GALAKTIKA. Tudományos-fantasztikus antológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALAKTIKA. Tudományos-fantasztikus antológia"

Átírás

1 0

2 GALAKTIKA Tudományos-fantasztikus antológia Robert Bloch: Holnap történt (Gspann Veronika fordítása) Arthur C. Clarke: Ítéletnapig (Árokszállsy Zoltán fordítása) Arthur C. Clarké: Az áruló orchidea (Árokszállsy Zoltán fordítása) Linó Aldani: Törpeharcsák a Vénuszra (Karig Sára fordítása) Sandy Fisher: Búcsú a civilizációtól (Kovács Géczi Judit fordítása) Robert Silverberg: Gyújtópont (Elek István fordítása) Chad Olivér: Távol a Földtől (Vámosi Pál fordítása) Hoszi Sziniti: A racionalista (Karig Sára fordítása) Dean McLaughlin: Ígérj meg nekik mindent (Elek István fordítása) John Cohen: Robotok az ókorban (Göncz Árpád fordítása) C. M. Kornbluth: Az idő kalandora (Kolozsvári Papp László fordítása) Rozsnyai Ervin: A fantasztikus irodalom és a mi világunk (A. Urban könyvéről) Kötetünk képeiről (K. P.)

3 Összeállította és szerkesztette Kuczka Péter A fedélterv és a tipográfia Erdélyi János munkája A fedélen Athanasius Kircher művéhez készült illusztráció Kuczka Péter editor,

4 Robert Bloch HOLŃAP történt Szeretnék elmondani valamit erről a sztoriról. Volt idő, amikor nagyon gondolkoztam rajta, hogy egyáltalán megírjam-e. Réges-rég motoszkál bennem a történet, de ahogy szorgalmasan végigböngésztem a legfrissebb Science fiction termést, elvesztettem a bátorságomat. Szinte hallottam a fanyalgó szerkesztőt: Ez a téma rég lefutott. A világ pusztulása... És hol marad a hősnő meg a nagy fordulat?!" Ugyanakkor nagyon szerettem volna megbirkózni a feladattal, így született meg az én történetem a gépek lázadásáról. Az ötlet nem új, a cselekmény a lehető legegyszerűbb. Mégis világosan tükrözi a szándékomat: elmondja, hogy valójában mi is történne az emberekkel, ha a gépek fellázadnának. Számtalan elbeszélés kerülgette már a témát - de mindig csak kerülgette. A szerzők nekigyürkőztek, de nagy volt a falat. A valóságos részleteket, tényeket néhány sorban intézték el: Előbb New Yorkot, majd Londont özönlötték el a gépek." Értik, mire gondolok? Általánosítanak. Hajánál fogva rángatják elő a cselekményt, megjelenik a gazember és a hősnő, majd a hős, aki az utolsó pillanatban megmenti a világot. Bizony, az igazi, hétköznapi beszámoló arról, hogy mi történne az emberekkel egy meghibbant világban, még nem hangzott el. Az én sztorim erről szól. Tudom, hogy merész vállalkozás - a téma egy H. G. Wellst igényel; az írók többnyire ezért riad óznak tőle, de valakinek meg kellett írnia. Egy ideig magam is mindenféle kiagyalt cselekménnyel játszadoztam, de aztán rájöttem a dolog nyitjára: egyszerűen el kell mondani a történetet, a részletekkel együtt. Az emberiség kérlelhetetlen végzetét. Így írtam meg, ilyen egyszerűen. Ha tetszést arat, jó. Ha nem, könyveljék el irodalmi bűnként, de én akkor is örülök, hogy elkövettem. 3

5 ELSŐ FEJEZET Meghibbant világ A zűr egy ébresztőórával kezdődött. Az óra Dick Sheldon gyomrában csörgött. Sheldon legalábbis kezdetben azt hitte. Aztán átfordult a másik oldalára, és rájött, hogy az a nyavalyás valahol a fejében rikácsol. A józan ész kisvártatva a segítségére sietett. Az igaz, hogy jócskán beszívott az éjszaka, de annyira nem, hogy lenyeljen egy ébresztőórát. A zaj csakis az éjjeliszekrényen álló órától származhat. Sheldon óvatosan kihúzta sovány kezét a takaró alól, és az éjjeliszekrényre tette. Mint egy vak polip tétován tapogatózó csápjai, ujjai végigsiklottak az óra fémes felületén, a kéz rátalált a kiugró csörgőgombra, és elcsavarta. Legalábbis ő azt hitte. Az óra mégis tovább csörgött. A kétségbeesett Sheldon kinyitotta a szemét, és felült. Aztán gonoszul, előre megfontolt szándékkal nyújtotta ki a kezét, és megragadta az átkozott szerkezetet. Majdnem letépte a gombot, úgy megcsavarta. A csörgés folytatódott. Sheldon migrénje minden dühével dobta le a takarót, jobb kezével megragadta az órát, talpra szökkent, és közben a földhöz vágta a kellemetlen masinát, a helyzethez illő szavak kíséretében. Az ébresztőóra dacosan még egy utolsót hörgött, és kimúlt. Sheldon néma undorral bámulta. - Fene beléd - motyogta. Ahogy végigjártatta szemét a kis lakáson, felfigyelt egy másik zavaró jelenségre. Fény. Persze, hisz ivott az éjjel. Hazajött, bebotorkált az ágyába, és égve felejtette a villanyt. Odatántorgott a kapcsolóhoz, és matató ujjai - ma már másodszor - elcsavartak egy gombot. A gomb kattant egyet. A fény nem aludt ki. Sheldon még egy kísérletet tett. A körte tovább világított. - Az istenit neki - motyogta Sheldon, módosítva előbbi kijelentését. Még mindig kábult, nem csoda, hogy az érzékei gúnyt űznek belőle. Van ennek orvossága, még ha kicsit drasztikus is. Kétségbeesett lépés, de csak ez segíthet. Megborzongott, majd peckesen elindult a fürdőszoba felé. Haszontalan ujjait újból csatarendbe állította, ezúttal a hidegvízcsap kinyitása céljából. Forró fejét a jeges zuhany alá dugta, és ott tartotta, amíg a felingerelt hús fájón tiltakozni nem kezdett. Aztán végigcsöpögött a fürdőszobán, és munkába fogta a törülközőt. Így már egészen más. Megfordult, és elzárta a csapot. A víz tovább folyt. Újból nekiesett, jó erősen megcsavarta, és érezte, hogy elmozdult, a víz azonban vígan folydogált tovább. - Az a... - motyogta Sheldon, de ezúttal nem folytatta. Biztos már megint az a nyavalyás háziúr. Majd ő megmondja neki a magáét, ha lemegy. Inkább este - gondolta, miután egy pillantást vetett az órájára. Megint a régi nóta: ha nem siet, elkésik a szerkesztőségből. Hogyan is hoznának össze egy valamirevaló számot az ő, Ríchard Sheldon, a kitűnő fiatal újságíró közreműködése nélkül? Sheldon tudta a választ - tudta, hogy egész derekasan megcsinálnák a lapot az ő mégoly kitűnő, lendületes közreműködése nélkül is. 4

6 Mindenesetre hasznára válnék, ha beérne az irodába, még mielőtt ők is fontolóra vennék a kérdést. Gyorsan felöltözött, fejébe nyomta a kalapját, s a tükörben megvizsgálta sovány, elnyűtt arcát. Savanyú képet vágott; a vízcsobogás zaja újból betolakodott a tudatába. Visszasietett a fürdőszobába, és tett egy utolsó kísérletet. A csap könnyen mozdult mindkét irányba, de a víz egyenletes sugárban folyt tovább. Lehet, hogy estig elárasztja az egész lakást. Csak árassza. Visszarohant a szobába, felkapta a táskáját, és kinyitotta az ajtót. A keze akaratlanul is a villanykapcsolóra tévedt. Újabb kattanás, de a fény nem aludt ki. - Márpedig elmegyek - döntött Sheldon, és becsapta maga után az ajtót. A kocsikulcsot már a lépcsőházban elővette, de azonnal eszébe jutott, hogy az autót ott hagyta tegnap a bár előtt, és taxival jött haza. Ez azt jelenti, hogy villamossal kell mennie. Újabb időveszteség, ugrott a reggeli. Ez a nap is jól kezdődik. Sheldon a sarok felé igyekezett. Közben másnapossága visszatért, de a testi kínokat most lelkiek váltották fel. Sheldon ugyanis különös utálattal viseltetett a villamossal szemben. - A villamos - szónokolta gyakorta, esti ivászatok alkalmával - a civilizáció legtökéletesebb szimbóluma. Zaj, fény, rácsos ablakok. Gépszörny, fémbörtön, amelyben csapdába ejtett emberi lények száguldanak őrült csörömpölés közepette nem kívánt úticéljaik felé. 5

7 Sheldonban volt egy adag a filozófusból, de ugyanannyi a komplett hülyéből is. Se ez, se az nem segített rajta - utálta a villamost. Ahogy elérte a sarkot, felnyögött. A megállóban kisebb birkacsorda álldogált némán, türelmesen. A zajos vasszörnyre vártak, hogy kitárva bendőjét bekebelezze őket, és elcsörömpöljön velük mindennapos rabszolgaságuk irányába. Kezükben tízcentest szorongattak - a megtiszteltetésért fizetni is kell. Valamennyien, öregek és fiatalok, nők és férfiak, reménykedve tekintettek bal felé, a villamosnak onnan kellett jönnie. Bódult sóvárgással jártatták a szemüket fel és alá az üres sínen - mintha igazán várnák, hogy megérkezzék, mintha örülnének a jöttén, és bizakodnának, hogy figyelmük összpontosítása sietteti a pillanatot. Egy másodpercre Dick Sheldonnak bolond gondolata támadt. Mi lenne, ha ma reggel nem jönne a villamos? Ha mondjuk kisiklana, vagy megállna, és nem moccanna egy tapodtat sem? Olyan egyszerű - csak egy csöpp kis műszaki hiba kellene hozzá. Mint az ébresztőóra, amely nem akarta abbahagyni a csörgést vagy a villanykapcsoló meg a fürdőszobacsap. Milyen nagyszerű pillanat lenne! A hivatal rabszolgáinak kis csordája végre örökre megszabadulna a gépi segédeszközök uralmától. Szabad emberként sietnének a munkába, többé nem álldogálnának összezsúfolva, mint holt lelkek a pokol tornácán, hogy a bűzös, csikorgó fémváz végighurcolja őket az utcákon. Igazán, mi lenne, ha nem jönne a villamos? Ha nem döcögne be a vasszekér... Csörömpölés zökkentette ki álmodozásából. A villamos megérkezett. Az alázatos kis utasok kisereglettek a sínekhez, mintha csak ünnepélyes fogadásra gyűltek volna össze. Nemsokára bemutatkozhatnak őfelségének, a Gépnek. Először a szép ifjú lányok - a gyorsírók. Aztán a matrónák, a munkaképes férfiak, végül az aggok. Minden olyan rendezetten ment. És olyan átkozottul szentséges volt! A villamos nagy csikorgással fékezett. Az ajtók azonban nem nyíltak ki. A vezető a fogantyúkkal kínlódott, a tömeg zúgott. A vezető belevörösödött az igyekezetbe, a zaj nőtt. Végül az ajtóhoz lépett és belerúgott. Az utasok felszálltak. Sheldon elmosolyodott. Valami - de nem az igazi. Aztán mély lélegzetet vett, és belevetette magát a küzdelembe. Három perc múlva úgy állt a kocsi belsejében, mint egy farkára állított szardínia. A hatalmas konzervdoboz tovagördült. Valaki megnyomta a berregőt. Sheldon megfeszített testtel várta a lökést. A rázkódás elmaradt. A villamos elhaladt a megálló előtt, és nem állt meg. A berregő dühödten, makacsul szólt. A vezető hibájából most valakinek kétsaroknyit vissza kell gyalogolnia. Na, de most már megáll... Nem állt meg. Szépen tovagördült. Egy nő jajveszékelni kezdett. - Le akarok szállni! A vezető hátrafordult, és belebámult a tömegbe. - Sajnálom, asszonyom, beragadt a fék. Az előbb hoztam rendbe, de a légfék nem működik... A berregő ismét megszólalt, de a villamos csörömpölve folytatta útját. Sheldon hirtelen úgy érezte, gyorsul. Mintha mindentől függetlenül haladna. A szíve nagyot dobbant. Mi lenne, ha valóra válnék az ötlete, és a villamos egyáltalán nem állna meg? Ha valami perverz véletlen folytán csak menne, és cipelné ezeket a szerencsétlen halandókat utcáról utcára, megállás nélkül? A villamosvonalak bolygó hollandija?... Halkan kuncogni kezdett, de az utasok nem kacarásztak. Valóságos csengősortűz hallatszott, majd egyetlen berregéssé olvadt. 6

8 - Hagyják már abba! - ordított a vezető, aki teljesen kijött a sodrából. - Az istenért, emberek, csak megjavítom ezt itt, és azonnal megállunk. De a berregő csak szólt. Beragadt. Sheldon tudta. Beragadt mint az ébresztőórája, a villanykapcsoló, a vízcsap és a villamos fékjei. Fékek, berregők, csapok - mind beragadtak. Mit jelenthet ez? Valóban történt valami? Nem, semmi sem történhetett. Mert - na, hát egyszerűen nem, lehetetlen. Ezt még egy gyerek is tudja. Az utasoknak más volt a véleményük. Szerintük igenis történhetett. Ordítoztak és átkozódtak teljes összhangban, amely még az őrjítő berregést is túlszárnyalta. - Állítsa már meg! Le akarunk szállni! Mi történt? Fel fogom jelenteni! Le akarok szállni! A vezető ütötte, vágta az irányítószerkezetet. Kinyitotta az ablakot. A villamos sivítva száguldott. Valaki sikoltozni kezdett. A himbálózó utasok görcsösen kapaszkodtak. A vezető kinyúlt az ablakon, és megrántotta az áramszedőt. Fény villant, és bekövetkezett a rövidzárlat A kocsi még hallatott néhány sikolyt, majd utolsót hörgött és megállt. Sheldon a villamos sikolyában dacos ellenszegülést érzett. A pánikba esett tömeg felkapta, és lesodorta a kocsiról. Sheldon az utcán találta magát, a szerkesztőség mögött. Elvigyorodott, megkerülte az épületet. Üdítő kis élmény volt. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha teljesülnének az álmai. Ügyet sem vetve a járdán csoportosuló bámészkodókra, Sheldon belépett az épületbe, és elindult a lift felé. - 'reggelt, Mr. Sheldon. - 'reggelt, Jaké. Jaké behúzta a liftajtót. A lift elindult fölfelé. Emelkedett és emelkedett. - Hé, a nyolcadikra. Jaké I - Beragadt! - Állítsa meg, hülye! A hülye" megnyomta a vészgombot. A lift tovább emelkedett. - Ól A lift felgyorsult, magától mozgott, irányítás nélkül, és csak emelkedett, emelkedett, fel egész a... Zúgás. Sheldon halántékában iszonyú tempóban lüktetett a vér, ahogy a lift hirtelen zuhanni kezdett. Elszédült. Hihetetlen sebességgel száguldoztak fel és le, le és fel. Jaké kétségbeesetten zokogott, és összevissza nyomogatta a gombokat. A lift egyszerre fülsiketítő robajjal megállt. - Az alagsor - zihálta Jaké. - Jó, hogy nem még lejjebb, Mr. Sheldon. Menjen fel a lépcsőn. - Megfogadom a tanácsot I - Sheldon a lépcsőhöz robogott. Eszeveszett iramban vette a fokokat. Valami kivált az agyából, és ezt duruzsolta a fülébe: Ebből nagy sztori lesz, hatalmas szenzáció... Átment a külső szobán, átvergődött az íróasztalok között, és kivágta az ajtót, amelyen ez állt: Lou Avery - hírrovatvezető Lou Avery izgatottan felkapta kis kopasz madárfejét, amikor Sheldon berobbant a szobába. Apró, mélyen ülő szeme bandzsán csillogott. Gyorsan felállt, és Sheldonhoz kacsázott. - Megint elkésett, de most nincs időm kirúgni. Megdöbbentő változások előtt állunk, és szükségem van magára. 7

9 - Azt hiszem, volna egy témám, főnök - kezdte Sheldon. - Azt hiszi, volna egy témája? Azt hiszi, volna egy témája, amikor az év legnagyobb szenzációja majdhogy ki nem veri a szemét? - hadarta Avery. - Nekem van egy témám! A legőrültebb átkozott sztori, amit valaha is hallott. Az apró szemek izzani kezdtek. - Ide figyeljen, hígvelejű. Próbálja meg bevenni a következőket. Egy órával ezelőtt, keleti zónaidő szerint nyolc órakor a világ valahogy megbolondult. Sheldon szíve megint gyorsabban dobogott. Tudta, mi következik. - A Huszadik Század"-nak 8.10-kor kellett volna befutnia, és nem érkezett még. A pennsylvaniai Readingben van, és nyugat felé tart. Kitolatott a rendező pályaudvarra, aztán visszatolatott a váltón. Senki se tudja, ki állította át a váltót, és azt sem, hogy miért nem áll meg a vonat, egyszerűen megbokrosodott. Avery kopogott az asztalon. - Három repülő, amelynek le kellett volna szállnia, még mindig ott röpköd valahol a Nagy-tavak fölött. Nem akaródzik lejönniük. Az Albánia sem dokkolt ma reggel. Kint kószál a szorosban, délnek tart. Itt a kapitány távirata. Nem tudják megállítani. A gáztársaság jelenti, hogy képtelen elzárni a csapokat. A villamostársaság jelenti, hogy minden fényforrás üzemel. A vízművekhez ötven bejelentés érkezett elárasztás miatt. A csapokat nem lehet elzárni. Avery ceruzája minden kijelentésnél idegesen koppant egyet az asztalon. - A villamosvasút társaság jelentése szerint zavarok támadtak a közlekedésben az összes vonalon. A 108. utcánál összezúzódott egy földalatti szerelvény. A vonatok nem állnak meg. A hivatali lifteket nem lehet kezelni. Az Empire Színházból telefonáltak: egész éjjel ment egy film, és nem tudják kikapcsolni sem a vetítőkészüléket, sem az önműködő visszatekercselőt. Az egész banda kint van riporton a városban. Már meg se hallgatom a jelentéseiket. Mind ugyanaz, érti? Mind azt mondják, hogy a világ megbolondult. - Ez az én sztorim is - motyogta Sheldon. - Mi más lenne! - Avery az ablakhoz lépett és kibámult. - Valami történt odakint. Valami óriási. Elszabadult a pokol. Mindezt megírhatjuk, de én nem ezt akarom. - Az apró rovatvezető hirtelen megfordult. - Tudni akarom az okát. - Érdeklődött már a Rockefeller Alapítványnál? Az egyetemeken? - Természetesen. Fogalmuk sincs. Napfolttevékenység talán. Valami, ami a mechanika törvényeit megváltoztatja. Már elkezdték a kutatást". De szemmel láthatóan kemény diónak tartják. Egy sereg ütődött is telefonált. A világ vége és hasonló maszlagok... - Mit szólna Krane-hez, a fizikushoz? - javasolta Sheldon. Avery megfordult. - Nem rossz. Kérjen tőle nyilatkozatot. Nyílt az ajtó. Egy nyomdászinas sietett be, és egy lapot dobott az asztalra. Mögötte feltűnt Pete Hendricks, a nyomdafőnök. - Itt a különszám! A nyomdászinas rikkantása Hendricks mély hangjába fulladt. - Itt az a rohadt különszám - recsegte. - És jó lesz, ha azonnal gondoskodik egy újabbról, Avery. - Hogyhogy? - Épp most fejeztük be a nyomást, de a gépeket nem lehet leállítani. Üresen futnak, érti? Legjobb lesz, ha papírt rakunk be, és hasznosítjuk őket. Ha nem, el kell vágni a vezetéket. Hendricks elveszítette nyugalmát. A hangja megcsuklott, ahogy folytatta. - De mit történt, főnök? Nem értem, nem értem, miért nem állnak meg. És a lift is megkergült. Mi történt? - Gyerünk le a földszintre! - kiáltott Avery. - Legyenek készenlétben. Lesz még egy különszám. Ne vágjanak el semmit, ne hirtelenkedjenek, csak álljanak készen. 8

10 Kiterelte Hendrickset és a nyomdászgyereket a szobából, és becsukta az ajtót. - Látja? Dick Sheldon bólintott. - Csinálja meg, amit javasolt, keresse meg ezt a Krane-t. Andrew Krane, igaz? Biztos lesz véleménye... mindig felviszi a példányszámot. Tudja, hol lakik? Sheldon bólintott, és kinyitotta az ajtót. - Igen, egyébként - Avery elfordította madárfejét - legyen nagyon óvatos, fiam. Nem lehet tudni, mi lesz még odakint. Egyre jobban elvadul a dolog, szóval vigyázzon magára. Mindannyian harcban állunk valami új, nagy és szörnyű ellen. Mintha nem is ez a világ lenne. MÁSODIK FEJEZET A katasztrófa oka ismeretlen Amikor Sheldon leért az utcára, még javában folyt a csikorgás, csörömpölés. Ezer és ezer fémtorokból szállt a rekedt, ujjongó, harsány győzelemüvöltés. Más zajok is hallatszottak - emberi ordítás, nyöszörgés az ezúttal korántsem alaptalan pánik hangjai. Sheldon szemügyre vette a járdán nyüzsgő sokaságot. A tömeg szinte hozzátapadt a gyalogjáróhoz, az utcákat a félelem uralta. Sheldon a tovaszáguldó kocsikat bámulta. 40, 50, 60 mérföldes sebességgel mentek. Iszonyú látvány volt a vezetők arca. Csak ültek, és görcsösen kapaszkodtak a kormányba, amely nem engedelmeskedett többé. Nekiiramodott. A kanyarban félrelökdöste az útból a kábult bámészkodókat. A távolban feltűnt a bérház, amit keresett. Megnézte a lakók jegyzékét - Krane a 92-es számú lakásban lakott. Sheldon nem csöngetett fel. Nem volt értelme. Nem ment a lifthez sem, hanem az előcsarnokon át a lépcsőhöz sietett, és felvánszorgott a kilencedik emeletre. Kifújta magát, és elindult a folyosón a sötét ajtó felé. Megint egy csengő. Sheldon kopogott. - Szabad. A mély hang valahogy furcsának tűnt. Sheldon csakhamar rájött, hogy mi a különös benne. A hang nyugodt volt - az első nyugodt hang azon a napon. Kinyitotta az ajtót, és belépett a tágas nappali szobába. A háttérben egy magas férfi állt, arccal a széles ablakok felé. - Mr. Krane? - Én vagyok. - Richard Sheldon a Morning Presstől. - Üdvözlöm. A magas férfi lassan megfordult. Sheldon szemben állt Andrew Krane-nel, és belenézett a magas homlok alatt mélyen ülő, sötétbarna szempárba. A fizikus izmos teste és őszes kefehaja furcsán hatott, valahogy nem illett össze. De ezen a napon semmi sem stimmelt. Sheldon elvigyorodott. - Gondolom, sejti, hogy miért vagyok itt. Krane viszonozta a mosolyt. - Nyilatkozatért, gondolom. - És újból elmosolyodott. - A közhit szerint a tudósoknak mindenről van elméletük. De félek, hogy ki fogom ábrándítani, Mr. Sheldon. Semmi ilyesfélével nem szolgálhatok. - De valamit csak kisütött... ha figyelte a dolgokat... Ki vele! Nagyon érdekel. 9

11 Ahogy leült, Krane arcáról eltűnt a mosoly. Szemét makacsul a szőnyegre szegezte. - Órákon át álltam az ablakban, és figyeltem. Figyeltem a gépek mozgását. Minden mozgásban van. Az összes gépi szerkezet fokozta sebességét, energiáját. Észrevette, hogy gyakorlatilag minden abnormis jelenséget az jellemez, hogy a gépek nem állnak meg? Semmit sem lehet elzárni. Mintha valami roppant, eddig ismeretlen, a belső energián túli energiafajta tartaná uralma alatt a dolgokat. Akár valami életfélének is nevezheti. Sheldon bólintott. Krane ugyanazon a hangon folytatta: - Nincs teóriám. Napfolttevékenység. Mágneses energia. Talán elektromosenergiaátalakulás. De hát nem mindegy, hogy minek nevezzük? Megtörtént, ez a lényeg. Gépeink valami újfajta energia hatása alatt állnak. Valami új energia mozgatja a gépesített, mesterségesen szervezett szervetlen anyagot, amelyet az emberiség szolgálatára hoztunk létre... Hétköznapian fogok fogalmazni. A gépek élnek. Ez abszurdnak látszik, da lehet, hogy nem az. Az emberi test... nos, gép. Eleven, élő gép. Részecskék halmaza, amelyek mozgássá, élettevékenységgé szerveződtek. Milyen erő hozza őket működésbe? Tulajdonképpen mi az élet? Elektromos energia - vagy lélek? Csak annyit tudunk, hogy valami szikra életre kelti a gépet, amit testünknek nevezünk, és eleven létezővé változtatja. Lehet, hogy hasonló szikra hozta most működésbe gépi szerkezeteinket? - Vadul hangzik - mormolta Sheldon. - De egész valószerűen. Vagy az, ami a szeme előtt folyik az utcán, nem elég vad? A gépek maguktól mozognak, az elektromosak, a robbanómotor-hajtásúak, az emelőgépek, mind! Önállóan mozognak, élnek! Krane felállt. - Mondtam, hogy nincs elméletem. Nincs, csak félek. - Mitől? Krane figyelmen kívül hagyta a kérdést. A falnak beszélt, magának. - Kezdetben azért csináltunk gépeket, hogy dolgozzanak nekünk. Aztán olyan gépeket csináltunk, amelyek maguk is gépeket gyártanak. Mozgó, beszélő, termelő, romboló szerkezeteket. Olyan gépeket, amelyek járnak, száguldanak, repülnek, másznak, ásnak, harcolnak. Gépeket, amelyek összeadnak, nyomtatnak, hallanak és tapintanak... Kétmilliárdnyian vagyunk mi, az emberiség. De mennyi lehet a gépek száma? Ez aggaszt engem. Mekkora lehet a számbeli fölényük? - Mire céloz? - Talán egy új fejlődési formával állunk szemben - mondta Krane. - Olyan fejlődéssel, ami lassú előrehaladás helyett hirtelen változásokban nyilvánul meg. Az élet nemcsak fokozatosan, hanem ugrásszerűen is fejlődhet. Ha így áll a dolog, mind életre kelnek egyszerre. S mint eleven lények megkeresik majd a helyüket a világban. Nem lesznek rabszolgák többé, ezt már megmutatták. Tehát újfajta fejlődés. Aztán... lázadás. - Gondolja, hogy ellenünk fordulnak? - Sajnos már meg is tették. Mi más lenne ez a szüntelen mozgás, ha nem a lázadás első kifejezése? - De csak nem hiszi, hogy a gépek értelmes lények? - Ki tudja? Ki tudhatja, hogy valójában mi is az értelem? Mi az agy? Szürke szivacs? Nem inkább szikra, belső energia, amely képessé tesz valamilyen cél elérésére? Nevezheti ösztönnek, tudatnak, a helyét valahol a koponyában szokták meghatározni, de ki tudja, hogy nem létezik-e valamilyen más formában is? A gépi intelligencia talán egy más fajtát képvisel, egyfajta kollektív intelligenciát. Ha így van, akkor ez a kezdeti, céltalan ide-oda rohangálás előbb-utóbb nyílt akcióvá fejlődik. Tervvé, mozgássémává. - Ne beszéljen ilyeneket egy másnapos embernek I - mondta Sheldon. Felállt, és a rádióhoz lépett. - Bekapcsolhatom? 10

12 - Kapcsolja csak. Hátha van valami újság. Hát újság, az volt. Ahogy a rádió bemelegedett, a bemondó zihálásán zavaros hangok törtek át. -...jelenti, hogy az országban szükségállapotot rendeltek el. A Virginia állambeli Norfolkból érkezett hivatalos jelentés szerint a haditengerészeti dokkban üzemzavar történt... A dokkban üzemzavar történt. Empire City... A polgármester elrendelte, hogy... Art Goodman és a fiúk kiruccannak hé Abbot disznók a tizenegyes vonalán belül Claire de Lune ha ha a barátaim piros betűk az ezen a nemzeti felhívás most a boxban Phantom... Sheldon kikapcsolta a rádiót. Az csak szólt tovább. A bemondó hangját túlharsogta a zűrzavar, olyan hibbantan, összefüggéstelenül, hangosan, hogy egy percre megbénította az érzékeket. Krane talpra ugrott. - Bekövetkezett - suttogta. - A második szakasz. A gépek már nemcsak rohangálnak, hanem akcióba léptek. Önállóan! - A tegnapi műsor részletei - suttogta Sheldon. Megragadta Krane karját. - Velem kell jönnie és beszélnie kell a főnökömmel, Lou Averyvel. Betesszük a következő számba. Az elképzelését meg mindent. - Gyorsan kell dolgoznunk. - Mi értelme... - mormolta Krane. - Jöjjön. Van megoldás. Találnunk kell... amíg lehet. - Nos, jól van. A két férfi az ajtó felé indult. A rádió tovább harsogott természetes vitaminok jelentik, hogy kettő hiányzik, most kapcsoljuk önöknek a holnapi gyilkosságot, csak tíz centet küldenek és a különbséget... Sheldon arcára kínos, savanyú mosoly telepedett. A rádió tébolyult hangja gúnyos istenhozzádot üvöltött. HARMADIK FEJEZET Menetelő gépek Az utcák tele voltak menekültekkel. A hivatalok, üzletek, lakások száműzöttjeivel - a hivatal és az otthon többé már nem volt biztonságos. A liftek, a kazánok, a tűzhelyek nem szolgáltak többé. Idegen lett mind, ellenség. A tulajdonuktól megfosztott emberek az utcára csődültek. Most, hogy az első ijedség elmúlt, céltalanul ődöngtek. A levegőben feszültség és egyre növekvő félelem vibrált. Nem tudták, mit tegyenek - ilyesmire nem volt példa, irányításra senki sem vállalkozott. Ki irányíthatott volna, és hova, mi ellen? Úgy látszott, csupán két céltudatos ember van a tömegben, az utat törő Krane és Sheldon. A többiek csak álltak és bámészkodtak. Néhány rendőr járkált céltalanul fel-alá, de nem is kísérelték meg, hogy utasításokat osztogassanak. Még a szemükben ülő rémületet - a minden szemben ott ülő rettegést - sem próbálták leplezni. Ugyanis új esemény következett be. Sivító füttyök hallatszottak, autók suhantak tova, de a füttyögésbe most belejátszott egy új hang - a sziréna bőgése. Autódudák bégettek, néhány elzúgó kocsiban nem ült vezető. - Nézze! - Sheldon megragadta Krane karját. Sivítva, csörömpölve, két keréken egy rézvörös tűzoltóautó száguldott végig a főúton. Kerekeken gördülő pokol, vezető vagy akár egyetlen tűzoltó nélkül. Az autók szétszóródtak, mintha csak hallották volna, hogy közeleg. Az emberek pedig visszahúzódtak, vissza a kapualjakba. Féltek. De hát mitől? 11

13 Ahogyan futni kezdtek, Sheldon még mindig szorította a fizikus karját. El akart tűnni az utcáról, elmenekülni a valóság elől, amely olyan készületlenül érte. Vissza az irodába, a laphoz, ahol a mindennapi munkamenet rendje uralkodik. Vissza a megszokott arcok és megszokott teendők vigasztaló körébe. De amikor végül megmászták az emeleteket, és benyitottak a szerkesztőségbe, hiányoztak az ismerős arcok. Helyesebben a jól ismert arcok idegen kifejezést öltöttek. Félelmet, rettegést, hisztériát tükröztek, akár az utcai járókelőké az imént. Az emberek magukban beszéltek. Mi értelme lett volna egymáshoz szólni, hiszen senki sem tudta a választ. A megszokott munkarendnek nyoma sem volt. Mind ott ácsorogtak körben: a gyorsírók, az olvasószerkesztők, a fiúk a sportrovattól, a hivatalnokok, riporterek, a nyomdászfiúk - az elcsigázott szemtanúk. Hirtelen mind egyenlőek lettek, a félelem elmosott minden különbséget. A viharedzett Negyedik Rend tagjai, nők és férfiak álltak, és nézték, hogyan dolgoznak az írógépek. Saját írógépeik a saját asztalukon vidáman csilingeltek, kopogtattak, anélkül hogy emberi ujj érintette volna a billentyűket. Nevetséges, groteszk - de a groteszk és az iszonyat rokon fogalmak... és ez iszonyatos volt. Krane fogalmazta meg. - Arthur Machen meghatározása szerint - suttogta - a szörnyűség legtisztább megnyilatkozása, ha egy rózsa dalra fakad. - A pokolba ezzel a hülyeséggel! - pattant ki egyetlen hirtelen szökkenéssel Lou Avery a szobájából. - Az egész világ megzavarodott, maguk meg csak tátják a szájukat, és badarságokat fecsegnek! Sheldon elmosolyodott. Valamiben mégis meg lehetett kapaszkodni; Lou Avery nem veszítette el a fejét. - Sheldon! - recsegte az apró termetű ember. - Hagyja abba a rángatózást, és számoljon be, mit végzett Krane-nel. - Ez itt Krane - válaszolta Sheldon. - Jól van. Jöjjenek be gyorsan. Az ajtó becsukódott mögöttük. A szobában viszonylag csend és nyugalom volt. - Történt valami, amióta elmentem? - kérdezte Sheldon. - De még mennyire, fiam I - Avery az asztalán szétszórt papírhalmazra mutatott. - Az események gyorsan követik egymást... nagyon gyorsan. És nemcsak nálunk. AP jelentéseket kaptunk Londonból, Rióból, Szingapúrból. Az itteni helyzet sem rózsás. A kazánok felizzanak, tüzet okoznak. A tűzoltósággal baj van, nem tudják kihozni az autóikat. Donovant beküldtem a városházára, hogy kérjen nyilatkozatot a polgármestertől. Rengeteg különös baleset történt. Túlságosan sok... Avery szünetet tartott. Megragadott egy ceruzát, és felhangzott az ismerős kopogás. - És ez még nem minden. Gondolom, tudják, hogy a rádió is megkergült. Az a gyanúm, hogy most a távíró következik. A telefontársaság megszüntette a helyi hívásokat, de nem adott magyarázatot. Aggie kint ül, és megpróbál összeköttetést teremteni Washingtonnal. - Washingtonnal? Mielőtt a rádió megkergült, még hallottuk, hogy szükségállapot lépett érvénybe az egész országban - vetette közbe Krane. - Igen. Éppen ezt akarom mondani. Ennyit közöltek és még valamit a dokkbeli zűrről. De én tudom, hogy mi a valódi helyzet, csöppet sem rózsás. A ceruza koppintott egyet. - Ágyúk és tankok tűnnek el a haditengerészet és a hadsereg raktáraiból. Gépi egységek törtek ki a San Diegó-i és Fort Dix-beli fegyverraktárból. Repülőgépek szállnak fel. Avery arcán savanyú, zavart mosoly jelent meg. 12

14 - Talán úgy nézek én ki, mint aki az ujjából szopja az ilyesmit? Esküszöm, ez áll a jelentésben. Elszökött tankok és repülők. Azt meghiszem, hogy szükségállapot van! De hát hogy tegyük be mindezt a lapba? Nyílt az ajtó. Pete Hendricks lépett be. Avery kikapta a nyomdafestéktől még nedves példányt Hendricks szemmel láthatóan remegő kezéből. - Az új különszám? Rendben. Egy pillanat múlva elkáromkodta magát. - A magasságos ménkű essen... Sheldon és Krane a háta mögé lépett, és átkukkantott a válla fölött. A gépi üzemzavar felbolydította a várost" - olvasták a címet. Alatta 12 pontból vastagon szedve, egy teljes hasáb hosszúságában folytatódott a vezércikk. Elolvasták az első néhány sort. - A mai megdöbbentő la lent veszély a gépkocsizókat figyelmeztetik, a kazánokat meg kell szükséghelyzet pia pia Londan cazforttttsten hahadboootgi ezplazazkl klkkkk, 10 Ha Prevalllllha... Először Hendricks nyerte vissza a hangját, de az is alig volt hangnak nevezhető. - Kiszedtük. A gépek nem álltak meg, de kiszedtük a szöveget. És jól szedtük. Louis Fisher meghalt. Elkapta a gép, amikor a rakodókocsik támadtak. Bezárkóztunk, mire megpróbálták betörni az ajtót. Louis halott. Kiszedtük a lapot. Nem tudták megakadályozni, erre most rosszul nyomnak. Hogy Archcsal mi történt, azt ne is kérdezzék. A gépek még csak meg sem álltak, őröltek tovább, tiszta vörös az egész levonat. Mondom, tiszta vörös! Avery már nem hallotta, nem is látta, mikor botorkált ki Hendricks a szobából. Csak bámulta a betűk összevisszaságát a papíron. Végül a ceruza ütemes kopogásba kezdett. - Tudják, hogy mit jelent ez - mormogta. - Elromlottak az írógépek, a távírók, a telefon, a nyomdagépek, a rádió. Vagyis minden hírközlő eszköznek befellegzett. Értik? Hajótöröttek vagyunk ezen a világon mindannyian. Hajótöröttek, összeköttetés nélkül. Gondolom, a posta sem üzemel. A bélyegzőgépek csődöt mondtak, nincs autó, vonat vagy repülő a levélszállításra. El vagyunk zárva, még mielőtt a küzdelem elkezdődne. Avery felállt, lecsapta a ceruzát az asztalra. - De az istenért, még megpróbálhatjuk! - motyogta. - Ha kell, kézi nyomásra állunk át. Ki kell bocsátanunk egy számot. Figyelmeztetni kell az embereket. - De hát mit tehetnek? - kérdezte Sheldon. - Zúzzanak szét mindent, zúzzák össze a gépeket! Szakítsák meg a vezetékeket, vágják el a kábeleket! Kapcsolják ki a feszültségforrásokat, az elektromos áramot, a motorenergiát! Rombolják le a benzinkutakat, mielőtt az autók még hozzájuk férhetnének! Lyukasszák ki a kerekeket! Még van idő. Ők, a gépek még nem szervezkednek. Vadul rohangálnak, de eddig nem léptek fel támadóan... Csak kapnánk már valami értesülést Washingtonból! A fene egye meg, már egy félórája, hogy kiültettem Aggie-t a kapcsolótáblához! Avery erősen megnyomta a csengőt. - Biztos lerobbant a belső összeköttetés is - mondta mogorván. Nem robbant le. A fekete dobozon fémes hang recsegése tört át. Emberi szótagokból állt - vagy inkább egyetlen szótag ismétléséből - de a csengése nem emberi. Harsány, csikorgó, idióta hang, gépiesen ugyanazt ismételte. Újra meg újra felcsapott a győzedelmes vihogás. - Hahaha. Haha. Hahahaha! - Aggie! Avery feltépte az irodaajtót. A hatalmas külső helyiség teljesen elhagyatott volt. - Átkozott hülyék! Hendricks biztosan fecsegett, és most mind odarohantak! 13

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. Fordította F. Nagy Piroska ISBN 963-11-7039-X -------------------------------------- A robotika Három Törvénye 1. A robotnak nem

Részletesebben

V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED

V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED Rae Helmsworthnek és Janine Wilsonnak. Ők tudják, miért 1. fejezet Korábban átélt már melegebb napokat is, de azért még most is elég forrón tűzött

Részletesebben

Szórakoztató irodalom. Órai felolvasásra. Fredric Brown

Szórakoztató irodalom. Órai felolvasásra. Fredric Brown Szórakoztató irodalom. Órai felolvasásra (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\..\tartalomjegyzék.doc - Szórakoztató irodalom) Az alábbi szövegek inkább csak ízelítőt szeretnének nyújtani abból az alsótól érettségiig

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT (Tartalom) A robotika három törvénye 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Részletesebben

Rejtő Jenő. Nincs kegyelem

Rejtő Jenő. Nincs kegyelem Rejtő Jenő Nincs kegyelem I. FEJEZET Wardes csendbiztos gyanútlanul állt a folyóparton, mert a Húsos Farkas fegyvertelen kézzel lépett eléje a bokrok közül, és megemelte a kalapját. De nem mondta azt,

Részletesebben

A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz,

A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz, A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz, hogy a néha-néha betörő ellenséget megfutamítsa. Fogalma

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Magunknak még sok-sok ilyen jubileumot, Önöknek pedig jó olvasást és kellemes ünnepeket kívánok a szerkesztőség minden tagja nevében.

Magunknak még sok-sok ilyen jubileumot, Önöknek pedig jó olvasást és kellemes ünnepeket kívánok a szerkesztőség minden tagja nevében. 50 Hűha! Hát ezt is megértük. Pedig indulásunkkor sokan tíz számot se jósoltak volna nekünk. És most mégis elértük a bűvös ötvenediket. Ilyenkor illik fogadkozni, megújulást, szebbet, többet, újabbat ígérni...

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy SZILVÁSI LAJOS EGYSZER-VOLT SZERELEM REGÉNY KOZMOSZ KÖNYVEK 1966 "Bujkál a hold" címû regényemben megírtam öt Kanadába szakadt soproni fiú sorsát. Azokról a soproni fõiskolásokról van szó, akik 1956 novemberében

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

Egy haláli szingli meséi

Egy haláli szingli meséi MARYJANICE DAVIDSON MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. 1 MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. Könyvmolyképző Kiadó, 3 Szeged, 2011

Részletesebben

Ken Follett - Hat nap múlva telihold

Ken Follett - Hat nap múlva telihold Ken Follet Hat nap múlva telihold Ken Follett - Hat nap múlva telihold Fordította Ladányi Katalin A mű eredeti címe: Ken Follett: Hornet Flight Copyright GABO Kiadó Felelős kiadó: Földes Tamás Copyright

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk szembe magunkat, amint kilépünk ebből a pillanatból.

Részletesebben

DOUGLAS ADAMS. Az Élet, A Világmindenség, Meg Minden

DOUGLAS ADAMS. Az Élet, A Világmindenség, Meg Minden 1. fejezet A szokásos hátborzongató kora reggeli ordítás Arthur Dent hangja volt, aki felébredvén hirtelen tudatára ébredt, hol is van. Nem csupán azért, mert a barlang hideg volt, s nem is csupán azért,

Részletesebben

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester Victoria Forester A lány, aki tudott repülni Ez a regény a Kis ház a prérin és az X-man különös, édes keveréke. Egész végig mosolyogtam (kivéve azokat a helyeket, ahol sírtam). Készülj fel a szívmelengető

Részletesebben

Fordította Berki Judit

Fordította Berki Judit Fordította Berki Judit ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katie Fforde: Love Letters A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Hív Amszterdam Száz boldog esküvőm

Részletesebben

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság ellen, melyek

Részletesebben

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen Gyönyörű Idegen Ahogy a régi életem véget ért, az minden volt, csak nem finom és nőies; inkább egy hatalmas robbanáshoz tudnám hasonlítani. De, hogy őszinte legyek, én voltam az, aki meggyújtotta a zsinórt.

Részletesebben