Molekulától az agykutatásig I. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Molekulától az agykutatásig I. rész"

Átírás

1 Molekulától az agykutatásig I. rész A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Információs Technológiai Karán szeptemberében új szak indul "Molekuláris Bionika" néven, Anglia után Európában másodikként. A Molekuláris Bionika szakot támogatja a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Richter Gyógyszergyár. Érettségi után az alapképzés 7 féléves (molekuláris bionikus Bsc oklevél), erre épül a választható 2 éves infobionikus mérnöki és az orvos biotechnológusi mesterszak. Első év után az oktatás nyelve az angol. Az egyetemnek széles körű nemzetközi kapcsolata van egyetemekkel és kutatóintézetekkel, a legjobb hallgatóknak lehetőségük lesz egy szemesztert eltölteni a szakirányának megfelelő egyetemen. Csúcstechnológiákat oktatnak, a témák igen változatosak, így minden hallgató megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő területet. A számítástechnikai, molekuláris és neuro-biológiai, valamint elektronikai megalapozás után a differenciált szaktárgyak felvétele és a diplomaterv készítése is egyéni választás útján történik. A hallgatók ismereteket szereznek az infobionika, érzékelő számítógépek, öntanuló robotok, távjelenlét, mikro- és nanotechnológia, bioinformatika, neuromorf információs technológia, orvosi képdiagnosztika és humán nyelvtechnológia terén. A Molekuláris bionika szakot négy alkalommal, szombat délelőttönként két másfélórás előadáson ismertették, az egyik előadás műszaki jellegű volt, a másik orvosi ill. biológiai. Az előadások után bemutatták az egyetem laboratóriumait, ahol sokoldalú kísérleti munkára, kutatásra van lehetőség. Ezek közül megemlítek néhányat: - a biológia területéről; látás, hallás, tapintás, mozgatás, figyelem, memória stb. - nanotechnológia; molekuláris dinamika, érzékelés és biointerfészek, biológiai képalkotó eszközök, laboratórium egy chipen és gyógyszeradagoló eszközök, - érzékelő robot és navigáció, - humán nyelvtechnológiák és mesterséges értés, - celluláris hullámszámítógépek alapjai. Molekuláris technológiák forradalma Előadó: Csurgai Árpád villamosmérnök, az MTA rendes tagja, a BME Villamosmérnöki Karának és a PPKE Informatika szakának professzora, szakterülete az információtechnika fizikai alapjai és a nanotechnológia. A 20. század második felében intenzív kutatások folytak az integrált áramkörök miniatürizálására, a tranzisztorok méretének csökkentésére, azzal a céllal, hogy az integrált áramkörök képesek legyenek minél több és bonyolultabb funkciók elvégzésére, ugyanakkor jelentősen csökkenjen az energiafogyasztásuk is. Erre az a felismerés adott lehetőséget, hogy egy integrált áramkör annál jobb, üzembiztosabb, gyorsabb és annál olcsóbb, minél kisebb a tranzisztorok mérete ban a tranzisztor mérete 2 mikrométer (a méter 2 milliomod része) volt, így egy integrált áramköri lapkára -chip- (1-2 négyzetcentiméter) 200 ezer tranzisztor fért el. A mai tranzisztorok mérete nanométer (1 nanométer a milliméter milliomod része, hogy jobban elképzeljük az elképzelhetetlent, vegyük a Föld átmérőjét 1 centiméternek, ekkor a futball labda átmérője 1 nanométernek felel meg, egy vörös vérsejt 1000 nanométer, 10 hidrogén atom egymás mellett 1 nanométer). Ma már egy chipre közel 1 milliárd tranzisztort tudnak elhelyezni. A nanométerek világában a jelenségek már nem érthetők meg a klasszikus fizika alapján, ehhez a kvantummechanika ismerete szükséges. Az anyag minden mozgását, gyenge elektromágneses jelenség kíséri. Az atomok és molekulák között kizárólag az elektromágneses erők hatnak, a magerők csak az atommagon belül működnek, a gravitációs erők, pedig 39 nagyságrenddel kisebbek az elektromágneses erőknél.

2 A nanotechnológiát a 21. század ígéretes technológiájának tartjuk, pedig ez nem új dolog, valójában ez a természetben az élet keletkezése óta létezik, csak a nanotechnológia fogalom új. Az élő szervezetek atomokból, molekulákból fokozatosan épülnek fel, meleg és fényenergia felhasználásával. Így dolgoznak a kőművesek is, a házakat építőelemekből, téglákból építik fel. A szobrász meglátja a márványban az angyalt és lefaragja róla, ami felesleges, az iparban így készülnek az eszközeink, gépeink, gondoljunk az esztergálásra, gyalulásra stb. Ma még az ipari termelést nyílt ciklusok jellemzik, előállítjuk a hasznos termékeket és vele együtt rengeteg szemetet. A természetben - különösen az élőben - zárt ciklusokban zajlanak a folyamatok, tehát minden újra hasznosul, gondoljunk az iskolában tanult különböző körforgásokra. A nanotechnológia tehát olyan tervezési és építkezési elvek és módszerek összessége, amelyekre az atomi, molekuláris szinten történő építkezés a jellemző, ez jelentősen eltér a szokványos ipari technológiáktól. A nanotechnológiában célkitűzés az, hogy az előre megtervezett és ellenőrzött körülmények között az élőtermészettől eltanult módszerekkel építsük fel eszközeinket. A nanotechnológiával számos új tudomány és technológia jött létre. Mostanában az érzékelők (szenzorok) forradalmát tapasztaljuk, ezek is annál jobbak minél kisebbek, minél kevesebb energiát fogyasztanak, és olcsón lehet őket előállítani. Nyomás-, tapintás-, gyorsulás-, fényérzékelők, különböző kémiai és biokémiai érzékelők alkalmasak fehérjék, gének, mérgező anyagok vizsgálatára. A mikro- és nanoérzékelők forgalma ma már dollár milliárdokban mérhető. Infobionika a központi idegrendszer kutatásában Előadó: Karmos György ideggyógyász, PPKE professzora, MTA Pszichológiai Kutatóintézet. Az agyi bioelektromos tevékenység vizsgálata az idegrendszeri betegségek diagnosztikájában rendkívül fontos. Elsősorban a hagyományos elektroenkefalográfia (EEG) a neurológiai diagnosztikában régóta alapvető jelentőségű. Segítségével vizsgálhatjuk az agyból kisugárzott elektromos hullámokat, a fejre helyezett elektródákon mért feszültség nagysága 1-50 mikro Volt. Az agyhullámok alakja egészséges embernél is különböző éber, nyugodt, felületes és mély alvásban. Természetesen más lesz az agyhullámok alakja beteg agy esetén. Az agyi elektromos jelek számítógépes módszerekkel történő elemző eljárásai új lehetőségeket nyitottak meg az agyi bioelektromos vizsgálatok terén. Az agyi bioelektromos tevékenység sokdimenziós elemzését a neurológia mellett a pszichiátriában is alkalmazzák. A matematika, informatika módszereinek felhasználása lehetővé tette, hogy az agy hullámainak megjelenítésén kívül az orvos számára pontos analízist készítsen a számítógép. Az agy vizsgálatában igen jelentős szerepe van a mágneses magrezonancia (MRI) képalkotó eljárásnak. Az MRI kiválóan alkalmas az agy, gerincvelő, a lágyrészek és az ízületek vizsgálatára. A beteg a vizsgálat során erős mágneses térbe kerül, ennek nincs káros hatása az emberi szervezetre, de veszélyt jelent, ha műtéttel fémet operáltak a testébe, vagy pacemmakert visel a beteg. Az MRI diagnosztikai berendezéssel jól lehet követni az agy aktívan működő területeit. Parkinson-kórban szenvedő betegeknél a mozgásszabályozás zavara jól ismert területekhez köthető, a vizsgálatokat EEG-vel és MRI-vel lehet elvégezni. Ezek segítségével eldönthető, hogy gyógyszeres kezelésre vagy sebészeti beavatkozásra van szükség. Parkinson-kórban szenvedő betegeknél az agyba épített tűs elektródán keresztül megfelelő elektromos jelekkel

3 lehet a remegést csökkenteni, a mozgás koordinációt helyreállítani. Magyarországon ezer Parkinson-kóros beteg van. Epilepsziás betegnél az agyba épített elektródán keresztül a roham megszüntethető, de még nagy probléma a roham előre jelzése. A Parkinson-kóros remegés és az epilepsziás roham megszüntetésének lényege az, hogy az agy jeleit jelfeldolgozó egységbe vezetik, ezután a jelfeldolgozó olyan parancsjeleket küld vissza az agyba, ami a zavarokat elhárítja. Ilyen elven lehet amputált végtagok helyére rögzített végtagokat működtetni. Rövid filmen bemutattak egy fiatal nőt, aki balestben elvesztette a balkarját, amit bionikus protézissel helyettesítettek. Egyszerű konyhai munkát végzett, mosogatott, a protézissel megfogott könnyebb tárgyakat, a protézisben tapintó érzékelő is volt, hogy a tárgyakat megfelelő nagyságú erővel tudja megfogni, hogy a tojást erősebb fogással ne törje össze. Saufert János Molekulától az agykutatásig II. rész Molekuláris bionika szak indul a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Információs Technológiai Karán 2008 szeptemberében. A szak ismertetésére négy műszaki és négy biológia témájú előadás hangzott el. Új típusú számítógépek Előadó: Roska Tamás villamosmérnök, a PPKE professzora, az MTA rendes tagja, Széchenyi- és Bolyai-díjas. A Neumann elven működő számítógép - így működik a személyi számítógépünk - rendkívüli teljesítményre képes, ha számítási műveleteket végez, vagy logikai műveletek millióit végzi, netán adatok milliárdjaiból kell valamilyen szempontok alapján adatokat kigyűjteni. Ugyanakkor az állatok legegyszerűbb érzékelő és térbeli utánzására alig képes, - természetesen a megfelelő érzékelővel és végrehajtó eszközzel kiegészítve a számítógépet - A számítógépek gyors fejlődése a 70-es években feltalált mikroprocesszorokra épült, és az olcsó személyi számítógépekkel (PC Personal Computer) indult el a 80-as években. Az elektronika, az információs technológia és a félvezetőeszközök fejlettsége lehetővé teszi, hogy a biológia kihívásaira próbáljon választ adni. Informatikusok, elektronikusok és biológusok együttműködésével egy új kutatási terület alakult ki, ettől reméljük, hogy rövidesen számos új termék és szolgáltatás jön majd létre. Ez az új kutatási terület a bionika, ami a biológia és az elektronika szó részek összetételéből származik. Egy évtizede az érzékelők forradalmának vagyunk tanúi, a látás, hallás, tapintás érzékelése csak a kezdet, ezeket a szaglás, ízlelés utánzása, a gyenge elektromos terek és a molekuláris érzékelés számos formája követi. Érzékelő számítógépek: A Neumann elven működő számítógépeinket hiába látjuk el érzékelőkkel, végrehajtó szervekkel (pl. lábakkal), akkor sem lesz hatékony és ügyes, nem tudja megkülönböztetni a szamarat a lótól, a járása sem lesz kecses. Mi lehet ennek a titka? Az élőlényeknél az érzékelés és az utána következő kiértékelés, majd a végrehajtás szinte összeolvad. A másik alapvető különbség, hogy az érzékelő elemekből nagyon sok van, a harmadik lényeges dolog, a gyakorlás és a helyzethez való alkalmazkodás. Fontos még az is, hogy sokszor egyszerre több érzékszervre és ezek összehangolt működésére van szükség. Az össze-visszaugráló zsákmány elfogásánál az érzékeléssel egyidejűleg számítást, becslést is el kell végezni. Az élőlények viselkedésének utánzásához szükséges, hogy a számítógép a számítási és logikai döntési képessége mellett képes legyen az ideg- és izomrendszer mintája

4 alapján is működni. Az élőlények tulajdonságait jelenleg az érzékelő számítógépekkel tudjuk legjobban modellezni. Az asztali számítógépünkben csak egy processzor van, nagyon sok és bonyolult számításokhoz például a meteorológiai, atomfizikai problémák megoldásához sokprocesszoros számítógépeket használnak, vagy sok számítógép működik együtt ugyanazon a bonyolult feladaton. Az új típusú számítógép neve: analogikai celluláris számítógép, ennek processzora össze van építve egy vagy több érzékelőjével, és egy chipen több száz vagy több ezer ilyen összeépített elem van, ezek egy négyzetháló csúcsain helyezkednek el, és mindegyik elem kapcsolatban áll a szomszédjával. Az érzékelőktől folytonos (analóg) jelek és nem digitálisan kódolt számok, hanem képfolyamok, hanghullámok, tapintással érzékelt nyomáshullámok stb. folyama halad át a processzorokon. Ezek a processzorok természetesen jóval kisebbek és egyszerűbbek, mint a személyi számítógépünk processzora. A személyi számítógépek processzora általános célú, ezek pedig speciális célra készülnek, ezért nagyon egyszerűek is lehetnek, de így sokan együtt, adott feladatra sokkal hatékonyabbak, mint az univerzális processzorok. Vegyük példának a BI-i kamerát, ami a 2003-as stuttgarti kiállításon "Az év terméke" díjat kapta, a kamera magyar termék (SZTAKI és Analogic Kft). A készülékben minden egyes képelemhez (pixel) tartozik egy cella (processzor a fényérzékelőjével és saját kis memóriával). A BI-i kamera lényegében nagyon nagy sebességű képfelvevő és képfeldolgozó analogikai celluláris hullámszámítógép, melynek sebessége képfelvétel másodpercenként és közben még valamit állít is róluk. Hasonló elven működik a retinaprotézis. Régi elképzelés, hogy bénult végtagokat tudjanak a szerencsétlenül járt emberek mozgatni, ehhez az kell, hogy az izommozgató idegvégződéseket megfelelő elektromos jellel ingereljék, erre már vannak sikeres példák. A cikk első részében említésre került egy fiatal nő, aki balesetben elvesztette az egyik felsőkarját, és ezt egy bionikus protézissel pótolták, az agy mozgató kérgéből viszik az elektromos jeleket vezeték nélkül a protézisbe, hosszabb tanulás után a műkar alkalmassá vált tárgyak megfogására, könnyebbek áthelyezésére. Az agy és az idegrendszer Előadó: Hámori József agykutató biológus, az MTA rendes tagja, PPKE professzora, a Fidesz kormányzása idején a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere volt. A számítógépeink fix alkotórészekből épülnek fel, ezzel szemben az idegrendszerünk elemei állandóan tudnak változni, a rugalmasság és az alkalmazkodó képesség jellemzi. Általánosan elfogadott vélemény, hogy az emberi agy az Univerzum legbonyolultabb rendszere. Agyunk több mint 100 milliárd idegsejtből álló összetett hálózat, amely meghatározza gondolkodásunkat, viselkedésünket. Az agyunktól függ, hogy mik vagyunk, és mivé válunk. Az ember agya gr, a csimpánzé 400 gr. Az emberszabású főemlősök agyában az emberéhez nagyon hasonló idegi szerkezeteket, agykérgi régiókat, központokat találunk. A csimpánz és az ember genetikai állománya csak 2 százalékban különbözik egymástól, hogyan magyarázható az ember agyának különleges képessége? A lényegi különbség nem az agy tömege miatt van, hanem az agy rugalmasságában, alkalmazkodó képességében. Az ember agya rendkívül rugalmas, életünk során folyamatosan változik az élményeink, tapasztalataink és tanulásunk függvényében. Agyunk fejlődését az anyaméhben leginkább az örökölt genetikai állomány határozza meg, az idegsejtek hálózattá történő összekapcsolódása genetikai terv szerint történik, de az ember agya még a születés után is hosszan fejlődik, és a kritikus időszakban kivételesen nyitott a környezeti hatásokra. Az újszülött agya szivacsként

5 szívja magába környezetéből az élményeket, új kapcsolatok jönnek létre az idegsejtek között. Serdülőkorban is gyorsan szaporodnak az idegsejtek közötti kapcsolatok. Öregkorban is létrejönnek az idegsejtek között új kapcsolatok, ahogy újabb tapasztalattal, tudásanyaggal gazdagodunk. Idősebb korban viszont hosszabb időbe telik az új ismeretek megtanulása, de ha a régebbi ismeretekhez hozzá tudjuk kapcsolni az újakat, akkor annak rögzítése könnyebbé válik. Sokáig úgy gondolták, hogy az elpusztult idegsejtek helyett már új idegsejtek nem születnek, az idegsejtek egész életre elvesztik szaporodóképességüket. Újabban tudjuk, hogy ez csak részben igaz. Tény, hogy a differenciálódott idegsejtek nem képesek osztódásra, szaporodásra, de az agykamrák falában lévő őssejtekből az egész életünk során képződnek új idegsejtek. Sok laboratóriumban foglalkoznak olyan eljárások kidolgozásával, amelyek szükség esetén a kamrafali őssejtekből vagy a test más részében (pl. a csontvelőben) található sejtekből tennék lehetővé az elhalt idegsejtek pótlását az idősebbek sérült agyában. Az agy rendellenességei nagyobb gyakorisággal okoznak rokkantságot, mint bármelyik szervünk betegsége. Az agyi betegségek korai diagnosztizálása, megelőzése és gyógyítása az agy kutatás elsődleges célja. Fontos, hogy az agy működését a molekulák, sejtek és az idegrendszer szintjén is jobban megismerjük. Az élő agy működésének vizsgálatára kiválóan alkalmas a mágneses magrezonancia (MRI) képalkotó berendezés, amivel az agy szerkezetét és aktivitásának mintázatát nyomon követhetjük. A berendezés óriási jelentősége még, hogy az agyat káros ionizáló sugárzás használata nélkül lehet vele vizsgálni. Az emberi agy csodálatos képessége, hogy a szem által felfogott hatalmas mennyiségű információból, mely az elemi jelek millióit tartalmazza, folyamatosan ki tudja választani a pillanatnyilag szükséges, lényeges részleteket. Nincs olyan Neumann elven működő számítógép, mely képes lenne hasonló teljesítményre, ilyen célra remélhetőleg az analogikai celluláris számítógépek válnak alkalmassá. A látás lényege az, hogy a párhuzamos csatornákon (forma, szín, mozgásirány, sebesség stb.) érkező információk feldolgozása egyidejűleg történik. Csak a lényeges, adott pillanatban szükséges információ tudatosul. Ennek egyik módja az, hogy a látott képet nem mozaikkockákként elemzi, hanem képfolyamonként. A legújabb, igen izgalmas kutatások közül kiemelem, hogy miként lehetne a "tervező" és "kivitelező" agykérgi területek elektromos jelek mintázatát elvezetve robotot vezérelni. E kísérletek előrehaladott stádiumban vannak, majomkísérletekben már bizonyos sikerekről is beszámoltak, de emberi alkalmazásához még több technikai problémát meg kell oldani. Saufert János Molekulától az agykutatásig III. rész Molekuláris bionika szak indul a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Információs Technológiai Karán 2008 szeptemberében. A szak ismertetésére négy műszaki és négy biológia témájú előadás hangzott el.

6 Új utak az informatikában Előadó: Prószéky Gábor programtervező matematikus, számítógépes nyelvész, a MorphoLogic Kft ügyvezető igazgatója és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának tanára. Ma már egyre többet foglalkoznak a természet motiválta informatikával, a mesterséges elektronikus eszközök és az élőrendszerek kapcsolatával. Előtérbe kerülnek az idegtudományok, a látás, hallás és egyéb érzékelések, a mesterséges érzőszervek. Az előadás magját a matematikai nyelvészet és a modern számítógép orientált nyelvleírás képezte. A matematikai nyelvészet nem más, mint a nyelv tanulmányozása a matematika eszközeivel. Kezdetben a matematikai statisztikát és a valószínűség számítást alkalmazták, mivel a természetes nyelvek empirikus adatok tömegével telítettek. A nyelvészet és a számítástudomány kapcsolata sem új, az ötvenes években kezdődött, amikor amerikai kutatók a gépi fordítás lehetőségét felvetették. Az elképzelés azon alapult, hogy a számítógép mindenféle jelrendszer elemzésére képes, így a természetes nyelvek elemzésére is. A nyelvtan szabályait a matematika szabályaihoz igazodva kell megadni, és a nyelv szavainak tulajdonságait megfelelő kódokkal ellátni. Az európai integráció és a globalizáció miatt nő az igény arra, hogy a nagy mennyiségű fordítást számítógépes fordítóprogramokkal gyorsítsuk. Jelentős különbségek vannak a digitális szótárak, egyszerű szótárazó programok és a magas színvonalú fordító programok között. A jó fordítóprogramok tárolják a humán fordítók által létrehozott változatokat, és az éppen fordítandó szöveghez keresik a legjobban hasonlót. A globalizáció jelentős mozgatója az internet, és az itt található hatalmas dokumentumháló, a WEB. Az információrobbanást legjobban a weben levő dokumentumok mennyiségének gyors növekedése mutatja. Az internet-hozzáféréssel rendelkezők szinte minden információt először a weben keresnek. Természetesen itt nem csak értékes információkat találhatunk, sajnos igen nagy mennyiségben értékteleneket is. Lassan eljutunk oda, hogy az emberiség felhalmozott tudásának jelentős részét megtaláljuk az interneten. Az interneten található dokumentumok fejlődése (szaporodása) teljesen strukturálatlan és mentesek minden központi ellenőrzéstől, az információk elhelyezkedése teljesen véletlenszerű, ezért különösen fontos a keresés szerepe. A hálózatban vannak olyan gépek, amelyek megpróbálják rendszerbe foglalni a rendszertelenséget, végigolvassák a hálózat dokumentumait, és ezekből adatbázist építenek fel, amiben kereshetjük a számunkra érdekes témát. A hálózatban található dokumentumok száma (több milliárd) miatt, amelyek a számítógépek millióin vannak szétszórva, így egyre nehezebb feladat a gépek számára a dokumentumok elolvasása, rendszerezése. Az adatbázisból kivonat (index) készül, amely egyetlen nagy számítógéprendszerben található. A hálózatban levő információ nagy része szöveges dokumentum formájában szerepel. A számítógépnek arra képesek, hogy rövid betűsorozatokat megkeresnek rövid idő alatt hosszú szövegekben. Ez a művelet nélkülöz minden intelligenciát: a keresett szövegnek csak azokat az előfordulásait találja meg, amelyek pontosan megegyeznek a keresendő betűsorozattal (ha a kutya szóra keresünk, nem foglalkozik az eb szóval). Ez komoly hátrány, mert a keresést végző embert nem a betűsorozat helyessége, hanem a betűsorozat által képviselt tartalom megtalálása érdekli. A számítógépes nyelvészet szerényebb és jobban körülhatárolt kérdésekkel is foglalkozik: helyesírás ellenőrzés, szövegkivonatolás stb. Újabban kezd elterjedni a neuroinformatika, ez szűkebb értelemben az idegrendszeri adatokat tároló adatbázist jelenti, tágabb értelemben az idegrendszeri modelleket is. A jelenlegi számítástechnikai berendezéseink nem olyan rugalmasak, mint a biológiai

7 információfeldolgozási rendszerek (az idegrendszer és az agy). A matematikai és informatikai módszerek az agy és idegrendszer kutatásának hatékony részévé váltak, segítségével jobban megértjük az agy és az idegrendszer működését. Az idegtudományi kutatások eredményeitől azt is reméljük, hogy új típusú számítógép-architektúrákhoz vezetnek. Idegi működés hormonális szabályozása Előadó: Liposits Zsolt, orvos, neurobiológus, egyetemi tanár, az orvostudomány doktora, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója, Simonyi Károly díjas. Az élőlények működését a szervezetüket felépítő szervek és szervrendszerek, összehangolt együttműködése határozza meg, ehhez a folytonos kapcsolat és kölcsönös szabályozás kell, ami csak fejlett információcserével lehetséges. Függetlenül a szervezeten belüli elhelyezkedésétől, méretétől és betöltött szerepkörétől, az elemi egységnek is szabályoznia kell önmagát. A sejtek hírvivő jeleket bocsátanak ki és jeleket fogadnak, azokat értelmezik és hasznosítják. A környezetből és a szervezetből eredő jelek feldolgozásában fontos szerepet játszik az idegrendszer. A jelek vétele után információ feldolgozás majd parancs jelek előállítása és továbbküldése következik az irányítandó szervhez. Az élőlényekben az információhordozók szerint három szabályozási módot különböztetünk meg: a genetikait, a hormonálist és az idegrendszerit. A genetikai (örökölt) információs folyamatokat a DNS-ben tárolt információk irányítják. A hormonális szabályozás, különböző vegyi anyagokkal (hormonok) történik, az idegrendszer felügyelete alatt, ez a szabályozás visszahat az idegrendszerre is. Az idegrendszeri szabályozást elektromos jelek végzik. Az idegi szabályozás gyors, csak egy-egy szervre hat, a hormonális lassú, de több szervet is szabályozhat. Hormonális szabályozás alapelvei: A hormonok belső elválasztású mirigyekben, sejtekben, szövetekben termelődnek és a véráram útján jutnak a célszervekhez. A hormonok előállítását részben a belső környezet egy-egy tényezője (folyadékháztartás, vércukorszint, testhőmérséklet stb.), részben az idegrendszer irányítja. Régebben csak azokat a kémiai anyagokat tekintették hormonnak, amelyeket belső elválasztású mirigyek termelnek, és amelyek a vérárammal jutnak el a célsejtekig. Újabban felismerték, hogy gyakorlatilag minden sejt képes előállítani olyan molekulákat, amelyekkel befolyásolni képes más sejtek (közelebbi és távolabbi) működését. Az idegsejtek csatlakozási pontjain (szinapszis) ható ingerületátvivő anyag is hormon. Érdekes, hogy jóval több hormonhatás ismert, mint ahány hormon van. Ennek oka az, hogy egy adott hormon hatására bekövetkező válasz nem csak a hormontól függ, hanem az őt befogadó receptortól. Mondhatjuk, hogy a hormon jelhordozó molekula, amely információt tartalmaz az őt termelő sejt állapotáról, és amely képes befolyásolni más sejtek működését. A jelhordozó molekulák befogadására (megkötésére) specializálódott fehérjék a receptorok. A hormon a vérrel eljut minden szervhez, de csak a célszerveken hat, ahol a hormon fogadására alkalmas receptorok vannak a sejteken. Az idegrendszer és belső elválasztású mirigyek rendszere alkotja a neuroendokrin rendszert. A hormon receptorok telíthetők, ezért egy bizonyos mennyiségű hormon megkötése után már nem tudnak többet megkötni, e határ fölött nem fokozódik a hatás. Példaként a vércukorszint szabályozása: az inzulin hormon csökkenti, a glukagon hormon növeli a vércukorszintet. A hormonális szabályozás az idegi szabályozáshoz képest lassú, mert a hormonnak a vérrel kell eljutni a célszervekhez. A legfontosabb belső elválasztású mirigy: az agyalapi mirigy, amely a többi belső elválasztású mirigy működését is szabályozza. Az agyalapi mirigy babszem nagyságú, a

8 koponya ékcsontjának üregében helyezkedik el. Szoros kapcsolatban áll a felette lévő agyterülettel, a hypotahalamusszal. Itt kapcsolódik össze legszorosabban az idegrendszer és a hormonális rendszer működése. További fontos hormont termelő belső elválasztású mirigyek: pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese, hasnyálmirigy, ivarmirigyek. E mirigyek különböző hormonokat termelnek, melyek különböző szabályozási célokra szolgálnak. Néhány szót az agyról, agyunkban durván 100 milliárd idegsejt van, ezek mindegyike idegsejtek ezreivel létesít kapcsolatot, így nagyon sokinformációs jel áramolhat egyidejűleg több irányban. Egy adott pillanatban rengeteg idegsejt aktív, ezek alkotják az "aktivitási mintát", amit ma már megfelelő berendezéssel láthatóvá tehetünk. Saufert János Molekulától az agykutatásig IV. rész Molekuláris bionika szak indul a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Információs Technológiai Karán szeptemberében. A szak ismertetésére négy műszaki és négy biológia témájú előadás hangzott el. Anyagtudomány Integrált mikro- és nanorendszerek Előadó: Gyulai József, képesítése fizika-matematika tanár, az MTA rendes tagja, Széchenyidíjas, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének volt igazgatója. Az alaptudományok (fizika, kémia, biológia) és a technológiák rohamos fejlődése tette lehetővé az összetett anyagtudomány kialakulását. Az anyagtudomány létrejöttét a hadiipar, az elektronika és az űrtechnika által támasztott szigorú követelmények kényszeríttették ki, különleges anyagok előállítására elsősorban Amerikában. A nanotudományt, a nanotechnológiát a számítógépek készítéséhez szükséges digitális integrált áramkörök miniatürizálásának határai indították útjára. Hamarosan kiderült, hogy az új utak keresésében sok természettudomány összefogása szükséges, a számítástudománytól kezdve a fizikán, kémián át az élettudományokig. A nanotudomány a néhány száz atomi méretű mesterséges szerkezetek tulajdonságait és gyártási módját kutatja (a nano görög szó, ami törpét jelent, a nanométer a méter milliárdod részét jelenti). Így természetes, hogy az anyagtudomány és a nanotudomány módszerei részben a fizikában, a kémiában, a biológiában és a mikroelektronikai eszközök technológiájában használt eljárásokból fejlődtek ki. E tudományok fokozatosan önálló, egységes tudománnyá válnak módszereikben és a kutatók gondolkodásmódjában is. A kutatók olyan megoldásokat keresnek, melyek segítségével tudatosan tervezhetők és gyárthatók az emberiség számára hasznos nano méretű eszközök. A tömeges gyártás kulcsa az önszerveződés, amit tapasztalunk a kristályok növekedésekor, de főleg a kolloidkémiában, és igen fejlett formában az élőlényeknél. Az élet már pár milliárd éve az önszerveződés alapján fejlődik, a kutatók igyekeznek ezt a bonyolult önszerveződési folyamatot ellesni a természettől és új eszközök kifejlesztésével hasznosítani számunkra.

9 A természet nem úgy dolgozik, mint a szobrász vagy az esztergályos. A növények a földből atomokat, molekulákat szívnak föl, a légkörből szén-dioxidot gyűjtenek, és napenergia felhasználásával cukrot, fehérjéket stb. "szerelnek" össze. Ez a tevékenység inkább a kőműves munkájához hasonlítható, aki a házat téglákból (a ház atomjai ) építi fel. Ennek mintájára a nanotechnológia kutatói igyekeznek az ember számára szükséges termékeket atomokból, molekulákból összeszerelni. A miniatürizálás a Föld lakhatóságának szempontjából is fontossá vált, nyolc-, tízmilliárd ember léte csak rendkívül szervezett formában lehetséges. Energiaigényünk többszörösét pazaroljuk el, az emberiség fő problémája a 21. században az energiagazdálkodás és a természeti környezet fenntartása. Cél a zárt ciklusú termelésfogyasztás (gondoljunk vissza az iskolában tanult körforgásokra) megteremtése minimális anyag- és energiaráfordítással. Növelni kell a napenergia és a megújuló energiafajták felhasználását, amennyire lehet, és a többit atomerőművekben, illetve majd magfúziós úton kell előállítani. Az üvegház hatású gázok kibocsátását jelentősen csökkenteni kell, a globális felmelegedés megakadályozásához. A fejlődés motorja jelenleg a mikroelektronika és az informatika, ennek miniatürizációja húzza maga után a többi iparágat. A miniatürizálás teszi lehetővé a kis fogyasztást és azt, hogy egy eszközbe minél több intelligenciát zsúfoljunk. Fontos még a megbízhatóság, ami szerencsére nem ellentétes a kis mérettel. Ma az érzékelők (látás, hallás, tapintás stb.) és a beavatkozó eszközök forradalma zajlik, ezeket gyakran egybe építik a speciális célú processzorral. Az előadó véleménye szerint: a 21. század biológiája jobban fog hasonlítani a 20. század fizikájára, kémiájára, mérnöki tudományokra, mint a 20. század biológiájára. A technológiaváltás éppen csak elkezdődött. Gondoljunk az első autóra, ami inkább hintó volt, mint autó. Később az autógyártás megszüntette a hintók készítését, de az autó nemcsak egy új termék lett, hanem új termelési mód és gondolkodásmód is. Gyógyszerek fejlesztése Előadó: Mátyus Péter, a Semmelweis Egyetem és a PPKE tanára, a Szerves Vegytani Intézet vezetője. Mátyus Péter különösen fontosnak tartja az oktatásban a molekuláris szemlélet kialakítását. Alapvetően kétféle gyógyszerfejlesztés van: 1. Az innovatív, más néven eredeti vagy originális gyógyszerfejlesztés. Ez alatt olyan új hatóanyagot tartalmazó és új gyógyítási lehetőséget nyújtó gyógyszer kifejlesztést értünk, mely több évtizedes kutatói munkával, jelentős szellemi és anyagi ráfordítással jár. Az eredeti gyógyszer kifejlesztése gyakran több száz kutató, éves munkájának eredménye, ami átlagosan 800 millió USA dollárba kerül. Az új gyógyszert, illetve annak hatóanyagát termékszabadalmi oltalom védi. 10 sikerrel kecsegtető vegyületből, átlagosan csak 3-ból lesz olyan gyógyszer, amelyik behozza a 800 millió USD kutatás-fejlesztési költséget. 2. A generikus gyógyszer, más néven másolt gyógyszer. Ez, azután gyártható, amikor az originális gyógyszer termékszabadalmi oltalma már lejárt. A generikus gyógyszerkészítmény hatóanyaga azonos az originális gyógyszerével. Ezek kifejlesztése az eredetinek csak töredékébe kerül, mert az originális gyógyszercég feltalálta az új hatóanyagot, kidolgozta a gyártási eljárást, elvégezte a szükséges állatkísérleteket és a klinikai vizsgálatokat. Ezeket a generikus gyógyszercégnek már nem kell megismételni, csak azt kell igazolnia, hogy a két gyógyszer biológiailag egyenértékű. Ez csak kevés számú betegen vagy egészséges önként jelentkezőn végzett vizsgálatokat igényel. A

10 termékszabadalmi oltalom csak a hatóanyagra vonatkozik, nálunk termék szabadalmi oltalom 1994 óta van érvényben. A gyógyszer törzskönyvezése hosszú folyamat, ennek végeredménye, hogy a törzskönyvező hatóság kiadja a forgalomba hozatali engedélyt. Az összes emberi felhasználásra kerülő gyógyszer törzskönyvezése az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) feladata. Alapkutatás: Az alapkutatásban dolgozó biokémikusok és molekuláris vagy sejtbiológusok a humán megbetegedések kórélettanának ismeretében meghatározzák a kutatási célokat. A kutatás a normális és kóros szervi működések tanulmányozásával kezdődik, a betegségnek minden jellemzőjét tüneteit, okait stb. megvizsgálják. Természetesen támaszkodnak a korábbi kutatások eredményeire. A biokémikusok olyan vegyületeket keresnek, melyek pozitív hatással vannak a gyógyítani kívánt betegségre. A vegyületeket kémiai szintézissel, vagy biológiai szintézissel állítják elő, amelyek szerkezetét számítógépes szimulációval vizsgálják. Állatkísérleteket végeznek a vegyület mérgező és gyógyító hatására vonatkozóan. Klinikai kutatás: Az új gyógyszer klinikai vizsgálatában részt vevő betegek száma több ezer fő. A vizsgálatokban részt vevő betegeken végrehajtott orvosi beavatkozások például vérvételek és különböző paraméterek vizsgálatának száma száz fölött van. Az új gyógyszer gyártásának kémiai kihívása, hogy a gyártási eljárás környezetbarát és biztonságos legyen, lehetőleg ne keletkezzenek a reakció közben mérgező anyagok. Az alapanyagokból a gyógyszer minél kevesebb kémiai lépésből álló szintézissel álljon elő, a vegyület legyen stabil, és vízben könnyen oldódó legyen. Saufert János Forrás:

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

az Analogikai Vizuális Mikroprocesszorról

az Analogikai Vizuális Mikroprocesszorról Sajtótájékoztató az Analogikai Vizuális Mikroprocesszorról Budapest, 1999 október 18 Gellért Hotel 1999 szeptember végén Budapesten az MTA SZTAKI-ban az Egyesült Államok Tengerészeti Kutatási Hivatala

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Mi is az a NANOTECHNOLÓGIA?

Mi is az a NANOTECHNOLÓGIA? Mi is az a NANOTECHNOLÓGIA? Ugye hallottál már arról, hogy minden apró atomokból áll? A kavicsok, a ceruzád, a telefonod, ez a képernyő, az állatok, és te magad is: mindent atomok építenek fel. Az atomok

Részletesebben

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Ipari szükségletek / elvárások Dr. Bátori Sándor Sanofi-aventis Innovatív Gyógyszerek Kutatása, MAGYOSZ, 2009.01.07. Alapvető együttm ttműködések Hosszútávú elhatározás:

Részletesebben

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán a Doktori Iskola vezetője: Szolgay Péter, az MTA Doktora a Tudományterületi Doktori és Habilitációs

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága @ Budapest University of Technology and Economics Nagy hálózatok evolúciója Gulyás András, Heszberger Zalán High Speed Networks Laboratory Internet trendek Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol (Konrad Lorenz) Célom ezzel a tanulmánnyal a mechatronika, mint interdiszciplináris tudomány

Részletesebben

1. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projektek ráfordításainak ágazati megoszlása (összesen 4 859 millió Ft-ról áll rendelkezésre adat):

1. A megyében végzett jelentősebb kutatási témák, projektek ráfordításainak ágazati megoszlása (összesen 4 859 millió Ft-ról áll rendelkezésre adat): Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához c. dokumentum kiegészítése a Magyar Tudományos Akadémia adataival Csongrád megye Az alábbi dokumentum a Smart Specialisation

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

"A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik."

A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik. "A tízezert mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik dik." A BINB INSYS Előadók: Kornafeld Ádám SYS PROJEKT Ádám MTA SZTAKI kadam@sztaki.hu Kovács Attila ELTE IK attila@compalg.inf.elte.hu Társszerzők:

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: FIZIKA Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy

Részletesebben

Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban

Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban Prószéky Gábor MorphoLogic & PPKE ITK www.morphologic.hu & www.itk.ppke.hu A magyar nyelv helyzete a digitális korban - MTA, 2013. január

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Zoltán Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége c. előadását hallhatják! 1 Módszerek,

Részletesebben

AUTOMATIZÁLÁSI TECHNIKUS (ELEKTRONIKAI SZAKIRÁNY, GÉPIPARI SZAKIRÁNY) SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA

AUTOMATIZÁLÁSI TECHNIKUS (ELEKTRONIKAI SZAKIRÁNY, GÉPIPARI SZAKIRÁNY) SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA AUTOMATIZÁLÁSI TECHNIKUS (ELEKTRONIKAI SZAKIRÁNY, GÉPIPARI SZAKIRÁNY) SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) Képalkotó diagnosztika Szerkesztette: Dió Mihály 06 30 2302398 Témák 1. Röntgen

Részletesebben

A BME matematikus képzése bemutatkozik

A BME matematikus képzése bemutatkozik A BME matematikus képzése bemutatkozik Kiknek ajánljuk a szakot? NEM CSAK A VERSENYEK GYŐZTESEINEK! Logikai feladatok iránti érzék Stabil középiskolai teljesítmény Matematika fakultáció Lehetőleg emelt

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Dobrowiecki Tadeusz, Mészáros Tamás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék MI Almanach a projekt

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola Képzési Terve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola Képzési Terve Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola Képzési Terve Bevezetés A doktori iskolában a doktoranduszok munkáját a témavezető szervezi

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok rekkel exponálunk a munka végén) és azt utólag kivonjuk digitálisan a képekből. A zajcsökkentés dandárját mindig végezzük a raw-képek digitális előhívása során, mert ez okozza a legkevesebb jelvesztést

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai

Részletesebben

Info-bionika és érzékelô számítógépek

Info-bionika és érzékelô számítógépek ROSKA TAMÁS Info-bionika és érzékelô számítógépek Roska Tamás villamosmérnök az MTA rendes tagja 1940-ben született Budapesten. 1964-ben kitüntetéssel diplomázott a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

III. ORVOSI WELLNESS ÚJ LEHETŐSÉGEK. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. 2015. április 16 17.

III. ORVOSI WELLNESS ÚJ LEHETŐSÉGEK. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. 2015. április 16 17. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. III. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2015. április 16 17. ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára)

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI

A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI A PET-adatgy adatgyűjtés informatikai háttereh Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI Eleveníts tsük k fel, hogy mi is az a PET! Pozitron Emissziós s Tomográfia Pozitron-boml bomló maggal nyomjelzünk

Részletesebben

Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI

Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI Látás Ízlelés Hallás Tapin tás Szaglás AZ ORR A SZAGLÁS SZERVE a szaglás a legősibb

Részletesebben

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában : új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában Fókuszban a MOBIX - az integrált, multi-platform támogatású, biztonságos videó kommunikációs és üzenetküldő platform Antal.Kuthy@egroup.hu

Részletesebben

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék Bio-nanorendszerek Vonderviszt Ferenc Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék Technológia: képesség az anyag szerkezetének, az anyagot felépítő részecskék elrendeződésének befolyásolására. A technológiai

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék

Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék 2011. szeptember 22. Mi az a nano? 1 nm = 10 9 m = 0.000000001 m Nanotudományok: 1-100

Részletesebben

A HANGOK TANÁTÓL A BESZÉDTECHNOLÓGIÁIG. Gósy Mária. MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium

A HANGOK TANÁTÓL A BESZÉDTECHNOLÓGIÁIG. Gósy Mária. MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium A HANGOK TANÁTÓL A BESZÉDTECHNOLÓGIÁIG Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézet, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium beszédzavarok beszédtechnika beszélő felismerése fonológia fonetika alkalmazott fonetika

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Fényerő Fókuszálás Fénymező mérete. Videó kamerával (opció)

Fényerő Fókuszálás Fénymező mérete. Videó kamerával (opció) Fényerő Fókuszálás Fénymező mérete LO-05 LO-03 Videó kamerával (opció) A vezérlő panel lehetővé teszi a lámpák be- és kikapcsolását, a fényerő és a fókusz állítását (az izzó elmozdulása a reflektor fókuszpontjához

Részletesebben

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1 Az irányítástechnika alapfogalmai 2008.02.15. 1 Irányítás fogalma irányítástechnika: önműködő irányítás törvényeivel és gyakorlati megvalósításával foglakozó műszaki tudomány irányítás: olyan művelet,

Részletesebben

II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11.

II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11. II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11. ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára) A wellness felölel minden olyan tevékenységet, szolgáltatást, amelyek az életminőség,

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

Szenzorokra épülő adaptív rendszermodell

Szenzorokra épülő adaptív rendszermodell Szenzorokra épülő adaptív rendszermodell Dr. Jaskó Szilárd Pannon Egyetem TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0004 Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák kidolgozására és piaci bevezetésére

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old.

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Létezik egy kulcs a tudat kozmikus titkához, és mindannyian ezt a kulcsot használjuk, amikor gondolatainkat valóra

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje 1 Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje Írta és rajzolta: Hargitai Zsófia Ágota Munkában részt vett: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Apáti Ágota A szerkesztésben való segítségért

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Kritikus pontok Ethernet interfész soros eszközbe ágyazásakor Az ipari Ethernet technológia az alacsony költségeinek és jelentős hálózati

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét.

A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét. 1. Az informatika alapgondolata A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét. 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Oktatási feladat: Értse az összetett technikai rendszerek fogalmát, működését.

Oktatási feladat: Értse az összetett technikai rendszerek fogalmát, működését. ÓRATERVEZET 2 A tanítás helye: A tanítás ideje: A tanítás osztálya: 8. osztály + szakkör Tanít: Tanítási egység: Technika - Irányítástechnika A tanítási óra anyaga: Vezérlés, szabályozás Oktatási feladat:

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások Energiatárolási módok Marcsa Dániel Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék 2015 tavaszi szemeszter Energiatárolók 1) Akkumulátorok: ólom-savas 2) Akkumulátorok: lítium-ion

Részletesebben

Biológia orientáció 9. osztály

Biológia orientáció 9. osztály Biológia orientáció 9. osztály 1 Tematikai egység címe Kültakaró és mozgás A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandósága A fogamzástól az elmúlásig Környezetvédelem Számonkérés Összefoglalásra,

Részletesebben

Fizika. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Fizika. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Fizika tantárgy 7-8. évfolyam 2013. EMBER ÉS TERMÉSZET Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára FIZIKA A változat Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret,

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával lehetővé teszi, hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával lehetővé teszi, hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék FIZIKA A változat Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

Mit jelent a megbízható minőség az étrend-kiegészítő gyártás

Mit jelent a megbízható minőség az étrend-kiegészítő gyártás Mit jelent a megbízható minőség az étrend-kiegészítő gyártás során (Nyomonkövethetőség az alapanyagtól a késztermékig) Dr. Sándor Edit orvosigazgató Pharma Nord 1990-től az EU jogszabályozásában, á

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Budapest

Statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Budapest Statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Budapest Az alábbi statisztikai profil Budapest általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben