Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) Fax:(1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29"

Átírás

1 Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) Fax:(1) MÓDOSÍTOTT Pedagógiai program Program benyújtója: Csirmaz Erzsébet Igazgató 1

2 KEDVES OLVASÓ! Örülünk, hogy érdeklődését sikerült felkeltenünk és Ön pedagógiai programunkon keresztül közelebbről is megismerkedik iskolánkkal. Megalakulásunk, 1992 óta az eltelt évek sok sikert és sok nehéz feladatot hoztak. Sokszor éreztük a jól végzett munka örömét és a kudarc keserű ízét. De mint a későbbiekből kiolvasható a számunkra legfontosabb feladat - az oktatás új minőségét létrehozó iskola - megvalósítása felé haladunk. Pedagógiai programunkban leírtuk a múltunkat, a jelenünket és a remélt jövőnket. Megköszönjük, ha tanácsaival segíti munkánkat. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. BEVEZETŐ AZ INTÉZMÉNY NEVE: AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLŐ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK... 5 II. HELYZETELEMZÉS AZ ISKOLA JELENLEGI HELYZETE SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI - DOLOGI FELTÉTELEK AZ ISKOLA PÉNZÜGYI LEHETŐSÉGEI... 9 III. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSI SZERKEZETE IV. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLA FILOZÓFIÁJA AZ ISKOLA ALAPÉRTÉKEI ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A KÖZÖSSÉG-FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIA TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉGKÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÜNK A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A SZÜLŐ, A TANULÓ, AZ ISKOLAI PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVEI A BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI FEJLESZTÉSÉNEK ELVEI V. A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS (NSZO) ISKOLÁNKBAN ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ ÓRASZÁMOK MEGHATÁROZÁSA, AZ OKTATÁSBA BEVONT TANTÁRGYAK A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSBA BEVONHATÓ FELADATELLÁTÓK KÖRE: ALKALMAZOTT MÓDSZEREK: ÉRTÉKELÉS: VI. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS TANTERVI MODULOK, VALAMINT ÓRASZÁMOK IX. FELHASZNÁLT IRODALOM JEGYZÉKE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA I. Bevezető 1. Az intézmény neve: Humánus Alapítványi Általános Iskola 3

4 Mottója: Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik téged folytatnak majd. De ne a magad vágyait, emlékeit álmodd, újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, inkább szeresd, s érdemük szerint becsüld meg őket. Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder, hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma, hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak, s ne nyelje el őket lápok iszapja, sivataghomok. (Keresztury Dezső) Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolában, inkább az, hogy hogyan tanulják, mert ez meghatározza tudásuk felhasználását egész életük során. (Max Planck) 4

5 2. Az Alapító Okiratban szereplő legfontosabb információk - Az intézmény neve: Humánus Alapítványi Általános Iskola - Az intézmény székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 20/B - Az intézmény típusa: Általános iskola, egységes intézmény - Évfolyamok száma: 8 évfolyam - Az intézmény alapításának helye, ideje: Humanisztikus Iskola Alapítvány kuratóriumi ülése, Budapest, Az intézmény alapítója: Humanisztikus Iskola Alapítvány, majd a feladatok átadása után az Együtt Veled Alapítvány (1044 Budapest, Megyeri út 20/B). - Az intézmény fenntartója: Együtt Veled Alapítvány 1044 Budapest, Megyeri út 20/B. - Az intézmény felügyeleti szerve: Budapest IV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. - Az intézmény működési területe: Budapest és Pest megye közigazgatási határain belül. - Az intézmény jogállása: Önálló gazdálkodású, alapítványi iskola. - Az intézmény alaptevékenysége: Az általános műveltséget megalapozó, valamint az alapműveltségi vizsgára, középiskolai, szakiskolai továbbtanulásra, pályaválasztásra felkészítő nevelés és oktatás. Alapfokú általános iskolai oktatás alsó, felső tagozatos rendszerben. Kilépési lehetőség 4. évfolyam után, 6. évfolyam után, 8. évfolyam után. Magatartászavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek integrálása. 5

6 A pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekek nevelése-oktatása. Az oktatás kis létszámú, maximum 15 fős csoportokban folyik. - Az intézmény használatában lévő vagyon és a felette való rendelkezési jog: Az intézmény vagyonával a Fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretében, önállóan gazdálkodik. - Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az igazgatót, az Együtt Veled Alapítvány Kuratóriuma nevezi ki, hívja vissza és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. - Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt a hatóságok és harmadik személyek előtt az iskola igazgatója és az Együtt Veled Alapítvány kuratóriumának elnöke képviseli. 6

7 II. Helyzetelemzés 1. Az iskola jelenlegi helyzete Az iskola épületét 1992 óta a IV. kerületi Önkormányzat biztosítja számunkra es tanévben a módszer alkotója és kipróbálói a IV. kerület Tanoda Téri Általános Iskola néhány osztályában, önkormányzati keretek között dolgoztak. A szülők és a pedagógusok kérését az önkormányzat támogatta, és a költségek teljes átvállalásával külön iskolaépületet biztosított. Az önkormányzat anyagi lehetőségei évről évre szűkültek, ezért a korábbi feltételekkel nem támogathatja intézményünket. Jelenleg határozatlan időre kötött szerződés alapján béreljük az épületrészt a IV. kerületi Önkormányzattól. Iskolánk a 2003/2004. tanévben 84 fős tanulói létszámmal működött. Az integrált oktatás-nevelés során a normál képességekkel rendelkező gyermekek együtt fejlődhetnek a sajátos nevelési igényűnek minősítetett gyermekekkel, akik száma évről évre nő. A sajátos nevelési igény tényét a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság állapíthatja meg, mely szakértői véleményt az iskola beiratkozáskor kérhet. Az alábbi táblázat szemlélteti a sajátos nevelési igény kategóriái szerint (ennek alapja az évi LXXXIX: törvény pont) a tanulói összetételt a fenti tanévre vonatkoztatva /szakértői vélemény alapján/: A sajátos nevelési igény kategóriája fő százalék Problémás tanulók száma % 1., Testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista,több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, ebből: -tanulásban akadályozott -autista % 5% 2 % 2. Pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott /dyslexia, dysgraphia, dyscalculia/, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitási zavar/, ebből: - a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott - hyperkinetikus vagy kóros aktivitási zavar - halmozottan problémás % 25% 9% 29% 7

8 Iskolánk a szülők, a gyerekek és a pedagógusok, együttműködésére épít. A 2003/2004-es tanévre jelentkező gyerekek szüleivel, több értékegyeztető, elképzeléseket, elvárásokat, tisztázó beszélgetést kezdeményeztünk. Az iskolánkkal együttműködni tudó szülők gyermekeinek fogadásában látjuk iskolánk fejlődésének lehetőségét. Fontosnak tartjuk, hogy olyan bizalom alakuljon ki az iskola és a szülők között, hogy az idejáró gyerekeik testvéreit is szívesen írassák be osztályainkba. Négy testvérpár tanul iskolánkban; a családias és baráti jelleget több rendszeres rendezvénnyel erősítjük. Azok a családok, akiknek több gyereke jár iskolánkba, a támogatás összegének felét utalják át az alapítvány számlájára. Iskolaszerkezet Iskolánk 1-8. évfolyamán egy-egy tanulócsoport van, melyeknek létszáma 7-15 fő. A beiskolázás feltétele a szakértői vélemény, melyet a Nevelési Tanácsadó pszichológusa állít ki a beiratkozó gyermekről. Kilépési lehetőség van 4. évfolyam végén 8 osztályos gimnáziumba, 6. évfolyam végén 6 osztályos gimnáziumba és 8. évfolyam végén továbbtanulás 4 évfolyamos középfokú intézményekbe. Az alábbi táblázat szemlélteti az évfolyamokhoz kapcsolódó napközi, ill. tanulószobai csoportokat: 2. Személyi feltételek 4. évfolyam összevont 5. évfolyam napközi 6. évfolyam 1. évfolyam összevont napközi 2. évfolyam 3. évfolyam Iskola előkészítő A gyerekek nevelését, oktatását a 17 fős tanítókból és tanárokból álló tantestület végzi. 2 fő fejlesztő pedagógusunk van (egy integráló pedagógus és egy fejlesztő pedagógus). Alkalmazunk még egy fő logopédust és van egy kreatívtánc tanárunk és egy pszichológusunk. Hat technikai dolgozó segíti a fejlesztéshez, oktatáshoz szükséges környezet megteremtését, fenntartását. 8

9 3. Tárgyi - dologi feltételek Az iskola egy másik általános iskolával közös épületben működik, két teljesen leválasztott szinttel, külön bejárattal, külön udvarral. Az intézmény 8 tanteremmel, irodákkal, számítástechnikai teremmel, fejlesztő szobával, tornateremmel, könyvtárral, szertárral és orvosi szobával rendelkezik. Az udvar tágas és parkosított területe kiválóan alkalmas a játékra és a pihenésre. Az udvaron található épület konyhát, ebédlőt és egy büfét foglal magában. 4. Az iskola pénzügyi lehetőségei Az intézmény fenntartási költségeit állami támogatásból, pályázatokból és szülői adományokból fedezi. Működéséhez szükséges fedezetet a létrehozott értékekkel és az eközben felmerülő költségekkel arányos, a törvényes lehetőségeket kiaknázó állami, és az iskola szellemiségével azonosuló, annak elterjedését támogatni kívánó magán és közösségi források segítségével teremti elő. Ésszerű gazdálkodása révén a megmaradó forrásait fejlesztésre és támogatásra fordítja. 9

10 III. Az iskola irányítási szerkezete Intézményi dolgozók: Igazgató Vezetői Tanács Gyógypedagógusok Gazdasági ügyintéző Pedagógusok Pszichológus Kisegítő személyzet Iskolatitkár Az iskola munkáját közvetlenül segítő szervezetek: Igazgató Együtt Veled Alapítvány Szülői Munkaközösség 10

11 IV. Az iskola nevelési programja 1. Az iskola filozófiája A Humánus Alapítványi Általános Iskola - az Alapító Okiratban is rögzített elveknek megfelelően - az együttműködésre hajlandó és képes diákok, az elkötelezett, magasan képzett és hiteles pedagógusok, valamint gyermekeik fejlődése érdekében tenni kívánó, a humanisztikus pedagógia alapelveit elfogadó szülők egyenrangú, örömteli, együttműködő közössége. Egymás értékeit és érdekeit tiszteletben tartva, nyitottan, politikai és vallási ideológiáktól mentesen működik. A modern magatartástudományok kutatási eredményeire építve pozitív élményeket, kiegyensúlyozott érzelmi hátteret, alkalmazható készségeket és szilárd tudást ad. Fiatalok generációit teszi képessé tehetségük legteljesebb kibontakoztatására és a változó élethelyzetekhez alkalmazkodó, egészséges, önálló életre. Egy olyan fejlesztési alternatíva mintája, amely a hazai nevelési kultúrát a gyermekek és a pedagógusok igényei és képességei szerint alakítható, sokoldalú, a mindenkori képzési elvárásokkal összeegyeztethető, a személyes tapasztalatokra és élményekre alapozó tanulást elősegítő képzési programokkal, és a sokrétű szakmai tapasztalat-megosztást támogató műhelymunkával gazdagítja. A gyermekeik fejlesztésében részt venni kívánó szülőknek személyes fejlődési lehetőséget és a közösségi kapcsolatokat elősegítő családias hátteret biztosít. 2. Az iskola alapértékei Tantestületünk a helyi- és a társadalmi igényeknek megfelelően jutott el önmaga meghatározásához, értékeket választottunk, amelyek mentén alakítjuk iskolánkat. Azok a gyerekek, akik az iskolánkba járnak, eltérő emberi, világnézeti, személyiségi hatásokkal találkoznak, de bizonyos alapértékeket mindannyian közvetítünk: a humanisztikus jelleget, amelyben a gyerek áll a pedagógiai gondolkodás középpontjában, amelyben őszintén emberiek a kapcsolatok, a tanár a tanulót, a tanuló a tanárt, a tanár a másik tanárt, a tanuló a másik tanulót önmagával egyenrangú embernek tekinti, elismeri önállóságát, méltóságát, a természeti és társadalmi viszonyok által megengedett szabadságfokát, s a saját vágyait, érdekeit a többi ember érdekeinek figyelembevételével elégíti ki; a szabadságot, ami egyben az autonómiát, a különbözőség hangsúlyozását jelenti, de a felelősséget is; a toleranciát, egymás elfogadását, a közösségi létet, a szolidaritást; az önismereten alapuló öntudatot, mely egyben a másik ember tiszteletét is jelenti; a munka szeretetét, az igényességet, a szakszerűséget; a nyitottságot, a kíváncsiságot, a játék és az öröm jogát. 11

12 3. Iskola-előkészítő tanfolyam A kezdetek: 1998-ban a Soros Alapítvány pályázatán nyert az iskolánk pénzt, hogy beindíthassa az iskola előkészítő programját. A pályázat lehetőséget adott a program kidolgozására, az eszközök beszerzésére és kipróbálására. A szülői és gyermeki visszajelzésekből arra következtettünk, hogy erre igény van. A folytatás: Az februárjában megkezdett tanfolyam sikerein felbuzdulva a további években is elindítottuk az előkészítőt, így toborozva gyerekeket iskolánkba. Az előkészítő céljai: A szülők megismerhetik iskolánkat és programját, így ha tetszik, akkor ide hozhatják gyermeküket. Ha nem, akkor is egy pozitív élményben volt részük. A gyermekek képességei fejlődnek a közös játékos foglalkozások során. Megtanulnak együttműködni a többiekkel. Ha a mi iskolánkban kezdik meg tanulmányaikat, akkor lehetőségük van megismerni a jövendőbeli tanítójukat és osztálytársaikat is. A pedagógus közös szintre vagy legalábbis hasonló szintre hozhatja fél éves munkája során a gyerekeket. Kiszűrheti a problémás képességeket, eldöntheti, hogy mely gyermekek tanítását és fejlesztését tudja felvállalni és kiket kénytelen más intézményekhez átirányítani. Az iskola egyrészt olyan igényt elégíthet ki, melyet nem minden óvoda képes, másrészt a szülők megismerhetik iskolánkat, iskolánk programját, pedagógusait és az itt folyó munkát. Ezáltal több tanulót vonzhatunk ide. Az előkészítő feladata: Három területen fejleszteni a gyermek képességeit szociális-, kulturális-, együttműködési készségfejlesztés tanulási készségek fejlesztése mozgás koordinációs fejlesztések + Agykontroll A fejlesztési területek részletezése: Munkaérettség: önkiszolgáló munka tervszerűség felelősségvállalás Tanuláshoz közvetlenül kapcsolódó készségek fejlesztése Általános tájékozottság: személyi adatok: név, életkor, lakcím, szülők, testvérek, születés idő: napszakok, évszakok, hónapok, hét napjai időjárás foglalkozások 12

13 Mennyiségfogalom: 10-es számkör számlálás csoportosítás több-kevesebb-ugyanannyi fogalma, mennyiségek egyeztetése dobókockás társasjátékok Beszéd: foglalkozások eljátszása szógyűjtő játékok hallási figyelemfejlesztés, helyes ejtés nyelvtörők képről szövegalkotás verses mondókák rövidítések egyéb játékok Megfigyelőképesség, emlékezet: érzékszervek (látást kivéve) által tárgyak felismerése, forma, szín érzékelése mi változott meg emlékezet fejlesztés, memória játékok figyelem fejlesztés - összehasonlítások pár keresések egyéb feladatok Gondolkodás: problémamegoldó, logikus, kombinatorikus rész-egész, hiánypótló, kiegészítő feladatok időrendiségben gondolkodás analógia egyéb játékok Beszédhibák javítása: selypítés raccsolás dadogás hadarás Íráskészség: másolások: azonos, kicsinyített, nagyított méretben rajz kiegészítések képek színezése /eszközhasználat: ecset, zsírkréta, ceruza, stb./ pontok összekötése betűelemek írása /rajzos módon, játékosan/ Vizualitás és rajz: rejtett képek önálló rajzolás emberábrázolás 13

14 térlátás szem becsapása színtévesztés képkészítési technikák mozgó képek Finom mozgások: agyag, gyurma, sógyurma /homokzsák/ apró dolgok rakosgatása, felszedegetése /szögestábla/ ujjtorna papírhajtogatás építőkockázás kártyázás dominózás rajzolások, írások ragasztások gyöngyfűzés tű használata, varrás ollóval vágás egyéb Jobb kéz bal kéz dominanciája: felmérési anyagok Pontos testkép kialakítása: testrészek ismerete játékok a testrészekkel Mozgáskultúra Térbeli tájékozódás: tájékozódási ismeretek /előttem, mögöttem fogalma/ tájékozódási feladatok tájékozódási játékok Nagymozgások: járás ugrás futás mászás bújás labdagyakorlatok keresztmozgások bordásfal gyakorlatok utánzó mozgások lépcsőzések 14

15 Egyensúlyérzékelés Mozgást javító, fejlesztő gyakorlatok, eszközök /úszás, pörgés, trambulin, görkorcsolyázás, gördeszkázás, nagy gömb, amin ugrálni lehet/ Egyéb mozgásos játékok Agytorna Gerincjavító torna Kineziológia Társismeret, kapcsolatfejlesztés: bemutatkozás kapcsolatfejlesztés Önkép, önismeret: testi önismeret önjellemzés énideál Érzelmi fejlesztés: fejlesztő feladatok Együttműködési készség: készségfejlesztő feladatok készségfejlesztő játékok Bizalomfejlesztés Kreativitásfejlesztés: nyelvi szókincs praktikusság esztétikai érzés érzelmi kifejezés intuíciós készség Együttműködés, személyiségfejlesztés 4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink: Humánus pedagógiai szemlélettel a tanuló és tanár közötti bizalom és a családias légkör kialakítása megvalósítható, de egymás véleményének és testi 15

16 épségének tiszteletben tartásával, valamint a közösen megalkotott és elfogadott szabályok irányadásával. A személyiségközpontú pedagógia figyelembe veszi az egyéni képességeket a tanulási folyamat során is. Együttműködve a tanulókkal, szülőkkel, partneri viszony kialakítására törekszünk. Az integrált oktatásban alapvető a másság elfogadása, mely a tanulók személyiségének interiorizált eleme kell, legyen. Céljaink: Iskolánk szellemiségét tekintve gyermekközpontú, ezért arra törekszünk, hogy az itt tanuló gyermekek jól érezzék magukat. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásoknak tartalmasnak, érdeklődést felkeltőnek kell lenniük, figyelembe véve a tanulók igényét is. A foglalkozások oldott hangulatban folynak, ahol a tanuló és pedagógus kapcsolata a bizalomra és együttműködésre épül. Személyiségfejlesztés alapot ad a gyermek intellektuális és szociális képességeinek fejlődéséhez, ez iskolánk nevelési tervében kiemelt szerepet kap. Fontos cél, hogy iskolánk tanulói az intézmény pedagógusainak és dolgozóinak emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben tartsák. Mint az alapfokú oktatási-nevelési intézményekben, nálunk is az általános műveltség megalapozása a cél, de úgy, hogy a gyermek személyiségét minden oldalról fejlesszük. A teljesítmény centrikussággal szemben a sikerorientáltságot hirdetjük, melynek lényege, hogy a gyermek egyéni képességei szerinti mérce legyen az alapja értékelésének, így elérve, hogy iskolánk tanulói megfelelő önismerettel, önbizalommal, önkritikával felvértezve alakítsák egyéni személyiségüket. A nevelési-oktatási célokat a tanulók szükségletei és a helyi igények határozzák meg: a.) A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. b.) Ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs (normalizációs célú) fejlesztése, a másodlagos (Pl.: viselkedés) problémák kezelése, a mindennapi gyakorlati készségek és az (adaptált) tananyag speciális módszerek segítségével való tanítása. c.) A fejlesztés céljai hierarchikus rendben helyezkednek el aszerint, hogy mennyire szükségesek a szociális adaptáció kialakításához. Kiemelt cél annak elérése, hogy a tanuló képessé váljon a családi életbe való beilleszkedésre. d.) A testi épség megóvása, az erőnlét, állóképesség, ügyesség egyénre szabott fejlesztése. e.) Általános emberi értékek, társadalmi elvárások, szülőföldünk kultúrája, hagyományai képességszintnek megfelelő ismertetésével a felnőttkori szociális adaptáció segítése. Célkitűzésünk elemei: nyitott iskola megvalósítása 16

17 a környezetkultúra segítségével történő nevelés a mentálhigiénia módszereinek felhasználása a kommunikációs készségek fejlesztése a problémamegoldó gondolkodás kialakítása gyermekközpontú tanulásszervezés kooperatív tanulás az együttműködés minél nagyobb szerepet töltsön be a gyerekek életében örömteli tanulás a társakkal való kooperációban pozitív egyéni értékrend kiépülésének segítése döntésképesség alkalmazkodás önművelési képességek improvizációs képességek fejlesztése interperszonális képességek fejlesztése a tanulók személyes felelősségvállalási képességének, önfegyelmüknek, a kultúrált fellépési képességnek a fejlesztése kiszámítható szabályrendszer működtetésével biztonságos környezet teremtése önismeret fejlesztése egyéni és hatékony módszerek megismerése és kialakítása a magas színvonalú munka továbbképzés szervezett és autodidakta módon ideológiáktól mentes iskola egységes alapelvek, nevelési-oktatási irányelvek kialakítása és ennek megfelelő mechanizmusok, módszerek, közös és tudatos pedagógiai munka alkalmazása Feladatok: Az alapfokú oktatás nevelés szakasza négy részre tagolódik: 1-2. osztály: Bevezető szakasz osztály: Kezdő szakasz osztály: Alapozó szakasz osztály: Fejlesztő szakasz. A nevelés és oktatás feladatai: a pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeknél: A nevelési-oktatási célokat a tanulók szükségletei és a helyi igények határozzák meg 17

18 a.) A nevelés-oktatás feladata a sérülésből következő fejlődési hiányok, elmaradások kompenzálása a következő területeken: Elemi pszichoszomatikus funkciók Szenzomotoros készségek Szociális készségek Kommunikáció Kognitív készség b.) A sérülésből adódó szükségletekhez adaptált környezet megteremtése. c.) A biztonságérzet kialakítása a fejleszthetőség és az önálló tevékenykedés feltételeként. d.) Egyéni fejlesztési tervek kialakítása a gyermek szükségleteinek megfelelően és a család igényeinek messzemenő figyelembevételével. e.) A deviáns fejlődésmenetből következő zavaró vagy veszélyes viselkedésformák megelőzése és kezelése. f.) A gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák kialakítása a családi, iskolai és iskolán kívüli környezetben. g.) Az elsajátított ismeretek, készségek bővítése, szinten tartása, általánosítása. h.) A felnőttkori adaptáció részeként munkára való előkészítés. Az iskola feladata, hogy - óvja, és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot, - átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységébe, - fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt, - az iskola adjon teret a gyermek, játék és mozgás iránti vágyának, segítse természetes fejlődését, érését, - a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsen elemi ismereteket, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen, - a kíváncsiságra és az érdeklődésre építve, az ez által motivált munkában, fejlessze a felelősségtudatot, a kitartás képességet, az érzelemvilág gazdagodását, - adjon mintákat az ismeretszerzésre, a feladat és probléma-megoldáshoz, alapozza meg a tanulási szokásokat, - segítse az egyéni képességek kibontakozását, működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában, - törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális - kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakad. 18

19 - a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll, - tudatosítani a gyermekben a szűkebb és tágabb környezetéből megismerhető erkölcsi értékeket, - erősíteni a humánus magatartásmintákat, szokásokat, - segítse a gyermek jellemét formálva a személyiség érését, - támogassa gyermekközösségek és tanulóközösségek fejlesztését szülői együttműködéssel. A fejlesztés kiemelt területei: A test és a lélek harmonikus fejlesztése: - a mozgásigény kielégítése - a mozgáskultúra megalapozása - a mozgáskoordináció, ritmusérzék és a hallás fejlesztése - az egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítése, ezt elősegítő szokások alakítása - érzelmi élet gazdagítása - önismeret fejlesztése - reális önértékelés fejlesztése - társas kapcsolatok igényének erősítése A kommunikációs készségek fejlesztése: Minden autizmussal élő gyermeknél-független verbális képességeik színvonalától - elsődleges fontosságú cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. E cél megvalósításához egyénre szabott kommunikációs eszközök (Pl.: alternatív kommunikációs rendszerek, metakommunikáció) használatának tanítása szükséges. Fel kell mérni a kommunikációs készségeket az alábbi területeken, a megértés és a használat szempontjából. -A kommunikáció módja, eszköze, vagyis mindaz, amit a gyermek mond, vagy tesz (Pl.: dührohamok) -Szókincs, jelentés (szószerinti értelmezés) -Funkció (utalás, üdvözlés, kérés, kérdezés, utasítás, állítás, felajánlástréfa, vita, tiltakozás, figyelemfelhívás, visszautasítás, kommentálás, információadás, kommunikáció az érzelmekről) -Kontextus (a különböző helyzetek, amelyekben kommunikálunk) A fejlesztés legfontosabb feladatai a felmérés eredményétől függően: - A gyermek az általa megértett szinten tanulja meg valamely kommunikációs eszköz használatát, hogy minél hamarabb sikeres lehessen a kapcsolatteremtésben. - Alternatív kommunikációs rendszer használatának tanítása, mely lehet tárgyas, képes stb. - A beszédértés és beszédhasználat fejlesztése. 19

20 - A metakommunikáció értésének és használatának fejlesztése. - A kommunikációs eszköz funkcionális használatának tanítása, melynek érdekében a környezetet tudatosan úgy kell szervezni, hogy aktív kommunikációra serkentse a gyermeket. - A fejlesztés során a meglévő, funkcionálisan használt kommunikációs eszközt a lehető legtöbb természetes helyzetben alkalmaztatni kell, mert a meglévő készségeket a gyermekek új helyzetekben spontán ritkán alkalmazzák. A szocializáció folyamatainak erősítése: - a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása - helyes magatartásformák megismertetése, gyakoroltatása - a kortárs kapcsolatok megerősítése - elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtása - a családi életre való felkészítés -A szociális készségek fejlesztése: -a beilleszkedést közvetlenül elősegítő készségek tanítása -a gyerek minél tartalmasabban legyen képes eltölteni szabadidejét önálló és társas formában A tanítási, fejlesztési módszerek kiválasztásakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az autizmusból fakadó nehézségek megakadályozzák a gyermekeket abban, hogy a szociális készségeket spontán, intuitív módon sajátítsák el. Az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének megteremtése: - biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakítás - alapvető képességek és készségek elsajátítása - a mentális képességek célirányos fejlesztése - az önálló tanulás és az önművelés alapozása -A szabadidős készségek tanításának közös feladatai: a.) A gyermek számára örömöt nyújtó, az életkornak és a mentális kornak egyaránt megfelelő szabadidős aktivitások kiválasztása b.) A lehetséges aktivitások közötti választás tanítása c.) A teljes önállósághoz szükséges vizuális segítség megtervezése, használatának tanítása d.) A tárgyakon való megosztozás tanítása e.) A megfelelő viselkedési szabályok elsajátíttatása A tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában elsődleges szempont: - az életkori sajátosságok figyelembevétele - az ismeretek tapasztalati megalapozása - a felfedezés lehetősége 20

21 - a kreativitás fejlesztése - a differenciált fejlesztés - a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének egyensúlya - a tanulók egészséges terhelése Az osztálytanítók és a szaktanárok választják meg az oktatáshoz szükséges tankönyveket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket a fenti szempontok figyelembe vételével. - fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelés A tanuló iskolai munkájának irányításában és értékelésében az elsődleges szerep a pedagógusé. Az alapfokú nevelés - oktatás második szakasza (5-8. évfolyam): Szervesen folytatja az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a készségek és képességek fejlesztését. Pedagógiailag két elkülöníthető periódus: éves kor: a gondolkodásuk erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz - integratív - képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik. Serdülőkor: előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkozás Feladatok: - a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekek felkészítése a továbbtanulásra, előkészítése a társadalomba való majdani beilleszkedésre, - azoknak a képességeknek, készségeknek fejlesztése, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek, - a tanulók önismeretének, együttműködési készségének, akaratának, segítőkészségének, szolidaritásérzésének, empátiájának fejlesztése a tanulási tevékenységek közben, - a gyakorlatban a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének igazolása, - a közösség demokratikus működésének értékeire történő felhívás, néhány általánosan jellemző szabály megismertetése, - a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására történő felkészülés, - a demokratikus normarendszer kialakítása, - kiemelkedő feladat a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása és ápolásukra nevelés, - az Európához tartozás tudatának, az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igénynek az erősítése. 21

22 A fejlesztés kiemelt területei: A test és a lélek harmonikus fejlesztése: - az érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítás - az önismeret alakítása, az önértékelés képességének fejlesztése - az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban A szocializáció folyamatának elősegítése: - az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggéseinek tudatosítása - az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés összhangjának felismertetése - az állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezése, a mindennapi életvitellel kapcsolatos praktikus tudás nyújtása Az alapműveltség továbbépítése: a mentális képességek fejlesztésével az önálló tanulás és az önművelés alapozásával, gyakoroltatásával gyakorlatközpontúság, alkalmazható tudás gyarapítása, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése konfliktuskezelés, döntésképességük kipróbálása spontán élethelyzetekben a tanulás tanulása önálló tájékozódás informatika alkalmazása A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szerep: együttműködésre építő (kooperatív-interaktív) tanulási technikák és tanulásszervezési módok alkalmazása; a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok növekvő mennyiségű alkalmazása (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték). 5. A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok Amint ez céljaink meghatározásánál is kitűnt, iskolánk kiemelkedően fontos, az oktatási és nevelési folyamat egészét átszövő feladatának tekinti a személyiségfejlesztést. Az integráció vállalása az átlagosnál is hangsúlyosabbá teszi a gyermekek toleranciára és a másság elfogadására való nevelését. Ehhez fokozott mértékben szükséges a szülőkkel való együttműködés. Annak megtapasztalását és megértését, hogy minden személyiség egyformán értékes és fontos. A személyiségnevelés feladatai a különböző színtereken 22

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRATA A 2007.02.24-i

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére A befogadó óvodai és iskolai környezet kialakítása, a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben