A Páterdombi Szakképzı Iskola munkaterve a 2009/2010. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Páterdombi Szakképzı Iskola munkaterve a 2009/2010. tanévre"

Átírás

1 Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Székhelyiskola István Báthory School of Commerce, Catering and Tourism Kinizsi Pál Mezıgazdasági és Élelmiszer-ipari Tagiskola Pál Kinizsi Secondary School of Agriculture and Food Industry Báthory István Fachschule für Handel, Gastgewerbe und Tourismus +36(92) fax: +36(92) web: Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Kinizsi Pál Fachschule für Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie +36(92) mellék fax: +36(92) A tanév kiemelt feladatai: A Páterdombi Szakképzı Iskola munkaterve a 2009/2010. tanévre A módosított Pedagógiai Program bevezetése felelısök: igazgató, nevelési igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetık határidı: április 30. A testnevelés és tömegsport tevékenység erısítése felelısök: testnevelık, osztályfınökök határidı: folyamatos, november 30. Más népek, országok megismerése 2: az Amerikai Egyesült Államok felelısök: Pusztai Zsuzsanna idegen nyelvi munkaközösség vezetı,, Horváth Istvánné szabadidı-szervezık határidı: április 30. Az iskola felnıttképzési akkreditációjának elıkészítése felelısök: Lékainé Vinkler Mária, szakmai munkaközösségek határidı: május 31. Az iskolai minıségirányítási rendszer továbbfejlesztése felelısök: Kónyáné Tömpe Lívia, Benke Barbara, mérés-értékelés csoport tagjai határidı: június 15. További kiemelt feladatok: ésszerő gazdálkodás betartása és betartatása pályázatok folyamatos figyelése a pályázati pénzekbıl beszerzett eszközök beüzemelése, nyilvántartásba vétele 2. Az oktató-nevelı munka fontosabb feladatai felkészülés a kétszintő érettségire és a szakmai vizsgákra az ifjúságvédelmi munka szinten tartása az adminisztráció színvonalának javítása a rongálások szigorú számonkérése az iskola környezetének tisztán tartása az érettségire épülı képzések erısítése, népszerősítése a beiskolázási tevékenység támogatása 10. szakképzı évfolyam utáni szakmaválasztás segítése, munkahelyek szervezése az országos mérés elıkészítése az iskolai ünnepélyek és megemlékezések megszervezése a diákönkormányzat munkájának erısítése a nevelési és munkaközösségi értekezletek témáinak egyeztetése a szülıkkel való kapcsolattartás intenzitásának növelése a humán és a szakmai diákszekciók nevelési-oktatási munkájának népszerősítése, támogatása Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Vendéglátás-idegenforgalom Mezıgazdaság Élelmiszer-ipar Commerce-marketing, business administration, Catering-tourism Agriculture Food industry Handel und Marketing Gastgewerbe und Tourismus Landwirtschaft Lebensmittelindustrie

2 3. Az iskolába járás rendje a 2009/2010. tanévben OSZTÁLY SZAKMACSOPORT OSZTÁLYFİNÖK LÉTSZÁM TEREM Szakközépiskola 9.C kereskedelem-marketing BÉKÉSI TAMÁS 25 fı B203 9.D kereskedelem-marketing KUBA VIKTÓRIA 29 fı B204 9.E vendéglátás-idegenforgalom HÁRINÉ ESZÉKI MARIANNA 38 fı B208 9.F vendéglátás-idegenforg. 5 évf. BENKE BARBARA 32 fı B C kereskedelem-marketing BÉKÉSINÉ MÁRKUS ÉVA 36 fı B D kereskedelem-marketing KARMACSI BERNADETT 34 fı B E vendéglátás-idegenforgalom BERTA BEATRIX 30 fı B F két tanítási nyelvő (vend-ifo) PUSZTAI ZSUZSANNA 21 fı B C kereskedelem-marketing NAGY SÁNDOR 24 fı B D kereskedelem-marketing BOROSÁN TIBOR 30 fı B E vendéglátás-idegenforgalom KOVÁCS RÓBERT 32 fı B F két tanítási nyelvő (vend-ifo) LUIF FERENC 20 fı B C kereskedelem-marketing SZEGVÁRINÉ B. VALÉRIA 30 fı B D kereskedelem-marketing LÉKAINÉ VINKLER MÁRIA 35 fı B E vendéglátás-idegenforgalom BERZSENYI MARIETTA 36 fı B F két tanítási nyelvő (vend-ifo) NÉMETH MÁRIA 19 fı B F két tanítási nyelvő (vend-ifo) CSISZÁR ZSOLTNÉ 16 fı B305 Szakiskola 9.a kereskedelmi orientáció NÉMETH KÁROLYNÉ 37 fı K106 9.b vendéglátó orientáció TÓTH VERA 36 fı K104 9.G élelmiszeripari orientáció SOÓS NAGY GYÖRGYI 36 fı K206 9.H élelmiszeripari orientáció KISS KATALIN 36 fı K a kereskedelmi orientáció TÓTH GYULA 25 fı B b vendéglátó orientáció RAKOS SZILVIA 32 fı K G élelmiszeripari orientáció DR. BECKNÉ SALLAY ANIKÓ 26 fı K303 Szakképzı iskola 1/11.a bolti eladó SZELESTEI RENÁTA 25 fı K108 1/11.b szakács VADVÁRI MARIANNA 34 fı K305 1/11.f pincér, cukrász VARGA ZOLTÁN 26 fı K305 1/11.É(PC) pék-cukrász NÉMETHNÉ MÉSZÁROS IBOLYA 36 fı K301 1/11.H húsipari PUSKÁS ENIKİ 19 fı gépes 1/11.Mg gazda PERESZTEGI ISTVÁN 15 fı K207 2/12.a bolti eladó (élelmiszer, mőszaki) TÓTH ILONA KATALIN 34 fı K105 2/12.b szakács KIS-KÁDI TAMÁSNÉ 28 fı K105 2/12.f pincér, cukrász BICSÁKNÉ FARKAS ANITA 20 fı B109 2/12.É(PC) pék-cukrász NÉMETHNÉ FORDÁN MAGDOLNA 22 fı K301 2/12.H húsipari PUSKÁS ENIKİ 6 fı gépes 2/12.MG gazda PERESZTEGI ISTVÁN 21 fı K204 3/13.b szakács DÖRR-STILLER ANDREA 21 fı B111 3/13.f pincér KEMÉNYNÉ NAGY ERIKA 16 fı B108 3/13.É(PC) pék-cukrász BÍRÓ GABRIELLA 12 fı K304 3/13.MG dísznövénykertész MÁRFI EDINA 9 fı K207 2/14.SCT sütı-cukrász technikus BÍRÓ GABRIELLA 9 fı K304 1/13.C kereskedelmi ügyintézı NYAKAS LETÍCIA 19 fı B114 1/13.E vendéglıs PAPP MIKLÓS 33 fı B115 1/13.L logisztikai ügyintézı BICSÁKNÉ FURCSA MÁRIA 34 fı B206 2/14.E vendéglıs SIMON EMESE 19 fı B104 2/14.L logisztikai ügyintézı HADÁSZI ÁGNES 33 fı B105 Összevont osztályok: 1/11 és 2/12.H; 1/11 és 2/12.Mg; 3/13.É és 2/14.SCT 2

3 4. A 2009/2010-es tanévre szóló megbízatások Kónyáné Tömpe Lívia Lékainé Vinkler Mária Farkas Tamás Attila Bicsákné Furcsa Mária Fisli Barnabás Csiszár Zsoltné Kustán Tibor Bakony Lászlóné Beck Sándor Bedıné Kovács Katalin Békési Tamás Benke Barbara Berta Beatrix az intézmény igazgatója Báthory István Alapítvány Vállalatok és Vállalkozók a Szakképzésért alapítvány kuratóriumának tagja munkaközösség tagja a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja EBCL felkészítı tanár és vizsgáztató szakmai igazgatóhelyettes a 12.D osztályfınöke a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja az intézményi statisztika felelıse munkaközösség tagja nevelési igazgatóhelyettes a fegyelmi bizottság tagja ECDL vizsgáztató a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja a humán és az iskolai pályázatírás segítıje igazgatóhelyettes az 1/13.L osztályfınöke az érettségi vizsgák felelıse a levelezı tagozat vezetıje munkaközösség tagja megbízott tagintézmény-vezetı a mezıgazdasági szakmai munkaközösség tagja az iskolai pályázatírás segítıje gyakorlati oktatás-vezetı a Leonardo-program koordinátora a külföldi kapcsolatok felelıse a két tannyelvő munkacsoport vezetıje az idegen nyelvi és a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség tagja a 13.F osztályfınöke az iskolai pályázatírás segítıje a tangazdaság vezetıje munkavédelmi megbízott a mezıgazdasági szakmai munkaközösség tagja a vendéglátó szakmai munkaközösség tagja a büfé üzemeltetés segítıje a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja az idegen nyelvi munkaközösség tagja a két tannyelvő munkacsoport tagja a 9.C osztályfınöke szakszervezeti titkár a közalkalmazotti tanács tagja a DÖK munkáját segítı tanár a humán és az idegen nyelvi munkaközösség tagja a 9.F osztályfınöke a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport vezetıje a 10.E osztályfınöke gyógytestnevelı 3

4 Berzsenyi Marietta Bicsákné Farkas Anita Bíró Gabriella Boczkóné Scheier Mária Borosán Tibor Domján Vilmosné Dörr-Stiller Andrea Dr. Beckné Sallay Anikó Gecseg Judit Hadászi Ágnes Hajmási Ferenc Háriné Eszéki Mariann Horváth Istvánné Horváth Mária Karmacsi Bernadett Kis Kádi Tamásné Kiss Katalin Kovács Róbert a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja a 12.E osztályfınöke Olasz Anikó emlékverseny szervezıje a 2/12.f osztályfınöke a vendéglátó szakmai munkaközösség tagja a 3/13.É osztályfınöke az élelmiszeripari szakmai munkaközösség tagja a péküzem vezetıje az élelmiszeripari szakmai munkaközösség tagja a reál munkaközösség vezetıje a 11.D osztályfınöke munkavédelmi megbízott munkaközösség tagja a büfé üzemeltetés segítıje a 3/13.b osztályfınöke a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség tagja a 10.G osztályfınöke szakszervezeti bizalmi a tagiskolai osztályfınöki munkaközösség vezetıje a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja a humán munkaközösség tagja az iskolai kulturális tevékenység segítıje munkaközösség tagja a 2/14.L osztályfınöke a humán és az idegen nyelvi munkaközösség tagja a Közoktatási Közalapítvány idegen nyelvi tehetséggondozó programjának koordinátora a testnevelés-sport munkacsoport tagja a 9.E osztályfınöke külföldi diákcsere programok koordinátora az idegen-nyelvi munkaközösség tagja a Tagiskola ifjúságvédelmi felelıse a Tagiskola szabadidı-szervezıje az iskolai kulturális tevékenység segítıje a Vendéglátó Oktatási Kabinet szakács oktatója a vendéglátó szakmai munkaközösség tagja szakmai rendezvények szervezése a 10.D osztályfınöke évfolyamfelelıs évfolyam a két tannyelvő munkacsoport tagja az idegen nyelvi és a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség tagja a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség vezetıje a 3/13.f osztályfınöke a gasztronómiai diákszekció vezetıje a 2/12.b osztályfınöke a humán és az idegen nyelvi munkaközösség tagja a 9.H osztályfınöke a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja a 11.E osztályfınöke ECDL vizsgáztató 4

5 Kozmáné Kovács Irén Kuba Viktória Luif Ferenc Mándli Péter Márfi Edina Nagy Sándor Németh Károlyné Németh Mária Némethné Fordán Magdolna Némethné Mészáros Ibolya Nyakas Letícia Pál Péter Pálfy Józsefné Papp Miklós János Peresztegi István tankönyvfelelıs gyakorlati oktatásvezetı-helyettes a tanbolt vezetıje a büfé vezetıje munkaközösség tagja a 9.D osztályfınöke az órarend készítıje és kezelıje az ECDL vizsgaközpont kapcsolattartója ECDL vizsgáztató a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja az iskolai honlap szerkesztıje a 11.F osztályfınöke a Székhelyiskola ifjúságvédelmi felelıse a 3/13.Mg osztályfınöke a mezıgazdasági szakmai munkaközösség tagja a 11. C osztályfınöke a közalkalmazotti tanács tagja leány kosárlabda DSK vezetıje a humán munkaközösség tagja a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösségek tagja a 9.a osztályfınöke munkaközösség tagja a 12.F osztályfınöke az osztályfınöki munkaközösség vezetıje a Székhelyiskolában a filmklub vezetıje "SÉTA" program segítı tanára az iskolai kulturális tevékenység segítıje a 2/12.É osztályfınöke a Közalkalmazotti Tanács elnöke az élelmiszeripari szakmai munkaközösség vezetıje az 1/11.É osztályfınöke az élelmiszeripari szakmai munkaközösség tagja az 1/13.C osztályfınöke munkaközösség vezetıje a Bein György emlékverseny koordinátora munkaközösség tagja német nyelvi lektor a két tannyelvő munkacsoport tagja az idegen nyelvi munkaközösség tagja az 1/13.E osztályfınöke az idegen nyelvi munkaközösség tagja az iskolai arculat designere az 1/11 és 2/12.G osztályfınöke a Kinizsi Szakképzıért Alapítvány kuratóriumának elnöke a mezıgazdasági, a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösségek tagja az iskolai pályázatírás segítıje 5

6 Puskás Enikı Pusztai Zsuzsanna Rikliné Varga Hajnalka Sabján László Ságiné Tóth Ildikó Siposné Lakatos Éva Soós Nagy Györgyi Szabó Dorottya Szegváriné Balogh Valéria Tóth Gyula Tóth Ilona Katalin Tóth Vera Vadvári Marianna Varga Szilvia Varga Zoltán Vida Zsolt István az 1/11.H és 2/12.H osztályfınöke az élelmiszeripari és mezıgazdasági szakmai munkaközösség tagja a 10.F osztályfınöke az idegen nyelvi munkaközösség vezetıje a Leonardo-program szervezıje a két tannyelvő munkacsoport tagja a külföldi diákcsere koordinátora a pék tanbolt felelıse az élelmiszeripari szakmai munkaközösség tagja az élelmiszeripari és mezıgazdasági szakmai munkaközösség tagja az idegen nyelvi munkaközösség tagja a 2/14.E osztályfınöke A Báthory Székhelyiskola szabadidı-szervezıje az iskolai kulturális tevékenység felelıse a humán munkaközösség tagja a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség tagja a 9.G osztályfınöke a DÖK munkáját segítı tanár az idegen nyelvi munkaközösség tagja a 12.C osztályfınöke a humán munkaközösség vezetıje a "SÉTA" program vezetı tanára az iskolai kulturális tevékenység segítıje a 10.a osztályfınöke a sportszakosztály vezetıje a testnevelés-sport munkacsoport tagja II. nemzetközi Báthory Kupa fıszervezıje a 2/12.a osztályfınöke a humán és az idegen nyelvi munkaközösség tagja a 9.b osztályfınöke a humán munkaközösség tagja az iskolai kulturális tevékenység segítıje a fegyelmi vizsgálatok vezetıje a 1/11. b osztályfınöke az idegen nyelvi munkaközösség tagja az idegen nyelvi munkaközösség tagja az 1/11.f osztályfınöke a vendéglátó szakmai munkaközösség tagja Rendezvények szervezésének, lebonyolításának segítıje a testnevelés-sport munkacsoport tagja II. nemzetközi Báthory Kupa szervezıje Részfoglalkozású/óraadó pedagógusok: Dr. Antal Annamária Bán Lajos Békésiné Márkus Éva Czéman Eszter Doba Szilvia Hajdics Gyızı Horváth László biológia óraadó vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport segítıje a 10.C osztályfınöke a humán munkaközösség tagja az idegen nyelvi munkaközösség tagja óraadó (kereskedelmi ügyintézı) vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség tagja óraadó (logisztikai ügyintézı) 6

7 Járfás Andrea Jugovits Tamás Kálmán Mária Rakos Szilvia Szelestei Renáta Takács Bernadett a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport segítıje a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport segítıje óraadó (logisztikai ügyintézı) a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport segítıje a büfé és a vendéglátó kabinet dolgozója az élelmiszeripari és a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség segítıje 10.b osztályfınöke a humán munkaközösség tagja az 1/11.a osztályfınöke kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport tagja vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport segítıje GYED/GYES-en lévı pedagógusok: Fekete Zsuzsanna Kincses Ildikó Királyné Németh Zsuzsanna Sipos Márta Szakály Anikó Takács Katalin 7

8 A tanév részletes ütemterve: Idıpont esemény felelıs szeptember A tanév elsı tanítási napja; A hét szeptember 1. gyakorlaton kezdı osztályok: (kedd) szeptember 1. A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a Horváth Istvánné ifjúságvédelmi felelıs, kötelezı felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzıt. Kónyáné Tömpe Lívia igazgató szeptember Iskolai alapítványok kuratóriumainak ülései Kónyáné Tömpe Lívia igazgató szeptember IMIP szerinti bemeneti mérések elıkészítése Benke Barbara, mérés-értékelés csoport szeptember 4. (péntek) Naplók kitöltésének végsı határideje osztályfınökök szeptember 7. Jelentkezési határidı az ıszi érettségi vizsgákra szeptember 4-6. Leonardo Olaszország II. turnus hazahozatal Kovács Róbert szeptember 10. a nyári gyakorlat igazolások leadásának végsı határideje szeptember 10. (csütörtök) 16:30 óra Szülıi értekezlet az iskola valamennyi 9. évfolyamos osztálya, valamint az 1/11. évfolyamos szakiskolai osztályai számára. Bicsákné Furcsa Mária, Fisli Barnabás, Mándli Péter, Horváth Istvánné, osztályfınökök szeptember 11. kitöltött törzslapok leadása osztályfınökök szeptember 15. Az ıszi szakmai vizsgák bejelentése Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. szeptember 18. Pályakövetési adatok begyőjtése Lékainé Vinkler Mária szakmai igh., MICS szeptember Osztálystatisztikák leadása osztályfınökök szeptember 24. (csütörtök) 16:30 óra Szülıi értekezlet az iskola felsıbb évfolyamos osztályai számára. Bicsákné Furcsa Mária, Fisli Barnabás, Mándli Péter, Horváth Istvánné, osztályfınökök szeptember Leonardo Németország II. turnus hazahozatal Tóth Gyula, Vida Zsolt szeptember 26. családfesztivál (Ady iskola) Csiszár Zsoltné, Boczkóné Scheier Mária szeptember 30. Helyi tantervek felülvizsgálatának határideje munkaközösség-vezetık gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye 8

9 Idıpont esemény felelıs október október 1-2. Szakmai írásbeli vizsga (FVM-hez tartozó szakmák) Fisli Barnabás mb. tagintézmény-vezetı október 1. A zene világnapja, Sütı Edit október :00-tól Szakmai írásbeli vizsga Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. október 6. (kedd) Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapjáról., Horváth Istvánné, történelemtanárok október 1. hete IMIP szerinti bemeneti mérés Benke Barbara október 1-2. hete 3/13. pék-cukrász szintvizsga Csiszár Zsoltné, Némethné Fordán Magdolna október 15. (csütörtök) Az iskolai statisztikai jelentés határnapja Farkas Tamás Attila, Lékainé Vinkler Mária október 15. október 15. (csütörtök) A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belsı kódjait Az Olasz Anikó és Bein György Emlékversenyek, a igazgatóhelyettesek Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Lékainé Vinkler Mária, Farkas Tamás Attila igazgatóhelyettesek Berzsenyi Marietta, Nyakas Letícia, Simon Emese projektnap (téma: méz) meghirdetésének határideje október Rankweil-i testvériskola tanulóinak látogatása Háriné Eszéki Marianna október Szakmai gyakorlati javítóvizsga Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. október 20. Szakmai szóbeli javítóvizsga Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. október İszi írásbeli érettségi vizsgák október 22. Gólyavetélkedı Az ıszi szünet elıtti utolsó munkanap október 22. (csütörtök) Megemlékezés az október 23-ai nemzeti ünneprıl október 23. november 1. İszi szünet A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell október 31. nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás, Puszatai Zsuzsanna, DÖK, osztályfınökök, Horváth Istvánné, történelemtanárok Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Lékainé Vinkler Mária, Farkas Tamás Attila igazgatóhelyettesek 9

10 Idıpont esemény felelıs információs rendszerében. gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye november november 2. (hétfı) B hét A szünet utáni elsı tanítási nap november 9. Az Olasz Anikó és Bein György Emlékversenyek, valamint a osztályfınökök projektnap jelentkezési határideje november Pályaválasztási kiállítás Csiszár Zsoltné november 16. A költségvetés tervezéséhez eszközigények leadása munkaközösség-vezetık, területek felelısei november Jó ez a szakma bemutatók általános iskolásoknak Peresztegi István, szakmai munkaközösségek november Pályaválasztási nyílt nap Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. november Középszintő szóbeli érettségi vizsgák november 26. (csütörtök) Bicsákné Furcsa Mária igh., Fisli Barnabás Fogadóóra, szülıi munkaközösség ülése 16:00-18:00 mb. tagintézmény-vezetı, szaktanárok november 27-ig az Országos Kompetenciaméréshez szükséges adatok Farkas Tamás Attila nevelési megküldése az OH OKÉV részére igazgatóhelyettes november 30-ig Általános iskolák felkeresése Kónyáné Tömpe Lívia igazgató november 30-ig OSZTV, SZKTV házi versenyek szakmai munkaközösségek gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye 10

11 Idıpont esemény felelıs december december 4. (péntek) 15:30 Mikulás ünnepély a Kollégák gyermekeinek december 19. (szombat) munkanap - A hét csütörtök szerinti tanítási nap december 21. (hétfı) Karácsonyi ünnepség., Horváth Istvánné, humán A téli szünet elıtti utolsó tanítási nap. (rövidített csengetés) munkaközösség december 22. (kedd) Tanítás nélküli munkanap Farkas Tamás Attila nevelési igh. Nevelési értekezlet december január 3. Téli szünet gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye január 4. (hétfı) január 1-2. hete január 15. (péntek) január A hét A téli szünet utáni elsı tanítási nap. Jelentkezés a szakmai versenyekre 2/12. pék-cukrász szintvizsga A szorgalmi idı elsı félévének utolsó napja Az elsı félévi osztályozó értekezlet A 2009/2010-es tanév elsı félévi szorgalmi idıszakának vége. Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. Csiszár Zsoltné, Némethné Fordán Magdolna, Boczkóné Scheier Mária Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Bicsákné Furcsa Mária igh., Fisli Barnabás mb. tagintézmény-vezetı január A félévi tanulmányi értesítık kiadása. osztályfınökök Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról; A ; Bicsákné Furcsa Mária igh. január 21. (csütörtök) szakközépiskolai osztályok szülıi értekezlete, érettségi tájékoztató január 22. Félévi osztálystatisztika leadása, munkaközösség-vezetık osztályfınökök, munkaközösség-vezetık beszámolóinak leadása 11

12 Idıpont esemény felelıs január :00 óra Szalagavató próba, Horváth Istvánné, végzısök osztályfınökei Rövidített csengetési rend, 13:00 óra: Az elsı félévi munkát Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Farkas Tamás január 28. értékelı nevelıtestületi értekezlet: a pedagógiai munka Attila nevelési igh. elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata január 4. hete Pék-cukrász, 2/14 vendéglıs szintvizsgák Csiszár Zsoltné, Némethné Fordán Magdolna, Boczkóné Scheier Mária, Horváth Mária gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye február február :00 Dísznövénykertészek írásbeli szakmai vizsgája Fisli Barnabás mb. tagintézmény-vezetı február Dísznövénykertészek gyakorlati és szóbeli vizsgája Fisli Barnabás mb. tagintézmény-vezetı február 5. 17:00 és 18:30 óra február 11. (csütörtök) 16:30 óra Az iskola szalagavató ünnepsége. Tanítás nélküli munkanap, nevelési értekezlet Szülıi értekezletek a 9. évf. szakközépiskolai, valamint a szakiskolai és szakképzıs osztályok számára; A 10. évfolyam szakmaválasztásának elıkészítése, Horváth Istvánné, végzısök osztályfınökei Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Lékainé Vinkler Mária szakmai igh., Bicsákné Furcsa Mária igh., Fisli Barnabás mb. tagintézményvezetı február közepe SZKTV, OSZTV elıdöntık Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. február 15. Az érettségi és a szakmai vizsgákra történı jelentkezés Bicsákné Furcsa Mária igh., végzısök határideje osztályfınökei február 25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák, történelemtanárok áldozatairól február 27. (szombat) Alapítványi bál Kónyáné Tömpe Lívia, Csiszár Zsoltné, vendéglátás-idegenforgalom munkaközösség,, Nagy Sándor 12

13 Idıpont esemény felelıs gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye március A tanév végi vizsgák írásbeli tételeinek megrendelése. Az Bicsákné Furcsa Mária igh. március 1. (hétfı) érettségi és szakmai vizsgák összesítı jelentéseinek továbbítása március Ballagási meghívók megrendelése Bicsákné Furcsa Mária igh. március elsı két hete A Leonardo program elıkészítı látogatása Csiszár Zsoltné, Pusztai Zsuzsanna március 12. (péntek) Megemlékezés a nemzeti ünneprıl, humán muhkaközösség március 15. (hétfı) Nemzeti ünnep, részvétel a városi ünnepségen március 16. (kedd) A középfokú iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Beck Sándor felvételi jegyzéket. március 25. (csütörtök) Bicsákné Furcsa Mária igh., Fisli Barnabás Fogadóóra 16:00 18:00 óra mb. tagintézmény-vezetı, szaktanárok március vége április eleje SZKTV döntı Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. március 31-április 1. Bein György emlékverseny, projektmunkák elkészítése, Berzsenyi Marietta, Nyakas Letícia, Simon zsőrizése Emese gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye április április 1. április Az OSZTV döntı A SZÉTV döntı Tanítás nélküli munkanap, Diáknap, Bein György és Olasz Anikó emlékversenyek, projektmunkák eredményhirdetése, Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. Berzsenyi Marietta, Nyakas Letícia, Simon Emese, DÖK, Tóth Gyula, Vida Zsolt 13

14 Idıpont esemény felelıs II. Nemzetközi Báthory kupa április 2-6. Tavaszi szünet április 7. (szerda) A tavaszi szünet utáni elsı tanítási nap B hét szerda április 8. április 15-ig A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetı létszám, a biztosan fel nem veendık listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban). A DÖK, a szülıi szervezet és az érettségi vizsgázók tájékoztatása a vizsgákról nyilatkozatok kiosztása a 10. és a 11. évfolyamos tanulóknak. Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Farkas Tamás Attila nevelési igh. Bicsákné Furcsa Mária igh. április 16. Megemlékezés a holocaust áldozatairól., történelemtanárok április 26. A felvételt hirdetı középfokú iskolák megküldik a felvételrıl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezıknek és az általános iskoláknak. Kónyáné Tömpe Lívia igazgató április 30. (péntek) A végzıs osztályok utolsó tanítási napja. A végzıs osztályok osztályozó értekezlete gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Bicsákné Furcsa Mária igh., Fisli Barnabás mb. tagintézmény-vezetı május május 1. 10:00 óra Ballagás, osztályfınöki munkaközösség május 11. és 12. évf. Vendéglátó Szakiskola gyakorlati szintvizsgái Csiszár Zsoltné MKIK május Rendkívüli felvételi eljárás (ha a felvehetı létszám 90%-ánál Kónyáné Tömpe Lívia igazgató kevesebb tanulót vettek fel) május 3. (hétfı) 8:00 Tanítás nélküli munkanap Bicsákné Furcsa Mária igh. Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból. 14

15 Idıpont esemény felelıs május 4. (kedd) 8:00 Tanítási nélküli munkanap Bicsákné Furcsa Mária igh. Írásbeli érettségi vizsga matematikából. május 5. (szerda) 8:00 Írásbeli érettségi vizsga történelembıl, 11:30 órától Bicsákné Furcsa Mária igh. tanítás B hét szerda (rövidített csengetés) május 6. (csütörtök) 8:00 Írásbeli érettségi vizsga angol nyelvbıl. 11:30 órától Bicsákné Furcsa Mária igh. tanítás B hét csütörtök (rövidített csengetés) május 7. (péntek) 8:00 Írásbeli érettségi vizsga német nyelvbıl. 11:30 órától Bicsákné Furcsa Mária igh. tanítás B hét péntek (rövidített csengetés) május 12. (szerda) 8:00 Írásbeli érettségi vizsga biológiából. Bicsákné Furcsa Mária igh. május 13.(csütörtök) Írásbeli érettségi vizsga kémiából (8:00) és földrajzból Bicsákné Furcsa Mária igh. (14:00). május 14. (péntek) 8:00 Írásbeli érettségi vizsga szakmai elıkészítı tárgyakból Bicsákné Furcsa Mária igh. május 16-tól Külföldi szakmai gyakorlat: Leonardo Program I. turnus Csiszár Zsoltné május 17. (hétfı) Tanítás nélküli munkanap. 8:00 Gyakorlati érettségi vizsga informatikából. Farkas Tamás Attila nevelési igh., rendszergazdák 14:00 Írásbeli érettségi vizsga: ének-zene május 17. (hétfı) 8:00 szakmai írásbeli vizsgák megkezdése Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. május 18. (kedd) 14:00 Írásbeli érettségi vizsga: rajz és vizuális kultúra Bicsákné Furcsa Mária igh. május 18. (kedd) A rendkívüli felvételi eljárás kérelmeinek elbírálása Kónyáné Tömpe Lívia igazgató A 10. és a 11. osztályos szakközépiskolai tanulók által osztályfınökök május 21. (péntek) szabadon választott érettségi tárgyakról, illetve azok szintjérıl készített nyilatkozatok leadása. május 24. Tanítási szünet: Pünkösdhétfı május 26. (szerda) Országos kompetenciamérés a 10. évfolyam valamennyi Farkas Tamás Attila nevelési igh. osztályában május Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák megkezdése Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. június 15

16 Idıpont esemény felelıs június Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák befejezése Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. június elsı hete Leonardo I. turnus Schwangau Csiszár Zsoltné június 11. (péntek) Rövidített tanítás, év végi osztályozó értekezlet Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Bicsákné Furcsa Mária igh., Fisli Barnabás mb. tagintézmény-vezetı június 15. (kedd) A tanév utolsó tanítási napja, 182. tanítási nap osztályfınökök Bizonyítványosztás június Középszintő szóbeli érettségi vizsgák Bicsákné Furcsa Mária igh. június 23. (szerda) 8:00- Bicsákné Furcsa Mária igh., Farkas Tamás Beiratkozás 12:00 Attila nevelési igh. június 25. (péntek) 9:00 óra Tanévzáró értekezlet Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetık június 28-július 1. Tantestületi kirándulás 16

17 A) A 2009/2010-es tanévben felhasználható 6 tanítás nélküli munkanap: nevelési értekezlet szalagavató diáknap magyar érettségi matematika érettségi informatika gyakorlati érettségi, szakmai írásbeli vizsgák B) A tantestületi értekezletek illetve a munkaközösség-vezetıkkel kibıvített vezetıi értekezletek idıpontja: B hét csütörtök 14:30 óra C) Munkaközösségi értekezletek, szakmai megbeszélések, adminisztrációs tevékenység: A hét csütörtökönként 16:00 óráig D) Vezetıi értekezletek idıpontja: hétfı 10:00 óra Zalaegerszeg, szeptember 1. Kónyáné Tömpe Lívia igazgató 17

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM 2010/2011. tanév programjai AUGUSZTUS 2010.08.23 hétfı 9 h ALAKULÓ értekezlet 2010.08.25 szerda 10 h Igazgatók értekezlete (NYME) 2010.08.26-27. cs-p 9 h Pótvizsgák

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális MUNKATERV 2014-15. TANE V Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola A 2014-15-ös tanév rendje Első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

feladat felelős résztvevők határidő eredmény 1. Alakuló értekezlet igazgató nevelőtestület augusztus 23 9 00. jegyzőkönyv 2. Beiratkozás igazgató

feladat felelős résztvevők határidő eredmény 1. Alakuló értekezlet igazgató nevelőtestület augusztus 23 9 00. jegyzőkönyv 2. Beiratkozás igazgató Kulcsesemény terv a 2011/2012 tanévre Tanítás nélküli munkanapok (5+1 nap): - december 21. - március 24. (március 16. péntek helyett) - május 5. (április 30. helyett) - május 7. - április 10. - június

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

14 óra: nyitó értekezlet. 2010. augusztus 23.

14 óra: nyitó értekezlet. 2010. augusztus 23. A 2010/2011. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 22/2010. (V.13.) OKM rendelete a 2010/2011. tanév rendjéről alapján (182 tanítási nap) 2010. augusztus 23. 24-25-26. - 26-27. - 14 óra:

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap)

A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/20 (V.2) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) 20 augusztus 20 szeptember 20 október 2 26-2 - 9. 13. vasárnap 1 1 6- - 6. 9 óra: tanévnyitó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv 2013-2014-es tanév

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv 2013-2014-es tanév Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv 2013-2014-es tanév A 2013-2014-es tanévben a szorgalmi idő: Első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő) Utolsó tanítási

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE. 2012-2013. tanév

SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE. 2012-2013. tanév A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE 2012-2013. tanév TARTALOM 1. Székhelyének 2. Marcali Telephelyének 3. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2012/ 2013. tanévre A munkaterv 1. sz. melléklete részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Augusztus

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV

NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV 1 A TANÉV HELYI RENDJE Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016. június

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje Szeptember 1. K 08.00 Évnyitó 1. Cs Október Egészségnap 5 röv.óra 11.00-13.00, Operakaland okt.1-10.között 2. Sze 2. P Pályaválasztási kiállítás 3. Cs 3. Szo Pályaválasztási kiállítás 4. P 4. V 5. Szo

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. Augusztus

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. Augusztus HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV Augusztus 21-25 9 00 Javító vizsgák felelős: Podmaniczki Anna 26. 10 00 TÁMOP 2.2.5 zárórendezvény, majd alakuló értekezlet (benne munka- és tűzvédelmi oktatás 27-28. Munkaközösségi

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap)

A 2014/2015. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) A 2014/201 tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 35/ (IV.30.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) augusztus szeptember október 22. 25-től - 26-ig - 26. - szeptember 2. - 27. 1. 1-2. -

Részletesebben

A 2015-16. tanév rendje

A 2015-16. tanév rendje A 2015-16. tanév rendje tanítási nap száma hónap nap esemény felelős augusztus 24 hétfő 9.00 alakuló értekezlet, javító vizsgák Kayser Veronika augusztus 25 kedd javító vizsgák Kayser Veronika augusztus

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 Projektindító Nap Szept. 18. 9 00 ÉDES ANYANYELVÜNK megyei nyelvhelyességi, nyelvhasználati vetélkedő

TÁMOP 3.1.4 Projektindító Nap Szept. 18. 9 00 ÉDES ANYANYELVÜNK megyei nyelvhelyességi, nyelvhasználati vetélkedő SZEPTEMBER Szept. 1. 8 00 Tanévnyitó tájékoztató a 9. évfolyam és az első szakképző évfolyam részére /Aula/ Szept. 1. 8 15-10 20 Osztályfőnöki órák (4 óra) a 9. évfolyam és az elsős szakképző évfolyam

Részletesebben

A 45. jubileumi tanév eseménynaptára (összeállítva a havi ütemtervek alapján)

A 45. jubileumi tanév eseménynaptára (összeállítva a havi ütemtervek alapján) A 45. jubileumi tanév eseménynaptára (összeállítva a havi ütemtervek alapján) Dátum -tól -ig Feladat 2008.08.18 Vezetői értekezlet 8.30 órától 2008.08.18 13-ik évfolyamra történő beiratkozás 10 órától

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

2013/2014. tanév rendje

2013/2014. tanév rendje Szeptember Október 1. V 1. K 2. H 8.00 Évnyitó, 1. tanítási nap 2. Sze 3. K 3. Cs 4. Sze 4. P 5. Cs Őszi érettségire jelentkezési hi. Táj.az érettségire bocsátás.felt.telj 5. Szo 6. P 6. V Aradi V. emléknapja

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 2014. szeptember 1. H 8.00 tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap 5. P Őszi érettségi és OKJ vizsgára

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. 2012/2013-as tanév

Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. 2012/2013-as tanév Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 2012/2013-as tanév Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. Tisztelt

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA

A 2015/2016-OS TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA A 2015/2016-OS TANÉV RENDJE, RENDEZVÉNY NAPTÁRA I. Az órarendben rögzítetteken kívüli állandó elfoglaltságok : Hétfő: szakköri nap Kedd: szakköri nap Szerda: nevelőtestületi, szakmai munkaközösségi értekezletek,

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Az utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2014/2015.

A tanév helyi rendje 2014/2015. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. A tanév helyi rendje 2014/2015. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 18 00 tanévnyitó, osztályfőnökök

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV

FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV SZEPTEMBER 1 5. Évnyitó istentisztelet (aug. 30.) Évkezdet szept. 7 1 Szülői értekezlet szept. 9.17.30 Éves eszközigény leadása

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés

1.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés 1. A TANÉV HELYI RENDJE 1.1. Tanév kerete Idő 2014.09.01. Tanév kezdete Első tanítási nap középiskola 1.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés 2014.09.04. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatásban

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben