köszönettel: Malatinczki Mónika és Elefánti Róbert

3 2013. július KURÍR Pándi Tükör 3 Ö n k o r m á n y z a t i h í r e k Pánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március június hónapokban megtartott testületi ülésein az alábbi döntéseket hozta: március 18. A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Nagykátai Rendőrkapitányság évi szakmai tevékenységéről és Pánd település közbiztonsági helyzetéről szóló értékelő jelentést vitatta meg és fogadta el a testület. Ezt követően elfogadásra került a temető üzemeltetőjének évben munkájáról szóló beszámoló és az önkormányzatnál, - intézményeinél évben végzett belső ellenőrzési jelentés. Döntés született a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás további működtetéséről és a társulási megállapodás módosításáról március 25. Közmeghallgatás - Lakossági Fórum A község aktuálisan érintő/foglalkoztató témákról tájékoztatták a meghívottak: -Lajmer György r.alezredes Nagykáta Rendőrkapitányság kapitányságvezető, -Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat képviselője László Sándor -Csatorna-építés kivitelezője Duna Aszfalt képviselője- Poór János -ÖKOVÍZ új vízszolgáltató képviselői? Majercsik Sándor és Pawlikné Terecskei Anna Ezt követően Lázók József Polgármester tájékoztatta a lakosságot a Képviselő-testület évre vonatkozó Gazdasági Programja alapján a már elvégzett és az ezt követően várható feladatokról április 29. A NSZKF Családsegítő, -és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védőnői Szolgálat évi munkájáról, a község gyermekvédelmi helyzetéről és a jegyzői hatáskörben végzett évi tevékenységről szóló beszámoló került elfogadásra. A testület jóváhagyta a Községi Óvoda és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítását. Elfogadásra került a vagyongazdálkodásról szóló rendelet és a közép, - hosszútávú vagyongazdálkodási terv. A bezárt Községi Konyha teljes körű felújítására nyílt pályázat. A testület döntése alapján a pályázat nem kerül beadásra, hanem az ott működő vállalkozás bérletét tartja fent a továbbiakban is május 17. A hónap elejei esőzések okozta károk miatt vis-maior pályázat beadásáról döntött a képviselőtestület a: - A Kölcsey utcában lévő pinceomlás és a - Dózsa György utcai partomlás veszélyelhárítására május 27. A Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány és a Baranyi István Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójának elfogadása. Új vízi-közmű szolgáltatóhoz évtől való csatlakozással kapcsolatos döntések elfogadása. Központi díjszabás bevezetése miatt a hulladékszállítási,- és vízdíj összegéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése A Helyi Építési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a Képviselő-testület a község területén lévő önkormányzati utakra vonatkozóan Lakó-pihenő övezet forgalmi tábla kihelyezéséről döntött.

4 4 Pándi Tükör KURÍR július A növényi hulladékégetés szabályozásával bővült a települési környezet védelméről szóló helyi rendelet. A módosítás az alábbiakat tartalmazza: Növényi hulladékégetéssel kapcsolatos szabályok (1) A község belterületén az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot március 1. és október 30. napja között lehet égetni, hétfői napokon óra és szombati napokon 8-10 óra közti időpontokban, emberi tartózkodás céljára szolgáló épülettől legalább 10 méteres távolságra. (2) Tilos az égetés az év többi napján, valamint vasárnap és ünnepnapokon. (3) Csak száraz avar és növényi hulladék égethető. Az elégetendő avar és száraz növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékok. (4) Az égetéssel kapcsolatos előírások, amelyeket minden esetben be kell tartani: - szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható legyen - a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlen hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani - a növényi hulladékégetés befejezés után a helyszint gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást- vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni - a tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszint és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A módosítás június 15. napjától lépett hatályba A Polgármesteri Hivatal munkarendjét érintő alábbi módosítások kerültek elfogadásra: Igazgatási szünet (1) Pánd Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala év munkarendjében a nyári igazgatási szünet augusztus 12-től augusztus 25. napjáig tart. /utolsó munkanap: augusztus 9. péntek, első munkanap: augusztus 26. hétfő/ A hivatali szervezet vezetője a nyári igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítja a zavartalan ügymenetet és feladatellátást. (2) Téli igazgatási szünet december 23-tól január 5-ig tart, mely időszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. (3)Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik: A nyári igazgatási szünetben minden csütörtöki napon 9.00 órától óráig a Hivatalban az ügyintézés ügyelet tartása mellett - valósul meg, a többi napokon a Hivatal zárva tart. Téli igazgatási szünetben ügyelet: december 23. hétfő 9-12 óráig. Január hónapban az ügyelet a szociális ellátások kifizetésének függvénye, a többi napokon a Hivatal zárva tart június 24. Módosításra került az Önkormányzat és intézményei évi költségvetése. A helyi szociális igazgatásról és ellátásokról módosított rendelet került elfogadásra. A képviselő-testület bizottságai póttagokkal bővültek. Települési értéktár létrehozásának lehetőségét a testület elvetette. Major Pálné jegyző

5 2013. július KURÍR Pándi Tükör 5 F e l l e n d ü l t a k i s f a l u n k é l e t e Pár sort szeretnék írni az elmúlt hónapok eseményeiről. Először is: újfent megváltoztak a szociális rendszer egyes pontjai, melyek a szociális segélyre, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkoznak. A szociális segélyt kapó családokat érintő passzus, mely az oktatási rendszerre is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ha a gyermek meghaladja a tanórai hiányzások limitszámát vagy a környezetét nem tartja rendezetten, akkor a szülő nem vehet részt a közmunkaprogramban, illetve foglalkoztatásban. Természetesen ezzel egyáltalán nem értek egyet, hiszen nem kivonni kell a munka világából az embereket, hanem ösztönözni, hogy részt vegyenek és dolgozzanak. Az is nagy meglepetésként ért, hogy a térségben megszüntetésre kerültek azon iskolák, ahol fejlesztő vagy felzárkóztató oktatás volt mint pl. Nagykáta. Így ezek Dabasra, Örkényre és Budapestre kerültek, de nem mérlegelték, hogy azért nem mindegy, hogy Nagykátára járnak a gyerekek vagy olyan távolságra helyezik ezeket az intézményeket, ahova még a közlekedés sem megoldott, nem beszélve arról, hogy ezekre a gyerekekre vonatkozóan az utazás is körülményes és hosszú, ami kb. 6 óra időtartamú. A másik: a fogyatékossággal élők jövedelmét eddig a fogyatékosság fokának és mértékének megfelelően állapították meg, most pedig egységesítették. Nagyon nagy baj, hogy mire utánanéz az ember és valamilyen formában megérti és tanulmányozza, addigra egyik napról a másik napra a törvényhozók kényük-kedvük szerint módosítják. Az ember így sajnos nem naprakész, hiszen nagyon nehéz a törvényváltozásokat nyomon követni. Ez azt is maga után vonja, hogy sajnos még az érintetteket sem tudják megfelelően, a szakterület szerint tájékoztatni. Ami jó, hogy helyben fellendült az élet, rengeteg programot szerveznek, így majálist, a futóversenyzők számára vendégvárást és sok más egyéb programot, melyeket a tájház bemutatásával egybekötve rendeznek meg. Érdemes elmenni, én megnéztem, és nagyon sok régi, egyedinek számító tárggyal van berendezve. Csak gratulálni tudok, nekem kimondottan élvezetes volt, hogy beszélgethettünk a régi időkről, a hagyományokról. Csak javasolni tudom mindenkinek, hogy aki teheti, látogasson el és nézze meg falunk tájházát, régi kultúráink színességét, valamint emlékeinket felidézve. Ez egy nagyon jó kikapcsolódás! Külön köszönet a szervezőknek és az iskola igazgatónőjének, Mocsári Csillának, hogy az általános iskolások részt vehettek a Budapestre szervezett, margitszigeti futóversenyen, megemlékezve a bostoni merénylet áldozatairól. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a Polgárőrség korábban még csak papíron létezett, mostanra azonban már rendszeresen megszervezett járőrözés folyik a községben, mellyel biztosítják a faluban a biztonságot. A Polgárőrség a falu lakosságának összetételétől függetlenül közösen működik. Gondolom, most már sokan értesültek róla, hogy pályázat útján, melyre csak a polgármesterek pályázhattak a Vidékfejlesztési Minisztériumnál, újabb sikert ért el a képviselő-testület. Ez egy programsorozat keretén belül kezdődött el, mely először a vetőburgonya ültetését érintette. Bárki részt vehet, aki vállalja azon feltételeket, hogy megműveli a földjét vagy kis kertjét és elülteti, a termeséből pedig a programban előírt feltételeket teljesíti. Azon személyek a második programban már kis állatokra tarthatnak igényt, természetesen ezek is feltételhez kötöttek. Nagyon sokan, majd 150 család igényelte és kezdte el ezt a programot, attól függetlenül, hogy egy hónap csúszási idővel indult, mert sokan már elvetették a burgonyát. Ez azt is mutatja, hogy valami elkezdődött, hogy mindenki lehetőséget adva magának és családja megélhetését elősegítve megtermelhesse a maga javát és ne a másét vigye el! Én csak úgy nevezem: gazdálkodj okosan, majd az Isten is megsegít! Dicséretes, hogy megrendezték a Hősök Napját, melyet a Szoborkertben tartottak meg. Megnyitó beszédet mondott Lázók József polgármester, majd az iskolások műsora következett, azután pedig ágyúszó mellett koszorúkat helyeztek el a megemlékezők az emlékműveknél, ezzel is tiszteletüket téve és emlékezve hősi halottainkra. Röviden csak ennyit, sok sikert kívánok mindenkinek munkájához, legfőképp az elindított programsorozathoz! Heka Lászlóné Irénke, az LD szervezet elnöke

6 6 Pándi Tükör KURÍR július A Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány felhívása Pánd Község Önkormányzata 1997-ben alapította meg az alapítványt, abból a célból, hogy támogatásban részesíthesse a községben élő pándi gyermekek és ifjak közük azokat akik: - iskolájukban tanúsított előmenetelük alapján képesek a továbbtanulásra, szakközépiskolában vagy gimnáziumban, - zenében, énekben tehetségesek és e vonalon továbbképzésben vesznek részt, - képzőművészetben tehetségesek és ebben továbbképzésben vesznek részt, - a népi művészetekben, kultúrában, zenében, énekben, táncban, népi iparművészetekben és sport tevékenységben kimagaslót nyújtók és e vonalon továbbtanulók. Felhívjuk a tanuló ifjúság figyelmét, hogy a 2013-as tanévben tanulmányi ösztöndíjra lehet pályázni alapítványunknál. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a tanév végén a tanuló tanulmányi átlaga legalább a 4,2-es szintet érje el. Pályázat beadásának határideje: Várjuk azon tanulók pályázatait is, akik a felsorolt művészetekben, illetve valamilyen sportágban jeleskednek és e tevékenységükhöz anyagi támogatásra van szükségük. Ebben az esetben a tanulmányi átlag, legalább közepes. Pályázat beadásának határideje: a tanulmányi év végétől egész évben. A pályázati adatlap kitöltése mellett minden pályázathoz csatolni kell a év végi bizonyítvány fénymásolatát is. A pályázat nyerteseit írásban értesítjük. A Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány a évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból Ft-ban részesült. Köszönjük minden felajánlónak és kérjük Önöket, hogy a évi szja bevallás kitöltésekor is gondoljanak alapítványunkra. Az alapítvány adószáma: II. Tápiómenti Bicogó Maraton május 25. Útvonal: Úri, Gomba, Bénye, Káva Pánd, Tápióbicske, Tápióság Bicogó maraton: A csapatban 1 futó volt, a többiek kerékpáron kísérték. Váltani az útvonal során bármikor, tetszőleges időpontban lehetett

7 2013. július KURÍR Pándi Tükör 7 Pályázati adatlap 1 Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítvány Pályázó neve:. Születési hely: idő: Lakcim:.. Telefonszám cím:. Iskola neve, címe:.. A tanuló év végi tanulmányi átlaga 2 : Fogalmazza meg pár mondatban, hogy melyek a továbbtanulási-, pályaválasztási tervei? Milyen művészeti-, sport tevékenységet végez, milyen eredményeket ért el 3? 1 Benyújtási határidő: június év végi bizonyítvány másolat benyújtása szükséges 3 Az eredmények igazolását szolgáló dokumentumok fénymásolatát kérjük a pályázathoz csatolni

8 8 Pándi Tükör KURÍR július B ú c s ú z i k a 8. o s ztá l y Mintha tegnap lett volna, mégis négy évvel ezelőtt volt az az évnyitó, melyen izgatott gyerekek hada várta kíváncsian, hogy az újonnan érkező pedagógusok közül melyik is lesz az osztályfőnöke. Az akkori 5. osztály egymást bökdösve találgatta, hogy szerintük a szőke lesz az övéké.és így is lett. Azon az évnyitón még kétségekkel teli álltam mellettük, hogy jól döntöttem-e amikor a már jól ismert gyerekeket és iskolát lecseréltem egy teljesen idegenre. Ma már biztosan tudom, hogy jó döntést hoztam, itt van a helyem. A kezdeti nehézségek ellenére az általam demokratikus diktatúrának nevezett, és így is vezetett osztályközösség meghozta a gyümölcsét. Az elmúlt pár évben sok iskolai és községi ünnepélyt tettünk színesebbé. A farsangokat megújítottuk, a jelmezeink mellett igyekeztünk valami produkcióval is szórakoztatni a közönséget. Többször szerepeltünk néptánccal a március 15- ei ünnepélyeken. Minden megrendezett Meggyfesztivál műsorában számíthattak ránk. Az iskola 100 éves évfordulójára is több műsorszámmal készültünk, valamint

9 2013. július KURÍR Pándi Tükör 9 táncoltunk a Tájházért rendezett programokon, idén a majálison is. Kirándulni sajnos csak egyszer jutottunk el a négy év alatt, de mindenkinek nagy élmény volt bebarangolni Eger városát. Ha időnk és anyagi lehetőségeink engedik, akkor idén még Tatára szeretnénk ellátogatni. Karácsony előtt két adventi vasárnapon kézműves vásárt és adventi műsort szerveztünk, melyen a gyerekek a saját készítésű tárgyaikat árulták, a szülők pedig süteménnyel és forralt borral kedveskedtek az érdeklődőknek. A hideg idő és az ellendrukkerek ellenére is sokan eljöttek, és minden tekintetben pozitív módon értékeltük az adventi vásárt. A bevétel a 8. osztály osztálypénzét gyarapította, hiszen a mi szervezésünkben történt, a 8. osztályos szülők segítségével. Ezen összeg egyik részéből áprilisban színházba mentünk Budapestre a Thália Színházba, ahol a Veled Uram c. történelmi rockoperát néztük meg, a többi részét pedig kirándulásra vagy a ballagásra költjük.

10 10 Pándi Tükör KURÍR július Áprilisban, egy régi hagyományt felelevenítve, egy gálaest keretében búcsúztunk az iskolától és a falu lakóitól. A műsorban a korábban már bemutatott hét produkción kívül egy meglepetés táncot is előadtunk. A műsorszámok között az osztályról és a gyerekekről készített videoklippekkel szórakoztattuk a közönséget. A belépők, a felajánlások és a büfé tiszta bevétele teljes mértékig fedezi a tabló költségeit. Ezúton is köszönünk minden támogatást és részvételt, reméljük emlékezetes este volt. Reméljük, ha lesznek hasonló programjaink, egyre többen megtisztelnek minket jelenlétükkel a falu elöljárói és köztiszteletben álló személyei közül is. Ez a négy mozgalmas esztendő hihetetlen gyorsan repült el mind a gyerekek, mind az én számomra. Alig, hogy megismertem, megszerettem őket, már útjukra is kell engednem őket. nekem sem lesz könnyű,de nekik sem. A nyolc év alatt jól összekovácsolódtak és egy egymást támogató, megértő és toleráns osztályközösséget alkotnak, mely védőhálót is jelent a számukra, ami óvta, védte őket idáig. Remélem sokan maradnak majd később szülőfalujukban és alapítanak itt családot, mert a falunak szüksége van fiatalokra. De ha mégis messzire sodorja őket majd az élet, akkor is szívesen térnek majd vissza, mert a szép emlékek az itt töltött évekről visszaszólítják szívüket.

11 2013. július KURÍR Pándi Tükör 11 Kívánom, hogy minden álmuk váljon valóra és köszönöm, hogy sok ötletemet és tervemet megvalósíthattam Velük és Általuk. Dévai Györgyi Kedves búcsúzó nyolcadik osztályosok! Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos vasárnap estét! Pirosra tapsolta mindenki, mind a két kezét! Csodálatos volt amit véghez vittetek, énekben, táncban, Rég volt már részünk ilyen nagyon jó szórakozásban!. Fáradtság nem látszott arcotokon a végén sem! Pedig a lelketeket is beleadtátok rendesen! A sok átöltözés, a sokféle koreográfia, Minden tánchoz, előadáshoz másik ruha!. Volt ott minden, Galga menti karikás, néptánc, Tangó, zsidó tánc és Hegedűs a háztetőn! Tverge és családja megjelent előttünk, Aztán az 50-es évekből az Afrikába repültünk!. Dicséret illeti az Osztályfőnök nőt, és főleg benneteket! Ilyen tartalmas műsort mostanában senki sem rendezett! Nem értünk rá ásítani, unatkozni, nem hagytatok rá időt! Akár csak feletettek a nyolc év, úgy repült el felettünk az idő!. Elénekelhetjük most mi a nézők minden ballagónak: " Úgy rohan az idő, megállítanám, d nem lehet, Mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább!" Tegnap nekünk is rohant az idő ezen a szép estén!. Köszönjük a sok fáradságot amit beleöltetek a szórakoztatásunkra!.szeretettel: Ungár Ágnes Cecilia Pedagógus nap Június első hétvégéje 1951 óta ünnep: pedagógus nap. Nem valami fontos, kitüntetett, hangos ünnep. Nem is kell, hogy az legyen. Csak egy lehetőség, hogy a gyermek és a szülei megköszönje az óvónéninek, tanárainak, hogy sokat dolgozik értük. Ezen a napon kis műsorral köszöntik a gyerekek, a diákok, oktatóikat, nevelőiket. Mindenkinek eszébe jut ilyenkor az óvoda, az iskola, a ballagás, a diploma. A lecke és dolgozatírás, a dicséret és a feddés. Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó! Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta ránk. Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a pedagógust pedagógussá teszik. Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs hogy milyen nehéz mesterség, milyen még egy munka, ahol ilyen nagy hatása szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak. Nincs munka, amikor amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk. Hasonlíthatom a pedagógusi munkát a csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földbe megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért aztán akár szárazság esetén is képesek termőre fordulni. Ezúton és ezekkel a sorokkal köszönöm meg munkájukat községünk óvónőinek, pedagógusainak, tanárainak és mindazoknak akik gyermekeink nevelésében, tanításában nap mint nap részt vállalnak. Munkájukhoz égészséget, erőt, jókedvet kívánok! Lázók József polgármester

12 12 Pándi Tükör KURÍR július Kedves Pedagógusok! Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Önöket! Köszönöm volt tanáraimnak a sok szeretet, példamutatást, és tanítást! Minden napjukon a legtöbbet és a legjobbat próbálják adni a TUDÁST! Mi lenne velünk, ha nem lettek volna Konc Endre, Mihálylovics Pálné, Udvarhelyi István, Lukács Béla, Fleck Otto, a teljesség igénye nélkül.. Ha nem lettek volna olyan tanáraink, oktatóink, mint Kőhalmi Vilmos? Ha a gyermekeinket nem tanították volna írni, olvasni, számolni? Ma már az unokámat is Önök: Kedves Pedagógusok oktatják, nevelik! Mi nagyszülők, szülők, és diákok: mindezt hálás szívvel KÖSZÖNJÜK!. Június első vasárnapja, jeles nap a naptárban a Pedagógusok napja! Sok szeretettel köszönti önöket a Magyar nép apraja és nagyja! Kedves Mocsári Csilla és Pánd Általános Iskola Tanárai Sok boldogságot! Volt pedagógusoknak pedig nyugodt, megérdemelt pihenést kívánok!. Fogadják szeretettel ezt a jelképes köszöntőt! Sok szeretettel és tanárai előtt tisztelegve: Ungár Ágnes Cecilia A M o z g á s k o r l á t o z o t t a k h í r e i MOZGÁSKOLÁTOZOTTAK KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGYESÜLETÉNEK TÁPIÓMENTI SZERVEZETE 2214 PÁND ÚJ ÉLET ÚT 2 Tel: Mobil: Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk egy pár jogi változásra felhívni a figyelmet. Mint már többen is tapasztalhatták, hogy az olyan, mint a pénzbeli Közlekedési Támogatás december 31.-től megszűnt évben a kérelmeket ig majd ig lehet benyújtani, a Területi Kormányhivatalnál. A támogatásra jogosultak igényeinek elbírálására ig, majd ig kerül sor. Kérelmi nyomtatványok letölthetők: Április 27.-én Ócsára voltunk hivatalosak, ahol a klubcsoport egy része jelen volt. Többeknek kedvezett a szerencse, mivel nyertek a tombolán. Az Ócsaiak reggel parasztflekkennel várta az érkező vendégeket. Szeretnénk megköszönni az Önkormányzati Hivatal segítségét, hogy el tudtunk jutni Ócsára. Egy éve elmúlt, hogy megalakult a Mozgáskorlátozottak Pándi klub csoportja. Ide szeretettel várunk minden sorstársunkat, aki ki szeretne egy kicsit kizökkenni, a mindennapi egyhangúságból. Alkalmaink: minden hónap 3. hétfőjén van 14 órától, 16 óráig. Mindenkori változást megbeszélünk. A Klubcsoport és a Vezetőség nevében: Szabó Istvánné, a Szervezet titkára

13 2013. július KURÍR Pándi Tükör 13 A Polgárőrség hírei Szeretettel köszöntöm kedves Olvasóinkat, a Polgárőr Egyesület nevében! Ismét eltelt egy dolgos negyedév. Mostanra mindenki túl van szántáson vetésen, sőt már az első kapáláson is. Nincsenek ezzel másként a polgárőrök sem. A napi egyéb elfoglaltság mellett elvégezték a tavaszi munkálatokat, és a fennmaradó szabadidejükben tették a dolgukat a falu közbiztonságának javításáért is. Elég szép eredményről számolhatunk be erről az időszakról is. Éjszakánként jelen voltunk falu útjain és közterületein. Volt, aki gyalogosan, volt ki kerékpárral vagy saját gépkocsival. A negyedév alatt összesen 368 órát járőröztünk. Többször előfordult, hogy látszólag céltalanul az utcán lévő emberek miután észrevettek bennünket, és tapasztalták, hogy rendszeresen visszatérve mi is figyelemmel kísérjük őket, végül hazamentek. Ezeket a tapasztalatainkat és az Önöktől kapott egyéb információkat megosztva a rendőrséggel, több személlyel szemben rendőrségi illetve büntetőeljárást kezdeményeztek. Hasonlóan Önöktől kapott tájékoztatások és használható személyleírások alapján a Monori Rendőrkapitányságnak sikerült elfognia azt a két nőt, akik március- április hónapokban, főként a délelőtti órákban több házba is bementek. A bezárt kapu nem okozott akadályt. Ha valakit otthon találtak különböző mesékkel vagy egy pohár vizet kértek, vagy érdeklődtek nincs e valami eladnivaló használt holmi. Arról nincs pontos információnk, hogy hány háznál nem találtak otthon senkit, és onnan mit vittek el. Mint kiderült, ez egy több főből álló jól szervezett csapat volt, Monori székhellyel. Felosztották maguk között, ki melyik faluban portyázik. Mindezek eredményeként javult a faluban a helyzet, bár még mindig történnek nemkívánatos események. Mindezzel összefüggésben a következőkre szeretnénk személyesen Önt is kérni. Ha valahol egy bűncselekmény elkövetését látja, tapasztalja, akkor közvetlenül a rendőrséget értesítse. Sajnos a létszámunkból adódó lehetőségeink még nem teszik lehetővé, hogy állandó készenléti szolgálatot szervezzünk. Ha az elkövetésről mi kapunk információt, mire körbe értesítve egymást 2-3 fő az egyéb tevékenységét abba tudja hagyni, annyira szalonképessé teszi magát, hogy megjelenése olyan legyen, mint egy polgárőrhöz illik és mire a helyszínre érünk, akkorra az elkövetők már meszsze járnak. Akkor már mi is csak azt tudjuk tenni, hogy a helyszínről felhívjuk a rendőrséget, akik akkor kiküldik a nyomrögzítőket. Viszont ha időben kap a rendőrség bejelentést, van rá esély, hogy a helyszínen vagy annak közelében elfogják az elkövetőket. Bizonyára ismeri, csak emlékeztetőleg: A rendőrség központi számai 107 vagy 112, innen kell kérni a Nagykátai kapitányságot. Vonalas telefonról ingyenesen hívható közvetlenül a Nagykátai kapitányság az alábbi számokon: 29-es körzet majd ; ; vagy Ha viszont olyan gyanús jeleket, cselekvéseket látnak, tapasztalnak, ami a megszokottól eltér kérjük, jelezzék felénk. Ilyenek lehetnek akár, hogy az ideiglenesen vagy véglegesen elhagyott házakat elég feltűnően nézegetik. Ha felismerik őket mindenkinek egyszerűbb, ha viszont nem, akkor legalább egy két személyről kellene elfogadható személyleírás. Lehet, hogy még csak terepszemlét tartanak, ami önmagában még nem büntetendő kategória, de mi is oda tudunk jobban figyelni. Másik hasonló lehet, ha valamelyik szomszéd, pl. vas nagy kaput darabol fel, hogy a vasudvarba le tudja adni, de tudható, hogy neki nem is volt vaskapuja és nem azt cserélte le. Lehet akár, hogy a szomszédnak hírtelen lett egy kerékpárja, amit éppen átfest. Lehet, hogy a hozzánk beérkezett információ alapján mi azt tudjuk, hogy a falu másik végén pedig éppen keresnek egy elveszett kerékpárt. Így a mozaikok összerakhatóak. Ezek csak példák, de bármi más is előfordulhat, ami eltér a megszokottól, és gyanús lehet. Hiszen a falu védelme, nyugalma és békéje, a nemkívánatos események visszaszorítása nem csak a polgárőrök, hanem mindannyiunk közös ügye. Arról nem is beszélve, hogy mint polgárőrök nem egy külön kaszt vagyunk. Ugyanúgy a falu lakói, Önnek vagy a másik embernek rokona, szomszédja, barátja, jó ismerőse. De Ön is tartozhat a táborunkhoz, akik szervezett formában akarunk tenni a falunk nyugalmáért. Persze mindez a törekvés nem pótolhatja mindazt, hogy elsődlegesen mindenki saját maga vigyázzon a meglévő értékére. Bizonyára és egyben szerencsére kevesen vették észre, hogy a közelmúltban a Fő út árkainak mélyítése közben egy gázcső megsérült. A Polgármesteri Hivatal és a Gázművek értesítése mellett azonnal megkezdtük a forgalomelterelést, egy gázrobbanást megelőzendően a Móricz Zsigmond utcán keresztül a hiba teljes kijavításáig. Szerencsés véletlen, hogy az egyik Polgárőrünk a közel-

14 14 Pándi Tükör KURÍR; AZ ÉLET KORONÁJA július ben lakik, otthon tartózkodott és perceken belül a helyszínen tudott lenni. A járőrözési feladatokon túl is aktívan részt veszünk a falu életében. Március 15-én a Polgárőr Egyesület is elhelyezte a megemlékezés koszorúját a szoborkertben, leróva tiszteletét a hősök emléke előtt. A bálokon és egyéb rendezvényeken biztosítási feladatokat végeztünk. A május elsejei majálisból is kivettük a részünket. Igaz a tagságunk jelentős része tagja a Tájház és Helytörténeti Egyesületnek is. Így volt, aki mindkét tagsága révén alaposan kidolgozta magát. A rendezvény zavartalanságát 30.-án estétől egész éjjel a tájház udvarán 3 fővel, a Közösségi ház mögötti faháznál 2 fővel, majd elsején reggeltől az utolsó darab anyag elszállításáig 4 fővel biztosítottuk. Mindenki jól érezte magát, atrocitásra, olyan eseményre melybe be kellett volna avatkozni, intézkedés vált volna szükségessé, nem történt. Nem polgárőrségi dolog, de ha már a majálisnál tartunk, mindannyiunk nevében gratulálok a majális szervezőinek, és a lebonyolításban résztvevő tagoknak és nem tagoknak, akik önként és fáradságot nem ismerve dolgoztak azért, hogy mi mindannyian - a falu lakossága - jól érezhessük magunkat. A következő nagy rendezvény a polgárőr nap volt. Ezt nem mi itt helyben találtuk ki, a törvényalkotók döntöttek úgy hogy június 27-ét illetve a hozzá legközelebb álló hétvégét a Polgárőrség Napjává nyilvánítja. Ebből az alkalomból június 29.-én tartottuk a pándi polgárőrségi napot. Ilyen a faluban még nem volt, de remélem, hagyományt tudunk ennek is teremteni. Meghívott külső vendégeink voltak a Pest Megyei, valamint a Járási Rendőrkapitány, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke. A program részeként a meghívott vendégeink rövid tájékoztatást adtak a fennhatóságuk alá tartozó terület (melynek szerves része vagyunk) közbiztonsági helyzetéről valamint a rendőrség, a lakosság és a polgárőrség együttműködéséről. A helyi elnökség beszámolót tartott a helyi állapotokról. Lehetőség nyílt mintegy fórum keretében kérdések feltételére, illetve a felmerülő kérdések megválaszolására. Ebéd után kultúrműsorral kedveskedtünk a vendégeknek. A Polgárőr Egyesület nevében: Gyémánt József Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat (Jn. 14,15) (Olvassuk el János evangéliumának 14. fejezetéből a verseket) Isten és ember, ember és Isten között a legszorosabb kötelék a szeretet. Tudjuk, ez az Isten részéről megvalósult, hiszen egyszülött Fiát adta a mi megváltásunkra, de vajon, megvalósul-e az mi részünkről? Ezért kezdi a kijelentést Jézus a ha szócskával. Ha szerettek engem! Az emberek úgy tartják, hogy a legmélyebb szeretet az anyai szeretet. A gondoskodó, féltő, elhordozó szeretet tölti be a szívüket gyermekeikért. Vajon nem így van-e Isten is a mi irányunkba? Mi megtapasztaltuk édesanyánk felénk irányuló szeretetét? Bizonyára, kisgyerekkorunktól kezdve jelen van az életünkben? De vajon megtapasztaltuk az Isten szeretetét, amely kiáradt még születésünk előtt? Hiszen Isten úgy szeret bennünket, hogy még meg sem születtünk, már meghalt értünk a golgotai kereszten. Jézus azt mondja: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ő ezt nagyon jól tudta, hiszen szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. A szeretet próbája az engedelmesség. A szeretet János irataiban nem csupán érzelmi megnyilvánulás, hanem tettek sorozata, amely összhangban van az Úr akaratával. A szeretet a mások javát szolgáló tett, a Jézus parancsa iránti engedelmesség és annak megtartása. Felvetődhet a kérdés, vajon képes vagyok-e én erre a szeretetre? Hiszen azt látjuk, tapasztaljuk életünk során, hogy az érzelmekre, a kimondott szavakra képesek vagyunk, de a cselekedetekre már kevésbé. Sokkal könnyebben kimondjuk valaki felé, hogy szeretjük, mint azt, hogy cselekedeteinkkel bizonyítsuk is. Jézus azt mondja nekünk az olvasásra javasolt rész elején: Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi! Vagyis higgyük el, ő képessé és késszé tud tenni bennünket az engedelmességre. Mi magunktól ezt megtenni nem tudjuk, de ha kérjük a mennyei Atyát, Szentlelke segítségével megadhatja nekünk.

15 2013. július AZ ÉLET KORONÁJA Pándi Tükör 15 Mi szoktunk-e imádkozni? Szoktunk-e kérni Istentől? Ha igen, akkor mit kérünk? Megrendeljük az anyagiakat magunknak, hogy jól menjen sorunk? Kérünk munkahelyet, pénzt, kenyeret, ruhát, meleg lakást? Vagy könyörögünk egészségért, hosszú életért? Itt ennél Jézus sokkal többet ígér! Azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Jézus csodákat tett, és azt ígéri az őt követőknek is. Persze nem olyan csodát, hogy vakokat gyógyítunk meg, süketeket teszünk hallóvá, még halottat sem támasztunk fel a szó szoros értelmében, de a mindennapok csodáinak részeseivé válunk. Amikor megjelenik az életünkben a türelem, jóság, amikor nem irigykedünk másokra, nem kérkedünk, nem fuvalkodunk fel. Nem viselkedünk bántóan, nem keressük a magunk hasznát, nem gerjedünk haragra, nem rójuk fel senkinek a rosszat. Bizony erre a csodára csak a Szentlélek tud késszé tenni bennünket. Mint ahogy a szeretetből fakadó engedelmességre is! Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat mondja az írásban Jézus. Melyek ezek a parancsolatok, tehetjük fel a kérdést. Mert ha már megértettük, hogy a Szentlélek munkálja bennünk a szeretetből fakadó engedelmességet, akkor tudnunk kell, mit vár el tőlünk a mi Urunk! A válasz nagyon egyszerű: megtartjátok az én parancsolataimat! Vagyis, lássuk meg, aki a Sínai-hegyen a két kőtáblára írt, nem más, mint aki a Golgata-hegyen meghalt! Aki azt mondja: Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat a szövetségkötéskor azt mondta: irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. A parancsolat összefoglalva pedig a következő: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Krisztus parancsolatai magukban foglalnak mindent, ami jó, és mindent, amit Isten követelt meg tőlünk. A cselekedet, amit Krisztus parancsol, lehet megegyező a hajlamainkkal, vagy az érdekeinknek megfelelő, de ha ezen az alapon tesszük meg, azzal nem az Úr Jézus Krisztust szolgáljuk. Amit Krisztus parancsol, azt parancsolhatják olyanok is, akiknek a tekintélyét elfogadjuk, s akiknek a javát szolgálni akarjuk, de ha ezen az alapon tevékenykedünk, akkor emberi parancsolatokat tartunk be, nem a Krisztuséit. Ne tévesszenek meg a tévtanítások: amit cselekszel az életben rosszat, jót, azt majd az utolsó ítéletkor összevetik, és ha az életed során tett jócselekedetek többek, mint a rosszak, akkor mehetsz a mennyek országába! Eleve, ha azért teszek valami jót, hogy elismerjék, akkor azt törlik a mennyben! Krisztus parancsolatait csak akkor tartom be, ha azért teszem meg, amit parancsol, mert Ő parancsolja. Ha szeretem Krisztust, az Ő parancsolatait pártatlanul megtartom. Ha bármit azért teszek, mert Krisztus parancsolja, akkor mindent megteszek, amit parancsol, nem válogatok. Ha szeretem Krisztust, jókedvűen tartom meg a parancsolatait. Kiváltságnak fogom tartani, hogy engedelmeskedhetek a törvényének. A gondolat, hogy ezek a parancsolatok attól származnak, Akit a kiválósága és a kedvesség miatt szeretek, rávesz, hogy a törvényét is szeressem, hisz annak is kiválónak kell lennie, mivel az Övé, s ugyanazon okból arra is alkalmasnak kell lennie, hogy a boldogságomat segítse elő. Ha szeretem Krisztust, kitartóan megtartom a parancsolatait. Ha valóban szeretem Őt, soha nem szűnök meg Őt szeretni, s ha soha nem szűnök meg Őt szeretni, soha nem szűnök meg Neki engedelmeskedni. (Dr. John Brown 19. századi skót gondolkodó) Jézus feltámadása után megjelent a tanítványainak többször is. Egyszer, amikor a Galileai tengeren halásztak, és megkérdezte Pétert: jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Te tudod, én úgy szeretlek téged, hogy meghaltam érted! És te? Ma ugyanez a Jézus itt van közöttünk is Szentlelke által, és elmondja nekünk is: Meghaltam értetek a Golgota keresztjén, ti vajon szerettek-e engem annyira, hogy megtartjátok az én parancsolataimat? Ágoston Géza református lelkipásztor

16 16 Pándi Tükör AZ ÉLET KORONÁJA július E g y h á z i h í r e k Április 20-án női szeretetvendégséget tartottunk Versengő asszonyok a családban címmel. Sámuel első könyvében olvasunk egy férfiről, aki két feleséget vett magának. Egyiküknek, Peninnának születtek gyermekei, a másiknak, Annának pedig nem. Abban az időben nagy dicsőségnek számított a sok gyermek, és nagy szégyennek, ha egy asszony nem tudott szülni. Peninna ezért sokat bosszantotta a meddő társát, aki csak sírt, de nem vágott vissza. Megállapítottuk, hogy valószínűleg ez a szelídség is oka volt annak, hogy a férj őt jobban szerette, mint a versengő társát. Ma már a törvények nem engedik a többnejűséget, de a helyzet mégis ismerős lehet nekünk is, mert sokan szenvednek a családban az anyósuktól, a menyüktől, vagy éppen a sógornőjüktől. A közös háztartásban élő nők meg tudják keseríteni egymás és a férjek életét. Anna nem a párjának panaszkodott, hanem Istennek. A gyermektelenséget is neki mondta el a templomban. A jelen lévő pap imádságára meg is hallgatta Isten, és nemsokára fiút szült, akit Istennek ajánlott. Ő lett Sámuel próféta, aki meghatározó személyiség Isten népének az életében. Itt kitértünk arra a vélekedésre, hogy egyesek szerint nem kell templomba menni ahhoz, hogy imádkozzunk. Ez igaz, de a keresztyénség közösségi vallás, Isten úgy rendelkezik, hogy egymás terhét hordozzuk. Vagyis egyes problémákat csak akkor oldja meg, ha a gyülekezet közösségében hangzik érte imádság. Május 5. Közel 40 hittanos gyermek készült verssel ezen a vasárnapon. Megható volt látni a tele padsorokat, és azt is, hogy milyen fegyelmezetten hallgatták a prédikációt. A műsor végén minden édesanya kapott egy kis cserép virágot Kenéz Edit adományaként. Ezúton köszönjük meg neki emlékezve a Biblia soraira: A jókedvű adakozót szereti és gazdagon megáldja az Isten. Május 10. Az óvodai ballagáson a tiszteletes úr is búcsúztatta a kicsiket. Könyvet és emléklapot adott át nekik a gyülekezet ajándékaként. Május 12-én 5 gyermek konfirmált. Előző szombaton este vizsgáztak a presbiterek előtt több mint 100 kérdésből. Vasárnap már csak egy részét kellett felmondaniuk. Hangos válaszaikkal emlékeztették a volt konfirmandusokat a régen tanultakra, illetve tanították a nem konfirmáltakat a Biblia alapigazságaira. A fogadalomtétel után Ágoston Géza lelkész megáldotta őket. Gyenes Pálné gondnok köszöntötte a konfirmált fiatalokat, akik a gyülekezettől egy Bibliát kaptak ajándékba. Imádkozzunk azért, hogy hűségesek legyenek Istenhez és a gyülekezethez! Ezen a vasárnapon a 10 éve konfirmáltak emléklapot kaptak. Május 19. Pünkösd Ezen a napon arra emlékezünk, és azt ünnepeljük, hogy Krisztus halála után elküldte a Szent Lelkét, aki által mindig velünk van. Az kapja meg Isten lelkét, aki megvallja bűneit, és életét tudatosan Isten uralma alá rendeli. Köszöntöttük a 25 éve konfirmáltakat, akik közösen vettek velünk úrvacsorát. Minden kedden és csütörtökön reggeli áhítatot tart a lelkipásztor az iskolában. Azért imádkoznak, hogy tudjanak szót fogadni, legyen békesség és nyugalom az iskolában, csökkenjen az agresszív gyerekek száma, hogy sikeresen feleljenek, hogy a pedagógusok tudásuk legjavát adják. Ágostonné Szőcs Anna

17 2013. július KAVALKÁD Pándi Tükör 17 Pánd község ünnepi megemlékezése a Hősök Napja alkalmából a Szoborkertben H ő s ö k N a p j a Tisztelettel adóztunk emlékük előtt a Szoborkertben. Sajnos az időjárás az idei ünnepeinken nem fogad bennünket kegyeibe. Elég kevesen voltunk, de nagyon szép és méltó megemlékezést tartott a Polgármester úr! Köszönjük! Az iskolás szavalat és a rézágyú kellő hangulatot adott az emlékezéshez, a koszorúzáshoz! "Vándor mindegy mi vagy: Bányász, földműves vagy művész! A legjobb barátod nyugszik itt! Így gondolj rá míg élsz! Egy pár percre állj meg itt!, hullajtsd reá a hála könnyeit! Feláldozta érted életét, mindenét! Meghalt, hogy élhessen a Haza és a Nép!" (Iszakovszkij) A Hősök emléke előtti tiszteletadásunk Pándi emberek, a Szoborkertnél álljatok meg egy néma percre! Az emlékműnél egy néma főhajtással, a hősökre emlékezve! Feláldozták azt, ami a legnagyobb kincs, pótolhatatlan: Az életet! Hiába várták őket haza anya, feleség és gyermekek! Szegény hazánkban sokszor öntözte magyar vér a haza földjét, Mindig voltak hősök, akik föláldozták a családot, az életet: a Hazáért! Megérdemlik a szép Szoborkertben álló emlékművet, kopjafát! Megérdemlik az utókor tiszteletét, és minden Pándi ember háláját! Köszönjük a hősök önfeláldozását! Azt hogy van még Magyar Hazánk! Vérükkel öntözték, életüket adták! Köszönjük a Hősöknek a Magyar Hazát! Ungár Ágnes Cecilia

18 18 Pándi Tükör KAVALKÁD július L O S O N C I K I R Á N D U L Á S április 13-án a Pándi Református Egyházközség javaslatára nagysikerű kirándulást sikerült szervezni Losoncra. Ezt bizonyítja, hogy 64-en utaztunk ki. Igénybe kellett venni a hivatal kisbuszát. Az ottani polgármesteri hivatal képviselője, Maria Sarova nagyszerű és tartalmas programot állított össze nekünk. Az egész napunk be volt osztva, nagyon sok mindent megmutatott nekünk Losoncból, ami csodálatos volt, mindenütt hozzáértő történészek, professzorok vártak minket. Láthattuk a Szilassy kastélyt és a Szilassy sírokat is. Sajnos nem valami szép látvány volt. Pedig igazán kár értük. Mária nagyszerű ebédről is gondoskodott. Ezen a remek napon remélem mindenki jól érezte magát és legközelebb is elmegyünk. Gál Sándor Trianoni megemlékezés a pándi református templom szoborparkjában

19 2013. július KAVALKÁD Pándi Tükör 19 T Á J H Á Z H Í R E K Disznóvágás Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a disznóvágást anyagilag támogatták, ott dolgoztak: Galambosi Sándor, Gál János, Deák János, Lázók József, Hugyák Csaba, a Pándi Tájház és Helytörténeti Egyesület tagjai és Molnár Sándor, aki 50 forinttal olcsóbban adta a malackát. A nagysikerű disznóvágáson előkerült a régi pörkölő és a hurkatöltő is. Egész napot a jó kedv jellemezte, mindenki nagy örömmel dolgozott, meg is lett az eredménye. Volt hús a majálisra. Van szalonna vindófliba a zsír a kredencben. Este az egyesület tagjait vacsorával vártuk, hurka és sült oldalas volt a menü. Jó páran megjelentek, még nótaszó is volt. Az egész disznóvágást a egyesületi tagdíjból, illetve adományokból finanszíroztuk. Mindenkinek még egyszer tiszta szívemből köszönöm! Gál Sándor elnök II. Tájházi Majális Falunk Tájháza megújult külsővel, belsővel várta a gondtalan nap eltöltésére hozzánk érkező látogatókat. A falut megmozgató program nagy előkészítést igényelt. Külső, belső meszelés Boros László, külső fal, lábazat tapasztás Pinga Sanyi bácsi és Mészáros Pál munkáját dicséri. Konyha és a szoba takarítását, elrendezését Lázókné Juci néni, Molnárné Margit néni, Hubainé Irma, Csókásiné Margó segítségével készítettük. Virágos kertben és a díszítésnek a virágokat Kenéz Edit adományozta. Tereprendezés fő gondnokunk Mohácsi András és segítői keze munkáját dicséri. A májfát Bodri Balázs és fiatalemberrel közösen az éjszaka során felállították, majd az akkor már működő mozgó Clubban ünnepelték meg. Kilenc órától vártuk a gyerekeket régi, falusi játékokkal. Ezekért Deákné. Erzsike, Fanni óvónéni, Mocsári István és Emma, Pintér Szandi, Holes Anita volt felelős. A bátrakat Csillag Nikol lovagoltatta. A műsor hangosítását és az egész napos zenét Bertókné Varga Éva és az iskolások csinálták. A rendre a polgárőrök vigyáztak. Az információs pultban Mohácsi Viki, Balog Erika igazította útba a látogatókat. Három üstben főtt az ebéd, Holes Illés és Molnárné Margit néni vezénylésével. Kürtöskalácsot Boros Erzsébet és társai sütötték egész nap. Kulcsos kalácsot hozzáértő kezek dagasztották, gyúrták, fonták, amit a Pándi Pékség kemencéi sütöttek ropogósra. A ház kemencéje egész nap üzemelt. Fűtönk Lázók József polgármester volt. Itt sült meg a kenyér és a lángos is. Vendégeket vártunk még Szlovákiából is, őket kis csapatunk a faházban látta vendégül, amit kedvességük, szeretetük tette feledhetetlenné. Legújabb látványosságunk: Drótos Mészáros Sándor adománya a ritkaságnak számító ROSTA, valamint a Major Erzsébet felajánlása, nagyon régi sublót, amit Kovács János újjávarázsolt. Messziről jött látogatók, régen elköltözött pándiak, ellátogató falusiak örömmel vették a tájházban bemutatott tárgyak, fényképek sokaságát. Nem csak ígérték, hozták is a féltve őrzött tárgyaikat. Pándról szóló tesztek kitöltésekor sok, szinte elfeledett emléket idéztek fel.

20 20 Pándi Tükör KAVALKÁD július A délutáni műsorok alatt, ahol a legkisebbtől a legidősebbekig felléptek, nagy sikert arattak. Számomra nagy örömet okozott a Szociális Otthon lakóinak műsora. Öröm volt őket látni, hogy milyen boldogok, szeretet sugárzott belőlük. A nap zárásaként a Baranta Harcművészeti Csoport bemutatóját láthattuk. Harci eszközöket mindenki ki is próbálhatta. Egész nap az udvaron a Lakatos sátorban lehetett vásárolgatni, a mozgó Clubban pedig szomjat oltani. Hugyák Csaba egész nap fotózott, ezeket, a képeket fel is töltötte a facebook-on a Tájház oldalára. Fent leírt nevek teljesség nélkül lett felsorolva, aki kimaradt a felsorolásból azoknak is köszönöm önzetlen munkájukat! A jó hangulatot az önzetlen összefogás, Isten áldása és a kegyes időjárás garantálta. Marsai Anikó Ungár Ágnes Cecilia: Ha Május, akkor Majális! Tisztelt vendégek, kedves pándiak! Szeretettel köszöntjük, akik itt vannak! Romos épület, gondozatlan porta, Ma már a nap is boldogan beragyogja! Sok szorgos kéz, rengeteg sok munka, Így lett ilyen szép a Tájházunk mára! Kaptunk mi sok segítséget, építőanyagot, Zöldséget, kenyeret és sok-sok emberi jót! Van az egyesületnek egy lelkes kis csapata, Akik a munkát, szerszámot két kézzel is megfogta! Kalákába építjük-szépítjük Pánd gyöngyszemét! Így aki rá néz, felnőtt és gyermek megdobogtatja a szívét! Május Elseje: a munka és szórakozás ünnepe, Immár a 2. Majálisra hívunk benneteket! Hagyományt szeretnénk teremteni mindenkinek, Érezze jól magát itt, Vendég, Pándi és gyermek! Eladó lány is akad ezen a portán! Ezt hirdeti fennen ez a szép Májusfánk! Virágba borult a felébredt természet, Mi pedig egy kis szórakozást kínálunk nektek! Lesz itt minden: Zene, tánc és ének, Gondoskodnak róla, gyermekek és " vének"! Hogy a has se maradjon éhen, a torok szárazon, Kínálunk ételt, italt és kemencében sült kalácsot! Előre gondoltunk a sok éhes szájra, Ezért lett a márciusi télben a disznó levágva! Sok szorgos ember dolgozott meg érte, Legyen elég leves, hurka, kolbász nektek ebédre! Legyen a mai nap olyan emlék nektek, Hogy jövőre is boldogan, örömmel gyertek! Felsorolni nehéz, ki mindenki segített minket, Ezért egy szóval: Minden segítséget köszönünk nektek! Kezdődjön hát ezek után a felhőtlen szórakozás, Vers, köszöntő, gyermek és nyugdíjas tánc! Lesz arcfestés, lángos evő verseny! Ki fut jobban a zsákban?: Hát azt megnézem! Felnőttek, gyermekek érezzétek jól magatokat! Egyetek-igyatok! szórakozás ragyogja be a napunkat! Majális csak egyszer van minden évben! Kedves Édesanyák! Vasárnap az Isten éltessen! Köszönjük hogy eljöttetek hozzánk, Ez a Majális az embereket is összekovácsolják! Sok szép hagyományt őriz Pánd a mi kis falunk, Elég volt a szóból: Kedves Vendégek, Barátok Mulassatok!

21 2013. július KAVALKÁD Pándi Tükör 21 IV. Pándi Meggyfesztivál és Falunap július 13. (szombat), Pánd A rendezvény helyszíne a Művelődési Ház és annak parkja Mindenkit szeretettel meghívunk és várunk a PÁNDI MEGGYFESZTIVÁLRA! PROGRAM: Vendégvárás kora reggeltől Vásár a Művelődési Ház parkjában és a Sugár úti részen Főzőverseny Kézművesek, kirakodók, vásárosok, vidámpark, kiállítások Templomban református ünnepi istentisztelet 10 órától Kishonthy Katalin festőművésznő magángalériája (Fő út 96.) egész nap látogatható Tájház (Fő út 37.) egész nap megtekinthető Különböző mókás játékok megmérettetések gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt pl: meggymaglövő verseny, zsákban futás, gólyalábon futás stb. Kiállítások a Művelődési Házban Kézműves foglalkozások gyerekeknek; gyermek játszóház Arc-, henna- és pólófestés A Művelődési Ház színpadán 13 órától műsorok Este és egész nap zenés mulatság minden korosztály számára Pándi meggy és abból készült termékek vására Szotyola zenekar a gyerekek szórakoztatására Ódor Cintia (operett, musical) Triász Zenekar (elfelejtett dalok, Sipos Péter, Jankai Béla, Kálmán) A műsor változtatási jogát fenntartjuk Főzőverseny Helyben és otthon elkészített sütemények, italok versenye. Minden ételben, italban, süteményben lehetőleg meggy legyen. Nevezés: július 10.-ig tel: a Művelődési Házban A verseny célja a pándi meggy népszerűsítése és ezen keresztül falunk megismertetése. A verseny ideje: , szombat 8 óra Verseny helye: A Pándi Művelődési Ház parkja A verseny megnyitása 8 óra 45 perckor, 9 órakor a verseny kezdete, eredményhirdetés óra között.

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A MEZŐZOMBOR POLGÁRŐR EGYESÜLET ÉVI MUNKÁJÁRÓL

B E S Z Á M O L Ó A MEZŐZOMBOR POLGÁRŐR EGYESÜLET ÉVI MUNKÁJÁRÓL B E S Z Á M O L Ó A MEZŐZOMBOR POLGÁRŐR EGYESÜLET 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Ferenczi István polgárőr vezető Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! A szokásos módon és időben kerül

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben