NetSurvey Kft. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NetSurvey Kft. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 8"

Átírás

1 NetSurvey Kft. A hátrányos helyzetûek vizsgálata Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 8 Készült a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére november

2 A VTR Monitoring kutatást a TÁRKI Rt., a NetSurvey Kft., a Kopint-Datorg Rt. és az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. közös konzorciuma végzi a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére. A jelen tanulmányt a NetSurvey Kft. készítette. Feladatszáma: 1.4. (lakossági modul) A kutatás szakmai vezetője a NetSurvey Kft. részéről: Melles Katalin A tanulmányt készítette: Melles Katalin NetSurvey Kft Budapest, Karinthy Frigyes u. 13. Tel: ; Fax:

3 TARTALOM 1. Bevezetés A kutatás módszere, a minta Kutatási eredmények- Mozgáskorlátozottak A minta kialakítása A modern technikához való viszony Az internetet nem használók jellemzése Ismeretek az internetről Távmunka Az internetet használók jellemzése Számítástechnikai képzés Számítógép, illeteve internethasználat jellegzetességei Internetország A fejezet összefoglalása Kutatási eredmények - Romák A minta kialakítása A modern technikához való viszony Az internetet nem-használók jellemzése Ismeretek az internetről Az internethez kapcsolódó attitűdök Az internetet használók jellemzése Az internet, illetve a számítógép használat jellegzetességei Oktatás, képzés Az internettel kapcsolatos attitűdök Internetország A fejezet összefoglalása Összefoglalás...48

4 1. Bevezetés Jelen tanulmány a VTR- kutatássorozat lakossági moduljának hátrányos helyzetű rétegeket vizsgáló része. A kutatás megtervezésekor arra voltunk kíváncsiak, hogy ezeknek a rétegeknek egyrészt milyen sajátos viszonyuk van az információs társadalom jelenlegi szintjéhez, illetve, hogy hátrányos társadalmi helyzetükből milyen mechanizmusok révén keletkezik hátrányos információs társadalmi helyzet, továbbá, hogy az általános fejlődési tendenciába miként kapcsolódhatnak be sajátos szempontjaikkal, lehetőségeikkel. A tanulmány elsődleges célja, hogy olyan háttér-információkat biztosítson a döntéshozók számára, amelyek alapján konkrét eszközök dolgozhatók ki arra nézve, hogy miként növelhető ezeknek a csoportoknak a részvétele az információs társadalom vívmányaiban. Kíváncsiak voltunk arra, hogy: Milyen sajátos hozzáférési mutatókkal rendelkeznek? Milyen eséllyel férnek hozzá a különböző információtechnológiai eszközökhöz? Ezeket miként és mire használják? Milyen online tartalmak érdekelnék őket? Hogyan lehet növelni a munkaerőpiaci versenyképességüket az információtechnológiai eszközökkel? A hálózati tartalmak és szolgáltatások használatához milyen tudás és jártasság szükséges a számukra? Mennyire nyitottak a központi programok, projektek iránt? Ezekbe mennyire és hogyan lehet őket bevonni?

5 2. A kutatás módszere, a minta Jelen kutatásban két kiemelt hátrányos helyzetű csoport vizsgálatát végeztük: az etnikai kisebbségek közül a cigányságot, a fogyatékosok közül pedig a mozgáskorlátozottak csoportját választottuk. A kutatás módszere a mélyinterjú, mivel ez a módszer a legalkalmasabb az érintett rétegek elérésére, együttműködési hajlandóságuk megteremtésére, a sajátos helyzet hatásainak feltárására, illetve a kutatás fontos kérdésének, a számítógép, illetve internet nem-használati okainak, a hozzáférést gátló tényezőknek, továbbá a különböző eszközök használatával kapcsolatos attitűdöknek a feltárására. Az interjúk szeptember-október folyamán készültek. Csoportonként huszonöt interjú készült a célcsoportok felnőtt lakosságának körében. A minta reprezentativitása ennél a módszernél nem értelmezhető, a mintaválasztás az előbbieken túl arra terjedt ki, hogy szerepeljenek IKT eszközök használatába különböző szinten bekapcsolódott, illetve be nem kapcsolódott kérdezettek is.

6 3. Kutatási eredmények- Mozgáskorlátozottak 3.1 A minta kialakítása Az interjúalanyok kiválasztásánál több szempontot vettünk figyelembe. Egyrészt olyan személyeket igyekeztünk bevonni, akik elsősorban csak közlekedésükben, mozgásukban vannak akadályozva és az önellátásra (mosakodás, evés stb.) alapvetően képesek, szellemileg teljesen épek és felsőtestük, kezük mozgása ép annyira, hogy olyan finom koordinációs feladatokat is el tudnak látni, mint például a számítógép billentyűzetének kezelése vagy az egér mozgatása. (illetve pontosabban: nem ezek a tényezők azok, amelyek akadályt jelentenek). Másrészt szempont volt hogy az infokommunikációs eszközökhöz való hozzáférésben különböző szinteken álljanak. 3.2 A modern technikához való viszony A modern technikához fűződő viszony és a szabadidő eltöltési szokások feltérképezésével arra kerestünk választ, hogy az evvel kapcsolatos beállítódások mennyiben befolyásolják az infokommunikációs eszközök használatának lehetőségét, igényét. Az első kérdéskör a szabadidő eltöltési szokásokat térképezte föl. A szabadidő eltöltési módjainak elemzésekor fontos indikátor a televízió nézés gyakoriságának, mennyiségének kérdése. A kérdezettek mindegyike néz televíziót, minimum 1 órát naponta, a többség 2-3 órát tévézik, de legalább ilyen tipikusnak mondható az intenzív tévézők napi 6-8 óra, illetve a folyamatosan háttértévézők is. Ez a szabadidő eltöltési mód kedvez az elektronikus kultúra további fejlődésének, de hátrányokkal is jár túlzott passzivitása miatt, amiről a későbbiekben még lesz szó. A következő kérdésblokk a modern technikához fűződő viszonyt vizsgálta. Modern technika alatt a kérdezettek többsége a számítástechnikát, számítógépeket, illetve ehhez szorosan kapcsolódó fogalmakat (pl. űrtechnika, haditechnika, távközlés, új típusú autók, stb.) említett, de azokból a válaszokból, ahol a kérdezett a puszta felsorolást véleménnyel is megtoldotta egyértelműen az derült ki, hogy a modern technika célja, hozománya, hogy megkönnyítik az életet. Kényelmesebbé, egyszerűbbé teszik az emberek mindennapjait. Különösen erős hangsúlyt kap ez az elvárás a mozgáskorlátozottak körében, hiszen a számukra a hétköznapok számos feladata, szükséglete megoldhatatlan lenne, vagy legalábbis nagyon nehezen lenne megoldható a technikai eszközök segítsége nélkül.

7 Autó nélkül meg sem tudnék mozdulni szinte. Azzal járok dolgozni. Nem is tudnék felszállni a buszra, valakit mindig meg kéne kérnem, hogy hozzon el. Nézzen rám! Gyalog kb. 10-szeri pihenővel is csak órák alatt tudnék ideérni elméletben. De a többi dolgot is naponta használom. Jó dolgok ezek mind, megkönnyítik az életet, önállóvá tesznek, nem leszünk olyan kiszolgáltatottak. Többen említették a modern technika áldásai között az elektromos tolókocsit, ami elektronikus módon vezérelhető és további segítő berendezésekkel is fel van szerelve. Nem tapasztaltunk azonban kritikátlan technika rajongást, a hasznosság elve érvényesült a válaszokban: Az egyik ismerősöm vett egy gyümölcs-centrifugát. Beleraktak egy kiló gyümölcsöt, kijött két deci lé, aztán mosogattak egy órát. Azonban a hasznosság, az élet egyszerűbbé, könnyebbé tétele gyakran csak vágy, aminek a válaszolók tanúsága szerint nem a technikai lehetőségek szabnak korlátot, hanem az egészséges társadalom nemtörődömsége. Kitalálták ezeket a mágnes-szalagos, fényképes kártyákat. De el kell jutni a kamera elé, amin az arcképet készítik, s az 80 lépcső tolókocsival. Erre persze nem gondolnak. A modern technikához fűződő viszonyban már felvetődnek azok a legfontosabb attitűdök, amelyek megalapozzák az infokommunikációs társadalomban való részvételhez kötődő attitűdöket: elérhetőség, hasznosság. Az interjúk tanulsága szerint a kérdezettek nem idegenkednek a számítástechnikától, számítógépektől, és az infokommunikációs társadalom alapvető eszközétől, az internettől sem. Azt a tényt, hogy használják-e ezeket az eszközöket, élnek-e lehetőségeikkel, nem az idegenkedés-elfogadás dimenzió mentén találtuk tagozódni, hanem egy egyelőre érintettségnek nevezett fogalom mentén, amit a továbbiakban részletesen körbejárunk. Az elkészült interjúkat két alcsoportra osztottuk annak alapján, hogy használnak-e internetet vagy sem.

8 Természetesen a kép meglehetősen összetett, hiszen a számítógéppel való rendelkezés, annak használata, az internethozzáférés, illetve a használat időben is dinamikus fogalmak. Például lehetett valaki intenzív használó az egészségének megromlása előtt, de ez elvághatta a lehetőségektől, illetve számos egyéb variációval is találkozunk, ezért a csoportosítás nem merev, inkább funkcionális jellegű. 3.3 Az internetet nem használók jellemzése Az ő esetükben feltérképeztük a nem-használat okait, a számítógéphez való hozzáférési lehetőségeiket A két fő korlátozó tényező az anyagi lehetőségek szűkössége és az élethelyzet támasztotta nehézségek: Anyukámat ápolom, ide vagyok kötve, financiális okokból nem vehetek, meg kell gondolnom mindent egy rokkantnyugdíjból. Nem, egyáltalán nem használok. Van itthon, de se időm, se energiám, meg már azt a keveset is elfelejtettem, amit ott a tanfolyamon megtanultam. Ez a bedolgozói munka nem igényli, de időt sem hagy rá. Dísztasakokat hajtogatok, norma van, ilyenkor karácsony előtt úgy felhalmozódik a munka, hogy másra egyáltalán nincs időm. De hát kell a pénz a megélhetésre, két fiam van, a nagyobb ugyan már keres, de az még magára sem elég. A mobilszámláját mindig én fizetem. Pedig ehhez idő kellene, hogy újra belejöjjek, hogy azt a keveset, amit megtanultam, használni is tudjam. Az otthoni számítógéphiány egyik esetleges feloldása, hogy milyen egyéb helyen férhet hozzá. Ezt a kérdést azoknak is föltettük, akik rendelkeznek géppel, de kíváncsiak voltunk, hogy egyáltalán mennyire ismertek az egyéb lehetőségek. A válaszokban az otthonon kívül nagyon kevesen említettek lehetőséget, néhányan a munkahelyet említették, de a legtöbben elegendőnek tartották az otthoni lehetőséget, nyilván nagyrészt a mozgásban korlátozottságból adódóan. Csakis itthon. Én a lakásomhoz vagyok kötve. Négy óránál többet lehetetlenség eltöltenem bárhol, higiéniai okokból. Nem is járok sehova a Pető intézetet kivéve, mióta a tolókocsihoz vagyok kötve. Sorra nyílnak ezek a plázák, én meg egyet sem láttam belülről, pedig annak idején nagyon szerettem kirakatokat nézegetni, vásárolgatni.

9 További szempontként merült föl a motiváció kérdése, ami még a későbbiekben nagy hangsúlyt kap. Ha van konkrét célja, hogy mire használjuk, lehet rá helyet találni, de ha nincs cél nem érdemes utána járni Ismeretek az internetről Kíváncsiak voltunk arra, hogy az internetet nem használók mennyire ismerik a fogalmat, hogyan definiálják, mire lehet szerintük használni, milyen előnyeit, hátrányait, veszélyeit látják. Hírek, információk, amiket el lehet ott olvasni, le lehet őket szedni róla, ki lehet nyomtatni. Kidolgozott tételek találhatók rajt, de mondom, ezeket csak a fiamtól hallottam. Igazán el sem tudom képzelni mi az, hogy néz ki, milyen a monitor ilyenkor, hogy mit látok elképzelni sem tudom. Mit értek alatta én? Információt. Nem tudom, nekem ez olyan elképzelhetetlen, megfoghatatlan így ismeretlenül. Kérdezzen majd erről, ha már túl jutottam rajta. Információ. Bár rengeteg információt kapunk a TV-ből, rádióból. De azt ott irányítottan kapom, itt meg amire kíváncsi vagyok. A gyerekemtől hallottam először az Internetről, az iskolai foglalkozás után. Az Andor úgy jött haza, hogy van címe. Micsodád?- kérdeztem. Mi az? Fordítsd le nekem- mondtam neki. Akkor hallottam először róla. De aztán nem igazán izgatott a dolog, meghallgattam, de nem foglalkoztatott tovább. Egyszer egy barátnőmnél láttam, hogyan megy föl a lap-topján az Internetre, de nem tudom, hogyan kell használni. A lehetséges veszélyek tekintetében azt tapasztaltuk, hogy a válaszok nem térnek el a szokásos attitűdöktől, azaz az ilyen ismeretek nem korlátozódnak az internetet használók vagy azzal már gyakorlati kapcsolatba kerültek körére.

10 Olyan titkos információk is felkerülhetnek a hálóra, ami nem hivatott kezekbe kerülve kárt okozhatnak. Agresszív, feszültségkeltő, mások tönkretételére és elpusztítására alkalmas dolgok is rá kerülhetnek. Ugyanazok a hátrányai vannak az Internetnek, mint a számítógépnek, továbbá veszélyesek a támadó vírusok, amik a gépet tönkre tehetik. A vírusalkotók mindig egy lépéssel előrébb vannak, mint a jótékony tervezők. Akiknek a személyes kapcsolataik a környezetükhöz tartozó személyekkel szemben rosszak, eltereli a figyelmüket. Külön világba zárkóznak pár órára. Fiatalkorúak nem tudnak kiszabadulni belőle, más kötelezettségeiket elhanyagolják. Olyan lehet, mint a drog. Természetesen volt a válaszolók között igazi kívülálló is - A gyerek mondja a vírusokat például. De hogy az mi, vagy mit lehet vele tenni, valahogy fertőtleníteni kell vagy mit, fogalmam sincs. -, de a többség birtokában van egy jó kiindulópontnak használható ismeretkörnek. Arra a kérdésre, hogy miért nem használ internetet, a válaszolók többsége az anyagi korlátok hangsúlyozásával felelt. Egyedül a fő akadály a pénz, más nem igazán. Hisz mondtam, a rácsatlakozás kiépítését is vállaltuk, pedig az is Ft volt, de a használattal még várnunk kell, amíg a nagyfiam többet keres, vagy kevesebbet költ, meg a kisebb befejezze az iskolát. Semmi más nem kellene hozzá nekünk csak pénz, a szándék megvan. Remélem jövőre már nekünk is lesz Internetünk, mert a házunkban most épül egy ilyen rendszer, amibe mi is beszálltunk, tehát a kiépítése meglesz, de rácsatlakozni még pénzhiány miatt nem tudunk. Az otthoni hozzáférési lehetőségen túl az internettel kapcsolatban is feltettük a további hozzáférési helyekről szóló kérdést. Hiszen a közösségi hozzáférési lehetőségek, a munkahelyi, egyesületi, ill. más magánszemélyeknél hozzáférhető intrenetkapcsolat is megnyithatja mindazokat a lehetőségeket, amit az infokommunikációs társadalomban való

11 részvételnek nevezünk, és gyakran ezek a lehetőségek alacsonyabb anyagi teherrel járnak, mint a saját, otthoni internet. Talán a Mozgássérültek Egyesületénél lehetne, ha van. Máshol nem tudnék. Azt se tudom a városban hol lehet, talán a könyvtárban lehet. A munkahelyemen. Itthon nem is kéne. Legfeljebb levelezésre. De talán arra sem. Azt a fűutcai internetező helyet én nem tudom látogatni, mert pl. azt sem tudom pontosan, hogy hol van, a másik meg ugye a parkolás. Ha autóval nem igazán megközelíthető, ha nincs parkolás, akkor kész, vége. Pl. fodrászhoz is mondjuk- nem a legolcsóbbhoz megyek, de ott tudok megállni előtte. És ez sokat számít. Otthon meg nincs internetem. Nincs rá pénzem. Ha nagyon akarnám, eljuthatnék internet kávézóba, úgy tudom már könyvtárakban is lehet. Csak az időn múlik és elhatározás kérdése. Ennél a kérdésnél is előkerült a motiváció fontossága. Az otthoni elérés a legkényelmesebb lehetőség, különösen egy mozgáskorlátozott számára, de ha valamilyen vonzó tartalom, várható előny erősen motivál, akkor még a nehézségeket is vállalják. Pozitív jelenség, hogy azok válaszaiban is mennyire dominál a kíváncsiság, akik még semmilyen kapcsolatba sem kerültek az internet világával. Nem idegenkedem az internettől, de nem tudom, mire használhatnám, nekem ez az egész: héber. Szeretném kipróbálni az internetet, csak azért, hogy egyáltalán el tudjam képzelni. Úgy igazán nem is vagyok oda érte, persze lehet, hogy azért, mert azt sem tudom milyen valójában. Kíváncsi lennék, hogy lehet vele kommunikálni, hogy olyan nagyszerű dolog-e, mint ahogy írják az újságok. Én szívesen részt vennék olyan képzésen, ahol az Internet használatával kapcsolatos dolgokat tanulhatnám, megtanítanák a használatát, ezzel szélesedne a látóköröm.

12 Nem tudom mire szeretném használni az internetet. Ezen még soha nem gondolkodtam. Talán onnan olvasnám a híreket, mert azt mondják, szinte azonnal megjelennek rajt a hírek, a legfrissebb hírek. Lehet, hogy talán munkalehetőségeket keresnék rajta, amivel pl. könnyebben kereshetnék, mint ezzel a dobozhajtogatással, ragasztással Távmunka Ezzel az utóbbi válasszal egy nagyon fontos témához érkeztünk el. Úgy tűnik, hogy a mozgáskorlátozottak számára központi kérdés a távmunka. Nagy reményeket is fűznek ehhez a területhez és valóban kihasználható potenciállal is rendelkeznek. Elvileg nagyot változtathat az ember életén. Kiváltképp azokén, akik csak távmunkát tudnának végezni. Mozgássérültek, kismamák. Elfekvő szellemi energiák állhatnának ismét csatasorba, ha sikerülne egy működő rendszert építeni. Ne felejtsük el, hogy a betegség nem válogat és a legkülönbözőbb életkorban, a legkülönbözőbb képzettségű emberek is kerülhetnek ilyen kényszerpályára. Az ő tudásuk kihasználása nem pusztán emberbaráti gesztus, hanem tényleges társadalmi hasznot hozó szükséglet. A következő idézet egy pszichológussal készült interjúból származik: Dolgozni lehetne rajta, ha kapnék gépen végezhető munkát. Angol fordításokat tudnék vállalni. Reményt adhatna a gyógyulásra. A budakeszi rehabilitáción úgysem kényzetettek el. Semmi reményt nem adtak, a lehető legnyersebben azt mondták, hogy ez az állapot így stabilizálódott, ezt tessék megszokni. Most tolószékes barátaim felkértek egy segédkönyv megírására, ami a rehabilitációs nővéreket tanítaná meg arra, hogy milyen a sérült állapot pszichológiája, mert amit eddig csináltak, az minden, csak nem segítség. Egy másik interjú idézete is azt a megállapítást támasztja alá, hogy igen széles skálán helyezkednek el a távmunkában elvégezhető feladatok. Nem szabad tehát megelégednünk egy-egy terület, mondjuk az adatbevitel-típusú munkák elterjesztésével bár még ezen a

13 területen is nagy fejlődés szükséges -, hanem a távmunkát - tartalmától függetlenül - egyenrangú alternatívává kell emelni. A kandidátusi értekezésemet is azon írtam meg. A disszertáció is kapcsolatos a számítógépekkel. Egy nyelvhelyességi ellenőrző programot dolgoztam ki, a neve LEKTOR. Ma nincs olyan magyar nyelvű szoftver, ami ezt verné. Ez eddig még minden hibát megtalált, és egyet sem hagyott. Az én dolgozatom is hibátlan nyelvileg, mert azon ellenőriztem. Ezt az akadémiai bizottság is megállapította. Az internetről szövegek kellenének. Olyanok, amelyekben eddig ismeretlen szavak fordulnak elő. Eddig még nem találtunk olyan szöveget, amiben a LEKTOR ismeretlen szót talált volna. Magyar szavakról van persze szó. Fontos kérdés, hogy mi a szerepe a szervezett oktatásnak az infokommunikációs kultúra elterjesztésében, fejlesztésében. Mivel a vizsgálat a felnőtt lakosságot célozta, nem szerepel az interjúk között közoktatásban résztvevő. Feltételezhető, hogy a mozgáskorlátozottak körében ugyanúgy, mint a teljes népességet tekintve erős az összefüggés az életkor és az infokommunikációs eszközök ismerete, használata között. Ebből adódóan a kép minden iskolából kikerülő generációval módosul, de az alapokat azokra építve kell lerakni akik most élik mozgáskorlátozott hétköznapjaikat. Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen képzéseket vesznek, vennének igénybe és milyen sajátos szempontjaik vannak, Erre a tanfolyamra azután jelentkeztem, hogy ugye a főnököm azt mondta, jó lesz, ha megtanulom. Saját magam finanszíroztam az oktatást, én magam döntöttem el, hogy akarok ilyen képzést magamnak. Itt először sok volt az elmélet, milyen a gép felépítése, azután a kezelése. Könyvtárak megnyitása, alapfogalmak, hogy mi a könyvtár, menü ezekre emlékszem, ezután a levél írása, hogyan nézzen ki. Végül is csak minimális alapokat adott. Akkor úgy gondoltam, elmegyek egy 150 órás haladó tanfolyamra, de sajnos másképp alakult az életem. Az oktató végtelen türelmes volt, nem 4 órát, hanem 5 órákat foglalkozott velünk 1-1 alkalommal, ma be tudom indítani a gépet, tudok rajta pötyögni levelet, de többet nem. Csak aztán Apám beteg lett s el kellett döntenem, hogy otthagyom-e a munkahelyem - ez a csökkent munkaképességűek foglalkoztatójában volt - és felveszünk valami gondozót, vagy

14 inkább én vállalok másik munkát. Hát az utóbbi lett, így aztán elfelejtettem a haladó képzést, de még a számítógépet is eddig. Nem, egyáltalán nem vennék részt szívesen internetes képzésen. Majd itthon, a gyerekem segítségével megtanulom. Számomra annyira megfoghatatlan ez az egész, hogy el sem tudom mondani. Olyan távoli. Különben is én jobban szeretem, ha magam jövök rá dolgokra, azok jobban meg is maradnak. Meg majd a fiamnak könnyebben bevallom, hogy milyen hülye vagyok és segítsen, mint egy csomó ember előtt, akik már jobban értenek hozzá! Az első idézet fontos jelzése, hogy a hátrányos helyzetűek életében ugyanúgy adódnak további nehézségek, amelyek halmozottan hátrányossá tehetik életüket. Ilyenkor az egészséges társadalom részéről még nagyobb odafigyelés lenne szükséges. A második idézet pedig a felnőttoktatás egy fontos kérdésére világít rá, nevezetesen, hogy a felnőttek érzékenyebbek az iskola szituáció kellemetlenségeire. Hajlamosak kudarcnak értékelni az eltérő tanulási sebességből adódó különbségeket, szégyellik a nyilvános megmérettetésben ejtett hibákat. Ezt a jelenséget valószínűleg tovább élezi, hogy az ilyen képzéseket jobbára nem pedagógusok, hanem elsősorban a számítástechnikához értő szakemberek vezetik. További tapasztalata az interjúknak, hogy bár gyakran kifejezetten mozgássérültek számára szerveznek tanfolyamokat, mégsem elég körültekintőek ennek a rétegnek a sajátos szempontjait illetően. Sajnos sok esetben csak hangzatos jelszó a segítés vagy a hosszabbtávú működés szempontjai szorítják háttérbe a kezdeti odafigyelést. Az oktatással kapcsolatos kérdéskört részletesebben körüljárjuk a most következő második alcsoport esetében, mivel az ő esetükben szélesebb körűek az oktatással kapcsolatos tapasztalatok, illetve motiváltabbak az autodidakta tanulásra. 3.4 Az internetet használók jellemzése Ebbe a csoportba vegyesen kerültek az internetet intenzíven, illetve esetlegesen használó válaszolók. Az elemzés folyamán megjelenik ez a szempont, de külön főcsoport képzését nem tartottuk indokoltnak.

15 Számítástechnikai képzés Most először tehát a képzés, oktatás tapasztalataira hozunk példákat. Ezek a példák a nemhasználókéinál jobban bemutatják az oktatások jellegét, eredményességét, illetve a felmerülő problémákat. '92-ben beiratkoztam egy 380 órás tanfolyamra. Valódi tanár tanított az ELTÉ-ről. Szövegszerkesztést Word Perfect 5.1-et, táblázatkészítést Fox-Pro-t (ez valmi d-base féleség), Vetura Publisher-t (a DOS alatt ez volt a non plus ultra, szerintem ma is az) Munkát nem leltem, de tovább vitt, élveztem. A tanár nagytudású, jó elméleti szakember volt, de nem jó tanár. Aki a Venturá-t tanította, az jó volt. Életkorbeli, felhasználói szemléletű. Ezután rögtön beiratkoztam a SZÁMALK-ra. Abszolváltam, megvolt minden vizsgám, de diplomamunkát nem csináltam. Fárasztó volt egy mozgássérültnek. Heti háromszor délután és esténként, plusz az idegeskedés, hogy hogyan jutok haza, stb. Legelőször az az ismerős ültetett le a gép elé, pár dolgot mutatott csak meg, de azok a játékra vonatkoztak. Amikor vagy ami előtt még megvettem volna a gépet elmentem egy tanfolyamra. A SZÜV szervezte teljesen ingyen ez valami felajánlós volt számunkra 150 órában. Csak sajnos nem tudtam befejezni, mert a SZÜV elköltözött máshova, és ott a 4. emeletre, én meg sok más társammal együtt oda már nem tudtunk eljárni. Az épületbe pl.: tolókocsival nem lehet bemenni, de én sem tudok felgyalogolni a 4-re. Minimális alapokkal foglalkoztunk. Érdekelt a dolog, úgyhogy amikor nem értettem valamit, elmentem a könyvesboltba megvettem egy csomó könyvet ezzel kapcsolatban, föllapoztam. Azért hasznos volt, mert amit mondtak, ott rögtön ki is próbáltuk. Csak az volt a baj, hogy nekem akkor még nem volt gépem és otthon nem tudtam azt gyakorolni, amit éppen vettünk. A tanár az jó volt, meg türelmes, mindenkihez odament ha valamit nem értettünk, megmutatta aztán le is írtuk. De a gyakorlás az nagyon kellett volna. Ez egy ½ éves, OKJ-s tanfolyam volt, számomra ingyenes. A Munkaügyi Központ szervezte. Ó, azt nagyon élveztem. Kicsit ugye már tudtam használni a gépet, de itt kezdtem lassan érteni, hogy honnan hova kell illetve lehet eljutni. Ennek a tanfolyamnak köszönhetem a munkám. Egy újság szerkesztőségében dolgozom, természetesen számítógépen. Az oktató nagyon jó volt. Mindent igen jól és türelmesen magyarázott. Ő is fiatal volt és nekem úgy tűnt, mindent tud.

16 Az előbbi idézetekben is felmerült a mozgáskorlátozottak speciális nehézsége, az oktatás helyszínének megközelíthetősége. Úgy véljük, ezen a területen nagyot lehetne és kellene előrelépni. Természetesen ez a folyamat nem választható el a többségi társadalom általánosabb kötelezettségétől a mozgáskorlátozottak fizikai lehetőségeinek tágítása terén. A másik fontos információ, hogy a jól átgondolt képzés valódi integrációt is teremthet az érintettek számára, javíthat munkaerő-piaci versenyképességükön, azonban leginkább akkor, ha a képzéshez konkrét munkalehetőség is kapcsolódik. Az igazán motiváltak a számítástechnika iránt személyes elkötelezettséget, különös kíváncsiságot érzők. Természetesen ilyen erős belső motivációt nem feltételezhetünk mindenkiről, tehát szükséges, hogy segítsük a motivációk kibontakozását, de mégis tanulságos a profik nehézségeivel foglalkozni: Nem saját pénzből jutottam géphez. Írtam cégeknek, amire aztán használhattam egy 2 Mbos, 286-os AT-ét. Azután felütöttem az Arany Oldalak-at a "számítástechnika" címszónál, s az ott talált címekre írtam 60 levelet, amire kaptam 4 választ. Ezek közül egy cég 2000 forinthoz juttatott, egy másik, a Microsystem 600 forintos levélpapíron és borítékban arról tájékoztatott, hogy "anyagi lehetőségeink nem engedik meg" a támogatást. Leselejtezésre ítélt gépet kértem, vagy alkatrészeket. Egy kis cég, az ALLEGRO Bt adott egy gépet, ha monitort én szerzek. Egeret nem tudtak adni, helyette egy TRACKBOW-t, de az is nagy szó volt. Monitort egy másik cégtől kaptam. Az is érdekes eset volt. A főnöknek írtam, aki ki is akarta dobni a levelet, a titkárnő azonban átküldte az illetékes osztályra, ahol örültek, hogy megszabadulhatnak egy fölösleges Hercules-től. Azóta a géppark állandó fejlesztés alatt van, soha sem egyszerre változott. Az AT után az első ütem egy gyors 486-os volt, azután egy Pentium 133-as, majd egy P-210-es, majd egy P II-es, és mostanra egy P III-as. Ez '93-tól 2000-ig. Gyakorlatilag évente volt egy hullám, mert ez csak az alaplap, és még ott a monitor-helyzet. A Hercules-ből lett egy SVGA, aztán kaptam egy 15'-os ADI-t, végül 2000-ben vettem egy 17'-os monitort, ezt. Ugyanebben az évben Télapóra megleptem magam egy skennerrel, meg egy CD-íróval. Printerem mindig is volt, legalább egy EPSON, amit ütni-vágni lehetett, mindent bírt. Most ez a jobbik fajta van.

17 Számítógép, illeteve internethasználat jellegzetességei A használók csoportjának is feltettük azt a kérdést, hogy hol van lehetősége számítógépet használni, illetve hogy ismer-e az általa használt lehetőségeken kívül továbbiakat is. A válaszok nem jeleznek nagy érdeklődést az egyéb lehetőségek iránt, de ez valószínűleg a mozgáskorlátozottság nehézségeivel magyarázható. Itthon, de ez elég is, Munkahelyen, egyesületben / mozgáskorlátozottak egyesülete/, konferencián, Otthon és a munkahelyemen egyaránt, Jelenleg itthon, de lehetne barátoknál is, Csak itthon., barátoknál, A munkahelyemen is, otthon is., MEOSZ Az internethasználatnak is tipikus tere az otthoni és a munkahelyi elérés. Arra is rákérdeztünk, hogy az internethesználatra milyen további lehetőségeket tudnak: Nem néztem utána, nem érdekel, ez elég., Ezek bőven elegek a számomra., Nem tudom. Otthon tudnám használni, de erre nincs anyagi lehetőségem, mivel ami volt itthon, eladtam, mert sok új program jött ki, mindig fejleszteni kellett volna, ami igen sok pénzbe kerül. Egy barátomnál, aki a fogaskerekű mellett lakik, de tolókocsival nagyon nehéz a hely megközelítése. A Műcsarnok alagsorában is tudok egy nyilvános helyet. Láttam, de nem használom. A Mammutban is van lehetőség, de nem érdekel., A Mammutban, meg egyéb bevásárlóközpontban is láttam Matáv internet-pontokat, de nem próbáltam, hogy tolókocsival hogy lehet hozzáférni. Úgy látom, álló emberre vannak méretezve. Hát ott a Kossuth utcán az Internet zóna, ahol Ft-ért bárki használhatja az Internetet. Gondolom még iskolában. Ja, és talán a Megyei Könyvtárban. Máshol nem tudom lehet-e. Fogalmam sincs. Hallani Internet kávézóról a lányom mondja. Ő ott szokott néha valamilyen tananyaghoz jutni, de azért fizetni kell. De hát kell a tanulmányaihoz. Aki dolgozik és olyan a munkája- annak talán még ott, nem tudom, hol máshol. Csak itthon. Máshol nincs értelme. Én zsinór nélküli egérrel dolgozom, mással már nem is menne.

18 A válaszok alapján az internethasználati lehetőségeket ismertnek vehetjük. Az, hogy az ismert helyet igénybeveszik-e vagy sem több szempont függvénye, de az ismerethiány nem gátló tényező. A következő példák azt mutatják meg, hogy mire használják a számítógépet a kérdezettek. Naponta használom. Néha éjszaka is felébredek, és ha nem tudok aludni, leülök mellé és játszom rajta, vagy leveleket írok. Van vagy negyven játékprogramom, azokon játszom. A legjobban egy CD-ROM-ot szeretek, a neve Encarta World. A világ minden települése megvan rajta, a nagyobb városoknak a térképei is. Még Zámolyt is megtaláltam rajta, ahol az a cigány-balhé volt. Minden nap 6-7 órát effektív számítógépes munkával töltök. Otthon is, mert egy irodalmi lapot szerkesztek, ami a szabadidőmből megy el. Irodai munka, lapszerkesztés. Időnként játszom is. Átlagban napi percet, de ez megint csak átlagolás, mint a versmondás, meg az éneklés. Van úgy, hogy egy fél napom is elmegy a játékkal, máskor meg két hónapig hozzá sem nyúlok. Könyvelés, levelezés, internet, CD-ék, szerkesztések. Játékra nem. Egy büfének könyvelek jövedelem-kiegészítésül. Hasznos dolog. Pénzkereseti lehetőségek már nem nagyon vannak. Ahogy észre veszem, a cégek már nem hozzák ki az anyagokat. Többen értenek a géphez. Már az ép, egészséges emberek között is válogatnak, nem fognak bénákat alkalmazni. A munkahelyemen munkára, otthon is fordításra, továbbá információ-szerzésre Levelezés adatrögzítés, néha internet, játék., Levelezésre, adatbázis kezelésre, játékra, Pályázat írás, levélírás, adatrögzítés , beszámolók készítése, a betegségemmel kapcsolatos társasággal való kapcsolattartás. A munkáimat gépen végzem, kiadványszerkesztéssel foglalkozom. Néha játszani is szoktam együtt a gyerekkel, talán 1-1 órát. Magyar nyelvű stratégiai játékokat. Főleg munkavégzésre, szerkesztésre. Mint mondtam egy kisebb helyi lap szerkesztőségében sikerült elhelyezkednem az után a számítógépes tanfolyam után, ott vagyok azóta is. Itthon inkább játszom és internetezni szoktam. Levelezni magánszemélyekkel, meg hivatalból is. Munkára és játékra. Fordítok napi 3-4 órát, azután pasziánzozok. Olyan nap nincs, hogy ne pasziánszozzak. Naponta legkevesebb 3/4-ed órát. A Word-öt használom.

19 Munkára, de nagyon lassú vagyok. Ma nincs, aki ezt kivárná. Ma már szinte mindenhol tudják használni a gépet. Gépelést, adatbevitelt nem is vállalok. Egy oldal ma két órámba kerülne. Csak egeres munkát vállalok. Zsinór nélküli egerem van, mert már szinte csak azzal tudok dolgozni. A betegségem izomsorvadás. (Mi volna az álom-meló?) Nem napi kötöttségű, azaz amit egy hét alatt ráérek megcsinálni úgy, hogy magam osztom be az időmet. (A közérzetem nagyban függ az időjárástól, cukorbajos is vagyok, meg szívbeteg. Nem tudok minden nap rendszeresen dolgozni.) Most van egy ilyen munkám. Gazdasági lapok cikkeinek rendszerezése - ezt egy héten belül meg lehet csinálni. Mániákusan kipróbálok minden program-cd-ét, ami az újságokkal ingyenesen jön. Határozatokat, leveleket írok szövegszerkesztő programmal, adatkezelői programot statisztikai célból, Internetezni is lehet, ha a munkához kapcsolódik. A válaszok igen széles skálán mozognak. Az mindenképpen elmondható, hogy fontos és hasznos szerepet játszik a válaszolók életében a számítógép. Ez a munka világára éppúgy igaz, mint a szórakozásra, a játékra. A kérdésre még visszatérünk az internethasználati szokások feltérképezésénél. Az előbbi idézetekben is felmerült a probléma, hogy a cégek nem szívesen vállalják a mozgássérültek foglalkoztatásával járó többletterheket. Pedig a távmunka jelentőségére már utaltunk a korábbiakban. Tanácsi lakáskiutalások kimutatását készítettük itt többen is. Kihozták a munkát, mi bevittük az adatokat a gépbe, érte jöttek, vitték. Ma már ilyen munka nincs, nekünk kéne érte menni, ami tolókocsival majdnem lehetetlen. A távmunkának informális haszna az újabb szoftverekhez való hozzájutás, de ennél a szürke jelenségnél fontosabb az új ismeretekkel való lépéstartás. Dolgozhatunk, fizetség jár érte. Van úgy, hogy a munkával programot is hoznak, ezeket aztán átírjuk, és nekünk is megvan.

20 Definíciókat kértünk az internetről azoktól, akik használják: A legtöbb kérdezett az internetet definiálva elsőként az információt említette. Kapcsolat a világgal, világkönyvtár, kézikönyv. Kapcsolattartás, kommunikáció, nemzetközi kommunikáció, barangolás Sok gép összekötve. Korlátlan mennyiségű lehetőség. Minden, amit nem fizikailag kell csinálni. Az internet hozzáférés jellemzői, a lehetőségek és a nehézségek bontakoznak ki a következő idézetekből. Nekem konkrétan '96 vége óta van. Egy barátom segített hozzá, aki rendelőintézeteknek kerített a PRONET cég nevében. (Ebből a cégből lett aztán a NEXTRA.) A cég hozta a hálót, az Intézet [az interjú a mozgássérültek Marczibányi-téri intézetében folyik] adott telefonvonalat, 20 órás csomaggal. Mikor aztán a munka a céggel megszűnt, a net szép csöndben maradt. Aztán jött a Sulinet, amire itt, fönt is csatlakozhattunk néhányan, nem csak az iskola, ami lent van. A lehetőséget az adta, hogy az Iskola csatlakozási pontjától legfeljebb 100 méter kábel vezethető el. Itt mi 80 m-en vagyunk, úgyhogy éppen a határon. De idén nyáron ezt a lehetőséget is elvették tőlünk, minthogy az Intézet nem iskola, bár ma már közművelődési intézmények, kultúrházak is rajta lehetnek a Sulinet-en. Mi meg valami ilyesmi vagyunk. Amíg egyébként szabad volt, addig is csak iskolaidő után használtam a net-et, mert az összes gép azon az egy 64 kb-os ISDN-en tolakszik ki a világba. Ha ez nem volna, 12ezres havidíj fejében lehetne a net-hez hozzájutni. Erre pedig itt egyikünknek sincs pénze - a rokkant nyugdíjak nagyon alacsonyak. Ezeknek egyébként is van valami - számomra beláthatatlan - logikája: minél idősebb vagy, annál több munkaviszonyban eltöltött évre van szükséged, hogy ugyanazt a nyugdíjat megkapd, amit a fiatalabb kevesebb munka-évvel. (Az ADSL nem javíthatna a net-helyzeten?) Azzal az a baj, hogy mindjárt telefonnal együtt adják, anélkül nem. Az havi 3ezer úgy, hogy bele sem szóltam, plusz a csomag - az már 15ezer. Kábelen a Matáv-körzetben vagyunk, de ha kéne is, csak évek múlva érnének ide az ütemezés miatt. Hallomásból, olvasmányaimból már ismertem. Amikor aztán összeállt a gépem, befizettem a Datanet-re, de három hónap múltán lemondtam. A telefonszámla miatt. A csomag, plusz a

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar INTERNETES KÖZÖSSÉGEK Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Konzulens: Borsi Csaba Készítette: Tóth Szilvia Művelődésszervező szak 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_1_20080306.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Jó. Tehát szolgáltatási folyamaton haladunk keresztül, néhány területet mi meghatároztunk, amiről majd szó lesz,

Részletesebben

Vágóképek rögzítve 2008

Vágóképek rögzítve 2008 Vágóképek rögzítve 2008 Vágóképek rögzítve 2008 Nincs mese, ha egyszer ki kell fizetni, akkor ki kell fizetni A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a szegénységben vagy annak közelében élõ gyerekes

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója 356 valóság E: Végezetül szeretném megkérdezni, hogy ki vezeti most ezt az intézetet? R R: Miután múlt év augusztusában nyugdíjaztak, most, másodszori pályázásra sikerült kineveznie a minisztériumnak egy

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

Pohl Anette. Hyundai ix35. Mammutok és titánok. Discount coupons HEVES MEGYEI PORTRÉ TESZT KÁVÉHÁZI KEREKASZTAL IN THE MAGAZINE

Pohl Anette. Hyundai ix35. Mammutok és titánok. Discount coupons HEVES MEGYEI PORTRÉ TESZT KÁVÉHÁZI KEREKASZTAL IN THE MAGAZINE HEVES MEGYEI 2012. augusztus Üzleti Magazin Pohl Anette PORTRÉ Hyundai ix35 TESZT Mammutok és titánok KÁVÉHÁZI KEREKASZTAL Discount coupons IN THE MAGAZINE www.volkswagen.hu Most valóra válthatja régi

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Beszámoló a szakmai gyakorlatról

Beszámoló a szakmai gyakorlatról Beszámoló a szakmai gyakorlatról Kecskeméti Kinga Szakmai gyakorlatomat a Híradó Média Kft-nél töltöttem. A cég tulajdonképpen egy családi vállalkozás, mely több internetes médiumokat is magába foglal.

Részletesebben

Írások a magyar webkultúráról. C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM

Írások a magyar webkultúráról. C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM MAGYAR TARTALOM Írások a magyar webkultúráról C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM BEVEZETŐ / Peternák Miklós MOSOLYALBUM? :-) / Drótos László ITTHONI HÁLÓTÁRSAIM / Schiller Róbert MAGYAR

Részletesebben

Tartalom: 2003. 5. szám

Tartalom: 2003. 5. szám "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Cikkek a Délkeleti Régió Hírleveléből A szociális munka és a laikus segítés Kríziskezelés krízisintervenció

Részletesebben

Elgondolkodtató MINT BÉKA A FORRÓ VIZBEN.

Elgondolkodtató MINT BÉKA A FORRÓ VIZBEN. Megszületünk és meghalunk. Közben lassan leperegnek életünk homokszemei, a másodpercek, a percek, az órák, a hetek, a hónapok, az ÉVEK. Lassan, biztosan, és MEGÁLLÍTHATATLANUL. Mindenki természetesnek

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá Kapocs Ifjúsági Önsegító Szolgálat Budapest, 1995. A tanulmány a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat önkéntes munkatársai által végzett vizsgálat

Részletesebben

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 1 Tartalom 1. Foglalkoztatási stratégiai célkitűzések 2. A helyzetfelmérés és tanulságai 3. Dániai tapasztalatok hatása a foglalkoztatási stratégiánk kialakítására

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Mit ér a bölcsészdiploma?

Mit ér a bölcsészdiploma? Szerkesztette: Forgó Melinda - Brenner Koloman - Halmi Eszter - Nyerges Andrea MŰHELY felsô oktatási Mit ér a bölcsészdiploma? szerkesztett kerekasztal-beszélgetés munkaadókkal és munkaerô-közvetítôkkel

Részletesebben

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március)

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március) Gondolom abból, hogy a decemberi szám címlaplevelében Ignácz Szilvi alias Sziszkó elköszönt Tõletek, a szemfülesebb ÁVF-es rájött, hogy változások várhatóak az Ikszikszí háza táján. Nos ezt megerõsíti

Részletesebben

BE/KI/ZÁRVA. Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése. (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés)

BE/KI/ZÁRVA. Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése. (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés) Csáki Anikó - Mészáros Mercedes BE/KI/ZÁRVA Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés) 2011. A program megvalósulását

Részletesebben

Főszerkesztői köszöntő

Főszerkesztői köszöntő Főszerkesztői köszöntő Kedves Olvasóink! Minden kezdet nehéz. Az új tanév kezdetét vette Úgy vélem, hogy a konklúziót mindenki le tudja vonni. Remélem, hogy nyáron mindenki kipihente magát és sikerült

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal.

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal. KÖSZÖNTŐ ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal. Erről egy történet jut az eszembe: két rab a börtönben azt a feladatot kapta, hogy fesse meg

Részletesebben