Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) Fax:(1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29"

Átírás

1 Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) Fax:(1) MÓDOSÍTOTT Pedagógiai program Program benyújtója: Csirmaz Erzsébet Igazgató 1

2 KEDVES OLVASÓ! Örülünk, hogy érdeklődését sikerült felkeltenünk és Ön pedagógiai programunkon keresztül közelebbről is megismerkedik iskolánkkal. Megalakulásunk, 1992 óta az eltelt évek sok sikert és sok nehéz feladatot hoztak. Sokszor éreztük a jól végzett munka örömét és a kudarc keserű ízét. De mint a későbbiekből kiolvasható a számunkra legfontosabb feladat - az oktatás új minőségét létrehozó iskola - megvalósítása felé haladunk. Pedagógiai programunkban leírtuk a múltunkat, a jelenünket és a remélt jövőnket. Megköszönjük, ha tanácsaival segíti munkánkat. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. BEVEZETŐ AZ INTÉZMÉNY NEVE: AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLŐ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK... 5 II. HELYZETELEMZÉS AZ ISKOLA JELENLEGI HELYZETE SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI - DOLOGI FELTÉTELEK AZ ISKOLA PÉNZÜGYI LEHETŐSÉGEI... 9 III. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSI SZERKEZETE IV. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLA FILOZÓFIÁJA AZ ISKOLA ALAPÉRTÉKEI ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A KÖZÖSSÉG-FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIA TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉGKÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÜNK A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A SZÜLŐ, A TANULÓ, AZ ISKOLAI PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVEI A BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI FEJLESZTÉSÉNEK ELVEI V. A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS (NSZO) ISKOLÁNKBAN ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ ÓRASZÁMOK MEGHATÁROZÁSA, AZ OKTATÁSBA BEVONT TANTÁRGYAK A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSBA BEVONHATÓ FELADATELLÁTÓK KÖRE: ALKALMAZOTT MÓDSZEREK: ÉRTÉKELÉS: VI. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS TANTERVI MODULOK, VALAMINT ÓRASZÁMOK IX. FELHASZNÁLT IRODALOM JEGYZÉKE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA I. Bevezető 1. Az intézmény neve: Humánus Alapítványi Általános Iskola 3

4 Mottója: Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik téged folytatnak majd. De ne a magad vágyait, emlékeit álmodd, újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, inkább szeresd, s érdemük szerint becsüld meg őket. Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder, hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma, hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak, s ne nyelje el őket lápok iszapja, sivataghomok. (Keresztury Dezső) Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolában, inkább az, hogy hogyan tanulják, mert ez meghatározza tudásuk felhasználását egész életük során. (Max Planck) 4

5 2. Az Alapító Okiratban szereplő legfontosabb információk - Az intézmény neve: Humánus Alapítványi Általános Iskola - Az intézmény székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 20/B - Az intézmény típusa: Általános iskola, egységes intézmény - Évfolyamok száma: 8 évfolyam - Az intézmény alapításának helye, ideje: Humanisztikus Iskola Alapítvány kuratóriumi ülése, Budapest, Az intézmény alapítója: Humanisztikus Iskola Alapítvány, majd a feladatok átadása után az Együtt Veled Alapítvány (1044 Budapest, Megyeri út 20/B). - Az intézmény fenntartója: Együtt Veled Alapítvány 1044 Budapest, Megyeri út 20/B. - Az intézmény felügyeleti szerve: Budapest IV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. - Az intézmény működési területe: Budapest és Pest megye közigazgatási határain belül. - Az intézmény jogállása: Önálló gazdálkodású, alapítványi iskola. - Az intézmény alaptevékenysége: Az általános műveltséget megalapozó, valamint az alapműveltségi vizsgára, középiskolai, szakiskolai továbbtanulásra, pályaválasztásra felkészítő nevelés és oktatás. Alapfokú általános iskolai oktatás alsó, felső tagozatos rendszerben. Kilépési lehetőség 4. évfolyam után, 6. évfolyam után, 8. évfolyam után. Magatartászavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek integrálása. 5

6 A pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekek nevelése-oktatása. Az oktatás kis létszámú, maximum 15 fős csoportokban folyik. - Az intézmény használatában lévő vagyon és a felette való rendelkezési jog: Az intézmény vagyonával a Fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretében, önállóan gazdálkodik. - Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az igazgatót, az Együtt Veled Alapítvány Kuratóriuma nevezi ki, hívja vissza és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. - Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt a hatóságok és harmadik személyek előtt az iskola igazgatója és az Együtt Veled Alapítvány kuratóriumának elnöke képviseli. 6

7 II. Helyzetelemzés 1. Az iskola jelenlegi helyzete Az iskola épületét 1992 óta a IV. kerületi Önkormányzat biztosítja számunkra es tanévben a módszer alkotója és kipróbálói a IV. kerület Tanoda Téri Általános Iskola néhány osztályában, önkormányzati keretek között dolgoztak. A szülők és a pedagógusok kérését az önkormányzat támogatta, és a költségek teljes átvállalásával külön iskolaépületet biztosított. Az önkormányzat anyagi lehetőségei évről évre szűkültek, ezért a korábbi feltételekkel nem támogathatja intézményünket. Jelenleg határozatlan időre kötött szerződés alapján béreljük az épületrészt a IV. kerületi Önkormányzattól. Iskolánk a 2003/2004. tanévben 84 fős tanulói létszámmal működött. Az integrált oktatás-nevelés során a normál képességekkel rendelkező gyermekek együtt fejlődhetnek a sajátos nevelési igényűnek minősítetett gyermekekkel, akik száma évről évre nő. A sajátos nevelési igény tényét a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság állapíthatja meg, mely szakértői véleményt az iskola beiratkozáskor kérhet. Az alábbi táblázat szemlélteti a sajátos nevelési igény kategóriái szerint (ennek alapja az évi LXXXIX: törvény pont) a tanulói összetételt a fenti tanévre vonatkoztatva /szakértői vélemény alapján/: A sajátos nevelési igény kategóriája fő százalék Problémás tanulók száma % 1., Testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista,több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, ebből: -tanulásban akadályozott -autista % 5% 2 % 2. Pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott /dyslexia, dysgraphia, dyscalculia/, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitási zavar/, ebből: - a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott - hyperkinetikus vagy kóros aktivitási zavar - halmozottan problémás % 25% 9% 29% 7

8 Iskolánk a szülők, a gyerekek és a pedagógusok, együttműködésére épít. A 2003/2004-es tanévre jelentkező gyerekek szüleivel, több értékegyeztető, elképzeléseket, elvárásokat, tisztázó beszélgetést kezdeményeztünk. Az iskolánkkal együttműködni tudó szülők gyermekeinek fogadásában látjuk iskolánk fejlődésének lehetőségét. Fontosnak tartjuk, hogy olyan bizalom alakuljon ki az iskola és a szülők között, hogy az idejáró gyerekeik testvéreit is szívesen írassák be osztályainkba. Négy testvérpár tanul iskolánkban; a családias és baráti jelleget több rendszeres rendezvénnyel erősítjük. Azok a családok, akiknek több gyereke jár iskolánkba, a támogatás összegének felét utalják át az alapítvány számlájára. Iskolaszerkezet Iskolánk 1-8. évfolyamán egy-egy tanulócsoport van, melyeknek létszáma 7-15 fő. A beiskolázás feltétele a szakértői vélemény, melyet a Nevelési Tanácsadó pszichológusa állít ki a beiratkozó gyermekről. Kilépési lehetőség van 4. évfolyam végén 8 osztályos gimnáziumba, 6. évfolyam végén 6 osztályos gimnáziumba és 8. évfolyam végén továbbtanulás 4 évfolyamos középfokú intézményekbe. Az alábbi táblázat szemlélteti az évfolyamokhoz kapcsolódó napközi, ill. tanulószobai csoportokat: 2. Személyi feltételek 4. évfolyam összevont 5. évfolyam napközi 6. évfolyam 1. évfolyam összevont napközi 2. évfolyam 3. évfolyam Iskola előkészítő A gyerekek nevelését, oktatását a 17 fős tanítókból és tanárokból álló tantestület végzi. 2 fő fejlesztő pedagógusunk van (egy integráló pedagógus és egy fejlesztő pedagógus). Alkalmazunk még egy fő logopédust és van egy kreatívtánc tanárunk és egy pszichológusunk. Hat technikai dolgozó segíti a fejlesztéshez, oktatáshoz szükséges környezet megteremtését, fenntartását. 8

9 3. Tárgyi - dologi feltételek Az iskola egy másik általános iskolával közös épületben működik, két teljesen leválasztott szinttel, külön bejárattal, külön udvarral. Az intézmény 8 tanteremmel, irodákkal, számítástechnikai teremmel, fejlesztő szobával, tornateremmel, könyvtárral, szertárral és orvosi szobával rendelkezik. Az udvar tágas és parkosított területe kiválóan alkalmas a játékra és a pihenésre. Az udvaron található épület konyhát, ebédlőt és egy büfét foglal magában. 4. Az iskola pénzügyi lehetőségei Az intézmény fenntartási költségeit állami támogatásból, pályázatokból és szülői adományokból fedezi. Működéséhez szükséges fedezetet a létrehozott értékekkel és az eközben felmerülő költségekkel arányos, a törvényes lehetőségeket kiaknázó állami, és az iskola szellemiségével azonosuló, annak elterjedését támogatni kívánó magán és közösségi források segítségével teremti elő. Ésszerű gazdálkodása révén a megmaradó forrásait fejlesztésre és támogatásra fordítja. 9

10 III. Az iskola irányítási szerkezete Intézményi dolgozók: Igazgató Vezetői Tanács Gyógypedagógusok Gazdasági ügyintéző Pedagógusok Pszichológus Kisegítő személyzet Iskolatitkár Az iskola munkáját közvetlenül segítő szervezetek: Igazgató Együtt Veled Alapítvány Szülői Munkaközösség 10

11 IV. Az iskola nevelési programja 1. Az iskola filozófiája A Humánus Alapítványi Általános Iskola - az Alapító Okiratban is rögzített elveknek megfelelően - az együttműködésre hajlandó és képes diákok, az elkötelezett, magasan képzett és hiteles pedagógusok, valamint gyermekeik fejlődése érdekében tenni kívánó, a humanisztikus pedagógia alapelveit elfogadó szülők egyenrangú, örömteli, együttműködő közössége. Egymás értékeit és érdekeit tiszteletben tartva, nyitottan, politikai és vallási ideológiáktól mentesen működik. A modern magatartástudományok kutatási eredményeire építve pozitív élményeket, kiegyensúlyozott érzelmi hátteret, alkalmazható készségeket és szilárd tudást ad. Fiatalok generációit teszi képessé tehetségük legteljesebb kibontakoztatására és a változó élethelyzetekhez alkalmazkodó, egészséges, önálló életre. Egy olyan fejlesztési alternatíva mintája, amely a hazai nevelési kultúrát a gyermekek és a pedagógusok igényei és képességei szerint alakítható, sokoldalú, a mindenkori képzési elvárásokkal összeegyeztethető, a személyes tapasztalatokra és élményekre alapozó tanulást elősegítő képzési programokkal, és a sokrétű szakmai tapasztalat-megosztást támogató műhelymunkával gazdagítja. A gyermekeik fejlesztésében részt venni kívánó szülőknek személyes fejlődési lehetőséget és a közösségi kapcsolatokat elősegítő családias hátteret biztosít. 2. Az iskola alapértékei Tantestületünk a helyi- és a társadalmi igényeknek megfelelően jutott el önmaga meghatározásához, értékeket választottunk, amelyek mentén alakítjuk iskolánkat. Azok a gyerekek, akik az iskolánkba járnak, eltérő emberi, világnézeti, személyiségi hatásokkal találkoznak, de bizonyos alapértékeket mindannyian közvetítünk: a humanisztikus jelleget, amelyben a gyerek áll a pedagógiai gondolkodás középpontjában, amelyben őszintén emberiek a kapcsolatok, a tanár a tanulót, a tanuló a tanárt, a tanár a másik tanárt, a tanuló a másik tanulót önmagával egyenrangú embernek tekinti, elismeri önállóságát, méltóságát, a természeti és társadalmi viszonyok által megengedett szabadságfokát, s a saját vágyait, érdekeit a többi ember érdekeinek figyelembevételével elégíti ki; a szabadságot, ami egyben az autonómiát, a különbözőség hangsúlyozását jelenti, de a felelősséget is; a toleranciát, egymás elfogadását, a közösségi létet, a szolidaritást; az önismereten alapuló öntudatot, mely egyben a másik ember tiszteletét is jelenti; a munka szeretetét, az igényességet, a szakszerűséget; a nyitottságot, a kíváncsiságot, a játék és az öröm jogát. 11

12 3. Iskola-előkészítő tanfolyam A kezdetek: 1998-ban a Soros Alapítvány pályázatán nyert az iskolánk pénzt, hogy beindíthassa az iskola előkészítő programját. A pályázat lehetőséget adott a program kidolgozására, az eszközök beszerzésére és kipróbálására. A szülői és gyermeki visszajelzésekből arra következtettünk, hogy erre igény van. A folytatás: Az februárjában megkezdett tanfolyam sikerein felbuzdulva a további években is elindítottuk az előkészítőt, így toborozva gyerekeket iskolánkba. Az előkészítő céljai: A szülők megismerhetik iskolánkat és programját, így ha tetszik, akkor ide hozhatják gyermeküket. Ha nem, akkor is egy pozitív élményben volt részük. A gyermekek képességei fejlődnek a közös játékos foglalkozások során. Megtanulnak együttműködni a többiekkel. Ha a mi iskolánkban kezdik meg tanulmányaikat, akkor lehetőségük van megismerni a jövendőbeli tanítójukat és osztálytársaikat is. A pedagógus közös szintre vagy legalábbis hasonló szintre hozhatja fél éves munkája során a gyerekeket. Kiszűrheti a problémás képességeket, eldöntheti, hogy mely gyermekek tanítását és fejlesztését tudja felvállalni és kiket kénytelen más intézményekhez átirányítani. Az iskola egyrészt olyan igényt elégíthet ki, melyet nem minden óvoda képes, másrészt a szülők megismerhetik iskolánkat, iskolánk programját, pedagógusait és az itt folyó munkát. Ezáltal több tanulót vonzhatunk ide. Az előkészítő feladata: Három területen fejleszteni a gyermek képességeit szociális-, kulturális-, együttműködési készségfejlesztés tanulási készségek fejlesztése mozgás koordinációs fejlesztések + Agykontroll A fejlesztési területek részletezése: Munkaérettség: önkiszolgáló munka tervszerűség felelősségvállalás Tanuláshoz közvetlenül kapcsolódó készségek fejlesztése Általános tájékozottság: személyi adatok: név, életkor, lakcím, szülők, testvérek, születés idő: napszakok, évszakok, hónapok, hét napjai időjárás foglalkozások 12

13 Mennyiségfogalom: 10-es számkör számlálás csoportosítás több-kevesebb-ugyanannyi fogalma, mennyiségek egyeztetése dobókockás társasjátékok Beszéd: foglalkozások eljátszása szógyűjtő játékok hallási figyelemfejlesztés, helyes ejtés nyelvtörők képről szövegalkotás verses mondókák rövidítések egyéb játékok Megfigyelőképesség, emlékezet: érzékszervek (látást kivéve) által tárgyak felismerése, forma, szín érzékelése mi változott meg emlékezet fejlesztés, memória játékok figyelem fejlesztés - összehasonlítások pár keresések egyéb feladatok Gondolkodás: problémamegoldó, logikus, kombinatorikus rész-egész, hiánypótló, kiegészítő feladatok időrendiségben gondolkodás analógia egyéb játékok Beszédhibák javítása: selypítés raccsolás dadogás hadarás Íráskészség: másolások: azonos, kicsinyített, nagyított méretben rajz kiegészítések képek színezése /eszközhasználat: ecset, zsírkréta, ceruza, stb./ pontok összekötése betűelemek írása /rajzos módon, játékosan/ Vizualitás és rajz: rejtett képek önálló rajzolás emberábrázolás 13

14 térlátás szem becsapása színtévesztés képkészítési technikák mozgó képek Finom mozgások: agyag, gyurma, sógyurma /homokzsák/ apró dolgok rakosgatása, felszedegetése /szögestábla/ ujjtorna papírhajtogatás építőkockázás kártyázás dominózás rajzolások, írások ragasztások gyöngyfűzés tű használata, varrás ollóval vágás egyéb Jobb kéz bal kéz dominanciája: felmérési anyagok Pontos testkép kialakítása: testrészek ismerete játékok a testrészekkel Mozgáskultúra Térbeli tájékozódás: tájékozódási ismeretek /előttem, mögöttem fogalma/ tájékozódási feladatok tájékozódási játékok Nagymozgások: járás ugrás futás mászás bújás labdagyakorlatok keresztmozgások bordásfal gyakorlatok utánzó mozgások lépcsőzések 14

15 Egyensúlyérzékelés Mozgást javító, fejlesztő gyakorlatok, eszközök /úszás, pörgés, trambulin, görkorcsolyázás, gördeszkázás, nagy gömb, amin ugrálni lehet/ Egyéb mozgásos játékok Agytorna Gerincjavító torna Kineziológia Társismeret, kapcsolatfejlesztés: bemutatkozás kapcsolatfejlesztés Önkép, önismeret: testi önismeret önjellemzés énideál Érzelmi fejlesztés: fejlesztő feladatok Együttműködési készség: készségfejlesztő feladatok készségfejlesztő játékok Bizalomfejlesztés Kreativitásfejlesztés: nyelvi szókincs praktikusság esztétikai érzés érzelmi kifejezés intuíciós készség Együttműködés, személyiségfejlesztés 4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink: Humánus pedagógiai szemlélettel a tanuló és tanár közötti bizalom és a családias légkör kialakítása megvalósítható, de egymás véleményének és testi 15

16 épségének tiszteletben tartásával, valamint a közösen megalkotott és elfogadott szabályok irányadásával. A személyiségközpontú pedagógia figyelembe veszi az egyéni képességeket a tanulási folyamat során is. Együttműködve a tanulókkal, szülőkkel, partneri viszony kialakítására törekszünk. Az integrált oktatásban alapvető a másság elfogadása, mely a tanulók személyiségének interiorizált eleme kell, legyen. Céljaink: Iskolánk szellemiségét tekintve gyermekközpontú, ezért arra törekszünk, hogy az itt tanuló gyermekek jól érezzék magukat. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásoknak tartalmasnak, érdeklődést felkeltőnek kell lenniük, figyelembe véve a tanulók igényét is. A foglalkozások oldott hangulatban folynak, ahol a tanuló és pedagógus kapcsolata a bizalomra és együttműködésre épül. Személyiségfejlesztés alapot ad a gyermek intellektuális és szociális képességeinek fejlődéséhez, ez iskolánk nevelési tervében kiemelt szerepet kap. Fontos cél, hogy iskolánk tanulói az intézmény pedagógusainak és dolgozóinak emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben tartsák. Mint az alapfokú oktatási-nevelési intézményekben, nálunk is az általános műveltség megalapozása a cél, de úgy, hogy a gyermek személyiségét minden oldalról fejlesszük. A teljesítmény centrikussággal szemben a sikerorientáltságot hirdetjük, melynek lényege, hogy a gyermek egyéni képességei szerinti mérce legyen az alapja értékelésének, így elérve, hogy iskolánk tanulói megfelelő önismerettel, önbizalommal, önkritikával felvértezve alakítsák egyéni személyiségüket. A nevelési-oktatási célokat a tanulók szükségletei és a helyi igények határozzák meg: a.) A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. b.) Ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs (normalizációs célú) fejlesztése, a másodlagos (Pl.: viselkedés) problémák kezelése, a mindennapi gyakorlati készségek és az (adaptált) tananyag speciális módszerek segítségével való tanítása. c.) A fejlesztés céljai hierarchikus rendben helyezkednek el aszerint, hogy mennyire szükségesek a szociális adaptáció kialakításához. Kiemelt cél annak elérése, hogy a tanuló képessé váljon a családi életbe való beilleszkedésre. d.) A testi épség megóvása, az erőnlét, állóképesség, ügyesség egyénre szabott fejlesztése. e.) Általános emberi értékek, társadalmi elvárások, szülőföldünk kultúrája, hagyományai képességszintnek megfelelő ismertetésével a felnőttkori szociális adaptáció segítése. Célkitűzésünk elemei: nyitott iskola megvalósítása 16

17 a környezetkultúra segítségével történő nevelés a mentálhigiénia módszereinek felhasználása a kommunikációs készségek fejlesztése a problémamegoldó gondolkodás kialakítása gyermekközpontú tanulásszervezés kooperatív tanulás az együttműködés minél nagyobb szerepet töltsön be a gyerekek életében örömteli tanulás a társakkal való kooperációban pozitív egyéni értékrend kiépülésének segítése döntésképesség alkalmazkodás önművelési képességek improvizációs képességek fejlesztése interperszonális képességek fejlesztése a tanulók személyes felelősségvállalási képességének, önfegyelmüknek, a kultúrált fellépési képességnek a fejlesztése kiszámítható szabályrendszer működtetésével biztonságos környezet teremtése önismeret fejlesztése egyéni és hatékony módszerek megismerése és kialakítása a magas színvonalú munka továbbképzés szervezett és autodidakta módon ideológiáktól mentes iskola egységes alapelvek, nevelési-oktatási irányelvek kialakítása és ennek megfelelő mechanizmusok, módszerek, közös és tudatos pedagógiai munka alkalmazása Feladatok: Az alapfokú oktatás nevelés szakasza négy részre tagolódik: 1-2. osztály: Bevezető szakasz osztály: Kezdő szakasz osztály: Alapozó szakasz osztály: Fejlesztő szakasz. A nevelés és oktatás feladatai: a pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeknél: A nevelési-oktatási célokat a tanulók szükségletei és a helyi igények határozzák meg 17

18 a.) A nevelés-oktatás feladata a sérülésből következő fejlődési hiányok, elmaradások kompenzálása a következő területeken: Elemi pszichoszomatikus funkciók Szenzomotoros készségek Szociális készségek Kommunikáció Kognitív készség b.) A sérülésből adódó szükségletekhez adaptált környezet megteremtése. c.) A biztonságérzet kialakítása a fejleszthetőség és az önálló tevékenykedés feltételeként. d.) Egyéni fejlesztési tervek kialakítása a gyermek szükségleteinek megfelelően és a család igényeinek messzemenő figyelembevételével. e.) A deviáns fejlődésmenetből következő zavaró vagy veszélyes viselkedésformák megelőzése és kezelése. f.) A gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák kialakítása a családi, iskolai és iskolán kívüli környezetben. g.) Az elsajátított ismeretek, készségek bővítése, szinten tartása, általánosítása. h.) A felnőttkori adaptáció részeként munkára való előkészítés. Az iskola feladata, hogy - óvja, és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot, - átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységébe, - fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt, - az iskola adjon teret a gyermek, játék és mozgás iránti vágyának, segítse természetes fejlődését, érését, - a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsen elemi ismereteket, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen, - a kíváncsiságra és az érdeklődésre építve, az ez által motivált munkában, fejlessze a felelősségtudatot, a kitartás képességet, az érzelemvilág gazdagodását, - adjon mintákat az ismeretszerzésre, a feladat és probléma-megoldáshoz, alapozza meg a tanulási szokásokat, - segítse az egyéni képességek kibontakozását, működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában, - törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális - kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakad. 18

19 - a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll, - tudatosítani a gyermekben a szűkebb és tágabb környezetéből megismerhető erkölcsi értékeket, - erősíteni a humánus magatartásmintákat, szokásokat, - segítse a gyermek jellemét formálva a személyiség érését, - támogassa gyermekközösségek és tanulóközösségek fejlesztését szülői együttműködéssel. A fejlesztés kiemelt területei: A test és a lélek harmonikus fejlesztése: - a mozgásigény kielégítése - a mozgáskultúra megalapozása - a mozgáskoordináció, ritmusérzék és a hallás fejlesztése - az egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítése, ezt elősegítő szokások alakítása - érzelmi élet gazdagítása - önismeret fejlesztése - reális önértékelés fejlesztése - társas kapcsolatok igényének erősítése A kommunikációs készségek fejlesztése: Minden autizmussal élő gyermeknél-független verbális képességeik színvonalától - elsődleges fontosságú cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. E cél megvalósításához egyénre szabott kommunikációs eszközök (Pl.: alternatív kommunikációs rendszerek, metakommunikáció) használatának tanítása szükséges. Fel kell mérni a kommunikációs készségeket az alábbi területeken, a megértés és a használat szempontjából. -A kommunikáció módja, eszköze, vagyis mindaz, amit a gyermek mond, vagy tesz (Pl.: dührohamok) -Szókincs, jelentés (szószerinti értelmezés) -Funkció (utalás, üdvözlés, kérés, kérdezés, utasítás, állítás, felajánlástréfa, vita, tiltakozás, figyelemfelhívás, visszautasítás, kommentálás, információadás, kommunikáció az érzelmekről) -Kontextus (a különböző helyzetek, amelyekben kommunikálunk) A fejlesztés legfontosabb feladatai a felmérés eredményétől függően: - A gyermek az általa megértett szinten tanulja meg valamely kommunikációs eszköz használatát, hogy minél hamarabb sikeres lehessen a kapcsolatteremtésben. - Alternatív kommunikációs rendszer használatának tanítása, mely lehet tárgyas, képes stb. - A beszédértés és beszédhasználat fejlesztése. 19

20 - A metakommunikáció értésének és használatának fejlesztése. - A kommunikációs eszköz funkcionális használatának tanítása, melynek érdekében a környezetet tudatosan úgy kell szervezni, hogy aktív kommunikációra serkentse a gyermeket. - A fejlesztés során a meglévő, funkcionálisan használt kommunikációs eszközt a lehető legtöbb természetes helyzetben alkalmaztatni kell, mert a meglévő készségeket a gyermekek új helyzetekben spontán ritkán alkalmazzák. A szocializáció folyamatainak erősítése: - a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása - helyes magatartásformák megismertetése, gyakoroltatása - a kortárs kapcsolatok megerősítése - elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtása - a családi életre való felkészítés -A szociális készségek fejlesztése: -a beilleszkedést közvetlenül elősegítő készségek tanítása -a gyerek minél tartalmasabban legyen képes eltölteni szabadidejét önálló és társas formában A tanítási, fejlesztési módszerek kiválasztásakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az autizmusból fakadó nehézségek megakadályozzák a gyermekeket abban, hogy a szociális készségeket spontán, intuitív módon sajátítsák el. Az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének megteremtése: - biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakítás - alapvető képességek és készségek elsajátítása - a mentális képességek célirányos fejlesztése - az önálló tanulás és az önművelés alapozása -A szabadidős készségek tanításának közös feladatai: a.) A gyermek számára örömöt nyújtó, az életkornak és a mentális kornak egyaránt megfelelő szabadidős aktivitások kiválasztása b.) A lehetséges aktivitások közötti választás tanítása c.) A teljes önállósághoz szükséges vizuális segítség megtervezése, használatának tanítása d.) A tárgyakon való megosztozás tanítása e.) A megfelelő viselkedési szabályok elsajátíttatása A tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában elsődleges szempont: - az életkori sajátosságok figyelembevétele - az ismeretek tapasztalati megalapozása - a felfedezés lehetősége 20

21 - a kreativitás fejlesztése - a differenciált fejlesztés - a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének egyensúlya - a tanulók egészséges terhelése Az osztálytanítók és a szaktanárok választják meg az oktatáshoz szükséges tankönyveket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket a fenti szempontok figyelembe vételével. - fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelés A tanuló iskolai munkájának irányításában és értékelésében az elsődleges szerep a pedagógusé. Az alapfokú nevelés - oktatás második szakasza (5-8. évfolyam): Szervesen folytatja az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a készségek és képességek fejlesztését. Pedagógiailag két elkülöníthető periódus: éves kor: a gondolkodásuk erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz - integratív - képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik. Serdülőkor: előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkozás Feladatok: - a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekek felkészítése a továbbtanulásra, előkészítése a társadalomba való majdani beilleszkedésre, - azoknak a képességeknek, készségeknek fejlesztése, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek, - a tanulók önismeretének, együttműködési készségének, akaratának, segítőkészségének, szolidaritásérzésének, empátiájának fejlesztése a tanulási tevékenységek közben, - a gyakorlatban a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének igazolása, - a közösség demokratikus működésének értékeire történő felhívás, néhány általánosan jellemző szabály megismertetése, - a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására történő felkészülés, - a demokratikus normarendszer kialakítása, - kiemelkedő feladat a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása és ápolásukra nevelés, - az Európához tartozás tudatának, az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igénynek az erősítése. 21

22 A fejlesztés kiemelt területei: A test és a lélek harmonikus fejlesztése: - az érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítás - az önismeret alakítása, az önértékelés képességének fejlesztése - az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban A szocializáció folyamatának elősegítése: - az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggéseinek tudatosítása - az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés összhangjának felismertetése - az állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezése, a mindennapi életvitellel kapcsolatos praktikus tudás nyújtása Az alapműveltség továbbépítése: a mentális képességek fejlesztésével az önálló tanulás és az önművelés alapozásával, gyakoroltatásával gyakorlatközpontúság, alkalmazható tudás gyarapítása, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése konfliktuskezelés, döntésképességük kipróbálása spontán élethelyzetekben a tanulás tanulása önálló tájékozódás informatika alkalmazása A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szerep: együttműködésre építő (kooperatív-interaktív) tanulási technikák és tanulásszervezési módok alkalmazása; a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok növekvő mennyiségű alkalmazása (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték). 5. A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok Amint ez céljaink meghatározásánál is kitűnt, iskolánk kiemelkedően fontos, az oktatási és nevelési folyamat egészét átszövő feladatának tekinti a személyiségfejlesztést. Az integráció vállalása az átlagosnál is hangsúlyosabbá teszi a gyermekek toleranciára és a másság elfogadására való nevelését. Ehhez fokozott mértékben szükséges a szülőkkel való együttműködés. Annak megtapasztalását és megértését, hogy minden személyiség egyformán értékes és fontos. A személyiségnevelés feladatai a különböző színtereken 22

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában.

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 - Az eddigi gyakorlatnak megfelelően év elején bemutatkozom a 9. osztályosoknak osztályfőnöki órákon, valamint szüleiknek az első szülői értekezleten. - Év elején az

Részletesebben

Pályaválasztási Tájékoztató Speciális Szakiskola

Pályaválasztási Tájékoztató Speciális Szakiskola Pályaválasztási Tájékoztató Speciális Szakiskola Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Kollégium 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. OM

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18104635-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 11 PK 60781 /2001/2 Nyilvántartási szám: 01/01/8374 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1046 Budapest, Megyeri

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben