Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Összeállította. Fehér Attila Nagy István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Összeállította. Fehér Attila Nagy István"

Átírás

1 Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV Összeállította Fehér Attila Nagy István

2 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés A genomikai technológiák fejlődését meghatározó általános tényezők A tudomány/technika fejlődése A genomika kölcsönhatása más tudományterületekkel és a genomika egyes területeinek egymásra hatása Társadalmi igény A genomika alkalmazási területei A genomikai technológia hajtóerői A genomikai technológiák fejlődési trendjei Nukleinsav (DNS, RNS) analízis Proteomika fehérjeanalízis Metabolomika Genomika és bioinformatika A nemzetközi helyzet A genomikai infrastruktúra létrehozásának és működtetésének nemzetközi modelljei Genomikai kezdeményezések az Európai Unióban A genomikai infrastruktúra hazai helyzete Általános helyzet A főbb genomikai megközelítések hazai helyzete Jelenlegi kapacitások és igények A hazai genomikai infrastruktúra gyengeségei és erősségei (SWOT) Jövőképek Felzárkózás és kitörés : Lassú víz Megszegett ígéretek Sodródás Stratégiai Terv Stratégiai területek és célok Együttműködések Oktatás A kutatási infrastruktúra fejlesztése Az infrastruktúra működtetése Szabályozás

3 Bevezetés Nem túlzás azt állítani, hogy a genomika megjelenése az emberi technológia történetének új szakaszát nyitotta meg. A társadalmi hatások és lehetőségek, ideértve az etikai, gazdasági, egészségügyi, környezeti stb. hatásokat és potenciálokat, szinte beláthatatlanok. A lehetőségek minél jobb kiaknázása, a negatív hatások minél hatékonyabb kivédése csak alapos, hosszú távú stratégiák kidolgozásával érhető el. Ezt több országban felismerték már és a legtöbb esetben központi kezdeményezésre elvégezték azokat a jövőkutatásokat, hatáselemzéseket, amelyre hazánkban most, alulról jövő kezdeményezésként, a Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) vállalkozott. Ehhez kapcsolódva a Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák munkacsoportjának feladata volt: - A genomika technológiák nemzetközi fejlődési irányvonalainak felmérése és összevetése a jelenlegi magyar genomikai technológiai kapacitásokkal, a felhasználók jelenlegi és projektált igényeivel, valamint a hozzáférhetőség jelenlegi és kívánatos szintjével. - A jelenleg fejlesztés alatt álló, a jövő genomikai analitikai technológiáinak feltérképezése és vizsgálata. - Az NKTH NEKIFUT programjával való szinergia megtalálása. A munkacsoport vezetői által összeállított és a munkacsoport tagjai valamint felkért külső szakértők által kitöltött kérdőívek, ugyanezen körben elkészített SWOT-analízis, felkért szakértői előadások, két munkacsoport megbeszélés valamint szakirodalom és on-line adatok feldolgozása szolgált a feladat elvégzésének alapjául. Az alábbiakban összefoglaljuk a genomikai technológiák nemzetközi és hazai helyzetét és az erre alapozott stratégiai megfontolásainkat. 3

4 1. Helyzetelemzés 1.1. A genomikai technológiák fejlődését meghatározó általános tényezők A genomika a tudomány és a technológia szoros összefonódásán alapul. A genomika, mint tudományterület, erősen technológia központú, ezért a genomikai tudományok fejlődésének egyik fő hajtóereje a rendelkezésére álló technológiák hatékonyságának növekedése, a tudományos kérdések megközelítési lehetőségeinek bővülése. Ugyanakkor a genomikának mint tudománynak a fejlődése is serkenti a kapcsolódó technológiák fejlődését. Mindehhez jelentős mértékben hozzájárul az a fokozott társadalmi elvárás, hogy a genomika eredményei minél nagyobb mértékben beépüljenek a mindennapokba, és hozzájáruljanak az életminőség javulásához. Éppen ezért a genomikai technológiák fejlődését nem értelmezhetjük pusztán a technikai fejlődés szempontjából. A genomikához kapcsolódó technológiai fejlődés hajtóerőit négy alapvető csoportba rendezhetjük: a tudomány/technika általános fejlődésének üteme és iránya; a társadalmi elfogadottság és igény mértéke; a tudományterületek kölcsönhatásának minősége; az alkalmazási területek alakulása A tudomány/technika fejlődése A tudományos megismerés bizonyos mértékig öntörvényű: nehezen prediktálható, hogy mikor kerül sor olyan tudományos áttörésre, amely alapvetően változtatja meg egy adott terület fejlődését. A jelenlegi trendekből azonban kikövetkeztethető, hogy az elkövetkezendő években nagy valószínűséggel melyek lesznek a legdinamikusabban fejlődő területek. - Egyre több organizmus genomját fogjuk teljes egészében megismerni, melyek összehasonlíthatósága önmagában új szintre emeli a genomikai információkat ( komparatív genomika ). - A technikai fejlődés az érzékenység (egysejt szintű változások; egyetlen molekula kimutatása komplex mintákban), a pontosság és az ismételhetőség új dimenzióit nyitja meg a genomikai vizsgálatok előtt. - A genetikai meghatározottság mellett előtérbe kerül a gének működését meghatározó epigenetikai szabályozás jelentősége, és azok diagnosztizálása. 4

5 - A megváltozott génműködés várható hatását pontosítja a fehérjék és azok módosulásainak kimutatása (proteomika), illetve a szervezet anyagcsere folyamatainak feltérképezése (metabolomika). - Mindezek összefüggéseit rendszerbe szervezve (rendszerbiológia) azonosíthatóak lesznek azok a kulcsfolyamatok, amelyek hatékony és pontos diagnózisokat tesznek lehetővé, és feltárják a lehetséges beavatkozási pontokat. - A genomok megismerése növeli az ún. szintetikus biológiai megközelítések sikerességét is: ennek révén egyre komplexebb mesterséges molekulák, molekulahálózatok, illetve akár egyszerű élőlények hozhatóak létre. Már napjainkban is nyilvánvaló, hogy a kutatások eredményeként rendelkezésre álló információ mennyisége rendkívül gyorsan növekszik. Ez csak fokozódni fog az egyre nagyobb teljesítményű és felbontású modern módszerek elterjedésével. Ezzel párhuzamosan áttörés várható az adatok rendszerezésében, feldolgozásában, rendszerbe szervezésében, ami az informatikai módszerek fejlődésének, adaptálásának függvénye. Mind az elsődleges adatfelhalmozó módszerek, mind az adatfeldolgozás egyre inkább elszakad a kutatólaboratóriumok szintjétől és központi genomikai szolgáltató egységekben lesznek csak hatékonyan alkalmazhatóak. Ugyanakkor a kutatási feladat helyes megfogalmazása, a kísérleti tervezés és előkészítés, a megfelelő mintavétel biztosítása és az adatok célzott visszaellenőrzése, végső értelmezése megkövetelik a kutatólaboratóriumok megfelelő fejlettségi szintjét is. Kiemelt jelentőségű a pontos és standard mintavétel eljárások és ugyancsak standardizált genomikai vizsgálatok kidolgozása, ami a megbízható és összehasonlítható diagnosztika alapja. Fenti megfontolások alapján a genomika, mint technológia, várható fejlődési trendje többrétű, és elsősorban az alábbi területeket érinti: - standardizált mintavételt lehetővé tevő technológiák; - egyre kisebb minták (pl. egy sejt, egy molekula) pontos vizsgálatát, kimutatását lehetővé tevő technikák; - nagy áteresztőképességű, komplex, nagy pontosságú és specifikus szakértelmet igénylő adatgyűjtő módszerek/műszerek, elsődleges adatfeldolgozással; - másodlagos adatfeldolgozó kapacitást biztosító, speciális (bioinformatikai/rendszerbiológiai) szakértemet igénylő, informatikai berendezések, szoftverek, adatbázisok, hálózatok; 5

6 - automatizált nagy áteresztőképességű és nagypontosságú illetve automatizált rutin vizsgálati rendszerek A genomika kölcsönhatása más tudományterületekkel és a genomika egyes területeinek egymásra hatása A genomika egyre szorosabban összefonódik más szintén dinamikusan fejlődő tudományterületekkel, mint pl. az információtechnológia és a nanotechnológia. Ez az összefonódás egyrészt alapvető fontosságú az új genomikai technológiák hatékonyságának növeléséhez (rengeteg adat gyors és pontos feldolgozása; sejt/molekula szintű diagnosztika; stb.) illetve önmagukban is új fejlődési irányokat nyitott illetve nyit meg (pl. rendszerbiológia, nanobiotechnológia). A genomikai eredmények gyakorlati alkalmazásának trendjei szinte kivétel nélkül megkövetelik a minél pontosabb, célzottabb és olcsóbb diagnosztikai jellegű módszerek fejlesztését, melyek esetenként akár speciális genomikai szakértelem nélkül is használhatóak (pl. nemesítők, orvosok stb. által). Különösen nyilvánvaló ez a személyre szabott orvoslás, a táplálkozásbiztonság és egészséges táplálkozás ( nutrigenomika ), a környezet állapotának genomikai vizsgálata ( metagenomika ) valamint a nemesítés ( molekuláris nemesítés, genetikai módosítás ) és a biztonságpolitika területén. Az egyes genomikai alterületeken kidolgozott diagnosztikai eljárások közvetlenül hatnak a többi terület fejlődésére is Társadalmi igény A genomika fejlődését és az általa alkalmazott technológiák alakulását is jelentősen befolyásolják a társadalmi körülmények. Ezek azonban olyan bizonytalansági tényezőt jelentenek, amelyeknek kis változása is alapvetően megváltoztathatja a genomikai fejlesztések irányát, ütemét. A legközvetlenebbül ható társadalmi tényező a genomika gyakorlati alkalmazásának elfogadottsága, illetve a vele szemben támasztott elvárás. Mivel a genomika alkalmazása még gyerekcipőben jár, a társadalom reakciója az új lehetőségekre nem kristályosodott ki egyértelműen. Jelentősek az etikai kérdések, amelyek megválaszolása vagy éppen megválaszolhatatlansága szintén nagymértékben kihathat egyes területek fejlődésére. Előfordulhat, hogy a társadalom etikai vagy biztonsági megfontolások alapján egyik vagy másik technológiát és/vagy alkalmazási területet előtérbe helyezi, vagy elutasítja a többivel szemben (ezt látjuk napjainkban is pl. a genetikailag módosított növények 6

7 termesztéséhez kapcsolódó társadalmi vita kapcsán). Ez az adott terület és a kapcsolódó technológiák fejlődését törvényszerűen előmozdítja, vagy visszaveti. Ebben a tekintetben országok illetve régiók között is jelentős különbségek lehetnek (lásd szintén a genetikailag módosított növények termesztéséhez való szélsőséges hozzáállást pl. az EU és Kína tekintetében). Éppen ezért a társadalmi folyamatok hatását mind globális, mind regionális megnyilvánulásait tekintve folyamatosan figyelemmel kell követni, mivel a társadalom hozzáállásában bekövetkező, bármely pozitív vagy negatív változás jelentős áttöréshez/hangsúly eltolódáshoz vezethet a genomika fejlődésében, amire célszerű időben felkészülni az infrastruktúra szintjén is. Ilyen áttörést jelenthet a genomika elterjedése a mindennapokban (megvásárolható diagnosztikai tesztek, általánosan elfogadott genetikailag módosított organizmusokból származó termékek stb.). Nem elhanyagolható az a hajtóerő sem, amit a bioterrorizmustól való félelem jelent. Az ilyen irányú katonai kutatás-fejlesztésről, ha jelenleg keveset is tudunk róla, nagy bizonyossággal prediktálható, hogy olyan érzékeny diagnosztikai technológiák kifejlesztéséhez vezet majd, amelyek a privát szektorba átkerülve nagy lendületet adhatnak az egészségügyi, táplálkozási és környezetbiológiai genomikai fejlesztéseknek is A genomika alkalmazási területei A genomika eredményeit alkalmazó négy fő terület főbb fejlődési trendjeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: - Egészség és életmód A fő trendek az ún. három p, a predikció (előrejelzés), a prevenció (megelőzés) és a perszonalizáció (személyre szabott terápiák) irányába hatnak. Emellett előtérbe kerül a regeneratív medicina (őssejt- illetve génterápiák). - Mezőgazdaság, elsődleges termelés A napjainkban jellemző, nagy mennyiség, alacsony ár által jellemzett termékek helyett egyre inkább előtérbe kerülnek a kis mennyiség, magas ár jellegű termékek (pl. gyógyhatású, egészségjavító vagy ipari felhasználású molekulák közvetlen előállítása növényekben, állatokban). - Ipar és környezetvédelem Megújuló energiaforrások és környezetkímélő technológiák kidolgozása egyre nagyobb teret nyer (bio-üzemanyagok, lebomló műanyagok stb.). 7

8 - Biztonságpolitika Bioterrorizmus megakadályozása érzékeny detekciós módszerekkel. A genomika mint technológia elengedhetetlen ezeknek a fejlődési trendeknek a realizálásához, ezért a társadalmi igény alapvetően a technológia alkalmazásának irányában hat. Azonban egyes alkalmazások esetleges kudarca jelentős mértékben megváltoztathatja a hozzáállást, legalábbis az adott alkalmazási területen (lásd fentebb) A genomikai technológia hajtóerői Fentiek alapján a genomikai technológiák fejlődésének főbb hajtóerői: - Az élő szervezetek működésének minél teljesebb megismerése iránti igény; - Az orvosi/biológiai kutatások gyakorlati alkalmazása iránti igény; - Általános technológiai fejlődés, nagy áteresztőképességű vizsgálati módszerek lehetősége; - Hatékony adatfeldolgozás, adatbázisok elérésének lehetősége; - Kutatás komplexitásának növekedése ( rendszerbiológia ); - A genomika térhódítása újabb területeken (diagnosztika, nemesítés, környezetvédelem stb.), - Érzékenység, precizitás, megbízhatóság növekedése iránti igény a biológiai kutatásban; - Tudományos kiválóság iránti igény; - Kompetíció a gyártók között, - Interdiszciplináris megközelítések iránti igény; - Technológia koncentráció (nagy nemzeti vagy nemzetközi centrumok) A genomikai technológiák fejlődési trendjei Nukleinsav (DNS, RNS) analízis A DNS/RNS szintű génexpressziós és genetikai variabilitási vizsgálatokra jelenleg is különböző megközelítések állnak rendelkezésre: a három legjelentősebb ilyen módszer a mikroarray ( chip ), a PCR-kártya illetve az új generációs szekvenálás (Next Generation Sequencing, NGS) technológia használatán alapszik. 8

9 A mikroarray módszer speciális jellegzetességei nagyságrendekkel emelik az egyidejűleg vizsgálható gének számát, ezáltal szerkezeti (nukleotidsorrend) és funkcionális (gén- és mikrorns-kifejeződés) információk tömegét képes nyújtani. A technológiával génexpressziót, fehérje DNS kölcsönhatásokat és genetikai variációkat pl. veleszületett génhibákat ( single nucleotide polymorphism ; SNP) vagy kópiaszám-variációkat lehet vizsgálni. A módszer lényeges hiányossága azonban, hogy nukleinsav-hibridizálásra épül, amely a kísérletek tervezésénél jelentős limitáló tényező: az egymással nagyfokú hasonlóságot mutató szekvenciák vizsgálata a nem-specifikus kötődés kereszt-hibridizálás miatt szinte lehetetlen. A PCR-kártya azáltal, hogy a TaqMan technológia használatára épül, megbízhatóbb eredményeket produkál a génkifejeződés mérésénél, azonban az egyidejűleg vizsgált gének száma legfeljebb 384. Mind a mikroarray, mind a PCR-kártya jelentős hiányossága továbbá, hogy csak a már előzőleg azonosított génszakaszokat, mrns-eket, mikrorns-eket valamint SNP-ket képes detektálni: új SNP-k vagy mikrorns-ek azonosítása technikailag nem lehetséges. Az NGS technológia néhány éve a fent említett módszerek alternatívájaként jelent meg, és éppen az ultramagas áteresztőképességének köszönhetően vagyis annak, hogy egyetlen kísérlet milliónyi szekvenciát eredményez gyors a térnyerése. A technológia napjainkra a vezető genomikai eljárás lett: teljes genom-szintű vizsgálatok, az ún. ultramagas áteresztőképességű szekvenálás technikai megvalósítását teszik lehetővé. Ezen műszerek segítségével szerteágazó biológiai minták vizsgálatára nyílik lehetőség, kezdve a mikrobák filogenetikai törzsfáinak vizsgálatával, a kromatin immunprecipitációt követő szekvenáláson keresztül (ChIP-Seq) a gének kópiaszámának vizsgálatáig (alant részletezve). Az NGS technológia az elkövetkező években robbanásszerűen növekvő jelentősége miatt külön tárgyalást igényel. Az NGS ultramagas áteresztőképességének köszönhetően vagyis annak, hogy egyetlen kísérlet milliónyi szekvenciát eredményez egyre gyorsabban szorítja ki a mikroarray technológiát. Az NGS technológia további előnyei között említhetjük, hogy a) a vizsgálni kívánt szekvenciákat nem feltétlenül kell ismerni; b) a paralóg szekvenciák könnyedén megkülönböztethetőek egymástól, valamint c) a kvantitálás valóban mennyiségi alapokon történik. Éppen ez utóbbi paraméter miatt az NGS szekvenálásokat, ellentétben a mikroarray vizsgálatokkal, nem szükséges három biológiai replikátummal elvégezni, ezáltal a kísérlet költségei jelentősen csökkennek. NGS technológiát elsősorban akkor előnyös alkalmazni, amikor a nagyobb lefedettség megbízhatóbb eredménnyel párosul, mint pl. a génexpresszió mérése, a genotipizálás, a DNS-metilációs mintázat feltárása vagy a 9

10 transzkripciós faktor-kötőhely azonosítás. Ezen applikációkon túl az NGS technológia alkalmazása új SNP-k és mikrorns-ek tömeges azonosítását is lehetővé teszi, de alkalmas pl. új, eddig nem ismert fajok azonosítására is (alant részletezve). Az utóbbi három alkalmazást egyetlen más technológia sem képes biztosítani. Pillanatnyilag mindössze öt gyártó készít NGS típusú készüléket világszerte: Life Technologies (korábban Applied Biosystems), Roche, Illumina, Helicos és Complete Genomics; utóbbi azonban készüléket nem, csak szolgáltatást értékesít. Megdöbbentő, hogy az NGS rendszerek piacra kerülésétől eltelt rövid idő alatt, alig több, mint 2 év, mégis: világszerte máris több mint 500 db NGS rendszert értékesítettek (fontos megjegyezni, hogy csak az USA-ban amely uralja a biotechnológia piacát is megközelítőleg 300 db NGS készülék működik); a cégek közötti hatalmas verseny nagyon gyorsan fejlődő és változó piaci szegmenst teremtett, amely következtében maguk a készülékek is megújultak, és immáron mindhárom cég a második generációs készülékeit értékesíti; a nagy kereslet és verseny miatt szinte negyedévente emelkedik a készülékek áteresztőképessége: a Life Technologies SOLiD készülékének áteresztőképessége a 2009 márciusi 20Gigabázisról immáron 100Gbázisra emelkedett (előrejelzések szerint őszre elérheti a 300Gbázist). Az áteresztőképesség növekedése magának az alkalmazott technológiának köszönhető, amely lehetőséget ad gyöngyökhöz kötött, klonálisan amplifikált DNS-fragmentumok tömeges párhuzamos szekvenálására. A szekvenálási módszer festékkel jelölt oligonukleotidok egymást követő ligálásán alapul. Tekintettel arra, hogy az ultramagas áteresztőképességű készülékek ára igen drága, a gyártók ún. zseb-szekvenálókkal" is megcélozták a piacot. Pl. a Roche márciusban dobja piacra a 454 GS Junior nevű készülékét, amely az alapkészülék áteresztőképességének kb. tizedére lesz képes, azonban ára akár kisebb intézetek számára is elérhető lesz. Az NGS technológia legnagyobb előnye, hogy a különböző alkalmazások során a bázisok minősége egyenként leolvashatóvá válik, és ezzel a leolvasás pontossága jelentősen fokozódik. További előnye, hogy a reakciók kis végtérfogatban zajlanak, és így lényegesen kevesebb reagenst kell felhasználni. Ezáltal kevesebb anyagi ráfordítással jóval rövidebb idő alatt pontosabb adatok nyerhetőek a genetikai információról. Amíg a Human Genom Project kb. tíz év alatt és hozzávetőlegesen 300 millió dollár felhasználásával valósult meg, addig az NGS technológiával egy emberi genom jelenleg kevesebb, mint 30 ezer dollárból (2010 végére várhatóan dollárból) hozzávetőlegesen 2 hónap alatt összeállítható. Az ultramagas áteresztőképességüknek köszönhetően az új generációs szekvenálók széles körű analízisre használhatók: 10

11 - de novo szekvenálás (ismeretlen genomú faj szekvenálása, majd nukleotidsorrendjének (genomjának) meghatározása), - újraszekvenálás (ismert referenciagenomú fajok szekvenálása, pl. baktériumok filogenetikai rendszerezése, szekvenciavariációk és SNP-k azonosítása), - összehasonlító-, meta-, populációgenomika, - gén-kifejeződés (RNA-Seq; Digital Gene Expression Profiling, DGEP), - mélyszekvenálás, - haplotípus meghatározás, - mikrorns-kifejeződés, -azonosítás, - kromatin immunprecipitációt követő szekvenálás (ChIP-Seq; transzkripciós faktorok kötőhelyeinek azonosítása; aktív vagy passzív kromatin feltérképezése), - DNS-metilációs analízis (Meth-Seq). A felsorolt technikák valamelyikét szinte mindegyik kutató-, diagnosztikus illetve igazságügyi labor alkalmazza, ezáltal a lehetséges felhasználók illetve megrendelők száma szinte felbecsülhetetlen. Éppen ezért az NGS technológiának a jövőben meghatározó szerepe lehet az orvostudomány, a tudományos kutatások, a bűnüldözés, az archeológia és minden olyan tudományterület továbbfejlődésében, amely az örökítőanyag vizsgálatának gyakorlatát alkalmazza. Mondani sem kell, hogy a teljes DNS-szekvencia pontos ismerete felbecsülhetetlen jelentőségű, és felhasználható például: - genetikai betegségekre való hajlam kimutatására, - terápiás lehetőségek felfedezésére (személyre szabott gyógyászat), - fertőzések diagnosztikájára, prognosztikájára, - kórokozók azonosítására, - két egyed közötti rokonsági fok meghatározására (pl. apasági vizsgálatok, filogenetika), - személyazonosításra (pl. bűnüldözés), - oltóanyag fejlesztésre, - nemesítésre, - génváltozatok összehasonlítására. 11

12 Személyre szabott gyógyászat Az emberi genomok 99,8%-ban megegyeznek; a rendkívüli változatosságért mindössze 0,2%- nyi DNS-szekvencia eltérés a felelős. Éppen ezért rendkívül fontos a 100%-os lefedettség, mert csak ebben az esetben remélhetjük, hogy pl. a betegségekre való hajlamosító vagy a gyógyszer rezisztenciáért felelős tényezőket egyedenként azonosítani tudjuk. Figyelembe véve, hogy a teljes humán örökítőanyag mintegy 3 milliárd bázispárból áll, melynek szekvenálása a hagyományos technológiákkal éveket és több százmillió forintot igényelne egyénenként, joggal remélhető, hogy az NGS technológia ezen a területen is áttörést hozhat. Ennek legfőképpen klinikai szempontból van nagy jelentősége, hiszen az egyes genommintázatok, betegséghajlamok, valamint a gyógyszerek hatékonysága közötti összefüggések megértése nagyban hozzájárulhat a személyre szabott gyógyászat fejlődéséhez. A várhatóan ugrásszerű fejlődés előtt álló farmakogenomika célja pedig éppen a személyre szabott gyógyszeres kezelések/terápiák kidolgozása és alkalmazása. Ismétlődő szekvenciák leolvasása Az eukarióta élőlények DNS-e ismétlődő szekvenciákat tartalmaz. A DNS-molekulán ezek az ismétlődő szekvenciák egymás mellé, de egymástól távol is eshetnek. Az ismétlődő szekvenciák mérete és száma fajonként igen nagy eltérést mutat, és esetenként a genom jelentős hányadát kitehetik. Közös bennük, hogy fehérjét nem kódolnak, eredetük nem tisztázott, sőt az azonosításuk sem fejeződött be. A hosszú ismétlődések bázissorendjének leolvasása mindeddig nagyon nehézkesen működött, mert a fentebb ismertetett, napjainkban használatos módszerek egyike sem teszi lehetővé egy hosszan ismétlődő szakasz pontos leolvasását és összeillesztését. Az NGS technológia egyik sajátossága azonban az egyedi szekvencia-elválasztó technika: a bázisok leolvasása után az egymástól távol akár 10 kilobázis eső szekvencia-szakaszok is pontosan elhelyezhetőek a lineáris genomba. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy egy aránylag kis 3-4 megabázis genomú prokarióta genomját néhány, akár egyetlen egybefüggő DNS-szekvenciába, ún. kontigba össze lehet állítani. Tumoros elváltozások kialakulására való hajlam prognosztizálása Függetlenül attól, hogy számos tumor kialakulásának pontos mechanizmusa a mai napig ismeretlen ezzel együtt a terápiás eljárások is kiforratlanok mégis nagyszámú génhibát ismerünk, amelyek ok-okozati összefüggésben állnak a daganatok kialakulásával. Az NGS rendszerek segítségével és a megfelelő DNS-szakaszok analizálásával ezek a génhibák gyorsan feltérképezhetőek; ehhez nincs szükség a teljes genom szekvenálására. Ezáltal 12

13 számos tumor kialakulása megelőzhető/késleltethető, ugyanakkor a meglévő tumorokra kialakított terápiás lehetőségek is egyszerűbben, személyre szabottan állíthatóak fel Proteomika fehérjeanalízis A proteomika a fehérjéket és sejten belüli kölcsönhatásaikat vizsgálja. Tevékenységi köre három fő területre osztható: - Strukturális proteomika: a proteom fehérjéinek kvalitatív analízise (3D szerkezetének meghatározása); - Expressziós proteomika: külső v. belső tényezők hatására bekövetkező fehérjeexpresszió változásainak minőségi és mennyiségi meghatározása; - Funkcionális proteomika: a fehérjék sejtbeni lokalizációjának, poszt-transzlációs módosításainak, fehérje fehérje kölcsönhatásoknak és funkcióinak meghatározása. Tekintetbe véve, hogy a gyógyszerek túlnyomó többségének a célmolekulája fehérje, és hogy a génaktivitás gyakran nincs összhangban a fehérjemennyiséggel, illetve a fehérjék funkciója mennyiségük mellett harmadlagos/negyedleges szerkezetüktől és poszt-transzlációs módosulásoktól is függ, a proteomika jelentősége vitathatatlan; és a jövőben ennek a területnek is a dinamikus fejlődése várható (Gstaiger M., Aebersold R Applying mass spectrometry-based proteomics to genetics, genomics and network biology. Nat Rev Genet. 10: ). A gyógyászatban a betegségek molekuláris szintű pathomechanizmusának és az egyéni fehérjeprofilnak ismerete alapján pontosabb molekuláris szintű diagnózis állítható fel, racionális és személyre szabott terápia tervezhető. Általánosságban véve a proteomika a biológiai útvonalak, hálózatok, jelátviteli mechanizmusok mélyebb felderítését teszi lehetővé. A fehérjeanalízis azonban a nukleinsav analízisnél sokkal nehezebb. Ennek egyik oka a fehérjék nagy száma: organizmusokban, egyes sejtekben, a plazmában. Ehhez társul a nagy mérettartomány, aminosav, és a széles határok között mozgó relatív előfordulási gyakoriság ~ molekula/sejt. Mindez óriási kihívás az elválasztás-technika és a mennyiségi meghatározás előtt. A bonyolult összetételű biológiai minták fehérje-összetételének meghatározása a nagy koncentráció-dinamikatartomány ( ) miatt jelenleg csak korlátozott mélységig valósítható meg. Ennek leküzdésére újabb és újabb fehérjefrakcionálási eljárások kívánatosak, s állnak fejlesztés alatt. Ugyanez igaz a tömegspektrométerek fejlesztésére, minden 13

14 tömegspektrométer-gyártó cég évente új készüléket hoz a piacra, melyek érzékenyebbek, specifikusabbak, gyorsabbak, s nagyobb tudásúak a korábbiaknál. Sajnálatosan csökkent a cégektől független készülékfejlesztő helyek (egyetemek, kutatóintézetek) száma, de a cégek fejlesztései generálják az újabb és újabb módszereket. A különböző célú proteomikai vizsgálatokhoz eltérő működési elvű készülékek készülnek, ezért egy-egy laboratóriumot, ill. proteomikai központot célszerűen több típusú műszerrel kell(ene) felszerelni. A fejlesztések célja az egyre nagyobb felbontás (cél akár sejtenként egyetlen molekula kimutatása) és az egyre pontosabb tömeg meghatározás, ami az azonosítás pontosságát nagyon megnöveli (Cho WC Proteomics technologies and challenges. Genomics Proteomics Bioinformatics 5:77-85) Metabolomika A metabolomika tárgya a sejtben/szövetben/organizmusban található metabolitok, kis molekulatömegű anyagok összessége. Ezek összetétele, aránya függ a fiziológiai, a fejlődési és természetszerűleg a patológiai állapottól (Goodacre R. Metabolomics of a superorganism Journal of Nutrition 137(Suppl): 259S-266S.). A metabolomika ma elsősorban a különböző kezelt és nem kezelt egyedek, szervek, szövetek metabolit képének (lenyomatának) összehasonlítását jelenti, és a feladat bonyolultsága miatt nem az összes komponens kvalitatív és kvantitatív meghatározását. A metabolitok komplexitása még a fehérjékét is meghaladja, de a két technológia alapjában véve hasonló kihívásoknak néz elébe. Itt is az egyre nagyobb felbontást eredményező elválasztás és az egyre pontosabb tömeget eredményező mérést biztosító készülékek fejlesztése van az előtérben, mivel a pontos tömeg megkönnyíti az azonosítást. A metabolomika vizsgálati módszerei két irányba fejlődnek (M. Bedair, LW. Sumner, 2008 Current and emerging mass-spectrometry technologies for metabolomics. TrAC Trends in Analytical Chemistry 27: ). Az egyik irány az elválasztás-technikai módszerek összekapcsolása a tömegspektrometriával az ún. kapcsolt technikákat eredményezi, a másik irány pedig nem alkalmaz elválasztás-technikai módszereket, mint pl. az imaging mass spectrometry és az ún. in vivo NMR. Mindkét irány jelentősen fejlődik. Az utóbbi két eljárás soha nem lesz kvantitatív módszer az elválasztás-technika hiánya nélkül, viszont relatíve gyorsan képes egy teljes metabolom mintázatot adni a vizsgált szövetről, sőt az előbbi akár a vizsgált sejtekről is! 14

15 A metabolom tömegspektrum könyvtárakat folyamatosan fejlesztik, és fejleszteni is kell, mivel a Fiehn-féle GC/MS metabolom könyvtár csak mintegy szerves vegyület tömegspektrumait tartalmazza, miközben ma körülbelül metabolitot ismernek, de ez a szám a becslések szerint hamarosan kb re fog növekedni Genomika és bioinformatika Az utóbbi három évben több radikális innováció segítségével sikerült évente egy-egy nagyságrenddel csökkenteni a biológiai szekvencia meghatározások költségét. Ennek következtében a genomikai információ mennyisége robbanásszerűen megnőtt, és a kutatások szűk keresztmetszetévé az informatika és adatkiértékelés vált. A problémát jól illusztrálja John D. McPherson kommentárja a Nature Methods folyóirat októberi számában: Egyre nagyobb a szakadék a nagyátvitelű párhuzamos szekvenátorok adatgenerálási kapacitása és az adatok feldolgozásának és értékelésének képessége között Ennek a szakadéknak az áthidalása alapvető fontosságú, egyébként az áhított ezerdolláros genomot egy húszezer dolláros analízis számla kíséretében fogjuk elérni. (J. D. McPherson, S2 VOL.6 NO.11s NOVEMBER 2009 Nature Methods SUPPLEMENT. Eredeti angol szöveg: There is a growing gap between the generation of massively parallel sequencing output and the ability to process and analyze the resulting data Bridging this gap is essential, or the coveted $1,000 genome will come with a $20,000 analysis price tag.) Clifford Reid, a Complete Genomics vezérigazgatója pedig egyenesen azt a kijelentést teszi, hogy a genomika egyik domináns költsége hamarosan a számítógépközpont elektromos áramfelhasználása lesz. (Clifford Reid, The Journal of Life Sciences, Fall It will turn out one of our major cost will be electricity for running our data center. The reagent cost is on its way to zero and the major cost will be electricity. ) Ha ehhez hozzávesszük a proteomika és metabolomika várható fejlődését és azt a kihívást, amit a génműködés, a fehérje-összetétel és módosulás, valamint anyagcsere-változás integrálása jelent, akkor egyértelmű, hogy a genomika és a bioinformatika fejlődése elválaszthatatlan és egymás nélkül elképzelhetetlen (Bioinformatics Moves to Center Stage in the Genetic Revolution, Science ISSN (online), 15

Esettanulmányok. Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Esettanulmányok. Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Esettanulmányok Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Közreműködött: a DE KTK Menedzsment és Marketing Tanszék, Polónyi István professzor és

Részletesebben

Ismerjük meg egymás munkáját is!

Ismerjük meg egymás munkáját is! 2 Semmelweis Egyetem tematikus lapszám Ismerjük meg egymás munkáját is! A csúcstechnológia szót hallva felvetődik a kérdés, mit is értünk rajta pontosan mondja dr. Szél Ágoston rektorhelyettes, a Semmelweis

Részletesebben

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió)

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) Jövő Internet Stratégia és Programterv Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) 2011 A stratégia készítésében részt vettek: Bakonyi Péter, Benczúr András, Máray

Részletesebben

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat Készült Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlásai az információs társadalom ágazati részstratégiák készítéséhez c. ajánlás

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve Magyarország LifeWatch Nemzeti Terve Munkaváltozat 5.0 Török Katalin, Biró Marianna, Horváth Ferenc, Kertész Miklós, Fodor Lívia, Botta-Dukát Zoltán MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Készítették: Bagdi Ferenc Gyulai Tamás Maróti Péter Dr. Molnár István Szigethy László 2013. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Bak Árpád 7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Interjú az EU 7. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról Dr. Vass Ilonával, a Nemzeti Kutatási és Technológiai

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment

Kulcsszavak: együttműködés, szervezetelméletek, fenntartható fejlődés, környezeti menedzsment Dr. Zilahy Gyula 1 : Szervezetek közötti együttműködés a fenntartható fejlődés szolgálatában A vállalatok egyre gyakrabban alakítanak ki olyan kapcsolatokat, melyek célja az egymással, illetve más típusú

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben