Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló Kiegészítő melléklet KSH szám: Cégjegyzékszám: Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs, május 13. 1

2 Tartalomjegyzék 1. Alapinformációk A Hitelszövetkezet cégneve, székhelye, adatai A Hitelszövetkezet tevékenysége Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra, egyéb kiegészítő adatok Könyvvizsgáló A Hitelszövetkezetben 2012-ben bekövetkezett változások A számviteli politika főbb elemei, értékelési elvek Mérleghez kapcsolódó adatok Eszközök (aktívák) Állampapírok Források (passzívák) Jövedelmezőség alakulása, likviditás, pénzügyi helyzet mutatószámai Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó adatok Adók megállapítása Társasági adó Hitelintézeti, illetve pénzügyi szervezetek különadó Függő kötelezettségek Kamatok függővé tétele Egyéb kiegészítő adatok

3 1. ALAPINFORMÁCIÓK A Hitelszövetkezet a Szövetkezetekről szóló évi X. törvény (továbbiakban: Sztv.) előírásai szerint a tagok az Alapszabályban meghatározott minimális összegű - vagyoni hozzájárulásával és személyes közreműködésével, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint, demokratikus önkormányzat keretében, a tagok érdekeit szolgáló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) szerinti pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási vagy kapcsolódó üzleti (egyéb) tevékenységet folytat A Hitelszövetkezet cégneve, székhelye, adatai 1. Cégnév: Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet 2. Székhely: HU-7623 Pécs, Köztársaság tér Levelezési cím: HU-7623 Pécs, Köztársaság tér Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Honlap: 8. Telefonszám: 06-72/ Működési területe: Magyarország 10. A pénzügyi intézmény típusa: Szövetkezeti formában működő hitelintézet 11. Fióktelepek: Üzleti jelentésben részletezve 1.2. A Hitelszövetkezet tevékenysége A Hitelszövetkezet a pénzbeli megtakarításokat - saját önálló szervezete útján - összegyűjti és meghatározott körben pénzforgalmi és hitelműveleteket, valamint egyéb szolgáltatásokat végez, kizárólag tagjai számára. Szolgáltatásai arra irányulnak, hogy elősegítsék tagjai gazdasági és más társadalmi szükségleteinek kielégítését. A Hitelszövetkezet pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Hpt. szabályai és más a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő jogszabály rendelkezései alapján, annak keretei között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) engedélye alapján végzi. Más tevékenységet a jogszabályok szerint szükséges hatósági engedélyek alapján végezhet. Ezek azonban nem lehetnek ellentétesek a Hpt. által engedélyezett tevékenységi körrel. A Hitelszövetkezet pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységei a TEÁOR 08 besorolás alapján: 3

4 Tevékenységi kör Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz-saját tőkét meghaladó mértékű, nyilvánosságtól történő elfogadása Pénzkölcsön nyújtása, ide nem értve a faktorálást, forfetírozást Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása Letétkezelés Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása PSZÁF engedély száma 935/1997/F 935/1997/F I-781/2000 I-768/2001 E-I-995/ Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 540/ Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) 1338/1998 A Hitelszövetkezet az engedélyezett hitelintézeti és a hatályos jogszabályok által a Hitelszövetkezetek számára megengedett tevékenységét jogi személyek és természetes személyek körében jogosult végezni. A Hitelszövetkezet Igazgatósága 7, a Felügyelő Bizottsága 5 főből áll. Az alkalmazottak átlagos létszáma évben 7,4 fő volt. A Hitelszövetkezet operatív vezetését két ügyvezető igazgató látta el a év folyamán január l-el két új ügyvezető igazgató vette át a Hitelszövetkezet operatív irányítását. Vezető tisztségviselők: Tisztség Név Anyja neve Lakcím Harsányi Zsolt József Bolecza Irén Igazgatóság elnöke Felügyelő Bizottság elnöke Schindler Péter Dr. Benyuska Sára Ügyvezető igazgató Györök Zoltán Borsódi Anna Értékesítési és finanszírozási ügyvezető igazgató Horváth Máté Vágvölgyi Margit 1.3. Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra, egyéb kiegészítő adatok Jegyzett tőke 6500 Baja, Damjanich u Kiskunhalas Vasúti utca 2/B Baja Bajnok utca 10/B Baja Család utca 16/B. A Hitelszövetkezet jegyzett tőkéje alapításkor ,- Ft (negyvenkilencmillióhatszázhuszonhatezer forint) volt december 31-én a jegyzett tőke HUF, amelynek a mértéke felülvizsgálatra kerül évente legalább egyszer. A Hitelszövetkezet vagyona a Hitelszövetkezet saját tőkéje, amely magában foglalja a részjegytőkét (jegyzett tőkét), a jegyzett, de be nem fizetett tőkét, a tőketartalékot, az eredménytartalékot, a lekötött tartalékot (ezen belül a közösségi alapot), az értékelési tartalékot, valamint a tárgyév mérleg szerinti eredményét Tulajdonosi struktúra A Hitelszövetkezet tagjainak száma fő, részjegy állomány összege forint. 4

5 Tagok megoszlása: Dátum Természetes személy (fő) Részjegy állomány összege (Ft) Jogi személy (fő) Részjegy állomány összege (Ft) Jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás Részjegy állomány összege (Ft) Változás 101,16% 626,26% 100,00% 123,29% 136,36% 107,14% én a Hitelszövetkezet eft összegű, a tagok által befizetett részjegy állománnyal rendelkezik. A Hitelszövetkezet részjegy tőkéjének 5%-ot meghaladó részjeggyel 7+2* tag rendelkezik, amely - az összes részjegy állományhoz viszonyított arányát - mutatja a következő tábla: Tag neve Cím/székhely Adószám, Adóazonosító jel Belvárdgyulai Mg.Zrt. Korsós Zoltán Hód- Mezőgazda Zrt. Valkon 2007 Kft Agro-Sükösd Kft. Belvárd- Invest Kft. Palotabozsoki Mg.Zrt. Harsányi* Zsolt Harsányiné* Dr. Fodor Gyöngyi 7747 Belvárdgyula Ady Endre út Baja Szabadság út Hódmezővásárhely Serháztér út Kecskemét Mindszenti krt Sükösd Dózsa Gy. út Belvárdgyula Ady Endre út Palotabozsok Kossuth Lajos út Baja, Damjanich u Baja, Damjanich u. 9. * Házastársi vagyonközösség miatt, együttes részesedés 7,00% Részjegy összeg (Ft) Részjegy összeg (%) , , , , , , , , ,50 A 7+2 legnagyobb részjegy tulajdonos a részjegy tőke 52,46 %-ával rendelkezik. Minden tagnak egy szavazata van. 5

6 Egyéb kiegészítő adatok a) A Hitelszövetkezet vezető tisztségviselőinek, Igazgatósági és FB tagjainak folyósított kölcsönök, előlegek valamint a év után esedékes járandóságok összege: Tiszteletdíj Előleg évben Adatok eft-ban Fizetett kamatok Fizetett tőketörlesztés Fennálló kölcsön Igazgatóság Felügyelő Bizottság A hitelek felvételének és visszafizetésének feltételei az érvényben lévő belső szabályzatok alapján kerültek megállapításra. A tisztségviselők fizetési kötelezettségeiknek minden esetben eleget tettek. b) A Hitelszövetkezet tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak. Az intézményvédelmet a Hitelszövetkezetek és más Hitelintézetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapja (röv. HBA), a betétbiztosítást az OBA látja el. Mindkét szervezet számára rendszeresen fizeti Hitelszövetkezet a kiszabott díjat, tartozásunk nincs évi díjak: OBA: Ft HBA: Ft c) A Hitelszövetkezetnek a Hitelszövetkezet korábbi vezető tisztségviselőivel, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjaival szemben nyugdíjfizetési kötelezettsége nem áll fenn. d) Saját eszköz terhére a Hitelszövetkezet nem adott zálog-, és ahhoz hasonló jogokat. e) Valódi penziós ügyletet, pénzfeldolgozási tevékenységet valamint Biztosítópénztárak részére vagyonkezelést a Hitelszövetkezet nem végez. f) Határidős, opciós és swap ügyleteket a Hitelszövetkezet nem bonyolít. g) Külföldi pénznemben a Hitelszövetkezet ügyleteket nem bonyolít. h) Kapcsolt felekkel lényegesnek minősülő és nem szokásos piaci feltételeknek megfelelő ügyleteket a Hitelszövetkezet nem bonyolított. i) 2012-es üzleti évben a Hitelszövetkezet nem rendelkezett jövőbeni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettséggel. j) Hitelszövetkezet a Hpt. 13/B -ban előírt informatikai biztonsági felülvizsgálatot elvégezte és a szabályozásban előírtaknak eleget tett. k) Szmt. 90. (3) c) pontjában meghatározott megállapodással a Hitelszövetkezet nem rendelkezik. l) Hitelszövetkezet az éves beszámolóját és kapcsolódó üzleti jelentését honlapján közzé teszi Könyvvizsgáló A Hpt a alapján a Hitelszövetkezetnél a könyvvizsgálat kötelező. A Hitelszövetkezet könyvvizsgálója PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 32. Cégjegyzékszám:

7 A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: pénzintézeti minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló: Eszterbauer Julianna (anyja neve: Takács Julianna, kamarai bejegyzési szám: ) 7100 Szekszárd, Táncsics utca 32. szám alatti lakos. Könyvvizsgálati szolgáltatások díja Tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások díja Adótanácsadói szolgáltatások díja Tárgyév üzleti évben az egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatások díja évi díjak összege Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1.5. A Hitelszövetkezetben 2012-ben bekövetkezett változások A Hitelszövetkezetnél bekövetkezett változások részletezése megtalálható az éves beszámoló Üzleti jelentés mellékletében. A Hitelszövetkezet mérlegfőösszege a i Ft-ról re Ft-ra nőtt. A változások főbb elemeit mutatja be az alábbi tábla: MÉRLEG FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA ADATOK eft-ban Változás abszolút index (%) Pénzeszközök, állammal és hitelintézetekkel szembeni követelések ,85 Ügyfelekkel szembeni követelések ,57 Befektetések ,87 Egyéb eszközök Összes változás: ,26 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek ,96 Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Egyéb kötelezettségek ,66 Saját tőke ,41 Hitelszövetkezetünk mérlegfőösszege az elmúlt évben eft-al 4,26 %-kal növekedett. Eszköz oldalon a bővülés hitelintézeteknél elhelyezett betétekben valósult meg, érdemi hitelállomány bővülés az év során nem volt tapasztalható, amit részben a növekvő értékvesztés elszámolás eredményezett. A forrás oldali bővülést részben a betétállomány növekedése, illetve az új belépők által jegyzett és befizetett részjegy állomány eredményezi. 7

8 2. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB ELEMEI, ÉRTÉKELÉSI ELVEK A Hitelszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvény a továbbiakban: Szt. hatálya alá tartozik és az egyéb, vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint több szabályzat szerint végzi munkáját. Tekintettel arra, hogy a 250/200 (XII.24) Korm. rendelet (továbbiakban Szkr.) részletesen meghatározza a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait, a Hitelszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. Az üzleti év a Hitelszövetkezetnél a Sztv. 11..(1) bekezdése, valamint (2) b) pontja alapján megegyezik a naptári évvel (a továbbiakban: üzleti év). Az üzleti év január 01-től december 31-ig tartott. A Hitelszövetkezet a Szvt. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény kimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből álló éves beszámolót, valamint az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A beszámoló készítés időpontja a Hitelszövetkezetnél az üzleti évet követő év február 28. napja. A számviteli nyilvántartások havi, negyedéves, illetve éves zárása során a Hitelszövetkezet a következő zárlati munkálatokat végzi el: a) az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolását havonta, b) az analitikus nyilvántartások összesítését és a feladások elkészítését a főkönyvi könyvelés részére, valamint az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetését havonta, c) a devizaeszközök a devizaárfolyam változásához igazított forintra szóló átértékelése, továbbá az árfolyam különbözetek elszámolása havonta d) az értékcsökkenés elszámolását negyedévente, e) az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások elszámolását negyedévente, f) a mérlegen kívüli tételek értékelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzését, ideértve többek között a függő és a biztos (jövőben) kötelezettségek minősítését és az utánuk történő kockázati céltartalék képzést negyedévente, g) a főkönyvi kivonat elkészítését havonta, h) a főkönyvi számlák technikai zárását (csak az egyenleg meghatározását értve alatta), A számviteli törvény 14. (4) bekezdése szerint a számviteli politikában rögzítettük azokat a szabályokat, melyeket a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, illetve nem lényegesnek, nem jelentősnek tekintünk: Jelentős összegű hibának tekinti a Hitelszövetkezet, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát. Nem jelentős összegű hibának minősül, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt adott üzleti évre vonatkozó hibák és hibahatások (előjeltől független) összege nem haladja meg a mérleg főösszeg 2 százalékát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó 8

9 értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 20 százalékkal növeli, vagy csökkenti. Értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintendő - a befektetett és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet. - az adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözet, - vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérleg készítéskori piaci érték különbözete, ha a könyv szerinti érték a magasabb, A fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek lehet tekinteni az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek a 10 %-át meghaladja. A terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete akkor tekinthető jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi tervszerinti értékcsökkenés összege. Tartósnak tekintendő minden olyan változás, ami 1 éven túli változást mutat. Fajlagosan kis értékűnek tekintendők azok a készletek, amelyeknek a könyv szerinti értéke kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 százalékát. A rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások tételei közül azok tekinthetők az eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentősnek, amelyek a szokásos szövetkezeti eredmény 5%- át meghaladják. A költségek elszámolására kizárólag a költségnemek számlaosztályt alkalmazza a Hitelszövetkezet. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének megállapításának módja, amely lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik, eszköz beszerzési értéke alapján. Az immateriális javak közül a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenési leírási időtartamát minden esetben a beszerzéskor határozta meg a Hitelszövetkezet. Az üzleti vagy cégérték leírási időtartama max. 5 év. A Szt. 80. (2) bekezdés alapján biztosított lehetőséggel élve, a Hitelszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. A Hitelszövetkezet a beszerzés időpontjában a készletet azonnal elszámolja költségként. Év végén leltározással állapítja meg a készletet és a főkönyvi könyvelésben a legutolsó beszerzési áron mutatja ki FIFO módszerrel. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások negyedévente kerülnek elszámolásra. A Hitelszövetkezet a minősítés és értékvesztés elszámolása során a január 01-től hatályos jogszabályi előírások alapján, a 250/2000 (XII.24) Korm. rendelet figyelembevételével jár el. A lakossági hiteleket és kölcsönöket, valamint a lakossági hiteleken kívüli követeléseket, és a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedileg minősíti a Hitelszövetkezet. A befektetések minősítése az éves beszámoló 9

10 készítésekor történik. A Hitelszövetkezet az elszámolandó értékvesztés az alábbi mértékek alapján határozza meg a bruttó könyv szerinti érték %-ban: a külön figyelendő kategóriában 1-10% közti, átlag alatti kategóriában 11-30% közti, kétes követeléseknél 31-70%, a rossz minősítésű kintlévőségeknél pedig % közti ben az egyedi minősítés módszertana nem változott az előző évhez képest. A Hitelszövetkezet vezetésének véleménye az, hogy az értékvesztés típusú tartalékok összességében óvatosan kerültek megképzésre, és prudens módon fedezik az aktív tevékenységből eredő várható veszteségeinket. A számviteli törvény kötelező előírásain (38. ) felül a Hitelszövetkezet saját elhatározása alapján nem köt le tőketartalékot, illetve eredménytartalékot. A Hitelszövetkezet a 238/2003. (XII.17.) Korm. rendelettel módosított 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 9/A..(1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ún. valós értéken történő értékelést számvitelében nem alkalmazza. A Hitelszövetkezet a jogszabályi változásokat követve a számviteli politikáját folyamatosan aktualizálja. Általános előírások szerinti bemutatás 3. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK a) Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. b) Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés nem történt. A főkönyvi kivonatok alapján, a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. c) Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően változott, viszont az értékvesztési és céltartalék-képzési kulcsok mértéke nem változott Eszközök (aktívák) A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: (eft) Eltérés +, - eft % 1. Pénzeszközök ,76 2. Állampapírok ,79 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések ,79 4. Ügyfelekkel szembeni követelések ,57 5. Egyéb értékpapírok, részvények, részesedés ,87 6. Egyéb követelések Immateriális javak ,61 8. Tárgyi eszközök ,12 9. Készletek , Saját részvények, részesedések 11. Aktív időbeli elhatárolások ,31 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,26 10

11 ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA 2012-BEN (Korm. rendelet pont) (eft) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Hitelintézetekkel szembeni követelés Ügyfelekkel szembeni követelés Pénzügyi lízinggel kapcsolatos köv Halasztott fizetéssel eladott követelés Értékpapírok, részesedések forg.i célra Értékpapírok, részesedések bef.i célra Követelés fejében átvett eszköz (készlet) Egyéb követelés ÉRTÉKVESZTÉS ÖSSZESEN: Befektetett pénzügyi eszközök, forgóeszközök között kimutatott értékpapírok A befektetett pénzügyi eszközök között azok a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok szerepelnek, melyeket a Hitelszövetkezet befektetési célból vásárolt, és amelyek a tárgyévet követő évben nem járnak le, nem kerülnek beváltásra, és azokat a Hitelszövetkezet a tárgyévet követő üzleti évben nem szándékozik eladni. A Hitelszövetkezet mérleg fordulónapkor nem rendelkezik ilyen állománnyal. A forgóeszközök között kerülnek kimutatásra a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek a tárgyévet követő üzleti évben lejárnak, a nem tartós befektetésként vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdonosi részt jelentő befektetések, amelyeket a Hitelszövetkezet forgatási célból szerzett be kamatbevétel vagy árfolyamnyereség szerzése céljából Az értékelés a befektetett pénzügyi eszközöknél leírtak szerint képzett értékvesztéssel csökkentett beszerzési értéken történt. A kamatozó értékpapírok vételárában és eladási árában érvényesített kamatot a Szövetkezet nettó módon számolja el Pénzeszközök A Hitelszövetkezet a valutakészlettel nem rendelkezik. A pénzeszközök szokásos elemeit, forint pénztár, pénzforgalmi betétszámla és éven belül lekötött betét, valamint a számlákhoz kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza. PÉNZESZKÖZÖK ALAKULÁSA évi adatok eft-ban Forint készpénz: MNB: bankszámla egyenleg és átvezetési számlák UnicCredit Bank Zrt 47 Raiffeisen Bank Zrt 266 Volksbank Magyarország Zrt 34 Raiffeisen Bank Zrt (CHF)* 91 Raiffeisen Bank Zrt (JPY)* 59 ÖSSZESEN: * i MNB árfolyam: CHF: 241,06 Ft; JPY: 2,57 Ft 11

12 3.2. Állampapírok A forgatási célú állampapírok (diszkontkincstárjegy, államkötvény, MNB kötvény) között a rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt (diszkontkincstárjegy), valamint a befektetési célú állampapírok (államkötvény, MNB kötvény) közül a mérleg fordulónapját követő egy éven belül lejáró, vagy eladni kívánt állampapírok szerepelnek. A Hitelszövetkezet a mérleg eszköztételeiben nem tart nyilván tőzsdén jegyzett értékpapírokat. ÁLLAMPAPÍROK ALAKULÁSA évi adatok eft-ban % Nyilvántartási érték Névérték Piaci érték Megoszlás Diszkont kincstárjegyek ,0 Államkötvények MNB kötvények évben lej. bef.-i célú ép ÖSSZESEN: ,0 A portfólión belül a diszkontkincstárjegyek állománya eft, az államkötvények és MNB kötvények állománya 0 Ft. A portfólióban lévő állampapírok i piaci értéke és nyilvántartási értéke nem tette indokolttá értékvesztés képzését, mivel annak mértéke és időtartama nem haladta meg a számviteli politikában előírt mértéket és időtartamot. Külföldi értékpapírral a Hitelszövetkezet nem rendelkezik. A Hitelszövetkezet nem végzett saját számlára, vagy az ügyfél megbízásából értékpapír kölcsönzést, illetve nem vett kölcsönbe értékpapírt. Befektetési célú állampapírral a Hitelszövetkezet nem rendelkezik. A Hitelszövetkezet eszközein belül 5,05%-os részarányt képviselnek az állampapírok, amely az előző évhez képest 4,92-%-kal csökkent. A változás oka, hogy a lejáró diszkontkincstárjegy állomány a hozamokkal együtt újra befektetésre került Követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból eredő követelései a Hitelszövetkezetnek nincsenek. A Hitelszövetkezet követelései között tartja nyilván a hitelintézetekkel szembeni, az ügyfelekkel szembeni, valamint az egyéb követeléseit az alábbi megbontásban: KÖVETELÉSEK ALAKULÁSA (eft) Eltérés +, - eft % 1. Hitelintézetekkel szembeni követelések látra szóló ,34 - pü. szolg.-ból egyéb követelés éven ,50 belül - pü. szolg.-ból egyéb követelés éven túli

13 - hitelintézetekkel szembeni befektetések Ügyfelekkel szembeni követelések ,57 - pü. szolg.-ból éven belül ,17 - pü. szolg.-ból éven túli ügyfelekkel szembeni befektetések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: ,85 A követelések (hitelek, vevők, előlegek stb.) értékvesztéssel csökkentett nettó értéken szerepelnek a mérlegben. A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követelésekhez kapcsolódó értékvesztés képzés a vonatkozó jogszabályok és a Hitelszövetkezet követelésminősítési és céltartalék-képzési szabályzatában foglaltak szerint történt. A kamatfüggővé tételt, illetve a kamatok és kamatjellegű bevételek időbeli elhatárolását a Hitelszövetkezet a 250/2000. kormányrendeletben előírtaknak megfelelően hajtotta végre. Hitelintézetekkel szembeni éven belüli követelésként a Raiffeisen Bank Zrt-nél, a Volksbank Zrt-nél, valamint az MNB-nél elhelyezett bankközi betéteket tartja nyilván a Hitelszövetkezet. Hitelintézetekkel szembeni követelésből eft 1 hónapra lekötött bankközi betét, eft MNB-nél elhelyezett overnight betét, 497 eft látra szóló betét, amely a forint nostro számlák egyenlegét mutatja. A követelésállomány 76,82 %-át, a mérlegfőösszeg 68,13%-át az Ügyfelekkel szembeni követelésállomány teszi ki. A Hitelszövetkezet az ügyfelektől származó forrásállományának 85,32%-át helyezte ki hitelként. Ebből a háztartásoknak nyújtott hitelek 10,99%, míg a vállalkozói hitelállomány 74,33%. Ez az elmúlt évhez képest 3,97-os % csökkenést jelent. Lakossági hitelek körében kiemelt szerepet játszanak a szabad felhasználású jelzáloghitelek, ezek aránya a háztartásoknak nyújtott hitelen belül 89,47 %. A törvényi szabályozás előírásait követve meghatározásra került az átstrukturált hitelek fogalma. A vonatkozó jogszabályi kritériumoknak illetve a PSZÁF által e tárgyban közzétett útmutatónak megfelelő átstrukturált hitelállománnyal Hitelszövetkezet tavalyi évtől eltérően, 2012-ben rendelkezik, mely az alábbiak szerint alakul: HITELÁLLOMÁNY ÉN (eft) Követelés Kockázati kategória (bruttó Megoszlás ÉV hitelállomány) Problémamentes ,71 0 Külön figyelendő , Átlag alatti , Kétes , Rossz , ÖSSZESEN: , Az ügyfelekkel szembeni követelésállományból eft devizahitelt tartunk nyilván. Ezek a Raiffesen banktól felvett CHF és JPY refinanszírozott hitelek, amelyeket ügyfeleink részére devizahitelként folyósítva lettek. Az állományból eft CHF, és eft JPY. A devizahitel állomány mögött eft összegű értékvesztés áll. A devizahitelek fedezetéül a Raiffeisen Banknál óvadékként lekötött Ft összegű bankközi betét szolgál. 13

14 BRUTTÓ HITELÁLLOMÁNY Hitelek Követelés 2011 Követelés 2012 Index eft Arány eft Arány 2012/2011 Fogyasztási hitel 533 0, ,03 73,17 Szabadelhasználású forint , ,97 117,84 hitel Szabadelhasználású , ,38 75,96 deviza hitel Lombard hitel magánsz , ,2 100 Vállalkozói hitel , ,09 101,32 Vállalkozói devizahitel Vállalkozói folyószámla , ,33 70,77 Vállalkozói lombard hitel Belső hitel Dolgozói hitel ÖSSZESEN: % % 100,71 Ügyfelekkel szembeni követelések után képzett értékvesztés állomány eft, amely az előző évhez képest eft-tal nőtt. A bruttó hitelállomány 3,78 %-a van értékvesztéssel lefedve, ez az előző évhez képest 1,1 %-al nőt. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK UTÁNI ÉRTÉKVESZTÉS Kockázati kategória Követelés 2011 Követelés 2012 Index eft Arány eft Arány 2012/2011 Probléma mentes Külön figyelendő , ,86 58,44 Átlag alatti , ,52 59,36 Kétes , ,29 142,55 Rossz , ,33 121,89 ÖSSZESEN: % % 141,95 A portfólió vizsgálatánál megállapítható, hogy a nem problémamentesnek minősülő eszközök állománya 8,55%-kal csökkent az előző évhez képest. A nem problémamentes állományon belül jelentős átcsoportosítás történt. A külön figyelendő állomány eft-al, az átlag alatti eszközállomány eft-al és a kétes állomány eft-al növekedett. A rossz kategória állománya több mint Ft-tal nőtt. Ez egyrészt a tudatos portfólió tisztításnak, másrészt a minőségromlásnak köszönhető Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések között a tartós tulajdoni részesedést biztosító befektetések szerepelnek. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA évi adatok eft-ban % Nyilvántartási érték Nettó érték Megoszlás Szentesi Hitelszövetkezet ,47 Széchenyi Hitelszövetkezet ,31 Általános Közlekedési Hitelszövetkezet

15 Budapest Garantiqa részvények ,22 ÖSSZESEN: % A Hitelintézetekben lévő részesedése a Hitelszövetkezetnek 2012-ben 54,13%-kal csökkent, ami a PSZÁF vizsgálat során megállapított és év végén elszámolt értékvesztésnek köszönhető ben a Hitelszövetkezet nem vásárolt részvényeket, részesedéseket Immateriális javak Az immateriális javak között kizárólag vagyoni értékű jogok (egyéb vagyoni értékű jog - aktiválandó belépési, csatlakozási díjak), valamint szellemi termékek (szoftverek és egyéb szellemi alkotások tanulmányok, projekt dokumentumok) szerepelnek. Az immateriális javakat a Hitelszövetkezet az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési értéken aktiválja. A Hitelszövetkezet saját előállítású immateriális javakkal nem rendelkezik. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik. Értékhelyesbítésre az immateriális javak esetében nem került sor Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök nettó értéken (a beszerzési, előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségein, a beruházásokat adott előlegeket a folyósított összegben szerepelteti a Hitelszövetkezet a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési érték részét képezi a le nem vonható általános forgalmi adó is. A terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték alapján a lineáris elszámolás módszerével kerül megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összegű az elszámolt amortizáció a számviteli politikában meghatározottak szerint megállapított maradványérték figyelembevételével. A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Hitelszövetkezet. Értékhelyesbítésre a tárgyi eszközök esetében sem került sor. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó értékadatok 2012-ben az alábbiak szerint alakultak: IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK ALAKULÁSA Bruttó érték Tervszerinti értékcsökkenés(halmozott) Nettó érték I. IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Pénzintézeti tevékenységhez kacsolódó berendezések Egy összegben leírt tárgyi eszközök

16 Beruházások Beruházásra adott előlegek Képzőművészeti alkotás A Hitelszövetkezet 2012 évben a vagyonértékű jogok után eft, ingatlanon végzett beruházás után 25 eft, gépek berendezések után 888 eft értékcsökkenést számolt el. A Hitelszövetkezet tárgyi eszközállományának nettó értéke eft, amely 842 eft-tal csökkent az előző évi záró állományhoz képest. A csökkenést főként a műszaki berendezések, gépek és járművek értékcsökkenése okozza. A tárgyi eszköz állomány nettó értéken eft. Ebből az ingatlanok 123 eft-ot, a műszaki gépek, berendezések, felszerelések, járművek 908 eft-ot tesznek ki. Beruházásokat, eszközbeszerzéseket 2012-ben a Hitelszövetkezet nem hajtott végre. A tárgyi eszközök között kimutatott ingatlanokhoz nem kapcsolódnak vagyoni értékű jogok. A Hitelszövetkezet saját előállítású tárgyi eszközzel nem rendelkezik. Tárgyi eszközök után 913 eft értékcsökkenés került elszámolásra, ebből az ingatlanok után 25 eft, a műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek után 885 eft Terven felüli értékcsökkenési leírás nem volt. Készletek A készleteket a mérlegben értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron, illetve előállítási költségen mutatja ki a Hitelszövetkezet. A követelések fejében átvett eszközök értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a készletek között. KÉSZLETEK LELTÁRA Könyv szerinti érték eft-ban Nem szigorú számadású nyomtatványok - Szigorú számadású nyomtatványok - Alkatrészek, egyéb anyagok - Közvetített szolgáltatások - Követelés fejében átvett eszközök ebből ingatlan ebből egyéb készlet - KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK ÖSSZESEN: Elszámolt értékvesztés NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN: A Hitelszövetkezet készlet állománya eft nettó értéken. Ezen belül a nem szigorú számadású nyomtatványok 0 Ft-ot, a szigorú számadású nyomtatványok 0 Ft-ot, az alkatrészek, egyéb anyagok 0 Ft-ot képviselnek. A Hitelszövetkezet a készletek között tartja nyilván a követelés fejében átvett eszközöket (ingatlan +kézi zálog) eft bruttó értékben, mely az előző évhez képest 4,95%-kal nőtt. A készleten lévő ingatlanok közül ben ingatlan értékesítésére ne került sor. Az átvett eszközök után eft értékvesztést tart nyilván a Hitelszövetkezet, figyelembe véve azok értékesíthetőségét. KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT KÉSZLETEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA Állomány nyitó értéke Növekedés Csökkenés Állomány záró értéke Nyitó értékvesztés állomány Képzés Visszaírás Záró értékvesztés állomány

17 Egyéb követelések Egyéb követelések között szerepelnek többek között a vevőkövetelések, központi költségvetéssel és helyi önkormányzatokkal szembeni, adózással kapcsolatos követelések. A mérlegfőösszeg 0,72 %-át képezi az egyéb követelések, amely állomány az előző évhez képest 73 eft-tal csökkent Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a tárgyévben pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet terhelő működési költségek, a tárgyévben elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő ráfordítások, halasztott ráfordítások a tárgyévre járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételek. Az így elhatárolt bevételek összege eft Ft, ami jegybankkal, hitelintézetekkel, nem pénzügyi vállatokkal, lakossággal kapcsolatos követelésekből tevődik össze. Hitelszövetkezet nem rendelkezik a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet terhelő költséggel Források (passzívák) A kötelezettségek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Az alábbi táblázatok az idegen források, a Hitelszövetkezet saját tőkéjének változását és eloszlását, valamint a kötelezettségek alakulását mutatják: Eltérés +, - eft % 1. Hitelintézetekkel szembeni rövid lejáratú Ügyfelekkel szembeni rövid lejáratú ,31 3. Egyéb rövid lejáratú ,41 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK: ,10 4. Hitelintézetekkel szembeni hosszú lejáratú ,96 5. Ügyfelekkel szembeni hosszú lejáratú ,50 6. Egyéb hosszú lejáratú Hátrasorolt kötelezettségek ,20 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK: ,12 7. Passzív időbeli elhatárolás ,12 8. Céltartalék Saját tőke ,41 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: ,26 FORRÁSOK ALAKULÁSA Eltérés +, eft % Saját források ,41 Idegen források ,33 FORRÁSOK ÖSSZESEN: A táblázatból megállapítható, hogy a forrásszerkezetben az egyes forrástételek aránya az előző évhez képest jelentősen eltérő. A rövid, ezen belül az ügyfelekkel szembeni rövid lejáratú kötelezettségek továbbra is meghatározóak. 17

18 A Hitelszövetkezet hitelintézetekkel szembeni kötelezettségként tartja nyilván a Raiffeisen Banktól felvett eft CHF és eft JPY devizahitelt. A hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek az összes kötelezettség 2,39 %-a, amely 0,9 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest. A felvett devizahitel állomány CHF-ben és JPY-ben nyilván van tartva Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A Hitelszövetkezet ügyfelekkel szembeni kötelezettségei eft, amely az összes forrás 79,86 %-át teszi ki. Az előző év végi állományhoz képest Ft-tal növekedett, amely első sorban az éven belüli lekötött betétek állománynövekedésének köszönhető. A részarányt vizsgálva továbbra is a lakossági betétek, ezen belül a lakossági óvadéki takarékbetétkönyvek részaránya meghatározó 47,43 %-al. BETÉTÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA Betétek Forrás 2011 Forrás 2012 Index eft Arány eft Arány 2012/2011 Lakossági látra szóló , ,91 92,82 számla Lakossági lekötött számla , ,57 135,09 rövid Lakossági lekötött számla , ,16 62,50 hosszú Takarékbetét , ,36 102,97 a) látra szóló , ,43 97,12 b) éven belüli lejáratú , ,93 111,60 ÖSSZESEN: % % 104, Egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettségek között szerepelnek többek között a vevőktől kapott előlegek, központi költségvetéssel és helyi önkormányzatokkal szembeni, adózással kapcsolatos kötelezettségek, esetleges függő tételek. A mérlegfőösszeg 5,81 %-át képezi az egyéb kötelezettségek, amely állomány az előző évhez képest eft-tal növekedett, amelyből eft az új belépők részjegy jegyzéseiből származik. Ez az összeg itt szerepel mivel mérlegkészítésig a cégbíróság a tőkeemelést nem jegyezte be. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet illető bevételek. A passzív időbeli elhatárolásokat a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza. A passzív időbeli elhatárolások mérlegben szereplő összege eft. A mérleg fordulónapjáig járó (megszolgált), valamint a mérleg fordulónapján esedékes, mérleg készítéséig kifizetett kamatok összege eft, nem kamatjellegű ráfordítások összege 303 eft. A évben pénzügyileg rendezett, de évet illető bevétel 324 eft volt. A passzív időbeli elhatárolások összege 93 eft-tal több mint az előző évi. 18

19 Céltartalékok A Hitelszövetkezet évben csak a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos 250/2000. kormányrendeletben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott mérlegen kívüli kötelezettségek után képzett céltartalékot. A le nem zárt passzív peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségekre a peresélyt figyelembe véve - a Hitelszövetkezet nem képzett céltartalékot. A Hitelszövetkezet nyugdíjra és végkielégítésre céltartalékot nem képzett. A Hitelszövetkezet évben a függő és jövőbeni kötelezettségeire igénybe nem vett hitelkeretek 99 eft összegben céltartalékot képezett. CÉLTARTALÉK VÁLTOZÁSA 2012-BEN Képzés Felhasználás Felszabadítás Nyitóállomány Záróállomány Függő kötelezettségek Általános kockázati CT ÖSSZESEN: A Hitelszövetkezet az Szmt. 90. (8) bekezdés szerint kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettségekre céltartalékot nem képzett, mivel ilyen jellegű kötelezettség nem áll fent. Nem képez céltartalékot továbbá a kamatkövetelések után sem. A Hitelszövetkezet általános kockázati céltartalékot nem képez Hátrasorolt kötelezettségek A Hitelszövetkezet december 31-én Ft hátrasorolt kötelezettséggel (alárendelt kölcsöntőkével) rendelkezett, melynek összege az előző évhez képest nem változott. A még fennálló Ft alárendelt kölcsöntőke, amelyet a HBA nyújtott a Hitelszövetkezetnek kamat ellenében. Az alárendelt kölcsöntőke lejárata január 05. kamata a mindenkori jegybanki alapkamat plusz 2 %. Az alárendelt kölcsöntőke lejáratkor egy összegben kerül megfizetésre Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerint értéken szerepelnek évben a saját tőke összege eFt, a 2012 évi saját tőke összege eft, a csökkenés, eft. A Hitelszövetkezet 2012-ig felhalmozott, eft, általános tartalékát felhasználta, eredménytartalékát a következő évben eft-tal csökkenteni fogja. A Hitelszövetkezet évre vonatkozóan fejlesztési tartalékot nem képzett. A Hitelszövetkezet december 31-i szavatoló tőkéje az alábbiak szerint alakult: SZAVATOLÓ TŐKE ELEMEINEK ALAKULÁSA 2012-BEN Index % Jegyzett tőke (3A111) ,63 Tőketartalék (3A112) Eredménytartalék ,51 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv. vagyon Általános tartalék

20 Általános kockázati céltartalék a korr.mfőösszeg 1,25%-ig Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesít ,56 Jegyzett, be nem fizetett tőke (3A121) Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivét ,61 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját ,27 részvények névértéke ALAPVETŐ TŐKE ,78 Alárendelt kölcsöntőke Értékelési tartalék (számviteli) Járulékos tőkeelemek csökkentése 3A2132, 3A JÁRULÉKOS TŐKE SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) , Jövedelmezőség alakulása, likviditás, pénzügyi helyzet mutatószámai Jövedelmezőség alakulása Az eredmények alakulására jelentős csökkentő hatással voltak a gazdaságban ill. a szabályozói környezetben jelentkező negatív folyamatok. A piacon elérhető állampapír hozamok csökkentek, a befektetési piacon szűkültek a lehetőségeink, ezáltal jelentősen csökkent a pénzügyi műveletek nettó eredménye, a Ft gyengülés jelentős volt. A váratlan és bizonytalan tartalmú média és szabályozási hírek, illetve az átárazódások a visszafizetési hajlandóságot, képességet jelentősen visszavetették. Emiatt a függő kamat minősítés során keletkező értékvesztés-céltartalék állományok emelkedése direktben rontotta eredményünket. A fogyasztókkal szembeni hitelezési szabályok 2010-ben szigorodtak, így a piaci lehetőségek erősen beszűkültek, mely hatással volt a évünkre is. A Hitelszövetkezet igyekezett ezen negatív hatásokat a legjobban kivédeni, illetve alkalmazkodni a kialakult kedvezőtlen helyzethez. A Hitelszövetkezet adózás előtti eredménye eft veszteség, amely a évi pozitív összegű adózás előtti eredményhez képest jelentős változás. A kapott kamatok és kamatjellegű bevételek előző évhez viszonyítva 1,11%-kal növekedett a kamat és a kamat jellegű ráfordítások 9,8%-kal csökkentek. A biztonságos működés egyik fontos pillére, hogy a kamatkülönbözet fedezze a működési költségeket. A 2012-ben kitermelt eft kamatkülönbözet 107,26 %-os lefedettséget biztosított a költségekre. A versenyképesség megtartása érdekében a Hitelszövetkezet mind betéti, mind hiteloldalon a jegybanki alapkamat alakulásához igazodva hajtotta végre kamatváltozásait. Ez tükröződik a számokban. A kamatbevételeken belül a legmeghatározóbb a hitelek után kapott kamatok voltak. A jövedelmezőség alakulására az értékvesztés állomány változása is nagy hatással volt évben eft értékvesztés növekmény keletkezett, amelyből eft értékvesztés és céltartalék képzés, és eft visszaírás történt. Általános igazgatási költség 23,46 %-kal az előző évhez képest jelentős mértékben emelkedett. 20

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben