Vegyészkonferencia 99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vegyészkonferencia 99"

Átírás

1 E R D É L Y I M A G Y A R MŰSZA K I T U D O M Á N Y O S T Á R S A S Á G Vegyészkonferencia 99 K O L O Z S V Á R NOV E M B E R Vegyészkonferencia 99 1

2 A konferencia szervezője Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság EMT Kémia Szakosztálya Társszervező Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest MKE A konferencia védnökei Dr. Pungor Ernő akadémikus Dr. Kálmán Alajos a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke Dr. Buchwald Péter Kolozs megye alprefektusa A konferencia elnöke Dr. Majdik Kornélia A konferencia tudományos bizottsága Dr. Almási Miklós Dr. Bolla Csaba Dr. Vargha Jenő Dr. Várhelyi Csaba A konferencia szervezőbizottsága Bakó Judit Deák Melinda Jablonovszki Judit Prokop Zoltán Szalma Györfi Noémi Tibád Zoltán Támogatók Illyés Közalapítvány Pro Technika Alapítvány Iskola Alapítvány Promod Kft. Borítóterv Könczey Elemér 2 EMT

3 péntek, november 26. A konferencia programja Fabinyi Rudolf emlékülés Helyszín: Báthory István Líceum díszterme vacsora Helyszín: Egyetemiek Háza szombat, november a konferencia megnyitója 9 30 plenáris előadások Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Iorga terem - I. emelet ebéd szekcióelőadások Helyszín: Báthory István Líceum fogadás Helyszín: Egyetemiek Háza vasárnap, november kirándulás Válaszúton a Kallós Zoltán Népművészeti Gyűjtemény és a bonchidai kastély megtekintése. Vegyészkonferencia 99 3

4 Plenáris előadások 9 30 Kálmán Alajos Kristályok, katedrálisok, szimmetriák és molekulamodellek In memoriam Fabinyi Rudolf Sándorfy Kamill Szerves molekulák színképei a távoli ultraibolyában Novák Lajos Új átrendeződési reakciók szünet Markó László A petrolkémia ipari fejlődése. Általános irányzatok és egy konkrét példa: a hidroformilezés Gráf László Tripszin és kimotripszin működésének vizsgálata a fehérjék átalakítása útján Györfi Zoltán Citosztatikus szerek alkalmazása a rák kemoterápiás kezelésében 4 EMT

5 Szekció előadások Fizikai kémia ülésvezetők: Dr. Billes Ferenc, Szabadai Zoltán Billes Ferenc, Endrédi Henrietta Azolok (öttagú N-heteroaromás vegyületek) rezgési spektroszkópiája Fejes István, Billes Ferenc Elméleti számítások az arzén-szulfid-szelenid hármasrendszereken Szabadai Zoltán Az elektronspin-rezonancia spektrumvonalak hiperfinom felhasadására vonatkozó szabályok általánosítása Bolla Csaba, Szabó Gabriella, Szabó Ervin, Pontos István A Briggs-Rauscher reakció hőmérsékletfüggősége Oláh Károly A kinetikai alapegyenlet fölfedezése Hórvölgyi Zoltán, Tolnai Gyula, Csempész Ferenc, Kabainé Faix Márta, Kálmán Erika, Keresztes Zsófia, Kovács L. Attila Nanorétegek előállításának kolloidkémiai módszere Agod Attila, Vincze Attila, Kertész János, Zrínyi Miklós, Hórvölgyi Zoltán Aggregáció szimulációja két dimenzióban Pilbáth Zsuzsanna, Sziráki Laura Zn és Zn-Sn galvánbevonatok korróziójának vizsgálata elektrokémiai impedanciaspektroszkópiával Sziráki Laura, Kormos Fiametta, Pantea Cristian Impedanciaspektrumok SnO 2 félvezetőelektródon Vegyészkonferencia 99 5

6 Szerves kémia ülésvezetők: Dr. Novák Lajos, Dr.Vargha Jenő Tőkés Béla, Ferencz László, Szakács János, Kelemen László, Darkó Béla Egyes auxinok kémiai szerkezet-hatás összefüggéseiről Túrós György, Abrán Árvácska, Csámpai Antal, Sohár Pál Ferrocéntartalmú heterorendszerek előállítása és komplex szerkezetvizsgálata, szerkezet-reaktivitás összefüggések tanulmányozása Majdik Kornélia, Paizs Csaba, Monica Toşa, Florin-Dan Irimie Karbonil és nitro N-alkil fenotiazinok biokatalikus redukálása Simó Mónika, Csámpai Antal Új, kondenzált heterorendszerek szintézise 1,2,4- triazolo[4,3-b]piridazin-6(5h)-on-3(2h)-tionok szubsztrátszelektív cikloalkilezésével és gyűrűtágulással járó vázátrendeződésével Szarvas Szilvia, Szendeffy Szilárd, Varga Jenő, Szókán Gyula, Majer Zsuzsa Folyadékkromatográfia királis detektálással Lovász Tamás, Ioan Al. Silberg, Silaghi-Dumitrescu Luminita 3,7-diszubsztituált-10-Me-fenotiazinok előállítása dilítium származékok segítségével 6 EMT

7 Szervetlen kémia ülésvezetők: Dr. Zsuga Miklós, Fóriás Edit Török János, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós Fémt-nanoklaszterek szintézise dendrimerekkel Sarka Lajos, Burai László, Brücher Ernő A gadolínium(iii) DTPA és az endogén Cu 2+ - és Zn 2+ -ionok közötti cserereakciók kinetikája Deák Andrea, Kálmán Alajos A koordinációs szám monoton változásának (5 8) tanulmányozása ón(iv) komplexeken Dascălu Éva, Salló Ervin Szulfid foszforok előállításáról Várhelyi Csaba, Zsakó János, Majdik Kornélia, Liptay György Vizsgálatok a réz (II) oximin-komplexek köréből Veress Erzsébet Elektrokémiai úton előállított monostrukturált porózus Al 2 O 3 membránok Szőcs Katalin, Bengeanu Monica Erdélyi agyagásványok Zsakó János, Pokol György, Kacsó Ferenc, Novák Csaba, Várhelyi Csaba Koordinációs vegyületek képződése és reakciói szilárd halmazállapotban Vegyészkonferencia 99 7

8 ülésvezetők: Dr. Sohár Pál Analitikai kémia Sohár Pál, Kuszmann János, Stájer Géza [A+ B] >> [A] + [B] : Szerkezetfelderítés az IR és NMR spektroszkópia együttes alkalmazásával Szabó Sándor, Majer Zsuzsa, Szókán Gyula Amiloid peptid fragmensek nagy-hatékonyságú folyadékkromatográfiás vizsgálata Kátay György, Szécsi Árpád, Tyihák Ernő Fusarium-toxinok (fumonizinek) elválasztása túlnyomásos rétegkromatográfiával Hadady Gyula, Braun Mihály, Posta József Szkenner és számítógépes program alkalmazása színképlemezek kiértékeléséhez Deák György, Kéki Sándor, Zsuga Miklós Méhatka ellenes készítmény hatóanyagának (amitráz) gázkromatográfiás meghatározása Bereczki Andrea, Horváth Viola, Tolokán Antal, Horvai György, Francesca Lanza, Börje Sellergren Molekuláris lenyomatot tartalmazó polimerek alkalmazása a mintaelőkészítésben gyógyszerek meghatározására Braun Mihály, Szalóki Imre, Posta József Múltszázadi és századeleji népi kerámiák mázának vizsgálata ICP-AES és EDXRF módszerekkel Posta József, Gáspár Attila, Braun Mihály, Ramon M. Barnes Speciációs analízis kapilláris elektroforézis - induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (CE-ICP/aes) kombinált módszerrel Sógor Cs., Gáspár A., Posta J. Arzénvegyületek meghatározása kapilláris zóna elektroforézis 8 EMT

9 (CZE) módszerrel Vegyészkonferencia 99 9

10 Alkalmazott kémia ülésvezetők: Dr. Almási Miklós, Dr. Kéki Sándor Budai Zoltán, Kéki Sándor, Deák György, Horváth Róbert, Zsuga Miklós Saját szállal erősített polipropilén kompozitok Borda Jenő, Rácz Anikó, Zsuga Miklós Uretán típusú ragasztók Gulyás Lajos, Deák György, Kéki Sándor, Horváth Róbert, Zsuga Miklós Az általános transzportegyenlet, mint rendező elv a vegyészmérnöki tudományban Bod Aladár, István Ferenc Múzeumi faanyagok és tárgyak tartósítása SOLVOLIM-el Vodnár János, Kolozsi Jenő Ujabb adatok a spirálcsöves filmképző-buborékoltató készülékek hidrodinamikai és matematikai jellemzéséhez Nemes Sándor, Borbély János A makromolekuláris kémia néhány főbb kutatási iránya 10 EMT

11 Környezetvédelem ülésvezetők: Dr. Makkay Ferenc, Varga András Országh István, Bazsa György A SUNTEST UV-B doziméter család Fekete Jenő, Puskás Zsolt, Varga András Olajjal szennyezett talajok vizsgálati módszereinek összehasonlítása. Egy új, terepkémiai eljárás bemutatása Borda Jenő, Bodnár Ildikó, Sipos László, Zsuga Miklós Biológiailag lebontható politejsav bázisú poliuretánok Kádár Zsófia, Réczey Istvánné Bioüzemanyag előállítása ipari hulladékból Varga Enikő, Réczey Istvánné A biomassza hasznosítás lehetőségei Magyarországon. Gyümölcs feldolgozási melléktermékek enzimes hidrolízise Grünwald Ernő, Makkay Ferenc, Várhelyi Csaba Komplexképzők és kompexvegyületek a galván szennyvizekben Dienes Dóra, Egyházi Anita, Réczey Istvánné Papíripari rostszuszpenzió víztelenedésének javítása enzimes kezeléssel Vegyészkonferencia 99 11

12 Oktatás-módszertan ülésvezetők: Dr. Wajand Judit, Dr. Máthé Enikő Wajand Judit Kémiatanítás és tanárképzés a 21. században Magyarországon Székely Győző Tankönyvkiadásunk lehetőségei Máthé Enikő A reform oktatási program keretében a VII., VIII., IX., X.- osztályok számára közölt kémia kerettantervek és az ezeket kiszolgáló megjelent alternatív tankönyvek elemzése Szakács Zoltán, Várhelyi Csaba, Zsakó János A komplexvegyületek a kémiai oktatásban Horváth Gabriella A Takács Csaba Kémia Emlékverseny középiskolásoknak Csuka Rózália Az Irinyi János és Hevesy György Kémiaverseny 12 EMT

13 Poszter Keresztessy Zsolt, László Éva, Fésüs László A humán szöveti transzglutamináz termelése E. coliban GST-fúziós protein formájában Kiss Endre A termodinamika Gyarmati féle hullámközelítése és a kiterjesztett irreverzibilis termodinamika Máté Attila Gergely, Ágai Béla Claisen-átrendeződés mikrohullámú aktiválással Simándi Béla, Domokos János, András Csaba, Rónyai Erika, Prechl Anita, Deák András Csipkebogyó (Rosa canina L.) szuperkritikus extrakciója Vegyészkonferencia 99 13

14 Résztvevők névsora Ábrahám Béla Ábrahám Lídia Ackerman János Agod Attila ICIA Cluj 3400 Kolozsvár, Dónáth u. 67.; tel: 064/ ABREVAL Cluj 3400 Kolozsvár, Dónáth u. 67.; tel: 064/ Brassai Samuel Líceum 3400 Kolozsvár, str. 21 Dec nr. 9.; tel: 064/ BME Fizikai Kémia Tanszék Budapest 9 kerület; Budafoki út. 8.; tel: +36/1/ ; Almási Miklós Dr Kolozsvár, Plopilor u 8.; tel: András Csaba Bakó Judit Barta Katalin Bereczki Andrea Enikő Bilbák Sarolta 4300 Marosvásárhely str. Muncii nr. 10, ap. 1.; tel: 065/ ; EMT tel/fax: 064/ ; Betegségmegelőző Központ 4000 Sepsiszentgyörgy, str. 1 December 1918, bl. 15, sc. B, ap. 10; tel: 067/ BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Gellért tér 4; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11; tel: 064/ EMT

15 Billes Ferenc Dr. Bíró Károly Dr. Bod Aladár Bódis Jenő Bodnár lldikó Boga Emese Bolla Csaba Dr. Borda Jenő Dr. Braun Mihály Dr. Buchwald Péter Dr. Budai Zoltán Buksa Gabriella Bukur Gizella BME, Fizikai Kémiai Tanszék 1521 Budapest, Budafoki u. 8; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; EMT tel: 064/ ; 064/ ; Solvoplant Kft Marosvásárhely, str. Lapusna nr. 6; tel: 065/ ; 065/ BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János u. 11; tel: 064/ KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ Kolozsvár BBTE, Kémia Kar, Fizikai Kémiai Tanszék Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ /25 KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1. tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ KLTE, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Kísérleti Fizikai Tanszék, 4010 Debrecen, pf. 21; Kolozsvári Megyeháza, 3400 Kolozsvár, 1989 December 21 u. 58; tel: KLTE Műszaki Főiskolai Kar 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ Solvoplant kft Marosvásárhely; tel: 065/ Marosvásárhely tel: 065/ Vegyészkonferencia 99 15

16 Csatlós Enikő Csuka Róza Deák Andrea Deák György Dr. Deák Melinda Deák Orsolya Dienes Dóra Dormán György Égly János Endrédi Henrietta Fabinyi Éva Farkas Gabriella Farkas László Iuliu Maniu Iskolaközpont Szilágysomlyó; 060/ Báthory István Líceum 3400 Kolozsvár, str. Gradinarilor 12/9; tel: 064/ Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ ; EMT tel/fax: 064/ ; 3400 Kolozsvár BME Mezőgazdasái Kémiai Technológia Tanszék 1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Comgenex Rt Budapest, Bem rkp ; tel: 0036/1/ ; EMT tel: 064/ ; 064/ ; BME, Fizikai Kémiai Tanszék 1521 Budapest, Budafoki út 8. tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Budapest BBTE, Mérnöki Kar 3400 Kolozsvár, P. Poenaru u. 13; Budapest 16 EMT

17 Fejes István Finta Rózsa Fórizs Edit Gergely György Gráf László Dr. Gulyás Lajos Dr. Györfi Zoltán Dr. Hadady Gyula Hauer Melinda Hegyi Csilla Horváth Gabriella BME, Fizikai Kémiai Tanszék 1521 Budapest, Budafoki u. 8; tel: +36/1/ Kolozsvár str. Iorga 23; BBTE, Kémia Kar, Szervetlen Kémiai Tanszék 3400 Kolozsvár, str. Lacramioarelor 1/96; tel: 064/ ; Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; ELTE, Biokémiai Tanszék 1088 Budapest, Puskin u. 3; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ KLTE Műszaki Főiskolai Kar 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ Rákkutató Intézet, 3400 Kolozsvár, str. Plopilor 8/2; tel: KLTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 4010 Debrecen, pf. 21; tel: +36/52/ ; fax: +36/52/ Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár; M. Kogalniceanu u. 1.; tel: 064/ BBTE, Vegyészmérnöki Kar 3400 Kolozsvár Arany János u. 11; tel: 064/ Bolyai Farkas Elméleti Líceum 4300 Marosvásárhely, str. Infratirii nr. 30, ap. 9; tel: 065/ ; Vegyészkonferencia 99 17

18 Horváth Róbert Dr. Hórvölgyi Zoltán Dr. Huli Andrea Irimie Florin Dan István Ferenc Jablonovszki Judit Kacsó Ferenc Kádár Zsófia Kálmán Alajos Dr. Káptalan Erna Kátay György KLTE Műszaki Főiskolai Kar 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ BME Fizikai Kémia Tsz Budapest; tel: 36/1/ ; +36/1/ ; 3400 Kolozsvár BBTE, Kémia Kar str. Arany János 11; tel: 064/ Solvoplant Kft Marosvásárhely, str. Lapusna nr. 6; tel: 065/ ; 065/ EMT tel/fax: 064/ ; BBTE, Szerves Kémiai Tanszék 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11: tel: 064/ BME Mezőgazdasái Kémiai Technológia Tanszék 1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Magyar Kémikusok Egyesülete 1027 Budapest II; Fő u. 68; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; Báthory István Líceum 3400 Kolozsvár; str. M. Kogalniceanu nr. 2; tel: 064/ MTA Növényvédelmi Kutatóintézete 1525 Budapest, Pf. 102; tel: +36/1/ /312; 18 EMT

19 Katona Gábor Katona Gabriel Kazatsay Imre Kazatsay Imréné Kékedy László Dr. Kékedy Nagy László Dr. Kéki Sándor Dr. Kiss Endre Köllő Gábor Dr. Kormos Fiametta Kovács Ákos Kovács Dobolyi Réka BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11; tel: 064/ CCP BIOS 3400 Kolozsvár, OP. 1., CP. 2; tel: 064/ ; Bartelt Gmbh 1124 Budapest, Bürök u. 7; tel: ; Bartelt Gmbh 1124 Budapest, Bürök u. 7; tel: ; Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Arany János u. 11; tel: 064/ ; KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ ; BME Kémiai Fizika 1111 Budapest, Budafoki út 8.; tel: +36/1/ /1896; EMT tel: 064/ ; 064/ ; Kémiai Intézet str. Fantanele 30; tel: 064/ Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; SIETA Rt Kolozsvár, Aleea Muscel 21/12; fax: Vegyészkonferencia 99 19

20 Kun Attila Lapohos Annamária Larcher Mária Ibolya László Éva Lovász Tamás Majdik Kornélia Dr. Makkay Ferenc Dr. Manaszesz Eszter Markó László Dr. Markó Lászlóné Máthé Attila Gergely Máthé Enikő Dr. Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár; Arany János u. 11; tel: 064/ Csíkszereda Hargita 64/B/10; tel: 066/ Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; BBTE, Biológia-Geológia Kar 3400 Kolozsvár; str. Pandurilor 8/12; tel: 064/ ; BBTE Nagykároly, cart. M. Viteazul, bl. R10, ap. 6; tel: 061/ ; EMT tel/fax: 064/ ; Erdélyi Múzem Egyesület 3400 Kolozsvár, I. Maniu u. 5; tel: Báthory István Líceum 3400 Kolozsvár, str. M. Kogalniceanu, nr. 2; tel: 064/ Mûszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 2; tel: , fax: , 8200 Veszprém Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves Kémiai Technológia Tanszék EMT Firka-szerkesztőség 3400 Kolozsvár tel: 064/ ; 20 EMT

21 Mihály Béla Murvai Zoltán Nagy Gyöngyi Nagy Károly Néda Árpád Dr. Nemes Sándor Dr. Nemes Szilárd Nótáros Mónika Novák Lajos Dr. Novák Lajosné Oláh Károly Dr. Orbán Lehel BBTE, Kémia Kar 2200 Brassó, Sitarului nr. 21, bl. D8/A/5; tel: ; Budapest Ady Endre Líceum 3700 Nagyvárad, B-dul Decebal nr. 4, bl. B53, ap. 23; tel: 059/ EMT tel: 064/ ; 064/ ; Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár; M. Kogalniceanu u. 1. KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1; tel: +36/52/ /2457; fax: +36/52/ ; 4000 Sepsiszentgyörgy Gábor Áron nr. 28; 3400 Kolozsvár BME, Szerves Kémiai Tanszék 1111 Budapest, Gellért tér. 4; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; Budapest BME Fizikai Kémiai Tsz Budapest Budafoki u. 8; tel: +36/1/ ; Framochem Kft. Kazinbarcika 3702, Pf. 200; tel: +36/48/ ; Vegyészkonferencia 99 21

22 Országh István Dr. Paizs Csaba Péter Rozália Pilbáth Zsuzsanna Posta József Prokop Zoltán Puskás Ferenc Dr. Puskás Zsolt Pusztai Kálmán Dr. Ravai Nagy Zselyke KLTE Fizikai Kémiai Tsz Debrecen, Pf. 7; tel: +36/52/ ; Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár Arany János u. 11; tel: 064/ ; Brassai Sámuel Elméleti Líceum 3400 Kolozsvár, Vasile Lupu 23; tel: 064/ ELTE Fizikai Kémiai Tanszék 1037 Budapest, Kunigunda útja 35/B/134; tel/fax: +36/1/ /1129; KLTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 4010 Debrecen, pf. 21; tel: +36/52/ ; fax: +36/52/ EMT tel/fax: 064/ ; BBTE, Fizika Kar 3400 Kolozsvár, str. Dónáth 23, sc. 1/9; tel: 064/ Életfa Környezetvédő Szövetség 3300 Eger, Hadnagy u. 19; +36/36/ ; EMT tel: 064/ ; 064/ ; Kolozsvári Műszaki Egyetem 4800 Nagybánya str. Olteniei nr. 5A/20; tel: 062/ EMT

23 Románszki Loránd Salló Ervin Dr. Sándor Gyöngyi Sándorfy Kamill Dr. Sarka Lajos Schőn István Dr. Simó Mónika Simon Levente Sógor Csilla Sohár Pál Dr. Strigoi Szabó Edit BBTE Kémia Kar 3700 Nagyvárad, str. Cazaban nr. 15, bl. AN48, ap. 7; tel: ; Temesvári Nyugati Egyetem, 1900 Temesvár, T. Ionescu 10-16A/28; tel: Konzervgyár 4300 Marosvásárhely, str. Primariei nr. 3/1; tel: 065/ Departement de Chimie Université de Montreal C.P. 6128, SUCC. Centre-Ville Montreal, C. Canada, H3C 357; tel: 1/514/343/6805; fax: 1/514/343/7586; BGYTF Nyíregyháza Nyíregyháza, Árpád u. 62. IV./13; Richter Gedeon Rt Budapest Pf. 27 tel: 36/1/ ; fax: +36/1/ ; hu ELTE, Szerves Kémia Tanszék 1518 Budapest, P.O. Box 32; tel: +36/1/ /6589; fax: +36/1/ ; 4100 Csíkszereda str. Fratiei nr. 26/32; tel: 066/ ; KLTE, Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz, 4010 Debrecen Pf. 21 ELTE TTK, 1117 Budapest, Pázmány sétány 1; tel: , ; Áprily Lajos Líceum 2200 Brassó, str. Dupa Ziduri nr. 3; tel: 068/ Vegyészkonferencia 99 23

24 Szabadai Zoltán Szabó Árpád Dr. Szabó Gabriella Szabó Miklós Szabó Sándor Szabó Zsófia Szakács Júlia Szakács Zoltán Szalma Györfi Noémi Szarvas Szilvia Székely Tibor 1900 Temesvár Intr. Doinei 25., Ap. 23. Tel. 056/ EME 3400 Kolozsvár str. I. Maniu nr. 6; tel: 064/ BBTE, Kémia Kar 3400 Kolozsvár, str. Arany János 11; tel: 064/ Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr, str. Orbán Balázs nr. 1; tel: 066/ : 066/ ; ELTE, Szerves Kémiai Tanszék 1518 Budapest 112, Pf. 32; tel: +36/1/ ; fax: +36/1/ ; 3400 Kolozsvár BBTE, Kémia Kar 4000 Sepsiszentgyörgy, str. Nicolae Iorga 16; tel: 067/ / Kovászna Megyei Tanfelügyelőség 4000 Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron tér 6; tel: 067/ ; emtsg.sbnet.ro EMT tel: 064/ ; ELTE, Szerves Kémiai Tanszék 1518 Budapest, pf. 32; tel: +36/1/ /6589; fax: +36/1/ ; Pro Technika tel: 064/ ; 064/ ; 24 EMT

25 Székely Zsuzsanna Sziráki Laura Dr. EMT tel: 064/ ; 064/ ; ELTE Fizikai Kémiai Tanszék 1037 Budapest, Kunigunda útja 35/B/134; tel/fax: +36/1/ /1129; Szőcs Katalin 3400 Kolozsvár, Nuferilor 1/8; tel: 064/ ; Szőnyi Emőke Tibád Zoltán Tőkés Béla Túros György Varga András Varga Enikő BBTE Vegyészmérnöki Kar 3400 Kolozsvár, str. Hasdeu nr. 45; EMT tel/fax: 064/ ; MOGYE, Gyógyszerészeti Kar 4300 Marosvásárhely, Al. Carpati, 35/A, sc. B/6; tel: 065/ /213; ELTE, Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, 1518 Budapest 112, Pf.32 ELTE Alk. és Környezetföldtani Tsz Budapest, Múzeum krt. 4/A; tel: +36/1/ BME Mezőgazdasái Kémiai Technológia Tanszék 1521 Budapest, Szt. Gellért tér 4.; tel: +36/1/ ; fax: 1/ ; Vargha Jenő Dr Kolozsvár, Avram Iancu tér 14; tel: Várhelyi Csaba Dr. Várhelyi Csaba Ifj. Erdélyi Múzem Egyesület 3400 Kolozsvár, I. Maniu u. 5; tel: Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár Arany János u. 11; tel: 064/ Vegyészkonferencia 99 25

26 Veress Erzsébet Babeş-Bolyai Tudományegyetem 3400 Kolozsvár, Dónáth u. 44/17; tel: 064/ ; Vezsenyi Lilla 3400 Kolozsvár, str. Bucura nr. 3; ap. 9; tel: 064/ ; Vezsenyi Mária Wajand Judit Dr. Zolnai László Zsakó János Dr. Zsuga Miklós Dr. Raluca Ripan Kémiai Kutatóintézet 3400 Kolozsvár, str. Bucura nr. 3; ap. 9; tel: 064/ ; ELTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémia 1518 Budapest 112, pf. 32; tel: +36/1/ /1517; fax: +36/1/ Framochem Kft. Kazinbarcika 3702, Pf. 200; tel: +36/48/ ; EMT Firka-szerkesztőség 3400 Kolozsvár tel: 064/ ; KLTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 1; Egyetem tér 1.; tel: +36/52/ /2480; fax: +36/52/ ; 26 EMT

27 Hasznos információk A konferencia titkárságának működési ideje és helyszínei péntek, november Báthory István Líceum, M. Kogalniceanu/Farkas utca, 2. szám szombat, november A Babeş-Bolyai Tudományegyetem köponti épülete, M. Kogălniceanu/Farkas utca 1. szám Az egyetem és a Báthory líceum egymással szemben álló épületek. Az előadások helyszínei Fabinyi Rudolf emlékülés Báthory István Líceum díszterme plenáris előadások Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Iorga terem I. emelet szekcióelőadások Báthory István Líceum osztálytermei Szálláshelyek Bethlen Kata Diakóniai Központ Ponorului utca, 1. szám, tel.: Teodidaktos: Bul Decemberie 1, 30. szám, tel.: ONIX Szálloda Septimiu Albini utca, 12. szám, tel.: Étkezések a reggelit mindenki a szálláshelyén fogyasztja el a pénteki vacsora, a szombati ebéd és fogadás az Egyetemiek Házában E. de Martonne utca, 1. szám Taxi telefonszámok DIESEL-taxi tel.: , PRITAX- taxi tel.: Magyar Konzulátus tel.: Az EMT mobil: Vegyészkonferencia 99 27

A konferencia programja. Plenáris előadások. Cégbemutatók. november 17., péntek. november 18., szombat. november 19., vasárnap.

A konferencia programja. Plenáris előadások. Cégbemutatók. november 17., péntek. november 18., szombat. november 19., vasárnap. A konferencia programja november 17., péntek 13,00 regisztráció 20,00 vacsora, ismerkedés egy pohár bor mellett november 18., szombat 9,00 megnyitó 9,15 plenáris előadások 13,30 ebéd 15,30 cégbemutatók

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Körmöczi János Fizikusnapok Ezrednyitó Tudományos Esték Erdélyi Magyar Tudományosság Marosvásárhely 2001. szeptember 21-23. Szervező: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2016. június 10-i üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Perczel András Dr. Császár Attila Dr. Salma Imre Dr. Péter László Dr.

Részletesebben

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G 8,30-10 ANTAL S DÁNIEL BODO J HELGA-HANNELORA COZMA I IOAN-ALEX CSÉCS S ATTILA-ZOLTÁN DEMZSE D NIMROD GAGYI T ZALÁN RÓBERT 10-11 GÁL A ATTILA GRITTÓ A ÁRPÁD GYŐRGY-NOVÁK

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának december 14 ei üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának december 14 ei üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2006. december 14 ei üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Keszei Ernő Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Szepes László Dr. Timári

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Vegyészkonferencia 2001

Vegyészkonferencia 2001 ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Vegyészkonferencia 2001 Félixfürdő 2001. november 16 18. Vegyészkonferencia 2001 1 A konferencia szervezője Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság EMT Kémia

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. SzámOkt 2005

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. SzámOkt 2005 Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania SzámOkt 2005 e-világ lehetőségek és kihívások Számítástechnika az oktatásban XV. Nemzetközi konferencia

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 PROGRAMFÜZET A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 3. Matematika és informatika alkalmazásokkal Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának szeptember 21 i üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának szeptember 21 i üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. szeptember 21 i üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Hargittai Magdolna Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Perczel András

Részletesebben

ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR

ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR Egyetemi címjegyzék ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR cím: Iaşi, b-dul Carol I nr.11. tel.: 0232-201000, fax: 0232-201201 e-mail: contact@uaic.ro honlap: www.uaic.ro BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM,

Részletesebben

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I.

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. 1. Balázs Örs Soós Anna-Mária Jules Verne Iskola Brassó 146 2. Sándor Arnold Péter Hortenzia 8-as sz. Általános Iskola Brassó 124 3. Antal Biró Zsófia Benedek Káplár

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Otthon vagy? Hol vagy otthon? Csak a nyelvben... Márai Sándor

Otthon vagy? Hol vagy otthon? Csak a nyelvben... Márai Sándor KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ANYANYELVI VETÉLKEDŐ Emberi Erőforrások Minisztériuma A Magyar Nyelv Napjai Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Erdélyi magyar helységneveink TÁMOGATÓK: Bethlen Gábor Alap Budapest Nemzeti

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány XXI. CSALÁDORVOSI TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁJA PROGR AMFÜZET Székelyudvarhely,

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

V. Rábapatonai Futó Körverseny

V. Rábapatonai Futó Körverseny 16 km abszolút eredménylista Hely Rsz Név Szév Nettó idő Tempó Város Nem Nem. hely Kategória Kat. hely Hátrány 1 1602 HEGEDÜS Tamás 1987 01:04:52 4:07 min/km Rábapordány Férfi 1 1976-1997 1 +00:00:00 2

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013. M I N I L Á N Y I II I V VI ( legjobb 5 ) 150 Engi Zselyke 50 50 50 150 47 Fliszár Enikő 47 47 M I N I F I Ú I II I V VI ( legjobb 5 ) 241 Kis Dániel 50 44 47 50 50 241 194 Lipusz Bendegúz 50 50 47 47

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Timári Géza Dr.

Részletesebben

SAVARIA KUPA 2016 FÉRFI EGYÉNI

SAVARIA KUPA 2016 FÉRFI EGYÉNI SAVARIA KUPA 6 FÉRFI EGYÉNI név csapat tarolás ősszfa Lipp Vencel Ajka Kristály SE 67 Simon Károly Arborétum-Herény SE 67 Nagy Lajos Ajka Kristály SE 8 99 Nagy László egyéni induló (am) 9 97 Molnár Pál

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Atomfutás Paks 2013 Atom 100 plussz összetett eredmények

Atomfutás Paks 2013 Atom 100 plussz összetett eredmények 2096 AGÓCS Róbert 1978 Hort 01:59:52 01:52:35 02:44:54 02:52:08 03:23:36 12:53:05 2013 ALI Csaba 1964 FuTeam SE Baja 01:51:03 01:44:54 02:20:53 02:46:52 02:54:51 11:38:32 2147 BALOGH Attila 1980 Kaposvár

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben