HEINE HENRIK. Ijabbat hercegn ROMÁNCA. Ico. V i. Ak lwa RI^DÁbJ^

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEINE HENRIK. Ijabbat hercegn ROMÁNCA. Ico. V i. Ak lwa RI^DÁbJ^"

Átírás

1 HEINE HENRIK Ijabbat hercegn ROMÁNCA Ico 1 ^ ^: V i Ak lwa RI^DÁbJ^

2

3

4

5

6 A könyvdiszitéseket és a boritéklapot Tábor János fest, grafikus rajzolta. Sajtó alá rendezte Erds-Singer Nándor. Ebbl a könyrbl 50 számozott példány készült finom merített papíron a fordító s a rajzolómvész aláírásával. Nyomatott a Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomdájában. Budapest.V.ker., Honvéd-utca 10. sz.

7 *

8

9 'SmmAT IHflERCEON \ írojmixnca^ / fotcllhohcl. ÜbeScL zac. AWIWA KIADÁSA A BUDAPEST 1920

10

11

12 Ép ilyen sorsú hercegrl Szól dalom, kit a varázsszó Belébvölt egy kutyába, Neve pedig volt Izrael. { S ott csatangol egész héten Az élet sáros szemetjén Utcakölykök gúnyja közben. De pénteki szürkületkor Szertefoszlik a varázslat És egyszerre a kutyából Újra emberi lény válik. ms%m. sía: /^^^

13 Ember nemes érzelmekkel, S fenkölt szívvel, emelt fejjel, Ünnepln, csinos köntösben Lép az Úrnak csarnokába Légy köszöntve kedves hajlék Háza felséges Atyámnak Jákob sátra, bejáratod Szent oszlopát megcsókolom!" A szent házon titokzatos Suttogó nesz vonul átal És a láthatatlan gazda Lélegzetet vesz a csöndben. msstm Ji

14

15 Ott az imaasztalánál ÁH már a községi kántor Szép emberke. Kis köpenye Kacéran övezi vállát. S hogy a fehér kezét lássák A tarkóját simogatja, Majd a halántékán babrál, S köszörülgeti a torkát. Trillázik magában halkon, Amig végre fölujjongva Énekel és száll a hangja: «Lecha dodi likrat kalla.)> re ^IW

16 «Lecha dodi likrat kalla Jöjj kedvesem, vár már reád Szende arád, ki eltted Szemérmes arcát fölfedú)) Ezt a bvös nászkölteményt Nagyhír költ szerezte : Dalosa a szerelemnek, Don Jehuda ben Halévy. E költeményben ünneplik Frigykötését Izraelnek Sabbat hercegasszonyával, Ki a béke királynje. WMm

17 Minden szépség ez az asszony Gyöngyvirágszál nem is volt szebt ; Bölcs Salamon barátnje : Sába királynje sem tán, Délegyiptom tuáákosa, Ki szellemét fitogtatva Ravaszkodó talányival Unalmasan fárasztó volt. Sabbat hercegn ellenben A nyugalom szent nemtje, Aki megvet mindennem Vitát és szellemi harcot. Ni -0mm.

18 S ép oly végzetes rá nézve A szenvedély rút dagálya, Mely kibontott, zilált hajjal. Durva harsogással ront be. Dús hajzatát a hercegn Gyöngypártája alá rejti Karcsú mirtusz, viruló, Szép szelid gazellaszemmel. Kedvesének szabad minden Csak a dohányzás kivétel «Tilos dohányoznod, kedves, Mert ma szombat napja van.» m^m

19 Be e helyett kárpótlásul Gzölögjön neked máma Egy isteni, pompás étek : Ma te saletet egyél!'' Salet, szép, isteni ötlet, Elysium buja lánya!" így énekelt volna Schiller. Ha egyszer megízlelt voln: Salet, az az égi étek, Melynek titkára az Isten Maga oktatta ki Mózest :Ji Fönt a Szinai-hegyen -. '0mm 15

20 I Ott, ahol a Mindenható I Azt a sok jó hit-tan-tételt i És azt a szent Tízparancsot } Mennydörgés közt átaladta. Salet : az az igaz Isten Szent kóser ambróziája, Edenkerti gyönyörkenyér S ezt az ételt összemérve Azzal, mit a pogány görög } ú Alistenek ettek egykor \ Álruhás ördöglétükre i Nem volt az más hitvány sárnál.' 'm m^.

21

22 Lepereg a szép nap mégis S hosszú árnyéklábaival Lépeget, jön már az átok. Gonosz óra! nyög a herceg. Mintha hideg boszorkányujj Markolt volna a szívébe, Hogy a borzalom megrázza : Érzi kutya lesz ismét. 'J} A hercegn a hercegnek Nárdus szelencéjét nyújtja Lassan szívja illatát be, Hogy mégegyszer felüdüljön. '0m^: "7^

23

24

25

26 i

27

28 Suhan, száll a sok kisértet Félelmetes pillantásuk Hol biztató, reménytkelt, Végre mégis felismertem. Felismertem az halvány, Büszke szellem-homlokáról Mereng, kedves szemérl. Mely fájón, kutatva nézett i. De leginkább titokzatos Mosolyáról ismertem föl. Arról a formás ajakról. Mely csak költknél látható. ms&'m \^]

29 Évek jönnek, elsuhannak. Azóta is, hogy Jehuda Ben Halévy megszületett, Hétszázötven év röpült el. Szépséges Kasztilíában Toledóban jött világra, Hol az arany Tájó habja Dúdolta a bölcsdalát. :^J} Értelmének fejldését Szigorú atyja ápolta, Ki az Isten Tórájából Kezdte meg az oktatását. i«tp^

30 (""CTV^Tjr;

31 Oly kedvesen gurgulázta Azt a kövér torokhangot S mint a madár, úgy vitte A trillát, a salséletet föl t Az arámi nyelvet szintén. Az al-héber idiómát. Melyen Onkelosz Targumját Annak idején leírta, S mely a próféták nyelvével Olyan rokonságban lehet. Mint a sváb nyelv a némettel S a héber nyelv eme pompás m Mm IV i^j

32 Dísznövényét csak oly korán Tanulni kezdte a gyermek. És ennek az ismeretnek Hasznát látta a Talmudnál. Mert atyja, ó, igen korán Vezette t a Talmudhoz És itt nyílott meg eltte A Halacha irodalma E nagy vívó iskolája A szellemi bajnokságnak Hol Babylon s Pumpeditha Atlétái viaskodtak. 'mstm

33 A vitázás mvészetét Itt tanulta meg az ifjú Mirl tanúságot is tett Cosarí cím könyvével. De ahogy az égboltjáról Kétféle fényesség árad : A napnak vakító fénye S szelíd világa a holdnak A Talmud is ketts fényben Ontja világát két könyvbl, Nevük : Halacha s Hagada. Vívó iskolának mondtam ftí mmm j^

34 r^tv^

35 i Nem akart a földön járni. Ahogy mi, többi emlsök, Azért ültetett magának A légben egy függ-kertet : Fönt, hatalmas oszlopokon Pompázott a pálma, ciprusz, Virágágyak, aranyalmák, 1 Szökkutak, márványszobrok j Ügyesen mind összekötve Számtalan sok függ híddal, Akárcsak a kúszó indák, Melyeken madarak ringtak. msmm

36 \M?M

37 S kábult a sok szócsatától, A halachikus vitában Arról a szegény tojásról, Melyet szombaton rak a tyúk, Vagy egy másik kérdésrl tán, Mely hasonló fontosságú, Elmenekült felfrissülni A virágzó Hagadához. Hol szépséges, régi mondák, Angyalmesék és legendák. Csendes martirhistóriák, Zsoltárok meg bölcsességek 'm mm 33

38 ] És meglep hiperbolák, De mind meggyzdést keltve. Izzó hittel s ó, mily fényben Buzogtak túláradóan. És a gyermek nemes szívét Egyre jobban elragadta : Szilaj, kalandédessége, Csodás és fájdalmas kéje, Mesebeli rémessége 1 Egy boldog, titkos világnak. Egy nagy megnyilatkozásnak. Melyre azt mondják poézis. '0mm^. is^j

39 rtt^ttisr

40 Mi

41 Í\^V^)?1^.

42 folyóknál Babylonban Sírva ültünk és karfánkat A fzfákhoz támasztottuk Ismered e régi dalt még? Ismered a dallamát még? Mely kezdetben olyan fájón Nyöszörgött, sírt, akár egy üst, Mely ott forr a tzhelyen. Régen, egy évezred óta Sötét fájdalom forr bennem És az id sebem nyalja. Mint a kutya Jób fekélyét. ^

43 %, Hálát adok, kutya, néked, Bár csak hsítve enyhíthetsz S csak a halál hozna gyógyírt, De, oh, halhatatlan vagyok. Évek jönnek, tovaszállnak, A szövszékben zörögve Fut az orsó, de hogy mit sz, Azt nem tudja egy takács sem. :'Jl ^] Évek jönnek, tovaszállnak, Emberkönnyár hull a földre S a föld néma, nagy határa Szomjúsággal szívja azt be. 'mmim

44 örült fzet!... Ha fölpattan Üdv annak a férfiúnak, Ki magzatod megragadja S odacsapja a sziklához. Hála! Ez az átkos fzet Elpárolog a kazánban, Mely elnémul és eloszlik Sötétl búskomorságban. LíiT Számyaslovam vidámabban Nyerít ismét, mert lerázta A gonosz éji lidércet S okos szemével ezt kérdi: mum

45 «Visszamenjünk Spanyolhonba? A kicsi talmudistához, Kibl aztán nagy költ lett. Jehuda ben Halévyhez? Igen, költ lett belle, Eszme-király-koronával, Ura az álomvilágnak, Költ, Isten kegyelmébl. Ki szent korholó dalokba, Halk szerelmi énekekbe. Terein ákba, chansonokba öntötte ki minden lángját, m m^: :^]

46 Istencsókolta szép lelkét Valóban egyenl rangú Trubadúr volt a legjobb Provence-i lantpengetkkel Poítou-ban, Guienne-ában Roussillon-ban és a többi Édes narancs-termföldjén Az igaz kereszténységnek, A nyájas kereszténységnek Édes narancs-termföldjén. Hogy' fénylenek s illatoznak Az emlékezés ködében WM^:

47 CViV^V^fJZ

48 Szerelem n nélkül nincsen S a szerelem dalosának, A n nélkülözhetlen lett, Mint vaj a vajaskenyérnek. Megénekelt hsünknek is, Jehuda Halévynek is. Volt egy szívbeli dámája. De másféle, egészen más.. Nem Laura volt, ki szemével E halandó két csillaggal a dómban Nagypénteken, ott Azt a tüzet fölgyújtotta. WMWi

49 Az a várgrófn sem volt, Ki virágzó ifjúsággal Elnökölt viadaloknál S babérkoszorúkat osztott. Sem a csókjog bölcsésznje Sem pedig bolond tudós n, Aki egy dalnoki udvar Kollégiumán vitázott. Az, kit a rabbi imádott, Szomorú, szegény kedves volt Rombolás szánalmas képe, Úgy hívták t-. Jeruzsálem. ^J

50 r^ti^ttigr;

51 A lég pedig balzsamos még Az isteni lehelettl Ó, mily szívettép látvány Jeruzsálem!" szólt a vándor. Kinek ezüstös szakálla Ismét feketülni kezdett S olyan hatása volt ennek, Mintha fiatalodott vön'. Csodálatos egy zarándok Ezeréves búbánatból Lesett ki sötét szemével És sóhajtott : Jeruzsálem!" m %!m

52 ; %y\rj^ '%jg

53 Ott most gazzal elborítva Csak szürke romok hevernek, Melyek oly fájón néznek ránk, Hogy azt kell már hinni: sírnak- De valóban esztendnkiüt Sírnak is a kövek egyszer Ab-hó kilencedik napján, Mikor síró két szememmel IJ} Néztem a kövér cseppekre, Amint a kövekbl hulltak S hallottam a jaj gátasát A tört templomoszlopoknak msm*>. 49

54 rct^irji

55 Hogy minden szép teljessége. Igazgyöngy az asszonyok közt, Örök eszmény Melisanda, Tripolisznak rgrófnje. S tudva van, hogy a trubadúr, Mikép rajongott e hölgyért.. Megdalolta és csakhamar Szk lett a blaye-i vár néki. Vágya onnan elhajtotta S hajón érkezett meg Cette-be, De a tengeren beteg lett S Tripoliszben már haldoklott. ftmmm. 51 4*

56 rrn^ttigr!

57 r^t^trctr

58 <fr it-.^^i^ ^^ijfc^al i,' rabellánál megvívott Csatája után Nagy Sándor, Dárius minden országát, Udvarát háremmel, lóval, Elefántokkal, pénzekkel, Jogarral és aranyronggyal Beledugta az széles Macedoni plundrájába. S a nagy király sátorában, Ki elfutott, rettegve, hogy maga szintén zsákmány lesz Egy ládikát talált a hs. msmm

59 ^M

60 cviy^yjjz

61 ^/^^ Ámde a gyöngy igazi volt És a gyz odaadta Egy Thais nev táncosnnek. Akit Korinthosból hozott. í Ez a hajában viselte, Mely kibontva bachansmódra Úgy röpült a tzvész éjén Persepoliszi táncában, Mikor a királyi lakra Földobta az ég fáklyát, Mely recsegve lángba kapta Ünnepi tzijátékul. '0mm, L^J

62

63 iámm

64 1 V^V^ JW ^si

65 Végül a Tuileriákban Tnt fel a gyöngy utoljára, Hol Salamon bárónnek Fehér nyakán tündökölt. Ilyen volt a szép gyöngy útja, De már kevésbé kalandos A ládikó sorsa, melyet Maga tartott meg Nagy Sándor. A nagy Homérosz dalait rizte a ladikéban, Mely fejénél állt éjente Kedvencének dalaival. ítíslif^ 61

66 r^t^yia^

67 «T^"^ De erról csitt! összetörve Hever gyzelmi szekerem ; S a párducok, melyek húzták, Elhullottak, de a nk is, Akik dobbal, cimbalommal Körültáncoltak s jó magam Nyomorulton hentergek már Lent a porban, de csitt errl.(ít De csitt errl! Mert Dárius Aranyládájáról van szó Eltndtem már fölötte, Hogyha birtokomba jutna mi^'m. 63

68 rtr^hjwr;

69 S ágyam mellé az asztalra Helyezném az aranyládát S barátaim eljönnének A pompáját megcsodálni, Berakott nemes köveit, Apró dombormvecskéit. Melyek gondos mvészettel Tökélyig befejezettek. Mosolyogva mondanám el, Hogy mindez csak küls kéreg, Mely a ládikóba rejtett Igazi kincset takarja : mmm

70 Gyémántot, amelynek fénye- Az ég vísszasugárzása. Izzó, vérpiros rubintot, Makulátlan türkizeket Az ígéret szép smaragdját, Gyöngyöt, mely annál is tisztább,. Mit Atossa királynnek Csalfa Smerdis adott egyszer S amely késbb ott E holdkörüljártaföldnek Minden notabilitásán : Thaison és Kleopátrán, 'm mm díszelgett. '^]

71 Isis-papon, mórhercegen, Spanyolország királynin És végül a nagyrabecsült Salamon bárón nyakán Eme világhíres gyöngyök Halvány verejtékcsöppjei Egy szegény kis osztrigának, Mely a tenger mélyén szenved. líkt De ezek e ládikóban Egy szép lélekbl fakadtak, Mely még mélyebb, mélységesebb. Mint maga a világtenger. mmm L-^J

72 Mert ezek a könnygyöngyei Jehuda ben Halevynek, Jeruzsálem pusztulásán Hullatta el valamennyit. Gyöngykönnyek... és a költészet Aranykovács-mhelyébl, Mint egy dal, úgy szárnyaltak ki ; Rimek aranyló fonalán. A gyöngykönnyek eme dala A híres siralmi ének. Mit Jákob minden sátrában Énekelnek ma a földön, msmm is^l

73 Av hó kilencedik napján Évfordulója ez annak, Hogy Titus leromboltatta Szentélyét Jeruzsálemnek. Igen, ez Cion siralma, Mit Jehuda ben Halevy Jeruzsálem szent romjain Haldokolva zokogott el..(k? Mezítláb, halotti ingben. Ült ott a töredékén Egy ledöntött oszlopfnek ; S hajzata, mint a fakó lomb m mm ;s^]

74

75 Óvatosan közeledtek. Mégis egy durva szaracén, Ki ott lovagolt, lándzsáját Magas lován meglóbálva Kegyetlenül beledöfte A szegény dalnok mellébe S gyorsan vágtatott el onnan. Mint egy szárnnyal biró árnyék.. Folydogált a rabbi vére Dala véghalkulásáig És haldokló vég sóhaj a E szó volt, hogy Jeruzsálem! (L m^m. _J

76 ^ '"^'^^m^:^^^&7^^í^m'' \

77 Zenével járult eléje Az ünnepl angyalsereg S zeng himnusz üdvözölte Saját szerzeményeibl. Zsinagóga-nászdalokból, S ama szombatzsoltárokból A jól ismert ujjongások Dallamival s min hangok! Angyalkák oboát fújtak, Hegedkön is játszottak, Mások a brácsát kezelték Vagy dobot s cimbalmot vertek. mimm * m^ r.h^j

78

79 z elbbi fejezettel Nm nincsen megelégedve, De fképen a Dárius Ládájáról szóló résszel. Szemrehányón meg is jegyzi, Hogy egy valóban jámbor férj, Azt a becses aranyládát Nyomban pénzzé tette volna, Hogy belle az szegény Hites életepárjának Egy szép kásmirt vásároljon Melyre oly nagy szüksége van. 'ms&wi t.

80

81 Kedves gyermek, szóltam erre Ez a bájos tudatlanság A francia nevelésnek Hiányosságát mutatja. Párisi intézetekben, Hol a lányok : a jövend Anyái egy szabad népnek Ismereteket szereznek Múmiákról és kitömött Egyiptomi Faraókról, Merwig árnyékkirályokról, Régi, kopott parókákról. m^m. 77

82 Kina copfmonarcháiról A pagodacsászárokról Könyv nélkül tanulnak mindent. Okos lányok, óh, de Egek Ha neveket kérdünk tlük A zsidó költ-iskola Arab-ó-hispaniai, Nemes aranykorszakából, :Jl Ha a hármas csillagzatról lehuda ben Halévyról, Salamon Gabirl fell. Vagy Mózes Iben Ezráról msmm isumifj

83 Kérdezünk, vagy más nevekrl, Akkor nagy szemet meresztve Bámulnak a kicsikék ránk, Mint a tinók fönt a hegyen. Tanácsolnám neked, Kedves, Pótold, mit elmulasztottál Tanuld meg a héber nyelvet Hagyd a színházat, koncertet. Egynéhány évet szentelj csak E nyelvtanulmánynak s akkoc Eredetiben olvasd el Iben Ezrát és Gabirolt 'msmm.v^

84 S természetesen Halevyt, A költ-fejedelmeket, Kik a Dávid hárfájának Legszebb hangjait csolták le S Alcharizit ki, fogadok Neked ép oly ismeretlen, Habár a makáma terén A nagy francia viccmestert Haririt is túlvicceli És voltairianus volt már Voltaire eltt hatszáz évvel. z az Alcharizi mondja mi^w)^

85

86 Panaszkodik, hogy barátját Hasztalanul kereste fel Granadában s csak a bátyját, A medikust, találta hon, Rabbi Meyert, ki költ volt S atyja annak a szépségnek. Aki reménytelen lánggal Ezra szivét fölgyújtotta. Hogy szerelmét elfeledje Vándorbotot vett kezébe, Mint jó néhány kollégája Hazátlanul élt, bolyongott. mí%wi V. 82

87 Jeruzsálem felé tartott, Mikor tatárok foglya lett, Kik egy gebéhez kötözve Sivatagukba hurcolták. S szolgamunkát végzett ottan. Mi egy rabbihoz nem méltó S még kevésbé egy költhöz (Teheneket fejt ugyanis). Egyszer guggolva ült éppen Egy tehén bendje alatt, Gyorsan fejte tcli-tgyét S csurgott a tej a csöbörbe m^m..\4^ 6*

88 r^t^ttisr

89 Költ sorsa: rossz csillagzat, Mely fiait Apollónak Halálra boszantja mindig, St atyjukat sem kimélte Mikor Daphne után futott, A nympha hó-teste helyett Csak a babérfát fogta meg, Óh, az isteni slemil Igen, Delphi tekintélye Csak egy slemil s a babér is. Mely homlokát koszorúzza jelképe a slemilségnek. 85

90 Hogy a slemil Tudjuk azt. Hiszen Chamisso Némethonban polgárjogot Szerzett néki, már, mint szó mit jelent, [szónak... De még ismeretlen ma is, (Mint a szent Nilus forrása) Hogy mibl származik e szó Sok éjjel tndtem rajta. S ezért már jó néhány éve Fölkerestem én Berlinben Dékánját a slemileknek Barátunkat, jó Chamissot. m^m. ;L^] 86

91 Ámde sem tudott többet És Sziczighez utasított, Kitl családnevét tudta Árnyéktalan Péterjének. Rögvest bérkocsit fogadtam És siettem Sziczig úrhoz, Ki bnügyi tanácsos volt És egykor Iczignek hivták. Jl Mikor csak pusztán Iczig Azt álmodta, hogy a nevét Fölirva látja az égen És az Sz bett eltte. volt, mmm. 87

92 Mit jelenthet ott ez az Sz? Csak nem azt, hogy szamár Iczig? Vagy talán Szent Iczig volna? Szép titulus, ez azonban Nem igen illik Berlinben." Végre a Sziczignél maradt És csak a meghittek tudták, Hogy e névben egy Szent rejlik... Szent Sziczig! igy szólitottam. Mikor beléptem hozzája, Magyarázza meg, kérem önt, A Slemil szó származását. mmm r\

93 Nem emlékezett jól a szent. És egyre csak kertelgetve Jámbor képpel kibúvókat Keresgetett. Mig végre is Türelmemnek nadrágjáról A gombok mind leszakadtak És én átkozódni kezdtem Oly istenkáromló módon, :'J} Hogy a jámbor pietista Halotthalványan remegve Nyomban választ adott nékem És igy kezdte a beszédjét m^m. \^j

94 Bibliánkban olvasható, Hogy vándorlása idején Sokat mulatott Izrael Kanaan szép lányaival. Ekkor történt, hogy a Pinchasz Meglátta a nemes Simrit Bujálkodni egy asszonnyal A kanániták törzsébl. Nemes haragjában erre Fölragadta a lándzsáját És Simrit legott leszúrta így áll ez a bibliánkban. ms&m. \^]

95 De a száj béli hagyomány A nép egy mondáját rzi, Mely szerint nem Simrit érte A Pinchasz gyilkos lándzsája, Hanem elvakult dühében Tévedésbl bnös helyett Egy ártatlant ölt meg Pinchasz A Slemil ben Czuri Saddayt. :*JJ Ez az els Slemil tehát sapja a Slemil-törzsnek Slemil ben Czuri Sadday-tól Származunk mi ennélfogva. mmm. 91

96

97 .- 93

98 ftry^piu^

99

100 Oh, de íme, a talajból. Hol a testet elföldelte, Nemsokára fölsarj adzott Egy csodaszép fügepálma Különös, formás gyümölcsét Ritka mézillat-ízével Valaki, ha élvezhette, Alomszer báj szállta meg. Errl aztán a nép ajkán Sok beszéd, suttogás járta, A míg végre a fenséges Kalifához is eljutott. m '0mm

101 A kalifa ön-nyelvével, Gyzdött meg a csodáról És kiküldött oda rögtön Egy nyomozóbizottságot* Ezek sommásan jártak el És a fügefa urának Talpára hatvanat vertek, Mire tettét bevallotta. Erre a fát gyökerestül Kiemelték a talajból És az agyonvert Gabirl Holtteste napfényre jutott. m

102 C^!iy^ ^^^^f/^7>:^íx^

103

104

105

106 O/íá^/l^^

107 PT Heine, Heinrich 2318 Sabbat hercegn románca A8M5 - PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

108 SxIgetI L k*nyvlc6té»retek BüdapTOi. O CM

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde AHOL AZ ÉG ÉS A FÖLD TALÁLKOZIK Javasolt feldolgozási idő: 70 perc 1. feladat Az alábbi szövegrészletek Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményéből

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme SCHUMANN HEINE Dichterliebe Op.48 A költő szerelme Dichterliebe A költő szerelme, Op. 48 1. A csodás május hónapban, Amikor a rügyek mind fakadtak, Akkor szívemben Fölébredt a szerelem. A csodás május

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

GÖRGETEG. Székely mesejáték.

GÖRGETEG. Székely mesejáték. GÖRGETEG. Székely mesejáték. SZOLGÁLÓ (a nyitott ajtóban vázákat törölget, körülötte is tele a föld leszedett virágcserepekkel. Énekli): Likas a kalapom teteje, kiláccik a hajam belőlle. Eléggé sajnálom

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

ARANY JÁNOS (1817 1882)

ARANY JÁNOS (1817 1882) ARANY JÁNOS (1817 1882) S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék Ki törzsemnek élek, érette, általa, Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, Otthon leli magát ajakimon dala. (Válasz Petőfinek) A Petőfi

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek.

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. Jelige: whattrip PILLANGÓ A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. I. A deszkák közt csakugyan poloskák éltek. Annyi verejték csöpögött le már a feszült homlokokról és észrevétlen

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály 1. Szöveg kiegészítés. 18 pont (Vízszintes irányban írtuk a hiányzó szavakat, minden jó válasz 0,5 pont) földet

Részletesebben

Petőfi-pályázat Történelem 1. forduló 7-8. évfolyam Téma: A görög mitológia

Petőfi-pályázat Történelem 1. forduló 7-8. évfolyam Téma: A görög mitológia Petőfi-pályázat Történelem 1. forduló 7-8. évfolyam Téma: A görög mitológia Felhasználható irodalom: Száray Miklós: Történelem I. (tankönyv) A görög hitvilág című lecke Középiskolai Történelmi Atlasz az

Részletesebben

Ferri-Pisani A SZERELEM AMERIKÁBAN

Ferri-Pisani A SZERELEM AMERIKÁBAN Ferri-Pisani A SZERELEM AMERIKÁBAN FERRI-PISANI A szerelem Amerikában Regény 2011 fordította Dénes Zsófia Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja I. A félig nyitott kapu Az átkelés utolsó napjaiban

Részletesebben

3. 1. ADALÉKOK DR. DÉVÉNYI ENDRE MAKÓ ÉS KOLOZSVÁR EGYKORI TŰZOLTÓPARANCSNOKA ÉLETMŰVÉHEZ - TŰZOLTÓI, ÉS VERSES SZÉPIRODALMI MUNKÁSSÁGÁHOZ

3. 1. ADALÉKOK DR. DÉVÉNYI ENDRE MAKÓ ÉS KOLOZSVÁR EGYKORI TŰZOLTÓPARANCSNOKA ÉLETMŰVÉHEZ - TŰZOLTÓI, ÉS VERSES SZÉPIRODALMI MUNKÁSSÁGÁHOZ Dr. Hadnagy Imre József Dr. Dévényi Endre arcképe Dr. Endre Devenyi portrait Dr. Dévényi Endre: Öröktüzek c. műve a saját versein kívül a magyar irodalom tűzzel kapcsolatos verseiből válogatott gyűjtemény.

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Rendkívüli körülmények

Rendkívüli körülmények Rendkívüli körülmények BEVEZETÉS Az épített örökségb ő l kiemelked ő műemlékek és együtteseik elismert értékük miatt részesülnek (jogi) védelemben. Kiemelt, különleges hely - zetük azonban sajnos egyáltalán

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

Népi játékok foglalkozások

Népi játékok foglalkozások Népi játékok foglalkozások Szélkakas népi játszópark (Kosaras körhinta, népi játékok) A népi játékok, nem csupán látványos népművészeti alkotások, hanem fejlesztő hatású kreatív, embert próbáló ügyességi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN

SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN EGYHÁZI BESZÉD. AZ 1891-IK ÉVI AUGUSZTUS HÓ 2-ÁN FELSŐ-RAJKON ÖZY. BAKÓ SAMUNÉ ÚRNŐ HÁZÁBAN TARTOTT SZÓRVÁNY-ISTEN ITISZTELETEN MONDOTTA PAYR SÁNDOK, OMDÓDI E7ANG. LELKÉSZ. SOPRON. NYOMATOTT ROM WALSER

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Gyönyörű, bájos, okos és perverz.

Gyönyörű, bájos, okos és perverz. NICHOLAS SHEAR Kedves boszorkány Gyönyörű, bájos, okos és perverz. Történetem a sebészemmel. David Block vagyok. Negyvenkettedik évemben járok, és ahogy múlnak az évek, egyre tisztábban emlékszem egy kapcsolatomra.

Részletesebben

Janus Pannonius A MAGYAR RENESZÁNSZ LÍRA MEGTEREMTŐJE. Javasolt feldolgozási idő: 60 perc

Janus Pannonius A MAGYAR RENESZÁNSZ LÍRA MEGTEREMTŐJE. Javasolt feldolgozási idő: 60 perc Janus Pannonius A MAGYAR RENESZÁNSZ LÍRA MEGTEREMTŐJE Javasolt feldolgozási idő: 60 perc 1. Az alábbiakban Janus Pannonius Búcsú Váradtól című versét olvashatod és hallgathatod meg. Válaszolj a vers megismerése

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Mezei András VERSEI. Mezei András. Egyengetôk

Mezei András VERSEI. Mezei András. Egyengetôk Mezei András Egyengetôk A görbült vasgerendát úgy egyengettem, hogy az inassal rátartattam a nehéz ellendarabot, s láttam, nem fél, hogy a tízkilós kalapáccsal nem épp oda sújtok, ama pontra nyugodtan,

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

SZEMLE. Gulyás Miklós. xxde mert én ezekkel a népekkel rokonságot érzek, megengedem magamnak ezt a szóhasználatot. Ne felejtse el az olvasó, hogy

SZEMLE. Gulyás Miklós. xxde mert én ezekkel a népekkel rokonságot érzek, megengedem magamnak ezt a szóhasználatot. Ne felejtse el az olvasó, hogy SZEMLE Gulyás Miklós A LAPPOK [ ] aprók és csenevészek, füsttõl elvakított szemük zavarosan vizenyõs, lábuk görbe az angolkórtól, hajuk durva, merev és fekete, bõrük vöröslõen sötét, ami még sötétebbnek

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. A templom szükségessége. 1

KERESZTÉNY MAGVETŐ. A templom szükségessége. 1 KERESZTÉNY MAGVETŐ LXVIII. ÉVF. 1936. MÁJUS-JUNIUS 3. FÜZET. A templom szükségessége. 1 Nemcsak ti, magam is régen vártam erre az áldott alkalomra, hogy itt, most már a saját lelki Sionotokban találkozhassam

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL CSONKA MARGARÉTA Ma arra ébredtem, fejemben sétált Camille Claudell, egyre csak verte a márványkövet, majd elrohant döngetni nagykaput, Rodin, Rodin, nyissál kaput! Gyermekeim

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Az 50-es Évek. (tavasz)

Az 50-es Évek. (tavasz) Az 50-es Évek (tavasz) Te vagy az Út Pora a Hajamban, mondta magában Psziché, ahogy a folyó hullámai fel-felcsaptak eláztatva ülő lábfejeit, az évben először száraz folyóé. Halott galamb zuhan a mélybe

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben