NetSurvey Kft. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NetSurvey Kft. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 8"

Átírás

1 NetSurvey Kft. A hátrányos helyzetûek vizsgálata Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 8 Készült a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére november

2 A VTR Monitoring kutatást a TÁRKI Rt., a NetSurvey Kft., a Kopint-Datorg Rt. és az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. közös konzorciuma végzi a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére. A jelen tanulmányt a NetSurvey Kft. készítette. Feladatszáma: 1.4. (lakossági modul) A kutatás szakmai vezetője a NetSurvey Kft. részéről: Melles Katalin A tanulmányt készítette: Melles Katalin NetSurvey Kft Budapest, Karinthy Frigyes u. 13. Tel: ; Fax:

3 TARTALOM 1. Bevezetés A kutatás módszere, a minta Kutatási eredmények- Mozgáskorlátozottak A minta kialakítása A modern technikához való viszony Az internetet nem használók jellemzése Ismeretek az internetről Távmunka Az internetet használók jellemzése Számítástechnikai képzés Számítógép, illeteve internethasználat jellegzetességei Internetország A fejezet összefoglalása Kutatási eredmények - Romák A minta kialakítása A modern technikához való viszony Az internetet nem-használók jellemzése Ismeretek az internetről Az internethez kapcsolódó attitűdök Az internetet használók jellemzése Az internet, illetve a számítógép használat jellegzetességei Oktatás, képzés Az internettel kapcsolatos attitűdök Internetország A fejezet összefoglalása Összefoglalás...48

4 1. Bevezetés Jelen tanulmány a VTR- kutatássorozat lakossági moduljának hátrányos helyzetű rétegeket vizsgáló része. A kutatás megtervezésekor arra voltunk kíváncsiak, hogy ezeknek a rétegeknek egyrészt milyen sajátos viszonyuk van az információs társadalom jelenlegi szintjéhez, illetve, hogy hátrányos társadalmi helyzetükből milyen mechanizmusok révén keletkezik hátrányos információs társadalmi helyzet, továbbá, hogy az általános fejlődési tendenciába miként kapcsolódhatnak be sajátos szempontjaikkal, lehetőségeikkel. A tanulmány elsődleges célja, hogy olyan háttér-információkat biztosítson a döntéshozók számára, amelyek alapján konkrét eszközök dolgozhatók ki arra nézve, hogy miként növelhető ezeknek a csoportoknak a részvétele az információs társadalom vívmányaiban. Kíváncsiak voltunk arra, hogy: Milyen sajátos hozzáférési mutatókkal rendelkeznek? Milyen eséllyel férnek hozzá a különböző információtechnológiai eszközökhöz? Ezeket miként és mire használják? Milyen online tartalmak érdekelnék őket? Hogyan lehet növelni a munkaerőpiaci versenyképességüket az információtechnológiai eszközökkel? A hálózati tartalmak és szolgáltatások használatához milyen tudás és jártasság szükséges a számukra? Mennyire nyitottak a központi programok, projektek iránt? Ezekbe mennyire és hogyan lehet őket bevonni?

5 2. A kutatás módszere, a minta Jelen kutatásban két kiemelt hátrányos helyzetű csoport vizsgálatát végeztük: az etnikai kisebbségek közül a cigányságot, a fogyatékosok közül pedig a mozgáskorlátozottak csoportját választottuk. A kutatás módszere a mélyinterjú, mivel ez a módszer a legalkalmasabb az érintett rétegek elérésére, együttműködési hajlandóságuk megteremtésére, a sajátos helyzet hatásainak feltárására, illetve a kutatás fontos kérdésének, a számítógép, illetve internet nem-használati okainak, a hozzáférést gátló tényezőknek, továbbá a különböző eszközök használatával kapcsolatos attitűdöknek a feltárására. Az interjúk szeptember-október folyamán készültek. Csoportonként huszonöt interjú készült a célcsoportok felnőtt lakosságának körében. A minta reprezentativitása ennél a módszernél nem értelmezhető, a mintaválasztás az előbbieken túl arra terjedt ki, hogy szerepeljenek IKT eszközök használatába különböző szinten bekapcsolódott, illetve be nem kapcsolódott kérdezettek is.

6 3. Kutatási eredmények- Mozgáskorlátozottak 3.1 A minta kialakítása Az interjúalanyok kiválasztásánál több szempontot vettünk figyelembe. Egyrészt olyan személyeket igyekeztünk bevonni, akik elsősorban csak közlekedésükben, mozgásukban vannak akadályozva és az önellátásra (mosakodás, evés stb.) alapvetően képesek, szellemileg teljesen épek és felsőtestük, kezük mozgása ép annyira, hogy olyan finom koordinációs feladatokat is el tudnak látni, mint például a számítógép billentyűzetének kezelése vagy az egér mozgatása. (illetve pontosabban: nem ezek a tényezők azok, amelyek akadályt jelentenek). Másrészt szempont volt hogy az infokommunikációs eszközökhöz való hozzáférésben különböző szinteken álljanak. 3.2 A modern technikához való viszony A modern technikához fűződő viszony és a szabadidő eltöltési szokások feltérképezésével arra kerestünk választ, hogy az evvel kapcsolatos beállítódások mennyiben befolyásolják az infokommunikációs eszközök használatának lehetőségét, igényét. Az első kérdéskör a szabadidő eltöltési szokásokat térképezte föl. A szabadidő eltöltési módjainak elemzésekor fontos indikátor a televízió nézés gyakoriságának, mennyiségének kérdése. A kérdezettek mindegyike néz televíziót, minimum 1 órát naponta, a többség 2-3 órát tévézik, de legalább ilyen tipikusnak mondható az intenzív tévézők napi 6-8 óra, illetve a folyamatosan háttértévézők is. Ez a szabadidő eltöltési mód kedvez az elektronikus kultúra további fejlődésének, de hátrányokkal is jár túlzott passzivitása miatt, amiről a későbbiekben még lesz szó. A következő kérdésblokk a modern technikához fűződő viszonyt vizsgálta. Modern technika alatt a kérdezettek többsége a számítástechnikát, számítógépeket, illetve ehhez szorosan kapcsolódó fogalmakat (pl. űrtechnika, haditechnika, távközlés, új típusú autók, stb.) említett, de azokból a válaszokból, ahol a kérdezett a puszta felsorolást véleménnyel is megtoldotta egyértelműen az derült ki, hogy a modern technika célja, hozománya, hogy megkönnyítik az életet. Kényelmesebbé, egyszerűbbé teszik az emberek mindennapjait. Különösen erős hangsúlyt kap ez az elvárás a mozgáskorlátozottak körében, hiszen a számukra a hétköznapok számos feladata, szükséglete megoldhatatlan lenne, vagy legalábbis nagyon nehezen lenne megoldható a technikai eszközök segítsége nélkül.

7 Autó nélkül meg sem tudnék mozdulni szinte. Azzal járok dolgozni. Nem is tudnék felszállni a buszra, valakit mindig meg kéne kérnem, hogy hozzon el. Nézzen rám! Gyalog kb. 10-szeri pihenővel is csak órák alatt tudnék ideérni elméletben. De a többi dolgot is naponta használom. Jó dolgok ezek mind, megkönnyítik az életet, önállóvá tesznek, nem leszünk olyan kiszolgáltatottak. Többen említették a modern technika áldásai között az elektromos tolókocsit, ami elektronikus módon vezérelhető és további segítő berendezésekkel is fel van szerelve. Nem tapasztaltunk azonban kritikátlan technika rajongást, a hasznosság elve érvényesült a válaszokban: Az egyik ismerősöm vett egy gyümölcs-centrifugát. Beleraktak egy kiló gyümölcsöt, kijött két deci lé, aztán mosogattak egy órát. Azonban a hasznosság, az élet egyszerűbbé, könnyebbé tétele gyakran csak vágy, aminek a válaszolók tanúsága szerint nem a technikai lehetőségek szabnak korlátot, hanem az egészséges társadalom nemtörődömsége. Kitalálták ezeket a mágnes-szalagos, fényképes kártyákat. De el kell jutni a kamera elé, amin az arcképet készítik, s az 80 lépcső tolókocsival. Erre persze nem gondolnak. A modern technikához fűződő viszonyban már felvetődnek azok a legfontosabb attitűdök, amelyek megalapozzák az infokommunikációs társadalomban való részvételhez kötődő attitűdöket: elérhetőség, hasznosság. Az interjúk tanulsága szerint a kérdezettek nem idegenkednek a számítástechnikától, számítógépektől, és az infokommunikációs társadalom alapvető eszközétől, az internettől sem. Azt a tényt, hogy használják-e ezeket az eszközöket, élnek-e lehetőségeikkel, nem az idegenkedés-elfogadás dimenzió mentén találtuk tagozódni, hanem egy egyelőre érintettségnek nevezett fogalom mentén, amit a továbbiakban részletesen körbejárunk. Az elkészült interjúkat két alcsoportra osztottuk annak alapján, hogy használnak-e internetet vagy sem.

8 Természetesen a kép meglehetősen összetett, hiszen a számítógéppel való rendelkezés, annak használata, az internethozzáférés, illetve a használat időben is dinamikus fogalmak. Például lehetett valaki intenzív használó az egészségének megromlása előtt, de ez elvághatta a lehetőségektől, illetve számos egyéb variációval is találkozunk, ezért a csoportosítás nem merev, inkább funkcionális jellegű. 3.3 Az internetet nem használók jellemzése Az ő esetükben feltérképeztük a nem-használat okait, a számítógéphez való hozzáférési lehetőségeiket A két fő korlátozó tényező az anyagi lehetőségek szűkössége és az élethelyzet támasztotta nehézségek: Anyukámat ápolom, ide vagyok kötve, financiális okokból nem vehetek, meg kell gondolnom mindent egy rokkantnyugdíjból. Nem, egyáltalán nem használok. Van itthon, de se időm, se energiám, meg már azt a keveset is elfelejtettem, amit ott a tanfolyamon megtanultam. Ez a bedolgozói munka nem igényli, de időt sem hagy rá. Dísztasakokat hajtogatok, norma van, ilyenkor karácsony előtt úgy felhalmozódik a munka, hogy másra egyáltalán nincs időm. De hát kell a pénz a megélhetésre, két fiam van, a nagyobb ugyan már keres, de az még magára sem elég. A mobilszámláját mindig én fizetem. Pedig ehhez idő kellene, hogy újra belejöjjek, hogy azt a keveset, amit megtanultam, használni is tudjam. Az otthoni számítógéphiány egyik esetleges feloldása, hogy milyen egyéb helyen férhet hozzá. Ezt a kérdést azoknak is föltettük, akik rendelkeznek géppel, de kíváncsiak voltunk, hogy egyáltalán mennyire ismertek az egyéb lehetőségek. A válaszokban az otthonon kívül nagyon kevesen említettek lehetőséget, néhányan a munkahelyet említették, de a legtöbben elegendőnek tartották az otthoni lehetőséget, nyilván nagyrészt a mozgásban korlátozottságból adódóan. Csakis itthon. Én a lakásomhoz vagyok kötve. Négy óránál többet lehetetlenség eltöltenem bárhol, higiéniai okokból. Nem is járok sehova a Pető intézetet kivéve, mióta a tolókocsihoz vagyok kötve. Sorra nyílnak ezek a plázák, én meg egyet sem láttam belülről, pedig annak idején nagyon szerettem kirakatokat nézegetni, vásárolgatni.

9 További szempontként merült föl a motiváció kérdése, ami még a későbbiekben nagy hangsúlyt kap. Ha van konkrét célja, hogy mire használjuk, lehet rá helyet találni, de ha nincs cél nem érdemes utána járni Ismeretek az internetről Kíváncsiak voltunk arra, hogy az internetet nem használók mennyire ismerik a fogalmat, hogyan definiálják, mire lehet szerintük használni, milyen előnyeit, hátrányait, veszélyeit látják. Hírek, információk, amiket el lehet ott olvasni, le lehet őket szedni róla, ki lehet nyomtatni. Kidolgozott tételek találhatók rajt, de mondom, ezeket csak a fiamtól hallottam. Igazán el sem tudom képzelni mi az, hogy néz ki, milyen a monitor ilyenkor, hogy mit látok elképzelni sem tudom. Mit értek alatta én? Információt. Nem tudom, nekem ez olyan elképzelhetetlen, megfoghatatlan így ismeretlenül. Kérdezzen majd erről, ha már túl jutottam rajta. Információ. Bár rengeteg információt kapunk a TV-ből, rádióból. De azt ott irányítottan kapom, itt meg amire kíváncsi vagyok. A gyerekemtől hallottam először az Internetről, az iskolai foglalkozás után. Az Andor úgy jött haza, hogy van címe. Micsodád?- kérdeztem. Mi az? Fordítsd le nekem- mondtam neki. Akkor hallottam először róla. De aztán nem igazán izgatott a dolog, meghallgattam, de nem foglalkoztatott tovább. Egyszer egy barátnőmnél láttam, hogyan megy föl a lap-topján az Internetre, de nem tudom, hogyan kell használni. A lehetséges veszélyek tekintetében azt tapasztaltuk, hogy a válaszok nem térnek el a szokásos attitűdöktől, azaz az ilyen ismeretek nem korlátozódnak az internetet használók vagy azzal már gyakorlati kapcsolatba kerültek körére.

10 Olyan titkos információk is felkerülhetnek a hálóra, ami nem hivatott kezekbe kerülve kárt okozhatnak. Agresszív, feszültségkeltő, mások tönkretételére és elpusztítására alkalmas dolgok is rá kerülhetnek. Ugyanazok a hátrányai vannak az Internetnek, mint a számítógépnek, továbbá veszélyesek a támadó vírusok, amik a gépet tönkre tehetik. A vírusalkotók mindig egy lépéssel előrébb vannak, mint a jótékony tervezők. Akiknek a személyes kapcsolataik a környezetükhöz tartozó személyekkel szemben rosszak, eltereli a figyelmüket. Külön világba zárkóznak pár órára. Fiatalkorúak nem tudnak kiszabadulni belőle, más kötelezettségeiket elhanyagolják. Olyan lehet, mint a drog. Természetesen volt a válaszolók között igazi kívülálló is - A gyerek mondja a vírusokat például. De hogy az mi, vagy mit lehet vele tenni, valahogy fertőtleníteni kell vagy mit, fogalmam sincs. -, de a többség birtokában van egy jó kiindulópontnak használható ismeretkörnek. Arra a kérdésre, hogy miért nem használ internetet, a válaszolók többsége az anyagi korlátok hangsúlyozásával felelt. Egyedül a fő akadály a pénz, más nem igazán. Hisz mondtam, a rácsatlakozás kiépítését is vállaltuk, pedig az is Ft volt, de a használattal még várnunk kell, amíg a nagyfiam többet keres, vagy kevesebbet költ, meg a kisebb befejezze az iskolát. Semmi más nem kellene hozzá nekünk csak pénz, a szándék megvan. Remélem jövőre már nekünk is lesz Internetünk, mert a házunkban most épül egy ilyen rendszer, amibe mi is beszálltunk, tehát a kiépítése meglesz, de rácsatlakozni még pénzhiány miatt nem tudunk. Az otthoni hozzáférési lehetőségen túl az internettel kapcsolatban is feltettük a további hozzáférési helyekről szóló kérdést. Hiszen a közösségi hozzáférési lehetőségek, a munkahelyi, egyesületi, ill. más magánszemélyeknél hozzáférhető intrenetkapcsolat is megnyithatja mindazokat a lehetőségeket, amit az infokommunikációs társadalomban való

11 részvételnek nevezünk, és gyakran ezek a lehetőségek alacsonyabb anyagi teherrel járnak, mint a saját, otthoni internet. Talán a Mozgássérültek Egyesületénél lehetne, ha van. Máshol nem tudnék. Azt se tudom a városban hol lehet, talán a könyvtárban lehet. A munkahelyemen. Itthon nem is kéne. Legfeljebb levelezésre. De talán arra sem. Azt a fűutcai internetező helyet én nem tudom látogatni, mert pl. azt sem tudom pontosan, hogy hol van, a másik meg ugye a parkolás. Ha autóval nem igazán megközelíthető, ha nincs parkolás, akkor kész, vége. Pl. fodrászhoz is mondjuk- nem a legolcsóbbhoz megyek, de ott tudok megállni előtte. És ez sokat számít. Otthon meg nincs internetem. Nincs rá pénzem. Ha nagyon akarnám, eljuthatnék internet kávézóba, úgy tudom már könyvtárakban is lehet. Csak az időn múlik és elhatározás kérdése. Ennél a kérdésnél is előkerült a motiváció fontossága. Az otthoni elérés a legkényelmesebb lehetőség, különösen egy mozgáskorlátozott számára, de ha valamilyen vonzó tartalom, várható előny erősen motivál, akkor még a nehézségeket is vállalják. Pozitív jelenség, hogy azok válaszaiban is mennyire dominál a kíváncsiság, akik még semmilyen kapcsolatba sem kerültek az internet világával. Nem idegenkedem az internettől, de nem tudom, mire használhatnám, nekem ez az egész: héber. Szeretném kipróbálni az internetet, csak azért, hogy egyáltalán el tudjam képzelni. Úgy igazán nem is vagyok oda érte, persze lehet, hogy azért, mert azt sem tudom milyen valójában. Kíváncsi lennék, hogy lehet vele kommunikálni, hogy olyan nagyszerű dolog-e, mint ahogy írják az újságok. Én szívesen részt vennék olyan képzésen, ahol az Internet használatával kapcsolatos dolgokat tanulhatnám, megtanítanák a használatát, ezzel szélesedne a látóköröm.

12 Nem tudom mire szeretném használni az internetet. Ezen még soha nem gondolkodtam. Talán onnan olvasnám a híreket, mert azt mondják, szinte azonnal megjelennek rajt a hírek, a legfrissebb hírek. Lehet, hogy talán munkalehetőségeket keresnék rajta, amivel pl. könnyebben kereshetnék, mint ezzel a dobozhajtogatással, ragasztással Távmunka Ezzel az utóbbi válasszal egy nagyon fontos témához érkeztünk el. Úgy tűnik, hogy a mozgáskorlátozottak számára központi kérdés a távmunka. Nagy reményeket is fűznek ehhez a területhez és valóban kihasználható potenciállal is rendelkeznek. Elvileg nagyot változtathat az ember életén. Kiváltképp azokén, akik csak távmunkát tudnának végezni. Mozgássérültek, kismamák. Elfekvő szellemi energiák állhatnának ismét csatasorba, ha sikerülne egy működő rendszert építeni. Ne felejtsük el, hogy a betegség nem válogat és a legkülönbözőbb életkorban, a legkülönbözőbb képzettségű emberek is kerülhetnek ilyen kényszerpályára. Az ő tudásuk kihasználása nem pusztán emberbaráti gesztus, hanem tényleges társadalmi hasznot hozó szükséglet. A következő idézet egy pszichológussal készült interjúból származik: Dolgozni lehetne rajta, ha kapnék gépen végezhető munkát. Angol fordításokat tudnék vállalni. Reményt adhatna a gyógyulásra. A budakeszi rehabilitáción úgysem kényzetettek el. Semmi reményt nem adtak, a lehető legnyersebben azt mondták, hogy ez az állapot így stabilizálódott, ezt tessék megszokni. Most tolószékes barátaim felkértek egy segédkönyv megírására, ami a rehabilitációs nővéreket tanítaná meg arra, hogy milyen a sérült állapot pszichológiája, mert amit eddig csináltak, az minden, csak nem segítség. Egy másik interjú idézete is azt a megállapítást támasztja alá, hogy igen széles skálán helyezkednek el a távmunkában elvégezhető feladatok. Nem szabad tehát megelégednünk egy-egy terület, mondjuk az adatbevitel-típusú munkák elterjesztésével bár még ezen a

13 területen is nagy fejlődés szükséges -, hanem a távmunkát - tartalmától függetlenül - egyenrangú alternatívává kell emelni. A kandidátusi értekezésemet is azon írtam meg. A disszertáció is kapcsolatos a számítógépekkel. Egy nyelvhelyességi ellenőrző programot dolgoztam ki, a neve LEKTOR. Ma nincs olyan magyar nyelvű szoftver, ami ezt verné. Ez eddig még minden hibát megtalált, és egyet sem hagyott. Az én dolgozatom is hibátlan nyelvileg, mert azon ellenőriztem. Ezt az akadémiai bizottság is megállapította. Az internetről szövegek kellenének. Olyanok, amelyekben eddig ismeretlen szavak fordulnak elő. Eddig még nem találtunk olyan szöveget, amiben a LEKTOR ismeretlen szót talált volna. Magyar szavakról van persze szó. Fontos kérdés, hogy mi a szerepe a szervezett oktatásnak az infokommunikációs kultúra elterjesztésében, fejlesztésében. Mivel a vizsgálat a felnőtt lakosságot célozta, nem szerepel az interjúk között közoktatásban résztvevő. Feltételezhető, hogy a mozgáskorlátozottak körében ugyanúgy, mint a teljes népességet tekintve erős az összefüggés az életkor és az infokommunikációs eszközök ismerete, használata között. Ebből adódóan a kép minden iskolából kikerülő generációval módosul, de az alapokat azokra építve kell lerakni akik most élik mozgáskorlátozott hétköznapjaikat. Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen képzéseket vesznek, vennének igénybe és milyen sajátos szempontjaik vannak, Erre a tanfolyamra azután jelentkeztem, hogy ugye a főnököm azt mondta, jó lesz, ha megtanulom. Saját magam finanszíroztam az oktatást, én magam döntöttem el, hogy akarok ilyen képzést magamnak. Itt először sok volt az elmélet, milyen a gép felépítése, azután a kezelése. Könyvtárak megnyitása, alapfogalmak, hogy mi a könyvtár, menü ezekre emlékszem, ezután a levél írása, hogyan nézzen ki. Végül is csak minimális alapokat adott. Akkor úgy gondoltam, elmegyek egy 150 órás haladó tanfolyamra, de sajnos másképp alakult az életem. Az oktató végtelen türelmes volt, nem 4 órát, hanem 5 órákat foglalkozott velünk 1-1 alkalommal, ma be tudom indítani a gépet, tudok rajta pötyögni levelet, de többet nem. Csak aztán Apám beteg lett s el kellett döntenem, hogy otthagyom-e a munkahelyem - ez a csökkent munkaképességűek foglalkoztatójában volt - és felveszünk valami gondozót, vagy

14 inkább én vállalok másik munkát. Hát az utóbbi lett, így aztán elfelejtettem a haladó képzést, de még a számítógépet is eddig. Nem, egyáltalán nem vennék részt szívesen internetes képzésen. Majd itthon, a gyerekem segítségével megtanulom. Számomra annyira megfoghatatlan ez az egész, hogy el sem tudom mondani. Olyan távoli. Különben is én jobban szeretem, ha magam jövök rá dolgokra, azok jobban meg is maradnak. Meg majd a fiamnak könnyebben bevallom, hogy milyen hülye vagyok és segítsen, mint egy csomó ember előtt, akik már jobban értenek hozzá! Az első idézet fontos jelzése, hogy a hátrányos helyzetűek életében ugyanúgy adódnak további nehézségek, amelyek halmozottan hátrányossá tehetik életüket. Ilyenkor az egészséges társadalom részéről még nagyobb odafigyelés lenne szükséges. A második idézet pedig a felnőttoktatás egy fontos kérdésére világít rá, nevezetesen, hogy a felnőttek érzékenyebbek az iskola szituáció kellemetlenségeire. Hajlamosak kudarcnak értékelni az eltérő tanulási sebességből adódó különbségeket, szégyellik a nyilvános megmérettetésben ejtett hibákat. Ezt a jelenséget valószínűleg tovább élezi, hogy az ilyen képzéseket jobbára nem pedagógusok, hanem elsősorban a számítástechnikához értő szakemberek vezetik. További tapasztalata az interjúknak, hogy bár gyakran kifejezetten mozgássérültek számára szerveznek tanfolyamokat, mégsem elég körültekintőek ennek a rétegnek a sajátos szempontjait illetően. Sajnos sok esetben csak hangzatos jelszó a segítés vagy a hosszabbtávú működés szempontjai szorítják háttérbe a kezdeti odafigyelést. Az oktatással kapcsolatos kérdéskört részletesebben körüljárjuk a most következő második alcsoport esetében, mivel az ő esetükben szélesebb körűek az oktatással kapcsolatos tapasztalatok, illetve motiváltabbak az autodidakta tanulásra. 3.4 Az internetet használók jellemzése Ebbe a csoportba vegyesen kerültek az internetet intenzíven, illetve esetlegesen használó válaszolók. Az elemzés folyamán megjelenik ez a szempont, de külön főcsoport képzését nem tartottuk indokoltnak.

15 Számítástechnikai képzés Most először tehát a képzés, oktatás tapasztalataira hozunk példákat. Ezek a példák a nemhasználókéinál jobban bemutatják az oktatások jellegét, eredményességét, illetve a felmerülő problémákat. '92-ben beiratkoztam egy 380 órás tanfolyamra. Valódi tanár tanított az ELTÉ-ről. Szövegszerkesztést Word Perfect 5.1-et, táblázatkészítést Fox-Pro-t (ez valmi d-base féleség), Vetura Publisher-t (a DOS alatt ez volt a non plus ultra, szerintem ma is az) Munkát nem leltem, de tovább vitt, élveztem. A tanár nagytudású, jó elméleti szakember volt, de nem jó tanár. Aki a Venturá-t tanította, az jó volt. Életkorbeli, felhasználói szemléletű. Ezután rögtön beiratkoztam a SZÁMALK-ra. Abszolváltam, megvolt minden vizsgám, de diplomamunkát nem csináltam. Fárasztó volt egy mozgássérültnek. Heti háromszor délután és esténként, plusz az idegeskedés, hogy hogyan jutok haza, stb. Legelőször az az ismerős ültetett le a gép elé, pár dolgot mutatott csak meg, de azok a játékra vonatkoztak. Amikor vagy ami előtt még megvettem volna a gépet elmentem egy tanfolyamra. A SZÜV szervezte teljesen ingyen ez valami felajánlós volt számunkra 150 órában. Csak sajnos nem tudtam befejezni, mert a SZÜV elköltözött máshova, és ott a 4. emeletre, én meg sok más társammal együtt oda már nem tudtunk eljárni. Az épületbe pl.: tolókocsival nem lehet bemenni, de én sem tudok felgyalogolni a 4-re. Minimális alapokkal foglalkoztunk. Érdekelt a dolog, úgyhogy amikor nem értettem valamit, elmentem a könyvesboltba megvettem egy csomó könyvet ezzel kapcsolatban, föllapoztam. Azért hasznos volt, mert amit mondtak, ott rögtön ki is próbáltuk. Csak az volt a baj, hogy nekem akkor még nem volt gépem és otthon nem tudtam azt gyakorolni, amit éppen vettünk. A tanár az jó volt, meg türelmes, mindenkihez odament ha valamit nem értettünk, megmutatta aztán le is írtuk. De a gyakorlás az nagyon kellett volna. Ez egy ½ éves, OKJ-s tanfolyam volt, számomra ingyenes. A Munkaügyi Központ szervezte. Ó, azt nagyon élveztem. Kicsit ugye már tudtam használni a gépet, de itt kezdtem lassan érteni, hogy honnan hova kell illetve lehet eljutni. Ennek a tanfolyamnak köszönhetem a munkám. Egy újság szerkesztőségében dolgozom, természetesen számítógépen. Az oktató nagyon jó volt. Mindent igen jól és türelmesen magyarázott. Ő is fiatal volt és nekem úgy tűnt, mindent tud.

16 Az előbbi idézetekben is felmerült a mozgáskorlátozottak speciális nehézsége, az oktatás helyszínének megközelíthetősége. Úgy véljük, ezen a területen nagyot lehetne és kellene előrelépni. Természetesen ez a folyamat nem választható el a többségi társadalom általánosabb kötelezettségétől a mozgáskorlátozottak fizikai lehetőségeinek tágítása terén. A másik fontos információ, hogy a jól átgondolt képzés valódi integrációt is teremthet az érintettek számára, javíthat munkaerő-piaci versenyképességükön, azonban leginkább akkor, ha a képzéshez konkrét munkalehetőség is kapcsolódik. Az igazán motiváltak a számítástechnika iránt személyes elkötelezettséget, különös kíváncsiságot érzők. Természetesen ilyen erős belső motivációt nem feltételezhetünk mindenkiről, tehát szükséges, hogy segítsük a motivációk kibontakozását, de mégis tanulságos a profik nehézségeivel foglalkozni: Nem saját pénzből jutottam géphez. Írtam cégeknek, amire aztán használhattam egy 2 Mbos, 286-os AT-ét. Azután felütöttem az Arany Oldalak-at a "számítástechnika" címszónál, s az ott talált címekre írtam 60 levelet, amire kaptam 4 választ. Ezek közül egy cég 2000 forinthoz juttatott, egy másik, a Microsystem 600 forintos levélpapíron és borítékban arról tájékoztatott, hogy "anyagi lehetőségeink nem engedik meg" a támogatást. Leselejtezésre ítélt gépet kértem, vagy alkatrészeket. Egy kis cég, az ALLEGRO Bt adott egy gépet, ha monitort én szerzek. Egeret nem tudtak adni, helyette egy TRACKBOW-t, de az is nagy szó volt. Monitort egy másik cégtől kaptam. Az is érdekes eset volt. A főnöknek írtam, aki ki is akarta dobni a levelet, a titkárnő azonban átküldte az illetékes osztályra, ahol örültek, hogy megszabadulhatnak egy fölösleges Hercules-től. Azóta a géppark állandó fejlesztés alatt van, soha sem egyszerre változott. Az AT után az első ütem egy gyors 486-os volt, azután egy Pentium 133-as, majd egy P-210-es, majd egy P II-es, és mostanra egy P III-as. Ez '93-tól 2000-ig. Gyakorlatilag évente volt egy hullám, mert ez csak az alaplap, és még ott a monitor-helyzet. A Hercules-ből lett egy SVGA, aztán kaptam egy 15'-os ADI-t, végül 2000-ben vettem egy 17'-os monitort, ezt. Ugyanebben az évben Télapóra megleptem magam egy skennerrel, meg egy CD-íróval. Printerem mindig is volt, legalább egy EPSON, amit ütni-vágni lehetett, mindent bírt. Most ez a jobbik fajta van.

17 Számítógép, illeteve internethasználat jellegzetességei A használók csoportjának is feltettük azt a kérdést, hogy hol van lehetősége számítógépet használni, illetve hogy ismer-e az általa használt lehetőségeken kívül továbbiakat is. A válaszok nem jeleznek nagy érdeklődést az egyéb lehetőségek iránt, de ez valószínűleg a mozgáskorlátozottság nehézségeivel magyarázható. Itthon, de ez elég is, Munkahelyen, egyesületben / mozgáskorlátozottak egyesülete/, konferencián, Otthon és a munkahelyemen egyaránt, Jelenleg itthon, de lehetne barátoknál is, Csak itthon., barátoknál, A munkahelyemen is, otthon is., MEOSZ Az internethasználatnak is tipikus tere az otthoni és a munkahelyi elérés. Arra is rákérdeztünk, hogy az internethesználatra milyen további lehetőségeket tudnak: Nem néztem utána, nem érdekel, ez elég., Ezek bőven elegek a számomra., Nem tudom. Otthon tudnám használni, de erre nincs anyagi lehetőségem, mivel ami volt itthon, eladtam, mert sok új program jött ki, mindig fejleszteni kellett volna, ami igen sok pénzbe kerül. Egy barátomnál, aki a fogaskerekű mellett lakik, de tolókocsival nagyon nehéz a hely megközelítése. A Műcsarnok alagsorában is tudok egy nyilvános helyet. Láttam, de nem használom. A Mammutban is van lehetőség, de nem érdekel., A Mammutban, meg egyéb bevásárlóközpontban is láttam Matáv internet-pontokat, de nem próbáltam, hogy tolókocsival hogy lehet hozzáférni. Úgy látom, álló emberre vannak méretezve. Hát ott a Kossuth utcán az Internet zóna, ahol Ft-ért bárki használhatja az Internetet. Gondolom még iskolában. Ja, és talán a Megyei Könyvtárban. Máshol nem tudom lehet-e. Fogalmam sincs. Hallani Internet kávézóról a lányom mondja. Ő ott szokott néha valamilyen tananyaghoz jutni, de azért fizetni kell. De hát kell a tanulmányaihoz. Aki dolgozik és olyan a munkája- annak talán még ott, nem tudom, hol máshol. Csak itthon. Máshol nincs értelme. Én zsinór nélküli egérrel dolgozom, mással már nem is menne.

18 A válaszok alapján az internethasználati lehetőségeket ismertnek vehetjük. Az, hogy az ismert helyet igénybeveszik-e vagy sem több szempont függvénye, de az ismerethiány nem gátló tényező. A következő példák azt mutatják meg, hogy mire használják a számítógépet a kérdezettek. Naponta használom. Néha éjszaka is felébredek, és ha nem tudok aludni, leülök mellé és játszom rajta, vagy leveleket írok. Van vagy negyven játékprogramom, azokon játszom. A legjobban egy CD-ROM-ot szeretek, a neve Encarta World. A világ minden települése megvan rajta, a nagyobb városoknak a térképei is. Még Zámolyt is megtaláltam rajta, ahol az a cigány-balhé volt. Minden nap 6-7 órát effektív számítógépes munkával töltök. Otthon is, mert egy irodalmi lapot szerkesztek, ami a szabadidőmből megy el. Irodai munka, lapszerkesztés. Időnként játszom is. Átlagban napi percet, de ez megint csak átlagolás, mint a versmondás, meg az éneklés. Van úgy, hogy egy fél napom is elmegy a játékkal, máskor meg két hónapig hozzá sem nyúlok. Könyvelés, levelezés, internet, CD-ék, szerkesztések. Játékra nem. Egy büfének könyvelek jövedelem-kiegészítésül. Hasznos dolog. Pénzkereseti lehetőségek már nem nagyon vannak. Ahogy észre veszem, a cégek már nem hozzák ki az anyagokat. Többen értenek a géphez. Már az ép, egészséges emberek között is válogatnak, nem fognak bénákat alkalmazni. A munkahelyemen munkára, otthon is fordításra, továbbá információ-szerzésre Levelezés adatrögzítés, néha internet, játék., Levelezésre, adatbázis kezelésre, játékra, Pályázat írás, levélírás, adatrögzítés , beszámolók készítése, a betegségemmel kapcsolatos társasággal való kapcsolattartás. A munkáimat gépen végzem, kiadványszerkesztéssel foglalkozom. Néha játszani is szoktam együtt a gyerekkel, talán 1-1 órát. Magyar nyelvű stratégiai játékokat. Főleg munkavégzésre, szerkesztésre. Mint mondtam egy kisebb helyi lap szerkesztőségében sikerült elhelyezkednem az után a számítógépes tanfolyam után, ott vagyok azóta is. Itthon inkább játszom és internetezni szoktam. Levelezni magánszemélyekkel, meg hivatalból is. Munkára és játékra. Fordítok napi 3-4 órát, azután pasziánzozok. Olyan nap nincs, hogy ne pasziánszozzak. Naponta legkevesebb 3/4-ed órát. A Word-öt használom.

19 Munkára, de nagyon lassú vagyok. Ma nincs, aki ezt kivárná. Ma már szinte mindenhol tudják használni a gépet. Gépelést, adatbevitelt nem is vállalok. Egy oldal ma két órámba kerülne. Csak egeres munkát vállalok. Zsinór nélküli egerem van, mert már szinte csak azzal tudok dolgozni. A betegségem izomsorvadás. (Mi volna az álom-meló?) Nem napi kötöttségű, azaz amit egy hét alatt ráérek megcsinálni úgy, hogy magam osztom be az időmet. (A közérzetem nagyban függ az időjárástól, cukorbajos is vagyok, meg szívbeteg. Nem tudok minden nap rendszeresen dolgozni.) Most van egy ilyen munkám. Gazdasági lapok cikkeinek rendszerezése - ezt egy héten belül meg lehet csinálni. Mániákusan kipróbálok minden program-cd-ét, ami az újságokkal ingyenesen jön. Határozatokat, leveleket írok szövegszerkesztő programmal, adatkezelői programot statisztikai célból, Internetezni is lehet, ha a munkához kapcsolódik. A válaszok igen széles skálán mozognak. Az mindenképpen elmondható, hogy fontos és hasznos szerepet játszik a válaszolók életében a számítógép. Ez a munka világára éppúgy igaz, mint a szórakozásra, a játékra. A kérdésre még visszatérünk az internethasználati szokások feltérképezésénél. Az előbbi idézetekben is felmerült a probléma, hogy a cégek nem szívesen vállalják a mozgássérültek foglalkoztatásával járó többletterheket. Pedig a távmunka jelentőségére már utaltunk a korábbiakban. Tanácsi lakáskiutalások kimutatását készítettük itt többen is. Kihozták a munkát, mi bevittük az adatokat a gépbe, érte jöttek, vitték. Ma már ilyen munka nincs, nekünk kéne érte menni, ami tolókocsival majdnem lehetetlen. A távmunkának informális haszna az újabb szoftverekhez való hozzájutás, de ennél a szürke jelenségnél fontosabb az új ismeretekkel való lépéstartás. Dolgozhatunk, fizetség jár érte. Van úgy, hogy a munkával programot is hoznak, ezeket aztán átírjuk, és nekünk is megvan.

20 Definíciókat kértünk az internetről azoktól, akik használják: A legtöbb kérdezett az internetet definiálva elsőként az információt említette. Kapcsolat a világgal, világkönyvtár, kézikönyv. Kapcsolattartás, kommunikáció, nemzetközi kommunikáció, barangolás Sok gép összekötve. Korlátlan mennyiségű lehetőség. Minden, amit nem fizikailag kell csinálni. Az internet hozzáférés jellemzői, a lehetőségek és a nehézségek bontakoznak ki a következő idézetekből. Nekem konkrétan '96 vége óta van. Egy barátom segített hozzá, aki rendelőintézeteknek kerített a PRONET cég nevében. (Ebből a cégből lett aztán a NEXTRA.) A cég hozta a hálót, az Intézet [az interjú a mozgássérültek Marczibányi-téri intézetében folyik] adott telefonvonalat, 20 órás csomaggal. Mikor aztán a munka a céggel megszűnt, a net szép csöndben maradt. Aztán jött a Sulinet, amire itt, fönt is csatlakozhattunk néhányan, nem csak az iskola, ami lent van. A lehetőséget az adta, hogy az Iskola csatlakozási pontjától legfeljebb 100 méter kábel vezethető el. Itt mi 80 m-en vagyunk, úgyhogy éppen a határon. De idén nyáron ezt a lehetőséget is elvették tőlünk, minthogy az Intézet nem iskola, bár ma már közművelődési intézmények, kultúrházak is rajta lehetnek a Sulinet-en. Mi meg valami ilyesmi vagyunk. Amíg egyébként szabad volt, addig is csak iskolaidő után használtam a net-et, mert az összes gép azon az egy 64 kb-os ISDN-en tolakszik ki a világba. Ha ez nem volna, 12ezres havidíj fejében lehetne a net-hez hozzájutni. Erre pedig itt egyikünknek sincs pénze - a rokkant nyugdíjak nagyon alacsonyak. Ezeknek egyébként is van valami - számomra beláthatatlan - logikája: minél idősebb vagy, annál több munkaviszonyban eltöltött évre van szükséged, hogy ugyanazt a nyugdíjat megkapd, amit a fiatalabb kevesebb munka-évvel. (Az ADSL nem javíthatna a net-helyzeten?) Azzal az a baj, hogy mindjárt telefonnal együtt adják, anélkül nem. Az havi 3ezer úgy, hogy bele sem szóltam, plusz a csomag - az már 15ezer. Kábelen a Matáv-körzetben vagyunk, de ha kéne is, csak évek múlva érnének ide az ütemezés miatt. Hallomásból, olvasmányaimból már ismertem. Amikor aztán összeállt a gépem, befizettem a Datanet-re, de három hónap múltán lemondtam. A telefonszámla miatt. A csomag, plusz a

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 28. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Minden jog fenntartva www.onlinesikertitkok.hu 1 Ez a tanulmány olyan ideális lehetőségek felkutatásában fog segítséget adni, amelyek jó alapot adhatnak egy online

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

Állami és önkormányzati adatbázisok

Állami és önkormányzati adatbázisok On-line adatbázisok Adatbázis Az valamilyen alkalmazáshoz tartozó (általában nagy mennyiségű) rendezett adatok összessége, gyűjteménye. Az adatbázisban több szempont szerint lehet keresni, kérdéseket feltenni,

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin Németh I. Gergely főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin A világ leghíresebb bblomisa: Wll Walle Lomisok midig lesznek reméljük nem ez a jövő, de a g j j, kérdéssel foglalkozni kell! Kérdés: milyen

Részletesebben

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet I. KÉRDÉS SOR: MINTA Töltsd ki az alábbi táblázatot a jelenlegi gondolataid, tudásanyagod, feltételezéseid alapján.

Részletesebben

A mai problémákra mai megoldások kellenek.

A mai problémákra mai megoldások kellenek. Az Ön üzletében sem tolonganak a vevők? Hálót szőtt a pók a pénztárgépére? Szeretné, ha jobban menne az üzlet, de nincs ötlete? Van megoldás! A világ és a vevők megváltoztak. Önnek is változnia kell! Ezt

Részletesebben

Szupersztráda vagy leállósáv?

Szupersztráda vagy leállósáv? Szupersztráda vagy leállósáv? Pillanatkép a hazai internethasználatról a Magyar Infokommunikációs Jelentés tükrében Mátrai Gábor stratégiai tanácsadó Infotér 5 Konferencia 2014. november 5-7. Jó döntéseket

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Diákmunkából karrier. Téma: Munka 1. feladat. Írjon egy összefoglalást!

Diákmunkából karrier. Téma: Munka 1. feladat. Írjon egy összefoglalást! Téma: Munka 1. feladat Diákmunkából karrier Írjon egy összefoglalást! Szituáció: Iskolájában gyakran szó esik a diákmunkáról. Sokan szeretnének dolgozni, de tanácstalanok. A témáról olvasott egy interjút.

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Keresőmarketing Nap 2007 A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Darvas Péter Szonda Ipsos Ipsos csoport és a keresőmarketing SEM Felhasználó Online kutatások, panel rekrutáció

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

KÉRDŐÍV (versenyjogi megfelelési kampány felmérés, 1. hullám) 2014. június

KÉRDŐÍV (versenyjogi megfelelési kampány felmérés, 1. hullám) 2014. június KÉRDŐÍV (versenyjogi megfelelési kampány felmérés, 1. hullám) 2014. június Jó napot kívánok. A MASMI Hungary közvélemény-kutató cég munkatársa,. vagyok. XY-nal szeretnék beszélni, illetve azzal, aki az

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

TV és internet új dimenziókban!

TV és internet új dimenziókban! TV és internet új dimenziókban! Kedves Ügyfelünk! Kedves leendô Ügyfelünk! Örömmel értesítjük, hogy az Ön lakóhelyén hamarosan új dimenziókat nyitunk az internetezésben és tévézésben! Fejlesztéseink befejeztével

Részletesebben

HALLGATÓK A VILÁGHÁLÓN HATÁRON INNEN ÉS TÚL STUDENTS ON THE INTERNET IN BOTH SIDES OF THE BORDER

HALLGATÓK A VILÁGHÁLÓN HATÁRON INNEN ÉS TÚL STUDENTS ON THE INTERNET IN BOTH SIDES OF THE BORDER HALLGATÓK A VILÁGHÁLÓN HATÁRON INNEN ÉS TÚL STUDENTS ON THE INTERNET IN BOTH SIDES OF THE BORDER Fináncz Judit, financzjudit@yahoo.com Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Közművelődési Tanszék

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Rendhagyó Zárónap az Iskolai közösségi Szolgálatról a Mag-házban

Rendhagyó Zárónap az Iskolai közösségi Szolgálatról a Mag-házban Rendhagyó Zárónap az Iskolai közösségi Szolgálatról a Mag-házban Világkávéház (World Cafe) és az Iskolai Közösségi Szolgálat összekapcsolása. Miért is ne? Rendhagyó, hisz nem feltétlenül a konkrét, elvégzett

Részletesebben

Beszámoló. Szabó Diána BMF-ROIK Műszaki menedzser szak 2007/2008 I. Félév

Beszámoló. Szabó Diána BMF-ROIK Műszaki menedzser szak 2007/2008 I. Félév Beszámoló Szabó Diána BMF-ROIK Műszaki menedzser szak 2007/2008 I. Félév 1 Tartalomjegyzék Erasmus ösztöndíj Kiérkezés Wildau TFH-Wildau Logisztika szakirány Kollégiumi élet Berlin Összefoglalás 2 Erasmus

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A Baptifon elégedettségi felmérés 2014. Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15.

A Baptifon elégedettségi felmérés 2014. Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15. A Baptifon elégedettségi felmérés 2014 Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15. Áttekintés Ez a Baptifon flotta első ügyfél elégedettségi felmérése Kitöltési időszak: 2014. december 2015.

Részletesebben

Cartagena 2. - Kalózfészek

Cartagena 2. - Kalózfészek Cartagena 2. - Kalózfészek (A menekülés folytatódik) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Luegallee 99 40545 Düsseldorf www.winning-moves.de 2-5 játékos részére, 8 éves kortól,

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI Ahhoz, hogy valaki járni tudjon, először meg kell tanulnia felállni; ez a felállás, a megkapaszkodás programja jelentette

Részletesebben

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com)

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Wednesday, April 27, 2011 Néhány egyszerű példa azzal kapcsolatosan, hogy egy átlagos lakásban milyen elektromos sugárzás

Részletesebben

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk"

Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk Ifjúsági Közélt Fejlesztésért Alapítvány kutatása Készítette: "Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk" 1 Az eladásom során érintett témák: A kutatás elzményei

Részletesebben

TELC nyelvvizsga feladatok

TELC nyelvvizsga feladatok TELC nyelvvizsga feladatok Lehet, hogy a TELC-re kéne menni? Amikor körülötted már mindenki nyelvvizsgára készül, te is elkezdesz parázni és sorra kapod a jobbnál jobb tippeket arra, hogy melyik nyelvvizsgát

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek GKM szakmai nap 2007. június 22. Juhász Róbert főosztályvezető Az OTPdirekt számokban OTPdirekt szerződések OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros goderkriszti@vfmk.hu "A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Léteznek-e tipikus mobilfelhasználók?

Léteznek-e tipikus mobilfelhasználók? 1 Léteznek-e tipikus mobilfelhasználók? Pintér Róbert HWSW App!mobile konferencia, MOM Budapest, 2014. november 12. 2 I. Kiinduló kérdés Vajon alátámaszthatók-e kemény kutatási adatokkal az okostelefon

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com Bevezető az Internetről A világháló = Internet INTERNET = VÉGTELEN INTERNET = SZABADSÁG INTERNETES

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ.

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ. A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ N=35 fő 35 fő/ 23 fő, azaz a válaszadók 65,71%-a tudta értelmezni

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

Start: 2013. augusztus 29.

Start: 2013. augusztus 29. Start: 2013. augusztus 29. Online passzív jövedelem kötelező ajánlás nélkül! A világ első olyan programja, ahol NEM KELL SZPONZORÁLNI (!) mégis lehet pénzt keresni, jövedelmet építeni. Nagyon egyszerű

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

Hogyan válasszunk rendszergazdát?

Hogyan válasszunk rendszergazdát? Hogyan válasszunk rendszergazdát? Milyen szempontok alapján hozzunk döntést, ha el akarjuk kerülni az esetleges buktatókat? Kiadás: 2012/02 Készítette: Tamás Bence, itvezeto.hu Copyright 2012 Tamás Bence

Részletesebben

Mi játsszuk a slágereket!

Mi játsszuk a slágereket! A FRISSS FM Szombathely, 97.7 immáron több, mint másfél éve zengi körbe kiváló zenéivel, és friss híreivel Szombathely és 25 30 km es vertikális körzetét. A térség egyetlen kereskedelmi rádiójaként több

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet. Teljesítmény 56 000 Kh/s

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet. Teljesítmény 56 000 Kh/s a kiszámítható jövő a vállalat A vállalatot 2013 szeptemberében hoztuk létre azzal a céllal, hogy egy innovatív felhő technológián alapuló grafikai szolgáltatást nyújtsunk a világ bármely pontján működő

Részletesebben

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység: - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés - ellenőrzés

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET Mi az az ONLINE nyelvtanulás? Az ONLINE nyelvtanulás nem más, mint amikor a tanárral (és esetleg a tanulótársakkal)

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Könyvtárosok összefogása a lakosság digitális felzárkóztatásáért. MoodleMoot 2010 Szent István Egyetem, Gödöllő

Könyvtárosok összefogása a lakosság digitális felzárkóztatásáért. MoodleMoot 2010 Szent István Egyetem, Gödöllő Könyvtárosok összefogása a lakosság digitális felzárkóztatásáért MoodleMoot 2010 Szent István Egyetem, Gödöllő Digitálisan két Magyarország létezik: az európai szintű felhasználók otthona, és az információs

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 Alapszintű digitális kompetencia fejlesztéséhez Általános alapelvek 1. A képzéseket a képző intézménynek a vonatkozó hatályos

Részletesebben