1. A DOKUMENTUM TARTALMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A DOKUMENTUM TARTALMA"

Átírás

1 TÁMOP Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva című pályázat benyújtásának előfeltételeként meghatározott értékelési kritériumrendszer április A DOKUMENTUM TARTALMA A dokumentum a TÁMOP Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva című automatikus pályázat benyújtásának előfeltételeként meghatározott értékelési kritériumrendszert határozza meg, mely a Regionális Munkaügyi Központok támogató nyilatkozat elnyerésének alapfeltételeit határozza meg. Az értékelési módszertan tartalmazza: - a pályázat bemeneti feltételeivel összhangban lévő értékelési kritériumrendszer kialakítását: az értékelési szempontok meghatározást, az egyes szempontokhoz kapcsolódó értékelési ismérveket; - az értékelés elvégzéséhez szükséges információk körének meghatározását: - a pályázó által mellékletként csatolandó dokumentációk körének meghatározását illetve a pályázati adatlap értékeléshez szükséges kérdéseinek összeállítását. 2. A PROGRAM CÉLJA A program alapvető célja, hogy a gazdasági válság negatív hatásai által különösen érintett vállalkozások számára átmenetileg lehetővé tegye a munkaerőköltségek mérséklését anélkül, hogy a munkavállalói létszámot csökkentenék. E cél minél hatékonyabb megvalósításához a támogatás szempontjából elsődleges fontosságú a megfelelő célzás és a holtteher-veszteség minimalizálása. 1

2 3. A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTRENDSZERE A cél minél hatékonyabb megvalósításához a pályázó vállalkozások kiválasztását érintően a következő alapfeltételeknek kell eleget tenni: A) a programban csak olyan vállalkozások és vállalatcsoportok kerülnek támogatásra, melyek - a válságot megelőzően eredményesen gazdálkodtak és - középtávon a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezet esetén gazdaságos működésre képesek a támogatás igénybevétele nélkül is; a vállalkozásnak tudnia kell bizonyítani az életben maradási potenciálját a segítségnyújtás ideje alatt és utána is legalább középtávon, vagyis hogy reálisan fenntartható-e a foglalkoztatotti létszám a támogatás lejártát követően az előírt időszakig. B) a kiválasztott vállalkozások a válság és az abból fakadó termék-, illetve szolgáltatás-piaci kereslet visszaesése okán bizonyítottan támogatás igénybevétele nélkül termelési volumenük csökkentésével párhuzamosan a foglalkoztatott létszám csökkentésére kényszerülnének; C) a támogatást igénylő vállalkozás rendelkezik olyan üzleti tervvel, amely a középtávon eredményes gazdálkodást elősegíti, illetve amely alátámasztja az üzleti működésük folytonosságának fenntarthatóságát. A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a vállalkozás jelenlegi helyzetének ismertetése mellett a pályázatának mellékletében bemutassa - foglalkoztatási helyzetelemzését és foglalkoztatási tervét, és olyan speciális és átmeneti munkaszervezési intézkedéseket hajtson végre, amelyekkel mérsékelhetők, vagy kiválthatók az elbocsátások; - üzleti környezet-elemzését, melyben bemutatja vállalkozásnak piaci helyzetét és jövőbeni tervét. 2

3 4. ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN 4.1. ALAPVETÉSEK A pályázat azon vállalkozások segítését tűzte ki célul, amelyek A) június 30-át megelőzően nem voltak nehéz helyzetben, vagyis nem feleltek meg a 85/2004. (IV. 19.) Kormány rendelet 8. számú melléklete szerint, a nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalmának: a társaság saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét; a korlátolt felelősségi alapon működő társaság (illetve ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében) törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el, a hazai jog szerint az adott vállalkozás megfelel a kollektív fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak, a vállalkozásnál a fentiek még nem álltak be, de a vállalkozásnál a következők együttesen tapasztalhatók: a növekvő veszteségek, a csökkenő forgalom, a felhalmozódó leltári készletek, a fölös kapacitás, a lanyhuló pénzforgalom, a növekvő adósságok, az emelkedő kamatköltségek és a zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték; B) június 30-át követően a válság hatására helyzetük romlott, de a romló helyzet ellenére, életképesek, tevékenységük fenntartása és a gazdaságos működés valószínűsíthető, és a foglalkoztatási szint fenntartható. A romló helyzet definiálása a program holtteher-veszteségének csökkentése miatt lényeges szempont, tehát a jó helyzetben lévő vállalkozások, vagy amelyeket nem érint a válság, vagy már június 30-át követően alakultak, e szempont szerint nem részesülhetnek a program keretében támogatásban A REGIONÁLISMUNKAÜGYI KÖZPONTOK SZEREPE 3

4 A Regionális Munkaügyi Központok (továbbiakban: RMK) feladata, hogy a pályázók által elkészített Üzleti környezet-elemzés és Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv, valamint az ezekhez tatozó adatlap vizsgálata és elemzése alapján nyilatkozatot adjanak ki arról, hogy a támogatás iránti igényt támogatják-e ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN FELÉPÍTÉSE Az értékelési módszertannak le kell képeznie valamennyi elvárást, amelyek a Regionális Munkaügyi Központok vizsgálati körébe tartoznak. A pályázókkal és helyzetükkel szembeni általános kritériumok a pályázati útmutatóban már szerepelnek, vizsgálatuk az ESZA Kht, mint Közreműködő Szervezet feladatát fogja képezni. Az RMK vizsgálat a következő kérdésekre összpontosít a vállalkozás gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzése során: A nehéz helyzetre utaló jelek csak június 30. után jelentkeznek, korábban eredményesen gazdálkodtak; A nehéz helyzet jelei: saját tőke és jegyzett tőke arányának romlása a növekvő veszteségek a csökkenő forgalom a felhalmozódó leltári készletek a fölös kapacitás a lanyhuló pénzforgalom a növekvő adósságok az emelkedő kamatköltségek zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték A nehéz helyzetből adódóan termelési volumenüket csökkentik; A termelési volumen csökkenése a foglalkoztatotti létszám csökkenését vonja maga után; Középtávon a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezet esetén gazdaságos működésre képesek a támogatás igénybevétele nélkül is. 4

5 A fenti vizsgálandó szempontokhoz tartozó objektív értékelési módszereket az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza részletesen. Az e szempontok szerint paraméterezett excel táblázat segítséget nyújt az RMK munkatársainak: - a pályázó maga tölti fel az adatokat az egyes időpontokra vonatkozóan, - az adatok alapján automatikusan számítódnak az objektív ismérvek mutatói, - a mutató értékek alapján automatikusan képződik az értékelési javaslat, és készül az objektív szempontok szerinti értékelő lap. A 2. számú táblázat szerinti szubjektív mutatók segítséget adnak az RMK munkatársaknak, hogy az egyes szempontok szerint mit kell értékelni: e tényezőkhöz az érték rendelése az RMK munkatársaknak megítélése alapján történik, a vállalkozás helyzetének és benyújtott dokumentumainak elemzésével. A 3. számú melléklet tartalmazza az értékelési szempontok megjelenését excel formátumban, amely a pályázó Excel formátumban elkészített és elektronikus formában beküldött adatai alapján, annak konvertálásával, feltöltésével készül el, kiszámítja az objektív ismérv mutatóit, és nyomtatható ez lehet az RMK előterjesztés melléklete SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐ ADATOK KÖRE Az 4. számú melléklet foglalja össze a Üzleti környezet-elemzés terv javasolt tartalmát és azokat a szükséges adatokat, amelyek szükségesek a pénzügyi mutatók kiszámításához és a pályázó pénzügyi, gazdasági helyzetének elemzéséhez. Az 5. számú melléklet tartalmazza a javasolt Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv mintáját. A 6. számú melléklet tartalmazza a nyilatkozatokat, amelyeket a pályázótól kérünk be az RMK vizsgálatok objektív alátámasztásához. 5

6 A 7. számú mellékletben szerepelnek azok a kritériumok, amelyek a pályázó által az RMK részére benyújtott tervek formai megfelelésére vonatkoznak (Az RMK vizsgálat formai kritériumai). A 8. számú melléklet tartalmazza az RMK értékelési szempontjait. A 9. számú melléklet tartalmazza az RMK által kiadott nyilatkozat mintáját. 6

7 Mellékletek: 1. számú melléklet OBJEKTÍV MUTATÓK 2. számú melléklet: SZUBJEKTÍV MUTATÓK 3. számú melléklet EXCEL TÁBLÁZAT formátuma 4. számú melléklet ÜZLETI KÖRNYEZET-ELEMZÉS TERV 5. számú melléklet: FOGLALKOZTATÁSI HELYZETELEMZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV 6 számú melléklet Pályázó nyilatkozatai az RMK felé 7. számú melléklet RMK értékelési kritériumok 8. számú melléklet RMK nyilatkozat 7

8 1. számú melléklet OBJEKTÍV MUTATÓK 1 a b Vizsgált gazdálkodási, pénzügyi feltételek A vállalkozásnál nem voltak tapasztalhatók június 30-án az alábbi, nehéz helyzetre utaló ismérvek A társaság saját tőkéje i adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét; A korlátolt felelősségi alapon működő társaság (illetve ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében) törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el Értékelés Ha igen, az kizáró ok VIZSGÁLAT TÁRGYA ÉS MÓDSZERE 2007 és 2008 évi mérleg összehasonlítás pályázó nyilatkozata 8

9 A hazai jog szerint a vállalkozás c megfelelt a kollektív fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak d a növekvő veszteségek e a csökkenő forgalom f a felhalmozódó leltári készletek Ha igen, az kizáró ok Ha együttesen már tapasztalható romlás és a állapot szerinti összehasonlítás során, akkor az kizáró ok pályázó nyilatkozata az üzemi eredmény összehasonlítása, és i állapot szerint, a két időpont közötti változás és az esetleges romlás nagyságának megállapítása nettó értékesítési árbevétel összehasonlítása, és i állapot szerint, a két időpont közötti változás és az esetleges romlás nagyságának megállapítása készletállomány vizsgálata a forgóeszközökön belül: a két időpontban a készlet/forgóeszköz arány összehasonlítása és a változás tendenciájának és mértékének megállapítása. Amennyiben az arány nő, vagyis magasabb készletállománnyal éri el az árbevételt, azt jelenti, hogy növekedett az improduktív készletállomány. 9

10 személyi jellegű költségek és a nettó értékesítési árbevétel aránya a két időpontban, és annak g a fölös kapacitás h a lanyhuló pénzforgalom i a növekvő adósságok, j az emelkedő kamatköltségek összehasonlítása. Ha az arány nő azt jelenti, hogy egységnyi árbevételt az utóbbi időben magasabb élő munka ráfordítással ér el a vállalkozás, tehát valószínűsíthető a fölös kapacitás megléte. a követelések viszonya a nettó értékesítési árbevételhez: az arány megállapítása kifejezi, hogy a követelések nem teljesülése az árbevétel milyen hányadát teszi ki, vagyis mi az a teljesítmény, ami nem jelenik meg a pénzforgalomban: ha az arány nő, az a pénzforgalom lanyhulását mutatja. az eladósodottsági szint megállapítása két időpontban (összes kötelezettség és az összes forrás aránya, vagyis az eszközök finanszírozásban milyen arányban vesz részt a saját és a külső forrás) amennyiben emelkedik, az eladósodottság növekszik. pénzügyi ráfordítás összegének változása a két időpontban, a változás tendenciájának és mértékének meghatározása 10

11 k 2 zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték A vállalkozás gazdasági pénzügyi helyzete az alábbi mutatók alapján romlott t követően a nettó eszközérték összehasonlítása, és i állapot szerint, a két időpont közötti változás és az esetleges romlás nagyságának megállapítása a saját tőke csökkent b a növekvő veszteségek c a csökkenő forgalom Ha nem tapasztalható romlás a és a i állapot összehasonlítása során, akkor az kizáró ok A két időpont szerinti saját tőke és jegyzett tőke rész arányának megállapítása, összehasonlítása, a változás tendenciájának megállapítása A két időpont szerinti üzemi eredmény megállapítása, összehasonlítása, a változás tendenciájának megállapítása A két időpont szerinti nettó értékesítési árbevétel arányának megállapítása, összehasonlítása, a változás tendenciájának megállapítása 11

12 készletállomány vizsgálata a forgóeszközökön belül: a két időpontban a készlet/forgóeszköz arány d a felhalmozódó leltári készletek e a fölös kapacitás összehasonlítása és a változás tendenciájának és mértékének megállapítása. Amennyiben a az arány nő, vagyis magasabb készletállománnyal éri el az árbevételt, azt jelenti, hogy növekedett az improduktív készletállomány. személyi jellegű költségek és a nettó értékesítési árbevétel aránya a két időpontban, és annak összehasonlítása. Ha az arány nő azt jelenti, hogy egységnyi árbevételt az utóbbi időben magasabb élő munka ráfordítással ér el a vállalkozás, tehát valószínűsíthető a fölös kapacitás megléte. a követelések viszonya a nettó értékesítési f a lanyhuló pénzforgalom árbevételhez: az arány megállapítása kifejezi, hogy a követelések nem teljesülése az árbevétel milyen hányadát teszi ki, vagyis mi az a teljesítmény, ami nem jelenik meg a pénzforgalomban: ha az arány nő, az a pénzforgalom lanyhulását mutatja. 12

13 az eladósodottsági szint megállapítása két időpontban g a növekvő adósságok, h az emelkedő kamatköltségek (összes kötelezettség és az összes forrás aránya, vagyis az eszközök finanszírozásában milyen arányban vesz részt a saját és a külső forrás) amennyiben emelkedik, az eladósodottság növekszik. pénzügyi ráfordítás összegének változás a két időpontban, a változás tendenciájának és mértékének meghatározása a nettó eszközérték összehasonlítása, és i zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték i állapot szerint, a két időpont közötti változás és az esetleges romlás nagyságának megállapítása 3 A vállalkozások a válságot megelőzően eredményesen gazdálkodott Kizáró tényező, ha már korábban veszteséges volt ha a vállalkozás mérleg szerinti eredménye 2007 és án jelentős veszteséget mutat, nem felel meg ennek a kritériumnak A válság és az abból fakadó termék-, Pályázó által összeállított terv: megfelel a illetve szolgáltatás piaci kereslet Kizáró tényező, ha kritériumnak, ha a évi terv üzleti terv alapján a 4 visszaesése okán a támogatás nem csökkent a termelési volumen csökken a korábbi időszakhoz igénybevétele nélkül termelési termelési volumen képest, és ezt a bemutatott piaci helyzetelemzés volumenük csökken alátámasztja 13

14 5 A termelési volumen csökkenése miatt, Kizáró tényező, ha azzal párhuzamosan a foglalkoztatotti nem kényszerül létszám csökkentésére kényszerülnének létszámcsökkentésre Pályázó által összeállított terv: megfelel a kritériumnak, ha a évi terv üzleti terv alapján a termelési volumen csökkenésével párhuzamosan a létszámcsökkenést mutatja be a pályázó (számítással a hatékonysági mutatók alapján is bemutatható az esetlegesen feleslegessé váló létszám: az egy főre eső árbevétel korábbi szintjét változatlannak feltételezve, és azt a csökkentett árbevételre vetítve, kimutatható a feleslegessé váló létszám). 14

15 2. számú melléklet MINŐSÉGI MUTATÓK ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK Információ forrása Értékelés alapja Értékelés (IGEN/NEM) e n v 1 Készült olyan üzleti terv, amely alátámasztja a pályázó üzleti működésének folytonosságát, fenntarthatóságát Üzleti környezeti terv Terv megalapozottsága, erőssége A kategória ismérvei alapján elfogadva a a terv reális feltételekből indul ki b működés folytonosságának fenntartása látszik in c a vállalkozás középtávon feltételezhetően gazdaságos működésre képes támogatás igénybevétele nélkül is d fejlesztési lehetőségek vannak e piacbővítési lehetőségek vannak f egyéb releváns működés fenntartási lehetőség került bemutatásra 2 A támogatást igénylő vállalkozások meghatározó tulajdonosai hajlandók olyan tulajdonosi kötelezettség vállalására, amely a középtávon eredményes gazdálkodást elősegíti Üzleti környezeti terv Vállalt kötelezettségek és azok megalapozottsága, ideje A kategória ismérvei alapján elfogadva 15

16 a osztalék-kivét korlátozás b tagi kölcsön nem kerül visszafizetésre a fenntartási időszak alatt c új tagi kölcsön nyújtása d új befektetés, tőkeemelés e egyéb releváns kötelezettségvállalás van 3 Foglalkoztatási terv Foglalkoztatási helyzetelemzés Terv megalapozottsága, erőssége A kategória ismérvei alapján elfogadva a részletes, kidolgozott, megalapozott terv b már megtettek vagy/és terveznek javító intézkedéseket c üzleti terv és foglalkoztatási terv összhangban van 4 Foglalkoztatási peremfeltételek/rmk információk RMK tapasztalatok Támogatási környezet A kategória ismérvei alapján elfogadva a vállalkozás szerepe a régió vagy szűkebb környezetének munkaerő-piaci helyzetében meghatározó b a vállalkozás hátrányos helyzetű munkavállalók megtartásához igényel támogatást c RMK-nak nincs negatív tapasztalata a pályázóval kapcsolatban KIZÁRÓ FELTÉTEL, HA VALAMELY KATEGÓRIÁBAN NINCS LEGALÁBB EGY IGEN VÁLASZ 16

17 17

18 3. számú melléklet - Excel táblázat formátuma (lásd mellékelve) Mérleg (ezer forint) Megnevezés Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Forgó eszközök Készletek Követelések Vevők Eszközök összesen Saját tőke Jegyzett tőke Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen Eredménykimutatás (ezer forint) Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Személyi jellegű 18

19 ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek ráfordításai Szokásos vállalkozási eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Foglalkoztatotti létszám alakulása (fő) Megnevezés Foglalkoztatotti létszám A B C D Terv Terv számú melléklet ÜZLETI KÖRNYZET ELEMZÉS I. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 19

20 1 Vállalkozás neve 2 Vállalkozás címe II. Válság hatásának bemutatása A) A válság hatása a vállalkozásra (pl. piac, szállítók-vevők állományának alakulása, hitelhez jutás lehetőségei, forráshoz jutás és hitelviszonyok elemzése, stb.) legfeljebb 2000 karakterben! 20

21 B) A vállalkozás működőképességének megőrzésére tett intézkedések bemutatása A vállalkozás működőképességének megőrzésére tett intézkedések szigorúbb költséggazdálkodás tervezett beruházás elhalasztása működéshez/működtetéshez nem szükséges eszközök értékesítése meglévő hitelek törlesztésének átütemezése új piacok felkutatása profilváltás előkészítése Egyéb, éspedig: Már megtett intézkedések igen / nem Tervezett intézkedések igen / nem C) Tulajdonosi elhatározások, kötelezettségvállalások Tulajdonosi kötelezettségvállalás lehetőségei Osztalék kifizetés korlátozása Tagi kölcsön nem kerül visszafizetésre a projekt fenntartási időszaka alatt Új tagi kölcsön nyújtása, ami nem kerül visszafizetésre a projekt fenntartási Már megtett intézkedések igen / nem Tervezett intézkedések igen / nem 21

22 időszaka alatt Új befektetés, tőkeemelés a tulajdonos/menedzsment által Egyéb, éspedig: 22

23 III. A piaci helyzet elemzése, a termékek/szolgáltatások és értékesítési lehetőségek Kérjük, az egyes kérdésekre röviden, legfeljebb 1000 karakterben válaszoljon! A Piaci helyzet Válasz 1. Mutassa be a régióban, kistérségben elfoglalt gazdasági helyzetét! 2. Hogyan változik a globális és a helyi piaci kereslet termékenként, szolgáltatásonként? 3. Melyek a vállalat versenyelőnyei és hátrányai a konkurensekhez viszonyítva? 4. Melyek az árak alakulását befolyásoló tényezők, és azok hogyan változnak a jövőben? 23

24 5. Egyéb. a piaci helyzetre vonatkozó lényeges információ: B Marketingterv Válasz 1 Tervezett marketing akciók termékenként és szolgáltatásonként 2 Tervezett marketingköltségek termékenként szolgáltatásonként és C Termelési elképzelések, termelési terv Válasz 1 A tervezett termelési terv teljesüléséhez rendelkezésre áll-e a szükséges termelési kapacitás? 24

25 2 A fontosabb termékek esetén a rendelkezésre álló gyártási technológiája mennyiben biztosítja a versenyképességet minőségi és költségoldalról? 3 Szükséges-e a technológia továbbfejlesztése? (ha igen, milyen fejlesztéseket tervez!) 4 Biztosított-e a termelés nyersanyagigénye? 5 Biztosított-e a szakmailag megfelelő munkaerő? 25

26 6 Biztosított-e a megfelelő összetételű és képzettségű menedzsment? D Fejlesztések Tervezett termék és szolgáltatásfejlesztés 1 bemutatása, rövid indoklással 2 Tervezett fejlesztések, amelyek elősegítik a vállalkozás gazdasági helyzetének javulását (mikorra tervezik, mi a tárgya, költsége és mi a várt eredménye) 3 Folyamatban lévő fejlesztések, amelyek elősegítik a vállalkozás gazdasági helyzetének javulását (mi a tárgya, költsége és mi a várt eredménye) 26

27 IV. Pénzügyi terv Kérjük a mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg és eredménykimutatás (tény és terv) táblázat kitöltését! a) a táblázat adatait az alábbi időpontokra kérjük kitölteni: tény tény tény tény terv terv Amennyiben a vállalkozás üzleti éve nem egyezik meg a naptári évvel, kérjük a oszlopot kitölteni, és a táblázat alatt megjegyzésként feltüntetni, hogy az adatok mely időpontra vonatkoznak! Ez az időpont értelemszerűen a át megelőző utolsó lezárt üzleti év dátuma legyen! A i adatokat valamint a i adatokat, valamint bármelyik a vállalkozás nem üzleti évének végét jelző adatok a főkönyvi kivonat alapján kérjük értelemszerűen kitölteni! b) Kérjük valamennyi adatot ezer forintban megadni! c) Kérjük, a táblázat sorait és oszlopait, a beírt szöveget ne változtassák meg, ne szúrjanak be cellákat, sorokat, oszlopokat, az egyes elnevezéseket ne változtassák meg! Megjegyzésüket a táblázok alatti Megjegyzés rubrikában tehetik meg. A hiányos adatbevitel, illetve a fenti feltételek bármelyikének megsértése az RMK támogatói nyilatkozat megtagadását vonja maga után! 27

28 5. számú melléklet Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv 1 Vállalkozás neve 2 Vállalkozás címe II. Válság hatásának bemutatása 1. Kérjük, mutassa be a válság hatását a vállalkozásra foglalkoztatási szempontból: a kialakult foglalkoztatási probléma elemzése, különös tekintettel annak a recesszióval való egyértelmű kapcsolatára, legfeljebb 2000 karakter terjedelemben! 28

29 2. A támogatás hiányában tervezett elbocsátások részletes bemutatása A) Tervezett elbocsátások száma (fő) Érintett kistérség(ek) B) Tervezett elbocsátások (fő) Munkakör Végzettség C) Érinthet-e hátrányos helyzetű munkavállalókat a tervezett elbocsátás (például idős munkavállalók, alacsony iskolai végzettségűek, romák), illetve milyen mértékben és hány főt (maximum 1000 karakter)? 3. A jelentkező probléma megoldása érdekében korábban igényelt és elnyert támogatás(ok) Támogatás megnevezése Igénylés időpontja Támogatás összege (ezer forint) 29

30 30

31 III. Az igényelt támogatási időszak legalább duplájára szóló foglalkoztatási terv 1. A pályázó eddigi és tervezett intézkedései a foglalkoztatás fenntartására Intézkedések Munkavállalók vállalkozáson belüli átcsoportosítása Belső képzések Munkarend változtatás Munkavállalók részmunkaidőben történő foglalkoztatása Fizetés nélküli szabadságok Tervezett béremelés elhalasztása Bérek, juttatások csökkentése Korengedményes nyugdíjazás Egyéb, éspedig: Már megtett intézkedések igen / nem Tervezett intézkedések igen / nem 2. A foglalkoztatási problémák kezelésének eddigi és a jövőben várt eredményeinek hatása a vállalkozás helyzetére és a foglalkoztatotti létszámra (legfeljebb 2000 karakterben!) 31

32 3. A jelen pályázatban igényelt támogatás tervezett felhasználása és annak várható hatása (legfeljebb 2000 karakterben!) 32

33 6. számú melléklet Pályázó nyilatkozata az RMK felé Igen/Nem 1. A pályázó nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt, és a pályázat benyújtásának időpontjáig ilyen eljárást nem kezdeményezett a vállalkozás maga ellen illetve harmadik fél a vállalkozás ellen. 2. Kijelentem, hogy án a hazai jog szerint a vállalkozás nem felelt meg a kollektív fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak 3. Kijelentem, hogy amennyiben a pályázó vállalkozás vállalatcsoport tagja, úgy nehéz helyzetét nem a vállalatcsoport többi tagjával fennálló üzleti kapcsolatok idézték elő. 4. Kijelentem, hogy amennyiben a vállalkozás jogi formája Kft illetve ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, és a törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, annak több mint egynegyede nem június 30-át megelőző 12 hónap során veszett el 5. Kijelentem, hogy a benyújtott Üzleti környezeti terv és Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv valós adatokat tartalmaz, és az adatszolgáltatás a kért adatokra vonatkozóan teljes körű. 33

34 7. számú melléklet RMK értékelési kritériumok A PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK Kritérium Igazolás módja A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak A pályázó nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt, és a pályázat benyújtásának időpontjáig ilyen eljárást nem kezdeményezett a vállalkozás maga ellen illetve harmadik fél a vállalkozás ellen. A június 30-i mérlegadatai alapján nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. A pályázó gazdálkodási pénzügyi helyzete június 30-át követően romlott. A vállalkozás a romló helyzetből adódóan termelési volumenét csökkentette vagy csökkenteni kényszerül, és a termelési volumen csökkenése a foglalkoztatotti létszám A pályázó nyilatkozata RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés 34

35 csökkenését vonja maga után. A vállalkozás középtávon a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezet esetén gazdaságos működésre képes a támogatás igénybevétele nélkül is. A vállalkozás nem a kapcsolt vállalkozásokkal fennálló üzleti kapcsolatok miatt került nehéz helyzetbe A pályázó meghatározó tulajdonosa(i) hajlandó(k) olyan tulajdonosi kötelezettség vállalására, amely a középtávon eredményes gazdálkodást elősegítheti. A pályázó rendelkezik olyan üzleti tervvel, amely alátámasztja a pályázó vállalkozás üzleti működés folytonosságának fenntarthatóságát. A pályázó részletes, megalapozott foglalkoztatási tervvel rendelkezik Az RMK pozitívan ítéli meg a támogatás foglalkoztatási peremfeltételeit RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés A pályázó nyilatkozata RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Foglalkoztatási terv RMK információk, RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés 35

36 36

37 8. számú melléklet RMK nyilatkozat NYILATKOZAT A Regionális Munkaügyi Központ a TÁMOP pályázati kiírása alapján a.. pályázó regisztrációs számú pályázatához benyújtott Üzleti környezeti tervét és Foglalkoztatási helyzetelemzését és foglalkoztatási tervét megvizsgálta, és annak alapján a pályázatot Indoklás: támogatja / nem támogatja. A pályázó nem Kritérium A pályázó nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt, és a pályázat benyújtásának időpontjáig ilyen eljárást 1 nem kezdeményezett a vállalkozás maga ellen illetve harmadik fél a vállalkozás ellen. A június 30-i mérlegadatai alapján 2 nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. A pályázó gazdálkodási pénzügyi 3 helyzete június 30-át követően romlott. 4. A vállalkozás a romló helyzetből A pályázó megfelel a kritériumnak felel meg a kritériumnak, ebben az esetben indoklás szükséges 37

38 adódóan termelési volumenét csökkentette vagy csökkenteni kényszerül, és a termelési volumen csökkenése a foglalkoztatotti létszám csökkenését vonja maga után. A vállalkozás középtávon a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezet esetén gazdaságos működésre képes a támogatás igénybevétele nélkül is. A vállalkozás nem a kapcsolt vállalkozásokkal fennálló üzleti kapcsolatok miatt került nehéz helyzetbe. A pályázó rendelkezik olyan üzleti tervvel, amely alátámasztja a pályázó vállalkozás üzleti működés folytonosságának fenntarthatóságát. A pályázó meghatározó tulajdonosa(i) hajlandó(k) olyan tulajdonosi kötelezettség vállalására, amely a középtávon eredményes gazdálkodást elősegítheti. A pályázó részletes, megalapozott foglalkoztatási tervvel rendelkezik Az RMK pozitívan ítéli meg a támogatás foglalkoztatási peremfeltételeit Hely, dátum, aláírás 38

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról TÁMOP-2.3.3.A-09/1 TÁMOP-2.3.3.A-09/2 (Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva) A pályázat általános bemutatása A TÁMOP-2.3.3.A-09/1

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS Igényelt hitelkeret összege Hitel devizae HUF EUR A hitelkerethez kapcsolódó bankszámla száma Az igényelt hitelkeret

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK)

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) www.magnetbank.hu HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai Név : Cím : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : Cégvezető : Bankszla számok: A kért hitel: Összege : Célja : Lejárata :

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK LEGUTOLSÓ HAVI FŐKÖNYVI

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP Cím: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ADÓÜGYI OSZTÁLY 4001 Debrecen, Pf. 110. Kálvin tér 11. www.debrecen.hu Tel. : 52/517-700 Fax : 52/517-712 Ügyiratszám:

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

HITELKÉRELMI- ÉS HITELBÍRÁLATI ADATLAP

HITELKÉRELMI- ÉS HITELBÍRÁLATI ADATLAP HITELKÉRELMI- ÉS HITELBÍRÁLATI ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA GOP A gyors hitelbírálat érdekében kérjük, hogy az adatlapot pontosan és teljes körűen töltse ki, a hiányos adatlap lassítja a hitelbírálati

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:... /2012. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 3000 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Magánszemély (Egyéni vállalkozó) részére Adózó neve:... Születési neve:...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében Hitelkérelem (A1) A vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2) Fedezeti dokumentumok Egyéb: Amennyiben a társasági szerződés/alapszabály

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ADATLAP Gazdasági társaságok részére

SZÁLLÍTÓI ADATLAP Gazdasági társaságok részére 1 I. Ügyfél adatok: Teljes neve és cégformája: SZÁLLÍTÓI ADATLAP Gazdasági társaságok részére Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószáma: Cégjegyzékszáma: KSH száma: Alapítás dátuma: Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - -

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - - I. CÉGADATOK I.1. A Társaság alapadatai név és cégforma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám: fax szám:

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A vállalkozás alapdokumentumai Alapító Okirat, Társasági Szerződés és módosításai, apportlista, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cégkivonaton még nem szereplő

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó csoportos személyszállítás támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó csoportos személyszállítás támogatásról TÁJÉKOZTATÓ a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó csoportos személyszállítás támogatásról A munkába járás terheinek csökkentése érdekében a Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási Alaprészéből

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...mobil telefonszáma:

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 2085 Pilisvörösvár, Fİ u. 130. Telefon : ( 26 ) 330-335; ( 26 ) 530-520; Fax : 530-528 www.takarek.axelero.net kozpont@takarek.axelero.net HITELKÉRELEM Hitelkérelem

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó 1 ) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

Magánszemély (egyéni vállalkozó 1 ) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához Magánszemély (egyéni vállalkozó 1 ) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Az adó alanyának neve (családi és utónév): Születési név: Adóazonosító

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Ügyiratszám: /20. Érkezett: Ügyintéző: ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai:

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai: ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre, illetve mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztály Pécs,

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Unio Tender Europa Kft. Miről lesz szó? I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. III. IV. Célok, tények az ÚSZT-ről Jelenleg nyitva álló

Részletesebben

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló 213 évi egyszerűsített éves beszoló Fordulónap: 213-12-31 Huninet Egyesület Egyesület Pulai Gábor elnök Beszolókészítés 214-5-31 Bejegyzési sz: 1/ PK/ 6 4 7 1 / 1 9 9 / 18 Cím: 111 Budapest, Hungária krt.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18026133-2-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60.071/2009/7. Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Mendzsment Közhasznú Egyesület 3100 Salgótarján, Múzeum tér

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben