Az új személyi jövedelemadó-szabályokkal kapcsolatban az ügyvédeket érintő legfontosabb változások összefoglalása:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új személyi jövedelemadó-szabályokkal kapcsolatban az ügyvédeket érintő legfontosabb változások összefoglalása:"

Átírás

1 Az új személyi jövedelemadó-szabályokkal kapcsolatban az ügyvédeket érintő legfontosabb változások összefoglalása: A tevékenységre jellemző kereset és a tevékenység piaci értéke A jogszabály változtatás mögötti jogalkotói szakmai megfontolás: Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó hozzászokott ahhoz, hogy meghatározott minimumban jelölje meg azt, amit vállalkozói kivétként (egyéni vállalkozónál), illetve személyes közreműködés díjaként (társas vállalkozásnál) kivesz a vállalkozásból. Ennek összegét a járulékalap minimumokhoz igazították (minimálbér, illetve annak kétszerese). Próbálkozások: kétkulcsos adó az osztalékra, amely azonban nem vezetett célra. Új elv: A tevékenységnek betudható jövedelem viseljen a tevékenységnek betudható közterhet e célt szolgálja a bevezetett tevékenységre jellemző kereset fogalma (ugyanazt jelenti, mint a tevékenység szokásos piaci értéke). Fogalom meghatározások: 1. A tevékenységre jellemző kereset: a magánszemély főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás. (Szja. tv pont) 2. Szokásos piaci érték meghatározása személyes közreműködői, egyéni vállalkozói tevékenység esetében a szokásos piaci érték meghatározására vonatkozó hagyományos módszereken (összehasonlító módszer, stb.) túl az alábbi módszerek valamelyikével is történhet (Szja. tv e) pont): - az az ellenérték, amely - a személyes közreműködő, az egyéni vállalkozó képzettségét, szakmai gyakorlatát, tevékenységének többféleségét, fő-, kiegészítő- vagy másodállás jellegét, a ráfordított vagy kieső időt (pl. betegség, hatósági intézkedés miatt) stb. figyelembe véve - a tevékenység folytatásának adott térségében, adott körülményei között, hasonló munkakörben az adott színvonalú, terjedelmű tevékenységet folytató munkavállalót megilleti vagy megilletné; vagy - a társas vállalkozás, az egyéni vállalkozó által elért bevételből a személyes közreműködő(k) díja, illetve a vállalkozói kivét nélkül számított költségek, a szokásos vállalkozói haszon levonásával meghatározott összeg és az előző pontban említett körülmények figyelembevételével megállapított járandóság, vagy - a társas vállalkozás, az egyéni vállalkozó által elért bevételből a személyes közreműködő(k) díja, illetve a vállalkozói kivét nélkül számított költségek levonásával meghatározott összeg 80 százaléka és az első pontban említett körülmények figyelembevételével megállapított járandóság, azzal, hogy szokásos vállalkozói haszon az a haszon, amelyet összehasonlítható tevékenységet végző független felek összehasonlítható körülmények között elérnek, figyelembe véve a társas vállalkozás, az egyéni vállalkozó piaci helyzetét, kockázatait, versenyképességét, eredményességét, működési feltételeit (kezdés, szünetelés, megszűnés, elemi kár, hatósági intézkedés stb.).

2 Az Szja. új szabályozásának lényege [Szja. tv. 16. (5)-(9) bekezdés, 25. (5)-(9) bekezdés, illetve 41. ]: Annak az egyéni vállalkozónak, aki az adóévben a tevékenységére jellemző keresetnek ( TEJEKE - nek) megfelelő vállalkozói kivétet ( fizetést ) nem vett fel (és költségként nem számolt el), a felvett vállalkozói kivétet a TEJEKE összegére ki kell egészítenie (kivét-kiegészítés). Az összevont adóalapba tartozó kivét-kiegészítést az adóévi vállalkozói osztalékalap terhére, legfeljebb annak mértékéig kell megállapítani. Azon társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagnak, aki az adóévben a TEJEKE-nek megfelelő személyes közreműködői díjat ( fizetést ) nem vett fel (és költségként nem számolt el) az év végén a felvett személyes közreműködői díjat a TEJEKE összegére ki kell egészítenie, de csak abban az esetben, ha az adóévben (a korábbi adóévek eredményének terhére) osztalékjövedelmet vett fel. Nincs szó tehát elvárt mértékről, olyan jövedelemről van szó, amit osztalékalapként az adóév végén felvesz a vállalkozó vagy osztalékként az adóévben felvett a társas vállalkozás tagja, nem pedig egy fiktív jövedelemről! A társas vállalkozás a személyes közreműködői díj-kiegészítés összegéről az adóévet követő év január 31-éig köteles igazolást adni a személyes közreműködőnek, aki ennek alapján - a jövedelemszerzés időpontjának az adóév utolsó napját tekintve - a személyes közreműködői díj-kiegészítés adóalapja után az adót adóbevallásban állapítja meg azzal, hogy az osztalék után már levont (megfizetett) adónak a személyes közreműködői díj-kiegészítésre jutó részét levont (megfizetett) adóelőlegként veszi figyelembe. Az EVA törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és társas vállalkozókra az Szja. kivétkiegészítésre és személyes közreműködői díj-kiegészítésre vonatkozó szabályai nem alkalmazandók. Az új szabályok alkalmazása ügyvédekre: Adózási szempontból az egyéni ügyvéd egyéni vállalkozónak, míg az ügyvédi iroda társas vállalkozásnak tekintendő. Az Szja tv. szempontjából ügyvédi irodánál az egyes ügyvédekre a személyes közreműködés kategóriája vonatkozik. Egyéni ügyvédnél a vállalkozói kivétet, míg ügyvédi irodánál a személyes közreműködés díját kell alapul venni. Kivét, személyes közreműködői díj: az az összeg, amit az ügyvéd ténylegesen fel is vett. Ez után fizeti magánszemélyként az Szja-t a progresszív adótábla szerint (17% -32%, szuperbruttó alapon) és az egyéni járulékokat (utóbbiakat legalább a minimálbér összege után), vállalkozásként pedig a 27%-os TB-t (szintén legalább a minimálbér összege után). Ha az ügyvéd nem vett fel a TEJEKE-nek megfelelő kivétet (személyes közreműködői díjat), akkor esetében a TEJEKE-t elérő mértékig meg kell állapítani a vállalkozói kivét-kiegészítést, illetve személyes közreműködői díj-kiegészítést. Ez viszont hangsúlyozottan csak akkor kötelező, ha az egyéni vállalkozóként adózó ügyvéd esetében az adóév végén van pozitív osztalékalap, vagy ha az ügyvédi iroda esetében volt osztalék-kifizetés az adóév során. Abban az esetben, ha nincs pozitív osztalékalap vagy nem volt osztalék-kifizetés, akkor nincs kivét-kiegészítés, díj-kiegészítés sem. Ugyanakkor ebben az esetben, az ügyvédi irodáknál a 27%-os EHO fizetési kötelezettség keletkezik a megelőző évről készült (első alkalommal tehát a 2009-es üzleti évről készült) beszámolóban kimutatott eredménynek azon része után, amelyet a számviteli

3 szabályok szerint osztalékként meg lehetett volna állapítani, de legfeljebb a TEJEKE és személyes közreműködés díjának különbözete után. Ha ebből az összegből később osztalék-kifizetésre kerül sor, akkor azután már nem kell sem 27%-os, sem 14%-os EHO-t fizetni (a járulékfizetésre vonatkozó szabályokat részletesen lásd alább). Az ügyvédnek továbbra is lehetősége van arra, hogy minimálbér után fizesse a járulékot (ha a kivétje vagy a közreműködői díja a minimálbért nem haladja meg), de ez azért nem ajánlott, mert, ha a TEJEKE ezt meghaladja, és a járulékalappal nem fizettek be annyi járulékot, ami a TEJEKE-nek megfelelő lett volna, a megfizetett járulékon felül a kivét-kiegészítésre, díj-kiegészítésre jutó részre 27 % EHO-t kell fizetni. A veszteség ebben az esetben, hogy az EHO, szemben a TB járulékkal nem jogosít ellátásra. Költség: a vállalkozói kivét és a személyes közreműködői díj. Minél nagyobb a kivét, illetve a közreműködői díj annál nagyobb a költség, így csökken a vállalkozói személyi jövedelemadó-alap, illetve a társasági adóalap, és kisebb a nyereség is (amely után az adófizetési kötelezettség keletkezik). A kivét-kiegészítés és díj-kiegészítés viszont költségként nem számolható el, hiszen azok utóbb az osztalékalapból, illetve az osztalékból kerülnek átsorolással megállapításra, ezért a jogalkotó a kivét- és a díj-kiegészítés összegéhez egy a magánszemély (ügyvéd) fizetendő személyi jövedelemadóját csökkentő korrekciós tételt kapcsol, mely a költségként történő elszámolást hivatott szimulálni. Egyéni vállalkozók a bevallásukban rendezik az ügyet (adóévet követő év február 25-ig), az ügyvédi irodánál a személyes közreműködői díj megállapításául szolgáló tényeket február 15-ig kell az adóhatóságnak bejelenteni a kidolgozásra van még 11 hónap. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy járulékfizetés szempontjából már 2010 februárjában (12.-éig) el kell dönteni, mennyi kereset után célszerű fizetni a járulékot: ki kell találni, hogy mennyiben jelöljük meg a járulékalapot a fentiek alapján a minimálbér alapján nem szerencsés, mert utána a kiegészítés során meg kell fizetni a 27%-os EHO-t, ami viszont nem jogosít ellátásra nagyjából meg kell tudni közelíteni a tevékenységre jellemző kereset mértékét. Ha ez nem sikerül, de a szándék az, hogy az ügyvéd a TEJEKÉ-hez közeli kivétet, közreműködői díjat vegyen ki az adóévben, még mindig megteheti, hogy decemberben nagyobb összeget vesz fel fizetésként (a járulékokról részletesebben lásd alább). A TEJEKE meghatározására az APEH nem nyújt listát. Kereseti statisztika: nem használható a területi és időbeli differenciáltság miatt. Ezért kimaradt a törvényből. A hangsúly a szokásos piaci értékre tolódott (ugyanaz a kategória mint a TEJEKE): Segédszabályok: Szja tv : 1. Hasonló munkakörben tevékenykedők, szakmai végzettséggel, gyakorlattal rendelkezők keresete, amelynél figyelembe kell venni a magánszemély személyes körülményeit is (képzettség, egészségi állapot stb.); 2. elért bevételből a költségek levonásával megállapított összeg a kivét (személyes közreműködő díja) figyelembe vétele nélkül, a szokásos haszonnal csökkentve, figyelembe véve a magánszemély 1. pontban definiált körülményeit is; 3. hasonló módszer, mint a második esetben, csak itt a szokásos vállalkozói hasznot a bevétel 20 %-ának kell tekinteni. Tehát a TEJEKE a társas vállalkozás, az egyéni vállalkozó által elért bevételből a személyes közreműködő díja, illetve a vállalkozói kivét nélkül számított költségek levonásával meghatározott összeg 80 százaléka és a tevékenység folytatása körülményeinek figyelembevételével megállapított járandóság. Ezen módszer szerint kapott

4 eredmény is korrigálható a magánszemély 1. pontban definiált körülményeinek figyelembe vételével. Szokásos haszon: bele kell számítani az egyéni kockázatot és befektetést, de nincs egzakt szabály rá. Saját sikeres tevékenység során elért hírnevet: figyelembe kell venni a TEJEKE meghatározásánál Kérdésként felmerült, hogy az ügyvédség esetében az első módszer alkalmazható-e a TEJEKE összegének meghatározására. Azaz, hogy meghatározható-e a TEJEKE összege az alkalmazott jogtanácsosok munkabérének alapulvételével. A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke a kérdésre reagálva kifejtette, hogy figyelembe véve azt a körülményt, mely szerint az ügyvéd törvény erejénél fogva munkaviszonyban nem állhat, továbbá azt, hogy ellentétben más szakmákkal, az ügyvéd tevékenységi köre és az általa vállalt kockázatok jelentős mértékben eltérnek az alkalmazott jogtanácsosok tevékenységi körétől és viselt kockázataitól, az első módszer alkalmazása kizárt. Nyilvántartásban vezetni kell a TEJEKE megállapításainál figyelembe vett tényeket és körülményeket! A nyilvántartást a pénzügyminisztérium munkatárásnak véleménye szerint 13 alkalommal kell elkészíteni egy adóévben. Minden hónap végén egyet és egy összesítő nyilvántartást az adóév végéről december 31-ét követően. Ha az APEH ellenőrzést rendel el, az APEH feladata, hogy bizonyítsa, hogy a megállapított kivét, személyes közreműködési díj, kiegészítés nem megfelelő mértékű. Célzott adatszolgáltatást kér az APEH a kereset megállapítására az előadó szerint ez nem érinti az ügyvédi titoktartást. Kérdések: 1. Mi történik, ha a megelőző adóév végén volt osztalékként kifizethető nyereség társas vállalkozásnál (ügyvédi irodánál), de nem ad személyes közreműködői díjat magának, mert fél, hogy az ügyfélkörben változás áll be, és tartalékot kell képeznie a megélhetés, és az iroda fenntartása szempontjából: Válasz: nem kell díj-kiegészítést megállapítani, hiszen osztalékfizetés nem történt, így nincs osztalékjövedelem, ami díj-kiegészítéssé minősíthető át. Ez azt jelenti, hogy az adott évi Szja fizetési kötelezettségben nem áll be változás. Ugyanakkor a felosztható, de fel nem osztott osztalék, legfeljebb azonban a TEJEKE összege után 27 % EHO-t kell fizetni. A fel nem osztott osztalék azon része, melyre az EHO-t ilyenformán megfizették a jövőben sem 27%-os (pl. díjkiegészítés vagy fel nem osztott osztalék után fizetendő), sem 14%-os (pl. felosztott osztalék után fizetendő) EHO alapját nem fogja képezni. 2. A 2. módszer szerinti számítást hogyan kell elvégezni? Havonta kalkulálja, hogy mekkora összeg után kellene fizetni a járulékot, és év végén megállapítja, hogy mennyi lett volna a szokásos haszon levonásával a szokásos piaci érték, de csak év végén kell a kiegészítést megállapítani, ha szükséges. 3. Összehasonlítható piac hogyan állapítható meg az ügyvédeknél? Nem kell az 1. módszert választani (a BÜK elnöke szerint nem is alkalmazható), de a 2. módszernél is lehet mérlegelni a személyes adottságokat és körülményeket. Az EVA szerint adózó cégekre nem vonatkoznak az Szja. szabályai, de a járulékot a TEJEKE alapján kell, hogy megfizessék. Igaz esetükben EHO fizetési kötelezettség nem keletkezik akkor sem, ha alacsonyabb összeg után fizetnek. 4. Felvetés: Szja szabályokkal akarják megoldani a tb- és nyugdíjproblémákat.

5 Ha az adott hónapban nincs bevétel, akkor a minimálbér után fizesse az TB-t, dokumentálja, ha ezután keletkezik bevétele, azt később kell figyelembe venni, és megfelelően befizetni utána a járulékokat.

6 II. Előadás Horváthné Szabó Beáta (PWC igazgató) és Réczei Géza (PWC adótanácsadó) Gyakorlati kérdések az adózás rendje, Szja., Tao. Ügyvédi tevékenység és értékének értelmezése: a statisztikai átlag nem megoldás Főtevékenység piaci viszonyoknak megfelelő díjazása: - szokásos piaci érték nem az ügyvédségre általában kell megállapítani, hanem az adott ügyvédnek az adott hónapban elért tevékenységének az ellenértékét. Mivel nem munkaviszonyban végzik az ügyvédek a tevékenységüket (mert nem tehetik), a törvény nem mond ki elvárt keresetet, mert lehet, hogy adott időszakban a tevékenységnek nem volt piaca (pl. nyáron), így bevétele sem. December 31-én viszont meg kell állapítani a tevékenységének tényleges éves értékét. Nyilvántartási kötelezettség: BABA naplót kell vezetni Bármilyen, az Adózásba Beszámítható Aktivitás: az egyénnek mekkora a bevétele ez a nyilvántartás az adózással összefüggő iratnak minősül, és ezért azt az elévülési időig (5 év) meg kell őrizni. A nyilvántartásról nincs konkrét előírás: időnyilvántartás - munkaidő alátámasztása bizonyítás miatt fontos, hogy az ügyvéd elkerülje a becslést, és áttevődjön az APEH-ra az ellenkező tények bizonyítása! Ha ugyanis az APEH ellenőrzést rendel el és a nyilvántartást az ügyvéd be tudja mutatni, az APEH feladata bizonyítani, hogy az abban megállapított TEJEKE nem megfelelő mértékű vagy, hogy a nyilvántartás, tartalmát tekintve, nem alkalmas a TEJEKE és így az adó és járulék összegének meghatározására. Ha nincs nyilvántartás, akkor az APEH automatikusan a becslés módszeréhez folyamodhat, amely az Art (9) bekezdése alapján a bizonyítási teher megfordulásához vezet. Azaz az APEH által megbecsült TEJEKE összegétől csak akkor lehet eltérni, ha az adózó (ügyvéd) az eltérést hitelt érdemlően bizonyítani tudja. Gyakorlati tanácsok: Az APEH mindig az eltéréseket figyeli a bevallásokban az ellenőrzéseknél. Ezért ha az egyén eddig a minimál bér kétszerese után fizette a járulékot, és utána azt vallja be, hogy az adott hónapban nem volt bevétele, mindent dokumentálnia kell, és az év végén figyelnie kell arra, hogy az esetleges különbözetek havi átlagban rendezésre kerüljenek, és a bevallott járulékalapok havi átlagban megfeleljenek a TEJEKE-nek, különben az APEH az ellentmondások miatt ellenőrzést indíthat. Személyes közreműködés és szakmai hírnév: Hogyan alakul a tevékenység értéke egy olyan irodában, ahol valaki a kapcsolatokat szerzi a hírnév alapján, a másik viszont végzi az érdemi munkát? Az érdemi munkát végzőnél bele kell számolni a

7 másik tag jó hírnevével szerzett jövedelmet a tevékenysége ellenértékébe? Ebben az esetben fel kell jegyezni ennek a tényét, és ez szokásos haszonként levonható. Lehetőleg mindent adminisztrálni kell, amit az ügyvéd relevánsnak ítél meg (erre a törvényben konkrét eligazítás nincs), ennek a nyilvántartásnak csak az ügyvédi titoktartás a korlátja. Ki jár jobban az új szabályozással? Kalkuláció: - éves bevétel: ,- Ft - éves költségek: ,- Ft (biztosítási díj, kamarai díj stb.) - éves vállalkozói kivét: tavalyi minimálbér kétszerese ( ,- Ft) - havi TEJEKE: ,- Összességében megállapítható, hogy egy ilyen paraméterekkel rendelkező iroda jobban jár a 2010-es adószabályokkal. A magasabb jövedelmű irodáknál (pl.: TEJEKE: ,-) viszont az átminősítéssel csökken a nettó jövedelem. Mivel a jövedelem az átminősítés miatt magasabb kulcs szerint adózik, megállapítható, hogy minél magasabb a TEJEKE, annál alacsonyabb lesz az ügyvéd által haza vihető nettó jövedelem. Kérdések és felvetések az előadókhoz: évi jövedelem 2010-ben osztalékként történő kifizetése esetén melyik törvény szerint kell leadózni? A korábbi szabályok szerint kell kiszámolni az osztalék adóját végén azt kell megvizsgálni, hogy a 2010-ben pénzforgalmilag kifizetett jövedelem (közreműködői díj) megfelel-e a TEJEKE-nek. Ha nem, akkor a tárgyévben megszerzett, és kifizetett jövedelmet (osztalékot) át kell minősíteni a személyes közreműködés ellenértékének (kiegészítésként). Ha nincs osztalék-kifizetés 2010-ben, akkor a 2009-es eredményből fel nem osztott, de felosztható osztalék, legfeljebb azonban a TEJEKE (és az esetleges díj-kiegészítés összegének különbözete) után a 27 %-os EHO-t meg kell fizetni. - Mi a szokásos haszon, amit le kell vonni a bevételből? Befektetés, kockázat kalkulálása, vagy elfogadja a 3. számítási módszert, hogy a nyereség 20 %-a a szokásos haszon. Saját hírnév alapján, saját maga által elért eredményt bele kell számítani a TEJEKE-be. - Felvetés: Jogbizonytalanságot okoz és ezért alkotmányjogilag aggályos, hogy nincs pontosan definiálva a szokásos haszon szubjektív, mérlegelést igénylő kérdés. Pénzügyminisztérium munkatársának válasza: Válassza a 3. számítási módszert! - Felvetés: Összemossa az új szabályozás a cégjellegű bevételt (tőkejövedelmet) a bérjellegű jövedelemmel. Az adóalap megállapításához szükséges adatok feljegyzése és naplózása újabb adminisztrációs teher.

8 III. Előadás Futó Gábor ügyvéd Járulékok Egyéni vállalkozónak minősülő ügyvédek esetén: 1. A tevékenységet kezdő ügyvédeknél (kamarai bejegyzést követő naptól az adott év dec. 31ig): Rájuk nem vonatkozik az első évben a TEJEKE a járulékukat a minimálbér alapján fizetik. 2. Nem tevékenységet kezdő ügyvédeknél: 2.1 Szja tv. hatálya alá tartozó (egyéni vállalkozó) főfoglalkozású ügyvédeknél: A járulékot a vállalkozói kivét, de legalább a havi átlagban TEJEKE-nek megfelelő kereset után kell megfizetniük. Ha viszont a tényleges járulékalapot képező jövedelmük nem éri el a TEJEKE-t, akkor az Art. alapján számot adhat a kisebb jövedelemről, de legalább a minimálbér szerinti összeg után kell fizetni a járulékot. A változás tehát látszólag annyi, hogy a minimumjárulék alap összegét (kétszeres minimálbér) kicserélték a TEJEKE fogalmával. Valójában azonban az, hogy ha a járulékalap nem éri el a TEJEKE összegét a kivét-kiegészítés összege után (ha keletkezik ilyen) 27% EHO-t kell fizetni. 2.2 EVA hatálya alá tartozó főfoglalkozású ügyvédeknél: Nem vonatkoznak rájuk a kivét-kiegészítés szabályai (nem állnak az Szja tv. hatálya alatt)!!! Esetükben az APEH csak azt mondhatja, hogy a bejelentett jövedelm alacsonyabb, mint a ténylegesen elért. Ezért könyvelni kell havonta a bevételt és a kiadást is, mintha nem is lenne EVA adóalany ok: ha vizsgálat van, akkor bizonyítani tudja, hogy mekkorák voltak a költségei. Társas vállalkozásnak minősülő ügyvédek: A járulékalap a kiosztott járulékalapot képező jövedelem, de legalább havi átlagban a TEJEKE-nek megfelelő kereset, ha viszont a tényleges járulékalapot képező jövedelem nem éri el a TEJEKE-t, akkor az Art. alapján számot lehet adni a kisebb jövedelemről. A változás tehát látszólag annyi, hogy a minimumjárulék alap összegét (kétszeres minimálbér) kicserélték a TEJEKE fogalmával. A lényeges változás azonban az, hogy ha a TEJEKE összegénél alacsonyabb összegben vesznek fel közreműködőí díjat, akkor adott esetben a teljes különbözet után EHO 27 %-t kell fizetniük. Ha valakinek személyes közreműködői díj-kiegészítést kell megállapítani (az adóévben kifizetett osztalékból átsorolással), akkor a díj-kiegészítés összege után 27 %-os EHO-t kell fizetni ez adójellegű kötelezettség, ellátásra nem jogosít!! Ha a személyes közreműködői díj és a díj-kiegészítés összege még együttesen sem éri el a TEJEKE összegét, akkor a díj-kiegészítés után fizetendő 27%-os EHO-n túl a társas vállalkozás (ügyvédi iroda) a TEJEKÉ-hez még hiányzó összeg után, de legfeljebb a fel nem osztott osztalék után 27%-os EHO-t

9 fizet. Fel nem osztott osztaléknak minősül az az összeg, amelyet az adóévet megelőző évek eredményének terhére az adóévben a számviteli törvény szabályai szerint ki lehetett volna fizetni a tagnak, de nem került kifizetésre (pl dec. 31-én a 2009-es adóévről készült beszámolóban kimutatott fel nem osztott eredmény összege veendő figyelembe). A fel nem osztott osztalék azon része, melyre 27%-os EHO-t egyszer már fizetett a társaság a jövőben sem 27%-os (díj-kiegészítést vagy fel nem osztott osztalékot terhelő), sem 14%-os (kifizetett osztalékot terhelő) EHO-t nem kell fizetni. Jogalkotó üzenete: Addig ne képezz osztalékot, amíg fel nem veszed a TEJEKE-t, ami után befizeted a járulékokat! EVA alany társas vállalkozásra (ügyvédi irodára) az új járulékszabályok nem vonatkoznak! Feljegyzést kell készíteni a bevétellel és költségekkel kapcsolatban! A határidőre nincs törvényi előírás, de értelemszerűen február óráig meg kell tenni, hiszen a TB járulék február 12-én utalandó. Ügyvéd: őrzi a feljegyzést 5 évig [Szja 16. (5)-(8) bekezdések]. Ügyédi iroda: feljegyzést készít, és átadja az ügyvédi iroda tagjának, és az adóévet követő év február 15. napjáig adatot szolgáltat az adóhatóságnak [25. (5)-(7) bekezdések] Szja pont számítási módszerek közül a legbiztonságosabb: tiszta jövedelem 80 %-ában meghatározott TEJEKE, mivel még nincs igazi egzakt módszer a kiszámítására.

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Az ügyvédek társadalombiztosítási járulékfizetési

Az ügyvédek társadalombiztosítási járulékfizetési Ügyvédek Lapja 2010/1., január Az ügyvédek társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége 2010 Az egyénileg tevékenykedı ügyvéd társadalombiztosítási szempontból egyéni vállalkozónak minısül, az

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Hírlevele

Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Hírlevele 1 Halálhír nekrológ Tájékoztatjuk a tisztelt kamarai tagokat, hogy Méri Éva szakértő társunk (aki 1983 óta a kamara tagja, azon belül az orvos szakosztály tagja volt) elhunyt. Emlékét megőrizzük. Igazságügyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport Az elektronikus adó- és járulékbevallások szabályai 2006-2007 dr Zsohár Istvánné Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett minden kifizető és munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozónak

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Mi lesz veled EVA? Az egyszerűsített vállalkozói adó 2009.évre tervezett változása és hatásai (esettanulmány)

Mi lesz veled EVA? Az egyszerűsített vállalkozói adó 2009.évre tervezett változása és hatásai (esettanulmány) Mi lesz veled EVA? Az egyszerűsített vállalkozói adó 2009.évre tervezett változása és hatásai (esettanulmány) Készítette: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő 2009. január 1-től 40% lesz az EVA (?) Szakmai

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon News Flash Október, 2016 Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján, a korlátolt

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben