1. A DOKUMENTUM TARTALMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A DOKUMENTUM TARTALMA"

Átírás

1 TÁMOP Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva című pályázat benyújtásának előfeltételeként meghatározott értékelési kritériumrendszer április A DOKUMENTUM TARTALMA A dokumentum a TÁMOP Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva című automatikus pályázat benyújtásának előfeltételeként meghatározott értékelési kritériumrendszert határozza meg, mely a Regionális Munkaügyi Központok támogató nyilatkozat elnyerésének alapfeltételeit határozza meg. Az értékelési módszertan tartalmazza: - a pályázat bemeneti feltételeivel összhangban lévő értékelési kritériumrendszer kialakítását: az értékelési szempontok meghatározást, az egyes szempontokhoz kapcsolódó értékelési ismérveket; - az értékelés elvégzéséhez szükséges információk körének meghatározását: - a pályázó által mellékletként csatolandó dokumentációk körének meghatározását illetve a pályázati adatlap értékeléshez szükséges kérdéseinek összeállítását. 2. A PROGRAM CÉLJA A program alapvető célja, hogy a gazdasági válság negatív hatásai által különösen érintett vállalkozások számára átmenetileg lehetővé tegye a munkaerőköltségek mérséklését anélkül, hogy a munkavállalói létszámot csökkentenék. E cél minél hatékonyabb megvalósításához a támogatás szempontjából elsődleges fontosságú a megfelelő célzás és a holtteher-veszteség minimalizálása. 1

2 3. A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTRENDSZERE A cél minél hatékonyabb megvalósításához a pályázó vállalkozások kiválasztását érintően a következő alapfeltételeknek kell eleget tenni: A) a programban csak olyan vállalkozások és vállalatcsoportok kerülnek támogatásra, melyek - a válságot megelőzően eredményesen gazdálkodtak és - középtávon a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezet esetén gazdaságos működésre képesek a támogatás igénybevétele nélkül is; a vállalkozásnak tudnia kell bizonyítani az életben maradási potenciálját a segítségnyújtás ideje alatt és utána is legalább középtávon, vagyis hogy reálisan fenntartható-e a foglalkoztatotti létszám a támogatás lejártát követően az előírt időszakig. B) a kiválasztott vállalkozások a válság és az abból fakadó termék-, illetve szolgáltatás-piaci kereslet visszaesése okán bizonyítottan támogatás igénybevétele nélkül termelési volumenük csökkentésével párhuzamosan a foglalkoztatott létszám csökkentésére kényszerülnének; C) a támogatást igénylő vállalkozás rendelkezik olyan üzleti tervvel, amely a középtávon eredményes gazdálkodást elősegíti, illetve amely alátámasztja az üzleti működésük folytonosságának fenntarthatóságát. A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a vállalkozás jelenlegi helyzetének ismertetése mellett a pályázatának mellékletében bemutassa - foglalkoztatási helyzetelemzését és foglalkoztatási tervét, és olyan speciális és átmeneti munkaszervezési intézkedéseket hajtson végre, amelyekkel mérsékelhetők, vagy kiválthatók az elbocsátások; - üzleti környezet-elemzését, melyben bemutatja vállalkozásnak piaci helyzetét és jövőbeni tervét. 2

3 4. ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN 4.1. ALAPVETÉSEK A pályázat azon vállalkozások segítését tűzte ki célul, amelyek A) június 30-át megelőzően nem voltak nehéz helyzetben, vagyis nem feleltek meg a 85/2004. (IV. 19.) Kormány rendelet 8. számú melléklete szerint, a nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalmának: a társaság saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét; a korlátolt felelősségi alapon működő társaság (illetve ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében) törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el, a hazai jog szerint az adott vállalkozás megfelel a kollektív fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak, a vállalkozásnál a fentiek még nem álltak be, de a vállalkozásnál a következők együttesen tapasztalhatók: a növekvő veszteségek, a csökkenő forgalom, a felhalmozódó leltári készletek, a fölös kapacitás, a lanyhuló pénzforgalom, a növekvő adósságok, az emelkedő kamatköltségek és a zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték; B) június 30-át követően a válság hatására helyzetük romlott, de a romló helyzet ellenére, életképesek, tevékenységük fenntartása és a gazdaságos működés valószínűsíthető, és a foglalkoztatási szint fenntartható. A romló helyzet definiálása a program holtteher-veszteségének csökkentése miatt lényeges szempont, tehát a jó helyzetben lévő vállalkozások, vagy amelyeket nem érint a válság, vagy már június 30-át követően alakultak, e szempont szerint nem részesülhetnek a program keretében támogatásban A REGIONÁLISMUNKAÜGYI KÖZPONTOK SZEREPE 3

4 A Regionális Munkaügyi Központok (továbbiakban: RMK) feladata, hogy a pályázók által elkészített Üzleti környezet-elemzés és Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv, valamint az ezekhez tatozó adatlap vizsgálata és elemzése alapján nyilatkozatot adjanak ki arról, hogy a támogatás iránti igényt támogatják-e ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTAN FELÉPÍTÉSE Az értékelési módszertannak le kell képeznie valamennyi elvárást, amelyek a Regionális Munkaügyi Központok vizsgálati körébe tartoznak. A pályázókkal és helyzetükkel szembeni általános kritériumok a pályázati útmutatóban már szerepelnek, vizsgálatuk az ESZA Kht, mint Közreműködő Szervezet feladatát fogja képezni. Az RMK vizsgálat a következő kérdésekre összpontosít a vállalkozás gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzése során: A nehéz helyzetre utaló jelek csak június 30. után jelentkeznek, korábban eredményesen gazdálkodtak; A nehéz helyzet jelei: saját tőke és jegyzett tőke arányának romlása a növekvő veszteségek a csökkenő forgalom a felhalmozódó leltári készletek a fölös kapacitás a lanyhuló pénzforgalom a növekvő adósságok az emelkedő kamatköltségek zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték A nehéz helyzetből adódóan termelési volumenüket csökkentik; A termelési volumen csökkenése a foglalkoztatotti létszám csökkenését vonja maga után; Középtávon a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezet esetén gazdaságos működésre képesek a támogatás igénybevétele nélkül is. 4

5 A fenti vizsgálandó szempontokhoz tartozó objektív értékelési módszereket az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza részletesen. Az e szempontok szerint paraméterezett excel táblázat segítséget nyújt az RMK munkatársainak: - a pályázó maga tölti fel az adatokat az egyes időpontokra vonatkozóan, - az adatok alapján automatikusan számítódnak az objektív ismérvek mutatói, - a mutató értékek alapján automatikusan képződik az értékelési javaslat, és készül az objektív szempontok szerinti értékelő lap. A 2. számú táblázat szerinti szubjektív mutatók segítséget adnak az RMK munkatársaknak, hogy az egyes szempontok szerint mit kell értékelni: e tényezőkhöz az érték rendelése az RMK munkatársaknak megítélése alapján történik, a vállalkozás helyzetének és benyújtott dokumentumainak elemzésével. A 3. számú melléklet tartalmazza az értékelési szempontok megjelenését excel formátumban, amely a pályázó Excel formátumban elkészített és elektronikus formában beküldött adatai alapján, annak konvertálásával, feltöltésével készül el, kiszámítja az objektív ismérv mutatóit, és nyomtatható ez lehet az RMK előterjesztés melléklete SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐ ADATOK KÖRE Az 4. számú melléklet foglalja össze a Üzleti környezet-elemzés terv javasolt tartalmát és azokat a szükséges adatokat, amelyek szükségesek a pénzügyi mutatók kiszámításához és a pályázó pénzügyi, gazdasági helyzetének elemzéséhez. Az 5. számú melléklet tartalmazza a javasolt Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv mintáját. A 6. számú melléklet tartalmazza a nyilatkozatokat, amelyeket a pályázótól kérünk be az RMK vizsgálatok objektív alátámasztásához. 5

6 A 7. számú mellékletben szerepelnek azok a kritériumok, amelyek a pályázó által az RMK részére benyújtott tervek formai megfelelésére vonatkoznak (Az RMK vizsgálat formai kritériumai). A 8. számú melléklet tartalmazza az RMK értékelési szempontjait. A 9. számú melléklet tartalmazza az RMK által kiadott nyilatkozat mintáját. 6

7 Mellékletek: 1. számú melléklet OBJEKTÍV MUTATÓK 2. számú melléklet: SZUBJEKTÍV MUTATÓK 3. számú melléklet EXCEL TÁBLÁZAT formátuma 4. számú melléklet ÜZLETI KÖRNYEZET-ELEMZÉS TERV 5. számú melléklet: FOGLALKOZTATÁSI HELYZETELEMZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV 6 számú melléklet Pályázó nyilatkozatai az RMK felé 7. számú melléklet RMK értékelési kritériumok 8. számú melléklet RMK nyilatkozat 7

8 1. számú melléklet OBJEKTÍV MUTATÓK 1 a b Vizsgált gazdálkodási, pénzügyi feltételek A vállalkozásnál nem voltak tapasztalhatók június 30-án az alábbi, nehéz helyzetre utaló ismérvek A társaság saját tőkéje i adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét; A korlátolt felelősségi alapon működő társaság (illetve ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében) törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el Értékelés Ha igen, az kizáró ok VIZSGÁLAT TÁRGYA ÉS MÓDSZERE 2007 és 2008 évi mérleg összehasonlítás pályázó nyilatkozata 8

9 A hazai jog szerint a vállalkozás c megfelelt a kollektív fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak d a növekvő veszteségek e a csökkenő forgalom f a felhalmozódó leltári készletek Ha igen, az kizáró ok Ha együttesen már tapasztalható romlás és a állapot szerinti összehasonlítás során, akkor az kizáró ok pályázó nyilatkozata az üzemi eredmény összehasonlítása, és i állapot szerint, a két időpont közötti változás és az esetleges romlás nagyságának megállapítása nettó értékesítési árbevétel összehasonlítása, és i állapot szerint, a két időpont közötti változás és az esetleges romlás nagyságának megállapítása készletállomány vizsgálata a forgóeszközökön belül: a két időpontban a készlet/forgóeszköz arány összehasonlítása és a változás tendenciájának és mértékének megállapítása. Amennyiben az arány nő, vagyis magasabb készletállománnyal éri el az árbevételt, azt jelenti, hogy növekedett az improduktív készletállomány. 9

10 személyi jellegű költségek és a nettó értékesítési árbevétel aránya a két időpontban, és annak g a fölös kapacitás h a lanyhuló pénzforgalom i a növekvő adósságok, j az emelkedő kamatköltségek összehasonlítása. Ha az arány nő azt jelenti, hogy egységnyi árbevételt az utóbbi időben magasabb élő munka ráfordítással ér el a vállalkozás, tehát valószínűsíthető a fölös kapacitás megléte. a követelések viszonya a nettó értékesítési árbevételhez: az arány megállapítása kifejezi, hogy a követelések nem teljesülése az árbevétel milyen hányadát teszi ki, vagyis mi az a teljesítmény, ami nem jelenik meg a pénzforgalomban: ha az arány nő, az a pénzforgalom lanyhulását mutatja. az eladósodottsági szint megállapítása két időpontban (összes kötelezettség és az összes forrás aránya, vagyis az eszközök finanszírozásban milyen arányban vesz részt a saját és a külső forrás) amennyiben emelkedik, az eladósodottság növekszik. pénzügyi ráfordítás összegének változása a két időpontban, a változás tendenciájának és mértékének meghatározása 10

11 k 2 zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték A vállalkozás gazdasági pénzügyi helyzete az alábbi mutatók alapján romlott t követően a nettó eszközérték összehasonlítása, és i állapot szerint, a két időpont közötti változás és az esetleges romlás nagyságának megállapítása a saját tőke csökkent b a növekvő veszteségek c a csökkenő forgalom Ha nem tapasztalható romlás a és a i állapot összehasonlítása során, akkor az kizáró ok A két időpont szerinti saját tőke és jegyzett tőke rész arányának megállapítása, összehasonlítása, a változás tendenciájának megállapítása A két időpont szerinti üzemi eredmény megállapítása, összehasonlítása, a változás tendenciájának megállapítása A két időpont szerinti nettó értékesítési árbevétel arányának megállapítása, összehasonlítása, a változás tendenciájának megállapítása 11

12 készletállomány vizsgálata a forgóeszközökön belül: a két időpontban a készlet/forgóeszköz arány d a felhalmozódó leltári készletek e a fölös kapacitás összehasonlítása és a változás tendenciájának és mértékének megállapítása. Amennyiben a az arány nő, vagyis magasabb készletállománnyal éri el az árbevételt, azt jelenti, hogy növekedett az improduktív készletállomány. személyi jellegű költségek és a nettó értékesítési árbevétel aránya a két időpontban, és annak összehasonlítása. Ha az arány nő azt jelenti, hogy egységnyi árbevételt az utóbbi időben magasabb élő munka ráfordítással ér el a vállalkozás, tehát valószínűsíthető a fölös kapacitás megléte. a követelések viszonya a nettó értékesítési f a lanyhuló pénzforgalom árbevételhez: az arány megállapítása kifejezi, hogy a követelések nem teljesülése az árbevétel milyen hányadát teszi ki, vagyis mi az a teljesítmény, ami nem jelenik meg a pénzforgalomban: ha az arány nő, az a pénzforgalom lanyhulását mutatja. 12

13 az eladósodottsági szint megállapítása két időpontban g a növekvő adósságok, h az emelkedő kamatköltségek (összes kötelezettség és az összes forrás aránya, vagyis az eszközök finanszírozásában milyen arányban vesz részt a saját és a külső forrás) amennyiben emelkedik, az eladósodottság növekszik. pénzügyi ráfordítás összegének változás a két időpontban, a változás tendenciájának és mértékének meghatározása a nettó eszközérték összehasonlítása, és i zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték i állapot szerint, a két időpont közötti változás és az esetleges romlás nagyságának megállapítása 3 A vállalkozások a válságot megelőzően eredményesen gazdálkodott Kizáró tényező, ha már korábban veszteséges volt ha a vállalkozás mérleg szerinti eredménye 2007 és án jelentős veszteséget mutat, nem felel meg ennek a kritériumnak A válság és az abból fakadó termék-, Pályázó által összeállított terv: megfelel a illetve szolgáltatás piaci kereslet Kizáró tényező, ha kritériumnak, ha a évi terv üzleti terv alapján a 4 visszaesése okán a támogatás nem csökkent a termelési volumen csökken a korábbi időszakhoz igénybevétele nélkül termelési termelési volumen képest, és ezt a bemutatott piaci helyzetelemzés volumenük csökken alátámasztja 13

14 5 A termelési volumen csökkenése miatt, Kizáró tényező, ha azzal párhuzamosan a foglalkoztatotti nem kényszerül létszám csökkentésére kényszerülnének létszámcsökkentésre Pályázó által összeállított terv: megfelel a kritériumnak, ha a évi terv üzleti terv alapján a termelési volumen csökkenésével párhuzamosan a létszámcsökkenést mutatja be a pályázó (számítással a hatékonysági mutatók alapján is bemutatható az esetlegesen feleslegessé váló létszám: az egy főre eső árbevétel korábbi szintjét változatlannak feltételezve, és azt a csökkentett árbevételre vetítve, kimutatható a feleslegessé váló létszám). 14

15 2. számú melléklet MINŐSÉGI MUTATÓK ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK Információ forrása Értékelés alapja Értékelés (IGEN/NEM) e n v 1 Készült olyan üzleti terv, amely alátámasztja a pályázó üzleti működésének folytonosságát, fenntarthatóságát Üzleti környezeti terv Terv megalapozottsága, erőssége A kategória ismérvei alapján elfogadva a a terv reális feltételekből indul ki b működés folytonosságának fenntartása látszik in c a vállalkozás középtávon feltételezhetően gazdaságos működésre képes támogatás igénybevétele nélkül is d fejlesztési lehetőségek vannak e piacbővítési lehetőségek vannak f egyéb releváns működés fenntartási lehetőség került bemutatásra 2 A támogatást igénylő vállalkozások meghatározó tulajdonosai hajlandók olyan tulajdonosi kötelezettség vállalására, amely a középtávon eredményes gazdálkodást elősegíti Üzleti környezeti terv Vállalt kötelezettségek és azok megalapozottsága, ideje A kategória ismérvei alapján elfogadva 15

16 a osztalék-kivét korlátozás b tagi kölcsön nem kerül visszafizetésre a fenntartási időszak alatt c új tagi kölcsön nyújtása d új befektetés, tőkeemelés e egyéb releváns kötelezettségvállalás van 3 Foglalkoztatási terv Foglalkoztatási helyzetelemzés Terv megalapozottsága, erőssége A kategória ismérvei alapján elfogadva a részletes, kidolgozott, megalapozott terv b már megtettek vagy/és terveznek javító intézkedéseket c üzleti terv és foglalkoztatási terv összhangban van 4 Foglalkoztatási peremfeltételek/rmk információk RMK tapasztalatok Támogatási környezet A kategória ismérvei alapján elfogadva a vállalkozás szerepe a régió vagy szűkebb környezetének munkaerő-piaci helyzetében meghatározó b a vállalkozás hátrányos helyzetű munkavállalók megtartásához igényel támogatást c RMK-nak nincs negatív tapasztalata a pályázóval kapcsolatban KIZÁRÓ FELTÉTEL, HA VALAMELY KATEGÓRIÁBAN NINCS LEGALÁBB EGY IGEN VÁLASZ 16

17 17

18 3. számú melléklet - Excel táblázat formátuma (lásd mellékelve) Mérleg (ezer forint) Megnevezés Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Forgó eszközök Készletek Követelések Vevők Eszközök összesen Saját tőke Jegyzett tőke Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen Eredménykimutatás (ezer forint) Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Személyi jellegű 18

19 ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek ráfordításai Szokásos vállalkozási eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Foglalkoztatotti létszám alakulása (fő) Megnevezés Foglalkoztatotti létszám A B C D Terv Terv számú melléklet ÜZLETI KÖRNYZET ELEMZÉS I. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 19

20 1 Vállalkozás neve 2 Vállalkozás címe II. Válság hatásának bemutatása A) A válság hatása a vállalkozásra (pl. piac, szállítók-vevők állományának alakulása, hitelhez jutás lehetőségei, forráshoz jutás és hitelviszonyok elemzése, stb.) legfeljebb 2000 karakterben! 20

21 B) A vállalkozás működőképességének megőrzésére tett intézkedések bemutatása A vállalkozás működőképességének megőrzésére tett intézkedések szigorúbb költséggazdálkodás tervezett beruházás elhalasztása működéshez/működtetéshez nem szükséges eszközök értékesítése meglévő hitelek törlesztésének átütemezése új piacok felkutatása profilváltás előkészítése Egyéb, éspedig: Már megtett intézkedések igen / nem Tervezett intézkedések igen / nem C) Tulajdonosi elhatározások, kötelezettségvállalások Tulajdonosi kötelezettségvállalás lehetőségei Osztalék kifizetés korlátozása Tagi kölcsön nem kerül visszafizetésre a projekt fenntartási időszaka alatt Új tagi kölcsön nyújtása, ami nem kerül visszafizetésre a projekt fenntartási Már megtett intézkedések igen / nem Tervezett intézkedések igen / nem 21

22 időszaka alatt Új befektetés, tőkeemelés a tulajdonos/menedzsment által Egyéb, éspedig: 22

23 III. A piaci helyzet elemzése, a termékek/szolgáltatások és értékesítési lehetőségek Kérjük, az egyes kérdésekre röviden, legfeljebb 1000 karakterben válaszoljon! A Piaci helyzet Válasz 1. Mutassa be a régióban, kistérségben elfoglalt gazdasági helyzetét! 2. Hogyan változik a globális és a helyi piaci kereslet termékenként, szolgáltatásonként? 3. Melyek a vállalat versenyelőnyei és hátrányai a konkurensekhez viszonyítva? 4. Melyek az árak alakulását befolyásoló tényezők, és azok hogyan változnak a jövőben? 23

24 5. Egyéb. a piaci helyzetre vonatkozó lényeges információ: B Marketingterv Válasz 1 Tervezett marketing akciók termékenként és szolgáltatásonként 2 Tervezett marketingköltségek termékenként szolgáltatásonként és C Termelési elképzelések, termelési terv Válasz 1 A tervezett termelési terv teljesüléséhez rendelkezésre áll-e a szükséges termelési kapacitás? 24

25 2 A fontosabb termékek esetén a rendelkezésre álló gyártási technológiája mennyiben biztosítja a versenyképességet minőségi és költségoldalról? 3 Szükséges-e a technológia továbbfejlesztése? (ha igen, milyen fejlesztéseket tervez!) 4 Biztosított-e a termelés nyersanyagigénye? 5 Biztosított-e a szakmailag megfelelő munkaerő? 25

26 6 Biztosított-e a megfelelő összetételű és képzettségű menedzsment? D Fejlesztések Tervezett termék és szolgáltatásfejlesztés 1 bemutatása, rövid indoklással 2 Tervezett fejlesztések, amelyek elősegítik a vállalkozás gazdasági helyzetének javulását (mikorra tervezik, mi a tárgya, költsége és mi a várt eredménye) 3 Folyamatban lévő fejlesztések, amelyek elősegítik a vállalkozás gazdasági helyzetének javulását (mi a tárgya, költsége és mi a várt eredménye) 26

27 IV. Pénzügyi terv Kérjük a mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg és eredménykimutatás (tény és terv) táblázat kitöltését! a) a táblázat adatait az alábbi időpontokra kérjük kitölteni: tény tény tény tény terv terv Amennyiben a vállalkozás üzleti éve nem egyezik meg a naptári évvel, kérjük a oszlopot kitölteni, és a táblázat alatt megjegyzésként feltüntetni, hogy az adatok mely időpontra vonatkoznak! Ez az időpont értelemszerűen a át megelőző utolsó lezárt üzleti év dátuma legyen! A i adatokat valamint a i adatokat, valamint bármelyik a vállalkozás nem üzleti évének végét jelző adatok a főkönyvi kivonat alapján kérjük értelemszerűen kitölteni! b) Kérjük valamennyi adatot ezer forintban megadni! c) Kérjük, a táblázat sorait és oszlopait, a beírt szöveget ne változtassák meg, ne szúrjanak be cellákat, sorokat, oszlopokat, az egyes elnevezéseket ne változtassák meg! Megjegyzésüket a táblázok alatti Megjegyzés rubrikában tehetik meg. A hiányos adatbevitel, illetve a fenti feltételek bármelyikének megsértése az RMK támogatói nyilatkozat megtagadását vonja maga után! 27

28 5. számú melléklet Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv 1 Vállalkozás neve 2 Vállalkozás címe II. Válság hatásának bemutatása 1. Kérjük, mutassa be a válság hatását a vállalkozásra foglalkoztatási szempontból: a kialakult foglalkoztatási probléma elemzése, különös tekintettel annak a recesszióval való egyértelmű kapcsolatára, legfeljebb 2000 karakter terjedelemben! 28

29 2. A támogatás hiányában tervezett elbocsátások részletes bemutatása A) Tervezett elbocsátások száma (fő) Érintett kistérség(ek) B) Tervezett elbocsátások (fő) Munkakör Végzettség C) Érinthet-e hátrányos helyzetű munkavállalókat a tervezett elbocsátás (például idős munkavállalók, alacsony iskolai végzettségűek, romák), illetve milyen mértékben és hány főt (maximum 1000 karakter)? 3. A jelentkező probléma megoldása érdekében korábban igényelt és elnyert támogatás(ok) Támogatás megnevezése Igénylés időpontja Támogatás összege (ezer forint) 29

30 30

31 III. Az igényelt támogatási időszak legalább duplájára szóló foglalkoztatási terv 1. A pályázó eddigi és tervezett intézkedései a foglalkoztatás fenntartására Intézkedések Munkavállalók vállalkozáson belüli átcsoportosítása Belső képzések Munkarend változtatás Munkavállalók részmunkaidőben történő foglalkoztatása Fizetés nélküli szabadságok Tervezett béremelés elhalasztása Bérek, juttatások csökkentése Korengedményes nyugdíjazás Egyéb, éspedig: Már megtett intézkedések igen / nem Tervezett intézkedések igen / nem 2. A foglalkoztatási problémák kezelésének eddigi és a jövőben várt eredményeinek hatása a vállalkozás helyzetére és a foglalkoztatotti létszámra (legfeljebb 2000 karakterben!) 31

32 3. A jelen pályázatban igényelt támogatás tervezett felhasználása és annak várható hatása (legfeljebb 2000 karakterben!) 32

33 6. számú melléklet Pályázó nyilatkozata az RMK felé Igen/Nem 1. A pályázó nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt, és a pályázat benyújtásának időpontjáig ilyen eljárást nem kezdeményezett a vállalkozás maga ellen illetve harmadik fél a vállalkozás ellen. 2. Kijelentem, hogy án a hazai jog szerint a vállalkozás nem felelt meg a kollektív fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak 3. Kijelentem, hogy amennyiben a pályázó vállalkozás vállalatcsoport tagja, úgy nehéz helyzetét nem a vállalatcsoport többi tagjával fennálló üzleti kapcsolatok idézték elő. 4. Kijelentem, hogy amennyiben a vállalkozás jogi formája Kft illetve ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, és a törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, annak több mint egynegyede nem június 30-át megelőző 12 hónap során veszett el 5. Kijelentem, hogy a benyújtott Üzleti környezeti terv és Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv valós adatokat tartalmaz, és az adatszolgáltatás a kért adatokra vonatkozóan teljes körű. 33

34 7. számú melléklet RMK értékelési kritériumok A PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK Kritérium Igazolás módja A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak A pályázó nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt, és a pályázat benyújtásának időpontjáig ilyen eljárást nem kezdeményezett a vállalkozás maga ellen illetve harmadik fél a vállalkozás ellen. A június 30-i mérlegadatai alapján nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. A pályázó gazdálkodási pénzügyi helyzete június 30-át követően romlott. A vállalkozás a romló helyzetből adódóan termelési volumenét csökkentette vagy csökkenteni kényszerül, és a termelési volumen csökkenése a foglalkoztatotti létszám A pályázó nyilatkozata RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés 34

35 csökkenését vonja maga után. A vállalkozás középtávon a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezet esetén gazdaságos működésre képes a támogatás igénybevétele nélkül is. A vállalkozás nem a kapcsolt vállalkozásokkal fennálló üzleti kapcsolatok miatt került nehéz helyzetbe A pályázó meghatározó tulajdonosa(i) hajlandó(k) olyan tulajdonosi kötelezettség vállalására, amely a középtávon eredményes gazdálkodást elősegítheti. A pályázó rendelkezik olyan üzleti tervvel, amely alátámasztja a pályázó vállalkozás üzleti működés folytonosságának fenntarthatóságát. A pályázó részletes, megalapozott foglalkoztatási tervvel rendelkezik Az RMK pozitívan ítéli meg a támogatás foglalkoztatási peremfeltételeit RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés A pályázó nyilatkozata RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Foglalkoztatási terv RMK információk, RMK vizsgálat, RMK számára benyújtott Üzleti környezetelemzés 35

36 36

37 8. számú melléklet RMK nyilatkozat NYILATKOZAT A Regionális Munkaügyi Központ a TÁMOP pályázati kiírása alapján a.. pályázó regisztrációs számú pályázatához benyújtott Üzleti környezeti tervét és Foglalkoztatási helyzetelemzését és foglalkoztatási tervét megvizsgálta, és annak alapján a pályázatot Indoklás: támogatja / nem támogatja. A pályázó nem Kritérium A pályázó nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt, és a pályázat benyújtásának időpontjáig ilyen eljárást 1 nem kezdeményezett a vállalkozás maga ellen illetve harmadik fél a vállalkozás ellen. A június 30-i mérlegadatai alapján 2 nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. A pályázó gazdálkodási pénzügyi 3 helyzete június 30-át követően romlott. 4. A vállalkozás a romló helyzetből A pályázó megfelel a kritériumnak felel meg a kritériumnak, ebben az esetben indoklás szükséges 37

38 adódóan termelési volumenét csökkentette vagy csökkenteni kényszerül, és a termelési volumen csökkenése a foglalkoztatotti létszám csökkenését vonja maga után. A vállalkozás középtávon a jelenleginél kedvezőbb gazdasági környezet esetén gazdaságos működésre képes a támogatás igénybevétele nélkül is. A vállalkozás nem a kapcsolt vállalkozásokkal fennálló üzleti kapcsolatok miatt került nehéz helyzetbe. A pályázó rendelkezik olyan üzleti tervvel, amely alátámasztja a pályázó vállalkozás üzleti működés folytonosságának fenntarthatóságát. A pályázó meghatározó tulajdonosa(i) hajlandó(k) olyan tulajdonosi kötelezettség vállalására, amely a középtávon eredményes gazdálkodást elősegítheti. A pályázó részletes, megalapozott foglalkoztatási tervvel rendelkezik Az RMK pozitívan ítéli meg a támogatás foglalkoztatási peremfeltételeit Hely, dátum, aláírás 38

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról TÁMOP-2.3.3.A-09/1 TÁMOP-2.3.3.A-09/2 (Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva) A pályázat általános bemutatása A TÁMOP-2.3.3.A-09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz

Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz Az Üzleti Tervet magyar nyelven szükséges kitölteni, kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről jóváhagyott sablon szerinti, az MVA oldaláról letölthető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését

Részletesebben