Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA"

Átírás

1 Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME Alig több mint negyedév telt el azóta, hogy megkaptuk a bizalmat önöktől az. egyesület irányítására. Engedjék meg, hogy néhány szóval beszámoljak, mi is történt azóta, a szokásos rendezvényeken túl milyen programokat indítottunk. Először is elkezdtük a négyéves Cselekvési Program " kidolgozását. Ennek mottója, hogy a hagyományokra építve tekintsük át legfontosabb tevékenységeinket - ami jól működik, azt természetesen folyamatosan fejlesztve tartsuk fenn, ami nem igazán jól működik, azt nézzük meg, hogy valóban igényli-e tagságunk, és hogyan tudnánk fejleszteni, hogy igazi értelmüket ezek a dolgok is megkapják. Nézzük meg működési területenként, hol állunk ma, hová szeretnénk eljutni, azaz határozzuk meg az elkövetkezendő évek céljait, feladatait. Hogyan szeretnénk fejleszteni a tagságot, a szervezetet, hogyan gondoljuk a különféle rendezvények szerkezetét alakítani, mit szeretnénk elérni az oktatás-képzés terén. Áttekintettük külső kapcsolataink rendszerét is, és meghatároztuk, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi társszervekkel való kapcsolatainkat fejleszteni kell. Szeretnénk megoldani a hányatott sorsú Heltai Alapítvány kötelezettségvállalás helyzetét is, hogy az megkapja eredeti értelmét. Megkezdtük az új Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozását. Elhatároztuk, hogy felfrissítjük tagságunk adatbázisát, kiegészítjük az elektronikus levélcímmel, és a tagsággal való rendszeres kommunikációt megpróbáljuk az elektronikus irányba terelni. Itt elsősorban a rendezvényekkel kapcsolatos információkra gondolunk. Lezártuk a Magyar Grafika főszerkesztői pályázatát, és a kiértékelésre felkért bizottság Faludi Viktóriát javasolta főszerkesztőnek, amit a VB jóvá is hagyott, természetesen a ratifikálás az ETfeladata lesz. A Grafikával kapcsolatos véleményünk is az, hogy a lap eredeti célját megtartva fejlődjön abba az irányba, hogy a legjobb nyomdaipari lap legyen. Továbbra is fontos lesz a szakmai és tudományos ismeretterjesztő funkció, mindemellett magazinjelleggel erősödjön a szakmai belső információs rész, azért is, hogy minél többet tudjunk egymásról és megismerjük a többiek munkáját. MAGYAR GRAFIKA

2 Uj alapokon, megújulva indul-folytatódik a nyomdaipari szakképzés Mint már sokan tudják szakmánkból, mintegy ötvenhárom évvel az alapítás - s közben többszöri költözés és átszervezés - után a nyári szünidő végeztével megszűnik a Tótfalusi Kis Miklós (korábban Ságvári Endre) nevét viselő szakiskola, amely sokáig szakmunkások, majd technikusok és Mezei Rozália szakérettségizettek képzését biztosította jó fél évszázadig a fővárosban. A képzés további biztosítására a tulajdonos felügyeleti szerv, Budapest Főváros Önkormányzata október elsejével közalapítványt hozott létre, majd az ez év január végi Közoktatási Megállapodásban megbízta a közalapítványt harminc évre évi (két évfolyamban) legfeljebb háromszáz nyomdaipari szakmunkástanuló és technikus oktatására, képzésére és vizsgáztatására. A szakmai gyakorlati oktatás - kevés kivételtől eltekintve - vállalati keretek közt szerveződik, ezzel is biztosítva a végzős szakmunkások naprakész" ismereteit. A közalapítvány a megbízás alapján vállalja, hogy ez év szeptember elsejei kezdettel a VIII. kerület, Tolnai Lajos utcai iskolaobjektumban megteremti az érettségizett tanulók szakmai elméleti és részben gyakorlati oktatásának feltételeit; illetve az iskolában helyhiány vagy technikai eszközök hiánya miatt nem oktatható szakmák-tantárgyak gyakoriali oktatását megszervezi és irányítja. Az előző iskola megszűnéséről és az új iskola létrejöttének körülményeiről Mezei Rozáliával, a kuratórium elnökével beszélgettünk, fellárva nyomdaipari szakképzésünk jelen állapotát és nehézségeit. - Mik voltak a régi iskola megszüntetésének okai és előzményei? A kilencvenes évek végén a szakmai szövetség által végzett felmérés megállapította, hogy az iskola által végzett oktatás-képzés semmilyen szempontból nem felel meg sem az ipar elvárásainak, sem a továbbtanulni kívánó hallgatókkal szemben a felsőoktatási intézményekben támasztott követelményeknek. Az iskola átalakítására több lehetőség merült fel. A tulajdonos és a szakmai szövetség közötti többszöri egyeztetés során végül is az a változat volt megvalósítható, mely szerint a régi iskola jogutód nélküli megszüntetésével az újonnan alapított iskola csupán érettségi utáni kétéves szakmai képzést nyújt. Ezzel első lépésben szakmunkások és technikusok képzését látja el. Miután azonban egy négyéves képzést adó intézmény máról holnapra nem szüntethető meg, így Újpalotán a Kavicsos közben megmarad a szakközépiskolai képzés a 2004/2005. tanév végéig kifutó jelleggel, vagyis új évfolyamok beiskolázására 2(X)2. szeptembertől ebben az iskolában már nincs lehetőség. Közismereti és szakmai orientációs képzést kapnak a diákok, szakképzés ebben az iskolában már nem szervezhető. - Mit igényelt az alapítványi iskola létrehozása? A Tolnai Lajos utcai tanintézetet, teljes felszerelésével együtt, megkapta az alapítványi iskola, azzal a kitétellel, hogy falai közt kell kialakítani az elméleti oktatáshoz szükséges tantermeket is, amihez külön forrást, százhúszmillió forintot a fővárosi önkormányzat bizlosít. Az előző tanév befejeztével meg kellett határozni az oktatás struktúráját; az oktatandó szakmákat mindkét szintre; az ehhez tartozó tantárgyakat, az osztályok számát és a lehetséges létszámot. Az egyik legsúlyosabb gond természetesen az anyagiak biztosítása, amiben számítunk egyrészt a szakma támogatására; másrészt folyamatosan meg kell teremteni a tevékenység bővítésének tárgyi és személyi feltételeit, azért, hogy megteremtődjön a nyomdaipar továbbképző háttérintézménye; illetve az ebből származó jövedelem visszaforgatásával pedig folyamatos javulás következhessen be oktatásunkban. - Hol tart pillanatnyilag az iskola létrejötte, az oktatás megindítása? Mivel az iskola nem jogutód, a nulláról" indulva - cl kelleti intézni a hatósági bejelentkezéseket és engedélyeket; - ki kellett alakítani az iskolai szervezetet; - össze kellett állítani a működési engedélyhez a pedagógiai programot, a pénzügyi tervet és az eszközlistát; MAGYAR GRAFIKA

3 - biztosítani kell a személyi feltételeket, személyesen beszélgetni az oktatók közül minden egyes jelölttel, tisztázni a feltételeket stb.; - meg kell(ett) teremteni az elméleti oktatás feltételeit, ezért - átépítési tervet kellett készíteni az épületre; mivel az eredetileg csak a gyakorlati oktatásra, tanműhelynek épült. - Hol tartanak jelenleg mindebben? A megszűnő szakközépiskola tanulóit tájékoztattuk a szakmai továbbtanulási lehetőségekről. Arról, hogy megkczdelt tanulmányait mindenki zavartalanul be tudja fejezni - legfeljebb a szakközépben nincs többé évismétlési lehetőség. Minden végzős osztályban ismertettük az iskolával kapcsolatos információkat. A tanulókat osztályonként tájékoztattuk. Meghatároztuk, hogy milyen szakmák oktatását veszszűk át. Az elmúlt évben tanulók túlnyomó többségejelentkezett, illetve beiratkozott iskolánkba. Kigyűjtöttük az oktatni szükséges tantárgyakat, meghatároztuk a tantárgyankénti óraszámokat, és a mindehhez szükséges oktatói létszámol. Hogy a konkrét oktatást illető kérdéseket említsem, a június 24-ei beiratkozás alapján biztosan meglévő tanulói létszámunk a következő: Első'évfolyamon kiadványszerkesztő 31 fő, szövegrögzítő* 10 fő, nyomdai gépmester 15 fő, könyvkötő 4 fő, nyomtatványszerkcsztő technikus 5 fő. Második évfolyamon kiadványszerkesztő 21 fő, szövegfeldolgozó 8 fő, ívnyomó gépmester* 11 fő, nyomtató technikus 8 fő, nyomtatványszerkesztő technikus 11 fő. A szakmák közt van néhány kifutó(*), ami a továbbiakban megváltozott néven, más tematikával és természetesen más tantervvel megy tovább. Hiány mutatkozik könyvkötőkben, de a gépmester szakmára is nagyobb kereslet van az ipar részéről, ezért elsősorban ebben kellene nagyobb propagandát kifejteni. Megköszönünk minden e téren kifejtett propagandát, reklámot, amely oktatásunknak csinál hírverést - főleg a nyomdák és rokon intézmények körében -, szaporítva ezzel is hallgatói létszámunkat. Júliusban és augusztus 29-én pótbeiratkozási tartunk, amire előreláthatóan még fő várható. Ezek között vannak, akik csupán eltévedtek az információk között, mert például elvégeztek egy évet már, de nem tudták, hogy - mivel ez másik iskola - szükséges újra beiratkozni; érettségizettek, akik megvárják felvételi (esetleg nemleges) eredményüket, vagy külhoni hallgatók, akik amúgy is tanévkezdetkor iratkoznak be rendszeresen. A 2002/2003. tanévre az elméleti oktatáshoz minden nagyobb óraszámú tantárgyra van tanár vállalkozó. Nyolc főállású és hat óraadó tanárral rendelkezünk. A tanműhely gyakorlati oktatását nyolc főállású szakmunkásunk segíti. Az előkészületekkel együtt folyamatosan végeztük a Tolnai Lajos utcai épület és gépi berendezései felmérését és műszaki állapotuk meghatározását; majd június 26-án leltár szerint át is vettük azt. A Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány kuratóriuma Bodnár Árpádot bízta meg az iskola igazgatói teendőinek ellátásával, aki már korábban is tanított az elődintézményben; kellő szakmai gyakorlattal rendelkezik e téren, és vezetésével biztosított a megfelelő irányítás is. Az iskola természetesen ellátja a kifutó szakközépiskolai képzés gyakorlati oktatási feladatait is, ez a Közoktatási Megállapodás szerint kötelezettsége is. - Mennyiben biztosítottak az intézmény működésének anyagi fellételei? A biztosított összeg a fővárosi szintre emelt állami szakképzési normatíva. Ez az összes költségeink mintegy harmadát fedezi. További támogatást kapunk az ipar erre vállalkozó tagjaitól. Ebből erre az évre mintegy hatmillió forintot már megajánlottak. További támogatást remélünk ellől a körtől is, és más, nem szövetségi tag üzemektől is. A tanműhely beindulásával az ott képződő haszon is hozzájárulás a fenntartáshoz. Az iskola megindulásával azonnal hozzá kell látni más oktatási formák megvalósításához, mivel a jogosítványunkban szerepel a felnőtt- és egyéb oktatás, szakmai képzés" is. Előzetes becslések szerint folyamatos fenntartásunkhoz jelenleg évi további több-tízmillió forint hiányzik. Az iskola új vezetésének a tanév indítása után ennek előteremtése lesz egyik legsürgetőbb feladata; szervezéssel és üzleti tevékenységgel pluszforrásokat kell gyűjteni. A lehetséges kereteken belül bérbe kívánunk adni helyiségeket alkalomszerűen, előadásokra, bemutatókra; vagy tartósan, bemutatni kívánt termelőberendezések prezentációjára, amivel egyúttal szinte ráfordítás nélkül a korszerűbb technológia is beköltözhet folyamatosan az iskola falai közé. E téren elsősorban a magyar nyomdaipart ellátó gyártó- és kereskedőszervezetekre - anyag- és gépszállítókra - számítunk, ahogy ez korábban is előfordult már. MAGYAH GRAFIKA

4 A felnőttoktatás és továbbképzések megindulásával szintén termelő" oktatói kapacitásunkat hasznosíthatjuk majd; bár ez még viszonylag távoli terv csupán, de közvetlen következménye lehet európai uniós csatlakozásunknak. - Van-e más távlati elképzelésük? Hosszútávon mindenképp eurokonform oktatás a célunk; vagyis, hogy a nálunk lanult szakmunkás, technikus kellő gyakorlat után az Unió bármelyik országába kerülve munkát vállalhasson a szakmájában, vagy itthon, ahol ugyancsak uniós követelmények fogalmazódnak meg a munkahelyeken. Ehhez természetesen sokat kell még tennünk a megfelelő tematikák kidolgozásától kezdve, a megfelelő tankönyvek megalkotásán vagy adaptálásán keresztül az átképzés és folyamatos továbbképzés lehetőségének megvalósításáig; hogy csak a legfontosabbakat említsem. Állandóan dolgozni kell azon, hogy az OKJ (Országos Képzési Jegyzék) kövesse a szakma igényeit. Segítenünk kell abban, hogy a jegyzékben mindig a gyakorlat igényei szerint szerepeljenek az iskolarendszerben, illetve tanfolyami és továbbképzési rendszerben elsajátítható szakmák. Vezető szerepet kell vállalnunk abban, hogy az iskola iniciátorként működjön ezen a területen, és idővel a vidéki szakképzésben is betöltse a vezető-irányító szerepet. - Miben igényelnek további segítséget? Pillanatnyilag az iskola népszerűsítése és a beiskolázást segítő propaganda segítene a legtöbbet. A működésünkhöz való anyagi hozzájárulás, támogatás bármely formájának Örülünk. Végül, de nem utolsósorban pedig bármely, az oktatás javítását, bővítését segítő ötletet, javaslatot köszönettel veszünk. - Kívánjuk, hogy minél több váljon valóra terveikből, sikeres legyen az iskolakezdés; - és köszönjük a tájékoztatást. Péteri Károly Tisztelt Olvasóink! Mint látható, jelen lapszámunk központi témája a mind több figyelmet érdemlő szakmai oktatás. Mivel szerettünk volna ezúton minél szélesebb kör véleményének hangot adni, ezért a fenti bevezető cikk után Földes György és Malatyinszki József cikke valamint Eiler Emil átfogó tanulmánya köré-közé csokorba fűztük a szakmai szövetség jelen és előző főtitkára mellett a szakma számos ismert és kevésbé ismert szereplőjének véleményét. A témát valószínűleg még folytatjuk. PéKá DR. PHLLER KATALIN főtitkár. Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség A mi felelősségünk Sokan emlékeznek nosztalgiával azokra az időkre, amikor még komoly társadalmi presztízst jelentett nyomdásznak lenni, és a fiatalok kezükel-lábukal törték", hogy nyomdásztanulók legyenek. Mi tagadás, a világ megváltozott, az információs technológia és az elektronikus média némileg háttérbe szorította félévezredes múltú iparunkat. Persze tévedés volna azt hinni, hogy ez speciálisan magyar jelenség; így van ez a világon mindenhol. Az élet kényelmesebbé vált, fiatalok és idősebbek egyre kevésbé gyötrik" magukat az olvasással. Minek is kellene hetekig olvasni egy több száz oldalas Jókai-regényt, ha filmen másfél óra alatt megnézhető? Vagy miért töltene bárki hosszú napokat könyvtárban a szükséges anyagok keresgélésével, ha az internet keresője pillanatok alall megtalálja? Nem vitás, ez így cinikusan hangzik, de - lássuk be - sajnos igaz. Mindannyian tudjuk, hogy egy-egy ágazat jövője annyit ér, amennyire és amilyen színvonalon biztosítani tudja utánpótlását. Ha a fiatal generáció elveszti érdeklődését, cs másfelé fordul, az a szakma biztos halálát jelenti. Könnyen belátható tehát, hogy elemi érdekünk ennek a kedvezőtlen folyamatnak a megállítása és megfordítása. A feladat nem kicsi jut benne szerep mindenkinek. Az egyik legfontosabb: a keretek megteremtése és a fő irányvonalak meghatározása. Ennek terhet MA«;YAR GRAFIKA

5 szövetségünk vállalta magára. A sajtóban megjelent cikkek nyomán - úgy vélem - felesleges a Tótfalusi Kis Miklós Szakközépiskola átalakításában végzett munka elmúlt négy évének ismertetése. De nem is ez a fontos. A lényeg, hogy tavaly szeptemberben a Fővárosi Önkormányzat döntött a korábbi iskola ún. kifutó rendszerű megszüntetéséről, és ezzel egyidejűleg egy közalapítvány felállításáról. Az alapítvány kizárólagos feladata a nyomdaipari szakmai képzés és továbbképzés országos szinten. Vezető testülete, a kuratórium többségében (hét tagból négy) nyomdászokból áll, akiket tagjaink delegáltak. Ugyancsak nyomdász a kuratórium elnöke is. A keretek tehát adottak. Mindez azonban kevés volna, ezért - a nyomdák megkérdezését követően - körvonalazódtak a legfontosabb irányelvek. Noha ezek is elhangzottak vagy megjelentek már, mégis érdemes - távirati stílusban - megismételni őket. Az alapítványi iskolában kizárólagosan szakképzés folyik, döntően érettségire épülve. A képzés gyakorlati része - amely mintegy 60%-ot képvisel - a cégeknél gyakorlott szakemberek felügyelete mellett történik, az iskola inkább az elméletre koncentrál. Zárójelben megjegyzem: ez a felosztás dominál az Unió országaiban is. Fontos momentum, hogy helyreálljon a szakma szerkezeli egyensúlya, és zömében gépmestereket, könyvkötőket képezzenek. A közismereti tárgyak és a gyakorlat oktatásának megszűnésével, illetve csökkenésével felszabaduló kapacitásokat a felnőttképzés és továbbképzés fejlesztésére lehet fordítani. Ugyancsak távlati cél lehet az iskola továbbfejlesztése regionális nyomdaipari oktatási centrummá; hiszen például Romániában semmilyen nyomdaipari képzés nincs. Ahogy említettem, ezek csak a keretek. Az új iskola vezetésére, oktatógárüájára és nem utolsósorban a szakma egészére hárul a feladat, hogy a szakképzést valódi tartalommal töltse ki. Valljuk meg őszintén: hajlamosak vagyunk rá, hogy valamiről beszéljünk, kritizáljuk, de ha cselekvésre kerülne a sor, rögtön számos, fontosabb dolgunk akad. Őszintén remélem, hogy az iskola esetében nem ez történik. Legyenek bár az iskola oktatói és vezetése bármennyire hozzáértők és elkötelezettek, a szakma kézzelfogható segítsége nélkül nem képesek eredményeket felmutatni. És itt nem elsősorban pénzről van szó! Az ugyanis, hogy a végzősöket meggyőzzük a szakma szépségéről és biztos jövőjéről, nem anyagi kérdés. Inkább odafigyelés és utánajárás. Elegendő volna, ha mindegyik nyomda a környezetében levő egy-két gimnáziumba elmenne az osztályfőnöki órákra vagy meghívná a végzősöket a nyomdába egy kis ismerkedésre. Egy-egy szépen kivitelezett, csábító reklámanyag csodákat tehet. Kis jóindulattal és összefogással az is megoldható, hogy mindez ne kerüljön vagyonokba. Aztán az sem elképzelhetetlen, hogy a termelésben részt vevő szakemberek - egy-egy napra kiszakadva a napi munkából - kiálljanak a katedrára és átadják ismereteiket a fiataloknak, akik később esetleg az ő beosztottjaik, utódaik lesznek. De ha valaki nem érez képességet vagy kedvet az oktatáshoz, sokat segíthet az elméleti tananyagok összeállításában, lektorálásában. A sor folytatható, egy a lényeg: belátható időn belül képzett szakemberek legyenek munkába állíthatók, akik képesek az egyre modernebb gépeken dolgozni. Természetesen az itt leírtak már megfogalmazódtak szövetségünk nagyvállalati szekciójának ülésén is. A nagy cégek vezetői - és nemcsak a budapestiek! - vállalták részüket ezekből a feladatokból. Bízom abban, hogy lesznek követőik más nyomdáknál is, hiszen a képzés mindannyiunk ügye, a mi felelősségünk. KELENYI ÁKOS főtitkári tanácsadó, Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség A nyomdászképzésról A magyar nyomdász szakemberképzés helyzetéről az utóbbi egy évben számos cikk jelent meg és számtalan előadás hangzottéi. Mindez azt jelenti, hogy e területen valami nincs rendben. Felméréseken alapuló elemzések, tervek és elképzelések születtek, melyeknek megállapításaival a nyomdászszakma túlnyomó része egyetértett. Ezt az álláspontot főleg a munkaadók, műszaki szakemberek támogatták. A képzés területén dolgozók -jórészt az oktatási törvény korlátai közé szorítva, a beiskolázás nehézségeit ismerve - fenntartásaikat és kétségeiket sorolták. A magam részéről most csak a nyomdász szakmunkásképzéshez fűznék néhány gondolatot. A fővárosunkban ez évben megvalósuló alapít- MAGVAK GRAFIKA

6 ványi szakmai képzés és nyomdai üzemi gyakorlat feloldhat egy sor oktatáspolitikai és anyagi jellegű problémát, de felvet számos egyéb olyan gondot, melyeknek tényleges súlyát csak a gyakorlat mutatja majd meg. Ezeket azonban már menet közben lehet és meg is kell oldani. Elég talán, ha közülük itt csak kettőt említek. Senki nem hiheti azt, hogy egy működletésiforma-váltás - önkormányzatiból alapítványiba - kevesebbe fog kerülni. Sőt! A pedagógusi és oktatói bérek szabadabb emelési lehetőségei a költségeket csak növelik. Hasonlóan költség- és időigényes a megvalósítható szakma- és továbbképző bázis kialakítása. A kiépülésig tartó átmeneti időszak veszteségének fedezésére az Alapító egyelőre nem sok hajlandóságot mutat. Másik nehezen feloldható gond a nyomdaipar számára kétségtelenül a legjobb megoldást jelentő érettségi utáni szakmunkásképzés tanulólétszámának feltöltése, mégpedig a nyomdák által igényelt szakmai összetételben és létszámban. A megfelelő módszerek és lehetőségek kialakítása c területen is időigényes feladat. Egy biztos! Az új helyzetet mind a képzés szereplőinek és finanszírozóinak, mind a fogadó nyomdaiparnak - amely a gyakorlati képzés költségeinek egy jelentős részét hajlandó átvállalni saját üzemeiben - egymásra utalva és közösen kell megoldaniuk. A fenti gondok megoldásával párhuzamosan érdemes szólni egy másik problémakörről. Egy új, naprakész" oktatási program megvalósítása a nálunk fejlettebb képzési rendszerű Európai Unióban {EU) is igen nehéz feladat. Ennek oka, hogy a számítógépes digitális technika és a világháló generációs forgási sebessége lényegesen gyorsabb, mint a szakmai képzés időtartama. Nem is szólva a tananyagok, jegyzetek, tankönyvek megjelentetésének gyakoriságáról. Tanulnunk kell lehal az EU-s küzdelmekből, törekedve arra, hogy csatlakozásunk idejére legalább az ő szintjüket elérjük. A legjobb módszernek az tűnik, ha már most elkezdjük a fellelhető szakmai képzési dokumentumok kiválasztását, megvásárlását, azoknak lefordítlalását - legjobb szakfordítóinkkal. Értelemszerűen ehhez meg kell keresnünk a finanszírozás lehetőségeit is, bevonva az esetleges elnyerhető uniós támogatásokat. Vegyük tudomásul azt is, hogy ennek a munkának a jövőben folyamattá kell válnia. Szakmai körükben évek óta beszélünk a továbbképzés, átképzés, másod-szakmai képzés rendszerének megvalósításáról. Ehhez azonban a nyomdaiparban eddig sem a szakmai-oktatási (gyakorlati) hátteret, sem annak tanterveit, oktatási segédleteit nem valósítottuk még meg. Létrehozásuk esetén ugyanis az ún. felnőttképzés sikerrel kiegészítheti a nyomdaipar által igényelt szakmunkás-összetételt, az alapítványi iskola felnőttképzési központtá fejlesztésével megoldódnak az intézmény finanszírozási gondjai, cs nem utolsósorban megteremtődnek az EU át- és továbbképzési elvárásai is. Megvalósításához haladéktalanul hozzá kellene fognunk. Jogosan felvetődhet annak kérdése, melyik szervezet alkalmas arra, hogy a kiknek mii kell tanítani" kérdésre a lehető legjobb választ megadja. Szerintem, a nyomdák véleményét és szakmai elvárásait Összegyűjteni képes és a legjobb szakembereknek fórumot adó Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület alkalmas erre a feladatra. A pedagógiai ismeretekkel is felvértezett egyetemi, főiskolai, szakiskolai oktatók állal lisztességes díjért elvégzett munkát az egyesület szakértői vagy azok csoportjai segítenék, ellenőriznék, bírálnák szakmai, nyelvi, korszerűségi szempontból. Elképzelhetőnek tartom a fordított felállást is, amikor az illően megfizetett egyesületi szakértőt vagy szakfordítót gyakorló pedagógusok bírálnak. Mint látszik, itt is az anyagi fedezet megteremtése az első lépés. Anyagi és szervezési kérdés a szakmai képzés minden szintjén az angol nyelv olyan mélységű oktatása, hogy a szakirodalmat első lépésben külső segítség nélkül minden szakember megértse. Az uniós szakaszos továbbképzési rendszer hazánkban történő bevezetése után az oktatás, így a szakma is a nemzetközi szinten is legkorszerűbb ismeretekre épülhet. Természetesen ezen - talán utópisztikusnak tűnő - elvárás mellett égetően szükségesnek tartom, hogy a mindenkori világszínvonalat követő, magyar nyelvű szakirodalom álljon rendelkezésre, melynek nyelvhelyességére szintén az egyesület szakértői vigyázzanak. FÖLDES GYÖRGY A nyomdaipar jövője nagy részben a mai oktatás és szakképzés színvonalától függ Magánvélemény és nyitott kérdések Bevezető A nyomdaipari oktatással és szakképzéssel kapcsolatos magánvéleményem az egy életen át megszerzett munkás és vezetői tapasztalatokon alapul, kérdéseim pedig a dolgok természetéből és belső MAGYAR GRAFIKA

7 ' logikájából következnek. Ezzel a témával állandóan foglalkozni kell, mert ez nem kampánytéma, hanem egy soha be nem fejeződő folyamat. Az egész téma arról szól, hogy milyen törvényszerűségeken alapszik a szakképzés, milyen logikai sorrendje van az oktatás tervezésének, szervezésének és hogy milyen feltételek teljesülésétől függ és hogy mi módon kell /lehet biztosítani a kitűzött célok eléréséhez szükséges feltételeket. Az iparunk, oktatási szempontból, most olyan döntési helyzetben van, amikor sem tévedni, sem pedig nem odafigyelni nem szabad. Ebben az iparban ilyen tekintetben már volt épp elég rossz döntés. Ilyen volt például, amikor a felelős vezetők nem ismerték fel az ofszeteljárásban rejlő előnyökéi, sem azt, hogy milyen irányba halad a fejlődés, és erőltették a magasnyomtatás, mélynyomtatás előtérbe helyezését. A mostani döntéshozatal során ismét nagy hibákat lehet elkövetni, ha nem vigyázunk! Az elektronika, digitalizáció és az informatika gyors térhódítása közepette egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy a ma használt eljárások még ebben a formában vagy egyáltalán életben lesznek-e egy évtized múltán, vagy sem. Pedig a mostani döntések során hosszú ideje vajúdó kérdésekre kell megadnunk a válaszokat. A feladatkijelöléssel és -megoldással kapcsolatos lépéseket a magam részéről a következő sorrendűnek tarlom: - az oktatási célok meghatározása; - az oktatási célok elérési feltételeinek meghatározása; - a feltételek biztosításához szükséges materiális, humán és pénzügyi fellélelek biztosítása és az ezzel kapcsolatos tervezési-szervezési feladatok kijelölése; - ütemtervek készítése, határidőzítés és a felelősök kijelölése; -a megvalósítás. Ilyen és ehhez hasonló kérdések tisztázása nélkül semmibe nem szabad belefogni. Emberi erőforrás beruházásról lévén szó, az egészet a beruházási szabályokra vonatkozó előírások figyelembevételével kell lebonyolítani. Ez a magyarázata annak, hogy a felelősök kijelölése is feladatként jelentkezik. Gazda nélkül általában semmi nem szokott menni. A döntésekéi nagyon megnehezíti, hogy a nyomdaipar ma sem szervezetileg, sem pedig technológiailag nem olyan egységes, mint korábban volt. A számítástechnika páratlan új lehetőségeket kínál, de új típusú problémákat és konfliktusokat is előidéz. Ráadásul a nyomdaipar ma erőteljesen függ a külföldi anyagoktól, termelő- és ellenőrző berendezésektől, továbbá az ezek létrehozására irányuló ugyancsak külföldi fejlesztések, kutatások eredményeitől. Mindezek olyan nyitott kérdések, amelyekre valakinek egyszer választ kell adnia, és jobb, ha ezt mielőbb megtesszük. Az oktatási célok meghatározása A szakoktatás és szakképzés tervezésének és szervezésének első lépése, amely minden további lépés alapfeltétele: az oktatási célok meghatározása. Ennek során egyfelől a szükségletekből kell kiindulni, abból, mire van ma (és beláihaló időn belül később) szüksége a nyomdaiparnak. Ehhez kell igazítani a tananyagot, tantervet, az oktatási tematikákat és tankönyveket, továbbá a cél eléréséhez szükséges materiális, emberi és pénzügyi terveket. Másrészt pedig azt is el kell dönteni, hogy mit akarunk később elérni, milyen fejlesztési elképzelésekkel kell számolnunk. Ezekkel kapcsolatban is rengeteg a feltétlenül megválaszolandó kérdés. A tananyag és az ismeretszint meghatározása A vállalati igények megismerése és annak figyelembevétele mellett a tananyag összeállításakor a végzős hallgatók későbbi elhelyezkedési lehetőségeit is számításba kell venni. Hiba lenne csak elméleti képzésű szakembereket világgá engedni. A gyakorlati képzésnek viszont súlyos dünlési és anyagi vonzatai vannak, akár a nyomtatás digitális előkészítési (pre-press) vagy nyomtatási, akár pedig a nyomatol lovábbfeldolgozó technológiákról, illetve berendezésekről legyen is szó. Az oktatandó tárgyak között rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítok a minőségbiztosításnak és a vele összefüggő, a hazai szabványokat leváltó nemzetközi szabványok ismeretének. A tananyag meghatározása során már most arra 10 MAGYAR GRAFIKA

8 is gondolni kell, hogy mi legyen majd a végzősökkel az elsajátított tananyag elavulása utáni időben! Az ipari üzemek létszámigényének felmérése alapján valószínűleg megtervezhető a hallgatói létszám ís. Ennek ismerete nélkül potenciális munkanél kül i -képzést végezhetünk! A tananyag-meghatározás után dönteni lehet arról is, hogy a többségében elavult mai tankönyvekel milyenek váltsák fel: hazai szerzők önálló művei; külföldi tankönyvek figyelembevételével írottak vagy külföldi lankönyvek fordítása?! A volt KGST-államok közül annak idején a magyar szakmai tankönyvek színvonala volt a legmagasabb (az NDK-l is megelőzve!). Szerintem, ma követendőnek tarthatjuk a Heidelberg ilyen irányú tevékenységét és oktatási színvonalát. Célszerűnek tartanám kikérni a nyomdák tananyaggal kapcsolatos véleményét is. Az oktatókat csak ezen ismeretek birtokában kellene kijelölni! A tanulmányi idő hosszát én kétévnyi időtartamban látom megfelelőnek. A materiális feltételek biztosítása Értesülésem szerint a szakoktatást a Tolnai Lajos ulcai épületben tervezik beindítani, ismerem ezt a helyet, ezért állítom, hogy ez erre a célra nem alkalmas. Szerintem, e célra ergonómiailag megfelelőbb helyet kell biztosítani (természetes fény, szellős körülmények stb.). Ismeretes, hogy korunkban az emberi teljesítményt és képességeket nagymértékben a rendelkezésre álló eszközök határozzák meg. Ezért sem mindegy, hogy egy nyomtatás-előkészítésre, nyomtatásra és termék-továbbí'eldolgozásra oktató intézményben milyen és mennyi eszközt, milyen körülmények közölt biztosítunk. A pénzügyi szükségletek felmérése és a feltételek biztosítása Megítélésem szerint, olyan költségterveket kell készíteni, amelyek nemcsak az oktatási célok megvalósításának szolgálnak fedezetül, hanem biztosítani tudják a folyamatos fenntartást és a továbbfejlesztés lehetőségeit is. Tisztázni kell, hogy a költségek fedezésére milyen állami, önkormányzati, európai uniós források milyen ütemezésben állhatnak rendelkezésre. Tisztázni szükséges, hogy a hazai nyomdák és a külföldi beszállítók milyen terheket hajlandók vállalni a szakoktatás érdekében. Mivel a piacgazdaságban mindennek ára van, azt is tisztázandónak tarlom, hogy milyen bevételek származhatnak a tandíjból. Összefoglalcí A kitűzött célok elérésének számos változata lehetséges. Csak egyet nem szabad elfelejteni: a nyomdaipar jövője nagy részben a nyomdaipari oktatás és szakképzés színvonalától függ! KELEMEN EORS Pytbeas Kiadó és Nyomda Döntő lehet az oktatásban, hogy a szakmai alapokat az indulással megismerjék A humán feltételek biztosítása Az oktatás és képzés felelősségével megbízott tanárral szembeni jogos elvárás az, hogy az általa átadni kívánt szakmát elméletben és gyakorlatban egyaránt jól ismerje, tájékozott legyen annak a folyamatban lévő változásaival, de lalán még ennél is fontosabb, hogy kitűnő kapcsolatteremtő és pedagógiai képességekkel rendelkezzék! A tanulóval kapcsolatos elvárások között, az előtanulmányai során elért eredmények mellett, az érdeklődést, a művészeti és műszaki rátermettséget, a magyar nyelv ismeretet és a jó nyelvérzéket tartom fontosnak. A képzésnek szerintem, ma már az általános iskolában kellene kezdődnie. A mosl felnövekvő gyerek már szinte hozzánő a számítógéphez, ahol azonnal szembetalálkozik a formakészítés legtöbb alapelemével a betű, a sor, a sorcsoport, a kép, az oldal, a grafikai elemek, a szín stb. gyakorlati alkalmazásával. Tervet kellene kidolgozni, talán az írás és a rajzoktatás keretein belül ezek történelmi MAGYAR GRAFIKA 11

9 hagyományiról és a konkrét gyakorlati alkalmazásokról, hogy később önmaga szabjon gátat az eszközök tobzódásának. A szakmunkásképzés a szakmai hagyományokra kell hogy épüljön, kiemelve azok ma is érvcnyes törvényszerűségeit, ugyanakkor külön fejezetet érdemelne az oktatás tanmenetében a szakmatörténet. A formakészítésben kiemelt szerepet kapjon a nyomdai helyesírás, a tipográfia, a képszerkesztés, a színtan alapjai, az alkalmazott applikációs programok megismerése; de ne ez legyen az oktatás célja, mert ez már könnyebben megtanulható később is. Ennél fontosabb a munka módszereinek oktatása, azaz hogy hogyan szervezze meg a feladatait. Ma már újra NYOMDÁSZOKRA van szükség. A szakmából teljes mértékben hiányzik a gyártás-előkészítő és a műszaki szerkesztő, pedig ezekre az ismeretekre már most nagy szükség van. A nyomdák újra fölveszik az előkészítést és a kötészetet az alacsonyabb példányszámokra. A szakképzés képtelen az aktuális igényeket kielégíteni, úgy tűnik, hogy rugalmatlan. Talán meg lehetne kísérelni egy általános alapképzést a rokon szakmákban, ahol a szakosodás csak az utolsó évben történne meg. A felsőfokú képzésben alapkövetelmény kellene hogy legyen valamilyen szakképesítés, mert szakmai alapismeret hiányosságait tapasztaltam azoknál a kollégáknál, akiknek (főiskolai) szakdolgozatát közelebbről megismertem. Talán követelmény lehetne a jelentkezésnél, illetve lehetőségei kellene adni a szakképesítés nélkülieknek, hogy az első évben a főiskola melleit - amikor úgyis főképp általános tárgyakat tanulna - egy gyorsított szakmunkásképzésen vehetnének részt. Az EU életfogytiglan" szakképzési programját nem ismerem, de ha sikerült valakivel megszerettetni, hivatássá tenni a szakmáját, talán nem szükséges külön programot szervezni. A szakmai adatbankra nagy szükség volna, talán egy folyamalosan szerkesztett nyomdaipari enciklopédia formájában. A szaklapok szerepe az oktatásban! Szerinlem óriási szerepe lenne. Elsősorban a szakmai példamutatásban. Másodsorban a szakmai versenyek szervezésében. A fiatal szakmunkások megjelenési lehetőségében. Külföldi Ösztöndíjak, cseretanulók szervezésében, a kapcsolódó szakmai oktatási ágazatok, mint a papíripar, az iparművészet, a betűművészet, a fotóművészet bemutatásában, ismertetésében. KUNYIK CSABA Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron Változik a szakmai oktatás Amióta szakmák léteznek, fennáll az igény, hogy a szakmai képzettséggel bíró munkatársak az adott kor szintjének legmagasabb fokú célirányos tudásával rendelkezzenek. Korunk felgyorsult technológiai, technikai fejlődése sem reagál másként. A ma szakemberének azonban jóval nagyobb kihívásokat kell legyőznie. Mint arról a Printexpo ideje alatt rendezett konferencián is sok szó eseti, a nyomdaipari szakmai oktatás alapjaiban változik meg. A következő tanévtől a középiskolai képzési rendszer gyökeres átalakuláson megy keresztül. Ám nemcsak a szakmunkás-bizonyítványt, hanem a felsőfokú képzettséget szerezni vágyók is új választási lehetőséggel gazdagodnak. Itt most az új felsőoktatási törekvésekről írok. A nemrég lezajlott felsőoktatási integráció kapcsán több új kar, szak jött letre, képzési tematika változott meg. Az összevont egyetemek, főiskolák indíthattak olyan eddig nem létező képzési formát, melyekre szerintük, illetve a szakmák szerint van, lesz kereslet. Ilyen átalakuláson ment keresztül a soproni egyetem is. Az intézmény mai neve Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME). Egyetemünk Faipari Mérnöki Kara (FMK) az integráció folyamatának lezárása után a szervezetében működő Cellulóz- és Papírtechnológiai Tanszékét kívánta bővíteni. A fejlesztés iránya a könnyűipar minden olyan szegmensére kiterjed, amelynek felsőoktatási bázisa már kialakult, de egyetemi szintű oktatása még nem. A Magyar Akreditációs Bizottság (MAB) felé benyújtott pályázatunk sikerrel járt. Ennek folyományaként Sopronban elindulhat a tízszemesztercs, nappali tagozatos Okleveles Könnyűipari Mérnöki Szak. Mint arra már utaltam, az egyetemekről kikerülő frissdiplomásokkal szemben nagyon nagy elvárásokat fogalmaz meg a mindennapi szakmai élet. Lassan nálunk is az EU követelményeinek megfelelő szakemberekre - valamint azok képzésére - lesz szükség. Az új oktatási rendszer kialakítása szintén feltétele a csatlakozásunknak. A KMF-ről kikerült évfolyamtársaimról és magamról is tudom, hogy eddigi végzettségünk messze nem elég. Cégeink elvárják a magasabb fokú, nemcsak hivatásunkkal szorosan kapcsolatba hozható ismereteket, hanem azok használatai munkánk közben. Rendben is van, hiszen a mai világban a csak egyirányú képzettséggel rendelkező diplomások (mi könnyűipari mérnökök 12 MAGVAR GRAFIKA

10 is) mindinkább kiszorulóban vannak, ha versenyhelyzetbe kényszerülnek. Példa erre a nem kevés, nyomdaipari végzettséggel nem rendelkező munkatársunk. (Az elmúlt nyálon úgy tapasztaltam, hogy a papíripar is hasonló cipőben jár.) A piaci versenyhelyzet éles kihívásaival küzdő cégvezetők sok cselben képzik tovább fiatal munkatársaikat. Általában kél irány mérvadó. A könnyűipari okleveles mérnöki kiegészítő, vagy valamilyen gazdasági végzettség megszerzése. Harmadik út lehet esetleg az informatikai továbbképzés. Természetesen a nyelvi továbbképzésekre is rengeteget kell fordítani. Szakmai fejlődés egyértelműen kell, ennek folytonos fenntartása vitán felüli. Ami viszont a gazdasági képzést illeti, sosem árt előre meggyőződni arról, hogy a drágán megszerzett papír mit is ér valójában. A nyelvtudás hiánya pedig korunkban nem lehet a munkavégzés, a munkahely megszerzésének akadálya. Néhány szót ejtenék arról, hogy miért jó a Nyugat-Magyarországi Egyelem képzési rendszere. Az öt évig lartó képzés lehetőséget nyújt arra, hogy egy kemény, általános alapozás után több idő jusson egyrészt a minél aktuálisabb szakmai ismeretek, másrészt az egyéb ismeretanyagok elsajátítására. Gondolok itt például egyetemünk gazdasági, gazdálkodási képzésére. Közgazdaság-tudományi karunk mérnökközgazdász kiegészítő képzése nem pusztán azért jó, mert egy következő képzést, végzettséget nyújt, hanem azért is, mert a hallgatóink ezt anyacgyetemükön" szerezhetik meg. Olyan körülmények közöli, melyek már nem támasztanak ismeretlen feltételeket a jelentkezők elé. Idegennyelvi Központunk a régió vizsgaközpontja is egyben, amely szavatolja a színvonalas nyelv- és szakmai nyelvoktatást. A Faipari Mérnöki Kar februártól indította újra a néhány évig szüneteltetett öt féléves kiegészítő képzést. A szak szintén levelező rendszerű képzéssel okleveles könnyűipari mérnöki végzettséget nyújt. Ahhoz, hogy az új Okleveles Könnyűipari Mérnöki Szak szeptembertől beindíthassa nappali tagozatos képzését, sok segítségre és támogatásra van szükségünk. Meg kell teremtenünk a színvonalas oktatást nyújtó tanszéki bázisunkat. Ehhez a nagyon kemény munkához kérjük a szakma támogatásai. A Printexpón már több céggel felvettük a kapcsolatot, de ennyi idő nem volt elég ahhoz, hogy mindenkivel beszélgethessünk. Az új szak nevében köszönöm a nem kevés pozitív visszajelzést. Kérek minden kedves kollégát, hogy ne zárkózzon el egy a szakmai jövőt befolyásoló beszélgetés elől. Igyekszünk mindenkit a legrövidebb időn belül megkeresni. LANGO JÁNOS műszaki igazgató, Grafit Pcncil A korszerű tanulóképzés szakmánk alapkérdései közé tartozik Az én fiatal koromban a tanulók a szakmai képzést a nyomdákban kapták, az elméleti oktatást pedig az iskolában. Én érettségi után kezdtem el a szakmunkásképzőt. Akkor a hét egy napja volt iskola, a többi napot a gépteremben töltöttük; gépek mellé beosztva, többnyire segédmunkásként. Ennek a rendszernek a hátránya, hogy a gyakorlati, szakmai ismeretek elsajátítása nagyban függött attól a gépmestertől, aki melle beosztották a tanulót; annak szakmai tudásától, lelkiismeretességétől. Az oktatónak különösebben nem volt érdeke a szakmai ismeretek átadása, hacsak nem gondolkodott hosszabb távon, ugyanis a jól tanított inas az ő munkáját tehette könnyebbé. A siker nagymértékben függött az adott tanulótól, hiszen a termelési körülmények közölt nagyon sok ismerethez lehetett hozzájutni. A fiatalok integrálódtak a közösségbe. Szakmai, emberi, üzemi tapasztalatokat szereztek, s ezek szakmunkássá válva nagyon komoly segítséget jelen lettek. A rendszer hiányosságai ellenére működött, bizonyítja ezt az a tény, hogy az inasok nagy százaléka az utolsó tanulóévberi már képes volt önállóan dolgozni. Volt szerencsém megtapasztalni egy másik rendszert is. Annak idején létrehoztunk a Zrínyi Nyomdában egy gépmester tanműhelyt, hogy kiküszöböljük az előző rendszer hiányosságait. Igazán korszerű, új gépekkel, kulturált körülményekkel, képzett okta- MAGYAR GRAFIKA

11 lókkal, lírdekes módon, ennek a rendszernek löbb hátránya volt, mint előnye. A tapasztalatok szerint az innen kikerült szakmunkások nagy százaléka nem maradt a nyomdában, hiányzott az a fajta kötődés, amit az előző rendszer biztosított. Jól képzett szakmunkásokat adlunk a kis nyomdáknak, hiszen a tanműhelyben Dominantok, Romayorok voltak, míg a gépteremben Bl-es többszínes nyomógépek. A felszabadult szakmunkást jó pénzért elvitték, ők pedig inkább választották az általuk ismert géptípusokai, mint az ismeretlen nagygépeket, és mivel emberi kötődéseik sem voltak, könnyű szívvel váltottak. Nagyon hasonló helyzetet produkált a központi tanműhely létrehozása. Innen tanulót gyakorlatilag nem lehetett kapni, így onnan már a kész szakmunkások kerültek a nyomdákba, magukon viselve az egész képzési forma összes hiányosságát. Mi a megoldás? Mindkét forma pozitívumát kellene összegyúrni. A központi tanműhelynek csak akkor van értelme, ha olyan élvonalbeli műszaki berendezésekkel működik, amelyek hál' istennek ma már a nyomdák nagy részében jelen vannak. Véleményem szerint, az érettségi utáni kétéves oktatási forma a legmegfelelőbb. A tanulókat a nyomdák vegyék fel - ismerve saját munkaerőigényüket - és iskolázzák be a laninlézetbe. Féléves intenzív alap- és gépismeret után, amit a tanműhelyben sajátítanának el, visszakerülnének a nyomdába. Ekkor lépne életbe a négy nap szakmai ismeret a nyomdában és egy nap elmélet az iskolában. Az iskolának a nyomdákkal közösen kell kidolgoznia egy olyan rendszert a gyakorlati oktatás korszerű lebonyolítására, amely tartalmazza azokat az előírásokat, feltételeket, amelyek betartása a nyomdák számára kötelező érvényű. Fontos volna, hogy csak az a nyomda képezhessen tanulót, ahol a feltételek adottak (csak annak legyen jogosítványa"). így biztosítva lenne az a fajta képzési forma, amely eleget tud tenni a fiatalok jó színvonalú képzésének és a nyomdák munkaerőigényeinek. MALATYINSZKI JÓZSEF Nyomdász szakképzés Békéscsabán Az indulás A békéscsabai nyomdabázis - a Tevan-nyomdából lett Békési Nyomda, majd Kner Nyomda - az ötvenes éveklől indull el az ígéretes fejlődés útján. Az építési és technikai beruházás biztosítása után természetszerűleg elképzelhetetlen lett volna az emberi tényező, a szakképzés nélkül belevágni a nagy vállalkozásba. Ehhez adott alapot a szakközépiskolai képzésforma - az évi 111. törvény -, valamint a bátor kezdeményezők akarata, Azokban a bizonyos Ötvenes években a Békési Nyomda még csak iparitanuló-képzésrc és felnőtt átképzésre korlátozta az utánpótlás-nevelést. így ment ez 1964-ig, amikor az országban másodikként megindult a szakközépiskola kéziszedő tagozata. Nagyon alapos toborzás, egészségügyi vizsgálat és ún. pályaalkalmassági vizsga előzte meg a felvételt. Rendkívüli érdeklődés övezte az indulást, végül 35 tanuló ült be az iskolapadokba. Az első évfolyamon a heti 37 órából 20 volt közismereti, 5 szakmai elméleti, 12 szakmai gyakorlati. míg az év végén 168 óra nyári termelési gyakorlat következett. Az induló iskolatípust 4+2-es iskolának hívták (4 nap elmélet, 2 nap gyakorlat). Bázisiskolánk a Rózsa Ferenc Gimnázium volt, a tanműhelyt külön épületben rendeztük be, közel az iskolához. Az 1965/1966-os tanévben bőv ült a szakközépiskola: új tagozat indull, a magasnyomő gépmesteri osztály. Egészen 1978 szeptemberéig az országban csak Békéscsabán oktattak gépmestereket szakközépiskolában. Derekas munka volt az új Az iskola és a tanműhely látképe 14 MAGYAR GRAFIKA

12 műhely kialakítása, a helyi adotlságokra szabott tanterv kidolgozása (amelyet a Művelődésügyi Minisztérium változtatás nélkül jóváhagyott), a még aktívabb tanulótoborzás. Ttt is volt felvételi vizsga. Ettől kezdve párhuzamosan vagy megosztva indultak évről évre a szakmai osztályok. Az oktatási reformok útján Alig telt el négy év, amikor új rendelet jelent meg a szakközépiskolák átszervezéséről: az eddigi 4+2-es rendszerről 5+l-es formára. A végrehajtási utasítás késedelme, a tanterv-előkészítő munkák elhúzódása miatt az átállás csak az 1971/1972-es lanévben történt meg. A beinduló, középfokú képzési célú, ún. szakmacsoportos szakközépiskola óraterve, tananyaga lényegesen eltért a korábbitól. A kéziszedő szakma helyett belépett a formakészílő szakmacsoport, a magasnyomó gépmester szakma helyett a nyomtató szakmacsoport. Az elméleti órák száma megnövekedett, a gyakorlati foglalkozás heti két napról egy napra csökkent. Az új lantervet az érdekelt nagyobb nyomdák ellenkezéssel fogadták, mondván, hogy nem középfokú képzettségű szakemberre van elsősorban szükségük, hanem szakmunkásra. A nyomdai ellenkezés végül is bizonyos célt ért el. Az átszervezésről 1974 végén született döntés, hogy a tanulók az érettségi vizsgájukkal együll ismét szakmunkás-bizonyítványt is kapjanak. Az 1978/1979-es tanévben a szakközépiskolákban újabb oktatási reform indult be. Jelentős változás, hogy új országos szakmai jegyzék jelent meg. Új szakmák: monlőr, síknyomó gépmester, nyomdai fényképész, nyomdai rctusőr, cinkográfu s-m arató, nyomdai fénymásoló, mélynyomó-maraló. íme az 1978/1979-es tanévben már így indult Csaba: 1 teljes osztály kéziszedő, 2/3 osztály magasnyomó, 1/3 osztály síknyomó gépmester. Megint egy fordulat a 24/1965. törvényerejű rendelet nyomán: megszűnt a nyomdaipari technikum - ennek enyhítésére a Könnyűipari Minisztérium a 3/1972. (VII.sz.) számú rendelettel a szakközépiskolát végzettek számára lehetővé tette a technikusminősítést. Az első ilyen vizsga megszervezésére és lebonyolítására 1975-ben a békéscsabai szakközépiskolát jelölték ki. Talán mondanunk sem kell, hogy a reformok sora azóta sem szűnt meg, hanem a kor követelményeinek megfelelően tovább folytatódott. Géptermi részlet Személyi és tárgyi változások A szakközépiskola indulásakor kialakult gyakorlat volt, hogy a gyakorlati és szakmai elméleti órákat a Kner Nyomda szakemberei látták cl. Az első változás 1973-ban történi, amikor Kovács Sándor főállású mérnök-tanár, aki az iskola első végzős osztályának tanulója volt, került állományba, majd 1978-ban igazgatóhelyettes lett. Az említett kezdet további szakemberekkel folytatódott, majd lól elkezdődölt a szakmai gyakorlati munkaközösség kiépítése is. A Kner Nyomdából kikerülő oktatóknak a tanműhely lett a munkahelye, így főállásban foglalkoztak hivatásukkal ben jelentős változás történt: a 16/1979. (V. 10.) megyei tanácsi határozat elrendelte az iskola önállóságát, a Rózsa Ferenc Gimnáziumtól való elszakadást. Megszületett az új név is, amikor augusztus 31-én felavatták az iskolacentrumban az új iskolaépületet: létrejön a Tevan Andor Nyomdaipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola. Az önálló intézmény első igazgatója Mitykó János lett februárjában történt az új iskola életének első nagy változása. Közel kétéves tárgyalássorozat eredményeként az eddig Kner Nyomda kezelésében lévő tanműhely iskolai kezelésbe ment át. A gyakorlati oktató és kisegítő személyzet is az iskola állományába került. A tanműhely vezetőjévé Steigerwald Ernőt nevezte ki az iskola vezelésc. Törtenetünknek ezen a pontján illő felsorolni a tanműhely, illetve iskola indílása óta szereplő vezetőket. Az alapítás Malalyinszki József nevéhez fűződik, aki a nyomdaipari beosztásán túlmenően között látta el a vezetési. Utána főállásában rövid ideig Bagdi László, majd Sándor István ( ) és Molnár János ( ) vezette a tanműhelyt. Sajnálatosan az új iskolaépület avatása nem járt együtt a Kossuth téri tanműhely egyre szűkebbnek MAGYAR GRAFIKA 15

13 KönyvkíJtötanulók munkában és elmaradottnak mutatkozó helyiségeinek megszüntetésével és az új felépítésével. Erre csak 1986-ban került sor. Ma már korszerű épületegyüttessel büszkélkedhetünk. A kezdeti években jellemző volt, hogy az iskolába való bejutáshoz felvételi vizsgán kellett eredményesen szerepelni (részben a nagyszámú jelentkezés miatt is). A felvételi vizsga később megszűnt. Az iskola vonzásköre fokozatosan kibővült, lényegében országos lett, hiszen például a tanműhely építéséhez Dabas, Szolnok, Kecskemét, Nyíregyháza nyomdái is hozzájárultak. Később persze voltak évek, amikor problémák adódtak az alacsony jelentkezési létszám miatt, javítani kellett a tájékoztató munkát. Az iskola szülelésének huszadik évfordulójára megjelent a Kner Nyomdaipari Múzeum Füzetei 10. száma. Ebből érdemes idéznünk néhány adatot. Először is azt, hogy a Tevan-iskola igazán szerencsés az országos szakmai lanulmányi versenyeken. A füzetből megtudhatjuk továbbá, hogy az iskola elvégzése után a tanulók 65-70%-a a nyomdaiparban helyezkedik el. Az elmúlt húsz év alapján elmondhatjuk - írja a szerző -, hogy a szakközépiskolások alkotják a Kner Nyomda törzsgárdáját, sőt közülük nyolc nyomdamérnök van a Knerben. Interjú az elmúlt tizenöt évről Idézet a Békés Megyei Hírlap június 4-ei számából: Az oktatási miniszter tizenöt nyugdíjba készülő békéscsabai pedagógus munkáját jutalmazta Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel. Németh Lajost, a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola nyugdíjba vonuló igazgatóját külön köszöntötték. Kiemelték, hogy tizenöt éves vezetése alatt színes és nyitott iskolát teremtett..." Ez alkalomból beszélgettünk az iskola másfél évtizedéről Németh Lajossal. Ez a magyar-történelem szakos középiskolai tanár igazi nyomdásszá lett. A hatvankét éves ember korát meghazudtoló temperamentumos, energikus fellépésével úgy idézi fel az elmúlt tizenöt évet, mintha most kezdené ben, amikor átvctle az iskola vezetését, 260 tanuló volt - ez középiskolának kicsi! Ezért kellett a szerkezetváltás: elindult a gimnáziumi képzés. Az igény természetes volt, hiszen akkor még csak a Rózsa Ferenc Gimnázium létezett a városban (ma már négy van). És az idén az iskola létszáma eléri az ötszázat. Lássuk tovább a fejlődés tényezőit! 1988-ban a meglévő nyolc tanterem mellé újabb nyolc épült. A nyomdászképzés fő elve az volt, hogy ne az utcának neveljék a fiatalokat, ezért csökkentették a szakközepes létszámol. Mennyiség helyett minőséget adni - ez abban is megnyilvánult, hogy 1991-ben a Tevan- iskola alkotta meg a kiadványszerkesztő szakma tantervét (kép- és szövegszerkesztés), és sorra szüntette meg az elavult szakmák képzését ben az addig hároméves könyvkötő szakmunkásképzést négyéves szakközépiskolai rangra emelték. Az utóbbi években jó néhány problémával kellett megküzdeniük. Az iskolába zömmel közepes tanulók jelentkeznek; felvételi vizsga régen nincs. A nyomdászszakma tankönyvvel való ellátottsága rossznak mondható. (Erről később külön cikkben kell írnunk!) Ezt az állapotot javítandó Kovács Sándor igazgatóhelyettes három tankönyv megírásával igyekezett ellensúlyozni az utóbbi 2-3 évben. A pénzügyi bázis korlátozott, gépbeszerzésre költségvetési támogatás nincs. Négy forrásra lámaszkodik az iskola: tanulói fejkvóta a városi önkormányzattól, produktív termelői tevékenység, a cégektől kapható szakképzési támogatás és végül pályázatok. Az iskola vezetése, a nevelők, szakoktatók büszkék arra, hogy az intézmény a mai, rohamosan fejlődő világunk nyomdai, technológiai kihívásait sikeresen állja; ezt bizonyítják többek között a szakmai tanulmányi versenyben elért kiváló eredmények és a tanulókat foglalkoztató nyomdák elismerései. Az iskola jövője Két olyan tényezőről kell szólnunk, amely ezt a kérdést befolyásolja. Az egyik az, hogy többen meghúzták a vészharangot a korábbi nagy támogató, a Kner széthullása miatt. Németh Lajos optimista, hiszen a régió nyomdaipara fejlődik, és van 16 MAGYAR GRAFIKA

14 Az egyik számítógépes terem jövője ennek az iskolai intézménynek, amely egyike az ország három nyomdaipari szakközépiskolájának. A másik szempont a 2001/2002-es tanévtől bevezetett új szakképzési rendszer. Knnek summázott lényege a következő: a gimnázium négy eve után a diák érettségizik, majd vagy lovább tanul, vagy megkezdi a kétéves nyomdászképzést. Úgy is lehet, hogy felvételt nyer valamelyik felsőfokú intézménybe, ott két év halasztást kér, és ezalatt elvégzi a nyomdaiparit. Tekintsük át most a szakképzési rendszert. A négy év általános képzésen belül az 1. és 11. évfolyamban orientációs képzés folyik, míg a III-IV. évfolyamban szakmacsoportos (elmélet +5 óra gyakorlat). A gimnáziumi érettségi után a szakmai két év 40%-a elméleti, 60%-a gyakorlati képzéssel telik. Németh Lajos jónak ítéli a rendszert, mert a tanulók érettebbek lesznek, biztosftottahb az átjárás az iskolatípusok között. A Tevan-iskola - amely mára már nem csak ismert, hanem elismert is - felkészült a jövő kihívásaira! Sok sikert kívánunk az iskolának, és személy szerint Németh Lajosnak, a nyugdíjba vonuló igazgatónak. SZENTENDREI ZOLTÁN igazgató, Prospektus Nyomda Véleményem a magyar nyomdász szakképzésről Szakmunkásból az ország egyes területein, ahol az oktatásnak jelentős hagyományai vannak, a nyomdák bőséges utánpótlással rendelkeznek. A fővárosban, valamint a gazdaságilag fejlettebb térségekben, annak ellenére hogy van oktatás, nem nagyon találni jelentkezőt az iskolákba. Azokban a régiókban, ahol egyáltalán nincs szakképzés, természetesen még nagyobb a gond. A magyar munkaerő nem elég mobil, és legfeljebb a főváros irányába mozdul el. A szakember-utánpótlással rosszul ellátott nyomdáknak rá kell ébredniük, hogy helyetlük senki nem fogja megoldani a problémáikat és nem lehet állandóan a konkurenciától átcsábítani a szakmunkást, mert ettől még a térségben nem lesz több belőle. Előbb-utóbb rákényszerülnek az együttműködésre, és arra, hogy közösen oldják meg a valamennyiüket érintő problémákat. Erre fórumot a szakmai szövetség kellene, hogy biztosítson részünkre. Sajnos, ezen nyomdák döntő többsége nem tag, így sem információval nem rendelkeznek, sem alkalmat nem találnak az együttbeszélésre, A felsőoktatásról nincsenek pontos statisztikai adataim, de van egy olyan sejtésem, miszerint a főiskolán végzettek alacsony százaléka dolgozik nyomdákban. Ennek okát abban látom, hogy a végzősök a diploma megszerzéséig rendszerint semmilyen gyakorlati ismerettel nem rendelkeznek, ebből következően félnek nyomdába jelentkezni, ahol persze egyből eredményeket várnának tőlük. Azon kellene elgondolkodnunk, hogy a tanulmányaik alatt, esetleg előtte, hogyan szerezhetnének gyakorlati alapismereteket. Egyet biztosan tudok: megveheljük a legkorszerűbb berendezéseket, technológiákat; az csak annyit fog érni, amennyit a rajta dolgozó szakembereink kihoznak belőle.' Minden nyomdatulajdonosnak, illetve első számú vezetőnek elemi érdeke a képzés. Elképzelésem szerint, a képzési igényeket a Szakmai Szövetségnek kellene megfogalmaznia, míg tartalommal a MTESZ-nek (PNYMEnek) kellene megtöltcnie. Tehát a két szervezetnek szorosan együtt kell működnie. Természetesen, a folyamatos továbbképzést MAGYAR GRAFIKA 17

15 ugyanolyan fontosnak tarlom, mint az első képzést. Az, aki húsz évvel ezelőtt járt iskolába, nem sokat tanulhatott abból, amire most szüksége lenne, és ez így lesz a jövőben is. Ezt részben megoldják a szakmai folyóirataink, illetve az esetenkénti szakmai előadások. Hogy erre milyen igény van, jelzi az a siker, ami az elmúlt évben a Goodwill, vagy ezt megelőzően a Heidelberg rendezvényeit kísérte. Szerintem, ehhez hasonlókat (mint eddig is tette) a MTESZ-nck kell koordinálnia az erre vállalkozó beszállítók, illetve a főiskola közreműködésével. Az oktatás átgondolásánál nem szabad megfeledkezni arról a jelentős létszámról sem, akik a nyomdaiparban dolgoznak, de végzettségük nem ezirányú. Érdekes lenne egy felmérés, vajon hányan vannak ők és vajon igényelnénck-e valamilyen átképzési, illetve képzést. Összefoglalva: a szakképzés minden szintjét kulcskérdésnek tartom. Haza vizeinken még csak elvagyunk egymás közt, de az EU-csatlakozást követően újabb versenytársakkal találkozunk, ahol ha nálunknál jobb a képzés, akkor csak vesztesek lehetünk. Lehet, hogy már elkéstünk? ZENTAI CSILLA humánpolitikai és oktatási osztályvezető, Alföldi Nyomda Néhány gondolat a nyomdaipari szakképzésről Az oktatás jelenlegi helyzetéről A nyomdaipari szakképzés állapotában egyaránt tetten érhetők az iskoláztatás általános helyzetéből, valamint az iparág sajátosságaiból származó jelenségek. Az oktatásban az elmúlt években számos változás történt. Egymásba fonódó, egymás ellen ható társadalmi, politikai, szakmai, foglalkoztatási és pedagógiai szándékok, elképzelések fogalmazódtak meg (tömegével jelentek meg az új jogszabályok), jól prognosztizált vagy félreismert gazdasági igények kielégítésére. Keretek, módszerek, tartalmak és célok váltak hirtelen elavulttá, régi szereplők (üzemek, tanműhelyek) tűntek el, s újak jelentek meg nagy számban (iskolarendszeren kívüli képző intézmények), egyszóval a helyzet időnként kaotikusnak tűnt. Mindezzel párhuzamosan az iskolafinanszírozás folyamatos gondokkal küzdött, a gyereklétszám fogyatkozott, a gazdaság munkaerő-kereslete drasztikusan visszaesett, illetve megváltozott. Bár eddig múlt időben fogalmaztam, ha lenne nyelvünkben európai nyelvek többségét jellemző peifect igeszemlélet, azt kellett volna alkalmaznom, hogy plasztikusabbnak kitűnjék, olyan folyamatokról van szó, amelyek elkezdődtek és most is tartanak. A nyomdaiparban ugyanebben az időszakban gyökeres változások kezdődtek (és természetesen ezek sem zárultak le): a termelő szemléletei a szolgáltató filozófia váltotta fel, a teljes technológiai verlikumú cégek mellett az egy-egy műveletre (pl. prepress, kötészet stb.) szakosodott kis műhelyek sokasága jelent meg, a számítástechnika forradalmian átalakította a nyomdai tevékenységet. A változásokra reagálva a nyomdaipari szakképzés talán minden szintje érzékelhetően igyekszik megtalálni a szakma igényeinek adekvát tartalmakat és feldolgozási módokat, annak ellenére, hogy maga a szakma nem rendelkezik stratégiai elképzelésekkel a teljesen átformálódott információieldolgozó ipar egészében betöltendő jövendő helyéről, feladatairól. A középfokú szakmunkásképzésben azonban tartalmi és szerkezeti túlzások találhatók. Az OKJben szinte egyedül a nyomdaipari szakmák azok, ahol technikussá csak a középiskolát követő kétéves szakképzési szakaszra épülő ugyancsak kétéves (kizárólag iskolai!) tanulmányi időszak abszolválása révén válhat a jelölt. Ez a képzés éppen egy évvel hosszabb, mintha a liatal a főiskolai oklevéllel honorált üzemmérnöki szakot végezné el, és két esztendővel haladja meg a mérnökasszisztens felsőfokú akkreditált képzés időtartamát. Igaz, hogy az utóbbi szakirányokra előzetes szakmai képesítés nélkül is lehet jelentkezni. A szakmunkásszakaszban az elméleti tárgyak súlya-részaránya (60%) a gyakorlat hátrányára növekedett. A debreceni nyomdaipari szakközépiskolai képzésben éveken keresztül azért ragaszkodtunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (nyomdászszemmel is igen igényes) követelményrendszere szerinti kiadványszerkesztő szak tanításához, mert az elmélet-gyakorlat arányát 18 MACfAR r.rafika

16 20-80%-ban határozta meg. Az ugyancsak a kulturális tárca szakmai felügyeletéhez tartozó laptördelő és képszerkesztő szakma tanterve is a gyakorlati készségek és rutin kialakítására fordítja a képzési idő 60%-át. (Más kérdés, hogy indokolt-e az, OKJ-bcn közel azonos tartalmú szakmákból kettőt is szerepeltetni?) Az elméleti vonatkozásokra fordított tetemes idő ellenére fontos ismeretek szóba sem kerülnek. Az újra egységesült nyomdai gépmester és könyvkötő szakmákban műszaki-géptani alapismereteket (kötések, tengelyek, csapágyak, hajtások, mechanizmusok, pneumatika, hidraulika...) nem tanulnak a diákok (bezzeg igen a például kevésbé gépesített ruhaipari szakmákban), holott több tíz-, esetenként százmilliós gépek kezelőinek készülnek. A szakma igényességéhez olyannyira hozzá tartozó anyanyelvi, esztétikai és ízléskultűra kiművelését a szakmai képzés minden szintjén lehetne és szükséges volna még emelni. A nyomdaipari iizemmérnökképz.ésben - a kibocsátottak tudása íelől megítélve - szintén célrendszerbeli és tartalmi bizonytalanságokat vélhetünk felfedezni. A pályakezdő szakdiplomások ismeretei nem elég piacképesek, vállalkozásgazdaságtani, informatikai tájékozottságuk felszínes, idegen nyelvi tudásuk alacsony szintű (gyakran ez utóbbi a diploma időben történő megszerzésének legfőbb akadálya), szakmai felkészültségük is gyenge alapon áll; az előzetesen nyomdai szakmával nem rendelkezőké meglehetősen hézagos. A nyomdaipari szaktanárok rendszeres szakmai-pedagógiai továbbképzése nem megoldott. Sokuk (többségük) nem rendelkezik a legújabb technikák, technológiák gyors és beható megismerésének lehetőségeivel. (Ismerek olyan szaktanárt, aki évek óta - szakcikkekből felkészülve - tanítja a digitális sokszorosítást anélkül, hogy a valóságban látott volna ilyen berendezést.) A budapesti képző intézeteket kivéve - ahol viszont a pedagógiailag is képzett stabil gárda kialakítása okoz nehézséget - a szaktanárok elszigetelten, a szakmai vérkeringésen" kívül maradva végzik munkájukat. Elképzelések, javaslatok az oktatás jövőjét illetően A nyomdaipari szakképzés jelennek, s főként jövőnek megfelelését a benne részt vevők erősítésével, a közvetített tartalmak ésszerű meghatározásával, intenzív közvetítésével és hatékony elsajátítást biztosító módszerek alkalmazásával kell biztosítani. A közép- és felsőfokú szakképzés felől is szorgalmazni kell az alapoktatás javítását, hogy arra szilárdan támaszkodhassanak a ráépülő magasabb szintű rendszerek. A szakmai képzési szintek eredményességének biztosításához szükséges teendők: - Megfelelő marketingeszközökkel a pályaválasztók minél szélesebb körében ismertté kell lenni a nyomdaipari szakmákat és szakmatanulási lehetőségeket. - A képzésre vállalkozók felkészültségét a modulárisan felépített, képességfejlesztő, motiváló tananyag aktivizáló, élményszerző, gyakorlati jártasságot is biztosító feldolgozásával úgy szükséges kialakítani, hogy az további fejlődőképességüket is megalapozza. A metodikák között megfontolandó a szakmunkásképző szakaszban a gyakorlat (az empirikus ismeretszerzés hatékony eszköze) részarányának 50%-ra növelése, a technikusképzésben a nyári szakmai (lehetőleg üzemi) gyakorlat rendszeresítése. A gyakorlati képzés afőiskolai szinten is mostohagyerek. Itt, lévén hogy üzemmérnököt képeznek, igazán létjogosultsága lenne egy, akár a képzés időtartamát is megnövelő, féléves gyakorlatnak, amelyet a nyomdaipari tanszékkel szakmailag szorosan együttműködő üzemek bonyolíthatnának le. Ez a rendszer a leendő szakértelmiségnek nem csupán a hozzáértését, de a szakmai szocializációját, sőt elhelyezkedési esélyeit is erősítené. Ugyanezt a módszert, természetesen a fő munkakörhöz illeszkedő szerkezetben, érdemes lenne alkalmazni az elméleti és gyakorlati szaktanárok rendszeres továbbképzésében is, de erősítendő az ország különböző városaiban dolgozó oktatók közötti információ- és tananyagcserét, illetve együttműködést is. Az egyes iskolákban tanulók szakmai identifikációját is jól szolgálná, ha közös szakmai munkában vehetnének részt az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen túl is, pl. lipográüai pályázat, témaajánlal kiírása tudományos" diákköri dolgozatokra; mindez értékeléssel, díjazással, konferenciával, prezentációval, kiállítással stb. A szakma fejlődési trendjére, valamint az Unióhoz csatlakozás belátható időbeni bekövetkeztére figyelemmel a nyomdaipari képzés minden területén nagyobb hangsúlyt kell kapnia, és nagyobb hatékonyságot kell elérnie az idegennyelv- és a számítástechnika-oktatásnak. Az élethosszig" tartó tanulásról A munkatevékenység körülményei, eszközei stb. folyamatosan változnak, így az ismeretek rendszeres innovációja nélkülözhetetlen. Az élethosszig tartó (szak)képzés újraéledt gondolata felfogá- MACYAR GRAFIKA 19

17 somban azl jelenti, hogy az alkalmazó a lehető legrövidebb időn belül elsajátítja azt a tudást, ami nemrégen még a fejlesztőmérnök, konstruktőr stb. gondolataiban megszületett eszköz, anyag, módszer működtetéséhez szükséges. Ez az elsajátítás történhet iskoláztatással, tanfolyamokon, szakirodalom segítségével, önképzés útján... tetszőleges, de a céllal és kihívással adekvát módon. A folytonos lépéstartás, felzárkózás mikéntjénél fontosabb, hogy rendszeressége réven biztosítsa a tudás naprakészségét és kellően széles érvényét. Fontos, hogy az élethosszig tartó tanulás minden fázisában legyen azonnal hadrafogható, gyakorlatban működtethető tudás- és készségkészlet. Nem lenne jó, ha a permanens tanulás folyamatában a fiatalok munkahelyükön hosszú évekig csak pályakezdők, gyakornokok lennének, távol a felelősségvállalástól, önálló feladatmegoldástól. A nyomdaipari szakzsargonról, nyelvhasználatról Az informatikával (egyre inkább) átszőtt nyomdászat szakszókincsének megmagyarítása reménytelen, de nézetem szerint szükségtelen vállalkozás is. Fontos lenne inkább ezek helyes kiejtését, írásmódját, a pontosan definiáll tartalom megértését magában foglaló közös (ez esetben angol) nyelv használata. Nem hiszek abban, hogy a nagy munkával, több-kevesebb érzékletességgel és ügyességgel megmagyarosított" kifejezések széles körben elterjednének, jobb esetben is kettős nyelven beszélnénk. A magyar nyelv védelmét nem a csekély nyelvtudással is megérthető vagy rövid idő alatt megtanulható angol kifejezések, leírások átültetésével kell biztosítani, hanem az országban magyar nyelven napvilágot látó kiadványok tökéletes helyesírás-használatának - akár erélyes - szorgalmazásával. (Gondoljunk csak napilapjaink szóelválasztó gyakorlatára, s többet itt nem is sorolok.) Kinek a feladata a szakképzés? Milyen oktatási tormák legyenek? Az állami oktatáspolitikai koncepció által meghatározott szisztémán belül saját szakmánkban a szakmai szervezetek (munkáltatók és egyesületek), illetve a szakképző iskolák együttműködésének intézményesültebb kapcsolatrendszere, műhelyszerű együttgondolkodása, együttműködése kívánatos és megvalósílhaló. A különböző képzési szinteken megerősítendő gyakorlati képzésben közreműködő munkáltatói kör kialakítását korábban már említettem. A szakma oktatási bizottsága bizonyára feladatának érzi a szereplők összefogását a teendők meghatározásában és megvalósításában. Szükség van-e nyomdaipari oktatási adatbázisra? Sokévi vizsgáztatói tapasztalatom, hogy az a tudásszint, amit a vizsgán elvárnak, a diákoknak rendkívül magas, az életben viszont nem elegendő. Ezért a tananyag moduláris lehetőségeit kihasználva nagyon jól kell definiálni azokat az ismereteket, amelyeket bázisnak, elengedhetetlen minimumnak tekintünk, és meg kell szabadulnunk (vagy a szabadon választható tartalmak közé kell sorolnunk) az érzelmileg még mindig közel álló, de elavult tartalmaktól. (Jellemző, hogy a közelmúltban megjelent Nyomdaipari enciklopédia mintegy húsz oldalt szentel a mclcgszedési eljárások részletes taglalásának, s a számítógépek bemutatásával együtt alig többet - huszonöt oldalt - a mai szöveg-előállítási módoknak. A már alig alkalmazott magasnyomtatás pedig az ofszelnyomtatással azonos terjedelemben szerepel.) A szaklapok szerepe az oktatás és szakképzés terén A szaklapok közül azok, amelyek a szakmai ismeretterjesztést (is) feladatuknak tekintik, nagy szolgálatot tesznek a szakképzésnek, a tankönyvek anyagát aktuális, friss ismeretekkel egészítik ki, ezen felül a szakmai érdeklődés, alkotás mintáit is közvetítik. A szakma intézményeivel (nyomdák, iskolák, egyesületek) összedolgozva az interpretációs és krónikás szerep mellett a szakmai-szellemi közélet katalizátoraivá is válhatnának. KÖZLEMÉNY A Müller Martini Kft. új telephelyre költözött. Új címe: Müller Martini Kft Budapest, Fátyolka utca 2. Új telefonszámai: és Új faxszáma: MAGYAR GRAFIKA

18 A piacorientált nyomdaipari oktatás és szakképzés dilemmái Alapkérdések: a tudás alapú információs társadalomban, piacgazdasági keretek között, az oktatás és szakképzés során milyen felkészültségű tanárok adjanak át új ismereteket, ki és hány fő részére, milyen tematika alapján, milyen tudásszinten, hol és mennyiért? Milyen tárgyi eszközökkel, milyen költségkeretből, kinek a támogatásával és felügyeletével, milyen intézményi keretek között és milyen időtartamban? Milyen időközönként avul el a megszerzett szaktudás, hány évenként és milyen módon indokolt a szakoktatók, a végzős hallgatók és a gyakorló szakemberekfolyamatos újraképzése és ki végezze ezt a tevékenységet? Ennek során milyen sz.erepe van a médiáknak, az, internetnek és más hálóz.atoknak? Ki védje a magyar szaknyelvet, mi ellen és hogyan? Mi legyen a tudásperifériára szorultakkal, a lemaradókkal, a munkanélküliekkel és az időskorú szakemberekkel? Milyenek a végzős fiatalok külföldi továbbtanulási, globális elhelyezkedési, vállalkozási és vakolási lehetőségei? (Tallózás a hazai és nemzetközi szakoktatási irodalomban.) Eiler Emil Bevezető A piacgazdaságban a szakoktatás és szakképzés folyamata olyan humán erőforrás beruházás; amelyet elsősorban üzleti érdekek és ellenérdekek párharca motivál. Jellemzője még, hogy minden időpillanatban változnak a céljai, eszközei és hogy éppen önmaga termeli ki azokat az alcímben megfogalmazott visszatérő kérdéseket és konfliktusszituációkat, amelyek miatt a kitűzött célok maradéktalanul soha nem elérhetőek, és a folyamat soha, egy pillanatra sem tekinthető befejezettnek. Az aki bírja, marja" versenyszellemű és haszonelvű, profitorientált társadalmi, gazdasági rendszerben a túlélési esély a mindenkori egyéni tudásszint függvénye. A korábbi, olcsó, keled munkaerőigényt ugyanis egyre inkább az olyan munkaerő iránti kcreslel váltja fel, aki fiatal, jól képzett és idegennyelv-tudású, akit érdemes jól megfizetni. Az /. számú szakoktatási, szakképzési rendszerábránk azt érzékelteli, hogy a megvalósítás többlépéses és többszereplős. Ennek során az első érdekcsoportot azok a fejlesztő intézmények, gyártó, terjesztő vállalatok képezik, amelyek a műszaki, technikai ismeretanyagot (szakmai információt) előállítják és kibocsátják (a). Elsőrendű piaci, gazdasági érdekük az, hogy az információik gyorsan, lehetőleg teljeskörűen és csorbítatlanul jussanak el a felhasználókhoz". Gazdaságilag fejlett országok szervezett iparágaiban, a szóban forgó információk olyan iparági adatbázisba (b) kerülnek, ahol azokhoz kula- Műszaki ismeretanyagot létrehozó és terjesztő cégek Ipari műszaki és tudományos adatbázis Az ismeretanyagot transzformáló és továbbító oktató Az ismeretanyag felhasználója (tanuló, hallgató) a b c -*- d Hibastatisztikai, hibaanalitikai célú visszacsatolás - 1. ábra. A szakoktatási cs szakképzési folyamat rendszerábrája MAGVAK GRAFIKA 23

19 tási, oktatási és döntés-előkészítési célból minden érdeklődő szabadon hozzáférhet. Az ilyen adatbázis az információkat többségében eredeti nyelven, reklám, szakcikk, gépkönyv, szakkönyv és más nyomtatvány, audio-, videokazetta, CD- ROM, DVD, floppy, oktatófilm adathordozókon lárolja. Az ismeretek terjesztésének hatékony eszközei még a nemzetközi kiállítások, konlerenciák és szakvásárok is. A felhasználói hozzáférés feltétele ennek folytán elvben az lenne, hogy az érdeklődők az idegen szaknyelvi ismeretek birtokában legyenek. Aki ilyen tudással bír, az előnyösebb helyzetbe kerül másokkal szemben. Mivel általában senkitől nem várható el, hogy több szaknyelvet szinte anyanyelvi szinten ismerjen, a tárolt információk továbbjuttatási feltétele a felhasználókhoz az, hogy az adatok a felhasználói nyelven álljanak rendelkezésre. Ekkor két eset lehetséges: az adatbázis rendelkezik a hazai nyelvre fordítás anyagi költségeinek fedezésére szolgáló összegekkel és humán feltételekkel, vagy azt a felhasználóknak kell megoldaniuk. Ellenkező esetben a tárolt adatok átvétele" esetlegessé válik, tehát például az oktató tanár nyelvtudásán, érdeklődési körén, rendelkezésre álló időkeretén múlik, hogy birtokába tud-e jutni a szóban forgó műszaki adatoknak. Ha ez a folyamat nem tervezett, szervezett, ha ennek az anyagi, emberi feltételei nem biztosítottak, akkor az eredmény siralmas lesz. Gazdaságilag fejlett országok iparágaiban ezt a problémát a folyamatos (ismétlődő, időszakos) oktató/tanár továbbképzés formájában igyekeznek megoldani. Egyes gyártók újabban a kereskedelmi partnerek és megcélzott iparágak nyelvére lefordítva juttatják el az információikat, de ma még ez csak elvétve történik így. Az ismereteket a tanár (c) juttatja az információáramlás utolsó állomására az oktatásban, szakképzésben részt vevő személyhez (d), aki ha rendelkezik az ismeretelsajátítás iránti érdeklődéssel, a szükséges egyéni képességekkel, továbbá a tanulás költségeinek fedezésére szolgáló pénzösszegekkel, és ha tanul, mert felismeri a saját piaci versenyképességének a biztosításához szükséges érdekeit, akkor egy időre képzett szakembernek érezheti magát. A tapasztalat szerint ugyanis a nyomdaipari szakismereti anyag három-négy évenként alapvetően megváltozik, ezt a Drupa, az Ipex és egyéb rendezvények tanúsítják. A korszerű szakoktatás-elmélet a tanár/oktató rendszeresen ismétlődő utóképzésén kívül a gyakorló szakemberek ismeretanyagának karbantartását is szükségesnek látja. A megoldást az oktatáselméleti szakemberek ma az élethosszig tartó szakoktatás (Life Long Learning, LLL) formájában tartják megvalósíthatónak. Cikkünkben ennek feltételeivel, intézményrendszerével és a kivitelezés hazai lehetőségeivel is foglalkozunk. Ha az oktatási folyamat felsorolt szereplői között az információáramlás nem tervezett, szervezett és nem zavartalan, akkor sem az oktatás, sem pedig az utóképzés nem éri el a célját. Az eredményes képzés feltétele a megfelelő eszközeiiátottság is, ami humán, szociológiai és pénzkérdés is egyben. Cikkünkben hazai és külföldi szakoktatási, szakképzési irodalom segítségével e témaköröket járjuk körül, és kitérünk arra is, hogy milyen módszerekkel találkozhatunk az alcímben felsoroltak megoldására. Bőséges szakirodalmi forrásanyaggal és internctcímekkel is segítjük az érdeklődőket a további tájékozódásban. Az oktatási környezet alapvető változásai Mindaz, amiről ebben a cikkben szó lesz, egy évtizeddel ezelőtt még elméleti kérdésként is alig lett volna felvethető. A gazdasági mechanizmus és a szakképzés irányítása a nyolcvanas evek végén, a jelenlegivel összehasonlítva, egészen más voll. Az állam kizárólagos szerepe nemcsak a gazdasági viszonyokra nyomta rá a bélyegét, hanem megkérdőjelezhetetlenül meghatározó módon érvényesült a szakképzés egészében is. A piacgazdasági átmenet, jóllehet meg befejezetlen, alapvetően módosította az életünket, ezen belül az oktatás egészét is. A dilemmákat főként a foglalkoztatottság drámai csökkenése, a korábban egységes nyomdaipar széthullása, az életre szóló szakma fogalmának tartalmatlanná válása, a folyamatosan korszerűsítendő tudás és az utóképzés szükségessége és egyes technológiákat felváltó új eljárások megjelenése miatt az átképzés jelentőségének növekedése (tanárnál, oktatónál, tanulónál egyaránt!), az állami szerepvállalás módosulása okozza, valamint az a felismerés is, hogy a valós piacorientált igényektől elszakadó oktatás és képzés a potenciális munkanélküliek gyártásával" a konfliktusok egész sorát idézi elő. Az oktatással és képzéssel kapcsolatban felmerült problémák megoldása sok szervezet, szakember Összefogását, a szükséges anyagi, személyi, tárgyi és pénzügyi eszközök folyamatos biztosítását igényli. A világ, ma, a tudás alapú társadalom, a tudásgazdaság és az információs társadalom felépítésén fáradozik. Erre határidőzött programok vannak. Az oktatási tananyagoknak és programoknak nálunk is célszerűen ebbe az irányba kell majd tendálniuk. (Magyar Grafika 2001/5.) 24 MAGYAR GRAFIKA

20 Az európai nyomdaipar jellemzése A nyomdaipart a Heidelberg, az oktatási szempontok figyelembevételével, a következőképpen jellemzi:* - Iparunk magas munka-, munkabér- és tőkeigényű. - Felépítése (összetétele), üzemméret-megoszlás szerint kis- és középméretű üzemekből áll. - Funkcionálisan feldolgozóiparnak minősül. - Más iparágakhoz viszonyítva a műszaki, szakmai ismeretanyaga igen gyorsan (a Drupa, az Ipex és más világkiállítások által bizonyítottan), két-, háromévente megújul. A tanévek számától függően ez már egy oktatási cikluson belül a technikakövető Magyarországon is jól érzékelhető. Ez nehéz feladatok megoldása elé állítja azokat, akik megfelelni kívánnak a legújabb kor követelményeinek. Mindenekelőtt a szakoktatók kiválasztása, kiképzése, rendszeres továbbképzése és tudásuk folyamatos naprakész szinten tartása jelenti a legnagyobb kihívást! Európai összehasonlításban a nyomdaipari vállalatok 85%-ában a létszám húsz fő alatti. Iparunk a technológiai, a számítástechnikai fejlesztés eredményeitől, az új gyártmányoktól és anyagoktól függő helyzetben van. Az európai nyomdaipari munkaerő összetétele globálisan a következő: fehérgallérosok 37,8%, szakképzett munkaerők 34,2%, oktatással, képzéssel foglalkozók 4,3%, képesítés nélküli munkaerők 23,7%. Ezekből az arányokból következtetni lehet az oktatási képzettség-arány igényekre is. Nem szabad elfelejteni, hogy az információsokszorosító ipar, amelybe a szolgáltató nyomdaipar beletartozik, folyamatosan egyéb alapvető változásokon is keresztülmegy! Nálunk ma még csak olvasunk, beszélünk róla, de holnapra már itt is élő valósággá válik majd a Cross Media Publishingnak (CMP) nevezett multimédia-egyesítő folyamat, amelyben a klasszikus nyomtatás már nem különül el a ma megszokott módon a CD- ROM-ot előállító, mágneslemezen vagy bármely más mediahordozón információkat rögzítő, álló vagy mozgó szöveget, képet, grafikát készítő, komputergenerált termékeket előállító, sokszorosító és kiadó, az interneten vagy más hálózatokon tevékenykedő egyéb iparágaktól. Ez alapvető szemléletváltozást követel meg, és befolyást gyakorol az oktatási tematikákra is. Az ilyen felada- * Hcidclbcrg: Szakoktatási követelmények és opciók. Springer Kiadó, tok kezelésével, megoldásával foglalkozókat a Heidelberg oktatási anyagok és szakirodalmak Media Generalistnak, információelméleti alapokkal rendelkező, azaz minden médiaterületen kiemelkedőt nyújtani tudó általános médiaszakembereknek nevezi. Kiképzésük és továbbképzésük speciális tananyagot, oktatói eszközöket és gárdát igényel. Ha figyelembe vesszük, hogy a szakemberképzés többéves folyamat, akkor e változások mellett sem mehetünk el szó nélkül! Ha szakembereinktől még azt is elvárjuk, hogy a piacgazdaság keretei között helytálljanak, akkor olyan továbbképzési (vokációs) tárgyak tanítására is szükség van, mint a globális közgazdaságtan, a médiadizájn-technológia, a kül- és belkereskedelem, a menedzseri, önmenedzselési képessegek elsajátítása stb. A nyomdaipari ismeretanyag várható egyéb változásai és az ún. globális tananyag" Az Európai Unió ez idő szerint nem törekszik arra, hogy a nemzeti sajátosságokat hordozó tananyagok helyett uniformizált ismeretanyagok kerüljenek a tantervbe. A globális kutató, fejlesztő és gyártó vállalatok számának ludatos csökkentése azonban viszonylag egységes ismeretanyaghoz és termékpalettához vezet. (Akinek van türelme a mai óriási anyag-, eszköz- és termékválaszték összehasonlításához, az hamar rájön arra, hogy igazán szignifikáns eltérések csak elvétve adódnak az egyes gyártmányok között.) Emiatt egyre több olyan szakirodalom jelenik meg a világon, amely akár tananyagként is hasznosítható. Közülük kiemelkedő jelentőségű a Springer kiadóvállalat Handbook of Printed Media című műve (Szerkesztője Helmut Kipphan), amelyet több nyelven, többek között németül is megjelentettek. Az 1207 oldalas, reprezentatív kiállítású, többnyelvű értelmező cs szakszótárként, rövidítésszótárként és nemzetközi szabványtárként is felhasználható mű, a Heidelbergnek köszönhetően, ma hiánytalanul tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyek a szakmánkkal vannak összefüggésben. Valószínűsíthető, hogy magyar kiadására szerzőjog vedel mi és anyagi (fordítási, megjelentetési stb.) korlátok miatt aligha kerül sor. A nyomdászismeretek eme tárháza ezért csak azok számára áll rendelkezésre, akik megfelelő szintű nyelvtudással rendelkeznek. Korszerű tananyag kialakításához azonban előnyösen lehetne felhasználni. (Tel/fax: ; MAGYAR GRAFIKA 25

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A logisztika oktatása a 2016-os OKJ struktúrában Röviden a szerzőről Absztrakt Kulcsszavak: logisztika, OKJ, szakgimnázium, oktatási rendszer

A logisztika oktatása a 2016-os OKJ struktúrában Röviden a szerzőről Absztrakt Kulcsszavak: logisztika, OKJ, szakgimnázium, oktatási rendszer A logisztika oktatása a 2016-os OKJ struktúrában Némon Zoltán, logisztikai szakértő E-mail: znemon@externet.hu Röviden a szerzőről 1966-ban közlekedésmérnöki, 1975-ben gazdasági mérnöki diplomát szerzett

Részletesebben

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve...

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve... KÉRDŐÍV 1. SZEMÉLYES ADATOK 1/1. Születési éve... 1/2. Neme férfi nő 1/3. Legmagasabb iskolai végzettsége egyetem főiskola tanítóképző érettségi 1/4. Milyen tagozaton szerezte a végzettségét nappali esti,

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné

Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné Igazgatói tájékoztató nap Budapest 2013 A felmérés előzményei A kérdőív

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői A magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, ének, rajz munkaközösség véleménye Kis Gábor intézményvezetői A pályázat formai

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14.

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14. 2012.11.09. 2011. évi lezárt OSAP statisztikai adatok alapján A felnőttképzést folytató intézmények száma 1690 A felnőttképzések (tanfolyamok) száma 61662 A felnőttképzésbe beiratkozottak száma 720463

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. Iktatószám:7/2016 ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, i, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. Székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7. félemelet 1. Az intézmény fenntartója:

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2017/2018. tanévre Kedves Érettségiző! A Nyíregyházi SZC Széchenyi

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

ÚJ MUNKAKÖRÖK A SZAKKÉPZÉSBEN. Végh Attila

ÚJ MUNKAKÖRÖK A SZAKKÉPZÉSBEN. Végh Attila Végh Attila www.veghattila.hu vegh.attila@outlook.hu A köznevelési és a szakképzési törvény változásai közül a szakképzést érintő egyik módosítás a munkakörök megnevezésének és az alkalmazáshoz szükséges

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Szak- és felnőttképzés problémái

Szak- és felnőttképzés problémái Szak- és felnőttképzés problémái ill. Agóra Oktatási Kerekasztal: Oktatáspolitikai alapvetések Kizárólag 3 éves képzés minden szakmában (2+2 helyett) Heti 7 óra (a 35-ből) mindenre, ami nem szakmai ismeret

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

A szakképzés állapota 2008-ban a vasútgépészeti szakmák tükrében. Mi látható a megrendelő HR-es szemüvegén keresztül?

A szakképzés állapota 2008-ban a vasútgépészeti szakmák tükrében. Mi látható a megrendelő HR-es szemüvegén keresztül? A szakképzés állapota 2008-ban a vasútgépészeti szakmák tükrében Mi látható a megrendelő HR-es szemüvegén keresztül? A közelmúlt (15év) fejleményei Tanuló létszám drasztikus csökkenése Diplomás képzés

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Felnőttképzési Szemle V. évfolyam, 1 2. szám 2011. november

Felnőttképzési Szemle V. évfolyam, 1 2. szám 2011. november Pordány Sarolta ANDRAGÓGIA FELSŐFOKON ÖSSZEFOGLALÓ ÉS JAVASLATOK EGYSÉGBE SZERKESZTVE A HOZZÁSZÓLÓK KIEGÉSZÍTÉSEIVEL Hozzászólók: Cserné Adermann Gizella, Farkas Éva, Juhász Erika, Kovács Ilma, Maróti

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola \\Server2\vezetok$\Muk_eng\Muk_eng_2015\Alapito Okirat-MUA 20150526.doc ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2015. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal egységes

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Lengyelország. Oktatási rendszer. Terület: 322.500 km2. Lakosság: 38 Mio. Főváros: Varsó (1,8 Mio. Lakos)

Lengyelország. Oktatási rendszer. Terület: 322.500 km2. Lakosság: 38 Mio. Főváros: Varsó (1,8 Mio. Lakos) Lengyelország Terület: 322.500 km2 Lakosság: 38 Mio. Főváros: Varsó (1,8 Mio. Lakos) Oktatási rendszer A lengyelországi iskolai képzés a következő képzési formákból áll: általános iskola, gimnázium, továbbképző

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Változások a szakképzés rendszerében célok és lehetőségek

Változások a szakképzés rendszerében célok és lehetőségek Változások a szakképzés rendszerében célok és lehetőségek Dr. Odrobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár Katolikus köznevelési intézmények vezetőinek tanévnyitó értekezlete

Részletesebben

Közzétételi lista. (a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a alapján)

Közzétételi lista. (a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a alapján) Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolája 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. Tel: 82/553-410; Fax: 82/553-411 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.naszi.sulinet.hu Közzétételi lista (a nemzeti

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben