Vegyészkonferencia 99

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vegyészkonferencia 99"

Átírás

1 E R D É L Y I M A G Y A R MŰSZA K I T U D O M Á N Y O S T Á R S A S Á G Vegyészkonferencia 99 K O L O Z S V Á R NOV E M B E R Vegyészkonferencia 99 1

2 A konferencia szervezője Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság EMT Kémia Szakosztálya Társszervező Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest MKE A konferencia védnökei Dr. Pungor Ernő akadémikus Dr. Kálmán Alajos a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke Dr. Buchwald Péter Kolozs megye alprefektusa A konferencia elnöke Dr. Majdik Kornélia A konferencia tudományos bizottsága Dr. Almási Miklós Dr. Bolla Csaba Dr. Vargha Jenő Dr. Várhelyi Csaba A konferencia szervezőbizottsága Bakó Judit Deák Melinda Jablonovszki Judit Prokop Zoltán Szalma Györfi Noémi Tibád Zoltán Támogatók Illyés Közalapítvány Pro Technika Alapítvány Iskola Alapítvány Promod Kft. Borítóterv Könczey Elemér 2 EMT

3 péntek, november 26. A konferencia programja Fabinyi Rudolf emlékülés Helyszín: Báthory István Líceum díszterme vacsora Helyszín: Egyetemiek Háza szombat, november a konferencia megnyitója 9 30 plenáris előadások Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Iorga terem - I. emelet ebéd szekcióelőadások Helyszín: Báthory István Líceum fogadás Helyszín: Egyetemiek Háza vasárnap, november kirándulás Válaszúton a Kallós Zoltán Népművészeti Gyűjtemény és a bonchidai kastély megtekintése. Vegyészkonferencia 99 3

4 Plenáris előadások 9 30 Kálmán Alajos Kristályok, katedrálisok, szimmetriák és molekulamodellek In memoriam Fabinyi Rudolf Sándorfy Kamill Szerves molekulák színképei a távoli ultraibolyában Novák Lajos Új átrendeződési reakciók szünet Markó László A petrolkémia ipari fejlődése. Általános irányzatok és egy konkrét példa: a hidroformilezés Gráf László Tripszin és kimotripszin működésének vizsgálata a fehérjék átalakítása útján Györfi Zoltán Citosztatikus szerek alkalmazása a rák kemoterápiás kezelésében 4 EMT

5 Szekció előadások Fizikai kémia ülésvezetők: Dr. Billes Ferenc, Szabadai Zoltán Billes Ferenc, Endrédi Henrietta Azolok (öttagú N-heteroaromás vegyületek) rezgési spektroszkópiája Fejes István, Billes Ferenc Elméleti számítások az arzén-szulfid-szelenid hármasrendszereken Szabadai Zoltán Az elektronspin-rezonancia spektrumvonalak hiperfinom felhasadására vonatkozó szabályok általánosítása Bolla Csaba, Szabó Gabriella, Szabó Ervin, Pontos István A Briggs-Rauscher reakció hőmérsékletfüggősége Oláh Károly A kinetikai alapegyenlet fölfedezése Hórvölgyi Zoltán, Tolnai Gyula, Csempész Ferenc, Kabainé Faix Márta, Kálmán Erika, Keresztes Zsófia, Kovács L. Attila Nanorétegek előállításának kolloidkémiai módszere Agod Attila, Vincze Attila, Kertész János, Zrínyi Miklós, Hórvölgyi Zoltán Aggregáció szimulációja két dimenzióban Pilbáth Zsuzsanna, Sziráki Laura Zn és Zn-Sn galvánbevonatok korróziójának vizsgálata elektrokémiai impedanciaspektroszkópiával Sziráki Laura, Kormos Fiametta, Pantea Cristian Impedanciaspektrumok SnO 2 félvezetőelektródon Vegyészkonferencia 99 5

6 Szerves kémia ülésvezetők: Dr. Novák Lajos, Dr.Vargha Jenő Tőkés Béla, Ferencz László, Szakács János, Kelemen László, Darkó Béla Egyes auxinok kémiai szerkezet-hatás összefüggéseiről Túrós György, Abrán Árvácska, Csámpai Antal, Sohár Pál Ferrocéntartalmú heterorendszerek előállítása és komplex szerkezetvizsgálata, szerkezet-reaktivitás összefüggések tanulmányozása Majdik Kornélia, Paizs Csaba, Monica Toşa, Florin-Dan Irimie Karbonil és nitro N-alkil fenotiazinok biokatalikus redukálása Simó Mónika, Csámpai Antal Új, kondenzált heterorendszerek szintézise 1,2,4- triazolo[4,3-b]piridazin-6(5h)-on-3(2h)-tionok szubsztrátszelektív cikloalkilezésével és gyűrűtágulással járó vázátrendeződésével Szarvas Szilvia, Szendeffy Szilárd, Varga Jenő, Szókán Gyula, Majer Zsuzsa Folyadékkromatográfia királis detektálással Lovász Tamás, Ioan Al. Silberg, Silaghi-Dumitrescu Luminita 3,7-diszubsztituált-10-Me-fenotiazinok előállítása dilítium származékok segítségével 6 EMT

7 Szervetlen kémia ülésvezetők: Dr. Zsuga Miklós, Fóriás Edit Török János, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós Fémt-nanoklaszterek szintézise dendrimerekkel Sarka Lajos, Burai László, Brücher Ernő A gadolínium(iii) DTPA és az endogén Cu 2+ - és Zn 2+ -ionok közötti cserereakciók kinetikája Deák Andrea, Kálmán Alajos A koordinációs szám monoton változásának (5 8) tanulmányozása ón(iv) komplexeken Dascălu Éva, Salló Ervin Szulfid foszforok előállításáról Várhelyi Csaba, Zsakó János, Majdik Kornélia, Liptay György Vizsgálatok a réz (II) oximin-komplexek köréből Veress Erzsébet Elektrokémiai úton előállított monostrukturált porózus Al 2 O 3 membránok Szőcs Katalin, Bengeanu Monica Erdélyi agyagásványok Zsakó János, Pokol György, Kacsó Ferenc, Novák Csaba, Várhelyi Csaba Koordinációs vegyületek képződése és reakciói szilárd halmazállapotban Vegyészkonferencia 99 7

8 ülésvezetők: Dr. Sohár Pál Analitikai kémia Sohár Pál, Kuszmann János, Stájer Géza [A+ B] >> [A] + [B] : Szerkezetfelderítés az IR és NMR spektroszkópia együttes alkalmazásával Szabó Sándor, Majer Zsuzsa, Szókán Gyula Amiloid peptid fragmensek nagy-hatékonyságú folyadékkromatográfiás vizsgálata Kátay György, Szécsi Árpád, Tyihák Ernő Fusarium-toxinok (fumonizinek) elválasztása túlnyomásos rétegkromatográfiával Hadady Gyula, Braun Mihály, Posta József Szkenner és számítógépes program alkalmazása színképlemezek kiértékeléséhez Deák György, Kéki Sándor, Zsuga Miklós Méhatka ellenes készítmény hatóanyagának (amitráz) gázkromatográfiás meghatározása Bereczki Andrea, Horváth Viola, Tolokán Antal, Horvai György, Francesca Lanza, Börje Sellergren Molekuláris lenyomatot tartalmazó polimerek alkalmazása a mintaelőkészítésben gyógyszerek meghatározására Braun Mihály, Szalóki Imre, Posta József Múltszázadi és századeleji népi kerámiák mázának vizsgálata ICP-AES és EDXRF módszerekkel Posta József, Gáspár Attila, Braun Mihály, Ramon M. Barnes Speciációs analízis kapilláris elektroforézis - induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (CE-ICP/aes) kombinált módszerrel Sógor Cs., Gáspár A., Posta J. Arzénvegyületek meghatározása kapilláris zóna elektroforézis 8 EMT

9 (CZE) módszerrel Vegyészkonferencia 99 9

10 Alkalmazott kémia ülésvezetők: Dr. Almási Miklós, Dr. Kéki Sándor Budai Zoltán, Kéki Sándor, Deák György, Horváth Róbert, Zsuga Miklós Saját szállal erősített polipropilén kompozitok Borda Jenő, Rácz Anikó, Zsuga Miklós Uretán típusú ragasztók Gulyás Lajos, Deák György, Kéki Sándor, Horváth Róbert, Zsuga Miklós Az általános transzportegyenlet, mint rendező elv a vegyészmérnöki tudományban Bod Aladár, István Ferenc Múzeumi faanyagok és tárgyak tartósítása SOLVOLIM-el Vodnár János, Kolozsi Jenő Ujabb adatok a spirálcsöves filmképző-buborékoltató készülékek hidrodinamikai és matematikai jellemzéséhez Nemes Sándor, Borbély János A makromolekuláris kémia néhány főbb kutatási iránya 10 EMT

11 Környezetvédelem ülésvezetők: Dr. Makkay Ferenc, Varga András Országh István, Bazsa György A SUNTEST UV-B doziméter család Fekete Jenő, Puskás Zsolt, Varga András Olajjal szennyezett talajok vizsgálati módszereinek összehasonlítása. Egy új, terepkémiai eljárás bemutatása Borda Jenő, Bodnár Ildikó, Sipos László, Zsuga Miklós Biológiailag lebontható politejsav bázisú poliuretánok Kádár Zsófia, Réczey Istvánné Bioüzemanyag előállítása ipari hulladékból Varga Enikő, Réczey Istvánné A biomassza hasznosítás lehetőségei Magyarországon. Gyümölcs feldolgozási melléktermékek enzimes hidrolízise Grünwald Ernő, Makkay Ferenc, Várhelyi Csaba Komplexképzők és kompexvegyületek a galván szennyvizekben Dienes Dóra, Egyházi Anita, Réczey Istvánné Papíripari rostszuszpenzió víztelenedésének javítása enzimes kezeléssel Vegyészkonferencia 99 11

12 Oktatás-módszertan ülésvezetők: Dr. Wajand Judit, Dr. Máthé Enikő Wajand Judit Kémiatanítás és tanárképzés a 21. században Magyarországon Székely Győző Tankönyvkiadásunk lehetőségei Máthé Enikő A reform oktatási program keretében a VII., VIII., IX., X.- osztályok számára közölt kémia kerettantervek és az ezeket kiszolgáló megjelent alternatív tankönyvek elemzése Szakács Zoltán, Várhelyi Csaba, Zsakó János A komplexvegyületek a kémiai oktatásban Horváth Gabriella A Takács Csaba Kémia Emlékverseny középiskolásoknak Csuka Rózália Az Irinyi János és Hevesy György Kémiaverseny 12 EMT

13 Poszter Keresztessy Zsolt, László Éva, Fésüs László A humán szöveti transzglutamináz termelése E. coliban GST-fúziós protein formájában Kiss Endre A termodinamika Gyarmati féle hullámközelítése és a kiterjesztett irreverzibilis termodinamika Máté Attila Gergely, Ágai Béla Claisen-átrendeződés mikrohullámú aktiválással Simándi Béla, Domokos János, András Csaba, Rónyai Erika, Prechl Anita, Deák András Csipkebogyó (Rosa canina L.) szuperkritikus extrakciója Vegyészkonferencia 99 13

14 Résztvevők névsora Ábrahám Béla Ábrahám Lídia Ackerman János Agod Attila ICIA Cluj 3400 Kolozsvár, Dónáth u. 67.; tel: 064/ ABREVAL Cluj 3400 Kolozsvár, Dónáth u. 67.; tel: 064/ Brassai Samuel Líceum 3400 Kolozsvár, str. 21 Dec nr. 9.; tel: 064/ BME Fizikai Kémia Tanszék Budapest 9 kerület; Budafoki út. 8.; tel: +36/1/ ; Almási Miklós Dr Kolozsvár, Plopilor u 8.; tel: András Csaba Bakó Judit Barta Katalin Bereczki Andrea Enikő Bilbák Sarolta 4300 Marosvásárhely str. Muncii nr. 10, ap. 1.; tel: 065/ ; EMT tel/fax: 064/ ; Betegségmegelőző Központ 4000 Sepsiszentgyörgy, str. 1 December 1918, bl. 15, sc. B, ap. 10; tel: 067/ BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Gellért tér 4; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11; tel: 064/ EMT

15 Billes Ferenc Dr. Bíró Károly Dr. Bod Aladár Bódis Jenő Bodnár lldikó Boga Emese Bolla Csaba Dr. Borda Jenő Dr. Braun Mihály Dr. Buchwald Péter Dr. Budai Zoltán Buksa Gabriella Bukur Gizella BME, Fizikai Kémiai Tanszék 1521 Budapest, Budafoki u. 8; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; EMT tel: 064/ ; 064/ ; Solvoplant Kft Marosvásárhely, str. Lapusna nr. 6; tel: 065/ ; 065/ BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János u. 11; tel: 064/ KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ Kolozsvár BBTE, Kémia Kar, Fizikai Kémiai Tanszék Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ /25 KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1. tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ KLTE, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Kísérleti Fizikai Tanszék, 4010 Debrecen, pf. 21; Kolozsvári Megyeháza, 3400 Kolozsvár, 1989 December 21 u. 58; tel: KLTE Műszaki Főiskolai Kar 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ Solvoplant kft Marosvásárhely; tel: 065/ Marosvásárhely tel: 065/ Vegyészkonferencia 99 15

16 Csatlós Enikő Csuka Róza Deák Andrea Deák György Dr. Deák Melinda Deák Orsolya Dienes Dóra Dormán György Égly János Endrédi Henrietta Fabinyi Éva Farkas Gabriella Farkas László Iuliu Maniu Iskolaközpont Szilágysomlyó; 060/ Báthory István Líceum 3400 Kolozsvár, str. Gradinarilor 12/9; tel: 064/ Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ ; EMT tel/fax: 064/ ; 3400 Kolozsvár BME Mezőgazdasái Kémiai Technológia Tanszék 1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Comgenex Rt Budapest, Bem rkp ; tel: 0036/1/ ; EMT tel: 064/ ; 064/ ; BME, Fizikai Kémiai Tanszék 1521 Budapest, Budafoki út 8. tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Budapest BBTE, Mérnöki Kar 3400 Kolozsvár, P. Poenaru u. 13; Budapest 16 EMT

17 Fejes István Finta Rózsa Fórizs Edit Gergely György Gráf László Dr. Gulyás Lajos Dr. Györfi Zoltán Dr. Hadady Gyula Hauer Melinda Hegyi Csilla Horváth Gabriella BME, Fizikai Kémiai Tanszék 1521 Budapest, Budafoki u. 8; tel: +36/1/ Kolozsvár str. Iorga 23; BBTE, Kémia Kar, Szervetlen Kémiai Tanszék 3400 Kolozsvár, str. Lacramioarelor 1/96; tel: 064/ ; Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; ELTE, Biokémiai Tanszék 1088 Budapest, Puskin u. 3; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ KLTE Műszaki Főiskolai Kar 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ Rákkutató Intézet, 3400 Kolozsvár, str. Plopilor 8/2; tel: KLTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 4010 Debrecen, pf. 21; tel: +36/52/ ; fax: +36/52/ Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár; M. Kogalniceanu u. 1.; tel: 064/ BBTE, Vegyészmérnöki Kar 3400 Kolozsvár Arany János u. 11; tel: 064/ Bolyai Farkas Elméleti Líceum 4300 Marosvásárhely, str. Infratirii nr. 30, ap. 9; tel: 065/ ; Vegyészkonferencia 99 17

18 Horváth Róbert Dr. Hórvölgyi Zoltán Dr. Huli Andrea Irimie Florin Dan István Ferenc Jablonovszki Judit Kacsó Ferenc Kádár Zsófia Kálmán Alajos Dr. Káptalan Erna Kátay György KLTE Műszaki Főiskolai Kar 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ BME Fizikai Kémia Tsz Budapest; tel: 36/1/ ; +36/1/ ; 3400 Kolozsvár BBTE, Kémia Kar str. Arany János 11; tel: 064/ Solvoplant Kft Marosvásárhely, str. Lapusna nr. 6; tel: 065/ ; 065/ EMT tel/fax: 064/ ; BBTE, Szerves Kémiai Tanszék 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11: tel: 064/ BME Mezőgazdasái Kémiai Technológia Tanszék 1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Magyar Kémikusok Egyesülete 1027 Budapest II; Fő u. 68; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; Báthory István Líceum 3400 Kolozsvár; str. M. Kogalniceanu nr. 2; tel: 064/ MTA Növényvédelmi Kutatóintézete 1525 Budapest, Pf. 102; tel: +36/1/ /312; 18 EMT

19 Katona Gábor Katona Gabriel Kazatsay Imre Kazatsay Imréné Kékedy László Dr. Kékedy Nagy László Dr. Kéki Sándor Dr. Kiss Endre Köllő Gábor Dr. Kormos Fiametta Kovács Ákos Kovács Dobolyi Réka BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11; tel: 064/ CCP BIOS 3400 Kolozsvár, OP. 1., CP. 2; tel: 064/ ; Bartelt Gmbh 1124 Budapest, Bürök u. 7; tel: ; Bartelt Gmbh 1124 Budapest, Bürök u. 7; tel: ; Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ ; KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ ; BME Kémiai Fizika 1111 Budapest, Budafoki út 8.; tel: +36/1/ /1896; EMT tel: 064/ ; 064/ ; Kémiai Intézet str. Fantanele 30; tel: 064/ Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; SIETA Rt Kolozsvár, Aleea Muscel 21/12; fax: Vegyészkonferencia 99 19

20 Kun Attila Lapohos Annamária Larcher Mária Ibolya László Éva Lovász Tamás Majdik Kornélia Dr. Makkay Ferenc Dr. Manaszesz Eszter Markó László Dr. Markó Lászlóné Máthé Attila Gergely Máthé Enikő Dr. Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár; Arany János u. 11; tel: 064/ Csíkszereda Hargita 64/B/10; tel: 066/ Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; BBTE, Biológia-Geológia Kar 3400 Kolozsvár; str. Pandurilor 8/12; tel: 064/ ; BBTE Nagykároly, cart. M. Viteazul, bl. R10, ap. 6; tel: 061/ ; EMT tel/fax: 064/ ; Erdélyi Múzem Egyesület 3400 Kolozsvár, I. Maniu u. 5; tel: Báthory István Líceum 3400 Kolozsvár, str. M. Kogalniceanu, nr. 2; tel: 064/ Mûszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 2; tel: , fax: , 8200 Veszprém Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves Kémiai Technológia Tanszék EMT Firka-szerkesztőség 3400 Kolozsvár tel: 064/ ; 20 EMT

21 Mihály Béla Murvai Zoltán Nagy Gyöngyi Nagy Károly Néda Árpád Dr. Nemes Sándor Dr. Nemes Szilárd Nótáros Mónika Novák Lajos Dr. Novák Lajosné Oláh Károly Dr. Orbán Lehel BBTE, Kémia Kar 2200 Brassó, Sitarului nr. 21, bl. D8/A/5; tel: ; Budapest Ady Endre Líceum 3700 Nagyvárad, B-dul Decebal nr. 4, bl. B53, ap. 23; tel: 059/ EMT tel: 064/ ; 064/ ; Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár; M. Kogalniceanu u. 1. KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1; tel: +36/52/ /2457; fax: +36/52/ ; 4000 Sepsiszentgyörgy Gábor Áron nr. 28; 3400 Kolozsvár BME, Szerves Kémiai Tanszék 1111 Budapest, Gellért tér. 4; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; Budapest BME Fizikai Kémiai Tsz Budapest Budafoki u. 8; tel: +36/1/ ; Framochem Kft. Kazinbarcika 3702, Pf. 200; tel: +36/48/ ; Vegyészkonferencia 99 21

22 Országh István Dr. Paizs Csaba Péter Rozália Pilbáth Zsuzsanna Posta József Prokop Zoltán Puskás Ferenc Dr. Puskás Zsolt Pusztai Kálmán Dr. Ravai Nagy Zselyke KLTE Fizikai Kémiai Tsz Debrecen, Pf. 7; tel: +36/52/ ; Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár Arany János u. 11; tel: 064/ ; Brassai Sámuel Elméleti Líceum 3400 Kolozsvár, Vasile Lupu 23; tel: 064/ ELTE Fizikai Kémiai Tanszék 1037 Budapest, Kunigunda útja 35/B/134; tel/fax: +36/1/ /1129; KLTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 4010 Debrecen, pf. 21; tel: +36/52/ ; fax: +36/52/ EMT tel/fax: 064/ ; BBTE, Fizika Kar 3400 Kolozsvár, str. Dónáth 23, sc. 1/9; tel: 064/ Életfa Környezetvédő Szövetség 3300 Eger, Hadnagy u. 19; +36/36/ ; EMT tel: 064/ ; 064/ ; Kolozsvári Műszaki Egyetem 4800 Nagybánya str. Olteniei nr. 5A/20; tel: 062/ EMT

23 Románszki Loránd Salló Ervin Dr. Sándor Gyöngyi Sándorfy Kamill Dr. Sarka Lajos Schőn István Dr. Simó Mónika Simon Levente Sógor Csilla Sohár Pál Dr. Strigoi Szabó Edit BBTE Kémia Kar 3700 Nagyvárad, str. Cazaban nr. 15, bl. AN48, ap. 7; tel: ; Temesvári Nyugati Egyetem, 1900 Temesvár, T. Ionescu 10-16A/28; tel: Konzervgyár 4300 Marosvásárhely, str. Primariei nr. 3/1; tel: 065/ Departement de Chimie Université de Montreal C.P. 6128, SUCC. Centre-Ville Montreal, C. Canada, H3C 357; tel: 1/514/343/6805; fax: 1/514/343/7586; BGYTF Nyíregyháza Nyíregyháza, Árpád u. 62. IV./13; Richter Gedeon Rt Budapest Pf. 27 tel: 36/1/ ; fax: +36/1/ ; hu ELTE, Szerves Kémia Tanszék 1518 Budapest, P.O. Box 32; tel: +36/1/ /6589; fax: +36/1/ ; 4100 Csíkszereda str. Fratiei nr. 26/32; tel: 066/ ; KLTE, Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz, 4010 Debrecen Pf. 21 ELTE TTK, 1117 Budapest, Pázmány sétány 1; tel: , ; Áprily Lajos Líceum 2200 Brassó, str. Dupa Ziduri nr. 3; tel: 068/ Vegyészkonferencia 99 23

24 Szabadai Zoltán Szabó Árpád Dr. Szabó Gabriella Szabó Miklós Szabó Sándor Szabó Zsófia Szakács Júlia Szakács Zoltán Szalma Györfi Noémi Szarvas Szilvia Székely Tibor 1900 Temesvár Intr. Doinei 25., Ap. 23. Tel. 056/ EME 3400 Kolozsvár str. I. Maniu nr. 6; tel: 064/ BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11; tel: 064/ Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; ELTE, Szerves Kémiai Tanszék 1518 Budapest 112, Pf. 32; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; 3400 Kolozsvár BBTE, Kémia Kar 4000 Sepsiszentgyörgy, str. Nicolae Iorga 16; tel: 067/ / Kovászna Megyei Tanfelügyelőség 4000 Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron tér 6; tel: 067/ ; emtsg.sbnet.ro EMT tel: 064/ ; ELTE, Szerves Kémiai Tanszék 1518 Budapest, pf. 32; tel: +36/1/ /6589; fax: +36/1/ ; Pro Technika tel: 064/ ; 064/ ; 24 EMT

25 Székely Zsuzsanna Sziráki Laura Dr. EMT tel: 064/ ; 064/ ; ELTE Fizikai Kémiai Tanszék 1037 Budapest, Kunigunda útja 35/B/134; tel/fax: +36/1/ /1129; Szőcs Katalin 3400 Kolozsvár, Nuferilor 1/8; tel: 064/ ; Szőnyi Emőke Tibád Zoltán Tőkés Béla Túros György Varga András Varga Enikő BBTE Vegyészmérnöki Kar 3400 Kolozsvár, str. Hasdeu nr. 45; EMT tel/fax: 064/ ; MOGYE, Gyógyszerészeti Kar 4300 Marosvásárhely, Al. Carpati, 35/A, sc. B/6; tel: 065/ /213; ELTE, Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, 1518 Budapest 112, Pf.32 ELTE Alk. és Környezetföldtani Tsz Budapest, Múzeum krt. 4/A; tel: +36/1/ BME Mezőgazdasái Kémiai Technológia Tanszék 1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Vargha Jenő Dr Kolozsvár, Avram Iancu tér 14; tel: Várhelyi Csaba Dr. Várhelyi Csaba Ifj. Erdélyi Múzem Egyesület 3400 Kolozsvár, I. Maniu u. 5; tel: Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár Arany János u. 11; tel: 064/ Vegyészkonferencia 99 25

26 Veress Erzsébet Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Dónáth u. 44/17; tel: 064/ ; Vezsenyi Lilla 3400 Kolozsvár, str. Bucura nr. 3; ap. 9; tel: 064/ ; Vezsenyi Mária Wajand Judit Dr. Zolnai László Zsakó János Dr. Zsuga Miklós Dr. Raluca Ripan Kémiai Kutatóintézet 3400 Kolozsvár, str. Bucura nr. 3; ap. 9; tel: 064/ ; ELTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémia 1518 Budapest 112, pf. 32; tel: +36/1/ /1517; fax: +36/1/ Framochem Kft. Kazinbarcika 3702, Pf. 200; tel: +36/48/ ; EMT Firka-szerkesztőség 3400 Kolozsvár tel: 064/ ; KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ ; 26 EMT

27 Hasznos információk A konferencia titkárságának működési ideje és helyszínei péntek, november Báthory István Líceum, M. Kogalniceanu/Farkas utca, 2. szám szombat, november A Babeş-Bolyai Tudományegyetem köponti épülete, M. Kogălniceanu/Farkas utca 1. szám Az egyetem és a Báthory líceum egymással szemben álló épületek. Az előadások helyszínei Fabinyi Rudolf emlékülés Báthory István Líceum díszterme plenáris előadások Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Iorga terem I. emelet szekcióelőadások Báthory István Líceum osztálytermei Szálláshelyek Bethlen Kata Diakóniai Központ Ponorului utca, 1. szám, tel.: Teodidaktos: Bul Decemberie 1, 30. szám, tel.: ONIX Szálloda Septimiu Albini utca, 12. szám, tel.: Étkezések a reggelit mindenki a szálláshelyén fogyasztja el a pénteki vacsora, a szombati ebéd és fogadás az Egyetemiek Házában E. de Martonne utca, 1. szám Taxi telefonszámok DIESEL-taxi tel.: , PRITAX- taxi tel.: Magyar Konzulátus tel.: Az EMT mobil: Vegyészkonferencia 99 27

A konferencia programja. Plenáris előadások. Cégbemutatók. november 17., péntek. november 18., szombat. november 19., vasárnap.

A konferencia programja. Plenáris előadások. Cégbemutatók. november 17., péntek. november 18., szombat. november 19., vasárnap. A konferencia programja november 17., péntek 13,00 regisztráció 20,00 vacsora, ismerkedés egy pohár bor mellett november 18., szombat 9,00 megnyitó 9,15 plenáris előadások 13,30 ebéd 15,30 cégbemutatók

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Körmöczi János Fizikusnapok Ezrednyitó Tudományos Esték Erdélyi Magyar Tudományosság Marosvásárhely 2001. szeptember 21-23. Szervező: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Vegyészkonferencia 2001

Vegyészkonferencia 2001 ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Vegyészkonferencia 2001 Félixfürdő 2001. november 16 18. Vegyészkonferencia 2001 1 A konferencia szervezője Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság EMT Kémia

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. SzámOkt 2005

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. SzámOkt 2005 Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania SzámOkt 2005 e-világ lehetőségek és kihívások Számítástechnika az oktatásban XV. Nemzetközi konferencia

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 PROGRAMFÜZET A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 3. Matematika és informatika alkalmazásokkal Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány XXI. CSALÁDORVOSI TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁJA PROGR AMFÜZET Székelyudvarhely,

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Otthon vagy? Hol vagy otthon? Csak a nyelvben... Márai Sándor

Otthon vagy? Hol vagy otthon? Csak a nyelvben... Márai Sándor KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ANYANYELVI VETÉLKEDŐ Emberi Erőforrások Minisztériuma A Magyar Nyelv Napjai Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Erdélyi magyar helységneveink TÁMOGATÓK: Bethlen Gábor Alap Budapest Nemzeti

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR

ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR Egyetemi címjegyzék ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR cím: Iaşi, b-dul Carol I nr.11. tel.: 0232-201000, fax: 0232-201201 e-mail: contact@uaic.ro honlap: www.uaic.ro BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM,

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Timári Géza Dr.

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Órarend Kommunikáció, Közkpacsolatok és Reklám Intézet, magyar tagozat - I. év, 1. félév, 2012/2013-as tanév

Órarend Kommunikáció, Közkpacsolatok és Reklám Intézet, magyar tagozat - I. év, 1. félév, 2012/2013-as tanév 8.00- - - - - -15.00 Órarend Kommunikáció, Közkpacsolatok és Reklám Intézet, magyar tagozat - I. év, 1. félév, 2012/2013-as tanév 2013/2014-es tanév Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Bevezetés a politikatudományokba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Körmöczi János Fizikusnapok Bolyai János és a modern fizika Marosvásárhely 2002. október 3-6. Szervező: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Fizika Szakosztály

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Az V. Körmöczi János Fizikusnapokról

Az V. Körmöczi János Fizikusnapokról TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM 1999. OKTÓBER AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA Emlékezés Fabinyi Rudolfra a kolozsvári egyetem egykori kémiaprofesszorára 150 éve született Fabinyi

Részletesebben

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE 35. ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANTÓKÉPZ FISKOLA A VERSENY HELYSZÍNE: 2007.

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

X. Nemzetközi Vegyészkonferencia

X. Nemzetközi Vegyészkonferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania X. Nemzetközi Vegyészkonferencia 10 th International Conference of Chemistry Kolozsvár, 2004. november

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9.

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9. Bernáth Róbert Oktatási azonosító 77915376159 Nemes Éva Bernáth Róbert Díjbekérő postázási címe 8315 Gyenesdiás, Csillag u. 30. FI-501010901 Kísérleti - Magyar nyelv 9. 35 FI-501010902 Kísérleti - Magyar

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.)

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Agrárközgazdaságtan Szigeti Orsolya KE Gazdaságtudományi Kar Agrárműszaki tudomány Oldal István SZIE Állam- és jogtudomány Horváthy Balázs

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Tankönyvlista Ágoston Kitti

Tankönyvlista Ágoston Kitti Ágoston Kitti Oktatási azonosító 73018020444 Varga Ildikó Díjbekérő postázási címe 8713 Kéthely, Hegyalja utca 29. KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 985 Ft 1 db Feldolgozás alatt Tankönyv a 12. számár

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 1999. ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 1999. ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 1999. ÁPRILIS AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA SzámOkt 99 (Számítógép az oktatásban) Marosvásárhely, 1999. március 26 27. Az idei SzámOkt-konferencia

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

14 PLASTEQ AQUASOF KFT Sófalvi Zoltán Sándor Szikvíztöltő Erdőszentgyörgy 15 ADAM LASZLO PFA Ádám László Méhészet Erdőszentgyörgy

14 PLASTEQ AQUASOF KFT Sófalvi Zoltán Sándor Szikvíztöltő Erdőszentgyörgy 15 ADAM LASZLO PFA Ádám László Méhészet Erdőszentgyörgy A város és a hozzá tartozó falu területén működő helyi vállalkozások: S.sz. Megnevezés Forma Vezető Tevékenység Település 1 LARESTACONS KFT Kemenes László Építkezés 2 ZOLIMONI KFT Sebestyén Zoltán Fafeldolgozás

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII Időpont/ oszt. Április 2., kedd A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII 8-9 Osziórák a tevékenységek előkészítésére Megnyitó, udvar vagy díszterem és

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

Tantárgy Verseny neve helyezés

Tantárgy Verseny neve helyezés Sorszám Tanuló neve Osztály Tantárgy Verseny neve helyezés Verseny szintje Felkészítő tanár, tanító neve 1. Ladányi Zsuzsanna 8.b angol London Bridge 01. országos Bagdi Judit 2. Szegfű Patrik 6.c szorobán

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

ÉPKO 2011. A konferencia programja. Plenáris előadások. XV. Nemzetközi Építéstudományi. Konferencia. Csütörtök, június 2. Péntek, június 3.

ÉPKO 2011. A konferencia programja. Plenáris előadások. XV. Nemzetközi Építéstudományi. Konferencia. Csütörtök, június 2. Péntek, június 3. A konferencia programja Csütörtök, június 2. Helyszín: Jakab Antal Tanulmányi Ház (JATH) 17,00-21,00 regisztráció, elszállásolás 20,00-tól közös ünnepi vacsora Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

Részletesebben