Vegyészkonferencia 99

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vegyészkonferencia 99"

Átírás

1 E R D É L Y I M A G Y A R MŰSZA K I T U D O M Á N Y O S T Á R S A S Á G Vegyészkonferencia 99 K O L O Z S V Á R NOV E M B E R Vegyészkonferencia 99 1

2 A konferencia szervezője Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság EMT Kémia Szakosztálya Társszervező Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest MKE A konferencia védnökei Dr. Pungor Ernő akadémikus Dr. Kálmán Alajos a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke Dr. Buchwald Péter Kolozs megye alprefektusa A konferencia elnöke Dr. Majdik Kornélia A konferencia tudományos bizottsága Dr. Almási Miklós Dr. Bolla Csaba Dr. Vargha Jenő Dr. Várhelyi Csaba A konferencia szervezőbizottsága Bakó Judit Deák Melinda Jablonovszki Judit Prokop Zoltán Szalma Györfi Noémi Tibád Zoltán Támogatók Illyés Közalapítvány Pro Technika Alapítvány Iskola Alapítvány Promod Kft. Borítóterv Könczey Elemér 2 EMT

3 péntek, november 26. A konferencia programja Fabinyi Rudolf emlékülés Helyszín: Báthory István Líceum díszterme vacsora Helyszín: Egyetemiek Háza szombat, november a konferencia megnyitója 9 30 plenáris előadások Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Iorga terem - I. emelet ebéd szekcióelőadások Helyszín: Báthory István Líceum fogadás Helyszín: Egyetemiek Háza vasárnap, november kirándulás Válaszúton a Kallós Zoltán Népművészeti Gyűjtemény és a bonchidai kastély megtekintése. Vegyészkonferencia 99 3

4 Plenáris előadások 9 30 Kálmán Alajos Kristályok, katedrálisok, szimmetriák és molekulamodellek In memoriam Fabinyi Rudolf Sándorfy Kamill Szerves molekulák színképei a távoli ultraibolyában Novák Lajos Új átrendeződési reakciók szünet Markó László A petrolkémia ipari fejlődése. Általános irányzatok és egy konkrét példa: a hidroformilezés Gráf László Tripszin és kimotripszin működésének vizsgálata a fehérjék átalakítása útján Györfi Zoltán Citosztatikus szerek alkalmazása a rák kemoterápiás kezelésében 4 EMT

5 Szekció előadások Fizikai kémia ülésvezetők: Dr. Billes Ferenc, Szabadai Zoltán Billes Ferenc, Endrédi Henrietta Azolok (öttagú N-heteroaromás vegyületek) rezgési spektroszkópiája Fejes István, Billes Ferenc Elméleti számítások az arzén-szulfid-szelenid hármasrendszereken Szabadai Zoltán Az elektronspin-rezonancia spektrumvonalak hiperfinom felhasadására vonatkozó szabályok általánosítása Bolla Csaba, Szabó Gabriella, Szabó Ervin, Pontos István A Briggs-Rauscher reakció hőmérsékletfüggősége Oláh Károly A kinetikai alapegyenlet fölfedezése Hórvölgyi Zoltán, Tolnai Gyula, Csempész Ferenc, Kabainé Faix Márta, Kálmán Erika, Keresztes Zsófia, Kovács L. Attila Nanorétegek előállításának kolloidkémiai módszere Agod Attila, Vincze Attila, Kertész János, Zrínyi Miklós, Hórvölgyi Zoltán Aggregáció szimulációja két dimenzióban Pilbáth Zsuzsanna, Sziráki Laura Zn és Zn-Sn galvánbevonatok korróziójának vizsgálata elektrokémiai impedanciaspektroszkópiával Sziráki Laura, Kormos Fiametta, Pantea Cristian Impedanciaspektrumok SnO 2 félvezetőelektródon Vegyészkonferencia 99 5

6 Szerves kémia ülésvezetők: Dr. Novák Lajos, Dr.Vargha Jenő Tőkés Béla, Ferencz László, Szakács János, Kelemen László, Darkó Béla Egyes auxinok kémiai szerkezet-hatás összefüggéseiről Túrós György, Abrán Árvácska, Csámpai Antal, Sohár Pál Ferrocéntartalmú heterorendszerek előállítása és komplex szerkezetvizsgálata, szerkezet-reaktivitás összefüggések tanulmányozása Majdik Kornélia, Paizs Csaba, Monica Toşa, Florin-Dan Irimie Karbonil és nitro N-alkil fenotiazinok biokatalikus redukálása Simó Mónika, Csámpai Antal Új, kondenzált heterorendszerek szintézise 1,2,4- triazolo[4,3-b]piridazin-6(5h)-on-3(2h)-tionok szubsztrátszelektív cikloalkilezésével és gyűrűtágulással járó vázátrendeződésével Szarvas Szilvia, Szendeffy Szilárd, Varga Jenő, Szókán Gyula, Majer Zsuzsa Folyadékkromatográfia királis detektálással Lovász Tamás, Ioan Al. Silberg, Silaghi-Dumitrescu Luminita 3,7-diszubsztituált-10-Me-fenotiazinok előállítása dilítium származékok segítségével 6 EMT

7 Szervetlen kémia ülésvezetők: Dr. Zsuga Miklós, Fóriás Edit Török János, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós Fémt-nanoklaszterek szintézise dendrimerekkel Sarka Lajos, Burai László, Brücher Ernő A gadolínium(iii) DTPA és az endogén Cu 2+ - és Zn 2+ -ionok közötti cserereakciók kinetikája Deák Andrea, Kálmán Alajos A koordinációs szám monoton változásának (5 8) tanulmányozása ón(iv) komplexeken Dascălu Éva, Salló Ervin Szulfid foszforok előállításáról Várhelyi Csaba, Zsakó János, Majdik Kornélia, Liptay György Vizsgálatok a réz (II) oximin-komplexek köréből Veress Erzsébet Elektrokémiai úton előállított monostrukturált porózus Al 2 O 3 membránok Szőcs Katalin, Bengeanu Monica Erdélyi agyagásványok Zsakó János, Pokol György, Kacsó Ferenc, Novák Csaba, Várhelyi Csaba Koordinációs vegyületek képződése és reakciói szilárd halmazállapotban Vegyészkonferencia 99 7

8 ülésvezetők: Dr. Sohár Pál Analitikai kémia Sohár Pál, Kuszmann János, Stájer Géza [A+ B] >> [A] + [B] : Szerkezetfelderítés az IR és NMR spektroszkópia együttes alkalmazásával Szabó Sándor, Majer Zsuzsa, Szókán Gyula Amiloid peptid fragmensek nagy-hatékonyságú folyadékkromatográfiás vizsgálata Kátay György, Szécsi Árpád, Tyihák Ernő Fusarium-toxinok (fumonizinek) elválasztása túlnyomásos rétegkromatográfiával Hadady Gyula, Braun Mihály, Posta József Szkenner és számítógépes program alkalmazása színképlemezek kiértékeléséhez Deák György, Kéki Sándor, Zsuga Miklós Méhatka ellenes készítmény hatóanyagának (amitráz) gázkromatográfiás meghatározása Bereczki Andrea, Horváth Viola, Tolokán Antal, Horvai György, Francesca Lanza, Börje Sellergren Molekuláris lenyomatot tartalmazó polimerek alkalmazása a mintaelőkészítésben gyógyszerek meghatározására Braun Mihály, Szalóki Imre, Posta József Múltszázadi és századeleji népi kerámiák mázának vizsgálata ICP-AES és EDXRF módszerekkel Posta József, Gáspár Attila, Braun Mihály, Ramon M. Barnes Speciációs analízis kapilláris elektroforézis - induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (CE-ICP/aes) kombinált módszerrel Sógor Cs., Gáspár A., Posta J. Arzénvegyületek meghatározása kapilláris zóna elektroforézis 8 EMT

9 (CZE) módszerrel Vegyészkonferencia 99 9

10 Alkalmazott kémia ülésvezetők: Dr. Almási Miklós, Dr. Kéki Sándor Budai Zoltán, Kéki Sándor, Deák György, Horváth Róbert, Zsuga Miklós Saját szállal erősített polipropilén kompozitok Borda Jenő, Rácz Anikó, Zsuga Miklós Uretán típusú ragasztók Gulyás Lajos, Deák György, Kéki Sándor, Horváth Róbert, Zsuga Miklós Az általános transzportegyenlet, mint rendező elv a vegyészmérnöki tudományban Bod Aladár, István Ferenc Múzeumi faanyagok és tárgyak tartósítása SOLVOLIM-el Vodnár János, Kolozsi Jenő Ujabb adatok a spirálcsöves filmképző-buborékoltató készülékek hidrodinamikai és matematikai jellemzéséhez Nemes Sándor, Borbély János A makromolekuláris kémia néhány főbb kutatási iránya 10 EMT

11 Környezetvédelem ülésvezetők: Dr. Makkay Ferenc, Varga András Országh István, Bazsa György A SUNTEST UV-B doziméter család Fekete Jenő, Puskás Zsolt, Varga András Olajjal szennyezett talajok vizsgálati módszereinek összehasonlítása. Egy új, terepkémiai eljárás bemutatása Borda Jenő, Bodnár Ildikó, Sipos László, Zsuga Miklós Biológiailag lebontható politejsav bázisú poliuretánok Kádár Zsófia, Réczey Istvánné Bioüzemanyag előállítása ipari hulladékból Varga Enikő, Réczey Istvánné A biomassza hasznosítás lehetőségei Magyarországon. Gyümölcs feldolgozási melléktermékek enzimes hidrolízise Grünwald Ernő, Makkay Ferenc, Várhelyi Csaba Komplexképzők és kompexvegyületek a galván szennyvizekben Dienes Dóra, Egyházi Anita, Réczey Istvánné Papíripari rostszuszpenzió víztelenedésének javítása enzimes kezeléssel Vegyészkonferencia 99 11

12 Oktatás-módszertan ülésvezetők: Dr. Wajand Judit, Dr. Máthé Enikő Wajand Judit Kémiatanítás és tanárképzés a 21. században Magyarországon Székely Győző Tankönyvkiadásunk lehetőségei Máthé Enikő A reform oktatási program keretében a VII., VIII., IX., X.- osztályok számára közölt kémia kerettantervek és az ezeket kiszolgáló megjelent alternatív tankönyvek elemzése Szakács Zoltán, Várhelyi Csaba, Zsakó János A komplexvegyületek a kémiai oktatásban Horváth Gabriella A Takács Csaba Kémia Emlékverseny középiskolásoknak Csuka Rózália Az Irinyi János és Hevesy György Kémiaverseny 12 EMT

13 Poszter Keresztessy Zsolt, László Éva, Fésüs László A humán szöveti transzglutamináz termelése E. coliban GST-fúziós protein formájában Kiss Endre A termodinamika Gyarmati féle hullámközelítése és a kiterjesztett irreverzibilis termodinamika Máté Attila Gergely, Ágai Béla Claisen-átrendeződés mikrohullámú aktiválással Simándi Béla, Domokos János, András Csaba, Rónyai Erika, Prechl Anita, Deák András Csipkebogyó (Rosa canina L.) szuperkritikus extrakciója Vegyészkonferencia 99 13

14 Résztvevők névsora Ábrahám Béla Ábrahám Lídia Ackerman János Agod Attila ICIA Cluj 3400 Kolozsvár, Dónáth u. 67.; tel: 064/ ABREVAL Cluj 3400 Kolozsvár, Dónáth u. 67.; tel: 064/ Brassai Samuel Líceum 3400 Kolozsvár, str. 21 Dec nr. 9.; tel: 064/ BME Fizikai Kémia Tanszék Budapest 9 kerület; Budafoki út. 8.; tel: +36/1/ ; Almási Miklós Dr Kolozsvár, Plopilor u 8.; tel: András Csaba Bakó Judit Barta Katalin Bereczki Andrea Enikő Bilbák Sarolta 4300 Marosvásárhely str. Muncii nr. 10, ap. 1.; tel: 065/ ; EMT tel/fax: 064/ ; Betegségmegelőző Központ 4000 Sepsiszentgyörgy, str. 1 December 1918, bl. 15, sc. B, ap. 10; tel: 067/ BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Gellért tér 4; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11; tel: 064/ EMT

15 Billes Ferenc Dr. Bíró Károly Dr. Bod Aladár Bódis Jenő Bodnár lldikó Boga Emese Bolla Csaba Dr. Borda Jenő Dr. Braun Mihály Dr. Buchwald Péter Dr. Budai Zoltán Buksa Gabriella Bukur Gizella BME, Fizikai Kémiai Tanszék 1521 Budapest, Budafoki u. 8; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; EMT tel: 064/ ; 064/ ; Solvoplant Kft Marosvásárhely, str. Lapusna nr. 6; tel: 065/ ; 065/ BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János u. 11; tel: 064/ KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ Kolozsvár BBTE, Kémia Kar, Fizikai Kémiai Tanszék Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ /25 KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1. tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ KLTE, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Kísérleti Fizikai Tanszék, 4010 Debrecen, pf. 21; Kolozsvári Megyeháza, 3400 Kolozsvár, 1989 December 21 u. 58; tel: KLTE Műszaki Főiskolai Kar 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ Solvoplant kft Marosvásárhely; tel: 065/ Marosvásárhely tel: 065/ Vegyészkonferencia 99 15

16 Csatlós Enikő Csuka Róza Deák Andrea Deák György Dr. Deák Melinda Deák Orsolya Dienes Dóra Dormán György Égly János Endrédi Henrietta Fabinyi Éva Farkas Gabriella Farkas László Iuliu Maniu Iskolaközpont Szilágysomlyó; 060/ Báthory István Líceum 3400 Kolozsvár, str. Gradinarilor 12/9; tel: 064/ Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ ; EMT tel/fax: 064/ ; 3400 Kolozsvár BME Mezőgazdasái Kémiai Technológia Tanszék 1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Comgenex Rt Budapest, Bem rkp ; tel: 0036/1/ ; EMT tel: 064/ ; 064/ ; BME, Fizikai Kémiai Tanszék 1521 Budapest, Budafoki út 8. tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Budapest BBTE, Mérnöki Kar 3400 Kolozsvár, P. Poenaru u. 13; Budapest 16 EMT

17 Fejes István Finta Rózsa Fórizs Edit Gergely György Gráf László Dr. Gulyás Lajos Dr. Györfi Zoltán Dr. Hadady Gyula Hauer Melinda Hegyi Csilla Horváth Gabriella BME, Fizikai Kémiai Tanszék 1521 Budapest, Budafoki u. 8; tel: +36/1/ Kolozsvár str. Iorga 23; BBTE, Kémia Kar, Szervetlen Kémiai Tanszék 3400 Kolozsvár, str. Lacramioarelor 1/96; tel: 064/ ; Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; ELTE, Biokémiai Tanszék 1088 Budapest, Puskin u. 3; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ KLTE Műszaki Főiskolai Kar 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ Rákkutató Intézet, 3400 Kolozsvár, str. Plopilor 8/2; tel: KLTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 4010 Debrecen, pf. 21; tel: +36/52/ ; fax: +36/52/ Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár; M. Kogalniceanu u. 1.; tel: 064/ BBTE, Vegyészmérnöki Kar 3400 Kolozsvár Arany János u. 11; tel: 064/ Bolyai Farkas Elméleti Líceum 4300 Marosvásárhely, str. Infratirii nr. 30, ap. 9; tel: 065/ ; Vegyészkonferencia 99 17

18 Horváth Róbert Dr. Hórvölgyi Zoltán Dr. Huli Andrea Irimie Florin Dan István Ferenc Jablonovszki Judit Kacsó Ferenc Kádár Zsófia Kálmán Alajos Dr. Káptalan Erna Kátay György KLTE Műszaki Főiskolai Kar 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ BME Fizikai Kémia Tsz Budapest; tel: 36/1/ ; +36/1/ ; 3400 Kolozsvár BBTE, Kémia Kar str. Arany János 11; tel: 064/ Solvoplant Kft Marosvásárhely, str. Lapusna nr. 6; tel: 065/ ; 065/ EMT tel/fax: 064/ ; BBTE, Szerves Kémiai Tanszék 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11: tel: 064/ BME Mezőgazdasái Kémiai Technológia Tanszék 1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Magyar Kémikusok Egyesülete 1027 Budapest II; Fő u. 68; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; Báthory István Líceum 3400 Kolozsvár; str. M. Kogalniceanu nr. 2; tel: 064/ MTA Növényvédelmi Kutatóintézete 1525 Budapest, Pf. 102; tel: +36/1/ /312; 18 EMT

19 Katona Gábor Katona Gabriel Kazatsay Imre Kazatsay Imréné Kékedy László Dr. Kékedy Nagy László Dr. Kéki Sándor Dr. Kiss Endre Köllő Gábor Dr. Kormos Fiametta Kovács Ákos Kovács Dobolyi Réka BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11; tel: 064/ CCP BIOS 3400 Kolozsvár, OP. 1., CP. 2; tel: 064/ ; Bartelt Gmbh 1124 Budapest, Bürök u. 7; tel: ; Bartelt Gmbh 1124 Budapest, Bürök u. 7; tel: ; Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ ; KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ ; BME Kémiai Fizika 1111 Budapest, Budafoki út 8.; tel: +36/1/ /1896; EMT tel: 064/ ; 064/ ; Kémiai Intézet str. Fantanele 30; tel: 064/ Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; SIETA Rt Kolozsvár, Aleea Muscel 21/12; fax: Vegyészkonferencia 99 19

20 Kun Attila Lapohos Annamária Larcher Mária Ibolya László Éva Lovász Tamás Majdik Kornélia Dr. Makkay Ferenc Dr. Manaszesz Eszter Markó László Dr. Markó Lászlóné Máthé Attila Gergely Máthé Enikő Dr. Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár; Arany János u. 11; tel: 064/ Csíkszereda Hargita 64/B/10; tel: 066/ Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; BBTE, Biológia-Geológia Kar 3400 Kolozsvár; str. Pandurilor 8/12; tel: 064/ ; BBTE Nagykároly, cart. M. Viteazul, bl. R10, ap. 6; tel: 061/ ; EMT tel/fax: 064/ ; Erdélyi Múzem Egyesület 3400 Kolozsvár, I. Maniu u. 5; tel: Báthory István Líceum 3400 Kolozsvár, str. M. Kogalniceanu, nr. 2; tel: 064/ Mûszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 2; tel: , fax: , 8200 Veszprém Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves Kémiai Technológia Tanszék EMT Firka-szerkesztőség 3400 Kolozsvár tel: 064/ ; 20 EMT

21 Mihály Béla Murvai Zoltán Nagy Gyöngyi Nagy Károly Néda Árpád Dr. Nemes Sándor Dr. Nemes Szilárd Nótáros Mónika Novák Lajos Dr. Novák Lajosné Oláh Károly Dr. Orbán Lehel BBTE, Kémia Kar 2200 Brassó, Sitarului nr. 21, bl. D8/A/5; tel: ; Budapest Ady Endre Líceum 3700 Nagyvárad, B-dul Decebal nr. 4, bl. B53, ap. 23; tel: 059/ EMT tel: 064/ ; 064/ ; Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár; M. Kogalniceanu u. 1. KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1; tel: +36/52/ /2457; fax: +36/52/ ; 4000 Sepsiszentgyörgy Gábor Áron nr. 28; 3400 Kolozsvár BME, Szerves Kémiai Tanszék 1111 Budapest, Gellért tér. 4; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; Budapest BME Fizikai Kémiai Tsz Budapest Budafoki u. 8; tel: +36/1/ ; Framochem Kft. Kazinbarcika 3702, Pf. 200; tel: +36/48/ ; Vegyészkonferencia 99 21

22 Országh István Dr. Paizs Csaba Péter Rozália Pilbáth Zsuzsanna Posta József Prokop Zoltán Puskás Ferenc Dr. Puskás Zsolt Pusztai Kálmán Dr. Ravai Nagy Zselyke KLTE Fizikai Kémiai Tsz Debrecen, Pf. 7; tel: +36/52/ ; Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár Arany János u. 11; tel: 064/ ; Brassai Sámuel Elméleti Líceum 3400 Kolozsvár, Vasile Lupu 23; tel: 064/ ELTE Fizikai Kémiai Tanszék 1037 Budapest, Kunigunda útja 35/B/134; tel/fax: +36/1/ /1129; KLTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 4010 Debrecen, pf. 21; tel: +36/52/ ; fax: +36/52/ EMT tel/fax: 064/ ; BBTE, Fizika Kar 3400 Kolozsvár, str. Dónáth 23, sc. 1/9; tel: 064/ Életfa Környezetvédő Szövetség 3300 Eger, Hadnagy u. 19; +36/36/ ; EMT tel: 064/ ; 064/ ; Kolozsvári Műszaki Egyetem 4800 Nagybánya str. Olteniei nr. 5A/20; tel: 062/ EMT

23 Románszki Loránd Salló Ervin Dr. Sándor Gyöngyi Sándorfy Kamill Dr. Sarka Lajos Schőn István Dr. Simó Mónika Simon Levente Sógor Csilla Sohár Pál Dr. Strigoi Szabó Edit BBTE Kémia Kar 3700 Nagyvárad, str. Cazaban nr. 15, bl. AN48, ap. 7; tel: ; Temesvári Nyugati Egyetem, 1900 Temesvár, T. Ionescu 10-16A/28; tel: Konzervgyár 4300 Marosvásárhely, str. Primariei nr. 3/1; tel: 065/ Departement de Chimie Université de Montreal C.P. 6128, SUCC. Centre-Ville Montreal, C. Canada, H3C 357; tel: 1/514/343/6805; fax: 1/514/343/7586; BGYTF Nyíregyháza Nyíregyháza, Árpád u. 62. IV./13; Richter Gedeon Rt Budapest Pf. 27 tel: 36/1/ ; fax: +36/1/ ; hu ELTE, Szerves Kémia Tanszék 1518 Budapest, P.O. Box 32; tel: +36/1/ /6589; fax: +36/1/ ; 4100 Csíkszereda str. Fratiei nr. 26/32; tel: 066/ ; KLTE, Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz, 4010 Debrecen Pf. 21 ELTE TTK, 1117 Budapest, Pázmány sétány 1; tel: , ; Áprily Lajos Líceum 2200 Brassó, str. Dupa Ziduri nr. 3; tel: 068/ Vegyészkonferencia 99 23

24 Szabadai Zoltán Szabó Árpád Dr. Szabó Gabriella Szabó Miklós Szabó Sándor Szabó Zsófia Szakács Júlia Szakács Zoltán Szalma Györfi Noémi Szarvas Szilvia Székely Tibor 1900 Temesvár Intr. Doinei 25., Ap. 23. Tel. 056/ EME 3400 Kolozsvár str. I. Maniu nr. 6; tel: 064/ BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11; tel: 064/ Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; ELTE, Szerves Kémiai Tanszék 1518 Budapest 112, Pf. 32; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; 3400 Kolozsvár BBTE, Kémia Kar 4000 Sepsiszentgyörgy, str. Nicolae Iorga 16; tel: 067/ / Kovászna Megyei Tanfelügyelőség 4000 Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron tér 6; tel: 067/ ; emtsg.sbnet.ro EMT tel: 064/ ; ELTE, Szerves Kémiai Tanszék 1518 Budapest, pf. 32; tel: +36/1/ /6589; fax: +36/1/ ; Pro Technika tel: 064/ ; 064/ ; 24 EMT

25 Székely Zsuzsanna Sziráki Laura Dr. EMT tel: 064/ ; 064/ ; ELTE Fizikai Kémiai Tanszék 1037 Budapest, Kunigunda útja 35/B/134; tel/fax: +36/1/ /1129; Szőcs Katalin 3400 Kolozsvár, Nuferilor 1/8; tel: 064/ ; Szőnyi Emőke Tibád Zoltán Tőkés Béla Túros György Varga András Varga Enikő BBTE Vegyészmérnöki Kar 3400 Kolozsvár, str. Hasdeu nr. 45; EMT tel/fax: 064/ ; MOGYE, Gyógyszerészeti Kar 4300 Marosvásárhely, Al. Carpati, 35/A, sc. B/6; tel: 065/ /213; ELTE, Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, 1518 Budapest 112, Pf.32 ELTE Alk. és Környezetföldtani Tsz Budapest, Múzeum krt. 4/A; tel: +36/1/ BME Mezőgazdasái Kémiai Technológia Tanszék 1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Vargha Jenő Dr Kolozsvár, Avram Iancu tér 14; tel: Várhelyi Csaba Dr. Várhelyi Csaba Ifj. Erdélyi Múzem Egyesület 3400 Kolozsvár, I. Maniu u. 5; tel: Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár Arany János u. 11; tel: 064/ Vegyészkonferencia 99 25

26 Veress Erzsébet Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Dónáth u. 44/17; tel: 064/ ; Vezsenyi Lilla 3400 Kolozsvár, str. Bucura nr. 3; ap. 9; tel: 064/ ; Vezsenyi Mária Wajand Judit Dr. Zolnai László Zsakó János Dr. Zsuga Miklós Dr. Raluca Ripan Kémiai Kutatóintézet 3400 Kolozsvár, str. Bucura nr. 3; ap. 9; tel: 064/ ; ELTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémia 1518 Budapest 112, pf. 32; tel: +36/1/ /1517; fax: +36/1/ Framochem Kft. Kazinbarcika 3702, Pf. 200; tel: +36/48/ ; EMT Firka-szerkesztőség 3400 Kolozsvár tel: 064/ ; KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ ; 26 EMT

27 Hasznos információk A konferencia titkárságának működési ideje és helyszínei péntek, november Báthory István Líceum, M. Kogalniceanu/Farkas utca, 2. szám szombat, november A Babeş-Bolyai Tudományegyetem köponti épülete, M. Kogălniceanu/Farkas utca 1. szám Az egyetem és a Báthory líceum egymással szemben álló épületek. Az előadások helyszínei Fabinyi Rudolf emlékülés Báthory István Líceum díszterme plenáris előadások Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Iorga terem I. emelet szekcióelőadások Báthory István Líceum osztálytermei Szálláshelyek Bethlen Kata Diakóniai Központ Ponorului utca, 1. szám, tel.: Teodidaktos: Bul Decemberie 1, 30. szám, tel.: ONIX Szálloda Septimiu Albini utca, 12. szám, tel.: Étkezések a reggelit mindenki a szálláshelyén fogyasztja el a pénteki vacsora, a szombati ebéd és fogadás az Egyetemiek Házában E. de Martonne utca, 1. szám Taxi telefonszámok DIESEL-taxi tel.: , PRITAX- taxi tel.: Magyar Konzulátus tel.: Az EMT mobil: Vegyészkonferencia 99 27

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Körmöczi János Fizikusnapok Ezrednyitó Tudományos Esték Erdélyi Magyar Tudományosság Marosvásárhely 2001. szeptember 21-23. Szervező: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. SzámOkt 2005

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. SzámOkt 2005 Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania SzámOkt 2005 e-világ lehetőségek és kihívások Számítástechnika az oktatásban XV. Nemzetközi konferencia

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 PROGRAMFÜZET A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 3. Matematika és informatika alkalmazásokkal Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Körmöczi János Fizikusnapok Bolyai János és a modern fizika Marosvásárhely 2002. október 3-6. Szervező: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Fizika Szakosztály

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

X. Nemzetközi Vegyészkonferencia

X. Nemzetközi Vegyészkonferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania X. Nemzetközi Vegyészkonferencia 10 th International Conference of Chemistry Kolozsvár, 2004. november

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Eredénylista Zilah 136 FŐKERESZTÚR 15. HAJAS BARBARA MÁRTON HAJNALKA LICEUL TEHNOLOGIC CSEREY- GOGA KRASZNA 134

Eredénylista Zilah 136 FŐKERESZTÚR 15. HAJAS BARBARA MÁRTON HAJNALKA LICEUL TEHNOLOGIC CSEREY- GOGA KRASZNA 134 Eredénylista Zilah Megye: Szilágy megye Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszámok 1. DEMJÉN DÁNIEL REIZ KLÁRA- KRISZTINA SZILÁGYBALLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZILÁGYBALLA

Részletesebben

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII Időpont/ oszt. Április 2., kedd A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII 8-9 Osziórák a tevékenységek előkészítésére Megnyitó, udvar vagy díszterem és

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA A Magyar Tudomány Napja Erdélyben,,Velünk élő tudomány Erdélyi Múzeum Egyesület AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA PROGRAMFÜZET és KIVONATFÜZET Marosvásárhely, 2013. november 16. Erdélyi Múzeum

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

V. osztály Ssz. Név Osztály Helység Iskola Összesen MEC EMMV I. díj I. díj I. díj I. díj I. díj I. díj II. díj III. díj III. díj

V. osztály Ssz. Név Osztály Helység Iskola Összesen MEC EMMV I. díj I. díj I. díj I. díj I. díj I. díj II. díj III. díj III. díj V. osztály Ssz. Név Osztály Helység Iskola Összesen MEC EMMV 1. Kristó Roland V. Csíkszereda Liviu Rebreanu Általános Iskola 47 I. díj I. díj 2. Miklós Csenge V. Sepsiszentgyörgy Székely Mikó Kollégium

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam ikt. szám: 387/2013.05.22 Dátum Társadalmi kommunikáció 05.27

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

ekh.titk@eekh.hu 1.) Nagy Judit Budapest, Arany János u. 6-8./4. szint/428.

ekh.titk@eekh.hu 1.) Nagy Judit Budapest, Arany János u. 6-8./4. szint/428. Szervezet Balassi Intézet Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Támogatásokat Auditáló

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

VERSENY & KONFERENCIA

VERSENY & KONFERENCIA PROGRAMFÜZET ENERGIA A MINDENNAPOKBAN VERSENY & KONFERENCIA 2015. március 13. (péntek) Helyszín: Debreceni Akadémia Bizottság székháza 8:30 8:40 Köszöntő Csákberényi-Nagy Gergely ügyvezető, Megújuló Energiapark

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9. 5. osztály I.emelet 9. 1. Albert Renáta Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 88 pont 10. hely 2. Arany Barbara Garay János Általános Iskola, Fót 88 pont 9. hely Jobb tollbamondással 3. Bódizs Szabolcs Vörösmarty

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Societatea Maghiară Tehnico-Științifică din Transilvania Körmöczi János Fizikusnapok Zilele Fizicienilor Körmöczi János Marosvásárhely, 2013. szeptember 27-29.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Harmat Általános Iskola Budapest Tanári névsor 2010-1011. Varga Ildikó. főiskola szakv.közokt.v. fizika. Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna.

Harmat Általános Iskola Budapest Tanári névsor 2010-1011. Varga Ildikó. főiskola szakv.közokt.v. fizika. Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna. Varga Ildikó Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna Szivós Istvánné Ayoub Júlia Benkóné Turcsányi Ildikó Benkőné Szilveszter Éva Friedrichné Vizy Judit Gáchné Rácz Éva Gazdag Lászlóné Gerstenbrein Judit szakv.közokt.v

Részletesebben

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Polimertechnika Tanszék A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Időpont: HÉTFŐ 8 15-10 00 h Hely: MT épület, a Tanszék

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00 Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint Júlia T Bálint Júlia Elkészült az órarend:-- Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9.

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9. Bernáth Róbert Oktatási azonosító 77915376159 Nemes Éva Bernáth Róbert Díjbekérő postázási címe 8315 Gyenesdiás, Csillag u. 30. FI-501010901 Kísérleti - Magyar nyelv 9. 35 FI-501010902 Kísérleti - Magyar

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Erdélyi Múzeum-Egyesület

Erdélyi Múzeum-Egyesület Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN XIV. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAM KOLOZSVÁR 2013. november 23. 2 SZERVEZŐ: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia. Neumann János Informatikai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia. Neumann János Informatikai Kar Tudományos Diákköri Konferencia Neumann János Informatikai Kar Ünnepélyes megnyitó: F06. előadó 2012. november15. 13 30 Megnyitja: Dr. Nádai László dékán Szekció ülések: Informatika alkalmazások I. szekció

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma. Balog Zoltán miniszter 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: 795-1001 Fax: 795-0151 E-mail: miniszter@emmi.gov.

Emberi Erőforrások Minisztériuma. Balog Zoltán miniszter 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: 795-1001 Fax: 795-0151 E-mail: miniszter@emmi.gov. Emberi Erőforrások Minisztériuma Balog Zoltán miniszter 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: 795-1001 Fax: 795-0151 E-mail: miniszter@emmi.gov.hu Miniszteri terület vezetői Miniszteri Kabinet Nemzetközi

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben