A Páterdombi Szakképzı Iskola munkaterve a 2009/2010. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Páterdombi Szakképzı Iskola munkaterve a 2009/2010. tanévre"

Átírás

1 Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Székhelyiskola István Báthory School of Commerce, Catering and Tourism Kinizsi Pál Mezıgazdasági és Élelmiszer-ipari Tagiskola Pál Kinizsi Secondary School of Agriculture and Food Industry Báthory István Fachschule für Handel, Gastgewerbe und Tourismus +36(92) fax: +36(92) web: Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Kinizsi Pál Fachschule für Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie +36(92) mellék fax: +36(92) A tanév kiemelt feladatai: A Páterdombi Szakképzı Iskola munkaterve a 2009/2010. tanévre A módosított Pedagógiai Program bevezetése felelısök: igazgató, nevelési igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetık határidı: április 30. A testnevelés és tömegsport tevékenység erısítése felelısök: testnevelık, osztályfınökök határidı: folyamatos, november 30. Más népek, országok megismerése 2: az Amerikai Egyesült Államok felelısök: Pusztai Zsuzsanna idegen nyelvi munkaközösség vezetı,, Horváth Istvánné szabadidı-szervezık határidı: április 30. Az iskola felnıttképzési akkreditációjának elıkészítése felelısök: Lékainé Vinkler Mária, szakmai munkaközösségek határidı: május 31. Az iskolai minıségirányítási rendszer továbbfejlesztése felelısök: Kónyáné Tömpe Lívia, Benke Barbara, mérés-értékelés csoport tagjai határidı: június 15. További kiemelt feladatok: ésszerő gazdálkodás betartása és betartatása pályázatok folyamatos figyelése a pályázati pénzekbıl beszerzett eszközök beüzemelése, nyilvántartásba vétele 2. Az oktató-nevelı munka fontosabb feladatai felkészülés a kétszintő érettségire és a szakmai vizsgákra az ifjúságvédelmi munka szinten tartása az adminisztráció színvonalának javítása a rongálások szigorú számonkérése az iskola környezetének tisztán tartása az érettségire épülı képzések erısítése, népszerősítése a beiskolázási tevékenység támogatása 10. szakképzı évfolyam utáni szakmaválasztás segítése, munkahelyek szervezése az országos mérés elıkészítése az iskolai ünnepélyek és megemlékezések megszervezése a diákönkormányzat munkájának erısítése a nevelési és munkaközösségi értekezletek témáinak egyeztetése a szülıkkel való kapcsolattartás intenzitásának növelése a humán és a szakmai diákszekciók nevelési-oktatási munkájának népszerősítése, támogatása Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Vendéglátás-idegenforgalom Mezıgazdaság Élelmiszer-ipar Commerce-marketing, business administration, Catering-tourism Agriculture Food industry Handel und Marketing Gastgewerbe und Tourismus Landwirtschaft Lebensmittelindustrie

2 3. Az iskolába járás rendje a 2009/2010. tanévben OSZTÁLY SZAKMACSOPORT OSZTÁLYFİNÖK LÉTSZÁM TEREM Szakközépiskola 9.C kereskedelem-marketing BÉKÉSI TAMÁS 25 fı B203 9.D kereskedelem-marketing KUBA VIKTÓRIA 29 fı B204 9.E vendéglátás-idegenforgalom HÁRINÉ ESZÉKI MARIANNA 38 fı B208 9.F vendéglátás-idegenforg. 5 évf. BENKE BARBARA 32 fı B C kereskedelem-marketing BÉKÉSINÉ MÁRKUS ÉVA 36 fı B D kereskedelem-marketing KARMACSI BERNADETT 34 fı B E vendéglátás-idegenforgalom BERTA BEATRIX 30 fı B F két tanítási nyelvő (vend-ifo) PUSZTAI ZSUZSANNA 21 fı B C kereskedelem-marketing NAGY SÁNDOR 24 fı B D kereskedelem-marketing BOROSÁN TIBOR 30 fı B E vendéglátás-idegenforgalom KOVÁCS RÓBERT 32 fı B F két tanítási nyelvő (vend-ifo) LUIF FERENC 20 fı B C kereskedelem-marketing SZEGVÁRINÉ B. VALÉRIA 30 fı B D kereskedelem-marketing LÉKAINÉ VINKLER MÁRIA 35 fı B E vendéglátás-idegenforgalom BERZSENYI MARIETTA 36 fı B F két tanítási nyelvő (vend-ifo) NÉMETH MÁRIA 19 fı B F két tanítási nyelvő (vend-ifo) CSISZÁR ZSOLTNÉ 16 fı B305 Szakiskola 9.a kereskedelmi orientáció NÉMETH KÁROLYNÉ 37 fı K106 9.b vendéglátó orientáció TÓTH VERA 36 fı K104 9.G élelmiszeripari orientáció SOÓS NAGY GYÖRGYI 36 fı K206 9.H élelmiszeripari orientáció KISS KATALIN 36 fı K a kereskedelmi orientáció TÓTH GYULA 25 fı B b vendéglátó orientáció RAKOS SZILVIA 32 fı K G élelmiszeripari orientáció DR. BECKNÉ SALLAY ANIKÓ 26 fı K303 Szakképzı iskola 1/11.a bolti eladó SZELESTEI RENÁTA 25 fı K108 1/11.b szakács VADVÁRI MARIANNA 34 fı K305 1/11.f pincér, cukrász VARGA ZOLTÁN 26 fı K305 1/11.É(PC) pék-cukrász NÉMETHNÉ MÉSZÁROS IBOLYA 36 fı K301 1/11.H húsipari PUSKÁS ENIKİ 19 fı gépes 1/11.Mg gazda PERESZTEGI ISTVÁN 15 fı K207 2/12.a bolti eladó (élelmiszer, mőszaki) TÓTH ILONA KATALIN 34 fı K105 2/12.b szakács KIS-KÁDI TAMÁSNÉ 28 fı K105 2/12.f pincér, cukrász BICSÁKNÉ FARKAS ANITA 20 fı B109 2/12.É(PC) pék-cukrász NÉMETHNÉ FORDÁN MAGDOLNA 22 fı K301 2/12.H húsipari PUSKÁS ENIKİ 6 fı gépes 2/12.MG gazda PERESZTEGI ISTVÁN 21 fı K204 3/13.b szakács DÖRR-STILLER ANDREA 21 fı B111 3/13.f pincér KEMÉNYNÉ NAGY ERIKA 16 fı B108 3/13.É(PC) pék-cukrász BÍRÓ GABRIELLA 12 fı K304 3/13.MG dísznövénykertész MÁRFI EDINA 9 fı K207 2/14.SCT sütı-cukrász technikus BÍRÓ GABRIELLA 9 fı K304 1/13.C kereskedelmi ügyintézı NYAKAS LETÍCIA 19 fı B114 1/13.E vendéglıs PAPP MIKLÓS 33 fı B115 1/13.L logisztikai ügyintézı BICSÁKNÉ FURCSA MÁRIA 34 fı B206 2/14.E vendéglıs SIMON EMESE 19 fı B104 2/14.L logisztikai ügyintézı HADÁSZI ÁGNES 33 fı B105 Összevont osztályok: 1/11 és 2/12.H; 1/11 és 2/12.Mg; 3/13.É és 2/14.SCT 2

3 4. A 2009/2010-es tanévre szóló megbízatások Kónyáné Tömpe Lívia Lékainé Vinkler Mária Farkas Tamás Attila Bicsákné Furcsa Mária Fisli Barnabás Csiszár Zsoltné Kustán Tibor Bakony Lászlóné Beck Sándor Bedıné Kovács Katalin Békési Tamás Benke Barbara Berta Beatrix az intézmény igazgatója Báthory István Alapítvány Vállalatok és Vállalkozók a Szakképzésért alapítvány kuratóriumának tagja munkaközösség tagja a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja EBCL felkészítı tanár és vizsgáztató szakmai igazgatóhelyettes a 12.D osztályfınöke a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja az intézményi statisztika felelıse munkaközösség tagja nevelési igazgatóhelyettes a fegyelmi bizottság tagja ECDL vizsgáztató a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja a humán és az iskolai pályázatírás segítıje igazgatóhelyettes az 1/13.L osztályfınöke az érettségi vizsgák felelıse a levelezı tagozat vezetıje munkaközösség tagja megbízott tagintézmény-vezetı a mezıgazdasági szakmai munkaközösség tagja az iskolai pályázatírás segítıje gyakorlati oktatás-vezetı a Leonardo-program koordinátora a külföldi kapcsolatok felelıse a két tannyelvő munkacsoport vezetıje az idegen nyelvi és a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség tagja a 13.F osztályfınöke az iskolai pályázatírás segítıje a tangazdaság vezetıje munkavédelmi megbízott a mezıgazdasági szakmai munkaközösség tagja a vendéglátó szakmai munkaközösség tagja a büfé üzemeltetés segítıje a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja az idegen nyelvi munkaközösség tagja a két tannyelvő munkacsoport tagja a 9.C osztályfınöke szakszervezeti titkár a közalkalmazotti tanács tagja a DÖK munkáját segítı tanár a humán és az idegen nyelvi munkaközösség tagja a 9.F osztályfınöke a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport vezetıje a 10.E osztályfınöke gyógytestnevelı 3

4 Berzsenyi Marietta Bicsákné Farkas Anita Bíró Gabriella Boczkóné Scheier Mária Borosán Tibor Domján Vilmosné Dörr-Stiller Andrea Dr. Beckné Sallay Anikó Gecseg Judit Hadászi Ágnes Hajmási Ferenc Háriné Eszéki Mariann Horváth Istvánné Horváth Mária Karmacsi Bernadett Kis Kádi Tamásné Kiss Katalin Kovács Róbert a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja a 12.E osztályfınöke Olasz Anikó emlékverseny szervezıje a 2/12.f osztályfınöke a vendéglátó szakmai munkaközösség tagja a 3/13.É osztályfınöke az élelmiszeripari szakmai munkaközösség tagja a péküzem vezetıje az élelmiszeripari szakmai munkaközösség tagja a reál munkaközösség vezetıje a 11.D osztályfınöke munkavédelmi megbízott munkaközösség tagja a büfé üzemeltetés segítıje a 3/13.b osztályfınöke a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség tagja a 10.G osztályfınöke szakszervezeti bizalmi a tagiskolai osztályfınöki munkaközösség vezetıje a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja a humán munkaközösség tagja az iskolai kulturális tevékenység segítıje munkaközösség tagja a 2/14.L osztályfınöke a humán és az idegen nyelvi munkaközösség tagja a Közoktatási Közalapítvány idegen nyelvi tehetséggondozó programjának koordinátora a testnevelés-sport munkacsoport tagja a 9.E osztályfınöke külföldi diákcsere programok koordinátora az idegen-nyelvi munkaközösség tagja a Tagiskola ifjúságvédelmi felelıse a Tagiskola szabadidı-szervezıje az iskolai kulturális tevékenység segítıje a Vendéglátó Oktatási Kabinet szakács oktatója a vendéglátó szakmai munkaközösség tagja szakmai rendezvények szervezése a 10.D osztályfınöke évfolyamfelelıs évfolyam a két tannyelvő munkacsoport tagja az idegen nyelvi és a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség tagja a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség vezetıje a 3/13.f osztályfınöke a gasztronómiai diákszekció vezetıje a 2/12.b osztályfınöke a humán és az idegen nyelvi munkaközösség tagja a 9.H osztályfınöke a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja a 11.E osztályfınöke ECDL vizsgáztató 4

5 Kozmáné Kovács Irén Kuba Viktória Luif Ferenc Mándli Péter Márfi Edina Nagy Sándor Németh Károlyné Németh Mária Némethné Fordán Magdolna Némethné Mészáros Ibolya Nyakas Letícia Pál Péter Pálfy Józsefné Papp Miklós János Peresztegi István tankönyvfelelıs gyakorlati oktatásvezetı-helyettes a tanbolt vezetıje a büfé vezetıje munkaközösség tagja a 9.D osztályfınöke az órarend készítıje és kezelıje az ECDL vizsgaközpont kapcsolattartója ECDL vizsgáztató a minıségfejlesztési és mérés-értékelési csoport tagja az iskolai honlap szerkesztıje a 11.F osztályfınöke a Székhelyiskola ifjúságvédelmi felelıse a 3/13.Mg osztályfınöke a mezıgazdasági szakmai munkaközösség tagja a 11. C osztályfınöke a közalkalmazotti tanács tagja leány kosárlabda DSK vezetıje a humán munkaközösség tagja a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösségek tagja a 9.a osztályfınöke munkaközösség tagja a 12.F osztályfınöke az osztályfınöki munkaközösség vezetıje a Székhelyiskolában a filmklub vezetıje "SÉTA" program segítı tanára az iskolai kulturális tevékenység segítıje a 2/12.É osztályfınöke a Közalkalmazotti Tanács elnöke az élelmiszeripari szakmai munkaközösség vezetıje az 1/11.É osztályfınöke az élelmiszeripari szakmai munkaközösség tagja az 1/13.C osztályfınöke munkaközösség vezetıje a Bein György emlékverseny koordinátora munkaközösség tagja német nyelvi lektor a két tannyelvő munkacsoport tagja az idegen nyelvi munkaközösség tagja az 1/13.E osztályfınöke az idegen nyelvi munkaközösség tagja az iskolai arculat designere az 1/11 és 2/12.G osztályfınöke a Kinizsi Szakképzıért Alapítvány kuratóriumának elnöke a mezıgazdasági, a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösségek tagja az iskolai pályázatírás segítıje 5

6 Puskás Enikı Pusztai Zsuzsanna Rikliné Varga Hajnalka Sabján László Ságiné Tóth Ildikó Siposné Lakatos Éva Soós Nagy Györgyi Szabó Dorottya Szegváriné Balogh Valéria Tóth Gyula Tóth Ilona Katalin Tóth Vera Vadvári Marianna Varga Szilvia Varga Zoltán Vida Zsolt István az 1/11.H és 2/12.H osztályfınöke az élelmiszeripari és mezıgazdasági szakmai munkaközösség tagja a 10.F osztályfınöke az idegen nyelvi munkaközösség vezetıje a Leonardo-program szervezıje a két tannyelvő munkacsoport tagja a külföldi diákcsere koordinátora a pék tanbolt felelıse az élelmiszeripari szakmai munkaközösség tagja az élelmiszeripari és mezıgazdasági szakmai munkaközösség tagja az idegen nyelvi munkaközösség tagja a 2/14.E osztályfınöke A Báthory Székhelyiskola szabadidı-szervezıje az iskolai kulturális tevékenység felelıse a humán munkaközösség tagja a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség tagja a 9.G osztályfınöke a DÖK munkáját segítı tanár az idegen nyelvi munkaközösség tagja a 12.C osztályfınöke a humán munkaközösség vezetıje a "SÉTA" program vezetı tanára az iskolai kulturális tevékenység segítıje a 10.a osztályfınöke a sportszakosztály vezetıje a testnevelés-sport munkacsoport tagja II. nemzetközi Báthory Kupa fıszervezıje a 2/12.a osztályfınöke a humán és az idegen nyelvi munkaközösség tagja a 9.b osztályfınöke a humán munkaközösség tagja az iskolai kulturális tevékenység segítıje a fegyelmi vizsgálatok vezetıje a 1/11. b osztályfınöke az idegen nyelvi munkaközösség tagja az idegen nyelvi munkaközösség tagja az 1/11.f osztályfınöke a vendéglátó szakmai munkaközösség tagja Rendezvények szervezésének, lebonyolításának segítıje a testnevelés-sport munkacsoport tagja II. nemzetközi Báthory Kupa szervezıje Részfoglalkozású/óraadó pedagógusok: Dr. Antal Annamária Bán Lajos Békésiné Márkus Éva Czéman Eszter Doba Szilvia Hajdics Gyızı Horváth László biológia óraadó vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport segítıje a 10.C osztályfınöke a humán munkaközösség tagja az idegen nyelvi munkaközösség tagja óraadó (kereskedelmi ügyintézı) vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség tagja óraadó (logisztikai ügyintézı) 6

7 Járfás Andrea Jugovits Tamás Kálmán Mária Rakos Szilvia Szelestei Renáta Takács Bernadett a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport segítıje a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport segítıje óraadó (logisztikai ügyintézı) a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport segítıje a büfé és a vendéglátó kabinet dolgozója az élelmiszeripari és a vendéglátás-idegenforgalom szakmai munkaközösség segítıje 10.b osztályfınöke a humán munkaközösség tagja az 1/11.a osztályfınöke kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport tagja vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport segítıje GYED/GYES-en lévı pedagógusok: Fekete Zsuzsanna Kincses Ildikó Királyné Németh Zsuzsanna Sipos Márta Szakály Anikó Takács Katalin 7

8 A tanév részletes ütemterve: Idıpont esemény felelıs szeptember A tanév elsı tanítási napja; A hét szeptember 1. gyakorlaton kezdı osztályok: (kedd) szeptember 1. A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a Horváth Istvánné ifjúságvédelmi felelıs, kötelezı felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzıt. Kónyáné Tömpe Lívia igazgató szeptember Iskolai alapítványok kuratóriumainak ülései Kónyáné Tömpe Lívia igazgató szeptember IMIP szerinti bemeneti mérések elıkészítése Benke Barbara, mérés-értékelés csoport szeptember 4. (péntek) Naplók kitöltésének végsı határideje osztályfınökök szeptember 7. Jelentkezési határidı az ıszi érettségi vizsgákra szeptember 4-6. Leonardo Olaszország II. turnus hazahozatal Kovács Róbert szeptember 10. a nyári gyakorlat igazolások leadásának végsı határideje szeptember 10. (csütörtök) 16:30 óra Szülıi értekezlet az iskola valamennyi 9. évfolyamos osztálya, valamint az 1/11. évfolyamos szakiskolai osztályai számára. Bicsákné Furcsa Mária, Fisli Barnabás, Mándli Péter, Horváth Istvánné, osztályfınökök szeptember 11. kitöltött törzslapok leadása osztályfınökök szeptember 15. Az ıszi szakmai vizsgák bejelentése Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. szeptember 18. Pályakövetési adatok begyőjtése Lékainé Vinkler Mária szakmai igh., MICS szeptember Osztálystatisztikák leadása osztályfınökök szeptember 24. (csütörtök) 16:30 óra Szülıi értekezlet az iskola felsıbb évfolyamos osztályai számára. Bicsákné Furcsa Mária, Fisli Barnabás, Mándli Péter, Horváth Istvánné, osztályfınökök szeptember Leonardo Németország II. turnus hazahozatal Tóth Gyula, Vida Zsolt szeptember 26. családfesztivál (Ady iskola) Csiszár Zsoltné, Boczkóné Scheier Mária szeptember 30. Helyi tantervek felülvizsgálatának határideje munkaközösség-vezetık gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye 8

9 Idıpont esemény felelıs október október 1-2. Szakmai írásbeli vizsga (FVM-hez tartozó szakmák) Fisli Barnabás mb. tagintézmény-vezetı október 1. A zene világnapja, Sütı Edit október :00-tól Szakmai írásbeli vizsga Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. október 6. (kedd) Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapjáról., Horváth Istvánné, történelemtanárok október 1. hete IMIP szerinti bemeneti mérés Benke Barbara október 1-2. hete 3/13. pék-cukrász szintvizsga Csiszár Zsoltné, Némethné Fordán Magdolna október 15. (csütörtök) Az iskolai statisztikai jelentés határnapja Farkas Tamás Attila, Lékainé Vinkler Mária október 15. október 15. (csütörtök) A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belsı kódjait Az Olasz Anikó és Bein György Emlékversenyek, a igazgatóhelyettesek Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Lékainé Vinkler Mária, Farkas Tamás Attila igazgatóhelyettesek Berzsenyi Marietta, Nyakas Letícia, Simon Emese projektnap (téma: méz) meghirdetésének határideje október Rankweil-i testvériskola tanulóinak látogatása Háriné Eszéki Marianna október Szakmai gyakorlati javítóvizsga Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. október 20. Szakmai szóbeli javítóvizsga Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. október İszi írásbeli érettségi vizsgák október 22. Gólyavetélkedı Az ıszi szünet elıtti utolsó munkanap október 22. (csütörtök) Megemlékezés az október 23-ai nemzeti ünneprıl október 23. november 1. İszi szünet A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell október 31. nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás, Puszatai Zsuzsanna, DÖK, osztályfınökök, Horváth Istvánné, történelemtanárok Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Lékainé Vinkler Mária, Farkas Tamás Attila igazgatóhelyettesek 9

10 Idıpont esemény felelıs információs rendszerében. gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye november november 2. (hétfı) B hét A szünet utáni elsı tanítási nap november 9. Az Olasz Anikó és Bein György Emlékversenyek, valamint a osztályfınökök projektnap jelentkezési határideje november Pályaválasztási kiállítás Csiszár Zsoltné november 16. A költségvetés tervezéséhez eszközigények leadása munkaközösség-vezetık, területek felelısei november Jó ez a szakma bemutatók általános iskolásoknak Peresztegi István, szakmai munkaközösségek november Pályaválasztási nyílt nap Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. november Középszintő szóbeli érettségi vizsgák november 26. (csütörtök) Bicsákné Furcsa Mária igh., Fisli Barnabás Fogadóóra, szülıi munkaközösség ülése 16:00-18:00 mb. tagintézmény-vezetı, szaktanárok november 27-ig az Országos Kompetenciaméréshez szükséges adatok Farkas Tamás Attila nevelési megküldése az OH OKÉV részére igazgatóhelyettes november 30-ig Általános iskolák felkeresése Kónyáné Tömpe Lívia igazgató november 30-ig OSZTV, SZKTV házi versenyek szakmai munkaközösségek gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye 10

11 Idıpont esemény felelıs december december 4. (péntek) 15:30 Mikulás ünnepély a Kollégák gyermekeinek december 19. (szombat) munkanap - A hét csütörtök szerinti tanítási nap december 21. (hétfı) Karácsonyi ünnepség., Horváth Istvánné, humán A téli szünet elıtti utolsó tanítási nap. (rövidített csengetés) munkaközösség december 22. (kedd) Tanítás nélküli munkanap Farkas Tamás Attila nevelési igh. Nevelési értekezlet december január 3. Téli szünet gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye január 4. (hétfı) január 1-2. hete január 15. (péntek) január A hét A téli szünet utáni elsı tanítási nap. Jelentkezés a szakmai versenyekre 2/12. pék-cukrász szintvizsga A szorgalmi idı elsı félévének utolsó napja Az elsı félévi osztályozó értekezlet A 2009/2010-es tanév elsı félévi szorgalmi idıszakának vége. Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. Csiszár Zsoltné, Némethné Fordán Magdolna, Boczkóné Scheier Mária Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Bicsákné Furcsa Mária igh., Fisli Barnabás mb. tagintézmény-vezetı január A félévi tanulmányi értesítık kiadása. osztályfınökök Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról; A ; Bicsákné Furcsa Mária igh. január 21. (csütörtök) szakközépiskolai osztályok szülıi értekezlete, érettségi tájékoztató január 22. Félévi osztálystatisztika leadása, munkaközösség-vezetık osztályfınökök, munkaközösség-vezetık beszámolóinak leadása 11

12 Idıpont esemény felelıs január :00 óra Szalagavató próba, Horváth Istvánné, végzısök osztályfınökei Rövidített csengetési rend, 13:00 óra: Az elsı félévi munkát Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Farkas Tamás január 28. értékelı nevelıtestületi értekezlet: a pedagógiai munka Attila nevelési igh. elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata január 4. hete Pék-cukrász, 2/14 vendéglıs szintvizsgák Csiszár Zsoltné, Némethné Fordán Magdolna, Boczkóné Scheier Mária, Horváth Mária gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye február február :00 Dísznövénykertészek írásbeli szakmai vizsgája Fisli Barnabás mb. tagintézmény-vezetı február Dísznövénykertészek gyakorlati és szóbeli vizsgája Fisli Barnabás mb. tagintézmény-vezetı február 5. 17:00 és 18:30 óra február 11. (csütörtök) 16:30 óra Az iskola szalagavató ünnepsége. Tanítás nélküli munkanap, nevelési értekezlet Szülıi értekezletek a 9. évf. szakközépiskolai, valamint a szakiskolai és szakképzıs osztályok számára; A 10. évfolyam szakmaválasztásának elıkészítése, Horváth Istvánné, végzısök osztályfınökei Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Lékainé Vinkler Mária szakmai igh., Bicsákné Furcsa Mária igh., Fisli Barnabás mb. tagintézményvezetı február közepe SZKTV, OSZTV elıdöntık Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. február 15. Az érettségi és a szakmai vizsgákra történı jelentkezés Bicsákné Furcsa Mária igh., végzısök határideje osztályfınökei február 25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák, történelemtanárok áldozatairól február 27. (szombat) Alapítványi bál Kónyáné Tömpe Lívia, Csiszár Zsoltné, vendéglátás-idegenforgalom munkaközösség,, Nagy Sándor 12

13 Idıpont esemény felelıs gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye március A tanév végi vizsgák írásbeli tételeinek megrendelése. Az Bicsákné Furcsa Mária igh. március 1. (hétfı) érettségi és szakmai vizsgák összesítı jelentéseinek továbbítása március Ballagási meghívók megrendelése Bicsákné Furcsa Mária igh. március elsı két hete A Leonardo program elıkészítı látogatása Csiszár Zsoltné, Pusztai Zsuzsanna március 12. (péntek) Megemlékezés a nemzeti ünneprıl, humán muhkaközösség március 15. (hétfı) Nemzeti ünnep, részvétel a városi ünnepségen március 16. (kedd) A középfokú iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Beck Sándor felvételi jegyzéket. március 25. (csütörtök) Bicsákné Furcsa Mária igh., Fisli Barnabás Fogadóóra 16:00 18:00 óra mb. tagintézmény-vezetı, szaktanárok március vége április eleje SZKTV döntı Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. március 31-április 1. Bein György emlékverseny, projektmunkák elkészítése, Berzsenyi Marietta, Nyakas Letícia, Simon zsőrizése Emese gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye április április 1. április Az OSZTV döntı A SZÉTV döntı Tanítás nélküli munkanap, Diáknap, Bein György és Olasz Anikó emlékversenyek, projektmunkák eredményhirdetése, Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. Berzsenyi Marietta, Nyakas Letícia, Simon Emese, DÖK, Tóth Gyula, Vida Zsolt 13

14 Idıpont esemény felelıs II. Nemzetközi Báthory kupa április 2-6. Tavaszi szünet április 7. (szerda) A tavaszi szünet utáni elsı tanítási nap B hét szerda április 8. április 15-ig A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetı létszám, a biztosan fel nem veendık listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban). A DÖK, a szülıi szervezet és az érettségi vizsgázók tájékoztatása a vizsgákról nyilatkozatok kiosztása a 10. és a 11. évfolyamos tanulóknak. Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Farkas Tamás Attila nevelési igh. Bicsákné Furcsa Mária igh. április 16. Megemlékezés a holocaust áldozatairól., történelemtanárok április 26. A felvételt hirdetı középfokú iskolák megküldik a felvételrıl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezıknek és az általános iskoláknak. Kónyáné Tömpe Lívia igazgató április 30. (péntek) A végzıs osztályok utolsó tanítási napja. A végzıs osztályok osztályozó értekezlete gasztronómiai diákszekció rendezvénye humán diákszekció rendezvénye Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Bicsákné Furcsa Mária igh., Fisli Barnabás mb. tagintézmény-vezetı május május 1. 10:00 óra Ballagás, osztályfınöki munkaközösség május 11. és 12. évf. Vendéglátó Szakiskola gyakorlati szintvizsgái Csiszár Zsoltné MKIK május Rendkívüli felvételi eljárás (ha a felvehetı létszám 90%-ánál Kónyáné Tömpe Lívia igazgató kevesebb tanulót vettek fel) május 3. (hétfı) 8:00 Tanítás nélküli munkanap Bicsákné Furcsa Mária igh. Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból. 14

15 Idıpont esemény felelıs május 4. (kedd) 8:00 Tanítási nélküli munkanap Bicsákné Furcsa Mária igh. Írásbeli érettségi vizsga matematikából. május 5. (szerda) 8:00 Írásbeli érettségi vizsga történelembıl, 11:30 órától Bicsákné Furcsa Mária igh. tanítás B hét szerda (rövidített csengetés) május 6. (csütörtök) 8:00 Írásbeli érettségi vizsga angol nyelvbıl. 11:30 órától Bicsákné Furcsa Mária igh. tanítás B hét csütörtök (rövidített csengetés) május 7. (péntek) 8:00 Írásbeli érettségi vizsga német nyelvbıl. 11:30 órától Bicsákné Furcsa Mária igh. tanítás B hét péntek (rövidített csengetés) május 12. (szerda) 8:00 Írásbeli érettségi vizsga biológiából. Bicsákné Furcsa Mária igh. május 13.(csütörtök) Írásbeli érettségi vizsga kémiából (8:00) és földrajzból Bicsákné Furcsa Mária igh. (14:00). május 14. (péntek) 8:00 Írásbeli érettségi vizsga szakmai elıkészítı tárgyakból Bicsákné Furcsa Mária igh. május 16-tól Külföldi szakmai gyakorlat: Leonardo Program I. turnus Csiszár Zsoltné május 17. (hétfı) Tanítás nélküli munkanap. 8:00 Gyakorlati érettségi vizsga informatikából. Farkas Tamás Attila nevelési igh., rendszergazdák 14:00 Írásbeli érettségi vizsga: ének-zene május 17. (hétfı) 8:00 szakmai írásbeli vizsgák megkezdése Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. május 18. (kedd) 14:00 Írásbeli érettségi vizsga: rajz és vizuális kultúra Bicsákné Furcsa Mária igh. május 18. (kedd) A rendkívüli felvételi eljárás kérelmeinek elbírálása Kónyáné Tömpe Lívia igazgató A 10. és a 11. osztályos szakközépiskolai tanulók által osztályfınökök május 21. (péntek) szabadon választott érettségi tárgyakról, illetve azok szintjérıl készített nyilatkozatok leadása. május 24. Tanítási szünet: Pünkösdhétfı május 26. (szerda) Országos kompetenciamérés a 10. évfolyam valamennyi Farkas Tamás Attila nevelési igh. osztályában május Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák megkezdése Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. június 15

16 Idıpont esemény felelıs június Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák befejezése Lékainé Vinkler Mária szakmai igh. június elsı hete Leonardo I. turnus Schwangau Csiszár Zsoltné június 11. (péntek) Rövidített tanítás, év végi osztályozó értekezlet Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, Bicsákné Furcsa Mária igh., Fisli Barnabás mb. tagintézmény-vezetı június 15. (kedd) A tanév utolsó tanítási napja, 182. tanítási nap osztályfınökök Bizonyítványosztás június Középszintő szóbeli érettségi vizsgák Bicsákné Furcsa Mária igh. június 23. (szerda) 8:00- Bicsákné Furcsa Mária igh., Farkas Tamás Beiratkozás 12:00 Attila nevelési igh. június 25. (péntek) 9:00 óra Tanévzáró értekezlet Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetık június 28-július 1. Tantestületi kirándulás 16

17 A) A 2009/2010-es tanévben felhasználható 6 tanítás nélküli munkanap: nevelési értekezlet szalagavató diáknap magyar érettségi matematika érettségi informatika gyakorlati érettségi, szakmai írásbeli vizsgák B) A tantestületi értekezletek illetve a munkaközösség-vezetıkkel kibıvített vezetıi értekezletek idıpontja: B hét csütörtök 14:30 óra C) Munkaközösségi értekezletek, szakmai megbeszélések, adminisztrációs tevékenység: A hét csütörtökönként 16:00 óráig D) Vezetıi értekezletek idıpontja: hétfı 10:00 óra Zalaegerszeg, szeptember 1. Kónyáné Tömpe Lívia igazgató 17

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 2014. szeptember 1. H 8.00 tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap 5. P Őszi érettségi és OKJ vizsgára

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Augusztus 21-27. K-H Gólyatábor Gregus László/Grigoreff György 21-22. Nyári szünet utáni kezdés 25. hétfő 9. 00 Alakuló értekezlet igazgató/ igh./ mk.köz. vez. 10.00 Kibővített vezetői értekezlet igazgató

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre Augusztus 20. Sz 21. Cs Igazgatósági értekezlet - Békés - 8. 00 22. P Alakuló értekezlet

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009 november Iránytû 3. MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2800 Tatabánya I., Béke utca 8. E-mail: suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu Igazgató: Farkas Lászlóné Igazgatóhelyettesek:

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében)

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében) Első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Tanítási napok száma: 181 nap Első félév vége: 2015. január 16. Féléves értékelés kiadása: 2015. január 23.

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben