KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2007. évi 6. szám június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés június 7-ei ülése SZEMÉLYI HÍREK 125/2007. (VI. 7.) sz. KH Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács tagjának jelölése (Trosits Bernadett) 4 163/2007. (VI. 7.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jókai Mór Gimnáziuma és Szakképzı Iskolája (Komárom) igazgatójának megbízása (Szabóné dr. Mühlenkampf Erika) 4 164/2007. (VI. 7.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) igazgatójának megbízása (Turi Bálint /2007. (VI. 7.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) igazgatójának megbízása (Pethes Zoltán) 5 167/2007. (VI. 7.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) igazgatójának megbízása (Nádasi László) 5 RENDELET 15/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - többször módosított évi költségvetésérıl szóló 5/2007. (III. 1.) ÖR módosításáról 6 (A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) HATÁROZATOK 123/2007. (VI. 7.) sz. KH Munkaterv módosítása 7 124/2007. (VI. 7.) sz. KH Alapítványi támogatás 7 126/2007. (VI. 7.) sz. KH Vagyonbiztosítási szerzıdéskötés engedélyezése 7 1. oldal

3 127/2007. (VI. 7.) sz. KH Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 7 128/2007. (VI. 7.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közötti idıszakra szóló gazdasági programja 8 129/2007. (VI. 7.) sz. KH Társulások mőködésének tapasztalatai 8 130/2007. (VI. 7.) sz. KH A Monostori Erıd Kht közhasznúsági jelentése, a évi támogatás felhasználásáról készített szakmai-pénzügyi beszámoló 8 131/2007. (VI. 7.) sz. KH Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2007. A volt sportigazgatósági székház hasznosítása 8 132/2007. (VI. 7.) sz. KH Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2007. A Szent Borbála Kórház 01. telephelyén tulajdonrész átadása egyházi célokra 9 133/2007. (VI. 7.) sz. KH Kiegészítı tájékoztatás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben végrehajtott világítástechnikai korszerősítés tapasztalatairól 9 134/2007. (VI. 7.) sz. KH Intézmény-átadás Esztergom Város Önkormányzatának (Dobó Gimnázium) 9 135/2007. (VI. 7.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma megszüntetı okirata /2007. (VI. 7.) sz. KH Kezességvállalás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázatához /2007. (VI. 7.) sz. KH A Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulás megszüntetése és a kapcsolódó feladatok /2007. (VI. 7.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomi Gazdasági Szolgáltató Szervezete megszőnésével kapcsolatos feladatok /2007. (VI. 7.) sz. KH A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata a 75/2006. (V.25.) számú közgyőlési határozatban foglaltaknak megfelelıen /2007. (VI. 7.) sz. KH Elızetes kötelezettségvállalás feladatátvételrıl Kisbér Városi Önkormányzat felé /2007. (VI. 7.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona átadás-átvételérıl szóló megállapodás elfogadása oldal

4 155/2007. (VI. 7.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona (Tata) megszüntetı okirata /2007. (VI. 7.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza további mőködtetése /2007. (VI. 7.) sz. KH A Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona átvételérıl szóló megállapodás módosítása /2007. (VI. 7.) sz. KH Esztergom Város Önkormányzata részére átadásra kerülı víziközmővek átadási feltételeinek jóváhagyása /2007. (VI. 7.) sz. KH A Megyei Közgyőlés génmódosítás-mentes politikájának kinyilvánítása /2007. (VI. 7.) sz. KH Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXVII. törvény 23. -ában foglaltak elleni kifogás felterjesztése a szociális és munkaügyi miniszter felé /2007. (VI. 7.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Térítési Díj Szabályzata /2007. (VI. 7.) sz. KH A július 31-éig megbízott közoktatási intézményvezetık beszámolója az igazgatói megbízás elnyerése óta végzett tevékenységükrıl oldal

5 SZEMÉLYI HÍREK 125/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács tagjai közé - a régió területén mőködı megyei közgyőlések képviseletében - Trosits Bernadett pápai lakost jelöli. Határidı: a határozat megküldésére: azonnal 163/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jókai Mór Gimnáziuma és Szakképzı Iskolája magasabb vezetıi feladatainak ellátásával Szabóné dr. Mühlenkampf Erikát bízza meg augusztus július 31. közötti idıszakra. Illetményét augusztus 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény ( I. 8.) Kjt.66. (2)-(3) bekezdése alapján 10 % Magasabb vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 300 %-a Kereset-kiegészítés 1993.évi LXXIX. tv 118. (10) bek. alapján jétıl éig Járandóságok összesen: (kerekítve) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Határidı: augusztus /2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) magasabb vezetıi feladatainak ellátásával Turi Bálintot bízza meg augusztus július 31. közötti idıszakra. Illetményét augusztus 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény (I. 7.) Kjt. 66. (2)-(3) bekezdés alapján 10 % Magasabb vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 250 %-a 1993.évi LXXIX. tv 118. (10) bek. alapján jétıl éig Járandóságok összesen: (kerekítve) ,-Ft ,-Ft Ft Ft ,-Ft Határidı: augusztus oldal

6 165/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat nem ért egyet Pethes Zoltán pályázónak a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) igazgatói álláshelyére történı 5 évre szóló - megbízásával. 166/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) magasabb vezetıi beosztására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) magasabb vezetıi feladatainak ellátásával Pethes Zoltánt bízza meg augusztus július 31. közötti idıszakra. Illetményét augusztus 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény (I. 9.) Kjt. 66. (2)-(3) bekezdés alapján 10 % Magasabb vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 250 %-a 1993.évi LXXIX. tv 118. (10) bek. alapján éig Járandóságok összesen: (kerekítve) Ft Ft Ft Ft Ft Határidı: augusztus /2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) magasabb vezetıi feladatainak ellátásával Nádasi Lászlót bízza meg július június 30. közötti idıszakra. Illetményét július 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény (I.12.) Kjt. 66. (2)-(3) bekezdés alapján 10 % Magasabb vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 250 %-a Járandóságok összesen: (kerekítve) ,-Ft ,-Ft Ft ,-Ft Határidı: július oldal

7 RENDELET 15/2007. (VI. 7.) számú önkormányzati rendelete A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat költségvetésérıl szóló - többször módosított 5/2007. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról 1. A R. 2. (2) és (3) bekezdésben hivatkozott 2. és 6. számú mellékletek helyébe e rendelet 2. és 6. számú melléklete lép. 2. A R a helyébe a következı rendelkezés lép: "23. (1) A megyei önkormányzatot, illetve intézményét megilletı, éves szinten nettó összegben egybeszámított behajthatatlan követelésrıl - 1 millió forintot meghaladó összeg esetén a Közgyőlés, ezer forint feletti, de maximum 1 millió forint összeg esetén a Pénzügyi Bizottság, - minimum 100 ezer forint és maximum 500 ezer forint közötti összeg esetén a Közgyőlés elnöke, ezer forint alatti összeg esetén az Intézmény vezetıje fenntartói engedély nélkül mondhat le. (2) A követelések behajthatatlanságát a követelés jogosultjának bizonyítania kell. (3) Az önkéntes teljesítésre történı felhíváson kívül - a tárgyévi költségvetési törvényben megállapított értékhatárt el nem érı kis összegő követelést behajtásra elıírni nem kell." 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 13/2007. (IV. 26.) számú ÖR 33. (3) bekezdése a következı mondattal egészül ki: A megyei önkormányzat, mint tulajdonos megtéríti a Kórház részére az ingó és ingatlan vagyontárgyak biztosítási díját. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. Tatabánya, július 7. Dr. Csermák Vilmos sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke (A rendelet mellékletei megtekinthetık vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) 6. oldal

8 HATÁROZATOK 123/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok kuratóriumainak beszámolói mőködésükrıl és az éves gazdálkodásukról tárgyú elıterjesztést a június 28-ai ülésére átütemezi. Határidı: értelem szerint 124/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat a Don Bosco Gyermekalapítvány a Hátrányos Helyzető Gyermekekért számára Esztergomban élı hátrányos helyzető gyermekek üdültetése céljára az elnöki keret terhére Ft. Támogatást nyújt. Határidı: azonnal Felelıs: dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 126/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat 1. Engedélyezi az esztergomi 8137/9 hrsz-ú ingatlanra történı vagyonbiztosítási szerzıdéskötést az önkormányzat meglévı számú biztosítási kötvényének módosításával június 8-ától, ,-Ft biztosítási értéken. 2. Gondoskodik a Zöld Fenyı Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (Esztergom, Visegrádi u. 145.) költségére az ingatlan ırzésvédelmérıl az ingatlanba történı beköltözésig. Határidı: június /2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a 5/2007. (I. 25.) 92/2007. (IV. 12.) 53/2007. (III. 1.) 109/2007. (IV. 26.) 74/2007. (III. 29.) 110/2007. (IV. 26.) 84/2007. (III. 29.) 119/2007. (IV. 26.) 85/2007. (IV. 12.) 120/2007. (IV. 26.) 122/2007. (IV. 26.) számú közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 7. oldal

9 128/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat 1. A VI /2007. számú elıterjesztésben benyújtott, a közötti idıszakra szóló gazdasági programot a testületi munka, a hivatal és a fenntartásában mőködı intézmények tevékenységének alapjául - az elhangzott módosítások átvezetését követıen - elfogadja. 2. Egyetért azzal, hogy a program terjeszthetı formában szerkesztett kiadványként jelenjen meg, amelyet minden megyei települési önkormányzatnak, kisebbségi önkormányzatnak, a gazdasági szféra érdekképviseleti szerveinek, a területfejlesztésben együttmőködı partnereknek meg kell küldeni. Határidı: azonnal, a felügyeletük alá tartozó területeken: a közgyőlés alelnökei, és a bizottságok elnökei 129/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat elfogadja a társulásban mőködtetett közoktatási és közmővelıdési intézmények vezetıinek beszámolóját. Határidı: azonnal Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 130/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a Monostori Erıd Kht évi közhasznúsági jelentését és az ennek részét képezı, a Kht évi tevékenységérıl szóló beszámolót. 2. Hatályon kívül helyezi a 130/2006. (VI. 22.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı 131/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat a tatabányai 2150/11/A-1 és 2150/11/A-3 hrsz. ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Határidı: azonnal 8. oldal

10 132/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. A hrsz. ingatlanon megmaradó 7/100 tulajdoni hányad kezelıjéül a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezetét jelöli ki. 2. Kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Tatabánya hrsz. ingatlan 7/100 tulajdoni hányadát - amely a kápolnaépület kizárólagos használatát jelenti térítésmentesen tulajdonba adja egyházi hitéleti célokat szolgáló létesítmény létrehozása céljából. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a tulajdonba adásra vonatkozó tárgyalás lefolytatására, illetve a megállapodás elıkészítésére azzal a feltétellel, hogy a telekalakítás, illetve a helyreállítás kapcsán a Megyei Önkormányzatot ideértve az átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó megfizetését is semmiféle anyagi kötelezettség nem terhelheti. Határidı: a/ a kezelıijog-váltáshoz kapcsolódó számviteli rendezésre: a kórházi telephely megvételére vonatkozó adásvételi szerzıdés aláírását követıen azonnal b/ ajánlattételre: azonnal Felelıs: a/ a számviteli rendezésre: Györkösné Andreikovits Erzsébet, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete igazgatója, Dr. Nemeskéri Marianna, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza megbízott fıigazgatója, b/ ajánlattételre, ill. a megállapodás elıkészítésére: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 133/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat a 34/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozatában elıírt tájékoztatót tudomásul veszi. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı 134/2007. (VI.7.) számú közgyőlési határozat 1. Elrendeli, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma a 2008/2009-es tanévtıl három kilencedikes osztály helyett kettıt indítson a 4 évfolyamos gimnáziumi képzés keretében július 1-jével átadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma (Esztergom) intézményét Esztergom Város Önkormányzatának további fenntartásra, fejlesztésre, irányításra a következı feltételek szerint: a évben a Dobó Katalin Gimnázium teljes költségvetését a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, 9. oldal

11 a és közötti években az Esztergom Város Önkormányzata által megállapított és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által jóváhagyott Dobó Katalin Gimnázium költségvetése normatíván felüli összegének a) 2008-ban 25%-át Esztergom Város Önkormányzata, 75%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 75 %-a, b) 2009-ben 50%-át Esztergom Város Önkormányzata, 50%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 50 %-a, c) 2010-ben 75%-át Esztergom Város Önkormányzata, 25%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 25 %-a, d) 2011-tıl a Dobó Katalin Gimnázium teljes költségvetését Esztergom Város Önkormányzata biztosítja. A támogatás biztosításának feltétele, hogy Esztergom Város Önkormányzata az intézményt saját fenntartásában mőködtesse. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a 2. pontban meghatározott feltételeket tartalmazó alábbi átadás-átvételi megállapodás aláírására MEGÁLLAPODÁS INTÉZMÉNY ÁTADÁSÁRÓL-ÁTVÉTELÉRİL I. A megállapodást kötı felek A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyőlése.. számú és Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete számú és a 253/2007. (IV.20.) esztergomi öh., valamint a 345/2007. (V. 25.) esztergomi öh. számú határozataiban foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ának (2) bekezdésére hivatkozással a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Tatabánya, Fı tér 4.) képviseletében Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke, mint átadó (a továbbiakban: Átadó) és Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom, Széchenyi tér 1.) képviseletében Meggyes Tamás polgármester, mint átvevı (a továbbiakban: Átvevı) között jött létre (a továbbiakban együttesen: Szerzıdı Felek) az alábbi helyen és idıben, a következı feltételek mellett: II. A megállapodás tárgya 1./ A Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a körzeti jellegő közszolgáltatási feladatok közszolgáltatást biztosító, középiskolai feladatokat ellátó Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma (Esztergom, Bánomi u. 8., a továbbiakban: Intézmény) fenntartói jogát - fenntartását, fejlesztését és irányítását, a mőködéshez és az ingatlan használatához rendelt egyéb ingó vagyon-tárgyak tulajdonjogát térítésmentesen július 1-jétıl határozatlan idıre az Átadó átadja, az Átvevı pedig átveszi a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen. 10. oldal

12 III. A megállapodás feltételei 1./ Szerzıdı Felek megállapodnak abban, az Intézmény finanszírozását Átvevı fokozatosan vállalja át Átadótól, az alábbiak szerint: 1.1. a költségvetési évben az Intézmény normatíván felüli teljes költségvetési támogatását az Átadó biztosítja, melynek összegét az átvevı az átadó elızetes hozzájárulása nélkül nem módosíthatja a és közötti költségvetési években az Átvevı által megállapított és az Átadó által jóváhagyott Intézményi költségvetés normatíván felüli összegének: ban 25%-át Esztergom Város Önkormányzata, 75%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 75 %-a, ben 50%-át Esztergom Város Önkormányzata, 50%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 50 %-a, ben 75%-át Esztergom Város Önkormányzata, 25%-át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja, azonban a KEMÖ által biztosított támogatás összege nem lehet magasabb, mint a évi normatíván felüli fenntartói támogatási összeg 25 %-a, tıl az Intézmény teljes költségvetését Átvevı biztosítja, 1.4. A támogatás biztosításának feltétele, hogy Esztergom Város Önkormányzata az intézményt saját fenntartásában mőködtesse. 2./ Átvevı július 1-jei hatállyal vállalja: - az átvett Intézmény mőködtetését, az átvett ingatlan(ok) és egyéb ingó vagyontárgyak rendeltetésszerő használatát, az átvett feladatok ellátását; - az átvett ingatlan(ok) átvételkori állagának megóvásához szükséges javításikarbantartási feladatok finanszírozását. 3./ Átvevı nem vállal felelısséget az átvett Intézmény július 1. elıtt keletkezett számlaés egyéb tartozásaiért, helytállási, kártérítési, kártalanítási és egyéb fizetési kötelezettségeiért. 4./ Átvevı kötelezettsége az átvett ingó vagyon biztosítása Átadó augusztus 31-i hatállyal - a Magyar Állam Kincstáron keresztül - lemond az átadásra kerülı Intézményre megigényelt normatív állami támogatásról; és egyben vállalja, hogy a július és augusztus hónapra jutó normatív támogatás összegét átutalja az átvevı részére Átvevı július 1-jei hatállyal jogosulttá válik az átvételre kerülı Intézményre a normatív állami támogatás megigénylésére; 5.3. Átadó vállalja, hogy a normatív állami támogatás év végi elszámolásához Átvevı Önkormányzat részére adatot szolgáltat. 6./ Az Átvevı vállalja, hogy az Átadó által kötött, a Dobó Katalin Gimnázium mőködését szolgáló, az átadás napjáig megismert és a megállapodáshoz az átadás napjáig mellékletként csatolt korábbi szerzıdésekben az Átadó helyébe lép. Az Átadó helytállási kötelezettséget vállal az Átvevı tudomására nem hozott szerzıdésekkel és az abban vállalt kötelezettségekkel kapcsolatban. Az Átvevı vállalja, hogy a június 1-én hatályba lépı EMEF Kft-vel (Budapest) megkötött főtésszolgáltatási szerzıdésnek az átadandó intézményre vonatkozó feltételeit magára nézve kötelezınek elismeri. 11. oldal

13 7./ Átadó köteles június 30-áig az Átvevı részére átadni: - az Intézmény alapító okiratát, megszüntetı okiratát, szervezeti és mőködési szabályzatát, és valamennyi más szabályzatát, - az Intézmény közüzemi szolgáltatási szerzıdéseit, - az Intézmény által kötött, illetve azt érintı hatályos szerzıdéseket, megállapodásokat, - az Intézmény építési és használatbavételi engedélyét, mőszaki dokumentációját, - az Intézmény eszközeit a folyó nyilvántartás alapján, - a megállapodás mellékletét képezı utolsó kiértékelt intézményi leltárt, - a évi és a I. félévi költségvetési beszámolót, - az Intézményrıl készült utolsó pénzügyi-gazdasági ellenırzés jegyzıkönyvét, az ellenırzésrıl készült intézkedési tervet, a tett intézkedésrıl készült jelentést, - az Intézmény vezetıjének személyügyi iratait A megállapodás aláírását követı 60 napon belül Átvevı részére átadni a i fordulónapi leltárt. 8./ Az átadásra kerülı intézményi pénzvagyonnak tartalmaznia kell: - az Intézmény pénztári készpénzkészletét és pénzmaradványát az átadás idıpontjában, - az Intézmény számlaegyenlegét az átadás idıpontjában, - az Intézmény zárómérlegét a június 30-ai állapotnak megfelelıen, - az Intézmény pályázati úton nyert, meghatározott célra átvett fel nem használt pénzeszközeit, ez utóbbiak jogcímenkénti és összegszerő felsorolását. 9./ Az Átadó az Átvevı tulajdonába adja az intézmény ingóvagyonát a június 30-ai állapotnak megfelelı, a számvitelrıl szóló évi C. tv., illetve a 249/2000.(XII.24) Kormányrendelet által elıírt leltár szerint. A leltárról készült jegyzıkönyv a megállapodás mellékletét képezi. 10./ Az Átadó jelen okirat aláírásával az esztergomi 16990/41. helyrajzi számú ingatlant június 30-áig az átvevı használatába visszaadja és feltétlen, visszavonhatatlan és azonnali hozzájárulását adja az ingyenes használat jogának ingatlannyilvántartásból történı törléséhez. 11./ A évre igénybe vett állami és egyéb támogatásról az Átadó számol el. Az Átadó vállalja, hogy az Intézmény részére meghatározott célra biztosított pénzeszközöket július 15. napjáig az Átvevınek átadja. 12./ Átadó kijelenti, hogy a megállapodás aláírását követıen nem tesz olyan intézkedést, ami az Intézmény, vagy az Átvevı számára hátrányos anyagi következménnyel jár. 13./ Átvevı ezúton nyilatkozik, hogy a fenntartáshoz szükséges vagyonnal, helyiségekkel és mőködési feltételekkel maradéktalanul rendelkezik és gondoskodik saját költségvetésében - a III.1. pontban foglaltaknak megfelelıen - az Intézmény mőködési feltételeirıl. IV. Záró rendelkezések 1. Ezen megállapodást Átadó Közgyőlés. számú közgyőlési határozatával fogadta el. 12. oldal

14 2. A jelen megállapodást a Szerzıdı Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá hét példányban. Tatabánya, Esztergom, Dr. Völner Pál a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke Meggyes Tamás Esztergom Város polgármestere Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı Dr. Marosi György jegyzı Határidı: július /2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma (Esztergom) megszüntetı okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma Székhelye: 2500 Esztergom, Bánomi u. 8. Telephelye: - Irányító, felügyeleti szerve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Megszüntetı szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingatlan vagyon Esztergom Városi Önkormányzata tulajdona marad, az intézmény feladatai ellátásához rendelt ingó vagyon térítésmentesen Esztergom Város Önkormányzata tulajdonába kerül. Jogutódlás: Teljes jogutódlás, a megszüntetett szerv alapfeladatainak jövıbeni ellátásáról, az alkalmazottak foglalkoztatásáról a jogutód intézmény keretében Esztergom Város Önkormányzata gondoskodik. Megszüntetés oka: évi XXXVIII. tv. 90. (1) bekezdés c, pontja értelmében az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı. A megszüntetés idıpontja: július 01. Határidı: július /2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat kezességet vállal arra, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza - a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvıbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására tárgyú - pályázata esetén akkor is gondoskodik a szolgáltató és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által megkötött, érvényes finanszírozási szerzıdés 13. oldal

15 szerinti kapacitások mőködtetésének folytonosságáról, ha a pályázaton elnyert támogatás - a pályázatban foglaltak teljesítésének elmulasztása miatt - visszavonásra kerül. Határidı: azonnal 137/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat július 1-jei hatállyal megszünteti a Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületével kötött Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulást (Tata), és felhatalmazza a közgyőlés elnökét az alábbi társulást megszüntetı megállapodás aláírására: TÁRSULÁST MEGSZÜNTETİ MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete (2890 Tata, Kossuth tér 1.), képviseletében Michl József, Tata Város polgármestere (továbbiakban: Önkormányzat), másrészt a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés (), képviseletében dr. Völner Pál, a Megyei Közgyőlés elnöke között (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 1. A felek a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 43. -a és a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 2. és 9. -ai alapján december 16-án intézményfenntartó társulást hoztak létre Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulás néven (székhely: Tata, Váralja u. 4.). A társulás által fenntartott intézmény a Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ (székhely: Tata, Váralja u. 4.). 2. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 69/2007. (IV. 25.) számú határozatában szándékát fejezte ki a Mővelıdési Központ megszüntetésére és kulturális, közmővelıdési, idegenforgalmi tevékenysége más szervezeti formában történı ellátására /2007. (IV. 26.) számú közgyőlési határozatában elızetesen hozzájárult az intézményfenntartó társulás megszüntetéséhez. 4. A fentieknek megfelelıen - hivatkozással az évi CXXXV. törvény 6. b) pontjára - a társulás tagjai közösen elhatározzák, hogy a társulást július 1-jei hatállyal megszüntetik. 5. Az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan és a feladatellátást szolgáló ingó eszközök Tata Város Önkormányzata tulajdonát képezik, kivéve a megyei közmővelıdési feladatellátást szolgáló ingó eszközöket, melyeket a Megyei Önkormányzat adott leltár szerint az intézmény használatába. Ez utóbbi ingóságok a társulási megállapodás 8. pontja szerint a Megyei Önkormányzat tulajdonába kerülnek vissza. 6. A társulás megszőnésének napjával a társulás tagjai külön jegyzıkönyvben számolnak el egymással legkésıbb július 1-jéig. 7. Az intézmény által ellátott feladatok biztosításáról az Önkormányzat külön megállapodás alapján a társulás megszüntetését követıen továbbra is gondoskodik. 14. oldal

16 8. A társulás tagjai megegyeznek, hogy a társulás, illetve az intézmény megszőnését követıen a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó munkavállalók továbbfoglalkoztatásáról a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A. -ában foglaltak szerint gondoskodnak. 9. A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a társulás megszőnésének hatályba lépéséhez a társulásban résztvevı képviselı-testület és közgyőlés minısített többséggel hozott döntése szükséges. 10. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írták alá 8 példányban. Tatabánya,. Tata, Dr. Völner Pál a közgyőlés elnöke Michl József polgármester Ellenjegyzem: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı Dr. Horváth Tivadar jegyzı Határidı: július /2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat, mint a Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulás tagja - a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 81. (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén - elızetesen egyetért a Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ önkormányzati költségvetési szerv július 1-jével történı megszüntetésével, és az errıl szóló megszüntetı okirat alábbiak szerinti tartalmával: ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNY MEGSZÜNTETİ OKIRATA Tata Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított évi LXV. törvényben, az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló - többször módosított - 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezések alapján Tata Város Önkormányzat Képviselıtestülete 335/2003. (XII.17) számú határozatával jóváhagyott alapító okirattal alapított "Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ" (a továbbiakban: költségvetési szerv) önkormányzati költségvetési szervét az alábbiak szerint szünteti meg: 15. oldal

17 I. A megszüntetett költségvetési szerv Neve: Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Székhelye: 2890 Tata, Váralja u. 4. Telephelyei: Felügyeleti szervének neve: Tata Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Megszüntetı szervének neve: Tata Város Önkormányzatának Képviselı-testülete II. A költségvetési szerv megszüntetésének Formája: Jogutód nélküli - figyelemmel az Áht. 90. (3) bekezdésében foglaltakra is - Típusa: Az Áht. 90. (1) bekezdésének c) pontja alapján Idıpontja: július 1., amennyiben az intézményfenntartó társulás mindkét tagja minısített többséggel elfogadja a megszüntetést. III. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatainak jövıbeni ellátásáról A megszüntetett költségvetési szerv valamennyi alapfeladata a jövıben ellátásra kerül az alábbiak szerint: Az alapfeladat megnevezése: Az intézmény alapfeladatai: Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ ellátja a kulturális javak védelmérıl és muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL tv. 78. (2) bekezdésében meghatározott közmővelıdési intézményi feladatokat, valamint Tata város közmővelıdési rendeletében meghatározott alábbi feladatokat: a.) ismeretterjesztı elıadások, iskolarendszeren kívüli, kultúraközvetítı képzési programok szervezése, b.) mentális kultúrát, önismeretet fejlesztı programok szervezése, c.) helytörténeti, településtörténeti rendezvények, programok szervezése, d.) képzı-, és iparmővészeti kiállítások szervezése, e.) zenei rendezvények szervezése, f.) színház és táncmővészeti rendezvények szervezése, g.) irodalmi esték, mővészeti, baráti körök szervezése, h.) kiemelkedı tehetségő helyi alkotók bemutatkozási lehetıségének támogatása, i.) ifjúsági közösségteremtı és kulturális programok szervezése, j.) közösségi tér biztosítása a városban tevékenykedı civil szervezeteknek, mővészeti együtteseknek valamint egyéb mővelıdési szervezıdéseknek, k.) a civil közösségek bemutatkozását segítı programok, rendezvények szervezése, l.) magyar és nemzetközi kulturális évfordulók, világnapok helyi programjainak szervezése, m.) a közösségi mővelıdéshez színtér és mővelıdésszervezı biztosítása, n.) információ nyújtása a helyi mővelıdési lehetıségekrıl, o.) filmvetítés A feladat ellátója: Városkapu Közmővelıdési, Turisztikai, Pályázat-koordináló és Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság IV. A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásáról A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog az alapítót illeti meg. 16. oldal

18 V. A megszüntetett költségvetési szervben foglalkoztatottak helyzetérıl A megszüntetett költségvetési szervben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított XXXIII. évi törvény, valamint a Munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény rendelkezései alapján továbbfoglalkoztatásra kerülnek Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete által alapított Városkapu Közmővelıdési, Turisztikai, Pályázat-koordináló és Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság keretein belül. Jelen intézmény megszüntetı okiratot Tata Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a /2007. () számú határozatával, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés pedig a /2007. () számú közgyőlési határozatával hagyta jóvá. Tata, Az alapító képviseletében: Michl József polgármester Határidı: július /2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat a közmővelıdési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatainak július 1-jétıl történı ellátását a Városkapu Közmővelıdési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaságon keresztül kívánja ellátni. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a Tata Város Önkormányzati Képviselıtestületével, mint a közmővelıdési feladatellátást biztosító Zrt. alapítójával kötendı alábbi keret-megállapodás aláírására: MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete (2890 Tata, Kossuth tér 1.), képviseletében Michl József, Tata Város polgármestere (továbbiakban: Önkormányzat), másrészt a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés (), képviseletében dr. Völner Pál, a Megyei Közgyőlés elnöke között (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 1. A felek a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 43. -a és a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 2. és 9. -ai alapján december 16-án intézményfenntartó társulást hoztak létre Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulás néven (székhely: Tata, Váralja u. 4.). A társulás által fenntartott intézmény a Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ (székhely: Tata, Váralja u. 4.). 2. A társulást a felek július 1-jei hatállyal megszőntetik. 17. oldal

19 3. Tata Város Önkormányzata közmővelıdési intézményi feladatai ellátására létrehozza a Városkapu Közmővelıdési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaságot (továbbiakban: Városkapu Zrt.). 4. A Városkapu Zrt. ellátja a muzeális intézményekrıl és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 78. (2) bekezdése és Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének Tata város közmővelıdési feladatairól szóló 16/1999. (V. 5.) sz. rendeletében (1. számú melléklet) felsorolt feladatokat, ennek érdekében az Önkormányzat és a Városkapu Zrt. közmővelıdési intézményi feladatok ellátására irányuló megállapodást köt. 5. Az Önkormányzat, mint a Városkapu Zrt. alapítója vállalja, hogy a Városkapu Zrt. a Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásában foglalt feltételek szerint ellátja a társulás fenntartásában mőködı intézmény által korábban ellátott, az évi CXL. törvény 84. (2) bekezdésében meghatározott közmővelıdési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatait, melyeket a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 2/1998. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelete (2. számú melléklet) sorol fel. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a Társulási megállapodásban foglalt feltételek szerint finanszírozza a feladatellátást a jövıben is. 6. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vállalja, hogy korábban a Magyary Zoltán Városi és Megyei Mővelıdési Központban használt megyei közmővelıdési feladatellátást szolgáló ingó eszközöket a Városkapu Zrt. használatába adja. 7. A feladatellátás módjáról, részletes szabályairól a Megyei Önkormányzat és a Városkapu Zrt. külön megállapodást köt 1 éves határozott idıtartamra. 8. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írták alá 8 példányban. Tatabánya,. Dr. Völner Pál a közgyőlés elnöke Tata, Michl József polgármester Ellenjegyzem: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı Dr. Horváth Tivadar jegyzı 18. oldal 1. számú melléklet Az Intézmény ellátja a muzeális intézményekrıl a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 78. (2) bekezdésében meghatározott közmővelıdési intézményi feladatokat, valamint Tata város közmővelıdési rendeletében meghatározott alábbi feladatokat: a) ismeretterjesztı elıadások, iskolarendszeren kívüli kultúraközvetítı képzési programok szervezése, b) mentális kultúrát, önismeretet fejlesztı programok szervezése, c) helytörténeti, településtörténeti rendezvények, programok szervezése, d) képzı-, és iparmővészeti kiállítások szervezése, e) zenei rendezvények szervezése, f) színház és táncmővészeti rendezvények szervezése, g) irodalmi estek, mővészeti baráti körök szervezése, h) kiemelkedı tehetségő helyi alkotók bemutatkozási lehetıségének támogatása, i) ifjúsági közösségek bemutatkozását segítı programok, rendezvények szervezése,

20 j) közösségi tér biztosítása a városban tevékenykedı civil szervezeteknek, mővészeti együtteseknek, valamint egyéb mővelıdési szervezıdéseknek, k) a civil közösségek bemutatkozását segítı programok, rendezvények szervezése, l) magyar és nemzetközi kulturális évfordulók, világnapok helyi programjainak szervezése, m) a közösségi mővelıdéshez színtér és mővelıdésszervezı biztosítása, n) információ nyújtása a helyi mővelıdési lehetıségekrıl, o) filmvetítés. 2. számú melléklet Az Intézmény ellátja az évi CXL. törvény 84. (2) bekezdésében meghatározott közmővelıdési, szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatait. Ezek a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a megyei önkormányzat közmővelıdési, szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/1998. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelete szerint a következık: a.) közremőködik a megye lakosságának élet- és munkaképességét és önismeretét fejlesztı alkalmak, táborok, bemutatók, konzultációk, fórumok, valamint a közhasznú, praktikus ismeretek megszerzését biztosító tanfolyamok szervezésében, segíti a sajátos helyzető népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek, önsegítı öntevékeny mővelıdési közösségek létrehozását, ösztönzi az iskolai képzést kiegészítı közmővelıdési alkalmak számának bıvítését, szerepet vállal a megyében élı különbözı korú, foglalkozású, nemzetiségő, etnikumú, egymástól eltérı világnézetet valló emberek közösségeinek, valamint a közgyőjtemények, egészségügyi, szociális, szolgáltató, gazdasági, kommunikációs intézmények, szervezetek kapcsolatépítésében, b.) gondoskodik az országos szakmai törekvések és a megyei elképzelések összehangolásáról, elısegíti az egyes közmővelıdési szakágak (elıadómővészetek, vizuális mővészeti közösségek, egyéb tárgyalkotó mővészeti közösségek) megyei szakértıinek bekapcsolódását az országos fórumok munkájába, c.) Felhasználja a rendelkezésre álló statisztikai adatbázist, a szakértıi értékeléseket. Szükség esetén különleges adatgyőjtést végez. Gondoskodik azok beépítésérıl a területfejlesztési és egyéb tervekbe, a megyei közgyőlés munkaprogramjába. d.) elısegíti a hazai és a határon túli magyarság mővelıdési közösségei együttmőködésének fejlıdését, a hazánkban élı kisebbségek és anyaországaik, a megye közmővelıdési intézményei, civil szervezetei és a testvérmegyék kulturális intézményei kapcsolatépítését. meghatározza azokat a nemzetközi, országos, megyei és kistérségi közmővelıdési, amatır és hivatásos elıadók közremőködésével megvalósuló rendezvényeket, fesztiválokat, kiállításokat, konferenciákat és egyéb jelentıs eseményeket, amelyeket maga szervez, illetıleg amelyeknek a szervezésébıl részt vállal. szervezi, támogatja valamennyi szakág megyei, regionális fesztiválját, bemutatóját, továbbá a különbözı felmenı rendszerő országos közmővelési rendezvények megyei döntıit. támogatja, segíti a településfejlesztı és érdekvédı, természet- és környezetvédı, továbbá közéleti helytörténeti körök, egyesületek megyei, regionális programjainak megvalósítását, ezek megyei szervezıdéseit. közremőködik a civil szervezetek megyei bemutatkozó fórumainak, találkozóinak szervezésében. 19. oldal

21 e.) f.) g.) győjti, összesíti, hozzáférhetıvé teszi a közmővelıdési statisztikai adatokat, a közmővelıdéshez kapcsolódó szakmai információkat, megyei adattárat kezel. gondoskodik szakmai információs és módszertani kiadványok megjelentetésérıl, a kulturális élet, beleértve a közmővelıdést, jelentıs eseményeinek médián keresztül történı népszerősítésérıl, szervezi a megyében megvalósuló országos és nemzetközi jelentıségő, magas színvonalú események, rendezvények propagandáját. tájékoztat a régió, a megye környezeti, kulturális nevezetességeirıl, a kulturális és gyógyturizmus lehetıségeirıl. számítógépes szolgáltatást és hozzáférhetıséget biztosít az állampolgárok, civil szervezıdések, közmővelıdési intézmények, közgyőjtemények számára. továbbképzéseket szervez az amatır mővészeti szakágak mővészeti vezetıinek, a közmővelıdési intézmények, szervezetek vezetıinek, munkatársainak. Határidı: július /2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat 1. Elrendeli július 1-jei idıponttal a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomi Gazdasági Szolgáltató Szervezete jogutód nélküli megszőntetését, és elfogadja a melléklet szerinti Megszőntetı Okiratot. 2. Rögzíti, hogy György Rudolfné magasabb vezetıi megbízása július 1-jei hatállyal megszőnik. 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomi Gazdasági Szolgáltató Szervezete megszőnése miatt, az intézményi feladatellátás érdekében elrendeli a) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája, Dorog teljes munkaidıs létszámának 2 fıvel való növelését július 1-jei hatállyal, 38 fırıl, 40 fıre, b) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája, Esztergom teljes munkaidıs létszámának 2 fıvel való növelését július 1-jei hatállyal, 85 fırıl, 87 fıre, c) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Tokodaltáró teljes munkaidıs létszámának 1 fıvel való növelését július 1-jei hatállyal, 60 fırıl 61 fıre, d) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Rita Fogyatékosok Otthona, Esztergom teljes munkaidıs létszámának 1 fıvel való növelését július 1-jei hatállyal, 53 fırıl 54 fıre, e) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Esztergom teljes munkaidıs létszámának 1 fıvel való növelését július 1-jei hatállyal, 50 fırıl 51 fıre. 4. Elrendeli, hogy a Gazdasági Szolgáltató Szervezet ingóságai kerüljenek át a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete kezelésébe, amely szükség szerint az Önkormányzati Hivatallal egyeztetve döntsön azoknak az intézmények részére történı átadásáról. 20. oldal

22 5. Hozzájárul a szükség szerinti mértékben megbízási jogviszony létesítéséhez a Gazdasági Szolgáltató Szervezetek megszőnésével kapcsolatos gazdasági feladatok elvégzésére az Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásainak terhére. Határidı: azonnal Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 6. A megszüntetett gazdasági szolgáltató szervezet gazdasági feladatainak visszatelepítésével érintett intézmények alapító okiratait jóváhagyja, egyidejőleg július 1-jével hatályon kívül helyezi a következı közgyőlési határozatokat: 242/2006. (XII. 21.) sz. KH 245/2006. (XII. 21.) sz. KH 246/2006. (XII. 21.) sz. KH 247/2006. (XII. 21.) sz. KH 248/2006. (XII. 21.) sz. KH 252/2006. (XII. 21.) sz. KH 261/2006. (XII. 21.) sz. KH 269/2006. (XII. 21.) sz. KH 271/2006. (XII. 21.) sz. KH 274/2006. (XII. 21.) sz. KH 276/2006. (XII. 21.) sz. KH 113/2007. (IV. 26.) sz. KH 87/2007. (IV. 12.) sz. KH Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı A 140/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat melléklete A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomi Gazdasági Szolgáltató Szervezete (Esztergom) megszüntetı okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomi Gazdasági Szolgáltató Szervezete (Esztergom) Székhelye: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38. Irányító (felügyeleti) szerve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Megszüntetı szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Jogutódlás: jogutód nélkül feladatellátással történik, a megszüntetett szerv alapfeladatainak ellátásáról A KEMO Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája, Esztergom A KEMÖ Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája, Dorog A KEMÖ Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája, Esztergom A KEMO Fogyatékosok Otthona, Tokodaltáró A KEMÖ Szent Rita Fogyatékosok Otthona Esztergom, A KEMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Esztergom A KEMÖ Esthajnal Idıskorúak Otthona, Pilismarót-Basaharc A KEMÖ Levéltára, Esztergom gondoskodik Megszüntetés oka: Az évi XXXVIII. tv. 90. (1) bekezdés c/ pontja értelmében az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı. Megszőnés idıpontja: július 1. Hatálybalépés idıpontja: július oldal

23 141/2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája (Esztergom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája Rövidített neve: Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola Székhelye: 2500 Esztergom, Fıapát u. 1. Alapító szerve: Esztergom Városi Tanács Alapítás éve: 1950 Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Típusa: többcélú intézmény, egységes iskola, közoktatási intézmény, szakközépiskola Alaptevékenysége: Általános középfokú oktatás, szakközépiskolai oktatás, szakmai elméleti és gyakorlati képzés, iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés, CISCO. Hálózati Lokális Akadémia (helyi képzési központ). Felnıtt és egyéb oktatás, mesterképzés, iskolai intézményi étkeztetés, diáküdültetés, diákotthoni kollégiumi ellátás más intézménnyel történı együttmőködés keretében. Gyógypedagógiai ellátás. Máshová nem sorolható egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (rendezvények, szimpóziumok, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása), sporttevékenység, alap-, érettségi és szakmai vizsgák szervezése a pedagógiai program szerint, felnıtt, munkaerı-piaci szakképzés és vizsgáztatás (külön felsorolás szerint), intézményi vagyon mőködtetése. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingó, illetve az ingatlan vagyon (Esztergom, Fıapát u. 1.) a megyei önkormányzat; illetve Esztergom Városi Önkormányzat tulajdona; a vagyon hasznosításáról a megyei közgyőlés elnökének ellenjegyzése mellett az intézmény vezetıje gondoskodik Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 550 fı Évfolyamok száma: Közismereti oktatás Szakképzés I/13, II/14. Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés I/13, II/14. Tagozat: nappali Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: július /2007. (VI. 7.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Dorog) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: 22. oldal

24 AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Rövidített neve: KEMÖ Erkel Ferenc Zeneiskolája Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi u. 65. Az intézmény tagintézményei: Sárisáp, Malom u. 3. Leányvár, Bécsi út 182. Tokodaltáró, Sallai u. 6. Kesztölc, Iskola u. 68. Annavölgy, Fı u. 24. Bajna, Hısök tere 2-4. Nagysáp, Szabadság tér 3. Az alapító neve: Dorog Járási Tanács Alapítás éve: 1953 Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Típusa: alapfokú mővészetoktatási intézmény Alaptevékenysége: alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágon Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Tanszakok: hegedő, gordonka, nagybıgı, magánének, zongora, furulya, fuvola, klarinét, fagott, kürt, trombita, tuba, ütı, gitár, harmonika, jazz zongora, jazz basszusgitár, jazz ütı, zeneelmélet, kamarazene, szolfézs elıképzı, szaxofon Az intézménybe felvehetı növendékek maximális száma: 600 fı Évfolyamok száma: 12 A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: Ingatlan: - Dorog, Bécsi u. 65. (hrsz.: 1430/1) tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény - Mővelıdési Ház Sárisáp, Malom u. 3. tulajdonos: Sárisáp Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény - Leányvár, Bécsi út 182. tulajdonos: Leányvár Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény - Tokodaltáró, Sallai u. 6. tulajdonos: Tokodaltáró Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény - Kesztölc, Iskola u. 68. tulajdonos: Kesztölc Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény - Nagysáp, Szabadság tér 3. tulajdonos: Nagysáp Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény - Bajna, Hısök tere oldal

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 7-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 7-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 837 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esztergomi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Egyetértés a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Aljegyzıje VI. 1225/2007. Elıterjesztés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. E l ı t e r j e s z t é s a Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratai felülvizsgálatára telephely, tanszak bıvítés

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata használati jog megszőntetésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİTESTÜLETE 8461. Devecser, Petıfi tér 1.Tel: 512-730 Devecser Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 41. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben