Fejlesztési koncepció. Advent a Szabadság téren. Szilveszter. Karácsony Monostoron. A polgármester fóruma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztési koncepció. Advent a Szabadság téren. Szilveszter. Karácsony Monostoron. A polgármester fóruma"

Átírás

1 2014. november-december XX Advent a Szabadság téren Bolyán Péter önkormányzati képviselő írása A képviselő-testület egy emberként állt a kezdeményezés mellé, hogy a karácsonyi várakozás egyik központi helyszíne a falunk főtere, a Szabadság tér legyen. De mit csinálunk otthon, amikor vendéget várunk: a legtöbb családban ilyenkor rendet rakunk a kertben, a házban.(a cikk folytatása az Újságoló 13. oldalán olvasható el.) A polgármester fóruma Molnár Zsolt Szigetmonostor Polgármestere állandó rovatában foglalkozik a települést érintő aktuális kérdésekkel, úgy mint: az új képviselő-testület, csatornázás, bölcsőde építés, Klímapark, aktuális adóügyek, karácsonyi díszkivilágítás. (Az írás az Újságoló 10. oldalán olvasható el.) Karácsony Monostoron Szabadság téri készülődés - fotó: Önkormányzat Fejlesztési koncepció Az önkormányzat évi ciklusterve Szigetmonostor Képviselő-testülete elfogadta a település öt éves fejlesztési tervét, ciklusprogramját. A programban megfogalmazta a település vezetése azokat a ma látható célokat és faladatokat, amelyek mentén a település fejlesztése zajlik a következő öt évben. (Az írás folytatása az Újságoló 4. oldalán olvasható el.) Részletek: 28. oldal Családsegítő szolgálat A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnak minden kedves szigetmonostori lakosnak! Szilveszter Részletek: 29. oldal

2 november-december Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek A Képviselő-testület november 27-én rendes ülést tartott. Az 1.napirendi pontban a fogorvosi területi-ellátási szerződésről tárgyalt a képviselő-testület. A képviselőtestület dr. Nyári Éva fogorvosi tevékenységet végző orvos és az Önkormányzat között fennálló egészségügyi feladatellátási szerződést január 1. napjával 6 hónap felmondási idővel felmondta. Az ellátást július 1. napjától mivel a doktornő a praxisjogát a jelzett időpontig nem értékesítette tartós helyettesítéssel biztosítja jelenleg az Önkormányzat dr. Ember Gyöngyi által. A Képviselő-testület végül úgy döntött, hogy a két érdeklődő közül a Dentobond Kkt. képviselőjével kíván fogorvosi területellátási szerződést kötni. A 2. napirendi pont az Önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató volt. A Képviselőtestület 2014.II.5-én a évi költségvetést eFt bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. A bevételi források és költségvetési kiadások alakulását áttekintve megállapítható, hogy Szigetmonostor Község Önkormányzatának és a fenntartása alá tartozó intézményeknek a gazdálkodása kiegyensúlyozott és a lehetőségekhez mérten takarékos. A 3. napirendi pontban a évi költségvetésről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2014. (II.06.) rendelet módosítását tárgyalta a képviselő-testület, tekintettel arra, hogy az intézményvezetőkhöz viszonyítva a Polgármester, mint az Önkormányzat vezetője lényegesen kisebb döntési jogkörrel rendelkezett, hiszen míg egy intézményvezető a teljes költségvetési előirányzatai felett szabadon rendelkezhet, addig a Polgármester esetenként csak 200eFt összegről dönthetett. Szükségessé vált továbbá szabályozni a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit, melynek célja a házipénztárban történő készpénzforgalom csökkentése vagyonbiztonsági okokból. A 4. napirendi pont a III. negyedévi adóügyi beszámoló volt, amelynek keretében többek között elhangzott, hogy az adóköteles ingatlanok száma mintegy 2470 db, az összes hátralék valamennyi adónemre tekintettel Ft, ugyanakkor a márciusában megindított végrehajtási eljárások eredményeképpen eddig Ft összegben sikerült adót beszedni. Az 5. napirendi pont keretében a helyi adó- és díjrendeleteket vizsgálta felül a képviselő-testület és úgy döntött, hogy azok mértékén nem változtat. A 6. napirendi pont a Bölcsőde intézményvezetői ál- Szigetmonostor Fogászat Szeretettel várjuk Betegeinket, ahol ingyenes kezeléseket vehetnek igénybe, pl.: foghúzás, gyökértömés, fogkőleszedés, lézer kezelés, RTG, am. és esztétikai tömések. Ezenkívül teljes körű ellátást biztosít a rendelő: Porcelán koronák és hidak készítése (teljes áron); 62 év felett kiemelt OEP támogatással fogsor készítés. Rendelési idő: Hétfő: óra Szerda: óra Péntek: óra Telefonos bejelentkezés: dr. Ember Gyöngyi: , Suba Éva asszisztens: (rendelési időn kívül is) Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5. Orvosi Rendelő Hétfő és Szerda: óra Kedd és csütörtök: óra Péntek: óra Az orvosi rendelő vezetője: dr. Kondor Andrea Rendelő telefonszáma: Mobiltelefon: Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5. Szív Gyógyszertár Hétfő és Szerda: óra Kedd és Csütörtök: óra Péntek: óra Szombat és vasárnap: zárva Vezető: Atzél Gábor Telefonszám: Cím: Szigetmonostor, József Attila u. 9. Gyermekorvos dr. Vígh Olga Telefonszám: Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5.

3 2014. november-december Önkormányzati hírek 3 lásának létrehozása és az álláspályázat kiírása volt. A képviselő-testület úgy döntött, hogy bölcsődevezetői (magasabb vezető) határozatlan idejű közalkalmazotti státuszt létesít február 1-jétől a évi költségvetés terhére, amely státusz az intézmény műszaki átadásáig (várhatóan március 17-ig) négy órás, részmunkaidejű, a műszaki átadást követően pedig nyolc órás, teljes munkaidejű lesz. A 7. napirendi pontban a Bölcsőde műszaki ellenőrzésével kapcsolatos többlet költségigényt bírálta el a képviselő-testület és úgy döntött, hogy a beruházás műszaki ellenőrzésre vonatkozó többletköltség igényt Ft értékben, a főzőkonyha műszaki ellenőrzésére tekintettel elfogadja úgy, hogy a kifizetésre az intézmény műszaki átadását követően kerülhet sor. A 8. napirendi pont keretében szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelettervezet társadalmi vitára bocsátásáról döntött a képviselő-testület. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló BM rendelet, mely szerint az 5000 fő lakosságszám alatti települések önkormányzatai támogatási igényt nyújthatnak be szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó, kiegészítő, vissza nem térítendő támogatásra. A BM rendelet szerint a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a évi igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza. A 9. napirendi pont az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről szóló 16/2006. (XII.07.) számú rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadása volt, tekintettel arra, hogy kérelem érkezett az iskolában dolgozó két pedagógustól önkormányzati lakás bérletére, azonban a rendelet alapján annak nem lehetett helyt adni január 1-jétől ugyanis az iskola már nem az Önkormányzat, hanem az Állam fenntartásában áll, ugyanakkor az intézményben dolgozók a település érdekében végzik munkájukat. A 10. napirendi pontban a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól szóló rendelettervezet fogadta el a Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles rendeletben szabályozni ezt a tárgykört. A 11. napirendi pont keretében, zárt ülésen bírálta el a képviselő-testület a 2014/2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat, melynek eredményeképpen összességében ,- Ft/hó támogatást ítélt meg a kérelmezők részére az általa meghatározott bontásban, a Szociális Bizottság javaslatát is figyelembe véve. A 12. napirendi pont a tulajdoni ügyek tárgyalása volt, melynek keretében a hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékkülönbözet nélküli cseréjéről, valamint az Árpád út által érintett és hrsz-ú ingatlanok közösségi célnak megfelelő tulajdonrendezésének megkezdéséről döntött a képviselő-testület. A 13. napirendi pontot, a Klímapark pályázathoz kapcsolódó elektromos busz beszerzési szempontjainak meghatározását a képviselő-testület a decemberi ülésére halasztotta. A 14. napirendi pont a beszámoló a térségi csatornaberuházás állásáról, a Társulat és a Társulás működéséről III. volt, amelyet Bornemissza Miklós, a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulás képviselője, valamint Szűr Tímea alpolgármester, a Társulat elnöke tartott. A 15. napirendi pont keretében az adventi kettős kereszt felállításának kérelmét tárgyalta a Képviselőtestület és végül úgy döntött, hogy támogatja: a kereszt a Szabadság téren, az óvodával szemben lévő Rózsa-kertben kerülhet felállításra Advent első vasárnapjától a Szabadság tér rendezése megkezdéséig, politikai megmozdulásnak nincs helye. A felállított kereszt felszólítás nélkül lebontandó a tér rendezésével egyidejűleg. A képviselő-testület egyúttal felszólította a kérelmezőt, hogy a kereszt történetét és hagyományát egy táblán összefoglalva a kereszt mellett helyezze el. Fűrné Láng Erika és Gotthard Viktor képviselők, valamint Molnár Zsolt polgármester külön kérték jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy ők nemmel szavaztak. A 16. napirendi pont a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a 17. napirendi pont a bizottságok tájékoztatója volt. A 13. Egyebek napirendi pontban került sor többek között a Szentendrei-szigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tulajdonában lévő tűzoltóautó motorcserével történő javításának támogatásáról szóló döntésre, a téli közfoglalkoztatás keretében december 1-től február 28-ig tartó foglalkoztatáshoz szükséges 25% önrésznek, Ft-nak a évi költségvetésben való biztosítására, valamint a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelettervezet társadalmi vitára bocsátására. A Képviselő-testület és bizottságainak ülései nyilvánosak, az ülések meghívói a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a községi hirdetőkön valamint az Önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek. dr. Vaczó Tánczos Szilvia jegyző

4 november-december Önkormányzati hírek Útravalók a megyeházáról Szabó Iván önkormányzati képviselő írása Nem csak a testület új tagjainak, de a régieknek is újdonság volt, hogy a ciklus kezdetével minden önkormányzati képviselőnek kötelező képzésen kell részt vennie. Erre az új önkormányzati törvény kötelez bennünket. Szigetmonostort a teljes testület képviselte. Mind a hatan, közösen indultunk útnak a pesti túrára, és az egész napunk az összetartás jegyében telt, ami némi reménnyel tölt el, hogy ezt a szellemet át tudjuk menteni majd a nehezebb időkre is. Képviselő-testület a Megyeházán - fotó: Önkormányzat Az eseményre november végén került sor a Megyeháza dísztermében, ahol a megjelenteket Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte. Mint fogalmazott, Ez a hely tökéletes egy ilyen találkozóhoz, hiszen a Megyeháza már hosszú évek óta otthona a Pest megyei önkormányzatoknak. A megyei közigazgatás óta megszakítás nélkül itt működik. Elmondta, hogy a mai épület három szakaszban készült el 1804 és 1841 között. Ebben a teremben hangzott el Kossuth Lajos híres mondata Széchenyi Istvánról, akit a legnagyobb magyarnak nevezett. "Ezért olyan fontos, hogy itt találkozhattam Önökkel, az újonnan megválasztott települési képviselőkkel, akik bizalmat és nagy felelősséggel járó felhatalmazást kaptak az itt élő emberektől" fogalmazott a közgyűlés elnöke. A nap folyamán egyebek mellett a helyi önkormányzatok szerepéről, a képviselőtestület és a bizottságok feladatairól, működéséről, jogairól és kötelezettségeiről kaptunk átfogó tájékoztatást Danka Ferenctől, a Pest megyei kormányhivatal főosztályvezetőjétől. Az előadások végeztével írásbeli teszten adtunk számot a megszerzett ismeretekről. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy hasznos volt számunkra az oktatás, a sokszor tapasztalt felesleges kötelező körök helyett, ezúttal egy jól összeszedett, gyakorlatias szemléletű képzésen vehettünk részt. Szabó Iván képviselő Szigetmonostor fejlesztési koncepciója Az önkormányzat évi ciklusterve (folytatás) Összességében elmondható, hogy Szigetmonostor lakossága számára a legfontosabb a helyi munkahelyek számának növelése, a helyi vállalkozások segítése, a munkahelyteremtés ösztönzése. Jelentős cél a közlekedés feltételeinek javítása, a közlekedési kapcsolatok fejlesztése. Az infrastruktúra fejlesztés és a közösségépítés. Horány csatornázásával a településrész nagy részén a felszín alatti infrastruktúra teljessé válik, így elkezdődhet a felszíni infrastruktúra fejlesztés (utak, járdák, vízelvezetés) Nem lesz könnyű helyzetünk, hiszen a célok pénzügyi alapjának a megteremtése jelentős kihívások elé állít bennünket. Az elmúlt években megvalósult fejlesztések (iskola, óvoda, faluház) regionális támogatási alapokból történtek. A következő EU-s ciklusban azonban kevesebb pénzből gazdálkodnak majd, így még nagyobb feladat lesz a programokhoz ezekből a forrásból támogatást nyerni. Mindennek tudatában döntött a testület az alábbiakban

5 2014. november-december Önkormányzati hírek 5 részletezett jelentős fejlesztéseket, fontos célokat tartalmazó program elfogadása mellett. Az említett okok miatt is szükséges az átgondoltság és megfontoltság. A ciklus célkitűzéseinek forrásának négy rétege van, illetve lehet. A négy forrás maximális kihasználása jelentheti a célkitűzések cikluson belüli maradéktalan teljesítését A település saját és átengedett bevételei A helyi adók, és az állam által biztosított települési bevételek, valamint az Önkormányzat által végzett közszolgáltatások szolgáltatási bevételei Vízdíjból származó bevétel, megállapodás alapján A Vízművek, Budapest Főváros Önkormányzatának 1980/2009, illetve az ezt követően meghozott 3765/2011. (12.14.) sz. határozatai értelmében, vízkitermeléséből származó bevétel arányában, közérdekű kötelezettségvállalás keretében forrást biztosít az Önkormányzat számára Pályázati támogatások Az egyes projektekhez kapcsolódó pályázati források bevonása a célkitűzések megvalósításába. Sajnos a pályázaton elérhető keret a Régiónkban nem túl magas, de amelyek megnyílnak, azok elérését maximalizálni kell. Ennek érdekében az ökosziget projekt kiemelt programmá fejlesztése. A pályázatok naprakész figyelése, azok célokkal történő összehangolása az Önkormányzat éves tervével összhangban történik meg, a szükséges önrész fedezetet az 5.1 és 5.2 pontokban nevesített források biztosítják Vállalkozói tőke bevonás Vállalkozó ösztönzési program révén a beruházások forrásteremtése vállalkozói oldalról. A vállalkozói célokkal összehangolható, kölcsönös előnyökön alapuló tőkebevonás segíthet egyes célok megvalósításában és fenntartásában, üzemeltetésében Költségcsökkentés Az intézményi és a települési energiaköltségek csökkentése alternatív energiahasználat és energiatakarékos üzemeltetés által. 2. Összegzés Szigetmonostor es ciklusterve a korábbi időszak alapjaira építve, a település életére, formálódására reagálva került kialakításra. A teljes körű megvalósítás alapja a források biztosította bevételek folyamatossága, céltámogatások, célbevételek elérése. A település növekvő lakossága részéről támasztott igények sorrendiségét a kötelező önkormányzati feladatok irányából kezdve, a lehetőségek számbavételével, valamint lakossági igényfelmérés végzésével állítja fel a település Képviselő-testülete. Melynek részleteit a polgármesteri program alapján az éves költségvetési koncepcióban, és költségvetésben rögzíti, felelőseit és előzetes ütemezését az alábbiak tartalmazzák. Közlekedésfejlesztés Molnár Zsolt polgármester A Szentendre és Szigetmonostor között építendő autós kishíddal összefüggő feladatok, egyeztetések, perrel kapcsolatos feladatok. Az Euro-velo hálózat szigeti nyomvonal változatának kiépíttetése. (Fejlesztési Bizottság) Helyközi Volánbusz-járatok lehetséges további sűrítése (a közlekedési szokások felmérésének alapján). Megvizsgáljuk az önkormányzati szerepvállalás lehetőségét a költségek finanszírozásában. (Fejlesztési Bizottság) Fejlesztjük a kompjáratokat: a vállalkozókkal egyeztetve kiterjesztjük az éjszakai járatokat. A kompmenetrendeket folyamatosan összehangoljuk a busz- és vonatmenetrendekkel. (Fejlesztési Bizottság) Helyi közlekedés szervezése: önkormányzati tulajdonú minibusz összehangoltan szállíthatja az utasokat a kompokhoz. Ez egyben helybeli munkahelyteremtést is jelent. (Fejlesztési Bizottság) Járdaépítés, csapadékvíz elvezetés. Vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés, turisztika Erősítjük a település jó hírét öregbítő vállalkozásokat (pl. szállásadóhelyek, kerékpáros turizmus kiszolgálása kölcsönzők, szervizek, pihenőhelyek által) (Gazdasági Bizottság) Monostour összefogása. (Gazdasági Bizottság) Helyi kis- és őstermelők elindítása, támogatása. (Gazdasági Bizottság) Támogatjuk a helyi gazdálkodást és piacot (pl. helyi termelők helyzetbe hozása a helyi étkeztetés, vendéglátás, és háztartási igények kielégítésére). (Gazdasági Bizottság) Helyi termék feldolgozás, és értékesítési hálózat kiépítése. (Gazdasági Bizottság) Turisztikai fejlesztések (kézműves termékek) a lát-

6 november-december Önkormányzati hírek nivalókhoz (limes, vízkivétek, természet ) kötődően. Önkormányzati Kft létrehozása Infrastruktúrafejlesztés Elkészítjük a Kenderes, Gyümölcsös munkahelyteremtő célú szabályozási tervét, és programját. (Gazdasági Bizottság) Horány csatornázása lehetővé vált a rendezési terv elkészültével. Ez minden további horányi út, járda és vízelvezető hálózatfejlesztés alapja. A közműtársulás biztosította lakossági önerő, önkormányzati kezességvállalás mellett nyújt fedezetet a kivitelezésre. (Fejlesztési Bizottság) Ökosziget "Güssingi modell" koncepció széleskörű kidolgozása, megvalósítása. (Fejlesztési Bizottság) Horány hiányzó ivóvízhálózatának kiépítése. (Fejlesztési Bizottság) Csatornázottság teljessé tétele. (Fejlesztési Bizottság) Szigetmonostoron és Horányban is egyre több a kisgyermek, míg a családok anyagi terhei miatt sok családban szükséges mindkét szülő mielőbbi munkába állása, így szükségessé vált a bölcsőde megépítése, amely főzőkonyhájával a diétás étrend kiszolgálására is képessé teszi az Önkormányzatot. Ez a 200 millió forintos beruházás már folyamatban van. (Szociális Bizottság) Faluházunk energetikai korszerűsítésével az intézmény rezsiköltsége csökken, így az gazdaságosabban üzemeltethető. (Fejlesztési Bizottság) A Horánygyöngye út burkolásának terveivel forrás teremtés szükséges, hogy az zöldsávval, járdával, vízelvezetéssel kiépülhessen, és Horány főutcájává válhasson. (Fejlesztési Bizottság) További belterületi utak építése: 650m-es szakaszhoz (Arany J. Köztársaság u.) már elkészíttettük a terveket, megvalósítása pályázati forrásból lehetséges. (Fejlesztési Bizottság) A horányi utak rendbetételére forrás teremtés szükséges, hogy az vízelvezetéssel kiépülhessen. (Fejlesztési Bizottság) Tervpályázatot írtunk ki a horányi Piac tér tervezésére. Ezzel együtt folytatjuk a Horányi-strand kiépítését, megszépítjük a lakossági igények, vélemények, valamint az ötletpályázat eredményei alapján, a megvalósítás Önkormányzati és pályázati forrásból történhet. (Fejlesztési Bizottság) Horányi bolt kialakítása. (Fejlesztési Bizottság) A parkolási és közlekedési rend felülvizsgálata. (Fejlesztési Bizottság) A Polgármesteri Hivatal, az Orvosi Rendelő, az Óvoda és az Iskola energetikai korszerűsítése. (Fejlesztési Bizottság) Megszépítjük és felújítjuk a Szabadság teret az elkészült tervek irányelvei szerint. (Fejlesztési Bizottság) Bővítjük és fejlesztjük a kerékpárút-hálózatot, csatlakozva az Euro-velo6 hálózathoz. (Fejlesztési Bizottság) A Limes Világörökségi programhoz történő csatlakozás, turisztikai attrakciófejlesztés (beruházás) (Gazdasági Bizottság) Vízkelő rekultivációs kötelezettségének teljesítése, tanösvény kiépítésével. (Gazdasági Bizottság) Zöldhulladék kezelés eszközeinek, gépeinek, telephelyének fejlesztése, biomassza és naperőmű létesítése. (Gazdasági Bizottság) Lakó- és pihenőövezet(ek) kialakítása a falun belül, sebességkorlátozás. (Fejlesztési Bizottság) Szolgáltató Önkormányzat Hatékony tájékoztatási rendszert vezetünk be az önkormányzati hírekről, és a közérdekű információkról. (Fejlesztési Bizottság) Továbbfejlesztjük a településbiztonsági hálózatot (polgárőrség, tűzoltóság, körzeti megbízott, térfigyelő rendszer, települési riasztó és információs rendszer). (Gazdasági Bizottság) Erdőgazdálkodóként hasznosítjuk a település erdő területeit. (Fejlesztési Bizottság) Parkolási és közlekedési rend teljes körű felülvizsgálata, és korszerűsítése. (Fejlesztési Bizottság) Közösségépítés, kultúra, sport Bátorítjuk és segítjük a közhasznú civil szervezetek működését pl. jogsegélyszolgálattal és megjelenési felülettel. (Fejlesztési Bizottság) Örökségvédelmi program kidolgozása Programsorozat. (Gazdasági Bizottság) Horányi strand fejlesztése, tovább alakítása. (Fejlesztési Bizottság) Teljesen felújítjuk a horányi játszóteret, és a 0-6 éves korosztály számára új játszóteret építünk. (Szociális Bizottság) Kalandparkot létesítünk. (Fejlesztési Bizottság) Helyi termék bolt a Mátyás Király téren. (Gazdasági Bizottság) Viziturisztikai pontok kialakítása. (Fejlesztési Bizottság) Szigetmonostor Sport Akadémia létrehozása Sportcentrum és környezete fejlesztése, ingatlancsere, (jelenlegi focipálya körül). (Fejlesztési Bizottság) Virágosítási program. (Fejlesztési Bizottság Karácsonyi díszvilágítás a településen. (Fejlesztési Bizottság)

7 2014. november-december Adóügy 7 Gyermek, ifjúsági és szociális program Gyermek és ifjúsági program és stratégia kidolgozása. (Szociális Bizottság) Nyári táboroztatás megszervezése, bonyolítása. (Szociális Bizottság) Idősek közlekedésének segítése. (Fejlesztési Bizottság) Házi segítségnyújtás kiterjesztése a szolgálaton keresztül. (Szociális Bizottság) Egészségnap szervezése ingyenes szűrésekkel. (Szociális Bizottság) A szociális rendelet és törvény kínálta támogatások célba juttatása. (Szociális Bizottság) Helyi Szociális Kártya rendszer létrehozása. (Szociális Bizottság) A jövő erdeje program. (Fejlesztési Bizottság) Szigetmonostor hírei a facebookon: facebook.com/szigetmonostor Hírei Az adótartozás közzétételéről Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 239/2013. (12.12.) számú határozatában az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55./B (1) bekezdése alapján helyi adók és a gépjármű adó vonatkozásában 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező, 50 legnagyobb összeggel tartozó jogi személy, valamint magánszemély adózó listájának helyben szokásos módon (a községi hirdetőkön és a helyi önkormányzati újságban való), havi rendszerességgel történő közzétételéről döntött és felkérte a jegyzőt a határozat végrehajtására. A közzétételre ezúttal a november 30-án fennálló adótartozások tekintetében kerül sor, az adóhatóság nyilvántartása alapján, a következő oldalon található kimutatásban. dr. Vaczó - Tánczos Szilvia, jegyző

8 november-december Adóügy

9 2014. november-december Reakció 9 Jó, jó..., de nem az igazi Gubán István gondolatai Gratulálok a kiválasztottaknak és egyben szomorúan olvastam a polgármester és képviselők bemutatkozásait. A kis hídról senki nem beszélt, azaz Bolyán Péter tett említést egy kis fahídról, melyen az ismerősök kerékpároznak majd ide hozzá. Szerintem a kis fahíd nem fogja elbírni az autós forgalmat Nekem egy egészen más vízió jelenik meg a szemeim előtt: A kis fahídon idekerékpároznak a turisták, majd beérve a szigetre megállnak a rezervátum kerítésénél. Hosszasan szemlélik, ahogy a bennszülötteket akkumulátoros kisbusz szállítja a farmjukra ahol mindenki megtermeli magának a bio zöldséget, bio csirkét és a bio felvágottat. Néha behajítanak egy-egy hamburgert, hot-dogot, melyet az itt élők lesújtó pillantással vesznek tudomásul. Menni nem kell sehova, ennivaló van, innivaló is bőséggel, hiszen az egész települést víz veszi körül, szinte rajta ülünk. Jó lenne tudomásul venni, hogy ha jól tudom, az volt az egyetlen törvényes, hiteles, jogerős, megkérdőjelezhetetlen népakarat, amit itt a többség kinyilvánított évekkel ezelőtt, hogy autós hidat akar. Nem kerékpárost, nem gördeszkásat, nem kutyasétáltatóst, hanem autós hidat. Ennek tükrében nem tudom, hogy a képviselő kit fog képviselni. Egy igazi fricska ez a választóknak. Azt sem tudom, hogy a polgármester az elmúlt 4 (8) évben hogy képviselte a polgárok akaratát? Mit sikerült elérni ez ügyben? Úgy érzem, semmit vagy nagyon rosszul vagyok tájékoztatva. Valahogy olyan érzésem van, hogy van egyszer a népakarat, ami hivatalos, egyértelmű megkérdőjelezhetetlen, ez ügyben nem történt semmi, és van másodszor a polgármester elképzelése, amit szép lassan megvalósít és ráerőltet az itt élőkre. Nekünk meg nincs választási lehetőségünk, ez van ezt kell szeretni. Van ingyen mozi, ingyen színház, ingyen szakkörök érezd jól magad és hálás lehetsz amiért ezt megkaptad. De sajnos ez a mozi nem AZ a mozi. Ez a színház nem AZ a színház Nyilván nem lehet idehozni a Fővárosi Nagycirkuszt. Nem lehet idehozni a Fábry Show-t, se a Nemzeti Színházat, sem az Operát se egy Auchan-t. Azt kellene végre megérteni, ha lenne autóshíd, akkor egy csapásra minden lenne. Szigetmonostoron elérhető Mi lehet a következő törvényes lépés? Tüntetni kell a polgármester és a képviselők házánál? közelségbe kerülnének a dolgok. Mozik, színházak, kórházak, bevásárló központok, munkahelyek stb. Amíg nincs autóshíd, addig fejlődés sincs, ez inkább csak erőlködés. Van, van, de nem az igazi. Mi lehet a következő törvényes lépés? Tüntetni kell a polgármester és a képviselők házánál? A járhatatlan utak meg nem változnak. Minden nap elmormolok egy átkot, amikor végighajtok a Horánygyöngye sugárúton. Elég kellemetlen így megérkezni Budapestre egy tárgyalásra, beállni a parkolóba a többi autó közé. Főleg amikor egyszerre érkezünk. Ő kiszáll egy esőcseppektől csillogó autóból én meg egy barna sárfoltosból. Sáros cipővel. Igen, cipőt írtam, de már erősen gondolkodom, hogy felveszek egy zöld gumicsizmát a fekete öltönyhöz. Természetesen a nadrág szárát betűröm a legújabb divat szerint A polgártársakhoz is írnék néhány sort. Vannak Szigetmonostoron üres elhagyatott telkek, gödör, erdők stb. Ezeknek a területeknek van tulajdonosa, olyan, hogy senki földje, nincs. Ide nem szabad zöld hulladékot (sem) lerakni. Kérésre a levágott ágakat-gallyakat összeaprítja az önkormányzat, ami utána a kertben hasznosítható vagy elvitethető, a levél és fű komposztálható, ami szintén hasznos vagy zsákokban azt is elviszik. Vastagabb ágak eltüzelhetők. Tehát ha valaki mégis szabálysértést akar elkövetni, teljesen felesleges messzire talicskáznia a zöld hulladékot, sokkal egyszerűbb ha átlapátolja a szomszédba, mert azt is pontosan olyan magántulajdon, mint a messzebb lévő üres terület. És végül néhány kérdés a mester úrhoz vagy ahhoz, aki tud rá válaszolni: Előreláthatólag melyik évben fog megépülni a szigetmonostori autós híd? Átadták-e már a körzeti megbízott irodáját? Hány darab üdülő és hány darab lakóingatlan van Szigetmonostoron? Guba István

10 november-december A polgármester fóruma A polgármester fóruma Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármesterének rovata (folytatás) Elkezdte munkáját az új Képviselő-testület, hogyan látja az új testület munkáját a következő öt évben? Nagy lendülettel fogtunk bele a munkába, az elmúlt két hónapban szinte minden héten több alkalommal is találkoztunk. Az új tagok ismerkednek a képviselői munkával, a települési problémák megoldási módozataival. A sok megbeszélés célja az, hogy megismerjük a település jelenlegi helyzetét, meglévő kötelezettségeket, a működtetés kereteit, majd ennek tudatában indulhasson el az ötéves munka. Azt gondolom, hogy minden új munkahely esetén fontos az alázat, a körültekintés, mivel ez által állhat biztos talajon a jövő építése. Örömmel tapasztalom, hogy ez így történhet az újonnan alakult testülettel. Elkészítettük az öt év programját, a ciklustervet, amely sok fontos, már régóta várt célt tartalmaz. Ennek elfogadásával azt is vállaltuk, hogy mindent elkövetünk a hiányzó több milliárdos pénzügyi háttér megteremtése érdekében, ebben egytől egyig mindenki szerepet vállal majd. A ciklustervet közzé tesszük (lásd. Újságoló 4-7. oldala szerk.) és szeretnénk mindenki számára láthatóvá tenni annak megvalósulását. Megosztva a sikereket, de nem titkolva a nehézségeket sem. Az egyik már zajló fejlesztés a csatornázás, mely kapcsán az utak sok helyen nagyon nehezen használhatóak. Miért van ez? A csatornázás ideális időszaka a márciustól novemberig tart. Sajnos az a tény, hogy a közreműködő szervezet, és a hatóságok halogató munkája miatt egy év alatt kell befejezni a teljes munkát, oda vezet, hogy minden időszakot ki kell használni az építésre, máskülönben a 2015 novemberi átadás nem lenne lehetséges. A gyakori esők miatt a bolygatott, fellazult, gépek által lejárt talaj sok helyen közlekedésre alkalmatlan állapotot eredményezett. A kivitelező feladata, hogy ezeken a helyeken, ha kell, gyakran visszatérve biztosítsa az utak járhatóságát. Az Önkormányzat rendszerese bejárással, felszólítással próbálja elérni azt, hogy ne legyenek járhatatlan szakaszok. A végleges helyreállításig azonban többször, újra és újra vissza kell térni, már csatornázott szakaszokhoz is. Kérem, hogy jelezzék a Társulatnak, a Társulásnak, vagy az Önkormányzatnak, ha problémás szakaszokat látnak, mi továbbítjuk ezeket a jelzéseket a kivitelező felé. Folyik a bölcsőde építése, és a Klímapark pályázat megvalósítása. Milyen ütemben halad ez a két nagyberuházás? A bölcsőde födémének betonozásával, kezdődhet a tető építése. Eddig az időjárás jóvoltából is jó ütemben halad az építkezés. Az a cél, hogy karácsonyig tető alá kerüljön az épület, és a nyílászárók is bekerüljenek, még nem elérhetetlen, de megfeszített munkát igényel. A kőművesek elérték az épület legmagasabb pontját, így akkor egy szerény bokrétaünnep keretében köszöntötte az Önkormányzat őket, és ekkor történt meg az alapkő letétele is. Molnár Zsolt a bokréta ünnepségen - fotó: Önkormányzat A Klímapark pályázat keretében eldőlt, hogy ki végzi a 6 hektár erdő telepítését, ezen belül, lakossági megkeresésre sikerült úgy változtatni az erdősítési terven, hogy a település határában telepített erdőállomány nem tartalmaz majd szürkenyárakat. Eldőlt az erdészeti és gyepművelő eszközök beszerzése is, a megrendelés már megtörtént, szállítás januárra várható. Ez év végén kezdődik el a Faluház energetikai korszerűsítése. Mindezekből látszik, hogy a pályázat nagy elemei már a megvalósulás szakaszában vannak, de a többi elem (busz, Faluház udvar, csemete-kert, oktató eszközök tanulmányok) előkészítése, illetve megírása folyamatban van. Tél végére, tavasz elejére sű-rűsödnek majd az ehhez kapcsolódó átadások, bemutatók. Ezek időpontjairól hirdetményt készítünk majd, és várjuk az érdeklődőket. Év végén szokták az Önkormányzatok az adórendeletüket módosítani, milyen döntés született ez ügyben Szigetmonostoron? Szigetmonostoron 2015-ben is a 2014-évben eldöntött mértékű lesz az adó, vagyis nem változtattunk hez képest. Nem változik az sem, hogy a kintlévőségek behajtásának ütem sem lazul. Ezúton kérek mindenkit, akinek elmaradása van, hogy segítse a települést azzal, hogy a döntő többséghez hasonlóan vállalja a közterheket,

11 2014. november-december Civil kurázsi 11 és ezzel hozzájárul a közösség és a település épüléséhez. A jövő évben szeretnénk pontosítani az adózói adatbázist is, hogy az ilyen hibák megszűnjenek, ebben kérni fogjuk a lakosság együttműködését, segítségét. Azt szeretnénk, hogy mindenki csak annyit fizessen, amennyit a rendelet alapján kell neki, és azt mindenki pontosan fizesse. Ezzel a falu fejlesztése tervezhetőbbé válik. A meghirdetett ciklusterv egyik finanszírozási bázisa kiszámítható lesz. Karácsony előtt idéntől fényesebb lett a falu több pontja, köszönjük. Hogyan valósult ez meg? Már régóta tervezi ezt a település, de most belefogtunk. A szigeten és a környező települések többségén megvalósult már a karácsonyi díszkivilágítás. Idén 7 oszlopdísszel és két átfeszített dísszel, valamint a szokásos fenyődíszekkel készülünk karácsonyra. Pályázati támogatással valósulhatott meg mindez, így a bekerülési költség feléért épült ki a díszkivilágítás. Remélem sokak ö- römére, megelégedésére. Ezzel is Boldog Karácsonyt kívánunk a település minden lakosának! Molnár Zsolt Fogászati információk Szeretettel várjuk betegeinket a szigetmonostori Orvosi Rendelőben található fogászatra, ahol díjmentes kezeléseket vehetnek igénybe a következőek szerint: Fogmegtartó kezelések/tömés, gyökértömés, fogkőeltávolítás, RTG, foghúzás. Ezen kívűl teljes körű ellátást biztosít a rendelő: 2015 januárjától OEP-támogatott fogszabályozás és 62 évtől szintén OEP támogatott fogsorkészítésre (Közgyógy igazolvánnyal rendelkezőknek is.) Továbbá:Porcelán koronák és hidak készítése teljes áron. Figyelem! Időpont egyeztetés szükséges a fogászati rendelő telefonszámán: Rendelési idő: hétfőn és szerdán: óra, Pénteken óra dr. Ember Gyöngyi (Tel.: )) és asszisztens: Suba Éva (Tel.: ) Rangos díjat kapott a Faluszépészeti Egylet Jó volt szigetmonostorinak lenni a pesti Vármegyeházán 2014 december ötödikén a pesti Vármegyeházán a Megyenap rendezvény alkalmával átadták a Pest megyében élő, kiemelkedő tevékenységet végző magánszemélyek és civil szervezetek kitüntetéseit. Egyletünket a Pest megye környezetvédelméért díjra terjesztett fel a Polgármester Úr. Az elbírálást végző képviselők alkalmasnak találták a tizenegy éve működő Faluszépészeti Egyletet a kitüntetésre. Indoklásukban felsorolták az épített és természeti értékek védelmét, minőségi kiadványok megjelentetését, létrehozását, terjesztését, (Szigetmonostor Anno könyv, képeslapok, komposzt kiadvány, 2014-es naptár) Madárbarát Park létrehozását, információs táblák, utcanévtáblák megtervezését, kivitelezését. Igyekezetünket arra, hogy példamutatással neveljük az ifjúságot az épített értékek és gyönyörű környezetünk védelmére. Számunkra is megható volt, hogy május 10- én, ma már 7. a osztályos tanulók, élükön Rózsa Gabriella, Balázs Fanni és Jobbágy Amanda, rendeztek Gyerekek a parkban fesztivált, a park megsegítéséért. Az így összegyűjtött adományokból új ötleteket tudunk megvalósítani. Az ünnepségen jó volt szigetmonostoriként átvenni a kitüntetést Pallós Kató, Szirony György és Molnár Zsolt társaságában. Új erőt és megerősítést kaptunk munkánk folytatásához, újabb és újabb terveink megvalósításához. Herrer Caesarné "Podmaniczky" díjas és ma már "Pest Megye Környezetvédelméért" díjas Faluszépészeti Egylet elnöke

12 november-december Civil kurázsi Karácsony Szűr Tímea, Szigetmonostor alpolgármesterének felajánlása Erről a szóról a szeretet, a családtagjaink, barátaink jutnak az eszünkbe. Örömet szerezni azoknak, akiket szeretünk. Együtt lenni velük, enni, inni, ajándékozni. Sokaknak ez nem adatik meg, mert még a mindennapi kiadások is gondot okoznak. Karácsonyhoz közeledve többen megkérdezték, hogy mikor lesz a Szociális Bizottság ülése, mire számíthatnak. Jut-e, és mennyi segítség, hogy egy kicsit fellélegezzenek és a szeretteiket megajándékozhassák. A mostani ülésre többen adták be igénylésüket szociális, vagy átmeneti segélyre. Azt ígértem, hogy tiszteletdíjam nagy részét felajánlom olyan célokra, amiket fontosnak tartok. Most a teljes novemberi tiszteletdíjamat a Szociális Bizottság rendelkezésére bocsájtom, hogy mindenkit, aki segítséget kért, támogathassunk. Ez a pénz szétosztva nem túl sok, de remélem, hogy néhány embernek segítséget nyújt és örömet okoz. Áldott, Békés Karácsonyt és Eredményes, Boldog Új Évet Kívánok Szeretettel a Település Lakóinak! Szűr Tímea alpolgármester Beszámoló a Faluszépészeti Egylet évi munkájáról Értékvédelem: Szigetmonostor Község Önkormányzata május végén kiírta a helyi értékvédelmi pályázatot, utcai homlokzatok, kerítések felújítására, amelyben 12 házat jelöltek ki, és kettő millió forintot szavaztak meg erre a programra. Felújított homlokzat az Ady E. utcában - fotó: F.E. A beérkezett pályázatokat szakértő zsűri bírálta el, és fogalmazta meg az elvárásokat. Augusztus 28-án a Fő u.1., Ady Endre u. 3., és a Fő u. 22. ingatlanok tulajdonosai aláírták a szerződést az önkormányzattal. A munka elkezdődhetett, segített a remek őszi időjárás is. Pásztor Attila dunabogdányi kőműves mester az Ady Endre 3., és a Fő utca 1. számú, Kammerer János a Fő u 22. számú házak felújítását végezte. Aki kérte, annak az Egylet mentorálta, művezette az építési munkákat, és csekély pénzügyi keretein belül támogatta is a felújításokat. Az eredmények láthatóak,és ha a képviselő-testület is úgy akarja,néhány év múlva még több megújult épületet láthatnánk, rendbe rakott közterületekkel és már pályázhatnánk is egy Európa Nostra díjra, év múlva. Ehhez szükséges lenne, hogy a helyi értékvédelmi rendeletet megalkossák. Bátrabban hívhatnánk vendégeket, és büszkén mutathatnánk a felújított portákat, udvarokat, utcákat, tereket. Nagy örömmel csatlakoztunk a Piros Lábos Fesztivál programjához, anyagiakkal és munkával is részt vettünk a megvalósításában, és együtt örültünk a sikernek. Madárbarát Park: Hat éve kezdtük, idén is folytattuk az építést.zászlórudat állítottunk, ünnepélyesen felhúztuk a zászlónkat. Emelt ágyas Szilvia fűszer- és gyógynövénykertet terveztünk és kiviteleztünk, már beültettük évelőkkel, az egynyáriak tavasszal vetjük. Készülnek a jelölőtáblák és egy információs tábla is a gyógynövények felhasználhatóságáról. Szirony György unokáival építette meg a gyíkvárat és több békakuckót is kihelyeztek a parkba.a pavilon mellé kerékpártárolót készítettünk, új tartóoszlopot kapott a régi madáretetőnk. Napóra és madárporfürdő készül a Gyerekek a parkban rendezvényen összegyűjtött adományokból. Ezenkívül készül még új süntanya, és tavasszal helyére kerülnek a denevérodúk is.

13 2014. november-december ÍKarácsony 13 Így összegezve az évet, úgy érzem, hogy ebben az időszakban is sokat tettünk a falu szépítéséért, épített és természeti értékeinek védelméért, itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik hisznek a közösség erejében és velünk tartanak. Herrer Caesarné elnök Advent a Szabadság téren Bolyán Péter önkormányzati képviselő írása (folytatás) Advent a várakozás időszaka. Egy kis lelkes csapat ezért úgy döntött, rendbe teszi a kertet. Mindanynyiunk kertjét, a főtéren. Vasárnap reggel nekiláttunk, és megmetszettük a túlburjánzó bokrokat, összeszedtük a száraz avart, letakarítottuk az emlékművet, majd lefestettük a néhol rozoga, de a térnek mégis keretet adó kerítést, és a zászlórudat. Ez utóbbi új ruhát is, új zászlót kapott. A készülődés Szűr Tímea alpolgármester asszony anyagi támogatásával, és a kicsi, ámde annál lelkesebb csapat munkájával jött létre. Felkerültek a helyükre az új utcai világítások is. Feltettük az izzósort a nagy fenyőfára. Vasárnap délelőtt az utcai világítási rendszerre kötötték a díszvilágításokat. Advent első vasárnapján a kellemetlenül szitáló esőben, de mégis a várakozás izgalmával gyűltünk össze az impozáns Adventi koszorú köré. Meleg teával kezünkben, figyeltük az első gyertyaláng fellobbanását. Mindenki szemében ott a gondolat: ismét eltelik lassan egy újabb év, de kezdődhet egy újabb, ami jobb, szebb, tartalmasabb lehet az előzőnél. Adventről röviden Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal más megfogalmazásban a Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal veszi kezdetét, és karácsonyig tart. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok a számát. Advent első vasárnapja mindig november 27. és december 3. közé esik, míg negyedik, utolsó vasárnapja december 18. és december 24. közé. Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi időszak kezdetét. Az Advent szó jelentése eljövetel. A latin adventus Domini kifejezésből származik, ami annyit tesz: az Úr eljövetele. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken kisböjtnek nevezték ezt az időszakot. Adventkor a század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. Pilinszky János Adventi gondolatai...az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből éppen azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: hetek, órák, percek kattogó szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár... Bolyán Péter képviselő Számítógépszervíz Szigetmonostoron 2015 Szigetmonostor Klapka u. Tel: 06/

14 november-december Kitekintő Szorításban! Debreczeni Lajos önkormányzati képviselő gondolatai Így Advent idején valahogy megnyugvásra, békére vágynánk, de jelenleg inkább az ellentétek szítását tapasztaljuk. Tüntetések követik egymást, bizonyos körök (és mindig ugyanazok) rendre az utcán, tábort vertek a Kossuth téren és szitkozódnak. Épületeket rohamoznak meg nagy bátorsággal, tudván, senki nem fogja megakadályozni brutalitásukat. Vajon miért van ez így? Milyen indíttatástól vezérelve hallatják hangjukat, és törnek-zúznak? Kinek a támogatásával, és kinek a pénzéből randalíroznak, ugyanis anyagi és egyéb háttér nélkül ez nem megy! A rövidtávon három választást vesztett ellenzék elégedetlensége érthető, hiszen nehezen emésztik, hogy már jó ideje kiszorultak a hatalomból, de pontosan ők azok, akik mindent megtettek hogy így legyen. Az MSZP szétesőben, SZDSZ rég nincs, nem beszélve a rendszerváltó MDF-ről, ők is törölve. Ha belegondolunk, mindegyik szerveződés saját magának köszönheti sorsát. Pedig szükség lenne az erős, jól működő és legfőképpen korrekt baloldalra, a megfelelő kontroll és egyensúly miatt, de ez ma nincs. Van viszont tüntetés, randalírozás, vandalizmus, a szereplők rendre ugyanazok és megjelennek természetesen politikusok, persze csak úgy véletlenül, ráadásul az USA diplomácia is képviselteti magát. Nagyon nem tetszenek sem az EU-nak, sem USA-nak függetlenségi törekvéseink, nem beszélve a pénzmogulokról! Ha visszagondolunk, mi történt a világban az elmúlt néhány évben, felfedezhető egy séma, ráhúzunk a kiszemelt országra egy vádat, feltüzeljük az ellenzéket, pénzeljük, és ha kell akár fegyverrel is ellátjuk és majd jön a nagy testvér és elhozza a demokráciát! Irak a legékesebb példa erre, igaz diktatúra volt, de viszonylagos rend. Mi történt? Jött a nagy testvér, hozta fegyverrel a demokráciát, belenyúlt a történelembe, a javakba, majd visszavonult és hátrahagyott valamit, a káoszt és az anarchiát! Nem kell azonban ilyen messzire mennünk, elég ha megnézzük a környező országokat. Bulgáriában elértek kormányváltást, Csehországban szintén, jelenleg nyomás alatt Szlovákia, Románia, Csehország ismét, és ne feledjük el Ukrajnát! Ott is feltüzelték az ellenzéket, még ma is szólnak a fegyverek, pedig jó lenne, ha béke honolna Nehéz a helyzetet jól kezelni, és ezt kihasználják a felforgatók. környezetünkben és az egész világon. Kikiáltották Oroszországot vétkesnek, embargót vezettek be ellenük, csak az a baj, hogy több kárt okoz a mi országainknak, mint Oroszországnak. Természetesen hat ott is, egyszer már gazdaságilag legyűrték őket az egykori USA színész elnöksége alatt, úgy látszik most is ez a cél! Mi nem exportálhatunk almát, zöldséget de az erős EU államok az Audit Mercédeszt és BMV igen. Talán mi és a hasonló államok is a kiéheztetés sorsára jutottunk? Ebben a sorban nem csodálkozhatunk, ha nálunk is működtetik a jól bevált receptet, a hatalmasságok nem viselik önállósági törekvéseinket, feltüzelik az ellenzéket és mindig van ügyeletes tüntető, akit bármikor lehet mozgósítani. Ehhez megkapnak minden lehető segítséget, itt van például az ügyvivő úr politikai támogatóként, és még sorolhatnánk. Attól sem kell tartaniuk, hogy a rendőrség bárhol közbelép, már így is diktatúrát kiáltanak ránk kintről-bentről. Egy egyébként jogos rendőrségi fellépés esetén aztán mutogatnának, na ugye megmondtuk előre, itt a diktatúra! Nehéz a helyzetet jól kezelni, és ezt kihasználják a felforgatók. Azért ezeket jó lenne átgondolni, mielőtt valaki az utcára megy! Végezetül ajánlanék egy dalszöveget, sok mindent megérthetünk belőle, ha figyelmesen olvassuk: A pénzfolyó Hol folyik a Pénzfolyó, odajárunk inni, alig férünk a partján, lehet tülekedni. A forrása odaát, ott indul az élet, ezzel mindent elmondtam, a többit ne kérdezd. A Pénzfolyóba folyik bele a a világnak a gondja. Ez nyilván azt nem érdekli aki a pénzt nyomja. És hogy hívják a valakit aki ezt csinálta? Aki miatt így élünk ebbe a világba? Ott fürdik a folyójában, így a legjobb őneki, pénze nélkül semmi lenne, így viszont már valaki. Mások hátrébb tülekednek, lepik a folyó partját, jut nekik is belőle, ha a fő szabályt betartják.

15 2014. november-december Környezet, egészség 15 És egész hátul egy országnyi nép várja, hogy jut valami,. Talán jut is, de előbb az Elitet előbb el kell tartani. Ami marad az a népé, hogy ne haljon szomjan, a Pénzsivatag népe erős, összetart a bajban. Néha, néha háborúzik, ha már sok a gondja, de a háborút is az csinálja, aki a pénzt nyomja. Amikor már időszerű, kirobbantja hirtelen, nem zavarja az, hogy mindez erkölcsileg helytelen. Csordogál hát a Pénzfolyó egyenlőre szépen és én is csak ennyit értek mit most elmeséltem. Debreczeni Lajos Útban a Klímapark felé Időjárás jelentés a Klímapark projekt háza táján Most, hogy a klímaváltozással kapcsolatban minden eshetőségre számítva, megrendeltük az első tizenkét jegesmedvét 2 hímet, 4 nőstényt és 6 bocsot, február negyedikére ígért leszállítással, a jégtörő hajót, a nyári hőség idejére minden monostori lakóházra a klímaberendezést és a három raklap mauritius-i pálmamagot, időszerű számot vetni a többi, nem kevésbé fontos projektelemmel is, melynek előkészítésén gyakorlatilag egy éve dolgozunk. A leendő vízkelői tanösvényen - fotó: Dukay Igor A Klímapark projekt nagyon sok összetevőből áll: Az eredetileg 18 hónapra tervezett megvalósítás során telepítünk erdőt, alternatív energiára felhasználásával helyezzük új alapra a Faluház energia-ellátását, csemetekertet létesítünk és még sorolhatnám, de inkább az általam már több helyen, többféle formában megtett sokadszori felsorolás helyett, a projekt jelenlegi állását a jelen időszak aktualitásai mentén mutatom be. A november és a december sorsfordító hónapok voltak (vannak) a projekt életében, hiszen a sok előkészítő munka gyümölcse most kezdett beérni. Magunk sem gondoltuk volna, hogy vannak olyan projektelemek, melyek előkészítésére igaz a többivel egyidejűleg még az egy év is kevés, vagy csak éppen elegendő! A felszín alatti/mögötti, néha nem kis feszültséggel, újabb és újabb, néha megoldhatatlannak tűnő feladatokkal járó, kifelé látványosnak szükségszerűen nem nevezhető munkáról nem beszélnék. Tesszük és tettük a dolgunk a kifelé látványos beruházások, beszerzések most fognak következni. Kezdjük az erdőtelepítéssel Két helyen telepítünk erdőt, melyek kivitelezésére vonatkozó szerződéseket ezekben a hetekben írta alá az önkormányzat a nyertes szakcéggel. A vonatkozó terveket többször, több szempontból módosíttattuk, a Füzespark utcai erdő esetében legutóbb lakossági megkeresésre. A jelenlegi, tartósan fagypont feletti hőmérsékletnek köszönhetően, a településtől jóval délebbre, a Szeremföldek dűlőben 4 hektár kiterjedésű erdő telepítésének előkészítése akár még decemberben megtörténhet. A kora tavaszi időszakban érkeznek a facsemeték ide és a másik, délről a Martinovics utca által határolt erdőbe ( Füzespark utcai erdő ). Ez utóbbi lakóövezetben található, kiterjedése 2 hektár, szabályozási tervi célja oktatási erdő. Meglévő faállománya mellé, a jobb természetességű gyepfoltok kihagyásával kisebb maximális magasságú, honos fák csemetéit fogják gödörfúrásos technikával telepíteni a kivitelező cég munkatársai január és március között. A Faluház energetikai fejlesztése Ezen a héten hétfőn bontottuk a közbeszerzési pályázat keretében érkezett ajánlattételi dokumentációkat, így a vonatkozó szerződések megkötése december közepén várható. Ha a kedvező időjárás marad, elsőként a Faluház nyeregtetőjének déli oldalára tervezett napelemeket telepítik még ebben a hónapban! Ha arra járunk, nézzük meg! Az épületben, szem elől rejtetten megvalósuló elemek, a faelgázosító és a kondenzációs kazán beépítése,

16 november-december Környezet, egészség üzembe helyezése elején történik meg. Előbbi a messzi földről nem kis ökológiai lábnyommal beszállított földgáz helyett helyi és környéki biomasszára alapozva fog működni. A nagyon jó hatásfokú kondenzációs gázkazán szükség esetén kiegészítő céllal fog rendelkezésre állni. adunk hírt. (A projekt főbb adatait a cikk után olvashatják.) Mivel a projekt során megvalósult elemek, megszerzett tapasztalatok bemutatása is cél, a faluházi fejlesztéseket az érdeklődők számára, működés közben, meghirdetett szakmai vezetéssel, meg fogjuk mutatni. A Mulcsüzem és eszközei Az önkormányzat Mulcsüzem létesítése céljából területet vásárolt a Madárbarát parknál. A telephelyen többek között a közterületi és erdőművelésből származó faanyag gyűjtése, aprítógéppel és brikettáló géppel történő feldolgozása fog történni. Az így feldolgozott biomassza a faluházi kazánban fog hasznosulni. (A leírtak mentén látható, hogy a projekt egyes elemei hogyan épülnek egymásra, hogyan szolgálják helyi erőforrásokra alapozva a település költséghatékonyabb és klímabarát működtetését.) Elektromos kisbusz Ha van nehéz téma, akkor a kisbuszé az Nem azért, mert nem tudunk bemenni érte egy boltba, vagy megrendelni a neten Amit tudunk viszont az, hogy a ma már világviszonylatban nagyszámú lehetőség közül a pályázat adta anyagi keretek között, a legjobb szándékkal, a legjobbat választjuk. Ez az előkészítő-döntéshozatali időszak most zajlik, a vonatkozó tender kiírása már csak januárban várható. A megvásárolni tervezett midibusz a projekthelyszínek közötti közúti összeköttetést látja el, egyelőre. És még sok más Végül, a többi projektelem közül, nagyobb, kézzel fogható beruházásként a Vízkelői-tanösvényt és a Faluház oktatási-nevelési célú fejlesztéseit említem meg, érintőlegesen. A vízkelői környezetrendezés nyár eleje óta tervezés alatt áll, de az azt véglegesítő hatósági egyeztetés (átszervezés miatt) mindeddig lehetetlen volt. Karácsonyig okosabbak leszünk, tavaszra pedig lesz engedélyes tervünk. A tanösvény bemutató elemeit egyik projekt-partnerünk, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói tervezik és kivitelezik majd tavasszal. A projekt további részeiről a következő lapszámban A Vízkelői-tónál jártunk - Rajzolta: Gábor Kende Búcsúzóul hadd ajánljam a szigetmonostori Zöldsziget Általános Iskola két 6.b. osztályos tanulójának, Kökény Zalánnak kedves élménybeszámolóját, valamint Gábor Kende Terestyén rajzát, melyek a projekt keretében a Vízkelői-tónál tett közös, november 11-i túránk után született. A kirándulás megszervezését köszönjük Brigi néninek! A mai vízkelői aktualitás pedig az, hogy Dr. Nádai Magda most készülő, 51. könyvének apropóján felkeresett bennünket. Megtekintettük a kis tavat, készítettünk néhány felvételt és elhatároztuk, hogy jövő tavasszal, talán éppen a tanösvény avatásán, újra, ugyanitt találkozunk. Dukay Igor A projekt szakmai vezetője A Klímapark projekt néhány fontosabb adata júniusában Szigetmonostor Község Önkormányzata és konzorciumi partnerei, Pócsmegyer Község Önkormányzata, Centrum výskumurastlinnej výroby Piešťany szlovákiai kutatóintézet, a Regionális Környezetvédelmi Központ, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem aláírták a Klímapark pályázatra vonatkozó támogatási szerződést. A Klímapark projekt egyedi azonosítója HUSK/1101/2.2.1/0158. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HUSK-ETE) A projekt tervezett költségvetése: euró Közreműködő szervezet a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft Megvalósítási időszak: december június 30.

17 2014. november-december Kultúra 17 Óra a vízkelőnél Kökény Zalán 6.b osztályos tanuló írása november 10-én hétfőn, a környezetvédelem óránkat kint tartottuk a vízkelőnél osztályfőnökünkkel, Brigi nénivel és Dukay Igorral. Igor bácsi számos érdekes dolgot mondott el nekünk a szigeten élő állatokkal és növényekkel kapcsolatban. Kerestünk molnárpoloskát és hálóval merítettünk a vízből, majd megpróbáltuk beazonosítani a benne mozgó élőlényeket. Beszéltünk rovarokról, madarakról, halakról, fákról, cserjékről. Sajnos nagyon kevés idő, csak 45 perc állt a rendelkezésünkre, Igor bácsi nem tudott mindent megmutatni. Szívesen részt vennénk még ilyen órán, mert sokkal jobb élőben látni az állatokat és növényeket, természeti jelenségeket, mint tankönyvben. Kökény Zalán Kettőskereszt Rendhagyó óra a vízkelőnél - fotó: Dukay Igor Az írást Merényi Éva Mária állította össze Tisztelt Olvasó! Az alábbi cikk nem az én írásom. Aktualitását az adja, hogy ismét itt van Advent ideje, és így újból találkozunk az óvoda előtti téren azzal a kettős kereszttel, amit évről évre felállítanak, majd mindannyiszor vízkereszt után lebontanak. Két éve szembesültem a ténnyel, és azóta sem értem, kutatom miértjét a dolognak. Már az elején megtudtam, hogy a képviselő-testület szavazta le a kereszt fennmaradását. Beszéltem emberekkel a faluban és meglepődtem hogy intelligens, főiskolát, egyetemet végzettek, többgyerekes családok olyan válaszokat adtak, amitől elképedtem, mert láttam, nem ismerik a magyar történelmet, nem ismerik a magyarság jelképeit, azoknak értelmezését. Ugyanakkor szomorú lettem, hogy míg pár évtizeddel korábban apáról fiúra szállt nemzetünk története, addig ma mindenki az iskolában tanítottakra hagyatkozik, holott azzal már saját életünkben szembesültünk, hogy tanítani minden korban csak azt szabad, amit a hatalom megenged. Vedd el egy nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz. mondta Napóleonnak külügyminisztere, Francois Talleyrandt, és ezt az elvet követte Mária Terézia, aki bizonyíthatóan rendelkezett a magyarok történelmének meghamisításáról. Híres nemzetközi kutatások eredményei bizonyítják a finn-ugor eredet valótlanságát, mégis a diákoknak a mai napig ezt kell megtanulni. Szerencsére vannak tudatos magyar nemzeti érzelmű tudósok, kutatók, és ha az ember keres, akkor talál is (némi érdeklődés esetén). Ezt tettem én is, és szeretném megosztani Önökkel amit találtam. Sokan fognak csodálkozni és hitetlenül fogadják az alábbiakat, én nem csodálkoztam az olvasottakon, mivel már végeztem korábbi kutatásokat és a Magyar Címer jelképeinek magyarázatát teljes mértékben valósnak látom. Magyarország címerének jelentése A pajzs első mezeje A kiscímer első mezejének hétszer vágott jelképéről összefoglalóan elmondhatom, hogy eredete ötezer évnél régebbre vezethető vissza. Egészen az őskor végéig, az

18 november-december Kultúra írásbeliség kezdetéig. Az írásbeliség kezdeteit úgy kell értenünk, hogy sokszor az első írás a nemzetségek jelrendszereiben, jelképeiben került megalkotásra. A közös jelképek megőrzése a fejlődő törzsek legfontosabb életfenntartó folyamataivá váltak. A népekké szétváló emberiség, amíg tehette, őrizte, védte nemzeti szimbólumait. A magyar népek is ezt a magatartást követték, amíg tehették. Ápolták az ősiségüket, ha másként nem, a mondáikban. A középkori nagycsaládok fennállásáig a nagyszülők mesélték az unokáknak szájról szájra. A modern újvilágunkban már a nagycsaládok is szétestek, megszűnt a hagyományterjesztés ősalapja. Az iskolákban pedig a tanterv szerint csak az tanítható, amit a mindenkori hatalom megenged. Talán e néhány ok is közrejátszik az ősi hagyományaink homályba süllyesztésében. Meg kell próbálni újra feléleszteni hiteles ősiségünket, hogy a nemzetünk is fennmaradhasson. Ennek érdekében a történelemtudomány eredményeinek felhasználásával vissza kell mennünk az úton a régmúltba, ameddig csak lehet. Úgy, ahogy Árpád honfoglaló vezérünk és környezete tette ezeregyszáz éve. Ők elsősorban az Egyiptomibirodalom első uralkodójáig, az Árpád család ősapjáig, és a magyar államszervezet hetes számmisztikájának az eredetéig nyúltak vissza, mert még hitelesen tudták az ősiségüket. Azt nem lehet vitatni, hogy nemzeti címereink az ötezer év alatt szerves fejlődésen mentek keresztül. Ennek során a középkorban is több címerváltozat alakult ki. De ez nem azt jelenti, hogy a címer alapmotívumai is a középkorból eredeznek. A magyar címeralakulatok minden esetben a szakrális régmúltból merítettek, de a mindenkori királyaink származástudata szerint. A lényeg az, hogy először a mező hétszer vágott szimbolikája a Théba fővárosú Hét ország magyar, és a Menfisz fővárosú Bot és Esthon hun népének az egységesülését képezi le, a vallás hetes misztériuma szerint. Másodszor a természeti tudás négy alapelemének a vallási tanítását kódolja felénk. Az összefoglalás érdekében ismétlem: a Hungária népnevünk eredetét, és a négy őselem mondanivalóját tartalmazza a címerünk első mezeje. A zöld hármas halom A hegyekkel körülzárt élőhelyek szimbólumává váló kő (hegy) hármas jelölésében a három a magyar igazság motívuma fedezhető fel. Ezen a helyen a szentháromság magyar eredetére is utalnom kell. Az őseink a vallásukban a hármas motívumként a teremtő, megtartó, pusztító természeti erőket tisztelték a szentháromságban. De ugyanazt a szerencsésnek vélt hármas tagozódást takarja az ókori Nílus menti három magyar néptörzs egységesülési folyamata, amely az Egyiptomi Birodalom fénykorát jellemezte, az időszámítás előtti második évezredben. Tehát, a magyar címerben megjelenő hármas halom eredete is az őskorba vezet minket. A jelképekben, mint a hieroglifákban az országnevek leírásában a magyar szerencseszám motívumaiként a hármas halom jelképével fejezték ki az országokat, a nevek megjelölése mellett. Az sem véletlen, hogy a hármas halom a magyar címerekben a zöld színnel került ábrázolásra már a Képes Krónikában is, legalább három esetben. Mit gondolnak, az egyiptomi Gizai-fennsík három nagy piramisa, vajon nem az ősi őshaza meghatározó hegyeinek (Etióp magasföld) leképezése, és a hármas halom jelképének gyakorlati megvalósítása? Ha jól végiggondoljuk, hogy a hármas halom szimbolikája lehet a nemzeti címerünk legrégebbi jelképe, amely akár tízezer évekre is visszanyúlik, jelölése csak az élettér zöld színe lehet. Ezek a motivációk annyira összefüggenek egymással, hogy megkérdőjelezhetetlen a fejlődésük logikája. Az aranykoronás foglalatú kettős kereszt A kiscímer harmadik motívuma a zöld hármas halmon álló aranykoronás foglalatú kettős kereszt. Szerintem a legkönnyebben a kettős kereszt eredete érthető meg a magyar címertanban. A nemzeti színeink kialakulásakor írtam a hun magyar egységesülésről. Időszámításunk előtt 3200 tájékán a Tudó (Thóth) főpap jelentős közreműködésével létrejött a két Nílus menti magyar törzs egységesülése. Tudjuk, hogy az uralkodói szimbólumok is egységesültek. Ugyancsak létrejött a két nép vallási jelképeinek az összevonása is egy rendszerbe. A magyar népek őskori legjelentősebb vallási emblémája a nyakba akasztható körosztó kereszt volt. Ilyen keresztek kerültek elő a magyarországi ásatások során jelentős számban, és nem csak a honfoglalás kori leletekből. A keresztek a leírásokban az egyenlőszárú, de a hoszszabb szárú kialakításukról is árulkodnak. Értelmük a körosztáson alapul. Csak nagyon röviden írom le, hogy a magyar népek hitvilágában a legfőbb isten megjelölésére a kör ábrázolását használták. A hun-magyar egységesülésben a két, keresztet viselő nép szimbolikája az uralkodói jelvények egybeszerkesztésével, a kettős kereszt megalkotásával zárult. A kettős kereszt azt jelentette, hogy a mindkét országrészben megkoronázott egyeduralkodó a fáraó, mindkét őskeresztény nép ura lehetett. Láthatjuk, mennyire egyszerű, és az ókorba visszavezethető eredetű a kettős kereszt szimbolikája. Nem mehetünk el a zöld hármas halmon álló kettős

19 2014. november-december Kultúra 19 kereszt aranykoronás foglalatú ábrázolása mellett sem szó nélkül. Az aranykorona, másként az úrkarika, az északi hun nép királyainak a koronatípusát jelképezi. Az arany nevébe a legjelentősebb hun magyar vallási felfogás titka van belekódolva. Mint már írtam a napvallásban, az egy isten imádása jellemezte a legfontosabb magyar vallási felfogást, bármerre kényszerültek szétvándorolni az árja néprészeink. Az arany szavában a hieroglifa, de a rovásírás szerint is egybe van róva az ar (úr, ember) és a ra (Rá, a Napisten) fogalma. A rovásjelek lényegében a hieroglifa írás egyszerűsített változata. A már ismert szabálya szerint, ha két szótag azonos mássalhangzója kerül egymás mellé, egybeszerkesztik őket. Az arany szavában is egy közös r betűvel írták le a fém fogalmát. A rovásírás tudói a mágus papsága ezt a szabályt jól ismerték. Ahhoz, hogy megfejthetőek legyenek az ókori magyar írásos emlékek, nekünk is alkalmazni kell. Mégis mit jelent az ómagyar nyelv arany szava? Az előző bekezdésből az ar-ra kettős szótagja már érthető, vagyis a rá-úr (Napisten) értelemben. Az egyik megoldásban az arany szóban az ny rész jelentését már a magura és a magyar szavaknál leírt etimológia szerint érthetjük meg. Jelentheti a nemzet vagy inkább a nép szó első betűjét, az y pedig a jó magyar néphez tartozás képzése hasonulásában az ny kettős betűnk eredetét. Összeolvasva a szavunk mai értelme megegyezik: arany = úr-rá-jó népe jelképével, vagyis a Napisten-jó-gyermekei jelentésével. Csak megemlítem, hogy az arany latin neve az Aurum etimológiailag a magyar fogalomból származik. Tácsi István cikkéből kivonatolva Teljes cikk megtalálható: Kutakodásom kapcsán nagyon sok magyarázatot olvastam, sok összecsengő írást, de egyik sem volt a fentiekhez fogható. Egyszerűen azért, mert nem ástak ilyen mélyre. Nem ismerik a magyarság eredetét, és mindent Szent István, esetleg Árpád vezér honfoglalásáig vezetnek viszsza. Ezért azok az írások is többé kevésbé megállják a helyüket, de a valóság, a gyökerek úgy érzem Tácsi István cikkében található meg. Mire leadom írásomat a szerkesztőségbe, addigra eldőlt, hogy a kereszt 2015-ben is marad, ékesítheti a kis teret. Kívánom, hogy aki ránéz, töltődjön fel szeretettel, és bízzon a magyarság jövőjében, és a saját boldogulásában. Merényi Éva Mária Moshatjuk kezeinket Németh Tamara gondolatai a kettős keresztről Ez a cikk már három éve ha jól emlékszem az első keresztállításra kikívánkozott belőlem, de valahogy mindig elfogyott a lelkesedésem. Szép kis csapda ez a Jobbiktól, melybe belesétáltunk. Szóval adott egy törekvés széles e hazában, hogy a Jobbik helyi aktivistája megkísérli az adventi időszakban az adott település vezetésénél elérni, hogy felállítsák a kettős keresztet. Mi ezzel a baj? Hiszen 1000 éves jelképünk. Részlet a wikipédiából: A kettős kereszt olyan latin kereszt, melynek két vízszintes szára van. A bizánci birodalomban a 6. században jelent meg, ahol nemcsak vallási, hanem elsősorban politikai jelvényként használták. Rendkívüli módon el volt terjedve a vallási tárgyakon, fegyvereken, az érméken, a ruhákon, a személyi pecséteken, a katonáktól a művelt rétegekig, a diplomatákig és egyházi személyekig. A szokványos kettős keresztnél a felső vízszintes szár rövidebb, mint az alsó. Ezt a Jézus keresztjére erősített táblával szokták magyarázni, melynek felirata az I.N.R.I. (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum; Názáreti Jézus, a zsidók királya) rövidítés, de ezt a feltevést semmi sem igazolja. A kettős kereszt az egyházi heraldikában eredetileg a pátriárkákat, majd az érsekeket illette meg. A ferde lábtartóval kiegészített változata az orthodox kereszt a keleti egyház szimbóluma. A hármas kereszt a pápaság szimbóluma. A kettős kereszt a magyar címer egyik eleme, mely Magyarországról széles körben elterjedt az egész nyugatés kelet-európai címerhasználatban. Szép jelkép minket magyarokat jelképez. A baj az, hogy ezt a jelképet jelenleg egy párt használja. A képviselő-testületi választáson mindenki függetlenként indult, kivéve egy embert, Patakfalvi Gábort, aki neve

20 november-december Kultúra mellett a kettős kereszt állt, azaz a Jobbik jelképe. Máris nem mindannyiunk jelképe. Szerintem csodálatos, hogy a választások nálunk tényleg a településről szóltak, és nem kerültünk bele az országos köpködésbe, és nem arról szólt, hogy egyik vagy másik pártot ki képviseli (sok helyen nem is ismerik a képviselőt, csak a pártszimbólumra szavaztak az emberek.) Nálunk szerencsére nem. Erre kiállítjuk az egyik párt jelképét. Még mielőtt bárki megvádolna, hogy a Jobbik ellen vagyok elmondom, hogy ugyanezt a dühöt érezném, ha lett volna szocialista jelölt, és azt mondaná, hogy ő olyan jó fej, hogy az összes parkunkba piros szekfűt ültet ingyen, mert az olyan szép, és ő merő jófejségből teleülteti a falut, de akkor is, ha a helyi fideszes jelölt azt mondaná, hogy kifesti az óvódát, ingyen, de pont arra a narancssárgára, mely pártjának plakátjainak színe. A magyar koronázási ékszerek - forrás: Internet Azt gondolom, hogy ha a magyarságunkra szeretnénk gondolni, és egy jelkép felállításban gondolkodunk, olyan jelképet kell választani, melyet aktuálisan egyik párt sem használ, és még valami: azt a falu állítsa választott képviselői útján, és nem egy pártnak a tisztviselője. Ez esetben a szimbólum arra a pártra utal, és nem a magyarságra, nem mindannyiunkra. A képviselő-testület pedig mossa kezeit. Kitettek egy táblát, hogy ez nem pártszimbólum. Sajnos ez nem több a pilátusi műveletnél. Sem mi, akik itt élünk, és tudjuk, hogy ki állította, nem hisszük el, sem az átutazó, aki tudja, hogy településről településre a Jobbik állítja, nem hiszi el, sem az nem hiszi el, aki jobbikos és örül, hogy nyert. (Kérdezem: Kit sikerült legyőzni, minket, a többi magyarokat?) Sem azokat a szintén magyarokat, akiket a Jobbik kirekesztő megnyilvánulásai vallási, faji, szexuális beállítottsága miatt bántanak. Sokat gondolkodtam azon, hogy kitérjek-e erre, mert tényleg azt gondolom, hogy bármely más, nekem akár szimpatikusabb párt szimbóluma is ugyanennyire zavarna. De úgy érzem muszáj erről is beszélni, hogy egy o- lyan párt eszmeiségének jelképe jelenleg a kettős kereszt, amely úgy gondolja, hogy bizonyos honfitársaink kevesebbet érnek. Ezek az eszmék nagyon veszélyesek, ezeken alapul az iszlám fundamentelizmus is, és Isten óvjon minket attól, hogy azt kelljen magyarázni, vagy bizonygatni, hogy kevésbé, vagy jobban, vagy csak 45 százalékig vagyok keresztény azért, hogy ne irtsanak ki családommal együtt. Én nagyon szeretek magyar lenni, érdekelt gyerek fejjel is a történelem, az irodalom, ragaszkodom a hagyományainkhoz, tisztelem, ápolom őket, különösen figyelek nyelvünk helyes használatára és a magyar földet soha nem tudnám elhagyni. El nem tudom képzelni azt, hogy az országot elhagyom, de még azt sem, hogy Szigetmonostort elhagynám, de nem gondolom, hogy az én magyarságom többet ér egy mezítlábas borsodi romagyerekénél, vagy annál aki szintúgy szereti a hazáját, csak úgy adatott, hogy amikor ráeszmélt tinédzser korában a szerelem ízére, ezt azzal a teherrel együtt kellett megélnie, hogy ő a vele azonos neműek iránt érzi ezt a felemelő érzést. Sajnos a kettőskereszt számomra ezeknek az embereknek a kirekesztését jelenti és nem azt, amit a kereszténység sugall, hogy minden ember egyenlő Isten színe előtt. Mindezekért kérem a testületet, hogy a kettőskereszt véglegesen ne maradjon meg! Válasszunk a magyarság egyéb jelképei közül olyat, ami mindannyiunkat jelképez. Sajnálom, hogy a kettőskereszt számomra nem az. És kérem azokat az embereket, akik számára szintén nem, írják le nyugodtan a véleményüket nagy nyilvánosság előtt. Azt hiszem, többen vagyunk a faluban, akik szeretik, hogy Magyarország sokszínű, és azt, hogy itt Monostoron tere van a független együttgondolkodásnak, melyben természetesen a Jobbikot kedvelőknek is ugyanúgy helye van. Szigetmonostor én így szeretlek! Németh Tamara Az aktuális szigetmonostori hírek szállítója:

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/1/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 85-89. 1 TARTALOMJEGYZÉK OK: 85/2016.(IX.15.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő Szabadság út 1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-án 9.00 órakor megtartott rendes, nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 02-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 02-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 02-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 58/2014. (X. 02.) számú 59/2014. (X. 02.) számú 60/2014. (X. 02.) számú a szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához 1. 2. 3. 4. Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB Szász

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13- án 17. 00 órakor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő Ügyszám: 11/2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: Hiányzó

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25 - i ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25 - i ülésére Döntéshozatal: egyszerű többség Ügyiratszám: 1604-7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S XI/2015. Nyü. NE-2 Tárgy: Tájékoztató pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 660-78/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Iskolapszichológusi feladatellátás Kerekegyházán Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben