Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA"

Átírás

1 Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME Alig több mint negyedév telt el azóta, hogy megkaptuk a bizalmat önöktől az. egyesület irányítására. Engedjék meg, hogy néhány szóval beszámoljak, mi is történt azóta, a szokásos rendezvényeken túl milyen programokat indítottunk. Először is elkezdtük a négyéves Cselekvési Program " kidolgozását. Ennek mottója, hogy a hagyományokra építve tekintsük át legfontosabb tevékenységeinket - ami jól működik, azt természetesen folyamatosan fejlesztve tartsuk fenn, ami nem igazán jól működik, azt nézzük meg, hogy valóban igényli-e tagságunk, és hogyan tudnánk fejleszteni, hogy igazi értelmüket ezek a dolgok is megkapják. Nézzük meg működési területenként, hol állunk ma, hová szeretnénk eljutni, azaz határozzuk meg az elkövetkezendő évek céljait, feladatait. Hogyan szeretnénk fejleszteni a tagságot, a szervezetet, hogyan gondoljuk a különféle rendezvények szerkezetét alakítani, mit szeretnénk elérni az oktatás-képzés terén. Áttekintettük külső kapcsolataink rendszerét is, és meghatároztuk, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi társszervekkel való kapcsolatainkat fejleszteni kell. Szeretnénk megoldani a hányatott sorsú Heltai Alapítvány kötelezettségvállalás helyzetét is, hogy az megkapja eredeti értelmét. Megkezdtük az új Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozását. Elhatároztuk, hogy felfrissítjük tagságunk adatbázisát, kiegészítjük az elektronikus levélcímmel, és a tagsággal való rendszeres kommunikációt megpróbáljuk az elektronikus irányba terelni. Itt elsősorban a rendezvényekkel kapcsolatos információkra gondolunk. Lezártuk a Magyar Grafika főszerkesztői pályázatát, és a kiértékelésre felkért bizottság Faludi Viktóriát javasolta főszerkesztőnek, amit a VB jóvá is hagyott, természetesen a ratifikálás az ETfeladata lesz. A Grafikával kapcsolatos véleményünk is az, hogy a lap eredeti célját megtartva fejlődjön abba az irányba, hogy a legjobb nyomdaipari lap legyen. Továbbra is fontos lesz a szakmai és tudományos ismeretterjesztő funkció, mindemellett magazinjelleggel erősödjön a szakmai belső információs rész, azért is, hogy minél többet tudjunk egymásról és megismerjük a többiek munkáját. MAGYAR GRAFIKA

2 Uj alapokon, megújulva indul-folytatódik a nyomdaipari szakképzés Mint már sokan tudják szakmánkból, mintegy ötvenhárom évvel az alapítás - s közben többszöri költözés és átszervezés - után a nyári szünidő végeztével megszűnik a Tótfalusi Kis Miklós (korábban Ságvári Endre) nevét viselő szakiskola, amely sokáig szakmunkások, majd technikusok és Mezei Rozália szakérettségizettek képzését biztosította jó fél évszázadig a fővárosban. A képzés további biztosítására a tulajdonos felügyeleti szerv, Budapest Főváros Önkormányzata október elsejével közalapítványt hozott létre, majd az ez év január végi Közoktatási Megállapodásban megbízta a közalapítványt harminc évre évi (két évfolyamban) legfeljebb háromszáz nyomdaipari szakmunkástanuló és technikus oktatására, képzésére és vizsgáztatására. A szakmai gyakorlati oktatás - kevés kivételtől eltekintve - vállalati keretek közt szerveződik, ezzel is biztosítva a végzős szakmunkások naprakész" ismereteit. A közalapítvány a megbízás alapján vállalja, hogy ez év szeptember elsejei kezdettel a VIII. kerület, Tolnai Lajos utcai iskolaobjektumban megteremti az érettségizett tanulók szakmai elméleti és részben gyakorlati oktatásának feltételeit; illetve az iskolában helyhiány vagy technikai eszközök hiánya miatt nem oktatható szakmák-tantárgyak gyakoriali oktatását megszervezi és irányítja. Az előző iskola megszűnéséről és az új iskola létrejöttének körülményeiről Mezei Rozáliával, a kuratórium elnökével beszélgettünk, fellárva nyomdaipari szakképzésünk jelen állapotát és nehézségeit. - Mik voltak a régi iskola megszüntetésének okai és előzményei? A kilencvenes évek végén a szakmai szövetség által végzett felmérés megállapította, hogy az iskola által végzett oktatás-képzés semmilyen szempontból nem felel meg sem az ipar elvárásainak, sem a továbbtanulni kívánó hallgatókkal szemben a felsőoktatási intézményekben támasztott követelményeknek. Az iskola átalakítására több lehetőség merült fel. A tulajdonos és a szakmai szövetség közötti többszöri egyeztetés során végül is az a változat volt megvalósítható, mely szerint a régi iskola jogutód nélküli megszüntetésével az újonnan alapított iskola csupán érettségi utáni kétéves szakmai képzést nyújt. Ezzel első lépésben szakmunkások és technikusok képzését látja el. Miután azonban egy négyéves képzést adó intézmény máról holnapra nem szüntethető meg, így Újpalotán a Kavicsos közben megmarad a szakközépiskolai képzés a 2004/2005. tanév végéig kifutó jelleggel, vagyis új évfolyamok beiskolázására 2(X)2. szeptembertől ebben az iskolában már nincs lehetőség. Közismereti és szakmai orientációs képzést kapnak a diákok, szakképzés ebben az iskolában már nem szervezhető. - Mit igényelt az alapítványi iskola létrehozása? A Tolnai Lajos utcai tanintézetet, teljes felszerelésével együtt, megkapta az alapítványi iskola, azzal a kitétellel, hogy falai közt kell kialakítani az elméleti oktatáshoz szükséges tantermeket is, amihez külön forrást, százhúszmillió forintot a fővárosi önkormányzat bizlosít. Az előző tanév befejeztével meg kellett határozni az oktatás struktúráját; az oktatandó szakmákat mindkét szintre; az ehhez tartozó tantárgyakat, az osztályok számát és a lehetséges létszámot. Az egyik legsúlyosabb gond természetesen az anyagiak biztosítása, amiben számítunk egyrészt a szakma támogatására; másrészt folyamatosan meg kell teremteni a tevékenység bővítésének tárgyi és személyi feltételeit, azért, hogy megteremtődjön a nyomdaipar továbbképző háttérintézménye; illetve az ebből származó jövedelem visszaforgatásával pedig folyamatos javulás következhessen be oktatásunkban. - Hol tart pillanatnyilag az iskola létrejötte, az oktatás megindítása? Mivel az iskola nem jogutód, a nulláról" indulva - cl kelleti intézni a hatósági bejelentkezéseket és engedélyeket; - ki kellett alakítani az iskolai szervezetet; - össze kellett állítani a működési engedélyhez a pedagógiai programot, a pénzügyi tervet és az eszközlistát; MAGYAR GRAFIKA

3 - biztosítani kell a személyi feltételeket, személyesen beszélgetni az oktatók közül minden egyes jelölttel, tisztázni a feltételeket stb.; - meg kell(ett) teremteni az elméleti oktatás feltételeit, ezért - átépítési tervet kellett készíteni az épületre; mivel az eredetileg csak a gyakorlati oktatásra, tanműhelynek épült. - Hol tartanak jelenleg mindebben? A megszűnő szakközépiskola tanulóit tájékoztattuk a szakmai továbbtanulási lehetőségekről. Arról, hogy megkczdelt tanulmányait mindenki zavartalanul be tudja fejezni - legfeljebb a szakközépben nincs többé évismétlési lehetőség. Minden végzős osztályban ismertettük az iskolával kapcsolatos információkat. A tanulókat osztályonként tájékoztattuk. Meghatároztuk, hogy milyen szakmák oktatását veszszűk át. Az elmúlt évben tanulók túlnyomó többségejelentkezett, illetve beiratkozott iskolánkba. Kigyűjtöttük az oktatni szükséges tantárgyakat, meghatároztuk a tantárgyankénti óraszámokat, és a mindehhez szükséges oktatói létszámol. Hogy a konkrét oktatást illető kérdéseket említsem, a június 24-ei beiratkozás alapján biztosan meglévő tanulói létszámunk a következő: Első'évfolyamon kiadványszerkesztő 31 fő, szövegrögzítő* 10 fő, nyomdai gépmester 15 fő, könyvkötő 4 fő, nyomtatványszerkcsztő technikus 5 fő. Második évfolyamon kiadványszerkesztő 21 fő, szövegfeldolgozó 8 fő, ívnyomó gépmester* 11 fő, nyomtató technikus 8 fő, nyomtatványszerkesztő technikus 11 fő. A szakmák közt van néhány kifutó(*), ami a továbbiakban megváltozott néven, más tematikával és természetesen más tantervvel megy tovább. Hiány mutatkozik könyvkötőkben, de a gépmester szakmára is nagyobb kereslet van az ipar részéről, ezért elsősorban ebben kellene nagyobb propagandát kifejteni. Megköszönünk minden e téren kifejtett propagandát, reklámot, amely oktatásunknak csinál hírverést - főleg a nyomdák és rokon intézmények körében -, szaporítva ezzel is hallgatói létszámunkat. Júliusban és augusztus 29-én pótbeiratkozási tartunk, amire előreláthatóan még fő várható. Ezek között vannak, akik csupán eltévedtek az információk között, mert például elvégeztek egy évet már, de nem tudták, hogy - mivel ez másik iskola - szükséges újra beiratkozni; érettségizettek, akik megvárják felvételi (esetleg nemleges) eredményüket, vagy külhoni hallgatók, akik amúgy is tanévkezdetkor iratkoznak be rendszeresen. A 2002/2003. tanévre az elméleti oktatáshoz minden nagyobb óraszámú tantárgyra van tanár vállalkozó. Nyolc főállású és hat óraadó tanárral rendelkezünk. A tanműhely gyakorlati oktatását nyolc főállású szakmunkásunk segíti. Az előkészületekkel együtt folyamatosan végeztük a Tolnai Lajos utcai épület és gépi berendezései felmérését és műszaki állapotuk meghatározását; majd június 26-án leltár szerint át is vettük azt. A Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány kuratóriuma Bodnár Árpádot bízta meg az iskola igazgatói teendőinek ellátásával, aki már korábban is tanított az elődintézményben; kellő szakmai gyakorlattal rendelkezik e téren, és vezetésével biztosított a megfelelő irányítás is. Az iskola természetesen ellátja a kifutó szakközépiskolai képzés gyakorlati oktatási feladatait is, ez a Közoktatási Megállapodás szerint kötelezettsége is. - Mennyiben biztosítottak az intézmény működésének anyagi fellételei? A biztosított összeg a fővárosi szintre emelt állami szakképzési normatíva. Ez az összes költségeink mintegy harmadát fedezi. További támogatást kapunk az ipar erre vállalkozó tagjaitól. Ebből erre az évre mintegy hatmillió forintot már megajánlottak. További támogatást remélünk ellől a körtől is, és más, nem szövetségi tag üzemektől is. A tanműhely beindulásával az ott képződő haszon is hozzájárulás a fenntartáshoz. Az iskola megindulásával azonnal hozzá kell látni más oktatási formák megvalósításához, mivel a jogosítványunkban szerepel a felnőtt- és egyéb oktatás, szakmai képzés" is. Előzetes becslések szerint folyamatos fenntartásunkhoz jelenleg évi további több-tízmillió forint hiányzik. Az iskola új vezetésének a tanév indítása után ennek előteremtése lesz egyik legsürgetőbb feladata; szervezéssel és üzleti tevékenységgel pluszforrásokat kell gyűjteni. A lehetséges kereteken belül bérbe kívánunk adni helyiségeket alkalomszerűen, előadásokra, bemutatókra; vagy tartósan, bemutatni kívánt termelőberendezések prezentációjára, amivel egyúttal szinte ráfordítás nélkül a korszerűbb technológia is beköltözhet folyamatosan az iskola falai közé. E téren elsősorban a magyar nyomdaipart ellátó gyártó- és kereskedőszervezetekre - anyag- és gépszállítókra - számítunk, ahogy ez korábban is előfordult már. MAGYAH GRAFIKA

4 A felnőttoktatás és továbbképzések megindulásával szintén termelő" oktatói kapacitásunkat hasznosíthatjuk majd; bár ez még viszonylag távoli terv csupán, de közvetlen következménye lehet európai uniós csatlakozásunknak. - Van-e más távlati elképzelésük? Hosszútávon mindenképp eurokonform oktatás a célunk; vagyis, hogy a nálunk lanult szakmunkás, technikus kellő gyakorlat után az Unió bármelyik országába kerülve munkát vállalhasson a szakmájában, vagy itthon, ahol ugyancsak uniós követelmények fogalmazódnak meg a munkahelyeken. Ehhez természetesen sokat kell még tennünk a megfelelő tematikák kidolgozásától kezdve, a megfelelő tankönyvek megalkotásán vagy adaptálásán keresztül az átképzés és folyamatos továbbképzés lehetőségének megvalósításáig; hogy csak a legfontosabbakat említsem. Állandóan dolgozni kell azon, hogy az OKJ (Országos Képzési Jegyzék) kövesse a szakma igényeit. Segítenünk kell abban, hogy a jegyzékben mindig a gyakorlat igényei szerint szerepeljenek az iskolarendszerben, illetve tanfolyami és továbbképzési rendszerben elsajátítható szakmák. Vezető szerepet kell vállalnunk abban, hogy az iskola iniciátorként működjön ezen a területen, és idővel a vidéki szakképzésben is betöltse a vezető-irányító szerepet. - Miben igényelnek további segítséget? Pillanatnyilag az iskola népszerűsítése és a beiskolázást segítő propaganda segítene a legtöbbet. A működésünkhöz való anyagi hozzájárulás, támogatás bármely formájának Örülünk. Végül, de nem utolsósorban pedig bármely, az oktatás javítását, bővítését segítő ötletet, javaslatot köszönettel veszünk. - Kívánjuk, hogy minél több váljon valóra terveikből, sikeres legyen az iskolakezdés; - és köszönjük a tájékoztatást. Péteri Károly Tisztelt Olvasóink! Mint látható, jelen lapszámunk központi témája a mind több figyelmet érdemlő szakmai oktatás. Mivel szerettünk volna ezúton minél szélesebb kör véleményének hangot adni, ezért a fenti bevezető cikk után Földes György és Malatyinszki József cikke valamint Eiler Emil átfogó tanulmánya köré-közé csokorba fűztük a szakmai szövetség jelen és előző főtitkára mellett a szakma számos ismert és kevésbé ismert szereplőjének véleményét. A témát valószínűleg még folytatjuk. PéKá DR. PHLLER KATALIN főtitkár. Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség A mi felelősségünk Sokan emlékeznek nosztalgiával azokra az időkre, amikor még komoly társadalmi presztízst jelentett nyomdásznak lenni, és a fiatalok kezükel-lábukal törték", hogy nyomdásztanulók legyenek. Mi tagadás, a világ megváltozott, az információs technológia és az elektronikus média némileg háttérbe szorította félévezredes múltú iparunkat. Persze tévedés volna azt hinni, hogy ez speciálisan magyar jelenség; így van ez a világon mindenhol. Az élet kényelmesebbé vált, fiatalok és idősebbek egyre kevésbé gyötrik" magukat az olvasással. Minek is kellene hetekig olvasni egy több száz oldalas Jókai-regényt, ha filmen másfél óra alatt megnézhető? Vagy miért töltene bárki hosszú napokat könyvtárban a szükséges anyagok keresgélésével, ha az internet keresője pillanatok alall megtalálja? Nem vitás, ez így cinikusan hangzik, de - lássuk be - sajnos igaz. Mindannyian tudjuk, hogy egy-egy ágazat jövője annyit ér, amennyire és amilyen színvonalon biztosítani tudja utánpótlását. Ha a fiatal generáció elveszti érdeklődését, cs másfelé fordul, az a szakma biztos halálát jelenti. Könnyen belátható tehát, hogy elemi érdekünk ennek a kedvezőtlen folyamatnak a megállítása és megfordítása. A feladat nem kicsi jut benne szerep mindenkinek. Az egyik legfontosabb: a keretek megteremtése és a fő irányvonalak meghatározása. Ennek terhet MA«;YAR GRAFIKA

5 szövetségünk vállalta magára. A sajtóban megjelent cikkek nyomán - úgy vélem - felesleges a Tótfalusi Kis Miklós Szakközépiskola átalakításában végzett munka elmúlt négy évének ismertetése. De nem is ez a fontos. A lényeg, hogy tavaly szeptemberben a Fővárosi Önkormányzat döntött a korábbi iskola ún. kifutó rendszerű megszüntetéséről, és ezzel egyidejűleg egy közalapítvány felállításáról. Az alapítvány kizárólagos feladata a nyomdaipari szakmai képzés és továbbképzés országos szinten. Vezető testülete, a kuratórium többségében (hét tagból négy) nyomdászokból áll, akiket tagjaink delegáltak. Ugyancsak nyomdász a kuratórium elnöke is. A keretek tehát adottak. Mindez azonban kevés volna, ezért - a nyomdák megkérdezését követően - körvonalazódtak a legfontosabb irányelvek. Noha ezek is elhangzottak vagy megjelentek már, mégis érdemes - távirati stílusban - megismételni őket. Az alapítványi iskolában kizárólagosan szakképzés folyik, döntően érettségire épülve. A képzés gyakorlati része - amely mintegy 60%-ot képvisel - a cégeknél gyakorlott szakemberek felügyelete mellett történik, az iskola inkább az elméletre koncentrál. Zárójelben megjegyzem: ez a felosztás dominál az Unió országaiban is. Fontos momentum, hogy helyreálljon a szakma szerkezeli egyensúlya, és zömében gépmestereket, könyvkötőket képezzenek. A közismereti tárgyak és a gyakorlat oktatásának megszűnésével, illetve csökkenésével felszabaduló kapacitásokat a felnőttképzés és továbbképzés fejlesztésére lehet fordítani. Ugyancsak távlati cél lehet az iskola továbbfejlesztése regionális nyomdaipari oktatási centrummá; hiszen például Romániában semmilyen nyomdaipari képzés nincs. Ahogy említettem, ezek csak a keretek. Az új iskola vezetésére, oktatógárüájára és nem utolsósorban a szakma egészére hárul a feladat, hogy a szakképzést valódi tartalommal töltse ki. Valljuk meg őszintén: hajlamosak vagyunk rá, hogy valamiről beszéljünk, kritizáljuk, de ha cselekvésre kerülne a sor, rögtön számos, fontosabb dolgunk akad. Őszintén remélem, hogy az iskola esetében nem ez történik. Legyenek bár az iskola oktatói és vezetése bármennyire hozzáértők és elkötelezettek, a szakma kézzelfogható segítsége nélkül nem képesek eredményeket felmutatni. És itt nem elsősorban pénzről van szó! Az ugyanis, hogy a végzősöket meggyőzzük a szakma szépségéről és biztos jövőjéről, nem anyagi kérdés. Inkább odafigyelés és utánajárás. Elegendő volna, ha mindegyik nyomda a környezetében levő egy-két gimnáziumba elmenne az osztályfőnöki órákra vagy meghívná a végzősöket a nyomdába egy kis ismerkedésre. Egy-egy szépen kivitelezett, csábító reklámanyag csodákat tehet. Kis jóindulattal és összefogással az is megoldható, hogy mindez ne kerüljön vagyonokba. Aztán az sem elképzelhetetlen, hogy a termelésben részt vevő szakemberek - egy-egy napra kiszakadva a napi munkából - kiálljanak a katedrára és átadják ismereteiket a fiataloknak, akik később esetleg az ő beosztottjaik, utódaik lesznek. De ha valaki nem érez képességet vagy kedvet az oktatáshoz, sokat segíthet az elméleti tananyagok összeállításában, lektorálásában. A sor folytatható, egy a lényeg: belátható időn belül képzett szakemberek legyenek munkába állíthatók, akik képesek az egyre modernebb gépeken dolgozni. Természetesen az itt leírtak már megfogalmazódtak szövetségünk nagyvállalati szekciójának ülésén is. A nagy cégek vezetői - és nemcsak a budapestiek! - vállalták részüket ezekből a feladatokból. Bízom abban, hogy lesznek követőik más nyomdáknál is, hiszen a képzés mindannyiunk ügye, a mi felelősségünk. KELENYI ÁKOS főtitkári tanácsadó, Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség A nyomdászképzésról A magyar nyomdász szakemberképzés helyzetéről az utóbbi egy évben számos cikk jelent meg és számtalan előadás hangzottéi. Mindez azt jelenti, hogy e területen valami nincs rendben. Felméréseken alapuló elemzések, tervek és elképzelések születtek, melyeknek megállapításaival a nyomdászszakma túlnyomó része egyetértett. Ezt az álláspontot főleg a munkaadók, műszaki szakemberek támogatták. A képzés területén dolgozók -jórészt az oktatási törvény korlátai közé szorítva, a beiskolázás nehézségeit ismerve - fenntartásaikat és kétségeiket sorolták. A magam részéről most csak a nyomdász szakmunkásképzéshez fűznék néhány gondolatot. A fővárosunkban ez évben megvalósuló alapít- MAGVAK GRAFIKA

6 ványi szakmai képzés és nyomdai üzemi gyakorlat feloldhat egy sor oktatáspolitikai és anyagi jellegű problémát, de felvet számos egyéb olyan gondot, melyeknek tényleges súlyát csak a gyakorlat mutatja majd meg. Ezeket azonban már menet közben lehet és meg is kell oldani. Elég talán, ha közülük itt csak kettőt említek. Senki nem hiheti azt, hogy egy működletésiforma-váltás - önkormányzatiból alapítványiba - kevesebbe fog kerülni. Sőt! A pedagógusi és oktatói bérek szabadabb emelési lehetőségei a költségeket csak növelik. Hasonlóan költség- és időigényes a megvalósítható szakma- és továbbképző bázis kialakítása. A kiépülésig tartó átmeneti időszak veszteségének fedezésére az Alapító egyelőre nem sok hajlandóságot mutat. Másik nehezen feloldható gond a nyomdaipar számára kétségtelenül a legjobb megoldást jelentő érettségi utáni szakmunkásképzés tanulólétszámának feltöltése, mégpedig a nyomdák által igényelt szakmai összetételben és létszámban. A megfelelő módszerek és lehetőségek kialakítása c területen is időigényes feladat. Egy biztos! Az új helyzetet mind a képzés szereplőinek és finanszírozóinak, mind a fogadó nyomdaiparnak - amely a gyakorlati képzés költségeinek egy jelentős részét hajlandó átvállalni saját üzemeiben - egymásra utalva és közösen kell megoldaniuk. A fenti gondok megoldásával párhuzamosan érdemes szólni egy másik problémakörről. Egy új, naprakész" oktatási program megvalósítása a nálunk fejlettebb képzési rendszerű Európai Unióban {EU) is igen nehéz feladat. Ennek oka, hogy a számítógépes digitális technika és a világháló generációs forgási sebessége lényegesen gyorsabb, mint a szakmai képzés időtartama. Nem is szólva a tananyagok, jegyzetek, tankönyvek megjelentetésének gyakoriságáról. Tanulnunk kell lehal az EU-s küzdelmekből, törekedve arra, hogy csatlakozásunk idejére legalább az ő szintjüket elérjük. A legjobb módszernek az tűnik, ha már most elkezdjük a fellelhető szakmai képzési dokumentumok kiválasztását, megvásárlását, azoknak lefordítlalását - legjobb szakfordítóinkkal. Értelemszerűen ehhez meg kell keresnünk a finanszírozás lehetőségeit is, bevonva az esetleges elnyerhető uniós támogatásokat. Vegyük tudomásul azt is, hogy ennek a munkának a jövőben folyamattá kell válnia. Szakmai körükben évek óta beszélünk a továbbképzés, átképzés, másod-szakmai képzés rendszerének megvalósításáról. Ehhez azonban a nyomdaiparban eddig sem a szakmai-oktatási (gyakorlati) hátteret, sem annak tanterveit, oktatási segédleteit nem valósítottuk még meg. Létrehozásuk esetén ugyanis az ún. felnőttképzés sikerrel kiegészítheti a nyomdaipar által igényelt szakmunkás-összetételt, az alapítványi iskola felnőttképzési központtá fejlesztésével megoldódnak az intézmény finanszírozási gondjai, cs nem utolsósorban megteremtődnek az EU át- és továbbképzési elvárásai is. Megvalósításához haladéktalanul hozzá kellene fognunk. Jogosan felvetődhet annak kérdése, melyik szervezet alkalmas arra, hogy a kiknek mii kell tanítani" kérdésre a lehető legjobb választ megadja. Szerintem, a nyomdák véleményét és szakmai elvárásait Összegyűjteni képes és a legjobb szakembereknek fórumot adó Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület alkalmas erre a feladatra. A pedagógiai ismeretekkel is felvértezett egyetemi, főiskolai, szakiskolai oktatók állal lisztességes díjért elvégzett munkát az egyesület szakértői vagy azok csoportjai segítenék, ellenőriznék, bírálnák szakmai, nyelvi, korszerűségi szempontból. Elképzelhetőnek tartom a fordított felállást is, amikor az illően megfizetett egyesületi szakértőt vagy szakfordítót gyakorló pedagógusok bírálnak. Mint látszik, itt is az anyagi fedezet megteremtése az első lépés. Anyagi és szervezési kérdés a szakmai képzés minden szintjén az angol nyelv olyan mélységű oktatása, hogy a szakirodalmat első lépésben külső segítség nélkül minden szakember megértse. Az uniós szakaszos továbbképzési rendszer hazánkban történő bevezetése után az oktatás, így a szakma is a nemzetközi szinten is legkorszerűbb ismeretekre épülhet. Természetesen ezen - talán utópisztikusnak tűnő - elvárás mellett égetően szükségesnek tartom, hogy a mindenkori világszínvonalat követő, magyar nyelvű szakirodalom álljon rendelkezésre, melynek nyelvhelyességére szintén az egyesület szakértői vigyázzanak. FÖLDES GYÖRGY A nyomdaipar jövője nagy részben a mai oktatás és szakképzés színvonalától függ Magánvélemény és nyitott kérdések Bevezető A nyomdaipari oktatással és szakképzéssel kapcsolatos magánvéleményem az egy életen át megszerzett munkás és vezetői tapasztalatokon alapul, kérdéseim pedig a dolgok természetéből és belső MAGYAR GRAFIKA

7 ' logikájából következnek. Ezzel a témával állandóan foglalkozni kell, mert ez nem kampánytéma, hanem egy soha be nem fejeződő folyamat. Az egész téma arról szól, hogy milyen törvényszerűségeken alapszik a szakképzés, milyen logikai sorrendje van az oktatás tervezésének, szervezésének és hogy milyen feltételek teljesülésétől függ és hogy mi módon kell /lehet biztosítani a kitűzött célok eléréséhez szükséges feltételeket. Az iparunk, oktatási szempontból, most olyan döntési helyzetben van, amikor sem tévedni, sem pedig nem odafigyelni nem szabad. Ebben az iparban ilyen tekintetben már volt épp elég rossz döntés. Ilyen volt például, amikor a felelős vezetők nem ismerték fel az ofszeteljárásban rejlő előnyökéi, sem azt, hogy milyen irányba halad a fejlődés, és erőltették a magasnyomtatás, mélynyomtatás előtérbe helyezését. A mostani döntéshozatal során ismét nagy hibákat lehet elkövetni, ha nem vigyázunk! Az elektronika, digitalizáció és az informatika gyors térhódítása közepette egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy a ma használt eljárások még ebben a formában vagy egyáltalán életben lesznek-e egy évtized múltán, vagy sem. Pedig a mostani döntések során hosszú ideje vajúdó kérdésekre kell megadnunk a válaszokat. A feladatkijelöléssel és -megoldással kapcsolatos lépéseket a magam részéről a következő sorrendűnek tarlom: - az oktatási célok meghatározása; - az oktatási célok elérési feltételeinek meghatározása; - a feltételek biztosításához szükséges materiális, humán és pénzügyi fellélelek biztosítása és az ezzel kapcsolatos tervezési-szervezési feladatok kijelölése; - ütemtervek készítése, határidőzítés és a felelősök kijelölése; -a megvalósítás. Ilyen és ehhez hasonló kérdések tisztázása nélkül semmibe nem szabad belefogni. Emberi erőforrás beruházásról lévén szó, az egészet a beruházási szabályokra vonatkozó előírások figyelembevételével kell lebonyolítani. Ez a magyarázata annak, hogy a felelősök kijelölése is feladatként jelentkezik. Gazda nélkül általában semmi nem szokott menni. A döntésekéi nagyon megnehezíti, hogy a nyomdaipar ma sem szervezetileg, sem pedig technológiailag nem olyan egységes, mint korábban volt. A számítástechnika páratlan új lehetőségeket kínál, de új típusú problémákat és konfliktusokat is előidéz. Ráadásul a nyomdaipar ma erőteljesen függ a külföldi anyagoktól, termelő- és ellenőrző berendezésektől, továbbá az ezek létrehozására irányuló ugyancsak külföldi fejlesztések, kutatások eredményeitől. Mindezek olyan nyitott kérdések, amelyekre valakinek egyszer választ kell adnia, és jobb, ha ezt mielőbb megtesszük. Az oktatási célok meghatározása A szakoktatás és szakképzés tervezésének és szervezésének első lépése, amely minden további lépés alapfeltétele: az oktatási célok meghatározása. Ennek során egyfelől a szükségletekből kell kiindulni, abból, mire van ma (és beláihaló időn belül később) szüksége a nyomdaiparnak. Ehhez kell igazítani a tananyagot, tantervet, az oktatási tematikákat és tankönyveket, továbbá a cél eléréséhez szükséges materiális, emberi és pénzügyi terveket. Másrészt pedig azt is el kell dönteni, hogy mit akarunk később elérni, milyen fejlesztési elképzelésekkel kell számolnunk. Ezekkel kapcsolatban is rengeteg a feltétlenül megválaszolandó kérdés. A tananyag és az ismeretszint meghatározása A vállalati igények megismerése és annak figyelembevétele mellett a tananyag összeállításakor a végzős hallgatók későbbi elhelyezkedési lehetőségeit is számításba kell venni. Hiba lenne csak elméleti képzésű szakembereket világgá engedni. A gyakorlati képzésnek viszont súlyos dünlési és anyagi vonzatai vannak, akár a nyomtatás digitális előkészítési (pre-press) vagy nyomtatási, akár pedig a nyomatol lovábbfeldolgozó technológiákról, illetve berendezésekről legyen is szó. Az oktatandó tárgyak között rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítok a minőségbiztosításnak és a vele összefüggő, a hazai szabványokat leváltó nemzetközi szabványok ismeretének. A tananyag meghatározása során már most arra 10 MAGYAR GRAFIKA

8 is gondolni kell, hogy mi legyen majd a végzősökkel az elsajátított tananyag elavulása utáni időben! Az ipari üzemek létszámigényének felmérése alapján valószínűleg megtervezhető a hallgatói létszám ís. Ennek ismerete nélkül potenciális munkanél kül i -képzést végezhetünk! A tananyag-meghatározás után dönteni lehet arról is, hogy a többségében elavult mai tankönyvekel milyenek váltsák fel: hazai szerzők önálló művei; külföldi tankönyvek figyelembevételével írottak vagy külföldi lankönyvek fordítása?! A volt KGST-államok közül annak idején a magyar szakmai tankönyvek színvonala volt a legmagasabb (az NDK-l is megelőzve!). Szerintem, ma követendőnek tarthatjuk a Heidelberg ilyen irányú tevékenységét és oktatási színvonalát. Célszerűnek tartanám kikérni a nyomdák tananyaggal kapcsolatos véleményét is. Az oktatókat csak ezen ismeretek birtokában kellene kijelölni! A tanulmányi idő hosszát én kétévnyi időtartamban látom megfelelőnek. A materiális feltételek biztosítása Értesülésem szerint a szakoktatást a Tolnai Lajos ulcai épületben tervezik beindítani, ismerem ezt a helyet, ezért állítom, hogy ez erre a célra nem alkalmas. Szerintem, e célra ergonómiailag megfelelőbb helyet kell biztosítani (természetes fény, szellős körülmények stb.). Ismeretes, hogy korunkban az emberi teljesítményt és képességeket nagymértékben a rendelkezésre álló eszközök határozzák meg. Ezért sem mindegy, hogy egy nyomtatás-előkészítésre, nyomtatásra és termék-továbbí'eldolgozásra oktató intézményben milyen és mennyi eszközt, milyen körülmények közölt biztosítunk. A pénzügyi szükségletek felmérése és a feltételek biztosítása Megítélésem szerint, olyan költségterveket kell készíteni, amelyek nemcsak az oktatási célok megvalósításának szolgálnak fedezetül, hanem biztosítani tudják a folyamatos fenntartást és a továbbfejlesztés lehetőségeit is. Tisztázni kell, hogy a költségek fedezésére milyen állami, önkormányzati, európai uniós források milyen ütemezésben állhatnak rendelkezésre. Tisztázni szükséges, hogy a hazai nyomdák és a külföldi beszállítók milyen terheket hajlandók vállalni a szakoktatás érdekében. Mivel a piacgazdaságban mindennek ára van, azt is tisztázandónak tarlom, hogy milyen bevételek származhatnak a tandíjból. Összefoglalcí A kitűzött célok elérésének számos változata lehetséges. Csak egyet nem szabad elfelejteni: a nyomdaipar jövője nagy részben a nyomdaipari oktatás és szakképzés színvonalától függ! KELEMEN EORS Pytbeas Kiadó és Nyomda Döntő lehet az oktatásban, hogy a szakmai alapokat az indulással megismerjék A humán feltételek biztosítása Az oktatás és képzés felelősségével megbízott tanárral szembeni jogos elvárás az, hogy az általa átadni kívánt szakmát elméletben és gyakorlatban egyaránt jól ismerje, tájékozott legyen annak a folyamatban lévő változásaival, de lalán még ennél is fontosabb, hogy kitűnő kapcsolatteremtő és pedagógiai képességekkel rendelkezzék! A tanulóval kapcsolatos elvárások között, az előtanulmányai során elért eredmények mellett, az érdeklődést, a művészeti és műszaki rátermettséget, a magyar nyelv ismeretet és a jó nyelvérzéket tartom fontosnak. A képzésnek szerintem, ma már az általános iskolában kellene kezdődnie. A mosl felnövekvő gyerek már szinte hozzánő a számítógéphez, ahol azonnal szembetalálkozik a formakészítés legtöbb alapelemével a betű, a sor, a sorcsoport, a kép, az oldal, a grafikai elemek, a szín stb. gyakorlati alkalmazásával. Tervet kellene kidolgozni, talán az írás és a rajzoktatás keretein belül ezek történelmi MAGYAR GRAFIKA 11

9 hagyományiról és a konkrét gyakorlati alkalmazásokról, hogy később önmaga szabjon gátat az eszközök tobzódásának. A szakmunkásképzés a szakmai hagyományokra kell hogy épüljön, kiemelve azok ma is érvcnyes törvényszerűségeit, ugyanakkor külön fejezetet érdemelne az oktatás tanmenetében a szakmatörténet. A formakészítésben kiemelt szerepet kapjon a nyomdai helyesírás, a tipográfia, a képszerkesztés, a színtan alapjai, az alkalmazott applikációs programok megismerése; de ne ez legyen az oktatás célja, mert ez már könnyebben megtanulható később is. Ennél fontosabb a munka módszereinek oktatása, azaz hogy hogyan szervezze meg a feladatait. Ma már újra NYOMDÁSZOKRA van szükség. A szakmából teljes mértékben hiányzik a gyártás-előkészítő és a műszaki szerkesztő, pedig ezekre az ismeretekre már most nagy szükség van. A nyomdák újra fölveszik az előkészítést és a kötészetet az alacsonyabb példányszámokra. A szakképzés képtelen az aktuális igényeket kielégíteni, úgy tűnik, hogy rugalmatlan. Talán meg lehetne kísérelni egy általános alapképzést a rokon szakmákban, ahol a szakosodás csak az utolsó évben történne meg. A felsőfokú képzésben alapkövetelmény kellene hogy legyen valamilyen szakképesítés, mert szakmai alapismeret hiányosságait tapasztaltam azoknál a kollégáknál, akiknek (főiskolai) szakdolgozatát közelebbről megismertem. Talán követelmény lehetne a jelentkezésnél, illetve lehetőségei kellene adni a szakképesítés nélkülieknek, hogy az első évben a főiskola melleit - amikor úgyis főképp általános tárgyakat tanulna - egy gyorsított szakmunkásképzésen vehetnének részt. Az EU életfogytiglan" szakképzési programját nem ismerem, de ha sikerült valakivel megszerettetni, hivatássá tenni a szakmáját, talán nem szükséges külön programot szervezni. A szakmai adatbankra nagy szükség volna, talán egy folyamalosan szerkesztett nyomdaipari enciklopédia formájában. A szaklapok szerepe az oktatásban! Szerinlem óriási szerepe lenne. Elsősorban a szakmai példamutatásban. Másodsorban a szakmai versenyek szervezésében. A fiatal szakmunkások megjelenési lehetőségében. Külföldi Ösztöndíjak, cseretanulók szervezésében, a kapcsolódó szakmai oktatási ágazatok, mint a papíripar, az iparművészet, a betűművészet, a fotóművészet bemutatásában, ismertetésében. KUNYIK CSABA Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron Változik a szakmai oktatás Amióta szakmák léteznek, fennáll az igény, hogy a szakmai képzettséggel bíró munkatársak az adott kor szintjének legmagasabb fokú célirányos tudásával rendelkezzenek. Korunk felgyorsult technológiai, technikai fejlődése sem reagál másként. A ma szakemberének azonban jóval nagyobb kihívásokat kell legyőznie. Mint arról a Printexpo ideje alatt rendezett konferencián is sok szó eseti, a nyomdaipari szakmai oktatás alapjaiban változik meg. A következő tanévtől a középiskolai képzési rendszer gyökeres átalakuláson megy keresztül. Ám nemcsak a szakmunkás-bizonyítványt, hanem a felsőfokú képzettséget szerezni vágyók is új választási lehetőséggel gazdagodnak. Itt most az új felsőoktatási törekvésekről írok. A nemrég lezajlott felsőoktatási integráció kapcsán több új kar, szak jött letre, képzési tematika változott meg. Az összevont egyetemek, főiskolák indíthattak olyan eddig nem létező képzési formát, melyekre szerintük, illetve a szakmák szerint van, lesz kereslet. Ilyen átalakuláson ment keresztül a soproni egyetem is. Az intézmény mai neve Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME). Egyetemünk Faipari Mérnöki Kara (FMK) az integráció folyamatának lezárása után a szervezetében működő Cellulóz- és Papírtechnológiai Tanszékét kívánta bővíteni. A fejlesztés iránya a könnyűipar minden olyan szegmensére kiterjed, amelynek felsőoktatási bázisa már kialakult, de egyetemi szintű oktatása még nem. A Magyar Akreditációs Bizottság (MAB) felé benyújtott pályázatunk sikerrel járt. Ennek folyományaként Sopronban elindulhat a tízszemesztercs, nappali tagozatos Okleveles Könnyűipari Mérnöki Szak. Mint arra már utaltam, az egyetemekről kikerülő frissdiplomásokkal szemben nagyon nagy elvárásokat fogalmaz meg a mindennapi szakmai élet. Lassan nálunk is az EU követelményeinek megfelelő szakemberekre - valamint azok képzésére - lesz szükség. Az új oktatási rendszer kialakítása szintén feltétele a csatlakozásunknak. A KMF-ről kikerült évfolyamtársaimról és magamról is tudom, hogy eddigi végzettségünk messze nem elég. Cégeink elvárják a magasabb fokú, nemcsak hivatásunkkal szorosan kapcsolatba hozható ismereteket, hanem azok használatai munkánk közben. Rendben is van, hiszen a mai világban a csak egyirányú képzettséggel rendelkező diplomások (mi könnyűipari mérnökök 12 MAGVAR GRAFIKA

10 is) mindinkább kiszorulóban vannak, ha versenyhelyzetbe kényszerülnek. Példa erre a nem kevés, nyomdaipari végzettséggel nem rendelkező munkatársunk. (Az elmúlt nyálon úgy tapasztaltam, hogy a papíripar is hasonló cipőben jár.) A piaci versenyhelyzet éles kihívásaival küzdő cégvezetők sok cselben képzik tovább fiatal munkatársaikat. Általában kél irány mérvadó. A könnyűipari okleveles mérnöki kiegészítő, vagy valamilyen gazdasági végzettség megszerzése. Harmadik út lehet esetleg az informatikai továbbképzés. Természetesen a nyelvi továbbképzésekre is rengeteget kell fordítani. Szakmai fejlődés egyértelműen kell, ennek folytonos fenntartása vitán felüli. Ami viszont a gazdasági képzést illeti, sosem árt előre meggyőződni arról, hogy a drágán megszerzett papír mit is ér valójában. A nyelvtudás hiánya pedig korunkban nem lehet a munkavégzés, a munkahely megszerzésének akadálya. Néhány szót ejtenék arról, hogy miért jó a Nyugat-Magyarországi Egyelem képzési rendszere. Az öt évig lartó képzés lehetőséget nyújt arra, hogy egy kemény, általános alapozás után több idő jusson egyrészt a minél aktuálisabb szakmai ismeretek, másrészt az egyéb ismeretanyagok elsajátítására. Gondolok itt például egyetemünk gazdasági, gazdálkodási képzésére. Közgazdaság-tudományi karunk mérnökközgazdász kiegészítő képzése nem pusztán azért jó, mert egy következő képzést, végzettséget nyújt, hanem azért is, mert a hallgatóink ezt anyacgyetemükön" szerezhetik meg. Olyan körülmények közöli, melyek már nem támasztanak ismeretlen feltételeket a jelentkezők elé. Idegennyelvi Központunk a régió vizsgaközpontja is egyben, amely szavatolja a színvonalas nyelv- és szakmai nyelvoktatást. A Faipari Mérnöki Kar februártól indította újra a néhány évig szüneteltetett öt féléves kiegészítő képzést. A szak szintén levelező rendszerű képzéssel okleveles könnyűipari mérnöki végzettséget nyújt. Ahhoz, hogy az új Okleveles Könnyűipari Mérnöki Szak szeptembertől beindíthassa nappali tagozatos képzését, sok segítségre és támogatásra van szükségünk. Meg kell teremtenünk a színvonalas oktatást nyújtó tanszéki bázisunkat. Ehhez a nagyon kemény munkához kérjük a szakma támogatásai. A Printexpón már több céggel felvettük a kapcsolatot, de ennyi idő nem volt elég ahhoz, hogy mindenkivel beszélgethessünk. Az új szak nevében köszönöm a nem kevés pozitív visszajelzést. Kérek minden kedves kollégát, hogy ne zárkózzon el egy a szakmai jövőt befolyásoló beszélgetés elől. Igyekszünk mindenkit a legrövidebb időn belül megkeresni. LANGO JÁNOS műszaki igazgató, Grafit Pcncil A korszerű tanulóképzés szakmánk alapkérdései közé tartozik Az én fiatal koromban a tanulók a szakmai képzést a nyomdákban kapták, az elméleti oktatást pedig az iskolában. Én érettségi után kezdtem el a szakmunkásképzőt. Akkor a hét egy napja volt iskola, a többi napot a gépteremben töltöttük; gépek mellé beosztva, többnyire segédmunkásként. Ennek a rendszernek a hátránya, hogy a gyakorlati, szakmai ismeretek elsajátítása nagyban függött attól a gépmestertől, aki melle beosztották a tanulót; annak szakmai tudásától, lelkiismeretességétől. Az oktatónak különösebben nem volt érdeke a szakmai ismeretek átadása, hacsak nem gondolkodott hosszabb távon, ugyanis a jól tanított inas az ő munkáját tehette könnyebbé. A siker nagymértékben függött az adott tanulótól, hiszen a termelési körülmények közölt nagyon sok ismerethez lehetett hozzájutni. A fiatalok integrálódtak a közösségbe. Szakmai, emberi, üzemi tapasztalatokat szereztek, s ezek szakmunkássá válva nagyon komoly segítséget jelen lettek. A rendszer hiányosságai ellenére működött, bizonyítja ezt az a tény, hogy az inasok nagy százaléka az utolsó tanulóévberi már képes volt önállóan dolgozni. Volt szerencsém megtapasztalni egy másik rendszert is. Annak idején létrehoztunk a Zrínyi Nyomdában egy gépmester tanműhelyt, hogy kiküszöböljük az előző rendszer hiányosságait. Igazán korszerű, új gépekkel, kulturált körülményekkel, képzett okta- MAGYAR GRAFIKA

11 lókkal, lírdekes módon, ennek a rendszernek löbb hátránya volt, mint előnye. A tapasztalatok szerint az innen kikerült szakmunkások nagy százaléka nem maradt a nyomdában, hiányzott az a fajta kötődés, amit az előző rendszer biztosított. Jól képzett szakmunkásokat adlunk a kis nyomdáknak, hiszen a tanműhelyben Dominantok, Romayorok voltak, míg a gépteremben Bl-es többszínes nyomógépek. A felszabadult szakmunkást jó pénzért elvitték, ők pedig inkább választották az általuk ismert géptípusokai, mint az ismeretlen nagygépeket, és mivel emberi kötődéseik sem voltak, könnyű szívvel váltottak. Nagyon hasonló helyzetet produkált a központi tanműhely létrehozása. Innen tanulót gyakorlatilag nem lehetett kapni, így onnan már a kész szakmunkások kerültek a nyomdákba, magukon viselve az egész képzési forma összes hiányosságát. Mi a megoldás? Mindkét forma pozitívumát kellene összegyúrni. A központi tanműhelynek csak akkor van értelme, ha olyan élvonalbeli műszaki berendezésekkel működik, amelyek hál' istennek ma már a nyomdák nagy részében jelen vannak. Véleményem szerint, az érettségi utáni kétéves oktatási forma a legmegfelelőbb. A tanulókat a nyomdák vegyék fel - ismerve saját munkaerőigényüket - és iskolázzák be a laninlézetbe. Féléves intenzív alap- és gépismeret után, amit a tanműhelyben sajátítanának el, visszakerülnének a nyomdába. Ekkor lépne életbe a négy nap szakmai ismeret a nyomdában és egy nap elmélet az iskolában. Az iskolának a nyomdákkal közösen kell kidolgoznia egy olyan rendszert a gyakorlati oktatás korszerű lebonyolítására, amely tartalmazza azokat az előírásokat, feltételeket, amelyek betartása a nyomdák számára kötelező érvényű. Fontos volna, hogy csak az a nyomda képezhessen tanulót, ahol a feltételek adottak (csak annak legyen jogosítványa"). így biztosítva lenne az a fajta képzési forma, amely eleget tud tenni a fiatalok jó színvonalú képzésének és a nyomdák munkaerőigényeinek. MALATYINSZKI JÓZSEF Nyomdász szakképzés Békéscsabán Az indulás A békéscsabai nyomdabázis - a Tevan-nyomdából lett Békési Nyomda, majd Kner Nyomda - az ötvenes éveklől indull el az ígéretes fejlődés útján. Az építési és technikai beruházás biztosítása után természetszerűleg elképzelhetetlen lett volna az emberi tényező, a szakképzés nélkül belevágni a nagy vállalkozásba. Ehhez adott alapot a szakközépiskolai képzésforma - az évi 111. törvény -, valamint a bátor kezdeményezők akarata, Azokban a bizonyos Ötvenes években a Békési Nyomda még csak iparitanuló-képzésrc és felnőtt átképzésre korlátozta az utánpótlás-nevelést. így ment ez 1964-ig, amikor az országban másodikként megindult a szakközépiskola kéziszedő tagozata. Nagyon alapos toborzás, egészségügyi vizsgálat és ún. pályaalkalmassági vizsga előzte meg a felvételt. Rendkívüli érdeklődés övezte az indulást, végül 35 tanuló ült be az iskolapadokba. Az első évfolyamon a heti 37 órából 20 volt közismereti, 5 szakmai elméleti, 12 szakmai gyakorlati. míg az év végén 168 óra nyári termelési gyakorlat következett. Az induló iskolatípust 4+2-es iskolának hívták (4 nap elmélet, 2 nap gyakorlat). Bázisiskolánk a Rózsa Ferenc Gimnázium volt, a tanműhelyt külön épületben rendeztük be, közel az iskolához. Az 1965/1966-os tanévben bőv ült a szakközépiskola: új tagozat indull, a magasnyomő gépmesteri osztály. Egészen 1978 szeptemberéig az országban csak Békéscsabán oktattak gépmestereket szakközépiskolában. Derekas munka volt az új Az iskola és a tanműhely látképe 14 MAGYAR GRAFIKA

12 műhely kialakítása, a helyi adotlságokra szabott tanterv kidolgozása (amelyet a Művelődésügyi Minisztérium változtatás nélkül jóváhagyott), a még aktívabb tanulótoborzás. Ttt is volt felvételi vizsga. Ettől kezdve párhuzamosan vagy megosztva indultak évről évre a szakmai osztályok. Az oktatási reformok útján Alig telt el négy év, amikor új rendelet jelent meg a szakközépiskolák átszervezéséről: az eddigi 4+2-es rendszerről 5+l-es formára. A végrehajtási utasítás késedelme, a tanterv-előkészítő munkák elhúzódása miatt az átállás csak az 1971/1972-es lanévben történt meg. A beinduló, középfokú képzési célú, ún. szakmacsoportos szakközépiskola óraterve, tananyaga lényegesen eltért a korábbitól. A kéziszedő szakma helyett belépett a formakészílő szakmacsoport, a magasnyomó gépmester szakma helyett a nyomtató szakmacsoport. Az elméleti órák száma megnövekedett, a gyakorlati foglalkozás heti két napról egy napra csökkent. Az új lantervet az érdekelt nagyobb nyomdák ellenkezéssel fogadták, mondván, hogy nem középfokú képzettségű szakemberre van elsősorban szükségük, hanem szakmunkásra. A nyomdai ellenkezés végül is bizonyos célt ért el. Az átszervezésről 1974 végén született döntés, hogy a tanulók az érettségi vizsgájukkal együll ismét szakmunkás-bizonyítványt is kapjanak. Az 1978/1979-es tanévben a szakközépiskolákban újabb oktatási reform indult be. Jelentős változás, hogy új országos szakmai jegyzék jelent meg. Új szakmák: monlőr, síknyomó gépmester, nyomdai fényképész, nyomdai rctusőr, cinkográfu s-m arató, nyomdai fénymásoló, mélynyomó-maraló. íme az 1978/1979-es tanévben már így indult Csaba: 1 teljes osztály kéziszedő, 2/3 osztály magasnyomó, 1/3 osztály síknyomó gépmester. Megint egy fordulat a 24/1965. törvényerejű rendelet nyomán: megszűnt a nyomdaipari technikum - ennek enyhítésére a Könnyűipari Minisztérium a 3/1972. (VII.sz.) számú rendelettel a szakközépiskolát végzettek számára lehetővé tette a technikusminősítést. Az első ilyen vizsga megszervezésére és lebonyolítására 1975-ben a békéscsabai szakközépiskolát jelölték ki. Talán mondanunk sem kell, hogy a reformok sora azóta sem szűnt meg, hanem a kor követelményeinek megfelelően tovább folytatódott. Géptermi részlet Személyi és tárgyi változások A szakközépiskola indulásakor kialakult gyakorlat volt, hogy a gyakorlati és szakmai elméleti órákat a Kner Nyomda szakemberei látták cl. Az első változás 1973-ban történi, amikor Kovács Sándor főállású mérnök-tanár, aki az iskola első végzős osztályának tanulója volt, került állományba, majd 1978-ban igazgatóhelyettes lett. Az említett kezdet további szakemberekkel folytatódott, majd lól elkezdődölt a szakmai gyakorlati munkaközösség kiépítése is. A Kner Nyomdából kikerülő oktatóknak a tanműhely lett a munkahelye, így főállásban foglalkoztak hivatásukkal ben jelentős változás történt: a 16/1979. (V. 10.) megyei tanácsi határozat elrendelte az iskola önállóságát, a Rózsa Ferenc Gimnáziumtól való elszakadást. Megszületett az új név is, amikor augusztus 31-én felavatták az iskolacentrumban az új iskolaépületet: létrejön a Tevan Andor Nyomdaipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola. Az önálló intézmény első igazgatója Mitykó János lett februárjában történt az új iskola életének első nagy változása. Közel kétéves tárgyalássorozat eredményeként az eddig Kner Nyomda kezelésében lévő tanműhely iskolai kezelésbe ment át. A gyakorlati oktató és kisegítő személyzet is az iskola állományába került. A tanműhely vezetőjévé Steigerwald Ernőt nevezte ki az iskola vezelésc. Törtenetünknek ezen a pontján illő felsorolni a tanműhely, illetve iskola indílása óta szereplő vezetőket. Az alapítás Malalyinszki József nevéhez fűződik, aki a nyomdaipari beosztásán túlmenően között látta el a vezetési. Utána főállásában rövid ideig Bagdi László, majd Sándor István ( ) és Molnár János ( ) vezette a tanműhelyt. Sajnálatosan az új iskolaépület avatása nem járt együtt a Kossuth téri tanműhely egyre szűkebbnek MAGYAR GRAFIKA 15

13 KönyvkíJtötanulók munkában és elmaradottnak mutatkozó helyiségeinek megszüntetésével és az új felépítésével. Erre csak 1986-ban került sor. Ma már korszerű épületegyüttessel büszkélkedhetünk. A kezdeti években jellemző volt, hogy az iskolába való bejutáshoz felvételi vizsgán kellett eredményesen szerepelni (részben a nagyszámú jelentkezés miatt is). A felvételi vizsga később megszűnt. Az iskola vonzásköre fokozatosan kibővült, lényegében országos lett, hiszen például a tanműhely építéséhez Dabas, Szolnok, Kecskemét, Nyíregyháza nyomdái is hozzájárultak. Később persze voltak évek, amikor problémák adódtak az alacsony jelentkezési létszám miatt, javítani kellett a tájékoztató munkát. Az iskola szülelésének huszadik évfordulójára megjelent a Kner Nyomdaipari Múzeum Füzetei 10. száma. Ebből érdemes idéznünk néhány adatot. Először is azt, hogy a Tevan-iskola igazán szerencsés az országos szakmai lanulmányi versenyeken. A füzetből megtudhatjuk továbbá, hogy az iskola elvégzése után a tanulók 65-70%-a a nyomdaiparban helyezkedik el. Az elmúlt húsz év alapján elmondhatjuk - írja a szerző -, hogy a szakközépiskolások alkotják a Kner Nyomda törzsgárdáját, sőt közülük nyolc nyomdamérnök van a Knerben. Interjú az elmúlt tizenöt évről Idézet a Békés Megyei Hírlap június 4-ei számából: Az oktatási miniszter tizenöt nyugdíjba készülő békéscsabai pedagógus munkáját jutalmazta Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel. Németh Lajost, a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola nyugdíjba vonuló igazgatóját külön köszöntötték. Kiemelték, hogy tizenöt éves vezetése alatt színes és nyitott iskolát teremtett..." Ez alkalomból beszélgettünk az iskola másfél évtizedéről Németh Lajossal. Ez a magyar-történelem szakos középiskolai tanár igazi nyomdásszá lett. A hatvankét éves ember korát meghazudtoló temperamentumos, energikus fellépésével úgy idézi fel az elmúlt tizenöt évet, mintha most kezdené ben, amikor átvctle az iskola vezetését, 260 tanuló volt - ez középiskolának kicsi! Ezért kellett a szerkezetváltás: elindult a gimnáziumi képzés. Az igény természetes volt, hiszen akkor még csak a Rózsa Ferenc Gimnázium létezett a városban (ma már négy van). És az idén az iskola létszáma eléri az ötszázat. Lássuk tovább a fejlődés tényezőit! 1988-ban a meglévő nyolc tanterem mellé újabb nyolc épült. A nyomdászképzés fő elve az volt, hogy ne az utcának neveljék a fiatalokat, ezért csökkentették a szakközepes létszámol. Mennyiség helyett minőséget adni - ez abban is megnyilvánult, hogy 1991-ben a Tevan- iskola alkotta meg a kiadványszerkesztő szakma tantervét (kép- és szövegszerkesztés), és sorra szüntette meg az elavult szakmák képzését ben az addig hároméves könyvkötő szakmunkásképzést négyéves szakközépiskolai rangra emelték. Az utóbbi években jó néhány problémával kellett megküzdeniük. Az iskolába zömmel közepes tanulók jelentkeznek; felvételi vizsga régen nincs. A nyomdászszakma tankönyvvel való ellátottsága rossznak mondható. (Erről később külön cikkben kell írnunk!) Ezt az állapotot javítandó Kovács Sándor igazgatóhelyettes három tankönyv megírásával igyekezett ellensúlyozni az utóbbi 2-3 évben. A pénzügyi bázis korlátozott, gépbeszerzésre költségvetési támogatás nincs. Négy forrásra lámaszkodik az iskola: tanulói fejkvóta a városi önkormányzattól, produktív termelői tevékenység, a cégektől kapható szakképzési támogatás és végül pályázatok. Az iskola vezetése, a nevelők, szakoktatók büszkék arra, hogy az intézmény a mai, rohamosan fejlődő világunk nyomdai, technológiai kihívásait sikeresen állja; ezt bizonyítják többek között a szakmai tanulmányi versenyben elért kiváló eredmények és a tanulókat foglalkoztató nyomdák elismerései. Az iskola jövője Két olyan tényezőről kell szólnunk, amely ezt a kérdést befolyásolja. Az egyik az, hogy többen meghúzták a vészharangot a korábbi nagy támogató, a Kner széthullása miatt. Németh Lajos optimista, hiszen a régió nyomdaipara fejlődik, és van 16 MAGYAR GRAFIKA

14 Az egyik számítógépes terem jövője ennek az iskolai intézménynek, amely egyike az ország három nyomdaipari szakközépiskolájának. A másik szempont a 2001/2002-es tanévtől bevezetett új szakképzési rendszer. Knnek summázott lényege a következő: a gimnázium négy eve után a diák érettségizik, majd vagy lovább tanul, vagy megkezdi a kétéves nyomdászképzést. Úgy is lehet, hogy felvételt nyer valamelyik felsőfokú intézménybe, ott két év halasztást kér, és ezalatt elvégzi a nyomdaiparit. Tekintsük át most a szakképzési rendszert. A négy év általános képzésen belül az 1. és 11. évfolyamban orientációs képzés folyik, míg a III-IV. évfolyamban szakmacsoportos (elmélet +5 óra gyakorlat). A gimnáziumi érettségi után a szakmai két év 40%-a elméleti, 60%-a gyakorlati képzéssel telik. Németh Lajos jónak ítéli a rendszert, mert a tanulók érettebbek lesznek, biztosftottahb az átjárás az iskolatípusok között. A Tevan-iskola - amely mára már nem csak ismert, hanem elismert is - felkészült a jövő kihívásaira! Sok sikert kívánunk az iskolának, és személy szerint Németh Lajosnak, a nyugdíjba vonuló igazgatónak. SZENTENDREI ZOLTÁN igazgató, Prospektus Nyomda Véleményem a magyar nyomdász szakképzésről Szakmunkásból az ország egyes területein, ahol az oktatásnak jelentős hagyományai vannak, a nyomdák bőséges utánpótlással rendelkeznek. A fővárosban, valamint a gazdaságilag fejlettebb térségekben, annak ellenére hogy van oktatás, nem nagyon találni jelentkezőt az iskolákba. Azokban a régiókban, ahol egyáltalán nincs szakképzés, természetesen még nagyobb a gond. A magyar munkaerő nem elég mobil, és legfeljebb a főváros irányába mozdul el. A szakember-utánpótlással rosszul ellátott nyomdáknak rá kell ébredniük, hogy helyetlük senki nem fogja megoldani a problémáikat és nem lehet állandóan a konkurenciától átcsábítani a szakmunkást, mert ettől még a térségben nem lesz több belőle. Előbb-utóbb rákényszerülnek az együttműködésre, és arra, hogy közösen oldják meg a valamennyiüket érintő problémákat. Erre fórumot a szakmai szövetség kellene, hogy biztosítson részünkre. Sajnos, ezen nyomdák döntő többsége nem tag, így sem információval nem rendelkeznek, sem alkalmat nem találnak az együttbeszélésre, A felsőoktatásról nincsenek pontos statisztikai adataim, de van egy olyan sejtésem, miszerint a főiskolán végzettek alacsony százaléka dolgozik nyomdákban. Ennek okát abban látom, hogy a végzősök a diploma megszerzéséig rendszerint semmilyen gyakorlati ismerettel nem rendelkeznek, ebből következően félnek nyomdába jelentkezni, ahol persze egyből eredményeket várnának tőlük. Azon kellene elgondolkodnunk, hogy a tanulmányaik alatt, esetleg előtte, hogyan szerezhetnének gyakorlati alapismereteket. Egyet biztosan tudok: megveheljük a legkorszerűbb berendezéseket, technológiákat; az csak annyit fog érni, amennyit a rajta dolgozó szakembereink kihoznak belőle.' Minden nyomdatulajdonosnak, illetve első számú vezetőnek elemi érdeke a képzés. Elképzelésem szerint, a képzési igényeket a Szakmai Szövetségnek kellene megfogalmaznia, míg tartalommal a MTESZ-nek (PNYMEnek) kellene megtöltcnie. Tehát a két szervezetnek szorosan együtt kell működnie. Természetesen, a folyamatos továbbképzést MAGYAR GRAFIKA 17

15 ugyanolyan fontosnak tarlom, mint az első képzést. Az, aki húsz évvel ezelőtt járt iskolába, nem sokat tanulhatott abból, amire most szüksége lenne, és ez így lesz a jövőben is. Ezt részben megoldják a szakmai folyóirataink, illetve az esetenkénti szakmai előadások. Hogy erre milyen igény van, jelzi az a siker, ami az elmúlt évben a Goodwill, vagy ezt megelőzően a Heidelberg rendezvényeit kísérte. Szerintem, ehhez hasonlókat (mint eddig is tette) a MTESZ-nck kell koordinálnia az erre vállalkozó beszállítók, illetve a főiskola közreműködésével. Az oktatás átgondolásánál nem szabad megfeledkezni arról a jelentős létszámról sem, akik a nyomdaiparban dolgoznak, de végzettségük nem ezirányú. Érdekes lenne egy felmérés, vajon hányan vannak ők és vajon igényelnénck-e valamilyen átképzési, illetve képzést. Összefoglalva: a szakképzés minden szintjét kulcskérdésnek tartom. Haza vizeinken még csak elvagyunk egymás közt, de az EU-csatlakozást követően újabb versenytársakkal találkozunk, ahol ha nálunknál jobb a képzés, akkor csak vesztesek lehetünk. Lehet, hogy már elkéstünk? ZENTAI CSILLA humánpolitikai és oktatási osztályvezető, Alföldi Nyomda Néhány gondolat a nyomdaipari szakképzésről Az oktatás jelenlegi helyzetéről A nyomdaipari szakképzés állapotában egyaránt tetten érhetők az iskoláztatás általános helyzetéből, valamint az iparág sajátosságaiból származó jelenségek. Az oktatásban az elmúlt években számos változás történt. Egymásba fonódó, egymás ellen ható társadalmi, politikai, szakmai, foglalkoztatási és pedagógiai szándékok, elképzelések fogalmazódtak meg (tömegével jelentek meg az új jogszabályok), jól prognosztizált vagy félreismert gazdasági igények kielégítésére. Keretek, módszerek, tartalmak és célok váltak hirtelen elavulttá, régi szereplők (üzemek, tanműhelyek) tűntek el, s újak jelentek meg nagy számban (iskolarendszeren kívüli képző intézmények), egyszóval a helyzet időnként kaotikusnak tűnt. Mindezzel párhuzamosan az iskolafinanszírozás folyamatos gondokkal küzdött, a gyereklétszám fogyatkozott, a gazdaság munkaerő-kereslete drasztikusan visszaesett, illetve megváltozott. Bár eddig múlt időben fogalmaztam, ha lenne nyelvünkben európai nyelvek többségét jellemző peifect igeszemlélet, azt kellett volna alkalmaznom, hogy plasztikusabbnak kitűnjék, olyan folyamatokról van szó, amelyek elkezdődtek és most is tartanak. A nyomdaiparban ugyanebben az időszakban gyökeres változások kezdődtek (és természetesen ezek sem zárultak le): a termelő szemléletei a szolgáltató filozófia váltotta fel, a teljes technológiai verlikumú cégek mellett az egy-egy műveletre (pl. prepress, kötészet stb.) szakosodott kis műhelyek sokasága jelent meg, a számítástechnika forradalmian átalakította a nyomdai tevékenységet. A változásokra reagálva a nyomdaipari szakképzés talán minden szintje érzékelhetően igyekszik megtalálni a szakma igényeinek adekvát tartalmakat és feldolgozási módokat, annak ellenére, hogy maga a szakma nem rendelkezik stratégiai elképzelésekkel a teljesen átformálódott információieldolgozó ipar egészében betöltendő jövendő helyéről, feladatairól. A középfokú szakmunkásképzésben azonban tartalmi és szerkezeti túlzások találhatók. Az OKJben szinte egyedül a nyomdaipari szakmák azok, ahol technikussá csak a középiskolát követő kétéves szakképzési szakaszra épülő ugyancsak kétéves (kizárólag iskolai!) tanulmányi időszak abszolválása révén válhat a jelölt. Ez a képzés éppen egy évvel hosszabb, mintha a liatal a főiskolai oklevéllel honorált üzemmérnöki szakot végezné el, és két esztendővel haladja meg a mérnökasszisztens felsőfokú akkreditált képzés időtartamát. Igaz, hogy az utóbbi szakirányokra előzetes szakmai képesítés nélkül is lehet jelentkezni. A szakmunkásszakaszban az elméleti tárgyak súlya-részaránya (60%) a gyakorlat hátrányára növekedett. A debreceni nyomdaipari szakközépiskolai képzésben éveken keresztül azért ragaszkodtunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (nyomdászszemmel is igen igényes) követelményrendszere szerinti kiadványszerkesztő szak tanításához, mert az elmélet-gyakorlat arányát 18 MACfAR r.rafika

16 20-80%-ban határozta meg. Az ugyancsak a kulturális tárca szakmai felügyeletéhez tartozó laptördelő és képszerkesztő szakma tanterve is a gyakorlati készségek és rutin kialakítására fordítja a képzési idő 60%-át. (Más kérdés, hogy indokolt-e az, OKJ-bcn közel azonos tartalmú szakmákból kettőt is szerepeltetni?) Az elméleti vonatkozásokra fordított tetemes idő ellenére fontos ismeretek szóba sem kerülnek. Az újra egységesült nyomdai gépmester és könyvkötő szakmákban műszaki-géptani alapismereteket (kötések, tengelyek, csapágyak, hajtások, mechanizmusok, pneumatika, hidraulika...) nem tanulnak a diákok (bezzeg igen a például kevésbé gépesített ruhaipari szakmákban), holott több tíz-, esetenként százmilliós gépek kezelőinek készülnek. A szakma igényességéhez olyannyira hozzá tartozó anyanyelvi, esztétikai és ízléskultűra kiművelését a szakmai képzés minden szintjén lehetne és szükséges volna még emelni. A nyomdaipari iizemmérnökképz.ésben - a kibocsátottak tudása íelől megítélve - szintén célrendszerbeli és tartalmi bizonytalanságokat vélhetünk felfedezni. A pályakezdő szakdiplomások ismeretei nem elég piacképesek, vállalkozásgazdaságtani, informatikai tájékozottságuk felszínes, idegen nyelvi tudásuk alacsony szintű (gyakran ez utóbbi a diploma időben történő megszerzésének legfőbb akadálya), szakmai felkészültségük is gyenge alapon áll; az előzetesen nyomdai szakmával nem rendelkezőké meglehetősen hézagos. A nyomdaipari szaktanárok rendszeres szakmai-pedagógiai továbbképzése nem megoldott. Sokuk (többségük) nem rendelkezik a legújabb technikák, technológiák gyors és beható megismerésének lehetőségeivel. (Ismerek olyan szaktanárt, aki évek óta - szakcikkekből felkészülve - tanítja a digitális sokszorosítást anélkül, hogy a valóságban látott volna ilyen berendezést.) A budapesti képző intézeteket kivéve - ahol viszont a pedagógiailag is képzett stabil gárda kialakítása okoz nehézséget - a szaktanárok elszigetelten, a szakmai vérkeringésen" kívül maradva végzik munkájukat. Elképzelések, javaslatok az oktatás jövőjét illetően A nyomdaipari szakképzés jelennek, s főként jövőnek megfelelését a benne részt vevők erősítésével, a közvetített tartalmak ésszerű meghatározásával, intenzív közvetítésével és hatékony elsajátítást biztosító módszerek alkalmazásával kell biztosítani. A közép- és felsőfokú szakképzés felől is szorgalmazni kell az alapoktatás javítását, hogy arra szilárdan támaszkodhassanak a ráépülő magasabb szintű rendszerek. A szakmai képzési szintek eredményességének biztosításához szükséges teendők: - Megfelelő marketingeszközökkel a pályaválasztók minél szélesebb körében ismertté kell lenni a nyomdaipari szakmákat és szakmatanulási lehetőségeket. - A képzésre vállalkozók felkészültségét a modulárisan felépített, képességfejlesztő, motiváló tananyag aktivizáló, élményszerző, gyakorlati jártasságot is biztosító feldolgozásával úgy szükséges kialakítani, hogy az további fejlődőképességüket is megalapozza. A metodikák között megfontolandó a szakmunkásképző szakaszban a gyakorlat (az empirikus ismeretszerzés hatékony eszköze) részarányának 50%-ra növelése, a technikusképzésben a nyári szakmai (lehetőleg üzemi) gyakorlat rendszeresítése. A gyakorlati képzés afőiskolai szinten is mostohagyerek. Itt, lévén hogy üzemmérnököt képeznek, igazán létjogosultsága lenne egy, akár a képzés időtartamát is megnövelő, féléves gyakorlatnak, amelyet a nyomdaipari tanszékkel szakmailag szorosan együttműködő üzemek bonyolíthatnának le. Ez a rendszer a leendő szakértelmiségnek nem csupán a hozzáértését, de a szakmai szocializációját, sőt elhelyezkedési esélyeit is erősítené. Ugyanezt a módszert, természetesen a fő munkakörhöz illeszkedő szerkezetben, érdemes lenne alkalmazni az elméleti és gyakorlati szaktanárok rendszeres továbbképzésében is, de erősítendő az ország különböző városaiban dolgozó oktatók közötti információ- és tananyagcserét, illetve együttműködést is. Az egyes iskolákban tanulók szakmai identifikációját is jól szolgálná, ha közös szakmai munkában vehetnének részt az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen túl is, pl. lipográüai pályázat, témaajánlal kiírása tudományos" diákköri dolgozatokra; mindez értékeléssel, díjazással, konferenciával, prezentációval, kiállítással stb. A szakma fejlődési trendjére, valamint az Unióhoz csatlakozás belátható időbeni bekövetkeztére figyelemmel a nyomdaipari képzés minden területén nagyobb hangsúlyt kell kapnia, és nagyobb hatékonyságot kell elérnie az idegennyelv- és a számítástechnika-oktatásnak. Az élethosszig" tartó tanulásról A munkatevékenység körülményei, eszközei stb. folyamatosan változnak, így az ismeretek rendszeres innovációja nélkülözhetetlen. Az élethosszig tartó (szak)képzés újraéledt gondolata felfogá- MACYAR GRAFIKA 19

17 somban azl jelenti, hogy az alkalmazó a lehető legrövidebb időn belül elsajátítja azt a tudást, ami nemrégen még a fejlesztőmérnök, konstruktőr stb. gondolataiban megszületett eszköz, anyag, módszer működtetéséhez szükséges. Ez az elsajátítás történhet iskoláztatással, tanfolyamokon, szakirodalom segítségével, önképzés útján... tetszőleges, de a céllal és kihívással adekvát módon. A folytonos lépéstartás, felzárkózás mikéntjénél fontosabb, hogy rendszeressége réven biztosítsa a tudás naprakészségét és kellően széles érvényét. Fontos, hogy az élethosszig tartó tanulás minden fázisában legyen azonnal hadrafogható, gyakorlatban működtethető tudás- és készségkészlet. Nem lenne jó, ha a permanens tanulás folyamatában a fiatalok munkahelyükön hosszú évekig csak pályakezdők, gyakornokok lennének, távol a felelősségvállalástól, önálló feladatmegoldástól. A nyomdaipari szakzsargonról, nyelvhasználatról Az informatikával (egyre inkább) átszőtt nyomdászat szakszókincsének megmagyarítása reménytelen, de nézetem szerint szükségtelen vállalkozás is. Fontos lenne inkább ezek helyes kiejtését, írásmódját, a pontosan definiáll tartalom megértését magában foglaló közös (ez esetben angol) nyelv használata. Nem hiszek abban, hogy a nagy munkával, több-kevesebb érzékletességgel és ügyességgel megmagyarosított" kifejezések széles körben elterjednének, jobb esetben is kettős nyelven beszélnénk. A magyar nyelv védelmét nem a csekély nyelvtudással is megérthető vagy rövid idő alatt megtanulható angol kifejezések, leírások átültetésével kell biztosítani, hanem az országban magyar nyelven napvilágot látó kiadványok tökéletes helyesírás-használatának - akár erélyes - szorgalmazásával. (Gondoljunk csak napilapjaink szóelválasztó gyakorlatára, s többet itt nem is sorolok.) Kinek a feladata a szakképzés? Milyen oktatási tormák legyenek? Az állami oktatáspolitikai koncepció által meghatározott szisztémán belül saját szakmánkban a szakmai szervezetek (munkáltatók és egyesületek), illetve a szakképző iskolák együttműködésének intézményesültebb kapcsolatrendszere, műhelyszerű együttgondolkodása, együttműködése kívánatos és megvalósílhaló. A különböző képzési szinteken megerősítendő gyakorlati képzésben közreműködő munkáltatói kör kialakítását korábban már említettem. A szakma oktatási bizottsága bizonyára feladatának érzi a szereplők összefogását a teendők meghatározásában és megvalósításában. Szükség van-e nyomdaipari oktatási adatbázisra? Sokévi vizsgáztatói tapasztalatom, hogy az a tudásszint, amit a vizsgán elvárnak, a diákoknak rendkívül magas, az életben viszont nem elegendő. Ezért a tananyag moduláris lehetőségeit kihasználva nagyon jól kell definiálni azokat az ismereteket, amelyeket bázisnak, elengedhetetlen minimumnak tekintünk, és meg kell szabadulnunk (vagy a szabadon választható tartalmak közé kell sorolnunk) az érzelmileg még mindig közel álló, de elavult tartalmaktól. (Jellemző, hogy a közelmúltban megjelent Nyomdaipari enciklopédia mintegy húsz oldalt szentel a mclcgszedési eljárások részletes taglalásának, s a számítógépek bemutatásával együtt alig többet - huszonöt oldalt - a mai szöveg-előállítási módoknak. A már alig alkalmazott magasnyomtatás pedig az ofszelnyomtatással azonos terjedelemben szerepel.) A szaklapok szerepe az oktatás és szakképzés terén A szaklapok közül azok, amelyek a szakmai ismeretterjesztést (is) feladatuknak tekintik, nagy szolgálatot tesznek a szakképzésnek, a tankönyvek anyagát aktuális, friss ismeretekkel egészítik ki, ezen felül a szakmai érdeklődés, alkotás mintáit is közvetítik. A szakma intézményeivel (nyomdák, iskolák, egyesületek) összedolgozva az interpretációs és krónikás szerep mellett a szakmai-szellemi közélet katalizátoraivá is válhatnának. KÖZLEMÉNY A Müller Martini Kft. új telephelyre költözött. Új címe: Müller Martini Kft Budapest, Fátyolka utca 2. Új telefonszámai: és Új faxszáma: MAGYAR GRAFIKA

18 A piacorientált nyomdaipari oktatás és szakképzés dilemmái Alapkérdések: a tudás alapú információs társadalomban, piacgazdasági keretek között, az oktatás és szakképzés során milyen felkészültségű tanárok adjanak át új ismereteket, ki és hány fő részére, milyen tematika alapján, milyen tudásszinten, hol és mennyiért? Milyen tárgyi eszközökkel, milyen költségkeretből, kinek a támogatásával és felügyeletével, milyen intézményi keretek között és milyen időtartamban? Milyen időközönként avul el a megszerzett szaktudás, hány évenként és milyen módon indokolt a szakoktatók, a végzős hallgatók és a gyakorló szakemberekfolyamatos újraképzése és ki végezze ezt a tevékenységet? Ennek során milyen sz.erepe van a médiáknak, az, internetnek és más hálóz.atoknak? Ki védje a magyar szaknyelvet, mi ellen és hogyan? Mi legyen a tudásperifériára szorultakkal, a lemaradókkal, a munkanélküliekkel és az időskorú szakemberekkel? Milyenek a végzős fiatalok külföldi továbbtanulási, globális elhelyezkedési, vállalkozási és vakolási lehetőségei? (Tallózás a hazai és nemzetközi szakoktatási irodalomban.) Eiler Emil Bevezető A piacgazdaságban a szakoktatás és szakképzés folyamata olyan humán erőforrás beruházás; amelyet elsősorban üzleti érdekek és ellenérdekek párharca motivál. Jellemzője még, hogy minden időpillanatban változnak a céljai, eszközei és hogy éppen önmaga termeli ki azokat az alcímben megfogalmazott visszatérő kérdéseket és konfliktusszituációkat, amelyek miatt a kitűzött célok maradéktalanul soha nem elérhetőek, és a folyamat soha, egy pillanatra sem tekinthető befejezettnek. Az aki bírja, marja" versenyszellemű és haszonelvű, profitorientált társadalmi, gazdasági rendszerben a túlélési esély a mindenkori egyéni tudásszint függvénye. A korábbi, olcsó, keled munkaerőigényt ugyanis egyre inkább az olyan munkaerő iránti kcreslel váltja fel, aki fiatal, jól képzett és idegennyelv-tudású, akit érdemes jól megfizetni. Az /. számú szakoktatási, szakképzési rendszerábránk azt érzékelteli, hogy a megvalósítás többlépéses és többszereplős. Ennek során az első érdekcsoportot azok a fejlesztő intézmények, gyártó, terjesztő vállalatok képezik, amelyek a műszaki, technikai ismeretanyagot (szakmai információt) előállítják és kibocsátják (a). Elsőrendű piaci, gazdasági érdekük az, hogy az információik gyorsan, lehetőleg teljeskörűen és csorbítatlanul jussanak el a felhasználókhoz". Gazdaságilag fejlett országok szervezett iparágaiban, a szóban forgó információk olyan iparági adatbázisba (b) kerülnek, ahol azokhoz kula- Műszaki ismeretanyagot létrehozó és terjesztő cégek Ipari műszaki és tudományos adatbázis Az ismeretanyagot transzformáló és továbbító oktató Az ismeretanyag felhasználója (tanuló, hallgató) a b c -*- d Hibastatisztikai, hibaanalitikai célú visszacsatolás - 1. ábra. A szakoktatási cs szakképzési folyamat rendszerábrája MAGVAK GRAFIKA 23

19 tási, oktatási és döntés-előkészítési célból minden érdeklődő szabadon hozzáférhet. Az ilyen adatbázis az információkat többségében eredeti nyelven, reklám, szakcikk, gépkönyv, szakkönyv és más nyomtatvány, audio-, videokazetta, CD- ROM, DVD, floppy, oktatófilm adathordozókon lárolja. Az ismeretek terjesztésének hatékony eszközei még a nemzetközi kiállítások, konlerenciák és szakvásárok is. A felhasználói hozzáférés feltétele ennek folytán elvben az lenne, hogy az érdeklődők az idegen szaknyelvi ismeretek birtokában legyenek. Aki ilyen tudással bír, az előnyösebb helyzetbe kerül másokkal szemben. Mivel általában senkitől nem várható el, hogy több szaknyelvet szinte anyanyelvi szinten ismerjen, a tárolt információk továbbjuttatási feltétele a felhasználókhoz az, hogy az adatok a felhasználói nyelven álljanak rendelkezésre. Ekkor két eset lehetséges: az adatbázis rendelkezik a hazai nyelvre fordítás anyagi költségeinek fedezésére szolgáló összegekkel és humán feltételekkel, vagy azt a felhasználóknak kell megoldaniuk. Ellenkező esetben a tárolt adatok átvétele" esetlegessé válik, tehát például az oktató tanár nyelvtudásán, érdeklődési körén, rendelkezésre álló időkeretén múlik, hogy birtokába tud-e jutni a szóban forgó műszaki adatoknak. Ha ez a folyamat nem tervezett, szervezett, ha ennek az anyagi, emberi feltételei nem biztosítottak, akkor az eredmény siralmas lesz. Gazdaságilag fejlett országok iparágaiban ezt a problémát a folyamatos (ismétlődő, időszakos) oktató/tanár továbbképzés formájában igyekeznek megoldani. Egyes gyártók újabban a kereskedelmi partnerek és megcélzott iparágak nyelvére lefordítva juttatják el az információikat, de ma még ez csak elvétve történik így. Az ismereteket a tanár (c) juttatja az információáramlás utolsó állomására az oktatásban, szakképzésben részt vevő személyhez (d), aki ha rendelkezik az ismeretelsajátítás iránti érdeklődéssel, a szükséges egyéni képességekkel, továbbá a tanulás költségeinek fedezésére szolgáló pénzösszegekkel, és ha tanul, mert felismeri a saját piaci versenyképességének a biztosításához szükséges érdekeit, akkor egy időre képzett szakembernek érezheti magát. A tapasztalat szerint ugyanis a nyomdaipari szakismereti anyag három-négy évenként alapvetően megváltozik, ezt a Drupa, az Ipex és egyéb rendezvények tanúsítják. A korszerű szakoktatás-elmélet a tanár/oktató rendszeresen ismétlődő utóképzésén kívül a gyakorló szakemberek ismeretanyagának karbantartását is szükségesnek látja. A megoldást az oktatáselméleti szakemberek ma az élethosszig tartó szakoktatás (Life Long Learning, LLL) formájában tartják megvalósíthatónak. Cikkünkben ennek feltételeivel, intézményrendszerével és a kivitelezés hazai lehetőségeivel is foglalkozunk. Ha az oktatási folyamat felsorolt szereplői között az információáramlás nem tervezett, szervezett és nem zavartalan, akkor sem az oktatás, sem pedig az utóképzés nem éri el a célját. Az eredményes képzés feltétele a megfelelő eszközeiiátottság is, ami humán, szociológiai és pénzkérdés is egyben. Cikkünkben hazai és külföldi szakoktatási, szakképzési irodalom segítségével e témaköröket járjuk körül, és kitérünk arra is, hogy milyen módszerekkel találkozhatunk az alcímben felsoroltak megoldására. Bőséges szakirodalmi forrásanyaggal és internctcímekkel is segítjük az érdeklődőket a további tájékozódásban. Az oktatási környezet alapvető változásai Mindaz, amiről ebben a cikkben szó lesz, egy évtizeddel ezelőtt még elméleti kérdésként is alig lett volna felvethető. A gazdasági mechanizmus és a szakképzés irányítása a nyolcvanas evek végén, a jelenlegivel összehasonlítva, egészen más voll. Az állam kizárólagos szerepe nemcsak a gazdasági viszonyokra nyomta rá a bélyegét, hanem megkérdőjelezhetetlenül meghatározó módon érvényesült a szakképzés egészében is. A piacgazdasági átmenet, jóllehet meg befejezetlen, alapvetően módosította az életünket, ezen belül az oktatás egészét is. A dilemmákat főként a foglalkoztatottság drámai csökkenése, a korábban egységes nyomdaipar széthullása, az életre szóló szakma fogalmának tartalmatlanná válása, a folyamatosan korszerűsítendő tudás és az utóképzés szükségessége és egyes technológiákat felváltó új eljárások megjelenése miatt az átképzés jelentőségének növekedése (tanárnál, oktatónál, tanulónál egyaránt!), az állami szerepvállalás módosulása okozza, valamint az a felismerés is, hogy a valós piacorientált igényektől elszakadó oktatás és képzés a potenciális munkanélküliek gyártásával" a konfliktusok egész sorát idézi elő. Az oktatással és képzéssel kapcsolatban felmerült problémák megoldása sok szervezet, szakember Összefogását, a szükséges anyagi, személyi, tárgyi és pénzügyi eszközök folyamatos biztosítását igényli. A világ, ma, a tudás alapú társadalom, a tudásgazdaság és az információs társadalom felépítésén fáradozik. Erre határidőzött programok vannak. Az oktatási tananyagoknak és programoknak nálunk is célszerűen ebbe az irányba kell majd tendálniuk. (Magyar Grafika 2001/5.) 24 MAGYAR GRAFIKA

20 Az európai nyomdaipar jellemzése A nyomdaipart a Heidelberg, az oktatási szempontok figyelembevételével, a következőképpen jellemzi:* - Iparunk magas munka-, munkabér- és tőkeigényű. - Felépítése (összetétele), üzemméret-megoszlás szerint kis- és középméretű üzemekből áll. - Funkcionálisan feldolgozóiparnak minősül. - Más iparágakhoz viszonyítva a műszaki, szakmai ismeretanyaga igen gyorsan (a Drupa, az Ipex és más világkiállítások által bizonyítottan), két-, háromévente megújul. A tanévek számától függően ez már egy oktatási cikluson belül a technikakövető Magyarországon is jól érzékelhető. Ez nehéz feladatok megoldása elé állítja azokat, akik megfelelni kívánnak a legújabb kor követelményeinek. Mindenekelőtt a szakoktatók kiválasztása, kiképzése, rendszeres továbbképzése és tudásuk folyamatos naprakész szinten tartása jelenti a legnagyobb kihívást! Európai összehasonlításban a nyomdaipari vállalatok 85%-ában a létszám húsz fő alatti. Iparunk a technológiai, a számítástechnikai fejlesztés eredményeitől, az új gyártmányoktól és anyagoktól függő helyzetben van. Az európai nyomdaipari munkaerő összetétele globálisan a következő: fehérgallérosok 37,8%, szakképzett munkaerők 34,2%, oktatással, képzéssel foglalkozók 4,3%, képesítés nélküli munkaerők 23,7%. Ezekből az arányokból következtetni lehet az oktatási képzettség-arány igényekre is. Nem szabad elfelejteni, hogy az információsokszorosító ipar, amelybe a szolgáltató nyomdaipar beletartozik, folyamatosan egyéb alapvető változásokon is keresztülmegy! Nálunk ma még csak olvasunk, beszélünk róla, de holnapra már itt is élő valósággá válik majd a Cross Media Publishingnak (CMP) nevezett multimédia-egyesítő folyamat, amelyben a klasszikus nyomtatás már nem különül el a ma megszokott módon a CD- ROM-ot előállító, mágneslemezen vagy bármely más mediahordozón információkat rögzítő, álló vagy mozgó szöveget, képet, grafikát készítő, komputergenerált termékeket előállító, sokszorosító és kiadó, az interneten vagy más hálózatokon tevékenykedő egyéb iparágaktól. Ez alapvető szemléletváltozást követel meg, és befolyást gyakorol az oktatási tematikákra is. Az ilyen felada- * Hcidclbcrg: Szakoktatási követelmények és opciók. Springer Kiadó, tok kezelésével, megoldásával foglalkozókat a Heidelberg oktatási anyagok és szakirodalmak Media Generalistnak, információelméleti alapokkal rendelkező, azaz minden médiaterületen kiemelkedőt nyújtani tudó általános médiaszakembereknek nevezi. Kiképzésük és továbbképzésük speciális tananyagot, oktatói eszközöket és gárdát igényel. Ha figyelembe vesszük, hogy a szakemberképzés többéves folyamat, akkor e változások mellett sem mehetünk el szó nélkül! Ha szakembereinktől még azt is elvárjuk, hogy a piacgazdaság keretei között helytálljanak, akkor olyan továbbképzési (vokációs) tárgyak tanítására is szükség van, mint a globális közgazdaságtan, a médiadizájn-technológia, a kül- és belkereskedelem, a menedzseri, önmenedzselési képessegek elsajátítása stb. A nyomdaipari ismeretanyag várható egyéb változásai és az ún. globális tananyag" Az Európai Unió ez idő szerint nem törekszik arra, hogy a nemzeti sajátosságokat hordozó tananyagok helyett uniformizált ismeretanyagok kerüljenek a tantervbe. A globális kutató, fejlesztő és gyártó vállalatok számának ludatos csökkentése azonban viszonylag egységes ismeretanyaghoz és termékpalettához vezet. (Akinek van türelme a mai óriási anyag-, eszköz- és termékválaszték összehasonlításához, az hamar rájön arra, hogy igazán szignifikáns eltérések csak elvétve adódnak az egyes gyártmányok között.) Emiatt egyre több olyan szakirodalom jelenik meg a világon, amely akár tananyagként is hasznosítható. Közülük kiemelkedő jelentőségű a Springer kiadóvállalat Handbook of Printed Media című műve (Szerkesztője Helmut Kipphan), amelyet több nyelven, többek között németül is megjelentettek. Az 1207 oldalas, reprezentatív kiállítású, többnyelvű értelmező cs szakszótárként, rövidítésszótárként és nemzetközi szabványtárként is felhasználható mű, a Heidelbergnek köszönhetően, ma hiánytalanul tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyek a szakmánkkal vannak összefüggésben. Valószínűsíthető, hogy magyar kiadására szerzőjog vedel mi és anyagi (fordítási, megjelentetési stb.) korlátok miatt aligha kerül sor. A nyomdászismeretek eme tárháza ezért csak azok számára áll rendelkezésre, akik megfelelő szintű nyelvtudással rendelkeznek. Korszerű tananyag kialakításához azonban előnyösen lehetne felhasználni. (Tel/fax: ; MAGYAR GRAFIKA 25

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel A Kolping család iskoláiban első az erkölcsi nevelés A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási hatása A magyar termelőiskolai

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA

A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA SZAKOKTATÁS A nemzeti szakképzési és felnőttképzési intézet tanévnyitó tematikus száma 61. évfolyam, 2011. 7. szám A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA tartalom SZAKoktatás 2011.

Részletesebben

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE Minden iskola és szaktanár, próbálja jól vagy rosszul megtalálni a választ. Egy virtuális rendszer nagyon hasznosan segítené a most folyó szakképző munkát. Olyan érdekegyeztető és információs rendszer

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

A hazai felnôttképzés dilemmái

A hazai felnôttképzés dilemmái Borsi Árpád Füleki Katalin Kiss Paszkál MŰHELY f e l s Ô o k t a t á s i A hazai felnôttképzés dilemmái egy empirikus kutatás tanulságai A felnôttképzés fogalmi definíciója, tartalmi meghatározása mind

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás

Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás 288 képzés és munkaerőpiac A MUNKAERŐPIAC ELVÁRÁSAI ÉS AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS 1 Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás fontos területe. A közoktatás rendszerén

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

G ÁBOR KÁLMÁN SZEMERSZKI MARIANNA TOMASZ GÁBOR. A kétciklusú képzés kezdetei

G ÁBOR KÁLMÁN SZEMERSZKI MARIANNA TOMASZ GÁBOR. A kétciklusú képzés kezdetei G ÁBOR KÁLMÁN SZEMERSZKI MARIANNA TOMASZ GÁBOR A kétciklusú képzés kezdetei A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás keretében készültek. Gábor

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is.

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is. Előszóhoz A Magyar Köztársaság az etnikai identitást egyrészt perszonális jognak tekinti, azaz minden személynek alkotmányosan biztosítja a jogot etnikai hovatartozásának meghatározására. Az etnikai hovatartozás

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója 356 valóság E: Végezetül szeretném megkérdezni, hogy ki vezeti most ezt az intézetet? R R: Miután múlt év augusztusában nyugdíjaztak, most, másodszori pályázásra sikerült kineveznie a minisztériumnak egy

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben