HEINE HENRIK. Ijabbat hercegn ROMÁNCA. Ico. V i. Ak lwa RI^DÁbJ^

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEINE HENRIK. Ijabbat hercegn ROMÁNCA. Ico. V i. Ak lwa RI^DÁbJ^"

Átírás

1 HEINE HENRIK Ijabbat hercegn ROMÁNCA Ico 1 ^ ^: V i Ak lwa RI^DÁbJ^

2

3

4

5

6 A könyvdiszitéseket és a boritéklapot Tábor János fest, grafikus rajzolta. Sajtó alá rendezte Erds-Singer Nándor. Ebbl a könyrbl 50 számozott példány készült finom merített papíron a fordító s a rajzolómvész aláírásával. Nyomatott a Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomdájában. Budapest.V.ker., Honvéd-utca 10. sz.

7 *

8

9 'SmmAT IHflERCEON \ írojmixnca^ / fotcllhohcl. ÜbeScL zac. AWIWA KIADÁSA A BUDAPEST 1920

10

11

12 Ép ilyen sorsú hercegrl Szól dalom, kit a varázsszó Belébvölt egy kutyába, Neve pedig volt Izrael. { S ott csatangol egész héten Az élet sáros szemetjén Utcakölykök gúnyja közben. De pénteki szürkületkor Szertefoszlik a varázslat És egyszerre a kutyából Újra emberi lény válik. ms%m. sía: /^^^

13 Ember nemes érzelmekkel, S fenkölt szívvel, emelt fejjel, Ünnepln, csinos köntösben Lép az Úrnak csarnokába Légy köszöntve kedves hajlék Háza felséges Atyámnak Jákob sátra, bejáratod Szent oszlopát megcsókolom!" A szent házon titokzatos Suttogó nesz vonul átal És a láthatatlan gazda Lélegzetet vesz a csöndben. msstm Ji

14

15 Ott az imaasztalánál ÁH már a községi kántor Szép emberke. Kis köpenye Kacéran övezi vállát. S hogy a fehér kezét lássák A tarkóját simogatja, Majd a halántékán babrál, S köszörülgeti a torkát. Trillázik magában halkon, Amig végre fölujjongva Énekel és száll a hangja: «Lecha dodi likrat kalla.)> re ^IW

16 «Lecha dodi likrat kalla Jöjj kedvesem, vár már reád Szende arád, ki eltted Szemérmes arcát fölfedú)) Ezt a bvös nászkölteményt Nagyhír költ szerezte : Dalosa a szerelemnek, Don Jehuda ben Halévy. E költeményben ünneplik Frigykötését Izraelnek Sabbat hercegasszonyával, Ki a béke királynje. WMm

17 Minden szépség ez az asszony Gyöngyvirágszál nem is volt szebt ; Bölcs Salamon barátnje : Sába királynje sem tán, Délegyiptom tuáákosa, Ki szellemét fitogtatva Ravaszkodó talányival Unalmasan fárasztó volt. Sabbat hercegn ellenben A nyugalom szent nemtje, Aki megvet mindennem Vitát és szellemi harcot. Ni -0mm.

18 S ép oly végzetes rá nézve A szenvedély rút dagálya, Mely kibontott, zilált hajjal. Durva harsogással ront be. Dús hajzatát a hercegn Gyöngypártája alá rejti Karcsú mirtusz, viruló, Szép szelid gazellaszemmel. Kedvesének szabad minden Csak a dohányzás kivétel «Tilos dohányoznod, kedves, Mert ma szombat napja van.» m^m

19 Be e helyett kárpótlásul Gzölögjön neked máma Egy isteni, pompás étek : Ma te saletet egyél!'' Salet, szép, isteni ötlet, Elysium buja lánya!" így énekelt volna Schiller. Ha egyszer megízlelt voln: Salet, az az égi étek, Melynek titkára az Isten Maga oktatta ki Mózest :Ji Fönt a Szinai-hegyen -. '0mm 15

20 I Ott, ahol a Mindenható I Azt a sok jó hit-tan-tételt i És azt a szent Tízparancsot } Mennydörgés közt átaladta. Salet : az az igaz Isten Szent kóser ambróziája, Edenkerti gyönyörkenyér S ezt az ételt összemérve Azzal, mit a pogány görög } ú Alistenek ettek egykor \ Álruhás ördöglétükre i Nem volt az más hitvány sárnál.' 'm m^.

21

22 Lepereg a szép nap mégis S hosszú árnyéklábaival Lépeget, jön már az átok. Gonosz óra! nyög a herceg. Mintha hideg boszorkányujj Markolt volna a szívébe, Hogy a borzalom megrázza : Érzi kutya lesz ismét. 'J} A hercegn a hercegnek Nárdus szelencéjét nyújtja Lassan szívja illatát be, Hogy mégegyszer felüdüljön. '0m^: "7^

23

24

25

26 i

27

28 Suhan, száll a sok kisértet Félelmetes pillantásuk Hol biztató, reménytkelt, Végre mégis felismertem. Felismertem az halvány, Büszke szellem-homlokáról Mereng, kedves szemérl. Mely fájón, kutatva nézett i. De leginkább titokzatos Mosolyáról ismertem föl. Arról a formás ajakról. Mely csak költknél látható. ms&'m \^]

29 Évek jönnek, elsuhannak. Azóta is, hogy Jehuda Ben Halévy megszületett, Hétszázötven év röpült el. Szépséges Kasztilíában Toledóban jött világra, Hol az arany Tájó habja Dúdolta a bölcsdalát. :^J} Értelmének fejldését Szigorú atyja ápolta, Ki az Isten Tórájából Kezdte meg az oktatását. i«tp^

30 (""CTV^Tjr;

31 Oly kedvesen gurgulázta Azt a kövér torokhangot S mint a madár, úgy vitte A trillát, a salséletet föl t Az arámi nyelvet szintén. Az al-héber idiómát. Melyen Onkelosz Targumját Annak idején leírta, S mely a próféták nyelvével Olyan rokonságban lehet. Mint a sváb nyelv a némettel S a héber nyelv eme pompás m Mm IV i^j

32 Dísznövényét csak oly korán Tanulni kezdte a gyermek. És ennek az ismeretnek Hasznát látta a Talmudnál. Mert atyja, ó, igen korán Vezette t a Talmudhoz És itt nyílott meg eltte A Halacha irodalma E nagy vívó iskolája A szellemi bajnokságnak Hol Babylon s Pumpeditha Atlétái viaskodtak. 'mstm

33 A vitázás mvészetét Itt tanulta meg az ifjú Mirl tanúságot is tett Cosarí cím könyvével. De ahogy az égboltjáról Kétféle fényesség árad : A napnak vakító fénye S szelíd világa a holdnak A Talmud is ketts fényben Ontja világát két könyvbl, Nevük : Halacha s Hagada. Vívó iskolának mondtam ftí mmm j^

34 r^tv^

35 i Nem akart a földön járni. Ahogy mi, többi emlsök, Azért ültetett magának A légben egy függ-kertet : Fönt, hatalmas oszlopokon Pompázott a pálma, ciprusz, Virágágyak, aranyalmák, 1 Szökkutak, márványszobrok j Ügyesen mind összekötve Számtalan sok függ híddal, Akárcsak a kúszó indák, Melyeken madarak ringtak. msmm

36 \M?M

37 S kábult a sok szócsatától, A halachikus vitában Arról a szegény tojásról, Melyet szombaton rak a tyúk, Vagy egy másik kérdésrl tán, Mely hasonló fontosságú, Elmenekült felfrissülni A virágzó Hagadához. Hol szépséges, régi mondák, Angyalmesék és legendák. Csendes martirhistóriák, Zsoltárok meg bölcsességek 'm mm 33

38 ] És meglep hiperbolák, De mind meggyzdést keltve. Izzó hittel s ó, mily fényben Buzogtak túláradóan. És a gyermek nemes szívét Egyre jobban elragadta : Szilaj, kalandédessége, Csodás és fájdalmas kéje, Mesebeli rémessége 1 Egy boldog, titkos világnak. Egy nagy megnyilatkozásnak. Melyre azt mondják poézis. '0mm^. is^j

39 rtt^ttisr

40 Mi

41 Í\^V^)?1^.

42 folyóknál Babylonban Sírva ültünk és karfánkat A fzfákhoz támasztottuk Ismered e régi dalt még? Ismered a dallamát még? Mely kezdetben olyan fájón Nyöszörgött, sírt, akár egy üst, Mely ott forr a tzhelyen. Régen, egy évezred óta Sötét fájdalom forr bennem És az id sebem nyalja. Mint a kutya Jób fekélyét. ^

43 %, Hálát adok, kutya, néked, Bár csak hsítve enyhíthetsz S csak a halál hozna gyógyírt, De, oh, halhatatlan vagyok. Évek jönnek, tovaszállnak, A szövszékben zörögve Fut az orsó, de hogy mit sz, Azt nem tudja egy takács sem. :'Jl ^] Évek jönnek, tovaszállnak, Emberkönnyár hull a földre S a föld néma, nagy határa Szomjúsággal szívja azt be. 'mmim

44 örült fzet!... Ha fölpattan Üdv annak a férfiúnak, Ki magzatod megragadja S odacsapja a sziklához. Hála! Ez az átkos fzet Elpárolog a kazánban, Mely elnémul és eloszlik Sötétl búskomorságban. LíiT Számyaslovam vidámabban Nyerít ismét, mert lerázta A gonosz éji lidércet S okos szemével ezt kérdi: mum

45 «Visszamenjünk Spanyolhonba? A kicsi talmudistához, Kibl aztán nagy költ lett. Jehuda ben Halévyhez? Igen, költ lett belle, Eszme-király-koronával, Ura az álomvilágnak, Költ, Isten kegyelmébl. Ki szent korholó dalokba, Halk szerelmi énekekbe. Terein ákba, chansonokba öntötte ki minden lángját, m m^: :^]

46 Istencsókolta szép lelkét Valóban egyenl rangú Trubadúr volt a legjobb Provence-i lantpengetkkel Poítou-ban, Guienne-ában Roussillon-ban és a többi Édes narancs-termföldjén Az igaz kereszténységnek, A nyájas kereszténységnek Édes narancs-termföldjén. Hogy' fénylenek s illatoznak Az emlékezés ködében WM^:

47 CViV^V^fJZ

48 Szerelem n nélkül nincsen S a szerelem dalosának, A n nélkülözhetlen lett, Mint vaj a vajaskenyérnek. Megénekelt hsünknek is, Jehuda Halévynek is. Volt egy szívbeli dámája. De másféle, egészen más.. Nem Laura volt, ki szemével E halandó két csillaggal a dómban Nagypénteken, ott Azt a tüzet fölgyújtotta. WMWi

49 Az a várgrófn sem volt, Ki virágzó ifjúsággal Elnökölt viadaloknál S babérkoszorúkat osztott. Sem a csókjog bölcsésznje Sem pedig bolond tudós n, Aki egy dalnoki udvar Kollégiumán vitázott. Az, kit a rabbi imádott, Szomorú, szegény kedves volt Rombolás szánalmas képe, Úgy hívták t-. Jeruzsálem. ^J

50 r^ti^ttigr;

51 A lég pedig balzsamos még Az isteni lehelettl Ó, mily szívettép látvány Jeruzsálem!" szólt a vándor. Kinek ezüstös szakálla Ismét feketülni kezdett S olyan hatása volt ennek, Mintha fiatalodott vön'. Csodálatos egy zarándok Ezeréves búbánatból Lesett ki sötét szemével És sóhajtott : Jeruzsálem!" m %!m

52 ; %y\rj^ '%jg

53 Ott most gazzal elborítva Csak szürke romok hevernek, Melyek oly fájón néznek ránk, Hogy azt kell már hinni: sírnak- De valóban esztendnkiüt Sírnak is a kövek egyszer Ab-hó kilencedik napján, Mikor síró két szememmel IJ} Néztem a kövér cseppekre, Amint a kövekbl hulltak S hallottam a jaj gátasát A tört templomoszlopoknak msm*>. 49

54 rct^irji

55 Hogy minden szép teljessége. Igazgyöngy az asszonyok közt, Örök eszmény Melisanda, Tripolisznak rgrófnje. S tudva van, hogy a trubadúr, Mikép rajongott e hölgyért.. Megdalolta és csakhamar Szk lett a blaye-i vár néki. Vágya onnan elhajtotta S hajón érkezett meg Cette-be, De a tengeren beteg lett S Tripoliszben már haldoklott. ftmmm. 51 4*

56 rrn^ttigr!

57 r^t^trctr

58 <fr it-.^^i^ ^^ijfc^al i,' rabellánál megvívott Csatája után Nagy Sándor, Dárius minden országát, Udvarát háremmel, lóval, Elefántokkal, pénzekkel, Jogarral és aranyronggyal Beledugta az széles Macedoni plundrájába. S a nagy király sátorában, Ki elfutott, rettegve, hogy maga szintén zsákmány lesz Egy ládikát talált a hs. msmm

59 ^M

60 cviy^yjjz

61 ^/^^ Ámde a gyöngy igazi volt És a gyz odaadta Egy Thais nev táncosnnek. Akit Korinthosból hozott. í Ez a hajában viselte, Mely kibontva bachansmódra Úgy röpült a tzvész éjén Persepoliszi táncában, Mikor a királyi lakra Földobta az ég fáklyát, Mely recsegve lángba kapta Ünnepi tzijátékul. '0mm, L^J

62

63 iámm

64 1 V^V^ JW ^si

65 Végül a Tuileriákban Tnt fel a gyöngy utoljára, Hol Salamon bárónnek Fehér nyakán tündökölt. Ilyen volt a szép gyöngy útja, De már kevésbé kalandos A ládikó sorsa, melyet Maga tartott meg Nagy Sándor. A nagy Homérosz dalait rizte a ladikéban, Mely fejénél állt éjente Kedvencének dalaival. ítíslif^ 61

66 r^t^yia^

67 «T^"^ De erról csitt! összetörve Hever gyzelmi szekerem ; S a párducok, melyek húzták, Elhullottak, de a nk is, Akik dobbal, cimbalommal Körültáncoltak s jó magam Nyomorulton hentergek már Lent a porban, de csitt errl.(ít De csitt errl! Mert Dárius Aranyládájáról van szó Eltndtem már fölötte, Hogyha birtokomba jutna mi^'m. 63

68 rtr^hjwr;

69 S ágyam mellé az asztalra Helyezném az aranyládát S barátaim eljönnének A pompáját megcsodálni, Berakott nemes köveit, Apró dombormvecskéit. Melyek gondos mvészettel Tökélyig befejezettek. Mosolyogva mondanám el, Hogy mindez csak küls kéreg, Mely a ládikóba rejtett Igazi kincset takarja : mmm

70 Gyémántot, amelynek fénye- Az ég vísszasugárzása. Izzó, vérpiros rubintot, Makulátlan türkizeket Az ígéret szép smaragdját, Gyöngyöt, mely annál is tisztább,. Mit Atossa királynnek Csalfa Smerdis adott egyszer S amely késbb ott E holdkörüljártaföldnek Minden notabilitásán : Thaison és Kleopátrán, 'm mm díszelgett. '^]

71 Isis-papon, mórhercegen, Spanyolország királynin És végül a nagyrabecsült Salamon bárón nyakán Eme világhíres gyöngyök Halvány verejtékcsöppjei Egy szegény kis osztrigának, Mely a tenger mélyén szenved. líkt De ezek e ládikóban Egy szép lélekbl fakadtak, Mely még mélyebb, mélységesebb. Mint maga a világtenger. mmm L-^J

72 Mert ezek a könnygyöngyei Jehuda ben Halevynek, Jeruzsálem pusztulásán Hullatta el valamennyit. Gyöngykönnyek... és a költészet Aranykovács-mhelyébl, Mint egy dal, úgy szárnyaltak ki ; Rimek aranyló fonalán. A gyöngykönnyek eme dala A híres siralmi ének. Mit Jákob minden sátrában Énekelnek ma a földön, msmm is^l

73 Av hó kilencedik napján Évfordulója ez annak, Hogy Titus leromboltatta Szentélyét Jeruzsálemnek. Igen, ez Cion siralma, Mit Jehuda ben Halevy Jeruzsálem szent romjain Haldokolva zokogott el..(k? Mezítláb, halotti ingben. Ült ott a töredékén Egy ledöntött oszlopfnek ; S hajzata, mint a fakó lomb m mm ;s^]

74

75 Óvatosan közeledtek. Mégis egy durva szaracén, Ki ott lovagolt, lándzsáját Magas lován meglóbálva Kegyetlenül beledöfte A szegény dalnok mellébe S gyorsan vágtatott el onnan. Mint egy szárnnyal biró árnyék.. Folydogált a rabbi vére Dala véghalkulásáig És haldokló vég sóhaj a E szó volt, hogy Jeruzsálem! (L m^m. _J

76 ^ '"^'^^m^:^^^&7^^í^m'' \

77 Zenével járult eléje Az ünnepl angyalsereg S zeng himnusz üdvözölte Saját szerzeményeibl. Zsinagóga-nászdalokból, S ama szombatzsoltárokból A jól ismert ujjongások Dallamival s min hangok! Angyalkák oboát fújtak, Hegedkön is játszottak, Mások a brácsát kezelték Vagy dobot s cimbalmot vertek. mimm * m^ r.h^j

78

79 z elbbi fejezettel Nm nincsen megelégedve, De fképen a Dárius Ládájáról szóló résszel. Szemrehányón meg is jegyzi, Hogy egy valóban jámbor férj, Azt a becses aranyládát Nyomban pénzzé tette volna, Hogy belle az szegény Hites életepárjának Egy szép kásmirt vásároljon Melyre oly nagy szüksége van. 'ms&wi t.

80

81 Kedves gyermek, szóltam erre Ez a bájos tudatlanság A francia nevelésnek Hiányosságát mutatja. Párisi intézetekben, Hol a lányok : a jövend Anyái egy szabad népnek Ismereteket szereznek Múmiákról és kitömött Egyiptomi Faraókról, Merwig árnyékkirályokról, Régi, kopott parókákról. m^m. 77

82 Kina copfmonarcháiról A pagodacsászárokról Könyv nélkül tanulnak mindent. Okos lányok, óh, de Egek Ha neveket kérdünk tlük A zsidó költ-iskola Arab-ó-hispaniai, Nemes aranykorszakából, :Jl Ha a hármas csillagzatról lehuda ben Halévyról, Salamon Gabirl fell. Vagy Mózes Iben Ezráról msmm isumifj

83 Kérdezünk, vagy más nevekrl, Akkor nagy szemet meresztve Bámulnak a kicsikék ránk, Mint a tinók fönt a hegyen. Tanácsolnám neked, Kedves, Pótold, mit elmulasztottál Tanuld meg a héber nyelvet Hagyd a színházat, koncertet. Egynéhány évet szentelj csak E nyelvtanulmánynak s akkoc Eredetiben olvasd el Iben Ezrát és Gabirolt 'msmm.v^

84 S természetesen Halevyt, A költ-fejedelmeket, Kik a Dávid hárfájának Legszebb hangjait csolták le S Alcharizit ki, fogadok Neked ép oly ismeretlen, Habár a makáma terén A nagy francia viccmestert Haririt is túlvicceli És voltairianus volt már Voltaire eltt hatszáz évvel. z az Alcharizi mondja mi^w)^

85

86 Panaszkodik, hogy barátját Hasztalanul kereste fel Granadában s csak a bátyját, A medikust, találta hon, Rabbi Meyert, ki költ volt S atyja annak a szépségnek. Aki reménytelen lánggal Ezra szivét fölgyújtotta. Hogy szerelmét elfeledje Vándorbotot vett kezébe, Mint jó néhány kollégája Hazátlanul élt, bolyongott. mí%wi V. 82

87 Jeruzsálem felé tartott, Mikor tatárok foglya lett, Kik egy gebéhez kötözve Sivatagukba hurcolták. S szolgamunkát végzett ottan. Mi egy rabbihoz nem méltó S még kevésbé egy költhöz (Teheneket fejt ugyanis). Egyszer guggolva ült éppen Egy tehén bendje alatt, Gyorsan fejte tcli-tgyét S csurgott a tej a csöbörbe m^m..\4^ 6*

88 r^t^ttisr

89 Költ sorsa: rossz csillagzat, Mely fiait Apollónak Halálra boszantja mindig, St atyjukat sem kimélte Mikor Daphne után futott, A nympha hó-teste helyett Csak a babérfát fogta meg, Óh, az isteni slemil Igen, Delphi tekintélye Csak egy slemil s a babér is. Mely homlokát koszorúzza jelképe a slemilségnek. 85

90 Hogy a slemil Tudjuk azt. Hiszen Chamisso Némethonban polgárjogot Szerzett néki, már, mint szó mit jelent, [szónak... De még ismeretlen ma is, (Mint a szent Nilus forrása) Hogy mibl származik e szó Sok éjjel tndtem rajta. S ezért már jó néhány éve Fölkerestem én Berlinben Dékánját a slemileknek Barátunkat, jó Chamissot. m^m. ;L^] 86

91 Ámde sem tudott többet És Sziczighez utasított, Kitl családnevét tudta Árnyéktalan Péterjének. Rögvest bérkocsit fogadtam És siettem Sziczig úrhoz, Ki bnügyi tanácsos volt És egykor Iczignek hivták. Jl Mikor csak pusztán Iczig Azt álmodta, hogy a nevét Fölirva látja az égen És az Sz bett eltte. volt, mmm. 87

92 Mit jelenthet ott ez az Sz? Csak nem azt, hogy szamár Iczig? Vagy talán Szent Iczig volna? Szép titulus, ez azonban Nem igen illik Berlinben." Végre a Sziczignél maradt És csak a meghittek tudták, Hogy e névben egy Szent rejlik... Szent Sziczig! igy szólitottam. Mikor beléptem hozzája, Magyarázza meg, kérem önt, A Slemil szó származását. mmm r\

93 Nem emlékezett jól a szent. És egyre csak kertelgetve Jámbor képpel kibúvókat Keresgetett. Mig végre is Türelmemnek nadrágjáról A gombok mind leszakadtak És én átkozódni kezdtem Oly istenkáromló módon, :'J} Hogy a jámbor pietista Halotthalványan remegve Nyomban választ adott nékem És igy kezdte a beszédjét m^m. \^j

94 Bibliánkban olvasható, Hogy vándorlása idején Sokat mulatott Izrael Kanaan szép lányaival. Ekkor történt, hogy a Pinchasz Meglátta a nemes Simrit Bujálkodni egy asszonnyal A kanániták törzsébl. Nemes haragjában erre Fölragadta a lándzsáját És Simrit legott leszúrta így áll ez a bibliánkban. ms&m. \^]

95 De a száj béli hagyomány A nép egy mondáját rzi, Mely szerint nem Simrit érte A Pinchasz gyilkos lándzsája, Hanem elvakult dühében Tévedésbl bnös helyett Egy ártatlant ölt meg Pinchasz A Slemil ben Czuri Saddayt. :*JJ Ez az els Slemil tehát sapja a Slemil-törzsnek Slemil ben Czuri Sadday-tól Származunk mi ennélfogva. mmm. 91

96

97 .- 93

98 ftry^piu^

99

100 Oh, de íme, a talajból. Hol a testet elföldelte, Nemsokára fölsarj adzott Egy csodaszép fügepálma Különös, formás gyümölcsét Ritka mézillat-ízével Valaki, ha élvezhette, Alomszer báj szállta meg. Errl aztán a nép ajkán Sok beszéd, suttogás járta, A míg végre a fenséges Kalifához is eljutott. m '0mm

101 A kalifa ön-nyelvével, Gyzdött meg a csodáról És kiküldött oda rögtön Egy nyomozóbizottságot* Ezek sommásan jártak el És a fügefa urának Talpára hatvanat vertek, Mire tettét bevallotta. Erre a fát gyökerestül Kiemelték a talajból És az agyonvert Gabirl Holtteste napfényre jutott. m

102 C^!iy^ ^^^^f/^7>:^íx^

103

104

105

106 O/íá^/l^^

107 PT Heine, Heinrich 2318 Sabbat hercegn románca A8M5 - PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

108 SxIgetI L k*nyvlc6té»retek BüdapTOi. O CM

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Kölcsey Ferenc költői világa

Kölcsey Ferenc költői világa Kölcsey Ferenc költői világa Javasolt feldolgozási idő: 60 perc 1. feladat Tájékozódj Kölcsey Ferenc életútjáról! Majd oldd meg a következő feladatokat! Kulturális enciklopédia Kölcsey Ferenc Wikipédia

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-625-2. Mercator Stúdió, 2009

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-625-2. Mercator Stúdió, 2009 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-625-2 Mercator Stúdió, 2009 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

Tudod, hogy ellökött magától Gyûlölöd és mégis kívánod. õrült, vad álmokat varázsol, Megátkoz és máris megbánod, hogy megszülettél.

Tudod, hogy ellökött magától Gyûlölöd és mégis kívánod. õrült, vad álmokat varázsol, Megátkoz és máris megbánod, hogy megszülettél. Nem hiszem, hogy ez lenne az alkalmas hely és idõpont arra, hogy elmeséljem az élettörténetemet, hogy ki vagy mi vagyok. Úgy érzem, hogy ennek nincs jelentõsége. Sokkal fontosabbak a gondolatok, az én

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Ó drága Portmore Sajnálom látni szomorú pusztulását Ékes fádnak, mely a partodon állt Oly sok hosszú napon át mindaddig míg az antrimi hosszú hajók

Ó drága Portmore Sajnálom látni szomorú pusztulását Ékes fádnak, mely a partodon állt Oly sok hosszú napon át mindaddig míg az antrimi hosszú hajók 1. lemez 1. Spirit In A New World 1:33 2. You Take My Breath Away 6:49 3. Techno Opera 4:43 4. Divano 3:55 5. Scarborough Fair 4:08 6. Man In The Rain 4:01 7. Tubular World 3:21 8. This Love 6:19 9. A

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Arany János: CSALÁDI KÖR

Arany János: CSALÁDI KÖR 1 2 Arany János: CSALÁDI KÖR Este van, este van: kiki nyúgalomba! Feketén bólingat az eperfa lombja, Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, Nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

AZ ANGOL ROMANTIKUS TRIÁSZTÓL A BŰNÜGYI TÖRTÉNETEK AMERIKAI SZÜLŐATYJÁIG

AZ ANGOL ROMANTIKUS TRIÁSZTÓL A BŰNÜGYI TÖRTÉNETEK AMERIKAI SZÜLŐATYJÁIG Az angol romantika AZ ANGOL ROMANTIKUS TRIÁSZTÓL A BŰNÜGYI TÖRTÉNETEK AMERIKAI SZÜLŐATYJÁIG Javasolt feldolgozási idő: 65 perc 1. feladat Az angol romantika első képviselője Samuel Taylor Coleridge és

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

A HOLLÓ Egyszer egy bús éjféltájon, míg borongtam zsongva, fájón, S furcsa könyvek altatgattak, holt mesékből vén bazár, Lankadt főm már le-ledobbant, mikor ím valami koppant, Künn az ajtón, mintha roppant

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF - Are you searching for Karjaidban Books? Now, you will be happy that at this time Karjaidban PDF is available at our online library. With our

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

Arányossággal kapcsolatos feladatok

Arányossággal kapcsolatos feladatok Arányossággal kapcsolatos feladatok 1. Egy régi óra 4 óra alatt 8 percet késik. Mennyivel kell elrevidd az órát este 10 órakor, ha reggel pontosan 7-kor akarsz ébredni?. 6 munkás egy munkát 1 nap alatt

Részletesebben

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Pázmándy László NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Megfejteni a titkát, Az ég nem engedi. Nevünket vízre írták, Angyalok seregei. Búcsúzni megy a vándor, Csillagtalan

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Balaton Tók királya, idvezel dalom! Versek és képek a Balatonról

Balaton Tók királya, idvezel dalom! Versek és képek a Balatonról Balaton Tók királya, idvezel dalom! Versek és képek a Balatonról Budapest, 2015 Vasvári Zoltán Gyakran zengeti itt Árion énekét vannak vidékek gyönyörű tájak ahol a keserű számban édessé ízesül (Kányádi

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

miért nem próbálod meg velem?

miért nem próbálod meg velem? TITKAIM miért nem próbálod meg velem? ha néha még elhiszed, hogy nem csak ágy és párnák. ha hiszed még,hogy nemcsak pohár víz, ha szomjazol. ha ott van még a kék füzet, az emlékeid polcán, mit összefirkált

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya Játékos feladatok Készítette: Gyányi Ibolya Játék a betűkkel Az alábbi szavakhoz tegyél egy-egy betűt! (Egy szónál több helyes megoldás is lehet) alak érc akó raj lég per alma mez töm erény 2010.07.04.

Részletesebben

Könyvek Tusája 3. forduló

Könyvek Tusája 3. forduló Könyvek Tusája 3. forduló Felnőtt kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ. A.S. Puskin. Mese a halászról meg a kis halról

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ. A.S. Puskin. Mese a halászról meg a kis halról BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ A.S. Puskin Mese a halászról meg a kis halról Öregember, öregasszonyával, Kék tengernek partján éldegélt. Éldegéltek öreg sárkunyhóban Harminchárom esztendeje már. Öregasszony

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból

Hírek a nagyvilágból 8. szám 2014. augusztus szeptember MÓRAHALMI CSAHOLÓ Hírek a nagyvilágból Párt kapott a vörös panda A Szegedi Vadaspark hím vörös pandája párt kapott maga mellé. Összeszoktatásuk után augusztus 26 tól

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul)

A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul) A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul) ne kapkodjuk el a választ!!! Hogy hozzánk csábítsuk az önéhez hasonló

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 3-4. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó!

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó! A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten veled Fáraó! Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben