Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) Fax:(1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29"

Átírás

1 Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) Fax:(1) MÓDOSÍTOTT Pedagógiai program Program benyújtója: Csirmaz Erzsébet Igazgató 1

2 KEDVES OLVASÓ! Örülünk, hogy érdeklődését sikerült felkeltenünk és Ön pedagógiai programunkon keresztül közelebbről is megismerkedik iskolánkkal. Megalakulásunk, 1992 óta az eltelt évek sok sikert és sok nehéz feladatot hoztak. Sokszor éreztük a jól végzett munka örömét és a kudarc keserű ízét. De mint a későbbiekből kiolvasható a számunkra legfontosabb feladat - az oktatás új minőségét létrehozó iskola - megvalósítása felé haladunk. Pedagógiai programunkban leírtuk a múltunkat, a jelenünket és a remélt jövőnket. Megköszönjük, ha tanácsaival segíti munkánkat. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. BEVEZETŐ AZ INTÉZMÉNY NEVE: AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLŐ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK... 5 II. HELYZETELEMZÉS AZ ISKOLA JELENLEGI HELYZETE SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI - DOLOGI FELTÉTELEK AZ ISKOLA PÉNZÜGYI LEHETŐSÉGEI... 9 III. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSI SZERKEZETE IV. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLA FILOZÓFIÁJA AZ ISKOLA ALAPÉRTÉKEI ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A KÖZÖSSÉG-FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIA TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉGKÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÜNK A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A SZÜLŐ, A TANULÓ, AZ ISKOLAI PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVEI A BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI FEJLESZTÉSÉNEK ELVEI V. A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS (NSZO) ISKOLÁNKBAN ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ ÓRASZÁMOK MEGHATÁROZÁSA, AZ OKTATÁSBA BEVONT TANTÁRGYAK A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSBA BEVONHATÓ FELADATELLÁTÓK KÖRE: ALKALMAZOTT MÓDSZEREK: ÉRTÉKELÉS: VI. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS TANTERVI MODULOK, VALAMINT ÓRASZÁMOK IX. FELHASZNÁLT IRODALOM JEGYZÉKE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA I. Bevezető 1. Az intézmény neve: Humánus Alapítványi Általános Iskola 3

4 Mottója: Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik téged folytatnak majd. De ne a magad vágyait, emlékeit álmodd, újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, inkább szeresd, s érdemük szerint becsüld meg őket. Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder, hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma, hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak, s ne nyelje el őket lápok iszapja, sivataghomok. (Keresztury Dezső) Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolában, inkább az, hogy hogyan tanulják, mert ez meghatározza tudásuk felhasználását egész életük során. (Max Planck) 4

5 2. Az Alapító Okiratban szereplő legfontosabb információk - Az intézmény neve: Humánus Alapítványi Általános Iskola - Az intézmény székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 20/B - Az intézmény típusa: Általános iskola, egységes intézmény - Évfolyamok száma: 8 évfolyam - Az intézmény alapításának helye, ideje: Humanisztikus Iskola Alapítvány kuratóriumi ülése, Budapest, Az intézmény alapítója: Humanisztikus Iskola Alapítvány, majd a feladatok átadása után az Együtt Veled Alapítvány (1044 Budapest, Megyeri út 20/B). - Az intézmény fenntartója: Együtt Veled Alapítvány 1044 Budapest, Megyeri út 20/B. - Az intézmény felügyeleti szerve: Budapest IV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. - Az intézmény működési területe: Budapest és Pest megye közigazgatási határain belül. - Az intézmény jogállása: Önálló gazdálkodású, alapítványi iskola. - Az intézmény alaptevékenysége: Az általános műveltséget megalapozó, valamint az alapműveltségi vizsgára, középiskolai, szakiskolai továbbtanulásra, pályaválasztásra felkészítő nevelés és oktatás. Alapfokú általános iskolai oktatás alsó, felső tagozatos rendszerben. Kilépési lehetőség 4. évfolyam után, 6. évfolyam után, 8. évfolyam után. Magatartászavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek integrálása. 5

6 A pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekek nevelése-oktatása. Az oktatás kis létszámú, maximum 15 fős csoportokban folyik. - Az intézmény használatában lévő vagyon és a felette való rendelkezési jog: Az intézmény vagyonával a Fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretében, önállóan gazdálkodik. - Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az igazgatót, az Együtt Veled Alapítvány Kuratóriuma nevezi ki, hívja vissza és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. - Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt a hatóságok és harmadik személyek előtt az iskola igazgatója és az Együtt Veled Alapítvány kuratóriumának elnöke képviseli. 6

7 II. Helyzetelemzés 1. Az iskola jelenlegi helyzete Az iskola épületét 1992 óta a IV. kerületi Önkormányzat biztosítja számunkra es tanévben a módszer alkotója és kipróbálói a IV. kerület Tanoda Téri Általános Iskola néhány osztályában, önkormányzati keretek között dolgoztak. A szülők és a pedagógusok kérését az önkormányzat támogatta, és a költségek teljes átvállalásával külön iskolaépületet biztosított. Az önkormányzat anyagi lehetőségei évről évre szűkültek, ezért a korábbi feltételekkel nem támogathatja intézményünket. Jelenleg határozatlan időre kötött szerződés alapján béreljük az épületrészt a IV. kerületi Önkormányzattól. Iskolánk a 2003/2004. tanévben 84 fős tanulói létszámmal működött. Az integrált oktatás-nevelés során a normál képességekkel rendelkező gyermekek együtt fejlődhetnek a sajátos nevelési igényűnek minősítetett gyermekekkel, akik száma évről évre nő. A sajátos nevelési igény tényét a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság állapíthatja meg, mely szakértői véleményt az iskola beiratkozáskor kérhet. Az alábbi táblázat szemlélteti a sajátos nevelési igény kategóriái szerint (ennek alapja az évi LXXXIX: törvény pont) a tanulói összetételt a fenti tanévre vonatkoztatva /szakértői vélemény alapján/: A sajátos nevelési igény kategóriája fő százalék Problémás tanulók száma % 1., Testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista,több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, ebből: -tanulásban akadályozott -autista % 5% 2 % 2. Pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott /dyslexia, dysgraphia, dyscalculia/, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitási zavar/, ebből: - a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott - hyperkinetikus vagy kóros aktivitási zavar - halmozottan problémás % 25% 9% 29% 7

8 Iskolánk a szülők, a gyerekek és a pedagógusok, együttműködésére épít. A 2003/2004-es tanévre jelentkező gyerekek szüleivel, több értékegyeztető, elképzeléseket, elvárásokat, tisztázó beszélgetést kezdeményeztünk. Az iskolánkkal együttműködni tudó szülők gyermekeinek fogadásában látjuk iskolánk fejlődésének lehetőségét. Fontosnak tartjuk, hogy olyan bizalom alakuljon ki az iskola és a szülők között, hogy az idejáró gyerekeik testvéreit is szívesen írassák be osztályainkba. Négy testvérpár tanul iskolánkban; a családias és baráti jelleget több rendszeres rendezvénnyel erősítjük. Azok a családok, akiknek több gyereke jár iskolánkba, a támogatás összegének felét utalják át az alapítvány számlájára. Iskolaszerkezet Iskolánk 1-8. évfolyamán egy-egy tanulócsoport van, melyeknek létszáma 7-15 fő. A beiskolázás feltétele a szakértői vélemény, melyet a Nevelési Tanácsadó pszichológusa állít ki a beiratkozó gyermekről. Kilépési lehetőség van 4. évfolyam végén 8 osztályos gimnáziumba, 6. évfolyam végén 6 osztályos gimnáziumba és 8. évfolyam végén továbbtanulás 4 évfolyamos középfokú intézményekbe. Az alábbi táblázat szemlélteti az évfolyamokhoz kapcsolódó napközi, ill. tanulószobai csoportokat: 2. Személyi feltételek 4. évfolyam összevont 5. évfolyam napközi 6. évfolyam 1. évfolyam összevont napközi 2. évfolyam 3. évfolyam Iskola előkészítő A gyerekek nevelését, oktatását a 17 fős tanítókból és tanárokból álló tantestület végzi. 2 fő fejlesztő pedagógusunk van (egy integráló pedagógus és egy fejlesztő pedagógus). Alkalmazunk még egy fő logopédust és van egy kreatívtánc tanárunk és egy pszichológusunk. Hat technikai dolgozó segíti a fejlesztéshez, oktatáshoz szükséges környezet megteremtését, fenntartását. 8

9 3. Tárgyi - dologi feltételek Az iskola egy másik általános iskolával közös épületben működik, két teljesen leválasztott szinttel, külön bejárattal, külön udvarral. Az intézmény 8 tanteremmel, irodákkal, számítástechnikai teremmel, fejlesztő szobával, tornateremmel, könyvtárral, szertárral és orvosi szobával rendelkezik. Az udvar tágas és parkosított területe kiválóan alkalmas a játékra és a pihenésre. Az udvaron található épület konyhát, ebédlőt és egy büfét foglal magában. 4. Az iskola pénzügyi lehetőségei Az intézmény fenntartási költségeit állami támogatásból, pályázatokból és szülői adományokból fedezi. Működéséhez szükséges fedezetet a létrehozott értékekkel és az eközben felmerülő költségekkel arányos, a törvényes lehetőségeket kiaknázó állami, és az iskola szellemiségével azonosuló, annak elterjedését támogatni kívánó magán és közösségi források segítségével teremti elő. Ésszerű gazdálkodása révén a megmaradó forrásait fejlesztésre és támogatásra fordítja. 9

10 III. Az iskola irányítási szerkezete Intézményi dolgozók: Igazgató Vezetői Tanács Gyógypedagógusok Gazdasági ügyintéző Pedagógusok Pszichológus Kisegítő személyzet Iskolatitkár Az iskola munkáját közvetlenül segítő szervezetek: Igazgató Együtt Veled Alapítvány Szülői Munkaközösség 10

11 IV. Az iskola nevelési programja 1. Az iskola filozófiája A Humánus Alapítványi Általános Iskola - az Alapító Okiratban is rögzített elveknek megfelelően - az együttműködésre hajlandó és képes diákok, az elkötelezett, magasan képzett és hiteles pedagógusok, valamint gyermekeik fejlődése érdekében tenni kívánó, a humanisztikus pedagógia alapelveit elfogadó szülők egyenrangú, örömteli, együttműködő közössége. Egymás értékeit és érdekeit tiszteletben tartva, nyitottan, politikai és vallási ideológiáktól mentesen működik. A modern magatartástudományok kutatási eredményeire építve pozitív élményeket, kiegyensúlyozott érzelmi hátteret, alkalmazható készségeket és szilárd tudást ad. Fiatalok generációit teszi képessé tehetségük legteljesebb kibontakoztatására és a változó élethelyzetekhez alkalmazkodó, egészséges, önálló életre. Egy olyan fejlesztési alternatíva mintája, amely a hazai nevelési kultúrát a gyermekek és a pedagógusok igényei és képességei szerint alakítható, sokoldalú, a mindenkori képzési elvárásokkal összeegyeztethető, a személyes tapasztalatokra és élményekre alapozó tanulást elősegítő képzési programokkal, és a sokrétű szakmai tapasztalat-megosztást támogató műhelymunkával gazdagítja. A gyermekeik fejlesztésében részt venni kívánó szülőknek személyes fejlődési lehetőséget és a közösségi kapcsolatokat elősegítő családias hátteret biztosít. 2. Az iskola alapértékei Tantestületünk a helyi- és a társadalmi igényeknek megfelelően jutott el önmaga meghatározásához, értékeket választottunk, amelyek mentén alakítjuk iskolánkat. Azok a gyerekek, akik az iskolánkba járnak, eltérő emberi, világnézeti, személyiségi hatásokkal találkoznak, de bizonyos alapértékeket mindannyian közvetítünk: a humanisztikus jelleget, amelyben a gyerek áll a pedagógiai gondolkodás középpontjában, amelyben őszintén emberiek a kapcsolatok, a tanár a tanulót, a tanuló a tanárt, a tanár a másik tanárt, a tanuló a másik tanulót önmagával egyenrangú embernek tekinti, elismeri önállóságát, méltóságát, a természeti és társadalmi viszonyok által megengedett szabadságfokát, s a saját vágyait, érdekeit a többi ember érdekeinek figyelembevételével elégíti ki; a szabadságot, ami egyben az autonómiát, a különbözőség hangsúlyozását jelenti, de a felelősséget is; a toleranciát, egymás elfogadását, a közösségi létet, a szolidaritást; az önismereten alapuló öntudatot, mely egyben a másik ember tiszteletét is jelenti; a munka szeretetét, az igényességet, a szakszerűséget; a nyitottságot, a kíváncsiságot, a játék és az öröm jogát. 11

12 3. Iskola-előkészítő tanfolyam A kezdetek: 1998-ban a Soros Alapítvány pályázatán nyert az iskolánk pénzt, hogy beindíthassa az iskola előkészítő programját. A pályázat lehetőséget adott a program kidolgozására, az eszközök beszerzésére és kipróbálására. A szülői és gyermeki visszajelzésekből arra következtettünk, hogy erre igény van. A folytatás: Az februárjában megkezdett tanfolyam sikerein felbuzdulva a további években is elindítottuk az előkészítőt, így toborozva gyerekeket iskolánkba. Az előkészítő céljai: A szülők megismerhetik iskolánkat és programját, így ha tetszik, akkor ide hozhatják gyermeküket. Ha nem, akkor is egy pozitív élményben volt részük. A gyermekek képességei fejlődnek a közös játékos foglalkozások során. Megtanulnak együttműködni a többiekkel. Ha a mi iskolánkban kezdik meg tanulmányaikat, akkor lehetőségük van megismerni a jövendőbeli tanítójukat és osztálytársaikat is. A pedagógus közös szintre vagy legalábbis hasonló szintre hozhatja fél éves munkája során a gyerekeket. Kiszűrheti a problémás képességeket, eldöntheti, hogy mely gyermekek tanítását és fejlesztését tudja felvállalni és kiket kénytelen más intézményekhez átirányítani. Az iskola egyrészt olyan igényt elégíthet ki, melyet nem minden óvoda képes, másrészt a szülők megismerhetik iskolánkat, iskolánk programját, pedagógusait és az itt folyó munkát. Ezáltal több tanulót vonzhatunk ide. Az előkészítő feladata: Három területen fejleszteni a gyermek képességeit szociális-, kulturális-, együttműködési készségfejlesztés tanulási készségek fejlesztése mozgás koordinációs fejlesztések + Agykontroll A fejlesztési területek részletezése: Munkaérettség: önkiszolgáló munka tervszerűség felelősségvállalás Tanuláshoz közvetlenül kapcsolódó készségek fejlesztése Általános tájékozottság: személyi adatok: név, életkor, lakcím, szülők, testvérek, születés idő: napszakok, évszakok, hónapok, hét napjai időjárás foglalkozások 12

13 Mennyiségfogalom: 10-es számkör számlálás csoportosítás több-kevesebb-ugyanannyi fogalma, mennyiségek egyeztetése dobókockás társasjátékok Beszéd: foglalkozások eljátszása szógyűjtő játékok hallási figyelemfejlesztés, helyes ejtés nyelvtörők képről szövegalkotás verses mondókák rövidítések egyéb játékok Megfigyelőképesség, emlékezet: érzékszervek (látást kivéve) által tárgyak felismerése, forma, szín érzékelése mi változott meg emlékezet fejlesztés, memória játékok figyelem fejlesztés - összehasonlítások pár keresések egyéb feladatok Gondolkodás: problémamegoldó, logikus, kombinatorikus rész-egész, hiánypótló, kiegészítő feladatok időrendiségben gondolkodás analógia egyéb játékok Beszédhibák javítása: selypítés raccsolás dadogás hadarás Íráskészség: másolások: azonos, kicsinyített, nagyított méretben rajz kiegészítések képek színezése /eszközhasználat: ecset, zsírkréta, ceruza, stb./ pontok összekötése betűelemek írása /rajzos módon, játékosan/ Vizualitás és rajz: rejtett képek önálló rajzolás emberábrázolás 13

14 térlátás szem becsapása színtévesztés képkészítési technikák mozgó képek Finom mozgások: agyag, gyurma, sógyurma /homokzsák/ apró dolgok rakosgatása, felszedegetése /szögestábla/ ujjtorna papírhajtogatás építőkockázás kártyázás dominózás rajzolások, írások ragasztások gyöngyfűzés tű használata, varrás ollóval vágás egyéb Jobb kéz bal kéz dominanciája: felmérési anyagok Pontos testkép kialakítása: testrészek ismerete játékok a testrészekkel Mozgáskultúra Térbeli tájékozódás: tájékozódási ismeretek /előttem, mögöttem fogalma/ tájékozódási feladatok tájékozódási játékok Nagymozgások: járás ugrás futás mászás bújás labdagyakorlatok keresztmozgások bordásfal gyakorlatok utánzó mozgások lépcsőzések 14

15 Egyensúlyérzékelés Mozgást javító, fejlesztő gyakorlatok, eszközök /úszás, pörgés, trambulin, görkorcsolyázás, gördeszkázás, nagy gömb, amin ugrálni lehet/ Egyéb mozgásos játékok Agytorna Gerincjavító torna Kineziológia Társismeret, kapcsolatfejlesztés: bemutatkozás kapcsolatfejlesztés Önkép, önismeret: testi önismeret önjellemzés énideál Érzelmi fejlesztés: fejlesztő feladatok Együttműködési készség: készségfejlesztő feladatok készségfejlesztő játékok Bizalomfejlesztés Kreativitásfejlesztés: nyelvi szókincs praktikusság esztétikai érzés érzelmi kifejezés intuíciós készség Együttműködés, személyiségfejlesztés 4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink: Humánus pedagógiai szemlélettel a tanuló és tanár közötti bizalom és a családias légkör kialakítása megvalósítható, de egymás véleményének és testi 15

16 épségének tiszteletben tartásával, valamint a közösen megalkotott és elfogadott szabályok irányadásával. A személyiségközpontú pedagógia figyelembe veszi az egyéni képességeket a tanulási folyamat során is. Együttműködve a tanulókkal, szülőkkel, partneri viszony kialakítására törekszünk. Az integrált oktatásban alapvető a másság elfogadása, mely a tanulók személyiségének interiorizált eleme kell, legyen. Céljaink: Iskolánk szellemiségét tekintve gyermekközpontú, ezért arra törekszünk, hogy az itt tanuló gyermekek jól érezzék magukat. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásoknak tartalmasnak, érdeklődést felkeltőnek kell lenniük, figyelembe véve a tanulók igényét is. A foglalkozások oldott hangulatban folynak, ahol a tanuló és pedagógus kapcsolata a bizalomra és együttműködésre épül. Személyiségfejlesztés alapot ad a gyermek intellektuális és szociális képességeinek fejlődéséhez, ez iskolánk nevelési tervében kiemelt szerepet kap. Fontos cél, hogy iskolánk tanulói az intézmény pedagógusainak és dolgozóinak emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben tartsák. Mint az alapfokú oktatási-nevelési intézményekben, nálunk is az általános műveltség megalapozása a cél, de úgy, hogy a gyermek személyiségét minden oldalról fejlesszük. A teljesítmény centrikussággal szemben a sikerorientáltságot hirdetjük, melynek lényege, hogy a gyermek egyéni képességei szerinti mérce legyen az alapja értékelésének, így elérve, hogy iskolánk tanulói megfelelő önismerettel, önbizalommal, önkritikával felvértezve alakítsák egyéni személyiségüket. A nevelési-oktatási célokat a tanulók szükségletei és a helyi igények határozzák meg: a.) A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. b.) Ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs (normalizációs célú) fejlesztése, a másodlagos (Pl.: viselkedés) problémák kezelése, a mindennapi gyakorlati készségek és az (adaptált) tananyag speciális módszerek segítségével való tanítása. c.) A fejlesztés céljai hierarchikus rendben helyezkednek el aszerint, hogy mennyire szükségesek a szociális adaptáció kialakításához. Kiemelt cél annak elérése, hogy a tanuló képessé váljon a családi életbe való beilleszkedésre. d.) A testi épség megóvása, az erőnlét, állóképesség, ügyesség egyénre szabott fejlesztése. e.) Általános emberi értékek, társadalmi elvárások, szülőföldünk kultúrája, hagyományai képességszintnek megfelelő ismertetésével a felnőttkori szociális adaptáció segítése. Célkitűzésünk elemei: nyitott iskola megvalósítása 16

17 a környezetkultúra segítségével történő nevelés a mentálhigiénia módszereinek felhasználása a kommunikációs készségek fejlesztése a problémamegoldó gondolkodás kialakítása gyermekközpontú tanulásszervezés kooperatív tanulás az együttműködés minél nagyobb szerepet töltsön be a gyerekek életében örömteli tanulás a társakkal való kooperációban pozitív egyéni értékrend kiépülésének segítése döntésképesség alkalmazkodás önművelési képességek improvizációs képességek fejlesztése interperszonális képességek fejlesztése a tanulók személyes felelősségvállalási képességének, önfegyelmüknek, a kultúrált fellépési képességnek a fejlesztése kiszámítható szabályrendszer működtetésével biztonságos környezet teremtése önismeret fejlesztése egyéni és hatékony módszerek megismerése és kialakítása a magas színvonalú munka továbbképzés szervezett és autodidakta módon ideológiáktól mentes iskola egységes alapelvek, nevelési-oktatási irányelvek kialakítása és ennek megfelelő mechanizmusok, módszerek, közös és tudatos pedagógiai munka alkalmazása Feladatok: Az alapfokú oktatás nevelés szakasza négy részre tagolódik: 1-2. osztály: Bevezető szakasz osztály: Kezdő szakasz osztály: Alapozó szakasz osztály: Fejlesztő szakasz. A nevelés és oktatás feladatai: a pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeknél: A nevelési-oktatási célokat a tanulók szükségletei és a helyi igények határozzák meg 17

18 a.) A nevelés-oktatás feladata a sérülésből következő fejlődési hiányok, elmaradások kompenzálása a következő területeken: Elemi pszichoszomatikus funkciók Szenzomotoros készségek Szociális készségek Kommunikáció Kognitív készség b.) A sérülésből adódó szükségletekhez adaptált környezet megteremtése. c.) A biztonságérzet kialakítása a fejleszthetőség és az önálló tevékenykedés feltételeként. d.) Egyéni fejlesztési tervek kialakítása a gyermek szükségleteinek megfelelően és a család igényeinek messzemenő figyelembevételével. e.) A deviáns fejlődésmenetből következő zavaró vagy veszélyes viselkedésformák megelőzése és kezelése. f.) A gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák kialakítása a családi, iskolai és iskolán kívüli környezetben. g.) Az elsajátított ismeretek, készségek bővítése, szinten tartása, általánosítása. h.) A felnőttkori adaptáció részeként munkára való előkészítés. Az iskola feladata, hogy - óvja, és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot, - átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységébe, - fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt, - az iskola adjon teret a gyermek, játék és mozgás iránti vágyának, segítse természetes fejlődését, érését, - a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsen elemi ismereteket, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen, - a kíváncsiságra és az érdeklődésre építve, az ez által motivált munkában, fejlessze a felelősségtudatot, a kitartás képességet, az érzelemvilág gazdagodását, - adjon mintákat az ismeretszerzésre, a feladat és probléma-megoldáshoz, alapozza meg a tanulási szokásokat, - segítse az egyéni képességek kibontakozását, működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában, - törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális - kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakad. 18

19 - a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll, - tudatosítani a gyermekben a szűkebb és tágabb környezetéből megismerhető erkölcsi értékeket, - erősíteni a humánus magatartásmintákat, szokásokat, - segítse a gyermek jellemét formálva a személyiség érését, - támogassa gyermekközösségek és tanulóközösségek fejlesztését szülői együttműködéssel. A fejlesztés kiemelt területei: A test és a lélek harmonikus fejlesztése: - a mozgásigény kielégítése - a mozgáskultúra megalapozása - a mozgáskoordináció, ritmusérzék és a hallás fejlesztése - az egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítése, ezt elősegítő szokások alakítása - érzelmi élet gazdagítása - önismeret fejlesztése - reális önértékelés fejlesztése - társas kapcsolatok igényének erősítése A kommunikációs készségek fejlesztése: Minden autizmussal élő gyermeknél-független verbális képességeik színvonalától - elsődleges fontosságú cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. E cél megvalósításához egyénre szabott kommunikációs eszközök (Pl.: alternatív kommunikációs rendszerek, metakommunikáció) használatának tanítása szükséges. Fel kell mérni a kommunikációs készségeket az alábbi területeken, a megértés és a használat szempontjából. -A kommunikáció módja, eszköze, vagyis mindaz, amit a gyermek mond, vagy tesz (Pl.: dührohamok) -Szókincs, jelentés (szószerinti értelmezés) -Funkció (utalás, üdvözlés, kérés, kérdezés, utasítás, állítás, felajánlástréfa, vita, tiltakozás, figyelemfelhívás, visszautasítás, kommentálás, információadás, kommunikáció az érzelmekről) -Kontextus (a különböző helyzetek, amelyekben kommunikálunk) A fejlesztés legfontosabb feladatai a felmérés eredményétől függően: - A gyermek az általa megértett szinten tanulja meg valamely kommunikációs eszköz használatát, hogy minél hamarabb sikeres lehessen a kapcsolatteremtésben. - Alternatív kommunikációs rendszer használatának tanítása, mely lehet tárgyas, képes stb. - A beszédértés és beszédhasználat fejlesztése. 19

20 - A metakommunikáció értésének és használatának fejlesztése. - A kommunikációs eszköz funkcionális használatának tanítása, melynek érdekében a környezetet tudatosan úgy kell szervezni, hogy aktív kommunikációra serkentse a gyermeket. - A fejlesztés során a meglévő, funkcionálisan használt kommunikációs eszközt a lehető legtöbb természetes helyzetben alkalmaztatni kell, mert a meglévő készségeket a gyermekek új helyzetekben spontán ritkán alkalmazzák. A szocializáció folyamatainak erősítése: - a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása - helyes magatartásformák megismertetése, gyakoroltatása - a kortárs kapcsolatok megerősítése - elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtása - a családi életre való felkészítés -A szociális készségek fejlesztése: -a beilleszkedést közvetlenül elősegítő készségek tanítása -a gyerek minél tartalmasabban legyen képes eltölteni szabadidejét önálló és társas formában A tanítási, fejlesztési módszerek kiválasztásakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az autizmusból fakadó nehézségek megakadályozzák a gyermekeket abban, hogy a szociális készségeket spontán, intuitív módon sajátítsák el. Az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének megteremtése: - biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakítás - alapvető képességek és készségek elsajátítása - a mentális képességek célirányos fejlesztése - az önálló tanulás és az önművelés alapozása -A szabadidős készségek tanításának közös feladatai: a.) A gyermek számára örömöt nyújtó, az életkornak és a mentális kornak egyaránt megfelelő szabadidős aktivitások kiválasztása b.) A lehetséges aktivitások közötti választás tanítása c.) A teljes önállósághoz szükséges vizuális segítség megtervezése, használatának tanítása d.) A tárgyakon való megosztozás tanítása e.) A megfelelő viselkedési szabályok elsajátíttatása A tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában elsődleges szempont: - az életkori sajátosságok figyelembevétele - az ismeretek tapasztalati megalapozása - a felfedezés lehetősége 20

21 - a kreativitás fejlesztése - a differenciált fejlesztés - a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének egyensúlya - a tanulók egészséges terhelése Az osztálytanítók és a szaktanárok választják meg az oktatáshoz szükséges tankönyveket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket a fenti szempontok figyelembe vételével. - fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelés A tanuló iskolai munkájának irányításában és értékelésében az elsődleges szerep a pedagógusé. Az alapfokú nevelés - oktatás második szakasza (5-8. évfolyam): Szervesen folytatja az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a készségek és képességek fejlesztését. Pedagógiailag két elkülöníthető periódus: éves kor: a gondolkodásuk erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz - integratív - képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik. Serdülőkor: előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkozás Feladatok: - a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekek felkészítése a továbbtanulásra, előkészítése a társadalomba való majdani beilleszkedésre, - azoknak a képességeknek, készségeknek fejlesztése, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek, - a tanulók önismeretének, együttműködési készségének, akaratának, segítőkészségének, szolidaritásérzésének, empátiájának fejlesztése a tanulási tevékenységek közben, - a gyakorlatban a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének igazolása, - a közösség demokratikus működésének értékeire történő felhívás, néhány általánosan jellemző szabály megismertetése, - a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására történő felkészülés, - a demokratikus normarendszer kialakítása, - kiemelkedő feladat a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása és ápolásukra nevelés, - az Európához tartozás tudatának, az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igénynek az erősítése. 21

22 A fejlesztés kiemelt területei: A test és a lélek harmonikus fejlesztése: - az érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítás - az önismeret alakítása, az önértékelés képességének fejlesztése - az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban A szocializáció folyamatának elősegítése: - az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggéseinek tudatosítása - az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés összhangjának felismertetése - az állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezése, a mindennapi életvitellel kapcsolatos praktikus tudás nyújtása Az alapműveltség továbbépítése: a mentális képességek fejlesztésével az önálló tanulás és az önművelés alapozásával, gyakoroltatásával gyakorlatközpontúság, alkalmazható tudás gyarapítása, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése konfliktuskezelés, döntésképességük kipróbálása spontán élethelyzetekben a tanulás tanulása önálló tájékozódás informatika alkalmazása A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szerep: együttműködésre építő (kooperatív-interaktív) tanulási technikák és tanulásszervezési módok alkalmazása; a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok növekvő mennyiségű alkalmazása (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték). 5. A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok Amint ez céljaink meghatározásánál is kitűnt, iskolánk kiemelkedően fontos, az oktatási és nevelési folyamat egészét átszövő feladatának tekinti a személyiségfejlesztést. Az integráció vállalása az átlagosnál is hangsúlyosabbá teszi a gyermekek toleranciára és a másság elfogadására való nevelését. Ehhez fokozott mértékben szükséges a szülőkkel való együttműködés. Annak megtapasztalását és megértését, hogy minden személyiség egyformán értékes és fontos. A személyiségnevelés feladatai a különböző színtereken 22

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. Preambulum II. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II/A.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka : -1.1.pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben