Vegyészkonferencia 99

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vegyészkonferencia 99"

Átírás

1 E R D É L Y I M A G Y A R MŰSZA K I T U D O M Á N Y O S T Á R S A S Á G Vegyészkonferencia 99 K O L O Z S V Á R NOV E M B E R Vegyészkonferencia 99 1

2 A konferencia szervezője Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság EMT Kémia Szakosztálya Társszervező Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest MKE A konferencia védnökei Dr. Pungor Ernő akadémikus Dr. Kálmán Alajos a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke Dr. Buchwald Péter Kolozs megye alprefektusa A konferencia elnöke Dr. Majdik Kornélia A konferencia tudományos bizottsága Dr. Almási Miklós Dr. Bolla Csaba Dr. Vargha Jenő Dr. Várhelyi Csaba A konferencia szervezőbizottsága Bakó Judit Deák Melinda Jablonovszki Judit Prokop Zoltán Szalma Györfi Noémi Tibád Zoltán Támogatók Illyés Közalapítvány Pro Technika Alapítvány Iskola Alapítvány Promod Kft. Borítóterv Könczey Elemér 2 EMT

3 péntek, november 26. A konferencia programja Fabinyi Rudolf emlékülés Helyszín: Báthory István Líceum díszterme vacsora Helyszín: Egyetemiek Háza szombat, november a konferencia megnyitója 9 30 plenáris előadások Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Iorga terem - I. emelet ebéd szekcióelőadások Helyszín: Báthory István Líceum fogadás Helyszín: Egyetemiek Háza vasárnap, november kirándulás Válaszúton a Kallós Zoltán Népművészeti Gyűjtemény és a bonchidai kastély megtekintése. Vegyészkonferencia 99 3

4 Plenáris előadások 9 30 Kálmán Alajos Kristályok, katedrálisok, szimmetriák és molekulamodellek In memoriam Fabinyi Rudolf Sándorfy Kamill Szerves molekulák színképei a távoli ultraibolyában Novák Lajos Új átrendeződési reakciók szünet Markó László A petrolkémia ipari fejlődése. Általános irányzatok és egy konkrét példa: a hidroformilezés Gráf László Tripszin és kimotripszin működésének vizsgálata a fehérjék átalakítása útján Györfi Zoltán Citosztatikus szerek alkalmazása a rák kemoterápiás kezelésében 4 EMT

5 Szekció előadások Fizikai kémia ülésvezetők: Dr. Billes Ferenc, Szabadai Zoltán Billes Ferenc, Endrédi Henrietta Azolok (öttagú N-heteroaromás vegyületek) rezgési spektroszkópiája Fejes István, Billes Ferenc Elméleti számítások az arzén-szulfid-szelenid hármasrendszereken Szabadai Zoltán Az elektronspin-rezonancia spektrumvonalak hiperfinom felhasadására vonatkozó szabályok általánosítása Bolla Csaba, Szabó Gabriella, Szabó Ervin, Pontos István A Briggs-Rauscher reakció hőmérsékletfüggősége Oláh Károly A kinetikai alapegyenlet fölfedezése Hórvölgyi Zoltán, Tolnai Gyula, Csempész Ferenc, Kabainé Faix Márta, Kálmán Erika, Keresztes Zsófia, Kovács L. Attila Nanorétegek előállításának kolloidkémiai módszere Agod Attila, Vincze Attila, Kertész János, Zrínyi Miklós, Hórvölgyi Zoltán Aggregáció szimulációja két dimenzióban Pilbáth Zsuzsanna, Sziráki Laura Zn és Zn-Sn galvánbevonatok korróziójának vizsgálata elektrokémiai impedanciaspektroszkópiával Sziráki Laura, Kormos Fiametta, Pantea Cristian Impedanciaspektrumok SnO 2 félvezetőelektródon Vegyészkonferencia 99 5

6 Szerves kémia ülésvezetők: Dr. Novák Lajos, Dr.Vargha Jenő Tőkés Béla, Ferencz László, Szakács János, Kelemen László, Darkó Béla Egyes auxinok kémiai szerkezet-hatás összefüggéseiről Túrós György, Abrán Árvácska, Csámpai Antal, Sohár Pál Ferrocéntartalmú heterorendszerek előállítása és komplex szerkezetvizsgálata, szerkezet-reaktivitás összefüggések tanulmányozása Majdik Kornélia, Paizs Csaba, Monica Toşa, Florin-Dan Irimie Karbonil és nitro N-alkil fenotiazinok biokatalikus redukálása Simó Mónika, Csámpai Antal Új, kondenzált heterorendszerek szintézise 1,2,4- triazolo[4,3-b]piridazin-6(5h)-on-3(2h)-tionok szubsztrátszelektív cikloalkilezésével és gyűrűtágulással járó vázátrendeződésével Szarvas Szilvia, Szendeffy Szilárd, Varga Jenő, Szókán Gyula, Majer Zsuzsa Folyadékkromatográfia királis detektálással Lovász Tamás, Ioan Al. Silberg, Silaghi-Dumitrescu Luminita 3,7-diszubsztituált-10-Me-fenotiazinok előállítása dilítium származékok segítségével 6 EMT

7 Szervetlen kémia ülésvezetők: Dr. Zsuga Miklós, Fóriás Edit Török János, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós Fémt-nanoklaszterek szintézise dendrimerekkel Sarka Lajos, Burai László, Brücher Ernő A gadolínium(iii) DTPA és az endogén Cu 2+ - és Zn 2+ -ionok közötti cserereakciók kinetikája Deák Andrea, Kálmán Alajos A koordinációs szám monoton változásának (5 8) tanulmányozása ón(iv) komplexeken Dascălu Éva, Salló Ervin Szulfid foszforok előállításáról Várhelyi Csaba, Zsakó János, Majdik Kornélia, Liptay György Vizsgálatok a réz (II) oximin-komplexek köréből Veress Erzsébet Elektrokémiai úton előállított monostrukturált porózus Al 2 O 3 membránok Szőcs Katalin, Bengeanu Monica Erdélyi agyagásványok Zsakó János, Pokol György, Kacsó Ferenc, Novák Csaba, Várhelyi Csaba Koordinációs vegyületek képződése és reakciói szilárd halmazállapotban Vegyészkonferencia 99 7

8 ülésvezetők: Dr. Sohár Pál Analitikai kémia Sohár Pál, Kuszmann János, Stájer Géza [A+ B] >> [A] + [B] : Szerkezetfelderítés az IR és NMR spektroszkópia együttes alkalmazásával Szabó Sándor, Majer Zsuzsa, Szókán Gyula Amiloid peptid fragmensek nagy-hatékonyságú folyadékkromatográfiás vizsgálata Kátay György, Szécsi Árpád, Tyihák Ernő Fusarium-toxinok (fumonizinek) elválasztása túlnyomásos rétegkromatográfiával Hadady Gyula, Braun Mihály, Posta József Szkenner és számítógépes program alkalmazása színképlemezek kiértékeléséhez Deák György, Kéki Sándor, Zsuga Miklós Méhatka ellenes készítmény hatóanyagának (amitráz) gázkromatográfiás meghatározása Bereczki Andrea, Horváth Viola, Tolokán Antal, Horvai György, Francesca Lanza, Börje Sellergren Molekuláris lenyomatot tartalmazó polimerek alkalmazása a mintaelőkészítésben gyógyszerek meghatározására Braun Mihály, Szalóki Imre, Posta József Múltszázadi és századeleji népi kerámiák mázának vizsgálata ICP-AES és EDXRF módszerekkel Posta József, Gáspár Attila, Braun Mihály, Ramon M. Barnes Speciációs analízis kapilláris elektroforézis - induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (CE-ICP/aes) kombinált módszerrel Sógor Cs., Gáspár A., Posta J. Arzénvegyületek meghatározása kapilláris zóna elektroforézis 8 EMT

9 (CZE) módszerrel Vegyészkonferencia 99 9

10 Alkalmazott kémia ülésvezetők: Dr. Almási Miklós, Dr. Kéki Sándor Budai Zoltán, Kéki Sándor, Deák György, Horváth Róbert, Zsuga Miklós Saját szállal erősített polipropilén kompozitok Borda Jenő, Rácz Anikó, Zsuga Miklós Uretán típusú ragasztók Gulyás Lajos, Deák György, Kéki Sándor, Horváth Róbert, Zsuga Miklós Az általános transzportegyenlet, mint rendező elv a vegyészmérnöki tudományban Bod Aladár, István Ferenc Múzeumi faanyagok és tárgyak tartósítása SOLVOLIM-el Vodnár János, Kolozsi Jenő Ujabb adatok a spirálcsöves filmképző-buborékoltató készülékek hidrodinamikai és matematikai jellemzéséhez Nemes Sándor, Borbély János A makromolekuláris kémia néhány főbb kutatási iránya 10 EMT

11 Környezetvédelem ülésvezetők: Dr. Makkay Ferenc, Varga András Országh István, Bazsa György A SUNTEST UV-B doziméter család Fekete Jenő, Puskás Zsolt, Varga András Olajjal szennyezett talajok vizsgálati módszereinek összehasonlítása. Egy új, terepkémiai eljárás bemutatása Borda Jenő, Bodnár Ildikó, Sipos László, Zsuga Miklós Biológiailag lebontható politejsav bázisú poliuretánok Kádár Zsófia, Réczey Istvánné Bioüzemanyag előállítása ipari hulladékból Varga Enikő, Réczey Istvánné A biomassza hasznosítás lehetőségei Magyarországon. Gyümölcs feldolgozási melléktermékek enzimes hidrolízise Grünwald Ernő, Makkay Ferenc, Várhelyi Csaba Komplexképzők és kompexvegyületek a galván szennyvizekben Dienes Dóra, Egyházi Anita, Réczey Istvánné Papíripari rostszuszpenzió víztelenedésének javítása enzimes kezeléssel Vegyészkonferencia 99 11

12 Oktatás-módszertan ülésvezetők: Dr. Wajand Judit, Dr. Máthé Enikő Wajand Judit Kémiatanítás és tanárképzés a 21. században Magyarországon Székely Győző Tankönyvkiadásunk lehetőségei Máthé Enikő A reform oktatási program keretében a VII., VIII., IX., X.- osztályok számára közölt kémia kerettantervek és az ezeket kiszolgáló megjelent alternatív tankönyvek elemzése Szakács Zoltán, Várhelyi Csaba, Zsakó János A komplexvegyületek a kémiai oktatásban Horváth Gabriella A Takács Csaba Kémia Emlékverseny középiskolásoknak Csuka Rózália Az Irinyi János és Hevesy György Kémiaverseny 12 EMT

13 Poszter Keresztessy Zsolt, László Éva, Fésüs László A humán szöveti transzglutamináz termelése E. coliban GST-fúziós protein formájában Kiss Endre A termodinamika Gyarmati féle hullámközelítése és a kiterjesztett irreverzibilis termodinamika Máté Attila Gergely, Ágai Béla Claisen-átrendeződés mikrohullámú aktiválással Simándi Béla, Domokos János, András Csaba, Rónyai Erika, Prechl Anita, Deák András Csipkebogyó (Rosa canina L.) szuperkritikus extrakciója Vegyészkonferencia 99 13

14 Résztvevők névsora Ábrahám Béla Ábrahám Lídia Ackerman János Agod Attila ICIA Cluj 3400 Kolozsvár, Dónáth u. 67.; tel: 064/ ABREVAL Cluj 3400 Kolozsvár, Dónáth u. 67.; tel: 064/ Brassai Samuel Líceum 3400 Kolozsvár, str. 21 Dec nr. 9.; tel: 064/ BME Fizikai Kémia Tanszék Budapest 9 kerület; Budafoki út. 8.; tel: +36/1/ ; Almási Miklós Dr Kolozsvár, Plopilor u 8.; tel: András Csaba Bakó Judit Barta Katalin Bereczki Andrea Enikő Bilbák Sarolta 4300 Marosvásárhely str. Muncii nr. 10, ap. 1.; tel: 065/ ; EMT tel/fax: 064/ ; Betegségmegelőző Központ 4000 Sepsiszentgyörgy, str. 1 December 1918, bl. 15, sc. B, ap. 10; tel: 067/ BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Gellért tér 4; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11; tel: 064/ EMT

15 Billes Ferenc Dr. Bíró Károly Dr. Bod Aladár Bódis Jenő Bodnár lldikó Boga Emese Bolla Csaba Dr. Borda Jenő Dr. Braun Mihály Dr. Buchwald Péter Dr. Budai Zoltán Buksa Gabriella Bukur Gizella BME, Fizikai Kémiai Tanszék 1521 Budapest, Budafoki u. 8; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; EMT tel: 064/ ; 064/ ; Solvoplant Kft Marosvásárhely, str. Lapusna nr. 6; tel: 065/ ; 065/ BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János u. 11; tel: 064/ KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ Kolozsvár BBTE, Kémia Kar, Fizikai Kémiai Tanszék Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ /25 KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1. tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ KLTE, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Kísérleti Fizikai Tanszék, 4010 Debrecen, pf. 21; Kolozsvári Megyeháza, 3400 Kolozsvár, 1989 December 21 u. 58; tel: KLTE Műszaki Főiskolai Kar 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ Solvoplant kft Marosvásárhely; tel: 065/ Marosvásárhely tel: 065/ Vegyészkonferencia 99 15

16 Csatlós Enikő Csuka Róza Deák Andrea Deák György Dr. Deák Melinda Deák Orsolya Dienes Dóra Dormán György Égly János Endrédi Henrietta Fabinyi Éva Farkas Gabriella Farkas László Iuliu Maniu Iskolaközpont Szilágysomlyó; 060/ Báthory István Líceum 3400 Kolozsvár, str. Gradinarilor 12/9; tel: 064/ Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ ; EMT tel/fax: 064/ ; 3400 Kolozsvár BME Mezőgazdasái Kémiai Technológia Tanszék 1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Comgenex Rt Budapest, Bem rkp ; tel: 0036/1/ ; EMT tel: 064/ ; 064/ ; BME, Fizikai Kémiai Tanszék 1521 Budapest, Budafoki út 8. tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Budapest BBTE, Mérnöki Kar 3400 Kolozsvár, P. Poenaru u. 13; Budapest 16 EMT

17 Fejes István Finta Rózsa Fórizs Edit Gergely György Gráf László Dr. Gulyás Lajos Dr. Györfi Zoltán Dr. Hadady Gyula Hauer Melinda Hegyi Csilla Horváth Gabriella BME, Fizikai Kémiai Tanszék 1521 Budapest, Budafoki u. 8; tel: +36/1/ Kolozsvár str. Iorga 23; BBTE, Kémia Kar, Szervetlen Kémiai Tanszék 3400 Kolozsvár, str. Lacramioarelor 1/96; tel: 064/ ; Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; ELTE, Biokémiai Tanszék 1088 Budapest, Puskin u. 3; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ KLTE Műszaki Főiskolai Kar 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ Rákkutató Intézet, 3400 Kolozsvár, str. Plopilor 8/2; tel: KLTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 4010 Debrecen, pf. 21; tel: +36/52/ ; fax: +36/52/ Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár; M. Kogalniceanu u. 1.; tel: 064/ BBTE, Vegyészmérnöki Kar 3400 Kolozsvár Arany János u. 11; tel: 064/ Bolyai Farkas Elméleti Líceum 4300 Marosvásárhely, str. Infratirii nr. 30, ap. 9; tel: 065/ ; Vegyészkonferencia 99 17

18 Horváth Róbert Dr. Hórvölgyi Zoltán Dr. Huli Andrea Irimie Florin Dan István Ferenc Jablonovszki Judit Kacsó Ferenc Kádár Zsófia Kálmán Alajos Dr. Káptalan Erna Kátay György KLTE Műszaki Főiskolai Kar 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ BME Fizikai Kémia Tsz Budapest; tel: 36/1/ ; +36/1/ ; 3400 Kolozsvár BBTE, Kémia Kar str. Arany János 11; tel: 064/ Solvoplant Kft Marosvásárhely, str. Lapusna nr. 6; tel: 065/ ; 065/ EMT tel/fax: 064/ ; BBTE, Szerves Kémiai Tanszék 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11: tel: 064/ BME Mezőgazdasái Kémiai Technológia Tanszék 1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Magyar Kémikusok Egyesülete 1027 Budapest II; Fő u. 68; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; Báthory István Líceum 3400 Kolozsvár; str. M. Kogalniceanu nr. 2; tel: 064/ MTA Növényvédelmi Kutatóintézete 1525 Budapest, Pf. 102; tel: +36/1/ /312; 18 EMT

19 Katona Gábor Katona Gabriel Kazatsay Imre Kazatsay Imréné Kékedy László Dr. Kékedy Nagy László Dr. Kéki Sándor Dr. Kiss Endre Köllő Gábor Dr. Kormos Fiametta Kovács Ákos Kovács Dobolyi Réka BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11; tel: 064/ CCP BIOS 3400 Kolozsvár, OP. 1., CP. 2; tel: 064/ ; Bartelt Gmbh 1124 Budapest, Bürök u. 7; tel: ; Bartelt Gmbh 1124 Budapest, Bürök u. 7; tel: ; Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ ; KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ ; BME Kémiai Fizika 1111 Budapest, Budafoki út 8.; tel: +36/1/ /1896; EMT tel: 064/ ; 064/ ; Kémiai Intézet str. Fantanele 30; tel: 064/ Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; SIETA Rt Kolozsvár, Aleea Muscel 21/12; fax: Vegyészkonferencia 99 19

20 Kun Attila Lapohos Annamária Larcher Mária Ibolya László Éva Lovász Tamás Majdik Kornélia Dr. Makkay Ferenc Dr. Manaszesz Eszter Markó László Dr. Markó Lászlóné Máthé Attila Gergely Máthé Enikő Dr. Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár; Arany János u. 11; tel: 064/ Csíkszereda Hargita 64/B/10; tel: 066/ Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; BBTE, Biológia-Geológia Kar 3400 Kolozsvár; str. Pandurilor 8/12; tel: 064/ ; BBTE Nagykároly, cart. M. Viteazul, bl. R10, ap. 6; tel: 061/ ; EMT tel/fax: 064/ ; Erdélyi Múzem Egyesület 3400 Kolozsvár, I. Maniu u. 5; tel: Báthory István Líceum 3400 Kolozsvár, str. M. Kogalniceanu, nr. 2; tel: 064/ Mûszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 2; tel: , fax: , 8200 Veszprém Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves Kémiai Technológia Tanszék EMT Firka-szerkesztőség 3400 Kolozsvár tel: 064/ ; 20 EMT

21 Mihály Béla Murvai Zoltán Nagy Gyöngyi Nagy Károly Néda Árpád Dr. Nemes Sándor Dr. Nemes Szilárd Nótáros Mónika Novák Lajos Dr. Novák Lajosné Oláh Károly Dr. Orbán Lehel BBTE, Kémia Kar 2200 Brassó, Sitarului nr. 21, bl. D8/A/5; tel: ; Budapest Ady Endre Líceum 3700 Nagyvárad, B-dul Decebal nr. 4, bl. B53, ap. 23; tel: 059/ EMT tel: 064/ ; 064/ ; Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár; M. Kogalniceanu u. 1. KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1; tel: +36/52/ /2457; fax: +36/52/ ; 4000 Sepsiszentgyörgy Gábor Áron nr. 28; 3400 Kolozsvár BME, Szerves Kémiai Tanszék 1111 Budapest, Gellért tér. 4; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; Budapest BME Fizikai Kémiai Tsz Budapest Budafoki u. 8; tel: +36/1/ ; Framochem Kft. Kazinbarcika 3702, Pf. 200; tel: +36/48/ ; Vegyészkonferencia 99 21

22 Országh István Dr. Paizs Csaba Péter Rozália Pilbáth Zsuzsanna Posta József Prokop Zoltán Puskás Ferenc Dr. Puskás Zsolt Pusztai Kálmán Dr. Ravai Nagy Zselyke KLTE Fizikai Kémiai Tsz Debrecen, Pf. 7; tel: +36/52/ ; Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár Arany János u. 11; tel: 064/ ; Brassai Sámuel Elméleti Líceum 3400 Kolozsvár, Vasile Lupu 23; tel: 064/ ELTE Fizikai Kémiai Tanszék 1037 Budapest, Kunigunda útja 35/B/134; tel/fax: +36/1/ /1129; KLTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 4010 Debrecen, pf. 21; tel: +36/52/ ; fax: +36/52/ EMT tel/fax: 064/ ; BBTE, Fizika Kar 3400 Kolozsvár, str. Dónáth 23, sc. 1/9; tel: 064/ Életfa Környezetvédő Szövetség 3300 Eger, Hadnagy u. 19; +36/36/ ; EMT tel: 064/ ; 064/ ; Kolozsvári Műszaki Egyetem 4800 Nagybánya str. Olteniei nr. 5A/20; tel: 062/ EMT

23 Románszki Loránd Salló Ervin Dr. Sándor Gyöngyi Sándorfy Kamill Dr. Sarka Lajos Schőn István Dr. Simó Mónika Simon Levente Sógor Csilla Sohár Pál Dr. Strigoi Szabó Edit BBTE Kémia Kar 3700 Nagyvárad, str. Cazaban nr. 15, bl. AN48, ap. 7; tel: ; Temesvári Nyugati Egyetem, 1900 Temesvár, T. Ionescu 10-16A/28; tel: Konzervgyár 4300 Marosvásárhely, str. Primariei nr. 3/1; tel: 065/ Departement de Chimie Université de Montreal C.P. 6128, SUCC. Centre-Ville Montreal, C. Canada, H3C 357; tel: 1/514/343/6805; fax: 1/514/343/7586; BGYTF Nyíregyháza Nyíregyháza, Árpád u. 62. IV./13; Richter Gedeon Rt Budapest Pf. 27 tel: 36/1/ ; fax: +36/1/ ; hu ELTE, Szerves Kémia Tanszék 1518 Budapest, P.O. Box 32; tel: +36/1/ /6589; fax: +36/1/ ; 4100 Csíkszereda str. Fratiei nr. 26/32; tel: 066/ ; KLTE, Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz, 4010 Debrecen Pf. 21 ELTE TTK, 1117 Budapest, Pázmány sétány 1; tel: , ; Áprily Lajos Líceum 2200 Brassó, str. Dupa Ziduri nr. 3; tel: 068/ Vegyészkonferencia 99 23

24 Szabadai Zoltán Szabó Árpád Dr. Szabó Gabriella Szabó Miklós Szabó Sándor Szabó Zsófia Szakács Júlia Szakács Zoltán Szalma Györfi Noémi Szarvas Szilvia Székely Tibor 1900 Temesvár Intr. Doinei 25., Ap. 23. Tel. 056/ EME 3400 Kolozsvár str. I. Maniu nr. 6; tel: 064/ BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11; tel: 064/ Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; ELTE, Szerves Kémiai Tanszék 1518 Budapest 112, Pf. 32; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; 3400 Kolozsvár BBTE, Kémia Kar 4000 Sepsiszentgyörgy, str. Nicolae Iorga 16; tel: 067/ / Kovászna Megyei Tanfelügyelőség 4000 Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron tér 6; tel: 067/ ; emtsg.sbnet.ro EMT tel: 064/ ; ELTE, Szerves Kémiai Tanszék 1518 Budapest, pf. 32; tel: +36/1/ /6589; fax: +36/1/ ; Pro Technika tel: 064/ ; 064/ ; 24 EMT

25 Székely Zsuzsanna Sziráki Laura Dr. EMT tel: 064/ ; 064/ ; ELTE Fizikai Kémiai Tanszék 1037 Budapest, Kunigunda útja 35/B/134; tel/fax: +36/1/ /1129; Szőcs Katalin 3400 Kolozsvár, Nuferilor 1/8; tel: 064/ ; Szőnyi Emőke Tibád Zoltán Tőkés Béla Túros György Varga András Varga Enikő BBTE Vegyészmérnöki Kar 3400 Kolozsvár, str. Hasdeu nr. 45; EMT tel/fax: 064/ ; MOGYE, Gyógyszerészeti Kar 4300 Marosvásárhely, Al. Carpati, 35/A, sc. B/6; tel: 065/ /213; ELTE, Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, 1518 Budapest 112, Pf.32 ELTE Alk. és Környezetföldtani Tsz Budapest, Múzeum krt. 4/A; tel: +36/1/ BME Mezőgazdasái Kémiai Technológia Tanszék 1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Vargha Jenő Dr Kolozsvár, Avram Iancu tér 14; tel: Várhelyi Csaba Dr. Várhelyi Csaba Ifj. Erdélyi Múzem Egyesület 3400 Kolozsvár, I. Maniu u. 5; tel: Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár Arany János u. 11; tel: 064/ Vegyészkonferencia 99 25

26 Veress Erzsébet Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Dónáth u. 44/17; tel: 064/ ; Vezsenyi Lilla 3400 Kolozsvár, str. Bucura nr. 3; ap. 9; tel: 064/ ; Vezsenyi Mária Wajand Judit Dr. Zolnai László Zsakó János Dr. Zsuga Miklós Dr. Raluca Ripan Kémiai Kutatóintézet 3400 Kolozsvár, str. Bucura nr. 3; ap. 9; tel: 064/ ; ELTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémia 1518 Budapest 112, pf. 32; tel: +36/1/ /1517; fax: +36/1/ Framochem Kft. Kazinbarcika 3702, Pf. 200; tel: +36/48/ ; EMT Firka-szerkesztőség 3400 Kolozsvár tel: 064/ ; KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ ; 26 EMT

27 Hasznos információk A konferencia titkárságának működési ideje és helyszínei péntek, november Báthory István Líceum, M. Kogalniceanu/Farkas utca, 2. szám szombat, november A Babeş-Bolyai Tudományegyetem köponti épülete, M. Kogălniceanu/Farkas utca 1. szám Az egyetem és a Báthory líceum egymással szemben álló épületek. Az előadások helyszínei Fabinyi Rudolf emlékülés Báthory István Líceum díszterme plenáris előadások Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Iorga terem I. emelet szekcióelőadások Báthory István Líceum osztálytermei Szálláshelyek Bethlen Kata Diakóniai Központ Ponorului utca, 1. szám, tel.: Teodidaktos: Bul Decemberie 1, 30. szám, tel.: ONIX Szálloda Septimiu Albini utca, 12. szám, tel.: Étkezések a reggelit mindenki a szálláshelyén fogyasztja el a pénteki vacsora, a szombati ebéd és fogadás az Egyetemiek Házában E. de Martonne utca, 1. szám Taxi telefonszámok DIESEL-taxi tel.: , PRITAX- taxi tel.: Magyar Konzulátus tel.: Az EMT mobil: Vegyészkonferencia 99 27

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY XXI. TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAMFÜZET SZATMÁRNÉMETI 2011. április 7-9. TÁRSSZERVEZŐK: KOLOZSVÁRI AKADÉMIA BIZOTTSÁG SZENT-GYÖRGYI ALBERT

Részletesebben

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY XV. TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAMFÜZET MAROSVÁSÁRHELY 2005. április 14-16 1 Németh László TAVASZI ÜZENET Aki csügged, aki inog, Aki már

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro III. FÖLDMÉRO TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2002. július 11-14.

www.emt.ro emt@emt.ro III. FÖLDMÉRO TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2002. július 11-14. AZ ERDÉLYI MAGYAR MUSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENO HÍRLEVELE Bolyai-Gauss-Lobachevsky nemzetközi konferencia Marosvásárhely, 2002. július 3-6. A 2002-es évet, mint ismeretes, Bolyai János

Részletesebben

OGÉT 2010. A konferencia programja. Plenáris előadások XVIII. NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ. 2010. április 22-25. Nagybánya

OGÉT 2010. A konferencia programja. Plenáris előadások XVIII. NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ. 2010. április 22-25. Nagybánya A konferencia programja Csütörtök, április 22. 17,00 21,00 regisztráció (Hotel Mara) 20,00 23,00 vacsora (Hotel Mara) Péntek, április 23. Egész napos kirándulás idegenvezetővel Indulás 9,00 órakor a Hotel

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia. 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2014. május 13.

PROGRAMFÜZET. XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia. 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2014. május 13. XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma Széchenyi István PROGRAMFÜZET 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2014. május 13. KONFERENCIA SZERVEZŐI

Részletesebben

I. Természettudományos Oktatási Szakkiállítás és TÁMOP 3.1.3. Természettudományi Műhelykonferencia

I. Természettudományos Oktatási Szakkiállítás és TÁMOP 3.1.3. Természettudományi Műhelykonferencia I. Természettudományos Oktatási Szakkiállítás és TÁMOP 3.1.3. Természettudományi Műhelykonferencia 2013. október 19. Budapest Helyszín: Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Rátkai Márton

Részletesebben

LXXIV. Vándorgyűlése. II. közös tudományos konferenciája A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG (MÉT)

LXXIV. Vándorgyűlése. II. közös tudományos konferenciája A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG (MÉT) Szeged, 200. június 6 8. A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG (MÉT) LXXIV. Vándorgyűlése ÉS A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG (MFT) II. közös tudományos konferenciája Program Az előadások és

Részletesebben

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar 2011. április

Részletesebben

34213 Bötkösné Dr. Vágó Anna Érd-Szent Rókus 59207 Dávidné Dr. Cseik Éva Érd-Szent Rókus 73989 Dr. Abad Hamzeh Érd-Szent Rókus 28502 Dr.

34213 Bötkösné Dr. Vágó Anna Érd-Szent Rókus 59207 Dávidné Dr. Cseik Éva Érd-Szent Rókus 73989 Dr. Abad Hamzeh Érd-Szent Rókus 28502 Dr. Pecsétszám Teljes név Választási körzet 34213 Bötkösné Dr. Vágó Anna Érd-Szent Rókus 59207 Dávidné Dr. Cseik Éva Érd-Szent Rókus 73989 Dr. Abad Hamzeh Érd-Szent Rókus 28502 Dr. Ajtay András Érd-Szent Rókus

Részletesebben

ROMÁNIAI MAGYAR ÁLTALÁNOS ISKOLÁK II. ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENYE. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely. Feladatok és megoldások

ROMÁNIAI MAGYAR ÁLTALÁNOS ISKOLÁK II. ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENYE. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely. Feladatok és megoldások SZABÓ CSILLA DR. WESZELY TIBOR KOCZINGER ÉVA PÁLHEGYI-FARKAS LÁSZLÓ RÉMAN ILDIKÓ SZÁSZ ENIKŐ ORBÁN JULIANNA TOMOS IZABELLA DÉNES MARGIT DR. BENCZE MIHÁLY MÁTÉFI ISTVÁN DÁVID GÉZA ISTÓK ÉVA KOLUMBÁN ILDIKÓ

Részletesebben

Metrion Művészsátor: Tájszobrászat Éltes Barnával (egész nap) ESTE

Metrion Művészsátor: Tájszobrászat Éltes Barnával (egész nap) ESTE T u s n á d f ü r d ő, 2 0 0 8. j ú l i u s 1 5 2 0. más kép JÚLIUS 15. KEDD Metrion Művészsátor: Tájszobrászat Éltes Barnával (egész nap) ESTE 20.30 NYITÓKONCERT: ROLE 22.00 BULI A CSŰRBEN DJ Golyó (Székelyudvarhely)

Részletesebben

OFIŢERI DE LEGĂTURĂ/OPERATIVI, INFORMATORI ŞI PERSOANE URMĂRITE TARTÓTISZTEK ÉS INFORMÁTOROK VALAMINT MEGFIGYELT SZEMÉLYEK

OFIŢERI DE LEGĂTURĂ/OPERATIVI, INFORMATORI ŞI PERSOANE URMĂRITE TARTÓTISZTEK ÉS INFORMÁTOROK VALAMINT MEGFIGYELT SZEMÉLYEK OFIŢERI DE LEGĂTURĂ/OPERATIVI, INFORMATORI ŞI PERSOANE URMĂRITE TARTÓTISZTEK ÉS INFORMÁTOROK VALAMINT MEGFIGYELT SZEMÉLYEK Nr. Ofiţer legătură/ grad Tartótiszt/rang 1. Socolan Ioan locotenent/ hadnagy

Részletesebben

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjébe továbbjutó diákok névsora, 2015. 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 701.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjébe továbbjutó diákok névsora, 2015. 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 701. 5. évfolyam Évfolyam A diák Az iskola Az iskola címe 5. Beigelbeck Tímea Bárdos László Gimnázium 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 701. Pirityi Mária Komárom-Esztergom 5. Belovics Dominika Bátyúi Általános

Részletesebben

HATÁROZATOK. I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. TARTALOM. dr. Bényei Tamást, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

HATÁROZATOK. I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. TARTALOM. dr. Bényei Tamást, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét, I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. oldal HATÁROZATOK 110/2009. (VIII. 26.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl... 4241 64/2009. (VIII. 26.) ME határozat fõiskolai rektor megbízásáról...

Részletesebben

IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIÁRA

IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIÁRA IV. Ökotoxikológiai Konferencia programja 1 Meghívó a IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIÁRA amely a MAGYAR ÖKOTOXIKOLÓGIAI TÁRSASÁG 2014. évi, a TUDOMÁNYOK Napja keretében rendezett konferenciája TÁRSSZERVEZŐK

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL II. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL II. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL II. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

El a kezekkel a kishantosi biogazdaságtól!

El a kezekkel a kishantosi biogazdaságtól! El a kezekkel a kishantosi biogazdaságtól! Mi, e nyílt levelet aláíró szervezetek és személyek elfogadhatatlannak tartjuk a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) döntését, melynek alapján a Kishantosi

Részletesebben

PROGRAMFÜZET TUSVÁNYOS A VILÁG KÖZEPE XXIII. BÁLVÁNYOSI NYÁRI SZABADEGYETEM ÉS DIÁKTÁBOR TUSNÁDFÜRDŐ, 2012. JÚLIUS 24 29. www.tusvanyos.

PROGRAMFÜZET TUSVÁNYOS A VILÁG KÖZEPE XXIII. BÁLVÁNYOSI NYÁRI SZABADEGYETEM ÉS DIÁKTÁBOR TUSNÁDFÜRDŐ, 2012. JÚLIUS 24 29. www.tusvanyos. XXIII. BÁLVÁNYOSI NYÁRI SZABADEGYETEM ÉS DIÁKTÁBOR TUSNÁDFÜRDŐ, 2012. JÚLIUS 24 29. www.tusvanyos.ro http://www.facebook.com/tusvanyos PROGRAMFÜZET TARTALOMJEGYZÉK KONCERTEK ÉS BULIK 5 ELŐADÁSOK, INTERAKTÍV

Részletesebben

FELADATSOROK 3 IX. osztály... 3 X. osztály... 4 XI. osztály... 5 XII. osztály... 7

FELADATSOROK 3 IX. osztály... 3 X. osztály... 4 XI. osztály... 5 XII. osztály... 7 Tartalomjegyzék Előszó 2 FELADATSOROK 3 IX. osztály......................... 3 X. osztály.......................... 4 XI. osztály......................... 5 XII. osztály......................... 7 MEGOLDÁSOK

Részletesebben

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak B UDAPESTI CORVINUS EGYETEM B UDAI CAMPUS É LELMISZERTUDOMÁNYI KAR K ERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR T ÁJÉPÍTÉSZETI KAR Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak 2005. október 19-20. Budapest Programfüzet

Részletesebben

Dalotti Domonkos 2092 BudakesziSzéchenyi I. Ált. IskolaKozma Knáb J. u. 60. Sarolta 3. 25

Dalotti Domonkos 2092 BudakesziSzéchenyi I. Ált. IskolaKozma Knáb J. u. 60. Sarolta 3. 25 név elért pontszám Herczku Péter 4400 NyíregyházaApáczai Cs. J. Gyakorló Erdő Belme sor Iskola 7. Gabriella 3. és dr 50 Kanyuk Jánosné Szatvári Máté 4400 NyíregyházaApáczai Cs. J. Gyakorló Erdő Belme sor

Részletesebben

Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni!

Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni! PROGRAM 2015. július 21., kedd Közmédia sátor 12:00 Szinkronizálj velünk! Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni!

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

Budapest Diákolimpia, Újpesti-öböl, 2003/ 06/ 07-08.

Budapest Diákolimpia, Újpesti-öböl, 2003/ 06/ 07-08. Budapest Diákolimpia, Újpesti-öböl, 2003/ 06/ 07-08. SZABADIDÕS VERSENYPROGRAM 2003.06.08 Délután 1. 14,00 K-1 ffi Egyetemisták és Fõiskolások XI. évfolyam 500 m Szabadidõs 2. 14,05 K-1 ffi Egyetemisták

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Az MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Összefoglalók Szerkesztette Hoffmann Borbála Kollaricsné

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V VI. korcsoport Budapest - UTE Atlétikai Stadion 2009. május 29-30. FIÚ - V. korcsoport 100 m fiú V. kcs. döntő +0,1 1. Ónodi Dávid 1992

Részletesebben

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága Magyar Növénynemesítők Egyesülete MAE Genetikai Szakosztálya XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok Összefoglalók Szerkesztette

Részletesebben

PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter PROGRAM A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Időpont Program, helyszínek 8:30-9:30 Regisztráció helye Szolnoki Főiskola Campus főépület 9:30-9:40 Megnyitó, köszöntések:

Részletesebben