Bevezetô. Tartalom. Kedves Olvasóinknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! Szentiványi Kinga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetô. Tartalom. Kedves Olvasóinknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! Szentiványi Kinga magasyn@synergon.hu"

Átírás

1

2 Tartalom Stratégia A Synergon stratégiája: növekedés 4 Čech az új cseh vezérigazgató 6 Kitekintô SAKE it! 6 Magyar-orosz IT-együttmûködés 7 A kínai távközlési piac sajátosságai 8 IDM-technológia a bankszektor szemszögébôl 9 Esettanulmány Nem a szerencsére bízzák 11 Az egészséges hibrid 12 A rendszergazda szemével 13 Technológia Huawei S3100 LAN Switch 14 Esettanulmány Áram szüntelenül 14 T-Com hálózatbôvítés 15 MTelekom: behálózva 16 Norbi Update a Synergonnal 17 Synergon-kassza a Zwacknál 18 Melléklet SAP Business One a kis- és középvállalatok számára 19 Irányítás kesztyûs kézzel 20 Technológia IMS, FMC, SIP, NGN betûhármasok bûvöletében 22 Rendezett rendszerek (1. rész) 23 Sztenderdizált hálózatmenedzsment 24 Az élô üzleti kommunikáció 25 Hátország 27 Kortárs Galéria Elôd László - fotómûvész 28 Szabadidô A lóerôk lovagjai és lovagnôi 30 ArcSyn 31 Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Nyrt Budapest, Baross u Telefon: Fax: Felelôs kiadó: Varga Péter Szerkesztô: Szentiványi Kinga Mûvészeti elôkészítés: Absolut Reklám Kft. Fotó, portré: Bozsó András, Zalka István ISSN X Magasynunk ingyenesen megrendelhetô honlapunkon. Bevezetô A nyár a pihenés és a regenerálódás idôszaka, a Synergon számára azonban ez az idôszak is másfajta feltöltôdéssel telik. Tavasszal kezdett dolgozni két új vezetônk Radnóty Zoltán és dr. Tóth Zsolt, akik a csoport, illetve a hazai anyavállalat irányításért és mûködéséért felelnek. Új szemlélettel és lendülettel érkeznek, új gondolatokkal és tartalommal segítve a cégcsoport középtávú stratégiájának kialakítását, ami megalapozza a cégcsoport további dinamikus fejlôdését. E lapszámunk elsôként nekik ad lehetôséget a bemutatkozásra. Magasynunkban továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az esettanulmányokra, így most is több oldalról mutatjuk be az informatika helyét és szerepét a gazdasági élet körforgásában. Szakolvasóink számára elhelyeztünk néhány, technikai finomságokat is tartalmazó cikket. Kortárs Galéria rovatunkban pedig egy búvárfotós nézôpontját ismerhetjük meg. Számunkat egy igazi nyári témával, a motorozással zárjuk. Kedves Olvasóinknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! Szentiványi Kinga 3

3 stratégia A Synergon stratégiája: növekedés A dinamikus növekedés, a régiós terjeszkedés, valamint az ügyfelek minél szélesebb körû minôségi kiszolgálása áll a Synergon elkövetkezô három évre szóló stratégiájának középpontjában. Bár a teljes stratéga legkorábban szeptemberben annak igazgatósági elfogadása után válik nyilvánossá, legfontosabb pontjaiba Radnóty Zoltán, a Synergon Csoport vezérigazgatója, valamint dr. Tóth Zsolt, a Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgatója betekintést engedett. Hogy áll jelenleg a stratégiaalkotás folyamata? Radnóty Zoltán: Az új vezetés már meghatározta a Synergon elkövetkezô évekre vonatkozó stratégiájának fôbb vonalait. A stratégia részleteit várhatóan augusztus végére dolgozzuk ki, majd ôsszel ismertetjük befektetôinkkel, illetve ügyfeleinkkel. Mit lehet tudni az új stratégia fôbb pontjairól? R. Z.: Stratégiánk alappillérén, azaz a növekedést fókuszba helyezô fejlôdésen nem változtattunk: az elkövetkezô három évben olyan dinamikus növekedést szeretnénk produkálni, melynek eredményeként a csoport éves árbevétele megközelíti majd a milliárd forintos szintet, a jelenlegi 20 milliárd forinttal szemben. Ennek következtében várakozásaink szerint a csoport eredménye három éven belül milliárdos nagyságrendû lehet. Milyen terjeszkedési tervei vannak a cégnek, s változott-e az akvizíciós országok listája? R. Z.: Piaci részesedésünk további növelése mellett stratégiánk részét alkotják az akvizíciók is. Ezeket elsôsorban azon piacokon kívánjuk végrehajtani, amelyeken gyors piaci növekedés várható. A fô változás a prioritások áthelyezése: Szlovákiában organikus növekedést képzelünk el, s a korábbiakkal ellentétben a délszláv területek háttérbe szorulnak, mivel két fô célpontunk Románia és Ukrajna lesz az elkövetkezendô három évben. Ezen országokban várakozásaink szerint a régiós átlagot meghaladó IT-piaci növekedés fog kibontakozni az elkövetkezô években. Mi biztosítja a növekedés forrását az elkövetkezô években? Radnóty Zoltán Végzettség Pénzügyi és Számviteli Fôiskola Buckinghamshire College Management Science Brunel University MBA Szakmai pályafutás Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt., vezérigazgató Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt., vezérigazgató-helyettes 2006 Synergon Csoport, vezérigazgató Idegen nyelv angol Dr. Tóth Zsolt: Elsôsorban a nagyobb hozzáadott értékû, magasabb szolgáltatás és tanácsadástartalmú projektek felé kívánunk elmozdulni, amit természetesen a kapcsolódó hardverszállítás és -kereskedelem is ki fog egészíteni. A hardverszállítások közül is azon projektek felé kívánunk orientálódni, melyekhez nagyobb hozzáadott értékû mérnöki munka tartozik. Itt szükséges megemlíteni a belsô átszervezéseket is: csoportszinten mátrixirányításra térünk át, mely kihasználhatóvá teszi az eddig ki nem használt szinergiákat, illetve adott esetben költségmegtakarításokat tesz lehetôvé a Synergon Csoport számára. Mit éreznek majd az átalakításból, illetve a stratégia megvalósításából az ügyfelek? R. Z.: Az ügyfelek számára feltétlenül pozitívumot jelent, hogy a lokális termékek mellett a jelenleginél is egységesebb, csoportszintû termék- és szolgáltatáspalettát tudunk majd kínálni. Ennek megvalósításához fel kívánjuk használni más piacok tapasztalatait is, azaz egy kiváló minôségû tudástranszfert akarunk megvalósítani, mely természetesen a szolgáltatások minôségében is megmutatkozik majd. Mindezek következtében ügyfeleink egy egységes Synergon-termékpalettával találkoznak az egész régióban, ami fôleg azon cégek számára lesz majd kedvezô, amelyek a régió több piacán is jelen vannak, illetve ezen piacokon szeretnének terjeszkedni. Egyre több ügyfelünk rendelkezik például Romániá- 4

4 ban és Ukrajnában leányvállalattal, így számukra kifejezetten elônyös, hogy már egy ismert és jól bevált rendszert alkalmazhatnak majd ebben az országban is. A fentieknek köszönhetôen ügyfeleink számára érdemi versenyelônyt tudunk teremteni régiós versenytársaikkal szemben. Célunk tehát egy gyors, a felhasználói igényekre rugalmasan reagáló, a technológiai fejlôdést követô szervezet biztosítása. Hogyan érintheti a hazai piaci versenyt, illetve a Synergon piaci pozícióját az elmúlt idôszak piaci koncentrációja? T. Zs.: A piaci koncentráció, melynek egyik jelentôs példája a KFKI felvásárlása nemrégiben, pozitív hatással van a Synergon pozícióira. E folyamatok nyomán a Synergon marad az egyetlen magyar tulajdonú cég, amely mérete és széles kompetenciái miatt a hazai és régióbeli ügyfélkört hatékonyan tudja kiszolgálni. A jelenlegi kormányzati szándékok arra irányulnak, hogy a magyar cégek számára kedvezôbbé tegyék a közbeszerzési törvényt. Számunkra tehát pozitív tényezôt jelenthet, hogy a Synergon az EUpályázatokon mint a legjelentôsebb hazai tulajdonban álló ITcég nagyobb eséllyel indulhat. A piaci koncentráció számunkra abból a szempontból is kedvezô, hogy míg versenytársaink a tranzakciókkal vannak elfoglalva, mi továbbra is a piacra, illetve a már meglévô és potenciális új ügyfelekre kívánunk fókuszálni. Milyen hatással lehetnek a nemrég bejelentett megszorító intézkedések a Synergon számára? T. Zs.: A megszorító intézkedések hatását egyelôre meghatározott partnereink is most értékelik. Az bizonyos, hogy a piacról forrásokat vonnak majd el, ami a piaci növekedés lassulásával járhat. Ugyanakkor pozitív lehet a Synergon számára a hatékonyabb államigazgatási rendszer kialakítása, mely biztosan nem valósulhat meg fejlett informatikai háttér nélkül, a nagyon rövid távon tervezett egészségügyi intézkedésekhez pedig szintén komoly informatikai beruházásokra van szükség. A közszférában végrehajtandó jelentôs létszámleépítések szintén informatikai fejlesztéseket igényelnek. Az önkormányzati és egészségügyi reformok is hasonló változást hozhatnak? T. Zs.: Az önkormányzati átalakításoknak is része kell hogy legyen egy fejlettebb informatikai infrastruktúra, amelynek kialakításában nyilván szeretnénk szerepet kapni. Ezenkívül cégünk jelenleg is komoly szerepet játszik az EU-s forrásokat felhasználó kistérségi fejlesztési projektekben, melyek várhatóan továbbra is folytatódni fognak. Amennyiben pedig a magántôke az egészségügyben nagyobb teret kap, az eddigieknél nagyobb fejlesztésekre számíthatunk, ami mind a belsô informatika, mind az ügyfélkiszolgálás színvonalnövelésének igényét jelenti. Hogyan hat a Synergon Csoportra a forint gyengülése? Dr. Tóth Zsolt Végzettség Budapesti Mûszaki Egyetem informatika, Phd Moszkvai Energetikai Egyetemen villamosmérnök Szakmai pályafutás Andersen Consulting, vezetô tanácsadó GE Lighting Europe, IT-Infrastruktúravezetô Budapest Bank, IT-Infrastruktúra-vezetô GE EU Szolgáltatási Központ, IT-igazgató Transcom Hungary Kft., vezérigazgató-helyettes 2006 Synergon, vezérigazgató R. Z.: Viszonylag kicsi a devizakitettségünk, így ebbôl a szempontból a forint gyengülése cégünkre kevéssé hat, s a hatást tovább mérsékli devizapozícióink menedzselése is. Másik oldalon viszont az ügyfeleink számára a beruházások költsége várhatóan emelkedik majd, ami egyes projektek elhalasztásához vezethet. Mindez azonban nem verseny-, hanem piaci hátrány a Synergon számára, hiszen ez a hatás versenytársainknál ugyanúgy jelentkezik majd, mint nálunk. Milyen vízióval rendelkeznek a Synergon Csoportról? Milyen lehet a cég öt év múlva? T. Zs.: Reményeink szerint öt év múlva a jelenlegi székház már kicsi lesz az anyacégnek, mivel addigra a mostani létszám mintegy duplájával szeretnénk már dolgozni. Hazai szinten elsôsorban az organikus növekedésben rejlô lehetôségeket akarjuk kihasználni, de azért az itthoni piacon sem zárható ki az akvizíció lehetôsége. Idegen nyelv angol orosz R. Z.: Azt várom, hogy ötéves távlatban mrd Ft-os éves bevétellel tudunk majd büszkélkedni, ami természetesen nemcsak az organikus, hanem a tervezett akvizíciós stratégia hatásának is köszönhetô lesz. Úgy gondolom, hogy öt éven belül további piacokra fogunk belépni, és ezeken a piacokon olyan, jelentôs piaci pozíciókkal bíró tagcégekkel rendelkezünk majd, melyek az adott piacon az elsô 10 szereplô között vannak. A fentiek hatására három éven belül terveink teljesülése esetén nem tartom kizártnak, hogy a Synergon részvényeinek árfolyama a jelenleginek duplájára növekszik majd. 5

5 Čech az új cseh vezérigazgató március 20-tól a Synergon Csoport csehországi tagvállalatát, az Infinityt új vezérigazgató, Vladimir Čech irányítja. Célja, hogy a tavalyi évben megkezdett reorganizációt befejezve a társaságot növekedési pályára állítsa. Az új vezérigazgató Az Infinity reorganizációját a társaság korábbi vezérigazgatója, Hanus Weisl 2005 elején kezdte meg, akinek a szervezeti átalakításoknak köszönhetôen sikerült stabilizálni a vállalat mûködését. Az új vezérigazgató legfôbb feladata az Infinity piaci pozícióinak megerôsítése, valamint a társaság növekedési pályára állítása lesz. A cél, hogy az infinity a Synergon Csoport többi tagvállalatához hasonlóan az idei évet pozitív eredménnyel zárja majd. Vladimir Čech Vladimir Čech (39) villamosmérnöki diplomáját a Cseh Mûszaki Egyetemen szerezte. Több csehországi társaságnál töltött be vezetô beosztást (PCS vezetô programozó, PPF vezetô informatikus [CIO], Eline elnök), majd független IT-tanácsadóként dolgozott ben lett az Infinity munkatársa, ahol vezérigazgatói kinevezéséig mûszaki igazgatóként a társaság projektjeinek szakmai irányítását végezte. A Synergon április 28-án CZK összeggel megemelte csehországi tagvállalata, az Infinity a.s. alaptôkéjét. A tôkeemelést követôen az Inifnity a.s. alaptôkéje CZK összegre, a Synergon társaságbeli részvénytulajdona pedig 75,8 százalékról 91,7 százalékra emelkedett a cseh leányvállalatban IV. név 2002 IV. név 2003 IV. név 2004 IV. név Barát Szabolcs Infinity 12 havi gördülô árbevétel és üzemi eredmény (mft) Forrás: Synergon, portfolio.hu 2005 IV. név kitekintô SAKE it! A Synergon képviseli a magyarországi cégeket az Európai Uniós Bizottság által kiírt hatodik kutatás-fejlesztési keretprogram részeként megvalósítandó SAKE projektben. Részvétele a tíz uniós szervezet közös szoftverfejlesztési munkájában szorosabbra fûzi a Synergon kapcsolatait az európai technológiai transzferközpontokkal. Az Európai Unió támogatásával létrejött hatodik kutatás-fejlesztési keretprogram részeként kiírt SAKE (Semantic-enabled Agile Knowledge-based e-government) projekt résztvevôjeként a Synergon és kilenc egyéb uniós szervezet fejleszti azt a szoftvert, amely az uniós elôírásoknak megfelelôen jelentôsen megkönnyíti és felgyorsítja a tagállamok államigazgatási szerveinek munkáját. Az új szoftver dokumentumkezelô, tudásmenedzsment- és változáskezelô moduljai biztosítják a felhasználóknak a munkájukhoz elengedhetetlen naprakész információkat. A rendszer nyomon követ és meghatározott ontológiai szabályok szerint segít az összes érintett dokumentumba átvezetni minden, a külsô és belsô szabályozási környezetben lezajlott változást. A fejlesztésben részt vevô nemzetközi konzorcium tagjai között európai uniós egyetemi kutatóintézetek, technológiai fejlesztô cégek és végfelhasználók egyaránt képviseltetik magukat. A nemzetközi fejlesztési projektet a görögországi székhelyû PLANET SA, Dél-Európa egyik legnagyobb tanácsadó cége koordinálja. A tervek szerint az új szoftver 2008 közepétôl lesz elérhetô az Európai Unió államigazgatási szervei számára. A rendszer nyitott forráskóddal kerül majd forgalomba az unió területén. 6

6 Az EU-s kutatásfejlesztési programról a Synergon munkatársát, Cseh Balázst kérdeztük. Miben rejlik a szoftver elônye, mûködése? Cseh Balázs: A szoftver intelligens mûködést biztosít, melynek alapja egyrészt azon szervezeti mûködési folyamatok leírása, melyek elôsegítik az adott feladathoz szükséges rendszerben megtalálható tudáselemek hatékony keresését. Másrészt pedig a szemantikus webtechnológiák felhasználása, melyek az információtechnológia következô generációs megoldásait jelentik. Mikor lesz elérhetô az EU tagállamain belül? Cs. B.: A projekt 2009 tavaszán fog véget érni, az alkalmazás ezután minden EU-tagország számára elérhetôvé válik. Kik vesznek részt a fejlesztésében? Cs. B.: A fejlesztésben 5 ország 11 szervezete vesz részt, melyek között vannak egyetemek, profitorientált vállalatok és kormányzati, önkormányzati intézmények is. Mit jelent ez a projekt a Synergon számára? Cs. B.: A Synergon refenciával rendelekezik a magyar EUDOK létrehozásával a dokumentum- és workflow-menedzsment témakörében, illetve tapasztalatot szerzett az EU-s szabályrendszer alkalmazásában. Ez a projekttagság elismerés a fenti referenciáét illetôen. A projekt kedvezôen befolyásolja a cég nemzetközi elismertségét, és javítja kapcsolatrendszerét, ami fontos tényezô a Synergon regionális terjeszkedése és tevékenysége során. A SAKE fejlesztésében részt vevô szervezetek: Karlsruhei Egyetem Információtechnológiai Kutatóintézete, Athéni Nemzeti Mûszaki Egyetem Kommunikáció- és Számítógéprendszerek Intézete, Városok az Interneten Szövetség (Lengyelország), Kassai Mûszaki Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Synergon Informatika Rt., Pireuszi Egyetem Kutató Központja. Farkas Cintia Magyar-orosz IT-együttmûködés A magyar orosz kapcsolatrendszerbe az informatikai és hírközlési ágazat aktívan kapcsolódott be, s ennek köszönhetôen intenzív együttmûködés alakult ki a két ország között. A tudásalapú, technológiaorientált területeknek szentelt kiemelt orosz figyelmet jelzi többek között az a tény is, hogy a kormányközi gazdasági vegyes bizottság élén orosz részrôl az informatikáért és hírközlésért felelôs miniszter áll. Az orosz és a magyar informatikai minisztériumok tevékenységét már 2003-tól aktív együttmûködés jellemezte, a megkötött egyezmények a kormányzati kapcsolatok erôsítése mellett az üzleti és a tudományos kapcsolatrendszert is fejlesztették, s megfogalmazódtak a magyar orosz együttmôködés fô irányvonalai, keretet adva a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséhez a hírközlés és az információs technológiák terén. Ennek keretében kifejezett hangsúlyt kaptak azok a területek, amelyekben a két országnak aktuális tennivalói akadnak, így a digitális írástudás elterjesztése, a digitális szakadék csökkentése, az e-közigazgatás, az elektronikus kereskedelem, illetve az informatikai biztonság, a hírközlési kapcsolatokat érintôen pedig kiemelt szerephez jutott a digitális televíziós és rádiós mûsorszórás is, valamint az üzleti, illetve a tudományos-kutatási együttmûködés elôsegítése. A Magyar Orosz Gazdasági Vegyes Bizottság keretében dr. Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési minisztérium politikai államtitkárának vezetésével Infokommunikációs és Innovációs Munkacsoport alakult. A munkacsoport január i üléseinek leghangsúlyosabb témája a nanotechnológiai kapcsolatok fejlesztése volt. A magyar orosz infokommunikációs technológiák és innovációs munkacsoport ülésén a felek elhatározták, hogy a Magyar Köztársaság Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatala és az Orosz Föderáció Szövetségi Innovációs és Tudományos Ügynöksége intézkedési tervet készít a közös kutatási eredmények hasznosítását kiaknázva a magyar orosz nanotechnológiai innovációs központ létrehozásáról. A tervben szereplô nyolc intézkedés olyan gyakorlati lépéseket határoz meg határidôket és felelôsöket megjelölve, mint például a kapcsolódó szellemi tulajdonok értékelése és apportálása, az alaptôke meghatározása, illetve az innovációs központ kutatás-fejlesztési programjának meghatározása. Az intézkedési tervet a Magyar Orosz Gazdasági Együttmûködési Kormányközi Bizottság nemzeti tagozatának elnökei, dr. Kóka János és Leonyid D. Rejman miniszterek Putyin orosz elnök február 28-i magyarországi látogatása alatt írták alá. A hazánk és az Oroszországi Föderáció között létrejövô nanotechnológiai megállapodás részleteinek egyik fontos pontja a Miskolcon létrejövô magyar orosz nanotechnológiai kutatóközpont a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány bázisán. A központ feladata lesz közös tudományos kutatás- és technológiai fejlesztés, know-how- és technológiacsere, illetve a kétoldalú kutatói mobilitás koordinálása, valamint az együttmûködés keretében létrejövô eredmények piaci hasznosítása. A meghatározott gyakorlati lépéseknek köszönhetôen legkésôbb 2006 ôszén megindulhat a közös kutatómunka, valamint létrejöhet a Magyar Orosz Nanotechnológiai Innovációs Központ. Ezzel új fejezet nyílt a magyar orosz kutatás-fejlesztési együttmûködés területén: Magyarország és az Oroszországi Föderáció együtt kíván kutatást és fejlesztést végezni a nanotechnológiai területén. A magyar kormányzat lehetôséget kíván teremteni az ágazat magyar gazdasági szereplôinek külpiaci pozícióik erôsítésére és új üzleti lehetôségek megteremtésére. Ennek érdekében tavaly az IHM támogatásával a Graphisoft Rt., a Kürt Rt., a Megatrend 2000 Rt., 7

7 a Synergon Informatika Rt., a Tigra Kft., a VisData Kft. és a Vírusbuster Kft. közös standon képviselte a magyar infokommunikációs ágazatot a Magyarország az EU-ban Oroszország hagyományos partnere címû nemzeti kiállításon, Moszkvában. A vállalati szintû kapcsolatok élénkítése érdekében az IHM az orosz társminisztérium és az orosz szakmai szövetség együttmûködésével Magyar Orosz ICT Fórumot is szervezett a kiállításon. Takács Szabolcs A kínai távközlési piac sajátosságai A kínai távközlési piac fejlôdése szorosan összefügg Kína dinamikus gazdasági fejlôdésével óta az ország telekomszektora olyan óriási lépésekben halad elôre, hogy sebessége túlszárnyalta az ország gazdasági bôvülésének ütemét is. A reformfolyamatok elindítását, illetve a piaci mechanizmus létrejöttét követôen 1998 után repedezni kezdtek a monopólium falai a kínai távközlési szektorban. A kínai telecom iparág óriási fejlôdést élt át, miután a vállalati, postai és mobilszolgáltatás kormányzati ösztönzésre elvált a hagyományos távközlési üzletágtól. A hetedik ötéves terv kezdete óta Kína távközlési szektora rohamléptekben halad elôre, s növekedési üteme az elmúlt években többször is meghaladta a GDP bôvülésének dinamikáját óta számottevôen emelkedett a telefon-elôfizetôk száma: évente 100 milliós bôvülést lehetett tapasztalni, míg a távközlési piac bevétele ez idô alatt évi 30 százalékkal nôtt végére a vezetékes hálózatban 27 százalékos penetrációról lehetett beszélni, ami 350 millió elôfizetôt takart, míg a mobilpiacot 30,3 százalékos penetráció jellemezte, 390 millió elôfizetôvel. Az internet-elôfizetôk száma ugyanakkor jelenleg eléri a 111 milliót, akiknek 37,5 százaléka szélessávot használ. Az elkövetkezô 5 esztendôben a kínai távközlési piacon további erôsödésre lehet számítani, hiszen az elôfizetôk száma és a lefedettségi ráta elmarad az európai országokéhoz képest. A jelenlegi várakozások szerint 2010-re a telefon-elôfizetôk száma 1,13 milliárdra nô Kínában, azaz között mintegy 380 millióval emelkedne a számuk, ami éves szinten 77 milliós bôvülést takar. Az elôfizetôk számának dinamikus emelkedése az elmúlt években az árbevételben is lecsapódott: 2005 végére a China Telecom bevétele elérte az 582 milliárd jüant, 12 százalékkal túlszárnyalva az elôzô évi adatot. A prognózisok alapján 2010-re az árbevétel meghaladja a 900 milliárd jüant, ami éves 9,5 százalékos növekedésnek felelne meg, azaz meghaladná a GDP bôvülésének ütemét. A vezetékes vonalak terén viszonylag szerény növekedésre lehet ugyan számítani, az adatátvitel, különösen a szélessávú internet azonban a növekedés elsôdleges forrását adhatja, hasonlóan a mobilágazathoz. végbemenô trendhez. Az elkövetkezô 8-10 évben a China Telecomnak a helyi és a nemzetközi kommunikáció, internet-felhasználás, ICT, mobiltávközlés terén kell jelentôs fejlôdést elérnie. Sôt teljes körû távközlési szolgáltatóként kell helytállnia, integrált internetfelhasználást, ICT-szolgáltatást nyújtva. A China Telecom-csoport jelenlegi hálózata és fejlôdési trendje A China Telecom-csoport Kína legnagyobb távközlési szolgáltatója, mely egyúttal a világ legnagyobb vezetékes telefonhálózatát tudhatja magáénak. A China Telecom a helyi és a nemzetközi vezetékes hálózati infrastruktúrát irányítja, beleértve a helyi vezeték nélküli loopokat, hang-, adat-, kép-, multimédia- és információátviteli szolgáltatásokat nyújt, s a nemzetközi távközlési szolgáltatásokra vonatkozó ügyintézéseket, illetve a tengerentúli telekommunikációs piac feltérképezését is végzi. Ezenkívül a távközlési és információs szolgáltatásokra, valamint a kutatás és fejlesztésre vonatkozó feladatokat is ellát. National Backbone Network Sólyomi Dávid A China Telecom céljai A távközlési szolgáltatóknak számos kihívással kell szembenézniük, úgy mint többek között a 3G licencekkel, a VOIP-technológia megjelenésének hatásával, a személyre szabott, értéknövelt szolgáltatások nyújtásával. A China Telecom számára az egyik legfontosabb kihívás, hogy sikeresen tudjon alkalmazkodni a nemzetközi távközlési piacon MAN MAN 1 MAN 2 MAN 3 MAN 4 MAN 5 MAN n 8

8 A China Telecom rövid története Az eredetileg China Posts and Telecom Directorate-General néven szereplô céget 1995-ben jegyezték be China Telecom néven ban a postai üzletág különvált a távközlési ágazattól, egy évvel késôbb pedig a mûholdas és a mobilszolgáltatás is elkülönült egymástól ben megalakult a China Telecom Group, míg 2001-ben újabb szervezeti változás történt, s 2002 májusában megalakult az új China Telecom Group szeptember 10-én a China Telecom Group a Shanghajban, Jiangsuban, Zejiangban és Guangdongban meglévô érdekeltségeit is rendbe szedte, s a társaság részvényeit november 14-én a New York-i, majd egy nappal késôbb a hongkongi tôzsdére is bevezették. IDM-technológia a bankszektor szemszögébôl Az elmúlt években a bankszektor mind az üzleti fejlesztéseket, mind pedig az informatikai beruházásokat tekintve rendkívül aktív volt, és az elôrejelzések szerint ez a tendencia az elkövetkezô idôszakban is folytatódik, bár kisebb lendülettel. Trendek A mind fokozottabb verseny arra készteti a pénzügyi szektor szereplôit, hogy egyre komplexebb szolgáltatásokkal álljanak ügyfeleik rendelkezésére, s mindezt a lehetô legrövidebb idôn belül. Ez a tendencia elsôsorban a privát ügyfelekért folytatott harcban figyelhetô meg, melynek nyilvánvaló jelei fellelhetôk a bankok törekvéseiben fiókhálózatuk bôvítésére. A másik oldalról is érdekes tendencia figyelhetô meg, mely a termékportfólió bôvítésére vonatkozik. Míg korábban a klasszikus kereskedelmi banki tevékenységet egészítették ki a befektetési tevékenységgel, addig napjainkban a pénzügyi szervezetek portfóliója a biztosítási tevékenységgel egészül ki, természetesen szem elôtt tartva az erre vonatkozó törvényi és jogszabályi elôírásokat. E célok elérése érdekében a bankok megkezdték egyrészt a meglévô informatikai rendszereik újrastruktúrálását, központosítását (adattárház, front end rendszer, middleware stb.), illetve újabb informatikai rendszerek (dokumentummenedzsment, workflowmenedzsment, analitikus/operatív CRM stb.) üzembe helyezését. Ez oda vezetett, hogy a rendszereket részben központosították, a másrészt viszont az új rendszerekben a funkciók elosztottsága valósult meg. Természetesen ennek következményeként mind több és több pénzügyi szervezet ismeri fel annak a szükségességét, hogy a rendszereikhez való hozzáférési jogokat egységes rendszerbe (IDM Indentity Management) foglalja, ennek segítségével biztosítsa a banki ügyintézôk, dolgozók szegregáltságát, s valósítsa meg a folyamatok automatizáltságát is. Az IDM-rendszer tartalmazza és naprakészen tartja minden személy azonosítóit. Ez az információ legtöbbször a HR-rendszerbôl jön, így az IDM-rendszert össze kell kötni a HR-rendszerrel. Természetszerûleg más partner- és ügyfélkezelô rendszerek is összeköthetôk az IDM-vel. Az IDM-rendszert továbbá össze kell kötni a bank összes rendszerével, így az IDM-rendszer fogja tartalmazni mindazon összefüggéseket, definíciókat, amelyek meghatározzák, hogy egy dolgozó/partner beosztásától, illetve feladatkörétôl függôen melyik rendszerhez és az adott rendszeren belül melyik funkcióhoz fér hozzá. Érdemes azon elgondolkozni, hogy az IDM-rendszer hogyan segítheti a banki folyamatok automatizáltságát. A folyamatok (dokumentumkezelés, ügyfélkezelés stb. folyamatát) legtöbb esetben minden egyes rendszerben önállóan vannak definiálva. A fejlettebb informatikai rendszerek kialakítása során ezeket a folyamatokat már valamiféle middleware technológia, illetve workflow engine segítségével összehangolják. Ez azonban még nem mindig biztosítja a folyamatok teljes körû automatizáltságát, fôleg akkor nem, ha egy adott folyamatban emberi beavatkozás szükséges, gondoljuk itt tipikusan a hitelbírálati kérelmekre. Vajon e rendszerek bevezetésével befejezôdnek vagy éppen erôteljesebben növekednek az üzleti folyamatok optimalizálását szolgáló erôfeszítések? Mind a dokumentumkezelést biztosító rendszerek, mind az IDMrendszerek bevezetése fénykorát éli a pénzügyi szervezeteknél, és szolgáltatásaink kombinációja jelentôs tartalékokat jelenthet a bankok folyamatainak automatizálásában s ezzel mûködési költségeik csökkentésében. Az emberi tényezô szerepe Az IDM az információbiztonság leginkább támadható területén az emberi tényezô mint IT-biztonsági kockázat is hathatós segítséget nyújt azzal, hogy auditálhatóvá teszi az egyes rendszerekhez való hozzáférést is. Bárdos László 9

9 esettanulmány Nem a szerencsére bízzák A Szerencsejáték Zrt. házon belül kezeli a help desk-folyamatokat, de ehhez egy könnyen kezelhetô és fejleszthetô rendszert keresett. A megfogalmazott igények kielégítésére a SAO Synergon az ACTS*-rendszert ajánlotta. Egyszerûen rugalmas A Szerencsejáték Zrt. döntését arra alapozta, hogy az ACTS egyesíti magában a maximális funkcionalitást, a logikus felépítést és a könnyû kezelhetôséget. Néhány órán belül telepíthetô, használata pedig órák alatt elsajátítható, kezelôfelülete testre szabható, és funkciói támogatják a hatékony munkavégzést. Skálázhatósága révén az ACTS kiváltja vagy kiegészíti az addig alkalmazott programokat, és szabványos megoldásai révén illeszthetôsége más rendszerekhez rendkívül könnyen megoldható. A néhány órán belül telepíthetô ACTS biztonságot nyújt a szolgáltatási tevékenység felügyeletében: lehetôvé teszi egy bejelentés teljes körû nyomonkövethetôségét, az elsô pillanattól a bejelentô által nyugtázott lezárásig. Az utasítások és folyamatok pontos útmutatást adnak a munkatársak tevékenységével kapcsolatban és tehermentesíti a támogatás területén tevékenykedôket (vevô web interfész). A híváskövetési funkció biztosítja az egykapus belépési (SPoC, Single Point of Contact) lehetôséget, amely alapfeltétele a hatékony informatikai támogatásnak, a torzításmentes jelentések elkészítésének, valamint a felhasználói elégedettség növelésének. Együttmûködve A Szerencsejáték Zrt. esetében az ACTS-rendszer bevezetése az alkalmazás telepítésén és testre szabásán túl a CMDB***- adatbázis létrehozását és a használók kapcsolódását, illetve a My- Acts kialakítását jelentette. Ezáltal a rendszer bevezetése során három funkcionális egységet integráltak a SAO munkatársai: CMDB, ACTS és MyACTS. A CMDB kialakítása során figyelembe vették, hogy a Szerencsejáték Zrt. a jövôben is a már létezô hardvernyilvántartó megoldását és központi címtárszolgáltatását kívánja használni. Ezen igényekhez illeszkedve a CMDB és a fent említett külsô adatforrások között folyamatos szinkronizációt alakítottak ki, így a CMDB csak a megjelenítésre, illetve a help desk tevékenységének a támogatására használt eszköz. Az ACTS-rôl általában Az ACTS-megoldás módszertani alapja az ITIL**-szabvány, amelyet az 1980-as évek végén fejlesztettek ki a brit kormány kérésére. Célja a fogalmak és folyamatok szabványosítása az informatikai szolgáltatások területén. Az ITIL minôséget biztosít, növeli a szolgáltatások hatékonyságát, lehetôvé teszi a tudás és a tapasztalat célzott alkalmazását, illetve dokumentálja a teljes szolgáltatási folyamatot. Az ITIL technológiailag teljesen független a meglévô informatikai háttértôl, így mindenfajta szervezet számára megfelelô. A Synergon szakemberei kiépítették az ACTS-t a Szerencsejáték Zrt.-nél. A rendszerrôl és a bevezetésének a tapasztalatairól Sárosi Attilát, a Szerencsejáték Zrt. IT igazgatóhelyettesét kérdeztük. Sárosi Attila Miért döntött a Szerencsejáték Zrt. a Synergon mellett? Sárosi Attila: A belsô felhasználók kiszolgálására kerestünk termékeket. Székesfehérváron megtekintettük a rendszert, és úgy tapasztaltuk, hogy számunkra is alkalmas. A rendszer kész termék u- gyan, de egyszerûen lehet fejleszteni, akár egyedi igények szerint is. Véleménye szerint miben más ez a rendszer a piacon lévôkhöz képest? S. A.: Sokkal rugalmasabb és testre szabhatóbb, mint a többi. Könnyebben bôvíthetô, ha egyedi igények adódnak, s mindent tartalmaz, amire szükségünk van. Mennyire volt elégedett a projekt lebonyolításával? S. A.: Nem adódott semmi probléma a lebonyolítása során, az elôre meghatározott ütemben zajlott minden, s a megvalósítást követô támogatás is teljesen gördülékenynek bizonyult. Ajánlaná-e másoknak is? S. A.: Igen, mindenképpen ajánlanám. *Atos Origin Call Tracking System **IT Infrastructure Library, Informatikai Infrastruktúra Könyvtár *** Configuration Management Database 11

10 Az egészséges hibrid A Synergon végezte el a teljes belsô hálózati rekonstrukció elsô fázisát a Richter Gedeon Rt. budapesti és dorogi telephelyein, ahol az új heterogén LAN-t Huawei- és Cisco-hálózati eszközök felhasználásával építette ki a cég. A beruházást azt tette szükségessé, hogy a Richter mûködésében a hálózati alkalmazások szerepe a korábbiakhoz képest jelentôsen megnövekedett, s a teljes adminisztráción kívül a gyártás bizonyos részei is ezen a hálózaton keresztül mûködnek, így egy olyan üzembiztos megoldásra volt szükség, amely a korábbi hálózattal ellentétben új technológiára épülô aktív eszközöket tartalmaz, és igény szerint funkcionálisan továbbfejleszthetô. A Richter szakemberei gondosan elemezve az egyes gyártók eszközeinek funkcionalitását, kapacitását és nem utolsósorban árérték arányát, a Synergon ajánlata mellett döntöttek. A Synergon egy olyan Huawei Cisco heterogén hálózat kiépítését javasolta, amely ideálisan ötvözte a két gyártó termékeit, optimális megoldást biztosítva a Richter elvárásainak megfelelôen. A nemrégiben átadott új hálózat a beruházás értékét tekintve százalékban tartalmaz Huawei- és Cisco-eszközöket. A Richter Gedeon Rt.-nél az új belsô informatikai hálózat kiépítésérôl Szûcs Vincét, a gyógyszergyár IT-igazgatóját kérdeztük. Miért volt szükséges egy új hálózati infrastruktúra kiépítése a Richter Gedeon Rt.-nél? Szûcs Vince: A rekonstrukciót elsôsorban a következô okok indokolták: a hálózati alkalmazások szerepe jelentôsen megnövekedett, erkölcsileg elavult eszközök álltak rendelkezésünkre, s az infrastruktúra funkcionálisan már nem volt fejleszthetô. Többszintû hálózati struktúrára, integrált securityra volt szükségünk, nagy teljesítményû szerverfarm kialakításával és további fejlesztésekre (pl: video, IPT) nyitott architektúrával együtt. Milyen más megvalósítási lehetôségek merültek fel? Sz. V.: Felmerült a Cisco, ám az túl beruházásigényesnek tûnt. Azután egy alternatív gyártó is szóba került, amely kisebb beruházással járt volna ugyan, de más technológiai megközelítést jelentett számunkra. Miért éppen a Huawei mellett döntöttek? Sz. V.: Azért választottuk végül a Huaweit, mert Európában jelentôs referenciákkal rendelkezô, feltörekvô gyártónak számít. Kedvezô beruházással bôvebb funkcionalitást, illetve könnyebb átállást biztosított. A Synergon által kínált megoldás ötvözte a kedvezô beruházásigényt és a szükséges funkcionalitást. Szûcs Vince Miért a Synergon szakembereit kérték fel új belsô informatikai hálózat kiépítésére? A 2005 szeptemberében kiírt meghívásos pályázat nyerteseként a Synergon építette ki az új belsô informatikai hálózat egy részét a Richter Gedeon Rt. budapesti és dorogi telephelyein. Ezzel lezárta a teljes LAN-rekonstrukció elsô fázisát, amely a hálózat core és disztribúciós szintjeit érintette. Az új heterogén hálózat Huaweiés Cisco-hálózati eszközök felhasználásával épült, melyek tökéletesen együttmûködve alkotnak megbízható informatikai infrastruktúrát. Sz. V.: Mert Cisco Gold Partner, valamint Huawei-rendszerintegrátori partner. Ezenkívül magas szakmai kompetenciákkal bír, sôt magas rendelkezésre állást biztosít, és az sem elhanyagolható tényezô, hogy megbízható, erôs partner. Sor kerül-e további fejlesztésekre a Richter Gedeon Rt.-nél? Sz. V.: Igen, a Quality of Service implementálása valósul meg a késôbbiekben, melynek során a biztonsági kérdéseket új megközelítésbe helyezzük. Ezenkívül az access (felhasználó-hozzáférési) réteg bevonására és szükség esetén rekonstrukciójára is sort kerítünk a közeljövôben. 12

11 A rendszergazda szemével A Magasyn 2006 tavaszi számában beszámoltunk a Synergon belsô informatikai rendszerének rekonstrukciójáról. A projekt során a korábbi Cisco homogén hálózatot Huawei eszközök alkalmazásával alakította át a Synergon egy korszerû heterogén hálózattá. A Synergonban történô Huawei-átállásról a rendszergazdát, Dobos Kornélt kérdeztük. Miért kellett lecserélni a régi hálózatot? Dobos Kornél: A belsô gerinchálózatunk felett eljárt az idô. Ami az elôzô gerinchálózat kiépítésekor korszerû és a belsô felhasználók számára megfelelô sebességû volt, mára elavult. A régi gerinchálózat alapvetôen olyan Cisco-eszközökre épült, melyek lekerültek a Cisco árlistájáról, és support sem volt már hozzájuk, így már elég kockázatos volt mûködésben tartani ôket. Éppen ezért mind mûszaki, mind pedig a költség szempontjából egy optimális gerinchálózati konfigurációt kellett megvalósítani, amely viszonylag hosszú idôre biztosítja a kellô színvonalú hálózati elérést. Mire képes az új rendszer? Mennyiben jobb, mint a korábbi? D. K.: Az új gerinchálózat egy új technológiára, az úgynevezett IRF*-re épül. Ez a Huawei-3Com új technológiája elsôsorban ethernet gerinchálózatok kialakítására alkalmas, s magas rendelkezésre állást és skálázhatóságot biztosít gigabites ethernethálózatokban. A megvalósult gerinchálózat lehetôvé tette, hogy központi elérésû szervereinket gigabites ethernetkapcsolatokon tudjuk elérni a munkaállomásokkal az eddigi maximum 100Mbit/s elérés helyett. Az IP-telefonnal is rendelkezô munkatársaink ennek révén egy átláthatóbb, jobban felügyelhetô hálózat részeseivé válhattak. Melyek a rendszer fôbb jellemzôi? D. K.: A technológia lehetôvé teszi gigabites Layer 3 képes kapcsolók összekötését úgy, hogy egy elosztott architektúrában egy logikai kapcsolóegységet formáljanak. Az így kapott logikai eszközt hívják Fabricnak. Az egész Fabric integrált egységként menedzselhetô, melynek tagjai ugyanazon a MAC-címen, menedzsment IP-címen és Layer 3 forwarding címen osztoznak. A Fabric tagjait unit -oknak (egység) nevezzük. A több unitból álló Fabric kívülrôl egyetlen egységes Layer 3 kapcsolónak látszik, azaz az egész forwarding és routing funkciókat egységesen kezeli. Ha egy unit kiesik, a többi azonnal képes folytatni az elôbbi funkciókat. A HSRP** szigorú szinkronizálással valósul meg, a unitok közötti üzenetcsere formájában. Milyen eszközök mûködnek együtt egymással a Synergoninfrastruktúrában jelenleg? Dobos Kornél Mik a tapasztalatok az új eszközökkel? D. K.: Egyelôre jók a tapasztalatok, és a régi gerinchálózaton jelentkezô sebességproblémákat is sikerült megoldani. Folyamatosan tanuljuk, illetve ismerjük meg mi is az új eszközöket, mivel a Ciscóhoz képest a technikai részletekben itt-ott jelentôsebb eltérések vannak. D. K.: Cisco routerek és Catalyst switchek, illetve Huawei switchek és egy Huawei router. A sokrétû infrastrukturális igényeket figyelembe véve igyekeztünk az adott funkcióra a legmegfelelôbbeket kiválasztani, bár az elmondható, hogy a Huawei gyártotta eszközök kétségtelenül többségben vannak jelenlegi konfigurációban. Vannak-e együttmûködési problémák? D. K.: Sikerült még a felkészülés fázisában az inkompatibilitási problémákat megoldani, így a Cisco- és Huawei-eszközök problémamentesen mûködnek együtt az új gerinchálózaton. Hogyan értékelhetôk az új eszközök a régiekhez képest? D. K.: A Cisco, Catalyst eszközök annak idején, amikor piacra kerültek, kiváló technikai paraméterekkel rendelkeztek, és be is váltották a hozzájuk fûzött reményeket. A technikai haladás következtében ezen eszközök felett eljárt az idô. Most az újabb Cisco eszközök mellett az általunk beépített Huawei eszközök veszik át a szerepüket, de megítélésem szerint az idô fogja igazán eldönteni, hogy gyorsan változó világunkban mennyire lesz maradandó az új gerinchálózati infrastruktúra. Korai lenne még megvonni a mérleget. *Intelligent Resilient Framework intelligens, rugalmas keretrendszer **Hot Standby Routing Protocol 13

12 technológia Huawei S3100 LAN Switch A Huawei Technologies Quidway S3100 sorozatú ethernet switchek (röviden S3100 sorozat) Layer2 ethernet switch-termékek, amelyek madzagsebességgel képesek csomagtovábbításra. Ezeket az eszközöket olyan intelligens hálózatokhoz tervezték, amelyeknél követelmény a menedzselhetôség, a nagy portsûrûség, a nagy megbízhatóság és a könnyû üzembe helyezés. Az S3100 sorozat minden egyes tagja több 10/100 Mbps ethernet downlink és egy vagy két GigabitEthernet uplink porttal rendelkezik. Vállalati környezetben hozzáférési eszközként 100Mbps sebességet képes biztosítani a munkaállomásoknak. Városi (MAN) vagy üzemi hálózatokban a végfelhasználók, illetve a kis teljesítményû/portsûrûségû LAN-switchek és a nagy teljesítményû Layer3-switchek közötti elosztó réteg szerepét is képes betölteni. Jelenleg az alábbi modellek szerepelnek az S3100 sorozatban: S3126T, 24 10/100 ethernet port és két 10/100/1000 ethernet port S3116T, 16 10/100 ethernet port és egy 10/100/1000 ethernet port S3108T, 8 10/100 ethernet port és egy 10/100/1000 ethernet port S3126C, 24 10/100 ethernet port és két modulhely S3116C, 16 10/100 ethernet port és két modulhely S3108C, 8 10/100 ethernet port és egy modulhely Az S3100 C sorozat a következô modulokat támogatja: 1 portos 10/100/1000 ethernet 1 portos GigabitEthernet (SX ~ 550m, LX ~ 10km, LH ~ 40km, ZX ~ 70km) 1 portos 100BaseFX (Single-Mode, Multi-Mode) 1 portos Gigabit stacking modul (S3108C nem támogatja) 1 portos 100BaseTX PoE modul (S3126C nem támogatja) Az S3100 C sorozat DC-tápegységgel is rendelhetô. Az S3100 sorozat az alábbi elônyökkel rendelkezik: nincs ventilátor, így halk mûködése közvetlen irodai alkalmazást is lehetôvé tesz VCT (virtual cable test) segítségével könnyebb a hibabehatárolás kétirányú sebességkorlátozás 4k VLAN GVRP-támogatás (Generic Vlan Registration Protocol) RSPAN, másik LAN-switch ethernet portjára képes kitükrözni egy adott port forgalmát IGMP-snooping STP, rapid STP, multiple STP linkaggregáció 8k MAC-cím, ebbôl 1k lehet statikus SNMP, RMON, webalapú menedzsment 4 sor portonként WRR (weighted round robin), HQôWRR (high-priority û WRR) IEEE 802.1x autentikáció MAC-cím-alapú autentikáció SSHv2.0 DHCP-snooping Szemmelveisz András esettanulmány Áram szüntelenül A Synergon esetében is igaz, hogy az üzleti fejlôdés természetes velejárója az IT-fejlesztés, ami viszont az évek során másféle növekedéssel is jár: helyigénnyel, áramfelvétellel, hôtermeléssel és más üzemeltetési terheléssel. Ezek változtatása már nagyobb felfordulást válthat ki Az adatközpontok tervezésekor sokan nem tulajdonítanak jelentôséget a megfelelô szintû szünetmentes védelem kiválasztására, pedig egy mûködésképtelen UPS a teljes rendszert megbéníthatja. A teljesítmény és tartásidô mellett fontos szempont a redundancia, az elkerülô ágak, a védett táphálózat kialakítása, a riasztásküldés, az automatikus szerverleállítás és a javító szolgáltatások is. Amikor a Synergon hat éve üzemelô 11kW-os APC Symmetra UPS teljesítménye szûkössé vált, és a régi plexiajtós rack-szekrények sem feleltek már meg az új, nagy hôleadású eszközöknek, a társaság APC InfraStruXure rendszert választott (röviden ISX), mivel skálázhatósága révén komplex megoldást nyújt az adatközpontok számára. A Synergon szakamberei az ISX-tervezôprogrammal a legapróbb részletig kidolgozták az új rendszert: UPS, rackszekrény, környezetfigyelés, kábelezés, tápelosztás és gyártói szolgáltatások. Nagy könnyebbséget jelentett a projektmenedzsment során, hogy e- gyetlen megrendeléssel ekkora termékkört kézben lehetett tartani. Biztonság felsôfokon A Synergon céljainak egy 20 kw-os Symmetra PX berendezés felelt meg leginkább, amelyet egyszerû modulbôvítéssel 40 kw-ra lehet növelni, igény szerint két lépcsôben. Az akkumulátorok által mintegy kétórás áthidalási idôt nyújtó berendezések megbízhatóságát többek között a kritikus alkatrészek 14

13 N + 1 redundanciája, valamint az automatikus belsô elkerülô kapcsolója növeli (automatic bypass), amivel szakadásmentesen normál táphálózatra kapcsolja az eszközöket, ha az valamilyen okból nem tudná ellátni funkcióját (például túlterhelés vagy meghibásodás folytán). A rackszekrényenként redundáns elosztósáv következtében az egyik hálózati oldalon keletkezô zárlat vagy túlterhelés nem veszélyezteti közvetlenül a másikat. Funkcionalitás és esztétika A rackszekrényeket korszerû APC NetShelterre cseréltük, amelyek elegendô helyet nyújtanak a szerverekhez, perforált ajtóik megfelelô légáramlást biztosítanak az eszközök számára. Az ISX-elosztószekrény nagyban egyszerûsítette a megvalósítást, mivel ezzel a védett hálózat a rendszer része lett, így az épületbôl csak a bemeneti tápellátást kellett biztosítani. Az elosztószekrényben található a manuális elkerülô kapcsolópanel is, mellyel szervizcélból az UPS teljesen kiiktatható, mialatt az eszközök tovább üzemelhetnek a külsô táphálózatról. A rackszekrények tetején kialakított elválasztott kábelcsatornák elônye az egyszerû és esztétikus kábelezés, így nincs szükség mennyezethez rögzített kábeltálcákra, illetve álpadlós klimatizálás esetén a kábelezés nem akadályozza a hûtött levegô áramlását. A felügyelet alatt két fô funkció különböztethetô meg: egyrészt az úgynevezett ISX Manager távoli elérést biztosít a menedzselhetô részegységek kezeléséhez, és -riasztásokat küld a bekövetkezett eseményekrôl, másrészt a szerverekre telepített kliens fogadja a szünetmentes rendszer jelzéseit, és kritikus helyzetben emberi beavatkozás nélkül biztonsági rendszerleállást hajt végre. Jövôbeli lehetôségek A telepített konfiguráció korántsem nevezhetô teljesnek a lehetôségek alapján, a Synergon jelenlegi igényeit azonban maximálisan kielégíti, és biztos alapot nyújt a fejlesztésekhez. Hûtési problémák esetén például különbözô légáramlást segítô/ irányító egységek, vagy akár speciális vízhûtéses klímamegoldás is illeszthetô a rendszerbe. A gépterem biztonsága pedig környezeti érzékelôk, illetve megfigyelôrendszer telepítésével fokozható (hô, pára, füst, légáramlás, nedvesség, zajszint, kamerák). Az új APC InfraStruXure rendszer tehát nemcsak szünetmentes védelmet jelent, hanem egy gondosan megtervezett, minôségi építôkészletet is, a jelenlegi és jövôbeli igények kielégítéséhez. A Synergon szerverszobájában üzemelô rendszert az érdeklôdô munkatársak és ügyfelek testközelbôl is megismerhetik, s készséggel válaszolunk a felmerülô kérdésekre is. Szabó Csaba T-Com hálózatbôvítés Az internet ma már mindenki számára elérhetô, ezért egyre fontosabbá válnak a kiegészítô, multimédiás szolgáltatások, mint például az IP-telefon vagy az IP-alapú videó. Ezen szolgáltatásokhoz azonban nem elég az a sávszélesség, amely az internet eléréséhez még megfelelô, így a szolgáltatóknak fejleszteniük kell hálózatukat. A Hytas alapú hálózat a T-Com körülbelül 300 ezer elôfizetôjét szolgálja ki jelenleg Budapest III., VIII., XIII. és XIV. kerületeiben. Ez a hálózat nem volt alkalmas nagysebességû adatátvitel megvalósítására és ADSL/VDSL-szolgáltatások nyújtására. A Hytas hálózat egy optikai-réz hibrid hálózat, amely alkalmatlan ADSL-szolgáltatás nyújtására. A T-Com ezért olyan megoldást keresett, amely jól skálázható, költséghatékony, megbízható, és képes kiszolgálni mind a jelenlegi, mind a jövôben várható igényeket. Mindamellett fontos szempont volt még a központi menedzselhetôség. Ezeknek az igényeknek tökéletesen megfelelt a Harmonic cég FLXLink optikai CWDM-termékcsaládja. A Harmonic megoldása tulajdonképpen egy párhuzamos hálózat a Hytas mellett. Elônye, hogy a CWDM-technológia alkalmazása miatt nem szükséges új, költséges optikaiszál-telepítéseket végezni, a rendelkezésre álló optikai hálózat kapacitása a CWDM-technológia segítségével megtöbbszörözhetô. A Hytas hálózat számára a megoldás teljesen transzparens. A Harmonic eszközei a Fast Ethernet vagy Gigabit Ethernet hálózat jeleit optikai jelekké alakítják, és a 1500nm-es hullámhossz tartományban továbbítják. Az eddig használt 1310nm hullámhosszú Hytas hálózat optikai jeleit a Harmonic CWDM multiplexerei képesek egy optikai kábelen továbbítani az IP-hálózat 1500nm-es jeleivel. A jelfolyam szétválasztását szintén a Harmonic passzív demultiplexerei végzik FastEthernet/Gigabit Ethernet jelekké, és kötik össze a mdslamokkal. A szolgáltatónál végzett fejlesztésrôl Treifman Gáborral, a T-Com beruházási menedzserével (Mûszaki Szolgáltatási Igazgatóság) beszélgettünk: Mik voltak a kezdeti céljaitok a projekttel kapcsolatban? Treifman Gábor: A Magyar Telekom fontos stratégiai célul tûzte ki maga elé a szélessávú internet további terjesztését. Ennek keretében 2006 végéig 600 ezer szélessávú elôfizetô kiszolgálása a cél. 15

14 Ehhez azonban elengedhetetlen a hálózat fejlesztése, bôvítése. A Hytas hálózat is komoly szerepet kap a cél elérésében, mivel egy 300 ezer elôfizetôt kiszolgáló hálózatról van szó. Ez azonban nem alkalmas gazdaságos ADSL-szolgáltatás nyújtására. Milyen elônyt jelentett számotokra a Synergon által javasolt megoldás? T. G.: A Synergoné költséghatékony, gyorsan kivitelezhetô megoldás, mivel a jelenlegi infrastruktúrára épül. Emellett megbízható is, a Harmonic eszközeit a Magyar Telekom más területeken is használja, például a kábeltévé-hálózatok esetében. Hogyan értékelnéd a projektet? T. G.: Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy az eredmények megfelelnek a várakozásoknak. Az ügyfélelégedettség jó, a szolgáltatás mind minôségileg, mind árban versenyképes. Összességében egy korszerû, fejleszthetô, minden tekintetben megfelelô rendszer fog összeállni a projekt lezárásával. Szebelédi Gábor MTelekom: behálózva A Fibex idén is mint 2002 óta minden évben megnyerte az optikai kábelek beszállításának lehetôségét a Magyar Telekom Nyrt.-nél. Az újabb sikerekrôl Pintér Zoltánt, a Fibex Kft. ügyvezetô igazgatóját kérdeztük. Mennyire tartja sikeresnek az elmúlt években bevezetett termékeket? Pintér Zoltán: Nagyon sikeresnek tartom az új termékeket, hiszen általuk egyrészt sikerült új piacokra lépnünk, másrészt jelentôsen megnôtt a Fibex árbevétele és eredménye, harmadrészt pedig az új piacokon történô térnyerés a régi termékeink Pintér Zoltán forgalmát is jelentôsen megnövelte. Az ügyfelek számára az jelent pozitívumot, hogy az új termékeknek köszönhetôen komplexebb ajánlatot tudunk adni. A legjelentôsebb, elmúlt hónapokban bevezetett termékeinknek a következôk számítanak: energiaoszlopok, prodakt erôsáramú termékek, ágysávok (kórházakban alkalmazott termékek), Kopos mûanyag csatornák, koaxkábelek. Milyen további termékpaletta- és szolgáltatásbôvítést tervez a cég? P. Z.: A termékbôvítés múltbeli sikereit tapasztalva további termékeket szeretnénk bevezetni, az idei évben már meg is született az energiatálcák forgalmazásáról szóló megállapodás egy külföldi gyártóval. A késôbbiekben a nagy beruházókat (ingatlanépítôket) fogjuk megkeresni ezzel a termékkel, mellyel véleményem szerint mind árban, mind minôségben a legjobbak leszünk a piacon. Ezen termék esetében is komoly esélyt látok a gyors forgalomnövekedésre. Milyen jelentôségû a Fibex számára a közelmúltbeli MTelekom szerzôdés, és pontosan mit tartalmaz? P. Z.: 2002-tôl folyamatosan szállítunk optikai kábeleket az MTelekom számára, ami éves szinten több 100 millió forint értékû üzletet jelent számunkra. A megrendelés azonban nem automatikus, az MTelekom minden évben megtenderezteti. Jelenleg 2007 februárjáig van élô szerzôdésünk, amely kölcsönös megállapodás esetén további egy évre meghosszabbítható. A fentieken kívül 2003-tól évente történô meghosszabbítással folyamatosan szállítunk koaxkábeleket és -csatlakozókat is a távközlési cég számára, ami éves szinten több 10 millió forintos üzletet jelent nekünk tôl folyamatosan szállítunk optikai szálfigyelô eszközöket (RFTS), 2006-tól pedig egy karbantartási szerzôdés megkötésére is sor került, évi több 100 millió forint értékben. Milyen további együttmûködés várható az MTelekommal? P. Z.: 2006-ban megnyertük a passzív WDM-eszközök részbeszállítási tenderét, s ezen a területen látok új együttmûködési lehetôségeket is. Természetesen az eddig érvényben lévô szerzôdéseinket, melyeket a korábbi válaszaimban már kiemeltem, feltétlenül szeretnénk megtartani. Milyen terveket fogalmazott meg a cég a régiós piacok meghódításával kapcsolatban? P. Z.: Folyamatosan komoly erôfeszítéseket teszünk a nemzetközi megjelenéssel kapcsolatban elejétôl a horvát piacon sok kábeltenderre pályáztunk, sajnos mindeddig eredménytelenül. Úgy érzem, hogy a múlt évi tapasztalatok alapján idén már számokban mérhetô eredményt is tapasztalni fogunk. Folyamatosan elemezzük a szlovák piacot, ahol azonban jóval kisebbek a lehetôségek, Szlovákiában ugyanis kevesebb beruházásra kerül sor. Az MTelekom mostani projektje révén ajánlásával próbálunk Pozsonyban optikai kábelek beszállítására irányuló üzleteket megvalósítani. Csehországban a rézkábelek forgalmazásában látok esélyt a regionális együttmûködésre. Barát Szabolcs 16

15 Norbi Update a Synergonnal A Norbi Update elsô Fast Food éttermében Royal Chef gyorséttermi pénztárgép- és háttér elszámoltatási rendszert telepítettek. Az informatikai rendszer sikeres bevezetésérôl és tapasztalatairól kérdeztük Mihály Zoltánt, a Norbi Update Fast Food Étterem gazdasági vezetôjét. Milyen problémára nyújtottak segítséget a Synergon szakemberei? Mihály Zoltán: A Norbi Update Étterem egy világújdonság. Sehol máshol nem lehet cukormentes, töredék szénhidráttartalmú süteményeket, hamburgert és pizzát enni. A világszínvonalú választék mellé úgy gondoltuk, hogy az informatikai rendszerünk is legyen világszínvonalú. Az étterem a Moszkva tér legforgalmasabb helyén van, ezért eleve extra nagy intenzitásra készültünk. Olyan rendszerre volt szükségünk, amely gyors, egyszerû és könnyen kezelhetô. Mennyire elégedett a Synergon kereskedelmi és szakmai felkészültségével? M. Z.: A Synergon szakemberein nem tudtunk kifogni, minden kérdésünkre azonnali választ kaptunk. Jólesett, hogy noha ez az elsô étterem, máris franchise-ként kezeltek minket, és hozzáállásukon érzôdött, a jövôben is partnerként kívánnak együttmûködni velünk. Tapasztalatai alapján a késôbbiekben is szívesen választaná-e a Synergont? M. Z.: Igen. Az általuk forgalmazott hardver- és szoftvermegoldások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az amerikai multik mellett talán egy új magyar világsiker szülessen. Több évtizedes tapasztalat van a konkurencia birtokában, amit nekünk hamar be kell hoznunk. Ehhez minden segítségre szükségünk van. Példának említeném, amikor jeleztük, hogy elindítanánk a házhoz szállítás szolgáltatásunkat. Ez a modul még fejlesztés alatt volt a cégnél, de kérésünkre a program két hét alatt beüzemelhetô állapotba került. Így május 1-je óta a nem hizlaló finomságokat már otthonról is meg lehet rendelni a környezô kerületekben. Mennyire naprakész információkkal szolgál a háttérrendszer üzleti folyamataik optimalizálásnak elôsegítésére? M. Z.: Szó szerint naprakész. Néhány funkció hiányzott a mi üzletmenetünkhöz, de ezeket gyorsan pótolták a szakemberek. Gyakorlatilag bármikor, bármilyen listázás, lekérdezés elérhetô, és ezek nagy része grafikus formában is megtekinthetô, kinyomtatható. A készletgazdálkodáshoz megfelelô adatokat szolgáltat a Royal, és ezzel kimutatható a hatékonyság? M. Z.: Hibátlan. A rendszer a személyzeti fogyasztástól a selejten át a különbözô VIP-kedvezményekig mindent nyomon követ. Ezek bármilyen intervallumban lekérdezhetôk, összevethetôk az általunk elvárt értékekkel. Így minden hibát gyorsan észreveszünk, és korrigálni tudunk. Ez nagyon fontos, hiszen néhány nap alatt sok százezres veszteség keletkezhet. Az idô itt valóban pénz. Az ajánlott megoldással mennyire gyorsan tudják kiszolgálni a vásárlókat? M. Z.: Az a jó informatikai rendszer, amelynek mûködését a vendégek észre sem veszik. ôk csak annyit érzékelnek, hogy bemondják a rendelést, és két perc múlva a tálcán van a finom, friss, illatos, nem hizlaló étel hiszen nálunk minden étel Update 1-es, vagyis bármikor fogyasztható, és nem hizlal. Célkitûzésünk az, hogy a kassza elé kerülô vendég három percen belül megkapja a rendelését. Ezt a rendszer a gyors és egyszerû, vizuális kezelésével nagyban elôsegíti. Fontos megemlíteni, hogy sajnos a vendéglátóiparban elég nagy a fluktuáció. Ezért igen hasznos, hogy az új kollégák betanítása gyakorlatilag mindössze húsz percet vesz igénybe, mivel annyira egyértelmû és logikus a program kezelése. 17

16 Synergon-kassza a Zwacknál A Zwack Unicum Nyrt. azzal a kéréssel kereste meg a Synergont, hogy a Soroksári úti márkaboltba olyan kasszagépet szeretnének használni, mely közvetlen kapcsolatban van Zwack SAP-rendszerével, és csoportok érkezésekor gyorsan képes kiszolgálni. A Synergon saját Synergon Retail System (SRS) nevû kiskereskedelmi rendszerét ajánlotta a feladat megoldására. Speciális igényként jelentkezett, hogy a pénztárgép az árucikk-adatbázist és egyéb adatokat a vállalatirányítási rendszerbôl közvetlenül kapja, illetve a tranzakciós (forgalmi) adatok átadása az SAP-rendszerbe történjen. A feladat megoldásához a Synergon egy speciális SAPinterfészt fejlesztett ki. A két cég gördülékeny együttmûködésének és az igények pontos definiálásának köszönhetôen a Synergon szakemberei rövid határidôvel készítették el a fejlesztést. A pénztárgép-konfigurációt tesztelés céljából elôször a Zwack Unicum egyik irodahelyiségében állították össze a Synergon szakemberei, ahol a két rendszer együttmûködését laborkörülmények között lehetett kipróbálni. A kezelôk és a vezetôk oktatása szintén ebben a tesztkörnyezetben folyt. Sándor Pétert, Zwack Unicum informatikai osztályvezetôjét kérdeztük a Synergon Retail System bevezetésérôl. Milyen problémára nyújtottak segítséget a Synergon szakemberei? Sándor Péter: A Synergontól a Soroksári úti márkaboltunkba vettünk egy IBM pénztárgépet és ahhoz szükséges szoftvereket, melyeket speciális igényeinknek megfelelôen az IT-cég szakemberei átalakítottak. Milyen elônyei származnak a Zwacknak az új rendszer bevezetésébôl? S. P.: Az új vonalkód-leolvasós pénztárgép sokkal gyorsabb az eddig használt SAP-megoldásnál, aminek csoportok érkezésekor nagy jelentôsége van. Most a vásárlókat a korábbinál sokkal gyorsabban és egyszerûbben tudjuk kiszolgálni. Mennyire elégedett a Synergon kereskedelmi és szakmai felkészültségével? S. P.: Teljesen elégedetten mondhatom el, hogy a Synergon minden részprojektet határidôre és kiváló szakmai színvonalon teljesített, és szakértôi jó emberi hozzáállással végezték el a munkát. Tapasztalatai alapján a késôbbiekben is szívesen választaná-e a Synergont? S. P.: Igen, feltétlenül. Éppen most rendelünk kecskeméti boltunkba egy másik hasonló rendszert, melynek üzembe helyezésével a korábbi tapasztalatoknak megfelelôen, várhatóan nem lesz semmi probléma. 18

17 Melléklet - KKV megoldások SAP Business One a kis- és középvállalatok számára Pályázni vagy nem pályázni ez itt a kérdés Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta a kis- és középvállalkozások egyre nagyobb figyelemmel kísérik a különbözô pályázati lehetôségeket, amelyek pénzügyi forrásokkal segítik a gazdaság ezen szereplôit versenyképességük növelésében. A GVOP néven ismert, az EU és a magyar állam által közösen finanszírozott programok egyike, a es pályázati fejezet által azonosított, a vállalatirányítás elektronikus rendszerének fejlesztéséhez kötôdik. Ezen pályázat keretében juthatnak forrásokhoz a KKV szereplôi, hogy vissza nem térítendô támogatás formájában kiegészítsék saját beruházási keretüket, s új, hatékony informatikai vállalatirányítást valósítsanak meg. A pályázat lehetôséget biztosít arra, hogy 16 millió forinttól 100 millió forintig terjedô projektértékek 50 százalékát a program alapján az Európai Unió és a magyar állam közösen finanszírozza. Ez a lehetôség sok-sok KKV-szereplô számára okoz fejtörést, ami nem csupán abból adódik, hogy miként is kell pályázni, hanem abból is, hogy mivel. Túl egyszerûnek hangzik, hogy tervezzünk egy projektet. Azonban a KKV-szereplôk között egyaránt megtalálhatók a millió forint forgalmú kisvállalkozások, és a sokmilliárdos középvállalatok. Nyilván eltérô üzleti és projektgyakorlattal rendelkeznek, s ezért fontos, hogy amikor megoldást kínálunk ezen a piacon, tisztában legyünk nemcsak az igényekkel, hanem a lehetôségekkel is. SAP Business One Az SAP mint a világ legjelentôsebb ERP-szállítója már 2004-ben piacra dobta Magyarországon is a KKV-k számára ajánlott Business One nevû termékét. A szoftver felépítése teljesen eltér a 35 éve a piacon méltán népszerûségnek örvendô R/3-as rendszerétôl. Ez egy úgynevezett vastag kliensû szoftver, ami lényegében azt jelenti, hogy az üzleti logika a PC-ken futó programokban testesül meg, míg a központban, vagyis a szerveren csak az adatbázis található. Ez a technológiai architektúra egyik oldalról jelentôsen csökkenti, vagyis olcsóbbá teszi a rendszer szerveroldali követelményeit, másik oldalról olyan felhasználói lehetôségeket rejt magában, amelyektôl a rendszer akár egy-két PC-s környezetben is mûködtethetôvé válik. Ezek a tulajdonságok végül is az olcsóbb, vagyis kedvezôbb beruházási konstrukciót támogatják. Ez azonban a pályázatokat illetôen némi gondot is jelenthet. Az SBO-licencek és a bevezetési költség a kisebb vállalkozások esetében olyan alacsony, hogy a beruházási igény nem éri el a 16 millió forintos alsó pályázati küszöbértéket. Egy példa Egy 5 felhasználós rendszer kialakítása normál esetben nem több mint 3-4 millió forint, amely már egy a cég méretéhez alkalmas szerver árát is magában foglalja. Ez az összeg nem pályázatképes. Az SBO így tehát érzékelhetô módon a legkisebb vállalkozásoktól a nagyobb középvállalatokig ( felhasználó) ad megfelelô megoldást a vállalatirányítás támogatására. Funkcionalitása és rugalmassága kiválóan alkalmassá teszi a kereskedelemmel és egyszerûbb gyártással foglalkozó vállalatok ügyvételének támogatására. A korszerû rendszerfejlesztési elveknek megfelelôen a kereskedelmi tevékenységet már a piaci munka támogatásával együtt biztosítja, a beépített CRM-funkciók révén. Olyan vállalkozások, amelyek egyedi eszközök értékesítését és követô szervizelését is végzik, jól hasznosíthatják a rendszer szervizmenedzsmentszolgáltatásait. Mindamellett természetesen, mint minden korszerû vállalatirányítási rendszer, biztosítja a pénzügy-, számvitel-, költségkontrolling funkciókat, valamint a szükséges riportálási eszközök segítségével 19

18 Melléklet - KKV megoldások támogatja a menedzsmentmunkát is. Beépített engedélyezési eljárása, valamint alertfunkciói révén lehetôvé teszi a munkafolyamatok irányítását és testreszabását is. A Synergon SAP-üzletága 2005-ben kezdte meg a termék értékesítését és speciális képességei kifejlesztését. Ennek révén az év során elkészült és bemutatásra került a temetkezési vállalkozások számára készült, speciális funkciókat magában foglaló Temetkezési modul, valamint kifejlesztettünk egy általános képességû, paraméterezhetô programot, amely middleware-ként összekapcsolhatóvá teszi az SBO-t a Synergon saját fejlesztésû kiskereskedelmi rendszerével, az SRS-el. Ezáltal olyan homogén rendszer jött létre, amely biztosítja a kis- és nagykereskedelmi vállalkozások számára a teljes, átfogó információfeldolgozást a pénztárgéptôl a központig, akár több, különbözô üzlet môködtetését is biztosítva. A Synergon tanácsadói az SAP R/3 környezetben megtanult vállalat- és folyamatismeretek, valamint hatékonyságnövelô technikák ismeretében nem csupán egy rendszert, de egy teljes megoldást valósítanak meg ügyfeleinknél. Bevezetési projektjeink kapcsán több alkalommal támogatást adtunk ügyfeleinknek a pályázati források elnyeréséhez is. Így nyugodtan állíthatjuk, ha a pályázat a projekt pénzügyi keretei alapján reális, akkor elnyerése és a projekt megvalósítása a Synergon támogatásával biztos sikerre vezet. Göndör László Irányítás kesztyûs kézzel Az SAP mysap All-in-One vállalatirányítási rendszerét egyre több kis- és közepes méretû vállalat választja. A gyôri Glovita Kesztyû Zrt.-nél a Synergon helyezte üzembe a rendszert. Az üzleti megoldásszállítás keretében a Synergon testre szabta a rendszert, telepítette a szükséges hardvereket, és elvégezte a rendszerintegrációs munkákat. A gyôri Glovita Kesztyû Zrt. már a nyolcvanas évek közepétôl hálózatba kötött személyi számítógépekre épülô, könyvelôi, pénzügyi és termelésirányítási modulokból álló rendszert használt, amelynek elemei egymástól elkülönülten mûködtek. A termelésirányítási rendszer ráadásul egyedi fejlesztésû volt, így technológiai frissítése, funkcionalitásának bôvítése körülményesebbé és költségesebbé vált. A cég vezetôi ezért olyan vállalatirányítási rendszert kerestek, amellyel a termelésirányítás magas szintû integrálása mellett a karbantartás és a továbbfejlesztés is könnyebbé válik. A szóba jöhetô ERP-rendszerek közül a mysap All-in-One felelt meg leginkább a Glovita igényeinek: a termelésirányítás valamennyi elemének integrálhatósága, az adatok konzisztenciájának biztosítása és az üzleti folyamatok átláthatósága a cég mûködésének egészére nézve. Fontos szempont volt továbbá, hogy az új rendszert a termelésirányítási folyamatok lehetô legkisebb változtatása mellett kell bevezetni, s használatától a részvénytársaság nem utolsósorban költségeinek csökkentését várta. A beruházás méretének megfelelôen a Glovita a projekt komplex megoldása érdekében egy további pályázatot írt ki tanácsadásra, projektvezetésre, oktatásra és támogatásra, melyet szintén a 20

19 Melléklet - KKV megoldások Marton József Synergon nyert el. A Glovita a projektet a GVOP es pályázaton keresztül elnyert európai uniós támogatásból finanszírozta. A projekt különlegességét adta, hogy a textilipar sajátosságai miatt több egyedi fejlesztésre is szükség volt. A Synergon szakembereinek alkalmassá kellett tenniük a teljes rendszert különbözô méretek, színek, ezek kombinációinak megkülönböztetésére, valamint a vevôi és sorozatgyártás közötti különbségek kezelésére. A bevezetés a pályázati pénzek odaítélése után 2005 utolsó negyedévében indulhatott. A Glovitánál a mysap All-in-One pénzügyi, számviteli, kontrolling-, logisztikai, termelésirányítási és emberierôforrás-gazdálkodás moduljait vezették be a projekt során, amely 2006 márciusában az adatok feltöltésével zárószakaszába lépett. A NEXON a Synergon alvállalkozójaként saját fejlesztésû Bér-, valamint Time- (beléptetô) moduljait szállította, amelyekhez a szükséges interfészeket a Synergon fejlesztette. A beruházás során a Synergon négy szervert, harminc munkaállomást és aktív hálózati eszközöket szállított és helyezett üzembe. A bevezetés körülményeirôl Marton Józsefet, a gyôri Glovita Kesztyû Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük. Milyen problémára nyújtottak segítséget a Glovita esetében a Synergon munkatársai? A textiliparban is erôs a verseny. A magyar vállalatok nehezen tudják felvenni a versenyt az olcsón és nagy tömegben gyártó külföldi (fôként ázsiai) konkurenciával. A versenyben maradáshoz gyors és pontos információkra van szükségük, hogy a megfelelô döntéseket meghozhassák, és válaszolni tudjanak a változásokra. A Synergon a rendszer bevezetésével nemcsak egy informatikai rendszert vezetett be, hanem a folyamatok ésszerûsítésével is hozzásegítette a vállalatot az átláthatóbb mûködéshez. Miért volt szükség az SAP-rendszer bevezetésére a Glovitánál? A többi vállalatirányitási rendszer mellett az SAP nagy elônye, hogy a legfejlettebb kontrollingmodullal rendelkezik, tehát standard eszközökkel ez a rendszer nyújtja a legjobb döntéstámogatási hátteret. Emellett az SAP kezeli leginkább az ügyfél speciális igényeit. Milyen elônyei származtak a Glovitának az új rendszer kiépítésével? Mennyiben jelent számukra elônyt az új rendszer? Az integráltság révén megszûnt a többszörös adatbevitel, így erôforrásokat lehetett átcsoportosítani. Több területen, elsôsorban a gyártásban, ahol eddig papíralapú adminisztrációt végeztek, áttértek a számítógépes rögzítésre. Így pontos és gyors információkhoz jutnak a termelés pillanatnyi állásával kapcsolatban. Az informatika kikerült az üzembe, az adminisztráció és költségei pedig jelentôsen csökkennek. 21

20 technológia IMS, FMC, SIP, NGN betûhármasok bûvöletében Az IP-alapú hangátvitel lenyûgözô térnyerése még mindig elenyészô a több mint kétmilliárd mobilelôfizetéshez képest. A mobilszolgáltatók régóta nyitottak a VoIP-megoldásokra, de ezek motivációját leginkább a piaci szabályozásokból adódó határok kitolása adta. Míg az adatátvitel számára nyújtott csomagkapcsolt szolgáltatások (GPRS) fejlesztései nagy lendületet kaptak, az üzleti modell gerincét alkotó telefonszolgáltatásuk ( core business ) a mai napig a hagyományosnak tekinthetô áramkör-kapcsolt megoldáson alapulnak. IMS Az IMS (IP Multimedia Subsystem) olyan architektúra, mely hang, video és szöveges üzenetek, egyszóval multimédiaszolgáltatások egységes hozzáférését biztosítja a felhasználók számára. Az IMS alapelvei és protokolljai az IP-telefóniából származnak, melynek egyik legjelentôsebb alkotóeleme a SIP (Session Initiation Protocol) jelzésprotokoll. A már ismert interneten megtalálható rendszerekkel szemben a leghangsúlyosabb különbség a szolgáltatás feletti teljes kontroll, beleértve a VoIP-, egyéb kapcsolódó IP-alapú rendszereket és nem utolsósorban az átvitelt biztosító menedzselt IP-hálózatot. Az IMS-szabványokat a 3GPP (3rd Generation Partnership Project) konzorcium határozta meg, mely a szolgáltatás hordozójául a 3G mobilhálózatokat tekintette. Az ETSI* által kidolgozott szabványok megteremtik annak lehetôségét, hogy az IMS-rendszerek a vezetékes hálózatokban is megjelenjenek. Az IMS bevezetésének segítségével a hozzáférési közegtôl jól elkülönítetten kezelhetôk az alkalmazások, ezáltal a vezetékes vagy mobil hozzáférési hálózat azonos szolgáltatások elérését teszi lehetôvé. Az alkalmazásokat tekintve az így kialakuló konvergens hálózat (FMC Fixed-Mobile Convergence) hatására két fôbb szolgáltatási modell tûnhet vonzónak a felhasználók számára. Egyik esetben ugyanazon eszközt használjuk otthoni, mobil, munkahelyi környezetben, s a készülékünk felismeri a rendelkezésre álló hálózatok (pl. WLAN & LAN, GPRS, Bluetooth & DSL, WiMax) közül a leghatékonyabbat, s ezen keresztül építi fel a kapcsolatát. Másik esetben egy telefonszám biztosítja az elérhetôséget a különbözô eszközökön, legyen az a mobilkészülékünk, asztali telefonunk vagy éppen a számítógépünkön futó alkalmazás (softphone). Mindkét eset szükségessé teszi, hogy a kommunikációs hálózat (vezetékes és mobil-) lehetôvé tegye a szolgáltatások függetlenítését annak helyétôl, a hozzáférés módjától és a felhasználó készülékétôl. Egy ilyen hálózat/szolgáltatás páros megvalósítása egy új generációs távközlési hálózat (NGN Next Generation Network) létrejöttét eredményezi. Szendrôi József *Etsi: Európai Telekommunikációs Szabványügyi Intézet O ttho n D S L háló zat Ú tkö zben H o tspo t F MC Mo bil háló zat L A N Iro da háló zat Új irányzatok VoIP A fejlett országokban a mobilszolgáltatók kilátásai nem túl biztatóak, mivel a piac telítettsége lassanként eléri azt a szintet, ahol már nehezen növelhetôk a bevételek. A mobilszolgáltatók számára új lehetôséget teremthet saját szolgáltatásuk kiterjesztése a vezetékes piacra, ahol új csatornák nyílhatnak meg az üzleti kommunikációs piac elérésére. Mit ismeretes, a VoIP-szolgáltatók viszonylag alacsony költséggel biztosítanak telefonálási lehetôséget úgy, hogy hozzáférési hálózatnak és átviteli közegnek az internetet használják. A mobilkészülékeken is elérhetô internetalapú telefonálás lehetôsége mind jobban ostromolja a mobilszolgáltatók piacát is, így szükségszerûen nyitniuk kell az interneten rohamosan terjedô megoldások felé. 22

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA?

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? www.magasyn.hu 2000. ÕSZ Együtt építjük az infor ormációs társadalmat FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? SZÜLETÉSNAPOK Tartalom: Stratégia 4 Magasabb

Részletesebben

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete

Posta. Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Megkötötte már PostaAutóÔr kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítását? Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 4. szám 2011. december Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A 33%-os Postás

Részletesebben

Magyarország. Éves Jelentés 2005

Magyarország. Éves Jelentés 2005 s Magyarország Éves Jelentés 2005 Tartalom Vállalati alapelvek 3 Elnöki köszöntő 4 Üzleti sikereink 7 A Siemens szervezeti felépítése 12 A Siemens Nemzeti Vállalat Cégtörténet 14 Üzleti jelentés 16 Ágazati

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Kódszám: SZT-IS-14/12 SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Budapest, 2002. november 27. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

NIIF Hírlevél IX. Évfolyam 1. szám 2010. április

NIIF Hírlevél IX. Évfolyam 1. szám 2010. április NETWORKSHOP 2010 Immár közel húsz éve, minden tavasszal megrendezi az NIIF Programhoz kapcsolódó NETWORKSHOP konferenciát a HUNGARNET Egyesület és az NIIF Intézet. E konferencia a magyarországi kutatási,

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias MAGASYN 1998. NYÁR Intelligens rendszerek Az Internet új nyelve Arccal a vasút felé Informatika és pénz Fotó: Buenos Dias Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt. 1047 Budapest, Baross u. 91-95.

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

Hozamrafting. Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről

Hozamrafting. Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Hozamrafting Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Széchenyi Füzetek XX. HOZAMRAFTING Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Budapest,

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió)

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) Jövő Internet Stratégia és Programterv Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) 2011 A stratégia készítésében részt vettek: Bakonyi Péter, Benczúr András, Máray

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER 59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER FELELÔS KIADÓ: Kerékgyártó Attila fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Fischer Szabolcs Dr. Gulyás András Dr. Petôcz

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni!

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni! PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2011. március Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Velünk jó lesz

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. 3.

Tartalomjegyzék 2. 3. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő 4 Főtitkári értékelő Major Gábor főtitkár 7 Az IVSZ szervezete 8 Az elnökség felépítése 8 Az IVSZ testületei 9 Az IVSZ tagsága taglétszám, tagság alakulása 10 Szakmai érdekvédelem,

Részletesebben

A Z I B M N E G Y E D É V E N T E M E G J E L E N Ô F O L Y Ó I R A T A

A Z I B M N E G Y E D É V E N T E M E G J E L E N Ô F O L Y Ó I R A T A Kék Rózsa 2007/2 A Z I B M N E G Y E D É V E N T E M E G J E L E N Ô F O L Y Ó I R A T A A mi emberünk: Ökrös Anna Made in Hungary: Az ipari adatátvitel élvonalában Cason Rt. Utazási ajánlat: Pöstyén a

Részletesebben

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIII.ÉVFOLYAM 7 8. SZÁM 2005. AUGUSZTUS Menedzsment struktúra 13. oldal Repülõterek itthon 25. oldal Csiki-Bege sztori 38. oldal Cseh Ottó 131. szám

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Kezünkben a jövő lehetőségei. Magyar Telekom éves jelentés 2008

Kezünkben a jövő lehetőségei. Magyar Telekom éves jelentés 2008 Kezünkben a jövő lehetőségei Magyar Telekom éves jelentés 2008 A Magyar Telekom üzletágai és márkastruktúrája Csoportközpont és Szolgáltató Központ Lakossági Szolgáltatások Vállalati Szolgáltatások Új

Részletesebben

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A IBM Business Partner 20 éves az Inter-Computer A mi emberünk: Tóth Bence Made in Hungary: MorphoLogic Kft. Utazás: Sümeg sziklavárának sasfészkében

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS HATÁSÁRA BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A MAGYAR PÉNZÜGYI- ILLETVE

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció

A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció Projektgazda: Régiófókusz Kht. Szombathely, Kisfaludy S. u. 57. Telefon: 94/500-354 www.regiofokusz.hu Projekt címe: A regionális versenyképesség

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben