GALAKTIKA. Tudományos-fantasztikus antológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALAKTIKA. Tudományos-fantasztikus antológia"

Átírás

1 0

2 GALAKTIKA Tudományos-fantasztikus antológia Robert Bloch: Holnap történt (Gspann Veronika fordítása) Arthur C. Clarke: Ítéletnapig (Árokszállsy Zoltán fordítása) Arthur C. Clarké: Az áruló orchidea (Árokszállsy Zoltán fordítása) Linó Aldani: Törpeharcsák a Vénuszra (Karig Sára fordítása) Sandy Fisher: Búcsú a civilizációtól (Kovács Géczi Judit fordítása) Robert Silverberg: Gyújtópont (Elek István fordítása) Chad Olivér: Távol a Földtől (Vámosi Pál fordítása) Hoszi Sziniti: A racionalista (Karig Sára fordítása) Dean McLaughlin: Ígérj meg nekik mindent (Elek István fordítása) John Cohen: Robotok az ókorban (Göncz Árpád fordítása) C. M. Kornbluth: Az idő kalandora (Kolozsvári Papp László fordítása) Rozsnyai Ervin: A fantasztikus irodalom és a mi világunk (A. Urban könyvéről) Kötetünk képeiről (K. P.)

3 Összeállította és szerkesztette Kuczka Péter A fedélterv és a tipográfia Erdélyi János munkája A fedélen Athanasius Kircher művéhez készült illusztráció Kuczka Péter editor,

4 Robert Bloch HOLŃAP történt Szeretnék elmondani valamit erről a sztoriról. Volt idő, amikor nagyon gondolkoztam rajta, hogy egyáltalán megírjam-e. Réges-rég motoszkál bennem a történet, de ahogy szorgalmasan végigböngésztem a legfrissebb Science fiction termést, elvesztettem a bátorságomat. Szinte hallottam a fanyalgó szerkesztőt: Ez a téma rég lefutott. A világ pusztulása... És hol marad a hősnő meg a nagy fordulat?!" Ugyanakkor nagyon szerettem volna megbirkózni a feladattal, így született meg az én történetem a gépek lázadásáról. Az ötlet nem új, a cselekmény a lehető legegyszerűbb. Mégis világosan tükrözi a szándékomat: elmondja, hogy valójában mi is történne az emberekkel, ha a gépek fellázadnának. Számtalan elbeszélés kerülgette már a témát - de mindig csak kerülgette. A szerzők nekigyürkőztek, de nagy volt a falat. A valóságos részleteket, tényeket néhány sorban intézték el: Előbb New Yorkot, majd Londont özönlötték el a gépek." Értik, mire gondolok? Általánosítanak. Hajánál fogva rángatják elő a cselekményt, megjelenik a gazember és a hősnő, majd a hős, aki az utolsó pillanatban megmenti a világot. Bizony, az igazi, hétköznapi beszámoló arról, hogy mi történne az emberekkel egy meghibbant világban, még nem hangzott el. Az én sztorim erről szól. Tudom, hogy merész vállalkozás - a téma egy H. G. Wellst igényel; az írók többnyire ezért riad óznak tőle, de valakinek meg kellett írnia. Egy ideig magam is mindenféle kiagyalt cselekménnyel játszadoztam, de aztán rájöttem a dolog nyitjára: egyszerűen el kell mondani a történetet, a részletekkel együtt. Az emberiség kérlelhetetlen végzetét. Így írtam meg, ilyen egyszerűen. Ha tetszést arat, jó. Ha nem, könyveljék el irodalmi bűnként, de én akkor is örülök, hogy elkövettem. 3

5 ELSŐ FEJEZET Meghibbant világ A zűr egy ébresztőórával kezdődött. Az óra Dick Sheldon gyomrában csörgött. Sheldon legalábbis kezdetben azt hitte. Aztán átfordult a másik oldalára, és rájött, hogy az a nyavalyás valahol a fejében rikácsol. A józan ész kisvártatva a segítségére sietett. Az igaz, hogy jócskán beszívott az éjszaka, de annyira nem, hogy lenyeljen egy ébresztőórát. A zaj csakis az éjjeliszekrényen álló órától származhat. Sheldon óvatosan kihúzta sovány kezét a takaró alól, és az éjjeliszekrényre tette. Mint egy vak polip tétován tapogatózó csápjai, ujjai végigsiklottak az óra fémes felületén, a kéz rátalált a kiugró csörgőgombra, és elcsavarta. Legalábbis ő azt hitte. Az óra mégis tovább csörgött. A kétségbeesett Sheldon kinyitotta a szemét, és felült. Aztán gonoszul, előre megfontolt szándékkal nyújtotta ki a kezét, és megragadta az átkozott szerkezetet. Majdnem letépte a gombot, úgy megcsavarta. A csörgés folytatódott. Sheldon migrénje minden dühével dobta le a takarót, jobb kezével megragadta az órát, talpra szökkent, és közben a földhöz vágta a kellemetlen masinát, a helyzethez illő szavak kíséretében. Az ébresztőóra dacosan még egy utolsót hörgött, és kimúlt. Sheldon néma undorral bámulta. - Fene beléd - motyogta. Ahogy végigjártatta szemét a kis lakáson, felfigyelt egy másik zavaró jelenségre. Fény. Persze, hisz ivott az éjjel. Hazajött, bebotorkált az ágyába, és égve felejtette a villanyt. Odatántorgott a kapcsolóhoz, és matató ujjai - ma már másodszor - elcsavartak egy gombot. A gomb kattant egyet. A fény nem aludt ki. Sheldon még egy kísérletet tett. A körte tovább világított. - Az istenit neki - motyogta Sheldon, módosítva előbbi kijelentését. Még mindig kábult, nem csoda, hogy az érzékei gúnyt űznek belőle. Van ennek orvossága, még ha kicsit drasztikus is. Kétségbeesett lépés, de csak ez segíthet. Megborzongott, majd peckesen elindult a fürdőszoba felé. Haszontalan ujjait újból csatarendbe állította, ezúttal a hidegvízcsap kinyitása céljából. Forró fejét a jeges zuhany alá dugta, és ott tartotta, amíg a felingerelt hús fájón tiltakozni nem kezdett. Aztán végigcsöpögött a fürdőszobán, és munkába fogta a törülközőt. Így már egészen más. Megfordult, és elzárta a csapot. A víz tovább folyt. Újból nekiesett, jó erősen megcsavarta, és érezte, hogy elmozdult, a víz azonban vígan folydogált tovább. - Az a... - motyogta Sheldon, de ezúttal nem folytatta. Biztos már megint az a nyavalyás háziúr. Majd ő megmondja neki a magáét, ha lemegy. Inkább este - gondolta, miután egy pillantást vetett az órájára. Megint a régi nóta: ha nem siet, elkésik a szerkesztőségből. Hogyan is hoznának össze egy valamirevaló számot az ő, Ríchard Sheldon, a kitűnő fiatal újságíró közreműködése nélkül? Sheldon tudta a választ - tudta, hogy egész derekasan megcsinálnák a lapot az ő mégoly kitűnő, lendületes közreműködése nélkül is. 4

6 Mindenesetre hasznára válnék, ha beérne az irodába, még mielőtt ők is fontolóra vennék a kérdést. Gyorsan felöltözött, fejébe nyomta a kalapját, s a tükörben megvizsgálta sovány, elnyűtt arcát. Savanyú képet vágott; a vízcsobogás zaja újból betolakodott a tudatába. Visszasietett a fürdőszobába, és tett egy utolsó kísérletet. A csap könnyen mozdult mindkét irányba, de a víz egyenletes sugárban folyt tovább. Lehet, hogy estig elárasztja az egész lakást. Csak árassza. Visszarohant a szobába, felkapta a táskáját, és kinyitotta az ajtót. A keze akaratlanul is a villanykapcsolóra tévedt. Újabb kattanás, de a fény nem aludt ki. - Márpedig elmegyek - döntött Sheldon, és becsapta maga után az ajtót. A kocsikulcsot már a lépcsőházban elővette, de azonnal eszébe jutott, hogy az autót ott hagyta tegnap a bár előtt, és taxival jött haza. Ez azt jelenti, hogy villamossal kell mennie. Újabb időveszteség, ugrott a reggeli. Ez a nap is jól kezdődik. Sheldon a sarok felé igyekezett. Közben másnapossága visszatért, de a testi kínokat most lelkiek váltották fel. Sheldon ugyanis különös utálattal viseltetett a villamossal szemben. - A villamos - szónokolta gyakorta, esti ivászatok alkalmával - a civilizáció legtökéletesebb szimbóluma. Zaj, fény, rácsos ablakok. Gépszörny, fémbörtön, amelyben csapdába ejtett emberi lények száguldanak őrült csörömpölés közepette nem kívánt úticéljaik felé. 5

7 Sheldonban volt egy adag a filozófusból, de ugyanannyi a komplett hülyéből is. Se ez, se az nem segített rajta - utálta a villamost. Ahogy elérte a sarkot, felnyögött. A megállóban kisebb birkacsorda álldogált némán, türelmesen. A zajos vasszörnyre vártak, hogy kitárva bendőjét bekebelezze őket, és elcsörömpöljön velük mindennapos rabszolgaságuk irányába. Kezükben tízcentest szorongattak - a megtiszteltetésért fizetni is kell. Valamennyien, öregek és fiatalok, nők és férfiak, reménykedve tekintettek bal felé, a villamosnak onnan kellett jönnie. Bódult sóvárgással jártatták a szemüket fel és alá az üres sínen - mintha igazán várnák, hogy megérkezzék, mintha örülnének a jöttén, és bizakodnának, hogy figyelmük összpontosítása sietteti a pillanatot. Egy másodpercre Dick Sheldonnak bolond gondolata támadt. Mi lenne, ha ma reggel nem jönne a villamos? Ha mondjuk kisiklana, vagy megállna, és nem moccanna egy tapodtat sem? Olyan egyszerű - csak egy csöpp kis műszaki hiba kellene hozzá. Mint az ébresztőóra, amely nem akarta abbahagyni a csörgést vagy a villanykapcsoló meg a fürdőszobacsap. Milyen nagyszerű pillanat lenne! A hivatal rabszolgáinak kis csordája végre örökre megszabadulna a gépi segédeszközök uralmától. Szabad emberként sietnének a munkába, többé nem álldogálnának összezsúfolva, mint holt lelkek a pokol tornácán, hogy a bűzös, csikorgó fémváz végighurcolja őket az utcákon. Igazán, mi lenne, ha nem jönne a villamos? Ha nem döcögne be a vasszekér... Csörömpölés zökkentette ki álmodozásából. A villamos megérkezett. Az alázatos kis utasok kisereglettek a sínekhez, mintha csak ünnepélyes fogadásra gyűltek volna össze. Nemsokára bemutatkozhatnak őfelségének, a Gépnek. Először a szép ifjú lányok - a gyorsírók. Aztán a matrónák, a munkaképes férfiak, végül az aggok. Minden olyan rendezetten ment. És olyan átkozottul szentséges volt! A villamos nagy csikorgással fékezett. Az ajtók azonban nem nyíltak ki. A vezető a fogantyúkkal kínlódott, a tömeg zúgott. A vezető belevörösödött az igyekezetbe, a zaj nőtt. Végül az ajtóhoz lépett és belerúgott. Az utasok felszálltak. Sheldon elmosolyodott. Valami - de nem az igazi. Aztán mély lélegzetet vett, és belevetette magát a küzdelembe. Három perc múlva úgy állt a kocsi belsejében, mint egy farkára állított szardínia. A hatalmas konzervdoboz tovagördült. Valaki megnyomta a berregőt. Sheldon megfeszített testtel várta a lökést. A rázkódás elmaradt. A villamos elhaladt a megálló előtt, és nem állt meg. A berregő dühödten, makacsul szólt. A vezető hibájából most valakinek kétsaroknyit vissza kell gyalogolnia. Na, de most már megáll... Nem állt meg. Szépen tovagördült. Egy nő jajveszékelni kezdett. - Le akarok szállni! A vezető hátrafordult, és belebámult a tömegbe. - Sajnálom, asszonyom, beragadt a fék. Az előbb hoztam rendbe, de a légfék nem működik... A berregő ismét megszólalt, de a villamos csörömpölve folytatta útját. Sheldon hirtelen úgy érezte, gyorsul. Mintha mindentől függetlenül haladna. A szíve nagyot dobbant. Mi lenne, ha valóra válnék az ötlete, és a villamos egyáltalán nem állna meg? Ha valami perverz véletlen folytán csak menne, és cipelné ezeket a szerencsétlen halandókat utcáról utcára, megállás nélkül? A villamosvonalak bolygó hollandija?... Halkan kuncogni kezdett, de az utasok nem kacarásztak. Valóságos csengősortűz hallatszott, majd egyetlen berregéssé olvadt. 6

8 - Hagyják már abba! - ordított a vezető, aki teljesen kijött a sodrából. - Az istenért, emberek, csak megjavítom ezt itt, és azonnal megállunk. De a berregő csak szólt. Beragadt. Sheldon tudta. Beragadt mint az ébresztőórája, a villanykapcsoló, a vízcsap és a villamos fékjei. Fékek, berregők, csapok - mind beragadtak. Mit jelenthet ez? Valóban történt valami? Nem, semmi sem történhetett. Mert - na, hát egyszerűen nem, lehetetlen. Ezt még egy gyerek is tudja. Az utasoknak más volt a véleményük. Szerintük igenis történhetett. Ordítoztak és átkozódtak teljes összhangban, amely még az őrjítő berregést is túlszárnyalta. - Állítsa már meg! Le akarunk szállni! Mi történt? Fel fogom jelenteni! Le akarok szállni! A vezető ütötte, vágta az irányítószerkezetet. Kinyitotta az ablakot. A villamos sivítva száguldott. Valaki sikoltozni kezdett. A himbálózó utasok görcsösen kapaszkodtak. A vezető kinyúlt az ablakon, és megrántotta az áramszedőt. Fény villant, és bekövetkezett a rövidzárlat A kocsi még hallatott néhány sikolyt, majd utolsót hörgött és megállt. Sheldon a villamos sikolyában dacos ellenszegülést érzett. A pánikba esett tömeg felkapta, és lesodorta a kocsiról. Sheldon az utcán találta magát, a szerkesztőség mögött. Elvigyorodott, megkerülte az épületet. Üdítő kis élmény volt. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha teljesülnének az álmai. Ügyet sem vetve a járdán csoportosuló bámészkodókra, Sheldon belépett az épületbe, és elindult a lift felé. - 'reggelt, Mr. Sheldon. - 'reggelt, Jaké. Jaké behúzta a liftajtót. A lift elindult fölfelé. Emelkedett és emelkedett. - Hé, a nyolcadikra. Jaké I - Beragadt! - Állítsa meg, hülye! A hülye" megnyomta a vészgombot. A lift tovább emelkedett. - Ól A lift felgyorsult, magától mozgott, irányítás nélkül, és csak emelkedett, emelkedett, fel egész a... Zúgás. Sheldon halántékában iszonyú tempóban lüktetett a vér, ahogy a lift hirtelen zuhanni kezdett. Elszédült. Hihetetlen sebességgel száguldoztak fel és le, le és fel. Jaké kétségbeesetten zokogott, és összevissza nyomogatta a gombokat. A lift egyszerre fülsiketítő robajjal megállt. - Az alagsor - zihálta Jaké. - Jó, hogy nem még lejjebb, Mr. Sheldon. Menjen fel a lépcsőn. - Megfogadom a tanácsot I - Sheldon a lépcsőhöz robogott. Eszeveszett iramban vette a fokokat. Valami kivált az agyából, és ezt duruzsolta a fülébe: Ebből nagy sztori lesz, hatalmas szenzáció... Átment a külső szobán, átvergődött az íróasztalok között, és kivágta az ajtót, amelyen ez állt: Lou Avery - hírrovatvezető Lou Avery izgatottan felkapta kis kopasz madárfejét, amikor Sheldon berobbant a szobába. Apró, mélyen ülő szeme bandzsán csillogott. Gyorsan felállt, és Sheldonhoz kacsázott. - Megint elkésett, de most nincs időm kirúgni. Megdöbbentő változások előtt állunk, és szükségem van magára. 7

9 - Azt hiszem, volna egy témám, főnök - kezdte Sheldon. - Azt hiszi, volna egy témája? Azt hiszi, volna egy témája, amikor az év legnagyobb szenzációja majdhogy ki nem veri a szemét? - hadarta Avery. - Nekem van egy témám! A legőrültebb átkozott sztori, amit valaha is hallott. Az apró szemek izzani kezdtek. - Ide figyeljen, hígvelejű. Próbálja meg bevenni a következőket. Egy órával ezelőtt, keleti zónaidő szerint nyolc órakor a világ valahogy megbolondult. Sheldon szíve megint gyorsabban dobogott. Tudta, mi következik. - A Huszadik Század"-nak 8.10-kor kellett volna befutnia, és nem érkezett még. A pennsylvaniai Readingben van, és nyugat felé tart. Kitolatott a rendező pályaudvarra, aztán visszatolatott a váltón. Senki se tudja, ki állította át a váltót, és azt sem, hogy miért nem áll meg a vonat, egyszerűen megbokrosodott. Avery kopogott az asztalon. - Három repülő, amelynek le kellett volna szállnia, még mindig ott röpköd valahol a Nagy-tavak fölött. Nem akaródzik lejönniük. Az Albánia sem dokkolt ma reggel. Kint kószál a szorosban, délnek tart. Itt a kapitány távirata. Nem tudják megállítani. A gáztársaság jelenti, hogy képtelen elzárni a csapokat. A villamostársaság jelenti, hogy minden fényforrás üzemel. A vízművekhez ötven bejelentés érkezett elárasztás miatt. A csapokat nem lehet elzárni. Avery ceruzája minden kijelentésnél idegesen koppant egyet az asztalon. - A villamosvasút társaság jelentése szerint zavarok támadtak a közlekedésben az összes vonalon. A 108. utcánál összezúzódott egy földalatti szerelvény. A vonatok nem állnak meg. A hivatali lifteket nem lehet kezelni. Az Empire Színházból telefonáltak: egész éjjel ment egy film, és nem tudják kikapcsolni sem a vetítőkészüléket, sem az önműködő visszatekercselőt. Az egész banda kint van riporton a városban. Már meg se hallgatom a jelentéseiket. Mind ugyanaz, érti? Mind azt mondják, hogy a világ megbolondult. - Ez az én sztorim is - motyogta Sheldon. - Mi más lenne! - Avery az ablakhoz lépett és kibámult. - Valami történt odakint. Valami óriási. Elszabadult a pokol. Mindezt megírhatjuk, de én nem ezt akarom. - Az apró rovatvezető hirtelen megfordult. - Tudni akarom az okát. - Érdeklődött már a Rockefeller Alapítványnál? Az egyetemeken? - Természetesen. Fogalmuk sincs. Napfolttevékenység talán. Valami, ami a mechanika törvényeit megváltoztatja. Már elkezdték a kutatást". De szemmel láthatóan kemény diónak tartják. Egy sereg ütődött is telefonált. A világ vége és hasonló maszlagok... - Mit szólna Krane-hez, a fizikushoz? - javasolta Sheldon. Avery megfordult. - Nem rossz. Kérjen tőle nyilatkozatot. Nyílt az ajtó. Egy nyomdászinas sietett be, és egy lapot dobott az asztalra. Mögötte feltűnt Pete Hendricks, a nyomdafőnök. - Itt a különszám! A nyomdászinas rikkantása Hendricks mély hangjába fulladt. - Itt az a rohadt különszám - recsegte. - És jó lesz, ha azonnal gondoskodik egy újabbról, Avery. - Hogyhogy? - Épp most fejeztük be a nyomást, de a gépeket nem lehet leállítani. Üresen futnak, érti? Legjobb lesz, ha papírt rakunk be, és hasznosítjuk őket. Ha nem, el kell vágni a vezetéket. Hendricks elveszítette nyugalmát. A hangja megcsuklott, ahogy folytatta. - De mit történt, főnök? Nem értem, nem értem, miért nem állnak meg. És a lift is megkergült. Mi történt? - Gyerünk le a földszintre! - kiáltott Avery. - Legyenek készenlétben. Lesz még egy különszám. Ne vágjanak el semmit, ne hirtelenkedjenek, csak álljanak készen. 8

10 Kiterelte Hendrickset és a nyomdászgyereket a szobából, és becsukta az ajtót. - Látja? Dick Sheldon bólintott. - Csinálja meg, amit javasolt, keresse meg ezt a Krane-t. Andrew Krane, igaz? Biztos lesz véleménye... mindig felviszi a példányszámot. Tudja, hol lakik? Sheldon bólintott, és kinyitotta az ajtót. - Igen, egyébként - Avery elfordította madárfejét - legyen nagyon óvatos, fiam. Nem lehet tudni, mi lesz még odakint. Egyre jobban elvadul a dolog, szóval vigyázzon magára. Mindannyian harcban állunk valami új, nagy és szörnyű ellen. Mintha nem is ez a világ lenne. MÁSODIK FEJEZET A katasztrófa oka ismeretlen Amikor Sheldon leért az utcára, még javában folyt a csikorgás, csörömpölés. Ezer és ezer fémtorokból szállt a rekedt, ujjongó, harsány győzelemüvöltés. Más zajok is hallatszottak - emberi ordítás, nyöszörgés az ezúttal korántsem alaptalan pánik hangjai. Sheldon szemügyre vette a járdán nyüzsgő sokaságot. A tömeg szinte hozzátapadt a gyalogjáróhoz, az utcákat a félelem uralta. Sheldon a tovaszáguldó kocsikat bámulta. 40, 50, 60 mérföldes sebességgel mentek. Iszonyú látvány volt a vezetők arca. Csak ültek, és görcsösen kapaszkodtak a kormányba, amely nem engedelmeskedett többé. Nekiiramodott. A kanyarban félrelökdöste az útból a kábult bámészkodókat. A távolban feltűnt a bérház, amit keresett. Megnézte a lakók jegyzékét - Krane a 92-es számú lakásban lakott. Sheldon nem csöngetett fel. Nem volt értelme. Nem ment a lifthez sem, hanem az előcsarnokon át a lépcsőhöz sietett, és felvánszorgott a kilencedik emeletre. Kifújta magát, és elindult a folyosón a sötét ajtó felé. Megint egy csengő. Sheldon kopogott. - Szabad. A mély hang valahogy furcsának tűnt. Sheldon csakhamar rájött, hogy mi a különös benne. A hang nyugodt volt - az első nyugodt hang azon a napon. Kinyitotta az ajtót, és belépett a tágas nappali szobába. A háttérben egy magas férfi állt, arccal a széles ablakok felé. - Mr. Krane? - Én vagyok. - Richard Sheldon a Morning Presstől. - Üdvözlöm. A magas férfi lassan megfordult. Sheldon szemben állt Andrew Krane-nel, és belenézett a magas homlok alatt mélyen ülő, sötétbarna szempárba. A fizikus izmos teste és őszes kefehaja furcsán hatott, valahogy nem illett össze. De ezen a napon semmi sem stimmelt. Sheldon elvigyorodott. - Gondolom, sejti, hogy miért vagyok itt. Krane viszonozta a mosolyt. - Nyilatkozatért, gondolom. - És újból elmosolyodott. - A közhit szerint a tudósoknak mindenről van elméletük. De félek, hogy ki fogom ábrándítani, Mr. Sheldon. Semmi ilyesfélével nem szolgálhatok. - De valamit csak kisütött... ha figyelte a dolgokat... Ki vele! Nagyon érdekel. 9

11 Ahogy leült, Krane arcáról eltűnt a mosoly. Szemét makacsul a szőnyegre szegezte. - Órákon át álltam az ablakban, és figyeltem. Figyeltem a gépek mozgását. Minden mozgásban van. Az összes gépi szerkezet fokozta sebességét, energiáját. Észrevette, hogy gyakorlatilag minden abnormis jelenséget az jellemez, hogy a gépek nem állnak meg? Semmit sem lehet elzárni. Mintha valami roppant, eddig ismeretlen, a belső energián túli energiafajta tartaná uralma alatt a dolgokat. Akár valami életfélének is nevezheti. Sheldon bólintott. Krane ugyanazon a hangon folytatta: - Nincs teóriám. Napfolttevékenység. Mágneses energia. Talán elektromosenergiaátalakulás. De hát nem mindegy, hogy minek nevezzük? Megtörtént, ez a lényeg. Gépeink valami újfajta energia hatása alatt állnak. Valami új energia mozgatja a gépesített, mesterségesen szervezett szervetlen anyagot, amelyet az emberiség szolgálatára hoztunk létre... Hétköznapian fogok fogalmazni. A gépek élnek. Ez abszurdnak látszik, da lehet, hogy nem az. Az emberi test... nos, gép. Eleven, élő gép. Részecskék halmaza, amelyek mozgássá, élettevékenységgé szerveződtek. Milyen erő hozza őket működésbe? Tulajdonképpen mi az élet? Elektromos energia - vagy lélek? Csak annyit tudunk, hogy valami szikra életre kelti a gépet, amit testünknek nevezünk, és eleven létezővé változtatja. Lehet, hogy hasonló szikra hozta most működésbe gépi szerkezeteinket? - Vadul hangzik - mormolta Sheldon. - De egész valószerűen. Vagy az, ami a szeme előtt folyik az utcán, nem elég vad? A gépek maguktól mozognak, az elektromosak, a robbanómotor-hajtásúak, az emelőgépek, mind! Önállóan mozognak, élnek! Krane felállt. - Mondtam, hogy nincs elméletem. Nincs, csak félek. - Mitől? Krane figyelmen kívül hagyta a kérdést. A falnak beszélt, magának. - Kezdetben azért csináltunk gépeket, hogy dolgozzanak nekünk. Aztán olyan gépeket csináltunk, amelyek maguk is gépeket gyártanak. Mozgó, beszélő, termelő, romboló szerkezeteket. Olyan gépeket, amelyek járnak, száguldanak, repülnek, másznak, ásnak, harcolnak. Gépeket, amelyek összeadnak, nyomtatnak, hallanak és tapintanak... Kétmilliárdnyian vagyunk mi, az emberiség. De mennyi lehet a gépek száma? Ez aggaszt engem. Mekkora lehet a számbeli fölényük? - Mire céloz? - Talán egy új fejlődési formával állunk szemben - mondta Krane. - Olyan fejlődéssel, ami lassú előrehaladás helyett hirtelen változásokban nyilvánul meg. Az élet nemcsak fokozatosan, hanem ugrásszerűen is fejlődhet. Ha így áll a dolog, mind életre kelnek egyszerre. S mint eleven lények megkeresik majd a helyüket a világban. Nem lesznek rabszolgák többé, ezt már megmutatták. Tehát újfajta fejlődés. Aztán... lázadás. - Gondolja, hogy ellenünk fordulnak? - Sajnos már meg is tették. Mi más lenne ez a szüntelen mozgás, ha nem a lázadás első kifejezése? - De csak nem hiszi, hogy a gépek értelmes lények? - Ki tudja? Ki tudhatja, hogy valójában mi is az értelem? Mi az agy? Szürke szivacs? Nem inkább szikra, belső energia, amely képessé tesz valamilyen cél elérésére? Nevezheti ösztönnek, tudatnak, a helyét valahol a koponyában szokták meghatározni, de ki tudja, hogy nem létezik-e valamilyen más formában is? A gépi intelligencia talán egy más fajtát képvisel, egyfajta kollektív intelligenciát. Ha így van, akkor ez a kezdeti, céltalan ide-oda rohangálás előbb-utóbb nyílt akcióvá fejlődik. Tervvé, mozgássémává. - Ne beszéljen ilyeneket egy másnapos embernek I - mondta Sheldon. Felállt, és a rádióhoz lépett. - Bekapcsolhatom? 10

12 - Kapcsolja csak. Hátha van valami újság. Hát újság, az volt. Ahogy a rádió bemelegedett, a bemondó zihálásán zavaros hangok törtek át. -...jelenti, hogy az országban szükségállapotot rendeltek el. A Virginia állambeli Norfolkból érkezett hivatalos jelentés szerint a haditengerészeti dokkban üzemzavar történt... A dokkban üzemzavar történt. Empire City... A polgármester elrendelte, hogy... Art Goodman és a fiúk kiruccannak hé Abbot disznók a tizenegyes vonalán belül Claire de Lune ha ha a barátaim piros betűk az ezen a nemzeti felhívás most a boxban Phantom... Sheldon kikapcsolta a rádiót. Az csak szólt tovább. A bemondó hangját túlharsogta a zűrzavar, olyan hibbantan, összefüggéstelenül, hangosan, hogy egy percre megbénította az érzékeket. Krane talpra ugrott. - Bekövetkezett - suttogta. - A második szakasz. A gépek már nemcsak rohangálnak, hanem akcióba léptek. Önállóan! - A tegnapi műsor részletei - suttogta Sheldon. Megragadta Krane karját. - Velem kell jönnie és beszélnie kell a főnökömmel, Lou Averyvel. Betesszük a következő számba. Az elképzelését meg mindent. - Gyorsan kell dolgoznunk. - Mi értelme... - mormolta Krane. - Jöjjön. Van megoldás. Találnunk kell... amíg lehet. - Nos, jól van. A két férfi az ajtó felé indult. A rádió tovább harsogott természetes vitaminok jelentik, hogy kettő hiányzik, most kapcsoljuk önöknek a holnapi gyilkosságot, csak tíz centet küldenek és a különbséget... Sheldon arcára kínos, savanyú mosoly telepedett. A rádió tébolyult hangja gúnyos istenhozzádot üvöltött. HARMADIK FEJEZET Menetelő gépek Az utcák tele voltak menekültekkel. A hivatalok, üzletek, lakások száműzöttjeivel - a hivatal és az otthon többé már nem volt biztonságos. A liftek, a kazánok, a tűzhelyek nem szolgáltak többé. Idegen lett mind, ellenség. A tulajdonuktól megfosztott emberek az utcára csődültek. Most, hogy az első ijedség elmúlt, céltalanul ődöngtek. A levegőben feszültség és egyre növekvő félelem vibrált. Nem tudták, mit tegyenek - ilyesmire nem volt példa, irányításra senki sem vállalkozott. Ki irányíthatott volna, és hova, mi ellen? Úgy látszott, csupán két céltudatos ember van a tömegben, az utat törő Krane és Sheldon. A többiek csak álltak és bámészkodtak. Néhány rendőr járkált céltalanul fel-alá, de nem is kísérelték meg, hogy utasításokat osztogassanak. Még a szemükben ülő rémületet - a minden szemben ott ülő rettegést - sem próbálták leplezni. Ugyanis új esemény következett be. Sivító füttyök hallatszottak, autók suhantak tova, de a füttyögésbe most belejátszott egy új hang - a sziréna bőgése. Autódudák bégettek, néhány elzúgó kocsiban nem ült vezető. - Nézze! - Sheldon megragadta Krane karját. Sivítva, csörömpölve, két keréken egy rézvörös tűzoltóautó száguldott végig a főúton. Kerekeken gördülő pokol, vezető vagy akár egyetlen tűzoltó nélkül. Az autók szétszóródtak, mintha csak hallották volna, hogy közeleg. Az emberek pedig visszahúzódtak, vissza a kapualjakba. Féltek. De hát mitől? 11

13 Ahogyan futni kezdtek, Sheldon még mindig szorította a fizikus karját. El akart tűnni az utcáról, elmenekülni a valóság elől, amely olyan készületlenül érte. Vissza az irodába, a laphoz, ahol a mindennapi munkamenet rendje uralkodik. Vissza a megszokott arcok és megszokott teendők vigasztaló körébe. De amikor végül megmászták az emeleteket, és benyitottak a szerkesztőségbe, hiányoztak az ismerős arcok. Helyesebben a jól ismert arcok idegen kifejezést öltöttek. Félelmet, rettegést, hisztériát tükröztek, akár az utcai járókelőké az imént. Az emberek magukban beszéltek. Mi értelme lett volna egymáshoz szólni, hiszen senki sem tudta a választ. A megszokott munkarendnek nyoma sem volt. Mind ott ácsorogtak körben: a gyorsírók, az olvasószerkesztők, a fiúk a sportrovattól, a hivatalnokok, riporterek, a nyomdászfiúk - az elcsigázott szemtanúk. Hirtelen mind egyenlőek lettek, a félelem elmosott minden különbséget. A viharedzett Negyedik Rend tagjai, nők és férfiak álltak, és nézték, hogyan dolgoznak az írógépek. Saját írógépeik a saját asztalukon vidáman csilingeltek, kopogtattak, anélkül hogy emberi ujj érintette volna a billentyűket. Nevetséges, groteszk - de a groteszk és az iszonyat rokon fogalmak... és ez iszonyatos volt. Krane fogalmazta meg. - Arthur Machen meghatározása szerint - suttogta - a szörnyűség legtisztább megnyilatkozása, ha egy rózsa dalra fakad. - A pokolba ezzel a hülyeséggel! - pattant ki egyetlen hirtelen szökkenéssel Lou Avery a szobájából. - Az egész világ megzavarodott, maguk meg csak tátják a szájukat, és badarságokat fecsegnek! Sheldon elmosolyodott. Valamiben mégis meg lehetett kapaszkodni; Lou Avery nem veszítette el a fejét. - Sheldon! - recsegte az apró termetű ember. - Hagyja abba a rángatózást, és számoljon be, mit végzett Krane-nel. - Ez itt Krane - válaszolta Sheldon. - Jól van. Jöjjenek be gyorsan. Az ajtó becsukódott mögöttük. A szobában viszonylag csend és nyugalom volt. - Történt valami, amióta elmentem? - kérdezte Sheldon. - De még mennyire, fiam I - Avery az asztalán szétszórt papírhalmazra mutatott. - Az események gyorsan követik egymást... nagyon gyorsan. És nemcsak nálunk. AP jelentéseket kaptunk Londonból, Rióból, Szingapúrból. Az itteni helyzet sem rózsás. A kazánok felizzanak, tüzet okoznak. A tűzoltósággal baj van, nem tudják kihozni az autóikat. Donovant beküldtem a városházára, hogy kérjen nyilatkozatot a polgármestertől. Rengeteg különös baleset történt. Túlságosan sok... Avery szünetet tartott. Megragadott egy ceruzát, és felhangzott az ismerős kopogás. - És ez még nem minden. Gondolom, tudják, hogy a rádió is megkergült. Az a gyanúm, hogy most a távíró következik. A telefontársaság megszüntette a helyi hívásokat, de nem adott magyarázatot. Aggie kint ül, és megpróbál összeköttetést teremteni Washingtonnal. - Washingtonnal? Mielőtt a rádió megkergült, még hallottuk, hogy szükségállapot lépett érvénybe az egész országban - vetette közbe Krane. - Igen. Éppen ezt akarom mondani. Ennyit közöltek és még valamit a dokkbeli zűrről. De én tudom, hogy mi a valódi helyzet, csöppet sem rózsás. A ceruza koppintott egyet. - Ágyúk és tankok tűnnek el a haditengerészet és a hadsereg raktáraiból. Gépi egységek törtek ki a San Diegó-i és Fort Dix-beli fegyverraktárból. Repülőgépek szállnak fel. Avery arcán savanyú, zavart mosoly jelent meg. 12

14 - Talán úgy nézek én ki, mint aki az ujjából szopja az ilyesmit? Esküszöm, ez áll a jelentésben. Elszökött tankok és repülők. Azt meghiszem, hogy szükségállapot van! De hát hogy tegyük be mindezt a lapba? Nyílt az ajtó. Pete Hendricks lépett be. Avery kikapta a nyomdafestéktől még nedves példányt Hendricks szemmel láthatóan remegő kezéből. - Az új különszám? Rendben. Egy pillanat múlva elkáromkodta magát. - A magasságos ménkű essen... Sheldon és Krane a háta mögé lépett, és átkukkantott a válla fölött. A gépi üzemzavar felbolydította a várost" - olvasták a címet. Alatta 12 pontból vastagon szedve, egy teljes hasáb hosszúságában folytatódott a vezércikk. Elolvasták az első néhány sort. - A mai megdöbbentő la lent veszély a gépkocsizókat figyelmeztetik, a kazánokat meg kell szükséghelyzet pia pia Londan cazforttttsten hahadboootgi ezplazazkl klkkkk, 10 Ha Prevalllllha... Először Hendricks nyerte vissza a hangját, de az is alig volt hangnak nevezhető. - Kiszedtük. A gépek nem álltak meg, de kiszedtük a szöveget. És jól szedtük. Louis Fisher meghalt. Elkapta a gép, amikor a rakodókocsik támadtak. Bezárkóztunk, mire megpróbálták betörni az ajtót. Louis halott. Kiszedtük a lapot. Nem tudták megakadályozni, erre most rosszul nyomnak. Hogy Archcsal mi történt, azt ne is kérdezzék. A gépek még csak meg sem álltak, őröltek tovább, tiszta vörös az egész levonat. Mondom, tiszta vörös! Avery már nem hallotta, nem is látta, mikor botorkált ki Hendricks a szobából. Csak bámulta a betűk összevisszaságát a papíron. Végül a ceruza ütemes kopogásba kezdett. - Tudják, hogy mit jelent ez - mormogta. - Elromlottak az írógépek, a távírók, a telefon, a nyomdagépek, a rádió. Vagyis minden hírközlő eszköznek befellegzett. Értik? Hajótöröttek vagyunk ezen a világon mindannyian. Hajótöröttek, összeköttetés nélkül. Gondolom, a posta sem üzemel. A bélyegzőgépek csődöt mondtak, nincs autó, vonat vagy repülő a levélszállításra. El vagyunk zárva, még mielőtt a küzdelem elkezdődne. Avery felállt, lecsapta a ceruzát az asztalra. - De az istenért, még megpróbálhatjuk! - motyogta. - Ha kell, kézi nyomásra állunk át. Ki kell bocsátanunk egy számot. Figyelmeztetni kell az embereket. - De hát mit tehetnek? - kérdezte Sheldon. - Zúzzanak szét mindent, zúzzák össze a gépeket! Szakítsák meg a vezetékeket, vágják el a kábeleket! Kapcsolják ki a feszültségforrásokat, az elektromos áramot, a motorenergiát! Rombolják le a benzinkutakat, mielőtt az autók még hozzájuk férhetnének! Lyukasszák ki a kerekeket! Még van idő. Ők, a gépek még nem szervezkednek. Vadul rohangálnak, de eddig nem léptek fel támadóan... Csak kapnánk már valami értesülést Washingtonból! A fene egye meg, már egy félórája, hogy kiültettem Aggie-t a kapcsolótáblához! Avery erősen megnyomta a csengőt. - Biztos lerobbant a belső összeköttetés is - mondta mogorván. Nem robbant le. A fekete dobozon fémes hang recsegése tört át. Emberi szótagokból állt - vagy inkább egyetlen szótag ismétléséből - de a csengése nem emberi. Harsány, csikorgó, idióta hang, gépiesen ugyanazt ismételte. Újra meg újra felcsapott a győzedelmes vihogás. - Hahaha. Haha. Hahahaha! - Aggie! Avery feltépte az irodaajtót. A hatalmas külső helyiség teljesen elhagyatott volt. - Átkozott hülyék! Hendricks biztosan fecsegett, és most mind odarohantak! 13

15 Némaság ült az asztalokon. Az eddig szabálytalanul csapkodó írógépbillentyűk most összegabalyodva hallgattak. Minden telefon néma volt. Avery áttört az elhagyatott asztalok között, és megállt a kapcsolótáblánál. Egy lány ült ott, behajlított könyökkel, a fülén fejhallgató. - Aggie I Ébredj I Avery megrázta. A lány oldalra zuhant, mint egy bábu, csak a fejhallgató zsinórja tartotta petyhüdten lógó testét. A fejhallgató szorosan a koponyájához tapadt - nagyon szorosan. A füléből vékony patakban szivárgott a vér. - Összezúzta a fejét - suttogta Avery. - Fogva tartotta, és halálra zúzta. Krane felsóhajtott. - Bekövetkezett ez is. Már késő, megtalálták a felkelésük célját. Nem hagyják, hogy megsemmisítsük őket, ők akarnak elpusztítani bennünket. Avery tétova ujjai kitapogattak egy kapcsolót. A csendes helyiségben metsző, fémes sikoltás visszhangzott. - Hahaha. Haha. Hahahaha! NEGYEDIK FEJEZET Keréken járó halál - Minden tőlünk telhetőt megteszünk. - A parancsnok tehetetlenül az ég felé fordította párnás tenyerét, majd eltökélten ökölbe szorította. Ebben a helyzetben valahogy nem is hatott melodramatikusnak a mozdulat. - Minden emberünk kivonult, parancsot kaptak öt segéd-adóállomás létesítésére, hogy híreket kaphassunk. A tisztek odakint minden jelentést ellenőriznek. Továbbítjuk az üzeneteket; eljutnak a harcálláspontokra és a Nemzetőrség főhadiszállására. A Vörös-kereszt akcióba lépett, a tűzoltóság csatlakozott. Amúgy sincs mivel dolgozzanak, és a tűz egyelőre még nem harapózott el. Nemsokára elkészülnek a jegyzékek és a térképek. - A terv? - kérdezte Avery. - Amint sikerült elég embert összeszedni, megindulunk. Először az erőművekhez. Össze kell zúzni a gépi berendezéseket, akár hivatali, akár nem. Természetesen ellenállásra kell számítanunk. Aztán egy lövészegységet akarok, pisztollyal felfegyverezve. Puskával kockázatos lenne. El kell kapnunk azokat a kocsikat... már megrohamozzák a járdákat is. Sheldon bólintott. - Erre jövet láttuk, ahogy egy csoportjuk elhagyta a parkolóhelyet. Megdöbbentő látvány volt. A párnás kéz gyámoltalanul felemelkedett. - Hogy azután mit teszünk, arról fogalmam sincs. Ki tud itt előre tervezni? Talán csoportok mennek majd házról házra. Először is: tönkre kell tenni minden elektromos berendezést. Aztán a fűtőalkalmatosságokat, a csővezetékeket. Persze biztos kitör majd a pánik, kisvártatva pedig a járvány is. De ahogy elnézem, vagy ők, vagy mi. - Adjon nekünk valami feladatot - javasolta Avery. - Lássuk csak. - A parancsnok vastag mutatóujja végigfutott egy listán. - Itt ez a buszvégállomás. Vagy egy tucat műszakilag ellenőrzött nagy transzkontinentális busz áll a garázsban, indulásra készen. Lefirkálta a címet egy darab papírra. - A feladatuk: akadályozzák meg, hogy kitörjenek. Vegyenek magukhoz feszítővasat, lent az előcsarnokból nyílik a szerszámraktár. Próbáljanak meg felhajtani még néhány embert útközben. Hatoljanak be a garázsba, és lyukasszák ki a kerekeket. Ha nem férnek oda a 14

16 motorhoz, verjék szét a hűtőrácsot. Akadályozzák meg, hogy azok az átkozott buszok kitörjenek az utcára. Aztán jelentsék, hogy mit végeztek. Sok szerencsét. - Ehhez szerencse kell, az már biztos! - mondta vagy öt perccel később Krane, amikor a három férfi egy kapualjban igyekezett felkészülni arra, hogy szembeszálljon az utcával. Leszállt az este, és sötét szövetségesként tovább fokozta az őrületet. Sárga jelzőlámpák idétlen pislogása, vakító, százszemű neonreklámok bandzsítása kísérte a magasból a pánik hullámain tovasodródó tömeget. A fények abnormis sebességgel vibráltak, a tömeg gyorsított tempóban mozgott, akár egy elszabadult, dühödt filmtekercs figurái. Sheldon és két társa a vállukra vették a vas feszítőrudakat, és gyorsan megindultak. Különös látványt nyújtottak így hármasban: a szikár Sheldon, az apró termetű, kövér Avery és az őszes hajú Krane, ahogy a vállukra vetett vasrudakkal végigvonultak az utcán. De senki sem törődött velük. Az emberek már rég nem egymást nézték. Valamennyien a tárgyakat figyelték. A dudáló, csikorgó kerekű, izzó lámpaszemű tárgyakat, amelyek lágyan doromboló motorral himbálták magukat előre, majd hirtelen felbőgtek, és sikítva nekiiramodtak. A sikátorokban leselkedő tárgyakat, amelyek rávetették magukat a járókelőkre, az előre-hátra robogó, kereszteződésre és járdára egyformán fittyet hányó tárgyakat. Fülsiketítő lárma volt. A dudák, a fogaskerekek, a motorok szüntelen fokozódó zajából kivált egy-egy baljós összeütközés robaja, az elzúgó autók felkenődtek az üzletek bejáratára, nekirohantak a lépcsőházaknak és a kapuknak. A gépek rajzó áradatának peremén szorongó emberi népség küszködve egyensúlyozott a fennmaradásért. - Miért nem mennek be? - mormogta Krane. - Hogy halálra égessék őket a kályháik? - zihálta Avery. - Gyerünk, erre tisztább a levegő. Végigfutottak a sötét sikátoron. Ahogy elérték a keresztutcát, megtorpantak. - Nem tudunk átmenni - szögezte le Avery. - Túl sok az autó. Az utca túlsó vége felől felbukkant egy új autóüteg, hömpölygő, menekülő embertömeg jelezte közeledtét. Sheldon tátott szájjal bámulta 3 vigyorgó pofájú, négyajtós személyautókat s mellettük a kaján kis nyitott sportkocsit. A csődületbe hirtelen berobbant egy megbokrosodott teherautó. Egymásba fonódó fémtestek, pörgő kerekek vad tusája következett. Az összetorlódó kocsik soraiból szinte fájdalmas nyögések hallatszottak. - Most próbáljuk meg - suttogta Sheldon. - Gyerünk I A három férfi átrohant az úttesten a következő sikátor bejáratáig. - Még egy sarok - mondta Avery, meglobogtatva a cédulát. Rohanva nyomultak előre. Zajok, fények. Feltűnt a keresett sikátor. - Ott van I Az utca túloldalán ott állt a buszvégállomás zömök, szürke épülete. Mellette egy másik, kivilágítatlan építmény. A széles, kétszárnyú ajtókról ítélve csak ez lehetett a kérdéses garázs. Az ajtók mögötti zúgás, morajlás világossá tette, hogy odabent már határozottan készül valami. - A buszok - suttogta Avery. - Segítségre van szükségünk - állapította meg Sheldon. - Arról volt szó, hogy toborozzunk embereket... emlékeznek? - Próbáljunk szerencsét a tömegnél - mondta Avery. Az utca túloldalán, a viszonylag biztonságos buszvégállomás épületéhez simulva riadt embertömeg szorongott. A néptelen utat átengedték az elhaladó autóknak. - Ott menjünk át - javasolta Avery. Villámgyorsan hátraugrottak, ahogy egy szállítóautó elzúgott mellettük a járdán. 15

17 - Nem vett észre bennünket - suttogta Krane. Elhallgatott, és zavartan összehúzta a szemöldökét. - Kezdek belehülyülni - mondta. Avery nem figyelt oda. A szállítóautót bámulta. - Megállt - mormolta. - Úgy látszik, kifogyott belőle a benzin. A köpködő motor tompa, pufogó hangokkal csatlakozott az általános zajhoz. - Kész - mondta Sheldon. Averyvel az élen a kocsihoz léptek. - Talán lesz benne valami, amit használni tudunk. - Feszítővasával rávert a hátsó ajtóra. A lakat letört, az ajtó kipattant. Avery feltornázta magát a lejtős rakodóplatóra. Harsányan fölkacagott. - Épp erre van szükségünk - jelentette. - Csupa üvegholmi. - Üveg? - Az. Épp azon törtem a fejem, hogyan is biztosítsuk a területet, mielőtt támadást indítunk a garázs ellen. Ez megoldja a problémát. Az egész rohadt utcát végigszórjuk üveggel, mindkét végét lezárjuk. Ha a kocsik bemerészkednek, azonnal defektet kapnak, és tőrbe ejthetjük az esetleg kiszabaduló buszokat is. A három férfi gyorsan munkához látott, karjukra vették és lecipelték a vázákat, falikarokat; az apró üvegholmival teli csomagokat feltépték, és a tartalmukat leszórták a kocsiról. Szerencsére egyetlen autó sem választotta ezt az utcát, amíg a művelettel végeztek. - Ez az - Averyről sugárzott az elégedettség. - Most menjünk toborozni. Az állomásépület belülről igazi tébolyda volt. Valakiben ugyan volt annyi előrelátás, hogy összetörje az erősítőberendezést, de így is éles hangok bábeli zűrzavara uralkodott, és az izgatott tömeg szünet nélkül ide-oda rohangált. Sheldon szemügyre vette őket. Megzavarodott hordárok, átkozódó sofőrök, értetlen, ijedt utasok keveredtek az utcáról besodródott vegyes népséggel - iskolás gyerekek, nők besározódott csomagokkal, két pincérnő, fél tucat pofaszakállas csavargó, egy csoport ideges üzletember, egy mankóra támaszkodó öregasszony és egy ijedt bolti alkalmazott, még mindig munkaruhában. - Először is csináljunk itt egy kis rendet. Avery utat tört magának a fal mentén álló padokhoz. A zömök kis ember addig küszködött, amíg ott nem állt a csőcselék fölött. Meglendítette a feszítővasat, és rávert a háta mögötti kapurácsra. A fejek a visszhangzó kondulás irányába fordultak. Hirtelen csend lett. - Figyeljenek rám, emberek! - kezdte. - A rendőrség küldött ide, hogy megvédjem magukat. Meg kell oldanunk egy feladatot, és számítunk a segítségükre. - Nahát! Tudják, hogy itt vagyunk! - Menjenek a pokolba! Mit tehetnénk? - fintorgott gúnyosan egy csirkefogó hangú fickó az italpult mellől. Avery nem neki, a felé forduló rémült arcoknak válaszolt. - Tehetünk valamit, ha mind csatlakoznak. Vagy maguk nem akarnak hazamenni? Nem akarnak segíteni, hogy szétzúzzuk ezeket a gépeket? A válasz zavaros mormogás volt. Avery folytatta: - Akkor hát kövessenek! - Oda ki? - a hang gúnyos volt. - Azt hiszi, meghibbantunk? Mert az biztos, hogy széttépnek a masinák. A morgás erősödött. Avery felemelt feszítővasával csendet parancsolt. - Ide nem jut be egyetlen gép se, arról gondoskodtam. Az egész utcát térdmagasságig beszórtuk üveggel. Elég ahhoz, hogy kilyukasszon minden erre tévedő kereket. Most arra kérem a férfiakat, hogy segítsenek. Miközben itt ülnek, és egy elképzelt katasztrófán jajonganak, az igazi veszély ott leselkedik ugrásra készen az orruk előtt. - Igen? Hol? Mit akar ezzel mondani? 16

18 A feszítővas meglendült, és az állomás ablakain át a garázsra mutatott. - Tucatnyi busz van odabent, és megpróbál kitörni az ajtókon. Nem autó, értik, hanem busz! Hatalmas, erős, transzkontinentális busz, amely könnyen szétzúzza ezeket az ablakokat, és letarolja az egész épületet. És meg is teszik, ha nem akadályozzuk meg! Elhallgatott. A mormogó válaszokba ezúttal egy csipetnyi határozottság is vegyült. - Megmondom mit akarok. Minden férfi segíthet. Néhányan menjenek oda a falhoz. Találnak két tűzoltóbaltát. Vegyék ki, és kezdjék széthasogatni ezeket a padokat. De ne aprófát vágjanak, hanem csak a deszkát verjék le róluk. Mert a vaspántok kellenek. Ha ez megvan, jöjjenek utánam. Az ablakon át bemászunk a garázsba. Szétverjük a kerekeket, a hűtőket. - Rajta! - mondta a csikorgó hangú részeg, meggondolva magát. - Gyerünk! Majd megmutatjuk mi azoknak a nyamvadt kocsiknak, ki itt a főnök! - üvöltötte a fűszeressegéd. A szót tett követte. Averytől azt kapták, ami leginkább hiányzott: vezetőt, céltudatos irányítást. Válaszuk furcsa elégedettséget keltett Sheldonban, aki egy pad tetejéről szemlélte tevékenykedésüket. Ezek a kis emberi lények olyan parányiak és feleslegesek, ahogy belevesznek az utca, a robogó autók kavalkádjába, mégis megőrizték magukban a szervező hajlam szikráját. Ők, és a hozzájuk hasonlók építették ezt a várost és a gépeket, amelyek most ellenük fordultak. Talán van bennük elég elszántság és erő, hogy megsemmisítsék a támadó kocsihordákat. Ha a parancsnok most kivezényelné az embereit, javulna a helyzet. Az emberek harcolnának, csak meg kellene mondani nekik, hogy mit tegyenek... A gépekben megvan az erő, a szándék a pusztításra, de szervezkedni mégsem tudnak. Most kell elkapni ezeket a buszokat, kezdetnek... Hármójukkal az élen a menet áthaladt az udvaron. Mindössze huszonketten voltak. Huszonkét férfi tizenkét busz ellen. A számbeli fölény legalább náluk van. Sheldon a vállára emelte Averyt, az meg bezúzta az egyik magas garázsablakot. A többiek, végig a fal mentén, ugyanezt tették. Üveg csörömpölt, a falon sötét nyílások tátongtak. A garázsból tompa robaj, morajlás hallatszott. Begyújtott motorok, súlyos, gördülő testek zaja, amint vad, tompa puffanással neki-neki ütköztek a súlyos acél garázsajtónak. A dudák veszekedetten tülköltek. - Várjon egy kicsit! - mondta Sheldon. - Avery, csak nem akar bemenni? - Dehogynem. - Lemászik a sötétbe, a buszokhoz? Meg fogják ölni. - Valakinek csak példát kell mutatni. Egy tucat emberre van szükségem odabent, s ha én nem megyek be elsőnek, ők se jönnek. Avery kiszabadította magát, és lecsúszott a párkányról. Egy szempillantás, és követték a többiek is. Krane bakot tartott Sheldonnak. Sheldon belebámult a sötétbe. A zaj nőtt. Nem látott semmit, de tudta, hogy a kocsik között emberek rohangálnak, és vakon ütik, zúzzák a kormányokat, kerekeket. Dühödt kipufogás moraja, törött szélvédő üvegek csörömpölése. Valaki fölsikoltott. - Vigyázz! Tudják, hogy itt vagyunk! Robaj. Egy busz megmozdult - támadott. - Segítség! Sarokba szorultam! Segítség, valaki... óóó...! Fülsiketítő robaj. Sheldon megfeszített testtel ugrani készült. Le a dühödt, feneketlen sötétségbe, ahol ember és gép harcolt és pusztított vakon. - Avery! - kiáltotta. - Várjon meg. Aztán meghallotta. A lenti zűrzavar felett egyszer csak meghallotta. Zúgás, sivítás. Égből szakadt dühödt zümmögés. 17

19 - Repülők! - kiáltotta. - Repülők! A kormány repülőket küldött. Fent, a város égre vetített ragyogásában az árnyak sokasága spirálvonalban ereszkedett lefelé. Sheldon elvigyorodott. - Meg vagyunk mentve - mormolta. Krane megrázta a fejét. - Téved. Nem emlékszik, mit hallottunk? Repülők szálltak fel egyedül, ágyúk és tankok hagyták el a fegyverraktárakat... te jó isten I Egyszerre fordultak meg. Messze, az utca bal oldali vége felől görgő szörnyetegek közeledtek. Óriási vas csúszómászók, elsöpörtek az útjukból minden akadályt. - Tankok! - suttogta Krane. - Azért jöttek, hogy... Nem fejezhette be. Megfékezhetetlenül, lángot és füstöt okádva elszabadult a pokol. Repülők zuhogtak, tankok tüzeltek, roppant támadás indult. Az ágyúk ugattak, hörögtek, egy hatalmas robbanás széttépte a hátuk mögötti állomásépület frontját. - Szedje fel Averyt - zihálta Krane. - Most már szervezettek, hiába is próbálnánk feltartóztatni őket. Ez már háború I Sheldonnak hirtelen úgy rémlett, hogy az egész nap csak halvány előjátéka volt ennek a pillanatnak. Repülők zuhantak bukórepülésben, kattogó gépfegyvereik sortüzet eresztettek az utcára, majd zúgva felemelkedtek, és lecsaptak megint. A tankok páncéltornyaiból sor-tüzek dördültek, a város eggyé forrt emberi torkából üvöltés szakadt fel. Átható sikolyok hallatszottak, emberek bújtak elő a semmiből, és kétségbeesetten szökellve menekültek. Minden sarok ágyú- és puskatűz zajától visszhangzott, s a dörgés nyomában fel-felsikoltott a rémület. Bombázás folyt - roppant invázió, amelynek egyetlen, hatalmas célpontja az emberi élet... minden emberi élet. Sheldon mindezt aligha gondolta végig. Csak annyit érzékelt, hogy a párkányon lapul, leszegett feje mellett golyók fütyülnek, hogy egy nekiveszekedett busz elől felhúzza a párkányra az apró termetű szerkesztőt, majd ahogy a teljes gőzzel meginduló buszok előtt egy robbanás feltépte a garázsajtót, Avery meg ő kivonszolták magukat az utcára. Aztán a tudat is kihunyt. Sheldon már csak test volt, lángban álló utcákon rohanó test, test, amely a repülők sortüze elől kapubejárókhoz lapult, s a véget nem érő önkívület vad vágtájában két másik alakot követett. Krane lakása valódi menedékhely volt. Legalábbis az lett, mire végeztek a rádióval, bezárták a konyha- és a fürdőszobaajtót, és elvágták a telefonzsinórt. A drót támadó kígyóként csapkodott, de eltiporták. - Üljenek le, pihenjenek egy kicsit - javasolta Krane. - Tessék, ezt kimentettem a konyhából, még mielőtt lezártuk. Gondolom, megéheztek. A kisasztalra mutatott, amelyen egy halom találomra összeszedett ennivaló állt. - Azt hiszem, még van egy kis whiskym. Krane kotorászni kezdett egy faliszekrényben. A furcsa trió ott üldögélt a tágas nappali szobában, és az összeomlás kellős közepén falatozni kezdett. A kinti zaj egy részét kirekesztették a bezárt ablakok, de az üvegtáblák időről időre megcsörrentek. Krane ideges mosollyal felállt, és leengedte a redőnyt. - Pokoli lehet most odakint - mondta. - Még egy whiskyt, uraim? Kényelmesen hátradőltek, de nem tudtak csendben maradni. Beszélni kellett, elfojtani azt a halk, távoli zümmögést. Sheldon töltött magának még egy pohárral. 18

20 - Tervet kell csinálnunk, valamilyen tervet - közölte. - Ezek a repülők meg tankok ugyancsak beleköptek a számításunkba. A gé... Megállt savanyú képet vágott. - Már nem szívesen használom ezt a szót - mondta. - Mindenesetre kutyaszorítóban vagyunk, tennünk kell valamit. El kell menekülni a városból, ki ezekből az épületekből, még mielőtt a szervezettségük olyan mértéket ölt, hogy nincs menekvés senki számára. - Igaza van - szökkent talpra Avery. - Csak ülünk itt, és jár a szánk, miközben az egész rohadt világ az orrunk előtt hull darabokra. Tömörülnünk kell! - Krane-hez fordult. - Mi a véleménye? Krane tekintete elkalandozott. - Nem tudom - suttogta. - Nem tudom, van-e valami értelme harcolni... ellenük. Az egész valahogy elkerülhetetlennek látszik. Nem értik? Ez már nem a mi világunk... ez már az övék. Megint le akarnak menni az utcára? Látni akarják a lecsapó repülőket, az előrenyomuló tankokat? Azt akarják, hogy autók vadásszanak magukra, hogy búvóhelyről búvóhelyre iszkoljanak, akár a patkány? Mert a végén úgyis elkapnak, ezt maguk is tudják. Elkapják magukat, engem, mindannyiunkat. És amikor... A lakásban lobbant egyet, majd kialudt a fény. Krane hisztérikusan felkiáltott: - Látják? El akarnak szigetelni bennünket! - Ugyan, badarság - csúfolódott Avery. - Ez csak azt jelenti, hogy a fiúk eljutottak az erőműtelepekre. - Gondolja? - Krane felhúzta a redőnyt, és kitárta az ablakot. - Megtették - suttogta. - Most már szervezettek, hát nem értik? Tudják, hogy sötétben kisebb az esélyünk. A három férfi kibámult a sötétségbe. Sehol egy fény. Körülöttük, alattuk az egész város feneketlen sötétségbe temetkezett. - Akár a pokol - suttogta Krane. Szaggatott kopogás szakította félbe a tűnődésüket. - Kitalál az ajtóhoz? - motyogta Avery. Krane határozatlanul álldogált a sötétségben. - Kinyissam? - kérdezte. - Meg kellene nézni, ki az - felelte Avery. - Vagy mi az - mondta Krane. Végül Sheldon odabotorkált az ajtóhoz, és kitapogatta a kilincset. A nyitott ajtón át a lépcsőház homálya szűrődött be a lakásba. Izgatott alak toporgott a küszöbön. - Mr. Krane itt van? - Itt - válaszolta a fizikus a szoba túlsó végéből. - Én vagyok, Duncan, a tízedikről. Azt hiszem, figyelmeztetnem kell. A liftek... - Nos? - Mindenféle cuccot hoznak felfelé. Kézikocsikat és hasonló holmikat az alagsorból, vastargoncákat. Felhozzák őket, s azok aztán lakásról lakásra járva megpróbálják betörni az ajtókat. Szólok mindenkinek, akit csak el tudok érni, hogy leléphessenek. Nem árt sietni, mert gyorsan haladnak. Visszatapogatózott a lépcsőházba, és bedörömbölt a következő ajtón. - Valóságos próféta - kuncogott Sheldon. - Ez egy csöppet sem mulatságos - förmedt rá Avery. - Tudják, mit jelent ez? Most megmutatják, hogy milyen tanulékonyak. Lakásról lakásra járnak, hogy a saját otthonainkban ejtsenek el bennünket. 19

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Cartagena 2. - Kalózfészek

Cartagena 2. - Kalózfészek Cartagena 2. - Kalózfészek (A menekülés folytatódik) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Luegallee 99 40545 Düsseldorf www.winning-moves.de 2-5 játékos részére, 8 éves kortól,

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Szkriptúra IV. novellapályázat írástechnikai segédlet

Szkriptúra IV. novellapályázat írástechnikai segédlet INITIUM íróiskola Szkriptúra IV. novellapályázat írástechnikai segédlet Raon Az ötlet Mitől lesz jó egy írás? Erre a kérdésre sok jó válasz létezik, amelyek között könnyű elveszni a részletekben. Az igazi

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Felhasználom valamennyit határozta el Georgie. Nagyinak szüksége van mindre. De mennyire!

Felhasználom valamennyit határozta el Georgie. Nagyinak szüksége van mindre. De mennyire! 4. Ha beteg az állat Ebben a pillanatban Georgie-nak óriási ötlete támadt! A gyógyszerszekrény tiltott terület a házban. De mi van azokkal a gyógyszerekkel, amelyeket Apa a tyúkól melletti szín polcán

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! DUKE Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A többi ember persze furcsálkodva

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

Srácok, én azért megpróbálnék még valamit. Mit mit? Írunk egy klassz kis levelet a polgármesternek.

Srácok, én azért megpróbálnék még valamit. Mit mit? Írunk egy klassz kis levelet a polgármesternek. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be Őt. (János 1,11) Három diák a kollégiumi szobájukban. Laci a saját maga által készített jegyzeteket tanulmányozza, Gyuszi és Miki tanulhat vagy pihenhet. A

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk?

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk? zsolnay eozina Milyen szép név suttogta Kitkat egyik reggel. Micsoda? kérdezte Apu. Zsolnay Eozina felelte ábrándos szemmel. Vele álmodtál, Kitkat? Igen Ô egy szellemlány. Tündöklô zöld színe van. Ó! csodálkozott

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ. A.S. Puskin. Mese a halászról meg a kis halról

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ. A.S. Puskin. Mese a halászról meg a kis halról BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ A.S. Puskin Mese a halászról meg a kis halról Öregember, öregasszonyával, Kék tengernek partján éldegélt. Éldegéltek öreg sárkunyhóban Harminchárom esztendeje már. Öregasszony

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Andrzej Stasiuk: Taksim

Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk Taksim (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2915-2 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Andrzej

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

Seth Godin. A holtponton ne add fel!

Seth Godin. A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! A fordítás alapja: Seth Godin: The Dip: A Little Book that Teaches You When to Quit (and When to Stick). Portfolio, Penguin Group

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Emlékszel, ugye, hogy befordultunk a sarkon, és a mellékutcán mentünk a kocsi felé? Igen, igen. Szidtalak, amiért az utca közepén mész, és

Emlékszel, ugye, hogy befordultunk a sarkon, és a mellékutcán mentünk a kocsi felé? Igen, igen. Szidtalak, amiért az utca közepén mész, és Emlékszel, ugye, hogy befordultunk a sarkon, és a mellékutcán mentünk a kocsi felé? Igen, igen. Szidtalak, amiért az utca közepén mész, és megkérdeztem, hogy Budapesten nem ismerik-e a járdát. Történt

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

XY_TANULÓ FELADATSOR 10. ÉVFOLYAM MATEMATIKA

XY_TANULÓ FELADATSOR 10. ÉVFOLYAM MATEMATIKA XY_TNULÓ FELTSOR. ÉVFOLYM MTEMTIK MTEMTIK -. ÉVFOLYM. feladat: autószámlálás mc22 Rita egyik nap az erkélyen állva nézte az elhaladó autókat, és feljegyezte az egyes gépkocsimárkákat, valamint azt, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta 13. fejezet Az út melynek célja van Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta megtehetné azt is, hogy az éj leple alatt egyszerűen

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel

Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel 57 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan vagytok! A kör közepén legyen egy gyertya, egy Szentírás és lehet más díszítés is, amit a mai naphoz illőnek

Részletesebben

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben,

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben, EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallatószobákban, nemcsak az éjszakában kiáltó őr szavában, ott zsarnokság

Részletesebben

6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát

6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát DANIEL H. PINK 6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát Rajzolta: ROB TEN PAS Előszó a magyar kiadáshoz Nagy öröm számunkra, hogy végre Magyarországra is megérkezett az első karriermanga. Az

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

A tökéletes profilkép elkészítése, gyakorlati jó tanácsok

A tökéletes profilkép elkészítése, gyakorlati jó tanácsok A tökéletes profilkép elkészítése, gyakorlati jó tanácsok Nem csupán a társkereső oldalakon, de már a közösségi oldalakon is a profilkép alapján szokták megítélni az ember lányát. Ami lássuk be sokszor

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Max elcsatangol Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Rosie-nak 5 Elsô fejezet Molly kinyitotta a kaput, majd megállt, türelmetlenül várva szüleit,

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

A rehabilitációs team munka elemzése fogalmi-tartalmi szempontból. Juhász Márta Hámornik Balázs Péter Vén Ildikó

A rehabilitációs team munka elemzése fogalmi-tartalmi szempontból. Juhász Márta Hámornik Balázs Péter Vén Ildikó Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Nyíregyháza, 2011. augusztus 26.. A rehabilitációs team munka elemzése fogalmi-tartalmi szempontból Team Interaction

Részletesebben

Mígnem valaki felkiáltott: - C c c ezzel nem megyünk semmire, hívjuk a rendőrséget! Az eset óta Egérlyukban gyakran mondogatják viccesen:

Mígnem valaki felkiáltott: - C c c ezzel nem megyünk semmire, hívjuk a rendőrséget! Az eset óta Egérlyukban gyakran mondogatják viccesen: Cin Cin vezér c A szürke kisegér nagyon nagyra tartotta magát. Úgy gondolta, ő az egész egérlyuk vezére. Ki is mondta, és gyakran ismételgette, hogy maga is elhiggye: - Én vagyok Cin cin Vezér!!! - Én

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Kik vagyunk? Helyszín. Joggal felmerülhet a kérdés, hogy miért pont Szerbia?

Kik vagyunk? Helyszín. Joggal felmerülhet a kérdés, hogy miért pont Szerbia? Kik vagyunk? Németh Bence és Leel- Őssy Attila vagyunk, budapesti egyetemi hallgatók. A szervezést bonyolítja és az infrasturktúrát biztosítja, az Online Travel Services budapesti utazási iroda. Az iroda

Részletesebben

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Nyomtassa ki az gyakorlásra szánt szorzótáblát tartalmazó lapot, s ragassza rá egy keményebb papírra (hogy ne legyen átlátszó). Én le is szoktam

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek 5. Mellékletek M1 1. Egy francia mérnök* szerette a környékbeli erdőben, réteken sétáltatni a kutyáját. Nem szerette viszont a sétát követő tisztálkodást, mert a ruhája és a kutya szőre is tele volt undok,

Részletesebben

Rövid filmezési segédlet, még jól jöhet... Forgatókönyv-szerkesztés-riporterkedés

Rövid filmezési segédlet, még jól jöhet... Forgatókönyv-szerkesztés-riporterkedés Rövid filmezési segédlet, még jól jöhet... Forgatókönyv-szerkesztés-riporterkedés írta: Ambach Mónika Témaválasztás Biztos van valami a világon, ami érdekel téged! Gondolkodj, gondolkodj!!! Neeeem?! Akkor

Részletesebben

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok Vigh Viktória 5. osztály Szob Hátizsákos kalandok 1 Hátizsákos kalandok Írta: Vigh Viktória (Szob) 2 Egy szép tavaszi napon a családommal elhatároztuk, hogy elmegyünk a Börzsönyhegységbe kirándulni. Mindenki

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

1 von 3 19.06.2008 10:58

1 von 3 19.06.2008 10:58 Transindex -- Multikult -- A FAL EGY NAGY KÉPERNYO http://multikult.transindex.ro/?cikk=7306&nyomtat=1 Kassay Réka A FAL EGY NAGY KÉPERNYO Tigrisszörny a Mátyás-házon: esti mozizás a kolozsvári utcákon

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Belügyminisztérium Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokság Debrecen, 2012

Belügyminisztérium Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokság Debrecen, 2012 1 Belügyminisztérium Országos Szolgálati Pisztoly Lőbajnokság Debrecen, 2012 V E R S E N Y S Z Á M O K EGYÉNI FELADATOK 1.) Kikötő 6 db kis fém cél (steel), 2 db kis fém vétlen 12-17 méter. 6 db. Lövő

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM 6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu Gyakorló feladatok I. LEGO Robotprogramozó országos csapatversenyre A következő

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben