NetSurvey Kft. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NetSurvey Kft. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 8"

Átírás

1 NetSurvey Kft. A hátrányos helyzetûek vizsgálata Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 8 Készült a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére november

2 A VTR Monitoring kutatást a TÁRKI Rt., a NetSurvey Kft., a Kopint-Datorg Rt. és az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. közös konzorciuma végzi a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére. A jelen tanulmányt a NetSurvey Kft. készítette. Feladatszáma: 1.4. (lakossági modul) A kutatás szakmai vezetője a NetSurvey Kft. részéről: Melles Katalin A tanulmányt készítette: Melles Katalin NetSurvey Kft Budapest, Karinthy Frigyes u. 13. Tel: ; Fax:

3 TARTALOM 1. Bevezetés A kutatás módszere, a minta Kutatási eredmények- Mozgáskorlátozottak A minta kialakítása A modern technikához való viszony Az internetet nem használók jellemzése Ismeretek az internetről Távmunka Az internetet használók jellemzése Számítástechnikai képzés Számítógép, illeteve internethasználat jellegzetességei Internetország A fejezet összefoglalása Kutatási eredmények - Romák A minta kialakítása A modern technikához való viszony Az internetet nem-használók jellemzése Ismeretek az internetről Az internethez kapcsolódó attitűdök Az internetet használók jellemzése Az internet, illetve a számítógép használat jellegzetességei Oktatás, képzés Az internettel kapcsolatos attitűdök Internetország A fejezet összefoglalása Összefoglalás...48

4 1. Bevezetés Jelen tanulmány a VTR- kutatássorozat lakossági moduljának hátrányos helyzetű rétegeket vizsgáló része. A kutatás megtervezésekor arra voltunk kíváncsiak, hogy ezeknek a rétegeknek egyrészt milyen sajátos viszonyuk van az információs társadalom jelenlegi szintjéhez, illetve, hogy hátrányos társadalmi helyzetükből milyen mechanizmusok révén keletkezik hátrányos információs társadalmi helyzet, továbbá, hogy az általános fejlődési tendenciába miként kapcsolódhatnak be sajátos szempontjaikkal, lehetőségeikkel. A tanulmány elsődleges célja, hogy olyan háttér-információkat biztosítson a döntéshozók számára, amelyek alapján konkrét eszközök dolgozhatók ki arra nézve, hogy miként növelhető ezeknek a csoportoknak a részvétele az információs társadalom vívmányaiban. Kíváncsiak voltunk arra, hogy: Milyen sajátos hozzáférési mutatókkal rendelkeznek? Milyen eséllyel férnek hozzá a különböző információtechnológiai eszközökhöz? Ezeket miként és mire használják? Milyen online tartalmak érdekelnék őket? Hogyan lehet növelni a munkaerőpiaci versenyképességüket az információtechnológiai eszközökkel? A hálózati tartalmak és szolgáltatások használatához milyen tudás és jártasság szükséges a számukra? Mennyire nyitottak a központi programok, projektek iránt? Ezekbe mennyire és hogyan lehet őket bevonni?

5 2. A kutatás módszere, a minta Jelen kutatásban két kiemelt hátrányos helyzetű csoport vizsgálatát végeztük: az etnikai kisebbségek közül a cigányságot, a fogyatékosok közül pedig a mozgáskorlátozottak csoportját választottuk. A kutatás módszere a mélyinterjú, mivel ez a módszer a legalkalmasabb az érintett rétegek elérésére, együttműködési hajlandóságuk megteremtésére, a sajátos helyzet hatásainak feltárására, illetve a kutatás fontos kérdésének, a számítógép, illetve internet nem-használati okainak, a hozzáférést gátló tényezőknek, továbbá a különböző eszközök használatával kapcsolatos attitűdöknek a feltárására. Az interjúk szeptember-október folyamán készültek. Csoportonként huszonöt interjú készült a célcsoportok felnőtt lakosságának körében. A minta reprezentativitása ennél a módszernél nem értelmezhető, a mintaválasztás az előbbieken túl arra terjedt ki, hogy szerepeljenek IKT eszközök használatába különböző szinten bekapcsolódott, illetve be nem kapcsolódott kérdezettek is.

6 3. Kutatási eredmények- Mozgáskorlátozottak 3.1 A minta kialakítása Az interjúalanyok kiválasztásánál több szempontot vettünk figyelembe. Egyrészt olyan személyeket igyekeztünk bevonni, akik elsősorban csak közlekedésükben, mozgásukban vannak akadályozva és az önellátásra (mosakodás, evés stb.) alapvetően képesek, szellemileg teljesen épek és felsőtestük, kezük mozgása ép annyira, hogy olyan finom koordinációs feladatokat is el tudnak látni, mint például a számítógép billentyűzetének kezelése vagy az egér mozgatása. (illetve pontosabban: nem ezek a tényezők azok, amelyek akadályt jelentenek). Másrészt szempont volt hogy az infokommunikációs eszközökhöz való hozzáférésben különböző szinteken álljanak. 3.2 A modern technikához való viszony A modern technikához fűződő viszony és a szabadidő eltöltési szokások feltérképezésével arra kerestünk választ, hogy az evvel kapcsolatos beállítódások mennyiben befolyásolják az infokommunikációs eszközök használatának lehetőségét, igényét. Az első kérdéskör a szabadidő eltöltési szokásokat térképezte föl. A szabadidő eltöltési módjainak elemzésekor fontos indikátor a televízió nézés gyakoriságának, mennyiségének kérdése. A kérdezettek mindegyike néz televíziót, minimum 1 órát naponta, a többség 2-3 órát tévézik, de legalább ilyen tipikusnak mondható az intenzív tévézők napi 6-8 óra, illetve a folyamatosan háttértévézők is. Ez a szabadidő eltöltési mód kedvez az elektronikus kultúra további fejlődésének, de hátrányokkal is jár túlzott passzivitása miatt, amiről a későbbiekben még lesz szó. A következő kérdésblokk a modern technikához fűződő viszonyt vizsgálta. Modern technika alatt a kérdezettek többsége a számítástechnikát, számítógépeket, illetve ehhez szorosan kapcsolódó fogalmakat (pl. űrtechnika, haditechnika, távközlés, új típusú autók, stb.) említett, de azokból a válaszokból, ahol a kérdezett a puszta felsorolást véleménnyel is megtoldotta egyértelműen az derült ki, hogy a modern technika célja, hozománya, hogy megkönnyítik az életet. Kényelmesebbé, egyszerűbbé teszik az emberek mindennapjait. Különösen erős hangsúlyt kap ez az elvárás a mozgáskorlátozottak körében, hiszen a számukra a hétköznapok számos feladata, szükséglete megoldhatatlan lenne, vagy legalábbis nagyon nehezen lenne megoldható a technikai eszközök segítsége nélkül.

7 Autó nélkül meg sem tudnék mozdulni szinte. Azzal járok dolgozni. Nem is tudnék felszállni a buszra, valakit mindig meg kéne kérnem, hogy hozzon el. Nézzen rám! Gyalog kb. 10-szeri pihenővel is csak órák alatt tudnék ideérni elméletben. De a többi dolgot is naponta használom. Jó dolgok ezek mind, megkönnyítik az életet, önállóvá tesznek, nem leszünk olyan kiszolgáltatottak. Többen említették a modern technika áldásai között az elektromos tolókocsit, ami elektronikus módon vezérelhető és további segítő berendezésekkel is fel van szerelve. Nem tapasztaltunk azonban kritikátlan technika rajongást, a hasznosság elve érvényesült a válaszokban: Az egyik ismerősöm vett egy gyümölcs-centrifugát. Beleraktak egy kiló gyümölcsöt, kijött két deci lé, aztán mosogattak egy órát. Azonban a hasznosság, az élet egyszerűbbé, könnyebbé tétele gyakran csak vágy, aminek a válaszolók tanúsága szerint nem a technikai lehetőségek szabnak korlátot, hanem az egészséges társadalom nemtörődömsége. Kitalálták ezeket a mágnes-szalagos, fényképes kártyákat. De el kell jutni a kamera elé, amin az arcképet készítik, s az 80 lépcső tolókocsival. Erre persze nem gondolnak. A modern technikához fűződő viszonyban már felvetődnek azok a legfontosabb attitűdök, amelyek megalapozzák az infokommunikációs társadalomban való részvételhez kötődő attitűdöket: elérhetőség, hasznosság. Az interjúk tanulsága szerint a kérdezettek nem idegenkednek a számítástechnikától, számítógépektől, és az infokommunikációs társadalom alapvető eszközétől, az internettől sem. Azt a tényt, hogy használják-e ezeket az eszközöket, élnek-e lehetőségeikkel, nem az idegenkedés-elfogadás dimenzió mentén találtuk tagozódni, hanem egy egyelőre érintettségnek nevezett fogalom mentén, amit a továbbiakban részletesen körbejárunk. Az elkészült interjúkat két alcsoportra osztottuk annak alapján, hogy használnak-e internetet vagy sem.

8 Természetesen a kép meglehetősen összetett, hiszen a számítógéppel való rendelkezés, annak használata, az internethozzáférés, illetve a használat időben is dinamikus fogalmak. Például lehetett valaki intenzív használó az egészségének megromlása előtt, de ez elvághatta a lehetőségektől, illetve számos egyéb variációval is találkozunk, ezért a csoportosítás nem merev, inkább funkcionális jellegű. 3.3 Az internetet nem használók jellemzése Az ő esetükben feltérképeztük a nem-használat okait, a számítógéphez való hozzáférési lehetőségeiket A két fő korlátozó tényező az anyagi lehetőségek szűkössége és az élethelyzet támasztotta nehézségek: Anyukámat ápolom, ide vagyok kötve, financiális okokból nem vehetek, meg kell gondolnom mindent egy rokkantnyugdíjból. Nem, egyáltalán nem használok. Van itthon, de se időm, se energiám, meg már azt a keveset is elfelejtettem, amit ott a tanfolyamon megtanultam. Ez a bedolgozói munka nem igényli, de időt sem hagy rá. Dísztasakokat hajtogatok, norma van, ilyenkor karácsony előtt úgy felhalmozódik a munka, hogy másra egyáltalán nincs időm. De hát kell a pénz a megélhetésre, két fiam van, a nagyobb ugyan már keres, de az még magára sem elég. A mobilszámláját mindig én fizetem. Pedig ehhez idő kellene, hogy újra belejöjjek, hogy azt a keveset, amit megtanultam, használni is tudjam. Az otthoni számítógéphiány egyik esetleges feloldása, hogy milyen egyéb helyen férhet hozzá. Ezt a kérdést azoknak is föltettük, akik rendelkeznek géppel, de kíváncsiak voltunk, hogy egyáltalán mennyire ismertek az egyéb lehetőségek. A válaszokban az otthonon kívül nagyon kevesen említettek lehetőséget, néhányan a munkahelyet említették, de a legtöbben elegendőnek tartották az otthoni lehetőséget, nyilván nagyrészt a mozgásban korlátozottságból adódóan. Csakis itthon. Én a lakásomhoz vagyok kötve. Négy óránál többet lehetetlenség eltöltenem bárhol, higiéniai okokból. Nem is járok sehova a Pető intézetet kivéve, mióta a tolókocsihoz vagyok kötve. Sorra nyílnak ezek a plázák, én meg egyet sem láttam belülről, pedig annak idején nagyon szerettem kirakatokat nézegetni, vásárolgatni.

9 További szempontként merült föl a motiváció kérdése, ami még a későbbiekben nagy hangsúlyt kap. Ha van konkrét célja, hogy mire használjuk, lehet rá helyet találni, de ha nincs cél nem érdemes utána járni Ismeretek az internetről Kíváncsiak voltunk arra, hogy az internetet nem használók mennyire ismerik a fogalmat, hogyan definiálják, mire lehet szerintük használni, milyen előnyeit, hátrányait, veszélyeit látják. Hírek, információk, amiket el lehet ott olvasni, le lehet őket szedni róla, ki lehet nyomtatni. Kidolgozott tételek találhatók rajt, de mondom, ezeket csak a fiamtól hallottam. Igazán el sem tudom képzelni mi az, hogy néz ki, milyen a monitor ilyenkor, hogy mit látok elképzelni sem tudom. Mit értek alatta én? Információt. Nem tudom, nekem ez olyan elképzelhetetlen, megfoghatatlan így ismeretlenül. Kérdezzen majd erről, ha már túl jutottam rajta. Információ. Bár rengeteg információt kapunk a TV-ből, rádióból. De azt ott irányítottan kapom, itt meg amire kíváncsi vagyok. A gyerekemtől hallottam először az Internetről, az iskolai foglalkozás után. Az Andor úgy jött haza, hogy van címe. Micsodád?- kérdeztem. Mi az? Fordítsd le nekem- mondtam neki. Akkor hallottam először róla. De aztán nem igazán izgatott a dolog, meghallgattam, de nem foglalkoztatott tovább. Egyszer egy barátnőmnél láttam, hogyan megy föl a lap-topján az Internetre, de nem tudom, hogyan kell használni. A lehetséges veszélyek tekintetében azt tapasztaltuk, hogy a válaszok nem térnek el a szokásos attitűdöktől, azaz az ilyen ismeretek nem korlátozódnak az internetet használók vagy azzal már gyakorlati kapcsolatba kerültek körére.

10 Olyan titkos információk is felkerülhetnek a hálóra, ami nem hivatott kezekbe kerülve kárt okozhatnak. Agresszív, feszültségkeltő, mások tönkretételére és elpusztítására alkalmas dolgok is rá kerülhetnek. Ugyanazok a hátrányai vannak az Internetnek, mint a számítógépnek, továbbá veszélyesek a támadó vírusok, amik a gépet tönkre tehetik. A vírusalkotók mindig egy lépéssel előrébb vannak, mint a jótékony tervezők. Akiknek a személyes kapcsolataik a környezetükhöz tartozó személyekkel szemben rosszak, eltereli a figyelmüket. Külön világba zárkóznak pár órára. Fiatalkorúak nem tudnak kiszabadulni belőle, más kötelezettségeiket elhanyagolják. Olyan lehet, mint a drog. Természetesen volt a válaszolók között igazi kívülálló is - A gyerek mondja a vírusokat például. De hogy az mi, vagy mit lehet vele tenni, valahogy fertőtleníteni kell vagy mit, fogalmam sincs. -, de a többség birtokában van egy jó kiindulópontnak használható ismeretkörnek. Arra a kérdésre, hogy miért nem használ internetet, a válaszolók többsége az anyagi korlátok hangsúlyozásával felelt. Egyedül a fő akadály a pénz, más nem igazán. Hisz mondtam, a rácsatlakozás kiépítését is vállaltuk, pedig az is Ft volt, de a használattal még várnunk kell, amíg a nagyfiam többet keres, vagy kevesebbet költ, meg a kisebb befejezze az iskolát. Semmi más nem kellene hozzá nekünk csak pénz, a szándék megvan. Remélem jövőre már nekünk is lesz Internetünk, mert a házunkban most épül egy ilyen rendszer, amibe mi is beszálltunk, tehát a kiépítése meglesz, de rácsatlakozni még pénzhiány miatt nem tudunk. Az otthoni hozzáférési lehetőségen túl az internettel kapcsolatban is feltettük a további hozzáférési helyekről szóló kérdést. Hiszen a közösségi hozzáférési lehetőségek, a munkahelyi, egyesületi, ill. más magánszemélyeknél hozzáférhető intrenetkapcsolat is megnyithatja mindazokat a lehetőségeket, amit az infokommunikációs társadalomban való

11 részvételnek nevezünk, és gyakran ezek a lehetőségek alacsonyabb anyagi teherrel járnak, mint a saját, otthoni internet. Talán a Mozgássérültek Egyesületénél lehetne, ha van. Máshol nem tudnék. Azt se tudom a városban hol lehet, talán a könyvtárban lehet. A munkahelyemen. Itthon nem is kéne. Legfeljebb levelezésre. De talán arra sem. Azt a fűutcai internetező helyet én nem tudom látogatni, mert pl. azt sem tudom pontosan, hogy hol van, a másik meg ugye a parkolás. Ha autóval nem igazán megközelíthető, ha nincs parkolás, akkor kész, vége. Pl. fodrászhoz is mondjuk- nem a legolcsóbbhoz megyek, de ott tudok megállni előtte. És ez sokat számít. Otthon meg nincs internetem. Nincs rá pénzem. Ha nagyon akarnám, eljuthatnék internet kávézóba, úgy tudom már könyvtárakban is lehet. Csak az időn múlik és elhatározás kérdése. Ennél a kérdésnél is előkerült a motiváció fontossága. Az otthoni elérés a legkényelmesebb lehetőség, különösen egy mozgáskorlátozott számára, de ha valamilyen vonzó tartalom, várható előny erősen motivál, akkor még a nehézségeket is vállalják. Pozitív jelenség, hogy azok válaszaiban is mennyire dominál a kíváncsiság, akik még semmilyen kapcsolatba sem kerültek az internet világával. Nem idegenkedem az internettől, de nem tudom, mire használhatnám, nekem ez az egész: héber. Szeretném kipróbálni az internetet, csak azért, hogy egyáltalán el tudjam képzelni. Úgy igazán nem is vagyok oda érte, persze lehet, hogy azért, mert azt sem tudom milyen valójában. Kíváncsi lennék, hogy lehet vele kommunikálni, hogy olyan nagyszerű dolog-e, mint ahogy írják az újságok. Én szívesen részt vennék olyan képzésen, ahol az Internet használatával kapcsolatos dolgokat tanulhatnám, megtanítanák a használatát, ezzel szélesedne a látóköröm.

12 Nem tudom mire szeretném használni az internetet. Ezen még soha nem gondolkodtam. Talán onnan olvasnám a híreket, mert azt mondják, szinte azonnal megjelennek rajt a hírek, a legfrissebb hírek. Lehet, hogy talán munkalehetőségeket keresnék rajta, amivel pl. könnyebben kereshetnék, mint ezzel a dobozhajtogatással, ragasztással Távmunka Ezzel az utóbbi válasszal egy nagyon fontos témához érkeztünk el. Úgy tűnik, hogy a mozgáskorlátozottak számára központi kérdés a távmunka. Nagy reményeket is fűznek ehhez a területhez és valóban kihasználható potenciállal is rendelkeznek. Elvileg nagyot változtathat az ember életén. Kiváltképp azokén, akik csak távmunkát tudnának végezni. Mozgássérültek, kismamák. Elfekvő szellemi energiák állhatnának ismét csatasorba, ha sikerülne egy működő rendszert építeni. Ne felejtsük el, hogy a betegség nem válogat és a legkülönbözőbb életkorban, a legkülönbözőbb képzettségű emberek is kerülhetnek ilyen kényszerpályára. Az ő tudásuk kihasználása nem pusztán emberbaráti gesztus, hanem tényleges társadalmi hasznot hozó szükséglet. A következő idézet egy pszichológussal készült interjúból származik: Dolgozni lehetne rajta, ha kapnék gépen végezhető munkát. Angol fordításokat tudnék vállalni. Reményt adhatna a gyógyulásra. A budakeszi rehabilitáción úgysem kényzetettek el. Semmi reményt nem adtak, a lehető legnyersebben azt mondták, hogy ez az állapot így stabilizálódott, ezt tessék megszokni. Most tolószékes barátaim felkértek egy segédkönyv megírására, ami a rehabilitációs nővéreket tanítaná meg arra, hogy milyen a sérült állapot pszichológiája, mert amit eddig csináltak, az minden, csak nem segítség. Egy másik interjú idézete is azt a megállapítást támasztja alá, hogy igen széles skálán helyezkednek el a távmunkában elvégezhető feladatok. Nem szabad tehát megelégednünk egy-egy terület, mondjuk az adatbevitel-típusú munkák elterjesztésével bár még ezen a

13 területen is nagy fejlődés szükséges -, hanem a távmunkát - tartalmától függetlenül - egyenrangú alternatívává kell emelni. A kandidátusi értekezésemet is azon írtam meg. A disszertáció is kapcsolatos a számítógépekkel. Egy nyelvhelyességi ellenőrző programot dolgoztam ki, a neve LEKTOR. Ma nincs olyan magyar nyelvű szoftver, ami ezt verné. Ez eddig még minden hibát megtalált, és egyet sem hagyott. Az én dolgozatom is hibátlan nyelvileg, mert azon ellenőriztem. Ezt az akadémiai bizottság is megállapította. Az internetről szövegek kellenének. Olyanok, amelyekben eddig ismeretlen szavak fordulnak elő. Eddig még nem találtunk olyan szöveget, amiben a LEKTOR ismeretlen szót talált volna. Magyar szavakról van persze szó. Fontos kérdés, hogy mi a szerepe a szervezett oktatásnak az infokommunikációs kultúra elterjesztésében, fejlesztésében. Mivel a vizsgálat a felnőtt lakosságot célozta, nem szerepel az interjúk között közoktatásban résztvevő. Feltételezhető, hogy a mozgáskorlátozottak körében ugyanúgy, mint a teljes népességet tekintve erős az összefüggés az életkor és az infokommunikációs eszközök ismerete, használata között. Ebből adódóan a kép minden iskolából kikerülő generációval módosul, de az alapokat azokra építve kell lerakni akik most élik mozgáskorlátozott hétköznapjaikat. Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen képzéseket vesznek, vennének igénybe és milyen sajátos szempontjaik vannak, Erre a tanfolyamra azután jelentkeztem, hogy ugye a főnököm azt mondta, jó lesz, ha megtanulom. Saját magam finanszíroztam az oktatást, én magam döntöttem el, hogy akarok ilyen képzést magamnak. Itt először sok volt az elmélet, milyen a gép felépítése, azután a kezelése. Könyvtárak megnyitása, alapfogalmak, hogy mi a könyvtár, menü ezekre emlékszem, ezután a levél írása, hogyan nézzen ki. Végül is csak minimális alapokat adott. Akkor úgy gondoltam, elmegyek egy 150 órás haladó tanfolyamra, de sajnos másképp alakult az életem. Az oktató végtelen türelmes volt, nem 4 órát, hanem 5 órákat foglalkozott velünk 1-1 alkalommal, ma be tudom indítani a gépet, tudok rajta pötyögni levelet, de többet nem. Csak aztán Apám beteg lett s el kellett döntenem, hogy otthagyom-e a munkahelyem - ez a csökkent munkaképességűek foglalkoztatójában volt - és felveszünk valami gondozót, vagy

14 inkább én vállalok másik munkát. Hát az utóbbi lett, így aztán elfelejtettem a haladó képzést, de még a számítógépet is eddig. Nem, egyáltalán nem vennék részt szívesen internetes képzésen. Majd itthon, a gyerekem segítségével megtanulom. Számomra annyira megfoghatatlan ez az egész, hogy el sem tudom mondani. Olyan távoli. Különben is én jobban szeretem, ha magam jövök rá dolgokra, azok jobban meg is maradnak. Meg majd a fiamnak könnyebben bevallom, hogy milyen hülye vagyok és segítsen, mint egy csomó ember előtt, akik már jobban értenek hozzá! Az első idézet fontos jelzése, hogy a hátrányos helyzetűek életében ugyanúgy adódnak további nehézségek, amelyek halmozottan hátrányossá tehetik életüket. Ilyenkor az egészséges társadalom részéről még nagyobb odafigyelés lenne szükséges. A második idézet pedig a felnőttoktatás egy fontos kérdésére világít rá, nevezetesen, hogy a felnőttek érzékenyebbek az iskola szituáció kellemetlenségeire. Hajlamosak kudarcnak értékelni az eltérő tanulási sebességből adódó különbségeket, szégyellik a nyilvános megmérettetésben ejtett hibákat. Ezt a jelenséget valószínűleg tovább élezi, hogy az ilyen képzéseket jobbára nem pedagógusok, hanem elsősorban a számítástechnikához értő szakemberek vezetik. További tapasztalata az interjúknak, hogy bár gyakran kifejezetten mozgássérültek számára szerveznek tanfolyamokat, mégsem elég körültekintőek ennek a rétegnek a sajátos szempontjait illetően. Sajnos sok esetben csak hangzatos jelszó a segítés vagy a hosszabbtávú működés szempontjai szorítják háttérbe a kezdeti odafigyelést. Az oktatással kapcsolatos kérdéskört részletesebben körüljárjuk a most következő második alcsoport esetében, mivel az ő esetükben szélesebb körűek az oktatással kapcsolatos tapasztalatok, illetve motiváltabbak az autodidakta tanulásra. 3.4 Az internetet használók jellemzése Ebbe a csoportba vegyesen kerültek az internetet intenzíven, illetve esetlegesen használó válaszolók. Az elemzés folyamán megjelenik ez a szempont, de külön főcsoport képzését nem tartottuk indokoltnak.

15 Számítástechnikai képzés Most először tehát a képzés, oktatás tapasztalataira hozunk példákat. Ezek a példák a nemhasználókéinál jobban bemutatják az oktatások jellegét, eredményességét, illetve a felmerülő problémákat. '92-ben beiratkoztam egy 380 órás tanfolyamra. Valódi tanár tanított az ELTÉ-ről. Szövegszerkesztést Word Perfect 5.1-et, táblázatkészítést Fox-Pro-t (ez valmi d-base féleség), Vetura Publisher-t (a DOS alatt ez volt a non plus ultra, szerintem ma is az) Munkát nem leltem, de tovább vitt, élveztem. A tanár nagytudású, jó elméleti szakember volt, de nem jó tanár. Aki a Venturá-t tanította, az jó volt. Életkorbeli, felhasználói szemléletű. Ezután rögtön beiratkoztam a SZÁMALK-ra. Abszolváltam, megvolt minden vizsgám, de diplomamunkát nem csináltam. Fárasztó volt egy mozgássérültnek. Heti háromszor délután és esténként, plusz az idegeskedés, hogy hogyan jutok haza, stb. Legelőször az az ismerős ültetett le a gép elé, pár dolgot mutatott csak meg, de azok a játékra vonatkoztak. Amikor vagy ami előtt még megvettem volna a gépet elmentem egy tanfolyamra. A SZÜV szervezte teljesen ingyen ez valami felajánlós volt számunkra 150 órában. Csak sajnos nem tudtam befejezni, mert a SZÜV elköltözött máshova, és ott a 4. emeletre, én meg sok más társammal együtt oda már nem tudtunk eljárni. Az épületbe pl.: tolókocsival nem lehet bemenni, de én sem tudok felgyalogolni a 4-re. Minimális alapokkal foglalkoztunk. Érdekelt a dolog, úgyhogy amikor nem értettem valamit, elmentem a könyvesboltba megvettem egy csomó könyvet ezzel kapcsolatban, föllapoztam. Azért hasznos volt, mert amit mondtak, ott rögtön ki is próbáltuk. Csak az volt a baj, hogy nekem akkor még nem volt gépem és otthon nem tudtam azt gyakorolni, amit éppen vettünk. A tanár az jó volt, meg türelmes, mindenkihez odament ha valamit nem értettünk, megmutatta aztán le is írtuk. De a gyakorlás az nagyon kellett volna. Ez egy ½ éves, OKJ-s tanfolyam volt, számomra ingyenes. A Munkaügyi Központ szervezte. Ó, azt nagyon élveztem. Kicsit ugye már tudtam használni a gépet, de itt kezdtem lassan érteni, hogy honnan hova kell illetve lehet eljutni. Ennek a tanfolyamnak köszönhetem a munkám. Egy újság szerkesztőségében dolgozom, természetesen számítógépen. Az oktató nagyon jó volt. Mindent igen jól és türelmesen magyarázott. Ő is fiatal volt és nekem úgy tűnt, mindent tud.

16 Az előbbi idézetekben is felmerült a mozgáskorlátozottak speciális nehézsége, az oktatás helyszínének megközelíthetősége. Úgy véljük, ezen a területen nagyot lehetne és kellene előrelépni. Természetesen ez a folyamat nem választható el a többségi társadalom általánosabb kötelezettségétől a mozgáskorlátozottak fizikai lehetőségeinek tágítása terén. A másik fontos információ, hogy a jól átgondolt képzés valódi integrációt is teremthet az érintettek számára, javíthat munkaerő-piaci versenyképességükön, azonban leginkább akkor, ha a képzéshez konkrét munkalehetőség is kapcsolódik. Az igazán motiváltak a számítástechnika iránt személyes elkötelezettséget, különös kíváncsiságot érzők. Természetesen ilyen erős belső motivációt nem feltételezhetünk mindenkiről, tehát szükséges, hogy segítsük a motivációk kibontakozását, de mégis tanulságos a profik nehézségeivel foglalkozni: Nem saját pénzből jutottam géphez. Írtam cégeknek, amire aztán használhattam egy 2 Mbos, 286-os AT-ét. Azután felütöttem az Arany Oldalak-at a "számítástechnika" címszónál, s az ott talált címekre írtam 60 levelet, amire kaptam 4 választ. Ezek közül egy cég 2000 forinthoz juttatott, egy másik, a Microsystem 600 forintos levélpapíron és borítékban arról tájékoztatott, hogy "anyagi lehetőségeink nem engedik meg" a támogatást. Leselejtezésre ítélt gépet kértem, vagy alkatrészeket. Egy kis cég, az ALLEGRO Bt adott egy gépet, ha monitort én szerzek. Egeret nem tudtak adni, helyette egy TRACKBOW-t, de az is nagy szó volt. Monitort egy másik cégtől kaptam. Az is érdekes eset volt. A főnöknek írtam, aki ki is akarta dobni a levelet, a titkárnő azonban átküldte az illetékes osztályra, ahol örültek, hogy megszabadulhatnak egy fölösleges Hercules-től. Azóta a géppark állandó fejlesztés alatt van, soha sem egyszerre változott. Az AT után az első ütem egy gyors 486-os volt, azután egy Pentium 133-as, majd egy P-210-es, majd egy P II-es, és mostanra egy P III-as. Ez '93-tól 2000-ig. Gyakorlatilag évente volt egy hullám, mert ez csak az alaplap, és még ott a monitor-helyzet. A Hercules-ből lett egy SVGA, aztán kaptam egy 15'-os ADI-t, végül 2000-ben vettem egy 17'-os monitort, ezt. Ugyanebben az évben Télapóra megleptem magam egy skennerrel, meg egy CD-íróval. Printerem mindig is volt, legalább egy EPSON, amit ütni-vágni lehetett, mindent bírt. Most ez a jobbik fajta van.

17 Számítógép, illeteve internethasználat jellegzetességei A használók csoportjának is feltettük azt a kérdést, hogy hol van lehetősége számítógépet használni, illetve hogy ismer-e az általa használt lehetőségeken kívül továbbiakat is. A válaszok nem jeleznek nagy érdeklődést az egyéb lehetőségek iránt, de ez valószínűleg a mozgáskorlátozottság nehézségeivel magyarázható. Itthon, de ez elég is, Munkahelyen, egyesületben / mozgáskorlátozottak egyesülete/, konferencián, Otthon és a munkahelyemen egyaránt, Jelenleg itthon, de lehetne barátoknál is, Csak itthon., barátoknál, A munkahelyemen is, otthon is., MEOSZ Az internethasználatnak is tipikus tere az otthoni és a munkahelyi elérés. Arra is rákérdeztünk, hogy az internethesználatra milyen további lehetőségeket tudnak: Nem néztem utána, nem érdekel, ez elég., Ezek bőven elegek a számomra., Nem tudom. Otthon tudnám használni, de erre nincs anyagi lehetőségem, mivel ami volt itthon, eladtam, mert sok új program jött ki, mindig fejleszteni kellett volna, ami igen sok pénzbe kerül. Egy barátomnál, aki a fogaskerekű mellett lakik, de tolókocsival nagyon nehéz a hely megközelítése. A Műcsarnok alagsorában is tudok egy nyilvános helyet. Láttam, de nem használom. A Mammutban is van lehetőség, de nem érdekel., A Mammutban, meg egyéb bevásárlóközpontban is láttam Matáv internet-pontokat, de nem próbáltam, hogy tolókocsival hogy lehet hozzáférni. Úgy látom, álló emberre vannak méretezve. Hát ott a Kossuth utcán az Internet zóna, ahol Ft-ért bárki használhatja az Internetet. Gondolom még iskolában. Ja, és talán a Megyei Könyvtárban. Máshol nem tudom lehet-e. Fogalmam sincs. Hallani Internet kávézóról a lányom mondja. Ő ott szokott néha valamilyen tananyaghoz jutni, de azért fizetni kell. De hát kell a tanulmányaihoz. Aki dolgozik és olyan a munkája- annak talán még ott, nem tudom, hol máshol. Csak itthon. Máshol nincs értelme. Én zsinór nélküli egérrel dolgozom, mással már nem is menne.

18 A válaszok alapján az internethasználati lehetőségeket ismertnek vehetjük. Az, hogy az ismert helyet igénybeveszik-e vagy sem több szempont függvénye, de az ismerethiány nem gátló tényező. A következő példák azt mutatják meg, hogy mire használják a számítógépet a kérdezettek. Naponta használom. Néha éjszaka is felébredek, és ha nem tudok aludni, leülök mellé és játszom rajta, vagy leveleket írok. Van vagy negyven játékprogramom, azokon játszom. A legjobban egy CD-ROM-ot szeretek, a neve Encarta World. A világ minden települése megvan rajta, a nagyobb városoknak a térképei is. Még Zámolyt is megtaláltam rajta, ahol az a cigány-balhé volt. Minden nap 6-7 órát effektív számítógépes munkával töltök. Otthon is, mert egy irodalmi lapot szerkesztek, ami a szabadidőmből megy el. Irodai munka, lapszerkesztés. Időnként játszom is. Átlagban napi percet, de ez megint csak átlagolás, mint a versmondás, meg az éneklés. Van úgy, hogy egy fél napom is elmegy a játékkal, máskor meg két hónapig hozzá sem nyúlok. Könyvelés, levelezés, internet, CD-ék, szerkesztések. Játékra nem. Egy büfének könyvelek jövedelem-kiegészítésül. Hasznos dolog. Pénzkereseti lehetőségek már nem nagyon vannak. Ahogy észre veszem, a cégek már nem hozzák ki az anyagokat. Többen értenek a géphez. Már az ép, egészséges emberek között is válogatnak, nem fognak bénákat alkalmazni. A munkahelyemen munkára, otthon is fordításra, továbbá információ-szerzésre Levelezés adatrögzítés, néha internet, játék., Levelezésre, adatbázis kezelésre, játékra, Pályázat írás, levélírás, adatrögzítés , beszámolók készítése, a betegségemmel kapcsolatos társasággal való kapcsolattartás. A munkáimat gépen végzem, kiadványszerkesztéssel foglalkozom. Néha játszani is szoktam együtt a gyerekkel, talán 1-1 órát. Magyar nyelvű stratégiai játékokat. Főleg munkavégzésre, szerkesztésre. Mint mondtam egy kisebb helyi lap szerkesztőségében sikerült elhelyezkednem az után a számítógépes tanfolyam után, ott vagyok azóta is. Itthon inkább játszom és internetezni szoktam. Levelezni magánszemélyekkel, meg hivatalból is. Munkára és játékra. Fordítok napi 3-4 órát, azután pasziánzozok. Olyan nap nincs, hogy ne pasziánszozzak. Naponta legkevesebb 3/4-ed órát. A Word-öt használom.

19 Munkára, de nagyon lassú vagyok. Ma nincs, aki ezt kivárná. Ma már szinte mindenhol tudják használni a gépet. Gépelést, adatbevitelt nem is vállalok. Egy oldal ma két órámba kerülne. Csak egeres munkát vállalok. Zsinór nélküli egerem van, mert már szinte csak azzal tudok dolgozni. A betegségem izomsorvadás. (Mi volna az álom-meló?) Nem napi kötöttségű, azaz amit egy hét alatt ráérek megcsinálni úgy, hogy magam osztom be az időmet. (A közérzetem nagyban függ az időjárástól, cukorbajos is vagyok, meg szívbeteg. Nem tudok minden nap rendszeresen dolgozni.) Most van egy ilyen munkám. Gazdasági lapok cikkeinek rendszerezése - ezt egy héten belül meg lehet csinálni. Mániákusan kipróbálok minden program-cd-ét, ami az újságokkal ingyenesen jön. Határozatokat, leveleket írok szövegszerkesztő programmal, adatkezelői programot statisztikai célból, Internetezni is lehet, ha a munkához kapcsolódik. A válaszok igen széles skálán mozognak. Az mindenképpen elmondható, hogy fontos és hasznos szerepet játszik a válaszolók életében a számítógép. Ez a munka világára éppúgy igaz, mint a szórakozásra, a játékra. A kérdésre még visszatérünk az internethasználati szokások feltérképezésénél. Az előbbi idézetekben is felmerült a probléma, hogy a cégek nem szívesen vállalják a mozgássérültek foglalkoztatásával járó többletterheket. Pedig a távmunka jelentőségére már utaltunk a korábbiakban. Tanácsi lakáskiutalások kimutatását készítettük itt többen is. Kihozták a munkát, mi bevittük az adatokat a gépbe, érte jöttek, vitték. Ma már ilyen munka nincs, nekünk kéne érte menni, ami tolókocsival majdnem lehetetlen. A távmunkának informális haszna az újabb szoftverekhez való hozzájutás, de ennél a szürke jelenségnél fontosabb az új ismeretekkel való lépéstartás. Dolgozhatunk, fizetség jár érte. Van úgy, hogy a munkával programot is hoznak, ezeket aztán átírjuk, és nekünk is megvan.

20 Definíciókat kértünk az internetről azoktól, akik használják: A legtöbb kérdezett az internetet definiálva elsőként az információt említette. Kapcsolat a világgal, világkönyvtár, kézikönyv. Kapcsolattartás, kommunikáció, nemzetközi kommunikáció, barangolás Sok gép összekötve. Korlátlan mennyiségű lehetőség. Minden, amit nem fizikailag kell csinálni. Az internet hozzáférés jellemzői, a lehetőségek és a nehézségek bontakoznak ki a következő idézetekből. Nekem konkrétan '96 vége óta van. Egy barátom segített hozzá, aki rendelőintézeteknek kerített a PRONET cég nevében. (Ebből a cégből lett aztán a NEXTRA.) A cég hozta a hálót, az Intézet [az interjú a mozgássérültek Marczibányi-téri intézetében folyik] adott telefonvonalat, 20 órás csomaggal. Mikor aztán a munka a céggel megszűnt, a net szép csöndben maradt. Aztán jött a Sulinet, amire itt, fönt is csatlakozhattunk néhányan, nem csak az iskola, ami lent van. A lehetőséget az adta, hogy az Iskola csatlakozási pontjától legfeljebb 100 méter kábel vezethető el. Itt mi 80 m-en vagyunk, úgyhogy éppen a határon. De idén nyáron ezt a lehetőséget is elvették tőlünk, minthogy az Intézet nem iskola, bár ma már közművelődési intézmények, kultúrházak is rajta lehetnek a Sulinet-en. Mi meg valami ilyesmi vagyunk. Amíg egyébként szabad volt, addig is csak iskolaidő után használtam a net-et, mert az összes gép azon az egy 64 kb-os ISDN-en tolakszik ki a világba. Ha ez nem volna, 12ezres havidíj fejében lehetne a net-hez hozzájutni. Erre pedig itt egyikünknek sincs pénze - a rokkant nyugdíjak nagyon alacsonyak. Ezeknek egyébként is van valami - számomra beláthatatlan - logikája: minél idősebb vagy, annál több munkaviszonyban eltöltött évre van szükséged, hogy ugyanazt a nyugdíjat megkapd, amit a fiatalabb kevesebb munka-évvel. (Az ADSL nem javíthatna a net-helyzeten?) Azzal az a baj, hogy mindjárt telefonnal együtt adják, anélkül nem. Az havi 3ezer úgy, hogy bele sem szóltam, plusz a csomag - az már 15ezer. Kábelen a Matáv-körzetben vagyunk, de ha kéne is, csak évek múlva érnének ide az ütemezés miatt. Hallomásból, olvasmányaimból már ismertem. Amikor aztán összeállt a gépem, befizettem a Datanet-re, de három hónap múltán lemondtam. A telefonszámla miatt. A csomag, plusz a

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002. " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002.  Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu TÁMOP-.4.5-2/.-202-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása Lakossági véleményfeltárás Székesfehérváriak véleménye a külföldi munkavállalásról 204. október 30. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

NetSurvey Kft. Virtuális-tér Figyelo Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 9

NetSurvey Kft. Virtuális-tér Figyelo Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 9 NetSurvey Kft. A közösségi hozzáférés változása, ingyenes hozzáférési helyek Virtuális-tér Figyelo Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 9 Készült a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Hogyan jött az üzleti rész? Hogyan csöppentem a DXN üzletbe?

Hogyan jött az üzleti rész? Hogyan csöppentem a DXN üzletbe? Hogyan jött az üzleti rész? Hogyan csöppentem a DXN üzletbe? Amikor első kisbabámat vártam, a munkahelyem megszűnt. Elgondolkodtam, mihez fogok kezdeni, ha nem találok később sem munkahelyet. A kisgyermekes

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X

3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? X 1 van 2 nincs X sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 1 16 évnél fiatalabb (Wip 19. kérd.) 2 18 évnél fiatalabb 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak?

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Felfedeztem egy nagyon érdekes és egyszerű internetes pénzkeresési módot, amihez nulla forint befektetés szükséges.

Felfedeztem egy nagyon érdekes és egyszerű internetes pénzkeresési módot, amihez nulla forint befektetés szükséges. Kedves Olvasó! Felfedeztem egy nagyon érdekes és egyszerű internetes pénzkeresési módot, amihez nulla forint befektetés szükséges. Eredetileg egy barátomnak akartam segíteni, aki egyik napról a másikra

Részletesebben

Szia René! Kriszti. Szia René!

Szia René! Kriszti. Szia René! Én örömmel leírom a véleményemet, mert imádtam ezeket a foglalkozásokat. Bár lehet, pont rajtam láttad, hogy álmos vagyok és ezt esetleg unalom jeleként érthetted, de nem így volt. Egész nap ügyfelezek,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

10 állítás a gyerekek internethasználatáról

10 állítás a gyerekek internethasználatáról Ságvári Bence Helyünk a világban 10 állítás a gyerekek internethasználatáról 0 Pillantás Európára alacsony használat, alacsony kockázat alacsony használat, közepes kockázat magas használat, közepes kockázat

Részletesebben

PROGRAM 2009 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET

PROGRAM 2009 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 1032 Budapest San Marco u 76 www.meosz.hu PROGRAM 2009 A MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézete

Részletesebben

7 TERMÉKHASZNÁLAT ÉS ELADÁS

7 TERMÉKHASZNÁLAT ÉS ELADÁS 7 TERMÉKHASZNÁLAT ÉS ELADÁS Ez a téma nagyon nyilvánvalónak tűnhet, de tapasztalataim szerint ez az egyik legfélreértettebb része az üzletnek. Minden üzlet, vállalkozás, cég elad valamit. Rendszerint megoldást

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám>

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS JÖVŐTERVEI 1 A cigányság a magyar társadalom legnagyobb létszámú etnikai csoportjává vált az elmúlt évtizedekben. (VALUCH,

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

WIP Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől

WIP Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 40. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Hol végződik az esélyegyenlőség, és hol kezdődik a szakadék?

Hol végződik az esélyegyenlőség, és hol kezdődik a szakadék? Hol végződik az esélyegyenlőség, és hol kezdődik a szakadék? A digitális írástudás aktuális jellemzői A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2012 alapján 2012. november 15. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért meggyőződése, hogy nincsenek másodrangú állampolgárok. Mindenkinek joga van a létbiztonsághoz. Ezért a PM teljes vállszélességgel kiáll

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Bedő Gábor Intézményi kommunikátor NML3ST 10NKOIKB A gyakorlat kezdete és főbb fázisai Én a 6 hetes kötelező

Részletesebben

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4

Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4 Magyar Gábor BME DE! 2012 NJSZT 2 DE! 2012 NJSZT 3 Képes vagy-e szemüveg nélkül használni a telefonod? DE! 2012 NJSZT 4 Új termékek: senior telefonok DE! 2012 NJSZT 5 DE! 2012 NJSZT 6 A több-képernyős

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására

Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására Városok és régiók egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak megállítására A Kongresszus hozzájárulása az Európa Tanács számára ÖTBŐL EGY kampány A Kongresszusi Iroda 2012. szeptember 14-én megadott

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző 1 SET A SET játékszabályairól röviden, már ha valaki nem ismerné: Hogy néznek ki a kártyalapok? Minden kártyán van egy ábra, aminek 4 jellemzője van. Minden kategória további három különböző lehetőséget

Részletesebben

Bevezetés - előzmények

Bevezetés - előzmények Az Internet szerepe a megújuló energiaforrások elterjesztésében Baros Zoltán 1 és Németh Sarolta 2 1 Debreceni Egyetem Meteorológia Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.. 13. e-mail: zbaros@delfin.unideb.hu

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓS PLATFORMOK, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÉRINTETTSÉGI ÉS INFORMÁLTSÁGI ADATOK

LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓS PLATFORMOK, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÉRINTETTSÉGI ÉS INFORMÁLTSÁGI ADATOK 2012. május Projektkoordinációs Főosztály DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2012. TAVASZ KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓS PLATFORMOK, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÉRINTETTSÉGI ÉS INFORMÁLTSÁGI ADATOK A KUTATÁSSOROZAT

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

A fejlődés záloga - a digitális írástudás

A fejlődés záloga - a digitális írástudás A fejlődés záloga - a digitális írástudás 2012. november 22. Vályi-Nagy Vilmos AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VONATKOZÁSÚ TEVÉKENYSÉGE 3 1 Legyen teljes szélessávú lefedettség az ország minden

Részletesebben

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Mindenki számára világos, hogy új világrend van kialakulóban. Az óra ketyeg, az átállás közeledik attól függetlenül, hogy mennyi skandallumot, komplikációt

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA

I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA 1. SZOCIOLÓGIAI-DEMOGRÁFIAI ADATOK A Forrásközpont honlapján közzétett kérdőívünkre 21 fő válaszolt. Válaszadóink többsége nő (81%), férjezett/nős (62%), Budapesten,

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s. A modul szerzői: Marsi Mónika Págyor Henriette Farkas Magdolna

7. ÉVFOLYAM. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s. A modul szerzői: Marsi Mónika Págyor Henriette Farkas Magdolna T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Csak lógok a neten A TV, az internet- és a mobiltelefonhasználat csapdái A modul szerzői: Marsi Mónika Págyor Henriette Farkas Magdolna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök telefon/fax:

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A tanítás-tanulás két sikertényezője

A tanítás-tanulás két sikertényezője A tanítás-tanulás két sikertényezője BÁCSI János SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged bacsi@jgypk.u-szeged.hu Ha feltesszük

Részletesebben