Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló Kiegészítő melléklet KSH szám: Cégjegyzékszám: Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs, május 13. 1

2 Tartalomjegyzék 1. Alapinformációk A Hitelszövetkezet cégneve, székhelye, adatai A Hitelszövetkezet tevékenysége Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra, egyéb kiegészítő adatok Könyvvizsgáló A Hitelszövetkezetben 2012-ben bekövetkezett változások A számviteli politika főbb elemei, értékelési elvek Mérleghez kapcsolódó adatok Eszközök (aktívák) Állampapírok Források (passzívák) Jövedelmezőség alakulása, likviditás, pénzügyi helyzet mutatószámai Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó adatok Adók megállapítása Társasági adó Hitelintézeti, illetve pénzügyi szervezetek különadó Függő kötelezettségek Kamatok függővé tétele Egyéb kiegészítő adatok

3 1. ALAPINFORMÁCIÓK A Hitelszövetkezet a Szövetkezetekről szóló évi X. törvény (továbbiakban: Sztv.) előírásai szerint a tagok az Alapszabályban meghatározott minimális összegű - vagyoni hozzájárulásával és személyes közreműködésével, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint, demokratikus önkormányzat keretében, a tagok érdekeit szolgáló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) szerinti pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási vagy kapcsolódó üzleti (egyéb) tevékenységet folytat A Hitelszövetkezet cégneve, székhelye, adatai 1. Cégnév: Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet 2. Székhely: HU-7623 Pécs, Köztársaság tér Levelezési cím: HU-7623 Pécs, Köztársaság tér Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Honlap: 8. Telefonszám: 06-72/ Működési területe: Magyarország 10. A pénzügyi intézmény típusa: Szövetkezeti formában működő hitelintézet 11. Fióktelepek: Üzleti jelentésben részletezve 1.2. A Hitelszövetkezet tevékenysége A Hitelszövetkezet a pénzbeli megtakarításokat - saját önálló szervezete útján - összegyűjti és meghatározott körben pénzforgalmi és hitelműveleteket, valamint egyéb szolgáltatásokat végez, kizárólag tagjai számára. Szolgáltatásai arra irányulnak, hogy elősegítsék tagjai gazdasági és más társadalmi szükségleteinek kielégítését. A Hitelszövetkezet pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Hpt. szabályai és más a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő jogszabály rendelkezései alapján, annak keretei között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) engedélye alapján végzi. Más tevékenységet a jogszabályok szerint szükséges hatósági engedélyek alapján végezhet. Ezek azonban nem lehetnek ellentétesek a Hpt. által engedélyezett tevékenységi körrel. A Hitelszövetkezet pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységei a TEÁOR 08 besorolás alapján: 3

4 Tevékenységi kör Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz-saját tőkét meghaladó mértékű, nyilvánosságtól történő elfogadása Pénzkölcsön nyújtása, ide nem értve a faktorálást, forfetírozást Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása Letétkezelés Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása PSZÁF engedély száma 935/1997/F 935/1997/F I-781/2000 I-768/2001 E-I-995/ Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 540/ Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) 1338/1998 A Hitelszövetkezet az engedélyezett hitelintézeti és a hatályos jogszabályok által a Hitelszövetkezetek számára megengedett tevékenységét jogi személyek és természetes személyek körében jogosult végezni. A Hitelszövetkezet Igazgatósága 7, a Felügyelő Bizottsága 5 főből áll. Az alkalmazottak átlagos létszáma évben 7,4 fő volt. A Hitelszövetkezet operatív vezetését két ügyvezető igazgató látta el a év folyamán január l-el két új ügyvezető igazgató vette át a Hitelszövetkezet operatív irányítását. Vezető tisztségviselők: Tisztség Név Anyja neve Lakcím Harsányi Zsolt József Bolecza Irén Igazgatóság elnöke Felügyelő Bizottság elnöke Schindler Péter Dr. Benyuska Sára Ügyvezető igazgató Györök Zoltán Borsódi Anna Értékesítési és finanszírozási ügyvezető igazgató Horváth Máté Vágvölgyi Margit 1.3. Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra, egyéb kiegészítő adatok Jegyzett tőke 6500 Baja, Damjanich u Kiskunhalas Vasúti utca 2/B Baja Bajnok utca 10/B Baja Család utca 16/B. A Hitelszövetkezet jegyzett tőkéje alapításkor ,- Ft (negyvenkilencmillióhatszázhuszonhatezer forint) volt december 31-én a jegyzett tőke HUF, amelynek a mértéke felülvizsgálatra kerül évente legalább egyszer. A Hitelszövetkezet vagyona a Hitelszövetkezet saját tőkéje, amely magában foglalja a részjegytőkét (jegyzett tőkét), a jegyzett, de be nem fizetett tőkét, a tőketartalékot, az eredménytartalékot, a lekötött tartalékot (ezen belül a közösségi alapot), az értékelési tartalékot, valamint a tárgyév mérleg szerinti eredményét Tulajdonosi struktúra A Hitelszövetkezet tagjainak száma fő, részjegy állomány összege forint. 4

5 Tagok megoszlása: Dátum Természetes személy (fő) Részjegy állomány összege (Ft) Jogi személy (fő) Részjegy állomány összege (Ft) Jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás Részjegy állomány összege (Ft) Változás 101,16% 626,26% 100,00% 123,29% 136,36% 107,14% én a Hitelszövetkezet eft összegű, a tagok által befizetett részjegy állománnyal rendelkezik. A Hitelszövetkezet részjegy tőkéjének 5%-ot meghaladó részjeggyel 7+2* tag rendelkezik, amely - az összes részjegy állományhoz viszonyított arányát - mutatja a következő tábla: Tag neve Cím/székhely Adószám, Adóazonosító jel Belvárdgyulai Mg.Zrt. Korsós Zoltán Hód- Mezőgazda Zrt. Valkon 2007 Kft Agro-Sükösd Kft. Belvárd- Invest Kft. Palotabozsoki Mg.Zrt. Harsányi* Zsolt Harsányiné* Dr. Fodor Gyöngyi 7747 Belvárdgyula Ady Endre út Baja Szabadság út Hódmezővásárhely Serháztér út Kecskemét Mindszenti krt Sükösd Dózsa Gy. út Belvárdgyula Ady Endre út Palotabozsok Kossuth Lajos út Baja, Damjanich u Baja, Damjanich u. 9. * Házastársi vagyonközösség miatt, együttes részesedés 7,00% Részjegy összeg (Ft) Részjegy összeg (%) , , , , , , , , ,50 A 7+2 legnagyobb részjegy tulajdonos a részjegy tőke 52,46 %-ával rendelkezik. Minden tagnak egy szavazata van. 5

6 Egyéb kiegészítő adatok a) A Hitelszövetkezet vezető tisztségviselőinek, Igazgatósági és FB tagjainak folyósított kölcsönök, előlegek valamint a év után esedékes járandóságok összege: Tiszteletdíj Előleg évben Adatok eft-ban Fizetett kamatok Fizetett tőketörlesztés Fennálló kölcsön Igazgatóság Felügyelő Bizottság A hitelek felvételének és visszafizetésének feltételei az érvényben lévő belső szabályzatok alapján kerültek megállapításra. A tisztségviselők fizetési kötelezettségeiknek minden esetben eleget tettek. b) A Hitelszövetkezet tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak. Az intézményvédelmet a Hitelszövetkezetek és más Hitelintézetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapja (röv. HBA), a betétbiztosítást az OBA látja el. Mindkét szervezet számára rendszeresen fizeti Hitelszövetkezet a kiszabott díjat, tartozásunk nincs évi díjak: OBA: Ft HBA: Ft c) A Hitelszövetkezetnek a Hitelszövetkezet korábbi vezető tisztségviselőivel, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjaival szemben nyugdíjfizetési kötelezettsége nem áll fenn. d) Saját eszköz terhére a Hitelszövetkezet nem adott zálog-, és ahhoz hasonló jogokat. e) Valódi penziós ügyletet, pénzfeldolgozási tevékenységet valamint Biztosítópénztárak részére vagyonkezelést a Hitelszövetkezet nem végez. f) Határidős, opciós és swap ügyleteket a Hitelszövetkezet nem bonyolít. g) Külföldi pénznemben a Hitelszövetkezet ügyleteket nem bonyolít. h) Kapcsolt felekkel lényegesnek minősülő és nem szokásos piaci feltételeknek megfelelő ügyleteket a Hitelszövetkezet nem bonyolított. i) 2012-es üzleti évben a Hitelszövetkezet nem rendelkezett jövőbeni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettséggel. j) Hitelszövetkezet a Hpt. 13/B -ban előírt informatikai biztonsági felülvizsgálatot elvégezte és a szabályozásban előírtaknak eleget tett. k) Szmt. 90. (3) c) pontjában meghatározott megállapodással a Hitelszövetkezet nem rendelkezik. l) Hitelszövetkezet az éves beszámolóját és kapcsolódó üzleti jelentését honlapján közzé teszi Könyvvizsgáló A Hpt a alapján a Hitelszövetkezetnél a könyvvizsgálat kötelező. A Hitelszövetkezet könyvvizsgálója PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 32. Cégjegyzékszám:

7 A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: pénzintézeti minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló: Eszterbauer Julianna (anyja neve: Takács Julianna, kamarai bejegyzési szám: ) 7100 Szekszárd, Táncsics utca 32. szám alatti lakos. Könyvvizsgálati szolgáltatások díja Tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások díja Adótanácsadói szolgáltatások díja Tárgyév üzleti évben az egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatások díja évi díjak összege Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1.5. A Hitelszövetkezetben 2012-ben bekövetkezett változások A Hitelszövetkezetnél bekövetkezett változások részletezése megtalálható az éves beszámoló Üzleti jelentés mellékletében. A Hitelszövetkezet mérlegfőösszege a i Ft-ról re Ft-ra nőtt. A változások főbb elemeit mutatja be az alábbi tábla: MÉRLEG FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA ADATOK eft-ban Változás abszolút index (%) Pénzeszközök, állammal és hitelintézetekkel szembeni követelések ,85 Ügyfelekkel szembeni követelések ,57 Befektetések ,87 Egyéb eszközök Összes változás: ,26 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek ,96 Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Egyéb kötelezettségek ,66 Saját tőke ,41 Hitelszövetkezetünk mérlegfőösszege az elmúlt évben eft-al 4,26 %-kal növekedett. Eszköz oldalon a bővülés hitelintézeteknél elhelyezett betétekben valósult meg, érdemi hitelállomány bővülés az év során nem volt tapasztalható, amit részben a növekvő értékvesztés elszámolás eredményezett. A forrás oldali bővülést részben a betétállomány növekedése, illetve az új belépők által jegyzett és befizetett részjegy állomány eredményezi. 7

8 2. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB ELEMEI, ÉRTÉKELÉSI ELVEK A Hitelszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvény a továbbiakban: Szt. hatálya alá tartozik és az egyéb, vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint több szabályzat szerint végzi munkáját. Tekintettel arra, hogy a 250/200 (XII.24) Korm. rendelet (továbbiakban Szkr.) részletesen meghatározza a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait, a Hitelszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. Az üzleti év a Hitelszövetkezetnél a Sztv. 11..(1) bekezdése, valamint (2) b) pontja alapján megegyezik a naptári évvel (a továbbiakban: üzleti év). Az üzleti év január 01-től december 31-ig tartott. A Hitelszövetkezet a Szvt. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény kimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből álló éves beszámolót, valamint az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A beszámoló készítés időpontja a Hitelszövetkezetnél az üzleti évet követő év február 28. napja. A számviteli nyilvántartások havi, negyedéves, illetve éves zárása során a Hitelszövetkezet a következő zárlati munkálatokat végzi el: a) az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolását havonta, b) az analitikus nyilvántartások összesítését és a feladások elkészítését a főkönyvi könyvelés részére, valamint az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetését havonta, c) a devizaeszközök a devizaárfolyam változásához igazított forintra szóló átértékelése, továbbá az árfolyam különbözetek elszámolása havonta d) az értékcsökkenés elszámolását negyedévente, e) az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások elszámolását negyedévente, f) a mérlegen kívüli tételek értékelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzését, ideértve többek között a függő és a biztos (jövőben) kötelezettségek minősítését és az utánuk történő kockázati céltartalék képzést negyedévente, g) a főkönyvi kivonat elkészítését havonta, h) a főkönyvi számlák technikai zárását (csak az egyenleg meghatározását értve alatta), A számviteli törvény 14. (4) bekezdése szerint a számviteli politikában rögzítettük azokat a szabályokat, melyeket a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, illetve nem lényegesnek, nem jelentősnek tekintünk: Jelentős összegű hibának tekinti a Hitelszövetkezet, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát. Nem jelentős összegű hibának minősül, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt adott üzleti évre vonatkozó hibák és hibahatások (előjeltől független) összege nem haladja meg a mérleg főösszeg 2 százalékát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó 8

9 értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 20 százalékkal növeli, vagy csökkenti. Értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintendő - a befektetett és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet. - az adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözet, - vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérleg készítéskori piaci érték különbözete, ha a könyv szerinti érték a magasabb, A fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek lehet tekinteni az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek a 10 %-át meghaladja. A terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete akkor tekinthető jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi tervszerinti értékcsökkenés összege. Tartósnak tekintendő minden olyan változás, ami 1 éven túli változást mutat. Fajlagosan kis értékűnek tekintendők azok a készletek, amelyeknek a könyv szerinti értéke kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 százalékát. A rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások tételei közül azok tekinthetők az eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentősnek, amelyek a szokásos szövetkezeti eredmény 5%- át meghaladják. A költségek elszámolására kizárólag a költségnemek számlaosztályt alkalmazza a Hitelszövetkezet. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének megállapításának módja, amely lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik, eszköz beszerzési értéke alapján. Az immateriális javak közül a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenési leírási időtartamát minden esetben a beszerzéskor határozta meg a Hitelszövetkezet. Az üzleti vagy cégérték leírási időtartama max. 5 év. A Szt. 80. (2) bekezdés alapján biztosított lehetőséggel élve, a Hitelszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. A Hitelszövetkezet a beszerzés időpontjában a készletet azonnal elszámolja költségként. Év végén leltározással állapítja meg a készletet és a főkönyvi könyvelésben a legutolsó beszerzési áron mutatja ki FIFO módszerrel. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások negyedévente kerülnek elszámolásra. A Hitelszövetkezet a minősítés és értékvesztés elszámolása során a január 01-től hatályos jogszabályi előírások alapján, a 250/2000 (XII.24) Korm. rendelet figyelembevételével jár el. A lakossági hiteleket és kölcsönöket, valamint a lakossági hiteleken kívüli követeléseket, és a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedileg minősíti a Hitelszövetkezet. A befektetések minősítése az éves beszámoló 9

10 készítésekor történik. A Hitelszövetkezet az elszámolandó értékvesztés az alábbi mértékek alapján határozza meg a bruttó könyv szerinti érték %-ban: a külön figyelendő kategóriában 1-10% közti, átlag alatti kategóriában 11-30% közti, kétes követeléseknél 31-70%, a rossz minősítésű kintlévőségeknél pedig % közti ben az egyedi minősítés módszertana nem változott az előző évhez képest. A Hitelszövetkezet vezetésének véleménye az, hogy az értékvesztés típusú tartalékok összességében óvatosan kerültek megképzésre, és prudens módon fedezik az aktív tevékenységből eredő várható veszteségeinket. A számviteli törvény kötelező előírásain (38. ) felül a Hitelszövetkezet saját elhatározása alapján nem köt le tőketartalékot, illetve eredménytartalékot. A Hitelszövetkezet a 238/2003. (XII.17.) Korm. rendelettel módosított 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 9/A..(1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ún. valós értéken történő értékelést számvitelében nem alkalmazza. A Hitelszövetkezet a jogszabályi változásokat követve a számviteli politikáját folyamatosan aktualizálja. Általános előírások szerinti bemutatás 3. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK a) Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. b) Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés nem történt. A főkönyvi kivonatok alapján, a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. c) Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően változott, viszont az értékvesztési és céltartalék-képzési kulcsok mértéke nem változott Eszközök (aktívák) A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: (eft) Eltérés +, - eft % 1. Pénzeszközök ,76 2. Állampapírok ,79 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések ,79 4. Ügyfelekkel szembeni követelések ,57 5. Egyéb értékpapírok, részvények, részesedés ,87 6. Egyéb követelések Immateriális javak ,61 8. Tárgyi eszközök ,12 9. Készletek , Saját részvények, részesedések 11. Aktív időbeli elhatárolások ,31 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,26 10

11 ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA 2012-BEN (Korm. rendelet pont) (eft) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Hitelintézetekkel szembeni követelés Ügyfelekkel szembeni követelés Pénzügyi lízinggel kapcsolatos köv Halasztott fizetéssel eladott követelés Értékpapírok, részesedések forg.i célra Értékpapírok, részesedések bef.i célra Követelés fejében átvett eszköz (készlet) Egyéb követelés ÉRTÉKVESZTÉS ÖSSZESEN: Befektetett pénzügyi eszközök, forgóeszközök között kimutatott értékpapírok A befektetett pénzügyi eszközök között azok a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok szerepelnek, melyeket a Hitelszövetkezet befektetési célból vásárolt, és amelyek a tárgyévet követő évben nem járnak le, nem kerülnek beváltásra, és azokat a Hitelszövetkezet a tárgyévet követő üzleti évben nem szándékozik eladni. A Hitelszövetkezet mérleg fordulónapkor nem rendelkezik ilyen állománnyal. A forgóeszközök között kerülnek kimutatásra a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek a tárgyévet követő üzleti évben lejárnak, a nem tartós befektetésként vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdonosi részt jelentő befektetések, amelyeket a Hitelszövetkezet forgatási célból szerzett be kamatbevétel vagy árfolyamnyereség szerzése céljából Az értékelés a befektetett pénzügyi eszközöknél leírtak szerint képzett értékvesztéssel csökkentett beszerzési értéken történt. A kamatozó értékpapírok vételárában és eladási árában érvényesített kamatot a Szövetkezet nettó módon számolja el Pénzeszközök A Hitelszövetkezet a valutakészlettel nem rendelkezik. A pénzeszközök szokásos elemeit, forint pénztár, pénzforgalmi betétszámla és éven belül lekötött betét, valamint a számlákhoz kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza. PÉNZESZKÖZÖK ALAKULÁSA évi adatok eft-ban Forint készpénz: MNB: bankszámla egyenleg és átvezetési számlák UnicCredit Bank Zrt 47 Raiffeisen Bank Zrt 266 Volksbank Magyarország Zrt 34 Raiffeisen Bank Zrt (CHF)* 91 Raiffeisen Bank Zrt (JPY)* 59 ÖSSZESEN: * i MNB árfolyam: CHF: 241,06 Ft; JPY: 2,57 Ft 11

12 3.2. Állampapírok A forgatási célú állampapírok (diszkontkincstárjegy, államkötvény, MNB kötvény) között a rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt (diszkontkincstárjegy), valamint a befektetési célú állampapírok (államkötvény, MNB kötvény) közül a mérleg fordulónapját követő egy éven belül lejáró, vagy eladni kívánt állampapírok szerepelnek. A Hitelszövetkezet a mérleg eszköztételeiben nem tart nyilván tőzsdén jegyzett értékpapírokat. ÁLLAMPAPÍROK ALAKULÁSA évi adatok eft-ban % Nyilvántartási érték Névérték Piaci érték Megoszlás Diszkont kincstárjegyek ,0 Államkötvények MNB kötvények évben lej. bef.-i célú ép ÖSSZESEN: ,0 A portfólión belül a diszkontkincstárjegyek állománya eft, az államkötvények és MNB kötvények állománya 0 Ft. A portfólióban lévő állampapírok i piaci értéke és nyilvántartási értéke nem tette indokolttá értékvesztés képzését, mivel annak mértéke és időtartama nem haladta meg a számviteli politikában előírt mértéket és időtartamot. Külföldi értékpapírral a Hitelszövetkezet nem rendelkezik. A Hitelszövetkezet nem végzett saját számlára, vagy az ügyfél megbízásából értékpapír kölcsönzést, illetve nem vett kölcsönbe értékpapírt. Befektetési célú állampapírral a Hitelszövetkezet nem rendelkezik. A Hitelszövetkezet eszközein belül 5,05%-os részarányt képviselnek az állampapírok, amely az előző évhez képest 4,92-%-kal csökkent. A változás oka, hogy a lejáró diszkontkincstárjegy állomány a hozamokkal együtt újra befektetésre került Követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból eredő követelései a Hitelszövetkezetnek nincsenek. A Hitelszövetkezet követelései között tartja nyilván a hitelintézetekkel szembeni, az ügyfelekkel szembeni, valamint az egyéb követeléseit az alábbi megbontásban: KÖVETELÉSEK ALAKULÁSA (eft) Eltérés +, - eft % 1. Hitelintézetekkel szembeni követelések látra szóló ,34 - pü. szolg.-ból egyéb követelés éven ,50 belül - pü. szolg.-ból egyéb követelés éven túli

13 - hitelintézetekkel szembeni befektetések Ügyfelekkel szembeni követelések ,57 - pü. szolg.-ból éven belül ,17 - pü. szolg.-ból éven túli ügyfelekkel szembeni befektetések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: ,85 A követelések (hitelek, vevők, előlegek stb.) értékvesztéssel csökkentett nettó értéken szerepelnek a mérlegben. A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követelésekhez kapcsolódó értékvesztés képzés a vonatkozó jogszabályok és a Hitelszövetkezet követelésminősítési és céltartalék-képzési szabályzatában foglaltak szerint történt. A kamatfüggővé tételt, illetve a kamatok és kamatjellegű bevételek időbeli elhatárolását a Hitelszövetkezet a 250/2000. kormányrendeletben előírtaknak megfelelően hajtotta végre. Hitelintézetekkel szembeni éven belüli követelésként a Raiffeisen Bank Zrt-nél, a Volksbank Zrt-nél, valamint az MNB-nél elhelyezett bankközi betéteket tartja nyilván a Hitelszövetkezet. Hitelintézetekkel szembeni követelésből eft 1 hónapra lekötött bankközi betét, eft MNB-nél elhelyezett overnight betét, 497 eft látra szóló betét, amely a forint nostro számlák egyenlegét mutatja. A követelésállomány 76,82 %-át, a mérlegfőösszeg 68,13%-át az Ügyfelekkel szembeni követelésállomány teszi ki. A Hitelszövetkezet az ügyfelektől származó forrásállományának 85,32%-át helyezte ki hitelként. Ebből a háztartásoknak nyújtott hitelek 10,99%, míg a vállalkozói hitelállomány 74,33%. Ez az elmúlt évhez képest 3,97-os % csökkenést jelent. Lakossági hitelek körében kiemelt szerepet játszanak a szabad felhasználású jelzáloghitelek, ezek aránya a háztartásoknak nyújtott hitelen belül 89,47 %. A törvényi szabályozás előírásait követve meghatározásra került az átstrukturált hitelek fogalma. A vonatkozó jogszabályi kritériumoknak illetve a PSZÁF által e tárgyban közzétett útmutatónak megfelelő átstrukturált hitelállománnyal Hitelszövetkezet tavalyi évtől eltérően, 2012-ben rendelkezik, mely az alábbiak szerint alakul: HITELÁLLOMÁNY ÉN (eft) Követelés Kockázati kategória (bruttó Megoszlás ÉV hitelállomány) Problémamentes ,71 0 Külön figyelendő , Átlag alatti , Kétes , Rossz , ÖSSZESEN: , Az ügyfelekkel szembeni követelésállományból eft devizahitelt tartunk nyilván. Ezek a Raiffesen banktól felvett CHF és JPY refinanszírozott hitelek, amelyeket ügyfeleink részére devizahitelként folyósítva lettek. Az állományból eft CHF, és eft JPY. A devizahitel állomány mögött eft összegű értékvesztés áll. A devizahitelek fedezetéül a Raiffeisen Banknál óvadékként lekötött Ft összegű bankközi betét szolgál. 13

14 BRUTTÓ HITELÁLLOMÁNY Hitelek Követelés 2011 Követelés 2012 Index eft Arány eft Arány 2012/2011 Fogyasztási hitel 533 0, ,03 73,17 Szabadelhasználású forint , ,97 117,84 hitel Szabadelhasználású , ,38 75,96 deviza hitel Lombard hitel magánsz , ,2 100 Vállalkozói hitel , ,09 101,32 Vállalkozói devizahitel Vállalkozói folyószámla , ,33 70,77 Vállalkozói lombard hitel Belső hitel Dolgozói hitel ÖSSZESEN: % % 100,71 Ügyfelekkel szembeni követelések után képzett értékvesztés állomány eft, amely az előző évhez képest eft-tal nőtt. A bruttó hitelállomány 3,78 %-a van értékvesztéssel lefedve, ez az előző évhez képest 1,1 %-al nőt. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK UTÁNI ÉRTÉKVESZTÉS Kockázati kategória Követelés 2011 Követelés 2012 Index eft Arány eft Arány 2012/2011 Probléma mentes Külön figyelendő , ,86 58,44 Átlag alatti , ,52 59,36 Kétes , ,29 142,55 Rossz , ,33 121,89 ÖSSZESEN: % % 141,95 A portfólió vizsgálatánál megállapítható, hogy a nem problémamentesnek minősülő eszközök állománya 8,55%-kal csökkent az előző évhez képest. A nem problémamentes állományon belül jelentős átcsoportosítás történt. A külön figyelendő állomány eft-al, az átlag alatti eszközállomány eft-al és a kétes állomány eft-al növekedett. A rossz kategória állománya több mint Ft-tal nőtt. Ez egyrészt a tudatos portfólió tisztításnak, másrészt a minőségromlásnak köszönhető Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések között a tartós tulajdoni részesedést biztosító befektetések szerepelnek. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA évi adatok eft-ban % Nyilvántartási érték Nettó érték Megoszlás Szentesi Hitelszövetkezet ,47 Széchenyi Hitelszövetkezet ,31 Általános Közlekedési Hitelszövetkezet

15 Budapest Garantiqa részvények ,22 ÖSSZESEN: % A Hitelintézetekben lévő részesedése a Hitelszövetkezetnek 2012-ben 54,13%-kal csökkent, ami a PSZÁF vizsgálat során megállapított és év végén elszámolt értékvesztésnek köszönhető ben a Hitelszövetkezet nem vásárolt részvényeket, részesedéseket Immateriális javak Az immateriális javak között kizárólag vagyoni értékű jogok (egyéb vagyoni értékű jog - aktiválandó belépési, csatlakozási díjak), valamint szellemi termékek (szoftverek és egyéb szellemi alkotások tanulmányok, projekt dokumentumok) szerepelnek. Az immateriális javakat a Hitelszövetkezet az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési értéken aktiválja. A Hitelszövetkezet saját előállítású immateriális javakkal nem rendelkezik. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik. Értékhelyesbítésre az immateriális javak esetében nem került sor Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök nettó értéken (a beszerzési, előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségein, a beruházásokat adott előlegeket a folyósított összegben szerepelteti a Hitelszövetkezet a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési érték részét képezi a le nem vonható általános forgalmi adó is. A terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték alapján a lineáris elszámolás módszerével kerül megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összegű az elszámolt amortizáció a számviteli politikában meghatározottak szerint megállapított maradványérték figyelembevételével. A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Hitelszövetkezet. Értékhelyesbítésre a tárgyi eszközök esetében sem került sor. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó értékadatok 2012-ben az alábbiak szerint alakultak: IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK ALAKULÁSA Bruttó érték Tervszerinti értékcsökkenés(halmozott) Nettó érték I. IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Pénzintézeti tevékenységhez kacsolódó berendezések Egy összegben leírt tárgyi eszközök

16 Beruházások Beruházásra adott előlegek Képzőművészeti alkotás A Hitelszövetkezet 2012 évben a vagyonértékű jogok után eft, ingatlanon végzett beruházás után 25 eft, gépek berendezések után 888 eft értékcsökkenést számolt el. A Hitelszövetkezet tárgyi eszközállományának nettó értéke eft, amely 842 eft-tal csökkent az előző évi záró állományhoz képest. A csökkenést főként a műszaki berendezések, gépek és járművek értékcsökkenése okozza. A tárgyi eszköz állomány nettó értéken eft. Ebből az ingatlanok 123 eft-ot, a műszaki gépek, berendezések, felszerelések, járművek 908 eft-ot tesznek ki. Beruházásokat, eszközbeszerzéseket 2012-ben a Hitelszövetkezet nem hajtott végre. A tárgyi eszközök között kimutatott ingatlanokhoz nem kapcsolódnak vagyoni értékű jogok. A Hitelszövetkezet saját előállítású tárgyi eszközzel nem rendelkezik. Tárgyi eszközök után 913 eft értékcsökkenés került elszámolásra, ebből az ingatlanok után 25 eft, a műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek után 885 eft Terven felüli értékcsökkenési leírás nem volt. Készletek A készleteket a mérlegben értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron, illetve előállítási költségen mutatja ki a Hitelszövetkezet. A követelések fejében átvett eszközök értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a készletek között. KÉSZLETEK LELTÁRA Könyv szerinti érték eft-ban Nem szigorú számadású nyomtatványok - Szigorú számadású nyomtatványok - Alkatrészek, egyéb anyagok - Közvetített szolgáltatások - Követelés fejében átvett eszközök ebből ingatlan ebből egyéb készlet - KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK ÖSSZESEN: Elszámolt értékvesztés NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN: A Hitelszövetkezet készlet állománya eft nettó értéken. Ezen belül a nem szigorú számadású nyomtatványok 0 Ft-ot, a szigorú számadású nyomtatványok 0 Ft-ot, az alkatrészek, egyéb anyagok 0 Ft-ot képviselnek. A Hitelszövetkezet a készletek között tartja nyilván a követelés fejében átvett eszközöket (ingatlan +kézi zálog) eft bruttó értékben, mely az előző évhez képest 4,95%-kal nőtt. A készleten lévő ingatlanok közül ben ingatlan értékesítésére ne került sor. Az átvett eszközök után eft értékvesztést tart nyilván a Hitelszövetkezet, figyelembe véve azok értékesíthetőségét. KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT KÉSZLETEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA Állomány nyitó értéke Növekedés Csökkenés Állomány záró értéke Nyitó értékvesztés állomány Képzés Visszaírás Záró értékvesztés állomány

17 Egyéb követelések Egyéb követelések között szerepelnek többek között a vevőkövetelések, központi költségvetéssel és helyi önkormányzatokkal szembeni, adózással kapcsolatos követelések. A mérlegfőösszeg 0,72 %-át képezi az egyéb követelések, amely állomány az előző évhez képest 73 eft-tal csökkent Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a tárgyévben pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet terhelő működési költségek, a tárgyévben elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő ráfordítások, halasztott ráfordítások a tárgyévre járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételek. Az így elhatárolt bevételek összege eft Ft, ami jegybankkal, hitelintézetekkel, nem pénzügyi vállatokkal, lakossággal kapcsolatos követelésekből tevődik össze. Hitelszövetkezet nem rendelkezik a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet terhelő költséggel Források (passzívák) A kötelezettségek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Az alábbi táblázatok az idegen források, a Hitelszövetkezet saját tőkéjének változását és eloszlását, valamint a kötelezettségek alakulását mutatják: Eltérés +, - eft % 1. Hitelintézetekkel szembeni rövid lejáratú Ügyfelekkel szembeni rövid lejáratú ,31 3. Egyéb rövid lejáratú ,41 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK: ,10 4. Hitelintézetekkel szembeni hosszú lejáratú ,96 5. Ügyfelekkel szembeni hosszú lejáratú ,50 6. Egyéb hosszú lejáratú Hátrasorolt kötelezettségek ,20 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK: ,12 7. Passzív időbeli elhatárolás ,12 8. Céltartalék Saját tőke ,41 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: ,26 FORRÁSOK ALAKULÁSA Eltérés +, eft % Saját források ,41 Idegen források ,33 FORRÁSOK ÖSSZESEN: A táblázatból megállapítható, hogy a forrásszerkezetben az egyes forrástételek aránya az előző évhez képest jelentősen eltérő. A rövid, ezen belül az ügyfelekkel szembeni rövid lejáratú kötelezettségek továbbra is meghatározóak. 17

18 A Hitelszövetkezet hitelintézetekkel szembeni kötelezettségként tartja nyilván a Raiffeisen Banktól felvett eft CHF és eft JPY devizahitelt. A hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek az összes kötelezettség 2,39 %-a, amely 0,9 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest. A felvett devizahitel állomány CHF-ben és JPY-ben nyilván van tartva Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A Hitelszövetkezet ügyfelekkel szembeni kötelezettségei eft, amely az összes forrás 79,86 %-át teszi ki. Az előző év végi állományhoz képest Ft-tal növekedett, amely első sorban az éven belüli lekötött betétek állománynövekedésének köszönhető. A részarányt vizsgálva továbbra is a lakossági betétek, ezen belül a lakossági óvadéki takarékbetétkönyvek részaránya meghatározó 47,43 %-al. BETÉTÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA Betétek Forrás 2011 Forrás 2012 Index eft Arány eft Arány 2012/2011 Lakossági látra szóló , ,91 92,82 számla Lakossági lekötött számla , ,57 135,09 rövid Lakossági lekötött számla , ,16 62,50 hosszú Takarékbetét , ,36 102,97 a) látra szóló , ,43 97,12 b) éven belüli lejáratú , ,93 111,60 ÖSSZESEN: % % 104, Egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettségek között szerepelnek többek között a vevőktől kapott előlegek, központi költségvetéssel és helyi önkormányzatokkal szembeni, adózással kapcsolatos kötelezettségek, esetleges függő tételek. A mérlegfőösszeg 5,81 %-át képezi az egyéb kötelezettségek, amely állomány az előző évhez képest eft-tal növekedett, amelyből eft az új belépők részjegy jegyzéseiből származik. Ez az összeg itt szerepel mivel mérlegkészítésig a cégbíróság a tőkeemelést nem jegyezte be. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet illető bevételek. A passzív időbeli elhatárolásokat a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza. A passzív időbeli elhatárolások mérlegben szereplő összege eft. A mérleg fordulónapjáig járó (megszolgált), valamint a mérleg fordulónapján esedékes, mérleg készítéséig kifizetett kamatok összege eft, nem kamatjellegű ráfordítások összege 303 eft. A évben pénzügyileg rendezett, de évet illető bevétel 324 eft volt. A passzív időbeli elhatárolások összege 93 eft-tal több mint az előző évi. 18

19 Céltartalékok A Hitelszövetkezet évben csak a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos 250/2000. kormányrendeletben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott mérlegen kívüli kötelezettségek után képzett céltartalékot. A le nem zárt passzív peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségekre a peresélyt figyelembe véve - a Hitelszövetkezet nem képzett céltartalékot. A Hitelszövetkezet nyugdíjra és végkielégítésre céltartalékot nem képzett. A Hitelszövetkezet évben a függő és jövőbeni kötelezettségeire igénybe nem vett hitelkeretek 99 eft összegben céltartalékot képezett. CÉLTARTALÉK VÁLTOZÁSA 2012-BEN Képzés Felhasználás Felszabadítás Nyitóállomány Záróállomány Függő kötelezettségek Általános kockázati CT ÖSSZESEN: A Hitelszövetkezet az Szmt. 90. (8) bekezdés szerint kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettségekre céltartalékot nem képzett, mivel ilyen jellegű kötelezettség nem áll fent. Nem képez céltartalékot továbbá a kamatkövetelések után sem. A Hitelszövetkezet általános kockázati céltartalékot nem képez Hátrasorolt kötelezettségek A Hitelszövetkezet december 31-én Ft hátrasorolt kötelezettséggel (alárendelt kölcsöntőkével) rendelkezett, melynek összege az előző évhez képest nem változott. A még fennálló Ft alárendelt kölcsöntőke, amelyet a HBA nyújtott a Hitelszövetkezetnek kamat ellenében. Az alárendelt kölcsöntőke lejárata január 05. kamata a mindenkori jegybanki alapkamat plusz 2 %. Az alárendelt kölcsöntőke lejáratkor egy összegben kerül megfizetésre Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerint értéken szerepelnek évben a saját tőke összege eFt, a 2012 évi saját tőke összege eft, a csökkenés, eft. A Hitelszövetkezet 2012-ig felhalmozott, eft, általános tartalékát felhasználta, eredménytartalékát a következő évben eft-tal csökkenteni fogja. A Hitelszövetkezet évre vonatkozóan fejlesztési tartalékot nem képzett. A Hitelszövetkezet december 31-i szavatoló tőkéje az alábbiak szerint alakult: SZAVATOLÓ TŐKE ELEMEINEK ALAKULÁSA 2012-BEN Index % Jegyzett tőke (3A111) ,63 Tőketartalék (3A112) Eredménytartalék ,51 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv. vagyon Általános tartalék

20 Általános kockázati céltartalék a korr.mfőösszeg 1,25%-ig Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesít ,56 Jegyzett, be nem fizetett tőke (3A121) Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivét ,61 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját ,27 részvények névértéke ALAPVETŐ TŐKE ,78 Alárendelt kölcsöntőke Értékelési tartalék (számviteli) Járulékos tőkeelemek csökkentése 3A2132, 3A JÁRULÉKOS TŐKE SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) , Jövedelmezőség alakulása, likviditás, pénzügyi helyzet mutatószámai Jövedelmezőség alakulása Az eredmények alakulására jelentős csökkentő hatással voltak a gazdaságban ill. a szabályozói környezetben jelentkező negatív folyamatok. A piacon elérhető állampapír hozamok csökkentek, a befektetési piacon szűkültek a lehetőségeink, ezáltal jelentősen csökkent a pénzügyi műveletek nettó eredménye, a Ft gyengülés jelentős volt. A váratlan és bizonytalan tartalmú média és szabályozási hírek, illetve az átárazódások a visszafizetési hajlandóságot, képességet jelentősen visszavetették. Emiatt a függő kamat minősítés során keletkező értékvesztés-céltartalék állományok emelkedése direktben rontotta eredményünket. A fogyasztókkal szembeni hitelezési szabályok 2010-ben szigorodtak, így a piaci lehetőségek erősen beszűkültek, mely hatással volt a évünkre is. A Hitelszövetkezet igyekezett ezen negatív hatásokat a legjobban kivédeni, illetve alkalmazkodni a kialakult kedvezőtlen helyzethez. A Hitelszövetkezet adózás előtti eredménye eft veszteség, amely a évi pozitív összegű adózás előtti eredményhez képest jelentős változás. A kapott kamatok és kamatjellegű bevételek előző évhez viszonyítva 1,11%-kal növekedett a kamat és a kamat jellegű ráfordítások 9,8%-kal csökkentek. A biztonságos működés egyik fontos pillére, hogy a kamatkülönbözet fedezze a működési költségeket. A 2012-ben kitermelt eft kamatkülönbözet 107,26 %-os lefedettséget biztosított a költségekre. A versenyképesség megtartása érdekében a Hitelszövetkezet mind betéti, mind hiteloldalon a jegybanki alapkamat alakulásához igazodva hajtotta végre kamatváltozásait. Ez tükröződik a számokban. A kamatbevételeken belül a legmeghatározóbb a hitelek után kapott kamatok voltak. A jövedelmezőség alakulására az értékvesztés állomány változása is nagy hatással volt évben eft értékvesztés növekmény keletkezett, amelyből eft értékvesztés és céltartalék képzés, és eft visszaírás történt. Általános igazgatási költség 23,46 %-kal az előző évhez képest jelentős mértékben emelkedett. 20

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához Budapest, 2012. május 29. Tartalomjegyzék Oldal A) ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás és a számviteli

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben