Bevezetô. Tartalom. Kedves Olvasóinknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! Szentiványi Kinga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetô. Tartalom. Kedves Olvasóinknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! Szentiványi Kinga magasyn@synergon.hu"

Átírás

1

2 Tartalom Stratégia A Synergon stratégiája: növekedés 4 Čech az új cseh vezérigazgató 6 Kitekintô SAKE it! 6 Magyar-orosz IT-együttmûködés 7 A kínai távközlési piac sajátosságai 8 IDM-technológia a bankszektor szemszögébôl 9 Esettanulmány Nem a szerencsére bízzák 11 Az egészséges hibrid 12 A rendszergazda szemével 13 Technológia Huawei S3100 LAN Switch 14 Esettanulmány Áram szüntelenül 14 T-Com hálózatbôvítés 15 MTelekom: behálózva 16 Norbi Update a Synergonnal 17 Synergon-kassza a Zwacknál 18 Melléklet SAP Business One a kis- és középvállalatok számára 19 Irányítás kesztyûs kézzel 20 Technológia IMS, FMC, SIP, NGN betûhármasok bûvöletében 22 Rendezett rendszerek (1. rész) 23 Sztenderdizált hálózatmenedzsment 24 Az élô üzleti kommunikáció 25 Hátország 27 Kortárs Galéria Elôd László - fotómûvész 28 Szabadidô A lóerôk lovagjai és lovagnôi 30 ArcSyn 31 Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Nyrt Budapest, Baross u Telefon: Fax: Felelôs kiadó: Varga Péter Szerkesztô: Szentiványi Kinga Mûvészeti elôkészítés: Absolut Reklám Kft. Fotó, portré: Bozsó András, Zalka István ISSN X Magasynunk ingyenesen megrendelhetô honlapunkon. Bevezetô A nyár a pihenés és a regenerálódás idôszaka, a Synergon számára azonban ez az idôszak is másfajta feltöltôdéssel telik. Tavasszal kezdett dolgozni két új vezetônk Radnóty Zoltán és dr. Tóth Zsolt, akik a csoport, illetve a hazai anyavállalat irányításért és mûködéséért felelnek. Új szemlélettel és lendülettel érkeznek, új gondolatokkal és tartalommal segítve a cégcsoport középtávú stratégiájának kialakítását, ami megalapozza a cégcsoport további dinamikus fejlôdését. E lapszámunk elsôként nekik ad lehetôséget a bemutatkozásra. Magasynunkban továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az esettanulmányokra, így most is több oldalról mutatjuk be az informatika helyét és szerepét a gazdasági élet körforgásában. Szakolvasóink számára elhelyeztünk néhány, technikai finomságokat is tartalmazó cikket. Kortárs Galéria rovatunkban pedig egy búvárfotós nézôpontját ismerhetjük meg. Számunkat egy igazi nyári témával, a motorozással zárjuk. Kedves Olvasóinknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! Szentiványi Kinga 3

3 stratégia A Synergon stratégiája: növekedés A dinamikus növekedés, a régiós terjeszkedés, valamint az ügyfelek minél szélesebb körû minôségi kiszolgálása áll a Synergon elkövetkezô három évre szóló stratégiájának középpontjában. Bár a teljes stratéga legkorábban szeptemberben annak igazgatósági elfogadása után válik nyilvánossá, legfontosabb pontjaiba Radnóty Zoltán, a Synergon Csoport vezérigazgatója, valamint dr. Tóth Zsolt, a Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgatója betekintést engedett. Hogy áll jelenleg a stratégiaalkotás folyamata? Radnóty Zoltán: Az új vezetés már meghatározta a Synergon elkövetkezô évekre vonatkozó stratégiájának fôbb vonalait. A stratégia részleteit várhatóan augusztus végére dolgozzuk ki, majd ôsszel ismertetjük befektetôinkkel, illetve ügyfeleinkkel. Mit lehet tudni az új stratégia fôbb pontjairól? R. Z.: Stratégiánk alappillérén, azaz a növekedést fókuszba helyezô fejlôdésen nem változtattunk: az elkövetkezô három évben olyan dinamikus növekedést szeretnénk produkálni, melynek eredményeként a csoport éves árbevétele megközelíti majd a milliárd forintos szintet, a jelenlegi 20 milliárd forinttal szemben. Ennek következtében várakozásaink szerint a csoport eredménye három éven belül milliárdos nagyságrendû lehet. Milyen terjeszkedési tervei vannak a cégnek, s változott-e az akvizíciós országok listája? R. Z.: Piaci részesedésünk további növelése mellett stratégiánk részét alkotják az akvizíciók is. Ezeket elsôsorban azon piacokon kívánjuk végrehajtani, amelyeken gyors piaci növekedés várható. A fô változás a prioritások áthelyezése: Szlovákiában organikus növekedést képzelünk el, s a korábbiakkal ellentétben a délszláv területek háttérbe szorulnak, mivel két fô célpontunk Románia és Ukrajna lesz az elkövetkezendô három évben. Ezen országokban várakozásaink szerint a régiós átlagot meghaladó IT-piaci növekedés fog kibontakozni az elkövetkezô években. Mi biztosítja a növekedés forrását az elkövetkezô években? Radnóty Zoltán Végzettség Pénzügyi és Számviteli Fôiskola Buckinghamshire College Management Science Brunel University MBA Szakmai pályafutás Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt., vezérigazgató Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt., vezérigazgató-helyettes 2006 Synergon Csoport, vezérigazgató Idegen nyelv angol Dr. Tóth Zsolt: Elsôsorban a nagyobb hozzáadott értékû, magasabb szolgáltatás és tanácsadástartalmú projektek felé kívánunk elmozdulni, amit természetesen a kapcsolódó hardverszállítás és -kereskedelem is ki fog egészíteni. A hardverszállítások közül is azon projektek felé kívánunk orientálódni, melyekhez nagyobb hozzáadott értékû mérnöki munka tartozik. Itt szükséges megemlíteni a belsô átszervezéseket is: csoportszinten mátrixirányításra térünk át, mely kihasználhatóvá teszi az eddig ki nem használt szinergiákat, illetve adott esetben költségmegtakarításokat tesz lehetôvé a Synergon Csoport számára. Mit éreznek majd az átalakításból, illetve a stratégia megvalósításából az ügyfelek? R. Z.: Az ügyfelek számára feltétlenül pozitívumot jelent, hogy a lokális termékek mellett a jelenleginél is egységesebb, csoportszintû termék- és szolgáltatáspalettát tudunk majd kínálni. Ennek megvalósításához fel kívánjuk használni más piacok tapasztalatait is, azaz egy kiváló minôségû tudástranszfert akarunk megvalósítani, mely természetesen a szolgáltatások minôségében is megmutatkozik majd. Mindezek következtében ügyfeleink egy egységes Synergon-termékpalettával találkoznak az egész régióban, ami fôleg azon cégek számára lesz majd kedvezô, amelyek a régió több piacán is jelen vannak, illetve ezen piacokon szeretnének terjeszkedni. Egyre több ügyfelünk rendelkezik például Romániá- 4

4 ban és Ukrajnában leányvállalattal, így számukra kifejezetten elônyös, hogy már egy ismert és jól bevált rendszert alkalmazhatnak majd ebben az országban is. A fentieknek köszönhetôen ügyfeleink számára érdemi versenyelônyt tudunk teremteni régiós versenytársaikkal szemben. Célunk tehát egy gyors, a felhasználói igényekre rugalmasan reagáló, a technológiai fejlôdést követô szervezet biztosítása. Hogyan érintheti a hazai piaci versenyt, illetve a Synergon piaci pozícióját az elmúlt idôszak piaci koncentrációja? T. Zs.: A piaci koncentráció, melynek egyik jelentôs példája a KFKI felvásárlása nemrégiben, pozitív hatással van a Synergon pozícióira. E folyamatok nyomán a Synergon marad az egyetlen magyar tulajdonú cég, amely mérete és széles kompetenciái miatt a hazai és régióbeli ügyfélkört hatékonyan tudja kiszolgálni. A jelenlegi kormányzati szándékok arra irányulnak, hogy a magyar cégek számára kedvezôbbé tegyék a közbeszerzési törvényt. Számunkra tehát pozitív tényezôt jelenthet, hogy a Synergon az EUpályázatokon mint a legjelentôsebb hazai tulajdonban álló ITcég nagyobb eséllyel indulhat. A piaci koncentráció számunkra abból a szempontból is kedvezô, hogy míg versenytársaink a tranzakciókkal vannak elfoglalva, mi továbbra is a piacra, illetve a már meglévô és potenciális új ügyfelekre kívánunk fókuszálni. Milyen hatással lehetnek a nemrég bejelentett megszorító intézkedések a Synergon számára? T. Zs.: A megszorító intézkedések hatását egyelôre meghatározott partnereink is most értékelik. Az bizonyos, hogy a piacról forrásokat vonnak majd el, ami a piaci növekedés lassulásával járhat. Ugyanakkor pozitív lehet a Synergon számára a hatékonyabb államigazgatási rendszer kialakítása, mely biztosan nem valósulhat meg fejlett informatikai háttér nélkül, a nagyon rövid távon tervezett egészségügyi intézkedésekhez pedig szintén komoly informatikai beruházásokra van szükség. A közszférában végrehajtandó jelentôs létszámleépítések szintén informatikai fejlesztéseket igényelnek. Az önkormányzati és egészségügyi reformok is hasonló változást hozhatnak? T. Zs.: Az önkormányzati átalakításoknak is része kell hogy legyen egy fejlettebb informatikai infrastruktúra, amelynek kialakításában nyilván szeretnénk szerepet kapni. Ezenkívül cégünk jelenleg is komoly szerepet játszik az EU-s forrásokat felhasználó kistérségi fejlesztési projektekben, melyek várhatóan továbbra is folytatódni fognak. Amennyiben pedig a magántôke az egészségügyben nagyobb teret kap, az eddigieknél nagyobb fejlesztésekre számíthatunk, ami mind a belsô informatika, mind az ügyfélkiszolgálás színvonalnövelésének igényét jelenti. Hogyan hat a Synergon Csoportra a forint gyengülése? Dr. Tóth Zsolt Végzettség Budapesti Mûszaki Egyetem informatika, Phd Moszkvai Energetikai Egyetemen villamosmérnök Szakmai pályafutás Andersen Consulting, vezetô tanácsadó GE Lighting Europe, IT-Infrastruktúravezetô Budapest Bank, IT-Infrastruktúra-vezetô GE EU Szolgáltatási Központ, IT-igazgató Transcom Hungary Kft., vezérigazgató-helyettes 2006 Synergon, vezérigazgató R. Z.: Viszonylag kicsi a devizakitettségünk, így ebbôl a szempontból a forint gyengülése cégünkre kevéssé hat, s a hatást tovább mérsékli devizapozícióink menedzselése is. Másik oldalon viszont az ügyfeleink számára a beruházások költsége várhatóan emelkedik majd, ami egyes projektek elhalasztásához vezethet. Mindez azonban nem verseny-, hanem piaci hátrány a Synergon számára, hiszen ez a hatás versenytársainknál ugyanúgy jelentkezik majd, mint nálunk. Milyen vízióval rendelkeznek a Synergon Csoportról? Milyen lehet a cég öt év múlva? T. Zs.: Reményeink szerint öt év múlva a jelenlegi székház már kicsi lesz az anyacégnek, mivel addigra a mostani létszám mintegy duplájával szeretnénk már dolgozni. Hazai szinten elsôsorban az organikus növekedésben rejlô lehetôségeket akarjuk kihasználni, de azért az itthoni piacon sem zárható ki az akvizíció lehetôsége. Idegen nyelv angol orosz R. Z.: Azt várom, hogy ötéves távlatban mrd Ft-os éves bevétellel tudunk majd büszkélkedni, ami természetesen nemcsak az organikus, hanem a tervezett akvizíciós stratégia hatásának is köszönhetô lesz. Úgy gondolom, hogy öt éven belül további piacokra fogunk belépni, és ezeken a piacokon olyan, jelentôs piaci pozíciókkal bíró tagcégekkel rendelkezünk majd, melyek az adott piacon az elsô 10 szereplô között vannak. A fentiek hatására három éven belül terveink teljesülése esetén nem tartom kizártnak, hogy a Synergon részvényeinek árfolyama a jelenleginek duplájára növekszik majd. 5

5 Čech az új cseh vezérigazgató március 20-tól a Synergon Csoport csehországi tagvállalatát, az Infinityt új vezérigazgató, Vladimir Čech irányítja. Célja, hogy a tavalyi évben megkezdett reorganizációt befejezve a társaságot növekedési pályára állítsa. Az új vezérigazgató Az Infinity reorganizációját a társaság korábbi vezérigazgatója, Hanus Weisl 2005 elején kezdte meg, akinek a szervezeti átalakításoknak köszönhetôen sikerült stabilizálni a vállalat mûködését. Az új vezérigazgató legfôbb feladata az Infinity piaci pozícióinak megerôsítése, valamint a társaság növekedési pályára állítása lesz. A cél, hogy az infinity a Synergon Csoport többi tagvállalatához hasonlóan az idei évet pozitív eredménnyel zárja majd. Vladimir Čech Vladimir Čech (39) villamosmérnöki diplomáját a Cseh Mûszaki Egyetemen szerezte. Több csehországi társaságnál töltött be vezetô beosztást (PCS vezetô programozó, PPF vezetô informatikus [CIO], Eline elnök), majd független IT-tanácsadóként dolgozott ben lett az Infinity munkatársa, ahol vezérigazgatói kinevezéséig mûszaki igazgatóként a társaság projektjeinek szakmai irányítását végezte. A Synergon április 28-án CZK összeggel megemelte csehországi tagvállalata, az Infinity a.s. alaptôkéjét. A tôkeemelést követôen az Inifnity a.s. alaptôkéje CZK összegre, a Synergon társaságbeli részvénytulajdona pedig 75,8 százalékról 91,7 százalékra emelkedett a cseh leányvállalatban IV. név 2002 IV. név 2003 IV. név 2004 IV. név Barát Szabolcs Infinity 12 havi gördülô árbevétel és üzemi eredmény (mft) Forrás: Synergon, portfolio.hu 2005 IV. név kitekintô SAKE it! A Synergon képviseli a magyarországi cégeket az Európai Uniós Bizottság által kiírt hatodik kutatás-fejlesztési keretprogram részeként megvalósítandó SAKE projektben. Részvétele a tíz uniós szervezet közös szoftverfejlesztési munkájában szorosabbra fûzi a Synergon kapcsolatait az európai technológiai transzferközpontokkal. Az Európai Unió támogatásával létrejött hatodik kutatás-fejlesztési keretprogram részeként kiírt SAKE (Semantic-enabled Agile Knowledge-based e-government) projekt résztvevôjeként a Synergon és kilenc egyéb uniós szervezet fejleszti azt a szoftvert, amely az uniós elôírásoknak megfelelôen jelentôsen megkönnyíti és felgyorsítja a tagállamok államigazgatási szerveinek munkáját. Az új szoftver dokumentumkezelô, tudásmenedzsment- és változáskezelô moduljai biztosítják a felhasználóknak a munkájukhoz elengedhetetlen naprakész információkat. A rendszer nyomon követ és meghatározott ontológiai szabályok szerint segít az összes érintett dokumentumba átvezetni minden, a külsô és belsô szabályozási környezetben lezajlott változást. A fejlesztésben részt vevô nemzetközi konzorcium tagjai között európai uniós egyetemi kutatóintézetek, technológiai fejlesztô cégek és végfelhasználók egyaránt képviseltetik magukat. A nemzetközi fejlesztési projektet a görögországi székhelyû PLANET SA, Dél-Európa egyik legnagyobb tanácsadó cége koordinálja. A tervek szerint az új szoftver 2008 közepétôl lesz elérhetô az Európai Unió államigazgatási szervei számára. A rendszer nyitott forráskóddal kerül majd forgalomba az unió területén. 6

6 Az EU-s kutatásfejlesztési programról a Synergon munkatársát, Cseh Balázst kérdeztük. Miben rejlik a szoftver elônye, mûködése? Cseh Balázs: A szoftver intelligens mûködést biztosít, melynek alapja egyrészt azon szervezeti mûködési folyamatok leírása, melyek elôsegítik az adott feladathoz szükséges rendszerben megtalálható tudáselemek hatékony keresését. Másrészt pedig a szemantikus webtechnológiák felhasználása, melyek az információtechnológia következô generációs megoldásait jelentik. Mikor lesz elérhetô az EU tagállamain belül? Cs. B.: A projekt 2009 tavaszán fog véget érni, az alkalmazás ezután minden EU-tagország számára elérhetôvé válik. Kik vesznek részt a fejlesztésében? Cs. B.: A fejlesztésben 5 ország 11 szervezete vesz részt, melyek között vannak egyetemek, profitorientált vállalatok és kormányzati, önkormányzati intézmények is. Mit jelent ez a projekt a Synergon számára? Cs. B.: A Synergon refenciával rendelekezik a magyar EUDOK létrehozásával a dokumentum- és workflow-menedzsment témakörében, illetve tapasztalatot szerzett az EU-s szabályrendszer alkalmazásában. Ez a projekttagság elismerés a fenti referenciáét illetôen. A projekt kedvezôen befolyásolja a cég nemzetközi elismertségét, és javítja kapcsolatrendszerét, ami fontos tényezô a Synergon regionális terjeszkedése és tevékenysége során. A SAKE fejlesztésében részt vevô szervezetek: Karlsruhei Egyetem Információtechnológiai Kutatóintézete, Athéni Nemzeti Mûszaki Egyetem Kommunikáció- és Számítógéprendszerek Intézete, Városok az Interneten Szövetség (Lengyelország), Kassai Mûszaki Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Synergon Informatika Rt., Pireuszi Egyetem Kutató Központja. Farkas Cintia Magyar-orosz IT-együttmûködés A magyar orosz kapcsolatrendszerbe az informatikai és hírközlési ágazat aktívan kapcsolódott be, s ennek köszönhetôen intenzív együttmûködés alakult ki a két ország között. A tudásalapú, technológiaorientált területeknek szentelt kiemelt orosz figyelmet jelzi többek között az a tény is, hogy a kormányközi gazdasági vegyes bizottság élén orosz részrôl az informatikáért és hírközlésért felelôs miniszter áll. Az orosz és a magyar informatikai minisztériumok tevékenységét már 2003-tól aktív együttmûködés jellemezte, a megkötött egyezmények a kormányzati kapcsolatok erôsítése mellett az üzleti és a tudományos kapcsolatrendszert is fejlesztették, s megfogalmazódtak a magyar orosz együttmôködés fô irányvonalai, keretet adva a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséhez a hírközlés és az információs technológiák terén. Ennek keretében kifejezett hangsúlyt kaptak azok a területek, amelyekben a két országnak aktuális tennivalói akadnak, így a digitális írástudás elterjesztése, a digitális szakadék csökkentése, az e-közigazgatás, az elektronikus kereskedelem, illetve az informatikai biztonság, a hírközlési kapcsolatokat érintôen pedig kiemelt szerephez jutott a digitális televíziós és rádiós mûsorszórás is, valamint az üzleti, illetve a tudományos-kutatási együttmûködés elôsegítése. A Magyar Orosz Gazdasági Vegyes Bizottság keretében dr. Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési minisztérium politikai államtitkárának vezetésével Infokommunikációs és Innovációs Munkacsoport alakult. A munkacsoport január i üléseinek leghangsúlyosabb témája a nanotechnológiai kapcsolatok fejlesztése volt. A magyar orosz infokommunikációs technológiák és innovációs munkacsoport ülésén a felek elhatározták, hogy a Magyar Köztársaság Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatala és az Orosz Föderáció Szövetségi Innovációs és Tudományos Ügynöksége intézkedési tervet készít a közös kutatási eredmények hasznosítását kiaknázva a magyar orosz nanotechnológiai innovációs központ létrehozásáról. A tervben szereplô nyolc intézkedés olyan gyakorlati lépéseket határoz meg határidôket és felelôsöket megjelölve, mint például a kapcsolódó szellemi tulajdonok értékelése és apportálása, az alaptôke meghatározása, illetve az innovációs központ kutatás-fejlesztési programjának meghatározása. Az intézkedési tervet a Magyar Orosz Gazdasági Együttmûködési Kormányközi Bizottság nemzeti tagozatának elnökei, dr. Kóka János és Leonyid D. Rejman miniszterek Putyin orosz elnök február 28-i magyarországi látogatása alatt írták alá. A hazánk és az Oroszországi Föderáció között létrejövô nanotechnológiai megállapodás részleteinek egyik fontos pontja a Miskolcon létrejövô magyar orosz nanotechnológiai kutatóközpont a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány bázisán. A központ feladata lesz közös tudományos kutatás- és technológiai fejlesztés, know-how- és technológiacsere, illetve a kétoldalú kutatói mobilitás koordinálása, valamint az együttmûködés keretében létrejövô eredmények piaci hasznosítása. A meghatározott gyakorlati lépéseknek köszönhetôen legkésôbb 2006 ôszén megindulhat a közös kutatómunka, valamint létrejöhet a Magyar Orosz Nanotechnológiai Innovációs Központ. Ezzel új fejezet nyílt a magyar orosz kutatás-fejlesztési együttmûködés területén: Magyarország és az Oroszországi Föderáció együtt kíván kutatást és fejlesztést végezni a nanotechnológiai területén. A magyar kormányzat lehetôséget kíván teremteni az ágazat magyar gazdasági szereplôinek külpiaci pozícióik erôsítésére és új üzleti lehetôségek megteremtésére. Ennek érdekében tavaly az IHM támogatásával a Graphisoft Rt., a Kürt Rt., a Megatrend 2000 Rt., 7

7 a Synergon Informatika Rt., a Tigra Kft., a VisData Kft. és a Vírusbuster Kft. közös standon képviselte a magyar infokommunikációs ágazatot a Magyarország az EU-ban Oroszország hagyományos partnere címû nemzeti kiállításon, Moszkvában. A vállalati szintû kapcsolatok élénkítése érdekében az IHM az orosz társminisztérium és az orosz szakmai szövetség együttmûködésével Magyar Orosz ICT Fórumot is szervezett a kiállításon. Takács Szabolcs A kínai távközlési piac sajátosságai A kínai távközlési piac fejlôdése szorosan összefügg Kína dinamikus gazdasági fejlôdésével óta az ország telekomszektora olyan óriási lépésekben halad elôre, hogy sebessége túlszárnyalta az ország gazdasági bôvülésének ütemét is. A reformfolyamatok elindítását, illetve a piaci mechanizmus létrejöttét követôen 1998 után repedezni kezdtek a monopólium falai a kínai távközlési szektorban. A kínai telecom iparág óriási fejlôdést élt át, miután a vállalati, postai és mobilszolgáltatás kormányzati ösztönzésre elvált a hagyományos távközlési üzletágtól. A hetedik ötéves terv kezdete óta Kína távközlési szektora rohamléptekben halad elôre, s növekedési üteme az elmúlt években többször is meghaladta a GDP bôvülésének dinamikáját óta számottevôen emelkedett a telefon-elôfizetôk száma: évente 100 milliós bôvülést lehetett tapasztalni, míg a távközlési piac bevétele ez idô alatt évi 30 százalékkal nôtt végére a vezetékes hálózatban 27 százalékos penetrációról lehetett beszélni, ami 350 millió elôfizetôt takart, míg a mobilpiacot 30,3 százalékos penetráció jellemezte, 390 millió elôfizetôvel. Az internet-elôfizetôk száma ugyanakkor jelenleg eléri a 111 milliót, akiknek 37,5 százaléka szélessávot használ. Az elkövetkezô 5 esztendôben a kínai távközlési piacon további erôsödésre lehet számítani, hiszen az elôfizetôk száma és a lefedettségi ráta elmarad az európai országokéhoz képest. A jelenlegi várakozások szerint 2010-re a telefon-elôfizetôk száma 1,13 milliárdra nô Kínában, azaz között mintegy 380 millióval emelkedne a számuk, ami éves szinten 77 milliós bôvülést takar. Az elôfizetôk számának dinamikus emelkedése az elmúlt években az árbevételben is lecsapódott: 2005 végére a China Telecom bevétele elérte az 582 milliárd jüant, 12 százalékkal túlszárnyalva az elôzô évi adatot. A prognózisok alapján 2010-re az árbevétel meghaladja a 900 milliárd jüant, ami éves 9,5 százalékos növekedésnek felelne meg, azaz meghaladná a GDP bôvülésének ütemét. A vezetékes vonalak terén viszonylag szerény növekedésre lehet ugyan számítani, az adatátvitel, különösen a szélessávú internet azonban a növekedés elsôdleges forrását adhatja, hasonlóan a mobilágazathoz. végbemenô trendhez. Az elkövetkezô 8-10 évben a China Telecomnak a helyi és a nemzetközi kommunikáció, internet-felhasználás, ICT, mobiltávközlés terén kell jelentôs fejlôdést elérnie. Sôt teljes körû távközlési szolgáltatóként kell helytállnia, integrált internetfelhasználást, ICT-szolgáltatást nyújtva. A China Telecom-csoport jelenlegi hálózata és fejlôdési trendje A China Telecom-csoport Kína legnagyobb távközlési szolgáltatója, mely egyúttal a világ legnagyobb vezetékes telefonhálózatát tudhatja magáénak. A China Telecom a helyi és a nemzetközi vezetékes hálózati infrastruktúrát irányítja, beleértve a helyi vezeték nélküli loopokat, hang-, adat-, kép-, multimédia- és információátviteli szolgáltatásokat nyújt, s a nemzetközi távközlési szolgáltatásokra vonatkozó ügyintézéseket, illetve a tengerentúli telekommunikációs piac feltérképezését is végzi. Ezenkívül a távközlési és információs szolgáltatásokra, valamint a kutatás és fejlesztésre vonatkozó feladatokat is ellát. National Backbone Network Sólyomi Dávid A China Telecom céljai A távközlési szolgáltatóknak számos kihívással kell szembenézniük, úgy mint többek között a 3G licencekkel, a VOIP-technológia megjelenésének hatásával, a személyre szabott, értéknövelt szolgáltatások nyújtásával. A China Telecom számára az egyik legfontosabb kihívás, hogy sikeresen tudjon alkalmazkodni a nemzetközi távközlési piacon MAN MAN 1 MAN 2 MAN 3 MAN 4 MAN 5 MAN n 8

8 A China Telecom rövid története Az eredetileg China Posts and Telecom Directorate-General néven szereplô céget 1995-ben jegyezték be China Telecom néven ban a postai üzletág különvált a távközlési ágazattól, egy évvel késôbb pedig a mûholdas és a mobilszolgáltatás is elkülönült egymástól ben megalakult a China Telecom Group, míg 2001-ben újabb szervezeti változás történt, s 2002 májusában megalakult az új China Telecom Group szeptember 10-én a China Telecom Group a Shanghajban, Jiangsuban, Zejiangban és Guangdongban meglévô érdekeltségeit is rendbe szedte, s a társaság részvényeit november 14-én a New York-i, majd egy nappal késôbb a hongkongi tôzsdére is bevezették. IDM-technológia a bankszektor szemszögébôl Az elmúlt években a bankszektor mind az üzleti fejlesztéseket, mind pedig az informatikai beruházásokat tekintve rendkívül aktív volt, és az elôrejelzések szerint ez a tendencia az elkövetkezô idôszakban is folytatódik, bár kisebb lendülettel. Trendek A mind fokozottabb verseny arra készteti a pénzügyi szektor szereplôit, hogy egyre komplexebb szolgáltatásokkal álljanak ügyfeleik rendelkezésére, s mindezt a lehetô legrövidebb idôn belül. Ez a tendencia elsôsorban a privát ügyfelekért folytatott harcban figyelhetô meg, melynek nyilvánvaló jelei fellelhetôk a bankok törekvéseiben fiókhálózatuk bôvítésére. A másik oldalról is érdekes tendencia figyelhetô meg, mely a termékportfólió bôvítésére vonatkozik. Míg korábban a klasszikus kereskedelmi banki tevékenységet egészítették ki a befektetési tevékenységgel, addig napjainkban a pénzügyi szervezetek portfóliója a biztosítási tevékenységgel egészül ki, természetesen szem elôtt tartva az erre vonatkozó törvényi és jogszabályi elôírásokat. E célok elérése érdekében a bankok megkezdték egyrészt a meglévô informatikai rendszereik újrastruktúrálását, központosítását (adattárház, front end rendszer, middleware stb.), illetve újabb informatikai rendszerek (dokumentummenedzsment, workflowmenedzsment, analitikus/operatív CRM stb.) üzembe helyezését. Ez oda vezetett, hogy a rendszereket részben központosították, a másrészt viszont az új rendszerekben a funkciók elosztottsága valósult meg. Természetesen ennek következményeként mind több és több pénzügyi szervezet ismeri fel annak a szükségességét, hogy a rendszereikhez való hozzáférési jogokat egységes rendszerbe (IDM Indentity Management) foglalja, ennek segítségével biztosítsa a banki ügyintézôk, dolgozók szegregáltságát, s valósítsa meg a folyamatok automatizáltságát is. Az IDM-rendszer tartalmazza és naprakészen tartja minden személy azonosítóit. Ez az információ legtöbbször a HR-rendszerbôl jön, így az IDM-rendszert össze kell kötni a HR-rendszerrel. Természetszerûleg más partner- és ügyfélkezelô rendszerek is összeköthetôk az IDM-vel. Az IDM-rendszert továbbá össze kell kötni a bank összes rendszerével, így az IDM-rendszer fogja tartalmazni mindazon összefüggéseket, definíciókat, amelyek meghatározzák, hogy egy dolgozó/partner beosztásától, illetve feladatkörétôl függôen melyik rendszerhez és az adott rendszeren belül melyik funkcióhoz fér hozzá. Érdemes azon elgondolkozni, hogy az IDM-rendszer hogyan segítheti a banki folyamatok automatizáltságát. A folyamatok (dokumentumkezelés, ügyfélkezelés stb. folyamatát) legtöbb esetben minden egyes rendszerben önállóan vannak definiálva. A fejlettebb informatikai rendszerek kialakítása során ezeket a folyamatokat már valamiféle middleware technológia, illetve workflow engine segítségével összehangolják. Ez azonban még nem mindig biztosítja a folyamatok teljes körû automatizáltságát, fôleg akkor nem, ha egy adott folyamatban emberi beavatkozás szükséges, gondoljuk itt tipikusan a hitelbírálati kérelmekre. Vajon e rendszerek bevezetésével befejezôdnek vagy éppen erôteljesebben növekednek az üzleti folyamatok optimalizálását szolgáló erôfeszítések? Mind a dokumentumkezelést biztosító rendszerek, mind az IDMrendszerek bevezetése fénykorát éli a pénzügyi szervezeteknél, és szolgáltatásaink kombinációja jelentôs tartalékokat jelenthet a bankok folyamatainak automatizálásában s ezzel mûködési költségeik csökkentésében. Az emberi tényezô szerepe Az IDM az információbiztonság leginkább támadható területén az emberi tényezô mint IT-biztonsági kockázat is hathatós segítséget nyújt azzal, hogy auditálhatóvá teszi az egyes rendszerekhez való hozzáférést is. Bárdos László 9

9 esettanulmány Nem a szerencsére bízzák A Szerencsejáték Zrt. házon belül kezeli a help desk-folyamatokat, de ehhez egy könnyen kezelhetô és fejleszthetô rendszert keresett. A megfogalmazott igények kielégítésére a SAO Synergon az ACTS*-rendszert ajánlotta. Egyszerûen rugalmas A Szerencsejáték Zrt. döntését arra alapozta, hogy az ACTS egyesíti magában a maximális funkcionalitást, a logikus felépítést és a könnyû kezelhetôséget. Néhány órán belül telepíthetô, használata pedig órák alatt elsajátítható, kezelôfelülete testre szabható, és funkciói támogatják a hatékony munkavégzést. Skálázhatósága révén az ACTS kiváltja vagy kiegészíti az addig alkalmazott programokat, és szabványos megoldásai révén illeszthetôsége más rendszerekhez rendkívül könnyen megoldható. A néhány órán belül telepíthetô ACTS biztonságot nyújt a szolgáltatási tevékenység felügyeletében: lehetôvé teszi egy bejelentés teljes körû nyomonkövethetôségét, az elsô pillanattól a bejelentô által nyugtázott lezárásig. Az utasítások és folyamatok pontos útmutatást adnak a munkatársak tevékenységével kapcsolatban és tehermentesíti a támogatás területén tevékenykedôket (vevô web interfész). A híváskövetési funkció biztosítja az egykapus belépési (SPoC, Single Point of Contact) lehetôséget, amely alapfeltétele a hatékony informatikai támogatásnak, a torzításmentes jelentések elkészítésének, valamint a felhasználói elégedettség növelésének. Együttmûködve A Szerencsejáték Zrt. esetében az ACTS-rendszer bevezetése az alkalmazás telepítésén és testre szabásán túl a CMDB***- adatbázis létrehozását és a használók kapcsolódását, illetve a My- Acts kialakítását jelentette. Ezáltal a rendszer bevezetése során három funkcionális egységet integráltak a SAO munkatársai: CMDB, ACTS és MyACTS. A CMDB kialakítása során figyelembe vették, hogy a Szerencsejáték Zrt. a jövôben is a már létezô hardvernyilvántartó megoldását és központi címtárszolgáltatását kívánja használni. Ezen igényekhez illeszkedve a CMDB és a fent említett külsô adatforrások között folyamatos szinkronizációt alakítottak ki, így a CMDB csak a megjelenítésre, illetve a help desk tevékenységének a támogatására használt eszköz. Az ACTS-rôl általában Az ACTS-megoldás módszertani alapja az ITIL**-szabvány, amelyet az 1980-as évek végén fejlesztettek ki a brit kormány kérésére. Célja a fogalmak és folyamatok szabványosítása az informatikai szolgáltatások területén. Az ITIL minôséget biztosít, növeli a szolgáltatások hatékonyságát, lehetôvé teszi a tudás és a tapasztalat célzott alkalmazását, illetve dokumentálja a teljes szolgáltatási folyamatot. Az ITIL technológiailag teljesen független a meglévô informatikai háttértôl, így mindenfajta szervezet számára megfelelô. A Synergon szakemberei kiépítették az ACTS-t a Szerencsejáték Zrt.-nél. A rendszerrôl és a bevezetésének a tapasztalatairól Sárosi Attilát, a Szerencsejáték Zrt. IT igazgatóhelyettesét kérdeztük. Sárosi Attila Miért döntött a Szerencsejáték Zrt. a Synergon mellett? Sárosi Attila: A belsô felhasználók kiszolgálására kerestünk termékeket. Székesfehérváron megtekintettük a rendszert, és úgy tapasztaltuk, hogy számunkra is alkalmas. A rendszer kész termék u- gyan, de egyszerûen lehet fejleszteni, akár egyedi igények szerint is. Véleménye szerint miben más ez a rendszer a piacon lévôkhöz képest? S. A.: Sokkal rugalmasabb és testre szabhatóbb, mint a többi. Könnyebben bôvíthetô, ha egyedi igények adódnak, s mindent tartalmaz, amire szükségünk van. Mennyire volt elégedett a projekt lebonyolításával? S. A.: Nem adódott semmi probléma a lebonyolítása során, az elôre meghatározott ütemben zajlott minden, s a megvalósítást követô támogatás is teljesen gördülékenynek bizonyult. Ajánlaná-e másoknak is? S. A.: Igen, mindenképpen ajánlanám. *Atos Origin Call Tracking System **IT Infrastructure Library, Informatikai Infrastruktúra Könyvtár *** Configuration Management Database 11

10 Az egészséges hibrid A Synergon végezte el a teljes belsô hálózati rekonstrukció elsô fázisát a Richter Gedeon Rt. budapesti és dorogi telephelyein, ahol az új heterogén LAN-t Huawei- és Cisco-hálózati eszközök felhasználásával építette ki a cég. A beruházást azt tette szükségessé, hogy a Richter mûködésében a hálózati alkalmazások szerepe a korábbiakhoz képest jelentôsen megnövekedett, s a teljes adminisztráción kívül a gyártás bizonyos részei is ezen a hálózaton keresztül mûködnek, így egy olyan üzembiztos megoldásra volt szükség, amely a korábbi hálózattal ellentétben új technológiára épülô aktív eszközöket tartalmaz, és igény szerint funkcionálisan továbbfejleszthetô. A Richter szakemberei gondosan elemezve az egyes gyártók eszközeinek funkcionalitását, kapacitását és nem utolsósorban árérték arányát, a Synergon ajánlata mellett döntöttek. A Synergon egy olyan Huawei Cisco heterogén hálózat kiépítését javasolta, amely ideálisan ötvözte a két gyártó termékeit, optimális megoldást biztosítva a Richter elvárásainak megfelelôen. A nemrégiben átadott új hálózat a beruházás értékét tekintve százalékban tartalmaz Huawei- és Cisco-eszközöket. A Richter Gedeon Rt.-nél az új belsô informatikai hálózat kiépítésérôl Szûcs Vincét, a gyógyszergyár IT-igazgatóját kérdeztük. Miért volt szükséges egy új hálózati infrastruktúra kiépítése a Richter Gedeon Rt.-nél? Szûcs Vince: A rekonstrukciót elsôsorban a következô okok indokolták: a hálózati alkalmazások szerepe jelentôsen megnövekedett, erkölcsileg elavult eszközök álltak rendelkezésünkre, s az infrastruktúra funkcionálisan már nem volt fejleszthetô. Többszintû hálózati struktúrára, integrált securityra volt szükségünk, nagy teljesítményû szerverfarm kialakításával és további fejlesztésekre (pl: video, IPT) nyitott architektúrával együtt. Milyen más megvalósítási lehetôségek merültek fel? Sz. V.: Felmerült a Cisco, ám az túl beruházásigényesnek tûnt. Azután egy alternatív gyártó is szóba került, amely kisebb beruházással járt volna ugyan, de más technológiai megközelítést jelentett számunkra. Miért éppen a Huawei mellett döntöttek? Sz. V.: Azért választottuk végül a Huaweit, mert Európában jelentôs referenciákkal rendelkezô, feltörekvô gyártónak számít. Kedvezô beruházással bôvebb funkcionalitást, illetve könnyebb átállást biztosított. A Synergon által kínált megoldás ötvözte a kedvezô beruházásigényt és a szükséges funkcionalitást. Szûcs Vince Miért a Synergon szakembereit kérték fel új belsô informatikai hálózat kiépítésére? A 2005 szeptemberében kiírt meghívásos pályázat nyerteseként a Synergon építette ki az új belsô informatikai hálózat egy részét a Richter Gedeon Rt. budapesti és dorogi telephelyein. Ezzel lezárta a teljes LAN-rekonstrukció elsô fázisát, amely a hálózat core és disztribúciós szintjeit érintette. Az új heterogén hálózat Huaweiés Cisco-hálózati eszközök felhasználásával épült, melyek tökéletesen együttmûködve alkotnak megbízható informatikai infrastruktúrát. Sz. V.: Mert Cisco Gold Partner, valamint Huawei-rendszerintegrátori partner. Ezenkívül magas szakmai kompetenciákkal bír, sôt magas rendelkezésre állást biztosít, és az sem elhanyagolható tényezô, hogy megbízható, erôs partner. Sor kerül-e további fejlesztésekre a Richter Gedeon Rt.-nél? Sz. V.: Igen, a Quality of Service implementálása valósul meg a késôbbiekben, melynek során a biztonsági kérdéseket új megközelítésbe helyezzük. Ezenkívül az access (felhasználó-hozzáférési) réteg bevonására és szükség esetén rekonstrukciójára is sort kerítünk a közeljövôben. 12

11 A rendszergazda szemével A Magasyn 2006 tavaszi számában beszámoltunk a Synergon belsô informatikai rendszerének rekonstrukciójáról. A projekt során a korábbi Cisco homogén hálózatot Huawei eszközök alkalmazásával alakította át a Synergon egy korszerû heterogén hálózattá. A Synergonban történô Huawei-átállásról a rendszergazdát, Dobos Kornélt kérdeztük. Miért kellett lecserélni a régi hálózatot? Dobos Kornél: A belsô gerinchálózatunk felett eljárt az idô. Ami az elôzô gerinchálózat kiépítésekor korszerû és a belsô felhasználók számára megfelelô sebességû volt, mára elavult. A régi gerinchálózat alapvetôen olyan Cisco-eszközökre épült, melyek lekerültek a Cisco árlistájáról, és support sem volt már hozzájuk, így már elég kockázatos volt mûködésben tartani ôket. Éppen ezért mind mûszaki, mind pedig a költség szempontjából egy optimális gerinchálózati konfigurációt kellett megvalósítani, amely viszonylag hosszú idôre biztosítja a kellô színvonalú hálózati elérést. Mire képes az új rendszer? Mennyiben jobb, mint a korábbi? D. K.: Az új gerinchálózat egy új technológiára, az úgynevezett IRF*-re épül. Ez a Huawei-3Com új technológiája elsôsorban ethernet gerinchálózatok kialakítására alkalmas, s magas rendelkezésre állást és skálázhatóságot biztosít gigabites ethernethálózatokban. A megvalósult gerinchálózat lehetôvé tette, hogy központi elérésû szervereinket gigabites ethernetkapcsolatokon tudjuk elérni a munkaállomásokkal az eddigi maximum 100Mbit/s elérés helyett. Az IP-telefonnal is rendelkezô munkatársaink ennek révén egy átláthatóbb, jobban felügyelhetô hálózat részeseivé válhattak. Melyek a rendszer fôbb jellemzôi? D. K.: A technológia lehetôvé teszi gigabites Layer 3 képes kapcsolók összekötését úgy, hogy egy elosztott architektúrában egy logikai kapcsolóegységet formáljanak. Az így kapott logikai eszközt hívják Fabricnak. Az egész Fabric integrált egységként menedzselhetô, melynek tagjai ugyanazon a MAC-címen, menedzsment IP-címen és Layer 3 forwarding címen osztoznak. A Fabric tagjait unit -oknak (egység) nevezzük. A több unitból álló Fabric kívülrôl egyetlen egységes Layer 3 kapcsolónak látszik, azaz az egész forwarding és routing funkciókat egységesen kezeli. Ha egy unit kiesik, a többi azonnal képes folytatni az elôbbi funkciókat. A HSRP** szigorú szinkronizálással valósul meg, a unitok közötti üzenetcsere formájában. Milyen eszközök mûködnek együtt egymással a Synergoninfrastruktúrában jelenleg? Dobos Kornél Mik a tapasztalatok az új eszközökkel? D. K.: Egyelôre jók a tapasztalatok, és a régi gerinchálózaton jelentkezô sebességproblémákat is sikerült megoldani. Folyamatosan tanuljuk, illetve ismerjük meg mi is az új eszközöket, mivel a Ciscóhoz képest a technikai részletekben itt-ott jelentôsebb eltérések vannak. D. K.: Cisco routerek és Catalyst switchek, illetve Huawei switchek és egy Huawei router. A sokrétû infrastrukturális igényeket figyelembe véve igyekeztünk az adott funkcióra a legmegfelelôbbeket kiválasztani, bár az elmondható, hogy a Huawei gyártotta eszközök kétségtelenül többségben vannak jelenlegi konfigurációban. Vannak-e együttmûködési problémák? D. K.: Sikerült még a felkészülés fázisában az inkompatibilitási problémákat megoldani, így a Cisco- és Huawei-eszközök problémamentesen mûködnek együtt az új gerinchálózaton. Hogyan értékelhetôk az új eszközök a régiekhez képest? D. K.: A Cisco, Catalyst eszközök annak idején, amikor piacra kerültek, kiváló technikai paraméterekkel rendelkeztek, és be is váltották a hozzájuk fûzött reményeket. A technikai haladás következtében ezen eszközök felett eljárt az idô. Most az újabb Cisco eszközök mellett az általunk beépített Huawei eszközök veszik át a szerepüket, de megítélésem szerint az idô fogja igazán eldönteni, hogy gyorsan változó világunkban mennyire lesz maradandó az új gerinchálózati infrastruktúra. Korai lenne még megvonni a mérleget. *Intelligent Resilient Framework intelligens, rugalmas keretrendszer **Hot Standby Routing Protocol 13

12 technológia Huawei S3100 LAN Switch A Huawei Technologies Quidway S3100 sorozatú ethernet switchek (röviden S3100 sorozat) Layer2 ethernet switch-termékek, amelyek madzagsebességgel képesek csomagtovábbításra. Ezeket az eszközöket olyan intelligens hálózatokhoz tervezték, amelyeknél követelmény a menedzselhetôség, a nagy portsûrûség, a nagy megbízhatóság és a könnyû üzembe helyezés. Az S3100 sorozat minden egyes tagja több 10/100 Mbps ethernet downlink és egy vagy két GigabitEthernet uplink porttal rendelkezik. Vállalati környezetben hozzáférési eszközként 100Mbps sebességet képes biztosítani a munkaállomásoknak. Városi (MAN) vagy üzemi hálózatokban a végfelhasználók, illetve a kis teljesítményû/portsûrûségû LAN-switchek és a nagy teljesítményû Layer3-switchek közötti elosztó réteg szerepét is képes betölteni. Jelenleg az alábbi modellek szerepelnek az S3100 sorozatban: S3126T, 24 10/100 ethernet port és két 10/100/1000 ethernet port S3116T, 16 10/100 ethernet port és egy 10/100/1000 ethernet port S3108T, 8 10/100 ethernet port és egy 10/100/1000 ethernet port S3126C, 24 10/100 ethernet port és két modulhely S3116C, 16 10/100 ethernet port és két modulhely S3108C, 8 10/100 ethernet port és egy modulhely Az S3100 C sorozat a következô modulokat támogatja: 1 portos 10/100/1000 ethernet 1 portos GigabitEthernet (SX ~ 550m, LX ~ 10km, LH ~ 40km, ZX ~ 70km) 1 portos 100BaseFX (Single-Mode, Multi-Mode) 1 portos Gigabit stacking modul (S3108C nem támogatja) 1 portos 100BaseTX PoE modul (S3126C nem támogatja) Az S3100 C sorozat DC-tápegységgel is rendelhetô. Az S3100 sorozat az alábbi elônyökkel rendelkezik: nincs ventilátor, így halk mûködése közvetlen irodai alkalmazást is lehetôvé tesz VCT (virtual cable test) segítségével könnyebb a hibabehatárolás kétirányú sebességkorlátozás 4k VLAN GVRP-támogatás (Generic Vlan Registration Protocol) RSPAN, másik LAN-switch ethernet portjára képes kitükrözni egy adott port forgalmát IGMP-snooping STP, rapid STP, multiple STP linkaggregáció 8k MAC-cím, ebbôl 1k lehet statikus SNMP, RMON, webalapú menedzsment 4 sor portonként WRR (weighted round robin), HQôWRR (high-priority û WRR) IEEE 802.1x autentikáció MAC-cím-alapú autentikáció SSHv2.0 DHCP-snooping Szemmelveisz András esettanulmány Áram szüntelenül A Synergon esetében is igaz, hogy az üzleti fejlôdés természetes velejárója az IT-fejlesztés, ami viszont az évek során másféle növekedéssel is jár: helyigénnyel, áramfelvétellel, hôtermeléssel és más üzemeltetési terheléssel. Ezek változtatása már nagyobb felfordulást válthat ki Az adatközpontok tervezésekor sokan nem tulajdonítanak jelentôséget a megfelelô szintû szünetmentes védelem kiválasztására, pedig egy mûködésképtelen UPS a teljes rendszert megbéníthatja. A teljesítmény és tartásidô mellett fontos szempont a redundancia, az elkerülô ágak, a védett táphálózat kialakítása, a riasztásküldés, az automatikus szerverleállítás és a javító szolgáltatások is. Amikor a Synergon hat éve üzemelô 11kW-os APC Symmetra UPS teljesítménye szûkössé vált, és a régi plexiajtós rack-szekrények sem feleltek már meg az új, nagy hôleadású eszközöknek, a társaság APC InfraStruXure rendszert választott (röviden ISX), mivel skálázhatósága révén komplex megoldást nyújt az adatközpontok számára. A Synergon szakamberei az ISX-tervezôprogrammal a legapróbb részletig kidolgozták az új rendszert: UPS, rackszekrény, környezetfigyelés, kábelezés, tápelosztás és gyártói szolgáltatások. Nagy könnyebbséget jelentett a projektmenedzsment során, hogy e- gyetlen megrendeléssel ekkora termékkört kézben lehetett tartani. Biztonság felsôfokon A Synergon céljainak egy 20 kw-os Symmetra PX berendezés felelt meg leginkább, amelyet egyszerû modulbôvítéssel 40 kw-ra lehet növelni, igény szerint két lépcsôben. Az akkumulátorok által mintegy kétórás áthidalási idôt nyújtó berendezések megbízhatóságát többek között a kritikus alkatrészek 14

13 N + 1 redundanciája, valamint az automatikus belsô elkerülô kapcsolója növeli (automatic bypass), amivel szakadásmentesen normál táphálózatra kapcsolja az eszközöket, ha az valamilyen okból nem tudná ellátni funkcióját (például túlterhelés vagy meghibásodás folytán). A rackszekrényenként redundáns elosztósáv következtében az egyik hálózati oldalon keletkezô zárlat vagy túlterhelés nem veszélyezteti közvetlenül a másikat. Funkcionalitás és esztétika A rackszekrényeket korszerû APC NetShelterre cseréltük, amelyek elegendô helyet nyújtanak a szerverekhez, perforált ajtóik megfelelô légáramlást biztosítanak az eszközök számára. Az ISX-elosztószekrény nagyban egyszerûsítette a megvalósítást, mivel ezzel a védett hálózat a rendszer része lett, így az épületbôl csak a bemeneti tápellátást kellett biztosítani. Az elosztószekrényben található a manuális elkerülô kapcsolópanel is, mellyel szervizcélból az UPS teljesen kiiktatható, mialatt az eszközök tovább üzemelhetnek a külsô táphálózatról. A rackszekrények tetején kialakított elválasztott kábelcsatornák elônye az egyszerû és esztétikus kábelezés, így nincs szükség mennyezethez rögzített kábeltálcákra, illetve álpadlós klimatizálás esetén a kábelezés nem akadályozza a hûtött levegô áramlását. A felügyelet alatt két fô funkció különböztethetô meg: egyrészt az úgynevezett ISX Manager távoli elérést biztosít a menedzselhetô részegységek kezeléséhez, és -riasztásokat küld a bekövetkezett eseményekrôl, másrészt a szerverekre telepített kliens fogadja a szünetmentes rendszer jelzéseit, és kritikus helyzetben emberi beavatkozás nélkül biztonsági rendszerleállást hajt végre. Jövôbeli lehetôségek A telepített konfiguráció korántsem nevezhetô teljesnek a lehetôségek alapján, a Synergon jelenlegi igényeit azonban maximálisan kielégíti, és biztos alapot nyújt a fejlesztésekhez. Hûtési problémák esetén például különbözô légáramlást segítô/ irányító egységek, vagy akár speciális vízhûtéses klímamegoldás is illeszthetô a rendszerbe. A gépterem biztonsága pedig környezeti érzékelôk, illetve megfigyelôrendszer telepítésével fokozható (hô, pára, füst, légáramlás, nedvesség, zajszint, kamerák). Az új APC InfraStruXure rendszer tehát nemcsak szünetmentes védelmet jelent, hanem egy gondosan megtervezett, minôségi építôkészletet is, a jelenlegi és jövôbeli igények kielégítéséhez. A Synergon szerverszobájában üzemelô rendszert az érdeklôdô munkatársak és ügyfelek testközelbôl is megismerhetik, s készséggel válaszolunk a felmerülô kérdésekre is. Szabó Csaba T-Com hálózatbôvítés Az internet ma már mindenki számára elérhetô, ezért egyre fontosabbá válnak a kiegészítô, multimédiás szolgáltatások, mint például az IP-telefon vagy az IP-alapú videó. Ezen szolgáltatásokhoz azonban nem elég az a sávszélesség, amely az internet eléréséhez még megfelelô, így a szolgáltatóknak fejleszteniük kell hálózatukat. A Hytas alapú hálózat a T-Com körülbelül 300 ezer elôfizetôjét szolgálja ki jelenleg Budapest III., VIII., XIII. és XIV. kerületeiben. Ez a hálózat nem volt alkalmas nagysebességû adatátvitel megvalósítására és ADSL/VDSL-szolgáltatások nyújtására. A Hytas hálózat egy optikai-réz hibrid hálózat, amely alkalmatlan ADSL-szolgáltatás nyújtására. A T-Com ezért olyan megoldást keresett, amely jól skálázható, költséghatékony, megbízható, és képes kiszolgálni mind a jelenlegi, mind a jövôben várható igényeket. Mindamellett fontos szempont volt még a központi menedzselhetôség. Ezeknek az igényeknek tökéletesen megfelelt a Harmonic cég FLXLink optikai CWDM-termékcsaládja. A Harmonic megoldása tulajdonképpen egy párhuzamos hálózat a Hytas mellett. Elônye, hogy a CWDM-technológia alkalmazása miatt nem szükséges új, költséges optikaiszál-telepítéseket végezni, a rendelkezésre álló optikai hálózat kapacitása a CWDM-technológia segítségével megtöbbszörözhetô. A Hytas hálózat számára a megoldás teljesen transzparens. A Harmonic eszközei a Fast Ethernet vagy Gigabit Ethernet hálózat jeleit optikai jelekké alakítják, és a 1500nm-es hullámhossz tartományban továbbítják. Az eddig használt 1310nm hullámhosszú Hytas hálózat optikai jeleit a Harmonic CWDM multiplexerei képesek egy optikai kábelen továbbítani az IP-hálózat 1500nm-es jeleivel. A jelfolyam szétválasztását szintén a Harmonic passzív demultiplexerei végzik FastEthernet/Gigabit Ethernet jelekké, és kötik össze a mdslamokkal. A szolgáltatónál végzett fejlesztésrôl Treifman Gáborral, a T-Com beruházási menedzserével (Mûszaki Szolgáltatási Igazgatóság) beszélgettünk: Mik voltak a kezdeti céljaitok a projekttel kapcsolatban? Treifman Gábor: A Magyar Telekom fontos stratégiai célul tûzte ki maga elé a szélessávú internet további terjesztését. Ennek keretében 2006 végéig 600 ezer szélessávú elôfizetô kiszolgálása a cél. 15

14 Ehhez azonban elengedhetetlen a hálózat fejlesztése, bôvítése. A Hytas hálózat is komoly szerepet kap a cél elérésében, mivel egy 300 ezer elôfizetôt kiszolgáló hálózatról van szó. Ez azonban nem alkalmas gazdaságos ADSL-szolgáltatás nyújtására. Milyen elônyt jelentett számotokra a Synergon által javasolt megoldás? T. G.: A Synergoné költséghatékony, gyorsan kivitelezhetô megoldás, mivel a jelenlegi infrastruktúrára épül. Emellett megbízható is, a Harmonic eszközeit a Magyar Telekom más területeken is használja, például a kábeltévé-hálózatok esetében. Hogyan értékelnéd a projektet? T. G.: Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy az eredmények megfelelnek a várakozásoknak. Az ügyfélelégedettség jó, a szolgáltatás mind minôségileg, mind árban versenyképes. Összességében egy korszerû, fejleszthetô, minden tekintetben megfelelô rendszer fog összeállni a projekt lezárásával. Szebelédi Gábor MTelekom: behálózva A Fibex idén is mint 2002 óta minden évben megnyerte az optikai kábelek beszállításának lehetôségét a Magyar Telekom Nyrt.-nél. Az újabb sikerekrôl Pintér Zoltánt, a Fibex Kft. ügyvezetô igazgatóját kérdeztük. Mennyire tartja sikeresnek az elmúlt években bevezetett termékeket? Pintér Zoltán: Nagyon sikeresnek tartom az új termékeket, hiszen általuk egyrészt sikerült új piacokra lépnünk, másrészt jelentôsen megnôtt a Fibex árbevétele és eredménye, harmadrészt pedig az új piacokon történô térnyerés a régi termékeink Pintér Zoltán forgalmát is jelentôsen megnövelte. Az ügyfelek számára az jelent pozitívumot, hogy az új termékeknek köszönhetôen komplexebb ajánlatot tudunk adni. A legjelentôsebb, elmúlt hónapokban bevezetett termékeinknek a következôk számítanak: energiaoszlopok, prodakt erôsáramú termékek, ágysávok (kórházakban alkalmazott termékek), Kopos mûanyag csatornák, koaxkábelek. Milyen további termékpaletta- és szolgáltatásbôvítést tervez a cég? P. Z.: A termékbôvítés múltbeli sikereit tapasztalva további termékeket szeretnénk bevezetni, az idei évben már meg is született az energiatálcák forgalmazásáról szóló megállapodás egy külföldi gyártóval. A késôbbiekben a nagy beruházókat (ingatlanépítôket) fogjuk megkeresni ezzel a termékkel, mellyel véleményem szerint mind árban, mind minôségben a legjobbak leszünk a piacon. Ezen termék esetében is komoly esélyt látok a gyors forgalomnövekedésre. Milyen jelentôségû a Fibex számára a közelmúltbeli MTelekom szerzôdés, és pontosan mit tartalmaz? P. Z.: 2002-tôl folyamatosan szállítunk optikai kábeleket az MTelekom számára, ami éves szinten több 100 millió forint értékû üzletet jelent számunkra. A megrendelés azonban nem automatikus, az MTelekom minden évben megtenderezteti. Jelenleg 2007 februárjáig van élô szerzôdésünk, amely kölcsönös megállapodás esetén további egy évre meghosszabbítható. A fentieken kívül 2003-tól évente történô meghosszabbítással folyamatosan szállítunk koaxkábeleket és -csatlakozókat is a távközlési cég számára, ami éves szinten több 10 millió forintos üzletet jelent nekünk tôl folyamatosan szállítunk optikai szálfigyelô eszközöket (RFTS), 2006-tól pedig egy karbantartási szerzôdés megkötésére is sor került, évi több 100 millió forint értékben. Milyen további együttmûködés várható az MTelekommal? P. Z.: 2006-ban megnyertük a passzív WDM-eszközök részbeszállítási tenderét, s ezen a területen látok új együttmûködési lehetôségeket is. Természetesen az eddig érvényben lévô szerzôdéseinket, melyeket a korábbi válaszaimban már kiemeltem, feltétlenül szeretnénk megtartani. Milyen terveket fogalmazott meg a cég a régiós piacok meghódításával kapcsolatban? P. Z.: Folyamatosan komoly erôfeszítéseket teszünk a nemzetközi megjelenéssel kapcsolatban elejétôl a horvát piacon sok kábeltenderre pályáztunk, sajnos mindeddig eredménytelenül. Úgy érzem, hogy a múlt évi tapasztalatok alapján idén már számokban mérhetô eredményt is tapasztalni fogunk. Folyamatosan elemezzük a szlovák piacot, ahol azonban jóval kisebbek a lehetôségek, Szlovákiában ugyanis kevesebb beruházásra kerül sor. Az MTelekom mostani projektje révén ajánlásával próbálunk Pozsonyban optikai kábelek beszállítására irányuló üzleteket megvalósítani. Csehországban a rézkábelek forgalmazásában látok esélyt a regionális együttmûködésre. Barát Szabolcs 16

15 Norbi Update a Synergonnal A Norbi Update elsô Fast Food éttermében Royal Chef gyorséttermi pénztárgép- és háttér elszámoltatási rendszert telepítettek. Az informatikai rendszer sikeres bevezetésérôl és tapasztalatairól kérdeztük Mihály Zoltánt, a Norbi Update Fast Food Étterem gazdasági vezetôjét. Milyen problémára nyújtottak segítséget a Synergon szakemberei? Mihály Zoltán: A Norbi Update Étterem egy világújdonság. Sehol máshol nem lehet cukormentes, töredék szénhidráttartalmú süteményeket, hamburgert és pizzát enni. A világszínvonalú választék mellé úgy gondoltuk, hogy az informatikai rendszerünk is legyen világszínvonalú. Az étterem a Moszkva tér legforgalmasabb helyén van, ezért eleve extra nagy intenzitásra készültünk. Olyan rendszerre volt szükségünk, amely gyors, egyszerû és könnyen kezelhetô. Mennyire elégedett a Synergon kereskedelmi és szakmai felkészültségével? M. Z.: A Synergon szakemberein nem tudtunk kifogni, minden kérdésünkre azonnali választ kaptunk. Jólesett, hogy noha ez az elsô étterem, máris franchise-ként kezeltek minket, és hozzáállásukon érzôdött, a jövôben is partnerként kívánnak együttmûködni velünk. Tapasztalatai alapján a késôbbiekben is szívesen választaná-e a Synergont? M. Z.: Igen. Az általuk forgalmazott hardver- és szoftvermegoldások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az amerikai multik mellett talán egy új magyar világsiker szülessen. Több évtizedes tapasztalat van a konkurencia birtokában, amit nekünk hamar be kell hoznunk. Ehhez minden segítségre szükségünk van. Példának említeném, amikor jeleztük, hogy elindítanánk a házhoz szállítás szolgáltatásunkat. Ez a modul még fejlesztés alatt volt a cégnél, de kérésünkre a program két hét alatt beüzemelhetô állapotba került. Így május 1-je óta a nem hizlaló finomságokat már otthonról is meg lehet rendelni a környezô kerületekben. Mennyire naprakész információkkal szolgál a háttérrendszer üzleti folyamataik optimalizálásnak elôsegítésére? M. Z.: Szó szerint naprakész. Néhány funkció hiányzott a mi üzletmenetünkhöz, de ezeket gyorsan pótolták a szakemberek. Gyakorlatilag bármikor, bármilyen listázás, lekérdezés elérhetô, és ezek nagy része grafikus formában is megtekinthetô, kinyomtatható. A készletgazdálkodáshoz megfelelô adatokat szolgáltat a Royal, és ezzel kimutatható a hatékonyság? M. Z.: Hibátlan. A rendszer a személyzeti fogyasztástól a selejten át a különbözô VIP-kedvezményekig mindent nyomon követ. Ezek bármilyen intervallumban lekérdezhetôk, összevethetôk az általunk elvárt értékekkel. Így minden hibát gyorsan észreveszünk, és korrigálni tudunk. Ez nagyon fontos, hiszen néhány nap alatt sok százezres veszteség keletkezhet. Az idô itt valóban pénz. Az ajánlott megoldással mennyire gyorsan tudják kiszolgálni a vásárlókat? M. Z.: Az a jó informatikai rendszer, amelynek mûködését a vendégek észre sem veszik. ôk csak annyit érzékelnek, hogy bemondják a rendelést, és két perc múlva a tálcán van a finom, friss, illatos, nem hizlaló étel hiszen nálunk minden étel Update 1-es, vagyis bármikor fogyasztható, és nem hizlal. Célkitûzésünk az, hogy a kassza elé kerülô vendég három percen belül megkapja a rendelését. Ezt a rendszer a gyors és egyszerû, vizuális kezelésével nagyban elôsegíti. Fontos megemlíteni, hogy sajnos a vendéglátóiparban elég nagy a fluktuáció. Ezért igen hasznos, hogy az új kollégák betanítása gyakorlatilag mindössze húsz percet vesz igénybe, mivel annyira egyértelmû és logikus a program kezelése. 17

16 Synergon-kassza a Zwacknál A Zwack Unicum Nyrt. azzal a kéréssel kereste meg a Synergont, hogy a Soroksári úti márkaboltba olyan kasszagépet szeretnének használni, mely közvetlen kapcsolatban van Zwack SAP-rendszerével, és csoportok érkezésekor gyorsan képes kiszolgálni. A Synergon saját Synergon Retail System (SRS) nevû kiskereskedelmi rendszerét ajánlotta a feladat megoldására. Speciális igényként jelentkezett, hogy a pénztárgép az árucikk-adatbázist és egyéb adatokat a vállalatirányítási rendszerbôl közvetlenül kapja, illetve a tranzakciós (forgalmi) adatok átadása az SAP-rendszerbe történjen. A feladat megoldásához a Synergon egy speciális SAPinterfészt fejlesztett ki. A két cég gördülékeny együttmûködésének és az igények pontos definiálásának köszönhetôen a Synergon szakemberei rövid határidôvel készítették el a fejlesztést. A pénztárgép-konfigurációt tesztelés céljából elôször a Zwack Unicum egyik irodahelyiségében állították össze a Synergon szakemberei, ahol a két rendszer együttmûködését laborkörülmények között lehetett kipróbálni. A kezelôk és a vezetôk oktatása szintén ebben a tesztkörnyezetben folyt. Sándor Pétert, Zwack Unicum informatikai osztályvezetôjét kérdeztük a Synergon Retail System bevezetésérôl. Milyen problémára nyújtottak segítséget a Synergon szakemberei? Sándor Péter: A Synergontól a Soroksári úti márkaboltunkba vettünk egy IBM pénztárgépet és ahhoz szükséges szoftvereket, melyeket speciális igényeinknek megfelelôen az IT-cég szakemberei átalakítottak. Milyen elônyei származnak a Zwacknak az új rendszer bevezetésébôl? S. P.: Az új vonalkód-leolvasós pénztárgép sokkal gyorsabb az eddig használt SAP-megoldásnál, aminek csoportok érkezésekor nagy jelentôsége van. Most a vásárlókat a korábbinál sokkal gyorsabban és egyszerûbben tudjuk kiszolgálni. Mennyire elégedett a Synergon kereskedelmi és szakmai felkészültségével? S. P.: Teljesen elégedetten mondhatom el, hogy a Synergon minden részprojektet határidôre és kiváló szakmai színvonalon teljesített, és szakértôi jó emberi hozzáállással végezték el a munkát. Tapasztalatai alapján a késôbbiekben is szívesen választaná-e a Synergont? S. P.: Igen, feltétlenül. Éppen most rendelünk kecskeméti boltunkba egy másik hasonló rendszert, melynek üzembe helyezésével a korábbi tapasztalatoknak megfelelôen, várhatóan nem lesz semmi probléma. 18

17 Melléklet - KKV megoldások SAP Business One a kis- és középvállalatok számára Pályázni vagy nem pályázni ez itt a kérdés Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta a kis- és középvállalkozások egyre nagyobb figyelemmel kísérik a különbözô pályázati lehetôségeket, amelyek pénzügyi forrásokkal segítik a gazdaság ezen szereplôit versenyképességük növelésében. A GVOP néven ismert, az EU és a magyar állam által közösen finanszírozott programok egyike, a es pályázati fejezet által azonosított, a vállalatirányítás elektronikus rendszerének fejlesztéséhez kötôdik. Ezen pályázat keretében juthatnak forrásokhoz a KKV szereplôi, hogy vissza nem térítendô támogatás formájában kiegészítsék saját beruházási keretüket, s új, hatékony informatikai vállalatirányítást valósítsanak meg. A pályázat lehetôséget biztosít arra, hogy 16 millió forinttól 100 millió forintig terjedô projektértékek 50 százalékát a program alapján az Európai Unió és a magyar állam közösen finanszírozza. Ez a lehetôség sok-sok KKV-szereplô számára okoz fejtörést, ami nem csupán abból adódik, hogy miként is kell pályázni, hanem abból is, hogy mivel. Túl egyszerûnek hangzik, hogy tervezzünk egy projektet. Azonban a KKV-szereplôk között egyaránt megtalálhatók a millió forint forgalmú kisvállalkozások, és a sokmilliárdos középvállalatok. Nyilván eltérô üzleti és projektgyakorlattal rendelkeznek, s ezért fontos, hogy amikor megoldást kínálunk ezen a piacon, tisztában legyünk nemcsak az igényekkel, hanem a lehetôségekkel is. SAP Business One Az SAP mint a világ legjelentôsebb ERP-szállítója már 2004-ben piacra dobta Magyarországon is a KKV-k számára ajánlott Business One nevû termékét. A szoftver felépítése teljesen eltér a 35 éve a piacon méltán népszerûségnek örvendô R/3-as rendszerétôl. Ez egy úgynevezett vastag kliensû szoftver, ami lényegében azt jelenti, hogy az üzleti logika a PC-ken futó programokban testesül meg, míg a központban, vagyis a szerveren csak az adatbázis található. Ez a technológiai architektúra egyik oldalról jelentôsen csökkenti, vagyis olcsóbbá teszi a rendszer szerveroldali követelményeit, másik oldalról olyan felhasználói lehetôségeket rejt magában, amelyektôl a rendszer akár egy-két PC-s környezetben is mûködtethetôvé válik. Ezek a tulajdonságok végül is az olcsóbb, vagyis kedvezôbb beruházási konstrukciót támogatják. Ez azonban a pályázatokat illetôen némi gondot is jelenthet. Az SBO-licencek és a bevezetési költség a kisebb vállalkozások esetében olyan alacsony, hogy a beruházási igény nem éri el a 16 millió forintos alsó pályázati küszöbértéket. Egy példa Egy 5 felhasználós rendszer kialakítása normál esetben nem több mint 3-4 millió forint, amely már egy a cég méretéhez alkalmas szerver árát is magában foglalja. Ez az összeg nem pályázatképes. Az SBO így tehát érzékelhetô módon a legkisebb vállalkozásoktól a nagyobb középvállalatokig ( felhasználó) ad megfelelô megoldást a vállalatirányítás támogatására. Funkcionalitása és rugalmassága kiválóan alkalmassá teszi a kereskedelemmel és egyszerûbb gyártással foglalkozó vállalatok ügyvételének támogatására. A korszerû rendszerfejlesztési elveknek megfelelôen a kereskedelmi tevékenységet már a piaci munka támogatásával együtt biztosítja, a beépített CRM-funkciók révén. Olyan vállalkozások, amelyek egyedi eszközök értékesítését és követô szervizelését is végzik, jól hasznosíthatják a rendszer szervizmenedzsmentszolgáltatásait. Mindamellett természetesen, mint minden korszerû vállalatirányítási rendszer, biztosítja a pénzügy-, számvitel-, költségkontrolling funkciókat, valamint a szükséges riportálási eszközök segítségével 19

18 Melléklet - KKV megoldások támogatja a menedzsmentmunkát is. Beépített engedélyezési eljárása, valamint alertfunkciói révén lehetôvé teszi a munkafolyamatok irányítását és testreszabását is. A Synergon SAP-üzletága 2005-ben kezdte meg a termék értékesítését és speciális képességei kifejlesztését. Ennek révén az év során elkészült és bemutatásra került a temetkezési vállalkozások számára készült, speciális funkciókat magában foglaló Temetkezési modul, valamint kifejlesztettünk egy általános képességû, paraméterezhetô programot, amely middleware-ként összekapcsolhatóvá teszi az SBO-t a Synergon saját fejlesztésû kiskereskedelmi rendszerével, az SRS-el. Ezáltal olyan homogén rendszer jött létre, amely biztosítja a kis- és nagykereskedelmi vállalkozások számára a teljes, átfogó információfeldolgozást a pénztárgéptôl a központig, akár több, különbözô üzlet môködtetését is biztosítva. A Synergon tanácsadói az SAP R/3 környezetben megtanult vállalat- és folyamatismeretek, valamint hatékonyságnövelô technikák ismeretében nem csupán egy rendszert, de egy teljes megoldást valósítanak meg ügyfeleinknél. Bevezetési projektjeink kapcsán több alkalommal támogatást adtunk ügyfeleinknek a pályázati források elnyeréséhez is. Így nyugodtan állíthatjuk, ha a pályázat a projekt pénzügyi keretei alapján reális, akkor elnyerése és a projekt megvalósítása a Synergon támogatásával biztos sikerre vezet. Göndör László Irányítás kesztyûs kézzel Az SAP mysap All-in-One vállalatirányítási rendszerét egyre több kis- és közepes méretû vállalat választja. A gyôri Glovita Kesztyû Zrt.-nél a Synergon helyezte üzembe a rendszert. Az üzleti megoldásszállítás keretében a Synergon testre szabta a rendszert, telepítette a szükséges hardvereket, és elvégezte a rendszerintegrációs munkákat. A gyôri Glovita Kesztyû Zrt. már a nyolcvanas évek közepétôl hálózatba kötött személyi számítógépekre épülô, könyvelôi, pénzügyi és termelésirányítási modulokból álló rendszert használt, amelynek elemei egymástól elkülönülten mûködtek. A termelésirányítási rendszer ráadásul egyedi fejlesztésû volt, így technológiai frissítése, funkcionalitásának bôvítése körülményesebbé és költségesebbé vált. A cég vezetôi ezért olyan vállalatirányítási rendszert kerestek, amellyel a termelésirányítás magas szintû integrálása mellett a karbantartás és a továbbfejlesztés is könnyebbé válik. A szóba jöhetô ERP-rendszerek közül a mysap All-in-One felelt meg leginkább a Glovita igényeinek: a termelésirányítás valamennyi elemének integrálhatósága, az adatok konzisztenciájának biztosítása és az üzleti folyamatok átláthatósága a cég mûködésének egészére nézve. Fontos szempont volt továbbá, hogy az új rendszert a termelésirányítási folyamatok lehetô legkisebb változtatása mellett kell bevezetni, s használatától a részvénytársaság nem utolsósorban költségeinek csökkentését várta. A beruházás méretének megfelelôen a Glovita a projekt komplex megoldása érdekében egy további pályázatot írt ki tanácsadásra, projektvezetésre, oktatásra és támogatásra, melyet szintén a 20

19 Melléklet - KKV megoldások Marton József Synergon nyert el. A Glovita a projektet a GVOP es pályázaton keresztül elnyert európai uniós támogatásból finanszírozta. A projekt különlegességét adta, hogy a textilipar sajátosságai miatt több egyedi fejlesztésre is szükség volt. A Synergon szakembereinek alkalmassá kellett tenniük a teljes rendszert különbözô méretek, színek, ezek kombinációinak megkülönböztetésére, valamint a vevôi és sorozatgyártás közötti különbségek kezelésére. A bevezetés a pályázati pénzek odaítélése után 2005 utolsó negyedévében indulhatott. A Glovitánál a mysap All-in-One pénzügyi, számviteli, kontrolling-, logisztikai, termelésirányítási és emberierôforrás-gazdálkodás moduljait vezették be a projekt során, amely 2006 márciusában az adatok feltöltésével zárószakaszába lépett. A NEXON a Synergon alvállalkozójaként saját fejlesztésû Bér-, valamint Time- (beléptetô) moduljait szállította, amelyekhez a szükséges interfészeket a Synergon fejlesztette. A beruházás során a Synergon négy szervert, harminc munkaállomást és aktív hálózati eszközöket szállított és helyezett üzembe. A bevezetés körülményeirôl Marton Józsefet, a gyôri Glovita Kesztyû Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük. Milyen problémára nyújtottak segítséget a Glovita esetében a Synergon munkatársai? A textiliparban is erôs a verseny. A magyar vállalatok nehezen tudják felvenni a versenyt az olcsón és nagy tömegben gyártó külföldi (fôként ázsiai) konkurenciával. A versenyben maradáshoz gyors és pontos információkra van szükségük, hogy a megfelelô döntéseket meghozhassák, és válaszolni tudjanak a változásokra. A Synergon a rendszer bevezetésével nemcsak egy informatikai rendszert vezetett be, hanem a folyamatok ésszerûsítésével is hozzásegítette a vállalatot az átláthatóbb mûködéshez. Miért volt szükség az SAP-rendszer bevezetésére a Glovitánál? A többi vállalatirányitási rendszer mellett az SAP nagy elônye, hogy a legfejlettebb kontrollingmodullal rendelkezik, tehát standard eszközökkel ez a rendszer nyújtja a legjobb döntéstámogatási hátteret. Emellett az SAP kezeli leginkább az ügyfél speciális igényeit. Milyen elônyei származtak a Glovitának az új rendszer kiépítésével? Mennyiben jelent számukra elônyt az új rendszer? Az integráltság révén megszûnt a többszörös adatbevitel, így erôforrásokat lehetett átcsoportosítani. Több területen, elsôsorban a gyártásban, ahol eddig papíralapú adminisztrációt végeztek, áttértek a számítógépes rögzítésre. Így pontos és gyors információkhoz jutnak a termelés pillanatnyi állásával kapcsolatban. Az informatika kikerült az üzembe, az adminisztráció és költségei pedig jelentôsen csökkennek. 21

20 technológia IMS, FMC, SIP, NGN betûhármasok bûvöletében Az IP-alapú hangátvitel lenyûgözô térnyerése még mindig elenyészô a több mint kétmilliárd mobilelôfizetéshez képest. A mobilszolgáltatók régóta nyitottak a VoIP-megoldásokra, de ezek motivációját leginkább a piaci szabályozásokból adódó határok kitolása adta. Míg az adatátvitel számára nyújtott csomagkapcsolt szolgáltatások (GPRS) fejlesztései nagy lendületet kaptak, az üzleti modell gerincét alkotó telefonszolgáltatásuk ( core business ) a mai napig a hagyományosnak tekinthetô áramkör-kapcsolt megoldáson alapulnak. IMS Az IMS (IP Multimedia Subsystem) olyan architektúra, mely hang, video és szöveges üzenetek, egyszóval multimédiaszolgáltatások egységes hozzáférését biztosítja a felhasználók számára. Az IMS alapelvei és protokolljai az IP-telefóniából származnak, melynek egyik legjelentôsebb alkotóeleme a SIP (Session Initiation Protocol) jelzésprotokoll. A már ismert interneten megtalálható rendszerekkel szemben a leghangsúlyosabb különbség a szolgáltatás feletti teljes kontroll, beleértve a VoIP-, egyéb kapcsolódó IP-alapú rendszereket és nem utolsósorban az átvitelt biztosító menedzselt IP-hálózatot. Az IMS-szabványokat a 3GPP (3rd Generation Partnership Project) konzorcium határozta meg, mely a szolgáltatás hordozójául a 3G mobilhálózatokat tekintette. Az ETSI* által kidolgozott szabványok megteremtik annak lehetôségét, hogy az IMS-rendszerek a vezetékes hálózatokban is megjelenjenek. Az IMS bevezetésének segítségével a hozzáférési közegtôl jól elkülönítetten kezelhetôk az alkalmazások, ezáltal a vezetékes vagy mobil hozzáférési hálózat azonos szolgáltatások elérését teszi lehetôvé. Az alkalmazásokat tekintve az így kialakuló konvergens hálózat (FMC Fixed-Mobile Convergence) hatására két fôbb szolgáltatási modell tûnhet vonzónak a felhasználók számára. Egyik esetben ugyanazon eszközt használjuk otthoni, mobil, munkahelyi környezetben, s a készülékünk felismeri a rendelkezésre álló hálózatok (pl. WLAN & LAN, GPRS, Bluetooth & DSL, WiMax) közül a leghatékonyabbat, s ezen keresztül építi fel a kapcsolatát. Másik esetben egy telefonszám biztosítja az elérhetôséget a különbözô eszközökön, legyen az a mobilkészülékünk, asztali telefonunk vagy éppen a számítógépünkön futó alkalmazás (softphone). Mindkét eset szükségessé teszi, hogy a kommunikációs hálózat (vezetékes és mobil-) lehetôvé tegye a szolgáltatások függetlenítését annak helyétôl, a hozzáférés módjától és a felhasználó készülékétôl. Egy ilyen hálózat/szolgáltatás páros megvalósítása egy új generációs távközlési hálózat (NGN Next Generation Network) létrejöttét eredményezi. Szendrôi József *Etsi: Európai Telekommunikációs Szabványügyi Intézet O ttho n D S L háló zat Ú tkö zben H o tspo t F MC Mo bil háló zat L A N Iro da háló zat Új irányzatok VoIP A fejlett országokban a mobilszolgáltatók kilátásai nem túl biztatóak, mivel a piac telítettsége lassanként eléri azt a szintet, ahol már nehezen növelhetôk a bevételek. A mobilszolgáltatók számára új lehetôséget teremthet saját szolgáltatásuk kiterjesztése a vezetékes piacra, ahol új csatornák nyílhatnak meg az üzleti kommunikációs piac elérésére. Mit ismeretes, a VoIP-szolgáltatók viszonylag alacsony költséggel biztosítanak telefonálási lehetôséget úgy, hogy hozzáférési hálózatnak és átviteli közegnek az internetet használják. A mobilkészülékeken is elérhetô internetalapú telefonálás lehetôsége mind jobban ostromolja a mobilszolgáltatók piacát is, így szükségszerûen nyitniuk kell az interneten rohamosan terjedô megoldások felé. 22

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2005. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

A HBONE évi fejlesztési eredményei

A HBONE évi fejlesztési eredményei A HBONE 2014. évi fejlesztési eredményei 2015.03.31. Networkshop 2015 Sárospatak Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék HBONE gerinchálózati fejlesztések Egyéb nagyobb események Sulinet és Köznet könyvtárak

Részletesebben

A SCI-Network és az önkormányzati infokommunikáció

A SCI-Network és az önkormányzati infokommunikáció SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu A SCI-Network és az önkormányzati infokommunikáció Kocsis László vezérigazgató Nem tudtuk,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a

A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a A célok nem, csupán a célpontok és az eszközök változtak Az ezredfordulón (2000. évben) a hazai informatikai piac legnagyobb szereplője a Synergon holding struktúra kialakítása keretében célul tűzte ki

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Szabó Zoltán Ph.D Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek Tanszék Az IT szervezet, mint szolgáltató Milyen az IT hazai elismertsége? Az IT Innovációs

Részletesebben

Hotspot környezetek. Sándor Tamás. főmérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49. info@scinetwork.

Hotspot környezetek. Sándor Tamás. főmérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49. info@scinetwork. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. Hotspot környezetek T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Sándor Tamás főmérnök Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk.

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés ANMS Távközlési szolgáltatók számára Az ANMS egy fejlett

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Egy országos IP hálózat telepítésének tapasztalatai Szolgáltató születik

Egy országos IP hálózat telepítésének tapasztalatai Szolgáltató születik SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Egy országos IP hálózat telepítésének tapasztalatai Szolgáltató születik Nem tudtuk, hogy

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Parádi Csaba cégvezető Dr. Takács Tibor Fejlesztési vezető Rubin Informatikai Zrt Hardver- és szoftverfejlesztés Prepaid számlázó rendszer Infrastruktúra

Részletesebben

Paradox márkanevû riasztóberendezések

Paradox márkanevû riasztóberendezések Paradox márkanevû riasztóberendezések A Paradox Security Systems termékeket Az EVO48 és EVO192 új központok forgalomba hozatalával az EVO széria egységes Magyarországon a Cadillac Zrt. forgalmazza. A cég

Részletesebben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Mérő Gábor PepsiAmericas Kft Technikai szolgáltatási Vezető Hajdú Miklós ICON Számítástechnikai Rt Alkalmazás- és Rendszerfelügyeleti

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

HBONE aktualitások február

HBONE aktualitások február HBONE aktualitások február 2012.02.02. HBONE ülés Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék Az elmúlt hónapok eseményei Várható események Egyéb 2. oldal Az elmúlt hónapok eseményei A DWDM gerinc még mindig

Részletesebben

A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére

A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére Sajtótájékoztató 2010. október 6. A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére Szekeres Viktor Gloster telekom Kft. Mészáros Attila Cisco Magyarország Kft. Mai témáink Rövid bemutatkozás

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán + Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán + Hazai környezet - stratégiák 1 Széll Kálmán Terv Nemzeti Reform

Részletesebben

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár HTE MediaNet 2013 konferencia 2013. Október 3. Velence Bevezetés Miért volt

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

TM Magyarország. Nehezített pálya

TM Magyarország. Nehezített pálya TM Magyarország Nehezített pálya Tematika Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara köszöntője Bemutatkozás Miért vagyunk itt? Működés optimalizálás és kríziskezelés projekt bemutatása SZÜNET Vendég előadó

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét!

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó? Adatközpont

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

A Jövő Internete - általános tervezési ajánlások

A Jövő Internete - általános tervezési ajánlások HTE INFOKOM 2014 konferencia és kiállítás Kecskemét, 2014. okt. 8-10. A Jövő Internete - általános tervezési ajánlások Dr. Abos Imre egyetemi docens abos@tmit.bme.hu BME Távközlési és Médiainformatikai

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Mátrai Gábor hírközlési elnökhelyettes Információs társadalom és tartalomfogyasztás 2012. június 14. Globális trendek európai és nemzeti

Részletesebben

Everything Over Ethernet

Everything Over Ethernet Everything Over Ethernet Következő Generációs Adatközpontok felépítése Lenkei Árpád Arpad.Lenkei@snt.hu 2009. November 12. www.snt-world.com 0 0 Tartalom Adatközpont 3.0 Migráció fázisai, kihívások Építőelemek

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

A HBONE 2004. évi fejlesztési eredményei

A HBONE 2004. évi fejlesztési eredményei A HBONE 2004. évi fejlesztési eredményei Farkas István MTA SZTAKI 1 Tartalomjegyzék A gerinchálózat kiterjesztése Új nagysebességű végpontok Központi bővítések Vidéki bővítések Meglévő végpontok bővítése

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22.

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22. 2014-2020 Infokommunikációs fejlesztések Dr. Kelemen Csaba 2014. február 22. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE Az Európai Bizottság Ex-ante feltételekhez köti a támogatások odaítélését Digitális növekedésre

Részletesebben

Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ

Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 1 PTA CERT-Hungary Központ 2005. január 1-től látja el a Kormányzati CERT szerepet

Részletesebben

Önkormányzati és. kistérségi infokommunikációs kihívások. Lengyel György projekt igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Önkormányzati és. kistérségi infokommunikációs kihívások. Lengyel György projekt igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. Önkormányzati és SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu kistérségi infokommunikációs kihívások Lengyel György projekt igazgató

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Stratégiai koncepció kialakításának logikája Budapest, 2005. október 17. A BCG TANÁCSADÓI TÁMOGATÁST NYÚJT AZ NHH-NAK A SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁBAN BCG nyilvános

Részletesebben

NEMZETI HÁLÓZATFEJLESZTÉSI PROJEKT (NHP) Ezidáig és tovább. 2013.10.03. Bancsics Ferenc Projekt koordinátor

NEMZETI HÁLÓZATFEJLESZTÉSI PROJEKT (NHP) Ezidáig és tovább. 2013.10.03. Bancsics Ferenc Projekt koordinátor NEMZETI HÁLÓZATFEJLESZTÉSI PROJEKT (NHP) Ezidáig és tovább 2013.10.03. Bancsics Ferenc koordinátor http://www.hte.hu/web/infokom2012/program#kormányzatiinfokommunikáció 2 Az indulás 2011. július: Az Állam

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

A HBONE+ projekt kapcsán megjelent új hálózati lehetıségek

A HBONE+ projekt kapcsán megjelent új hálózati lehetıségek A HBONE+ projekt kapcsán megjelent új hálózati lehetıségek 2012.02.23. HBONE+ projekt Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék Elızmények Hálózat jelenlegi állása, lehetıségek Közeljövı TÁMOP 4.1.3 2.

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Rendszerbevezetés Saját tulajdonú HW/SW komponensek Rendszerintegráció

Rendszerbevezetés Saját tulajdonú HW/SW komponensek Rendszerintegráció Költséghatékony IT üzleti modellek Tóth Zoltán üzlettámogatási igazgató Három út Üzleti folyamatok tervezésének lehetséges irányai Rendszerbevezetés Saját tulajdonú HW/SW komponensek Rendszerintegráció

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András Globális trendek lokális stratégiák Kovács András CLOUD KOLLABORÁCIÓ FOLYAMATFEJLESZTÉS CRM MOBILITÁS ALKALMAZÁSOK PLATFORMOK Strausz János FUJITSU Sales Operations Manager Veres Zsolt IBM Magyarország

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Minőségi megoldások IT infrastruktúra üzemeltetésre és felügyeletre

Minőségi megoldások IT infrastruktúra üzemeltetésre és felügyeletre CNW Rendszerintegrációs Zrt. Kozma Csaba vezető tanácsadó Minőségi megoldások IT infrastruktúra üzemeltetésre és felügyeletre Cégbemutató 2012. március 27.» Budapest CNW Rendszerintegrációs Zrt. 1994 óta

Részletesebben

KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi Ikt.sz.:D.617/16/2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

Jövőbe mutató Siemens épülettechnikai megoldások az Odoo projektben

Jövőbe mutató Siemens épülettechnikai megoldások az Odoo projektben Jövőbe mutató Siemens épülettechnikai megoldások az Odoo projektben A Siemens támogatásával az előkelő hatodik helyet szerezték meg a Budapesti Műszaki Egyetem tanulói a m a d r i d i S o l a r D e c a

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben

IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben it Service Management Forum 2005 Vámosi Róbert MVH Virágh Tamás HP 2005.03.18. Copyright 2005 MVH - HP. Minden jog fenntartva. 1 MVH IIER IT menedzsment

Részletesebben

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 Új utakon az EDR Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Fornax ZRt. Nagy Zoltán Vezérigazgató helyettes Budapest, 2009. április 9. Tartalom 1. Kézzelfogható

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

DW/BI rendszerek kialakítása bevezetői szemszögből. Gollnhofer Gábor - Meta Consulting Kft.

DW/BI rendszerek kialakítása bevezetői szemszögből. Gollnhofer Gábor - Meta Consulting Kft. DW/BI rendszerek kialakítása bevezetői szemszögből Gollnhofer Gábor - Meta Consulting Kft. Bemutatkozás Meta Consulting Kft. BI, DW és CRM rendszerek tervezése és kialakítása rendszerintegráció, egyedi

Részletesebben

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Németh Sándor Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10. nemeths@invitel.co.hu Tel. : +36 1 801 15 00 Tartalom 2 A tipikus IT infrastruktúra

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben