Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív."

Átírás

1 Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Figyeld ott fönn a réti sast, átíveli a kék eget, a gyenge füvet is kutasd, hol fáradt lábad lépeget. Tûz Tamás Csalogató Vagy szebb lesz itt a hegy tövén, hol tiszta víz fut, lágy patak, szarvas hajol a hab fölé és zsenge nyárfák állanak. Vagy üljünk le a pázsitra és nézegessünk szerteszét, míg vállaidra ráhajtja a margaréta szép fejét.

2 2 Év végi körlevél Kedves Szülők! A következő tanév zökkenőmentes szervezése érdekében az alábbiak tudatosítását kérjük Önöktől. A nyári szünidőben, július hónapban az iskola és az óvoda is zárva lesz. Ügyintézésre a gimnázium épületében augusztus 1-jén, 8-án és 16- án, 8 és 12 óra között lesz lehetőség. A tanév tankönyvellátá - sá val kapcsolatban az alábbiak figyelembe vételét és teljesítését kérjük: Számlát csak a tankönyvek megvásárlásakor tudunk kiállítani! A tankönyvek értékesítése kizárólag készpénz ellenében történik. A tankönyvkiadó az iskolakezdési támogatást nem fogadja el. A tankönyvosztásra kijelölt napokon csak a megvásárolandó könyvek vehetők át. Az ingyenes tankönyvre jogosultak a könyvtárból, kölcsönözik a köny veket és azokat az első tanítási napon az osztályfőnököktől kapják meg. A tankönyveket az iskola Apáca utcai épületének tornatermében lehet megvásárolni délelőtt 8 12 óráig, il - letve délután óráig. Augusztus osztály, au - gusz tus osztály és a 7. H és a 8. H osztályos tanulók, augusztus 29. gimnáziumi osztályok. A folyamatos ügyintézés érdekében kérjük a fenti időpontok szigorú betartását! Tájékoztatásul megadjuk az egyes évfolyamok és osztályok jövő évi tankönyvcsomagjainak várható árát. Az alábbi összegek csak tájékoztató jellegűek, hiszen a nyár folyamán még változások várhatók, illetve a megvásárolandó nyelvkönyvek árainak függvényében változnak. Általános Iskola Ár (Ft) Hatévfolyamos Gimnázium (H) Ebédbefizetés szeptemberre Az általános iskolásoknak és a gimnazistáknak az általános iskola épületében: augusztus ig 8 12 óráig, illetve délután óráig. Az óvodásoknak az általános iskola (Apáca utca 43. sz.) épületében: augusztus 29-én 8 12 óráig, illetve délután óráig. Az ebédbefizetéssel kapcsolatos tudnivalók: A Gyermekvédelemről szóló évi XXXI. Törvény a (5) bekezdés alapján az óvodai ellátásban részesülő gyermek, és a nappali rendszerű oktatásban résztvevő 1 8. osztályos tanuló, 100%-os intézményi étkezési kedvezményre jogosult akkor, ha a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Ezt a kedvezményt azonban csak akkor tudjuk biztosítani, ha az étkezési díj befizetésekor rendelkezik a szülő a Ár (Ft) Készítette: Varga Dorottya 6. a Négyévfolyamos Gimnázium (N) Ár (Ft) as tanév megkezdésekor érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről kiállított, önkor - mány zati határozattal s ezt az étkezési díj befizetéséhez magával hoz - za. Ellenkező esetben az étkezés teljes árát ki kell fizetni. Felhívjuk a Ked ves Szülők figyelmét, hogy a kedvezmény igénybevételéhez nem elég a kérvény benyújtásáról szóló igazolás csak a határozat jogosít kedvezményre. A as iskolaév kezdésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk: A tanévnyitó Veni Sancte szeptember 2-án, vasárnap 16 órakor lesz a Bazilikában. A tanulók ig ün - nep lőben, osztályonként sorakozzanak fel a Bazilika előtt. A tanévnyitó szentmisére a szülőket és a hozzátartozókat is szeretettel hívjuk és várjuk. A tanítás szeptember 3-án hétfőn 8 órakor kezdődik. Az előttünk álló nyárra, a vakációra, a boldog családi együttlétre Isten áldását kérik a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ nevelői A Pro hász ka Ot to kár Orsolyi ta Köz ok ta tá si Köz pont lap ja. Meg je le nik éven te két szer. Fe le lõs ki adó: Né meth Jó zsef igaz ga tó. Szer kesz tõ ség: 9022 Gyõr, Új ka pu ut ca 2-4. Te le fon: Fax: Hon lap: hasz ka. gy or.hu, jakab. hasz ka. gy or.hu. Fõ szer kesz tõ: Ja kab Gá bor. A szer kesz tõ bi zott ság ta nár tag jai: Csor ba Já nos, Botosné Mé szá ros Krisz ti na, Eigner Emil, Fekete Katalin, Kardos Márta, Nyögér Melinda, Pusztai László, dr. Ottófi Rudolfné, Strasszer György, Szerediné Nagy Gellei Márta, Szomor Gáborné, Tóthné Sasvári Szilvia. A szer kesz tõ bi zott ság di ák tag jai: Békési Kimberli, Gulyás Luca Réka, Hegedüs Hajnalka, Hofbauer Gergely Viktor, Horváth Máté, Jánoki Dorina, Kovács Boglárka, Nyári Ákos, Peredi Adrienn, Simon Orsolya, Szemethy Kitti, Szűcs Anna Csenge, Varga Viola Veronika. Nyomdai elõ ké szí tés: Kon rád Kiadványszerkesztõ Kft. Nyom ta tás: ECOPRESS Nyomda, Gyõr. Kéz ira to kat és fo tó kat nem õr zünk meg és nem kül dünk vissza. A kéz irat ok rö vi dí té sé nek jo gát fenn tart juk.

3 3 Az Országgyűlés elnöke köszöntő beszédet mondott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megtartott ünnepségen intézményünkben. Kövér László március 15-i beszéde Főtisztelendő Püspök Úr! Tisztelt Emlékező Iskolaközösség! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Fiatal Barátaim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat ezen a csodálatos ünnepen, és köszönöm, hogy meghívtak maguk közé, hogy együtt emlékezzünk. A múltat jelenné tenni, ünnepelni jöttünk ma ide. Felidézni azt, amikor a hoszszan elhúzódó tél után az élet végre utat tört magának. Amikor a hótakaró, a jégpáncél alatt már gyűlni kezdett az életerő, hogy az első meleg nap, az első napsütés hatására a vékony kis hajtás egyszer csak áttörje az őt látszólag reménytelenül elfojtó leplet, és kibomoljon, virágba szökkenjen. Hét nemzedéknyi idő. Ennyi választ el bennünket a leghíresebb március 15-énktől, a sorsfordító áprilisi törvényeinktől és a császár olmützi alkotmányától. Hét nemzedéknyi idő telt el a tavaszi hadjáratban kivívott győzelem és a Világosnál elszenvedett vereség, Buda dicsőséges visszavívása és Komárom várának reményvesztett feladása óta. És hét nemzedéknyi idő a debreceni Nagytemplom falai között kimondott függetlenség és az aradi sáncok árnyékában ránk nehezedő alávetettség óta. A hét különleges szám nekünk, magyaroknak: nem véletlenül beszél a magyar történetírás hét törzsről és hét honfoglaló vezérről, hétmagyarról. Az sem véletlen, hogy a népmeséink alapszáma is a hét. Gondoljunk csak a hétfejű sárkányra, hétmérföldes csizmára, hetedik határra, hetedik mennyországra, hét fivérre, hét nővérre, hétpecsétes titokra vagy hetedhét országra szóló lakodalomra. Mint ahogy az sem véletlen, hogy a régi magyarok hite szerint a hetedik gyermek a legtehetségesebb és a legszerencsésebb: minden hetedik évben kincset talál. De vajon mit üzen nekünk, az 1848/49-es forradalom hetedik nemzedékének, a hetedik gyermekeknek a magyar szabadságharc története? Milyen kincset rejteget a számunkra? Mit láthatunk magunk mögé, a múltunkra pillantva több mint százhatvan esztendő távolából? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Diákok! A szabadságharc a romantika kora, a heves érzelmeké, ezért története sem véletlenül a végletek története: győzelem és vereség, dicsőség és megaláztatás, függetlenség és rabság. És mindez öt hónap leforgása alatt. Igen, ez alatt az öt hónap alatt megjártuk a mennyet és a poklot, a húsz hét alatt részünk volt az üdvösségben és a kárhozatban, a száznegyven nap alatt felemeltettünk, hogy annál nagyobbnak érezzük az alávettetést. Talán vannak, akik a magyar sors tragédiáját olvassák ki ezekből a számokból. Azt, hogy nekünk, magyaroknak végül semmi sem sikerült. Mert hiába küzdöttünk meg hősiesen a győzelemért, végül csak vereséget szenvedtünk. Hiába vívtuk vissza az országot magunknak, végül csak elvették tőlünk azt. Hiába szereztük vissza a szabadságunkat, végül csak rabság lett belőle. Igen, hangzik a gondolatsor végén a következtetés: vesztes nép vagyunk. A hiábavalóság nemzete. Mert minden tettünk, minden cselekedetünk, minden diadalunk, amire büszkék lehetnénk, hiábavaló volt. De vajon így van-e mindez? Vajon igaza van-e azoknak, akik a történelem nagy pillanataitól is csakúgy, mint a hétköznapok küzdelmeiben egyedül a látványos és azonnali sikert fogadják el eredménynek? Nem csupán arról van-e szó, hogy olyasmit kérünk számon a múltunkon, ami korunk egyik jellegzetes problémája: a gyorsan megtérülő és látványos hasznot? Hiszen, ami nem hoz azonnali és kézzelfogható profitot, az ma mindenestül hiábavalónak tűnik. Tisztelt Ünneplő Egybegyűltek! Valljuk be, hogy a történelmünk nem szemlélhető úgy bármennyire is szeretnék egyesek ilyennek láttatni, mint egy gazdasági vállalkozás, amelyről világos képet ad a bevételek és a kiadások egyenlege. Gondoljunk csak bele: hol lennénk mi, magyarok, ha 1849-ben, a világosi fegyverletétel után az előttünk járó nemzedékek úgy zárták volna le a nemzeti történelmünk főkönyvét, hogy most már nem éri meg magyarnak lenni? Mi lenne velünk ma, ha azzal a tapasztalattal tértek volna haza a honvédek, hogy bizony ráfizetés ragaszkodni a magyarságunkhoz, hiszen túl nagy kockázatot vállaltunk, belebuktunk, ezért jobb mihamarabb túladni a veszteséges bolton? Nem, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákok, a történelem, 1849 története nem a számokból, adatokból kiolvasható, kiszámítható és matematikai műveletekkel kifejezhető logikára oktat. Hanem arra, hogy a történelem szabálytalan, mert az érző, álmodó, álmaiért áldozatot is vállaló, és önmagát, emberi mivoltát meghaladni is képes ember alkotása. Arra oktat, hogy az életünkben vannak olyan kapcsolataink és azt gondolom, ezek vannak, ezek kellenek, www. pro hasz ka. gy or.hu

4 4 hogy többségben legyenek, amelyek nem a haszonelvű mentalitáson alapulnak, ezért nem lecserélhetőek, ha ez a partnerség éppen nem nekünk kamatozik. Ilyen a hitünk, a családunk és ilyen a nemzeti hovatartozásunk. És arra oktat, hogy szemben az üzlet világával, ahol egy csődbe ment vállalkozás nyomtalanul képes eltűnni és örök feledésbe merülni a történelemben még a legkeserűbb bukásnak is következménye van, a legreménytelenebb időszakok hasztalannak tűnő kitartása is egyszer eredményt, gyakran fényes győzelmet hozhat. Ha nem így lenne, akkor nem kényszerült volna az udvar alig két évtizeddel a bukás után kiegyezésre. Ha nem így lenne, akkor november 4-ét, a forradalom eltiprását nem követte volna 1990 áprilisa, az első szabad választások. És ha nem így lenne, akkor a mostani erőfeszítéseink is hiábavalóak lennének. Bármilyen furcsán hangzik, éppen az es szabadságharc katonai sikereiben láthatjuk igazán, hogy mi mindent köszönhetünk a hideg számítást, megfontolást nélkülöző emberi tulajdonságoknak: az első pillantásra ésszerűtlennek tűnő bátorságnak, a lehetetlenséget célzó vállalkozó szellemnek, a tétovázást nem ismerő önfeláldozásnak. A Guyon Richárdoknak, akik a kiúttalan helyzetből is megtalálták a kivezető ösvényt: mi lett volna a honvédsereggel branyiszkói-áttörés nélkül? Az olyan névtelen hősöknek, mint a szolnoki diadal egyik dobosa, aki visszakiáltott a támadást leállítani szándékozó parancsnoknak: én nem retirálom, én verem a sturmot. Így, ennek a makacs, engedetlen dobosnak köszönhetően rohanta meg szemből és foglalta el az ágyúkat a zászlóalj. A Leiningen-Westerburg Károlyoknak, akik a halál közelségében is elég bátrak voltak ahhoz, hogy ne féljenek. Sohasem éreztem oly mélyen, hogy sorsunk Isten kezében van írja a magyar szabadság aradi vértanúja a győztes tápióbicskei csatáról: ezen a napon nem törődtem a golyók süvöltésével és zúgásával, úgy éreztem, hogy nem történhet semmi bajom. Ezt üzeni nekünk a múltunk, erre tanít bennünket története. Ahogy kiváló költőnk, Illyés Gyula fogalmaz: A magyarság magatartása ésszel föl nem fogható, kívül esik a józan, az érdekeket, a következményeket latolgató gondolkodáson. Létét vakmerő harcainak köszönheti. Majd így folytatja: A higgadtságáról, szemléletéről híres nemzet látja, hogy nekiugrása csak kudarccal végződhet, s mégis újra és újra nekiugrik Góliátnak. Történelmünk nem logikára oktat. Arra oktat, s ez benne a vigasztaló és magasztos, hogy nemzetek életében olyan fogalmaknak is van értelme, mint bátorság, merészség, ideákhoz való ragaszkodás. Tisztelt Ünneplők! De vajon a bátorság, a merészség és az ideákhoz való ragaszkodás önmagában véve elegendő lenne-e ahhoz, hogy idővel a vereséget győzelembe, a bukást diadalba, az elnyomást szabadságba fordítsuk? Aligha. Kell, hogy legyen a Góliátnak eső bátorságon, a következményeket figyelmen kívül hagyó vakmerőségen túl még egy titok, ami miatt annyi vitázó történelem-boncolás mellett ezt az ünnepünket olyan nagy egyetértéssel szeretjük, amiért vele ilyen szoros kapcsolatot ápolunk, amiért hozzá ennyi érzelem, ennyi történet kötődik, és végül de nem utolsó sorban amiért ma is minden pontját, célkitűzését vállaljuk. Velünk van Isten és az igazság! írta Kossuth a Jellasicsot üldözőbe vevő magyar katonáknak szóló, buzdító kiáltványában. És hét nemzedék óta mindenki így is érzi: nálunk volt az igazság. Igen, kedves diákok, velünk volt Isten és nálunk az igazság, mert a mi forradalmunk nem felfordulást, rombolást, nem tömeggyilkosságokat jelentett, mint a francia jakobinusok terrorja, akik úgy hitték, csak a társadalom és intézményeinek teljes lerombolásával, emberek ezreinek kiirtásával lehet új világot teremteni márciusa nem rombolt porig semmit, változást követelő indulataival, sebészi pontossággal csak addig ment el, amíg bevégezte küldetését, s máris hozzáfogott az építkezéshez, az új élet kialakításához március 17-én az egyik pesti újság publicistája azt találta írni, hogy a két nappal korábbi Magyarországot valójában egy teljes évszázad választja el új énjétől. A változás valóban elsöprő volt és szinte azonnal végbement. Hiszen nem egészen egy hónappal a márciusi események után már szentesítve készen álltak az alkotmánnyal is felérő áprilisi törvények, amelyek évszázados zsibbasztó kötelektől szabadították fel az országot. Modernizálták és függetlenítették annak jogrendjét és államszervezetét, a feudális, rendi világból nagyot léptek egy korszerű, polgári világ felé. Kedves Ünneplők! Jól tudjuk: a nagy teljesítményekhez a legtöbbször rendkívüli képesség, különleges tudás és főképp tehetség kell. Feltalálni valamit, sportsikert elérni, egy jó regényt megírni csak tehetséggel lehet. Az igazság az, hogy a forradalmakhoz nincs szükség különösebb tehetségre. Nem kell rendkívülinek lenni, természetfeletti erővel bírni. A forradalomhoz pusztán elszánás kell. A kormányzás viszont teljesen más. A forradalmakat dühös emberek robbantják ki, egy ország irányításához azonban higgadt

5 5 államférfiak vezénylete kell. Ezt már nem lehet dühből intézni. Ahhoz nem elég a harag, nem elegendőek a hangzatos szavak, és bizony nem elég a szebb jövőbe vetett hit sem. Oda szaktudás, és a tudásban tehetség és tapasztalat kell, mely a lelkesedés élére áll áprilisában a Gondviselésnek hála nem hőzöngő, gyűlölködő, bosszúért lihegő, hanem felelős, dolgozni, építeni akaró, és változtatni képes emberek álltak az ország élére. Férfiak, akik tudták, hogy nincsen előre elkészített út, csak olyan, amelynek köveit személyesen rakják le. Vezetők, akik nem mindössze a nyugati minta másolásába fogtak, hanem az ország saját pályáját keresték. Nem válságot kezeltek. Nem a régi kabátot foltozgatták, hanem új ruhát szabtak. Nem hivatkoztak a nehézségekre, nem keresték a kifogást, nem menekültek a munka elől. Azonnal cselekedtek. Jót s jól. Magyarország a 48-as tavasz forradalmi eseményei után egyetlen nyár alatt erős, jó törvényekkel megalapozott, korszerű állam alapjait rakta le. Ilyen rövid időn belül sikerült gyökeresen új és minden korábbinál jobb irányba kormányozni az ország szekerét! Még a háborúskodás sem fojthatta el a kibontakozást, az új rend születését. Ugyanezen rövid idő állt rendelkezésre, hogy az ország ütőképes hadsereget állítson ki. És ez is sikerült. A magyar hadsereg minden nehézség és ármány ellenére sokáig sikerrel védte a szabadságot. Nagy tudású, erős - lelkű tisztikarral, s a honvédek és nemzetőrök áldozatával. Minden esélye megvolt a győzelemre. Legyűréséhez az egyik nagyhatalomnak segítségül kellett hívnia a másikat. Kedves Fiatal Barátaim! Az emlékezőket gyakran éri az a vád, hogy bűnös módon aktualizálnak. Már miért ne tennék? Az ünnepek mégiscsak kikristályosítanak egy erényt, egy lenyűgöző pillanatot, s amióta világ a világ, az emlékezők e kitűntetett pontokhoz mérik a jelent. Lássuk, hogyan állunk ma 1848 eszményeihez képest? Nos, tagadhatatlan: ma az áldozatvállalást bizony sokan megmosolyogják. Pedig az 1848-ról őrzött emlékeink mind arról mesélnek: mennyien és hányféle körülményben tekintették rongynak saját életüket a haza becsületéhez képest. A nemzetőrök nemzedékeket lelkesítő honvéd-erényeit ma nehéz megtalálni; de legalábbis nagyon kell keresni. Ma a közhangulat nem az itt élned, halnod kell jegyében bátorít, hanem a ne maradj itthon, fuss el messzire jegyében fojtogat. Ma csak azt halljuk, hogy sokfélék vagyunk, de hogy mire lelkesülhetnénk együtt, arról csak keveset. Pedig a közös hitet nem zártuk múzeumi tárlókba. Én azt mondom, kedves fiatalok, nézzünk bele a hősök, nézzünk Batthyány, Petőfi, Széchenyi, Kossuth, Vécsey vagy Damjanich tekintetébe, és merjünk tisztán látni! A szkeptikusok, az örök kétkedők, a kicsinyhitűek azt mondják: ők egy letűnt kor lázas arcai. Mi azonban tudjuk, hogy ezek mi vagyunk. Mi vagyunk, amikor épp a helyes úton, a magunk útján jártunk. Egy francia főnemes intette egyszer a gyermekét azzal: fiam, ne dicsekedj a famíliáddal, mert a családunk olyan, mint a krumpli ami jó benne az a föld alatt van! Én hiszem, hogy ez Magyarországra nem igaz, mi, mai magyarok sem vagyunk kevesebbek a régieknél. Magyarországnak ma egyetlen ellensége van: saját kishitűsége. Jó, ha tudjuk a beletörődésről és a reménytelenségről, hogy az nem a magyarok szívében termett! Ez egy ocsmány fertőzés, ami eltorzította az életünket, s amit a nemzet ezennel kivet a testéből! Ettől látjuk fásultnak, meggyötörtnek, becstelennek és javíthatatlannak a világot, ami körülvesz. De ez nem mi vagyunk! A mi hazánk egy tehetséges ország. A magyaroknak tehetsége van. Nem elsősorban a nagy, világrengető újításokhoz, a zenéhez, vagy a sorsfordító találmányokhoz, mert ahhoz közöttünk is csak keveseknek van. A magyaroknak a legnagyobb tehetsége az élethez van! Ne az ügyeskedőket, a kiskaput keresőket, a tülekedőket lássuk! Nézzük csak meg, hogyan ünnepel, hogyan szurkol, hogyan arat és szüretel, hogyan dolgozik, hogyan leleményes a magyar! Magyarországnak tehetsége van az értelmes, szép és becsületes munkához. Tehetsége van a sikerhez. Ne tévesszen meg minket, ha a mögöttünk hagyott évtizedekben nem ilyennek láttuk. Mert nem a saját útját járta. A zsákutca ködös fény- és közviszonyai, az ismeretlenben való kapkodás, a tanácstalanság zavara torzíthatta el. Zsákutcában jártunk, ahová a magyarhoz méltatlan, tehetségtelen kormányzás vitt miket. Azonban minden tévútról vissza lehet fordulni! Változni csak akkor tudunk, ha nem félünk az alattunk tátongó, elnyelni kész mélységtől, hanem visszakapaszkodunk a lejtőről. Már meg is vetettük a lábunkat, az elöl állóknak pedig húzni kell a többieket, mert egész Magyarország ebbe a kötélbe kapaszkodik! Vinni kell a beletörődötteket, a kesergőket, a bizalmatlanokat, a reményteleneket is, mert belőlük lesznek a ráébredők, a megerősödők, a megnyílók, s az erőnk velük is megsokszorozódik! S nem csak belőlük, hanem a ma még csak készülődő generációk tagjaiból belőletek is, kedves fiatal barátaim! Legyetek büszkék hazátokra, múltunkra, őseinkre, szüleitekre, nagyszüleitekre, akik megtartották ezt az országot. Legyetek jó emberek és jó magyarok! És akkor Magyarország Kossuth szavaival ismét olyan lesz, hogy a pokol kapui erőt nem vesznek azon. Szép ünnepet kívánunk mundannyiunknak! www. pro hasz ka. gy or.hu

6 6 Az óvoda tíz éve Az óvoda 2001 szeptemberében kezdte meg működését a Prohászka Ottokár Gimnázium és Általános Iskola legalsó láncszemeként. A prohászkás tanító nénik segítségével történt az óvodások toborzása, az első beíratás. A Bástya utcai két csoport számára kialakított épületben 44 gyermeket fogadtunk négy óvónővel, két dajkával szeptemberében bővültünk egy csoporttal, amit a szemben lévő lakásból alakítottunk ki. Itt már 66 gyermek nevelkedett. Az ici-pici udvar egyre kisebb lett a gyereklétszám növekedése által, de minden dolgozó arra törekedett, hogy a gyerekek mozgásigényét kielégítse. A szabadban töltött idő nem lett kevesebb, a gyerekek a szomszédos játszótéren, az Apáca utcai iskolaudvaron, és az Igazgató Úr engedélyével a révfalui plébánia kertben játszhattak. Nagyon szerettük ezt az ódon épületet, ahol ugyan szűkösen, de nagynagy szeretetben, töltöttük hétköznapjainkat. Az óvoda iránti igény egyre nőtt, de nem volt több helyünk es nevelési évben hatalmas változás történt az óvoda életében. A Katolikus Egyház ban visszavásárolta a korábban is egyházi tulajdonban lévő oktatási épületet az Újkapu utcában. Új nevet is kaptunk: Pro hász ka Ottokár Orsolyita Köz oktatási Központ óvodája lettünk. Az emelet a gimnáziumnak adott helyet, az óvodát az elődintézményének földszinti analitika laborjaiból alakították ki, mely négy csoport fogadására vált alkalmassá. Az új épületben a tárgyi feltételek már az új normáknak is megfeleltek, az udvart is az európai uniós kritériumok szerint alakították ki. Óvodai nevelésünkben mindig törekedtünk a családias légkör megtartására, a szereteten alapuló nevelésre. A családi nevelés elsődlegessége a legfontosabb, de a családokkal együtt lehetett a közös célokat kitűzni, a vállalt feladatokat elvégezni. Számos programmal, eseménnyel tarkítottuk a mindennapokat, melyek közül már több hagyományosan ismétlődik, de vannak olyanok is, amik egyetlen alkalmat ölelnek fel, mint például a mostani tízéves jubileumi rajzpályázat. Sok évvel ezelőtt kezdtük el a Mackótalálkozó szervezését. Február első hetében mindenki elhozhatja kedvenc mackóját. A mackó is ré - szese lesz az óvodai játéknak, mesének, mozgásnak. Nemzetünk sorsát mi felnőttek befolyásoljuk, befolyásolhatjuk, ahhoz, hogy magyarságunkra büszkék lehessünk, szükség van nagy elődeink példájára,a sorsfordulót jelentő események megünneplésére. (március 15. október 23.) Népi, nemzeti ünnepeink ragyogó alkalmat adnak a különféle viselkedési szokások kialakítására, rögzítésére, (Mihály-napi vásár, a lucázás, a pünkösdölés) Óvodai hitre nevelési feladataink megvalósításában a szentek életé - Tanév Beíratott gyerekek nek példája a gyermekek számára kézzelfoghatóvá teszi az olyan fogalmakat, mint például a jóság, megbocsátás, alázat, irgalom. Gyerekeink számára a templom nem múzeum, hanem, Isten háza, december havában nem a télapót várjuk, hanem Szent Miklósra em - lékezünk. Alapvetőnek érezzük az udvariassági szokások elsajátítatását, az egymásra figyelés fontosságát. Sok barátság szövődött a 10 év alatt, ami az iskolás évek során is folytatódik. Az évente szervezett hétvégi kirándulások jó lehetőséget biztosítanak a családokkal való harmonikus kapcsolattartásra. A kezdetekkor a Püspökség nyúli szőlőjében szüreteltünk, de voltunk már Neszmélyen, Kisbodakon, Mecséren, Véneken, idén, pedig a Csesznek aljában található Kisbükk-majorba, látogatunk. Sok család kinyitja a kertje, udvara kapuját, ami egy-egy csoport életébe hoz még több maradandó élményt, örömöt. Igyekszünk gyakorlattá tenni az egészséges életmód szokásait, Felvett gyerekek Prohászka iskolába távozott Jelenleg óvodás Jelenleg óvodás Jelenleg óvodás Jelenleg óvodás 388 melyben az étkezéstől a mozgásig minden területre odafigyelünk. Korábban részt vettünk a város ovis olimpiáján, az ovis úszásoktatásán. Sajnos ezeket a lehetőségeket anyagi okokból nem tudjuk folytatni. A teremtett világ csodálatos növény-állatvilágára való rácsodálkozás, a természetben történő felfedezés, a környezettudatos magatartás kialakítása már ebben a korban elkezdődik nálunk.

7 Törekszünk arra, hogy minden gyereket egyéni képességeinek figyelembevételével fejlesszük, mindenki számára lehetőséget adva arra, hogy az iskolára felkészült legyen, tehetségét kamatoztathassa. Szerencsére minden gyerek egyedi, megismételhetetlen, mindegyikükben Úgy gondolom, hogy nem sok intézmény büszkélkedhet olyan óvodaiskola kapcsolattal, ami a Prohászkában megvalósul. Jó látni, hogy a tőlünk átkerült gyerekek szívesen járnak iskolába, a tanítók és az óvónők szakmai és 7 Szülôi vélemények az óvodáról Gyermekeinket annak reményében adtuk a Prohászka óvodába, hogy életük első éveiben meghatározó értékeket és mintát kapjanak nevelőiktől és társaiktól. Vass Ágnes és Vass Gábor Ebben az óvodában él a szeretet! Muzslainé V. Mária ott lakozik valamilyen kincs. Akik szívesen megmutatják magukat a közösség előtt, azokat tudjuk egy-egy ünnepi alkalmon szerepeltetni. Ösztönözzük őket arra, hogy munkáikat akár rajzpályázatokra is elküldhessük. Így már sok prohászkás óvodás munkája került a Gyermekek Háza, különböző városi iskolák kiállítására, de megmérették magukat a Csallóközi Színes Ceruzák határon túli versenyén is. (Mindenütt sikeresen!) Ahhoz, hogy nevelőmunkánk sikeres legyen, szükség van önmagunkkal szemben is az igényességre. Az óvodai közösség egésze szívesen vesz részt továbbképzéseken, amit aztán az óvodában kamatoztat. Mi óvodapedagógusok nyitottak vagyunk arra, hogy óvodánk kapuját mások előtt is kitárjuk. Ilyen alkalmak voltak a Mesemondó találkozók, a Játékkal, mesével nyári találkozója, és a katolikus iskolák országos szakmai programjai. Úgy gondolom, hogy óvodánk valóban a közoktatás, konkrétan a mi intézményünk legalsó, illetve legelső láncszeme. Ebben az alapozó szakaszban a szülői házzal karöltve igyekszünk együttműködni annak érdekében, hogy vidám, kiegyensúlyozott, tanulásra kész gyerekeket küldhessünk az iskolába. emberi kapcsolatai erősítik a nevelést, az oktatást. Egyik szlogenünk is lehetne, hogy aki az óvoda épületébe belép, nemsokára le is érettségizhet! A keresztény értékrend minta: a gyermek abból tanul, ahogyan élnek, élünk körülötte. Ha a gyermeket szeretik és barátságosak vele, megtanulja, hogy adja tovább a szeretetet a világban. Óvónők es nevelési évben dr. Ottófi Rudolfné (Edit néni) a kez - detektől, Takácsné Keszei Emőke (Emőke néni) a kezdetektől, Tóth Fe - renc né (Magdi néni) 2002-től, Tompa Ferencné (Márti néni) 2003-tól, Szabó Zsuzsanna (Zsuzska néni) 2005-től, Vi - rágné Bertalan Éva (Éva néni) 2006-tól, Oross Bernadett (Betti néni) 2006-tól, Téringerné Ötvös Éva (Éva néni) tól, Zadraveczné Jámbor Anett (Anett néni) , majd 2011-től Dajka nénik es nevelési évben Fütty Csabáné (Zsuzsi néni) a kezdetektől, Dombi Orsolya (Orsi néni) 2002-től, Pihokker Gáborné (Zsuzsi néni) 2003-tól, Éles Mihályné (Marika néni 2004-től) Amikor 10 évvel ezelőtt első gyermekünknek óvodát keretünk, a legfontosabb szempontunk az volt, hogy katolikus vallási nevelést nyújtó intézmény legyen. Rátaláltunk a Prohászka óvodára, ahol rövid időn belül úgy éreztük, hogy jó helyen járunk. Később egy percig sem volt kérdés, hogy a második, a harmadik, majd a negyedik gyermekünket is ebbe az óvodába hozzuk. A vallási nevelés az életkoruk szerint történik, az ünnepeket is mindig ennek megfelelően készítik elő, majd élik meg, nemcsak az óvoda termei, falai kapnak ünnepi díszt, hanem a gyermekek lelkei is. Otthon már csak folytatni kell, amit az óvó nénik elkezdtek. Itt a gyerekeket anyakézből anyakézbe adjuk, otthonról haza érkezünk. Jövőre, amikor a legkisebb gyermekük is elballag az óvodából, szívszorongató lesz a búcsú, de a rengeteg szép emléket magunkkal visszük, és az életünk része marad. Tóthné Nemes Ágnes... Keserűség csak egy szempontból van bennem: Miért nem adtam meg ezt a lehetősége a nagyobbik lányomnak? Miért nem találta rá előbb erre az óvodára? Ez már elmúlt, és nála pedig az iskolába találtam meg mindazt, amivel az általános iskolai oktatásban a legjobbat kapja, és természetesen ez a Prohászka. Lendvai Zsuzsa www. pro hasz ka. gy or.hu

8 8 A Pozsonyi sétatéren... naná, hogy megy a villamos! Teljes bizonyossággal állíthatom, hiszen magam is ott lehettem azon a kiránduláson, amelyen az 1. b és a 4. b osztály tanulói a pozsonypüspöki magyar tan - nyelvű általános iskola diákjaival és tanáraival ismerkedhettek meg, bepillantást nyerve ezzel egy határon túli, kisebbségi iskola mindennapjaiba, eredményeibe és nehézségeibe. A Pozsonyba érkezést követően első állomásunk a várudvar és a várkert volt. Végtelenül aranyos idegenvezetőnknek, Katinak kö - szön hetően egy csomó érdekes adatot, szépséges legendát és történetet ismerhettünk meg. Megmutatta nekünk Pozsony legjellegzetesebb építészeti alkotásait, majd lekísért minket a gyönyörű magyar koronázási templomba, a Szent Márton-dómba. Innen majdnem végigkövethettük a csillagok útját, vagyis a frissen koronázott királyok vonulási útvonalát az impozáns belvároson keresztül. A Duna-parton várakozó buszunk ezután már az általános iskolába vitt minket, ahol a közös ebédet követően megtekinthettük a pozsonypüspöki iskola bemutatkozó prezentációját és gyermekeink részt vehettek egy izgalmas, fő ként Pozsonyról szóló vetélkedőn, aminek természetesen csak nyertesei lehettek. A kihívás és megmérettetés levezetéseképpen frissítővel és uzsonnával kínáltak minket, ami közben a két iskola tanárai személyesebb kapcsolatba kerülhettek egymással, beszélhettek kicsit munkáról, hivatásról is. A nap utolsó programpontja a zoboraljai népdalokat és táncokat előadó, csodálatos népviseletbe öltözött lányok pörgős, ropogós bemutatója és táncháza volt. Megízlelhettünk valamit, ami annyira hazai, mégis annyira más: izgalmas, ismeretlen ízekkel keveredett magyarságot. Igazán jól esett. Tartalmas kis nap volt, rengeteg eseménnyel, zajlással, tapasztalással. Megérte a fáradságot. A kirándulás a Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék EdTWIN Koordinációs Központjának partneriskolai programja szervezésében valósulhatott meg, köszönet érte Sipos Judit főszervezőnek. Hoffer Zsuzsa Anyukák kosárlabdája Januárban született meg bennünk az elhatározás, hogy az apukák focija mintájára anyuka-kosárlabdázást szervezzünk. Lelkesedésben nem volt hiány (és ez azóta is töretlen ), a játék szabályait azonban nem nagyon ismertük. Ezen próbálunk hétről hétre javítani, de célunk nem a profi játék, hanem az örömteli, lelkes együtt-mozgás és együttlét. Biztatjuk egymást és örülünk minden egyes kosárnak. A tizenhárom anyuka egyszerre még soha nem ért rá, de hat-nyolc-tíz fővel azóta is minden péntek délután játszunk, megpróbáljuk bevenni az ellenfél kosarát. Áprilisban egy szülő-tanár mérkőzésre is meghívást kaptunk, ahol méltó ellenfelei voltunk a férfi(!) tanári csapatnak. Köszönjük a lehetőséget az iskolának! Szeretnénk jövőre is folytatni a testet-lelket felfrissítő játékot!

9 Kárpáti Tamás festő, grafikus sötétségtől a fényig ívelő képei a húsvétot s a feltámadást köszöntötték áprilisban aulánkban. A kiállítást Szigethy Gábor irodalomtörténész rendezte és nyitotta meg. Kárpáti Tamás kiállítása Szent Péter az első pápa is ezt a kilátástalanságot élhette meg, de Krisztus, halála után megjelent neki és utat mutatott, hogy az élő tanítványok ne kallódjanak el, hanem a pápa által egységben terjesszék a katolikus hitet. Péterre, mint Kősziklára építette egyházát. (vö.: Mt 16, 18-19) Iskolánkban néhány fiatal úgy gondolta, hogy erre a biztos alapra szeretné helyezni életét, ezért egy imacsoportot hoztunk létre, a Szent Péter Apostol Műve (SzPAM) keretein belül, az Ifjúsági Missziós Társulatot. Ez a mozgalom már a háború előtt is működött hazánkban ám kommunista felebarátaink betiltották az összejöveteaulánkban 9 Ifjúsági Missziós Társulat Gyôr Kannás Alajos A tanítványok Látszólag minden elveszett. Szög járt át csontot és kezet. Meghalt a mozdulat, Csupán epe maradt s ecet. S elállották a győztesek a városkapukat. Látszólag minden véget ért. A tövisekre égett vért legyek lepték. A zsoldos játszott de éltek mind a tanítványok! leket, vallásos mivolta miatt. A pro - hász kás közösség az országban elsőként indította újra az imacsoportot. Heti rendszerességgel gyűltünk össze, olykor jókedvű beszélgetésekre, ám a komolyabb elmélkedéseknek is engedtünk teret. Valamint megismerkedtünk az imádság több formájával is, külön szervezett programjaink során. Csak néhány példát szeretnék megemlíteni: Adventben közös lelkigyakorlaton vettünk részt Szalóky Albert OSB atya vezetésével. Nagyböjtben keresztúti ájtatosságot imádkoztunk iskolánk kápolnájában, valamint zsolozsmáztunk is. Jövőre folytatjuk az együttléteket, ám az, hogy milyen létszámban az rajtatok is múlik, kedves többiek. Meghalljátok-e Isten hívó szavát vagy pedig a gonosznak hagytok többet szabadidőtökből. Soha ne feledjük, jutalmunk az örök élet lehet, ha Isten parancsai szerint éljük életünket. És Isten mindig megbocsát, ha elvétjük a törvény szavait. Ám ne éljünk vissza szeretetével. Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át. (22. zsoltár) Kegyelemben és imádságban gazdag szünidőt kívánok! Nyári Ákos 10. H Készítette: Somogyi Márk Péter 6. a www. pro hasz ka. gy or.hu

10 10 Akkor megnyílt a szemük és felismerték. (Lk 24, 31) Ragadd meg a döntô pillanatot! Kedves Szülôk és elsôsáldozásra készülô fiatal Testvéreim! Vannak pillanatok, amelyek soha az életben nem ismétlődnek meg, s ha azokat elmulasztjuk, akkor egy életre, sokszor örök életre mulasztjuk el. Ha például a focizáskor gólhelyzetbe kerülsz és lövésed elkerüli a kaput, az a gól soha nem rúgható be többé. Vagy ha valakitől bocsánatot kérhetnél, de nem teszed meg, lehet, hogy soha nem lesz többé rá alkalmad. Nagy dolog, amikor valaki meg tudja ragadni a döntő pillanatot, mint az evangélium szereplői: a Jézushoz kiáltó vak Bartimeus, és a Jézust látni vágyó fügefára mászó Zakeus. A döntő pillanat megragadásáért az előbbi viszszanyerte látását, a másik pedig vendégül láthatta Őt. A mai evangélium szereplői az emmauszi tanítványok sem engedték tovább a Föltámadottat. Nem mulasztották el azt a döntő pillanatot, amit soha nem kaptak volna vissza. Így lett élő Krisztusuk! De mi is történt, ott az Emmausz fele tartva? A két tanítvány úton van. Már hallották, hogy valami mendemonda terjed az asszonyok között: azt beszélik, hogy Jézus feltámadott. Ők ezt nem hiszik, nekik csak halott Krisztusuk van. Úgy emlékeznek Jézusra, ahogy a kereszten látták. Számukra Jézus már a múlté, de nagy szeretettel beszélnek Róla mint egy szép emlékről. Íme ez az egyik keresztény embertípus, akinek Jézus nagyon kedves karácsonyi, húsvéti vagy egyéb emlék. Egy másik keresztény embertípusra egyetlen szó a jellemző: reméltük. Az emmauszi tanítványok így kezdik az egyik mondatot: Mi pedig azt reméltük hogy Jézus lesz az az isteni küldött, aki a megszálló római hadsereget kiűzi Izrael ősi földjéről. Ők politikai megváltót vártak. Az emmauszi tanítványok ketten mentek és egyszerre csak hárman lettek. Titokzatos dolog, hogy nem ismerik fel Jézust, de mindennek meg volt a maga ideje. Egyelőre a bánatukat panaszolják és akkor Jézus elkezd hozzájuk beszélni. Miért nem ismerik fel még akkor sem? Mert annyira belevésődött szemükbe a halott Krisztus Udvardi Erzsébet: Felismerés

11 11 képe, hogy nem látták tőle az élő Krisztust! Mert csak a szemükkel néztek, s a szívükkel nem. Emlékszem, édesanyámtól egyszer citromot kértem. Menj be fiam a spájzba mondta ott van egy zacskóban. Sokáig kerestem, majd azt mondtam. Édesanyám, nincs ott. Erre ő is bejött és azonnal rámutatott a polcra, amin négy citrom sárgállott egymás mellett. Ott voltak húsz centire a szememtől! Édesanyám nem emlékezett arra, hogy kivette őket a zacskóból. Mivel én a zacskót kerestem, a citromokat nem láttam meg. Ezek a tanítványok sem láttak a szemüktől, mert a kereszten lévő halott Krisztus látványa vésődött beléjük. Hát hogyan lássák meg az élőt? Aztán elérkeznek a kis vendégfogadóig, s Jézus úgy tesz, mintha tovább menne. EZ A DÖNTŐ PILLANAT! Ilyenkor két eset lehetséges: hagyjuk tovább menni, nem marasztaljuk. Vagy tehetünk úgy is, mint a dél-amerikai indiánok, akik óriási ünnepeket rendeznek félpogány, félkatolikus módon. S amikor az ünnepnek vége, visszatérnek a dzsungelbe, de előtte elbúcsúznak Jézustól: Adios Christos! Isten veled Krisztus! Te ott maradsz a templomban, mi meg visszamegyünk a magunk kis falujába, és nélküled éljük tovább az életünket a következő ünnepig. Nos, abban a döntő pillanatban a tanítványok azt mondják: Maradj velünk, mert mindjárt este van. Ez fohász és imádság. Jézus leül, de nem úgy, mint vendég, hanem, mint Gazda. Veszi a kenyeret, megtöri. Ettől a mozdulattól hirtelen eltűnik a Megfeszített, s velük van az élő Krisztus. Nem tudom másképpen elképzelni: ha én ott vagyok, elsírom magamat; - Hát Te vagy az Uram?! Együtt vacsorál velük, aztán eltűnik. Ugyan hová tűnik? Valahová a semmibe? Dehogy! A szívükbe! Bennük tűnik el és örökre bennük marad. Ezt onnan is lehet tudni, hogy tüstént visszafordulnak Jeruzsálembe, s az elkeseredett tanítványokból örömhír mondók lesznek szomorúakból boldog emberek! Miként lett a halottból élő Krisztus két ember számára? Úgy, hogy egy soha nem ismétlődő pillanatot megragadtak. Krisztust ragadták meg, az először még föl nem ismert Krisztust. Uram maradj velünk, mert mindjárt este van! És add, hogy ezt a fohászt soha el ne felejtsük! Ámen Németh József igazgató www. pro hasz ka. gy or.hu

12 12 Ballagás 2012 Egy óriási harc folyik mindnyájunkban, és ez a harc két erő között a bűn és a bánat. A másik viszont jó. Ő a bol dog ság, a s És hogy melyik fog győzni? Az, am Tisztelt Igazgató Úr, Tanáraink, drága Szüleink, Hozzátartozóink, kedves Diáktársaink! Nagy és felemelő tiszt ma az enyém, köszönöm, hogy én szólhatok magam és ballagó iskolatársaim nevében. Tudjuk, hogy mindennek rendelt ideje van, ahogy ennek a mai napnak is. S ahogy közeleg a búcsúzás, az útra bocsátás, az újdonság vágya mellett a bizonytalanság érzése is elő-elő bukkan. Felfoghatatlan, hogy egy szempillantás alatt eltelt ez a 4, illetve 6 év. Mintha most léptünk volna be az iskolába, ismerkedtünk volna meg az osztálytársakkal, tanárokkal. Az élmények egyetlen perccé sűrűsödtek, amelyben annyi minden megfér egymás mellett. Kellemes és olykor kellemetlen emlékek, ízek, arcok, emberek, barátsággá alakult kapcsolatok. Emberek, akiknek hálával, köszönettel tartozunk. Elcsépelt szavak, amelyek most eszünkbe jutnak, s nem tudják teljesen visszaadni a bennünk kavargó érzéseket. A hála érzése az, ami arra késztet bennünket, hogy legalább egy halvány próbát tegyünk arra, hogy megköszönjük a sok törődést, figyelmet, melyet itt, ebben az iskolában kaptunk. Hogyan is tudnánk meghálálni? Elsőként szüleinkhez szólnék, akik azért választották ezt a gimnáziumot, mert valószínű tudták, jó kezekben leszünk. Nemcsak tudásunk gyarapszik majd, hanem a katolikus nevelés eredményeképpen olyan értékrend alakul ki bennünk, ami alapot, tartást ad, amit az életben iránytűként használhatunk. Ők azok, akik a szeretet erejével irányították lépteinket, elviselték rossz napjainkat, türelmüket most hálásan köszönjük, minden erőfeszítésük közelebb hozta számunkra a felnőtté válás küszöbét. Osztályfőnökeinknek, Kriszti néninek és Emi néninek is köszönjük, hogy az első pillanattól kezdve szeretetükkel vettek körül bennünket. A 12.N osztály tagjaként örömmel gondolok vissza az osztálymisékre, amelyeket mindig jó hangulatú kirándulásokkal fűszerezve tálalt nekünk osztályfőnökünk. A közös korcsolyázások, múzeumlátogatások, az osztály első nagy túrája a Cuha-pataknál. Mikor a szép napsütést vihar követte, szakadt az eső, s mi összekapaszkodtunk, és együtt segítettük át egymást a csúszós, sáros akadályokon. Lassan megtanultuk, mekkora kincs a közösségbe tartozás. A felejthetetlen prágai út, vagy az idei tanévben az evezős túránk története, amikor rájöttünk, hogy csak akkor siklik szép egyenesen a csónakunk, ha mindanynyian egymásra figyelve, együtt evezünk. Közben persze rendíthetetlenül plántálta belénk a tudást angolból. Köszönjük a megértését, bíztatását, néha a dorgálását, az osztályfőnöki figyelmeztetéseket, minden a javunkra vált, s hogy ma érettségi előtt állunk, neki is köszönhetjük. A 12. H osztály is rengeteg helyre eljutott különböző osztálykirándulások keretén belül. Örök emlékként marad meg a Mariazell-i kegytemplom, ahol az osztály tiszteletére tartottak magyar misét. Jártak középkori fővárosunkban, Pozsonyban, megcsodálták Pécs emlékeit, és sosem feledik az évenkénti sátorozást Emi néninél az écsi hegytetőn. Az osztályfőnökük történetei, bölcsességei, és élményei

13 zajlik. Az egyik gonosz. Ő a düh, a féltékenység, zeretet, a remény, az igazság és a hit. elyiket tápláljuk. 13 megtanították őket, hogy ne legyenek egyformák, ne akarják máshoz mérni magukat, de mindig legyenek segítőkészek, és kitartóak. Pontosan ez volt az, ami megteremtette az osztályközösséget. Nem voltak egymás terhére, de a háttérben mindig számíthattak egymás segítségére, és szeretetére. Az osztály jelmondata erkölcs és igazság végigkísérte őket a hat év alatt, és ezt osztályfőnökük hűen közvetítette számukra. Köszönjük iskolánknak, hogy rengeteg élményt gyűjthettünk. Művelődhettünk. Színházba járhattunk. Iskolai rendezvényeken, kiállításokon, koncerteken és előadásokon vehettünk részt. Híres színészekkel, politikusokkal, művészekkel találkozhattunk személyesen. És igen, hála tanáraink bíztatásának és munkájának, sok-sok tanulmányi akadályon is átértünk. A sikeres előrehozott érettségi vizsgák és nyelvvizsgák utáni öröm és hála érzése is betölti sok búcsúzó diák szívét. Az elmúlt néhány évben rengeteget tanultunk, és ez nem csak a könyvekből szerzett tudásra vonatkozik. A mi évfolyamunk volt az első a máltais programban. Megtapasztalhattuk, hogy vannak nálunk gyengébbek is, megtanultuk, hogy odafigyelésünk a másikra mindig csendes legyen, ÉRTE legyen, s hogy a szeretet mindent legyőz. Megtanultunk két lábbal a földön járni, Istenben bízni, ünnepelni. Amikor majd kilépünk innen, rajtunk múlik, hogy mit őrzünk meg ennek az életnek az értékrendjéből. Hiszen többé nem őrködik felettünk József atya erősen szuggesztív tekintete, nem nézi senki, hogy idejében érkezünk-e a misére, ahogyan az sem lesz magától értetődő mindenki számára, hogy lelkigyakorlatra megyünk az ünnepek előtt, hogy pár lépésre itt van a kápolna. Ahányan vagyunk, annyifelé ágazik majd utunk. Ezen az úton mit is kívánhatnék magunknak, mint, hogy jókedvűen, derűsen haladjunk kitűzött céljaink felé. Legyen kitartásunk, s ha néha nehézségekkel találkozunk majd, legyen nekünk is segítségünkre néhol egy Cirenei Simon, hogy vállára vegye, és vigye kicsit helyettünk a keresztet, de ha úgy adódik, akkor ne tétovázzunk mi sem levenni valaki válláról a terhet. Így lesz kerek a világ. Köszönettel és hálával tartozunk, és tudjuk, hogy feladatot is kaptunk itt, a Prohászka Ottokár Orsolyita Köz ok ta tási Központban. Nem tudnám, és nem is akarom más módon kifejezni e feladat tartalmát, mint hogy Igazgató atya szavait idézem, melyekkel utolsó közös osztálymisénkről engedett el minket: Van bennetek elég olaj? Van? Akkor adjátok tovább! Nincs? Akkor gyűjtsetek! Ígérem, hogy az itt kapott kincseket továbbvisszük azokba a közösségekbe, ahová ezután érkezünk. S ha fogytán látszik az olaj, szükségét érezzük majd, hogy gyűjtsünk, hogy aztán megint továbbadhassuk. Kedves itt maradó Diáktársaink! Van még időtök! Gyűjtsetek! Isten Veletek! Hegedüs Hajnalka 12. N www. www. pro hasz ka. gy or.hu pro hasz ka. gy or.hu

14 14 Bérmálás Az ember életében jelentős fordulópont, amikor nagykorúvá lesz. Ettől kezdve önállónak számít, aki ura tetteinek és felel azokért. Az Isten családjában, az Egyházban is jelentős, amikor egy hívő nagykorúvá lesz a hitben. Az Úr ez alkalommal külön kegyelmet is ad az illetőnek, hogy hitét állhatatosan vallja, és szerinte éljen. E kegyelmet a bérmálás szentsége közvetíti. Az idei Pünkösdvasárnap, számunkra többet jelentett, mint máskor, mert megkaptuk a Szentlélek ajándékát. Egész tanévben sokat készültünk erre a napra a hittanórákon, és otthon, családi körben is. Tudtuk, hogy a bérmálkozás a lelki nagykorúságot is jelenti számunkra, és egyben a nagyobb felelősséget is hitünk megértéséért május 27-én a Bazilika előtt kisebb tömeg, családtagjaink, barátaink vártak velünk együtt, hogy részesei lehessenek ennek a szép ünnepnek. Mindannyiunk számára ünnepélyes és felemelő pillanat volt, amikor a Püspök atya a bérmálás szentségében részesített minket. Peredi Adrienn 8. H Udvardi Erzsébet: Pünkösd

15 Wass Albert könyve novellákat tartalmaz, amelyek a II. világháború eseményeiről szólnak. Wass Albert: Valaki tévedett Könyvajánló 15 Az 1. író maga is szemtanú volt, személyes élményeiből merített ihletet, és írta meg ig ezeket a történeteket. Sokat gondolkodtam rajta, hogy melyik novellát ragadjam ki a sok közül. Végül úgy döntöttem, hogy azt választom, amiről a könyv a címét is kapta: Valaki tévedett. Kis 3. idő múlva kopogásra lesz figyelmes az omladék alól. Elfelejti félelmét, hiszen emberi életekről lehet szó, és egy vasrúddal túrni kezdi a törmeléket, míg rá nem akad az óvóhelyre, ahonnan először egy férfit, majd az ő se - gít ségével nyolc nőt húznak ki. Az egyik lány tud angolul, apjával együtt elvezetik őt otthonukba. Út közben látja az iskolát, amiben tegnap még élet volt, vagy az összedőlt házakat, amelyekre talán ő dobta le a bombát. Az otthonukban étellel kínálják, közben beszélgetnek. Kiderül, hogy a lány egyetemista, apja az egyetem régészprofesszora. A katona nem érti, miért segítenek neki, az ellenségnek a nácik. Engem 5. ez a novella mélyen elgondolkoztatott. Amit ez a történet először elém tárt, az a háború szörnyűsége. Az, hogy mi ma - rad egy-egy településből bomba találat után. Hogy az emberek mit élhettek át, ott lenn, az óvóhelyen. A második, amire rájöttem, hogy a légi pilóta nem érzi át munkájának súlyát, mert egészen másképp képzeli a háborút. Szerinte az összes bomba a nácikat pusztítja el, és a bűnösök csak azt kapják, amit megérdemelnek. Mikor saját szemével látja a szörnyűséget, amit okozott, és azok az emberek segítenek neki, akiket ellenségnek hitt, döbben rá, hogy mennyire nem az a háború, amit neki mondtak, belé neveltek. Nekem ez a könyv olyan élményt adott, ami felejthetetlen. Segített belelátni em be ri sorsokba, és segített rájönni arra, hogy mennyire kell értékelnünk, hogy országunkban béke van, és mennyire rászorulnak a háborús or - szá gok az imára. Ezért ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, akit egy kicsit is érdekel a történelem, és azoknak, akik szeretnének emberséget tanulni. Simon Orsolya 9. H 2. Főszereplője egy amerikai légi pilóta, akinek a gépe bombázás közben lezuhan, ám ő túléli, ejtőernyő segítségével földet ér egy számára idegen helyen, Magyarországon. Látja az általa lerombolt házakat. Fél a náciktól, akik ha megtalálják, agyonlövik. Bemenekül a romok közé, hogy ott várja meg az éjszakát. A földön egy rongyos Bibliát talál, ami Amerikából, a hazájából érkezett valaha. Ez van beleírva: Az Isten szeret. 4. Öt hónapot tölt a házban, együtt dolgoznak a lánnyal, sokat beszélgetnek, közel kerülnek egymáshoz. Már házasságot is terveznek. Egy nap azonban felröppen a hír, hogy itt vannak az oroszok. A fiú megígéri a lánynak, hogy megvédi őket, hiszen a két nép szövetségben áll egymással. Ám amikor az oroszok belépnek a kapun, tudomást sem vesznek az amerikai katona iratairól. Berontanak a házba, az öreg tanárt lelövik, a lányra pedig rávetik magukat. A fiú védeni akarja szerelmét, de az oroszok többen vannak, a pisztoly elsül. Az amerikai katona érzi a vért szívénél, megszédül, a földre esik. A szeme előtt megpillantja az orosz géppisztolyát, amire ez van írva: Made in USA. Ekkor mondja ki azt, amire azóta rájött, hogy ebben a házban lakott: Valaki tévedett. Valahol valaki tévedett.. Ez volt az utolsó szava. Különösen meghatott a lány viselkedése, mert befogad egy olyan katonát, aki az ő hazája ellen 6. harcolt. Az apa viselkedése is meglepő, aki támogatja lányát, és szintén az idegen mellett áll. Feltettem magamban a kérdést: miért? Miért segít ez a két ember az amerikai katonának? Arra jutottam, hogy a kor ezt kívánta. Ugyanis az embereket a háború megtanította az összefogásra, a nincstelenek, elveszettek segítésére, egyszóval az emberségre. Mert tulajdonképpen mindenki egy célért, a békéért harcolt. www. pro hasz ka. gy or.hu

16 16 Violett Sziasztok! Violett Möllernek hívnak, és 8 éves vagyok, szeptember 29-én születtem. Hamburgból jöttem, ahol a német apukámmal és a magyar anyukámmal éltem. Nagyon barátkozó vagyok, és szeretek sokat kérdezni németül és magyarul is! Szeretek olvasni (főleg a Grimm meséket!), énekelni (azt mondják, bár hangom van), sátorozni, kirándulni és főzni. Lehet, hogyha felnövök, szakácsnő leszek, vagy pilóta. Viszont nem szeretek fésülködni és hétfő reggel korán kelni. Kedvenc háziállataim a kutyák és a halak januárjában érkeztem Győrbe, mert az anyukám azt szerette volna, ha megismerem az ő szülőhazáját is. Mivel az unokatestvéreim, Fabian és Lotta sokat meséltek a híres Prohászka Iskoláról, anyu megkérte szépen a könyvtáros nénit, hogy fogadjon be, hadd lakhassam nála a könyvtárban, ugyanúgy, ahogy egy évvel ezelőtt Fabian és Lotta tették. Ők ketten világjáró utazók, így sajnos nem találkoztunk személyesen, de sokat meséltetek nekem róluk. Amióta itt vagyok, fel is hívtak néhányszor. Úgy döntöttem, hogy végleg itt maradok, mert annyira megtetszett nekem ez a hely! Rájöttem, hogy itt nagyon sok és sokféle emberrel találkozhatok, és rengeteget tanulhatok, és tanultam is! Szeretném megköszönni nektek, hogy ilyen sok mindent láthattam és tapasztalhattam! A magyar gyerekek nagyon kedvesek. Kaptam egy csodás házikót, amit ti rendeztetek be nekem, kaptam háziállatokat (Folyton Flamotius Pogi, az éhes aranyhal, II. Morzsa Bodri, a sapkakutya), csak hogy ne legyek egyedül, és végre van egy saját postaládám is! Amikor nem tudtam olvasni, leírtátok nekem a teljes ábécét! Segítettetek megtanulni, szépen magyarul beszélni! Elmeséltétek, hogyan találom meg a könyveket a könyvtárban, és hogyan kell itt viselkedni, és mindig olyan jókat beszélgettünk, amikor feljöttetek kölcsönözni! Meghívtatok a farsangi bálba, ahol olyan ügyesen öltöztem be Bodrinak, hogy meg se ismertetek! Nagyon örültem annak a rengeteg levélnek és rajznak, amit tőletek kaptam! Igyekeztem válaszolni is, ha néha nem sikerült, annak csak a bárányhimlő meg a torokgyulladás az oka. A nyári szünetre hazautazom a szüleimhez, de szeptember 15-től újra itt leszek, és várlak Benneteket, látogassatok meg! Szeretettel: Violett

17 Kezdődik a nyári vakáció, melynek tartalmas eltöltéséről a családnak olykor nehéz gondoskodnia. A természettudományos érdeklődésű gyerekeknek már kisiskolás kortól kezdve érdekes és nagyszerű hobbijává válhat az ásványgyűjtés. Indul a kincsvadászat A kőzetek és ásványok a Föld kérgének alapvető alkotórészei. Gyűjtésük és tanulmányozásuk hasznos és lebilincselő hobbi. Ennek során vad és izgalmas helyekre utazhattok, kutatást végezhettek, valamint a leletek leltározására és elhelyezésére bizonyos időt szentelhettek. Bátran ajánlhatom nektek ezt a természettudományos tantárgyakat tanító tanárok nevében is, hiszen gyerekkoromtól kezdve egyre érdekesebb és látványosabb dolgokat mutat nekem is a körülöttünk lévő világ ezernyi csodája, mellyel mint tudjátok, többek között a kémia Ásványlelôhelyek Lakóhelyetek vagy kirándulási úticélotok szerint válogatva biztosan találtok megfelelő bányát.ötletek: Sümegről Nyírád felé, a Balaton-felvidék, Pécs, Miskolc környéke Rossz idő esetén megtekinthetők a mú zeu mok ásványgyűjteményei: Zircen, Sió fo kon, Fertőrákoson, Budapesten Az interneten is találhattok látványos kapcsolódó honlapokat. A legek közül: mexikói ásványbarlang, kristályok és geodák, Excalibur galéria, ásványok Magyarországról, stb. is foglalkozik. Tehát úgy gondolom, ha ezekkel a rejtett kincsekkel megismerkedtek, rengeteg tudásra tehettek szert, és közben a szabadban vagytok, túrázhattok, a baráti kapcsolataitok mélyülhetnek, szeretteitekkel is együtt lehettek. Az ásványgyűjtés azonban kicsit veszélyes - így persze még érdekesebb - szórakozás. Megfelelő ismeretek és védőfelszerelés birtokában vágjatok neki - lehetőleg felnőttek társaságában - a kalandnak. Tehát vázlatosan következzenek a hozzávalók: Felszerelés Kézi nagyító (10x): sokat segíthet az érdekesebb kristályok kiválogatásában a helyszínen. Kézi ásó (és geológuskalapács): ezzel kutathattok a legkönynyebben a külszíni fejtések aljában összegyűlt törmelékhalmazban. Védőszemüveg, védősisak, vastag kesztyű, megfelelő öltözék: kötelező, ha törni-zúzni szeretnétek sérülés veszélye nélkül. Ám figyeljetek, mert nem mindenhol szabad bontani a kőzetet! Szakkönyvek Ásványhatározó eleinte talán nem szükséges, hiszen bőven megfelel, ha csak a szép kövecskéket viszitek haza. Mindenképpen válogassatok a helyszínen, mert pár óra alatt akár több 10 kiló kincset is összegyűjthettek. Ha komolyabban érdeklődtök a kincsvadászat iránt, akkor szerezzetek be egy-két szakkönyvet, hogy tudjátok is, hogy mit találtatok. Ilyen könyvek: Kőzetek és ásványok, Bányavirágok, Drágakő-biblia A jövő tanévtől kezdődően, ha van kedvetek, készíthetünk mi is kincseket, csodaszép kristályokat megfelelő kísérletekkel. A hetedikesek és nyolcadikosok már tudják, hogyan kell számítások és kísérletek alkalmazásával telített oldatokat létrehozni. Jövőre a legügyesebb segítőtök Kiss Dániel lehet, aki 7.H osztályosként a Hevesy György Országos Ké mia ver - seny megyei döntőjén 13. helyezést ért el. Ha sikerült felkelteni az érdeklődéseteket, akkor szeptemberben folytathatjuk a kincsvadászatot a kémia órákon és a természettudományos versenyünk keretein belül is. A vakáció idejére jó kutatást és a bányászok köszöntésével Jó szerencsét kívánok! Emő néni www. pro hasz ka. gy or.hu

18 18 Az idei farsangi bált is hasonlóan a korábbiakhoz lázas készülődés előzte meg. Minden osztály vállalt valamilyen feladatot. Ezúttal is a tombolák árusításáért folyt a küzdelem, végül a két 6. osztály győzött. El kell ismerni, hogy rászolgáltak a bizalomra, mert az összes jegyet eladták. Felsôs farsangi bál Mi, nyolcadikosok a plakátok készítésével szerettük volna felhívni a figyelmet a változatos programokra. A hagyományokhoz híven egyéni és csoportos kategóriában versenyezhettek a jelmezben felvonuló ill. valamilyen produkciót bemutató bálozók. Mindenki nagy izgalommal és a legnagyobb titokban készülődött. Mi is ezt tettük, miután egyik osztálytársunknak támadt egy remek ötlete. Szerettük volna, ha a produkció is jól sikerül. Február óra. Ildikó néni megnyitó beszéde után. Kezdődik az előadás. Mi va - gyunk az elsők. Mindenki a helyén a színpad körül várja, hogy a lámpák kialudjanak. Felhangzik a zene. A Fish zenekar egyik számát adtuk elő. Mindenki teljes lelkesedéssel énekelt és táncolt a színpadon. Rebeka dobszólója mindenkit elvarázsolt. Fergeteges hangulat lett úrrá a teremben. Sikerült megalapozni a báli hangulatot, ráadásul nyertünk is. Sok kiváló produkció és ötletes jelmez volt még, pl. a 6. b TV-paródiája, a csikóslegény, a Zombi... stb. A jelmezbemutató után mindenki talált magának megfelelő szórakozást. Aki táncolni akart, a discoban remek zenére tombolhatott. Aki megszomjazott, betérhetett Zita néni büféjébe, aki viszont egy kis szellemi erőpróbára vágyott, az a Laci bácsi vezette Legyen ön is milliomos játékban csillogtathatta tudását. Az idén is megválasztottuk a bálkirálynőt (Járóka Luca) és a bálkirályt (Kiss Erik). A bál egyik legizgalmasabb eseménye a TOMBOLAHÚZÁS volt. Természetesen mindenki a 3 fődíjat szerette volna megnyerni: a pingvin alakú pen drive-ot, a vezeték nélküli egeret és a fejhallgatót. Természetesén mindenki örült a kisebb nyereménynek is. A tanárok szerint kulturáltan szórakoztunk. Szerintünk mindenki nagyon jól érezte magát. Nekünk ez volt az utolsó, de többen jövőre is szívesen eljönnénk. 8. a osztály

19 19 Bécsi kirándulás Március 31-én volt a hagyományos bécsi kirándulás, amit Kardos Márta néni minden évben megszervez. A városnézés során egy általános képet kapunk Bécsről. Az idén voltunk a Hofburgban, Schönbrunnban, a Práterben, megnéztük a Stephansdomot, a Hunderwasser-Haust, és a Technikai Múzeumot. Nekem személy szerint a Schönbrunn tetszett a legjobban. Ez egy gyönyörű kastély Bécs külvárosában. A császárok nyári rezidenciája egy hatalmas parkkal körülvéve. Itt csak a növénylabirintusba mentünk be, ami nagyon izgalmas volt. A Stephansdomot nem szabad kihagyni, ami Bécs jelképe és Ausztria legszebb gótikus temploma. Körbejártuk a Hofburg sok-sok udvarát. Láttuk Sissi császárné ablakát és kivetítőn a Spanyol Lovasiskolában zajló programokat is. Tettünk egy rövid látogatást a Práterben, ahol lenyűgözött minket a színes kavalkád és a fantasztikus játékok,melyek közül a régi óriáskerék a legismertebb. Érdekes volt a Hundertwasser-Haus, amelyen nagyon sok építészeti stílust fedezhetünk fel. Színes, hullámos vonalú belső tereivel elkápráztatott minket. Ahova bementünk, az a Technikai Múzeum volt. Ez nekem nem volt túl izgalmas, de lehet hogy másnak az lenne. Itt a régi technikával ismerkedhetünk meg. Gépek, makettek vannak kiállítva, illetve olyan szerkezetek is találhatók, amiket ki lehet próbálni. Egy kicsit interaktív jellegű. Azért is volt jó ez a kirándulás, mert a végén egy feladatlapot kellett kitölteni verseny jelleggel. Ez azt tesztelte, hogy ki mennyire figyelt a látnivalókra, és az idegenvezetők meséjére (Koppi Ági néni, Hoffmann Anikó néni és Márta néni ). A kirándulás közben így egy kicsit tanultunk is. Mindenről me - séltek egy kis történetet. Úgyhogy töri kedvelők, hajrá!! Szerintem mindenki jöjjön el egyszer erre a kirándulásra. Ha valami nagyon megragad bárkiben is, módjában áll visszamenni a szüleivel és megnézni újra. Szinte mindenhol egy egész napot el lehetne tölteni. Még annyit, hogy a kirándulás vé - gén mindenki tudott venni magának vagy a szüleinek, barátainak valami apróságot. Én most voltam először, de nekem hihetetlenül jó élmény volt. Mondom még egyszer, mindenkinek ajánlom!!! Szücs Anna Csenge 6. b Fotó: Fekete Tamás www. pro hasz ka. gy or.hu

20 20 Szonda Mondanál pár mondatot magadról? Hegyi Norbert vagyok, körmendi amatőr csillagász, gépészmérnök hallgató a Széchenyi Egyetemen. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány és a zalaegerszegi Vega Csillagászati Egyesület tagja, valamint én voltam a Vega Magaslégköri Ballon Projekt vezetője. Honnan jött a projekt ötlete? A Vega Csillagászati Egyesület alapított egy virtuális csillagászati klubot. Havonta vannak előadások, és mivel Berlinben és Franciaországban is vannak tagok, a baráti beszélgetések Skype-on történnek. Természetesen vannak fizikai, valódi összejöveteleink is december 2-án az egyik tagtársam említette, hogy a világon mindenütt vannak magaslégköri projektek, mi lenne, ha mi is csinálnánk egyet. Innentől kezdve elkezdtem ezen gondolkozni és dolgozni. December 27-én az egyesület elnökségi gyűlésén tartottam előadást arról, hogy mit tud egy ilyen szonda. És mit tud? Fényképeket vagy akár videókat készít odafent, ami például a felhőzet tudományos bemutatására alkalmas. Az elnökség elfogadta az ötletet, és megbízott, hogy legyek a projekt vezetője és szervezzek egy csapatot a megvalósításhoz. Ebben egyesületi tagok, amatőr rádiósok és csillagászok vettek részt. Mi jött ezután? Az előkészítés pár hónapig tartott. Ezalatt megterveztük, és megépítettük a szondát. A ballont Kínából rendeltük, de voltak alkatrészek Németországból, Amerikából is, tehát nemzetközi levelezéseket kellett folytatnom. Leveleztem a Május 24-én az ötödik órában Hegyi Norbert aulánkban tartott előadásán vettünk részt, több gimnazista osztállyal együtt. Egyedülálló tudományos kísérletéről tartott előadása után interjút készíthettünk vele. Rögtön az elején kérte, hogy tegeződjünk. Magyar Közlekedési Hatósággal is, ugyanis a jogszabály szerint a szonda bejelentés köteles. Akár már nyáron felbocsáthattuk volna a szondát, de még vártunk, addig is finomítgattunk rajta. Végül október 31-én bocsátottuk fel. MibŐl állt a szonda? Tartalmazott egy GPS helymeghatározó egységet, ami rádiójeleket közvetített rádiós vevőtornyoknak, így amatőr rádiósok is követhették az útját. Mi interneten követtük a szondát, az aprs.fi honlapon. Ezenkívül a szondában volt egy fény ké pe - zőgép, egy mini HD kamera és egy VLF hul lámhosszon érzékelő műszer, aminek a rögzítője a landoláskor elázott, így kiégett a memóriája. Viszont tudomásunk szerint az egész világon nem volt még rá példa, hogy efféle műszert építsenek egy ilyen szondába. Az elektronikai komponensek körülbelül 1,4 kg-ot nyomtak, az egész szonda pedig 1,5 kg volt. Egy ejtőernyőn függött, ami rá volt kötve a ballonra. A hidrogén töltőgázzal felfújt ballon 2 m át - mé rőjűre tágult, és 30 km-es magasságban, mielőtt kidurrant, elérte a m átmérőt. A szondát a Vega Csillagászati Egyesület, a bajai Astrotech Kkt. és ma - gán személyek finanszírozták. A projekt teljes költségvetése kb Ft volt. - És mi történt október 31-én? Délelőtt kor indítottuk el a szondát a Vas megyei Hegyhátsál településen, a Hegyháti Csillagvizsgáló mellől körül érte el maximális repülési magasságát, 32,5 ± 0,5 km-t kor ért vizet, Balatonberény partjától 450 méterre. Milyen fényképeket készített a szonda? Jó, hogy feltetted ezt a kérdést. 840 képet készített a teljes üzemelése alatt. Az első képek a körmendi kistérségről készültek, magasabban már Zala megyei tájakat is mutatott. Másfél kilométeres magasságban látszott a Bo ros - tyán kőút, három kilométer felett pedig Ausztria, az Alpok vonulatai és Bur gen - land. Készített képet a Balatonról, Szlo - vé niáról, Horvátországról, az Adriai tengerpartról és egy felvételen látszik Olasz - ország is. Látható még a Fertő-tó, a Du - na, Rába folyók, sőt, Szlovákia felett egy atomerőmű hűtőtornyai által kibocsátott gőzfelhő is. Szintén nagyon látványos a világűr sötétjéről, vagy a Föld görbületéről készült fotó. Abszolút egyedi, hogy a Holdról 32 km-es magasságban készült kép. A szonda háromszor magasabbra jutott, mint az utasszállítógépek, tehát a repülőgépek kétszer annyival repültek a szonda alatt, mint a föld felett. Hová esett a szonda? A Balatonba. Besötétedett mire megtaláltuk. Egy nagyon jóindulatú ladikos horgász bácsi segített nekünk, még pénzt sem volt hajlandó elfogadni. Vele nem sikerült megtalálni, a keszthelyi vöröskeresztes vízimentőkkel viszont sikerrel jártunk. Csapatunkból ketten beültünk velük a motorcsónakba és megkerestük a szondánkat. Szilvi néni kérésére rákérdezek a futóáramlásokra Ó, ez csak egy kis földrajz. Egy futóáramlás több száz km/órás sebességgel elsodorhatta volna a szondát, de szerencsére nem kapta el túl gyorsan. Van még valami érdekesség a projekttel kapcsolatban? Magyarország területéről indított eszközzel először sikerült elérni a közeli világűrt (tudományosan: Föld atmoszférájának 20 és 100 km magasság között lévő rétegét). A légkör tömegének 90%-a egyébként 30 km-es magasság alatt van. A projektről még annyit, hogy a Georgiai Egyetem egy professzora felhasználta könyvében a szonda által készített egyik képet. Szemethy Kitti, Varga Viola Veronika 11. H

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

2012. október Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja

2012. október Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja 2012. október Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja XIV. évfolyam, V. szám Tartalom Bevezető szövegelés az új szerkesztőtől Az igazgatónő évnyitó beszéde Interjú az új igazgatóhelyettessel

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben