1. A DOKUMENTUM TARTALMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A DOKUMENTUM TARTALMA"

Átírás

1 TÁMOP Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva című pályázat benyújtásának előfeltételeként meghatározott értékelési kritériumrendszer április A DOKUMENTUM TARTALMA A dokumentum a TÁMOP Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva című automatikus pályázat benyújtásának előfeltételeként meghatározott értékelési kritériumrendszert határozza meg, mely a Regionális Munkaügyi Központok támogató nyilatkozat elnyerésének alapfeltételeit határozza meg. Az értékelési módszertan tartalmazza: - a pályázat bemeneti feltételeivel összhangban lévő értékelési kritériumrendszer kialakítását: az értékelési szempontok meghatározást, az egyes szempontokhoz kapcsolódó értékelési ismérveket; - az értékelés elvégzéséhez szükséges információk körének meghatározását: - a pályázó által mellékletként csatolandó dokumentációk körének meghatározását illetve a pályázati adatlap értékeléshez szükséges kérdéseinek összeállítását. 2. A PROGRAM CÉLJA A program alapvető célja, hogy a gazdasági válság negatív hatásai által különösen érintett vállalkozások számára átmenetileg lehetővé tegye a munkaerőköltségek mérséklését anélkül, hogy a munkavállalói létszámot csökkentenék. E cél minél hatékonyabb megvalósításához a támogatás szempontjából elsődleges fontosságú a megfelelő célzás és a holtteher-veszteség minimalizálása. 1

2 3. A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTRENDSZERE A cél minél hatékonyabb megvalósításához a pályázó vállalkozások kiválasztását érintően a következő alapfeltételeknek kell eleget tenni: A) a programban csak olyan vállalkozások és vállalatcsoportok kerülnek támogatásra, melyek - a válságot megelőzően eredményesen gazdálkodtak és - középtávon a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezet esetén gazdaságos működésre képesek a támogatás igénybevétele nélkül is; a vállalkozásnak tudnia kell bizonyítani az életben maradási potenciálját a segítségnyújtás ideje alatt és utána is legalább középtávon, vagyis hogy reálisan fenntartható-e a foglalkoztatotti létszám a támogatás lejártát követően az előírt időszakig. B) a kiválasztott vállalkozások a válság és az abból fakadó termék-, illetve szolgáltatás-piaci kereslet visszaesése okán bizonyítottan támogatás igénybevétele nélkül termelési volumenük csökkentésével párhuzamosan a foglalkoztatott létszám csökkentésére kényszerülnének; C) a támogatást igénylő vállalkozás rendelkezik olyan üzleti tervvel, amely a középtávon eredményes gazdálkodást elősegíti, illetve amely alátámasztja az üzleti működésük folytonosságának fenntarthatóságát. A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a vállalkozás jelenlegi helyzetének ismertetése mellett a pályázatának mellékletében bemutassa - foglalkoztatási helyzetelemzését és foglalkoztatási tervét, és olyan speciális és átmeneti munkaszervezési intézkedéseket hajtson végre, amelyekkel mérsékelhetők, vagy kiválthatók az elbocsátások; - üzleti környezet-elemzését, melyben bemutatja vállalkozásnak piaci helyzetét és jövőbeni tervét. 2

3 4. ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN 4.1. ALAPVETÉSEK A pályázat azon vállalkozások segítését tűzte ki célul, amelyek A) június 30-át megelőzően nem voltak nehéz helyzetben, vagyis nem feleltek meg a 85/2004. (IV. 19.) Kormány rendelet 8. számú melléklete szerint, a nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalmának: a társaság saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét; a korlátolt felelősségi alapon működő társaság (illetve ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében) törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el, a hazai jog szerint az adott vállalkozás megfelel a kollektív fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak, a vállalkozásnál a fentiek még nem álltak be, de a vállalkozásnál a következők együttesen tapasztalhatók: a növekvő veszteségek, a csökkenő forgalom, a felhalmozódó leltári készletek, a fölös kapacitás, a lanyhuló pénzforgalom, a növekvő adósságok, az emelkedő kamatköltségek és a zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték; B) június 30-át követően a válság hatására helyzetük romlott, de a romló helyzet ellenére, életképesek, tevékenységük fenntartása és a gazdaságos működés valószínűsíthető, és a foglalkoztatási szint fenntartható. A romló helyzet definiálása a program holtteher-veszteségének csökkentése miatt lényeges szempont, tehát a jó helyzetben lévő vállalkozások, vagy amelyeket nem érint a válság, vagy már június 30-át követően alakultak, e szempont szerint nem részesülhetnek a program keretében támogatásban A REGIONÁLISMUNKAÜGYI KÖZPONTOK SZEREPE 3

4 A Regionális Munkaügyi Központok (továbbiakban: RMK) feladata, hogy a pályázók által elkészített Üzleti környezet-elemzés és Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv, valamint az ezekhez tatozó adatlap vizsgálata és elemzése alapján nyilatkozatot adjanak ki arról, hogy a támogatás iránti igényt támogatják-e ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN FELÉPÍTÉSE Az értékelési módszertannak le kell képeznie valamennyi elvárást, amelyek a Regionális Munkaügyi Központok vizsgálati körébe tartoznak. A pályázókkal és helyzetükkel szembeni általános kritériumok a pályázati útmutatóban már szerepelnek, vizsgálatuk az ESZA Kht, mint Közreműködő Szervezet feladatát fogja képezni. Az RMK vizsgálat a következő kérdésekre összpontosít a vállalkozás gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzése során: A nehéz helyzetre utaló jelek csak június 30. után jelentkeznek, korábban eredményesen gazdálkodtak; A nehéz helyzet jelei: saját tőke és jegyzett tőke arányának romlása a növekvő veszteségek a csökkenő forgalom a felhalmozódó leltári készletek a fölös kapacitás a lanyhuló pénzforgalom a növekvő adósságok az emelkedő kamatköltségek zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték A nehéz helyzetből adódóan termelési volumenüket csökkentik; A termelési volumen csökkenése a foglalkoztatotti létszám csökkenését vonja maga után; Középtávon a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezet esetén gazdaságos működésre képesek a támogatás igénybevétele nélkül is. 4

5 A fenti vizsgálandó szempontokhoz tartozó objektív értékelési módszereket az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza részletesen. Az e szempontok szerint paraméterezett excel táblázat segítséget nyújt az RMK munkatársainak: - a pályázó maga tölti fel az adatokat az egyes időpontokra vonatkozóan, - az adatok alapján automatikusan számítódnak az objektív ismérvek mutatói, - a mutató értékek alapján automatikusan képződik az értékelési javaslat, és készül az objektív szempontok szerinti értékelő lap. A 2. számú táblázat szerinti szubjektív mutatók segítséget adnak az RMK munkatársaknak, hogy az egyes szempontok szerint mit kell értékelni: e tényezőkhöz az érték rendelése az RMK munkatársaknak megítélése alapján történik, a vállalkozás helyzetének és benyújtott dokumentumainak elemzésével. A 3. számú melléklet tartalmazza az értékelési szempontok megjelenését excel formátumban, amely a pályázó Excel formátumban elkészített és elektronikus formában beküldött adatai alapján, annak konvertálásával, feltöltésével készül el, kiszámítja az objektív ismérv mutatóit, és nyomtatható ez lehet az RMK előterjesztés melléklete SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐ ADATOK KÖRE Az 4. számú melléklet foglalja össze a Üzleti környezet-elemzés terv javasolt tartalmát és azokat a szükséges adatokat, amelyek szükségesek a pénzügyi mutatók kiszámításához és a pályázó pénzügyi, gazdasági helyzetének elemzéséhez. Az 5. számú melléklet tartalmazza a javasolt Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv mintáját. A 6. számú melléklet tartalmazza a nyilatkozatokat, amelyeket a pályázótól kérünk be az RMK vizsgálatok objektív alátámasztásához. 5

6 A 7. számú mellékletben szerepelnek azok a kritériumok, amelyek a pályázó által az RMK részére benyújtott tervek formai megfelelésére vonatkoznak (Az RMK vizsgálat formai kritériumai). A 8. számú melléklet tartalmazza az RMK értékelési szempontjait. A 9. számú melléklet tartalmazza az RMK által kiadott nyilatkozat mintáját. 6

7 Mellékletek: 1. számú melléklet OBJEKTÍV MUTATÓK 2. számú melléklet: SZUBJEKTÍV MUTATÓK 3. számú melléklet EXCEL TÁBLÁZAT formátuma 4. számú melléklet ÜZLETI KÖRNYEZET-ELEMZÉS TERV 5. számú melléklet: FOGLALKOZTATÁSI HELYZETELEMZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV 6 számú melléklet Pályázó nyilatkozatai az RMK felé 7. számú melléklet RMK értékelési kritériumok 8. számú melléklet RMK nyilatkozat 7

8 1. számú melléklet OBJEKTÍV MUTATÓK 1 a b Vizsgált gazdálkodási, pénzügyi feltételek A vállalkozásnál nem voltak tapasztalhatók június 30-án az alábbi, nehéz helyzetre utaló ismérvek A társaság saját tőkéje i adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét; A korlátolt felelősségi alapon működő társaság (illetve ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében) törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el Értékelés Ha igen, az kizáró ok VIZSGÁLAT TÁRGYA ÉS MÓDSZERE 2007 és 2008 évi mérleg összehasonlítás pályázó nyilatkozata 8

9 A hazai jog szerint a vállalkozás c megfelelt a kollektív fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak d a növekvő veszteségek e a csökkenő forgalom f a felhalmozódó leltári készletek Ha igen, az kizáró ok Ha együttesen már tapasztalható romlás és a állapot szerinti összehasonlítás során, akkor az kizáró ok pályázó nyilatkozata az üzemi eredmény összehasonlítása, és i állapot szerint, a két időpont közötti változás és az esetleges romlás nagyságának megállapítása nettó értékesítési árbevétel összehasonlítása, és i állapot szerint, a két időpont közötti változás és az esetleges romlás nagyságának megállapítása készletállomány vizsgálata a forgóeszközökön belül: a két időpontban a készlet/forgóeszköz arány összehasonlítása és a változás tendenciájának és mértékének megállapítása. Amennyiben az arány nő, vagyis magasabb készletállománnyal éri el az árbevételt, azt jelenti, hogy növekedett az improduktív készletállomány. 9

10 személyi jellegű költségek és a nettó értékesítési árbevétel aránya a két időpontban, és annak g a fölös kapacitás h a lanyhuló pénzforgalom i a növekvő adósságok, j az emelkedő kamatköltségek összehasonlítása. Ha az arány nő azt jelenti, hogy egységnyi árbevételt az utóbbi időben magasabb élő munka ráfordítással ér el a vállalkozás, tehát valószínűsíthető a fölös kapacitás megléte. a követelések viszonya a nettó értékesítési árbevételhez: az arány megállapítása kifejezi, hogy a követelések nem teljesülése az árbevétel milyen hányadát teszi ki, vagyis mi az a teljesítmény, ami nem jelenik meg a pénzforgalomban: ha az arány nő, az a pénzforgalom lanyhulását mutatja. az eladósodottsági szint megállapítása két időpontban (összes kötelezettség és az összes forrás aránya, vagyis az eszközök finanszírozásban milyen arányban vesz részt a saját és a külső forrás) amennyiben emelkedik, az eladósodottság növekszik. pénzügyi ráfordítás összegének változása a két időpontban, a változás tendenciájának és mértékének meghatározása 10

11 k 2 zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték A vállalkozás gazdasági pénzügyi helyzete az alábbi mutatók alapján romlott t követően a nettó eszközérték összehasonlítása, és i állapot szerint, a két időpont közötti változás és az esetleges romlás nagyságának megállapítása a saját tőke csökkent b a növekvő veszteségek c a csökkenő forgalom Ha nem tapasztalható romlás a és a i állapot összehasonlítása során, akkor az kizáró ok A két időpont szerinti saját tőke és jegyzett tőke rész arányának megállapítása, összehasonlítása, a változás tendenciájának megállapítása A két időpont szerinti üzemi eredmény megállapítása, összehasonlítása, a változás tendenciájának megállapítása A két időpont szerinti nettó értékesítési árbevétel arányának megállapítása, összehasonlítása, a változás tendenciájának megállapítása 11

12 készletállomány vizsgálata a forgóeszközökön belül: a két időpontban a készlet/forgóeszköz arány d a felhalmozódó leltári készletek e a fölös kapacitás összehasonlítása és a változás tendenciájának és mértékének megállapítása. Amennyiben a az arány nő, vagyis magasabb készletállománnyal éri el az árbevételt, azt jelenti, hogy növekedett az improduktív készletállomány. személyi jellegű költségek és a nettó értékesítési árbevétel aránya a két időpontban, és annak összehasonlítása. Ha az arány nő azt jelenti, hogy egységnyi árbevételt az utóbbi időben magasabb élő munka ráfordítással ér el a vállalkozás, tehát valószínűsíthető a fölös kapacitás megléte. a követelések viszonya a nettó értékesítési f a lanyhuló pénzforgalom árbevételhez: az arány megállapítása kifejezi, hogy a követelések nem teljesülése az árbevétel milyen hányadát teszi ki, vagyis mi az a teljesítmény, ami nem jelenik meg a pénzforgalomban: ha az arány nő, az a pénzforgalom lanyhulását mutatja. 12

13 az eladósodottsági szint megállapítása két időpontban g a növekvő adósságok, h az emelkedő kamatköltségek (összes kötelezettség és az összes forrás aránya, vagyis az eszközök finanszírozásában milyen arányban vesz részt a saját és a külső forrás) amennyiben emelkedik, az eladósodottság növekszik. pénzügyi ráfordítás összegének változás a két időpontban, a változás tendenciájának és mértékének meghatározása a nettó eszközérték összehasonlítása, és i zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték i állapot szerint, a két időpont közötti változás és az esetleges romlás nagyságának megállapítása 3 A vállalkozások a válságot megelőzően eredményesen gazdálkodott Kizáró tényező, ha már korábban veszteséges volt ha a vállalkozás mérleg szerinti eredménye 2007 és án jelentős veszteséget mutat, nem felel meg ennek a kritériumnak A válság és az abból fakadó termék-, Pályázó által összeállított terv: megfelel a illetve szolgáltatás piaci kereslet Kizáró tényező, ha kritériumnak, ha a évi terv üzleti terv alapján a 4 visszaesése okán a támogatás nem csökkent a termelési volumen csökken a korábbi időszakhoz igénybevétele nélkül termelési termelési volumen képest, és ezt a bemutatott piaci helyzetelemzés volumenük csökken alátámasztja 13

14 5 A termelési volumen csökkenése miatt, Kizáró tényező, ha azzal párhuzamosan a foglalkoztatotti nem kényszerül létszám csökkentésére kényszerülnének létszámcsökkentésre Pályázó által összeállított terv: megfelel a kritériumnak, ha a évi terv üzleti terv alapján a termelési volumen csökkenésével párhuzamosan a létszámcsökkenést mutatja be a pályázó (számítással a hatékonysági mutatók alapján is bemutatható az esetlegesen feleslegessé váló létszám: az egy főre eső árbevétel korábbi szintjét változatlannak feltételezve, és azt a csökkentett árbevételre vetítve, kimutatható a feleslegessé váló létszám). 14

15 2. számú melléklet MINŐSÉGI MUTATÓK ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK Információ forrása Értékelés alapja Értékelés (IGEN/NEM) e n v 1 Készült olyan üzleti terv, amely alátámasztja a pályázó üzleti működésének folytonosságát, fenntarthatóságát Üzleti környezeti terv Terv megalapozottsága, erőssége A kategória ismérvei alapján elfogadva a a terv reális feltételekből indul ki b működés folytonosságának fenntartása látszik in c a vállalkozás középtávon feltételezhetően gazdaságos működésre képes támogatás igénybevétele nélkül is d fejlesztési lehetőségek vannak e piacbővítési lehetőségek vannak f egyéb releváns működés fenntartási lehetőség került bemutatásra 2 A támogatást igénylő vállalkozások meghatározó tulajdonosai hajlandók olyan tulajdonosi kötelezettség vállalására, amely a középtávon eredményes gazdálkodást elősegíti Üzleti környezeti terv Vállalt kötelezettségek és azok megalapozottsága, ideje A kategória ismérvei alapján elfogadva 15

16 a osztalék-kivét korlátozás b tagi kölcsön nem kerül visszafizetésre a fenntartási időszak alatt c új tagi kölcsön nyújtása d új befektetés, tőkeemelés e egyéb releváns kötelezettségvállalás van 3 Foglalkoztatási terv Foglalkoztatási helyzetelemzés Terv megalapozottsága, erőssége A kategória ismérvei alapján elfogadva a részletes, kidolgozott, megalapozott terv b már megtettek vagy/és terveznek javító intézkedéseket c üzleti terv és foglalkoztatási terv összhangban van 4 Foglalkoztatási peremfeltételek/rmk információk RMK tapasztalatok Támogatási környezet A kategória ismérvei alapján elfogadva a vállalkozás szerepe a régió vagy szűkebb környezetének munkaerő-piaci helyzetében meghatározó b a vállalkozás hátrányos helyzetű munkavállalók megtartásához igényel támogatást c RMK-nak nincs negatív tapasztalata a pályázóval kapcsolatban KIZÁRÓ FELTÉTEL, HA VALAMELY KATEGÓRIÁBAN NINCS LEGALÁBB EGY IGEN VÁLASZ 16

17 17

18 3. számú melléklet - Excel táblázat formátuma (lásd mellékelve) Mérleg (ezer forint) Megnevezés Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Forgó eszközök Készletek Követelések Vevők Eszközök összesen Saját tőke Jegyzett tőke Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen Eredménykimutatás (ezer forint) Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Személyi jellegű 18

19 ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek ráfordításai Szokásos vállalkozási eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Foglalkoztatotti létszám alakulása (fő) Megnevezés Foglalkoztatotti létszám A B C D Terv Terv számú melléklet ÜZLETI KÖRNYZET ELEMZÉS I. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 19

20 1 Vállalkozás neve 2 Vállalkozás címe II. Válság hatásának bemutatása A) A válság hatása a vállalkozásra (pl. piac, szállítók-vevők állományának alakulása, hitelhez jutás lehetőségei, forráshoz jutás és hitelviszonyok elemzése, stb.) legfeljebb 2000 karakterben! 20

21 B) A vállalkozás működőképességének megőrzésére tett intézkedések bemutatása A vállalkozás működőképességének megőrzésére tett intézkedések szigorúbb költséggazdálkodás tervezett beruházás elhalasztása működéshez/működtetéshez nem szükséges eszközök értékesítése meglévő hitelek törlesztésének átütemezése új piacok felkutatása profilváltás előkészítése Egyéb, éspedig: Már megtett intézkedések igen / nem Tervezett intézkedések igen / nem C) Tulajdonosi elhatározások, kötelezettségvállalások Tulajdonosi kötelezettségvállalás lehetőségei Osztalék kifizetés korlátozása Tagi kölcsön nem kerül visszafizetésre a projekt fenntartási időszaka alatt Új tagi kölcsön nyújtása, ami nem kerül visszafizetésre a projekt fenntartási Már megtett intézkedések igen / nem Tervezett intézkedések igen / nem 21

22 időszaka alatt Új befektetés, tőkeemelés a tulajdonos/menedzsment által Egyéb, éspedig: 22

23 III. A piaci helyzet elemzése, a termékek/szolgáltatások és értékesítési lehetőségek Kérjük, az egyes kérdésekre röviden, legfeljebb 1000 karakterben válaszoljon! A Piaci helyzet Válasz 1. Mutassa be a régióban, kistérségben elfoglalt gazdasági helyzetét! 2. Hogyan változik a globális és a helyi piaci kereslet termékenként, szolgáltatásonként? 3. Melyek a vállalat versenyelőnyei és hátrányai a konkurensekhez viszonyítva? 4. Melyek az árak alakulását befolyásoló tényezők, és azok hogyan változnak a jövőben? 23

24 5. Egyéb. a piaci helyzetre vonatkozó lényeges információ: B Marketingterv Válasz 1 Tervezett marketing akciók termékenként és szolgáltatásonként 2 Tervezett marketingköltségek termékenként szolgáltatásonként és C Termelési elképzelések, termelési terv Válasz 1 A tervezett termelési terv teljesüléséhez rendelkezésre áll-e a szükséges termelési kapacitás? 24

25 2 A fontosabb termékek esetén a rendelkezésre álló gyártási technológiája mennyiben biztosítja a versenyképességet minőségi és költségoldalról? 3 Szükséges-e a technológia továbbfejlesztése? (ha igen, milyen fejlesztéseket tervez!) 4 Biztosított-e a termelés nyersanyagigénye? 5 Biztosított-e a szakmailag megfelelő munkaerő? 25

26 6 Biztosított-e a megfelelő összetételű és képzettségű menedzsment? D Fejlesztések Tervezett termék és szolgáltatásfejlesztés 1 bemutatása, rövid indoklással 2 Tervezett fejlesztések, amelyek elősegítik a vállalkozás gazdasági helyzetének javulását (mikorra tervezik, mi a tárgya, költsége és mi a várt eredménye) 3 Folyamatban lévő fejlesztések, amelyek elősegítik a vállalkozás gazdasági helyzetének javulását (mi a tárgya, költsége és mi a várt eredménye) 26

27 IV. Pénzügyi terv Kérjük a mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg és eredménykimutatás (tény és terv) táblázat kitöltését! a) a táblázat adatait az alábbi időpontokra kérjük kitölteni: tény tény tény tény terv terv Amennyiben a vállalkozás üzleti éve nem egyezik meg a naptári évvel, kérjük a oszlopot kitölteni, és a táblázat alatt megjegyzésként feltüntetni, hogy az adatok mely időpontra vonatkoznak! Ez az időpont értelemszerűen a át megelőző utolsó lezárt üzleti év dátuma legyen! A i adatokat valamint a i adatokat, valamint bármelyik a vállalkozás nem üzleti évének végét jelző adatok a főkönyvi kivonat alapján kérjük értelemszerűen kitölteni! b) Kérjük valamennyi adatot ezer forintban megadni! c) Kérjük, a táblázat sorait és oszlopait, a beírt szöveget ne változtassák meg, ne szúrjanak be cellákat, sorokat, oszlopokat, az egyes elnevezéseket ne változtassák meg! Megjegyzésüket a táblázok alatti Megjegyzés rubrikában tehetik meg. A hiányos adatbevitel, illetve a fenti feltételek bármelyikének megsértése az RMK támogatói nyilatkozat megtagadását vonja maga után! 27

28 5. számú melléklet Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv 1 Vállalkozás neve 2 Vállalkozás címe II. Válság hatásának bemutatása 1. Kérjük, mutassa be a válság hatását a vállalkozásra foglalkoztatási szempontból: a kialakult foglalkoztatási probléma elemzése, különös tekintettel annak a recesszióval való egyértelmű kapcsolatára, legfeljebb 2000 karakter terjedelemben! 28

29 2. A támogatás hiányában tervezett elbocsátások részletes bemutatása A) Tervezett elbocsátások száma (fő) Érintett kistérség(ek) B) Tervezett elbocsátások (fő) Munkakör Végzettség C) Érinthet-e hátrányos helyzetű munkavállalókat a tervezett elbocsátás (például idős munkavállalók, alacsony iskolai végzettségűek, romák), illetve milyen mértékben és hány főt (maximum 1000 karakter)? 3. A jelentkező probléma megoldása érdekében korábban igényelt és elnyert támogatás(ok) Támogatás megnevezése Igénylés időpontja Támogatás összege (ezer forint) 29

30 30

31 III. Az igényelt támogatási időszak legalább duplájára szóló foglalkoztatási terv 1. A pályázó eddigi és tervezett intézkedései a foglalkoztatás fenntartására Intézkedések Munkavállalók vállalkozáson belüli átcsoportosítása Belső képzések Munkarend változtatás Munkavállalók részmunkaidőben történő foglalkoztatása Fizetés nélküli szabadságok Tervezett béremelés elhalasztása Bérek, juttatások csökkentése Korengedményes nyugdíjazás Egyéb, éspedig: Már megtett intézkedések igen / nem Tervezett intézkedések igen / nem 2. A foglalkoztatási problémák kezelésének eddigi és a jövőben várt eredményeinek hatása a vállalkozás helyzetére és a foglalkoztatotti létszámra (legfeljebb 2000 karakterben!) 31

32 3. A jelen pályázatban igényelt támogatás tervezett felhasználása és annak várható hatása (legfeljebb 2000 karakterben!) 32

33 6. számú melléklet Pályázó nyilatkozata az RMK felé Igen/Nem 1. A pályázó nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt, és a pályázat benyújtásának időpontjáig ilyen eljárást nem kezdeményezett a vállalkozás maga ellen illetve harmadik fél a vállalkozás ellen. 2. Kijelentem, hogy án a hazai jog szerint a vállalkozás nem felelt meg a kollektív fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak 3. Kijelentem, hogy amennyiben a pályázó vállalkozás vállalatcsoport tagja, úgy nehéz helyzetét nem a vállalatcsoport többi tagjával fennálló üzleti kapcsolatok idézték elő. 4. Kijelentem, hogy amennyiben a vállalkozás jogi formája Kft illetve ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, és a törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, annak több mint egynegyede nem június 30-át megelőző 12 hónap során veszett el 5. Kijelentem, hogy a benyújtott Üzleti környezeti terv és Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv valós adatokat tartalmaz, és az adatszolgáltatás a kért adatokra vonatkozóan teljes körű. 33

34 7. számú melléklet RMK értékelési kritériumok A PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK Kritérium Igazolás módja A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak A pályázó nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt, és a pályázat benyújtásának időpontjáig ilyen eljárást nem kezdeményezett a vállalkozás maga ellen illetve harmadik fél a vállalkozás ellen. A június 30-i mérlegadatai alapján nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. A pályázó gazdálkodási pénzügyi helyzete június 30-át követően romlott. A vállalkozás a romló helyzetből adódóan termelési volumenét csökkentette vagy csökkenteni kényszerül, és a termelési volumen csökkenése a foglalkoztatotti létszám A pályázó nyilatkozata RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés 34

35 csökkenését vonja maga után. A vállalkozás középtávon a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezet esetén gazdaságos működésre képes a támogatás igénybevétele nélkül is. A vállalkozás nem a kapcsolt vállalkozásokkal fennálló üzleti kapcsolatok miatt került nehéz helyzetbe A pályázó meghatározó tulajdonosa(i) hajlandó(k) olyan tulajdonosi kötelezettség vállalására, amely a középtávon eredményes gazdálkodást elősegítheti. A pályázó rendelkezik olyan üzleti tervvel, amely alátámasztja a pályázó vállalkozás üzleti működés folytonosságának fenntarthatóságát. A pályázó részletes, megalapozott foglalkoztatási tervvel rendelkezik Az RMK pozitívan ítéli meg a támogatás foglalkoztatási peremfeltételeit RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés A pályázó nyilatkozata RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Foglalkoztatási terv RMK információk, RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés 35

36 36

37 8. számú melléklet RMK nyilatkozat NYILATKOZAT A Regionális Munkaügyi Központ a TÁMOP pályázati kiírása alapján a.. pályázó regisztrációs számú pályázatához benyújtott Üzleti környezeti tervét és Foglalkoztatási helyzetelemzését és foglalkoztatási tervét megvizsgálta, és annak alapján a pályázatot Indoklás: támogatja / nem támogatja. A pályázó nem Kritérium A pályázó nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt, és a pályázat benyújtásának időpontjáig ilyen eljárást 1 nem kezdeményezett a vállalkozás maga ellen illetve harmadik fél a vállalkozás ellen. A június 30-i mérlegadatai alapján 2 nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. A pályázó gazdálkodási pénzügyi 3 helyzete június 30-át követően romlott. 4. A vállalkozás a romló helyzetből A pályázó megfelel a kritériumnak felel meg a kritériumnak, ebben az esetben indoklás szükséges 37

38 adódóan termelési volumenét csökkentette vagy csökkenteni kényszerül, és a termelési volumen csökkenése a foglalkoztatotti létszám csökkenését vonja maga után. A vállalkozás középtávon a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezet esetén gazdaságos működésre képes a támogatás igénybevétele nélkül is. A vállalkozás nem a kapcsolt vállalkozásokkal fennálló üzleti kapcsolatok miatt került nehéz helyzetbe. A pályázó rendelkezik olyan üzleti tervvel, amely alátámasztja a pályázó vállalkozás üzleti működés folytonosságának fenntarthatóságát. A pályázó meghatározó tulajdonosa(i) hajlandó(k) olyan tulajdonosi kötelezettség vállalására, amely a középtávon eredményes gazdálkodást elősegítheti. A pályázó részletes, megalapozott foglalkoztatási tervvel rendelkezik Az RMK pozitívan ítéli meg a támogatás foglalkoztatási peremfeltételeit Hely, dátum, aláírás 38

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

NAGYVÁLLALKOZÁSOK ÁLTALÁNOS KÉPZÉSEINEK TÁMOGATÁSA KMR ÉS KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN TÁMOP-2.3.3.B 09 / 5 ÉS 6

NAGYVÁLLALKOZÁSOK ÁLTALÁNOS KÉPZÉSEINEK TÁMOGATÁSA KMR ÉS KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN TÁMOP-2.3.3.B 09 / 5 ÉS 6 NAGYVÁLLALKOZÁSOK ÁLTALÁNOS KÉPZÉSEINEK TÁMOGATÁSA KMR ÉS KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN TÁMOP-2.3.3.B 09 / 5 ÉS 6 A program alapvető célja: A gazdasági válság negatív hatásai által különösen érintett vállalkozások

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról TÁMOP-2.3.3.A-09/1 TÁMOP-2.3.3.A-09/2 (Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva) A pályázat általános bemutatása A TÁMOP-2.3.3.A-09/1

Részletesebben

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Adatlap a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK)

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) www.magnetbank.hu HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai Név : Cím : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : Cégvezető : Bankszla számok: A kért hitel: Összege : Célja : Lejárata :

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS Igényelt hitelkeret összege Hitel devizae HUF EUR A hitelkerethez kapcsolódó bankszámla száma Az igényelt hitelkeret

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Unio Tender Europa Kft. Miről lesz szó? I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. III. IV. Célok, tények az ÚSZT-ről Jelenleg nyitva álló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módosítása Hitel összege Hitel devizae HUF EUR CHF Hitel futamideje hónap Rendelkezésre

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 2085 Pilisvörösvár, Fİ u. 130. Telefon : ( 26 ) 330-335; ( 26 ) 530-520; Fax : 530-528 www.takarek.axelero.net kozpont@takarek.axelero.net HITELKÉRELEM Hitelkérelem

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 3. A PÁLYÁZOTT ÖSSZEG:

PÁLYÁZATI ADATLAP 3. A PÁLYÁZOTT ÖSSZEG: PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ SEGÍTŐ SZAKEMBER ADATAI 1.1. Név: 1.2. Munkahely: Intézmény neve: Postacíme: 1.3. Munkahelyi beosztás: 1.4. Legmagasabb iskolai végzettség, szakképzettség: 1.5. Telefonszám:

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30.

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30. CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30. aláírás 1 A Társaság 2012. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen (üzletvezetésen)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben